Maandelijks archief: december 2012

Kritiek op Kersttoespraak Koning Albert II ten onrechte/Vergelijking racisme in Europa met jaren 30 terecht

KRITIEK OP KERSTTOESPRAAK KONING ALBERT II/TERECHTE VERGELIJKING VAN HEDENDAAGS RACISME MET DERTIGER JAREN

”In de verwarde tijden die we nu meemaken moeten we waakzaam blijven, en de populistische betoogtrant helder doorzien. Altijd zoeken ze naar zondebokken voor de crisis, ofwel zijn het de vreemdelingen ofwel landgenoten uit een ander landsdeel. Zulk betoog komt vandaag vaak voor in talrijke Europese landen, ook bij ons. De crisis van de jaren dertig en de populistische reacties die ze teweegbracht mogen niet worden vergeten. Men heeft gezien welke rampzalige gevolgen dat voor onze democratieën heeft betekend.”
Kersttoespraak Koning Albert II van Belgie
De zorg voor identiteit vereist een antwoord op immigratievraagstukken. De partij komt op voor het behoud van culturele eigenheid en voor de identiteit van het eigen volk en bijgevolg tegen de multiculturele denkbeelden. ”
 
VLAAMS BELANG
 
 
 
”In een interview in het Nederlandse dagblad ‘Metro’ van vandaag zegt Filip Dewinter : “Multiculturaliteit heeft bij ons geleid tot multicriminaliteit.”
 
”Het Vlaams Belang heeft een online meldpunt geopend voor illegaliteit in België.”
 

”Decontinue regularisatie van illegale vreemdelingen is rampzalig voor het samenleven in vooral stedelijke gebieden en creëert een aanzuigeffect. De kosten en lasten worden doorgeschoven naar steden en gemeenten en OCMW’s.”

NIEUW VLAAMSE ALLIANTIE

STANDPUNTEN OVER ASIEL, MIGRATIE EN INBURGERING

 

 

 

 

“De N-VA-overwinning betekent niet alleen een dreun voor de andere Vlaamse partijen, het is ook een opdoffer voor de regering-Di Rupo en voor Franstalig België, maar dat lijkt nog niet echt te zijn doorgedrongen. De Franstalige partijen hebben in de regering-Di Rupo toegevingen gedaan die ze voordien nog nooit gedaan hadden, om ‘erger te voorkomen’ en om de N-VA de wind uit de zeilen te nemen. Maar die wind is niet weg. De groei van de N-VA is niet afgeremd. Maar dat dit hún probleem is, dringt niet echt tot hen door.”

 

 

 

Geachte lezers,

Dat de Belgische Koning Albert II in zijn Kersttoespraak flink heeft uitgehaald tegen het in Europa en Belgie

oprukkende extreem-rechtse populisme is te prijzen, maar op zich door gekroonde hoofden eerder

vertoond 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Kritiek op Kersttoespraak Koning Albert II ten onrechte/Vergelijking racisme in Europa met jaren 30 terecht

Opgeslagen onder Divers

Kerst 2012/Welke vrede op aarde?

KERST 2012/WELKE VREDE OP AARDE?
WAARSCHUWING
VOOR WIE EEN GEZELLIGE EN SENTIMENTELE KERSTBOODSCHAP WIL,
GELIEVE NIET VERDER TE LEZEN!
Geachte lezers,
Kerst 2012
De Kerken in Europa, dat dit jaar de ”Nobelprijs voor de Vrede” gewonnen heeft  zijn gevuld met mensen, die op sentimentele wijze zingen over ”Het Kindeke”, dat is geboren en ”Vrede op Aarde”
De meesten met de beste bedoelingen
Een aantal politieke machthebbers, die over leven en dood van vluchtelingen kunnen beschikken, hypocriet

Reacties uitgeschakeld voor Kerst 2012/Welke vrede op aarde?

Opgeslagen onder Divers

Verdachten mishandeling grensrechter niet meer welkom op school/Reactie op AT5

VERDACHTEN MISHANDELING GRENSRECHTER NIET MEER WELKOM OP
SCHOOL/REACTIE OP AT5
Geachte lezers,

Naar aanleiding van de tragische dood heeft de Directeur van hun school, de heer d’ Ancona, het voornemen
geuit, hen van de school te verwijderen
Hierover schreef ik hem op 22 december 2012 een brief
Ik heb over dit voornemen op de aan het Reactie Forum van AT5, waar het bericht over de eventuele verwijdering van de school te lezen was, onderstaande reactie toegezonden
Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Verdachten mishandeling grensrechter niet meer welkom op school/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Verdachten mishandeling grensrechter niet meer welkom op school/Zwichten voor racistische onderbuikgevoelens/Brief aan Directeur Huygens College

VERDACHTEN MISHANDELING GRENSRECHTER NIET MEER WELKOM OP SCHOOL/ZWICHTEN VOOR RACISTISCHE ONDERBUIKGEVOELENS

Geachte lezers,
Naar aanleiding van de tragische dood van grensrechter Nieuwenhuizen  werd door directeur R d’ Ancona het voornemen kenbaar gemaakt,
wellicht over te gaan tot verwijdering van school van twee verdachten van de tot de dood leidende mishandeling van Nieuwenhuizen
Aangezien ik van mening ben, dat hier sprake is van de schending van het onschuldprincipe [het gaat immers om verdachten] en hiermee
de facto wordt gezwicht voor onder de publieke opinie en delen van de politiek heersende onderbuikgevoelens heb ik de hieronder  vermelde
brief op 22 december 2012 toegezonden aan directeur d’ Ancona
De inhoud spreekt voor zich.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Verdachten mishandeling grensrechter niet meer welkom op school/Zwichten voor racistische onderbuikgevoelens/Brief aan Directeur Huygens College

Opgeslagen onder Divers

De Staat wil verzet tegen asielbeleid breken [overgenomen van Steungroep 13 september]

 

STEUNGROEP 13 SEPTEMBER]
Geachte lezers,
Reeds eerder schreef ik over de schrijfster en activiste Joke Kaviaar, die zich vooral
inzet in de strijd tegen het Europees/Nederlandse migratiebeleid en een wereld zonder
grenzen nastreeft, waarin alle vluchtelingen in Nederland, ”politieke” en ”economische”
welkom zijn, die in de meeste gevallen slachtoffer zijn van hetzij vervolging/oorlogen [al dan
niet door het Westen aangestuurd], hetzij van bittere armoede waaraan het Westerse
kapitalisme grotendeels debet is
Die opvatting deel ik met haar en vele anderen

Reacties uitgeschakeld voor De Staat wil verzet tegen asielbeleid breken [overgenomen van Steungroep 13 september]

Opgeslagen onder Divers

Wilders/Dood grensrechter door Marokkanenprobleem/Het gif van racisme

WILDERS/DOOD GRENSRECHTER MAROKKANENPROBLEEM/HET GIF VAN RACISME
VAN JUDENFRAGE TOT MAROKKANENPROBLEEM

”In hoeverre deelt u de visie van de PVV dat we in Nederland een structureel Marokkanenprobleem hebben dat zich niet beperkt tot geweld op voetbalvelden maar ook leidt tot geweld in het openbaar vervoer, zwembaden, scholen, wijken en het uitgaansleven?”

PVV
PVV STELT VRAGEN OVER HET MAROKKANENPROBLEEM 

Politiek en media blind voor racistisch geweld Marokkanen. We hebben geen voetbalprobleem, maar een Marokkanenprobleem”

Twitter PVV leider G Wilders

Stap 1, het zondebokmodel:

”Roep iets uit tot een verschrikkelijke interne en externe vijand”

NAOMI WOLF/THE END OF AMERICA: TEN STEPS THAT CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY

 

Naomi Wolf beschrijft de tien stappen, die van een democratische rechtsstaat een gesloten politiestaat maken/Toevoeging Astrid Essed

Geachte  lezers,

Dat PVV leider G Wilders munt zou slaan uit de tragische dood van grensrechter R Nieuwenhuizen, die door enkele spelers [volgens de media twee van Marokkaanse komaf en een Antilliaan]
van de club ”Nieuw Sloten” werd mishandeld , viel te verwachten
Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Wilders/Dood grensrechter door Marokkanenprobleem/Het gif van racisme

Opgeslagen onder Divers

Tentenkamp Koekamp ontruimd/Uitgeprocedeerde asielzoekers niet meer onzichtbaar

ONTRUIMING TENTENKAMP KOEKAMP/ UITGEPRODECEERDE ASIELZOEKERS
NIET MEER ONZICHTBAAR

DEMONSTRATIE RECHT OP BESTAAN VOORMALIGE TENTENKAMPEN KOEKAMP
EN NOTWEG EN COMMISSIEVERGADERING

19 DECEMBER 2012

”Op woensdag 19 december aanstaande zal de commissie Veiligheid en Justitie een commissie- vergadering houden over de ontruiming van de vluchtelingenkampen in Den Haag en Amsterdam. Voorafgaande aan deze vergadering zullen wij, de groep uitgeprocedeerde die in de tentenkampen hebben verbleven een demonstratie houden, onder het motto “Ontruimd maar niet verdwenen. Geen mens is illegaal!”.
Na de ontruiming van het kamp in Amsterdam en de recente ontruiming van het kamp in Den Haag zullen wij woensdag laten zien dat we niet zijn verdwenen en ons probleem nog steeds niet is opgelost. Wij staan wederom op straat, zonder zorg, zonder huis, en zonder vooruitzicht op een waardig bestaan. Het einde van de de twee tenten is echter niet het einde van ons protest voor een normaal leven, wij gaan door tot er een echte oplossing komt.
Ook het voornemen om illegaliteit strafbaar te stellen en te beboeten met 3900 euro boeten maakt de noodzaak om ons te laten horen nog groter. Hoe kan Nederland iets strafbaar stellen waar je zelf niet voor hebt gekozen?
Wij roepen iedereen op om woensdag met ons te demonstreren en de commissievergadering bij te wonen, we willen laten zien dat we nog niet weg zijn en dat er een oplossing moet komen voor ons probleem.
Demonstratie:
Locatie: Koekamp, Den Haag
Tijd 18:00
Commissievergadering:
Locatie: Lange poten 4, Den Haag
Tijd: 19:30”

POLITIEOPTREDEN
VERSLAG VAN ONTRUIMING TENTENKAMP RECHT OP BESTAAN

”De smeris heeft hier ontzettend hard op ingegrepen. Ik was zelf een van de lockers en zag mensen bij het hoofd gegrepen worden, met veel geweld uit de kluwen verwijderd worden. Veel gillen en schreeuwen en kreten van pijn. Een smeris die op een lockon ging staan en bijna de arm van de locker zou breken, een andere locker zag dat een smeris één van de vluchtelingen in zijn kruis kneep, er werd iemand bijna gekeeld door in zijn strottenhoofd te knijpen, een locker kreeg een knie op haar borstkas van een smeris die zo op haar leunde om een ander eruit te trekken.”

VERSLAG VAN ONTRUIMING TENTENKAMP RECHT OP BESTAAN TENTENKAMP
KOEKAMP

FILMPJE POLITIEOPTREDEN TENTENKAMP RECHT OP BESTAAN TENTENKAMP
KOEKAMP

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Tentenkamp Koekamp ontruimd/Uitgeprocedeerde asielzoekers niet meer onzichtbaar

Opgeslagen onder Divers

30 jaar Decembermoorden/Vermoord, maar niet vergeten/Zonder vervolging geen gerechtigheid

 

 

 

FOTO HERDENKING DECEMBERMOORDEN IN DE MOZES
EN AARONKERK

Belangstellenden met fakkels verzamelen in 2009 bij de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam om bloemen te leggen bij de gedenksteen. © ANP
MOIWANA MONUMENT/TER HERDENKING VAN DE MASSASLACHTING
IN BOSNEGERDORP MOIWANA, WAARBIJ IN 1986 39 BURGERS WERDEN
DOODGESCHOTEN TIJDENS DE BINNENLANDSE OORLOG, ONDER
VERANTWOORDELIJKHEID VAN LEGERBEVELHEBBER BOUTERSE

TER HERINNERING AAN DE SLACHTOFFERS VAN BOUTERSE
EN ZIJN MILITAIRE KLIEK/VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN
GEEN STRAFFELOOSHEID/SLECHTS IN GERECHTIGHEID
BERUSTEN

 

 

 

30 JAAR DECEMBERMOORDEN/VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN
/ZONDER VERVOLGING GEEN GERECHTIGHEID

TER NAGEDACHTENIS VAN DE SLACHTOFFERS VAN DE DECEMBERMOORDEN
MOGEN ZIJ RUSTEN IN VREDE

”Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon”

Artikel 3, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

”Slechts in Gerechtigheid berusten”
Tekst op de Plaquette bij de Mozes en Aaronkerk ter herdenking van de slachtoffers

VOORAF

Geachte  lezers,

Vorige week werd, in de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam en in Fort Zeelandia [plaats van de misdaad] in Suriname, herdacht , dat in de nacht van 8 op 9 december 1982, vijftien critici
van het toenmalige militaire bewind Bouterse, in het Fort Zeelandia standrechtelijk
werden geexecuteerd, na te zijn gefolterd

De hoofdverdachte in het Decembermoordenproces, D Bouterse, toenmalig opperbevelhebber van het Surinaamse leger, is de huidige president

Middels kwaadaardige manipulaties als de Amnestiewet  en de opschorting
van het proces in afwachting van een nog op te richten Constitutioneel Hof dat
de Amnestiewet aan de Surinaamse Grondwet zou moeten toetsen  lijkt
de Gerechtigheid zijn loop niet te hebben

Dat is niet alleen een klap in het gezicht van de slachtoffers, nabestaanden en
alle humanitair denkende mensen
Het is ook een flagrante schending van een van de meest cruciale mensenrechtenregels,
dat ernstige mensenrechtenschendingen te allen tijde moeten worden vervolgd en bestraft

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor 30 jaar Decembermoorden/Vermoord, maar niet vergeten/Zonder vervolging geen gerechtigheid

Opgeslagen onder Divers

VN erkennen Palestina als waarnemersstaat/Begin erkenning Palestijnse rechten

‘We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a
human being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary

Quote Malcolm X

Statehood will be the fruit of resistance, not negotiations”

Uitspraak Hamas leider Khaled Meshaal in toespraak bij zijn bezoek aan Gaza

VN ERKENNEN PALESTINA ALS WAARNEMERSSTAAT/BEGIN ERKENNING PALESTIJNSE RECHTEN

Geachte lezers,

Eindelijk is het dan zover
Na jarenlange obstructie van Israel en de VS, die hun veto tientallen malen gebruikt hebben
om Palestijnse rechten te onderdrukken , is er dan het begin van de erkenning van Palestijnse
rechten, namelijk de upgrading van Palestina van ”permanente waarnemer” naar ”waarnemend 
niet lidstaat
Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor VN erkennen Palestina als waarnemersstaat/Begin erkenning Palestijnse rechten

Opgeslagen onder Divers

Israel verwerpt kritiek op bouwplan/Commentaar op NOS berichtgeving

AAN DE NOS REDACTIE
UW BERICHTGEVING DD 3 DECEMBER ”ISRAEL VERWERPT KRITIEK OP BOUWPLAN”
Geachte Redactie
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
In uw berichtgeving dd 3 december ”Israel verwerpt kritiek op
bouwplan” vermeldt u, dat Israel, bij monde van premier Netanyahu
de Amerikaanse en Europese kritiek op ”het besluit om 3000 huizen
te bouwen in Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever” [uw bewoordingen]
verwerpt
Na vermeld te hebben, dat zowel Groot Brittannie als Frankrijk hierover
de Israelische ambassadeur op het matje hebben geroepen, eindigt u uw
berichtgeving met de door VN Secretaris Generaal Ban ki Moon gemaakte
opmerking, dat de bouw, als die doorgaat, een nekslag is voor het
vredesproces
Zie uw complete berichtgeving onder P/S

Reacties uitgeschakeld voor Israel verwerpt kritiek op bouwplan/Commentaar op NOS berichtgeving

Opgeslagen onder Divers