Maandelijks archief: mei 2022

[Artikel Peter Storm]/#Zerocovid van onderop: zelf in actie tegen de pandemie

Coronavirus, Corona, Virus, Pandemie, Infectie

COVID 19…..
https://covid19.who.int/

#ZEROCOVID VAN ONDEROP; ZELF IN ACTIE TEGEN DE PANDEMIE

WEBSITE PETER STORM

Geplaatst op 17 mei 2022 door egel

dinsdag 17 mei 2022

Het zou zomaar kunnen dat er later dit jaar een nieuwe coronagolf komt. Het zou zomaar kunnen dat er dan weer een lockdown van stal wordt gehaald. Dat maken ‘ziekenhuisdirecteuren, virologen en wetenschappers’ aan de NOS duidelijk. En hoe reageert minister van Volksgezondheid Kuipers? Die kaatst de bal terug en zegt dat de samenleving het vooral lekker zelf mag uitzoeken. Eigen verantwoordelijkheid, nietwaar? Ik stel voor dat we die uitdaging aannemen – en het kabinet een koekje van eigen verantwoordelijkheid geven waar ze niet van terug hebben. Zij in hun ministeries beschermen ons niet? Dan beschermen wij elkaar, tegen dat virus en tegen een staat die ons dat virus door de strot jaagt.

1.

Eerst de genoemde managers en deskundigen. Die vinden dat het kabinet sloom en nalatig is en niet met een fatsoenlijke strategie komt. En bij zo’n volgende golf zou het zomaar kunnen dat de zorg – niet alleen op ICs en ziekenhuizen, maar de hele keten vanaf de huisartsenzorg – het dan echt niet meer aan kan. Personeelstekorten spelen een rol, en veel mensen in de zorg zijn nog helemaal niet bijgekomen van de enorme corona-inspanningen van de laatste twee jaar. Ze pleiten dan ook voor actiever beleid vanuit de overheid.(1)

Wat zegt intussen die overheid? Minister Kuipers erkent dat er een grote nieuwe golf kan komen: ‘We krijgen mogelijk 5 tot 10 miljoen besmettingen in het winterseizoen.’ Welja, en dus mogelijk 50.000 doden bovenop de 40.000 van de afgelopen twee jaar, en mogelijk ook 500.000 mensen met Long COVID erbij. Je zou – als je nog steeds het misplaatste geloof koester dat regeringen er zijn om mensen te beschermen – zeggen dat zo’n vooruitzicht noopt tot een gevoel van urgentie, gevolgd door serieuze maatregelen. Nee hoor.

Dit zegt de minister: ‘Wat ik kan doen is het goed monitoren van het virus’ – wat nu al niet meer gebeurt nu het GGD-testen zo goed als stilgelegd is – ‘zo nodig een nieuwe vaccinatieronde afkondigen’ – terwijl mensen onder de 60 de meest recente booster nog steeds niet krijgen – ‘en de zorg stimuleren om alle maatregelen te nemen.’ En dan: ‘Maar dan is tegelijkertijd de vraag aan de school of de restauranthouder: wat doe je in je eigen omgeving?’ Anders gezegd: de samenleving – wij afzonderlijk en wij samen, waar we werken, wonen, uitgaan of anderszins actief zijn – krijgen de bal toegespeeld.(2)

Mensen reageren met terechte woede op een kabinet dat ons aan dat virus uitlevert. Maar de woede krijgt veelal een verkeerde, bijna goedgelovige vorm. Mensen wijzen er op dat het de wettelijke plicht is van de minister van Volksgezondheid om ons tegen ernstige ziekte te beschermen, dat de minister daarin nalatig is en dus de wet schendt. Dat klopt: de minister schendt precies die wettelijkheid waar ministers zich op zeggen te baseren. Maar dezelfde mensen laten er dan meestal een oproep aan Kuipers om tot inkeer te komen op volgen, of anders een pleidooi voor diens vervanging door een excellentie die wel doet wat de wet voorschrijft: corona bestrijden, ons tegen dat virus beschermen met alle beschikbare middelen.

Ik denk dat dit pleidooi verkeerd is geadresseerd. Wat Kuipers zegt – dat we het zelf maar uit moeten zoeken – is niet diens persoonlijke miskleun. Het is de openlijke verwoording van wat ook Hugo de Jonge al tot beleid had, en wat Rutte twee jaar uitdroeg, van persconferentie naar persconferentie, vele maanden lang. Kuipers zegt het minder omfloerst, en dat schokt mensen. Maar het is vanaf maart 2020 het beleid geweest om zoveel mogelijk virusverspreiding toe te staan, met als enige begrenzing dat de zorg het houdt. Voor zover bescherming tegen al te veel besmetting wenselijk werd gevonden, werd die taak toch vooral bij mensen zelf gelegd. En tja, als wij ons onvoldoende aan De Maatregelen houden, dan kan de regering het verder ook niet helpen…

De regering wil ons dus gewoon niet tegen de pandemie beschermen. Het kabinet kiest dus voor miljoenen besmettingen, honderdduizenden serieus en vaak langdurig zieke mensen en tienduizenden doden, voor zover het aan dat kabinet ligt. Dat maakt dit kabinet, en de loyale staf topambtenaren en experts door wie het zich laat ondersteunen en informeren, tot een een levensgevaarlijk stel machtige mensen. Tot onze dodelijke vijanden dus. Daar een moreel beroep op doen, of vervanging van een van de misdadigers door een geachte collega eisen is misplaatst, naïef of erger.

Wat dan wel? Ik denk dat het tijd is om de woorden van de minister op te pakken, en er een radicale eigen draai aan te geven. Eigen verantwoordelijkheid? Wij moeten het zelf op lossen? De samenleving moet de regie pakken? Uitstekend. Maar dan ook serieus, consistent en op onze eigen autonome voorwaarden. Het sluit aan op pleidooien voor #ZeroCovid van onderop die ik vaker deed. Misschien is het wel meer dan de hoogste tijd om dat pleidooi nog eens te doen en in te vullen, en te voorzien van een oproep om langs deze lijnen ook daadwerkelijk in actie te komen. Bij deze.

2.

Hoe ziet #ZeroCovid van onderop er uit? Het belangrijkste, en tegelijk helemaal niet het moeilijkste is: besmettingen zoveel mogelijk voorkomen, zodat de pandemie uitdooft. Dat kunnen we, en het is feitelijk heel eenvoudig ook.

#ZeroCovid van onderop betekent om te beginnen: mondkapjes! Goede, werkelijk beschermende mondkapjes, en dat is minstens FFP2. Aan ons de eervolle taak om die dingen op te doen waar het druk is. In het OV in ieder geval. In winkels, kantoren, bedrijven, overal waar flinke aantallen mensen vrij dicht bij elkaar verkeren. In het onderwijs, zowel door personeel als door leerlingen. Aan ons ook de taak om dit tot standaard te helpen maken, tot sociale norm. Natuurlijk kunnen we dat zonder van overheidswege opgelegde mondkapjesplicht. We hebben toch ook geen nies-elkaar-niet-in-het-gezicht plicht nodig om elkaar niet in het gezicht te niesen?

Ik pleit er voor om vanaf nu dus gewoon dat ding weer op te zetten als je er de afgelopen maanden gaandeweg mee bent gestopt ‘omdat het niet meer hoefde’. Het hoeft wel, en het is een heel eenvoudig beschermingsmiddel dat echter pas optimaal werkt bij massaal gebruik. Ik bescherm jou met mijn mondkapje, jij beschermt mij met het jouwe. Simpele wederkerigheid is het.

Maar het werkt pas echt goed als ze er via zelforganisatie echt iets gemeenschappelijks van maken. Mensen die als groep met elkaar te maken hebben – collega’s, klasgenoten, studiegenoten, maar ook mensen in vriendengroepen,vaste bezoekers van buurthuizen en kroegen – kunnen onderling afspreken: wij dragen allemaal zo’n mondkapje. We spreken af met elkaar dat onze werkplek zo coronavrij mogelijk is, en dragen volgens die afspraak allemaal een mondkapje. We doen hetzelfde met onze klas, en met de kroeg waar we hetzij werken, hetzij graag aan de bar komen hangen.

En als we het als collega’s samen zo besluiten, dan zetten we de baas voor het blok: wij werken hier alleen als we beschermd zijn tegen corona, dus als iedereen een mondkapje draagt. Iets dergelijks kunnen we natuurlijk ook regelen en afspreken in onze kraakcentra en autonome vrijplaatsen. Daar hebben we dan zelfs geen baas meer om voor welk blok dan ook te zetten. Helemaal eenvoudig, dus.

O ja, en die dingen kosten geld. Het bedrijf of de instelling waar mensen in dienst zijn, mag ze beschikbaar stellen aan het personeel, kosteloos uiteraard. Valt gewoon onder arbeidsvoorwaarden, net als een behoorlijk loon en niet al te schofterige arbeidstijden. Daar kun je als collega’s dus samen voor opkomen en strijden, net zoals voor andere arbeidsvoorwaarden. Een andere manier is dat de staat ze kosteloos ter beschikking stelt, via een netwerk van afhaalpunten en/of door ze thuis te sturen. Zoiets zou een maatschappelijke eis van een #ZeroCovid-campagne kunnen zijn, om stevig actie voor te voeren. Zolang die staat bestaat natuurlijk, en dat is hopelijk niet lang. In het verlengde van deze strijd kan dan een zelfbeheerd netwerk van mondkapjesproductie, -opslag en -distributie de inzet worden, waarbij de rol van staat als leverancier dus is overgenomen door een zelfgeorganiseerde maatschappij zelf. Dat klinkt als de sociale revolutie in actie? Mooi zo, dan begrijp je de strekking van waar ik heen wil. Er zijn zwakkere argumenten voor zo’n revolutie dan een levensbedreigende ziekte die door het systeem en haar machthebbers in de hand wordt gewerkt.

#ZeroCovid van onderop betekent op de tweede plaats: vechten voor ventilatie! In tegenstelling tot mondkapjes kunnen we hier nauwelijks individueel een begin mee maken. Instellingen en bedrijven zullen dat dienen te regelen, en daar dienen we ze toe aan te zetten. Het is iets om als collega’s, klas/studiegenoten, vaste bezoekers van bijvoorbeeld een horecafaciliteit gezamenlijk naar voren te brengen: wij werken/ leren/ komen hier alleen als de ventilatie aantoonbaar op orde is, en als we dat ook kunnen controleren met bijvoorbeeld CO2-meters.

In het verlengde hiervan liggen drukmiddelen, tot en met stakingen, om tegenstribbelende bedrijfsleidingen en directies te bewegen om die ventilatie op orde te krijgen. Een vastbesloten weigering om in een atmosfeer te werken waar de lucht vol zit met gevaarlijk virus is net zo logisch als een weigering om te werken in een gebouw waar elk moment het dak op je hoofd kan neerkomen. De rekening voor die ventilatie? Die kan naar het bedrijf of instelling, en als die het niet ‘kan’ ophoesten, dan gaan ze maar naar Kuipers en zijn ministerie dat verder toch niets te doen heeft nu het de verantwoordelijkheid van zich af heeft geschoven. Wij gaan geen pandemie betalen die ons van hogerhand opgedrongen.

Het is allemaal een kwestie van collectieve zelfbescherming. Maar het is tegelijk ook een manier waarop de verspreiding van corona serieus wordt tegengewerkt, en dient om die reden ook actief en offensief te worden nagestreefd. Het gaat er niet enkel om dat we zelf geen corona krijgen. Het gaat erom dat we samen dat virus steeds verder de samenleving uit duwen door besmetting maximaal tegen te werken. Het is iets waar we geen ministerie van volksgezondheid voor nodig hebben. Actieve zelfgeorganiseerde solidariteit en wederkerigheid, op basis van adequate informatie, volstaat ruimschoots. Voor informatie kunnen we al evenmin op de overheid bouwen als voor bescherming. Het RIVM hult zich in onduidelijkheden en is als instituut volstrekt door de mand gevallen wegens haar inadequate voorlichting. Gelukkig is er Containment Nu, een platform dat al ruim twee jaar zeer relevante en kritische informatie beschikbaar maakt, over de coronastrategie van het kabinet, maar ook over wat je zelf ter bescherming kunt doen.(3)

Als desondanks besmettingen om zich heen grijpen, door een ultra-besmettelijke variant waar zelfs massaal mondkapjes dragen en goed geventileerde ruimtes maar zeer gedeeltelijk tegen beschermen, wat dan? Gaan we dan wachten op, of zelfs roepen om, een lockdown – wederom opgelegd door precies degenen die onze gezondheid hooguit als bijzaak beschouwen en er een loopje mee nemen? Nergens voor nodig. Voor zover een lockdown enig nuttig effect heeft, zit dat in het tegengaan van ontmoetingen tussen mensen, en dus van besmettingsmogelijkheden. Maar daar krijg je dus akelige staatsdwang bij, en daarmee weerzin tegen het beleid, en daarmee meer voedingsbodem voor rechts gestook van corona-ontkenners onder de vlag van valse vrijheid.

Ik zoek de voordelen van lockdowns zonder die repressieve en rechts in de kaart spelende nadelen ervan. Ik zoek dus een anti-autoritaire en solidaire manier om besmettingen actief te dwarsbomen. Die is te vinden ook, en staat onder anarchisten als ik bekend als Algemene Staking. Als besmettingen weer uit de hand lopen, dan zijn fabrieken en kantoren, scholen, bedrijven, magazijnen en noem maar op plekken waar mensen elkaar kunnen besmetten en dus plekken om te mijden. Dan stoppen we dus maar beter met het werk dat daar verricht wordt. Dan gaan we niet meer in treinen en bussen en metro’s zitten ook. Dan gaan kinderen maar beter ook niet naar school. Dan blijven we thuis, voor een deel wellicht om daar ons werk voort te zetten. Maar waar de aard van het werk dat onmogelijk maakt, leggen we dat werk echt neer zolang het gevaar niet is geweken. Geen lockdown die ons van hogerhand wordt opgelegd, maar een shutdown die ze zelf op gang brengen van onderop.

Alweer: de rekening gaat naar bedrijf of instelling, we eisen natuurlijk doorbetaling. Bedrijven die dat niet op weten te hoesten gaan maar lobbyen voor compensatie door het kabinet. Terwijl bedrijven jammeren over de kosten, zetten wij ons solidair in om elkaar en feitelijk de hele samenleving te beschermen tegen een akelige pandemie. Dat is het gezicht van #ZeroCovid van onderop: actieve, strijdbare solidariteit. We kunnen die natuurlijk ook een stap verder trekken en een scenario nastreven waarin mensen die er werken de complete zeggenschap en beschikbare middelen in al die bedrijven en instellingen samen naar zich toetrekken, zodat mensen echt kunnen doen wat ze nodig vinden om elkaar gezond en in leven te houden. Revolutie tegen pandemie wederom, dus.

De solidariteit vergt nog wel meer. Thuisblijven is een stuk makkelijker in een ruime woning in een middenklasse-buurt vol groen dan in een wijk met te kleine, gehorige woningen waar heel veel arme mensen in moeten overleven. Thuisblijven is voor mensen in een onveilige thuissituatie – waar mishandeling en misbruik een concreet gevaar is bijvoorbeeld – al helemaal niet zomaar te doen.

Solidariteit vergt dan ook dat we voorzieningen organiseren waar mensen opgevangen worden die thuis niet veilig kunnen verblijven. Waar geen les meer wordt gegeven, waar het werk stilligt, daar zijn zulke voorzieningen in de dan leegstaande gebouwen best te regelen zolang we ze niet weer – onveilig – volproppen met mensen. Kleinschalige kinderopvang zal ook nodig zijn als de scholen stilliggen. Waar eigenaren en bestuurders van school- en instellingsgebouwen niet meewerken en de toegang blokkeren, daar helpt wellicht een koevoet, een hamer en krakers als ervaringsdeskundigen om die werktuigen te helpen hanteren. Alweer: actieve, strijdbare solidariteit is ons wapen.

Shutdown, algemene staking, revolutie? Het klinkt allemaal wellicht weinig reëel. Het zijn grote woorden, en wie gaat dat allemaal doen? Het aardige van #ZeroCovid van onderop is echter dat je klein en in je eigen omgeving kunt beginnen. Een paar collega’s, klas- of studiegenoten kunnen een kleine actiegroep beginnen om het mondkapjes dragen op hun werk, school of instelling te promoten. Vaste bezoekers van een kroeg kunnen het barpersoneel aanspreken om zich vervolgens samen hard te maken voor adequate ventilatie. Stickers met #ZeroCovid from below: mondkapje op! – ik noem maar iets, betere suggesties welkom – zijn zo ontworpen, gemaakt… en gezellig geplakt, waar ze nodig zijn en ook waar dat niet mag. Ook rond het verspreiden van zulk materiaal kun je je actieve zichzelf vormende groepjes mensen voorstellen. Actiegroepjes kunnen elkaar gaan ondersteunen, met informatie en daadkracht. Een website met info en vooral ook actietips en actienieuws van en voor zulke actiegroepen is te doen en vergt geen mega-inspanning. Voor je het weet zijn er sociale media-accounts om het #ZeroCovid van onderop-geluid verder te verbreiden. Dan rolt de bal.

Zaak is nu om… het balletje eerst maar eens aan het rollen te krijgen. Waarom wachten tot we in de volgende golf zitten en de overheid ons weer met een vervelende lockdown heeft opgezadeld omdat tijdig ingrijpen van hogerhand werd nagelaten en van onderop niet werd geprobeerd?

Noten:

1 Sander Zurhake, Robert Kosters, ‘Door uitblijven coronastrategie kot lockdown weer in beeld’, NOS, 16 mei 2022, https://nos.nl/artikel/2429004-door-uitblijven-coronastrategie-komt-lockdown-weer-in-beeld

2 ‘Ook samenleving zelf moet zich voorbereiden op nieuwe coronagolf, zegt Kuipers’, NOS, 16 mei 2022, https://nos.nl/artikel/2429077-ook-samenleving-zelf-moet-zich-voorbereiden-op-nieuwe-coronagolf-zegt-kuipers

3 Containment Nu: https://www.containmentnu.nl/

Peter Storm

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/#Zerocovid van onderop: zelf in actie tegen de pandemie

Opgeslagen onder Divers

The International Red Cross, the Ukrainian refugees and the refugees, trapped between Poland and Belarus/Do you treat them with equal attention, Red Cross?

The Massini family from Syria, father Muhammad (second left), mother Alaa (centre) and their two sons, with activists

The Massini family from Syria, father Muhammad (second left), mother Alaa (centre) and their two sons, with activists. Photograph: Wojtek Radwański/AFP/Getty Images
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/07/on-the-frozen-frontiers-of-europe-with-the-migrants-caught-in-a-lethal-game

Fallen tree in the Białowieża Forest

Bialowieza National Park in Poland0029.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82owie%C5%BCa_Forest

REFUGEES, TRAPPED BETWEEN POLAND AND BELARUS

War of Russia against Ukraine. War refugees in Ukraine. KYIV, UKRAINE - Mar. 05, 2022: War of Russia against Ukraine. Women, old people and children evacuated stock images

UKRAINIAN REFUGEES

THE INTERNATIONAL RED CROSS, UKRAINIAN REFUGEES AND REFUGEES, TRAPPED BETWEEN POLAND AND BELARUS/DO YOU TREAT THEM WITH EQUAL ATTENTION, INTERNATIONAL RED CROSS?

ASTRID ESSED LETTER!

TO 

THE INTERNATIONAL RED CROSS

PRESIDENT AND ASSEMBLY

Subject:

Questions about the International Red Cross attitude against

Ukrainian refugees versus refugees trapped between Belarus and

Poland

Your mission as International Red Cross

The work of the ICRC is based on the Geneva Conventions of 1949, their Additional Protocols, its Statutes – and those of the International Red Cross and Red Crescent Movement – and the resolutions of the International Conferences of the Red Cross and Red Crescent. The ICRC is an independent, neutral organization ensuring humanitarian protection and assistance for victims of armed conflict and other situations of violence. It takes action in response to emergencies and at the same time promotes respect for international humanitarian law and its implementation in national law.

https://www.icrc.org/en/who-we-are/mandate

[When you are pressed with time, go directly to the part below:

”QUESTIONS TO THE INTERNATIONAL RED CROSS”]

Dear President

Dear members of the Assembly,

Firstly my great appreciation for your fantastic and indispensable Work

through the whole world!

Without your humanitarian involvement and the sometimes great risks

your co workers take, life would be extremely difficult, if not impossible,

for the millions of people you are helping day after day.

But even the best of organisations need critical attention and have their 

flaws and that’s precisely the reason of this letter.

For in my opinion the International Red Cross attention for the Ukrainian

refugees, who have crossed the Polish Border is far more greater than the attention for the refugees, who tried to cross the Polish Border and are still trapped between the borders of Poland and Belarus.

Now I will not say, that the International Red Cross did nothing for these refugees.

On the contrary:

My great appreciation for the Good Work of the Finnish Red Cross, that 

helped those people wonderfully! [1]

I also appreciate the emergency calls and involvement

of the American Red Cross, The Belarus Red Cross, the Poland Red Cross,

the Lithuanian Red Cross and the other Red Cross departments [2]

Thank you, Finnish Red Cross [which gets this letter cc also]

and thank you, the other mentioned and peerhaps not mentioned Red Cross departments !

Also a Shout out to all those anonymous Polish people,

who helped refugees! [3]

And I express my appreciation to the president of the International

Federation of Red Cross and Red Crescent Societies mr F Rocca, who

stated, that thee should be no difference in the reception and protection

of refugees, whether they are Ukrainians or coming from other countries.

I quote him:

“The political, public and humanitarian response to the Ukraine crisis has shown what is possible when humanity and dignity comes first, when there is global solidarity and the will to assist and protect the most vulnerable,”and

“This must be extended to everyone in need, wherever they come from. Ethnicity and nationality should not be deciding factors in saving lives.” [4]

UKRAINIAN REFUGEES VERSUS REFUGEES, TRAPPED BETWEEN

POLAND AND BELARUS

I referred to the great attention of the International Red Cross to the Ukrainian

refugees [5] and don’t get me wrong:

I appreciate that very much and I think it is of the utmost importance to stand

for these people, who were the victims of the Russian invasion and had to flee their countries under so dramatic circumstances.

I sympathise with all refugees whoever they are and where they came from

and I know the International Red Cross does the same.

And yet, according to me, sometimes things go wrong.

Too often I learn from people from the field: Volunteers who do their utmost

to help those. who are trapped between the borders of Belarus and Poland, that

the Red Cross is not, or not enough, present to help the between border refugees”:

I quote something that made great impression on me:

It’s from mrs Anna Albot, a spokeswoman for the Polish Minority

Right Group [also mentioned in cc] and member of the Grupa Granica:

Quote: [first in Dutch, then translation in English]:

”Waar is het Rode Kruis, de Internationale Organisatie voor Migratie van de VN en de VN-vluchtelingenorganisatie? Die organisaties die zelfs in oorlogsgebieden opereren? Die voedsel en water naar de gevaarlijkste criminelen brengen? Is Elina, 5, gevaarlijker of minder waard? ” [6]

In English:

”Where is the Red Cross, The International Organisation for Migration

of the UN and the UNHCR? 

Those organisations which even operate in warzones?

Which bring food and water to the most dangerous criminals?

Is Elina, 5, more dangerous and worth less?

Mrs Albot also published this article in the Guardian [8 december 2021]

QUESTIONS TO THE INTERNATIONAL RED CROSS

This was in december 2021

And to my knowledge, the situation of the refugees, trapped

in the Polish-Belarussian border is yet inhuman, as is the

situation of the refugees, who reached Poland and are in

Polish detention centres in dire conditions.

See the statement of Amnesty International [7]

Now I had the impression, that on this moment, the main attention

of the International Cross goes to the Ukrainian refugees and that the

trapped refugees between Poland and Belarus are somewhat forgotten.

When I am wrong, please send me the information about

your involvement in the no one land between those borders.

When I am NOT wrong, please explain to me, why the International

Red Cross shows less attention to those refugees:

Are you being hindered in your activities, something volunteers have experienced in the past months? [8]

And if that’s so, what did you do, as an International Organisation, to

address to this situation?

Did you write to the Polish and Belarussian authorities?

Did you gave press conferences about this?

Did you try to visit the Polish detention centres, where, according to the

information of Amnesty International, the border refugees are being

mistreated and denied their right to asylum? [9]

If not, why not?

Because you are hindered in your activities?

And again the question:

If you are hindered in your activities, what did you do to protest and get access anyway, as

is your right and obligation as the International Red Cross?

And when, suppose you HAD access to the mentioned detention centres and

were not hindered in your activities, why did you give more attention

to the Ukrainian refugees then to those trapped between Belarus and

Poland.

Again, I don’t say you on purpose neglected those between borders refugees, I only had the impression more attention went to the Ukrainian refugees, who have, of course, the full right to your attention, only not more then

others.

EPILOGUE

Dear president, members of the International Red Cross, I hope you

forgive me my bold and critical questions, but they were necessary:

Like Amnesty International [10] I am very concerned about the

inhuman situation of the refugees between the border, as their reception in

Poland, that is quite different from the warm welcome

the Ukrainian refugees received, as it should be for all refugees.

You as a great humanitarian organisation can make the difference and

show the World and especially the European leaders, that all refugees 

must be treated and received humanely, regardless where they came from

or what their origins are.

Do your best.

The refugees count on you!

And if you’re pressed with time and can’t answer me, no problem

All I want is that you do your humanitarian task to all refugees,

whoever they are

Thank you

Kind greetings

Astrid Essed

Amsterdam 

The Netherlands

NOTES

[1]

THE FINISH RED CROSS

THE RED CROSS IS HELPING MIGRANTS STRUGGLING IN

DANGEROUS CONDITIONS AT THE EU’S EASTERN BORDER

24 NOVEMBER 2021

https://www.redcross.fi/news/2021/the-red-cross-is-helping-migrants-struggling-in-dangerous-conditions-at-the-eus-eastern-border/

The situation of migrants trying to enter the EU at the border of Poland, Lithuania and Belarus is alarming. Thousands of migrants have been stuck on the border region since early autumn. The situation of people sleeping without shelter is expected to worsen as the winter approaches.

The Belarusian, Polish and Lithuanian Red Cross organisations are helping migrants at the borders by distributing food, clean water, hygiene supplies, clothes and blankets and by offering essential health care.

The health of the people sleeping rough is at continuous risk. At least 10 people are known to have died. Among them, a 14-year-old boy who died of hypothermia.

“There are hundreds of children at the border, many of whom have been separated from their families. The are also pregnant women and disabled people among the migrants. Their situation is worsening by the hour as the crisis drags on and nights become colder,” says the Director of International Operations at the Finnish Red Cross Tiina Saarikoski.

“All states are obliged to ensure that humanitarian aid gets through to its target. People have the right to necessary protection, care and safety, regardless of whether they are granted the right to stay in the country or not.”

The International Committee of the Red Cross helps migrants establish contact with their family members. 

The Finnish Red Cross maintains preparedness for large-scale migration as part of its continuous readiness. As agreed with the authorities, the Red Cross is permanently prepared to establish and maintain reception centres and temporary accommodation units at the request of the authorities.

The Finnish Red Cross has not received official requests in relation to the situation in Poland, Lithuania and Belarus. 
 
“The most important thing right now is to deliver necessary aid to the migrants in unsafe conditions and allow humanitarian operators to provide aid,” Saarikoski emphasises. 

[2]

AMERICAN RED CROSS

THOUSANDS AT BELARUS BORDER IN NEED

OF HUMANITARIAN AID

https://www.redcross.org/about-us/news-and-events/news/2021/thousands-at-belarus-border-in-need-of-humanitarian-aid.html

November 15, 2021

The Red Cross is urgently providing relief efforts as thousands of people risk their lives in freezing conditions along the Belarus-Poland border. At least 10 people have died and an estimated 2,000 people are living in makeshift camps near the border between Belarus and neighboring countries Poland, Lithuania and Latvia. The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) urges unhindered access to the border be provided to help the men, women and children risking their lives for a safer future. 

Belarus Red Cross has been coordinating aid from partners since last week, distributing food, water, blankets and warm clothes. Staff and volunteers are involved in a continuous response to the situation, sorting and distributing packages, as well as helping authorities set up heating tents for women and children. Assistance was also provided for three children who were hospitalized.

“We are concerned about the increasingly serious situation on the Poland-Belarus border, after large groups of migrants arrived there on November 8. We call for access for the Red Cross and other humanitarian organizations so that all people in need, at the border and other locations, can receive medical treatment, humanitarian assistance and protection services,” said Andreas von Weissenberg, IFRC Europe’s head of Disasters, Climate and Crises.

“While Belarus Red Cross has thankfully been given some access to provide vital life-saving aid to people enduring hunger and freezing conditions, we need that access to be regular and also get access on the other side of the border. People need to be treated humanely,” von Weissenberg said.

The Polish Red Cross has been responding to this crisis for several weeks, delivering blankets, sleeping bags and clothes. Local branches are supporting migrants in provinces near the border with food, water and hygiene kits, as well as providing first aid and helping people trace family members.

Lithuanian Red Cross teams have also been supporting migrants close to the border with water, hygiene kits, footwear and clothing, as well as toys for children. In five large reception centers, volunteers provide food and other humanitarian aid, offer psychological support and legal assistance and help people reconnect with their loved ones by providing mobile phones and SIM cards.

IFRC is in the process of providing the Belarus Red Cross, Polish Red Cross and Lithuanian Red Cross with emergency funding to support the migrants with food, clothes, hygiene items, first aid and family reunification services.

“Humanitarian organizations must be granted unconditional and safe access to all people in need, irrespective of their legal status. People are crossing the border with just the clothes on their backs. They need food, medicine, hygiene items, clothing, and protective equipment against COVID-19. We must be allowed to deliver critical assistance and we want to see a peaceful, humane and rights-based solution to the situation,” von Weissenberg concluded. 

[3]

24/7  NEWS BULLETIN

IT’S HEART BREAKING: HOW POLISH VOLUNTEERS

RESCUE POVERTY STRICKEN MIGRANTS AT

THE BELARUSIAN BORDER

11 NOVEMBER 2021

https://247newsbulletin.com/politics/4802.html

While the official Warsaw refuses to let in the migrants who have accumulated on the Belarusian border, not wanting to recognize them as refugees, many Poles express a desire to help people in difficult situations.

In the Polish media, you can see lists of various NGOs that are involved in helping migrants, as well as talk about ways to help them. One of the most popular is called a financial donation, but it is also suggested to become a volunteer working with refugees. The monetary contributions are spent on humanitarian transportation, shelter, medical and legal assistance, and integration with the host society.

“You don’t have to be at the border to help refugees,” writes Gazeta Wyborcza. “We can’t do much on this issue, but here’s exactly what we can: offer a blanket, a sleeping bag or waterproof clothing.”

Among the organizations that help refugees and migrants, mention is made, for example, of Caritas Polska, which carries out humanitarian aid campaigns both in Poland and abroad. This organization operates centers for refugees and migrants in Szczecin, Kalisz and Warsaw, providing systematic assistance in the field of intercultural integration, career counseling, psychological and legal assistance, classes in community centers and educational packages. Since the beginning of the current migration crisis at the Polish-Belarusian border, Caritas Polska has been organizing humanitarian transfers to centers where foreigners arrive, providing migrants with food, detergents, hygiene items, and blankets.

Helping migrants and the Polish Red Cross collecting material gifts for aid packages for migrants. Donations are accepted at Red Cross offices throughout Poland. Currently, the most in demand are: jackets, sweaters, thick socks, warm shoes, hats, scarves, blankets and sleeping bags. At the same time, clothes and shoes must be new or used, but in good condition. High-energy products are accepted (bars, chocolate, dried fruits), as well as other food products (pies and other canned poultry, canned fish, crackers, waffles, etc.).

The Polish non-governmental humanitarian organization Grupa Granica, which monitors the situation on the Polish-Belarusian border, believes that refugees need to be rescued as soon as possible. Indeed, if the Polish border police finds injured migrants before doctors, they send them back to Belarus, explaining this step by the fact that their health condition may deteriorate at any time, and the risk of death in such conditions is great.

The Guardian tells how 15 Iraqi Kurds ended up in the forests of the Polish village of Narewka after they managed to cross the border of Belarus and the European Union. All migrants had early signs of hypothermia. One woman could hardly walk. They had no choice but to turn to volunteers for help. A team from Grupa Granica, before the border guards, found migrants who found themselves in completely extreme conditions. It was already starting to get dark, and the temperature dropped to almost zero degrees. Volunteers distributed blankets and hot tea to people.

After some time, the police arrived in the forest. Up to this point, volunteers have explained to the frozen migrants how to properly apply for asylum.

“We have about eight teams operating near the border and a total of about 40 people,” Anna Albot, a spokeswoman for the Polish Minority Rights Group and member of Grupa Granica, told The Guardian. – Whenever we receive calls from migrant families, we send a request to our teams and check who is closest to the place. People often ask for food, water, a doctor, or clothing. The other day I met a Syrian family who didn’t even have shoes. ”

Anna Chmielewska, coordinator of the Center for Assistance to Foreigners in Warsaw, noted that “it is difficult to work in the border zone for several reasons”. First, the Polish police stop the cars of the volunteers a few kilometers before the Kuznitsa checkpoint on the Polish-Belarusian border. The fact is that three kilometers from the border begins the territory on which the state of emergency is in force, so access to it is prohibited.

“We cannot get into this zone and help the people who are there,” she added. “Only local residents can do this.” According to her, volunteers only have the opportunity to contact migrants only when they can pass the border zone: “But not everyone succeeds in doing this. Winter is coming and people are not ready to stay outside in the cold day after day. We are afraid that bad weather will lead to more deaths. It’s heartbreaking for us. “

In addition, the activist said that border police officers often behave quite aggressively. “We are not doing anything illegal, but they make us feel like we are violators,” Khmelevska said. “Helping people is okay. But in the current situation we seem to be engaged in secret activities. “

According to a representative of another non-governmental Polish organization, Medycy na granicy (Doctors at the Border – MK), border guards periodically obstruct the provision of medical assistance to migrants.

On their official Facebook page, the volunteers reported that before going on another call, they found that the ambulance’s wheels had been deflated. In addition, the doctors found “people in uniform” at the service car, and an olive-colored car with registration numbers beginning with the letters denoting the off-road vehicles of the Polish army stood nearby, the report said.

The doctors added that they tried to talk to the people sitting in the car, but they left almost immediately. Then they turned to the Ministry of National Defense of Poland with a request to “urgently provide clarification regarding this shameful incident.”

The department gave a response almost immediately. “The soldiers of the Polish army have no relation to the damage to the ambulance at the border,” the ministry’s press service informed. “They have much more serious questions than the denial of fake news in the media space.”

At the same time, such situations do not lead volunteers astray. They continue to provide assistance to refugees. On their social networks, doctors posted a post in five languages – English, French, Arabic, Persian and Kurdish – with the following content: “If you or someone from your family needs any humanitarian or medical assistance on the Polish-Belarusian border, write US. We will connect you with the right people. “

Those wishing to help migrants have to face not only opposition from the authorities. After one of the theaters in the city of Legnica began collecting gifts for refugees on the Polish-Belarusian border, it was attacked by haters on the Internet. “But there are more people willing to help,” says one of the initiators of the action.

In this regard, Polish volunteers are pleased to know that activists from Germany are trying to help migrants stranded on the Polish-Belarusian border. According to the Polish Internet resource Oko.press, a group of German volunteers came to Poland to deliver parcels for refugees to local organizations, show solidarity with immigrants and protest against the actions of the Polish authorities and the inaction of German politicians.

“We have free seats on the bus,” says one of the activists Ruben Neugebauer. “We could take people who need help with us. If only the German government would agree to this … We call on the German authorities to create humanitarian corridors on the Polish-Belarusian border. This should be one of the priorities of the government that is currently being formed in Germany. “

.

Source From: MK

[4]

IFRC PRESIDENT: ETHNICITY AND NATIONALITY SHOULD NOT

BE DECIDING FACTORS IN SAVING LIVES

16 MAY 2022/PRESS RELEASE

https://www.ifrc.org/press-release/ifrc-president-ethnicity-and-nationality-should-not-be-deciding-factors-saving-lives

New York / Geneva, 16 May 2022 – President of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) Francesco Rocca calls on states to step up to their responsibility to save lives, no matter where people are from, ahead of the first review of the Global Compact for Migration (GCM).

Mr Rocca says: “When I was in Marrakech for the adoption of the GCM I made a statement that the world’s approach to migration is painfully broken – but that the GCM can fix it. As we begin the first review of the progress made since then, I am sad to say that this has not been the case so far. Not enough changes to policies and practices to ensure safe and dignified migration have taken place, and many more lives have been lost due to that failure to act.”

On the world’s deadliest sea migration route, the central Mediterranean, the number of deaths has in fact increased since the GCM was signed. The Ocean Viking ship, operated by SOS Mediterranée with IFRC providing humanitarian services on board, saves people in distress on this route.

“We need to carry out this work as state-coordinated search and rescue is absent in the area,” says Mr Rocca. “Our teams have already saved 1,260 people in the nine months we’ve been operating.”

The Ocean Viking is one of the 330 Humanitarian Service Points (HSPs) in 45 countries that supports the ambitions of the GCM, providing assistance and protection to people on the move irrespective of status and without fear of reprisal. The Romanian Red Cross implements HSPs in Bucharest to support people fleeing Ukraine, providing information, food, water, hygiene items and financial assistance, while the Hungarian Red Cross has been operating a HSP at the Keleti railway station 24/7 to welcome people arriving from Ukraine by train with information, food, hygiene items and baby care products.

During the COVID-19 pandemic, the Colombian Red Cross Society has implemented HSPs at the border with Venezuela, offering essential services like healthcare, while Libyan Red Crescent volunteers have provided support to migrants and displaced people, operating HSPs that provided access to information, food, and other necessities, as well as restoring family links services.

At the International Migration Review Forum (IMRF), the IFRC is calling for individual and collective efforts on search and rescue; ensuring access to essential services for migrants regardless of status; scaling up support to people affected of climate related displacement; and the inclusion of migrants in all aspects of society and decision making.

“The political, public and humanitarian response to the Ukraine crisis has shown what is possible when humanity and dignity comes first, when there is global solidarity and the will to assist and protect the most vulnerable,” says Mr Rocca. “This must be extended to everyone in need, wherever they come from. Ethnicity and nationality should not be deciding factors in saving lives.”

[5]

THE INTERNATIONAL RED CROSS AND THE UKRAINE

https://www.icrc.org/en/humanitarian-crisis-ukraine

IFRC SCALES UP CASH ASSISTANCE TO PEOPLE IMPACTED

BY CONFLICT IN UKRAINE

23 MAY 2022

https://www.ifrc.org/article/ifrc-scales-cash-assistance-people-impacted-conflict-ukraine

Three months into the ongoing conflict in Ukraine, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) has distributed financial assistance totalling more than 4.3 million Swiss francs to thousands of people on the move.

IFRC Head of Emergency Operations for the Ukraine response, Anne Katherine Moore, said:

“The longer the conflict continues, the greater the needs become. The cost of basic necessities, such as fresh fruit and vegetables, is rising. Increases in the cost of fuel and apartment rentals are also being reported. Millions of people have lost their jobs and their savings are dwindling. Through a new mobile app, we have been able to ramp up our support to help people facing these financial challenges.”

The new technology makes it possible for the IFRC and responding National Societies to reach people at scale and to deliver cash assistance digitally. Successfully introduced in Romania, the mobile app allows refugees to self-register for assistance online, negating the need and cost involved of having to travel to a central location.

The app will soon be expanded to Poland and Slovakia, where cash assistance is already being provided through more traditional methods such as in-person registration, as well as Ukraine and other neighbouring countries.

“This is the fastest we have ever delivered cash at this scale. It has the potential to be a game-changer for our work not just in this response, but also in future operations,” Moore continued.

Cash assistance is a dignified and efficient way to support people impacted by the conflict, allowing them to purchase items specific to their individual needs, while also supporting local economies. It is one part of our integrated and wide-ranging Red Cross and Red Crescent response to the conflict that also includes the provision of health care, first aid, psychosocial support and the distribution of basic household necessities.

Speaking about next steps, Moore said: “There is no short-term solution to the needs of the more than 14 million people who have been forced to flee their homes. We know that even if the conflict was to end tomorrow, rebuilding and recovery will take years. People have lost their homes, their livelihoods, and access to timely healthcare. The IFRC, in support of local National Red Cross Societies in the region, will be there helping people now, and in the months and years to come.”

During the past three months:
 • Together, we have reached more than 2.1 million people with life-saving aid within Ukraine and in surrounding countries. This is 1 in 10 people who had to flee their homes because of the conflict.
 • Along the travel routes within and outside Ukraine, we’ve set up 142 Humanitarian Service Points in 15 countries to provide those fleeing with a safe environment. There, they receive essential services like food, hygiene items, blankets, clothing water, first aid, psychosocial support, information, and financial assistance.
 • In total, we distributed 2.3 million kilograms of aid.
 • 71,000 Red Cross and Red Crescent volunteers are responding to the crisis.

IFRCUKRAINE AND IMPACTED COUNTRIES CRISIS

https://www.ifrc.org/emergency/ukraine-and-impacted-countries

Due to the conflict escalation in Ukraine, millions of people have left their homes and crossed into neighbouring countries. The Ukrainian Red Cross is helping people affected by the conflict as the security situation allows. National Societies in surrounding countries, with support from the IFRC, are assisting people leaving Ukraine with shelter, basic aid items and medical supplies. People from Ukraine will need long-term, ongoing support. Our priority is addressing the humanitarian needs of all people affected by the conflict, inside and outside Ukraine.

IFRC

UKRAINE AND IMPACTED COUNTRIES CRISIS

EMERGENCY APPEAL

12 APRIL 2022

file:///C:/Users/Essed/Downloads/MGR65002ea1.pdf

[6]

FACEBOOK THE REFUGEE CIRCLE

https://www.facebook.com/groups/1172370492773108/

Saskia van Rees

 

8 dec 2021, door Anna Albot in the Guardian. Zij is met in Narewka, Polen, vlakbij de grens met Wit-Rusland.

Het helpen van vluchtelingen die verhongeren in de ijzige grensbossen van Polen is illegaal, maar het is niet de echte misdaad

Eén gedachte gaat constant door mijn hoofd: “Ik heb kinderen thuis, ik kan niet de cel in, ik kan niet de cel in.” De politiek ligt buiten mijn bereik of dat van de slachtoffers aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Die gaat erom dat de vertrekkende Duitse kanselier Angela Merkel doordringt tot Alexander Loekasjenko, de president van Wit-Rusland. Het is ironisch dat deze grens meer dan 50 mediaploegen op de been heeft gebracht, maar Polen de enige plaats in de EU is waar journalisten niet vrijuit kunnen rapporteren.

Ondertussen nadert de strenge Noord-Europese winter en bevriezen mijn vingers in de donkere sneeuwnachten.

De grenssituatie laat de kloof zien tussen wat legaal is en wat moreel is. Hij beheerst de inspanningen van degenen die levens redden. Het enige wat wij, activisten in de bossen aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland, kunnen doen is water, voedsel en kleding naar wanhopige mensen brengen. Maar deze fundamentele humanitaire daad, kan alleen in het geheim worden uitgevoerd. We moeten ons verstoppen en door de bossen sluipen. De aandacht trekken van grenswachten, politie of leger zou een nieuwe pushback kunnen forceren.

We ontmoeten bange ogen, uitgeputte gezichten, lichamen kapot door de kou … Bevroren, dorstige, hongerige mensen.

Ik heb verschillende groepen tussen de bomen ontmoet: gezinnen, moeders met kinderen, vaders met gehandicapte kinderen, ouderen en mensen uit de meest kwetsbare groepen ter wereld – etnisch, religieus en LGBTQ+. Ze zochten vrijheid, maar werden sinds augustus tot nu, december, vijf, tien en zelfs vijftien keer teruggedreven naar Wit-Rusland.

Tijdens mijn nachtelijke tochten ben ik uitgerust met een grote rugzak vol thermoskannen warme soep, sokken, laarzen, jassen, handschoenen, sjaals, mutsen, pleisters, medicijnen en powerbanks. Ik loop in het donker en verschuil me achter bomen als ik helikopters hoor of de felle lichten van de politie zie. Ik hoor het geplons van de soep in de kannen op mijn rug, ik hoor mijn kortademigheid – niemand heeft me geleerd om te sluipen en onzichtbaar te zijn als een beroepsmilitair. Ik heb jarenlang voor mensenrechten gewerkt, de meeste EU-grenzen en vluchtelingenkampen bezocht, maar ik was nooit bang om takken onder mijn voeten te laten kraken of voor het ritselen van de bomen boven mijn hoofd terwijl ik me voortbeweeg.

Uit persoonlijke verhalen en bewijzen verzameld door Minority Rights Group International en collega’s van Grupa Granica, een alliantie van 14 Poolse maatschappelijke organisaties die reageren op de crisis, weten we dat er minstens 5.000 mensen in de bossen zijn geweest en dat er momenteel minstens 1.000 zijn. We hebben met iedereen contact gehad: wanhopige slachtoffers van een walgelijk machtsspel tussen staten.

Elke keer dat we reageren op een telefoontje van iemand in nood, of hun moeder die nog in Irak of Afghanistan is, of een neef in Berlijn, hangen we onze rugzakken om en gaan. Dag en nacht – lang nadat de wereld zijn interesse heeft verloren. Soms zijn we uren op zoek naar mensen. Die veranderen voor de veiligheid vaak van locatie. Soms zijn bejaarde grootmoeders of de kleine kinderen die geen energie meer hebben om te lopen, gestrand in Poolse moerassen. Nu de bossen bedekt zijn met sneeuw en mensen ons niet kunnen bellen omdat hun telefoons zijn vernietigd door het Poolse leger, gebruiken we infrarood camera’s.

We ontmoeten bange ogen, uitgeputte gezichten, lichamen kapot door de kou, wanhopig verzwakt na weken in het ijzige, natte bos. Bevroren, dorstige, hongerige mensen. Ik had geen idee wat honger betekende. Ik gaf mijn kinderen wel eens een stuk chocola als ze klaagden voor het eten. Ik heb armoedestatistieken en geschiedenisboeken gelezen. Ik wist niets van honger.

Mensen aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland hebben al weken niet gegeten. Om de paar dagen krijgen ze, als ze geld hebben, misschien een oude aardappel van een Wit-Russische soldaat na een gewelddadige pushback over het prikkeldraad. Die delen ze met de kinderen. Ze hebben dagenlang niets te drinken. Of drinken moeras- of regenwater, dat maagkrampen en een verlammende hoofdpijn veroorzaakt, waardoor ze verder verzwakken.

We wensen hen het beste aan het einde van onze ontmoeting. Voor een paar dagen voldoende voedsel en water achterlaten is onmogelijk: niemand heeft de kracht om zoveel te dragen. We kunnen geen mensen meenemen of naar een veilige plek brengen. Dat zou een strafbaar feit zijn. Maar het is geen misdaad om deze mensen langzaam dood te laten gaan…

Waar is het Rode Kruis, de Internationale Organisatie voor Migratie van de VN en de VN-vluchtelingenorganisatie? Die organisaties die zelfs in oorlogsgebieden opereren? Die voedsel en water naar de gevaarlijkste criminelen brengen? Is Elina, 5, gevaarlijker of minder waard? Ze heeft epilepsie, maar geen medicijnen. Ik ontmoette haar in het bos met negen andere Koerden, allemaal zonder laarzen. Ze hebben thuis oorlogen en luchtaanvallen overleefd, maar kunnen in het Poolse bos doodvriezen. Bij elke pushback pakken Poolse en Wit-Russische officieren alles af: geld, kleding en schoeisel.

Er was de groep van negen vrouwen uit de Democratische Republiek Congo, waarschijnlijk verhandeld. Toen ik ze de situatie uitlegde, huilden en huilden ze maar. Of de Yezidi-zussen, die zeven jaar geleden ontsnapten aan de genocide in Sinjar, Irak, maar nog steeds op zoek zijn naar een veilige plek. Of de jongens uit Jemen, die perfect Engels spreken. Of de drie homoseksuele mannen uit Iran, wanhopig om niet teruggestuurd te worden naar Wit-Russische soldaten.

We blijven contact houden. Als ze erin slagen hun telefoons te verbergen, kunnen we communiceren na een pushback. Ze delen foto’s en video’s van Wit-Russische honden. Laten me bijtwonden zien als we elkaar aan de Poolse kant ontmoeten. Zij huilen. Ze vragen om advies. Ze willen hun familie niet vertellen over hun benarde situatie, maar ze hebben iemand nodig om mee te praten.

“De vijfde pushback. Na de zesde pleeg ik zelfmoord.”

“Ik heb mijn zoon verloren, hij heeft astma. De laatste keer dat hij belde was drie dagen geleden. Weet je waar hij is?”

“Wanneer ben je hier? Heb je water? Al is het een druppel?”

Onderworpen aan een desinformatiecampagne krijgen de vluchtelingen tegenstrijdige berichten van Wit-Russische diensten, die formulieren verspreiden over de vestiging in Polen of Duitsland. Dit schept hoop op een veilige reis. Maar het echte doel is om ze aan de Poolse grens neer te zetten om druk uit te oefenen op de EU. Sommige verontrustende berichten suggereren dat migranten worden gedwongen om deel te nemen aan geweld als onderdeel van Wit-Russische pogingen om Poolse functionarissen te provoceren.

Met het risico van een escalatie van geweld willen wij, de activisten in de bossen, de wereld eraan herinneren dat vluchtelingen geen agressors zijn. Ze zijn gijzelaars van het regime van Loekasjenko, dat hen voor zijn agenda gebruikt.

Polen sturen me berichten: “Waar moet ik warme en donkere kleding naartoe sturen?” “Hoe is de situatie aan de grens? De media laten ons alleen video’s zien van het Poolse ministerie of de Wit-Russische autoriteiten.” “Ik huil als ik mijn kinderen in bed stop. Schrijf alsjeblieft iets dat kan helpen.”

Dunja Mijatović, de commissaris voor mensenrechten van de Raad van Europa, verbleef vier dagen in Polen en ging met ons mee het veld in. Ze zei: “De grootste kracht van de hulpbeweging voor vluchtelingen aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland zijn de inwoners van de naburige steden – in de noodzone en ernaast. Het is hun compassie en empathie die het leven van mensen in het bos verlengt. Hun moed en onbaatzuchtigheid. Hun goedheid redt levens.”

Anderen zien het natuurlijk anders: mensen die aan de grens helpen zijn “vijanden van de natie”, “agenten van Loekasjenko”, “schuldig aan het vernietigen van Europese waarden”, “het uitnodigen van terroristen hier”.

We maken ons schuldig aan het achterlaten van pakken water in het bos voor de dorstigen. We maken ons schuldig aan het uitdelen van soep. Aan schoenen aan koude voeten doen die niet meer konden bewegen. Als helpen illegaal is, begrijpen we dan wel wat misdaad is?

Anna Alboth is vrijwilliger bij Minority Rights Group

[7]

AMNESTY INTERNATIONAL

POLAND/BELARUS: NEW EVIDENCE OF ABUSES HIGHLIGHTS 

”HYPOCRISY” OF UNEQUAL TREATMENT OF ASYLUM SEEKERS

11 APRIL 2022

Poland/Belarus: New evidence of abuses highlights ‘hypocrisy’ of unequal treatment of asylum-seekers 

 • Authorities violating rights of asylum-seekers, including strip searches and other degrading treatment, in overcrowded detention centres
 • Some people forcibly sedated during return
 • Pushbacks and arbitrary detention in stark contrast with welcome shown to those fleeing Ukraine
 • Spokespeople available

The Polish authorities have arbitrarily detained nearly two thousand asylum-seekers who crossed into the country from Belarus in 2021, and subjected many of them to abuse, including strip searches in unsanitary, overcrowded facilities, and in some cases even to forcible sedation and tasering, Amnesty International said today.

Additionally, after a hiatus during winter, more asylum-seekers are now trying to enter Poland from Belarus, where they are unable to access further funds due to international sanctions and risk harassment or apprehension by Belarusian police due their irregular immigration status. At the Polish border they face razor wire fences and repeated pushbacks by border guards sometimes up to 20-30 times.

“This violent and degrading treatment stands in stark contrast to the warm welcome Poland is offering to displaced people arriving from Ukraine. The behaviour of the Polish authorities smacks of racism and hypocrisy. Poland must urgently extend its admirable compassion for those entering the country from Ukraine to all those crossing its borders to seek safety.”

Arbitrary detention and abysmal detention conditions

Polish border guards have systematically rounded up and violently pushed back people crossing from Belarus, sometimes threatening them with guns. The vast majority of those who have been fortunate enough to avoid being pushed back to Belarus and to apply for asylum in Poland are forced into automatic detention, without a proper assessment of their individual situation and the impact detention would have on their physical and mental health. They are often held for prolonged and indefinite periods of time in overcrowded centres that offer little privacy and only limited access to sanitary facilities, doctors, psychologists, or legal assistance.

Almost all of the people Amnesty International interviewed said they were  traumatized after fleeing areas of conflict and being trapped for months on the Belarusian-Polish border. They also suffered from serious psychological problems, including anxiety, insomnia, depression and frequent suicidal thoughts, undoubtedly exacerbated by their unnecessary metres. For most, psychological support was unavailable.

Retraumatized inside a military base

Many of the people who Amnesty spoke to had been in Wędrzyn detention centre, which holds up to 600 people. Overcrowding is particularly acute in this facility, where up to 24 men are detained in rooms measuring just eight square metres.

In 2021, the Polish authorities decreased the minimum required space for foreign detainees from three square meters per person to just two. The Council of Europe minimum standard for personal living space in prisons and detention centres is four square meters per person.

People held in Wędrzyn recounted how guards greeted new detainees  by saying “welcome to Guantánamo”. Many of them were victims of torture in their home countries before enduring harrowing experiences both in Belarus and on the border of Poland. The detention centre in Wędrzyn forms part of an active military base. The facility’s barbed wire walls — and the persistent sound of armoured vehicles, helicopters and gunfire from military exercises in the area — only serves to retraumatize them.

In Lesznowola Detention Centre, detainees said that guards’ treatment left them feeling dehumanized. The staff called detainees by their case numbers instead of using their names and meted out excessive punishments, including isolation, for simple requests, such as asking for a towel or more food.

Nearly all those interviewed reported consistently disrespectful and verbally abusive behaviour, racist remarks and other practices that indicated psychological ill-treatment. 

Men who Amnesty International interviewed uniformly  complained about the manner in which body searches were  conducted. When people were  transferred from one detention centre to another, they were forced to undergo a strip search at each facility, even though they were in state custody at all times. In Wędrzyn, people recounted abusive searches. For example, all newly admitted foreigners are kept together in a room, required to remove all of their clothes and ordered to perform squats longer than necessary for a legitimate check.

Violent forcible returns

Amnesty International interviewed several people who were forcibly returned as well as some who avoided return and remain in detention in Poland. Many said the Polish border guards who conducted the returns coerced them into signing documents in Polish that they suspected included incriminating information in order to justify their returns. They also said that, in some cases, border guards used excessive force, such as tasers, restrained people with handcuffs, and even sedated those being returned. 

Authorities attempted to forcibly return Yezda, a 30-year old Kurdish woman , with her husband and three small children. After being told that the family would be returned to Iraq, Yezda panicked and screamed and pleaded with the guards not to take them. She threatened to take her life and became extremely agitated. “I knew I could not go back to Iraq and I was ready to die in Poland. While I was crying like that, two guards restrained me and my husband, tied our hands behind our backs, and a doctor gave us an injection that made us very weak and sleepy. My head was not clear, but I could hear my children, who were in the room with us, crying and screaming.”

“We were asked to go through the airport security and the guards told us to behave on the plane. But I refused to go. I remember noticing that I didn’t even have any shoes on, as in the chaos at the camp, they slipped of my feet. My head was not clear, and I couldn’t see my husband or the children, but I remember that they forced me on the plane that was full of people. I was still crying and pleading with the police not to take us.” Yezda said that she broke her foot as she fought the guards who tried to put her on the plane. Yezda and her family were returned to Warsaw after the airline refused to take them to Iraq. They remain in a camp in Poland for now.

Volunteers and activists have been barred from accessing the border of Poland and Belarus, and some have even faced prosecution for trying to help people cross the border. In March, activists who had helped people both on Poland’s borders with Ukraine and with Belarus were detained for providing life-saving assistance to refugees and migrants on the Belarussian border, and now face potentially serious charges.

Stranded at the border

On 20 March, the Belarusian authorities reportedly evicted close to 700 refugees and migrants, including many families with young children and people suffering from severe illnesses and disabilities, from the warehouse in the Belarusian village of Bruzgi which had accommodated several thousand people in 2021.

People who were evicted from the warehouse suddenly found themselves stranded in the forest, trying to survive in sub-zero temperatures without shelter, food, water or access to medical care. Many remain in the forest and experience daily abuse from the Belarusian border guards, who use dogs and violence to force people to cross the border into Poland.

“Hundreds of people fleeing conflict in the Middle East and other parts of the world remain stranded on the border between Belarus and Poland. The Polish government must immediately stop pushbacks. They are illegal no matter how the government tries to justify them. The international community – including the EU – must demand that those trapped on Poland’s border with Belarus be afforded the same access to EU territory as any other group seeking refuge in Europe,” said Jelena Sesar.

END OF THE ARTICLE

REPORT AMNESTY INTERNATIONAL

POLAND: CRUELTY, NOT COMPASSION, AT EUROPE’S OTHER BORDERS

11 APRIL 2022

The rapid relief effort at the border, exceptional generosity of civil society and willingness of Polish authorities to receive people fleeing from Ukraine contrast starkly with the Polish government’s hostility toward refugees and migrants who have arrived in the country via Belarus since July 2021. Hundreds of people who crossed from Belarus have been arbitrarily detained in Poland in appalling conditions and without access to a fair asylum proceeding. Many have been forcibly returned to their countries of origin, some under sedation. In addition, hundreds of people remain stranded inside Belarus and face increasingly desperate conditions.

END OF THIS PIECE

FULL REPORT

AMNESTY INTERNATIONAL

POLAND: CRUELTY, NOT COMPASSION, AT EUROPE’S OTHER BORDERS

11 APRIL 2022

https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2022/04/EUR3754602022ENGLISH.pdf

[8]

MEDICS LEAVE POLAND=BELARUS BORDER WITHOUT

REACHING MIGRANTS

https://www.dw.com/en/medics-leave-poland-belarus-border-without-reaching-migrants/a-60353514

Doctors Without Borders removed its team on the Belarus-Poland border after Warsaw blocked access to migrants trying to enter the European Union. Camped in harsh conditions, several people have died on the EU’s doorstep.

Despite knowing people along the Belarus-Poland border were “in desperate need of medical and humanitarian assistance,” the medical charity Doctors Without Borders (MSF) said it withdrew its emergency response team from the region.

“Since October, MSF has repeatedly requested access to the restricted area and the border guard posts in Poland, but without success,” Frauke Ossig, the charity’s emergency coordinator for Poland and Lithuania, said on Thursday.

“We know that there are still people crossing the border and hiding in the forest, in need of support, but while we are committed to assisting people on the move wherever they may be, we have not been able to reach them in Poland,” Ossig added.

MSF said it was concerned that restricting access to major aid organizations could result in more deaths and such policies were “another example of the EU deliberately creating unsafe conditions for people to seek asylum at its borders.”

While many of the migrants received shelter in a logistics center, a number of people are reported to have died in the freezing, harsh conditions along the border.

Why can’t aid groups reach migrants and asylum-seekers?

On December 1, Poland’s Interior Ministry extended a state of emergency that prohibits all non-residents, including journalists and non-governmental aid groups, from the border area.

“People are being attacked and beaten at the hands of border guards, and yet state officials continue to allow the practice of pushing people between borders knowing that such maltreatment continues,” MSF said.

With thousands of people on the Belarusian side of the 400-kilometer (250-mile) stretch, Poland built a barbed-wire fence that it intends to replace with a permanent barrier and sent thousands of soldiers to the border, leaving the migrants stuck in camps in no man’s land and unable to apply for asylum in the European Union.

Polish border guards accused of illegal ‘pushbacks’

Polish border guards have been accused of forcibly pushing migrants and asylum-seekers back into Belarus — a move that breaches international law. At least 21 people have lost their lives in the attempt in 2021, MSF reported.

In December, the Polish civil society group Salam Lab reported that five Syrian and one Palestinian who managed to find their way outside Poland’s exclusion zone said they had been pushed back to Belarus several times by Polish authorities.

EU nations Latvia and Lithuania, which also share borders with Belarus, have also reinforced their border security and declared a state of emergency. MSF said it had not received access to migrants at the Belarusian-Lithuanian border.

The European Union has accused Belarus’ authoritarian leader Alexander Lukashenko of encouraging people fleeing conflict and poverty in the Middle East to attempt to enter the EU through Belarus.

Belarus denies this and has urged the EU to take in the migrants.

“The current situation is unacceptable and inhumane,” Ossig said. “People have the right to seek safety and asylum and should not be illegitimately pushed back to Belarus.”

[9]

AMNESTY INTERNATIONAL

POLAND/BELARUS: NEW EVIDENCE OF ABUSES HIGHLIGHTS 

”HYPOCRISY” OF UNEQUAL TREATMENT OF ASYLUM SEEKERS

11 APRIL 2022

SEE FOR FULL TEXT, NOTE 7

[10]

SEE NOTE 10

SEE ALSO THE LINK

SEE THE ASTRID ESSED MAIL TO THE INTERNATIONAL RED CROSS

SUBJECT OF THE MAIL:

”QUESTIONS ABOUT THE INTERNATIONAL RED CROSS ATTITUDE 

AGAINST UKRAINIAN REFUGEES VERSUS REFUGEES TRAPPED

BETWEEN BELARUS AND POLAND;”

MAIL:

Astrid Essed <astridessed@yahoo.com>

To:press@icrc.org

Cc:secretariat@ifrc.org,tommaso.dellalonga@ifrc.org,anna.tuson@ifrc.org,info@redcross.fi,info@redcross.byand 3 more…

Fri, May 27 at 3:03 AM

TO 

THE INTERNATIONAL RED CROSS

PRESIDENT AND ASSEMBLY

Subject:

Questions about the International Red Cross attitude against

Ukrainian refugees versus refugees trapped between Belarus and

Poland

Your mission as International Red Cross

The work of the ICRC is based on the Geneva Conventions of 1949, their Additional Protocols, its Statutes – and those of the International Red Cross and Red Crescent Movement – and the resolutions of the International Conferences of the Red Cross and Red Crescent. The ICRC is an independent, neutral organization ensuring humanitarian protection and assistance for victims of armed conflict and other situations of violence. It takes action in response to emergencies and at the same time promotes respect for international humanitarian law and its implementation in national law.

https://www.icrc.org/en/who-we-are/mandate

[When you are pressed with time, go directly to the part below:

”QUESTIONS TO THE INTERNATIONAL RED CROSS”]

Dear President

Dear members of the Assembly,

Firstly my great appreciation for your fantastic and indispensable Work

through the whole world!

Without your humanitarian involvement and the sometimes great risks

your co workers take, life would be extremely difficult, if not impossible,

for the millions of people you are helping day after day.

But even the best of organisations need critical attention and have their 

flaws and that’s precisely the reason of this letter.

For in my opinion the International Red Cross attention for the Ukrainian

refugees, who have crossed the Polish Border is far more greater than the attention for the refugees, who tried to cross the Polish Border and are still trapped between the borders of Poland and Belarus.

Now I will not say, that the International Red Cross did nothing for these refugees.

On the contrary:

My great appreciation for the Good Work of the Finnish Red Cross, that 

helped those people wonderfully! [1]

I also appreciate the emergency calls and involvement

of the American Red Cross, The Belarus Red Cross, the Poland Red Cross,

the Lithuanian Red Cross and the other Red Cross departments [2]

Thank you, Finnish Red Cross [which gets this letter cc also]

and thank you, the other mentioned and peerhaps not mentioned Red Cross departments !

Also a Shout out to all those anonymous Polish people,

who helped refugees! [3]

And I express my appreciation to the president of the International

Federation of Red Cross and Red Crescent Societies mr F Rocca, who

stated, that thee should be no difference in the reception and protection

of refugees, whether they are Ukrainians or coming from other countries.

I quote him:

“The political, public and humanitarian response to the Ukraine crisis has shown what is possible when humanity and dignity comes first, when there is global solidarity and the will to assist and protect the most vulnerable,”and

“This must be extended to everyone in need, wherever they come from. Ethnicity and nationality should not be deciding factors in saving lives.” [4]

UKRAINIAN REFUGEES VERSUS REFUGEES, TRAPPED BETWEEN

POLAND AND BELARUS

I referred to the great attention of the International Red Cross to the Ukrainian

refugees [5] and don’t get me wrong:

I appreciate that very much and I think it is of the utmost importance to stand

for these people, who were the victims of the Russian invasion and had to flee their countries under so dramatic circumstances.

I sympathise with all refugees whoever they are and where they came from

and I know the International Red Cross does the same.

And yet, according to me, sometimes things go wrong.

Too often I learn from people from the field: Volunteers who do their utmost

to help those. who are trapped between the borders of Belarus and Poland, that

the Red Cross is not, or not enough, present to help the between border refugees”:

I quote something that made great impression on me:

It’s from mrs Anna Albot, a spokeswoman for the Polish Minority

Right Group [also mentioned in cc] and member of the Grupa Granica:

Quote: [first in Dutch, then translation in English]:

”Waar is het Rode Kruis, de Internationale Organisatie voor Migratie van de VN en de VN-vluchtelingenorganisatie? Die organisaties die zelfs in oorlogsgebieden opereren? Die voedsel en water naar de gevaarlijkste criminelen brengen? Is Elina, 5, gevaarlijker of minder waard? ” [6]

In English:

”Where is the Red Cross, The International Organisation for Migration

of the UN and the UNHCR? 

Those organisations which even operate in warzones?

Which bring food and water to the most dangerous criminals?

Is Elina, 5, more dangerous and worth less?

Mrs Albot also published this article in the Guardian [8 december 2021]

QUESTIONS TO THE INTERNATIONAL RED CROSS

This was in december 2021

And to my knowledge, the situation of the refugees, trapped

in the Polish-Belarussian border is yet inhuman, as is the

situation of the refugees, who reached Poland and are in

Polish detention centres in dire conditions.

See the statement of Amnesty International [7]

Now I had the impression, that on this moment, the main attention

of the International Cross goes to the Ukrainian refugees and that the

trapped refugees between Poland and Belarus are somewhat forgotten.

When I am wrong, please send me the information about

your involvement in the no one land between those borders.

When I am NOT wrong, please explain to me, why the International

Red Cross shows less attention to those refugees:

Are you being hindered in your activities, something volunteers have experienced in the past months? [8]

And if that’s so, what did you do, as an International Organisation, to

address to this situation?

Did you write to the Polish and Belarussian authorities?

Did you gave press conferences about this?

Did you try to visit the Polish detention centres, where, according to the

information of Amnesty International, the border refugees are being

mistreated and denied their right to asylum? [9]

If not, why not?

Because you are hindered in your activities?

And again the question:

If you are hindered in your activities, what did you do to protest and get access anyway, as

is your right and obligation as the International Red Cross?

And when, suppose you HAD access to the mentioned detention centres and

were not hindered in your activities, why did you give more attention

to the Ukrainian refugees then to those trapped between Belarus and

Poland.

Again, I don’t say you on purpose neglected those between borders refugees, I only had the impression more attention went to the Ukrainian refugees, who have, of course, the full right to your attention, only not more then

others.

EPILOGUE

Dear president, members of the International Red Cross, I hope you

forgive me my bold and critical questions, but they were necessary:

Like Amnesty International [10] I am very concerned about the

inhuman situation of the refugees between the border, as their reception in

Poland, that is quite different from the warm welcome

the Ukrainian refugees received, as it should be for all refugees.

You as a great humanitarian organisation can make the difference and

show the World and especially the European leaders, that all refugees 

must be treated and received humanely, regardless where they came from

or what their origins are.

Do your best.

The refugees count on you!

And if you’re pressed with time and can’t answer me, no problem

All I want is that you do your humanitarian task to all refugees,

whoever they are

Thank you

Kind greetings

Astrid Essed

Amsterdam 

The Netherlands

NOTES

[1]

THE FINISH RED CROSS

THE RED CROSS IS HELPING MIGRANTS STRUGGLING IN

DANGEROUS CONDITIONS AT THE EU’S EASTERN BORDER

24 NOVEMBER 2021

https://www.redcross.fi/news/2021/the-red-cross-is-helping-migrants-struggling-in-dangerous-conditions-at-the-eus-eastern-border/

The situation of migrants trying to enter the EU at the border of Poland, Lithuania and Belarus is alarming. Thousands of migrants have been stuck on the border region since early autumn. The situation of people sleeping without shelter is expected to worsen as the winter approaches.

The Belarusian, Polish and Lithuanian Red Cross organisations are helping migrants at the borders by distributing food, clean water, hygiene supplies, clothes and blankets and by offering essential health care.

The health of the people sleeping rough is at continuous risk. At least 10 people are known to have died. Among them, a 14-year-old boy who died of hypothermia.

“There are hundreds of children at the border, many of whom have been separated from their families. The are also pregnant women and disabled people among the migrants. Their situation is worsening by the hour as the crisis drags on and nights become colder,” says the Director of International Operations at the Finnish Red Cross Tiina Saarikoski.

“All states are obliged to ensure that humanitarian aid gets through to its target. People have the right to necessary protection, care and safety, regardless of whether they are granted the right to stay in the country or not.”

The International Committee of the Red Cross helps migrants establish contact with their family members. 

The Finnish Red Cross maintains preparedness for large-scale migration as part of its continuous readiness. As agreed with the authorities, the Red Cross is permanently prepared to establish and maintain reception centres and temporary accommodation units at the request of the authorities.

The Finnish Red Cross has not received official requests in relation to the situation in Poland, Lithuania and Belarus. 
 
“The most important thing right now is to deliver necessary aid to the migrants in unsafe conditions and allow humanitarian operators to provide aid,” Saarikoski emphasises. 

[2]

AMERICAN RED CROSS

THOUSANDS AT BELARUS BORDER IN NEED

OF HUMANITARIAN AID

https://www.redcross.org/about-us/news-and-events/news/2021/thousands-at-belarus-border-in-need-of-humanitarian-aid.html

November 15, 2021

The Red Cross is urgently providing relief efforts as thousands of people risk their lives in freezing conditions along the Belarus-Poland border. At least 10 people have died and an estimated 2,000 people are living in makeshift camps near the border between Belarus and neighboring countries Poland, Lithuania and Latvia. The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) urges unhindered access to the border be provided to help the men, women and children risking their lives for a safer future. 

Belarus Red Cross has been coordinating aid from partners since last week, distributing food, water, blankets and warm clothes. Staff and volunteers are involved in a continuous response to the situation, sorting and distributing packages, as well as helping authorities set up heating tents for women and children. Assistance was also provided for three children who were hospitalized.

“We are concerned about the increasingly serious situation on the Poland-Belarus border, after large groups of migrants arrived there on November 8. We call for access for the Red Cross and other humanitarian organizations so that all people in need, at the border and other locations, can receive medical treatment, humanitarian assistance and protection services,” said Andreas von Weissenberg, IFRC Europe’s head of Disasters, Climate and Crises.

“While Belarus Red Cross has thankfully been given some access to provide vital life-saving aid to people enduring hunger and freezing conditions, we need that access to be regular and also get access on the other side of the border. People need to be treated humanely,” von Weissenberg said.

The Polish Red Cross has been responding to this crisis for several weeks, delivering blankets, sleeping bags and clothes. Local branches are supporting migrants in provinces near the border with food, water and hygiene kits, as well as providing first aid and helping people trace family members.

Lithuanian Red Cross teams have also been supporting migrants close to the border with water, hygiene kits, footwear and clothing, as well as toys for children. In five large reception centers, volunteers provide food and other humanitarian aid, offer psychological support and legal assistance and help people reconnect with their loved ones by providing mobile phones and SIM cards.

IFRC is in the process of providing the Belarus Red Cross, Polish Red Cross and Lithuanian Red Cross with emergency funding to support the migrants with food, clothes, hygiene items, first aid and family reunification services.

“Humanitarian organizations must be granted unconditional and safe access to all people in need, irrespective of their legal status. People are crossing the border with just the clothes on their backs. They need food, medicine, hygiene items, clothing, and protective equipment against COVID-19. We must be allowed to deliver critical assistance and we want to see a peaceful, humane and rights-based solution to the situation,” von Weissenberg concluded. 

[3]

24/7  NEWS BULLETIN

IT’S HEART BREAKING: HOW POLISH VOLUNTEERS

RESCUE POVERTY STRICKEN MIGRANTS AT

THE BELARUSIAN BORDER

11 NOVEMBER 2021

https://247newsbulletin.com/politics/4802.html

While the official Warsaw refuses to let in the migrants who have accumulated on the Belarusian border, not wanting to recognize them as refugees, many Poles express a desire to help people in difficult situations.

In the Polish media, you can see lists of various NGOs that are involved in helping migrants, as well as talk about ways to help them. One of the most popular is called a financial donation, but it is also suggested to become a volunteer working with refugees. The monetary contributions are spent on humanitarian transportation, shelter, medical and legal assistance, and integration with the host society.

“You don’t have to be at the border to help refugees,” writes Gazeta Wyborcza. “We can’t do much on this issue, but here’s exactly what we can: offer a blanket, a sleeping bag or waterproof clothing.”

Among the organizations that help refugees and migrants, mention is made, for example, of Caritas Polska, which carries out humanitarian aid campaigns both in Poland and abroad. This organization operates centers for refugees and migrants in Szczecin, Kalisz and Warsaw, providing systematic assistance in the field of intercultural integration, career counseling, psychological and legal assistance, classes in community centers and educational packages. Since the beginning of the current migration crisis at the Polish-Belarusian border, Caritas Polska has been organizing humanitarian transfers to centers where foreigners arrive, providing migrants with food, detergents, hygiene items, and blankets.

Helping migrants and the Polish Red Cross collecting material gifts for aid packages for migrants. Donations are accepted at Red Cross offices throughout Poland. Currently, the most in demand are: jackets, sweaters, thick socks, warm shoes, hats, scarves, blankets and sleeping bags. At the same time, clothes and shoes must be new or used, but in good condition. High-energy products are accepted (bars, chocolate, dried fruits), as well as other food products (pies and other canned poultry, canned fish, crackers, waffles, etc.).

The Polish non-governmental humanitarian organization Grupa Granica, which monitors the situation on the Polish-Belarusian border, believes that refugees need to be rescued as soon as possible. Indeed, if the Polish border police finds injured migrants before doctors, they send them back to Belarus, explaining this step by the fact that their health condition may deteriorate at any time, and the risk of death in such conditions is great.

The Guardian tells how 15 Iraqi Kurds ended up in the forests of the Polish village of Narewka after they managed to cross the border of Belarus and the European Union. All migrants had early signs of hypothermia. One woman could hardly walk. They had no choice but to turn to volunteers for help. A team from Grupa Granica, before the border guards, found migrants who found themselves in completely extreme conditions. It was already starting to get dark, and the temperature dropped to almost zero degrees. Volunteers distributed blankets and hot tea to people.

After some time, the police arrived in the forest. Up to this point, volunteers have explained to the frozen migrants how to properly apply for asylum.

“We have about eight teams operating near the border and a total of about 40 people,” Anna Albot, a spokeswoman for the Polish Minority Rights Group and member of Grupa Granica, told The Guardian. – Whenever we receive calls from migrant families, we send a request to our teams and check who is closest to the place. People often ask for food, water, a doctor, or clothing. The other day I met a Syrian family who didn’t even have shoes. ”

Anna Chmielewska, coordinator of the Center for Assistance to Foreigners in Warsaw, noted that “it is difficult to work in the border zone for several reasons”. First, the Polish police stop the cars of the volunteers a few kilometers before the Kuznitsa checkpoint on the Polish-Belarusian border. The fact is that three kilometers from the border begins the territory on which the state of emergency is in force, so access to it is prohibited.

“We cannot get into this zone and help the people who are there,” she added. “Only local residents can do this.” According to her, volunteers only have the opportunity to contact migrants only when they can pass the border zone: “But not everyone succeeds in doing this. Winter is coming and people are not ready to stay outside in the cold day after day. We are afraid that bad weather will lead to more deaths. It’s heartbreaking for us. “

In addition, the activist said that border police officers often behave quite aggressively. “We are not doing anything illegal, but they make us feel like we are violators,” Khmelevska said. “Helping people is okay. But in the current situation we seem to be engaged in secret activities. “

According to a representative of another non-governmental Polish organization, Medycy na granicy (Doctors at the Border – MK), border guards periodically obstruct the provision of medical assistance to migrants.

On their official Facebook page, the volunteers reported that before going on another call, they found that the ambulance’s wheels had been deflated. In addition, the doctors found “people in uniform” at the service car, and an olive-colored car with registration numbers beginning with the letters denoting the off-road vehicles of the Polish army stood nearby, the report said.

The doctors added that they tried to talk to the people sitting in the car, but they left almost immediately. Then they turned to the Ministry of National Defense of Poland with a request to “urgently provide clarification regarding this shameful incident.”

The department gave a response almost immediately. “The soldiers of the Polish army have no relation to the damage to the ambulance at the border,” the ministry’s press service informed. “They have much more serious questions than the denial of fake news in the media space.”

At the same time, such situations do not lead volunteers astray. They continue to provide assistance to refugees. On their social networks, doctors posted a post in five languages – English, French, Arabic, Persian and Kurdish – with the following content: “If you or someone from your family needs any humanitarian or medical assistance on the Polish-Belarusian border, write US. We will connect you with the right people. “

Those wishing to help migrants have to face not only opposition from the authorities. After one of the theaters in the city of Legnica began collecting gifts for refugees on the Polish-Belarusian border, it was attacked by haters on the Internet. “But there are more people willing to help,” says one of the initiators of the action.

In this regard, Polish volunteers are pleased to know that activists from Germany are trying to help migrants stranded on the Polish-Belarusian border. According to the Polish Internet resource Oko.press, a group of German volunteers came to Poland to deliver parcels for refugees to local organizations, show solidarity with immigrants and protest against the actions of the Polish authorities and the inaction of German politicians.

“We have free seats on the bus,” says one of the activists Ruben Neugebauer. “We could take people who need help with us. If only the German government would agree to this … We call on the German authorities to create humanitarian corridors on the Polish-Belarusian border. This should be one of the priorities of the government that is currently being formed in Germany. “

.

Source From: MK

[4]

IFRC PRESIDENT: ETHNICITY AND NATIONALITY SHOULD NOT

BE DECIDING FACTORS IN SAVING LIVES

16 MAY 2022/PRESS RELEASE

https://www.ifrc.org/press-release/ifrc-president-ethnicity-and-nationality-should-not-be-deciding-factors-saving-lives

New York / Geneva, 16 May 2022 – President of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) Francesco Rocca calls on states to step up to their responsibility to save lives, no matter where people are from, ahead of the first review of the Global Compact for Migration (GCM).

Mr Rocca says: “When I was in Marrakech for the adoption of the GCM I made a statement that the world’s approach to migration is painfully broken – but that the GCM can fix it. As we begin the first review of the progress made since then, I am sad to say that this has not been the case so far. Not enough changes to policies and practices to ensure safe and dignified migration have taken place, and many more lives have been lost due to that failure to act.”

On the world’s deadliest sea migration route, the central Mediterranean, the number of deaths has in fact increased since the GCM was signed. The Ocean Viking ship, operated by SOS Mediterranée with IFRC providing humanitarian services on board, saves people in distress on this route.

“We need to carry out this work as state-coordinated search and rescue is absent in the area,” says Mr Rocca. “Our teams have already saved 1,260 people in the nine months we’ve been operating.”

The Ocean Viking is one of the 330 Humanitarian Service Points (HSPs) in 45 countries that supports the ambitions of the GCM, providing assistance and protection to people on the move irrespective of status and without fear of reprisal. The Romanian Red Cross implements HSPs in Bucharest to support people fleeing Ukraine, providing information, food, water, hygiene items and financial assistance, while the Hungarian Red Cross has been operating a HSP at the Keleti railway station 24/7 to welcome people arriving from Ukraine by train with information, food, hygiene items and baby care products.

During the COVID-19 pandemic, the Colombian Red Cross Society has implemented HSPs at the border with Venezuela, offering essential services like healthcare, while Libyan Red Crescent volunteers have provided support to migrants and displaced people, operating HSPs that provided access to information, food, and other necessities, as well as restoring family links services.

At the International Migration Review Forum (IMRF), the IFRC is calling for individual and collective efforts on search and rescue; ensuring access to essential services for migrants regardless of status; scaling up support to people affected of climate related displacement; and the inclusion of migrants in all aspects of society and decision making.

“The political, public and humanitarian response to the Ukraine crisis has shown what is possible when humanity and dignity comes first, when there is global solidarity and the will to assist and protect the most vulnerable,” says Mr Rocca. “This must be extended to everyone in need, wherever they come from. Ethnicity and nationality should not be deciding factors in saving lives.”

[5]

THE INTERNATIONAL RED CROSS AND THE UKRAINE

https://www.icrc.org/en/humanitarian-crisis-ukraine

IFRC SCALES UP CASH ASSISTANCE TO PEOPLE IMPACTED

BY CONFLICT IN UKRAINE

23 MAY 2022

https://www.ifrc.org/article/ifrc-scales-cash-assistance-people-impacted-conflict-ukraine

Three months into the ongoing conflict in Ukraine, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) has distributed financial assistance totalling more than 4.3 million Swiss francs to thousands of people on the move.

IFRC Head of Emergency Operations for the Ukraine response, Anne Katherine Moore, said:

“The longer the conflict continues, the greater the needs become. The cost of basic necessities, such as fresh fruit and vegetables, is rising. Increases in the cost of fuel and apartment rentals are also being reported. Millions of people have lost their jobs and their savings are dwindling. Through a new mobile app, we have been able to ramp up our support to help people facing these financial challenges.”

The new technology makes it possible for the IFRC and responding National Societies to reach people at scale and to deliver cash assistance digitally. Successfully introduced in Romania, the mobile app allows refugees to self-register for assistance online, negating the need and cost involved of having to travel to a central location.

The app will soon be expanded to Poland and Slovakia, where cash assistance is already being provided through more traditional methods such as in-person registration, as well as Ukraine and other neighbouring countries.

“This is the fastest we have ever delivered cash at this scale. It has the potential to be a game-changer for our work not just in this response, but also in future operations,” Moore continued.

Cash assistance is a dignified and efficient way to support people impacted by the conflict, allowing them to purchase items specific to their individual needs, while also supporting local economies. It is one part of our integrated and wide-ranging Red Cross and Red Crescent response to the conflict that also includes the provision of health care, first aid, psychosocial support and the distribution of basic household necessities.

Speaking about next steps, Moore said: “There is no short-term solution to the needs of the more than 14 million people who have been forced to flee their homes. We know that even if the conflict was to end tomorrow, rebuilding and recovery will take years. People have lost their homes, their livelihoods, and access to timely healthcare. The IFRC, in support of local National Red Cross Societies in the region, will be there helping people now, and in the months and years to come.”

During the past three months:
 • Together, we have reached more than 2.1 million people with life-saving aid within Ukraine and in surrounding countries. This is 1 in 10 people who had to flee their homes because of the conflict.
 • Along the travel routes within and outside Ukraine, we’ve set up 142 Humanitarian Service Points in 15 countries to provide those fleeing with a safe environment. There, they receive essential services like food, hygiene items, blankets, clothing water, first aid, psychosocial support, information, and financial assistance.
 • In total, we distributed 2.3 million kilograms of aid.
 • 71,000 Red Cross and Red Crescent volunteers are responding to the crisis.

IFRCUKRAINE AND IMPACTED COUNTRIES CRISIS

https://www.ifrc.org/emergency/ukraine-and-impacted-countries

Due to the conflict escalation in Ukraine, millions of people have left their homes and crossed into neighbouring countries. The Ukrainian Red Cross is helping people affected by the conflict as the security situation allows. National Societies in surrounding countries, with support from the IFRC, are assisting people leaving Ukraine with shelter, basic aid items and medical supplies. People from Ukraine will need long-term, ongoing support. Our priority is addressing the humanitarian needs of all people affected by the conflict, inside and outside Ukraine.

IFRC

UKRAINE AND IMPACTED COUNTRIES CRISIS

EMERGENCY APPEAL

12 APRIL 2022

file:///C:/Users/Essed/Downloads/MGR65002ea1.pdf

[6]

FACEBOOK THE REFUGEE CIRCLE

https://www.facebook.com/groups/1172370492773108/

Saskia van Rees

 

8 dec 2021, door Anna Albot in the Guardian. Zij is met in Narewka, Polen, vlakbij de grens met Wit-Rusland.

Het helpen van vluchtelingen die verhongeren in de ijzige grensbossen van Polen is illegaal, maar het is niet de echte misdaad

Eén gedachte gaat constant door mijn hoofd: “Ik heb kinderen thuis, ik kan niet de cel in, ik kan niet de cel in.” De politiek ligt buiten mijn bereik of dat van de slachtoffers aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Die gaat erom dat de vertrekkende Duitse kanselier Angela Merkel doordringt tot Alexander Loekasjenko, de president van Wit-Rusland. Het is ironisch dat deze grens meer dan 50 mediaploegen op de been heeft gebracht, maar Polen de enige plaats in de EU is waar journalisten niet vrijuit kunnen rapporteren.

Ondertussen nadert de strenge Noord-Europese winter en bevriezen mijn vingers in de donkere sneeuwnachten.

De grenssituatie laat de kloof zien tussen wat legaal is en wat moreel is. Hij beheerst de inspanningen van degenen die levens redden. Het enige wat wij, activisten in de bossen aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland, kunnen doen is water, voedsel en kleding naar wanhopige mensen brengen. Maar deze fundamentele humanitaire daad, kan alleen in het geheim worden uitgevoerd. We moeten ons verstoppen en door de bossen sluipen. De aandacht trekken van grenswachten, politie of leger zou een nieuwe pushback kunnen forceren.

We ontmoeten bange ogen, uitgeputte gezichten, lichamen kapot door de kou … Bevroren, dorstige, hongerige mensen.

Ik heb verschillende groepen tussen de bomen ontmoet: gezinnen, moeders met kinderen, vaders met gehandicapte kinderen, ouderen en mensen uit de meest kwetsbare groepen ter wereld – etnisch, religieus en LGBTQ+. Ze zochten vrijheid, maar werden sinds augustus tot nu, december, vijf, tien en zelfs vijftien keer teruggedreven naar Wit-Rusland.

Tijdens mijn nachtelijke tochten ben ik uitgerust met een grote rugzak vol thermoskannen warme soep, sokken, laarzen, jassen, handschoenen, sjaals, mutsen, pleisters, medicijnen en powerbanks. Ik loop in het donker en verschuil me achter bomen als ik helikopters hoor of de felle lichten van de politie zie. Ik hoor het geplons van de soep in de kannen op mijn rug, ik hoor mijn kortademigheid – niemand heeft me geleerd om te sluipen en onzichtbaar te zijn als een beroepsmilitair. Ik heb jarenlang voor mensenrechten gewerkt, de meeste EU-grenzen en vluchtelingenkampen bezocht, maar ik was nooit bang om takken onder mijn voeten te laten kraken of voor het ritselen van de bomen boven mijn hoofd terwijl ik me voortbeweeg.

Uit persoonlijke verhalen en bewijzen verzameld door Minority Rights Group International en collega’s van Grupa Granica, een alliantie van 14 Poolse maatschappelijke organisaties die reageren op de crisis, weten we dat er minstens 5.000 mensen in de bossen zijn geweest en dat er momenteel minstens 1.000 zijn. We hebben met iedereen contact gehad: wanhopige slachtoffers van een walgelijk machtsspel tussen staten.

Elke keer dat we reageren op een telefoontje van iemand in nood, of hun moeder die nog in Irak of Afghanistan is, of een neef in Berlijn, hangen we onze rugzakken om en gaan. Dag en nacht – lang nadat de wereld zijn interesse heeft verloren. Soms zijn we uren op zoek naar mensen. Die veranderen voor de veiligheid vaak van locatie. Soms zijn bejaarde grootmoeders of de kleine kinderen die geen energie meer hebben om te lopen, gestrand in Poolse moerassen. Nu de bossen bedekt zijn met sneeuw en mensen ons niet kunnen bellen omdat hun telefoons zijn vernietigd door het Poolse leger, gebruiken we infrarood camera’s.

We ontmoeten bange ogen, uitgeputte gezichten, lichamen kapot door de kou, wanhopig verzwakt na weken in het ijzige, natte bos. Bevroren, dorstige, hongerige mensen. Ik had geen idee wat honger betekende. Ik gaf mijn kinderen wel eens een stuk chocola als ze klaagden voor het eten. Ik heb armoedestatistieken en geschiedenisboeken gelezen. Ik wist niets van honger.

Mensen aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland hebben al weken niet gegeten. Om de paar dagen krijgen ze, als ze geld hebben, misschien een oude aardappel van een Wit-Russische soldaat na een gewelddadige pushback over het prikkeldraad. Die delen ze met de kinderen. Ze hebben dagenlang niets te drinken. Of drinken moeras- of regenwater, dat maagkrampen en een verlammende hoofdpijn veroorzaakt, waardoor ze verder verzwakken.

We wensen hen het beste aan het einde van onze ontmoeting. Voor een paar dagen voldoende voedsel en water achterlaten is onmogelijk: niemand heeft de kracht om zoveel te dragen. We kunnen geen mensen meenemen of naar een veilige plek brengen. Dat zou een strafbaar feit zijn. Maar het is geen misdaad om deze mensen langzaam dood te laten gaan…

Waar is het Rode Kruis, de Internationale Organisatie voor Migratie van de VN en de VN-vluchtelingenorganisatie? Die organisaties die zelfs in oorlogsgebieden opereren? Die voedsel en water naar de gevaarlijkste criminelen brengen? Is Elina, 5, gevaarlijker of minder waard? Ze heeft epilepsie, maar geen medicijnen. Ik ontmoette haar in het bos met negen andere Koerden, allemaal zonder laarzen. Ze hebben thuis oorlogen en luchtaanvallen overleefd, maar kunnen in het Poolse bos doodvriezen. Bij elke pushback pakken Poolse en Wit-Russische officieren alles af: geld, kleding en schoeisel.

Er was de groep van negen vrouwen uit de Democratische Republiek Congo, waarschijnlijk verhandeld. Toen ik ze de situatie uitlegde, huilden en huilden ze maar. Of de Yezidi-zussen, die zeven jaar geleden ontsnapten aan de genocide in Sinjar, Irak, maar nog steeds op zoek zijn naar een veilige plek. Of de jongens uit Jemen, die perfect Engels spreken. Of de drie homoseksuele mannen uit Iran, wanhopig om niet teruggestuurd te worden naar Wit-Russische soldaten.

We blijven contact houden. Als ze erin slagen hun telefoons te verbergen, kunnen we communiceren na een pushback. Ze delen foto’s en video’s van Wit-Russische honden. Laten me bijtwonden zien als we elkaar aan de Poolse kant ontmoeten. Zij huilen. Ze vragen om advies. Ze willen hun familie niet vertellen over hun benarde situatie, maar ze hebben iemand nodig om mee te praten.

“De vijfde pushback. Na de zesde pleeg ik zelfmoord.”

“Ik heb mijn zoon verloren, hij heeft astma. De laatste keer dat hij belde was drie dagen geleden. Weet je waar hij is?”

“Wanneer ben je hier? Heb je water? Al is het een druppel?”

Onderworpen aan een desinformatiecampagne krijgen de vluchtelingen tegenstrijdige berichten van Wit-Russische diensten, die formulieren verspreiden over de vestiging in Polen of Duitsland. Dit schept hoop op een veilige reis. Maar het echte doel is om ze aan de Poolse grens neer te zetten om druk uit te oefenen op de EU. Sommige verontrustende berichten suggereren dat migranten worden gedwongen om deel te nemen aan geweld als onderdeel van Wit-Russische pogingen om Poolse functionarissen te provoceren.

Met het risico van een escalatie van geweld willen wij, de activisten in de bossen, de wereld eraan herinneren dat vluchtelingen geen agressors zijn. Ze zijn gijzelaars van het regime van Loekasjenko, dat hen voor zijn agenda gebruikt.

Polen sturen me berichten: “Waar moet ik warme en donkere kleding naartoe sturen?” “Hoe is de situatie aan de grens? De media laten ons alleen video’s zien van het Poolse ministerie of de Wit-Russische autoriteiten.” “Ik huil als ik mijn kinderen in bed stop. Schrijf alsjeblieft iets dat kan helpen.”

Dunja Mijatović, de commissaris voor mensenrechten van de Raad van Europa, verbleef vier dagen in Polen en ging met ons mee het veld in. Ze zei: “De grootste kracht van de hulpbeweging voor vluchtelingen aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland zijn de inwoners van de naburige steden – in de noodzone en ernaast. Het is hun compassie en empathie die het leven van mensen in het bos verlengt. Hun moed en onbaatzuchtigheid. Hun goedheid redt levens.”

Anderen zien het natuurlijk anders: mensen die aan de grens helpen zijn “vijanden van de natie”, “agenten van Loekasjenko”, “schuldig aan het vernietigen van Europese waarden”, “het uitnodigen van terroristen hier”.

We maken ons schuldig aan het achterlaten van pakken water in het bos voor de dorstigen. We maken ons schuldig aan het uitdelen van soep. Aan schoenen aan koude voeten doen die niet meer konden bewegen. Als helpen illegaal is, begrijpen we dan wel wat misdaad is?

Anna Alboth is vrijwilliger bij Minority Rights Group

[7]

AMNESTY INTERNATIONAL

POLAND/BELARUS: NEW EVIDENCE OF ABUSES HIGHLIGHTS 

”HYPOCRISY” OF UNEQUAL TREATMENT OF ASYLUM SEEKERS

11 APRIL 2022

Poland/Belarus: New evidence of abuses highlights ‘hypocrisy’ of unequal treatment of asylum-seekers 

 • Authorities violating rights of asylum-seekers, including strip searches and other degrading treatment, in overcrowded detention centres
 • Some people forcibly sedated during return
 • Pushbacks and arbitrary detention in stark contrast with welcome shown to those fleeing Ukraine
 • Spokespeople available

The Polish authorities have arbitrarily detained nearly two thousand asylum-seekers who crossed into the country from Belarus in 2021, and subjected many of them to abuse, including strip searches in unsanitary, overcrowded facilities, and in some cases even to forcible sedation and tasering, Amnesty International said today.

Additionally, after a hiatus during winter, more asylum-seekers are now trying to enter Poland from Belarus, where they are unable to access further funds due to international sanctions and risk harassment or apprehension by Belarusian police due their irregular immigration status. At the Polish border they face razor wire fences and repeated pushbacks by border guards sometimes up to 20-30 times.

“This violent and degrading treatment stands in stark contrast to the warm welcome Poland is offering to displaced people arriving from Ukraine. The behaviour of the Polish authorities smacks of racism and hypocrisy. Poland must urgently extend its admirable compassion for those entering the country from Ukraine to all those crossing its borders to seek safety.”

Arbitrary detention and abysmal detention conditions

Polish border guards have systematically rounded up and violently pushed back people crossing from Belarus, sometimes threatening them with guns. The vast majority of those who have been fortunate enough to avoid being pushed back to Belarus and to apply for asylum in Poland are forced into automatic detention, without a proper assessment of their individual situation and the impact detention would have on their physical and mental health. They are often held for prolonged and indefinite periods of time in overcrowded centres that offer little privacy and only limited access to sanitary facilities, doctors, psychologists, or legal assistance.

Almost all of the people Amnesty International interviewed said they were  traumatized after fleeing areas of conflict and being trapped for months on the Belarusian-Polish border. They also suffered from serious psychological problems, including anxiety, insomnia, depression and frequent suicidal thoughts, undoubtedly exacerbated by their unnecessary metres. For most, psychological support was unavailable.

Retraumatized inside a military base

Many of the people who Amnesty spoke to had been in Wędrzyn detention centre, which holds up to 600 people. Overcrowding is particularly acute in this facility, where up to 24 men are detained in rooms measuring just eight square metres.

In 2021, the Polish authorities decreased the minimum required space for foreign detainees from three square meters per person to just two. The Council of Europe minimum standard for personal living space in prisons and detention centres is four square meters per person.

People held in Wędrzyn recounted how guards greeted new detainees  by saying “welcome to Guantánamo”. Many of them were victims of torture in their home countries before enduring harrowing experiences both in Belarus and on the border of Poland. The detention centre in Wędrzyn forms part of an active military base. The facility’s barbed wire walls — and the persistent sound of armoured vehicles, helicopters and gunfire from military exercises in the area — only serves to retraumatize them.

In Lesznowola Detention Centre, detainees said that guards’ treatment left them feeling dehumanized. The staff called detainees by their case numbers instead of using their names and meted out excessive punishments, including isolation, for simple requests, such as asking for a towel or more food.

Nearly all those interviewed reported consistently disrespectful and verbally abusive behaviour, racist remarks and other practices that indicated psychological ill-treatment. 

Men who Amnesty International interviewed uniformly  complained about the manner in which body searches were  conducted. When people were  transferred from one detention centre to another, they were forced to undergo a strip search at each facility, even though they were in state custody at all times. In Wędrzyn, people recounted abusive searches. For example, all newly admitted foreigners are kept together in a room, required to remove all of their clothes and ordered to perform squats longer than necessary for a legitimate check.

Violent forcible returns

Amnesty International interviewed several people who were forcibly returned as well as some who avoided return and remain in detention in Poland. Many said the Polish border guards who conducted the returns coerced them into signing documents in Polish that they suspected included incriminating information in order to justify their returns. They also said that, in some cases, border guards used excessive force, such as tasers, restrained people with handcuffs, and even sedated those being returned. 

Authorities attempted to forcibly return Yezda, a 30-year old Kurdish woman , with her husband and three small children. After being told that the family would be returned to Iraq, Yezda panicked and screamed and pleaded with the guards not to take them. She threatened to take her life and became extremely agitated. “I knew I could not go back to Iraq and I was ready to die in Poland. While I was crying like that, two guards restrained me and my husband, tied our hands behind our backs, and a doctor gave us an injection that made us very weak and sleepy. My head was not clear, but I could hear my children, who were in the room with us, crying and screaming.”

“We were asked to go through the airport security and the guards told us to behave on the plane. But I refused to go. I remember noticing that I didn’t even have any shoes on, as in the chaos at the camp, they slipped of my feet. My head was not clear, and I couldn’t see my husband or the children, but I remember that they forced me on the plane that was full of people. I was still crying and pleading with the police not to take us.” Yezda said that she broke her foot as she fought the guards who tried to put her on the plane. Yezda and her family were returned to Warsaw after the airline refused to take them to Iraq. They remain in a camp in Poland for now.

Volunteers and activists have been barred from accessing the border of Poland and Belarus, and some have even faced prosecution for trying to help people cross the border. In March, activists who had helped people both on Poland’s borders with Ukraine and with Belarus were detained for providing life-saving assistance to refugees and migrants on the Belarussian border, and now face potentially serious charges.

Stranded at the border

On 20 March, the Belarusian authorities reportedly evicted close to 700 refugees and migrants, including many families with young children and people suffering from severe illnesses and disabilities, from the warehouse in the Belarusian village of Bruzgi which had accommodated several thousand people in 2021.

People who were evicted from the warehouse suddenly found themselves stranded in the forest, trying to survive in sub-zero temperatures without shelter, food, water or access to medical care. Many remain in the forest and experience daily abuse from the Belarusian border guards, who use dogs and violence to force people to cross the border into Poland.

“Hundreds of people fleeing conflict in the Middle East and other parts of the world remain stranded on the border between Belarus and Poland. The Polish government must immediately stop pushbacks. They are illegal no matter how the government tries to justify them. The international community – including the EU – must demand that those trapped on Poland’s border with Belarus be afforded the same access to EU territory as any other group seeking refuge in Europe,” said Jelena Sesar.

END OF THE ARTICLE

REPORT AMNESTY INTERNATIONAL

POLAND: CRUELTY, NOT COMPASSION, AT EUROPE’S OTHER BORDERS

11 APRIL 2022

The rapid relief effort at the border, exceptional generosity of civil society and willingness of Polish authorities to receive people fleeing from Ukraine contrast starkly with the Polish government’s hostility toward refugees and migrants who have arrived in the country via Belarus since July 2021. Hundreds of people who crossed from Belarus have been arbitrarily detained in Poland in appalling conditions and without access to a fair asylum proceeding. Many have been forcibly returned to their countries of origin, some under sedation. In addition, hundreds of people remain stranded inside Belarus and face increasingly desperate conditions.

END OF THIS PIECE

FULL REPORT

AMNESTY INTERNATIONAL

POLAND: CRUELTY, NOT COMPASSION, AT EUROPE’S OTHER BORDERS

11 APRIL 2022

https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2022/04/EUR3754602022ENGLISH.pdf

[8]

MEDICS LEAVE POLAND=BELARUS BORDER WITHOUT

REACHING MIGRANTS

https://www.dw.com/en/medics-leave-poland-belarus-border-without-reaching-migrants/a-60353514

Doctors Without Borders removed its team on the Belarus-Poland border after Warsaw blocked access to migrants trying to enter the European Union. Camped in harsh conditions, several people have died on the EU’s doorstep.

Despite knowing people along the Belarus-Poland border were “in desperate need of medical and humanitarian assistance,” the medical charity Doctors Without Borders (MSF) said it withdrew its emergency response team from the region.

“Since October, MSF has repeatedly requested access to the restricted area and the border guard posts in Poland, but without success,” Frauke Ossig, the charity’s emergency coordinator for Poland and Lithuania, said on Thursday.

“We know that there are still people crossing the border and hiding in the forest, in need of support, but while we are committed to assisting people on the move wherever they may be, we have not been able to reach them in Poland,” Ossig added.

MSF said it was concerned that restricting access to major aid organizations could result in more deaths and such policies were “another example of the EU deliberately creating unsafe conditions for people to seek asylum at its borders.”

While many of the migrants received shelter in a logistics center, a number of people are reported to have died in the freezing, harsh conditions along the border.

Why can’t aid groups reach migrants and asylum-seekers?

On December 1, Poland’s Interior Ministry extended a state of emergency that prohibits all non-residents, including journalists and non-governmental aid groups, from the border area.

“People are being attacked and beaten at the hands of border guards, and yet state officials continue to allow the practice of pushing people between borders knowing that such maltreatment continues,” MSF said.

With thousands of people on the Belarusian side of the 400-kilometer (250-mile) stretch, Poland built a barbed-wire fence that it intends to replace with a permanent barrier and sent thousands of soldiers to the border, leaving the migrants stuck in camps in no man’s land and unable to apply for asylum in the European Union.

Polish border guards accused of illegal ‘pushbacks’

Polish border guards have been accused of forcibly pushing migrants and asylum-seekers back into Belarus — a move that breaches international law. At least 21 people have lost their lives in the attempt in 2021, MSF reported.

In December, the Polish civil society group Salam Lab reported that five Syrian and one Palestinian who managed to find their way outside Poland’s exclusion zone said they had been pushed back to Belarus several times by Polish authorities.

EU nations Latvia and Lithuania, which also share borders with Belarus, have also reinforced their border security and declared a state of emergency. MSF said it had not received access to migrants at the Belarusian-Lithuanian border.

The European Union has accused Belarus’ authoritarian leader Alexander Lukashenko of encouraging people fleeing conflict and poverty in the Middle East to attempt to enter the EU through Belarus.

Belarus denies this and has urged the EU to take in the migrants.

“The current situation is unacceptable and inhumane,” Ossig said. “People have the right to seek safety and asylum and should not be illegitimately pushed back to Belarus.”

[9]

AMNESTY INTERNATIONAL

POLAND/BELARUS: NEW EVIDENCE OF ABUSES HIGHLIGHTS 

”HYPOCRISY” OF UNEQUAL TREATMENT OF ASYLUM SEEKERS

11 APRIL 2022

SEE FOR FULL TEXT, NOTE 7

[10]

SEE NOTE 10

SEE ALSO THE LINK

Reacties uitgeschakeld voor The International Red Cross, the Ukrainian refugees and the refugees, trapped between Poland and Belarus/Do you treat them with equal attention, Red Cross?

Opgeslagen onder Divers

Notes 1 t/m 10/Astrid Essed about the Red Cross

[1]

THE FINISH RED CROSS

THE RED CROSS IS HELPING MIGRANTS STRUGGLING IN

DANGEROUS CONDITIONS AT THE EU’S EASTERN BORDER

24 NOVEMBER 2021

https://www.redcross.fi/news/2021/the-red-cross-is-helping-migrants-struggling-in-dangerous-conditions-at-the-eus-eastern-border/

The situation of migrants trying to enter the EU at the border of Poland, Lithuania and Belarus is alarming. Thousands of migrants have been stuck on the border region since early autumn. The situation of people sleeping without shelter is expected to worsen as the winter approaches.

The Belarusian, Polish and Lithuanian Red Cross organisations are helping migrants at the borders by distributing food, clean water, hygiene supplies, clothes and blankets and by offering essential health care.

The health of the people sleeping rough is at continuous risk. At least 10 people are known to have died. Among them, a 14-year-old boy who died of hypothermia.

“There are hundreds of children at the border, many of whom have been separated from their families. The are also pregnant women and disabled people among the migrants. Their situation is worsening by the hour as the crisis drags on and nights become colder,” says the Director of International Operations at the Finnish Red Cross Tiina Saarikoski.

“All states are obliged to ensure that humanitarian aid gets through to its target. People have the right to necessary protection, care and safety, regardless of whether they are granted the right to stay in the country or not.”

The International Committee of the Red Cross helps migrants establish contact with their family members. 

The Finnish Red Cross maintains preparedness for large-scale migration as part of its continuous readiness. As agreed with the authorities, the Red Cross is permanently prepared to establish and maintain reception centres and temporary accommodation units at the request of the authorities.

The Finnish Red Cross has not received official requests in relation to the situation in Poland, Lithuania and Belarus. 
 
“The most important thing right now is to deliver necessary aid to the migrants in unsafe conditions and allow humanitarian operators to provide aid,” Saarikoski emphasises. 

[2]

AMERICAN RED CROSS

THOUSANDS AT BELARUS BORDER IN NEED

OF HUMANITARIAN AID

https://www.redcross.org/about-us/news-and-events/news/2021/thousands-at-belarus-border-in-need-of-humanitarian-aid.html

November 15, 2021

The Red Cross is urgently providing relief efforts as thousands of people risk their lives in freezing conditions along the Belarus-Poland border. At least 10 people have died and an estimated 2,000 people are living in makeshift camps near the border between Belarus and neighboring countries Poland, Lithuania and Latvia. The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) urges unhindered access to the border be provided to help the men, women and children risking their lives for a safer future. 

Belarus Red Cross has been coordinating aid from partners since last week, distributing food, water, blankets and warm clothes. Staff and volunteers are involved in a continuous response to the situation, sorting and distributing packages, as well as helping authorities set up heating tents for women and children. Assistance was also provided for three children who were hospitalized.

“We are concerned about the increasingly serious situation on the Poland-Belarus border, after large groups of migrants arrived there on November 8. We call for access for the Red Cross and other humanitarian organizations so that all people in need, at the border and other locations, can receive medical treatment, humanitarian assistance and protection services,” said Andreas von Weissenberg, IFRC Europe’s head of Disasters, Climate and Crises.

“While Belarus Red Cross has thankfully been given some access to provide vital life-saving aid to people enduring hunger and freezing conditions, we need that access to be regular and also get access on the other side of the border. People need to be treated humanely,” von Weissenberg said.

The Polish Red Cross has been responding to this crisis for several weeks, delivering blankets, sleeping bags and clothes. Local branches are supporting migrants in provinces near the border with food, water and hygiene kits, as well as providing first aid and helping people trace family members.

Lithuanian Red Cross teams have also been supporting migrants close to the border with water, hygiene kits, footwear and clothing, as well as toys for children. In five large reception centers, volunteers provide food and other humanitarian aid, offer psychological support and legal assistance and help people reconnect with their loved ones by providing mobile phones and SIM cards.

IFRC is in the process of providing the Belarus Red Cross, Polish Red Cross and Lithuanian Red Cross with emergency funding to support the migrants with food, clothes, hygiene items, first aid and family reunification services.

“Humanitarian organizations must be granted unconditional and safe access to all people in need, irrespective of their legal status. People are crossing the border with just the clothes on their backs. They need food, medicine, hygiene items, clothing, and protective equipment against COVID-19. We must be allowed to deliver critical assistance and we want to see a peaceful, humane and rights-based solution to the situation,” von Weissenberg concluded. 

[3]

24/7  NEWS BULLETIN

IT’S HEART BREAKING: HOW POLISH VOLUNTEERS

RESCUE POVERTY STRICKEN MIGRANTS AT

THE BELARUSIAN BORDER

11 NOVEMBER 2021

https://247newsbulletin.com/politics/4802.html

While the official Warsaw refuses to let in the migrants who have accumulated on the Belarusian border, not wanting to recognize them as refugees, many Poles express a desire to help people in difficult situations.

In the Polish media, you can see lists of various NGOs that are involved in helping migrants, as well as talk about ways to help them. One of the most popular is called a financial donation, but it is also suggested to become a volunteer working with refugees. The monetary contributions are spent on humanitarian transportation, shelter, medical and legal assistance, and integration with the host society.

“You don’t have to be at the border to help refugees,” writes Gazeta Wyborcza. “We can’t do much on this issue, but here’s exactly what we can: offer a blanket, a sleeping bag or waterproof clothing.”

Among the organizations that help refugees and migrants, mention is made, for example, of Caritas Polska, which carries out humanitarian aid campaigns both in Poland and abroad. This organization operates centers for refugees and migrants in Szczecin, Kalisz and Warsaw, providing systematic assistance in the field of intercultural integration, career counseling, psychological and legal assistance, classes in community centers and educational packages. Since the beginning of the current migration crisis at the Polish-Belarusian border, Caritas Polska has been organizing humanitarian transfers to centers where foreigners arrive, providing migrants with food, detergents, hygiene items, and blankets.

Helping migrants and the Polish Red Cross collecting material gifts for aid packages for migrants. Donations are accepted at Red Cross offices throughout Poland. Currently, the most in demand are: jackets, sweaters, thick socks, warm shoes, hats, scarves, blankets and sleeping bags. At the same time, clothes and shoes must be new or used, but in good condition. High-energy products are accepted (bars, chocolate, dried fruits), as well as other food products (pies and other canned poultry, canned fish, crackers, waffles, etc.).

The Polish non-governmental humanitarian organization Grupa Granica, which monitors the situation on the Polish-Belarusian border, believes that refugees need to be rescued as soon as possible. Indeed, if the Polish border police finds injured migrants before doctors, they send them back to Belarus, explaining this step by the fact that their health condition may deteriorate at any time, and the risk of death in such conditions is great.

The Guardian tells how 15 Iraqi Kurds ended up in the forests of the Polish village of Narewka after they managed to cross the border of Belarus and the European Union. All migrants had early signs of hypothermia. One woman could hardly walk. They had no choice but to turn to volunteers for help. A team from Grupa Granica, before the border guards, found migrants who found themselves in completely extreme conditions. It was already starting to get dark, and the temperature dropped to almost zero degrees. Volunteers distributed blankets and hot tea to people.

After some time, the police arrived in the forest. Up to this point, volunteers have explained to the frozen migrants how to properly apply for asylum.

“We have about eight teams operating near the border and a total of about 40 people,” Anna Albot, a spokeswoman for the Polish Minority Rights Group and member of Grupa Granica, told The Guardian. – Whenever we receive calls from migrant families, we send a request to our teams and check who is closest to the place. People often ask for food, water, a doctor, or clothing. The other day I met a Syrian family who didn’t even have shoes. ”

Anna Chmielewska, coordinator of the Center for Assistance to Foreigners in Warsaw, noted that “it is difficult to work in the border zone for several reasons”. First, the Polish police stop the cars of the volunteers a few kilometers before the Kuznitsa checkpoint on the Polish-Belarusian border. The fact is that three kilometers from the border begins the territory on which the state of emergency is in force, so access to it is prohibited.

“We cannot get into this zone and help the people who are there,” she added. “Only local residents can do this.” According to her, volunteers only have the opportunity to contact migrants only when they can pass the border zone: “But not everyone succeeds in doing this. Winter is coming and people are not ready to stay outside in the cold day after day. We are afraid that bad weather will lead to more deaths. It’s heartbreaking for us. “

In addition, the activist said that border police officers often behave quite aggressively. “We are not doing anything illegal, but they make us feel like we are violators,” Khmelevska said. “Helping people is okay. But in the current situation we seem to be engaged in secret activities. “

According to a representative of another non-governmental Polish organization, Medycy na granicy (Doctors at the Border – MK), border guards periodically obstruct the provision of medical assistance to migrants.

On their official Facebook page, the volunteers reported that before going on another call, they found that the ambulance’s wheels had been deflated. In addition, the doctors found “people in uniform” at the service car, and an olive-colored car with registration numbers beginning with the letters denoting the off-road vehicles of the Polish army stood nearby, the report said.

The doctors added that they tried to talk to the people sitting in the car, but they left almost immediately. Then they turned to the Ministry of National Defense of Poland with a request to “urgently provide clarification regarding this shameful incident.”

The department gave a response almost immediately. “The soldiers of the Polish army have no relation to the damage to the ambulance at the border,” the ministry’s press service informed. “They have much more serious questions than the denial of fake news in the media space.”

At the same time, such situations do not lead volunteers astray. They continue to provide assistance to refugees. On their social networks, doctors posted a post in five languages – English, French, Arabic, Persian and Kurdish – with the following content: “If you or someone from your family needs any humanitarian or medical assistance on the Polish-Belarusian border, write US. We will connect you with the right people. “

Those wishing to help migrants have to face not only opposition from the authorities. After one of the theaters in the city of Legnica began collecting gifts for refugees on the Polish-Belarusian border, it was attacked by haters on the Internet. “But there are more people willing to help,” says one of the initiators of the action.

In this regard, Polish volunteers are pleased to know that activists from Germany are trying to help migrants stranded on the Polish-Belarusian border. According to the Polish Internet resource Oko.press, a group of German volunteers came to Poland to deliver parcels for refugees to local organizations, show solidarity with immigrants and protest against the actions of the Polish authorities and the inaction of German politicians.

“We have free seats on the bus,” says one of the activists Ruben Neugebauer. “We could take people who need help with us. If only the German government would agree to this … We call on the German authorities to create humanitarian corridors on the Polish-Belarusian border. This should be one of the priorities of the government that is currently being formed in Germany. “

.

Source From: MK

[4]

IFRC PRESIDENT: ETHNICITY AND NATIONALITY SHOULD NOT

BE DECIDING FACTORS IN SAVING LIVES

16 MAY 2022/PRESS RELEASE

https://www.ifrc.org/press-release/ifrc-president-ethnicity-and-nationality-should-not-be-deciding-factors-saving-lives

New York / Geneva, 16 May 2022 – President of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) Francesco Rocca calls on states to step up to their responsibility to save lives, no matter where people are from, ahead of the first review of the Global Compact for Migration (GCM).

Mr Rocca says: “When I was in Marrakech for the adoption of the GCM I made a statement that the world’s approach to migration is painfully broken – but that the GCM can fix it. As we begin the first review of the progress made since then, I am sad to say that this has not been the case so far. Not enough changes to policies and practices to ensure safe and dignified migration have taken place, and many more lives have been lost due to that failure to act.”

On the world’s deadliest sea migration route, the central Mediterranean, the number of deaths has in fact increased since the GCM was signed. The Ocean Viking ship, operated by SOS Mediterranée with IFRC providing humanitarian services on board, saves people in distress on this route.

“We need to carry out this work as state-coordinated search and rescue is absent in the area,” says Mr Rocca. “Our teams have already saved 1,260 people in the nine months we’ve been operating.”

The Ocean Viking is one of the 330 Humanitarian Service Points (HSPs) in 45 countries that supports the ambitions of the GCM, providing assistance and protection to people on the move irrespective of status and without fear of reprisal. The Romanian Red Cross implements HSPs in Bucharest to support people fleeing Ukraine, providing information, food, water, hygiene items and financial assistance, while the Hungarian Red Cross has been operating a HSP at the Keleti railway station 24/7 to welcome people arriving from Ukraine by train with information, food, hygiene items and baby care products.

During the COVID-19 pandemic, the Colombian Red Cross Society has implemented HSPs at the border with Venezuela, offering essential services like healthcare, while Libyan Red Crescent volunteers have provided support to migrants and displaced people, operating HSPs that provided access to information, food, and other necessities, as well as restoring family links services.

At the International Migration Review Forum (IMRF), the IFRC is calling for individual and collective efforts on search and rescue; ensuring access to essential services for migrants regardless of status; scaling up support to people affected of climate related displacement; and the inclusion of migrants in all aspects of society and decision making.

“The political, public and humanitarian response to the Ukraine crisis has shown what is possible when humanity and dignity comes first, when there is global solidarity and the will to assist and protect the most vulnerable,” says Mr Rocca. “This must be extended to everyone in need, wherever they come from. Ethnicity and nationality should not be deciding factors in saving lives.”

[5]

THE INTERNATIONAL RED CROSS AND THE UKRAINE

https://www.icrc.org/en/humanitarian-crisis-ukraine

IFRC SCALES UP CASH ASSISTANCE TO PEOPLE IMPACTED

BY CONFLICT IN UKRAINE

23 MAY 2022

https://www.ifrc.org/article/ifrc-scales-cash-assistance-people-impacted-conflict-ukraine

Three months into the ongoing conflict in Ukraine, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) has distributed financial assistance totalling more than 4.3 million Swiss francs to thousands of people on the move.

IFRC Head of Emergency Operations for the Ukraine response, Anne Katherine Moore, said:

“The longer the conflict continues, the greater the needs become. The cost of basic necessities, such as fresh fruit and vegetables, is rising. Increases in the cost of fuel and apartment rentals are also being reported. Millions of people have lost their jobs and their savings are dwindling. Through a new mobile app, we have been able to ramp up our support to help people facing these financial challenges.”

The new technology makes it possible for the IFRC and responding National Societies to reach people at scale and to deliver cash assistance digitally. Successfully introduced in Romania, the mobile app allows refugees to self-register for assistance online, negating the need and cost involved of having to travel to a central location.

The app will soon be expanded to Poland and Slovakia, where cash assistance is already being provided through more traditional methods such as in-person registration, as well as Ukraine and other neighbouring countries.

“This is the fastest we have ever delivered cash at this scale. It has the potential to be a game-changer for our work not just in this response, but also in future operations,” Moore continued.

Cash assistance is a dignified and efficient way to support people impacted by the conflict, allowing them to purchase items specific to their individual needs, while also supporting local economies. It is one part of our integrated and wide-ranging Red Cross and Red Crescent response to the conflict that also includes the provision of health care, first aid, psychosocial support and the distribution of basic household necessities.

Speaking about next steps, Moore said: “There is no short-term solution to the needs of the more than 14 million people who have been forced to flee their homes. We know that even if the conflict was to end tomorrow, rebuilding and recovery will take years. People have lost their homes, their livelihoods, and access to timely healthcare. The IFRC, in support of local National Red Cross Societies in the region, will be there helping people now, and in the months and years to come.”

During the past three months:
 • Together, we have reached more than 2.1 million people with life-saving aid within Ukraine and in surrounding countries. This is 1 in 10 people who had to flee their homes because of the conflict.
 • Along the travel routes within and outside Ukraine, we’ve set up 142 Humanitarian Service Points in 15 countries to provide those fleeing with a safe environment. There, they receive essential services like food, hygiene items, blankets, clothing water, first aid, psychosocial support, information, and financial assistance.
 • In total, we distributed 2.3 million kilograms of aid.
 • 71,000 Red Cross and Red Crescent volunteers are responding to the crisis.

IFRCUKRAINE AND IMPACTED COUNTRIES CRISIS

https://www.ifrc.org/emergency/ukraine-and-impacted-countries

Due to the conflict escalation in Ukraine, millions of people have left their homes and crossed into neighbouring countries. The Ukrainian Red Cross is helping people affected by the conflict as the security situation allows. National Societies in surrounding countries, with support from the IFRC, are assisting people leaving Ukraine with shelter, basic aid items and medical supplies. People from Ukraine will need long-term, ongoing support. Our priority is addressing the humanitarian needs of all people affected by the conflict, inside and outside Ukraine.

IFRC

UKRAINE AND IMPACTED COUNTRIES CRISIS

EMERGENCY APPEAL

12 APRIL 2022

file:///C:/Users/Essed/Downloads/MGR65002ea1.pdf

[6]

FACEBOOK THE REFUGEE CIRCLE

https://www.facebook.com/groups/1172370492773108/

Saskia van Rees

 

8 dec 2021, door Anna Albot in the Guardian. Zij is met in Narewka, Polen, vlakbij de grens met Wit-Rusland.

Het helpen van vluchtelingen die verhongeren in de ijzige grensbossen van Polen is illegaal, maar het is niet de echte misdaad

Eén gedachte gaat constant door mijn hoofd: “Ik heb kinderen thuis, ik kan niet de cel in, ik kan niet de cel in.” De politiek ligt buiten mijn bereik of dat van de slachtoffers aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Die gaat erom dat de vertrekkende Duitse kanselier Angela Merkel doordringt tot Alexander Loekasjenko, de president van Wit-Rusland. Het is ironisch dat deze grens meer dan 50 mediaploegen op de been heeft gebracht, maar Polen de enige plaats in de EU is waar journalisten niet vrijuit kunnen rapporteren.

Ondertussen nadert de strenge Noord-Europese winter en bevriezen mijn vingers in de donkere sneeuwnachten.

De grenssituatie laat de kloof zien tussen wat legaal is en wat moreel is. Hij beheerst de inspanningen van degenen die levens redden. Het enige wat wij, activisten in de bossen aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland, kunnen doen is water, voedsel en kleding naar wanhopige mensen brengen. Maar deze fundamentele humanitaire daad, kan alleen in het geheim worden uitgevoerd. We moeten ons verstoppen en door de bossen sluipen. De aandacht trekken van grenswachten, politie of leger zou een nieuwe pushback kunnen forceren.

We ontmoeten bange ogen, uitgeputte gezichten, lichamen kapot door de kou … Bevroren, dorstige, hongerige mensen.

Ik heb verschillende groepen tussen de bomen ontmoet: gezinnen, moeders met kinderen, vaders met gehandicapte kinderen, ouderen en mensen uit de meest kwetsbare groepen ter wereld – etnisch, religieus en LGBTQ+. Ze zochten vrijheid, maar werden sinds augustus tot nu, december, vijf, tien en zelfs vijftien keer teruggedreven naar Wit-Rusland.

Tijdens mijn nachtelijke tochten ben ik uitgerust met een grote rugzak vol thermoskannen warme soep, sokken, laarzen, jassen, handschoenen, sjaals, mutsen, pleisters, medicijnen en powerbanks. Ik loop in het donker en verschuil me achter bomen als ik helikopters hoor of de felle lichten van de politie zie. Ik hoor het geplons van de soep in de kannen op mijn rug, ik hoor mijn kortademigheid – niemand heeft me geleerd om te sluipen en onzichtbaar te zijn als een beroepsmilitair. Ik heb jarenlang voor mensenrechten gewerkt, de meeste EU-grenzen en vluchtelingenkampen bezocht, maar ik was nooit bang om takken onder mijn voeten te laten kraken of voor het ritselen van de bomen boven mijn hoofd terwijl ik me voortbeweeg.

Uit persoonlijke verhalen en bewijzen verzameld door Minority Rights Group International en collega’s van Grupa Granica, een alliantie van 14 Poolse maatschappelijke organisaties die reageren op de crisis, weten we dat er minstens 5.000 mensen in de bossen zijn geweest en dat er momenteel minstens 1.000 zijn. We hebben met iedereen contact gehad: wanhopige slachtoffers van een walgelijk machtsspel tussen staten.

Elke keer dat we reageren op een telefoontje van iemand in nood, of hun moeder die nog in Irak of Afghanistan is, of een neef in Berlijn, hangen we onze rugzakken om en gaan. Dag en nacht – lang nadat de wereld zijn interesse heeft verloren. Soms zijn we uren op zoek naar mensen. Die veranderen voor de veiligheid vaak van locatie. Soms zijn bejaarde grootmoeders of de kleine kinderen die geen energie meer hebben om te lopen, gestrand in Poolse moerassen. Nu de bossen bedekt zijn met sneeuw en mensen ons niet kunnen bellen omdat hun telefoons zijn vernietigd door het Poolse leger, gebruiken we infrarood camera’s.

We ontmoeten bange ogen, uitgeputte gezichten, lichamen kapot door de kou, wanhopig verzwakt na weken in het ijzige, natte bos. Bevroren, dorstige, hongerige mensen. Ik had geen idee wat honger betekende. Ik gaf mijn kinderen wel eens een stuk chocola als ze klaagden voor het eten. Ik heb armoedestatistieken en geschiedenisboeken gelezen. Ik wist niets van honger.

Mensen aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland hebben al weken niet gegeten. Om de paar dagen krijgen ze, als ze geld hebben, misschien een oude aardappel van een Wit-Russische soldaat na een gewelddadige pushback over het prikkeldraad. Die delen ze met de kinderen. Ze hebben dagenlang niets te drinken. Of drinken moeras- of regenwater, dat maagkrampen en een verlammende hoofdpijn veroorzaakt, waardoor ze verder verzwakken.

We wensen hen het beste aan het einde van onze ontmoeting. Voor een paar dagen voldoende voedsel en water achterlaten is onmogelijk: niemand heeft de kracht om zoveel te dragen. We kunnen geen mensen meenemen of naar een veilige plek brengen. Dat zou een strafbaar feit zijn. Maar het is geen misdaad om deze mensen langzaam dood te laten gaan…

Waar is het Rode Kruis, de Internationale Organisatie voor Migratie van de VN en de VN-vluchtelingenorganisatie? Die organisaties die zelfs in oorlogsgebieden opereren? Die voedsel en water naar de gevaarlijkste criminelen brengen? Is Elina, 5, gevaarlijker of minder waard? Ze heeft epilepsie, maar geen medicijnen. Ik ontmoette haar in het bos met negen andere Koerden, allemaal zonder laarzen. Ze hebben thuis oorlogen en luchtaanvallen overleefd, maar kunnen in het Poolse bos doodvriezen. Bij elke pushback pakken Poolse en Wit-Russische officieren alles af: geld, kleding en schoeisel.

Er was de groep van negen vrouwen uit de Democratische Republiek Congo, waarschijnlijk verhandeld. Toen ik ze de situatie uitlegde, huilden en huilden ze maar. Of de Yezidi-zussen, die zeven jaar geleden ontsnapten aan de genocide in Sinjar, Irak, maar nog steeds op zoek zijn naar een veilige plek. Of de jongens uit Jemen, die perfect Engels spreken. Of de drie homoseksuele mannen uit Iran, wanhopig om niet teruggestuurd te worden naar Wit-Russische soldaten.

We blijven contact houden. Als ze erin slagen hun telefoons te verbergen, kunnen we communiceren na een pushback. Ze delen foto’s en video’s van Wit-Russische honden. Laten me bijtwonden zien als we elkaar aan de Poolse kant ontmoeten. Zij huilen. Ze vragen om advies. Ze willen hun familie niet vertellen over hun benarde situatie, maar ze hebben iemand nodig om mee te praten.

“De vijfde pushback. Na de zesde pleeg ik zelfmoord.”

“Ik heb mijn zoon verloren, hij heeft astma. De laatste keer dat hij belde was drie dagen geleden. Weet je waar hij is?”

“Wanneer ben je hier? Heb je water? Al is het een druppel?”

Onderworpen aan een desinformatiecampagne krijgen de vluchtelingen tegenstrijdige berichten van Wit-Russische diensten, die formulieren verspreiden over de vestiging in Polen of Duitsland. Dit schept hoop op een veilige reis. Maar het echte doel is om ze aan de Poolse grens neer te zetten om druk uit te oefenen op de EU. Sommige verontrustende berichten suggereren dat migranten worden gedwongen om deel te nemen aan geweld als onderdeel van Wit-Russische pogingen om Poolse functionarissen te provoceren.

Met het risico van een escalatie van geweld willen wij, de activisten in de bossen, de wereld eraan herinneren dat vluchtelingen geen agressors zijn. Ze zijn gijzelaars van het regime van Loekasjenko, dat hen voor zijn agenda gebruikt.

Polen sturen me berichten: “Waar moet ik warme en donkere kleding naartoe sturen?” “Hoe is de situatie aan de grens? De media laten ons alleen video’s zien van het Poolse ministerie of de Wit-Russische autoriteiten.” “Ik huil als ik mijn kinderen in bed stop. Schrijf alsjeblieft iets dat kan helpen.”

Dunja Mijatović, de commissaris voor mensenrechten van de Raad van Europa, verbleef vier dagen in Polen en ging met ons mee het veld in. Ze zei: “De grootste kracht van de hulpbeweging voor vluchtelingen aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland zijn de inwoners van de naburige steden – in de noodzone en ernaast. Het is hun compassie en empathie die het leven van mensen in het bos verlengt. Hun moed en onbaatzuchtigheid. Hun goedheid redt levens.”

Anderen zien het natuurlijk anders: mensen die aan de grens helpen zijn “vijanden van de natie”, “agenten van Loekasjenko”, “schuldig aan het vernietigen van Europese waarden”, “het uitnodigen van terroristen hier”.

We maken ons schuldig aan het achterlaten van pakken water in het bos voor de dorstigen. We maken ons schuldig aan het uitdelen van soep. Aan schoenen aan koude voeten doen die niet meer konden bewegen. Als helpen illegaal is, begrijpen we dan wel wat misdaad is?

Anna Alboth is vrijwilliger bij Minority Rights Group

[7]

AMNESTY INTERNATIONAL

POLAND/BELARUS: NEW EVIDENCE OF ABUSES HIGHLIGHTS 

”HYPOCRISY” OF UNEQUAL TREATMENT OF ASYLUM SEEKERS

11 APRIL 2022

Poland/Belarus: New evidence of abuses highlights ‘hypocrisy’ of unequal treatment of asylum-seekers 

 • Authorities violating rights of asylum-seekers, including strip searches and other degrading treatment, in overcrowded detention centres
 • Some people forcibly sedated during return
 • Pushbacks and arbitrary detention in stark contrast with welcome shown to those fleeing Ukraine
 • Spokespeople available

The Polish authorities have arbitrarily detained nearly two thousand asylum-seekers who crossed into the country from Belarus in 2021, and subjected many of them to abuse, including strip searches in unsanitary, overcrowded facilities, and in some cases even to forcible sedation and tasering, Amnesty International said today.

Additionally, after a hiatus during winter, more asylum-seekers are now trying to enter Poland from Belarus, where they are unable to access further funds due to international sanctions and risk harassment or apprehension by Belarusian police due their irregular immigration status. At the Polish border they face razor wire fences and repeated pushbacks by border guards sometimes up to 20-30 times.

“This violent and degrading treatment stands in stark contrast to the warm welcome Poland is offering to displaced people arriving from Ukraine. The behaviour of the Polish authorities smacks of racism and hypocrisy. Poland must urgently extend its admirable compassion for those entering the country from Ukraine to all those crossing its borders to seek safety.”

Arbitrary detention and abysmal detention conditions

Polish border guards have systematically rounded up and violently pushed back people crossing from Belarus, sometimes threatening them with guns. The vast majority of those who have been fortunate enough to avoid being pushed back to Belarus and to apply for asylum in Poland are forced into automatic detention, without a proper assessment of their individual situation and the impact detention would have on their physical and mental health. They are often held for prolonged and indefinite periods of time in overcrowded centres that offer little privacy and only limited access to sanitary facilities, doctors, psychologists, or legal assistance.

Almost all of the people Amnesty International interviewed said they were  traumatized after fleeing areas of conflict and being trapped for months on the Belarusian-Polish border. They also suffered from serious psychological problems, including anxiety, insomnia, depression and frequent suicidal thoughts, undoubtedly exacerbated by their unnecessary metres. For most, psychological support was unavailable.

Retraumatized inside a military base

Many of the people who Amnesty spoke to had been in Wędrzyn detention centre, which holds up to 600 people. Overcrowding is particularly acute in this facility, where up to 24 men are detained in rooms measuring just eight square metres.

In 2021, the Polish authorities decreased the minimum required space for foreign detainees from three square meters per person to just two. The Council of Europe minimum standard for personal living space in prisons and detention centres is four square meters per person.

People held in Wędrzyn recounted how guards greeted new detainees  by saying “welcome to Guantánamo”. Many of them were victims of torture in their home countries before enduring harrowing experiences both in Belarus and on the border of Poland. The detention centre in Wędrzyn forms part of an active military base. The facility’s barbed wire walls — and the persistent sound of armoured vehicles, helicopters and gunfire from military exercises in the area — only serves to retraumatize them.

In Lesznowola Detention Centre, detainees said that guards’ treatment left them feeling dehumanized. The staff called detainees by their case numbers instead of using their names and meted out excessive punishments, including isolation, for simple requests, such as asking for a towel or more food.

Nearly all those interviewed reported consistently disrespectful and verbally abusive behaviour, racist remarks and other practices that indicated psychological ill-treatment. 

Men who Amnesty International interviewed uniformly  complained about the manner in which body searches were  conducted. When people were  transferred from one detention centre to another, they were forced to undergo a strip search at each facility, even though they were in state custody at all times. In Wędrzyn, people recounted abusive searches. For example, all newly admitted foreigners are kept together in a room, required to remove all of their clothes and ordered to perform squats longer than necessary for a legitimate check.

Violent forcible returns

Amnesty International interviewed several people who were forcibly returned as well as some who avoided return and remain in detention in Poland. Many said the Polish border guards who conducted the returns coerced them into signing documents in Polish that they suspected included incriminating information in order to justify their returns. They also said that, in some cases, border guards used excessive force, such as tasers, restrained people with handcuffs, and even sedated those being returned. 

Authorities attempted to forcibly return Yezda, a 30-year old Kurdish woman , with her husband and three small children. After being told that the family would be returned to Iraq, Yezda panicked and screamed and pleaded with the guards not to take them. She threatened to take her life and became extremely agitated. “I knew I could not go back to Iraq and I was ready to die in Poland. While I was crying like that, two guards restrained me and my husband, tied our hands behind our backs, and a doctor gave us an injection that made us very weak and sleepy. My head was not clear, but I could hear my children, who were in the room with us, crying and screaming.”

“We were asked to go through the airport security and the guards told us to behave on the plane. But I refused to go. I remember noticing that I didn’t even have any shoes on, as in the chaos at the camp, they slipped of my feet. My head was not clear, and I couldn’t see my husband or the children, but I remember that they forced me on the plane that was full of people. I was still crying and pleading with the police not to take us.” Yezda said that she broke her foot as she fought the guards who tried to put her on the plane. Yezda and her family were returned to Warsaw after the airline refused to take them to Iraq. They remain in a camp in Poland for now.

Volunteers and activists have been barred from accessing the border of Poland and Belarus, and some have even faced prosecution for trying to help people cross the border. In March, activists who had helped people both on Poland’s borders with Ukraine and with Belarus were detained for providing life-saving assistance to refugees and migrants on the Belarussian border, and now face potentially serious charges.

Stranded at the border

On 20 March, the Belarusian authorities reportedly evicted close to 700 refugees and migrants, including many families with young children and people suffering from severe illnesses and disabilities, from the warehouse in the Belarusian village of Bruzgi which had accommodated several thousand people in 2021.

People who were evicted from the warehouse suddenly found themselves stranded in the forest, trying to survive in sub-zero temperatures without shelter, food, water or access to medical care. Many remain in the forest and experience daily abuse from the Belarusian border guards, who use dogs and violence to force people to cross the border into Poland.

“Hundreds of people fleeing conflict in the Middle East and other parts of the world remain stranded on the border between Belarus and Poland. The Polish government must immediately stop pushbacks. They are illegal no matter how the government tries to justify them. The international community – including the EU – must demand that those trapped on Poland’s border with Belarus be afforded the same access to EU territory as any other group seeking refuge in Europe,” said Jelena Sesar.

END OF THE ARTICLE

REPORT AMNESTY INTERNATIONAL

POLAND: CRUELTY, NOT COMPASSION, AT EUROPE’S OTHER BORDERS

11 APRIL 2022

The rapid relief effort at the border, exceptional generosity of civil society and willingness of Polish authorities to receive people fleeing from Ukraine contrast starkly with the Polish government’s hostility toward refugees and migrants who have arrived in the country via Belarus since July 2021. Hundreds of people who crossed from Belarus have been arbitrarily detained in Poland in appalling conditions and without access to a fair asylum proceeding. Many have been forcibly returned to their countries of origin, some under sedation. In addition, hundreds of people remain stranded inside Belarus and face increasingly desperate conditions.

END OF THIS PIECE

FULL REPORT

AMNESTY INTERNATIONAL

POLAND: CRUELTY, NOT COMPASSION, AT EUROPE’S OTHER BORDERS

11 APRIL 2022

https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2022/04/EUR3754602022ENGLISH.pdf

[8]

MEDICS LEAVE POLAND=BELARUS BORDER WITHOUT

REACHING MIGRANTS

https://www.dw.com/en/medics-leave-poland-belarus-border-without-reaching-migrants/a-60353514

Doctors Without Borders removed its team on the Belarus-Poland border after Warsaw blocked access to migrants trying to enter the European Union. Camped in harsh conditions, several people have died on the EU’s doorstep.

Despite knowing people along the Belarus-Poland border were “in desperate need of medical and humanitarian assistance,” the medical charity Doctors Without Borders (MSF) said it withdrew its emergency response team from the region.

“Since October, MSF has repeatedly requested access to the restricted area and the border guard posts in Poland, but without success,” Frauke Ossig, the charity’s emergency coordinator for Poland and Lithuania, said on Thursday.

“We know that there are still people crossing the border and hiding in the forest, in need of support, but while we are committed to assisting people on the move wherever they may be, we have not been able to reach them in Poland,” Ossig added.

MSF said it was concerned that restricting access to major aid organizations could result in more deaths and such policies were “another example of the EU deliberately creating unsafe conditions for people to seek asylum at its borders.”

While many of the migrants received shelter in a logistics center, a number of people are reported to have died in the freezing, harsh conditions along the border.

Why can’t aid groups reach migrants and asylum-seekers?

On December 1, Poland’s Interior Ministry extended a state of emergency that prohibits all non-residents, including journalists and non-governmental aid groups, from the border area.

“People are being attacked and beaten at the hands of border guards, and yet state officials continue to allow the practice of pushing people between borders knowing that such maltreatment continues,” MSF said.

With thousands of people on the Belarusian side of the 400-kilometer (250-mile) stretch, Poland built a barbed-wire fence that it intends to replace with a permanent barrier and sent thousands of soldiers to the border, leaving the migrants stuck in camps in no man’s land and unable to apply for asylum in the European Union.

Polish border guards accused of illegal ‘pushbacks’

Polish border guards have been accused of forcibly pushing migrants and asylum-seekers back into Belarus — a move that breaches international law. At least 21 people have lost their lives in the attempt in 2021, MSF reported.

In December, the Polish civil society group Salam Lab reported that five Syrian and one Palestinian who managed to find their way outside Poland’s exclusion zone said they had been pushed back to Belarus several times by Polish authorities.

EU nations Latvia and Lithuania, which also share borders with Belarus, have also reinforced their border security and declared a state of emergency. MSF said it had not received access to migrants at the Belarusian-Lithuanian border.

The European Union has accused Belarus’ authoritarian leader Alexander Lukashenko of encouraging people fleeing conflict and poverty in the Middle East to attempt to enter the EU through Belarus.

Belarus denies this and has urged the EU to take in the migrants.

“The current situation is unacceptable and inhumane,” Ossig said. “People have the right to seek safety and asylum and should not be illegitimately pushed back to Belarus.”

[9]

AMNESTY INTERNATIONAL

POLAND/BELARUS: NEW EVIDENCE OF ABUSES HIGHLIGHTS 

”HYPOCRISY” OF UNEQUAL TREATMENT OF ASYLUM SEEKERS

11 APRIL 2022

SEE FOR FULL TEXT, NOTE 7

[10]

SEE NOTE 10

Reacties uitgeschakeld voor Notes 1 t/m 10/Astrid Essed about the Red Cross

Opgeslagen onder Divers

Vomar hardleers/Voor de Derde Keer/Stop met de verkoop van avocado’s uit Bezettings en Apartheidsstaat Israel!

Avocado Fruit Guacamole Vegetarian Cuisine - Avocados Png, Transparent Png, Free Download

VOMAR, STOP MET VERKOOP AVOCADO’S UIT ISRAEL!

Vuur en rook boven Gaza-Stad na een Israëlische luchtaanval AFPHTTPS://NOS.NL/COLLECTIE/13864/ARTIKEL/2381067-UREN-NA-TOESPRAAK-NETANYAHU-OPNIEUW-ISRAELISCHE-LUCHTAANVALLEN-OP-GAZA

Image result for Destruction of Gaza/Images

MISDADEN VAN DE ISRAELISCHE BEZETTINGVERWOESTING VAN GAZAMISDADEN VAN DE ISRAELISCHE BEZETTINGVERWOESTING VAN GAZA

BEZETTINGSTERREUR
foto Oda Hulsen Hebron 2 mei 2017/Verwijst naar foto van een Palestijnse jongen, die tegen de muur wordt gezet doorIsraelische soldaten, die hem toeriepen ”Where is your knife!”/Later vrijgelaten

NB Het is dus NIET de foto van een Palestijnse jongen, die bij de kraag wordt gegrepen

Foto van Oda Hulsen valt soms weg

Image result for settlements/Images

BITTEREBIJPRODUCTEN VAN DE ISRAELISCHE BEZETTING:

Since late 2015, 249 Palestinians have been killed in Israel and the Palestinian territories [File: EPA]http://www.aljazeera.com/news/2017/01/palestinian-teen-killed-israeli-army-clashes-170116155810513.html

BITTEREBIJPRODUCTEN VAN DE ISRAELISCHE BEZETTING:

BITTEREBIJPRODUCTEN VAN DE ISRAELISCHE BEZETTING:

Since late 2015, 249 Palestinians have been killed in Israel and the Palestinian territories [File: EPA]http://www.aljazeera.com/news/2017/01/palestinian-teen-killed-israeli-army-clashes-170116155810513.html

BITTEREBIJPRODUCTEN VAN DE ISRAELISCHE BEZETTING:

ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN DE BEZETTE PALESTIJNSEGEBIEDENILLEGAAL VOLGENS HET INTERNATIONAAL RECHTAn aerial shot of a housing community

The Israeli settlement of Maale Adumim in the occupied West Bank, with the Palestinian neighborhoods of occupied East Jerusalem in the background. © 2020 Reuters
https://www.hrw.org/news/2021/04/27/qa-threshold-crossed

VOMAR HARDLEERS/VOOR DE DERDE KEER/STOP MET DEVERKOOP VAN AVOCADO’S UIT BEZETTINGS EN APARTHEIDSSTAATISRAEL!

AANSUPERMARKT VOMARFILIAAL AMSTERDAMSE POORT
Directie en Management
Onderwerp:Uw herhaalde verkoop van avocado’s uit bezettingsstaat Israel

Geachte DirectieGeacht Management,

Ze zeggen weleens:Driemaal is Scheepsrecht, wat meestal in positieve zin wordt gebruikt [1]Bij u, Geachte Directie en Management, moet ik het echter in negatieve zingebruiken en het wordt hoog tijd, dat u zich diep gaat schamen!Want hoewel ik verder een tevreden klant ben, die uw filiaal graag enregelmatig bezoekt, moet ik nu constateren, dat u nu al voorde DERDE keer de fout in gegaan bent, door wederom avocado’s uit Israelte verkopen, waarover ik u nu al twee keer heb aangeschreven!De eerste keer was op 4 september 2021 [2], de tweede keer op 30 januari anno Domini 2022 [zie voor de volledige mail, geheel onderin, onder het notenapparaat] De tweede keer betrof mijn mail aan u op 30 januari anno Donini 2022,waarbij u dus weer in de fout ging.Zie deze uitgeschreven mail geheel onderin, onder het notenapparaat.
En nu alweer, voor de derde keer!!Want afgelopen week, week 20, had u avocado’s in de aanbiedingen ik, als liefhebber van avocado’s, had ze al bijna gekocht, toen ik, net bijtijds, het land van herkomst zag: Israel!Bezettingsstaat Israel!Wat bezielt u, vraag ik mij af, nu u niet alleen door mij uitgebreid opde hoogte gesteld bent, maar via alle mogelijke media kanalen, maar ookvia mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch [3] op de hoogte kan zijn van de intensiteit van deoorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen van de Israelischebezettingsstaat!Zie ook de Israelische mensenrechtenorganisatie Btselem! [4]
Zoals ik in mijn vorige mail aan u [zie ook de link naar mijn website onder noot 5]reeds heb duidelijk gemaakt, maakt u zich met de verkoop van avocado’sen eventueel andere producten uit Israel [dat heb ik in dit Filiaal nogniet gezien, zo ja, dan zal ik u daarop zeker aanspreken], schuldigaan economische steun aan een nietsontziende bezettingsstaat,die niet alleen sinds 1967 de bezetting voert over de Palestijnse gebiedende Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza [6], maar zich-inherentaan iedere bezetting waar ook ter wereld-schuldigmaakt aan onderdrukking, oorlogsmisdaden en andere mensenrechtenschendingen.
Ik licht uit de talloze te noemen voorbeelden de  Israelische luchtaanvallen op Gaza in 2021, waarbij in korte tijd zeker 197 doden gevallen zijn, onder wie 58 kinderen en honderden mensen gewond geraakt zijn. [7]
En dan nog in herinnering de Israelische militaire aanval op Gaza ”Protective Edge”,in 2014  waarbij Israel zich schuldig heeft gemaakt aan zware oorlogsmisdaden:In twee maanden tijd zijn meer dan 1400 mensen gedood [voornamelijkburgers], waaronder 526 kinderen, een VN school werd gebombardeerd, een ziekenhuis beschoten! [8]
Dan heb ik het nog niet eens gehad over de illegale Israelische landroofvan Palestijns bezet gebied door middel van de Israelische nederzettingen,die in strijd zijn met het Internationaal Recht [9] en het voortdurendegeweld [vaak gesteund door de Israelische Staat] van de kolonisten[bewoners van de Israelische nederzettingen] tegen de bezettePalestijnse bevolking! [10]
EPILOOG
Zo kan ik eindeloos doorgaanIk kan u erop wijzen [uitgebreid in het nieuws geweest], datIsrael naast een bezettingsstaat ook een apartheidsstaat is[kijk maar bij Amnesty International en Human Rights Watch][11], maar ik meen al meer dan voldoende duidelijk gemaaktte hebben, dat het een schande is en moreel totaalverwerpelijk, dat u een illegale bezettingsmacht, dieonderdrukt, oorlogsmisdaden pleegt [zie bovenstaande] en foltertop de koop toe [12], economisch blijft ondersteunen.
Ik eis dan ook, dat u per direct stopt met de verkoop vanavocado’s uit Israel of welke Israelische producten dan ook.Anders hebt u Bloed aan uw Handen en vindt u mijweer op uw Pad
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 
VOOR UW GEMAK ZIJN DE NOTEN IN LINKS ONDERGEBRACHTGEHEEL ONDERIN MIJN MAIL VAN 30 JANUARI AAN U
NOTEN
NOTEN 1 T/M 3

NOTEN 4 T/M 8

NOTEN 9 T/M 12

MAIL ASTRID ESSED AAN VOMAR DD 30 JANUARI 2022

Astrid Essed <astridessed@yahoo.com>Jan 30, 2022, 4:56 PM
to werkenbij@vomar.nl

AANSUPERMARKT VOMARFILIAAL AMSTERDAMSE POORT
Directie en Management

Geachte DirectieGeacht Management,
Als trouwe klant van de Vomar ben ik doorgaans tevreden, zowel overhet uitstekende aanbod/assortiment, als over de verleende service.Recentelijk is er echter iets gebeurd, dat mijn verontwaardiging heeft opgewekt, vandaar deze briefmail:
Toen ik recentelijk [in Week 2 of Week 3, 2022, daar wil ik af zijn] Vomarbezocht, zag ik dat u een aanbieding van avocado’s had, een voor de prijsvan 0.74 cent.Omdat ik erg van avocado’s houd [mag u weten], verheugde ik mijhier al op en besloot er een of meer te kopen.
Wie schetst echter mijn verbazing/teleurstelling, toen bleek [wantik check altijd het land van herkomst], dat deze avocado’s uit Israelbleken te komen!Des te groter was mijn teleurstelling, omdat dit bij u, in tegenstelling totbijvoorbeeld Albert Heijn [1], maar weinig voorkomt!Meestal komen uw avocado’s uit Zuid-Amerika of andere landen/continenten.Slechts een keer heb ik u betrapt op de mango verkoop uit Israelen dat hebt u dan ook van mij, via een briefmail, te horen/lezengekregen. [2]
Dus nu gaat u WEER de fout inTerwijl u toch moet weten, wat Israel, zijnde een bezettingsstaat sedert1967 [3], allemaal uitspookt, waardoor het moreel en ook politiek-maatschappelijk, verwerpelijk is, zaken met haar te doen.
GEHEUGENOPFRISSERTJE:
ISRAEL, BEZETTINGSSTAAT
U zult weten, hoort dat althans te weten, dat de Staat Israel reeds 1967 de Palestijnse gebieden de Westelijke Jordaanoever, Gaza [4] en Oost-Jeruzalem bezet houdt.En alsof dat al niet erg genoeg is, heeft die bezetting [zoals alle vreemde bezettingen, overal ter wereld] veroorzaakt onderdrukking, vernederingen,[oorlogs] misdaden.
Ik kan en wil die hier niet allemaal opsommen [trouwens, die lijst is onuitputtelijk], maar ernstige voorbeelden zijn onder andere de  Israelische luchtaanvallen op Gaza in 2021, waarbij in korte tijd zeker 197 doden gevallen zijn, onder wie 58 kinderen en honderden mensen gewond geraakt zijn. [5]
Dit alles was een escalatie van huisuitzettingen van Palestijnse families in het bezette Oost-Jeruzalem, om plaats te maken voor kolonisten! [6]
En zoals u zult weten, zijn kolonisten bewoners van in bezet gebied gestichte nederzettingen, die illegaal zijn volgens het Internationaal Recht [7] EN regelrechte landdiefstal, omdat zij worden gebouwd op gestolen Palestijns land of, zoals in het geval van Oost-Jeruzalem bij die uitgezette Palestijnse families, gestolen Palestijnse huizen
.Waarbij Israelische kolonisten vaak ook nog eens verantwoordelijk zijn voor bijna dagelijks geweld tegen de bezette Palestijnse bevolking! [8]
EN to add insult to injury, tijdens die confrontaties destijds mbt tot de huisuitzetingen in Oost-Jeruzalem heeft het Israelische leger ook nog eens de Al Aqsa Moskee bestormd! [9]Een Godshuis!
En dan nog in herinnering de Israelische militaire aanval op Gaza ”Protective Edge”,in 2014  waarbij Israel zich schuldig heeft gemaakt aan zware oorlogsmisdaden:In twee maanden tijd zijn meer dan 1400 mensen gedood [voornamelijkburgers], waaronder 526 kinderen, een VN school werd gebombardeerd, een ziekenhuis beschoten! [10]
Welcome in the House of Horrors!

ISRAEL, APARTHEIDSSTAAT
Maar er is nog meer Ellende!
Want Israel is een Apartheidsstaat, zoals ook is bevestigd doormensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in een uitgebreid rapport. [11]I
k ga dat hier niet uitgebreid bespreken [ik heb meer te doen en aanstippenl ijkt mij wel voldoende voor het doel van deze mail], maar een voorbeeld is wat Israel verstaat onder een ”rechtssysteem”
Waar er in Israel sprake is van een gewoon rechtssysteem voor burgers, komen burgers in de Bezette Palestijnse Gebieden voor een Militaire Rechtbank! [12]
Niet alleen een idiote rechtsongelijkheid en daardoor groffe discriminatie, maar sinds wanneer komen niet militairen voor een Militaire Rechtbank?

FOUT!FOUT!FOUT!/GEEN AVOCADO’S MEER UIT ISRAEL!
U zult nu hopelijk begrijpen, hoe fout het is, dat u nog avocado’s en ook andere producten [ik heb bij uw filiaal in de Amsterdamse Poort, naast mango’s waarover u eerder bent aangeschreven[13],  ook weleens aardappelen uit Israel gezien!] verkoopt uit een land, dat bezettingsmacht is, land van de [Palestijnse] bevolking steelt, Palestijnse burgers hun eigen huis uitzet, scholen en ziekenhuizen bombardeert, oorlogsmisdaden pleegt. En als klap op de Vuurpijl nog folterpraktijken als ondervragingstaktiek hanteert! [14]

And, to add insult to injury, probeert Israel Palestijnse boeren kapot te makendoor hun organisatie [en andere Palestijnse mensenrechten/burgerorganisaties kapot te maken [15]En recentelijk nog, omdat we het toch over huisuitzettingen hadden-de huisuitzetting van een Palestijns gezin, ja, uit bezet Oost-Jeruzalem,waar door de EU schande van werd gesproken! [16]

Wanneer u dus persisteert, producten uit een dergelijk land af te nemen, faciliteert u de bezettingseconomie en houdt u het Kwaad van bezetting en onderdrukking tot stand.
Ik verwacht dus, neen ik EIS van u, dat u per direct stopt, producten uit Israel te verkopen.
Mocht u daarmee doorgaan, dan vindt u mij op uw Pad en ook andere ,invloedrijkere mensen en instanties.
Ik hoop dus, dat u aan mijn Oproep gehoor geeft.
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze Brief

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN
Voor uw gemak hierbij de links naar de noten

NOTEN 1 T/M 9
https://www.astridessed.nl/noten-1-t-m-9-astrid-essed-versus-supermarkt-vomar-inzake-palestina/

NOTEN 10 T/M 16

EINDE NOTEN

Reacties uitgeschakeld voor Vomar hardleers/Voor de Derde Keer/Stop met de verkoop van avocado’s uit Bezettings en Apartheidsstaat Israel!

Opgeslagen onder Divers

Noten 9 t/m 12/Vomar voor de Derde Keer in de fout!

[9]

ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN

”The establishment of the settlements contravenes international humanitarian law (IHL), which states that an occupying power may not relocate its own citizens to the occupied territory or make permanent changes to that territory, unless these are needed for imperative military needs, in the narrow sense of the term, or undertaken for the benefit of the local population.”

BTSELEM.ORG

SETTLEMENTS

https://www.btselem.org/settlements

ILLEGAAL VOLGENS ARTIKEL 49, 4R CONVENTIE

VAN GENEVE EN HET HAAGS VERDRAG [1907], ARTIKEL 55

Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”

ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=77068F12B8857C4DC12563CD0051BDB0

HAAGS VERDRAG, ARTIKEL 55

””Art. 55. The occupying State shall be regarded only as administrator and usufructuary of public buildings, real estate, forests, and agricultural estates belonging to the hostile State, and situated in the occupied country. It must safeguard the capital of these properties, and administer them in accordance with the rules of usufruct.”

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=0C16200ECC1B0C3EC12563CD00516954

[10]

BTSELEM.ORG

SETTLER VIOLENCE = STATE VIOLENCE

https://www.btselem.org/settler_violence_updates_overview

[11]

AMNESTY INTERNATIONAL

ISRAEL’S APARTHEID AGAINST PALESTINIANS”A CRUEL 

SYSTEM OF DOMINATION AND A CRIME AGAINST HUMANITY

1 FEBRUARI 2022

Israeli authorities must be held accountable for committing the crime of apartheid against Palestinians, Amnesty International said today in a damning new report. The investigation details how Israel enforces a system of oppression and domination against the Palestinian people wherever it has control over their rights. This includes Palestinians living in Israel and the Occupied Palestinian Territories (OPT), as well as displaced refugees in other countries.

The comprehensive reportIsrael’s Apartheid against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime against Humanity, sets out how massive seizures of Palestinian land and property, unlawful killings, forcible transfer, drastic movement restrictions, and the denial of nationality and citizenship to Palestinians are all components of a system which amounts to apartheid under international law. This system is maintained by violations which Amnesty International found to constitute apartheid as a crime against humanity, as defined in the Rome Statute and Apartheid Convention.

Amnesty International is calling on the International Criminal Court (ICC) to consider the crime of apartheid in its current investigation in the OPT and calls on all states to exercise universal jurisdiction to bring perpetrators of apartheid crimes to justice.

“There is no possible justification for a system built around the institutionalized and prolonged racist oppression of millions of people. Apartheid has no place in our world, and states which choose to make allowances for Israel will find themselves on the wrong side of history. Governments who continue to supply Israel with arms and shield it from accountability at the UN are supporting a system of apartheid, undermining the international legal order, and exacerbating the suffering of the Palestinian people. The international community must face up to the reality of Israel’s apartheid, and pursue the many avenues to justice which remain shamefully unexplored.”

Amnesty International’s findings build on a growing body of work by Palestinian, Israeli and international NGOs, who have increasingly applied the apartheid framework to the situation in Israel and/or the OPT.

Identifying apartheid

A system of apartheid is an institutionalized regime of oppression and domination by one racial group over another. It is a serious human rights violation which is prohibited in public international law. Amnesty International’s extensive research and legal analysis, carried out in consultation with external experts, demonstrates that Israel enforces such a system against Palestinians through laws, policies and practices which ensure their prolonged and cruel discriminatory treatment.

In international criminal law, specific unlawful acts which are committed within a system of oppression and domination, with the intention of maintaining it, constitute the crime against humanity of apartheid. These acts are set out in the Apartheid Convention and the Rome Statute, and include unlawful killing, torture, forcible transfer, and the denial of basic rights and freedoms.

Amnesty International documented acts proscribed in the Apartheid Convention and Rome Statute in all the areas Israel controls, although they occur more frequently and violently in the OPT than in Israel. Israeli authorities enact multiple measures to deliberately deny Palestinians their basic rights and freedoms, including draconian movement restrictions in the OPT, chronic discriminatory underinvestment in Palestinian communities in Israel, and the denial of refugees’ right to return. The report also documents forcible transfer, administrative detention, torture, and unlawful killings, in both Israel and the OPT.

Amnesty International found that these acts form part of a systematic and widespread attack directed against the Palestinian population, and are committed with the intent to maintain the system of oppression and domination. They therefore constitute the crime against humanity of apartheid.

The unlawful killing of Palestinian protesters is perhaps the clearest illustration of how Israeli authorities use proscribed acts to maintain the status quo. In 2018, Palestinians in Gaza began to hold weekly protests along the border with Israel, calling for the right of return for refugees and an end to the blockade. Before protests even began, senior Israeli officials warned that Palestinians approaching the wall would be shot. By the end of 2019, Israeli forces had killed 214 civilians, including 46 children.

In light of the systematic unlawful killings of Palestinians documented in its report, Amnesty International is also calling for the UN Security Council to impose a comprehensive arms embargo on Israel. This should cover all weapons and munitions as well as law enforcement equipment, given the thousands of Palestinian civilians who have been unlawfully killed by Israeli forces. The Security Council should also impose targeted sanctions, such as asset freezes, against Israeli officials most implicated in the crime of apartheid.

Palestinians treated as a demographic threat

Since its establishment in 1948, Israel has pursued a policy of establishing and then maintaining a Jewish demographic majority, and maximizing control over land and resources to benefit Jewish Israelis. In 1967, Israel extended this policy to the West Bank and Gaza Strip. Today, all territories controlled by Israel continue to be administered with the purpose of benefiting Jewish Israelis to the detriment of Palestinians, while Palestinian refugees continue to be excluded.

Amnesty International recognizes that Jews, like Palestinians, claim a right to self-determination, and does not challenge Israel’s desire to be a home for Jews. Similarly, it does not consider that Israel labelling itself a “Jewish state” in itself indicates an intention to oppress and dominate.

However, Amnesty International’s report shows that successive Israeli governments have considered Palestinians a demographic threat, and imposed measures to control and decrease their presence and access to land in Israel and the OPT. These demographic aims are well illustrated by official plans to “Judaize” areas of Israel and the West Bank, including East Jerusalem, which continue to put thousands of Palestinians at risk of forcible transfer.

Oppression without borders

The 1947-49 and 1967 wars, Israel’s ongoing military rule of the OPT, and the creation of separate legal and administrative regimes within the territory, have separated Palestinian communities and segregated them from Jewish Israelis. Palestinians have been fragmented geographically and politically, and experience different levels of discrimination depending on their status and where they live.

Palestinian citizens in Israel currently enjoy greater rights and freedoms than their counterparts in the OPT, while the experience of Palestinians in Gaza is very different to that of those living in the West Bank. Nonetheless, Amnesty International’s research shows that all Palestinians are subject to the same overarching system. Israel’s treatment of Palestinians across all areas is pursuant to the same objective: to privilege Jewish Israelis in distribution of land and resources, and to minimize the Palestinian presence and access to land.

Amnesty International demonstrates that Israeli authorities treat Palestinians as an inferior racial group who are defined by their non-Jewish, Arab status. This racial discrimination is cemented in laws which affect Palestinians across Israel and the OPT.

For example, Palestinian citizens of Israel are denied a nationality, establishing a legal differentiation from Jewish Israelis. In the West Bank and Gaza, where Israel has controlled the population registry since 1967, Palestinians have no citizenship and most are considered stateless, requiring ID cards from the Israeli military to live and work in the territories.

Palestinian refugees and their descendants, who were displaced in the 1947-49 and 1967 conflicts, continue to be denied the right to return to their former places of residence. Israel’s exclusion of refugees is a flagrant violation of international law which has left millions in a perpetual limbo of forced displacement.

Palestinians in annexed East Jerusalem are granted permanent residence instead of citizenship – though this status is permanent in name only. Since 1967, more than 14,000 Palestinians have had their residency revoked at the discretion of the Ministry of the Interior, resulting in their forcible transfer outside the city.

Lesser citizens

Palestinian citizens of Israel, who comprise about 19% of the population, face many forms of institutionalized discrimination. In 2018, discrimination against Palestinians was crystallized in a constitutional law which, for the first time, enshrined Israel exclusively as the “nation state of the Jewish people”. The law also promotes the building of Jewish settlements and downgrades Arabic’s status as an official language.

The report documents how Palestinians are effectively blocked from leasing on 80% of Israel’s state land, as a result of racist land seizures and a web of discriminatory laws on land allocation, planning and zoning.

The situation in the Negev/Naqab region of southern Israel is a prime example of how Israel’s planning and building policies intentionally exclude Palestinians.  Since 1948 Israeli authorities have adopted various policies to “Judaize” the Negev/Naqab, including designating large areas as nature reserves or military firing zones, and setting targets for increasing the Jewish population. This has had devastating consequences for the tens of thousands of Palestinian Bedouins who live in the region.

Thirty-five Bedouin villages, home to about 68,000 people, are currently “unrecognized” by Israel, which means they are cut off from the national electricity and water supply and targeted for repeated demolitions. As the villages have no official status, their residents also face restrictions on political participation and are excluded from the healthcare and education systems. These conditions have coerced many into leaving their homes and villages, in what amounts to forcible transfer.

Decades of deliberately unequal treatment of Palestinian citizens of Israel have left them consistently economically disadvantaged in comparison to Jewish Israelis. This is exacerbated by blatantly discriminatory allocation of state resources: a recent example is the government’s Covid-19 recovery package, of which just 1.7% was given to Palestinian local authorities.

Dispossession

The dispossession and displacement of Palestinians from their homes is a crucial pillar of Israel’s apartheid system. Since its establishment the Israeli state has enforced massive and cruel land seizures against Palestinians, and continues to implement myriad laws and policies to force Palestinians into small enclaves. Since 1948, Israel has demolished hundreds of thousands of Palestinian homes and other properties across all areas under its jurisdiction and effective control.

As in the Negev/Naqab, Palestinians in East Jerusalem and Area C of the OPT live under full Israeli control. The authorities deny building permits to Palestinians in these areas, forcing them to build illegal structures which are demolished again and again.

In the OPT, the continued expansion of illegal Israeli settlements exacerbates the situation. The construction of these settlements in the OPT has been a government policy since 1967. Settlements today cover 10% of the land in the West Bank, and some 38% of Palestinian land in East Jerusalem was expropriated between 1967 and 2017.

Palestinian neighbourhoods in East Jerusalem are frequently targeted by settler organizations which, with the full backing of the Israeli government, work to displace Palestinian families and hand their homes to settlers. One such neighbourhood, Sheikh Jarrah, has been the site of frequent protests since May 2021 as families battle to keep their homes under the threat of a settler lawsuit.

Draconian movement restrictions

Since the mid-1990s Israeli authorities have imposed increasingly stringent movement restrictions on Palestinians in the OPT. A web of military checkpoints, roadblocks, fences and other structures controls the movement of Palestinians within the OPT, and restricts their travel into Israel or abroad.

A 700km fence, which Israel is still extending, has isolated Palestinian communities inside “military zones”, and they must obtain multiple special permits any time they enter or leave their homes. In Gaza, more than 2 million Palestinians live under an Israeli blockade which has created a humanitarian crisis. It is near-impossible for Gazans to travel abroad or into the rest of the OPT, and they are effectively segregated from the rest of the world.

“The permit system in the OPT is emblematic of Israel’s brazen discrimination against Palestinians. While Palestinians are locked in a blockade, stuck for hours at checkpoints, or waiting for yet another permit to come through, Israeli citizens and settlers can move around as they please.”

Amnesty International examined each of the security justifications which Israel cites as the basis for its treatment of Palestinians. The report shows that, while some of Israel’s policies may have been designed to fulfil legitimate security objectives, they have been implemented in a grossly disproportionate and discriminatory way which fails to comply with international law. Other policies have absolutely no reasonable basis in security, and are clearly shaped by the intent to oppress and dominate.

The way forward

Amnesty International provides numerous specific recommendations for how the Israeli authorities can dismantle the apartheid system and the discrimination, segregation and oppression which sustain it.

The organization is calling for an end to the brutal practice of home demolitions and forced evictions as a first step. Israel must grant equal rights to all Palestinians in Israel and the OPT, in line with principles of international human rights and humanitarian law. It must recognize the right of Palestinian refugees and their descendants to return to homes where they or their families once lived, and provide victims of human rights violations and crimes against humanity with full reparations.

The scale and seriousness of the violations documented in Amnesty International’s report call for a drastic change in the international community’s approach to the human rights crisis in Israel and the OPT.  

All states may exercise universal jurisdiction over persons reasonably suspected of committing the crime of apartheid under international law, and states that are party to the Apartheid Convention have an obligation to do so. 

“Israel must dismantle the apartheid system and start treating Palestinians as human beings with equal rights and dignity. Until it does, peace and security will remain a distant prospect for Israelis and Palestinians alike.”

RAPPORT AMNESTY INTERNATIONAL:

ISRAEL’S APARTHEID AGAINST PALESTINIANS”A CRUEL 

SYSTEM OF DOMINATION AND A CRIME AGAINST HUMANITY

EINDE BERICHT AMNESTY INTERNATIONAL

HUMAN RIGHTS WATCH

ISRAELI APARTHEID: ”A THRESHOLD CROSSED”

https://www.hrw.org/news/2021/07/19/israeli-apartheid-threshold-crossed

In April, Human Rights Watch released a 213-page report, “A Threshold Crossed,” finding that Israeli authorities are committing the crimes against humanity of apartheid and persecution. We reached this determination based on our documentation of an overarching government policy to maintain the domination by Jewish Israelis over Palestinians coupled with grave abuses committed against Palestinians living in the occupied territory, including East Jerusalem

In the months since, a growing chorus of voices, from former Israeli ambassadors to South Africa and current Knesset members to the ex-UN Secretary General and the French foreign minister, have referenced apartheid in relation to Israel’s discriminatory treatment of Palestinians, in particular in the occupied territory. Yet many in Germany, including those critical of Israeli human rights abuses, remain hesitant to apply the label to Israeli conduct.

Given history, one can certainly understand Germany’s concern for the welfare of the Jewish people, but that should not carry over to an endorsement of abusive and discriminatory Israeli government conduct, especially in the occupied territory. As recognition grows that these crimes are being committed, the failure to recognize that reality requires burying your head deeper and deeper into the sand.

The problem begins with the Israeli government having exercised primary control for more than a half-century over the land between the Mediterranean Sea and Jordan River, encompassing Israel and the occupied territory, where two main groups of people of roughly equal size live. Throughout this area, Israeli authorities methodologically privilege one of the groups, Jewish Israelis, who are governed under the same body of laws with the same rights and privileges wherever they live. At the same time, authorities allocate different baskets of inferior rights to the other, Palestinians, systematically discriminating against them wherever they live and most severely in the occupied territory.

Our sense that our research was not capturing this underlying reality led us to write this report. Reporting on “separate, not equal” schools for Palestinians inside Israel, Palestinians being forced out of their homes in occupied East Jerusalem, the serious rights abuses stemming from the Israeli settlement enterprise in the West Bank, and the crushing closure of the Gaza Strip, we felt that our work captured important dynamics, including entrenched discrimination, in particular areas, but did not capture the full scope of Israel’s discriminatory rule over Palestinians.

We set out in the report to evaluate Israel’s treatment of Palestinians across Israel and the occupied territory. As we do in the nearly 100 countries across the world we work in, we began by documenting the facts—drawing on years of our own research, case studies that compared Palestinian areas with predominantly or exclusively Jewish ones, and a review of government planning documents, statements by officials, and a range of other materials.

Across Israel and the occupied territory, Human Rights Watch found that Israeli authorities have pursued an intent to privilege Jewish Israelis at the expense of Palestinians. They have done so by undertaking policies aimed at mitigating what they openly describe as the “demographic threat” Palestinians pose and maximizing the land available for Jewish communities, while concentrating most Palestinian in dense enclaves. The policy takes different forms and is pursued in a particularly severe form in the occupied territory. It includes efforts to, as leading Israelis officials have put it, “Judaize” the Negev and Galilee regions of Israel and to maintain “a solid Jewish majority,” as described in government planning documents, in the Jerusalem municipality, which includes the eastern part of Jerusalem, which Israel unilaterally annexed and occupies. It also encompasses efforts to “settle [Jews in] the land between the [Palestinian] minority population centers and their surroundings” in the West Bank, as set out in plans that have guided the government’s settlement, and to pursue “separation” between the West Bank and Gaza. The policy across the board serves the same fundamental goal: maximum land, minimum Palestinians. 

Furthermore, we found that Israeli authorities have carried out the grave abuses needed for the crimes of apartheid and persecution against Palestinians living in the occupied territory. It has done so through, among other policies, sweeping restrictions on movement in the form of the 14-year generalized closure of Gaza and the discriminatory permit system in the West Bank; the confiscation of more than a third of the land in the West Bank; and denial of residency rights to hundreds of thousands of Palestinians and their relatives. Israel has imposed draconian military rule over millions of Palestinians, suspending their basic civil rights, while Jewish Israelis living in the same territory are governed under the permissive Israeli civil law; and imposed harsh conditions in parts of the West Bank that led to forcing thousands of Palestinians out of their homes.

We then evaluated these facts against the relevant areas of international law—in this case, the established law on discrimination—which includes a universal prohibition against apartheid. While the term was coined in relation to specific practices in South Africa, international treaties define apartheid as a universal legal term referring to a particularly severe form of discriminatory oppression.

International criminal law, including the 1973 International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid and the 1998 Rome Statute to the International Criminal Court, define apartheid as a crime against humanity consisting of three primary elements: (1) an intent by one racial group to dominate another; (2) systematic oppression by the dominant group over the marginalized group; and (3) particularly grave abuses known as inhumane acts.

Racial group is understood today also to encompass treatment on the basis of descent and national or ethnic origin. International criminal law also identifies a related crime against humanity of persecution. Under the Rome Statute and customary international law, persecution consists of severe deprivation of fundamental rights of a racial, ethnic, or other group with discriminatory intent.

The ratification by the State of Palestine of these two treaties in recent years has strengthened the legal application of these two crimes in its territory. A ruling by a chamber of the International Criminal Court (ICC) earlier this year confirmed that it has jurisdiction over war crimes and crimes against humanity – including apartheid and persecution – committed in the Occupied Palestinian Territory since 2014.

Applying the facts to the laws, Human Rights Watch concluded that Israeli authorities are committing the crimes against humanity of apartheid and persecution. We found that the elements of the crimes come together in the occupied territory as part of a single Israeli government policy. That policy is to maintain the domination by Jewish Israelis over Palestinians across Israel and the occupied territory. It is coupled in the occupied territory with systematic oppression and inhumane acts against Palestinians living there.

Sometimes the most important thing someone who cares deeply about you can do is to share hard truths and push you to confront them. The late Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin and leaders of Israel’s closest ally, the US, including former President Jimmy Carter and former Secretary of State John Kerry, warned of the prospect of apartheid if things did not change.

Today, apartheid is not a hypothetical or future scenario. A 54-year-occupation is not temporary. The threshold has been crossed. Apartheid, and parallel persecution, is the reality for millions of Palestinians. Recognizing and correctly diagnosing a problem is the first step to solving it and ending apartheid is vital to the future of both Palestinians and Israelis and the cause of peace. It is by extension Germany’s special relationship with Israel and history that should prompt them to recognize the reality of apartheid and persecution and bring to bear the sorts of tools needed to end these crimes against humanity.

EINDE BERICHT HUMAN RIGHTS WATCH

RAPPORT HUMAN RIGHTS WATCH

A TRESHOLD CROSSED

27 APRIL 2021

https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution

[12]

BTSELEM.ORG

TORTURE AND ABUSE IN INTERROGATION

https://www.btselem.org/topic/torture

Reacties uitgeschakeld voor Noten 9 t/m 12/Vomar voor de Derde Keer in de fout!

Opgeslagen onder Divers

Noten 4 t/m 8/Vomar voor de Derde Keer in de fout!

[4]

B’Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories strives for a future in which human rights, liberty and equality are guaranteed to all people, Palestinian and Jewish alike, living between the Jordan River and the Mediterranean Sea. Such a future will only be possible when the Israeli occupation and apartheid regime end. That is the future we are working towards. B’Tselem (in Hebrew literally: in the image of), the name chosen for the organization by the late Member of Knesset Yossi Sarid, is an allusion to Genesis 1:27: “And God created humankind in His image. In the image of God did He create them.” The name expresses the universal and Jewish moral edict to respect and uphold the human rights of all people.

Since B’Tselem’s inception in 1989, we have been documenting, researching and publishing statistics, testimonies, video footage, position papers and reports on human rights violations committed by Israel in the Occupied Territories. The initial mandate we took upon ourselves focused on the occupation regime in the West Bank (including East Jerusalem) and in the Gaza Strip. However, over the years, it has become clear that the concept of two parallel regimes operating between the Mediterranean Sea and Jordan River – a permanent democracy west of the Green Line and a temporary military occupation to the east of it – is divorced from reality. The entire area that Israel controls is ruled by a single apartheid regime, governing the lives of all people living in it and operating according to one organizing principle: establishing and perpetuating the control of one group of people – Jews – over another – Palestinians – through laws, practices and state violence.

In more than 30 years of work, B’Tselem has earned a place of honor in the local and international human rights community, and has received various awards, including the Carter-Menil Award for Human Rights (1989, jointly with Al-Haq); the Danish PL Foundation Human Rights Award (2011, jointly with Al-Haq); the Stockholm Human Rights Award (2014); and the Human Rights Award of the French Republic (2018, jointly with Al-Haq). B’Tselem’s video project has also received various awards, including the British One World Media Award (2009) and the Israeli Documentary Filmmakers Forum Award (2012).

B’Tselem is an independent, non-partisan organization. It is funded solely by donations: grants from European and North American foundations that support human rights activity worldwide, and generous contributions by private individuals in Israel and abroad.

The essence of the apartheid regime in place between the Jordan River and the Mediterranean Sea is to promote and perpetuate the supremacy of one group over another. B’Tselem works to change this reality, recognizing that this is the only way to realize a future in which human rights, liberty and equality are guaranteed to all human beings living here, Palestinians and Jews alike.
ABOUT BTSELEM
https://www.btselem.org/about_btselem

ORIGINELE BRON:

BTSELEM.ORG
https://www.btselem.org/

[5]
SUPERMARKT VOMAR STEUNT ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT/VOMAR, STOP MET DE VERKOOP VAN AVOCADO’S UIT ISRAELASTRID ESSED30 JANUARI 2022
https://www.astridessed.nl/supermarkt-vomar-steunt-israelische-bezettingsstaat-vomar-stop-met-de-verkoop-van-avocados-uit-israel/

[6]

GAZA IS NOG STEEDS BEZET GEBIED!LEES:
HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL: ”DISENGAGEMENT” WILL NOT END GAZA OCCUPATIONIsraeli Government Still Holds Responsibility for Welfare of Civilians
28 OCTOBER 2004

https://www.hrw.org/news/2004/10/28/israel-disengagement-will-not-end-gaza-occupation

The Israeli government’s plan to remove troops and Jewish settlements from the Gaza Strip would not end Israel’s occupation of the territory. As an occupying power, Israel will retain responsibility for the welfare of Gaza’s civilian population.

Under the “disengagement” plan endorsed Tuesday by the Knesset, Israeli forces will keep control over Gaza’s borders, coastline and airspace, and will reserve the right to launch incursions at will. Israel will continue to wield overwhelming power over the territory’s economy and its access to trade.

“The removal of settlers and most military forces will not end Israel’s control over Gaza,” said Sarah Leah Whitson, Executive Director of Human Rights Watch’s Middle East and North Africa Division. “Israel plans to reconfigure its occupation of the territory, but it will remain an occupying power with responsibility for the welfare of the civilian population.”

Under the plan, Israel is scheduled to remove settlers and military bases protecting the settlers from the Gaza Strip and four isolated West Bank Jewish settlements by the end of 2005. The Israeli military will remain deployed on Gaza’s southern border, and will reposition its forces to other areas just outside the territory.

In addition to controlling the borders, coastline and airspace, Israel will continue to control Gaza’s telecommunications, water, electricity and sewage networks, as well as the flow of people and goods into and out of the territory. Gaza will also continue to use Israeli currency.

A World Bank study on the economic effects of the plan determined that “disengagement” would ease restrictions on mobility inside Gaza. But the study also warned that the removal of troops and settlers would have little positive effect unless accompanied by an opening of Gaza’s borders. If the borders are sealed to labor and trade, the plan “would create worse hardship than is seen today.”

The plan also explicitly envisions continued home demolitions by the Israeli military to expand the “buffer zone” along the Gaza-Egypt border. According to a report released last week by Human Rights Watch, the Israeli military has illegally razed nearly 1,600 homes since 2000 to create this buffer zone, displacing some 16,000 Palestinians. Israeli officials have called for the buffer zone to be doubled, which would result in the destruction of one-third of the Rafah refugee camp.

In addition, the plan states that disengagement “will serve to dispel the claims regarding Israel’s responsibility for the Palestinians in the Gaza Strip.” A report by legal experts from the Israeli Justice Ministry, Foreign Ministry and the military made public on Sunday, however, reportedly acknowledges that disengagement “does not necessarily exempt Israel from responsibility in the evacuated territories.”

If Israel removes its troops from Gaza, the Palestinian National Authority will maintain responsibility for security within the territory—to the extent that Israel allows Palestinian police the authority and capacity. Palestinian security forces will still have a duty to protect civilians within Gaza and to prevent indiscriminate attacks on Israeli civilians.

“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.”

Under international law, the duties of an occupying power are detailed in the Fourth Geneva Convention and The Hague Regulations. According to The Hague Regulations, a “territory is considered occupied when it is actually placed under the authority of the hostile army. The occupation extends only to the territory where such authority has been established and can be exercised.”

The “disengagement plan,” as adopted by the Israeli Cabinet on June 6, 2004, and endorsed by the Knesset on October 26, is available at:
http://www.pmo.gov.il/nr/exeres/C5E1ACE3-9834-414E-9512-8E5F509E9A4D.htm.

EINDE VERKLARING HUMAN RIGHTS WATCH

[7]
”Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zijn sinds maandag 197 Palestijnen om het leven gekomen, onder wie 58 kinderen. Ook zijn er zeker 1235 gewonden gevallen.”
NOSUREN NA TOESPRAAK NETANYAHU OPNIEUW ISRAELISCHE LUCHTAANVALLEN OP GAZA17 MEI 2021
https://nos.nl/collectie/13864/artikel/2381067-uren-na-toespraak-netanyahu-opnieuw-israelische-luchtaanvallen-op-gaza

Het Israëlische leger heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere plekken in Gaza-Stad. In een korte verklaring spreekt het leger van “uitgebreide aanvallen” op “terroristische doelwitten” in de Gazastrook. Volgens Israël is daarbij 15 kilometer aan Hamas-tunnels vernietigd en negen woningen van vermoedelijke Hamas-commandanten.

Een vooraanstaande commandant van Islamitische Jihad is ook gedood bij een luchtaanval, meldt persbureau Reuters op basis van een bron binnen de groep en het Israëlische leger. Het leger houdt deze Abu Harbeed verantwoordelijk voor een reeks aanslagen met anti-tank-raketten.

Ook vanuit Gaza zijn vannacht raketten afgevuurd op Israëlische doelen. Volgens Israëlische media waren onder meer de zuidelijke steden Ashkelon en Beër Sjeva doelwit. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade aan beide kanten is. Ook is er nog niets gemeld over slachtoffers.

Sponsfabriek

In Gaza-Stad is in ieder geval één gebouw zwaar beschadigd. Bewoners zeggen tegen persbureau AP dat ze tien minuten voor de aanval zijn gewaarschuwd door het Israëlische leger, waardoor iedereen tijdig naar buiten kon komen. Veel van de luchtaanvallen door Israël troffen volgens hen akkers in de buurt.

Ook een sponsfabriek in Gaza werd geraakt door een luchtaanval. De brandweer probeert de grote brand die daarna uitbrak al uren onder controle te krijgen.

Volgens persbureau AP waren afgelopen nacht ongeveer tien minuten explosies te horen, en waren de luchtaanvallen zwaarder dan die op Gaza van dit weekend. In de nacht van zaterdag op zondag vielen daarbij volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten zeker 42 doden.

‘Zo lang als nodig’

Premier Netanyahu van Israël had gisteravond al aangekondigd dat de militaire operatie van het Israëlische leger tegen Hamas-doelen in de Gazastrook voorlopig niet voorbij zou zijn. Hamas is de militante organisatie die sinds 2007 de macht heeft in Gaza. Netanyahu zei dat het Israëlische leger “zo lang als nodig” actie zal ondernemen om de rust te herstellen.

Zaterdagavond had de Israëlische premier zich in soortgelijke bewoordingen uitgelaten. Daarop reageerde Hamas-leider Ismail Haniyeh dat het verzet van Hamas niet is gebroken.

Staakt-het-vuren

Ondertussen neemt de internationale druk toe om tot een staakt-het-vuren te komen. Zo spraken de vijftien leden van de VN-Veiligheidsraad gisteren in een digitale bijeenkomst hun zorgen uit over het escalerende conflict tussen Israël en de Palestijnen.

De raad slaagde er echter opnieuw niet in om met een gezamenlijke verklaring over het geweld te komen. Tot nu toe heeft de Amerikaanse delegatie zo’n verklaring tegengehouden. De Amerikanen zouden vrezen dat een veroordeling van het geweld hun bemiddeling tussen de twee partijen zou bemoeilijken. Zaterdag landde de Amerikaanse topdiplomaat Hady Amr in Tel Aviv, met als doel de partijen om de tafel te krijgen.

President Biden zei gisteravond in een vooraf opgenomen video dat zijn regering met Israëliërs en Palestijnen werkt aan “blijvende rust”. Beide partijen verdienen het om in veiligheid en zekerheid te leven en in dezelfde mate te genieten van vrijheid, welvaart en democratie, zei hij.

“Israël heeft denk ik nog een paar dagen de tijd gekregen van Amerika om zijn lijstje van doelwitten af te werken”, zei correspondent Ankie Rechess in het NOS Radio 1 Journaal. “De internationale druk wordt ook opgevoerd op Israël, dus het lijkt eigenlijk dat er een bestand of een wapenstilstand aan zit te komen.”

“Het gevaarlijkste moment is nu, want voordat een bestand er is, wil iedereen nog even doorgaan met laten zien wie de overwinning heeft gehaald”, aldus Rechess. “Als er dan een of andere aanval komt, van welke zijde dan ook, die een hoop slachtoffers eist, dan zijn we weer terug bij af en dan gaat het geweld gewoon weer door.”

Zware gevechten

Het conflict tussen Israël en Palestijnse militanten in de Gazastrook laaide een week geleden op, met luchtaanvallen over en weer. Het zijn de zwaarste gevechten sinds de Gaza-oorlog van 2014.

Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zijn sinds maandag 197 Palestijnen om het leven gekomen, onder wie 58 kinderen. Ook zijn er zeker 1235 gewonden gevallen. Aan Israëlische zijde zijn de afgelopen week tot nu toe tien doden gevallen, onder wie twee kinderen, meldt persbureau Reuters.

EINDE BERICHT
”Het gezondheidsministerie van Gaza meldde zondag dat er 197 Palestijnen zijn omgekomen, onder wie 58 kinderen. ”

VOLKSKRANTBIDEN SPREEKT ZICH IN TELEFOONGESPREK METNETANYAHU UIT VOOR WAPENSTILSTAND18 MEI 2021
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/biden-spreekt-in-telefoongesprek-met-netanyahu-steun-uit-voor-wapenstilstand~b187c777/

De Amerikaanse president Biden heeft zijn steun uitgesproken voor een wapenstilstand tussen Israël en Hamas. Biden liet dit de Israëlische premier Netanyahu maandag weten in een telefoongesprek. Het is voor het eerst dat Biden Israël zo duidelijk laat weten dat hij voorstander is van een staakt-het-vuren.

Biden staat onder druk, onder andere van progressieve partijgenoten in het Congres, om zich hard te maken voor een onmiddellijke wapenstilstand. In het gesprek met Netanyahu is hij echter niet zo ver gegaan. Ook heeft hij Israël niet opgeroepen om in te stemmen met een staakt-het-vuren.

Bij de luchtaanvallen over en weer tussen Israël en Gaza zijn inmiddels meer dan 200 mensen gedood. Het gezondheidsministerie van Gaza meldde zondag dat er 197 Palestijnen zijn omgekomen, onder wie 58 kinderen. Ook zijn er meer dan duizend gewonden gevallen. De Israëlische autoriteiten hebben een totaal van 10 Israëlische slachtoffers gemeld. Steeds meer partijen dringen aan op een staakt-het-vuren, maar een einde van het conflict lijkt vooralsnog niet in zicht.

Op maandag werden, voor de tweede keer in vijf dagen, raketten vanuit Libanon afgevuurd op het noorden van Israël. Volgens het Israëlische leger kwamen de zes raketten terecht in Zuid-Libanon. Israël bestookte het gebied van waaruit de raketten waren afgevuurd korte tijd met artillerie. Wie verantwoordelijk is voor de aanval, is nog onduidelijk.

Verwoesting onmiskenbaar

De verwoestende gevolgen van de Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn na een week onmiskenbaar. Zeker 2.500 burgers zijn dakloos geworden, vele tienduizenden zijn hun huis ontvlucht. De burgemeester van Gaza-Stad, Yahya Sarraj, zei tegen Al Jazeera dat de wegen en infrastructuur ernstig zijn beschadigd, wat het steeds moeilijker maakt de slachtoffers te bereiken. ‘Als de aanvallen doorgaan, verwachten we dat de omstandigheden verslechteren.’

Zo’n 42 duizend Palestijnen in de Gazastrook zijn op de vlucht geslagen voor de aanhoudende Israëlische bombardementen. Dat meldt het UNRWA, de VN-organisatie die hulp biedt aan Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten. Inwoners verlaten hun huizen op zoek naar een veilige plaats in het arme en dichtbevolkte kustgebied, waar twee miljoen mensen wonen. De organisatie heeft vijftig scholen opengesteld om onderdak te bieden aan de vluchtelingen.

De bombardementen hebben ook het elektriciteitsnet beschadigd, waardoor grote delen van de Gazastrook zonder stroom zitten. Een woordvoerder van het elektriciteitsbedrijf zei tegen persbureau AP dat nu de toevoer van brandstof stilligt hij nog maar genoeg heeft om Gaza twee of drie dagen van stroom te voorzien. De inwoners beschikken gewoonlijk enkele uren per dag over elektriciteit.

Luchtaanvallen

Israël voerde in de nacht van zondag op maandag opnieuw een reeks bombardementen uit op verschillende locaties in Gaza-Stad. Volgens inwoners waren het de zwaarste luchtaanvallen tot nu toe. Het Israëlische leger meldt de woningen van negen Hamas-commandanten en 15 kilometer aan ondergrondse tunnels, die Hamas en andere militante groeperingen gebruiken, te hebben vernietigd. Bij de luchtaanvallen is een hooggeplaatste commandant, Hussam Abu Harbeed, van de militante groep Islamitische Jihad omgekomen. Het Israëlische leger hield hem verantwoordelijk voor een deel van de raketaanvallen op Israël.

Staakt-het-vuren

De wereldwijde roep om een staakt-het-vuren neemt toe. In een televisieoptreden zei de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken maandag samen met internationale partners hard te werken aan een bestand. Hij benadrukte dat Egypte hoopt dat de Verenigde Staten zich zullen inzetten voor een politieke oplossing voor het conflict.

De VS blokkeerden maandag opnieuw, voor de derde keer, een voorstel voor een verklaring van de Veiligheidsraad van de VN, waarin ‘grote bezorgdheid’ zou worden geuit over het conflict en het toenemend aantal slachtoffers. Met deze stap van Washington, Israëls belangrijkste bondgenoot, is zo’n unanieme verklaring van alle vijftien leden van de Veiligheidsraad voorlopig van de baan.

De Amerikaanse regering keerde zich ook tegen oproepen van onder andere Democraten in het Congres voor een direct staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. President Bidens woordvoerder, en zijn nationale veiligheidsadviseur benadrukten dat Washington de voorkeur gaf aan ‘stille maar intensieve diplomatie’ om de strijd te beëindigen.

De Franse president Macron en de Egyptische president El-Sissi hebben elkaar maandag gesproken en hun gedeelde zorgen over het geweld geuit. Het Elysée bevestigde haar steun voor de Egyptische pogingen tot bemiddeling.

De Turkse president Erdogan belde paus Franciscus maandag met de vraag of hij wil helpen ‘de massamoord op Palestijnen in de Gazastrook te stoppen’. Erdogan wil een internationale coalitie vormen die Israël met sancties onder druk kan zetten. Paus Franciscus zei zondag dat het verlies van onschuldige levens in de Gazastrook ‘afgrijselijk en onaanvaardbaar’ is, en riep op tot een einde aan het geweld. De paus ontmoette maandag ook de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, die op werkbezoek was in Rome.

EINDE BERICHT

[8]

”More than 1,400 Palestinians, mostly civilians, have been killed since Israel began its latest offensive in Gaza on 8 July.”


AMNESTY INTERNATIONAL

USA: STOP ARMS TRANSFERS TO ISRAEL AMIDGROWING EVIDENCE OF WAR CRIMES IN GAZA

31 JULY 2014′

The US government must immediately end its ongoing deliveries of large quantities of arms to Israel, which are providing the tools to commit further serious violations of international law in Gaza, said Amnesty International, as it called for a total arms embargo on all parties to the conflict. 

The call comes amid reports that the Pentagon has approved the immediate transfer of grenades and mortar rounds to the Israeli armed forces from a US arms stockpile pre-positioned in Israel, and follows a shipment of 4.3 tons of US-manufactured rocket motors, which arrived in the Israeli port of Haifa on 15 July.

These deliveries add to more than US$62 million worth of munitions, including guided missile parts and rocket launchers, artillery parts and small arms, already exported from the USA to Israel between January and May this year. 

“The US government is adding fuel to the fire by continuing its supply of the type of arms being used by Israel’s armed forces to violate human rights. The US government must accept that by repeatedly shipping and paying for such arms on this scale they are exacerbating and further enabling grave abuses to be committed against civilians during the conflict in Gaza,” said Brian Wood, Head of Arms Control and Human Rights at Amnesty International. 

Palestinian armed groups have continued to fire rockets indiscriminately into Israel, endangering civilians in flagrant violation of international law. Amnesty International has repeatedly called for an immediate end to such attacks, which amount to war crimes.

Last week the speaker of the Iranian parliament said Iran had provided arms manufacturing know-how to Hamas in Gaza. In November 2012 he said Iran had given both financial and military support to Hamas and the Commander of Iran’s Revolutionary Guards said missile technology has been supplied. Hamas fighters have admitted to firing Iranian-type Fajr 5 missiles towards Tel Aviv, but mostly fire shorter-range M25 or “Qassam” rockets.

The USA is by far the largest exporter of military equipment to Israel. According to data made public by the US government, its arms transfers to Israel from January to May 2014 included nearly $27million for “rocket launchers”, $9.3 million worth in “parts of guided missiles” and nearly $762,000 for “bombs, grenades and munitions of war”. 

Since 2012, the USA has exported $276 million worth of basic weapons and munitions to Israel, a figure that excludes exports of military transport equipment and high technologies.

The news on 30 July that the USA had allowed the resupply of munitions to Israel came the same day the US government condemned the shelling of a UN school in Gaza which killed at least 20 people, including children and UN humanitarian workers. 

“It is deeply cynical for the White House to condemn the deaths and injuries of Palestinians, including children, and humanitarian workers, when it knows full well that the Israeli military responsible for such attacks are armed to the teeth with weapons and equipment bankrolled by US taxpayers,” said Brian Wood. 

Amnesty International is calling on the UN to immediately impose a comprehensive arms embargo on Israel, Hamas and Palestinian armed groups with the aim of preventing violations of international humanitarian law and human rights by all sides. 

In the absence of a UN arms embargo, the organization is calling on all states to unilaterally suspend all transfers of military equipment, assistance and munitions to all parties to the conflict. They should not resume until violations committed in previous conflicts are properly investigated with those responsible brought to justice.  

“As the leading arms exporter to Israel, the USA must lead the way and demonstrate its proclaimed respect for human rights and international humanitarian law by urgently suspending arms transfers to Israel and pushing for a UN arms embargo on all parties to the conflict. By failing to do so it is displaying a callous disregard for lives being lost in the conflict on all sides,” said Brian Wood.

More than 1,400 Palestinians, mostly civilians, have been killed since Israel began its latest offensive in Gaza on 8 July. At least 56 Israeli soldiers have died in the conflict, as well as three civilians in Israel, including a Thai national.

EINDE BERICHT AMNESTY INTERNATIONAL

”1391, or 63%, of the 2,202 Palestinians killed by Israeli security forces in Operation “Protective Edge” did not take part in the hostilities. Of these, 526 – a quarter of all Palestinians killed in the operation – were children under eighteen years of age”

BTSELEM.ORG

50 DAYS: MORE THAN 500 CHILDREN: FACTS AND FIGURES ON FATALITIES IN GAZA, 

SUMMER 2014

https://www.btselem.org/press_releases/20160720_fatalities_in_gaza_conflict_2014

”Israël heeft een staakt-het-vuren afgekondigd in de Gaza-strook. Het leger spreekt van een ‘humanitair bestand’ dat op maandag geldt van 7 tot 14 uur.

Het volgt op scherpe wereldwijde kritiek op de Israëlische beschieting van een VN-school in Gaza. De Verenigde Staten reageerden buitengewoon scherp op de tweede raketaanval in een week op een VN-school in de Gaza-strook. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt ‘geschokt’ te zijn door de ‘schandelijke beschieting van de VN-school’.

TIJD.BE

”HUMANITAIR” BESTAND IN GAZA

https://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_internationaal/VS_halen_uit_naar_Israel/9530325.html

Israël heeft een staakt-het-vuren afgekondigd in de Gaza-strook. Het leger spreekt van een ‘humanitair bestand’ dat op maandag geldt van 7 tot 14 uur.

Het volgt op scherpe wereldwijde kritiek op de Israëlische beschieting van een VN-school in Gaza. De Verenigde Staten reageerden buitengewoon scherp op de tweede raketaanval in een week op een VN-school in de Gaza-strook. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt ‘geschokt’ te zijn door de ‘schandelijke beschieting van de VN-school’.

Diplomaten zijn verrast over de sterke bewoordingen die het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken gebruikt. Vooral de worden ‘geschokt’ en ‘schandelijk’ worden als opmerkelijk bestempeld. ‘De Verenigde Staten zijn geschokt door de schandelijke beschieting vandaag van een VN-school in Rafah, waar zo’n 3.000 ontheemde mensen hun toevlucht hadden gezocht en waarbij minstens tien Palestijnse burgers tragisch om het leven kwamen’, stelt Washington.

‘De locatie van de school was, zoals alle VN-gebouwen in Gaza, herhaaldelijk medegedeeld aan het Israëlische leger. We benadrukken nog maar eens dat Israel meer moet doen om zijn eigen normen te handhaven en burgerslachtoffers te vermijden. VN-gebouwen, en in het bijzonder die die burgers opvangen, moeten worden beschermd en mogen niet gebruikt worden als basis van waaruit aanvallen worden gelanceerd. De verdenking dat militanten in de buurt van de VN-gebouwen opereren rechtvaardigt geen aanvallen die het leven van zoveel onschuldige burgers in gevaar brengt’, klinkt het.

VN

Eerder op de dag had de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, al zijn afschuw uitgesproken over de beschieting van de VN-school in Rafah waar zo’n 3.000 Palestijnse vluchtelingen verbleven. Zeker tien mensen werden gedood toen een raket insloeg bij de ingang van de school, aldus medische bronnen in Gaza.

Tientallen mensen raakten gewond. Veel Palestijnen hadden hun toevlucht gezocht tot de onderwijsinstelling die wordt gerund door de Verenigde Naties. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de raketinslag. Ongeveer 3.000 Palestijnen hadden hun toevlucht gezocht in de school.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, noemt de aanval ‘een morele schande en een misdaad’. Volgens Ban is het Israëlische leger meerdere keren geïnformeerd over de locatie van de school. 

Van Rompuy

De Europese Unie heeft het aanhoudende bloedvergieten in de Gazastrook zondag nog eens nadrukkelijk veroordeeld. Bij monde van de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy en de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso werd het ‘onmiddellijke einde’ van de militaire acties geeist. ‘Alleen een onderhandelde oplossing gebaseerd op twee staten die elkaar respecteren kan tot vrede leiden’, stelt Van Rompuy.

Het Israëlische leger heeft toegegeven te hebben gevuurd nabij de VN-school. ‘Het Israëlische leger viseerde drie terroristen op de motorfiets nabij de school in Rafah’, stelt het leger in een mededeling. ‘De Israëlische defensie onderzoekt de gevolgen van die inslag.’ De Israelische regering kondigde in de nacht van zondag op maandag een ‘humanitair bestand’ af dat maandag van 7 tot 14 uur zou gelden.

Het is de derde aanval op een VN-school in de Gaza-strook in tien dagen tijd. Op 24 juli werd een school in Beit Hanoun getroffen en afgelopen donderdag werd een school in Jabaliya geraakt. Bij die twee aanvallen kwamen meer dan dertig Palestijnen om het leven. De Verenigde Naties legden verantwoordelijkheid voor het drama in Jabaliya bij Israël. 

250.000

In de Gazastrook schuilen circa 250.000 mensen in gebouwen van de VN voor het Israëlische geweld. Volgens Israël is er vanuit de buurt geschoten. Vertegenwoordigers van de VN vonden raketopslagplaatsen van Palestijnse strijders in drie schoolgebouwen.

De raketinslag op de school in Rafah volgt op de aankondiging door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zaterdagavond dat het Gaza-offensief voorlopig zal worden doorgezet. Het leger zal zijn operaties zolang voortzetten totdat het doel is bereikt: ‘de vrede naar Israël terugbrengen’, zei hij zaterdagavond in Tel Aviv.

Vernietigen

‘We zullen alle tunnels vernietigen’, voegde hij eraan toe. ‘Het leger wordt zolang ingezet tot alle werk is volbracht.’ En dat bleek ook meteen. Bij meerdere luchtaanvallen zijn volgens Palestijnse bronnen zondagmorgen zeven mensen om het leven gekomen. Vijftien Palestijnen raakten gewond.  Palestijnen die aan de kust wonen, vertelden dat de Israëlische luchtmacht zware bombardementen heeft uitgevoerd in verschillende Palestijnse gebieden. 

Na de vernietiging van de tunnels van de ‘radicaal-islamitische’ Hamas zal Israël de situatie opnieuw evalueren en bijkomende stappen ondernemen die nodig zijn voor de veiligheid.

EINDE BERICHT

”We explicitly and loudly condemned the direct shelling of the Al Aqsa hospital on July 21st that killed at least four people”

INTERNATIONAL RED CROSS

NO WONDER GAZANS ARE ANGRY.THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM

25 JULI 2014

https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/editorial/07-24-gaza-israel-palestine-maio.htm

25-07-2014 Article

Three ICRC vehicles are leaving Shujaia. They have rescued 11 people from the rubble but the intense combat has forced them back. As they depart an angry crowd of Palestinians attacks the vehicles with stones and sticks. “You are useless,” the crowd shouts. “You must protect us.”

But we cannot. The anger is unpleasant and misplaced, but understandable. We do our utmost, risking the lives of our staff to rescue who we can, but we cannot end the conflict.  As ever, humanitarian organisations are a sticking plaster, not the solution.

If your home in Gaza was being shelled, who would you call in desperation? On the night Israel’s ground offensive began intense fire struck north-east Gaza. The emergency services, including our partners at the Palestinian Red Crescent (PRCS), were overloaded. Many Gazans tried to telephone us. Our office switchboard couldn’t cope. In the dark violent hours of the night we could not send ambulances or restore the water supply or treat the injured dying of their wounds. Isolated and terrified, with nowhere to flee and no help in sight, the anger of Palestinian families grew.

Two nights later in Shujaia hundreds more families went through the same ordeal. Again ICRC staff and PRCS volunteers could do little. With no guarantees of safety it would have been folly to attempt a rescue. In the daylight a temporary ceasefire was agreed, at our request. It was quickly broken, but nevertheless several dozen injured were brought from their ruined homes to hospitals and hundreds took advantage of our presence on the spot to flee. It was little and late. No wonder the helpless families have accused us of callous disregard. When your one faint hope of help is snuffed out the intensity of disappointment is all the deeper.

Other accusations have been levelled.

We were charged with collaborating with the Israeli Defence Forces in the destruction of Wafa hospital. In truth, we sought to protect the hospital through our dialogue with both sides. When combat came perilously close we intervened to win time for a possible last-resort evacuation of gravely ill patients, many on life support.

We are upbraided for not taking sides and refusing to apportion blame. Given our strict political neutrality it is usual that we get criticised by all sides at different times. But the ICRC is not silent in the face of clear breaches of international law. We explicitly and loudly condemned the direct shelling of the Al Aqsa hospital on July 21st that killed at least four people. We clearly denounce the indiscriminate rocketing of Israel. We stated categorically that even in the midst of warfare, people must be able to receive medical care in safety.

We are horrified at the death toll. We have repeatedly called for both sides to protect and spare civilians. We have warned of the need to protect Gaza’s perilously fragile water supply – many residents of the densely populated area are now without water, at the height of the scorching hot Mediterranean summer. Today our priority is the civilians, in Beit Hanoun and many other places all over Gaza. We are calling on all sides, based on the humanitarian imperatives of the situation, to ensure that their combat operations be conducted in accordance with the fundamental principles of international laws protecting civilians.
But will our pleas for restraint, and the constant efforts of nearly 140 staff and more than 400 PRCS teams to rescue civilians and restock hospitals, be enough to quell the anger of grieving families? We hope so but we understand that it might not.

We do ask one thing: understand the limits of our role and look to the politicians to end this deadly, miserable conflict.    

Jacques de Maio

Head of Delegation
ICRC
Israel and Occupied Territories

EINDE BERICHT RODE KRUIS

Reacties uitgeschakeld voor Noten 4 t/m 8/Vomar voor de Derde Keer in de fout!

Opgeslagen onder Divers

Noten 1 t/m 3/Vomar voor de Derde Keer in de fout!

[1]

ONZETAAL.NLDRIEMAAL IS SCHEEPSRECHT
https://onzetaal.nl/taaladvies/driemaal-is-scheepsrecht

Wat betekent driemaal is scheepsrecht en waar komt deze uitdrukking vandaan?

Driemaal is scheepsrecht betekent meestal: ‘als iets twee keer niet gelukt is, lukt het de derde keer vast wel’. Je kunt het ook gebruiken als je iets voor de derde keer probeert, dus min of meer als ‘ik probeer het nog één keer’. Het kan ook een grapje zijn dat je maakt als je iemand voor de derde keer tegenkomt.

Deze uitdrukking is ontstaan vanwege de bijzondere status van het getal drie. Drie heeft altijd een grote symbolische waarde gehad vanwege de Heilige Drie-eenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Toch is de exacte herkomst van driemaal is scheepsrecht niet bekend. Wel speelde het getal drie ook op zee een grote rol in de gewoonten en de straffen. Bijvoorbeeld:

 • De schipper was verplicht drie maaltijden aan de bemanning te geven.
 • Wie zich misdroeg tijdens het schaften, werd gestraft met drie slagen met de gortspaan (een driehoekig plankje met een korte steel, dat door de matrozen werd gebruikt om de gekookte gort fijn te wrijven).
 • Een gestorven zeeman wordt met een ‘één, twee, drie, in godsnaam’ overboord gezet.

[2]

Astrid Essed Sat, Sep 4, 2021, 5:45 PM
to werkenbij@vomar.nl

AANSUPERMARKT VOMARFILIAAL AMSTERDAMSE POORT
Directie en Management

Geachte DirectieGeacht Management,
Als trouwe klant van de Vomar ben ik doorgaans tevreden, zowel overhet uitstekende aanbod/assortiment, als over de verleende service.Recentelijk is er echter iets gebeurd, dat mijn verontwaardiging heeft opgewekt, vandaar deze briefmail.
Toen ik afgelopen vrijdag de Vomar weer bezocht, deze keer uw filiaalAmsterdam Amsterdamse Poort, welgemoed en vrolijk, nam ik zoals gebruikelijkeen reclamefolder, lopend van zondag 29 augustus t/m zaterdag 4 september[zoals te doen gebruikelijk bij Vomar] en zag, dat er mango’s in deaanbieding waren [voor 0,99 cent, leuk, scherp prijsje!]Maar komend bij de groenteafdeling werd mijn woede opgewekt
ISRAEL!Want zoals u al aan bovenstaande capital uitroep kunt zien, lasik op de doos waarin de mango’s zaten, dat deze uit Israel kwamen.En dat is ZO fout!
Eigenlijk een schande, dat ik u in onderstaande moet uitleggen, hoe fout dat is!
ISRAEL, BEZETTINGSSTAAT
U zult weten, hoort dat althans te weten, dat de Staat Israel reeds 54de Palestijnse gebieden de Westelijke Jordaanoever, Gaza [1] en Oost-Jeruzalem bezet houdt.En alsof dat al niet erg genoeg is, heeft die bezetting [zoals alle vreemdebezettingen, overal ter wereld] veroorzaakt onderdrukking, vernederingen,[oorlogs] misdaden.Ik kan en wil die hier niet allemaal opsommen [trouwens, die lijst is onuitputtelijk], maar ernstige voorbeelden zijn de recente Israelische luchtaanvallen op Gaza, waarbij in korte tijd zeker 197 doden gevallenzijn, onder wie 58 kinderen en honderden mensen gewond geraakt zijn. [2]
Dit alles was een escalatie van huisuitzettingen van Palestijnse families inhet bezette Oost-Jeruzalem, om plaats te maken voor kolonisten! [3]En zoals u zult weten, zijn kolonisten bewoners van in bezet gebied gestichtenederzettingen, die illegaal zijn volgens het Internationaal Recht [4] EN regelrechte landdiefstal, omdat zij worden gebouwd op gestolenPalestijns land of, zoals in het geval van Oost-Jeruzalem bij die uitgezettePalestijnse families, gestolen Palestijnse huizen.Waarbij Israelische kolonisten vaak ook nog eens verantwoordelijk zijnvoor bijna dagelijks geweld tegen de bezette Palestijnse bevolking! [5]
EN to add insult to injury, tijdens die confrontaties mbt tot de huisuitzetingenin Oost-Jeruzalem heeft het Israelische leger in die tijd ook nog eensde Al Aqsa Moskee bestormd! [6]Een Godshuis!
En dan nog in herinnering de Israelische militaire aanval op Gaza ”Protective Edge”,in 2014  waarbij Israel zich schuldig heeft gemaakt aan zware oorlogsmisdaden:In twee maanden tijd zijn meer dan 1400 mensen gedood [voornamelijkburgers], waaronder 526 kinderen, een VN school werd gebombardeerd, een ziekenhuis beschoten! [7]Welcome in the House of Horror!
ISRAEL, APARTHEIDSSTAAT
Maar er is nog meer Ellende!Want Israel is een Apartheidsstaat, zoals ook is bevestigd doormensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in een uitgebreid rapport. [8]Ik ga dat hier niet uitgebreid bespreken [ik heb meer te doen en aanstippenlijkt mij wel voldoende voor het doel van deze mail], maar een voorbeeld is watIsrael verstaat onder een ”rechtssysteem”
Waar er in Israel sprake is van een gewoon rechtssysteem voor burgers,komen burgers in de Bezette Palestijnse Gebieden voor een MilitaireRechtbank! [9]Niet alleen een idiote rechtsongelijkheid en daarvoor groffe discriminatie, maar sinds wanneer komen niet militairen voor een Militaire Rechtbank?

FOUT!FOUT!FOUT!/GEEN MANGO’S MEER UIT ISRAEL!
U zult nu hopelijk begrijpen, hoe fout het is, dat u nog mango’s en ookandere producten [ik heb bij uw filiaal in de Amsterdamse Poort ookweleens aardappelen uit Israel gezien!] verkoopt uit een land, dat bezettingsmacht is, land van de [Palestijnse] bevolking steelt, Palestijnseburgers hun eigen huis uitzet, scholen en ziekenhuizen bombardeert, oorlogsmisdaden pleegt.En als klap op de Vuurpijl nog folterpraktijken als ondervragingstaktiekhanteert! [10]
Populair gezegd:Een Gangsterregime, dat onderdrukt, steelt, bezet
Wanneer u producten uit een dergelijk land afneemt, faciliteert u de bezettingseconomie en houdt u het Kwaad van bezetting en onderdrukking tot stand.
Ik verwacht dus, neen ik EIS van u, dat u per direct stopt,producten uit Israel te verkopen.
Mocht u daarmee doorgaan, dan vindt u mij op uw Pad en ook andere,invloedrijkere mensen en instantikes.
Ik hoop dus, dat u aan mijn Oproep gehoor geeft.
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze Brief
Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam 
P/S
Deze brief is tevens als link [te zien op mijn website] doorgestuurdnaar het contactformulier van de Vomar

ZIE DE LINK OP MIJN WEBSITE

SUPERMARKT VOMAR, STOP MET VERKOOP VANISRAELISCHE PRODUCTEN

ASTRID ESSED

4 SEPTEMBER 2021

[3]

AMNESTY INTERNATIONAL

PATTERN OF ISRAELI ATTACKS ON RESIDENTIAL HOMES

IN GAZA MUST BE INVESTIGATED AS WARCRIMES

17 MAY 2021

Israeli forces have displayed a shocking disregard for the lives of Palestinian civilians by carrying out a number of airstrikes targeting residential buildings in some cases killing entire families – including children – and causing wanton destruction to civilian property, in attacks that may amount to war crimes or crimes against humanity, said Amnesty International today.

The organization has documented four deadly attacks by Israel launched on residential homes without prior warning and is calling for the International Criminal Court (ICC) to urgently investigate these attacks. The death toll in Gaza continues to climb with at least 198 Palestinians killed including 58 children and more than 1,220 injured. Ten people in Israel, including two children, have been killed and at least 27 injured by Palestinian attacks.

“There is a horrific pattern emerging of Israel launching air strikes in Gaza targeting residential buildings and family homes – in some cases entire families were buried beneath the rubble when the buildings they lived in collapsed.  In the cases documented below, no prior warning was given to the civilian residents to allow them to escape.Under international humanitarian law, all parties must distinguish between military targets and civilian objects and direct their attacks only at military objectives. When carrying out attacks, parties must take all feasible precautions to minimize harm to civilians,” said Saleh Higazi, Deputy Director for the Middle East and North Africa.

“Although the Israeli military has given no explanation of what military objectives it was targeting in these attacks, it is hard to imagine how bombing residential buildings full of civilian families without warning could be considered proportionate under international humanitarian law. It is not possible to use large explosive weapons, like aircraft bombs that have a blast radius of many hundreds of meters, in populated areas without anticipating major civilian casualties.

“By carrying out these brazen deadly attacks on family homes without warning Israel has demonstrated a callous disregard for lives of Palestinian civilians who are already suffering the collective punishment of Israel’s illegal blockade on Gaza since 2007.”

The Israeli army claims that it only attacks military targets and has justified airstrikes on residential buildings on that basis. However, residents told Amnesty International that there were no fighters or military objectives in the vicinity at the time of the attacks documented.

“Deliberate attacks on civilians and civilian property and infrastructure are war crimes, as are disproportionate attacks. The International Criminal Court has an active investigation into the situation in Palestine and should urgently investigate these attacks as war crimes. States should also consider exercising universal jurisdiction over those who commit war crimes. Impunity only works to fuel the pattern of unlawful attacks and civilian bloodshed, which have we have repeatedly documented in previous Israeli military offensives on Gaza,” said Saleh Higazi.

At least 152 residential properties in Gaza have been destroyed since 11 May, according to the Gaza-based human rights organization, Al Mezan Center for Human Rights. According to the Palestinian Ministry of Public Works and Housing in Gaza, Israeli strikes have destroyed 94 buildings, comprising 461 housing and commercial units while 285 housing units have been severely damaged and rendered uninhabitable.

According to United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) more than 2,500 people have been made homeless due to the destruction of their homes and more than 38,000 people have been internally displaced and have sought shelter in 48 UNRWA schools across Gaza.

Indiscriminate rocket-fire by Palestinian armed groups towards civilian areas of Israel has also killed and injured civilians and damaged homes and other civilian properties. The rockets fired from Gaza into Israel are imprecise and their use violates international humanitarian law which prohibits the use of weapons that are by nature indiscriminate. These attacks should also be investigated by the ICC as war crimes.

Amnesty International has previously published evidence that the Israeli military had a deliberate policy of targeting family homes during the 2014 conflict.

Devastating attacks on family homes

In one of the heaviest episodes of bombardment since the latest fighting began, between 1am and 2am on 16 May Israel carried out airstrikes against residential buildings and streets in Gaza City. The attacks completely destroyed two residential buildings belonging to the Abu al-Ouf and al-Kolaq families – killing 30 people – 11 of them children. 

Gaza’s Ministry of Labour building was also destroyed in the attacks. The attack blocked al-Wehda Street, one of the main roads leading to the main hospital in Gaza, al-Shifa.

The families residing in the four-storey al-Ouf building, which included residential apartments and shops, received no prior warning – they were buried beneath the rubble in the attack.

Yousef Yassin, a medic from al-Shifa Hospital, was one of the first to arrive on the scene of al-Ouf Building after the attack and helped pull survivors from the wreckage with the Red Crescent. He described the scene to Amnesty International as one of “great destruction”.

“I helped get out four dead [bodies], but there were many more. It was very hard. There was no warning, so people were inside their home sitting together, and this is a lively, bustling area,” he said.

Shortly before midnight on 14 May Israeli air strikes hit the three-storey building of the al-Atar family in Beit Lahia killing 28-year-old Lamya Hassan Mohammed Al-Atar her three children Islam, seven, Amira, six, and Mohammed an eight-month-old baby.

Lamya’s father, Hassan Al-Atar, a civil defence officer told Amnesty International he headed to the scene of the attack with an ambulance and rescue team after a relative called him with news of the attack.  “He told me that our home had been bombed and [he was] stuck under the rubble [with his] wife and children,” he said.

“I arrived at the house, which is made up of three stories – 20 people live there – I tried to find people, but I could not. Then the rescue team arrived to help and we eventually found my daughter, a mother of three, with her children, one of whom was a baby, under one of the cement pillars of the house; all of them were dead. The other residents seem to have managed to escape from an opening after the bombing and got to the hospital. I was shocked,” he said.

Nader Mahmoud Mohammed Al-Thom, from al-Salatin neighbourhood in Beit Lahia, described how his home where he lives with eight others was attacked without any warning shortly after midnight on 15 May.

“There was no warning missile, no warning call, the house was bombed, and we were inside. Thank God that the civil defence and by sheer chance was close by and saved us from under the rubble, thank God no one died. We had injuries but not serious, when we got out I saw a fire at the gate of the house, then the ambulance took us to the hospital. I think this is when I lost consciousness. Thank God no one was badly hurt but we lost our house. We are now in the street; we do not know where to go what to do.”

His family sought shelter at an UNRWA school but the school they arrived at was closed when they arrived and they had to sleep outside in the school yard. His entire home was destroyed including his clothes, money and paperwork and all their belongings.

In addition to residential homes, Israeli attacks have damaged water and electricity infrastructure as well as medical facilities and halted the operations of the North Gaza Seawater Desalination plant, which supplies water to more than 250,000 people.  

HUMAN RIGHTS WATCH

GAZA: ISRAEL’S MAY AIRSTRIKES ON HIGH-RISES

https://www.hrw.org/news/2021/08/23/gaza-israels-may-airstrikes-high-rises

The Israeli military’s airstrikes that destroyed four high-rise buildings in Gaza City during the May 2021 fighting apparently violated the laws of war and may amount to war crimes, Human Rights Watch said today. The attacks also damaged neighboring structures, made several dozen families homeless, and shuttered scores of businesses that provided livelihoods to many people.

Between May 11 and 15, Israeli forces attacked the Hanadi, al-Jawhara, al-Shorouk, and al-Jalaa towers in the densely populated al-Rimal neighborhood. In each case, the Israeli military warned tenants of impending attacks, allowing for their evacuation. Three buildings were immediately leveled while the fourth, al-Jawhara, sustained extensive damage and is slated to be demolished. Israeli authorities contend that Palestinian armed groups were using the towers for military purposes, but have provided no evidence to support those allegations.

“The apparently unlawful Israeli strikes on four high-rise towers in Gaza City caused serious, lasting harm for countless Palestinians who lived, worked, shopped, or benefitted from businesses based there,” said Richard Weir, crisis and conflict researcher at Human Rights Watch. “The Israeli military should publicly produce the evidence that it says it relied on to carry out these attacks.”

The Israeli military stated that during the hostilities with Palestinian armed groups in Gaza from May 10 to 21, its forces attacked about 1,500 targets with air- and ground-launched munitions. The United Nations reported that Israeli attacks killed 260 people in Gaza, at least 129 of them civilians, including 66 children. Local authorities in Gaza said that 2,400 housing units were made uninhabitable, while over 50,000 units were damaged, and over 2,000 industrial, trade, and service facilities were destroyed or partially damaged.

Palestinian armed groups launched over 4,360 rockets indiscriminately toward Israel, resulting in the deaths of 12 civilians in Israel, including 2 children, and a soldier, according to Israeli authorities. Human Rights Watch separately reported on Israeli airstrikes that killed scores of Palestinian civilians and Palestinian armed group rocket attacks in violation of the laws of war.

Between May and August, Human Rights Watch interviewed by phone 18 Palestinians who were witnesses and victims of the attacks on the towers, including residents, business owners, and employees, as well as those in affected neighboring structures. Human Rights Watch also reviewed video footage and photographs taken after the attacks, and statements by Israeli and Palestinian officials and Palestinian armed groups.

The towers contained scores of businesses, offices of news agencies, and many homes. Jawad Mahdi, 68, an owner of  al-Jalaa tower who lived there with dozens of family members, said, “All these years of hard work, it was a place of living, safety, children and grandchildren, all our history and life, destroyed in front of your eyes … It’s like someone ripping your heart out and throwing it.”

The long-term effects of the attacks extend beyond the immediate destruction of the buildings, Human Rights Watch said. Many jobs were lost with the closure of their companies and many families were displaced.

Mohammed Qadada, 31, the head of a digital marketing company located in Hanadi tower, said that the 30 employees affected include people who “have families of their own, who were just entering into marriage, who support their older parents, who have sick members of the family who need financial support.” He said they “won’t find work again because the equipment that they had allowed them to do rendering, designing, producing, [has] all been destroyed. So how can they do the work?”

Israel has asserted that the high-rise buildings housed offices of Palestinian armed groups, including the headquarters of certain units, military intelligence, and in one tower, offices for “the most valuable Hamas technological equipment” for use against Israel. Any information to support these claims has not been made public.  

Human Rights Watch found no evidence that members of Palestinian groups involved in military operations had a current or long-term presence in any of the towers at the time they were attacked. Even if there were such a presence, the attacks appeared to cause foreseeably disproportionate harm to civilian property.

Under international humanitarian law, or the laws of war, warring parties may target only military objectives. In doing so, they must take all feasible precautions to minimize harm to civilians, and unless circumstances do not permit, provide effective advance warnings of attacks. Deliberate attacks on civilians and civilian objects are prohibited, including reprisals against civilians. The laws of war also prohibit indiscriminate attacks, which include attacks that do not target a specific military objective or do not distinguish between civilians and military targets. Attacks in which the expected harm to civilians and civilian property is disproportionate to the anticipated military gain are also prohibited.

Personnel or equipment being used in military operations are subject to attack, but whether that justifies destroying an entire large building where they might be present depends on the attack not inflicting disproportionate harm on civilians or civilian property. The proportionality of the attack is even more questionable because Israeli forces have previously demonstrated the capacity to strike specific floors or parts of structures. However, these attacks completely flattened three of the buildings, evidently by attacking their structural integrity. Regarding al-Jalaa tower, the Israeli military said that because armed groups had occupied multiple floors, the entire tower needed to be destroyed.

The deployment of Palestinian armed groups in the towers, if true, would go against requirements to take all feasible precautions to minimize harm to civilians under their control and to avoid placing military objectives in densely populated areas. Israel has repeatedly accused Palestinian armed groups of deploying among civilians and – without providing evidence, using them as “human shields” – the war crime of intentionally co-locating military forces with civilians to deter targeting those forces.  

Individuals who order or commit serious violations of the laws of war with criminal intent – that is, deliberately or recklessly – are responsible for war crimes. A country responsible for laws-of-war violations is obligated to make full reparation for the loss or injury caused, including compensation for individuals harmed.

The 14-year Israeli closure of Gaza, along with Egyptian border restrictions, has devastated the economy in Gaza. Restrictions on the entry of goods broadly deemed to be “dual-use,” for example, have sharply reduced the population’s access to construction material and certain medical equipment. Unless lifted or substantially eased, the sweeping restrictions on the movement of people and goods will hamper reconstruction efforts.

On May 27, the UN Human Rights Council established a Commission of Inquiry to address violations and abuses in the Occupied Palestinian Territory and Israel, including by advancing accountability for those responsible and justice for victims. The commission should examine unlawful attacks committed by Israeli forces and Palestinian armed groups during the May fighting. It should also analyze the larger context, including the Israeli government’s discriminatory treatment of Palestinians.

“Throughout the May hostilities, unlawful Israeli strikes not only killed many civilians, but also destroyed high-rise towers, wiping out scores of businesses and homes, upending the lives of thousands of Palestinians,” Weir said. “Donor funding alone will not rebuild Gaza. The crushing closure of the Gaza Strip needs to end, along with the impunity that fuels ongoing serious abuses.”

May Hostilities

The May 2021 fighting followed efforts by Jewish settler groups to evict and confiscate the property of longtime Palestinian residents in East Jerusalem. Palestinians held demonstrations around East Jerusalem, and Israeli security forces fired teargas, stun grenades, and rubber-coated steel bullets, injuring hundreds of Palestinians.

On May 10, Palestinian armed groups in Gaza started to launch rockets toward Israeli population centers. The Israeli military attacked the densely populated Gaza Strip with missiles, rockets, and artillery. Many of the attacks by the Israeli military and Palestinian armed groups used explosive weapons with wide-area effects in populated areas. A ceasefire went into effect on May 21.

The May hostilities, like those in 2008201220142018, and 2019, among others, took place amid Israel’s sweeping closure of the Gaza Strip, which began in 2007. They also took place in a context of discriminatory efforts to remove Palestinians from their homes in occupied East Jerusalem, policies and practices among the Israeli government’s crimes against humanity of apartheid and persecution, as Human Rights Watch has documented.

Human Rights Watch on May 30 requested permits for senior researchers to enter Gaza to conduct research on the fighting, but Israeli authorities on July 26 rejected the request. Israeli authorities have since 2008 refused access to Human Rights Watch international staff to enter Gaza, except for a single visit in 2016.

On July 13, the Israel Defense Forces (IDF) Spokesperson responded to a June 4 Human Rights Watch letter asking detailed questions about the attacks, saying that the Israeli military “strikes military targets exclusively, following an assessment that the potential collateral damage resulting from the attack is not excessive in relation to the expected military advantage.” The military added that it was making inquiries and investigating “various incidents” in order “to assess whether the obligatory rules had been breached and to draw conclusions.”

Attacks on High-Rise Buildings

The strikes on the four towers that Human Rights Watch investigated were just a small fraction of the Israeli military’s attacks in Gaza during the May fighting.

In each instance, the Israeli military warned residents of the impending attack by calling a building manager, security guard, or tenant, waited for individuals to evacuate, then launched smaller munitions that were either non-explosive or had small explosive yields – which the Israeli military calls “a knock on the roof” – and then carried out airstrikes. Three of the four buildings were immediately leveled. Although no deaths or injuries of fighters or civilians were reported, the attacks destroyed civilian property worth millions of US dollars.

Human Rights Watch research into the attacks on the four towers found no evidence that members of Palestinian groups involved in military operations were in the buildings or had a long-term presence. One businessman said that Hamas had offices in Hanadi tower, but he could not identify who the tenants were or what they did, or that they had any links to Hamas’s armed wing. Under the laws of war, civilian officials not involved in military operations are not subject to attack. Media offices are civilian objects unless they are taking a direct part in the hostilities by communicating military information.

The destruction of businesses and residences in the towers may have long-term implications for the enjoyment of basic rights of those affected, including access to an adequate standard of living, such as water, food, and housing, and loss of livelihoods. The displacement of families can impair their physical security, access to health care, and family life. The destruction of a dozen offices of media outlets undermines the collection and dissemination of information in Gaza.

The size of the blast following the munitions impact and subsequent detonation, as captured in videos either distributed by the Israeli military or circulated online and reviewed by Human Rights Watch, appear consistent with the use of munitions with large high-explosive warheads. These explosive weapons produced wide-area effects, resulting in the complete destruction or serious damage to each of the towers and damage to surrounding areas, including to homes, businesses, and infrastructure.

The Hanadi Tower

At about 6 p.m. on May 11, the Israeli military called the security guard at Hanadi tower to notify him that the 13-story tower would be attacked and that occupants should evacuate, said Maher Awad Kamal Safadi, 36, a local resident and business owner. Israeli forces then struck the building and area around it with multiple small munitions, according to Safadi and a video posted online prior to the attack. Then, at around 7:30 p.m., at least one munition hit the side of the building at its base. Seconds later, at least one more munition struck the opposite side at its base and the building quickly collapsed, causing damage to surrounding businesses and homes.

The attack caused no casualties, but its owner, Ahmed Abu Jaber, said that the building and contents destroyed were worth millions of dollars. Damage to a nearby hotel caused hundreds of thousands of dollars in loss.   

Following the attack, the Israeli military released multiple statementsimages, and a video of the strike. The statements acknowledged the attack and said that Hamas used the building for “military research and development” and that it housed “Hamas military intelligence offices.” One statement posted on the Israeli military’s website said the building housed “multiple military units used by Hamas” and included a “headquarters” for research and development, military intelligence, and “more,” but did not further clarify.  

The media reported that the building housed offices of the political leadership of Hamas. A journalist familiar with the tower, who did not wish to be identified, said: “There are political meeting offices for Hamas parliament members and spokespersons in the tower.” While one business owner in the tower said there were Hamas offices in the tower, he was unaware of their purpose.

Hamas, the de facto authority in Gaza, is a group that includes both a political party and an armed wing. Mere membership or affiliation with Hamas is not a sufficient basis for determining someone to be a lawful military target. The laws of war allow the targeting of military commanders in the course of armed conflict, provided that such attacks otherwise comply with the laws that protect civilians. Political leaders not taking part in military operations, as well as civilians, would not be legitimate targets of attack.

Three of the tower’s business owners described the effects of the attack. Nihad Abdellatif Taha, 45, a computer engineer, said damages to his programming and digital marketing company, Portals, headquartered in the tower, were about US$30,000:  

I had 36 employees and we were renting two apartments – 360 square meters with furniture, offices, meeting rooms, surveillance cameras – all of this is gone, in addition to very important documents, all the company’s papers are gone, including stamps and the employees’ contracts – all gone.

Mohammed Qadada, 31, founder and chief executive officer of Planet for Digital Solutions, said that when it moved into the tower in 2017, he invested about $40,000 in renovations, furniture, and new equipment, including workstations, laptops, and printers. All of it was destroyed: “It was May 22 when I went to the tower for the first time [since its destruction]. Everything was gone, I saw rubble, I saw remnants of an office, I saw people’s stuff strewn around, I saw people’s memories, I saw everything fallen.”

As of late May, the company’s 30 employees had all been unemployed since the attack.

Maher Awad Kamal Safadi, 36, who owned Friends Gym on the ground floor of Hanadi tower, said that months earlier he had invested over $10,000 in new exercise equipment. “I had a sauna, jacuzzi, Moroccan bath, a fitness room and a weight room, bathrooms, and a full restaurant with fridges and a gas stove” – all of which were destroyed. He said the attack cost the gym’s six employees their jobs and that he would need $150,000 to replace the equipment.

The buildings immediately adjacent to Hanadi tower, particularly to the north, suffered serious damage. Satellite imagery recorded on May 14 shows damage to the southern and western facades of the Handouqa apartment building and the Gaza International Hotel, both a few meters north of Hanadi tower. Images published on May 12 show serious damage to the facades of the two buildings. 

Imad Handouqa, 54, the owner of the Handouqa apartment, which had 10 floors and 25 residential apartments, said it was no longer habitable. He said that part of Hanadi tower fell on the building, damaging its foundations and causing some apartment ceilings to come down on the rooms. He said the total value of the structure was about $1.3 million.

The owner of the Gaza International Hotel, Abu Ahmed Jaber, in a video posted on the hotel’s Facebook page, said the damage to the hotel amounts to nearly half a million dollars.

The attack also damaged critical electrical delivery lines for Gaza City and the area immediately around the tower, Gaza’s electricity company said.

al-Jawhara Tower

On the evening of May 11, the Israeli military called residents living next to the tower to inform the tenants of the 11-story Jawhara tower that the primarily commercial building would be targeted and to evacuate. At approximately 10 p.m., Israeli aircraft launched small munitions, striking the roof and the ground near the tower. At around 2 a.m. on May 12, larger air-dropped munitions struck the building, severely damaging it.

Mohammad Atta Hassan Jaarour, 71, a founder and co-owner who lived on the building’s seventh floor, said the damage, including to the foundational pillars, left the building structurally unsound. “The whole building is destroyed,” he said. “It’s still standing, but it’s a skeleton, all the ground floors and the two underground floors all exploded.”

Residents and tenants said the strike caused extensive damage to their apartments, businesses, equipment, and the surrounding neighborhood. One said that the strikes were so intense that “most of the surrounding buildings – the fronts of the buildings and the glass – were destroyed.”

Following the attack, the Israeli military issued a statement saying that the building housed a “headquarters belonging to the Hamas terror organization’s intelligence unit, Hamas Judea and Samaria [West Bank] Headquarters, Public Relations department and the Gaza Brigade.” The Israeli military also released a video of the attack showing at least two munitions striking the building within seconds of one another.

Six days later, the Israeli military released a statement and images, saying it attacked another building that it also said was the Hamas headquarters for the West Bank.

Ahmed Zaeem, a co-owner of al-Jawhara who lived in the building with his parents, wife, and four children and had been there for 17 years, said the tower contained 64 units on eight floors, two underground floors, and a floor dedicated to a shopping mall. “The 64 units include residences, law offices, media outlets, engineering firms, development agencies, [and information technology] companies,” Zaeem said. “There’s also a dentist. There were no less than 20 stores on the bottom three commercial floors.” Six of the 64 units were residential.

Zaeem said the overall economic loss was $5-7 million to rebuild the building, which did not include the losses in the commercial units and the residential apartments. He said he personally lost about $1.5 million in property he owned in the tower. Jaarour estimated that he lost $1.2 million. “If we had the money, I think we could rebuild it in four to five years,” Jaarour said, citing the Israeli closure and restrictions on the entry of building materials.

Both co-owners described the loss of businesses in which they had invested. Jaarour cited Magic Pizza, which he said had new appliances and furniture and employed about a dozen people: “We were so happy and had been waiting a long time to get it running. In one moment, all of these things turned into an illusion.”

Zaeem and his family ran several offices and stores in the tower, including the Elaine Center women’s clothing shop. He said his wife had invested $20,000 in equipment for a new photography studio, Studio Wateen Photographer, which had been set to open soon.

The building also contained SMT Solutions, an information technology company that provides internet to areas throughout Gaza. A post on the company’s Facebook page on May 13 said that the fiber optic networks, data center, and the company’s headquarters were destroyed in the attack and would take six months to repair.

The tower also housed the Young Journalists Radio Club, Gaza’s only radio broadcast for children. Ghassan Radwan, 51, owner of the radio club, said it had eight people working at the radio station and more than 20 children who ran the programming and did the broadcasting. Everything in their office was destroyed and to rebuild the network would cost about $70,000, but that would require overcoming the restrictions on the entry of communications equipment due to the Israeli closure and Egyptian restrictions.

The official Palestinian news agency, Wafa, listed the offices of 11 media outlets in the building: London-based Qatari broadcaster Al-Araby TV; news website and newspaper Felestin; Iraqi broadcaster Al-Etejah TVAl-Kofiya TV; Jordanian broadcaster Al-MamlakaSabq24 News Agency; news website Al-Bawaba 24; the production company Watania News Agency; the local photo agency APA Images; Al-Nujaba TV; and the Syrian state-owned broadcaster Syria TV. However, Human Rights Watch was not able to independently verify whether Al-Nujaba TV, Syria TV, and APA Images were located in the tower.  

The tower also contained the offices of the media rights group Forum of Palestinian Journalists, and the Palestinian Forum for Democratic Dialogue and Development.

When Zaeem visited his home in the tower after the attack, he found it destroyed: “The furniture was ripped, the curtains, things turned over – everything was broken. The bathroom doors were all broken, the tiles came off the floors, the roof on the apartments are weak and would leak if there’s any water.” In early June, Zaeem said he and his family were living with a friend while looking for somewhere new to live.

al-Shorouk Tower 

On the afternoon of May 12, the Israeli military phoned the 14-story Shorouk tower’s security guard, who then informed the tenants that the building would be attacked and that they needed to evacuate. Approximately 30 minutes after the phone warning, Israeli aircraft launched lower-yield explosive munitions against the structure. A few minutes later, Israeli aircraft struck the tower with multiple, large air-dropped munitions, critically damaging the structure, causing two parts of the building to collapse but leaving the center – and tallest part of the building – standing. About 10 minutes later, Israeli aircraft attacked the remaining part of structure, using two large, air-dropped munitions, causing the final element to collapse onto nearby shops and homes.

No one was killed or injured as a result, but the owners of the tower and businesses in the building, as well as adjacent buildings, described destruction and damage to scores of businesses and at least a half-dozen homes.  

Following the attack, the Israeli military released a graphic of the building and a statement that said “[t]he building housed Hamas military intelligence offices, as well as infrastructure used by the terror organizations to communicate tactical-military information.”

Ahmed Masoud al-Mughanni, 60, chairman of the building’s board of directors, said that the building had 50 offices and a coffee shop – “doctors, lawyers, journalists’ offices” – and empty residential apartments. He estimated that the cost of rebuilding the tower would be between $2 and $3.5 million and take several years.

The attack destroyed the offices of several media outlets in the building: Al-Aqsa TV and Al-Aqsa Radio; the Palestine Media Production Company; Al-Quds Today; and a Palestinian Authority-affiliated newspaper, Al-Hayat al-Jadida.

The Palestine Media Production Company rented five apartments on floors 5, 9, and 13. Ismail Abdelghani Ismail Jabr, 27, whose father owns the company, said the company had been operating in the building since 1994 and employed 17 people at the time of the attack. Jabr and Mohammad al-Buhaisi, 30, a producer, said the company produces television and video reports, films, and stories for numerous foreign news outlets. Just prior to the attack, they managed to remove equipment from one of their two studios, but the remainder of their equipment was destroyed, along with eight years of archived material.

Witnesses to the attack said that when the tower came down, it damaged numerous shops and homes in the area, including the al-Sousi shopping complex, a nearby restaurant, and the Hassania building.

Ahmed Ayman Mohammad Omar al-Sousi, 27, who lived in the building next to al-Shorouk tower with his extended family of 42 in six separate apartments, said they owned and operated 10 ground-floor stores that sold accessories, clothing, and embroidery. He said that when the central part of al-Shorouk tower collapsed, it fell on their businesses and residences: “The amount of damage in the area from the tower falling is horrific. Flames lit up in the area – our building was on fire. The 10 stores and five storage rooms were all burned.”

Because it was Eid season, the stores and storage rooms were full of merchandise, all of which was destroyed, he said.

Al-Sousi said the fires caused by the explosions burned for three days and did the most damage. He estimated that the destruction of the store he owned with his father caused losses of about $120,000. All seven people employed at the shop, including several family members, lost their jobs. As of early June, he said the employees from the nine other stores were also out of work.

Along with the businesses, four of the six apartments where the al-Sousi family lived were also destroyed or seriously damaged either by the collapsing tower or the resulting fire. “The tower is now on our house – how are we going to lift it,” al-Sousi said. Al-Sousi’s extended family members all had to find new homes.

al-Jalaa Tower

On the afternoon of May 15, a man who identified himself as “Danny” from the Israeli military spoke in Arabic on the phone to the nephew of Jawad Mahdi, 68, the owner of the 14-story Jalaa tower. His voice was captured on a cell phone threatening a reprisal attack: “Because they [Palestinian armed groups] shot at Israel and they shot at Tel Aviv, we are now going to hit and strike the entire tower.” The phone was handed over to Madhi. “Danny” told Mahdi to inform the tenants that the building would be targeted and to evacuate all the floors.

Human Rights Watch sent questions to the Israeli military inquiring as to the authenticity of the recording and whether the statements made reflected Israeli military policy, but, as of the date of publication, have not received a response.

At about 3 p.m., Israeli aircraft fired small munitions at the building. Within minutes, Israeli aircraft attacked the tower using at least two air-dropped munitions near the base of the building on two sides and it immediately collapsed.

No one was killed or injured because everyone had evacuated, but residents and tenants say that in addition to the destruction of the building, they lost everything in their homes and businesses, including equipment and records. The building housed bureaus of Al Jazeera English and the Associated Press.  

Following the attack, the Israeli military posted an image and video, and issued several statements that sought to justify it. Israeli military officials and politicians, including then-Prime Minister Benjamin Netanyahu, also issued statements or addressed the media on the subject. These statements changed over time, describing the threats posed by the alleged militant presence as increasingly serious.

On the day of the attack, the Israeli military stated that the building “contained military assets belonging to the intelligence offices of the Hamas terror organization.” Later that day, it said it “housed the Hamas Research and Development unit, which is responsible, among other things, for terror activity carried out against the State of Israel.” The same statement added that this unit included “subject matter experts (SMEs) which constitute a unique asset to the Hamas terrorist organization. These SMEs operate the most valuable Hamas technological equipment against Israel.” The then-military spokesperson, Lt. Col. Jonathan Conricus, told Reuters later that day that the offices occupied by Palestinian armed groups were located on multiple floors.

On May 16, the Israeli military’s official Twitter account stated in a post that the tower was an “important base of operations for Hamas’ military intel” and that, along with gathering intelligence, it “manufactured weapons and positioned equipment to hamper IDF operations.” In a second post, minutes later, it said that Hamas and Palestinian Islamic Jihad removed equipment following the military’s warning to tenants and residents, though it did not specify which equipment.

On May 17, then-Prime Minister Netanyahu said on the US-television network CBS that the building had “an intelligence office for the Palestinian terrorist organization housed in that building that plots and organizes attacks against Israeli citizens.” An unnamed senior Israeli military official later told the New York Times in an article published on May 21 that the building contained electronic jamming equipment. Israel has provided no evidence to support any of these allegations.

Tenants, residents, and the owner of the building have rejected Israeli claims that armed groups had a presence in the building.

The Associated Press’s president and CEO, Gary Pruitt, said: “We have had no indication Hamas was in the building or active in the building. This is something we actively check to the best of our ability. We would never knowingly put our journalists at risk.”

Mahdi, who is also a resident, said that the building was worth about $5 million and that he estimated another $2 million in furniture and appliances were destroyed.

A list that Mahdi produced for receiving compensation from authorities in Gaza for damage to the tower shows over 50 individual businesses and offices on five floors and the two rooftops. Residences filled the other five floors, many of them inhabited by Mahdi’s relatives. He said that 30 families were living in the building at the time of the attack, a total of about 130 people. Mahdi said he and his extended family owned 10 units.

Fares al-Ghoul, 30, who works for al-Mayadeen Media Group, which had offices in al-Jalaa tower, said that he was in his office on the third floor with five colleagues when the superintendent told them to evacuate:

I didn’t know what to do. Imagine the situation, the superintendent comes to you crying, saying “Quick! Quick! Get out! They’re going to bomb the building.” So, the five others and I took the equipment we could and left behind equipment worth $200,000, because we just didn’t have enough time.

The equipment destroyed included a satellite transmitter, which he said costs around $120,000, and is extremely difficult to replace because of the Israeli closure of Gaza. Wael Dahdouh, 51, an Al Jazeera correspondent and the Gaza office head, said that he estimated their losses at about $1 million.

Ramy Haddad, 46, the head of the Central Blood Lab, part of the Palestine Future Foundation for Childhood, offers tests and regular follow-ups for patients of thalassemia, a rare blood disorder. The lab had several pieces of special equipment to run these tests, all of which were destroyed. Haddad estimated the losses at $70,000 and said it would be difficult to replace some of the specialized medical equipment due to Israel’s entry restrictions.

Several engineering and consulting firms also occupied offices in the building. Khaled Omar Abu Sultan, 58, director of Ro’yatak, an engineering consulting and management business housed in the tower since 2020, said the firm designed hospitals, schools, roads, and other infrastructure. At the time of the attack, he and his employees were at home and did not have time to retrieve anything from the office. He estimates the losses in office equipment at about $15,000: “The main loss is a large archive of projects – our plans, files, references and documents. We had printers and equipment for photographing maps.” Sultan said they had to stop work on all current projects until they can buy new equipment.

Khaled Majed Abu Rahma, 30, works with his father at Al-Burj for Engineering Consultations and Design, which has been in al-Jalaa tower for 15 years. He said the firm makes engineering plans and employs 10 engineers, including those with specialties in civil, architecture, mechanical, and electrical engineering. The firm helped to plan homes, villas, and multi-story buildings in Gaza. “We lost everything – the whole office, the furniture, the files,” he said. “We didn’t take anything.”

Rahma estimated that the apartment, which they owned, cost $72,000 and the equipment and furniture lost was a little over $19,000. All 10 engineers lost their jobs as a result of the attack.

The attack also damaged civilian structures around the building. Mahdi said: “The surrounding buildings and homes suffered a great deal of damage, some were destroyed … The Al-Mushtaha building near us suffered the most damage.” He said that the front of the adjacent building owned by the Anan family also suffered damage.

Al-Ghoul said that the buildings next to the tower, including the Watan tower and Anan building, and across the street were also damaged.

Dahdouh said that the whole block was evacuated, but when residents of other buildings tried to return, they found their homes damaged and could not go back right away.

The destruction of al-Jalaa tower left the 30 families who lived in it homeless and seeking shelter elsewhere. Mahdi said that “Our family got separated – each one of us went to a separate house. We found two homes to rent – we’re waiting for another five homes so we can all be together.”   

Long-term, “Reverberating” Effects, and Gaza’s Closure

In addition to the damage and destruction to the towers and their offices and residences, the attacks can be expected to have various “reverberating” effects – harm to civilians and civilian objects caused by the attack that are not direct or immediate. These include displacement and a reduced standard of living and impaired access to shelter, health care, and basic services such as electricity, all of which affect the enjoyment of basic human rights.

In Gaza, these effects are exacerbated by the generalized closure that Israel has imposed on Gaza since 2007 – policies that Egypt, which borders Gaza to the south, does little to alleviate by maintaining its restrictions. The Israeli closure, along with Egyptian border restrictions, has devastated Gaza’s economy. Eighty percent of Gaza’s people rely on humanitarian aid and more than half live below the poverty line. In 2020, the unemployment rate was above 40 percent.

Israeli authorities justify the Gaza closure on security grounds. But the ban on the movement of more than two million people, with narrow exceptions, based on generalized threats, and the sweeping restrictions on the entry and exit of goods, violates Israel’s obligations under international human rights and humanitarian law to ensure that the needs of the population are met.

Israeli authorities, for example, severely restrict the entry of so-called “dual-use” items that could be used for military purposes, such as the construction of tunnels or fortifications. However, the “dual-use” list includes both overly broad categories and items that are vital to meet the needs of Gaza’s population, including “communications equipment,” “steel elements and construction products,” “drilling equipment,” and certain medical equipment .

These restrictions have sharply reduced the population’s access to construction material and other goods vital to the rebuilding of Gaza and its infrastructure. The Israeli military argues that armed groups in Gaza use cement to build tunnels and estimate that constructing a kilometer of tunnel requires a few hundred tons of cement. But people in Gaza need over a million tons of cement annually to build and maintain homes, schools, health clinics, the water system, and other vital infrastructure.

The recent destruction and damage to tens of thousands of residential and commercial buildings and infrastructure caused by Israeli strikes increases the need for building materials to repair and rebuild these structures. The Israeli authorities should not restrict an overwhelmingly civilian good, badly needed for rebuilding, because armed groups may use a small fraction of it to build tunnels or for other military purposes.

The general inaccessibility of building materials means that any reconstruction efforts will require substantial time to complete. In interviews with investors and owners at three of the four towers, all said that because of Israel’s closure it would take years just to rebuild the structures. Several owners of businesses that rely on specialized equipment the entry of which is severely restricted, such as broadcasting equipment, expressed concern that rebuilding would be complicated and slow.

On August 13, the Israeli army announced that, in light of the stable security situation at the moment, it would expand the list of goods allowed to enter Gaza, including to allow in “goods and equipment for humanitarian projects.” Palestinian authorities said on August 17 that, according to information they received from Israeli authorities, “construction materials for the private sector and related to humanitarian projects only” would be among the items permitted to enter Gaza. Israeli authorities reportedly allowed some items in on August 19, but it remains unclear to what extent this marks a change in policy and how long these measures will remain in place.

The Israeli government should allow the entry into Gaza of concrete and other materials needed for the reconstruction of civilian infrastructure, subject to, at most, narrowly tailored restrictions based on particularized security assessments.

Unless the closure is lifted or substantially eased, the long-term and reverberating effects of the destruction of the towers and other civilian infrastructure will be exacerbated.

Lack of Accountability

Israeli and Palestinian authorities have a long track record of failing to credibly investigate alleged war crimes by their forces in Gaza. On May 12, the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court (ICC) indicated that it was monitoring the situation in Gaza. The prosecutor’s office should include in its Palestine investigation apparently unlawful Israeli attacks in Gaza, as well as Palestinian rocket attacks that struck population centers in Israel.

Judicial authorities in other countries should also investigate and prosecute under national laws those credibly implicated in serious crimes in the Occupied Palestinian Territory and in Israel under the principle of universal jurisdiction.

Warring parties should refrain from using explosive weapons with wide-area effects in populated areas because of the foreseeable indiscriminate harm to civilians. Countries should support a strong political declaration that addresses the harm that explosive weapons cause to civilians and commit to avoid using those with wide-area effects in populated areas.

Reacties uitgeschakeld voor Noten 1 t/m 3/Vomar voor de Derde Keer in de fout!

Opgeslagen onder Divers

Swedish Iranian national sentenced to death/NO to death penalty!/Letter to the Iranian ambassador in Belgium

Image result for Gallows/Images
Image result for Guillotine/Images

Electric chair at the Florida State Prison

NO AGAINST DEATH PENALTY!

Image result for ouderwetse vulpen/Foto's
Image result for middeleeuws zwaard

MY PEN DEFENDS WHAT’S RIGHT

SWEDISH IRANIAN NATIONAL SENTENCED TO DEATH/NO TO DEATH PENALTY!/LETTER TO THE IRANIAN AMBASSADOR IN BELGIUM

IMMINENT EXECUTION AT 21 MAY 2022!PREVENT THISWRITE TO THE IRANIAN EMBASSY IN BELGIUM MAILADRESS:secretariat@iranembassy.be

SAVE A LIFE!THANKS IN ADVANCE’
SEE ALSO [IN DUTCH]
Volgens de bron van ISNA zou zijn executie plaatsvinden voor het einde van de Iraanse maand Ordibehesht, wat overeenkomt met 21 mei 2022”

https://www.amnesty-international.be/help-djalali

Article 3

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

http://hrlibrary.umn.edu/instree/b1udhr.htm

THIS IS THE ASTRID ESSED LETTER

TO THE AMBASSADOR OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
Subject:The imminent execution of mr Ahmadreza Djalali
Your Excellency,
Hereby I want to draw your attention to the following:From reliable sources I’ve learnt about the imminent execution of the Swedish-Iranian academic, mr Ahmadreza Djalali [1] and I write to you with the urgent request to issue your influence to prevent thisexecution.Reason?Because I am of the opinion, that the death penalty is a cruel and inhumanepunishment, which is also irreversible.
BACKGROUND:
According to my information, mr Djalali was sentenced to death forthe charge of ”corruption on earth” (ifsad fil-arz) [2]and has given a 200 000 euro fine.According to my information, the court verdict states, thatmr Djalali worked with the Israeli government [3], which means espionage.
However, I learnt, that his trial was, according tothe information of Amnesty International, ”grosslyunfair” [4] and also that he supposedly wastortured. [5]Of course you understand, that any confession, thatis made under torture, is illegal.

DEATH PENALTY 
But even when his trial has been fair and he was not tortured, I reqquest to you to urge your influence toprevent the death penalty.Not only, in my opinion, the ending of a human lifeis always illegal and wrong, whether done by theState, or by an individual, because all human beingshave the right to life, problem with the death penaly is also, that this is irreversible.What if the person turns to be innocent?When someone is sentenced to imprisonment,he can be released, but death is death.I bring in your memory two famous British flawsof Justice:The Guildford Four and the Maguire Seven [6]If there had been a death penalty in the United Kingdom,they couldn’t have been released.
Your Excellency, this is very, very serious and grave, since it concerns a human lifeTherefore I took my time to write to you toprevent this execution, as I did so many times, whenit concerned executions in one of the headmen onthe area of executions, the USA, and also other countries.
So I speak out hope, that you will do everything inyour Power to stop this.Time is pressing, since the execution is imminent[21 may]
Human Life belongs to our Lord and Father God.Only He may end it.Not the State, not other human beings.
Thanks for reading my LetterI hope you will help
Kind regards
Astrid EssedAmsterdam The Netherlands
NOTES

[1]

AMNESTY INTERNATIONALIRAN: EXECUTION LOOMS FOR TORTURED ACADEMIC: AHMADREZA DJALALI5 MAY 2021
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5567/2022/en/

IRAN DEATH PENALTY

Tortured Swedish-Iranian academic Ahmadreza Djalali, arbitrarily detained in Tehran’s Evin prison, is at risk of imminent execution according to multiple Iranian state media reports that his death sentence for “corruption on earth” (efsad-e fel-arz) will be carried out by 21 May 2022 at the latest. He was sentenced to death in 2017 following a grossly unfair trial that relied on torture-tainted “confessions.” The authorities must halt any plans to execute him and release him immediately.

[2]

”Zeynab Taheri, one of Ahmadreza Djalali’s lawyers, told Amnesty International that he was sentenced to death for the charge of “corruption on earth” (ifsad fil-arz), and has been given a 200,000 euro fine.”
AMNESTY INTERNATIONALIRAN: PROMINENT ACADEMIC SENTENCEDTO DEATH AFTER GROSSLY UNFAIR TRIAL23 OCTOBER 2017
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/10/iran-prominent-academic-sentenced-to-death-after-grossly-unfair-trial/

The Iranian authorities must urgently quash the death sentence against Iranian-born Swedish resident and specialist in emergency medicine Ahmadreza Djalali, said Amnesty International today.

The medical doctor and university lecturer had studied and taught in Sweden, Italy and Belgium. Since his arrest in April 2016, several European officials have called for his release.

Zeynab Taheri, one of Ahmadreza Djalali’s lawyers, told Amnesty International that he was sentenced to death for the charge of “corruption on earth” (ifsad fil-arz), and has been given a 200,000 euro fine. The court verdict, which was shown to one of the lawyers, states that Ahmadreza Djalali worked with the Israeli government, who subsequently helped him obtain his residency permit in Sweden.

“Ahmadreza Djalali was sentenced to death after a grossly unfair trial that once again exposes not only the Iranian authorities’ steadfast commitment to use of the death penalty but their utter contempt for the rule of law,” said Philip Luther, Amnesty International’s Research and Advocacy Director for the Middle East and North Africa.

“No evidence has ever been presented to show that he is anything other than an academic peacefully pursuing his profession. If he has been convicted and sentenced for peacefully exercising his rights to freedom of expression, association and assembly, including through his academic work, the authorities must immediately and unconditionally release him and drop all charges against him.”

Ahmadreza Djalali was arrested by Ministry of Intelligence officials in April 2016 and held without access to a lawyer for seven months, three of which were in solitary confinement. Even after that period, every lawyer he selected was rejected by the court.

In a voice recording that was published on YouTube on 22 October, Ahmadreza Djalali is heard saying that, while in solitary confinement, he was twice forced to make “confessions” in front of a video camera by reading out statements pre-written by his interrogators. He says that he was put under intense pressure through psychological torture and threats to execute him and arrest his children to “confess” to being a spy for a “hostile government”. In the recording, he says that his academic beliefs have been used to convict him and sentence him to death. He also denies the accusations against him and says they have been fabricated by Ministry of Intelligence interrogators.

“At a time when the Iranian authorities are actively strengthening ties with countries in the European Union, it is absurd that they are using Ahmadreza Djalali’s academic links to a European country as part of the ‘evidence’ against him,” said Philip Luther.

Ahmadreza Djalali’s wife Vida Mehrannia, who lives in Sweden with their two children, has told Amnesty International that his physical and mental health have sharply deteriorated since he was detained. She added: “We are calling for his release because he has not committed any crime.”

Amnesty International opposes the death penalty in all cases without exception regardless of the nature of the crime, the characteristics of the offender, or the method used by the state to kill the prisoner. The death penalty is a violation of the right to life and the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment.

[3]

”The court verdict, which was shown to one of the lawyers, states that Ahmadreza Djalali worked with the Israeli government, who subsequently helped him obtain his residency permit in Sweden.”

AMNESTY INTERNATIONALIRAN: PROMINENT ACADEMIC SENTENCEDTO DEATH AFTER GROSSLY UNFAIR TRIAL23 OCTOBER 2017
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/10/iran-prominent-academic-sentenced-to-death-after-grossly-unfair-trial/

[4]

”“Ahmadreza Djalali was sentenced to death after a grossly unfair trial that once again exposes not only the Iranian authorities’ steadfast commitment to use of the death penalty but their utter contempt for the rule of law,” said Philip Luther, Amnesty International’s Research and Advocacy Director for the Middle East and North Africa.”
AMNESTY INTERNATIONALIRAN: PROMINENT ACADEMIC SENTENCEDTO DEATH AFTER GROSSLY UNFAIR TRIAL23 OCTOBER 2017
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/10/iran-prominent-academic-sentenced-to-death-after-grossly-unfair-trial/

[5]

AMNESTY INTERNATIONALIRAN: EXECUTION LOOMS FOR TORTURED ACADEMIC: AHMADREZA DJALALI5 MAY 2021
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5567/2022/en/

IRAN DEATH PENALTY

Tortured Swedish-Iranian academic Ahmadreza Djalali, arbitrarily detained in Tehran’s Evin prison, is at risk of imminent execution according to multiple Iranian state media reports that his death sentence for “corruption on earth” (efsad-e fel-arz) will be carried out by 21 May 2022 at the latest. He was sentenced to death in 2017 following a grossly unfair trial that relied on torture-tainted “confessions.” The authorities must halt any plans to execute him and release him immediately.

[6]

WIKIPEDIA

GUILDFOUR FOUR AND MAGUIRE SEVEN

https://en.wikipedia.org/wiki/Guildford_Four_and_Maguire_Seven

Reacties uitgeschakeld voor Swedish Iranian national sentenced to death/NO to death penalty!/Letter to the Iranian ambassador in Belgium

Opgeslagen onder Divers

Kafka/Pinksterlanddagen 2022/Zolang het Onrecht niet is rechtgezet, blijft het voortbestaan, ook na bijna 10 jaar!

A Courtroom From the Last Century Court room

”YES….YES…..THE HORN OF HELM HAMMERLAND SHALL SOUND IN THE DEEP……ONE LAST TIME!”[Theoden King in ”the Two Towers”/Lord of the Rings”1.37-153
https://www.youtube.com/watch?v=UayQi2tdJTw

KAFKA/PINKSTERLANDDAGEN/ZOLANG HET ONRECHT NIETIS RECHTGEZET, BLIJFT HET VOORTBESTAAN, OOK NA BIJNA 10 JAAR!
”EN AAN NIEMAND ZULLEN WIJ WEIGEREN, RECHT TE DOEN WEDERVAREN”[40/ MAGNA CHARTA/ZIE VOOR TEKST, GEHEEL ONDERIN”
LEZERS!Recentelijk herinnerde ik aan een in 2013 plaatsgevonden Onrechtop de Pinksterlanddagen [1], waarbij een van de deelnemers/activisten,naar aanleiding van beschuldigingen over ”onveiligheid” door twee deelnemers werd gevraagd, het terrein te verlaten, zonder dat hij enige kans kreeg een weerwoord te doen, dus zich te verdedigen. [2]Was dit op zich al groot onrecht, ook in de loop der jaren werd hij nog eenaantal keren lastiggevallen door de organisatie van die Pinksterlanddagen methet ”verzoek” om vanwege deze dubieuze affaire, niet aanwezig te zijn,zonder enige verklaring, excuses, etc.Daarvoor door mij ook aandacht gevraagd [3]Dat heb ik dus ook dit jaar weer gedaan, omdat dat Evenement opnieuwwordt georganiseerd [prima, op zich goed doel] zonder een spoor van reflectie naar hem toe [4]
Ik ben nu ook in de gelegenheid geweest, onder de discussiepagina opIndymedia.nl te reagerenOf mijn reactie blijft staan, weet ik natuurlijk niet, daarom hier met u gedeeldDus eerst het notenapparaatDaarna mijn reactie onderinEn geheel onderin, de tekst van dat indrukwekkende Document uit1215, de Magna Charta
ASTRID ESSED
NOTEN

[1]
KAFKA/OVER RECHT TE ZETTEN ONRECHT UIT 2013ASTRID ESSED8 MEI 2022
https://www.astridessed.nl/kafka-over-recht-te-zetten-onrecht-uit-2013/

[2]

ZIE NOOT 1

[3]

PINKSTERLANDDAGEN 2021/KAFKA GAAT DOOR, DUS GA IKDOOR!/OVER WILLEKEUR EN UNFAIRE BEHANDELINGASTRID ESSED26 MAART 2021
https://www.astridessed.nl/pinksterlanddagen-2021-kafka-gaat-door-dus-ga-ik-door-over-willekeur-en-unfaire-behandeling/

PINKSTERLANDDAGEN 2019/KAFKA SLAAT WEER TOE!/FAIILIETESOLIDARITEITASTRID ESSED30 MEI 2019
https://www.astridessed.nl/pinksterlanddagen-2019-kafka-slaat-weer-toe-failliete-solidariteit/

PINKSTERLANDDAGEN 2018/KAFKA OPNIEUW INWERKING/JACHT NA 5 JAAR HERVATASTRID ESSED18 MEI 2018
https://www.astridessed.nl/pinksterlanddagen-2018-kafka-opnieuw-in-werking-jacht-na-vijf-jaar-hervat/

KAFKA 2013/OVER PINKSTERLANDDAGEN ENONDERLINGE VERHOUDINGEN/WILLEKEUR EN UNFAIREBEHANDELINGASTRID ESSED29 APRIL 2014

https://www.astridessed.nl/kafka-2013over-pinksterlanddagen-en-behandeling-maikelunfair-onsolidairpure-willekeur/[4]

INDYMEDIA.NLPINKSTERLANDDAGEN
https://www.indymedia.nl/node/51938

TEKST

Aankondiging, gepost door: nn op 17/04/2022 04:10:01

Wanneer: 03/06/2022 – 18:00 t/m 06/06/2022 – 12:00

Op 3,4, en 5 juni zal in Appelscha, Friesland het internationale anarchistische festival Pinksterlanddagen plaatsvinden.

De Pinksterlanddagen is een jaarlijks terugkerend evenement voor en door anarchisten, rebellen, en kameraden om samen te komen, netwerken te bouwen, plannen te smeden, en samen tijd door te brengen. Nadat er in 2020 helaas geen Pinksterlanddagen was en in 2021 deze online plaatsvond zal dit jaar tijdens het pinksterweekend kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning weer opbloeien met workshops, discussies, en natuurlijk een avondprogramma vol muziek en cultuur.
In tijden van toenemende economische ongelijkheid, groeiend fascisme, klimaatchaos, individualisering, en surveillance waanzin is het belangrijker dan ooit om elkaar te treffen en ervaringen uit te wisselen, discussies te voeren, elkaar te leren kennen en van elkaar te leren.

Website: https://pinksterlanddagen.org

EINDE NOTEN

INDYMEDIA TEKSTEN MET BIJDRAGE ASTRID ESSED


INDYMEDIA.NL
PINKSTERLANDDAGEN

https://www.indymedia.nl/node/51938

Aankondiging, gepost door: nn op 17/04/2022 04:10:01

Wanneer: 03/06/2022 – 18:00 t/m 06/06/2022 – 12:00

Op 3,4, en 5 juni zal in Appelscha, Friesland het internationale anarchistische festival Pinksterlanddagen plaatsvinden.

De Pinksterlanddagen is een jaarlijks terugkerend evenement voor en door anarchisten, rebellen, en kameraden om samen te komen, netwerken te bouwen, plannen te smeden, en samen tijd door te brengen. Nadat er in 2020 helaas geen Pinksterlanddagen was en in 2021 deze online plaatsvond zal dit jaar tijdens het pinksterweekend kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning weer opbloeien met workshops, discussies, en natuurlijk een avondprogramma vol muziek en cultuur.
In tijden van toenemende economische ongelijkheid, groeiend fascisme, klimaatchaos, individualisering, en surveillance waanzin is het belangrijker dan ooit om elkaar te treffen en ervaringen uit te wisselen, discussies te voeren, elkaar te leren kennen en van elkaar te leren.

Website: https://pinksterlanddagen.org

INDYMEDIA.NLPINKSTERLANDDAGENDISCUSSIE

https://www.indymedia.nl/node/52038

Pinksterlanddagen

do, 12/05/2022 – 19:27 — nn

Hier kun je discussieren over Pinksterlanddagen.
De Pinksterlanddagen is een jaarlijks terugkerend evenement voor en door anarchisten, rebellen, en kameraden om samen te komen, netwerken te bouwen, plannen te smeden, en samen tijd door te brengen. Nadat er in 2020 helaas geen Pinksterlanddagen was en in 2021 deze online plaatsvond zal dit jaar tijdens het pinksterweekend kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning weer opbloeien met workshops, discussies, en natuurlijk een avondprogramma vol muziek en cultuur.
In tijden van toenemende economische ongelijkheid, groeiend fascisme, klimaatchaos, individualisering, en surveillance waanzin is het belangrijker dan ooit om elkaar te treffen en ervaringen uit te wisselen, discussies te voeren, elkaar te leren kennen en van elkaar te leren.

Dit jaar staat er een huilend kindje op alle posters en flyers, niet omdat wij nou per so zo verdrietig zijn maar omdat volgens de legende er een vloek hing op het schilderij van Giovanni Bragolin, overal waar dit schilderij of replica’s hiervan hingen zouden huizen afbranden en rampspoed ontstaan. Laten wij tijdens 3,4, en 5 juni ontdekken wat er voor ons nodig is om het bestaande eens en voor altijd af te branden.

Website: https://pinksterlanddagen.org

BIJDRAGE ASTRID ESSED

https://www.indymedia.nl/node/52038#comment-37641


do, 19/05/2022 – 07:45 — Astrid Essed

Over Recht te zetten Onrecht

ZOLANG HET ONRECHT NIET IS RECHTGEZET, BLIJFT
HET VOORTBESTAAN, OOK NA BIJNA TIEN JAAR!

WAAR GAAT HET ALLEMAAL OVER EN WAT ZIJN DE PINKSTERLANDDAGEN?
De Pinksterlanddagen zijn een jaarlijks terugkerend anarchistisch Festiva l in Appelscha tijdens het Pinksterweekend, met workshops, lezingen en discussies over sociale strijd. [5]

Juist bij dergelijke Festivals mag je verwachten, dat rechtvaardigheid, eerlijkebehandeling en Solidariteit hoog in het vaandel staan.Dat dat zeker niet altijd het geval is, bewijst wel een heel naar Incident in 2013:
Wat gebeurde daar?
Betrokken personen/groepen

Maikel

Twee bezoekers

Het bemiddelings of A Team

In 2013 arriveren twee bezoekers op het kampeerterrein in Appelscha.Maikel is er ook.Onze twee bezoekers gaan naar het A Team en geven aan, de aanwezigheid van Maikel als onveilig en/of bedreigend te ervaren.

Wat ze precies besproken hebben met het A Team doet hier niet ter zake.

Maar wel het verbijsterende verloop.

Op grond van de beweringen/beschuldigingen van de twee bezoekers wordt aan Maikelgevraagd, het terrein te verlaten.

Zonder de betrouwbaarheid van de beweringen van de twee bezoekers ook maargetoetst te hebben.Zonder Maikel verteld te hebben, wat die beweringen van de twee bezoekers nu precies inhielden, waardoor hij niet de kans kreeg, zichzelf te verdedigen.

LEES VERDER:

KAFKA/OVER RECHT TE ZETTEN ONRECHT UIT 2013

OF

https://yayabla.nl/nieuws/artikel/index/15913/kafka-over-recht-te-zetten…

Vriendelijke groeten/Astrid Essed

MAGNA CHARTA(40) ………to no one deny or delay right or justice.
[Nederlandse vertaling:”EN AAN NIEMAND ZULLEN WIJ WEIGEREN, RECHT TE DOENWEDERVAREN”
ENGLISH TRANSLATION OF MAGNA CHARTA
https://www.bl.uk/magna-carta/articles/magna-carta-english-translation

Full-text translation of the 1215 edition of Magna Carta

Clauses marked (+) are still valid under the charter of 1225, but with a few minor amendments. Clauses marked (*) were omitted in all later reissues of the charter. In the charter itself the clauses are not numbered, and the text reads continuously. The translation sets out to convey the sense rather than the precise wording of the original Latin.

JOHN, by the grace of God King of England, Lord of Ireland, Duke of Normandy and Aquitaine, and Count of Anjou, to his archbishops, bishops, abbots, earls, barons, justices, foresters, sheriffs, stewards, servants, and to all his officials and loyal subjects, Greeting.

KNOW THAT BEFORE GOD, for the health of our soul and those of our ancestors and heirs, to the honour of God, the exaltation of the holy Church, and the better ordering of our kingdom, at the advice of our reverend fathers Stephen, archbishop of Canterbury, primate of all England, and cardinal of the holy Roman Church, Henry archbishop of Dublin, William bishop of London, Peter bishop of Winchester, Jocelin bishop of Bath and Glastonbury, Hugh bishop of Lincoln, Walter bishop of Worcester, William bishop of Coventry, Benedict bishop of Rochester, Master Pandulf subdeacon and member of the papal household, Brother Aymeric master of the knighthood of the Temple in England, William Marshal earl of Pembroke, William earl of Salisbury, William earl of Warren, William earl of Arundel, Alan of Galloway constable of Scotland, Warin fitz Gerald, Peter fitz Herbert, Hubert de Burgh seneschal of Poitou, Hugh de Neville, Matthew fitz Herbert, Thomas Basset, Alan Basset, Philip Daubeny, Robert de Roppeley, John Marshal, John fitz Hugh, and other loyal subjects:

+ (1) FIRST, THAT WE HAVE GRANTED TO GOD, and by this present charter have confirmed for us and our heirs in perpetuity, that the English Church shall be free, and shall have its rights undiminished, and its liberties unimpaired. That we wish this so to be observed, appears from the fact that of our own free will, before the outbreak of the present dispute between us and our barons, we granted and confirmed by charter the freedom of the Church’s elections – a right reckoned to be of the greatest necessity and importance to it – and caused this to be confirmed by Pope Innocent III. This freedom we shall observe ourselves, and desire to be observed in good faith by our heirs in perpetuity.

TO ALL FREE MEN OF OUR KINGDOM we have also granted, for us and our heirs for ever, all the liberties written out below, to have and to keep for them and their heirs, of us and our heirs:

(2) If any earl, baron, or other person that holds lands directly of the Crown, for military service, shall die, and at his death his heir shall be of full age and owe a ‘relief’, the heir shall have his inheritance on payment of the ancient scale of ‘relief’. That is to say, the heir or heirs of an earl shall pay £100 for the entire earl’s barony, the heir or heirs of a knight 100s. at most for the entire knight’s ‘fee’, and any man that owes less shall pay less, in accordance with the ancient usage of ‘fees’.

(3) But if the heir of such a person is under age and a ward, when he comes of age he shall have his inheritance without ‘relief’ or fine.

(4) The guardian of the land of an heir who is under age shall take from it only reasonable revenues, customary dues, and feudal services. He shall do this without destruction or damage to men or property. If we have given the guardianship of the land to a sheriff, or to any person answerable to us for the revenues, and he commits destruction or damage, we will exact compensation from him, and the land shall be entrusted to two worthy and prudent men of the same ‘fee’, who shall be answerable to us for the revenues, or to the person to whom we have assigned them. If we have given or sold to anyone the guardianship of such land, and he causes destruction or damage, he shall lose the guardianship of it, and it shall be handed over to two worthy and prudent men of the same ‘fee’, who shall be similarly answerable to us.

(5) For so long as a guardian has guardianship of such land, he shall maintain the houses, parks, fish preserves, ponds, mills, and everything else pertaining to it, from the revenues of the land itself. When the heir comes of age, he shall restore the whole land to him, stocked with plough teams and such implements of husbandry as the season demands and the revenues from the land can reasonably bear.

(6) Heirs may be given in marriage, but not to someone of lower social standing. Before a marriage takes place, it shall be made known to the heir’s next-of-kin.

(7) At her husband’s death, a widow may have her marriage portion and inheritance at once and without trouble. She shall pay nothing for her dower, marriage portion, or any inheritance that she and her husband held jointly on the day of his death. She may remain in her husband’s house for forty days after his death, and within this period her dower shall be assigned to her.

(8) No widow shall be compelled to marry, so long as she wishes to remain without a husband. But she must give security that she will not marry without royal consent, if she holds her lands of the Crown, or without the consent of whatever other lord she may hold them of.

(9) Neither we nor our officials will seize any land or rent in payment of a debt, so long as the debtor has movable goods sufficient to discharge the debt. A debtor’s sureties shall not be distrained upon so long as the debtor himself can discharge his debt. If, for lack of means, the debtor is unable to discharge his debt, his sureties shall be answerable for it. If they so desire, they may have the debtor’s lands and rents until they have received satisfaction for the debt that they paid for him, unless the debtor can show that he has settled his obligations to them.

* (10) If anyone who has borrowed a sum of money from Jews dies before the debt has been repaid, his heir shall pay no interest on the debt for so long as he remains under age, irrespective of whom he holds his lands. If such a debt falls into the hands of the Crown, it will take nothing except the principal sum specified in the bond.

* (11) If a man dies owing money to Jews, his wife may have her dower and pay nothing towards the debt from it. If he leaves children that are under age, their needs may also be provided for on a scale appropriate to the size of his holding of lands. The debt is to be paid out of the residue, reserving the service due to his feudal lords. Debts owed to persons other than Jews are to be dealt with similarly.

* (12) No ‘scutage’ or ‘aid’ may be levied in our kingdom without its general consent, unless it is for the ransom of our person, to make our eldest son a knight, and (once) to marry our eldest daughter. For these purposes only a reasonable ‘aid’ may be levied. ‘Aids’ from the city of London are to be treated similarly.

+ (13) The city of London shall enjoy all its ancient liberties and free customs, both by land and by water. We also will and grant that all other cities, boroughs, towns, and ports shall enjoy all their liberties and free customs.

* (14) To obtain the general consent of the realm for the assessment of an ‘aid’ – except in the three cases specified above – or a ‘scutage’, we will cause the archbishops, bishops, abbots, earls, and greater barons to be summoned individually by letter. To those who hold lands directly of us we will cause a general summons to be issued, through the sheriffs and other officials, to come together on a fixed day (of which at least forty days notice shall be given) and at a fixed place. In all letters of summons, the cause of the summons will be stated. When a summons has been issued, the business appointed for the day shall go forward in accordance with the resolution of those present, even if not all those who were summoned have appeared.

* (15) In future we will allow no one to levy an ‘aid’ from his free men, except to ransom his person, to make his eldest son a knight, and (once) to marry his eldest daughter. For these purposes only a reasonable ‘aid’ may be levied.

(16) No man shall be forced to perform more service for a knight’s ‘fee’, or other free holding of land, than is due from it.

(17) Ordinary lawsuits shall not follow the royal court around, but shall be held in a fixed place.

(18) Inquests of novel disseisin, mort d’ancestor, and darrein presentment shall be taken only in their proper county court. We ourselves, or in our absence abroad our chief justice, will send two justices to each county four times a year, and these justices, with four knights of the county elected by the county itself, shall hold the assizes in the county court, on the day and in the place where the court meets.

(19) If any assizes cannot be taken on the day of the county court, as many knights and freeholders shall afterwards remain behind, of those who have attended the court, as will suffice for the administration of justice, having regard to the volume of business to be done.

(20) For a trivial offence, a free man shall be fined only in proportion to the degree of his offence, and for a serious offence correspondingly, but not so heavily as to deprive him of his livelihood. In the same way, a merchant shall be spared his merchandise, and a villein the implements of his husbandry, if they fall upon the mercy of a royal court. None of these fines shall be imposed except by the assessment on oath of reputable men of the neighbourhood.

(21) Earls and barons shall be fined only by their equals, and in proportion to the gravity of their offence.

(22) A fine imposed upon the lay property of a clerk in holy orders shall be assessed upon the same principles, without reference to the value of his ecclesiastical benefice.

(23) No town or person shall be forced to build bridges over rivers except those with an ancient obligation to do so.

(24) No sheriff, constable, coroners, or other royal officials are to hold lawsuits that should be held by the royal justices.

* (25) Every county, hundred, wapentake, and tithing shall remain at its ancient rent, without increase, except the royal demesne manors.

(26) If at the death of a man who holds a lay ‘fee’ of the Crown, a sheriff or royal official produces royal letters patent of summons for a debt due to the Crown, it shall be lawful for them to seize and list movable goods found in the lay ‘fee’ of the dead man to the value of the debt, as assessed by worthy men. Nothing shall be removed until the whole debt is paid, when the residue shall be given over to the executors to carry out the dead man’s will. If no debt is due to the Crown, all the movable goods shall be regarded as the property of the dead man, except the reasonable shares of his wife and children.

* (27) If a free man dies intestate, his movable goods are to be distributed by his next-of-kin and friends, under the supervision of the Church. The rights of his debtors are to be preserved.

(28) No constable or other royal official shall take corn or other movable goods from any man without immediate payment, unless the seller voluntarily offers postponement of this.

(29) No constable may compel a knight to pay money for castle-guard if the knight is willing to undertake the guard in person, or with reasonable excuse to supply some other fit man to do it. A knight taken or sent on military service shall be excused from castle-guard for the period of this service.

(30) No sheriff, royal official, or other person shall take horses or carts for transport from any free man, without his consent.

(31) Neither we nor any royal official will take wood for our castle, or for any other purpose, without the consent of the owner.

(32) We will not keep the lands of people convicted of felony in our hand for longer than a year and a day, after which they shall be returned to the lords of the ‘fees’ concerned.

(33) All fish-weirs shall be removed from the Thames, the Medway, and throughout the whole of England, except on the sea coast.

(34) The writ called precipe shall not in future be issued to anyone in respect of any holding of land, if a free man could thereby be deprived of the right of trial in his own lord’s court.

(35) There shall be standard measures of wine, ale, and corn (the London quarter), throughout the kingdom. There shall also be a standard width of dyed cloth, russet, and haberject, namely two ells within the selvedges. Weights are to be standardised similarly.

(36) In future nothing shall be paid or accepted for the issue of a writ of inquisition of life or limbs. It shall be given gratis, and not refused.

(37) If a man holds land of the Crown by ‘fee-farm’, ‘socage’, or ‘burgage’, and also holds land of someone else for knight’s service, we will not have guardianship of his heir, nor of the land that belongs to the other person’s ‘fee’, by virtue of the ‘fee-farm’, ‘socage’, or ‘burgage’, unless the ‘fee-farm’ owes knight’s service. We will not have the guardianship of a man’s heir, or of land that he holds of someone else, by reason of any small property that he may hold of the Crown for a service of knives, arrows, or the like.

(38) In future no official shall place a man on trial upon his own unsupported statement, without producing credible witnesses to the truth of it.

+ (39) No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of his rights or possessions, or outlawed or exiled, or deprived of his standing in any way, nor will we proceed with force against him, or send others to do so, except by the lawful judgment of his equals or by the law of the land.

+ (40) To no one will we sell, to no one deny or delay right or justice.

(41) All merchants may enter or leave England unharmed and without fear, and may stay or travel within it, by land or water, for purposes of trade, free from all illegal exactions, in accordance with ancient and lawful customs. This, however, does not apply in time of war to merchants from a country that is at war with us. Any such merchants found in our country at the outbreak of war shall be detained without injury to their persons or property, until we or our chief justice have discovered how our own merchants are being treated in the country at war with us. If our own merchants are safe they shall be safe too.

* (42) In future it shall be lawful for any man to leave and return to our kingdom unharmed and without fear, by land or water, preserving his allegiance to us, except in time of war, for some short period, for the common benefit of the realm. People that have been imprisoned or outlawed in accordance with the law of the land, people from a country that is at war with us, and merchants – who shall be dealt with as stated above – are excepted from this provision.

(43) If a man holds lands of any ‘escheat’ such as the ‘honour’ of Wallingford, Nottingham, Boulogne, Lancaster, or of other ‘escheats’ in our hand that are baronies, at his death his heir shall give us only the ‘relief’ and service that he would have made to the baron, had the barony been in the baron’s hand. We will hold the ‘escheat’ in the same manner as the baron held it.

(44) People who live outside the forest need not in future appear before the royal justices of the forest in answer to general summonses, unless they are actually involved in proceedings or are sureties for someone who has been seized for a forest offence.

* (45) We will appoint as justices, constables, sheriffs, or other officials, only men that know the law of the realm and are minded to keep it well.

(46) All barons who have founded abbeys, and have charters of English kings or ancient tenure as evidence of this, may have guardianship of them when there is no abbot, as is their due.

(47) All forests that have been created in our reign shall at once be disafforested. River-banks that have been enclosed in our reign shall be treated similarly.

*(48) All evil customs relating to forests and warrens, foresters, warreners, sheriffs and their servants, or river-banks and their wardens, are at once to be investigated in every county by twelve sworn knights of the county, and within forty days of their enquiry the evil customs are to be abolished completely and irrevocably. But we, or our chief justice if we are not in England, are first to be informed.

* (49) We will at once return all hostages and charters delivered up to us by Englishmen as security for peace or for loyal service.

* (50) We will remove completely from their offices the kinsmen of Gerard de Athée, and in future they shall hold no offices in England. The people in question are Engelard de Cigogné, Peter, Guy, and Andrew de Chanceaux, Guy de Cigogné, Geoffrey de Martigny and his brothers, Philip Marc and his brothers, with Geoffrey his nephew, and all their followers.

* (51) As soon as peace is restored, we will remove from the kingdom all the foreign knights, bowmen, their attendants, and the mercenaries that have come to it, to its harm, with horses and arms.

* (52) To any man whom we have deprived or dispossessed of lands, castles, liberties, or rights, without the lawful judgment of his equals, we will at once restore these. In cases of dispute the matter shall be resolved by the judgment of the twenty-five barons referred to below in the clause for securing the peace (§61). In cases, however, where a man was deprived or dispossessed of something without the lawful judgment of his equals by our father King Henry or our brother King Richard, and it remains in our hands or is held by others under our warranty, we shall have respite for the period commonly allowed to Crusaders, unless a lawsuit had been begun, or an enquiry had been made at our order, before we took the Cross as a Crusader. On our return from the Crusade, or if we abandon it, we will at once render justice in full.

* (53) We shall have similar respite in rendering justice in connexion with forests that are to be disafforested, or to remain forests, when these were first afforested by our father Henry or our brother Richard; with the guardianship of lands in another person’s ‘fee’, when we have hitherto had this by virtue of a ‘fee’ held of us for knight’s service by a third party; and with abbeys founded in another person’s ‘fee’, in which the lord of the ‘fee’ claims to own a right. On our return from the Crusade, or if we abandon it, we will at once do full justice to complaints about these matters.

(54) No one shall be arrested or imprisoned on the appeal of a woman for the death of any person except her husband.

* (55) All fines that have been given to us unjustly and against the law of the land, and all fines that we have exacted unjustly, shall be entirely remitted or the matter decided by a majority judgment of the twenty-five barons referred to below in the clause for securing the peace (§61) together with Stephen, archbishop of Canterbury, if he can be present, and such others as he wishes to bring with him. If the archbishop cannot be present, proceedings shall continue without him, provided that if any of the twenty-five barons has been involved in a similar suit himself, his judgment shall be set aside, and someone else chosen and sworn in his place, as a substitute for the single occasion, by the rest of the twenty-five.

(56) If we have deprived or dispossessed any Welshmen of land, liberties, or anything else in England or in Wales, without the lawful judgment of their equals, these are at once to be returned to them. A dispute on this point shall be determined in the Marches by the judgment of equals. English law shall apply to holdings of land in England, Welsh law to those in Wales, and the law of the Marches to those in the Marches. The Welsh shall treat us and ours in the same way.

* (57) In cases where a Welshman was deprived or dispossessed of anything, without the lawful judgment of his equals, by our father King Henry or our brother King Richard, and it remains in our hands or is held by others under our warranty, we shall have respite for the period commonly allowed to Crusaders, unless a lawsuit had been begun, or an enquiry had been made at our order, before we took the Cross as a Crusader. But on our return from the Crusade, or if we abandon it, we will at once do full justice according to the laws of Wales and the said regions.

* (58) We will at once return the son of Llywelyn, all Welsh hostages, and the charters delivered to us as security for the peace.

* (59) With regard to the return of the sisters and hostages of Alexander, king of Scotland, his liberties and his rights, we will treat him in the same way as our other barons of England, unless it appears from the charters that we hold from his father William, formerly king of Scotland, that he should be treated otherwise. This matter shall be resolved by the judgment of his equals in our court.

(60) All these customs and liberties that we have granted shall be observed in our kingdom in so far as concerns our own relations with our subjects. Let all men of our kingdom, whether clergy or laymen, observe them similarly in their relations with their own men.

* (61) SINCE WE HAVE GRANTED ALL THESE THINGS for God, for the better ordering of our kingdom, and to allay the discord that has arisen between us and our barons, and since we desire that they shall be enjoyed in their entirety, with lasting strength, for ever, we give and grant to the barons the following security:

The barons shall elect twenty-five of their number to keep, and cause to be observed with all their might, the peace and liberties granted and confirmed to them by this charter.

If we, our chief justice, our officials, or any of our servants offend in any respect against any man, or transgress any of the articles of the peace or of this security, and the offence is made known to four of the said twenty-five barons, they shall come to us – or in our absence from the kingdom to the chief justice – to declare it and claim immediate redress. If we, or in our absence abroad the chief justice, make no redress within forty days, reckoning from the day on which the offence was declared to us or to him, the four barons shall refer the matter to the rest of the twenty-five barons, who may distrain upon and assail us in every way possible, with the support of the whole community of the land, by seizing our castles, lands, possessions, or anything else saving only our own person and those of the queen and our children, until they have secured such redress as they have determined upon. Having secured the redress, they may then resume their normal obedience to us.

Any man who so desires may take an oath to obey the commands of the twenty-five barons for the achievement of these ends, and to join with them in assailing us to the utmost of his power. We give public and free permission to take this oath to any man who so desires, and at no time will we prohibit any man from taking it. Indeed, we will compel any of our subjects who are unwilling to take it to swear it at our command.

If one of the twenty-five barons dies or leaves the country, or is prevented in any other way from discharging his duties, the rest of them shall choose another baron in his place, at their discretion, who shall be duly sworn in as they were.

In the event of disagreement among the twenty-five barons on any matter referred to them for decision, the verdict of the majority present shall have the same validity as a unanimous verdict of the whole twenty-five, whether these were all present or some of those summoned were unwilling or unable to appear.

The twenty-five barons shall swear to obey all the above articles faithfully, and shall cause them to be obeyed by others to the best of their power.

We will not seek to procure from anyone, either by our own efforts or those of a third party, anything by which any part of these concessions or liberties might be revoked or diminished. Should such a thing be procured, it shall be null and void and we will at no time make use of it, either ourselves or through a third party.

* (62) We have remitted and pardoned fully to all men any ill-will, hurt, or grudges that have arisen between us and our subjects, whether clergy or laymen, since the beginning of the dispute. We have in addition remitted fully, and for our own part have also pardoned, to all clergy and laymen any offences committed as a result of the said dispute between Easter in the sixteenth year of our reign (i.e. 1215) and the restoration of peace.

In addition we have caused letters patent to be made for the barons, bearing witness to this security and to the concessions set out above, over the seals of Stephen archbishop of Canterbury, Henry archbishop of Dublin, the other bishops named above, and Master Pandulf.

* (63) IT IS ACCORDINGLY OUR WISH AND COMMAND that the English Church shall be free, and that men in our kingdom shall have and keep all these liberties, rights, and concessions, well and peaceably in their fullness and entirety for them and their heirs, of us and our heirs, in all things and all places for ever.

Both we and the barons have sworn that all this shall be observed in good faith and without deceit. Witness the abovementioned people and many others.

Given by our hand in the meadow that is called Runnymede, between Windsor and Staines, on the fifteenth day of June in the seventeenth year of our reign (i.e. 1215: the new regnal year began on 28 May).

Source: G.R.C. Davis, Magna Carta (London: British Museum, 1963), pp. 23–33.

WIKIPEDIA

MAGNA CARTA

https://en.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta

Reacties uitgeschakeld voor Kafka/Pinksterlanddagen 2022/Zolang het Onrecht niet is rechtgezet, blijft het voortbestaan, ook na bijna 10 jaar!

Opgeslagen onder Divers

PC Hooftprijs voor schrijver Arnon Grunberg/Over een Eng Mannetje, een Falende Staatssecretaris en een Lakse Overheid

Image result for ouderwetse vulpen/Foto's
Image result for middeleeuws zwaard

MY PEN DEFENDS WHAT’S RIGHT

MY PEN DEFENDS WHAT’S RIGHT

PC HOOFTPRIJS VOOR SCHRIJVER ARNON GRUNBERG/OVER EENENG MANNETJE, EEN FALENDE STAATSSECRETARIS EN EEN LAKSEOVERHEID
Waar een groot schrijver klein in kan zijn

Geschreven op de Dag van de Uitreiking van de PC Hooftprijs, 19 mei 2022


LEZERS


Op 19 mei anno Domini 2022, welgeteld vandaag dus, wordt aan de schrijverArnon Grunberg [1] de PC Hooftprijs, een pretentieuze Literatuurprijs, uitgereikt [2]De Stichting PC Hooftprijs beschrijft haar motivatie tot toekenning als volgt:” ‘Hij blijft onverminderd nieuwsgierig en maatschappelijk betrokken. Hij is obsessief in zijn zoektocht naar het liefdevolle in de mens en nietsontziend waar het de duistere kanten van het bestaan betreft. In zijn romanuniversum heeft hij een eigen stijl, taal en grammatica ontwikkeld waarin hij gruwel en tederheid met elkaar weet te verenigen, satire en oprechtheid. Daarmee heeft hij een immense bijdrage geleverd aan de Nederlandse literatuur.’ [3]
Dat kan allemaal waar wezen, aan zijn literaire prestaties wilik niets afdoen.Maar er is een ANDERE kant van Grunberg, die ik graag nogeven voor het Voetlicht breng, die hem op heel andere wijze belicht.En dat is geen fraaie!Maar eerst complimenten aan zijn adres
4 MEI LEZING ”NEE”/ANTI- RACISME
Waarvoor ik Grunberg complimenten wil geven, is voor zijn op 2020 gehouden 4 Mei lezing, getiteld ”NEE”Zie onder noot 4Ik citeer welke passage o.a. indruk op mij maakte”Ik had toen niet gedacht dat ik een paar decennia later als columnist voor eenNederlandse krant een reeks onbeschaamd antisemitische e-mails zou
ontvangen. Ik dacht toen dat het taboe te groot was. Dat was naïef.
En het is ook logisch dat als er gesproken wordt over bepaalde
bevolkingsgroepen op een manier die doet denken aan de meest duistere tijd
uit de twintigste eeuw, als dat gewoon is geworden, er vroeg of laat op die
manier ook weer over Joden gesproken kan worden.
Voor mij was het van begin af aan duidelijk: als ze het over Marokkanen
hebben, dan hebben ze het over mij.” [5]Indrukwekkend, hoe hij niet alleen [terecht!] praat overzijn eigen getraumatiseerde verleden, maar deze linkdoortrekt naar het heden, naar discriminatie nu.Naar uitsluiting nu.
Een ander compliment maak ik hem omzijn Volkskrant column: ”Een slordig Excuus voor haat” [6], waarin geschreven”Het gebruik van het woord ”zandnegers” lijkt me geen toeval.De reacties op de gebeurtenissen in Keulen herinneren aan de duistere tijden in het zuiden van de Verenigde Staten toen vermeend of werkelijk geweld van zwarte mannen tegen blanke vrouwen een excuus was voor lynchpartijen.De hedendaagse morele verontwaardiging heeft niets van doen met empathie voor slachtoffers of de behoefte problemen op te lossen.Pegida en haar aanhangers willen gewoon, dat alles wat niet wit, ziek of anderszins onrein is, uit Europa verdwijnt.Moraal anno 2016? Een slordig excuus voor haat” [7]
Goed zo, Arnon Grunberg!En dat is dan ook direct het laatste compliment
EEN ENG MANNETJE
Want Grunberg blijkt, meer prive, een eng mannetje te zijn, dat zijn tegenstanders, in casu hier een tegenstander, genadeloos afserveert, criminaliseert,in een Kwaad Daglicht zet en zich niet ontziet, ook hunouders te beledigen, die aan de discussie [het was eenmaildiscussie] part noch deel hebben/hadden.
Dat overkwam oud ambassadeur Jan Wijenberg,onvermoeibaar voorvechter voor een rechtvaardige vrede,volgens het Internationaal Recht, inzake hetMidden-Oostenconflict [8]
HET ENGE MANNETJE ARNON GRUNBERG ENDE KARAKTERMOORD OP JAN WIJENBERG
Achtergrond:

In 2020 ontbrandde een verhitte discussie tussen Jan Wijenberg, genoemd oud ambassadeur en schrijver Arnon Grunberg.


Directe aanleiding vormde een brief van de heer Wijenberg aan premier Rutte en de voorzitter Nationaal Comite 4 en 5 mei, met kritische kanttekeningen over de jaarlijkse wijze van herdenking, met bijgevoegd rapportage over de Israelische bezettings en terreurpolitiek jegens de bezette Palestijnse bevolking, als  ook kritische kanttekeningen over de 4 mei lezing van genoemde schrijver, de heer Grunberg. [9]
Daarop ontstond een discussie tussen Wijenberg en Grunberg, die niet alleen fel was [dat zou geen probleem geweest zijn], maar van de kant van Grunberg ronduit beledigend, waarbij hij zich niet ontzag de heer Wijenberg, die hem inhoudelijk beleefd van repliek diende, uit te maken voor neo nazi en sympathisant van de Waffen SS, die er bovendien

vreugde aan ontleend zou hebben, in de WO II Oost-Europese

Joden neer te schieten….

U gelooft mij niet?

Letterlijk schrijft Grunberg in zijn mail:

”U bent een antisemiet. Het spijt me zeer dat u net iets te laat bent geboren om lid teworden van de Waffen-SS om eigenhandig Joden in Oost-Europa te fusilleren, dat

spijt u zelf kennelijk ook.”

EN

”Ik raad u bijvoorbeeld aan het werk van Carl Schmitt te lezen.U weet ongetwijfeld wat Nietzsche zei, word wie je bent.
Er zijn op het internet vinden nog wel SS-uniformen te vinden, die kunt u aantrekken
en daarmee kunt u door het huis en wellicht uw tuin paraderen.
Als u wordt aangevallen zal ik u als uw hulpverlener verdedigen. Noodzakelijke en
alternatieve therapie neemt soms curieuze vormen aan.
Het zou u ook buitengewoon helpen als u onder uw mails vanaf nu consequent Sieg
Heil schrijft.

Laat me over een maand weten hoe het genezingsproces verloopt.”

 [10]

Maar dat was nog niet alles!To add insult to injury, werd ook de vader van Wijenbergmeegetrokken in dat onzalige nazi carrousselLetterlijk schreef Grunberg in zijn laatste mailaan Wijenberg:”Ook ben ik benieuwd naar uw ouders. Was uw vader lid van de NSB en/of van de waffen-SS?” [11]

Zoiets doe je eenvoudig niet!Je gaat in een discussie, hoe verhit ook, geen familieleden en zeker geen ouders, die part noch deelaan de discussie hebben, erbij betrekken en/of blameren,zoals hier wel gebeurde.
Ook werden de geestelijke vermogens van Wijenbergim Frage gesteld:Eveneens in zijn laatste mail aan Wijenberg [waarinhij had aangekondigd, wel een langerdurend bezoekaan hem te willen brengen], schrijft Grunberg:”Maar graag eerst even een officiële bevestiging van de arts die u behandelt dat u handelings-en
wilsbekwaam bent en daarna zetten we dit in de steigers.” [12]

Niet alleen kinderachtig dus en ronduit karaktermoord [13],maar ook een zwaktebod, om, als je de discussie[kennelijk] niet kan winnen, iemand’s ouders of zijn/haaral dan niet geestelijk functionneren erbij te halen.
De eigenaardige messianistische onzin gedachtenover zichzelf [14] laat ik verder aan Grunberg, maar werpt wel een interessant licht op de man en ik moetbekennen, dat ik mijn lachen nauwelijks kon inhouden[nou ja, eerlijk gezegd, ik heb er hartelijk om moetenlachen hoor], toen ik Grunberg’s ”Heiland gedachten”las [15]
DE PC HOOFTSTICHTING
Nogmaals, DAT Arnon Grunberg de literatuurprijskrijgt, was en is nooit mijn probleem geweest.Een goede schrijver verdient een duidelijke erkenning.Maar een goede schrijver zijn is geen excuus voor karaktermoord en gebrek aan respect voor de medemens.Daarom besloot ik de PC Hooftstichting erop aan te schrijven met als eis, dat Grunberg niet in het openbaar gehuldigd zou worden, maar dat hij deprijs toegezonden zou krijgen.Iemand, die zich zo lomp en respectloos gedraagt,verdient geen openbare Huldiging.Dat is mijn standpunt en dat heb ik de Stichtingdan ook per mail duidelijk gemaakt. [16]Na een rappel gestuurd te hebben [er kwam maargeen reactie van deze Stichting], een totaal nietszeggende reactie ontvangen, die luidde:”Aad Meinderts <aad.meinderts@stichtingnll.nl>To:Astrid EssedWed, Mar 30 at 1:54 PMGeachte mevrouw Essed,Van uw brief / bericht inzake Grunberg en de P.C. Hooftprijs heeft het bestuur kennisgenomen; het bestuur voelt niet de noodzaak een standpunt in te nemen aangaande de mailwisseling Grunberg – Weijenberg.Hoogachtend,namens het bestuur,Aad Meinderts,ambtelijk secretaris Stichting P.C. Hooftprijs voor Letterkunde.

Outlook voor iOS downloaden

Aad MeindertsDirecteur             
Bezoek ons online museum thuis vanaf de bank.
Literatuurmuseum.nl: 24/7 geopend!
Prins Willem‑Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag
Postbus 90515, 2509 LM Den Haag ” [17]

Uiteraard heb ik ze hierop goed op hun nummer 
gezet! [18]


STAATSSECRETARIS SCHITTERT DOOR NONCHALANCE EN RESPECTLOOS GEDRAG
Maar ik had meer IJzers in het Vuur!Ook de Staatssecretaris van Cultuur en Media hebik per aangetekende post hierover aangeschreven,met het verzoek, of ze de prijsuitreiking NIETmet haar aanwezigheid wilde vereren. [19]Hierop heb ik tot op de Dag van Vandaag [19 mei]geen reactie ontvangen, op een aangetekendebrief van 23 maart anno Domini! [20]Nonchalant en respectloos
OVERHEID, DIE HAAR EIGEN BEGINSELENVAN BEHOORLIJK BESTUUR NIET NALEEFT!!
Zeer kwalijk is ook de rol van Rijksoverheid.nl!Aangezien de Staatssecretaris geen mailadresheeft [geen bekende althans] en dat eveneens geldt voor het ministerie waaronder zij valt [Ministerievan Onderwijs, Cultuur en Wetenschap] moest alleverdere niet schriftelijke post via het contactadresvan de Overheid, Rijksoverheid.nl, volgens welkeik twee rappels aan de Staatssecretaris hebgestuurd [21]Wie schetst echter mijn verbazing, dat ik van Rijksoverheid.nl bericht kreeg, dat zij weigerdemijn Rappels aan de Staatssectretaris door te sturen?Typisch een voorbeeld van obstructie en ontmoedigingdoor de Overheid, die de eigen beginselenvan Behoorlijk Bestuur niet naleeft! Heb ik Rijksoverheid ook laten weten via hun contactformulier!! [22]Daarna had toch nog de Overheid het Lef mij te benaderen, waarop ik definitief met haar afrekende [23]Zo gaat de Overheid dus met burgers om!
GROOT SCHRIJVER, TOCH KLEIN
Zo lezers, ik denk zo wel een indruk gegeven tehebben van de mentaliteit en handelwijze vanschrijver Arnon Grunberg, waar het zijn opposanten\betreftOndanks mijn hierboven geuite waardering voor hem, die er ook is, vind ik deze kant van zijngedrag buitengewoon min.Dat wil ik even gezegd hebben en heb ik dan ookaan instanties en instellingen duidelijk gemaakt.
Waar een groot schrijver klein in kan zijn
ASTRID ESSED
NOTEN

NOTEN 1 T/M 3

NOTEN 4 T/M 7

NOOT 8

NOTEN 9 T/M 15

NOTEN 16 T/M 23

https://www.astridessed.nl/noten-16-t-m-23-groot-en-toch-klein/’

Reacties uitgeschakeld voor PC Hooftprijs voor schrijver Arnon Grunberg/Over een Eng Mannetje, een Falende Staatssecretaris en een Lakse Overheid

Opgeslagen onder Divers