Noten 14 t/m 17/Vervolg

[14]

 6. Toegankelijke publieke voorzieningen; zorg en onderwijs

PAGINA 16

” Het grondrecht van de vrijheid van onderwijs moet worden beschermd. Er mag geen ruimte zijn voor het overdragen van antidemocratische en anti-rechtstatelijke opvattingen door leraren of in lesmateriaal. De Inspectie van het Onderwijs houdt daartoe in het funderend onderwijs en in het mbo-toezicht op de wettelijke burgerschapsopdracht. De burgerschapsopdracht wordt aangescherpt om radicalisering te voorkomen. Bestuurders worden sneller ontslagen als de burgersopdracht niet wordt uitgevoerd. Artikel 23 van de Grondwet blijft ongewijzigd, maar binnen de juridische kaders van artikel 23 worden de mogelijke stappen gezet om onwenselijke en excessieve elementen als 

PAGINA 17

antidemocratisch en anti-rechtstatelijk onderwijs verder in te perken. Het toezicht op informeel en formeel onderwijs wordt wettelijk geregeld zodat signalen van haat en geweld gevolgen krijgen. 

HOOP, LEF EN TROTS-HOOFDLIJNENAKKOORD 2024-2028 VAN

PVV,VVD,NSC EN BBB

file:///C:/Users/Essed/Downloads/20240515+Hoofdlijnenakkoord+PVV+VVD+NSC+BBB.pdf    

[15]

Artikel 23 van de Grondwet blijft ongewijzigd, maar binnen de juridische kaders van artikel 23 worden de mogelijke stappen gezet om onwenselijke en excessieve elementen als 

antidemocratisch en anti-rechtstatelijk onderwijs verder in te perken.”

HOOP, LEF EN TROTS-HOOFDLIJNENAKKOORD 2024-2028 VAN

PVV,VVD,NSC EN BBB

file:///C:/Users/Essed/Downloads/20240515+Hoofdlijnenakkoord+PVV+VVD+NSC+BBB.pdf    

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 14

[16]

‘ Het na definitieve afwijzing of verlies van een verblijfstitel niet-meewerken aan uitzetting wordt strafbaar.” 

HOOP, LEF EN TROTS-HOOFDLIJNENAKKOORD 2024-2028 VAN

PVV,VVD,NSC EN BBB

HOOFDSTUK 2, GRIP OP ASIEL EN MIGRATIE

PAGINA 5

file:///C:/Users/Essed/Downloads/20240515+Hoofdlijnenakkoord+PVV+VVD+NSC+BBB.pdf    

[17]

ZIE NOOT 14

Reacties uitgeschakeld voor Noten 14 t/m 17/Vervolg

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.