Maandelijks archief: december 2016

Sylvana Simons verlaat Denk/Gevaarlijke stap/United we stand. Divided we fall

 

TUNAHAN KUZU, SELCUK OZTURK, FARID AZARKAN EN
SYLVANA SIMONS, TOEN
VERENIGD IN DE STRIJD TEGEN RACISME
 
 
 
 
Image result for Öztürk, Azarkan en Kuzu/Foto
NU GAAT DENK DOOR ZONDER SYLVANA/JAMMER, DIE VERSPLINTERING/
NIETS IS ZO BELANGRIJK ALS EENHEID IN DE STRIJD,
VANWEGE HET DREIGENDE WILDERS FASCISME
DE DODELIJKE COCKTAIL VAN
WILDERS:
ISLAMOFOBIE, RACISME, VLUCHTELINGENHAAT

http://www.astridessed.nl/wilders-en-de-militaire-staatsgreep-in-turkijemilitaire-terreur-goed-voor-turkijewaarom-niet-in-nederland/

WILDERS, DE KROMME MAN IN ZIJN KROMME HUIS
MET ZIJN KROMME BOODSCHAP

DONKERE WOLKEN PAKKEN SAMEN BOVEN NEDERLAND EN DE
REST VAN EUROPA
MOETEN ”NIET-WESTERSE” ALLOCHTONEN HUN KOFFERS PAKKEN?

IS DIT DE NADERENDE STORM DIE EUROPA VERTEERT?

BESTRIJDT [WILDERS] FASCISME MET DE PEN

Image result for middeleeuws zwaard

 

 

 

SYLVANA VERLAAT DENK/DE REDENEN, VOLGENS SYLVANA

Het nieuws, dat Sylvana Simons Denk verlaten had en haar eigen
partij heeft opgericht [1], hoorde ik
op zaterdagochtend, 24 december en het sloeg bij mij in als een  bom.
Nu WAS er eindelijk een anti racistische partij, die ook nogeens migranten
van verschillende komaf verbond [2] [Stormram artikel] en dan nu
dit.
Versplintering in het al zwakke anti racistische front [van de bestaande
en dat vlak voor de verkiezingen, die voor PVV Fuhrer Wilders heel gunstig dreigen
te uit te pakken. [3]

 

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Sylvana Simons verlaat Denk/Gevaarlijke stap/United we stand. Divided we fall

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Hoe lichtend was dat voorbeeld? Over de democratie in het oude Athene

 

 

 

HOE LICHTEND WAS DAT VOORBEELD? OVER DE DEMOCRATIE IN
HET OUDE ATHENE
WEBSITE PETER STORM

Waarom zouden we ons druk maken over de staatsinrichting van Athene, een slordige tweeduizend en vijfhonderd jaar geleden? Waarom zouden we aandacht besteden aan de democratie in het antieke Athene? Is dat niet iets dat we met een gerust hard aan specialisten in de klassieke Oudheid kunnen overlaten?

Net echt. Het begrip ‘democratie’ is ontwikkeld in dat oude Athene. Het woord verwees daar tegelijk naar een praktijk die een kleine twee eeuwen stand hield. Begrip en praktijk maken deel uit van het referentiekader waar huidige discussies over democratie naar verwijzen, ook in linkse en radicale kringen. Een voorbeeld is het artikel van Mathijs van der Sande op Doorbraak, enkele maanden geleden: “De democratie moeten we juist heroveren op elitaire pianofetisjisten als Baudet”. (1) Dat verscheen kort nadat iemand van Crimethinc, een collectief van anarchisten in de VS, in Nederland een reeks presentaties hield over de vraag of democratie vrijheid brengt. Een bespreking van die vraag is ook op de website van Crimethinc te lezen: “From democracy to freedom” (2) In beide stukken ontbreekt het bepaald niet aan verwijzingen naar de Atheense democratie in de Griekse Oudheid.

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Hoe lichtend was dat voorbeeld? Over de democratie in het oude Athene

Opgeslagen onder Divers

Medeplichtigheid de Vries en Verburg aan deportaties vluchtelingen/Kerstbrief aan de Vries en Verburg

Image result for joseph and mary on their way to bethlehem
HET ALOUDE KERSTVERHAAL
JOSEF EN MARIA OP WEG NAAR BETHLEHEM
WAAR HET KIND ZAL WORDEN GEBOREN
GEEN PLAATS IN DE HERBERG
Image result for flight to egypt mary and joseph/Images
VLUCHT JOSEF EN MARIA NAAR EGYPTE
DOOR MEDEPLICHTIGHEID VAN EEN ”CHRISTELIJK”
BEDRIJF ALS DE VRIES EN VERBURG ZOU HET KIND
EN ZIJN OUDERS ZIJN TERUGGESTUURD!
DE VRIES EN VERBURG, BOUWER VAN´´HUMANE´´
GESLOTEN GEZINSVOORZIENINGEN, PRESENTEERT
GRAAG EEN CHRISTELIJK IMAGO.
MAAR HET UITZETTEN VAN VLUCHTELINGEN NAAR
ONVEILIGHEID, OORLOG EN HONGER IS IN STRIJD
MET DE CHRISTELIJKE BEGINSELEN.
EN DAAR WERKT DE VRIES EN VERBURG AAN MEE.

OM DEZE DOOR ACTIVISTEN VERSPREIDE FOLDER, DIE
PRECIES AANGEEFT, WAT DE VRIES EN VERBURG DOET,
EN WAT ZIJ OOK TOEGEVEN, STAAN OP MAANDAG 5 DECEMBER
ACTIVISTEN TERECHT.
DE VRIES EN VERBURG AAN HET WOORD
´We hebben een vluchtelingengevangenis gebouwd en daar zijn zij
het niet mee eens…..´´
´´……..In onze Nederlandse Staat hebben we nu eenmaal een
procedure, dat als iemand weg moet, dan moet die weg´´
´´……..Wij zijn de uitvoerders van dat bestek, we hebben opdracht
van de Overheid….´´
ACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGEN
OP BUILDING HOLLAND
Image result for images of universal declaration of human rights
UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
PRACHTIG DOCUMENT
ALS MEDEPLICHTIGE AAN DEPORTATIES VAN VLUCHTELINGEN
SCHENDT BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG DE ARTIKELEN
3, 5 EN 14!

DIRECTIE EN MEDEWERKERS DE VRIES EN VERBURG IN DE ZOMER MET LEKKERE VLIEG VAKANTIE GEWEEST….
I STILL KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER…….

DIT IS DE ´´VLIEGVAKANTIE´´ VAN DE UITGEZETTE VLUCHTELINGENGEZINNEN/HONGER, OORLOG, MISERIE
DE VRIES EN VERBURG HEEFT DIE UITZETTING GEFACILITEERD
MET DE BOUW VAN VLUCHTELINGENGEVANGENISSEN
UITGEZET MET MEDEWERKING VAN VLUCHTELINGENGEVANGENISBOUWER
DE VRIES EN VERBURG
ZIE  DE PROTESTEN TEGEN HET ONRECHT WAARAAN
DE VRIES EN VERBURG MEEWERKT EN DUS MEDEPLICHTIG IS
Inline image 1
BEZETTING MUUR ROND DETENTIECENTRUM
KAMP ZEIST/ACTIVISTEN PROTESTEREN
TEGEN DE GESLOTEN GEZINSLOCATIE, DIE EEN
GEVANGENIS BLIJFT, TOT UITZETTING VOLGT.
ZIE FOTO HIERONDER
DEZE ‘KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING””’ IS VOLGENS
STAATSSECRETARIS TEEVEN EEN ”HUMAAN ALTERNATIEF”
VOOR KINDEREN IN VREEMDELINGENDETENTIE
MAAR EEN GEVANGENIS BLIJFT HET, WANT JE KUNT HET
TERREIN NIET AF
OH PARDON, WEL, DOOR UITZETTING UIT NEDERLAND…..
EN LET EENS OP DE ”KINDVRIENDELIJKE OMGEVING”, AL DAT GRAS,
GROENE BOMEN, OMRINGD DOOR EEN MUUR VAN PRIKKELDRAAD
EEN DIERBARE JEUGDHERINNERING AAN NEDERLAND……….

GEZELLIG PLAATJE VAN DE TE BOUWEN ”GESLOTEN GEZINSLOCATIES”

HE

JA, MAAR WEL MET EEN MUUR EROMHEEN…..

GEZELLIG EN KINDVRIENDELIJK HE,
DIE AANKOMST VAN ASIELZOEKERS IN KAMP ZEIST…..
LIJKT WEL EEN CONCENTRATIEKAMP
ZIEHIER DE BOUWBIJDRAGE VAN DE VRIES EN
VERBURG, MEDEPLICHTIGE AAN DEPORTATIES
NAAR OORLOG, ARMOEDE, DOOD

DE VRIES EN VERBURG INVESTEERT IN HULPPROJECTEN
IN AFRIKA, MAAR WERKT IN NEDERLAND MEE AAN HET
OPSLUITEN VAN TE DEPORTEREN VLUCHTELINGENGEZINNEN,
WAARMEE ZIJ HAND EN SPANDIENSTEN VERLEENT AAN HET
MISDADIGE ASIELBELEID
KOUDE DOUCHE VOOR DE VRIES EN VERBURG/
MIJN BRIEF AAN DIT BOUWBEDRIJF, MEDEPLICHTIGE AAN
DEPORTATIES NAAR OORLOG, VERVOLGING EN UITZICHTLOOSHEID
MEDEPLICHTIGHEID DE VRIES EN VERBURG AAN DEPORTATIES
VLUCHTELINGEN/KERSTBRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG
AAN
DE VRIES EN VERBURG
Onderdeel van de Burgland Groep
Onderwerp:
Uw voltooide bouw van de gesloten gezinslocaties op
Kamp Zeist
Reden:
Uw medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen,
dood en ellende.

 

 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.”
LUCAS 2: 1-7

 

”Een arm gezin komt aan in een stad, in vervlogen tijden.
De vrouw moet bevallen, er is geen plaats in de herberg,
dus krijgt ze haar Kind in een stal.
Het Kind, Wiens Geboorte wordt gevierd en herdacht
met Kerstmis.
Daags later is dit gezin op de vlucht, omdat de koning
het Kind dreigt te doden.
Na een verblijf in Egypte keren ze terug, als de koning dood is.
In deze tijd, in andere omstandigheden, zou het gevaar, waarin
het Gezin blootstond, niet geloofd zijn en waren zij teruggestuurd
naar gevaar en ellende.
Met fatale gevolgen.
Na te hebben verbleven in bewoningen, die door lieden
als u waren gebouwd.”

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Medeplichtigheid de Vries en Verburg aan deportaties vluchtelingen/Kerstbrief aan de Vries en Verburg

Opgeslagen onder Divers

Christmas 2016/Birth in Asia/Neglected tragedy

Image result for joseph and mary on their way to bethlehem

THE OLD CHRISTMAS STORY
JOSEPH AND MARY ON THEIR WAY TO BETHLEHEM
WHERE THE CHILD WILL BE BORN
Image result for flight to egypt mary and joseph/Images
FLIGHT TO EGYPT

 

CHRISTMAS 2016/BIRTH IN ASIA/NEGLECTED TRAGEDY
Staggering powers in the Universe swing us through the centuries.
From Continent to Continent.
From time to time.
From birth to birth.
A family to be starts its journey.
A man and his pregnant wife.
Refugees, hunted by the violence of war.
The violence of murderers, who want to kill
them, to torment and rape.

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Christmas 2016/Birth in Asia/Neglected tragedy

Opgeslagen onder Divers

Kerst 2016/Geboorte in Azie/Verzwegen tragedie

Image result for joseph and mary on their way to bethlehem

HET ALOUDE KERSTVERHAAL
JOSEF EN MARIA OP WEG NAAR BETHLEHEM
WAAR HET KIND ZAL WORDEN GEBOREN
Image result for flight to egypt mary and joseph/Images
VLUCHT JOSEF EN MARIA NAAR EGYPTE
KERST 2016/GEBOORTE IN AZIE/VERZWEGEN TRAGEDIE
Door de duizelingwekkende Krachten in het Heelal worden we
door de eeuwen heen geslingerd.
Van werelddeel naar werelddeel.
Van tijd naar tijd.
Van geboorte naar geboorte.
Een gezin to be gaat op weg.
Een man en zijn zwangere vrouw.

 

Vluchtelingen, opgejaagd door oorlogsgeweld.
Het geweld van moordenaars, die hen willen doden,
mishandelen, verkrachten.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Kerst 2016/Geboorte in Azie/Verzwegen tragedie

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Dhjana]/Beste journalist

 

 

 

BESTE JOURNALIST
VOORAF
Dit stuk is op mijn website geplaatst uit solidariteit met
Dhjana, die zich onvermoeibaar inzet voor vluchtelingen
rechten en de anti racisme strijd
De prijs, die zij hiervoor betaalt is vervolging!
ZIE WEBSITE DHJANA

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Dhjana]/Beste journalist

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Bibberen voor een baksteen

 

BIBBEREN VOOR EEN BAKSTEEN
ZIE WEBSITE PETER STORM

zaterdag 24 december 2016

Gerrit van der Kamp, voorzitter van de ACP, een politievakbond, is boos. Hij vindt het niet kunnen dat iemand foto’s van agenten herkenbaar op internet heeft gezet, mewteen spelletje eraan gekoppeld: Poke A Cop, een parodie op op Pokemon Go. Daar “vang je een wezen door er een bal naar te gooien.” In de parodie “moet je een baksteen naar een agent gooien”, zo legt de NOS uit, behulpzaam als altijd. Niet leuk, vindt Van der Kamp. “Dit achtervolgt collega’s”, klaagt hij. Agenten “denken volgens hem tegenwoordig twee keer na voor ze in actie komen.”  Agenten die in de rats zitten, en die twee keer nadenken voor ze toeslaan? Dat lijkt me een goede zaak. Immers…

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Bibberen voor een baksteen

Opgeslagen onder Divers

[Human Rights Watch]/Burma in denial over atrocities against Rohingya

 

BURMA IN DENIAL OVER ATROCITIES AGAINST ROHINGYA
SEE WEBSITE HUMAN RIGHTS WATCH

When I first visited Burma 20 years ago this month, the country was ruled by a repressive military junta called the SLORC, and its Nobel laureate democracy activist, Aung San Suu Kyi, was under house arrest and faced almost daily vilification in the official newspaper, the New Light of Myanmar. Banned radio stations such as the BBC were denounced as a “skyful of lies,” and critics of the military faced long prison sentences as “internal and external destructive elements.”

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Human Rights Watch]/Burma in denial over atrocities against Rohingya

Opgeslagen onder Divers

[Human Rights Watch]/Burma: Rohingya recount killings, rape and arson

 

 

BURMA: ROHINGYA RECOUNT KILLINGS, RAPE AND ARSON
21 DECEMBER 2016
SEE WEBSITE HUMAN RIGHTS WATCH

(New York) – The Burmese military has conducted a campaign of arson, killings, and rape against ethnic Rohingya that has threatened the lives of thousands more, Human Rights Watch said today. Refugees who fled the recent violence told Human Rights Watch that since the October 9, 2016 attacks by Rohingya militants on government border guard posts in northern Rakhine State, Burmese security forces have retaliated by inflicting horrific abuses on the Rohingya population.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Human Rights Watch]/Burma: Rohingya recount killings, rape and arson

Opgeslagen onder Divers

[Statement of Dhjana]/Facing charges with incitement and threat with public violence

 

 

FACING CHARGES WITH INCITEMENT AND THREAT WITH PUBLIC VIOLENCE
SEE
SEE ALSO WEBSITE DHJANA TO GET AN IMPRESSION
OF HER VALUABLE ACTIVITIES

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Statement of Dhjana]/Facing charges with incitement and threat with public violence

Opgeslagen onder Divers