[Artikel Peter Storm]/Jeruzalem: optocht dreigt met etnische zuivering en genocide

JERUZALEM: OPTOCHT DREIGT MET ETNISCHE ZUIVERING EN GENOCIDE
WEBSITE PETER STORM

Geplaatst op 15 juni 2021 door ravotr

dinsdag 15 juni 2021

Laat ik maar eventjes niet gaan wachten totdat de NOS in haar verhullende boeventaaltje bericht over ‘botsingen tussen’ Israëli’s en Palestijnen in Jeruzalem, over ‘Joden en Arabieren’ die ‘slaags raakten’, waarna de politie ‘moest’ optreden. Laat ik maar eens hardop zeggen wat er vanmiddag in Jeruzalem gebeurt. Er vindt daar een fascistische optocht plaats. Deelnemers roepen daar om etnische zuivering en genocide. De optocht wordt gefaciliteerd door de Israëlische politie en de gloednieuwe Israëlische regering die meteen al laat zien dat ze geen haar beter is dan de Bende van Netayahu.

Waar heb ik het over? Vanmiddag, 15 juni 2021, houden extreem-rechtse Joods-Israëlische nationalisten – vriendelijker valt dit niet te formuleren – een mars door Oost-Jeruzalem, het stadsdeel waar een groot deel van de bevolking nog altijd uit Palestijnen bestaat. De optocht heet de Mars van de Vlaggen, en aan foto’s te oordelen staat het er inderdaad stijf van Israëlisch vlagvertoon. Nu is het wapperen van de nationale vlag door burgers van het land van die vlag op zichzelf niet heel schokkend. Zoiets is alledaags nationalisme, het is verfoeilijk zoals elk alledaags nationalisme verfoeilijk is, maar niet verfoeilijker dan Turkse vlaggen in Turkije, Franse vlaggen in Frankrijk en Nederlandse vlaggen in Nederland. Om over de alomtegenwoordige oranje voetbalvaandels van vandaag de dag maar te zwijgen. Weg met dat chauvinisme, maar verder geen reden tot grote opwinding.

Maar er was in Jeruzalem meer aan de hand dan ‘gewoon’ nationaal vlagvertoon. Dat was te horen aan de leuzen die deelnemers aan de optocht roepen. ‘Dood aan de Arabieren’, klonk het uit honderden kelen. Die ‘Arabieren’ zijn dus de Palestijnen, oorspronkelijke bewoners van het door Israël bezette gebied dat Palestina heet. Deze leus is een oproep tot genocide. ‘Moge jullie dorp branden’, klonk het ook vanuit de vlaggenmars. Dat kan nauwelijks anders verstaan worden dan als een oproep om de verwoesting voort te zetten van wat er over is van de Palestijnse maatschappij na een eeuw van Zionistische kolonisatie. Een kolonisatie die eerst gedekt werd door het Brits gezag en vanaf 1948 op eigen Israëlische staatsbenen werd voortgezet, zij het gaandeweg met immense Amerikaanse financiële steun. Het is een pleidooi voor een volgende ronde van etnische zuivering.

Dat pleidooi wordt expliciet gemaakt door de leus die Aljazeera noteerde uit de mond van een van de ultra-nationalistische marcheerders: ‘Een tweede Nakba komt eraan’. De Nakba is de ‘Catastrofe’, het woord dat Palestijnen gebruiken voor de gewelddadige verdrijving van 750.000 Palestijnen door Zionistische milities vanaf november 1947, door het Israëlische leger dat uit die milities voortkwam vanaf mei 1948 toen de staat Israël formeel werd uitgeroepen. Die staat is dus gesticht op basis van een enorme etnische zuivering.

Dat was doelbewust. Alleen zo kon het beoogde en uitgesproken doel van stichters als Ben Goerion bereikt worden: Joodse suprematie, een zo groot mogelijke joodse meerderheid in een zo groot mogelijk deel van Palestina. ‘Voor hem en zijn vrienden in de top van de zionistische hiërarchie was een levensvatbare Joodse staat er een die zich over het grootste deel van Palestina uitstrekte en slechts plaats bood aan een zeer beperkt aantal Palestijnen’, zo schetst Ilan Pappe de houding van Ben Goerion in de jaren vlak voor de stichting van de staat Israël.(1) Ben Goerion is de Vader des Vaderlands van de staat Israël. Hij werd ook in sociaaldemocratische kringen zeer bewonderd, nog tientallen jaren na de Nakba die hij hielp regisseren. Zo diep zit (zat?) de koloniale mind set – ook bij wat doorgaat (doorging? bewijs het eerst maar!) voor links.

De Nakba was dus de manier waarop er voor gezorgd werd dat het aantal Palestijnen inderdaad ‘zo klein mogelijk’ werd gehouden. Israëli’s die deze Nakba willen herhalen, willen dus nogmaals vele honderdduizenden Palestijnen – mensen die aan de eerdere Nakba ontkwamen en niet verdreven zijn, plus mensen die destijds moesten vluchten naar bijvoorbeeld de Gazastrook om daar alsnog onder Israëlische bezetting terecht te komen – gewelddadig verdrijven. Ze willen een volgende ronde van etnische zuivering. En ze zeggen dat openlijk, en onder bescherming van soldaten. We kunnen niet zeggen dat we niet zijn gewaarschuwd

Dit vertoon van racistische haat vindt dus vrijwel ongehinderd plaats in Jeruzalem. Israëlische autoriteiten vinden het uitstekend. Minister van interne Veiligheid Omer Bar-Lev legt uit: ‘Het recht om te demonstreren is een recht in alle democratieën.’ Terwijl dit ‘recht om te demonstreren’ werd uitgeoefend door Israëlische fascisten, probeerden Palestijnen daar protest tegen te laten zien en te horen. Weg was prompt het ‘recht om te demonstreren’. Een demonstrant probeerde een Palestijnse vlag te laten wapperen ‘voordat Israëlische troepen de vlag grepen en de Palestijnse vrouw uit het gebied wegduwden. Toen een vrouw de Palestijnse vlag voor de neus van Israëlische deelnemers aan de optocht hield – wat een moed van die vrouw!! – werkten Israëlische soldaten haar hardhandig tegen de grond.

Palestijnen konden trouwens niet zomaar in de buurt van de fascistenmars komen, want bij de Damascus Poort waren stalen barricades aangebracht om de toegang tot het gebied waar de optocht plaatsvond, te versperren. Ja, zo kon de optocht ook niet door Palestijnse wijken van de stad, maar het zijn toch vooral Palestijnen die door het Israëlische optreden in hun demonstratie- en bewegingsvrijheid worden beperkt. Zeker zeventien Palestijnen die probeerden actie te voeren, werden door Israëlische troepen verwond, drie kwamen in het ziekenhuis terecht. Die gebruikten rubber kogels, een stun-granaat, en beschoten ook maar weer eens een ambulance. Dit pluk ik allemaal van Aljazeera.(1) De NOS – jawel, ze zijn aan het verslaggeven geslagen – meldt intussen 33 gewonden onder Palestijnen, aldus de Rode Halve Maan, een Palestijnse hulpverleningsgroep.(2)

Het ‘demonstratierecht’ wordt dus nogal eenzijdig gehanteerd. Joden die Palestijnen intimideren is toegestaan en wordt gefaciliteerd. Maar stel je het omgekeerde patroon eens voor, puur als gedachteoefening! Het is ondenkbaar dat er een Palestijnse optocht door West-Jeruzalem zou marcheren, onder bescherming van het Israëlische leger dat Joodse tegendemonstranten het ziekenhuis in sloeg, terwijl die Palestijnse mars plaatsvond voorzien van talloze Palestijnse vlaggen, en met spreekkoren die verachtelijke dingen zou roepen als ‘dood aan de Joden’, ‘Moge jullie kibboets branden’ en een enkele Palestijn die riep ‘de volgende pogrom komt er aan’. Zo’n mars zou niet eens de ruimte hebben gekregen om zich te formeren. Bij de eerste geheven Palestijnse vlag zou hardhandig zijn ingegrepen. Alleen de Joodse bevolking van de staat Israël heeft het recht op dit type van ‘demonstreren’, beter intimidatie genoemd. Alleen de Joodse bevolking van de staat Israël kan bij de uitoefening van dat recht op bescherming en erkenning van overheidswege rekenen. Dit tekent de racistische, koloniale verhoudingen die de staat Israël tegenover de Palestijnen die onder haar bestuur staan, hanteert en handhaaft. Met grof koloniaal geweld.

Overigens is zo’n Palestijnse optocht met bovengenoemde leuzen en houding om nog een reden ondenkbaar. Geen serieuze Palestijnse activist zou aan zoiets mee willen doen. De Palestijnse strijd is in essentie een antikoloniale vrijheidsstrijd, geen antisemitische pogrom-beweging. Dat er mensen zijn die voor Palestijnen zeggen op te komen en zich wel aan Jodenhaat schuldig maken, is een feit. Dat zulke antisemieten typerend zijn voor het Palestijnse verzet en de pro-Palestijnse solidariteitsbeweging is een kwalijk sprookje van Israël-fans. Het is laster.

Heel charmant is ook wat de minister van Interne Veiligheid verder nog zei. ‘De politie is klaar en zal alles doen wat in haar vermogen ligt om de delicate draad van de co-existentie te bewaren.’ De ‘co-existentie’ bleek zo ‘delicaat’ dat Palestijnen met grof geweld weerhouden werden van hun maken van hun o zo terechte punt. Het betreft hier de co-existentie tussen koloniale maatschappij en gekoloniseerde Palestijnse bevolking. Natuurlijk wil een regering die de suprematie van de ene bevolkingsgroep boven de andere hooghoudt zulke co-existentie wel. Die komt er immers op neer dat de gekoloniseerde Palestijnse bevolking ‘haar plaats weet’ en en zich ‘vrijwillig’ schikt in haar lot. Or else. Die verhoudingen nog eens intimiderende kracht bij zetten is precies de strekking van de fascistische, door Israëlische militaire macht en door de Israëlische regering gefaciliteerde mars die op 15 mei door de straten van Jeruzalem is getrokken.

Noten:

1 Ilan Pappe, ‘De etnische zuivering van Palestina’ (Kampen, 2008), vertaling van: Ilan Pappe, ‘The Ethnic Cleansing of Palestine’ (Oxford, 2006), pag. 57.

2 ‘Israeli far-right groups march through occupied East Jerusalem’, Aljazeera, 15 juni 2021, https://www.aljazeera.com/news/2021/6/15/tensions-high-in-jerusalem-ahead-of-hardline-israeli-march

3 ‘Gespannen sfeer in Jeruzalem door ‘vlaggenmars’ ultranationalistische Israëliërs’, NOS, 15 juli 2021, https://nos.nl/artikel/2385176-gespannen-sfeer-in-jeruzalem-door-vlaggenmars-ultranationalistische-israeliers

Peter Storm

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Jeruzalem: optocht dreigt met etnische zuivering en genocide

Opgeslagen onder Divers

Op weg naar een mooie zomer, premier Rutte/En daarna?/Rutte, Gevaarlijke Gek, Deel Vijf

OP WEG NAAR EEN MOOIE ZOMER, PREMIER RUTTE/EN DAARNA?/RUTTE, GEVAARLIJKE GEK/DEEL VIJF

Coronavirus, Corona, Virus, Pandemie, Infectie

COVID 19…..
https://covid19.who.int/

CORONAVIRUS, ENGEL DES DOODS

CORONAVIRUS, ENGEL DES DOODS


”Goedenavond, Hugo de Jonge en ik hebben op deze plek meerdere keren de hoop en verwachting uitgesproken dat we op weg waren naar een mooie zomer. En die verwachting komt gelukkig uit”
Dat was de Beginzin van de Corona Persconferentiedd 18 juni, door ons premier Rutte uitgesproken. [1]Ons premier, die eerder door schrijfster dezes werd betiteld als ”Gevaarlijke Gek” [2], vanwege de haars inziens onverantwoorde risico’s bij zijn Coronabeleid.
En nu, nu de cijfers inderdaad de goede kant uitgaan [3] [daarin heeft Rutte gelijk en klopt ook met de feitelijkheid, neemt Rutte weer onverantwoorde risico’sDeze keer wel ERG gewaagde.
Natuurlijk, versoepeling is gerechtvaardigd, nu het de goede kant lijkt uit te gaan, maar zowat alles behalve de anderhalve meter loslaten [4], is van de Gekke.Dan is het Hek van de Dam! [5]
TE veel is er nog, dat onzeker is.TE veel is er nog, dat onvoorspelbaar is.
Laten we enkele maatregelen eens onder de loupe nemen:
Maar eerst dit
Rutte merkt in zijn Persconferentie op”Een: alles wat op anderhalve meter kan, mag dan weer. Zonder beperkingen in de groepsgrootte, zonder verplichte sluitingstijden, zonder een verbod op alcoholverkoop na een bepaalde tijd, binnen én buiten, en vooral ook: zonder advies over het aantal gasten thuis en zonder mondkapjesplicht in winkels en andere publiek toegankelijke ruimtes.” [6]
Dat dat risicovol blijft, ga ik zo betogen
Rutte merkt ook op
”Twee: daar waar de anderhalve meter onvermijdelijk niet altijd haalbaar is, blijft de mondkapjesplicht voorlopig gelden.” [7]Op dat punt twee kom ik straks terug, want daarin ziteen tegenstrijdigheid. Een Gevaarlijke Tegenstrijdigheid:
DE MAATREGELEN:[Ik zal ze waarschijnlijk niet allemaal noemen, iik pik een paar belangrijke eruit]
MONDKAPJESPLICHT/NIET MEER IN SUPERMARKTEN:
In de Letterlijke Tekst van de Persconferentie lees ikhet [8], en ook op ”Rijksoverheid: Nederland zet grote stap: bijna alles kan op anderhalve meter” Ik citeer uit deze laatste bron uit ”Stap 4 Openingsplan vanaf 26 juni”:”Mondkapjesplicht vervalt grotendeelsDe mondkapjesplicht vervalt grotendeels. Alleen waar de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden. Dit is het geval in het personenvervoer, in het OV en op aangewezen plekken rond het OV, bijvoorbeeld stations. Ook op luchthavens en in vliegtuigen. En in het voortgezet onderwijs.” [9]

Daaruit haal ik dus, dat de mondkapjesplicht in supermarkten vervalt.Maar dat is gevaarlijk.Dat is tegenstrijdig beleid!Gevaarlijk, omdat bij drukte, wanneer de anderhalve meter niet te handhaven is, het besmettingsrisico weer toemeemt.En tegenstrijdig beleid, omdat Rutte zelf in zijn persconferentietekst zegt:”Twee: daar waar de anderhalve meter onvermijdelijk niet altijd haalbaar is, blijft de mondkapjesplicht voorlopig gelden.” [10]Maar bij drukte in de supermarkten IS de anderhalve meter niet haalbaar en dan zou er nog een mondkapjesplicht moeten gelden, volgens Rutte’s eigen woorden [11], maar tegelijkertijd zegt hij, dat de mondkapjesplicht in winkels wordt afgeschaft!”Eén: alles wat op anderhalve meter kan, mag dan weer. Zonder beperkingen in de groepsgrootte, zonder verplichte sluitingstijden, zonder een verbod op alcoholverkoop na een bepaalde tijd, binnen én buiten, en vooral ook: zonder advies over het aantal gasten thuis en zonder mondkapjesplicht in winkels en andere publiek toegankelijke ruimtes.” [12]
Dit is, lezers, het tegenstrijdige beleid van een Gek, een Gevaarlijke Gek!
OPENSTELLING DISCOTHEKEN EN NACHTCLUBS MET ”TOEGANGSBEWIJZEN”/RUSSISCHE ROULETTE, MENEER DE MINISTER PRESIDENT!
Ik citeer uit de tekst van de Persconferentie:”Tot slot, de derde mogelijke situatie: welke voorwaarden gelden als je iets wilt organiseren of openstellen zonder de anderhalve meter regel in acht te nemen. Kort gezegd kan dat vanaf zaterdag 26 juni door te werken met toegangsbewijzen. Elke klant, gast of bezoeker die minder dan 40 uur geleden negatief is getest, of volledig is gevaccineerd, of minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad, kan dan worden toegelaten……………..”En daarmee kom ik ook bij een laatste bijzondere situatie die ik graag wil noemen en die geldt voor de discotheken en de nachtclubs. Een sector die nu al heel lang is gesloten en een activiteit die veel mensen hebben gemist. Daar is openstelling op anderhalve meter afstand natuurlijk geen realistische optie. Maar met deze toegangsbewijzen kan ook deze sector weer open, en dan meteen zonder beperkingen.” [13]
Goed zo, meneer de minister president, speel maar weer Russische Roulette!Zelf geeft Rutte al aan [vanzelfsprekend], dat bij uitgaansgelegenheden als nachtclubs en discothekengeen anderhalve meter te handhaven is.Natuurlijk niet!Dus dan maar met ”toegangsbewijzen”Voordat ik dat fileer, eerst dit:
Uit der aard des amusements zijn dit drukke gelegenheden.Ideaal dus voor de verspreiding van Corona.Dansen, zweten, intiem samenzijn……Maar hoe zit het dan met die zogenaamde ”toegangsbewijzen”?Nu kan ik mij nog wel iets voorstellen bij een negatieve test, die minder dan 40 uur oud is.Maar een volledige vaccinatie? [14]Dat laatste lijkt eveneens plausibel, maar is het NIET!Want het RIVM vermeldt hierover:”

Besmettelijkheid na vaccinatie  

Vaccinatie beschermt tegen ziekte door het coronavirus. We weten nog niet of iemand die gevaccineerd nog anderen kan besmetten. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere: voor gevaccineerde mensen gelden voorlopig dezelfde algemene coronaregels als voor mensen die niet gevaccineerd zijn.” [15]

Dat betekent dus, in gewoon Nederlands, dat een vaccinatiebewijs helemaal geen ” veilig” bewijs is voor discotheek en nachtclub bezoek.

Het is dus, meneer Rutte, een Russische Roulette spel, dat u speelt [16], door gevaccineerde mensen te laten feesten in discotheken, zonder dat er anderhalve meter afstand gehouden kan worden.

OVER CHECKGESPREKKEN IN DE HORECA EN SPROOKJESLAND

Tijdens de persconferentie kwam Rutte weer met zijn mantra

”checkgesprekken”

Ik citeer:

”Wel blijven in de horeca, de culturele sector en overal waar mensen zitten, een checkgesprek, registratie en een vaste zitplaats verplicht.” [17]

HAHAHAHA

In welke wereld leeft Rutte eigenlijk.

In een parallel Universum?

Zowel uit mijn eigen ervaring als uit die van betrouwbare bronnen blijkt, dat er in veel gevallen

noch bij reserveringen, noch bij een spontaan bezoek aan horeca gelegenheden ook maar sprake is

van zaken als ”checkgesprekken”.

Ik zeg niet, dat dat voor ALLE horeca gelegenheden geldt [dat zou ik ook niet kunnen weten], maar in een

flink aantal gevallen vinden de ”checkgesprekken” slechts in Sprookjesland plaats.

Iets van de logica daarvan begrijp ik wel.

De horeca wil zoveel mogelijk verdienen, juist in

coronatijden, dus veel zaken zullen niet geneigd zijn

tot checkgesprekken.

En dan nog:

Tenzij iemand snipverkouden is, is er toch geen enkel

bewijs, dat hij/zij de waarheid zou spreken, als er

een horeca vraag zou komen over eventueel ”corona gerelateerde klachten..?

WAKE UP, RUTTE!

THUISWERKEN OF NIET, VERWARRING COMPLEET!

In de persconferentie werd door Rutte aangekondigd, dat de ”thuiswerken” norm niet meer geldt

Ik citeer:

”Voor het werk op kantoor en op andere werkplekken wordt anderhalve meter ook de norm, met dien verstande dat we maximaal 50 procent van onze werktijd op kantoor zijn.” [18]

Dat opheffen van het thuiswerk principe lees je ook

op de website van Rijksoverheid ”Nederland zet grote stap: Bijna alles kan op anderhalve meter” [19]

Ik citeer:

”Van thuis werken naar deels op kantoorHet advies ‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’ verandert. Werknemers die nu nog thuis werken, mogen in overleg met hun werkgever maximaal de helft van hun tijd ook op kantoor werken. Op kantoor geldt altijd de anderhalvemeterregel, ook in de lift of de kantine.” [20]Dus dat lijkt duidelijk:Deels op kantoor, deels thuisMaar dan lezen we weer in de tekst van de Persconferentie:[Ik citeer]” Voor het werk op kantoor en op andere werkplekken wordt anderhalve meter ook de norm, met dien verstande dat we maximaal 50 procent van onze werktijd op kantoor zijn. In de praktijk zal dat overigens vaak minder zijn, omdat dat met anderhalve meter niet haalbaar is” [21]Dus met andere woorden:Geen thuiswerken meer, maar deels op kantoorEn dan weer:Dat op kantoor werken zal ook wel minder zijn. omdat dat met de anderhalve meter vaak niet haalbaar is….[22]Ik vind het nogal verwarrendLezers?Want wanneer nou wel thuiswerken, wanneer op kantoorEn als dat in de praktijk toch lastig is, waarom dan niet gewoon dat thuiswerken gehandhaafd, want zo is de kans op besmettingen alleen maar groter en krijg jeoeverloze discussies, wanneer wel op kantoor enwanneer niet!

NIEUWE CORONAGOLF?/

OPMARS DER CORONAVARIANTEN

Het is grappig, dat dit demissionaire kabinet Rutte

verregaande versoepelingen heeft aangekondigd [23], terwijl wij tegelijkertijd in de media lezen, dat ditzelde destructieve kabinet [pardon ”demissionair”] heeft

verklaard [hier volgens RTL Nieuws], dat een opleving van het coronavirus in het najaar een ”reeel risico” is [24]

Toegegeven:

We staan er nu WEL heel anders voor dan vorig jaar, vanwege de massale vaccinaties en omdat er, op dit moment van schrijven [21 juni 2021] meer dan 13 miljoen prikken gezet zijn [25], maar zeker vanwege de nieuwe oprukkende varianten  van welke het niet allemaal zeker is, of ze vaccinbestendig zijn [daarover zo meer]is het een veel te groot risico om nu als een Gek te gaan versoepelen.

Wat als er in het najaar TOCH nog een gevaarlijke situatie

uitbreekt!

Wat als alle maatregelen weer moeten worden aangescherpt?

En hoe zit het na de zomer met al die vakantiegangers,

die terugkeren?

Russische Roulette politiek………

DE BRAZILIAANSE VARIANT

Neem nu die Braziliaanse variant, waaraan in Brazilie meer dan 500 000 mensen zijn overleden. [26]

Het RIVM vermeldt, dat deze al in Nederland is [27]

En dat belooft weinig goeds:

Want niet alleen is deze besmettelijker dan het ”oude” virus, ook

is de afweer door vaccinatie [de mate waarin je door vaccinatie tegen

het virus wordt beschermd] minder goed. [28]

Tel uit je winst…..

DE DELTA VARIANT

Een ander Onheil is de Indiase variant, oftewel de

Delta variant.

Ook over deze vermeldt het RIVM een grotere besmettelijkheid. [29]

Ook deze is in Nederland aanwezig. [30]

Het laatste verontrustende nieuws:

Afgelopen weekend moest de Portugese hoofdstad

Lissabon op slot vanwege de verontrustende toename

van besmettingen door die Delta variant [31], die ook

in Groot-Britannie in verontrustende mate aanwezig is. [32]

Ook dreigt deze Delta variant volgens de Wereld Gezondheids Organisatie [WHO]  wereldwijd dominant te worden. [33]

MOSKOUVARIANT?

Maar deze Onheilen zijn nog niet genoeg!

Er dreigt ook nog [naast de vele andere mutaties van

het Coronavirus [34] die we voorlopig, gelukkig nog niet

hebben leren kennen] een Moskouse COVID [Corona dus] Variant actief te worden, die al heeft gezorgd voor

een explosief aantal besmettingsstijgingen in Moskou! en die behoorlijk agressief lijkt te zijn door het snelle aantal stijgingen! [35]

En dat is dan het moment, waarop dit idiote demissionaire kabinet het besluit tot versoepelen neemt!

EPILOOG

Betekent dat nu, dat schrijfster dezes tegen versoepelingen is?

Absoluut niet.

Het is zinnig, verantwoord en bevrijdend, om te

gaan versoepelen, nu de cijfers onverminderd de goede kant uit lijken te gaan. [36]

Maar dat moet dan wel verantwoord gebeuren en niet

in een klap alle verstandige voorzorgsmaatregelen overboord gooien, zoals mondkapjesplicht in winkels, het belang van thuiswerken, het voorlopig afzien van

drukke en voor de volksgezondheid gevaarlijke plekken als drukke en zweterige discotheken en nachtclubs.

Ik heb in bovenstaande al betoogd, waarom dat gevaarlijk is.

Ook verwarrend zijn sommige nieuwe ”maatregelen”,

zoals het afschaffen van de mondkapjesplicht in winkels,

maar dan wel weer de suggestie doen, dat mondkapjes noodzakelijk zijn, als de anderhalve meter niet te handhaven is [zoals tijdens winkeldrukte natuurlijk

het geval is] [37]

Zoals het beeindigen van de noodzaak tot thuiswerk, 

[nu deels op kantoor, deels thuis], maar dan wel weer weg van kantoor, als de anderhalve meter niet te handhaven valt [38]

Je kunt je voorstellen, tot wat voor een verwarring dat alles kan leiden.

En ronduit gevaarlijk:

Het vaccinatiebewijs als toegangsbewijs bij nachtclubs en discotheken, terwijl het helemaal nog niet zeker is,

of gevaccineerden anderen niet kunnen besmetten! [39]

Bovendien:

De wel overdreven optimistische toon in de persconferentie [40] geeft kwaadwilligen, maar ook

mensen, die wel verantwoordelijk zijn, impliciet

de idee, dat nu weer alles kan.

Dat, met de in bovenstaande geschetste nieuwe varianten, is wel oer en oerstom, om het maar eens

in  niet ambtelijke taal te zeggen.

Bovendien is het HET sein voor wat ik al eerder heb aangeduid als ”strand en parkgekkies” [41] om weer ongeremd los te gaan, net zoals vorige zomer, met een

nieuwe uitbraak als gevolg. [42]

Toegegeven, er zijn nu de vaccins, maar wat als er

zich een Corona variant ontwikkelt, waartegen het vaccin weinig tot geen bescherming biedt? 

Zoals nu al

gedeeltelijk bij die Delta variant? [43]

Duidelijk is, en daarin heeft schrijver en activist Peter Storm gelijk, dat we ons niet moeten verlaten op Regering en Overheid, wat bescherming betreft.

[44]

Sterker nog, als ministers en Koning door hun gedrag nu

niet bepaald een voorbeeld geven [45], blijft eigen alertheid

en kritisch de ontwikkelingen volgen, van het grootste belang. 

Een Ding is voor mij zeker:

Die laatste versoepelingen van de Coronamaatregelen

bewijzen het maar weer:

Wat Corona betreft wordt er een Kip Zonder Kop beleid gevoerd.

Met Rutte, Gevaarlijke Gek, aan het Roer!

Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN

NOTEN 1 T/M 15

NOTEN 16 T/M 25

NOTEN 26 T/M 35

NOTEN 36 T/M 45

Reacties uitgeschakeld voor Op weg naar een mooie zomer, premier Rutte/En daarna?/Rutte, Gevaarlijke Gek, Deel Vijf

Opgeslagen onder Divers

Noten 36 t/m 45 bij ”Coronamaatregelen 18 juni 2021/Rutte, Gevaarlijke Gek, Deel Vijf

[36]

NU.NLALLE CORONACIJFERS GAAN DE GOEDE KANT OP1 JUNI 2021
https://www.nu.nl/coronavirus/6136848/alle-coronacijfers-gaan-de-goede-kant-op.html

Alle coronacijfers gaan de goede kant op, blijkt uit de wekelijkse update van het RIVM. Het aantal coronapatiënten dat werd opgenomen in een ziekenhuis, was in de afgelopen week 43 procent kleiner dan de week ervoor. Ook het aantal intensivecareopnames daalde met eenzelfde percentage. Ten slotte daalde het aantal gemelde besmettingen met 18 procent.

Het is de tweede forse daling op rij. Bij de vorige wekelijkse update meldde het RIVM al een daling van 32 procent van de hoeveelheid ziekenhuisopnames, terwijl 23 procent minder ic-opnames werden gemeld. Het aantal besmettingen zakte toen van 35.000 naar 25.000, terwijl in de afgelopen zeven dagen 20.000 positieve testen werden gemeld.

In totaal werden de afgelopen zeven dagen 553 opnames gemeld, waarvan 112 patiënten doorverwezen werden naar de ic’s. Tussen 18 en 25 mei ging het om respectievelijk 940 en 196 opnames. Volgens het RIVM worden de resultaten van de vaccinatiecampagne steeds zichtbaarder.

Een andere positieve statistiek waar het instituut over schrijft is de hoeveelheid besmettelijke personen in Nederland. Dat daalde naar 73.984, het kleinste aantal sinds december. Het is tevens voor het eerst dit jaar dat dit aantal onder de 100.000 daalt.

Het enige cijfer dat geen forse daling meemaakte, maar ook niet steeg, is het reproductiegetal. Dat bleef ongewijzigd op 0,82. Dat houdt in dat een groep van 100 Nederlanders momenteel 82 anderen besmet en het virus terrein verliest.

Het RIVM concludeert dat de druk op de ziekenhuizen gestaag afneemt. Om ervoor te zorgen dat het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen, is het volgens het instituut van belang dat iedereen zich aan de coronamaatregelen blijft houden.


EINDE BERICHT
[37]

ZIE NOTEN 10 T/M 12

[38]

ZIE NOTEN 18 T/M 22

[39]

ZIE NOTEN 13 T/M 15

[40]

Inleidend statement minister-president Mark Rutte

Goedenavond, Hugo de Jonge en ik hebben op deze plek meerdere keren de hoop en verwachting uitgesproken dat we op weg waren naar een mooie zomer. En die verwachting komt gelukkig uit. Iedereen heeft kunnen zien hoe alle coronacijfers de laatste weken in snel tempo de goede kant op gingen. Hoe het aantal besmettingen hard daalde en vooral hoe de druk op de zorg flink is afgenomen. En gelukkig maar, want dat geeft ruimte voor alle uitgestelde operaties en hopelijk ook wat rust voor al die mensen in de zorg die heel moe zijn na meer dan een jaar topprestaties leveren.”

…..

…..

”Maar dit is wel een bijzonder moment. Want hoe vaak hebben wij hier niet gestaan om te vertellen wat er allemaal niet kon? Nu zijn we gelukkig weer in de fase dat de nadruk ligt op wat er wel kan.”

RIJKSOVERHEID

LETTERLIJKE TEKST PERSCONFERENTIE MINISTER-PRESIDENT RUTTE EN MINISTER DE JONGE (18 JUNI 2021)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2021/06/18/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-18-juni-2021

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 1

[41]

Ik noem als voorbeeld ”strand en parkgekkies” [de drukte op stranden en in parken, illegale feesten, steeds minder mensen, die zich aan de 1,5 meter hielden [9], niet zelden gebrek aan handhaving  of onduidelijkheid daarin [10], kortom, voorwaarden om het aantal besmettingen snel te laten stijgen”
PERSMOMENT RUTTE/IS RUTTE EEN GEVAARLIJKE GEK?
ASTRID ESSED28 OCTOBER 2020′
https://www.astridessed.nl/persmoment-rutte-is-rutte-een-gevaarlijke-gek/

[42]

”POLITIEKE STUPIDITEITEn ondanks het feit, dat mensen steeds openlijker lak hadden aan de regels en waarschuwingen voor een Tweede Coronagolf [14] bleef het kabinet, Rutte voorop, maar laks en wist men niet beter te doen dan pappen en nathouden:Weliswaar bleven discotheken en nachtclubs dicht en bleven grote evenementen verboden [15], maar regende het ”adviezen;”Een ”advies” om niet naar een risicoland te gaanEen ”advies” om zich bij terugkomst te laten testenEen ”advies” om bij een positieve test in quarantaine te gaan. [16]En ondanks het feit, dat GGD’s de noodklok luidden, omdat mensen vaak niet in quarantaine gingen [17]Dat het bekend was, dat mensen doodleuk bleven doorwerken met klachten [18]Ondanks al deze feiten bleven Rutte en co maar halfslachtig, wilden niets verplicht stellen [19], waardoor het voorspelde werd waargemaakt:Het aantal besmettingen nam toe en de Tweede Golf werd een feit. [20]”

PERSMOMENT RUTTE/IS RUTTE EEN GEVAARLIJKE GEK?
ASTRID ESSED28 OCTOBER 2020′
https://www.astridessed.nl/persmoment-rutte-is-rutte-een-gevaarlijke-gek/

[43]

NOTEN 29 T/M 33

[44]

”Nu straks de wettelijke mondkapjesplicht verdwijnt, wordt het des te belangrijker dat mensen zelf goede afspraken maken op de plaatsen waar ze werken en leven, over het dragen van die dingen. Ze kunnen afspraken maken over gedragswijzen waarbij ze elkaar tegen onnodige besmettingen, ziekte en dood helpen beschermen. Het is overduidelijk dat we, wat die bescherming betreft, op geen kabinet en overheid echt kunnen rekenen”
CRIMINEEL CORONABELEID, VALS GEVOEL VAN VEILIGHEIDPETER STORM16 JUNI 2021
https://www.peterstormt.nl/2021/06/16/crimineel-coronabeleid-vals-gevoel-van-veiligheid/

[45]

LEEUWARDER COURANT
KAMER BESPREEKT CORONAMAATREGELEN EN SPIJTBETUIGING GRAPPERHAUS2 SEPTEMBER 2020

https://www.lc.nl/binnenland/Kamer-bespreekt-coronamaatregelen-en-spijtbetuiging-Grapperhaus-25978945.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

Het coronavirus staat woensdag de hele dag centraal in de Tweede Kamer. Een eerste debat gaat over de wet voor de corona-app, het tweede over de maatregelen om het virus in te dammen. Tijdens dat laatste debat wil de Kamer ook minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan de tand voelen over zijn bruiloft waar gasten de coronaregels overtraden.

De Kamer bespreekt in de ochtend het voorstel voor een tijdelijke wet die een juridische grondslag moet geven aan de CoronaMelder. Deze app moet mensen waarschuwen die in de nabijheid van een besmet persoon zijn geweest. De Jonge heeft het wetsvoorstel eerder aangepast na onder meer stevige kritiek van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer de app landelijk wordt ingevoerd is nog niet duidelijk.

In de middag en avond debatteert de Tweede Kamer over de aanpak van de coronacrisis. De situatie is niet alarmerend, zei premier mark Rutte dinsdag op een persconferentie. De regio krijgt een steeds grotere rol in de aanpak van het virus. In de Kamer leven vragen over het testbeleid. Omdat zoveel mensen testen, roept het kabinet mensen op alleen te testen bij klachten.

De Kamer wil ook dat minister Grapperhaus zich tijdens het debat komt verantwoorden. Hij bood vorige vorige week zijn excuses aan, nadat beelden van de bruiloft waren opgedoken. De minister zei de halve dag bezig te zijn geweest mensen op de coronaregels te wijzen, maar erkende dat er niet altijd voldoende afstand werd gehouden. Sommige partijen in de Kamer twijfelen aan de geloofwaardigheid van de minister.

EINDE ARTIKEL

NOSNIEUWE FOTO’S VAN GRAPPERHAUS, DIE CORONAREGELS OVERTREEDT2 SEPTEMBER 2020
https://nos.nl/artikel/2346380-nieuwe-foto-s-van-grapperhaus-die-coronaregels-overtreedt.html

TEKST

Er zijn opnieuw foto’s gepubliceerd van de bruiloft van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Daarop is te zien dat de minister meer coronaregels overtreedt dan enkel de anderhalvemetermaatregel. SBS Shownieuws toonde gisteravond foto’s waarop de minister onder meer een hand lijkt te geven en zijn schoonmoeder omarmt.

Vorige week donderdag raakte Grapperhaus in opspraak door beelden die werden verspreid van zijn bruiloft. Daarop was te zien dat hijzelf en ook zijn gasten zich niet hielden aan de anderhalvemeterregel op de trappen van het stadhuis in Bloemendaal.

‘Niks toe te voegen’ aan eerdere verklaring

De minister bood zijn excuses aan en voegde daaraan toe dat hij vóór en tijdens de huwelijksdag de mensen er voortdurend op heeft gewezen dat ze afstand moeten houden als ze niet tot hetzelfde huishouden horen en dat ze ook de andere coronaregels moeten respecteren.

Shownieuws vroeg Grapperhaus om een reactie op de recentste foto’s, waarop hij dus meerdere regels lijkt te overtreden. Via een woordvoerder laat hij weten “niks toe te voegen” aan zijn eerdere verklaring.

De foto’s van de bruiloft van Grapperhaus leidden tot verontwaardiging, omdat hij als justitieminister het gezicht is van de handhaving van de coronamaatregelen. Zo besloten boa’s na de misstap van Grapperhaus de afgelopen dagen minder boetes uit te delen. Vandaag wil de Kamer de minister ondervragen over zijn bruiloft.

Premier Rutte erkende vorige week dat er dingen fout zijn gegaan op het huwelijk, maar hij vond niet dat de geloofwaardigheid van de minister op het spel stond.

Volgens politiek verslaggever Wilco Boom maakt de publicatie van de nieuwe foto’s de positie van Grapperhaus er niet beter op. Tot nu toe waren de coalitiepartijen en de linkse oppositie “niet uit op het politieke hoofd van de minister”, zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. “Hij heeft best wat krediet in de Kamer. In tegenstelling tot zijn voorgangers heeft hij niet heel veel problemen op zijn ministerie veroorzaakt. Het wordt nu moeilijker om hem op zijn plek te houden.”

Fotograaf Ferry de Kok heeft nog veel meer foto’s van Grapperhaus die gepubliceerd gaan worden, vertelde hij vanochtend in de ochtendshow van Radio 538. “Ik heb nog honderden foto’s liggen, er komen nog wel een paar naar buiten.” Op die foto’s zijn ook dingen te zien die nog niet naar buiten zijn gekomen, vertelt hij. “Wel allemaal een beetje in dezelfde trant als de vorige foto’s.”

De Kok ging afgelopen weekend naar de bruiloft in Bloemendaal om foto’s van Grapperhaus en zijn vrouw te maken. “Toen zag ik opeens de hele groep naar buiten komen. Ik zag aanwezigen op schouders slaan, handjes geven: dat moest ik vastleggen. Ze stonden de hele tijd bij elkaar, het was niet maar één momentje. Ook op het terras bij het afgehuurde restaurant stonden ze de hele tijd bij elkaar. Als je de foto’s ziet, denk je niet dat het coronatijd is.”

De Kok publiceert bewust niet alle foto’s in één keer. “Als ik dat doe, verdien ik maar één keer wat.”

EINDE NOS ARTIKEL

NOSVAN ARK OVER HANDEN SCHUDDEN KONING: IEDEREEN MOET ZICHAAN 1.5 METER HOUDEN
https://nos.nl/artikel/2385594-van-ark-over-handen-schudden-koning-iedereen-moet-zich-aan-1-5-meter-houden

Koning Willem-Alexander heeft gisteren bij een bezoek aan een Haagse straat te weinig afstand gehouden en handen geschud met omstanders. Demissionair minister Van Ark voor Medische Zorg zegt dat iedereen zich voorlopig aan de anderhalvemetermaatregel moet houden, ook de koning.

Kort voor de EK-wedstrijd Nederland-Oostenrijk bezocht Willem-Alexander de Marktweg in Den Haag, die onlangs werd uitgeroepen tot mooiste Oranjestraat van Nederland. Samen met burgemeester Van Zanen werd hij rondgeleid door de initiatiefnemers van de oranje versieringen in de straat in de wijk Transvaal.

Volgens een woordvoerder van Van Zanen trok het bezoek van de koning veel meer mensen dan verwacht en was het daardoor niet mogelijk om afstand te houden. “Iedereen heeft geprobeerd om afstand te houden, maar dat is mede door de toestroom niet gelukt.”

Het bezoek van de koning en burgemeester is minutieus voorbereid, zegt de woordvoerder. “Om de drukte in te schatten is de Marktweg afgelopen zondag al bezocht, een uur voor de wedstrijd Nederland-Oekraïne. Toen was het echt rustiger.”

Volgens de woordvoerder is voor het bezoek afgesproken de coronamaatregelen zoveel mogelijk in acht te nemen, “zoals bij elk bezoek”. Of hierbij specifiek over het schudden van handen is gesproken, kan hij niet zeggen.

Demissionair minister Van Ark zegt naar aanleiding van de beelden dat de afstandsregels niet voor niets zijn afgesproken. “Ik denk dat het uit enthousiasme gebeurde. Maar dit is wat mij betreft een goede aanleiding om toch weer even met elkaar te zeggen: we moeten ons aan die anderhalve meter houden.”

Volgens Van Ark moet iedereen het goede voorbeeld geven met de coronaregels en elkaar erop aanspreken. “Soms gaat het mis, dan lukt het niet, maar de basis is dat we ons allemaal aan de regels houden.”

n oktober was er kritiek op de koning omdat hij met zijn gezin naar Griekenland op vakantie ging, terwijl het reizen op dat moment werd ontraden. Hij brak de reis af, enkele uren nadat hij was geland. Eerder, in augustus toen reizen naar Griekenland nog kon, was er ophef over een foto van het koninklijk paar met een restauranteigenaar op Milos. De drie stonden dicht bij elkaar.

EINDE NOS BERICHT

Reacties uitgeschakeld voor Noten 36 t/m 45 bij ”Coronamaatregelen 18 juni 2021/Rutte, Gevaarlijke Gek, Deel Vijf

Opgeslagen onder Divers

Noten 26 t/m 35 bij ”Coronamaatregelen 18 juni 2021/Rutte, Gevaarlijke Gek, Deel Vijf

[26]
MEER DAN 500 000 CORONADODEN IN BRAZILIE

https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/Binnenland/meer-dan-500-000-coronadoden-in-brazili%C3%AB/ar-AALczNi?li=BB13YidB

In Brazilië is de 500.000ste dode door het coronavirus geteld. In de afgelopen 24 uur kwamen er 2301 doden bij, waardoor het land door de trieste grens ging. En verder in dit liveblog: in ons land zijn gisteren 713 nieuwe coronabesmettingen gemeld.EINDE BERICHTBBCCOVID: BRAZIL HITS 500 000 DEATHS AMID ”CRITICAL” SITUATIONhttps://www.bbc.com/news/world-latin-america-57541794

The number of deaths related to Covid-19 has passed 500,000 in Brazil, the second-highest in the world, as experts say the outbreak could worsen amid slow vaccination and the start of winter.

The virus continues to spread as President Jair Bolsonaro refuses to back measures like social distancing.

The health institute Fiocruz says the situation is “critical”. Only 11% of adults are fully vaccinated.

Tens of thousands of Brazilians joined anti-government protests on Saturday.

President Bolsonaro has been heavily criticised for not implementing a co-ordinated national response and for his scepticism toward vaccines, lockdowns and mask-wearing requirements, which he has sought to loosen.

The country has reported, on average, 70,000 cases and 2,000 deaths daily in the past week. Most of the new infections and deaths were among people aged 20-59, Fiocruz said, warning that the start of winter in the southern hemisphere, next week, could result in more infections.

Despite this, governors and mayors have already relaxed the restrictions imposed to curb the spread of the virus. In many cities, restaurants, bars and shops have reopened while many people in the streets do not wear face masks or follow social distancing.

“People in Brazil are tired and they normalise death now so I think we still have a long way to go,” Dr Natalia Pasternak Taschner, a microbiologist at the Question of Science Institute, told the BBC.

“If we’re not successful in changing the behaviour of people and if we don’t have campaigns for mask wearing, social distancing and vaccinations coming directly from the central government we’re not going to be able to control it.”

On Saturday, protests against President Bolsonaro were held in cities across the country, with demonstrators accusing him of delaying the purchase of vaccines while prioritising unproven treatments, such as hydroxychloroquine.

In rallies in Rio de Janeiro, Brasília and elsewhere, furious Brazilians carried banners with slogans like “Bolsonaro must go” or simply “500,000”.

“His position on Covid and his denialism are absurd. He has abandoned reality and common sense. There is no explaining this, it is surreal,” Robert Almeida, a 50-year-old marching in Rio, told AFP.

Protester Denise Azevedo told Reuters: “Herd immunity won’t do any good. The only immunity you can get is with the vaccine. There is no early treatment. I have lost many friends, almost lost a cousin… people are orphans, fatherless, motherless, and childless.”

The outbreak in Brazil has been fuelled by more transmissible variants of the virus, including the one first identified in the Amazon region and now known as Gamma. The rate of occupancy of intensive care unit beds remains at or above 80% in most states, while cities struggle with short supplies of vaccines.

A parliamentary inquiry at the Brazilian Senate is looking into President Bolsonaro’s handling of the pandemic. The opposition accuses him of delaying vaccine orders for political reasons, as he has consistently played down the severity of the pandemic.

But the president, whose popularity has plummeted, says he has done all he can to buy vaccines from several countries. He also insists the impact of lockdowns on the economy would be worse than the virus, a position shared by his supporters.

President Bolsonaro has not commented on the 500,000 deaths. On Twitter, Health Minister Marcelo Queiroga expressed solidarity with the “fathers, mothers, friends and relatives” of those who had died.

Only the US has reported more total deaths related to Covid-19.
EINDE BERICHT

[27]

”Er zijn in Nederland twee nieuwe varianten van het coronavirus gevonden die beide hun oorsprong in Brazilië hebben. Het gaat om de gammavarianten P1 en P2. De gammavariant P1 werd vooral gevonden bij uitbraken in- en om Manaus, de hoofdstad van de Braziliaanse staat Amazonas. Er is bij deze variant nog geen duidelijkheid of de ziekte anders verloopt. De variant heeft onder andere drie veranderingen in het Spike-eiwit, de stekeltjes van het coronavirus, die als zorgelijk worden beschouwd. Deze drie veranderingen zijn vrijwel identiek aan de veranderingen in de bètavariant (Zuid-Afrika). Bij deze variant lijkt de afweer door vaccinatie of doordat je het virus al eens hebt gehad mogelijk minder goed te zijn. Dit wordt momenteel (inter)nationaal onderzocht.
De gammavariant P2 is een variant die breed verspreid in Brazilië voorkomt. Bij deze variant lijkt de afweer door vaccinatie of doordat je het virus al eens hebt gehad mogelijk minder goed te zijn. Ook bij deze variant is nog veel onduidelijk over de manier waarop de ziekte verloopt. ”
RIVMVARIANTEN VAN HET CORONAVIRUS SARS -COV-2
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/virus/varianten

Varianten van het coronavirus SARS-CoV-2

Wijzigingsdatum 18-06-2021 | 20:32

Als een virus zich vermenigvuldigt, kan het steeds een heel klein beetje veranderen. Meestal is die verandering (of mutatie) zo klein dat het bijna geen invloed heeft op hoe ziek je wordt en hoe het virus zich verspreidt. Soms zorgt een verandering er wel voor dat een virus zich anders gedraagt en bijvoorbeeld makkelijker verspreidt. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  houdt veranderingen in het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 en de gevolgen ervan goed in de gaten.

Van virussen is bekend dat ze vaak veranderen. Van het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 zijn al duizenden varianten. In het laboratorium onderzoekt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  welke varianten er in Nederland zijn en wat dat betekent voor de verspreiding in Nederland. Dit noemen we kiemsurveillance . Het is vooral belangrijk om te weten of de varianten die rondgaan ook nieuwe eigenschappen hebben die extra risico’s met zich meebrengen. Bijvoorbeeld omdat ze makkelijker overgedragen worden, omdat mensen er zieker van worden, of omdat de virusvarianten minder goed op vaccinatie reageren. 

Varianten in Nederland

Er zijn vele varianten van het coronavirus SARS-CoV-2 die wereldwijd circuleren en een aantal daarvan wordt verder gevolgd en onderzocht. De WHO en het ECDC European Centre for Disease Prevention and Control  publiceren wekelijks overzichten met zorgelijke varianten (Variants of Concern) en  ‘interessante’ varianten (Variants of Interest). Deze varianten worden zorgvuldig gevolgd en in kaart gebracht vanwege hun (mogelijke) risicovolle kenmerken en mate van verspreiding. Het RIVM volgt de WHO en het ECDC hierin. Ook volgen we via de nationale Kiemsurveillance samen met laboratoria in Nederland, de in Nederland aanwezige varianten van het coronavirus SARS-CoV-2.

Ook in Nederland wordt onderzoek gedaan naar varianten van het virus. Het RIVM is eind 2020 gestart met de kiemsurveillance waarbij wekelijk steekproefsgewijs monsters worden onderzocht. Dat begon met tientallen monsters per week. Er zijn steeds meer laboratoria gaan meedoen en inmiddels analyseert het RIVM wekelijks ten minste 1500 monsters, waarvan zo’n 1000 uit de willekeurige steekproeven van de kiemsurveillance. 

In onderstaande tabel staan de resultaten uit de kiemsurveillance voor de VOC en VOI van WHO en ECDC. Het totaal aantal onderzochte monsters in de kiemsurveillance omvat naast de varianten in deze tabel alle andere varianten. Het gaat hierbij om de monsters die succesvol zijn geanalyseerd. De monsters die niet succesvol zijn geanalyseerd, staan niet in deze tabel.

WeeknummerTotaal2021/212021/202021/192021/182021/172021/162021/152021/142020/49 t/m 2021/13
Aantal onderzochte monsters25930610114815401591168615161620150715322
Alfa, B.1.1.7 (Verenigd Koninkrijk)20938591110214921541163714571565143710116
Alfa B1.1.7 met E484K mutatie422542476210
Bèta, B.1.351 (Zuid-Afrika)433234118181927341
Gamma, P.1 (Brazilië)28983130322727212390
Delta, B.1.617.2 (India)27766151100
Kappa, B.1.617.1 (India)3000000120
Èta, B.1.525 + E484K + F888L310010141222
B.1.6200000000000
B.1.621 (Colombia)13023312110
Epsilon, B.1.427/4.29 (Californië)4000000004
Thèta P.3 (Filipijnen)4000000004
B.1.616 (Frankrijk)0000000000

Download uitgebreide tabel

* De aantallen van de Britse variant met E484K mutatie worden meegeteld in de totale aantallen van de Britse variant (B.1.1.7).  

De data uit de kiemsurveillance worden wekelijks bijgewerkt. Er kunnen t/m week 19 van 2021 af en toe nog nieuwe meldingen komen vanuit de inzendingen van de laboratoria die (nieuw) meedoen in de kiemsurveillance. De cijfers van week 21 zijn in ieder geval nog niet compleet. Daarnaast kunnen aantallen per week afwijken ten opzichte van voorgaande publicaties door updates van afname datum van monsters  of door een andere classificering van het monster (bron- en contactopsporing i.p.v. aselecte steekproef) in het registratiesysteem. Deze weekcijfers worden achteraf steeds bijgewerkt. 

Verschil in eiwitten

Het verschil in de alfa- (Britse),  bèta- (Zuid-Afrikaanse), gamma- (Braziliaanse) varianten en de B.1.525 variant lijkt vooral te zitten in de veranderingen aan het ‘spike-eiwit’, de stekeltjes van het coronavirus. De eiwitten van deze virusvarianten kunnen zich mogelijk beter aan menselijke cellen hechten.

Alfavariant B.1.1.7 (Britse variant)

In december 2020 werd de alfavariant van het virus ook in Nederland aangetroffen. Dit gebeurde in het laboratorium van het RIVM. Inmiddels is de meerderheid van de besmettingen in Nederland de alfavariant. Het reproductiegetal van de alfavariant ligt naar schatting hoger dan bij de oude variant van het virus. Dit getal staat voor het gemiddeld aantal mensen dat iemand met COVID-19 besmet. Dit betekent dat deze variant besmettelijker is dan de oude variant. Er wordt internationaal onderzoek gedaan om te kijken of deze variant mensen ernstiger ziek maakt of dat mensen vaker overlijden. De verschillende onderzoeken die tot nu toe zijn gepubliceerd, laten niet allemaal hetzelfde beeld zien. Dat maakt dat de informatie onzeker is. Het RIVM volgt dit soort onderzoeken zorgvuldig.  

Ook kinderen kunnen besmet raken met de alfavariant, ook al gebeurt dat minder vaak dan bij volwassenen. Onderzoek in de gemeente Lansingerland toonde dit aan. Waarschijnlijk ontwikkelen kinderen iets vaker (milde)klachten als ze besmet raken met de alfavariant. De klachten zijn over het algemeen milder dan die bij volwassenen. Besmette kinderen kunnen het virus doorgeven binnen een huishouden en ook op school. Het is nog niet duidelijk of basisschoolkinderen de variantvirussen ook minder vaak overdragen dan volwassenen, zoals dat wel het geval is bij het ‘oude’ type. Voor nu zijn er geen aanwijzingen dat de vaccinatie niet beschermt tegen de alfavariant van het virus. Wereldwijd wordt dat goed in de gaten gehouden.

Alfavariant met E484K 

Virussen muteren voortdurend. Soms ondervindt een virusvariant voordeel van bepaalde mutaties, bijvoorbeeld doordat het sneller verspreidt. Dit soort mutaties geven de virusvarianten een voordeel ten opzichte van de oude, circulerende varianten. Sommige mutaties kunnen onafhankelijk van elkaar bij verschillende varianten in de wereld opduiken. Het Verenigd Koninkrijk maakte eerder al melding van het optreden van een nieuwe mutatie in de Alfavariant E484K (Britse variant), in het ‘spike-eiwit’.   Deze E484K-mutatie wordt als zorgelijk beschouwd en is eerder aangetoond in de bèta- (Zuid-Afrikaanse) en gamma- (Braziliaanse) varianten. Bij deze E484K-mutatie is de opgebouwde afweer na vaccinatie of na een eerdere besmetting mogelijk minder goed. Ook is de mutatie waarschijnlijk van invloed op de sterkte van de binding van het virus aan cellen in ons lichaam. Deze E484-mutatie in de alfavariant is ook in Nederland in de kiemsurveillance aangetoond.

Bètavariant B.1.351 (Zuid-Afrikaanse variant)

De bètavariant werd in Nederland begin januari 2021 vastgesteld. Ook deze variant van het virus lijkt, net als de alfavariant, besmettelijker te zijn dan de variant die we tot nu toe in Nederland hadden. Hoe het virus reageert op de huidige vaccins, wordt momenteel wereldwijd onderzocht.

Er is tot nu toe geen reden om aan te nemen dat het ziekteverloop van de bètavariant anders of ernstiger is dan bij de oude variant. 

Gammavariant P.1 en P.2 (Braziliaanse variant)

Er zijn in Nederland twee nieuwe varianten van het coronavirus gevonden die beide hun oorsprong in Brazilië hebben. Het gaat om de gammavarianten P1 en P2. 
De gammavariant P1 werd vooral gevonden bij uitbraken in- en om Manaus, de hoofdstad van de Braziliaanse staat Amazonas. Er is bij deze variant nog geen duidelijkheid of de ziekte anders verloopt. De variant heeft onder andere drie veranderingen in het Spike-eiwit, de stekeltjes van het coronavirus, die als zorgelijk worden beschouwd. Deze drie veranderingen zijn vrijwel identiek aan de veranderingen in de bètavariant (Zuid-Afrika). Bij deze variant lijkt de afweer door vaccinatie of doordat je het virus al eens hebt gehad mogelijk minder goed te zijn. Dit wordt momenteel (inter)nationaal onderzocht.
De gammavariant P2 is een variant die breed verspreid in Brazilië voorkomt. Bij deze variant lijkt de afweer door vaccinatie of doordat je het virus al eens hebt gehad mogelijk minder goed te zijn. Ook bij deze variant is nog veel onduidelijk over de manier waarop de ziekte verloopt. 

Ètavariant B.1.525

In de kiemsurveillance, in de regio Rotterdam-Rijnmond en de regio Limburg Noord is een nieuwe coronavariant (B.1.525) gevonden. Deze variant werd voor het eerst in Denemarken gemeld. Ook deze variant heeft de mutatie E484K samen met een andere kenmerkende mutatie (F888L). Nader onderzoek vindt momenteel plaats in Denemarken en Nederland.

Epsilonvariant B.1.429/427 (Californische variant) 

De WHO heeft de epsilonvariant B.1.429/427 benoemd tot variant of interest (VOI). Deze variant werd voor het eerst aangetroffen in Californië in de Verenigde Staten in juni 2020 en circuleert nu in de hele VS Verenigde Staten  en 26 andere landen. Deze variant heeft drie veranderingen in de uitsteeksels van het virus, waaronder L452R. Deze variant wordt internationaal extra in de gaten gehouden, omdat er aanwijzingen zijn dat de variant mogelijk besmettelijker is dan de klassieke varianten en dat bepaalde behandelmethoden en mogelijk de huidige generatie vaccins minder effectief zijn. Deze variant is onder meer gevonden in twee landen in het Caribische deel van het Koninkrijk, maar nog niet in Nederland. 

Delta-/kappavariant B.1.617 (Indiase variant)

In december 2020 werd in India voor het eerst variant B.1.617 vastgesteld. Er zijn drie verschillende typen van deze variant: de kappavariant B1.617.1,  de deltavariant B1.617.2 en B.1.617.3. De deltavariant B.1.617.2 wordt het meest vastgesteld in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. In het Verenigd Koninkrijk neemt het aandeel van de deltavariant B.1617.2 sterk toe. Eerst door introductie via reizigers uit India, maar inmiddels ook via doorgaande verspreiding onder de bevolking. De drie typen van de variant B.1.617 onderscheiden zich van elkaar door meerdere verschillende kleine veranderingen, waardoor een risico-inschatting per variant gemaakt moet worden. Eerste onderzoeken in het Verenigd Koninkrijk suggereren dat de bescherming tegen ziekte na één dosis vaccin bij deze variant minder goed is, en dat de deltavariant B1.617.2 iets besmettelijker is dan de alfavariant B.1.1.7 van het virus. Na volledige vaccinatie lijkt bescherming wel goed te zijn. In Denemarken en Duitsland lijkt de deltavariant B1.617.2 nog niet toe te nemen. Verder onderzoek naar de werking van de vaccins en de ernst van de ziekte is nodig. 

Voorkom besmetting met mutaties

Voor alle varianten van het coronavirus geldt: houd je aan de maatregelen. Laat je zo snel mogelijk testen bij (milde) klachten en volg isolatie- en quarantainemaatregelen strikt op. Als er een besmetting met één van de varianten wordt aangetroffen, start de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  bron- en contactonderzoek op.

Veelgestelde vragen

Werkt het vaccin straks ook tegen de virusvariant die in het Verenigd Koninkrijk circuleert? 

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat het vaccin minder goed zou werken tegen de virusvariant in het VK. Lees meer over hoe het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  onderzoekt hoe het virus verandert en wat dit betekent voor de verspreiding van het virus in Nederland door middel van kiemsurveillance

Hoe kunnen jullie zien welke variant van het coronavirus je hebt?

Je krijgt bij de uitslag van een test niet te horen met welke variant van het coronavirus je besmet bent. Een laborant kan bij het analyseren van een coronatest namelijk niet zien met welke variant iemand besmet is. Daarvoor is verder onderzoek nodig. Het zogenaamde sequencing. Dat betekent dat het virus, dat is afgenomen met een wattenstok in de neus en keel, verder wordt onderzocht. Met sequencing wordt gekeken naar de bouwstenen van het virus. Door te kijken hoe het virus is opgebouwd kun je kenmerkende ‘bouwsteentjes’ van een variant herkennen. Sequencing gebeurt steekproefsgewijs in een onderzoek dat de kiemsurveillance heet. 

Wat maakt de alfa- (Britse), de bèta- (Zuid-Afrikaanse) en de gamma- (Braziliaanse) varianten anders dan de ‘oude’ variant van COVID-19?

Naar schatting zijn er al duizenden verschillende varianten van het coronavirus. Het verschil lijkt vooral te zitten  in de veranderingen aan het ‘spike-eiwit’, de stekeltjes van het coronavirus. Het lijkt er op dat de vier variaties besmettelijker zijn dan de oude variant. De eiwitten van de virusvarianten kunnen zich mogelijk beter aan menselijke cellen hechten. Bij de Braziliaanse P1 variant lijkt de afweer door vaccinatie of doordat je het virus al eens hebt gehad mogelijk minder goed. Hier wordt momenteel in verschillende landen onderzoek naar gedaan. 

Wat is er bekend over de variant B.1.616 (Franse variant)?

In Frankrijk is een tot nu toe onbekende variant van het virus bij 8 mensen gevonden. Dit meldde het Franse ministerie van Gezondheid op 15 maart 2021. De 8 mensen werden getest als onderdeel van een cluster en werden aanvankelijk negatief getest. Zij werden met een wattenstaafje in de neus getest. De nieuwe variant kwam aan het licht bij nader onderzoek naar de genetische bouwstenen van het virus dat gevonden werd in de testafnames in het ziekenhuis. Deze variant lijkt op basis van eerste informatie, niet besmettelijker of ziekmakender dan andere varianten. Het lijkt erop dat deze variant wel aan te tonen is met de PCR polymerase chain reaction -testen die we in Nederland gebruiken. Dat baseren we op de informatie over veranderingen van deze variant  die op dit moment beschikbaar is. Het is mogelijk wel zo dat deze variant minder goed wordt opgepikt met een monster van het wattenstaafje in de neus. Het lijkt dat deze variant zich niet of minder in de neus nestelt, maar vooral in de diepere luchtwegen wordt aangetroffen. Er wordt verder onderzoek gedaan naar deze variant. Deze Franse variant is tot nu toe nog niet in Nederland aangetroffen.

EINDE BERICHT

[28]

”De gammavariant P2 is een variant die breed verspreid in Brazilië voorkomt. Bij deze variant lijkt de afweer door vaccinatie of doordat je het virus al eens hebt gehad mogelijk minder goed te zijn. Ook bij deze variant is nog veel onduidelijk over de manier waarop de ziekte verloopt. ”……….

Veelgestelde vragen

……….”

Wat maakt de alfa- (Britse), de bèta- (Zuid-Afrikaanse) en de gamma- (Braziliaanse) varianten anders dan de ‘oude’ variant van COVID-19?

Naar schatting zijn er al duizenden verschillende varianten van het coronavirus. Het verschil lijkt vooral te zitten  in de veranderingen aan het ‘spike-eiwit’, de stekeltjes van het coronavirus. Het lijkt er op dat de vier variaties besmettelijker zijn dan de oude variant. De eiwitten van de virusvarianten kunnen zich mogelijk beter aan menselijke cellen hechten. Bij de Braziliaanse P1 variant lijkt de afweer door vaccinatie of doordat je het virus al eens hebt gehad mogelijk minder goed. Hier wordt momenteel in verschillende landen onderzoek naar gedaan. ”RIVMVARIANTEN VAN HET CORONAVIRUS SARS -COV-2
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/virus/varianten
ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 27

[29]

Wat maakt de alfa- (Britse), de bèta- (Zuid-Afrikaanse) en de gamma- (Braziliaanse) varianten anders dan de ‘oude’ variant van COVID-19?

Naar schatting zijn er al duizenden verschillende varianten van het coronavirus. Het verschil lijkt vooral te zitten  in de veranderingen aan het ‘spike-eiwit’, de stekeltjes van het coronavirus. Het lijkt er op dat de vier variaties besmettelijker zijn dan de oude variant.RIVMVARIANTEN VAN HET CORONAVIRUS SARS -COV-2
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/virus/varianten
ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 27

[30]

Delta-/kappavariant B.1.617 (Indiase variant)

In december 2020 werd in India voor het eerst variant B.1.617 vastgesteld. Er zijn drie verschillende typen van deze variant: de kappavariant B1.617.1,  de deltavariant B1.617.2 en B.1.617.3. De deltavariant B.1.617.2 wordt het meest vastgesteld in verschillende Europese landen, waaronder Nederland.RIVMVARIANTEN VAN HET CORONAVIRUS SARS -COV-2
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/virus/varianten
ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 27

[31]
LEEUWARDER COURANTLISSABON OP SLOT VANWEGE DELTA VARIANT, TOERISTENMOGEN WEL WEG18 JUNI 2021
https://www.lc.nl/buitenland/Lissabon-op-slot-vanwege-Delta-variant-toeristen-mogen-wel-weg-26892778.html

De Portugese hoofdstad Lissabon ging vrijdagmiddag op slot vanwege het groeiende aantal coronabesmettingen. De circa 2,8 miljoen inwoners van het hoofdstedelijk gebied mogen tot maandagochtend vroeg niet zomaar naar andere delen van het land reizen. Toeristen die naar Lissabon vliegen en daarna willen doorreizen naar hun vakantiebestemming buiten de stad, worden niet tegengehouden.

De autoriteiten registreerden donderdag 928 nieuwe coronabesmettingen in Lissabon, de grootste stijging sinds februari. Landelijk waren die dag 1233 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat betekent dat ongeveer 75 procent van de nieuwe besmettingen werd vastgesteld in het stedelijk gebied bij de hoofdstad, hoewel daar maar 27 procent van de bevolking woont.

De autoriteiten denken dat de snelle stijging van het aantal besmettingen wordt veroorzaakt door de Delta-variant van het virus, die voor het eerst is ontdekt in India. De variant staat bekend als zeer besmettelijk en lijkt volgens hoofdwetenschapper Soumya Swaminathan van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de dominante variant in de wereld te worden.

De regering van Portugal wil door Lissabon af te grendelen van de buitenwereld voorkomen dat de coronasituatie ook in andere delen van het land verslechtert. Portugezen die buiten het hoofdstedelijk gebied wonen, moeten de komende dagen wegblijven. Die beperking geldt niet voor vakantiegangers die naar Lissabon gaan om hun vlucht te halen.

EINDE BERICHT

[32]

TROUWBESMETTELIJKERE DELTAVARIANT VERTRAAGT DE LANGVERWACHTEVRIJHEID IN ENGELAND14 JUNI
https://www.trouw.nl/buitenland/besmettelijkere-deltavariant-vertraagt-de-langverwachte-vrijheid-in-engeland~be647b77/

Het vrijwel volledig vrijgeven van horeca en cultuur is in Engeland uitgesteld tot 19 juli. De deltavariant van het coronavirus biedt premier Johnson geen andere keus.

De Engelsen hadden zich er zo op verheugd: geen twee meter afstand meer houden, dansen in een club, naar het theater gaan of met een groep vrienden aan de bar hangen. Maar het loslaten van vrijwel alle coronamaatregelen, dat gepland stond voor 21 juni, wordt vier weken uitgesteld.

Premier Boris Johnson kondigde maandagavond aan dat zijn landgenoten geduld moeten hebben, tot 19 juli blijven beperkingen van kracht. Johnson neemt dit besluit voor Engeland, de andere landsdelen – Schotland, Wales en Noord-Ierland – bepalen hun eigen maatregelen.

“Het lijkt me verstandig om nog wat langer te wachten”, zei Johnson. Freedom Day, zoals de Britse pers het al noemde, is uitgesteld. Johnson sprak zijn vertrouwen uit dat het over enkele weken wel veilig is om de laatste beperkingen los te laten, maar hij waarschuwde ook voor achteloosheid. “We zullen moeten leren leven met het virus.”

Deltavariant maakt de patiënten zieker

De grote zorg op dit moment is de deltavariant, een mutatie van het coronavirus die eerst in India opdook en nu in het Verenigd Koninkrijk rondwaart. Delta is naar schatting 60 procent besmettelijker dan andere varianten en maakt de patiënten, volgens voorlopige berichten, ook zieker. Vaccinatie verzacht de gevolgen wel, maar beschermt minder goed dan tegen andere varianten.

Groot-Brittannië was juist zo mooi op weg: inmiddels heeft meer dan 60 procent van de mensen een inenting gehad en meer dan 40 procent zelfs twee. Met de dalende besmettingscijfers, tot twee weken geleden, was dat één van de redenen om hoopvol uit te kijken naar 21 juni. Een paar weken uitstel moet er nu voor zorgen dat bijna alle volwassenen een keer zijn ingeënt en een ruime meerderheid twee keer.

Op dit moment is Groot-Brittannië, met meer dan 7700 nieuwe gevallen per dag, hard op weg naar een volgende golf. Epidemiologen waarschuwen dat de recordaantallen van begin dit jaar in juli weer in zicht komen. Een meevaller: de ziekenhuisopnames en de sterfgevallen stijgen minder snel. Ouderen worden minder ziek omdat ze bijna allemaal zijn ingeënt, jongeren raken wel besmet maar hadden daar over het algemeen toch al minder last van.

Uitbraak in China

Dat de deltavariant mensen zieker maakt, wordt ook gemeld in China. Daar heeft de zuidelijke stad Guangzhou te maken met een uitbraak, al gaat het om zeer kleine aantallen. Toch zijn de Chinese autoriteiten alert, want het virus leek er helemaal onder controle. Dan zijn zelfs enkele nieuwe gevallen op een dag, in een stad met zestien miljoen inwoners, al zorgwekkend. Het is niet bekend of de besmette personen ingeënt waren.

Dat de deltavariant zich niet zoveel aantrekt van de inentingscampagne, kan te maken hebben met de gebruikte vaccins. Het Verenigd Koninkrijk vertrouwt voor mensen ouder dan veertig grotendeels op AstraZeneca, China heeft zijn eigen vaccins. Deze middelen bieden minder bescherming dan die van Pfizer en Moderna, die in Nederland veel gebruikt worden.

Volgens het wetenschappelijk tijdschrift Nature beschermt AstraZeneca in 60 procent van de gevallen tegen de deltavariant, voor Pfizer is dat 79 procent. Beide vaccins beschermen veel beter tegen de alfavariant, die eerder opdook in het Verenigd Koninkrijk.

India, waar delta het eerst om zich heen greep, versoepelt inmiddels weer. Onder andere in de hoofdstad New Delhi gaan de winkels weer open.

EINDE BERICHT

RTL NIEUWSINDIASE VARIANT NEEMT OVERHAND IN ENGELAND, TWEEDEPRIK IS ECHT NODIG
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5235149/indiase-variant-neemt-overhand-engeland-dit-wat-we-weten

Discotheken zouden open gaan, festivals weer beginnen en zelfs de afstandsregel zou worden opgeheven. Het optimisme in Engeland was groot de afgelopen weken, maar een nieuwe variant gooit roet in het eten. “Er wordt hier gezegd: we zijn twee keer te laat geweest met het nemen van maatregelen. Ze willen hier nu op tijd aan de bel te trekken”, zegt correspondent Anne Saenen.

Dagelijks worden meer dan 5000 nieuwe besmettingen gemeld, 2000 meer dan een week geleden. Wetenschappers adviseren de regering om de versoepelingen uit te stellen.

En de Engelsen waren nog wel zo optimistisch. Ze hoopten deze zomer zonder quarantaine op vakantie te kunnen gaan, maar ook dat zit er opeens niet meer in. “De lijst van landen waar ze welkom zijn, wordt steeds korter”, zegt correspondent Anne Saenen.

Chaos in Portugal

Portugal stond even op groen. “Dat land was daarom booming onder de Britten”, zegt ze. Het land gaat weer naar oranje. Dat betekent: bij vertrek en bij terugkomst testen én in quarantaine.

Dan blijft er weinig van je vakantie over. Vakantiegangers die nu in Portugal zijn, proberen het land zo snel mogelijk te verlaten omdat ze voor morgenochtend thuis moeten zijn als ze een thuisquarantaine willen vermijden. De massale uittocht heeft geleid tot chaotische taferelen.

Wat is er allemaal aan de hand? Het draait allemaal om B.1.617.2. Dat is de variant waar ze in het Verenigd Koninkrijk nu zo voor vrezen. Het wordt ook wel de Indiase variant genoemd, omdat-ie daar ten tonele verscheen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spreekt tegenwoordig liever over ‘Delta’. Daar zijn ze overgestapt op letters uit het Griekse alfabet om landen niet voor het hoofd te stoten.

Delta is net als Alfa (Britse variant), Bèta (Zuid-Afrikaans) en Gamma (Braziliaans) de vierde zorgwekkende variant volgens de WHO. Die zorgen zijn er vooral omdat Delta besmettelijker lijkt. 40 procent besmettelijker, wordt nu gezegd.

Uit sequence-onderzoek (het uitlezen van de hele genetische code van het het virus) blijkt inderdaad dat de meeste mensen in Engeland nu besmet raken met de variant uit India.

Vaccin biedt minder bescherming

Ook blijkt uit onderzoek dat één prik minder bescherming biedt voor deze variant. De effectiviteit na één dosis van het vaccin AstraZeneca of Pfizer wordt ‘opvallend laag’ genoemd. Bij de Britse variant ben je na één prik voor 51,1 procent beschermd, maar bij de nieuwe Indiase variant is dat maar 33,5 procent.

Bij de tweede prik is het verschil overigens een stuk kleiner. Voor wie het weten wil: twee doses van Pfizer beschermt je voor 88 procent tegen die Indiase variant en 93 procent tegen de Britse. Bij AstraZeneca gaat het om een verschil tussen 60 en 66 procent.

Volgens Matt Hancock, de minister van Volksgezondheid, is nu 1 op de 3 inwoners volledig gevaccineerd en daarmee ‘aanzienlijk beschermd’ tegen de nieuwe variant. Het is volgens hem het bewijs hoe belangrijk die tweede prik is. Die garandeert ‘de sterkst mogelijke bescherming tegen Covid-19 en zijn varianten’.
EINDE BERICHT

[33]
LEEUWARDER COURANTWHO: DELTA-VARIANT CORONA OP WEG WERELDWIJDDOMINANT TE WORDEN18 JUNI 2021
https://www.lc.nl/buitenland/WHO-Delta-variant-corona-op-weg-wereldwijd-dominant-te-worden-26892570.html

Delta is wereldwijd goed op weg de overheersende variant van het coronavirus te worden, zegt WHO-hoofdwetenschapper Soumya Swaminathan. Dat komt doordat deze mutatie extra besmettelijk is.

De Delta-variant dook dit voorjaar voor het eerst op in India, dat vervolgens met een zeer zware tweede coronagolf worstelde, en werd daarna ook vastgesteld in andere landen. In het Verenigd Koninkrijk gaat het nu in 99 procent van alle besmettingsgevallen om de Delta-variant. Een week geleden was dat 90 procent.

Ook in Moskou raken steeds meer mensen besmet met deze variant. Daar gaat het om bijna 90 procent van de gevallen. De Russische hoofdstad worstelt met een toename van het aantal infecties. Vrijdag werden 9056 nieuwe positieve testen gemeld, een nieuw dagrecord. Moskou heeft daarom de eerder ingevoerde beperkingen verlengd.

Het is niet bekend hoeveel mensen wereldwijd besmet zijn met de Delta-variant. Daarvoor moet extra onderzoek worden gedaan. Dat gebeurt niet in alle landen. In sommige landen, waaronder Nederland, wordt alleen steekproefsgewijs onderzoek gedaan naar virusvarianten.

EINDE BERICHT

CNBCWHO SAYS DELTA COVID VARIANT HAS NOW SPREAD TO 80COUNTRIES AND IT KEEPS MUTATING16 JUNE 2021
https://www.cnbc.com/2021/06/16/who-says-delta-covid-variant-has-now-spread-to-80-countries-and-it-keeps-mutating.html

The delta Covid variant, first detected in India, has now spread to more than 80 countries and it continues to mutate as it spreads across the globe, World Health Organization officials said Wednesday.

The variant now makes up 10% of all new cases in the United States, up from 6% last week. Studies have shown the variant is even more transmissible than other variants. WHO officials said some reports have found that it also causes more severe symptoms, but more research is needed to confirm those conclusions.

The WHO is also tracking recent reports of a “delta plus” variant. “What I think this means is that there is an additional mutation that has been identified,” said Maria Van Kerkhove, the WHO’s Covid-19 technical lead. “In some of the delta variants we’ve seen one less mutation or one deletion instead of an additional, so we’re looking at all of it.”

The United Kingdom recently saw the delta variant become the dominant strain there, surpassing its native alpha variant, which was first detected in the country last fall. The delta variant now makes up more than 60% of new cases in the U.K.

Dr. Anthony Fauci, chief medical advisor to the president, said last week that “we cannot let that happen in the United States,” as he pushed to get more people vaccinated, especially young adults.

The Centers for Disease Control and Prevention designated the delta variant as a variant of concern in the U.S. on Tuesday. The WHO designated the delta variant as a variant of concern in early May.

The WHO on Tuesday also added another Covid mutation, the lambda variant, to its list of variants of interest. The agency is monitoring more than 50 different Covid variants, but not all become enough of a public health threat to make the WHO’s formal watchlist. The lambda variant has multiple mutations in the spike protein that could have an impact on its transmissibility, but more studies are needed to fully understand the mutations, Van Kerkhove said.

The lambda variant has been detected by scientists in South America, including in Chile, Peru, Ecuador and Argentina, thanks to increased genomic surveillance.

EINDE BERICHT

[34]

Varianten van het coronavirus SARS-CoV-2

…………

Van virussen is bekend dat ze vaak veranderen. Van het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 zijn al duizenden varianten…..”

RIVMVARIANTEN VAN HET CORONAVIRUS SARS -COV-2
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/virus/varianten
ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 27

[35]

JOOP.NLVREES VOOR MOSKOUSE COVID VARIANT NA MASSA UITBRAAKVIRUS16 JUNI 2021
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/vrees-voor-moskouse-covid-variant-na-massa-uitbraak-virus

De explosieve stijging van het aantal coronabesmettingen in Moskou, doet vrezen dat in de Russische hoofdstad een nieuwe mutatie van het virus is opgedoken. In slechts enkele dagen tijd is het aantal besmettingen met zo’n 80 procent toegenomen, het aantal ziekenhuisopnamen steeg met ruim 70 procent. De burgemeester van Moskou Sergei Sobyanin heeft ondertussen verplichte vaccinaties voor mensen in cruciale beroepen aangekondigd.

Voorlopig onderzoek lijkt erop te wijzen dat er sprake is van een Moskou-variant van het coronavirus. Volgens Sobyanin is het aantal dagelijks gemelde besmettingen inmiddels vergelijkbaar met december, de piek van de tweede golf in Rusland. De uitzonderlijk snelle toename van het aantal besmettingen, doet vermoeden dat er sprake is van een agressievere Covid-variant.

Een bijkomend nadeel is dat de vaccinatiebereidheid onder Russen schrikbarend laag is. Slechts zo’n 12 procent van de bevolking heeft in elk geval één prik gehad. Om die reden heeft Sobyanin nu aangekondigd dat zorgmedewerkers, ambtenaren, docenten en medewerkers in de transport en noodzakelijke dienstverlening verplicht worden het Spoetnik-vaccin te nemen. Volgens de burgemeester is dat noodzakelijk omdat met een inwonertal van 20 miljoen mensen, de regio Moskou ‘een cruciaal kruispunt’ in het land is: ‘We zijn simpelweg verplicht er alles aan te doen zo snel mogelijk massale vaccinaties uit te voeren en deze vreselijke ziekte te stoppen. Stop de dood van duizenden mensen.’

EINDE BERICHT

Reacties uitgeschakeld voor Noten 26 t/m 35 bij ”Coronamaatregelen 18 juni 2021/Rutte, Gevaarlijke Gek, Deel Vijf

Opgeslagen onder Divers

Noten 16 t/m 25 bij ”Coronamaatregelen 18 juni 2021/Rutte, Gevaarlijke Gek, Deel Vijf

[16]

WIKIPEDIA

RUSSISCHE ROULETTE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Russische_roulette

Russische roulette – spel op leven en dood waarbij de deelnemers beurtelings een revolver met slechts één kogel in het magazijn, tegen het hoofd plaatsen en afdrukken. Alvorens men de trekker overhaalt, laat men eerst de cilinder een paar maal ronddraaien, zodat men niet precies weet waar de kogel zit. Ook figuurlijk voor een roekeloze onderneming, bijvoorbeeld onveilige seks in het aidstijdperk. Deze informele uitdrukking werd bij ons vooral populair na vertoning van de film The Deerhunter, waarin een dergelijk duel meerdere malen gehouden werd.”
ENSIERUSSISCHE ROULETTE
https://www.ensie.nl/neologismen/russische-roulette

Russische rouletteBETEKENIS & DEFINITIE

Russische roulette – spel op leven en dood waarbij de deelnemers beurtelings een revolver met slechts één kogel in het magazijn, tegen het hoofd plaatsen en afdrukken. Alvorens men de trekker overhaalt, laat men eerst de cilinder een paar maal ronddraaien, zodat men niet precies weet waar de kogel zit. Ook figuurlijk voor een roekeloze onderneming, bijvoorbeeld onveilige seks in het aidstijdperk. Deze informele uitdrukking werd bij ons vooral populair na vertoning van de film The Deerhunter, waarin een dergelijk duel meerdere malen gehouden werd.

Zonder condoom speelt ze Russische roulette. Opzij, juni 1988

Het werktuiglijke, zuiver op sex gerichte versiergedrag van de leather bars en de sauna is in dit NA-tijdperk een soort Russisch roulette geworden, en beperkt zich meer en meer tot een klein groepje ‘thrill-seekers’. Jan Kuitenbrouwer: Lijfstijl, 1990

Toch zijn er nog een paar hardnekkige mannen die willens en wetens risico’s trotseren. Zij vinden Russisch roulette met verslaafde vrouwen blijkbaar opwindend, blijkens een aflevering van het televisieprogramma ‘Deadline’ eind 1994. Sietske Altink: Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijf in Nederland, 1995

Deze exercitie zou daarna nog vier keer worden herhaald, totdat het break-even-point van de Fokker 100 bij 45 lag. Financiën vond het nooit goed, maar zei altijd ja: er was geen alternatief. De rente die er door het uitstel bij kwam, werd bij de schulden opgeteld. ‘Dit is Russisch roulette,’ zei Van den Heuvel tegen Swarttouw. ‘Je bent gevaarlijk bezig.’ Vrij Nederland, 12-07-97

Een rit vanuit het centrum van Dordrecht naar een van de woonwijken betitelt Rover als ‘Russisch roulette’. Trouw, 08-08-97

Van die kerels willen er veel zonder condoom. Soms willen ze 400, 500 gulden betalen om het zonder condoom te doen. Dat is net Russische roulette en dat spelletje wordt vooral door mannen met veel geld gespeeld. Nieuwe Revu, 03-12-97

EINDE BERICHT

[17]

”Wel blijven in de horeca, de culturele sector en overal waar mensen zitten, een checkgesprek, registratie en een vaste zitplaats verplicht.”
RIJKSOVERHEIDLETTERLIJKE TEKST PERSCONFERENTIE MINISTER-PRESIDENTRUTTE EN MINISTER DE JONGE (18 JUNI 2021)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2021/06/18/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-18-juni-2021

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 1

[18]

”Voor het werk op kantoor en op andere werkplekken wordt anderhalve meter ook de norm, met dien verstande dat we maximaal 50 procent van onze werktijd op kantoor zijn.”

[19]

RIJKSOVERHEIDNEDERLAND ZET GROTE STAP: BIJNA ALLES KAN OP ANDERHALVE METER18 JUNI 2021

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/18/nederland-zet-grote-stap-bijna-alles-kan-op-anderhalve-meter

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 4
[20]

”Het advies ‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’ verandert. Werknemers die nu nog thuis werken, mogen in overleg met hun werkgever maximaal de helft van hun tijd ook op kantoor werken. Op kantoor geldt altijd de anderhalvemeterregel, ook in de lift of de kantine.”
RIJKSOVERHEIDNEDERLAND ZET GROTE STAP: BIJNA ALLES KAN OP ANDERHALVE METER18 JUNI 2021

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/18/nederland-zet-grote-stap-bijna-alles-kan-op-anderhalve-meter

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 4

[21]

” Voor het werk op kantoor en op andere werkplekken wordt anderhalve meter ook de norm, met dien verstande dat we maximaal 50 procent van onze werktijd op kantoor zijn. In de praktijk zal dat overigens vaak minder zijn, omdat dat met anderhalve meter niet haalbaar is’

RIJKSOVERHEIDLETTERLIJKE TEKST PERSCONFERENTIE MINISTER-PRESIDENTRUTTE EN MINISTER DE JONGE (18 JUNI 2021)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2021/06/18/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-18-juni-2021
ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 1
[22]
 ”In de praktijk zal dat overigens vaak minder zijn, omdat dat met anderhalve meter niet haalbaar is’
RIJKSOVERHEIDLETTERLIJKE TEKST PERSCONFERENTIE MINISTER-PRESIDENTRUTTE EN MINISTER DE JONGE (18 JUNI 2021)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2021/06/18/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-18-juni-2021
ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 1

[23]

RIJKSOVERHEIDLETTERLIJKE TEKST PERSCONFERENTIE MINISTER-PRESIDENTRUTTE EN MINISTER DE JONGE (18 JUNI 2021)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2021/06/18/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-18-juni-2021

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 1

[24]

RTL NIEUWSKABINET VINDT OPLEVINGEN CORONA IN HET NAJAAR ”REEEL RISICO”
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5237218/kabinet-vindt-oplevingen-corona-het-najaar-reeel-scenario

Het demissionaire kabinet houdt er serieus rekening mee dat het coronavirus in het najaar weer opvlamt. “Het is een reëel scenario dat oplevingen zullen plaatsvinden”, schrijft zorgminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens hem zal alles worden gedaan om een nieuwe (gedeeltelijke) sluiting van de maatschappij te voorkomen.

De ernst van opleving hangt af van de mate waarin vakantiegangers een virus of variant mee terugnemen naar Nederland. Bij veel landen moeten reizigers zich laten testen of gevaccineerd zijn, en nog eventueel in quarantaine gaan. Maar toch is er kans dat mensen het virus onder de leden hebben.

Vaccinatiegraad van invloed

Ook de tegen die tijd bereikte vaccinatiegraad onder de bevolking is van invloed op het opnieuw oplaaien van het virus, en de mate waarin vaccins bescherming bieden tegen mogelijk besmettelijker mutanten.

Gisteravond werd bekendgemaakt dat zo’n beetje alles weer kan, zolang we anderhalve meter afstand houden. Demissionair minister-president Mark Rutte over dit ‘bijzondere moment’:

Het kabinet zal daarom het virus en de besmettingshaarden intensief blijven monitoren en de huidige middelen daarvoor veelal in stand houden. Zo zal de basistestcapaciteit tot en met februari 2022 op peil blijven met mogelijkheden om die snel op te schalen als het nodig is, aldus De Jonge. Ook moeten de testen laagdrempelig zijn voor iedereen, onder meer met testlocaties dichtbij woongebieden of mobiele testlocaties.

Bron- en contactonderzoek blijft overeind

Ook het bron- en contactonderzoek van de GGD blijft grotendeels overeind. Op die manier kunnen lokale uitbraken of een opleving onder bijvoorbeeld jongeren, snel worden ontdekt, in kaart gebracht en bestreden.

De deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) adviseren ook gevaccineerden te blijven testen als zij klachten hebben die gerelateerd zijn aan corona.

EINDE BERICHT

[25]
LET WEL, GEGEVENS OP HET MOMENT VAN SCHRIJVEN, OP MAANDAG 21 JUNI [Na klikken op de link kan er best verschil zijn met onderstaande tekst, gecopy pasted van de link op maandag 21 juni 2021]  

RIJKSOVERHEIDCORONADASHBOARD

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/vaccinaties

LET WEL, GEGEVENS OP HET MOMENT VAN SCHRIJVEN, OP ZONDAG 20 JUNI

COVID-19-vaccinaties

Tot nu toe zijn er ongeveer 13,4 miljoen prikken gezet.

Gezette prikken in totaal

Deze grafiek laat zien hoeveel prikken er in totaal zijn gezet volgens berekeningen.

Geplande prikken deze week

1.495.057

Aantal prikken dat Nederland verwacht te zetten van 14 tot en met 20 juni. Het echte aantal kan anders zijn, bijvoorbeeld doordat mensen hun afspraak afzeggen of door problemen met de leveringen van vaccins.

Reacties uitgeschakeld voor Noten 16 t/m 25 bij ”Coronamaatregelen 18 juni 2021/Rutte, Gevaarlijke Gek, Deel Vijf

Opgeslagen onder Divers

Noten 1 t/m 15 bij ”Coronamaatregelen 18 juni 2021/Rutte, Gevaarlijke Gek, Deel Vijf

[1]

RIJKSOVERHEIDLETTERLIJKE TEKST PERSCONFERENTIE MINISTER-PRESIDENTRUTTE EN MINISTER DE JONGE (18 JUNI 2021)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2021/06/18/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-18-juni-2021

Letterlijke tekst persconferentie minister-president Rutte en minister De Jonge (18 juni 2021)

Mediatekst | 18-06-2021

Minister-president Rutte en minister De Jonge leggen uit hoe stap 4 van openingsplan voor de samenleving eruit ziet.

Inleidend statement minister-president Mark Rutte

Goedenavond, Hugo de Jonge en ik hebben op deze plek meerdere keren de hoop en verwachting uitgesproken dat we op weg waren naar een mooie zomer. En die verwachting komt gelukkig uit. Iedereen heeft kunnen zien hoe alle coronacijfers de laatste weken in snel tempo de goede kant op gingen. Hoe het aantal besmettingen hard daalde en vooral hoe de druk op de zorg flink is afgenomen. En gelukkig maar, want dat geeft ruimte voor alle uitgestelde operaties en hopelijk ook wat rust voor al die mensen in de zorg die heel moe zijn na meer dan een jaar topprestaties leveren.

Onze belangrijkste boodschap vanavond is dat we ook de volgende stap uit het openingsplan, stap 4, een paar dagen eerder durven te zetten en dat er zelfs meer kan dan we eerder dachten. Kijkend naar de cijfers en naar het laatste advies van het Outbreak Management Team is dat verantwoord. En zoals we steeds hebben gezegd: we doen wat kan op het moment dat het kan. Ik zal zo concreet maken wat die volgende stap inhoudt, ook voor een paar specifieke sectoren en met enkele bijzonderheden. Daarna zal Hugo de Jonge u schetsen hoe we naar de komende maanden kijken, in de wetenschap dat steeds meer mensen gevaccineerd zijn of het virus hebben gehad en daardoor beschermd zijn. Dus hoe loopt het met vaccineren? Hoe zit het met de zomervakantie? En hoe kijken we naar de periode daarna? Maar nu eerst de situatie vanaf zaterdag 26 juni. Vanaf die dag is de anderhalve meter de centrale maatregel, de anderhalve meter afstand is vanaf die datum de centrale maatregel, ondersteund door de bekende andere basismaatregelen. Want natuurlijk blijven we ook onze handen zo vaak mogelijk wassen en blijven we thuis bij klachten en laten ons testen. U kent het mantra. Wassen. Afstand en testen. Zo kan Nederland op anderhalve meter voorzichtig weer open.

Vanaf zaterdag 26 juni zijn er eigenlijk nog maar drie situaties mogelijk. Ik noem ze eerst en zal wat uitgebreider stilstaan bij elk van die drie.

Eén: alles wat op anderhalve meter kan, mag dan weer. Zonder beperkingen in de groepsgrootte, zonder verplichte sluitingstijden, zonder een verbod op alcoholverkoop na een bepaalde tijd, binnen én buiten, en vooral ook: zonder advies over het aantal gasten thuis en zonder mondkapjesplicht in winkels en andere publiek toegankelijke ruimtes.

Twee: daar waar de anderhalve meter onvermijdelijk niet altijd haalbaar is, blijft de mondkapjesplicht voorlopig gelden.

Drie: iets organiseren of openstellen zonder de anderhalve meter regel in acht te nemen, kan voorlopig alleen onder voorwaarden, net als nu.

Wat betekent dat allemaal concreet? Eén: alles wat op anderhalve meter kan, mag vanaf zaterdag 26 juni weer. Dus thuis gasten ontvangen, samen voetballen kijken of met vrienden in het park afspreken kan vanaf zaterdag de 26e op anderhalve meter zonder verdere restricties. Voor het werk op kantoor en op andere werkplekken wordt anderhalve meter ook de norm, met dien verstande dat we maximaal 50 procent van onze werktijd op kantoor zijn. In de praktijk zal dat overigens vaak minder zijn, omdat dat met anderhalve meter niet haalbaar is. Veel bedrijven en organisaties zijn natuurlijk al lang bezig om die nieuwe manier van werken – deels thuis, deels op locatie – ook voor de periode na corona goed te organiseren.

Café- en restauranteigenaren mogen hun zaak vanaf zaterdag 26 juni vullen op anderhalve meter en op de terrassen buiten blijft het natuurlijk mogelijk die regel los te laten door kuchschermen te plaatsen. Tv-schermen in de horeca mogen vanaf dat moment ook weer en natuurlijk hopen we op een oranje finale. Ook theaters, concertzalen en bioscopen mogen vanaf zaterdag 26 juni op anderhalve meter zoveel mensen plaatsen als ze kunnen. Wel blijven in de horeca, de culturele sector en overal waar mensen zitten, een checkgesprek, registratie en een vaste zitplaats verplicht.

Voor alle locaties waar mensen door elkaar heen lopen, dus alle doorstroomlocaties zoals pretparken, kermissen, winkels en musea komt er 1 heldere norm van maximaal 1 persoon per 5 vierkante meter. Dit om ook daar de anderhalve meter afstand te kunnen houden.

Tot slot is publiek bij alle sportwedstrijden vanaf zaterdag 26 juni weer toegestaan en kunnen alle leeftijdsgroepen en teams dan weer sporten in wedstrijd- en competitieverband.

Uiteraard geldt daarbij voor en na de wedstrijd en tijdens de rust gewoon de anderhalve meter, net als op de tribune. Voor de volledigheid moet ik hier één bijzonderheid noemen, en wel voor de evenementen. Die kunnen vanaf woensdag 30 juni weer, zoals vorige week al naar buiten gebracht.

En dit om heel praktische redenen, die te maken hebben met de voorbereidingstijd die gemeenten nodig hebben. 

En dan punt twee: daar waar de anderhalve meter onvermijdelijk niet altijd haalbaar is, blijft de mondkapjesplicht voorlopig gelden. Dat geldt in de eerste plaats voor het openbaar vervoer, zowel op het station, het perron en de haltes als in de bus, trein, tram en metro. En het geldt ook overal op Schiphol en andere vliegvelden. Naarmate het land verder van het slot gaat, wordt het onvermijdelijk drukker in het openbaar vervoer en reizen we ook weer meer naar het buitenland. Daarom voorlopig nog deze voorzorgsmaatregel. En dan over de mondkapjes nog twee bijzonderheden.

1: In het geval van de contactberoepen, dus bij de kapper of de masseur, is de anderhalve meter uiteraard ook niet goed mogelijk, maar hier vervalt de mondkapjesplicht omdat in die sector registratie en een checkgesprek verplicht blijft. 2. Op advies van het Outbreak Management Team blijft, tweede punt, de mondkapjesplicht in het voortgezet onderwijs tot de zomervakantie bestaan in zijn huidige vorm. Tot slot, de derde mogelijke situatie: welke voorwaarden gelden als je iets wilt organiseren of openstellen zonder de anderhalve meter regel in acht te nemen. Kort gezegd kan dat vanaf zaterdag 26 juni door te werken met toegangsbewijzen. Elke klant, gast of bezoeker die minder dan 40 uur geleden negatief is getest, of volledig is gevaccineerd, of minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad, kan dan worden toegelaten. Drie mogelijkheden dus. Drie mogelijkheden die in de loop van de komende weken allemaal zichtbaar kunnen worden gemaakt met de Coronacheck-app. Op papier kan natuurlijk ook, maar de app is uiteraard straks gewoon handiger. Zonder dat ik verder die techniek induik, komt het erop neer dat je met de Coronacheck-app kunt laten zien dat je beschermd bent, zonder dat de organisator kan zien waarom dat zo is. Deze manier van werken zal waarschijnlijk vooral een aantrekkelijke optie zijn voor evenementen, festivals en grote sportwedstrijden. 

Maar vanaf zaterdag 26 juni kunnen in principe ook anderen hiervoor kiezen. Dus ook cafés en restaurants, en theaters en musea kunnen er dan voor kiezen van alle, en ik onderstreep alle, all gasten een toegangsbewijs te vragen. Dus nogmaals met de nadruk op alle gasten, want anders geldt gewoon de anderhalve meter. En daarmee kom ik ook bij een laatste bijzondere situatie die ik graag wil noemen en die geldt voor de discotheken en de nachtclubs. Een sector die nu al heel lang is gesloten en een activiteit die veel mensen hebben gemist. Daar is openstelling op anderhalve meter afstand natuurlijk geen realistische optie. Maar met deze toegangsbewijzen kan ook deze sector weer open, en dan meteen zonder beperkingen.

Tot zover en natuurlijk staat alle informatie straks gewoon weer op rijksoverheid.nl.

Maar dit is wel een bijzonder moment. Want hoe vaak hebben wij hier niet gestaan om te vertellen wat er allemaal niet kon? Nu zijn we gelukkig weer in de fase dat de nadruk ligt op wat er wel kan. En dat hebben we met elkaar verdiend. Door ons aan de regels te houden, hoe lastig dat ook is en hoe lastiger dat nog steeds wordt. Maar vooral door ons massaal te laten vaccineren. En nu is het zoals in dat bekende liedje: we zijn er bijna maar nog niet helemaal. Dus laten we genieten van wat er weer kan, maar laat ons ook voorzichtig en alert blijven. Zeker als u in het buitenland op vakantie gaat. Want het virus blijft onvoorspelbaar en nieuwe varianten blijven zich aandienen. Kijk naar Groot-Brittannië, waar de Indiase of Deltavariant zo snel om zich heen heeft gegrepen dat de regering toch weer op de rem moest trappen. En kijk naar de zomer van 2020, toen we na de zomervakantie in alle hevigheid met een tweede golf te maken kregen. Natuurlijk maken de vaccinaties het grote verschil met vorig jaar, maar een gewaarschuwd mens telt nog altijd voor twee.

Zeker met de vakanties in het vooruitzicht en nu die Indiase variant ook in ons land meer voet aan de grond lijkt te krijgen. We zullen als kabinet daarom tijdens de zomervakantie alle ontwikkelingen heel precies blijven volgen. En op gezette tijden zal een van de vier meest betrokken ministers u daarover bijpraten, buiten de reguliere persconferenties om. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we veilig de zomer doorkomen en vooral ook veilig het najaar ingaan. En daarover nu meer van Hugo de Jonge.

Inleidend statement minister De Jonge

We hebben altijd gezegd dat vaccinatie onze belangrijkste troef is uit deze crisis. En iedere dag wordt dat meer zichtbaar. Door vaccinatie zijn we steeds beter beschermd, en zien we hoe we steeds meer ruimte krijgen om al die dingen te doen die het leven kleur geven. Er wordt al weken razendsnel gevaccineerd – in de afgelopen week ruim 300 prikken per minuut – zeg maar, een volle kerk. En ruim 18.000 prikken per uur – dat is een voetbalstadion vol gevaccineerden.  Ik vertel zo meer over de zomervakantie, over de maatregelen waarvan we nog even geen  afscheid kunnen nemen en ik geef ook vast een doorkijkje in hoe we ons voorbereiden op de kerst, op de herfst, excuus. Kerst dat duurt nog even, gelukkig maar. 

Maar eerst het vaccineren. De hele jaargang van 2003, dat zijn dus de mensen die al 18 zijn of dit jaar 18 worden, die kan morgen vanaf 10 uur een afspraak maken voor de eerste prik. En dat is een moment om te vieren. Want dat betekent dat we half juni, waar we nu zitten, alle volwassen hebben uitgenodigd voor vaccinatie, half juli alle volwassenen die dat willen een eerste prik hebben gekregen en in de tweede helft van augustus ook die tweede. En dat je die tweede prik haalt, is belangrijk, want alleen als je volledig gevaccineerd bent, ben je goed beschermd. En wil je sneller? Dan kunnen alle 18-plussers die nog geen prik gehad vanaf 23 juni een afspraak maken om vanaf 25 juni met Janssen gevaccineerd te worden – en daar heb je maar 1 prik van nodig. Maar let wel, we prikken zolang de voorraad strekt en die is bij Janssen niet oneindig. En wil je die keuze maken, laat je dan wel eerst goed informeren.

En ondertussen staat de zomervakantie al bijna voor de deur. En de vraag die daar dit jaar bij hoort, zeker dit jaar, is: kunnen we op vakantie? Het antwoord is volmondig: ja. Op de website wijsopreis.nl, kun je zien welke regels er gelden en kun je aan kleurcodes zien hoe hoog het risiconiveau is in een land. Kun je er veilig heen, dan is een land groen. En ook als het land op ‘geel’ staat dan kun je er naar toe, maar let dan wel op want ‘geel’ is geen ‘groen’. En naar een ‘oranje’ land reis je alleen als het echt noodzakelijk is. We kunnen dus op vakantie. Maar Nederland zelf staat nog niet op ‘groen’. En dat betekent dat andere landen van Nederlanders kunnen vragen om een bewijs te tonen dat je gevaccineerd bent, of negatief getest bent, of recent hersteld bent van een corona-infectie. En voor die landen heb je vanaf 1 juli een Digitaal Coronacertificaat nodig, een DCC, om dat bewijs te kunnen tonen. Welke landen daarom vragen is nu nog niet zeker.  We verwachten dat alle landen in de komende weken hun in-reisregels opnieuw zullen vaststellen, net zoals Nederland dat heeft gedaan, op basis van Europese afspraken. Gelukkig zijn bijna overal in Europa de cijfers aan het dalen. Ook hier. En ergens in de komende weken zakt het besmettingsrisico in ons land naar verwachting naar geel en daarna hopelijk naar groen. Maar weet dus, dat zolang Nederland niet op groen staat, sommige landen eisen zullen stellen aan Nederlanders die binnenkomen. Het Digitaal Corona Certificaat wordt vanaf 1 juli in heel Europa geaccepteerd. In dat DCC kun je je vaccinatiebewijs uploaden, je negatieve testuitslag, of – voor de mensen die het afgelopen jaar, het afgelopen half jaar moet ik zeggen, corona hebben gehad, je positieve PCR-testuitslag. En je kunt zo’n DCC in de loop van aanstaande donderdag waarschijnlijk aanmaken in de coronacheck-app. Dan is het al als toegangsbewijs in Nederland te gebruiken. En vanaf 1 juli is het als reisdocument ook geldig. En om rokende servers te voorkomen: dat DCC hoef je niet perse op die donderdag te downloaden, dat kun je ook prima in de weken daarna nog downloaden. Het is de verwachting dat de meeste landen een DCC-na-vaccinatie pas zullen accepteren als je volledig gevaccineerd bent en je de laatste prik 14 dagen geleden hebt gekregen. Dat laatste geldt niet in Nederland, maar de meeste landen zullen ietsje strenger zijn. En als je niet op tijd geprikt bent, kun je dat DCC ook krijgen met een negatieve testuitslag. En als jij, of je kinderen zich voor vertrek moeten laten testen, dan kan dat vanaf 1 juli tot eind augustus gratis. Via de aanbieder waarbij je je reis geboekt hebt of, als je je reis zelf georganiseerd hebt, online, via een site die we binnenkort via rijksoverheid.nl bekend maken. Dat zijn een hoop regels en dat is best ingewikkeld allemaal. En neem dus vooral ook even een kijkje op wijsopreis.nl om te zien wat jij voor jouw vakantie nodig hebt. En blijf ook regelmatig kijken, want hoe lager het aantal nieuwe besmettingen in Europa is, hoe minder eisen er worden gesteld. 

Ik kan het niet genoeg benadrukken: corona is nog niet weg, dus blijf je aan de maatregelen houden, als je op vakantie bent en bij terugkomst.  En hoe belangrijk dat is, zien we nu de eerste examenreisjes terugkeren; want veel jongeren zijn besmet geraakt. En aan iedereen die nu of later in de zomer terugkomt, doen we een dringende oproep om jezelf bij thuiskomst te laten testen. Heb je geen klachten, dan kan de test met een zelftest. Heb je wel klachten, dan ga je langs bij de GGD. En jongeren die uit het buitenland terugkomen kunnen vanaf maandag sowieso terecht bij de GGD. Met en zonder klachten. Want op die manier snijden we het virus de pas af. En dat is belangrijk. Want we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Voorlopig moeten we ons echt nog aan de anderhalve meter houden. Op vrijdag 13 augustus hopen we te besluiten of we die laatste echt beperkende maatregel – het afstand houden – gedag kunnen zeggen. En daarvoor moet de epidemie hier, en in de landen om ons heen, goed onder controle zijn. En bij ons besluit kijken we in ieder geval naar twee waarden: de besmettingsgraad – die moet laag zijn. En de opgebouwde immuniteit. Die moet juist heel hoog zijn. 

En of dat bij het begin van het nieuwe school en collegejaar dus kan, is nog niet met zekerheid te zeggen. En daarom vragen we aan het MBO en het hoger onderwijs om zich op beide scenario’s voor te bereiden. Met de anderhalve meter en zonder de anderhalve meter. Zodat ze zodra het kan, ook direct met normaal onderwijs kunnen starten. 

Hoe het najaar er precies uit gaat zien, welke maatregelen we dan nodig zullen hebben om een vierde golf te weren, dat is nog niet met zekerheid te zeggen. Wel dat we alert moeten blijven. We weten dat er richting het najaar een aantal risico’s en onzekerheden zijn waarmee we rekening hebben te houden. Bijvoorbeeld: in hoeverre mensen die gevaccineerd zijn nog een rol spelen in de verspreiding van het virus? Hoe goed het lukt om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken, in alle groepen en in alle wijken? Mutaties blijven een risico, zeker als ze zich minder aantrekken van de vaccins. En: heel belangrijk, of we het virus als souvenir van de camping mee naar huis nemen. Dat zijn de risico’s die we kennen. En ook al gaat het steeds beter, richting het najaar zullen we de dijk moeten verstevigen om droge voeten te houden. En dat betekent dat als we terugkomen van vakantie we onszelf moeten testen. En ook voor we weer naar school en voor we weer aan het werk gaan. We kijken of en hoe we zelftesten daarvoor aan huis kunnen bezorgen. Daarnaast gaan we in de eerste twee weken, bij het begin van het schooljaar aan alle scholieren en alle studenten vragen zich twee keer per week te testen. En test je dan positief, dan ga je naar de GGD, want via hun tests kunnen we ook zien of er in ons land nieuwe mutanten opduiken. Ons allerbelangrijkste doel is natuurlijk, juist voor de versterking van die dijk, een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad, dat is de echte wedstrijd die we spelen. Zo hoog mogelijk onder de bevolking als geheel, en zo hoog mogelijk in iedere groep daarbinnen. De mensen die nog niet gevaccineerd zijn, die wil ik de kans de komende periode alsnog bieden. Dicht bij huis. Dus de GGD komt naar u toe deze zomer. Met de ‘spuitbus’ gaan ze de wijken in waar de vaccinatiegraad laag is. EN zo kunnen ze mensen beter bereiken en met twijfelaars in gesprek gaan. En er valt steeds meer voor te zeggen om naast alle volwassenen ook alle 12 tot 18-jarigen te vaccineren. Voor de samenleving als geheel, om in het najaar beter beschermd te zijn. En voor de jongeren zelf. Jongeren lijden weliswaar niet zo erg onder het virus, maar wel onder de maatregelen die nodig zijn als zij of een klasgenoot door het virus besmet raken. Onze jongeren hebben al te veel les via een computerscherm meegemaakt. Dus we kijken uit naar het advies van de Gezondheidsraad en we zullen dan een besluit nemen.  We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Met dalende besmettingen en stijgende vaccinatiecijfers, wordt het vast een hele mooie zomer.

VRAAG
Meneer Rutte, mag ik u iets vragen? U zei: dit is een bijzonder moment. Het kabinet zet een grote stap vandaag. Betekent dit dat het einde van de crisis dichterbij komt?

RUTTE
Ja. 

VRAAG
In zicht is?

RUTTE
Ja.

VRAAG
Er bijna is?

RUTTE
Nou in zicht. Er zijn echt nog een paar, dat moet ik wel zeggen, het verschil met vorig jaar is natuurlijk, op dit moment hebben we nog meer besmettelijken dan vorig jaar op dit moment. Vorig jaar zaten we veel lager. We zitten met een hoog aantal besmettelijken, maar doordat het virus zich zo langzaam verspreidt, daalt het aantal gelukkig wel. En we hebben natuurlijk die vaccinaties, en daarom durven we dit ook aan. Maar er zijn echt nog een paar onzekerheden. Ik wil ze toch, naar aanleiding van uw vraag, nog even kort benoemen. We weten nog niet zeker waar we op uit komen qua vaccinatiegraad. En ook zoals Hugo de Jonge net zei: hoe homogeen is dat door alle groepen in het land? Je weet ook nog niet of er misschien nog besmettelijkere nieuwe varianten komen, zoals die Deltavariant die in Engeland nu zo rond gaat. Je weet ook nog niet, ook dat werd net gezegd, wat er gebeurt bij terugkeer van vakantiegangers. Daarom is het zo belangrijk dat we al deze maatregelen nemen en vakantiegangers vragen daar dus verstandig mee om te gaan. Precies zoals net verteld. We weten ook niet zeker of het vaccin helpt in die zin, het helpt wel, maar beschermt het ook niet alleen tegen ziekte, maar ook tegen het overdragen van het virus? En dat kan weer van belang zijn vooral als er nieuwe varianten komen. En je weet niet wat het seizoenseffect is. Dus er zijn echt nog onzekerheden. Dus ja: we naderen het einde van de crisis. Ik ben daar positief over. Maar we blijven uitermate waakzaam.

VRAAG
En wat is dan de afweging geweest om deze stap vandaag wel te zetten?

RUTTE
Omdat we gevraagd hebben aan het OMT: wat gebeurt er als je die oude stap 5 samenvoegt met stap 4? Dus we hebben nu die stap 4. Eigenlijk is dat samengevoegd de oude stap 4 en 5. En dat doen we ook nog iets eerder. En dan zie je dat op de korte termijn, dat geen effecten heeft, eigenlijk geen effecten heeft op het aantal besmettingen, op wat er in de ziekenhuizen gebeurt. Dus dan kun je dat doen. Dat hebben we steeds gezegd: we doen het als het kan. We kijken naar belasting voor de zorg. En we kijken naar mensen die kwetsbaar zijn voor het virus. Dat zijn de twee doelstellingen naast het zichthouden op het virus. Dat zijn de drie strategische doelstellingen van het hele beleid. Dus dan kun je dat doen. Maar tegelijkertijd moeten we echt, en daarom noem ik deze vijf factoren net even op, zijn er echt nog onzekerheden die je later in dit najaar een probleem kunnen opleveren. En vandaar dat we bijvoorbeeld ook kijken naar het vaccineren van jongeren. We moeten het Gezondheidsraadadvies afwachten, maar dat zou kunnen helpen om die risico’s weer te beperken. Naast dat het voor henzelf prettig is.

VRAAG
U zei net: een gewaarschuwd mens telt voor twee. Wat vraagt u van mensen om te doen?

RUTTE
Ik vraag dus mensen, we vragen mensen, om gewoon heel zorgvuldig hiermee om te gaan. Dus de komende tijd je echt te houden aan de drie voorwaarden, dus: je handen wassen, afstand houden en testen bij klachten. Dat is echt ontzettend belangrijk, want op die manier doe je er zelf alles aan, maar we houden ook zicht op het virus daarmee, door dat testen. Dat is belangrijk voor jezelf, maar ook om zicht te houden op die verspreiding. Het tweede is dat we dus met een heel pakket verzoeken komen aan mensen: ga op vakantie als je dat wilt, dat kan gelukkig weer, maar doe het verstandig. En vandaar dat hele pakket van testen en ook als het dan toch niet goed blijkt te zijn, verder testen, wat Hugo de Jonge net vertelde. Als we dat nou allemaal doen, dan helpen we met elkaar maximaal om het risico te beperken. Dan kun je nog in de rug worden aangevallen door een nieuwe variant. Daarom blijven we in de zomer ook alert. In wat kleinere samenstelling blijven we anders dan vorige zomer doorvergaderen. Niet de hele dag natuurlijk, maar wel regelmatig, zodat we echt zicht er op houden.

VRAAG
Maar onder die voorwaarden kunnen er weer eindexamenfeesten, kunnen er weer voetbalwedstrijden bekeken worden met een scherm?

RUTTE
Ja, met een scherm vanaf 26 juni kan dat weer en als er een groot scherm wordt neergezet voor een hele grote groep mensen, is dat natuurlijk een evenement, dan zou dat vanaf 30 juni kunnen, maar dan moet het wel met toestemming. Op zichzelf, als je de anderhalve meter weet te houden, mag je natuurlijk ook gewoon plezier hebben met elkaar, graag. Maar wel jongens, echt die anderhalve meter, die blijft echt van groot belang nog omdat we weten dat dan het overspringen van het virus afneemt. En we weten ook dat als je hem nu los zou laten, dat er een risico is dat het virus heel snel zich weer gaat verspreiden en dat is nu met nog veel mensen die nog gevaccineerd moeten worden, onzekerheid over die Deltavariant, is dat echt te gevaarlijk.

VRAAG
Meneer De Jonge, nog een vraag voor u: u had het net over vaccineren van mensen die na 2003 geboren zijn. Ik dacht even u gaat zeggen: als ze dat willen, kunnen ze ook gevaccineerd worden. Waarom wacht u op het advies van de Gezondheidsraad?

DE JONGE
Ik denk dat het belangrijk is omdat de Gezondheidsraad alle aspecten meeweegt. Ik noemde zelf een epidemiologisch argument om het te doen, als je gewoon kijkt naar het najaar, dan weten we gewoon dat het veel waarschijnlijker is dat je die R onder de 1 weet te houden als je de 12 tot 17 jarigen ook vaccineert. Als je kijkt naar het meer maatschappelijk argument, dan zou je kunnen zeggen: ook voor jongeren zelf, en nog los van dat jongeren dus bij kunnen dragen aan hoe we met elkaar beschermd zijn, ook voor jongeren zelf is het van belang omdat daar door de continuïteit van het onderwijs veel beter gewaarborgd is. Maar daarnaast zou je ook medisch-ethische argumenten kunnen aandragen, en ik denk dat het goed is om dat advies van de Gezondheidsraad, om die reden af te wachten voordat wij het definitieve besluit nemen. Maar u hoort ook aan hoe ik er over spreek dat ik zelf op dit moment een voorstander ben om dat te doen. En om de redenen die ik net noem. Kijk, u moet zich voorstellen, als we het najaar in gaan, dan zijn er best een aantal onzekerheden. Natuurlijk, de vaccinatiegraad lijkt heel erg hoog te gaan eindigen. Dat weten we nog niet helemaal zeker natuurlijk, maar het lijkt heel erg hoog te gaan eindigen. En dat is hartstikke goed. Er zullen altijd mensen zijn die niet gevaccineerd zijn. Soms omdat ze niet willen, soms omdat ze niet kunnen. Daarnaast is er altijd een deel van de mensen bij wie een vaccinatie onvoldoende immuunrespons oplevert. En dat maakt dat er toch altijd wel een deel van de mensen niet goed beschermd zijn. Vervolgens, stel dat je dan die anderhalve meter, loslaat en die, hoewel mensen dan gevaccineerd zijn, dragen ze dan nog steeds wel bij in de verspreiding. We weten niet in welke mate dat is, maar als die mensen allemaal weer door elkaar gaan bewegen en allemaal weer toch dat virus aan elkaar gaan overdragen, ondanks dat de gevaccineerden er zelf niet ziek van worden, gaan de niet-gevaccineerden of de wel-gevaccineerden maar bij wie die vaccins dan onvoldoende hebben uitgehaald, die gaan daar natuurlijk wel weer ziek van worden. En in potentie zelfs ook wel weer een nieuwe golf opleveren in de ziekenhuizen. En dat is de reden dat we zeggen: die groep van gevaccineerden moet echt zo hoog mogelijk zijn. We hopen dat de transmissieremming ook hoog is onder gevaccineerden en dat zou de mogelijkheid kunnen bieden, waardoor we in het najaar, weliswaar misschien nog een opleving hebben van dat virus zelf in de besmettingen, maar dan in ieder geval niet meer een opleving ook daadwerkelijk in de ziekenhuizen en dat moeten we natuurlijk ten koste van alles zien te voorkomen.

VRAAG
Maar hebt u overwogen om vooruitlopend op het advies van de Gezondheidsraad mensen zelf de keuze te geven om gevaccineerd te worden of niet, jongeren tussen de 12 en 18?

DE JONGE
We hebben het advies van de Gezondheidsraad sowieso al gevolgd voor jongeren met een medische indicatie. Dat is een. Twee is: dat advies van de Gezondheidsraad, ook al zou dat nu komen of volgende week, betekent ook niet dat jongeren onmiddellijk aan de beurt zijn. Wat we hebben gezegd: nu, morgen, zijn alle 18-plussers uitgenodigd, maar half juli hebben ze hun eerste prik gehad, en in de tweede helft van augustus hun tweede prik. Dus het is ook niet zo dat als je nu zou besluiten alle jongeren ook, dat die allemaal voor de start van het nieuwe schooljaar aan de beurt zijn. Zoveel vaccins worden er gewoon niet geleverd. Dus je hebt voor de komende maanden alle prikslots nodig voor de eerste en tweede prik van iedereen boven de 18. Dus dat zou niet versnellend hebben gewerkt, wil ik maar zeggen. En wat wel goed werkt, is als we dat besluit nemen, zo goed als mogelijk ook de onderbouwing kunnen geven, ook aan ouders bijvoorbeeld die zich misschien wel zorgen maken van: ja oke, mijn jongen is nu gezond en zou dit dan geen bijwerkingen kunnen opleveringen. Dan wil je een heel goed, onderbouwd advies ook kunnen geven op basis van het advies van de Gezondheidsraad, want we zijn uiteindelijk gebaat bij een hele hoge vaccinatiegraad. Dus niet overhaasten, dat besluit, dat is niet nodig namelijk. We hoeven dat besluit niet morgen te nemen. Je kunt het ook niet morgen effectueren. Maar als u het mij nu zou vragen, om de redenen die ik heb genoemd, zou ik zeggen: ik ben voor.

VRAAG
Voor meneer Rutte, u zei: alles wat op anderhalve meter kan, mag weer vanaf 26 juni. Maar het is heel lastig om je er aan te houden, dat zag je ook aan de Koning. U zei net over hem: hij deed zijn best, maar het lukte niet. Is het dan niet beter om die maatregel gewoon los te laten?

RUTTE
Nee, dat is echt onverstandig, en ik heb ook over de Koning gezegd dat hij er zelf ook van baalt. Het was georganiseerd op anderhalve meter, maar er was een enorme toestroom, en het was ook niet meer terug te dringen die toestroom. Het was ineens zo vol. En dat kan natuurlijk een keer gebeuren dat het dan gewoon niet lukt. Dat is niet goed, maar dat kan. Maar die anderhalve meter is echt van belang, want de afstand, we hebben nu wel veel meer dan anderhalve meter, maar als ik het nu zou hebben, of ik ben gevaccineerd maar toch nog het zou kunnen overdragen, u zou nog niet gevaccineerd zijn, of gevaccineerd zijn maar het werkt onvoldoende, en u zou ziek worden. De kans dat het virus u bereikt is echt nul. En daarom is die anderhalve meter zo belangrijk. We hebben nog zoveel mensen die niet gevaccineerd zijn. Het is echt een te groot risico als we dat nu zouden los laten. 

VRAAG
Maar hoe ga je daar dan op handhaven, want je ziet het overal. Je ziet iedereen te dicht op elkaar staan.

RUTTE
Nou ik moet heel eerlijk zeggen, behalve de journalisten als ik bij de formatie wegloop, die staan echt boven op elkaar, maar verder zie ik in Nederland gelukkig nog op heel veel plekken dat mensen zich goed houden aan de anderhalve meter.

VRAAG
Ja, maar mensen hebben nu nog veel een mondkapje op. Maar dat hebben ze dus straks niet meer. Wordt er dan nog wel gehandhaafd? Krijgen ze nog steeds boetes?

RUTTE
Buiten heb je geen mondkapje nodig. 

VRAAG
Nee, maar wel bijvoorbeeld in de supermarkt.

RUTTE
De handhaving zal natuurlijk zo zijn dat als er echt excessen zijn, zoals ook nu, dan wordt er natuurlijk ingegrepen. 

VRAAG
Dus de handhaving blijft?

RUTTE
Ja, in die zin dat je niet meer thuis buiten zegt: je mag maar met twee mensen over straat. Je mag weer met grotere groepen over straat. Maar als echt zichtbaar, in your face, de politie ziet dat mensen zich er niet aan houden, dan zullen ze echt ingrijpen.

VRAAG
U zei ook: we komen deze zomer nog met enige regelmaat bij elkaar. Wat is dan het signaal zoals, u haalde het net ook al aan, in Engeland worden de teugels weer aan getrokken, wat zou in Nederland het signaal zijn om weer dingen terug te gaan draaien?

RUTTE
Daar gaan we nu niet vanuit. Daar gaan we echt niet vanuit, anders zouden we het niet doen. Alle prognoses voor de komende weken zijn positief, maar wat ik net zei: je wilt scherp blijven, we willen ook Nederland kunnen bijpraten, vandaar dat we een keer in de week op Algemene Zaken waar we ook vergaderen, iemand dan beschikbaar zal zijn voor de pers om te zeggen wat zijn de laatste inzichten. We zullen altijd ingrijpen als er onverwacht toch nog een verslechtering is, ook daar kan Nederland op rekenen. Maar dat is absoluut niet de verwachting, maar we willen wel constant monitoren: wat is er aan de hand? We zetten nu echt een grote stap. Een van de verst gaande stappen in Europa, terwijl we qua aantal besmettelijken echt ook echt nog steeds heel hoog staan. We denken dat het kan omdat alle prognoses laten zien dat het allemaal snel daalt. Maar als het dus nodig is, grijpen we in.

VRAAG
Ja, want aan de andere kant zie je ook al hoe snel het gaat. Er is nu een school in Amstelveel gesloten door de Indiase variant, door die Deltavariant. Dus het kan snel weer de andere kant op staan.

DE JONGE
Ja, die Deltavariant, ik denk dat als je, kijk, wij kijken natuurlijk heel nauwlettend naar het VK. Ons RIVM en ons Centrum voor Infectieziektebestrijding heeft echt bijna dagelijks contact ook met het VK. En wat je daar ziet, is allereerst de les van daar, is allereerst dat vaccineren helpt. Ook tegen die Indiase variant, die Deltavariant. Want de mensen die daardoor nu in de ziekenhuizen komen zijn ofwel mensen die niet gevaccineerd zijn ofwel mensen die slechts een keer gevaccineerd zijn. En daarom zeggen we ook: laat je vaccineren. Daarom zeggen we ook: neem ook die tweede prik. Wel echt anders in de Britse strategie is natuurlijk die, ze hebben nogal geleund op dat ene been van een prik. En wij hebben altijd geleund op twee benen van twee prikken. En dus dat maakt ons wel enigszins anders. Niettemin, vaccineren werkt. Dus alles inzetten op vaccineren is gewoon wat nodig is. En met name ook inzetten op niet alleen een hele hoge, maar ook een hele homogene vaccinatiegraad, dus onder alle groepen, onder alle wijken een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Dat is de reden dat we met alle GGD’en hebben afgesproken dat ze de komende weken de wijk in trekken. Met de ‘spuitbus’ er op af om te zorgen dat je echt overal een hoge vaccinatiegraad bereikt, want dat zorgt er voor dat je ook minder verspreiding krijgt, ook van die Deltavariant, die iets besmettelijker lijkt. En die zich in ieder geval ietsje minder lijkt aan te trekken van vaccinatie, althans, van een prik. Van een prik AstraZeneca. Dat ook nog ’s een keer. Kortom, alle reden om twee prikken te zetten. Alle reden om in te zetten op een hoge en homogene vaccinatiegraad. En alle reden dus ook om die anderhalve meter nog eventjes te handhaven, want we hebben hem gewoon nodig om daarmee ook de verspreiding van die Deltavariant te vertragen en te verlagen. En we weten ook dat inmiddels ook uit de Kiemsurveillance in Nederland blijkt dat we hem in behoorlijke mate op Hollandse bodem hebben. Het is een paar procent nu, maar die Kiemsurveillance kijkt altijd een paar weken terug, dus de aanname van het RIVM is dat die in grote steden wel tegen de 10% zou kunnen zijn. We hebben nog steeds rond de 90% van de Britse variant, de Zuid-Afrikaanse variant die heeft de survival of the fittest verloren, dus die lijkt eigenlijk weg te zijn. De Braziliaanse variant zet ook niet echt door, maar die Deltavariant, het is wel waarschijnlijk dat die op enig moment ook de boel gaat overnemen in Nederland. Tegen die tijd, het is eigenlijk een race tegen de klok, tegen die tijd wil je gewoon zo ver mogelijk zijn met vaccineren. En vandaar, anderhalve meter it is, voor de komende tijd.

VRAAG
Meneer De Jonge, ik had een vraagje over op vakantie gaan. U zei net zelf al: een aantal landen heeft ons niet, zit niet echt nog te wachten op Nederlanders, vandaar dat we misschien met een test naar die landen moeten. De overheid gaat die financieren?

DE JONGE
Ja.

VRAAG
Eentje?

DE JONGE
Ja.

VRAAG
Per persoon of hoe gaat dat in zijn werk?

DE JONGE
Je hebt er maar een nodig om weg te komen, toch? Tenminste, als je vervolgens snel vertrekt, dan heb je er maar een nodig.

VRAAG
En hoe gaat dat in praktijk in zijn werk?

DE JONGE
Allereerst, wanneer en waar is dat DCC nodig? Ik denk dat dat belangrijk is. Dus waar heb je eigenlijk dat bewijsje nodig, dat is volgens mij belangrijk om goed te vertellen. Kijk, voor groene landen is in Europa afgesproken, daar wordt sowieso dat onderling niet gevraagd. En wanneer ben je groen? Als je 50 besmettingen hebt per 100.000 inwoners over de afgelopen 14 dagen. Daar zijn wij nog niet. Wij staan wat hoger. Wij zitten op 115 geloof ik per 100.000 over de afgelopen 14 dagen. Kortom, we moeten nog door de helft en eigenlijk nog iets verder dan door de helft. Daarnaast wordt er nu in Europa nog gevraagd dat je het aantal positieve testen, dus de positieve testratio in de teststraten, dat dat minder is dan 4%. Op dit moment staan we dus nog op rood. Dus wij zijn eigenlijk een van de donkerst gekleurde gebieden, maar dat zal slechts voor een hele korte duur zijn omdat die 4% positieve testratio, daar voldoen we al bijna aan, en zeker als we alle testen daarbij optellen die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. En zeker als we alle testen daarbij optellen die daarvoor in opmerking zouden kunnen komen. Dus dan zouden wij open geel gaan, maar wij willen natuurlijk op groen en de aanname is dat het met het huidige tempo waarin het naar beneden gaat begin juli op groen zou kunnen staan. Dat is de aanname. Als dat zo is dan hoef je helemaal niks meer, want dat ga alle andere Europese landen helemaal niks meer vragen. Dat zou kunnen, maar dat weten we dus nog niet, maar dat zou kunnen. Trouwens ook een belangrijke reden om die anderhalve meter nog maar even aan te houden, je gewoon even aan de regels te houden. Dat is één. Stel nou dat je al weg wil op weg vakantie en je bent nog even… we zijn nog niet groen. Ja, dan zal je waarschijnlijk om een DCC gevraagd worden. Dat is allereerst mogelijk via vaccinatie. Dat zal voor het reizen zal dat mogelijk zijn vanaf 1 juli en als je niet op tijd gevaccineerd ben dan kun je een gratis test krijgen en in de komende week, denk ik, zullen wij bekendmaken, via Rijksoverheid.nl, waar je die gratis test dan kunt aanvragen.

VRAAG
Dat is een heel lang antwoord om tot het echte antwoord te komen…

DE JONGE
Ik zou het compleet willen doen.

VRAAG
Ja, eerder zei u van ‘ik stond er niet echt positief tegenover om dat te financieren’, want u zei ‘ja, het profijtbeginsel, we hoeven niet allemaal te betalen voor iemand die op vakantie gaat’. Wat heeft u doen veranderen van mening?

DE JONGE
Nou een paar dingen. Eén is dat mijn verwachting is dat vrij veel landen toch wel DCC zullen gaan gebruiken, zolang we niet op groen staan. Twee is dat mijn verwachting dat wij nog een tijdje niet op groen zullen staan. Ik hoop dat natuurlijk wel zo snel mogelijk te bereiken, maar ja dat hebben we echt met elkaar in de hand. Drie is dat het mijn aanname was dat meer landen, net als Nederland, in die 14 dagen na die twee prik er niet bij op zouden tellen. En dat zou eigenlijk betekenen dat je gewoon… dat je vaccinatie gewoon keurig (onverstaanbaar, red.). En daarnaast dacht ik nog: misschien kunnen meer landen ook die kinderen wel echt uitzonderen en dat hoop ik ook dat heel veel landen dat zullen doen. We hebben afgesproken: in principe pas vanaf 12. Maar nu zie ik toch dat een aantal landen daar nog niet helemaal aan gaat voldoen. Sommige willen ook kinderen vanaf 6 testen, soms zelfs nog jonger. Kortom, ik denk dat er vrij veel mensen, als wij nog niet op groen staan, vrij veel mensen echt gebruik zullen moeten maken van een test. Ja, dan jagen we wel vrij veel mensen op kosten voor de vakantie. En dat is de reden dat we hebben gezegd ‘nou ja misschien moeten we het toch maar doen’. Eenmalig in de zin van: gaan we niet volgend jaar doen. Dat doen we alleen maar in juli en augustus, want na die tijd kun je echt gewoon gevaccineerd zijn. Dan heb je het niet meer nodig.

VRAAG
Akkoord.

VRAAG
Ik wil het feestje niet verstoren, maar is het niet een beetje te vroeg om al te versoepelen?

RUTTE
Wat zei je?

VRAAG
Ik wil het feestje niet verpesten, maar is het niet te vroeg om deze stap te zetten?

RUTTE
Nee, het is niet te vroeg, omdat we hebben natuurlijk heel precies advies gevraagd en het OMT zegt eigenlijk: voor de korte termijn kun je niets fout doen. Maar de risico ontstaan op de iets langere termijn. De anderhalf meter is wel van groot belang, omdat je inderdaad anders, nou ja alle andere redenen die we genoemd hebben, en ook alle onzekerheden die er zijn, maar dit is echt de verantwoorde stap.

VRAAG
Wanneer gaat die anderhalve meter er dan af? Pas half augustus wordt…

RUTTE
Daar heeft Hugo de Jonge net alle criteria voor genoemd…

VRAAG
Oké, volgens mij…

RUTTE
Gaan we in alle rust bekijken.

DE JONGE
Die… van nemen we deze stap niet te vroeg. Hij sluit helemaal aan bij de routekaart zoals we die hadden afgesproken. He dus ik bedoel niet zozeer: openingsplan, de volgende stap en de datum die we daarbij hebben genoemd, maar ik bedoel gewoon de signaalwaarden eigenlijk die we hadden afgesproken voor risiconiveau 1. Daar zitten we bijna aan. Dus we zitten op dit moment eigenlijk in risiconiveau 2 en we glijden vrij rap naar 1 toe. En als je, die film gaat sowieso de goede kant op, maar als je de foto zou moeten nemen, de finishfoto van volgende week vrijdag en volgende week zaterdag, als die maatregelen ingaan, dan verwachten we echt op of heel erg dicht bij risiconiveau 1 te zitten. En daarmee is ook volmaakt (onverstaanbaar, red.) met die eerder afgesproken routekaart. Ik weet dat er nog weleens zorg was bij een aantal mensen van ‘houden we ons daaraan’. Daar houden we ons dus eigenlijk al de hele tijd vrij consistent aan. En ten aanzien van de anderhalve meter hebben we gezegd, kijk daar moet je een paar dingen in ogenschouw nemen. Daar kunnen we gewoon nu nog niet zo heel goed voorspellen. Maar tegen de tijd dat we allemaal in de behoorlijke mate zij gevaccineerd of immuniteit hebben opgebouwd, tegen de tijd dat we ergens verwachten dat die besmettingsgraad heel veel lager is dan zou je natuurlijk die anderhalve meter kunnen laten varen. Maar we hebben gezegd: dat gaan we niet nu besluiten. We gaan ook niet nu zeggen ‘het zal dan zijn’. Nee, we gaan nu zeggen: op 13 augustus, dat is de eerste ministerraad na de zomer, 13 augustus, gaan we het besluit nemen, gaan we dat besluit nemen. En dat doen we tegen de achtergrond van opgebouwde immunisatie en de besmettingsgraad van dat moment.

VRAAG
Komt er een soort kantoorpolitie straks trouwens? Want dat thuiswerken wordt zo…

RUTTE
Nee. Dat is een zaak van de bedrijven, net zoals nu. Maar we zeggen wel: anderhalve meter. We zeggen ook maximaal de helft van de werktijd, is echt onze dringende, dringende guidance, dringend advies, eigenlijk zien we dat werkgevers zich er netjes aan houden en die helft van de werktijd, dat zullen maar weinig bedrijven realiseren, want stel een bedrijf zoals hier, dit ministerie met veel liften. Ja, tenzij iedereen dat prettig vindt naar die 20ste etage te wandelen, maar die liftcapaciteit is al een hele grote (onverstaanbaar, red.)… heel veel kantoren en hoeveel mensen daar kunnen werken.

VRAAG
Als mensen niet durven? Bijvoorbeeld als ze nog niet gevaccineerd zijn of dat ze nog wat angstig zijn. Moeten ze dan verplicht, als hun werkgever dat zegt, toch naar kantoor?

RUTTE
Daar is een normale relatie werkgever-werknemer en er is altijd als je als werknemer het gevoel hebt dat er niet voldoende rekening wordt gehouden met jouw belangen kun je altijd naar de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

VRAAG
Dan één vraag over de registratie van de vaccinaties. Mensen zullen snakken… veel mensen snakken naar die app straks, volgende week, en denken ‘yes, kan die op groen, kan ik gaan’. Maar niet alle prikken zullen daar in staan of wel?

DE JONGE
Kijk die app die zal gebruikmaken van sowieso alle registratie die inmiddels in CIMS staan, dat is het centrale registratiesysteem. We hebben natuurlijk verschillende prikkende partijen gehad in Nederland. Die hebben allemaal hun spulletjes netjes opgestuurd, als het goed is, naar CIMS. Maar dat is niet helemaal goed, want niet alle prikkende partijen hebben dat tot op het heden gedaan. Daar waar er technische storing is, bijvoorbeeld bij de GGD, is dat niet zo heel groot punt. Die moeten worden opgelost, overigens. Maar dat is niet het allergrootste punt voor dit doel, want de GGD-systemen zullen ook als bronsysteem worden gebruikt. Daar waar het prikken zijn bijvoorbeeld die door de huisartsen zijn gezet daar (onverstaanbaar, red.) huisartsen om zo snel mogelijk ook hun spullen in te sturen naar CIMS, naar het centrale registratiesysteem van het RIVM. En voor zo ver dat nog niet is gebeurd verwachten we echt dat ze dat de komende week gaan doen en ik denk dat ook voor huisartsen is daar heel een groot belang bij. Die hebben ook geen zin om al die (onverstaanbaar, red.) aan het bureau te krijgen. Dus ik denk dat zij dat echt zullen gaan doen.

VRAAG
Dat zal lukken?

DE JONGE
Ja, dat zal echt wel lukken. En stel dat om welke reden dan ook, dus die registratie niet is doorgekomen in CIMS en je bent door een partij geprikt die niet de GGD is, maar iemand anders en ergens is die registratie kennelijk niet helemaal goed doorgegeven dan is er altijd nog mogelijkheid om via een webportaal, wat we zullen maken, dat zal vast aan het einde van de maand overigens beschikbaar zijn. Nou dat vanaf 1 juli eigenlijk. Ja dan kom je 1 juli. En daar kun je altijd via degene die jouw vaccinatie heeft gezet, die kan daar gewoon jouw registratie in aanmaken. Dus niemand valt tussen wal en schip. We zullen ook een enorme helpdesk optuigen om mensen op weg te halen. Dat zal ook vanaf volgende week donderdag live gaan. Kortom: we helpen mensen de zomer door. Komt wel goed.

VRAAG
Ja, ik had een vraag over de lange termijn. Want jullie komen in de zomer dus bij elkaar om dingen te bespreken voor herfst, maar zijn er al voorzorgsmaatregelen die als achtervang dienen voor het geval we wel weer een derde, vierde golf, denk ik inmiddels…

DE JONGE
Jazeker. Kijk, waar we al een tijd mee bezig tijd is bijvoorbeeld is rioolwater-gegevens. Die gaat naar… meerdere keren per week, bijna vier keer per week, naar vijf keer per week, naar dagelijks toe in het najaar. Daarmee hebben we, denk ik, een hele goed, ook uniek in de wereld. Daar wordt ook echt vanuit het buitenland veel naar gekeken, een hele goede monitoring, een vroegtijdige monitoring. We gaan veel intensiever nog sequence op alles wat er uit de GGD, en alles wat er bij de GGD wordt getest. Zodoende houden we heel goed in de gaten hoe het virus zich ontwikkelt heeft. Mutaties op Hollandse bodem en dat is het inzicht wat je nodig hebt en daarmee als we vroeg zijn zijn we ook te vroeg om weer nieuwe maatregelen te kunnen treffen als dat nodig is. Dat is één. Twee is de toegangstest of het werken aan het toegangsbewijs, wat we er nu nog heel erg nodig hebben om dingen weer eerder mogelijk te maken of meer dingen mogelijk te maken. Stel dat je je dat straks eventjes niet meer nodig hebt. Dat heb je natuurlijk wel staan op het moment dat je eigenlijk een situatie komt wat bijeenkomsten in grote groepen misschien wel niet verantwoord zijn. Dus dat toegangstesten hebben we sowieso ook paraat voor het najaar. Nou testen en bron- en contactonderzoek blijft natuurlijk heel erg belangrijk. Die dijk valt net na de zomer, als iedereen terugkomt van vakantie. Allemaal testen voordat je weer één voet in de samenleving zet. Hartstikke belangrijk om die dijken ook daadwerkelijk te versterken. En zo proberen we van alles en nog wat te doen om te zorgen dat we er klaar voor zijn en ja, als zich lokale uitbraken voordoen dan moet je er ook weer bovenop springen natuurlijk en dat zal in eerste instantie zal dat een maatregel zijn die in een specifiek gebied geldt, maar ook daar gelden weer gewoon het werken in het risiconiveau. Op het moment dat daar de risiconiveau’s oplopen dan zullen daar gewoon weer maatregelen bij passen. We gaan natuurlijk wel opnieuw kijken naar die routekaart en de maatregelen die per risiconiveau geformuleerd waren, zijn die gegeven de vaccinatiegraad nog steeds de meest verstandige maatregelen? We zullen in september ook weer met een herziening komen. Maar we hebben natuurlijk heel veel geleerd ook in het afgelopen jaar. 

VRAAG
En qua ic-capaciteit? Is die weer makkelijk op te schroeven?

DE JONGE
Makkelijk is het niet denk ik, want ik denk dat we niet moeten onderschatten hoe ongelooflijk groot de klus is die de ziekenhuizen nog wacht gegeven alle inhaalzorg die nog moet gebeuren. Wat je natuurlijk wel hoopt, is dat überhaupt die inhaalzorg gewoon plaats kan vinden. Dat er geen zorg meer hoeft te worden uitgesteld. En dat betekent wel, dat is een extra reden om heel alert te zijn net na de zomer op wat er weer gaat gebeuren, want een kleine opleving in de besmetting kunnen we ons veroorloven, maar een opleving in de ziekenhuizen kunnen we ons gewoon echt niet veroorloven. Daarom: vaccineren wat we kunnen. En die dijken versterken net na de zomer. Ten aanzien van het opschalen in de zorg: op zichzelf genomen, ook daar is ervaring op gedaan met het opschalen van de zorg. Ook daar is ervaring op gedaan met het verspreiden, of het spreiden van patiënten. Er is ervaring op gedaan ook met het spreiden van de inhaalzorg. Dus dat moeten we sowieso allemaal blijven doen. En uiteraard is collega Van Ark ook met de ziekenhuizen in gesprek van: hoe zou je – als het onverhoopt weer mogelijk nodig zou moeten zijn – hoe zou je ook daar weer verder kunnen opschalen?

VRAAG
Maar als ik u zo hoor, dan is de kans best aanwezig dat we weer in een lockdownachtige situatie komen in het najaar?

DE JONGE
Ik vind eigenlijk dat we het echt aan onze stand verplicht zijn om dat ten koste van ongeveer alles te voorkomen, omdat die lockdown is zo schadelijk geweest natuurlijk voor van alles en nog wat. Voor de economie, voor samenleving, voor contacten tussen mensen. Dat virus heeft er in gehakt, maar de maatregelen net zo, minstens zo. En wat we daarom denk ik moeten doen, is gewoon op een ernstige manier omgaan met het handhaven van die anderhalve meter. Wat we daar aan moeten doen is nu doen wat we denk ik vorig jaar een beetje teveel hebben gedaan, in de zomer toch een beetje te veel hebben gerelativeerd, de ernst ook teveel hebben gerelativeerd, en dat moeten we denk ik niet doen. En ook richting het najaar, ook al zijn we in steeds hogere mate gevaccineerd, onderschat niet wat dat virus nog kan doen. Als je naar alle onzekerheden kijkt voor het najaar. De mate van transmissieremming, de oplopende vaccinatiegraad, de homogeniteit van de vaccinatiegraad, mutaties. Al die onzekerheden, we kunnen allemaal niet precies voorspellen wat dat virus allemaal nog in zijn mars heeft. Konden we dat maar, maar dat kunnen we niet. We betreden terrein dat we nog niet kennen met elkaar. En dus moeten we dat behoedzaam en voorzichtig doen en ons gewoon houden aan de afspraken die we maken.

VRAAG
En u zei net: we leunen op twee benen, dus twee prikken. Nou komen er signalen binnen van mensen, vooral jongeren, die vanwege heftige bijwerkingen twijfelen om hun tweede vaccinatie te gaan halen. Wordt dat op een bepaalde manier geregistreerd van: iemand heeft er twee of iemand heeft er een? En wat wordt er aan gedaan om er toch voor te zorgen dat die mensen het wel gaan doen?

DE JONGE
We hebben natuurlijk veel verschillende inhaalacties. Als je echt hele vervelende bijwerkingen hebt, moet je je gewoon bij een arts melden natuurlijk. Als je spierpijn hebt in je arm, of een beetje koorts, of een beetje hoofdpijn, moet je gewoon een flinke vent zijn of een flinke dame zijn en gewoon die tweede prik gaan halen. Want dat is echt beter dan een flinke corona-infectie, dus doe dat nou maar gewoon. 

VRAAG
Maar het gaat hier wel om mensen die wel echt langere tijd last hadden.

DE JONGE
Exact, dan moet je je gewoon even bij een arts melden. Die kan dan met je meedenken en als je echt maar één prik hebt, dan zien we dat natuurlijk. Want je ziet dan een van de twee staan in de registratie, dus op die mensen zullen allerlei inhaalacties ook op worden gedaan. Van, wat is er aan de hand en kom hem eens halen. 

VRAAG
U heeft een paar keer verwezen naar de gevaarlijke varianten die in het buitenland voorkomen en in toenemende mate hier naar toe komen. We hebben onder meer daarvoor ook die quarantaineplicht gekregen. Werkt dat nou eigenlijk? Worden daarvoor bekeuringen uitgeschreven? Hoeveel?

DE JONGE
De eerste bekeuringen zijn opgelegd. We hebben die quarantaineplicht pas net, en er wordt volop gehandhaafd. U moet zich voorstellen als je uit het VK op het vliegtuig stapt, dan wordt bij boarden gekeken of je je PCR-test hebt gedaan, of je vervolgens je antigen-test hebt gedaan vlak voor boarden, dus dubbele test. En er wordt gekeken of jij je quarantaineverklaring bij je hebt, waarop dan staat waar je verblijft, en vervolgens gaat die verklaring naar een belteam, die belt, en die ziet, ze hebben inmiddels een paar duizend telefoon achter de rug. En ziet in een paar procent van de gevallen dat iemand zich niet houdt aan de quarantaineplicht. Overigens in de andere gevallen heb je een gesprek van: ‘lukt het een beetje, kunnen we nog helpen etc?’ Ook belangrijk, dus de ondersteuning wordt ook geboden. Maar in een paar procent van de gevallen houden mensen zich er niet aan, en in dat geval wordt er een handhaver op afgestuurd. En ook dat is inmiddels gebeurd en de eerste boetes zijn uitgedeeld. Dus dat werkt, dat loopt.

VRAAG
Er was van tevoren nog wel de vrees dat het geen waterdicht systeem was. Het belteam was tamelijk klein, zij moeten min of meer aan de telefoon inschatten of je je wel aan de quarantaineplicht houdt. Ze kunnen dat niet echt checken of zien. Hoe weet u dat dat echt werkt? Dat we niet massaal geflest worden?

DE JONGE
Kijk, u moet zich voorstellen, geen enkel wettelijke maatregel heeft een honderd procent naleving natuurlijk. Je moet je riem omdoen in de auto, maar als je het niet doet, dan gaat er hooguit zo’n heel irritant piepje, maar je moet best een eind rijden voordat je daadwerkelijk wordt aangehouden. En een rood stoplicht, als je het een beetje goed uitmikt, dan kun je een rood stoplicht negeren. Kan. Je bent wel een eikel als je het doet, maar het kan wel. En je kunt ook tegen de lamp lopen, dus je kunt ook gewoon een boete krijgen. De pakkans is denk ik heel belangrijk, en die pakkans is hier zeer reëel, dat blijkt wel uit de eerste mensen die inmiddels een boete hebben gehad, dus die pakkans is hier heel reëel. Dus kijk, die quarantaineplicht, het eerste wat je erbij moet zeggen, het is ook gewoon een wettelijke norm. En die wettelijke norm moet je gewoon, daar moet je je gewoon aan houden. Overigens, een quarantaineadvies, daar moet je je ook gewoon aan houden. Als de GGD zegt: ‘ga met je kont op de bank zitten,’ dan ga je gewoon met je kont op de bank zitten. Die plicht daar moet je je ook gewoon aan houden, dat is gewoon de wettelijke norm, dat geldt in heel veel landen, ook in Nederland. Hou je er gewoon aan. En ja, als je je afvraagt: ‘zou ik de kans kunnen hebben dat ik tegen de lamp loop,’ die kans is er. Dat is een zeer gerede kans dat je tegen de lamp loopt. 

VRAAG
En u zegt dat is voldoende om die extra varianten buiten de deur te houden? We hebben geen extra slot op de deur nodig, een vliegverbod.

DE JONGE 
Nee die dubbele testplicht is voor buiten de deur. Dat is om (onverstaanbaar, red) buiten de deur te houden. En die quarantaineplicht is om te zorgen dat als die op Hollandse bodem komt, hem uit te drukken. Daar is de quarantaineplicht voor. Want je moet namelijk gewoon tien dagen in quarantaine, tenzij je op de vijfde dag negatief test. En dat werkt (onverstaanbaar, red) isolatie werkt. Dat werkt eigenlijk altijd bij infectieziekten. Dus, kijk, we wisten natuurlijk dat reizigers zijn gewoon een risico. Reizigers hielden zich slecht aan de quarantaine adviezen. En dat is de reden dat we voor reizigers uit zeer hoge risicogebieden zeggen: we komen met een quarantaineplicht. Dat wilde het kabinet al heel lang, de Kamer al heel lang. Althans, aanvankelijk niet zo, maar nadat ze daar wat van overtuigd raakten weer wel. En we zien dat inmiddels de handhaving ook gewoon is ingeregeld. Is die 100% waterdicht? Nee. Bij geen enkele regel is dat zo. Kun je tegen de (onverstaanbaar, red) lopen? Ja. Dus hou je er maar gewoon aan. 

VRAAG
Meneer Rutte, ik heb drie vragen over kerken. Gelden de regels die uitgebreide regels voor bioscopen, theaters en concertzalen gelden die met ingang van 26 juni ook voor de kerken?

RUTTE
Ja, daar is het zo dat religieuze instellingen, dus kerken en andere religieuze instellingen kunnen ook weer inkomsten organiseren op maximaal 100% van de capaciteit. Mits op 1,5 meter. Dus je moet kijken: hoeveel mensen kun je dan kwijt in de kerk op 1,5 meter. En die capaciteit mag je gebruiken. En ik kan u ook melden dat het zang, schreeuw en blaasadvies vervalt. Het was geen advies om te gaan zingen, schreeuwen of blazen. Het was het advies om dat niet te doen en dat advies vervalt. 

VRAAG
Dus dat betekent met ingang van 27 juni mag ook iedereen dan die in de kerk is weer zingen? 

RUTTE
Ja.

VRAAG
Ik had nog een andere vraag. Over die coronatoegangsbewijzen. Dat systeem, mogen we daar als kerken ook mee gaan werken? Zodat ze dan weer volledig met alle zitplaatsen weer …

RUTTE
Ik zou dat antwoord weten, maar (onverstaanbaar, red)

DE JONGE
Ze mogen daar in principe mee gaan werken, alleen ze zitten op een andere manier in de wet. En de overheid kan natuurlijk nooit kerken aanwijzen en kerken machtigen om dat verplicht te vragen aan de mensen die daar binnenkomen. Dus daar gaan kerken echt helemaal zelf over. Ik denk eerlijk gezegd dat dat niet gaat werken. Een vaccinatiebewijs vragen voordat je de kerk in gaat (onverstaanbaar, red). Het is op vrijwillige basis is het niet verboden om het te doen. Maar wij kunnen kerken niet aanwijzen om daar van gebruik te maken. Zo werkt het niet. 

VRAAG
Ik heb eerst even een kort vraagje. Ik denk aan meneer De Jonge. Die gratis test voor vakantie. Geldt dat ook als je wel volledig bent gevaccineerd, maar nog niet twee weken geleden?

DE JONGE
Ja. 

VRAAG
Dan over die anderhalve meter maatregel. Ik weet niet aan welke…We moeten, dat benadrukken jullie, hoe enorm belangrijk dat is, en dat je de ernst ervan niet moet relativeren, zoals misschien vorig jaar zomer wel eens is gebeurd. Er werd al even eerder naar gevraagd en ik wil ook niet heel cynisch zijn, maar is het niet toch een heel klein beetje naïef. Ik weet niet meneer Rutte hoe u hier naar toe bent gekomen, maar als u uit het Torentje bent gelopen, heeft u gezien dat op de terrassen die regel al niet meer bestaat? Dat zal in heel veel kantoren, supermarkten, andere winkels, als je binnen voetbal gaat kijken met mensen, zal het ook niet gelden. Dat geldt dan wel, maar de handhaving…

RUTTE            
Weet je, het is heel simpel. We doen het met z’n allen. En ik zie ook heus wel dat het soms niet gebeurt. Maar ik vind tegelijkertijd, als ik door de stad fiets, afgelopen weekend, maar het weekend daarvoor. En je ziet die mensen in de rij staan bij de Primark, of hoe heten al die winkels, in het Haagse centrum, al die mooie grote warenhuizen. En mensen staan te wachten om naar binnen te kunnen omdat nu eenmaal de capaciteit beperkt is. Mensen staan daar in die rijen echt netjes op anderhalve meter. Ik vind dat, en dat doet ook het winkelpersoneel heel netjes. Ik moet zeggen: op de Grote Markt, waar ik dan regelmatig een koffie drink, vind ik toch gemiddeld genomen dat mensen zich er goed aan houden. En dat zal ook wel ’s mis gaan. Weet je, dat is dan niet goed, mijn oproep aan iedereen is: hou je er aan. Want het is het meest effectieve. Naast je handen wassen en testen bij klachten. Daarom zit hij in de drie hoofdadviezen om dat virus onder controle te houden.

VRAAG
Maar het is vorig jaar dus misgegaan eigenlijk. Hoeveel mensen zich er aan hebben gehouden.

RUTTE
Er is wel een verschil met vorig jaar is dat we nu een veel grote vaccinatiegraad hebben, maar er is nog steeds een behoorlijk risico, omdat je niet weet hoe hoog die precies opbouwt, hoe homogeen hij is, of er nieuw varianten komen. Of je met gevaccineerd zijn misschien niet zelf ziek wordt, maar misschien nog een ander ziek zou kunnen maken. Al die redenen, en er nog steeds veel mensen in de ziekenhuizen liggen, er moet heel veel zorgen worden ingehaald. Er liggen toch nog steeds meer dan 200 mensen op de ic. Dat lijkt nu laag, maar ik weet nog begin april vorig jaar toen we over die 200 heen gingen dat we echt allemaal ‘huh’ zaten. Maar dat was natuurlijk een stijgende lijn, nu gelukkig dalend, maar is nog steeds veel. Er moet heel veel gebeuren nog in de ziekenhuizen, voor mensen die, dus even solidair met z’n allen, we zijn er bijna maar nog niet helemaal, hoort dit er ook gewoon bij. Dus ik ben heel blij dat u die vraag stelt, ik hoop dat er veel mensen kijken, maar weet je, ik kan niet in mijn eentje tegen de samenleving zeggen: ohh, die anderhalve meter. Je moet het wel met z’n allen doen. 

VRAAG
U heeft het vertrouwen in?

RUTTE
Ik heb vertrouwen in de wijsheid van de Nederlander. En als er echt excessen zijn: handhaven.

EINDE TEKST

[2]

PERSMOMENT RUTTE/IS RUTTE EEN GEVAARLIJKE

GEK?

ASTRID ESSED

28 OCTOBER 2020

HET AVONDKLOK DRAMA/RUTTE EN VIRUSWAARHEID/RUTTE ALS GEVAARLIJKE

GEK, DEEL TWEE/OVER RUTTE, DIE DE WET VERZET

ASTRID ESSED

23 FEBRUARI 2021

PERSCONFERENTIE RUTTE 23 FEBRUARI 2021/RUTTE,

GEVAARLIJKE GEK, SLAAT WEER TOE/DEEL DRIE

ASTRID ESSED

24 FEBRUARI 2021

PERSCONFERENTIE 20 APRIL 2021/HET IS WEER RAAK!/RUTTE,

GEVAARLIJKE GEK, SPEELT OPNIEUW RUSSISCHE 

ROULETTE MET MENSENLEVENS!/DEEL VIER

ASTRID ESSED

23 APRIL 2021

[3]
NU.NLALLE CORONACIJFERS GAAN DE GOEDE KANT OP1 JUNI 2021
https://www.nu.nl/coronavirus/6136848/alle-coronacijfers-gaan-de-goede-kant-op.html

Alle coronacijfers gaan de goede kant op, blijkt uit de wekelijkse update van het RIVM. Het aantal coronapatiënten dat werd opgenomen in een ziekenhuis, was in de afgelopen week 43 procent kleiner dan de week ervoor. Ook het aantal intensivecareopnames daalde met eenzelfde percentage. Ten slotte daalde het aantal gemelde besmettingen met 18 procent.

Het is de tweede forse daling op rij. Bij de vorige wekelijkse update meldde het RIVM al een daling van 32 procent van de hoeveelheid ziekenhuisopnames, terwijl 23 procent minder ic-opnames werden gemeld. Het aantal besmettingen zakte toen van 35.000 naar 25.000, terwijl in de afgelopen zeven dagen 20.000 positieve testen werden gemeld.

In totaal werden de afgelopen zeven dagen 553 opnames gemeld, waarvan 112 patiënten doorverwezen werden naar de ic’s. Tussen 18 en 25 mei ging het om respectievelijk 940 en 196 opnames. Volgens het RIVM worden de resultaten van de vaccinatiecampagne steeds zichtbaarder.

Een andere positieve statistiek waar het instituut over schrijft is de hoeveelheid besmettelijke personen in Nederland. Dat daalde naar 73.984, het kleinste aantal sinds december. Het is tevens voor het eerst dit jaar dat dit aantal onder de 100.000 daalt.

Het enige cijfer dat geen forse daling meemaakte, maar ook niet steeg, is het reproductiegetal. Dat bleef ongewijzigd op 0,82. Dat houdt in dat een groep van 100 Nederlanders momenteel 82 anderen besmet en het virus terrein verliest.

Het RIVM concludeert dat de druk op de ziekenhuizen gestaag afneemt. Om ervoor te zorgen dat het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen, is het volgens het instituut van belang dat iedereen zich aan de coronamaatregelen blijft houden.
EINDE BERICHT

[4]

RIJKSOVERHEIDLETTERLIJKE TEKST PERSCONFERENTIE MINISTER-PRESIDENTRUTTE EN MINISTER DE JONGE (18 JUNI 2021)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2021/06/18/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-18-juni-2021

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 1
RIJKSOVERHEIDNEDERLAND ZET GROTE STAP: BIJNA ALLES KAN OP ANDERHALVE METER18 JUNI 2021
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/18/nederland-zet-grote-stap-bijna-alles-kan-op-anderhalve-meter

Nederland zet grote stap: bijna alles kan op anderhalve meter

Nieuwsbericht | 18-06-2021 | 19:00

Het vaccineren tegen corona gaat hard. Er zijn al ruim 13 miljoen prikken gezet. Bijna 5 miljoen mensen zijn nu volledig gevaccineerd, ruim 4 miljoen mensen hebben hun eerste prik gehad. Vanaf morgen zijn ook de 18-jarigen aan de beurt om een afspraak te maken. Dat wil zeggen dat medio juli iedereen die gevaccineerd wil worden een eerste en vaak ook een tweede vaccinatie heeft gehad. 

We zien dit terug in de besmettingscijfers en in het aantal mensen dat met Covid-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Deze cijfers dalen nu snel. 

Lees de Engelse vertaling van dit nieuwsbericht op Government.nl.

De meeste maatregelen zijn daarom niet meer nodig. Het kabinet heeft dan ook besloten om stap 4 van het openingsplan te zetten en zelfs te vergroten. Vanaf 26 juni zijn alle deuren open, waarbij anderhalve meter afstand de allesbepalende norm blijft. Daar waar anderhalve meter niet lukt, zoals in het openbaar vervoer, in het voortgezet onderwijs of bij evenementen en festivals, geldt de mondkapjesplicht of kun je alleen naar binnen met een coronatoegangsbewijs

Basisregels blijven nodig

Ondanks deze positieve berichten, is het virus niet weg. Het virus is onvoorspelbaar en nieuwe varianten blijven zich aandienen. We moeten dus voorzichtig en alert blijven. Dat kan door ons aan de basisregels te blijven houden:. 

Er zijn mensen die niet gevaccineerd kunnen worden of nog niet (volledig) gevaccineerd zijn omdat ze nog niet aan de beurt zijn. Wees nog steeds voorzichtig en geef elkaar de ruimte op drukke plekken. Anderhalve meter afstand houden is nog steeds het beste wat je kunt doen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. 
 

Stap 4 openingsplan vanaf 26 juni

 • Beperkingen thuisbezoek en groepsvorming vervallen
  Vanaf 26 juni zijn er geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers dat mensen thuis mogen ontvangen. Ook de beperking op groepsvorming vervalt. Nu geldt dat mensen in groepen van maximaal 4 personen samen mogen komen, bijvoorbeeld in het park of in een restaurant. Deze regel vervalt. Wel is het belangrijk anderhalve meter afstand te blijven houden van bezoekers thuis en van anderen buitenshuis.
   
 • Mondkapjesplicht vervalt grotendeels
  De mondkapjesplicht vervalt grotendeels. Alleen waar de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden. Dit is het geval in het personenvervoer, in het OV en op aangewezen plekken rond het OV, bijvoorbeeld stations. Ook op luchthavens en in vliegtuigen. En in het voortgezet onderwijs.
   
 • Van thuis werken naar deels op kantoor
  Het advies ‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’ verandert. Werknemers die nu nog thuis werken, mogen in overleg met hun werkgever maximaal de helft van hun tijd ook op kantoor werken. Op kantoor geldt altijd de anderhalvemeterregel, ook in de lift of de kantine. Het kabinet roept op om zoveel mogelijk buiten de spits naar kantoor te gaan. 
   
 • Alle locaties en evenementen open op anderhalve meter, met voorwaarden
  Vanaf 26 juni is alles open met reguliere openingstijden. Wel gelden er nog een aantal voorwaarden voor zowel binnen-als buitenruimtes. In ruimtes waar mensen een vaste zitplaats hebben, geldt dat mensen geplaceerd moeten worden met onderling anderhalve meter afstand. Dat wil zeggen dat in een theater niet elke stoel bezet kan worden en dat in een restaurant de tafels en stoelen ver genoeg uit elkaar moeten staan. Registratie en een checkgesprek blijven verplicht. In ruimtes waar mensen geen vaste plek hebben, zoals in een winkel of het  museum, geldt een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5m2. Als er gebruik gemaakt wordt van het coronatoegangsbewijs, dan vervalt de verplichting van de anderhalve meter en geldt de reguliere capaciteit. 

  Vanaf 26 juni zijn alle evenementen die plaatsvinden in reguliere publieke plaatsen, zoals in de horeca, bioscoop, beurs en congrescentra of poppodia, toegestaan. Dit houdt in dat locaties met een vaste zitplek 100% van de anderhalvemetercapaciteit kunnen gebruiken. En op doorstroomlocaties, zoals winkels en musea, kan 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen worden. Vanaf 30 juni 2021 zijn overige evenementen met een vergunningsplicht onder voorwaarden toegestaan.
   
 • Sport en de anderhalve meter
  Amateurwedstrijden zijn vanaf 26 juni voor iedereen weer toegestaan. Ook met publiek, zij moeten wel anderhalve meter afstand van elkaar houden.
   
 • Locaties en evenementen met coronatoegangsbewijs zonder anderhalve meter
  Daar waar coronatoegangsbewijzen gelden, hoeft de anderhalve meter niet in acht te worden genomen. Vanaf 23 juni geldt dat, naast testen voor toegang, ook een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs gebruikt kan worden als coronatoegangsbewijs. Deze drie mogelijkheden kunnen getoond worden in de (update van de) CoronaCheck app. Een coronatoegangsbewijs zal waarschijnlijk vooral een optie zijn voor bijvoorbeeld een evenement of festival. Ook dansgelegenheden, zoals nachtclubs en discotheken, kunnen door gebruik te maken van het coronatoegangsbewijs open zonder beperkingen.
 • Alcoholverkoop en zang-, schreeuw- en blaasinstrumentenadvies
  Het verbod om alcohol te verkopen na 22.00 vervalt vanaf 26 juni. Dit geldt ook voor het verbod van het hebben en drinken van alcohol na 22.00 in de openbare ruimte. Ook het zang-, schreeuw- en blaasinstrumentenadvies vervalt. 
 • Gratis coronatest voor reizen
  Reizigers die in juli of augustus vanuit Nederland naar het buitenland reizen kunnen zich gratis laten testen. De gratis testen zijn bedoeld voor reizigers die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn en zich deze zomer voorafgaand aan hun reis naar het buitenland moeten laten testen. 

Vooruitblik

Alle basisregels gelden dus nog steeds. Medio augustus bekijk het kabinet op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan (het loslaten van de anderhalve meter en de overige basisregels) gezet kan worden. 

Documenten

EINDE BERICHT RIJKSOVERHEID

[5]

WOORDEN.ORG

 1. het hek is van de dam (=iedereen doet maar wat die wil zonder grenzen)
https://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=het+hek+is+van+de+dam

[6]
””Een: alles wat op anderhalve meter kan, mag dan weer. Zonder beperkingen in de groepsgrootte, zonder verplichte sluitingstijden, zonder een verbod op alcoholverkoop na een bepaalde tijd, binnen én buiten, en vooral ook: zonder advies over het aantal gasten thuis en zonder mondkapjesplicht in winkels en andere publiek toegankelijke ruimtes.”
RIJKSOVERHEIDLETTERLIJKE TEKST PERSCONFERENTIE MINISTER-PRESIDENTRUTTE EN MINISTER DE JONGE (18 JUNI 2021)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2021/06/18/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-18-juni-2021

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 1

[7]

RIJKSOVERHEIDLETTERLIJKE TEKST PERSCONFERENTIE MINISTER-PRESIDENTRUTTE EN MINISTER DE JONGE (18 JUNI 2021)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2021/06/18/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-18-juni-2021

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 1

[8]

”Een: alles wat op anderhalve meter kan, mag dan weer. Zonder beperkingen in de groepsgrootte, zonder verplichte sluitingstijden, zonder een verbod op alcoholverkoop na een bepaalde tijd, binnen én buiten, en vooral ook: zonder advies over het aantal gasten thuis en zonder mondkapjesplicht in winkels en andere publiek toegankelijke ruimtes.”

RIJKSOVERHEIDLETTERLIJKE TEKST PERSCONFERENTIE MINISTER-PRESIDENTRUTTE EN MINISTER DE JONGE (18 JUNI 2021)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2021/06/18/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-18-juni-2021

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 1

[9]

”Mondkapjesplicht vervalt grotendeelsDe mondkapjesplicht vervalt grotendeels. Alleen waar de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden. Dit is het geval in het personenvervoer, in het OV en op aangewezen plekken rond het OV, bijvoorbeeld stations. Ook op luchthavens en in vliegtuigen. En in het voortgezet onderwijs.”

RIJKSOVERHEIDNEDERLAND ZET GROTE STAP: BIJNA ALLES KAN OP ANDERHALVE METER18 JUNI 2021
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/18/nederland-zet-grote-stap-bijna-alles-kan-op-anderhalve-meter

Nederland zet grote stap: bijna alles kan op anderhalve meter

Nieuwsbericht | 18-06-2021 | 19:00

Het vaccineren tegen corona gaat hard. Er zijn al ruim 13 miljoen prikken gezet. Bijna 5 miljoen mensen zijn nu volledig gevaccineerd, ruim 4 miljoen mensen hebben hun eerste prik gehad. Vanaf morgen zijn ook de 18-jarigen aan de beurt om een afspraak te maken. Dat wil zeggen dat medio juli iedereen die gevaccineerd wil worden een eerste en vaak ook een tweede vaccinatie heeft gehad. 

We zien dit terug in de besmettingscijfers en in het aantal mensen dat met Covid-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Deze cijfers dalen nu snel. 

Lees de Engelse vertaling van dit nieuwsbericht op Government.nl.

De meeste maatregelen zijn daarom niet meer nodig. Het kabinet heeft dan ook besloten om stap 4 van het openingsplan te zetten en zelfs te vergroten. Vanaf 26 juni zijn alle deuren open, waarbij anderhalve meter afstand de allesbepalende norm blijft. Daar waar anderhalve meter niet lukt, zoals in het openbaar vervoer, in het voortgezet onderwijs of bij evenementen en festivals, geldt de mondkapjesplicht of kun je alleen naar binnen met een coronatoegangsbewijs

Basisregels blijven nodig

Ondanks deze positieve berichten, is het virus niet weg. Het virus is onvoorspelbaar en nieuwe varianten blijven zich aandienen. We moeten dus voorzichtig en alert blijven. Dat kan door ons aan de basisregels te blijven houden:. 

Er zijn mensen die niet gevaccineerd kunnen worden of nog niet (volledig) gevaccineerd zijn omdat ze nog niet aan de beurt zijn. Wees nog steeds voorzichtig en geef elkaar de ruimte op drukke plekken. Anderhalve meter afstand houden is nog steeds het beste wat je kunt doen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. 
 

Stap 4 openingsplan vanaf 26 juni

 • Beperkingen thuisbezoek en groepsvorming vervallen
  Vanaf 26 juni zijn er geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers dat mensen thuis mogen ontvangen. Ook de beperking op groepsvorming vervalt. Nu geldt dat mensen in groepen van maximaal 4 personen samen mogen komen, bijvoorbeeld in het park of in een restaurant. Deze regel vervalt. Wel is het belangrijk anderhalve meter afstand te blijven houden van bezoekers thuis en van anderen buitenshuis.
   
 • Mondkapjesplicht vervalt grotendeels
  De mondkapjesplicht vervalt grotendeels. Alleen waar de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden. Dit is het geval in het personenvervoer, in het OV en op aangewezen plekken rond het OV, bijvoorbeeld stations. Ook op luchthavens en in vliegtuigen. En in het voortgezet onderwijs.
   
 • Van thuis werken naar deels op kantoor
  Het advies ‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’ verandert. Werknemers die nu nog thuis werken, mogen in overleg met hun werkgever maximaal de helft van hun tijd ook op kantoor werken. Op kantoor geldt altijd de anderhalvemeterregel, ook in de lift of de kantine. Het kabinet roept op om zoveel mogelijk buiten de spits naar kantoor te gaan. 
   
 • Alle locaties en evenementen open op anderhalve meter, met voorwaarden
  Vanaf 26 juni is alles open met reguliere openingstijden. Wel gelden er nog een aantal voorwaarden voor zowel binnen-als buitenruimtes. In ruimtes waar mensen een vaste zitplaats hebben, geldt dat mensen geplaceerd moeten worden met onderling anderhalve meter afstand. Dat wil zeggen dat in een theater niet elke stoel bezet kan worden en dat in een restaurant de tafels en stoelen ver genoeg uit elkaar moeten staan. Registratie en een checkgesprek blijven verplicht. In ruimtes waar mensen geen vaste plek hebben, zoals in een winkel of het  museum, geldt een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5m2. Als er gebruik gemaakt wordt van het coronatoegangsbewijs, dan vervalt de verplichting van de anderhalve meter en geldt de reguliere capaciteit. 

  Vanaf 26 juni zijn alle evenementen die plaatsvinden in reguliere publieke plaatsen, zoals in de horeca, bioscoop, beurs en congrescentra of poppodia, toegestaan. Dit houdt in dat locaties met een vaste zitplek 100% van de anderhalvemetercapaciteit kunnen gebruiken. En op doorstroomlocaties, zoals winkels en musea, kan 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen worden. Vanaf 30 juni 2021 zijn overige evenementen met een vergunningsplicht onder voorwaarden toegestaan.
   
 • Sport en de anderhalve meter
  Amateurwedstrijden zijn vanaf 26 juni voor iedereen weer toegestaan. Ook met publiek, zij moeten wel anderhalve meter afstand van elkaar houden.
   
 • Locaties en evenementen met coronatoegangsbewijs zonder anderhalve meter
  Daar waar coronatoegangsbewijzen gelden, hoeft de anderhalve meter niet in acht te worden genomen. Vanaf 23 juni geldt dat, naast testen voor toegang, ook een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs gebruikt kan worden als coronatoegangsbewijs. Deze drie mogelijkheden kunnen getoond worden in de (update van de) CoronaCheck app. Een coronatoegangsbewijs zal waarschijnlijk vooral een optie zijn voor bijvoorbeeld een evenement of festival. Ook dansgelegenheden, zoals nachtclubs en discotheken, kunnen door gebruik te maken van het coronatoegangsbewijs open zonder beperkingen.
 • Alcoholverkoop en zang-, schreeuw- en blaasinstrumentenadvies
  Het verbod om alcohol te verkopen na 22.00 vervalt vanaf 26 juni. Dit geldt ook voor het verbod van het hebben en drinken van alcohol na 22.00 in de openbare ruimte. Ook het zang-, schreeuw- en blaasinstrumentenadvies vervalt. 
 • Gratis coronatest voor reizen
  Reizigers die in juli of augustus vanuit Nederland naar het buitenland reizen kunnen zich gratis laten testen. De gratis testen zijn bedoeld voor reizigers die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn en zich deze zomer voorafgaand aan hun reis naar het buitenland moeten laten testen. 

Vooruitblik

Alle basisregels gelden dus nog steeds. Medio augustus bekijk het kabinet op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan (het loslaten van de anderhalve meter en de overige basisregels) gezet kan worden. 

Documenten

EINDE BERICHT

[10]
”Twee: daar waar de anderhalve meter onvermijdelijk niet altijd haalbaar is, blijft de mondkapjesplicht voorlopig gelden.’

RIJKSOVERHEIDLETTERLIJKE TEKST PERSCONFERENTIE MINISTER-PRESIDENTRUTTE EN MINISTER DE JONGE (18 JUNI 2021)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2021/06/18/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-18-juni-2021

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 1

[11]
ZIE NOOT 10

[12]

”Eén: alles wat op anderhalve meter kan, mag dan weer. Zonder beperkingen in de groepsgrootte, zonder verplichte sluitingstijden, zonder een verbod op alcoholverkoop na een bepaalde tijd, binnen én buiten, en vooral ook: zonder advies over het aantal gasten thuis en zonder mondkapjesplicht in winkels en andere publiek toegankelijke ruimtes.”

RIJKSOVERHEIDLETTERLIJKE TEKST PERSCONFERENTIE MINISTER-PRESIDENTRUTTE EN MINISTER DE JONGE (18 JUNI 2021)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2021/06/18/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-18-juni-2021

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 1

[13]

”Tot slot, de derde mogelijke situatie: welke voorwaarden gelden als je iets wilt organiseren of openstellen zonder de anderhalve meter regel in acht te nemen. Kort gezegd kan dat vanaf zaterdag 26 juni door te werken met toegangsbewijzen. Elke klant, gast of bezoeker die minder dan 40 uur geleden negatief is getest, of volledig is gevaccineerd, of minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad, kan dan worden toegelaten……………..”En daarmee kom ik ook bij een laatste bijzondere situatie die ik graag wil noemen en die geldt voor de discotheken en de nachtclubs. Een sector die nu al heel lang is gesloten en een activiteit die veel mensen hebben gemist. Daar is openstelling op anderhalve meter afstand natuurlijk geen realistische optie. Maar met deze toegangsbewijzen kan ook deze sector weer open, en dan meteen zonder beperkingen.”
RIJKSOVERHEIDLETTERLIJKE TEKST PERSCONFERENTIE MINISTER-PRESIDENTRUTTE EN MINISTER DE JONGE (18 JUNI 2021)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2021/06/18/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-18-juni-2021

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 1

[14]

” Tot slot, de derde mogelijke situatie: welke voorwaarden gelden als je iets wilt organiseren of openstellen zonder de anderhalve meter regel in acht te nemen. Kort gezegd kan dat vanaf zaterdag 26 juni door te werken met toegangsbewijzen. Elke klant, gast of bezoeker die minder dan 40 uur geleden negatief is getest, of volledig is gevaccineerd, of minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad, kan dan worden toegelaten.”

RIJKSOVERHEIDLETTERLIJKE TEKST PERSCONFERENTIE MINISTER-PRESIDENTRUTTE EN MINISTER DE JONGE (18 JUNI 2021)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2021/06/18/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-18-juni-2021

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 1

[15]

Besmettelijkheid na vaccinatie  

Vaccinatie beschermt tegen ziekte door het coronavirus. We weten nog niet of iemand die gevaccineerd nog anderen kan besmetten. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere: voor gevaccineerde mensen gelden voorlopig dezelfde algemene coronaregels als voor mensen die niet gevaccineerd zijn.”

RIVM

COVID 19 VACCINATIE

WERKING EN BESCHERMING

https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/werking
Wijzigingsdatum 18-06-2021 | 09:47

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap ( EMA European Medicines Agency ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordelen de veiligheid van de COVID-19-vaccins. Ook nadat vaccins zijn goedgekeurd, worden ze in de gaten gehouden.  Op coronavaccinatie.nl staat meer informatie over de veiligheid van de vaccins.

Effectiviteit van de COVID-19-vaccins

Vaccins van Pfizer/BioNTech (Comirnaty) en Moderna

Deze vaccins van zijn meer dan 90% effectief in het voorkomen van ziekte door het coronavirus. Dit betekent dat er in een groep gevaccineerde mensen 90% minder mensen coronaklachten krijgen dan in een (even grote) groep mensen die niet gevaccineerd is. Uit de onderzoeken blijkt dat mensen die na een vaccinatie toch corona kregen, minder ernstig ziek werden.

Vaccin van AstraZeneca

Het vaccin is 60-80% effectief in het voorkomen van ziekte door coronavirus. Dit betekent dat er in een groep gevaccineerde mensen 60-80% minder mensen coronaklachten krijgen dan in een (even grote) groep mensen die niet gevaccineerd is. Het vaccin beschermt vooral goed tegen ernstige ziekte. Onder gevaccineerde mensen zijn er 90% minder ziekenhuisopnames dan onder niet gevaccineerde mensen.

Vaccin van Janssen

Het vaccin is 66%  effectief in het voorkomen van ziekte door het coronavirus. Dit betekent dat er in een groep gevaccineerde mensen 66% minder mensen coronaklachten krijgen dan in een (even grote) groep mensen die niet gevaccineerd is. Ook beschermt het vaccin 85% van de gevaccineerde mensen tegen ernstige ziekte door het coronavirus.

Kans op corona na vaccinatie

Na de eerste vaccinatie kan je nog corona krijgen omdat je afweer tegen het virus nog niet helemaal is opgebouwd. Na de tweede vaccinatie is de kans om ziek te worden veel kleiner omdat je beter beschermd bent. Het is daarom belangrijk om ook de tweede vaccinatie te halen. 

Informatie over de effectiviteit van de vaccins staat op de pagina De COVID-19-vaccins

Wanneer ben je na vaccinatie beschermd tegen COVID-19?

De meeste mensen krijgen 2 vaccinaties voor een goede bescherming. Je bent 1 week (met het vaccin van Pfizer) tot 2 weken (met de vaccins Moderna, AstraZeneca) na de 2de prik goed beschermd tegen het coronavirus.
Na de eerste vaccinatie kan je nog corona krijgen omdat je afweer tegen het virus nog niet helemaal is opgebouwd. Na de tweede vaccinatie is de kans om ziek te worden veel kleiner omdat je beter beschermd bent. Het is daarom belangrijk om ook de tweede vaccinatie te halen. 

Soms is 1 vaccinatie voldoende. Dat is als je het vaccin van Janssen krijgt. Of wanneer je corona hebt gehad. Dan ben je ook 2 weken na de prik goed beschermd tegen het coronavirus.

Vaccins Pfizer en Moderna beschermen even goed bij 6 of meer weken tussen de eerste en de tweede vaccinatie

Na de vaccinatie maakt je lichaam antistoffen aan. Eén tot twee weken na de eerste vaccinatie met Pfizer of Moderna is 90% van de mensen beschermd tegen corona. We weten nog niet precies hoe lang de bescherming duurt. Na een aantal weken nemen de antistoffen af en is de bescherming wat minder goed. Daarom is nog een tweede vaccinatie nodig, die krijg je ongeveer 6 weken na de eerste vaccinatie. Door de tweede vaccinatie worden er meer antistoffen aangemaakt, die langer aanwezig blijven en het virus beter kunnen aanpakken. Voor de bescherming na de tweede vaccinatie maakt het niet uit of je die tweede vaccinatie na precies 6 weken of iets later krijgt: je bent dan even goed beschermd. 

Besmettelijkheid na vaccinatie  

Vaccinatie beschermt tegen ziekte door het coronavirus. We weten nog niet of iemand die gevaccineerd nog anderen kan besmetten. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere: voor gevaccineerde mensen gelden voorlopig dezelfde algemene coronaregels als voor mensen die niet gevaccineerd zijn.

Coronamaatregelen na vaccinatie nodig? 

Eén tot twee weken na de tweede vaccinatie met een vaccin tegen COVID-19 (AstraZeneca, Janssen, Pfizer of Moderna) is 60-90% van de mensen beschermd tegen corona. Dus niet iedereen is beschermd. De kans dat je na twee vaccinaties corona krijgt is erg klein, maar niet nul. Als je dan corona krijgt ben je meestal minder ernstig ziek. Daarom moet je je na de vaccinatie nog steeds houden aan de algemene coronaregels. Als er meer bekend is over de effectiviteit van de vaccins en de beschermingsduur, wordt dit beleid mogelijk aangepast. 

Beschermingsduur na vaccinatie

Hierover zijn nog weinig gegevens bekend omdat het nieuwe vaccins zijn. 

Kans op corona door een coronavaccin  

De vaccins bevatten geen coronavirusdeeltjes. Je kunt geen corona krijgen door het vaccin. 

Invloed vaccinatie op coronatesten

De vaccinatie heeft geen invloed op de coronatesten – zoals de  PCR polymerase chain reaction -test en de antigeensneltest – die de  GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  gebruikt om de infectie met COVID-19 op te sporen. Als een coronatest positief is, komt dat dus niet door de vaccinatie. 

Bescherming door het vaccin tegen varianten van het virus

Het is normaal dat een virus verandert. Er zijn wereldwijd verschillende varianten van het coronavirus gevonden. Omdat het bij de varianten om kleine veranderingen van het virus gaat, betekent dit niet meteen dat het vaccin helemaal niet meer werkzaam is. Als een vaccin iets minder werkzaam is tegen een variant, kan het nog steeds bescherming bieden tegen ernstige ziekte en sterfte.

Als er varianten van het virus zijn, dan worden die (internationaal) onderzocht om te beoordelen hoe ze reageren op de vaccins. Ook het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  doet onderzoek naar varianten van het coronavirus. Lees hier meer over op: Varianten van het coronavirus SARS-CoV-2.

Twee vaccinaties tegen corona

Wanneer krijg ik twee vaccinaties?

 • Als je gevaccineerd wordt met de vaccins van BioNTech/Pfizer (Comirnaty), Moderna en AstraZeneca krijg je twee vaccinaties van hetzelfde merk vaccin (en als je geen corona hebt gehad voor je eerste vaccinatie).  Heb je twee vaccinaties van verschillende merken vaccin gekregen? Dan ben je waarschijnlijk wel beschermd tegen het coronavirus. Het is niet nodig om nog een extra vaccinatie van hetzelfde merk te halen. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de effectiviteit van gemengd vaccineren. Ook als je door omstandigheden de tweede vaccinatie later krijgt dan geadviseerd is, dan zijn twee vaccinaties nog steeds voldoende en heb je geen derde vaccinatie nodig.
 • Patiënten bij wie het afweersysteem niet goed werkt hebben twee vaccinaties nodig, ook als ze corona hebben gehad. Het gaat om:
  • Mensen met een afweerstoornis door een ziekte of medicijngebruik
  • Mensen die ouder zijn dan 80 jaar
  • Voor mensen die in een instelling wonen, corona hebben gehad én een heel kwetsbare gezondheid hebben, maakt de arts de afweging of zij een tweede vaccinatie moeten krijgen. Want, hoewel deze groep mensen na de tweede vaccinatie extra is, is de kans op meer of ernstiger bijwerkingen bij hen wel groter.

> Meer informatie over deze groepen op de pagina Prioritering medische risicogroepen.

 • Als je COVID-19 krijgt ná je eerste vaccinatie, is het advies om (8 weken na de positieve testuitslag) wel de tweede vaccinatie te halen. We weten niet of één vaccinatie voldoende beschermt als je na je eerste vaccinatie COVID-19 hebt gekregen.

Eén vaccinatie tegen corona

 • Als je gevaccineerd wordt met het vaccin van Janssen. Van dit vaccin is één vaccinatie voldoende.
   
 • Als je een infectie met corona (COVID-19) hebt gehad vóór je vaccinatie is één vaccinatie voldoende.  Nadat je besmet was met het coronavirus heeft je lichaam antistoffen tegen het virus gemaakt. Met één vaccinatie maakt je lichaam nóg meer antistoffen aan. Zo veel dat een tweede vaccinatie niet meer nodig is. Dit geldt niet voor mensen bij wie het afweersysteem niet goed werkt en mensen ouder dan 80 jaar. Zij hebben wel twee vaccinaties nodig. 
  Zie ook Rijksoverheid.nl 

Mag ik wel twee vaccinaties, ook al heb ik corona gehad vóór de eerste vaccinatie?

Ja, dat mag. Het is niet nodig, maar het mag wel en het is niet bezwaarlijk.   

Hoe weet ik zeker of ik corona heb gehad?

Als je een positieve testuitslag hebt gehad via de GGD , de huisarts of het ziekenhuis. 

Ik weet niet zeker of ik corona heb gehad, wat is dan het advies? 

Als je het niet zeker weet en je bent ook niet getest, dan is het niet zeker of je corona hebt gehad. Het advies is dan om je twee keer te laten vaccineren. 

EINDE BERICHT RIVM

Reacties uitgeschakeld voor Noten 1 t/m 15 bij ”Coronamaatregelen 18 juni 2021/Rutte, Gevaarlijke Gek, Deel Vijf

Opgeslagen onder Divers

A Royal Daughter for the Duke and Duchess of Sussex!/Lady Lilibet Diana, welcome to the world!

A ROYAL DAUGHTER FOR THE DUKE AND DUCHESS OF SUSSEX!/LADY LILIBET DIANA, WELCOME TO THE WORLD!

Prince Harry and Duchess Meghan pose with their newborn son during a photocall in St George’s Hall at Windsor Castle on May 8, 2019 .https://eu.usatoday.com/story/life/2019/05/08/royal-baby-photos-meghan-markle-prince-harry-pose-newborn/1120765001/

Image result for royal baby/prince harry and Meghan Markle/Images
Related image

GREATGRANDMOTHER QUEEN ELISABETH WITH HEREIGHTH GREATGRANDSONhttps://www.bbc.com/news/uk-48201625

Image result for royal baby/prince harry and Meghan Markle/Images
Image result for royal baby/prince harry and Meghan Markle/Images
https://www.astridessed.nl/prince-harry-and-his-bride-meghan-markle-congratulations-to-the-duke-and-duchess-of-sussex/https://twitter.com/RoyalFamily/status/1401614927236841474

The Royal Family@RoyalFamilyCongratulations to The Duke and Duchess of Sussex on the birth of Lilibet Diana! The Queen, The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall and The Duke and Duchess of Cambridge are delighted with the news. Lilibet is Her Majesty’s 11th great-grandchild.9:00 PM · Jun 6, 2021·Twitter for iPhone3,275 Retweets511 Quote Tweets36.7K Like

PHOTO OF THE SECOND ROYAL BABY YET TO BE ADDED

Image result for Cheddar man/Images

THE ENGLISH ROYAL HOUSE BECOMING BLACK!HAHAHAHAHA!!!!, THE REVENGE OF CHEDDAR MAN!


OFFICIAL ANNOUNCEMENT OF PRINCE HARRY AND MEGHAN MARKLE, DUKE AND DUCHESS OF SUSSEX
”“It is with great joy that Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex, welcome their daughter, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, to the world. Lili was born on Friday, June 4 at 11:40 a.m. in the trusted care of the doctors and staff at Santa Barbara Cottage Hospital in Santa Barbara, CA.

She weighed 7 lbs 11 oz. Both mother and child are healthy and well, and settling in at home. 

Lili is named after her great-grandmother, Her Majesty The Queen, whose family nickname is Lilibet. Her middle name, Diana, was chosen to honor her beloved late grandmother, The Princess of Wales.

This is the second child for the couple, who also have a two-year-old son named Archie Harrison Mountbatten-Windsor. The Duke and Duchess thank you for your warm wishes and prayers as they enjoy this special time as a family.” [1]

This was the official Statement of Prince Harry and his wife, Meghan Markle, the happy parents of now a son [ Archie Harrison Mountbatten-Windsor] and a daughter [Lilibet Diana  Mountbatten-Windsor ] [2]

As at the birth of their son, Lord Archie [3], I add my congratulations to the happy parents!

Also to the Royal Girl’s uncle and aunt, the Duke and Duchess ofCambridge [Prince Harry’s brother, Prince William andhis wife, Kate Middleton], paternal grandfather Prince Charles and his wife Camilla, Prince Harry’s stephmother, her maternal grandparents Doria Ragland and Thomas Markle.And of course her great grandmother, Queen Elisabeth and alas for him, her husband, paternal great grandfather Prince Philip didn’t live long enough to see this day….[4]
Of course the Duke and Duchess of Sussex received congratulationsfrom the Queen, Prince Charles and Prince William [5]

After the birth of Lady Lilibet’s brother, Lord Archie, I remarked jokingly, that it would be nice if the Duke and Duchess of Sussex became parents of a daughter, who would

be named after Queen Elisabeth and so nice that they did indeed! 

But the most of all I appreciate that the Royal Couple named their daughter after Prince Harry’s mother, Princess Diana,

who died so tragically and made such a great contribution to

the fight against landmines [6], which remains greatly

memorable.

Beautiful to honour her on this way, to name her granddaughter,

whom she regrettably never saw, after her.

Astrid Essed

NOTES

[1]

OFFICIAL STATEMENT

“It is with great joy that Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex, welcome their daughter, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, to the world. Lili was born on Friday, June 4 at 11:40 a.m. in the trusted care of the doctors and staff at Santa Barbara Cottage Hospital in Santa Barbara, CA.

She weighed 7 lbs 11 oz. Both mother and child are healthy and well, and settling in at home.

Lili is named after her great-grandmother, Her Majesty The Queen, whose family nickname is Lilibet. Her middle name, Diana, was chosen to honor her beloved late grandmother, The Princess of Wales.

This is the second child for the couple, who also have a two-year-old son named Archie Harrison Mountbatten-Windsor. The Duke and Duchess thank you for your warm wishes and prayers as they enjoy this special time as a family.”

A MESSAGE OF THANKS FROM THE DUKE AND DUCHESS OF SUSSEX

“On June 4th, we were blessed with the arrival of our daughter, Lili. She is more than we could have ever imagined, and we remain grateful for the love and prayers we’ve felt from across the globe. Thank you for your continued kindness and support during this very special time for our family.”

ARCHEWELL

CONGRATULATIONS TO THE DUKE AND DUCHESS OF

SUSSEX

””It is with great joy that Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex, welcome their daughter, Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor, to the world,” the statement said.”Lili was born on Friday, June 4 at 11:40 a.m. in the trusted care of the doctors and staff at Santa Barbara Cottage Hospital,” it said, adding that the new arrival weighed in at 7 pounds, 11 ounces (3.49 kilos) and that “both mother and child are healthy and well, and settling in at home.””Lili is named after her great-grandmother, Her Majesty The Queen, whose family nickname is Lilibet. Her middle name, Diana, was chosen to honor her beloved late grandmother, The Princess of Wales,” the statement added.”
CNNMEGHAN AND HARRY WELCOME BABY GIRL, LILIBET DIANA
https://edition.cnn.com/2021/06/06/europe/meghan-harry-baby-girl-news-intl-scli/index.html

(CNN)Meghan, Duchess of Sussex has given birth to a daughter, the second child for her and Prince Harry, the couple announced in a statement on Sunday.”It is with great joy that Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex, welcome their daughter, Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor, to the world,” the statement said.”Lili was born on Friday, June 4 at 11:40 a.m. in the trusted care of the doctors and staff at Santa Barbara Cottage Hospital,” it said, adding that the new arrival weighed in at 7 pounds, 11 ounces (3.49 kilos) and that “both mother and child are healthy and well, and settling in at home.””Lili is named after her great-grandmother, Her Majesty The Queen, whose family nickname is Lilibet. Her middle name, Diana, was chosen to honor her beloved late grandmother, The Princess of Wales,” the statement added.Baby Lili is a sister for the couple’s 2-year-old son, Archie Harrison.Harry, Meghan and their baby son, Archie, meet Archbishop Desmond Tutu during their royal tour of South Africa on September 25, 2019.In a message on their Archewell foundation website, Meghan and Harry said they had been “blessed” by their daughter’s arrival.”She is more than we could have ever imagined, and we remain grateful for the love and prayers we’ve felt from across the globe. Thank you for your continued kindness and support during this very special time for our family.”Buckingham Palace released a statement Sunday on the baby girl’s birth.”The Queen, The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall, and The Duke and Duchess of Cambridge have been informed and are delighted with the news of the birth of a daughter for The Duke and Duchess of Sussex,” it read.The Prince of Wales and Duchess of Cornwall along with the Duke and Duchess of Cambridge tweeted their congratulations.The US Embassy in London also congratulated the Sussexes, noting the news comes just in time for Father’s Day.

‘Feeling of joy’

Harry and Meghan revealed they were expecting a girl during their tell-all interview with Oprah Winfrey, broadcast in March.The newborn is the Queen’s 11th great-grandchild. She is eighth in line to the throne behind her grandfather Charles, uncle William, his three children (George, Charlotte and Louis), her father Harry, and big brother Archie.Her birth in the United States makes her the most senior royal in the line of succession to have been born overseas.It also makes her a dual US-UK citizen, meaning that the youngest Sussex could potentially go on to become US President when she grows up — while also being in line to the British throne.Meghan and Harry kept the pregnancy as private as possible, speaking just a handful of times about their daughter’s impending arrival.One of those occasions was for a pre-recorded message from Meghan for the recent Vax Live concert in May, which she and Harry co-chaired.”My husband and I are thrilled to soon be welcoming a daughter — it’s a feeling of joy we share with millions of other families around the world,” the Duchess told the audience at the event, intended to promote Covid-19 vaccine equity and gender equality.”When we think of her, we think of all the young women and girls around the globe who must be given the ability and support to lead us forward,” she said. “Their future leadership depends on the decisions we make, and the actions we take now to set them up, and set all of us up, for a successful, equitable, and compassionate tomorrow.”

Pregnancy announcement

The royal couple announced back in February they were expecting an addition to their family, sharing a black-and-white snap of them gazing at each other, while Meghan cradled her baby bump.The photo was shot by Misan Harriman, a Nigerian-born British photographer and friend of the couple, who took the picture remotely from his London residence.The timing of their Valentine’s Day announcement likely held special significance for the couple, coming almost exactly 37 years to the day after Prince Charles and Princess Diana revealed that they were expecting their second child: Prince Harry.

Meghan and Harry are expecting a second child

Meghan and Harry are expecting a second childMeghan disclosed in an opinion piece for The New York Times that she suffered a miscarriage last summer.Their newborn daughter is entitled to be a Lady from birth, but will likely not use the title.When Archie Harrison was born in 2019, the Duke and Duchess opted to forgo titles and indicated they would not use his father’s second peerage title, the Earl of Dumbarton.Neither of the Sussex children is currently eligible to use HRH titles, following the rules set out by George V in the 1917 Letters Patent. However, this will change when their grandfather Charles ascends to the throne.As for the question of whether Archie and his baby sister will be joined by more siblings in the future, that doesn’t seem to be on the cards right now.Harry revealed that he and his wife are likely to keep their brood limited to “two, maximum” while discussing the Earth’s dwindling resources with activist and chimpanzee expert Jane Goodall for a special edition of British Vogue last July.Harry and Meghan were married in a lavish wedding at St. George’s Chapel in Windsor, England, three years ago.They stepped back from their roles as senior working royals last year, relinquishing their HRH titles, and now live in Santa Barbara, California.

The private neighborhood

Harry and Meghan settled into their Santa Barbara home last July, according to August reports from People magazine.”They have settled into the quiet privacy of their community since their arrival and hope that this will be respected for their neighbors, as well as for them as a family,” a representative for the family told the magazine in August 2020.Richard Mineards, a columnist for Montecito Journal who covered the royals for 45 years, told CNN on Sunday that the area where they live is very “grand … with very large estates” and it does not have issues with paparazzi.”I mean, Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Oscar winner Jeff Bridges, Oscar winner Kevin Costner (and) George Lucas live just down the road,” Mineards said. “We are a celebrity community.”The community also has “very wealthy people” such as tech billionaires, he said. “You name it, we have it,” he said.
END OF THE ARTICLE

[3]

WIKIPEDIA

ARCHIE MOUNTBATTEN-WINDSOR

https://en.wikipedia.org/wiki/Archie_Mountbatten-Windsor

A ROYAL BABY FOR THE DUKE AND DUCHESS OF SUSSEX/LORD ARCHIE. WELCOME TO THE WORLD

ASTRID ESSED

[4]

BBC

PRINCE PHILIP HAS DIED AGED 99, BUCKINGHAM

PALACE ANNOUNCES

9 APRIL 2021

https://www.bbc.com/news/uk-11437314

Prince Philip, Queen Elizabeth II’s husband, has died aged 99, Buckingham Palace has announced.

A statement issued by the palace just after midday spoke of the Queen’s “deep sorrow” following his death at Windsor Castle on Friday morning.

The Duke of Edinburgh, the longest-serving royal consort in British history, was at the Queen’s side for more than her six decades of reign.

Boris Johnson said he “inspired the lives of countless young people”.

“It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen announces the death of her beloved husband,” the Palace said.

“The Royal Family join with people around the world in mourning his loss.”

It is understood that the Prince of Wales travelled from his home in Gloucestershire to visit his mother at Windsor Castle on Friday afternoon.

Speaking at Downing Street, the prime minister said that the duke had “earned the affection of generations here in the United Kingdom, across the Commonwealth, and around the world”.

Meanwhile, Justin Welby, the Archbishop of Canterbury, said he “consistently put the interests of others ahead of his own and, in so doing, provided an outstanding example of Christian service”.

In tribute to the duke, Westminster Abbey began tolling its tenor bell once every 60 seconds at 18:00 BST. It rang out 99 times to honour each year of his life.

Earlier, the flag at Buckingham Palace was lowered to half-mast and a notice was posted on the gates to mark the duke’s death.

People placed floral tributes outside the palace, while hundreds visited Windsor Castle to pay their respects.

However, the government urged the public not to gather or leave tributes at royal residences amid the coronavirus pandemic.

The Royal Family has asked people to consider making a donation to a charity instead of leaving flowers in memory of the duke, and an online book of condolence has been launched on the official royal website for those who wish to send messages.

A message on the website of the Duke and Duchess of Sussex’s non-profit organisation Archewell paid tribute to the “loving memory” of the Duke of Edinburgh, saying: “Thank you for your service… you will be greatly missed.”

From midday on Saturday, a 41-gun salute will take place for Prince Philip in cities including London, Edinburgh, Cardiff and Belfast, as well as in Gibraltar and at sea from Royal Navy warships, the Ministry of Defence said. They will be broadcast online and on television for the public to watch from home.

The BBC’s royal correspondent Nicholas Witchell said it was “a moment of sadness” for the country and “most particularly, for the Queen losing her husband of 73 years – a bigger span of years than most of us can imagine”.

He said Prince Philip had made “a huge contribution to the success of the Queen’s reign”, describing the duke as “utterly loyal in his belief in the importance of the role that the Queen was fulfilling – and in his duty to support her”.

“It was the importance of the solidity of that relationship, of their marriage, that was so crucial to the success of her reign,” he added.

A bank of photographers and cameramen were lined up around the growing number of tributes at Buckingham Palace on Friday afternoon, said BBC News reporter Marie Jackson.

Rhea Varma, from Pimlico, pulled up to the gates on her bike to lay flowers and a note saying Rest in Peace Duke.

She said the news was “super sad”. To her, the duke was “the kind of stability that’s so old-fashioned it’s difficult to comprehend. He was a rock who brought integrity.”

Adam Wharton-Ward, 36, also arrived to leave lilies by the palace gates. He is visiting London from his home in France but was so moved by the news, he wanted to “rally round” for the Queen’s sake.

“It’s so sad. He’s been with her for 73 years. If it wasn’t for him who knows if she would have got through it,” he said.

The duke’s appeal, he added, was that he was “almost normal with his gaffes”.

“Now that normality has gone,” he said.

The prince married Princess Elizabeth in 1947, five years before she became Queen.

In March, the duke left King Edward VII’s hospital in central London after a month-long stay for treatment.

He was admitted on 16 February after feeling unwell, and later underwent a procedure for a pre-existing heart condition at another London hospital – St Bartholomew’s.

END OF THE ARTICLE

WIKIPEDIA

PRINCE PHILIP, DUKE OF EDINBURGH

https://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Philip,_Duke_of_Edinburgh

[5]
TOWN AND COUNTRY MAGAZINEQUEEN ELIZABETH AND THE ROYAL FAMILY SHARE A WELCOME MESSAGE TO MEGHAN AND HARRY’S DAUGHTER
https://www.townandcountrymag.com/society/tradition/a36332986/queen-elizabeth-message-prince-harry-meghan-daughter/

Prince Harry and Meghan Markle just announced the birth of their daughter, Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor.

Queen Elizabeth is now a great-grandmother to eleven! With the birth of Prince Harry and Meghan, Duchess of Sussex’s new daughter, the Queen added yet another little one to her royal brood.

The Queen has not been able to meet little Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor yet, as she was born in California. The Duke and Duchess of Sussex are now living in Montecito with their son, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, and their new baby girl. The pandemic has made international travel difficult and, given the Queen’s age and schedule, she probably will not head to California soon. However, despite the distance, the monarch shared a sweet public message welcoming the new baby, according to a Buckingham Palace spokesperson.

The Queen, The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall, and The Duke and Duchess of Cambridge have been informed and are delighted with the news of the birth of a daughter for The Duke and Duchess of Sussex.

The Royal Family’s social media channels also shared a note about the new baby, along with a photo from the Duke and Duchess of Sussex’s wedding day.This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Lilibet, whose name is a tribute to both Queen Elizabeth and Princess Diana, was born on Friday, June 4 at 11:40 a.m weighing in at a healthy 7 lbs 11 oz. Her parents and older brother were all happy to welcome the little royal to their family. According to the statement, grandparents Prince Charles and Camilla, Duchess of Cornwall are also “delighted” about the newest addition to their brood.

Aside from Archie, the Queen’s other great-grandchildren include Prince William and Kate’s children, Prince George, Princess Charlotte, and Prince Louis, who are the third, fourth, and fifth in line for the throne, respectively. There are also Peter Phillips’ two children, Savannah and Isla, and Zara Phillips’ kids, Mia, Lena, and Lucas. Princess Eugenie also recently welcomed her son, August Brooksbank, to the ever-growing British royal family.

END OF THE ARTICLEVANCOUVER SUNPRINCE WILLIAM REACHES OUT TO PRINCE HARRY, MEGHAN AFTERBIRTH OF A DAUGHTER: REPORT
https://vancouversun.com/entertainment/celebrity/prince-william-reaches-out-to-prince-harry-meghan-after-birth-of-daughter-report/wcm/84e4eeba-a84c-4075-8a34-18ee0389c632


A tweet posted on the Kensington Royal official account read: “We are all delighted by the happy news of the arrival of baby Lili. Congratulations to Harry, Meghan and Archie.”

Prince William and Catherine, Duchess Of Cambridge have reportedly sent a gift to Prince Harry and Meghan, Duchess Of Sussex for their new daughter Lilibet.

According to Us Weekly, the pair were “informed about the birth and have sent Lilibet a gift,” and later offered their congratulations to the Duke and Duchess of Sussex, after it was confirmed that in their second child was born in Santa Barbara on June 4.

The Duke and Duchess admitted they were “delighted” to hear the news that Harry and Meghan have become parents to a little girl, whose full name is Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor.

A tweet posted on the Kensington Royal official account read: “We are all delighted by the happy news of the arrival of baby Lili. Congratulations to Harry, Meghan and Archie.”

While the Prince of Wales and the Duchess of Cornwall shared on their page: “Congratulations to Harry, Meghan and Archie on the arrival of baby Lilibet Diana. Wishing them all well at this special time.”

Buckingham Palace officials also issued a statement to reveal the Royal Family were thrilled to hear about the baby’s arrival.

The statement released by the family read: “The Queen, The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall, and The Duke and Duchess of Cambridge have been informed and are delighted with the news of the birth of a daughter for The Duke and Duchess of Sussex.”

The couple’s happy news was confirmed on Sunday by their spokesperson.

They said in a statement: “It is with great joy that Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex, welcome their daughter, Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor, to the world. Lili was born on Friday, June 4 at 11:40 a.m. in the trusted care of the doctors and staff at Santa Barbara Cottage Hospital. Both mother and child are healthy and well, and settling in at home.”

END OF THE ARTICLE

https://twitter.com/RoyalFamily/status/1401614927236841474

The Royal Family@RoyalFamilyCongratulations to The Duke and Duchess of Sussex on the birth of Lilibet Diana! The Queen, The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall and The Duke and Duchess of Cambridge are delighted with the news. Lilibet is Her Majesty’s 11th great-grandchild.


The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall@ClarenceHouse·Jun 6Congratulations to Harry, Meghan and Archie on the arrival of baby Lilibet Diana �� Wishing them all well at this special time

The Duke and Duchess of Cambridge@KensingtonRoyal·Jun 6We are all delighted by the happy news of the arrival of baby Lili. Congratulations to Harry, Meghan and Archie.

[6]

TIMEPRINCE HARRY IS HONOURING HIS MOTHER’S WORK INANGOLA. WHAT TO KNOW ABOUT PRINCESS DIANA’S LANDMINES’WALK27 SEPTEMBER 2019

https://time.com/5682006/princess-diana-landmines/

The tour across southern Africa begun Monday by Prince Harry, Duke of Sussex; Meghan, Duchess of Sussex; and their son, Archie Mountbatten-Windsor, will surely be as modern as they are — but Prince Harry’s plan for Thursday and Friday has also echoed the past. Harry is honoring Princess Diana’s advocacy against landmines in Angola by making a trip very similar to the one his mother made in January of 1997, when she walked across a minefield in Huambo in central Angola.

The photographs of Princess Diana wearing protective clothing and equipment, as well as her meeting landmine survivors, raised the profile of the work being done to clear landmines around the world. Her untimely death in August 1997 came only a few months before the United Nations Mine Ban Treaty — a legally binding prohibition on the use, stockpiling, production and transfer of landmines — was opened for signature. Since then, 164 countries have become parties to the agreement, which is informally known as the Ottawa Treaty.

Here’s what to know about Princess Diana’s work on landmines, why it was so significant and how Prince Harry is continuing her legacy.

Why Princess Diana walked across a minefield

At the time of Princess Diana’s visit to Angola in January 1997, Prince William and Prince Harry were 14 and 12 years old, and her divorce from Prince Charles had been finalized the previous year. She was already known for her other charitable endeavors, such as her role in the 1987 opening of the U.K.’s first HIV/AIDS unit in London, which was designed specifically to treat patients with the virus at a time when it was perceived with much stigma.

Princess Diana brought her signature determination to her campaigning against landmines. She had been involved with the British Red Cross for several years before the charity organized and supported her January 1997 trip to Angola. It was there, in Huambo province, that she came across the work of the HALO Trust, which had been working to clear mines in Angola since 1994 amid the then-ongoing civil war there. (The civil war in Angola, which remains one of the world’s most heavily landmine-contaminated countries, ended in 2002 after more than 25 years of intermittent conflict.)

She met children who were landmine survivors, and she was also escorted by HALO students and mine-clearance experts through a cleared lane in one of the active minefields wearing protective armor and headgear. Images from her trip were immediately circulated across international media and provided a striking portrait of the princess among people in a humanitarian context.

“Diana’s visit is something that people in Huambo still talk about today,” says Ralph Legg, program manager of HALO Trust’s operations in Angola. “For the people that were here at that time, which was obviously still a time of conflict, it led to a feeling of acknowledgement, and that their plight was recognized around the world. The people I’ve spoken to who met Diana on that trip have all said how kind, considerate and how genuinely interested she seemed in them.”

After her visit to Angola, Princess Diana wrote a letter to the British Red Cross saying: “If my visit has contributed in any way at all in highlighting this terrible issue, then my deepest wish will have been fulfilled.”

Angola wasn’t the only country affected by landmines that Diana visited; in early August 1997, she visited victims of mines in Bosnia and again focused the world’s attention on the issue. Zoran Ješić, now 46, remembers her visit well. Ješić stepped on a landmine in 1994, and now lives and works in Bosnia for the organization UDAS, which supports landmine survivors. “It was a very brave decision for her to come here only two years after the war,” he says. “The situation wasn’t so stable, and I had the feeling that Diana decided to use her popularity to help people in states like mine. Her contribution on the international level was enormous.”

The legacy of her advocacy against landmines

Diana’s Angola trip was reported on all over the world, and the legacy of her humanitarian work with landmines remains long-lasting. “At that time, she was probably the most recognizable person in the world, and so the fact that she went and met with landmine survivors was really quite incredible,” says Paul Hannon, Executive Director of Mines Action Canada, the Canadian member of International Campaign to Ban Landmines (ICBL), which was awarded the 1997 Nobel Peace Prize. “She showed basic humanity to people who don’t normally get that, and I think that was a wake-up call to all of us.”

At the time of her visit at the beginning of 1997, negotiations were ongoing to initiate the Mine Bans Treaty. Diana had vocally appealed for an international ban on landmines during her time in Angola. Yet her efforts sparked criticism from U.K. lawmakers, who called her a “loose cannon” and out of line with government policy on the issue, which took a more cautious approach to negotiations about the use of landmines, which had not yet been banned in the U.K. Despite the controversy, she had a significant impact on the political process that successfully banned landmines.

The exposure she gave the issue on her visit, and her tragic death in August that year, created an added impetus for the treaty process; as TIME reported in September 1997: “[President Bill] Clinton and his wife Hillary had been touched by the Princess of Wales’ poignant visits to young victims of such mines in Bosnia and Angola a few weeks ago. After her death, the [mine bans] treaty being written in Oslo took on the luster of a humanitarian memorial to Diana and her cause.”

“We planned for the treaty signing here in Ottawa, and we would have loved to have had her there,” says Hannon, who volunteered at the signing of the treaty. “She was only involved for a few months, but everyone identifies her with the fight to ban landmines.”

How Prince Harry is continuing Princess Diana’s work

The upcoming visit is not the first time that the Duke of Sussex has visited the projects run by HALO Trust; he went to a minefield in Mozambique in 2010, and previously visited Angola in 2013. During the 10-day trip, Harry will visit other countries in southern Africa, including Malawi and Botswana, where he has connections with several other charities.

Over the past 22 years, several countries have made huge strides on clearing landmines. In 2015, the government in Mozambique declared the country was mine-free after two decades of clearance operations. With the financial support of international donors and the Angolan government, the HALO Trust alone has cleared about 100,000 landmines in the country, and 297 minefields across Huambo province — only one minefield away from the province being declared mine-free. On Friday, Harry detonated a landmine in southern Angola and walked across a minefield in Dirico province, echoing Diana’s 1997 walk in Huambo. However, the minefield area that his mother visited is now home to communities, schools and businesses. “It’s been totally transformed and is unrecognizable today from when she visited in 1997,” says program manager Legg.

However, campaigners are keen to highlight that there is still work to be done. According to the ICBL, some 61 countries and areas around the world are contaminated by landmines and 32 states remain outside of the Mine Ban Treaty. The Landmine and Cluster Munition Monitor recorded over 7,200 casualties caused by mines in 2017, and at least two people clearing mines in southwest Bosnia were killed as recently as Aug. 25.

Harry’s visit to Angola, with its focus on landmines, falls two months before a major conference on achieving a mine-free world by 2025 — one of the major ambitions of the Mine Ban Treaty and a cause that the Duke has spoken about in the past. “I’m hoping that Harry provides the same visibility and added momentum from his trip that his mother did, and that he will remind people that this is a human story,” says Hannon. “It’s a success story in progress. I hope he can remind everybody that the job’s not done yet, but it can be finished.”

Landmine survivor Ješić agrees: “In a way, he will continue something that his mother proudly started.”

END OF THE ARTICLE

”Princess Diana took particular interest in the Red Cross’ work overseas, visiting projects in Nepal and Zimbabwe, among others.

Some of Diana’s most notable humanitarian work was around anti-personnel mines.”

THE BRITISH RED CROSS

MEMORIES OF PRINCESS DIANA AND THE BRITISH RED CROSS

https://www.redcross.org.uk/stories/our-movement/our-history/princess-diana-a-strong-supporter-of-the-british-red-cross

Throughout her life, Princess Diana was a dedicated humanitarian who championed causes in the UK and overseas. We look back on her journey with the Red Cross.

Princess Diana was always committed to using her public profile to bring about positive change.

A firm believer in the power of young people, she became patron of the Red Cross Youth in 1983, which gave her an increasingly visible role with the British Red Cross.

In July 1985, Diana visited a Red Cross adventure camp for disabled children at Hindleap Warren, in East Sussex.

Barbara Summerfield, now in her 80s and from Saltdean, was a youth officer at the time and has fond memories of Diana’s visit.

“What went down well, more than anything else, was that Diana was a real person who the children could talk to,” said Barbara.

“They were very excited about her visit. I don’t think they got much sleep the night before. She watched them do their abseiling and other activities.

“They loved showing her what they could do. Some had serious disabilities and Diana was interested in their medical conditions.

THEY SPOKE TO DIANA AS A NORMAL PERSON, A FRIEND EVEN. AND THAT’S THE WAY SHE SPOKE TO THE CHILDREN.

Barbara Summerfield, British Red Cross vice president, Sussex

“The children made two lovely birdhouses for Diana to give to William and Harry, but they didn’t finish them in time. When they gave them to Diana, she said: ‘Don’t worry, they [William and Harry] will finish them off.’”

Barbara, who is currently British Red Cross vice president in Sussex, added: “I thought Diana had a lovely calming manner, soothing.

“You know how when you meet a princess you bow and there are the formalities, well the children didn’t seem to worry about that. They spoke to Diana as a normal person, a friend even. And that’s the way she spoke to the children.”

“She was interested in what we did”

Edith Conn is British Red Cross president for Greater Manchester. Edith met the Princess when she visited Manchester in the mid-1980s to see a youth orchestra perform.

“We spoke about the Red Cross Youth and she was interested in what we did,” recalled Edith.

“Then we just chatted about everyday things. The funny thing about it was I said to her: ‘What happens when you go home, do you go to another engagement?’

“She said: ‘Oh no I’m going home to have beans on toast and I’m going to watch EastEnders.’ That has always stuck in my mind!”

Diana later sent Edith a trinket for auction at a Red Cross gala ball.

“It was a real privilege to meet her”

“When she spoke to you she looked directly at you,” continued Edith. “You felt as though she was really very interested in what you did and what you had to say. She was lovely.

“I think I am very lucky to have met her. And to think back … that we chatted about beans on toast!

“It was a real privilege to have met her and this … should be a time to celebrate her life.”

In 1993, Diana became a vice president of the British Red Cross, and two years later she became patron of our 125th Birthday Appeal.

The Princess resigned her positions with the British Red Cross in July 1996, but continued to engage with the organisation until shortly before her death.

Princess Diana in Angola

Princess Diana took particular interest in the Red Cross’ work overseas, visiting projects in Nepal and Zimbabwe, among others.

Some of Diana’s most notable humanitarian work was around anti-personnel mines.

She famously travelled to Angola in January 1997, a trip organised and supported by the British Red Cross.

In 1995, the International Committee of the Red Cross (ICRC) launched its international ‘Landmines must be stopped’ campaign in a bid to bring about the total ban on the use of anti-personnel mines.

Angola was littered with landmines, a deadly legacy from its civil war.

Estimates put the number of landmines in the country between nine and fifteen million. 

Between 1979 and 1996, the ICRC fitted 9,200 amputees with false limbs in Angola, and manufactured 12,800 prostheses in total.

A lasting impact

During her time in Angola, Princess Diana visited active minefields, met local victims of landmine violence and spoke in favour of a ban on anti-personnel mines.

After her visit, she wrote a letter to the British Red Cross saying: “If my visit has contributed in any way at all in highlighting this terrible issue, then my deepest wish will have been fulfilled.”

Diana’s visit to Angola brought unprecedented attention to the landmine issue and sparked international discussion.

The Ottawa Treaty, which placed a ban on anti-personnel mines, was signed by 122 countries in December 1997 – less than a year after Diana’s Angola visit and a few months after her death. Today, 162 UN member states are parties to the treaty.

Dr Helen Durham, director of international law and policy at the ICRC, believes Diana’s visit to Angola highlighted the problems of using anti-personnel landlines to a broader audience.

“The glamour and global appeal of Princess Diana added another layer to the voices of lawyers, humanitarian workers and medical staff who were raising their concerns about weapons that cannot distinguish between children and combatants,” said Durham.

The treaty, also known as the Mine Ban Convention, has undoubtedly saved lives. Twenty years ago, the ICRC estimated that anti-personnel landmines maimed or killed 20,000 people every year.

In 2015, that number had dropped to 6,461 casualties, according to a report from the International Campaign to Ban Landmines.

However, due to conflicts in Syria, Afghanistan, Iraq, Libya, Ukraine and Yemen, that figure actually represented a ten-year high of new casualties.

Durham added: “It is wonderful to see the progress today, but sadly we still have a long way to go to ensure that these weapons stop destroying the lives and livelihoods of thousands. Applying the Ottawa Treaty is the first step.”

END OF THE ARTICLE

WIKIPEDIA

DIANA, PRINCESS OF WALES

https://en.wikipedia.org/wiki/Diana,_Princess_of_Wales

Reacties uitgeschakeld voor A Royal Daughter for the Duke and Duchess of Sussex!/Lady Lilibet Diana, welcome to the world!

Opgeslagen onder Divers

A Chronicle of Israeli prison brutality in Ketzion prison/Letter to the members of the Dutch parliament

A CHRONICLE OF ISRAELI PRISON BRUTALITY IN KETZION PRISON/LETTER TO THE MEMBERS OF THE DUTCH PARLIAMENT

Screenshot from video about prison brutality in Ketzion prison, revealed by Haaretz

https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-MAGAZINE-1.9890422?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share

HEBREW EDITION OF THE HAARETZ WITH PICTURES OF THE MISTREATMENT

YOUTUBE FILM ABOUT THE MISTREATMENT


Dear Readers
Underlying letter I wrote recently to the members of the Dutch parliament about thestructural mistreatment of Palestinian prisoners in Israeli prisons.Here a ghastly example of prisoner mistreatment, revealed by the Israeli newpaperthe Haaretz
https://www.youtube.com/watch?v=2Cq5UjR_NB0

SEE THE HEBREW EDITION OF THE HAARETZ, WHERE THE PICTURES HAVE BEEN PUBLICIZED
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-MAGAZINE-1.9890422?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share

Below the English translation of my letter to the Dutch parliament

Astrid Essed

LETTER:

TO THE MEMBERS OF THE DUTCH PARLIAMENT,
SEE THE DUTCH LETTER
TREEDT OP TEGEN MISHANDELING PALESTIJNSE GEVANGENEN/BRIEF AAN TWEEDE KAMERLEDEN 
[English translation:STAND UP AGAINST MISTREATMENT OF PALESTINIAN PRISONERS/LETTER TO THE MEMBERS OF THE DUTCH PARLIAMENT]
https://www.astridessed.nl/treedt-op-tegen-mishandeling-palestijnse-gevangenen-brief-aan-tweede-kamerleden/

Subject:Israeli  violent conduct against Palestinian prisoners
[This mail has been sent to all your collegue members of parliament, except forthe parties, The Party for Freedom, Forum for Democracy, the Reformed Political Party and JA21, concerning their pro Israel views
https://en.wikipedia.org/wiki/Party_for_Freedom

https://en.wikipedia.org/wiki/Forum_for_Democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Reformed_Political_Party
https://en.wikipedia.org/wiki/JA21

Dear Ladies and Gentlemen,
As you’ll probably know, I write you regularly about the injustice concerning the Middle Eastern conflict and about other cases, concerning human rights. [1]Often I refer extensively to international law aspects [2] 
However, in this case I try to make it short[er], because the case is simple here:This concerns a shocking case of abuse and mistreatment of Palestinian prisoners and I demand you to use your influence, as fae as possible, to stop this!Here and now!
SCHOKKENDE BEELDEN/MISHANDELING PALESTIJNSE GEVANGENEN
The news reached me about the shocking mistreatment of Palestinian prisoners in the Israeli prison Ketziot [3] and the pictures were publicized by the Israeli newspaper the Haaretz in its Hebrew edition. [4]
Mij bereikte het bericht over de schokkende mishandeling van Palestijnsegevangenen in de Israelische gevangenis Ketziot [3] en de beelden daarvan werden gepubliceerd door de Israelische krant de Haaretz in zijnHebreeuwse editie [4]See also the Youtube images! [5]
What you see is obvious.Prisoners are dragged over the ground, thrown in a heap and beaten.What you see is unacceptable!
The case, dating from 2019 [6], revealed by the Haaretz [which I appreciate], was ”investigated”I write ”investigated” with quotation marks, because there was noreal investigation, but it was ”swept under the rug” [7]
In an editorial article The Haaretz writes:

”It wasn’t only the Prison Service that looked the other way. In the Israel Police, Lahav 433’s National Prison Investigation Unit did as little as possible to probe the affair: Only one guard was questioned and even though he admitted that he had engaged in gratuitous violence, it wasn’t enough for the police or prosecutors to proceed with an indictment. This was a negligent investigation – with no real effort to identify the guards and no police lineup – which proves that even when such an unusual case of abuse has been fully documented, the police still prefer to sweep it under the rug. [8]
AND
”It’s hard to believe that the investigation would have ended this way if the prisoners had been Jews. But in this case, the victims were Palestinian terrorists and security prisoners belonging to Hamas. Therefore, not only was the case closed on the grounds that “the offender is not known,” but the warden on duty at the time, General Avichai Ben-Hamo, was promoted to the rank of major general. The other guards allegedly involved in the incident remain at their jobs.” [9]
STRUCTURAL
Although this incident in itself is serious enough, itdoes not stand alone.No, this violent behaviour against Palestinian prisonersis structural!Amnesty International writes in its review from 2020 among else:””The Israeli authorities arbitrarily detained in Israel thousands of Palestinians from the OPT, holding hundreds in administrative detention without charge or trial. Torture and other ill-treatment of detainees, including children, were committed with impunity.” [10]
This is a very serious matter!You must act against this, dear members of parliament, because I don’t have to explain to you, that yet apart from the humanity, those violent acts are contrary with the International Treaties! [11]
YOUR EFFORT AND MORAL DUTY
I expect from you, members of the Parliament, that you stand up againstthis structural violence against Palestinian prisoners, which also includes torture by violence. [12]Use your political power by posing questions in the Parliament and makinga plea for the suspension of the EU Israel Association Agreement, that includes a human rights clausule [13], in case Israel doesn’t listen.
Too long this injustice had its chance and you can’t walk away from it!You swore an Oath or did a promise on the Dutch Constitution, which states in article 90:”The Government shall promote the development of the international legal order.” [14]

I count on your efforts.
Kind greetings
Astrid EssedAmsterdamThe Netherlands

THOSE ARE THE POLITICAL PARLIAMENTARY PARTIES I WROTE TO, EXCEPT FOR THOSEI MENTIONED IN THE INTRODUCTION

WIKIPEDIALIST OF POLITICAL PARTIES IN THE NETHERLANDS/GENERAL OVERVIEW
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_parties_in_the_Netherlands#General_overview

ORIGINAL SOURCE
WIKIPEDIALIST OF POLITICAL PARTIES IN THE NETHERLANDS
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_parties_in_the_Netherlands

NOTES
[1]

ISRAELI OCCUPATION AND PALESTINIAN RIGHTS/LETTER TO THE MEMBERS OF PARLIAMENTASTRID ESSED4 FEBRUARY 2019
https://www.astridessed.nl/israeli-occupation-and-palestinian-rights-letter-to-the-members-of-the-dutch-parliament/

SEE ALSO IN DUTCH
ISRAELISCHE BOMBARDEMENTEN OP GAZA IN MEI 2021/TERREUR IN OOST-JERUZALEM EN DE WESTBANK/BRIEF AAN TWEEDE KAMERLEDEN/STOP ISRAELISCHE TERREUR!/STOP DE BEZETTING!ASTRID ESSED18 MEI 2021

[TRANSLATION: ISRAELI BOMBINGS ON GAZA IN MAY 2021/TERROR IN EASTERN JERUSALEM AND THE WESTBANK/LETTER TO THE MEMBERS OFPARLIAMENT/STOP ISRAELI TERROR/STOP THE OCCUPATION!]
https://www.astridessed.nl/israelische-bombardementen-op-gaza-in-mei-2021-terreur-in-oost-jeruzalem-en-de-west-bank-brief-aan-tweede-kamerleden-stop-israelische-terreur-stop-de-bezetting/

CORONAVIRUS BEREIKT LESBOS/POLITIEK, EVACUEER OVERVOL VLUCHTELINGENKAMP MORIA OP LESBOS!/BRIEF AAN TWEEDE KAMERLEDEN

ASTRID ESSED

22 MAART 2020

[TRANSLATION:

CORONAVIRUS IN LESBOS/POLITICAL LEADERS, ECAVUATE THE

CROWDED REFUGEE CAMP MORIA AT LESBOS/LETTER TO

THE MEMBERS OF PARLIAMENT]

[2]
SEE NOTE 1

[3]

WIKIPEDIAKETZIOT PRISON

https://en.wikipedia.org/wiki/Ktzi%27ot_Prison

[4]

HEBREW EDITION OF THE HAARETZ WITH PICTURES OFISRAELI VIOLENCE AGAINST PALESTINIAN PRISONERS
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-MAGAZINE-1.9890422?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share

[5]
YOUTUBEFROM INSIDE OF AL NAQBA PRISON

[6]

””De beelden dateren uit 2019 en zijn naar buiten gebracht door de Israëlische krant Haaretz in zijn Hebreeuwse editie. Ze tonen de mishandeling van een kleine zestig Palestijnse gevangenen door zo’n vijftien gevangenisbewaarders in de C-vleugel van de Ketziot-gevangenis in de Negev/Naqab in Israël.”
[TRANSLATION:The images are from 2019 and have been revealed by the Israeli paperHaaretz in its Hebrew edition. They show the mistreatment of about 60 Palestinian prisoners by about 15 jailers in the C wing ofthe Ketziot prison in the Negev/Naqba in Israel”’
ARTICLE FROM THE RIGHTS FORUM
THE RIGHTS FORUMSCHOKKENDE BEELDEN VAN MISHANDELING PALESTIJNSE GEVANGENEN IN ISRAELISCHE GEVANGENIS

[TRANSLATION]SHOCKING IMAGES OF MISTREATMENT PALESTINIAN PRISONERS IN ISRAELI PRISON]11 JUNE 2021
https://rightsforum.org/nieuws/schokkende-beelden-van-mishandeling-palestijnse-gevangenen-in-israelische-gevangenis/

TEXT [IN DUTCH]

Tientallen gevangenen worden geboeid over de grond gesleurd, op een hoop gegooid en afgeranseld. De zaak verdween in de doofpot, en dat is geen uitzondering.

De beelden dateren uit 2019 en zijn naar buiten gebracht door de Israëlische krant Haaretz in zijn Hebreeuwse editie. Ze tonen de mishandeling van een kleine zestig Palestijnse gevangenen door zo’n vijftien gevangenisbewaarders in de C-vleugel van de Ketziot-gevangenis in de Negev/Naqab in Israël. De gevangenen worden geboeid over de betonnen vloer gesleept, boven op elkaar gegooid, geschopt en met wapenstokken geslagen. Vijftien gevangenen raakten zodanig gewond dat ze in het ziekenhuis belandden. De beelden roepen herinneringen op aan de mishandeling van Iraakse gevangenen door Amerikaanse militairen en CIA-medewerkers in de Abu Ghraib-gevangenis bij Bagdad in 2004.

Doofpot

In zijn redactioneel commentaar schrijft Haaretz dat het geweld kennelijk een wraakactie was voor het neersteken van een bewaarder elders in het gevangeniscomplex – volgens Wikipedia het grootste detentiecentrum van Israël en zelfs ter wereld. De Israel Prison Service maakte destijds bekend dat veiligheidstroepen op de bewuste dag ‘een opstand van gevangenen onder controle hadden gebracht’. Op de beelden is van een opstand echter niets te zien.

De zaak is door de autoriteiten in de doofpot gestopt, schrijft Haaretz. De Prison Service ‘keek de andere kant op’ en de onderzoeksafdeling van de Israëlische politie – de National Prison Investigation Unit – volstond met het ondervragen van één gevangenisbewaarder. Hoewel die toegaf zich schuldig te hebben gemaakt aan ‘onnodig geweld’, werd geen vervolging ingesteld. De zaak werd gesloten onder het mom dat ‘de dader onbekend is’.

De politie ‘veegde de zaak onder het tapijt’, concludeert Haaretz, en ook de openbaar aanklager kwam niet in actie. ‘Het is moeilijk voor te stellen dat het zo zou zijn gelopen als de gevangenen Joden waren geweest’, voegt de krant daaraan toe. In dit geval ging het echter om ‘terroristen en veiligheidsgevangenen die lid waren van Hamas’.

Geen uitzondering, maar regel

Overigens betekent dat niet dat de gevangenen daadwerkelijk lid waren van Hamas en een misdaad op hun geweten hebben. Afgelopen jaar besteedden wij in een brede analyse aandacht aan het oppakken van Palestijnen onder het mom van ‘betrokkenheid bij terrorisme’. Onder die noemer verdwijnen aan de lopende band Palestijnen uit de door Israël bezette gebieden in Israëlische gevangenissen. Het is onderdeel van ‘het intimideren en terroriseren van de bevolking door het Israëlische bezettingsregime’, concludeerden wij.

Daarop wijst vandaag ook de vooraanstaande Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem. In een persbericht schrijft het dat het ‘witwassen’ van de zaak door de autoriteiten geen uitzondering is, maar regel: de Israëlische overheersing van de Palestijnen is gebaseerd op geweld en het witwassen daarvan. De nu naar buiten gekomen zaak onderstreept volgens B’Tselem het belang van onderzoek en vervolging door internationale gerechtshoven als het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof in Den Haag:

Het Israëlische apartheidsregime is gebaseerd op constant, georganiseerd geweld tegen Palestijnen. Dat geweld is cruciaal voor zijn voortbestaan. Daarom is het regime noch bereid, noch in staat om degenen die het geweld plannen en uitvoeren te onderzoeken, laat staan te vervolgen. […] De zaak bewijst eens te meer dat Palestijnse slachtoffers van geweld van Israëlische veiligheidstroepen binnen het bestaande Israëlische systeem geen gerechtigheid kunnen krijgen, en alleen kunnen hopen op behandeling van hun zaken door internationale gerechtshoven.

Mishandeling schering en inslag

Het mishandelen en martelen van Palestijnse ‘verdachten’ en ‘veiligheidsgevangenen’ is in Israëlische ondervragings- en detentiecentra schering en inslag. Het Israëlische Hooggerechtshof staat echter ‘speciale ondervragings­methoden’ toe als er sprake is van ‘bijzondere veiligheidsrisico’s’, en die bepaling biedt politiediensten, de Prison Service en de veiligheidsdienst Shin Bet een vrijbrief om verdachten te mishandelen zonder dat er een haan naar kraait. Het Israëlische Comité tegen Marteling (PCATI) diende tussen 2001 en 2020 circa 1300 officiële klachten wegens marteling door de Shin Bet in. Dat leidde in slechts één geval tot strafrechtelijk onderzoek, dat uitliep op seponering.

Het martelen van gevangenen is onder internationaal recht en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens strikt verboden en geldt in het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof – het Statuut van Rome – als een oorlogsmisdaad. Eerder dit jaar maanden zeven mensenrechtenexperts van de VN Israël zich aan het internationaal recht te houden en rigoureus een eind te maken aan de verboden praktijken. De autoriteiten dienen alle wetten, voorschriften, beleidslijnen en praktijken die zulke misdaden mogelijk maken met spoed te herzien. Staten zijn verplicht marteling en mishandeling te voorkomen en, in het geval zulk wangedrag toch plaatsvindt, te bestraffen. Slachtoffers dienen gerehabiliteerd en gecompenseerd te worden.

END OF ARTICLE

[7]

”This was a negligent investigation – with no real effort to identify the guards and no police lineup – which proves that even when such an unusual case of abuse has been fully documented, the police still prefer to sweep it under the rug.”

HAARETZ

A CHRONICLE OF PRISON BRUTALITY IN ISRAEL

https://www.haaretz.com/opinion/editorial/a-chronicle-of-prison-brutality-of-israel-1.9894625

The shocking video from Wing 3 of Ketziot Prison should have set off an earthquake in the Israel Prison Service, police and the State Prosecutor’s Office: Scores of Arab security prisoners were forcibly thrown down onto a concrete floor, sometimes on top of each other, as guards passed between them for long minutes, beating them with batons and kicking them randomly, without any resistance from their victims (as Josh Breiner reported Thursday).

The unrestrained violence is believed to have been carried out in revenge for the stabbing of a guard shortly beforehand near the wing. The guards’ act of revenge, which left 15 prisoners injured, was described by the Prison Service as “gaining control over a riot.” But the evidence clearly shows there was no riot, just the abuse of prisoners. The evidence was an open secret in the Prison Service: Top officials had viewed the video and knew exactly what occurred but acted as if nothing happened. The Prison Service knew that Ketziot’s officers turned a blind eye while at least 10 guards brutally beat the bound prisoners.

It wasn’t only the Prison Service that looked the other way. In the Israel Police, Lahav 433’s National Prison Investigation Unit did as little as possible to probe the affair: Only one guard was questioned and even though he admitted that he had engaged in gratuitous violence, it wasn’t enough for the police or prosecutors to proceed with an indictment. This was a negligent investigation – with no real effort to identify the guards and no police lineup – which proves that even when such an unusual case of abuse has been fully documented, the police still prefer to sweep it under the rug.

It’s hard to believe that the investigation would have ended this way if the prisoners had been Jews. But in this case, the victims were Palestinian terrorists and security prisoners belonging to Hamas. Therefore, not only was the case closed on the grounds that “the offender is not known,” but the warden on duty at the time, General Avichai Ben-Hamo, was promoted to the rank of major general. The other guards allegedly involved in the incident remain at their jobs.

Now, when the evidence has been revealed to the public, the affair can no longer remain behind prison walls. The state prosecutor must immediately order a thorough investigation that includes all the guards alleged to have been involved, and bring indictments. Any other outcome will only prove that from the state’s viewpoint, security prisoners don’t deserve to be treated like human beings.

The above article is Haaretz’s lead editorial, as published in the Hebrew and English newspapers in Israel.

END OF THE ARTICLE

[8]
”It wasn’t only the Prison Service that looked the other way. In the Israel Police, Lahav 433’s National Prison Investigation Unit did as little as possible to probe the affair: Only one guard was questioned and even though he admitted that he had engaged in gratuitous violence, it wasn’t enough for the police or prosecutors to proceed with an indictment. This was a negligent investigation – with no real effort to identify the guards and no police lineup – which proves that even when such an unusual case of abuse has been fully documented, the police still prefer to sweep it under the rug.”

HAARETZA CHRONICLE OF PRISON BRUTALITY IN ISRAEL
https://www.haaretz.com/opinion/editorial/a-chronicle-of-prison-brutality-of-israel-1.9894625

SEE FOR FULL TEXT, NOTE 7
[9]

”It’s hard to believe that the investigation would have ended this way if the prisoners had been Jews. But in this case, the victims were Palestinian terrorists and security prisoners belonging to Hamas. Therefore, not only was the case closed on the grounds that “the offender is not known,” but the warden on duty at the time, General Avichai Ben-Hamo, was promoted to the rank of major general. The other guards allegedly involved in the incident remain at their jobs.”

HAARETZA CHRONICLE OF PRISON BRUTALITY IN ISRAEL
https://www.haaretz.com/opinion/editorial/a-chronicle-of-prison-brutality-of-israel-1.9894625

SEE FOR FULL TEXT, NOTE 7

[10]

AMNESTY INTERNATIONAL

ISRAEL AND THE OCCUPIED TERRITORIES 2020

https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories/report-israel-and-occupied-palestinian-territories/

ISRAEL AND OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES 2020

Israel continued to impose institutionalized discrimination against Palestinians living under its rule in Israel and the Occupied Palestinian Territories (OPT). It displaced hundreds of Palestinians in Israel and the occupied West Bank, including East Jerusalem, as a result of home demolitions and imposition of other coercive measures. Israeli forces continued to use excessive force during law enforcement activities in Israel and the OPT. Israeli forces killed 31 Palestinians, including nine children, in the OPT; many were unlawfully killed while posing no imminent threat to life. Israel maintained its illegal blockade on the Gaza Strip, subjecting its residents to collective punishment and deepening the humanitarian crisis there. It also continued to restrict freedom of movement of Palestinians in the OPT through checkpoints and roadblocks. The Israeli authorities arbitrarily detained in Israel thousands of Palestinians from the OPT, holding hundreds in administrative detention without charge or trial. Torture and other ill-treatment of detainees, including children, were committed with impunity. The authorities used a range of measures to target human rights defenders, journalists and others who criticized Israel’s continuing occupation of the West Bank, Gaza Strip and Syrian Golan Heights. Violence against women persisted, especially against Palestinian citizens of Israel. The authorities denied asylum-seekers access to a fair or prompt refugee status determination process. Conscientious objectors to military service were imprisoned.

Background

Israel held parliamentary elections in March, the third in just over a year. In May, the two largest parties in the Knesset, Likud and the Blue and White alliance, reached a power-sharing agreement that included an announcement that Israel would further annex territories in the occupied West Bank starting in July 2020. This followed US President Donald Trump’s announcement of his “deal of the century”, which included a formal extension of Israel’s sovereignty over the Jordan Valley and the vast majority of the illegal settlements in the rest of the occupied West Bank in exchange for land currently inside Israel. Israel postponed the annexation plans following diplomatic deals with the United Arab Emirates and Bahrain in September. The parliament was again dissolved in December, triggering another round of elections in three months’ time.

Israel imposed lockdown measures in March and in September to contain the spread of COVID-19, triggering waves of protests calling on the Prime Minister to step down. The measures allowed the Israel Security Agency (ISA) to use surveillance capabilities usually reserved for Palestinians to trace COVID-19 infections. The Prime Minister’s trial on corruption charges began in May.

In February, the Palestinian armed group Islamic Jihad fired around 80 rockets and mortar shells from the Gaza Strip towards Israel, causing minor injuries to over 20 people, after Israeli forces killed an Islamic Jihad operative. The Israeli army carried out multiple airstrikes in Gaza, injuring 12 Palestinians, according to the Palestinian Ministry of Health in Gaza.

In August and September, Israel launched artillery and airstrikes against Gaza in retaliation for incendiary balloons and kites launched from Gaza into Israel. Palestinian armed groups launched indiscriminate rockets into Israel in response.

In August, Israel launched airstrikes against Hizbullah targets in Lebanon after it said that shots were fired from Lebanon into Israel. Israel also launched airstrikes against Iranian and Hizbullah targets in Syria.

In July, a district court rejected a case to force the Ministry of Defense to revoke the export licence of spyware company NSO Group, dealing a blow to victims of unlawful and targeted international surveillance.

Forcible transfers, forced evictions and demolitions

Israel demolished 848 Palestinian residential and livelihood structures in the occupied West Bank, including East Jerusalem, displacing 996 people, according to the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). Israeli authorities said many of the demolished buildings lacked Israeli-issued permits, which are virtually impossible for Palestinians to obtain, or were in closed military zones. The law of occupation prohibits such destruction unless necessary for military operations.

In other cases, Israel confiscated residential and livelihood structures, including some that were donated for humanitarian purposes. Israeli forces also punitively demolished at least six Palestinian homes, leaving 22 people, including seven children, homeless, according to B’Tselem. Punitive demolitions constitute collective punishment and are prohibited under international law.

On 5 March, Israeli forces demolished the homes of Walid Hanatsheh, in Ramallah, and Yazan Mughamis, in Birzeit, displacing six Palestinians, after an Israeli court rejected a petition by the families against the punitive demolition. On 11 March, Israeli forces punitively demolished the home of Qassam Barghouti in Kobar village near Ramallah. The three men are in prison in Israel for alleged involvement in an attack in August 2019 that killed an Israeli civilian and injured two others outside Ramallah city in the occupied West Bank.

Israeli settler organizations initiated, with the support of the Israeli authorities, forcible evictions of Palestinians from their homes in East Jerusalem.

OCHA estimated in December that around 200 Palestinian households in the occupied West Bank, including East Jerusalem, had eviction cases pending against them, placing 800 adults and children at risk of displacement.

Israeli authorities demolished at least 29 residential and livelihood structures that belonged to Bedouin citizens living in “unrecognized” villages in the Negev/Naqab, according to the Negev Coexistence Forum, an Israeli NGO.

Discrimination

Israel continued to discriminate against Palestinian citizens of Israel in areas of planning, budget allocation, policing and political participation. According to the Adalah-The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel, Israel maintains over 65 laws that discriminate against Palestinians.

Local Palestinian councils in Israel went on strike to protest against discrimination in the distribution of the state budget for local councils. The vast majority of Palestinians in Israel, comprising over 20% of the total population, live in around 139 towns and villages. They received only 1.7% of the state budget for local councils.

In August, Adalah and the Arab Center for Alternative Planning filed a petition to the Israeli Supreme Court on behalf of 10 local Palestinian councils and dozens of Palestinian citizens of Israel against government policy discriminating against these communities in the distribution of housing, construction and land development benefits compared to neighbouring Jewish communities that enjoy higher socio-economic status and have access to such benefits.

Israel continued to deny Palestinians from the West Bank and Gaza married to Palestinian citizens of Israel the right to nationality by enforcing the discriminatory Entry to Israel Law.

In December, the magistrate court in Krayot, near Haifa, rejected a petition for access to education by Palestinian citizens of Israel living in Karmiel, citing the discriminatory Nation State Law. The decision said that establishing an Arabic school in the town or funding transport for its Palestinian residents to study in Arabic schools in nearby communities would undermine the town’s “Jewish character”.

In December, the Israeli Health Ministry began the distribution of COVID-19 vaccines that excluded the nearly 5 million Palestinians who live under Israeli military occupation in the West Bank and Gaza Strip.

Unlawful killings and excessive use of force

Israeli military and police used unnecessary and excessive force during law enforcement activities, including search and arrest operations, and when policing demonstrations.

Military and security forces killed at least 31 Palestinians, including nine children, in the Gaza Strip and West Bank, according to OCHA. Many were unlawfully killed by live ammunition or other excessive force when posing no imminent threat to life. Some of the unlawful killings appeared to be wilful, which would constitute war crimes.

Israeli forces frequently used excessive force against protesters in Kufr Qadum who continued weekly protests against settlements and settlement expansion. According to OCHA, 214 protesters and bystanders were injured during the year.

On 15 February, Israeli forces shot and injured in the eye nine-year-old Malek Issa while he was returning home from school in the East Jerusalem neighbourhood of Issawiya. No clashes were recorded at the time, according to OCHA. Israeli forces were maintaining a violent and intense police operation in Issawiya as a form of collective punishment.

Israeli forces frequently opened fire on fishermen and farmers in Gaza. According to Al Mezan Center for Human Rights, 12 fishermen and five farmers were injured.

Freedom of movement

For the 13th consecutive year, Israel continued its illegal air, land and sea blockade of the Gaza Strip, restricting the movement of people and goods in and out of the area, which continued to have a devastating impact on the human rights of Gaza’s 2 million inhabitants. Israel stopped the entry of construction materials and fuel into Gaza repeatedly. This shut down the only power plant in Gaza, leading to a further reduction in the supply of electricity, which had already been available for only about four hours a day. Israel also imposed a full maritime closure and repeatedly limited entry of goods to food and medicine only. The measures amounted to collective punishment at a time of increasing COVID-19 infections in Gaza.

On 2 February, following an exchange of attacks between Israeli forces and Palestinian armed groups, Israel cancelled the permits of 500 traders from Gaza that enable their holders to travel to Israel and the West Bank for business. The permits were reactivated on 18 February.

On 18 June, Omar Yaghi, a baby with a cardiac condition, died in Gaza after Israel denied the family a permit to enter Israel for a scheduled operation on 24 May at the Sheba Medical Center in Ramat Gan city.

In the West Bank, at least 593 Israeli checkpoints and roadblocks continued to heavily restrict the movement of Palestinians and access to rights, including health, education and work. Holders of Palestinian identification cards faced an ongoing bar on using roads built for Israeli settlers.

Israeli restrictions on freedom of movement continued to impede Palestinians’ access to health care, posing further threats to vulnerable populations during the COVID-19 pandemic. Lack of access to hospitals and specialized clinics during the pandemic particularly affected Palestinian residents of the East Jerusalem neighbourhoods of Kufr Aqab and Shu’fat Refugee Camp, which are segregated from the rest of the city by military structures, including checkpoints, and the fence/wall.

Arbitrary detention

Israeli authorities conducted hundreds of raids throughout the West Bank to arrest Palestinians, usually at their homes at night. Those arrested were detained in prisons in Israel, along with thousands of other Palestinians from the OPT arrested in previous years. This violated international humanitarian law, which prohibits the transfer of detainees into the territory of the occupying power.

Israeli authorities used renewable administrative detention orders to hold Palestinians without charge or trial. Some 4,300 Palestinians from the OPT, including 397 administrative detainees, were held in Israeli prisons as of December, according to the Israel Prison Service. Many families of Palestinian detainees in Israel, particularly those living in Gaza, were not permitted entry to Israel to visit their relatives.

On 16 July, Israeli forces arrested Iyad Barghouti, an astrophysicist and professor at Jerusalem’s Al-Quds University, at a checkpoint near Jerusalem and placed him in administrative detention. He had previously been administratively detained in 2014 and 2016.

Israel held 157 Palestinian children in prison, including two in administrative detention, as of October. Defense for Children International Palestine said that children were interrogated without their parents present and placed with adults in prison. Under international law, detention of children should be a measure of last resort and for the shortest appropriate time.

Unfair trials

Palestinian civilians, including children, from the OPT were prosecuted in military courts that did not meet international fair trial standards.

Torture and other ill-treatment

Israeli soldiers, police and ISA officers continued to torture and otherwise ill-treat Palestinian detainees, including children, with impunity. Reported methods included beating, slapping, painful shackling, sleep deprivation, use of stress positions and threats of violence against family members. Prolonged solitary confinement, sometimes lasting months, was commonly used as a punishment.

Israeli forces occasionally denied medical help for Palestinians injured during law enforcement activities.

Freedoms of expression and association

The authorities used a range of measures, including raids, incitement campaigns, movement restrictions and judicial harassment, to target human rights defenders who criticized Israel’s continuing military occupation of Palestinian and Syrian territories.

Israel continued to deny human rights bodies entry to the OPT, including the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the OPT.

On 30 July, Israeli forces arrested Mahmoud Nawajaa, a human rights defender and co-ordinator of the Boycott, Divestment and Sanctions movement in the occupied West Bank, from his home in Ramallah. A prisoner of conscience, he was released without charge on 17 August.

On 13 November, the Jerusalem District Court rejected a petition by Amnesty International against the arbitrary and punitive travel ban imposed on its employee, human rights defender Laith Abu Zeyad. For undisclosed reasons, Israeli security forces continued to bar him from entering occupied East Jerusalem and from travelling abroad through Jordan.

Rights of refugees, asylum-seekers and migrants

Israel continued to deny asylum-seekers access to a fair and prompt refugee status determination process, leaving many without access to basic services. About 31,000 asylum-seekers were living in Israel.

Gender-based violence

Violence against women persisted in Israel, especially against Palestinian citizens.

At least 21 women were killed as a result of gender-based violence.

Conscientious objectors

At least four Israeli conscientious objectors to military service were imprisoned. Hillel Rabin spent 56 days in military prison for refusing to serve in the Israeli army citing oppressive policies against Palestinians.

END OF THE ARTICLE

[11]
Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment
http://hrlibrary.umn.edu/instree/g3bpppdi.htm
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

http://hrlibrary.umn.edu/instree/h2catoc.htm[12]

BTSELEMTORTURE AND ABUSE IN INTERROGATIONhttps://www.btselem.org/topic/torture

In interrogating Palestinian residents of the Occupied Territories, the Israel Security Agency (ISA, also known by the Hebrew acronyms Shin Bet or Shabak) routinely used methods that constituted ill-treatment and even torture until the late 1990s. In doing so, the ISA relied on the 1987 recommendations of a state commission headed by retired Supreme Court Justice Moshe Landau. The commission had held that, in order to “prevent terrorism”, ISA interrogators were permitted to use “psychological pressure” and a “moderate degree of physical pressure”. This permission was grounded, in the commission’s opinion, in the “necessity defense” laid out in Israeli Penal Law. In practice, the interrogation methods used by the ISA during that time went far beyond a reasonable interpretation of the term “moderate physical pressure”.This state of affairs persisted for years, despite the right not to be subjected to ill-treatment or torture – whether physical or psychological – being one of the few human rights that are considered absolute. As an absolute right, it may never be balanced against other rights and values and cannot be suspended or limited, even in difficult circumstances.In September 1999, following a series of petitions filed by human rights organizations and by Palestinians interrogated by the ISA, Israel’s High Court of Justice (HCJ) ruled that Israeli law does not empower ISA interrogators to use physical means in interrogation. The justices ruled that the specific methods discussed in the petitions – including painful binding, shaking, placing a sack on a person’s head for prolonged periods of time and sleep deprivation – were unlawful. However, they also held that ISA agents who exceed their authority and use “physical pressure” may not necessarily bear criminal responsibility for their actions, if they are later found to have used these methods in a “ticking bomb” case, based on the “necessity defense”. Following this ruling, reports of torture and ill-treatment in ISA interrogations did drop. However, ISA agents continued to use interrogation methods that constitute abuse and even torture, relying on the court’s recognition of the “ticking bomb” exception. These methods were not limited to exceptional cases and quickly became standard interrogation policy.Several joint research reports published by B’Tselem and HaMoked: Center for the Defence of the Individual, based on hundreds of affidavits and testimonials given by Palestinians who underwent ISA interrogations after the HCJ ruling, indicate that the ISA still routinely employs psychological and physical abuse in interrogations. While interrogators steer clear of the specific methods that the court disqualified, the rationale is the same: using isolation from the outside world and harsh incarceration conditions, in addition to the interrogation itself, to psychologically pressure and physically weaken the individual. This combined use of holding conditions and interrogation methods constitutes abuse and inhuman, degrading treatment, at times even amounting to torture. It is regularly employed against Palestinians in ISA interrogations, in blatant violation of international law and basic moral standards.According to the accounts of Palestinians who have undergone ISA interrogation, they are held in inhuman conditions, including narrow, windowless cells that are sometimes moldy and foul-smelling and are constantly lit with artificial lighting that is painful to the eyes. Some detainees reported being held in solitary confinement, completely cut off from their surroundings. Some reported exposure to extremes of heat and cold, as well as sleep deprivation. Many described abominable hygienic conditions; among other things, they stated that the prison authorities do not allow them to shower, change clothes, brush their teeth or even use toilet paper. The food is intentionally poor in quality and quantity, and detainees lose weight while in custody. In the interrogation room, they are forced to sit bound to a chair, without moving, for hours and even days on end. Interrogators threaten the detainees, including threats to harm their relatives, as well as shouting and employing violence against them.Most Palestinians who are physically or mental abused in interrogation have no way to complain until the interrogation is over. This is because Palestinian detainees are regularly denied the right to meet with counsel, and HCJ petitions against the denial of this right have been repeatedly dismissed. Also, they usually cannot use the opportunity of coming before a judge in a remand hearing to air their grievances: Most hearings are extremely cursory and, in some of them, detainees are not represented or are denied the opportunity to confer with the lawyer representing them. Most detainees are not aware of the fact that they may approach the judge on their own initiative. In any case, they shy away from sharing what they are undergoing with the judge for fear of reprisal back in the interrogation room. Even when detainees do come forward, the authorities take no action, as years of monitoring by human rights organizations reveal. Since 2001, not a single criminal investigation has been launched into a complaint against an ISA interrogator, despite hundreds of complaints being lodged with the relevant authorities. Although formal changes have been made to the apparatus charged with looking into these complaints – including the appointment of an Inspector of Complaints by ISA Interrogees inside the ISA, and the subsequent transfer of the position to the Ministry of Justice – they have done nothing to alter the situation: Hundreds of complaints, zero criminal investigations.This system of interrogation, which relies on a combination of holding conditions and interrogator conduct, was shaped by state authorities. It is not the personal initiative of any particular interrogator or prison guard, and the actions described here are not anomalies to be weeded out by the justice system. The cruel, inhuman and degrading treatment of Palestinian detainees is inherent to the ISA’s violent interrogation policy. This policy is dictated from above, and not set by interrogators in the field.While the ISA runs the system, a broad network of partners collaborates to facilitate it. The Israel Prison Service (IPS) adapts prison conditions to match the interrogation plan designed to break the detainee’s spirit. Medical and mental health personnel greenlight the interrogation of Palestinians who arrive at the facility – including in cases of poor health – and even hand detainees back to the interrogators after caring for physical and mental injuries they sustained in interrogation, knowing full well that they would be subjected to measures of abuse and torture; soldiers and police officers abuse detainees while transporting them to the ISA, with their commanders turning a blind eye and the MAG Corps and State Attorney’s Office not bringing them to justice or holding them fully accountable. Military judges almost automatically sign off on motions for remand in custody and effectively sanction the continued abuse and inhuman conditions. The State Attorney’s Office and the Attorney General have thus far provided ISA interrogators with full immunity. Finally, HCJ judges regularly reject petitions seeking to overturn the denial of detainee’s rights to meet with legal counsel, clearing the way for continued abuse.All these are party, in one form or another, to the cruel, inhuman, degrading and abusive treatment to which Palestinians are subjected in ISA interrogations. By enabling the existence of this abusive interrogation regime, they all bear responsibility for the severe violations of interrogatees’ human rights and for the mental and physical harm inflicted on these individuals
END OF THE ARTICLE
[13]
Article 2 Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.EURO MEDITERRANEAN AGREEMENT establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part 
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/israel/documents/eu_israel/asso_agree_en.pdf


[14]
Article 90 Promotion of the international legal order
The Government shall promote the development of the international legal order.

THE CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDSChapter 5 Legislation and administration

http://dutchcivillaw.com/legislation/constitution055.htm

SEE FOR THE WHOLE CONSTITUTION OF THE NETHERLANDS
THE CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
https://www.government.nl/documents/regulations/2012/10/18/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands-2008

OR

file:///C:/Users/Essed/Downloads/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands-2008%20(2).pdf


END OF THE NOTES

Reacties uitgeschakeld voor A Chronicle of Israeli prison brutality in Ketzion prison/Letter to the members of the Dutch parliament

Opgeslagen onder Divers

Treedt op tegen mishandeling Palestijnse gevangenen!/Brief aan leden Commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer

TREEDT OP TEGEN MISHANDELING PALESTIJNSE GEVANGENEN!/BRIEF AAN LEDEN COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN VAN DE TWEEDE KAMER

Screenshot uit de door Haaretz naar buiten gebrachte video.  

HEBREEUWSE EDITIE THE HAARETZ MET FILMBEELDEN

VAN MISHANDELING

https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-MAGAZINE-1.9890422?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share

YOUTUBE FILMPJE VAN MISHANDELING

AANDe  leden van de commissie-Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer
Uw taakomschrijving:

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken behandelt de onderwerpen die te maken hebben met het beleid van de minister van Buitenlandse Zaken, behalve het interne beleid van de Europese Unie (EU). EU-onderwerpen worden namelijk behandeld door de commissie voor Europese Zaken. De commissie voor Buitenlandse Zaken overlegt regelmatig met de minister over actuele kwesties, zoals de situatie in conflictgebieden, mensenrechten en het uitzenden van Nederlandse militairen naar crisisgebieden. Ook behandelt de commissie de begroting van Buitenlandse Zaken, ontvangt ze internationale delegaties en gaat ze ieder jaar op werkbezoek naar het buitenland.

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/buza

Onderwerp: Israelisch gewelddadig optreden tegen Palestijnse gevangenen
[Deze mail is tevens gestuurd aan uw Tweede Kamer collegae],

Geachte dames en heren,
Zoals u wellicht nog weet, wend ik mij wel vaker tot uw Tweede Kamer inverband met het onrecht in verband met het Midden-Oostenconflict, maar ookbetreffende andere onderwerpen, de mensenrechten betreffende [1]Meestal geef ik u dan een uitgebreide toelichting, waarin ik dieper inga opallerlei internatiionaalrechtelijke aspecten [2]
In dit geval echter ga ik het kort[er] houden, omdat de zaak vrij simpel is:Het betreft hier een schokkend geval van mishandeling van Palestijnsegevangenen, waartegen u, binnen uw mogelijkheden uiteraard, moet optreden en wel nu!
SCHOKKENDE BEELDEN/MISHANDELING PALESTIJNSE GEVANGENEN
Mij bereikte het bericht over de schokkende mishandeling van Palestijnsegevangenen in de Israelische gevangenis Ketziot [3] en de beelden daarvan werden gepubliceerd door de Israelische krant de Haaretz in zijnHebreeuwse editie [4]
Zie onder noot 5 de Beelden, die ook te zien zijn onder noot 6, op de sitevan The Rights Forum en waarvan afbeeldingen op de Hebreeuwse editievan de Haaretz, noot 7
Wat u ziet is overduidelijk:Gevangenen worden over de grond gesleept, op een hoop gegooid enmishandeld.Wat u ziet is onacceptabel!
De zaak, die dateert uit 2019 [8] naar buiten is gebracht door de Haaretz [waarvoor van mijnkant waardering], werd ”onderzocht” ”Onderzocht”, schrijf ik tussen aanhalingstekens, omdat dat ”onderzoek”geen naam mocht hebben, waardoor de term ”in de doofpot stoppen”,beter gekozen is.
In een redactioneel artikel schrijft de Haaretz daarover:
”It wasn’t only the Prison Service that looked the other way. In the Israel Police, Lahav 433’s National Prison Investigation Unit did as little as possible to probe the affair: Only one guard was questioned and even though he admitted that he had engaged in gratuitous violence, it wasn’t enough for the police or prosecutors to proceed with an indictment. This was a negligent investigation – with no real effort to identify the guards and no police lineup – which proves that even when such an unusual case of abuse has been fully documented, the police still prefer to sweep it under the rug. [9]
EN
”It’s hard to believe that the investigation would have ended this way if the prisoners had been Jews. But in this case, the victims were Palestinian terrorists and security prisoners belonging to Hamas. Therefore, not only was the case closed on the grounds that “the offender is not known,” but the warden on duty at the time, General Avichai Ben-Hamo, was promoted to the rank of major general. The other guards allegedly involved in the incident remain at their jobs.” [10]
STRUCTUREEL
Hoewel dit incident al erg genoeg is, staat het niet opzichzelf, maar is dit Israelische gewelddadige optredenjegens Palestijnse gevangenen structureel.Amnesty International schrijft hierover in haar Jaaroverzicht 2020 onder andere:”The Israeli authorities arbitrarily detained in Israel thousands of Palestinians from the OPT, holding hundreds in administrative detention without charge or trial. Torture and other ill-treatment of detainees, including children, were committed with impunity.” [11]
Dit is zeer ernstigDaar moet tegen worden opgetreden, waarde Tweede Kamerleden,want ik hoef u niet uit te leggen dat het, los van de bestialiteit, ingaattegen alle mogelijke internationale Verdragen! [12]

UW INZET
Van u als Kamerleden verwacht ik, dat u dit structurele Israelische’geweld tegen Palestijnse gevangenen, waarbij ook hoort structurelefoltering bij ondervraging [13], op alle u ten dienste staande middelenaankaart, zoals het stellen van Kamervragen en wat dies meer zij, zoalsijveren voor de opschorting van het Associatie Verdrag met Israel[dat een mensenrechtenclausule heeft] [14], mocht Israel hiermee doorgaan.
Te lang heeft dit onrecht voortgeduurd en u kunt er niet van wegkijken.U hebt een Eed of Belofte afgelegd op de Grondwet, waarin artikel 90:”De Nederlandse regering bevordert de Internationale Rechtsorde” [15]
Ik reken op uw inzet
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN
VOOR UW GEMAK LINKS NAAR NOTEN 1 T/M 15
https://www.astridessed.nl/noten-1-t-m-15-bij-brief-aan-tweede-kamerleden-over-mishandeling-palestijnse-gevangenen/

FYSIEKE NOTEN

[1]

ISRAELISCHE BOMBARDEMENTEN OP GAZA IN MEI 2021/TERREUR INOOST-JERUZALEM EN DE WESTBANK/BRIEF AAN TWEEDE KAMERLEDEN/STOP ISRAELISCHE TERREUR!/STOP DE BEZETTING!ASTRID ESSED18 MEI 2021
https://www.astridessed.nl/israelische-bombardementen-op-gaza-in-mei-2021-terreur-in-oost-jeruzalem-en-de-west-bank-brief-aan-tweede-kamerleden-stop-israelische-terreur-stop-de-bezetting/

CORONAVIRUS BEREIKT LESBOS/POLITIEK, EVACUEER OVERVOLVLUCHTELINGENKAMP MORIA OP LESBOS!/BRIEF AAN TWEEDE KAMERLEDENASTRID ESSED22 MAART 2020
https://www.astridessed.nl/coronavirus-bereikt-lesbos-politiek-evacueer-overvol-vluchtelingenkamp-moria-op-lesbos-brief-aan-tweede-kamerleden/

[2]
ZIE NOOT 1

[3]

WIKIPEDIAKETZIOT PRISON
https://en.wikipedia.org/wiki/Ktzi%27ot_Prison

[4]

HEBREEUWSE EDITIE VAN DE HAARETZ MET BEELDENVAN ISRAELISCH GEWELD TEGEN PALESTIJNSE GEVANGENEN
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-MAGAZINE-1.9890422?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share

BRON, ZIE OOK
”De beelden dateren uit 2019 en zijn naar buiten gebracht door de Israëlische krant Haaretz in zijn Hebreeuwse editie. ”
THE RIGHTS FORUMSCHOKKENDE BEELDEN VAN MISHANDELING PALESTIJNSE GEVANGENEN IN ISRAELISCHE GEVANGENIS
https://rightsforum.org/nieuws/schokkende-beelden-van-mishandeling-palestijnse-gevangenen-in-israelische-gevangenis/

Tientallen gevangenen worden geboeid over de grond gesleurd, op een hoop gegooid en afgeranseld. De zaak verdween in de doofpot, en dat is geen uitzondering.

De beelden dateren uit 2019 en zijn naar buiten gebracht door de Israëlische krant Haaretz in zijn Hebreeuwse editie. Ze tonen de mishandeling van een kleine zestig Palestijnse gevangenen door zo’n vijftien gevangenisbewaarders in de C-vleugel van de Ketziot-gevangenis in de Negev/Naqab in Israël. De gevangenen worden geboeid over de betonnen vloer gesleept, boven op elkaar gegooid, geschopt en met wapenstokken geslagen. Vijftien gevangenen raakten zodanig gewond dat ze in het ziekenhuis belandden. De beelden roepen herinneringen op aan de mishandeling van Iraakse gevangenen door Amerikaanse militairen en CIA-medewerkers in de Abu Ghraib-gevangenis bij Bagdad in 2004.

Doofpot

In zijn redactioneel commentaar schrijft Haaretz dat het geweld kennelijk een wraakactie was voor het neersteken van een bewaarder elders in het gevangeniscomplex – volgens Wikipedia het grootste detentiecentrum van Israël en zelfs ter wereld. De Israel Prison Service maakte destijds bekend dat veiligheidstroepen op de bewuste dag ‘een opstand van gevangenen onder controle hadden gebracht’. Op de beelden is van een opstand echter niets te zien.

De zaak is door de autoriteiten in de doofpot gestopt, schrijft Haaretz. De Prison Service ‘keek de andere kant op’ en de onderzoeksafdeling van de Israëlische politie – de National Prison Investigation Unit – volstond met het ondervragen van één gevangenisbewaarder. Hoewel die toegaf zich schuldig te hebben gemaakt aan ‘onnodig geweld’, werd geen vervolging ingesteld. De zaak werd gesloten onder het mom dat ‘de dader onbekend is’.

De politie ‘veegde de zaak onder het tapijt’, concludeert Haaretz, en ook de openbaar aanklager kwam niet in actie. ‘Het is moeilijk voor te stellen dat het zo zou zijn gelopen als de gevangenen Joden waren geweest’, voegt de krant daaraan toe. In dit geval ging het echter om ‘terroristen en veiligheidsgevangenen die lid waren van Hamas’.

Geen uitzondering, maar regel

Overigens betekent dat niet dat de gevangenen daadwerkelijk lid waren van Hamas en een misdaad op hun geweten hebben. Afgelopen jaar besteedden wij in een brede analyse aandacht aan het oppakken van Palestijnen onder het mom van ‘betrokkenheid bij terrorisme’. Onder die noemer verdwijnen aan de lopende band Palestijnen uit de door Israël bezette gebieden in Israëlische gevangenissen. Het is onderdeel van ‘het intimideren en terroriseren van de bevolking door het Israëlische bezettingsregime’, concludeerden wij.

Daarop wijst vandaag ook de vooraanstaande Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem. In een persbericht schrijft het dat het ‘witwassen’ van de zaak door de autoriteiten geen uitzondering is, maar regel: de Israëlische overheersing van de Palestijnen is gebaseerd op geweld en het witwassen daarvan. De nu naar buiten gekomen zaak onderstreept volgens B’Tselem het belang van onderzoek en vervolging door internationale gerechtshoven als het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof in Den Haag:

Het Israëlische apartheidsregime is gebaseerd op constant, georganiseerd geweld tegen Palestijnen. Dat geweld is cruciaal voor zijn voortbestaan. Daarom is het regime noch bereid, noch in staat om degenen die het geweld plannen en uitvoeren te onderzoeken, laat staan te vervolgen. […] De zaak bewijst eens te meer dat Palestijnse slachtoffers van geweld van Israëlische veiligheidstroepen binnen het bestaande Israëlische systeem geen gerechtigheid kunnen krijgen, en alleen kunnen hopen op behandeling van hun zaken door internationale gerechtshoven.

Mishandeling schering en inslag

Het mishandelen en martelen van Palestijnse ‘verdachten’ en ‘veiligheidsgevangenen’ is in Israëlische ondervragings- en detentiecentra schering en inslag. Het Israëlische Hooggerechtshof staat echter ‘speciale ondervragings­methoden’ toe als er sprake is van ‘bijzondere veiligheidsrisico’s’, en die bepaling biedt politiediensten, de Prison Service en de veiligheidsdienst Shin Bet een vrijbrief om verdachten te mishandelen zonder dat er een haan naar kraait. Het Israëlische Comité tegen Marteling (PCATI) diende tussen 2001 en 2020 circa 1300 officiële klachten wegens marteling door de Shin Bet in. Dat leidde in slechts één geval tot strafrechtelijk onderzoek, dat uitliep op seponering.

Het martelen van gevangenen is onder internationaal recht en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens strikt verboden en geldt in het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof – het Statuut van Rome – als een oorlogsmisdaad. Eerder dit jaar maanden zeven mensenrechtenexperts van de VN Israël zich aan het internationaal recht te houden en rigoureus een eind te maken aan de verboden praktijken. De autoriteiten dienen alle wetten, voorschriften, beleidslijnen en praktijken die zulke misdaden mogelijk maken met spoed te herzien. Staten zijn verplicht marteling en mishandeling te voorkomen en, in het geval zulk wangedrag toch plaatsvindt, te bestraffen. Slachtoffers dienen gerehabiliteerd en gecompenseerd te worden.

EINDE BERICHT

[5]

YOUTUBEFROM INSIDE OF AL NAQBA PRISON
https://www.youtube.com/watch?v=2Cq5UjR_NB0

[6]
YOUTUBE BEELDEN IN ARTIKEL THE RIGHTS FORUM
”De beelden dateren uit 2019 en zijn naar buiten gebracht door de Israëlische krant Haaretz in zijn Hebreeuwse editie. Ze tonen de mishandeling van een kleine zestig Palestijnse gevangenen door zo’n vijftien gevangenisbewaarders in de C-vleugel van de Ketziot-gevangenis in de Negev/Naqab in Israël. ”[YOUTUBE FILMPJE IN ARTIKEL THE RIGHTS FORUM]

THE RIGHTS FORUMSCHOKKENDE BEELDEN VAN MISHANDELING PALESTIJNSE GEVANGENEN IN ISRAELISCHE GEVANGENIS
https://rightsforum.org/nieuws/schokkende-beelden-van-mishandeling-palestijnse-gevangenen-in-israelische-gevangenis/
ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 4

[7]
FILMBEELDEN VAN GEWELDDADIG OPTREDEN OP HEBREEUWSE EDITIEVAN DE HAARETZ

HEBREEUWSE EDITIE VAN DE HAARETZ MET BEELDENVAN ISRAELISCH GEWELD TEGEN PALESTIJNSE GEVANGENEN
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-MAGAZINE-1.9890422?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share

ZIE VOOR VERDERE BRON
‘De beelden dateren uit 2019 en zijn naar buiten gebracht door de Israëlische krant Haaretz in zijn Hebreeuwse editie. ”
THE RIGHTS FORUMSCHOKKENDE BEELDEN VAN MISHANDELING PALESTIJNSE GEVANGENEN IN ISRAELISCHE GEVANGENIS
https://rightsforum.org/nieuws/schokkende-beelden-van-mishandeling-palestijnse-gevangenen-in-israelische-gevangenis/

[8]

De beelden dateren uit 2019 en zijn naar buiten gebracht door de Israëlische krant Haaretz in zijn Hebreeuwse editie.
THE RIGHTS FORUMSCHOKKENDE BEELDEN VAN MISHANDELING PALESTIJNSE GEVANGENEN IN ISRAELISCHE GEVANGENIS
https://rightsforum.org/nieuws/schokkende-beelden-van-mishandeling-palestijnse-gevangenen-in-israelische-gevangenis/

[9]
HAARETZA CHRONICLE OF PRISON BRUTALITY IN ISRAEL
https://www.haaretz.com/opinion/editorial/a-chronicle-of-prison-brutality-of-israel-1.9894625

The shocking video from Wing 3 of Ketziot Prison should have set off an earthquake in the Israel Prison Service, police and the State Prosecutor’s Office: Scores of Arab security prisoners were forcibly thrown down onto a concrete floor, sometimes on top of each other, as guards passed between them for long minutes, beating them with batons and kicking them randomly, without any resistance from their victims (as Josh Breiner reported Thursday).

The unrestrained violence is believed to have been carried out in revenge for the stabbing of a guard shortly beforehand near the wing. The guards’ act of revenge, which left 15 prisoners injured, was described by the Prison Service as “gaining control over a riot.” But the evidence clearly shows there was no riot, just the abuse of prisoners. The evidence was an open secret in the Prison Service: Top officials had viewed the video and knew exactly what occurred but acted as if nothing happened. The Prison Service knew that Ketziot’s officers turned a blind eye while at least 10 guards brutally beat the bound prisoners.

It wasn’t only the Prison Service that looked the other way. In the Israel Police, Lahav 433’s National Prison Investigation Unit did as little as possible to probe the affair: Only one guard was questioned and even though he admitted that he had engaged in gratuitous violence, it wasn’t enough for the police or prosecutors to proceed with an indictment. This was a negligent investigation – with no real effort to identify the guards and no police lineup – which proves that even when such an unusual case of abuse has been fully documented, the police still prefer to sweep it under the rug.

It’s hard to believe that the investigation would have ended this way if the prisoners had been Jews. But in this case, the victims were Palestinian terrorists and security prisoners belonging to Hamas. Therefore, not only was the case closed on the grounds that “the offender is not known,” but the warden on duty at the time, General Avichai Ben-Hamo, was promoted to the rank of major general. The other guards allegedly involved in the incident remain at their jobs.

Now, when the evidence has been revealed to the public, the affair can no longer remain behind prison walls. The state prosecutor must immediately order a thorough investigation that includes all the guards alleged to have been involved, and bring indictments. Any other outcome will only prove that from the state’s viewpoint, security prisoners don’t deserve to be treated like human beings.

The above article is Haaretz’s lead editorial, as published in the Hebrew and English newspapers in Israel.

EINDE ARTIKEL

[10]

HAARETZA CHRONICLE OF PRISON BRUTALITY IN ISRAEL
https://www.haaretz.com/opinion/editorial/a-chronicle-of-prison-brutality-of-israel-1.9894625
ZIE VOOR TEKST, NOOT 9

[11]

AMNESTY INTERNATIONALISRAEL AND THE OCCUPIED TERRITORIES 2020
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories/report-israel-and-occupied-palestinian-territories/

ISRAEL AND OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES 2020

Israel continued to impose institutionalized discrimination against Palestinians living under its rule in Israel and the Occupied Palestinian Territories (OPT). It displaced hundreds of Palestinians in Israel and the occupied West Bank, including East Jerusalem, as a result of home demolitions and imposition of other coercive measures. Israeli forces continued to use excessive force during law enforcement activities in Israel and the OPT. Israeli forces killed 31 Palestinians, including nine children, in the OPT; many were unlawfully killed while posing no imminent threat to life. Israel maintained its illegal blockade on the Gaza Strip, subjecting its residents to collective punishment and deepening the humanitarian crisis there. It also continued to restrict freedom of movement of Palestinians in the OPT through checkpoints and roadblocks. The Israeli authorities arbitrarily detained in Israel thousands of Palestinians from the OPT, holding hundreds in administrative detention without charge or trial. Torture and other ill-treatment of detainees, including children, were committed with impunity. The authorities used a range of measures to target human rights defenders, journalists and others who criticized Israel’s continuing occupation of the West Bank, Gaza Strip and Syrian Golan Heights. Violence against women persisted, especially against Palestinian citizens of Israel. The authorities denied asylum-seekers access to a fair or prompt refugee status determination process. Conscientious objectors to military service were imprisoned.

Background

Israel held parliamentary elections in March, the third in just over a year. In May, the two largest parties in the Knesset, Likud and the Blue and White alliance, reached a power-sharing agreement that included an announcement that Israel would further annex territories in the occupied West Bank starting in July 2020. This followed US President Donald Trump’s announcement of his “deal of the century”, which included a formal extension of Israel’s sovereignty over the Jordan Valley and the vast majority of the illegal settlements in the rest of the occupied West Bank in exchange for land currently inside Israel. Israel postponed the annexation plans following diplomatic deals with the United Arab Emirates and Bahrain in September. The parliament was again dissolved in December, triggering another round of elections in three months’ time.

Israel imposed lockdown measures in March and in September to contain the spread of COVID-19, triggering waves of protests calling on the Prime Minister to step down. The measures allowed the Israel Security Agency (ISA) to use surveillance capabilities usually reserved for Palestinians to trace COVID-19 infections. The Prime Minister’s trial on corruption charges began in May.

In February, the Palestinian armed group Islamic Jihad fired around 80 rockets and mortar shells from the Gaza Strip towards Israel, causing minor injuries to over 20 people, after Israeli forces killed an Islamic Jihad operative. The Israeli army carried out multiple airstrikes in Gaza, injuring 12 Palestinians, according to the Palestinian Ministry of Health in Gaza.

In August and September, Israel launched artillery and airstrikes against Gaza in retaliation for incendiary balloons and kites launched from Gaza into Israel. Palestinian armed groups launched indiscriminate rockets into Israel in response.

In August, Israel launched airstrikes against Hizbullah targets in Lebanon after it said that shots were fired from Lebanon into Israel. Israel also launched airstrikes against Iranian and Hizbullah targets in Syria.

In July, a district court rejected a case to force the Ministry of Defense to revoke the export licence of spyware company NSO Group, dealing a blow to victims of unlawful and targeted international surveillance.

Forcible transfers, forced evictions and demolitions

Israel demolished 848 Palestinian residential and livelihood structures in the occupied West Bank, including East Jerusalem, displacing 996 people, according to the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). Israeli authorities said many of the demolished buildings lacked Israeli-issued permits, which are virtually impossible for Palestinians to obtain, or were in closed military zones. The law of occupation prohibits such destruction unless necessary for military operations.

In other cases, Israel confiscated residential and livelihood structures, including some that were donated for humanitarian purposes. Israeli forces also punitively demolished at least six Palestinian homes, leaving 22 people, including seven children, homeless, according to B’Tselem. Punitive demolitions constitute collective punishment and are prohibited under international law.

On 5 March, Israeli forces demolished the homes of Walid Hanatsheh, in Ramallah, and Yazan Mughamis, in Birzeit, displacing six Palestinians, after an Israeli court rejected a petition by the families against the punitive demolition. On 11 March, Israeli forces punitively demolished the home of Qassam Barghouti in Kobar village near Ramallah. The three men are in prison in Israel for alleged involvement in an attack in August 2019 that killed an Israeli civilian and injured two others outside Ramallah city in the occupied West Bank.

Israeli settler organizations initiated, with the support of the Israeli authorities, forcible evictions of Palestinians from their homes in East Jerusalem.

OCHA estimated in December that around 200 Palestinian households in the occupied West Bank, including East Jerusalem, had eviction cases pending against them, placing 800 adults and children at risk of displacement.

Israeli authorities demolished at least 29 residential and livelihood structures that belonged to Bedouin citizens living in “unrecognized” villages in the Negev/Naqab, according to the Negev Coexistence Forum, an Israeli NGO.

Discrimination

Israel continued to discriminate against Palestinian citizens of Israel in areas of planning, budget allocation, policing and political participation. According to the Adalah-The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel, Israel maintains over 65 laws that discriminate against Palestinians.

Local Palestinian councils in Israel went on strike to protest against discrimination in the distribution of the state budget for local councils. The vast majority of Palestinians in Israel, comprising over 20% of the total population, live in around 139 towns and villages. They received only 1.7% of the state budget for local councils.

In August, Adalah and the Arab Center for Alternative Planning filed a petition to the Israeli Supreme Court on behalf of 10 local Palestinian councils and dozens of Palestinian citizens of Israel against government policy discriminating against these communities in the distribution of housing, construction and land development benefits compared to neighbouring Jewish communities that enjoy higher socio-economic status and have access to such benefits.

Israel continued to deny Palestinians from the West Bank and Gaza married to Palestinian citizens of Israel the right to nationality by enforcing the discriminatory Entry to Israel Law.

In December, the magistrate court in Krayot, near Haifa, rejected a petition for access to education by Palestinian citizens of Israel living in Karmiel, citing the discriminatory Nation State Law. The decision said that establishing an Arabic school in the town or funding transport for its Palestinian residents to study in Arabic schools in nearby communities would undermine the town’s “Jewish character”.

In December, the Israeli Health Ministry began the distribution of COVID-19 vaccines that excluded the nearly 5 million Palestinians who live under Israeli military occupation in the West Bank and Gaza Strip.

Unlawful killings and excessive use of force

Israeli military and police used unnecessary and excessive force during law enforcement activities, including search and arrest operations, and when policing demonstrations.

Military and security forces killed at least 31 Palestinians, including nine children, in the Gaza Strip and West Bank, according to OCHA. Many were unlawfully killed by live ammunition or other excessive force when posing no imminent threat to life. Some of the unlawful killings appeared to be wilful, which would constitute war crimes.

Israeli forces frequently used excessive force against protesters in Kufr Qadum who continued weekly protests against settlements and settlement expansion. According to OCHA, 214 protesters and bystanders were injured during the year.

On 15 February, Israeli forces shot and injured in the eye nine-year-old Malek Issa while he was returning home from school in the East Jerusalem neighbourhood of Issawiya. No clashes were recorded at the time, according to OCHA. Israeli forces were maintaining a violent and intense police operation in Issawiya as a form of collective punishment.

Israeli forces frequently opened fire on fishermen and farmers in Gaza. According to Al Mezan Center for Human Rights, 12 fishermen and five farmers were injured.

Freedom of movement

For the 13th consecutive year, Israel continued its illegal air, land and sea blockade of the Gaza Strip, restricting the movement of people and goods in and out of the area, which continued to have a devastating impact on the human rights of Gaza’s 2 million inhabitants. Israel stopped the entry of construction materials and fuel into Gaza repeatedly. This shut down the only power plant in Gaza, leading to a further reduction in the supply of electricity, which had already been available for only about four hours a day. Israel also imposed a full maritime closure and repeatedly limited entry of goods to food and medicine only. The measures amounted to collective punishment at a time of increasing COVID-19 infections in Gaza.

On 2 February, following an exchange of attacks between Israeli forces and Palestinian armed groups, Israel cancelled the permits of 500 traders from Gaza that enable their holders to travel to Israel and the West Bank for business. The permits were reactivated on 18 February.

On 18 June, Omar Yaghi, a baby with a cardiac condition, died in Gaza after Israel denied the family a permit to enter Israel for a scheduled operation on 24 May at the Sheba Medical Center in Ramat Gan city.

In the West Bank, at least 593 Israeli checkpoints and roadblocks continued to heavily restrict the movement of Palestinians and access to rights, including health, education and work. Holders of Palestinian identification cards faced an ongoing bar on using roads built for Israeli settlers.

Israeli restrictions on freedom of movement continued to impede Palestinians’ access to health care, posing further threats to vulnerable populations during the COVID-19 pandemic. Lack of access to hospitals and specialized clinics during the pandemic particularly affected Palestinian residents of the East Jerusalem neighbourhoods of Kufr Aqab and Shu’fat Refugee Camp, which are segregated from the rest of the city by military structures, including checkpoints, and the fence/wall.

Arbitrary detention

Israeli authorities conducted hundreds of raids throughout the West Bank to arrest Palestinians, usually at their homes at night. Those arrested were detained in prisons in Israel, along with thousands of other Palestinians from the OPT arrested in previous years. This violated international humanitarian law, which prohibits the transfer of detainees into the territory of the occupying power.

Israeli authorities used renewable administrative detention orders to hold Palestinians without charge or trial. Some 4,300 Palestinians from the OPT, including 397 administrative detainees, were held in Israeli prisons as of December, according to the Israel Prison Service. Many families of Palestinian detainees in Israel, particularly those living in Gaza, were not permitted entry to Israel to visit their relatives.

On 16 July, Israeli forces arrested Iyad Barghouti, an astrophysicist and professor at Jerusalem’s Al-Quds University, at a checkpoint near Jerusalem and placed him in administrative detention. He had previously been administratively detained in 2014 and 2016.

Israel held 157 Palestinian children in prison, including two in administrative detention, as of October. Defense for Children International Palestine said that children were interrogated without their parents present and placed with adults in prison. Under international law, detention of children should be a measure of last resort and for the shortest appropriate time.

Unfair trials

Palestinian civilians, including children, from the OPT were prosecuted in military courts that did not meet international fair trial standards.

Torture and other ill-treatment

Israeli soldiers, police and ISA officers continued to torture and otherwise ill-treat Palestinian detainees, including children, with impunity. Reported methods included beating, slapping, painful shackling, sleep deprivation, use of stress positions and threats of violence against family members. Prolonged solitary confinement, sometimes lasting months, was commonly used as a punishment.

Israeli forces occasionally denied medical help for Palestinians injured during law enforcement activities.

Freedoms of expression and association

The authorities used a range of measures, including raids, incitement campaigns, movement restrictions and judicial harassment, to target human rights defenders who criticized Israel’s continuing military occupation of Palestinian and Syrian territories.

Israel continued to deny human rights bodies entry to the OPT, including the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the OPT.

On 30 July, Israeli forces arrested Mahmoud Nawajaa, a human rights defender and co-ordinator of the Boycott, Divestment and Sanctions movement in the occupied West Bank, from his home in Ramallah. A prisoner of conscience, he was released without charge on 17 August.

On 13 November, the Jerusalem District Court rejected a petition by Amnesty International against the arbitrary and punitive travel ban imposed on its employee, human rights defender Laith Abu Zeyad. For undisclosed reasons, Israeli security forces continued to bar him from entering occupied East Jerusalem and from travelling abroad through Jordan.

Rights of refugees, asylum-seekers and migrants

Israel continued to deny asylum-seekers access to a fair and prompt refugee status determination process, leaving many without access to basic services. About 31,000 asylum-seekers were living in Israel.

Gender-based violence

Violence against women persisted in Israel, especially against Palestinian citizens.

At least 21 women were killed as a result of gender-based violence.

Conscientious objectors

At least four Israeli conscientious objectors to military service were imprisoned. Hillel Rabin spent 56 days in military prison for refusing to serve in the Israeli army citing oppressive policies against Palestinians.

EINDE ARTIKEL

[12]

Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment

http://hrlibrary.umn.edu/instree/g3bpppdi.htm

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

http://hrlibrary.umn.edu/instree/h2catoc.htm

[13]

BTSELEM

TORTURE AND ABUSE IN INTERROGATION

https://www.btselem.org/topic/torture

In interrogating Palestinian residents of the Occupied Territories, the Israel Security Agency (ISA, also known by the Hebrew acronyms Shin Bet or Shabak) routinely used methods that constituted ill-treatment and even torture until the late 1990s. In doing so, the ISA relied on the 1987 recommendations of a state commission headed by retired Supreme Court Justice Moshe Landau. The commission had held that, in order to “prevent terrorism”, ISA interrogators were permitted to use “psychological pressure” and a “moderate degree of physical pressure”. This permission was grounded, in the commission’s opinion, in the “necessity defense” laid out in Israeli Penal Law. In practice, the interrogation methods used by the ISA during that time went far beyond a reasonable interpretation of the term “moderate physical pressure”.

This state of affairs persisted for years, despite the right not to be subjected to ill-treatment or torture – whether physical or psychological – being one of the few human rights that are considered absolute. As an absolute right, it may never be balanced against other rights and values and cannot be suspended or limited, even in difficult circumstances.

In September 1999, following a series of petitions filed by human rights organizations and by Palestinians interrogated by the ISA, Israel’s High Court of Justice (HCJ) ruled that Israeli law does not empower ISA interrogators to use physical means in interrogation. The justices ruled that the specific methods discussed in the petitions – including painful binding, shaking, placing a sack on a person’s head for prolonged periods of time and sleep deprivation – were unlawful. However, they also held that ISA agents who exceed their authority and use “physical pressure” may not necessarily bear criminal responsibility for their actions, if they are later found to have used these methods in a “ticking bomb” case, based on the “necessity defense”. Following this ruling, reports of torture and ill-treatment in ISA interrogations did drop. However, ISA agents continued to use interrogation methods that constitute abuse and even torture, relying on the court’s recognition of the “ticking bomb” exception. These methods were not limited to exceptional cases and quickly became standard interrogation policy.

Several joint research reports published by B’Tselem and HaMoked: Center for the Defence of the Individual, based on hundreds of affidavits and testimonials given by Palestinians who underwent ISA interrogations after the HCJ ruling, indicate that the ISA still routinely employs psychological and physical abuse in interrogations. While interrogators steer clear of the specific methods that the court disqualified, the rationale is the same: using isolation from the outside world and harsh incarceration conditions, in addition to the interrogation itself, to psychologically pressure and physically weaken the individual. This combined use of holding conditions and interrogation methods constitutes abuse and inhuman, degrading treatment, at times even amounting to torture. It is regularly employed against Palestinians in ISA interrogations, in blatant violation of international law and basic moral standards.

According to the accounts of Palestinians who have undergone ISA interrogation, they are held in inhuman conditions, including narrow, windowless cells that are sometimes moldy and foul-smelling and are constantly lit with artificial lighting that is painful to the eyes. Some detainees reported being held in solitary confinement, completely cut off from their surroundings. Some reported exposure to extremes of heat and cold, as well as sleep deprivation. Many described abominable hygienic conditions; among other things, they stated that the prison authorities do not allow them to shower, change clothes, brush their teeth or even use toilet paper. The food is intentionally poor in quality and quantity, and detainees lose weight while in custody. In the interrogation room, they are forced to sit bound to a chair, without moving, for hours and even days on end. Interrogators threaten the detainees, including threats to harm their relatives, as well as shouting and employing violence against them.

Most Palestinians who are physically or mental abused in interrogation have no way to complain until the interrogation is over. This is because Palestinian detainees are regularly denied the right to meet with counsel, and HCJ petitions against the denial of this right have been repeatedly dismissed. Also, they usually cannot use the opportunity of coming before a judge in a remand hearing to air their grievances: Most hearings are extremely cursory and, in some of them, detainees are not represented or are denied the opportunity to confer with the lawyer representing them. Most detainees are not aware of the fact that they may approach the judge on their own initiative. In any case, they shy away from sharing what they are undergoing with the judge for fear of reprisal back in the interrogation room. Even when detainees do come forward, the authorities take no action, as years of monitoring by human rights organizations reveal. Since 2001, not a single criminal investigation has been launched into a complaint against an ISA interrogator, despite hundreds of complaints being lodged with the relevant authorities. Although formal changes have been made to the apparatus charged with looking into these complaints – including the appointment of an Inspector of Complaints by ISA Interrogees inside the ISA, and the subsequent transfer of the position to the Ministry of Justice – they have done nothing to alter the situation: Hundreds of complaints, zero criminal investigations.

This system of interrogation, which relies on a combination of holding conditions and interrogator conduct, was shaped by state authorities. It is not the personal initiative of any particular interrogator or prison guard, and the actions described here are not anomalies to be weeded out by the justice system. The cruel, inhuman and degrading treatment of Palestinian detainees is inherent to the ISA’s violent interrogation policy. This policy is dictated from above, and not set by interrogators in the field.

While the ISA runs the system, a broad network of partners collaborates to facilitate it. The Israel Prison Service (IPS) adapts prison conditions to match the interrogation plan designed to break the detainee’s spirit. Medical and mental health personnel greenlight the interrogation of Palestinians who arrive at the facility – including in cases of poor health – and even hand detainees back to the interrogators after caring for physical and mental injuries they sustained in interrogation, knowing full well that they would be subjected to measures of abuse and torture; soldiers and police officers abuse detainees while transporting them to the ISA, with their commanders turning a blind eye and the MAG Corps and State Attorney’s Office not bringing them to justice or holding them fully accountable. Military judges almost automatically sign off on motions for remand in custody and effectively sanction the continued abuse and inhuman conditions. The State Attorney’s Office and the Attorney General have thus far provided ISA interrogators with full immunity. Finally, HCJ judges regularly reject petitions seeking to overturn the denial of detainee’s rights to meet with legal counsel, clearing the way for continued abuse.

All these are party, in one form or another, to the cruel, inhuman, degrading and abusive treatment to which Palestinians are subjected in ISA interrogations. By enabling the existence of this abusive interrogation regime, they all bear responsibility for the severe violations of interrogatees’ human rights and for the mental and physical harm inflicted on these individuals.

[14]

Article 2 

Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.

EURO MEDITERRANEAN AGREEMENT

 establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part 

https://eeas.europa.eu/archives/delegations/israel/documents/eu_israel/asso_agree_en.pdf

[15]

ARTIKEL 90, NEDERLANDSE GRONDWET

De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.

Artikel 90: Internationale rechtsorde

Artikel 90: Internationale rechtsordeDe regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.
Artikel 90: Internationale rechtsordeDe regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.

EINDE NOTEN

Reacties uitgeschakeld voor Treedt op tegen mishandeling Palestijnse gevangenen!/Brief aan leden Commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer

Opgeslagen onder Divers

Treedt op tegen mishandeling Palestijnse gevangenen!/Brief aan Tweede Kamerleden

TREEDT OP TEGEN MISHANDELING PALESTIJNSE GEVANGENEN!/BRIEF AAN TWEEDE KAMERLEDEN

Screenshot uit de door Haaretz naar buiten gebrachte video.  

HEBREEUWSE EDITIE THE HAARETZ MET FILMBEELDEN

VAN MISHANDELING

https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-MAGAZINE-1.9890422?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share

YOUTUBE FILMPJE VAN MISHANDELING

AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER

Onderwerp: Israelisch gewelddadig optreden tegen Palestijnse gevangenen
[Deze mail is tevens gestuurd aan uw andere Tweede Kamer collegae,met uitzondering van de partijen de PVV, Forum voor Democratie, JA21 en de Staatkundig Gereformeerde Partij, gezien hun standpunten in dergelijke zaken]

Geachte dames en heren,
Zoals u wellicht nog weet, wend ik mij wel vaker tot uw Tweede Kamer inverband met het onrecht in verband met het Midden-Oostenconflict, maar ookbetreffende andere onderwerpen, de mensenrechten betreffende [1]Meestal geef ik u dan een uitgebreide toelichting, waarin ik dieper inga opallerlei internatiionaalrechtelijke aspecten [2]
In dit geval echter ga ik het kort[er] houden, omdat de zaak vrij simpel is:Het betreft hier een schokkend geval van mishandeling van Palestijnsegevangenen, waartegen u, binnen uw mogelijkheden uiteraard, moet optreden en wel nu!
SCHOKKENDE BEELDEN/MISHANDELING PALESTIJNSE GEVANGENEN
Mij bereikte het bericht over de schokkende mishandeling van Palestijnsegevangenen in de Israelische gevangenis Ketziot [3] en de beelden daarvan werden gepubliceerd door de Israelische krant de Haaretz in zijnHebreeuwse editie [4]
Zie onder noot 5 de Beelden, die ook te zien zijn onder noot 6, op de sitevan The Rights Forum en waarvan afbeeldingen op de Hebreeuwse editievan de Haaretz, noot 7
Wat u ziet is overduidelijk:Gevangenen worden over de grond gesleept, op een hoop gegooid enmishandeld.Wat u ziet is onacceptabel!
De zaak, die dateert uit 2019 [8] naar buiten is gebracht door de Haaretz [waarvoor van mijnkant waardering], werd ”onderzocht” ”Onderzocht”, schrijf ik tussen aanhalingstekens, omdat dat ”onderzoek”geen naam mocht hebben, waardoor de term ”in de doofpot stoppen”,beter gekozen is.
In een redactioneel artikel schrijft de Haaretz daarover:
”It wasn’t only the Prison Service that looked the other way. In the Israel Police, Lahav 433’s National Prison Investigation Unit did as little as possible to probe the affair: Only one guard was questioned and even though he admitted that he had engaged in gratuitous violence, it wasn’t enough for the police or prosecutors to proceed with an indictment. This was a negligent investigation – with no real effort to identify the guards and no police lineup – which proves that even when such an unusual case of abuse has been fully documented, the police still prefer to sweep it under the rug. [9]
EN
”It’s hard to believe that the investigation would have ended this way if the prisoners had been Jews. But in this case, the victims were Palestinian terrorists and security prisoners belonging to Hamas. Therefore, not only was the case closed on the grounds that “the offender is not known,” but the warden on duty at the time, General Avichai Ben-Hamo, was promoted to the rank of major general. The other guards allegedly involved in the incident remain at their jobs.” [10]
STRUCTUREEL
Hoewel dit incident al erg genoeg is, staat het niet opzichzelf, maar is dit Israelische gewelddadige optredenjegens Palestijnse gevangenen structureel.Amnesty International schrijft hierover in haar Jaaroverzicht 2020 onder andere:”The Israeli authorities arbitrarily detained in Israel thousands of Palestinians from the OPT, holding hundreds in administrative detention without charge or trial. Torture and other ill-treatment of detainees, including children, were committed with impunity.” [11]
Dit is zeer ernstigDaar moet tegen worden opgetreden, waarde Tweede Kamerleden,want ik hoef u niet uit te leggen dat het, los van de bestialiteit, ingaattegen alle mogelijke internationale Verdragen! [12]

UW INZET
Van u als Kamerleden verwacht ik, dat u dit structurele Israelische’geweld tegen Palestijnse gevangenen, waarbij ook hoort structurelefoltering bij ondervraging [13], op alle u ten dienste staande middelenaankaart, zoals het stellen van Kamervragen en wat dies meer zij, zoalsijveren voor de opschorting van het Associatie Verdrag met Israel[dat een mensenrechtenclausule heeft] [14], mocht Israel hiermee doorgaan.
Te lang heeft dit onrecht voortgeduurd en u kunt er niet van wegkijken.U hebt een Eed of Belofte afgelegd op de Grondwet, waarin artikel 90:”De Nederlandse regering bevordert de Internationale Rechtsorde” [15]
Ik reken op uw inzet
Vriendelijke groeten
Astrid Essed Amsterdam 

NOTEN
VOOR UW GEMAK LINKS NAAR NOTEN 1 T/M 15
https://www.astridessed.nl/noten-1-t-m-15-bij-brief-aan-tweede-kamerleden-over-mishandeling-palestijnse-gevangenen/

FYSIEKE NOTEN

[1]

ISRAELISCHE BOMBARDEMENTEN OP GAZA IN MEI 2021/TERREUR INOOST-JERUZALEM EN DE WESTBANK/BRIEF AAN TWEEDE KAMERLEDEN/STOP ISRAELISCHE TERREUR!/STOP DE BEZETTING!ASTRID ESSED18 MEI 2021
https://www.astridessed.nl/israelische-bombardementen-op-gaza-in-mei-2021-terreur-in-oost-jeruzalem-en-de-west-bank-brief-aan-tweede-kamerleden-stop-israelische-terreur-stop-de-bezetting/

CORONAVIRUS BEREIKT LESBOS/POLITIEK, EVACUEER OVERVOLVLUCHTELINGENKAMP MORIA OP LESBOS!/BRIEF AAN TWEEDE KAMERLEDENASTRID ESSED22 MAART 2020
https://www.astridessed.nl/coronavirus-bereikt-lesbos-politiek-evacueer-overvol-vluchtelingenkamp-moria-op-lesbos-brief-aan-tweede-kamerleden/

[2]
ZIE NOOT 1

[3]

WIKIPEDIAKETZIOT PRISON
https://en.wikipedia.org/wiki/Ktzi%27ot_Prison

[4]

HEBREEUWSE EDITIE VAN DE HAARETZ MET BEELDENVAN ISRAELISCH GEWELD TEGEN PALESTIJNSE GEVANGENEN
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-MAGAZINE-1.9890422?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share

BRON, ZIE OOK
”De beelden dateren uit 2019 en zijn naar buiten gebracht door de Israëlische krant Haaretz in zijn Hebreeuwse editie. ”
THE RIGHTS FORUMSCHOKKENDE BEELDEN VAN MISHANDELING PALESTIJNSE GEVANGENEN IN ISRAELISCHE GEVANGENIS
https://rightsforum.org/nieuws/schokkende-beelden-van-mishandeling-palestijnse-gevangenen-in-israelische-gevangenis/

Tientallen gevangenen worden geboeid over de grond gesleurd, op een hoop gegooid en afgeranseld. De zaak verdween in de doofpot, en dat is geen uitzondering.

De beelden dateren uit 2019 en zijn naar buiten gebracht door de Israëlische krant Haaretz in zijn Hebreeuwse editie. Ze tonen de mishandeling van een kleine zestig Palestijnse gevangenen door zo’n vijftien gevangenisbewaarders in de C-vleugel van de Ketziot-gevangenis in de Negev/Naqab in Israël. De gevangenen worden geboeid over de betonnen vloer gesleept, boven op elkaar gegooid, geschopt en met wapenstokken geslagen. Vijftien gevangenen raakten zodanig gewond dat ze in het ziekenhuis belandden. De beelden roepen herinneringen op aan de mishandeling van Iraakse gevangenen door Amerikaanse militairen en CIA-medewerkers in de Abu Ghraib-gevangenis bij Bagdad in 2004.

Doofpot

In zijn redactioneel commentaar schrijft Haaretz dat het geweld kennelijk een wraakactie was voor het neersteken van een bewaarder elders in het gevangeniscomplex – volgens Wikipedia het grootste detentiecentrum van Israël en zelfs ter wereld. De Israel Prison Service maakte destijds bekend dat veiligheidstroepen op de bewuste dag ‘een opstand van gevangenen onder controle hadden gebracht’. Op de beelden is van een opstand echter niets te zien.

De zaak is door de autoriteiten in de doofpot gestopt, schrijft Haaretz. De Prison Service ‘keek de andere kant op’ en de onderzoeksafdeling van de Israëlische politie – de National Prison Investigation Unit – volstond met het ondervragen van één gevangenisbewaarder. Hoewel die toegaf zich schuldig te hebben gemaakt aan ‘onnodig geweld’, werd geen vervolging ingesteld. De zaak werd gesloten onder het mom dat ‘de dader onbekend is’.

De politie ‘veegde de zaak onder het tapijt’, concludeert Haaretz, en ook de openbaar aanklager kwam niet in actie. ‘Het is moeilijk voor te stellen dat het zo zou zijn gelopen als de gevangenen Joden waren geweest’, voegt de krant daaraan toe. In dit geval ging het echter om ‘terroristen en veiligheidsgevangenen die lid waren van Hamas’.

Geen uitzondering, maar regel

Overigens betekent dat niet dat de gevangenen daadwerkelijk lid waren van Hamas en een misdaad op hun geweten hebben. Afgelopen jaar besteedden wij in een brede analyse aandacht aan het oppakken van Palestijnen onder het mom van ‘betrokkenheid bij terrorisme’. Onder die noemer verdwijnen aan de lopende band Palestijnen uit de door Israël bezette gebieden in Israëlische gevangenissen. Het is onderdeel van ‘het intimideren en terroriseren van de bevolking door het Israëlische bezettingsregime’, concludeerden wij.

Daarop wijst vandaag ook de vooraanstaande Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem. In een persbericht schrijft het dat het ‘witwassen’ van de zaak door de autoriteiten geen uitzondering is, maar regel: de Israëlische overheersing van de Palestijnen is gebaseerd op geweld en het witwassen daarvan. De nu naar buiten gekomen zaak onderstreept volgens B’Tselem het belang van onderzoek en vervolging door internationale gerechtshoven als het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof in Den Haag:

Het Israëlische apartheidsregime is gebaseerd op constant, georganiseerd geweld tegen Palestijnen. Dat geweld is cruciaal voor zijn voortbestaan. Daarom is het regime noch bereid, noch in staat om degenen die het geweld plannen en uitvoeren te onderzoeken, laat staan te vervolgen. […] De zaak bewijst eens te meer dat Palestijnse slachtoffers van geweld van Israëlische veiligheidstroepen binnen het bestaande Israëlische systeem geen gerechtigheid kunnen krijgen, en alleen kunnen hopen op behandeling van hun zaken door internationale gerechtshoven.

Mishandeling schering en inslag

Het mishandelen en martelen van Palestijnse ‘verdachten’ en ‘veiligheidsgevangenen’ is in Israëlische ondervragings- en detentiecentra schering en inslag. Het Israëlische Hooggerechtshof staat echter ‘speciale ondervragings­methoden’ toe als er sprake is van ‘bijzondere veiligheidsrisico’s’, en die bepaling biedt politiediensten, de Prison Service en de veiligheidsdienst Shin Bet een vrijbrief om verdachten te mishandelen zonder dat er een haan naar kraait. Het Israëlische Comité tegen Marteling (PCATI) diende tussen 2001 en 2020 circa 1300 officiële klachten wegens marteling door de Shin Bet in. Dat leidde in slechts één geval tot strafrechtelijk onderzoek, dat uitliep op seponering.

Het martelen van gevangenen is onder internationaal recht en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens strikt verboden en geldt in het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof – het Statuut van Rome – als een oorlogsmisdaad. Eerder dit jaar maanden zeven mensenrechtenexperts van de VN Israël zich aan het internationaal recht te houden en rigoureus een eind te maken aan de verboden praktijken. De autoriteiten dienen alle wetten, voorschriften, beleidslijnen en praktijken die zulke misdaden mogelijk maken met spoed te herzien. Staten zijn verplicht marteling en mishandeling te voorkomen en, in het geval zulk wangedrag toch plaatsvindt, te bestraffen. Slachtoffers dienen gerehabiliteerd en gecompenseerd te worden.

EINDE BERICHT

[5]

YOUTUBEFROM INSIDE OF AL NAQBA PRISON
https://www.youtube.com/watch?v=2Cq5UjR_NB0

[6]
YOUTUBE BEELDEN IN ARTIKEL THE RIGHTS FORUM
”De beelden dateren uit 2019 en zijn naar buiten gebracht door de Israëlische krant Haaretz in zijn Hebreeuwse editie. Ze tonen de mishandeling van een kleine zestig Palestijnse gevangenen door zo’n vijftien gevangenisbewaarders in de C-vleugel van de Ketziot-gevangenis in de Negev/Naqab in Israël. ”[YOUTUBE FILMPJE IN ARTIKEL THE RIGHTS FORUM]

THE RIGHTS FORUMSCHOKKENDE BEELDEN VAN MISHANDELING PALESTIJNSE GEVANGENEN IN ISRAELISCHE GEVANGENIS
https://rightsforum.org/nieuws/schokkende-beelden-van-mishandeling-palestijnse-gevangenen-in-israelische-gevangenis/
ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 4

[7]
FILMBEELDEN VAN GEWELDDADIG OPTREDEN OP HEBREEUWSE EDITIEVAN DE HAARETZ

HEBREEUWSE EDITIE VAN DE HAARETZ MET BEELDENVAN ISRAELISCH GEWELD TEGEN PALESTIJNSE GEVANGENEN
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-MAGAZINE-1.9890422?utm_source=App_Share&utm_medium=Android_Native&utm_campaign=Share

ZIE VOOR VERDERE BRON
‘De beelden dateren uit 2019 en zijn naar buiten gebracht door de Israëlische krant Haaretz in zijn Hebreeuwse editie. ”
THE RIGHTS FORUMSCHOKKENDE BEELDEN VAN MISHANDELING PALESTIJNSE GEVANGENEN IN ISRAELISCHE GEVANGENIS
https://rightsforum.org/nieuws/schokkende-beelden-van-mishandeling-palestijnse-gevangenen-in-israelische-gevangenis/

[8]

De beelden dateren uit 2019 en zijn naar buiten gebracht door de Israëlische krant Haaretz in zijn Hebreeuwse editie.
THE RIGHTS FORUMSCHOKKENDE BEELDEN VAN MISHANDELING PALESTIJNSE GEVANGENEN IN ISRAELISCHE GEVANGENIS
https://rightsforum.org/nieuws/schokkende-beelden-van-mishandeling-palestijnse-gevangenen-in-israelische-gevangenis/

[9]
HAARETZA CHRONICLE OF PRISON BRUTALITY IN ISRAEL
https://www.haaretz.com/opinion/editorial/a-chronicle-of-prison-brutality-of-israel-1.9894625

The shocking video from Wing 3 of Ketziot Prison should have set off an earthquake in the Israel Prison Service, police and the State Prosecutor’s Office: Scores of Arab security prisoners were forcibly thrown down onto a concrete floor, sometimes on top of each other, as guards passed between them for long minutes, beating them with batons and kicking them randomly, without any resistance from their victims (as Josh Breiner reported Thursday).

The unrestrained violence is believed to have been carried out in revenge for the stabbing of a guard shortly beforehand near the wing. The guards’ act of revenge, which left 15 prisoners injured, was described by the Prison Service as “gaining control over a riot.” But the evidence clearly shows there was no riot, just the abuse of prisoners. The evidence was an open secret in the Prison Service: Top officials had viewed the video and knew exactly what occurred but acted as if nothing happened. The Prison Service knew that Ketziot’s officers turned a blind eye while at least 10 guards brutally beat the bound prisoners.

It wasn’t only the Prison Service that looked the other way. In the Israel Police, Lahav 433’s National Prison Investigation Unit did as little as possible to probe the affair: Only one guard was questioned and even though he admitted that he had engaged in gratuitous violence, it wasn’t enough for the police or prosecutors to proceed with an indictment. This was a negligent investigation – with no real effort to identify the guards and no police lineup – which proves that even when such an unusual case of abuse has been fully documented, the police still prefer to sweep it under the rug.

It’s hard to believe that the investigation would have ended this way if the prisoners had been Jews. But in this case, the victims were Palestinian terrorists and security prisoners belonging to Hamas. Therefore, not only was the case closed on the grounds that “the offender is not known,” but the warden on duty at the time, General Avichai Ben-Hamo, was promoted to the rank of major general. The other guards allegedly involved in the incident remain at their jobs.

Now, when the evidence has been revealed to the public, the affair can no longer remain behind prison walls. The state prosecutor must immediately order a thorough investigation that includes all the guards alleged to have been involved, and bring indictments. Any other outcome will only prove that from the state’s viewpoint, security prisoners don’t deserve to be treated like human beings.

The above article is Haaretz’s lead editorial, as published in the Hebrew and English newspapers in Israel.

EINDE ARTIKEL

[10]

HAARETZA CHRONICLE OF PRISON BRUTALITY IN ISRAEL
https://www.haaretz.com/opinion/editorial/a-chronicle-of-prison-brutality-of-israel-1.9894625
ZIE VOOR TEKST, NOOT 9

[11]

AMNESTY INTERNATIONALISRAEL AND THE OCCUPIED TERRITORIES 2020
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories/report-israel-and-occupied-palestinian-territories/

ISRAEL AND OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES 2020

Israel continued to impose institutionalized discrimination against Palestinians living under its rule in Israel and the Occupied Palestinian Territories (OPT). It displaced hundreds of Palestinians in Israel and the occupied West Bank, including East Jerusalem, as a result of home demolitions and imposition of other coercive measures. Israeli forces continued to use excessive force during law enforcement activities in Israel and the OPT. Israeli forces killed 31 Palestinians, including nine children, in the OPT; many were unlawfully killed while posing no imminent threat to life. Israel maintained its illegal blockade on the Gaza Strip, subjecting its residents to collective punishment and deepening the humanitarian crisis there. It also continued to restrict freedom of movement of Palestinians in the OPT through checkpoints and roadblocks. The Israeli authorities arbitrarily detained in Israel thousands of Palestinians from the OPT, holding hundreds in administrative detention without charge or trial. Torture and other ill-treatment of detainees, including children, were committed with impunity. The authorities used a range of measures to target human rights defenders, journalists and others who criticized Israel’s continuing occupation of the West Bank, Gaza Strip and Syrian Golan Heights. Violence against women persisted, especially against Palestinian citizens of Israel. The authorities denied asylum-seekers access to a fair or prompt refugee status determination process. Conscientious objectors to military service were imprisoned.

Background

Israel held parliamentary elections in March, the third in just over a year. In May, the two largest parties in the Knesset, Likud and the Blue and White alliance, reached a power-sharing agreement that included an announcement that Israel would further annex territories in the occupied West Bank starting in July 2020. This followed US President Donald Trump’s announcement of his “deal of the century”, which included a formal extension of Israel’s sovereignty over the Jordan Valley and the vast majority of the illegal settlements in the rest of the occupied West Bank in exchange for land currently inside Israel. Israel postponed the annexation plans following diplomatic deals with the United Arab Emirates and Bahrain in September. The parliament was again dissolved in December, triggering another round of elections in three months’ time.

Israel imposed lockdown measures in March and in September to contain the spread of COVID-19, triggering waves of protests calling on the Prime Minister to step down. The measures allowed the Israel Security Agency (ISA) to use surveillance capabilities usually reserved for Palestinians to trace COVID-19 infections. The Prime Minister’s trial on corruption charges began in May.

In February, the Palestinian armed group Islamic Jihad fired around 80 rockets and mortar shells from the Gaza Strip towards Israel, causing minor injuries to over 20 people, after Israeli forces killed an Islamic Jihad operative. The Israeli army carried out multiple airstrikes in Gaza, injuring 12 Palestinians, according to the Palestinian Ministry of Health in Gaza.

In August and September, Israel launched artillery and airstrikes against Gaza in retaliation for incendiary balloons and kites launched from Gaza into Israel. Palestinian armed groups launched indiscriminate rockets into Israel in response.

In August, Israel launched airstrikes against Hizbullah targets in Lebanon after it said that shots were fired from Lebanon into Israel. Israel also launched airstrikes against Iranian and Hizbullah targets in Syria.

In July, a district court rejected a case to force the Ministry of Defense to revoke the export licence of spyware company NSO Group, dealing a blow to victims of unlawful and targeted international surveillance.

Forcible transfers, forced evictions and demolitions

Israel demolished 848 Palestinian residential and livelihood structures in the occupied West Bank, including East Jerusalem, displacing 996 people, according to the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). Israeli authorities said many of the demolished buildings lacked Israeli-issued permits, which are virtually impossible for Palestinians to obtain, or were in closed military zones. The law of occupation prohibits such destruction unless necessary for military operations.

In other cases, Israel confiscated residential and livelihood structures, including some that were donated for humanitarian purposes. Israeli forces also punitively demolished at least six Palestinian homes, leaving 22 people, including seven children, homeless, according to B’Tselem. Punitive demolitions constitute collective punishment and are prohibited under international law.

On 5 March, Israeli forces demolished the homes of Walid Hanatsheh, in Ramallah, and Yazan Mughamis, in Birzeit, displacing six Palestinians, after an Israeli court rejected a petition by the families against the punitive demolition. On 11 March, Israeli forces punitively demolished the home of Qassam Barghouti in Kobar village near Ramallah. The three men are in prison in Israel for alleged involvement in an attack in August 2019 that killed an Israeli civilian and injured two others outside Ramallah city in the occupied West Bank.

Israeli settler organizations initiated, with the support of the Israeli authorities, forcible evictions of Palestinians from their homes in East Jerusalem.

OCHA estimated in December that around 200 Palestinian households in the occupied West Bank, including East Jerusalem, had eviction cases pending against them, placing 800 adults and children at risk of displacement.

Israeli authorities demolished at least 29 residential and livelihood structures that belonged to Bedouin citizens living in “unrecognized” villages in the Negev/Naqab, according to the Negev Coexistence Forum, an Israeli NGO.

Discrimination

Israel continued to discriminate against Palestinian citizens of Israel in areas of planning, budget allocation, policing and political participation. According to the Adalah-The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel, Israel maintains over 65 laws that discriminate against Palestinians.

Local Palestinian councils in Israel went on strike to protest against discrimination in the distribution of the state budget for local councils. The vast majority of Palestinians in Israel, comprising over 20% of the total population, live in around 139 towns and villages. They received only 1.7% of the state budget for local councils.

In August, Adalah and the Arab Center for Alternative Planning filed a petition to the Israeli Supreme Court on behalf of 10 local Palestinian councils and dozens of Palestinian citizens of Israel against government policy discriminating against these communities in the distribution of housing, construction and land development benefits compared to neighbouring Jewish communities that enjoy higher socio-economic status and have access to such benefits.

Israel continued to deny Palestinians from the West Bank and Gaza married to Palestinian citizens of Israel the right to nationality by enforcing the discriminatory Entry to Israel Law.

In December, the magistrate court in Krayot, near Haifa, rejected a petition for access to education by Palestinian citizens of Israel living in Karmiel, citing the discriminatory Nation State Law. The decision said that establishing an Arabic school in the town or funding transport for its Palestinian residents to study in Arabic schools in nearby communities would undermine the town’s “Jewish character”.

In December, the Israeli Health Ministry began the distribution of COVID-19 vaccines that excluded the nearly 5 million Palestinians who live under Israeli military occupation in the West Bank and Gaza Strip.

Unlawful killings and excessive use of force

Israeli military and police used unnecessary and excessive force during law enforcement activities, including search and arrest operations, and when policing demonstrations.

Military and security forces killed at least 31 Palestinians, including nine children, in the Gaza Strip and West Bank, according to OCHA. Many were unlawfully killed by live ammunition or other excessive force when posing no imminent threat to life. Some of the unlawful killings appeared to be wilful, which would constitute war crimes.

Israeli forces frequently used excessive force against protesters in Kufr Qadum who continued weekly protests against settlements and settlement expansion. According to OCHA, 214 protesters and bystanders were injured during the year.

On 15 February, Israeli forces shot and injured in the eye nine-year-old Malek Issa while he was returning home from school in the East Jerusalem neighbourhood of Issawiya. No clashes were recorded at the time, according to OCHA. Israeli forces were maintaining a violent and intense police operation in Issawiya as a form of collective punishment.

Israeli forces frequently opened fire on fishermen and farmers in Gaza. According to Al Mezan Center for Human Rights, 12 fishermen and five farmers were injured.

Freedom of movement

For the 13th consecutive year, Israel continued its illegal air, land and sea blockade of the Gaza Strip, restricting the movement of people and goods in and out of the area, which continued to have a devastating impact on the human rights of Gaza’s 2 million inhabitants. Israel stopped the entry of construction materials and fuel into Gaza repeatedly. This shut down the only power plant in Gaza, leading to a further reduction in the supply of electricity, which had already been available for only about four hours a day. Israel also imposed a full maritime closure and repeatedly limited entry of goods to food and medicine only. The measures amounted to collective punishment at a time of increasing COVID-19 infections in Gaza.

On 2 February, following an exchange of attacks between Israeli forces and Palestinian armed groups, Israel cancelled the permits of 500 traders from Gaza that enable their holders to travel to Israel and the West Bank for business. The permits were reactivated on 18 February.

On 18 June, Omar Yaghi, a baby with a cardiac condition, died in Gaza after Israel denied the family a permit to enter Israel for a scheduled operation on 24 May at the Sheba Medical Center in Ramat Gan city.

In the West Bank, at least 593 Israeli checkpoints and roadblocks continued to heavily restrict the movement of Palestinians and access to rights, including health, education and work. Holders of Palestinian identification cards faced an ongoing bar on using roads built for Israeli settlers.

Israeli restrictions on freedom of movement continued to impede Palestinians’ access to health care, posing further threats to vulnerable populations during the COVID-19 pandemic. Lack of access to hospitals and specialized clinics during the pandemic particularly affected Palestinian residents of the East Jerusalem neighbourhoods of Kufr Aqab and Shu’fat Refugee Camp, which are segregated from the rest of the city by military structures, including checkpoints, and the fence/wall.

Arbitrary detention

Israeli authorities conducted hundreds of raids throughout the West Bank to arrest Palestinians, usually at their homes at night. Those arrested were detained in prisons in Israel, along with thousands of other Palestinians from the OPT arrested in previous years. This violated international humanitarian law, which prohibits the transfer of detainees into the territory of the occupying power.

Israeli authorities used renewable administrative detention orders to hold Palestinians without charge or trial. Some 4,300 Palestinians from the OPT, including 397 administrative detainees, were held in Israeli prisons as of December, according to the Israel Prison Service. Many families of Palestinian detainees in Israel, particularly those living in Gaza, were not permitted entry to Israel to visit their relatives.

On 16 July, Israeli forces arrested Iyad Barghouti, an astrophysicist and professor at Jerusalem’s Al-Quds University, at a checkpoint near Jerusalem and placed him in administrative detention. He had previously been administratively detained in 2014 and 2016.

Israel held 157 Palestinian children in prison, including two in administrative detention, as of October. Defense for Children International Palestine said that children were interrogated without their parents present and placed with adults in prison. Under international law, detention of children should be a measure of last resort and for the shortest appropriate time.

Unfair trials

Palestinian civilians, including children, from the OPT were prosecuted in military courts that did not meet international fair trial standards.

Torture and other ill-treatment

Israeli soldiers, police and ISA officers continued to torture and otherwise ill-treat Palestinian detainees, including children, with impunity. Reported methods included beating, slapping, painful shackling, sleep deprivation, use of stress positions and threats of violence against family members. Prolonged solitary confinement, sometimes lasting months, was commonly used as a punishment.

Israeli forces occasionally denied medical help for Palestinians injured during law enforcement activities.

Freedoms of expression and association

The authorities used a range of measures, including raids, incitement campaigns, movement restrictions and judicial harassment, to target human rights defenders who criticized Israel’s continuing military occupation of Palestinian and Syrian territories.

Israel continued to deny human rights bodies entry to the OPT, including the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the OPT.

On 30 July, Israeli forces arrested Mahmoud Nawajaa, a human rights defender and co-ordinator of the Boycott, Divestment and Sanctions movement in the occupied West Bank, from his home in Ramallah. A prisoner of conscience, he was released without charge on 17 August.

On 13 November, the Jerusalem District Court rejected a petition by Amnesty International against the arbitrary and punitive travel ban imposed on its employee, human rights defender Laith Abu Zeyad. For undisclosed reasons, Israeli security forces continued to bar him from entering occupied East Jerusalem and from travelling abroad through Jordan.

Rights of refugees, asylum-seekers and migrants

Israel continued to deny asylum-seekers access to a fair and prompt refugee status determination process, leaving many without access to basic services. About 31,000 asylum-seekers were living in Israel.

Gender-based violence

Violence against women persisted in Israel, especially against Palestinian citizens.

At least 21 women were killed as a result of gender-based violence.

Conscientious objectors

At least four Israeli conscientious objectors to military service were imprisoned. Hillel Rabin spent 56 days in military prison for refusing to serve in the Israeli army citing oppressive policies against Palestinians.

EINDE ARTIKEL

[12]

Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment

http://hrlibrary.umn.edu/instree/g3bpppdi.htm

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

http://hrlibrary.umn.edu/instree/h2catoc.htm

[13]

BTSELEM

TORTURE AND ABUSE IN INTERROGATION

https://www.btselem.org/topic/torture

In interrogating Palestinian residents of the Occupied Territories, the Israel Security Agency (ISA, also known by the Hebrew acronyms Shin Bet or Shabak) routinely used methods that constituted ill-treatment and even torture until the late 1990s. In doing so, the ISA relied on the 1987 recommendations of a state commission headed by retired Supreme Court Justice Moshe Landau. The commission had held that, in order to “prevent terrorism”, ISA interrogators were permitted to use “psychological pressure” and a “moderate degree of physical pressure”. This permission was grounded, in the commission’s opinion, in the “necessity defense” laid out in Israeli Penal Law. In practice, the interrogation methods used by the ISA during that time went far beyond a reasonable interpretation of the term “moderate physical pressure”.

This state of affairs persisted for years, despite the right not to be subjected to ill-treatment or torture – whether physical or psychological – being one of the few human rights that are considered absolute. As an absolute right, it may never be balanced against other rights and values and cannot be suspended or limited, even in difficult circumstances.

In September 1999, following a series of petitions filed by human rights organizations and by Palestinians interrogated by the ISA, Israel’s High Court of Justice (HCJ) ruled that Israeli law does not empower ISA interrogators to use physical means in interrogation. The justices ruled that the specific methods discussed in the petitions – including painful binding, shaking, placing a sack on a person’s head for prolonged periods of time and sleep deprivation – were unlawful. However, they also held that ISA agents who exceed their authority and use “physical pressure” may not necessarily bear criminal responsibility for their actions, if they are later found to have used these methods in a “ticking bomb” case, based on the “necessity defense”. Following this ruling, reports of torture and ill-treatment in ISA interrogations did drop. However, ISA agents continued to use interrogation methods that constitute abuse and even torture, relying on the court’s recognition of the “ticking bomb” exception. These methods were not limited to exceptional cases and quickly became standard interrogation policy.

Several joint research reports published by B’Tselem and HaMoked: Center for the Defence of the Individual, based on hundreds of affidavits and testimonials given by Palestinians who underwent ISA interrogations after the HCJ ruling, indicate that the ISA still routinely employs psychological and physical abuse in interrogations. While interrogators steer clear of the specific methods that the court disqualified, the rationale is the same: using isolation from the outside world and harsh incarceration conditions, in addition to the interrogation itself, to psychologically pressure and physically weaken the individual. This combined use of holding conditions and interrogation methods constitutes abuse and inhuman, degrading treatment, at times even amounting to torture. It is regularly employed against Palestinians in ISA interrogations, in blatant violation of international law and basic moral standards.

According to the accounts of Palestinians who have undergone ISA interrogation, they are held in inhuman conditions, including narrow, windowless cells that are sometimes moldy and foul-smelling and are constantly lit with artificial lighting that is painful to the eyes. Some detainees reported being held in solitary confinement, completely cut off from their surroundings. Some reported exposure to extremes of heat and cold, as well as sleep deprivation. Many described abominable hygienic conditions; among other things, they stated that the prison authorities do not allow them to shower, change clothes, brush their teeth or even use toilet paper. The food is intentionally poor in quality and quantity, and detainees lose weight while in custody. In the interrogation room, they are forced to sit bound to a chair, without moving, for hours and even days on end. Interrogators threaten the detainees, including threats to harm their relatives, as well as shouting and employing violence against them.

Most Palestinians who are physically or mental abused in interrogation have no way to complain until the interrogation is over. This is because Palestinian detainees are regularly denied the right to meet with counsel, and HCJ petitions against the denial of this right have been repeatedly dismissed. Also, they usually cannot use the opportunity of coming before a judge in a remand hearing to air their grievances: Most hearings are extremely cursory and, in some of them, detainees are not represented or are denied the opportunity to confer with the lawyer representing them. Most detainees are not aware of the fact that they may approach the judge on their own initiative. In any case, they shy away from sharing what they are undergoing with the judge for fear of reprisal back in the interrogation room. Even when detainees do come forward, the authorities take no action, as years of monitoring by human rights organizations reveal. Since 2001, not a single criminal investigation has been launched into a complaint against an ISA interrogator, despite hundreds of complaints being lodged with the relevant authorities. Although formal changes have been made to the apparatus charged with looking into these complaints – including the appointment of an Inspector of Complaints by ISA Interrogees inside the ISA, and the subsequent transfer of the position to the Ministry of Justice – they have done nothing to alter the situation: Hundreds of complaints, zero criminal investigations.

This system of interrogation, which relies on a combination of holding conditions and interrogator conduct, was shaped by state authorities. It is not the personal initiative of any particular interrogator or prison guard, and the actions described here are not anomalies to be weeded out by the justice system. The cruel, inhuman and degrading treatment of Palestinian detainees is inherent to the ISA’s violent interrogation policy. This policy is dictated from above, and not set by interrogators in the field.

While the ISA runs the system, a broad network of partners collaborates to facilitate it. The Israel Prison Service (IPS) adapts prison conditions to match the interrogation plan designed to break the detainee’s spirit. Medical and mental health personnel greenlight the interrogation of Palestinians who arrive at the facility – including in cases of poor health – and even hand detainees back to the interrogators after caring for physical and mental injuries they sustained in interrogation, knowing full well that they would be subjected to measures of abuse and torture; soldiers and police officers abuse detainees while transporting them to the ISA, with their commanders turning a blind eye and the MAG Corps and State Attorney’s Office not bringing them to justice or holding them fully accountable. Military judges almost automatically sign off on motions for remand in custody and effectively sanction the continued abuse and inhuman conditions. The State Attorney’s Office and the Attorney General have thus far provided ISA interrogators with full immunity. Finally, HCJ judges regularly reject petitions seeking to overturn the denial of detainee’s rights to meet with legal counsel, clearing the way for continued abuse.

All these are party, in one form or another, to the cruel, inhuman, degrading and abusive treatment to which Palestinians are subjected in ISA interrogations. By enabling the existence of this abusive interrogation regime, they all bear responsibility for the severe violations of interrogatees’ human rights and for the mental and physical harm inflicted on these individuals.

[14]

Article 2 

Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.

EURO MEDITERRANEAN AGREEMENT

 establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part 

https://eeas.europa.eu/archives/delegations/israel/documents/eu_israel/asso_agree_en.pdf

[15]

ARTIKEL 90, NEDERLANDSE GRONDWET

De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.

Artikel 90: Internationale rechtsorde

Artikel 90: Internationale rechtsordeDe regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.

EINDE NOTEN

Reacties uitgeschakeld voor Treedt op tegen mishandeling Palestijnse gevangenen!/Brief aan Tweede Kamerleden

Opgeslagen onder Divers