Tag Archives: AIVD

Asielextremisme/Vluchtelingenmisdadigers Teeven en co/Schreibtischmorder/J’Accuse

WIE IS DE WERKELIJKE EXTREMIST?
JUIST JA:
STAATSSECTRETARIS TEEVEN, SCHREIBTISCHMORDER,
VERANTWOORDELIJK VOOR HET OPJAGEN, UITSLUITEN
EN UITZETTEN VAN VLUCHTELINGEN NAAR OORLOG, VERVOLGING
EN ARMOEDE
HIJ DEED DE UITSPRAAK, DAT HET REDDEN VAN MIDDELLANDSE
ZEE BOOTVLUCHTELINGEN NIET DE TAAK VAN DE EU IS…….
Inline image 1
BEZETTING MUUR ROND DETENTIECENTRUM
KAMP ZEIST/”ASIELEXTREMISTEN” PROTESTEREN
TEGEN DE GESLOTEN GEZINSLOCATIE, DIE EEN
GEVANGENIS BLIJFT, TOT UITZETTING VOLGT.
ZIE FOTO HIERONDER
DEZE ‘KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING””’ IS VOLGENS
STAATSSECRETARIS TEEVEN EEN ”HUMAAN ALTERNATIEF”
VOOR KINDEREN IN VREEMDELINGENDETENTIE
MAAR EEN GEVANGENIS BLIJFT HET, WANT JE KUNT HET
TERREIN NIET AF
OH PARDON, WEL, DOOR UITZETTING UIT NEDERLAND…..
EN LET EENS OP DE ”KINDVRIENDELIJKE OMGEVING”, AL DAT GRAS,
GROENE BOMEN, OMRINGD DOOR EEN MUUR VAN PRIKKELDRAAD
EEN DIERBARE JEUGDHERINNERING AAN NEDERLAND……….
ACHTER DEZE MUUR STAAN DE ”KINDVRIENDELIJKE
GEZINSVOORZIENINGEN”
MOOI UITZICHT……
LUCHTVERVOERSMAATSCHAPPIJ
KLM IS ALS TRANSPORTSCHAKEL IN DE ASIELKETEN
MET MEDEVERANTWOORDELIJK VOOR DE UITZETTING
VAN VLUCHTELINGEN NAAR ONVEILIGE EN
OORLOGSGEBIEDEN EN HEEFT BLOED AAN ZIJN HANDEN
BAM AANNEMINGSBEDRIJF VERDIENT DIK AAN DE BOUW
VAN VREEMDELINGENDETENTIECENTRA [SCHIPHOL
OOST] EN IS ZO EEN BELANGRIJKE SCHAKEL IN
DE ASIELKETEN EN MEDEVERANTWOORDELIJK VOOR
HET OPSLUITEN VAN VLUCHTELINGEN, MET ALS
ENIG ”MISDRIJF” VLUCHTEN VOOR VERVOLGING, OORLOG EN
ARMOEDE
Commentaar op Elsevier artikel ” Extremisten zonder grenzen:
Dit is de wereld van het asielextremisme”’
”Revealing a crime is not a crime”
Een wijze vrouw zei eens, dat de beste niet militaire  manier om je
tegenstander wind uit de zeilen te nemen, karaktermoord is, al
dan niet versterkt door de omkering van de werkelijkheid.
Zo worden slachtoffers daders en daders slachtoffers.
Een van de meest sprekende voorbeelden in Nederland is het
asielbeleid, waarvan het mij niet zal verbazen, als het door latere
generaties wordt neergezet als een ”misdaad tegen de menselijkheid. [1]
Ik noem de uitvoerders van het asielbeleid, en daarmee bedoel ik
de politiek verantwoordelijken, maar ook bedrijven zoals BAM, die
het faciliteren door de bouw van vreemdelingendetentiecentra [2]
en vervoersmaatschappijen zoals de KLM [3], die vluchtelingen helpen
mee deporteren naar oorlog, vervolging en ellende, SCHREIBTISCHMORDER,
omdat ze zelf geen vuile handen maken, maar hetzij achter hun bureau
de opdrachten geven, of er dik aan verdienen.
Daarover later.
Eerst de lastercampagne tegen diegenen, die het beleid in
woord en daad aanvallen.

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor Asielextremisme/Vluchtelingenmisdadigers Teeven en co/Schreibtischmorder/J’Accuse

Filed under Divers

[2006]/Hofstadprocessen/Rechtbank vonnissen of sancties op controversiele standpunten

HOFSTADPROCESSEN/RECHTBANKVONNISSEN OF SANCTIES OP CONTROVERSIELE

STANDPUNTEN

 

Artikel 19, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
”Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht
omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door
alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen,
te ontvangen en door te geven. ”

Inleiding:

Op 10 maart 2006 werd door de rechtbank Amsterdam de vonnissen tav de leden van de zogenoemde Hofstadgroep uitgesproken. Hierbij werden 5 mensen vrijgesproken, te weten  Jermaine W. [broer van tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeelde Jason W], Nadir A., Rachid B., Mohamed El B. en Zakaria T. De andere 8 leden werden veroordeeld tot celstraffen, varierend van 1 tot 15 jaar
Opvallend aan deze vonnissen zijn twee belangrijke aspecten:
Ten eerste de bestempeling van de zogenoemde Hofstadorganisatie als terroristisch. Ten tweede het feit, dat 5 van de veroordeelden geen daadwerkelijke strafbare handelingen hebben verricht, maar zijn veroordeeld op grond van deelname aan een criminele en terroristische organisatie. Onder deelneming wordt verstaan ”deelnemende handelingen”, die in het vonnis zijn benoemd als het in bezit hebben van opruiende, haatzaaiende en bedreigende geschriften en de verspreiding daarvan.
Ik zal in onderstaande trachten aan te tonen,  dat een dergelijke strafbaarstelling op zeer gespannen voet staat met het recht op vrijheid van meningsuiting, dat inderdaad beperkt kan worden, maar dan onder specifieke en welbepaalde rechtscondities, die mi echter  in het onderhavige geval niet aan de orde zijn.

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor [2006]/Hofstadprocessen/Rechtbank vonnissen of sancties op controversiele standpunten

Filed under Divers

[Artikel Peter Storm]/Bevoegd Gezag: belachelijk, berekenend en bruut

BEVOEGD GEZAG: BELACHELIJK, BEREKENEND EN BRUUT

woensdag 23 april 2014

De vorm van overlast die bekend staat als het Bevoegd Gezag heeft drie kenmerken. Het gezag is bruut. Het gezag is berekenend. En het gezag is vooral ook zeer belachelijk. Dat bleek vandaag uit een handvol hilarische berichten. Die wekten op de lachspieren. Maar niet alleen dat.

 

 

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Bevoegd Gezag: belachelijk, berekenend en bruut

Filed under Divers

[Artikel Peter Storm]/Kraak de spionnenstaat-AIVD, weg ermee

KRAAK DE SPIONNENSTAAT-AIVD, WEG ERMEE

 

donderdag 5 december 2013

De laatste weken is er nogal wat heisa rond activiteiten van de spionnenbende van de AIVD, soortgelijke diensten en soortgelijke werkzaamheden. De AIVD blijkt bijvoorbeeld hele internetfora tegelijk in de gaten te houden na het zaakje te ‘hacken’. Het betreft fora waarvan de deelnemers best in de gaten gehouden mogen worden volgens de minister, want het gaat niet om een “forum over zeevisserij”, aldus Plasterk die als minister elk vertoon van verstandigheid waarover hij als wetenschapper nog beschikte, allang heeft laten varen. Zal je net zien: als er een grote aanslag aankomt, zal achteraf blijken dat die is voorbereid op een forum over zeevisserij. Een mooi argument voor Plasterks AIVD om dan voortaan maar écht alle internetfora, chatboxen en dergelijke af te tappen. Adres van je oude schoolvriendin kwijt? Bel Plasterk, Partij van de Afluisteraars, die heeft het wel ergens in de getapte bestanden.

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Kraak de spionnenstaat-AIVD, weg ermee

Filed under Divers

[2006]/AIVD, Veiligheidsdienst voor de burgers of Staat in de Staat

AIVD, VEILIGHEIDSDIENST VOOR DE BURGERS OF STAAT IN DE STAAT

 

‘Those who can give up essential liberty
To obtain a little temporary safety
loose as well liberty as safety”

[Variant op een citaat van Benjamin Franklin]

Inleiding:

Sinds haar oprichting dd 29-5-2002, als opvolgster van de voormalige [Nederlandse, nvdr] BVD [Binnenlandse Veiligheidsdienst] mag de AIVD [Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst] bogen op een grote belangstelling tav haar activiteiten, met name betreffende terreurbestrijding. Dienaangaande acht ik het van belang, de handelingen, taken en bevoegdheden van de AIVD summier onder de loep te nemen.

Niet alleen wil ik stilstaan bij de uitvoering van haar taakstelling en het gevaar van willekeur ivm haar zeer ruime bevoegdheden, maar eveneens bij enkele contacten tussen deze dienst en internationale inlichtingendiensten en haar bewijsaandragende rol tav de in Nederland gevoerde terreurprocessen.Tenslotte wil ik  stilstaan bij haar verschil in benadering tussen de echte of vermeende terroristische activiteiten mbt het moslimradicalisme enerzijds en de racistisch georiënteerde Lonsdale jongeren anderzijds.
Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor [2006]/AIVD, Veiligheidsdienst voor de burgers of Staat in de Staat

Filed under Divers

AIVD rapport september 2013/Links extremisme en activisme in Nederland/Divers, diffuus, wisselvallig en wispelturig

ALGEMENE INLICHTINGEN EN VEILIGHEIDSDIENST

Reacties uitgeschakeld voor AIVD rapport september 2013/Links extremisme en activisme in Nederland/Divers, diffuus, wisselvallig en wispelturig

Filed under Divers

Activisten tegen asielbeleid bundelen de krachten/De hypocrisie van het ”christelijke” Reformatorisch Dagblad

 

””Bovendien gelastte de koning de vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten, het volgende:
16 ‘Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden; is het een meisje, dan mag ze blijven leven.’
17 Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen: ze lieten de jongetjes in leven. ”

 

 
 
 
In Boek Exodus [de uittocht van de Joodse slaven uit Egypte] van het Oude Testament , wordt een indrukwekkend
verhaal verteld over burgerlijke ongehoorzaamheid.
De toenmalige Farao, bevreesd voor de snelle groei van de Joodse minderheid, gaf
de vroedvrouwen het bevel, pasgeboren Joodse jongetjes te doden en ongetwijfeld zullen velen hem gehoorzaamd
hebben.
Dat gold echter niet voor Sifra en Pua, die dit bevel in de wind sloegen.
Als de journalist van het ”christelijke” zondagsbrave  Reformatorisch Dagblad, Bert Monster, dit bevel
gekregen zou hebben, is het maar de vraag, of hij dat zou weigeren, gezien zijn gevaarlijke gezagsgetrouwe insteek.

Reacties uitgeschakeld voor Activisten tegen asielbeleid bundelen de krachten/De hypocrisie van het ”christelijke” Reformatorisch Dagblad

Filed under Divers

[Joke Kaviaar]/Staatsveilige poezie, opruiing als inspiratiebron?

 

STAATSVEILIGE POEZIE, OPRUIING ALS INSPIRATIEBRON?

JOKE KAVIAAR

 

Kijk, dat vind ik nu zo mooi van de AIVD. De poëzie in hun nieuwe
“Het links extremisme is te vergelijken met een veenbrand, die meest ondergronds smeult,
maar soms plotseling oplaait.” Prachtig! Bijzonder aardig vind ik het, dat ik niet de enige ben
die het beeld van vuur metaforisch gebruikt. Dat was met ‘Het vuur van verzet’, hun rapport
in oktober 2009, ook al zo. Die titel was destijds rechtstreeks ontleend aan mijn artikel
 ‘Bevrijdingsvuur’, waaruit in dat rapport ruim werd geciteerd. Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor [Joke Kaviaar]/Staatsveilige poezie, opruiing als inspiratiebron?

Filed under Divers