[Artikel Peter Storm]/Actie in Tilburg: ”Vluchtelingen Welkom!”

vluchtelingen op een grote rubberen boot in het midden van de zee die hulp nodig - vluchtelingen stockfoto's en -beelden

ACTIE IN TILBURG: ”VLUCHTELINGEN WELKOM!

OPMERKING ASTRID ESSED:

MET RESPECT VOOR DE INZET VAN PETER STORM EN AL DIE

ANDEREN, DIE IN DEZE GURE TIJDEN NOG AAN DE KANT

VAN DE VLUCHTELINGEN STAAN!

WEBSITE PETER STORM

Geplaatst op 20 juni 2024 door egel

donderdag 20 juni 2024

20 juni is Wereld Vluchtelingen Dag. In Tilburg hebben we in dat verband vandaag – 20 juni 2024 dus – actie gevoerd, iets wat we al eerder deden op eerdere versies van die dag. Een klein protest was het deze keer, met spandoeken, leuzen en gezang. Het was niet onaardig al met al. Een verslagje met wat opmerkingen.

Wereld Vluchtelingen Dag is ooit uitgeroepen door de Verenigde Naties. Het idee om die dag extra aandacht aan vluchtelingen te schenken is ons dus van hogerhand aangereikt. Op zichzelf is dat geen pluspunt. Ik heb geen Verenigde Naties – een orgaan van de machthebbers van de wereld – nodig om te weten wanneer ik me mag inzetten voor degenen die door die machthebbers zelf op de vlucht zijn gedreven. Maar tegelijk: solidariteit met vluchtelingen is sowieso nodig. Dus waarom zo’n dag niet gewoon aangrijpen om precies die solidariteit de straat op te brengen?

Toen een kameraad dan ook voorstelde om op deze dag in Tilburg iets met spandoeken op poten te zetten, ging ik mee met dat idee. Kort overleg, en vervolgens lanceerden we vanuit Vrije Bond Tilburg een solidariteitsprotest bij het station. Mails en Signal-berichtjes rondgestrooid, relevante spandoeken opgezocht, de megafoon te voorschijn, en vandaag was het zover. O ja, we kondigde het dus openlijk aan, maar we hebben de actie niet volgens de bureaucratische overheidsregels aangemeld bij de gemeente. Dat doen we wel vaker niet, en dat is welbewust. Die meldplicht werkt namelijk vooral om ons vervolgens allerlei voorwaarden op te leggen in een vervelende procedure. Meldingsplicht is feitelijk een soort vergunningssysteem, demonstreren doe je zonder vergunning.

De actie was bij het station Tilburg, aan de kant van de binnenstad en de Spoorlaan, waar tegenwoordig vaker protesten worden gehouden. Tegen half acht, de begintijd, waren we met ons vieren. Daar kwamen nog een handjevol mensen bij. Vooral mensen van de Vrije Bond zelf, ook iemand die ik ken van XR Tilburg, en een paar mij onbekende mensen van wie het ook niet helemaal duidelijk was of ze daadwerkelijk aan de actie deelnamen. Acht tot negen mensen in totaal.

Spandoeken ontrold, zichtbaar voor voorbijgangers, een paar spandoeken hielden we vast, een van ons had ook nog een bordje met een leus tegen pushbacks – het door grenswachten naar zee of terug over de grens duwen van mensen die proberen een land binnen te komen, een gewelddadige en ook nog eens onwettige praktijk. De megafoon bleef opgeborgen, dat leek een beetje overkill nu.

We zijn opgewekt gaan zingen en leuzen gaan roepen. We zongen: ‘Say it loud, say it clear – Refugees are welcome here!’ We riepen: Tilburg zegt: vluchtelingen welkom!’ ,‘Geen man, geen vrouw, geen mens is illegaal – Geen cis, geen trans, geen mens is illegaal’, en af en toe riep een van ons: ‘Hoe laat is het?’, waarna de rest terugriep: Solidariteit!’ O ja, en de komende junta kreeg ook wat aandacht van ons. ‘Leve, leve de solidariteit! Schuif Schoof onder het tapijt!’ klonk het.

Reacties? Druk was het sowieso niet. Veel mensen lieten noch bijval noch afkeuring blijken. Maar af en toe kwam er een vriendelijke blik, een duim omhoog en dergelijke. Een enkeling bleef even praten en zeggen hoe goed ze het vonden wat we deden, Echt vijandige reacties heb ik niet gezien.

Hoe reageerde het Belachelijke Gezag? Er stonden al bij het begin twee auto’s van NS-security. Maar die staan er vaak, dat zegt niet veel. We zagen ook al snel twee mensen van die NS-security. Maar allengs verschenen er ook handhavers, vier in getal. En ja hoor, twee kwamen naar ons toe. Of we een woordvoerder hadden? Nou nee, maar ik heb ze even te woord gestaan. Eerst kregen we te horen dat we de actie hadden moeten aanmelden enzovoorts. Daarna kwam een van hen even dichterbij, vroeg wat het idee was, hoe lang we van plan waren door te gaan, of er nog veel meer mensen verwacht werden. Ik heb maar even uitgelegd dat zelfs een niet-aangemelde demonstratie niet zomaar ontbonden kon worden, dat alleen de burgemeester die bevoegdheid heeft, en dat daavoor slechts drie redenen kunnen zijn: gevaar voor volksgezondheid, voor de verkeersveiligheid of van grote wanordelijkheden. Dingen waar overduidelijk geen sprake van was bij ons protest.

Nadat ik duidelijk had gemaakt dat we pakweg een uur van plan waren ons ding te doen, en dat ik niet dacht dat er nog grote aantallen mensen onderweg waren om mee te doen, ging de handhaver in overleg. Er werd getelefoneerd, jawel, ik vermoed met de politie. Even later kwam degene die ons als eerste had aangesproken met de mededeling dat we de zaak hadden moeten aanmelden, met : ‘Goed nieuws!’ We ‘mochten’ blijven, als we het rustig hielden en de groep niet te groot zou worden en de zaak rustig bleef, en als we een volgende keer wel zouden aanmelden. We hebben er kennis van genomen, haha. Ik heb wel gezegd dat ik wat laatste betreft dus niets beloof, en ze een fijne dag gewenst. Vervolgens bleven de twee NS-security medewerkers plus de vier handhavers nog een tijdje staan, een heel indrukwekkend zestal mensen in uniform.

Toen ze klaarblijkelijk tot de conclusie waren gekomen dat we heus echt niet op het punt stonden tot grootschalige wanordelijkheden over te gaan, vertrokken ze. Wij hadden intussen natuurlijk onze actie gewoon voortgezet: roepen, zingen, weer roepen, spandoeken in de lucht en voor ons gedrapeerd. De sfeer was verder uitstekend, om dat imponeergedrag van de handhavers kun je lachen zonder er erg van onder de indruk te zijn.

Tegen half acht, nadat het uur ten einde liep, w kwam er zowaar n ene heuse politiewagen aangereden! Die kwam echter niet voor ons maar reed … door de tunnel onder de perrons naar de andere kant, precies het stuk waar handhavers mensen op de fiets tot afstappen bewegen en eventueel zelfs beboeten. Geen sprake van dat je daar met een auto door mag van de politie, behalve als de politie het zelf doet. Wij nog roepen richting die cop car: ‘Boete! Boete!’ Niet dat ik in boetes geloof, maar de ironie en de hypocrisie was gewoon te mooi om niet even te benutten.

Daarna vonden we het mooi geweest. Spandoeken opgevouwen en ingepakt, afscheid genomen en naar huis. Voor de vijfde keer binnen een jaar waren actievoerders ermee weg gekomen dat we zonder aanmelding gewoon ons protest hebben kunnen neerzette. Hoe zal dat, met de sterk toenemende repressie en binnenkort de junta van Schoof aan de macht, volgende keren gaan? EN hoe bereiden we ons voor op een situatie waarin protestacties als deze niet meer door politie met rust worden gelaten?

Peter Storm

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Actie in Tilburg: ”Vluchtelingen Welkom!”

Opgeslagen onder Divers

Artikel van oud ambassadeur drs J.J. Wijenberg/Iran, een existentiele dreiging voor Israel?

Gratis foto vlag van iran

IRAN, EEN EXISTENTIELE DREIGING VOOR ISRAEL?

VOORWOORD ASTRID ESSED

Beste Lezers,

Het is mij wederom een Eer, opnieuw een belangrijk stuk van oud ambassadeur en Palestina activist drs J. J. Wijenberg op mijn website te plaatsen.

Deze keer een artikel over de Vraag, of Iran werkelijk wel een dreiging

voor Israel is, zoals vaak wordt beweerd.’

Hierop heeft de heer Wijenberg, zoals we van hem gewend zijn, een

zeer verhelderende Kijk, die ik volledig kan wisselen

Zie ook onder het artikel  meer informatie over de heer Wijenberg

ASTRID ESSED

HET ARTIKEL VAN OUD AMBASSADEUR DE HEER WIJENBERG:

IRAN, EEN EXISTENTIELE DREIGING VOOR ISRAEL?

Iran, een ‘existentiële dreiging’ voor Israël?

Het helikopterincident van 19 mei 2024 lijkt een noodlottig ongeval. Gelukkig maar. Maar

toch, is Iran werkelijk een ‘existentiële dreiging’ voor Israël?

De Verenigde Staten, samen met het Verenigd Koninkrijk en Israël, en dus ook met volgzaam

Nederland, kunnen het sinds de Tweede Wereldoorlog slecht met Iran vinden.

In het overigens lezenswaardige artikel “Saoedische omhelzing voor Ahmadinejad” schreef

Carolien Roelants op 5 maart 2007 in de NRC:

 ”de president die Israël van de Midden-Oosterse kaart geveegd wil zien”

Wat beweerde de Iraanse president Ahmadinejad op 25 oktober 2005 in werkelijkheid? 

De

Iraniër Arash Norouzi, hoogleraar aan de Universiteit van Teheran: de Iraanse President zei

dat het ‘zionistische regime’ door het Westen aan de Islamitische wereld werd opgelegd als

een strategisch bruggenhoofd om de dominantie van de regio en haar rijkdommen zeker te

stellen. 

Hij benadrukte dat Palestina de frontlinie in de strijd van de Islamitische wereld met de

Amerikaanse hegemonie vormt. De uitkomst daarvan zal gevolgen hebben voor het gehele

Midden-Oosten.

De eliminering van die krachtige greep op de regio via de zionisten lijkt onvoorstelbaar.
Ahmadinejad herinnerde zijn toehoorders echter aan de ineenstorting van ogenschijnlijk
sterke regimes en noemde drie voorbeelden: de sjah, de Sovjet Unie en het Zuid-Afrikaanse
apartheidsbewind. In die context herhaalde de president de onvervulde wens van Khomeini:

”Iman ghoft een rezhim-e ishghalgar-e qods bayad az safheh-ye ruzgar mahv shavad.”

De Imam zei dat dit regime, dat Jeruzalem bezet houdt,
moet verdwijnen van de bladzijde van de tijd.

‘Bibi’ Netanyahu heeft steeds nuttige vijanden nodig. 

Driekwart eeuw gehersenspoelde,
extreem angstige, extreem agressieve Joodse Israëliërs moeten bij de les gehouden worden.
Iran is het perfecte slachtoffer. 

De gewraakte passage ‘Israël van de kaart vegen’ komt in
Ahmadinejad’s uitspraak niet voor. 

Het woord ‘naghshe’ (kaart) is in het citaat niet terug te
vinden. 

Suggesties van een actieve Iraanse rol daarbij zijn niet aanwezig. De president
citeerde de overleden Imam Khomeini: in Jeruzalem is ‘regime change’ nodig, aldus Prof.
Arash Norouzi.

Het Israëlische regime beschikt over alle ingrediënten voor zelfimplosie.

Ahmadinejads veronderstelling dat de Verenigde Staten via Israël de regio willen domineren
werd onmiddellijk bewaarheid. 

Beide regeringen vervalsten zijn uitspraak. Meer en meer is
deze valse bewering onderdeel van de westerse oorlogsretoriek.

Iran heeft, zoals alle VN-lidstaten, op grond van het Handvest, art. 51, het recht op
zelfverdediging. 

Wanneer de dreiging ook massavernietigingswapens omvat, zoals uit Israël
en wellicht de VS, dient een verantwoordelijk handelende overheid daar geloofwaardige, ook
nucleaire, tegenmaatregelen voor te treffen.

Een te beantwoorden vraag: wie in het Midden-Oosten is ‘de agressor’? 

De Islamitische
Republiek Iran is, evenmin als Israël, een heilstaat, maar ‘de’ agressor? 

 men ook van het
Iraanse regime denken mag, het komt niet als verstandig voor om Nederland – na de
soevereine staat Palestina – met ondeugdelijke argumentatie mee te slepen in een tweede
riskant Israëlisch militair avontuur, nu tegen Iran.

Wie is “de” agressor? Na 7 oktober 2023 luid en duidelijk: het politiek-zionistisch Israëlische regime.
Het geopolitieke machtsvoordeel ontslipt het westen voortvarend. Zie de stemverhoudingen
op 10 mei jl. in de VN-Algemene Vergadering (AVVN).

Van de 193 stemgerechtigde leden
stemden 143 voor versterking van de positie van waarnemer Palestina in de AVVN. 

Nog 9
(negen) lidstaten steunen Israël: Argentinië, Tsjechië, Hongarije, Israël (!), Micronesië,
Nauru, Palau, Papua Nieuw Guinea, de VS.

Nederland – recordhouder liefhebber gemengde
politieke drop – onthield zich met 24 andere VN-lidstaten van stemmen. [En dan is de
coalitie-in-wording nog niet eens aangetreden.] 

Er waren 16 ‘no-shows’.
Israël zou onze steun wellicht op termijn waard kunnen zijn, maar het politiek-zionistische regime zeker niet.
regime zeker niet.

Iran moet van de EU sancties lijst af. Nú.

Jan Wijenberg
Den Haag

AANVULLENDE INFORMATIE OVER DE HEER WIJENBERG

WIKIPEDIA

JAN WIJENBERG

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Wijenberg

ZIE OOK OP WEBSITE ASTRID ESSED

https://www.astridessed.nl/?s=Wijenberg

EN ZIE HIER EEN ARTIKEL OVER DE HEER WIJENBERG:

THE ELECTRONIC INTIFADA

FORMER DUTCH AMBASSADOR CALLS FOR SANCTIONS

IF ISRAEL REFUSES TO COMPLY WITH INTERNATIONAL LAW

https://electronicintifada.net/content/former-dutch-ambassador-calls-sanctions-if-israel-refuses-comply-international-law/6034

Some weeks ago I heard Jan Wijenberg, a retired Dutch Ambassador, speak about what the International Community could do to break with its complicity to the ongoing violations of international law and human rights by the Israeli regime. Wijenberg served over a decade as an ambassador for the Dutch government in Jemen, Tanzania and Saudi Arabia. He regularly writes to Dutch ministers and politicians to remind them of the responsibility of the international community, and specifically of the Dutch Government and the European Union, to hold Israel accountable to international law. His views are expressed in this article.

Israel is the problem

Quite often is spoken about the conflict in the Middle East between the Palestinians and Israel. If we look at the situation more closely we can observe something different. The media in Israel provide a platform for unpunished, insane calls for murdering peoples and a nation. An example is offered by Professor Arnon Sofer talking about Palestinians living in closed-off Gaza, “…those people will become even bigger animals than they are today, with the aid of an insane fundamentalist Islam… So, if we want to remain alive, we will have to kill and kill and kill. All day, every day. If we don’t kill we will cease to exist…..”1

In 2005 Ehud Barak stated on Dutch television2 that – in a secret and illegal retaliatory campaign against the Palestinian hostage takers at the Munich Olympic Winter Games – he personally had murdered thirteen innocent citizens. According to Barak this would teach the world not to fool around with Israel. Barak was and is not prosecuted for premeditated murder and could achieve the position of the country’s prime minister.

Among the settlers in the occupied Palestinian territories are opportunists and extremely violent Israeli’s who aim to occupy East Jerusalem, the Gaza Strip and the West Bank. The Palestinians must be driven out of these territories by all means possible, including murder. The government of Israel supports the settlers in full while they lay there hands on Palestinian property and act out their violence on Palestinians.

The annexation of East Jerusalem by Ehud Olmert while he was the mayor of West-Jerusalem can according to the Fourth Geneva Convention be interpreted as a war crime. After the last elections in Israel Ehud Olmert’s Kadima party won the vote and he is now the Prime Minister of Israel.

Israeli policies are driven by the Zionist ideal of creating a Jewish state, including the Palestinian territories. Israel is aiming systematically at destroying the identity of the Palestinian people. The so called “conflict in the Middle East” between Palestinians and Israel does not exist. Zionist Israel is the problem.

Rogue state

Israel is the world’s sole remaining occupying colonial power. It systematically sabotages all international efforts to end the occupation. In its capacity of occupying power Israel violates numerous obligations emanating from Security Council Resolutions and the Geneva Conventions. It also breaches the provisions of the Universal Declaration of Human Rights.

The USA applies a doctrine and the US-administration labels selected countries as ‘Rogue states’. These countries possess weapons of mass destruction illegally, suppress large populations, torture, keep people in detention on a large scale and commit murder outside their national borders. Israel has adopted as a strategy the execution of land and water grabs, the destruction of Palestinian infrastructure (including in education and health), the carrying out of extraterritorial executions, torture, and collective punishments and keeping thousands of Palestinians imprisoned indefinitely without charge or prosecution. On the basis of the definition by the USA, Israel has ever since its establishment been a monumental Rogue state and a highly active member of the Axis of Evil.

Letter to Dutch ministers

In February Wijenberg wrote to the ministers Bot, van Ardenne-van der Hoeven and Nicolaï, ministers of Foreign Affairs, Development Co-operation and State Secretary of European Affairs respectively. He reminded them that according to article 90 of the Dutch Constitution “The government nurtures the development of the international order of law”. So many previous Dutch governments violated this article when it concerns the Middle East. With referral to the Advisory Opinion of the International Court of Justice of 9 July 2004 Wijenberg calls upon the Dutch ministers to show the world that they are serious about international law, justice and democracy. A copy of the letter was sent to the prime minister Balkenende and the minister of Justice Donner. In his view the United States and the European Union – including the Netherlands – have for too long condoned Israels disrespect for international law.

In its response the ministry of Foreign Affairs replies that the Dutch government is actively engaged in an ongoing dialogue with Israel. Wijenberg questions this policy. “”Since when do we politely ask notorious violaters of international law to stop their daily terrorisation of the Palestinian civilians, with assassinations in broad daylight and theft of property, houses, land and water? Why aren’t the harshest peaceful means used to fight this?”

Cal for sanctions

In the view of Wijenberg the European Union and the Netherlands have become an instrument of Israels foreign policy by ignoring its own core values values and respect for international law and human rights. Europe can play a key role in achieving lasting peace for Israel and its neighbours. If Israel refuses to show respect for international law, heavy sanctions against Israel should be installed.

Adri Nieuwhof is an independent consultant and human rights advocate from the Netherlands.

Endnotes

[1] The Jerusalem Post, Up Front weekend supplement (21 May 2004)

[2] NOVA (15 December 2005)

END OF THE ARTICLE

Reacties uitgeschakeld voor Artikel van oud ambassadeur drs J.J. Wijenberg/Iran, een existentiele dreiging voor Israel?

Opgeslagen onder Divers

NINSEE nodigt Tweede Kamervoorzitter en Slavernij en Apartheidsfan Bosma uit voor Herdenking Slavernijverleden/SHAME ON THEM!

AAN

NATIONAAL INSTITUUT NEDERLANDS SLAVERNIJVERLEDEN 

NINSEE

AAN VOORZITTER EN  BESTUUR

Mevrouw L Nooitmeer-Mulder, voorzitter

De heer M. Verbeet

Mevrouw M Markelo

Mevrouw W Flores

De heer R Severina

TER ATTENTIE VAN

De heer U. Vyent, Directie

De heer B. Brown, Staf

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

 THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

Geachte Voorzitter

Geachte Bestuursleden,

Ongerijmd en Bizar?

Dit bovenstaande citaat uit de wereldberoemde klassieker

”Alice in Wonderland? ” [1]

Wel ik moet u zeggen:

Het haalt het niet bij UW ongerijmde en bizarre uitnodigingsbeleid

rond de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden 2024!! [2]

Ik weet even niet of ik u door elkaar moet schudden, beklagen, uitlachen of

minachten.

Waarschijnlijk een combinatie van deze Vier.

Want met alle Bizarre Zaken sinds de vorming van de PVV,VVD,NSC en BBB coalitie, dat Fascistenkabinet [3], spant uw Reilen en Zeilen wel de Kroon!

U weet natuurlijk heel goed waar ik het over heb, want er is al heel veel

commotie om geweest en terecht! [4]

U hebt het bestaan om in het kader van de aanstaande Keti Koti Viering [5], een van de belangrijkste Maatschappelijke Momenten van de Afro Caraibische

en Inheemse Gemeenschap in Nederland, Tweede Kamervoorzitter, de PVV’er Martin Bosma

uit te nodigen, zoals u schaamteloos in een Verklaring hebt toegegeven! [6]

Niet alleen is de officiele uitnodiging aan een lid van een Partij, die niet

alleen openlijk discrimineert [[weet u nog de Wilder’s uitspraak, ”drie Beesten

van Surinaamse afkomst? [7], maar ook in haar Verkiezingsprogramma

heeft gepleit voor terugdraaiing van de Slavernijexcuses [8] belachelijk en

onacceptabel:

ER IS MEER!

Niet alleen gaat het om hatelijke standpunten van de PVV zelf, ook om

wat de persoon Martin Bosma zelf zo te berde heeft gebracht in de Loop

der Tijden:

Zo uitte  Bosma zich als een expliciet verdediger van het Zuid-Afrikaanse

Apartheidssysteem:

Ik citeer hier zijn Wikipedia en houdt uw Hart vast!:

”Op 20 mei 2014 maakte NRC Handelsblad melding van een ongepubliceerd, in het najaar van 2013 door uitgeverij Prometheus/Bert Bakker afgewezen manuscript van Bosma over het ANC en de apartheid dat binnen de PVV-fractie circuleert, met als titel “Handlangers van de ANC-apartheid. Hoe Paul WittemanMaartje van WeegenFreek de JongeWim Kok en Adriaan van Dis racisten, communisten, plunderaars en kampbeulen helpen”. Hierin spreekt hij onder meer de vrees uit dat Nederland uitgroeit tot een nieuw Zuid-Afrika, een land waarin de blanke Afrikaners zouden “fungeren als proefkonijn in het multicultureel laboratorium”. Hij bekritiseert hoe onder anderen Nederlandse politici – zoals Joop den UylEd van ThijnWim Kok en Pia Dijkstra – volgens hem eraan zouden hebben bijgedragen dat het land onder het ANC zou zijn uitgegroeid tot een totale ramp.” [9]

Duidelijker kan het niet.

BOSMA/TULAMaar er is meer. Niet alleen kwaakte Bosma tijdens een Kamerdebat [Bron/Koninkrijksrelaties.nl] de ene hatelijkheid na de andere uit overde Herdenking van het Slavernijverleden, Excuses etc [lees zelf maar onder noot 10!], ook nam hij de gelauwerde AntilliaanseVrijheidsstrijder Tula [11] te grazen, door de volgendeMotie in te dienen, luidende als volgt:

DE KAMER

Gehoord de Beraadslaging

Constaterende dat de Nederlandse schoolmeester Gerrit Sabel 

tijdens de Curacaose slavenopstand door slaven onder leiding

van  Tula op wrede wijze werd vernederd, gemarteld en vermoord

overwegebnde, dat Tula verantwoordelijk was voor deze moord

verzoekt de regering Tula geen onderdeel te laten zijn

van het herdenkingsjaar 

En gaat over tot de orde van de dag [12]

WARE HET  NIET ZO TRIEST, IK HAD ER HARTELIJK OM GELACHEN!

Ik heb nog de moeite genomen om te gaan kijken, hoe het is afgelopen

met deze Motie en uiteraard is deze met overweldigende meerderheid verworpen.

Alleen de facisten van de Groep van Haga [gelukkig uit de Kamer],

Forum voor Democratie en Ja21 [13] zagen wel wat in dat Geraaskal [14]

Daarbij bazelt Bosma [Excusez les mots] te pas en te onpas

[Bron/De Goede Zaak] over ”‘anti-blank racisme’, en over ‘propaganda en indoctrinatie’ ten aanzien van het slavernijverleden”'[15]

UW ROL!

Deze fascistische haatzaaierij, deze Ophemeling

van de slavernij EN de Zuid-Afrikaanse Apartheid, die

misdaden tegen de menselijkheid.

U had hiervan moeten weten en ik ga ervan uit, DAT 

u het ook wist [anders vraag ik mij af: Onder

welke Steen hebt u de afgelopen Tijd geslapen?]

Hoe haalt u het dan in uw Hoofd, met verlof gesproken, een [wederom, Excusez Let Mots] Sujet,

dat dergelijke Taal uitslaat, niet een keer, maar als

Politiek Patroon, die Opvattingen heeft, die een warm

Onthaal hadden gevonden in de 19e Eeuw, uit te nodigen voor de Herdenking Slavernijverleden?

En komt u niet met het Onzin Argument-ja, ik

heb uw Verklaring gelezen [16], dat hij als ”vertegenwoordiger van de Tweede Kamer’ [17] is uitgenodigd.

Want u had best, toen u in eerste instantie de Uitnodiging verzond, kunnen voorstellen, dat niet hij, maar de plaatsvervangend Tweede Kamervoorzitteraanwezig zou zijn, met opgaaf van redenen.Overigens hebt u zich-mijns inziens- nog belachelijker gemaakt, door vervolgens te verklaren, dat Bosma alleen welkom zou zijn ”na reflectie” [18]Wat is dat voor ONZINDenkt u, dat de man dan plots van opvattingen verandert?Natuurlijk niet.En natuurlijk heeft hij geweigerd [19]De fout ligt niet bij hem [hij deugt sowieso niet], maarbij u.U had hem nooit op deze wijze moeten uitnodigen, maar van meet af aan zijn vervanger welkom moetenheten.Nu achteraf komen met dat reflectieverhaal bevestigtalleen maar uw zwakke en bizarre stellingname
VERANTWOORDING
Maar Geacht Bestuur:Het gaat verder dan dat.Door deze fascistische Clown uit te nodigen, hebt uniet alleen [onbedoeld] bijgedragen aan het verdernormaliseren van het fascisme, u hebt bovendiende Keti Koti Viering besmeurd en met modder gegooidnaar alles wat de Afro Caraibische en Inheemse Gemeenschap en alle Vrijheidslievende mensen Heilig is:VRIJHEID EN GELIJKHEID
U hebt een Modderfiguur geslagen, de fascist Bosma-die ongetwijfeld komt, reken daar maar op!- isde Lachende Derde en geen Verklaring uwerzijds [20]
maakt dat weer goed! SHAME-SHAME-SHAME ON YOU!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Amsterdam 
NOTEN
Voor uw gemak zijn de noten als links ondergebracht
NOTEN 1 EN 2
https://www.astridessed.nl/noten-1-en-2-shame/

NOTEN 3 EN 4
https://www.astridessed.nl/noten-3-en-4-shame/

NOTEN 5 T/M 8
https://www.astridessed.nl/noten-5-t-m-8-shame/

NOTEN 9 T/M 13
https://www.astridessed.nl/noten-9-t-m-13-shame/

NOOT 14
https://www.astridessed.nl/noot-14-shame/

NOOT 15

NOTEN 16 EN 17

NOTEN 18 T/M 20

Noten 18 t/m 20/SHAME! | Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor NINSEE nodigt Tweede Kamervoorzitter en Slavernij en Apartheidsfan Bosma uit voor Herdenking Slavernijverleden/SHAME ON THEM!

Opgeslagen onder Divers

Mail Astrid Essed aan NINSEE dd 19 juni 2024/”Uw uitnodiging aan Tweede Kamervoorzitter de heer M. Bosma

Uw uitnodiging aan Tweede Kamervoorzitter de heer M. Bosma

Astrid Essed

From:astridessed@yahoo.com

To:info@ninsee.nl

Wed, Jun 19 at 5:18 PM

AAN

NATIONAAL INSTITUUT NEDERLANDS SLAVERNIJVERLEDEN 

NINSEE

AAN VOORZITTER EN  BESTUUR

Mevrouw L Nooitmeer-Mulder, voorzitter

De heer M. Verbeet

Mevrouw M Markelo

Mevrouw W Flores

De heer R Severina

TER ATTENTIE VAN

De heer U. Vyent, Directie

De heer B. Brown, Staf

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

 THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

Geachte Voorzitter

Geachte Bestuursleden,

Ongerijmd en Bizar?

Dit bovenstaande citaat uit de wereldberoemde klassieker

”Alice in Wonderland? ” [1]

Wel ik moet u zeggen:

Het haalt het niet bij UW ongerijmde en bizarre uitnodigingsbeleid

rond de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden 2024!! [2]

Ik weet even niet of ik u door elkaar moet schudden, beklagen, uitlachen of

minachten.

Waarschijnlijk een combinatie van deze Vier.

Want met alle Bizarre Zaken sinds de vorming van de PVV,VVD,NSC en BBB coalitie, dat Fascistenkabinet [3], spant uw Reilen en Zeilen wel de Kroon!

U weet natuurlijk heel goed waar ik het over heb, want er is al heel veel

commotie om geweest en terecht! [4]

U hebt het bestaan om in het kader van de aanstaande Keti Koti Viering [5], een van de belangrijkste Maatschappelijke Momenten van de Afro Caraibische

en Inheemse Gemeenschap in Nederland, Tweede Kamervoorzitter, de PVV’er Martin Bosma

uit te nodigen, zoals u schaamteloos in een Verklaring hebt toegegeven! [6]

Niet alleen is de officiele uitnodiging aan een lid van een Partij, die niet

alleen openlijk discrimineert [[weet u nog de Wilder’s uitspraak, ”drie Beesten

van Surinaamse afkomst? [7], maar ook in haar Verkiezingsprogramma

heeft gepleit voor terugdraaiing van de Slavernijexcuses [8] belachelijk en

onacceptabel:

ER IS MEER!

Niet alleen gaat het om hatelijke standpunten van de PVV zelf, ook om

wat de persoon Martin Bosma zelf zo te berde heeft gebracht in de Loop

der Tijden:

Zo uitte  Bosma zich als een expliciet verdediger van het Zuid-Afrikaanse

Apartheidssysteem:

Ik citeer hier zijn Wikipedia en houdt uw Hart vast!:

”Op 20 mei 2014 maakte NRC Handelsblad melding van een ongepubliceerd, in het najaar van 2013 door uitgeverij Prometheus/Bert Bakker afgewezen manuscript van Bosma over het ANC en de apartheid dat binnen de PVV-fractie circuleert, met als titel “Handlangers van de ANC-apartheid. Hoe Paul WittemanMaartje van WeegenFreek de JongeWim Kok en Adriaan van Dis racisten, communisten, plunderaars en kampbeulen helpen”. Hierin spreekt hij onder meer de vrees uit dat Nederland uitgroeit tot een nieuw Zuid-Afrika, een land waarin de blanke Afrikaners zouden “fungeren als proefkonijn in het multicultureel laboratorium”. Hij bekritiseert hoe onder anderen Nederlandse politici – zoals Joop den UylEd van ThijnWim Kok en Pia Dijkstra – volgens hem eraan zouden hebben bijgedragen dat het land onder het ANC zou zijn uitgegroeid tot een totale ramp.” [9]

Duidelijker kan het niet.

BOSMA/TULAMaar er is meer. Niet alleen kwaakte Bosma tijdens een Kamerdebat [Bron/Koninkrijksrelaties.nl] de ene hatelijkheid na de andere uit overde Herdenking van het Slavernijverleden, Excuses etc [lees zelf maar onder noot 10!], ook nam hij de gelauwerde AntilliaanseVrijheidsstrijder Tula [11] te grazen, door de volgendeMotie in te dienen, luidende als volgt:

DE KAMER

Gehoord de Beraadslaging

Constaterende dat de Nederlandse schoolmeester Gerrit Sabel 

tijdens de Curacaose slavenopstand door slaven onder leiding

van  Tula op wrede wijze werd vernederd, gemarteld en vermoord

overwegebnde, dat Tula verantwoordelijk was voor deze moord

verzoekt de regering Tula geen onderdeel te laten zijn

van het herdenkingsjaar 

En gaat over tot de orde van de dag [12]

WARE HET  NIET ZO TRIEST, IK HAD ER HARTELIJK OM GELACHEN!

Ik heb nog de moeite genomen om te gaan kijken, hoe het is afgelopen

met deze Motie en uiteraard is deze met overweldigende meerderheid verworpen.

Alleen de facisten van de Groep van Haga [gelukkig uit de Kamer],

Forum voor Democratie en Ja21 [13] zagen wel wat in dat Geraaskal [14]

Daarbij bazelt Bosma [Excusez les mots] te pas en te onpas

[Bron/De Goede Zaak] over ”‘anti-blank racisme’, en over ‘propaganda en indoctrinatie’ ten aanzien van het slavernijverleden”'[15]

UW ROL!

Deze fascistische haatzaaierij, deze Ophemeling

van de slavernij EN de Zuid-Afrikaanse Apartheid, die

misdaden tegen de menselijkheid.

U had hiervan moeten weten en ik ga ervan uit, DAT 

u het ook wist [anders vraag ik mij af: Onder

welke Steen hebt u de afgelopen Tijd geslapen?]

Hoe haalt u het dan in uw Hoofd, met verlof gesproken, een [wederom, Excusez Let Mots] Sujet,

dat dergelijke Taal uitslaat, niet een keer, maar als

Politiek Patroon, die Opvattingen heeft, die een warm

Onthaal hadden gevonden in de 19e Eeuw, uit te nodigen voor de Herdenking Slavernijverleden?

En komt u niet met het Onzin Argument-ja, ik

heb uw Verklaring gelezen [16], dat hij als ”vertegenwoordiger van de Tweede Kamer’ [17] is uitgenodigd.

Want u had best, toen u in eerste instantie de Uitnodiging verzond, kunnen voorstellen, dat niet hij, maar de plaatsvervangend Tweede Kamervoorzitteraanwezig zou zijn, met opgaaf van redenen.Overigens hebt u zich-mijns inziens- nog belachelijker gemaakt, door vervolgens te verklaren, dat Bosma alleen welkom zou zijn ”na reflectie” [18]Wat is dat voor ONZINDenkt u, dat de man dan plots van opvattingen verandert?Natuurlijk niet.En natuurlijk heeft hij geweigerd [19]De fout ligt niet bij hem [hij deugt sowieso niet], maarbij u.U had hem nooit op deze wijze moeten uitnodigen, maar van meet af aan zijn vervanger welkom moetenheten.Nu achteraf komen met dat reflectieverhaal bevestigtalleen maar uw zwakke en bizarre stellingname
VERANTWOORDING
Maar Geacht Bestuur:Het gaat verder dan dat.Door deze fascistische Clown uit te nodigen, hebt uniet alleen [onbedoeld] bijgedragen aan het verdernormaliseren van het fascisme, u hebt bovendiende Keti Koti Viering besmeurd en met modder gegooidnaar alles wat de Afro Caraibische en Inheemse Gemeenschap en alle Vrijheidslievende mensen Heilig is:VRIJHEID EN GELIJKHEID
U hebt een Modderfiguur geslagen, de fascist Bosma-die ongetwijfeld komt, reken daar maar op!- isde Lachende Derde en geen Verklaring uwerzijds [20]
maakt dat weer goed! SHAME-SHAME-SHAME ON YOU!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Amsterdam 
NOTEN
Voor uw gemak zijn de noten als links ondergebracht
NOTEN 1 EN 2
https://www.astridessed.nl/noten-1-en-2-shame/

NOTEN 3 EN 4
https://www.astridessed.nl/noten-3-en-4-shame/

NOTEN 5 T/M 8
https://www.astridessed.nl/noten-5-t-m-8-shame/

NOTEN 9 T/M 13
https://www.astridessed.nl/noten-9-t-m-13-shame/

NOOT 14
https://www.astridessed.nl/noot-14-shame/

NOOT 15

NOTEN 16 EN 17

NOTEN 18 T/M 20

Noten 18 t/m 20/SHAME! | Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Mail Astrid Essed aan NINSEE dd 19 juni 2024/”Uw uitnodiging aan Tweede Kamervoorzitter de heer M. Bosma

Opgeslagen onder Divers

Noten 18 t/m 20/SHAME!

18]

AT5

NINSEE STELT ”EXCUSES EN REFLECTIE” ALS VOORWAARDE

VOOR BEZOEK BOSMA AAN KETI KOTI

17 JUNI 2024

https://www.at5.nl/artikelen/227186/ninsee-stelt-excuses-en-reflectie-als-voorwaarde-voor-bezoek-bosma-aan-keti-koti

Het Nederlands Instituut voor Slavernijverleden (Ninsee) wil dat Martin Bosma eerst excuses aanbiedt en reflecteert op eerder gemaakte uitspraken, voordat hij als Tweede Kamervoorzitter een krans komt leggen tijdens de Keti Koti-herdenking. Het Ninsee is organisator van de herdenking. 

Het Ninsee reageert daarmee op een open brief van verschillende personen en organisaties uit de Surinaamse en Caribische gemeenschap. Daarin wordt het Ninsee, samen met de Tweede Kamer en de Amsterdamse Gemeenteraad, opgeroepen om te voorkomen dat Kamervoorzitter Bosma bij de herdenking aanwezig is. De voorzitter van de Tweede Kamer legt normaal gesproken elk jaar een krans bij de herdenking. 

Sinds afgelopen december is die voorzitter dus Bosma. Linda Nooitmeer, de voorzitter van het Ninsee, wijst Bosma op zijn belofte om ‘een Kamervoorzitter voor iedereen te zijn’: “Vanaf het moment dat bekend is dat Bosma aanwezig is bij de herdenking, is er veel onrust ontstaan. Daar moet hij iets mee, maar het blijft nu stil van zijn kant.”

“Omdat er niets gebeurd is hebben wij een brief geschreven waarin hij gevraagd wordt om te reflecteren op de periode waarin hij die uitspraken gedaan heeft”, aldus Nooitmeer. “Excuses aanbieden, begrip tonen en laten zien dat hij begrijpt waar de pijn zit. Als hij daar niet toe in staat is, zien we graag een vervanger.”

“Ik kom gewoon”

Martin Bosma zegt ‘gewoon te komen’. Hij laat, nadat Kamerlid Dogukan Ergin (DENK) het bericht van Ninsee het nieuws over de voorwaarden tijdens een lopend debat aan hem voorlas, weten dat hij uitgenodigd is en dat het bezoek ‘gewoon nog in zijn agenda staat’. “Ik heb nog nooit meegemaakt dat een voorzitter die uitgenodigd is moet reflecteren. Of excuses maken, dat ook nog.”

EINDE

VOLKSKRANT

ORGANISATOR HERDENKING SLAVERNIJVERLEDEN: KAMER-

VOORZITTER BOSMA ALLEEN WELKOM ALS HIJ ”REFLECTEERT” OP 

UITSPRAKEN., BOSMA WEIGERT

17 JUNI 2024

https://www.volkskrant.nl/binnenland/organisator-herdenking-slavernijverleden-kamervoorzitter-bosma-alleen-welkom-als-hij-reflecteert-op-uitspraken-bosma-weigert~beef733c

Kamervoorzitter Martin Bosma moet ‘reflecteren’ op zijn eerdere uitspraken over het slavernijverleden van Nederland, anders is hij niet welkom bij de jaarlijkse Nationale Herdenking op 1 juli. Dat stelt organisator Ninsee. Bosma peinst er niet over.

Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (Ninsee) wil dat Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma nadenkt over zijn uitspraken over het slavernijverleden die hij als PVV-Kamerlid deed. Voorzitter Linda Nooitmeer vraagt Bosma ‘te reflecteren’ en ‘een gebaar’ te maken. Als hij dat weigert te doen, moet hij een vervanger sturen naar de kranslegging tijdens de nationale herdenking van het slavernijverleden op 1 juli.

Tegen de Amsterdamse stadszender AT5 had Nooitmeer het ook over ‘excuses’ die Bosma zou moeten maken, maar tegenover persbureau ANP wilde ze dit niet zo zeggen.

In een Kamerdebat zei Bosma maandag desgevraagd dat hij nog steeds van plan is naar de kranslegging te gaan. ‘Ik ben uitgenodigd, dus ik ga ernaar toe’, aldus Bosma. ‘Dat is nog steeds mijn uitgangspunt. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een Kamervoorzitter die is uitgenodigd eerst moet reflecteren.’ Bosma benadrukte dat hij tijdens de bijeenkomst niet zal spreken.

Hoe het nu verder gaat met de uitnodiging aan de Kamervoorzitter is onbekend; Ninsee was na de uitspraken nog niet bereikbaar voor een reactie.

‘Stuur iemand die het meent’

Verscheidene organisaties en personen hebben de Tweede Kamer, de gemeente Amsterdam en het Ninsee in een brief opgeroepen om niet Kamervoorzitter Martin Bosma maar een vervanger te sturen naar de herdenking. Volgens de organisaties ‘onteert’ Bosma de plechtigheid, gezien zijn uitspraken uit het verleden.

‘Stuur een vervanger. Stuur iemand die het meent’, aldus de briefschrijvers, die zich de Coalitie voor een Waardige 1 juli Herdenking noemen. De brief is ondertekend door onder anderen oud-politica Sylvana Simons, directeur Jolanda Spoel van het Bijlmer Parktheater, presentatrice Milouska Meulens, creatief directeur van Omroep Zwart Akwasi Ansah, mede-oprichter van The Black Archives Mitchell Esajas en Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet. Ook organisaties als de Vereniging Ons Suriname en de Stichting Anton de Kom steunen volgens de briefschrijvers de oproep.

Psychiater Glenn Helberg, ook ondertekenaar van de brief, laat weten dat er niet om een specifieke vervanger van Bosma wordt gevraagd. ‘Wij gaan niet over de Tweede Kamer. Wel over dat wij onze herdenking niet racistisch willen laten zijn. Stuur iemand van wie je weet dat die deze zaak een goed hart toedraagt, een hart van gelijkwaardigheid, een hart dat wil leren van de geschiedenis.’

Excuses namens de Nederlandse staat

In december 2022 bood premier Mark Rutte namens de Nederlandse staat excuses aan voor het slavernijverleden. PVV-leider Wilders noemde die gang van zaken ‘te gênant voor woorden’. De partij vindt dat de excuses moeten worden ingetrokken. Tijdens de herdenking van 160 jaar afschaffing van de slavernij vorig jaar op 1 juli bood ook de koning excuses aan. De aanwezigheid van Bosma bij het einde van dit herdenkingsjaar noemen de ondertekenaars van de brief maandag ‘des te pijnlijker’.

[19]

Nooitmeer schreef Bosma een brief waarin ze hem vroeg zich terug te trekken. Bosma is dat niet van plan. “Ik ben gewoon uitgenodigd en dus ga ik. Dat is mijn uitgangspunt”, zei hij vandaag in de Tweede Kamer. “Ik heb nooit meegemaakt dat een Kamervoorzitter die is uitgenodigd eerst moet reflecteren en excuses moet maken. Volgens mij staat de uitnodiging nog. En het staat nog steeds in mijn agenda.”

NOS

VERZET TEGEN DEELNAME KAMERVOORZITTER BOSMA AAN

SLAVERNIJHERDENKING

https://nos.nl/artikel/2524972-verzet-tegen-deelname-kamervoorzitter-bosma-aan-slavernijherdenking

Meer dan 150 Nederlanders van kleur en 35 organisaties willen niet dat Tweede Kamervoorzitter Bosma (PVV) op 1 juli een krans legt bij de jaarlijkse Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Het is traditie dat de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer dat doen. Ook voorzitter Linda Nooitmeer van het instituut dat de herdenking organiseert heeft liever dat Bosma wegblijft, maar Bosma is dit niet van plan.

In een brief aan onder meer de Tweede Kamer stellen rapper en acteur Akwasi, presentator Andrew Makkinga, voormalig Tweede Kamerlid Sylvana Simons en anderen dat Bosma al twintig jaar een “expliciete racistische ideologie” verspreidt “met witte suprematie als uitgangspunt”. Ze zeggen dat hij racistische omvolkingstheorieën heeft verkondigd en zich herhaaldelijk negatief heeft uitgelaten over het herdenken van het slavernijverleden. Ook keerden Bosma en zijn partij zich vorig jaar tegen de excuses van het kabinet voor het slavernijverleden.

“De aanwezigheid van Martin Bosma op 1 juli is een klap in het gezicht van allen voor wie deze dag een intense betekenis heeft”, schrijven de ondertekenaars. “Een kranslegging door deze Kamervoorzitter onteert de intrinsieke betekenis van dit moment voor veel Nederlanders. Het ontneemt iedere waarachtigheid aan het eerbewijs dat die daad symboliseert.” Ze vragen de Kamer daarom met klem om dit jaar een plaatsvervanger te sturen.

Uitnodiging

De organisatie van de jaarlijkse herdenking is in handen van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee). Die heeft de in december aangetreden Bosma uitgenodigd, maar heeft daar inmiddels spijt van. Bosma is uitgenodigd omdat hij Kamervoorzitter is. NiNsee-voorziter Nooitmeer begrijpt dat er onrust is ontstaan over de uitspraken die Bosma deed toen hij nog geen Kamervoorzitter was.

Nooitmeer schreef Bosma een brief waarin ze hem vroeg zich terug te trekken. Bosma is dat niet van plan. “Ik ben gewoon uitgenodigd en dus ga ik. Dat is mijn uitgangspunt”, zei hij vandaag in de Tweede Kamer. “Ik heb nooit meegemaakt dat een Kamervoorzitter die is uitgenodigd eerst moet reflecteren en excuses moet maken. Volgens mij staat de uitnodiging nog. En het staat nog steeds in mijn agenda.”

Nooitmeer zei in Nieuws en Co dat ze deze reactie betreurt en hoopt dat hij alsnog een vervanger stuurt. “Wij gaan ervoor zorgen dat de rust die we nodig hebben op 1 juli er gewoon is. Uiteindelijk gaat het niet over de Kamervoorzitter, het gaat over de voorouders en het respect dat zij verdienen op 1 juli.”

Halsema

Burgemeester Halsema zei vorige maand in de Amsterdamse gemeenteraad dat de uitnodiging moet blijven staan. Ze reageerde op een motie van Denk waarin stond dat Bosma ongewenst verklaard moet worden, zo schreef Het Parool.

Halsema zei de emotie te begrijpen, maar was het daar niet mee eens. “Ik vind het van groot belang dat het hoogste orgaan van het land, de Tweede Kamer, vertegenwoordigd is. Dat moet je niet politiek maken. Deze keer is het deze voorzitter, de volgende keer een andere voorzitter.”

EINDE

[20]

NINSEE

REACTIE OP COMMOTIE ROND AANWEZIGHEID KAMERVOORZITTER OP 

NATIONALE HERDENKING NEDERLANDS SLAVERNIJVERLEDEN

12 JUNI 2024

https://ninsee.nl/wp-content/uploads/2024/06/Reactie-op-commotie-rond-aanwezigheid-kamervoorzitter-op-Nationale-Herdenking-Nederlands-Slavernijverleden-3.pdf

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 16

Reacties uitgeschakeld voor Noten 18 t/m 20/SHAME!

Opgeslagen onder Divers

Noten 16 en 17/SHAME!

16]

NINSEE

REACTIE OP COMMOTIE ROND AANWEZIGHEID KAMERVOORZITTER OP 

NATIONALE HERDENKING NEDERLANDS SLAVERNIJVERLEDEN

12 JUNI 2024

https://ninsee.nl/wp-content/uploads/2024/06/Reactie-op-commotie-rond-aanwezigheid-kamervoorzitter-op-Nationale-Herdenking-Nederlands-Slavernijverleden-3.pdf

Amsterdam, 12 juni 2024 

Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) heeft een uitnodiging gestuurd aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer om op 1 juli de herdenking van de afschaffing van de slavernij in het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname bij te wonen. 

Deze uitnodiging, die een voortzetting is van een 21-jarige traditie, is aanvaard. De uitnodiging aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer als hoogste besluitvorming organen benadrukt de institutionele rol van de Kamervoorzitters bij deze belangrijke ceremonie.   

  Tijdens de Nationale Herdenking op 1 juli zullen de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer samen, namens de Staten-Generaal, een krans leggen als eerbetoon aan de slachtoffers van de Nederlands transAtlantische slavernij. 

Voor de Tweede Kamer zal de heer Martin Bosma, die op 14 december 2023 gekozen is als voorzitter, de krans leggen. Voor de Eerste Kamer is dat de heer Jan Anthonie Bruijn.  

Over de mogelijke aanwezigheid van de heer Bosma op 1 juli is er in de samenleving commotie ontstaan. 

Deze commotie heeft te maken met uitspraken die de heer Bosma heeft gedaan over het slavernijverleden en de inspanningen van nazaten om de stilte rond dit verleden te doorbreken en het tot volwaardig onderdeel van de Nederlandse geschiedenis te maken.  

  Deze uitspraken hebben terecht afkeer opgewekt. 

Ook de opvattingen van de heer Bosma over de excuses voor het aandeel van Nederland in de transAtlantische slavernij, aangeboden door premier Rutte en Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander respectievelijk op 19 december 2022 en 1 juli 2023, worden als zeer omstreden beschouwd.  

  Linda Nooitmeer, voorzitter bestuur NiNsee: “Wij hebben als bestuur alle begrip voor de ontstane commotie, echter zoals gebruikelijk sinds de invoering van de Herdenking in 2002, worden zowel de vertegenwoordigers van de Eerste als de Tweede Kamer uitgenodigd om deel te nemen aan de herdenking van de slachtoffers van het Nederlands trans-Atlantische slavernijverleden

NiNsee hecht eraan om in lijn met haar al 21 jaar gerespecteerde protocol te handelen en democratisch gekozen bestuurders eenduidig te faciliteren bij de herdenking.

Dat geldt dus ook voor de heer Bosma. 

Daarnaast is de herdenking op 1 juli is niet alleen een ceremonie, maar ook een moment van bezinning en bewustwording.

  Voor de excuses van premier Rutte en Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander was de herdenking op 1 juli een pamflet: hét moment om Nederland – ondanks de stilte rond het slavernijverleden – bewust te maken van die geschiedenis en respect voor de voorouders op te eisen

Sinds 19 december 2022 is het respect voor de voorouders op 1 juli een vanzelfsprekendheid.

 In die zin is de aanwezigheid van juist de heer Bosma bij de herdenking op 1 juli dé gelegenheid om onderdeel te zijn van dat bezinnings- en bewustwordingsmoment   

De recente geschiedenis heeft inmiddels aangetoond waar een nieuw verkregen bewustzijn toe kan leiden.”

 “Daarnaast zijn wij als instelling van mening dat de herdenking van het slavernijverleden een moment van nationale eenheid en respect dient te zijn.

  Het is een gelegenheid om gezamenlijk stil te staan bij de gruwelen van het verleden en onze gezamenlijke inspanningen voor een rechtvaardige en inclusieve toekomst te versterken.

Wij nodigen alle betrokkenen uit om dit belang voorop te stellen en de plechtigheden te respecteren als een teken van onze gezamenlijke inzet voor een goed moment van reflectie”, aldus Linda Nooitmeer. 

EINDE STATEMENT NINSEE  

[17]

”Linda Nooitmeer, voorzitter bestuur NiNsee: “Wij hebben als bestuur alle begrip voor de ontstane commotie, echter zoals gebruikelijk sinds de invoering van de Herdenking in 2002, worden zowel de vertegenwoordigers van de Eerste als de Tweede Kamer uitgenodigd om deel te nemen aan de herdenking van de slachtoffers van het Nederlands trans-Atlantische slavernijverleden”

 NINSEE

REACTIE OP COMMOTIE ROND AANWEZIGHEID KAMERVOORZITTER OP 

NATIONALE HERDENKING NEDERLANDS SLAVERNIJVERLEDEN

12 JUNI 2024

https://ninsee.nl/wp-content/uploads/2024/06/Reactie-op-commotie-rond-aanwezigheid-kamervoorzitter-op-Nationale-Herdenking-Nederlands-Slavernijverleden-3.pdf

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 16

Reacties uitgeschakeld voor Noten 16 en 17/SHAME!

Opgeslagen onder Divers

Noot 15/SHAME!

15]

” Bosma verspreidde onder andere racistische omvolkingstheorieën, sprak in het kader van het herdenkingsjaar over ‘slavernijgedram’, ‘anti-blank racisme’, en over ‘propaganda en indoctrinatie’ ten aanzien van het slavernijverleden”

PETITIE 

DE GOEDE ZAAK

”MARTIN BOSMA (PVV} NIET WELKOM TIJDENS HERDENKING

SLAVERNIJVERLEDEN OP 1 JULI

https://actie.degoedezaak.org/petitions/martin-bosma-pvv-niet-welkom-tijdens-herdenking-slavernijverleden-op-1-juli

Van: Coalitie voor een Waardige 1 juli Herdenking

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Geachte Leden van de Gemeenteraad van Amsterdam,

Geachte Bestuursleden van het NiNsee,

Geschokt en verontwaardigd hebben wij kennisgenomen van het voornemen om de huidige voorzitter van de Tweede Kamer een krans te laten leggen op 1 juli 2024. De functie en de persoon kunnen hier niet los van elkaar worden gezien. Martin Bosma is bekend om zijn racistische ideologie en zijn beledigende uitlatingen jegens Afro-Caribische Nederlanders. Wij veroordelen deze schending van 1 juli 2024: de afsluiting van het herdenkingsjaar van de afschaffing van de slavernij. Met klem vragen wij uw Kamer om zich hier te laten vertegenwoordigen door uw vice-voorzitter.

1 juli is voor Afro-Caribische en Inheems-Caribische Nederlanders een betekenisvolle, bijkans heilige, dag. Wij staan stil bij de geschiedenis van wie wij zijn. Van het onrecht dat onze voorouders is aangedaan, tot het onrecht dat in deze samenleving van vandaag nog steeds bestaat in de vorm van discriminatie en uitsluiting. 

Het is belangrijk dat hoogwaardigheidsbekleders eer bewijzen aan dit plechtige moment. Als erkenning van het aandeel dat de Nederlandse Staat in dit onrecht heeft gehad en de welstand die het dit land heeft opgeleverd. Als impuls om te werken aan een samenleving die vrij zal zijn van discriminatie. De verschillende voorzitters van de Tweede Kamer hebben altijd het respect voor de betekenis van deze dag in woord en in persoon uitgedragen. Dit heeft bijgedragen aan erkenning, en aan verbinding in een gedeeld verleden en een gedeelde toekomst. Het heeft bijgedragen aan het land dat wij met elkaar willen zijn. 

In onze samenleving winnen daarentegen onverdraagzame geluiden steeds meer terrein. De op witte superioriteit gebaseerde en tot verdeeldheid aanzettende uitspraken hebben geleid tot een aanzienlijke winst voor radicaal-rechts. Deze wending in het politieke klimaat is zorgelijk. Terwijl – juist in dit herdenkingsjaar – er meer inzicht begint te ontstaan in de systemische doorwerking van de slavernij in discriminatie en uitsluiting, wordt xenofobie genormaliseerd in het landsbestuur en in het dagelijkse discours.

Martin Bosma draagt al twintig jaar een expliciete racistische ideologie uit met witte suprematie als uitgangspunt. Hij laat zich denigrerend en racistisch uit over Afro-Caribische Nederlanders. Hij ontkent de doorwerking van het slavernijverleden in de hedendaagse maatschappij, in de vorm van discriminatie en uitsluiting. 

Bosma verspreidde onder andere racistische omvolkingstheorieën, sprak in het kader van het herdenkingsjaar over ‘slavernijgedram’, ‘anti-blank racisme’, en over ‘propaganda en indoctrinatie’ ten aanzien van het slavernijverleden. Hij pleitte tegen de rehabilitatie van de verzetsheld Tula en noemde Tula een ‘racistische moordenaar’. Ook pleit Bosma’s PVV ervoor om de excuses voor het slavernijverleden in te trekken die namens de Nederlandse Staat op 19 december 2022 door premier Rutte zijn uitgesproken. Ten slotte is onlangs duidelijk geworden dat Bosma nauw betrokken is bij een nieuwe apartheidsbeweging in Zuid-Afrika. Dat is in strijd met de trots van dit land op zijn steun aan de vrijheidsstrijder Nelson Mandela. 

Deze zaak is daarbij een kwestie van respect. Respect voor de Afro-Caribische en Inheems-Caribische gemeenschap in Nederland, in het Koninkrijk en in Suriname, en voor de 1 juli-herdenking van 250 jaar trans-Atlantische slavernij. Respect voor de democratische waarden van onze rechtsstaat. Respect voor artikel 1 van de Grondwet, en voor de gelijkheid en veiligheid van alle burgers van dit land. 

Wij roepen met klem de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Gemeenteraad  van Amsterdam en het NiNsee op om te voorkomen dat de herdenking op 1 juli 2024 wordt onteerd. Sta niet toe dat het proces van heling van de geschiedenis, dat met dit herdenkingsjaar wordt gesymboliseerd, wordt geschonden. Stuur een vervanger. Stuur iemand die het meent.

Waarom is het belangrijk?

Beste bondgenoot,

We hebben je nodig. Als we niet in actie komen zal de racistische Martin Bosma, in zijn rol als kamervoorzitter, een krans leggen tijdens de jaarlijkse slavernijherdenking op 1 juli. In onze brief lees je onze redenen waarom Bosma’s aanwezigheid een schande zou zijn voor de slachtoffers, nazaten van tot slaafgemaakten en voor de Nederlandse maatschappij als geheel. Laten we met zoveel mogelijk mensen duidelijk maken dat dit echt niet kan. Teken de petitie en deel die met je familie, vrienden en volgers met het verzoek de petitie ook te tekenen.

Strijdbare groet,

Initiatiefnemers:

Coalitie voor een Waardige 1 juli Herdenking

Reacties uitgeschakeld voor Noot 15/SHAME!

Opgeslagen onder Divers

Noot 14/SHAME!

14]TWEEDE KAMER

MOTIE VAN BOSMA OVER BIJ HET HERDENKINGSJAAR TULA GEEN

ONDERDEEL TE LATEN ZIJN

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2023Z01578&did=2023D03654

Indieners

  • Datum:1 februari 2023
  • Nummer:36165-4
  • Motie

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 28

75Vereist: 75

150Totaal: 150

-Detail stemming

FractiesZetelsVoor/Tegen
VVD34Tegen
D6624Tegen
PVV17Voor
CDA14Tegen
PvdA9Tegen
SP9Tegen
GroenLinks8Tegen
PvdD6Tegen
ChristenUnie5Tegen
FVD5Voor
DENK3Tegen
Groep Van Haga3Voor
JA213Voor
SGP3Tegen
Volt2Tegen
BBB1Tegen
BIJ11Tegen
Fractie Den Haan1Tegen
Gündogan1Tegen
Omtzigt1Tegen

Reacties uitgeschakeld voor Noot 14/SHAME!

Opgeslagen onder Divers

Noten 9 t/m 13/SHAME!

 [9]

”Op 20 mei 2014 maakte NRC Handelsblad melding van een ongepubliceerd, in het najaar van 2013 door uitgeverij Prometheus/Bert Bakker afgewezen manuscript van Bosma over het ANC en de apartheid dat binnen de PVV-fractie circuleert, met als titel “Handlangers van de ANC-apartheid. Hoe Paul WittemanMaartje van WeegenFreek de JongeWim Kok en Adriaan van Dis racisten, communisten, plunderaars en kampbeulen helpen”. Hierin spreekt hij onder meer de vrees uit dat Nederland uitgroeit tot een nieuw Zuid-Afrika, een land waarin de blanke Afrikaners zouden “fungeren als proefkonijn in het multicultureel laboratorium”. Hij bekritiseert hoe onder anderen Nederlandse politici – zoals Joop den UylEd van ThijnWim Kok en Pia Dijkstra – volgens hem eraan zouden hebben bijgedragen dat het land onder het ANC zou zijn uitgegroeid tot een totale ramp”

WIKIPEDIA

MARTIN BOSMA/MINDERHEID IN EIGEN LAND

https://nl.wikipedia.org/wiki/Martin_Bosma#Minderheid_in_eigen_land

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

MARTIN BOSMA

https://nl.wikipedia.org/wiki/Martin_Bosma

[10]

DOSSIER KONINKRIJKSRELATIES.NL

TWEEDE KAMER TONEEL VAN ONEMANSHOS OVER TULA

1 FEBRUARI 2023

[11]

WIKIPEDIA

TULA (CURACAO)

https://en.wikipedia.org/wiki/Tula_(Cura%C3%A7ao)

RIJKSOVERHEID

NEDERLAND REHABILITEERT CURACAOSE VERZETSHELD TULA

5 OCTOBER 2023

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/10/05/nederland-rehabiliteert-curacaose-verzetsheld-tula

Nieuwsbericht | 05-10-2023 | 01:00

“De Nederlandse regering onderkent volmondig de rechtvaardigheid van Tula’s strijd, en die van anderen die zich tegen slavernij verzetten, en kijkt met spijt en schaamte naar de manier waarop zij door historische, bestuurlijke voorgangers zijn behandeld. 228 jaar na de dag van zijn dood krijgt Tula eerherstel van de Nederlandse regering.” Met deze woorden, uitgesproken door staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties), is de Curaçaose verzetsheld Tula formeel postuum door de Nederlandse regering gerehabiliteerd. 

Ter gelegenheid van de rehabilitatie las de Gouverneur een brief voor van de Koning gericht aan de bevolking van Curaçao. Verder kondigde staatssecretaris Van Huffelen de instelling van een Tula studiebeurs en een leerstoel slavernijverleden aan. 

Eerherstel en bewustwording

De rehabilitatie vond plaats in navolging van de excuses van minister-president Mark Rutte namens de regering op 19 december 2022. Als onderdeel hiervan stelt het kabinet € 200 miljoen beschikbaar voor maatregelen op het terrein van bewustwording, betrokkenheid en doorwerking van het slavernijverleden. De bestemming hiervan vindt plaats in gezamenlijkheid met onder andere nazaten en betrokkenen. 

Een van de toezeggingen na de excuses, was de officiële rehabilitatie van de op 3 oktober 1795 op gruwelijke wijze gemartelde en vermoorde Curaçaose verzetsheld Tula. Rehabilitatie van Tula door Nederland is een langgekoesterde wens op Curaçao en was een expliciete aanbeveling uit het rapport ‘Ketenen van het verleden’. Met de rehabilitatie heeft de verzetsstrijder nu ook van Nederland de eer toegekend gekregen die hem toekomt.

Nederland: gedenkwaardig moment 

Om ook in Europees Nederland erkenning en bewustwording over dit deel van de geschiedenis te creëren, is op 3 oktober in het Haagse Korzo theater een gedenkwaardige avond georganiseerd in aanwezigheid van de minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Bij die gelegenheid werd een plaquette overhandigd aan de gevolmachtigde minister van Curaçao met de formele tekst van de rehabilitatie. Het is de bedoeling dat die plaquette door Nederland langs verschillende gemeenten rondreist, waar het aanleiding zal vormen voor participatie en dialoog over het slavernijverleden.

Tula studiebeurs en leerstoel

Om te stimuleren dat de geschiedenis meer vanuit Curaçaos perspectief wordt onderzocht, biedt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Curaçao de komende vier jaar een Tula studiebeurs aan. Via deze beurs krijgt een student per jaar de kans om in Nederland een volledige voltijd bacheloropleiding docent geschiedenis op een hogeschool naar keuze te volgen, waarbij de student een tegemoetkoming in de studiekosten krijgt. Ook krijgen Aruba, Curaçao en Sint Maarten voor de komende twee jaar een leerstoel slavernijverleden aangeboden. Deze wordt verdeeld over de onderwijsinstellingen in de Landen.

Tula symbool tegen slavernij

Tula was de leider van de grootste slavenopstand op Curaçao. Op 17 augustus 1795 legden de tot slaaf gemaakten van plantage Knip onder leiding van Tula het werk neer. Samen met zijn medestrijders Bazjan Karpata, Pedro Wacao en Louis Mercier kreeg Tula bijna 2000 mensen op de been, nadat tot slaaf gemaakten van verschillende plantages zich bij hen aansloten. Tula kende de uitgangspunten van de Franse revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap en streefde op basis van deze principes naar vrijheid voor iedereen. Tula wist dat Frankrijk de slavernij had afgeschaft en beredeneerde dat Nederland, dat op dat moment bezet was door de Fransen, ook de slavernij moest afschaffen. Naast Tula werden ook andere opstandelingen na gevangen te zijn genomen, geëxecuteerd. Tula werd als afschrikwekkend voorbeeld voor anderen als eerste gemarteld en terechtgesteld en daarna letterlijk tentoongesteld. Na zijn dood werd Tula eeuwenlang omschreven als een misdadiger en kwam hij lange tijd niet voor in het geschiedenisonderwijs op school.

Strijd voor rehabilitatie

In 2010 werden Tula en andere leiders van de slavenopstand door de Curaçaose regering officieel gerehabiliteerd als ‘mannen en vrouwen van eer en goede naam’. Op initiatief van de Fundashon Rehabilitashon Tula (Papiaments voor Stichting Rehabilitatie van Tula) is Tula in dat jaar door de Curaçaose regering officieel uitgeroepen tot nationale held van Curaçao. 

Ook in Nederland is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor deze verzetsheld in de vorm van films, muziektheater en straatnamen.

Toespraak

SPEECH STAATSSECRETARIS ALEXANDRA VAN

HUFFELEN TER GELEGENHEID VAN DE 

REHABILITATIE VAN DE CURACAOSE

VERZETSHELD TULA

5 OCTOBER 2023

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2023/10/05/speech-staatssecretaris-alexandra-van-huffelen-ter-gelegenheid-van-de-rehabilitatie-van-tula

Toespraak | 05-10-2023

Bon tardi

Excellenties, geachte aanwezigen,

We zijn hier vandaag om stil te staan bij het leven en de woorden van een zeer bijzondere man. Een man die de moed had om op te komen voor zijn vrijheid – én die van vele anderen hier op Curaçao.

Net als velen van u heb ik me afgevraagd of Tula ons gisteren, de dag van zijn dood, iets had willen vertellen. Het ongekende noodweer van gisteravond, heeft een ruw einde gemaakt aan wat begon als een waardige ceremonie.

Maar dat de veerkracht van Tula diepgeworteld is in de Curaçaose samenleving, blijkt elke keer weer. Ik wil dan ook mijn grote bewondering en waardering uitspreken, voor de manier waarop u zich heeft herpakt. Zodat we vandaag, alsnog, samen kunnen gedenken wat hij voor ons heeft betekend.

Ik begin graag met enkele zinnen uit een gedicht over Tula, van de hand van Frida Winklaar Domacassé , waarvan ik geloof dat ze raken aan de essentie van deze dag. 

Maan, zeg me hoe standvastig hij stond
Zodat ik me zijn voorbeeld kan herinneren
Zodat ik kan staan zonder om te vallen
Zonder te vallen in een perspectief zonder toekomst

Van Tula’s leven van vóór de 17e augustus 1795 weten we weinig. Waar werd hij geboren, wie waren zijn naasten? Wat zou hij hebben beleefd, gedacht, gevoeld? Hoe motiveerde hij zijn medestrijders, en hoe dacht hij over de toekomst van Curaçao? Uitgebreid onderzoek in het Nationaal Archief heeft deze vragen maar beperkt kunnen beantwoorden. Het onderstreept dat de Nederlandse Staat, doelbewust en efficiënt, getracht heeft de geschiedenis van uw voorouders te wissen. 

Ik zeg dat met schaamte en spijt. 

En ook van Tula’s woorden is weinig bewaard gebleven. Maar wat we kennen, is ongekend krachtig. U zult zijn woorden kennen, maar ik herhaal ze hier graag, omdat het prachtige woorden zijn. Tegen de pater Jacobus Schinck, sprak hij:

“Wij zoeken niemand kwaad te doen, maar zoeken onze vrijheid. Is niet iedereen op aarde een afstammeling van Adam en Eva? Deed ik er fout aan om tweeëntwintig broeders uit de gevangenis te bevrijden, waar ze ten onrechte in zaten? Vader, zelfs een dier wordt beter behandeld dan wij, als het gewond raakt, wordt het verzorgd.”

Het zijn aangrijpende woorden, maar ook prachtige, poëtische woorden. 

Woorden die vrijheid en gelijkheid een universeel karakter verlenen en doen denken aan de werken van de grote zwarte schrijvers en dichters van de jaren ’60 en ‘70. Stemmen die pijn en strijd vertaalden naar schoonheid en inspiratie.  

De revolutionaire stemmen van Gil-Scott Heron, Amiri Baraka, James Baldwin. Die laatste schreef: “Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced.”

Niet alles wat onder ogen wordt gezien, kan veranderd worden, maar niets kan veranderd worden, totdat het onder ogen wordt gezien. Tula zag onrecht en vocht voor verandering. En ik sta hier om, namens de Nederlandse regering, de geschiedenis onder ogen te zien.

Vrijheid, gelijkheid en broederschap.

De idealen van de Franse revolutie, die via Frankrijk ook de tot slaaf gemaakte mensen op Haïti bereikten – daarvan vond Tula dat die ook moesten gelden voor hem en de zijnen. Het uitroepen van de Bataafse republiek betekende dat de Franse wetgeving ook voor Curaçao zou gelden, zo redeneerde hij. Hier begon de strijd van tot slaaf gemaakten, hun nazaten en hun medestanders om de definitie van ‘mens’ uit te breiden tot de hele mensheid. 

Tula vocht voor zichzelf en voor de zijnen, maar ook voor iets dat tijdloos is, en universeel. Tula probeerde het eerst met woorden, maar die woorden werden beantwoord met geweerschoten.

De Nederlandse staat gaf geen gehoor aan het verlangen naar een menswaardig bestaan en koos ervoor te reageren met bruut geweld.
Het was niet alleen een plantage-eigenaar, of zelfs het eilandsbestuur, waar Tula het tegen op nam. Tula nam het op tegen een Staat, een koloniale macht. Een monsterlijke structuur van legers en handelsvloten. Een misdadig systeem, waarin de ene mens de ander tot handelswaar maakte.

Opgericht om rijkdom te vergaren en bereid om alle beschikbare middelen aan te wenden om die rijkdom te verdedigen. Rijkdom die nog steeds te zien is in de Nederlandse musea en binnensteden. Tula wist waar hij het tegen opnam. En hij wist ook dat als hij van dat systeem zou verliezen, hem een gruwelijk lot te wachten stond. 

En toch.

Toch vocht Tula. 

I tòg. 
Tòg Tula a lucha.

Met zijn woorden en daden verenigde hij 2000 medestanders. Allemaal mensen die hij inspireerde om voor de vrijheid hun leven in de waagschaal te leggen. Mensen ook die hun moed vaak met de dood moesten bekopen. Met eerbied noem ik vandaag dan ook hun namen.

De moedige Bazjan Carpata, Pedro Wacao, en Louis Mercier. 

En naast hen waren er vele anderen, van wie ik de namen niet kán noemen, omdat zij niet bewaard zijn gebleven. Door toedoen van de Nederlandse Staat.

Hun daden zijn niet minder groots, hun levens niet minder belangrijk. 

Nan merito no ta menos grandi, nan bida no ta menos importante. 

Tula en de zijnen vochten als leeuwen, bevrijdden het halve eiland, in een rechtvaardige strijd met geoorloofde middelen. En met een overweldigende tegenstand. 

Te lang, honderden jaren lang, was de Nederlandse omgang met deze geschiedenis er één van wegkijken, goedpraten, maskeren – en, zoals eerder benoemd: uitwissen. En daarom is het minste wat ik kan doen, hier, op deze plek, open en eerlijk zijn over de feiten. Open, eerlijk en ook: volledig.

Want minder dan dat zou een voortzetting zijn van het wegkijken dat de Nederlandse omgang met deze geschiedenis zo lang gekenmerkt heeft.

Ik wil de gruwelijkheden die gepleegd zijn tegen Tula en de zijnen, hier, vandaag, op de plek waar wij nu staan, expliciet benoemen. Tula werd als eerste terechtgesteld. Met een ijzeren staaf werden alle botten in zijn lichaam gebroken. Zijn gezicht werd verbrand en uiteindelijk werd hij onthoofd. Bazjan Carpata moest bij dit alles toekijken en onderging vervolgens hetzelfde lot. Van Pedro Wacao werden de handen afgehakt. Zijn hoofd werd ingeslagen met een hamer. De lichamen van de drie werden in zee gedumpt. De hoofden van Tula  en Karpata op staken geplaatst. 29 anderen werden opgehangen. 

Gisteren waren wij de geschokte getuigen, van de wreedheid van hun lot. Tula moest een afschrikwekkend voorbeeld worden, zo vond Nederland. Maar nu, 228 jaar later, is Tula een symbool van moed.

Van moed, van verzet, van de mogelijkheid om echte verandering te bewerkstelligen, hoe onoverkomelijk de tegenstand ook lijkt te zijn.

Tula is een held, een historische held.  

De wens van Tula was terecht. Zijn strijd rechtvaardig. En de gebruikte middelen geoorloofd. En dat maakt de executie van Tula een misdaad.

E deseo di Tula tabata ku su rason.
Su lucha hustu.
I su metodo hustifiká. 

Een gruwelijke, wrede misdaad, gepleegd door vertegenwoordigers van de Nederlandse staat. En dat geldt ook voor de beslissing om geen gehoor te geven aan Tula’s wens. De beslissing om de strijd aan te gaan, om geweld te gebruiken tegen mensen die niets anders wensen dan een menswaardig bestaan.

Op 19 december 2022 heeft minister-president Mark Rutte, namens de Nederlandse regering, excuses gemaakt voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. Postuum aan alle tot slaaf gemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden, aan hun dochters en zonen, en aan al hun nazaten tot in het hier en nu. 

Tegelijkertijd kondigde ik op die dag, hier op Curaçao, aan dat de Nederlandse regering Tula formeel eerherstel zou geven. En op 1 juli bood ook onze Koning zijn excuses aan voor het slavernijverleden en vroeg om vergiffenis. Hij sprak met eerbied over Tula.

Doshenti binti ocho aña después di fecha di su morto, gobièrnu di Hulanda ta rehabilitá Tula formalmente!
Ku esaki, ta rekonosé plenamente, ku e lucha di Tula i di e otronan ku a oponé kontra sklabitut tabata unu hustu.
Tambe, ta mira bèk ku duele i bèrgwensa, na e manera ku predesesor di gobernantenan den pasado a trata nan.
Na nòmber di gobièrnu hulandes awe mi ta rehabilitá Tula i mí ta rekonos’é komo héroe di Kòrsou i di nos tur. 
I na nomber di gobierno Hulandes mi ta pidi despensa pa su kondena i morto kruel.
I mi ta pidi pordón pa e hecho ku boso mester a warda asina tantu riba su rehabilisashon. 

228 jaar na de dag van zijn dood krijgt Tula formeel eerherstel van de Nederlandse regering.

Zij onderkent hiermee volmondig de rechtvaardigheid van Tula’s strijd, en die van anderen die zich tegen slavernij verzetten, en kijkt met spijt en schaamte naar de manier waarop zij door historische, bestuurlijke voorgangers zijn behandeld.  

Namens de regering, spreek ik, staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, vandaag de rehabilitatie van Tula uit en erken hem als held van Curaçao en ons allen.

En ik bied vandaag, namens de Nederlandse regering, excuses aan voor de veroordeling van Tula en zijn gruwelijke dood.

En ik vraag u vandaag, namens de Nederlandse regering, om vergiffenis voor het feit dat u zo lang heeft moeten wachten op zijn rehabilitatie. 

Tula’s strijd had zin. In het verleden, en in het heden. Na de opstand kregen de tot slaaf gemaakten het beter – iets beter. De reden daarvoor was cynisch: de machthebbers omarmden niet opeens de waarden die Tula uitdroeg. Nee, ze kregen het iets beter uit angst voor nieuwe opstanden. En de erfenis van het misdadige systeem waartegen Tula in opstand kwam, is nog altijd voelbaar, in patronen van uitsluiting en ongelijkheid. 

Te lang leerden jongeren op Curaçao wel over het leven aan de andere kant van de oceaan, maar niet over de heldendaden van hun eigen voorouders. Dat willen we doorbreken. 

We moeten en willen een einde maken aan het doorgeven van trauma aan volgende generaties. Daar hoort bij: het mogelijk maken van onderzoek, het blijven vertellen van verhalen. Schoolboeken van eigen bodem. Zuinig zijn op cultuur en traditie.

Op de Tambú bijvoorbeeld, die bijzondere combinatie van muziek en dans, communicatie en spiritualiteit, met wortels in West-Afrika, die de Nederlandse Staat niet wist uit te roeien. 

Vandaag zetten we een nieuwe stap op het lange en moeilijke pad van emancipatie. En de harde waarheid is: deze rehabilitatie komt laat, te laat, en kwam ook niet vanzelf. Die is het resultaat van de tomeloze inzet van een grote groep Curaçaoënaars. Het resultaat van talloze brieven en petities, gedichten en boeken, zang en dans. Daarom spreek ik vandaag ook voor hen mijn waardering uit.

Ik wil graag compleet zijn, maar zal daar vermoedelijk niet in slagen:

Humphrey ‘Pim’ Senior, 
Andechie Albert, 
Angel Salsbach, 
Rene Rosalía, 
Sygmund Montesant, 
Moises Boeis Augusta, 
Ruben Severina, 
Charles do Rego, 
Gladys do Rego Kuster, 
Deonisio Martina, 
Frank Quirindongo, 
Stanley Quirindongo, 
Jeanne Henriquez, 
Max Elstak, 
Magaly La Croes, 
John Djaoen, 
Druusje Jansen, 
Lionel Janga, 
Gibi Basilio, 
Henri Vijber, 
Suzy Camelia Römer, 
Jaime de Sola, 
Dimitri Cloose, 
Rose Mary Allen, 
Richenel Ansano, 
Philipson Rafaela, 
Marlon Regales. 

Zij en vele anderen hebben keihard gevochten voor eerherstel en voor emancipatie, soms tientallen jaren lang. Dankzij hen zal de stem van Tula de komende eeuwen resoneren. 

En de Nederlandse regering wil die stem versterken. In de anderhalf jaar dat ik nu staatssecretaris ben, heb ik talloze mensen gesproken die het belang van Tula’s erfenis benadrukten, zoals Gibi Basilio, die al in de jaren ’80 de geschiedenis van Tula tot leven bracht met zijn straattoneel, en Lionel Janga en Rose-Mary Allen.

Maar ook jongeren op de Juan Pablo Duarte school, die me vertelden zich tweederangsburgers te voelen. Hartverscheurend. Deze gesprekken hebben diepe indruk op mij gemaakt. De erkenning groeit, de kennis neemt toe. Sinds enkele jaren zijn de slavenregisters voor iedereen digitaal toegankelijk. Kinderen schrijven verhalen en gedichten over Tula. Op een basisschool op Curaçao, maar ook in Amsterdam. En de jongste generatie nazaten zal straks naar een standbeeld kunnen wijzen, en vragen: “Mama, wie is die meneer?” 

Ze wonen dan aan het Tulaplein, of gaan naar school in de Tulastraat. Tula en zijn strijd verdienen voor eeuwig een plaats in ons collectief bewustzijn. Het is het verhaal van Curaçao, én het verhaal van het Koninkrijk. Het is uw geschiedenis, en ook mijn geschiedenis, ook al vervulden onze voorouders andere rollen. Die geschiedenis heeft onze volle aandacht – van de regering, en van het Koningshuis. Daarom zou ik, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de komende 4 jaar een Tula-beurs willen aanbieden aan Curaçao.

Via deze beurs krijg één student per jaar de kans om in Nederland een volledige voltijd bacheloropleiding docent geschiedenis in Nederland te volgen, waarbij de student een tegemoetkoming in de studiekosten krijgt. Daarnaast willen wij de komende twee jaar een leerstoel slavernijverleden aanbieden aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Deze zal worden verdeeld over de onderwijsinstellingen in de landen.

Ik hoop dat de pijn en de moed van uw voorouders een blijvende bron van inspiratie en trots zijn.

228 jaar is een bijzonder lange tijd. Maar ik ben ervan overtuigd dat de stem van Tula nog veel langer zal worden gehoord. Zoals Martin Luther King het verwoordde:

“The arc of the moral universe is long, but it bends toward justice.”

De morele boog van het universum is lang, maar hij buigt naar rechtvaardigheid.

De geest van Tula leeft voort in iedereen die vecht voor gelijkheid en emancipatie binnen het Koninkrijk. Voor al diegenen die onrecht blootleggen, misstanden aankaarten en hun rechten opeisen. Het is nu aan ons, in het hier en nu, om samen die boog te volgen en recht te doen aan de erfenis van Tula.

Masha danki. 

[12]

DE KAMER

Gehoord de Beraadslaging

Constaterende dat de Nederlandse schoolmeester Gerrit Sabel 

tijdens de Curacaose slavenopstand door slaven onder leiding

van  Tula op wrede wijze werd vernederd, gemarteld en vermoord

overwegebnde, dat Tula verantwoordelijk was voor deze moord

verzoekt de regering Tula geen onderdeel te laten zijn

van het herdenkingsjaar 

En gaat over tot de orde van de dag

[13]

DE FASCISTEN VAN JA21/VIJANDEN VAN DE VRIJHEID

ASTRID ESSED

20 MAART 2023

WIKIPEDIA

GROEP VAN HAGA

https://nl.wikipedia.org/wiki/Groep_Van_Haga

NATIONAAL COMITE 4 EN 5 MEI INTERVIEWT THIERRY BAUDET

VOOR VRIJHEIDSBOEK EN NOEMT HEM ”INSPIREREND”/NORMALISERING FASCISME UIT ONVERWACHTE

HOEK

ASTRID ESSED

6 MEI 2019

Reacties uitgeschakeld voor Noten 9 t/m 13/SHAME!

Opgeslagen onder Divers

Noten 5 t/m 8/SHAME!

[5]

WIKIPEDIA

KETIKOTI

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ketikoti

[6]

 Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) heeft een uitnodiging gestuurd aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer om op 1 juli de herdenking van de afschaffing van de slavernij in het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname bij te wonen. Deze uitnodiging, die een voortzetting is van een 21-jarige traditie, is aanvaard. De uitnodiging aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer als hoogste besluitvorming organen benadrukt de institutionele rol van de Kamervoorzitters bij deze belangrijke ceremonie.”

 NINSEE

REACTIE OP COMMOTIE ROND AANWEZIGHEID KAMERVOORZITTER OP 

NATIONALE HERDENKING NEDERLANDS SLAVERNIJVERLEDEN

12 JUNI 2024

https://ninsee.nl/wp-content/uploads/2024/06/Reactie-op-commotie-rond-aanwezigheid-kamervoorzitter-op-Nationale-Herdenking-Nederlands-Slavernijverleden-3.pdf

  Amsterdam, 12 juni 2024 

Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) heeft een uitnodiging gestuurd aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer om op 1 juli de herdenking van de afschaffing van de slavernij in het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname bij te wonen. 

Deze uitnodiging, die een voortzetting is van een 21-jarige traditie, is aanvaard. De uitnodiging aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer als hoogste besluitvorming organen benadrukt de institutionele rol van de Kamervoorzitters bij deze belangrijke ceremonie.   

  Tijdens de Nationale Herdenking op 1 juli zullen de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer samen, namens de Staten-Generaal, een krans leggen als eerbetoon aan de slachtoffers van de Nederlands transAtlantische slavernij. 

Voor de Tweede Kamer zal de heer Martin Bosma, die op 14 december 2023 gekozen is als voorzitter, de krans leggen. Voor de Eerste Kamer is dat de heer Jan Anthonie Bruijn.  

Over de mogelijke aanwezigheid van de heer Bosma op 1 juli is er in de samenleving commotie ontstaan. 

Deze commotie heeft te maken met uitspraken die de heer Bosma heeft gedaan over het slavernijverleden en de inspanningen van nazaten om de stilte rond dit verleden te doorbreken en het tot volwaardig onderdeel van de Nederlandse geschiedenis te maken.  

  Deze uitspraken hebben terecht afkeer opgewekt. 

Ook de opvattingen van de heer Bosma over de excuses voor het aandeel van Nederland in de transAtlantische slavernij, aangeboden door premier Rutte en Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander respectievelijk op 19 december 2022 en 1 juli 2023, worden als zeer omstreden beschouwd.  

  Linda Nooitmeer, voorzitter bestuur NiNsee: “Wij hebben als bestuur alle begrip voor de ontstane commotie, echter zoals gebruikelijk sinds de invoering van de Herdenking in 2002, worden zowel de vertegenwoordigers van de Eerste als de Tweede Kamer uitgenodigd om deel te nemen aan de herdenking van de slachtoffers van het Nederlands trans-Atlantische slavernijverleden

NiNsee hecht eraan om in lijn met haar al 21 jaar gerespecteerde protocol te handelen en democratisch gekozen bestuurders eenduidig te faciliteren bij de herdenking.

Dat geldt dus ook voor de heer Bosma. 

Daarnaast is de herdenking op 1 juli is niet alleen een ceremonie, maar ook een moment van bezinning en bewustwording.

  Voor de excuses van premier Rutte en Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander was de herdenking op 1 juli een pamflet: hét moment om Nederland – ondanks de stilte rond het slavernijverleden – bewust te maken van die geschiedenis en respect voor de voorouders op te eisen

Sinds 19 december 2022 is het respect voor de voorouders op 1 juli een vanzelfsprekendheid.

 In die zin is de aanwezigheid van juist de heer Bosma bij de herdenking op 1 juli dé gelegenheid om onderdeel te zijn van dat bezinnings- en bewustwordingsmoment   

De recente geschiedenis heeft inmiddels aangetoond waar een nieuw verkregen bewustzijn toe kan leiden.”

 “Daarnaast zijn wij als instelling van mening dat de herdenking van het slavernijverleden een moment van nationale eenheid en respect dient te zijn.

  Het is een gelegenheid om gezamenlijk stil te staan bij de gruwelen van het verleden en onze gezamenlijke inspanningen voor een rechtvaardige en inclusieve toekomst te versterken.

Wij nodigen alle betrokkenen uit om dit belang voorop te stellen en de plechtigheden te respecteren als een teken van onze gezamenlijke inzet voor een goed moment van reflectie”, aldus Linda Nooitmeer. 

EINDE STATEMENT NINSEE    

ZIE OOK

[7]

HETZE WILDERS TEGEN SURINAAMSE ALLOCHTONEN/”DRIE BEESTEN

VAN SURINAAMSE AFKOMST/WILDERS RACISME EN POLITIESTAAT/”STRAFKAMPEN”

ASTRID ESSED

‘Vorige week werd in Almere taxichauffeur Henk Schuurman door drie beesten van Surinaamse afkomst doodgestoken.”……..””De Partij voor de Vrijheid heeft de ambitie om in Nederland minstens dezelfde duizelingwekkende criminaliteitsvermindering te realiseren. De misdaad in ons land kan zeer fors teruggedrongen worden met meer politieagenten op straat, met minimumstraffen en met strafkampen.’

COLUMN WILDERS [IN GEEN STIJL]
CRIMINELE ALLOCHTONEN  

https://www.pvv.nl/in-de-media/opinie/519-criminele-allochtonen-column-geenstijl.html

Geschreven: 27 juli 2007

Vorige week werd in Almere taxichauffeur Henk Schuurman door drie beesten van Surinaamse afkomst doodgestoken. Dat het geen toeval is dat het om niet-Westers allochtone daders gaat, blijkt uit het recent verschenen onderzoeksrapport ‘Allochtone en autochtone verdachten van verschillende delicttypen nader bekeken’ van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). 

Het rapport beantwoordt onder andere de vraag in welke mate autochtonen en niet-Westers allochtonen zich schuldig maken aan misdaad, en vergelijkt daarbij beide groepen. 

De uitkomsten zijn huiveringwekkend.

Uit het onderzoek blijkt dat van circa een derde van alle gepleegde delicten de vermeende dader een niet-Westers allochtoon is, terwijl deze groep ‘slechts’ ongeveer elf procent van onze bevolking omvat. 

Marokkanen, Turken, Antillianen en Surinamers zijn fors oververtegenwoordigd binnen alle onderzochte misdaadgebieden. Zowel diefstal met geweld, vernieling en verstoring van de openbare orde als gewelds-, vermogens-, verkeers-, drugs- en wapendelicten worden relatief veel vaker door leden van deze vier grote allochtone groepen gepleegd dan door autochtone Nederlanders. 

Deze gegevens zijn op zichzelf al schrikbarend, maar enkele specifieke cijfers betreffende Antillianen en Marokkanen zijn nog veel schokkender.

Vergeleken met autochtone Nederlanders is de kans dat volwassen Marokkanen van de tweede generatie van wie beide ouders in het buitenland geboren zijn, verdacht worden van vernieling en verstoring van de openbare orde acht keer zo groot. Voor bedreiging is dat elf keer, voor een vermogensdelict vijftien keer en voor diefstal met geweld maar liefst vierendertig keer. 

De kans dat volwassen Antillianen van de eerste generatie verdacht worden van een zedendelict is zeven keer zo groot dan dat een autochtoon hiervan wordt verdacht, voor een wapendelict is dat veertien keer en voor diefstal met geweld is dat zelfs tweeëntwintig keer.Met Marokkaanse en Antilliaanse jongeren is het minstens zo erg gesteld De kans dat 12 tot 17 jarige Marokkanen en Antillianen van de tweede generatie van wie beide ouders niet in Nederland geboren zijn, verdacht worden van diefstal met geweld is vergeleken met autochtone leeftijdsgenoten zesentwintig respectievelijk drieëntwintig keer zo groot, en de kans dat eerste generatie Marokkaanse en Antilliaanse jongeren verdacht worden van dat misdrijf is zelfs eenendertig dan wel tweeëndertig keer zo groot.

Met deze horrorcijfers in de hand zou je denken dat het kabinet de misdaad onder met name Antillianen en Marokkanen nu eens eindelijk echt gaat aanpakken. Maar niets is minder waar. Zowat het eerste besluit van dit kabinet was het intrekken van het wetsontwerp ‘Terugzending criminele Antillianen’, waarmee Antilliaanse misdadigers naar hun boeveneilanden teruggestuurd zouden kunnen gaan worden. 

Wel strooit dit socialistenkabinet met extra miljoenen voor met name softe preventieprojectjes én er zal aangaande de misdaad onder allochtonen zelfs een heuse werkconferentie met een paar wetenschappers belegd worden… Grotere lamlendigheid is nauwelijks voorstelbaar.Anders dan dit kabinet weet men in de Verenigde Staten wél hoe misdaad aangepakt moet worden. Tussen 1990 en 2000 daalde in New York het aantal autodiefstallen, inbraken, berovingen en moorden stuk voor stuk met maar liefst minstens zeventig procent. Tussen 2000 en 2005 daalde de criminaliteit nog eens met bijna een derde. 

Deze spectaculaire daling van de misdaad werd niet met welzijnswerkers, maar met meer politie en met langere celstraffen tot stand gebracht.De Partij voor de Vrijheid heeft de ambitie om in Nederland minstens dezelfde duizelingwekkende criminaliteitsvermindering te realiseren. De misdaad in ons land kan zeer fors teruggedrongen worden met meer politieagenten op straat, met minimumstraffen en met strafkampen. 

Verder moeten niet-Westers allochtone criminelen met een dubbel paspoort gedenaturaliseerd en uitgezet worden, en gezien de enorme oververtegenwoordiging van deze groep in de misdaadstatistieken zal Nederland dan in een mum van tijd voorgoed verlost zijn van enkele tienduizenden misdadigers. 

Daarnaast moet het ingetrokken ‘Antillianenwetsvoorstel’ nieuw leven ingeblazen worden. Tot slot stel ik een nieuwe maatregel voor: laat niet-Westers allochtonen, ongeacht of zij wel of geen dubbele nationaliteit bezitten, hun straf uitzitten in het land van afkomst. De cellen in Rabat en Ankara zijn vast niet zo comfortabel als de hotelkamers van de Bijlmerbajes. 

Nederland zou hiertoe verdragen moeten afsluiten, om te beginnen met Marokko, Turkije en Suriname.De Nederlandse burgers snakken naar veel minder misdaad en aan de andere kant van de oceaan is aangetoond dat het kan. Maar voordat de zon in ons land weer kan gaan schijnen moet dit kabinet verdwijnen, nog liever vandaag dan morgen. 

EINDE COLUMN WILDERS

[8]

AT5

INSTITUUT SLAVERNIJVERLEDEN: ”PLEITEN VAN PVV VOOR INTREKKING EXCUSES ROEPT

ZORGEN OP”

24 NOVEMBER 2023

https://www.at5.nl/artikelen/223747/zorgen-pvv-vanwege-slavernijverleden-amsterdam

Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) maakt zich zorgen nu de PVV de grootste partij in de Tweede Kamer is geworden. “Laten we niet weer 13 jaar terug in de tijd stappen”, schrijft de organisatie op Instagram.

In het verkiezingsprogramma van de PVV is te lezen dat de partij de door de koning aangeboden excuses voor het slavernijverleden en de politionele acties worden ingetrokken. Daarnaast wil de partij af van cultuursubsidies. “Deze standpunten roepen zorgen op bij ons”, schrijft het NiNsee vandaag.

“Er zijn hoopvolle en goede stappen gezet in het emancipatie- en acceptatie proces van de verschillende gemeenschappen in Nederland”, zegt bestuursvoorziter Linda Nooitmeer. “Laten we daarom niet weer dertien jaar terug in de tijd stappen, maar juist schouder aan schouder invulling geven aan de toekomst van dit mooie land.”

Ondanks de zorgen hoopt het Ninsee alsnog dat er de komende jaren samengewerkt kan worden met het nieuwe kabinet. “Het instituut benadrukt in lijn met de eigen standpunten over het slavernijverleden juist het belang van een constructieve dialoog en een samenwerking met het te vormen nieuwe kabinet. 

EINDE

Reacties uitgeschakeld voor Noten 5 t/m 8/SHAME!

Opgeslagen onder Divers