39 JAAR DECEMBERMOORDEN/VERGEET ZE NOOIT!

Image result for 15 brandende kaarsen/Foto's

EEN BRANDENDE KAARS VOOR DE SLACHTOFFERSVAN DE DECEMBERMOORDEN/OM NIET TE VERGETEN


Openbare afranseling van burgers door militairen

Foto: Panorama

Zonder vorm van proces werden mensen die van plundering of andere misdaden werden verdacht in het openbaar afgeranseld

Foto: Panorama

(Panorama).WEERZINWEKKEND WAS OOK HET [KORT NA DE MILITAIRE COUPIN 1980] IN HET OPENBAAR AFRANSELEN VAN MENSEN, DIEVAN PLUNDERING WERDEN BESCHULDIGDhttp://kennisaanval.blogspot.com/2012/01/revolutie-in-suriname.html

Foto: Panorama

Zonder vorm van proces werden mensen die van plundering of andere misdaden werden verdacht in het openbaar afgeranseld (Panorama).WEERZINWEKKEND WAS OOK HET [KORT NA DE MILITAIRE COUPIN 1980] IN HET OPENBAAR AFRANSELEN VAN MENSEN, DIEVAN PLUNDERING WERDEN BESCHULDIGDhttp://kennisaanval.blogspot.com/2012/01/revolutie-in-suriname.htmlSCHOKKEND!STANDRECHTELIJKE EXECUTIE SERGEANT MAJOOR HAWKER

Standrechtelijke executie Hawker in 1982

Het maandblad Obsession Magazine publiceerde in 2008 een foto waarop de zwaargewonde Hawker, liggend op een brancard, wordt verhoord door drie militairen. Hawker werd kort na het verhoor geëxecuteerd.http://kennisaanval.blogspot.com/2012/01/revolutie-in-suriname.htmlhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Hawker

Legerleider Bouterse legt verklaring af over executie Hawker (1982)

EEN ANDERE MISDAAD VAN DE MILITAIRE KLIEK BOUTERSE:STANDRECHTELIJKE EXECUTIE COUPPLEGER SERGEANT MAJOOR HAWKERIN MAART 1982ZIE OP BOVENSTAANDE FOTO VERKLARING LEGERLEIDER D. BOUTERSEOVER EXECUTIE HAWKERhttp://kennisaanval.blogspot.com/2012/01/revolutie-in-suriname.htmlhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Hawker

KRANTENBERICHT OVER DE DECEMBERMOORDENHET PAROOL, 10 DECEMBER 1982http://kennisaanval.blogspot.com/2012/01/revolutie-in-suriname.htmlhttps://www.astridessed.nl/?s=DecembermoordenNA DE DECEMBERMOORDEN:HERDENKINMGSDIENSTEN, DEMIONSTRATIES INNEDERLANDVROUWENPROTEST IN SURINAMEhttp://kennisaanval.blogspot.com/2012/01/revolutie-in-suriname.html

Surinamers rouwen in Amsterdam

Foto: Parool

Foto: Parool

Foto: Parool

Rouwdienst in de Moses en Aaronkerk in Amsterdam. (Het Parool, 13 december 1982)http://kennisaanval.blogspot.com/2012/01/revolutie-in-suriname.html

Surinamers demonstreren in Den Haag

Foto: Parool

Demonstratie bij de Surinaamse ambassade in Den Haag. (Het parool, 13 december 1982):http://kennisaanval.blogspot.com/2012/01/revolutie-in-suriname.html

Vrouwenprotest in Paramaribo

Deze foto van de tweede grote vrouwenmars in Paramaribo, vorige week donderdag, is nu pas naar buiten gekomen. De politie dreef de betogers op het onafhankelijkheidsplein uiteen. (Nieuws van de Dag, 22 december 1982)DAPPERE VROUWEN, DIE  NA DE DECEMBERMOORDEN,HET AANDURFDEN DE STRAAT OP TE GAAN OM TE PROTESTEREN!http://kennisaanval.blogspot.com/2012/01/revolutie-in-suriname.html

Monument op Fort Zeelandia, op 8 december 2009 onthuld door president Ronald Venetiaan
MONUMENT VOOR DE SLACHTOFFERS [METHUN NAMEN] VAN DEDECEMBERMOORDEN IN SURINAME OP FORTZEELANDIA, WAAR ZE ZIJN GEEXECUTEERDhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Decembermoorden

MOIWANA MONUMENT/TER HERDENKING VAN DE MASSASLACHTINGIN BOSNEGERDORP MOIWANA, WAARBIJ IN 1986 39 BURGERS WERDENDOODGESCHOTEN TIJDENS DE BINNENLANDSE OORLOG, ONDERVERANTWOORDELIJKHEID VAN LEGERBEVELHEBBER BOUTERSEhttp://en.wikipedia.org/wiki/Moiwana

foto
Sandew Hira en president Desi Bouterse op een boomstronk in Brokobaka.

HELPER VAN DE DICTATOR:SANDEW HIRA, BROER VAN EEN VAN DE DECEMBERMOORDENSLAC HTOFFERS, ZIT ”GEZELLIG” MET DECEMBERMOORDEN HOOFDVERDACHTE D. BOUTERSE TE PRATEN OP EEN BOOMSTRONKIN BROKOBAKA [BUITENHUIS VAN D. BOUTERSE] IN HET KADERVAN HIRA’S ”GETUIGENIS” PROJECT, EEN POGING TOTSTRAFFELOOSHEID VAN DE DECEMBERMOORDENhttp://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/32543https://www.astridessed.nl/?s=Sandew+Hira

Desi Bouterse hoorde eerder twintig jaar cel tegen hem eisen. © ANP  

Desi Bouterse hoorde eerder twintig jaar cel tegen hem eisen. © ANP  

DE EX DICTATOR VEROORDEELD!
https://www.ad.nl/binnenland/bouterse-tot-20-jaar-cel-veroordeeld-voor-decembermoorden~a89b7e6f/

39 JAAR DECEMBERMOORDEN/VERGEET ZE NOOIT!

39 jaar Decembermoorden.

Op 8 December 2021, was het 39 Jaar geleden, dat vijftientegenstanders van het militaire regime Bouterse, standrechtelijk zijngeexecuteerd, na eerst te zijn gefolterd. [1]Een Schok ging door de Surinaamse samenleving en door Nederland, dat de ontwikkelingshulp aan Suriname opschortte. [2]

Een groffe misdaad, een standrechtelijke executie, misdrijven tegende menselijkheid. [3]
Een groot Trauma voor de Surinaamse bevolking.

De Surinaamse Gemeenschap is klein:Iedereen kent wel een van de slachtoffers, of familieledenIs zelf familie, heeft bij een der slachtoffers op schoolgezeten of heeft familieleden, die bij hen op schoolgezeten heeft.Ga zo maar door.
Maar hoe is het nu zo gekomen, dat in een relatief vreedzame samenleving,een dergelijke Gruwel heeft kunnen plaatsvinden?


Een Terugblik:


Reis met mij terug in de Tijd, om te zien. hoe het allemaal is gekomen…..En al lezende, zult u zien, dat er naast deze standrechtelijke executies,die ieder jaar worden herdacht, veel meer misdaden zijn gepleegdKom mee naar the House of Horror……

BEGIN VAN EEN HORROR STORY…

MISDADENEEN OVERZICHT:

Een terugblik op een aantal  mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden [wie weet, wat er in de toekomst nog meer aan het licht komt….], waaraan  [nu president] D. Bouterse zich in zijn hoedanigheid als lid van de Nationale Militaire Raad [4], bevelhebber van het Surinaamse leger [5]en voormalig dictator schuldig gemaakt heeft, samen met de kliek om hem heen:

MILITAIRE COUP

Na het plegen van de militaire coup op 25 februari 1980 door zestien militairen, waaronder Bouterse De Groep van Zestien [6] werd deNationale Militaire Raad geinstalleerd [7], waar Bouterse een belangrijk lid van was.

Op 15 maart 1980 werd een burgerregering gevormd, waarvan medisch specialist Henk Chin A Sen premier werd.Kort daarna echter werd een Wet aangenomen, die de macht van het parlement beperkte ten gunste van de regering, waarmee de democratische rechten steeds meer werden ingeperkt [8]

Er zouden trouwens pas weer vrije verkiezingen komen in 1987, met als resultaat de eerste democratisch gekozen regering sinds demilitaire coup in 1980.

MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE

VOOR DE DECEMBERMOORDEN:

Voor de decembermoorden hebben Bouterse en de politiek-militair

verantwoordelijken zich ook schuldig gemaakt aan ernstige mensenrechten

schendingen

Bouterse:

Onder zijn verantwoordelijkheid als lid van de Nationale Militaire Raad en

vanaf juli 1980 bevelhebber van het leger vallen, arrestaties op vage gronden

en de slechte detentieomstandigheden/mishandelingen van arrestanten onder

detentieomstandigheden onder voormalige politicide zogenaamde oude politiek en ”dissidente” militairen [9]


MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE:STANDRECHTELIJKE EXECUTIE HAWKERDECEMBERMOORDENONOPGEHELDERDE DOOD HORBMASSASLACHTING MOIWANABETROKKENHEID BIJ DRUGSHANDEL

De mensenrechtenschendingen betreffen NIET alleen de decembermoorden

Ook andere misdaden hebben plaatsgehad onder verantwoordelijkheid van Bouterse

A

Standrechtelijke executie van Sergeant Majoor Hawker

In maart 1982 vond een mislukte coup plaats onder leiding van Hawker en Rambocus

Enkele dagen later werd de gewonde Hawker op zijn brancard, voor het oog

van de wereld, standrechtelijk geexecuteerd [10]

Volgens de Geneefse Conventies, het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht en de Internationale Mensenrechtenverdragen is een standrechtelijke executie een oorlogsmisdaad

B

Standrechtelijke executie 15 critici van het militair regime

De decembermoorden

In de nacht van 8/9 december werden 15 critici van het militaire regime in Fort

Zeelandia standrechtelijk geexecuteerd, na ernstige folteringen [11]

Het officiele verhaaltje, dat zij ”op de vlucht waren neergeschoten”, werd al gauw ontkracht.

C

Onopgehelderde dood Horb

Op 30 januari 1982 werd de na de decembermoorden in ongenade gevallen tweede

man van Bouterse, Majoor Horb, gearresteerd op verdenking van het ondermijnen van de Staatsveiligheid

Enkele dagen later wordt hij dood in zijn cel aangetroffen

Hij zou zich aan het koord van zijn sportbroek hebben opgehangen

Er ontstaan vrijwel direct twijfels over de doodsoorzaak, die nooit is

opgehelderd [12]

D

Moiwana/Massaslachting

In het gewapende conflict tussen Bouterse en de leider van het zgn Jungle

Commando, Brunswijk van 1986 tot 1992, zijn aan beide zijden [13] een groot aantal mensenrechtenschendingen

en oorlogsmisdaden gepleegd

De beruchtste is de door het Nationaal Leger onder leiding van Bouterse aangerichte massaslachting

onder de bewoners van Moiwana, een dorp in het binnenland van Suriname,

van wie tientallen werden gedood [14]

Het Inter Amerikaans Hof voor de Mensenrechten veroordeelde Suriname

in 2005 voor de massamoord [15]

Zowel de Decembermoorden als de massaslachting in

Moiwana zijn gekwalificeerd als misdaden tegen de menselijkheid. [16]

E

Drugshandel

En als klap op de vuurpeil is hij door Nederland bij verstek veroordeeld tot

11 jaar gevangenisstraf vanwege drugshandel [17]

Wikileaks onthulde bovendien, dat Bouterse nog tot 2006 actief zou zijn

geweest in de drugshandel [18]

Met dank aan Bouterse is drugsverslaving en de daaraan gerelateerde criminaliteit nu een groot probleem in SurinameNog los van alle slachtoffers, die zijn aandeel in de drugshandel ook buiten Suriname heeft gemaakt.

VERRAAD!!DICTATOREN EN HUN HELPERS/SANDEW HIRA, ADVOCAAT VAN STRAFFELOOSHEID VAN OORLOGSMISDADEN EN MISDADENTEGEN DE MENSELIJKHEID

Dat de hoofdverdachte in het Decembermoordenproces [19],president D Bouterse, op allerlei manieren heeft getracht, de rechtsgangte frustreren, was gezien zijn evil track record te verwachten.

Hij heeft het geprobeerd via de zogenaamde ”amnestiewet” [20] en toendat niet afdoende bleek [21], door te trachten in te grijpen in het rechtsprocesmet verwijzing naar de Staatsveiligheid [22].

Veel heeft hem dat niet opgeleverd, want het proces gaat-althansvoorlopig- [weet ik veel, wat D.B. en aanhang later weer bedenken-door. [23]

Er is tegen zes verdachten in het Decemberproces, waaronder Bouterse,zelfs 20 jaar gevangenisstraf geeeist! [24]

Goed!Maar what about een nabestaande van een van de Decemberslachtoffers,die straffeloosheid voor de verdachten van moord en foltering heeft bepleit?

Als iemand mij voor 2015, toen this HUGH BETRAYAL plaatsvond,had verteld, dat een broer van een van de slachtoffers van de Decembermoordenzou proberen, Bouterse voor een rechtszaak te behoeden en zelfs met hemop een boomstronk in de buurt van zijn buitenhuis, Brokobaka, zou gaanzitten keuvelen [25], zou ik diegene voor gek hebben verklaard!

En toch is het een feit:Dew Baboeram, beter bekend als Sandew Hira, de broer van 8 December slachtofferde advocaat John Baboeram [26] heeft in 2015 via een ”brief aan presidentBouterse” [27] met president D Bouterse aangepapt met maar een doel:Een rechtszaak tegen hem frustreren via zijn zogenaamde ”Getuigenisprojectpresident Bouterse. [28]Het begon dus allemaal met Hira’s ”Open Brief aan president Bouterse [29],waarin deze werd opgeroepen,  ”getuigenis” af te leggen van alle[ik citeer Hira] ”gebeurtenissen waarbij u betrokken bent geweest en waarbij geweld een bepalende factor is geweest” [30]

Zonder juridische consequenties, vandaar mijn term ”straffeloosheidsproject”.Vervolgens, ter promoting van zijn straffeloosheidsproject, ging Hira de wereld  lastigvallen met ellenlange ”persconferenties” [31],als ware het ”Koninklijke Proclamaties” [32] en Hira een absoluut vorst. [33]

Met als voor mij bizar dieptepunt:

De persconferentie van 8 December 2016, herdenkingsdag van de slachtoffers van de Decembermoorden [34], waaronder Hira’s eigen broer, John Baboeram. [35]

Dat Hira bij een aangekondigde ontmoeting met president en ex dictatorD. Bouterse, voorafgaande aan zijn interview, gezellig een boswandeling gingmaken en een biertje dronk op een boomstronk [36], is natuurlijk zijn eigen keuze en zaak.

Ware het niet, dat hij zijn straffeloosheidsproject aan het Surinaamse volkopdringt, hij groepen nabestaanden tegen elkaar uitspeelt en met modder gooit naarnaar diegenen, die WEL ijveren voor berechting van [oorlogs] misdadenen misdaden tegen de menselijkheid [37], waaronder [het kan niet genoeg gezegd]Hira’s eigen broer, John Baboeram. [38]

Om tenslotte het ultieme verraad [ik ben boos!] te plegen doorondanks alle aantoonbare bewijzen van het tegendeel [39]de oude leugen van Bouterse en consorten over ”coupplannen”[40] op te rakelen en zijn eigen broer te beschuldigen,dat deze betrokken zou zijn geweest bij de door Bouterse enHira gelogen ”tegencoup” [41]

En waarop baseert Hira deze ”wijsheden”?Op grond van wat ”mensen” tegen hem zeidenIk citeer Hira [bron: De Ware Tijd Online]”

Het is pijnlijk om dat te horen van mensen, die erbij waren, dat hij erbij zat” [42] Lekker wetenschappelijk…

En dan rest MIJ de vraag, wie ”die mensen” dan wel niet warenWant volgens mij waren dat alleen de aanwezige beulen en hun handlangers.

Maar dat daargelaten:

Ook al ZOU Hira’s bewering[tegen alle bewijzen in!] waar zijn, rechtvaardigt datdan buitengerechtelijke executies, foltering en moord?

Ga je er dan voor ijveren, dat de beulen van ongewapende mensen,van je eigen broer, NIET voor de rechter komen?

Het is ongehoord.

Zie de felle kritiek op Hira door deskundige en Bouterse criticus van het eerste uur, Theo Para. [43]Ook ik heb ik hem bekritiseerd in eerdere stukken. [44]

Echt pijnlijk voor Hira is geweest, dat zijn familie in een verklaringopenlijk afstand van zijn acties heeft genomen.

Zij schrijven onder andere:”“Gefaald in zijn pogingen om respect af te dwingen bij zijn omgeving, is Sandew Hira afgegleden tot spreekbuis van de man aan wiens handen bloed kleeft, ook het bloed van zijn broer” [45]Pijnlijk voor Hira [en de familie], maar het directe gevolg van zijn villeine aanpapperij van de hoofdverantwoordelijke voor de misdaden tijdenszijn regime, de Decembermoorden en andere.Moreel failliet zijn diegenen, die de rechtsgang van de 8 Decembermisdaden frustreren, ex dictatoren en hun consorten uit de wind willen houdenen leugens en verdachtmakingen over anderen, die WEL gerechtigheid nastreven, rondstrooien.

Maar goed, dat is Hira’s zaak en verantwoordelijkheid.

De geschiedenis zal afrekenen met Hira en co. [46]

EINDELIJK GERECHTIGHEID!


Het inschakelen van landverraders als Sandew Hira [47], intimidatie [48] en wat dies meer zij heeft niet geholpen:


WANT OP 29 NOVEMBER 2019 WAS HET ZOVER!

President D Bouterse werddoor de Krijgsraad  veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf! [49]

Een Dag waarop ik en vele anderen lang hadden gewacht!

Alle respect voor de[vrouwelijke]  rechters, die ondanks intimiderendeomstandigheden hun taak moedig en eervol hebben vervuld en een belangrijke stap hebben gezet naar Suriname als democratische rechtsstaat! [50]

Of D Bouterse ook werkelijk de cel ingaat is nog maar de vraag:Voorlopig is hij in Hoger Beroep gegaan [51] en maakt weer behoorlijk,intimiderend Lawaai [52]

Laten we hopen, dat hij nu een Papieren Tijger blijkt.

LATEN WE HERDENKEN


Maar laten we nu doen waar het allemaal om begonnen was:

Het herdenken van de slachtoffers van de Decembermoorden,die nu in ieder geval juridisch gekregen hebben wat ze verdienen:

Gerechtigheid

Laten we hen herdenken:

JOHN BABOERAM, ADVOCAAT

WIJ GEDENKEN U

BRAM BEHR, JOURNALIST EN STRIJDER VOOR SOCIALE GERECHTIGHEID

WIJ GEDENKEN U

CYRILL DAAL, VOORZITTER VAN VAKBOND MOEDERBOND

WIJ GEDENKEN U

KENNETH CONCALVES, ADVOCAAT EN PRESIDENT VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN

WIJ GEDENKEN U

EDDY HOOST, ADVOCAAT

WIJ GEDENKEN U

ANDRE KAMPERVEEN, SPORTMAN, EIGENAAR VAN ABC RADIO, VICEPRESIDENT VAN DE FIFA

WIJ GEDENKEN U

GERARD LECKIE, PSYCHOLOOG EN DECAAN AAN DE UNIVERSITEIT VAN SURINAME

WIJ GEDENKEN U

SUGRIM OEMRAWSINGH, WIS EN NATUURKUNDIGE EN VOORMALIG PARLEMENTSLID

WIJ GEDENKEN U

LESLEY RAHMAN, JOURNALIST EN STRIJDER VOOR SOCIALE GERECHTIGHEID

WIJ GEDENKEN U

SURENDRE RAMBOCUS, MILITAIR, BETROKKEN BIJ DE TEGENCOUP TEGEN D. BOUTERSE

WIJ GEDENKEN U

HAROLD RIEDEWALD, ADVOCAAT

WIJ GEDENKEN U

JIWANSINGH SHEOMBAR, BETROKKEN BIJ DE TEGENCOUP TEGEN D BOUTERSE

WIJ GEDENKEN U

JOSEPH SLAGVEER, JOURNALIST EN DIRECTEUR VAN NIEUWSAGENTSCHAP INFORMA

WIJ GEDENKEN U

ROBBY SOHANSINGH, ONDERNEMER

WIJ GEDENKEN U

FRANK WIJNGAARDE, JOURNALIST EN RADIO OMROEPER BIJ 

ABC RADIO

WIJ GEDENKEN U

WIJ ZULLEN U NIET VERGETEN!

VERGEET NOOIT DE DECEMBERMOORDEN!

Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN 

1 T/M 46

47 T/M 52

Reacties uitgeschakeld voor 39 JAAR DECEMBERMOORDEN/VERGEET ZE NOOIT!

Opgeslagen onder Divers

Geert Wilders/Het grote Gevaar/Zijn ontmenselijking van vluchtelingen/In his own words

GEERT WILDERS/HET GROTE GEVAAR/ZIJN ONTMENSELIJKING VAN VLUCHTELINGEN/IN HIS OWN WORDS

hyena showing tongue - hyena stockfoto's en -beelden

VLUCHTELINGEN ALS ”HYENA’S

VLUCHTELINGEN ALS ”HYENA’S


Image result for ouderwetse vulpen/Foto's

Image result for middeleeuws zwaard

BESTRIJD FASCISME MET DE PEN EN HET ZWAARD!

BESTRIJD FASCISME MET DE PEN EN HET ZWAARD!

VLUCHTELINGEN ALS ”HYENA’S

BESTRIJD FASCISME MET DE PEN EN HET ZWAARD!

VLUCHTELINGEN ALS ”HYENA’S

BESTRIJD FASCISME MET DE PEN EN HET ZWAARD!

[Zomaar een verzameling losse, maar gevaarlijke hetze opmerkingenen uitspraken van G Wilders, Fuhrer der PVV]

Veel hebben ik en anderen al geschreven over Geert Wilders, voorman vande PVV, waarin vooral nadruk werd gelegd op zijn racisme, Islamofobie,fascisme. [1]Er is gewaarschuwd voor het Gevaar, uitgaande van hem en zijn fascistischemede collega, Forum voor Democratie leider, Thierry Baudet en uitgelegd, dat de tijd dringt [2]Helaas is het raar, maar waar:Het fascisme, of tenminste dat gedachtegoed, wordt steeds minder alszodanig erkend en sluipt, gemerkt of ongemerkt, de samenleving in enkan zich manifesteren op de meest onwaarschijnlijke plekken, zoalsde promotie van Thierry Baudet door het Nationaal Comite 4 en 5 mei.Een Comite, dat vanwege haar inzet juist zou moeten waarschuwentegen politieke lieden als Baudet!Lees hierover in noot 3
Maar hoe belangrijk het ook is, OVER Wilders en co te schrijven en de Gevarente analyseren, nog belangrijker vind ik, hen zelf aan het woord te laten enhet hen te laten vertellen, in hun eigen woorden.En die woorden kunnen, zelfs in deze tijd van normalisering van hetfascisme [4], onthullend EN onthutsend zijn.Zij onthullen een wereldbeeld, dat angstwekkend is en wat gewoon,alsof het niets is, in de Tweede Kamer gespuid kan worden.Zie dus hieronder enkele onthullende uitspraken en passages, waarbij ikWilders zelf aan het woord laat:
FASCISME/DEMOCRATIE OMVER:KABINET ACHTER TRALIES

Het zal voor weinig lezers van dit stuk nieuw zijn, dat fascisten, oftegen fascisme aanleunende politici en individuen, graag deparlementaire democratie, zoals deze is, opgeheven wil zien [en als ze de kans krijfgen, ook opheffen [5] ofin ieder geval beknot.En ook zien zij graag parlementariers en/of de regering, samengestelduit democratisch [via verkiezingen] gekozen regering, achter slot en grendel.Dit gaat al zover, dat in Nederland, in de Tweede Kamer, recentelijkeen Forum voor Democratie parlementarier, Pepijn van Houwelingen,D’66 politicus Sjoerd Sjoerdsma, openlijk heeft bedreigdmet de woorden:……en uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen!”  [6]Een Dieptepunt, mag ik wel zeggen, in de comtemporaine Nederlandseparlementaire geschiedenis.In de Tweede Kamer dus, anno 2021!Maar we hadden het over de heer Wilders en ZIJN opmerkingen/wensen/dreigementen naar het [demissionaire] kabinet Rutte III toe.Ik laat hem aan het woord:”……..En de bewindslieden dienen zich dan ook allemaal te verantwoorden voor de Hoge Raad en die procedure is inmiddels gestart.Voor mij mogen ze allemaal achter de tralies. [7]Zie voor het gehele Wilders betoog, noot 8
POLITICI VOOR TRIBUNAALMaar Wilders heeft meer te melden:Veel en veel meerEvenals zijn collega Kamerlid, de FVD’er van Houwelingen [9],droomt hij van tribunalen:In een ongekende Tirade tegen vluchtelingen [ik kom hierop nog terug] [10]uit ook hij  zijn tribunalen-wensdroom:Ik citeer Wilders:”En de verantwoordelijken, de verantwoordelijken voor dit wanbeleid van open grenzen en nog meer asiel en nog meer Islam verdienen het om ooit voor een tribunaal te verschijnenOm zich te verantwoorden voor het kapotmaken van Nederlanden het weggeven van alles wat we hebben. Rutte, Kaag, Klaver en die hele bende verdient geen steun, maar politiek verzet. En vergeet nooit: Nederland is van ons. En de PVV is er voor u. [11]FASCISME IS LAW AND ORDERWILDERS EN HET STRAFSYSTEEMEen belangrijk element van het fascisme is ”Law and Order” [12] , maardan in het extremeFascisten zijn gek op strenge straffen, keihard handhaven, blindegehoorzaamheid aan politie en Gezag en ga zo maar door.Dit komt terug in de opvattingen van Wilders/PVV, in Wilders’ uitspraken.Om met de PVV zelf te beginnen:Haar Verkiezingsprogramma’s zijn gebaseerd op de oorspronkelijkeDocumenten Een Nieuwe Gouden Eeuw, Klare Wijn, een Nieuw RealistischeVise en de Onafhankelijkheidsverklaring [13]In het ”’Verkiezingspamflet” dat ik heb gevonden op dewebsite van de PVV, lezen we een aantal onthullendeideeen over strafvervolging etc:Zo lezen we onder andere [onder het kopje ”Keiharde aanpakcriminaliteit en terrorisme]”Introductie heropvoedingskampen””Preventief fouilleren in het hele land” [14]By the way, Wilders is ook een fel voorstander van administratieve detentie[detineren zonder vorm van proces en aanklacht] van terreurverdachtenLees ”Guantanamo Bay”, een van zijn schrijfwrochtsels [15][Tegen Wilders’ gedachtegoed schreef ik trouwens reeds in 2007][16]En over ”heropvoedingskampen” gesproken, wie herinnert zich nogWilders’ pleidooi voor ”tuigdorpen” voor ”criminelen? [17]Trouwens, kort geleden, tijdens de Algemene Beschouwingenin september anno Domini 2021, heeft Wilders nog duidelijkgemaakt, wat een fan hij is van een uiterst repressief strafsysteem:Ik citeer Wilders [in debat met Farid Azarkan, Denk, die gelooftin preventief optreden]:

[52.49][Wilders, PVV]

”Nee voorzitter, we zouden strenger moeten straffen.

We zouden er moeten voor zorgen, dat als Ahmed of Henk, er zijn natuurlijk

ook Nederlanders, maar vaker Ahmeds dan Henks, als die iemand in elkaar slaan, dat ze gewoon een paar jaar de bak ingaan, zonder vervroegde vrijlating of vervroegde invrijheidsstelling en dat die bak niet lijkt

op een Vijfsterren eh gevangenis, maar gewoon eh bij wijze van spreken op water en brood, gewoon mager, weinig bezoek, het moet gewoonpijn doen, in een gevangenis zitten voor een geweldsmisdrijf moet gewoon pijn doen.

En als dat geen pijn doet, dat is het volgend [?] voorzitter, wat ik ook aanhaalde in Italie, wat de Italiaanse regering ten aanzien van de Maffia doet, dat is om ze gewoon keihard vast te zetten op een bijna beestachtig regime, geen contacten, geen televisie, helemaal niets, een keer per maand bezoeken dan nog gefilmd.

En voorzitter, dat werkt! Mensen willen niet in zo’n situatie terechtkomen

.Dus ze laten het de volgende keer wel.

Niet allemaal, je zal de criminaliteit nooit helemaal kunnen uitroeien, maar je kan wel een aantal mensen laten denken, dat is veel beter dan dat preventieve gezwets van u.[53.50] [18]

Dat is Klare Taal.

De Klare Taal van Wilders, de Law and Order Man.

WILDERS GAAT LOS!

DEHUMANISERING VLUCHTELINGEN, NIET WESTERSE

ALLOCHTONEN/AANRANDERS, VERKRACHTERS

Nu heeft Wilders al eerder, REEDS IN 2007 [Dit voor diegenen, die

denken, dat Wilders in de loop der jaren is geradicaliseerd, wat dus niet waar is]  [19] niet-westerse allochtonen vluchtelingen en niet westerse allochtonen gedehumaniseerd

door in zijn haat column ”Criminele Allochtonen” [20], te refereren

aan ”drie beesten van Surinaamse afkomst.” [21]

Maar er is een Overtreffende Trap!

Want wat hij nou recentelijk, tijdens een

propagandafilmpje, maar vooral in de Tweede Kamer, te berde heeft gebracht over vluchtelingen, niet westerse allochtonen en wat dies meer zij,  heeft zelfs mij, Wilders

Watcher, verbijsterd, niet alleen door het openlijk fascistische karakter

daarvan, maar dat dit gezegd kon worden [en dan duid ik op

de Tweede Kamer] zonder dat er een Algemene Opstand uitbrak.

Maar eerst dat propagandafilmpje uit 2021:

Daarin kwam hij, onder andere [er was meer gif, zoals je

van Wilders kan verwachten] met de riedel van

het ”aanranden van onze vrouwen en dochters”. [22]

Dit had hij trouwens al eerder gedaan, in 2016, toen hij ”Arabische mannen”

[hij refereerde aan Syrische vluchtelingen] ”testosteronbommen” noemde en pleitte voor het opsluiten van mannelijke asielzoekers [preventief dan,

dus zonder dat er iets is gebeurd], op te sluiten in AZC’s [23]

Dat was dus in 2016

Nu terug naar dat propagandafilmpje uit 2021, zoals ik al schreef, onder het Youtube

kopje: ”Nul is nul en vol is vol” [24]

Opnieuw is hij lekker aan het hetzen:

Ik citeer een passage uit zijn riedel:

”Duizenden asielprofiteurs, waaronder ook veel jongemannen met losgeslagen hormonen en achterlijke islamitische normen, kunnen onze vrouwen en dochters lastigvallen en aanranden” [25]

Natuurlijk is er meer gif:

Asielzoekers ”profiteren van onze uitkeringen”, ze ”pikken onze

woningen in”, ze zijn profiteurs, etc etc [26]

Wat zijn ze eigenlijk niet?

Jammer, dat Wilders ze niet de schuld kan geven van de Klimaatverandering, anders deed hij het grif!

DEHUMANISERING VLUCHTELINGEN EN NIET-WESTERSE ALLOCHTONEN/VLUCHTELINGEN ALS ”HYENA’S……

Ik citeer Wilders:

””Inmiddels zijn dat er bijna 18 miljoen en is Nederland overvol.Propvol.[14.19][De heer Wilders, PVV]Volgepropt met vreemdelingen, die hier niets te zoeken hebben, maarwel alles gratis krijgen.Die onze verzorgingsstaat leegvreten. Meer dan de helft van alle bijstandsuitkeringen in Nederlandop dit moment gaan naar niet-westerse allochtonen.En asielzoekers zorgen door het hele land voor bedreigingen, geweld enoverlast.”……….”Dan wordt Nederland net als die achterlijke islamitische zandbaklanden,de hel op aarde.Dan wordt ons land nog voller, met nog meer Islam en nogmeer tuig, dat niet elkaar, maar onze eigen mensen terroriseert enals hyena’s onze wijken afstruint om ze het ziekenhuis in te jagen.”  [27]
Ja, dat heeft hij echt gezegd, zoals u hebt kunnen horen in noot 27!
De associatie van vluchtelingen door Wilders ”vreemdelingen” genoemd,met dieren, want zij ”vreten” immers de verzorgingsstaat leeg?Met overlast, met geweld, want zij ”jagen” mensen het ziekenhuis in.En dan het engste:Die vergelijking met hyena’s………[28]Met aaseters dus…….
Ik citeer iets anders:”This time we recognize that there’s a plague here.A plague that threatens the health of the aryan peoples.Richard Wagner once said:”The Jew is the demon behind the corruption of Mankind”EN OOK”Jews are a people without farmers or workers, a race of parasites” [29]
Jullie raden het al?Het zijn in het Engels vertaalde passages uit ”Der Ewige Jude”  [30]een weerzinwekkende Nazi propagandafilm, gemaaktmet slechts een doel:De haat tegen de Joden aanwakkeren….
Ik vind, dat er wel overeenkomst is tussen de weerzinwekkendeopmerkingen, die Wilders hierboven in de Tweede Kamer maakte en die, gemaakt in die verschrikkelijke anti-semitische film…..
En die ophitserij van Wilders gaat maar door en door, Jaar in,Jaar uit, in de Tweede Kamer, in columns, in propagandafilms [31]

OMVOLKING……

Een andere, fascistische kant van Wilders is het gebruik van de

term ”omvolking” of ”vervanging” van de bevolking

Laat ik Wilders nog eens citeren:

”Voorzitter, Nederland is niet alleen vol, onze bevolking wordt ook vervangen [25.27]Ingeruild:Door immigranten, vaak met een hoofddoek op. [25.31]En onze drie grote steden, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, is meer dande helft van de kinderen, die daar nu geboren worden, meer dan de helft vande kinderen, die nu in onze drie grote steden geboren worden, is niet-westersallochtoon.[25.49]En je hoeft geen demografisch genie te zijn om te zien, dat als we hettij nu niet keren, we straks een vreemde in eigen stad en eigen land worden.Dan wacht ons een onheilspellend lot.” [32]
Nog los van zijn weer overduidelijke ophitsing en ongefundeerde bangmakerij,is die term dus ”de bevolking vervangen”, of ”omvolking” een term uitextreem-rechtse hoek [33] en de daarbij behorende redenatie stigmatiserenden racistisch.
”ACHTERLIJKE ISLAMITISCHE ZANDBAKLANDEN”
Ik citeer Wilders
”En je hoeft geen demografisch genie te zijn om te zien, dat als we hettij nu niet keren, we straks een vreemde in eigen stad en eigen land worden.Dan wacht ons een onheilspellend lot.
Dan wordt Nederland net als die achterlijke islamitische zandbaklanden,de hel op aarde.” [34]
Weer een voorbeeld van de racistische en Islamofobe vuilspuiterijvan Wilders.

EPILOOG

Hier is Wilders, in zijn eigen woorden, in zijn fascistische Naaktheid getoondVluchtelingen, die de verzorgingsstaat leegvreten, die als hyena’s de wijkenafstruinen, zorgen voor overlast en geweld, ”onze” vrouwen en dochters aanranden, profiteurs zijn, de boel stelselmatig bedonderen, die de Nederlandsebevolking verdringen…..
Wie dat nog niet herken als fascistische retoriek, is het OF met dergelijkeracistische hetzerij eens, of verregaand naief, of sluit bewust de ogen enoren, voor wat aan het gebeuren is.
Zoals Onze Tweede KamerHet is ongelooflijk maar waar:
Wilders heeft deze hatespeech tijdens de Algemene Beschouwingenin een democratisch gekozen Orgaan gehouden, waarbij hij overigens nietalleen het [demissionaire] kabinet achter de tralies wilde zien [35], maar ook de goedbedoelende fractievoorzitter van de Christen-Unie, die hem vriendelijkwilde wijzen op het effect van zijn persoonlijke aanvallen op Kamerledenen leden van het [demissionaire] kabinet, door Wilders werd toegebeten ”U bent valser dan vals!” [36]
En ondanks zijn weerzinwekkende fascistsche retoriek en zijn openlijke schoffering van Kamerleden [37], maar vooral natuurlijk die fascistische retoriek, grijpt de Kamer niet in.Niemand riep hem keihard tot de orde en noemde het fascistische Beestjebij de naam, niemand liep weg uit de Tweede Kamer, om zo een statementte maken tegen deze fundamentele ondergravingen van wat op papierin de Grondwet staat. [38]
Het is beschamend en laat de Lafheid van dit Parlement zien.
En niets helpt!Je kunt het parlement erop aanspreken, zoals ondergetekendegedaan heeft [39],zonder dat ook maar EEN parlementarier reageert, behalve, ironisch genoeg, de PVV zelf [en dan nog, het moet gezegd, in een beleefde brief] [40] je kunt goede stukken schrijven als FrontaalNaakt al jaren doet en gedaan heeft [41], het Parlement blijft deze Wolf [excuses, wolven] zonder Schaapskleren met egards behandelen, betreurt zijn relatieve gevangenschap, omdat hij wordt bedreigd [42] [doe ik ook, vanuit humanitairoogpunt dan], en krijgt als dank een Trap na [43]
Wanneer zullen ze het Gevaar van Wilders en zijn Bende eindelijkonderkennen?Als hij de macht heeft gegrepen?
Dat hoeft hij niet eens te doen, nu hij alle Speelruimte krijgt,de samenleving te vergiftigen
Daarom heb ik dit stuk geschreven:

Niet omdat er zoveel nieuws in staat

Maar om te blijven waarschuwen tegen het Wilder’s en Thierry Baudet

fascisme.

En om er alles aan te doen om te voorkomen, dat hyena vluchtelingen

een normale term wordt.

Zoals eens met Joden is gebeurd.

ASTRID ESSED

NOTEN

NOTEN 1 T/M 10

NOTEN 11 T/M 21

NOTEN 22 T/M 29

NOTEN 30 T/M 36

NOTEN 37 T/M 43

EINDE NOTEN

Reacties uitgeschakeld voor Geert Wilders/Het grote Gevaar/Zijn ontmenselijking van vluchtelingen/In his own words

Opgeslagen onder Divers

Noten 1 t/m 10/Wilders is weer aan de gang

[1]
PROTOTYPICAL FASCISM IN CONTEMPORARY DUTCH POLITICSTHESISHENK BOVEKERK 
Prototypical Fascism in Contemporary Dutch Politics Henk Bovekerk (s475630) Tilburg University the Netherlands BA Liberal Arts & Sciences (Humanities major) Under the supervision of dr. A.C.J. de Ruiter Read by prof. dr. J.M.E. Blommaert Fall Semester 2011   
http://www.henkbovekerk.nl/wp-content/uploads/2020/01/BA-Thesis-Henk-Bovekerk.pdf

PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/VIJF VOOR TWAALFASTRID ESSED5 MAART 2018

RACISM IN THE NETHERLANDS/PARTY FOR FREEDOM/PVV,WILDERS AND THE POISON OF RACISMASTRID ESSED1 MAART 2014
https://www.astridessed.nl/party-for-freedom-pvv-wilders-and-the-poison-of-racism/

A TSUNAMI OF RACISM/POLITICAL VIEWS OF MR WILDERSASTRID ESSED
https://www.indymedia.org.uk/en/regions/world/2007/04/369132.html

UITPERS.BEPVV OVERWINNING EUROPESE VERKIEZINGEN TEKENAAN DE WANDASTRID ESSED1 JULI 2009
https://www.uitpers.be/pvv-overwinning-europese-verkiezingen-teken-aan-de-wand/

[2]

PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/VIJF VOOR TWAALFASTRID ESSED5 MAART 2018
https://www.astridessed.nl/pvv-forum-voor-democratie-vijf-voor-twaalf/

GEPUBLICEERD DOOR AFA FRYSLAN
https://www.afafryslan.nl/2018/02/15/pvv-en-forum-voor-democratie-het-is-vijf-voor-1200u/

[3]

NATIONAAL COMITE 4 EN 5 MEI INTERVIEWT THIERRY BAUDETVOOR VRIJHEIDSBOEK EN NOEMT HEM ”INSPIREREND”/NORMALISERING FASCISME UIT ONVERWACHTE HOEKASTRID ESSED6 MEI 2019

NATIONAAL COMITE 4 EN 5 MEI EN THIERRY BAUDET/NORMALISERINGFASCISME/MIJN REACTIE OP ANTWOORD COMITE OP MIJN EERDEREBRIEFASTRID ESSED8 JUNI 2019
https://www.astridessed.nl/nationaal-comite-4-en-5-mei-en-thierry-baudet-normalisering-fascisme-mijn-reactie-op-antwoord-comite-op-mijn-eerdere-brief/

[4]

ZIE NOOT 3

[5]

”De nazi’s stelden de grondwet buiten werking met een machtigingswet, lieten communisten en socialisten oppakken en vastzetten in concentratiekampen, verboden politieke partijen en vakbonden, zuiverden ondertussen hun eigen partijtop en maakten zich op voor een grondige nazificering van de hele maatschappij.”
DUITSLAND INSTITUUTGESCHIEDENIS:HET DERDE RIJK SAMENVATTING, 1933-1939
https://duitslandinstituut.nl/naslagwerk/57/het-derde-rijk

[6]
YOUTUBE.COMFVD’ER TEGEN D’66 KAMERLID: ”UW TIJD KOMT NOG WEL”

”[2.52-3.06][Van Houwelingen. Forum voor Democratie, afgekort FvD]”Okay, via de voorzitter:De misdaden van de heer Sjoerdsma zijn zodanig niet…te vergelijken met deperiode omdat ze onvergelijkbaar zijn, want ze zijn op een wereldwijde schaal zoals we van het de globalisten [?]  nu kunnen verwachten en u moetzich diep en diep schamen [3.04 ] en uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen!” [3.06]”……….
[3.22-3.41][Sjoerdsma, D’66] ” Maar ik moet wel eerlijk zeggen, dat ik nog niet eerder mee heb gemaaktin de zaal, in de Plenaire Zaal van deze Tweede Kamer en ik ben inmiddels ruim negen jaar Kamerlid, dat een collega van mij, die hier aan de interruptiemicrofoon staat, met een bedreiging:Die zegt:”Uw tijd komt nog wel.U komt voor een tribunaal te staan”

[Van Houwelingen, FvD]:”Bent u bereid om de minister hier erop aan te spreken van eh, dat ie de eh, wets…..op het matje moet roepen, dat ie volgende week bij de Raad AlgemeneZaken…Letland de les moet lezen….Bent u bereid om dat te doen?”[Kamervoorzitter Ockje Tellegen]:”De heer Sjoerdsma”[Sjoerdsma, D’66]:”Ik zou zeggen:Meneer van Houwelingen, wees eens een man.Als uw fractievoorzitter dat soort uitspraken doet, dat soortwalgelijke uitspraken, over de Tweede WereldoorlogOver een minister.Hem ervan beschuldigt, massamoord te begaan.En dat hij dan niet durft te zeggen:”Ja, daar sta ik achter, ik neem dat niet terug.Of durft te zeggen, in vraag van mij, op aansporing van mijom het wel terug te nemen.Hij durft het gewoon niet te herhalen, hij staat hier eenbeetje bedremmeld mij te beschuldigen, dat ik geen antwoord heb]gegeven, maar ik heb hem antwoord gegeven, klip en klaar, ikben het met u eens, wat in Letland gebeurt, kan niet en als deminister daar iets van wil zeggen in de Europese Raad, hij heeft mijn steun.Maar nu u, meneer van Houwelingen.U.Want het gaat hier over de waardigheid van het parlement.De waardigheid van onze democratie en ik wil van u weten:Staat u achter die uitspraken, die verachtelijke uitspraken van deheer Baudet of niet en neemt u het terug?”[Kamervoorzitter]:”De heer Sjoerdsma, heel graag via de voorzitter, dat haalt ietsvan de emotie….”[Sjoerdsma. D’66]”…..via u, mevrouw de voorzitter”[Kamervoorzitter]:”De heer van Houwelingen”[Van Houwelingen, FvD:”Voorzitter, ik zal deze…….. een antwoord geven.Met welke….u bent dus heel erg ontevreden met de vergelijkingmet de Tweede Wereldoorlog.Okay, met welke periode mogen we uw misdaden….”[Kamervoorzitter]:”Neen, niet uw….”[Van Houwelingen, FvD]:”Hij doet het toch ook?[Gaat vervolgens door met zijn betoog, onbverstaanbaar,wordt geinterrumpeerd door de Kamervoorzitter, verwarring compleet][Interruptie Kamervoorzitter]:[Van Houwelingen gaat door]”…uit onze samenleving, de invoering van die verschrikkelijkeapartheidspas op basis van een grote hoax, zegt u maar met welkeperiode wilt u dan dat we het vergelijken”[Kamervoorzitter]:”Mevrouw de voorzitter, kan de heer Sjoerdsma aangeven, met welke vergelijking”, zo doen we dat hier om het wat rustiger te krijgen.De heer Sjoerdsma.”[Sjoerdsma, D’66]”Voorzitter, deze periode is niet makkelijk te vergelijken met een andereperiode.Want wij hebben te maken met een pandemie van ongekende proporties,wij hebben te maken met een wereldwijde ziekte, die miljoenendoden tot gevolg heeft gehad.En dan kan je-laat ik het dan toch maar doen, mevrouw de voorzitter, dankan je zeggen, dat die ziekte nep is, dat het een hoax is, dan kan jeinsinueren, dat je daarmee micro chips ingespoten krijgt, dan kan je romansschrijven onder een pseudoniem, die half Hitler verheerlijkend zijn, zoalsde heer van Houwelingen heeft gedaan, dan je hier gaan staan enmij een vraag stellen, maar ik vraag het aan u, meneer van Houwelingen:Als u niet het lef hebt……”[Kamervoorzitter interrumpeert]:”U vraagt aan de heer van Houwelingen….”[Sjoerdsma, D’66]”Via de voorzitter.Als de heer van Houwelingen niet het lef heeft om die woorden hierte herhalen in het parlement, of er afstand van te nemen, dan is de heervan Houwelingen zijn titel als Kamerlid niet waard.”[Kamervoorzitter]:”Meneer van Houwelingen, voordat u interrumpeert, dit is uw laatste.”[Van Houwelingen, FvD]:[2.37]”Het is mijn laatste, inderdaad.Het zijn natuurlijk walgelijke insinuaties, zoals we van de heer Sjoerdsmagewend zijn.En inderdaad, u bent niet in staat om ook maar een antwoord te geven, u heeftook geen enkele vraag van mij beantwoord en u bent ook niet in staat om een vergelijk [?] te geven, dat is natuurlijk ook logisch, want uw misdaden…[2.51][Interruptie Kamervoorzitter]:”Niet uw….”[Van Houwelingen, FvD]:[2.52-3.06]”Okay, via de voorzitter:De misdaden van de heer Sjoerdsma zijn zodanig niet…te vergelijken met deperiode omdat ze onvergelijkbaar zijn, want ze zijn op een wereldwijde schaal zoals we van het de globalisten [?]  nu kunnen verwachten en u moetzich diep en diep schamen [3.04 ] en uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen!” [3.06][Kamervoorzitter]:[3.07]”De heer van Houwelingen, dat zijn allemaal dreigementen, ikvind het er niet fraaier op worden.En meneer Sjoerdsma, u heeft nog de ruimte om kort te reageren.”[Sjoerdsma, D’66]:[3.14-4.05]”Ja voorzitter:Kijk, de uitspraken van Forum, die zijn natuurlijk een diep diep diep dieptepunt.[3.22] Maar ik moet wel eerlijk zeggen, dat ik nog niet eerder mee heb gemaaktin de zaal, in de Plenaire Zaal van deze Tweede Kamer en ik ben inmiddels ruim negen jaar Kamerlid, dat een collega van mij, die hier aan de interruptiemicrofoon staat, met een bedreiging:Die zegt:”Uw tijd komt nog wel.U komt voor een tribunaal te staan.En ik zeg u, meneer van Houwelingen, in deze tijd, waarin ikmij grote zorgen maak over de veiligheid en de gezondheid van almijn collega’s in dit parlement, dat me dat niet licht valt.En dat ik dat ook niet licht neem, dat dreigement.En ik vraag u, meneer van Houwelingen, als u de uitspraak van uwfractievoorzitter, meneer van Houwelingen, niet wil terugnemen, om inieder geval dit terug te nemen. [4.05][Kamervoorzitter]:[4.06]”Ik heb eh…..expres iets langer geschorst, omdat ik denk, dat het goed isna alles wat er vanochtend is gebeurd, de gemoederen even iets meer tot rust te laten komen en dat niet alleen, ik heb de heer van Houwelingen verzocht, dathij nog een keer de woorden, die echt gericht waren aan het adres van de heer Sjoerdsma in persoonlijke zin nog een keer zou willen nuanceren en dat hij hetniet bedoeld heeft als een persoonlijk dreigement en daartoe is de heervan Houwelingen bereid.[Van Houwelingen, FvD][4.32-4.48]”Inderdaad.Om de gemoederen wat verder tot bedaren te brengen, het zal duidelijk zijn,het kan heel kort.Wij zijn van mening dus, dat er grote misdaden zijn gepleegd, dat ze ooit juridisch onderzocht moeten worden, maar mijn woorden zijn natuurlijk nooit bedoeld als een of andere vorm van dreigement wat dan ook  gericht aan de heer Sjoerdsma of wie dan ook, dat spreekt voor zich.” [4.48]
EINDE YOUTUBE FILMPJE

ZIE OOK
”UW TIJD KOMT NOG WEL, WANT ER KOMEN TRIBUNALEN!/HET NAAKTE FASCISTISCHE GELAAT VAN FORUM VOOR DEMOCRATIEASTRID ESSED25 NOVEMBER 2021
https://www.astridessed.nl/uw-tijd-komt-nog-wel-want-er-komen-tribunalen-het-naakte-fascistische-gelaat-van-forum-voor-democratie/

[7]

”Maar uiteindelijk voorzitter, stemt de hele ministerraad ermee in.En dat is strafbaar.Het bewust niet voldoen aan de informatieplicht op grond van artikel68 van de Grondwet, is een ambtsmisdrijf.En de bewindslieden dienen zich dan ook allemaal te verantwoorden voor de Hoge Raad en die procedure is inmiddels gestart.Voor mij mogen ze allemaal achter de tralies. [3.11-3.14]
YOUTUBE.COMGEERT WILDERS WIL KABINETSLEDEN OPSLUITEN29 APRIL 2021
https://www.youtube.com/watch?v=0kkHY45Pi-4

ZIE OOK

FASCISTENDROOMWILDERS OVER DEMISSIONAIR KABINET/”VOOR MIJMOGEN ZE ALLEMAAL ACHTER DE TRALIES”ASTRID ESSED4 NOVEMBER 2021

[8]

YOUTUBE.COMGEERT WILDERS WIL KABINETSLEDEN OPSLUITEN29 APRIL 2021
https://www.youtube.com/watch?v=0kkHY45Pi-4

”Voorzitter een inkijkje in de notulen van de ministerraad heeft nogeens bevestigd door wie Nederland wordt bestuurd.Een politieke Maffiabende.Met aan het hoofd een onbetrouwbare leugenaar als premier, die,zoals we al wisten, een kritisch kamerlid genaamd Omtzigt wilde wegwerkennaar een functie elders.De man, die doorvragende kamerleden onfatsoenlijk noemde en ookeen kritisch kamerlid van zijn eigen partij het zwijgen heeft opgelegd door haar-zo lezen we in de notulen en ik citeer-”op het belang van de eenheid binnen de coalitie te wijzen”Waarschijnlijk vond ze een afgehakt paardenhoofd in haar bed, want opde lijst van de VVD kwam ze daarna niet meer voor.Ook lezen we, voorzitter, dat CDA ministers Hoekstra en de Jonge veel tijd en energie hebben gestoken in het sensibiliseren ofte wel muilkorven van collega Omtzigt.Hoe vals kan het worden voorzitter.Hoekstra, die Omtzigt onlangs nog hier in de Kamereen vierentwintig karaats kamerlid noemde, blijkt hem gewoon te hebben verraden.In plaats van Omtzigt te helpen, te helpen de waarheid boven tafel tekrijgen, probeerde hij hem de mond te snoeren.U moet zich doodschamen, meneer Hoekstra.Voorzitter en zo gaat het maar door.Waar tienduizenden onschuldige mensen in de Toeslagenaffaire doortoedoen van de Overheid zijn gecriminaliseerd, geruineerd, probeert Rutte III dezaak klein te houden, geen precedenten te scheppen, de Kamer voor te liegen,informatie te onthouden en kritische kamerleden de mond te snoeren.
En de notulen laten ook het ware gezicht van D’66 zien.D’66 Staatssecretaris Snel sommeert coalitiewoordvoerders hun mond te houden, minister Koolmees blijkt een heel eng mannetje te zijn, die activistische kamerleden op het matje wil roepen om ze te laten zwijgen.Minister Ollongren wil, dat kritische kamerleden zich terughoudender opstellen en zich dus meer als marionetten gaan gedragen.En mevrouw Kaag, die had beter in Niger kunnen blijven, want ze blijkt parlementsleden te willen inkaderen, alsof de Grondwet niet bestaat.D’66 voorzitter, blijkt een partij te zijn vol aliberale, vrijheidsbeperkende en kamerlidknevelende opportunisten.Maar voorzitter [?] volgens de minister president, voorzitter, blijkt uit denotulen niks onoorbaars.De waarheid is echter, dat de notulen een beeld geven van een ministerraad vol incompetente, bange mensen.Narcisten, egoisten, die vooral bezig waren hun eigen hachje te redden inplaats van de problemen van de slachtoffers van de Toeslagenaffaire op te lossen.En ondertussen, ondertussen, werd de Kamer de gevraagde informatie uitde aangenomen motie Omtzigt onthouden.Er kwam geen volledig feitenrelaas.En dat was doelbewust, met opzet en om politieke redenen.Want dat zou alleen maar meer verstrekkende gevolgen hebben voorandere dossiers, zo lezen we,Oftewel:Het zal nog meer ellende opleveren en meer geld gaan kosten.Grapperhaus stelt nog even voor om samen met Hoekstra mee te denkenhoe zij ermee weg kunnen komen.Maar uiteindelijk voorzitter, stemt de hele ministerraad ermee in.
En dat is strafbaar.Het bewust niet voldoen aan de informatieplicht op grond van artikel 68 van de Grondwet, is een ambtsmisdrijf.En de bewindslieden dienen zich dan ook allemaal te verantwoorden voor de Hoge Raad en die procedure is inmiddels gestart.Voor mij mogen ze allemaal achter de tralies. [3.11-3.14]
Voorzitter, dit is glashelder.Dat het vertrouwen, het herstel van het vertrouwen in de politiek niet zal lukken zolang Rutte cum suis er nog zitten.Zolang zij er zitten, zal er niets veranderen.Geen….regeeraccoord, geen discussies over macht en tegenmacht, helemaal niets zal helpen, zolang wij als Tweede Kamer met ons laten sollen.Zolang wij onze tanden niet laten zien.Is de Kamer vandaag weer lam of eindelijk leeuw.Is het een echt parlement of weer een nepparlement?Staan we nu eens eindelijk op en zeggen we als Kamer:”Stop, hier trekken we een streep. Genoeg is genoeg. Dit accepteren we niet.Een kabinet, dat informatie bewust voor ons achterhoudt, dat ons voorliegt, dat ons bedriegt, dat kamerleden intimideert en brusqeeert,de mond wil snoeren, dat pikken wij als Tweede Kamer niet langer.”Is dit dan de dag. dat we dit zullen laten zien?Voorzitter, ik rond af.Ons land, onze democratie en al die onschuldige slachtoffers van de Toeslagenaffaire verdienen een Kamer, die zich als leeuw van zich afbijtén verdienen een kabinet zonder Rutte en zijn bende.En daarom moeten ze weg en moeten er snel nieuwe verkiezingen komen.

EINDE YOUTUBE FILMPJE

[9]

”UW TIJD KOMT NOG WEL, WANT ER KOMEN TRIBUNALEN!/HET NAAKTE FASCISTISCHE GELAAT VAN FORUM VOOR DEMOCRATIEASTRID ESSED25 NOVEMBER 2021
https://www.astridessed.nl/uw-tijd-komt-nog-wel-want-er-komen-tribunalen-het-naakte-fascistische-gelaat-van-forum-voor-democratie/

[10]

INPIKKEN VAN WONINGEN DOOR ASIELPROFITEURS/AANRANDINGVAN ”ONZE” VROUWEN/REGERING VOOR TRIBUNAAL/WILDERS STYLEASTRID ESSED13 OCTOBER 2021
https://www.astridessed.nl/inpikken-van-woningen-door-asielprofiteurs-aanranding-van-onze-vrouwen-regering-voor-tribunaal-wilders-style/

Reacties uitgeschakeld voor Noten 1 t/m 10/Wilders is weer aan de gang

Opgeslagen onder Divers

Noten 11 t/m 21/Wilders is weer aan de gang

[11]
”’En de verantwoordelijken, de verantwoordelijken voor dit wanbeleid van open grenzen en nog meer asiel en nog meer Islam verdienen het om ooit voor een tribunaal te verschijnenOm zich te verantwoorden voor het kapotmaken van Nederlanden het weggeven van alles wat we hebben. Rutte, Kaag, Klaver en die hele bende verdient geen steun, maar politiek verzet.En vergeet nooit: Nederland is van ons. En de PVV is er voor u.”

YOUTUBE.COMNUL IS NUL EN VOL IS VOL!
https://www.youtube.com/watch?v=5Ffa6FtRK8Q

[Wilders, PVV]”Nederland is vol.Bomvol.Maar dat interesseert politiek Den Haag helemaal niks.De leugenaars en wegkijkers uit kabinet en Tweede Kamer vinden het prima,dat er iedere week meer dan duizend asielzoekers ons land binnenkomen.[0.15]Hoe meer toekomstig stemvee en profiteurs het land binnenkomen,hoe beter ze het vinden. [0.18]Maar ik vind het niet OK. Ik vind het schandalig.Ik vind, dat Nederlanders worden verraden.[0.25]Asielzoekers pikken onze woningen in.Ze profiteren van onze uitkeringen.Ze krijgen gratis zorg.En Nederlanders mogen dat allemaal betalen.En onze wijken en straten worden nog onveiliger met al die gelukszoekerscentra. [0.35][0.36]Duizenden asielprofiteurs, waaronder ook veel jongemannen met losgeslagen hormonen en achterlijke islamitische normen, kunnen onze vrouwen en dochters lastigvallen en aanranden. [0.44][0.44]En velen hebben de de boel ook bedonderd.Honderden mensen, die Nederland binnenkwamen als asielzoeker, omdat Afghanistan zogenaamd onveilig was, zijn gewoon voor vakantie en familiebezoek teruggegaan naar Afghanistan. We worden dus belazerd waar we bijstaan.En de politieke elite laat het allemaal gebeuren.Roept in koor”Meer, meer, nog meer asielzoekers”Ze hebben lak aan de Nederlanders.Het PVV plan is heel eenvoudig:Dicht, die grenzen.Nul asielzoekers meer toelaten in Nederland.Helemaal niemand.Nul is nul en vol is vol.Vang ze maar op in de regio, maar niet hier.[1.19]En de verantwoordelijken, de verantwoordelijken voor dit wanbeleid van opengrenzen en nog meer asiel en nog meer Islam verdienen het om ooit vooreen tribunaal te verschijnen.Om zich te verantwoorden voor het kapotmaken van Nederlanden het weggeven van alles wat we hebben.Rutte, Kaag, Klaver en die hele bende verdient geen steun, maar politiek verzet.En vergeet nooit:Nederland is van ons.En de PVV is er voor u.
EINDE YOUTUBE FILMPJE 

ZIE OOK

INPIKKEN VAN WONINGEN DOOR ASIELPROFITEURS/AANRANDINGVAN ”ONZE” VROUWEN/REGERING VOOR TRIBUNAAL/WILDERS STYLEASTRID ESSED13 OCTOBER 2021
https://www.astridessed.nl/inpikken-van-woningen-door-asielprofiteurs-aanranding-van-onze-vrouwen-regering-voor-tribunaal-wilders-style/

[12]

CAMBRIDGE DICTIONNARYLAW AND ORDER
situation in which the laws of a country are being obeyedespecially when the police or army are used to make certain of this:

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/law-and-order

[13]
PARTIJ VOOR DE VRIJHEIDVERKIEZINGSPAMFLET
https://pvv.nl/index.php/component/content/article.html?id=1529:verkiezingspamflet

Dit verkiezingspamflet is het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Vrijheid bij de verkiezingen van 22 november. De basis wordt gevormd door de stukken Een Nieuwe Gouden Eeuw, Klare Wijn, een Nieuw-realistische Visie en de Onafhankelijkheidsverklaring

VERKIEZINGSPAMFLET                                    

Nederland is een prachtig land. Maar het staat onder druk. Om tal van redenen. De politieke elite in Nederland negeert stelselmatig de belangen en problemen van de burger.

Het is nog steeds niet veilig op straat door onvoldoende politie en te lage straffen. Het aantal vreemdelingen dat jaarlijks naar ons land komt is nog steeds excessief hoog. De demografische ontwikkelingen zijn ronduit zorgelijk: de meerderheid van de jongeren in de grote steden is nu al van niet-westerse afkomst. De overheid is veel te groot en heft te veel belastingen zowel op landelijk als gemeentelijk niveau zodat burgers iedere maand opnieuw te weinig van hun inkomen overhouden. En kwetsbare mensen zoals ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen leiden te vaak een mensonwaardig bestaan. Ondertussen wordt een politieke partij voor pedofielen opgericht en worden dierenmishandelaars ongestraft of met hooguit een boete naar huis gestuurd. Dat kan en moet allemaal zoveel beter. Het fatsoenmoet terug in onze samenleving.

Daarom zijn er dringend veranderingen nodig. Nederland moet weer een sterk en vitaal land worden. Een land met een kleinere en minder betuttelende overheid en een duurzaam sterkere economie. Een land, waarin naast een kleine doelmatige overheid en het verantwoordelijke individu, ook het maatschappelijke middenveld (maatschappelijke organisaties, verenigingsleven, gezin, kerk, etc.) de rol krijgt die het verdient. Een land dat trots is op zijn eigen identiteit, die identiteit ook durft te benoemen en voor het behoud daarvan durft op te komen, ook binnen het steeds verder uitdijende Europa. Een land dat meer investeert in betere veiligheid voor zijn inwoners, beter onderwijs voor zijn kinderen en menswaardigere zorg voor zijn ouderen. Een land dat crimineel gedrag op straat en islamitisch terrorisme keihard aanpakt en bestraft. Een land met een bestuur dat problemen van de burgers oplost. Een land met politici die meer naar die burgers luisteren en minder met zichzelf bezig zijn. Kortom: een beter en sterker Nederland!

De Groep Wilders / Partij voor de Vrijheid heeft de afgelopen anderhalf jaar een groot aantal voorstellen gedaan om tot zo’n beter en sterker Nederland te komen. In de Onafhankelijkheidsverklaring, het Plan voor een Nieuwe Gouden Eeuw en in Klare Wijn zijn al veel concrete voorstellen te vinden. In Nieuw Realisme hebben wij onze ideologische kaders geschetst. In dit verkiezingspamflet geven wij – kort en krachtig – onze belangrijkste voorstellen weer. Vernieuwende en gedurfde voorstellen die leiden tot een beter en sterker Nederland.

Een Nederland om weer trots op te zijn!

I.    Belastingverlaging

 • 16 miljard belastingverlaging voor burgers en ondernemers (fors lagere tarieven inkomstenbelasting en dus hogere koopkracht voor iedereen, te financieren uit bezuinigingen op ambtenaren, Europa, subsidies, ontwikkelingshulp)
 • Miljard extra voor AOW’ers
 • Extra geld voor meer agenten op straat, meer docenten voor de klas en meer verplegend personeel in het verpleeghuis door:
 • Lagere benzineprijzen door terugdraaien ‘kwartje van Kok’
 • Onverkort handhaven hypotheekrenteaftrek
 • Minder ministeries, minder ambtenaren
 • Geen stijging gemeentelijke lasten

II.    Keiharde aanpak criminaliteit en terrorisme

 • Hogere straffen voor crimineel gedrag en invoering minimumstraffen voor misdrijven en overtredingen
 • Na drie zware geweldsmisdrijven levenslange gevangenisstraf
 • Afschaffen van de korting op de maximumstraf in geval van poging tot misdrijf
 • Wettelijke verplichting OM tot voordeelsontneming daders bij misdrijven
 • Minder taakstraffen
 • Afschaffen verjaring gewelds- en zedenmisdrijven
 • Geen kwijtschelding deel gevangenisstraf bij goed gedrag
 • Introductie heropvoedingskampen
 • Preventief fouilleren in het hele land
 • Herinvoering jeugd- en zedenpolitie
 • Wettelijk verbod op pedofielenpartij
 • Professionelere hulp voor slachtoffers
 • Einde gedoogbeleid: sluiten coffeeshops, krachtige aanpak thuisteelt en drugsoverlast, geen vrije heroïneverstrekking
 • Denaturalisatie en uitzetting recidiverende (Marokkaanse) straatterroristen met dubbele nationaliteit
 • Introductie van administratieve detentie bij terrorisme
 • 10 jaar geen recht op uitkering bij uitkeringsfraude
 • Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen worden direct uit Nederland verwijderd
 • Agressie tegen politiefunctionarissen en andere hulpverleners: 1/3 hogere minimumstraf en 1/3 hogere maximumstraf
 • Kraakverbod
 • Reorganisatie politie: terug van 26 naar 4 politieregio’s, plus KLPD

 • Meer aandacht voor onderwijs, gezin en opvoeding kinderen: veilige scholen, kwaliteitsverbetering lerarenopleiding, normen en waarden terug in gezin en onderwijs, ouders meer verantwoordelijk voor crimineel gedrag van hun minderjarige kinderen (waar van toepassing ook als het gaat om hun eigen verblijfsstatus)
 • Geschiedenis en nationale identiteit prominent in het curriculum van alle scholen
 • Menselijke maat terug in onderwijs: kleinere scholen, primaat bij docenten en ouders
 • Afschaffen tweede fase/studiehuis en VMBO, herinvoering ambachts- en tuchtscholen
 • Sociale dienstverlening/maatschappelijke stage verplicht onderdeel schoolcurriculum voortgezet onderwijs (3 maanden: ouderenbezoek etc.)
 • Handhaving artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs), maar moratorium van 5 jaar op nieuwe islamitische scholen
 • Wachtlijsten jeugdzorg wegwerken

 • Immigratiestop niet-westerse allochtonen (Marokkanen en Turken) voor 5 jaar
 • Invoering quotum asielzoekers van maximaal 5.000 per jaar, opvang in eigen regio
 • Nieuw artikel 1 van de Grondwet: christelijk/joods/humanistische cultuur moet in Nederland dominant blijven
 • Moratorium van 5 jaar op bouw nieuwe moskeeën en islamitische scholen
 • Sluiten radicale moskeeën, uitzetten radicale imams
 • Verbod op buitenlandse financiering of buitenlandse bestuurlijke invloed moskeeën
 • Preekverbod buitenlandse imams, verplichting tot spreken van Nederlandse taal in gebedshuizen
 • Afschaffen stemrecht gemeenteraden voor niet-Nederlanders
 • Teksten vanwege de overheid op (voorlichtings- en informatie-)folders uitsluitend in de Nederlandse taal
 • Afschaffen dubbele nationaliteit
 • Geen medische zorg voor illegalen behoudens spoedeisende hulp
 • Naturalisatie pas na 10 jaar rechtmatig verblijf in Nederland gedurende welke periode men volledig moet hebben gewerkt en geen misdrijf mag hebben gepleegd
 • Eerste tien jaar verblijf vreemdelingen in Nederland: geen recht op uitkering
 • Geen verblijfsvergunning voor immigranten die tien jaar voor aanvraag verblijfsvergunning waar ook ter wereld zijn veroordeeld voor een misdrijf
 • Geen export van uitkeringen buiten de EU
 • Uitvoering motie-Wilders inzake burqaverbod in openbare ruimte
 • Verbod hoofddoekjes in publieke functies
 • Bevorderen vrijwillige remigratie

 • Meer directe democratie: invoering bindende referenda, te beginnen met (1) Turks lidmaatschap EU, (2) wenselijkheid Euro en (3) Antillen wel of niet in Koninkrijk
 • Invoering districtenstelsel, gekozen burgemeester en gekozen minister-president
 • Afschaffen Eerste Kamer
 • Terugbrengen aantal leden Tweede Kamer van 150 naar 100
 • Afschaffen wachtgeldregelingen voor politici, zelfde sociale zekerheidsrechten als andere burgers. Onmiddellijke invoering sollicitatieplicht voor oud-politici
 • Geen salarisverhoging voor ministers, kamerleden en andere politici/bestuurders
 • Geen overheidssubsidies voor politieke partijen

 • Extra geld voor verpleeghuiszorg: minder bureaucratie/overhead en meer handen aan het bed
 • Nette eenpersoonskamers voor ouderen in verpleeghuizen: ouderen zijn geen gevangenen
 • Belastingvrij loon voor vrijwillig werkende 65-plussers
 • Grenzen zo lang mogelijk dichthouden voor Oost-Europese werknemers
 • Werken voor een uitkering
 • Geen fiscalisering AOW, vergroting draagvlak AOW door meer werkenden onder de 65 jaar

 • Meer investeren in wegen en automobiliteit: meer wegen, prioriteit bij knelpunten
 • Geen tolheffing, geen rekeningrijden, afschaffen trajectcontroles
 • Verhoging maximumsnelheid, extra verhoging in avonduren en ’s nachts
 • Tweede nationale luchthaven in Flevopolder of in zee
 • Van Groene Hart naar Kloppend Hart: wonen, werken en recreëren
 • Bouw nieuwe kerncentrales

 • Geen nieuwe landen bij Europese Unie
 • Turkije in de EU dan Nederland eruit
 • Afschaffen Schengen-visa, Nederland gaat weer geheel over eigen toelatingsbeleid vreemdelingen
 • Geen nieuwe Europese Grondwet of overdracht nationale bevoegdheden aan Brussel
 • Samenwerking EU vooral economisch, terugbrengen politieke zeggenschap naar nationale parlementen
 • Afschaffen Europees Parlement, sterke beperking Europese Commissie en stoppen met jaarlijkse Nederlandse miljardenafdrachten aan Brussel
 • Minder Nederlandse militaire bijdragen aan internationale (vredes)operaties, alleen nog deelname aan NAVO-operaties
 • Meer prioriteit voor mensenrechten in buitenlands beleid
 • Verhoging efficiency krijgsmacht
 • Verbetering zorg en nazorg thuisfront uitgezonden en teruggekeerde militairen
 • Steun voor strijd tegen internationaal terrorisme zoals Al-Qaida, Hezbollah en Hamas

 • Rechten van het dier in de Grondwet
 • Minimumgevangenisstraf voor dierenmishandelaars
 • Na veroordeling dierenmishandeling: levenslang verbod op houden van dieren
 • Meer prioriteit bij politie en justitie voor opsporing en vervolging dierenmishandeling (animal cops)
 • Introductie nationaal alarmnummer voor dieren: 113
 • Strenger naleven verbod op ritueel ‘thuisslachten’

EINDE VERKIEZINGSPAMFLET

[14]
ZIE NOOT 13

[15]
COLUMNGUANTANAMO BAY30 OCTOBER 2007
https://www.pvv.nl/in-de-media/opinie/328-guantanamo-bay-column.html

Geschreven: 30 oktober 2007Afgelopen donderdag bezocht ik Guantanamo Bay, de al meer dan een eeuw door de Verenigde Staten van Cuba gepachte marinebasis die sinds 2001 voor een klein gedeelte is ingericht als detentiecentrum waar vermeende Al Qaeda- en Talibanterroristen worden vastgehouden. Hoewel het meer dan 30 graden was, is Guantanomo Bay zeker geen fijn vakantieressort, alleen al omdat je er geen foto’s mag maken. Maar de berichtgeving in de media over misstanden die op Guantanamo Bay zouden plaatsvinden raken voor zover ik kan beoordelen kant noch wal, want met eigen ogen zag ik dat de Amerikanen de ongeveer 335 ‘vijandelijke strijders’ prima behandelen. Zo zijn de cellen brandschoon, de medische voorzieningen uitstekend en met het eten is niets mis. Voor 20 dollar kocht ik een ‘detainee meal’ en het smaakte prima. Ik heb me laten vertellen dat een deel van de gevangenen zelfs aan obesitas lijdt. Moet u nagaan.

De Amerikaanse overheid wil graag dat Nederland gevangenen uit Guantanamo Bay overneemt. Ik vind dat een slecht plan en ben hier tegen. Maar het bezoek sterkte mij wel in mijn overtuiging dat het voor Nederland een zegen zou zijn als ook wij over een detentiecentrum à la Guantanamo Bay zouden beschikken. Ik stel me dat als volgt voor. Sinds een paar jaar houdt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst een aantal Nederlandse moslims in de gaten. Sinds de terroristische aanslagen in Madrid van 11 maart 2004 heeft de AIVD haar informatie ondergebracht in de zogenoemde Contra Terrorisme Infobox, een samenwerking van de AIVD met onder andere de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, het Openbaar Ministerie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In sommige gevallen gaat het om personen die in de toekomst geweld tegen ons land zouden kunnen gebruiken, die de Sharia willen invoeren en Nederland, het Westen en onze manier van leven haten. Een deel van die in de CT-Infobox ondergebrachte personen kunnen dan ook wat betreft hun gedachtegoed en bereidheid tot geweldpleging op één lijn geplaatst worden met Samir Azzouz en Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Theo van Gogh.

Al deze bij de AIVD bekende potentiële terroristen worden als het aan mij ligt preventief opgepakt en preventief gedetineerd. In Israël is administratieve detentie al mogelijk, daar worden personen die door de geheime dienst als een gevaar voor de Israëlische veiligheid beschouwd worden voor onbepaalde tijd administratiefrechtelijk vastgezet. In Israël functioneert het, waarom zou het dan niet ook in Nederland ingevoerd kunnen worden? In mijn plan is het de AIVD die een potentiële terrorist bij de minister van Binnenlandse Zaken voor administratieve detentie voordraagt. De minister beslist of de betreffende persoon al dan niet preventief wordt vastgezet en vervolgens is het de bestuursrechter die om het half jaar toetst of de administratieve detentie nog gerechtvaardigd is. Onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke toetsing is dus gewaarborgd.

Ik roep het kabinet op alles in het werk te stellen om Nederland tegen het islamitisch terrorisme te beschermen. Laten we er alles aan doen om de strijd tegen het terrorisme te winnen en een tweede op de Koran geïnspireerde moord in Nederland koste wat het kost te voorkomen. Laten we ervoor zorgen dat terroristische aanslagen als in New York, Madrid en Londen in ons land uitblijven. Daarom vraag ik het kabinet een op Guantanamo Bay gebaseerd administratief detentiecentrum voor potentiële terroristen in Nederland te bouwen en de bij de AIVD bekende potentiële terroristen daarin preventief op te sluiten. Voorkomen is immers beter dan genezen. Ik ben graag bereid de eerste steen te leggen.

[16]
A TSUNAMI OF RACISM/POLITICAL VIEWS OF MR WILDERSASTRID ESSED2007
https://www.indymedia.org.uk/en/regions/world/2007/04/369132.html

[17]
NU.NLWILDERS WIL VEELPLEGERS VERBANNEN NAAR ”TUIGDORPEN”10 FEBRUARI 2011

https://www.nu.nl/politiek/2443384/wilders-wil-veelplegers-verbannen-tuigdorpen.html

DEN HAAG –  In elke provincie moet een ’tuigdorp’ komen voor overlastplegers die herhaaldelijk in de fout gaan. PVV-leider Geert Wilders stelt donderdag dat hij hardnekkige overlast zoals in Gouda op die manier wil aanpakken.

Wilders heeft voor een plekje in een wooncontainer ver van de bebouwde kom veelplegers op het oog die in twee jaar tijd minstens drie keer in de fout gaan.

Als het om minderjarigen gaat, moet de familie mee. ”Zet al het schorriemorrie bij elkaar’’, vindt hij. Ze moeten naar het tuigdorp in afwachting van hun strafzaak en ook als ze hun straf hebben uitgezeten.

Pas als iemand langer dan een jaar werkt of studeert, zou die terug naar de ’bewoonde wereld’ mogen. ”Het tuig uit de wijk, zodat ze er daar geen overlast meer van hebben’’, aldus Wilders.

Heil

VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert ziet geen heil in een aparte woonomgeving voor mensen die stelselmatig overlast veroorzaken.

Omdat het om dorpen gaat waar iedereen in en uit kan lopen, wordt in haar ogen de overlast alleen maar verplaatst. Ze ziet meer in een harde aanpak van overlast met vervolging en bestraffing.

Gebiedsverboden

Bij het CDA kan het idee van de PVV ook al niet op steun rekenen. CDA-Kamerlid Coskun Çörüz wijst op bestaande regels om hardnekkige daders hard aan te pakken.

Verder kunnen er gebiedsverboden worden ingezet en is gedwongen verhuizing mogelijk als de overlastpleger een corporatiewoning huurt. Maar aparte asodorpen lossen het probleem niet op, denkt Çörüz.

Campussen zijn wel een probaat middel voor jongeren die overlast veroorzaken, zoals in Gouda het geval was.

Experiment

In Amsterdam werd tot een jaar geleden geëxperimenteerd met de bijzondere woonvorm Skaeve Huse. In deze speciale woningen leefden veroorzakers van extreme overlast.

Volgens een woordvoerder van de woningcorporatie Stadgenoot gaat een vergelijking tussen Skaeve Huse en het idee van Wilders compleet mank.

”Een tuigdorp is een straf en Skaeve Huse is er juist op gericht de bewoner weer terug te krijgen in de maatschappij, vaak in overleg met de overlastveroorzaker.’’

Stadgenoot is niet blij met het idee van Wilders. ”Het werkt stigmatiserend en veroorzaakt getto’s’’, aldus de zegsman van de corporatie. ”Het is veel beter mensen weer onderdeel te maken van de samenleving dan ze eruit te tillen.’’ Door: ANP

[18]

[52.49][Wilders, PVV]

”Nee voorzitter, we zouden strenger moeten straffen.

We zouden er moeten voor zorgen, dat als Ahmed of Henk, er zijn natuurlijk

ook Nederlanders, maar vaker Ahmeds dan Henks, als die iemand inelkaar slaan, dat ze gewoon een paar jaar de bak ingaan, zonder vervroegde vrijlating of vervroegde invrijheidsstelling en dat die bak niet lijkt

op een Vijfsterren eh gevangenis, maar gewoon eh bij wijze van spreken op water en brood, gewoon mager, weinig bezoek, het moet gewoonpijn doen, in een gevangenis zitten voor een geweldsmisdrijf moet gewoonpijn doen.

En als dat geen pijn doet, dat is het volgend [?] voorzitter, wat ik ookaanhaalde in Italie, wat de Italiaanse regering ten aanzien van de Maffia doet,dat is om ze gewoon keihard vast te zetten op een bijna beestachtig regime,geen contacten, geen televisie, helemaal niets, een keer per maand bezoeken dan nog gefilmd.

En voorzitter, dat werkt!Mensen willen niet in zo’n situatie terechtkomen.Dus ze laten het de volgende keer wel.Niet allemaal, je zal de criminaliteit nooit helemaalkunnen uitroeien, maar je kan wel een aantal mensen laten denken, datis veel beter dan dat preventieve gezwets van u.

[die ”u” is dus Farid Azarkan, opmerking Astrid Essed][53.50] 

YOUTUBE.COM

EINDE YOUTUBE FRAGMENT

 ”DE GROTE GEERT WILDERS SHOW EDITIE 22 SEPTEMBER 2021”

ZIE OOK

WILDERS WIL GEDETINEERDEN GEWELDSMISDRIJVEN ”OP

WATER EN BROOD”

ASTRID ESSED

4 NOVEMBER 2021

[19]

COLUMN VOOR GEEN STIJL

CRIMINELE ALLOCHTONEN

27 JULI 2007

https://www.pvv.nl/in-de-media/opinie/519-criminele-allochtonen-column-geenstijl.html

Geschreven: 27 juli 2007Vorige week werd in Almere taxichauffeur Henk Schuurman door drie beesten van Surinaamse afkomst doodgestoken. Dat het geen toeval is dat het om niet-Westers allochtone daders gaat, blijkt uit het recent verschenen onderzoeksrapport ‘Allochtone en autochtone verdachten van verschillende delicttypen nader bekeken’ van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). 
Het rapport beantwoordt onder andere de vraag in welke mate autochtonen en niet-Westers allochtonen zich schuldig maken aan misdaad, en vergelijkt daarbij beide groepen. De uitkomsten zijn huiveringwekkend.Uit het onderzoek blijkt dat van circa een derde van alle gepleegde delicten de vermeende dader een niet-Westers allochtoon is, terwijl deze groep ‘slechts’ ongeveer elf procent van onze bevolking omvat. Marokkanen, Turken, Antillianen en Surinamers zijn fors oververtegenwoordigd binnen alle onderzochte misdaadgebieden. Zowel diefstal met geweld, vernieling en verstoring van de openbare orde als gewelds-, vermogens-, verkeers-, drugs- en wapendelicten worden relatief veel vaker door leden van deze vier grote allochtone groepen gepleegd dan door autochtone Nederlanders. Deze gegevens zijn op zichzelf al schrikbarend, maar enkele specifieke cijfers betreffende Antillianen en Marokkanen zijn nog veel schokkender.Vergeleken met autochtone Nederlanders is de kans dat volwassen Marokkanen van de tweede generatie van wie beide ouders in het buitenland geboren zijn, verdacht worden van vernieling en verstoring van de openbare orde acht keer zo groot. Voor bedreiging is dat elf keer, voor een vermogensdelict vijftien keer en voor diefstal met geweld maar liefst vierendertig keer. De kans dat volwassen Antillianen van de eerste generatie verdacht worden van een zedendelict is zeven keer zo groot dan dat een autochtoon hiervan wordt verdacht, voor een wapendelict is dat veertien keer en voor diefstal met geweld is dat zelfs tweeëntwintig keer.Met Marokkaanse en Antilliaanse jongeren is het minstens zo erg gesteld De kans dat 12 tot 17 jarige Marokkanen en Antillianen van de tweede generatie van wie beide ouders niet in Nederland geboren zijn, verdacht worden van diefstal met geweld is vergeleken met autochtone leeftijdsgenoten zesentwintig respectievelijk drieëntwintig keer zo groot, en de kans dat eerste generatie Marokkaanse en Antilliaanse jongeren verdacht worden van dat misdrijf is zelfs eenendertig dan wel tweeëndertig keer zo groot.Met deze horrorcijfers in de hand zou je denken dat het kabinet de misdaad onder met name Antillianen en Marokkanen nu eens eindelijk echt gaat aanpakken. Maar niets is minder waar. Zowat het eerste besluit van dit kabinet was het intrekken van het wetsontwerp ‘Terugzending criminele Antillianen’, waarmee Antilliaanse misdadigers naar hun boeveneilanden teruggestuurd zouden kunnen gaan worden. Wel strooit dit socialistenkabinet met extra miljoenen voor met name softe preventieprojectjes én er zal aangaande de misdaad onder allochtonen zelfs een heuse werkconferentie met een paar wetenschappers belegd worden… Grotere lamlendigheid is nauwelijks voorstelbaar.Anders dan dit kabinet weet men in de Verenigde Staten wél hoe misdaad aangepakt moet worden. Tussen 1990 en 2000 daalde in New York het aantal autodiefstallen, inbraken, berovingen en moorden stuk voor stuk met maar liefst minstens zeventig procent. 
Tussen 2000 en 2005 daalde de criminaliteit nog eens met bijna een derde. Deze spectaculaire daling van de misdaad werd niet met welzijnswerkers, maar met meer politie en met langere celstraffen tot stand gebracht.
De Partij voor de Vrijheid heeft de ambitie om in Nederland minstens dezelfde duizelingwekkende criminaliteitsvermindering te realiseren. De misdaad in ons land kan zeer fors teruggedrongen worden met meer politieagenten op straat, met minimumstraffen en met strafkampen. 
Verder moeten niet-Westers allochtone criminelen met een dubbel paspoort gedenaturaliseerd en uitgezet worden, en gezien de enorme oververtegenwoordiging van deze groep in de misdaadstatistieken zal Nederland dan in een mum van tijd voorgoed verlost zijn van enkele tienduizenden misdadigers. 
Daarnaast moet het ingetrokken ‘Antillianenwetsvoorstel’ nieuw leven ingeblazen worden. Tot slot stel ik een nieuwe maatregel voor: laat niet-Westers allochtonen, ongeacht of zij wel of geen dubbele nationaliteit bezitten, hun straf uitzitten in het land van afkomst. De cellen in Rabat en Ankara zijn vast niet zo comfortabel als de hotelkamers van de Bijlmerbajes. Nederland zou hiertoe verdragen moeten afsluiten, om te beginnen met Marokko, Turkije en Suriname.
De Nederlandse burgers snakken naar veel minder misdaad en aan de andere kant van de oceaan is aangetoond dat het kan. Maar voordat de zon in ons land weer kan gaan schijnen moet dit kabinet verdwijnen, nog liever vandaag dan morgen. 

EINDE COLUMN

[20]

”Hoe dan ook, het nieuwe PVV-verkiezingsprogramma is er en daaruit blijkt dat, tadáá, Wilders een hekel aan moslims heeft. Dit nu is een enorme schok voor iedereen en volgens Sigrid Kaag “radicaliseert Wilders verder”. Moslims op Twitter jammeren dat ze nu echt het gevoel krijgen dat ze er niet bij horen en ik denk: Wat? Wilders is niet geradicaliseerd, hij zei meer dan tien jaar geleden al dat hij tientallen miljoenen moslims wil deporteren. Dat betekent dat hij zich niet tot Nederland wil beperken, maar een grootschalig Europees plan heeft want als je alle Nederlandse moslims deporteert, kom je nog niet eens aan een miljoen. Weet je wie er ook een grootschalig Europees plan had met deportaties en alles?”

FRONTAAL NAAKT

WILDERS HAAT MOSLIMS, HET MASKER VALT AF!

12 JANUARI 2021

https://www.frontaalnaakt.nl/archives/wilders-haat-moslims-het-masker-valt-af.html

[21]

”Vorige week werd in Almere taxichauffeur Henk Schuurman door drie beesten van Surinaamse afkomst doodgestoken. ”

COLUMN VOOR GEEN STIJL

CRIMINELE ALLOCHTONEN

27 JULI 2007

https://www.pvv.nl/in-de-media/opinie/519-criminele-allochtonen-column-geenstijl.html

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 19

Reacties uitgeschakeld voor Noten 11 t/m 21/Wilders is weer aan de gang

Opgeslagen onder Divers

Noten 22 t/m 29/Wilders is weer aan de gang

[22]
”Geert Wilders [PVV]:”Duizenden Arabische mannen hebben de afgelopen tijd honderden vrouwen sexueel aangevallen, vernederd, verkracht.Alle vrouwen zijn loslopend wild.Testosteronbommen heb ik de daders genoemd.We hebben gezien, waar ze toe in staat zijn.Het is sexueel terrorisme, een sexuele Jihad.En het gebeurt overal in Europa.In Nederland, Duitsland, Zweden, Oostenrijk.Overal.”…………
”En het wordt steeds duidelijker:Premier Rutte, mevrouw Merkel en al die andere politici in Europa, die hun grenzen weigerden te sluiten, ze laten onze vrouwen en dochters keihard in de steek en zijn dus medeverantwoordelijk.Wat de PVV betreft is het duidelijk:Onze grenzen moeten dicht.Dicht voor alle asielzoekers en alle immigranten uit islamitische landen.Maar zolang dat niet gebeurt, zolang de islamitische testosteronbommen als een Zwaard van Damocles boven de Nederlandse vrouwen hangen, stel ik voor, dat we mannelijke asielzoekers opsluiten in de AZC’s.Voor hen moeten de AZC’s gesloten instellingen worden.Zodat geen enkele mannelijke asielzoeker nog de straat op kan en zodat onze vrouwen eindelijk worden beschermd.”
YOUTUBE.COMGEERT WILDERS: MANNELIJKE ASIELZOEKERS OPSLUITEN IN AZC’S0.00-3.05

GEHELE TEKST
Geert Wilders [PVV]:”Duizenden Arabische mannen hebben de afgelopen tijd honderden vrouwen sexueel aangevallen, vernederd, verkracht.Alle vrouwen zijn loslopend wild.Testosteronbommen heb ik de daders genoemd.We hebben gezien, waar ze toe in staat zijn.Het is sexueel terrorisme, een sexuele Jihad.En het gebeurt overal in Europa.In Nederland, Duitsland, Zweden, Oostenrijk.Overal.Waar honderdduizenden vooral alleenstaande mannen uit een cultuur van vrouwenonderdrukking werden binnengelaten.Overal waar de onverantwoorde Open Deur politie zoals premier Rutte en kanselier Merkel de rode loper wordt uitgerold voor deze testosteronbommen.Overal krijgen we nu te maken met een verkrachtingsepidemie.Het is een ramp, die vermeden had kunnen worden en vermeden had moeten worden, maar niet vermeden werd.Op vele plaatsen probeerden de autoriteiten en de media het verschrikkelijke nieuws onder de pet te houden, onder het tapijt te schuiven, maar dat lukt ze niet meer.De geest is uit de Fles.En er heerst, terecht, woede, angst, in Nederland en in de rest van Europa.Mensen zijn, terecht, heel erg boos, duizenden Nederlandse vrouwen stellen zich grote vragen bij hun eigen veiligheid.”Wie zal mij beschermen”Duizenden Nederlandse mannen maken zich grote zorgen over de veiligheid van hun vrouwen.”Wie zal hen helpen”En duizenden Nederlandse ouders zijn bang voor wat hun dochters kan overkomen.”Wie waakt er over hen”Vreselijke massa aanrandingen zoals in Keulen kunnen ook hier in Nederland gebeuren.En het is tijd, die waarheid onder ogen te zien.Deze daders komen uit een cultuur waarin vrouwen minderwaardige wezens zijn, een cultuur van eerwraak en vernedering.Een cultuur, gesticht door een Profeet, die seksslavinnen had en een negenjarig meisje verkrachtte.Het is tijd, ook die waarheid onder ogen te zien.Want wie wegkijkt, wie wegkijkt, is medeschuldig.En het wordt steeds duidelijker:Premier Rutte, mevrouw Merkel en al die andere politici in Europa, die hun grenzen weigerden te sluiten, ze laten onze vrouwen en dochters keihard in de steek en zijn dus medeverantwoordelijk.Wat de PVV betreft is het duidelijk:Onze grenzen moeten dicht.Dicht voor alle asielzoekers en alle immigranten uit islamitische landen.Maar zolang dat niet gebeurt, zolang de islamitische testosteronbommen als een Zwaard van Damocles boven de Nederlandse vrouwen hangen, stel ik voor, dat we mannelijke asielzoekers opsluiten in de AZC’s.Voor hen moeten de AZC’s gesloten instellingen worden.Zodat geen enkele mannelijke asielzoeker nog de straat op kan en zodat onze vrouwen eindelijk worden beschermd.”

EINDE YOUTUBE FILMPJE
HETZE WILDERS TEGEN VLUCHTELINGEN/”TESTOSTERONBOMMEN”ASTRID ESSED

DE GEBEURTENISSEN IN KEULEN LIGGEN GENUANCEERDER DANDOOR WILDERS WORDT BEWEERD EN ZIJN ONDUIDELIJKER DANAANVANKELIJK GEDACHT

BNRWAARHEID OVER ”KEULEN” WAARSCHIJNLIJK NOOITHELEMAAL BOVEN TAFEL22 APRIL 2016
https://www.bnr.nl/nieuws/buitenland/10065412/waarheid-over-keulen-waarschijnlijk-nooit-helemaal-boven-tafel

De eerste verdachte van de massa-aanrandingen in Keulen staat vandaag voor de rechter. De Correspondent onderzocht maandenlang wat er gebeurde in Keulen op nieuwjaarsnacht en ontzenuwde heel wat onwaarheden, maar: “het is heel erg moeilijk om één waarheid te vinden”.

De man die vandaag voor de rechter staat, is een 26-jarige Algerijn. Hij wordt ervan beschuldigd een vrouw te hebben bestolen en betast. Het is voor het eerst dat een Keulse verdachte terecht staat voor aanranding; eerdere verdachten stonden alleen terecht voor diefstal. Er zijn in totaal 1.215 aangiften gedaan tegen 130 verdachten.

Georganiseerde misdaad
Over wat er die nacht allemaal precies is gebeurd in Keulen, zijn veel onwaarheden verschenen. De Keulse politiechef had het tegen de BBC over georganiseerde misdaad. Volgens Deutsche Wirtschafts Nachrichten ging het om duizend mannen. Bild had het over ‘sex mobs’ in héél Duitsland. Die Welt stelde dat de meeste verdachten Syrische vluchtelingen waren die net in Duitsland waren aangekomen.

“Er zijn geen aanwijzingen – vooralsnog, moet ik daarbij zeggen – dat er sprake is van georganiseerde misdaad. Dat kan de politie bevestigen noch ontkrachten”, zegt Maaike Goslinga, onderzoeksjournalist van De Correspondent. In opdracht van De Correspondent deden twee Duitse journalisten drie maanden lang onderzoek. Ze voerden lange gesprekken met slachtoffers, getuigen en politiemensen en maakten een tijdlijn met alle gebeurtenissen die nacht.

Vluchtelingen
Dat er veel Syriërs bij de zedendelicten en diefstallen betrokken waren, kregen de journalisten nergens bevestigd, net als het verhaal dat het om duizenden mannen zou gaan. Goslinga: “In het begin waren er heel veel foutieve berichten, gebaseerd op anonieme politiebronnen.” Toch leidde ‘Keulen’ tot een restrictiever asielbeleid en meer geweld tegen asielzoekers. Goslinga: “Daar hebben onze onderzoekers ook naar gekeken. Die hebben gezien dat er meer brandstichtingen zijn, meer geweld tegen asielzoekers. Mensen worden belaagd, er worden zelfs schoten gelost.”

Tweederde van de verdachten komt uit Algerije en Marokko. Het gaat, zo zegt Goslinga, om een groep mensen die al langer in Europa woonde en voor problemen zorgde. “De politie in Noordrijn-Westfalen, de deelstaat waar Keulen in ligt, heeft al een tijdje een project dat deze problemen moet oplossen met Noord-Afrikaanse mannen.” Deze week bleek uit parlementair onderzoek in Duitsland dat op oudejaaravond was gevraagd om meer mankracht, omdat gevreesd werd dat deze groep voor problemen zou gaan zorgen. Er werd om onduidelijke reden geen gehoor aan gegeven.

Eén waarheid
Het is buitengewoon lastig en misschien zelfs onmogelijk om alle feiten boven tafel te krijgen, zegt Goslinga. “Als je met slachtoffers spreekt en met getuigen, zijn die verklaringen gewoon heel verschillend. De een heeft niks gezien, de ander ziet dat groepen mannen vrouwen hebben omsloten. Het is heel erg moeilijk om één waarheid te vinden hierin, ook voor de politie zelf.”

Het was zo druk in de stad, vertelt Goslinga, dat sommige slachtoffers zelf niet eens konden zien door wie ze werden aangeraakt. Camerabeelden zullen daar verder weinig aan toe kunnen voegen. “Dat zegt de openbaar aanklager ook: waarschijnlijk zullen we het nooit helemaal weten.”

EINDE ARTIKEL
DE CORRESPONDENTHONDERD DAGEN NA HET NIEUWS OVER KEULEN: DE FEITEN13 APRIL 2016

https://decorrespondent.nl/4322/honderd-dagen-na-het-nieuws-over-keulen-de-feiten/1054424699768-5d66b558

[23]

ZIE NOOT 22

[24]
YOUTUBE.COMNUL IS NUL EN VOL IS VOL

[Wilders, PVV]”Nederland is vol.Bomvol.Maar dat intereseert politiek Den Haag helemaal niks.De leugenaars en wegkijkers uit kabinet en Tweede Kamer vinden het prima,dat er iedere week meer dan duizend asielzoekers ons land binnenkomen.[0.15]Hoe meer toekomstig stemvee en profiteurs het land binnenkomen,hoe beter ze het vinden. [0.18]Maar ik vind het niet OK.Ik vind het schandalig.Ik vind, dat Nederlanders worden verraden.[0.25]Asielzoekers pikken onze woningen in.Ze profiteren van onze uitkeringen.Ze krijgen gratis zorg.En Nederlanders mogen dat allemaal betalen.En onze wijken en straten worden nog onveiliger met al die gelukszoekerscentra. [0.35][0.36]Duizenden asielprofiteurs, waaronder ook veel jongemannenmet losgeslagen hormonen en achterlijke islamitische normen, kunnenonze vrouwen en dochters lastigvallen en aanranden. [0.44][0.44]En velen hebben de de boel ook bedonderd.Honderden mensen, die Nederland binnenkwamen als asielzoeker,omdat Afghanistan zogenaamd onveilig was, zijn gewoon voor vakantie enfamiliebezoek teruggegaan naar Afghanistan.We worden dus belazerd waar we bijstaan.En de politieke elite laat het allemaal gebeuren.Roept in koor”Meer, meer, nog meer asielzoekers”Ze hebben lak aan de Nederlanders.Het PVV plan is heel eenvoudig:Dicht, die grenzen.Nul asielzoekers meer toelaten in Nederland.Helemaal niemand.Nul is nul en vol is vol.Vang ze maar op in de regio, maar niet hier.[1.19]En de verantwoordelijken, de verantwoordelijken voor dit wanbeleid van opengrenzen en nog meer asiel en nog meer Islam verdienen het om ooit vooreen tribunaal te verschijnen.Om zich te verantwoorden voor het kapotmaken van Nederlanden het weggeven van alles wat we hebben.Rutte, Kaag, Klaver en die hele bende verdient geen steun, maar politiekverzet.En vergeet nooit:Nederland is van ons.En de PVV is er voor u.

EINDE YOUTUBE FILMPJE
INPIKKEN VAN WONINGEN DOOR ASIELPROFITEURS/AANRANDINGVAN ”ONZE” VROUWEN”/REGERING VOOR TRIBUNAAL/WILDERS STYLEASTRID ESSED13 OCTOBER 2021
https://www.astridessed.nl/inpikken-van-woningen-door-asielprofiteurs-aanranding-van-onze-vrouwen-regering-voor-tribunaal-wilders-style/

[25]

ZIE NOOT 24

[26]

ZIE NOOT 24

[27]

””Inmiddels zijn dat er bijna 18 miljoen en is Nederland overvol.Propvol.[14.19][De heer Wilders, PVV]Volgepropt met vreemdelingen, die hier niets te zoeken hebben, maarwel alles gratis krijgen.Die onze verzorgingsstaat leegvreten. Meer dan de helft van alle bijstandsuitkeringen in Nederlandop dit moment gaan naar niet-westerse allochtonen.En asielzoekers zorgen door het hele land voor bedreigingen, geweld enoverlast.”……….”Dan wordt Nederland net als die achterlijke islamitische zandbaklanden,de hel op aarde.Dan wordt ons land nog voller, met nog meer Islam en nogmeer tuig, dat niet elkaar, maar onze eigen mensen terroriseert enals hyena’s onze wijken afstruint om ze het ziekenhuis in te jagen.”  [27]
UIT

YOUTUBE.COMDE GROTE GEERT WILDERS SHOW EDITIE 202122 SEPTEMBER 2021
https://www.youtube.com/watch?v=sdSuGg-aO0M

00.00-9.13  Wilders about Kaag[Met interrupties van de fractieleiders de heer Jetten, D’66 en mevrouw Hermans, VVD

12.30 aanval op vluchtelingen, niet westerse allochtonen
[CONTEXT][10.18-10.40][De heer Wilders, PVV]”Maar iedereen, die denkt, dat er nu echt iets is veranderd, heeft het mis.Kaag’s partij, Dedain’66 D’66, zit nog gewoon in het kabinet.Mevrouw Kaag onderhandelt ook nog gewoon over een nieuw kabinet.Er is dus eigenlijk niets veranderd.Mevrouw Kaag ruikt waarschijnlijk meer kansen dan ooit om onsland verder de vernieling in te helpen.Mark Rutte vindt haar inmiddels een hele grote mevrouw.Dat snap ik, want zonder haar kan Rutte naar het UWV.En met een beetje pech is Kaag voor de Kerst, mevrouw de voorzitter,de vice premier van het vierde kabinet van de man, die daar nog wel in vak K zit, Mark Rutte.Inmiddels voor iedereen een blok aan het been.Maar hij zit er nog steeds, zonder enige gene.Moties van afkeuring interesseren hem niet.Iedereen treedt af, behalve Mark.Na iedere kaakslag lacht hij alleen maar meer.Al negen maanden lang demissionair en zonder enig politiekmandaat.Voorzitter, Rutte heeft lak aan het gewone volk.Alleen het behoud van de macht en zijn Torentje interesseert hem.In plaats van op te stappen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven-meerdan de helft van Nederland wil inmiddels nieuwe verkiezingen-gaat hij gewoon door met zijn wanbeleid.[11.40][De heer Wilders, PVV]”Gooit hij miljarden over de balk voor klimaat, zet hij onze grenzen open voor nog meer Afghanen, zijn er zelfs plannen om onze boeren hun land af te pakken en rommelt hij Nederland ook maar eens een illegale QR samenleving in.Voorzitter, wij leven in een soort van nieuwe DDR, de Democratische Dictatuur Rutte, en wat walg ik, wat walg ik van dit soort politici, die alleen maar aan huneigenbelang denken.Dankzij dit soort politici vinden inmiddels zeven van de tien Nederlanders,dat ons mooie land-en ik citeer, mevrouw de voorzitter, slechts een peiling van Hart van Nederland-, een kutland is geworden.En geef die zeven op de tien mensen eens ongelijk.
12.26[De heer Wilders, PVV]”Want Nederland is Nederland niet meer.We zijn verworden tot een overvol land, met open grenzen, waarcriminelen, de Mokro Maffia en het straattuig vrij spel hebben.En de gewone Nederlander in de steek is gelaten.Nederland wordt in rap tempo overgenomen door een kleine club fanatici,die alleen nog maar willen praten over diversiteit, gender en klimaat.Ze leven in hun eigen parallelle wereld en hebben lak aan de normale problemen van het gewone volk.Een links-liberale elite, die wapperend met de regenboogvlag het Evangeliepredikt van duurzaamheid en open grenzen en nog meer ISIS bruiden en Afghanen naar Nederland wil halen.Maar voorzitter, we hebben al 50.000 Afghanen in Nederland.En er komen er nu nog een keer tienduizenden bij.Het kabinet zegt, voor opvang in de regio te zijn.Maar daarmee bedoelen ze: de regio bij u, zeg ik tegen de mensen thuis.Bedoelen ze de regio bij u thuis, om de hoek”Afghanen zitten nu al in asielzoekerscentra in Amsterdam, Zoutkamp, Zeist,Ede. Heumensoord, Deelen, Haarlem, Schravendeel en binnenkort komenze waarschijnlijk ook nog in Zaandam, Almere, Utrecht, Den Haag, Zutphen,Bergen op Zoom, Goes, Ternaard, Zoetermeer en Dronten.En dat, voorzitter, dat is nog maar het begin.[13.57][De heer Wilders, PVV]”Ons land is vol, tendele overvol” zei Koningin Juliana in haar laatstetroonrede van 1979. [14.06]Nederland had toen bijna 14 miljoen inwoners.Inmiddels zijn dat er bijna 18 miljoen en is Nederland overvol.Propvol.[14.19][De heer Wilders, PVV]Volgepropt met vreemdelingen, die hier niets te zoeken hebben, maarwel alles gratis krijgen.Die onze verzorgingsstaat leegvreten. Meer dan de helft van alle bijstandsuitkeringen in Nederlandop dit moment gaan naar niet-westerse allochtonen.En asielzoekers zorgen door het hele land voor bedreigingen, geweld enoverlast.[Voorzitter]:;[14.42]”Dank u wel.Interruptie van de heer Jetten. D’66:[De heer Jetten, D’66]:'[14.44]:”Ja voorzitter, toch even voordat mensen thuis misschiendenken, dat al deze kwade woorden van de heer Wilders gemeengoed zijnin deze Kamer.Hij had het daarnet over al die plekken waar Afghanen worden opgevangen.Hij noemde daarbij ook Heumensoord, een kamp bij de bossen van Nijmegenwaar ik zelf als gemeenteraadslid vaak ben geweest, toen we in de vorige vluchtelingencrisis daar Syriers opvingen.Waarom voorzitter, komen er nu Afghanen naar Nederland?Dat zijn Afghanen, die de afgelopen twintig jaar voor Nederland hebbengewerkt, toen onze militairen daar waren om te helpen vrede en veiligheid terealiseren, waren er Afghanen, die voor Nederland werkten.En ik vind het passen bij de Nederlandse normen en waarden, dat we danook goed voor die mensen zorgen, dat je hen ook in veiligheid brengt en henopvangt in Nederland.En de heer Wilders probeert ons dit allemaal angst aan te praten vanoeh kijk uit, er komen misschien Afghanen bij u in de buurt wonen, maarmeneer Wilders, ik zeg u een ding:In Heumensoord, maar ook op allerlei andere plekken in Nederland,staan vrijwilligers klaar.Nederlanders, die er trots op zijn, dat we in dit land vluchtelingen humaan opvangen.Vrijwilligers, die onderwijs en sport en spel voor Afghaanse kinderen aanbieden,zodat zij een beetje menswaardig in die kampen kunnen zitten.Meneer Wilders, ik ben er trots op, dat Nederland voor deze Afghanen opkomt, ik ben er trots op, dat de meerderheid van Nederland vluchtelingen humaan wilopvangen en als vrijwilliger aan de slag gaat om hen hier ook een nieuw thuis te geven.[16.07][Tweede Kamervoorzitter]:[De heer Wilders, PVV][16.08]”Nou, dat is interessant om te horen, voorzitter, niet erg verbazingwekkend,dat D’66 daar trots op is.Nou, ik ben dat niet en heel veel Nederlanders zijn dat ook niet!.Ons land zit proppevol.We hebben honderden miljarden besteed en gaan we nogbesteden aan de opvang van asielzoekers en eh niet-westerse immigratie.En Nederland kan het gewoon niet aan, het is gewoon te veel, het brengtonveiligheid met zich mee, het brengt nog meer Islam met zich mee, wehebben nog niet eens genoeg huizen om aan onze eigen mensen te gevenen dan gaat u nog tienduizenden mensen hiernaartoe halen, u bent niet…..Ja, voorzitter, laat ik het netjes houden, uw onzin, uw voorstel is totaalabject en eh ja, mevrouw de voorzitter, we moeten dat dus gewoon niet doen.En als wij een plicht hebben voor deze mensen om ze op te vangen, omdatze Nederland geholpen hebben, prima, maar doe dat dan in de regio!Niet in Nederland.Vang die mensen, die Nederland geholpen hebben, vang ze op in de regio.Ik geloof, dat de afgetreden president van Afghanistan naar Oezbekistanis gevlucht, nou er zijn nog heel veel landen om de in de regio heen, waar men dezelfde taal heeft, dezelfde cultuur heeft, dezelfde religie heeft,waar men als het weer beter gaat in Afghanistan ook terug kan keren naverloop van tijd.Dus prima, dat we die mensen opvangen, maar niet hier!Ons land zit proppevol!Ik heb geen zin in vijftigduizend Afghanen, we kunnen nog niet eensvoor de mensen zelf in Nederland een fatsoenlijke sociale huurwoninggeven, waarom haalt u dan nog tienduizenden mensen binnen, totale waanzin en ik zeg u, ik zeg u, u klinkt nou een beetje als mevrouw Merkel, diein het verleden zei ”Wir schaffen das”, dat is nu de tekst van D’66 ”Wirschaffen das”, en ik zeg u ”Wir schaffen das nicht.”Het lukt ons niet.De mensen in Nederland zijn het spuugzat , dat u wel miljardenuitgeeft aan klimaat, dat u wel tegelijkertijd de deuren openzet voor allemaal asielzoekers, terwijl zij in onveiligheid zitten, terwijl hun pensioenal jarenlang niet is geindexeerd.Besteed daar het geld maar eens een keer aan, aan die indexatievan die pensioenen van de Nederlanders, of aan extra politie en meer veiligheid.Besteed daar het geld maar een keer aan, dan de hele wereld naar Nederlandte halen, wat we niet willen, wat ons land onveiligheid, wat ons landonveilig maakt en wat ons bakken met geld kost.[18.16][Kamervoorzitter]”De heer Jetten”[De heer Jetten, D’66][18.17]”Voorzitter, wat een droevig en negatief wereldbeeld heeft de heer Wilders.De Nederlandse mentaliteit is inderdaad, dat we er met elkaar de schoudersonder zetten, samen hele grote dingen kunnen doen en dat geldt ookvoor de opvang van mensen, die moeten vluchten voor oorlog en geweld.Maar in het begin van de beantwoording van de heer Wilders, mevrouwde voorzitter, kwam toch wel de Aap uit de Mouw en het lukt de heerWilders de laatste tijd goed om het er niet teveel over te hebben,maar in een bijzinnetje komt toch dat woord Islam voorbij , dus misschien zitdaar uiteindelijk de echte reden voor deze tirade van de heer Wilders.Maar hij is vooral ook zijn gevoel met de Nederlandse samenleving kwijt, wanthier nu weer tekeer gaan over vluchtelingen, die we opvangen, waar bredesteun voor is in de samenleving.Maar hij had het net ook al over de dictatuur van Rutte, het coronabeleid waar iedereen zogenaamd tegen is.Voorzitter, de realiteit is anders:Heel veel Nederlanders zien, dat het kabinet in moeilijke tijden moeilijkebeslissingen moet nemen en dat we in dit land onze verantwoordelijkheid nemen.Om vluchtelingen op te vangen, om kwetsbare mensen te beschermentegen een pandemie, of om hier gewoon de rechtsstaat te respecterenom op een fatsoenlijke manier met elkaar om te gaan en het is treurig, dat deheer Wilders dat niet ziet.”[19.22][Kamervoorzitter]:”De heer Wilders”[De heer Wilders, PVV]:[19.23]”Ja ik zie het juist heel goed.Daarom wil ik het niet.Ik zie-laatst nog, deze week in de krant, wat was het, Eindhovens Dagblad-dat allemaal asielzoekers de boel weer jarenlang waren aan het flessen,met valse rekeningen voor apothekers, van ziektekostenverzekering tot wat dan ook, een grote fraudeboel.En als we kijken, mevrouw de voorzitter, naar niet-westerse allochtonen, waarAfghanen, Syriers onder vallen, dan heb ik hier de cijfers voor ons:Vorig jaar waren er in Nederland 147 duizend 540 tot 80 misdrijven [?] en 1op de drie was niet-westerse allochtoon.1 op de drie.1 op de drie verdachten van misdrijven in Nederland is niet-westers allochtoonen daar vallen de Afghanen en de Syriers ook onder en dan even over de kosten, voorzitter:Ja dat grapje van die migratie en asiel kost ons 16 miljard euro per jaar.16 miljard euro per jaar.Terwijl we geen huis hebben om aan die Nederlanders te geven, geven we gewoon een keer 16 miljard uit.Waarom geeft u die 16 miljard niet gewoon aan de zorg of aan de politieof wat ik net zei, de gepensioneerden met een pensioen.Dat moeten we doen.We moeten opkomen voor onze eigen mensen!En niet de halve wereld hier naartoe halen.Dat is onverantwoord en dat is bijna verraad van Nederland.[20.35][Voorzitter]:”Dank u wel, er is nog een interruptie van de heer Azarkan, Denk[De heer Azarkan, Denk]:[20.37]………….[Duel Wilders/Azarkan/Herhaling van zetten, misschien later transcriptie][25.22][Kamervoorzitter]”Dank u wel, u vervolgt uw betoog”[De heer Wilders, PVV][25.24]Voorzitter, Nederland is niet alleen vol, onze bevolking wordt ook vervangen [25.27]Ingeruild:Door immigranten, vaak met een hoofddoek op. [25.31]En onze drie grote steden, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, is meer dande helft van de kinderen, die daar nu geboren worden, meer dan de helft vande kinderen, die nu in onze drie grote steden geboren worden, is niet-westersallochtoon.[25.49]En je hoeft geen demografisch genie te zijn om te zien, dat als we hettij nu niet keren, we straks een vreemde in eigen stad en eigen land worden.Dan wacht ons een onheilspellend lot.[25.59]Dan wordt Nederland net als die achterlijke islamitische zandbaklanden,de hel op aarde.Dan wordt ons land nog voller, met nog meer Islam en nogmeer tuig, dat niet elkaar, maar onze eigen mensen terroriseert enals hyena’s onze wijken afstruint om ze het ziekenhuis in te jagen.[26.17]Voorzitter, zoals de Mokro Maffia nu al doet.Drugskartels, die een omzet hebben, die groter is dan de begrotingenvan Justitie en Defensie bij elkaar.Het Nederland van Mark Rutte exporteert ondertussen meer coke en extacydan bloemen.In het buitenland staat Nederland niet meer bekend als tulpenland, maarals narcostaat.En onder leiding van de minister van Justitie is Nederland steeds verder afgegleden tot een paradijs voor gewetenloze criminelen.Met maar een regel:”Wie spreekt, wie aan de verkeerde kant staat, die sterft”’Advocaat Derk Wiersum kan het niet meer navertellen.Peter R de Vries werd helaas koelbloedig op klaarlichte dag doorhet hoofd geschoten.Maffia is het, voorzitter.Behandel ze dus ook zo.[27.10]”Oog om oog, tand om tand, alle middelen zijn geoorloofd om dit criminele tuiguit te roken.Met je regenboogvlag zwaaien naar de Taghi’s van deze wereld zal je je leven echt niet redden.We moeten snoeiharde maatregelen nemen zoals, mevrouw de voorzitter,Italie al tegen de Maffia neemt.Consequent opsporen, veel meer politie-wij willen volgend jaar een miljardeuro extra vrijmaken voor de politie”[27.38]Er moet meer extreem hoog worden gestraft.De bezittingen van al dat tuig moeten worden geconfisqueerd.Het gebruik van harddrugs, van pillen tot extacy, moet altijd wordenafgestraft, hoe klein de hoeveelheid ook is.[27.55]And last, but not least, mevrouw de voorzitter:Het Maffiatuig moeten we volledig isoleren in de gevangenissen.Het harde regime, noemen ze dat in Italie.Speciaal voor de Maffioso.Vierentwintig uur per dag in de cel, onder streng toezicht.Geen contact met cipiers, geen toegang tot Internet, geentoegang tot televisie en maar een uur per maand bezoek, en danook nog achter glas, terwijl het wordt gefilmd.Pas als ze meewerken met Justitie worden die regels versoepeld.En mevrouw de voorzitter, het werkt.Dat bewijst Italie.Het aantal spijtoptanten is sinds de invoering van deze strenge regels fors gestegen.En mijn vraag aan het kabinet is:Waarom doen wij dat niet?Waarom stoppen wij ze in gevangenissen, die op vijf sterren hotels lijken?Leer van Italie.Voer maar oorlog tegen de Mokro Maffia in plaats van tegen onze boeren.Maar onze elite, voorzitter, onze elite, zoals ze daar in Vak K zitten, houdt zichliever met heel andere dingen bezig.Kijk maar naar die bouwstenen, de aanzet voor een nieuw regeeraccoord,die het politieke liefdespaar van de Eeuw, Rutte en Kaag, in de zomer hebbengeproduceerd.Zelden hebben plannen het daglicht gezien, die zover afstaan van de problemen van de mensen in Nederland.Ze zijn totaal losgezongen van de werkelijkheid van de gewone man.Hun bouwstenen voor Nederland gaan over diversiteit en regenboogaccoorden,over een klimaatneutraal en fosfielvrij Nederland.Over een betere behandeling voor arbeidsmigranten en een sterke Europese Unie, over ontwikkelingshulp en nog meer legale migratie.Hun activistisch pamflet heeft meer weg van een soort nationalezelfmoordbrief.Ons geld, onze soevereiniteit wordt collectief de grens overgegooid.Voorzitter, en als dat je al niet raakt, dreig je het slachtoffer te wordenvan die vreselijke woke dictatuur van politiek correct Nederland.[29.57]Met een verstikkende, dwangmatige identiteitspolitiek, die doet denkenaan de ergste totalitaire regimes. [30.05][30.06]Niets mag meer van ze:Van Zwarte Piet tot het woord blank, van de VOC tot de Gouden Koets,alles willen ze verbieden.Iedereen moet buigen.De Nederlandse Spoorwegen verwelkomt passagiers niet meer met:”Goedemorgen, dames en heren”, maar met ”Goedemorgen, reizigers”Toiletten worden genderneutraal gemaakt.En ik zeg tegen al die aanhangers van die gekkigheid:”Jullie kunnen mijn rug op. De rambam krijgen”Nooit zullen wij ons aanpassen aan jullie zelfhaat.Nooit.Wij zijn trots op wie we zijn.Wij zijn geen racisten, als we blanken blank en zwarten zwart noemen,want feiten zijn feiten.En wij zijn trots op onze Gouden Eeuw, op onze nationalehelden als Piet Hein en niemand, maar dan ook helemaal niemand,neemt dat van ons af.En het woord ”genderneutraliteit” kunnen we niet meer aanhoren, voorzitter.Terwijl bijna een kwart van de vijftienjarige scholieren niet goed kunnenlezen en schrijven, krijgen kinderen op veel basisscholen les over dezogenaamde ”genderkoek”.Leren ze, op de basisschool, leren ze over pansexuelen en genderneutralen.En ik zeg:”Hou op met die ongein.Laat die kinderen met rust.Gun het een kind om kind te zijn en laat de sexuele opvoeding aanouders over.Leer onze kinderen op school maar eerst fatsoenlijk rekenen, lezenen schrijven”Maar voorzitter, dit kabinet heeft nog veel meer verkeerde prioriteiten.De gewone man of vrouw, die heeft het nakijken, die moeten zien, dat ermeer geld gaat naar massa immigratie, klimaatbeleid en de Europese Unie.[31.43][Voorzitter]:”Dank u wel.Interruptie van de heer Jetten, D’66[31.47][De heer Jetten, D’66]………[37.25/Einde discussie tussen Wilders en Jetten over genderneutraliiteiten sexuele voorlichting daarover][37.25, Wilders, PVV][rond 38.30 ”gevaren van de massa immigratie][rond 40. 05 ”Geef ook onze woningen aan onze eigen mensen”Daarna een minutenlange tirade tegen statushouders. die hij verwart met asielzoekers][Dan debat tussen Wilders en Van Haga, Eenmansfractie Van Haga  over de woningnood, niet directvluchtelingengerelateerd, tenminste niet of minder van de kant van Van Haga, maar vanaf 48.33 weer vuurwerk met een interruptie van de heer Azarkan, Denk]48.33][Kamervoorzitter]:”Dank u wel, de heer Azarkan, Denk”[48.34][Azarkan, Denk]:”Ja, voorzitter, de heer Wilders heeft altijd de neiging, om een klein deelvan de problemen te beschrijven, daar heel hard over te schreeuwen envervolgens mensen tegen elkaar op te zetten in de samenleving en haat tezaaien, hij zei en passant zei hij ook ”ik ben geen racist”Nou in Nederland gaat de rechter daarover en de rechter heeft geoordeeld,dat u dat wel bent- dus dat nog even, misschien komt dat nog een keer binnen-Maar voorzitter, ik heb gisteren naar de cijfers gekeken van het CBS overhet aantal moorden vorig jaar, 144 stuks en nou blijkt voorzitter, dat meerdan de helft van die moorden die wordt gepleegd door de partner of de ex partner- Collega Buitenweg heeft daar in haar vorige periode extra aandachtvoor gevraagd-en dat.. dat zijn…en dat geldt met name voor vrouwen, he,de partner of de ex partner, vaak stalking, en dat zijn hele gewone mensen hedie dat doen, dat kunnen ook eh, dat kan de bakker zijn, dat kunnenmensen zijn, die ook niet lijken op die criminelen waar de heer Wilders altijdzo graag over spreekt.En de vraag is:”Hoe kunnen we nou die groep, die gestalkt wordt, die bedreigd wordt,hoe kunnen we die nou preventief ook helpen.”[49.38][Kamervoorzitter}:”De heer Wilders”[Wilders, PVV]:[49.40]”Preventief helpen?We kunnen een heleboel mensen preventief helpen.Ik weet wel, dat als mensen zijn veroordeeld voor een crimineel gedrag, endat is bij niet-westerse allochtonen dus een derde van alle misdrijven inNederland, dat je. als ze zijn veroordeeld, dat je mensen hard en strengmoet straffen.Dat is wat je doet.Ik geloof in gedragseffecten.Als je iets hebt gedaan, als je weet ik veel voor criminele daad hebt gedaan,geweld hebt gebruikt, en je bent, dat is bewezen en je wordt veroordeelddoor de rechter en je krijgt straf, ja, dan blijkt, dan moet die straf voldoende zijnom te zorgen dat je de volgende keer niet opnieuw geweld gebruikt.Maar voorzitter, uit de praktijk blijkt nogmaals, 147 duizend verdachten vanmisdrijven in Nederland in 2020, dat zijn de feiten, dat is vervelend voor deheer Azarkan, maar dat waren dus een op de drie daarvan, zijn niet-westerseallochtonen.Dat zijn, dat betekent ook dat twee op de drie eh eh anderen zijn, maar een op de drie in een land…we hebben niet in Nederland een op de drie, we hebben niet 33 procent niet-westerse allochtonen.Dus een op de drie niet-westerse allochtonen is een zware oververtegenwoordiging van de bewezen misdaden – eh, ik wil niet zeggenvan uw mensen, dat zou onvriendelijk zijn-, maar van niet-westerse allochtonen.[50.47][Kamervoorzitter]””De heer Azarkan”[50.48][Azarkan, Denk][50.48]”Voorzitter, ik ken het verschil tussen absoluut en relatief, dat hoeft de heerWilders mij niet uit te leggen.Maar hij loopt weg bij de vraag die ik stelde.Want we zijn te laat als we in de statistieken zien, dat mensenoverlijden en ik vertelde nogmaals net dat meer dan de helft van het aantaldoden, dat zijn niet die zware criminelen.Dat zijn gewoon mensen, die in de omgeving van de dader rondlopen.En mijn punt is, dat we wel degelijk veel beter kunnen kijken hoe wedie mensen kunnen beschermen.Als dus vrouwen aan de bel trekken, omdat ze gestalkt worden, omdat ze inhet verleden misbruikt zijn, dan kunnen we niet zo heel veel.En de vraag is:Kunnen we ons dat als samenleving nou veroorloven?Of wachten we net zo lang, tot die persoon, vaak een vrouw, in destatistieken komt en dan zegt en dan zegt de heer Wilders:”Ja, het is nou eenmaal zo, daar kunnen we preventief niks aandoen, dat is toch te mager.Als mensen hulp vragen, dan kunnen we ze toch helpen.[Kamervoorzitter]””De heer Wilders”[50.37]”Nee voorzitter, ik heb een andere lijn.Ik geloof, dat streng straffen, dat daar een preventieve werking vanuit gaat.Dus als iemand iets heeft gedaan, als dat is bewezen, als de rechter eengeweldsmisdrijf, moord of weet ik wat dan ook, bewezen heeft verklaard enje straft dat dan fors,je zet zo iemand weet ik hoeveel jaar in de bak, ikdenk, dat dat de enige en de beste manier is om te zorgen, dat toekomstigemensen dat niet meer in hun hoofd halen.Dat is mijn manier hard eraf, na bewezen verklaring, mensen stevig straffen,dan zullen anderen het wel uit hun hoofd halen om dat ook te doen.[52.11][Kamervoorzitter]:”De heer Azarkan tot slot”[52.12]”Ja voorzitter, maar dat werkt niet.Dat weet de heer Wilders ook.Dus het gaat er niet om, wat de heer Wilders wil…..”[52.16][Onderbreking Wilders, PVV]”U vraagt mij, wat ik vind…..”[52.18][Azarkan, Denk]:”Nee, maar het gaat erom wat wetenschappers vinden.Het gaat erom wat deskundigen vinden.En die zeggen strenger straffen helpt gewoon niet.Je kunt veel beter kijken, hoe je in een eerder stadiummensen kunt bijstaan, hoe ….wel kunt doen, dat je niet na afloopzegt: ja, eh u heeft veel signalen gegeven, maar we hebben ergewoon niks mee gedaan.Tot het moment dat het te ver is, de, je kunt niet zeggen, want andershadden we toch al lang, dan zou toch het aantal doden in Nederland eenstuk minder zijn, als de afschrikwekkende werking, die de heer Wildersvoorstaat, als dat zou werken…..[52.43][Kamervoorzitter]:”Dank u wel”[52.44][Azarkan, Denk, vervolgt]:”We moeten eerder mensen helpen als ze om hulp vragen meneer Wilders.En daar zou u een voorbeeld aan kunnen nemen.”[52.48][Kamervoorzitter]:”De heer Wilders][52.49][Wilders, PVV]”Nee voorzitter, we zouden strenger moeten straffen.We zouden er moeten voor zorgen, dat als Ahmed of Henk, er zijn natuurlijkook Nederlanders, maar vaker Ahmeds dan Henks, als die iemand inelkaar slaan, dat ze gewoon een paar jaar de bak ingaan, zonder vervroegdevrijlating of vervroegde invrijheidsstelling en dat die bak niet lijktop een Vijfsterren eh gevangenis, maar gewoon eh bij wijze van spreken op water en brood, gewoon mager, weinig bezoek, het moet gewoonpijn doen, in een gevangenis zitten voor een geweldsmisdrijf moet gewoonpijn doen.En als dat geen pijn doet, dat is het volgend [?] voorzitter, wat ik ookaanhaalde in Italie, wat de Italiaanse regering ten aanzien van de Maffia doet,dat is om ze gewoon keihard vast te zetten op een bijna beestachtig regime,geen contacten, geen televisie, helemaal niets, een keer per maand bezoeken dan nog gefilmd.En voorzitter, dat werkt!Mensen willen niet in zo’n situatie terechtkomen.Dus ze laten het de volgende keer wel.Niet allemaal, je zal de criminaliteit nooit helemaalkunnen uitroeien, maar je kan wel een aantal mensen laten denken, datis veel beter dan dat preventieve gezwets van u.Voorzitter, Nederlanders op Een, dat betekent ook, dat we onzevrijheid terug willen.Vrijheid, die we door het Coronabeleid zijn kwijtgeraakt.Waarvan was beloofd, dat we die zouden terugkrijgen.He, vrijheid terugkrijgen klinkt…..vrijheid is van ons, dat we het hebbenkwijtgeraakt is al erg, maar we willen het nu terug!Corona zal nooit weggaan, maar de Coronacrisis is echt voorbij.Maar in plaats dat we teruggaan naar het oude normaal kan je binnenkortniet meer zonder QR Code naar je favoriete restaurant of stamcafe.En dat is niet bedoeld om veiligheid in het cafe of restaurant te garanderen,want als je volledig gevaccineerd bent kan je nog steeds Corona krijgenen doorgeven, nee, het is bedoeld om mensen valselijk onder druk te zettenom zich te laten prikken, pure drang, onacceptabel.Voorzitter, wij zijn daar helemaal klaar mee.Bijna iedereen heeft antistoffen, er liggen minder dan tweehonderd mensen, ongeveer tweehonderd mensen op de IC en er is geen enkele reden meer om welke reden, welke vrijheidsbeperkende maatregel ook in te voeren.Schaf ze af en voer geen enge toegangsbewijzen in.Voorzitter, wat we wel moeten doen, is investeren.Investeren in ziekenhuizen, in Intensive Cares, in IC bedden, in intensivisten,in IC verpleegkundigen.Alles wat u heeft nagelaten, meneer Rutte.Alles, wat u heeft afgebroken, want u heeft ziekenhuizen, IC Units, EersteHulpposten, u heeft het allemaal afgebroken.Wij moeten weer gaan opbouwen, wat verloren is gegaan.En natuurlijk moeten we dan ook beginnen met het verhogenvan de salarissen voor het zorgpersoneel.En zeg niet, dat er geld tekort is.Geef dan maar wat minder geld aan Afrika of de Europese Unie of stopmet dat onbetaalbare Open Grenzen Beleid.Want voorzitter, dat is onbetaalbaar.De niet-westerse immigratie heeft ons sinds 1995 netto maar liefst433 miljard euro gekost en gaat ons bij ongewijzigd beleid de komende twintigjaar nog eens 650 miljard kosten.Dat is dus duizend miljard euro aan niet-westerse immigranten.Geld van de belastingbetaler, dat we hadden kunnen besteden aanonderwijs en zorg en belastingverlaging, aan pensioenen, aan extra wegenof extra politie.We hadden, als we die grenzen eerder hadden gesloten, ons ook bergen homohaat, vrouwenbesnijdenis, anti-semitisme, straatterreur, eerwraak, discriminatie en terreuraanslagen kunnen besparen in heel Nederland enEuropa.Want mevrouw de voorzitter, ik zeg het ieder jaar en ik herhaal het ieder jaartotdat het een keer tot de hersenen van de mensen doordringt:De Islam vormt een existentieel probleem.Niet zomaar een probleem, een existentieel probleem.Ons bestaan staat op het spel.Zeventig procent van de moslims in Nederland vindt, dat hun eigen Islamitischeregels zoals de Sharia belangrijker zijn dan onze seculiere wetten.En dat betekent, dat onze manier van leven, onze waarden, onze vrijheid, onzetolerantie, alles staat op het spel.Overal waar de Islam groot is, is de ellende groot.En dat is ook niet te verbergen [?] We kennen allemaal dat voorbeeld van die Groen Links wethouderin Amsterdam, die een rapport probeerde weg te moffelen, waaruit bleek, dathet vooral Marokkanen waren, die zich in zijn hoofdstad, onze hoofsdtadAmsterdam, schuldig hebben gemaakt aan homohaat en geweld.Ik verzin het niet, het staat in dat rapport.Voorzitter, de PVV kijkt niet de andere kant op.Wij zullen blijven strijden voor onze vrijheid en dus tegen de Islamiseringvan Nederland.En geen prijs is daarvoor te hoog, hoe zwaar die soms ook is.Geen Fatwa, geen bedreiging, geen politieke uitsluiting of veroordelingzal mij stoppen.En het woord ”opgeven” en ”ophouden” komt in mijn woordenboekniet voor.Voorzitter, het is deze maand precies twintig jaar geleden, dat in de VerenigdeStaten op nine eleven duizenden onschuldige mensen het leven lieten.Maar onze huidige leiders hebben daar niets van geleerd.Ze blijven Nederland islamiseren.De volgende stroom mensen uit Afghanistan komt er al aan.Afghanistan is een land waar 95 procent van de inwoners voorstanderis van Sharia, waar 85 procent van de mensen voor stenigen bij overspel is,en waar 39 procent van de inwoners zelfmoordaanslagen steunt.Maar Rutte zegt: ”Kom maar hierheen, Welkom. Wir schaffen das.”En mevrouw Kaag zegt, dat een botsing tussen culturen in haar speechvoor Elsevier, dat het vaak de sleutel biedt tot menselijke vooruitgang.Maar voorzitter, als er nou ergens een botsing tussen culturenwas, dan was dat wel op nine eleven.En we weten allemaal waar het toe heeft geleid.Vier gekaapte vliegtuigen en ingestorte torens, 3000 doden.Maar ook daarna en daarvoor, in de naam van de Islam en de Profeetvan alle kwaad Mohammed, heel veel meer ellende.En dat is geen vooruitgang, dat is leed.Dat is leed, vanwege de haat naar het Westen.Ik ben zelf al zeventien jaar mijn eigen vrijheid kwijt vanwege dehaat tegen Islamcritici, de haat tegen het vrije woord, tegen vrijheid in het algemeen.En in plaats dat er wordt gevochten, dat we samen gaan vechten voorhet terugkrijgen en het behoud van onze vrijheid, haalt het kabinet alleenmaar meer haat en terreur Nederland binnen.En ik snap dat niet, ik zal dat nooit snappen en ik vind het onvergeeflijk.Voorzitter, Nederland heeft behoefte aan echt leiderschap.En politici, die opstaan tegen de politieke correctheid.Tegen die verrotte, oude machtspolitiek en de Islamiseringvan Nederland.Aan politici, die het juk van die nieuwe DDR, Democratische RepubliekRutte, van zich afwerpen in plaats van omhelzen.Politici, die opkomen voor de gewone man en vrouw.Niet voor een baantje of de macht, geen stemvee, maar principes.Geen apathie, maar verzet.We moeten het verraad van Nederland stoppen.Dat is onze dure plicht.Want wat zou Nederland, mevrouw de voorzitter, wat zou Nederlandeen prachtig land zijn, als politici weer gewoon hun werk gaan doen.Zich bezighouden met de veiligheid, de welvaart en de gezondheid vanNederlanders, als ze vechten voor het behoud van onze cultuur en onzevrijheid.Dat we weer een land hebben waar onze kinderen een mooie toekomstwordt geboden en waar zuurverdiend belastinggeld weer aan onze mensenwordt besteed, een land, waar Nederlanders weer op Een staan.Voorzitter, dat Nederland is mijn Nederland.Dat is het Nederland van de PVV.Dat is het Nederland waar miljoenen mensen naar hunkeren.Dat is ons land.En dat gaat niet lukken met dit kabinetDat gaat ook niet lukken met de partijen, die proberente formeren, al, nee al zes maanden lang, terwijl dat niet lukt.Vandaar voorziter, wil ik afronden en vraag ik de Kamer mijtoestemming te verlenen om in de eerste termijn al een motie in te dienen[100.47][Kamervoorzitter]:”Ik kijk even naar de Kamerleden of daar steun voor is.”[100.51][Kamervoorzitter]:”Ik kijk even naar de heer Klaver, Groen Links.”[100.56][Klaver, Groen Links]”Voorzitter, geen steun”[100.59][Kamervoorzitter]:”Mevrouw Hermans, VVD”[1.01:04]”Nee voorzitter, ik stel ook voor, dat we echtgewoon het debat voeren”[1.01.09][Kamervoorzitter]:”Geen steun zie ik van het CDA, Geen steun.”[1.01.13][Kamervoorzitter]:”Geven…. ook geen steun”[1.01.13][Kamervoorzitter]:”De heer Azarkan”[1.01.24][Azarkan, Denk]”Ja voorzitter, we moeten nog wel een klein beetje onszelfhouden aan de regels die we met elkaar bedacht hebben.Als we nou bij elk debat al in de eerste, bij de eerste spreker in de eerstetermijn al dit soort dingen gaan doen, ik ben er gewoon geen voorstandervan, het moet echt een uitzondering blijven.Dus geen steun.”[1.01.34][Kamervoorzitter]:”Mevrouw Ouwehand, tot slot”1.01.35[Mevrouw Ouwehand, Partij voor de Dieren]:”Geen bezwaar]][1.01.36][Kamervoorzitter]:”Er is geen steun voor uw verzoek, meneer Wilders”[1.01.40][Wilders, PVV]”Nou voorzitter, dan zal ik hem niet indienen. maar ik heb een halve minuut, wel voorlezen, dat is mijn beslissing.Mijn motie, die zou hebben geluid en dan dien ik hem in het tweede termijnin, maar de mensen thuis kunnen hem wel horen:”De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering de Kamerte ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven en gaat over totde orde van de Dag”
[1.02]
EINDE YOUTUBE FILMPJE

WIKIPEDIAVAK K
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vak_K

[28]

ZIE NOOT 27

[29]

YOUTUBE.COMPROF. JORDAN PETERSON ANALYZES NAZI PROPAGANDA FILM ”THE ETERNAL JEW” ( DER EWIGE JUDE, 1940)

https://www.youtube.com/watch?v=xTy1tUi1IlA
[DE INGELASTE PAUZES ZIJN OF MUZIEK, ZOALS AANGEGEVEN, OF BIJ ………, DE LEZING VAN PROF JORDAN]
ZIE VOOR LANGERE TEKST [MAAR NIET COMPLEET]
DER EWIGE JUDE[1.00][Onheilspellende muziek][2.08]”The campaign in Poland gave us the opportunity to really get toknow the Jewish people.[Geluidspauze, met beelden][2.20]”Nearly four million Jews live here in Poland.But they won’t be found among the rural population.Nor have they suffered from the chaos of war as have the native Poles.They settled out (?) indifferently in the gloomish hoods (?0 of the Polishghetto.within an hour after the German occupation they were back in business.”[2.45][Onheilspellende muziek][3.06]”We Gernans have looked at the Polish ghetto 25 years ago.This time our eyes are sharpened by our experience in the lastfew decades.[3.20]”Unlike in 1914, we no longer see just the most grotesque and comical ofthese questionable ghetto figures.[3.29]This time we recognize that there’s a plague here.A plague that threatens the health of the aryan peoples.Richard Wagner once said:”The Jew is the demon behind the corruption of Mankind.And these pictures prove it. [3.45]
[Onheilspellende muziek met beelden][4.12]”Jewish homelife reveals remarkable lack of  creative….civilise.In plain language:Jewish dwellings are filthy and neglected.[4.33]These Jews are”nt at all poor.After decades of business they’ve wardered enough to acquire decent,confortable homes.But they live for generations in the same dirty and ….ridden dwellings.Untroubled by their surroundings, they go right on with theirprayers.The….is part of the ritual of reading Jewish Scriptures.The main part of Jewish so called community life takes placein the street. [5.22]………….
[9.33.9.55][Onheispellende muziek met beelden][9.55]”….this ….children as a sign of great poverty, but watch them awhile.And it becomes clear that their…..are grown ups too.These young people have no ideals……but then the egoism ofthe individual is not a service of higher common goals.Instead, Jewish morality in….contradiction of the aryan concept of ethics, proclaims the unrestrained egoism of every Jew to be divine law.His religion makes cheating and usering a duty.In the fifth Book of Moses for example, it is stated, that a non Jew may….upon usery, but not thy brother.That the Lord may blessed thee in all lighy lengths.For the Jews then, doing business is something holy.This is totally incomprehensible to non Jews.Aryan man attaches a sense of worth to every activity, he wants tocreate something worthwile, food or clothing, houses or machines[11.18]………..[11.25]”Works of art or anything else of value,to everyone.He’s ruled by the feeling of being responsible for his achievements.[11.35][Mars en heroische muziek]……..[11.59]For the Jew is but one thing of value:Money.How he gets it, makes no difference.The first trade goods, a generally…trash ofall sorts.That’s how the little Jew start up.So they raised the point where they can sell from a trey…[?] and before long they assembled the complete lineof goods[12.23-12.30, muziek, raar gezoem]”Not long after they own a regular stand. The most ambitious soon own a small shop and then a bigger shop.[12.38-12.46, onheilspellende muziek][12.47]The most cunning, that is the most unscrupulous, eventually have warehouses and banks and move into the most splendid mansions in the cities, provided that they don’t get into each other’s way as in the narrow ghetto’s in the East.[13.00-13.09, pauze, muziek][13.09]”That’s why they try to escape to rich lands with rich people.”[13.12-13.21]……….[13.36]”……Peoples because they need the wares with which to do business….”[13.40.13.44, Pauze, muziek][13.44]”…Aryan peoples find a value, has been reduced by the Jew to meremerchandise.He buys and sells, but produces nothing.[13.53-13.59][13.59]”The production he leaves to the workers and farmers of the host nation”…………[14.49-14.55, muziek]'[‘14.56]Jews are a people without farmers or workers, a race of parasites [15.00]………[Onheilspellende Geluiden][15.13] Wherever the body of a Nation shows a wound, they achor themselvesand feed under under the …..organism.They make business out the sickness of the nations and therefore [15.20]….deeper and prolong all conditions of sickness.That’s how it is Poland and was in Germany.The Jews have been this way throughout their entire history.Their faces bear the….features of the perpetual spon….the Eternal Jew,who, in the course of time and worldwide wanderings is always been the sameThere is no difference between these Jews in Poland and those in Palestine,though the two are geographically separated. [16.00][Onheilspellende muziek]”[16.26] Palestine is the spiritual centre of International Jewry, though theJews are numerically insignificant there.Here, at the Wailing Wall, they gather and mourn the Fall of Jerusalem[16.40][Onheilspellende muziek][16.51]”Their homelessness though is a a matter of choice and in….keeping….their entire history.[16.58]Four thousand years ago their Hebrew ancestors were alreadywandering.[17.03]Out of the land of Two Rivers they wandered along the sea to Egyptwhere they ran a lucrative ….business for a while, when the country farmersand other Egyptians rose against the foreign users [?] .and speculators.They wandered once more, and plundered their way to the Promised Land.They settled there, mercilessly looting the culturally superior rightfulinhabitants.Here, in the course of centuries, from the oriental far eastern racial mixture,with……mixture, the ultimate mongolized Jews developed.Foreign for most Europeans, born out totally different racial elements, theydiffer from us inm body and above all in soul.17.48-19.00
[Vertaald uit het Duits naar het Engels]”We probably would never been bothered by them, had they stayed in their Oriental Home.But the cosmopolitan Empire of Alexander the Great, ranging from the Far East to across after the Mediterranian,[18.03] and especially the boundless World Empire of the Romans brought about the evolution of the trade and migratory trades of the Jews, who soon spread acrossthe open Mediterranian area, where some of them settled in the large urban trafficand trade centres of the Mediterranian area.[18.25]Others wandered relentlessly all across Spain, France, Southern Germany and England.[18.32]Everywhere they made themselves unwelcome.[18.36]In Spain and France the people rose openly against them in the thirteenth and fourteenthcentury.[18.42]And they wandered on, mainly to Germany.There they followed the path of the aryan culture….Germans, colonizing the Easttill they finally found the gigantic new untapped reservoir in the Polish and Russian sections of Eastern Europe.” [19.00]

EINDE

Reacties uitgeschakeld voor Noten 22 t/m 29/Wilders is weer aan de gang

Opgeslagen onder Divers

Noten 30 t/m 36/Wilders is weer aan de gang

[30]

WIKIPEDIATHE ETERNAL JEW
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Eternal_Jew_(film)

HISTORIEKDER EWIGE JUDE-NATIONAAL SOCIALISTISCHEPROPAGANDAFILM
https://historiek.net/der-ewige-jude-nationaalsocialistische-propagandafilm/80838/

DER EWIGE JUDE

Toen de beruchte film Der Ewige Jude (De eeuwige Jood) in november 1940 in Berlijn in première ging, was dat een nieuw dieptepunt in de nazipropaganda. Volgens de ondertitel was de film ‘een documentaire over het wereldjodendom’. De commentaarstem was van Harry Giese, wiens stemgeluid ook te horen was in de Duitse bioscoopjournalen. In werkelijkheid was Der Ewige Jude nazipropaganda van de ergste soort. De grimmige boodschap, die werd gebracht in grove termen, was dat Joden niets meer dan ongedierte waren, ‘de parasitaire vernietigers’ van de Europese beschaving.“De beelden in de film van krioelende ratten en expliciete beelden van rituele slachtingen van dieren waren alles behalve subtiel.”

De oorsprong van de film lag in de nazipogingen om actief een antisemitische houding te propageren onder de Duitse populatie. Passief antisemitisme was reeds wijdverspreid in Duitsland, maar de nazileiding nam daar geen genoegen mee. Aangespoord door de gemengde reacties van het publiek op de pogrom tijdens Kristallnacht in 1938, begon Goebbels met het verscherpen van de antisemitische propaganda om de Duitsers voor te bereiden op de hardere maatregelen tegen de Joden die aanstaande waren. Bioscoopfilms waren hiervoor het ideale medium. Goebbels zag ze als een belangrijk middel voor het kneden van de publieke opinie. Hij had persoonlijk gezorgd voor de uitbreiding van de Duitse filmindustrie en deze in 1937 genationaliseerd. Hij hamerde vervolgens voortdurend op zowel hogere kwaliteit als op het toevoegen van een politieke inhoud en hoopte zelfs dat Duitse films op een dag konden concurreren met die uit Hollywood.

De Duitse filmindustrie werd aldus voor het karretje van de nazi’s gespannen. Propagandafilms, zoals Leni Riefenstahls veelbesproken Triumph des Willens uit 1935, begonnen te verschijnen op de bioscoopschermen door heel het land, samen met de gebruikelijke romantische verhalen en drama’s. Het verschijnen van Der Ewige Jude in 1940 was onderdeel van een cinematografisch, antisemitisch offensief. In datzelfde jaar verschenen ook Jud Süss en Die Rothschilds. De film markeerde desondanks een keerpunt. Terwijl in het overige filmaanbod van fictief of historisch drama de propagandaboodschap gewoonlijk relatief subtiel werd benaderd, was daarvan in Der Ewige Jude geen enkele sprake. De beelden in de film van krioelende ratten en expliciete beelden van rituele slachtingen van dieren waren alles behalve subtiel.

Tentoonstelling

De film was gebaseerd op een eerdere expositie met dezelfde naam, die door Duitsland was gereisd tussen 1937 en 1939. Hierin werden Joden belasterd en ontmenselijkt door verschillende antisemitische mythes in stand te houden. Goebbels propagandisten hadden nu de kans om deze hatelijke boodschappen te verspreiden via het nieuwe medium van de cinema. Der Ewige Jude bevatte dezelfde schadelijke geschiedenisvervalsing, dezelfde onbeschaafde antisemitische stijlfiguren en dezelfde raciale mythologie, maar bereikte een veel groter publiek dan de tentoonstelling ooit deed.

‘Der Ewige Jude’ is op YouTube te bekijken

https://www.youtube.com/watch?v=cXvIf8roXD4

Applaus

Voorafgaand aan de première van wat hij ‘de Jodenfilm’ noemde, gaf Goebbels specifieke instructies. Alleen al in Berlijn opende de film in zesenzestig bioscopen. De gelegenheid werd opgeklopt door de publicatie van deze poster met zijn nep-Hebreeuwse tekst en het kwaadaardige, galgele gezicht met loerende ogen boven een stereotypische haakneus. Sommige versies waren zelfs gedeeltelijk bedekt met een treiterige bijsluiter over de bloederige inhoud, waarin geadviseerd werd dat vrouwen en kinderen een gecensureerde vertoning moesten bijwonen. Al snel schuimbekten nazi-journalisten over de ‘gruwelijke scenes’ in de film en uitten ze hun ‘diepe dankbaarheid’ aan diegenen die zich bezighielden met de taak van het ‘oplossen van de Joodse kwestie’. In rapporten van de SD over de stemming in het land werd vastgelegd dat de ‘hoge verwachtingen’ ten aanzien van de film uitgekomen waren, dat de film als ‘bijzonder indrukwekkend’ werd beoordeeld en dat in München bioscooppubliek zelfs had geapplaudisseerd.

Het Duitse volk was waarschijnlijk echter niet zo onverdeeld enthousiast als werd voorgewend. Dezelfde SS-rapporten die er verslag van deden dat er in München geapplaudisseerd zou zijn, meldden dat in Breslau kijkers weggelopen waren. Ze hadden geklaagd dat ze genoeg hadden van deze ‘Joodse vuiligheid’. Anderen vielen flauw. Het aantal kijkers werd geschat op nauwelijks een miljoen, een fractie van Jud Süss, waardoor de film een commerciële mislukking was. De SS verklaarde deze kijkersdaling door te suggereren dat slechts het ‘politiek actieve deel’ van de bevolking de film had gezien. De Joodse dagboekschrijver Victor Klemperer schreef echter dat, ondanks alle poeha eromheen, Der Ewige Jude snel verdwenen was uit de belangstelling vanwege de ‘ergernis en walging’ van het publiek. Het kan allebei waar zijn geweest.

Schoolvoorbeeld nazipropagandafilm

Dankzij de terechte beruchtheid van de film kan Der Ewige Jude worden beschouwd als een schoolvoorbeeld van de nazipropagandafilm: grof, bot en schokkend. Maar in werkelijkheid was de productie een uitzondering. Goebbels was te intelligent om niet in te zien dat propaganda subtiel en dus niet al te expliciet moest zijn. Ze moest verleiden in plaats van confronteren, overtuigen in plaats van intimideren. Misschien tot zijn frustratie begreep hij dat het publiek niet uit robots bestond, die passief wachtten om door hun leiders geprogrammeerd te worden. Daarom was zijn gebruikelijke aanpak een stuk subtieler dan je zou kunnen concluderen aan de hand van Der Ewige Jude. Deze bestond vaker uit verhulde propaganda, verpakt in een ogenschijnlijk apolitieke context. Het is van belang om te beseffen dat de meest succesvolle film uit de naziperiode nauwelijks propaganda was. Die Grosse Liebe (De grote liefde) was het verhaal over een romance tussen een zangeres en een gevechtspiloot.

Roger Moorhouse

EINDE ARTIKEL

[31]
ASTRID ESSED OVER WILDERS

https://www.astridessed.nl/tag/wilders/

[32]

YOUTUBE.COMDE GROTE GEERT WILDERS SHOW EDITIE 202122 SEPTEMBER 2021
https://www.youtube.com/watch?v=sdSuGg-aO0M

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 27

[33]

ZIE VOOR DE BETEKENIS VAN ”OMVOLKING”WILDERS REFEREERT DAARAAN IN ZIJN DEBATBIJDRAGE,MAAR NOEMT HET ”DE BEVOLKING VERVANGEN”, WAT HETZELFDE IS

WIKISAGEOMVOLKING
http://nl.wikisage.org/wiki/Omvolking

Omvolking is een neologisme en letterlijke vertaling van het Duitse Umfolkung. Met omvolking wordt het (politieke) beleid bedoeld om de demografische samenstelling van de bevolking te wijzigen door immigratie of het beïnvloeden van voortplantingsgedrag.[1] De Engelse term met een gelijksoortige betekenis betreft population transfer[2], wat letterlijk ‘bevolkings-overdracht’ betekent. Een Nederlandse term die hier ook wel voor wordt gebruikt is ‘volksverhuizingsbeleid’.

Inhoud

Omvolking – nazi-Duitsland

De term ‘Umvolkung’ werd vooral gebruikt door nazi-Duitsland en verwijst naar de strategie om de inwoners van bezette gebieden te deporteren om ruimte te maken voor Duitse en andere (volgens de nazirassenleer Germaanse) immigranten. Omvolking van de bezette gebieden vormde een onderdeel van de bredere strategie om de gebieden te germaniseren. Binnen Generalplan Ost werd deze strategie van omvolking uitgewerkt.[3] Het plan was gericht op genocide en etnische zuiveringen in Oost-Europa. Het voorzag in de deportatie van 45 miljoen mensen uit Oost-Europa naar Siberië, waarvoor 8 tot 10 miljoen Germaanse boeren (waaronder Nederlanders) in de plaats zouden komen.

Overige voorbeelden

Omvolking werd niet alleen door nazi-Duitsland toegepast. Het speelde ook een rol binnen de russificatie van bezette gebieden door Rusland en de Sovjet Unie en arabisering ten tijde de expansie van het Arabisch kalifaat. Hoewel het bij russificatie en arabisering ook ging om de verspreiding van de betreffende taal en cultuur, was (gedwongen) massa-immigratie hiervan onderdeel. Door russificatie van Letland is het aandeel etnische Letten bijvoorbeeld afgenomen van 77% in 1935 tot 61,1% in 2011.

Omvolking speelde ook een belangrijke rol bij de arabisering in Soedan van Darfur. De etnische zuiveringen en deportaties van niet-Arabische bevolkingsgroepen leidden tot minimaal 300.000 doden.[4]

Omvolking wordt heden ten dage (2017) ook toegepast door China. Door middel van massa-immigratie van miljoenen Chinezen naar Tibet wordt op die manier Tibet gesinficieerd. Door de massa-immigratie dreigen de Tibetanen een minderheid in hun eigen land te worden.[5] Gevreesd wordt voor hetzelfde lot als de Chinese regio’s MantsjoerijeBinnen-Mongolië en Oost-Turkestan.[6][7] In 1947 bestond de populatie van Oost Turkestan bijvoorbeeld voor 93% uit Oeigoeren. In 2000 was dit percentage door massa-immigratie afgenomen tot 53%. De massa-immigratie van Chinezen, in combinatie met ongelijke kansen op de arbeidsmarkt en beperkingen op religieus gebied voor de (veelal) islamitische Oeigoeren zorgen volgens buitenlandse waarnemers voor toenemende spanningen. De Commissie Buitenlandse Zaken van de EU omschrijft het als volgt: het volksverhuizingsbeleid van de Volksrepubliek China is erop gericht de cultuur van de Oeigoerse bevolking te verwateren en de eenheid van dat volk te breken.[8]

Gebruik van de term in Nederland

De term ‘omvolking’ verwijst tegenwoordig vooral naar de groei van het aantal allochtonen in West-Europa. Binnen sommige extreemrechtse groepen wordt dit gezien als een doelbewuste strategie om de oorspronkelijke bevolking te verzwakken. De term wordt inmiddels breder gehanteerd door onder andere rechts-populisten en conservatieven.[9] Aanleiding voor dit bredere gebruik van ‘omvolking’ lijken de plannen rondom ‘replacement migration’ van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de gedwongen herverdeling van migranten in Europa te zijn.[10] Ter illustratie:

 • Prof. Dr. László Marácz (Universiteit van Amsterdam) schreef in 2016 in het tijdschrift Elsevier een artikel over de gedwongen herverdeling van migranten waarbij de term ‘omvolking’ werd gebruikt.[11]
 • De publicist Joost Niemöller schreef in 2017 een artikel over de plannen van de IOM waarbij hij de term ‘omvolking’ gebruikte.[12]

Gebruik van de term in Frankrijk

In Frankrijk werd het begrip bekend gemaakt door de schrijver Renaud Camus in zijn boek Le grand remplacement en de journalist Eric Zemmour in zijn pamflet Le Suicide français. Zij beschouwen de immigratiestromen in combinatie met de dalende nataliteit onder autochtonen als een gevaar voor de identiteit van Europa.

Referenties

 1. º (en) ‘Umvolkung’, Engelstalige Wiktionary
 2. º (en) Population transfer, Engelstalige Wikipedia
 3. º (de) Dietrich Eichholtz, »Generalplan Ost« zur Versklavung osteuropäischer Völker.
 4. º (en) ‘Experts Appeal for Action to Resolve Darfur Crisis’, Chris Hall – spring 2007
 5. º (en) ‘Sinicization of Tibet’, Engelstalige Wikipedia
 6. º (en) ‘Tibet and the Tibetan people’s struggle’, the Dalai Lama – 2005
 7. º (en) ‘Statement on the Thirty-Eighth Anniversary of the Tibetan National Uprising Day’, the Dalai Lama – 1997

WILDERS SPREEKT/OVER ”OMVOLKING”/VLUCHTELINGENALS HYENA’S EN ”ACHTERLIJKE ISLAMITISCHE ZANDBAKLANDEN”ASTRID ESSED5 NOVEMBER 2021
https://www.astridessed.nl/wilders-spreekt-over-omvolking-vluchtelingen-als-hyenas-en-achterlijke-islamitische-zandbaklanden/

[34]

ZIE NOTEN 17 EN 32

[35]

ZIE NOTEN 17 EN 32

[36]
YOUTUBE.COMABP 2021: WILDERS (PVV) VS SEGERS (CU): ”U BENT VALSER DAN VALS”-22 SEPTEMBER 2021
https://www.youtube.com/watch?v=zhYdG5_kiGk

[Segers, Christen Unie]:”Dank u wel, mevrouw de voorzitter.”Eh, dit gaat niet over de motie, die nog ingediend gaat worden, eh…maar welover delen van de bijdrage van de heer Wilders.Eh…er zitten hele delen bij, die echt inhoudelijk kritiek op het kabinetsbeleid heeft en dat is legitiem, dat zijn inhoudelijke voorstellen, die hij doet.Maar soms maakt hij het ook ongelooflijk persoonlijk, zo….ongelooflijk persoonlijk, maakt de heer Wilders het zeer persoonlijk, richting mevrouwKaag, richting de heer Rutte.Mijn simpele vraag is eigenlijk: Waarom? Waarom heeft hij dat nodig?”[Kamervoorzitter]:”De heer Wilders”[0.28][Wilders, PVV]:”Nou dank u [?]Om te beginnen:Ik doe heel veel inhoudelijke voorstellen, van initiatiefwetsvoorstellen,tot hoe het geld anders moet worden besteed, voor ouderen, voor politie,voor noem maar op…Maar voorzitter, dit is mijn manier van debatteren!Ik vind dat het kabinet en ook de heer Rutte, ons land heeft verraden.Verraden, het is een groot woord, maar ik meen ieder woord ervan en ikga er niet met ….in de mond over praten.Op het moment, dat jij, terwijl Nederland in grote problemen zit, dat wegeen woningen hebben in Nederland, dat we veel criminaliteit hebben in Nederland, dat mensen, mensen, niet weten hoe ze rond moeten komenvan hun pensioen of salaris…Op het moment, dat het kabinet dat allemaal negeert, zeven miljard euro uitgeeft, uitgeeft, aan klimaat, verder helemaal niets doet. ja, dat vind ik, dat vind ik, ons land weggeeft, door de grenzen open te zetten voor nog meer Afghanenen wat dan ook, ja daar heb ik gewoon schoon genoeg van en daar kan ikniet in de hardst mogelijke termen afstand van nemen.”[Voorzitter]:”De heer Segers”[Segers, Christen Unie][1.27]”Je mag op de inhoud mag je met de hardst mogelijke termen mag je afstandnemen van politieke keuzes, maar je gaat echt de grens over als je het zopersoonlijk maakt en dat doet de heer Wilders niet alleen hier, dat doethij ook online.Als nou de Nationale Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zegt:”Er is een relatie tussen uitingen in het publieke debat, in her politieke debat, en dreigingsniveau…mensen, die soms moeten vrezen voor allerleibedreigingen.Als de heer Wilders dat weet-en hij weet dat als geen ander-en ik zal de dag prijzen, dat hij weer in vrijheid gewoon over straat kan lopen, dat hij nietmeer met die dreiging te maken heeft- Als je dat weet, dan snap ik niet, dat je het zo persoonlijk maakt en dat jezo die grens opzoekt en zo in die pijngrens van die ander probeert te komen, terwijl je het gewoon zakelijk kunt houden en met de hardst mogelijke woordenen met de hardst mogelijke woorden afstand kunt nemen van inhoudelijkbeleid en politieke keuzes.”[2.16][Kamerzoorzitter]””De heer Wilders”[Wilders, PVV][2.17]”Nee voorzitter, dat is een valse interruptie, maar die mag-alles mag-Het is een valse interruptie, want die suggereert, dat ik ook maar iets,met geweld te maken zou hebben, zo oproep [?] of aanleiding zou toegeven ik heb niets de maken met de NCTV als het gaat om dit soortanalyses-ik heb te maken met wat ik zeg.En ik zal in de meest harde termen zeggen wat ik vind van mevrouwKaag, van meneer Rutte van weet ik wie dan ook en natuurlijk doe ik dat hier,vanuit deze plek op een geweldloze, democratische manier al jarenlang-en ik zal dat blijven doen.En ik laat me door u niet aanpraten, dat dat zou kunnen leiden tot welke gekdan ook, die weet ik wat doet.Ik weet inderdaad wat dat betekent, ja.Ik weet wat dat betekent…al zeventien jaar lang.Ik gun dat werkelijk helemaal niemand, een leven zondervrijheid, al zeventien….ik gun dat de heer Rutte nog geen weekof nog geen maand of geen weet ik wat dan ook, maar ik zeg wat ik vind, het heeft niets met geweld te maken en ik zal dat blijven doen![3.08][Kamervoorzitter]”De heer Segers, tot slot.”[Segers, Christen Unie][3.10]”Voorzitter, woorden doen ertoe.En woorden hebben altijd effect.En wat ik de heer Wilders zou willen vragen, is:Denk nog eens goed na, voor je die Tweet verstuurt.Denk nog eens goed na, voordat je zo persoonlijkde aanval opent op politieke tegenstanders, die je op inhoud in allescherpte en felheid mag bestrijden.En dat doen we hier.Dat doen we hier inderdaad met woorden, dat doen we in allevrijheid.Maar als de NCTV zegt:”Woorden hebben impact, woorden doen ertoe, woorden hebben direct impact ook op de veiligheidssituatie, ook van personen, ook van personenhier, dan moet je toch heel goed nadenken voordat je wat doet.Ik wil er over nadenken.Als ik de tweets van de heer lees, als hij weer inderdaad alle bedreigingenlaat zien, dan gaat het door merg en been, dan breekt mijn hart en dan denk ik”in hemelsnaam. Wanneer komt de dag, dat de heer Wilders gewoon opde hoek van de straat kan zeggen wat hij wil en hij kan dat niet.En dat vind ik echt verschrikkelijk.Maar we hebben met elkaar allemaal een verantwoordelijkheid en ik wilgraag de heer Wilders oproepen om zijn verantwoordelijkheid te nemen.[4.07][Kamervoorzitter]”De heer Wilders”[Wilders, PVV][4.08]”Nee voorzitter, opnieuw een hele vieze, valse interruptie, die ik drie keernaast mij neer….ik ga het ook niet doen, wat de heer Segers zegt.Maar ik wil nog op een ding reageren.Kijk, mensen, die mij al zeventien jaar lang bedreigen, waardoor ikniet eens meer mijn eigen brievenbus kan legen en mijn vrijheid totaal kwijt ben, dat zijn mensen, die mij dagelijks, soms per uur, zeggen, dat zemijn hoofd willen afhakken, dat ze mijn ingewanden er willen uittrekken, dat ze me willen verbranden, dat ze tien kogels door mijn familieleden willenschieten, dat ze bloed naar de Kamer sturen in buisjes om een signaalte geven, dat is allemaal direct, direct gericht op ”Wilders moet dood”En natuurlijk is het vals wat u zegt, want u suggereert nou, dat dat van mij dat dat op een lijn te stellen is en dat is vals.Voor iemand van de Christen-Unie is dat valser dan vals.Dat is waar ik mee te maken heb.Wat ik doe, is dat ik geweldloos, democratisch, meer dan een miljoen mensenop mij gestemd, hier in de Tweede Kamer zeg wat ik vind.Niets met geweld te maken en dat laat ik u ook niet aanpraten.”[5.15][Kamervoorzitter]:”De heer Segers en dan de heer Azarkan]][Segers, Christen-Unie][5.22]”Ik ben niet vals””Het is een oprechte[Wilders, tussendoor]”’Valser dan vals”[Segers, Christen-Unie]:”Oprechte oproep aan u”[Wilders onderbreekt weer]”Vals”[Segers, Christen-Unie]:”Om dat wat er gebeurt.De polarisatie, die we nu zien in de samenleving, ook in dezeCoronatijd, dat er maar weinig woorden voor nodig zijn omandere mensen op gedachten te brengen om iets te doenwaarvan wij allemaal niet willen, dat het gebeurt.Dus mijn oproep is: Hou het zakelijk, hou het inhoudelijk, maak het niet persoonlijk”[5.44][Wilders, PVV][5.48]”Mijn oproep is:”U bent valser dan vals en uw interruptie gaat bij mijdrie keer de prullenbak in”[5.51]
EINDE TEKST YOUTUBE.COM

Reacties uitgeschakeld voor Noten 30 t/m 36/Wilders is weer aan de gang

Opgeslagen onder Divers

Noten 37 t/m 43/Wilders is weer aan de gang

[37]

ZIE VOOR DE PERSOONLIJKE AANVALLEN HET BEGINVAN DIT YOUTUBE FILMPJEZOALS JULLIE GEZIEN HEBBEN, HEB IK NIET ALLES GETRANSCRIBEERD

YOUTUBE.COM

EINDE YOUTUBE FRAGMENT

 ”DE GROTE GEERT WILDERS SHOW EDITIE 22 SEPTEMBER 2021”

[38]

”Immigranten uit islamitische zandbaklanden (schrijft Bart Nijman tegenwoordig de speeches van Wilders?) en “Marokkaans tuig” die onze wijken als hyena’s afstruinen, onze dochters verkrachten en ook nog verantwoordelijk zijn voor het klimaatprobleem. Die van Nederland de hel op aarde maken, de hel, lieve mensen, op aarde. Het delirische georakel van Wilders over de immigrantenstromen die ons land binnenkomen en het als ongedierte onder de voet lopen mag dan inmiddels traditie zijn, daarom hoeven we het niet normaal te gaan vinden.

Daarbij roepen ze bij mij onmiskenbaar associaties op met de antisemitische propaganda van de nazi’s, die tot de Holocaust heeft geleid, inderdaad. Ratten die uit hun riolen kwamen kruipen om het land in het verderf te storten, hyena’s die onze wijken afstruinen, same difference, nietwaar.

Dus waarom de fuck keert niet iedereen ook Wilders de rug toe?”

WAAROM KEERT NIEMAND GEERT WILDERS DE RUG TOE

FRONTAAL NAAKT [PETER BREEDVELD]

25 SEPTEMBER 2021

https://www.frontaalnaakt.nl/archives/waarom-keert-niemand-geert-wilders-de-rug-toe.htmlEerder die dag gebruikte Wilders zijn eigen bijdrage om, zoals vanouds, te waarschuwen voor de ‘massa-immigratie’ om te voorkomen dat ‘onze bevolking wordt vervangen’, dat Nederland de hel op aarde dreigt te worden ‘net als die achterlijke islamitische zandbaklanden’ en dat ‘we’ het tij moeten keren, anders zal het tuig onze wijken afstruinen.

Niemand veerde op, niemand liep weg. Dat is het gevaar als je een statement maakt bij de één en blijft zitten bij de ander. Dan dreigt gewenning te ontstaan, dat het normaal is en geaccepteerd wordt dat zoiets wordt gezegd in het Nederlandse parlement.”

TROUWWEGLOPEN UIT EEN DEBAT IS NIET ZONDER RISICO28 SEPTEMBER 2021
https://www.trouw.nl/opinie/weglopen-uit-een-debat-is-niet-zonder-risico~b4a631b6/

Tijdens een Kamerdebat in het voorjaar van 2011, toen Geert Wilders zijn zoveelste tirade hield tegen moslims, die hij betitelde als ‘islamitisch stemvee’, verliet Emile Roemer uit protest de zaal. “Hier weiger ik naar te luisteren”, zei de toenmalig SP-leider.

Het gebeurt af en toe dat politici weglopen uit een plenaire vergadering, meestal uit boosheid of frustratie. De hele PVV-fractie verliet in 2009 een debat over de crisisaanpak van het kabinet-Balkenende IV, nadat CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel vertelde dat er voor de oppositie niets te halen viel. En afgelopen zomer weigerde GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet een debat over het terughalen van IS’ers uit Syrië nog langer bij te wonen, nadat PVV’er Gidi Markuszower zei dat Sigrid Kaag zich graag laat omringen door terroristen en de plaatsvervangend Kamervoorzitter, PVV’er Martin Bosma, niet ingreep.

Weglopen uit een debat is het uiterste middel, dan houdt iedere discussie op. Maar het is niet zonder risico, want waar leg je de grens? En loop je telkens weg als die grens wordt overschreden?

Negeren of bestrijden

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, vorige week, vielen D66 en ChristenUnie Thierry Baudet aan op zijn vergelijkingen tussen de Tweede Wereldoorlog en het coronabeleid van het kabinet. Baudet had enkele dagen eerder in een tweet de Holocaust tussen aanhalingstekens geplaatst, tot woede van Joodse organisaties in Nederland.

Tijdens de beschouwingen weigerde Baudet excuses te maken. Niet veel later verlieten de fracties van D66 en GroenLinks uit protest de zaal, om pas terug te keren toen de fractievoorzitter van Forum voor Democratie was uitgeraasd.

Hier kwam het eeuwige dilemma aan de oppervlakte hoe te reageren op politici die ver over de schreef gaan. Negeren of bestrijden, het is een worsteling. In feite deed Rob Jetten in dit geval beide, door Baudet eerst te bekritiseren en vervolgens om te draaien en weg te lopen. Maar daardoor miste Jetten de rest van het betoog van Baudet, dat het best valt samen te vatten als een groot corona-complotverhaal, gelardeerd met termen als gentherapie, the great reset en 5G.

Baudet kon zijn complotten ongestoord verkondigen

De fracties die nog in de zaal zaten, kozen ervoor de onzin te laten voor wat het was. Baudet kon daardoor zijn complotten ongestoord verkondigen, rechtstreeks uitgezonden op de site van de Tweede Kamer en via NPO Politiek. Al hadden Jetten en Jesse Klaver het verstand terug willen brengen in het debat, hun afwezigheid maakte dat onmogelijk.

Eerder die dag gebruikte Wilders zijn eigen bijdrage om, zoals vanouds, te waarschuwen voor de ‘massa-immigratie’ om te voorkomen dat ‘onze bevolking wordt vervangen’, dat Nederland de hel op aarde dreigt te worden ‘net als die achterlijke islamitische zandbaklanden’ en dat ‘we’ het tij moeten keren, anders zal het tuig onze wijken afstruinen.

Niemand veerde op, niemand liep weg. Dat is het gevaar als je een statement maakt bij de één en blijft zitten bij de ander. Dan dreigt gewenning te ontstaan, dat het normaal is en geaccepteerd wordt dat zoiets wordt gezegd in het Nederlandse parlement.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.

EINDE ARTIKEL

[39]

PVV EN LEIDER WILDERS BEDREIGING

VOOR DE RECHTSSTAAT/BRIEF AAN TWEEDE

KAMERLEDEN

ASTRID ESSED

10 OCTOBER 2020

[40]

DE HAATZAAIERIJ VAN DE PVV EN LEIDER

WILDERS/ANTWOORD ASTRID ESSED

AAN DE PVV

13 OCTOBER 2020

[41]

FRONTAAL NAAKT OVER WILDERS

https://www.frontaalnaakt.nl/?s=Wilders

[42]

YOUTUBE.COM
ABP 2021: WILDERS (PVV) VS SEGERS (CU): ”U BENT VALSER DAN VALS”-22 SEPTEMBER 2021
https://www.youtube.com/watch?v=zhYdG5_kiGk

[Segers, Christen Unie]:”Dank u wel, mevrouw de voorzitter.”Eh, dit gaat niet over de motie, die nog ingediend gaat worden, eh…maar welover delen van de bijdrage van de heer Wilders.Eh…er zitten hele delen bij, die echt inhoudelijk kritiek op het kabinetsbeleid heeft en dat is legitiem, dat zijn inhoudelijke voorstellen, die hij doet.Maar soms maakt hij het ook ongelooflijk persoonlijk, zo….ongelooflijk persoonlijk, maakt de heer Wilders het zeer persoonlijk, richting mevrouwKaag, richting de heer Rutte.Mijn simpele vraag is eigenlijk: Waarom? Waarom heeft hij dat nodig?”[Kamervoorzitter]:”De heer Wilders”[0.28][Wilders, PVV]:”Nou dank u [?]Om te beginnen:Ik doe heel veel inhoudelijke voorstellen, van initiatiefwetsvoorstellen,tot hoe het geld anders moet worden besteed, voor ouderen, voor politie,voor noem maar op…Maar voorzitter, dit is mijn manier van debatteren!Ik vind dat het kabinet en ook de heer Rutte, ons land heeft verraden.Verraden, het is een groot woord, maar ik meen ieder woord ervan en ikga er niet met ….in de mond over praten.Op het moment, dat jij, terwijl Nederland in grote problemen zit, dat wegeen woningen hebben in Nederland, dat we veel criminaliteit hebben in Nederland, dat mensen, mensen, niet weten hoe ze rond moeten komenvan hun pensioen of salaris…Op het moment, dat het kabinet dat allemaal negeert, zeven miljard euro uitgeeft, uitgeeft, aan klimaat, verder helemaal niets doet. ja, dat vind ik, dat vind ik, ons land weggeeft, door de grenzen open te zetten voor nog meer Afghanenen wat dan ook, ja daar heb ik gewoon schoon genoeg van en daar kan ikniet in de hardst mogelijke termen afstand van nemen.”[Voorzitter]:”De heer Segers”[Segers, Christen Unie][1.27]”Je mag op de inhoud mag je met de hardst mogelijke termen mag je afstandnemen van politieke keuzes, maar je gaat echt de grens over als je het zopersoonlijk maakt en dat doet de heer Wilders niet alleen hier, dat doethij ook online.Als nou de Nationale Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zegt:”Er is een relatie tussen uitingen in het publieke debat, in her politieke debat, en dreigingsniveau…mensen, die soms moeten vrezen voor allerleibedreigingen.Als de heer Wilders dat weet-en hij weet dat als geen ander-en ik zal de dag prijzen, dat hij weer in vrijheid gewoon over straat kan lopen, dat hij nietmeer met die dreiging te maken heeft- Als je dat weet, dan snap ik niet, dat je het zo persoonlijk maakt en dat jezo die grens opzoekt en zo in die pijngrens van die ander probeert te komen, terwijl je het gewoon zakelijk kunt houden en met de hardst mogelijke woordenen met de hardst mogelijke woorden afstand kunt nemen van inhoudelijkbeleid en politieke keuzes.”[2.16][Kamerzoorzitter]””De heer Wilders”[Wilders, PVV][2.17]”Nee voorzitter, dat is een valse interruptie, maar die mag-alles mag-Het is een valse interruptie, want die suggereert, dat ik ook maar iets,met geweld te maken zou hebben, zo oproep [?] of aanleiding zou toegeven ik heb niets de maken met de NCTV als het gaat om dit soortanalyses-ik heb te maken met wat ik zeg.En ik zal in de meest harde termen zeggen wat ik vind van mevrouwKaag, van meneer Rutte van weet ik wie dan ook en natuurlijk doe ik dat hier,vanuit deze plek op een geweldloze, democratische manier al jarenlang-en ik zal dat blijven doen.En ik laat me door u niet aanpraten, dat dat zou kunnen leiden tot welke gekdan ook, die weet ik wat doet.Ik weet inderdaad wat dat betekent, ja.Ik weet wat dat betekent…al zeventien jaar lang.Ik gun dat werkelijk helemaal niemand, een leven zondervrijheid, al zeventien….ik gun dat de heer Rutte nog geen weekof nog geen maand of geen weet ik wat dan ook, maar ik zeg wat ik vind, het heeft niets met geweld te maken en ik zal dat blijven doen![3.08][Kamervoorzitter]”De heer Segers, tot slot.”[Segers, Christen Unie][3.10]”Voorzitter, woorden doen ertoe.En woorden hebben altijd effect.En wat ik de heer Wilders zou willen vragen, is:Denk nog eens goed na, voor je die Tweet verstuurt.Denk nog eens goed na, voordat je zo persoonlijkde aanval opent op politieke tegenstanders, die je op inhoud in allescherpte en felheid mag bestrijden.En dat doen we hier.Dat doen we hier inderdaad met woorden, dat doen we in allevrijheid.Maar als de NCTV zegt:”Woorden hebben impact, woorden doen ertoe, woorden hebben direct impact ook op de veiligheidssituatie, ook van personen, ook van personenhier, dan moet je toch heel goed nadenken voordat je wat doet.Ik wil er over nadenken.Als ik de tweets van de heer lees, als hij weer inderdaad alle bedreigingenlaat zien, dan gaat het door merg en been, dan breekt mijn hart en dan denk ik”in hemelsnaam. Wanneer komt de dag, dat de heer Wilders gewoon opde hoek van de straat kan zeggen wat hij wil en hij kan dat niet.En dat vind ik echt verschrikkelijk.Maar we hebben met elkaar allemaal een verantwoordelijkheid en ik wilgraag de heer Wilders oproepen om zijn verantwoordelijkheid te nemen.[4.07][Kamervoorzitter]”De heer Wilders”[Wilders, PVV][4.08]”Nee voorzitter, opnieuw een hele vieze, valse interruptie, die ik drie keernaast mij neer….ik ga het ook niet doen, wat de heer Segers zegt.Maar ik wil nog op een ding reageren.Kijk, mensen, die mij al zeventien jaar lang bedreigen, waardoor ikniet eens meer mijn eigen brievenbus kan legen en mijn vrijheid totaal kwijt ben, dat zijn mensen, die mij dagelijks, soms per uur, zeggen, dat zemijn hoofd willen afhakken, dat ze mijn ingewanden er willen uittrekken, dat ze me willen verbranden, dat ze tien kogels door mijn familieleden willenschieten, dat ze bloed naar de Kamer sturen in buisjes om een signaalte geven, dat is allemaal direct, direct gericht op ”Wilders moet dood”En natuurlijk is het vals wat u zegt, want u suggereert nou, dat dat van mij dat dat op een lijn te stellen is en dat is vals.Voor iemand van de Christen-Unie is dat valser dan vals.Dat is waar ik mee te maken heb.Wat ik doe, is dat ik geweldloos, democratisch, meer dan een miljoen mensenop mij gestemd, hier in de Tweede Kamer zeg wat ik vind.Niets met geweld te maken en dat laat ik u ook niet aanpraten.”[5.15][Kamervoorzitter]:”De heer Segers en dan de heer Azarkan]][Segers, Christen-Unie][5.22]”Ik ben niet vals””Het is een oprechte[Wilders, tussendoor]”’Valser dan vals”[Segers, Christen-Unie]:”Oprechte oproep aan u”[Wilders onderbreekt weer]”Vals”[Segers, Christen-Unie]:”Om dat wat er gebeurt.De polarisatie, die we nu zien in de samenleving, ook in dezeCoronatijd, dat er maar weinig woorden voor nodig zijn omandere mensen op gedachten te brengen om iets te doenwaarvan wij allemaal niet willen, dat het gebeurt.Dus mijn oproep is: Hou het zakelijk, hou het inhoudelijk, maak het niet persoonlijk”[5.44][Wilders, PVV][5.48]”Mijn oproep is:”U bent valser dan vals en uw interruptie gaat bij mijdrie keer de prullenbak in”[5.51]
EINDE TEKST YOUTUBE.COM

[43]
‘U bent valser dan vals en uw interruptie gaat bij mijdrie keer de prullenbak in”

YOUTUBE.COM
ABP 2021: WILDERS (PVV) VS SEGERS (CU): ”U BENT VALSER DAN VALS”-22 SEPTEMBER 2021
https://www.youtube.com/watch?v=zhYdG5_kiGk

EINDE NOTEN

Reacties uitgeschakeld voor Noten 37 t/m 43/Wilders is weer aan de gang

Opgeslagen onder Divers

Poetry and Philosophy of Astrid Essed

POETRY AND PHILOSOPHY OF ASTRID ESSED

aerial photography of cloudsCumulus Clouds

PRAYER

LIGHTNING TIME

TRUE GREATNESS

Reacties uitgeschakeld voor Poetry and Philosophy of Astrid Essed

Opgeslagen onder Divers

Gedichten en Overdenkingen van Astrid Essed

GEDICHTEN EN OVERDENKINGEN VAN ASTRID ESSED

aerial photography of clouds
Cumulus Clouds

GEBED

DUEL

LICHTFLITS

IN ENGELS

PRAYER

LIGHTNING TIME

TRUE GREATNESS

Reacties uitgeschakeld voor Gedichten en Overdenkingen van Astrid Essed

Opgeslagen onder Divers

Poland-Belarus border crisis/Letter to the EU/”EU’s human obligations against the refugees”

Een Koerdische familie uit Irak wacht met zestien leden uit drie generaties op de grenswachten. Al acht keer werden ze teruggestuurd naar Wit-Rusland, waarbij ze klappen kregen en door honden gebeten werden. Foto Wojtek Radwanski / AFP

Voertuigen die zich nabij de grens begeven worden streng gecontroleerd. Foto Marko Djurica / Reuters

Achtergebleven spullen van migranten in de bossen. Velen van hen krijgen met geweld en intimidatie te maken. Foto Marko Djurica / Reuters

Ondertussen proberen hulporganisaties de migranten waar mogelijk te helpen. Hier sorteert een Poolse vrijwilligster gedoneerde kleding in een brandweerkazerne. Foto Kacper Pempel / Reuters

Activisten van de Poolse ngo Grupa Granica houden foto’s omhoog van gestrande migranten, met de oproep hen hulp te bieden. Foto Marko Djurica / Reuters

Oekraïense nationalisten houden borden en flares omhoog in protest tegen de komst van migranten voor de Poolse ambassade in Kiev. Foto Sergei Supinsky / AFP

Medici verzorgen een gewonde migrant, terwijl anderen verderop door de Poolse politie worden ingerekend. De Poolse premier Mateusz sprak onlangs van „een brute schending van onze oostelijke grens (…) de ergste in dertig jaar”. Foto Woitek Radwanski / AFP

Migranten drommen samen om noodpakketten te ontvangen van de Wit-Russische krijgsmacht. Foto Stringer / EPA

Een migrant draagt zijn ontvangen noodrantsoen weg van het uitdeelpunt van het Wit-Russische leger. Veel migranten verblijven in het grensgebied onder erbarmelijke omstandigheden. Foto Stringer / EPA

Poolse militairen en politieagenten staan rechts paraat langs de grens met Wit-Rusland, terwijl links migranten te zien zijn in hun geïmproviseerde kampementen.

POLAND-BELARUS BORDER CRISIS/LETTER TO THE EU/”EU’S HUMAN OBLIGATIONS AGAINST THE REFUGEES, WHO ARE TRAPPED BETWEENTHE POLAND-BELARUS BORDER”

TO MRS Y JOHANSSONEU COMMISSIONER  FOR HOME AFFAIRSRelating her responsibility for Migration and Asylum
Subject:The Poland Belarus crisis on migrants:Eu’s obligations regarding universal human rights

Dear Mrs Johansson,[When you are pressed with time, just read the last piece”EU’s obligations”]

I am greatly concerned about EU’s recent attitude against refugees, who are trapped in the border between Poland and BelarusFirstly the EU waited months after months and allowing Poland to close andmilitarize its borders against those refugees, thus violating their right on asylum,violating their universal human rights by letting them try to survive in the freezingcold and, to add insult to injury, pushing them back from the border, fully knowing that push-backs are against International Law. [1]As a consequence, at least thirteen refugees died. [2]Instead of immediately demanding of Poland, to refrain from violatinghuman rights and giving those refugees entrance to Poland, all the EUdid was express solidarity with Poland and also denying the refugees their right to asylum:I quote from the statement from EU president, mrs von der Leyen, from 8th november 2021:”Finally, the Commission will explore with the UN and its specialised agencies how to prevent a humanitarian crisis from unfolding and to ensure that migrants can be safely returned to their country of origin, with the support of their national authorities.” [3] That’s inhuman.
In her report ”Die Here or Go to Poland”, Human Rights Watch wrote among else:”Polish authorities should immediately halt all summary returns and collective expulsions to Belarus and stop all abuse by Polish officials of migrants. The government of Poland should also immediately allow humanitarian and other civil society organizations access to the area currently restricted under the state of emergency order for the purposes of saving lives. Journalists and other monitors should also be permitted access.” [4]Poland is a EU member and should apply toEU rules, among else consolidated in the Charter’for Fundamental Rights of the EU Union [5],in which the right to asylum is granted [article 18] [6] and pushbacks are forbidden [article 18, article 19,EU Charter of Fundamental Rights] [7]
As long as Poland is an EU member, Poland has to conduct according toEU rules!And it is the EU task to remember Poland of its obligations.
PROPOSAL OF THE EU COMMISSION FROM1 DECEMBER 2021
Not only that has not happened, now the EU Commission did proposals in the favour of Poland.Latva and Lithuania taking ”exceptional measures”I refer to the recent Statement from 1 december 2021, calling for measures of an ”of an extraordinary and exceptional nature” [8]
According to my information from Amnesty International,EU Commission proposals ”normalize dehumanisationof asylum seekers” [9]
Amnesty International writes among else:
”“The arrival of people at the EU’s borders with Belarus is entirely manageable with the rules as they stand. Today’s proposals will further punish people for political gain, weaken asylum protections, and undermine the EU’s standing at home and abroad. If the EU can allow a minority of member states to throw out the rule book due to the presence of a few thousand people at its border, it throws out any authority it has on human rights and the rule of law.

“The current situation at the EU’s borders with Belarus is being used by some countries as an excuse to weaken protections of asylum-seekers and push their anti-migrant agenda. Holding asylum seekers in detention for four months, without the protection standards required by international law, is normalising de facto unlawful detention at the EU’s external borders.” [10]

That’s clear language and I have nothing to add to this

EU’S OBLIGATION

Summarizing:

During the Poland-Belarus crisis on migrants,

all the EU really did was to express solidarity

with Poland, thus encouraging Poland in it’s 

unlawful policy of denying the right to asylum and

practising illegal pushbacks and, to add insult

to injury, letting vulnerable refugee freezing in the cold,

without adequate provisions.

With this the EU has violated her own rules of

humanity, right to asylum and the prohibition

of pushbacks.

So it’s time, the EU acts again in accordance with it’s own Charter and Laws and not proposing ”extraordinary

measures” [11] which violate it’s own rules.

So I call the EU to require from Poland to admit the

refugees and give them a proper asylum procedure,

according to human rights and stop pushing them back.

Of course Belarus bears responsibility too for the

existing situation [12], but that doesn’t excuse

the EU from practising their own rules of

humanitarian protection of refugees, which is formally established in the EU Law.

Return to your own Laws and Charters, EU and stop

dehumanizing refugees.

That’s all I ask.

Kind regards

Astrid Essed

Amsterdam 

The Netherlands

NOTES[1]

HUMAN RIGHTSHUMAN RIGHTS WATCH REPORT”DIE HERE OR GO TO POLAND”BELARUS’ AND POLAND’S SHARED RESPONSIBILITY FORBORDER ABUSES

https://www.hrw.org/report/2021/11/24/die-here-or-go-poland/belarus-and-polands-shared-responsibility-border-abuses

[2]

”At least 13 people have died in the area in recent weeks, most due to exposure.”

THE GUARDIAN

ONE YEAR OLD SYRIAN CHILD DIES

IN FOREST ON POLAND-BELARUS BORDER

https://www.theguardian.com/world/2021/nov/18/one-year-old-syrian-child-dies-in-forest-on-poland-belarus-border

[3]

EU SOLIDARITY WITH POLAND:

”I have spoken to Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki, Lithuanian Prime Minister Ingrida Šimonytė and Latvian Prime Minister Arturs Krišjānis Kariņš to express the EU’s solidarity and discuss with them the measures the EU can take to support them in their efforts to deal with this crisis.”

STATEMENT BY PRESIDENT VON DER LEYEN ON

THE SITUATION AT THE BORDER BETWEEN

POLAND AND BELARUS

8 NOVEMBER 2021

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_5867

EU, NOT RESPECTING THE RIGHT ON ASYLUM:

”’Finally, the Commission will explore with the UN and its specialised agencies how to prevent a humanitarian crisis from unfolding and to ensure that migrants can be safely returned to their country of origin, with the support of their national authorities.”

STATEMENT BY PRESIDENT VON DER LEYEN ON

THE SITUATION AT THE BORDER BETWEEN

POLAND AND BELARUS

8 NOVEMBER 2021

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_5867

FULL TEXT:

Belarus must stop putting people’s lives at risk.

The instrumentalisation of migrants for political purposes by Belarus is unacceptable.

The Belarusian authorities must understand that pressuring the European Union in this way through a cynical instrumentalisation of migrants will not help them succeed in their purposes.

I have spoken to Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki, Lithuanian Prime Minister Ingrida Šimonytė and Latvian Prime Minister Arturs Krišjānis Kariņš to express the EU’s solidarity and discuss with them the measures the EU can take to support them in their efforts to deal with this crisis.

I am calling on Member States to finally approve the extended sanctions regime on the Belarusian authorities responsible for this hybrid attack.

Vice-President Schinas, in coordination with High Representative/Vice-President Borrell, will travel in the coming days to the main countries of origin and of transit to ensure that they act to prevent their own nationals from falling into the trap set by the Belarusian authorities.

The EU will in particular explore how to sanction, including through blacklisting, third country airlines that are active in human trafficking.

Finally, the Commission will explore with the UN and its specialised agencies how to prevent a humanitarian crisis from unfolding and to ensure that migrants can be safely returned to their country of origin, with the support of their national authorities.

[4]HUMAN RIGHTSHUMAN RIGHTS WATCH REPORTSUMMARY”DIE HERE OR GO TO POLAND”BELARUS’ AND POLAND’S SHARED RESPONSIBILITY FORBORDER ABUSES

https://www.hrw.org/report/2021/11/24/die-here-or-go-poland/belarus-and-polands-shared-responsibility-border-abuses

[5]

CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

[6]

Article 18 Right to asylum 
The right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees and in accordance with the Treaty establishing the European Community.
CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

[7]
Article 18 Right to asylum 
The right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees and in accordance with the Treaty establishing the European Community.
CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

Article 19 Protection in the event of removal, expulsion or extradition 
1. Collective expulsions are prohibited. 2. No one may be removed, expelled or extradited to a State where there is a serious risk that he or she would be subjected to the death penalty, torture or other inhuman or degrading treatment or punishment.
CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

”Notwithstanding any changes to Polish law, Poland’s pushbacks without due process violate EU law including the Charter of Fundamental Rights.[25] The Charter guarantees the right to asylum and standard international refugee law practice, under which any expression of intent to seek asylum should promptly be forwarded to the competent authorities for assessment based on the person’s individual grounds for seeking asylum.[26]

HUMAN RIGHTSHUMAN RIGHTS WATCH REPORT”DIE HERE OR GO TO POLAND”BELARUS’ AND POLAND’S SHARED RESPONSIBILITY FORBORDER ABUSES
POLISH LEGISLATION & VIOLATION OF EU LAW
https://www.hrw.org/report/2021/11/24/die-here-or-go-poland/belarus-and-polands-shared-responsibility-border-abuses

Polish pushback practices are also in violation of article 19 of the Charter and Protocol 4 of the ECHR, which both state unequivocally that collective or mass expulsions of aliens are prohibited.[28]

HUMAN RIGHTSHUMAN RIGHTS WATCH REPORT”DIE HERE OR GO TO POLAND”BELARUS’ AND POLAND’S SHARED RESPONSIBILITY FORBORDER ABUSES
POLISH LEGISLATION & VIOLATION OF EU LAW
https://www.hrw.org/report/2021/11/24/die-here-or-go-poland/belarus-and-polands-shared-responsibility-border-abuses
[8]
ASYLUM AND RETURN: COMMISSION PROPOSES TEMPORARY LEGALAND PRACTICAL MEASURES TO ADDRESS THE EMERGENCY SITUATIONAT THE EU’S EXTERNAL BORDER WITH BELARUS1 DECEMBER 2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6447

TEXT

The Commission is today putting forward a set of temporary asylum and return measures to assist Latvia, Lithuania and Poland in addressing the emergency situation at the EU’s external border with Belarus. The measures will allow these Member States to set up swift and orderly processes to manage the situation, in full respect of fundamental rights and international obligations, including the principle of non-refoulement. The proposal follows the invitation by the European Council for the Commission to propose any necessary changes to the EU’s legal framework and concrete measures underpinned by adequate financial support to ensure an immediate and appropriate response in line with EU law and international obligations, including the respect of fundamental rights. The measures, based on Article 78(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union, will enter into force after their adoption by the Council. The European Parliament will be consulted. The measures will remain in force for a period of 6 months.

Vice-President for Promoting our European Way of Life, Margaritis Schinas, said: “In the past weeks, we have managed to bring the EU’s collective weight to bear in face of the hybrid attack directed at our Union. Collectively, the EU made clear that attempts to undermine our Union will only solidify our solidarity with one another.  Today we are giving living manifestation to that solidarity: in the form of a set of temporary and exceptional measures that will equip Latvia, Lithuania and Poland with the means needed to respond to these extraordinary circumstances in a controlled and swift manner and to operate in conditions of legal certainty.”

Commissioner for Home Affairs, Ylva Johansson, said: “Although the EU’s intense efforts have brought rapid results, the situation remains delicate. Today, to protect our borders, and to protect people, we are giving flexibility and support to Member States to manage this emergency situation, without compromising on human rights. This should allow the Member States in question to fully uphold the right to asylum and align legislation with EU acquis. It’s also time limited and targeted. To make our response to hybrid threats future-proof, we activate the EU’s formidable diplomatic and legal capacity, to apply sanctions and persuade third countries to stop flights. We will soon propose a reform of the Schengen rules. Making progress now on the Pact on Migration and Asylum is essential.”

Provisional measures proposed

The measures included in this proposal are of an extraordinary and exceptional nature. They will apply for a period of 6 months, unless extended or repealed, and will apply to non-EU nationals who have irregularly entered the EU from Belarus and are at the vicinity of the border or those who present themselves at border crossing points. The main elements of the proposal are:

Emergency migration and asylum management procedure at the external borders:

 • The 3 Member States will have the possibility to extend the registration period for asylum applications to 4 weeks, instead of the current 3 to 10 days. The Member States may also apply the asylum procedure at the border to process all asylum claims, including the appeal, within a maximum of 16 weeks – except where adequate support for applicants with particular health issues cannot be provided. In doing so, well-founded claims and those of families and children should be prioritised.
 • Material reception conditions: Member States focus reception conditions on the covering of basic needs, including temporary shelter adapted to the seasonal weather conditions, food, water, clothing, adequate medical care, and assistance to vulnerable persons, in full respect of human dignity. It is important that Member States ensure close cooperation with UNHCR and relevant partner organisations to support individuals in this emergency situation.
 • Return procedure: Member States concerned will be able to apply simplified and quicker national procedures including for the return of people whose applications for international protection have been rejected in this context.

All procedures carried out in line with this proposal must respect fundamental rights and specific guarantees provided for by EU law, including the best interests of the child, emergency health care and needs of vulnerable people, the use of coercive measures and detention conditions.

Practical support and cooperation:

 • Support from EU agencies: EU agencies stand ready to help the Member States on request. The European Asylum Support Office (EASO) can help register and process applications, ensure screening of vulnerable people and support the management, design and putting in place of adequate reception. Further Frontex support is available for border control activities, including screening and return operations. Support from Europol is also available to provide intelligence to counter smuggling.
 • Continued cooperation: The Commission, the Member States and EU Agencies will continue their cooperation, including an obligation on the Member States to continue reporting relevant data and statistics via the EU Migration Preparedness and Crisis Management Network.

The Commission will regularly reassess the situation and may propose to the Council to prolong or repeal these provisional measures.

Next steps

Article 78(3) of the Treaty on the Functioning of the EU states that after consulting the European Parliament, the Council may adopt provisional measures for the benefit of the Member States concerned. This happens by qualified majority vote. Once agreed by the Council, in view of the urgency of the situation, this Decision should enter into force the day after its publication in the Official Journal of the EU.

Background  

Since the summer, the Lukashenko regime and its supporters have initiated a hybrid attack on the EU, especially Lithuania, Poland and Latvia, which have experienced an insidious new threat in the form of the instrumentalisation of desperate people.

In October 2021, the European Council invited the Commission to propose any necessary changes to the EU’s legal framework to respond to the state-sponsored instrumentalisation of people at the EU’s external border with Belarus. Article 78(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) provides for the adoption of provisional measures in emergency migratory situations at the EU’s external borders.

Today’s proposal is the latest in a series of coordinated EU actions that include: targeted measures for transport operators that facilitate or engage in smuggling; diplomatic and external action; stepping up humanitarian assistance and support for border and migration management.

This proposal is in line with the comprehensive approach set out in the New Pact on Migration and Asylum. It complements the Schengen Borders Code and the upcoming Schengen reform, in which the Commission intends to propose a permanent framework for addressing possible situations of instrumentalisation that may still confront the Union in the future.

Financing of this proposal will be accommodated within the budget of the existing EU funding instruments under the period 2014-2020 and 2021-2027 in the field of migration, asylum and border management. Where exceptionally necessary, if the situation aggravates further, the flexibility mechanisms within the Multiannual Financial Framework 2021-2027 could be used.

For More Information

Proposal for a Council Decision on provisional emergency measures for the benefit of Latvia, Lithuania and Poland

Communication: Responding to state-sponsored instrumentalisation of migrants at the EU external border

[9]

AMNESTY INTERNATIONALEU ”EXCEPTIONAL MEASURES” NORMALIZE DEHUMANISATION OF ASYLUM SEEKERS’1 DECEMBER 2021
https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/12/eu-exceptional-measures-normalize-dehumanization-of-asylum-seekers/

In response to today’s proposals from the European Commission which would allow Latvia, Lithuania and Poland to derogate from EU rules, including by holding asylum-seekers and migrants at the border for 16 weeks with minimal safeguards, Eve Geddie, Director of Amnesty International’s European Office said:

“The arrival of people at the EU’s borders with Belarus is entirely manageable with the rules as they stand. Today’s proposals will further punish people for political gain, weaken asylum protections, and undermine the EU’s standing at home and abroad. If the EU can allow a minority of member states to throw out the rule book due to the presence of a few thousand people at its border, it throws out any authority it has on human rights and the rule of law.

“The current situation at the EU’s borders with Belarus is being used by some countries as an excuse to weaken protections of asylum-seekers and push their anti-migrant agenda. Holding asylum seekers in detention for four months, without the protection standards required by international law, is normalising de facto unlawful detention at the EU’s external borders.

“Asylum rules should be upheld, not allowed to be side-stepped by countries via so-called exceptional measures. Amnesty International is alarmed that the proposal will violate people’s rights, and exacerbate the humanitarian crisis at borders while continuing to expose the EU to further internal and external manipulation and blackmailing.

“While Lukashenka’s mistreatment and instrumentalization of migrants and asylum seekers is deplorable, he is exploiting the EU’s own tendency to treat people at their borders as a threat.

“At least 10 people, including a one-year-old child, have died at the EU’s Eastern borders in recent weeks. Today the European Commission is bringing in measures which undermine rights and normalize the dehumanization and suffering of people at the EU’s borders.”

END OF STATEMENT

[10]AMNESTY INTERNATIONALEU ”EXCEPTIONAL MEASURES” NORMALIZE DEHUMANISATION OF ASYLUM SEEKERS’1 DECEMBER 2021
https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/12/eu-exceptional-measures-normalize-dehumanization-of-asylum-seekers/

[11]AMNESTY INTERNATIONALEU ”EXCEPTIONAL MEASURES” NORMALIZE DEHUMANISATION OF ASYLUM SEEKERS’1 DECEMBER 2021
https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/12/eu-exceptional-measures-normalize-dehumanization-of-asylum-seekers/

[12]HUMAN RIGHTSHUMAN RIGHTS WATCH REPORT”DIE HERE OR GO TO POLAND”BELARUS’ AND POLAND’S SHARED RESPONSIBILITY FORBORDER ABUSES

https://www.hrw.org/report/2021/11/24/die-here-or-go-poland/belarus-and-polands-shared-responsibility-border-abuses

END OF NOTES

Reacties uitgeschakeld voor Poland-Belarus border crisis/Letter to the EU/”EU’s human obligations against the refugees”

Opgeslagen onder Divers