Urk wil J.P. Coenstraat/Massamoordenaars op voetstuk

Jan Pieterszoon Coen
Jan Pieterszoon Coen
Jan Pieterszoon Coen
Image result for standbeeld jan pieterszoon coen/Foto's
STANDBEELD JAN PIETERSZOON COEN IN HOORN

Actiegroep De Grauwe Eeuw geweerd uit straatnamen overleg gemeente Utrecht

ZO HOORT HET!
BEKLAD HET STANDBEELD VAN DEZE KOLONIALE
ELLENDELING, J.P. COEN, EN VERTEL, WIE HIJ IN
WERKELIJKHEID WAS, IN FELLE BEWOORDINGEN
/OF BETER NOG, VERWIJDER EN
VERNIETIG HET!

 

Image result for Michiel de Ruyter/Images
MICHIEL DE RUYTER, ZETBAAS VAN DE SLAVENHANDEL
MICHIEL DE RUYTER
MICHIEL DE ROVER
MEDEPLICHTIGE AAN SLAVENHANDEL

Klik op het plaatje voor een grotere versie.

CARTOON OVER MICHIEL DE RUYTER, DE ROVER

ZO ZAG EEN SLAVENSCHIP ERUIT, DAT MENSEN ALS
VEE VERVOERDE
EN OP BETROKKENEN VAN DEZE SLAVENHANDELIS
URK ZO TROTS, DAT ER STRATEN NAAR
VERNOEMD WORDEN?
 
Image result for Noordzee

IN DE NOORDZEE MET ALLE STANDBEELDEN VAN KOLONIALE
BLOEDJASSEN!
SMIJT DE BORDJES VAN DE STRAATNAMEN OOK IN DE NOORDZEE!

 

 

 

URK WIL J.P. COENSTRAAT/MASSAMOORDENAARS OP
VOETSTUK
Soms lijkt het wel, alsof je even vanuit 2018 teruggeworpen
wordt naar Neerlands verleden met slavernij en/of koloniaal
bloed aan de handen.
Dat overkomt mij regelmatig bij de discussie
over de racistische karikatuur Zwarte Piet [in het leven
geroepen in 1850, tijd waarin de slavernij in Neerlands
kolonieen nog bestond] en de reacties [vanuit publiek/politie
en sommige politici] op het terechte Anti Zwarte Piet protest. [1]
ZWARTE PIET/MICHIEL DE RUYTER/JAN PIETERSZOON COEN
EN CONSORTEN
ERFLATERS VAN SLAVERNIJ/KOLONIALISME/RACISME

 

 

Maar dat is nog ”Zwarte Piet”, een zogenaamde ludieke
sprookjesfiguur.
Maar what about de zogenaamde Nederlandse 17 eeuwse ”helden”
Neem de zogenaamde ”Zeeheld” Admiraal Michiel de Ruyter, over
wie een ronduit propagandafilm gemaakt is [2], waarop terechte
kritiek [3] losbarstte.
Want deze Michiel de Ruyter was helemaal geen rondborstige
en dappere ”zeeheld”, maar een zetbaas van de Nederlandse
slavenhandel! [4]
Dat was een pijnlijke waarheid, die menigeen niet wilde horen,
die op krampachtige wijze in de verdediging schoot, met de meest
onzinnige drogredenaties. [5]
Door schrijfster dezes enkele malen ontmaskerd! [6]
STANDBEELDEN
In het straatbeeld het hinderlijkste zijn de standbeelden en
straatnamen van koloniale
massamoordenaars, waartegen een groeiend protest komt, van
individuen en organisaties.
Een van de koplopers is de Actiegroep ”De Grauwe Eeuw”, die
zich hard maakt voor de verandering van deze straatnamen en
de verwijdering van de standbeelden.
Dat ook dit bij koloniaal of bekrompen denkende lieden nogal
wat oproept bleek uit scheldkannonades, bijvoorbeeld tegen
de actie ter verwijdering van het standbeeld van Jan Pieterszoon
Coen, verantwoordelijk voor de massaslachting onder meer dan 15 000
Bandanezen. [7]
In feite kwam vrijwel de hele bevolking om.
Zo kwam moordenaar Coen aan zijn bijnaam ”De Slachter van Banda” [8]
Over zijn misdadige optreden schreef hij zelf:
” ‘De inboorlingen sijn meest allen door den oorloch, armoede ende gebreck vergaen. Zeer weynich isse op de omliggende eilanden ontcomen.’ [9]

Ondanks dit wel zeer duidelijk bewijs, nota bene door Coen zelf geleverd, van

zijn misdadige optreden, ook door tijdgenoten bekritiseerd [10] en
zelfs door zijn opdrachtgever, de VOC [11], bleef het Gemeente
bestuur Hoorn ”moeilijk doen” en weigerde het standbeeld zelf [dat zij weigerde
te verwijderen] te voorzien van de enig juiste kwalificatie ”genocide” [12]
Want zo noem je het uitmoorden van een bevolking.
Ook de Gemeente Utrecht deed moeilijk.
Op een voorstel van Actiegroep De Grauwe Eeuw om een aantakl
straatnamen van koloniale schurken aan te passen, werd een echte/
vermeende ”bedreiging” van de Grauwe Eeuw aangegrepen om de
samenwerking op te zeggen. [13]
Ik zie in deze Utrecht case een patroon.
Want zowel de argumenten van de Gemeente Hoorn als van de Gemeente
Utrecht [14] zijn drogredenaties en slappe excuses om hun onwil,
in de 21 ste eeuw te stappen en af te rekenen met een besmette
periode uit Neerlands geschiedenis.
URK EERT KOLONIALE MASSAMOORDENAARS
Maar het kan altijd erger:
Was er in het geval van Hoorn en Utrecht nog sprake van onwil, te
breken met een bloedig koloniaal verleden, zij promoten het tenminste
niet.
Die twijfelachtige eer komt de Gemeente Urk toe.
Want Urk weigert niet alleen, zich los te maken van het koloniale
verleden, zoals de Gemeenten Utrecht en Hoorn: [15]
Neen, zij gaat een stapje verder, DOOR DAT KOLONIALE
VERLEDEN TE EREN!
Hoe?
Ja lezers, jullie geloven het niet:
Door straten in de nieuwe wijk ”Schokkerhoek” te noemen naar
”helden van weleer”, waarmee onder andere Jan Pieterszoon Coen en
Michiel de Ruyter worden bedoeld.[16]
Alsof we weer in de 19e eeuw leven, de eeuw van slavernij, kolonialisme,
rassentheorieeen en koloniale strafexpedities.
De eeuw waarin de koloniale straatnamen en standbeelden, waar we nu vanaf
willen [17] werden gecreeerd.
Natuurlijk is dit opzet en dat zeggen ze zelf ook
Ik citeer De Telegraaf
” Met de motie wil de lokale partij een signaal afgeven in de discussie over het slavernijverleden van Nederland en de rol daarin van mannen als De Ruyter en Coen. ,,Een klein deel van Nederland wil van de helden van weleer de boeven van vandaag maken. Wij gaan niet mee met die linkse koers”, zegt Post. ,,Als de zeehelden ergens anders van hun sokkel worden getrokken, zijn ze bij ons welkom.” [18]
Massamoordenaars, misdadigers tegen de menselijkheid en ander
koloniaal geteisem is in Urk dus welkom.
 
De argumenten voor zijn bijna grappig
 
Ik citeer de NOS
” Een ander zegt: “U en ik hebben ook foute dingen gedaan. Er is geen een mens goed, u niet en ik niet.” [19]
Neen inderdaad:
Geen mens is goed en iedereen doet foute dingen.
 
Maar dat ”geen mens goed is” en dat ”iedereen foute
dingen doet” dat maakt [gelukkig] de meeste mensen
nog niet tot massamoordenaars
Lijkt mij nogal een verschil.
 
UIT DE LUCHT KOMEN VALLEN?
 
Dit bizarre en ronduit misdadige initiatief, om
massamoordenaars en facilitatoren van 
kidnapping, verkrachting en ontmenselijking
van miljoenen mensen te eren, staat volgens mij
niet op zichzelf.
 
Het Urker initiatief is een extreme vorm, gesteund door
een kleine groep fanatici, maar zegt meer over het
huidige maatschappelijke klimaat dan men zou denken.
 
Het past in het klimaat van toenemend racisme
en xenofobie waarvan de huidige regering Rutte III
een naadloze afspiegeling is. [20]
Van het feit, dat er twee fascistische partijen
in de Tweede Kamer zitten.
 
In een dergelijk klimaat gedijen initiatieven om
massamoordenaars in het verleden te eren!
 
Vergelijkbaar met een Duits initiatief, over 200 jaar,
om straatnamen te vernoemen naar Hitler, Himmler,
Goebbels etc.
Geschokt?
 
Het is in wezen niet anders.
 
Want hoewel de misdaden van de nazi’s nog een graadje
gruwelijker waren, past zowel het Urker initiatief’
als een fictief Duits initiatief in de toekomst [Hoop
dat het nooit zover komt!] naadloos in de hysterisch
chauvinistische ophemeling van het ”Nationale Erfgoed”,
waarbij niet het goede van het verleden wordt meegenomen,
maar de meest weerzinwekkende sujets, die nu in een
cel in Den Haag [Internationaal Strafhof] zouden zitten.
 
Anachronistisch?
 
Beste lezers:
Massamoord, verkrachting en ontvoering werden in geen enkele
tijd ”normaal” gevonden.
Hooguit was er nog geen WETGEVING tegen en hadden
de boosdoeners en hun bondgenoten absolute of bijna absolute macht!
 
Opstanden tegen onrecht en bezetting zijn van alle tijden! [21]
 
Laat Urk ons een signaal zijn, hoe ”gewoon”
racisme al geworden is.
Want J.P. Coen, De VOC mentaliteit, slavernijverleden
en het kolonialisme hebben de basis gelegd voor het racisme
van nu.
 
 
BEKLADDEN DIE STRAATNAMEN/NEERHALEN
DIE STANDBEELDEN
 
Hou de verf klaar/voorhamers in de aanslag!
Wie de toekomstige Urker straatnamen, genoemd
naar kolonialistisch geteisem, gaat bekladden of
de standbeelden neerhaalt, heeft mijn warme
SUPPORT!
 
AAN HET WERK!
ER IS GEEN TIJD TE VERLIEZEN!
 
Astrid Essed
 
Noten

 

[1]
AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET
ALS RACISTISCH FENOMEEN
ASTRID ESSED
19 OCTOBER 2013
WEGBLOKKADE OP A7 TEGEN PIETENDEMONSTRANTEN/RACISME
BELOOND
ASTRID ESSED
1 DECEMBER 2017
WEBSITE ASTRID ESSED
ZWARTE PIET
BEDREIGING, STALKING EN MEER:
VOORSTANDERS ZWARTE PIET ALMAAR EXTREMER
24 NOVEMBER 2017
[2]
WIKIPEDIA
MICHIEL DE RUYTER (FILM)
[3]
VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE KOLONIALE
ZEESCHURK MICHIEL DE RUYTER
21 JANUARI 2015
SPEKTAKELFILM OVER MICHIEL DE RUYTER, DE BESCHERMHEER
VAN DE NEDERLANDSE SLAVENHANDEL
23 DECEMBER 2014
[4]
MICHIEL DE RUYTER, ZETBAAS VAN DE NEDERLANDSE
SLAVENHANDEL
ASTRID ESSED
26 AUGUSTUS 2015
 
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE KOLONIALE
ZEESCHURK MICHIEL DE RUYTER
21 JANUARI 2015
NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/
GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDINGEN
IN NEDERLAND ANNO 2013
ASTRID ESSED
10 JULI 2013
[5]
VOLKSKRANT
WEES TROTS OP MICHIEL DE RUYTER
23 JANUARI 2015
 
 
TEKST IVM EVENTUELE BETAALMUUR
 
 
Na de discussie over  Zwarte Piet zit er nu een rel aan te komen naar aanleiding van de film over Michiel de Ruyter. Er blijkt alweer een actiecomité te zijn opgericht dat De Ruyter in verband brengt met de slavenhandel. Nu worden we opgeroepen te protesteren tegen de verheerlijking van Holland als handelsnatie in de 17de eeuw, terwijl de slavernij in de film buiten beschouwing blijft.
 
Laat er geen twijfel over bestaan dat de slavernij als een donkere bladzijde in onze geschiedenis beschouwd moet worden. Er is geen enkele reden om daar trots op te zijn, maar we moeten de slavenhandel wel in historisch perspectief zien. De Ruyter heroverde de slavenforten aan de West-Afrikaanse kust nadat de Engelsen die eerst van de Hollanders hadden overgenomen
 
De slavenhandel was een winstgevende business en in het Europa van de 17de eeuw heerste de overtuiging dat het blanke ras superieur was aan alle andere rassen. Voor ons is die houding onvoorstelbaar, maar in die tijd was er niemand die de superioriteit van de blanke in twijfel trok. De Ruyter was een kind van zijn tijd en hij handelde in opdracht van de toenmalige bestuurders. Ook bij hem is het nooit opgekomen dat de slavernij onrechtmatig was.
 
Ik ben het eens met De Ruyter de Wildt. De betrokkenheid van zijn voorvader bij de slavenhandel komt in het script van de film terecht niet aan de orde. We kunnen Michiel de Ruyter vergelijken met de Engelse zeeheld Nelson. Het zou nooit bij de Britten opkomen hun held in verband te brengen met de slavernij. Waarom moeten wij dat met De Ruyter dan wel doen?
 

De Ruyter was onze grootste zeeheld en hij vertegenwoordigt bijna vierhonderd jaar na zijn dood nog steeds ons land als leidinggevende natie in de 17de eeuw. Daar mogen we best trots op zijn.

Gosling Wiersma, Amsterdam

 
ANDERE APOLOGEET VAN MICHIEL DE RUYTER EN HET
SLAVERNIJVERLEDEN:

ONVOLTOOID VERLEDEN
HERDENKING MICHIEL DE RUYTER EEN SCHANDE?
SJAAK VAN DER VELDEN
27 MAART 2015
BLOG SJAAK VAN DER VELDEN
TEKST

Blog 74, 27 maart 2015

Herdenking De Ruyter een schande?

Het was maar een klein clubje, maar ja toch mensen met wie ik wel enige verwantschap voel. Die verwantschap lijdt echter op haar beurt wel aan enige slijtage en dat leidt weer tot afstand nemen.

Welk clubje heb ik het over. De groep Michiel de Rover, die rond de première van de film MICHIEL DE RUYTER de nodige stampij maakte. Hun belangrijkste punt was dat De Ruyter een verdediger van de slavernij was en deze ‘zeeschurk’ het daarom niet verdient om met eer en bewondering te worden herdacht en afgebeeld in een heuse rolprent.

De Ruyter is voor mij en veel generatiegenoten een zeeheld over wie we het liedje leerden dat hij in een blauwgeruite kiel aan het grote wiel draaide om later als man van vuur en staal de schrihihihihik der zee te worden. Dat kinderbeeld vermag vast en zeker enige nuancering, maar gaat het zelfs zo ver dat Michiel nog uitsluitend een verwerpelijke beschermheer van de slavenhandel is? Als voorbeeld noemt de actiegroep dat De Ruyter het eiland Gorée (Goeree) aan de kust van West Afrika op de Engelsen herveroverde in 1665. Daarmee maakte hij de weg vrij voor de slavenhandel vanaf dat eiland die rond 1670 begon. Maar is het daardoor uitgesloten om de beste man tot onderwerp van een speelfilm te maken?

De film gaat niet over de periode waarin De Ruyter als walvisvaarder, kaper en koopvaarder aan de kost kwam en een groot vermogen vergaarde. Net zomin als zijn eerste jaren aan het touwslagerswiel en zijn eenvoudige afkomst (zijn vader was zeeman en later bierdrager) worden uitgebeeld. De film begint in 1652 als de al behoorlijk gezette kapitein zijn grote liefde, de zee, weer kan bevaren. Nu in dienst van de Republiek. In die periode is hij inderdaad naar Afrika gevaren om daar Gorée terug te veroveren op de Engelsen.

Een aardig detail is dat hij tijdens die tocht een oude makker uit Vlissingen ontmoet, een Afrikaanse slaaf die door zijn vestiging in de Republiek vrij was, christen was geworden en de naam Jan Compagnie aannam. De blijdschap over de ontmoeting in Goeree laat zien dat De Ruyter misschien niet veel moeite had met slavernij maar in ieder geval geen racist was. In dit verband is de volgende beschrijving van de plaatselijke bevolking door een van De Ruyters kapiteins aardig: ‘Het haer op ’t hooft staet gants mismaeckt, sij smeere haer lijf met vet en stincke derhalve dat men daerbij niet duren mach, en lijke door haer mismaeckt weese meer nickers als negers’. Nikker hier in de betekenis van duivel en neger voor zwarte mensen uit Afrika. Maar goed, dat is een ander verhaal.

De Ruyter bevrijdde in zijn leven overigens duizenden slaven van moslims die er een handeltje in christenslaven (en tot 2007 overigens ook Afrikaanse slaven) op na hielden. In de biografie die in 1996 is geschreven door Ronald Prud’homme van Reine worden talloze van dit soort bevrijdingen vermeld. Maar dat ging uiteraard om Europese soortgenoten.

Uit beide omstandigheden, dat De Ruyter zich niet principieel tegen slavernij verzette maar hij wel veel slaven bevrijdde, kunnen we in ieder geval concluderen dat hij in die zin gewoon meehobbelde op wat toen steeds meer gewoon werd gevonden. Primair was hij zeeman die de Republiek beschermde tegen het buitenlandse gevaar. Wel wordt getoond dat hij het lef had om steun te betuigen aan Johan de Witt, dat weet u vast nog wel uit het schoolboekje, een van die broers die op gruwelijke wijze werd afgeslacht door het gepeupel dat door Orangisten opgestookt de Republiek van binnenuit bedreigde.

Aan heldenverering uit eigen kring doen we in Nederland niet vaak meer, dat laten we graag aan mensen uit andere landen over. Maar is het dan beter om iedereen met een smet volledig af te serveren zoals Michiel de Rover wil? Maar waarom de zeeheld dan alleen maar afrekenen op zijn mogelijke relaties met slavernij van Afrikanen? Waarom maakt men zich niet boos over de straffen die De Ruyter uitdeelde aan gedeserteerde matrozen. Dezen werden gelaarsd (afgeranseld met een dik eind touw), van de ra gegooid en gekielhaald. Een schandalige manier van omgaan met de voorouders van Nederlandse arbeiders. En waar is de vrolijkheid over de aan waanzin grenzende godvruchtigheid van de Admiraal?

Soms bekruipt mij weleens het gevoel dat sommigen er een dagtaak van maken om alles af te wijzen wat riekt naar enige bewondering voor diegenen die ooit aan de wieg stonden van de nationale staat. Maar dat weet ik niet zeker. Wat me wel duidelijk lijkt, is dat het geen zin heeft om mensen van eeuwen terug met onze maatstaven te beoordelen. Dan is het einde zoek, want vroeger dacht en leefde men nu eenmaal anders dan wij. Dat niet te erkennen of begrijpen noemen we met een mooi woord anachronistisch denken, maar opent de weg voor afwijzing van alle respect voor onze voorouders. Want er waren er maar weinigen in die dagen die de slavernij principieel afwezen, dat zou nog lang duren. En voor alle nog verder in de tijd teruggaande historische rolprenten, romans en gedichten resten dan alleen nog maar afwijzende portretten. Alexander de Grote, Ahmed Baba, Caesar, Perikles, Mohammed, allemaal lui die de slavernij in stand hielden en over wie dus geen positief woord mag klinken in een geromantiseerde film?

En pas op, er is nog een riskante valkuil. Wie weet bekijken de mensen uit de toekomst ons als gruwelijke barbaren omdat we andere levende wezens doodden om ze op te eten. Zou zomaar kunnen. Als die toekomsters denken als Michiel de Rover, dan zullen zij geen bewonderende films kunnen maken over Trotzki, Fela Kuti, Jan Marijnissen, Erasmus, en ga zomaar door. Hoe de leden van Michiel de Rover er in die toekomst vanaf komen weet ik niet; misschien zijn ze allemaal veganist?

Sjaak van der Velden

[6]
WEERLEGGING MICHIEL DE RUYTER APOLOGETEN DOOR ASTRID ESSED
WEES TROTS OP MICHIEL DE RUYTER/MICHIEL DE RUYTER
MEDEPLICHTIG AAN SLAVENHANDEL/BAGATELLISERING MISDAAD
TEGEN DE MENSELIJKHEID DOOR VOLKSKRANT SCHRIJVER
ASTRID ESSED
4 FEBRUARI 2015
 
 
HERDENKING MICHIEL DE RUYTER EEN SCHANDE?/ALS JE TEGEN
SLAVERNIJ EN SLAVENHANDEL BENT, WEL
ASTRID ESSED
20 APRIL 2015
 
 
[7]
SCHELDKANNONADE NAAR AANLEIDING VAN ACTIE VOOR
VERWIJDERING VAN HET STANDBEELD VAN J.P. COEN IN HOORN
GEEN EERBETOON VOOR VAN ZUN VOETSTUK GEVALLEN COEN!
21 SEPTEMBER 2011

[8]
Met een expeditieleger van 2000 soldaten overrompelde hij in 1621 de Banda-eilanden, waar de bevolking tegen het verbod van de VOC in nootmuskaat bleef verkopen aan Portugezen en Engelsen. Deze veel gezochte specerij kwam destijds alleen hier voor. Wie de Banda-eilanden bezat, had het monopolie. Duizenden Bandanezen werden bij die actie op gruwelijke wijze vermoord. Het leverde hem de bijnaam “Slachter van Banda” op”
WIKIPEDIA
JAN PIETERSZOON COEN/GOEVERNEUR-GENERAAL VAN DE
VOC
ORIGINELE BRON
WIKIPEDIA
JAN PIETERSZOON COEN
”Hoewel de bevolking vluchtte ontkwamen slechts weinigen. Naar schatting overleefden slechts zeshonderd van de 15.000 Bandanezen de aanval. Bekend is dat de VOC tijdens deze volkerenmoord Japanse samoerai-beulen die in dienst waren van de VOC, opdracht gaven tientallen dorpshoofden te onthoofden. Jan Pieterszoon Coen, die het monopolie op de handel in nootmuskaatnoten en foelie veilig had gesteld, kreeg door deze gebeurtenis de bijnaam: Slachter van Banda.”
HISTORIEK
JAN PIETERSZOON COEN (1589-1629)-
STICHTER VAN BATAVIA
21 AUGUSTUS 2015
”Het was de tot nationale held omgebouwde massamoordenaar Coen die het VOC-beleid het meest agressief uitvoerde. Coen koos het eiland Java uit als centrale plek om van daaruit de koloniale macht uit te breiden. In 1619 liet hij de stad Jakarta platbranden om er op de rokende resten de Hollandse nederzetting Batavia te stichten. Om het monopolie op specerijen veilig te stellen zond Coen in 1622 “een strafexpeditie” naar de Banda-eilanden. De Bandanezen ontdoken namelijk de wurgcontracten met de VOC en handelden clandestien met de Portugezen. Coen liet daarop ongeveer 15.000 Bandanezen uitmoorden”
DOORBRAAK/HET GEBLADERTE
HOLLANDSE KOOPMANSGEEST GEEN REDEN TOT
FEEST
ZOMER 2002
”“Coen ontvolkte in 1621 de Banda-eilanden, nadat de inwoners tegen het verbod van de VOC in nootmuskaat hadden geleverd aan de Engelsen”, aldus het tekstvoorstel van het burgerinitiatief. “Duizenden Bandanezen kwamen hierbij om het leven. Honderden werden als slaaf naar Batavia gedeporteerd, waar ze alsnog werden gedood of van ellende omkwamen. Aan deze volkerenmoord ontleent Coen zijn bijnaam ‘de slachter van Banda’. De gemeente Hoorn, die het door Ferdinand Leenhoff vervaardigde standbeeld plaatste in 1893, ziet het niet langer als eerbetoon.” De massamoord op de Banda-eilanden wordt beschouwd als het grootste bloedbad uit de geschiedenis van de VOC.”
GEMEENTE HOORN ONTKENT KOLONIALE GENOCIDE ONDER
LEIDING VAN COEN
8 MAART 2012
”Na een opstand van de bevolking volgde een volkerenmoord en van de 15.000 oorspronkelijke bewoners bleven er slechts 600 over.”
WIKIPEDIA

VOC OP DE BANDA-EILANDEN/BANDANESE VOLKERENMOORD

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIA
WIKIPEDIA
VOC OP DE BANDA-EILANDEN
”De Hollanders namen er, zelfs voor die jaren, op ongekend wrede wijze wraak. Japanse samoerai-beulen in dienst van de VOC onthoofdden een groot deel van de leiders. Van de andere vijftienduizend Bandanezen overleefde slechts een fractie de strafexpeditie.”
TROUW
OPTREDEN JP COEN HAD WEL WAT MINDER
GEKUND
9 JULI 2011
ZIE VOOR DE TEKST ONDER NOOT 8
”Om de nootmuskaathandel in handen te krijgen, werd bijna de volledige inheemse bevolking uitgemoord.”
NOS
HOORN WIL KRITISCHER TEKST BEELD
JP COEN
5 JULI 2011
[9]
Hij pleegde volkerenmoord op de Banda-eilanden door de 15 duizend inwoners bijna allen de dood in te jagen. Coen schreef zelf over het resultaat van zijn optreden: ‘De inboorlingen sijn meest allen door den oorloch, armoede ende gebreck vergaen. Zeer weynich isse op de omliggende eilanden ontcomen.’
VOLKSKRANT
IEMAND ALS COEN HOOR JE NIET TE EREN
12 JULI 2011
”Zelfs de Heeren Zeventien, de bestuurders van de VOC, lieten later weten dat het wel wat minder had gekund. Coen zelf noteerde na zijn ingrijpen tevreden: “De inboorlingen zijn meest allen door de oorlog, armoede en gebrek vergaan. Zeer weinig is er op de omliggende landen ontkomen.”
TROUW
OPTREDEN JP COEN HAD WEL WAT MINDER
GEKUND
9 JULI 2011
GEHELE ARTIKEL:

‘Dispereert niet.’ Met die woorden sloot koningin Wilhelmina op 14 mei 1940 haar toespraak tot het Nederlandse volk af. Ze citeerde de lijfspreuk van Jan Pieterszoon Coen: “Dispereert niet, ontziet uw vijanden niet, want God is met ons.”

Het leek de juiste tekst op het juiste moment. De stichter van Batavia en gouverneur-generaal in Nederlands-Indië (1587-1629) hoorde voor de meeste Nederlanders nog gewoon thuis in het rijtje van Hollandse helden. Toch waren het eigenlijk precies de foute woorden voor dat ogenblik. Leek de manier waarop Coen in zijn tijd huishield in de Oost niet verschrikkelijk veel op het brute optreden van de Duitse bezettingsmacht? Was het zelfs niet een graadje gruwelijker?

De koopmanszoon Jan Pieterszoon Coen was er vooral op uit om voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) het monopolie op de handel met Indië te verwerven. Hij schuwde daarbij geen enkel middel. Zelfs in eigen kring trad Coen hard en streng op. Maar berucht werd vooral zijn optreden op de Banda-eilanden, waar bewoners hun muskaatnoten ook aan de Britten leverden.

De Hollanders namen er, zelfs voor die jaren, op ongekend wrede wijze wraak. Japanse samoerai-beulen in dienst van de VOC onthoofdden een groot deel van de leiders. Van de andere vijftienduizend Bandanezen overleefde slechts een fractie de strafexpeditie. Een VOC-officier verbaasde zich over de gruwelijke orders die hij moest uitvoeren: “De mensen stierven zonder ook maar één geluid te laten horen, behalve één die Nederlands sprak. Die zei: ‘Heeren, heeft dan niemand van U medelijden?’ Alles wat gebeurde was zo afschuwelijk dat we erdoor verstomd waren. Alleen God weet wie gelijk heeft. Wij allen, als praktizerende Christenen, waren vervuld met afschuw over de manier waarop deze zaak werd afgehandeld en we hadden geen plezier in dergelijke aangelegenheden.”

Zelfs de Heeren Zeventien, de bestuurders van de VOC, lieten later weten dat het wel wat minder had gekund. Coen zelf noteerde na zijn ingrijpen tevreden: “De inboorlingen zijn meest allen door de oorlog, armoede en gebrek vergaan. Zeer weinig is er op de omliggende landen ontkomen.”

De geschiedschrijving benadrukte lang de grootheid van Coen. Al waren er criticasters.

De negentiende-eeuwse schrijver en criticus Conrad Busken Huet bijvoorbeeld: “De daden van geweld, waardoor men oudtijds zich van Banda en van zoveel andere punten in de Archipel heeft meester gemaakt, gaan zozeer de maat te buiten van hetgeen ons heden ten dage toeschijnt zelfs met de hardste en minst nauwgezette staatkunde bestaanbaar te zijn, dat de toestand van uitdroging en kwijning, waarin de Moluksche Eilanden in later tijd allengs geraakt zijn, verkieslijk moet schijnen boven de vroegere vruchtbaarheid.”

Maar de negentiende eeuw was ook de eeuw van het nationalisme. Nederlands trots ging pleinen opsieren: Oranjes, staatslieden, kunstenaars, zeehelden en ook kolonialen als Coen. Zijn beeld in Hoorn werd in 1893 onthuld.

Nieuw protest kwam met de golf van maatschappijkritiek die in de jaren zestig opkwam. Waren de in steen vereeuwigde Hollandse helden wel helden? In 1965 kreeg de jonge Relus ter Beek (later in zijn leven minister van defensie voor de PvdA) vijftig gulden boete voor het plaatsen van een kritisch bord bij het beeld van generaal Van Heutsz in diens geboorteplaats Coevorden. In 1967 was het monument voor dezelfde pacificator van Atjeh doelwit van een bomaanslag. Een jaar eerder werd een tunnel onder het Noordzeekanaal in Amsterdam nog gewoon Coentunnel genoemd.

Het beeld in Hoorn bleef sommige mensen ergeren. De aanstaande aanpassing van de tekst volgt uit een burgerinitiatief. “Zowel tijdgenoten als historici uitten kritiek op Coens bijzondere handelspolitiek”, memoreert het nieuwe bijschrift, waarna het “bijzondere” wordt uitgelegd met het voorbeeld van de Banda-eilanden.

Het beeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn blijft, maar de tekst erbij gaat wel wat meer recht doen aan ’s mans schaduwzijden. Kritiek op zijn optreden was er al van tijdgenoten.

[10]
ZIE VOOR GEHELE TEKST ONDER NOOT 9
” Van de andere vijftienduizend Bandanezen overleefde slechts een fractie de strafexpeditie. Een VOC-officier verbaasde zich over de gruwelijke orders die hij moest uitvoeren: “De mensen stierven zonder ook maar één geluid te laten horen, behalve één die Nederlands sprak. Die zei: ‘Heeren, heeft dan niemand van U medelijden?’ Alles wat gebeurde was zo afschuwelijk dat we erdoor verstomd waren. Alleen God weet wie gelijk heeft. Wij allen, als praktizerende Christenen, waren vervuld met afschuw over de manier waarop deze zaak werd afgehandeld en we hadden geen plezier in dergelijke aangelegenheden.””
TROUW
OPTREDEN JP COEN HAD WEL WAT MINDER
GEKUND
9 JULI 2011
[11]
ZIE VOOR DE GEHELE TEKST NOOT 9
” Zelfs de Heeren Zeventien, de bestuurders van de VOC, lieten later weten dat het wel wat minder had gekund”
TROUW
OPTREDEN JP COEN HAD WEL WAT MINDER
GEKUND
9 JULI 2011
Dit optreden van Coen heeft veel kritiek uitgelokt; zelfs de Heren XVII hebben het onbewimpeld afgekeurd”
WIKIPEDIA
VOC OP DE BANDA EILANDEN/VOLKERENMOORD

ZIE VOOR GEHELE TEKST ONDER NOOT 9
TROUW
OPTREDEN JP COEN HAD WEL WAT MINDER
GEKUND
9 JULI 2011

 

[12]
” Daarop besloot de gemeenteraad om “een kritische noot” aan te laten brengen op de sokkel van het beeld. Maar daar is door toedoen van het gemeentebestuur niets van terecht gekomen, vindt het burgerinitiatief. D66-wethouder Peter Westenberg verklaarde termen als “volkerenmoord” en “genocide” te willen vermijden, omdat hij “geen moreel oordeel” wilde uitspreken over de daden van Coen.”
GEMEENTE HOORN ONTKENT KOLONIALE GENOCIDE ONDER
LEIDING VAN COEN
8 MAART 2012
[13]
GEMEENTE UTRECHT STOPT DE SAMENWERKING MET
ACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW
1 NOVEMBER 2017
EENVANDAAG
ACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW GEWEERD UIT STRAATNAMEN
OVERLEG UTRECHT
1 NOVEMBER 2017

 

[14]
GEMEENTE UTRECHT STOPT DE SAMENWERKING MET
ACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW
1 NOVEMBER 2017
EENVANDAAG
ACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW GEWEERD UIT STRAATNAMEN
OVERLEG UTRECHT
1 NOVEMBER 2017
” Daarop besloot de gemeenteraad om “een kritische noot” aan te laten brengen op de sokkel van het beeld. Maar daar is door toedoen van het gemeentebestuur niets van terecht gekomen, vindt het burgerinitiatief. D66-wethouder Peter Westenberg verklaarde termen als “volkerenmoord” en “genocide” te willen vermijden, omdat hij “geen moreel oordeel” wilde uitspreken over de daden van Coen.”
GEMEENTE HOORN ONTKENT KOLONIALE GENOCIDE ONDER
LEIDING VAN COEN
8 MAART 2012
[15]
GEMEENTE UTRECHT STOPT DE SAMENWERKING MET
ACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW
1 NOVEMBER 2017
EENVANDAAG
ACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW GEWEERD UIT STRAATNAMEN
OVERLEG UTRECHT
1 NOVEMBER 2017
” Daarop besloot de gemeenteraad om “een kritische noot” aan te laten brengen op de sokkel van het beeld. Maar daar is door toedoen van het gemeentebestuur niets van terecht gekomen, vindt het burgerinitiatief. D66-wethouder Peter Westenberg verklaarde termen als “volkerenmoord” en “genocide” te willen vermijden, omdat hij “geen moreel oordeel” wilde uitspreken over de daden van Coen.”
GEMEENTE HOORN ONTKENT KOLONIALE GENOCIDE ONDER
LEIDING VAN COEN
8 MAART 2012

[16]

TELEGRAAF
URK WIL MET J.P. COENSTRAAT SIGNAAL AFGEVEN
TEKST

Met de motie wil de lokale partij een signaal afgeven in de discussie over het slavernijverleden van Nederland en de rol daarin van mannen als De Ruyter en Coen. ,,Een klein deel van Nederland wil van de helden van weleer de boeven van vandaag maken. Wij gaan niet mee met die linkse koers”, zegt Post. ,,Als de zeehelden ergens anders van hun sokkel worden getrokken, zijn ze bij ons welkom.”

De wijk Schokkerhoek moet ongeveer 1500 woningen krijgen. De bouw begint op zijn vroegst in 2020.

BINNENLANDS BESTUUR
URK EERT COEN EN DE RUYTER MET STRAATNAMEN
20 FEBRUARI 2018
TEKST

De gemeenteraad van Urk heeft unaniem een motie van de lokale partij Hart voor Urk aangenomen om straten in de nieuwe wijk Schokkerhoek te vernoemen naar ‘helden van weleer’ als Michiel de Ruyter en Jan Pieterszoon Coen.

Signaal afgeven

‘Wij vinden het belangrijk om de zeehelden te blijven eren’, zegt wethouder Gerrit Post van Hart voor Urk.

Met de motie wil de lokale partij een signaal afgeven in de discussie over het slavernijverleden van Nederland en de rol daarin van mannen als De Ruyter en Coen.

 

Welkom

‘Een klein deel van Nederland wil van de helden van weleer de boeven van vandaag maken. Wij gaan niet mee met die linkse koers’, zegt Post. ‘Als de zeehelden ergens anders van hun sokkel worden getrokken, zijn ze bij ons welkom.’ De wijk Schokkerhoek moet ongeveer 1500 woningen krijgen. De bouw begint op zijn vroegst in 2020. (ANP)

NOS
URK WIL J.P. COENSTRAAT: ”WIE ZONDER ZONDE IS, WERPE
DE EERSTE STEEN;”
TEKST
Discussie over een standbeeld van Michiel de Ruyter, een relletje rond een beeld in het Mauritshuis, de Amsterdamse J.P. Coenschool die van zijn naam af wil. Het debat over het Nederlandse verleden laaide de afgelopen tijd op. Maar uit Urk komt een tegengeluid; de gemeente gaat straten in een nieuwbouwwijk vernoemen naar zeehelden van vroeger.
Initiatiefnemer is Jan Koffeman van de partij Hart voor Urk. “Toen wij hoorden dat deze mensen kritiek kregen, hebben wij gezegd: dat mag niet gebeuren. Wij op Urk zijn een zeevarend volk, vandaar dat deze mensen ons bijzonder aanspreken.”

Dus diende Hart voor Urk een motie in. De rest van de gemeenteraad steunt het plan. En veel inwoners lijken het daarmee eens te zijn, merkte verslaggever Ewout de Bruijn van het NOS Radio 1 Journaal, die vanochtend op Urk was. “Mensen zijn hier verbaasd dat er ophef is.”

“Ja, zeehelden van vroeger, die hebben altijd een speciaal plekje natuurlijk”, zegt een Urker tegen de verslaggever. Een ander zegt: “U en ik hebben ook foute dingen gedaan. Er is geen een mens goed, u niet en ik niet.”

Koffeman sluit zich daarbij aan. “Je moet maar zo rekenen: wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.” Volgens hem moeten de daden van vroeger worden gezien in het licht van die tijd. “Wij willen niet dat men die dingen, die negatief kunnen zijn, gaat gebruiken om nu het verleden door strepen. Nederland heeft veel te danken aan deze mensen.”

Karwan Fatah-Black, onderzoeker en docent gespecialiseerd in koloniale geschiedenis aan de Universiteit Leiden, is verbaasd over het Urkse plan. “Ik zie echt problemen met het op een voetstuk plaatsen van deze mensen. Het is een heel eenzijdige kijk op de geschiedenis.”

Volgens Karwan is van J. P. Coen bijvoorbeeld helemaal niet zo duidelijk wat hij nou voor Nederland heeft betekend. “Hij was in zijn tijd al omstreden, in Nederland, maar zeker op de plekken waar hij heeft huisgehouden.”

Straatnamencommissie

De historicus begrijpt dat maritieme geschiedenis belangrijk is voor een gemeente die zo verbonden is met de zee, maar hij ziet andere manieren om het verleden te eren. “Je kan straten vernoemen naar schepen, naar mensen die op Urk zijn geboren of naar mensen die van daaruit hebben gevaren.”

Of dat gaat gebeuren, hangt af van de straatnamencommissie van Urk, want die moet nog officieel beslissen over de straatnamen. Overigens is de kans klein dat Fatah-Blacks advies wordt opgevolgd. Er zit maar één iemand in de commissie en die heeft al laten weten dat hij zich in de motie van Hart voor Urk kan vinden.

[17]

GEMEENTE UTRECHT STOPT SAMENWERKING

MET ACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW/STANDBEELDEN

KOLONIALE STANDBEELDEN DE NOORDZEE IN!

ASTRID ESSED

21 NOVEMBER 2017

https://www.astridessed.nl/gem eente-utrecht-stopt-samenwerki ng-met-actiegroep-de-grauwe-ee uw-standbeelden-koloniale-misd adigers-de-noordzee-in/

[18]

BINNENLANDS BESTUUR
URK EERT COEN EN DE RUYTER MET STRAATNAMEN
20 FEBRUARI 2018
[19]
NOS
URK WIL J.P. COENSTRAAT: ”WIE ZONDER ZONDE IS, WERPE
DE EERSTE STEEN;”
[20]
RUTTE III/WILHELMUS/NACHTWACHT/”ONZ E” IDENTITEIT/AANVALLEN
OP VLUCHTELINGEN/VOORTSCHRIJDENDE XENOFOBIE EN
DIEFSTAL
ASTRID ESSED
24 OCTOBER 2017

 

Reacties uitgeschakeld voor Urk wil J.P. Coenstraat/Massamoordenaars op voetstuk

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.