Maandelijks archief: oktober 2015

De Vries en Verburg/Reactie op Open Brief De Vries en Verburg aan critici Gesloten Gezinslocaties

 

 

 

DE VRIES EN VERBURG, BOUWER VAN DEZE ´´HUMANE´´
GESLOTEN GEZINSVOORZIENINGEN, PRESENTEERT
GRAAG EEN CHRISTELIJK IMAGO.
MAAR HET UITZETTEN VAN VLUCHTELINGEN NAAR
ONVEILIGHEID, OORLOG EN HONGER IS IN STRIJD
MET DE CHRISTELIJKE BEGINSELEN.
EN DAAR WERKT DE VRIES EN VERBURG AAN MEE.
BAH! DRIEWERF BAH!
ZIE HIERONDER DE PROTESTEN TEGEN HET ONRECHT WAARAAN
DE VRIES EN VERBURG MEEWERKT EN DUS MEDEPLICHTIG IS
Inline image 1
BEZETTING MUUR ROND DETENTIECENTRUM
KAMP ZEIST/ACTIVISTEN PROTESTEREN
TEGEN DE GESLOTEN GEZINSLOCATIE, DIE EEN
GEVANGENIS BLIJFT, TOT UITZETTING VOLGT.
ZIE FOTO HIERONDER
DEZE ‘KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING””’ IS VOLGENS
STAATSSECRETARIS TEEVEN EEN ”HUMAAN ALTERNATIEF”
VOOR KINDEREN IN VREEMDELINGENDETENTIE
MAAR EEN GEVANGENIS BLIJFT HET, WANT JE KUNT HET
TERREIN NIET AF
OH PARDON, WEL, DOOR UITZETTING UIT NEDERLAND…..
EN LET EENS OP DE ”KINDVRIENDELIJKE OMGEVING”, AL DAT GRAS,
GROENE BOMEN, OMRINGD DOOR EEN MUUR VAN PRIKKELDRAAD
EEN DIERBARE JEUGDHERINNERING AAN NEDERLAND……….
ACHTER DEZE MUUR STAAN DE ”KINDVRIENDELIJKE
GEZINSVOORZIENINGEN”
MOOI UITZICHT……
AAN DE VRIES EN VERBURG
TAV DE HEER STUIJ, PLANONTWIKKELAAR
UW BOUW VAN DE GESLOTEN GEZINSVOORZIENINGEN OP
KAMP ZEIST, VREEMDELINGENDETENTIECENTRUM
TAV DE HEER STUIJ, PLANONTWIKKELAAR
Geachte heer Stuij,
Hierbij graag uw aandacht voor het volgende:
Ik heb zojuist gelezen, dat u in uw blad ”Op Karakter”
een reactie geplaatst hebt naar aanleiding van de protesten [1]
tegen uw bouw van de gesloten gezinsvoorzieningen in
vreemdelingendetentiecentrum Kamp Zeist. [2]
Omdat ik, naar aanleiding van uw betrokkenheid bij de bouw
van de gesloten gezinslocaties, twee brieven aan u heb geschreven,
de eerste op 28 augustus en de tweede op 17 september, beschouw
ik uw reactie mede tegen mij gericht en neem ik de vrijheid te reageren.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor De Vries en Verburg/Reactie op Open Brief De Vries en Verburg aan critici Gesloten Gezinslocaties

Opgeslagen onder Divers

Vluchtelingenhaat in werking/Over xenofobie, Steenbergen en moedig tegengeluid Dasja Abresch

 

 

Tegenstanders van de komst van een asielzoekerscentrum naar Steenbergen.

Burgemeester uitgejouwd bij azc-debat Steenbergen

© ANP
HET GEVAARLIJKE GEZICHT VAN VLUCHTELINGENHAAT
DASJA ALBRESCH UITGEJOUWD TIJDENS HAAR PLEIDOOI
VOOR HULP AAN VLUCHTELINGEN IN STEENBERGEN
ANTI VLUCHTELINGENDEMONSTRATIE IN STEENBERGEN

PEGIDA DEMONSTRANTEN
PEGIDA HAATZAAIERS TEGEN DE ISLAM, ALLOCHTONEN EN VLUCHTELINGEN
ANTI VLUCHTELINGENMANIFESTATIE PEGIDA IN UTRECHT
Een boot vol vluchtelingen op weg naar de Canarische Eilanden
VLUCHTELINGEN , OP DE VLUCHT VOOR OORLOG EN ELLENDE
XENOFOBIE VERSUS SOLIDARITEITSACTIES VOOR VLUCHTELINGEN/
WREEDHEID EN GOEDE WIL
VOOR HET RECHT OP BESCHERMING EN VEILIGHEID VOOR
VLUCHTELINGEN

 

 

””Ik vind dat we het verplicht zijn om mensen, die zich in een oorlogssituatie bevinden, een vluchthaven te bieden. Ik voel de wil en de plicht om een ander die in nood verkeert te helpen. En zoals u merkt, ben ik niet bang om dat hier te zeggen.”
Dasja Abresch op gemeentelijke bijeenkomst in Steenbergen
over de komst van een asielzoekerscentrum
Het anti vluchtelingenzaad, dat PVV Fuhrer G. Wilders heeft
gezaaid [1], begint zijn giftige vruchten af te werpen en wordt steeds grimmiger:
Na de hartverwarmende geluiden, [die er trouwens nog steeds zijn],
om vluchtelingen welkom te heten [2], de gevaarlijke tegenreactie.
Extreem-rechtse winden waaien om de rotsen.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Vluchtelingenhaat in werking/Over xenofobie, Steenbergen en moedig tegengeluid Dasja Abresch

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Steenbergen-hoe het fascisme de kop opsteekt

 

donderdag 22 oktober 2015

Steenbergen, 21 oktober 2015. Voor gevestigde media was het wellicht weinig meer dan een incident, lekkere sensatie, maar inmiddels achterhaald door veel belangrijker mededelingen. Maar de gebeurtenissen van gisteravond in het Brabantse plaatsje zijn zeer ernstig. Ze vormen een zeer ernstige waarschuwing. De taferelen aldaar illustreren niets minder dan een acute fascistische dreiging. Blijven we die bagatelliseren, negeren? Of slaan we die dreiging nu eens eensgezind terug? We hebben niet eindeloos de tijd, en treuzelen doen we al veel te lang.

 

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Steenbergen-hoe het fascisme de kop opsteekt

Opgeslagen onder Divers

Tzahal concert/Legerklanken des doods/Waardering voor Abu Pessoptimist

ISRAELISCHE MILITAIREN, DIE HUN MUZIEK DES DOODS ZINGEN

HET ISRAELISCHE LEGER, BERUCHT OM ZIJN OORLOGSMISDADEN
TREEDT OP BIJ DE LIBERAAL JOODSE GEMEENTE ”OM U TE LATEN
GENIETEN VAN HUN PRACHTIGE MUZIEK”
DE MUZIEK VAN DE BOMMEN EN KOGELS, DIE DE PALESTIJNSE
BURGERBEVOLKING DODEN!

VERWOESTING GAZA DOOR HET ISRAELISCHE LEGER
MISDADEN, DIE DOOR HET ISRAELISCHE BEZETTINGSLEGER IN STAND WORDEN GEHOUDEN
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF
Het is ongelooflijk maar waar.
Op 22 october vindt in de Synagoge van de Liberaal Joodse
Gemeente een concert plaats van de Tzahal muziekgroep, een
band van het Israelische leger en dat niet voor de eerste maal. [1]
Een leger, niet alleen van levensbelang voor de instandhouding
van de Israelische bezetting en onderdrukking van de Palestijnse
gebieden, maar ook zelf een misdadige  moordenaarsbende.
Willekeurige luchtaanvallen op Palestijnse burgerdoelen, het
doodschieten van Palestijnse burgers bij checkpoints, het helpen
van gewelddadige kolonisten bij hun aanvallen op Palestijnen
en in andere gevallen het gedogen daarvan, buitengerechtelijke executies
van Palestijnse leiders en activisten, niets is het IDF [het Israelische leger] te dol! [2]

 

 

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Tzahal concert/Legerklanken des doods/Waardering voor Abu Pessoptimist

Opgeslagen onder Divers

Sylvana Simons/Zwarte Piet/Brief aan producent ”Lulverhalen”, de heer Komproe

 

ZWARTE PIET ANNO 1850……….KARIKATUUR UIT EEN VOORBIJE TIJD
ZWARTE PIET: RACISTISCHE STEREOTYPERING ANNO 2015
AAN DE PRODUCENT VAN THEATERTOUR ”LULVERHALEN”
DE HEER H. KOMPROE
Onderwerp: Uw besluit tot het weren van, Sylvana Simons uit
uw theatertour ”Lul-verhalen”
Geachte heer Komproe,
Langs deze weg wil ik u graag laten weten, dat ik uw beslissing, TV
presentratrice Sylvana Simons van het podium van uw theatertour
”Lulverhalen” te weren vanwege haar mening over Zwarte Piet en de
daarbij hoog opgelopen emoties [1], laf, onredelijk en ongerijmd vind.
U zet de wereld op zijn kop.
Dit is ”victim blaming”!

 

 

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Sylvana Simons/Zwarte Piet/Brief aan producent ”Lulverhalen”, de heer Komproe

Opgeslagen onder Divers

Optreden Israelisch Tzahal legerorkest/Brief aan Liberaal Joodse Gemeente en Collectieve Israel Actie

 

ISRAELISCHE MILITAIREN, DIE HUN MUZIEK DES DOODS ZINGEN

HET ISRAELISCHE LEGER, BERUCHT OM ZIJN OORLOGSMISDADEN
TREEDT OP BIJ DE LIBERAAL JOODSE GEMEENTE ”OM U TE LATEN
GENIETEN VAN HUN PRACHTIGE MUZIEK”
DE MUZIEK VAN DE BOMMEN EN KOGELS, DIE DE PALESTIJNSE
BURGERBEVOLKING DODEN!

VERWOESTING GAZA DOOR HET ISRAELISCHE LEGER
MISDADEN, DIE DOOR HET ISRAELISCHE BEZETTINGSLEGER IN STAND WORDEN GEHOUDEN
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF

 

 

 

VOORAF
Naar aanleiding van het optreden van de muzikale band van
het Israelische leger in het gebouw van de synagoge van
de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam op 22 october [1], heb ik aan
de Liberaal Joodse Gemeente, met een copie naar mede
organisator Collectieve Israel Actie, onderstaande brief geschreven.
Astrid Essed

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Optreden Israelisch Tzahal legerorkest/Brief aan Liberaal Joodse Gemeente en Collectieve Israel Actie

Opgeslagen onder Divers

Vluchtelingen in Nederland/Xenofobie/Waakzaamheid

 

 

PEGIDA DEMONSTRANTEN
TOESPRAAK PEGIDA NAZI’S
ONDERSTE FOTO DUTCH DEFENCE LEAGUE VOORVROUW
FANNIE CHOCHAN HOUDT HAATZAAIENDE TOESPRAAK
ANTI FASCISTISCHE TEGENDEMONSTRANTEN
KUDOS!
Een boot vol vluchtelingen op weg naar de Canarische Eilanden
VLUCHTELINGEN , OP DE VLUCHT VOOR OORLOG EN ELLENDE
XENOFOBIE VERSUS SOLIDARITEITSACTIES VOOR VLUCHTELINGEN/
WREEDHEID EN GOEDE WIL
VOOR HET RECHT OP BESCHERMING EN VEILIGHEID VOOR
VLUCHTELINGEN
 
 
Na de hartverwarmende solidariteitsacties voor de vooral uit
Syrie afkomstige vluchtelingen [1], waait er een wind des onheils
om de Europese rotsen.
De xenofobie.

 

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Vluchtelingen in Nederland/Xenofobie/Waakzaamheid

Opgeslagen onder Divers

Vluchtelingen in Nederland/Xenofobie/Waakzaamheid/Reacties op RTV Utrecht

 

 

 

PEGIDA DEMONSTRANTEN
TOESPRAAK PEGIDA NAZI’S
ONDERSTE FOTO DUTCH DEFENCE LEAGUE VOORVROUW
FANNIE CHOCHAN HOUDT HAATZAAIENDE TOESPRAAK
ANTI FASCISTISCHE TEGENDEMONSTRANTEN
KUDOS!
Een boot vol vluchtelingen op weg naar de Canarische Eilanden
VLUCHTELINGEN , OP DE VLUCHT VOOR OORLOG EN ELLENDE
XENOFOBIE VERSUS SOLIDARITEITSACTIES VOOR VLUCHTELINGEN/
WREEDHEID EN GOEDE WIL
VOOR HET RECHT OP BESCHERMING EN VEILIGHEID VOOR
VLUCHTELINGEN
 
 
Na de hartverwarmende solidariteitsacties voor de vooral uit
Syrie afkomstige vluchtelingen [1], waait er een wind des onheils
om de Europese rotsen.
De xenofobie.

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Vluchtelingen in Nederland/Xenofobie/Waakzaamheid/Reacties op RTV Utrecht

Opgeslagen onder Divers

Pegida demonstratie Utrecht/Adhesiebetuiging aan anti Pegida demonstranten/Vluchtelingen welkom

 

 

 

PEGIDA DEMONSTRANTEN
TOESPRAAK PEGIDA NAZI’S
ONDERSTE FOTO DUTCH DEFENCE LEAGUE VOORVROUW
FANNIE CHOCHAN HOUDT TOESPRAAK
 
 
 

 
ANTI FASCISTISCHE TEGENDEMONSTRANTEN
KUDOS!
Een boot vol vluchtelingen op weg naar de Canarische Eilanden
VLUCHTELINGEN, VOORAL ISLAMITISCHE, ZONDEBOK
EN DOELWIT VAN PEGIDA NAZI’S
VOORAF:
Naast hartverwarmende solidariteitsacties voor de vooral uit
Syrie afkomstige vluchtelingen [1], is er een griezelige xenofobe
tegenbeweging ingezet, die van harte werd aangewakkerd door PVV Fuhrer
G Wilders, die opriep tot ”geweldloos, democratisch verzet tegen de
komst van nieuwe asielzoekerscentra. [2]
Direct en indirect gevolg:
Protesten van inwoners in Purmerend, die de Gemeenteraad
bestormden, protesten in Enschede, xenofobe geluiden op
een inspraakavond in Tilburg, protesten in het dorp Oranje [3]
Veel gevaarlijker:
Een bestorming van een noodopvang voor vluchtelingen in Woerden, waarbij
lieden met bivakmutsen vuurwerkbommen naar binnen gooiden. [4]
Alom veroordeeld door de politiek, ook door Wilders en de VVD, beiden
aanjagers van zulk geweld. [5]

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Pegida demonstratie Utrecht/Adhesiebetuiging aan anti Pegida demonstranten/Vluchtelingen welkom

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Roepen, rennen, adrenaline: in actie tegen Pegida

 

 

 

zondag 11 oktober 2015

Drie demonstratieve acties in één weekend, dat gebeurt niet zo vaak. Gisterenmiddag eerst de demonstratie van Young & United, voor de vervanging van apart jeugdloon door loon zoals ieder ander in loondienst. Aansluitend de grote demonstratie tegen het handels- en investeringsverdrag TTIP.  Zondag was de dag dat de opzet van het uiterst rechtse Pegida nogal mislukte door antifascistische dwarsliggers. Ik was één van die dwarsliggers, en dit is mijn verslag.

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Roepen, rennen, adrenaline: in actie tegen Pegida

Opgeslagen onder Divers