Maandelijks archief: september 2022

Gemeente Wijk bij Duurstede weert vluchtelingen bij Festival ”Kleurrijk Uit in de Wijk”/Weigering schriftelijk te reageren riekt niet fris

Winter Street Wijk bij Duurstede - Royalty-free Utrecht Stockfoto

KOUDE ONTVANGST DOOR DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

Glazen fles geurige eau de toilette tegen een achtergrond van roze pioenrozen. Vrouwelijk parfumconcept. Mock-up - Royalty-free Parfum Stockfoto

WEIGERING SCHRIFTELIJK TE REAGEREN GEEN

WELRIEKENDE PARFUM, GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE!

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE WEERT VLUCHTELINGEN

BIJ FESTIVAL ”KLEURRIJK UIT IN DE WIJK”/WEIGERING

SCHRIFTELIJK TE REAGEREN RIEKT NIET FRIS!

Beste lezers

Weet u het nog?

Op 8 september jongstleden [ja, de Tijd gaat snel], schreef ik de Gemeente Wijk bij Duurstede aan in verband met het weren van in haar woonplaats opgevangen asielzoekers bij het Festival ”Kleurrijk Uit in de Wijk”

Lees er alles over in noot 1

Daarop [op 13 september, dus redelijk snel] kwam een mail van de

Gemeente Wijk bij Duurstede via hun Strategisch Communicatieadviseur, A & O [Advies en Ondersteuning] mevrouw Schat, die erop neerkwam, dat zij graag met mij in gesprek wilden.

Dat vond ik eigenaardig, want waarom niet gewoon een schriftelijke reactie

op mijn protestmail?

Dat schreef ik terug aan mevrouw Schat, met onderbouwde uitleg [2]

Ik ging er vanuit, dat ik hetzij niets meer zou horen, hetzij een gemotiveerde schriftelijke reactie van de Gemeente Wijk bij Duurstede.

Maar niets was minder waar:

Opnieuw een mail van de Gemeente, via genoemde Mevrouw Schat, waarbij

weer op een gesprek werd aangedrongen en de indruk werd gewekt, dat de

persberichten over het weren van de vluchtelingen niet klopte.

Nu was mijn Geduld echt op.

Want als volgens de Gemeente de media een en ander verkeerd of

niet geheel juist hadden weergegeven, waarom daartegen niet als

Gemeente publiekelijk geprotesteerd, desnoods met dreiging van

een Kort Geding.

Je laat je toch niet ongestraft uitmaken voor een Gemeente,

die willens en wetens vluchtelingen discrimineert en uitsluit?

En waarom kon er niet door de Gemeente gewoon SCHRIFTELIJK 

gereageerd worden op mijn protestbrief, waarin zij haar kant van het Verhaal

kon vertellen?

Waarom via gesprekken?

Het riekte volgens de mening van Astrid Essed, uw Wreker van

het Onrecht, op een oneerlijke zaak.

Kortom:

Geen welriekende parfum.

Ook hou ik niet van de bediening via Tussenpersonen

Strijd met Open Vizier en beantwoord de burger als Gemeente

persoonlijk, als er sprake is van een respectvolle en goed

gemotiveerde protestbrief

Dat heb ik mevrouw Schat laten weten in een Antwoord op haar laatste

brief, dat er niet om liegt!

U krijgt dus van mij te lezen:

ONDER DE NOTEN

A

Nogmaals mijn oorspronkelijke protestbrief

B

De eerste reactie [in mailvorm] van mevrouw Schat aan mij,

namens de Gemeente Wijk bij Duurstede

C

Mijn antwoord op de reactie van mevrouw Schat

EN LAST, BUT NOT LEAST……

ONDER D

De Tweede mail van mevrouw Schat, waarin de suggesties van

de Gemeente Wijk bij Duurstede over de verkeerde media informatie

ONDER E

Mijn Laatste Reactie aan Mevrouw Schat, waarbij ik gehakt maak van

de laffe, zich verschuilende houding van de Gemeente,

die alleen maar mijn Gelijk bevestigt, dat zij de vluchtelingen heeft geweerd!

Ik blijf het zeggen, dit Zaakje Riekt niet Fris!!!

VEEL LEESPLEZIER!

ASTRID ESSED

NOTEN

[1]

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE WEERT ASIELZOEKERS BIJ

FESTIVAL ”KLEURRIJK UIT IN DE WIJK”/EEN VAN DE DROMEN VAN

WILDERS WORDT WERKELIJKHEID

ASTRID ESSED

ORIGINELE MAIL AAN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE OVER HET WEREN VAN ASIELZOEKERS BIJ DE FESTIVITEIT ”KLEURRIJK UIT

IN EIGEN WIJK”

ASTRID ESSED

[2]

OVER HET WEREN VAN VLUCHTELINGEN/REACTIE ASTRID ESSED

OP ANTWOORD GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE/WORDT

VERVOLGD……..

ASTRID ESSED

A

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE WEERT ASIELZOEKERS BIJ

FESTIVAL ”KLEURRIJK UIT IN DE WIJK”/EEN VAN DE DROMEN VAN

WILDERS WORDT WERKELIJKHEID

ASTRID ESSED

ORIGINELE MAIL AAN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE OVER HET WEREN VAN ASIELZOEKERS BIJ DE FESTIVITEIT ”KLEURRIJK UIT

IN EIGEN WIJK”

ASTRID ESSED

B

Mailbox communicatie (wijk bij duurstede) <communicatie@wijkbijduurstede.nl>

To:Astrid Essed

Tue, Sep 13 at 12:37 PM

Beste mevrouw Essed,

Het college gaat hier graag met u over in gesprek. Als u dat ook wilt, dan kunt u een mail sturen naar communicatie@wijkbijduurstede.nl, voorzien van uw naam en een voorkeursdag/-avond.

Dan kan ik een afspraak laten inplannen.

Met vriendelijke groet,


Susanne Schat
Strategisch Communicatieadviseur
tel 06 34 47 79 69A&O – Advies en ondersteuning
Gemeente Wijk bij Duurstede Karel de Grotestraat 30 | Postbus 83 | 3960 BB Wijk bij Duurstede | |
www.wijkbijduurstede.nlVolg ons op 

C

REACTIE ASTRID ESSED OP BOVENSTAAND ANTWOORD

VAN MEVROUW SCHAT

OVER HET WEREN VAN VLUCHTELINGEN/REACTIE ASTRID ESSED

OP ANTWOORD GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE/WORDT

VERVOLGD……..

ASTRID ESSED

D

De Tweede mail van mevrouw Schat, waarin de suggesties van

de Gemeente Wijk bij Duurstede over de verkeerde media informatie

Mailbox communicatie (wijk bij duurstede) <communicatie@wijkbijduurstede.nl>

To:Astrid Essed

Wed, Sep 14 at 5:10 PM

Beste mevrouw Essed,

In uw eerste mail heeft u niet aangegeven dat u een schriftelijke reactie verwacht. U stelt enkel dat wij de Grondwet zouden hebben herschreven.
Hoogstwaarschijnlijk gebaseerd op artikelen die in de media zijn verschenen. En waar ook onheus in vermeld staat dat deze informatie van een woordvoerder van de gemeente afkomstig is.

Wij (Wijk bij Duurstede) vangen vluchtelingen op omdat wij van mening zijn dat mensen niet zonder eten en sanitair in de buitenlucht horen te slapen. Als mensen onze werkwijze in twijfel trekken door wat zij in de media lezen, gaan wij graag met hen in gesprek.

Dat is de lijn waar wij voor gekozen hebben. Omdat we dan het hele verhaal kunnen vertellen, gebaseerd op feiten. En zodat u dan vervolgvragen kunt stellen, zodat het verhaal duidelijk is.

Het college heeft reeds vele gesprekken gevoerd en dat heeft tot op heden steeds verhelderend gewerkt.

Daarom bied ik u nogmaals de gelegenheid om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Met vriendelijke groet,

Susanne Schat

E

ASTRID ESSED ATTACK OP DE GEMEENTE WIJK

BIJ DUURSTEDE, VIA MEVROUW SCHAT!

GENIET!

Van: Astrid Essed <astridessed@yahoo.com>
Verzonden: donderdag 22 september 2022 07:21
Aan: Mailbox communicatie (wijk bij duurstede) <communicatie@wijkbijduurstede.nl>
Onderwerp: Re: Uw herschrijving van artikel 1, Nederlandse Grondwet

AAN

Mevrouw Schat

Strategisch Communicatieadviseur A & O Advies en Ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede

Onderwerp:

Uw weren van asielzoekers op het Festival ”Kleurrijk Uit in Wijk”

Reactie op uw mail dd 14 september jongstleden

Geachte mevrouw Schat

Ik heb uw mail dd 14 september in goede orde ontvangen.

Alvorens in te willen gaan op uw reactie, eerst het volgende:

Op 8 september jongstleden heb ik aan uw Gemeente [bestemd

voor de Gemeenteraadsleden en het College B & W] een protestmail

gestuurd met als titel ”Uw herschrijving van artikel 1,  Nederlandse Grondwet”

Zie de link naar mijn protestbrief [1]

Op 13 september ontving ik op mijn mail een reactie uwerzijds, waarin

u het volgende schreef

”Beste mevrouw Essed,

Het college gaat hier graag met u over in gesprek. Als u dat ook wilt, dan kunt u een mail sturen naar communicatie@wijkbijduurstede.nl, voorzien van uw naam en een voorkeursdag/-avond.

Dan kan ik een afspraak laten inplannen”

Uw reactie bevreemdde mij enigszins [en dat doet het nog steeds],

omdat het mij logisch en tussen correspondenten gebruikelijk is,

dat op een schriftelijke brief/mail, wederom een schriftelijke

reactie volgt, waarin inhoudelijk op de ontvangen mail

wordt ingegaan.

Dat heb ik u dan ook laten weten in mijn reactiemail dd 14 september

[2]

Ik verwachtte dan ook een inhoudelijke reactie van uw Gemeente/B& W terug.

Wie schetst mijn verbazing, toen ik nog dezelfde dag, op 14 september,

een mail van u ontving, waarbij u wederom  vasthield aan het maken

van een afspraak en uw Gemeente kennelijk niet genegen was, schriftelijk

in te gaan op mijn protestmail dd 8 september

DE PERS

Dat uw Gemeente opnieuw aandrong op een gesprek in plaats

van schriftelijk reageren is een Ding en hier niet het belangrijkste.

Maar wat mij pas echt bevreemdde, was uw inhoudelijke reactie

Ik citeer de belangrijkste passage

”In uw eerste mail heeft u niet aangegeven dat u een schriftelijke reactie verwacht. U stelt enkel dat wij de Grondwet zouden hebben herschreven.

Hoogstwaarschijnlijk gebaseerd op artikelen die in de media zijn verschenen. En waar ook onheus in vermeld staat dat deze informatie van een woordvoerder van de gemeente afkomstig is.”

….

….

”Als mensen onze werkwijze in twijfel trekken door wat zij in de media lezen, gaan wij graag met hen in gesprek.

Dat is de lijn waar wij voor gekozen hebben. Omdat we dan het hele verhaal kunnen vertellen, gebaseerd op feiten. En zodat u dan vervolgvragen kunt stellen, zodat het verhaal duidelijk is.”

EINDE CITAAT VAN UW MAIL DD 14 SEPTEMBER

MIJN REACTIE HIEROP

TEN EERSTE:

Als u meent, dat de pers een verkeerde voorstelling van zaken gegeven heeft,

waarom kunt u mij dat dan niet schriftelijk nader toelichten, met de nodige

bewijzen/bronnen, die staven, dat u hetzij verkeerd bent geciteerd door de

pers, hetzij dat al dan niet bewust een verkeerde voorstelling van zaken gegeven is?

TEN TWEEDE

Ik vind uw bewering, dat er onheus in de media vermeld staat, dat de

door hen [de media] gegeven informatie afkomstig is van een woordvoerder

van de Gemeente [zie uw onderstaande mail dd 14 september] hoogst merkwaardig.

Want als de media in enigerlei opzicht uw Gemeente [in casu uw woordvoerder] hetzij verkeerd geciteerd hebben,

hetzij dat de toedracht der gebeurtenissen heel anders is dan in werkelijkheid

heeft plaatsgevonden [en dat IS natuurlijk in theorie mogelijk], waarom

hebt u dan geen schriftelijk Statement uitgebracht om de in de media

gedane beweringen te ontkennen.

Waarom hebt u dan niet in het openbaar een rectificatie bij de media

geeeist en zo nodig getracht, dit juridisch af te dwingen en daaraan

luid en duidelijk bekendheid gegeven?

De enige Verklaring omtrent asielzoekers, die ik bij nader onderzoek van

uw Gemeente heb kunnen traceren, is de Informatie

over noodopvang asielzoekers Marienhoeve, waarbij u naar mijn smaak

wel ERG de nadruk legde op eventuele ”onveiligheid”, veroorzaakt

door asielzoekers…..  [3]

En in uw eigen Bericht [PDF] ”Tijdlijn gebeurtenissen rondom de crisisnoodopvang asielzoekers” [4] wordt wel degelijk gesuggereerd,

dat de media informatie, als zou u asielzoekers hebben geweerd bij het

Festival ”Kleurrijk Uit in Wijk” [5], voor een belangrijk deel klopte

Ik citeer u uit ”Tijdlijn gebeurtenissen rondom de crisisnoodopvang asielzoekers”:

” Zaterdag 3 september Na twee jaar (corona)stilte galmt er muziek van de podia van Kleurrijk Uit in Wijk tijdens dit warme weekend. De terrassen zitten weer vol. Mensen proeven naar hartenlust op foodtruckfestival Toost en dansen op de muziek van Kleurrijk Uit in Wijk. De sportverenigingen trappen het sportseizoen af met feest, activiteiten en dé lokale voetbalderby CDW – CVL. Er wordt door en voor vrijwilligers en asielzoekers een programma voor deze dag georganiseerd op de Mariënhoeve.” [6]

Riekt mijns inziens, nogmaals, naar uitsluiting van de vluchtelingen

op het Festival ”Kleurrijk Uit in de Wijk” en dat vind ik, nogmaals,

uitsluiting en discriminatie en dus onacceptabel

EPILOOG

Ik neem graag van u aan [dat stond ook in de Informatie over

noodopvang Marienhoeve] [7], dat uw Gemeente met de beste

bedoelingen en uit humanitaire overwegingen deze vluchtelingen

heeft opgevangen.

Daarvoor waardering

Echter:

Het uitsluiten van alle asielzoekers bij een Festival, omdat enkelingen

voor problemen gezorgd hebben [8], wijst op een collectieve straf en

is discriminatoir en onacceptabel.

En omdat dat in strijd is met artikel 1. Nederlandse Grondwet schreef ik terecht:

”Uw herschrijving van arftikel 1, Nederlandse Grondwet”, wat in mijn

protestbrief uitgebreid is toegelicht [9]

Mocht de pers een verkeerde voorstelling van zaken gegeven hebben,

lijkt het mij een logische weg voor u om mij dat SCHRIFTELIJK, MET

BEWIJZEN, toe te lichten.

Ook dient u dan openbaarlijk een rectificatie van de Pers te eisen.

Dus nogmaals:

Graag een SCHRIFTELIJKE, INHOUDELIJKE reactie van uw Gemeente

Zo niet, dan blijf ik ervanuitgaan, dat de berichtgeving in de media klopt.

Want openlijke beschuldigingen van discriminatie laat je je toch

niet zeggen zonder openbaarlijk te protesteren?

Mocht de Gemeente niet bereid zijn, schriftelijk in te gaan op

mijn protestbrief, dan beschouw ik de discussie als beeindigd en dan

hou ik vast aan mijn opinie over de handelwijze van uw Gemeente.

Ik wens dus geen reactie meer van tussenpersonen [daarmee bedoel

ik dus u, mevrouw Schat, en dat is niet denigrerend bedoeld].

Alleen een schriftelijke reactie van de GEMEENTE Wijk bij

Duurstede stel ik op prijs en wordt door mij beantwoord.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

VOOR UW GEMAK ZIJN DE NOTEN IN 

EEN LINK ONDERGEBRACHT

NOTEN 1 T/M 9

Reacties uitgeschakeld voor Gemeente Wijk bij Duurstede weert vluchtelingen bij Festival ”Kleurrijk Uit in de Wijk”/Weigering schriftelijk te reageren riekt niet fris

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Ruim baan voor nieuwe coronagolf

Coronavirus, Corona, Virus, Pandemie, Infectie

COVID 19…..
https://covid19.who.int/

RUIM BAAN VOOR NIEUWE CORONAGOLF

WEBSITE PETER STORM

Geplaatst op 27 september 2022 door egel

dinsdag 27 september 2022


Kijk eens aan! Het RIVM ziet het eindelijk ook: ‘najaarsgolf corona mogelijk begonnen’.(1) Mogelijk, het RIVM weet het dus nog steeds niet zeker. En dat terwijl de besmettingscijfers – zoals het NOS-nieuwsbericht waar ik uit citeer – week na week oplopen, al sinds sinds augustus. Zelf schreef ik al op 7 september: ‘de volgende coronagolf is onderweg’.(2) Niks ‘mogelijk’, geen voorbehoud, en gewoon twintig dagen eerder. Dat was toen aan de cijfers – door het RIVM verstrekt maar niet op waarde geschat – al duidelijk te zien. De traagheid waarmee het RIVM de nieuwe golf erkent, en de slag om de arm die dat instituut nog steeds maakt, komt gevaarlijk dicht in de buurt van de corona-ontkenning waar Willem Engel nog steeds zo misdadig mee leurt.

Het RIVM doet daarmee weinig anders dan Their Master’s Voice spelen. En Their Master, dat is Ernst Kuipers, Minister van Pandemiebevordering Himself. Zijn ministerie, hilarisch genoeg nog steeds het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geheten, heeft het nemen van maatregelen aan ‘de sectoren’ overgelaten. Die ‘sectoren ‘ – bedrijfstakken als de horeca, sectoren als het onderwijs – komen met plannen waarin het openhouden van winkels en scholen tot iedere prijs voorrang krijgt boven alles en iedereen, voorrang bovenal boven de gezondheid van leerlingen een docenten, klanten, bezoekers en personeelsleden. Liever overal zieke mensen, kort of langdurig wegens Long COVID, dan dat productie, commercie en de daaraan gekoppelde en ondergeschikte educatie worden gehinderd of – wat Van Dissel verhoede! – worden onderbroken door bijvoorbeeld het stilleggen van faciliteiten en het naar huis sturen van leerlingen en personeel met doorbetaling van loon om besmettingen serieus in te tomen. Dat zijn de prioriteiten van bedrijfstakken en instellingen, daarin krachtig gefaciliteerd door het (pro-)coronabeleid van minister Kuipers.

Dus kom je in de plannen een allegaartje ineffectieve middelen tegen, zelfs de ‘(kuch)schermen’ – niet alleen niet effectief tegen virusverspreiding, maar zelfs contraproductief omdat het luchtstromen in werkruimtes, en daarmee de hoognodige ventilatie, afremt – en de (vrijwel zinloze) ‘faceshields’, ontbreken bijvoorbeeld in het sectorplan van de kappersbranche niet.(3) Het is als verdediging tegen besmetting niet serieus te nemen voor wie ook maar enigszins weet hoe corona-verspreiding werkt. Het is vooral veel doen-alsof..

Alles kan weer, alles mag voluit. Maar stevige afspraken om in winkels, kantoren, magazijnen, scholen en andere binnenruimtes gewoon een fatsoenlijk mondkapje te dragen – nu, en niet pas als de ziekenhuizen weer uitpuilen – , dat gaat natuurlijk veel te ver. Om over het snel en goed op orde brengen van ventilatie in scholen en bedrijven nog maar te zwijgen. Je moet er toch ook niet aan denken, doortastende maatregelen nemen die het virus echt zouden afremmen.

Noten:

1 ‘RIVM: najaarsgof corona mogelijk begonnen’, NOS, 27 september 2022, https://nos.nl/artikel/2446219-rivm-najaarsgolf-corona-mogelijk-begonnen

2 Peter Storm,’Sterfhuisminister Kuipers’, peterstormt.nl, 7 september 2022, https://peterstormt.nl/2022/09/07/sterfhuisminister-kuipers/

3 ANKO, ‘Sectorplan kappers’, https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/ezk_contactberoepen_kappers.pdf , gevonden via ‘Corona &coronaplannen, regels en veiligheid’, op de website van ondernemersclub VNO-NCW, https://www.vno-ncw.nl/standpunten/corona-coronaplannen-regels-en-veiligheid Daar staan ook links naar wat andere sectoren aan plannen hebben liggen.

Peter Storm

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Ruim baan voor nieuwe coronagolf

Opgeslagen onder Divers

Noten 1 t/m 9/Astrid Essed versus Gemeente Wijk bij Duurstede/Gemeente, reageer schriftelijk!

[1]

ORIGINELE MAIL AAN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE OVER

HET WEREN VAN ASIELZOEKERS BIJ DE FESTIVITEIT ”KLEURRIJK

UIT IN DE WIJK”

[2]

OVER HET WEREN VAN VLUCHTELINGEN/REACTIE ASTRID ESSED

OP ANTWOORD GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE.

[3]

‘Ervaart u een gevoel van onveiligheid op of rond sportpark Mariënhoeve? Dan kunt u bellen met de beveiliging op nummer 06-34 57 77 46.”

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

INFORMATIE OVER NOODOPVANG ASIELZOEKERS

MARIENHOEVE

https://www.wijkbijduurstede.nl/opvang-van-vluchtelingen/informatie-over-noodopvang-asielzoekers-marienhoeve

Tijdlijn gebeurtenissen crisisnoodopvang (pdf, 136 KB) Veelgestelde vragen opvang vluchtelingen

Ervaart u een gevoel van onveiligheid op of rond sportpark Mariënhoeve? Dan kunt u bellen met de beveiliging op nummer 06-34 57 77 46.

12-09-2022: Wilt u praten over de asielzoekers in Wijk bij Duurstede?

Wilt u in gesprek over de asielzoekers die Wijk bij Duurstede huisvest en heeft u zich nog niet aangemeld? Stuur dan een mail naar: communicatie@wijkbijduurstede.nl.

07-09-2022: Brief aan alle inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede

Er is afgelopen week veel gebeurd in onze gemeente. Dat is u vast niet ontgaan. Het begon vrijdagavond 26 augustus. Toen vroeg de Veiligheidsregio Utrecht ons of we vanaf zaterdag tijdelijk een groep asielzoekers konden opvangen. De situatie in Ter Apel liep erg uit de hand. Al maanden roept de minister gemeenten op om te helpen bij de onmenselijke situatie daar.

We vonden dat we als college in actie moesten komen

Wat iedereen ook van de situatie vindt: wij wilden niet toekijken zonder iets te doen. Het gaat hier om mensen die net als wij, in veiligheid willen leven en gelukkig willen zijn. Het is niet acceptabel dat mensen buiten moeten slapen zonder goede hygiëne en zonder warm eten.

We stelden scherpe voorwaarden

Hopelijk begrijpt u dat het moeilijk is om in zo weinig tijd zo’n ingrijpend besluit te nemen. Het opvangen van mensen uit een andere cultuur en met misschien andere normen of waarden kan iets met u doen. Ook is het een grote klus om te klaren in zo’n korte tijd. Daarom stelden wij vooraf scherpe voorwaarden:

1. de rust en veiligheid van onze inwoners is het allerbelangrijkste;

2. hulp van buitenaf is nodig, want onze gemeentelijke organisatie is niet voorbereid op zoveel extra werk.

Hiermee stonden we helemaal achter het besluit de asielzoekers hier op te vangen.

Niet alles laat zich sturen

Ondanks onze voorwaarden om de rust en veiligheid van iedereen voorop te zetten, is niet alles goed gegaan. Sommige inwoners vonden dat zij slechte en gebrekkige informatie kregen. Wij hebben directe buren een brief gestuurd, maar wij hadden meer inwoners die in de buurt wonen een brief moeten sturen over de opvang. Een paar asielzoekers maakten misbruik van onze gastvrijheid en misdroegen zich. Zij zijn hier niet langer welkom.

In alle hectiek deden wij uitspraken richting de pers die onbedoeld voor een verkeerd beeld over de Wijkse samenleving zorgden. Ook de betrokken ondernemers van het festival ‘Kleurrijk uit in Wijk’ kregen verschillende berichten over het wel of niet doorgaan van de feesten. Wij bieden daarvoor onze oprechte excuses aan.

Wij hebben alle begrip voor uw zorgen, meningen en gevoelens

Deel die met ons. De een gebruikt hiervoor een demonstratie, de ander komt naar een inloopavond, zoals eind vorige week in de Open Hof. Ook in de komende weken praten we graag met u verder. Wij organiseren hiervoor opnieuw kleinschalige inloopavonden.

De kracht van Wijk bij Duurstede

We vinden het hartverwarmend om te zien hoeveel inwoners hun hulp aanbieden om het verblijf voor de asielzoekers in onze gemeente zo prettig mogelijk te maken. Deze groep organiseert activiteiten of maakt een praatje met de asielzoekers. Andere inwoners geven ons tips om het beter te doen. Inwoners die zich zorgen maken laten horen hoe belangrijk zij het vinden dat ons Wijk bij Duurstede een fijne plek is en blijft om te wonen.

Dat maakt Wijk bij Duurstede zo bijzonder. U laat zien wat een warme en hechte gemeenschap Wijk bij Duurstede is. En wij voelen ons trots om daar de burgemeester en wethouders van te mogen zijn.

Wilt u meer weten over de afgelopen week?

Op deze webpagina (groene button bovenaan deze pagina) staat precies wat er van dag tot dag gebeurde en gebeurt. Ook staan hier veelgestelde vragen en antwoorden. Heeft u nog vragen of wilt u uitgenodigd worden voor de kleinschalige inloopavonden, neem dan contact op via communicatie@wijkbijduurstede.nl of 0343-595 595.

Met vriendelijke groet,
burgemeester Iris Meerts

Wil Kosterman, Hans Buijtelaar, Jeroen Brouwer, Jan Kuiper
wethouders

PS Vrijwilligers bezorgen deze brief huis aan huis. Onze dank is groot dat zij dit willen doen. Op deze manier is de brief het snelste bij u

[4]

TIJDLIJN GEBEURTENISSEN ROND DE CRISISNOODOPVANG

ASIELZOEKERS

https://www.wijkbijduurstede.nl/fileadmin/wijk_bij_duurstede/Nieuwsberichten/2022_september/Tijdlijn_gebeurtenissen_rondom_de_crisisnoodopvang_asielzoekers.pdf

BLADZIJDE 1

  Tijdlijn gebeurtenissen rondom de crisisnoodopvang asielzoekers Sinds 27 augustus biedt Wijk bij Duurstede tijdelijk onderdak aan een groep asielzoekers. Rondom deze opvang ging veel goed, maar er ontstond ook onrust. Hieronder een overzicht van alle gebeurtenissen. 

26 augustus 

Het college heeft na een verzoek van de VRU over de situatie in Ter Apel besloten om te helpen en een groep vluchtelingen onderdak te bieden, die anders geen plek zouden hebben om te overnachten. Onder de volgende voorwaarden is door het college ingestemd: 1. de rust en veiligheid van onze inwoners is het allerbelangrijkste; 2. hulp van buitenaf is nodig, want onze gemeentelijke organisatie is niet voorbereid op zoveel extra werk. De VRU gaat akkoord met de randvoorwaarden en zegt materiaal, steun en capaciteit toe. Vervolgens wordt gesproken over de locatie. Er is in het tijdsbestek van minder dan een dag eigenlijk maar 1 locatie voor handen en dat is een sporthal op Mariënhoeve. Deze wordt zaterdag klaargemaakt als opvanglocatie. De inrichting en de bemensing van de opvanglocatie voert de VRU volledig uit, inclusief beveiliging. Zaterdag 

27 augustus 

Mariënhoeve wordt in recordtempo klaargemaakt. Er komt een ervaren locatiemanager en vier woonbegeleiders. Veiligheidsmensen houden 24 uur per dag de wacht. Vrijwilligers bieden hulp. Zaterdagavond zijn er 100 asielzoekers binnen. De groep slaapt de nacht ervoor nog in de Jaarbeurs, waar zij voor het eerst in dagen hebben gedoucht en warm eten hebben gekregen. Ook zijn zij door een arts gezien. De VRU en een team van Wijksport richten de opvang in. Fractievoorzitters en de raad zijn geïnformeerd. Directe buren en sportverenigingen krijgen een brief en er gaat een persbericht uit. Om 17.00 uur nemen omwonenden en vertegenwoordigers van verenigingen een kijkje op de locatie en gaan in gesprek met de burgemeester. Rond 19.30 uur komt de eerste bus met asielzoekers aan, zo’n drie uur later de tweede. 

Zondag 28 augustus 

Het college is zondag aanwezig op de opvanglocatie, maakt kennis en voert gesprekken. Burgemeesters en wethouders zien en horen de zorgen bij inwoners, maar ook de creativiteit en bereidheid tot hulp. De meeste mensen hebben begrip voor de situatie, maar er leven ook zorgen en vragen. Een klein deel heeft er geen begrip voor.

BLADZIJDE 2

Maandag 29 augustus 

Er vindt een aantal incidenten plaats tussen inwoners en een groepje asielzoekers. De burgemeester maakt in overleg met betrokken instanties afspraken om verdere overlast te voorkomen. De incidenten zorgen voor onbegrip. De hele groep asielzoekers wordt zorgvuldig gescreend door de beveiliging, locatiemanager en leiding van de VRU. Ook de politie is aanwezig. Alle mensen uit veilige landen en asielzoekers die overlast gevend gedrag vertonen gaan terug naar het COA. Ook worden extra maatregelen getroffen, zoals meer politie en boa’s. Er komt een telefoonnummer, waardoor mensen direct contact kunnen hebben met de beveiliging in de hal. De onveilige momenten zorgen begrijpelijk voor boosheid. De burgemeester grijpt in. 

Dinsdag 30 augustus 

Op sociale media is op zondag 28 augustus een oproep gedaan om woensdag vreedzaam te demonstreren. Die oproep wordt op dinsdag 30 augustus ingetrokken. Het college praat de gemeenteraad bij. Daar leven veel vragen, maar er is ook veel steun om de vluchtelingen hier tijdelijk op te vangen. De raad roept op tot betere communicatie, ook met de samenleving. 

Woensdag 31 augustus

 ’s Middags zijn er groepjes mensen op het plein voor het gemeentehuis. De sfeer is rustig. Mensen hebben vragen en zorgen. Wethouder Kosterman en burgemeester Meerts gaan met hen in gesprek. Bij veel mensen leven vragen, zoals: waarom in de sporthal waar onze kinderen sporten? Waarom 100 vluchtelingen en waarom alleen mannen? Hoe lang gaat de opvang duren? Alle vragen worden beantwoord en gepubliceerd op onze website. Op donderdagavond en de gehele vrijdag is het college aanwezig in de Open Hof om vragen te beantwoorden en te luisteren naar de zorgen van inwoners en ondernemers. 

Donderdag 1 september 

Door miscommunicatie bij de gemeente ontstaat verwarring over het wel of niet annuleren van festiviteiten in het weekend. Natuurlijk gaat het gewone leven gewoon door en kunnen ook de vergunde evenementen doorgang vinden. Helaas leidt dit tot extra werk bij de organisatoren en betrokken inwoners. De politie reageert tijdig en adequaat op misdragingen van twee asielzoekers op de Markt. 

Vrijdag 2 september: Vrijwilligers en organisatoren zetten zich 100% in om de evenementen in Wijk bij Duurstede en de opvang van asielzoekers in het weekend goed te laten verlopen. Het college voert in de Open Hof gesprekken met tien inwoners en ondernemers. Ook zijn er inwoners die komen om een hart onder de riem te steken. 

BLADZIJDE 3

Zaterdag 3 september 

Na twee jaar (corona)stilte galmt er muziek van de podia van Kleurrijk Uit in Wijk tijdens dit warme weekend. De terrassen zitten weer vol. Mensen proeven naar hartenlust op foodtruckfestival Toost en dansen op de muziek van Kleurrijk Uit in Wijk. De sportverenigingen trappen het sportseizoen af met feest, activiteiten en dé lokale voetbalderby CDW – CVL. Er wordt door en voor vrijwilligers en asielzoekers een programma voor deze dag georganiseerd op de Mariënhoeve. De dag verloopt rustig en zonder incidenten. Woensdag 7 september We bezorgen huis-aan-huis een brief van het college aan alle inwoners, waarin we een toelichting geven op de tijdelijke opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Bezorging wordt gedaan door vrijwilligers. Waarvoor grote dank! 

Het kan zijn dat er in de bezorging iets fout gaat. Belt u met 0343-595 595 als u geen brief heeft ontvangen. Mocht het nodig zijn, dan geven we u zo snel mogelijk informatie over nieuwe ontwikkelingen rondom de tijdelijke opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. 

Heeft u in de tussentijd vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar r.berentsen@wijkbijduurstede.nl of bel met 0343-595 595, Rob Berentsen staat u graag te woord. 

[5]    

RTV UTRECHT

”FESTIVALWEEKEND WIJK BIJ DUURSTEDE EEN

GROOT SUCCES, ASIELZOEKERS GEVRAAGD OM

BINNEN TE BLIJVEN”

4 SEPTEMBER 2022

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3464192/festivalweekend-wijk-bij-duurstede-een-groot-succes-asielzoekers-gevraagd-om-binnen-te-blijven

Wijk bij Duurstede – In Wijk bij Duurstede was het een feestweekend met niet één maar twee festivals. Met festival Kleurrijk Uit in Wijk en het foodtruckfestival Toost was het een gezellige boel. Maar tot twee dagen voor het weekend was het nog maar de vraag of het door zou gaan: met de komst van een groep asielzoekers op sportpark Mariënhoeve twijfelde de gemeente of ze de veiligheid in hun stad wel konden waarborgen. Daarom hebben ze de asielzoekers dit weekend bewust verzocht om in de sporthal te blijven en zijn er daar extra activiteiten georganiseerd om de asielzoekers binnen te houden.

Vorige week zaterdag kwam een groep van aanvankelijk 100 asielzoekers vanuit Ter Apel naar Wijk bij Duurstede. Waarvan een aantal overlast veroorzaakten en werden opgepakt. Dat zorgde voor veel onrust onder de inwoners van het stadje. Inwoners protesteerden en waren bang voor hun veiligheid.

Ook voor de organisatie van Kleurrijk Uit in Wijk was er veel verwarring. “Eerst werden we afgebeld en een dag later kon het toch doorgaan. Het was een hele hectische week voor iedereen”, vertelt Tom van Ginkel. “Mensen moesten ook even wennen aan het idee. De meningen liepen flink uiteen van tevoren, het kwam allemaal abrupt op ons af.”

Bewust binnen blijven

Om hun inwoners gerust te stellen, besloot de gemeente de asielzoekers bewust binnen te houden tijdens het festival. “We wilden ervoor zorgen dat het gezellig bleef op het festival, maar ook in de sporthal. Daarom hebben we allerlei activiteiten georganiseerd in de hal voor de asielzoekers. Zodat zij hier ook een leuke tijd hebben en we incidenten konden voorkomen”, vertelt een woordvoerder van de gemeente. “We zijn als gemeente heel tevreden over hetverloop van het festivalweekend. En we zijn blij dat het toch door kon gaan.”

Festivalorganisator Van Ginkel laat weten dat hij door de gemeente voorafgaand aan het festival is geïnformeerd dat het evenement veilig zou verlopen en dat het net zo zal zijn als voorgaande jaren. “Ik ben verder niet in details getreden.”

Op het festival merkte hij niets van de onrust die er speelde in het stadje. “Er waren heel veel verschillende mensen, ook zullen er vast een paar asielzoekers zijn geweest. Ik weet niet of die uit de sportzaal kwamen of er al waren, ik wil daar geen onderscheid tussen maken. Maar iedereen kwam samen. Muziek verbroedert en verbindt.”

“Kleurrijk Uit in Wijk bestaat al jaren, maar zo’n feest als het nu was, heb ik nog nooit gezien”, aldus een uitgelaten Van Ginkel. Ook na twee coronajaren was de ontlading groot voor de organisatie en inwoners van Wijk Bij Duurstede. “Van ’s ochtends vroeg tot diep in de nacht werd er gefeest door jong en oud. Dat het zo’n succes zou zijn, heb ik niet eens van kunnen dromen. Helemaal na zo’n hectische week.”

[6]

‘ Zaterdag 3 september Na twee jaar (corona)stilte galmt er muziek van de podia van Kleurrijk Uit in Wijk tijdens dit warme weekend. De terrassen zitten weer vol. Mensen proeven naar hartenlust op foodtruckfestival Toost en dansen op de muziek van Kleurrijk Uit in Wijk. De sportverenigingen trappen het sportseizoen af met feest, activiteiten en dé lokale voetbalderby CDW – CVL. Er wordt door en voor vrijwilligers en asielzoekers een programma voor deze dag georganiseerd op de Mariënhoeve.’

TIJDLIJN GEBEURTENISSEN ROND DE CRISISNOODOPVANG

ASIELZOEKERS

https://www.wijkbijduurstede.nl/fileadmin/wijk_bij_duurstede/Nieuwsberichten/2022_september/Tijdlijn_gebeurtenissen_rondom_de_crisisnoodopvang_asielzoekers.pdf

ZIE VOOR GEHELE TEKST. NOOT 4

[7]

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

INFORMATIE OVER NOODOPVANG ASIELZOEKERS

MARIENHOEVE

https://www.wijkbijduurstede.nl/opvang-van-vluchtelingen/informatie-over-noodopvang-asielzoekers-marienhoeve

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 3

[8]

AD

DRIE ASIELZOEKERS IN WIJK BIJ DUURSTEDE

OPGEPAKT VOOR WINKELDIEFSTAL EN

INBRAAK IN CARAVAN

30 AUGUSTUS 2022

https://www.ad.nl/utrecht/drie-asielzoekers-in-wijk-bij-duurstede-opgepakt-voor-winkeldiefstal-en-inbraak-in-caravan~a6238535/

De politie heeft in Wijk bij Duurstede drie asielzoekers opgepakt wegens diefstal en inbraak. Ze maken deel uit van de groep van honderd die sinds zaterdagavond tijdelijk wordt opgevangen in een sporthal op sportpark Mariënhoeve. Zeker is dat deze drie mannen niet terugkeren in Wijk bij Duurstede.

Politiewoordvoerder Cornelie Hogeveen zegt dat het gaat om één aanhouding wegens winkeldiefstal en de twee anderen wegens inbraak in een caravan. De politieactie en onrust speelden zich af op de Hoogstraat waar supermarkt Lidl is gevestigd. De mannen zouden volgens een bewoonster van de Hoogstraat ‘bezopen’ zijn.

Ook kwamen verschillende meldingen bij de gemeente en politie binnen over overlast door asielzoekers op andere plekken in en rond de binnenstad. ,,Dit leidt tot onrust op straat, op schoolpleinen en op sociale media. Wij zijn ons er terdege van bewust dat inwoners zich zorgen maken en zich onveilig voelen’’, zeggen burgemeester en wethouders in een verklaring.

Passende maatregelen

Vandaag is het gemeentebestuur in overleg met de top van de Veiligheidsregio, de politie en het COA om ‘per direct passende maatregelen’ te nemen. Burgemeester Iris Meerts is niet bereikbaar voor een toelichting op deze maatregelen.

Woensdagmiddag zouden Wijkenaren demonstreren tegen de komst van honderd asielzoekers. Piet Alberts, inwoner van Wijk bij Duurstede, riep mensen om naar het gemeentehuis te gaan om vreedzaam te protesteren. Zonder geweld, zonder vandalisme.

Uit angst dat de demonstratie mensen van buiten Wijk aantrekt en dat dan de bijeenkomst niet vreedzaam verloopt, blaast Alberts de demonstratie af. Alberts: ,,Laten we de komende informatiebijeenkomsten van de gemeente gebruiken om onze stem te laten horen. Laten we Wijk rustig houden en het vooral niet erger maken dan het al is. Blijf thuis.‘’

[9]

ORIGINELE MAIL AAN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE OVER

HET WEREN VAN ASIELZOEKERS BIJ DE FESTIVITEIT ”KLEURRIJK

UIT IN DE WIJK”

Reacties uitgeschakeld voor Noten 1 t/m 9/Astrid Essed versus Gemeente Wijk bij Duurstede/Gemeente, reageer schriftelijk!

Opgeslagen onder Divers

Over het weren van vluchtelingen/Reactie Astrid Essed op antwoord Gemeente Wijk bij Duurstede/Wordt vervolgd……

Winter Street Wijk bij Duurstede - Royalty-free Utrecht Stockfoto

KOUDE ONTVANGST DOOR DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

OVER HET WEREN VAN VLUCHTELINGEN/REACTIE ASTRID ESSED OP

ANTWOORD GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE/WORDT VERVOLGD

LEZERS!

Wie mijn website goed heeft gevolgd weet, dat ik onlangs de Gemeente Wijk

Bij Duurstede heb aangesproken, via de mail,  op het feit, dat zij volgens de media

asielzoekers hebben geweerd bij het Festival ”Kleurrijk Uit in de Wijk” [1]

Zie link naar mijn website [2]

Zie link naar mijn mail aan de Gemeente Wijk bij Duurstede[3]

Mijn mail was van 8 september.

Op 13 september, relatief snel dus, kwam er een reactie van Mevrouw Schat,

Strategisch Communicatieadviseur

A & O Advies en Ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, die reageerde

namens het College B & W, waarbij mij werd aangeboden, met hen in

gesprek te gaan.

Niet echt het antwoord, dat ik verwachtte.

Lees onder de noten, mijn originele mail aan de Gemeente Wijk bij Duurstede [A]

eerst de reactie van Mevrouw Schat [B] en daarna mijn antwoord hierop

[C]

EN:

Tenslotte mijn originele aan de Gemeente Wijk bij Duurstede

uitgeschreven mail.

Ik ga er even inhoudelijk [nog] niet op in [dat komt nog wel], omdat het Muisje nog een Staartje heeft.

Ik heb NOG weer een reactie van mevrouw Schat ontvangen.

Hoe die luidt en wat mijn Eindantwoord is, dat hoort/leest u op

een nog niet nader te onthullen Moment.

Hou deze website maar in de gaten!

Eerst maar even dit

ASTRID ESSED

NOTEN

[1]

RTV UTRECHT

”FESTIVALWEEKEND WIJK BIJ DUURSTEDE EEN

GROOT SUCCES, ASIELZOEKERS GEVRAAGD OM

BINNEN TE BLIJVEN”

4 SEPTEMBER 2022

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3464192/festivalweekend-wijk-bij-duurstede-een-groot-succes-asielzoekers-gevraagd-om-binnen-te-blijven

Wijk bij Duurstede – In Wijk bij Duurstede was het een feestweekend met niet één maar twee festivals. Met festival Kleurrijk Uit in Wijk en het foodtruckfestival Toost was het een gezellige boel. Maar tot twee dagen voor het weekend was het nog maar de vraag of het door zou gaan: met de komst van een groep asielzoekers op sportpark Mariënhoeve twijfelde de gemeente of ze de veiligheid in hun stad wel konden waarborgen. Daarom hebben ze de asielzoekers dit weekend bewust verzocht om in de sporthal te blijven en zijn er daar extra activiteiten georganiseerd om de asielzoekers binnen te houden.

Vorige week zaterdag kwam een groep van aanvankelijk 100 asielzoekers vanuit Ter Apel naar Wijk bij Duurstede. Waarvan een aantal overlast veroorzaakten en werden opgepakt. Dat zorgde voor veel onrust onder de inwoners van het stadje. Inwoners protesteerden en waren bang voor hun veiligheid.

Ook voor de organisatie van Kleurrijk Uit in Wijk was er veel verwarring. “Eerst werden we afgebeld en een dag later kon het toch doorgaan. Het was een hele hectische week voor iedereen”, vertelt Tom van Ginkel. “Mensen moesten ook even wennen aan het idee. De meningen liepen flink uiteen van tevoren, het kwam allemaal abrupt op ons af.”

Bewust binnen blijven

Om hun inwoners gerust te stellen, besloot de gemeente de asielzoekers bewust binnen te houden tijdens het festival. “We wilden ervoor zorgen dat het gezellig bleef op het festival, maar ook in de sporthal. Daarom hebben we allerlei activiteiten georganiseerd in de hal voor de asielzoekers. Zodat zij hier ook een leuke tijd hebben en we incidenten konden voorkomen”, vertelt een woordvoerder van de gemeente. “We zijn als gemeente heel tevreden over hetverloop van het festivalweekend. En we zijn blij dat het toch door kon gaan.”

Festivalorganisator Van Ginkel laat weten dat hij door de gemeente voorafgaand aan het festival is geïnformeerd dat het evenement veilig zou verlopen en dat het net zo zal zijn als voorgaande jaren. “Ik ben verder niet in details getreden.”

Op het festival merkte hij niets van de onrust die er speelde in het stadje. “Er waren heel veel verschillende mensen, ook zullen er vast een paar asielzoekers zijn geweest. Ik weet niet of die uit de sportzaal kwamen of er al waren, ik wil daar geen onderscheid tussen maken. Maar iedereen kwam samen. Muziek verbroedert en verbindt.”

“Kleurrijk Uit in Wijk bestaat al jaren, maar zo’n feest als het nu was, heb ik nog nooit gezien”, aldus een uitgelaten Van Ginkel. Ook na twee coronajaren was de ontlading groot voor de organisatie en inwoners van Wijk Bij Duurstede. “Van ’s ochtends vroeg tot diep in de nacht werd er gefeest door jong en oud. Dat het zo’n succes zou zijn, heb ik niet eens van kunnen dromen. Helemaal na zo’n hectische week.”

[2]

GEMEENTE WEERT ASIELZOEKERS BIJ FESTIVAL ”KLEURRIJK

UIT IN DE WIJK”/EEN VAN DE DROMEN VAN WILDERS

WORDT WERKELIJKHEID

ASTRID ESSED

[3]

ORIGINELE MAIL AAN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

OVER HET WEREN VAN ASIELZOEKERS BIJ DE FESTIVITEIT

”KLEURRIJK UIT IN DE WIJK”

ASTRID ESSED

A

ORIGINELE MAIL AAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

[TEKST GEHEEL ONDERAAN]

B REACTIE MEVROUW SCHAT OP BOVENSTAANDE MAIL

Mailbox communicatie (wijk bij duurstede) <communicatie@wijkbijduurstede.nl>

To:Astrid Essed

Tue, Sep 13 at 12:37 PM

Beste mevrouw Essed,

Het college gaat hier graag met u over in gesprek. Als u dat ook wilt, dan kunt u een mail sturen naar communicatie@wijkbijduurstede.nl, voorzien van uw naam en een voorkeursdag/-avond.

Dan kan ik een afspraak laten inplannen.

Met vriendelijke groet,


Susanne Schat
Strategisch Communicatieadviseur
tel 06 34 47 79 69A&O – Advies en ondersteuning
Gemeente Wijk bij Duurstede Karel de Grotestraat 30 | Postbus 83 | 3960 BB Wijk bij Duurstede | |
www.wijkbijduurstede.nlVolg ons op 

C ANTWOORD ASTRID ESSED OP BOVENSTAANDE

REACTIE VAN MEVROUW SCHAT

Astrid EssedAttachmentsWed, Sep 14, 1:22 AM (1 day ago)
to Mailbox, info@wijkbijduurstede.nl

AAN

Mevrouw S. Schat

Strategisch Communicatieadviseur

A & O Advies en Ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede

AAN

College B & W

Gemeente Wijk bij Duurstede

Geachte mevrouw Schat

Vriendelijk bedankt voor uw relatief snelle reactie op

mijn aan uw Gemeente toegestuurde mail dd 8 september jongstleden, getiteld”Uw herschrijving

van artikel 1, Nederlandse Grondwet” naar aanleiding van het

weren van asielzoekers bij de Festiviteiten rond ”Kleurrijk Uit in de Wijk”

Zie direct hieronder mijn mail

Ook waardeer ik het feit, dat het College bereid is, hierover met mij

in gesprek te gaan.

Toch bevreemdt mij uw reactie, namens het College, enigszins

Want wat het meest voor de hand zou liggen [en ik ook had verwacht] was

een simpele, schriftelijke reactie van het College op mijn mail dd 8 september.

Hierbij aan u meegedeeld [en via u, het College], dat ik nog steeds

een schriftelijke reactie, door het College, van mijn mail

verwacht.

Zie nogmaals mijn mail, direct onder P/S

Wachten is dus op de schriftelijke beantwoording door uw College

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

P/S

[AAN DE LEZERS:

P/S VERWIJST NAAR DE AANGEHECHTE MAIL, DIE U DIRECT HIERONDER KUNT LEZEN]

UITGESCHREVEN MAIL AAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

Van: Astrid Essed <astridessed@yahoo.com>
Verzonden: donderdag 8 september 2022 10:03
Aan: Mailbox Info <Info@wijkbijduurstede.nl>
CC: Mailbox communicatie (wijk bij duurstede) <communicatie@wijkbijduurstede.nl>
Onderwerp: Uw herschrijving van artikel 1, Nederlandse Grondwet

AAN

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

DE GEMEENTERAAD

BURGEMEESTER & WETHOUDERS

Onderwerp:

Uw herschrijving van artikel 1, Nederlandse Grondwet

Geachte Gemeenteraadsleden

Geachte Burgemeester en Wethouders,

ARTIKEL 1 NEDERLANDSE GRONDWET 1 A LA GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen ongelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is  toegestaan, mits de Veiligheid van anderen in het geding is [1] 

Geachte Gemeenteraadsleden

Geachte Burgemeester en Wethouders

Hartelijk gefeliciteerd! 

U hebt artikel 1, Nederlandse Grondwet, nieuw leven ingeblazen!

Het werd wel wat ouderwets he, altijd maar iedereen

gelijk te behandelen en nooit eens, grondwettelijk dan,

tegemoet kunnen komen aan in de samenleving levende

Onderbuikgevoelens!

Natuurlijk, PVV leider G Wilders doet dat met verve in

de Kamer [2], maar zelfs hij moet in formele zin

rekening houden met de in Nederland heersende Wetgeving.

Nu, beste dames en heren, u hebt de heer Wilders overtroffen!

Want waar hij van droomt, hebt u gedaan!

Formeel onderscheid gemaakt tussen twee groepen

in uw Gemeente samenleving, namelijk de inwoners van

Wijk bij Duurstede en de ongeveer 100 asielzoekers, die in uw

Gemeente ”te gast” zijn [3]

Mooie Gastheren bent u!

WAT IS ER AAN DE HAND?

Uit berichtgeving blijkt, dat er drie asielzoekers

waren opgepakt voor inbraak en winkeldiefstal. [4]

Vervelend natuurlijk, maar crimineel gedrag komt

in alle lagen der Mensheid voor, bij asielzoekers evenzeer als Wijk bij Duurstedenaars.

Om aan de hierdoor ontstane onrust [ik noem het ”onderbuikgevoelens, met verwijzing naar de zin hierboven] tegemoet te komen, besloot u, Gemeente Wijk bij Duurstede

om de geplande Festiviteiten, te weten Kleurrijk Uit in de Wijk en foodtrucke vent Toost, weliswaar te laten doorgaan, maar de

asielzoekers bewust te verzoeken, in de Sporthal te blijven. [5]

Toegegeven, u hebt daar extra activiteiten voor hen

georganiseerd [6], waarmee schijnbaar het discriminerende

van uw Besluit [of Verzoek, het komt fundamenteel

op hetzelfde neer] werd verzacht, maar ik en alle andere

Vrijheidslievende mensen trappen daar niet in.

Het was een repressieve maatregel, gericht

tegen een groep mensen, die tot een bepaalde categorie

behoort: ”asielzoekers”

Dus een duidelijk voorbeeld van discriminatie:

Het over een kam scheren van een hele groep,

omdat er een paar overlast veroorzaken

Het is ook duidelijk een ”collectieve straf”, waarbij

een groep gestraft wordt voor het gedrag van enkelingen

[7]

Ik hoef u toch niet te vertellen, dat dit volgens de universeel

geldende rechtsregels niet is toegestaan?

Toch maar een noot [8]

Maar alle rechtsregels daargelaten:

Schaamt u zich niet, anno 2022?

Omdat een paar asielzoekers overlast veroorzaken

[die trouwens al zijn opgepakt [9], worden volmaakt

onschuldige asielzoekers, die geen enkel strafbaar

feit hebben gepleegd, uitgesloten van Festiviteiten.

U hebt wel lef zeg!

Ongetwijfeld noemt u zichzelf ”beschaafd”, maar

dat bent u niet!

En dan is het meest ironische van de Zaak nog, dat

een van de Festiviteiten, ”Kleurrijk Uit in de Wijk”,

een multicultureel karakter heeft [10]

U moet een speciaal Gevoel voor Humor hebben,

om mensen van een andere afkomst en uit een andere cultuur en samenleving, namelijk de door u ”gepakte”

en collectief gestrafte groep asielzoekers, uit te sluiten

juist van een multicultureel Festival.

Helaas kan ik daar niet om lachen.

Eerder om huilen.

SCHANDE OVER U, GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

TENSLOTTE

Crimineel Gedrag, overlast etc komt bij alle groepen

in de samenleving, alle afkomsten en etniciteiten voor.

Ook bij asielzoekers, die geen betere of slechtere mensen

zijn dan de inwoners van Nederland.

Juist daarom is het zo gevaarlijk, om je oren te luisteren

te leggen bij onderbuikgevoelens, zoals u gedaan

hebt, Gemeente Wijk Bij Duurstede. [11]

Want wat is er in feite gebeurd:

Drie asielzoekers gaan de fout in [en naar ik begrepen

heb, waren het bepaald geen halsmisdrijven, maar niet bagatelliserend: toch ”de fout in”] [12] en uw inwoners

zijn in rep en roer. [13]

Waarop mijn vraag:

Wordt er door autochtone Wijk bij Duursteders nooit

ingebroken, nooit winkeldiefstal gepleegd.

Dat lijkt mij sterk.

U, als Gemeente, dient dan een krachtig Signaal uit

te geven, door wel met bewoners in gesprek te gaan,

maar de absurditeit van de uitvergroting van

Criminele Asielzoekers te relativeren.

Dat hebt u niet gedaan, u bent meegegaan in deze overduidelijke

xenofobie.

En omdat u, als Lokaal Bestuur, het voorbeeld dient te

geven, reken ik u dit ernstig aan.

Ik hoop dat u hiervan geleerd hebt en in het vervolg

het Hoofd biedt aan xenofobie en hysterie.

Of denkt u stiekem ook zo en is die ”onrust onder de

bewoners” maar als voorwendsel gebruikt?

Voor u een Vraag om ernstig over na te denken

Want er kan pas verandering komen, als we bereid

zijn onze eigen Fouten onder ogen te zien, hoe

onaangenaam die Introspectie ook mag zijn

Gemeente, denk goed na aan welke kant u staat!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

NOTEN

VOOR UW GEMAK ZIJN DE NOTEN IN LINKS

ONDERGEBRACHT

NOTEN 1 T/M 5

NOTEN 6 T/M 8

NOTEN 9 T/M 13

Noten 9 t/m 13/Wijk bij Duurstede op zijn smalst | Astrid Essed

 
Noten 9 t/m 13/Wijk bij Duurstede op zijn smalst | Astr

Reacties uitgeschakeld voor Over het weren van vluchtelingen/Reactie Astrid Essed op antwoord Gemeente Wijk bij Duurstede/Wordt vervolgd……

Opgeslagen onder Divers

Originele Mail aan Gemeente Wijk Bij Duurstede over het weren van asielzoekers bij de Festiviteit ”Kleurrijk Uit in de Wijk”

Winter Street Wijk bij Duurstede - Royalty-free Utrecht Stockfoto

KOUDE ONTVANGST DOOR DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

Astrid EssedThu, Sep 8, 10:02 AM (6 days ago)
to info@wijkbijduurstede.nlcommunicatie@wijkbijduurstede.nl

AAN

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

DE GEMEENTERAAD

BURGEMEESTER & WETHOUDERS

Onderwerp:

Uw herschrijving van artikel 1, Nederlandse Grondwet

Geachte Gemeenteraadsleden

Geachte Burgemeester en Wethouders,

ARTIKEL 1 NEDERLANDSE GRONDWET 1 A LA GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

”Allen diezich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen ongelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is  toegestaan, mits de Veiligheid van anderen in het geding is [1] 

Geachte Gemeenteraadsleden

Geachte Burgemeester en WethoudersHartelijk gefeliciteerd! U hebt artikel 1, Nederlandse Grondwet, nieuw leven ingeblazen!Het werd wel wat ouderwets he, altijd maar iedereengelijk te behandelen en nooit eens, grondwettelijk dan,tegemoet kunnen komen aan in de samenleving levendeOnderbuikgevoelens!Natuurlijk, PVV leider G Wilders doet dat met verve inde Kamer [2], maar zelfs hij moet in formele zinrekening houden met de in Nederland heersende Wetgeving.
Nu, beste dames en heren, u hebt de heer Wilders overtroffen!Want waar hij van droomt, hebt u gedaan!
Formeel onderscheid gemaakt tussen twee groepenin uw Gemeente samenleving, namelijk de inwoners vanWijk bij Duurstede en de ongeveer 100 asielzoekers, die in uwGemeente ”te gast” zijn [3]Mooie Gastheren bent u!
WAT IS ER AAN DE HAND?
Uit berichtgeving blijkt, dat er drie asielzoekerswaren opgepakt voor inbraak en winkeldiefstal. [4]Vervelend natuurlijk, maar crimineel gedrag komtin alle lagen der Mensheid voor, bij asielzoekers evenzeer als Wijk bij Duurstedenaars.Om aan de hierdoor ontstane onrust [ik noem het ”onderbuikgevoelens, met verwijzing naar de zin hierboven] tegemoet te komen, besloot u, Gemeente Wijk bij Duurstedeom de geplande Festiviteiten, te weten Kleurrijk Uit in de Wijk en foodtrucke vent Toost, weliswaar te laten doorgaan, maar deasielzoekers bewust te verzoeken, in de Sporthal te blijven. [5]Toegegeven, u hebt daar extra activiteiten voor hengeorganiseerd [6], waarmee schijnbaar het discriminerendevan uw Besluit [of Verzoek, het komt fundamenteelop hetzelfde neer] werd verzacht, maar ik en alle andereVrijheidslievende mensen trappen daar niet in.
Het was een repressieve maatregel, gerichttegen een groep mensen, die tot een bepaalde categoriebehoort: ”asielzoekers”
Dus een duidelijk voorbeeld van discriminatie:Het over een kam scheren van een hele groep,omdat er een paar overlast veroorzakenHet is ook duidelijk een ”collectieve straf”, waarbijeen groep gestraft wordt voor het gedrag van enkelingen[7]
Ik hoef u toch niet te vertellen, dat dit volgens de universeelgeldende rechtsregels niet is toegestaan?Toch maar een noot [8]
Maar alle rechtsregels daargelaten:
Schaamt u zich niet, anno 2022?Omdat een paar asielzoekers overlast veroorzaken[die trouwens al zijn opgepakt [9], worden volmaaktonschuldige asielzoekers, die geen enkel strafbaarfeit hebben gepleegd, uitgesloten van Festiviteiten.U hebt wel lef zeg!Ongetwijfeld noemt u zichzelf ”beschaafd”, maardat bent u niet!
En dan is het meest ironische van de Zaak nog, dateen van de Festiviteiten, ”Kleurrijk Uit in de Wijk”,een multicultureel karakter heeft [10]U moet een speciaal Gevoel voor Humor hebben,om mensen van een andere afkomst en uit een andere cultuur

 en samenleving, namelijk de door u ”gepakte”

en collectief gestrafte groep asielzoekers, uit te sluitenjuist van een multicultureel Festival.Helaas kan ik daar niet om lachen.Eerder om huilen.SCHANDE OVER U, GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE
TENSLOTTE
Crimineel Gedrag, overlast etc komt bij alle groepenin de samenleving, alle afkomsten en etniciteiten voor.Ook bij asielzoekers, die geen betere of slechtere mensenzijn dan de inwoners van Nederland.Juist daarom is het zo gevaarlijk, om je oren te luisterente leggen bij onderbuikgevoelens, zoals u gedaanhebt, Gemeente Wijk Bij Duurstede. [11]Want wat is er in feite gebeurd:Drie asielzoekers gaan de fout in [en naar ik begrepenheb, waren het bepaald geen halsmisdrijven, maar niet bagatelliserend: toch ”de fout in”] [12] en uw inwonerszijn in rep en roer. [13]Waarop mijn vraag:Wordt er door autochtone Wijk bij Duursteders nooitingebroken, nooit winkeldiefstal gepleegd.Dat lijkt mij sterk.
U, als Gemeente, dient dan een krachtig Signaal uitte geven, door wel met bewoners in gesprek te gaan,maar de absurditeit van de uitvergroting vanCriminele Asielzoekers te relativeren.
Dat hebt u niet gedaan, u bent meegegaan in deze overduidelijkexenofobie.
En omdat u, als Lokaal Bestuur, het voorbeeld dient tegeven, reken ik u dit ernstig aan.
Ik hoop dat u hiervan geleerd hebt en in het vervolghet Hoofd biedt aan xenofobie en hysterie.
Of denkt u stiekem ook zo en is die ”onrust onder debewoners” maar als voorwendsel gebruikt?
Voor u een Vraag om ernstig over na te denken
Want er kan pas verandering komen, als we bereidzijn onze eigen Fouten onder ogen te zien, hoeonaangenaam die Introspectie ook mag zijn
Gemeente, denk goed na aan welke kant u staat!
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 
NOTEN
VOOR UW GEMAK ZIJN DE NOTEN IN LINKSONDERGEBRACHT

NOTEN 1 T/M 5

NOTEN 6 T/M 8

NOTEN 9 T/M 13

Noten 9 t/m 13/Wijk bij Duurstede op zijn smalst | Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Originele Mail aan Gemeente Wijk Bij Duurstede over het weren van asielzoekers bij de Festiviteit ”Kleurrijk Uit in de Wijk”

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Zomaar twee berichten uit het gemoedelijke Nederland

Winter Street Wijk bij Duurstede - Royalty-free Utrecht Stockfoto

KOUDE ONTVANGST DOOR DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

ZOMAAR TWEE BERICHTEN UIT HET GEMOEDELIJKE NEDERLAND

WEBSITE PETER STORM

Geplaatst op 5 september 2022 door egel

maandag 5 september 2022

Zomaar twee berichten uit de eerste septemberweek in het gezellige en o zo gemoedelijke Nederland. Het eerste bericht laat zien hoe overheden vluchtelingen vooral benaderen als bron van overlast waarvan andere mensen vooral gevrijwaard moeten blijven. Het tweede bericht laat zien hoe freelance racisten zelf initiatief nemen als het met het staatsracisme onvoldoende opschiet naar hun idee. Racisme van d straat, racisme van de staat: de nazificatie van Nederland verloopt langs twee, op elkaar inspelende, lijnen.

Titel eerste bericht: ‘“Festival Wijk bij Duurstede een groot succes”, asielzoekrs gevraagd om binnen te blijven’.(1) Er was dus een feest in Wijk bij Duurstede, onder de titel ‘Kleurrijk Uit in Wijk’. In Wijk bij Duurstede is ook opvang van 100 vluchtelingen. Het blek niet de bedoeling dat die meekonden feesten. De smoes: enkele van de vluchtelingen hadden ‘overlast’ veroorzaakt ‘en werden opgepakt’ opgepakt, en nu waren bewoners bang geworden. Dus wat deed de gemeente? ‘Om hun inwoners gerust te stellen besloot de gemeente de asielzoekers bewust binnen te houden tijdens het festival’. Op de opvangplek weren wel wat activiteiten voor de bewust binnengehouden asielzoekers georganiseerd. Aardig hè? Apartheid in feestverpakking.

Wat hier feitelijk gebeurd is: mensen zijn opgesloten, niet eens na een proces een veroordeling of zelfs maar een specifieke verdenking, maar gewoon omdat ze tot de categorie ‘vluchteling’ behoorden, voor wie de bewoners in Wijk bij Duurstede dus legitiem bang mogen zijn. Zo kwam de gemeente bij voorbaat tegemoet aan racistische afkeer en haat en voerde een apartheidsmaatregel door. Niet helemaal duidelijk is of de vluchtelingen echt fysiek werden belet om naar het feest te gaan. Maar de pressie die er uit gaat van en gemeente tegenover door die gemeente opgevangen en daardoor van die gemeente afhankelijk mensen, komt wel op zo’n opsluiting neer.

Waar gemeentes bereidwillig tegemoet komen aan racistisch angsten en haat, waar de overheid de negatieve beeldvorming beloont door vluchtelingen op te sluiten om racisten gerust te stellen, daar is het niet verbazend dat sommige van die racisten zich erkend en aangemoedigd voelen om de druk nog wat verder op te voeren.

Titel tweede bericht: ‘Persoon spuit onbekende vloeistof door het AZC Ter Apel. Vijf personen moeten in ambulance behandeld worden’.(2) Uit het bericht: ‘Het gaat om twee medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) twee beveiligers en een bewoner van het azc’. Wat voor spul de aanvaller gebruikte en wat voor persoon die aanvaller was, zegt een politiewoordvoerder nog niet te weten. Wat voor aanval dit was, is glashelder. Dit is een racistische aanslag op vluchtelingenopvang, op vluchtelingen en op de opvang van vluchtelingen. Ook als we straks te horen krijgen dat de aanslagpleger ‘geen racistische motieven had’ en ‘verward’ was: trap er niet in. De strekking van wat de persoon deed, het gekozen doelwit, de hele gang van zaken, maken dit tot een racistische gewelddaad.

De verantwoordelijkheid ervoor ligt bij de dader. De verantwoordelijkheid dat het zover is gekomen, ligt bij een overheid die vluchtelingen systematisch niet adequaat opvangt, de hele opvang benadert als een kwestie van veiligheid, overlast en draagvlak, en daarmee de negatieve beeldvorming rond vluchtelingen aanmoedigt en openlijk racistische bejegening van vluchtelingen in de hand werkt. Natuurlijk wassen gezagsdragers na zo’n ‘incident’ de handen in onschuld en reageren ze met vrome verontwaardiging. Diezelfde gezagsdragers zijn aan dit racistische geweld echter gewoon medeplichtig wegens het beleid waar ze voor tekenen en de beeldvorming die ze bevorderen. Vluchtelingen preventief opsluiten tijdens en feest in Wijk bij Duurstede is de ene kant. Vluchtelingen bespuiten met vergif is de andere kant. Samen illustreren ze de trend in een angstwekkend snel nazificerend Nederland. Hoe gaan we die trend doorbreken?

Noten:

1 Tom van Ginkel, ‘ “Festival Wijk bij Duurstede groot succes”, asielzoekers gevraagd om binnn te blijven’, RTV Utrecht, 4 september 2022, https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3464192/festivalweekend-wijk-bij-duurstede-een-groot-succes-asielzoekers-gevraagd-om-binnen-te-blijven

2 ‘Persoon spuit onbekende vloeistof door hek azc Ter Apel. Vijf personen moeten in een ambulance behandeld wordn’, Dagblad van het Noorden, 5 september 2022, https://dvhn.nl/groningen/Persoon-spuit-onbekende-vloeistof-op-vijf-mensen-achter-hekwerk-azc-Ter-Apel.-Ze-moeten-in-een-ambulance-behandeld-worden-27907492.html

3 ‘Humaan asielbeleid nu’, https://wijmakenplek.nl/

Peter Storm

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Zomaar twee berichten uit het gemoedelijke Nederland

Opgeslagen onder Divers

First Speech of king Charles III as a Monarch/Tribute to his mother Queen Elizabeth II

King Charles IIIIMAGE SOURCE,GETTY IMAGES

At the moment the Queen died, the throne passed immediately and without ceremony to the heir, Charles, the former Prince of Wales.

FIRST SPEECH OF KING CHARLES III AS A MONARCH/A TRIBUTE

TO HIS MOTHER QUEEN ELIZABETH II

KING CHARLES III DELIVERS HIS FIRST SPEECH AS MONARCH

https://www.townandcountrymag.com/society/tradition/a41122583/king-charles-iii-first-speech-transcript/

King Charles III has officially delivered his first speech as British monarch. In an address recorded in the Blue Drawing Room at Buckingham Palace earlier this afternoon, Charles spoke of his beloved mother, who he said always saw the best in people, and promised his lifelong service.

“I shall endeavor to serve you with loyalty, respect, and love,” he said.

Here, read King Charles

Here, read King Charles III’s first speech in full:

I speak to you today with feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty The Queen – my beloved Mother – was an inspiration and example to me and to all my family, and we owe her the most heartfelt debt any family can owe to their mother; for her love, affection, guidance, understanding and example. Queen Elizabeth was a life well lived; a promise with destiny kept and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today.

Alongside the personal grief that all my family are feeling, we also share with so many of you in the United Kingdom, in all the countries where The Queen was Head of State, in the Commonwealth and across the world, a deep sense of gratitude for the more than seventy years in which my Mother, as Queen, served the people of so many nations.

In 1947, on her twenty-first birthday, she pledged in a broadcast from Cape Town to the Commonwealth to devote her life, whether it be short or long, to the service of her peoples. That was more than a promise: it was a profound personal commitment which defined her whole life. She made sacrifices for duty. Her dedication and devotion as Sovereign never wavered, through times of change and progress, through times of joy and celebration, and through times of sadness and loss. In her life of service we saw that abiding love of tradition, together with that fearless embrace of progress, which make us great as Nations. The affection, admiration and respect she inspired became the hallmark of her reign. And, as every member of my family can testify, she combined these qualities with warmth, humour and an unerring ability always to see the best in people.

I pay tribute to my Mother’s memory and I honour her life of service. I know that her death brings great sadness to so many of you and I share that sense of loss, beyond measure, with you all. When The Queen came to the throne, Britain and the world were still coping with the privations and aftermath of the Second World War, and still living by the conventions of earlier times. In the course of the last seventy years we have seen our society become one of many cultures and many faiths. The institutions of the State have changed in turn. But, through all changes and challenges, our nation and the wider family of Realms – of whose talents, traditions and achievements I am so inexpressibly proud – have prospered and flourished. Our values have remained, and must remain, constant.

The role and the duties of Monarchy also remain, as does the Sovereign’s particular relationship and responsibility towards the Church of England – the Church in which my own faith is so deeply rooted. In that faith, and the values it inspires, I have been brought up to cherish a sense of duty to others, and to hold in the greatest respect the precious traditions, freedoms and responsibilities of our unique history and our system of parliamentary government. As The Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself, throughout the remaining time God grants me, to uphold the Constitutional principles at the heart of our nation. And wherever you may live in the United Kingdom, or in the Realms and territories across the world, and whatever may be your background or beliefs, I shall endeavour to serve you with loyalty, respect and love, as I have throughout my life.

My life will of course change as I take up my new responsibilities. It will no longer be possible for me to give so much of my time and energies to the charities and issues for which I care so deeply. But I know this important work will go on in the trusted hands of others. This is also a time of change for my family. I count on the loving help of my darling wife, Camilla. In recognition of her own loyal public service since our marriage seventeen years ago, she becomes my Queen Consort. I know she will bring to the demands of her new role the steadfast devotion to duty on which I have come to rely so much.

As my Heir, William now assumes the Scottish titles which have meant so much to me. He succeeds me as Duke of Cornwall and takes on the responsibilities for the Duchy of Cornwall which I have undertaken for more than five decades. Today, I am proud to create him Prince of Wales, Tywysog Cymru, the country whose title I have been so greatly privileged to bear during so much of my life and duty. With Catherine beside him, our new Prince and Princess of Wales will, I know, continue to inspire and lead our national conversations, helping to bring the marginal to the centre ground where vital help can be given. I want also to express my love for Harry and Meghan as they continue to build their lives overseas.

In a little over a week’s time we will come together as a nation, as a Commonwealth and indeed a global community, to lay my beloved mother to rest. In our sorrow, let us remember and draw strength from the light of her example. On behalf of all my family, I can only offer the most sincere and heartfelt thanks for your condolences and support. They mean more to me than I can ever possibly express.

And to my darling Mama, as you begin your last great journey to join my dear late Papa, I want simply to say this: thank you. Thank you for your love and devotion to our family and to the family of nations you have served so diligently all these years. May “flights of Angels sing thee to thy rest”..

Reacties uitgeschakeld voor First Speech of king Charles III as a Monarch/Tribute to his mother Queen Elizabeth II

Opgeslagen onder Divers

My Condolences on the death of Queen Elizabeth II/End of an Era

https://www.royal.uk/search?tags%5B0%5D=Buckingham%20Palace
https://www.royal.uk/search?tags%5B0%5D=Buckingham%20Palace

CONDOLENCES

Hereby I express my condolences to the British Royal Family with

the loss of their mother, grandmother and greatgrandmother.

Queen Elizabeth was a very remarkable and steadfast Queen, who, although

born in 1926 and a Daughter of her Time, was quite capable to meet the

challenges of the Modern Times, with all the changes, made from her

coronation as a Queen in 1952 untill 2022.

I find it extraordinary, that She was capable to function as a Queen 

to the bitter end, despite of all the bitter moments she had to face in

her long life, next to the many moments of happiness.

I think in her last years she especially took joy in her greatgrandchildren,

a Blessing not everyone sees in her/his life.

Much respect for her Dignity and Grace.

From Empress Maud [William the Conqueror’s granddaughter]

to Queen Elizabeth.

All respect for the English Power Ladies, who were Queens by Right.

Wishing King Charles III much wisdom, power, dignity and special

attention for the vulnerable people in England and the World.

I repeat the beautiful words king Charles III spoke in

his Speech and Tribute to his Mother:

And flights of angels sing thee to thy rest!”

[Shakespeare’s Hamlet, Act 5, Scene 2, best friend

Horatio on the death of Hamlet]

ASTRID ESSED

AMSTERDAM

THE NETHERLANDS

Reacties uitgeschakeld voor My Condolences on the death of Queen Elizabeth II/End of an Era

Opgeslagen onder Divers

Gemeente Wijk bij Duurstede weert asielzoekers bij Festival ”Kleurrijk uit in de Wijk”/Een van de dromen van Wilders wordt werkelijkheid

Winter Street Wijk bij Duurstede - Royalty-free Utrecht Stockfoto

KOUDE ONTVANGST DOOR DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

Image result for ouderwetse vulpen/Foto's
Image result for middeleeuws zwaard

BESTRIJDT XENOFOBIE EN DISCRIMINATIE MET DE PEN EN HET ZWAARD!

EN HET ZWAARD!

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE WEERT ASIELZOEKERS BIJ

FESTIVAL ”KLEURRIJK UIT IN DE WIJK”/EEN VAN DE DROMEN

VAN WILDERS WORDT WERKELIJKHEID…..

AAN

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

DE GEMEENTERAAD

BURGEMEESTER & WETHOUDERS

Onderwerp:

Uw herschrijving van artikel 1, Nederlandse Grondwet

Geachte Gemeenteraadsleden

Geachte Burgemeester en Wethouders,

ARTIKEL 1 NEDERLANDSE GRONDWET 1 A LA GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

”Allen diezich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen ongelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is  toegestaan, mits de Veiligheid van anderen in het geding is [1] 

Geachte Gemeenteraadsleden

Geachte Burgemeester en WethoudersHartelijk gefeliciteerd! U hebt artikel 1, Nederlandse Grondwet, nieuw leven ingeblazen!Het werd wel wat ouderwets he, altijd maar iedereengelijk te behandelen en nooit eens, grondwettelijk dan,tegemoet kunnen komen aan in de samenleving levendeOnderbuikgevoelens!Natuurlijk, PVV leider G Wilders doet dat met verve inde Kamer [2], maar zelfs hij moet in formele zinrekening houden met de in Nederland heersende Wetgeving.
Nu, beste dames en heren, u hebt de heer Wilders overtroffen!Want waar hij van droomt, hebt u gedaan!
Formeel onderscheid gemaakt tussen twee groepenin uw Gemeente samenleving, namelijk de inwoners vanWijk bij Duurstede en de ongeveer 100 asielzoekers, die in uwGemeente ”te gast” zijn [3]Mooie Gastheren bent u!
WAT IS ER AAN DE HAND?
Uit berichtgeving blijkt, dat er drie asielzoekerswaren opgepakt voor inbraak en winkeldiefstal. [4]Vervelend natuurlijk, maar crimineel gedrag komtin alle lagen der Mensheid voor, bij asielzoekers evenzeer als Wijk bij Duurstedenaars.Om aan de hierdoor ontstane onrust [ik noem het ”onderbuikgevoelens, met verwijzing naar de zin hierboven] tegemoet te komen, besloot u, Gemeente Wijk bij Duurstedeom de geplande Festiviteiten, te weten Kleurrijk Uit in de Wijk en foodtrucke vent Toost, weliswaar te laten doorgaan, maar deasielzoekers bewust te verzoeken, in de Sporthal te blijven. [5]Toegegeven, u hebt daar extra activiteiten voor hengeorganiseerd [6], waarmee schijnbaar het discriminerendevan uw Besluit [of Verzoek, het komt fundamenteelop hetzelfde neer] werd verzacht, maar ik en alle andereVrijheidslievende mensen trappen daar niet in.
Het was een repressieve maatregel, gerichttegen een groep mensen, die tot een bepaalde categoriebehoort: ”asielzoekers”
Dus een duidelijk voorbeeld van discriminatie:Het over een kam scheren van een hele groep,omdat er een paar overlast veroorzakenHet is ook duidelijk een ”collectieve straf”, waarbijeen groep gestraft wordt voor het gedrag van enkelingen[7]
Ik hoef u toch niet te vertellen, dat dit volgens de universeelgeldende rechtsregels niet is toegestaan?Toch maar een noot [8]
Maar alle rechtsregels daargelaten:
Schaamt u zich niet, anno 2022?Omdat een paar asielzoekers overlast veroorzaken[die trouwens al zijn opgepakt [9], worden volmaaktonschuldige asielzoekers, die geen enkel strafbaarfeit hebben gepleegd, uitgesloten van Festiviteiten.U hebt wel lef zeg!Ongetwijfeld noemt u zichzelf ”beschaafd”, maardat bent u niet!
En dan is het meest ironische van de Zaak nog, dateen van de Festiviteiten, ”Kleurrijk Uit in de Wijk”,een multicultureel karakter heeft [10]U moet een speciaal Gevoel voor Humor hebben,om mensen van een andere afkomst en uit een andere cultuur

 en samenleving, namelijk de door u ”gepakte”

en collectief gestrafte groep asielzoekers, uit te sluitenjuist van een multicultureel Festival.Helaas kan ik daar niet om lachen.Eerder om huilen.SCHANDE OVER U, GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE
TENSLOTTE
Crimineel Gedrag, overlast etc komt bij alle groepenin de samenleving, alle afkomsten en etniciteiten voor.Ook bij asielzoekers, die geen betere of slechtere mensenzijn dan de inwoners van Nederland.Juist daarom is het zo gevaarlijk, om je oren te luisterente leggen bij onderbuikgevoelens, zoals u gedaanhebt, Gemeente Wijk Bij Duurstede. [11]Want wat is er in feite gebeurd:Drie asielzoekers gaan de fout in [en naar ik begrepenheb, waren het bepaald geen halsmisdrijven, maar niet bagatelliserend: toch ”de fout in”] [12] en uw inwonerszijn in rep en roer. [13]Waarop mijn vraag:Wordt er door autochtone Wijk bij Duursteders nooitingebroken, nooit winkeldiefstal gepleegd.Dat lijkt mij sterk.
U, als Gemeente, dient dan een krachtig Signaal uitte geven, door wel met bewoners in gesprek te gaan,maar de absurditeit van de uitvergroting vanCriminele Asielzoekers te relativeren.
Dat hebt u niet gedaan, u bent meegegaan in deze overduidelijkexenofobie.
En omdat u, als Lokaal Bestuur, het voorbeeld dient tegeven, reken ik u dit ernstig aan.
Ik hoop dat u hiervan geleerd hebt en in het vervolghet Hoofd biedt aan xenofobie en hysterie.
Of denkt u stiekem ook zo en is die ”onrust onder debewoners” maar als voorwendsel gebruikt?
Voor u een Vraag om ernstig over na te denken
Want er kan pas verandering komen, als we bereidzijn onze eigen Fouten onder ogen te zien, hoeonaangenaam die Introspectie ook mag zijn
Gemeente, denk goed na aan welke kant u staat!
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam NOTEN

NOTEN 1 T/M 5

NOTEN 6 T/M 8

NOTEN 9 T/M 13

Noten 9 t/m 13/Wijk bij Duurstede op zijn smalst | Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Gemeente Wijk bij Duurstede weert asielzoekers bij Festival ”Kleurrijk uit in de Wijk”/Een van de dromen van Wilders wordt werkelijkheid

Opgeslagen onder Divers

Noten 9 t/m 13/Wijk bij Duurstede op zijn smalst

[9]

AD

DRIE ASIELZOEKERS IN WIJK BIJ DUURSTEDE

OPGEPAKT VOOR WINKELDIEFSTAL EN

INBRAAK IN CARAVAN

30 AUGUSTUS 2022

https://www.ad.nl/utrecht/drie-asielzoekers-in-wijk-bij-duurstede-opgepakt-voor-winkeldiefstal-en-inbraak-in-caravan~a6238535/

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 4

[10]

”De culturele markt met veel culturele en multiculturele instellingen geldt als de aftrap van het uitgaansseizoen in Wijk. Ook zijn er ’s middags en ’s avonds op meerdere podia optredens van muziekgroepen.”

GELDERLANDER

KLEURRIJK UIT IN WIJK TOCH NIET AFGEBLAZEN IN

WIJK BIJ DUURSTEDE

1 SEPTEMBER 2022

https://www.gelderlander.nl/utrecht/festival-kleurrijk-uit-in-wijk-toch-niet-afgeblazen-in-wijk-bij-duurstede~a4adde95c/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F&cb=849f83a0f8664a041e73bec08716df79&auth_rd=1

Ondanks de onrust op straat heeft het gemeentebestuur van Wijk bij Duurstede besloten dat de festivals Kleurrijk Uit in Wijk en Toostkomende zaterdag toch gewoon doorgaan. De organisatoren kregen eerder deze week nog van de gemeente te horen dat beide evenementen om veiligheidsredenen moesten worden afgeblazen.

Burgemeester Iris Meerts: ,,De tijdelijke opvang van 86 asielzoekers is geen reden het festival te annuleren. Waar nodig treffen we extra maatregelen om de evenementen in goede banen te leiden.’’

Sinds de komst van asielzoekers, die worden opgevangen in een sporthal op sportpark Mariënhoeve, is het enkele dagen onrustig in Wijk bij Duurstede. Maandagavond werden drie asielzoekers wegens winkeldiefstal en inbraak in een caravan opgepakt door de politie. Na een screening door de Veiligheidregio Utrecht, politie en het COA verlieten daarna nog elf asielzoekers de opvanghal. Waardoor er nu nog 86 worden opgevangen in Wijk.

Woensdag demonstreerden enkele tientallen Wijkenaren bij het gemeentehuis, waarna ze in gesprek gingen met burgemeester Iris Meerts en loco-burgemeester Wil Kosterman. Voor de gemeente stond woensdag het sein voor het festival op rood. Nu komen burgemeester en wethouders daarop terug en geven wel groen licht

Opgelucht

De organisatoren van Kleurrijk Wijk zijn enerzijds opgelucht dat het festival gewoon mag doorgaan na een onderbreking van twee jaar door corona, en wekenlange voorbereidingen. Anderzijds zijn ze laaiend over het wisselvallige beleid van de gemeentebestuurders. Want nu kampen ze twee dagen voor de opening van het festival met een groot logistiek probleem. Immers, hoe krijgen ze, nadat ze artiesten, kramen en standbouwers hebben afgezegd, de organisatie en het programma alsnog op tijd rond. De gemeente heeft op deze specifieke klacht nog niet gereageerd.

De culturele markt met veel culturele en multiculturele instellingen geldt als de aftrap van het uitgaansseizoen in Wijk. Ook zijn er ’s middags en ’s avonds op meerdere podia optredens van muziekgroepen.

Donderdag 1 en vrijdag 2 september kunnen inwoners met het gemeentebestuur over hun gevoelens van onveiligheid en de aanpak door de gemeente praten. Er zijn enkele gesprekrondes in de Open Hof aan de Klooster Leuterstraat.

[11]


Bewust binnen blijven

Om hun inwoners gerust te stellen, besloot de gemeente de asielzoekers bewust binnen te houden tijdens het festival. “We wilden ervoor zorgen dat het gezellig bleef op het festival, maar ook in de sporthal. Daarom hebben we allerlei activiteiten georganiseerd in de hal voor de asielzoekers. Zodat zij hier ook een leuke tijd hebben en we incidenten konden voorkomen”, vertelt een woordvoerder van de gemeente

RTV UTRECHT

”FESTIVALWEEKEND WIJK BIJ DUURSTEDE EEN

GROOT SUCCES, ASIELZOEKERS GEVRAAGD OM

BINNEN TE BLIJVEN”

4 SEPTEMBER 2022

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3464192/festivalweekend-wijk-bij-duurstede-een-groot-succes-asielzoekers-gevraagd-om-binnen-te-blijven

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 5

[12]

AD

DRIE ASIELZOEKERS IN WIJK BIJ DUURSTEDE

OPGEPAKT VOOR WINKELDIEFSTAL EN

INBRAAK IN CARAVAN

30 AUGUSTUS 2022

https://www.ad.nl/utrecht/drie-asielzoekers-in-wijk-bij-duurstede-opgepakt-voor-winkeldiefstal-en-inbraak-in-caravan~a6238535/

ZIE VOOR TEKST. NOOT 4

[13]

”Sinds de komst van asielzoekers, die worden opgevangen in een sporthal op sportpark Mariënhoeve, is het enkele dagen onrustig in Wijk bij Duurstede. Maandagavond werden drie asielzoekers wegens winkeldiefstal en inbraak in een caravan opgepakt door de politie. Na een screening door de Veiligheidregio Utrecht, politie en het COA verlieten daarna nog elf asielzoekers de opvanghal. Waardoor er nu nog 86 worden opgevangen in Wijk.

Woensdag demonstreerden enkele tientallen Wijkenaren bij het gemeentehuis, waarna ze in gesprek gingen met burgemeester Iris Meerts en loco-burgemeester Wil Kosterman. Voor de gemeente stond woensdag het sein voor het festival op rood. Nu komen burgemeester en wethouders daarop terug en geven wel groen licht”

GELDERLANDER

KLEURRIJK UIT IN WIJK TOCH NIET AFGEBLAZEN IN

WIJK BIJ DUURSTEDE

1 SEPTEMBER 2022

https://www.gelderlander.nl/utrecht/festival-kleurrijk-uit-in-wijk-toch-niet-afgeblazen-in-wijk-bij-duurstede~a4adde95c/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F&cb=849f83a0f8664a041e73bec08716df79&auth_rd=1

Ondanks de onrust op straat heeft het gemeentebestuur van Wijk bij Duurstede besloten dat de festivals Kleurrijk Uit in Wijk en Toostkomende zaterdag toch gewoon doorgaan. De organisatoren kregen eerder deze week nog van de gemeente te horen dat beide evenementen om veiligheidsredenen moesten worden afgeblazen.

Burgemeester Iris Meerts: ,,De tijdelijke opvang van 86 asielzoekers is geen reden het festival te annuleren. Waar nodig treffen we extra maatregelen om de evenementen in goede banen te leiden.’’

Sinds de komst van asielzoekers, die worden opgevangen in een sporthal op sportpark Mariënhoeve, is het enkele dagen onrustig in Wijk bij Duurstede. Maandagavond werden drie asielzoekers wegens winkeldiefstal en inbraak in een caravan opgepakt door de politie. Na een screening door de Veiligheidregio Utrecht, politie en het COA verlieten daarna nog elf asielzoekers de opvanghal. Waardoor er nu nog 86 worden opgevangen in Wijk.

Woensdag demonstreerden enkele tientallen Wijkenaren bij het gemeentehuis, waarna ze in gesprek gingen met burgemeester Iris Meerts en loco-burgemeester Wil Kosterman. Voor de gemeente stond woensdag het sein voor het festival op rood. Nu komen burgemeester en wethouders daarop terug en geven wel groen licht

Opgelucht

De organisatoren van Kleurrijk Wijk zijn enerzijds opgelucht dat het festival gewoon mag doorgaan na een onderbreking van twee jaar door corona, en wekenlange voorbereidingen. Anderzijds zijn ze laaiend over het wisselvallige beleid van de gemeentebestuurders. Want nu kampen ze twee dagen voor de opening van het festival met een groot logistiek probleem. Immers, hoe krijgen ze, nadat ze artiesten, kramen en standbouwers hebben afgezegd, de organisatie en het programma alsnog op tijd rond. De gemeente heeft op deze specifieke klacht nog niet gereageerd.

De culturele markt met veel culturele en multiculturele instellingen geldt als de aftrap van het uitgaansseizoen in Wijk. Ook zijn er ’s middags en ’s avonds op meerdere podia optredens van muziekgroepen.

Donderdag 1 en vrijdag 2 september kunnen inwoners met het gemeentebestuur over hun gevoelens van onveiligheid en de aanpak door de gemeente praten. Er zijn enkele gesprekrondes in de Open Hof aan de Klooster Leuterstraat.

Reacties uitgeschakeld voor Noten 9 t/m 13/Wijk bij Duurstede op zijn smalst

Opgeslagen onder Divers