Maandelijks archief: maart 2021

Artikel Frontaal Naakt/[Peter Breedveld]/Lief zijn voor racisten

LIEF ZIJN VOOR RACISTEN
WEBSITE FRONTAAL NAAKT[Peter Breedveld]

https://www.frontaalnaakt.nl/archives/lief-zijn-voor-racisten.html

Het Openbaar Ministerie heeft besloten om twee beveiligers van Thierry Baudet, die vorig jaar een man mishandelden, niet te vervolgen, ondanks het feit dat ze zich hebben schuldig gemaakt aan een strafbaar feit. De beveiligers zouden door vervolging het risico lopen, aldus het OM, dat ze hun vergunning als beveiliger zouden kwijtraken.

Laat dat nou precies zijn wat de vreedzame, serene antiracistische activist Jerry Afriyie overkwam, nadat hij vervolgd werd na te zijn mishandeld door de politie bij een Sinterklaasintocht. Afriyie, die een baan had als beveiliger, werd veroordeeld en raakte zijn vergunning kwijt, waardoor hij brodeloos raakte, maar dat kon het OM toen niks schelen.

Het OM weet ook steeds weer de linkse activist Frank van der Linde te vinden. Zo werd Van der Linde vervolgd omdat die Annabel Nanninga extreemrechts had genoemd. Hoe dat precies ging, kunt u hier lezen.

Straffen voor antiracisme

En tenslotte werd ikzelf in 2019 door het OM vervolgd wegens belediging van de racistische psychopaat Hans Konings, die Hassnae en mij jaren achtereen stalkte met gore racistische en seksistische beledigingen maar die ik volgens de officier van justitie in een kwaad daglicht had willen stellen. Ik word nóg kwaad als ik eraan denk.

Dit zijn slechts drie voorbeelden (denk ook aan de vervolging van de zwarte ijssalonhouder Gilly Emanuels omdat ze zich had verweerd tegen haar racistische belagers) waaruit blijkt dat het OM er ontzettend op is gebrand antiracisten uit te schakelen en te straffen voor hun antiracisme, maar opeens medelijden krijgt als het gaat om een stel klootzakken in dienst van een nazi, die een antiracist fysiek mishandelen.

Weer een Turk minder

Hetzelfde mechanisme zien we steeds in werking treden bij de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, immens populair omdat hij zo lekker van leer kan trekken tegen mensen met een migratieachtergrond die niet van doorgekooktespuitjeslucht houden. Die moeten van hem altijd “oprotten” of “hun koffers pakken”. Daags na de avondklokrellen, waar in Rotterdam veel allochtone jongeren bij waren betrokken, stond-ie voor de camera een immens larmoyante en onbeholpen preek te houden waaruit geen enkele interesse bleek voor de motivatie achter die rellen, maar die uiteraard weer goed viel bij zijn vele witte fans.

Uit een heel ander vaatje tapt Aboutaleb als het gaat om de politie, die racistisch is tot op het bot en racistisch blijft tot op het bot omdat iedere politiefunctionaris, die probeert iets aan dat racisme te doen, het veld moet ruimen. De politieracisten die na de moord op de 16-jarige Hümeyra Ergincanli, die bij de politie tevergeefs om bescherming had gevraagd, aan elkaar appten dat dit “weer een Turk minder” was, kwamen er vanaf met een berisping. Aboutaleb koos voor een ‘zachte aanpak’ van deze klootzakken om, jawel, ‘polarisatie in de stad’ te voorkomen.

Ahmed Aboutaleb: hard voor allochtonen, zacht voor racisten. Om polarisatie te voorkomen. En als er dan straks weer winkelruiten aan diggelen gaan en auto’s in de hens worden gestoken, ligt dat uiteraard allemaal aan de opvoeding en de cultuur van de daders. Want hoezo zou het polariserend zijn om de racistische politie haar goddelijke gang te laten gaan?

Veel hoop op verbetering is er niet, want het volk heeft bij de laatste verkiezingen luid en duidelijk laten weten dat het een extreemrechtse regering wil en Rutte wil inderdaad graag een coalitie vormen met nazi’s erin. Racisten mogen een krans leggen bij de herdenking van de Februaristaking, maar een Marokkaan mag niet spreken ter gelegenheid van de Dodenherdenking.

Lale Gül-circus

Wil ik nog even wat opmerken over dat hele circus rond Lale Gül, waar ik me de afgelopen weken groen en geel aan heb geërgerd. Ik zei dat dat manifest voor Gül alleen maar is bedoeld om Nederlandse moslims en antiracisten in een hoek te drijven, en nu blijkt dat ik natuurlijk weer gelijk had. D66’er Bert Bakker, één van de initiatiefnemers van het manifest heeft imam Yassin Elforkani’s handtekening eronder geweigerd omdat Elforkani “weleens is beschuldigd van salafistische en radicale opvattingen“.

Ha! De hele tijd met dat manifest leuren en Sylvana Simons verdacht maken omdat ze het niet heeft ondertekend, en dan een handtekening weigeren uit de hoek waar steun voor Gül echt iets zou uitmaken. Waarom zou je geen verklaring van zogenaamd radicale moslims willen dat het Gül vrij staat te geloven wat ze wil en niet wil?

Ik weet het: omdat de opstellers niet van verdraagzame moslims houden. Moslims moeten haatdragend en intolerant zijn en eisen dat afvalligen worden gestenigd, anders valt het hele bestaansrecht voor die zogenaamde vrijheidsstrijders weg. Daarmee is aangetoond dat dat hele Lale Gül-circus een groot islamofoob-racistisch haatfestijn is. Niet vóór Gül maar tégen moslims. De naïeve multiculti’s die dat vod hebben ondertekend, hebben zich weer mooi voor het karretje van extreemrechts laten spannen.

EINDE ARTIKEL PETER BREEDVELD

Reacties uitgeschakeld voor Artikel Frontaal Naakt/[Peter Breedveld]/Lief zijn voor racisten

Opgeslagen onder Divers

Pinksterlanddagen 2021/Kafka gaat door, dus ga ik door!/Over willekeur en unfaire behandeling

PINKSTERLANDDAGEN 2021/KAFKA GAAT DOOR/DUS GA IK DOOR!/OVER WILLEKEUR EN UNFAIRE BEHANDELING!

TrialKafka.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Trial
A Courtroom From the Last Century Court room

”YES….YES…..THE HORN OF HELM HAMMERLAND SHALL SOUND IN THE DEEP……ONE LAST TIME!”[Theoden King in ”the Two Towers”/Lord of the Rings”1.37-153
https://www.youtube.com/watch?v=UayQi2tdJTw

Lezers!Ik mag niet verwachten, dat u zich nog herinnert, dat ik een aantal jarengeleden een Onrecht aan de kaak had gesteld [1], dat iemand was aangedaan op een Event, dat nota bene gaat over onderlinge Solidariteit.De Pinksterlanddagen. [2]Het deed zich voor in 2013 en was, naar mijn mening, een lelijkeSmet op het Blazoen der Solidariteit.
Sindsdien is het rond die nare gebeurtenis onrustig gebleven en heb ik mijdaarom in commentaren en discussie niet onbetuigd gelaten, totin 2019! [3]
Ook anderen hebben zich flink geroerd, zoals schrijver en activist PeterStorm. [4]

WAAR GAAT HET ALLEMAAL OVER EN WAT ZIJN DE PINKSTERLANDDAGEN?
De Pinksterlanddagen zijn een jaarlijks terugkerend anarchistisch Festivalin Appelscha tijdens het Pinksterweekend, met workshops, lezingen en discussies over sociale strijd. [5]Juist bij dergelijke Festivals mag je verwachten, dat rechtvaardigheid, eerlijkebehandeling en Solidariteit hoog in het vaandel staan.Dat dat zeker niet altijd het geval is, bewijst wel een heel naar Incident in 2013:
Wat gebeurde daar?
Betrokken personen/groepenMaikelTwee bezoekersHet bemiddelings of A TeamIn 2013 arriveren twee bezoekers op het kampeerterrein in Appelscha.Maikel is er ook.Onze twee bezoekers gaan naar het A Team en geven aan, de aanwezigheid van Maikel alsonveilig en/of bedreigend te ervaren.Wat ze precies besproken hebben met het A Team doet hier niet ter zake.Maar wel het verbijsterende verloop.Op grond van de beweringen/beschuldigingen van de twee bezoekers wordt aan Maikelgevraagd, het terrein te verlaten.Zonder de betrouwbaarheid van de beweringen van de twee bezoekers ook maargetoetst te hebben.Zonder Maikel verteld te hebben, wat die beweringen van de twee bezoekers nu precies inhielden, waardoor hij niet de kans kreeg, zichzelf te verdedigen.Het was  [ maar dat even voor de zorgvuldigheid, niet voor het wezen van de zaak ] nog iets ingewikkelderomdat nadat duidelijk was, dat het over Maikel ging, twee leden uit het A Team zich teruggetrokken haddenomdat ze Maikel persoonlijk kenden en de schijn van partijdigheid wilden vermijden [6]Maar het ging niet zuiver toe, omdat niet iedereen zich uit dat eerste A Team terugtrok.Een lid van het [nu voormalige] A Team bleef gewoon zitten en er traden een aantal mensenvan de oorspronkelijke Voorbereidingsgroep tot het nieuwe A Team toe,En dat nieuwe A Team vond, dat verwijdering van Maikel de beste oplossing was, vroegdat aan Maikel en hij vertrok [7]ZONDER DE KANS TE HEBBEN GEKREGEN ZICHZELF TE VERDEDIGENZONDER TE WETEN, WAARVAN HIJ PRECIES WERD ”BESCHULDIGD” EN WELKEBEWERINGEN TEGEN HEM WAREN INGEBRACHT.En dat is waar het mij om ging en daarom ook heb ik mijn stuk”KAFKA 2013” [Zie noot 1] geschreven en zulks ookop Indymedia gepubliceerd.  [8]KAFKAEn waarom ik dat ”KAFKA” noemde, laat zich raden, omdat deschrijver Kafka immers in zijn wereldberoemd geworden

roman ”Het Proces’ [9]’, de geschiedenis vertelt van een man, Josef Kgenaamd, diewordt gearresteerd en veroordeeld door een schimmige autoriteit, terwijl noch aan hem, noch aan de lezer duidelijk gemaakt wordt, waarvan hij nueigenlijk wordt beschuldigd en waarvoor hij is veroordeeld.Het eindigt dramatisch:Hij wordt ter dood gebracht.Zonder ooit te hebben geweten waarvan hij beschuldigd was, wat de bewijslast was. waardoor hij zich niet heeft kunnen verdedigen. [10]
Terug naar Maikel:
Genoemd A Team stelt zich bij de Pinksterlanddagen als doel te zorgen voor een ”prettige atmosfeer zonder uitsluiting.” [11]Waarom werd dat Maikel dan uitgesloten?Zonder de kans te krijgen, zichzelf te verdedigen?Dat is de gang van zaken in dictaturen en bij autoritair geregeerderegimes en gaat in tegen de regels van de als ”democratieen” bekend staande landen.Niet bij een event, dat streeft naar een vrije en betere wereld! [12]
VERVOLG
Natuurlijk kwam er veel protest tegen deze gang van zaken.Van Maikel zelf uiteraard, die een aantal zeer duidelijke vragen aan de Voorbereidingsgroep [die mensen had benaderd om de organisatievan het A Team op zich te nemen/toevoeging Astrid Essed] stelde,met daarachter nog een pittige tekst ”In tijden van onduidelijkheid is het belangrijk om duidelijk te zijn.” [13]
EN er ontstond een  levendige discussies op Indymedia.
En aanvankelijk bleef de reactie van de Voorbereidingsgroep, waarom herhaaldelijk was gevraagdmaar uit, totdat deze tenslotte, op de valreep, toch verscheen. [14]Aan de discussie op deze reactie heb ik een bijdrage geleverd, zieonder noot 15Zie voor de hele discussie op de verklaring van hetA Team onder noot 16Voor de rest van de gang van zaken verwijs ik naar  de zeer informatieve link/informatie van Maikel zelf,waarop een overzicht van de hele ellende. [17]
PINKSTERLANDDAGEN 2018/DE HACHT HEROPEND
Wie dacht, dat het hiermee afgelopen was, vergist zich.Want diegenen, die Maikel in 2013 tot Kafka hadden bestempeld,hervatten hun Jacht in 2018!Hij was namelijk nog niet van dat zogenaamde ”A Team Pinksterlanddagen2013 af!Wie schetst zijn verbazing, toen hij, in 2018 dus, de volgendemail kreeg:””Beste Maikel

We zijn door iemand of meerdere mensen benaderd aangeven zich onveilig
te voelen in jouw aanwezigheid op de Pinksterlanddagen 2018.
Deze persoon of personen geven aan jou niet zelf te kunnen of willen
benaderen

. Als voormalig A-team van de Pinksterlanddagen hebben wij hier
geen kant en klare oplossing voor. Vervelende interpersoonlijke
situaties of conflicten kunnen niet op de PL worden opgelost. Het enige
wat wij nu in deze situatie kunnen doen is het verzoek van de
desbetreffende persoon of personen om niet naar de PL2018 te komen aan
jou door te sturen.

Wij hopen dat jij het verzoek van de persoon of personen in kwestie kunt
begrijpen en diegene(n) de ruimte kunt bieden die zij nodig achten.
Wellicht zijn er dingen die jij (samen met je netwerk) kan doen om te
zorgen dat de situatie volgend jaar anders is. Mocht je daar hulp bij
nodig hebben zijn er misschien ook groepen zoals de soligroep in
Nijmegen die jou daarbij kunnen helpen.

We kunnen ons voorstellen dat je de persoon of personen in kwestie wil
laten weten dat je hun vraag respecteert of dat je besluit dat je
ondanks het verzoek toch zal komen. Je kan dit doen door te reageren op
deze mail. Dan sturen wij dat weer door aan de persoon of personen in
kwestie. Wij kunnen ons voorstellen dat het wel zo prettig is om dit
vooraf te weten.

Met vriendelijke groet,
het voormalige A-team” [18]

NIET TE GELOVEN!

5 JAAR NA DATO! [2013]

Terechte opmerking van Maikel:

”Ik ben er goed klaar mee…. Hierbij mag iedereen weten dat deze zaak dus nog speelt. 5 Jaar na dato weet ik dus nog steeds niet wie wat nu belasterend vind. ” [19]

Maikel had gelijk!

Al die vijf jaar is hij niet eens naar die Pinksterlanddagen geweest en nu

willen zij weer beginnen?

Dacht het niet!

Ik heb het NIET aan mij voorbij laten gaan, er een stuk aan gewijd en ook

op Indymedia van mij laten horen! [20]

2019/JACHT VERVOLGD

Het lijkt wel eindeloos.

Believe it or not, in 2019, toen de Pinksterlanddagen opnieuw werden

gehouden, ontving Maikel van de ”PL Voorbereidingsgroep 2019”

de volgende mail:

”Beste Maikel,

Bij dezen willen we, namens de organisatie van de Pinksterlanddagen, je
verzoeken om niet naar de Pinksterlanddagen te komen vanwege eerder
vertoond(e) problematische gedragingen/acties.
Op dit moment zou jouw aanwezigheid er helaas voor zorgen dat er mensen
op de Pinksterlanddagen zullen zijn die zich onveilig voelen.

We streven ernaar een plek te creëren waarbij onderdrukkende
machtsstructuren niet herhaald worden: We willen dat iedereen zich thuis
kan voelen op de Pinksterlanddagen. Dit betekent dat hier ook geen
plaats is voor interpersoonlijk geweld of elke andere vorm van
discriminatie, zij het in gedrag of taalgebruik. Vanuit dit oogpunt
vragen we je dan ook om niet te komen.

Met Vriendelijke Groet,De PL voorbereidingsgroep 2019 ” [22]
Deze keer wilde ik mij er, na overleg met de betrokkene, echt buiten houden, maar kon het toch niet laten.Dit was weer eens te gek voor woorden en de Jacht van een stelkennelijk obsessieve, onsolidaire malloten [excusex let mots] gingmaar door, terwijl Maikel helemaal NIET meer naar diePinksterlanddagen ging!Zie mijn artikel en bijdrage op Indymedia [23]
VERVOLG PINKSTERLANDDAGEN/2020/2021
In 2020 werden de Pinksterlanddagen -natuurlijk-afgelast vanwegede Coronacrisis [24], in 2021 hervat, aangepast aan de Coronamaatregelen [25] maar ook daarbij ging er weereen en ander mis, Kafka Style.Deze keer niet vanuit een mistig ”A Team” of  ”Voorbereidingsgroep”,maar in de Discussie, die op ”Pinksterlanddagen” 2021 volgde.Toegegeven, er waren ook een aantal positieve geluiden te noemen [26]
Maar in het begin van de Discussie ging het al helemaal mis!Want nadat de eerste reactie in de Discussie luidde [met een mi duidelijkeverwijzing van het Maikel Kafka geval]:”Wie worden er dit jaar allemaal gecancelled?” [27], kwam daarop een opmerking, zo vuig en ploerterig, dat ik het hier niet ga herhalen.Zoek het maar op onder noot 28, daar staat deze voor iedereen te lezen.En op grond van eerdere informatie mag de lezer aannemen,dat deze misselijke verband hield met de belasterende, ongefundeerde beschuldiging richting Maikel.Ik citeer uit de Brief van het ”voormalige A Team van de Pinksterlanddagen:””Beste Maikel

We zijn door iemand of meerdere mensen benaderd aangeven zich onveilig
te voelen in jouw aanwezigheid op de Pinksterlanddagen 2018.
Deze persoon of personen geven aan jou niet zelf te kunnen of willen
benaderen….” [29]

En toevallig weet ik, dat de betrokken personen vrouwen waren, dat wil

ik hier wel kwijt, voor degenen, die dat niet weten [wisten]

Maar hoe dan ook:

Ik, die besloten had, mij niet meer in de Discussie te mengen, heb dat’

dan toch gedaan.

Middels dit artikel en de onder noot 30 vermelde bijdrage aan de

Discussie op Indymedia, getiteld : ”Misselijk uitsluitingsbeleid PL

zonder bewijs” 

Zie voor de rest van de Discussie, voor mijn bijdrage, noot 31

EPILOOG

Het is het Aloude Verhaal van Joseph K, beschreven door de

wereldberoemde schrijver Franz Kafka, die de geschiedenis schetst

van iemand, die door twee schimmige agenten wordt gearresteerd,

niet te horen krijgt waarom eigenlijk en uiteindelijk wordt terechtgesteld zonder ooit te hebben geweten, waarvan hij nou precies werd beschuldigd.

[32]

Dat een soortgelijk geval zich nu heeft herhaald met Maikel is al

erg genoeg. [33]

Maar dat men hem niet alleen nog vijf, zes jaar na dato is blijven

lastigvallen zonder enige opheldering [34], dat er ook nu, in

2021, vuige lasterlijke opmerkingen in zijn richting worden gemaakt

door anonimi [35], is beschamend, eerloos en staat haaks op

de Solidariteit, waar deze Lieden voor zeggen te staan.

Daarom vind ik het toch van belang, hierop terug te komen.

Kafka gaat door.

Dus ga ik door!

ASTRID ESSED

ZIE VOOR NOTEN 1 T/M 35

Reacties uitgeschakeld voor Pinksterlanddagen 2021/Kafka gaat door, dus ga ik door!/Over willekeur en unfaire behandeling

Opgeslagen onder Divers

Noten 1 t/m 35 bij ”Pinksterlanddagen 2021/Kafka gaat door, dus ga ik door/Over willekeur en unfaire behandeling

NOTEN
[Zie eerst tekst van het Begin Citaat, daarna notenapparaat]

”YES….YES…..THE HORN OF HELM HAMMERLAND SHALL SOUND IN THE DEEP……ONE LAST TIME!”[Theoden King in ”the Two Towers”/Lord of the Rings”
https://www.youtube.com/watch?v=UayQi2tdJTw

Een Scene uitThe  Lord of the Rings/The Two Towers
WIKIPEDIA
THE LORD OF THE RINGS/THE TWO TOWERS
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Lord_of_the_Rings:_The_Two_Towers

TEKST YOUTUBE FILMPJE

TEXT

”Yes………Yes………The horn of Helm Hammerhand……shall sound in the Deep……one last time.”

THE TWO TOWERS EXTENDED EDITION MOVIE SCRIPT
http://www.ageofthering.com/atthemovies/scripts/thetwotowers57to60.php

Scene 58 ~ Forth Eorlingas The Two Towers Scene 58

At Helms Deep the banners of Saruman, black, bearing his white hand at flying on the Hornburg.  It is daylightThe Uruk-hai are using their ram to batter down the Great Hall doors.  Men are running to barricade it from behind
 
THEODEN:The fortress is taken. It is over.
 
ARAGORN:(running with Legolas to carry more barricades to the door) You said this fortress would never fall while your men defend it. They still defend it. They have died defending it.
 
The women and children in the caves cry out as they hear the battering ram
 
WOMAN:They are breaking in!
 
WOMAN:They’re past the door!
 
ARAGORN:(looking at Theoden) Is there no other way for the women and children to get out of the caves? (Theoden does not answer but looks at the floor)
 
ARAGORN:(insistantly) Is there no other way?
 
GAMLING:There is one passage. It leads into the mountains. But they will not get far. The Uruk-hai are too many.
 
The uruk-hai continue to batter the doors
 
ARAGORN:(puts his hand on Gamling’s shoulder) Tell the women and children to make for the mountain pass. And barricade the entrance!
 
THEODEN:(dreamily) So much death. (Aragorn and Gamling look at him quizically)  What can Men do against such reckless hate?
 
The Uruk-hai ram the door again.  Aragorn pauses to think
 
ARAGORN:Ride out with me. (Theoden turns to look at him) Ride out and meet them.
 
THEODEN:For death and glory.
 
ARAGORN:For Rohan. For your people.
 
GIMLI:The sun is rising.
 
Aragorn looks to the window.  He hears Gandalf’s voice
 
GANDALF VOICEOVER:Look to my coming at first light on the fifth day. At dawn……Iook to the east.
 
THEODEN:Yes………Yes………The horn of Helm Hammerhand……shall sound in the Deep……one last time.
 
GIMLI:Yes!
 
The door is broken down
 
THEODEN:(placing his hand on Aragorn’s shoulder) Let this be the hour when we draw swords together. 
 
Gimli leaves to blow the horn of the Helm Hammerhand.  As it sounds Theoden speaks
 
THEODEN:Fell deeds, awake. Now for wrath……now for ruin and a red dawn.
 
Aragorn draws his sword.  Theoden puts on his helmet.  Gimli blows the horn. The Uruk-hai break through the inner door.  Theoden, mounted on his horse, next to Aragorn and Legolas raises his sword in the air
 
THEODEN:Forth Eorlingas!
 
They gallop through the masses of Uruk-hai through the hall, killing those in their path.  Gimli sounds the horn again, as they leave Helms Deep and ride onto the causeway where thousands of Uruk-hai still crowd.  Suddenly Aragorn is drawn to a white light and looks up.  Gandalf appears on top of the hill top next to Helms Deep riding Shadowfax who rears
 
ARAGORN:Gandalf.
 
GANDALF:(looking down on Helms Deep.  Theoden pauses and looks up) Theoden King stands alone.
   
EOMER:(riding up behind him) Not alone. (he raises his sword high) Rohirrim!
 
The Rohirrim ride up behind Eomer.  The Uruk-hai stop fighting and look up.
THEODEN:Eomer.
 
EOMER:To the king!
 
Eomer, Gandalf and the Rohirrim ride down the steep hill towards the Uruks who surge forward holding their spears in front of them.  As Gandalf nears the uruks he sends out a  bright white light from his staff, blinding the uruk-hai.  They ride over the uruk-hai and into their masses, killing and fighting.”

NOTEN
[1]

KAFKA 2013/OVER PINKSTERLANDDAGEN EN ONDERLINGEVERHOUDINGEN/WILLEKEUR EN UNFAIRE BEHANDELINGASTRID ESSED29 APRIL 2014
https://www.astridessed.nl/kafka-2013over-pinksterlanddagen-en-behandeling-maikelunfair-onsolidairpure-willekeur/

[2]
”Een anarchistisch festival dat jaarlijks plaatsvindt op het kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning in Appelscha tijdens het Pinksterweekend. Het is een bijeenkomst voor anarchisten en iedereen die zich door het anarchisme laat inspireren. Het hele weekend zit barstensvol met workshops, lezingen en discussies over anarchisme en de sociale strijd.”
PINKSTERLANDDAGENHET JAARLIJKSE ANARCHISTISCHE FESTIVAL
https://pinksterlanddagen.org/

WIKIPEDIAPINKSTERLANDDAGEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinksterlanddagen

[3]

KAFKA 2013/OVER PINKSTERLANDDAGEN EN ONDERLINGEVERHOUDINGEN/WILLEKEUR EN UNFAIRE BEHANDELINGASTRID ESSED
https://www.astridessed.nl/kafka-2013over-pinksterlanddagen-en-behandeling-maikelunfair-onsolidairpure-willekeur/

PINKSTERLANDDAGEN 2018/KAFKA OPNIEUW IN WERKING/JACHT NA VIJF JAAR HERVATASTRID ESSED18 MEI 2018
https://www.astridessed.nl/pinksterlanddagen-2018-kafka-opnieuw-in-werking-jacht-na-vijf-jaar-hervat/

PINKSTERLANDDAGEN 2019/KAFKA SLAAT WEER TOE!/FAILLIETE SOLIDARITEITASTRID ESSED30 MEI 2019
https://www.astridessed.nl/pinksterlanddagen-2019-kafka-slaat-weer-toe-failliete-solidariteit/

ZIE OOK

https://www.dewereldmorgen.be/community/pinksterlanddagen-2019-kafka-slaat-weer-toe-failliete-solidariteit/

[4]
INDYMEDIA.NLAPPELSCHADEPETER STORM27 APRIL 2014
https://www.indymedia.nl/node/22569

TEKST
Opinie, gepost door: peter storm op 27/04/2014 04:04:06

Over de Pinksterlanddagen, over Safer Spaces Policy, over een onterechte verbanning en de noodzaak van rechtzetting. Afkomstig van http://www.ravotr.nl/2014/04/27/appelschade/

Appelscha is de naam van een dorp. Appelscha is ook een begrip in de anarchistische/ antiautoritaire bewegingen in Nederland. In dat dorp is het kampeerterrein “Tot Vrijheidsbezinning” gelegen, en op dat terrein vinden jaarlijks de Pinksterlanddagen (PL) plaats, een meerdaagse samenkomst van anarchisten en sympathisanten, met lezingen, workshops, muziek en veel gezelligheid. De PL is al zeer lang een traditie. De traditie is echter in gevaar, en daarvan kunnen we nu eens niet de buitenstaanders, de autoriteiten de schuld geven. Het gevaar komt uit eigen kring, vanuit de organisatie zelf. Het is voor mij – naast afstand, kosten en een lichte kampeer-allergie – extra reden om er weg te blijven.

Wat is het geval? Vorig jaar vond er een buitengewoon onaangenaam incident plaats. Eén van de bezoekers is van het terrein gestuurd nadat twee anderen hadden aangegeven dat zijn aanwezigheid hen vanwege eerdere ervaringen een onveilig gevoel gaf. Dat hebben ze aangekaart bij het zogeheten A-team, dat in het leven is geroepen als aanspreekpunt als mensen een probleem hebben met andere mensen op de PL. Het doel van deze voorziening is bijdragen aan “een prettige atmosfeer zonder uitsluiting.” Bij ‘uitsluiting’ kun je denken aan gedrag waarin seksistische, racistische, homofobe, transfobe en andere onderdrukkende uitingen vrouwen, zwarte/ gekleurde mensen, lesbo ‘ en homo ‘s en biseksuelen, transgenders krenken, kleineren en daarmee feitelijk uitsluiten.

Dit soort uitsluiting is in de maatschappij standaard procedure. Maar dit soort uitsluiting is in fundamentele tegenstrijd met het doel van de PL op Appelscha zelf. Dat is immers een anarchistisch samenzijn, van mensen voor wie vrijheid en gelijkwaardigheid kernwaarden zijn. Daar hoort geen racisme, seksisme, homofobie, transfobie, kleinering van mensen met een beperking of iets dergelijks bij. Maar ook anarchisten zijn misvormd door de maatschappij met al haar uitsluitingsmechanismes en vooroordelen. We kunnen er dus helaas niet van uitgaan dat we onder elkaar niet in de fout gaan. En het is te makkelijk, te gemakzuchtig, om dan te zeggen dat degene die doelwit is van repressieve uitingen of gedrag, zelf maar het zelfvertrouwen moet opbrengen om daar tegenin te gaan. Punt is nu juist dat dit soort mechanismes het zelfvertrouwen van mensen die doelwit zijn van zulke mechanismes, systematisch en structureel ondermijnen. Ga als jonge, nog niet er voor uitgekomen homo maar eens dwars in tegen homofobe ‘grappen’ in je klas; je bent waarschijnlijk al veel te blij als die grappen zich niet rechtstreeks tegen jou keren, omdat je nog veilig in de kast zit. Het zelfvertrouwen ontbreekt veelal, en dat wordt door een homofobe sfeer verder ondermijnd. Het is dus legitiem, ja noodzakelijk, om op samenkomsten en activiteiten van radicalen, anti-autoritairen, anarchisten, een soort voorziening op te zetten waarin mensen die geraakt worden door onderdrukkend gedrag gehoor vinden, en waarin tegen zulk gedrag vervolgens stappen worden ondernomen Dat is het doel van wat bekend staat als Safer Spaces Policy: veiligheid scheppen voor leden van de juist de meest kwetsbare, onderdrukte groepen. Een prachtige poging om de beginselen van zo ‘n policy uiteen te zetten wordt gegeven door de Glasgow Anarchist Federation & Friends, in “Safer Spaces Policy”

Safer Spaces Policy is helaas noodzakelijk, omdat respectvol gedrag op basis van gelijkwaardigheid helaas zelfs onder anarchisten nog niet vanzelfsprekend is, hoezeer we er ook allemaal lippendienst aan bewijzen. Slechte gewoonten en gedragspatronen zitten diep, en vallen niet automatisch weg op een kampeerterrein in Appelscha. Safer Spaces Policy verscheen op Appelscha in de vorm van het A-team en haar rol.. Dat de PL dus iets als een A-team in het leven riep, was niet verkeerd, al vraag ik me wel af wie zoiets precies beslist, hoe een A-team wordt gevormd en dergelijke, en hoe de PL als geheel daar enige grip op heeft. Als er namelijk van zulke rechtstreekse grip nergens sprake is, dan is er sprake van opgelegde autoriteit, iets dat in een anarchistisch evenement niet thuishoort.

Maar Safer Spaces Policy is, hoe nodig ook, tegelijk geweldig moeilijk en riskant. Om het te laten werken is grote zorgvuldigheid noodzakelijk, anders worden beweringen veel te snel beschuldigingen, en beschuldigingen vervolgens voor onverkorte waarheid aangenomen. Dan is het gevaar van een ander soort uitsluiting levensgroot. Dan verheft, in de vorm van een A-team, zich een nieuwe autoriteit die zowel aanklager als rechtbank is, en feitelijk gewoon straf uitdeelt, ook al wordt dat woord zorgvuldig vermeden. Safer Spaces Policy ontspoort maar al te makkelijk in deze richting. Precies van zo’n ontsporing was naar mijn mening sprake op Appelscha 2013. En uit de opstelling van de huidige Voorbereidingsgroep in een terugblik op de gang van zaken, blijkt dat het hier om méér dan een incidentele ontsporing gaat. Dat is buitengewoon zorgwekkend.

Hoe valt de toedracht te reconstrueren? Nauwelijks, en dat is vanwege privacy en discretie maar goed ook. Maar er valt wel wat over te zeggen. We weten dat twee mensen bij het A-team stelden dat ze zich onveilig voelden in de aanwezigheid van Maikel. We weten dat zij dat bij het A-team aangaven. We weten dat vervolgens dat twee mensen uit het A-team stapten omdat zij Maikel persoonlijk kenden en daarom de schijn van partijdigheid wilden voorkomen. In hun plaats trad vervolgens een aantal mensen van de Voorbereidingsgroep als A-team op, samen met het ene lid van het oorspronkelijke A-team dat zich niet had teruggetrokken. Dat nieuwe A-team gaf vervolgens aan dat het vertrek van Maikel van het terrein de beste oplossing zou zijn. Maikel werd vervolgens gevraagd te vertrekken, en hij vertrok.

Voordat we verder gaan eerst dit: zoiets heet verbanning. Traditioneel is dat voor anarchisten – die niet in strafrecht geloven, en voor wie het opleggen van boetes, celstraf en dergelijke geen optie is – de zwaarst denkbare sanctie. Als iemand in een gemeenschap zodanig antisociaal (dis-)functioneert en daar op geen enkele manier op aanspreekbaar is, dat wordt zo ‘n iemand uit de gemeenschap gezet. Het is zo ongeveer het equivalent van de doodstraf. Het is een zeer zwaar middel. Nu werd Maikel. natuurlijk niet levenslang uit de gemeenschap gezet, maar ‘slechts’ voor drie dagen van een kampeerterrein gestuurd. Het onderliggende principe is echter weinig anders, en een zwaardere sanctie dan verbanning uit de PL is nauwelijks denkbaar, althans voor vrijheidslievende mensen die de integriteit van de persoon hooghouden. Iemand wegsturen is valide na zware mishandeling, verkrachting, en natuurlijk ook bij politie-infiltratie. Het rondlopen van geweldplegers, verkrachters en infiltranten brengt de veiligheid in zodanig gevaar dat vertrek van zulke mensen nodig kan zijn. Dan gaat het trouwens niet ‘straf’ wegens misdaden want daar gaan we niet over, en dat moeten we niet willen ook. Dan gaat het om niets anders dan de veiligheid van aanwezigen op de PL. En ook dan moet je verdomd zeker zijn van je zaak, dan moet het misschien niet keihard bewezen zijn maar toch wel heel erg aannemelijk gemaakt.

Was van zoiets ernstigs hier sprake? Nergens blijkt dat uit. Sterker: nergens wordt ook maar enigszins duidelijk op wat voor ervaring het gevoel van onveiligheid van de twee mensen was gestoeld. Het is ook niet tegen Maikel gezegd in de procedure. Maikel is dus van iets ongrijpbaars beschuldigd, iets waar Maikel zich niet tegen kon verweren, maar waarvoor hij uiteindelijk is weggestuurd. Ja, er is zoiets als privacy: ik hoef niet te weten wat er zich ooit tussen Maikel en de twee wel of niet heeft voorgevallen, áls er al van enig voorval sprake is geweest. Maar Maikel heeft natuurlijk wél het recht om dat te weten. Er is zoiets als hoor en wederhoor. Dat heeft overduidelijk ontbroken, waardoor het de hele maatregel al aan legitimiteit ontbreekt. Alleen al daarom heeft Maikel recht op excuses vanuit het A-team en vanuit de organisatie van de PL als geheel. Dit had nooit zo gemogen. Dit moet nooit meer gebeuren.

Dat is ook de conclusie van een onderzoek dat een onderzoekscommissie van twee mensen, Ellen en Ron, naar de gang van zaken heeft gehouden. Conclusies en de reactie erop van de Voorbereidingsgroep 2014 staan intussen op de website van de Pinksterlanddagen te lezen onder de titel “Onderlinge verstandhouding” . Ron en Ellen hadden zich aangemeld als mogelijk lid van een A-team in 2014 en “kregen de vraag voorgelegd of wij ons hierover wilden buigen…” (namelijk over de gang van zaken rond “het wegsturen van Maikel”), “omdat dit naar de mening van enkele betrokken niet goed was verlopen.” Ze hebben gebeld, gemaild, met mensen gesproken en zeggen: “Maar eerst moet het duidelijk worden en bekend worden gemaakt dat Maikel, op basis van de ons onder ogen gekomen informatie, ten onrechte is weggestuurd. Dit houdt dus in dat de aanklachten tegen hem gedaan geen grond hebben om over te gaan tot zo’n ingrijpende maatregel die vergaande gevolgen heeft voor Maikel, in privé – en politieke sfeer”. En verder: “In het algemeen moeten we vaststellen dat we alleen in heel ernstige gevallen ertoe kunnen overgaan om iemand van het terrein af te sturen. En daar moeten dus harde bewijzen voor zijn en moet er hoor en wederhoor plaats vinden.”

Nu is hard bewijs voor uitingen woordgebruik en niet alt e grove gedragingen vaak nauwelijks realistisch, en soms moet je toch iets gebeuren. Ga maar eens bewijzen dat X die ene opmerking wel of niet heeft gemaakt, dat ene gebaar wel of niet heeft gebezigd. Maar dan geldt nog altijd de vraag van hoor en wederhoor. Sterker: die vraag klemt bij de wat ‘kleinere’ dingen des te meer. En dan zou ik eerder denken aan mediatie, pogingen om gesprekken tussen de betrokken mensen op gang te krijgen, desnoods indirect, via tussenpersonen. De uitkomst kan dan van alles zijn: afspreken dat Maikel weg zou blijven bij bepaalde workshops waar de twee mensen die zich onveilig voelen in zijn nabijheid graag heen willen; overnachten op zo ver mogelijk uit elkaar liggende delen van het terrein; een toezegging aan Maikel vragen dat hij geen enkel contact met de twee zou zoeken. Zo zou je iets kunnen vinden waarin én het gevoel van veiligheid van de twee, en de erkenning dat Maikel zich aan niets aantoonbaar verwijtbaars heeft schuldig gemaakt en dus gewoon op de PL thuishoort, hun plek krijgen.

Maar dan moet er dus worden gecommuniceerd, en niet alleen worden beschuldigd, veroordeeld en weggestuurd. Ik lees echter in de verklaring van de twee mensen die wegens schijn van partijdigheid uit het A-team zijn gestapt: “een last-minute-verzoek van onze kant aan de mensen die op dat moment als A-team functioneerden om nogmaals in gesprek te gaan met Maikel, andere direct betrokken en een ter plekke ontstane “supportersgroep” voor Maikel – zoals dat wel vaker gebeurt in procedures als deze – werd zonder pardon door de toen ontstane “uitzettingsgroep” afgewezen. Het besluit was genomen en Maikel kon vertrekken.” Onthutsend om te lezen, dit verslag: van de kant van Maikel en medestanders kennelijk een poging om te praten; van de andere kant een veto over pogingen die kant op.

Nu maakt iedereen fouten, soms ernstige. Het is zaak daar van te leren, en herhaling te voorkomen. Er zou heel veel gewonnen zijn als de nieuwe Voorbereidingsgroep vierkant achter de conclusies van Ron en Ellen was gaan staan en gezegd hadden: ‘Sorry Maikel, dit had zo nooit gemogen, welkom op de PL 2014!’ Dat was niet alleen voor Maikel fijn geweest: hij had de ellende dan misschien beter kunnen afsluiten. Het was ook beter geweest voor alle deelnemers aan de PL 2014. het had namelijk laten zien dat er op de PL van nu af aan geen plaats meer is voor ongefundeerde beschuldiging, gevolgd door verbanning. Dat had een stuk angst bij potentiële deelnemers weggehaald. Nu niet. Nu kan het gebeuren dat iemand zegt: die Storm, zat die niet lang bij de Internationale Socialisten? Ik voel me bij zo’n ex-trotskist niet veilig, die heeft mij in 2003 te vaak geschoffeerd. Van het terrein af met die gast… Ik ben ooit, in 2006, wel eens geweerd van een podium waar ik zou optreden, omdat ik jaren ervoor, in 2002, ruzie had gehad met de organisator, die achteraf – tegen een ander, niet tegen mij – zei dat ik zou hebben geslagen. Ik en klappen uitdelen, wie mij kent ligt intussen onder de tafel van het lachen, vermoed ik. Maar je kunt niet weten, he? Nu was het zijn feestje, en het was zijn recht om me te weren als hij zich met mij niet okay voelde. Maar hoe had ik kunnen bewijzen dat ik niet heb geslagen? Dit soort beschuldigingen-zonder-bewijs kunnen tot leven gebracht worden en tegen mensen gebruikt, om goede en slechte reden, uit legitieme angst maar ook om oude rekeningen te vereffenen. En iedereen heeft zo wel iets wat tegen haar of hem gebruikt kan worden. Dit zijn dingen waartegen Safer Spaces Policy, door nauwkeurige procedures , bestand moet zijn. Zolang Maikel niet te horen krijgt dat hem onrecht is aangedaan, en zolang er geen garanties rond waarheidsvinding en hoor/ wederhoor in Safer Spaces Policy wordt ingebouwd, is het op de komende PL dus niet veilig. Dat is voor mij doorslaggevend om er dit jaar sowieso niet naar toe te gaan.

Helaas, de Voorbereidingsgroep zegt geen sorry tegen Maikel, en volhardt in het soort houding waarvan Maikel in 2013 de dupe is geworden. Dat blijkt uit de reactie op het rapport van Ellen en Ron. Ja, ze “betreuren” de gang van zaken. Ze zien dat verantwoordelijkheden door elkaar hebben gelopen, dat “de voorbereidingsgroep (…) in 2013 haar taak niet voldoende ingeperkt (heeft)”, waardoor “onduidelijkheid” ontstond in afbakening tussen A-team en voorbereidingsgroep. “We zijn het erover eens dat we in de toekomst ons volledig afzijdig meten houden van onderlinge spanningen, en conflict tussen bezoekers.” Een crisisteam/ A-team moet dus los van de voorbereidingsgroep actief zijn. Daarmee wordt tenminste erkend dat de gang van zaken rond Maikel – waarbij het oorspronkelijke A-team zich grotendeels terugtrok en vervangen werd door een deel van de voorbereidingsgroep – ongelukkig was. En goed inzicht. Maar de kern van wat er mis ging, wordt erdoor niet geraakt en al helemaal niet verholpen. Want in de kern verdedigen ze de gang van zaken.

Eerst schetsen ze de procedure in het algemeen. Er kunnen “een of meerdere personen aangeven zich niet veilig te voelen omdat iemand (…) hun grenzen heeft overschreden”. Dan is het zaak dat iemand in een A-team “degene die naar je toekomt respecteert, aanhoort wat diegene kan en wil vertellen (want het gaat vaak over zeer traumatische ervaringen waarover men moeilijk over praat) en zorgt voor een veilige omgeving voor diegene.” So far, so good. Luisteren, respect, veiligheid.. Vervolgens wordt er gekeken naar oplossingen: “Soms is de meest praktische (oplossing ) de tijdelijke om degene die de schade heeft aangericht te vragen om te vertrekken.” Maar kijk eens wat hier gebeurt! Er hoeft dus niet vastgesteld te worden of iemand wel hun grenzen heeft overschreden, er wordt meteen al gesproken over “degene die de schade heeft aangericht”, alsof dat bij voorbaat een uitgemaakte zaak is. Er wordt verwezen naar het onbetwistbare feit dat grensoverschrijdend gedrag traumatiserend kan zijn, en moeilijk om over te praten, dat daar moed voor nodig is. Helemaal waar. Maar het hele idee dat het grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden, wordt al meteen als vaststaand feit aangenomen. De perceptie van degenen die erdoor zeggen gekwetst te zijn, wordt meteen al als waarheid aangenomen. De mogelijkheid van een misverstand wordt niet eens overwogen, om over ernstiger scenario’s maar te zwijgen.

Het doel van dit alles is prijzenswaardig: er moet een “veilige omgeving worden gecreëerd”. Het vervolg is dubieus: “en in sommige gevallen kan dat enkel als degene die de schade heeft aangebracht (tijdelijk) vertrekt.” Als dat al geldt, dan toch alleen als werkelijk vast is komen te staan dat de schade daadwerkelijk is aangericht door die persoon. Nergens in de geschetste procedure komt echter zulke waarheidsvinding ter sprake. Het pure feit dat mensen zeggen: mijn grenzen zijn overschreden door persoon X’ , is al voldoende. Als dit de kern is van het in dit verband wel eens naar voren geschoven Power of Definition-idee – degene die zegt dat haar/ zijn grenzen zijn overschreden, degene die iemand beschuldigt van onderdrukkend gedrag, wordt bij voorbaat in het gelijk gesteld, want haar of hem komt de exclusieve macht om de situatie te definiëren toe – , dan wil ik met dat idee dus niets te maken hebben. Het is een recept voor beschuldigen zonder bewijs, voor uitsluiting uit goede maar ook uit slechte motieven. Het is een concept waarmee autoriteit wordt bestreden met autoriteit, en daarmee strijdig met ieder vrijheidslievend radicalisme.

Dat iemand die klaagt over grensoverschrijdend of onderdrukkend gedrag nooit weggewimpeld mag worden, dat zo iemand heel serieus genomen moet worden, en dat het uitgangspunt moet zijn dat zo’n iemand niet maar wat roept maar dat zij/ hij werkelijk kwetsing heeft beleefd, dat is goed, juist en rechtvaardig. Dat is de rationele kern waarop het Power of Definition-idee zich kennelijk baseert en waarvan het een ontspoorde vervorming is. Het is een contraproductieve overreactie. Ja, iedereen die zich gekrenkt voelt, heeft recht op gehoor en op support in haar of zijn gekrenktheid. Maar dat is iets anders dan de beschuldigde bij voorbaat schuldig te verklaren, zonder hoor en wederhoor, en zonder maar een begin van eerlijke waarheidsvinding. Gevoelens zijn rechtmatig, maar dat wil niet zeggen dat over de gebeurtenissen die eraan ten grondslag lagen geen hele uiteenlopende inzichten denkbaar zijn.

Dat is de algemene aanpak, die hier is toegepast: mensen voelen zich onveilig bij iemand, kaarten dat aan en vervolgens wordt die iemand weggestuurd. “Het verzoek aan M. om te vertrekken is op deze manier tot stand gekomen.” M. is dus Maikel. Dat betekent dat er dus genoegen is genomen met het pure feit dat twee mensen Maikel ‘s aanwezigheid ervoeren als inbreuk op hun veiligheid. Ervaring en perceptie van grensoverschrijding wordt zelf als bewijs gehanteerd voor zulk gedrag. Degene die klaagt heeft bij voorbaat gelijk, de aangeklaagde is bij voorbaat schuldig. Dit is geen vooruitgang vergeleken bij de burgerlijk-juridische rechtsgang. Dit is een achteruitgang.

De Voorbereidingsgroep zegt als reactie op Ellen en Ron nog: “Het was de onderzoekscommissie niet gevraagd om te beoordelen of de mensen die in vertrouwen naar het A-team toegingen, daar wel voldoende redenen voor hadden.” Maar dat heeft de onderzoekscommissie dan niet ook gedaan, Ze heeft slechts vastgesteld dat nergens uit bleek dat de redenen zwaar genoeg waren om Maikel tijdelijk te verbannen. “Waarheidsbevinding en harde bewijzen zijn geen termen die op deze situaties van toepassing zijn”. Als waarheidsvinding en bewijsvoering er niet toe doen, dan kan iedereen iedereen aanklagen op basis van gevoel, echt of beweerd, oprecht of geveinsd. “Het is dan ook niet aan een externe partij om iets te concluderen over het ervaren gevoel, en dat was ook expliciet zo afgesproken.” Misplaatst, dit argument. De onderzoekscommissie, Ron en Ellen dus, concluderen niets over dat gevoel zelf. De twee zeggen alleen dat er geen bewijs bij dat gevoel werd geleverd, bij de herkomst ervan en bij de verantwoordelijkheid van Maikel voor het ontstaan van dat gevoel, geen bewijs dat voldoende was om Maikel weg te sturen. Dat stelde de onderzoekscommissie vast, precies omdat ze wèl aan waarheidsvinding deed, en niet aan beoordeling van de door de onderzoekscommissie helemaal niet betwiste beleving van de twee mensen.

Dan zegt de Voorbereidingsgroep nog: “Tot slot kunnen wij ons niet vinden in de juridische toonzetting en de dingende aanbevelingen.” Tja, dwingende aanbevelingen is al kromtaal. Aanbevelingen zijn per definitie al niet dwingend, het zijn slechts adviezen. Maar kennelijk wordt een met enige stelligheid gebrachte onderbouwde mening al ervaren als dwingend. Belangrijker is de afwijzing van de “juridische toonzetting”. Het feit dat de Voorbereidingsgroep niets wilde weten van waarheidsvinding, bewijsvoering of welke weging van klachten dan ook, geeft aan waar het wringt. Rechtsprincipes als hoor en wederhoor, niemand schuldig verklaren zonder serieuze bewijsvoering, niemand in de beklaagdenbank zetten zonder tenminste te zeggen waarvan iemand wordt beschuldigd, zijn voor de voorbereidingsgroep kennelijk niet geldig of zoiets. Maar als de juridische rechtsprincipes er niet toe doen, welke dan wel? De aanklager heeft bij voorbaat gelijk, de beschuldigde is bij voorbaat schuldig? Als dát de regels worden in een vrije maatschappij , dan verkies ik de burgerlijke rechtsorde. Maar ik neem daar geen genoegen mee. Een werkelijk vrije maatschappij kan maar beter leren de juridische rechtsprincipes op te pikken en aan te scherpen, voorbij de burgerlijke autoritaire kaders waarin ze nu nog functioneren. We willen het toch béter doen dan de gemiddelde liberaal, en toch niet slechter? We willen toch minstens rechtszekerheid, geen willekeur? We willen toch géén staat, en geen politiestaat?

Eerherstel voor Maikel zit er wat betreft de Voorbereidingsgroep niet in. “We kunnen (niet ingaan op de eis tot naamzuivering voor M. Daarmee ridiculiseer je hetgeen dat de mensen die het A-team om hulp hebben gevraagd hebben verteld over wat zij hebben meegemaakt.” Dit is zelf ridicuul, deze redenering. Eerherstel betekent alleen maar dat er geen bewijs is dat Maikel iets kwalijks heeft bedreven dat ernstig genoeg is voor uitsluiting van de PL, dat er dus geen valide grond voor verbanning. Over de aard van wat er wel of niet heeft plaatsgevonden wordt aldus geen enkel oordeel uitgesproken. Er wordt geen gevoel belachelijk gemaakt, er wordt alleen gezegd: ‘wat wij horen is heel verdrietig, maar we kunnen de waarheid erachter niet achterhalen en vinden het achteraf dan ook niet terecht om Maikel weg te sturen.’

Maar er wordt met een denkbaar besluit om Maikel naamzuivering te gunnen natuurlijk wel iets geridiculiseerd: het besluit om Maikel weg te sturen wordt er door onderuit gehaald als zijnde niet of onvoldoende gefundeerd. Net als de onzorgvuldige procedure, en net als degenen die de kern van die procedure blijven verdedigen, zoals de Voorbereidingsgroep 2014 door Maikels naamzuivering onderuit zou worden gehaald. Naamzuivering van Maikel betekent erkenning dat hem onrecht is aangedaan, het betekent erkenning dat er een fout is gemaakt. Dat betekent gezichtsverlies, kennelijk ook voor de Voorbereidingsgroep 2014, en dat wil ze kennelijk ontlopen. De verwerping van de eis tot naamzuivering is typerend. Het is de klassieke reactie van een gevestigde autoriteit die onder vuur komt te liggen en zich daartegen afschermt. Wie daar genoegen mee neemt, buigt aldus voor autoriteit.

In dat beeld past ook een ander juweeltje uit de tekst van de Voorbereidingsgroep. “Over de zwaarte en proportionaliteit van de ingreep valt te twisten, over onze bedoelingen niet.” Nergens trekken Ron en Ellen de goede trouw van de Voorbereidingsgroep in twijfel. Vanwaar dan die hautaine uitspraak dat aan “onze bedoelingen” niet getwijfeld mag worden? Ook die bedoelingen kunnen toch voorwerp zijn van discussie? Het is alsof de Voorbereidingsgroep zich boven dit soort discussie verheven acht. Ik zou het zelf niet in mijn hoofd halen om van mijzelf te zeggen dat mijn motieven boven twijfel zijn verheven. Dat moeten anderen maar beoordelen, en de discussie daarover kent geen enkele beperking bij voorbaat. Dat lijkt me een opstelling die de Voorbereidingsgroep ook had gesierd: beoordeel ons, onze daden én onze motieven, in alle vrijheid op grond van wat je ons hebt zien zeggen en doen.

Zeggen dat “aan onze bedoelingen” geen twijfel mag bestaan getuigt van een arrogante houding, passend bij een groep die zich kennelijk als instituut beschouwt dat niet in, maar uiteindelijk boven de PL functioneert. Met anarchisme heeft die houding weinig te maken, en de veiligheid die er eventueel mee wordt bereikt, is de veiligheid van een, gelukkig ongewapende, politiestaat. Ook die worden doorgaans geleid door lieden aan wiens motieven we nimmer geacht worden te twijfelen. Ik mag hopen dat de Voorbereidingsgroep dit bij nader inzien zo ook niet wil en alsnog van haar voetstuk stapt. Ik ben er echter niet gerust op.

Peter Storm

EINDE TEKST ARTIKEL PETER STORM

[5]

ZIE NOOT 2

[6]
” Al vrij vroeg tijdens de PL werd het A-Team benaderd met klachten over een persoon. Toen bleek dat het om een persoon (Maikel) ging die wij beiden goed kennen en met wie we frequent samenwerken, konden we niet anders dan tot de conclusie komen dat wij in dit geval niet de geschikte personen waren om als A-Team op te treden. Hoezeer we ook zouden willen, we konden niet garanderen dat we ons volledig objectief en zonder loyaliteit naar Maikel zouden kunnen opstellen.”
INDYMEDIA.NLVERKLARING 2 LEDEN VOORMALIG A TEAM TAV VERWIJDERING MAIKELVAN PL 201327 FEBRUARI 2014

https://www.indymedia.nl/node/ 21563

TEKST

Verklaring 2 leden voormalig A-Team tav verwijdering van Maikel van PL 2013

Opinie, gepost door: Mikkie en Mark op 27/02/2014 02:10:47

Als twee leden van het A-Team tijdens de Pinksterlanddagen 2013 willen wij ook graag reageren op de verwijdering van Maikel van het terrein, en op de nasleep hiervan. Vooral de (niet-)afwikkeling van deze nasleep noopt ons hiertoe.

Als twee leden van het A-Team tijdens de Pinksterlanddagen 2013 willen wij ook graag reageren op de verwijdering van Maikel van het terrein, en op de nasleep hiervan. Vooral de (niet-)afwikkeling van deze nasleep noopt ons hiertoe.

Een van ons is, voorafgaand aan de PL, door de voorbereidingsgroep van de PL benaderd om de organisatie van het A-Team op zich te nemen. Het idee dat hiervoor een onafhankelijk team moest zijn, los van de organisatie, speelde een belangrijke rol daarin. Zij heeft ingestemd en twee mensen erbij gevraagd.

Als A-Team hebben we geen duidelijke procedures afgesproken. We gingen er vanuit dat we wel op het moment zelf naar bevind van zaken en vanuit ervaring en gezond verstand zouden kunnen overleggen en kunnen handelen. Dit idee is snel door de mand gevallen, en we zouden sterk willen adviseren in volgende gevallen als A-Team wel duidelijke procedures vantevoren af te spreken en, in ieder geval op hoofdlijnen, ook bekend te maken.

Al vrij vroeg tijdens de PL werd het A-Team benaderd met klachten over een persoon. Toen bleek dat het om een persoon (Maikel) ging die wij beiden goed kennen en met wie we frequent samenwerken, konden we niet anders dan tot de conclusie komen dat wij in dit geval niet de geschikte personen waren om als A-Team op te treden. Hoezeer we ook zouden willen, we konden niet garanderen dat we ons volledig objectief en zonder loyaliteit naar Maikel zouden kunnen opstellen.
We staan nog steeds achter deze beslissing, omdat dit volgens ons de meest zuivere manier van handelen was. Wel rekenen we onszelf aan dat we geen procedure hadden afgesproken voor dergelijke situaties, dat we ons ook niet meer actief hebben opgesteld in alsnog ter plekke bespreken over hoe hier mee om te gaan en dat we niet nog meer aangedrongen hebben op het inschakelen van onafhankelijke vervangers voor onszelf.

In de praktijk kwam het er nu op een neer dat (een deel van) de voorbereidingsgroep, op verzoek van het enige overgebleven lid van het A-Team, mede het A-Team-werk op zich ging nemen. Dit was een ongelukkige gang van zaken, in het algemeen omdat vantevoren en op grond van goede argumenten duidelijk afgesproken was dat er een van de PL-organisatie onafhankelijk A-Team zou zijn, juist om deze taken van elkaar los te trekken, en in het bijzonder omdat de voorbereidingsgroep, op een ander vlak, ook zelf problemen bleek te hebben met Maikel.
Bij de beslissing om Maikel van de PL te verwijderen zijn wij niet betrokken geweest. Een last minute-verzoek van onze kant aan de mensen die op dat moment als A-Team functioneerden om nogmaals in gesprek te gaan, met Maikel, andere direct betrokkenen en een ter plekke onstane “supportersgroep” voor Maikel – zoals dat wel vaker gebruikelijk is in procedures rond beschuldigingen – werd zonder pardon door de toen onstane “uitzettingsgroep” afgewezen. Het besluit was genomen en Maikel is vertrokken.

We vinden de gang van zaken sindsdien onverkwikkelijk. We hebben van dichtbij mee kunnen maken wat de impact van de beslissing tot verwijdering, en de manier waarop deze tot stand is gekomen, op Maikel is geweest en hoe zijn verzoeken om in gesprek te komen met betrokkenen bij dit besluit steeds weer op een muur stuitten. We zijn van mening dat hij oprechte pogingen heeft gedaan om het gesprek aan te gaan en voor zover mogelijk, omdat de precieze inhoud van de klachten jegens hem nooit helemaal duidelijk geworden is, extra (en ten aanzien van het ‘server-verhaal’ zonder meer afdoende) uitleg over een en ander heeft gegeven.

Vanuit de behoefte om de gang van zaken onafhankelijk te evalueren heeft één van ons (Mikkie) aan twee personen, die zich aangemeld hadden voor het A-Team voor 2014, gevraagd om een evaluatie van het functioneren van het A-Team en het verwijderen van Maikel tijdens de Pinksterlanddagen 2013 te doen. Voor zover wij begrepen hebben hebben alle betrokkenen, met uitzondering van het derde A-Teamlid, te kennen gegeven in te stemmen met het uitvoeren van zo’n evaluatie.
We zijn onder de indruk van de zorgvuldige en nauwkeurige manier waarop zij deze evaluatie uitgevoerd hebben en kunnen ons, op basis van de beschikbare informatie, vinden in hun conclusie dat Maikel niet van de PL verwijderd had mogen worden. Het zou de voorbereidingsgroep sieren wanneer zij deze evaluatie, waar zij zelf ook mee heeft ingestemd en waar zij aan heeft meegewerkt, serieus zou nemen en de conclusie zou aanvaarden.
Een serieuze inhoudelijke reactie is echter wel het minste dat verwacht kan worden. We vinden de reactie van de voorbereidingsgroep op de uitkomsten van de evaluatie dan ook ronduit verbazingwekkend, en daarnaast geen recht doen aan het werk van het evaluatieteam. De voorbereidingsgroep wijst verantwoordelijkheid voor de gebeurtenissen af, en meent dat het A-Team hierop als enige aangesproken kan worden. In de praktijk bestond het team dat de beslissing tot de verwijdering van Maikel nam echter voor het grootste deel uit personen uit de voorbereidingsgroep.

We halen uit de reactie dat de voorbereidingsgroep het achteraf betreurt dat een van hen zich aangesloten heeft bij het A-Team, en dat in het vervolg een dergelijke ongewenste vermenging van verantwoordelijkheden niet meer zal voorkomen. Dat lijkt ons een goed en verstandig streven. Echter, voor Maikel komt dit te laat. Het is voor ons onbegrijpelijk dat de voorbereidingsgroep zich niet wil uitspreken over de inhoudelijke rol die zij in dit geval gespeeld heeft en daar niet op aangesproken wil worden. Voor zover wij begrepen hebben, is er ook niet gereageerd op verschillende verzoeken van de kant van Maikel om met hem in gesprek te gaan. Vragen die hij langs diverse kanalen bij de voorbereidingsgroep heeft neergelegd zijn volledig onbeantwoord gebleven.
We vinden dit vreemd en niet kloppen. We kennen de mensen uit voorbereidingsgroep van de PL als gedreven anarchisten en verantwoordelijke mensen, waarmee we ook op andere vlakken goed samenwerken en waar we ons ideologisch mee verbonden voelen. De manier waarop de verwijdering van Maikel van de PL is verlopen en hoe daar achteraf mee wordt omgegaan vormt een onverklaarbare dissonant in dit beeld.

Concluderend: we zien fouten en onvolkomenheden in ons functioneren en onze opstelling in het kader van het proces dat tot verwijdering van Maikel van de PL heeft geleid. Het opstellen van heldere (en voor deelnemers aan de PL (op hoofdlijnen) bekende) procedures, het regelen van achtervang en een betere voorbereiding zijn belangrijke aanbevelingen die wij vanuit deze achtergrond aan een komend A-Team willen meegeven.

Wat betreft de afwikkeling van de verwijdering van Maikel, zouden we graag zien dat de voorbereidingsgroep alsnog verantwoordelijkheid voor het eigen handelen neemt, en in het verlengde daarvan de conclusies van het evaluatierapport aanvaardt, deze publiceert en het gesprek met Maikel aangaat. Het past ons inziens een anarchistische beweging niet om zo met mensen om te gaan als met Maikel is gebeurd.

Mikkie en Mark
EINDE STUK ”VERKLARING 2 LEDEN VOORMALIG A TEAM TAV VERWIJDERING MAIKELVAN PL 2013”
[7]

”” Bij de beslissing om Maikel van de PL te verwijderen zijn wij niet betrokken geweest. Een last minute-verzoek van onze kant aan de mensen die op dat moment als A-Team functioneerden om nogmaals in gesprek te gaan, met Maikel, andere direct betrokkenen en een ter plekke onstane “supportersgroep” voor Maikel – zoals dat wel vaker gebruikelijk is in procedures rond beschuldigingen – werd zonder pardon door de toen onstane “uitzettingsgroep” afgewezen. Het besluit was genomen en Maikel is vertrokken.”
INDYMEDIA.NLVERKLARING 2 LEDEN VOORMALIG A TEAM TAV VERWIJDERING MAIKELVAN PL 201327 FEBRUARI 2014
https://www.indymedia.nl/node/ 21563
ZIE VOOR TEKST, NOOT 6

[8]
ARTIKEL ONDER NOOT 8 BEVAT TEKST EN EEN AANTAL NOTENONDER ”EINDE TEKST” GAAT NOOT 9 VERDER!

INDYMEDIA.NLPINKSTERLANDDAGEN EN WILLEKEURASTRID ESSED30 APRIL 2014
https://www.indymedia.nl/node/22610

TEKST
Opinie, gepost door: Astrid Essed op 30/04/2014 04:02:33

De Pinksterlanddagen zijn een mooie traditie van het nastreven van een solidaire
en vrije samenleving. Van belang is echter, dat dit nu reeds tot uiting moet komen
in respect voor elkaar. Wat betreft de behandeling van Maikel op de Pinksterlanddagen
2013 is het A Team [of Voorbereidingsgroep] daarin ernstig tekort geschoten.
Hopelijk trekken zij hier lering uit.

KAFKA 2013/OVER PINKSTERKANDDAGEN EN ONDERLINGE
VERSTANDHOUDINGEN/WILLEKEUR EN UNFAIRE BEHANDELING

Zie ook

http://www.astridessed.nl/kafka-2013over-pinksterlanddagen-en-behandelin…

Geachte lezers,

In zijn standaardwerk ”Het Proces” [1] vertelt de schrijver Kafka de geschiedenis van een man, Josef K
genaamd, die
wordt gearresteerd en veroordeeld door een schimmige authoriteit, terwijl noch aan hem, noch aan de
lezer duidelijk gemaakt wordt, waarvan hij nu eigenlijk wordt beschuldigd en waarvoor hij is veroordeeld.
Het eindigt dramatisch:
Hij wordt ter dood gebracht.
Zonder ooit te hebben geweten waarvan hij beschuldigd was, wat de bewijslast was. waardoor
hij zich niet heeft kunnen verdedigen.
Luguber en bizar?
Ja, en zo gaat het, al dan niet in minder ”extreme” vorm, in een groot aantal landen in de wereld,
waar hetzij een dictatuur, hetzij een autoritaire machtsvorm is. [2]
Maar Nederland kan er ook wat van.
Vaker heb ik geschreven over de anti-terreurwetgeving alhier, waarbij de rechten van verdachten
in ernstige mate worden beperkt [3]
En de processen tegen echte of vermeende ”terroristen” of ”extremisten”, waarbij de bewijslast
wel erg te wensen overliet [4]

Maar dat is de zogenaamde ”burgerlijke” rechtspraak of anders gezegd;
De rechtspraak van de bestaande Staten, die zijn gebaseerd op ongelijke economische/
machtsverhoudingen.

Je zou dus mogen verwachten, dat er bij mensen en/of groepen [in casu de anarchisten], die
zeggen te streven naar een vrije en solidaire samenleving, zonder de macht van
Staten waarin een einde is gekomen aan [economische]
macht en ongelijkheid in allerlei vormen [5] andere en meer eerlijke normen gelden.

Dat dat lang niet altijd [dit staat natuurlijk niet model voor het merendeel der anarchisten, die juist
erg hun best doen voor die eerlijkheid en gelijkheid] het geval is, blijkt wel uit het geval van de Pinksterlanddagen
2013 en de manier waarop met Maikel is omgesprongen.
In feite nog enger dan bij de ”reguliere” [en dus niet het bovenstaande anti terreurvoorbeeld, dat
onder de uitzonderingswetten valt] rechtspleging.
Ik kom hierop nog uitgebreid terug.

PINKSTERLANDDAGEN

Allereerst, wat zijn de Pinksterlanddagen?
Pinksterlanddagen is een jaarlijks tin Appelscha terugkerend door anarchisten georganiseerde event met
lezingen, workshops en muziek [6]
Er wordt veel gediscussieerd en actief stelling genomen tegen racisme en andere vormen van
onderdrukking.
De Pinksterlanddagen bestaan nu al langer dan 80 jaar.
Een mooie traditie dus voor mensen, die een rechtvaardigere samenleving nastreven, ook
al zijn ze geen anarchist.

PINKSTERLANDDAGEN 2013
KAFKA IN WERKING
UNFAIRE BEHANDELING MAIKEL/ONSOLIDAIR EN ONWAARDIG/
SCHENDING FUNDAMENTELE PRINCIPES VAN NORMAAL FATSOEN

Vooraf

Om iedere Pinksterlanddagen bezoeker een prettig en veilig gevoel te geven, is er
een bemiddelings of A Team in het leven geroepen, dat moet zorgen voor
”een prettige atmosfeer zonder uitsluiting” [7]
Ook heeft dat A Team tot taak te bemiddelen als mensen een conflict met anderen hebben
tijdens de Pinksterlanddagen.

Klinkt goed.
Maar dan moet het wel eerlijk en fatsoenlijk naar alle partijen worden toegepast.
Dat is hier niet het geval geweest.

En dan nu de zaak waar het om gaat

Betrokken personen/groepen

Maikel
Twee bezoekers
Het bemiddelings of A Team

In 2013 arriveren twee bezoekers op het kampeerterrein in Appelscha.
Maikel is er ook.

Onze twee bezoekers gaan naar het A Team en geven aan, de aanwezigheid van Maikel als
onveilig en/of bedreigend te ervaren.
Wat ze precies besproken hebben met het A Team doet hier niet ter zake.
Maar wel het verbijsterende verloop.
Op grond van de beweringen/beschuldigingen van de twee bezoekers wordt aan Maikel
gevraagd, het terrein te verlaten.
Zonder de betrouwbaarheid van de beweringen van de twee bezoekers ook maar
getoetst te hebben.

Zonder Maikel verteld te hebben, wat die beweringen van de twee bezoekers nu precies inhielden, waardoor hij niet de kans kreeg, zichzelf te verdedigen.

Het was [ maar dat even voor de zorgvuldigheid, niet voor het wezen van de zaak ] nog iets ingewikkelder
omdat nadat duidelijk was, dat het over Maikel ging, twee leden uit het A Team zich teruggetrokken hadden
omdat ze Maikel persoonlijk kenden en de schijn van partijdigheid wilden vermijden [8]
Maar het ging niet zuiver toe, omdat niet iedereen zich uit dat eerste A Team terugtrok.
Een lid van het [nu voormalige] A Team bleef gewoon zitten en er traden een aantal mensen
van de oorspronkelijke Voorbereidingsgroep tot het nieuwe A Team toe,
En dat nieuwe A Team vond, dat verwijdering van Maikel de beste oplossing was, vroeg
dat aan Maikel en hij vertrok [9]

ZONDER DE KANS TE HEBBEN GEKREGEN ZICHZELF TE VERDEDIGEN
ZONDER TE WETEN, WAARVAN HIJ PRECIES WERD ”BESCHULDIGD” EN WELKE
BEWERINGEN TEGEN HEM WAREN INGEBRACHT.

Natuurlijk kwam veel protest tegen deze gang van zaken.
Van Maikel zelf uiteraard, die een aantal zeer duidelijke vragen aan de Voorbereidingsgroep stelde [10]
En in de vorm van levendige discussies op Indymedia [11].

En aanvankelijk bleef de reactie van de Voorbereidingsgroep, waarom herhaaldelijk was gevraagd [12]
maar uit, totdat deze tenslotte, op de valreep, toch verscheen. [13]
Aan de discussie op deze reactie heb ik een bijdrage geleverd, [14] waarop dit stuk
deels is gebaseerd.

Reactie Voorbereidingsgroep verre beneden peil

Over de reactie van de Voorbereidingsgroep kan ik kort zijn.
Unfair, schandalig, beneden peil en getuigend van pure willekeur.
En kennelijk was er niets geleerd van de gemaakte ernstige fouten.

OPTREDEN A TEAM JEGENS MAIKEL/ONSOLIDAIR, UNFAIR EN PURE WILLEKEUR,
EEN VRIJE EN SOLIDAIRE SAMENLEVING ONWAARDIG

Waarop kwam die reactie [15] u kort gezegd neer:

Een op drogredenen gebaseerde verdediging van het verwijderen van Maikel, na het aanhoren
van de twee bezoekers.

Een van die drogredenen was het creeren van ”veiligheid” voor de twee bezoekers

Zelf zegt de Voorbereidingsgroep hierover

”Tijdens de PL 2013 is iemand weggestuurd van het terrein, omdat zijn aanwezigheid het voor andere bezoekers onmogelijk maakte daar te blijven. De aanwezigheid van deze persoon werd als kwetsend en intimiderend ervaren voor 2 andere bezoekers en zij hebben daarom hun situatie met het A-team besproken.
In situaties als deze, waarbij er een of meerdere personen zijn die aangeven zich niet veilig te
voelen omdat iemand (op een of meerdere manieren) hun grenzen heeft overschreden, is het heel
belangrijk niet gelijk weer hetzelfde te doen.
Voor degene die deel uitmaken van een crisisteam is het belangrijk dat je degene die naar je toekomt respecteert, aanhoort wat diegene kan en wil vertellen (want het gaat vaak over zeer traumatische ervaringen waar men moeilijk over praat) en zorgt voor een veilige omgeving voor diegene.
Samen zal er gekeken worden naar hoe om te gaan met de situatie tijdens de bijeenkomst (en evt erna). Soms is de meest praktische de tijdelijke oplossing om degene die de schade heeft aangericht te vragen om te vertrekken.
Er is heel veel moed voor nodig om anderen aan te spreken als je je niet veilig voelt, en om te vragen om hier een (tijdelijke) oplossing voor te vinden.
Tijdens het proberen een oplossing te vinden (dat vaak heel moeilijk is een lang en zwaar proces) moet er in ieder geval een veilige omgeving worden gecreëerd en in sommige gevallen kan dat enkel als degene die schade heeft aangebracht (tijdelijk) vertrekt.” [16]

Juist ja.

GEVOEL IS SUBJECTIEF/ONCONTROLEERBAAR EN NIET TE METEN

Ten eerste:

Ik ga er direct in mee, dat je mensen, die met een klacht, zich onveilig te voelen, zo serieus
mogelijk moet nemen.
Daarom biedt je ze, inderdaad, een safe space om echte/vermeende klachten en grieven te uiten.
Maar dat betekent niet, dat je ze automatisch op hun woord gelooft.
Want zonder er vanuit te gaan, dat zij NIET de waarheid spreken, gevoel is subjectief en niet te meten.
En dus niet te toetsen aan de werkelijke feiten/gebeurtenissen.
Anders kan, o, nu even grof te zijn, iedereen wel met een [niet te controleren] beschuldiging
over anderen komen.

VERTREK VAN DEGENE, DIE ”SCHADE HEEFT AANGERICHT”

Aan de verantwoording van het Voorbereidingsteam valt op, dat er maar voetstoots wordt aangenomen,
dat Maikel schade heeft aangericht.
En dat alleen, omdat twee bezoekers hem ervan beschuldigen zonder het ook maar enigermate
te checken, noch bij hem, noch bij mogelijk andere getuigen?
Dat zou er in burgerlijk-juridische termen op neer komen, dat iemand wordt verdacht van
een misdrijf en wordt veroordeeld [want Maikel IS in feite veroordeeld door hem van het terrein weg te sturen]
omdat iemand beweert ”zich geintimideerd te voelen” en ”niet veilig”

Excusez let mots, maar wat voor onzin is dat.
Wat een garantie voor een eerlijk rechtssysteem?
Waar is het hoor en wederhoor?

GEEN BEWIJS?/NIEMAND VAN HET TERREIN AF OF BEIDE PARTIJEN

Nu kan ik erin komen, dat je er als Bemiddelingsteam er niet uitkomt.
Hier is niet eens een serieuze poging gedaan [Maikel heeft zich immers
niet kunnen verdedigen, omdat hij de beschuldiging niet kende], maar stel
dat het wel is gedaan en beide partijen zijn gehoord.
Stel, dat je als Team niets wijzer bent geworden.
Dat kan.

MAAR DAN HAD JE HETZIJ BEIDE PARTIJEN VAN HET TERREIN VERWIJDERD
[DUS MAIKEL EN DE TWEE BEZOEKERS], HETZIJ HAD JE BEIDE PARTIJEN
LATEN BLIJVEN EN ZE UIT ELKAAR GEHOUDEN.
DAT OM HET GEVOEL VAN VEILIGHEID VOOR DE TWEE BEZOEKERS TE
GARANDEREN.

Maar nu is zonder enig bewijs en de kans op verdediging Maikel verwijderd.
Puur willekeur en ronduit schandalig.

VERDERE DROGREDENATIES VOORBEREIDINGSGROEP

Ik citeer deze Voorbereidingsgroep

”Het was de onderzoekscommissie níet gevraagd om te beoordelen of de mensen, die in vertrouwen naar het A-team toegingen daar wel genoeg redenen voor hadden. Waarheidsbevinding en harde bewijzen zijn geen termen die op deze situaties toepasbaar zijn. Het is dan ook niet aan een externe partij om iets te concluderen over het ervaren gevoel, en dat was ook expliciet zo afgesproken.
Nogmaals, het gaat hier om zeer persoonlijke gebeurtenissen die voor de betrokkenen zeer ingrijpend waren en daar behoor je discreet en respectvol mee om te gaan.” [16]

Juist ja.
”Waarheidsvinding en harde bewijzen zijn geen termen, die op deze situaties toepasbaar zijn.”

Een gevaarlijke en ronduit verderfelijke redenaties.

Je gaat dus niet toetsen, of de beweringen van de twee bezoekers wel op waarheid zijn gebaseerd,
maar neemt WEL op basis van die beweringen de beslissing, iemand van het terrein te sturen.

Dat komt er dus op neer, dat iemand wordt veroordeeld [want het wegsturen is een oordeel
en dus VERoordeling] zonder enig bewijs.
Excusez let mots, dat zijn methoden van een politiestaat, niet van een rechtvaardige samenleving, die
anarchisten nastreven.
Niet een opvatting van gerechtigheid, die niet anarchisten, maar in het algemeen humanitair denkende
mensen, voorstaan.
Sterker nog, zonder bewijs iemand’s ”schuld” aannemen gaat zelfs de grenzen van normaal menselijk
fatsoen te boven.

Er wordt hier gesproken [zonder nadere toelichting, maar dat hoeft ook niet, alleen wel aan
de beschuldigde Maikel] van ”zeer persoonlijke gebeurtenissen, die voor betrokkenen zeer ingrijpend waren”
[die overigens niet zijn getoetst, maar dat laat ik even], maar hoe zit het met de ingrijpendheid voor Maikel.
Van het terrein te worden gestuurd zonder de kans zichzelf te verdedigen.
Zonder de kans en het recht, te horen, waarvan hij beschuldigd is [wordt]

Heeft het Voorbereidingsteam daar al eens bij stilgestaan?

En hoe zit het met de niet gecreeerde veiligheid voor Maikel

VOORBEREIDINGSGROEP
UNFAIRE BEHANDELING MAIKEL/NORMAAL FATSOEN EN RESPECT NUL, COMMA NUL

Ik citeer dan nogmaals de Voorbereidingsgroep

”We kunnen dan ook niet ingaan op de eis van naamzuivering voor M.
Daarmee ridiculiseer je hetgeen dat de mensen die het A-team om hulp hebben gevraagd hebben verteld over wat zij hebben meegemaakt.” [17]

Juist ja
Eerst wordt iemand, op niet te controleren beschuldigingen, van het terrein gezet en vervolgens
is de erkenning van zijn recht op respect [ om
gehoord te worden en fatsoenlijk bejegend iets, wat buiten de perceptiemogelijkheden
van deze groep behoort.
Het geleuter over ”ridicularisering” van de mensen, die het A Team om hulp gevraagd hebben, is
maar een dekmantel.
Want dat deze mensen serieus genomen moesten worden, daaraan was geen twijfel.

Maar door zo met Maikel om te gaan, wordt zijn recht om gehoord te worden en zichzelf te verdedigen,
geriducaliseerd, neen, zelfs ernstig geschonden.
Over solidariteit gesproken.
En dit geldt nota bene medestanders van de beweging.
Tsja…………………..

RECHT OP VERDEDIGING
RECHT OM DE INGEBRACHTE BESCHULDIGINGEN TE HOREN

Het A Team pretendeert, niet te willen uitgaan van het bestaande rechtssysteem en dat
is ieders goed recht, maar niet als het erin ontaardt, dat je je nog willekeuriger gedraagt
dan waar je de burgerlijke rechtspraak van beschuldigt.

Want met alle mankementen, gaat de bestaande rechtspraak nog uit
van het recht, de tegen je ingebrachte beschuldigingen te horen en je op grond daarvan,
te kunnen verdedigen.

Maar het zogenaamd [want ik vind deze handelwijze niet anarchistisch, zoals ik het anarchisme ken
tenminste] anarchistische A Team vindt het OK, iemand te veroordelen op grond van niet
bewezen beweringen, waartegen hij zich ook niet heeft kunnen verdedigen.
Doet mij erg denken aan de methoden van een politiestaat

REDENERING A TEAM TOEGEPAST IN PRAKTIJK

Laat ik de redenering van het A Team eens tegen de leden zelf gebruiken.
Deze A Team leden worden door de politie van hun bed gelicht, omdat twee
politiemensen ”zich door hen geintimideerd hebben gevoeld” bij een
demonstratie.
Bewijzen worden niet door de rechtbank overlegd [kan ook niet, want
het betreft hier ”een gevoel”] waardoor zij zich niet kunnen verdedigen.

Maar ze worden wel veroordeeld.
Wat zouden ze dan uitroepen.

JE REINSTE WILLEKEUR VAN DE STAAT
Etc

Ja

Maar dat is precies wat ze Maikel gedaan hebben.

Zelfs in een showproces krijg je nog meer rechten.

Als dit een vorm van ”nieuw recht” moet voorstellen, geef mij dan maar het bestaande
rechtssysteem maar.
Tenminste krijg je daar nog de kans, je te verdedigen.

Duidelijk is wel, dat een dergelijk optreden op de Pinksterlanddagen niet alleen schandalig
en willekeurig is, maar de anarchistische beweging ook beschadigt.

Ik adviseer de A Team leden en/of Voorbereidingsgroep dan ook nadrukkelijk,
Het Proces van Kafka te lezen [18]

Dan zien ze wat onrecht met iemand kan doen.

En trekken er hopelijk lering uit.

Recht op een faire behandeling, resprect en veiligheid moet iedereen gelden.
Niet alleen de mensen, die ”een onveilig gevoel” ventileren, maar ook deMOGELIJKE
[want er staat nog niets vast] veroorzaker daarvan.
Maikel dus

Alleen met een fair optreden naar iedereen kan de basis voor een betere samenleving worden gelegd

Astrid Essed

[1]

WIKIPEDIA
THE TRIAL

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Trial

[2]

MASS DEATH SENTENCES IN EGYPT/URGENT APPEAL ABOUT THE
MASS DEATH SENTENCES BY THE CRIMINAL COURT IN MINYA/
LETTER TO THE MINISTER OF FOREIFN AFFAIRS
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/mass-death-sentences-in-egypturgent-appeal-abo…

[3]

UITPERS.BE
MENSENRECHTEN ONDER DRUK: ANTITERREURMAATREGELEN NEDERLANDSE
OVERHEID
ASTRID ESSED
OCTOBER 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1793

[4]

UITPERS.BE
HOSTADPROCESSEN: RECHTBANKVONNISSEN OF SANCTIES
OP CONTROVERSIELE STANDPUNTEN
ASTRID ESSED
JUNI 2006

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1345

UITPERS.BE
HET PIRANHAPROCES TAV SAMIR A. EN MEDEVERDACHTEN
ASTRID ESSED
JANUARI 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1539

[5]

PINKSTERLANDDAGEN/ANANARCHISME

http://www.pinksterlanddagen.nl/anarchisme/

[6]

APPELSCHADE
PETER STORM

http://www.ravotr.nl/2014/04/27/appelschade/

[7]

APPELSCHADE
PETER STORM

http://www.ravotr.nl/2014/04/27/appelschade/

”Tijdens de Pinksterlanddagen (PL) proberen we met z’n allen een zo aangenaam mogelijke sfeer te creëren, om zo aspecten van de gewenste maatschappij enigszins dichterbij te brengen. Doel en middel zijn het realiseren van een prettige atmosfeer zonder uitsluiting, gebaseerd op vrijheid en verantwoordelijkheid. Doel en middelen zijn voor ons dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

VRAGEN AAN DE PINKSTERLANDDAGEN VOORBEREIDINGSGROEP
MAIKEL

https://www.indymedia.nl/node/20928

[8]

APPELSCHADE
PETER STORM

http://www.ravotr.nl/2014/04/27/appelschade/

VERKLARING 2 LEDEN VOORMALIG A TEAM TAV VERWIJDERING
MAIKEL VAN PL 2013

https://www.indymedia.nl/node/21563

[9]

APPELSCHADE
PETER STORM

http://www.ravotr.nl/2014/04/27/appelschade/

[10]

VRAGEN AAN DE PINKSTERLANDDAGEN VOORBEREIDINGSGROEP
MAIKEL

https://www.indymedia.nl/node/20928

[11]

INDYMEDIA
DISCUSSIE
VOORBEREIDINGEN PINKSTERLANDDAGEN 2014 BEGONNEN

https://www.indymedia.nl/node/21311

[12]

VRAGEN AAN DE PINKSTERLANDDAGEN VOORBEREIDINGSGROEP
MAIKEL

https://www.indymedia.nl/node/20928

INDYMEDIA
PERSOONLIJKE VETES
DOLF

https://www.indymedia.nl/comment/reply/21311/11965

[13]

INDYMEDIA
PINKSTERLANDDAGEN/ONDERLINGE VERHOUDINGEN

https://www.indymedia.nl/node/22519

[14]

Optreden A Team Pinksterlanddagen 2013/Pure willekeur
BESCHULDIGINGEN, DIE NIET AAN BETROKKENE WORDEN MEEGEDEELD
BESCHULDIGINGEN ZONDER BEWIJS
JE REINSTE WILLEKEUR, MENSEN DIE EEN VRIJE EN SOLIDAIRE SAMENLEVING VOORSTAAN
ONWAARDIG

ASTRID ESSED

https://www.indymedia.nl/node/22520#comment-12798

ZIE VOOR GEHELE DISCUSSIE PINKSTERLANDDAGEN/ONDERLINGE VERHOUDINGEN

https://www.indymedia.nl/node/22520

[15]

INDYMEDIA
PINKSTERLANDDAGEN/ONDERLINGE VERHOUDINGEN

https://www.indymedia.nl/node/22519

[16]

INDYMEDIA
PINKSTERLANDDAGEN/ONDERLINGE VERHOUDINGEN

https://www.indymedia.nl/node/22519

[17]

INDYMEDIA
PINKSTERLANDDAGEN/ONDERLINGE VERHOUDINGEN

https://www.indymedia.nl/node/22519

[18]

WIKIPEDIA
THE TRIAL

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Trial

EINDE TEKST

[9]

WIKIPEDIATHE TRIAL
http://en.wikipedia.org/wiki/T he_Trial

[10]

WIKIPEDIATHE TRIAL
http://en.wikipedia.org/wiki/T he_Trial
[11]

””Evaluatierapport van het functioneren van het A-team

Tijdens de Pinksterlanddagen (PL) proberen we met z’n allen een zo aangenaam mogelijke sfeer te creëren, om zo aspecten van de gewenste maatschappij enigszins dichterbij te brengen. Doel en middel zijn het realiseren van een prettige atmosfeer zonder uitsluiting, gebaseerd op vrijheid en verantwoordelijkheid. Doel en middelen zijn voor ons dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

INDYMEDIA.NL

VRAGEN AAN DE PINKSTERLANDDAGEN VOORBEREIDINGSGROEP

2013

MAIKEL

22 JANUARI 2014

https://www.indymedia.nl/node/ 20928

TEKST

Vragen aan de Pinksterlanddagen voorbereidingsgroep 2013

Opinie, gepost door: Maikel op 22/01/2014 01:11:31

Afgelopen Pinksteren hebben jullie mij verwijderd van het kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning waar de Pinksterlanddagen plaats vinden . Dit besluit is gekomen na een zeer langdurig verhoor van ongeveer 2 ½ uur in een caravan van een van de vrijwilligers van de voorbereidingsgroep.

Met het verhoor en door mijn verwijdering zijn er vele vragen opgekomen bij mij. Op de afsluitende plenaire vergadering en door het voormalige crisisteam is er diverse malen beloofd dat er een gesprek met mij zou komen. Naast deze beloftes heb ik zelf proactief meer dan 10 keer via het evaluatieteam en het voormalige crisisteam pogingen ondernomen om in contact te treden. Dit resulteerde in een oorverdovende stilte.

Ik wil hierbij opmerken dat het evaluatieteam tot de conclusie is gekomen dat alle argumenten waarop ik weggestuurd werd niet gegrond zijn verklaard. Ik heb geprobeerd om in gesprek te gaan en probeer nu op deze wijze een reactie uit te lokken. Ik hoop dat dit tot een serieuze toenaderingspoging leidt, want anders blijf ik met de vragen zitten en kan er van mij niet worden verwacht dat ik geheel zelfstandig tot antwoorden kom die alle kanten belichten van wat er is voorgevallen op de Pinsterlanddagen. Voor de leesbaarheid zal ik de vragen hier onder plaatsen en links geven aan relevante informatie, zoals de bevinding van het evaluatieteam en een persbericht van Animalrights Media.

Maikel
pl@tiny-host.nl

ps. Voor de leesbaarheid mbt. layout heb ik een pdf bijgevoegd.

Appendix I “Vragen gericht aan de Pinksterlanddagen voorbereidingsgroep 2013”

1. Waarom is er tot op heden vanuit de PL voorbereidingsgroep geen
initiatief genomen om met mij in gesprek te gaan, hoewel dit duidelijk
was beloofd aan diverse partijen?

2. Wat is inmiddels het oordeel van de voorbereidingsgroep ten aanzien
van de beide ’tenlasteleggingen’ die aanleiding zijn geweest tot mijn
verwijdering van de PL?

3. Erkent de PL voorbereidingsgroep dat grenzen van redelijkheid tijdens
de gesprekken d.m.v. zeer suggestieve vragen en
betichtingen overschreden zijn?

4. Wat is het finale oordeel van de voorbereidingsgroep met betrekking
tot het ‘server verhaal?’

5. Wat waren de motieven om op een zeer langdurige manier door te vragen naar ‘namen en rugnummers’?

6. Is de PL-voorbereidingsgroep het met de evaluatiegroep eens dat mijn
verwijdering onnodig was? Zo nee, waarom niet?”

7. Hoe kan het persoon in kwestie leren van eventuele fouten, zonder
dat hem/haar wordt uitgelegd wat hij/zij heeft ‘misdaan’?

8. Erkent de PL-voorbereidingsgroep dat deze gehele affaire een zeer
smadelijke en directe aanslag is op de integriteit van mijn persoon?

9. Erkent de PL-voorbereidingsgroep dat er weinig rechten of
mogelijkheden tot verweer waren voor mij?
10. Wat is er gedaan om de schijn van partijdigheid te voorkomen (zeker
in het kader van langlopende ideologische/politieke conflicten)
met de PL-voorbereidingsgroep?

11. Waarom kon er vanaf het begin geen duidelijkheid geven worden hoe
het proces zich zou kunnen ontwikkelen?

12. Wat is er gedaan om mijn privacy/integriteit te waarborgen op
de PL?

Appendix 2 “Anoniem bevindingsverslag evaluatiegroep Pinksterlanddagen 2013”

Evaluatierapport van het functioneren van het A-team

Tijdens de Pinksterlanddagen (PL) proberen we met z’n allen een zo aangenaam mogelijke sfeer te creëren, om zo aspecten van de gewenste maatschappij enigszins dichterbij te brengen. Doel en middel zijn het realiseren van een prettige atmosfeer zonder uitsluiting, gebaseerd op vrijheid en verantwoordelijkheid. Doel en middelen zijn voor ons dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Tijdens de PL functioneert sinds een aantal jaren een zogeheten A-team. Het A-team probeert gedurende de PL in voorkomende conflictsituaties waar deelnemers van de PL onderling niet uitkomen een bemiddelingsrol te vervullen. Dit gebeurt op verzoek van de betrokken personen. Op deze manier probeert het A-team bij te dragen aan een goede sfeer tijdens de PL. Het A-team bestaat uit deelnemers van de PL die hebben aangegeven zich hiervoor tijdens het weekend te willen inzetten.

Bij de evaluatie van de PL van afgelopen jaar (2013) was al duidelijk geworden dat het wegsturen van Maikel – een van de bezoekers van het terrein – had geleid tot discussie en vragen over de gang van zaken. Kort na de evaluatie ontvingen wij informatie van het oude A-team over zijn wegsturen. Wij hadden onszelf (samen met enkele anderen) bij de evaluatie opgegeven voor het nieuwe A-team van 2014. Wij kregen de vraag voorgelegd of wij ons hierover wilden buigen, omdat dit naar de mening van enkele betrokkenen niet goed was verlopen. Wij stemden er in toe om de gang van zaken te evalueren. Dat deden we nadat ook de PL-voorbereidingsgroep hierover was gepolst en instemde met de evaluatie van het A-team en het wegsturen van Maikel.

Conclusies en aanbevelingen
Sindsdien hebben we – de ‘onderzoekscommissie’ – verschillende telefonische contacten gehad, e-mail correspondentie gevoerd en zijn we ook in gesprek gegaan met diverse betrokkenen, die allemaal ons volledige evaluatierapport hebben gekregen. Op deze plek beperken we ons tot de kern van de kwestie zelf en welke conclusies en aanbevelingen hieruit wat ons betreft volgen:

Als onderzoekscommissie kregen we een mandaat van het vorige A-team en de PL voorbereidingsgroep om onderzoek te doen. We kunnen echter geen sancties treffen en we hebben ook geen mandaat om zoiets te doen.

Wat we wel kunnen doen is proberen te leren van het gebeurde en aanbevelingen te formuleren voor het functioneren van het A-team en de rest van de PL.

Maar eerst moet het duidelijk worden en bekend worden gemaakt dat Maikel, op basis van de ons onder ogen gekomen informatie, ten onrechte van het PL-terrein is weggestuurd. Dit houdt dus in dat de aanklachten tegen hem gedaan geen grond hebben om over te gaan tot zo’n ingrijpende maatregel die vergaande gevolgen heeft voor Maikel, in privé -en politieke sfeer.

Daar moeten we dus met z’n allen van leren.

In het algemeen moeten we vaststellen dat we alleen in heel ernstige gevallen er toe kunnen overgaan om iemand van het terrein af te sturen. En daar moeten dus harde bewijzen voor zijn en er moet hoor en wederhoor plaatsvinden.

Het moet voor iedereen prettig zijn om zich op het terrein te begeven. Wie zich te buiten gaat aan bijvoorbeeld racistisch, seksistisch of crimineel gedrag zal daarop worden aangesproken door een ieder die het gedachtegoed van het terrein onderschrijft. Dat is dus niet alleen een taak van het A-team, noch uitsluitend van het voorbereidingsteam, maar van iedereen die daar is. Het is een collectieve verantwoordelijkheid.

Deze collectieve verantwoordelijkheid gebiedt ons om de conclusies en aanbevelingen via de website en later via de reader bekend te maken. We hopen hiermee bij te dragen aan de realisatie van succesvolle Pinksterlanddagen in 2014. Een prachtig doel waar we met z’n allen – en indien nodig met behulp van het A-team – een bijdrage aan kunnen leveren. Dat is wellicht niet altijd makkelijk, maar naar onze mening zeker de moeite waard.

Appendix 3
Animal Rights Media server

In juli 2012 is een server van Animal Rights Media met diverse websites stilgelegd. Op deze server stonden diverse mailinglijsten, e-mailadressen, websites van individuen en organisaties in Nederland, waaronder de Pinksterlanddagen, en vooral van buiten Nederland. Voor de duidelijkheid is het hosten van websites, mailinglijsten etc. iets heel anders dan de registratie of het verlopen van domeinnamen, daarvoor zijn groepen zelf geheel verantwoordelijk. Het stilleggen is gedaan omdat de veiligheid van gebruikers en bezoekers niet meer kon worden gegarandeerd. Er waren al lange tijd, ruim een jaar, roblemen met deze server. Veel gebruikers waren daarvan op de hoogte. Bij het stilleggen zijn helaas ook websites en is informatie verloren gegaan, maar er moest op korte termijn worden ingegrepen. Er is zo zorgvuldig mogelijk gehandeld, maar het kan zijn dat niet iedereen op de juiste wijze op de hoogte is gesteld van dit stilleggen, daarvoor onze excuses.

We willen er echter op wijzen dat niet alleen de beheerders van servers verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van websites en het maken van back-ups, maar ook gebruikers individuen, groepen, organisaties) van de diensten die iemand op een server aanbiedt. Het is de verantwoordelijkheid van zowel de beheerder van een server als eigenaren van websites, blogs, mailinglijsten om de veiligheid van gebruikers en bezoekers te waarborgen en te handelen als duidelijk is dat er iets mis is met zowel de server, de beheerder, de diensten die een beheerder van een server aanbiedt als de eigen website/blog/mailinglijst.

Animal Rights Media
Buro Jansen & JanssenFile:2014-01-22-pl-vragen.pdf

EINDE TEKST

[12]

WIKIPEDIAPINKSTERLANDDAGEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Pinksterlanddagen

WWW.PINKSTERLANDDAGEN.ORGPINKSTERLANDDAGEN
http://www.pinksterlanddagen.o rg/
INDYMEDIAPINKSTERLANDDAGEN 2018
https://www.indymedia.nl/node/ 43248
INDYMEDIA.NLAPPELSCHADEPETER STORM27 APRIL 2014
https://www.indymedia.nl/node/22569

ZIE VOOR TEKST, NOOT 4

[13]

NOOT

INDYMEDIA.NLVRAGEN AAN DE PINKSTERLANDDAGEN VOORBEREIDINGSGROEP2013
https://www.indymedia.nl/node/20928

Opinie, gepost door: Maikel op 22/01/2014 01:11:31

Afgelopen Pinksteren hebben jullie mij verwijderd van het kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning waar de Pinksterlanddagen plaats vinden . Dit besluit is gekomen na een zeer langdurig verhoor van ongeveer 2 ½ uur in een caravan van een van de vrijwilligers van de voorbereidingsgroep.

Met het verhoor en door mijn verwijdering zijn er vele vragen opgekomen bij mij. Op de afsluitende plenaire vergadering en door het voormalige crisisteam is er diverse malen beloofd dat er een gesprek met mij zou komen. Naast deze beloftes heb ik zelf proactief meer dan 10 keer via het evaluatieteam en het voormalige crisisteam pogingen ondernomen om in contact te treden. Dit resulteerde in een oorverdovende stilte.

Ik wil hierbij opmerken dat het evaluatieteam tot de conclusie is gekomen dat alle argumenten waarop ik weggestuurd werd niet gegrond zijn verklaard. Ik heb geprobeerd om in gesprek te gaan en probeer nu op deze wijze een reactie uit te lokken. Ik hoop dat dit tot een serieuze toenaderingspoging leidt, want anders blijf ik met de vragen zitten en kan er van mij niet worden verwacht dat ik geheel zelfstandig tot antwoorden kom die alle kanten belichten van wat er is voorgevallen op de Pinsterlanddagen. Voor de leesbaarheid zal ik de vragen hier onder plaatsen en links geven aan relevante informatie, zoals de bevinding van het evaluatieteam en een persbericht van Animalrights Media.

Maikel
pl@tiny-host.nl

ps. Voor de leesbaarheid mbt. layout heb ik een pdf bijgevoegd.

Appendix I “Vragen gericht aan de Pinksterlanddagen voorbereidingsgroep 2013”

1. Waarom is er tot op heden vanuit de PL voorbereidingsgroep geen
initiatief genomen om met mij in gesprek te gaan, hoewel dit duidelijk
was beloofd aan diverse partijen?

2. Wat is inmiddels het oordeel van de voorbereidingsgroep ten aanzien
van de beide ’tenlasteleggingen’ die aanleiding zijn geweest tot mijn
verwijdering van de PL?

3. Erkent de PL voorbereidingsgroep dat grenzen van redelijkheid tijdens
de gesprekken d.m.v. zeer suggestieve vragen en
betichtingen overschreden zijn?

4. Wat is het finale oordeel van de voorbereidingsgroep met betrekking
tot het ‘server verhaal?’

5. Wat waren de motieven om op een zeer langdurige manier door te vragen naar ‘namen en rugnummers’?

6. Is de PL-voorbereidingsgroep het met de evaluatiegroep eens dat mijn
verwijdering onnodig was? Zo nee, waarom niet?”

7. Hoe kan het persoon in kwestie leren van eventuele fouten, zonder
dat hem/haar wordt uitgelegd wat hij/zij heeft ‘misdaan’?

8. Erkent de PL-voorbereidingsgroep dat deze gehele affaire een zeer
smadelijke en directe aanslag is op de integriteit van mijn persoon?

9. Erkent de PL-voorbereidingsgroep dat er weinig rechten of
mogelijkheden tot verweer waren voor mij?
10. Wat is er gedaan om de schijn van partijdigheid te voorkomen (zeker
in het kader van langlopende ideologische/politieke conflicten)
met de PL-voorbereidingsgroep?

11. Waarom kon er vanaf het begin geen duidelijkheid geven worden hoe
het proces zich zou kunnen ontwikkelen?

12. Wat is er gedaan om mijn privacy/integriteit te waarborgen op
de PL?

Appendix 2 “Anoniem bevindingsverslag evaluatiegroep Pinksterlanddagen 2013”

Evaluatierapport van het functioneren van het A-team

Tijdens de Pinksterlanddagen (PL) proberen we met z’n allen een zo aangenaam mogelijke sfeer te creëren, om zo aspecten van de gewenste maatschappij enigszins dichterbij te brengen. Doel en middel zijn het realiseren van een prettige atmosfeer zonder uitsluiting, gebaseerd op vrijheid en verantwoordelijkheid. Doel en middelen zijn voor ons dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Tijdens de PL functioneert sinds een aantal jaren een zogeheten A-team. Het A-team probeert gedurende de PL in voorkomende conflictsituaties waar deelnemers van de PL onderling niet uitkomen een bemiddelingsrol te vervullen. Dit gebeurt op verzoek van de betrokken personen. Op deze manier probeert het A-team bij te dragen aan een goede sfeer tijdens de PL. Het A-team bestaat uit deelnemers van de PL die hebben aangegeven zich hiervoor tijdens het weekend te willen inzetten.

Bij de evaluatie van de PL van afgelopen jaar (2013) was al duidelijk geworden dat het wegsturen van Maikel – een van de bezoekers van het terrein – had geleid tot discussie en vragen over de gang van zaken. Kort na de evaluatie ontvingen wij informatie van het oude A-team over zijn wegsturen. Wij hadden onszelf (samen met enkele anderen) bij de evaluatie opgegeven voor het nieuwe A-team van 2014. Wij kregen de vraag voorgelegd of wij ons hierover wilden buigen, omdat dit naar de mening van enkele betrokkenen niet goed was verlopen. Wij stemden er in toe om de gang van zaken te evalueren. Dat deden we nadat ook de PL-voorbereidingsgroep hierover was gepolst en instemde met de evaluatie van het A-team en het wegsturen van Maikel.

Conclusies en aanbevelingen
Sindsdien hebben we – de ‘onderzoekscommissie’ – verschillende telefonische contacten gehad, e-mail correspondentie gevoerd en zijn we ook in gesprek gegaan met diverse betrokkenen, die allemaal ons volledige evaluatierapport hebben gekregen. Op deze plek beperken we ons tot de kern van de kwestie zelf en welke conclusies en aanbevelingen hieruit wat ons betreft volgen:

Als onderzoekscommissie kregen we een mandaat van het vorige A-team en de PL voorbereidingsgroep om onderzoek te doen. We kunnen echter geen sancties treffen en we hebben ook geen mandaat om zoiets te doen.

Wat we wel kunnen doen is proberen te leren van het gebeurde en aanbevelingen te formuleren voor het functioneren van het A-team en de rest van de PL.

Maar eerst moet het duidelijk worden en bekend worden gemaakt dat Maikel, op basis van de ons onder ogen gekomen informatie, ten onrechte van het PL-terrein is weggestuurd. Dit houdt dus in dat de aanklachten tegen hem gedaan geen grond hebben om over te gaan tot zo’n ingrijpende maatregel die vergaande gevolgen heeft voor Maikel, in privé -en politieke sfeer.

Daar moeten we dus met z’n allen van leren.

In het algemeen moeten we vaststellen dat we alleen in heel ernstige gevallen er toe kunnen overgaan om iemand van het terrein af te sturen. En daar moeten dus harde bewijzen voor zijn en er moet hoor en wederhoor plaatsvinden.

Het moet voor iedereen prettig zijn om zich op het terrein te begeven. Wie zich te buiten gaat aan bijvoorbeeld racistisch, seksistisch of crimineel gedrag zal daarop worden aangesproken door een ieder die het gedachtegoed van het terrein onderschrijft. Dat is dus niet alleen een taak van het A-team, noch uitsluitend van het voorbereidingsteam, maar van iedereen die daar is. Het is een collectieve verantwoordelijkheid.

Deze collectieve verantwoordelijkheid gebiedt ons om de conclusies en aanbevelingen via de website en later via de reader bekend te maken. We hopen hiermee bij te dragen aan de realisatie van succesvolle Pinksterlanddagen in 2014. Een prachtig doel waar we met z’n allen – en indien nodig met behulp van het A-team – een bijdrage aan kunnen leveren. Dat is wellicht niet altijd makkelijk, maar naar onze mening zeker de moeite waard.

Appendix 3
Animal Rights Media server

In juli 2012 is een server van Animal Rights Media met diverse websites stilgelegd. Op deze server stonden diverse mailinglijsten, e-mailadressen, websites van individuen en organisaties in Nederland, waaronder de Pinksterlanddagen, en vooral van buiten Nederland. Voor de duidelijkheid is het hosten van websites, mailinglijsten etc. iets heel anders dan de registratie of het verlopen van domeinnamen, daarvoor zijn groepen zelf geheel verantwoordelijk. Het stilleggen is gedaan omdat de veiligheid van gebruikers en bezoekers niet meer kon worden gegarandeerd. Er waren al lange tijd, ruim een jaar, roblemen met deze server. Veel gebruikers waren daarvan op de hoogte. Bij het stilleggen zijn helaas ook websites en is informatie verloren gegaan, maar er moest op korte termijn worden ingegrepen. Er is zo zorgvuldig mogelijk gehandeld, maar het kan zijn dat niet iedereen op de juiste wijze op de hoogte is gesteld van dit stilleggen, daarvoor onze excuses.

We willen er echter op wijzen dat niet alleen de beheerders van servers verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van websites en het maken van back-ups, maar ook gebruikers individuen, groepen, organisaties) van de diensten die iemand op een server aanbiedt. Het is de verantwoordelijkheid van zowel de beheerder van een server als eigenaren van websites, blogs, mailinglijsten om de veiligheid van gebruikers en bezoekers te waarborgen en te handelen als duidelijk is dat er iets mis is met zowel de server, de beheerder, de diensten die een beheerder van een server aanbiedt als de eigen website/blog/mailinglijst.

Animal Rights Media
Buro Jansen & JanssenFile:2014-01-22-pl-vragen.pdf

EINDE STUK

[13]


 • 1. Waarom is er tot op heden vanuit de PL voorbereidingsgroep geen initiatief genomen om met mij in gesprek te gaan, hoewel dit duidelijk was beloofd aan diverse partijen?
 • 2. Wat is inmiddels het oordeel van de voorbereidingsgroep ten aanzien van de beide ‘tenlasteleggingen’ die aanleiding zijn geweest tot mijn verwijdering van de PL?
 • 3. Erkent de PL voorbereidingsgroep dat grenzen van redelijkheid tijdens de gesprekken d.m.v. zeer suggestieve vragen en betichtingen overschreden zijn?
 • 4. Wat is het finale oordeel van de voorbereidingsgroep met betrekking tot het ‘server verhaal?’
 • 5. Wat waren de motieven om op een zeer langdurige manier door te vragen naar ‘namen en rugnummers’?
 • 6. Is de PL-voorbereidingsgroep het met de evaluatiegroep eens dat mijn verwijdering onnodig was? Zo nee, waarom niet?”
 • 7. Hoe kan het persoon in kwestie leren van eventuele fouten, zonder dat hem/haar wordt uitgelegd wat hij/zij heeft ‘misdaan’?
 • 8. Erkent de PL-voorbereidingsgroep dat deze gehele affaire een zeer smadelijke en directe aanslag is op de integriteit van mijn persoon?
 • 9. Erkent de PL-voorbereidingsgroep dat er weinig rechten of mogelijkheden tot verweer waren voor mij?
 • 10. Wat is er gedaan om de schijn van partijdigheid te voorkomen (zeker in het kader van langlopende ideologische/politieke conflicten) met de PL-voorbereidingsgroep?
 • 11. Waarom kon er vanaf het begin geen duidelijkheid geven worden hoe het proces zich zou kunnen ontwikkelen?
 • 12. Wat is er gedaan om mijn privacy/integriteit te waarborgen op de PL?”

VRAGEN AAN DE PINKSTERLANDDAGEN VOORBEREIDINGSGROEP 2013 https://maikel.tiny-host.nl/sc ene_politics/pl-appendix-1.php

INDYMEDIA.NL

VRAGEN AAN DE PINKSTERLANDDAGEN VOORBEREIDINGSGROEP

2013

MAIKEL

22 JANUARI 2014

https://www.indymedia.nl/node/ 20928

ZIE VOOR VOLLEDIGE TEKST, NOOT 11

TEKST MAIKELPL 2014: ”IN TIJDEN VAN ONDUIDELIJKHEID IS HET BELANGRIJK OMDUIDELIJK TE ZIJN”
https://maikel.tiny-host.nl/scene_politics/pl-eind-conclusie.php

2014 06 05, Utrecht
PL 2014: “In tijden van onduidelijkheid is het belangrijk om duidelijk te zijn

Na 13 maanden, meerdere pogingen tot gesprekken, een jaar lang debat op Indymedia en tenslotte de Pinksterlanddagen editie 2014 is het tijd voor mij om mijn eigen conclusies te publiceren.

De aanloop:
Allereerst vind ik het belangrijk te zeggen dat de Pinksterlanddagen perikelen van 2013 een pijnlijke en vermoeiende gebeurtenis is geworden in mijn leven. De eerste maanden waren zeer moeilijk en ik zou deze periode graag zo spoedig mogelijk willen afronden. Mijn verwijdering op de Pinksterlanddagen is in retrospectie niet zo verrassend als zij op het eerste gezicht leek.

De afgelopen jaren heb ik mij in het openbaar op zijn zacht gezegd afkeurend uitgesproken over de manier hoe de “scene-politiek” zich manifesteert in Amsterdam. Ik heb gezien hoe mensen werden bedreigd, omdat zij zich kritisch uitlieten over de Vrankrijk, de stamgasten uit de Molli werden gepest of op andere manier naar de rand werden gedirigeerd. Een deel van de scene wordt gedomineerd door mensen die zich inlaten met zeer nauw politiek paradigma’s die als meetlat fungeren waar iedereen langs wordt gelegd. Kritische mensen of mensen die net wat anders zijn worden vanwege allerlei vage reden geëxcommuniceerd. Bij navraag worden vage roddels aangedragen als reden. Met het gevaar dat ik teveel uitwijdt over vrij complexe en interne strubbelingen van de Amsterdamse scene (potentieel boekformaat: “Oorlog en Vrede”) lijkt het mij belangrijk om het in dit licht te houden. De Amsterdamse scene is helaas inmiddels tot nationale scene politiek vervallen. Dit, omdat de Voorbereidingsgroep van de Pinksterlanddagen in Appelscha een vrij Amsterdamse karakter heeft en mijn inziens op zijn minst de schijn van partijdigheid heeft.

Belofte is schuld:
In beginsel werd door de uiteindelijke uitzetploeg aan diverse personen inclusief mijzelf beloofd, dat er na de Pinksterlanddagen gesprekken zouden komen tussen mij, de aangeefsters en de verhoorders. Dit is zelfs diverse malen beloofd aan de evaluatiegroep en het 1e “A-team”, echter na tientallen pogingen en verzoeken staat deze belofte nog steeds als schuld open en mijn vragen blijven tot op heden onbeantwoord.

Openbaarheid van de Voorbereidingsgroep en mij in persoon:
In het openbaar lijkt de Voorbereidingsgroep als een groep die zich presenteert als een nette groep die zich richt op conflictbeheersing op basis van het power of definition-concept en die zich onthoudt van openlijke beschuldigingen en niet in wil gaan op de inhoud daarvan. De groep spreekt zich in het openbaar niet uit wat mij nu precies te laste is gelegd of laat tenlasteleggingen vallen, zonder er maar iets over uit te spreken (het server verhaal komt met geen woord voor in haar laatste publicatie). In de ‘grote wereld’ wordt idealiter verwacht dat in een asymmetrische machtsverhouding de machthebber zo transparant mogelijk is, maar de voorbereidingsgroep vertoonde alle trekjes van dictatoriale regimes: van mij totale openheid verwachten (de verhoren) en zichzelf onthouden van duidelijkheid van procedures,transparantie en een geweldsmonopolie (die bij de uitzetting door non-verbale communicatie zeer duidelijk werd gemaakt). Dit alles waardoor een sfeer van suggestiviteit,intimidatie en laster werd gecreëerd, een sfeer die door ebde in een roddelcampagne achteraf.

De laatste publicatie van de voorbereidingsgroep heeft veel beroering bezorgd in de activistenscene. Bekende schrijvers(sters), zoals Astrid Essed en Peter Storm hebben hun analyses hier op losgelaten; die hoeven niet door mij nog eens herhaald te worden. Wat mij opviel was dat er werd verweten dat het gepubliceerd werd op Indymedia. Ik kan hier alleen maar op antwoorden: het was niet anders mogelijk. De Voorbereidingsgroep hulde zich in anonimiteit, wenste niet met mij te praten en wilde geen eens de tenlasteleggingen aan mij duidelijk maken. Bij haar eerste berichtgeving wilde zij geen eens in gaan op de eis van publicatie van de bevindingen van de evaluatiegroep (zie 3e alinea op http://maikel.tiny-host.nl/scene_politics/pl-vb-groep-pinksterlanddag). Dit heeft mij doen besluiten om het debat meer in de openbaarheid te brengen. Het was pijnlijk voor elke partij, maar de privileges van anonimiteit liggen nu nog steeds in de handen van de voorbereidingsgroepsleden. De personen die er voor verantwoordelijk zijn, kunnen zich als een rat in een steeg verschuilen in naam van procedures en drogredenen als “Aan onze intentie valt niet te twijfelen”. Ik kon alleen maar in het openbaar reageren met mijn naam en toenaam. Dit, omdat het anders wel een heel abstract en ongeloofwaardig verhaal zou worden met als resultaat dat zij wel haar visie publiceerde op Indymedia en deels blootlegt wat haar gedachteprocessen zijn.

De smaadcampagne:
Omdat de aantijgingen niet bekend werden gemaakt naar mij of naar andere personen konden leden van de Voorbereidingsgroep in de scene onofficieel hun eigen verhaal er van maken en deze in de scene injecteren. Ik voel mij niet geroepen om diverse roddels te herhalen hier, maar het ging zelfs zo ver dat op het No Border Camp te Rotterdam vriendinnen van mij, waaronder mijn ex-partner, werden benaderd over wat voor ‘gevaarlijke man’ ik zou zijn. Een beproefde methode die in de gevestigde politiek regelmatig wordt gebruikt om karaktermoord op een politieke opponent te plegen. Ik laat het aan de lezer over wat het over zegt over het ethische besef van de leden van de Voorbereidingsgroep of op zijn minst van een aantal daarvan.

Afsluitend:
De communicatie naar mij en in de openbaarheid van de Voorbereidingsgroep 2013 spreekt boekdelen hoe die groep denkt over de festivalganger. Omdat ik niet de enige ben die in de afgelopen jaren is verwijderd door dezelfde mensen, vrees ik dat er niets concreets is veranderd. De Voorbereidingsgroep heeft nooit verteld aan mij of ik welkom ben voor de editie 2014. Door de oplopende spanningen, het blijkbaar geaccepteerde gedrag om mensen 2.5 uur te verhoren in een caravan, het fysiek een dreigende houding aan nemen om een persoon van het terrein af te dwingen,waarna de mensen die zich hier schuldig aan maken zich hullen in anonimiteit vrees ik voor een herhaling van wat zich heeft voorgevallen in de editie 2013. Ik hoop dat de editie van 2014 bereid is om een structurele verandering aan te brengen, waardoor anonieme beschuldigingen met deze verstrekkende gevolgen – beschuldigingen waardoor iedereen als Josef K. uit de roman van Kafka ten prooi kan vallen aan een ontspoorde ideologie – niet meer mogelijk zijn,.

Maikel
pl@tiny-host.nl

*Volledig overzicht van brievenwisselingen gepubliceerd op: http://maikel.tiny-host.nl/scene_politics/

[14]INDYMEDIAPINKSTERLANDDAGEN/ONDERLINGE VERHOUDINGEN21 APRIL 2014https://www.indymedia.nl/node/ 22519TEKST

Pinksterlanddagen: Onderlinge verstandhoudingen

Opinie, gepost door: Voorbereidingsgroep op 21/04/2014 04:03:25
Na een periode van stilte, maar interne reflectie en discussie, wil de Pinksterlanddagen voorbereidingsgroep 2014 een reactie geven over een voorval tijdens de PL 2013. Excuus aan geïnteresseerden dat het lang heeft geduurd.Op Indymedia en elders in onze beweging is discussie ontstaan over een voorval tijdens de PL van 2013.
Tijdens de PL 2013 is iemand weggestuurd van het terrein.
Het wegsturen van een bezoeker is geen middel om lichtvaardig me om te springen en we begrijpen dan ook de zorgen die geuit zijn. We willen als voorbereidingsgroep graag onze positie toelichten.We betreuren om verschillende redenen het verloop van een incident in 2013.
We merken dat alle partijen ontevreden zijn over de uitkomst. Dat geldt voor degenen die een gevoel van onveiligheid hebben ervaren op de PL en voor wie de ruchtbaarheid die zij er aan gaven meer kwaad dan goed heeft gedaan.
Dat geldt ook voor degene bij hen aanleiding gaf tot de melding en die van het terrein is gestuurd.
Het geldt ook voor de leden van het A-team, die hun werk slechts beperkt hebben kunnen doen, of onder andere condities dan ze hadden gewenst en dat geldt voor de mensen van de voorbereidingsgroep die belast zijn met een opgave waarvan ze vooraf heeft aangegeven die niet te willen en kunnen uitvoeren.
Aan alle betrokkene: wij betreuren de manier waarop het voorval zich heeft ontwikkeld.

Deel 1
Evaluaties
Als voorbereidingsgroep evalueren we ieder jaar het verloop van de PL. Door de betrokkenheid van de voorbereidingsgroep bij het A-team van afgelopen jaar, hebben we ook de handelwijze van de voorbereidingsgroep en binnen het A-team uitvoering besproken door middel van interne evaluaties direct na de PL 2013.
Daarnaast is er door 2 betrokken PL bezoekers, op verzoek van het A-team 2013, een onderzoek gedaan naar het handelen van het A-team in deze situatie. Op dat onderzoek en de uitkomsten zullen we later ingaan. Allereerst willen we de belangrijkste conclusies van onze eigen evaluatie toelichten.

Tijdens de PL 2013 is iemand weggestuurd van het terrein, omdat zijn aanwezigheid het voor andere bezoekers onmogelijk maakte daar te blijven. De aanwezigheid van deze persoon werd als kwetsend en intimiderend ervaren voor 2 andere bezoekers en zij hebben daarom hun situatie met het A-team besproken.

In situaties als deze, waarbij er een of meerdere personen zijn die aangeven zich niet veilig te
voelen omdat iemand (op een of meerdere manieren) hun grenzen heeft overschreden, is het heel
belangrijk niet gelijk weer hetzelfde te doen.
Voor degene die deel uitmaken van een crisisteam is het belangrijk dat je degene die naar je toekomt respecteert, aanhoort wat diegene kan en wil vertellen (want het gaat vaak over zeer traumatische ervaringen waar men moeilijk over praat) en zorgt voor een veilige omgeving voor diegene.
Samen zal er gekeken worden naar hoe om te gaan met de situatie tijdens de bijeenkomst (en evt erna). Soms is de meest praktische de tijdelijke oplossing om degene die de schade heeft aangericht te vragen om te vertrekken.
Er is heel veel moed voor nodig om anderen aan te spreken als je je niet veilig voelt, en om te vragen om hier een (tijdelijke) oplossing voor te vinden.
Tijdens het proberen een oplossing te vinden (dat vaak heel moeilijk is een lang en zwaar proces) moet er in ieder geval een veilige omgeving worden gecreëerd en in sommige gevallen kan dat enkel als degene die schade heeft aangebracht (tijdelijk) vertrekt.

PL 2013
Het verzoek om te vertrekken aan M is op deze hierboven beschreven wijze tot stand gekomen.
We hebben met het verzoek aan één bezoekers om het terrein te verlaten, geprobeerd de ervaren sociale veiligheid van 2 andere bezoekers op het terrein te herstellen. Over de zwaarte en proportionaliteit van de ingreep valt te twisten, over onze bedoeling niet. We hebben met deze beslissing niemand willen be- en veroordelen.

We trekken een duidelijke les voor de toekomst. De voorbereidingsgroep heeft in 2013 haar rol niet voldoende ingeperkt. Er is door omstandigheden onduidelijkheid ontstaan tussen de rol en taken van het A-team en van de voorbereidingsgroep. We zijn het erover eens dat we in de toekomst ons volledig afzijdig moeten houden van onderlinge spanningen, en conflict situaties tussen bezoekers.
Daarvoor is en zal er een aparte functionerende (crisis) groep/a-team moeten zijn, samengesteld uit bezoekers van de Pinkserlanddagen.

Dit jaar zal er geen kant en klaar team zijnen willen we van alle bezoekers vragen dat zij zelf hun verantwoordelijkheid nemen, voor hun eigen problemen en de spanningen en problemen van anderen op het terrein.
Daarom zal de komende PL een ervaren groep van buiten de Nederlandse beweging de vorming van een nieuw team begeleiden. Er zal ruimte zijn voor leren over de zin en onzin van zo’n team en in de latere fase het ondersteunen van de vorming van een team.
Dat past volgens ons bij een anarchistische bijeenkomst. In het uiterste geval is er een (crisis)team dat los van de voorbereidingsgroep en op eigen verantwoordelijkheid opereert.

Deel 2
Het onderzoeksrapport
Wij kunnen ons als individuen en als voorbereidingsgroep niet vinden in de uitkomst van het onderzoeksrapport en de methodiek van het onderzoek.

Het ‘onderzoeksteam’ is gevraagd om een evaluatie te schrijven over de aanpak van het A-team en hun opvolgers.
Het rapport dat hier uit is voortgekomen voldoet op geen enkele manier aan die omschrijving. Het is geen analyse en evaluatie over de gevolgde procedure, noch aanbeveling over de te volgen procedure. Het was een poging tot waarheidsvinding rondom het gene dat vooraf is gegaan aan het verzoek om hulp aan het A-team door de personen die zich niet meer veilig voelden.

Het evalueren van het A-team zou moeten gaan over of veilig laten voorlopen van de PL, door de mensen van het A-team in goede banen is geleid. En afgelopen jaar met name de vermenging van de voorbereidingsgroep in het A-team.

Het was de onderzoekscommissie níet gevraagd om te beoordelen of de mensen, die in vertrouwen naar het A-team toegingen daar wel genoeg redenen voor hadden. Waarheidsbevinding en harde bewijzen zijn geen termen die op deze situaties toepasbaar zijn. Het is dan ook niet aan een externe partij om iets te concluderen over het ervaren gevoel, en dat was ook expliciet zo afgesproken.
Nogmaals, het gaat hier om zeer persoonlijke gebeurtenissen die voor de betrokkenen zeer ingrijpend waren en daar behoor je discreet en respectvol mee om te gaan.

We kunnen dan ook niet ingaan op de eis van naamzuivering voor M.
Daarmee ridiculiseer je hetgeen dat de mensen die het A-team om hulp hebben gevraagd hebben verteld over wat zij hebben meegemaakt.

Tot slot kunnen wij ons niet vinden in de juridische toonzetting en de dwingende aanbevelingen.

Afsluitend
Wij vinden het van groot belang dat een beweging als de onze een adequaat antwoord heeft op onderlinge spanning, gevoel van onveiligheid en onrecht. En niet in de laatste plaats op (seksuele) intimidatie, geweld en racisme. Daarom heeft de voorbereidingsgroep het initiatief genomen tot een discussie over deze onderwerpen tijdens de PL 2014.

Het is namelijk meer dan één pijnlijk voorval. We doen een beroep op alle betrokkenen om de blik op de toekomst te richten en die sterker tegemoet te treden.
We hopen dat bovenstaande verklaring laat zien hoe wij hebben geleerd van de gebeurtenissen van afgelopen jaar en de nasleep daarvan en kijken ernaar uit om weer een interessante PL 2014 te kunnen organiseren.

http://www.pinksterlanddagen.nl

[15]

PINKSTERLANDDAGENONDERLINGE VERHOUDINGENDISCUSSIE
https://www.indymedia.nl/node/22520

BIJDRAGE ASTRID ESSED
https://www.indymedia.nl/node/22520#comment-12798

do, 24/04/2014 – 05:21 — Astrid Essed

Optreden A Team Pinksterlanddagen 2013/Pure willekeur

BESCHULDIGINGEN, DIE NIET AAN BETROKKENE WORDEN MEEGEDEELD
BESCHULDIGINGEN ZONDER BEWIJS
JE REINSTE WILLEKEUR, MENSEN DIE EEN VRIJE EN SOLIDAIRE SAMENLEVING VOORSTAAN
ONWAARDIG

Geachte Voorbereidingsgroep /A Team Pinksterlanddagen

Ik had mij eerst voorgenomen, mij buiten deze discussie te houden, omdat er al
genoeg voor en tegen gezegd is, maar nu is het mij toch te gortig

Feiten [zoals mij bekend] op een rij:

Pinksterlanddagen 2013

Personen om wie het in hoofdzaak gaat:

M
Twee andere bezoekers
Het A Team [dat heeft ingegrepen]

M. [om privacyredenen niet de hele naam genoemd, maar de meesten zullen wel weten,
om wie het gaat] komt naar de Pinksterlanddagen
Twee andere bezoekers arriveren ook.

De twee andere bezoekers voelen zich kennelijk [vanwege evolgens hen erder plaatsgevonden zaken
waarop ik niet verder inga] niet veilig in de aanwezigheid van M en/of geintimideerd door M
Vervolgens wordt M gevraagd, het terrein te verlaten, zonder dat aan hem wordt uitgelegd, wat nu
precies de beschuldigingen tegen hem zijn.

Dat is het volgens mij, in a nutshell

Hierover schrijft u als Voorbereidingsgroep

Ik citeer

”Tijdens de PL 2013 is iemand weggestuurd van het terrein, omdat zijn aanwezigheid het voor andere bezoekers onmogelijk maakte daar te blijven. De aanwezigheid van deze persoon werd als kwetsend en intimiderend ervaren voor 2 andere bezoekers en zij hebben daarom hun situatie met het A-team besproken.”

Pinksterlanddagen: Onderlinge verstandhoudingen | IndyMedia
Pinksterlanddagen: Onderlinge verstandhoudingen | IndyMedia
Op Indymedia en elders in onze beweging is discussie ontstaan over een voorval tijdens de PL van 2013. Tijdens de PL 2013 is iemand weggestuurd van het terrein. Het wegsturen van een bezoeker is geen middel om lichtvaardig me om te springen en w…
View on www.indymedia.nl
Preview by Yahoo

Daarna schrijft u

”Voor degene die deel uitmaken van een crisisteam is het belangrijk dat je degene die naar je toekomt respecteert, aanhoort wat diegene kan en wil vertellen (want het gaat vaak over zeer traumatische ervaringen waar men moeilijk over praat) en zorgt voor een veilige omgeving voor diegene.
Samen zal er gekeken worden naar hoe om te gaan met de situatie tijdens de bijeenkomst (en evt erna). Soms is de meest praktische de tijdelijke oplossing om degene die de schade heeft aangericht te vragen om te vertrekken.
Er is heel veel moed voor nodig om anderen aan te spreken als je je niet veilig voelt, en om te vragen om hier een (tijdelijke) oplossing voor te vinden.
Tijdens het proberen een oplossing te vinden (dat vaak heel moeilijk is een lang en zwaar proces) moet er in ieder geval een veilige omgeving worden gecreëerd en in sommige gevallen kan dat enkel als degene die schade heeft aangebracht (tijdelijk) vertrekt.”

RESPECT. NIET ALLEEN VOOR DE KLAGER, MAAR OOK VOOR DE ”BESCHULDIGDE”

Ik ben het met u eens, dat je met respect/openheid moet omgaan, zeker wanneer het traumatische ervaringen/gebeurtenissen
betreft.
Maar dat respect moet evenzeer gelden voor degene die ergens van beschuldigd wordt.

Want met alle respect;

Bij het omgaan met mensen en zeker conflicten, gelden naar mijn mening een aantal elementaire zaken

Ten eerste

Wanneer iemand in een dergelijke setting [dus deze Pinksterlanddagen] naar een bemiddelingsteam of crisis
team toekomt met een klacht over een ander, is een”gevoel” je onveilig te voelen in aanwezigheid van de ander
[hier dus M.] niet voldoende
Een gevoel is niet alleen subjectief en niet te meten, bovendien, en dat is WEL belabgrijk, kan de waarheidsvinding
niet worden gecontroleerd.
Ik zeg niet, dat de twee bezoekers NIET de waarheid spreken, maar een beschuldiging moet gestaafd worden
met bewijzen, feiten en/of getuigen

Ten tweede:
Hoor en wederhoor/Fundamenteel!

Bovendien hebt u de grote fout gemaakt, M. niet de kans gegeven, zichzelf te verdedigen, noch hebt u uitgelegd
welke beschuldigingen nu tegen hem spelen

[WEER] met alle respect
Dit is pure willekeur en nu maakt dat niet goed door echte/vermeende empathie met de twee bezoekers,
die naar u toe gekomen zijn met hun beschuldigingen.

Let wel, van de kant van de twee bezoekers begrijp ik het wel, maar u, A team of voorbereidingsgroep,
hebt verkeerd, onsolidair en willekeurig gehandeld.

Als u ruimte had willen geven voor de veiligheid van mensen, had dat niet alleen betrekking moeten hebben op
de klagers, maar ook op M.

Geen veroordeling zonder bewijs
En u hebt M bij voorbaat veroordeeld, door hem weg te sturen, zonder zijn verhaal te kunnen doen
en zonder hem zelfs mee te delen, waarvan hii werd beschuldigd.
En waarom men zich niet veilig voelde in zijn aanwezigheid.

Dat vind ik zeer kwalijk en weinig solidair

NIET JURIDISCH, MAAR NORMAAL FATSOEN

Is mijn verhaal nu ”juridisch?”

Ik dacht het niet, maar een normale manier waarop mensen, volgens mij, met elkaar dienen om te gaan

Natuurlijk, mensen, die zich onveilig/traumatisch voelen, moeten serieus genomen worden en
opgevangen worden.
Maar ook degenen, die zij beschuldigen, hebben op zijn zachtst gezegd, recht op het voordeel van de twijfel,
omdat er nog niets is vastgesteld.

Zo gaat men met elkaar om

EN ALS JULLIE ER ALS A TEAM ECHT NIET WAREN UITGEKOMEN, HAD OF ZOWEL DE TWEE BEZOEKERS ALS
M. LATEN BLIJVEN
OF ZOWEL DE TWEE BEZOEKERS EN M. WEGGESTUURD, NA DUIDELIJKE OPENHEID VAN ZAKEN

Dan was het tenminste in balans geweest

Nu is M. bij voorbaat veroordeeld
Dat kan gewoon niet, nogmaals

VOORBEREIDINGSTEAM IN EEN RECHTSZAAK
VEROORDEELD ZONDER VORM VAN PROCES

A Team of voorbereidingsteam, nu ga ik jullie eigen redenatie op jullie toepassen
Stel er is een demonstratie ergens en je wordt van je bed gelicht
Beschuldiging luidt; Geweld tegen de [eveneens gewelddadige, maar dat daargelaten] politie

Grond
Twee politiemensen hebben aangifte gedaan, ”dat ze zich door jullie geintimideerd voelden”, maar leggen
green bewijzen voor

Jullie worden opgepakt en veroordeeld [ik maak er maar even een rechtszaak van om het scherper te
stellen], zonder te weten, welke beschuldigingen er zijn en zonder de kans te krijgen, je te verdedigen.

Wat zouden jullie dan roepen over het optreden van de Staat?

……………..
……………..

Juist ja [in beleefde termen gezegd] je reinste willekeur, intimidatie en bruutheid

In feite hebben jullie tegen M. niet anders gehandeld, nog los van wie gelijk heeft
of niet.
Daarin ga en kan ik niet treden

Mij gaat het puur om de behandeling en dat je zo niet met mensen hoort om te gaan

Zeker niet als je zegt, een vrije en solidaire samenleving voor te staan

Dit nog als advies

Lees ”Het Proces” van Kafka nogeens na en trek daaruit lering

Zie

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Trial

Van harte beterschap en betere beslissingen in de toekomst toegewenst

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[16]

ZIE VOOR GEHELE DISCUSSIE PINKSTERLANDDAGEN/ONDERLINGE VERHOUDINGEN
PINKSTERLANDDAGEN ONDERLINGE VERHOUDINGENVOORBEREIDINGSGROEP
https://www.indymedia.nl/node/22519

[ZIE VOOR GEHELE TEKST, ONDER NOOT 14
PINKSTERLANDDAGEN/ONDERLINGE VERHOUDINGENDISCUSSIE
https://www.indymedia.nl/node/ 22520

[17]

ZIE VOOR HET HELE OVERZICHT VAN DE UNFAIREBEHANDELING VAN MAIKEL BIJ DE PINKSTERLANDDAGEN2013SCENE RELATED POLITICS/DEBATEPINKSTERLANDDAGEN PERIKELENhttps://maikel.tiny-host.nl/sc ene_politics/

2013-12-19 Evaluatierapport van het functioneren van het A-team

2014-01-17 Reactie vb-groep pinksterlanddagen

2014-01-22 Vragen aan de Pinksterlanddagen voorbereidingsgroep

2014-02-24 Ooggetuigenverslag: “Van het padje af”

2014-02-27 Verklaring 2 leden voormalig A-Team tav verwijdering van Maikel van PL 2013

2014-04-09 PL voorbereidingsgroep: “Onderlinge verstandhouding”

2014-06-05 PL 2014: “In tijden van onduidelijkheid is het belangrijk om duidelijk te zijn.”

[18]

”Beste Maikel

We zijn door iemand of meerdere mensen benaderd aangeven zich onveilig
te voelen in jouw aanwezigheid op de Pinksterlanddagen 2018.
Deze persoon of personen geven aan jou niet zelf te kunnen of willen
benaderen

. Als voormalig A-team van de Pinksterlanddagen hebben wij hier
geen kant en klare oplossing voor. Vervelende interpersoonlijke
situaties of conflicten kunnen niet op de PL worden opgelost. Het enige
wat wij nu in deze situatie kunnen doen is het verzoek van de
desbetreffende persoon of personen om niet naar de PL2018 te komen aan
jou door te sturen.

Wij hopen dat jij het verzoek van de persoon of personen in kwestie kunt
begrijpen en diegene(n) de ruimte kunt bieden die zij nodig achten.
Wellicht zijn er dingen die jij (samen met je netwerk) kan doen om te
zorgen dat de situatie volgend jaar anders is. Mocht je daar hulp bij
nodig hebben zijn er misschien ook groepen zoals de soligroep in
Nijmegen die jou daarbij kunnen helpen.

We kunnen ons voorstellen dat je de persoon of personen in kwestie wil
laten weten dat je hun vraag respecteert of dat je besluit dat je
ondanks het verzoek toch zal komen. Je kan dit doen door te reageren op
deze mail. Dan sturen wij dat weer door aan de persoon of personen in
kwestie. Wij kunnen ons voorstellen dat het wel zo prettig is om dit
vooraf te weten.

Met vriendelijke groet,
het voormalige A-team”

INDYMEDIA.NL

PINKSTERLANDDAGEN A-TEAM BLIJFT JAGEN!

MAIKEL

17 MEI 2018

https://www.indymedia.nl/node/43520

[19]

”N.b. Ik ben er goed klaar mee…. Hierbij mag iedereen weten dat deze zaak dus nog speelt. 5 Jaar na dato weet ik dus nog steeds niet wie wat nu belasterend vind. Het volledige dossier is te vinden op: https://maikel.tiny-host.nl/scene_politics/

INDYMEDIA.NL

PINKSTERLANDDAGEN A-TEAM BLIJFT JAGEN!

MAIKEL

17 MEI 2018

https://www.indymedia.nl/node/43520

GEHELE TEKST 

Pinsterlanddagen A-team blijft jagen

Nieuws, gepost door: Maikel op 17/05/2018 05:06:50

Wanneer: 17/05/2018 – 05:56

Beste Maikel

We zijn door iemand of meerdere mensen benaderd aangeven zich onveilig
te voelen in jouw aanwezigheid op de Pinksterlanddagen 2018.
Deze persoon of personen geven aan jou niet zelf te kunnen of willen
benaderen

. Als voormalig A-team van de Pinksterlanddagen hebben wij hier
geen kant en klare oplossing voor. Vervelende interpersoonlijke
situaties of conflicten kunnen niet op de PL worden opgelost. Het enige
wat wij nu in deze situatie kunnen doen is het verzoek van de
desbetreffende persoon of personen om niet naar de PL2018 te komen aan
jou door te sturen.

Wij hopen dat jij het verzoek van de persoon of personen in kwestie kunt
begrijpen en diegene(n) de ruimte kunt bieden die zij nodig achten.
Wellicht zijn er dingen die jij (samen met je netwerk) kan doen om te
zorgen dat de situatie volgend jaar anders is. Mocht je daar hulp bij
nodig hebben zijn er misschien ook groepen zoals de soligroep in
Nijmegen die jou daarbij kunnen helpen.

We kunnen ons voorstellen dat je de persoon of personen in kwestie wil
laten weten dat je hun vraag respecteert of dat je besluit dat je
ondanks het verzoek toch zal komen. Je kan dit doen door te reageren op
deze mail. Dan sturen wij dat weer door aan de persoon of personen in
kwestie. Wij kunnen ons voorstellen dat het wel zo prettig is om dit
vooraf te weten.

Met vriendelijke groet,
het voormalige A-team

N.b. Ik ben er goed klaar mee…. Hierbij mag iedereen weten dat deze zaak dus nog speelt. 5 Jaar na dato weet ik dus nog steeds niet wie wat nu belasterend vind. Het volledige dossier is te vinden op: https://maikel.tiny-host.nl/scene_politics/

EINDE TEKST

[20]

PINKSTERLANDDAGEN 2018/KAFKA OPNIEUW IN WERKING/

JACHT NA VIJF JAAR HERVAT

ASTRID ESSED

18 MEI 2018

BIJDRAGE ASTRID ESSED OP INDYMEDIA.NL

INDYMEDIAPINKSTERLANDDAGEN A TEAM BLIJFT JAGEN
https://www.indymedia.nl/node/43520

DISCUSSIE
https://www.indymedia.nl/node/43521

BIJDRAGE ASTRID ESSED
https://www.indymedia.nl/node/43521#comment-23636

do, 17/05/2018 – 10:11 — Astrid Essed

KAFKA/BESCHAMEND EN EERLOOS

KAFKA/BESCHAMEND EN EERLOOS

Beste Maikel

Ik heb je verslag en dan met name de brief, die je hebt ontvangen
van het voormalige A Team Pinksterlandagen met verbazing en stijgende
verontwaardiging gelezen.

Niet alleen speelt deze kwestie VIJF JAAR GELEDEN, in 2013
en was jouw bejegening toen onacceptabel en unfair [waar blijft
de solidariteit tegenover JOU, waar blijft Hoor en Wederhoor]
uit jouw dossier EN de Indymedia discussie [1] heb ik begrepen,
dat er sindsdien nooit een gesprek met jou is geweest ondanks
diverse pogingen van jou en anderen daartoe EN geen excuses voor
de bejegening in 2013, die sowieso unfair was.

Daarom dit statement om te laten zien, dat ik hierin achter jou sta,
voor iedereen hier te lezen

En mijn eerdere statements hierover

KAFKA 2013/OVER PINKSTERLANDDAGEN EN ONDERLINGE
VERHOUDINGEN/WILLEKEUE EN UNFAIRE BEHANDELING

https://www.astridessed.nl/kafka-2013over-pinksterlanddagen-en-behandeli…

EN

https://www.indymedia.nl/node/22610

Trek je er hier niets vanaan Maikel
Weet, dat ik en velen met mij hierin achter je staan.
Maar bitter en eerloos blijft het.

SO FAR SOLIDARITY………

[1]

SCENE RELATED POLITICS/DEBATE
PINKSTERLANDDAGEN PERIKELEN

https://maikel.tiny-host.nl/scene_politics/

EINDE BIJDRAGE ASTRID ESSED

[21]

INDYMEDIA.NL

PINKSTERLANDDAGEN 2019

https://www.indymedia.nl/node/45917

TEKST

Nieuws, gepost door: nn op 15/04/2019 04:09:46

Wanneer: 07/06/2019 – 20:37

De PL komt er weer aan!
Het Kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning heeft een doorstart gemaakt en ook dit jaar wordt daar weer anarchistisch festival de Pinksterlanddagen gevierd! Het festival vindt plaats van 7 t/m 10 juni. Op vrijdag 7 juni ben je al welkom om je tent op te zetten. Zaterdag en zondag is het inhoudelijke en culturele programma en maandag 10 juni houden we een evaluatie en breken we alles weer af. We doen ons best om ook dit jaar weer een interessant, divers en vernieuwend programma op te zetten.

Prijs
Afgelopen jaar hebben we uitgeprobeerd hoe het is de toegang tot de PL op donatiebasis te doen. Er was geen vaste kaartprijs zoals in de jaren daarvoor. In plaats daarvan werkten we met een gesuggereerde bijdrage, waar mensen die meer of minder kunnen betalen van af kunnen wijken. Dit werkte vorig jaar zo goed, dat we hebben besloten dit door te zetten. We doen dit omdat we het heel belangrijk vinden dat de PL open is voor iedereen, ook voor mensen die geen geld hebben voor een entreeprijs. De gesuggereerde bijdrage is 10 euro voor een dag en 15 euro voor het hele weekend (CHECKEN) Kun je meer bijdragen dan is dat welkom, kun je minder bijdragen dan is dat geen probleem. Neem contant geld mee, er is geen pin.

Eten & drinken
Avond en middag-eten op de PL wordt verzorgd door kookkollektief Rampenplan (http://www.kollektieframpenplan.nl/). Hiervoor vragen we een aparte donatie van 5 euro per dag. Er is ook een kantine waar broodjes, taart, snoep en wat te drinken te koop is. Ook Rampenplan en de kantine werken alleen met contant geld. Daarnaast kun je op de festivalmarkt soli-broodjes en wafels halen. Al het eten wat verkocht word op de PL is geheel veganistisch.

Douche & Toiletten
Er zijn douches aanwezing op de camping waar je gebruik van kan maken en er zijn WC gelegenheden.
Rolstoeltoegang
Er is een rolstoeltoegankelijke wc met beugels, maar zonder tillift. Het terrein bestaat voor een groot gedeelte uit gras en is dus helaas niet overal even toegankelijk voor rolstoelen Mocht je hierover vragen hebben, neem dan contact met ons op zodat we je komst kunnen proberen te faciliteren.

Alcohol&Drugs
De camping waar de PL plaatsvindt is al sinds de oprichting in 1933 alcohol en drugsvrij. In de periode van de oprichting was er een grote consumptie van alcohol door arbeiders. Veel arbeiders gingen naar de kroeg die gerund werd door de bazen, waardoor hun loon teruggespeeld werd naar de baas en het kapitaal en macht van de bazen in stand bleef. Uit grote ergenis van verschillende anarchisten wilden ze dit boycotten door een anti-alcohol en drugs beleid in te voeren op de camping. In een neo-kapitalistische samenleving waar we nu in leven is dit idee niet heel relevant meer, maar er is wel een traditie opgebouwd die we graag behouden. We vragen iedereen dan ook om dit te respecteren en geen alcohol of drugs te gebruiken op de camping tijdens de PL.

Slaapvoorziening en honden
De PL wordt gehouden op een kampeerterrein en je zal dus zelf slaapgelegenheid moeten regelen, zoals bijvoorbeeld een tent, camper of hangmat. Wij hopen op mooi weer maar hou er rekening mee dat het ook koud kan zijn. Laat je hond thuis zodat kinderen vrij kunnen rondlopen en er geen ongelukken gebeuren. Alleen voor hulphonden maken wij een uitzondering. Mocht je je hulphond mee willen nemen, laat het ons dan tijdig weten.
Kan je niet in een tent slapen of heb je bepaalde voorzieningen nodig? Stuur ons vooral een mailtje, dan denken we graag met je mee.

Vervoer
Kom je met het openbaar vervoer, dan kun je vanaf treinstation Assen bus 15 of 19 pakken. Uitstappen in Appelscha bij Cafe Hulst, en dan nog 10 min lopen. Kom je vanuit de richting Leeuwarden, dan pak je bus 14 naar Oosterwolde en vanuit daar bus 15 of 19 naar Appelscha, uitstappen Cafe Hulst, en dan nog 10 min lopen. Plan je reis op 9292.nl want het openbaar vervoer is onregelmatig.
Goedkope treinkaartjes vind je hier:
https://www.ns.nl/producten/meest-gekocht/p/groepsticket-daluren (vanaf 4 personen)

Er is ruimte om auto’s te parkeren. We moedigen iedereen die met de auto komt aan om zoveel mogelijk samen te reizen en lege plekken aan te bieden aan mensen die geen auto hebben.
Vanuit Amsterdam en Utrecht gaat een bus die door de PL is georganiseerd. Informatie hierover komt binnenkort!

Adres
De Anarchistische Pinksterlanddagen worden gehouden op het Kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning in Appelscha, Aekingaweg 1a, 8426GN Appelscha (Friesland).
Pinksterlanddagen.org
pl@puscii.nl

[22]

”Beste Maikel,

Bij dezen willen we, namens de organisatie van de Pinksterlanddagen, je
verzoeken om niet naar de Pinksterlanddagen te komen vanwege eerder
vertoond(e) problematische gedragingen/acties.
Op dit moment zou jouw aanwezigheid er helaas voor zorgen dat er mensen
op de Pinksterlanddagen zullen zijn die zich onveilig voelen.

We streven ernaar een plek te creëren waarbij onderdrukkende
machtsstructuren niet herhaald worden: We willen dat iedereen zich thuis
kan voelen op de Pinksterlanddagen. Dit betekent dat hier ook geen
plaats is voor interpersoonlijk geweld of elke andere vorm van
discriminatie, zij het in gedrag of taalgebruik. Vanuit dit oogpunt
vragen we je dan ook om niet te komen.

Met Vriendelijke Groet,De PL voorbereidingsgroep 2019”

PINKSTERLANDDAGEN GEHEIM COMMITTEE STUURT WEER

MAILS

https://pinksterlanddagen.home.blog/pinksterlanddagen-geheim-committee-stuurt-weer-mails/

ARTIKEL

PINKSTERLANDDAGEN 2019/KAFKA SLAAT WEER TOE!/FAILLIETE

SOLIDARITEIT

ASTRID ESSED

30 MEI 2019

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/pinksterlanddagen-2019-kafka-slaat-weer-toe-failliete-solidariteit/

[23]

[23]

INDYMEDIA.NLDE PINKSTERLANDDAGEN 2019
https://www.indymedia.nl/node/45917
ZIE VOOR GEHELE TEKST NOOT 21
DISCUSSIE

https://www.indymedia.nl/node/45958

BIJDRAGE ASTRID ESSED

https://www.indymedia.nl/node/46140#comment-27200

do, 30/05/2019 – 16:46 — Astrid Essed

Kafka op de Pinksterlanddagen 2019/It’s still on!

KAFKA OP DE PINKSTERLANDDAGEN 2019/IT’S STILL ON

Ik was aanvankelijk [in overleg met de betrokkene] niet van plan,
iets over de merkwaardige en onacceptabele gang van zaken
rond een voormalige actieve bezoeker van de Pinksterlanddagen te
schrijven, maar ik kon mij niet meer inhouden

Reden?
De volgende Indymedia comment [zie hierboven]

”ja precies, en hoeveel zijn dat er? een persoon claimt standaard gepest te zijn met een mailtje, boeie.

https://www.indymedia.nl/node/46140#comment-27144

In de eerste plaats vind ik het weinig solidair, je zo uit te laten over
het gedrag van de Pinksterlanddagen leiding jegens een [naar
ik aanneem] mede kameraad
Ten tweede is betrokkene [NN] slecht ingelicht

WAT IS ER IN WERKELIJKHEID GEBEURD?

Betrokkene, Maikel [wel bekend], kreeg enige tijd geleden het ”verzoek”
om niet te komen op de Pinksterlanddagen 2019
Zie aan hem gestuurd bericht onder P/S
Reden?
Ik citeer uit het bericht
”Bij dezen willen we, namens de organisatie van de Pinksterlanddagen, je
verzoeken om niet naar de Pinksterlanddagen te komen vanwege eerder
vertoond(e) problematische gedragingen/acties.
Op dit moment zou jouw aanwezigheid er helaas voor zorgen dat er mensen
op de Pinksterlanddagen zullen zijn die zich onveilig voelen.”

Nu ben ik er 100 procent voor, dat iedereen zich waar ook veilig
moet voelen, but something’s rotten with this message

2013/KAFKA

Dit probleem dateert uit 2013, waarbij zeer unfair is gehandeld
tegenover Maikel!

Korte toelichting:

Maikel
Twee bezoekers
Het bemiddelings of A Team
In 2013 arriveren twee bezoekers op het kampeerterrein in Appelscha.
Maikel is er ook.
Onze twee bezoekers gaan naar het A Team en geven aan, de aanwezigheid van Maikel als
onveilig en/of bedreigend te ervaren.
Wat ze precies besproken hebben met het A Team doet hier niet ter zake.
Maar wel het verbijsterende verloop.
Op grond van de beweringen/beschuldigingen van de twee bezoekers wordt aan Maikel
gevraagd, het terrein te verlaten.
Zonder de betrouwbaarheid van de beweringen van de twee bezoekers ook maar
getoetst te hebben.
Zonder Maikel verteld te hebben, wat die beweringen van de twee bezoekers nu precies inhielden, waardoor hij niet de kans kreeg, zichzelf te verdedigen.

ONFATSOENLIJK/GEEN HOOR EN WEDERHOOR

Dat kan dus niet, want dat is hoogst onfatsoenlijk en dictatoriaal gedrag.

Iedereen mag bezwaren tegen iedereen aanvoeren, maar dan moet
men WEL beide partijen horen!

En Maikel heeft niet de kans gehad om zich te verdedigen, en
is op grond van niet gecontroleerde beschuldigingen geweerd van de
Pinksterlanddagen, terwijl de twee bezoekers wel konden
blijven

In zo’n geval [als je er niet uitkomt],
was het correcter en eerlijker geweest, als dan zowel Maikel
als die twee bezoekers waren weggestuurd.

Maar zoals het hier is gegaan, lijkt dat KAFKA wel

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Trial

PINKSTERLANDDAGEN 2018/JACHT OP MAIKEL
HERVAT

Wie schetst de verbazing, toen ineens [zonder dat de zaak ooit
met Maikel en de twee bezoekers was uitgepraat], in 2018, Maikel weer
door de organisatie van de Pinksterlanddagen werd lastiggevallen
[al die jaren was hij er niet meer heen geweest], met het
”verzoek” niet te komen

Zie ook

PINKSTERLANDDAGEN 2018/KAFKA OPNIEUW IN WERKING/
JACHT NA VIJF JAAR HERVAT
WEBSITE ASTRID ESSED, www.astridessed.nl]

https://www.astridessed.nl/pinksterlanddagen-2018-kafka-opnieuw-in-werki…
https://pinksterlanddagen.home.blog/pinsterlanddagen-a-team-blijft-jagen/

ZIE VOORAF, IN 2013

OVER PINKSTERLANDDAGEN EN ONDERLINGE VERHOUDINGEN/
WILLEKEUR EN UNFAIRE BEHANDELING
[WEBSITE ASTRID ESSED]

https://www.astridessed.nl/kafka-2013over-pinksterlanddagen-en-behandeli…

En nu, in 2019, dus weer

Ik vind dat beschamend, unfair en fundamenteel in strijd
met de zogenaamde waarden van solidariteit, die die
Pinksterlanddagen zouden moeten uitstralen

In de Nederlandse parlementaire democratie gaat het eerlijker toe

BAH!

ZIE OVERZICHT VAN DE HELE ELLENDE

https://pinksterlanddagen.home.blog/

Astrid Essed

P/S

BERICHT AAN MAIKEL VAN DE PL VOORBEREIDINGSGROEP 2019

ZIE LINK

https://pinksterlanddagen.home.blog/pinksterlanddagen-geheim-committee-s…

ZIE TEKST

Beste Maikel,

Bij dezen willen we, namens de organisatie van de Pinksterlanddagen, je
verzoeken om niet naar de Pinksterlanddagen te komen vanwege eerder
vertoond(e) problematische gedragingen/acties.
Op dit moment zou jouw aanwezigheid er helaas voor zorgen dat er mensen
op de Pinksterlanddagen zullen zijn die zich onveilig voelen.

We streven ernaar een plek te creëren waarbij onderdrukkende
machtsstructuren niet herhaald worden: We willen dat iedereen zich thuis
kan voelen op de Pinksterlanddagen. Dit betekent dat hier ook geen
plaats is voor interpersoonlijk geweld of elke andere vorm van
discriminatie, zij het in gedrag of taalgebruik. Vanuit dit oogpunt
vragen we je dan ook om niet te komen.

Met Vriendelijke Groet,

De PL voorbereidingsgroep 2019

EINDE BIJDRAGE ASTRID ESSED

[24]

[24]
INDYMEDIA.NLPINKSTERLANDDAGEN 2020 AFGELAST
https://www.indymedia.nl/node/47665

TEKST

Pinksterlanddagen 2020 afgelast

Nieuws, gepost door: nn op 01/04/2020 04:09:19

Wanneer: 01/04/2020 – 08:13

– English below-

De Pinksterlanddagen op 30 en 31 mei 2020 zijn helaas afgelast.

In de huidige omstandigheden kunnen en willen wij als voorbereidingsgroep de Pinksterlanddagen niet organiseren. Zoals de meeste mensen zullen weten zijn alle bijeenkomsten van drie of meer mensen tot 1 juni niet langer toegestaan, en daarmee ook de Pinksterlanddagen.

Het verbod op bijeenkomsten is niet waarom wij deze keuze maken. Het lijkt er in alle opzichten op dat de maatregelen die de staat neemt te weinig en te laat zijn. Er wordt geaccepteerd dat er veel doden gaan vallen, mede doordat de gezondheidszorg in nederland onderbezet en kapot bezuinigd is. Er moet vooral de openbare orde behouden worden en de economie nog zoveel mogelijk gaande. Dit is niet het beleid dat wetenschappers hebben aangeraden aan gebieden die succesvol het Corona virus hebben bestreden door wetenschappelijk advies op te volgen. Momenteel wordt hier in de noordelijke provincies van Nederland ook al van afgeweken.

Ook zonder verbod zouden wij er voor kiezen om nu geen festival te organiseren. Wij willen in plaats daarvan ruimte hebben om solidair te zijn met anderen op de manieren die nu nodig zijn. Om ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen is het belangrijk de richtlijnen op te volgen, niet omdat de staat dat zegt, maar omdat dit advies voortkomt uit wetenschappelijk inzicht over het verloop van het virus en wij solidair willen zijn met de mensen die dit nodig hebben.

Wij moedigen iedereen aan om mee te doen met lokale initiatieven om buren te steunen, de hopelijk komende huurstakingen, protesten tegen massaontslagen, tegen de bio-industrie en ecocide waardoor dit soort virus uitbraken steeds meer voorkomen, tegen de onmenselijke situatie in vluchtelingenkampen, tegen opkomend fascisme en de surveillancestaat, en om solidair met elkaar te zijn als anarchisten en met de mensen om je heen.

De Pinksterlanddagen zullen niet later in het jaar alsnog plaatsvinden. We moedigen in plaats daarvan iedereen aan om naar andere anarchistische evenementen later in het jaar te gaan die wel door kunnen gaan, op de camping en andere plekken in het land, en daar aan bij te dragen. In 2021 zullen er weer Pinksterlanddagen zijn.

We overwegen momenteel om in plaats van de Pinksterlanddagen een publicatie te maken, en in het weekend van de Pinksterlanddagen een online evenement te organiseren. Wil je je hier een bijdrage aan leveren? Stuur ons dan een email op pl@puscii.nl

Een strijdbare groet,

De PL2020 organisatie

The Pinksterlanddagen have been cancelled

As the preparation group of the PL we can not – nor do we want to, organize an event in the current circumstances. As most people know, all events in the Netherlands have been cancelled until June 1st.

The government issued prohibition on events is not the reason we decided to make this choice. On the contrary, it seems that all measure the state is taking are too little too late. In the past years, health care has seen constant cuts in its funding. Now, the government seems to simply accept that many people will die in this crisis. The focus lies on keeping up appearances, maintaining public order and keeping the economy going.
These are not the policies scientists are recommending to successfully combat this crisis.

Even without a ban on events we would choose to not organize a festival right now. Instead, we want to have the space to show solidarity with people in ways that are necessary at this moment. It is important to follow the suggested guidelines to protect elderly people and immunodeficient people. Not because the state tells us to, but because this advice follows from extensive scientific research on the development of this virus. And mostly, because we want to show solidarity to the people who need it the most.

We encourage everyone to join local initiatives to help out neighbors, fight mass firings, protest the bio industry, support rent strikes, oppose the inhumane circumstances in refugee camps, rise against fascism and the surveillance state and most of all, show solidarity with each other as anarchists.

The Pinksterlanddagen will not be postponed to a later date this year. Instead, we encourage everyone to go to other anarchist gatherings when it is safe to do so. In 2021 there will be a PL again.

For now, we are considering to facilitate a publication (in the form of e.g. a zine) and organize an online event during the last weekend of May. Do you want to contribute? Send us an email at pl@puscii.nlTags: pinksterlanddagen
EINDE BERICHT
[25]
INDYMEDIA.NLPINKSTERLANDDAGEN 2021
https://www.indymedia.nl/node/49145

TEKST

pinksterlanddagen 2021

Aankondiging, gepost door: nn op 28/02/2021 02:12:26

Wanneer: 23/05/2021 – 10:00

Dit jaar willen we graag een PL organiseren! Ondanks dat dit helaas niet op de gewone wijze zal kunnen plaatsvinden (een weekend bomvol met toffe workshops, discussie, eten, kinderprogramma en kamperen in Appelscha) gaan we daarom de PL op een aantal verschillende plekken in het land organiseren op de zaterdag 23 mei! Schrijf die dus alvast op in je agenda 🙂

We zullen de plekken waar dit zal plaatsvinden, de groepsgrootte en hoe je je kunt aanmelden binnenkort bekendmaken, dus houd onze website/facebook/indymedia in de gaten. Uiteraard zorgen we voor een zo veilig mogelijk event en zullen we de richtlijnen omtrent Covid-19 aanhouden en vragen we jullie dit ook te doen.

Wat kun je van ons verwachten dit jaar: Per locatie een tof dagprogramma met uiteenlopende workshops en programma onderdelen. We hopen dat er op elke locatie ook koffie/thee en lunch verzorgd kan worden, we zijn hier nog druk mee bezig.

Meedoen? Heb je een tof idee, goede locatie of wil je best die zaterdag je handen uit de mouwen steken om te zorgen dat alles op rolletjes loopt? Stuur ons dan een mailtje naar: pl@puscii.nlTags: pinksterlanddagen
EINDE BERICHT
[26]

[26]
INDYMEDIA.NLPINKSTERLANDDAGEN 2021
https://www.indymedia.nl/node/49145

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 25

DISCUSSIE
https://www.indymedia.nl/node/49176

COMMENTAAR NN
https://www.indymedia.nl/node/49176#comment-34082

“Waar zouden ze nog meer

“Waar zouden ze nog meer verantwoording kunnen afleggen denk je?”
Door te reageren op vervelende vragen hiero, of op de stukken die peter Storm en Astrid Essed hiero publiceerden?

[27]

INDYMEDIA.NLPINKSTERLANDDAGEN 2021
https://www.indymedia.nl/node/49145

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 25
DISCUSSIE
https://www.indymedia.nl/node/49176

wo, 03/03/2021 – 22:00 — nn

Wie worden er dit jaar allemaal gecancelled?

[28]

[28]
INDYMEDIA.NLPINKSTERLANDDAGEN 2021
https://www.indymedia.nl/node/49145

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 25

DISCUSSIE 
https://www.indymedia.nl/node/49176

SOWIESO VERKRACHTERS

https://www.indymedia.nl/node/49176#comment-34066

sowieso verkrachters, ben je

sowieso verkrachters, ben je het daar niet mee eens dan? hoe zou jij het aanpakken?

[29]
””Beste Maikel

We zijn door iemand of meerdere mensen benaderd aangeven zich onveilig
te voelen in jouw aanwezigheid op de Pinksterlanddagen 2018.
Deze persoon of personen geven aan jou niet zelf te kunnen of willen
benaderen”

INDYMEDIA.NL

PINKSTERLANDDAGEN A-TEAM BLIJFT JAGEN!

MAIKEL

17 MEI 2018

https://www.indymedia.nl/node/43520

GEHELE TEKST 

Pinsterlanddagen A-team blijft jagen

Nieuws, gepost door: Maikel op 17/05/2018 05:06:50

Wanneer: 17/05/2018 – 05:56

Beste Maikel

We zijn door iemand of meerdere mensen benaderd aangeven zich onveilig
te voelen in jouw aanwezigheid op de Pinksterlanddagen 2018.
Deze persoon of personen geven aan jou niet zelf te kunnen of willen
benaderen

. Als voormalig A-team van de Pinksterlanddagen hebben wij hier
geen kant en klare oplossing voor. Vervelende interpersoonlijke
situaties of conflicten kunnen niet op de PL worden opgelost. Het enige
wat wij nu in deze situatie kunnen doen is het verzoek van de
desbetreffende persoon of personen om niet naar de PL2018 te komen aan
jou door te sturen.

Wij hopen dat jij het verzoek van de persoon of personen in kwestie kunt
begrijpen en diegene(n) de ruimte kunt bieden die zij nodig achten.
Wellicht zijn er dingen die jij (samen met je netwerk) kan doen om te
zorgen dat de situatie volgend jaar anders is. Mocht je daar hulp bij
nodig hebben zijn er misschien ook groepen zoals de soligroep in
Nijmegen die jou daarbij kunnen helpen.

We kunnen ons voorstellen dat je de persoon of personen in kwestie wil
laten weten dat je hun vraag respecteert of dat je besluit dat je
ondanks het verzoek toch zal komen. Je kan dit doen door te reageren op
deze mail. Dan sturen wij dat weer door aan de persoon of personen in
kwestie. Wij kunnen ons voorstellen dat het wel zo prettig is om dit
vooraf te weten.

Met vriendelijke groet,
het voormalige A-team

N.b. Ik ben er goed klaar mee…. Hierbij mag iedereen weten dat deze zaak dus nog speelt. 5 Jaar na dato weet ik dus nog steeds niet wie wat nu belasterend vind. Het volledige dossier is te vinden op: https://maikel.tiny-host.nl/scene_politics/

EINDE TEKST

[30][30]
INDYMEDIA.NLPINKSTERLANDDAGEN 2021
https://www.indymedia.nl/node/49145

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 25

DISCUSSIE
https://www.indymedia.nl/node/49176

COMMENTAAR ASTRID ESSED

https://www.indymedia.nl/node/49176#comment-34176

za, 13/03/2021 – 06:32 — Astrid Essed

Misselijk uitsluitingsbeleid PL zonder bewijs!

MISSELIJK UITSLUITINGS BELEID ZONDER BEWIJS

Ik zou mij niet meer met deze discussie bemoeien, maar het blijkt toch nodig:

DE ZAAK WAAR HET OM GING!

Betrokken personen/groepen
Maikel
Twee bezoekers
Het bemiddelings of A Team
In 2013 arriveren twee bezoekers op het kampeerterrein in Appelscha.
Maikel is er ook.
Onze twee bezoekers gaan naar het A Team en geven aan, de aanwezigheid van Maikel als
onveilig en/of bedreigend te ervaren.
Wat ze precies besproken hebben met het A Team doet hier niet ter zake.
Maar wel het verbijsterende verloop.
Op grond van de beweringen/beschuldigingen van de twee bezoekers wordt aan Maikel
gevraagd, het terrein te verlaten.
Zonder de betrouwbaarheid van de beweringen van de twee bezoekers ook maar
getoetst te hebben.
Zonder Maikel verteld te hebben, wat die beweringen van de twee bezoekers nu precies inhielden, waardoor hij niet de kans kreeg, zichzelf te verdedigen.
Het was [ maar dat even voor de zorgvuldigheid, niet voor het wezen van de zaak ] nog iets ingewikkelder
omdat nadat duidelijk was, dat het over Maikel ging, twee leden uit het A Team zich teruggetrokken hadden
omdat ze Maikel persoonlijk kenden en de schijn van partijdigheid wilden vermijden [3]
Maar het ging niet zuiver toe, omdat niet iedereen zich uit dat eerste A Team terugtrok.
Een lid van het [nu voormalige] A Team bleef gewoon zitten en er traden een aantal mensen
van de oorspronkelijke Voorbereidingsgroep tot het nieuwe A Team toe,
En dat nieuwe A Team vond, dat verwijdering van Maikel de beste oplossing was, vroeg
dat aan Maikel en hij vertrok [4]
ZONDER DE KANS TE HEBBEN GEKREGEN ZICHZELF TE VERDEDIGEN
ZONDER TE WETEN, WAARVAN HIJ PRECIES WERD ”BESCHULDIGD” EN WELKE
BEWERINGEN TEGEN HEM WAREN INGEBRACHT.

LEES NU MAAR DOOR!

PINKSTERLANDDAGEN 2019/KAFKA SLAAT WEER TOE/
FAILLIETE SOLIDARITEIT

https://www.astridessed.nl/pinksterlanddagen-2019-kafka-slaat-weer-toe-f…

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/pinksterlanddagen-2018-kafka-opnieuw-in-werki…

EN MIJN OORSPRONKELIJKE STUK

KAFKA 2013/OVER PINKSTERLANDDAGEN EN ONDERLINGE
VERHOUDINGEN/WILLEKEUR EN UNFAIRE BEHANDELING

https://www.astridessed.nl/kafka-2013over-pinksterlanddagen-en-behandeli…

Schandalig, de mentaliteit van lieden, die ”Solidariteit” in naam
hoog in het Vaandel hebben!

ASTRID ESSED/https://www.astridessed.nl/

EINDE BIJDRAGE ASTRID ESSED

[31]

[31]

INDYMEDIA.NLPINKSTERLANDDAGEN 2021
https://www.indymedia.nl/node/49145

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 25

DISCUSSIE TOT BIJDRAGE ASTRID ESSED
https://www.indymedia.nl/node/49176


Wie worden er dit jaar allemaal gecancelled?

do, 04/03/2021 – 17:36 — nn

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.zo, 07/03/2021 – 12:57 — nn

sowieso verkrachters, ben je

sowieso verkrachters, ben je het daar niet mee eens dan? hoe zou jij het aanpakken?

zo, 07/03/2021 – 21:57 — nn

Interessant. Nog nooit

Interessant. Nog nooit gehoord dat mensen zijn weggestuurd uit Appelscha vanwege verkrachting. Wel dat een x aantal mensen iedere jaar weer een verzoek krijgt om maar niet naar PL te gaan. Zou niet verkeerd zijn als de mensen die voor deze ‘aanpak’ kiezen enige verantwoording daarover afleggen – anders krijg je het onvermijdelijk verwijt van een ‘cancel-culture’.

ma, 08/03/2021 – 20:00 — nn

Even kijken hoor..

Even kijken hoor.. Verantwoording afleggen door bijvoorbeeld in de kampeervergadering te overleggen, statements te publiceren, bereikbaar te zijn voor vragen, gesprekken voeren met mensen die vragen hebben en op de PL een discussie in het programma hierover waar iedereen heen kon om vragen te stellen en meningen te uiten. Waar zouden ze nog meer verantwoording kunnen afleggen denk je?

ma, 08/03/2021 – 21:41 — nn

“Waar zouden ze nog meer

“Waar zouden ze nog meer verantwoording kunnen afleggen denk je?”
Door te reageren op vervelende vragen hiero, of op de stukken die peter Storm en Astrid Essed hiero publiceerden?

ma, 08/03/2021 – 21:45 — nn

Wat bedoel je? Deze mensen

Wat bedoel je? Deze mensen leggen verantwoording af. O. A. Op de kampeervergadering, door email als mensen vragen hebben, maar ook door persoonlijk in gesprek te gaan met mensen die vragen hebben. Of door bij de laatste Pl een onderdeel in het programma hierover te hebben waarbij iedereen die daarheen ging het erover kon hebben.

wo, 10/03/2021 – 12:44 — nn

Laten we het een beetje

Laten we het een beetje positief houden en ons verheugen
op de PL dit jaar.
Statement- iedereen is welkom !!

Tot ziens op de PL in Appelscha !

vr, 12/03/2021 – 18:02 — Herres

Zullen de strijders van

Zullen de strijders van Militante Spicy Revolutionaire ook aanwezig zijn?

vr, 12/03/2021 – 19:33 — nn

Nou, ik ga popcorn verkopen.

Nou, ik ga popcorn verkopen. Misschien imploderen ze wel als we zo door gaan met ze niet serieus nemen.

Maybe is dit wel een soort sociaal experiment waar een groep grappenmakers proberen uit te vogelen hoe veel tijd je nodig hebt om jezelf politiek uit te schakelen.

vr, 12/03/2021 – 20:13 — nn

Zeker weten dat die gaan

Zeker weten dat die gaan komen. Ze staan al in het programma met ‘spice up your life’ – An anarchist revolutionair dissertation of the proletariat discussie on ‘is het friet of is het patat’

vr, 12/03/2021 – 21:22 — nn

Grote afrekening met de

Grote afrekening met de reformisten in Appelscha.

vr, 12/03/2021 – 21:55 — nn

De spicey memes gang is wel

De spicey memes gang is wel de shitste groep anarchisten die rondloopt in amsterdam. Als er ergens ableist cancel culture mensen te vinden zijn, da is t bij hun

vr, 12/03/2021 – 22:27 — nn

Wie zijn dat nou weer? En

Wie zijn dat nou weer? En waarom zijn die ableist cancel culture??

[32]

WIKIPEDIATHE TRIAL

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Trial

[33]

KAFKA 2013/OVER PINKSTERLANDDAGEN EN ONDERLINGEVERHOUDINGEN/WILLEKEUR EN UNFAIRE BEHANDELINGASTRID ESSED29 APRIL 2014

[34]

PINKSTERLANDDAGEN 2018/KAFKA OPNIEUW IN WERKING/JACHT NA VIJF JAAR HERVATASTRID ESSED18 MEI 2018
https://www.astridessed.nl/pinksterlanddagen-2018-kafka-opnieuw-in-werking-jacht-na-vijf-jaar-hervat/

PINKSTERLANDDAGEN 2019/KAFKA SLAAT OPNIEUW TOE!/FAILLIETESOLIDARITEITASTRID ESSED30 MEI 2019
https://www.astridessed.nl/pinksterlanddagen-2019-kafka-slaat-weer-toe-failliete-solidariteit/

[35]

ZIE NOOT 28

EINDE NOTEN

Reacties uitgeschakeld voor Noten 1 t/m 35 bij ”Pinksterlanddagen 2021/Kafka gaat door, dus ga ik door/Over willekeur en unfaire behandeling

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/De Commune van Parijs! De Commune van Parijs!

DE COMMUNE VAN PARIJS? DE COMMUNE VAN PARIJS!
[De Communards/Remember their Name!/Toevoeging Astrid Essed]
WEBSITE PETER STORM

Geplaatst op 21 maart 2021 door ravotr

zondag 21 maart 2021

Onderstaand artikel schreef ik voor de website van Doorbraak. Daar staat het intussen ook al te lezen.

Honderdvijftig jaar plus twee dagen geleden, op 18 maart 1871, begon de Commune van Parijs! Zo, dat zinnetje staat er. Maar wat gaat er schuil achter die woorden, ‘Commune van Parijs’? Vraag het op straat. Vraag het op school. Vraag het aan collega’s en bekenden. Vraag het aan de zojuist gekozen Tweede Kamerleden. Ik vermoed dat je wat gemompel krijgt over opstand, arbeiders, rode vlaggen en bloedvergieten – als je al iemand treft die het hele begrip iets zegt. Frankrijk, he? Daar zijn de mensen nu eenmaal altijd aan het rellen en aan het staken. Vraag het aan linkse medestrijders, en het gemompel wordt ietsje luider, de kans dat de naam Karl Marx in het gemompel opduikt neemt wat toe. Maar een coherent verhaal? Ik denk niet dat je het krijgt.

Mis ik iets?

Wat je wel krijgt is discussiebijdrages. Inzichten. Wat heeft de Parijse Commune ons vandaag nog te vertellen? En dan lezen we over zelfbestuur, en de combinatie van directe en representatieve democratie. We lezen over federalisme versus centralisme, over de rol van vrouwen op de barricaden, over de Commune van Parijs als een soort laboratorium van de sociale revolutie, en tegens inspiratiebron. We zien marxisten, anarchisten en mengvormen noeste ideologische arbeid verrichten om te laten zien dat de Commune hun gelijk bevestigt en dat van de ideologische rivalen weerlegt. Natuurlijk hebben de anarchisten meer gelijk dan de marxisten, uitzonderingen daargelaten. Van mij verwacht je niet anders dan die mededeling, en ik stel niet graag teleur. Maar het gaat allemaal wel een beetje aan iets voorbij.

Het zijn nuttige teksten. Het is goed dat zulke teksten juist in deze herdenkingsperiode onder der aandacht komen. Matthijs van de Sande en Gaard Kets bespreken dit type vragen in hun ‘Van de Commune naar het communalisme’, kortgeleden op Doorbraak verschenen.(1) Detlef Hartmann en Christopher Wimmer plaatsen de Commune in een historische context, als deel van revolutionaire arbeiderstradities en ervaringen in Frankrijk.(2) Ze bespreken ook relevante verwantschappen met recente strijdbewegingen als de Gele Hesjes. Op de website van Roar magazine hebben ze een speciale rubriek waar allerlei historische en analytische teksten rond de Commune staan.(3) Daar kun je de visies van Kropotkin, van Bakoenin en van Marx op de Commune lezen, maar bijvoorbeeld ook de rol die de Commune speelde in discussies en ervaringen in de Culturele Revolutie in China in de jaren 1960. Waardevol, smullen voor de liefhebbers van radicale geschiedschrijving en theoretische analyse, en beiden zijn wapens in de strijd. Maar er ontbreekt iets. Dat ontdekte ik toen ik bezig was het artikel dat je nu leest, voor te bereiden. Dat ging als volgt.

Enkele weken terug kreeg ik een schrijfverzoek vanuit Doorbraak: hey, binnenkort is het 18 maart, kun jij dan iets over de Parijse Commune gemaakt hebben? Nu zeg ik zelden nee tegen schrijfverzoeken, en ook nu was het meteen – en onvoorzichtig – ja. Al snuffelend en denkend kwam ik er niet alleen achter hoe weinig ik wist over die Commune, hoe ernstig de hiaten in mijn kennis waren. Ik merkte ook dat het niet mee viel om die hiaten op te vullen. In alle artikelen rond de herdenking ontbrak veelal dat ene artikel: wat is er nu eigenlijk gebeurd in die twee maanden dat de Commune van Parijs realiteit was?

Dikke boeken zijn er over geschreven. Van ooggetuige/deelnemer Prosper Olivier Lissagaray bijvoorbeeld, al 1876 uitgekomen, vertaald door Eleanor Marx en door haar vader (*) Karl nog nagekeken.(4) Van Dennis Bos bijvoorbeeld,(5) een dikke pil zoals het hoort. Voor geen van beiden had ik nu tijd, en het werk van Bos betreft aan de titel te oordelen ook weer meer de interpretatie naderhand van de Commune dan die Commune zelf. Maar beloofd is bij deze beloofd: ik lees het alsnog. Maar wat ik nog steeds mis is een beknopt kritisch overzicht van de gebeurtenissen zelf. Iets meer dan een op zich nuttige timeline graag, zoals Marxist Internet Archive die bijvoorbeeld heeft.(6) En graag ook iets meer dan het plat-pedagogische werk waar trotskisten zo goed in zijn, waar vaak best veel zinnigs in staat (7) maar waar je na elke alinea Commune twee alinea’s Marx, Lenin of Trotski met lessen over die Commune riskeert. Ik overdrijf, maar toch. Nee gewoon, een mooi verslag waarin je meegesleept wordt in de loop der gebeurtenissen die tegelijk ook verhelderd worden zonder dat dat perse via citaten van de Grote Goeroes moet. Moet ik dan werkelijk terugvallen op Wikipedia?

Toen dacht ik: misschien moet ik het schrijfverzoek dan zelf beantwoorden met zo’n verslag. Een beknopt overzicht van de gebeurtenissen is dan ook wat hier volgt. Zodat mensen die in de herdenkingsliteratuur en de analyses duiken, misschien ietsje beter begrijpen waar naar wordt verwezen als die fameuze Commune wordt opgevoerd als Bewijsstuk Nummer 1871 in het zoveelste linkse dan wel radicale betoog . Neenee, geen ‘discours’, en al helemaal geen ‘narratief’. Aan die links-academische woorden heb ik de oorlog verklaard; zelfs Marx kon uitstekend zonder, om over Bakoenin en Kropotkin maar te zwijgen. Hoe dan ook, wat mij betreft gaat geschiedenis van historische episodes aan de analyse ervan vooraf. Het historische zijn dient het analytische bewustzijn te bepalen. Naar de geschiedenis dus, en rap! Waar kwam die dekselse Commune die de gemoederen maar blijft bezig houden vandaan?

Van 1848 naar 1871

We beginnen ons verhaal in de nasleep van 1848, het jaar toen Frankrijk ook al een revolutie beleefde. De radicale arbeidersvleugel daarin was vrij snel en bloedig neergeslagen door de burgerlijke republikeinen die aan de macht waren gekomen. IN het politieke geharrewar dat enkele jaren voortsleepte kwam een neef van keizer Napoleon als sterke man naar voren. Hij liet zich tot president kiezen en vervolgens tot keizer kronen, Napoleon III. Het Tweede Keizerrijk was een feit.

De arbeidersbeweging was met repressie goeddeels gebroken, de kapitalistenklasse had geen rechtstreekse politieke macht en richtte zich op zakendoen, En hoe! Er volgde een periode van snelle industrialisatie en economische groei. Het was een feest, maar bepaald niet voor iedereen. De corruptie was berucht. De geheime politie was gevreesd. Het was een kapitalistische dictatuur, ook al hadden de kapitalisten die staatsmacht uitbesteed aan een Sterke man, de keizer.

In de jaren 1860 kwam er de klad in. Niet alleen regende het schandalen aand e top. De arbeidersbeweging begon ook weer te bewegen. Je kunt nu eenmaal geen land in ijltempo industrialiseren zonder dat je er een snelgroeiende arbeidersklasse bijgeleverd krijgt die voor betere lonen en arbeidsvoorwaarden gaat opkomen. Die arbeidersbeweging was deels geïnspireerd door Proudhon, de eerste die zich het etiket ‘anarchistisch’ positief toe-eigende. Hij pleitte voor zaken als arbeiderszelfbestuur buiten de staat om, waarbij arbeiderscollectieven zich via federaties verbonden en uiteindelijk de hele productie in de maatschappij op zich zouden nemen. Federalisme en zelfbestuur waren dan ook concepten die onder arbeiders in Frankrijk rond gingen. Proudhon had dit allemaal niet zomaar bedacht, maar ook weer uit eerdere ervaringen van zich organiserende ambachtslieden opgepikt en er een theorie uit ontwikkeld.

Intussen groede de impasse van het keizerrijk, dat de vlucht vooruit koos. Een oorlog! Dan schaart iedereen zich om de vlag, dan verdwijnt elke oppositie als sneeuw voor de zon. Een aanleiding is als tijd wel te vinden. Zo ging in de zomer van 1870 het keizerrijk ten strijde tegen Duitsland, dat zich op instigatie van kanselier Bismarck en onder Pruisische leiding tot Keizerrijk aan het omvormen was. Een makkie, dacht Napoleon kennelijk. Dat werd het ook, maar niet voor Napoleon. Nederlaag volgde op nederlaag, de arme Franse keizer werd zelfs gevangengenomen, en de Pruisische troepen sloegen het beleg om Parijs. Daar heerste niet zozeer de regering, maar de honger. En de ontevredenheid onder arbeiders en ambachtslieden die na een verloren oorlog nu ook een bezetting van het radicale, republikeinse Parijs door keizerlijke troepen tegemoet konden zien.

De Franse regering was intussen niet meer de oude. Het keizerrijk was onder druk van een eerste opstand afgeschaft en vervangen door een republiek. Die werd geleid door conservatieve, deels zelfs monarchistische politici waaronder Adolphe Thiers zich als aanvoerder profileerde. Het hoogste doel van die politici? Een snelle vrede met Duitsland, en een afrekening met de steeds rebelser wordende stadsbevolking van Parijs. In de hoofden van klassebewuste Franse politici en Duitse generaals vormde die stadsbevolking een revolutionair gevaar van onderop dat elk soort van gevestigde orde in gevaar bracht. Tegenover dat gevaar stonden Franse en Duitse heersers aan dezelfde kant van de barricade.

Dat bedwingen van Parijs viel echter niet mee. De bevolking beschikte namelijk over een gewapende georganiseerde macht in de vorm van de Nationale Garde, een soort stadsmilitie die niet enkel geweren, maar ook kanonnen ter beschikking had. Die kanonnen werden nu het doelwit van pogingen om de orde te herstellen. OP 18 maart 1871 vaardigde Thiers een proclamatie uit waarin maatregelen tot ontwapening van de Nationale Garde en herstel van de ‘orde’ werd opgeroepen. Generaal Lecomte rukte aan het hoofd van regeringsgetrouwe troepen op en slaagde er in een bliksemactie in om de kanonnen inderdaad aan de Nationale Garde te ontfutselen. Maar daarmee begon het gedonder pas.

Van opstand naar bloedbad

De regeringstroepen hadden vergeten om paarden mee te nemen om de kanonnen weg te slepen. Die stonden dus op een heuvel, de Montmartre, met regeringssoldaten er omheen. Intussen was Parijs wakker aan het worden, en sloegen verdedigers van de Nationale garde alarm. Al snel verzamelden zich menigten om de nerveuze regeringstroepen, vrouwen vooraan in de menigten, waaronder de latere anarchiste Louise Michel.(8) Wat zijn jullie met onze kanonnen van plan? Aan die Pruisische bezetters overdragen of zo? Uiteindelijk gaf Lecomte opdracht het vuur te openen. Soldaten weigerden, en het was Lecomte en nog een andere officier die h de opstandige woede niet overleefde. Dit was het symbolisch begin van de Commune van parijs: de poging tot ontwapening van de Parijse stadsbevolking, die mislukt was omdat die stadsbevolking tot revolutionaire daden was overgegaan.

Paniek in regeringskringen was het gevolg. Parijs was en bleef in handen van de bewapende stadsbevolking, met de Nationale Garde als ruggengraat. De regering was intussen gevlucht naar het naburige Versailles, rijke en conservatieve Parijzenaars volgden dat voorbeeld. Parijs kwam daarmee in handen van de armere stadsbevolking, arbeiders maar vooral ambachtslieden en kleine middenstanders. De Parijse Commune als arbeidersopstand is een mythe. Dat de beginnetjes van de socialistische arbeidersbeweging – met name aanhangers van Proudhon, maar er liepen ook een paar supporters van Karl Marx rond – invloed op de gang van zaken uitoefenden, is onmiskenbaar. Maar de belangrijkste stroming onder de bevolking greep terug op de Franse revoluties van 1789 en 1848. Ze stonden bekend als Jacobijnen, waren radicaal-republikeins gezind, en zochten een gecentraliseerde democratische republiek na, geen socialistische revolutie.

Nu kwam het erop aan de opstand vorm en richting te geven. Aanvankelijk had de opstandige nationale Garde het heft in handen. Op 26 maart kiest de bevolking een nieuwe gemeenteraad, de eigenlijke Commune van Parijs. Er kwamen een reeks van decreten: politie en leger werden ontbonden verklaard, de enige gewapende macht was nog de Nationale Garde. Er kwam een maximumsalaris voor functionarissen van de Commune. Er kwamen maatregelen om bedrijven waarvan de eigenaars de benen hadden genomen, over de dragen aan collectieven van arbeiders. Er kwam een verbod op nachtarbeid voor bakkers. De scheiding tussen kerk en staat was afgekondigd. Het was een reeks van radicaal democratische stappen, waarvan een deel ook in socialistische richting ging omdat de noden van een arme stadsbevolking de door die bevolking gedragen Commune, ook de niet socialistische meerderheid ervan, die kant op duwden.

Het democratische stadsbestuur was niet alleen gekozen, maar ook tussentijds terug te roepen en af te zetten door de kiezers. Dat maakte het tot op zekere hoogte anders dan zomaar een staatsinstelling en gaf Marx en latere marxisten het argument om er een ‘staat die al eigenlijk geen stat meer is’ in te zien. Dat is nogal overdreven. Het stadsbestuur gedroeg zich als staatsinstelling, alleen een stuk democratischer dan gebruikelijk. Al snel waren er de bekende ellenlange vergaderingen, resoluties, besluiten die het papier nauwelijks weten te verlaten. Die overdracht van leegstaande fabrieken aan arbeiders was een besluit. Dat arbeiders ook zonder zo’n besluit tot bezetting van die fabrieken hadden kunnen overgaan, paste in dit besluit echter niet. Hier was gewoon een gemeentelijke overheid aan het werk, democratischer dan gewoonlijk maar nog altijd een overheid.

Wat echter revolutionair anders was, dat waren de verhoudingen zowel ‘onder’ als ‘boven’ die gemeentelijke autoriteit. De Parijse Commune erkende naar boven toe niet langer het centrale staatsgezag maar riep ertoe op om heel Frankrijk tot federatie van soortgelijke zelfbesturende communes om te vormen. Daarin herkennen we de federalistische concepten waar Proudhon eerder voor pleitte en die onder Franse arbeiders kennelijk waren aangeslagen. En wie naar onder keek zag allerlei clubs en vergaderingen en initiatieven van de stadsbevolking die eigenlijk het kloppende hart van de Commune waren. Daar gebeurden de echt revolutionaire en belangwekkende zaken! En precies daarvan krijg je slechts met moeite een helder beeld.

De anarchist Kropotkin stelde later vast (9) dat de Commune het principe van de centrale staat op landelijke schaal aanviel en overboord gooide. Dat was een anarchistisch aspect van de Commune. Maar hij schreef ook: ‘Er was niet meer reden voor een regering binnen de commune dan voor een regering daarbuiten.’ Maar de regering binnen de commune werd dus niet afgeschaft, en dat hielp niet echt. De stadsregering zat in haar kantoren, raakte geïsoleerd van de bevolking namens wie ze haar werk zei te verrichten, en liep in zekere zin meer in de weg dan dat ze bijdroeg.

Het initiatief van hogerhand werkte niet efficiënt, terwijl het initiatief van onderop erdoor verstopt raakte. Dit dit droeg aan de slagvaardigheid bepaald niet bij. Natuurlijk trokken marxisten en vooral leninisten juist de tegenovergestelde conclusie: de weinig slagvaardige Commune-regering had in een echt doortastende arbeidersregering moeten worden omgevormd. Alsof dat de vervreemding tussen stadsbevolking en ‘hun’ bestuurders had opgeheven.

Aanvankelijk domineerde in de Commune ook nog het idee dat er een compromis met Versailles mogelijk en nodig was. Doortastende maatregelen – het in beslag nemen van de centrale bank en haar tegoeden, bijvoorbeeld, bleven uit. Het beoogde compromis echter ook: Versailles wilde de opstand verpletteren. Pogingen om vanuit de Commune tot offensieve actie over te gaan, mislukten. Intussen begon de regering van Thiers troepen samen te trekken en de stad met eindeloze artilleriebombardementen te bestoken. Vanaf 21 mei drongen regeringstroepen het revolutionaire Parijs binnen. Dat werd het begin van een bloedig einde. De gevechten duurden een week. Communards – zoals de verdedigers van de Commune bekend kwamen te staan – verdedigden met heldenmoed straat voor straat, wijk voor wijk, barricade voor barricade. De Commune doodde in deze fase enkele gijzelaars waaronder een bisschop. Vergeleken bij het bloedbad dat de oude machten aanrichtten om hun orde en heerschappij te herstellen, stelde het ‘bloedige optreden’ van de Commune weinig voor.

Op 28 mei was de strijd voorbij. Maar het bloedvergieten niet. Regeringssoldaten doodden strijdende Communards. Ze doodden Communards die zich hadden overgegeven. Ze doodden mensen die ze van sympathie voor de Commune verdachten. Ze doodden mannen, vrouwen, kinderen, Zij, en hun rechtse sympathisanten, gingen nog dagen door met het afmaken van arme Parijzenaars, vanwege de misdaad van die Parijzenaars: dat ze waren opgestaan en waren opgekomen voor een vrij en gelijkwaardig bestaan. Het was een gigantische wraakoefening van rechts, conservatief en rijk Frankrijk tegen de revolutie, tegen de arbeiders en stedelijke armen, en tegen hun republikeinse en socialistische en anarchistische bondgenoten. De wraakoefening kostte enkele tienduizenden mensen, vermoord door regeringstroepen, meteen het leven. Vele tienduizenden opgepakte mensen werden langdurig gevangen gezet, in ballingschap gestuurd en dergelijke. Een van hen was Louise Michel, die er bij was in de strijd om de kanonnen waarmee de opstand ontvlamde.

En nu?

De Commune was verslagen. De discussie over haar betekenis was echter nog maar net begonnen, Die discussie gaat voort, ook vandaag. In Frankrijk maakten rechtse en linkse politici de afgelopen weken ruzie over de vraag of en hoe je de Commune moest herdenken.(10) Waar linkse stadsbestuurders niet te beroerd waren om met de mythe rond de Commune aan de haal te gaan, daar zag rechts er een eerbetoon in aan een verwerpelijke gewelddadige beweging. Rechts werkt daarmee het bloedvergieten dat de Franse gevestigde orde had bedreven tegen de Commune onder de mat.

Maar rechts heeft wel iets door: de Commune herdenken is de vijanden van rechts herdenken. De herinnering aan de Parijse Commune is munitie voor al diegenen die de hoognodige vrijheidsstrijd blijven voeren tegen bloedige verdrukking in. Onder die dappere demonstranten en stakers in Myanmar bijvoorbeeld. Daar leeft de Commune van Parijs.

(*) Opmerking, toegevoegd 21 maart 14.10 uur: ‘vader’, en niet ‘echtgenoot’ zoals hier eerder stond; dank voor de correctie aan een alerte lezer.

Noten:

1 Mathijs van der Sande & Gaard Kets, ‘ Van de Commune naar het communalisme’, Doorbraak, 19 maart 2021, https://www.doorbraak.eu/van-de-commune-naar-het-communalisme/

2 Detlef Hartmann & Christopher Wimmer, ‘18 maart 1870…’, Globalinfo, 17 maart 2021, https://globalinfo.nl/Recensies-enzo/18-maart-1871 , een vertaald hoofdstuk uit ‘Die Kommunen vor die Kommune 1871. Lyon-Le Creusot-Marseille-Paris’

3 ‘Paris Commune 150’, ROAR, https://roarmag.org/categories/paris-commune-150/

4 Prosper Olivier Lissagaray, ‘ History of the Paris Commune of 1871’, Franse uitgave 1876, Engelstalige uitgave 1886, online te lezen op Marxist Internet Archive, https://www.marxists.org/history/france/archive/lissagaray/index.htm

5 Dennis Bos, ‘Bloed en barricaden. De Parijse Commune herdacht’, (Amsterdam, 2014)

6 ‘Timeline of the Civil War i France’, Marxist Internet Archive’, https://www.marxists.org/history/france/paris-commune/timeline.htm

7 Een van de betere voorbeelden in dit genre: Josh Holroyd, ‘The Paris Commune: triumph, tragedy and lessons for today’, In defense of Marxism, 18 maart 2021, https://www.marxist.com/paris-commune-triumph-tragedy-lessons.htm

8 CrimethInc. gaf er een meeslepende weergave, met Louise Michel in een hoofdrol: ‘March 18, 1871: The Birth of the Paris Commune’, CrimethInc., 18 maart 2017, https://nl.crimethinc.com/2017/03/18/march-18-1871-the-birth-of-the-paris-commune-a-narrative . De ondertitel zal ik ze vergeven: ‘ a narrative’.

9 Peter Kropotkin, ‘ The place of the Commune in socialist evolution’, via ROAR, https://roarmag.org/essays/kropotkin-paris-commune/ Het is een tekst uit 1880 en door ROAR overgenomen van de Anarchist Archives: https://pzacad.pitzer.edu/Anarchist_Archives/kropotkin/pcommune.html

10 Hugh Schofield, ‘Paris Commune: The revolt dividing France 150 years on’, BBC, 20 maart 2021, https://www.bbc.com/news/world-europe-56426710

Peter Storm

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/De Commune van Parijs! De Commune van Parijs!

Opgeslagen onder Divers

[Gepubliceerd door Uitpers.be]/Verkiezingen 2021: opmars der fascisten

Thierry Baudet (Forum voor Democratie)

VERKIEZINGEN 2021: OPMARS DER FASCISTEN

ASTRID ESSED

[Lezers, het is mij een Eer te vermelden, dat mijn artikel over de Verkiezingen 2021 is gepubliceerd door Uitpers, dat regelmatig artikelen van mij heeft gepubliceerdZiehier het betreffende artikel
https://www.astridessed.nl/verkiezingen-2021-fascisten-rukken-op-maar-bij1-is-erin-some-win-some-lose/

ziehier andere artikelen van mij op Uitpers.be
https://www.uitpers.be/author/astrid-essed/ ]

Verkiezingen 2021: opmars der fascisten

 22 Maart 2021  Astrid Essed
https://www.uitpers.be/verkiezingen-2021-opmars-der-fascisten/

De uitslag van de verkiezingen in Nederland van vorige week is onrustbarend, omdat er maar liefst 28 fascistenzetels uit zijn voortgekomen! Forum voor Democratie [Thierry Baudet] ging van 2 naar maar liefst 8 zetels. JA21 [afscheiding van Forum voor Democratie] kopte als nieuwkomer met 3 zetels. En een Oude Bekende, de Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders, behaalde 17 zetels, een verlies van 2 zetels.

Wel een lichtpuntje is, dat de anti-racistische partij van Sylvana Simons, Bij1, in de Tweede Kamer is gekomen, met 1 zetel. De stem van vele anti racisten is dus beloond. De linkse partijen, of wat daarvoor doorgaat, hebben fors verloren en de Neo-Liberalen van uittredend premier Mark Rutte’s Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) zijn er goed uitgekomen [helaas]. De voorzitter van de links-liberale D66, Sigrid Kaag, danste op tafel toen zij volgens de eerste resultaten haar partij op een winst van 8 had gebracht. Maar uit de definitieve resultaten bleek dat er wat te vroeg gejuicht was: haar winst werd tot vier zetels gereduceerd.

De Teerling is geworpen, de Tweede Kamerverkiezingen 2021 zijn gehouden en de resultaten zijn verrassend EN onrustbarend. Onrustbarend ja! Want bij alle commentaren over de verkiezingsuitslagen [1] zullen er maar weinig verslaggevers en politieke commentatoren stilstaan bij het onrustbarende aspect.

Ze bleven stilstaan bij Grote Winnaar, de VVD, die maar liefst 35 zetels [twee meer dan de laatste keer, in 2017] in de wacht heeft gesleept [2], wat deze neo-liberale partij opnieuw de grootste in Nederland maakt. Ze bleven stilstaan bij de Grote Zege van D66, die nu op 23 zetels staat en Neerlands Tweede Partij is geworden, door het ”Sigrid Kaag Effect”. [3] Ze bleven stilstaan bij de dramatische nederlagen van Neerlands Linkse Partijen [of wat daarvoor doorgaat]. [4]

Maar becommentarieerden met verve het Reeds Dreigende Gevaar, dat nu alleen maar groter geworden is: De Opmars der Fascisten! Want dat is wat er werkelijk aan het gebeuren is! Of liever gezegd: al gebeurd is!

Want hoewel de fascistische PVV [5] twee zetels heeft verloren, is zij met haar 17 zetels, nog steeds de belangrijkste oppositiepartij. Want ik ga er even maar alvast vanuit [al weet je nooit zeker hoe het loopt] dat Grote Overwinnaar D66 en de VVD elkaar vinden en samen zullen regeren, waarschijnlijk met het verliezende CDA (Christen-Democratisch Appèl) erbij. [6]

De Grote Fascistenoverwinning is dus niet van de PVV gekomen, maar van het Forum voor Democratie met Leider Thierry Baudet, die niet lang geleden nog in een crisis zat [7], maar zich daar ”boreaal” [8] aan heeft ontworsteld.

Ik weet nu niet, of dat te maken heeft gehad met een plotseling onrustbarende toename van het aantal fascisten, of eerder met de slimme wijze waarop Baudet campagne gevoerd heeft, door handig gebruik te maken van de Coronamoeheid bij vooral jongeren [begrijpelijk natuurlijk, want alle leuke uitgangsgelegenheden zijn gesloten, geen Evenementen, etc] [9] en zich heeft gepositioneerd als de Enige Partij, die Nederland weer open wil gooien. [10]

Ik weet niet, of het nog geanalyseerd gaat worden, dat deze keer vooral jongeren op Baudet hebben gestemd, maar het zou mij niets verbazen. Maar het is verontrustend! Want vijand Forum voor Democratie is dus van 2 naar 8 zetels gegaan, viermaal zo groot geworden! [11] Forum voor Democratie afsplitser JA21 met als voorvrouw anti-semiete en vluchtelingenvijand Annabel Nanninga [12], met eveneens een  extreem-rechtse inslag [13] is vanuit het Niets op 3 zetels beland. Opgeteld met de PVV [17 zetels] zijn dat dus 28 Fascistenzetels!

Onderschat Thierry Baudet niet

Over Geert Wilders en Zijn Partei heb ik al het nodige gezegd. Zie maar onder noot 14! Maar Baudet is hier de Grote Winnaar, met een angstwekkende verviervoudiging van zijn Fascistische Cluppie Forum voor Democratie! En aangezien hij de Grote Fascistenwinnaar is, en ik het gevoel heb, dat zijn Gevaar nog vaak wordt onderschat, nog even een herinnering aan Zijn Fascistische Gif. Enkele uitspraken van Baudet: “Ik wil graag, dat Europa dominant blank en cultureel blijft zoals het is” EN ”Ik wil niet dat Europa Afrikaniseert” [15].Baudet  over de ”homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking. Ik citeer hem: “Het fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen, dat wij hebben in onze cultuur, die zelfhaat……de Nederlandse bevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkeren van de wereld, doordat we….er nooit meer een Nederlander zal bestaan, zodat wie wij zijn niet meer gestalte…….heeft allemaal EEN oorzaak en die oorzaak is onze cultuur van zelfhaat.” [16]

Deze uitspraken zijn, moet ik dat nog zeggen, onversneden klassiek racisme, het ”blank” willen houden van Europa, de afkeer van andere [hier Afrikaanse] culturen, de weerzin tegen ”vermenging” van volkeren, opgemerkt in de ”homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking. [17]

Ook is Baudet kennelijk niet vies van het Nederlandse slavernij en koloniale verleden. Ik citeer: “Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.

Hoe verder weg, hoe uitdagender. Xenofobie is ons wezensvreemd – geen enkele andere cultuur op aarde is ooit zo open en pluriform geweest als de onze altijd geweest is, en mede daardoor hebben wij ons, onder deze sterrenhemel, op het schiereiland van Azië, in de delta van continentale riviermondingen, altijd kunnen vernieuwen en ontwikkelen – heeft ons boreaal Europa steeds de bouwstenen gevonden voor kruisbestuiving, nieuwe vonken: wedergeboortes.”  [18]

Het is natuurlijk niet verbazingwekkend, dat  Baudet, gekoppeld aan deze standpunten, een fel tegenstander is van wat hij noemt de “stelselmatig veel te hoge instroom van kansarme immigranten en asielzoekers uit niet-Westerse landen” .[19]

Ik citeer de website van Forum voor Democratie onder het Hoofdstuk Aanpakken Immigratie:

”Nederland kende de afgelopen decennia een stelselmatig veel te hoge instroom van kansarme immigranten en asielzoekers uit niet-westerse landen. Dat heeft enorme impact op onze samenleving. Het zet onze welvaart onder druk, holt onze verzorgingsstaat uit, leidt tot verloedering van ons onderwijs, tot onveiligheid op straat en het ondermijnt onze culturele identiteit. Voortzetting van dit beleid zou ertoe leiden dat in 2050 tot 40% procent van de Nederlandse bevolking allochtoon is. De kosten van dit beleid zijn astronomisch: over 1995-2019 gemiddeld ca. € 19 miljard per jaar. Totaal € 469 miljard. Immigratie uit niet-westerse regio’s (Afrika, Midden-Oosten) kost Nederland gemiddeld € 400.000 tot € 600.000 per immigrant. Dit is niet houdbaar en moet stoppen.

Wij willen als uitgangspunt van immigratie: de toegevoegde waarde voor Nederland. Naar Australisch model. We bepalen zelf hoeveel mensen we toelaten en wie dat zijn. Daarbij speelt culturele compatibiliteit met de Nederlandse samenleving een doorslaggevende rol.

Waar integratie niet lukt, is remigratie de oplossing. De bestaande remigratieregeling moet worden uitgebreid en aantrekkelijker gemaakt. Het uitgangspunt van asielbeleid wordt opvang in de regio. De mogelijkheid om eerst naar Nederland te komen en hier vervolgens asiel aan te vragen, vervalt. Men kan buiten Nederland asiel aanvragen en daar een besluit afwachten. Statushouders die zich momenteel in Nederland bevinden, krijgen hooguit tijdelijke opvang gericht op terugkeer naar het land van herkomst. En dus geen (semi) automatische verblijfsvergunning. Asielzoekers krijgen geen voorrang meer op sociale huurwoningen. De toegang tot sociale voorzieningen, zoals een uitkering, stopt.” [20]

Ik denk, dat dit voor zich spreekt. Maar een Ding wil ik er nog aan toevoegen: het ”Australisch Model” voor vluchtelingen, zoals door Baudet en zijn partij voorgesteld, is door Amnesty International gekwalificeerd als inhumaan! [21]

Verwijzingen naar ”Europa, dat  ”blank en dominant” moet blijven, de ”homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking” en wat dies meer zij, zijn onversneden klassieke racistische theorieën, die beter thuis horen in de 19de eeuw, dan in onze tijd. Koppel daaraan een nare stigmatisering van vluchtelingen uit niet-westerse landen en het fascistische plaatje is rond. Zie meer over Baudet en zijn Enge Denkbeelden onder noot 22!

Lichtpuntje Bij1

Maar bij al die Narigheid is er ook een Lichtpuntje! Bij1, de partij van Sylvana Simons, die voor een gelijke en inclusieve samenleving strijdt [23], heeft een zetel in de Tweede Kamer! [24] Dat is mooi nieuws. Dat is een belangrijke stap om het anti-racistische geluid in de Tweede Kamer te laten horen, dat steeds dunner gezaaid is en niet alleen vanwege fascistische voormannen en vrouwen, maar ook door xenofobische uitspraken en voorstellen van reguliere Partijen. [25]

En Bij1 houdt zich niet alleen met antiracisme bezig, zoals velen denken, maar zet zich ook in voor vluchtelingen, sociale rechten en de rechten van het door Israël bezette en gekoloniseerde Palestijnse volk! [26]

Een heleboel dus. Ook heb ik Sylvana destijds bewonderd om de manier waarop zij, als Gemeenteraadslid, protesteerde tegen politiegeweld, waarbij een Amsterdammer van Britse komaf het leven liet. [27] Zij kreeg de gehele Gemeenteraad over zich heen, maar liet zich niet intimideren! [28]

28 Fascistenzetels dus! Dat is niet gering. Dat is niet zomaar ”een ruk naar rechts”, zoals wel door de media beweerd is, maar een Gevaarlijke Ruk naar Duisternis, Onverdraagzaamheid, Afgrond

EPILOOG

Verbazingwekkend, dat op een aantal kritische mensen na, inclusief ondergetekende, vrijwel de hele mainstream Nederlandse Pers en media zo makkelijk voorbijgegaan is aan deze Aardverschuiving in de Nederlandse na oorlogse politiek. Dat partijen, waarvan de Leider er geen been in ziet, het ”blanke en dominante Europa” [29] als ideaal te zien, als reguliere partijen, doodgewone Gesprekspartners worden gezien.

Dat Leider Thierry Baudet nota bene door het Nationaal Comité 4 en 5 mei is geïnterviewd om mee te werken aan een ”Vrijheidsboek” .[30] Dat maakt mij en het afnemende aantal publicisten, dat nog protesteert, tot Roependen in de Woestijn. [31] Maar juist daarom is het zo belangrijk, dat wij blijven roepen. Het Gevaar blijven benoemen en aanklagen. Het Fascisme bestrijden met de Pen, met het Zwaard en met Vuur, dat moeten we blijven doen. Nu meer dan ooit.

Oorspronkelijke tekst: https://www.astridessed.nl/verkiezingen-2021-fascisten-rukken-op-maar-bij1-is-erin-some-win-some-lose/ a

NOTEN 1 t/m 21

NOTEN 22 t/m 31

Noten 22 t/m 31 bij ”Verkiezingen 2021/Fascisten rukken op, maar Bij1 is erin!/Some win, some lose….

Reacties uitgeschakeld voor [Gepubliceerd door Uitpers.be]/Verkiezingen 2021: opmars der fascisten

Opgeslagen onder Divers

Verkiezingen 2021/Fascisten rukken op, maar Bij1 is erin!/Some win, some lose….

Image result for ouderwetse vulpen/Foto's
Image result for middeleeuws zwaard

BESTRIJD FASCISME,  ISLAMOFOBIE, VLUCHTELINGENHAAT EN RACISME  MET DE PEN EN HET ZWAARD

VERKIEZINGEN 2021/FASCISTEN RUKKEN OP, MAAR BIJ1 IS ERIN!/SOME WIN, SOME LOSE………Een Korte, maar Noodzakelijke Impressie
READERSBROTHERS AND SISTERS OF THE SWORD……

De Teerling is geworpen, de Tweede Kamerverkiezingen 2021 zijn gehoudenen de resultaten zijn verrassend EN onrustbarend.Onrustbarend ja!Want bij alle commentaren over de Verkiezingsuitslagen [1] zullen er maar weinigverslaggevers en politieke commentatoren stilstaan bij het onrustbarende aspect.Ze zullen stilstaan bij Grote Winnaar de VVD, die maar liefst 35 zetels[twee meer dan de laatste keer, in 2017] in de wacht heeft gesleept [2],wat deze Neo Liberale Partij opnieuw de grootste in Nederland maakt.Ze zullen stilstaan bij de Grote Zege van D’66, die nu toch op 23 zetels staat [eerst gaf de prognose aan 24 zetels]enNeerlands Tweede Partij is geworden, door het ”Sigrid Kaag Effect [3]Ze zullen stilstaan bij de dramatische nederlagen van Neerlands Linkse Partijen [of wat daarvoor doorgaat] [4]Maar weinigen zullen met verve becommentarieren het Reeds DreigendeGevaar, dat nu alleen maar groter geworden is:De Opmars der Fascisten!
Want dat, Lezers, is wat er werkelijk aan het gebeuren is!Of liever gezegd:Al gebeurd is!
Want hoewel de fascistische PVV [5] twee zetels heeft verloren, is zij methaar 17 zetels, nog steeds de grootste oppositiepartij.Want ik ga er even maar alvast vanuit [al weet je nooit zeker hoe het loopt]dat Grote Overwinnaar D’66 en de VVD elkaar vinden en samen zullen regeren waarschijnlijk met het verliezende CDA erbij. [6]
De Grote Fascistenoverwinning is dus niet van de PVV gekomen, maarvan het Forum voor Democratie met Leider Thierry Baudet, die niet lang geleden nog in een crisis zat [7], maar zich daar ”boreaal” [8]aan heeft ontworsteld.Ik weet nu niet, of dat te maken heeft gehad met een plotseling onrustbarendetoename van het aantal fascisten, of eerder met de slimme wijze waaropBaudet campagne gevoerd heeft, door handig gebruik te maken van deCoronamoeheid bij vooral jongeren[begrijpelijk natuurlijk, want alle leukeuitgangsgelegenheden zIjn gesloten, geen Evenementen, etc] [9] en zich heeft gepositioneerd als de Enige Partij, die Nederland weer openwil gooien. [10]Ik weet niet, of het nog geanalyseerd gaat worden, dat deze keer vooraljongeren op Baudet hebben gestemd, maar het zou mij niets verbazen.

FASCISTENOPMARS
Maar het is verontrustend!Want Vijand Forum voor Democratie is dus van 2 naar 8 zetels gegaan, viermaal zo groot geworden! [11]Forum voor Democratie Afsplitser JA21 met als voorvrouw anti-semieteen vluchtelingenvijand Annabel Nanninga [12], met eveneens een  extreem-rechtse inslag [13]is vanuit het Niets op 3 zetels beland.Opgeteld met de PVV [17 zetels] zijn dat dus 28 Fascistenzetels!
THIERRY BAUDET, ONDERSCHAT HEM NIET!
Over G Wilders en Zijn Partei heb ik al het nodige gezegd.Zie maar onder noot 14!Maar Baudet is hier de Grote Winnaar, met een angstwekkende verviervoudiging van zijn Fascistische Cluppie Forum voor Democratie!En aangezien hij de Grote Fascistenwinnaar is, en ik het gevoel heb,dat zijn Gevaar nog vaak wordt onderschat, nog even een herinneringaan Zijn Fascistische Gif:
Enkele uitspraken van Baudet:”’Ik wil graag, dat Europa dominant blank en cultureel blijft zoals het is”EN ”Ik wil niet dat Europa Afrikaniseert” [15]Baudet  over de ”homeopathische verdunning vande Nederlandse bevolking.Ik citeer hem :””Het fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen, dat wijhebben in onze cultuur, die zelfhaat……de Nederlandsebevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkerenvan de wereld, doordat we….er nooit meer een Nederlander zal bestaan,zodat wie wij zijn niet meer gestalte…….heeft allemaal EEN oorzaaken die oorzaak is onze cultuur van zelfhaat.” [16]Deze uitspraken zijn, moet ik dat nog zeggen? onversneden klassiek racisme, het ”blank”willen houden van Europa, de afkeer van andere [hier Afrikaanse]culturen, de weerzin tegen ”vermenging” van volkeren, opgemerktin de ”homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking. [17]Ook is Baudet kennelijk niet vies van het Nederlandse slavernij enkoloniale verleden:Ik citeer:””Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.Hoe verder weg, hoe uitdagender. Xenofobie is ons wezensvreemd – geen enkele andere cultuur op aarde is ooit zo open en pluriform geweest als de onze altijd geweest is, en mede daardoor hebben wij ons, onder deze sterrenhemel, op het schiereiland van Azië, in de delta van continentale riviermondingen, altijd kunnen vernieuwen en ontwikkelen – heeft ons boreaal Europa steeds de bouwstenen gevonden voor kruisbestuiving, nieuwe vonken: wedergeboortes.”  [18]Het is natuurlijk niet verbazingwekkend, dat  Baudet, gekoppeld aandeze standpunten, een fel tegenstander is van wat hij noemt de’s’telselmatig veel te hoge instroom van kansarme immigranten en asielzoekers uit niet-Westerse landen” [19]Ik citeer de website van Forum voor Democratieonder het Hoofdstuk ”Aanpakken Immigratie:”Nederland kende de afgelopen decennia een stelselmatig veel te hoge instroom van kansarme immigranten en asielzoekers uit niet-Westerse landen. Dat heeft enorme impact op onze samenleving. Het zet onze welvaart onder druk, holt onze verzorgingsstaat uit, leidt tot verloedering van ons onderwijs, tot onveiligheid op straat en het ondermijnt onze culturele identiteit. Voortzetting van dit beleid zou ertoe leiden dat in 2050 tot 40% procent van de Nederlandse bevolking allochtoon is. De kosten van dit beleid zijn astronomisch: over 1995-2019 gemiddeld ca. € 19 miljard per jaar. Totaal € 469 miljard. Immigratie uit niet-westerse regio’s (Afrika, Midden-Oosten) kost Nederland gemiddeld € 400.000 tot € 600.000 per immigrant. Dit is niet houdbaar en moet stoppen.

Wij willen als uitgangspunt van immigratie: de toegevoegde waarde voor Nederland. Naar Australisch model. We bepalen zelf hoeveel mensen we toelaten en wie dat zijn. Daarbij speelt culturele compatibiliteit met de Nederlandse samenleving een doorslaggevende rol.

Waar integratie niet lukt, is remigratie de oplossing. De bestaande remigratieregeling moet worden uitgebreid en aantrekkelijker gemaakt. Het uitgangspunt van asielbeleid wordt opvang in de regio. De mogelijkheid om eerst naar Nederland te komen en hier vervolgens asiel aan te vragen, vervalt. Men kan buiten Nederland asiel aanvragen en daar een besluit afwachten. Statushouders die zich momenteel in Nederland bevinden, krijgen hooguit tijdelijke opvang gericht op terugkeer naar het land van herkomst. En dus geen (semi) automatische verblijfsvergunning. Asielzoekers krijgen geen voorrang meer op sociale huurwoningen. De toegang tot sociale voorzieningen, zoals een uitkering, stopt.” [20]

Ik denk, dat dit voor zich spreekt:

Maar een Ding wil ik er nog aan toevoegen:

Het ”Australisch Model” voor vluchtelingen, zoals

door Baudet en zijn partij voorgesteld, is door

Amnesty International gekwalificeerd als inhumaan! [21]

FASCISTISCH DUS:

Verwijzingen naar ”Europa, dat  ”blank en dominant” moet blijven, de ”homeopathische verdunning van de Nederlandse

bevolking” en wat dies meer zij, zijn onversneden klassieke

racistische theorieeen, die beter thuis horen in de 19 e Eeuw

dan in onze tijd.

Koppel daaraan een nare stigmatisering van vluchtelingen uit

niet-Westerse landen en het fascistische plaatje is rond.

Zie meer over Baudet en zijn Enge Denkbeelden onder noot 22!

BIJ1

Maar bij al die Narigheid is er ook een Lichtpuntje!

Bij1, de Partij van Sylvana Simons, die voor een gelijke

en inclusieve samenleving strijdt [23], heeft een Zetel

in de Tweede Kamer! [24]

Dat is mooi nieuws.

Dat is een belangrijke Stap om het anti-racistische Geluid in

de Tweede Kamer te laten horen, dat steeds dunner gezaaid is en niet alleen vanwege fascistische voormannen en vrouwen, maar

ook door xenofobische uitspraken en voorstellen van

reguliere Partijen. [25]

En Bij1 houdt zich niet alleen met anti-racisme bezig, zoals

velen denken, maar zet zich ook in voor vluchtelingen, sociale rechten en de rechten van het door Israel bezette en gekoloniseerde Palestijnse volk! [26]

Een heleboel dus.

Ook heb ik Sylvana destijds bewonderd om de manier

waarop zij, als Gemeenteraadslid, protesteerde tegen

politiegeweld, waarbij een Amsterdammer van Britse komaf

het leven liet. [27]

Zij kreeg de gehele Gemeenteraad over zich heen, maar liet zich

niet intimideren! [28]

TERUG NAAR HET FASCISTISCHE GEVAAR:

28 Fascistenzetels dus!

Dat is niet gering

Dat is niet zomaar ”een ruk naar rechts”, zoals

wel door de media beweerd is, maar een Gevaarlijke Ruk

naar Duisternis, Onverdraagzaamheid, Afgrond

EPILOOG

Verbazingwekkend, dat op een aantal kritische mensen na,

inclusief ondergetekende, vrijwel de hele mainstream Nederlandse Pers en media zo makkelijk voorbijgegaan is

aan deze Aardverschuiving in de Nederlandse na oorlogse

Politiek.

Dat Partijen, waarvan de Leider er geen been in ziet, het ”blanke en dominante Europa” [29] als Ideaal te zien, als reguliere

partijen, doodgewone Gesprekspartners worden gezien.

Dat Leider Thierry Baudet nota bene door het Nationaal Comite

4 en 5 mei is geinterviewd om mee te werken aan een

”Vrijheidsboek” [30]

Dat maakt mij en het afnemende aantal publicisten, dat nog

protesteert, tot Roependen in de Woestijn. [31]

Maar juist daarom is het zo belangrijk, dat wij blijven roepen.

Het Gevaar blijven benoemen en aanklagen.

Het Fascisme bestrijden met de Pen, met het Zwaard en

met Vuur, dat moeten we blijven doen.

Nu meer dan ooit.

ASTRID ESSED

NOTEN 1 t/m 21

NOTEN 22 t/m 31

Reacties uitgeschakeld voor Verkiezingen 2021/Fascisten rukken op, maar Bij1 is erin!/Some win, some lose….

Opgeslagen onder Divers

Noten 22 t/m 31 bij ”Verkiezingen 2021/Fascisten rukken op, maar Bij1 is erin!/Some win, some lose….

[22]

ASTRID ESSED OVER THIERRY BAUDET

https://www.astridessed.nl/?s=Thierry+Baudet

DE VALSE PIANO VAN BAUDET

https://valsepianobaudet.noblogs.org/

IKJEBLOGSPOT

IS THIERRY BAUDET GEEN FASCIST 2.0? ECHT NIET?

https://ikje.blogspot.com/2016/02/is-thierry-baudet-geen-neofascist-20.html

[IKJE BLOGSPOT IS OOK TE GOOGLEN, MOCHT DE LINK NIET WERKEN]

[23]

BIJ1 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2021

ALLEMAAL ANDERS, MAAR TOCH GELIJKWAARDIG

file:///C:/Users/Essed/Downloads/BI1_2021_programma_SCREEN_spreads_232.pdf

[24]

Bij1Sylvana Simons lijkt erin geslaagd haar felbegeerde Kamerzetel te veroveren. Haar partij Bij1 stond in de exitpolls op één zetel, ging daarna terug naar nul zetels, maar in de laatste prognose verovert Simons er toch één. Ze reageert opgelucht. De voormalige tv-presentator zegde haar zetel in de Amsterdamse gemeenteraad op om het parlement in te gaan. ”

GELDERLANDERBEKIJK HIER DE UITSLAGEN VAN DE VERKIEZINGEN
https://www.gelderlander.nl/dossier-verkiezingen-2021/bekijk-hier-de-uitslagen-van-de-verkiezingen~a42716d0/
ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 1

[25]
RACISTISCHE. DISCRIMINERENDE, ISLAMOFOBE EN ANTI-SEMITISCHEUITSPRAKEN/VOORSTELLEN VAN NEDERLANDSE POLITICIASTRID ESSED31 OCTOBER 2019
https://www.astridessed.nl/racistischediscriminerendeislamofobe-en-antisemitische-uitspraken-voorstellen-van-nederlandse-politici/

[26]

BIJ1 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2021

ALLEMAAL ANDERS, MAAR TOCH GELIJKWAARDIG

file:///C:/Users/Essed/Downloads/BI1_2021_programma_SCREEN_spreads_232.pdf

ASIEL EN MIGRATIE

BLADZIJDE 40

SOCIALE RECHTEN’

VAN ARMOEDEBESTRIJDING NAAR ARMOEDEPREVENTIE, BLADZIJDE

67
PALESTINA. BLADZIJDE 80 T/M 82

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012.MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED
https://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2024

[27]

POLITIE SCHIET MAN NEER BIJ DE NEDERLANDSCHE BANK/DOOD OP DE STOEP/21 KOGELS AFVUREN IS EXECUTIE!ASTRID ESSED20 FEBRUARI 2019
https://www.astridessed.nl/politie-schiet-man-neer-bij-de-nederlandsche-bank-dood-op-de-stoep-21-kogels-afvuren-is-executie/

[28]
FATAAL SCHIETINCIDENT, SYLVANA SIMONS EN DE AMSTERDAMSEGEMEENTERAAD/SYLVANA SPOKE THE TRUTHASTRID ESSED24 FEBRUARI 2019
https://www.astridessed.nl/fataal-schietincident-sylvana-simons-en-de-amsterdamse-gemeenteraad-sylvana-spoke-the-truth/

[29]

YOUTUBE.COMTHIERRY BAUDET: ”IK WIL GRAAG DAT EUROPA DOMINANT,BLANK EN  CULTUREEL BLIJFT, ZOALS HET IS”[THIERRY BAUDET BIJ HET DEBAT ”DE VLUCHTWEEK”,RADIOZENDER FM, DONDERDAG 17 SEPTEMBER 2015]
https://www.youtube.com/watch?v=DpBzt9PyU5w
ZIE VOOR TEKST, NOOT 15

[30]
NATIONAAL COMITE 4 EN 5 MEI INTERVIEWT THIERRY BAUDETVOOR VRIJHEIDSBOEK EN NOEMT HEM ”INSPIREREND”/NORMALISERING FASCISME UIT ONVERWACHTEHOEKASTRID ESSED6 MEI 2019
https://www.astridessed.nl/nationaal-comite-4-en-5-mei-interviewt-thierry-baudet-voor-vrijheidsboek-en-noemt-hem-inspirerend-normalisering-fascisme-uit-onverwachte-hoek/

[31]
WOORDEN.ORG
EEN ROEPENDE IN DE WOESTIJN

Eén spreekwoord bevat `Een roepende in de woestijn`

 1. Een roepende in de woestijn zijn (=niemand die naar je wil luisteren (bij raad/waarschuwingen))
https://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=Een+roepende+in+de+woestijn

Reacties uitgeschakeld voor Noten 22 t/m 31 bij ”Verkiezingen 2021/Fascisten rukken op, maar Bij1 is erin!/Some win, some lose….

Opgeslagen onder Divers

Noten 1 t/m 21 bij ”Verkiezingen 2021/Fascisten rukken op, maar Bij1 is erin!/Some win, some lose….

[1]

GELDERLANDERBEKIJK HIER DE UITSLAGEN VAN DE VERKIEZINGEN
https://www.gelderlander.nl/dossier-verkiezingen-2021/bekijk-hier-de-uitslagen-van-de-verkiezingen~a42716d0/

De stembureaus zijn gesloten, Nederland heeft gestemd. Check hieronder hoe alle partijen het hebben gedaan. Bekijk bovenaan dit artikel in onze verkiezingstool hoe er bij jou in de buurt gestemd is. 

VVD
De VVD boekt een historische zege: voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog is een politieke partij vier maal achtereen de grootste met 35 zetels, volgens de laatste prognose van het ANP. Alle reden voor premier Mark Rutte om van de bank te springen. 

D66
D66 maakt zich na vier decennia los van de vloek dat regeringsdeelname de democraten altijd enorm zetelverlies oplevert. Sigrid Kaag, de kersverse lijsttrekker met een verhaal van ‘nieuw leiderschap’ en de belofte van ‘meer vrijheden in coronatijd’, weet de partij naar mogelijk het hoogste zetelaantal ooit te brengen. De partij staat nu volgens de laatste prognose op 24 zetels

Forum voor Democratie
Met zijn corona-relativeringen lijkt Thierry Baudet acht zetels te hebben vergaard. Dat is zes meer dan het huidige aantal van twee. Daarmee lijkt Forum voor Democratie een van de grote winnaars van deze verkiezingen. Toch blijkt na alle controverse rond Forum voor Democratie ook een groot deel van de aanhang afgehaakt.

CDA
Hij wilde uitkomen ‘aan de goede kant van de dertig zetels’, maar het CDA van Wopke Hoekstra lijkt aan de verkeerde kant van de twintig te belanden. Na 88 procent van de stemmen geteld, toont ANP een belabberd resultaat voor het CDA: vijftien zetels (min vier). Het virtuele ‘Wopke-effect’ is compleet verdampt. 

PVV
Geert Wilders werd afgeschreven na de opkomst van Forum voor Democratie, maar hij werkte met zijn PVV aan wederopbouw en lijkt zeventien zetels te gaan krijgen, een verlies van drie plekken. Hoe dan ook lijkt hij – weer – veroordeeld tot een rol aan de zijlijn.

GroenLinks
GroenLinks lijkt af te stevenen op een forse verkiezingsnederlaag. De partij van Jesse Klaver houdt mogelijk maar zeven van de huidige veertien zetels over. Klaver wilde juist dat record uit 2017 verbreken.

PvdA
De PvdA boekt onder lijsttrekker Lilianne Ploumen geen winst: de partij blijft steken op negen zetels. Daarmee is het de PvdA niet gelukt uit de as te herrijzen na de historische verkiezingsnederlaag van 2017.

Volt
Een heuse Europese primeur: Nederland is het eerste land waar Volt lijkt door te dringen tot het nationale parlement. Volgens de prognose komt de pan- en pro-Europese partij uit op drie zetels. En dat voor een partij waarvan de meeste Nederlanders een paar maanden geleden nog nooit hadden gehoord.

ChristenUnie
De ChristenUnie lijkt na zijn regeringsdeelname met gelijk te blijven. De partij blijft volgens de prognose van op vijf zetels, na vier jaar meeregeren en een wat fletse verkiezingscampagne. 

SPOoit was de SP in de peilingen de grootste partij van Nederland, maar in keiharde Kamerzetels zakt de Socialistische Partij steeds verder weg. Gisteravond ging dat zelfs met een forse klap en lijkt de partij van de huidige veertien zetels er nog eens vijf kwijt te raken. ,,Ik denk dat veel mensen denken: hoe kan dit nou?” De partij lijkt op zoek te moeten naar een nieuwe strategie.

50Plus
Dat 50Plus zetels zou inleveren, was door de peilingen voorspeld. Maar dat Liane den Haan volgens de prognose slechts één zetel weet binnen te slepen, is voor de nieuwe lijsttrekker een bittere pil. Haar vooruitzichten in de ruziënde partij zijn onzeker.

PvdD
De Partij voor de Dieren (PvdD) hoopte vooraf openlijk op acht tot zelfs tien zetels, het worden er voorlopig zes. Toch heerst er grote tevredenheid bij de partij die niet lang geleden boegbeeld Marianne Thieme zag vertrekken en kampte met intern gedoe.

Bij1Sylvana Simons lijkt erin geslaagd haar felbegeerde Kamerzetel te veroveren. Haar partij Bij1 stond in de exitpolls op één zetel, ging daarna terug naar nul zetels, maar in de laatste prognose verovert Simons er toch één. Ze reageert opgelucht. De voormalige tv-presentator zegde haar zetel in de Amsterdamse gemeenteraad op om het parlement in te gaan. 

Denk
Migrantenpartij Denk stevent af op twee zetels. De partij van Farid Azarkan had er drie en rekende juist op winst. De partij zelf houdt nog wel slagen om de arm, omdat de exitpolls er in hun geval naast kunnen zitten vanwege de moeilijker te peilen achterban. 

SGP
Al sinds de verkiezingen van 2017 wordt bij de SGP gehoopt, nee, gebeden voor de historische vierde zetel. Het zou een record zijn, nog nooit in haar 103-jarig bestaan haalde de partij zoveel zetels. Op basis van de de prognose, die drie zetels voorspelt, lijkt het ook dit keer niet te zijn gelukt.

BBB
Caroline van der Plas uit Deventer kan haar geluk niet op. De lijsttrekker van BoerBurgerBeweging kan naar Den Haag. Haar partij staat op één Tweede Kamerzetel in de exitpolls en de laatste prognose. ,,Ik ben echt ongelofelijk blij.’’

JA21
De vraag was niet meer óf, maar met hoeveel zetels JA21 de Tweede Kamer binnenstormt. Afgaande op de prognose worden dat er liefst vier. Het betekent dat Joost Eerdmans zijn rentree maakt in de landelijke politiek na eerdere avonturen met de LPF, EénNL en Forum voor Democratie. Bij die laatste partij stond hij op de kieslijst voor de Tweede Kamer totdat de bom eind vorig jaar barstte vanwege racistische apps in een appgroep van Forum.

EINDE BERICHT

NOSNIEUWE PROGNOSE ANP: WINST D’66 IETS KLEINER
https://nos.nl/artikel/2373190-nieuwe-prognose-anp-winst-d66-iets-kleiner.html

Het ANP meldt op basis van een nieuwe voorlopige prognose van de verkiezingsuitslag dat D66 op 23 zetels uitkomt. Dat is er 1 minder dan tot nu toe was berekend. Ook JA21 krijgt een zetel minder dan eerder geraamd: 3 in plaats van 4. De zetels gaan naar GroenLinks (in de prognose van 7 naar 8) en Denk (van 2 naar 3).

De nieuwe prognose werd opgemaakt nadat ook de uitslagen uit Rotterdam waren binnengekomen. Toen was volgens het ANP 98,2 procent van de stemmen geteld.

De uitslagen van Leiden en Nissewaard ontbreken nog. Ook de briefstemmen uit het buitenland zijn nog niet meegeteld. Daarom kan nog geen definitieve prognose worden gemaakt en kunnen nog wijzigingen ontstaan.

VVD grootste met 35 zetels

De nieuwe prognose bevestigt dat de VVD de grootste partij is geworden. De liberale partij komt nog steeds uit op 35 zetels. D66 volgt met zijn 23 zetels op grote achterstand, gevolgd door de PVV (17) en het CDA (15). Vier partijen maken hun debuut in de Tweede Kamer, als de prognose klopt. Dat zijn JA21, Volt, BBB en Bij1.

Overigens komt de Kiesraad pas volgende week vrijdag met de officiële uitslag. Die zal worden bekendgemaakt in een openbare zitting.

De opkomst wordt nu geraamd op 79 procent. Dat is minder dan vier jaar geleden, toen 81,4 procent van de kiesgerechtigden ging stemmen.
EINDE BERICHT

[2]

VVDDe VVD boekt een historische zege: voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog is een politieke partij vier maal achtereen de grootste met 35 zetels, volgens de laatste prognose van het ANP. Alle reden voor premier Mark Rutte om van de bank te springen. ”

GELDERLANDERBEKIJK HIER DE UITSLAGEN VAN DE VERKIEZINGEN
https://www.gelderlander.nl/dossier-verkiezingen-2021/bekijk-hier-de-uitslagen-van-de-verkiezingen~a42716d0/

[3]

D66
D66 maakt zich na vier decennia los van de vloek dat regeringsdeelname de democraten altijd enorm zetelverlies oplevert. Sigrid Kaag, de kersverse lijsttrekker met een verhaal van ‘nieuw leiderschap’ en de belofte van ‘meer vrijheden in coronatijd’, weet de partij naar mogelijk het hoogste zetelaantal ooit te brengen. De partij staat nu volgens de laatste prognose op 24 zetels

GELDERLANDERBEKIJK HIER DE UITSLAGEN VAN DE VERKIEZINGEN
https://www.gelderlander.nl/dossier-verkiezingen-2021/bekijk-hier-de-uitslagen-van-de-verkiezingen~a42716d0/

VOLKSKRANTKAAG EFFECT GEEFT D’66 VLEUGELS: 24 ZETELS, EVENARING RECORD VAN MIERLO17 MAART 2021
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kaag-effect-geeft-d66-vleugels-24-zetels-evenaring-record-van-mierlo~b28fa148/

Half februari werd Sigrid Kaag nog afgeschreven als de leider die D66 een overwinning moest bezorgen in deze verkiezingen. Een maand later is alles anders. Met dank aan diezelfde Kaag.

‘Waar blijft het Kaag-effect?’, vraagt RTL Nieuws zich op 13 februari hardop af. D66 lanceert zijn vrouwelijke lijsttrekker in de zomer vol zelfvertrouwen als premierskandidaat, maar ze lijkt de hooggespannen verwachtingen niet waar te maken. De sociaal-liberalen stagneren op dat moment al twee maanden op 14 zetels in de Peilingwijzer, vijf minder dan het aantal Kamerzetels dat D66 nu bezet. Onder de kop ‘de bedroevende verkiezingscampagne van Sigrid Kaag’ preludeert ook Elsevier-columnist Gerry van der List drie dagen later op een electoraal echec voor de minister van Buitenlandse Handel. 

Te vroeg gesmaald. Van der List heeft zijn voorbarige grafschrift nog niet afgescheiden of D66 begint te stijgen in de kiezersgunst. Op verkiezingsavond kan lijsttrekker Kaag met een paar getrouwen een feestje bouwen op het Haagse partijkantoor. Volgens de exitpoll is D66 niet als verliezer uit de stembus gekomen, maar als een van de grote winnaars. Aan de vooravond van de verkiezingen voorspelden de peilingen gemiddeld 18 zetels voor D66. Het worden er circa 24. 

Het alternatief

In een tijd van crisis, waarin kiezers sterk leiderschap belangrijk vinden, heeft de Kaag-campagne de voorvrouw  slim in de markt gezet als hét alternatief voor premier Mark Rutte. In die strategie is de partij wonderwel geslaagd. Uit een recent kiezersonderzoek van EenVandaag bleek al dat kiezers de D66-politica van alle lijsttrekkers het meest geschikt vinden voor het premierschap, op Rutte na. 

Eind januari moest Kaag in dit opzicht Wopke Hoekstra nog voor zich dulden. De CDA-leider verliest in de campagneweken echter terrein door onwennige, stijve tv-optredens. D66 en Kaag hebben daarnaast geprofiteerd van de zwakte van de concurrenten op links, Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA). Klaver komt tamelijk vlak en geforceerd over in verkiezingsdebatten. Ploumen staat (net als Hoekstra) bij voorbaat op achterstand, omdat ze in een laat stadium moest invallen als partijleider. 

Luchtkasteel

Kaag die zich ontpopt tot dé concurrent van de onverwoestbare Mark Rutte; het leek in eerste instantie een luchtkasteel-in-aanbouw. Als Kaag op 21 juni bij Jinek aankondigt partijleider te willen worden, zegt ze er meteen bij het premierschap te ambiëren. Hoongelach is haar deel. De kandidaat-lijsttrekker heeft het kennelijk hoog in de bol, want D66 scoort op dat moment slechts 12 zetels in de peilingen. D66’ers lopen weg met Kaag, maar buiten eigen kring ontmoet haar kandidatuur veel scepsis. 

Critici schilderen haar af als een elitaire, wereldvreemde buitenstaander die Nederland amper kent. Ze heeft lang in het buitenland gewoond en keert pas in 2017 terug om minister te worden. Om zichzelf een toegankelijker imago te verschaffen, legt ze werkbezoeken af op gymschoenen en praat ze over de ‘eenvoudige huurflat’ van haar ouders. Maar haar deftige manier van spreken verraadt dat ze geen kind van de gestampte pot is. Collega’s uit het kabinet lekken – uiteraard anoniem – naar de pers dat ze in de ministerraad nauwelijks van zich liet horen. Anderen roddelen dat ze daar juist veel te veel praatjes had. 

Dat laatste wordt vrouwelijke politici al snel verweten, reageert Kaag. Ze benoemt openlijk het seksisme waarvan ze als vrouwelijke partijleider het mikpunt is. Kaag hekelt in interviews de golf van vrouwenhaat die haar op Twitter ten beurt valt. Ze lijkt veel sympathie te winnen door dit maatschappelijke probleem openlijk aan de kaak te stellen. De meeste vrouwen ondergaan zulk seksisme lijdzaam; Kaag niet. Dit versterkt mogelijk haar leidersprofiel: hier is een vrouw die zich niet laat intimideren door een stel hatelijke mannen. 

Nieuw leiderschap

De D66-leider heeft het voortdurend over ‘nieuw leiderschap’, het – nogal abstracte – thema van haar campagne. Ze geeft subtiel af op het tienjarig premierschap van Mark Rutte door te poneren dat premiers na twee kabinetten zouden moeten opstappen. Ze kwalificeert Rutte als een ‘routinier’ die ‘achter de troepen aanloopt’ en zich bedient van ‘kunstjes’ om maar aan de macht te blijven. Met die boodschap weet ze zich succesvol te profileren als de leider van progressief Nederland.

Kaag spiegelt zich publiekelijk aan krachtige vrouwelijke leiders als bondskanselier Angela Merkel en de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern. Ze zegt dat een goede leider duidelijke keuzes moet maken, in plaats van compromissen te sluiten die geen echte oplossingen bieden. Hoe ze dat ideaal na de verkiezingen wil realiseren in een coalitieregering met de VVD, blijft onduidelijk. Dat is van later zorg: zolang de kiezers haar maar als het beste alternatief voor Rutte zien. Door in het midden te laten of ze over links of over rechts wil regeren, houdt ze D66 aantrekkelijk voor overstappers van zowel PvdA en GroenLinks als van CDA en VVD.  

Sterke debater

Wat haar campagne zeker heeft geholpen, is dat Kaag een onverwacht sterke debater blijkt te zijn. Het was vooraf een van de onzekerheden rond haar lijsttrekkerschap: zou ze overeind blijven in directe confrontaties met andere partijleiders? Als minister van Buitenlandse Handel voerde ze maar weinig Kamerdebatten. Ze heeft veel kiezers in dit opzicht waarschijnlijk positief verrast. 

D66 heeft net als de VVD een campagne gevoerd die hoofdzakelijk om de persoon van de leider draait. Dat juist deze twee campagnes het meest succesvol blijken, is wellicht veelzeggend. 

EINDE BERICHT

[4]
HET PAROOLVAN DE PARTIJEN OP LINKS BLIJFT BAR WEINIG OVER18 MAART 2021
https://www.parool.nl/nederland/van-de-partijen-op-links-blijft-bar-weinig-over~b5652f5d/

Nog nooit waren de linkse partijen in de Tweede Kamer zo klein als nu. Bij de vorige verkiezing leek een dieptepunt bereikt. Niet dus: PvdA, GroenLinks en SP moeten uitkijken niet overbodig te worden.

GroenLinks wordt gehalveerd. En dat in een tijd waarin het klimaat bij veel kiezers meer leeft dan ooit tevoren.

De SP krijgt een flinke dreun. Ondanks de prominente rol die de partij speelde in de toeslagenaffaire.

En de PvdA: na het megaverlies van vier jaar geleden weet de partij die ooit de grootste van het land was, zich niet te herstellen.

Zeker bij die partij kwam de exitpoll van woensdagavond aan als een mokerslag. Na vier jaar wonden likken in de oppositie hoopten de sociaaldemocraten op een wederopstanding. Want de huidige 9 zetels in het parlement zijn een dieptepunt: nooit eerder had de PvdA zó weinig Kamerleden. Ploumen en PvdA-partijvoorzitter Nelleke Vedelaar hoorden het slechte nieuws in het Volkshotel in Amsterdam, buiten het zicht van de pers.

Erfenis van Rutte II

“Ik ga voor dubbele getallen,” zei Ploumen (58) bij haar aantreden als PvdA-lijsttrekker, exact twee maanden geleden. Ze nam het stokje over van Lodewijk Asscher. Als vrouw op het strijdtoneel hoopte ze hoge ogen te gooien. Maar Ploumen slaagde er niet in die boodschap over het voetlicht te brengen. Bij televisieoptredens werd zij voortdurend geconfronteerd met de erfenis van Rutte II. VVD en PvdA tekenden tussen 2012 en 2017 voor grote bezuinigingen, onder meer op de sociale werkplaatsen. Dat lijken de kiezers de sociaaldemocraten nog steeds niet vergeven te hebben.

Nu de uitslag tegenvalt, zal de roep onder de PvdA-achterban aanzwellen om met GroenLinks te fuseren. Om zo mogelijk weer een links machtsblok te kunnen vormen. Vorige week wilde Ploumen nog niet op zo’n mogelijke fusie vooruitlopen: “Laten we eerst maar een goed resultaat halen, dat is waar ik me nu op richt.”

Klimaat 

Dat resultaat is dus heel slecht. Maar altijd nog beter dan dat van GroenLinks. De partij van Jesse Klaver houdt op basis van de laatste cijfers mogelijk maar 7 van de huidige 14 zetels over.  “We zijn de afgelopen jaren gewend aan winnen, dan is dit even wennen,” stelde Klaver. “Deze uitslag betekent dat veel van mijn 14 collega’s op de fractie niet terugkomen. Dat doet pijn.” Wel vindt hij dat GroenLinks ‘een goede campagne heeft gevoerd’.

Een wonderlijke conclusie. Klimaat stond in de top drie van belangrijkste onderwerpen bij kiezers deze verkiezingen. Het lukte Klaver blijkbaar niet kiezers te overtuigen dat die zorgen bij hem in goede handen waren. Ook in zijn partij zal de roep om fusie met de PvdA aanzwellen, in de hoop dat links in de toekomst weer wél een vuist zou kunnen maken.

Verlies door opkomst Sigrid Kaag

PvdA en GroenLinks hebben duidelijk last gehad van de enorme opkomst van D66. Veel linkse kiezers kozen woensdag in het stemhokje voor Sigrid Kaag in de hoop dat zij de eerste vrouwelijke premier van Nederland kon worden.

De SP had daar minder last van. Maar ook SP zag het aantal Kamerzetels bijna halveren. Het is een neergang die al langer aan de gang is. Lijsttrekker Lilian Marijnissen heeft wéér een verloren verkiezing achter haar naam staan.

Met de resterende 9 zetels zou de SP de zesde partij van Nederland worden. Renske Leijten, nummer 2 op de kieslijst, is teleurgesteld: “Ik houd nog een slag om de arm, maar dit is niet leuk.”

Overgestapt naar PVV

Het forse verlies is een bittere pil voor de partij. De SP kende haar hoogtepunt in 2006 toen de partij onder leiding van Jan Marijnissen 25 zetels haalde. Zes jaar later, in 2012, was de SP van toenmalig fractievoorzitter Emile Roemer in de peilingen met ruim dertig zetels zelfs even virtueel de grootste partij van Nederland. Toen de stemmen geteld waren, nam de SP slechts 15 zetels in. Twee landelijke verkiezingen later zijn er daar nu nog 9 van over. 

Desondanks lijkt de positie van lijsttrekker Lilian Marijnissen niet onder druk te staan. Ze beklemtoonde zelf eerder in een interview dat dit pas haar eerste landelijke verkiezingen als lijsttrekker waren. Wel zal de partij wederom bij zichzelf te rade moeten gaan waar ze in de toekomst haar stemmen moet halen. De traditionele achterban, de fabrieksarbeider, wordt steeds kleiner door de veranderingen in de arbeidsmarkt. Een ander deel van de kiezers is de afgelopen jaren overgestapt naar de PVV.

Meer concurrentie op links

Dat links zo in de verdrukking zit, heeft meerdere oorzaken. Zo is er steeds meer concurrentie gekomen van andere linkse partijen: Partij voor de Dieren, Denk en nu ook Bij1, al spant het er nog om of die laatste partij een zetel weet te bemachtigen. Daarnaast is er zeker in de PvdA al langer een stroming ontevreden over de koers van de partij die op cultureel gebied te radicaal links zou zijn.

EINDE BERICHT HET PAROOL

[5]

PROTOTYPICAL FASCISM IN CONTEMPORARY DUTCH POLITICSTHESISHENK BOVEKERK 
Prototypical Fascism in Contemporary Dutch Politics Henk Bovekerk (s475630) Tilburg University the Netherlands BA Liberal Arts & Sciences (Humanities major) Under the supervision of dr. A.C.J. de Ruiter Read by prof. dr. J.M.E. Blommaert Fall Semester 2011   

http://www.henkbovekerk.nl/wp-content/uploads/2020/01/BA-Thesis-Henk-Bovekerk.pdf

UNIVERS

STUDENT KRIJGT 10 VOOR THESIS OVER ”FASCISTISCHE” PVV

6 JANUARI 2012

Henk Bovekerk, UvT-student (Liberal Arts & Sciences) werd voor zijn thesis ‘Prototypical Fascism in Contemporary Dutch Politics: An Analysis‘, beloond met het hoogst haalbare: een tien.

Naar aanleiding van het boekje De Eeuwige Terugkeer van het Fascisme van Rob Riemen (2010) maakte Bovekerk een analyse van de PVV van Geert Wilders. Rob Riemen stelt dat Geert Wilders en zijn beweging het prototype zijn van hedendaags fascisme. Wat is eigenlijk fascisme? Is er inderdaad een terugkeer van het fascisme? En zijn Geert Wilders en zijn beweging het prototype van hedendaags fascisme? Op basis van het werk van historicus Robert O. Paxton over hoe het fascisme werkt, en na bestudering van de werken van onder andere Geert Wilders en Martin Bosma, concludeert Bovekerk dat we in Nederland inderdaad te maken hebben met een fascistische partij in een gevorderd stadium: de PVV.

Overigens is de scriptie van Bovekerk nog niet gepubliceerd in de Theses-database van de UvT. Volgens de universiteit zal dat nog een week duren. Update: Bovekerk publiceerde de scriptie inmiddels wel op zijn eigen site. Lees de scriptie hier.

Bovekerk werd bij het schrijven van de scriptie begeleid door arabist Jan Jaap de Ruiter.  Tweede lezer is Jan Blommaert.  Beiden staan bekend als tegenstander van de PVV.  Op internet ontstond daarom direct na bekendmaking van het nieuws een discussie over de onafhankelijkheid van de begeleiders en het linkse imago van de universiteit.

Is het niet opvallend dat een student, die de PVV fascistisch noemt, zo’n hoog cijfer krijgt van een academicus die bekend staat als PVV-criticus?  Op Twitter laat de arabist weten de thesis academisch briljant te vinden: “De thesis van Bovekerk is door mij, als begeleider en prof Jan Blommaert als tweede lezer met een 10 beoordeeld op grond van de kwaliteit. De PVV aanhangers moeten niet zo bang zijn voor een beetje kritiek en een scherpe academische analyse.”

Tegen Univers zegt de arabist: “Het cijfer voor deze thesis heeft enkel te maken met de academische kwaliteit ervan; daar waren zowel ik als de tweede lezer het over eens.”

Via Twitter laat Geert Wilders weten: “Op de KU in T zijn ze allemaal Stapel.” De wetenschappers van de UvT reageren daar vervolgens weer op via Twitter. “Tilburg University nodigt de heer Wilders van harte uit voor een inhoudelijk debat op onze schone campus .”

EINDE BERICHT UNIVERS

RTL VERKIEZINGSDEBAT 2021/WILDERS VERSUS

ZEROUALI/FASCISME BESTRIJD JE MET STRIJD, NIET MET EEN KOPJE THEE

ASTRID ESSED

5 MAART 2021

[6]

AD

RUTTE: PRATEN MET D’66 OVER FORMATIE,LIEFST OOK MET CDA

17 MAART 2021

https://www.ad.nl/politiek/rutte-praten-met-d66-over-formatie-liefst-ook-samenwerken-met-cda~aa85256a/

Het ligt zeer voor de hand dat VVD en D66 met elkaar gaan praten over een formatie na deze verkiezingsuitslag. Dat zei VVD-leider Mark Rutte woensdagavond. ,,Maar ik heb al eerder gezegd dat we ook graag met het CDA samenwerken.”

Mark Rutte zegt ‘supertrots’ te zijn op de verkiezingszege. ,,We zijn voor de vierde keer op rij de grootste partij van Nederland geworden. Dit maakt heel nederig. Het tilt je op, maar geeft ook een grote verantwoordelijkheid.” De VVD-leider herhaalde dat hij een korte formatie wil. ,,In die formatie zou het verstandig zijn om te kijken: als we die corona-crisis achter ons hebben, wat is dan nodig? Als je kijkt naar de uitslagen, ligt het zeer voor de hand dat VVD en D66 gaan praten. Ik heb al eerder gezegd dat we ook graag met het CDA samenwerken. Maar het is nog vroeg.”  

Ruttes VVD haalt volgens de exitpolls 36 zetels, en boekt daarmee een historische zege: voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog is een politieke partij vier maal op rij de grootste. De VVD-leider legde in zijn reactie de nadruk op de grote opdracht waar Nederland voor staat nu het einde van de coronacrisis in zicht is. ,,We moeten als land een nieuwe start maken en Nederland terugbrengen naar waar het hoort te zijn. We moeten hard aan het werk. Dit was een mooie avond maar er staat ons heel, heel, heel veel te doen. Dank, dank, dank.” Tegenover de NOS zei hij een uur later: ,,In de eerste twee weken van de formatie moeten we een plan maken om bedrijven en de zorg te ondersteunen wanneer het ergste van de coronacrisis achter de rug is.”

Rutte reageerde ook op de vraag waarom SP en CDA dalen, terwijl zij belangrijk werk leverden in het blootleggen van de Toeslagenaffaire, terwijl Ruttes partij niet op die affaire wordt afgerekend. ,,Die analyse interesseert me niet, ik ben geen analist. Het is mijn taak om die schande om te zetten in actie. Deze uitslag maakt die verantwoordelijkheid alleen maar groter.” Hij benadrukte dat dat wat hem betreft niet alleen gold voor de nasleep van de Toeslagenaffaire, maar ook voor de afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen.

Eerder op de avond jubelde VVD-campagneleider Sophie Hermans al over de exitpolls. Volgens haar spreekt Nederland vertrouwen uit in de VVD en Mark Rutte om in de ‘ongekende crisis’ verder te gaan en straks ‘met zijn allen een vliegende start’ te maken. VVD-partijvoorzitter Christiane van der Wal: ,,We gaan historie schrijven, voor de vierde keer de grootste, en dat in crisistijd!’’ ,,Ik vind het heel knap van mijn partij en Mark Rutte,’’ zegt VVD-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. ,,Jeugdig elan is overdreven, maar Rutte heeft een bepaald elan dat aanstekelijk is. En bij De Toeslagenaffaire trekt hij toch het boetekleed ook aan, dat waarderen mensen zeer. Dat betaalt zich uit.’’

Geen wit opengeknoopt overhemd 

In een weinig dynamische verkiezingscampagne die werd gedomineerd door de coronapandemie was het de vraag of Rutte een coronapremiersbonus kon incasseren. Dat is gelukt: in de eerste exitpolls weet de VVD een drietal zetels te winnen ten opzichte van de 33 die in 2017 werden gehaald.

De liberalen leunden erg op de lijsttrekker, andere VVD-prominenten hadden geen rol. Rutte hield lang het staatsmannelijke aura door bezig te zijn met de coronabestrijding, voordat hij zich in het campagnegewoel stortte. Het was zijn eerste campagne waarin hij niet met spijkerbroek en wit opengeknoopt overhemd te zien was, maar slechts in pak, hemd en das.

Bij vlagen maakte Rutte een vermoeide indruk en maakte een fout door in zijn eerste televisiedebat het door gaswinning geteisterde Groningen als provincie te noemen waar wel een kerncentrale kon staan. Ook werd het door campagnestrategen als een zwaktebod gezien dat Rutte driemaal tegen zijn favoriete vijand PVV-leider Geert Wilders in het strijdperk trad.

Rutte als crisismanager

Eerder in deze campagne deed Rutte op deze site het voorstel de kabinetsformatie in tweeën te knippen. Eerst zouden zoveel mogelijk partijen moeten aanschuiven om een Nationaal Herstelplan te onderschrijven, waarmee Nederland de komende maanden van het slot af kan om zo een vliegende start te maken. Daarna zou de rest van de kabinetsformatie van stapel kunnen gaan. Dat leverde kritiek op, maar Rutte taxeerde dat die na de verkiezingsuitslag zou wegebben.

Ruim een jaar geleden, rond de jaarwisseling van 2019/2020 speculeerden spindoctors en politici van andere partijen over het verstrijken van de houdbaarheidsdatum van de VVD-leider. Zo stond de VVD in december 2019 bij Maurice de Hond op 22 zetels. Rutte floreert in crises, en die leken ver weg. Maar met de opkomst van coronacrisis in maart 2020 werd een beroep op Rutte als crisismanager gedaan. Dat werd door de kiezer beloond.

[7]

NOS

CRISIS BIJ FORUM VOOR DEMOCRATIE, WAT ER

TOT NU TOE GEBEURDE

https://nos.nl/artikel/2358095-crisisdagen-bij-forum-voor-democratie-wat-er-tot-nu-toe-gebeurde.html

Thierry Baudet kondigde maandag zijn vertrek aan als lijsttrekker en partijleider van Forum voor Democratie, gevolgd door enkele partijprominenten. Woensdag stelde hij zich kandidaat voor een door hem aangekondigde lijsttrekkersverkiezing. Het leidde tot woede bij het bestuur en verwarring bij Forum-stemmers.

Hoe kon er in zo’n korte periode zoveel consternatie binnen de partij ontstaan? Een tijdlijn:

Zaterdag 21 november: een artikel in Het Parool beschrijft extremistische uitlatingen in appgroepen van de jongerenorganisatie van Forum voor Democratie. Verschillende JFvD’ers doen in die groepen antisemitische en homofobe uitspraken. Ook worden nazisympathieën gedeeld. Naar aanleiding van het artikel zet de JFvD een aantal coördinatoren uit hun functie.

Het is niet de eerste keer dat de jongerentak van de partij in opspraak komt. In het voorjaar lekten appberichten met dezelfde strekking uit. Een aantal leden dat zich zorgen maakte over de berichten en bij het bestuur van Forum aanklopte, werd geroyeerd. Zij zouden ‘smadelijk materiaal’ naar de media hebben gestuurd.

Zondag 22 november: topkandidaten op de lijst van Forum willen dat het partijbestuur in actie komt. Eerste Kamerlid en fractievoorzitter in Amsterdam Annabel Nanninga noemt het “onacceptabel dat mensen met dit soort denkbeelden in onze partij zitten en dat daar niet meteen keihard tegen wordt opgetreden”. Kamerlid Theo Hiddema wil dat de leden die de foute berichten stuurden uit de partij worden gezet.Annabel Nanninga @ANanningaNee, too little, too late. Onacceptabel dat mensen met dit soort denkbeelden in onze partij zitten en dat daar niet meteen keihard tegen wordt opgetreden. Ik sta hier volstrekt niet achter, en verwacht een volledige sanering van de JFVD. https://t.co/mtARBtEfwf4 maanden geleden

’s Middags treedt het bestuur van de JFvD tijdelijk terug. Voorzitter Freek Jansen benadrukt in een schriftelijke verklaring “dat racisme en antisemitisch gedachtengoed geen plaats heeft in onze vereniging”. Er wordt een onderzoekscommissie ingesteld bestaande uit Eerste Kamerlid Paul Cliteur, Tweede Kamerlid Wybren van Haga en Forum-penningmeester Olaf Ephraim.

Maandag 23 november: NRC schrijft dat onder meer Hiddema een brief aan het partijbestuur heeft ondertekend met daarin de eis om de jongerenafdeling op te heffen. ’s Avonds volgt crisisberaad op het partijkantoor van Forum in Amsterdam, waarbij ook JFvD-voorzitter Freek Jansen aanwezig is. Aan het begin van de avond maakt Baudet in een video bekend dat hij opstapt als lijsttrekker en politiek leider van Forum.

De top van de partij komt later op de avond bijeen in Tiel, zonder Baudet. Vicevoorzitter Van der Linden laat na afloop weten dat de positie van Baudet volgens hem houdbaar was. “Het had van mij niet gehoeven, maar hij voelde echt dat hij dit moest doen.” Hij verwijt de voormalig partijleider niets. “We hebben vandaag goed gesproken, er is geen ruzie gemaakt.”

Dinsdag 24 november: Nanninga eist dat Baudet ook uit het bestuur van Forum verdwijnt. Kort daarna kondigt het bestuur aan dat Baudet inderdaad het voorzitterschap neerlegt. Vicevoorzitter Van der Linden neemt de functie voorlopig waar. Ook wordt duidelijk dat JFvD-voorzitter Jansen zijn zevende plaats op de kieslijst van Forum beschikbaar stelt. De jongerenafdeling wordt tot nader order “op afstand” gezet van de partij.

Diezelfde dag stapt Tweede Kamerlid Theo Hiddema op. Volgens meerdere bronnen was de strafpleiter bepaald niet blij met de gang van zaken rond de jongerenafdeling. Ook Paul Cliteur, intellectueel mentor van Baudet, vertrekt als Eerste Kamerlid. Hij kan naar eigen zeggen de motivatie niet meer opbrengen om verder te gaan. Cliteur blijft wel lid van de partij.

Woensdag 25 november: in een video op Twitter kondigt Baudet aan dat er al over een paar dagen – op 30 november en 1 december – leiderschapsverkiezingen van Forum worden gehouden. Hij stelt zichzelf daarvoor kandidaat. Duidelijk wordt dat hij toch niet van plan is om zijn hoofdrol in de partij op te geven.

Het bestuur wordt overvallen door de actie. Drie van de vijf bestuursleden keren zich tegen Baudet. Volgens Baudet heeft het bestuur de sloten van het partijkantoor in Amsterdam laten vervangen en kan hij daar nu niet meer naar binnen. Het bestuur zegt op dit moment geen toegang te hebben tot diverse ICT-systemen en sociale mediakanalen van Forum. Er wordt een nieuwsbrief naar leden verstuurd, zonder dat het bestuur daar iets van wist.

“De partij kan door de hele gang van zaken niet functioneren zoals dat hoort. Bovendien wordt de partij hierdoor in ernstig diskrediet gebracht. Dat is volstrekt onacceptabel”, staat in een verklaring van het bestuur. De bestuursleden overwegen om Baudet te royeren en doen aangifte tegen hem omdat hij geen afstand wil doen van de inloggegevens van de socialemedia-accounts.

“Zijn deze mensen helemaal gek geworden? Ik heb Forum voor Democratie opgericht”, stelt de voormalig partijleider in een reactie. “Laten we nu kijken wat de leden willen.”

Nicki Pouw-Verweij, senator en nummer 3 op de Tweede Kamerlijst, schrijft in een brandbrief aan bestuursleden dat Baudet is geradicaliseerd. Ze stelt dat hij zou hebben gezegd: “Waar komt jouw kruistocht tegen het antisemitisme vandaan? Bijna iedereen die ik ken is antisemiet”. Op de vraag of dat een grap was, zou Baudet ontkennend hebben geantwoord. Aan tafel bij talkshow Beau ontkent Baudet deze aantijgingen met klem.

Verschillende senatoren, Statenleden en ook de FvD-fractie in Europees Parlement scharen zich achter de meerderheid van het partijbestuur. Maar niet iedereen heeft zich van de teruggetreden leider afgekeerd. FvD-Penningmeester Olaf Ephraim steunt hem nog, net als Wybren van Haga, het onafhankelijke Kamerlid dat zich heeft aangesloten bij Forum voor Democratie.

Donderdag 26 november: Baudet pleit bij talkshow WNL voor een ‘boedelscheiding’. Hij vergelijkt de breuk in de partij met een echtscheiding en vindt dat het andere kamp een nieuwe partij moet beginnen. “We splitten gewoon de pot.” Omdat Baudet een van de oprichters van Forum is, zou hij naar eigen zeggen de naam Forum mogen blijven voeren.

EINDE BERICHT

[8]

NOS

THIERRY BAUDET DOOR ALS PARTIJLEIDER FVD, 76 PROCENT

LEDEN IS VOOR

4 DECEMBER 2020

https://nos.nl/artikel/2359303-thierry-baudet-door-als-partijleider-fvd-76-procent-leden-is-voor.html

Thierry Baudet mag partijleider van Forum voor Democratie blijven. In een bindend referendum heeft een ruime meerderheid van 76 procent zich achter hem geschaard. Dat betekent dat Baudet een nieuw partijbestuur mag samenstellen, en zo snel mogelijk een kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen moet opstellen.

Als reactie op de uitslag hebben de drie Europarlementariërs van FvD hun partijlidmaatschap opgezegd. Ook zijn drie prominente FvD-leden van plan een rechtszaak aan te spannen, omdat het referendum volgens hen onrechtmachtig is verlopen.

Er zijn in totaal 37.055 stemmen uitgebracht. Ruim 45.000 FvD-leden kregen gisteren een mail met een unieke link, waarmee ze tot 18.00 uur vanavond online konden antwoorden op de vraag: “Wilt u dat Thierry Baudet de partijleider blijft van FvD? Ja of nee?”

Baudet voelt zich gesteund door de overweldigende uitslag en het enorme mandaat dat de FvD-ers hem hebben gegeven, laat hij in een verklaring op Twitter weten:Thierry Baudet @thierrybaudet3 maanden geleden

De oprichter van Forum voor Democratie trok zich vorige week terug als leider, maar hij kwam daar al snel van terug. Het verdeelde bestuur zag toen geen andere oplossing dan aan de leden te vragen of zij met hem door wilden en schreef een bindend referendum uit.

Niet anoniem

Er kwam veel kritiek op het snel georganiseerde online referendum. De vrees was dat dat gehackt kon worden en niet anoniem was. Daarbij werd steeds gewezen op de lijsttrekkersverkiezing bij het CDA in juli van dit jaar. Die moest over, omdat niet gegarandeerd kon worden dat die eerlijk was verlopen. Het bestuur van FvD bezweert dat alles goed is verlopen.

Een van de consequenties van de uitslag van het referendum is dat de drie Europarlementariërs van Forum voor Democratie zich van de partij zullen afscheiden. Het gaat om Derk Jan Eppink, Rob Rooken en Rob Roos. Zij willlen Baudet niet meer als partijleider. Ook onder anderen negen van de elf Statenleden in Zuid-Holland willen zich afscheiden.

EINDE BERICHT

Te midden van de brokstukken van wat ooit de mooiste, grootste beschaving was die de wereld ooit heeft gekend. Een beschaving die alle uithoeken van de wereld bestreek, die vol zelfvertrouwen was…. 

LEEUWARDER COURANT

LEES HIER DE VOLLEDIGE TOESPRAAK VAN THIERRY BAUDET TERUGhttps://www.lc.nl/extra/Lees-hier-de-volledige-toespraak-van-Thierry-Baudet-terug-24292228.html

De Uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond. En dat geldt niet alleen voor deze avond, beste vrienden, beste campagnegenoten, beste partijgenoten, beste kompanen. Nu pas in deze laatste uren van de dag namelijk komen de polls binnen, komen de nieuwtjes binnen, weten we hoe we er voorstaan, hebben we kennis over wat er vandaag gebeurd is.

Maar die Uil van Minerva die slaat niet alleen op deze avond pas zijn vleugels op. Het is breder, vaak duurt het tot het moment dat het bijna voorbij is, voordat we ons realiseren wat we hebben, en wat we hadden moeten koesteren.

Als het bijna te laat is. En zo staan we hier. Vanavond, te elfder ure, letterlijk. Te midden van de brokstukken van wat ooit de mooiste, grootste beschaving was die de wereld ooit heeft gekend. Een beschaving die alle uithoeken van de wereld bestreek, die vol zelfvertrouwen was. En die de mooiste architectuur, de mooiste muziek en de mooiste schilderkunst heeft voortgebracht die ooit onder de sterrenhemel heeft bestaan. Ons land maakt onder deel uit van die beschavingsfamilie. Maar net als die andere landen van die boreale wereld, worden we kapotgemaakt door mensen die ons juist zouden moeten beschermen. We worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten, door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen, en die onze gebouwen ontwerpen. En bovenal worden we ondermijnd door onze bestuurders. Een kliekje, een kliekje omhooggevallen netwerkers, beroepsvergaderaars, mensen die nog nooit een boek hebben gelezen in hun leven, en geen idee hebben wat op de langere termijn de belangrijke issues zijn. Zij beheersen helaas de besluitvormingsorganen van ons land en maken in een merkwaardige mengeling van onkunde en cynisch eigenbelang keer op keer de verkeerde keuzes. Niet lang meer!

Economische onbenul Mark Rutte verhoogt de belastingen op het dieptepunt van de crisis, waardoor de koopkracht ernstig afneemt, de pensioenen niet kunnen worden geïndexeerd en nu, vandaag, in totaal 2,5 miljoen mensen langs de kant staan in onze samenleving. Onder de armoedegrens, werkloos of quasi-werkloos. Vervolgens lieten achtereenvolgende kabinetten Rutte de grenzen wagenwijd open staan en braken die kabinetten immigratierecord na immigratierecord. Met alle immigratie- en integratieproblemen die we al hebben, werden opnieuw honderdduizenden mensen uit totaal andere culturen dan de onze binnengelaten en stemde de coalitie ook nog eens tegen onze motie om de Syriërs die terugkunnen ook te helpen terug te keren. Vervolgens tekenden zij het Marrakech immigratiepact met alle gevolgen die dat de komende jaren ook weer zal hebben.

Een absolute crisis bij de politie dreigt, waardoor onze veiligheid op straat, die al nauwelijks meer kan worden gewaarborgd nog verder onder druk zal komen te staan en we natuurlijk ook afgelopen maandag in Utrecht zagen dat verkrachters, roofovervallers, levensgevaarlijke mensen gewoon vrij rondlopen. Het is een schande.

En er is een kaalslag gaande in ons onderwijs. Er is een bureaucratische woeker in de gezondheidszorg. En beide moeten worden aangepakt. Maar dat zijn niet alle fouten van Rutte. Hij liet bijvoorbeeld ook alle plannen van die verschrikkelijke Europese Unie om de baas over ons te spelen gewoon doorgang vinden. Hij offerde de pulsvissers op. Liet de boeren met hun fosfaatrechten stikken en accepteerde dat ook onze pensioenen nu geleidelijk onder EU-toezicht worden gebracht.

Wat is hier aan de hand? Waarom gebeurde dit allemaal? Men gelooft niet meer in Nederland, dat is zeker. Niet meer in de Westerse beschaving ook. Niet meer in onze taal, die inmiddels is afgeschaft op onze universiteiten. Men gelooft niet meer in onze kunsten, in ons verleden. Men gelooft niet meer in onze feestdagen. Onze helden, onze traditionele stedenbouw. Maar in al dat ongeloof, dat immense vacuüm, dat culturele en spirituele vacuum is tegelijkertijd haast ongemerkt een grandioze ketterij binnengedrongen, een nieuwe immanente religie. Een politieke theologie. De leden van het kartel. Ze geloven in niets, maar vereren tegelijk één afgod, genaamd transitie. Honderden miljarden, wij denken zelfs duizend miljard, als je alle kosten bij elkaar optelt, willen zij offeren op het altaar van deze afgod, in de vorm van windmolens, warmtepompen, zonnepanelen en andere volkomen onrendabele projecten die ons niets brengen, die de planeet niets verder helpen, maar die ons wel heel veel geld kosten en dus heel erg straffen. Het is een masochistische ketterij, dit geseculariseerde zondvloedgeloof dat zich in onze tijd heeft meester gemaakt van de harten en geesten van onze bestuurders. Een manie vergelijkbaar met de doodscultus die ooit Paaseiland teisterde.

En deze duurzaamheidsafgoderij stort niet alleen onze economie in de totale ondergang. Hij is ook bedoeld om onze geest, ons zelfbewustzijn, nog verder te krenken. Inderdaad: schuldgevoel is hetgeen waarmee deze klimaathekserij zich mee voedt. Wij moeten boeten, zo papegaaien de machtszoekende bestuurders van dit land de ecologische hogepriesters na. Het is pure oikofobie, pure zelfhaat. Het is een schuldcomplex, dat blijkbaar een uitweg nodig heeft. En als u er iets van wil zeggen. Als de bevolking zich keert tegen de algehele capitulatie van dit land, als de mensen protesteren. Weet u wat ze dan doen? Dan schaffen ze het referendum af. Dat is de toestand van ons land vandaag.

Die arrogantie, dames en heren, vrienden, die stupiditeit, die is vandaag afgestraft.

Want op deze dag, nu we in deze crisis verkeren, deze schemer, deze zonsondergang. Op deze dag is de Uil van Minerva dan toch opgestegen. Vandaag is Forum van Democratie ofwel de grootste, ofwel de gedeeld grootste, ofwel de een-na-grootste partij van Nederland geworden. De kiezers in Nederland hebben net als de Uil van Minerva hun vleugels uitgespreid, hebben hun ware macht getoond, de uil der wijzen is gaan vliegen en heeft de hele aardkring in beweging gebracht. Want deze vleugels zijn niet alleen vleugels om mee te vliegen. Het zijn ook wieken om lucht mee te slaan. Om een veranderingswind in gang te zetten. Om ons land weer van ons te maken en een einde te maken aan het tijdperk van culturele, economische en politieke capitulatie.

Vrienden, vrienden. Wij hebben niet stilgestaan de afgelopen tijd. We hebben meer dan 2000 cv’s doorgespit, we hebben meer dan 1300 mensen gesproken, we hebben meer dan 600 diepteinterviews afgenomen, we hebben honderden mensen getraind. We hebben fantastische lijsten samengesteld en met die mensen een hoopvolle, optimistische en serieuze campagne gevoerd. Heel Nederland hebben we bezocht in zalen, op straten, in winkelcentra, bij bedrijven zijn we geweest. Scholen, ziekenhuizen, overal. We hebben het land in beweging gekregen.

En het resultaat, dames en heren, het resultaat, vanavond, het resultaat. De zon was mij nooit opgevallen zegt Menno Wigman als hij niet steeds was ondergegaan. De schoonheid van Nederland was mij niet zo duidelijk op het netvlies gekomen als ons mooie land niet zo was verkwanseld door de bestuurders van het kartel. Sterker, als dit alles niet was gebeurd, deze ongecontroleerde immigratie die ons straatbeeld zo vertekent, al die linkse indoctrinatie in het onderwijs, al die lelijke architectuur. En die machtsuitbreiding van de EU, al die klimaatketterij. Als al die gekte niet was gebeurd dan was ik nooit de politiek ingegaan. Maar… maar wij zijn naar het front geroepen. Omdat het moet. Omdat ons land ons nodig heeft. En wij, beste vrienden, wij zijn het product van 300.000 jaar evolutie. Wij hebben meerdere ijstijden overleefd, wij hebben mammoeten gevloerd. Wij zijn dragers, wij zijn erfgenamen van de grootste beschaving die ooit heeft bestaan. Wij dragen een unieke kracht. En, enkele tientallen jaren van indoctrinatie door de media en het onderwijs kunnen dat nooit begraven. Iets wat in ons zit, wat nooit kan worden afgepakt. En vandaag, en dat voel je ook in de zaal, vandaag hebben we gekozen om weer te strijden. Weer te dromen, weer te hopen, weer te vechten. En als ik nu terugkijk op de afgelopen drie jaar, dan is dat het sterkste gevoel dat ik heb. Wat wij samen hebben bereikt. Die zin om weer te bouwen. Die zin om er samen voor te gaan. Dat geloof in de toekomst, en daar wil ik jullie voor bedanken.

Toen wij begonnen, toen wij begonnen aan deze reis om samen met alle mensen die hier nu zijn en nog veel meer mensen handtekeningen te verzamelen voor het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne, toen zei iedereen. Iedereen zei: lukt je nooit. Daarna moesten we de 30 procent opkomstdrempel halen. 6 april 2016. Iedereen zei: lukt je nooit. Wij zijn het hele land doorgegaan. Overal geweest, overal gedebatteerd. Iedereen dacht dat het ons niet ging lukken, maar het lukte ons wel. We haalden het, het werd een overweldigend nee. Rutte lachte, iedereen lachte, want er was een inlegvelletje tevoorschijn getoverd weet u nog, waarmee de stem van de bevolking terzijde werd geschoven. Wij namen het niet. Wij accepteerden het niet en wij startten onze eigen partij. En iedereen had het over versplintering en had het over Peppi en Kokki en dit en dat en iedereen zei: lukt je nooit. Maar het lukte ons wel en we kwamen met twee zetels in de Tweede Kamer op 15 maart 2017. En ook toen, ook toen hadden ze hun woorden klaar. Ook toen lachte Mark Rutte en zei: met twee zetels in de Tweede Kamer effectief oppositie voeren lukt je nooit. En hier staan we vanavond. In alle provincies zijn we vertegenwoordigd. In de Eerste Kamer zijn we vertegenwoordigd. Jullie hebben Annabel gehoord.. In Amsterdam zijn we er. Vanavond is hier ook Derk Jan Eppink, die de lijst aanvoert in het Europees Parlement. Ook daar staan we er. En vandaag is dus het moment om een boodschap te sturen aan Mark Rutte en de gevestigde machten. Forum voor Democratie nog langer negeren dat lukt je nooit!

Wij weten als FvD’ers dat je de metafysische grondslagen van het christendom niet hoeft te aanvaarden, om toch de wederopstandingsgedachte als leidend motief van de westerse beschaving te kunnen aanvaarden. Iets dat dood leek, iets dat voorbij leek, iets dat achter ons zou liggen, iets dat definitief achter ons zou liggen, dat kan, zo weten wij, weer tot bloei komen. Het idee dat iets dat dood was, iets dat voorgoed voorbij was, weer tot bloei kan komen, precies dat is onze leidraad, ons leidende motief, ons levensmotto. Want wij zijn de partij van de Wedergeboorte. Van de Renaissance. Dat is wat wij willen bewerkstelligen, en het is nooit urgenter geweest dan nu om dat te bewerkstelligen. Nooit noodzakelijker geweest dan nu, dat mensen van goede wil de handen ineen slaan. Om de banden met onze tradities te herstellen. Om onze kracht te hervinden en nieuwe kruisbestuivingen tot stand te brengen. Om al het goede dat we in de wereld kunnen vinden te verbinden met onze oude wortels en zo ons land weer te laten bloeien.

Wij zijn aan het bouwen. We zijn bezig een partij te bouwen, met een opleidingsinstituut, met lokale afdelingen, met provinciale fracties, met een Eerste Kamerfractie, met een Tweede Kamerfractie, met een Europese Parlementsfractie. We gaan een nieuwe generatie opleiden en we gaan de huidige leiders vervangen en verslaan. Wij hebben de mensen om de EU te verslaan. We hebben concrete oplossingen om de massa-integratie te stoppen. We hebben de mensen die de controle over onze grenzen kunnen herstellen. En om de euromunt te ontvlechten. Zodat wij eindelijk weer de baas worden in ons eigen land. We zullen niet rusten totdat onze democratie is hersteld en het partijkartel is gebroken. We gaan bindende referenda introduceren. Volksinitiatieven. Open sollicitaties voor publieke functies. Gekozen burgemeesters. En wij saneren de NPO. Zo is het. Opnieuw gaan we voorbij onze horizonten reiken. We gaan een renaissance teweegbrengen. Waarin ons zelfvertrouwen is hersteld. Waarin we weer veilig kunnen leven in een vertrouwde omgeving, waarin de democratische rechtsstaat is hersteld. En de economische en culturele dynamiek kan terugkeren. En zoals u weet, doen we dat graag met alle andere partijen en bewegingen die ons willen versterken, want wij zijn het vlaggenschip van de renaissancevloot. En andere schepen kunnen zich bij ons voegen. We willen met iedereen samenwerken. Dat gaan we gestalte geven in de provincies, dat gaan we gestalte geven op nationaal niveau en dat gaan we gestalte geven op Europees niveau.

Want vrienden, wij gaan met deze partij de trots van ons land herstellen. Op deze rots gaan wij onze zuil bouwen. We gaan onze democratie herstellen en vandaag is de eerste grote veldslag gewonnen.

EINDE

[9]

OVERZICHT ALGEMENE CORONAREGELS
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/uitgelicht-corona/coronamaatregelen

Overzicht algemene coronaregels

Verdere verruiming lockdown nog niet verantwoord

De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, zowel fysiek als mentaal. Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het voor iedereen wordt.  De sociale, maatschappelijke en economische effecten van de pandemie tellen na een jaar flink op. Het kabinet blijft oog houden voor het beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid en het toegankelijk houden van de zorg. We houden vast aan de maatregelen waarvan we zien dat ze werken.

Het doel van de lockdown is om zo min mogelijk contacten te hebben. Want hoe minder contacten, hoe minder besmettingen. Blijf en werk daarom zo veel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten voor bijvoorbeeld boodschappen, (medische) zorg voor jezelf, voor anderen of voor dieren, een frisse neus en onderwijs of werk als dat echt niet thuis kan. Als je toch bezoek ontvangt, ontvang dan per dag maximaal één gast van 13 jaar of ouder. Ga ook niet vaker dan één keer per dag ergens op bezoek.

Op dinsdag 23 maart beoordeelt het kabinet welke maatregelen vanaf 31 maart nodig zijn.

Hoe beter we ons aan de basisregels houden, hoe minder besmettingen er zijn. En hoe eerder we weer meer kunnen. Dit vergroot dus ook de kans dat bovenstaande versoepelingen door kunnen gaan.

Hygiëne

Was je handen regelmatig en zorgvuldig. Hoest en nies in de elleboog. Houd 1,5 meter afstand, zodat het virus zo min mogelijk kans krijgt.

Beperk je contacten

Zorg ervoor dat je zo min mogelijk mensen ontmoet: vermijd drukte, werk thuis als dat kan en beperk je bezoek.

Thuisblijven en testen

Als je klachten hebt, blijf je thuis, ook als dit milde klachten zijn. Laat je zo snel mogelijk testen. Wacht daarna thuis de testuitslag af. Blijf thuis als je positief getest bent.  

Basisregels voor iedereen

Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de volgende basisregels houdt: Thuiswerken, hygiëneregels, regels voor afstand houden, het vermijden van drukte en het dragen van een mondkapje.

Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen

 • Afstand houden geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk.
 • Mensen die samen op één adres wonen, hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is bijvoorbeeld het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.
 • Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen. Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen.

Jongeren van 13 tot en met 17 hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar op school moeten leerlingen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

Vermijd drukte

In groepen kan het virus zich makkelijk verspreiden, en het opsporen van bronnen en contacten is lastiger als grote groepen mensen bij elkaar zijn geweest. Is het ergens druk en ziet u dat het lastig is om 1,5 meter afstand te bewaren? Ga dan weg. Wanneer groepsvorming de publieke gezondheid of de veiligheid in gevaar brengt, kunnen handhavers optreden.

Blijf zoveel mogelijk thuis

Ga alleen naar buiten voor bijvoorbeeld boodschappen, (medische) zorg voor jezelf, voor anderen of voor dieren, een frisse neus en onderwijs of werk als dat echt niet thuis kan.

Werk zoveel mogelijk thuis

Het advies blijft om thuis te werken tenzij het echt niet anders kan.

 • U kunt alleen naar uw werk als uw aanwezigheid essentieel is voor de voortgang van een bedrijfsproces en als dat werk niet thuis kan worden uitgevoerd.
 • Naar het werk komen om collega’s of klanten te zien kan nu even niet.
 • Werkgevers zorgen ervoor dat werknemers daadwerkelijk volledig thuiswerken als dat kan.
 • Werknemers kunnen het gesprek aangaan met hun werkgever als zij gevraagd worden om naar hun werk te komen terwijl dat niet nodig is.
 • Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden werkgevers de werktijden.
 • Mijd de spits.

Ontmoet zo min mogelijk mensen

 • Houd contact met anderen via telefoon of videocall.
 • Ontvang niet meer dan 1 gast, ouder dan 13 jaar, per dag.
 • Ga ook maximaal 1 keer per dag ergens op bezoek.
 • Minder mensen ontmoeten is zwaar, voor iedereen. Let daarom extra op mensen om je heen, zeker op mensen die ziek zijn, eenzaam zijn of psychische klachten hebben.
 • Bezoek in het kader van (medische) zorg of mantelzorg kan gewoon doorgaan.

Regels voor hygiëne

 • Was vaak uw handen
  • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Was daarna uw handen.
 • Schud geen handen.

Verplicht dragen van een mondkapje

Iedereen van 13 jaar en ouder is verplicht om in de volgende situaties een mondkapje voor publiek gebruik te dragen.

 • In voor publiek toegankelijke gebouwen en overdekte gebieden (voor zover deze open zijn) zoals:
  • Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations, etc
  • Scholen wanneer mensen staan of lopen. Het mondkapje kan af wanneer mensen hebben plaatsgenomen op hun zitplaats.
 • Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.
 • In het openbaar vervoer, in stations, op perrons en bij tram- en bushaltes.

Op deze plekken is het dragen van een mondkapje verplicht. U riskeert een boete van € 95 als u geen mondkapje draagt.

Let op: Tenminste tot en met 30 maart zijn veel locaties gesloten.

In de volgende situaties hoeft u geen mondkapje te dragen:

 • In het zwembad in het water (maar in de kleedkamer en voor begeleiders buiten het water is een mondkapje wel verplicht).
 • In een kerk, moskee of andere locaties van geloofsbelijdenis.
 • Als u vanwege medische redenen of andere beperkingen het mondkapje niet kunt dragen.
 • Als het mondkapje een goede en veilige uitoefening van werkzaamheden in het kader van beroep of bedrijf onmogelijk maakt.

Een spatscherm (ook wel ‘face shield’ genoemd) heeft niet de beschermende werking van een mondkapje en is dus geen alternatief. U kunt wel kiezen voor een faceshield als u geen mondkapje kunt dragen.

Mondkapjes voor publiek gebruik kunt u kopen of zelf maken. Bekijk de voorbeeldinstructie voor een niet-medisch mondkapje.

Testen en thuisblijven bij klachten

Iedereen met klachten die passen bij corona blijft thuis en laat zich testen op het coronavirus. Dat geldt ook voor kinderen. Kinderen tot 4 jaar mogen eventueel wel naar de opvang als zij verkoudheidsklachten hebben.

In de volgende gevallen kunt u ook zonder klachten getest worden:

 • Uw naam komt naar voren uit bron- en contactonderzoek omdat u  nauw contact had met een besmet persoon.
 • U krijgt een melding in de CoronaMelder app omdat u in contact was met iemand met corona.
 • U bent in het buitenland geweest.

In deze gevallen gaat u 10 dagen in quarantaine, maar kunt u na 5 dagen getest worden. Is de test negatief? Dan hoeft u niet meer in quarantaine te blijven. Krijgt u klachten? Wacht dan niet met testen tot dag 5.

Als u meedoet aan een onderzoek naar een uitbraak, kunt u ook zonder klachten getest worden. In dat geval hoeft u niet in quarantaine zolang u zelf of uw nauwe contacten geen klachten hebben.

Lees meer over het testen en de regels over quarantaine.

Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is. En ontvang geen bezoek. Als u ook koorts heeft of benauwd bent, dan blijven ook uw huisgenoten en andere nauwe contacten thuis tot u de uitslag van de test heeft. Hebben uw huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook testen.

Als blijkt dat u corona heeft hoort u van de GGD wat u moet doen. De GGD voert samen met u bron- en contactonderzoek uit. Als blijkt dat u geen corona heeft dan mag u weer naar buiten. Gaan de klachten niet over, worden ze erger of krijgt u nieuwe klachten? Bel dan de huisarts. Bel in een levensbedreigende situatie altijd 112.

Let op: Blijf altijd de basisregels volgen en wees extra voorzichtig rondom ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid, ook na een negatieve testuitslag. Vermijd contact met kwetsbare personen tot 10 dagen na het laatste risicovolle contact als u bent getest zonder klachten. U kunt namelijk nog klachten ontwikkelen.

Gezondheidsadviezen

Gezondheidsadviezen voor een goede weerstand voor iedereen

Gezond leven houdt de weerstand op peil. Met een goede weerstand wordt u minder ziek door ziekmakende bacteriën en virussen, zoals corona. Als u toch ziek wordt, herstelt u meestal sneller. Gezond leven hoeft niet ingewikkeld te zijn. Kleine aanpassingen maken al verschil. Hoe houdt u zichzelf gezond?

 • Probeer ten minste een half uur per dag te bewegen.
 • Eet gezond en gevarieerd met veel fruit en groente.
 • Drink voldoende water.
 • Drink maximaal 1 glas alcohol per dag (en natuurlijk NIX<18).
 • Zet nu de stap en stop met roken. Kijk op Ikstopnu.nl voor hulp en advies. 

Meer adviezen staan op het Loket Gezond Leven (RIVM) leefstijl en COVID-19.

Adviezen speciaal voor mensen met een kwetsbare gezondheid (risicogroepen)

Niet iedereen wordt even ziek van het coronavirus. Sommige mensen ontwikkelen nauwelijks klachten, anderen worden zeer ernstig ziek. Voor bepaalde groepen is het wel duidelijk dat zij een groter risico lopen heel ziek te worden van het coronavirus of zelfs te overlijden.

 • Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Dit geldt nog sterker voor ouderen die minder zelfredzaam zijn, dan voor vitale ouderen. Ook mensen met een onderliggende aandoening lopen een groter risico. Wees extra voorzichtig en volg de basisregels goed op.
 • Bezoek aan verpleeghuizen is toegestaan indien het de beperking van de verspreiding van het coronavirus niet in de weg staat. Ook is bezoek altijd toegestaan aan bewoners van wie wordt verwacht dat zij op korte termijn overlijden of in vergelijkbare omstandigheden. Zorgaanbieders zullen op basis van hun specifieke situatie bepalen wanneer het voor hun bewoners mogelijk is om meer bezoekers te ontvangen. Daarvoor is een handreiking gemaakt die te vinden is op de website van koepelorganisatie Actiz.
 • In de verpleeghuizen en de instellingen voor mensen met een handicap vordert de vaccinatiecampagne. Daarom is er een wijziging:
  • Als in een instelling de bewoners twee keer gevaccineerd zijn, kan het bezoek van maximaal 1 naar maximaal 2 bezoekers per dag.
  • Bezoekers hoeven niet langer beperkt te zijn tot degenen die tot de bezoekbubbel van 2 tot 3 personen behoren.
 • Bij een uitbraak in een verpleeghuis worden medewerkers en bewoners wekelijks getest.
 • Bij bezoek aan mensen die tot een risicogroep behoren, is het extra belangrijk de basisregels goed op te volgen, zoals 1,5 meter afstand houden. Maak duidelijke afspraken met elkaar en bespreek vooraf of iemand klachten heeft. Als bezoekers of ouderen verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebben, stel het bezoek dan uit. Als het bezoek buiten kan, dan is dat beter dan binnen.

Avondklok

Tussen 21.00 uur en 04.30 uur niet naar buiten

   Regels voor groepsvorming

   Regels voor groepsvorming

   Alles in groepsverband: maximaal 2 personen

   Binnenruimtes waar mensen op 1 plaats zijn: maximaal 30 personen

   Open en gesloten locaties

   Open locaties

     Gesloten locaties

       Overige regels voor binnen en buiten

       Alcohol en softdrugs na 20:00 uur

       Niet zingen en schreeuwen in groepsverband

       Ventilatie moet voldoen aan voorwaarden

       Onderwijs en opvang

       Medewerkers uit risicogroepen

       Basisscholen en kinderopvang

       Voortgezet (speciaal) onderwijs

       MBO

       HBO en WO

       Sport en spel

       Regels voor sport en spel

         Vervoer

         Openbaar vervoer

         Privé-vervoer

         Bedrijfsmatig vervoer

         Reizen en vakantie

         • Blijf zo veel mogelijk thuis
         • Blijf in Nederland. Reis niet naar het buitenland  tot en met 15 april. Moet u toch in het buitenland zijn? Ga dan na aankomst in Nederland 10 dagen in (thuis)quarantaine. Dit kan ook in een vakantie- of tijdelijk verblijf, zoals een hotel. Vanaf 5 dagen na aankomst kunt u zich (opnieuw) laten testen. Is de test negatief? Dan hoeft u niet meer in quarantaine te blijven. Krijgt u klachten? Wacht dan niet tot dag 5 maar laat u meteen testen. Als de testuitslag negatief is kunt u nog niet uit quarantaine. U kunt zich eventueel opnieuw laten testen op dag 5. Als die test ook negatief is mag u uit quarantaine. Raadpleeg voor hulp de Quarantaine Reischeck.
         • Voor een aantal (reis)doelen mag de quarantaine onderbroken worden. Buiten deze (reis)doelen houdt u zich aan de regels voor thuisquarantaine.
         • Er geldt een uitzondering voor grenswerkers, grensstudenten en grensscholieren.
         • Als u tijdens de quarantaine klachten ontwikkelt die passen bij corona, dan neemt u contact op met de GGD om zich te laten testen. In het reisadvies per land van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) staat of u bij aankomst in Nederland in thuisquarantaine dient te gaan.  Bekijk de regels voor thuisquarantaine bij terugkomst in Nederland.

         Reizen en vakantie in Nederland

         Vakantie in eigen land

         • Heeft u al een vakantie geboekt? Blijf zoveel mogelijk op uw vakantieadres.
         • Mijd drukte en reis buiten de spits naar uw bestemming. Reis ter plekke zo min mogelijk.
         • Houd u als reiziger in eigen land aan alle basisregels. Bij klachten blijft u thuis en belt u 0800-1202 om u te laten testen op het coronavirus.

         Reizigers in Nederland

         • Reizigers in Nederland moeten zich houden aan de Nederlandse maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Blijf op uw reisadres. Reis zo min mogelijk. Voor korte afstanden geldt: ga waar mogelijk lopen of pak de fiets.
         • Bij klachten worden reizigers geadviseerd het reisverblijf niet te verlaten, contacten te vermijden en zich te laten testen bij de GGD. Als ze positief getest worden, moeten ook reizigers in isolatie. Huisgenoten moeten in quarantaine. Mensen met klachten mogen niet reizen.
         • Kosten van isolatie/quarantaine zijn voor de reizigers. Als de locatie waarin de reizigers verblijven niet geschikt is voor isolatie/ quarantaine, ondersteunt de GGD bij het vinden van een geschikte locatie.

         Reizen naar het buitenland

         Elke reis verhoogt de kans op meer besmettingen. Blijf in Nederland.

         • Reis niet naar het buitenland tot en met 15 april.
         • Reis alleen naar het buitenland voor bijvoorbeeld ernstige familieomstandigheden. Of voor werk dat echt niet uitgesteld kan worden en waarbij fysieke aanwezigheid absoluut nodig is.
         • Ga na terugkomst 10 dagen in quarantaine.
         • Als u terug moet vliegen of varen naar Nederland, bijvoorbeeld door ernstige familieomstandigheden, dan kunt u contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken of de ambassade in het land waar u verblijft.

         Het virus is bijna nergens ter wereld onder controle.Kleurcodes veranderen snel door epidemiologische situatie in het buitenland, dit betekent risico’s rondom annuleringen bij het boeken van reizen.

         Ontwikkelt u tijdens uw reis gezondheidsklachten?

         • Meld u bij de lokale gezondheidsautoriteiten, blijf in uw accommodatie, vermijd contacten met anderen en laat u testen.
         • Als de test positief is, neem dan ook contact op met de GGD in uw woonplaats in Nederland en volg de maatregelen of adviezen van de lokale gezondheidsautoriteiten.
         • Mogelijk moeten ook uw huisgenoten en/of reisgenoten in quarantaine.

         Ontwikkelt u bij thuiskomst gezondheidsklachten? Blijf thuis, vermijd contacten met anderen en laat u testen. Maak een afspraak via 0800-1202 of ga naar rijksoverheid.nl/coronatest.

         Reizen naar de Caribische delen van het Koninkrijk

         • Caribisch Nederland wordt  gezien als binnenland, dus hiervoor geldt hetzelfde advies als voor in Nederland: “blijf zoveel mogelijk thuis”. Vanwege de lockdown in Nederland geldt momenteel ook voor de Caribische delen van het Koninkrijk een oranje reisadvies en het zeer dringende advies om niet naar dit gebied te reizen tenzij strikt noodzakelijk.
         • Wanneer u toch naar de Caribische delen van het Koninkrijk reist dient u rekening te houden met het lokale inreisbeleid. Een maximaal 72 uur oude negatieve NAAT (PCR)-test en een sneltest kort voor vertrek is hier onderdeel van. Ook gaat u bij aankomst in Nederland in quarantaine.
         • De actuele informatie over reizen naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden (Bonaire, Saba en Sint Eustatius) vindt u op Nederlandwereldwijd.nl.  

         Landen met reisadvies

         Reis niet. Blijf in Nederland. Reis niet naar het buitenland tot en met 15 april. Als u toch naar het buitenland moet, check dan eerst www.nederlandwereldwijd.nl.

         U leest dan in het reisadvies per land van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) of u bij thuiskomst in (thuis)quarantaine dient te gaan. Ook als u geen klachten heeft. Check voor vertrek de dekking van uw verzekering.

         Reizen naar Nederland 

         Er is een dringend advies om niet naar Nederland te reizen, tenzij dit strikt noodzakelijk is. De grenzen blijven open.

         Verplichte testuitslagen

         • Momenteel bent u verplicht een recente negatieve NAAT (PCR)-testuitslag te tonen als u naar Nederland reist vanuit een hoogrisicogebied met vliegtuig, schip, internationale intercity of internationale bus.
          • Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder die niet in een uitzonderingscategorie valt;
          • De verplichting geldt niet voor reizigers die met de regionale grensoverschrijdende bus naar Nederland reizen;
          • De testuitslag is maximaal 72 uur oud bij aankomst in Nederland en moet aan een aantal kenmerken voldoen;
          • Reizigers die van buiten de EU/Schengen naar Nederland reizen, moet ook een zelf ondertekende testverklaring kunnen tonen;
          • U gaat bij aankomst in Nederland 10 dagen in quarantaine, ook bij een negatieve testuitslag. Na 5 dagen kunt u zich opnieuw laten testen. Is de test negatief? Dan hoeft u niet meer in quarantaine te blijven. Raadpleeg voor hulp de Quarantaine Reischeck. Krijgt u klachten? Wacht dan niet tot dag 5 maar laat u meteen testen. Als de testuitslag negatief is kunt u nog niet uit quarantaine. U kunt zich eventueel opnieuw laten testen op dag 5. Als die test ook negatief is mag u uit quarantaine.
          • Vanaf 16 maart hoeven vrachtwagenchauffeurs die korter dan 48 uur in het VK zijn geweest, niet meer te voldoen aan de sneltestverplichting.
          • Luchtvaartbemanning die niet van boord gaat op hun bestemming, kan vanaf 16 maart kiezen voor een NAAT(PCR)-test van maximaal 72 uur oud bij aankomst in Nederland. Een sneltest die maximaal 24 uur voor het boarden is afgenomen, is dan niet nodig.
         • Momenteel zijn alle NAAT-testen toegestaan. Dus ook de testen onder de namen mPOCT, NAAT, of RT PCR, LAMP en TMA. De PCR-test verplichting is de NAAT-testverplichting.
         • Vanaf 16 maart moet u als reiziger (van 13 jaar of ouder) uit een hoogrisicoland een negatieve NAAT(PCR)-test van maximaal 24 uur oud laten zien bij het aan boord gaan. Dit was 12 uur. Of in het bezit zijn van een negatieve sneltest van maximaal 24 uur oud bij het boarden en een negatieve NAAT(PCR)-test die maximaal 72 uur oud is bij aankomst in Nederland. Dit was 4 uur.
         • Transferpassagiers die overstappen in Nederland en per vliegtuig verder reizen moeten alleen nog een NAAT(PCR)-test van max 72 uur kunnen tonen. De eis van een extra sneltest komt te vervallen.
         • Vanaf 16 maart gelden op luchthavens extra uitzonderingen op de 1,5-meter-regel op plekken waar veel mensen samenkomen: bij de bagagebanden en de testlocaties voor uitgaande reizigers. Deze uitzonderingen golden al voor de security controle en bij de marechaussee.
         • Op dit moment geldt er voor een aantal landen een vliegverbod voor passagiersvluchten naar Nederland en naar Caribisch Nederland.

         Naar Nederland reizen van buiten de Europese Unie en Schengenlanden

         • Nederland heeft met alle andere Schengenlanden samen de grenzen gesloten voor mensen van buiten Europa die geen essentiële (vlieg)reis maken.
         • Voor reizigers uit een aantal landen wordt een uitzondering gemaakt. Het actuele overzicht van deze landen vindt u op de pagina voor buitenlandse reizigers naar Nederland
         • Regelmatig wordt deze lijst met landen opnieuw bekeken en aangepast. We houden de situatie nauwlettend in de gaten. Indien er landen van de lijst af moeten, dan kan dit al eerder gebeuren.
         • Als een land op deze lijst staat, betekent dit niet automatisch dat reizen naar dit land mogelijk is. Controleer eerst het reisadvies voor dat land op www.nederlandwereldwijd.nl

         Uitzonderingen op het inreisverbod

         Voor bepaalde groepen reizigers uit landen buiten de EU geldt al sinds maart een inreisverbod. Bij het instellen van dit EU-inreisverbod is een lijst van reisdoelen opgesteld die uitgezonderd zijn van het inreisverbod. Tot en met 15 maart waren een aantal uitzonderingen op het inreisverbod van mensen buiten de Europese Unie opgeschort. Vanaf 16 maart gelden deze uitzonderingen weer.  Dit betekent dat zakenreizigers, studenten, kennismigranten, professionals uit de culturele en creatieve sector en langeafstandsgeliefden Nederland weer  mogen inreizen.

         Thuisquarantaine bij aankomst in Nederland

         Iedereen die naar Nederland reist vanuit een land waarvoor een oranje of rood reisadvies geldt vanwege corona, gaat bij aankomst in Nederland 10 dagen in quarantaine. Na 5 dagen kunt u zich opnieuw laten testen. Is de test negatief? Dan hoeft u niet meer in quarantaine te blijven. Raadpleeg voor hulp de Quarantaine Reischeck. Krijgt u klachten? Wacht dan niet tot dag 5 maar laat u meteen testen. Als de testuitslag negatief is kunt u nog niet uit quarantaine. U kunt zich eventueel opnieuw laten testen op dag 5. Als die test ook negatief is mag u uit quarantaine.  Voor deze thuisquarantaine zijn er een paar uitzonderingen.

         Aanvullende maatregelen

         De overheid neemt aanvullende maatregelen om ervoor te zorgen dat we deze coronaperiode als samenleving zo goed mogelijk door komen.

         Banen en economie

         De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Het kabinet heeft een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden. Vanaf 1 oktober 2020 zijn diverse lopende steunmaatregelen verlengd. Het huidige pakket loopt tot  en met 2021 en is gestoeld op 3 pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.

         • Steun- en herstelpakket voor banen en economie: tijdelijke financiële regelingen voor ondernemers, zelfstandigen en zzp’ers. Hierbij gaat het om tegemoetkoming in inkomsten, salarissen en vaste lasten, uitstel van belastingen en versoepeling van kredieten.
         • Sinds 1 oktober 2020: bedrijven, (zelfstandig) ondernemers en werkenden krijgen voor langere tijd meer duidelijkheid over financiële ondersteuning. Economische groei wordt gestimuleerd en waar nodig worden mensen geholpen richting nieuw werk.
         • De financiële regelingen zijn zo gemaakt dat ze meebewegen met de omstandigheden. Dus hoe meer omzetverlies, hoe meer steun.
         • Voor bepaalde zwaar getroffen sectoren is aanvullende steun. 
         • Er worden sociale maatregelen genomen om mensen die hun baan verliezen een beter perspectief te bieden op een inkomen en nieuw werk. Door goede begeleiding van werk(loosheid) naar werk, voor om- en bijscholing, het tegengaan van armoede en problematische schulden en het aanpakken van jeugdwerkloosheid.
         • Er worden investeringsmaatregelen genomen gericht op het stimuleren van economische groei.

         De zorg

         Protocollen

         • Ondernemen met inachtneming van alle regels, zoals 1,5 meter afstand houden, vraagt duidelijke afspraken. Sectoren hebben daarom protocollen opgesteld met de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden. Op Mijncoronaprotocol.nl vindt u de vastgestelde protocollen.
         • Verruiming van de limiet van contactloos betalen met uw pinpas. Zo helpen banken om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, want bij deze manier van betalen is het niet nodig om uw pincode in te toetsen.

         Initiatieven in de samenleving

         • Diverse initiatieven in de samenleving bieden hulp in deze periode. Bijvoorbeeld:
          • Ready2Help, het netwerk van burgerhulpverleners van het Rode Kruis, informeert kwetsbare mensen hoe zij zich kunnen beschermen tegen het coronavirus.
          • NL Doet brengt hulpvragen en vrijwilligerswerk bij elkaar.
          • Er zijn diverse hulplijnen voor ouderen: ANBO (0348-46 66 66), KBO-PCOB (030-3 400 600) en het Rode Kruis (070-4455 888).
          • Corona-hulplijn voor ouderen met een migratieachtergrond: 030-3400600.
          • Het platform Nietalleen.nl van lokale organisaties en kerken brengt hulp en hulpvragen bijeen.
         • Kijk voor initiatieven bij u in de buurt op de website van uw gemeente.

         EINDE BERICHT

         [10]

         [10]

         ”Baudets kraakheldere campagneboodschap, die volledig om het coronabeleid draaide, zal veel kiezers over de streep hebben getrokken. Geen lockdowns meer, Nederland weer vrij, riep Baudet afgelopen weken tegen volgestroomde pleinen in het land. Forum was de enige partij die zich zo fel keerde tegen de coronaregels. In een land dat moe is van alle beperkingen, vond die boodschap gretig aftrek.”
         VOLKSKRANTDE WEDEROPSTANDING VAN THIERRY BAUDET:8 ZETELS17 MAART 2021
         https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-wederopstanding-van-thierry-baudet-8-zetels~b329ba05/

         Zijn droom van het Torentje mag dan een tijdje geleden uiteengespat zijn, toch zal Thierry Baudet zeer tevreden zijn met de voorlopige verkiezingsuitslag: 8 zetels. Eind vorig jaar was zijn partij nog op sterven na dood, maar nu is daar de wederopstanding van Forum voor Democratie. Reden genoeg voor een feestje.

         De champagne kan alsnog open op de burelen van Forum voor Democratie nu blijkt dat het zetelaantal van twee – waarmee Baudet in 2017 in de Tweede Kamer kwam – ook volgens de laatste prognose is verviervoudigd tot acht zetels. Het is meer dan Baudet afgelopen winter had durven hopen. In de Peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van de belangrijkste peilingen, bleef zijn partij toen nog steken op twee zetels – als hij geluk had. 

         Natuurlijk waren de dromen twee jaar geleden nog veel groter. Premier Baudet was een serieuze optie toen zijn partij in maart 2019 overtuigend won van de VVD bij de Provinciale Statenverkiezingen. Maurice de Hond peilde Forum destijds als de grootste partij van Nederland (28 zetels). 

         Partij in puin

         Maar Baudets droom om het land te gaan leiden spatte anderhalf jaar geleden uiteen door de vele interne ruzies en schandaaltjes in de partij. Te beginnen bij het vertrek van de strategische man achter Baudet, Henk Otten. Als reden noemde Otten Baudets geflirt met blanke superioriteit. Kort na de broedermoord belandde de partij in een vrije val in de peilingen.

         Het einde van Forum leek definitief te zijn ingezet toen eind 2020 antisemitische appjes van de jongerenafdeling lekten naar de media. Baudet weigerde de jongerenvoorzitter te veroordelen, waarna zijn partij implodeerde. Diverse partijprominenten stapten op. Baudet dreigde geroyeerd te worden, keerde later terug als lijsttrekker, maar kwam desondanks zwaar gewond uit de strijd. 

         Zelfs zijn trouwe kompaan Theo Hiddema, de nummer twee op de lijst, liet hem de verkiezingscampagne alleen afmaken. Hij kon naar eigen zeggen niet meer tegen Baudets ‘welhaast religieuze gedrevenheid tegen het coronabeleid’. Onlangs voegde hij daar bij Jinek nog aan toe dat hij ook is ‘weggelopen’ vanwege racistische appjes die rondgingen in de partij. Veel kiezers keerden Forum eveneens de rug toe: eind 2020 was de partij in de peilingen op sterven na dood.

         Keerpunt

         En nu is daar toch de winst voor Forum. Het is niet alleen een bevestiging dat Baudet een blijvertje is op het Binnenhof, maar ook dat de steun voor zijn rechtse ideologie groeiende is in Nederland. Nog nooit behaalde de uiterste rechterflank zoveel zetels. De PVV, Forum en het afvallige broertje JA21 haalden samen 29 zetels volgens de laatste prognoses.Samen vertegenwoordigen zij bijna eenvijfde van het electoraat.

         Baudets kraakheldere campagneboodschap, die volledig om het coronabeleid draaide, zal veel kiezers over de streep hebben getrokken. Geen lockdowns meer, Nederland weer vrij, riep Baudet afgelopen weken tegen volgestroomde pleinen in het land. Forum was de enige partij die zich zo fel keerde tegen de coronaregels. In een land dat moe is van alle beperkingen, vond die boodschap gretig aftrek. Zijn klassiek rechtse standpunten over een streng immigratiebeleid en meer macht terug van Brussel naar Nederland, deden de rest.

         Rol op het Binnenhof

         De rol van Baudet op het Binnenhof zal beperkt blijven, omdat de kans nihil is dat zijn partij gaat meeregeren. Net als de PVV is hij door de VVD en de meeste andere partijen uitgesloten van regeringsdeelname. Forum valt daarmee automatisch buiten de boot.

         Maar dat betekent niet dat Baudets invloed de komende vier jaar marginaal zal zijn. Integendeel, de Forum-leider heeft de gave om de media-aandacht voortdurend op te eisen. Waar Wilders zelden komt opdagen voor interviews, schuift Baudet juist graag aan bij talkshows. Als oppositiepartij ligt niets Forum in de weg om het komende kabinet-Rutte IV volledig af te branden – een rol waar hij zich waarschijnlijk het beste bij voelt. 

         EINDE BERICHT

         FORUM VOOR DEMOCRATIE CORONA
         https://www.fvd.nl/corona

         Corona

         Corona heeft ons geconfronteerd met de vlakken waarop de Nederlandse (zorg)systemen niet voorbereid zijn op plotse belasting. We moeten ons beter prepareren voor toekomstige onverwachte situaties. Het huidig aantal IC-bedden is onvoldoende om ruimte voor snelle opschaling te bieden. Nederland had in 2015 nog 2200 IC-bedden maar dat was begin 2020 tot 1100 gedaald. Duitsland heeft per hoofd van de bevolking vijf keer zoveel IC-bedden als Nederland. Daarnaast is het problematisch dat door sluiten of fuseren van ziekenhuizen, de beschikbaarheid van spoedeisende hulp is afgenomen en fuserende ziekenhuizen specialisaties over locaties verdelen waardoor generalistische expertise verloren gaat.

         Ook hebben we geleerd dat we beschermingsmiddelen en medicijnen vaker in eigen land moeten kunnen produceren. De afhankelijkheid van China, India en andere aziatische reuzen is onverantwoord gebleken. Geheel los van deze medische aspecten, kwam een andere zorgelijke ontwikkeling aan het licht: met een beroep op de ‘volksgezondheid’ konden ontstellend ingrijpende inperkingen van burgerrechten worden doorgevoerd. Eén van de verklaringen hiervoor is dat het OMT (Outbreak Management Team) voornamelijk bestond uit virologen en epidemiologen.

         Representanten van andere disciplines en belangen – zoals economen, ingenieurs, ethici en juristen – waren grotendeels afwezig waardoor een eenzijdige blik op de situatie ontstond.

         Allerlei maatregelen werden – vaak zonder solide juridische basis – opgelegd: de 1,5 meter-regel, de beperking van het aantal mensen dat thuis mocht worden ontvangen, de mondkapjesplicht. Nu dreigt zelfs een indirecte vaccinatieplicht. Wij hechten aan onze vrijheid en staan daarom uiterst sceptisch tegenover deze ontwikkelingen.

         Wij willen:

         • Structurele verhoging van het aantal IC-bedden.
         • Inrichting nationaal pandemiecentrum zodat Nederland voorbereid is op toekomstige uitbraken van virussen of andere onverwachte ziektes.
         • Geen vrijheidsbeperkende maatregelen zonder gedegen onderzoek en bewijs van de effectiviteit van die maatregelen.
         • Geen directe of indirecte vaccinatieplicht tegen het coronavirus.
         • Een crisisteam dat bij het uitbreken van een crisis wordt samengesteld uit meerdere disciplines.
         • Structurele salarisverhoging en betere arbeidsvoorwaarden voor verzorgenden en verpleegkundigen.
         • Onderzoek naar Nederlandse en/of Europese productie van grondstoffen en medicatie om afhankelijkheid van andere landen te voorkomen.
         • Stop op fusies en sluiten van regionale ziekenhuizen, om voldoende dekking te behouden.

         EINDE BERICHT

         VERKIEZINGSPROGRAMMA FORUM VOOR DEMOCRATIE”STEM NEDERLAND TERUG”
         https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/themes/5f046e874445ea153fad59b0/attachments/original/1615565627/Verkiezingsprogramma_FVD_2021.pdf?1615565627

         BLADZIJDE 87
         HOOFDSTUK 6: ZORGCORONA, PANDEMIEEN, NOODSITUATIES  

         https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/themes/5f046e874445ea153fad59b0/attachments/original/1615565627/Verkiezingsprogramma_FVD_2021.pdf?1615565627

               Corona heeft ons geconfronteerd met de vlakken waarop de Nederlandse (zorg)systemen niet voorbereid zijn op plotse belasting. We moeten ons beter prepareren voor toekomstige onverwachte situaties. Het huidig aantal IC-bedden is onvoldoende om ruimte voor snelle opschaling te bieden. Nederland had in 2015 nog 2200 ICbedden maar dat was begin 2020 tot 1100 gedaald. Duitsland heeft per hoofd van de bevolking vijf keer zoveel IC-bedden als Nederland. Daarnaast is het problematisch dat door sluiten of fuseren van ziekenhuizen, de beschikbaarheid van spoedeisende hulp is afgenomen en fuserende ziekenhuizen specialisaties over locaties verdelen waardoor generalistische expertise verloren gaat. Ook hebben we geleerd dat we beschermingsmiddelen en medicijnen vaker in eigen land moeten kunnen produceren. De afhankelijkheid van China, India en andere aziatische reuzen
         is onverantwoord gebleken. 
         Geheel los van deze medische aspecten, kwam een andere zorgelijke ontwikkeling aan het licht: met een beroep op de ‘volksgezondheid’ konden ontstellend ingrijpende inperkingen van burgerrechten worden doorgevoerd.
          Eén van de verklaringen hiervoor is dat het OMT (Outbreak Management Team) voornamelijk bestond uit virologen en epidemiologen. Representanten van andere disciplines en belangen – zoals economen, ingenieurs, ethici en juristen – waren grotendeels afwezig waardoor een eenzijdige blik op de situatie ontstond. Allerlei maatregelen werden – vaak zonder solide juridische basis – opgelegd: de 1,5 meter-regel, de beperking van het aantal mensen dat thuis mocht worden ontvangen, de mondkapjesplicht. Nu dreigt zelfs een indirecte vaccinatieplicht. Wij hechten aan onze vrijheid en staan daarom uiterst sceptisch tegenover deze ontwikkelingen.     

         EINDE BLADZIJDE 87

         [11]

         Forum voor DemocratieMet zijn corona-relativeringen lijkt Thierry Baudet acht zetels te hebben vergaard. Dat is zes meer dan het huidige aantal van twee.”

         GELDERLANDERBEKIJK HIER DE UITSLAGEN VAN DE VERKIEZINGEN
         https://www.gelderlander.nl/dossier-verkiezingen-2021/bekijk-hier-de-uitslagen-van-de-verkiezingen~a42716d0/

         [12]

         ANNABEL NANNINGA STAPT UIT FORUM VOOR DEMOCRATIE/HOEZAT HET OOK ALWEER MET HET ANTISEMITISME VAN ANNABELNANNINGA?ASTRID ESSED28 NOVEMBER 2020
         https://www.astridessed.nl/annabel-nanninga-stapt-uit-forum-voor-democratie-hoe-zat-het-ook-alweer-met-het-anti-semitisme-van-annabel-nanninga/
         ”Fort Europa en de Verenigde Burchten van Amerika gaan vroeg of laat bezwijken onder de druk, en voordat dat gebeurt betalen heel wat sloebers met hun leven voor een plekkie aan de goede kant van de grens. Wat gaan we er aan doen, mensen? Rijkdom verherverdelen, rigoureuze geboortebeperking, hopen dat de ebola een beetje doorpakt, zeg het maar.”
         GEEN STIJLHET IS WEER LENTE! DE GROTE OVERSTEEK BEGINTANNABEL NANNINGA9 APRIL 2014
         https://www.geenstijl.nl/3911571/het_is_weer_lente_de_grote_ove/

         Ergens tussen rokjesdag en pasen begint de Grote Trek. [David Attenborough-stem] Gedreven door instinct verlaten ze hun overwinter-broedplaatsen en maken de onzekere oversteek naar het Hoge Noorden. De reis is gevaarlijk en kent vele ontberingen, velen zullen de gedroomde bestemming nooit bereiken. Het doel van de Gewone Dobberneger (Nigris flotillas vulgaris) is Fort Europa. Een oceaan verderop is de Amerikaanse variëteit, de Mexicaanse Werkzoeker (Laboris bijnagratis tortillas) aan de ijzingwekkende bestorming van de grenzen begonnen, naar de paaigronden in Noord-Amerika. Ieder jaar weer eist deze migratiestroom vele slachtoffers, maar de soort moet overleven. [/David Attenborough-stem] Nee maar even alle gekheid op een vlotje. In twee dagen tijd VIERDUIZEND bootvluchtelingen onderschept door de Italianen. De Amerikaanse Border Patrol dreigt onder de voet getsunamied te worden door Latijns-Amerikaanse illegalen. Kunnen we wel tof doen over gelukzoekers en grenzen van ondoordringbarium met bisonkit en mitrailleursnesten om de 10 meter. Maar dit gaat dus enorm fout. De helft van de wereld heeft niks, de andere helft heeft alles, en ze komen het gewoon halen, zo onderhand. Kunnen we die paupers ergens ook niet geheel kwalijk nemen en als demense er zulke risico’s voor over hebben zouden we kunnen stellen dat ze wel reuze gemotiveerd zijn. Fort Europa en de Verenigde Burchten van Amerika gaan vroeg of laat bezwijken onder de druk, en voordat dat gebeurt betalen heel wat sloebers met hun leven voor een plekkie aan de goede kant van de grens. Wat gaan we er aan doen, mensen? Rijkdom verherverdelen, rigoureuze geboortebeperking, hopen dat de ebola een beetje doorpakt, zeg het maar. Eén bootvluchteling maakt nog geen mondiale crisis, maar vierduizend in twee dagen: het seizoen is begonnen.

         EINDE GEEN STIJL STUK

         [13]

         JA21 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2021-2025HET JUISTE ANTWOORD
         https://ja21.nl/partijprogramma.pdf

         PARTIJPROGRAMMA JA21STIGMATISERING ASIELZOEKERS EN HUN DEHUMANISERING[ZIE HET PUNT OVER DE ”VERSOBERING” VAN SOCIALEVOORZIENINGEN]
         ”IMMIGRATIE EN ASIEL”BLADZIJDE 18
         https://ja21.nl/partijprogramma.pdf

           JA21 wil JA21 Verkiezingsprogramma 2021 6 Immigratie gericht beperken en beheersbaar maken om de gevolgen van de demografische ontwikkeling voor ons land in maatschappelijk opzicht, sociaal-economisch en cultureel beheersbaar te houden.
          6 Zeggenschap terugkrijgen over de eigen grenzen en het eigen asiel- en migratiebeleid, onder meer door een opt-out regeling binnen het nieuwe Migratiepact van de EU.
          6 Vluchtelingen opvangen in de eigen regio, zeker bij grootschalige of langdurige conflicten die grote vluchtelingenstromen opwekken. 
         6 Het toelaten van asielzoekers aan strikte quota binden en terugkeer naar het eigen land altijd uitgangspunt laten zijn. 
         6 De toegang tot sociale voorzieningen tot een sobere basis beperken, wat ook betekent dat asielzoekers geen voorrang meer krijgen op sociale huurwoningen
         .6 Een einde aan de zwaar gesubsidieerde asielindustrie door herziening en vereenvoudiging van regelgeving, versnelling van procedures, inperking van beslistermijnen en beperking van beroepsprocedures. 
         6 Hard optreden tegen diegenen die misbruik willen maken van onze gastvrijheid, door onder andere illegaliteit strafbaar te stellen en illegalen uit te zetten.  

         EINDE BLADZIJDE 18

         [14]

         ”WILDERS DE GIFTIGER/VERVOLG

         Lezers!
         Wilders is de man, die in 2019 in het debat over de Algemene Politieke Beschouwingen heeft gesproken over [gerelateerd aan Marokkanen] het ”gif” van de Nederlandse samenleving, die in een Geen Stijl interview heeft gesproken over een ”Giga Marokkanenprobleem” [20]Die in datzelfde interview een pleidooi hield voor politiegeweld tegen Marokkaanse jongeren [21]Die reeds in 2013 een ”Marokkanendebat” heeft geentameerd, omdat er een ”Marokkanenprobleem” zou zijn. [22]Zoals ik toen al schreef: Een schande, dat dit uberhaupt door de Tweede Kamer is toegelaten! [23]Dat niet demonstratief alle partijen afwezig waren!

         Wilders is ook de man, die lak heeft aan de Nederlandse rechtsstaat en de gehele Tweede Kamer vernederd heeft en belachelijk heeft gemaakt, door te spreken over een ”nepparlement” [24]Wat doet hij dan nog in dat parlement, zo vraag IK mijzelf af?
         Waarom stelt hij zichzelf en zijn partij kandidaat voorde Tweede Kamerverkiezingen?
         Wilders, de man van ”minder, minder Marokkanen” [25], waarvoor hij ook in Hoger Beroep is veroordeeld.[26]
         Wilders, de man, die in 2015-2016 een ware hetze met zijn ”verzetstoer” begon tegen vluchtelingen, op de vlucht voor oorlog en de mannelijke vluchtelingen ”testosteronbommen” noemde.Sprak over een ”sexuele Jihad” [27] en zo angst en haat zaaide, met als waarschijnlijk gevolg aanvallen op vluchtelingen. [28]
         Wilders, de man, die Guantanamo Bay zo’n mooi voorbeeld vond en in Nederland [wil hij trouwens nog steeds], administratieve detentie wilde invoeren tegen ”potentiele terroristen” of ”radicale moslims” [in 2007] [29]
         Wilders is de man, die mensen, ”Beesten” noemt [in 2007] [30]Fascistische retoriek
         Moet ik nog doorgaan?Er is nog veel meer, maar dit is genoeg, voor dit Betoog!”

         RTL VERKIEZINGSDEBAT 2021/WILDERS VERSUS

         ZEROUALI/FASCISME BESTRIJD JE MET STRIJD, NIET MET EEN KOPJE THEE

         ASTRID ESSED

         5 MAART 2021

         ASTRID ESSED OVER WILDERS

         https://www.astridessed.nl/?s=Wilders
         [15]
         YOUTUBE.COMTHIERRY BAUDET: ”IK WIL GRAAG DAT EUROPA DOMINANT,BLANK EN  CULTUREEL BLIJFT, ZOALS HET IS”[THIERRY BAUDET BIJ HET DEBAT ”DE VLUCHTWEEK”,RADIOZENDER FM, DONDERDAG 17 SEPTEMBER 2015]https://www.youtube.com/watch?v=DpBzt9PyU5wTRANSCRIPTIE[GESPREKSPARTNER]”Wat maakt het uit, als die mensen niet teruggaan?Dat is helemaal niet relevant.[PRESENTRATRICE]”Maar…..”[GESPREKSPARTNER]”Ik erger mij een beetje aan de houding….”[THIERRY BAUDET]”Ik vind het wel relevant!”[PRESENTRATRICE]”Maar Thierry, waarom is….[THIERRY BAUDET]”Omdat ik niet wil, dat Europa Afrikaniseert….”[GESPREKSPARTNER];;”Deze opmerking van Thierry vind ik best wel kwalijk,als je bedenkt, dat 20 procent van migranten, die naar Europakomen, Afrikanen zijn.Dus zo’n complete demonisering van Afrikanen is niet nodig.Tegelijkertijd…..[THIERRY BAUDET]”Ik demoniseer niet, ik zeg wat ik wil, wat ik wenselijk vind enwat ik niet wenselijk vind.En wat ik  niet wenselijk vind, is dat wij veel meer gaan lijkenop delen van de wereld waar heel veel mensen weg willen….”[PRESENTRATRICE]”Je wil zeg maar een bepaald Europees goed.wil je eigenlijkzo houden zoals het is..Op zich mag dat….”’[THIERRY BAUDET]”Ik wil graag, dat Europa dominant, blank en cultureel blijft zoals het is.”EINDE YOUTUBE FILMPJE
         [16]
         YOUTUBE.COMDE ZELFHAAT VAN THIERRY BAUDET
         https://www.youtube.com/watch?v=mt-s0B7mZn0
         TRANSCRIPTIE”Het fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen, dat wijhebben in onze cultuur, die zelfhaat……de Nederlandsebevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkerenvan de wereld, doordat we….er nooit meer een Nederlander zal bestaan,zodat wie wij zijn niet meer gestalte…….heeft allemaal EEN oorzaaken die oorzaak is onze cultuur van zelfhaat.”EINDE YOUTUBE FILMPJE
         [17]
         YOUTUBE.COMDE ZELFHAAT VAN THIERRY BAUDET
         https://www.youtube.com/watch?v=mt-s0B7mZn0
         TRANSCRIPTIE”Het fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen, dat wijhebben in onze cultuur, die zelfhaat……de Nederlandsebevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkerenvan de wereld, doordat we….er nooit meer een Nederlander zal bestaan,zodat wie wij zijn niet meer gestalte…….heeft allemaal EEN oorzaaken die oorzaak is onze cultuur van zelfhaat.”EINDE YOUTUBE FILMPJE
         [18]

         PARLEMENTAIRE MONITORTHIERRY BAUDET: FVD IS HET VLAGGESCHIP VAN DERENAISSANCEVLOOT
         https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vkd4ghrv9dpw?ctx=vjuuhtscjwpn

         Je hoeft de metafysische stellingnames van het Christendom niet te onderschrijven om de wederopstandingsgedachte als toonaangevend motief van onze beschaving te kunnen waarderen. Het idee dat iets dat ‘dood’ was, iets dat achter ons ligt, iets dat voorgoed voorbij was, opnieuw tot bloei kan komen, heeft heel veel voor ons betekend. Zo inspireerde het ons bijvoorbeeld aan het eind van de Middeleeuwen om de klassieke oudheid weer in onze cultuur te incorporeren – in de periode die we aanduiden als de renaissance.

         Waar Mao Zedong het verleden van China heeft willen uitwissen; waar de Communistische revolutie alles wat er daarvoor bestond vernietigde; waar de Islamitische staat vandaag de dag musea met de grond gelijkmaakt – daar kozen wij in het Westen ervoor om alles te onderzoeken en het goede te behouden; om juist voorbij ons eigen begripsveld te kijken naar wat ons kon verrijken.

         Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.

         Hoe verder weg, hoe uitdagender. Xenofobie is ons wezensvreemd – geen enkele andere cultuur op aarde is ooit zo open en pluriform geweest als de onze altijd geweest is, en mede daardoor hebben wij ons, onder deze sterrenhemel, op het schiereiland van Azië, in de delta van continentale riviermondingen, altijd kunnen vernieuwen en ontwikkelen – heeft ons boreaal Europa steeds de bouwstenen gevonden voor kruisbestuiving, nieuwe vonken: wedergeboortes.

         Maar onze openheid staat onder druk. Onze vrije, tolerante, vrijzinnige, nieuwsgierige, humoristische, vrolijke en democratische samenleving verkeert in levensgevaar – is zelfs dodelijk gewond.

         We moeten haar echter niet achterlaten; we moeten niet denken dat wat voorbij is, voor altijd voorbij is: we moeten haar juist in de beste traditie van het Westen, opnieuw tot leven wekken. We moeten een Europese renaissance teweeg brengen.

         Deze grote taak wil Forum voor Democratie samen met anderen op zich nemen. Ik ben vereerd en blij dat we vandaag met zovelen bij elkaar zijn om daar samen een begin mee te maken.

         Misschien stonden we nooit voor een grotere, meer existentiële uitdaging dan nu. Misschien waren de tijden nooit moeilijker dan nu. We zijn in het verleden natuurlijk weleens aangevallen, zelfs veroverd. Het water heeft ons in dit mooie land ook letterlijk weleens aan de lippen gestaan. We hebben glorierijke momenten gekend, maar we hebben ook diepe crises met elkaar meegemaakt in de vele eeuwen van onze gedeelde geschiedenis. En we hebben ons er steeds doorheen geslagen.

         Nu worden we aangevallen door een vijand die we nog niet eerder tegenover ons hebben gehad. Een atypische vijand. Een vijand die ons eigen uniform draagt.

         We worden aangevallen door degenen die ons zouden moeten beschermen.

         Zij die zouden moeten waken over onze integriteit, onze cultuur en onze tradities: zij die een verantwoordelijkheid dragen voor het voortbestaan van de gemeenschap; juist zij, juist deze mensen hebben zich – van binnenuit – tegen ons gekeerd.

         Het Westen lijdt aan een auto-immuunziekte. Een deel van ons organisme – een belangrijk deel: ons afweersysteem, datgene wat ons zou moeten beschermen – heeft zich tegen ons gekeerd. Op elk vlak worden we verzwakt, ondermijnd, overgeleverd.

         Kwaadwillende, agressieve elementen worden ons maatschappelijk lichaam in ongehoorde aantallen binnengeloodst, en de werkelijke toedracht en gevolgen worden verdoezeld. Politierapporten over geweld in AZC’s worden niet in de openbaarheid gebracht. Het openbaar ministerie knijpt een oogje toe wanneer het shariarechtbanken tegenkomt.

         Op universiteiten wordt het vrije woord ingeperkt, het open debat mag niet meer plaatsvinden. Kritiek op Islam, maar ook onderzoek naar de kosten van de massa-immigratie en überhaupt het debat over de botsing van culturen wordt gefrustreerd.

         Al decennia domineert in de internationale betrekkingen een al even zelfdestructieve politiek, waarin Westers gezinde leiders, of in elk geval mensen waarmee we afspraken konden maken – van de Sjah in Perzië tot Assad in Syrië – worden ondermijnd of zelfs ten val gebracht, ten gunste van wat de NPO ‘gematigde rebellen’ noemt: islamisten die vrouwen en homo’s onderdrukken en alle Westerse waarden verachten. Ook sturen onze elites aan op oorlog met Rusland, zonder enige reden, zonder enig belang – terwijl we zoete broodjes bakken met Turkije.

         De controle over ons bestaan wordt ons ondertussen op sluipende wijze steeds verder ontnomen door doortrapte soevereiniteitsoverdrachten naar onpersoonlijke politieke megaprojecten waarin burgers elke democratische controle zijn verloren. Zo werden het afgelopen jaar zelfs de pensioenen in een achternamiddag onder EU-toezicht gesteld. Tegelijkertijd werd elke maand 80 miljard euro geld bijgedrukt door Draghi. Multinationals profiteren van continentale regelgeving maar het MKB zucht onder verstikkende bureaucratie.

         De reden dat al deze zaken kunnen voortduren is dat wij als bevolking vrijwel niets te zeggen hebben. We leven in een schijndemocratie, waarin verschillende politieke spelers tezamen een kartel vormen, en een publieke omroep hebben gecoöpteerd die dagelijks hun schijndebatten uitzendt. Minder dan 10.000 mensen draaien rond in een baantjescarrousel, waarin ze van topfunctie bij de zorgverzekeraars, naar burgemeesterspost, naar bestuursfunctie in de onderwijsraden en bouwend Nederland gaan. De enige kwaliteit van deze kartelleden is hun loyaliteit aan de partijtop, en hun enige activiteit is vergaderen. Vandaar dat overal regels voor zijn en de kosten van de bureaucratie de spuigaten uitlopen. Nog fundamenteler: de dynamiek is uit de samenleving verdwenen. Het partijkartel ligt als een dikke deken over de samenleving en houdt de gelederen gesloten. Als bevolking kunnen we geen kant op. Waar moet je op stemmen als je verandering wil?

         Jarenlang was er geen serieuze optie. Even leek er een lichtpuntje te verschijnen in de donkere nacht van onze ten grave gedragen democratie toen we een campagne voerden voor een referendum. Maar dames en heren, gister zat ik in de rechtszaal voor de meervoudige kamer van de rechtbank Den Haag. Op 6 april gingen 4.2 miljoen Nederlanders naar de stembus. Ruim 61 procent stemde TEGEN.

         En ik zat in de rechtszaal om een uitspraak van de rechter te krijgen over het getreuzel en gepruttel van onze minister-president. Zo ver is het gekomen in ons land: we moeten een rechtszaak voeren om te zorgen dat onze regering zich aan de wet houdt. Alles om de burger buiten spel te houden.

         De nasleep van dat tweede genegeerde referendum, na het eerste genegeerde referendum van 1 juni 2005, heeft ons vanuit Forum voor Democratie doen besluiten dat het noodzakelijk is om een politieke partij te vormen en Den Haag van binnenuit open te breken.

         Als wij met miljoenen naar de stembus gaan om onze stem te laten horen, en zelfs dan wordt er helemaal niets mee gedaan: dan moeten we onze stem zelf gaan terugpakken.

         Dames en heren, het is nooit urgenter geweest dan nu; het is nooit noodzakelijker geweest dan nu, dat mensen van goede wil de handen ineen slaan om de banden met onze tradities te herstellen, om onze kracht te hervinden en nieuwe kruisbestuivingen tot stand te laten komen: om al het goede dat we in de wereld kunnen vinden te verbinden met onze oude wortels en zo het land weer te laten bloeien.

         Wij gaan bouwen. We gaan een partij bouwen met een opleidingsinstituut, lokale afdelingen, een sociaal netwerk. We gaan een nieuwe elite opleiden; we gaan de huidige leiders vervangen en verslaan. Jullie hebben vandaag ons team gezien – fantastische mensen met verschillende discplines, maar allemaal een grote drive om de noodzakelijke veranderingen te realiseren.

         Wij hebben de mensen om de Europese Unie te verslaan; wij hebben concrete oplossingen om de massa-immigratie te stoppen; wij hebben de mensen die de controle over onze grenzen kunnen herstellen en de euromunt te ontvlechten: zodat we weer baas worden over ons eigen land.

         We zullen niet rusten totdat onze democratie is hersteld en het partijkartel is gebroken. We gaan bindende referenda en volksinitiatieven introduceren, open solicitaties voor publieke functies, gekozen burgemeesters en sanering van de partijdige en vooringenomen NPO.

         We gaan opnieuw voorbij onze horizon reiken: we gaan een renaissance teweeg brengen, waarin ons zelfvertrouwen is hersteld, waarin we weer veilig kunnen leven in een vertrouwde omgeving: waarin de democratische rechtsstaat is hersteld en de economische en culturele dynamiek kan terugkeren.

         Dat doen we graag samen met alle andere partijen en bewegingen die ons willen versterken. Forum voor Democratie is het vlaggeschip van de renaissancevloot, en andere schepen kunnen zich bij ons voegen. We willen met iedereen samenwerken. We gaan niet onderling ruziemaken. Maar we gaan ook geen lijstverbindingen aan: we vertrouwen op eigen kracht – eigenlijk zoals Nederland ook weer op eigen kracht zou moeten vertrouwen.

         Dames en Heren, we gaan deze partij van de grond krijgen, we gaan op deze rots onze zuil bouwen, we gaan ons land terugveroveren en onze democratie herstellen – WE PAKKEN ONZE STEM TERUG op 15 maart!

         EINDE BERICHT PARLEMENTAIRE MONITOR

         ZIE OOK

         ”Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.Hoe verder weg, hoe uitdagender. Xenofobie is ons wezensvreemd – geen enkele andere cultuur op aarde is ooit zo open en pluriform geweest als de onze altijd geweest is, en mede daardoor hebben wij ons, onder deze sterrenhemel, op het schiereiland van Azië, in de delta van continentale riviermondingen, altijd kunnen vernieuwen en ontwikkelen – heeft ons boreaal Europa steeds de bouwstenen gevonden voor kruisbestuiving, nieuwe vonken: wedergeboortes.”
         THIERRY BAUDET: FVD IS HET VLAGGESCHIP VAN DE RENASSANCEVLOOT15 JANUARI 2017
         https://forumvoordemocratie.nl /actueel/toespraak-thierry-bau det-fvd-alv-2017
         TEKST

         Je hoeft de metafysische stellingnames van het Christendom niet te onderschrijven om de wederopstandingsgedachte als toonaangevend motief van onze beschaving te kunnen waarderen. Het idee dat iets dat ‘dood’ was, iets dat achter ons ligt, iets dat voorgoed voorbij was, opnieuw tot bloei kan komen, heeft heel veel voor ons betekend. Zo inspireerde het ons bijvoorbeeld aan het eind van de Middeleeuwen om de klassieke oudheid weer in onze cultuur te incorporeren – in de periode die we aanduiden als de renaissance.

         Waar Mao Zedong het verleden van China heeft willen uitwissen; waar de Communistische revolutie alles wat er daarvoor bestond vernietigde; waar de Islamitische staat vandaag de dag musea met de grond gelijkmaakt – daar kozen wij in het Westen ervoor om alles te onderzoeken en het goede te behouden; om juist voorbij ons eigen begripsveld te kijken naar wat ons kon verrijken.

         Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.

         Hoe verder weg, hoe uitdagender. Xenofobie is ons wezensvreemd – geen enkele andere cultuur op aarde is ooit zo open en pluriform geweest als de onze altijd geweest is, en mede daardoor hebben wij ons, onder deze sterrenhemel, op het schiereiland van Azië, in de delta van continentale riviermondingen, altijd kunnen vernieuwen en ontwikkelen – heeft ons boreaal Europa steeds de bouwstenen gevonden voor kruisbestuiving, nieuwe vonken: wedergeboortes.

         Maar onze openheid staat onder druk. Onze vrije, tolerante, vrijzinnige, nieuwsgierige, humoristische, vrolijke en democratische samenleving verkeert in levensgevaar – is zelfs dodelijk gewond.

         We moeten haar echter niet achterlaten; we moeten niet denken dat wat voorbij is, voor altijd voorbij is: we moeten haar juist in de beste traditie van het Westen, opnieuw tot leven wekken. We moeten een Europese renaissance teweeg brengen.

         Deze grote taak wil Forum voor Democratie samen met anderen op zich nemen. Ik ben vereerd en blij dat we vandaag met zovelen bij elkaar zijn om daar samen een begin mee te maken.

         Misschien stonden we nooit voor een grotere, meer existentiële uitdaging dan nu. Misschien waren de tijden nooit moeilijker dan nu. We zijn in het verleden natuurlijk weleens aangevallen, zelfs veroverd. Het water heeft ons in dit mooie land ook letterlijk weleens aan de lippen gestaan. We hebben glorierijke momenten gekend, maar we hebben ook diepe crises met elkaar meegemaakt in de vele eeuwen van onze gedeelde geschiedenis. En we hebben ons er steeds doorheen geslagen.

         Nu worden we aangevallen door een vijand die we nog niet eerder tegenover ons hebben gehad. Een atypische vijand. Een vijand die ons eigen uniform draagt.

         We worden aangevallen door degenen die ons zouden moeten beschermen.

         Zij die zouden moeten waken over onze integriteit, onze cultuur en onze tradities: zij die een verantwoordelijkheid dragen voor het voortbestaan van de gemeenschap; juist zij, juist deze mensen hebben zich – van binnenuit – tegen ons gekeerd.

         Het Westen lijdt aan een auto-immuunziekte. Een deel van ons organisme – een belangrijk deel: ons afweersysteem, datgene wat ons zou moeten beschermen – heeft zich tegen ons gekeerd. Op elk vlak worden we verzwakt, ondermijnd, overgeleverd.

         Kwaadwillende, agressieve elementen worden ons maatschappelijk lichaam in ongehoorde aantallen binnengeloodst, en de werkelijke toedracht en gevolgen worden verdoezeld. Politierapporten over geweld in AZC’s worden niet in de openbaarheid gebracht. Het openbaar ministerie knijpt een oogje toe wanneer het shariarechtbanken tegenkomt.

         Op universiteiten wordt het vrije woord ingeperkt, het open debat mag niet meer plaatsvinden. Kritiek op Islam, maar ook onderzoek naar de kosten van de massa-immigratie en überhaupt het debat over de botsing van culturen wordt gefrustreerd.

         Al decennia domineert in de internationale betrekkingen een al even zelfdestructieve politiek, waarin Westers gezinde leiders, of in elk geval mensen waarmee we afspraken konden maken – van de Sjah in Perzië tot Assad in Syrië – worden ondermijnd of zelfs ten val gebracht, ten gunste van wat de NPO ‘gematigde rebellen’ noemt: islamisten die vrouwen en homo’s onderdrukken en alle Westerse waarden verachten. Ook sturen onze elites aan op oorlog met Rusland, zonder enige reden, zonder enig belang – terwijl we zoete broodjes bakken met Turkije.

         De controle over ons bestaan wordt ons ondertussen op sluipende wijze steeds verder ontnomen door doortrapte soevereiniteitsoverdrachten naar onpersoonlijke politieke megaprojecten waarin burgers elke democratische controle zijn verloren. Zo werden het afgelopen jaar zelfs de pensioenen in een achternamiddag onder EU-toezicht gesteld. Tegelijkertijd werd elke maand 80 miljard euro geld bijgedrukt door Draghi. Multinationals profiteren van continentale regelgeving maar het MKB zucht onder verstikkende bureaucratie.

         De reden dat al deze zaken kunnen voortduren is dat wij als bevolking vrijwel niets te zeggen hebben. We leven in een schijndemocratie, waarin verschillende politieke spelers tezamen een kartel vormen, en een publieke omroep hebben gecoöpteerd die dagelijks hun schijndebatten uitzendt. Minder dan 10.000 mensen draaien rond in een baantjescarrousel, waarin ze van topfunctie bij de zorgverzekeraars, naar burgemeesterspost, naar bestuursfunctie in de onderwijsraden en bouwend Nederland gaan. De enige kwaliteit van deze kartelleden is hun loyaliteit aan de partijtop, en hun enige activiteit is vergaderen. Vandaar dat overal regels voor zijn en de kosten van de bureaucratie de spuigaten uitlopen. Nog fundamenteler: de dynamiek is uit de samenleving verdwenen. Het partijkartel ligt als een dikke deken over de samenleving en houdt de gelederen gesloten. Als bevolking kunnen we geen kant op. Waar moet je op stemmen als je verandering wil?

         Jarenlang was er geen serieuze optie. Even leek er een lichtpuntje te verschijnen in de donkere nacht van onze ten grave gedragen democratie toen we een campagne voerden voor een referendum. Maar dames en heren, gister zat ik in de rechtszaal voor de meervoudige kamer van de rechtbank Den Haag. Op 6 april gingen 4.2 miljoen Nederlanders naar de stembus. Ruim 61 procent stemde TEGEN.

         En ik zat in de rechtszaal om een uitspraak van de rechter te krijgen over het getreuzel en gepruttel van onze minister-president. Zo ver is het gekomen in ons land: we moeten een rechtszaak voeren om te zorgen dat onze regering zich aan de wet houdt. Alles om de burger buiten spel te houden.

         De nasleep van dat tweede genegeerde referendum, na het eerste genegeerde referendum van 1 juni 2005, heeft ons vanuit Forum voor Democratie doen besluiten dat het noodzakelijk is om een politieke partij te vormen en Den Haag van binnenuit open te breken.

         Als wij met miljoenen naar de stembus gaan om onze stem te laten horen, en zelfs dan wordt er helemaal niets mee gedaan: dan moeten we onze stem zelf gaan terugpakken.

         Dames en heren, het is nooit urgenter geweest dan nu; het is nooit noodzakelijker geweest dan nu, dat mensen van goede wil de handen ineen slaan om de banden met onze tradities te herstellen, om onze kracht te hervinden en nieuwe kruisbestuivingen tot stand te laten komen: om al het goede dat we in de wereld kunnen vinden te verbinden met onze oude wortels en zo het land weer te laten bloeien.

         Wij gaan bouwen. We gaan een partij bouwen met een opleidingsinstituut, lokale afdelingen, een sociaal netwerk. We gaan een nieuwe elite opleiden; we gaan de huidige leiders vervangen en verslaan. Jullie hebben vandaag ons team gezien – fantastische mensen met verschillende discplines, maar allemaal een grote drive om de noodzakelijke veranderingen te realiseren.

         Wij hebben de mensen om de Europese Unie te verslaan; wij hebben concrete oplossingen om de massa-immigratie te stoppen; wij hebben de mensen die de controle over onze grenzen kunnen herstellen en de euromunt te ontvlechten: zodat we weer baas worden over ons eigen land.

         We zullen niet rusten totdat onze democratie is hersteld en het partijkartel is gebroken. We gaan bindende referenda en volksinitiatieven introduceren, open solicitaties voor publieke functies, gekozen burgemeesters en sanering van de partijdige en vooringenomen NPO.

         We gaan opnieuw voorbij onze horizon reiken: we gaan een renaissance teweeg brengen, waarin ons zelfvertrouwen is hersteld, waarin we weer veilig kunnen leven in een vertrouwde omgeving: waarin de democratische rechtsstaat is hersteld en de economische en culturele dynamiek kan terugkeren.

         Dat doen we graag samen met alle andere partijen en bewegingen die ons willen versterken. Forum voor Democratie is het vlaggeschip van de renaissancevloot, en andere schepen kunnen zich bij ons voegen. We willen met iedereen samenwerken. We gaan niet onderling ruziemaken. Maar we gaan ook geen lijstverbindingen aan: we vertrouwen op eigen kracht – eigenlijk zoals Nederland ook weer op eigen kracht zou moeten vertrouwen.

         Dames en Heren, we gaan deze partij van de grond krijgen, we gaan op deze rots onze zuil bouwen, we gaan ons land terugveroveren en onze democratie herstellen – WE PAKKEN ONZE STEM TERUG op 15 maart!THIERRY BAUDET: FVD IS HET VLAGGESCHIP VAN DE RENASSANCEVLOOT15 JANUARI 2017https://forumvoordemocratie.nl /actueel/toespraak-thierry-bau det-fvd-alv-2017

         [19]
         ”Nederland kende de afgelopen decennia een stelselmatig veel te hoge instroom van kansarme immigranten en asielzoekers uit niet-Westerse landen.”
         FORUM VOOR DEMOCRATIE

         AANPAKKEN MIGRATIE
         https://www.fvd.nl/aanpakken-immigratie

         [20]

         FORUM VOOR DEMOCRATIEAANPAKKEN MIGRATIE
         https://www.fvd.nl/aanpakken-immigratie

         Aanpakken immigratie

         Nederland kende de afgelopen decennia een stelselmatig veel te hoge instroom van kansarme immigranten en asielzoekers uit niet-Westerse landen. Dat heeft enorme impact op onze samenleving. Het zet onze welvaart onder druk, holt onze verzorgingsstaat uit, leidt tot verloedering van ons onderwijs, tot onveiligheid op straat en het ondermijnt onze culturele identiteit. Voortzetting van dit beleid zou ertoe leiden dat in 2050 tot 40% procent van de Nederlandse bevolking allochtoon is. De kosten van dit beleid zijn astronomisch: over 1995-2019 gemiddeld ca. € 19 miljard per jaar. Totaal € 469 miljard. Immigratie uit niet-westerse regio’s (Afrika, Midden-Oosten) kost Nederland gemiddeld € 400.000 tot € 600.000 per immigrant. Dit is niet houdbaar en moet stoppen.

         Wij willen als uitgangspunt van immigratie: de toegevoegde waarde voor Nederland. Naar Australisch model. We bepalen zelf hoeveel mensen we toelaten en wie dat zijn. Daarbij speelt culturele compatibiliteit met de Nederlandse samenleving een doorslaggevende rol.

         Waar integratie niet lukt, is remigratie de oplossing. De bestaande remigratieregeling moet worden uitgebreid en aantrekkelijker gemaakt. Het uitgangspunt van asielbeleid wordt opvang in de regio. De mogelijkheid om eerst naar Nederland te komen en hier vervolgens asiel aan te vragen, vervalt. Men kan buiten Nederland asiel aanvragen en daar een besluit afwachten. Statushouders die zich momenteel in Nederland bevinden, krijgen hooguit tijdelijke opvang gericht op terugkeer naar het land van herkomst. En dus geen (semi) automatische verblijfsvergunning. Asielzoekers krijgen geen voorrang meer op sociale huurwoningen. De toegang tot sociale voorzieningen, zoals een uitkering, stopt.

         De asielindustrie rondom instroom, opvang en verblijf van asielzoekers moet worden ontmanteld. Asieladvocaten stapelen procedures om verblijf te rekken, rekening houdend met een generaal pardon. In 2019 keerde de IND hen € 70 miljoen aan dwangsommen uit. De beslistermijn in asielzaken moet daarom worden ingeperkt. Dwangsommen worden onmogelijk en de beroepsmogelijkheid wordt teruggebracht naar maximaal één instantie, waarbij feiten en omstandigheden in beroep niet meer gewijzigd kunnen worden. Gesubsidieerde asielrechtshulp moet stoppen.

         Illegaliteit wordt strafbaar. In Nederland verblijven naar schatting circa 150.000 illegalen, onder wie uitgeprocedeerde asielzoekers die weigeren ons land te verlaten. In gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht wordt illegaal verblijf zelfs aangemoedigd door middel van bed-bad-brood regelingen. Ook dit moet stoppen. Illegalen dienen te worden opgespoord, vervolgd en uitgezet.

         Wij willen:

         1. Immigratiebeleid naar Australisch model: zelf beslissen wie hierheen komt en blijft. Culturele compatibiliteit met de Nederlandse samenleving staat voorop.
         2. Invoering GreenCard-systeem naar Amerikaans model voor tijdelijke arbeidsmigranten.
         3. Asielbeleid met als uitgangspunt opvang in de regio en terugkeer naar het land van herkomst. De mogelijkheid om op Nederlands grondgebied asiel aan te vragen vervalt.
         4. Een succesvolle asielaanvraag leidt niet meer (semi-)automatisch tot permanente verblijfsvergunning. Een permanente verblijfsvergunning leidt niet meer (semi-)automatisch tot aanspraak op Nederlandse nationaliteit.
         5. Bevorderen van remigratie.
         6. Ontmantelen asielindustrie: stop gratis rechtshulp kansloze asielprocedures en dwangsommen.
         7. Illegaliteit wordt strafbaar. Gevolgd door actief opsporings- en uitzetbeleid.
         8. Ontnemen Nederlandse paspoort aan dubbele paspoorthouders bij (ernstige) misdrijven.
         9. Opzeggen internationale verdragen die eigen immigratie- en asielbeleid beperken.
         10. Opzeggen Verdrag van Schengen, herinvoering grenscontroles.
         11. We voeren naar Israëlisch model een ‘Recht op Terugkeer’ in. Nederlandse emigranten naar de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland enz. en hun nazaten komen in aanmerking voor een Nederlandse verblijfsvergunning. Ook Afrikaners die zich in Zuid-Afrika onveilig weten, zijn welkom om van deze regeling gebruik te maken.

         EINDE BERICHT

         [21]
         AMNESTY INTERNATIONALAUSTRALIA: APPALING ABUSE, NEGLECT OF REFUGEES ON NAARU2 AUGUST 2016
         https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/08/australia-abuse-neglect-of-refugees-on-nauru/

         Around 1,200 men, women, and children who sought refuge in Australia and were forcibly transferred to the remote Pacific island nation of Nauru suffer severe abuse, inhumane treatment, and neglect, Human Rights Watch and Amnesty International said today.

         The Australian government’s failure to address serious abuses appears to be a deliberate policy to deter further asylum seekers from arriving in the country by boat. Refugees and asylum seekers on Nauru, most of whom have been held there for three years, routinely face neglect by health workers and other service providers who have been hired by the Australian government, as well as frequent unpunished assaults by local Nauruans.

         They endure unnecessary delays and at times denial of medical care, even for life-threatening conditions. Many have dire mental health problems and suffer overwhelming despair—self-harm and suicide attempts are frequent. All face prolonged uncertainty about their future.Few other countries go to such lengths to deliberately inflict suffering on people seeking safety and freedom. 

         Anna Neistat, Senior Director for Research at Amnesty International

          “Australia’s policy of exiling asylum seekers who arrive by boat is cruel in the extreme,” said Anna Neistat, Senior Director for Research at Amnesty International, who conducted the investigation on the island for the organization.

         “Few other countries go to such lengths to deliberately inflict suffering on people seeking safety and freedom.”

         Australian authorities are well aware of the abuses on Nauru. The Australian Human Rights Commission (AHRC), the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), a Senate Select Committee, and a government-appointed independent expert have each highlighted many of these practices, and called on the government to change them.

         A matter of policy

         The Australian government’s persistent failure to address abuses committed under its authority on Nauru strongly suggests that they are adopted or condoned as a matter of policy.

         By forcibly transferring refugees and people seeking asylum to Nauru, detaining them for prolonged periods in inhuman conditions, denying them appropriate medical care, and in other ways structuring its operations so that many experience a serious degradation of their mental health, the Australian government has violated the rights to be free from torture and other ill-treatment, and from arbitrary detention, as well as other fundamental protections, Human Rights Watch and Amnesty International said.

         “Australia’s atrocious treatment of the refugees on Nauru over the past three years has taken an enormous toll on their well-being,” said Michael Bochenek, Senior Counsel on Children’s Rights at Human Rights Watch, who conducted the investigation on the island for the organization.

         “Driving adult and even child refugees to the breaking point with sustained abuse appears to be one of Australia’s aims on Nauru.”

         Australia and Nauru impose strict secrecy on the processing of asylum seekers on Nauru and refuse most requests to visit from journalists or researchers. Nevertheless, an Amnesty International researcher and a Human Rights Watch researcher were able to enter Nauru legally and remain for a total of 12 days in July 2016. They were not asked about their organizational affiliations when they completed entry formalities.

         They interviewed 84 refugees and asylum seekers from Iran, Iraq, Pakistan, Somalia, Bangladesh, Kuwait, and Afghanistan, including stateless Kurds who had been living in Iran or Iraq. Twenty-nine were women. Five were girls, and four were boys. The researchers also interviewed several service providers, who agreed to share information despite risking prosecution for providing information.

         Nauru, a tiny, impoverished island of 21 square kilometres, or eight square miles, is smaller than Melbourne’s airport. The population is 10,000. The island’s interior, devastated by 40 years of phosphate mining, is mostly uninhabitable and uncultivable. Employment opportunities are scarce, and basic services, such as health and education, are largely inadequate.

         Australia has been forcibly transferring families with children, unaccompanied children, and single men and women to Nauru since September 2012 under Memorandums of Understanding between the two countries. Australia agreed to cover all costs associated with the offshore detention and processing of the asylum seekers and refugees.

         The Australian government spent 415 million Australian dollars (US$314 million) on its Nauru operations in the fiscal year ending on April 30, 2015, nearly $350,000 for each person held on the island in that year alone.

         Appalling conditions

         Those transferred to Nauru initially spent a year or more housed in cramped vinyl tents in a detention facility called the “Regional Processing Centre” (RPC), with temperatures indoors regularly reaching 45 to 50 degrees Celsius (113 to 122 degrees Fahrenheit), and torrential rains and flooding.

         Refugees and asylum seekers described conditions in these detention camps as “prison-like,” with regular searches of their tents by the guards, confiscation of “prohibited” items—including food and sewing needles—two-minute showers, and filthy toilets.

         The RPC is run by a private company hired by the Australian government, which has effective control of the facility and is responsible for ensuring the health and welfare of the asylum seekers detained there. 

         Australia shares responsibility with Nauru for human rights violations committed against the refugees and asylum seekers.Those the Australian and Nauru governments recognize as refugees are generally provided accommodation in open camps or other housing throughout the island.

         Families are generally assigned prefabricated units or converted containers, and single men are placed in rooms with space only for a bed and a small shelf. About one-third of the 1,200 refugees and asylum seekers on Nauru remain in the tents, people interviewed said.Driving adult and even child refugees to the breaking point with sustained abuse appears to be one of Australia’s aims on Nauru. 

         Michael Bochenek, Senior Counsel on Children’s Rights at Human Rights Watch

         Since October 2015 Nauru has allowed asylum seekers greater freedom of movement around the island, a step widely interpreted as a response to litigation in Australia challenging the lawfulness of asylum seekers’ detention. But those who remain in the tents are still subject to curfews, may not bring smartphones into the centre, are monitored by guards, and face other restrictions on their liberty.

         Prolonged detention in appalling conditions exacerbated the trauma many had suffered from persecution in their home countries and the abuses and other hazards they faced on their journeys to Australia, as the Australian Human Rights Commission and UNHCR, among others, have found.

         Refugees and asylum seekers interviewed said they have developed severe anxiety, inability to sleep, mood swings, prolonged depression, and short-term memory loss on the island. Children have begun to wet their beds, suffered from nightmares, and engaged in disruptive and other troubling behavior. Adults and children spoke openly of having wanted to end their lives. However, refugees on Nauru do not receive adequate support or mental health treatment.

         The standard of medical care for refugees and asylum seekers on Nauru is also poor. Medical equipment is rudimentary, and specialist medical attention is not regularly available. Dental services are largely limited to tooth extraction.

         Refugees and asylum seekers described long delays on seeing specialists for serious conditions or for being transferred to medical facilities outside Nauru for care not available there. Under new policies, those transferred to Australia for care must go without their family members in most cases, an apparent attempt to force them to return to Nauru.

         When Amnesty International and Human Rights Watch put these concerns about medical care to International Health and Medical Services, the company hired by the Australian government to provide medical services on Nauru, senior staff denied that care was poor.

         The physical safety of those held on Nauru is a serious concern, Human Rights Watch and Amnesty International said. Many asylum seekers had been beaten and robbed. Every woman interviewed said she could not go out alone. Interviewees said that local police made little or no effort to investigate attacks against them.

         Children who attend local schools described frequent bullying and harassment from Nauruan students, who tell them to go back to their home countries. Many have stopped attending classes altogether. Some refugees and asylum seekers said that the abuses they endured gave them little option but to accept or request return to countries where they face a real risk of persecution or other serious harm.

         The Australian government should immediately resettle the refugees in Australia and close the Nauru offshore processing centre. While refugees and asylum seekers remain on Nauru, Australia should ensure that they receive quality medical and mental health care. Nauru should allow independent human rights monitors and journalists access to the island, and Australia should do likewise for its “processing centres” for asylum seekers.

         ADDITIONAL BACKGROUND AND TESTIMONIES

         A wall of secrecy

         The Australian government’s offshore operation on Nauru is surrounded by a wall of secrecy, with both Australia and Nauru going to great lengths to prevent the flow of information off the island. Service providers and others who work on the island face criminal charges and civil penalties under Australian law if they disclose information about conditions for asylum seekers and refugees held offshore. Nauru has banned Facebook on the island and has enacted vaguely worded laws against threats to public order that legal experts fear could be used to criminalize protests by refugees and asylum seekers.

         Journalists in particular face severe restrictions on entry, with an $8,000 non-refundable visa fee and a protracted application process. Nauru has granted visas to just two media outlets since January 2014. Other requests have been rebuffed or met with no response. UN officials have been denied entry or in some cases have concluded that a visit would be impractical due to severe limitations on their access. 

         Attacks, sexual violence, and impunity

         Every refugee and asylum seeker interviewed reported intimidation, harassment, or violence directed at them or family members by Nauruans acting alone or in groups. They said the assailants cursed and spat on them, threw bottles and stones, swerved vehicles in their direction as they walked or rode on motorbikes, or broke their windows or destroyed other property.Human Rights Watch and Amnesty International documented cases in which Nauruans, alone or in groups, assaulted and robbed refugees and asylum seekers, sometimes at knifepoint, during daylight or in the evening. In all, more than 20 of those interviewed said they had been attacked by Nauruans.A refugee from Bangladesh suffered serious head trauma in May when a Nauruan man threw a large rock at him, kicked the refugee off his motorbike, and beat him after he fell. A Somali woman reported that several Nauruan men attacked her husband in March, hitting him on the head with a machete. The following night, a group of Nauruans tried to break into the family’s housing. A Somali man said a Nauruan man robbed him when he attempted to hitchhike to a store.Many others spoke of being attacked by Nauruan men, who stole their money, mobile phones, and motorbikes, as the refugees went to work or bought food. A service provider confirmed that such assaults happen “several times a week, especially over the weekend.”As a result, refugees and asylum seekers said they were afraid to leave their accommodations, particularly at night. Women said they almost never left the camps and then only in groups, or with male companions.Six women described sexual assault or harassment, including groping, touching, explicit threats, demands for sex, and attempted rape. One woman said that on two occasions Nauruan men tried to drive her to the jungle when she was catching a ride with them, clearly intending to rape her. She also said that at one point she got a job at a shop on the island but had to quit after the first day because other employees kept touching her.

         One young woman said she married for protection after being released into the community:

         “After I left the camp, I felt very unsafe, I could not go out. I decided to marry a man who is 15 years older, just to have protection. If you are alone, everything is a struggle. At least he could go shopping or accompany me. Now he is in the hospital and I have to rely on my case manager if I need to go out of the house.”After I left the camp, I felt very unsafe, I could not go out. I decided to marry a man who is 15 years older, just to have protection. If you are alone, everything is a struggle. At least he could go shopping or accompany me. Now he is in the hospital and I have to rely on my case manager if I need to go out of the house. 

         A young woman who married for protection after being released into the community.


         Another woman said:

         “We are always scared, all the time. I am always checking the door to see if it is locked. We can’t go out alone. A lot of times, some Nauruans get drunk and come near the entrance by the road and shout at us.”

         Refugees and asylum seekers said that Nauruan police disregard their complaints and sometimes discourage them from filing reports. Police have dismissed some complaints as “made for media exposure only,” a news report said. Several refugees provided Human Rights Watch and Amnesty International with copies of reports they filed with local police following the attacks, saying that police had done nothing to investigate or apprehend the attackers, even if the victims were able to identify them. Service providers, who said they often have to accompany refugees to file police reports, confirmed these statements.

         Nauru’s former chief justice, Geoffrey Ames, QC, testified before an Australian Senate Select Committee in July 2015 that “there is a serious question about [police] independence and about their willingness to investigate allegations against Nauruans who are charged with assaults of non-Nauruans.” (Ames, an Australian national, was forced out of office after Nauruan authorities revoked his visa in January 2014.)

         Medical care

         International Health and Medical Services (IHMS), a company hired by the Australian government, is the main health service provider for refugees and asylum seekers. Some of its staff have publicly condemned the appalling treatment of refugees on Nauru, raising concerns about the company’s operations there. Specialized medical equipment and staff are not available on Nauru; Nauruans who require more than basic medical care are sent to Australia or Fiji. Refugees and asylum seekers reported that the hospital lacks even basic supplies, such as bandages or sterile gloves.

         Refugees and asylum seekers reported that both the IHMS medical staff and Nauru’s hospital often refuse to take their complaints seriously, and in most cases reported to Human Rights Watch and Amnesty International prescribe nothing but painkillers. Some of those interviewed said that they had developed serious medical problems in Nauru and that they had received virtually no specialized medical attention. They had heart and kidney diseases, diabetes accompanied by weight loss and rapidly deteriorating eyesight, and back problems leading to reduced mobility, among other conditions. When Amnesty International and Human Rights Watch raised these concerns with senior IHMS staff in Australia, they “strongly refuted” allegations of poor quality medical care.

         Parents were particularly critical of services available to women during pregnancy and childbirth and said that newborns suffered from persistent infections and other medical conditions.

         An asylum seeker described conditions while his wife was in labour:

         “I saw my wife lying under the bed. The bed didn’t have a mattress. . . . I saw the nurse, an Australian nurse, playing on her tablet. My wife was crying. I said, ‘Please do something for my wife. This is like a jail, not a delivery room.’ The bathroom didn’t have tissue or handwashing liquid. I went out to buy handwashing liquid and rolls of tissue.”I saw my wife lying under the bed. The bed didn’t have a mattress. . . . I saw the nurse, an Australian nurse, playing on her tablet. My wife was crying. I said, ‘Please do something for my wife. This is like a jail, not a delivery room.’ The bathroom didn’t have tissue or handwashing liquid. I went out to buy handwashing liquid and rolls of tissue. 

         An asylum seeker whose wife went into labour


         Because they cannot leave the island without authorization, they are completely dependent on the Australian authorities and service providers to arrange for them to be transferred to medical facilities outside Nauru. Interviewees described long delays while suffering with serious conditions, without any information, before eventually being transferred to hospitals in Papua New Guinea or Australia for tests or surgery.

         One father said:

         “My son has kidney problems. We have been visiting IHMS for two years now, and they keep promising he would see a regular doctor, but it hasn’t happened. They just take tests, but do not prescribe any treatment. My daughter has been having such problems with her eyesight that she cannot see the blackboard in school and has to ask her classmates for help—but there is no way to get glasses, or even get her eyesight properly tested here.”

         A young man with diabetes said that after he lost 27 kilogrammes (60 pounds), he went to the IHMS manager. The manager told him that such weight loss is “normal” and that he only would be “moderately worried” if the weight loss continued. The family recorded the conversation on a mobile phone and provided a copy to researchers.

         A young woman who had been forced to undergo genital mutilation in her home country said that as a result, she was experiencing severe pain and was not able to have sexual intercourse. She has received no treatment for her condition in her time on Nauru. She said:

         “For five months, they just kept referring me to a mental health specialist. I had no idea what was wrong with me, and just kept blaming myself for everything. I’ve been able to see a gynecologist a few times since, but there is nothing they can do here for my condition, and for a year and [a] half now they keep telling me that I need to be transferred for treatment, but so far it has not happened.”

         Refugees and asylum seekers reported multiple situations in which they tried calling an ambulance when their friends or family members needed urgent help, but the hospital refused to send one. A service provider confirmed these accounts:

         “When people call [an] ambulance, or even when we call, they sometimes come, and sometimes not, sometimes in 20 minutes and sometimes in 3 hours. But we are also not allowed to call ambulances for our clients, or transport them to the hospital in our vehicles—because it is considered ‘advocacy’, and we are supposed to help our clients be ‘independent’. We often have people discharged while they are still sick, sometimes half-conscious; once a patient still had needles in the hands. We are not allowed to ask the hospital why they are being discharged, or what medication they’ve been prescribed, or for their medical records.”

         Even getting a pair of glasses can be an ordeal—one woman reported that she waited nine months for her prescription to be filled from Australia. 

         Denial of access to medical records

         At least five refugees and asylum seekers reported that their personal requests for their medical records have been denied or have yielded partial records—lacking information on surgery they had undergone, for example. In some instances, they received pages that were blank except for their name and age and the doctor’s initials.

         In several of the cases Human Rights Watch and Amnesty International reviewed, doctors made written requests in medical reports for overseas treatment for refugees and asylum seekers because the hospital lacked the necessary expertise or equipment. Those referred for overseas treatment may wait for months before they are transferred.

         Medical transfers to Australia, Papua New Guinea

         Medical transfers are frequently carried out with little notice, often separating family members. In one case, a man was told that his wife would need prolonged specialized treatment for her mental health condition, which they asked him to authorize without giving him any information about when she would be transferred:


         “The next thing I heard was, ‘Oh, we sent your wife to Australia on an emergency flight’. That was the next day. My son took it very bad. He was in shock. He wasn’t able to say goodbye to his mother. [On arrival in Australia] my wife woke up, and she didn’t have any information; she didn’t even know she was in Australia. . . .

         “I am really worried about my son. For the last 40 days, he hasn’t left his room. He had a special relationship with his mother. Now he doesn’t talk. He’s very angry, and he doesn’t talk. I can’t control his behaviour. Everything has changed about him.”

         His 13-year-old son was having nightmares, had begun wetting his bed, and was hostile to and refused to interact with anybody other than his father, the man said.

         Returns to Nauru following medical care in Australia are even more abrupt, and are sometimes carried out in a deeply humiliating and traumatizing way. A man who had been in Brisbane with his wife while she gave birth said:

         “They handcuffed my wife and me and said we had to go back to Nauru. My wife wasn’t ready. She wasn’t dressed. She was sleeping. It was not good. Why did they need to do it like this? If we have to go back to Nauru, that’s not a big deal. Why early in the morning, and with handcuffs? They took us from the room at 7am and took the baby from us. We didn’t see the baby until after 7pm”They handcuffed my wife and me and said we had to go back to Nauru. My wife wasn’t ready. She wasn’t dressed. She was sleeping. It was not good. Why did they need to do it like this? If we have to go back to Nauru, that’s not a big deal. Why early in the morning, and with handcuffs? They took us from the room at 7am and took the baby from us. We didn’t see the baby until after 7pm. 

         A man who was returned from Brisbane to Nauru after his wife gave birth

         In another case, a woman said:

         “I was sound asleep, and the door was locked. Suddenly there was an officer in front of my face, with a camera. He said, ‘Wake up!’ I couldn’t move. I didn’t know where I was. There was an officer on each side of me holding my arms, and more officers behind me. My legs were shaking. My heart was pounding. I lost my footing, but they dragged me into a room. They didn’t even allow me to put on my glasses. They didn’t care about what the doctor had to say. They put me on the airplane. I’m still scared. When I try to sleep, I’m still remembering this.”I was sound asleep, and the door was locked. Suddenly there was an officer in front of my face, with a camera. He said, ‘Wake up!’ I couldn’t move. I didn’t know where I was. There was an officer on each side of me holding my arms, and more officers behind me. My legs were shaking. My heart was pounding. 

         A woman who was in Australia for medical treatment


         Some said they were brought back to Nauru even though doctors had advised immigration authorities that they should not travel in their condition.

         Others described having serious chronic conditions requiring transfers for treatment, which has sometimes been cut short by their forcible return to Nauru. In one such case, a young woman who developed lumps in her breasts, throat, and uterus and was also diagnosed with ulcers, said that she was sent for treatment first to Australia and later to Papua New Guinea:

         “When I was in Australia, my doctor told immigration that I needed surgery for my breasts, but they still sent me back. My problems deteriorated, and a year later sent me to Papua New Guinea for endoscopy and colonoscopy, but then returned me again. They gave me some pills, but they are not working, and I am in constant pain and cannot eat anything.”

         In another case, a man who suffered a heart attack after a year on the island was eventually sent to Australia, where he stayed for four months:

         “When they came to take me back to Nauru, IHMS people were there, and I tried to plead with them and the security, but they just took me and my family. I was scared, because the doctors found a blood clot in my heart, and clogged arteries, and said it was very dangerous. When I arrived, an IHMS doctor saw my file and said, ‘I cannot be responsible for you, they should not have sent you back’. I had another heart attack since, and the doctors keep saying that they cannot do anything here, that I need professional treatment and a proper hospital.”

         When Amnesty International and Human Rights Watch asked IHMS if they had any medical concerns about the timing and manner of transfers, senior medical staff replied that the organizations would have to ask the Australian Department of Immigration about this issue.

         Beginning in February 2016, Australian immigration authorities have insisted on medical transfers to Papua New Guinea rather than Australia, service providers said. In cases in which the transfer to Australia is still deemed necessary, Australian immigration officials usually authorize transfer of the patient alone. Service providers said that this new practice was introduced after lawyers in Australia were successful in preventing the returns of some of the refugees to Nauru following medical treatment. “Now that their families remain on the island, they have no choice but to return,” one said. 

         Mental health

         Refugees and asylum seekers suffering psychological trauma and severe mental health conditions do not receive adequate support or treatment. Only two types of mental health services are available. International Health and Medical Services (IHMS), the private contractor hired by the Australian government which is the main health service provider for refugees and asylum seekers, appears to make heavy use of strong sedative and anti-psychotic medication—for children as well as adults—to address mental health issues. Refugees and asylum seekers said that these medications have severe side effects but provide little relief. IHMS senior staff in Australia “strongly refuted” allegations of poor quality care, including the charge that prescriptions were inappropriate, when Amnesty International and Human Rights Watch spoke with them in advance of publication.

         Another agency, Offshore Service for Survivors of Torture and Trauma (OSSTT), officially deals only with previous trauma.

         Families can wait for months to have their children seen by a visiting specialist. 

         Nearly all interviewees reported mental health issues of some kind—high levels of anxiety, trouble sleeping, mood swings, and feelings of listlessness and despondency were most commonly mentioned—that they said began when they were transferred to Nauru. In many cases, the consequences appeared to be severe—they repeatedly self-harmed, cutting their hands or banging their heads against the wall, did not speak to anybody for months, did not recognize their relatives, and stayed in bed for weeks, refusing to go outside or take showers. One woman told researchers that during her time on Nauru she had begun to wash her hands compulsively, hundreds of times a day.

         Family members said that children also began to wet their beds, suffer nightmares, act out, and in some instances had stopped interacting with or even speaking to people outside of their immediate families.

         Even so, refugees and asylum seekers sometimes received diagnoses that were not reached on the basis of full psychiatric evaluations and did not appear to take into account their experiences of trauma in their home countries, their prolonged detention on Nauru, and their uncertainty about their future.

         Many of the interviewees said that when they reported their own or their relatives’ mental problems to the IHMS, the complaints were often dismissed, and in some cases they were accused of acting and “mimicking” the conditions that they had seen in other asylum seekers and refugees who have been transferred to Australia for mental health treatments.

         Moreover, patients whose mental health issues were apparently severe enough to justify their transfer to Australia were returned several months later into the same conditions that doctors had identified as contributing to their trauma.

         A service provider reported being aware of more than 20 such cases, some of which led to tragedy. For example, Hodan Yasin, a Somali woman who was considered suicidal, was admitted to a hospital in Australia for several months, then forcibly returned to Nauru. She was still considered highly suicidal and placed in a special ward in one of the camps, which was supposed to have 24-hour observation. However, she managed to escape, buy gasoline, and set herself on fire, burning 86% of her body.
         More than a dozen of the adults interviewed said they had tried to kill themselves by overdosing on medication, swallowing bleach, other cleaning products, or razors, hanging or strangling themselves, or setting themselves on fire, and many more said that they had seriously considered ending their lives. Some children had injured themselves with lighters, razor blades, or in other ways.I’m tired of my life. 

         15-year-old girl, who said she had tried to commit suicide twice


         Nearly all made references to Omid Masoulmali, a 23-year-old Iranian man who died in May after setting himself alight, and to Yasin, who set herself on fire the following week. “I have the oil ready”, one man stated matter-of-factly. “I’m tired of my life”, said a 15-year-old girl, who said she had tried to commit suicide twice.

         A woman whose husband had been transferred to Australia for urgent medical treatment said that their nine-year-old son had repeatedly talked about suicide after the family had been separated: “Two weeks ago, my son took the lighter. He said, ‘I want to burn myself. Why should I be alive? I want my daddy. I miss my daddy.’ I look in his eyes and I see sadness.”

         Conditions in the processing centre

         For months and sometimes years after their arrival in Nauru, asylum seekers have been held in prison-like camps in the Nauru Regional Processing Centre (RPC), surrounded by fences and guarded by security services. They live in crowded tents where the heat is unbearable, even after some basic fans were installed. With humidity between 75 and 90%, mould grows quickly on tent walls and ceilings, and skin rashes and other infections spread rapidly. Sudden, torrential rains flood roads and pool on the tent floors. On several occasions, rains have also uncovered unexploded World War II ordnance on the detention centre grounds.

         Food is distributed at set times, and no one is allowed to bring any food into the tents, even for young children. Living conditions in the RPC improved after October 2015, when Nauru allowed most of those housed there greater freedom of movement.

         Until early 2015, the asylum seekers could take one two-minute shower a day. Several of the women interviewed cried recalling how guards forced them out of the shower after two minutes, shampoo still in their hair. There were long lines for toilets that quickly became so dirty that cleaners refused to clean them. They could use the internet once a week at most, and could not leave the camp.

         Most of the approximately 400 refugees and asylum seekers who remain in the RPC are allowed to leave during the day, although they must observe curfews and are subject to monitoring by guards and other restrictions on their liberty. Smartphones are prohibited inside the camp.

         One male asylum seeker said:

         “When we came to this place, we found tents in a jungle. They put eight families together, with six kids, young kids, under one tent. Every day, every night, we had no rest. No sleep. Every day, the kids would fight because they were so close together. Most of the day, they kept the water locked up. They just gave us a small amount. It wasn’t enough, with the strong sun. Sometimes we couldn’t shower for two or three days. The kids started getting bad skin. We suffered these problems for two years.”

         A woman recalled:

         “The tents were terrible. It was too hot, so hot you felt you couldn’t breathe. The children always felt bad because it was too hot for them. There wasn’t enough water to drink. For the shower, we had a specific time. If the children needed to take a shower at a different time, they couldn’t. Security wouldn’t let them take showers except at the specific time. After three years, children in that bad situation have mental problems. Bedwetting. Nightmares.”

         At the end of May, according to Australia’s Department of Immigration and Border Protection, 466 people, including 50 children, were housed in the RPC. Most, if not all, continued to be housed in tents, asylum seekers said.

         Immigration Department records say that the agency had completed refugee status determinations for 1,194 people held on the island, of whom 915 were recognized as refugees. The remaining 279 received negative determinations. Most recognized refugees are now housed in other camps or in houses in the community, Human Rights Watch heard from refugees and asylum seekers, but some remain in the camp while they await housing assignments. Most of those rejected for refugee status are still on the island and in the tents, although refugees and asylum seekers reported that a handful had accepted return to their home countries.

         Bullying, harassment in school

         Parents and children reported that students from families of refugees and asylum seekers are frequently bullied by Nauruan students. A 15-year-old girl said that she stopped going to school because Nauruan children always tried to pull off her headscarf and constantly taunted her.

         One mother said:

         “When they go to school, the Nauruan children call our children ‘refugee,’ not by name. People have names. They say, ‘Why are you here? This is our country. You should leave. We don’t like you staying here.’”

         A 10-year-old girl gave a similar account:

         “All the kids at school, they say, ‘Refugee, refugee, refugee.’ They don’t say our names. They hit us. And when we try to talk to the teachers, they don’t say, ‘Why are you Nauruan kids hitting the other kids?’ They say to us, ‘Why are you fighting with the Nauruan kids?’ We try to explain, but they don’t listen.”All the kids at school, they say, ‘Refugee, refugee, refugee.’ They don’t say our names. They hit us. And when we try to talk to the teachers, they don’t say, ‘Why are you Nauruan kids hitting the other kids?’ They say to us, ‘Why are you fighting with the Nauruan kids?’ We try to explain, but they don’t listen. 

         A 10-year-old girl who was bullied at a local school in Nauru


         Two brothers, 13 and 14 years old, said they went to school for a month initially, but then stopped and haven’t attended school for almost three years. The older brother said:

         “Local kids kept attacking us, and even throwing stones. When we complained to the principal, the kids were made to say ‘sorry’ to us. But when we left the principal’s office, they got even angrier at us.”

         Save the Children Australia estimates that 85 percent of asylum seeker and refugee children on Nauru do not attend local schools, in part because of the prevalence of bullying and harassment.


         Corporate responsibility for abuse

         Australia’s operations on Nauru rely on private companies and service providers. These service providers face penalties if they speak out, and some staff members have taken a considerable risk to do so to expose the conditions on the island. The companies that provide services on Nauru are aware of the situation and the impact on refugees and asylum seekers. The companies’ involvement facilitates the continuation of the abusive situation. The Australian and Nauruan governments would have great difficulty maintaining their Memorandum of Understanding and the offshore processing centre without their services. Most are working directly on behalf of the Australian Department of Immigration and Border Protection. 


         Amnesty International and Human Rights Watch sought comment from the two key companies contracted by the Australian government to provide services for its Nauru operation, Broadspectrum, the company that runs the RPC, and IHMS, the main medical service provider. Broadspectrum responded to Amnesty International and Human Rights Watch’s summary of findings that it “firmly rejected” any suggestion that the company did not respect human rights. IHMS stated that its role was to deliver services, and not to engage in Australian government policy, and “strongly refuted” the allegations put to it by Amnesty International and Human Rights Watch.

         Dr. Peter Young, a psychiatrist who was until July 2014 IHMS’s director of mental health, commented:

         “It is a basic ethical requirement for doctors and other health care workers to advocate for the best health interests of their patients and to speak out against policies and practices that do harm to health. The Australian government has followed a deliberate policy to cause suffering to asylum seekers coming to Australia by boat. Being subject to abuses, lack of health services, delays in treatment, and inhumane procedures are necessary components of coercing returns and deterring others.

         “Health providers who accept this and do not speak out, collude with secrecy and harmful practices causing harm to health. They are caught in an irresolvable conflict of interest, breach their ethical obligations and fail to provide a satisfactory standard of care. Full clinical independence, public reporting of health data and proper independent oversight are necessary minimum standards to provide safe and ethical services.”

         Amnesty International and Human Rights Watch believe that their ongoing involvement in the Nauru centre amounts to complicity in violations of the rights of refugees and asylum seekers. These businesses are profiting from an abusive context, and based on Amnesty International and Human Rights Watch’s investigations on the island, some are directly responsible for serious abuse and the failure to provide appropriate medical care.

         An uncertain future

         All of the refugees and asylum seekers interviewed reported that when they were sent to Nauru, immigration authorities told them they were being transferred for “processing” and would be then resettled in a third country. They said that Australian immigration authorities’ description of the time they would be held on Nauru has changed frequently since August 2013—with every new version of the timetable accompanied by a denial that Australian officials had ever announced a different version.

         At this point, even those who have received positive refugee status determinations have no idea what to expect and are unable to receive any clear answers from Nauruan or Australian authorities. They have no way of leaving the island, even if they have financial means to do so, and even when they have been issued “travel documents.” Researchers saw travel documents issued by the government of Nauru to some refugees. These papers described the nationality of the individuals as “refugee”, and refugees who have tried to apply for visas to go to other countries are rejected. People here don’t have a real life. We are just surviving. We are dead souls in living bodies. We are just husks. We don’t have any hope or motivation. 

         A woman stuck on Nauru


         One man said:

         “They didn’t say how long we have refugee status for. When I came to Nauru, they said it would be five years maximum. They said within that time we would go to another country. Not Australia. After two years, they said, ‘You will stay in Nauru for 10 years or go to Cambodia’.”

         Another man said:

         “Even if they had said when I came to Nauru that it would be 10 years, no problem. But they said it would be a maximum of five years and then we would go to another country. Which country, I don’t know. But after two years in Nauru, the government said 10 years here or Cambodia or return home.”

         Another man said:

         “Refugee status in Nauru is not permanent. The government has only offered us temporary resettlement. They give us a travel document which is useless, because we cannot leave here. We are still in prison. We cannot leave this island.”

         And a woman said:

         “People here don’t have a real life. We are just surviving. We are dead souls in living bodies. We are just husks. We don’t have any hope or motivation.”

         EINDE BERICHT

         Reacties uitgeschakeld voor Noten 1 t/m 21 bij ”Verkiezingen 2021/Fascisten rukken op, maar Bij1 is erin!/Some win, some lose….

         Opgeslagen onder Divers

         Artikel Frontaal Naakt/[Peter Breedveld]/Nederland, laat je niet ringeloren door ex-moslims!

         NEDERLAND, LAAT JE NIET RINGELOREN DOOR EX-MOSLIMS!

         WEBSITE FRONTAAL NAAKT

         [Peter Breedveld]

         10 MAART 2021
         https://www.frontaalnaakt.nl/archives/nederland-laat-je-niet-ringeloren-door-ex-moslims.html

         Wit Nederland heeft weer een nieuwe trofee, een token van zijn eigen culturele en superieure superioriteit en de rechtvaardiging voor zijn moslimhaat, namelijk de jonge schrijver Lale Gül. Die heeft een 352 paginas dikke pil geschreven waarin ze zich afzet tegen het Turks-soennitische milieu waarin ze is opgegroeid. In een praatprogramma suggereerde ze dat ze om die reden wordt uitgescholden en geïntimideerd en een mooier cadeau kun je de witte Nederlander niet geven, want je hebt er de hele moslimgemeenschap én de antiracisten mee in de verdediging. Wie is hier nou intolerant, hè?

         Triomfantelijk paraderen ze rond met Gül, als een totem aan wie iedereen eer moet betonen. Journalist Boudewijn Geels, bijvoorbeeld, eist tijdens een nogal vijandig interview met Sylvana Simons voor het Het Financieele Dagblad dat Simons expliciet haar steun toezegt aan Gül, om te zien hoe “inclusief” haar partij BIJ1 werkelijk is. De (sociale) media gonzen van de islamhaters die, terwijl ze tegelijkertijd nog altijd bezig zijn met een verbeten heksenjacht op GroenLinks-kandidaat Kauthar Bouchallikht, vanwege haar vermeende banden met de Moslimbroederschap, van antiracisten eisen dat ze het opnemen voor Gül.

         Vals spel

         Maar Gül speelt een vals spel. Zo had ze, voordat ze in de media begon te verkondigen dat ze uitgescholden wordt vanwege haar afvalligheid, een reeks expliciet racistische tweets gewist van het soort waar Thierry Baudet door in moeilijkheden is gekomen. Over allochtonen en onderontwikkelden die zich voortplanten met het doel de Nederlandse identiteit te verwateren, Turken die er massa’s kinderen “uitpoepen” en zo de ondergang van onze beschaving bewerkstelligen. “Dat krijg je met oikofobie”, schrijft Gül, “geen loyaliteit aan defensie. Resultaat van links-globalistisch gedachtegoed.”

         Geconfronteerd met screenshots van die gewiste tweets, zei Gül dat ze die had geschreven in haar jeugdige onbezonnenheid (de tweets zijn nog geen twee jaar oud), maar pas vorige week herhaalde ze in een podcast dezelfde angstbeelden, over de Nederlandse cultuur die wordt verdrongen door de moslims, met alleen nog maar islamitische huisartsen en politieagenten enzovoort. “Haal sowieso niet nog meer moslims hier, dat zou mijn idee zijn”, aldus Gül.

         Oproep tot steniging

         Vandaag beweerde Gül in de Turkse media te worden neergezet als een “vijand van de islam”. De tweet werd meteen gretig opgepikt door kwaliteitsjournalist Harm Ede Botje. “Nu is het dan zover”, schrijft Botje, die samen met een leger andere witte journalisten zat te wachten op de demonisering van Gül door de Turkse media. Geen witte Nederlander die het niet duidelijk is wat er wordt bedoeld als iemand tot vijand van de islam wordt gebombardeerd: dat is een oproep tot steniging, minstens. Maar het stuk waar ze naar linkt, staat ten eerste niet in een Turks medium maar in een Turkstalig Nederlands medium en ten tweede wordt ze er niet in neergezet als vijand van de islam, zeggen mensen die Turks kunnen. Het is een feitelijk relaas over de van oorsprong Turkse schrijver die de islam de rug toekeerde en steeds meer steun geniet.

         Gül manipuleert op deze manier constant de media, die geen enkele weerstand bieden. En blijkt ze iemand vals te hebben beschuldigd, zoals de Turks-islamitische organisatie Milli Görüş die haar zou hebben bedreigd, dan wordt dat stilzwijgend aangepast, zonder er ruchtbaarheid aan te geven. De stemming is gemaakt, het beoogde effect is bereikt, de journalistiek weer een beetje meer gecorrumpeerd.

         Anderhalve week geleden verklaarde Gül dat ze vanwege de intimidaties stopt met schrijven, maar ze draaft nog wel op in elk medium dat haar hebben wil. Tussendoor blijft ze driftig twitteren over de dreiging van de islam, de islamisering van Nederland en de moslims die haar intimideren en bedreigen. Dat ze stopt met schrijven, moeten we denk ik maar met een snufje zout nemen.

         Geestelijke terreur

         Geprikkeld door Güls eenzijdige verhaal over afvallige moslims besloot de populaire twitteraar Emine Uğur alias @overlistener, een gehoofddoekte moslim van Turkse afkomst, een andere kant te laten zien in één van haar befaamde Twitter-draadjes. Ze vertelde over moslims die ook niet meer geloven maar niet worden verstoten door hun familie en de gemeenschap, en die ervoor passen te worden gebruikt voor politieke stemmingmakerij. Ik heb wel wat aan te merken op haar verhaal, want ik vind dat Uğur voorbijgaat aan de geestelijke terreur die het geloof vaak is, dat zet ik hier uiteen. Maar ik steek mijn hand in het vuur voor haar goede bedoelingen en oprechtheid.

         Daar sprong al gauw Nadia Ezzeroili bovenop, die Uğurs tweets in de negatiefst mogelijke zin uitlegde en haar beschuldigde van ‘giftige nonsens’. Aangemoedigd, uiteraard, door Wierd Duk en dergelijke figuren. Volgens Ezzeroili, die zoals altijd tekeer gaat als een doorgesnoven Zihni Özdil, willen moslims als Uğur het liefst dat ex-moslims zwijgen en dat is een unfaire beschuldiging. Het gaat Uğur, en haar progressieve bondgenoten waar Ezzeroili op scheldt, om de lawine van antimoslimhaat die Gül willens en wetens over de moslimgemeenschap afroept. Güls verhaal is eenzijdig en jazeker, bevat een aantal inconsistenties waar ik haar best over zou willen doorzagen.

         Paardekadaver

         Ezzeroili zal in Gül zichzelf herkennen, want ze maakte zich een aantal jaren geleden zelf schuldig aan dergelijke stemmingmakerij. Nadat ze eerst een verhaal in de Vonk had geschreven, de beruchte Volkskrant-bijlage van Kustaw Bessems, waarin ze verklaarde zich niet te willen lenen voor precies die politieke stemmingmakerij waarvoor de media nu Gül gebruiken, gooide ze een paar weken later in datzelfde Vonk haar hele familie voor de leeuwen, door die te belasteren en te beschuldigen. Ze beweerde thuis voor ‘Jodin’ te worden uitgescholden, want dat was wat volgens haar ‘thazjiefesjt‘ betekent, alleen betekent thazjiefesjt geen ‘Jodin’, het betekent ‘kadaver’. Ook niet aardig, maar Ezzeroili wist dat je bij witte Nederlanders meer effect scoort als je eigen moslimfamilie van antisemitisme beschuldigt. En nu claimt ze tegenover Uğur dat zij zelf het bewijs is dat ex-moslims met een andere ervaring dan Gül wel degelijk aan bod komen in de media “want zo’n stuk schreef ik acht jaar geleden al”. Sapperdeflap!

         Dat is wie Ezzeroili is, een extreem kwaadaardige leugenaar en ze intimideert je de moeder als je haar durft tegen te spreken. Want eigenlijk zijn de verhoudingen in Nederland zo: afvallige moslims zijn koninkjes en koninginnetjes die je verplicht moet aanbidden, anders stoomwalst heel Domrechts over je heen, en daarna komen de kwaliteitsmedia nog even tegen je lijk trappen.

         Afvallige moslims die zich bedreigd voelen door hun gemeenschap, mogen bij mij in huis, echt. Maar ik zie hier iets heel anders. Ik zie afvallige moslims met een leger boze gorilla’s in hun kielzog – Domrechts, de media, het hele conservatievewittemannendom – kritiekloze gehoorzaamheid eisen. Ik zie niet Gül, maar Uğur geïntimideerd worden, en Sylvana Simons, en de antiracistische beweging, en tegen die intimidatie neem ik stevig stelling, zoals ik altijd heb gedaan.

         EINDE ARTIKEL FRONTAAL NAAKT

         Reacties uitgeschakeld voor Artikel Frontaal Naakt/[Peter Breedveld]/Nederland, laat je niet ringeloren door ex-moslims!

         Opgeslagen onder Divers

         My Earl Thomas of Lancaster article in Chapters!

         File:Thomas Plantagenet, Earl of Lancaster.jpg

         http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Thomas_Plantagenet,_2nd_Earl_of_LancasterTHOMAS 2ND EARL OF LANCASTER

         Thomas of Lancaster’s main possessions (Maddicott).THOMAS OF LANCASTER’S MAIN POSSESSIONShttps://en.wikipedia.org/wiki/Thomas,_2nd_Earl_of_Lancaster

         7626ba0b19e62826ef9090c93b10a11b.jpg

         MURDER OF PIERS GAVESTON,INTIMATE FRIEND ANS[POSSIBLE] LOVER OF KING EDWARD II, UNDER THE DIRECT RESPONSIBILITYOF THE EARLS OF LANCASTER, WARWICK, HEREFORD AND ARUNDELMURDER OF PIERS GAVESTON,INTIMATE FRIEND ANS[POSSIBLE] LOVER OF KING EDWARD II, UNDER THE DIRECT RESPONSIBILITYOF THE EARLS OF LANCASTER, WARWICK, HEREFORD AND ARUNDELhttps://themortimersblog.wordpress.com/2017/03/22/a-royal-traitor-the-life-execution-of-thomas-of-lancaster-a-guest-post-by-stephen-spinks/

         File:Pontefract Castle.JPG

         PONTEFRACT CASTLE, THOMAS OF LANCASTER’S FAVOURITECASTLE [INHERITED FROM HIS FATHER IN LAW, HENRY DE LACY, 3TH EARL OFLINCOLN, AT HIS DEATH IN 1311]IN HIS FAVOURITE CASTLE HIS SOCALLED ”TRIAL” TOOKPLACE AND NEAR HIS FAVOURITE CASTLE,  IRONICALLY,  HE WAS EXECUTEDhttps://en.wikipedia.org/wiki/Pontefract_Castle#Historyhttps://en.wikipedia.org/wiki/Pontefract_Castle

         manuscript-images-medieval-castles
         Edward was twice jeered by Lancaster’s garrison at Pontefract in 1317 & 1320 as he passed from north to south 

         EDWARD II WAS TWICE JEERED BY THOMAS OF LANCASTERAND HIS HOUSEHOLD, IN AT PONTEFRACT IN 1317 AND 1320, WHEN HEPASSED FROM NORTH TO SOUTH…..https://themortimersblog.wordpress.com/2017/03/22/a-royal-traitor-the-life-execution-of-thomas-of-lancaster-a-guest-post-by-stephen-spinks/

         Image result for thomas 2nd earl of lancaster

         THE EXECUTION OF THOMAS, 2ND EARL OF LANCASTERhttp://www.luminarium.org/encyclopedia/thomasoflancaster.htm

         Thomas, Earl of Lancaster

         THE EXECUTION OF THOMAS, 2ND EARL OF LANCASTERhttp://www.englishmonarchs.co.uk/plantagenet_74.html

         File:Edmund Crouchback Arms.svg

         PLANTAGENETCOAT OF ARMS OF EDMUND CROUCHBACK [SON OFKING HENRY III, BROTHER OF KING EDWARD I ANDFATHER OF THOMAS, 2ND EARL OF LANCASTER], THOMAS,EARL OF LANCASTER AND HIS SUCCESSORShttp://www.newworldencyclopedia.org/entry/Thomas_Plantagenet,_2nd_Earl_of_LancasterVENERATION CULTUS OF THOMAS, EARL OF LANCASTER”SAINT THOMAS” [THOMAS THE MARTYR]PICTURE BELOW:

         DEVOTIONAL PANEL OF THOMAS OF LANCASTER, PICTURINGHIS BEHEADING OUTSIDE OF PONTEFRACT CASTLEA DEVOTIONAL PANEL WAS A RELIGIOUS OBJECT, SOLDON PILGRIMAGE TO COMMEMORATE AND VENERATESAINTS AND MARTYRShttp://www.culture24.org.uk/history-and-heritage/archaeology/art522182-devotional-panel-of-beheaded-rebel-14th-century-martyr-surfaces-on-shore-of-river-thames

         A photo of a small dark silver religious panel depicting the beheading of a medieval man

         The beheading of the Earl is portrayed within the panel© MOLA / Andy Chopping

         MY EARL THOMAS OF LANCASTER ARTICLE IN CHAPTERS!
         READERS!

         As I promised, I have divided my extended article ”Thomas of Lancaster, rebel cousin of king Edward II, from warlord to Saint” [1] in Chapters, easier for you to readHereby the whole overview:It was nice to travel with you to fourtheenth century England.Until next time……

         [1]
         THOMAS OF LANCASTER, REBEL COUSIN OF KING EDWARD II, FROM WARLORD TO SAINTASTRID ESSED
         https://www.astridessed.nl/thomas-of-lancaster-rebel-cousin-of-king-edward-iifrom-warlord-to-saint/

         OVERVIEW IN CHAPTERS:

         ASTRID ESSED
         SEE AND ENJOY THE CHAPTERS
         CHAPTER ONE
         IN GENERAL/
         FAMILY TIES/HISTORICAL CONFLICTS BETWEEN
         KINGS AND BARONS/PERSONAL LIFE/POWER AND WEALTH

         CHAPTER TWO
         BEGINNING OF HIS CAREER/SERVICE UNDER HIS
         UNCLE KING EDWARD I

         CHAPTER THREE
         THOMAS OF LANCASTER/CONFLICT WITH HIS COUSIN,
         KING EDWARD II
         From day one?

         CHAPTER FOURTHOMAS OF LANCASTER AND KING EDWARD II
         OUTBURST OF THE CONFLICT/PIERS GAVESTON,
         THE ROYAL FAVOURITE

         CHAPTER FIVEDANCE FOR POWER
         THOMAS OF LANCASTER, THE UNCROWNED KING

         CHAPTER SIX

         OPEN WAR

         DESPENSER WAR/FIRST PHASE
         [February-August 1321]

         CHAPTER SEVEN

         OPEN WAR

         DESPENSER WAR/SECOND PHASE
         [October 1321[March 1322]

         CHAPTER EIGHT

         THE END

         The travel
         Revenge of the King
         Reception
         Trial
         The others
         Last passage

         CHAPTER NINESAINT THOMAS

         CHAPTER TEN

         AFTERMATH

         WHAT HAPPENED TO THE MAJOR PLAYERS IN THIS DRAMA

         I

         King Edward II

         II

         The Despensers

         III

         Roger Mortimer

         IV

         Queen Isabella

         V

         Henry of Lancaster

         EPILOGUEWHO WAS THOMAS OF LANCASTER?

         Reacties uitgeschakeld voor My Earl Thomas of Lancaster article in Chapters!

         Opgeslagen onder Divers