Categorie archief: Divers

Noten 65 t/m 70/Asielbewindslieden

[65]

YOUTUBE.COM

KLAAS OVER VLUCHTELINGEN

”Ik vind, dat mensen, die vluchten voor oorlog, die moetenwe veiligheid bieden.Dat is menselijk en dat is een gunst, die ik graag verleenMaar ik wil wel af van een automatisme, dat een oorlogsvluchtelingna vijf jaar altijd mag blijven

Er zijn ook mensen bij, die onze normen en waarden niet delen,die niet zo goed bij ons passen en ik vind, dat je heel zorgvuldig moetzijn in wie je tot onze samenleving toelaat

Daarom vind ik dat oorlogsvluchtelingen drie tot vier jaarmoeten kunnen blijven en daarna, als het veilig is, terug naar huisen als het niet veilig is,. terug naar opvang in de regio

en in de periode, dat mensen hier zijn, helpen we ze, we biedenze veiligheid en onderdak, maar ook scholing, zodat ze het landvan herkomst kunnen opbouwen of in de regionale opvangeen steentje kunnen bijdragen om die beter te maken en ben jeiemand, een vluchteling, die wel onze waarden deelt en meteen alshij hier is, in die jaren, zijn best doet er wat van te maken en een steentjebij te dragen, nou dan vind ik, dan kunnen we ook mogelijkheden creeren,dat je toch mag blijven, omdat je bij ons past.Voor de rest van de vluchtelingen geldt dat het verblijf tijdelijk isen als zij weer terug zijn naar de opvang in de regio, kunnen eranderen naar Nederland komen en zo houden wij controle over wie erin Nederland mogen blijven en wie niet.

Zo zie ik het het liefst en dat is geen belofte, dat het ook gaat lukken,daar is heel veel voor nodig

Ik zou graag horen, hoe jullie erover denken, wat jullie van mijn ideeenvinden, of we het moeten uitwerken tot een plan, of dat julliemisschien wel betere plannen hebben.Ik praat hier graag over met jullie en natuurlijk ook over andee onderwerpen

en 25 juni is de eerstvolgende keer dat het kan in Veldhoven, bij Cafede Burgemeester, vanaf half acht en je gaat sowieso lachen, niet omdatik er ben, maar cabaretier Rob Scheepers is er ook en die start de avond, duswees op tijd en om ons te belonen na een avond flinke politiekediscussie, zal hij hem ook afronden en zullen we allemaal met een groteglimlach op ons gezicht naar huis kunnen.”
EINDE YOUTUBE FILMPJE

ZIE OOK

EN ZIE OOK

KLAAS DIJKHOFF GAAT OPTREDEN MET CABARETIER/ROBSCHEEPERS, YOU THINK YOU ARE FUNNY?/BRIEF AANROB SCHEEPERS

ASTRID ESSED

23 JUNI 2018

[66]

[UIT ASTRID ESSED’S ARCHIEF]/RECHT OP ASIEL ALS

”GUNST” VOLGENS STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE

KLAAS DIJKHOFF

ASTRID ESSED

OF

https://astridessed.weebly.com/blog/recht-op-asiel-als-gunstvoormalig-staatssecretaris-van-justitie-klaas-dijkhoff-over-vluchtelingen

[67]

ZIE NOTEN 63. 64 EN 65

[68]

ZIE NOTEN 63 EN 64
[69]

 • De vorige staatssecretaris, VVD’er Klaas Dijkhoff (2015-2017), gebruikte de bevoegdheid 240 keer.”

RTL NIEUWSNOG EEN MIDDEL KAN HOWICK EN LILI REDDEN6 SEPTEMBER 2018

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4408391/nog-een-middel-kan-howick-en-lili-redden

Asielkinderen Howick en Lili kunnen ieder moment worden uitgezet. Hun laatste hoop is de discretionaire bevoegdheid van staatssecretaris Harbers. Tot nu toe heeft hij dit laatste redmiddel volgens Haagse bronnen enkele tientallen keren ingezet. Maar waarom niet voor Howick en Lili?

PvdA, SP en GroenLinks en allerlei organisaties hebben aan de VVD-staatssecretaris gevraagd of hij zijn hand over zijn hart wil strijken en zijn discretionaire bevoegdheid wil inzetten nu de tijd dringt voor Howick en Lili. Drie eerdere verzoeken werden afgewezen.

VVD-er Mark Harbers heeft sinds zijn aantreden enkele tientallen keren gebruik gemaakt van dit laatste redmiddel, blijkt uit bronnen die RTL Nieuws sprak.

Allerlaatste uitweg

“De discretionaire bevoegdheid is een uiterste maatregel die alleen kan worden toegepast als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. De staatssecretaris moet in zo’n geval de individuele omstandigheden van het geval wegen”, zegt jurist Martijn Stronks verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij doelt op het feit dat Harbers in zijn eentje deze beslissing maakt, zonder hulp van anderen.

 “Het is een allerlaatste uitweg die niet aan wettelijke regels is gebonden. Achter de schermen zijn er wel richtlijnen waarop de afweging wordt gebaseerd, maar die worden niet openbaar gemaakt. Want bij alles wat je openbaar maakt, denkt een nieuw asielgeval: waarom krijg ik dan geen verblijfsvergunning?

Over het aantal keren dat een staatssecretaris zo’n discretionaire bevoegdheid heeft gegeven, wordt dan ook uiterst terughoudend gedaan. De Tweede Kamer krijgt één keer per jaar een overzicht, zonder dat er inhoudelijk op de gevallen wordt ingegaan.

Via het ministerie van Justitie en Veiligheid kreeg RTL Nieuws de volgende cijfers:

 • De vorige staatssecretaris, VVD’er Klaas Dijkhoff (2015-2017), gebruikte de bevoegdheid 240 keer.
 • Fred Teeven (2012-2015) deed het 300 keer.
 • Gerd Leers (CDA, 2010 tot 2012): 80 keer.
 • Rita Verdonk (VVD, 2003-2006) is van alle bewindslieden degene die de discretionaire bevoegdheid het meest gebruikte: 1100 keer. Er lagen destijds nog veel achterstallige dossiers.

Harbers te streng?

Is de huidige staatssecretaris te streng? Het ligt eraan aan wie je dat vraagt. Bij de SP vinden ze van wel. Elke politieke partij kan bij de staatssecretaris zaken indienen waarvan zij vindt dat de staatssecretaris zijn discretionaire bevoegdheid zou moeten gebruiken. “We zijn al heel streng en kritisch bij het inbrengen van asielzaken die dit middel verdienen. Van alle zaken heeft Harbers er nog geen een goedgekeurd”, laat een medewerker van de SP weten. 

Volgens Stronks is het beleid lastig te beoordelen. “Je kent de zaken niet die op het bord van de staatssecretaris terechtkomen. Feit blijft dat de aantallen altijd laag liggen. Het is echt een laatste redmiddel waarvan heel weinig gebruik wordt gemaakt.”

Wakker liggen

Oud-CDA-minister Gerd Leers wil ook niet oordelen over het beleid van Harbers. Leers stelt dat er moed voor nodig is om een aanvraag af te keuren of toe te wijzen. “Je gunt het niemand om zo’n besluit te moeten nemen.” Oud-staatssecretaris Fred Teeven liet weten dat de dossiers wel eens aan hem vraten.

CDA’er Gerd Leers vervolgt: “Ik kreeg als minister allerlei aanvragen. Van gewone mensen, politici, maar ook van het koninklijk huis. Met een knoop in mijn maag nam ik vaak de beslissingen. Een besluit maak je niet in een uurtje. Ik was er soms dagen mee bezig. Lag er soms wakker van.” 

‘Het moet schrijnend zijn’

“Je moet een echte eerlijke afweging maken, discreet zijn. De zaak moet een opeenstapeling van uitzonderlijk schrijnende omstandigheden hebben, voordat je kunt instemmen. Het hangt van heel veel dingen af. Het belang van kinderen is erg belangrijk, maar er spelen zo veel dingen mee.”

Of de oud-minister Howick en Lili had laten blijven als hij het kon zeggen? “Dat ga ik niet zeggen. En dat kan ik ook niet, want ik ken het hele dossier niet.”

EINDE ARTIKEL

[70]

PARLEMENT.COMM.G.J. (MARK) HARBERS
https://www.parlement.com/id/vhf519pbxzy9/m_g_j_mark_harbers

Mark Harbers (1969) is sinds 10 januari 2022 minister van Infrastructuur en Waterstaat in het kabinet-Rutte IV. Van 26 oktober 2017 tot en met 21 mei 2019 was hij staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in het kabinet-Rutte III. Hij was eerder in 2009-2018 en 2019-2022 Tweede Kamerlid voor de VVD, onder meer als financieel woordvoerder en fractiesecretaris. Verder was hij eerste ondervoorzitter van de Kamer en voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven. De heer Harbers was eerder politiek adviseur van minister Zalm en in de periode 2007-2009 wethouder van Rotterdam. Als Kamerlid was hij in de periode 2019-2022 woordvoerder klimaat, energiebeleid en stikstofbeleid.

VVD
in de periode 2009-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

Voornamen (roepnaam)

Markus Gerardus Jozef (Mark)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Ede, 19 april 1969

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1987

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/12)

 • – wethouder (van economie, haven en milieu) van Rotterdam, van 26 april 2007 tot 22 april 2009
 • – ondernemer Consultancy Zalmhaven, 2009
 • – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 december 2009 tot 26 oktober 2017
 • – staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (belast met vreemdelingenzaken, migratie, vluchtelingenzaken en beleid mensenhandel), van 26 oktober 2017 tot 21 mei 2019
 • – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 juni 2019 tot 10 januari 2022
 • – minister van Infrastructuur en Waterstaat, vanaf 10 januari 2022

takenpakket (bewindspersoon)

 • – Was als staatssecretaris belast met 1. vreemdelingenzaken/migratie; 2. Immigratie- en Naturalisatiedienst, Centrale Opvang Asielzoekers en Dienst Terugkeer Vreemdelingen; 3. artikel 1F Vluchtelingenverdrag; 4. grensbewaking in vreemdelingenzaken; 5. Rijkswet Nederlanderschap; 6. beleid mensenhandel en 7. internationaal migratiebeleid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/4)

 • – lid Raad van Toezicht Stichting Hofplein Rotterdam, van 1 januari 2015 tot 7 september 2015
 • – lid Raad van Advies Havenverenging Rotterdam, van 2 november 2011 tot oktober 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.
afgeleide functies, presidia etc. (2/6)

 • – lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 maart 2017 tot 26 oktober 2017
 • – eerste ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 maart 2017 tot 26 oktober 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër

 • – Hield zich als Kamerlid aanvankelijk bezig met onderwijsbeleid en cultuur
 • – Voerde in 2011-2016 namens zijn fractie het woord bij de algemene financiële beschouwingen

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/4)

 • – Verdedigde in 2019 in de Tweede Kamer aanpassing van de regeling voor het kinderpardon. Die uit 2013 daterende regeling wordt beëindigd voor nieuwe gevallen, maar de regeling wordt voor bestaande gevallen versoepeld. De discretionaire bevoegdheid van de bewindspersoon voor asiel verdwijnt. Verder werd besloten dat de IND extra geld krijgt om asielprocedures te versnellen en werd het aantal door Nederland op te vangen kwetsbare vluchtelingen verlaagd van 750 naar 500.
 • – Nam in 2019 diverse maatergelen om overlastgevende en criminele (afgewezen) asielzoekers aan te pakken, zoals het een uiterst sober regime in de opvang, aanstelling van ketenmariniers en een Top X-aanpak. Daarnaast wordt ingezet op versnelling van procedures en zo spoedig mogelijk vertrek.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen

 • – Volgde in april 2007 Roelf de Boer op als wethouder
 • – Stapte in april 2009 samen met zijn partijgenote Jeannette Baljeu op als wethouder vanwege het handhaven van de islamoloog Tarik Ramadan als gemeentelijk adviseur voor integratie.
 • – Trad in mei 2019 af als staatssecretaris, nadat in een rapportage aan de Tweede Kamer over incidenten met asielzoekers zware misdaden waren gecategoriseerd onder de kop ‘overige’. Daardoor leken de cijfers daarover te zijn verhuld. Hoewel hij dat laatste ontkende, erkende hij dat de cijfers niet op die manier naar buiten hadden mogen worden gebracht. Hij nam daarvoor de politieke verantwoordelijkheid.

uit de privésfeer
Zijn huwelijk met Bart Rövekamp werd voltrokken door burgemeester Opstelten en de Haagse wethouder Frits Huffnagel

EINDE BERICHT PARLEMENT.COM

WIKIPEDIAMARK HARBERS
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mark_Harbers

WIKIPEDIALIJST VAN NEDERLANDSE STAATSSECRETARISSEN VAN JUSTITIE
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_staatssecretarissen_van_Justitie

Reacties uitgeschakeld voor Noten 65 t/m 70/Asielbewindslieden

Opgeslagen onder Divers

Noten 61 t/m 64/Asielbewindslieden

[61]

WIKIPEDIAKLAAS DIJKHOFF
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klaas_Dijkhoff


PARLEMENT.COM
Dr K.H.D.M. DIJKHOFF
https://www.parlement.com/id/viem19iceaz8/k_h_d_m_klaas_dijkhoff

Liberale politicus uit Breda, die als Tweede Kamerlid snel aan gezag won en vervolgens staatssecretaris en minister werd en in 2017-2021 de VVD-Tweede Kamerfractie leidde. Werd in 2010 Tweede Kamerlid, na docent recht aan de Universiteit van Tilburg en Hogeschool InHolland en eigenaar van een adviesbureau te zijn geweest. Was tot 2013 tevens lid van de gemeenteraad en fractievoorzitter van de VVD in Breda. Was van 20 maart 2015 tot 4 oktober 2017 staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in het kabinet-Rutte II en daarna van 4 tot 26 oktober 2017 minister van Defensie. Als Kamerlid aanvankelijk woordvoerder justitie en Europese zaken. Goed debater, die vaak wat relativerend en nuchter zijn betogen opbouwde. Besloot in 2021 de politiek te verlaten en werd toen mede-eigenaar van een adviesbureau op strategisch gebied.

VVD
in de periode 2010-2021: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatssecretaris, minister

4.

Hoofdfuncties/beroepen (7/12)

 • – lid gemeenteraad van Breda, van 11 maart 2010 tot 7 februari 2013
 • – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 20 maart 2015
 • – staatssecretaris (belast met onder meer preventie, cybercrime, justitieel jeugdbeleid, auteursrecht, kansspelen, rechtsbijstand, asiel en migratie) van Veiligheid en Justitie, van 20 maart 2015 tot 4 oktober 2017
 • – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 2017 tot 31 maart 2021
 • – minister van Defensie, van 4 oktober 2017 tot 26 oktober 2017
 • – fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 oktober 2017 tot 18 mei 2021 (werd op 24 oktober gekozen)
 • – mede-eigenaar Adviesbureau “Sue Behavioural”, vanaf maart 2021 (gedragsinzicht, strategie en positionering)

takenpakket (bewindspersoon)

 • – Was als staatssecretaris belast met preventie (persoonsgerichte preventie en generieke preventie); reclassering; cybercrime/cybersecurity; Wet wapens en munitie; Justitieel jeugdbeleid (incl. internationale kindontvoering); adolescentenstrafrecht; juridische beroepen; rechtsbijstand; uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen; College bescherming persoonsgegevens; sanctiebeleid (o.a. TBS); adoptie; beleid 1F; auteursrecht; Dienst Justis; Dienst Justitiële Inrichtingen; Raad voor de Kinderbescherming; secretariaat Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming; asiel; immigratie; Immigratie- en Naturalisatiedienst; grensbewaking i.r.t. vreemdelingenzaken; Rijkswet op het Nederlanderschap; regulering vestiging inwoners Aruba, Curaçao en Sint Maarten; Erkenningscommissie Gedragsinterventies en kansspelen

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/4)

 • – research fellow NSOB (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur), vanaf 1 mei 2021
 • – lid Raad van Commissarissen PSV (Philips Sport Vereniging), vanaf 1 juli 2021

vorige (2/9)

 • – ombudsman Hogeschool InHolland, van september 2013 tot maart 2015
 • – lid uitvoerend comité IPU (Interparlementaire Unie), van oktober 2013 tot maart 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.
afgeleide functies, presidia etc. (2/3)

 • – voorzitter ministeriële werkgroep vluchtelingenstroom, van augustus 2015 tot oktober 2017
 • – voorzitter vaste commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 31 oktober 2017 tot 31 maart 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër

 • – In 2012-2014 onder meer woordvoerder cybersecurity, terrorisme en Voetbalwet
 • – Bracht in 2014 een initiatiefwetsvoorstel in over het vergroten van de wettelijke mogelijkheden voor gemeenten om woonoverlast aan te pakken (Wet aanpak woonoverlast) (34.007)

als bewindspersoon (beleidsmatig)

 • – In 2017 verwierp de Eerste Kamer een door hem verdedigd wetsvoorstel om de termijn in de Wet op het Nederlanderschap waarop naturalisatie mogelijk is te verlengen van vijf naar zeven jaar. Het wetsvoorstel was in 2014 ingediend door staatssecretaris Teeven. (33.852)

als bewindspersoon (wetgeving) (2/3)

 • – Bracht in 2015 een wet (Stb. 354) tot stand waardoor een in het buitenland onder dwang gesloten huwelijk met een minderjarige nietig kan worden verklaard (Wet tegengaan huwelijksdwang). Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend door staatssecretaris Teeven. (33.488)
 • – Bracht in 2015 een wet (Stb. 460) tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering tot stand om het toezicht op voormalige tbs’ers en overige zeden- en geweldsdelinquenten na terugkeer in de maatschappij te verscherpen. Het wordt onder meer mogelijk om, indien nodig, levenslang toezicht te houden op zeden- en geweldsdelinquenten. Bij voorwaardelijke invrijheidsstelling wordt het mogelijk om de proeftijd te verlengen. Voor tbs’ers van wie de tbs (definitief) is geëindigd en voor zware geweldsdelinquenten en zedendelinquenten van wie de gevangenisstraf is geëindigd, kan als voorwaarde worden opgelegd dat aan het gedrag moet worden gewerkt. Het wetsvoorstel was in 2013 ingediend door staatssecretaris Teeven. (33.816)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen

 • – werd in 2015 uitgeroepen tot politicus van het jaar door de parlementaire pers
 • – Werd in 2018 uitgeroepen tot politicus van het jaar door het Opiniepanel van EenVandaag

uit de privésfeer
Won in 2017 de televisiekennisquiz ‘De slimste mens’

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
“Klussen Klaas” (bijnaam vanwege zijn vele uiteenlopende functies)

10.

Familie/gezin

[62]

ZIE NOOT 49

[63]

”In één week tijd twee keer bericht van een razzia onder mensen zonder papieren. Vorige week in Den Haag, vandaag in Amsterdam. Gaat lekker zo, Klaas Dijkhoff. Het heeft even mogen duren voor we je ware gezicht te zien kregen achter dat goedlachse VVD smoelwerk, maar nu is het zover.”…….”We hebben een waardig opvolger voor Fred ‘de vluchtelingenjager’ Teeven mensen. Laat me introduceren: Klaas ‘de overvaller’ Dijkhoff. Een paar weken terug wist hij ook al naam te maken als de staatssecretaris die Engelse grenswachten van de Border Control binnenhaalt in Hoek van Holland”
INDYMEDIA.NLKLAAS DIJKHOFF KOMT OP STOOM/RAZZIA’S EN ENGELSE GRENSWACHTEN IN HOEK VAN HOLLANDJOKE KAVIAAR
https://www.indymedia.nl/node/28607

OP WEBSITE JOKE KAVIAAR
KLAAS DIJKHOFF KOMT OP STOOM/RAZZIA’S EN ENGELSE GRENSWACHTEN IN HOEK VAN HOLLANDJOKE KAVIAAR2 JULI 2015
https://jokekaviaar.nl/Klaas-de-overvaller-Dijkhoff-razzia-border-control.html

[64]
KLAAS DIJKHOFF KOMT OP STOOM/RAZZIA’S EN ENGELSE GRENSWACHTEN IN HOEK VAN HOLLANDJOKE KAVIAAR2 JULI 2015
https://jokekaviaar.nl/Klaas-de-overvaller-Dijkhoff-razzia-border-control.html

In één week tijd twee keer bericht van een razzia onder mensen zonder papieren. Vorige week in Den Haag, vandaag in Amsterdam. Gaat lekker zo, Klaas Dijkhoff. Het heeft even mogen duren voor we je ware gezicht te zien kregen achter dat goedlachse VVD smoelwerk, maar nu is het zover.

We hebben een waardig opvolger voor Fred ‘de vluchtelingenjager’ Teeven mensen. Laat me introduceren: Klaas ‘de overvaller’ Dijkhoff. Een paar weken terug wist hij ook al naam te maken als de staatssecretaris die Engelse grenswachten van de Border Control binnenhaalt in Hoek van Holland. Geen hek nog zoals in Calais, maar wat niet is kan nog komen. Repressie wordt over het algemeen snel en effectief geïmporteerd. Er vinden al meer controles plaats door onze eigen beulen van de marechaussee en Dijkhoff is er maar wat trots op dat er veel mensen verborgen in vrachtwagens gevonden worden. Ze gaan er letterlijk met honden op af. Afgericht om de geur van het angstzweet van vluchtelingen te herkennen? Chapeau, Dijkhoff!

Het is natuurlijk allemaal de schuld van mensensmokkelaars dat die ‘illegalen’ in trucks proberen te klimmen. Die hebben hen hier gebracht. Het heeft allicht niets te maken met het EU Grenzen Dicht Beleid dat mensen zo in het nauw drijft dat ze bereid zijn om alles te proberen. Hierdoor worden ze speelbal tussen legale en niet legale mensensmokkelaars: allemaal mensen die iets te zeggen willen hebben over waar zij zich bevinden en hoe zij zich verplaatsen. Maar staatscriminelen of ZZP criminelen, het is dezelfde gijzeling. Je wordt opgesloten, verplaatst, bedreigd en de dood in gejaagd. Vrijheid van beweging is een illusie als je van buiten de EU komt. Slechts een beperkt aantal vluchtelingen uit daartoe aangewezen landen mag aanspraak maken op de vrijwillige eerlijke verdeelsleutel tussen EU lidstaten die Italië en Griekenland zou moeten helpen met de ‘last’ van vluchtelingen. De rest is geen vluchteling maar slechts ‘asielzoeker’, ‘gelukzoeker’, ‘profiteur’ en mag ten prooi vallen aan elke vorm van vervolging en moord.

Tijd voor de binnenlandse mensenjacht dus! Die buitengrenzen hebben we nu wel aardig onder controle, zal Klaas ‘de overvaller’ Dijkhoff gedacht hebben. Dus invallen maar. Razzia’s. Vorige week in Den Haag en afgelopen dag in Amsterdam. De razzia in Den Haag vorige week kwam naar buiten doordat de Indonesian Migrant Workers Union protesteerde, en dan nog werd het slechts bekend dankzij een bericht op de website van Doorbraak. Maar ditmaal wordt niet gepoogd om het stil te houden: propaganda! Een nieuwsbericht op de lokale TV zender AT5 moet ons doen geloven dat het volkomen normaal is dat er razzia’s plaatsvinden. Gemeld wordt:

“Bij twee bedrijven in het Westelijk Havengebied stuitte de vreemdelingenpolitie woensdagmiddag op zeventien illegalen. Nog eens 25 vermoedelijke illegalen zijn meegenomen voor nader onderzoek naar hun identiteit en verblijfsstatus.
Tijdens de controle in twee bedrijfspanden aan de Vlothavenweg werkte het team Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel samen met verschillende eenheden uit Noord-Holland en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De zeventien mensen die onrechtmatig in Nederland verbleven, moeten het land verlaten.”

Let even op dat woord ‘onrechtmatig’. Er wordt blijkbaar ergens iemand onrecht aangedaan doordat zeventien mensen aan het werk waren voor één of andere hen uitbuitende werkgever die ook wil mee profiteren van het EU Grenzen Dicht Beleid. Niet de ‘illegalen’ wordt onrecht aan gedaan, nee, zij zijn het die iets doen dat ‘onrechtmatig’ is, namelijk: in Neederland verblijven.
Echt waar? Wordt de Neederlandse staat onrecht aangedaan? Nee! Het zijn de migranten, illegaal of niet, vluchteling of niet, die onrecht wordt aangedaan! Maar wat als nieuwsbericht naar buiten wordt gebracht door ‘de politie’, moet wel betekenen dat er iets aan de hand was. Iets crimineels. Iets illegaals. Want wat de politie zegt is ernstig en waar. Wat de gevestigde media zeggen is nog veel meer waar. Het staat zwart op wit: er bestaan illegalen en dat moet onderzocht worden en die mensen moeten weg. Daar zijn speciale teams voor en verschillende eenheden.

Goed zo, Klaas ‘de overvaller’ Dijkhoff! De detentiecentra lopen weer lekker vol zo, er moeten straks weer nieuwe bij. Want wie het jachtseizoen opent en mensen tijdens hun werk of in hun huis overvalt en van hun bed licht, moet die gevangenen wel ergens kwijt.
De zeventien arrestanten van afgelopen dag werden overgebracht naar de vreemdelingenpolitie aan de Johan Huizingalaan, zo meldt dit bericht op Indymedia. En dan? Een cel en een volgende cel en een volgende tot er gedeporteerd kan worden. Misschien horen we ooit iets over hoe ze behandeld worden daarbinnen. Omdat iemand zich heeft opgehangen.

Hoor ik protest? Zie ik verzet? Proberen demonstranten het politiebureau aan de Johan Huizingalaan binnen te dringen om deze mensen te bevrijden? Is het dagenlang onrustig in Amsterdam? Waren er massademonstraties nadat laatst die man zich had opgehangen in de grensgevangenis van Rotterdam? Waren er rellen in Amsterdam vannacht? Niets van dat al. Het minste dat er moet gebeuren, gebeurt zelfs niet, namelijk uitingen van oprechte woede.
Er is geen recht, alleen maar onrecht. Het de dood injagen van mensen zonder papieren is net zo erg als het doodslaan van Mitch Henriquez. Het is bovendien georganiseerd, gepland en uitgewerkt. Kan er van de dood van Mitch nog beweerd worden dat het te wijten is aan een paar rotte appels in het politiekorps – hetgeen overigens ook niet waar is aangezien het racisme bij de politie net als in de politiek institutioneel is-, de stelselmatige mensenjacht die mensen zonder papieren steeds overvalt is een moordpartij die zorgvuldig aan de burelen van het ministerie van onveiligheid en klassejustitie wordt voorbereid en vorm gegeven. Onopvallend. Er wordt topoverleg over gevoerd binnen de EU. Er worden afspraken over gemaakt. Politici die dit beleid bepalen kunnen nog altijd ongestoord vergaderen over hoe zij het ‘vluchtelingenprobleem’ zullen ‘oplossen’. De vele dodelijke slachtoffers onder mensen zonder papieren worden voor lief genomen. In de Middellandse Zee, in de detentiecentra, op straat.

Dagelijks is een hele machinerie in werking om mensen van het leven te beroven. Uitvoerenden: politie, marechausse, Frontex, IND, DT&V. Maar wordt het ministerie van onveiligheid en klassejustitie al bestormd om de overvaller Dijkhoff en zijn baas van der Steur die aan dit alles in Neederland leiding geven ter verantwoording te roepen? Worden de muren van detentiecentra opgeblazen? Worden de overvalwagens van de politie in brand gestoken? Als we woest worden over de politionele moord op één man, waarom dan niet over de vooropgezette mensenjacht en staatsmoord op velen tegelijk?

Joke Kaviaar, 2 juli 2015

Reacties uitgeschakeld voor Noten 61 t/m 64/Asielbewindslieden

Opgeslagen onder Divers

Noot 60/Asielbewindslieden

[60]

JOOP.NLSTAATSSECRETARIS TEEVEN ZWICHT VOOR DORSTSTAKER

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/staatssecretaris-teeven-zwicht-voor-dorststaker
Kameroense dorststaker krijgt asiel, ondanks IND-beleid niet te zwichten voor honger- en dorststakers

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft het maar moeilijk met zijn taken. Onlangs kwam hij onder vuur te liggen, nadat de Russische asielzoeker Alexandr Dolmatov zelfmoord pleegde terwijl hij onterecht in vreemdelingenbewaring zat. Het lijkt er nu op dat Teeven dusdanig onder vuur lag, dat hij besloot zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken en een Kameroense dorststaker te erkennen als vluchteling.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft als beleid niet te zwichten voor honger- en dorststakers. Het risico op precedentwerking is te groot. Toch besloot Teeven een afgewezen asielzoeker uit Kameroen te erkennen als vluchteling, nadat deze in dorststaking ging.

Wie niet drinkt kan binnen vijf tot zeven dagen overlijden. Als de 21-jarige asielzoeker zou zijn komen te overlijden, zou het rampzalig zijn geweest voor Teeven.

Update 18.30
SP en PVV willen opheldering van de staatssecretaris. SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen zei in het radioprogramma precies te willen weten waarom Teeven de man toch een verblijfsvergunning heeft gegeven. Sietse Fritsma (PVV) heeft Kamervragen gesteld over de kwestie. 
EINDE BERICHT JOOP.NL

AANHANGSEL VAN DE HANDELINGENDATUM PUBLICATIE 27 05 2013
OrganisatieTWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL
VERGADERJAAR 2012-2013
NUMMER2230
DATUM ONTVANGST14 05 2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-2230.html

ZIE OOK
file:///C:/Users/Essed/Downloads/ah-tk-20122013-2230.pdf

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een dorststaker een verblijfsvergunning heeft gekregen (ingezonden 2 mei 2013).

Antwoord van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 14 mei 2013)

Vraag 1, 2, 3 en 4

Is het waar dat een asielzoeker uit Kameroen, die in dorststaking is gegaan, een verblijfsvergunning heeft gekregen?1

Zo ja, op welke grond is deze vergunning verleend en waarom is afgeweken van het principe niet toe te geven aan een honger- of dorststaking omdat andere asielzoekers dit dan ook als pressiemiddel gaan gebruiken?

Deelt u de mening dat het een zeer ongewenst signaal is richting andere vreemdelingen en hun advocaten wanneer u zich onder druk laat zetten en dat daarmee het hek van de dam is? Zo nee, waarom niet?

Bent u bereid hier niet meer voor te zwichten omdat dit alle toelatingscriteria waardeloos maakt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 1, 2, 3 en 4

Zoals uw Kamer bekend is, vind ik het niet wenselijk om bij de beantwoording van kamervragen in te gaan op individuele aspecten van een zaak. Dit geldt ook voor een deel van de hier gestelde vragen die een individueel karakter hebben. Wel licht ik graag het relevante beleid toe en beantwoord ik graag de gestelde beleidsmatige vragen.

Het voeren van een honger- of dorststaking of andere protestactie is geen grond om aan vreemdelingen die daar geen recht op hebben alsnog verblijf te geven. Tegelijk kan het niet zo zijn dat vreemdelingen die een protestactie zijn gestart daarmee worden uitgesloten van vergunningverlening. Het is daarom van belang om ook bij vreemdelingen die een protestactie zijn gestart oog te houden voor indicaties in het individuele dossier die een grond vormen voor verblijf en hieraan gevolg te geven indien aangewezen. Een honger- of dorsstaking is geen grond.

EINDE BEANTWOORDING KAMERVRAGEN

DOOR STAATSSECRETARIS TEEVEN VAN JUSTITIE

Reacties uitgeschakeld voor Noot 60/Asielbewindslieden

Opgeslagen onder Divers

Noten 55 t/m 59/Asielbewindslieden

[55]

NOSTEEVEN OVERLEEFT DOLMATOV DEBAT19 APRIL 2013
https://nos.nl/artikel/497306-teeven-overleeft-dolmatov-debat

Staatssecretaris Teeven heeft het debat over de affaire Dolmatov overleefd. Oppositiepartijen SP, CDA, Partij voor de Dieren, D66, ChristenUnie en GroenLinks vinden dat de staatssecretaris moet opstappen maar een motie daartoe werd niet gesteund door een meerderheid van PvdA, VVD, SGP, PVV en 50PLUS.

Eerder op de dag gaf Teeven al aan liever “op te treden dan af te treden”. Hij zei vertrouwen te hebben in de maatregelen die hij neemt om de veiligheid van asielzoekers te verbeteren.

Teeven zei na afloop van het debat dat tweederde van de Kamer vertrouwen in hem heeft dus dat dat betekent dat hij doorgaat.

Activist liep gevaar

Eerder op de dag bood Teeven zijn excuses aan aan de familieleden en vrienden van de overleden asielzoeker Dolmatov. De Rus pleegde in januari zelfmoord in zijn cel in een detentiecentrum.

Dolmatov had in Nederland politiek asiel gevraagd, maar die aanvraag werd afgewezen. Volgens Dolmatov liep hij in Rusland gevaar, omdat hij activist was voor een oppositiegroep. Volgens de Inspectie voor Veiligheid en Justitie is in de zaak op verschillende momenten onzorgvuldig gehandeld.

Extra onderzoek

Teeven moest de Kamer een onafhankelijk onderzoek beloven. Dat onderzoek zal worden uitgevoerd door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De raad gaat onder meer de kwaliteit van de “vreemdelingenketen” onderzoeken.

Bekeken wordt op welke punten de samenwerking tussen de verschillende partijen in het asielbeleid kwetsbaar is. Het onderzoek moet ook gaan over de vraag of informatie goed wordt overgedragen.

EINDE NOS BERICHT

[56]

Dood door schuld is een misdrijf in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht waarbij de dood van het slachtoffer te wijten is aan de schuld van de dader. Het onderscheidt zich van moord en doodslag doordat de dader geen opzet op de dood van het slachtoffer heeft.”
WIKIPEDIADOOD DOOR SCHULD (NEDERLAND)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dood_door_schuld_(Nederland)#:~:text=Dood%20door%20schuld%20is%20een,dood%20van%20het%20slachtoffer%20heeft.

[57]

WIKIPEDIASCHIPHOLBRAND

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schipholbrand

[58]

ZIE NOOT 46

[59]

 • Fred Teeven (2012-2015) deed het 300 keer.”

RTL NIEUWSNOG EEN MIDDEL KAN HOWICK EN LILI REDDEN6 SEPTEMBER 2018

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4408391/nog-een-middel-kan-howick-en-lili-redden

Asielkinderen Howick en Lili kunnen ieder moment worden uitgezet. Hun laatste hoop is de discretionaire bevoegdheid van staatssecretaris Harbers. Tot nu toe heeft hij dit laatste redmiddel volgens Haagse bronnen enkele tientallen keren ingezet. Maar waarom niet voor Howick en Lili?

PvdA, SP en GroenLinks en allerlei organisaties hebben aan de VVD-staatssecretaris gevraagd of hij zijn hand over zijn hart wil strijken en zijn discretionaire bevoegdheid wil inzetten nu de tijd dringt voor Howick en Lili. Drie eerdere verzoeken werden afgewezen.

VVD-er Mark Harbers heeft sinds zijn aantreden enkele tientallen keren gebruik gemaakt van dit laatste redmiddel, blijkt uit bronnen die RTL Nieuws sprak.

Allerlaatste uitweg

“De discretionaire bevoegdheid is een uiterste maatregel die alleen kan worden toegepast als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. De staatssecretaris moet in zo’n geval de individuele omstandigheden van het geval wegen”, zegt jurist Martijn Stronks verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij doelt op het feit dat Harbers in zijn eentje deze beslissing maakt, zonder hulp van anderen.

 “Het is een allerlaatste uitweg die niet aan wettelijke regels is gebonden. Achter de schermen zijn er wel richtlijnen waarop de afweging wordt gebaseerd, maar die worden niet openbaar gemaakt. Want bij alles wat je openbaar maakt, denkt een nieuw asielgeval: waarom krijg ik dan geen verblijfsvergunning?

Over het aantal keren dat een staatssecretaris zo’n discretionaire bevoegdheid heeft gegeven, wordt dan ook uiterst terughoudend gedaan. De Tweede Kamer krijgt één keer per jaar een overzicht, zonder dat er inhoudelijk op de gevallen wordt ingegaan.

Via het ministerie van Justitie en Veiligheid kreeg RTL Nieuws de volgende cijfers:

 • De vorige staatssecretaris, VVD’er Klaas Dijkhoff (2015-2017), gebruikte de bevoegdheid 240 keer.
 • Fred Teeven (2012-2015) deed het 300 keer.
 • Gerd Leers (CDA, 2010 tot 2012): 80 keer.
 • Rita Verdonk (VVD, 2003-2006) is van alle bewindslieden degene die de discretionaire bevoegdheid het meest gebruikte: 1100 keer. Er lagen destijds nog veel achterstallige dossiers.

Harbers te streng?

Is de huidige staatssecretaris te streng? Het ligt eraan aan wie je dat vraagt. Bij de SP vinden ze van wel. Elke politieke partij kan bij de staatssecretaris zaken indienen waarvan zij vindt dat de staatssecretaris zijn discretionaire bevoegdheid zou moeten gebruiken. “We zijn al heel streng en kritisch bij het inbrengen van asielzaken die dit middel verdienen. Van alle zaken heeft Harbers er nog geen een goedgekeurd”, laat een medewerker van de SP weten. 

Volgens Stronks is het beleid lastig te beoordelen. “Je kent de zaken niet die op het bord van de staatssecretaris terechtkomen. Feit blijft dat de aantallen altijd laag liggen. Het is echt een laatste redmiddel waarvan heel weinig gebruik wordt gemaakt.”

Wakker liggen

Oud-CDA-minister Gerd Leers wil ook niet oordelen over het beleid van Harbers. Leers stelt dat er moed voor nodig is om een aanvraag af te keuren of toe te wijzen. “Je gunt het niemand om zo’n besluit te moeten nemen.” Oud-staatssecretaris Fred Teeven liet weten dat de dossiers wel eens aan hem vraten.

CDA’er Gerd Leers vervolgt: “Ik kreeg als minister allerlei aanvragen. Van gewone mensen, politici, maar ook van het koninklijk huis. Met een knoop in mijn maag nam ik vaak de beslissingen. Een besluit maak je niet in een uurtje. Ik was er soms dagen mee bezig. Lag er soms wakker van.” 

‘Het moet schrijnend zijn’

“Je moet een echte eerlijke afweging maken, discreet zijn. De zaak moet een opeenstapeling van uitzonderlijk schrijnende omstandigheden hebben, voordat je kunt instemmen. Het hangt van heel veel dingen af. Het belang van kinderen is erg belangrijk, maar er spelen zo veel dingen mee.”

Of de oud-minister Howick en Lili had laten blijven als hij het kon zeggen? “Dat ga ik niet zeggen. En dat kan ik ook niet, want ik ken het hele dossier niet.”

EINDE ARTIKEL

Reacties uitgeschakeld voor Noten 55 t/m 59/Asielbewindslieden

Opgeslagen onder Divers

Noten 50 t/m 54/Asielbewindslieden

[50]

JOKE KAVIAARDE NIEUWE KETENEN VAN FRED TEEVEN24 JUNI 2013
https://www.jokekaviaar.nl/nieuwe_ketenen_Fred_Teeven.html

Minder mensen in vreemdelingenbewaring, kondigt Teeven aan. Het klinkt alsof er een kentering in het beleid heeft plaatsgevonden. Neederland wordt humaan, jawel!

Minder mensen in grensgevangenissen. Het is een kwestie van bezuinigen. Maar wat Teeven doet is meer dan alleen bezuinigen. Het is een kwestie van efficientie. De constatering dat uitzetten na langere detentie moeilijker wordt, is de drijfveer voor Teeven, en vooral: het verhullen van de intensieve vervolging van vluchtelingen achter nieuwe schermen van onzichtbare onderdrukking. Dat laatste wordt niet benoemd, zoals gewoonlijk.

De vertrekcentra, pardon – ‘vrijheidsbeperkende locaties’ -, en de gezinslocaties hebben, met hun afgelegen ligging, hun meldplicht en hun strafregimes, bewezen net zo effectief te zijn als de detentiecentra. Het COA staat zelfs op het punt een nieuwe gezinslocatie te ‘openen’, in Goes. Dat zullen er nog veel meer worden. Gevangenissen met ‘open deuren’, zo noemt Teeven ze.

Regelmatig komen berichten binnen van razzia’s in die ‘GOL’s. Nog afgelopen week maakte de Werkgroep Deportatieverzet er weer melding van. De mensen die in al die centra verblijven omdat ze nergens anders heen kunnen, afgezonderd door een onzichtbare grens van regels die net zo hard als muren is, zijn er ‘sitting duck’. De vreemdelingenpolitie hoeft maar binnen te vallen en ze mee te nemen uit die ghetto’s, dat gebeurt ’s morgens in alle vroegte. Vervolgens hoeft de marechaussee ze maar geboeid het vliegtuig in te dragen alsof ze lastig te hanteren pakketjes zijn. Wie zal er wat van zeggen? De mensen worden toch niet meer opgesloten? Ze mogen hun deportatie ‘in vrijheid’ afwachten. Het kost allemaal wat minder geld en minder moeite zo, en mensen zijn minder alert. Dus hoera! Het kán inderdaad humaner door mensen het leven op een andere manier onmogelijk te maken. O ja, maar dan moet je wel ‘braaf’ zijn. Je mag niet ‘crimineel’ zijn. Maar… wat is ‘crimineel’?
Als je bent veroordeeld ergens voor, ben je dan crimineel?

De PvdA is verheugd en claimt overwinning, want wat een prachtruil: minder detentie voor strafbaarstelling van illegaliteit. Ik voorspel alvast dat het aantal grensgevangenissen over een aantal jaren weer in aantal zal toenemen. De strafbaarstelling van ‘illegaliteit’ is dan een feit en niet meer terug te draaien. Dan staat het in de wet: wie de derde keer illegaal wordt aangetroffen begaat een misdrijf en wordt voor dat misdrijf veroordeeld. De strafbaarstelling van de illegaliteit creeërt zo een nieuw misdrijf: het bestaansmisdrijf. Dat komt bovenop de misdrijven gepleegd om te overleven die al net zo min misdrijven zijn, aangezien mensen ertoe worden aangezet door het beleid dat hen opjaagt en uitrookt. Zij worden daarvoor wel veel zwaarder gestraft dan een Neederlander die het zelfde ‘feit’ begaat: een ‘vreemdeling’ gaat namelijk per definitie de cel in terwijl u, lezer, en ik nog een boete of een werkstraf krijgen.
Degenen die verantwoordelijk zijn voor opjaagbeleid en racistische justitie zitten in het parlement: Teeven en consorten. Crimineel? Kijk in de spiegel, Fred!

Op ‘vreemdelingen’ wordt tegelijk net als op gevangenen een regime van degradatie en promotie toegepast, als het aan Fred ligt. “Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe”, zo luidt een regel uit een bekend Sinterklaasversje uit de snoepdoos van de racistische Neederlandse folklore: wie ‘agressief ‘ wordt, kan rekenen op vreemdelingendetentie. Dat de agressie in eerste plaats van de voor Teeven werkende ambtenaren komt, in de vorm van mishandelingen en martelingen, door slaan, schoppen, slaapdeprivatie, isoleercellen, bedreigingen en boeien, en in de vorm van de ontkenning van hun bestaan, het voor leugenaar uitmaken van iemand die asiel heeft aangevraagd… Dat dáár de agressie vandaan komt, van de IND, de DT&V, van bewakers, politie en marechaussee, dat verhaal slaan we gemakshalve even over. Daarover spreken we niet. Braaf moet je zijn. Je moet de zweep maar over je laten komen, dan zal je deportatie netjes en vooral stilletjes verlopen.

De ‘brave’ vluchteling wordt afgezet tegen de ‘criminele’, de ‘agressieve’. Het is deze verdeel- en heerspolitiek die zowel de protesterende vluchtelingen als hun sympathisanten onderling tegen elkaar moet uitspelen. Want je neemt het toch niet op voor ‘criminelen’?! Je neemt het toch niet op voor ‘agressievelingen’?!
Wel, Fred Teeven, dat doen we wel! Want we pikken het niet wat jullie daar allemaal bedenken in die zwaarbeveiligde ministeries van jullie en als dat ook ons crimineel of agressief maakt, het zij zo. De onderverdeling in braven en niet-braven is zo doorzichtig en doortrapt, zo geniepig, dat het vráágt om actie. Aan ons de aanval op de schijn van redelijkheid die valser is dan ooit tevoren, en nog meer wordt verborgen, maar dat tot enig doel heeft: de ontmenselijking, de deportatie. Zo was het altijd en zo is het nog steeds.
De gematigden, Amnesty, de ‘linkse’ politieke partijen, zij worden tevreden gesteld hierdoor. Laten wij ons blijven scharen ons achter een ieder die van zijn bestaansrecht wordt beroofd, ook en juist achter hen die zich verzetten en het label crimineel of agressief opgeplakt krijgen. Zij leven nog! Zij hebben hun eigenwaarde, hun moed, weten te behouden. Een mens die zich laat slaan, zich laat uithongeren, verketteren, die niet vecht, die heeft al opgegeven. Ik zeg: Geef niet op, sla terug. En: Laat ons niet opgeven! Laat ons terugslaan.

Het verzet van een ieder die zich niet van het leven laat beroven zal meer dan voorheen moeten worden ondersteund met acties tegen lieden als Teeven en zijn ‘vreemdelingenketen’, of beter gezegd: ‘vreemdelingenketenEN’. Het werk van de ultieme controle zal onmogelijk moeten worden gemaakt, onaangenaam gemaakt op zijn minst. Gesaboteerd, in de weg gelopen, gefrustreerd, veracht, beschimpt. Bloed aan jullie handen! Het bloed van de op afstand bestuurde moord in een land hier ver vandaan. Ik zou de marechaussees die deportaties uitvoeren in hun ballen willen trappen, zodat ze los moeten laten omdat ze zelf eens pijn voelen. De IND ambtenaren die mensen de dood injagen zou ik willen laten voelen wat het is om op de huid gezeten te worden, afgewezen te worden, verketterd, want angst en verdriet voelen zij allen totaal niet zolang het alleen een ander overkomt, de ‘vreemdeling’. De ambtenaren van Fred kennen geen genade, en er verandert niets met al die mooie woorden en die loze beloften, al die ‘verbetering’ van Fred de vluchtelingenjager Teeven. Het is de zoveelste kosmetische ingreep die geld moet besparen, het gezicht van de democratie moet redden, de storm van protest moet doen verstommen, die hongerstakingen moet beëindigen, vluchtelingen onzichtbaar moet maken, de demonstraties en de acties een halt moet toeroepen.

Schone schijn is effectiever dan keiharde repressie. Als alleen door volhardend principieel verzet de stilte kan worden doorbroken, laten we dan zorgen dat ze het zullen merken daarboven in die ivoren toren. We laten ons toch niet een rad voor ogen draaien door de leugen van de verzachting? Het is de regering van dit land, het is de natiestaten van het Fort Europa om één ding alleen te doen: het behoud van de ‘eigen’ identiteit, de controle over de bevolkingsamenstelling, de groei van de ‘eigen’ economie, de welvaart van ‘ons’ land: koste wat het kost.
De middelen daartoe kunnen opzichtig of discreet zijn, maar zijn altijd even wreed. Dat is mensenwerk en daar zijn mensen op aan te spreken. Mensen, die de ketenen vormen, zij zullen de hamerslagen die de ketenen stuk slaan ervaren. Tot de deportatiemachine stukgeslagen is, schakel voor schakel, rader voor rader! Tot ook de onzichtbare ketenen zijn gebroken.

Joke Kaviaar, 24 juni 2013

EINDE ARTIKEL

INDYMEDIA.NLDE HAND VAN FRED TEEVEN, WAT MOETEN WE ERMEE?JOKE KAVIAAR
https://www.indymedia.nl/node/10449
Opinie, gepost door: Joke Kaviaar op 18/11/2012 11:10:18

Hee Fred Teeven, papieren geven! Hee Fred Teeven, laat ons leven! Laat Fred Teeven zelf maar eens beven! Het zijn zomaar wat slogans die bedacht werden tijdens de demonstratie in Den Haag van afgelopen zaterdag. Nog niet veel gehoord, deze leuzen, maar het nodigt vast uit tot meer dichtkunst. Fred Teeven is immers ‘onze’ nieuwe staatssecretaris die over het lot van vluchtelingen mag beslissen.

Hij doet dat voortvarend, ‘onze’ Fred, de vluchtelingenjager. Hij neemt de zaken straf ter hand, zoals het een daadkrachtig politicus en ex-officier van justitie betaamt. Om te beginnen was er die ‘handreiking’ van afgelopen week, zoals het in een aantal nieuwsberichten werd genoemd. Een ‘handreiking’ die niets meer en niets minder was dan een laffe poging om het verzet van vluchtelingen af te kopen met meer van hetzelfde bedrog. In een brief aan de Tweede Kamer verwoordt hij het zo:
“Uitgangspunt is dat vreemdelingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun vertrek, maar ze staan er niet alleen voor.” Hij heeft natuurlijk helemaal gelijk: als het erom gaat vluchtelingen tot vertrek te motiveren, staat een ruim scala aan variaties op de bekende dwangmiddelen tot hun beschikking:

1. Laten creperen op straat.
2. Grensgevangenissen.
3. Een wisselbad van beiden, en
4. Deportatie.

En nee, dan staan ze er niet alleen voor: de Dienst Terreur en Verrek, en de jacht- en waakhonden van politie, bewakers, en marechaussee, ze staan allemaal klaar om daarbij de helpende hand te reiken. Medewerkend aan deze dwang zijn voorts allerlei organisaties die de schijn van humaniteit over zich hebben afgeroepen met terugkeerprojecten en terugkeerhuizen, zoals bijvoorbeeld het IOM en Kerk in Actie en zo zijn er nog wel meer. Alles immer en altijd met de stok achter de deur dat het óók met harde hand kan: de hand van Teeven.

Nog een citaat uit die brief van de man die van de jacht op vluchtelingen in Neederland een principekwestie maakt zoals tot nu toe alleen nog heimelijk werd gedaan:
“Met behulp van bovenstaand aanbod span ik mij maximaal in om tot een uitweg te komen uit de ontstane situatie in Amsterdam en Den Haag zonder afbreuk te doen aan de uitgangspunten van het Nederlandse vreemdelingenbeleid.” en “Dit uitgangspunt loslaten, zou betekenen dat ik het vertrouwen in de Nederlandse asielprocedure opzeg.”

Nee zeg! Dat mag vooral niet gebeuren, het vertrouwen in de procedures opzeggen! Dat gebeurt slechts, wanneer het beleid niet adequaat genoeg wordt geacht! Dat gebeurt als het strenger moet, als de grond vruchtbaar is gemaakt voor nóg harder beleid. ‘Onze’ Fred wil tot een uitweg komen uit de ontstane situatie, maar dan wel zonder oog en oor te hebben voor de mensen in de kampen. Het is vooral de bedoeling hen uit het zicht te laten verdwijnen, op welke manier dan ook.

Het is allemaal niet nieuw en de vluchtelingen zijn niet dom. Ze laten zich niet wegstoppen in centra. Ze nemen geen tijdelijk onderdak aan onder de voorwaarde te ver(t)rekken. En ze zien: die ‘handreiking’ van Teeven, daar kleeft bloed aan. Daar kleeft op voorhand het bloed aan van reeds gevoerd en nu te intensiveren beleid. Beleid dat de dood van vrienden al tot gevolg heeft gehad. Wie de inmiddels geplaatste verhalen op de website van Recht op Bestaan leest, hoeft niet ver te zoeken voor wanhoop, angst en (zelf)moord. En zo zullen nog meer verhalen de komende tijd in de openbaarheid worden gebracht.

Ja, er kleeft bloed aan die hand van Fred Teeven. Dit is een hand die wordt uitgestoken om je de pen aan te reiken waarmee je geacht wordt zelf je doodvonnis te ondertekenen. Dit is een hand die wordt uitgestoken om je in de boeien te slaan. Dit is een hand die wordt uitgestoken om je de strot mee dicht te knijpen. Deze hand wordt slechts ‘gereikt’ om de publieke opinie wijs te maken dat de staatssecretaris met de vluchtelingen het beste voorheeft. Het is diezelfde hand die handen schudt van andere eveneens met bloed besmeurde handen. Een besmette hand, dat is het, de hand van Teeven.

Het antwoord van de vluchtelingen zal dinsdag aan Fred Teeven worden uitgereikt. Diezelfde hand zal dat antwoord ongetwijfeld aannemen, met een glimlach en een knikje, zo ogenschijnlijk vriendelijk. Het is bewonderenswaardig hoe mensen die zo in het nauw gedreven zijn nog de moed op kunnen brengen om een man met bloed aan zijn handen een brief te geven en hier wat hoop uit te putten. Want moed, die is daar wel voor nodig. Moedig is het, om het risico te nemen dat ook deze hoop weer de grond wordt ingeboord. De hoop dat de man die elk van hen strafbaar wil maken en op wil kunnen sluiten diezelfde hand over het hart zal strijken en zal zeggen: Weet je wat? Jullie hebben gelijk.

Nee… De enige papieren die deze man in orde gaat maken, voorzie ik, dat zullen de papieren zijn die benodigd zijn voor een effectieve en definitieve deportatie. De enige échte handreiking van Teeven is voor zijn ambtsgenoot in Irak, om in navolging van Leers nog wat meer smeergeld aan te bieden in ruil voor het terugnemen van de in Neederland in de weg zittende vluchtelingen. Er staat de vluchtelingen nog een lange en zware strijd te wachten die we allen niet anders dan ondersteunen kunnen, zodat die harde strijd niet alleen hén ten deel valt die geen andere keuze hebben dan die strijd te voeren. Zodat die strijd óók ‘onze’ staatssecretaris Fred de vluchtelingenjager Teeven de nodige slapeloze nachten zal bezorgen!

Joke Kaviaar 18 november 2012

EINDE ARTIKEL

[51]

WIKIPEDIAZAAK ALEXANDR DOLMATOV
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaak-Aleksandr_Dolmatov

De zaak-Dolmatov betreft (de omstandigheden rond) de zelfmoord van de Russische activist en asielzoeker Aleksandr Dolmatov (Russisch: Александр Долматов) (12 september 1976 – Rotterdam17 januari 2013) in een cel in een Nederlands detentiecentrum.

Aleksandr Dolmatov was ingenieur en werkzaam in een bedrijf dat raketten bouwt. Hij was lid van de oppositiegroep Het Andere Rusland en nam deel aan acties in het kader van Strategie-31. Op 6 mei 2012 werd hij gearresteerd tijdens een demonstratie in Moskou. In juni 2012 vluchtte hij naar Nederland en vroeg asiel aan. Dolmatov beweerde in Rusland bedreigd te zijn door de geheime dienst.[1] Vanaf september durfde hij nauwelijks meer te spreken over bepaalde zaken in Rusland uit angst landverraad te plegen.[2] In december 2012 werd zijn asielaanvraag geweigerd, waartegen hij in beroep ging.[3] Op 17 januari 2013 pleegde hij zelfmoord door zichzelf op te hangen in zijn cel in een terugkeercentrum in Rotterdam.

Op 18 januari 2013 werden bij de Nederlandse consulaten in MoskouSint-Petersburg en Kiev herdenkingsbijeenkomsten voor Dolmatov gehouden.[4]

Een onderzoek door de Inspectie Veiligheid en Justitie bracht aan het licht dat er door diverse organisaties in de vreemdelingenketen fouten waren gemaakt in deze zaak. Abusievelijk werd in het computersysteem INDiGO ingevoerd dat Dolmatov “verwijderbaar” (uitzetbaar uit Nederland) was. Later bleek in 300 gevallen dit vinkje abusievelijk te zijn aangevinkt. Na een eerdere zelfmoordpoging werden geen maatregelen genomen en werden verpleegkundigen onvoldoende daarover geïnformeerd waardoor deze besloten hem niet in een observatiecel te plaatsen. Volgens de Inspectie had hij niet in vreemdelingenbewaring gezet mogen worden en kreeg hij niet de juiste rechtsbijstand.[5]

Aan het eind van een Tweede Kamerdebat op 18 april, dat inclusief schorsingen van 10 uur ’s ochtends tot 11 uur ’s avonds duurde, steunden de SPGroenLinksD66, het CDA, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren een motie van wantrouwen tegen verantwoordelijk staatssecretaris Fred Teeven. De motie werd verworpen met 96 stemmen tegen en 48 voor

EINDE WIKIPEDIA BERICHT

[52]

”Dolmatov was lid van de oppositiepartij Een Ander Rusland en deed mee aan de grote protestdemonstratie in Moskou in mei vorig jaar tegen de Russische president Vladimir Poetin. Hij werd daarvoor gearresteerd en korte tijd vastgezet, ook werd zijn huis en dat van zijn ouders door de politie doorzocht.”
RTL NIEUWSFOUT OP FOUT ROND DOOD ACTIVISTDOLMATOV12 APRIL 2013
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/2753816/fout-op-fout-rond-dood-activist-dolmatov#:~:text=Dolmatov%20was%20lid%20van%20de,ouders%20door%20de%20politie%20doorzocht.

De Nederlandse overheid heeft meerdere keren onzorgvuldig gehandeld rond de dood van de Russische activist Aleksandr Dolmatov. Staatssecretaris Teeven noemt de uitkomsten van het rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar de dood van Dolmatov ‘buitengewoon ernstig’.

Dolmatov had in Nederland politiek asiel aangevraagd, maar zijn aanvraag was afgewezen. Hij vreesde dat hij in Rusland zou worden vervolgd. Volgens de Inspectie werd Dolmatov onterecht vastgehouden omdat zijn advocaat al beroep had aangetekend tegen de afwijzing van zijn asielaanvraag. De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND heeft dat niet goed verwerkt in het computersysteem.

In een arrestantencomplex in Dordrecht deed Dolmatov al een eerste zelfmoordpoging, maar toen werd er geen arts ingeschakeld. Ook nadat de Rus was overgebracht naar een detentiecentrum in Rotterdam schoot de medische zorg tekort. Twee verpleegkundigen hadden bij het inschatten van de zelfmoordneigingen van Dolmatov een arts erbij moeten halen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg legt het optreden van de verpleegkundigen aan de tuchtrechter voor.

Politiek verantwoordelijk

Staatssecretaris Teeven beaamde dat hij politiek volledig verantwoordelijk is en wil zo snel mogelijk verantwoording afleggen in de Tweede Kamer over het onderzoek en over maatregelen die hij nu neemt om herhaling te voorkomen.

Hij zei dat hij diep geraakt is door de fouten die door verschillende mensen en instanties zijn gemaakt: “Het is buitengewoon tragisch wat er is gebeurd.” Nederland accepteert juridische aansprakelijkheid voor de fouten in het detentiecentrum in Rotterdam en praat daarom met de familie van Dolmatov over een schadevergoeding, aldus Teeven.

Dolmatov (35) vroeg vorig jaar in Nederland politiek asiel aan, omdat hij bang was in Rusland te worden vervolgd. Zijn asielprocedure was inmiddels afgerond. Hij was naar het detentiecentrum overgebracht, om op een nog te bepalen moment te worden uitgezet. Later werd hij dood aangetroffen in zijn cel met een afscheidsbrief.

Protest in Moskou

Dolmatov was lid van de oppositiepartij Een Ander Rusland en deed mee aan de grote protestdemonstratie in Moskou in mei vorig jaar tegen de Russische president Vladimir Poetin. Hij werd daarvoor gearresteerd en korte tijd vastgezet, ook werd zijn huis en dat van zijn ouders door de politie doorzocht.

Naar eigen zeggen werd hij door de geheime dienst FSB bedreigd voor zijn politieke activiteiten. Dolmatov was ontwerper van raketten bij de Russische wapenfabrikant KTRV. Die fabriek leverde aan de overheid, waardoor Dolmatov mogelijk te maken kreeg met staatsgeheimen.RTLNieuws.nl

EINDE ARTIKEL RTL NIEUWS

[53]
NOSINSPECTIE: FOUTEN IN ZAAK DOLMATOV12 APRIL 2013
https://nos.nl/artikel/494984-inspectie-fouten-in-zaak-dolmatov

In de zaak van de Russische asielzoeker Alexander Dolmatov is op verschillende momenten onzorgvuldig gehandeld. Dat zegt de Inspectie voor Veiligheid en Justitie in een zeer kritisch rapport. Dolmatov pleegde in januari zelfmoord in zijn cel in een detentiecentrum.

Dolmatov had in Nederland politiek asiel gevraagd, maar die aanvraag werd afgewezen. Volgens Dolmatov liep hij in Rusland gevaar, omdat hij activist was voor een oppositiegroep

Passieve houding

De Inspectie concludeert nu dat verschillende organisaties in de vreemdelingenketen onzorgvuldig hebben gehandeld. Dat geldt ook voor mensen die betrokken waren bij de juridische bijstand en medische zorg die Dolmatov kreeg.

In het rapport staat dat Dolmatov ten onrechte in vreemdelingenbewaring is gesteld. Informatie over Dolmatov die de vreemdelingenpolitie op papier had gezet was op verschillende plekken feitelijk onjuist. Ook had zijn advocaat, Marq Wijngaarden, op tijd beroep aangetekend tegen de afwijzing van de asielaanvraag.

Verder concludeert de inspectie dat de piketadvocaat en de politie bij het insluiten van Dolmatov een opvallend passieve houding hadden. Volgens het rapport zijn de belangen van de asielzoeker uit het oog verloren.

Tuchtrechter

De Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt dat de behandeling van Dolmatov in het detentiecentrum Rotterdam niet heeft voldaan aan de eisen voor verantwoorde zorg. Zo hadden twee verpleegkundigen een arts moeten inschakelen om de zelfmoordneigingen van Dolmatov in te schatten. De tuchtrechter zal zich hier over uitspreken.

De Inspectie kan niet beoordelen of zorgvuldiger handelen van de Nederlandse overheid tot een andere afloop had geleid. Volgens het onderzoek is de onzorgvuldigheid niet alleen toe te schrijven aan het handelen of nalaten van functionarissen, maar ook aan systemen, procedures en formulieren. Die bevatten in de praktijk te vaak summiere, onduidelijke en soms onjuiste informatie, zeggen de onderzoekers.

Medewerkers van de Inspectie hebben de moeder van Dolmatov vanmiddag geïnformeerd over de conclusies van het rapport.

EINDE ARTIKEL NOS

[54]

” In samenhang bezien komt de Inspectie VenJ tot het oordeel dat er op verschillende momenten door verschillende organisaties in de vreemdelingenketen onzorgvuldig is gehandeld. Dit geldt ook voor hen die betrokken zijn bij de aan Dolmatov na zijn inbewaringstelling geboden juridische bijstand en medische zorg. De Inspectie kan niet beoordelen of zorgvuldiger handelen door de Nederlandse overheid uiteindelijk tot een andere afloop had geleid. Wel stelt zij vast dat Dolmatov ten onrechte in vreemdelingenbewaring is gesteld, dat er ten aanzien van de verleende rechtsbijstand niet conform wet- en regelgeving is gehandeld en dat de verstrekte medische zorg tekort is geschoten. Het onzorgvuldig handelen van de Nederlandse overheid is niet alleen toe te schrijven aan het handelen of nalaten van functionarissen, maar ook aan de afhankelijkheid van – en het vertrouwen in – de systemen, procedures en formulieren die die functionarissen bij hun besluiten in die keten ondersteunen.Het is de Inspectie gebleken dat de systemen, procedures en formulieren in de praktijk te vaak summiere, onduidelijke en soms zelfs onjuiste informatie bevatten en dat ze onderling onvoldoende accuraat en actueel op elkaar aansluiten. Het is zorgelijk te signaleren dat deze systeemomissies voor een belangrijk deel bekend zijn bij de betrokken ketenpartners.”

INSPECTIE VEILIGHEID EN JUSTITIEHET OVERLIJDEN VAN ALEXANDER DOLMATOV

file:///C:/Users/Essed/Downloads/Het+overlijden+van+Alexander+Dolmatov%20(2).pdf
GEDOWNLOADED VAN
INSPECTIE JUSTITIE EN VEILIGHEIDHET OVERLIJDEN VAN ALEXANDER DOLMATOV

https://www.inspectie-jenv.nl/Publicaties/rapporten/2013/04/12/het-overlijden-van-alexander-dolmatov

Rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie van het onderzoek naar het overlijden van Alexander Dolmatov. Deze Russische staatsburger overleed op 17 januari 2013 in zijn cel in het Detentiecentrum Rotterdam. Hij verbleef daar in verband met zijn voorgenomen uitzetting naar Rusland.Download ‘Het overlijden van Alexander Dolmatov’PDF document | 110 pagina’s | 460 kBRapport | 12-04-2013

EINDE TEKST

Reacties uitgeschakeld voor Noten 50 t/m 54/Asielbewindslieden

Opgeslagen onder Divers

Noten 48 en 49/Asielbewindslieden

[48]

OMROEP WESTGEEN VERBLIJFSVERGUNNING DOOR LANG IN EENTENTJE TE ZITTEN20 NOVEMBER 2012
https://www.omroepwest.nl/nieuws/2015454/geen-verblijfsvergunning-door-lang-in-tentje-te-zitten

DEN HAAG – Staatssecretaris Teeven vindt dat de vluchtelingen die al een tijd bivakkeren op de Koekamp in Den Haag het land moeten verlaten. ‘Asielzoekers krijgen geen vergunning door lang in een tentje te zitten’, zei Teeven dinsdagmiddag.Hij reageerde daarmee op een petitie van het Tentenkamp Recht op Bestaan! die in de Kamer is aangeboden. Daarin wordt gevraagd om een menswaardige oplossing voor de vluchtelingen. Teeven is niet van plan om nog een keer naar hun situatie te kijken. Dat zou volgens hem oneerlijk zijn tegenover andere vluchtelingen die gewoon vertrekken als ze alle procedures hebben doorlopen. De Kamer praat morgen over het tentenkamp.
EINDE BERICHT OMROEP WEST
”Asielzoekers die in tentenkampen in Amsterdam en Den Haag bivakkeren, kunnen onderdak krijgen, als ze zich bekendmaken en aan hun terugkeer meewerken. Dat is de oplossing waarmee staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid donderdag gekomen is voor de situatie rond de uitgeprocedeerde asielzoekers die al maanden demonstreren in tenten in Amsterdam Osdorp en op het Malieveld in Den Haag. Dat meldt de Volkskrant.”

JOOP.NLTEEVEN: ASIELZOEKERS, DIE ZICHZELF AANGEVEN, KRIJGEN ONDERDAK
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/teeven-asielzoekers-die-zichzelf-aangeven-krijgen-onderdak

Update: ‘Aanbod voor asielzoeker onacceptabel’ … Staatssecretaris Justitie geeft uitgeprocedeerde asielzoekers deadline: vrijdag om 16.00

Asielzoekers die in tentenkampen in Amsterdam en Den Haag bivakkeren, kunnen onderdak krijgen, als ze zich bekendmaken en aan hun terugkeer meewerken. Dat is de oplossing waarmee staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid donderdag gekomen is voor de situatie rond de uitgeprocedeerde asielzoekers die al maanden demonstreren in tenten in Amsterdam Osdorp en op het Malieveld in Den Haag. Dat meldt de Volkskrant.

Update
Asielzoekers die in tentenkampen in Amsterdam en Den Haag verblijven, zullen niet ingaan op het aanbod van staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid, meldt onder andere Trouw vrijdagmiddag. Dat verwacht Jo van der Spek, die het met zijn organisatie Migrants2Migrants opneemt voor de asielzoekers in Amsterdam Osdorp.

Volgens Van der Spek vinden de asielzoekers drie zaken belangrijk. “Ze willen samen zijn, zich veilig voelen en zichtbaar zijn”, zo legt hij uit.

Nu worden ze een maandje op een azc neergezet en is er geen uitzicht op een humane oplossing. En daar gaat het om. Het aanbod is ook een beetje ongepast. Zo’n voorstel moet met een hoop mensen worden besproken, terwijl de deadline al op 16.00 uur ligt.” 

Eerder
Asielzoekers die zich bekendmaken en in een toelatingsprocedure zitten, krijgen zelfs maximaal een maand onderdak, áls ze zich voor vrijdagmiddag 16.00 uur hebben aangemeld, aldus de Volkskrant.

In Amsterdam Osdorp ‘wonen’ sinds september ongeveer 80, voornamelijk Afrikaanse, uitgeprocedeerde asielzoekers in een kampement. Burgemeester Eberhard van der Laan heeft de vluchtelingen laten weten dat ze hun demonstratie moeten beëindigen, maar zij hebben aan dit verzoek nog geen gehoor gegeven. In Den Haag zijn het er enkele tientallen.

In Nederland zijn veel asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd, maar die niet terug kunnen naar hun land, schrijft de Volkskrant. Dat kan als het land van herkomst geen identiteitspapieren kan of wil afgeven of de asielzoeker gewoon niet accepteert. Veel van deze asielzoekers belanden uiteindelijk op straat.

Van der Laan pleitte onlangs voor een andere aanpak van deze mensen die tussen wal en schip vallen. De opvang is nu vanuit het Rijk alleen mogelijk als ze meewerken aan de terugkeer naar hun vaderland. Van der Laan wil een “lichter criterium” waarbij deze asielzoekers in aanmerking komen voor opvang zolang ze meewerken aan een oplossing.

EINDE BERICHT JOOP.NL

NU.NL”HANDREIKING” TEEVEN AAN ASIELZOEKERS TENTENKAMP15 NOVEMBER 2012
https://www.nu.nl/politiek/2959601/handreiking-teeven-asielzoekers-tentenkamp.html

DEN HAAG – Asielzoekers die in tentenkampen in Amsterdam en Den Haag bivakkeren, kunnen onderdak krijgen, als ze zich bekendmaken en aan hun terugkeer meewerken. 

Asielzoekers die zich bekendmaken en in een toelatingsprocedure zitten, krijgen zelfs maximaal een maand onderdak, áls ze zich voor vrijdagmiddag 16.00 uur hebben aangemeld.

Dat is de oplossing waarmee staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid donderdag gekomen is voor de situatie rondom de uitgeprocedeerde asielzoekers die al maanden demonstreren in tenten in Amsterdam Osdorp en op het Malieveld in Den Haag.

In Amsterdam Osdorp ‘wonen’ de ongeveer 80, voornamelijk Afrikaanse, uitgeprocedeerde asielzoekers sinds september.

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan heeft onlangs aangegeven dat de vluchtelingen hun demonstratie moeten beëindigen, maar dat is vooralsnog niet gebeurd. In Den Haag zijn het er enkele tientallen.

Op straat

In ons land zijn grote aantallen asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd, maar die niet terug kunnen naar hun land. Dat kan als het land van herkomst geen identiteitspapieren kan of wil afgeven of de asielzoeker gewoon niet accepteert. Veel van deze asielzoekers belanden uiteindelijk op straat.

Van der Laan pleitte onlangs voor een andere aanpak van deze asielzoekers die tussen wal en schip vallen. De opvang voor deze groep is nu vanuit het Rijk alleen mogelijk als ze bereid zijn vrijwillig mee te werken aan de terugkeer naar hun vaderland.

Van der Laan zei toen een ”lichter criterium” te willen waarbij deze asielzoekers in aanmerking komen voor opvang zolang ze meewerken aan een oplossing.Door: ANP

EINDE BERICHT NU.NL
[49]

MET DE GROETEN VAN FRED DE VLUCHTELINGENJAGER TEEVENJOKE KAVIAAR11 FEBRUARI 2014
https://jokekaviaar.nl/Fred-Teeven-zoet-zuur.html

9 januari 2014: Al uren stonden vluchtelingen en sympathisanten van We Are Here voor de Rode Hoed in Amsterdam te demonstreren. Binnen zat Fred de vluchtelingenjager Teeven zijn beleid te verkopen aan luisteraars die er bijna tien euro voor hadden betaald om live naar dit orakel te mogen luisteren.

Het was tekenend voor de situatie die het beleid van Teeven en zijn voorgangers heeft doen ontstaan: Teeven zat er binnen warmpjes bij met zijn gorilla’s in pak met oortje, met al die keurige mensen die aandachtig luisterden en de vluchtelingenjager netjes lieten uitspreken, wat hij ook zei. Slechts een enkeling waagde het om er keer op keer doorheen te roepen, maar bleef daarin de enige in een zaal vol zogenaamd kritische mensen. De demonstrerende vluchtelingen stonden buiten: in kou en regen. Hun geluid drong daarbinnen niet door, hun stemmen waren er niet verstaanbaar. Feitelijk bestonden zij daarbinnen andermaal niet, al ging het wel over hen, maar dan alleen in termen van getallen en wetten, van detentie en deportatie, van ’terugkeer’ en ’terugkeer’ en ’terugkeer’…


Ze moeten Teeven al ruime tijd vantevoren naar binnen hebben geloodst. Op de brug stond al zijn zwarte wagen met chauffeur te wachten toen de demonstratie aankwam. Politie stond klaar om bij de minste dreiging in te kunnen grijpen. Een wrede schijnbaar democratische status quo daar op de Keizersgracht, de spandoeken en leuzen die werden toegestaan, het publiek, komend voor het ‘debat’ met Teeven, dat er langsliep om naar binnen te gaan. Het kan allemaal naast elkaar bestaan, zolang er maar niets fundamenteel verandert, zolang Teeven maar zijn zin krijgt, zijn ‘zoet’, de strafbaarstelling van de ‘illegaliteit’, na het ‘zuur’ dat hij heeft moeten slikken, het magere kinderpardon dat nog menig kind in cel en hel doet terechtkomen, die fooi, die aalmoes, dat doekje voor het bloeden.

Wat bezielt al die mensen om zo aan de lippen van Fred Teeven te hangen? Om zich zo te laten bespelen? Is het een soort van fascinatie om zo’n slechterik eens van dichtbij te kunnen bekijken? Het lijkt wel een soort dagje uit, net zoiets als naar een concert gaan. Dan wil je wel het meeste uit je geld halen en daarom moeten mensen die protesteren hun bek houden, want anders kunnen we niet verstaan wat meneer de staatssecretaris zegt. En dus zijn mensen die protesteren gek, extreem, ongewenst. Het stoort het theater, zoals iemand die tijdens een conference te luidt hoest. Alleen is dit geen caberet, geen toneelspel, het is ernst. Het gaat over overleven en sterven, het gaat over honger en angst, het gaat over vluchten en opgesloten worden, over zelfbeschikking, over vrijheid, over leven. Alleen komen die woorden in het debat niet voor, want die woorden zijn te echt, die zijn niet verguld genoeg.

De strijd van de vluchtelingen mocht vooral niet voelbaar zijn in de Rode Hoed. Het debat moest wel beleefd blijven en emotie was niet toegestaan. Niks geen harde woorden, we houden het beschaafd en geven de vertegenwoordiger van een misdadig apartheidssysteem alle ruimte om zijn praatjes te verkopen. Nee, dan kon je maar beter buiten zijn, in de regen en wind. Daar, op straat, was het veel beter toeven met de demonstrerende vluchtelingen dan binnen, bij de tiran Teeven en zijn publiek. Buiten, dáár was de menselijkheid. Binnen, daar was de huichelarij, de leugen, de mooipraterij. En zo verstreek op deze kille zondagmiddag de tijd: binnen met de allesoverheersende braafheid en lafheid van de Volkskrant arrogantie, buiten in daadwerkelijke solidariteit en saamhorigheid.

En toen kwam het einde. Het moment waarop de man die zoveel mensen het leven onmogelijk maakt, naar buiten zou moeten komen. Neemt hij de achteruitgang of komt hij er aan de voorkant uit? We wisten dat het moment daar was, omdat de politie ineens twee bussen voor de ingang zette, met de wagen met chauffeur ertussen. De gorilla’s van Teeven kwamen buiten, voegden zich bij de waakhonden in uniform en het duwen begon. Wegwezen! Opzij! Sommige demonstranten kwamen bijna ten val. We zagen de chauffeur uitstappen en bij het portier klaarstaan.

Op het moment dat tenslotte die kale kop uit de ingang tevoorschijn kwam en werd herkend, riepen we nog harder “Geen man, geen vrouw, geen mens is illegaal!” en “Bloed aan je handen!”
Net voor het instappen keek Teeven even om en stak kort, met de glimlach van een overwinnaar, zijn hand op. Het was het gebaar van de onaantastbare. Een minzaam, nonchalant en ongeïnteresseerd gebaar van een dictator naar het volk. Zo’n ‘wie doet me wat’ en ‘jullie kunnen de pot op’- gebaar, om vervolgens snel in te stappen, zonder om te kijken. Het was het gebaar waarmee Fred de vluchtelingenjager Teeven de vluchtelingen groette, als om nog even één keer naar ze te wuiven terwijl ze geboeid en gekneveld het vliegtuig worden ingedragen.

Om slechts een paar meter verwijderd te zijn van iemand die je het liefst in zijn gezicht zou willen spugen, of een klap voor zijn bek zou willen geven, uit woede, uit onmacht, of om hem iets te laten voelen van wat hij andere mensen aandoet… Een paar meter slechts, maar een onoverbrugbare afstand door de bescherming van iemand die geen bescherming verdient, nee, eerder een schandpaal, pek en veren! Een paar meter slechts, tussen de beschermde staatssecretaris en de onbeschermde vluchtelingen. Een paar meter slechts, maar wel een afstand die tot de tanden gewapend is, die een grens vormt tussen legale vernietiging en illegaal bestaan.
Om slechts een paar meter van zo’n staatsmoordenaar verwijderd te zijn en te weten dat de minste vinger die je naar hem uitsteekt als excuus zal worden gebruikt om je een kogel door je kop te jagen, dat is om woest van te worden. Het is de woede over de systematische uithonger- en uitrookpolitiek, waarvoor die man, die op die paar meter afstand van je af in een auto stapt, persoonlijk verantwoordelijk is. Het is de woede over dat apartheidsbeleid waarover we vooral maar netjes moeten blijven debatteren en polderen, terwijl de deportaties ongehinderd doorgaan. Laat de misdadiger Teeven en zijn medeplichtigen die woede maar eens voelen, zoals mensen zonder papieren die illegaal verklaard zijn elke dag de angst voelen om over straat te lopen. Wat valt er te debatteren? Er valt niets te bespreken. Er is niets meer te vragen. Er is alleen nog iets te doen.

Joke Kaviaar, 11 februari 2014

EINDE ARTIKEL

Reacties uitgeschakeld voor Noten 48 en 49/Asielbewindslieden

Opgeslagen onder Divers

Noten 42 t/m 47/Asielbewindslieden

[42]

Buitenschuld

U kunt soms een verblijfsvergunning krijgen als u buiten uw schuld Nederland niet kunt verlaten. Voor deze verblijfsvergunning gelden strenge regels. Zo moet u zelf hebben geprobeerd om Nederland te verlaten. En u moet naar de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) zijn gegaan voor hulp bij uw vertrek. DT&V moet een positief zwaarwegend advies hebben gegeven.”

IND

OVERIGE REDENEN

https://ind.nl/Paginas/overige-redenen.aspx

Andere redenen

U wilt in Nederland wonen. Om in Nederland te kunnen wonen hebt u een verblijfsvergunning nodig.

EU-langdurig ingezetene

U hebt de status EU-langdurig ingezetene in een andere EU-lidstaat. U wilt nu een verblijfsvergunning aanvragen in Nederland.
Lees meer over de voordelen die u hebt als EU-langdurig ingezetene en het aanvragen van een verblijfsvergunning

Terugkeer naar Nederland

U bent oud-Nederlander of u hebt eerder in Nederland gewoond met een verblijfsvergunning. U wilt terugkeren naar Nederland. U vraagt dan een verblijfsvergunning voor wedertoelating.
Lees meer over de voorwaarden en aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning wedertoelating

Medische behandeling

U wilt u in Nederland laten behandelen voor een ziekte waarvoor u in uw eigen land niet behandeld kunt worden.
Lees meer over de voorwaarden en aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning medische behandeling

Eergerelateerd en huiselijk geweld als u geen verblijfsvergunning hebt

U bent het slachtoffer van eergerelateerd of huiselijk geweld. U hebt op dit moment geen verblijfsvergunning. Lees meer over de voorwaarden en aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning als slachtoffer van eergerelateerd of huiselijk geweld.

Eergerelatereerd en huiselijk geweld als u nu een verblijfsvergunning als familie- of gezinslid hebt 

U hebt een verblijfsvergunning om bij een familie of gezinslid te wonen. Er is sprake van eergerelateerd of huiselijk geweld. Uw relatie is om die reden verbroken. U kunt misschien een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk aanvragen

Slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel

U bent slachtoffer van mensenhandel. Of u bent getuige geweest van mensenhandel en hebt aangifte gedaan. Doet u aangifte van de mensenhandel bij de politie? Dan meldt de politie dit bij de IND. De IND beslist dan of u een verblijfsvergunning krijgt. Doet u geen aangifte van de mensenhandel bij de politie? Dan kunt u zelf een verblijfsvergunning aanvragen. U vindt het aanvraagformulier op deze pagina bij ‘Aanvraagformulieren en kosten’.

Verblijf op grond van artikel 8 EVRM

Het EVRM is het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden. Artikel 8 van het EVRM beschermt het recht op familie- en privéleven. Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning, dan kunt u een beroep doen op artikel 8 EVRM. Er wordt dan voor uw individuele situatie beoordeeld of u in aanmerking komt voor verblijf in Nederland.

Plaatsing in een pleeggezin of instelling op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag

Wanneer kan een kind een verblijfsvergunning krijgen? Als de Centrale Autoriteit (CA) van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de centrale autoriteit van het land van herkomst vooraf hebben ingestemd met de plaatsing in een pleeggezin of instelling op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag. Het gezag moet zijn geregeld door de autoriteiten van het land van herkomst. De IND krijgt deze informatie van de Nederlandse CA.

Voor een tijdelijke plaatsing vraagt u een verblijfsvergunning humanitair tijdelijk aan. Is de plaatsing totdat het kind meerderjarig is? Vraag dan een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk aan.

Kind met een kinderbeschermingsmaatregel (ondertoezichtstelling)

De rechter heeft uw kind onder toezicht gesteld. Wat betekent dit voor het verblijf in Nederland van uw kind?

Heeft uw kind een verblijfsvergunning? Deze verblijfsvergunning kan uw kind meestal houden.

Heeft uw kind (nog) geen verblijfsvergunning? Dan kan uw kind mogelijk een verblijfsvergunning humanitair tijdelijk vanwege ondertoezichtstelling krijgen. U (ouders) en broers en zussen kunnen mogelijk ook een verblijfsvergunning krijgen. Maar alleen als het kind dat onder toezicht is gesteld ook een verblijfsvergunning heeft gekregen.

Neem contact op voor meer informatie over de verblijfsvergunning van uw kind bij ondertoezichtstelling.

Kind met een kinderbeschermingsmaatregel (gezagsbeëindiging)

De rechter heeft uw gezag over uw kind beëindigd. En de rechter heeft een voogd benoemd. Wat betekent dit voor het verblijf in Nederland van uw kind?

Heeft uw kind een verblijfsvergunning om bij u te wonen? Dan kan uw kind deze verblijfsvergunning niet houden. De voogd doet voor een kind een aanvraag voor een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk.

Heeft uw kind geen verblijfsvergunning? Dan kan de voogd voor uw kind een aanvraag doen voor een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk.Neem contact op voor meer informatie over de verblijfsvergunning van uw kind bij gezagsbeëindiging.

Buitenschuld

U kunt soms een verblijfsvergunning krijgen als u buiten uw schuld Nederland niet kunt verlaten. Voor deze verblijfsvergunning gelden strenge regels. Zo moet u zelf hebben geprobeerd om Nederland te verlaten. En u moet naar de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) zijn gegaan voor hulp bij uw vertrek. DT&V moet een positief zwaarwegend advies hebben gegeven. Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op met uw regievoerder bij de DT&V.

Humanitair niet-tijdelijk – voortgezet verblijf

Bij sommige verblijfsvergunningen kunt u na een bepaalde periode een verblijfsvergunning aanvragen op niet-tijdelijke humanitaire gronden. Dit is mogelijk in de volgende situaties:

 • U hebt een verblijfsvergunning voor verblijf bij een familie- of gezinslid.
 • U hebt een verblijfsvergunning als kind met een kinderbeschermingsmaatregel.
 • U hebt een verblijfsvergunning voor het ondergaan van een medische behandeling.
 • U hebt een verblijfsvergunning als slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel en de strafzaak loopt nog.
 • U hebt een verblijfsvergunning als slachtoffer van (dreigend) eergerelateerd of (dreigend) huiselijk geweld.
 • U hebt een verblijfsvergunning voor verblijf bij echtgenoot of partner. En er is sprake van klemmende redenen van humanitaire aard.
 • Na verblijf omdat u buiten uw schuld Nederland niet kunt verlaten.

Lees meer over de voorwaarden en aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning voortgezet verblijf

Terminale fase van een ziekte

U bent in Nederland en terminaal ziek. U wordt niet meer  medisch behandeld en krijgt alleen palliatieve zorg. U kunt misschien een verblijfsvergunning krijgen.

Buitenlandse investeerder

U investeert een groot bedrag in een Nederlands bedrijf. U kunt misschien een verblijfsvergunning krijgen om ook in Nederland te kunnen wonen.
Lees meer over de voorwaarden en aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning als buitenlandse investeerder

Internationale verdragen

Turks Associatieverdrag

Dit verdrag staat Turkse werknemers toe om in Nederland te blijven. Voor Turkse onderdanen die in Nederland (willen) werken en hun gezinsleden gelden bijzondere regels.

Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag

Via dit verdrag kunnen Amerikaanse zelfstandig ondernemers een bedrijf starten in Nederland. Amerikaans sleutelpersoneel kan ook een verblijfsvergunning krijgen op grond van dit verdrag.
Lees meer over de voorwaarden en aanvraagprocedure als zelfstandige op grond van het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag

Nederlands-Japans Handelsverdrag

Via dit verdrag kunnen Japanse zelfstandig ondernemers een bedrijf starten in Nederland. Japans sleutelpersoneel kan ook een verblijfsvergunning krijgen op grond van dit verdrag.
Lees meer over de voorwaarden en aanvraagprocedure als zelfstandige op grond van het Nederlands-Japans Handelsverdrag

Nederlands-Duits Vestigingsverdrag

Dit verdrag geeft onder bepaalde voorwaarden verblijf aan Duitsers die niet onder het gemeenschapsrecht vallen.

Benelux-verdrag

Via dit verdrag kunnen Belgen en Luxemburgers meteen een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

EU-VK Handels- en Samenwerkingsakkoord

Britse dienstverleners kunnen tijdelijk verblijf aanvragen volgens de EU-VK Handels- en Samenwerkingsovereenkomst. Het gaat om dienstverleners op contractbasis (contractual service suppliers) en beoefenaren van een vrij beroep (zelfstandig dienstverleners of independent professionals).

Gezinsleden militairen Joint Force Command Headquarters

U bent een gezinslid van een militair. En deze militair is in Nederlands gevestigd bij de Joint Force Command Headquarters in Brunssum. U kunt een verblijfsvergunning krijgen als de militair geprivilegieerd is.

Studeren in Aken en wonen in Kerkrade of Heerlen

De pilot huisvesting Akense niet-EU-studenten was een samenwerking tussen de gemeente Aken in Duitsland, de gemeente Kerkrade en de Nederlandse Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De pilot duurde 5 jaar en is gestopt op 1 april 2021. Nieuwe verblijfsaanvragen zijn daarom niet meer mogelijk. Hebt u een verblijfsvergunning op grond van de pilot? Dan kunt u uw verblijfsvergunning nog wel verlengen. Neem hiervoor contact op met de gemeente Kerkrade.          ”

EINDE BERICHT IND

[43]

HET PAROOL

VLUCHTELINGEN ZETTEN TENTJE OP IN ACHTERTUIN

DIAKONIE

5 SEPTEMBER 2012

https://www.parool.nl/nieuws/vluchtelingen-zetten-tentje-op-in-achtertuin-diakonie~b5c9fc10/

Drie uitgeprocedeerde asielzoekers uit Eritrea bivakkeren sinds gisteravond in de achtertuin van de Diakonie aan de Nieuwe Herengracht. De vluchtelingen en hun sympathisanten willen zo aandacht vragen voor hun situatie.

De werkgroep Opvang Uitgeprocedeerde Asielzoekers, gehuisvest in de Diakonie, vangt op jaarbasis honderden mensen op. ‘We hopen dat de actie ‘de kerk slaapt buiten’ in de tuin van de Diaconie laat zien dat deze mensen er wat ons betreft niet alleen voor staan, en dat dit signaal opgepikt wordt door Amsterdammers die hier iets aan willen doen’, aldus een woordvoerder van de Diakonie Amsterdam tegenover AT5.

Uitgeprocedeerde asielzoekers worden vaak aan hun lot overgelaten of opgesloten in detentiecentra.

Klik hier voor foto’s en een filmpje van de tent in de achtertuin van de Diakonie.

EINDE BERICHT HET PAROOL

TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD/

AANKLACHT TEGEN ONMENSELIJKHEID OVERHEID

ASTRID ESSED

2 DECEMBER 2012

STROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE/BRIEF AAN LEDEN

STADSDEELRAAD ZUID-OOST

ASTRID ESSED

20 DECEMBER 2013

WE ARE HERE VLUCHTELINGEN/VERDREVEN UIT VLUCHTACADEMIE/HET GESOL/MISDADIG IN EEN

WOORD

ASTRID ESSED

3 SEPTEMBER 2015

https://www.astridessed.nl/we-are-here-vluchtelingenverdreven-uit-vluchtacademiehet-gesolmisdadig-in-een-woord/
WE ARE HERE VLUCHTELINGEN RUDOLF DIESELSTRAAT/VERVOLG VAN EEN TRAGEDIE/STRIJD GAAT DOORASTRID ESSED29 MEI 2018
https://www.astridessed.nl/we-are-here-vluchtelingen-rudolf-dieselstraat-vervolg-van-een-tragedie-strijd-gaat-door/

WEBSITE ASTRID ESSED

WE ARE HERE

https://www.astridessed.nl/?s=We+are+Here

[44]

RECHTSZAKEN GROOT-WASSINK MAKEN ONGEDOCUMENTEERDEN DAKLOOS/NIEMAND

SLAAPT TOCH OP STRAAT, VOLGENS GROEN LINKS?

ASTRID ESSED

12 DECEMBER 2021

[45]OMROEP WESTGEEN VERBLIJFSVERGUNNING DOOR LANG IN EENTENTJE TE ZITTEN20 NOVEMBER 2012
https://www.omroepwest.nl/nieuws/2015454/geen-verblijfsvergunning-door-lang-in-tentje-te-zitten

DEN HAAG – Staatssecretaris Teeven vindt dat de vluchtelingen die al een tijd bivakkeren op de Koekamp in Den Haag het land moeten verlaten. ‘Asielzoekers krijgen geen vergunning door lang in een tentje te zitten’, zei Teeven dinsdagmiddag.Hij reageerde daarmee op een petitie van het Tentenkamp Recht op Bestaan! die in de Kamer is aangeboden. Daarin wordt gevraagd om een menswaardige oplossing voor de vluchtelingen. Teeven is niet van plan om nog een keer naar hun situatie te kijken. Dat zou volgens hem oneerlijk zijn tegenover andere vluchtelingen die gewoon vertrekken als ze alle procedures hebben doorlopen. De Kamer praat morgen over het tentenkamp.
EINDE BERICHT OMROEP WEST
”Asielzoekers die in tentenkampen in Amsterdam en Den Haag bivakkeren, kunnen onderdak krijgen, als ze zich bekendmaken en aan hun terugkeer meewerken. Dat is de oplossing waarmee staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid donderdag gekomen is voor de situatie rond de uitgeprocedeerde asielzoekers die al maanden demonstreren in tenten in Amsterdam Osdorp en op het Malieveld in Den Haag. Dat meldt de Volkskrant.”

JOOP.NLTEEVEN: ASIELZOEKERS, DIE ZICHZELF AANGEVEN, KRIJGEN ONDERDAK
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/teeven-asielzoekers-die-zichzelf-aangeven-krijgen-onderdak

Update: ‘Aanbod voor asielzoeker onacceptabel’ … Staatssecretaris Justitie geeft uitgeprocedeerde asielzoekers deadline: vrijdag om 16.00

Asielzoekers die in tentenkampen in Amsterdam en Den Haag bivakkeren, kunnen onderdak krijgen, als ze zich bekendmaken en aan hun terugkeer meewerken. Dat is de oplossing waarmee staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid donderdag gekomen is voor de situatie rond de uitgeprocedeerde asielzoekers die al maanden demonstreren in tenten in Amsterdam Osdorp en op het Malieveld in Den Haag. Dat meldt de Volkskrant.

Update
Asielzoekers die in tentenkampen in Amsterdam en Den Haag verblijven, zullen niet ingaan op het aanbod van staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid, meldt onder andere Trouw vrijdagmiddag. Dat verwacht Jo van der Spek, die het met zijn organisatie Migrants2Migrants opneemt voor de asielzoekers in Amsterdam Osdorp.

Volgens Van der Spek vinden de asielzoekers drie zaken belangrijk. “Ze willen samen zijn, zich veilig voelen en zichtbaar zijn”, zo legt hij uit.

Nu worden ze een maandje op een azc neergezet en is er geen uitzicht op een humane oplossing. En daar gaat het om. Het aanbod is ook een beetje ongepast. Zo’n voorstel moet met een hoop mensen worden besproken, terwijl de deadline al op 16.00 uur ligt.” 

Eerder
Asielzoekers die zich bekendmaken en in een toelatingsprocedure zitten, krijgen zelfs maximaal een maand onderdak, áls ze zich voor vrijdagmiddag 16.00 uur hebben aangemeld, aldus de Volkskrant.

In Amsterdam Osdorp ‘wonen’ sinds september ongeveer 80, voornamelijk Afrikaanse, uitgeprocedeerde asielzoekers in een kampement. Burgemeester Eberhard van der Laan heeft de vluchtelingen laten weten dat ze hun demonstratie moeten beëindigen, maar zij hebben aan dit verzoek nog geen gehoor gegeven. In Den Haag zijn het er enkele tientallen.

In Nederland zijn veel asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd, maar die niet terug kunnen naar hun land, schrijft de Volkskrant. Dat kan als het land van herkomst geen identiteitspapieren kan of wil afgeven of de asielzoeker gewoon niet accepteert. Veel van deze asielzoekers belanden uiteindelijk op straat.

Van der Laan pleitte onlangs voor een andere aanpak van deze mensen die tussen wal en schip vallen. De opvang is nu vanuit het Rijk alleen mogelijk als ze meewerken aan de terugkeer naar hun vaderland. Van der Laan wil een “lichter criterium” waarbij deze asielzoekers in aanmerking komen voor opvang zolang ze meewerken aan een oplossing.

EINDE BERICHT JOOP.NL

NU.NL”HANDREIKING” TEEVEN AAN ASIELZOEKERS TENTENKAMP15 NOVEMBER 2012
https://www.nu.nl/politiek/2959601/handreiking-teeven-asielzoekers-tentenkamp.html

DEN HAAG – Asielzoekers die in tentenkampen in Amsterdam en Den Haag bivakkeren, kunnen onderdak krijgen, als ze zich bekendmaken en aan hun terugkeer meewerken. 

Asielzoekers die zich bekendmaken en in een toelatingsprocedure zitten, krijgen zelfs maximaal een maand onderdak, áls ze zich voor vrijdagmiddag 16.00 uur hebben aangemeld.

Dat is de oplossing waarmee staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid donderdag gekomen is voor de situatie rondom de uitgeprocedeerde asielzoekers die al maanden demonstreren in tenten in Amsterdam Osdorp en op het Malieveld in Den Haag.

In Amsterdam Osdorp ‘wonen’ de ongeveer 80, voornamelijk Afrikaanse, uitgeprocedeerde asielzoekers sinds september.

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan heeft onlangs aangegeven dat de vluchtelingen hun demonstratie moeten beëindigen, maar dat is vooralsnog niet gebeurd. In Den Haag zijn het er enkele tientallen.

Op straat

In ons land zijn grote aantallen asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd, maar die niet terug kunnen naar hun land. Dat kan als het land van herkomst geen identiteitspapieren kan of wil afgeven of de asielzoeker gewoon niet accepteert. Veel van deze asielzoekers belanden uiteindelijk op straat.

Van der Laan pleitte onlangs voor een andere aanpak van deze asielzoekers die tussen wal en schip vallen. De opvang voor deze groep is nu vanuit het Rijk alleen mogelijk als ze bereid zijn vrijwillig mee te werken aan de terugkeer naar hun vaderland.

Van der Laan zei toen een ”lichter criterium” te willen waarbij deze asielzoekers in aanmerking komen voor opvang zolang ze meewerken aan een oplossing.Door: ANP

EINDE BERICHT NU.NL

AMNESTY INTERNATIONALWORDT VERVOLGDFRED TEEVEN: ”IK KOM NIET VAN EEN ANDERE PLANEET”1 MEI 2013
https://www.amnesty.nl/wordt-vervolgd/interview-fred-teeven-illegaliteit-vreemdelingendetentie

Het omstreden wetsvoorstel ‘strafbaarstelling illegaliteit’ moet het aantal illegalen in Nederland terugdringen. Maar zal het dit effect hebben? Staatssecretaris Fred Teeven weet het niet. Een gesprek over boetes‚ afschrikking en detentie. ‘We nemen vaker maatregelen zonder te weten of ze werken.’

De roodbruine torens van het nieuwe ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag zijn pas enkele weken in gebruik als het interview met staatssecretaris Fred Teeven plaatsheeft. Ministers voelen zich er al thuis‚ zo te zien. In de ruime ontvangstruimte op de achtste verdieping‚ vanwaar je ook het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreedt‚ staan Ronald Plasterk (PvdA) en Ivo Opstelten (VVD) ontspannen met elkaar te praten. ‘Er moet beweging in komen’‚ vangen we onderweg naar Teeven op uit de mond van Opstelten‚ al blijft onduidelijk waarin.

Beweging moet er in elk geval komen in het vreemdelingenbeleid‚ vinden vele organisaties‚ waaronder Amnesty. Het voorstel illegaal verblijf strafbaar te maken ligt steeds meer onder vuur‚ ook binnen de regeringspartij PvdA. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop Nederland vreemdelingenbewaring toepast.

Talloze fouten

Hoe pijnlijk die detentie in een individueel geval kan aflopen‚ bewijst de zelfmoord op 17 januari van Aleksandr Dolmatov. De Russische activist‚ wiens asielverzoek tot veler verbazing was afgewezen‚ bevond zich toen in vreemdelingendetentie. Uit het onderzoek dat Teeven gelastte‚ blijkt dat talloze fouten zijn gemaakt. Dolmatov had niet in detentie mogen zitten‚ omdat zijn advocaat op het laatst beroep had aangetekend tegen de afwijzing van het asiel en hij daardoor ‘niet uitzetbaar’ was. Dit beroep was nooit doorgegeven. Verder was na een eerste suïcidepoging geen arts ingeschakeld.

Ernstig zijn de systematische fouten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn die de Inspectie Veiligheid en Justitie constateert. ‘De IND is niet in staat zijn informatie met andere betrokken partijen te delen’‚ reageerde Dolmatovs advocaat Marq Wijngaarden. ‘De IND zet het fout in de computer en iedereen gaat daar op af.’

‘Even denken… Wie iemand met een “verzwaard inreisverbod” helpt‚ is formeel zelf ook strafbaar’

In zijn reactie nam Teeven de volle verantwoordelijkheid op zich voor de fouten. Dolmatovs moeder is een schadevergoeding toegezegd en falende verplegers zijn onder toezicht geplaatst. De SP vindt dat Teeven zich moet bezinnen op zijn portefeuille. Hij wil echter niet aftreden vóór het Kamerdebat over de kwestie‚ dat bij het ter perse gaan van Wordt Vervolgd nog moet plaatshebben. ‘Het is buitengewoon triest hoe het is gelopen’‚ zegt Teeven tijdens het gesprek‚ enkele dagen vóór de presentatie van het rapport. ‘Als je iemand onterecht in vreemdelingenbewaring zet en je zorgt óók nog eens niet goed voor hem‚ heb je een groot probleem.’ Meer wil hij er dan nog niet over kwijt.

Zweden

Ook zonder ‘Dolmatov’ zijn genoeg kanttekeningen te plaatsen bij vreemdelingendetentie. We leggen Teeven cijfers voor uit 2010‚ om Nederland te vergelijken met het gerespecteerde EU-lid Zweden. Nederland hield dat jaar 6.000 vreemdelingen in detentie. Zweden‚ dat tweemaal zoveel asielzoekers telde als Nederland‚ slechts 1.800. Die bleven gemiddeld achttien dagen in detentie‚ vijf keer korter dan vreemdelingen in Nederlandse cellen. ‘Wij kennen niet zo’n ruimhartig toelatingsbeleid als Zweden’‚ reageert Teeven. ‘Dat was zo tijdens het Kabinet Rutte I‚ en dat is niet veranderd.’

In Zweden én in Nederland moet detentie alleen worden ingezet als uiterst middel‚ om uitzetting mogelijk te maken.
‘Dat wordt gezegd‚ ja.’

Is dat dan niet zo?
‘Je moet eerst kijken of je vreemdelingen op een andere manier het land kunt laten verlaten. Sommige mensen werken niet mee. Dan plaats je ze in detentie.’

Dat geldt evenzeer voor Zweden als voor Nederland.
‘Jawel‚ maar in Zweden zijn ze heel terughoudend met vreemdelingendetentie‚ daar is het land echt anders in. Zweden zit op de schaal van Richter dáár’‚ hij wijst naar de ene kant van de tafel‚ ‘en van de 27 EU-landen zit Nederland aan de andere kant‚ net onder Denemarken.’

De Nationale ombudsman betwijfelt in zijn rapport over vreemdelingendetentie dat Nederland dit inzet als ‘laatste middel’. Hij vindt dat Nederland mensen te snel vastzet. Ook vindt hij dat ‘onvoldoende’ blijkt dat u op ‘inhoudelijke wijze reflecteert op de ernstige behoorlijkheidsschending’ die hij constateert: het ‘geestdodende’ bestaan dat vreemdelingen in detentie lijden door het
gevangenisregime.
‘Dat heb ik gelezen‚ ja. Over vreemdelingen-detentie ben ik het echt met hem oneens.’

U blijft erbij dat vreemdelingen slechts worden opgesloten als het niet anders kan.
‘We maken er al minder gebruik van. Detentie heeft veel impact op degene die wordt vastgezet. Dat ontken ik niet. Het zijn vreemdelingen‚ geen criminelen. Daarom zijn er in vreemdelingendetentiecentra faciliteiten voor kinderen die bij hun ouders kunnen verblijven. Dat is allemaal tien keer zo ruim als bij gevangenen.’

Vernederende visitaties

We beschrijven enkele kenmerken van het gevangenisregime dat geldt voor vreemdelingen in detentie. Dat ze van 17.00 uur tot 8.00 achter slot en grendel zitten. Dat ze geen recht hebben op onderwijs of werk‚ anders dan gewone gevangenen. Dat jaarlijks 900 vreemdelingen in een isoleercel worden gezet. En dat ze bij aankomst net als criminelen vernederende visitaties ondergaan‚ waarbij bewaarders tot in de anus speuren naar verboden zaken.

Bent u wel eens gevisiteerd?
‘Jazeker. Bij een evenement‚ voordat ik politicus was.’

Hoe ervoer u dat?
‘Nou‚ dat is niet prettig. Maar het is geen groot geheim dat er verdovende middelen worden gebruikt in detentiecentra. Dat we dit proberen te voorkomen‚ lijkt me logisch. Als een Somaliër voor hij in detentie gaat qat gebruikt‚ behoudt hij die behoefte als hij wordt vastgezet. Dat is toch niet raar gedacht. Zaken als visitatie hebben we voor de veiligheid. Tegelijkertijd zijn er mensen die een gevaar kunnen zijn voor zichzelf of anderen. Daar moet je tegen optreden.’

Het is ‘nog net geen hotel’‚ zei u eind 2011 over vreemdelingendetentie.
‘Dat staat me niet bij.’

‘Mensen worden goed behandeld in vreemdelingenbewaring‚ maar ik vind het geen hotel’

Het was tijdens een algemeen Kameroverleg over migratie. Vindt u dit nog steeds?
‘Nee. Mensen worden goed behandeld in vreemdelingenbewaring‚ maar ik vind het geen hotel‚ ook niet “net”. Het is niet prettig om daar te zitten.’

U publiceerde onlangs uw masterplan voor het gevangeniswezen‚ waarin de nadruk ligt op bezuinigingen. Toch reserveert u nog 930 plaatsen voor vreemdelingen.
‘Dat is wel een halvering vergeleken met het aantal plaatsen onder mijn voorganger Nebahat Albayrak. Laat dat ook duidelijk zijn. We zullen daardoor niet hetzelfde strenge beleid kunnen blijven voeren als nu. Wat gaat veranderen‚ staat in het visiedocument dat ik voor de zomer publiceer. Daar kan ik nu niet op ingaan.’

Veroordeelde criminelen kunnen een enkelband krijgen. Vreemdelingen straks ook? Het zou u geld besparen.
‘Elektronische detentie kan in sommige gevallen werken. Ware het niet dat het hier gaat om mensen die Nederland niet willen verlaten en die misschien geneigd zijn de enkelband door te knippen. Het is geen alternatief.’

Boete

Belangrijk doel van vreemdelingendetentie is dat vreemdelingen Nederland gaan mijden. Ook het wetsvoorstel ‘strafbaarstelling illegaliteit’ moet dat bewerkstelligen. Wie zich in Nederland bevindt zonder verblijfsvergunning begaat volgens dit voorstel een overtreding en kan‚ anders dan nu‚ bij de eerste aanhouding direct een boete krijgen.

‘Een boete op zichzelf zal niet afschrikwekkend genoeg werken. Zo reëel moet je zijn’

We vragen waarop Teeven het baseert dat strafbaarstelling van illegaliteit afschrikwekkend werkt. ‘We weten dat niet’‚ erkent hij. ‘In Duitsland is illegaliteit volgens mij strafbaar‚ terwijl daar nog steeds vreemdelingen heengaan. Maar we hebben vaker maatregelen ingevoerd zonder te weten of ze werken. Bij het kinderpardon‚ waarvoor nu 844 aanvragen zijn binnengekomen‚ weten we evenmin of er over vijf jaar minder problemen zijn. Dat is óók niet onderzocht. Wat je wél kunt zeggen‚ is dat het generale pardon van het kabinet-Balkenende IV niet alle problemen heeft opgelost. Anders had ik nu niet weer hoeven pardonneren.

Verzwaard inreisverbod

‘Een boete op zichzelf zal niet afschrikwekkend genoeg werken. Zo reëel moet je zijn. Sterker nog: veel mensen zullen geen boete kunnen betalen. De boetes stapelen zich op zonder dat ze mensen het land doen verlaten. ‘Wel krijgt een illegaal die vaker wordt aangehouden een zogeheten “verzwaard inreisverbod”. Overtreding daarvan is wél een misdrijf. Volgens het wetsvoorstel kan dat leiden tot zes maanden detentie.’

Als ik iemand met zo’n verzwaard inreisverbod uit barmhartigheid help‚ ben ik dan strafbaar?
‘Nu moet ik even nadenken. Formeel wel.’

Dus als kerken of VluchtelingenWerk die mensen helpen‚ kunnen ze worden vervolgd.
‘Niet bij de eerste overtreding door de vreemdeling. Dat staat nadrukkelijk in het regeerakkoord. Maar wel als ze mensen met een verzwaard inreisverbod helpen. In de praktijk zal dat niet gebeuren: ik zal Officieren van Justitie geen aanwijzing geven te vervolgen. Maar ik ben wel voor vervolging van mensen met een verzwaard inreisverbod. Zo maken we Nederland minder aantrekkelijk voor vreemdelingen dan bijvoorbeeld België. Het kan een reden zijn Nederland te mijden.

‘Er zijn al vreemdelingen in detentie die het land verlaten omdat ze er geen zin meer in hebben’

‘Invoering van strafbaarstelling van illegaliteit is een politieke keuze. De boete‚ daarover zijn we het eens‚ heeft beperkte werking. Maar het verzwaard inreisverbod zal een afschrikwekkend effect hebben. Er zijn al vreemdelingen in detentie die het land verlaten omdat ze er geen zin meer in hebben. Vreemdelingen met een gevangenisstraf kunnen gebruikmaken van de regeling dat je vrijkomt als de helft van je straf erop zit‚ mits je meewerkt aan terugkeer. Zo’n 70 procent van de vreemdelingen in de strafbewaring maakt daar gebruik van. Detentie schrikt dus wel degelijk af.’

Oud-ministers Leers en Donner waren tegen een verzwaard inreisverbod. Zes maanden in de cel zou de terugkeer slechts vertragen.
‘Daar denken we dus anders over. Dat is ook een verandering ten opzichte van het vorige kabinet. Het is trouwens verrassend dat het voorstel in dít regeerakkoord staat.’

In de PvdA-gelederen doet een petitie de ronde tegen het voorstel. Job Cohen en Jan Pronk hebben al getekend.
‘Ik constateer dat het voorstel moeilijk ligt in de PvdA en dat begrijp ik ook wel. Ik kom niet van een andere planeet. Maar als je samen gaat regeren‚ maak je afspraken.’

Diederik Samsom‚ wordt gespeculeerd‚ heeft ingestemd met strafbaarstelling van illegaliteit in ruil voor het kinderpardon omdat hij het eerste toch niet haalbaar achtte.
‘Als dat zo is‚ moeten die PvdA-leden zich ook niet druk maken. Ik stel wel vast dat je voor een kinderpardon geen wetgeving nodig hebt en voor strafbaarstelling van illegaliteit wel. Daarvan moeten we nog maar zien of we het door de Tweede en Eerste Kamer krijgen. Ik zal het met hetzelfde enthousiasme uitvoeren als het kinderpardon‚ maar of het er komt‚ is geen uitgemaakte zaak.’

Niet onder de indruk

Gemeentes als Amsterdam‚ Rotterdam‚ Den Haag‚ Utrecht en Den Bosch hebben aangegeven niet mee te werken aan de handhaving van strafbaarstelling. Wat vindt u daarvan?
‘Gemeentes kunnen niet zeggen dat ze de wet niet uitvoeren. Van die dreigementen ben ik niet onder de indruk. Het gaat om opsporingsbeleid: er is een rol voor het Openbaar Ministerie‚ dat al dan niet zal vervolgen‚ en voor de politie. Gemeentes en burgemeesters gaan er niet over.’

Het wetsvoorstel leidt tot ongewenste neveneffecten‚ is de kritiek. Illegalen die worden blootgesteld aan uitbuiting door huisjesmelkers of mensenhandelaren‚ durven straks geen aangifte meer te doen‚ uit angst te worden vervolgd. Of ze durven niet meer naar een arts te gaan. Of ze houden hun kinderen thuis‚ in plaats van hen naar school te sturen.
‘Illegalen die worden uitgebuit‚ kunnen dat voorkomen door het land te verlaten. Ze hebben een eigen verantwoordelijkheid. Ik praat het niet goed. Ik zeg ook niet dat uitbuiting een beroepsrisico is van illegalen. Maar je loopt nu eenmaal een risico als je je niet aan de Vreemdelingenwet houdt.’

Die neveneffecten zijn gewoon collateral damage?
‘Ik vind ze ongewenst. Iedereen heeft recht op medische zorg‚ kinderen moeten naar school kunnen. Maar het bezwaar van de neveneffecten vind ik niet groot genoeg om het wetsvoorstel in te trekken. En dat vonden de onderhandelaars bij de kabinetsformatie kennelijk ook niet.’

Volgens het College van de Rechten van de Mens zijn in het huidige voorstel de mensenrechten onvoldoende gewaarborgd.
‘Dat advies vond ik slecht onderbouwd‚ mag ik dat zeggen? Van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken krijg ik beter gefundeerde adviezen.’

Doelt u op het recente rapport Verloren tijd? De commissie hekelt daarin het gedwongen nietsdoen van asielzoekers die in de procedure zitten‚ soms jarenlang. Het leidt tot apathie en hospitalisering‚ zegt ze.
‘Ik ga dat advies binnen een aantal weken bespreken in het kabinet. Ik ben zeker niet tegen alles wat daarin staat.’

In België kunnen asielzoekers een werkvergunning krijgen als ze na een half jaar nog niet weten of ze asiel krijgen. Dat moet u als liberaal aanspreken: mensen nemen verantwoordelijkheid‚ voorzien zelf in hun levensonderhoud.
‘Misschien kunnen we in Nederland een tussenoplossing vinden. Je zou asielzoekers onbetaald werk kunnen laten doen op het terrein van de asielzoekerscentra. Zoals grasmaaien. Dan leveren ze een nuttige bijdrage aan de samenleving. Een werkvergunning vind ik te ver gaan.’

Aan het eind van het gesprek komt Teeven terug op de uitspraak dat vreemdelingendetentie nog ‘net geen hotel’ zou zijn. Hij zegt zich oprecht niet te herinneren dat te hebben gezegd. Zijn er andere uitspraken die hij niet meer zou doen‚ vragen we. Hij lacht. ‘In 2009 zei ik dat je nooit elektronische detentie moet invoeren‚ omdat criminelen niet thuis met een biertje op de bank moeten zitten‚ maar in de cel. Daar word ik aan herinnerd nu ik gevangenissen sluit en elektronische detentie invoer. Ik denk dat ik die opmerking beter voor me had kunnen houden.’

Biografie

Fred Teeven
Geboren: 5 augustus 1958 te Haarlem
Opleiding: 1977-1980 opleiding tot controller bij De Belastingdienst.
1987-1990 avondopleiding notarieel en Nederlands recht.
Loopbaan: 1980-1992 rechercheur en later teamleider bij de FIOD
1992-2001 Officier van Justitie in Amsterdam
2002-2003 Fractievoorzitter van Leefbaar Nederland in de Tweede Kamer
2003-2006 Officier van Justitie bij het Landelijk Parket‚ onder meer belast met de vervolging van oorlogsmisdrijven
2006-2010 Tweede Kamerlid voor de VVD
2010-heden Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Privé: Woont samen in Amsterdam en heeft twee dochters.

EINDE INTERVIEW

[46]

JOOP.NLVAN DER LAAN FRUSTREERT TEEVEN MET OPVANGASIELZOEKERS21 NOVEMBER 2012
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/van-der-laan-frustreert-teeven-met-opvang-asielzoekers

Update: Asielzoekers in hongerstaking … Ze eisen echte oplossing van de overheid en geen maandje AZC

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan heeft een tussenoplossing bedacht voor de uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam-West. Tien gemeenten gaan de asielzoekers die al weken op straat leven, opvangen. Met die maatregel steekt hij een stokje voor de harde aanpak van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie).

Update 14.30 uur
Een deel van de uitgeprocedeerde asielzoeker is in hongerstaking gegaan. Ze eisen een oplossing van de overheid:

Het enige dat de overheid ons biedt, is ons wegstoppen in een AZC voor één maand, om ons vervolgens op weer op straat te gooien als we deportatie niet accepteren. Dit is onacceptabel.

In hongerstaking gaan in de winter, in een tentenkamp, met al veel mensen ziek, is levensgevaarlijk. We hopen dat de regering eindelijk onze wanhoop begrijpt en onze roep om hulp.

Teeven zei eerder dat het bieden van tijdelijke opvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers uitgesloten is omdat ze hun terugkeer tegenwerken. ‘Dat ondergraaft de asielprocedure’, onderstreepte Teeven.

Van der Laan heeft de afgelopen weken contact gehad met dertig burgemeesters die de asielzoekers zullen opvangen. Om welke gemeenten het gaat wil hij nog niet zeggen omdat het aanbod nog door de colleges van die gemeenten moet.

De tussenopvang is bedoeld om ‘bijkomen te komen en te herstellen’, benadrukt Van der Laan. Het gaat om de opvang van maximaal 88 asielzoekers.

Een sobere bed-bad-broodvoorziening. De mensen krijgen een slaapplek en eten en hoeven overdag niet op straat te bivakkeren.” Ze kunnen in deze periode contact opnemen met VluchtelingenWerk om over hun dossier en toekomstperspectief te overleggen.

De situatie in het tentenkamp in Amsterdam-West in onhoudbaar geworden vindt Van der Laan. Donderdag dient er een kort geding om het kamp te ontruimen. Volgende week doet de rechter daar een uitspraak over.
Volgens Van der Laan is er geen meningsverschil tussen hem en Teeven, zei hij woensdagochtend op Radio 1.

Er wordt teveel verschil gezocht tussen hoe wij erin zitten en hoe de staatssecretaris zijn beleid vormgeeft. Het enige dat wij willen doen, is een bijkomperiode van dertig dagen voor de asielzoekers organiseren. That’s it.

Teeven is volgens hem op de hoogte van de plannen.

EINDE BERICHT JOOP.NL

[47]

”Geachte lezers,Vanaf het moment, dat uitgeprocedeerde asielzoekers aan de Notweg [Amsterdam] eententenkamp opzetten om aandacht te vragen voor hun hachelijke situatie, heeft burgemeestervan der Laan getoond, geen vriend van hen te zijn, noch van hun strijd.Hij liet het Tentenkamp ontruimen zonder enige zicht op een serieuze voorziening enhet waren de door hem verketterde ”politieke activisten” die keer op keer nieuwelocaties kraakten om tenminste de uitgeprocedeerden te voorzien van een dak boven hun hoofd.De Vluchtkerk, het Vluchtkantoor, de Vluchtflat en de Vluchtgarage , waarbij de StadsdeelraadZuid-Oost zich partner in crime van de burgemeester toonde door de Vluchtgarage wel te gedogen,maar te weigeren deze te voorzien van elementaire voorzieningen zoals warm water, electriciteiten sanitairHet enige, dat de burgemeester deed was hameren op terugkeer naar eigen land, zoals in de nietszeggendebrief aan de uitgeprocedeerde asielzoekers, die vorig jaar [per 1 juni] de Vluchtkerk moesten ontruimenDe enige ”handreiking”, die hij deed, was een ”individueel hulpaanbod”  voor de ”meest kwetsbaren”,maar ook hier weer met als dreigend perspectief ”Terugkeer”.Tenslotte bood de burgemeester wel de mogelijkheidvan huisvesting in de zogenaamde ”Vluchtbajes”, [anders gezegd ”Vluchthaven] het gebouw van het voormalige Huis van Bewaringaan de Havenstraat, maar alleen onder voorwaarden, dat de bewoners, hoe kan het ook anders, zoudenmeewerken aan terugkeerDit gold overigens alleen de groep van 159 uitgeprocedeerden, die geregistreerd stonden bijVluchtelingenwerkVan degenen, bij wie dat niet het geval is, is een groot deel toen vertrokken naar de gekraakte VluchtgarageUITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/TERUGKEER NAAR OORLOG EN UITZICHTLOOSHEIDNu eerst nog weer eens de positie van de uitgeprocedeerde vluchtelingen.Het probleem met de uitgeprocedeerde asielzoekers is, DAT ze niet terug kunnenkeren vanwege de onveiligheids en oorlogssituatie in hun eigen land.En daarvan is Van der Laan maar al te zeer op de hoogte.Toch doet hij alsof zijn neus bloedt en blijft hameren op een terugkeer, die buiten iedere realiteitvalt en [wat erger is] mensen in groot gevaar kan brengen.Om vervolgens politieke activisten te verketteren , die zich wel laten leiden door elementairerechten voor deze uitgeprocedeerden, met wie op schandaligewijze wordt gesold door de politiek.Staatssecretaris Teeven doet de handreiking des verderfs aan de uitgeprocedeerden en speeltvervolgens het balletje door aan Van der Laan die het gewillig oppakt.Het ergste is nog, dat van der Laan zich hierbij op de borst klopt, alsof hij byzondere hulpgeboden heeft, getuige de opmerkingen, dat de ”Vluchthaven een vervolg dient te krijgen”Wat voor ”veilige haven” is een plek, die je voorbereidt op uitzetting naar landen waar oorlog, dooden verderf heerst?Als het niet zo ernstig was, zou van der Laan met zijn voorstelling van zaken Komiek van hetJaar genoemd kunnen worden.Want de man bestond het te zeggen, dat hij ”er voor de vluchtelingen was”En dan zijn ”byzondere inzet”Ja, voor terugkeer natuurlijkHahahahahaMet vrienden als van der Laan heb je geen vijanden nodig.Om tegen de inhukaniteit, maar vooral de hypocrisie, in het geweer te komen heb ikgereageerd op het artikel in AT5, ”Van der Laan, Vluchthaven moet vervolg krijgen”, waarbij van der Laan zichzelf als een ”Goedheiligman” op deborst slaat.BahLAATSTE UPDATE OVER VERBLIJFPLAATS UITGEPROCEDEERDENVanwege gebrek aan ruimte in de Vluchtgarage zijn recentelijk drie pandenin de Kinkerbuurt gekraakt en is zo de Vluchtmarkt  leven in geblazen.Hieronder mijn reactie op AT5Astrid EssedREACTIE OP AT5 VAN DER LAAN: ”VLUCHTHAVEN MOET VERVOLG KRIJGEN” VLUCHTHAVEN MOET VERVOLG KRIJGEN/BURGEMEESTER VAN DER LAAN
SLUIT ZIJN OGEN VOOR POSITIE UITGEPROCEDEERDEN,
Het is stuitend, hoe burgemeester van der Laan van meet af aan met de groep
uitgeprocedeerde asielzoekers is omgegaan. Na ze zonder enig uitzicht op voorzieningen
te hebben laten ontruimen [Tentenkamp Notweg] waren het de door hem verketterde politieke
activisten, die keer op keer voor deze mensen ruimtes hebben gekraakt zoals recentelijk
in de Kinkerbuurt. Het enige waarop de burgemeester aandrong is medewerking aan terugkeer, terwijl hij er zich heel goed van bewust is, dat deze uitgeprocedeerden
niet terug kunnen vanwege de onveilige en/of oorlogssituatie in hun land. Hiermee is hij een verlengstuk van
het inhumane asielbeleid. Geen reden dus voor hem, zich op de borst te slaan.
http://www.astridessed.nl/burgemeester-hekelt-politiek-activismeburgemeester-als-verlengstuk-inhumaan-asielbeleidreactie-op-at5/
http://www.astridessed.nl/activisten-bekladden-rotterdamse-gebouwenrevealing-a-crime-is-no-crime/
Vluchtelingen betrekken weer panden uit pure noodzaak | Wij Zijn HierAstrid Essed”
UIT ARTIKEL:VLUCHTHAVEN MOET VERVOLG KRIJGEN/HYPOCRISIEBURGEMEESTER VAN DER LAAN/VAN DER LAAN ALSVERLENGSTUK INHUMAAN ASIELBELEID/REACTIE OP AT5ASTRID ESSED17 APRIL 2014
https://www.astridessed.nl/vluchthaven-moet-vervolg-krijgenhypocrisie-burgemeester-van-der-laanvan-der-laan-als-verlengstuk-inhumaan-asielbeleidreactie-op-at5/

BOVENSTAAND STUK WAS EEN REACTIE OP AT5 ARTIKEL:

AT5VLUCHTHAVEN MOET VERVOLG KRIJGEN15 APRIL 2014
https://www.at5.nl/artikelen/125706/van-der-laan-vluchthaven-moet-vervolg-krijgen

Burgemeester Eberhard van der Laan wil dat de proef met uitgeprocedeerde asielzoekers in de zogeheten Vluchthaven een vervolg krijgt.

Maar dan moet er nog wel wat gebeuren. Zo kunnen volgens hem naar schatting zo’n 100 van de ruim 130 mensen die nu in de voormalige gevangenis aan de Havenstraat verblijven, terugkeren naar hun thuisland. Tot nu toe heeft slechts een handvol hieraan gehoor gegeven.

Van der Laan bracht dinsdag een bezoek aan de Vluchthaven, een experiment waarbij de vluchtelingen in ruil voor ‘bed, bad en brood’ hebben beloofd te werken aan hun toekomst en mogelijke terugkeer.

EINDE BERICHT AT5

”Geachte lezers,Voorafgaand aan de dreigende ontruiming van de Vluchthaven, de doorde Gemeente in het leven geroepen voorziening voor een groep van ongeveer100 uitgeprocedeerde asielzoekers , de eerste van een aantal reactiesop AT5.Gezien de snelheid van de elkaar opvolgende gebeurtenissen heb ikniet op alle AT5 berichten gereageerd, maar enkele belangrijke eruit gelicht,omdat de problematiek voor zichzelf spreekt en ik er al in eeneerder stadium over geschreven hebHet is van meet af aan een drama geweest met als belangrijkste spelersde uitgeprocedeerde vluchtelingen, de solidaire politieke activistenen de schurk Teeven en de hypocriet burgemeester van der Laan, die metde mond beweerde ”er voor de vluchtelingen te zijn” , maar in de praktijkhun vriend bepaald niet was.Anders zou hij nu niet dreigen met ontruiming van de Vluchthaven ,wetende, dat zij geen kant uit kunnen en weer worden opgejaagd.Hij zou ze dan niet hebben  gechanteerd met terugkeer.OVERZICHT/BURGEMEESTER ALS ”VRIEND” VAN DE VLUCHTELINGENNog even ingaan op de ”vriendschap” die de burgemeester.Ik heb het al eerder gezegd ”met vrienden als de burgemeesterheb je geen vijanden meer nodig”De burgemeester weet wat inmiddels wel bekend moet zijn:Dat de groep van uitgeprocedeerden, die het hier betreft, niet terugkunnen naar hun eigen land, vanwege de onveilige en oorlogssituatieDaarom startten de uitgeprocedeerden een reeks tentenkampacties, in Ter Apel,Den Haag en Amsterdam, om aandacht te vragen voor hun situatieen duidelijk te maken, dat ze niet meer onzichtbaar wilden zijnDe reactie van van der Laan op het Tentenkamp Notweg was niet,zorgen voor elementaire voorzieningen, maar ontruimingDaarna begon het gesol met de uitgeprocedeerden, van de kant vande burgemeester dan.Ze werden van de ene locatie naar de andere verdreven, Vluchtkerk, Vluchtkantoor, Vluchtpark, Vluchtflat , locaties die voor hengekraakt waren door de  door de burgemeester verketterde ”politiekeactivisten”.Uiteindelijk toonde hij [de burgemeester]zich wel bereid ”te helpen” en bood een aantal van de uitgeprocedeerden,die op de lijst van Vluchtelingenwerk stond, opvang aan in het voormaligeHuis van Bewaring aan de Havenstraat, mits ze wilden meewerkenaan terugkeer.Chantage dus.Nu blijkt, dat de uitgeprocedeerden geen gevolg geven aan zijnoproep tot terugkeer , zijn ze wat ”vriend” van der Laan betreft,niet meer welkom in de Vluchthaven en moeten ze wegWeer een onzekere toekomst tegemoetZie hieronder mijn reactie op AT5Astrid EssedUITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS MOETEN VLUCHTHAVENVERLATEN/VEROORDEELD TOT LEVEN ZONDER ONDERKOMEN, ETEN EN DRINKEN/REACTIE OP AT5Geachte lezers,Voorafgaand aan de dreigende ontruiming van de Vluchthaven [1], de doorde Gemeente in het leven geroepen voorziening voor een groep van100 uitgeprocedeerde asielzoekers [2], de eerste van een aantal reactiesop AT5.Gezien de snelheid van de elkaar opvolgende gebeurtenissen heb ikniet op alle AT5 berichten gereageerd, maar enkele belangrijke eruit gelicht,omdat de problematiek voor zichzelf spreekt en ik er al in eeneerder stadium over geschreven heb [3]Het is van meet af aan een drama geweest met als belangrijkste spelersde uitgeprocedeerde vluchtelingen, de solidaire politieke activistenen de schurk Teeven en de hypocriet burgemeester van der Laan, die metde mond beweerde ”er voor de vluchtelingen te zijn” [4], maar in de praktijkhun vriend bepaald niet was.Anders zou hij nu niet dreigen met ontruiming van de Vluchthaven [5],wetende, dat zij geen kant uit kunnen en weer worden opgejaagd.Hij zou ze dan niet gechanteerd hebben met terugkeer. [6]OVERZICHT/BURGEMEESTER ALS ”VRIEND” VAN DE VLUCHTELINGENNog even ingaan op de ”vriendschap” die de burgemeester.Ik heb het al eerder gezegd ”met vrienden als de burgemeesterheb je geen vijanden meer nodig”De burgemeester weet wat inmiddels wel bekend moet zijn:Dat de groep van uitgeprocedeerden, die het hier betreft, niet terugkunnen naar hun eigen land, vanwege de onveilige en oorlogssituatie [7]Daarom startten de uitgeprocedeerden een reeks tentenkampacties, in Ter Apel,Den Haag en Amsterdam, om aandacht te vragen voor hun situatieen duidelijk te maken, dat ze niet meer onzichtbaar wilden zijn [8]De reactie van van der Laan op het Tentenkamp Notweg was niet,zorgen voor elementaire voorzieningen, maar ontruiming [9]Daarna begon het gesol met de uitgeprocedeerden, van de kant vande burgemeester dan.Ze werden van de ene locatie naar de andere verdreven, Vluchtkerk, Vluchtkantoor, Vluchtpark, Vluchtflat [10], locaties die voor hengekraakt waren door door de burgemeester verketterde ”politiekeactivisten”. [11]Uiteindelijk toonde hij [de burgemeester]zich wel bereid ”te helpen” en bood een aantal van de uitgeprocedeerden,die op de lijst van Vluchtelingenwerk stond, opvang aan in het voormaligeHuis van Bewaring aan de Havenstraat, mits ze wilden meewerkenaan terugkeer [12]Chantage dus.Nu blijkt, dat de uitgeprocedeerden geen gevolg geven aan zijnoproep tot terugkeer [13], zijn ze wat ”vriend” van der Laan betreft,niet meer welkom in de Vluchthaven en moeten ze wegWeer een onzekere toekomst tegemoetZie hieronder mijn reactie op AT5 [14]Astrid EssedUITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS MOETENVLUCHTHAVEN VERLATEN/REACTIE OP AT5 [15]UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS MOETEN VLUCHTHAVEN VERLATEN/
VEROORDEELD TOT LEVEN ZONDER ONDERKOMEN, ETEN EN DRINKEN
Het gesol met de uitgeprocedeerde vluchtelingen is onmenselijk.
Eerst door de burgemeester ontruimd uit Tentenkamp Notweg, vervolgens gezworven langs allerhande locaties.
Het gaat hier om mensen, die vanwege de onveilige en oorlogssituatie niet terug kunnen naar eigen land en toch zonder enige voorziening zonder een dak boven hun hoofd op straat staan.De Gemeentelijke voorziening de Vluchthaven
betekende, dat vluchtelingen moesten meewerken aan hun terugkeer.
Naar oorlog en onveiligheid dus en dat weet de burgemeester.
Deze voorziening sluiten en mensen op straat laten overleven verlaten is inhumaan.
http://www.doorbraak.eu/smerig-steekspel-tussen-teeven-gemeenten-en-rechters-vluchtelingenopvang/
http://wijzijnhier.org/2014/05/vluchtelingen-vluchthaven-blijven/
http://www.astridessed.nl/vluchthaven-moet-vervolg-krijgenhypocrisie-burgemeester-van-der-laanvan-der-laan-als-verlengstuk-inhumaan-asielbeleidreactie-op-at5/Astrid Essed”

UIT ARTIKEL:

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS MOETEN VLUCHTHAVENVERLATEN/BURGEMEESTER VAN DER LAAN ALS VERTRAPPER VANFUNDAMENTELE MENSENRECHTEN/REACTIE OP AT5ASTRID ESSED4 JUNI 2014
https://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekers-moeten-vluchthaven-verlatenburgemeester-van-der-laan-als-vertrapper-van-fundamentele-mensenrechtenreactie-op-at5/

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/SCHENDINGVAN ELEMENTAIRE RECHTENASTRID ESSED18 AUGUSTUS 2014
https://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekers-in-amsterdamschending-van-elementaire-rechten/

Reacties uitgeschakeld voor Noten 42 t/m 47/Asielbewindslieden

Opgeslagen onder Divers

Noten 40 en 41/Asielbewindslieden

[40]
WIKIPEDIAFRED TEEVEN/STAATSSECRETARIS
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fred_Teeven#Staatssecretaris

WIKIPEDIAFRED TEEVEN/ONTSLAG ALS STAATSSECRETARIS
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fred_Teeven#Ontslag_als_staatssecretaris
ORIGINELE BRON

WIKIPEDIAFRED TEEVEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fred_Teeven

4.

Hoofdfuncties/beroepen (8/15)

 • – fractievoorzitter Leefbaar Nederland, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 2002 tot 30 januari 2003
 • – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 30 januari 2003
 • – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 14 oktober 2010
 • – staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (belast met onder meer preventie, personen- en familierecht, justitieel jeugdbeleid, auteursrecht, kansspelen en rechtsbijstand, vanaf november 2012 tevens asiel en migratie), van 14 oktober 2010 tot 9 maart 2015
 • – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 5 november 2012
 • – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 maart 2015 tot 23 maart 2017
 • – parttime buschauffeur vervoersbedrijf “Connexxion”, regio Haarlem, vanaf november 2017 (1 dag per week)
 • – partner public affairs- en communicatiebureau “Meines Holla & Partners” te ‘s-Gravenhage, vanaf 1 november 2019”

PARLEMENT.COMMR. F (FRED) TEEVEN MPM
https://www.parlement.com/id/vg9fgopufnzg/f_fred_teeven

Kamerlid en staatssecretaris, die daarvoor als officier van justitie naam had gemaakt als ‘crimefighter’. Was in 2002-2003 fractievoorzitter van Leefbaar Nederland en toonde zich toen een gedegen Kamerlid. In 2010 keerde hij terug in de Tweede Kamer, maar nu voor de VVD. Als staatssecretaris van Veiligheid van Justitie verdedigde hij in het parlement meer dan de minister veel justitiewetgeving. In het kabinet-Rutte II had hij de lastige portefeuille asielbeleid. Trad in maart 2015 af toen minister Opstelten viel over de ‘bonnetjesaffaire’ over de deal uit 2000 die Teeven als OvJ met een crimineel had gesloten. Hij keerde kort daarna terug als Tweede Kamerlid. Ongecompliceerde, hardwerkende politicus, die na zijn vertrek uit de politiek als buschauffeur en ondernemer aan de slag ging.

Leefbaar NederlandVVD
in de periode 2002-2017: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatssecretaris

4.

Hoofdfuncties/beroepen (8/15)

 • – fractievoorzitter Leefbaar Nederland, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 2002 tot 30 januari 2003
 • – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 30 januari 2003
 • – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 14 oktober 2010
 • – staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (belast met onder meer preventie, personen- en familierecht, justitieel jeugdbeleid, auteursrecht, kansspelen en rechtsbijstand, vanaf november 2012 tevens asiel en migratie), van 14 oktober 2010 tot 9 maart 2015
 • – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 5 november 2012
 • – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 maart 2015 tot 23 maart 2017
 • – parttime buschauffeur vervoersbedrijf “Connexxion”, regio Haarlem, vanaf november 2017 (1 dag per week)
 • – partner public affairs- en communicatiebureau “Meines Holla & Partners” te ‘s-Gravenhage, vanaf 1 november 2019

takenpakket (bewindspersoon)

 • – Was als staatssecretaris in het kabinet-Rutte I binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. preventie (persoonsgericht en preventief); b. reclassering; c. personen- en familierecht; d. justitieel jeugdbeleid incl. internationale kinderontvoering; e. adolescentenstrafrecht; f. Juridische beroepen inclusief rechtsbijstand; g. Project herijking executie; h. College Bescherming Persoonsgegevens inclusief Wbp; i. sanctiebeleid; j. adoptie; k. beleid 1F (uitsluiting vluchtelingen wegens mensenrechtenschendingen); l. auteursrecht; m. Dienst Justis; n. Dienst Justitiële Inrichtingen; o. Raad voor de Kinderbescherming; p. Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming; q. slachtofferhulp inclusief schadefonds geweldsmisdrijven; r. erkenningscommissie Gedragsinterventies; s. kansspelen; t. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd.
 • – Als staatssecretaris in het kabinet-Rutte II was hij tevens belast met asiel, immigratie, grensbewaking in vreemdelingenzaken, Rijkswet op het Nederlanderschap en Rijkswet personenverkeer

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige

 • – voorzitter Raad van Toezicht Partners voor Jeugd, vanaf 15 februari 2018 (samenwerkingsverband van jeugdzorgorganisaties William Schrikker en de Jeugd- & Gezinsbeschermers)
 • – voorzitter VOICE, vanaf 1 januari 2019 (brancheorganisatie van collectieve beheersorganisaties)

vorige

 • – nam deel in de Raad van Advies van het Comité ter vervolging van oorlogsmisdadigers
 • – voorzitter Max Euwe Centrum te Amsterdam, van juni 2009 tot oktober 2010

afgeleide functies, presidia etc.
lid werkgroep ‘verwevenheid van onder- en bovenwereld’ uit de vaste commissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van januari 2008 tot oktober 2008

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)

 • – Interpelleerde op 23 september 2009 minister Hirsch Ballin over het op vrije voeten komen van Saban B. (32.143)
 • – Diende in 2009 samen met Boris van der Ham (D66) en Jan de Wit (SP) een initiatiefwetsvoorstel in over het laten vervallen van het verbod op godslastering. De VVD-fractie trok in 2012 haar handtekening onder het voorstel in. (32.203)

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.
als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/7)

 • – In 2014 verwierp de Eerste Kamer het door hem verdedigde wetsvoorstel over elektronische detentie. Daarmee moest het buiten de gevangenis doorbrengen van de laatste periode van een straf door gedetineerden – na goed gedrag – mogelijk worden. Reïntegratie zou dan beter kunnen verlopen. (33.745)
 • – Trok in 2014 het in 2013 door hem ingediende wetsvoorstel over de strafbaarstelling van illegaliteit en verbetering van het terugkeerbeleid in. Dit gebeurde na overleg tussen PvdA (die grote bezwaren had) en VVD. Het beleid om illegaal verblijf tegen te gaan en terugkeer te bevorderen bleef ongewijzigd. (33.512)

als bewindspersoon (wetgeving) (2/13)

 • – Bracht in 2014 een wijziging (Stb. 80) van de Vreemdelingenwet tot stand, waardoor bij grensbewaking en vreemdelingentoezicht ambteraren meer mogelijkheden krijgen voor onderzoek naar de identiteit. Zo mogen zij zonder toestemming van de bewoner een woning doorzoeken en voorts onderzoek doen aan kleding en lichaam. Het wetsvoorstel werd in 2010 ingediend door minister Hirsch Ballin. (32.528)
 • – Bracht in 2014 een wijziging (Stb. 354) van de Advocatenwet tot stand (Wet positie en toezicht advocatuur). Er komt een nieuw stelsel van toezicht op de advocatuur. Kern daarvan is de vorming van een college van toezicht – een intern orgaan van de NOvA – dat bestaat uit drie leden en van wie de landelijk deken voorzitter is. De overige twee leden zijn geen advocaat, ambtenaar of rechter. (32.382)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/8)

 • – Op 20 januari 2015 nam de Eerste Kamer een door hem ontraden motie aan tegen de voorgestelde bezuiniging van 85 miljoen euro op de rechtsbijstand
 • – Trad in 2015 af, nadat minister Opstelten de verantwoordelijkheid op zich had genomen voor de afwikkeling en informatievoorziening over een door Teeven in augustus 2000 als officier van justitie gesloten deal met de drugscrimineel Cees H. Hij vond dat hij door de affaire niet meer geloofwaardig kon opereren.
 • – Trok zich in juni 2017 terug als kandidaat voor de Afdeling advisering van de Raad van State

uit de privésfeer

 • – Zat tijdens zijn opleiding tot belastingcontroleur in dezelfde klas als Henk Kamp
 • – Zijn vader was meubelmaker en later bankbiljettencontroleur bij de firma Joh. Enschedé
 • – Had in 2019 een bijrol in de youtube-film ‘House of No Limits’

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

EINDE BERICHT PARLEMENT.COM

[41]

WIJ ZIJN HIER.ORGWAAROM VLUCHTELINGEN NIET TERUG KUNNEN NAAR HUNLAND VAN HERKOMST
http://wijzijnhier.org/over-het-asielgat/waarom-vluchtelingen-onuitzetbaar-zijn/

Waarom vluchtelingen niet terug KUNNEN keren naar hun land van herkomst.

Persbericht

29 april, Thorbeckezaal, 10:00 uur.

persbericht van wij zijn hier van 29 april 2015 over Rondetafelgesprek Vaste Commisie voor Veiligheid en Justitie, als voorbereiding op het plenaire debat in de 2e Kamer over het akkoord van de regering over bed bad brood. In de bijdrage van Wij Zijn Hier aan dit gesprek wordt met name aandacht besteed aan de belemmeringen die maken dat vluchtelingen niet terug KUNNEN keren naar hun land van herkomst.

Een belangrijke belemmering voor terugkeer is dat veel vluchtelingen geen documenten bezitten, doordat hun land al zo lang in oorlog is en er geen overheid functioneerde die officiele papieren kon verstrekken. Dat geldt o.a. voor delen van Somalie, Zuid Sudan, Sierra Leone en Liberia. Daardoor krijgen vluchtelingen geen terugkeer documenten van de ambassades van hun land van herkomst en kunnen ze niet terug.

Ook zijn er ambassades die wegens oorlog niet meer functioneren en dus geen ‘laissez passer’ verstrekken, zoals de ambassades van Libie en Jemen.

Een ander probleem is dat door de oorlog tussen Ethiopie en Eritrea destijds vluchtelingen zijn gedeporteerd van het ene naar het andere land, waardoor het niet duidelijk is naar welk land mensen moeten terug keren, en vluchtelingen van het kastje naar de muur worden gestuurd.
Door politici wordt regelmatig gezegd dat ‘de rechter bepaald heeft dat de vluchteling is uitgeprocedeerd en men DUS moet vertrekken’. In de asielprocedure, als enige rechtsgang in Nederland, wordt in beroep en hoger beroep echter door de rechter slechts marginaal getoetst, dwz alleen gekeken of de procedure juist is gevolgd en heeft de rechter geen inzage in de dossiers. Er wordt dus niet inhoudelijk en vol beoordeeld of iemand terecht is afgewezen.

Deze gang van zaken gaat per 1 juni 2015 veranderen, dan zal er wel weer door de rechter naar de inhoud van de dossiers worden gekeken. Dit geldt echter niet meer voor de mensen die nu afgewezen zijn. Wij pleiten er voor ook de afgewezen vluchtelingen in de gelegenheid te stellen opnieuw hun aanvraag door de rechter te laten toetsen.
Het ‘buitenschuld’ criterium, dat vluchtelingen zouden moeten krijgen als ze buiten hun schuld niet kunnen vertrekken, functioneert niet. Het is zo bureaucratisch en ingewikkeld dat haast niemand aan de eisen kan voldoen. In 2013 waren er 160 aanvragen voor ‘buitenschuld’ waarvan er 10 zijn ingewilligd (bron: IND).

Vluchtelingen zonder documenten worden in veel gevallen afgewezen, omdat de IND hun identiteit niet gelooft, terwijl er geen aandacht wordt besteed aan de reden waarom ze zijn gevlucht. 25% van de afgewezen vluchtelingen slaagt er in, ondanks grote bureaucratische belemmeringen, toch een verblijfsvergunning te krijgen. Dit toont aan hoe onzorgvuldig de besluitvorming over asielaanvragen verloopt.

EINDE BERICHT

WIJ ZIJN HIER.ORG

OVER HET ASIELGAT

ORIGINELE WEBSITE

WIJ ZIJN HIER.ORG

WE ARE STILL HERE

GRUTJES.NL

ZIJ ZIJN HIER

27 APRIL 2018

Onze overheid is volgens de grondwet verplicht om in de behoeften van alle inwoners te voorzien, met of zonder papieren. Toch zwerven de mensen van We Are Here al meer dan 5 jaar over straat, zonder onderdak, zonder inkomen, zonder ziekteverzekering, zonder een leven.

Aanstaande zaterdag 28 april is er een demonstratie om hen te steunen, die om 14:00 uur vertrekt van het Krugerplein in Amsterdam.
Grutjes is één van de meer dan 80 organisaties die de oproep voor de demonstratie van harte ondersteunen. Als je kunt, ga er heen alsjeblieft!

In deze longread gaan we in op:

 • de situatie van We Are Here;
  • de hetze die Ymere, politici en media over de Rudolf Dieselstraat uitstortten;
  • de provocatie van neonazi’s van Identitair Verzet, die snel beëindigd werd.

We Are Here

Onze overheid is verplicht om in de basisbehoeften van alle inwoners te voorzien, met of zonder papieren. Zo staat het in onze grondwet. Toch zwerven de ongedocumenteerden van We Are Here al meer dan vijf jaar als groep over straat, zonder onderdak, zonder inkomen, zonder ziekteverzekering, zonder een leven. (En de individuen die de groep vormen, vaak al veel langer.)

Asielgat: niet mogen blijven, niet weg kunnen

Niet iedereen in de groep zit in dezelfde situatie. Maar velen van hen vallen in het ‘asielgat’. Dat wil zeggen dat ze (nog) niet zijn geaccepteerd als vluchteling, en Nederland moeten verlaten, maar dat ze dit niet kunnen. Bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen weigert, of omdat ze geen papieren kunnen krijgen om er heen te reizen. Landen als Libië en Jemen hebben überhaupt geen functionerende overheid of ambassades meer. Maar zonder papieren, en zonder een laissez-passer van die niet-bestaande ambassades, kun je Nederland simpelweg niet verlaten. Je mag het vliegtuig niet in, en zelfs al zou je te voet willen gaan: de landen waar je doorheen moet om naar je geboortegrond te gaan, laten je niet door.

Zichtbaar lijden

Juist omdat hun situatie volstrekt uitzichtloos is, verenigde de groep We Are Here zich vijf jaar geleden in een politiek protest. In plaats van individueel en onzichtbaar te lijden, lijden ze nu zichtbaar, in het openbaar, in groepsverband. Het geeft ze meer risico om opgepakt te worden, maar ze hebben geen keuze: het lijden is niet iets wat ze kiezen, maar wat de overheid ze oplegt, door ze tot illegalen en vogelvrij te bestempelen. De moedige keuze die ze maken, is om zich niet meer te verstoppen, en openlijk te strijden voor een einde aan deze situatie.

Onuitzetbaar

Nadat ze veel publiciteit kregen, kwam gemeente Amsterdam even in beweging. Een half jaar lang ving Amsterdam ongeveer de helft van de groep op, op voorwaarde dat ze zouden meewerken aan vertrek, en probeerde de gemeente ze ofwel uit te zetten, ofwel een verblijfsvergunning te bezorgen. Het lukte met slechts 2 van de 128 mensen: de rest blijkt onuitzetbaar.

Mensen die onuitzetbaar zijn, moeten een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen, staat in de wet. En die wet is ziek genoeg: zelfs als je deze ‘buitenschuldverklaring‘ krijgt, ben je verplicht om continu door te gaan met opnieuw te proberen om terug te keren naar je land van herkomst, anders wordt je vergunning niet verlengd.

Maar je ziet de bui al hangen: die regels zijn zo onmogelijk gemaakt dat niemand van We Are Here een buitenschuldverklaring kreeg, zelfs niet na de poging van Amsterdam. Toen de publiciteit rond We Are Here na een tijdje minder intens werd, verloor de gemeente zijn interesse, en na het halve jaar werden de resterende 126 mensen simpelweg op straat geflikkerd, ‘geklinkerd’ zoals dat heet in ambtelijk jargon.

Het zijn mensen die niet mogen blijven, maar die ook niet uitgezet kunnen worden. Gemeente Amsterdam probeerde het, nadat andere diensten het al hadden opgegeven, maar het lukte niet, en dus besloot de gemeente in al haar wijsheid om de mensen dan gewoon maar weer op straat te dumpen.
Regelrecht het asielgat in.

Sindsdien zwerft de groep weer van kraakpand naar kraakpand, steeds weer vragend om een oplossing voor hun uitzichtloze situatie.

Andere steden

In andere steden is de situatie niet heel anders. Ook in Rotterdam, Eindhoven, Groningen en Utrecht zwerven ongedocumenteerden rond. Mensen die meestal niets anders hebben misdaan dan dat ze geen papieren hebben. In sommige steden krijgen ze iets van opvang, in andere niet of nauwelijks. Het grootste verschil is dat We Are Here zich openlijk manifesteert naar buiten toe, als groep, terwijl ongedocumenteerden in andere steden niet genoeg steun of moed hebben om die stap te zetten, en hun lot individueel ondergaan in stilte.
De strijd van We Are Here is echter van groot belang voor allemaal.

Rudolf Dieselstraat

Rond Pasen kraakte We Are Here een twintigtal huizen in de Dieselstraat in Amsterdam, nadat ze op eerdere plekken weer moesten vertrekken. Het gaat om woningen van Ymere, die al een tijd leegstaan. Ymere wil ze uiteindelijk slopen voor nieuwbouw, maar de planning is om dat pas na de zomer te doen.

Voor We Are Here zijn de woningen erg belangrijk, omdat ze deze keer ook vrouwen en kinderen willen kunnen opvangen die anders op straat moeten zwerven. Dat kon op vorige plekken, zoals de desolate Vluchtgarage en een paar kantoorgebouwen, niet of nauwelijks.

Hetze

Ymere begon samen met enkele media echter meteen een hetzerige hoax. De buurt zou zogenaamd doodsbang zijn voor de vluchtelingen, en er zou volgens Ymere huisvredebreuk gepleegd zijn.

Mark Rutte maakte het nog bonter. Rutte noemde de kraakacties “verschrikkelijk”. Rutte: “Hoe gewoon nette mensen, bij wijze van spreken, in hun huis overvallen worden of op een heel onaangename manier te maken krijgen met dit type acties.”

Dat is een pure leugen. Er is niemand in zijn huis overvallen door krakers of mensen van We Are Here, ook niet ‘bij wijze van spreken’. Sterker nog, er bleek geen sprake van huisvredebreuk, of van welke serieuze schending van de openbare orde dan ook. Noch de burgemeester, noch het Openbaar Ministerie kon een reden vinden om op te treden.

Ymere, de rechterkant van de media en Rutte bleken alles gewoon uit hun duim te hebben gezogen.

Steunbetuigingen

Dat werd wel duidelijk toen buurtbewoners brieven naar kranten begonnen te sturen waarin ze vertelden zich totaal niet te herkennen in de opgefokte berichten van Ymere en Rutte. Lees bijvoorbeeld deze, in het NRC:

“Mijn gevoel van veiligheid is geenszins verminderd sinds hun komst. Integendeel. Nadat er in de winter veel huizen leeg kwamen te staan, lopen er eindelijk weer mensen op straat. Mensen zorgen voor elkaar, komen zomaar een praatje maken. Zaterdag was er nog een buurtfeest.”

Beelden van dat buurtfeest zie je hier. (tekst loopt door na de video)

Je ziet door dit artikel heen ook foto’s staan van buurtbewoners, met hun mening over We Are Here. De foto’s zijn gemaakt door Lisa Elsenburg van Stichting Gelukszoekers. Dank dat we die hier mochten gebruiken! Voor de duidelijkheid: ze hebben niks te maken met de tekst van dit artikel, maar reageren op de aanwezigheid van We Are Here in de Dieselstraat.

Burgemeester

Ymere kreeg met haar hetze dus geen ontruiming voor elkaar. Integendeel, de corporatie kreeg juist een flinke uitbrander van de burgemeester, omdat ze de woningen leeg had laten staan in tijden van woningnood.

Ook Klaas Dijkhoff, de vorige staatssecretaris van asiel (en nu fractievoorzitter in de Tweede Kamer van burgemeester Van Aartsens eigen VVD) kreeg nog een knauw. Het Parool“We lopen er met z’n allen omheen dat het vorige kabinet de taak had om het systeem te dichten. Maar in de tijd dat de vorige staatssecretaris er zat, is er weinig gebeurd,” sneert Van Aartsen.

Een burgemeester die enigszins snapt in welk probleem de mensen van We Are Here zitten. Dat is een begin. Nu de oplossing nog.

Maar alsof de hoax van Rutte en Ymere nog niet genoeg was, besloten ook een stel neonazi’s zich ermee te bemoeien.

Provocatie van neonazi’s

Neonazi’s van Identitair Verzet bezetten afgelopen weekend een pand midden tussen de ongedocumenteerde vluchtelingen van We Are Here. Het was niet hun eerste provocatie: eerder staken ze een banner van We Are Here in brand.

Over de groep schreef Jazie Veldhuyzen:

Soms dan worden mensen te snel weggezet als nazi’s, wat volgens anderen het gevolg met zich meebrengt dat we de echte nazi’s niet meer herkennen.

Nou, de echte nazi’s hebben vandaag een pand gekraakt in Amsterdam naast Wij Zijn Hier dorp in de Rudolf Dieselstraat en zij eisen dat alle ongedocumenteerden en iedereen die hen helpt wordt opgesloten in de gevangenis.

Waarom noem ik deze groep nazi’s? Simpel: ze komen er openlijk voor uit. Lees hieronder bijvoorbeeld over de geschiedenis van de oprichter van de groep die vandaag een pand heeft gekraakt.

“Als de identiteit van het voornaamste lid, Paul Peters bekend raakt volgt onvermijdelijk een besmetting vanwege zijn eigen bezwaarde heden en verleden. Peters is al ruim 18 jaar actief binnen de extreemrechtse wereld, ook in de radicale delen hiervan. Het grootste opzien heeft hij gebaard met de vernieling van een Joodse begraafplaats. Samen met anderen sloeg hij grafzerken kapot en schilderde op tientallen andere zerken hakenkruisen en nazileuzen als ‘Jude Raus’ en ‘Wir sind zuruck’.”

Talloze andere voorbeelden van waarom deze groep doorspekt is van nazisme en fascisme vind je hier.

Identitair Verzet beweerde dat ze het pand gekraakt had, maar kreeg de sleutel van een kraakwacht die het pand via Camelot had.
Wellicht dachten ze echt dat ze het gekraakt hadden. Hun leider, dezelfde pipo die eerder werd opgepakt voor het vernielen van Joodse graven, is zo dom dat hij tegen AT5 riep dat hij als ‘kraker’ “huurrecht” had, en:
De burgemeester “kan wel denken dat het een republiek is, maar dat is het niet.”
(Zou hij nou denken dat hij onder bescherming van Wim-Alex staat? 😀 )

Het groepje van zo’n tien man, wat trouwens zegt op te treden in het belang van de FvD, is vrij handig in het halen van publiciteit, bijvoorbeeld door middel van het belagen van kinderen.
Maar daar is ook alles mee gezegd. Identitair Verzet wordt zelfs onder de hipsternazi’s van de collega-Identitairen in Duitsland en Frankrijk, totaal niet serieus genomen.

Ontruimd

De neonazi’s hoopten de boel te escaleren. Dat is ze half gelukt.

Ze hoopten de ongedocumenteerde mensen van We Are Here te provoceren, liefst tot een relletje, zodat de media weer negatieve verhalen over vluchtelingen zouden publiceren. Maar dat lukte niet, de vluchtelingen bleven uit hun buurt.

Evengoed was het een onhoudbare situatie. Eén waartegen de politie helaas niet optrad. Antifascistische Actie schrijft op haar website over ID Verzet:

“Eén van hun leden gooide een metalen pijp naar het hoofd van een voorbijganger. Na een paar uur in het huis te hebben gezeten, voelden ze zich al veilig genoeg om door de wijk te lopen met zichtbare hakenkruis tatoeages, en mensen te intimideren.

In het door hun naar buiten gebrachte statement schreef Identitair Verzet het pand in te nemen voor eigen gebruik. Ze claimden onder andere de buurt te willen gaan opknappen. Aangezien één van hun leden eerder deze maand echter al brand heeft gesticht in de wijk onder het mom van actievoeren, is het niet moeilijk een voorstelling te maken van wat dit in de praktijk betekent. De aanwezigheid van Identitair Verzet in de wijk is en was dan ook onacceptabel.”

Een paar antifascisten gooiden uiteindelijk een paar ramen van de nazi’s in en staken wat vuurwerk af.
Daarop besloot Camelot het antikraakcontract te ontbinden, en moesten de nazi’s vertrekken.

Er zijn vast mensen, zoals de redactie van De Correspondent en de Telegrof, die dit een vorm van zwaar en extremistisch geweld en ongekende intimidatie vinden. Ik denk dan: kom eens uit je witte bubbel, en bedenk eens wat er gebeurt als je een stel gewelddadige, siegheilende, brandstichtende, joodse graven vernielende neonazi’s midden tussen getraumatiseerde vluchtelingen, waaronder kinderen, neerzet. Je mag het best oneens zijn met een gesneuvelde ruit – maar wat er had moeten gebeuren is dat onze overheid mensen beschermt tegen nazistisch geweld, in plaats van het vuurtje zelf te helpen opstoken.

De mensen van We Are Here zijn totaal uitgeput, en hebben eindelijk rust nodig.

Zij Zijn Hier

Het probleem van onuitzetbare mensen, die niet mogen blijven, niet mogen werken, maar ook nergens heen kunnen, speelt intussen al decennia. Lees bijvoorbeeld dit prima artikel van 22 jaar geleden, over precies dezelfde materie. Ook toen kregen mensen te horen dat ze maar moesten vertrekken, zonder dat dit kon, werden ze dan uiteindelijk opgepakt en opgesloten in vreemdelingendetentie, om daarna weer geklinkerd te worden, tot de volgende ronde. Sindsdien is het beleid alleen maar erger geworden: geïllegaliseerden zijn intussen bijvoorbeeld uitgesloten van normale medische zorg, en kunnen door de koppelingswet niet meer in hun inkomen voorzien.

Zij zijn hier, of politici dat nu fijn vinden of niet, en we moeten iets met hen doen. We kunnen niet nog eens twintig jaar verwachten dat ze uit zichzelf oplossen in de wind. Het zijn mensen, zoals jij en ik, die dezelfde mensenrechten hebben (en ook zouden moeten krijgen). Ze hebben een hart als het jouwe, ze bloeden net als ik, ze hebben een moeder en vrienden waar ze van houden, ze worden verliefd, voelen zich eenzaam, willen een zinvol leven opbouwen en iets toevoegen aan de wereld, net als ieder ander. Maar intussen staat hun leven voor eeuwig op pauze.

Dat ik over hen moet praten alsof het buitenaardsen zijn, dat ik moet vertellen dat ze niet minder maar eerder meer mens zijn dan Rutte, met zijn uit de duim gezogen “in huis overvallen nette mensen” – dat doet me zeer.

Mijn moeder kwam ooit stateloos naar Nederland, als kind, op de vlucht voor geweld. Met de huidige wetten had zij waarschijnlijk ook op straat moeten leven. Godzijdank was Nederland niet altijd zo’n rottig kloteland, en kon ze gewoon naar de HBS, studeren, Nederlandse worden, een gezin stichten, werken als kunstenares en chauffeur, en daarnaast vrijwilligerswerk doen waar veel mensen veel aan hebben gehad.

Maar misschien kun je beter even naar henzelf luisteren dan naar mij: (tekst loopt door na de video)

Demonstratie aanstaande zaterdag

We moeten We Are Here steunen in hun strijd. Zij zouden ook een leven moeten kunnen opbouwen, net als ieder ander.

Nu er een nieuwe coalitie in de maak is in Amsterdam, is er weer een beetje hoop dat de gemeente iets voor ze wil doen. Maar de coalitie hoopt eind mei aan te treden, en daarna moet er nog een plan komen. Terwijl We Are Here slechts tot 1 juni mag blijven in de Rudolf Dieselstraat. Dat wordt dus wel een erg close call. Bovendien hebben een aantal partijen die nu onderhandelen, wel gezegd dat ze iets willen gaan doen, maar niet alle. Het is dus belangrijk dat de druk om positieve actie te ondernemen, opgevoerd wordt.

Maar niet alleen naar de gemeente toe. Gemeenten wel bed, bad en brood (en net als in Eindhoven ook begeleiding) verlenen, en dat zouden ze ook allemaal zeker moeten doen, maar wat de gemeenten níet kunnen is de situatie van de ongedocumenteerden oplossen. Daarvoor moet er een omslag komen in ons asiel- en vreemdelingenbeleid.

We Are Here heeft onze steun dus echt keihard nodig. We hopen dat je zaterdag een kijkje gaat nemen in Amsterdam.

EINDE BERICHT

”Ik neem ik u weer eens mee in de tijd, deze keer naar het Jaar 2012, waarindoor de vluchtelingen zelf en hen ondersteunende activisten,een belangrijke stap gezet werd om vluchtelingen zichtbaar te makenin Nederland.Vluchtelingen, die uitgeprocedeerd zijn, maar vaak niet terug KUNNENnaar het land van herkomst, vanwege de oorlogssituatie  en somsgaat [ging] het ook om mensen, die geen zorgvuldigeasielprocedure gehad hebben. [1]Ze vallen hier dan tussen wal en schip, want ze zijn nietuitzetbaar en toch kan de Nederlandse Staat niet dat greintjehumaniteit opbrengen, om hen hier een bestaan te laten opbouwen.Zij houdt zich NIET aan de elementaire mensenrechtenverdragen,die stellen, dat iedereen recht heeft op een dak boven zijn/haar hoofd,op voeding, onderwijs en kleding. [2]SHAME, SHAME!”
WE ARE HERE VLUCHTELINGEN RUDOLF DIESELSTRAAT/VERVOLG VAN EEN TRAGEDIE/STRIJD GAAT DOORASTRID ESSED29 MEI 2018
https://www.astridessed.nl/we-are-here-vluchtelingen-rudolf-dieselstraat-vervolg-van-een-tragedie-strijd-gaat-door/

Reacties uitgeschakeld voor Noten 40 en 41/Asielbewindslieden

Opgeslagen onder Divers

Noten 36 t/m 39/Asielbewindslieden

36]
”Daarmee heeft ze sinds haar aantreden in februari 2007 in totaal zo’n 450 keer gebruik gemaakt van haar speciale bevoegdheid om in schrijnende gevallen te bepalen dat iemand in Nederland mag blijven.”


NU.NL

ALBAYRAK LAAT 450 AFGEWEZEN ASIELZOEKERS TOCH BLIJVEN’

2 NOVEMBER 2009

https://www.nu.nl/politiek/2113753/albayrak-laat-450-afgewezen-asielzoekers-toch-blijven.html

DEN HAAG – Staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie heeft in het afgelopen jaar ongeveer honderd afgewezen asielzoekers toch een verblijfsvergunning gegeven.

Daarmee heeft ze sinds haar aantreden in februari 2007 in totaal zo’n 450 keer gebruik gemaakt van haar speciale bevoegdheid om in schrijnende gevallen te bepalen dat iemand in Nederland mag blijven.

Dat blijkt uit antwoorden van Albayrak aan de Tweede Kamer, die deze week met haar en minister Ernst Hirsch Ballin debatteert over de begroting van het ministerie van Justitie voor volgend jaar.

De voorganger van Albayrak, Rita Verdonk, maakte circa 1150 keer gebruik van de zogeheten discretionaire bevoegdheid waarmee het mogelijk is het oordeel van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of de rechter te passeren.

Begrotingsdebat

Vooral rechtse oppositiepartijen zullen het begrotingsdebat naar verwachting aangrijpen om Albayrak opnieuw aan te vallen op haar asielbeleid, zeker nu het aantal asielzoekers nog steeds toeneemt.

De bewindsvrouw gaat ervan uit dat volgend jaar naar schatting 17.000 asielzoekers hier zullen aankloppen. Een jaar geleden ging haar ministerie nog uit van 10.500. Mede door de hogere instroom is het budget voor het vreemdelingenbeleid met 214 miljoen euro verhoogd.

Medewerkers

De IND krijgt extra medewerkers om de toename van het aantal asielverzoeken te verwerken. Dit jaar kan de dienst maximaal 16.000 aanvragen behandelen. Daardoor zal de wachtlijst oplopen, schrijft Albayrak aan de Kamer.

Door extra personeel in te zetten, zal volgens haar volgend jaar de benodigde capaciteit beschikbaar zijn om de 17.000 nieuwe asielaanvragen te verwerken en de wachtlijst weer af te bouwen. Naar verwachting zal de asielinstroom in 2011 afnemen tot 10.500 mensen.Door: ANP

EINDE ARTIKEL NU.NL
Kort gezegd betekent dit de ‘vrije beslissingsruimte’ van de minister om af te wijken van regels en wetten, bijvoorbeeld om humanitaire redenen. Doorgaans past de minister deze bevoegdheid in individuele gevallen discreet toe, zonder ruchtbaarheid en zonder toelichting. Dat gaat meestal goed. Minister ‘IJzeren Rita’ Verdonk (toen nog VVD) verleende tussen 2003 en 2006 tegen de 1000 keer een verblijfsvergunning, haar opvolgster Albayrak ruim 450 keer (2007-2010).”
TROUWBIJ DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID VANMINISTER PAST GEEN OPENHEID29 OCTOBER 2011
https://www.trouw.nl/nieuws/bij-discretionaire-bevoegdheid-van-minister-past-geen-openheid~b904cd53/

De situatie rond Mauro is schrijnend, erkende minister Gerd Leers (asiel) donderdagavond, maar niet schrijnend genoeg. Daarom wil de geplaagde CDA-bewindsman zijn discretionaire bevoegdheid niet inzetten om hem een verblijfsvergunning te geven. Wat houdt deze speciale bevoegdheid nu eigenlijk in?

Kort gezegd betekent dit de ‘vrije beslissingsruimte’ van de minister om af te wijken van regels en wetten, bijvoorbeeld om humanitaire redenen. Doorgaans past de minister deze bevoegdheid in individuele gevallen discreet toe, zonder ruchtbaarheid en zonder toelichting. Dat gaat meestal goed. Minister ‘IJzeren Rita’ Verdonk (toen nog VVD) verleende tussen 2003 en 2006 tegen de 1000 keer een verblijfsvergunning, haar opvolgster Albayrak ruim 450 keer (2007-2010).

Pas als slachtoffers of belangengroepen de publiciteit zoeken, de Tweede Kamer zich er mee bemoeid, wordt de schijnwerper op de discretionaire bevoegdheid van de beslisser gericht. Doorgaans niet in het voordeel van het ‘slachtoffer’, zoals de Turkse ‘witte illegaal’ Gümüs in 1997 ondervond, omdat overwegingen van de bewindspersoon speelbal worden van publieke en politieke tegenstellingen. Ze kunnen ook – indien op grote schaal toegepast – geïnterpreteerd worden als algemeen beleid, van toepassing voor iedereen die daar gebruik van wil maken, inclusief beroepsmogelijkheden, zo ondervond staatssecretaris Schmitz destijds tot haar schrik. Daarom houden ministers bij voorkeur hun overwegingen tegen de borst.

EINDE ARTIKEL

[37]

WIKIPEDIAGERD LEERS
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerd_Leers

PARLEMENT.COMDRS. G.B.M. (GERD) LEERS
https://www.parlement.com/id/vg09llpegh1s/g_b_m_gerd_leers

Limburgs CDA-Tweede Kamerlid, gemeentebestuurder en minister. Was geruime tijd werkzaam op het snijvlak van bestuur en bedrijfsleven en kwam in 1990 tussentijds in de Tweede Kamer. Hield zich daar bezig met handelsbeleid en grote infrastructurele projecten en was een geducht tegenspeler van de verkeersministers. Kaartte in 2001 met Van Gijzel de bouwfraude aan. Vanaf 2002 een populaire burgemeester van Maastricht, die krachtig optrad tegen criminele activiteiten. Stapte in 2010 op toen een deel van de raad het vertrouwen opzegde vanwege een integriteitskwestie. Werd in oktober dat jaar vrij onverwacht minister voor Immigratie en Asiel (en sinds 16 december 2011 tevens voor Integratie) in het kabinet-Rutte I . Moest schipperen tussen verlangens van gedoogpartij PVV en de realiteit van internationale afspraken over asiel. In 2018-2020 was hij waarnemend burgemeester van Brunssum.

CDA
in de periode 1990-2012: lid Tweede Kamer, minister

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/15)

 • – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 september 1990 tot 1 februari 2002
 • – burgemeester van Maastricht, van 1 februari 2002 tot 1 maart 2010 (vanaf 14 januari 2010 op non-actief)
 • – minister zonder portefeuille, minister voor Immigratie en Asiel, van 14 oktober 2010 tot 16 december 2011 (wijziging taakomschrijving bij KB 16 december 2011)
 • – minister zonder portefeuille, minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, van 16 december 2011 tot 5 november 2012
 • – mede-eigenaar GP-staffing voor government professionals, vanaf oktober 2013 (oprichter)
 • – waarnemend burgemeester van Brunssum, van 1 januari 2018 tot 11 maart 2020

takenpakket (bewindspersoon)

 • – Was als minister voor Immigratie en Asiel belast met belast met de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van vreemdelingenzaken, met inbegrip van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, de Dienst Terugkeer en Vertrek, de grensbewaking inzake vreemdelingenzaken en de Rijkswet op het Nederlanderschap
 • – Was vanaf 16 december 2011 tevens belast met aangelegenheden betreffende integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden (Koninklijk Besluit 11.00351)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/5)

 • – voorzitter Stichting Vrienden van de Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij
 • – commissaris Assemblee Sprekersbureau

vorige (2/33)

 • – lid Raad van Toezicht Stichting Montesquieu, van juli 2008 tot oktober 2010
 • – voorzitter onafhankelijke commissie OV-chipkaart (benoemd, niet uitgeoefend)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.
afgeleide functies, presidia etc.

 • – ondervoorzitter vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 22 september 1998 tot 1 februari 2002
 • – plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 9 februari 2000 tot 1 februari 2002

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
honorary citizinship, Marshall (Missouri)

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër

 • – Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met economische zaken (handelsbeleid), verkeer en waterstaat en ruimtelijke ordening (met name grote infrastructurele werken). Sprak ook bij de behandeling van het wetsvoorstel herindeling Zeeland
 • – Interpelleerde op 13 november 2001 de ministers Netelenbos en Jorritsma over bouwfraude en corruptie van ambtenaren (28.093)

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/3)

 • – Bepleitte in de EU de invoering van strengere regels voor gezinsmigratie, zoals scherpere leeftijds- en inkomenseisen. In maart 2012 bleek dat er in de 27 EU-lidstaten onvoldoende steun was voor de Nederlandse wensen en in juni 2012 maakte Eurocommissaris Malmström bekend dat de regels niet zouden worden veranderd.
 • – Bracht in 2011 een beleidsbrief uit over de aanpak van illegaal verblijf. Illegale migratie en illegaal verblijf worden nadrukkelijk ontmoedigd. Illegaal verblijf door meerderjarige vreemdelingen wordt strafbaar gesteld (als overtreding) en beboet. Illegale vreemdelingen krijgen een terugkeerbesluit en worden in bewaring gesteld. Hulpverlening aan illegalen, wordt – anders dan actieve bevordering van illegaliteit – niet strafbaar. Aanpak van mensenhandel wordt een speerpunt van beleid; bestrijding van illegale tewerkstelling en huisvesting van illegalen krijgen meer aandacht. (19.637)

als bewindspersoon (wetgeving)

 • – Bracht in 2011 een wet (Stb. 663) tot wijziging van de Vreemdelingenwet tot stand ter implementatie van de EG-richtlijn over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven. Voor iedere illegale vreemdeling moet een terugkeerbesluit worden uitgevaardigd. Het wetsvoorstel was in 2010 ingediend door minister Hirsch Ballin. (32.340)
 • – Bracht in 2012 een wet (Stb. 430) tot wijziging van de Wet inburgering tot stand, waardoor de verantwoordelijkheid voor de inburgering bij de inburgeringsplichtige zelf komt te liggen. De inburgeringsplichtige moet voortaan de deelname en financiering van de inburgering regelen. Minder draagkrachtige nieuwkomers kunnen gebruik maken van een sociaal leenstelsel. (33.086)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)

 • – Verloor in 2010 het vertrouwen van de meerderheid van de gemeenteraad van Maastricht omdat coalitiepartijen PvdA en GroenLinks en oppositiepartijen VVD en SP meenden dat er een onwerkbare situatie was ontstaan door een affaire. In 2006 had hij een nog te bouwen vakantievilla gekocht aan de Zwarte Zee in het Bulgaarse Byala (de woning was deel van een toeristisch project) van een bedrijf waarvan een Maastrichtse topambtenaar mede-eigenaar was. Het project kwam echter nauwelijks van de grond en hij probeerde daarna zijn geld veilig te stellen. Daarbij had hij in zijn functie van burgemeester contacten met Bulgaarse bestuurders en politici en zocht hij bemiddeling door de Bulgaarse ambassadeur. Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) constateerde dat hij de geldende gedragscode voor de burgemeester van Maastricht had overtreden en dat er sprake was van de schijn van belangenverstrengeling. Van bewust overtreden van de gedragscode was volgens BING echter geen sprake. Door de deal met de ambtenaar was zijn onafhankelijkheid als burgemeester in gevaar gekomen. Hij zou evenwel niet zijn positie hebben misbruikt om privévoordeel te behalen. Nog voor het in de gemeenteraad in stemming brengen van een motie van afkeuring, besloot hij zelf terug te treden.
 • – Nadat hij zijn aftreden in de raad bekend had gemaakt, beloonde diezelfde raad hem met een staande ovatie.
 • – Nam op 26 februari 2010 tijdens een zogenoemd ‘volksadieu’ op de markt van Maastricht afscheid van de bevolking van zijn stad. Daarbij waren duizenden inwoners aanwezig.

uit de privésfeer

 • – Werd in 2004 gekozen tot beste burgemeester van Nederland
 • – Zijn vader was mededirecteur en eigenaar van wasmachinefabriek ‘Victoria’ in Brunssum (familiebedrijf). Hij stierf in 1965 op 40-jarige leeftijd (Gerd was toen veertien jaar), ten gevolge van een ongeluk met een pistool waarmee haken voor het ophangen van plafonds werden afgeschoten.
 • – Zijn echtgenote was lid van Provinciale Staten van Limburg en van de gemeenteraad in Maastricht. Zij was onderwijzeres en lerares Frans en is psycholoog.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

EINDE BERICHT PARLEMENT.COM

WIKIPEDIA

KABINET RUTTE I

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_I

[38]

”23 maart: Minister Leers weigert gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid om het Koerdische gezin Yilmaz een verblijfsvergunning te geven. In 2008 heeft hij als burgemeester van Maastricht nog brandbrieven vanwege schrijnendheid voor hen geschreven, en een gedicht bij de geboorte van het tweede kind naar het gezin gestuurd met als laatste zin: “De wonderen zijn de wereld nog niet uit!”

LEERS, HET VUUR EN DE DOOD

JOKE KAVIAAR

8 APRIL 2011

Woensdag 6 april 2011: Kambiz Roustayi steekt zichzelf in brand op de Dam in Amsterdam. Geshockeerde reacties alom. Niemand wil graag getuige zijn van zoiets. Het helpt mensen maar weer herinneren aan zaken waarvan ze liever niet willen weten. Tijd om de doofpot opnieuw kapot te slaan en een heel ander vuur te ontsteken.

Maar eerst dit: Leers laat onderzoek doen naar alternatieven voor vreemdelingenbewaring. Daarvoor worden mensen van verschillende organisaties die hulp bieden aan vluchtelingen en illegalen gevraagd om te komen praten. Dat daar nu iets uitkomt waar we op zitten te wachten zal niet de bedoeling zijn. De bedoeling is vooral om de indruk te wekken dat er naar kritiek wordt geluisterd. Intussen zijn de tegenstanders die zich laten verleiden om met Leers serieus rond de tafel te gaan zitten weer even zoet, en kan er een wig worden gedreven tussen de misbruikte hulporganisaties en (radicale) activisten die – terecht – niets van Leers willen weten.

Alternatieven voor vreemdelingenbewaring? Leers is er niet werkelijk mee bezig: in alle stilte wordt nog altijd aan één stuk door gewerkt aan handhaving, perfectionering en uitbreiding van de opsluitmogelijkheden, is de deportatiemachinerie in volle gang, en heeft Leers al alternatieven genoeg voorhanden om mensen het leven onmogelijk te maken, zelfs af te nemen. Alternatieven die het werkelijke en barbaarse gezicht van het beleid tonen.

Op een rijtje: de berichten en bezigheden van Leers en zijn mededaders Hillen, Donner en Teeven:

14 maart: Minister Donner meldt dat in september het detentiecentrum in Alphen weer open gaat. 1300 mensen méér kunnen weer worden opgesloten.
16 maart: Minister Leers laat trots weten dat er waardering en steun is voor de Nederlandse aanpak van het Europees immigratiebeleid.
16 maart: Minister Leers meldt dat ten behoeve van Frontex een Nederlands kustwachtvliegtuig is vertrokken naar het eiland Pantelleria bij Sicilié. Het vliegtuig gaat de daaropvolgende twee weken de Zuid-Italiaanse grens bewaken.
17 maart: Minister Leers laat weten dat hij niet van plan is het asielbeleid voor homo’s te verbeteren. Ze moeten in ‘eigen’ land maar weer de kast in. Verdonk heeft in haar tijd hetzelfde gezegd.
17 maart: Minister Hillen van defensie opent het Border Security Trainings Centre op Schiphol. De marechaussee traint daar buitenlandse grensbewakers voor Frontex.
21 maart: Minister Leers heeft uitgerekend dat er 400 ‘Sahars’ zijn, Afghaanse meisjes die terug moeten naar Afghanistan. Leers vindt Afghanistan veilig, ook al is de door Verdonk uitgezette Nezam Azimi daar door de Taliban vermoord.
23 maart: Minister Leers weigert gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid om het Koerdische gezin Yilmaz een verblijfsvergunning te geven. In 2008 heeft hij als burgemeester van Maastricht nog brandbrieven vanwege schrijnendheid voor hen geschreven, en een gedicht bij de geboorte van het tweede kind naar het gezin gestuurd met als laatste zin: “De wonderen zijn de wereld nog niet uit!”
24 maart: Volgens Leers werkt de zorg voor asielzoekers goed. Vandaar dat er zoveel mensen doodgaan in detentiecentra, op straat, en in asielzoekerscentra door gebrek aan, of het totale ontbreken van, medische zorg. Vandaar dat er zoveel mensen tandeloos rondlopen en het bij ernstige ziekten met paracetamol moeten doen.
5 april: Iraakse gezinnen zijn met kinderen en al van hun bed gelicht.
6 april: Minister Leers kondigt aan dat de Iraakse gezinnen op 7 april per chartervlucht, onder forse bewaking van de marechaussee, zullen worden gedeporteerd.
6 april: Een 36 jarige man uit Iran, Kambiz Roustayi, steekt zichzelf op de Dam in Amsterdam in brand. Later overlijdt hij aan zijn verwondingen. De man was een wanhopige afgewezen asielzoeker. ‘Tragisch’ zegt Leers. Hij had het vertrek van de man uit Nederland allicht anders gepland. Namelijk deportatie en marteling in Iran. Dat wordt in Nederland namelijk niet opgemerkt.
6 april: Een vluchtelingenboot zinkt bij Lampadusa. Met dank aan Frontex, en dus aan Nederland voor haar bijdragen aan Frontex, zoals het op 16 maart naar Italië gestuurde kustwachtvliegtuig.
7 april: De Zaanse gemeenteraad besluit de bajesboten Zaanse Schande te laten liggen tot 7 maart 2013, in plaats van ze zoals gepland op 5 september 2011 te sluiten. Staatssecretaris Teeven heeft al laten weten dat wat hem betreft de boten er voor onbepaalde tijd blijven liggen. Extra aantal op te sluiten ‘vreemdelingen’: 576

Uit het bovenstaande rijtje, dat in slechts één maand werd opgenoteerd, kun je maar één conclusie trekken. De verantwoordelijke ministers en staatssecretarissen, feitelijk de hele bende die daar in Den Haag besloten heeft om van de kapitalistische BV Nederland één groot nationalistisch en racistisch law & order kamp te maken, zijn verantwoordelijk voor alle mensen die al door hun plannen om het leven gekomen zijn door moord, zelfmoord en vele weggemoffelde sterfgevallen waar je nooit wat van hoort.

Maar wat er met mensen gebeurt is niet van belang. Precedentwerking is bij elke beslissing, elk beleidsonderdeel het toverwoord van Leers en zijn bandietenbende. Stel je voor dat iemand aangemoedigd zou worden bij de Nederlandse grens aan te kloppen voor hulp, werk, zorg, leven. Stel je voor dat iemand zou willen blijven! Daarom wordt alweer een nieuw deportatiekamp op Schiphol gebouwd, wordt Kamp Zeist nog verder tot een fort omgetoverd, en worden nog meer mensen de dood ingejaagd. We horen dat nooit, en als we het wèl horen is er een “weloverwogen beslissing” genomen, zoals bij Nezam Azimi. Lokale politici werken aan dit alles naar hartelust mee omdat die gevangenissen zo goed zijn voor de economie en de werkgelegenheid in hun gemeente.

Te verwachten slachtoffers in de nabije toekomst, waarbij dit nog maar het topje is van de lijkenberg:

– 400 ‘Sahars’.
– 38 Irakezen waaronder 17 kinderen.
– Talloze vluchtelingen op zee, tegengehouden door Frontex.
– Vele homo’s vermoord omdat ze van Leers de kast weer in moesten.
– Het Koerdische gezin Yilmaz.

De ambassadeur van Iran heeft laten weten dat Nederland beter voor zijn migranten moet zorgen. Deze huichelaar heeft natuurlijk gelijk maar vertegenwoordigt zelf het moorddadig regime waarvoor mensen in de eerste plaats naar Nederland vluchten. In wezen zijn hij en Leers twee handen op dezelfde buik, die een mens als speelbal gebruiken voor hun criminele praktijken. Zij zijn collega’s in de krepeerpolitiek, beiden moordenaars.

Alternatieven voor vreemdelingendetentie… Zoals je leest, zijn die er genoeg. Tot wanhoop en zelfmoord drijven, van bed lichten en razendsnel deporteren, het zijn maar twee voorbeelden ervan. Snel, kostenloos, uiterst efficiënt. Moet daarover gepraat worden met minister Leers? De tijd van praten met dit soort opdrachtgevers van de georganiseerde overheidsmisdaad zou al ruimschoots voorbij moeten zijn! Het wachten is nog slechts op particulieren die de humane zelfmoordpil voor wanhopige migranten op de markt brengen om aan dit ultimum remedium ook nog geld te verdienen. Voor de rest is overal al wel een bedrijf voor te vinden die het vuile werk voor Leers wil doen. Bouwen, bewaken, vervoeren, het komt allemaal dik voor elkaar.

Nog niet zo lang geleden klaagde Leers dat door acties bedrijven afzien van medewerking aan de vrijheidsroof. Ook beweerde hij dat IND medewerkers zouden worden bedreigd. “Dan komen ze maar naar mij toe!” zei hij. Goed plan voor de verandering. Het wordt tijd dat we die uitnodiging aannemen, maar dan niet om te praten. Er valt namelijk niet te praten over de manier waarop mensen moeten worden gechanteerd, gecontroleerd, geïntimideerd, opgesloten en gedeporteerd. Er valt niet te praten met mensen die wetten en regels maken om marteling en moord de schijn van legitimiteit te geven, om hen te helpen de maskers op te houden. Wie gaat er mee op visite bij Leers?

Joke Kaviaar, 8 april 2011

EINDE ARTIKEL

[39]

 • Gerd Leers (CDA, 2010 tot 2012): 80 keer.”

RTL NIEUWSNOG EEN MIDDEL KAN HOWICK EN LILI REDDEN6 SEPTEMBER 2018

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4408391/nog-een-middel-kan-howick-en-lili-redden

Asielkinderen Howick en Lili kunnen ieder moment worden uitgezet. Hun laatste hoop is de discretionaire bevoegdheid van staatssecretaris Harbers. Tot nu toe heeft hij dit laatste redmiddel volgens Haagse bronnen enkele tientallen keren ingezet. Maar waarom niet voor Howick en Lili?

PvdA, SP en GroenLinks en allerlei organisaties hebben aan de VVD-staatssecretaris gevraagd of hij zijn hand over zijn hart wil strijken en zijn discretionaire bevoegdheid wil inzetten nu de tijd dringt voor Howick en Lili. Drie eerdere verzoeken werden afgewezen.

VVD-er Mark Harbers heeft sinds zijn aantreden enkele tientallen keren gebruik gemaakt van dit laatste redmiddel, blijkt uit bronnen die RTL Nieuws sprak.

Allerlaatste uitweg

“De discretionaire bevoegdheid is een uiterste maatregel die alleen kan worden toegepast als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. De staatssecretaris moet in zo’n geval de individuele omstandigheden van het geval wegen”, zegt jurist Martijn Stronks verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij doelt op het feit dat Harbers in zijn eentje deze beslissing maakt, zonder hulp van anderen.

 “Het is een allerlaatste uitweg die niet aan wettelijke regels is gebonden. Achter de schermen zijn er wel richtlijnen waarop de afweging wordt gebaseerd, maar die worden niet openbaar gemaakt. Want bij alles wat je openbaar maakt, denkt een nieuw asielgeval: waarom krijg ik dan geen verblijfsvergunning?

Over het aantal keren dat een staatssecretaris zo’n discretionaire bevoegdheid heeft gegeven, wordt dan ook uiterst terughoudend gedaan. De Tweede Kamer krijgt één keer per jaar een overzicht, zonder dat er inhoudelijk op de gevallen wordt ingegaan.

Via het ministerie van Justitie en Veiligheid kreeg RTL Nieuws de volgende cijfers:

 • De vorige staatssecretaris, VVD’er Klaas Dijkhoff (2015-2017), gebruikte de bevoegdheid 240 keer.
 • Fred Teeven (2012-2015) deed het 300 keer.
 • Gerd Leers (CDA, 2010 tot 2012): 80 keer.
 • Rita Verdonk (VVD, 2003-2006) is van alle bewindslieden degene die de discretionaire bevoegdheid het meest gebruikte: 1100 keer. Er lagen destijds nog veel achterstallige dossiers.

Harbers te streng?

Is de huidige staatssecretaris te streng? Het ligt eraan aan wie je dat vraagt. Bij de SP vinden ze van wel. Elke politieke partij kan bij de staatssecretaris zaken indienen waarvan zij vindt dat de staatssecretaris zijn discretionaire bevoegdheid zou moeten gebruiken. “We zijn al heel streng en kritisch bij het inbrengen van asielzaken die dit middel verdienen. Van alle zaken heeft Harbers er nog geen een goedgekeurd”, laat een medewerker van de SP weten. 

Volgens Stronks is het beleid lastig te beoordelen. “Je kent de zaken niet die op het bord van de staatssecretaris terechtkomen. Feit blijft dat de aantallen altijd laag liggen. Het is echt een laatste redmiddel waarvan heel weinig gebruik wordt gemaakt.”

Wakker liggen

Oud-CDA-minister Gerd Leers wil ook niet oordelen over het beleid van Harbers. Leers stelt dat er moed voor nodig is om een aanvraag af te keuren of toe te wijzen. “Je gunt het niemand om zo’n besluit te moeten nemen.” Oud-staatssecretaris Fred Teeven liet weten dat de dossiers wel eens aan hem vraten.

CDA’er Gerd Leers vervolgt: “Ik kreeg als minister allerlei aanvragen. Van gewone mensen, politici, maar ook van het koninklijk huis. Met een knoop in mijn maag nam ik vaak de beslissingen. Een besluit maak je niet in een uurtje. Ik was er soms dagen mee bezig. Lag er soms wakker van.” 

‘Het moet schrijnend zijn’

“Je moet een echte eerlijke afweging maken, discreet zijn. De zaak moet een opeenstapeling van uitzonderlijk schrijnende omstandigheden hebben, voordat je kunt instemmen. Het hangt van heel veel dingen af. Het belang van kinderen is erg belangrijk, maar er spelen zo veel dingen mee.”

Of de oud-minister Howick en Lili had laten blijven als hij het kon zeggen? “Dat ga ik niet zeggen. En dat kan ik ook niet, want ik ken het hele dossier niet.”

EINDE ARTIKEL

WIKIPEDIAASIELZAAK MAURO MANUEL

https://nl.wikipedia.org/wiki/Asielzaak_Mauro_Manuel

EDMAURO NAM ONTSLAG EN STARTTE EIGEN BEDRIJF: ”IK BEN ALLANG NIET MEER DIE ZIELIGE ASIELZOEKER”31 DECEMBER 2021
https://www.ed.nl/eindhoven/mauro-nam-ontslag-en-startte-eigen-bedrijf-ik-ben-allang-niet-meer-die-zielige-asielzoeker~a23cbd32/

GELDROP – Eind 2011 was Nederland in de greep van de dreigende uitzetting van de toen 18-jarige asielzoeker Mauro. Zover kwam het niet: dit jaar werd hij officieel Nederlander. Tijd om eindelijk weer eens van zich te laten horen, vindt Mauro. Want het gaat goed met hem: ‘Ik ben heel trots op mezelf.’

Samen met zijn vriendin Saffira en hun dochtertje Nova Lou (4) woont Mauro (29) tegenwoordig in Geldrop. Hij is zojuist een eigen bedrijf in duurzame kleding begonnen en daar zit hij helemaal vol van. Daarover later meer.  Want we ontkomen er niet aan om eerst terug te blikken op die bizarre tijd, tien jaar geleden, toen zijn lot maandenlang het nieuws beheerste. 

De volledig vernederlandste Mauro, toen 18 jaar, kreeg te horen dat zijn asielvraag definitief was afgewezen. Hij moest het land verlaten. De zaak maakte hevige emoties los. De foto met de traan op zijn wang behoort tot ons collectief geheugen.

Wat zie jij als je naar die foto kijkt?

,,Een jongen die eigenlijk niet zo goed begrijpt wat er gebeurt, maar die wel veel emotie voelt. Ik liep constant met verdriet rond, maar kon me niet uiten. Soms was ik erg boos, zonder dat ik wist waar het precies vandaan kwam. Ik heb alle verdriet in een koffer gestopt en die is pas de laatste tijd opengegaan. Ik word nog steeds af en toe huilend wakker, ben nog steeds met de verwerking bezig. Dan denk ik: wow, het was allemaal wel echt heftig. Iedereen was met mij bezig, er speelden allerlei belangen een rol. Maar mensen spraken vooral óver mij en niet mét mij. Voor een tiener is het moeilijk dat te begrijpen.”

Bijna iedereen hield van Mauro.

,,Het was ook een perfect plaatje: een donkere jongen met een Limburgs accent die woont bij twee Nederlandse pleegouders. Een beeld waarbij veel mensen wel iets voelden. Ik werd gezien als een van ons.

Word je nog vaak herkend en aangesproken?

,,Niet meer zo vaak als vroeger. Maar ik ben zelf juist wél weer meer met het verleden bezig. Dat komt volgens mij doordat ik nu zelf een kindje heb. De liefde die ik als vader aan mijn dochtertje kan geven, ik wist niet wat dat was.”

Is dat anders in een pleeggezin?

,,Ik had met Hans en Anita geweldige pleegouders. Maar die relatie was er niet vanzelf, die moesten we creëren. Ik ben in de steek gelaten door mijn ouders en op het vliegtuig naar Nederland gezet. Ik voelde me zo alleen… Via een crisispleeggezin met veel andere kinderen in Budel kwam ik bij Hans en Anita in Oostrum terecht. Zij gaven me houvast en een thuis. Het is iets anders dan een moeder-zoon-gevoel, maar je wilt dat gevoel wel vervangen zeg maar. Dat werkte gelukkig goed. Nu zijn Hans en Anita opa en oma voor Nova Lou.”

Ben jij boos op iemand, bijvoorbeeld op toenmalig CDA-minister Gerd Leers die jou wilde uitzetten?

,,Nee, ik ben niet boos op iemand in het bijzonder. Ik snap dat de minister in een lastige positie zat in een kabinet met PVV en VVD. Het gaat veel dieper dan dat. Bij mij volgde teleurstelling op teleurstelling op teleurstelling. Toen ik eindelijk was geworteld in het gezin van Hans en Anita, wilde de staat me er ineens weer uittrekken. Ik was opnieuw niet welkom. Dat doet wel iets met een kind hoor, het is een dubbele ontwrichting. Ik had gehoopt dat er wat meer naar het kind wordt gekeken.”

,,Andersom kregen Hans en Anita eerst te horen: hier, een pleegkind, kunnen jullie hem opvangen? En veel jaren later is de mededeling: en nu moeten jullie hem weer wegsturen. Dat vind ik niet eerlijk. Wat verwacht je eigenlijk van een pleeggezin?”

Heb jij Leers ooit persoonlijk gesproken?

,,Volgens mij een keer op zijn kantoor. Tien minuten of zo. Daar sta je dan als jongetje tegenover de minister. Ik klapte helemaal dicht.”

De steun vanuit het hele land moet je goed hebben gedaan.

,,Natuurlijk, het was voor mij extra bewijs dat ik echt in Nederland hoorde. Dat geeft je hoop: je staat er niet alleen voor. Daar ben ik enorm dankbaar voor. Een tijdje terug werd er een pakketje bezorgd met daarin een plakboek van een mevrouw uit Amsterdam. Ze had alle stukken uit de kranten en bladen over de zaak ingeplakt. Hier, kijk maar eens, er zit echt alles in. Heel bijzonder dat zo’n mevrouw daarmee toen zo bezig is geweest. Maar als ik nu door het boek blader, lijkt het soms net alsof ik die jongen helemaal niet ben. Alsof het om iemand anders gaat.”

Heb jij er eigenlijk begrip voor dat er niet onbeperkt mensen naar Nederland mogen komen?

,,Natuurlijk, we kunnen niet iedereen opvangen. Dat zal ook altijd tot discussie en problemen leiden. Maar ik vind dat er veel sneller duidelijkheid moet zijn, ruim voordat een asielzoeker geworteld raakt. Er moet beter worden samengewerkt door de verschillende instanties. En die moeten zich realiseren wat het betekent voor een kind als het in een situatie terechtkomt zoals ik heb meegemaakt, dat je na zo veel jaren in Nederland weer dreigt te worden weggestuurd.”

Je werd het symbool van een volgens velen falend asielbeleid. De wet waarmee in 2013 het kinderpardon is geregeld, werd zelfs de Mauro-wet genoemd.

,,Eerst wilde ik geen symbool zijn. Aan de andere kant is het fijn dat dankzij die wet niet alleen ik, maar ook veel andere kinderen zijn geholpen. Nu ik ouder ben, heb ik het gevoel dat ik iets kan betekenen voor vergeten kinderen, zoals ik ze noem. Dat hoeven niet per se asielzoekers te zijn, het kunnen ook kinderen zijn die opgroeien in moeilijke omstandigheden. Ik weet hoe het is en dat je bepaalde patronen kunt doorbreken. Ik ben al lang niet meer die zielige jongen. Ik ben heel trots op mezelf, op mijn gezin en ook op mijn onderneming.”

Vol passie vertelt Mauro over zijn zojuist gestarte zaak. Het is niet alleen een broodwinning, maar ook een missie: een bedrijf in slow fashion, duurzaam en verantwoord geproduceerde mode. Hij zegde zijn baan als systeembeheerder in het onderwijs ervoor op.

Hoe kwam je hierbij? 

,,Vier jaar geleden werd ik vader. Het was voor mij aanleiding om bewuster en gezonder te gaan leven. Langzaam groeide in mijn hoofd het idee om een eigen bedrijf te beginnen. Ik heb mode en kleding altijd leuk gevonden. Toen ik me in die wereld ging verdiepen, stuitte ik op allerlei misstanden waarvan ik eigenlijk geen weet had. De mode-industrie zit slecht in elkaar: veel chemicaliën, CO2-uitstoot, heel veel waterverbruik en slechte arbeidsomstandigheden. Waarom zijn er zo weinig kledingmerken waar ik wél achter kan staan, dacht ik.”

Mijn merk heet Mausons, een combinatie van mijn voornaam en tweede naam Wilson. Ik ben begonnen met boxershorts, zelf ontworpen. Gemaakt uit vezels van beukenhout uit speciaal beheerde bosgebieden. Chloorvrij, geen schadelijke chemicaliën. Er wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare energiebronnen, alle grondstoffen en bijproducten worden zoveel mogelijk hergebruikt. En de productie is honderd procent Europees. De verpakking is volledig composteerbaar. Ik wil nog toe naar het produceren van een onderbroek die óf volledig composteerbaar óf volledig recyclebaar is. Als het straks loopt, dan wil ik sokken, ondershirts en uiteindelijk ook dameskleding gaan aanbieden.”

Als beginnend ondernemer kun je nu wellicht profiteren van je naamsbekendheid.

,,Ik heb daar lang veel moeite mee gehad, met dat idee. Maar nu niet meer. Mijn verleden heeft me gevormd tot wie ik ben. Door mijn verleden heb ik doorzettingsvermogen en wilskracht ontwikkeld en dat zie je terug in mijn merk. Ik ben heel trots op mezelf. Ik had geen ander mens willen zijn.”

Best een risico om je baan op te zeggen.

,,Ik weet dat het me gaat lukken. Want het is puur, het is echt. Je kunt erover blijven dooremmeren dat die wereld niet deugt, maar je moet er gewoon zelf iets aan veranderen. Ik wil iets doen wat een positieve impact heeft. Altijd is alles voor mij bepaald. De Dienst Terugkeer en Vertrek bepaalde zelfs welke opleiding ik moest doen zodat ik na terugkeer naar Angola goede kansen zou hebben. Dit keer kies ik mijn eigen pad.”

De zaak-Mauro in het kort

Mauro Manuel werd geboren op 15 november 1992 in Luanda (Angola). Hij werd op 9-jarige leeftijd op het vliegtuig gezet en kwam uiteindelijk in Nederland terecht. Na een korte periode in Budel kreeg hij een plek in een pleeggezin in Oostrum, bij Hans Mandigers en Anita Marijanovic. Later verhuisde het gezin naar Eindhoven.

Een slepende asielprocedure liep op niks uit en in 2011 liet CDA-minister Gerd Leers van Asielzaken weten dat Mauro definitief terug moest. Dat zorgde voor enorme ophef. Veel mensen vonden het belachelijk dat een in Nederland geaarde jongen na al die jaren nog het land uit moest. Ook in de politiek zorgde de kwestie voor grote verdeeldheid. Het CDA, de partij van Leers, dreigde zelfs uiteen te vallen.

Leers vond een uitweg door Mauro een (tijdelijk) studievisum te verstrekken. Het nieuwe kabinet Rutte-2 werd het vervolgens in 2012 eens over een kinderpardon, waardoor Mauro in 2013 met terugwerkende kracht een verblijfsvergunning kreeg. In 2021 kreeg hij een Nederlands paspoort. Tegenwoordig gebruikt hij de achternaam van zijn vader, Estevão.

Sinds kort heeft hij een eigen onderneming in duurzame kleding: Mausons (www.mausons.nl).

Reacties uitgeschakeld voor Noten 36 t/m 39/Asielbewindslieden

Opgeslagen onder Divers

Noten 32 t/m 35/Asielbewindslieden

[32]

PARLEMENT.COMDE GENERAAL PARDONCRISIS 2006
https://www.parlement.com/id/vhgje82sft0m/de_generaal_pardoncrisis_2006

Op 13 december 2006 nam de Tweede Kamer een motie van afkeuring aan tegen minister Rita Verdonk, die door PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem was ingediend. De situatie was uniek: nog niet eerder richtte een motie van afkeuring zich tegen een bewindspersoon in een demissionair kabinet. Het vervolg was ook uniek: nog niet eerder bleef een bewindspersoon zitten na een aangenomen motie van afkeuring.

Het kabinet kwam uiteindelijk met een creatieve oplossing: minister Verdonk bleef aan, maar verloor een deel van haar taken. Inhoudelijk werd in beperkte zin toegegeven aan de wens van de Kamermeerderheid ten aanzien van het asielbeleid.

1.

Demissionair kabinet

Op 22 november 2006 vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Sinds die dag was het kabinet-Balkenende III demissionair: alle ministers en staatssecretarissen dienden hun ontslag in bij Koningin Beatrix. De koningin verleent het ontslag echter pas op het moment dat een nieuw kabinet wordt geïnstalleerd.

2.

Generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers

Toen de Tweede Kamer op donderdag 30 november 2006 voor het eerst in de nieuwe samenstelling vergaderde, diende PvdA-leider Wouter Bos namens zes fracties een motie in waarin hij pleitte voor een generaal pardon voor een specifieke groep uitgeprocedeerde asielzoekers, die al lang in Nederland verblijven en nog onder de procedures van de ‘oude’ Vreemdelingenwet vielen. Voorlopig mochten er geen onomkeerbare besluiten worden genomen.

De motie kreeg een Kamermeerderheid: PvdA, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren stemden voor. Kort daarop volgde een spoeddebat tussen minister Verdonk en de Tweede Kamer.

Op dinsdag 5 december schreef minister Verdonk een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij stelde dat de motie voor het kabinet onuitvoerbaar was. Gezien de demissionaire status van het kabinet en de lopende formatie was het nemen van politiekgevoelige beslissingen niet wenselijk. Tevens bestonden er bij het kabinet inhoudelijk grote bezwaren, vanwege een mogelijke aanzuigende werking op nieuwe groepen asielzoekers. Zij beloofde wel het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers te stoppen, totdat zij opnieuw met de Tweede Kamer over de motie van Wouter Bos zou hebben gedebatteerd.

Het debat vond plaats op dinsdag 12 december 2006. Minister Verdonk meldde de Tweede Kamer dat zij de motie niet zou uitvoeren, en met onmiddellijke ingang de uitzettingsprocedures te herstarten. De Kamer nam een nieuwe motie (de motie-Dijsselbloem) aan, waarin gevraagd werd tijdens de formatiebesprekingen niet over te gaan tot uitzettingen.

3.

Motie van afkeuring

Op 13 december 2006 (de nacht van dinsdag op woensdag) nam de Tweede Kamer een motie van afkeuring aan tegen minister Verdonk, die door PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem was ingediend. De motie richtte zich tegen het niet uitvoeren van de op 30 november en 12 december aangenomen moties. De motie kreeg dezelfde meerderheid als de moties-Bos en -Dijsselbloem: de PvdA, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie en Partij voor de Dieren steunden de motie van afkeuring; terwijl CDA, VVD, PVV en SGP tegen stemden.

Met de motie van afkeuring verwoordde de Tweede Kamer ernstige kritiek op het beleid van minister Verdonk.

4.

Kabinetsreactie op de motie van afkeuring

Op 14 december 2006 (de nacht van woensdag op donderdag) kondigde minister-president Balkenende (CDA) aan dat uitgeprocedeerde asielzoekers vooralsnog niet zouden worden uitgezet, indien dit op humanitaire bezwaren stuitte. De VVD-bewindspersonen konden zich niet vinden in dit besluit, maar hadden besloten vanwege het landsbelang aan te blijven. Minister Verdonk droeg de verantwoordelijkheid voor het beleidsterrein Vreemdelingenzaken over aan haar CDA-collega Hirsch Ballin (Justitie), en zag haar portefeuille aangevuld met de zorg voor Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering.

Staatsrechtelijk ontstond hiermee een bijzondere situatie. Artikel 45 van de Nederlandse Grondwet schrijft voor dat de ministerraad beraadslaagt en besluit over het algemeen regeringsbeleid en de eenheid van dat beleid bevordert. Met de expliciete weigering van de VVD-ministers om in te stemmen met het besluit van de minister-president om de uitzetting van asielzoekers (gedeeltelijk) stop te zetten, werd de eenheid van het regeringsbeleid doorbroken.

Dit was gegeven de demissionaire status van het kabinet verdedigbaar, omdat immers al werd gezocht naar een nieuwe politieke combinatie, die wel eenheid van kabinetsbeleid zou kennen. Het onmiddellijk aftreden van de VVD-bewindslieden, zou tot een uit slechts negen CDA-ministers bestaand ‘rompkabinet’ hebben geleid, waarbij posten als Defensie, Volksgezondheid en Financiën vacant zouden worden.

5.

Tweede Kamerdebat

De Tweede Kamer legde zich op 29 december 2006 in meerderheid neer bij de door het kabinet gekozen oplossing. Namens de PVV-fractie diende Geert Wilders een motie in, waarin de opschorting van het uitzettingsbeleid werd afgewezen. Die motie werd verworpen, met de stemmen van VVD en PVV voor.

Bij de vorming in februari 2007 van het vierde kabinet-Balkenende, waaraan ook PvdA en ChristenUnie deelnamen, werd tot een generaal pardon (‘Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet’) besloten. Op 25 mei nam het kabinet een besluit over de pardonregeling. Gemeenten moeten meewerken aan de regeling, onder dwang van het kwijtraken van financiële steun (tien gemeenten hadden een voorbehoud gemaakt). Met de VNG werd daarover een bestuursakkoord gesloten.

De regeling trad op 15 juni 2007 in werking. Het betrof asielzoekers die vóór 1 april 2001 een asielverzoek hadden gedaan, dan wel die zich voor die datum bij de IND of Vreemdelingenpolitie hadden gemeld voor het indienen van een aanvrage. Deze asielzoekers moesten sinds 1 april 2001 ononderbroken in Nederland hebben verbleven. Criminelen en asielzoekers die hadden gelogen bij hun asielaanvrage vielen buiten de regeling. Ook gezinsleden van alsnog toegelaten vreemdelingen kregen recht op verblijf, indien zij vóór 13 december 2006 in Nederland waren gekomen en er al een gezinsverband bestond.

Op 20 juni 2007 stemde de Tweede Kamer in meerderheid in met het kabinetsbesluit. Een motie-Fritsma (PVV) tegen het pardon kreeg alleen steun van de fracties van VVD, PVV en SGP.

[33]

RAAD VAN KERKEN IN NEDERLANDBISSCHOP VAN LUYN SPREEKT OP MANIFESTATIEVOOR EEN GENERAAL PARDON1 NOVEMBER 2006
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2006/11/bisschop-van-luyn-spreekt-op-manifestatie-voor-een-generaal-pardon/

De Raad van Kerken in Nederland ondersteunt de Manifestatie ‘Kies voor een humaan asielbeleid, te beginnen met een generaal pardon’. Deze wordt gehouden op zaterdag 4 november van 14.00 tot 16.00 uur op het Plein in Den Haag. Namens de Raad van Kerken zal mgr. Ad van Luyn, rooms-katholiek bisschop van Rotterdam, het woord voeren.

De Raad van Kerken dringt al jaren aan op een humaan asielbeleid. Onderdeel daarvan is een generaal pardon voor asielzoekers die voor 1 april 2001 een asielverzoek hebben ingediend. Volgens de Raad is het niet verantwoord mensen die al zo lang in ons land zijn, alsnog terug te sturen naar hun land van herkomst.

De Manifestatie ‘Kies voor een humaan asielbeleid…..’ wordt georganiseerd door een groot aantal maatschappelijke organisaties, waaronder Amnesty International en Vluchtelingenwerk Nederland. Artiesten, bekende Nederlanders, politici en vluchtelingen doen vlak voor de verkiezingen nog een keer een oproep voor een generaal pardon.

Katja Schuurman presenteert de middag. Asielzoekers die al jarenlang wachten op een verblijfsvergunning doen hun verhaal. Naast bisschop Van Luyn voeren ook anderen het woord. Onder hen Huub Oosterhuis, Hedy D’Ancona en Harry de Winter. De politici Wim van de Camp (CDA), Hans Spekman en Samira Abbos (PvdA), Jan de Wit (SP), Naïma Azough (GL) en Fatma Koser Kaya (D66) spreken zich uit over de leus ‘Kies voor een humaan asielbeleid, te beginnen met een generaal pardon’. Daarnaast zijn er verscheidene muzikale optredens.

Voor meer informatie over de Manifestatie, zie www.generaalpardonnu.nl of www.humaanasielbeleid.nl

BNN VARA ZEMBLA

26.000 BLIJE GEZICHTEN

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/26-000-blije-gezichten
Ze mogen blijven. Het nieuwe kabinet Balkenende geeft een generaal pardon aan de groep van 26.000 asielzoekers in Nederland. In januari 2004 besloot de Tweede Kamer nog dat uitgeprocedeerde asielzoekers, die onder de oude vreemdelingenwet vielen, het land uit moesten. Als reactie daarop startte het filmproject ‘26.000 gezichten’. De korte filmpjes gaven de asielzoekers een gezicht. Ze vertelden over hun vluchtverhaal en hun verblijf in Nederland.ZEMBLA ging terug naar de mensen uit de filmpjes van het project ‘26.000 gezichten’. Wat betekent het generaal pardon voor hen en hoe gaan ze hun leven in Nederland verder opbouwen?

‘Ik ben blij, maar ik moet eerst dat papiertje in mijn hand hebben’, zegt de 12-jarige Algerijnse Kaouther in ZEMBLA. De Roemeense Monica en de Syrische Jacob kunnen weer slapen: ‘Wij zijn blij, eindelijk geen stress meer. We hebben weer trek in eten’.Wie komen er eigenlijk in aanmerking voor deze pardonregeling? Dat zijn de mensen die vóór 1 april 2001 asiel hebben aangevraagd. De mensen die inmiddels vertrokken zijn of het land zijn uitgezet, hebben pech. Dat geldt ook voor de 15-jarige Maryam en haar familie.

Twee jaar geleden zijn ze na vijf onzekere jaren in Nederland weer teruggekeerd naar Afghanistan. Haar vriendinnetje Veerle in ZEMBLA: ‘Ik heb af en toe telefonisch contact met Maryam. Ze mag daar niet eens op straat spelen’.
EINDE

IDFA [FILM]26.000 GEZICHTEN
https://www.idfa.nl/nl/film/630b8fc0-87f4-498f-9ff6-d794b07791a7/26-000-gezichten

26.000 GEZICHTEN is een project om de groep uitgeprocedeerde asielzoekers, die de komende drie jaar moeten terugkeren naar hun land van herkomst, op televisie een gezicht te geven. Een initiatief van een groep van ruim zeventig (documentaire- en drama-) filmregisseurs die ernaar streven korte filmische portretten op televisie te brengen. Het gaat om filmpjes met een lengte variërend van één tot vijf minuten, ongeveer 250 per jaar die gedurende drie jaar worden uitgezonden, de termijn waarin, volgens de minister van vreemdelingenzaken en integratie, alle uitzettingen moeten plaatsvinden.Tijdens IDFA worden zeventien filmpjes vertoond, van onder meer Heddy Honigman, Danniel Danniel en John Appel.

[34]

RTV NOORD

NOODOPVANG ASIELZOEKERS 1 JANUARI DICHT

20 NOVEMBER 2009

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/86775/noodopvang-asielzoekers-1-januari-dicht
GRONINGEN – De noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers aan de Helsinkiweg in de stad Groningen gaat uiterlijk 1 januari dicht. Dat heeft staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak vrijdag tijdens een werkbezoek aan de stad bekendgemaakt.In het voormalige Formule 1-hotel zitten nu nog 56 afgewezen asielzoekers. De gemeente liet vorig jaar weten de opvang, die als tijdelijk was bedoeld, niet te willen sluiten voordat Albayrak een alternatief had bedacht.Volgens Albayrak wordt voor iedereen die nog in de opvang zit een andere plaats gezocht.

EINDE BERICHT

NU.NL

NEGENHONDERD EX ASIELZOEKERS UIT NOODOPVANG

30 MAART 2010

https://www.nu.nl/binnenland/2216265/negenhonderd-ex-asielzoekers-noodopvang.html

DEN HAAG – Bijna negenhonderd uitgeprocedeerde asielzoekers hebben eind vorig jaar de noodopvang van de gemeenten verlaten.

De meesten van hebben onderdak gevonden in de asielopvang of zitten op een plek waar ze vast worden gehouden.

Dat heeft minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) dinsdag geschreven aan de Tweede Kamer.

Voormalig staatssecretaris Nebahat Albayrak had met de gemeenten afgesproken dat de noodopvang eind vorig jaar verleden tijd zou zijn, maar in november zag het ernaar uit dat dit niet helemaal ging lukken.

De gemeenten zijn nu gestopt met de opvang, al zitten er nog 240 ex-asielzoekers voor wie nog een plaatsje elders wordt gezocht.

Noodopvang

Volgens onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bevonden zich bijna een jaar geleden nog 750 mensen in de gemeentelijke noodopvang. Eind 2007 waren dat er nog 2100.

Ex-asielzoekers krijgen even de tijd om Nederland te verlaten, maar hebben dan geen recht op opvang.

Hirsch Ballin sluit niet uit dat gemeenten toch weer uitgeprocedeerde asielzoekers op de stoep krijgen. Het is niet de bedoeling dat zij daar dan weer onderdak krijgen.

[35]

JOKE KAVIAAR/ALBAYRAK [1]

https://www.jokekaviaar.nl/albayrak_deporteert_verder.html

JOKE KAVIAAR/ALBAYRAK/2

https://www.jokekaviaar.nl/Albayrak_Aan_Het_Werk_2.html

INDYMEDIA.NL

ALBAYRAK: ”LEVER DE ILLEGALEN UIT”

28 MEI 2007

https://www.indymedia.nl/nl/2007/06/45712.shtml

Gisteren in het nieuws: Albayrak wil hulp bij uitzetten illegalen. Citaat: “Illegalen die onder de pardonregeling willen vallen, moeten zich aanmelden en hun verblijfsplaats melden. Zo kunnen ze makkelijker getraceerd en uitgezet worden als ze uiteindelijk niet voor pardon in aanmerking blijken te komen.” (Albayrak)

Van mij mag Albayrak naar het plein op het binnenhof worden opgebracht teneinde haar aldaar in een schandpaal te plaatsen ten behoeve van het broodnodige volksvermaak. Of ik zulks mag denken, laat staan opschrijven en publiceren, zal nog moeten blijken, maar het zou niettemin opluchten de eerste rotte tomaat in het gezicht van de grootste huichelaar sinds Job Cohen te mogen werpen.

Met het akkoord over een generaal pardon beloofde ze al dat ze nu snel werk zou maken van de deportatie van al die mensen die niet onder dat pardon vallen. Voorzichtig werd nog in de tweede kamer getracht om Albayrak tot een ruimere pardonregeling te verleiden, maar zulks werd naar verwachting geweigerd.

Even bleef het stil. Maar nu is het zover: Albayrak heeft de gemeenten gevraagd lijsten met namen van ‘illegalen’ te verstrekken die voorheen nog gebruik konden maken van schamele voorzieningen die hen in leven hielden, zulks in afwachting van pardon of geen pardon en, hoe het ook zij, vastgeklemd in de immer duizeligmakende mallemolen van de Hollandse koloniale ambtenarij anno 21e eeuw.

Wat zullen de gemeenten doen? De lijsten verstrekken? Dan wordt het tijd om, analoog aan het Amsterdams bevolkingsregister tijdens WOII, die lijsten voortijdig te vernietigen.

Eerder deze week sijpelde nog wat nieuws uit de burelen van het best beveiligde torentje van Fort Europa: er gaat nóg meer geld gepompt worden in het “tegengaan van illegale migratie”. 380 miljoen euro hebben ze er voor over. Daar kan Albayrak moeilijk nee tegen zeggen. De eurotekens in haar ogen blinken verblindend vanaf het Haagse pluche. Wie durft haar nog aan te kijken?

Natuurlijk; zij die met veel plezier voor haar werken! Bijvoorbeeld de Securiknor-bewakers in uitzetcentrum Zestienhoven. Daar bracht Albayrak onlangs een werkbezoek. IJlings werd het deportatiekamp opgepoetst en zij sprak er menig aanwezige.. het laat zich raden wie zij níet sprak… Immers, zij kwam er niet om de waarheid over de vernederende behandeling van haar gevangenen te achterhalen, maar om het personeel een hart onder de riem te steken, want zij, de harde werkers der natie, kijken gezagsgetrouw op naar wie het ook is die hen die nuttige baan heeft bezorgd.

Zonder hen zou Neederland een stuk voller zijn, zo zal onze kersverse staatssecretaris gloedvol hebben gesproken.

Maar laten we vooral niet vergeten te vermelden dat Neederland nu ook weer niet zo ongastvrij is. Kennismigranten en hun familie hebben namelijk een streepje voor: die kunnen we wèl gebruiken! In onze kantoren, universiteiten, in ons bedrijfsleven, en bij de overheid.

Aldus zijn we in een nieuw koloniaal tijdperk aangeland. We roven de derde wereld leeg van alles wat we kunnen gebruiken; grondstoffen, productie, goederen…. én mensen met kennis! Wat we niet, of hooguit tijdelijk voor het vuile werk, kunnen gebruiken: armoede, trauma’s, politieke dissidentie, dát sturen we onverwijld terug “retour afzender”, met als bonus een vloot gifschepen en een stapel asbest, alsmede de batterijenberg, verzuurde boter, en een handdruk toe.

Intussen is dit naar ontbindende lichamen riekende moeras door het Europees hof gedwongen iets soepeler met het asielbeleid om te gaan. Ben benieuwd wat ze erop gaan verzinnen om toch die 380 miljoen uit te mogen geven met z’n allen, en welke mensenrechtenschendingen dat weer tot gevolg zal hebben, maar dat blijkt allicht over een jaartje of tien. Zoals altijd voor velen dodelijk te laat.

De klopjacht gaat door, de grensbewaking wordt opgevoerd, de rollen natodraad hoog opgestapeld, de muren verder opgetrokken en de burger voorgehouden: Neederland is een fantastisch land voor wie geld in het laatje brengt. Onder Albayrak en de haren breekt een volgende gouden eeuw aan. Driewerf hoera! We hebben het in geen tijden zo goed gehad!Joke Kaviaar 27/6/07

- E-Mail: info@jokekaviaar.nl  Website: http://www.jokekaviaar.nl

EINDE ARTIKEL

BN DE STEM

ALBAYRAK: ILLEGALEN NU SNEL UITZETTEN

25 MEI 2007

https://www.bndestem.nl/overig/albayrak-illegalen-nu-snel-uitzetten~a87758fa/

DEN HAAG (ANP) – De pardonregeling voor een ‘oude’ groep asielzoekers gaat gepaard met de uitzetting van illegalen voor wie het pardon niet geldt maar die nog wel in Nederland worden opgevangen.

Staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) zal het vertrek van mensen die ,,evident” niet onder de regeling vallen ,,snel ter hand nemen”. Dat kondigde Albayrak vrijdag aan nadat ze haar handtekening had gezet onder een akkoord met de gemeenten over de uitvoering van de pardonregeling. Het terugkeerproces van uitgeprocedeerde asielzoekers lag de afgelopen tijd vrijwel stil.

Dat had te maken met de tijdelijke uitzetstop die half november vorig jaar inging in afwachting van een pardonregeling. Die maatregel had ook effect op de uitzetting van asielzoekers die onder de nieuwe Vreemdelingenwet (na april 2001) zijn binnengekomen. Ook is er volgens Albayrak veel tegenwerking van gemeenten geweest bij het uitzetbeleid.

Voorzitter Wim Deetman van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betwistte dat. Ook criminelen en oorlogsmisdadigers die vanwege hun achtergrond worden uitgesloten van de pardonregeling, worden uitgezet. Samenwerking met de gemeenten is daarbij volgens de staatssecretaris noodzakelijk. De nieuwe dienst Terugkeer en Vertrek is verantwoordelijk voor uitzettingen en zal gemeenten daarover op de hoogte houden, aldus Albayrak.

EINDE BERICHT

Reacties uitgeschakeld voor Noten 32 t/m 35/Asielbewindslieden

Opgeslagen onder Divers