Categorie archief: Divers

Instellen avondklok ondergraaft rechtsstaat/Ingezonden Stuk

INSTELLEN AVONDKLOK ONDERGRAAFT RECHTSSTAAT

Coronavirus, Corona, Virus, Pandemie, Infectie

COVID 19…..
https://covid19.who.int/

CORONAVIRUS, ENGEL DES DOODS

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5208069/kabinet-werkt-aan-avondklok-grote-weerstand-bij-burgemeesters-en


VOORAF:

Zoals de oplettende lezer heeft gezien heb ik recentelijkeen artikel geschreven om te waarschuwen tegen het gevaar vaneen avondklok in de strijd tegen het Coronavirus. [1]Om het nog meer te laten doordringen, heb ik een Ingezonden stuktoegestuurd aan een aantal Nederlandse en Belgische krantenonder de titel: ”Instellen avondklok ondergraaft rechtsstaat”Omdat ik natuurlijk niet weet, of het ook wordt gepubliceerd,hierbij het ingezonden stuk, met u gedeeld.Veel leesplezierZie direct hieronder, voor noot 1
Astrid Essed

INGEZONDEN STUK”INSTELLEN AVONDKLOK ONDERGRAAFT RECHTSSTAAT”
Ingezonden Stuk

Geachte Redactie,
Het invoeren van de avondklok ter bestrijding van het Coronavirus iseen gevaarlijke ontwikkeling, die knaagt aan de poten van de democratischerechtsstaat.Waarom?Ten eerste omdat het op ingrijpende wijze de vrijheid van beweging vanvrije burgers aan banden legt en controleert.Ten tweede:Vanwege het controlerende en burgervrijheden-onderdrukkendemiddel worden avondklokken meestal ingezet door dictaturen, autoritaireregimes of landen waar een militaire staatsgreep gepleegd is, zoals Surinamena de militaire coup in 1980,die heeft geleid tot dictatuur en Decembermoorden[1982]Ook in de Tweede Wereldoorlog was er in bezet Nederland een door de Duitse bezetter ingestelde avondklok [Spertijd].Daarom al is een avondklok een gevaarlijk middel en heeft een bittere bijsmaak,Terechte reden, waarom er bij veel burgers en bestuurders grote bezwarentegen zijn. Bovendien is niet aangetoond, dat de avondklok in enig opzicht helpt bijde Coronabestrijding, want samenscholingen van groepjes jongeren,die nu in de avonduren worden voorkomen, vinden dan gewoon eerderplaats.Maar het gevaarlijkste is nog, dat het instellen van die avondklok, alsbuiten-gewoon middel, juist door het gebruik. door het publiekop zeker moment als ”gewoon” beschouwd kan worden en dan, metminder tegenstand, vaker kan worden ingezet.Een avondklok is een buiten-gewoon middel, dat net als een noodtoestandalleen hoort bij oorlogssituaties.Gebruik het dan ook alleen daarvoor.
Astrid EssedAmsterdam

NOTEN, BEHORENDE BIJ ”VOORAF”

[1]

AVONDKLOK IN NEDERLAND/NEE!/NEE!/NEE!ASTRID ESSED16 JANUARI 2021
https://www.astridessed.nl/avondklok-in-nederland-nee-nee-nee/

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/avondklok-in-nederland-nee-nee-nee/

EINDE NOTEN

Reacties uitgeschakeld voor Instellen avondklok ondergraaft rechtsstaat/Ingezonden Stuk

Opgeslagen onder Divers

Avondklok in Nederland/NEE!/NEE!/NEE!

Coronavirus, Corona, Virus, Pandemie, Infectie

COVID 19…..
https://covid19.who.int/

CORONAVIRUS, ENGEL DES DOODS

CORONAVIRUS, ENGEL DES DOODS

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5208069/kabinet-werkt-aan-avondklok-grote-weerstand-bij-burgemeesters-en

AVONDKLOK IN NEDERLAND/NEE!/NEE!/NEE!

Lezers!Wees alert!
Recentelijk schreef ik, dat ik Allahu Akbar [God is groot/Arabisch][1] heb uitgeroepen, toenhet kabinet Rutte eindelijk, na een goed begin en daarna weer halfslachtig optreden [2] besloot common sense te tonen en een harde lockdown af te kondigen [3], die voor drie weken is verlengd, tot en met 9 februari. [4]Een Goede Zaak.Een minder Goede Zaak is, dat er dan weer slappe knieeen worden getoondover het gesloten blijven van de scholen, die, afhangende van het OMTadvies, misschien weer open kunnen. [5]Laten we hopen van niet.Want niet alleen zijn die scholen besmettingshaarden, alleen al vanwegede concentratie van kinderen, volwassenen en mogelijk ouders, eris nu echt wel aangetoond, dat kinderen wel degelijk besmettelijk zijn [6]en daarmee ouders en anderen dus besmetten met COVID-19!Er is meer aan de hand:Want de veel besmettelijkere [en dus gevaarlijkere] ”Britse Coronavariant”rukt op en heeft al toegeslagen op een school in Bergschenhoek! [7]Tel dus uit je winst!
Trouwens, en het is bepaald geen luxe om te vermelden,bij alle complimenten, die ik het kabinet gegeven heb voor de eindelijkverstandigere lockdownmaatregelen, moet de lezer niet uit hetoog verliezen, dat premier Rutte en zijn kabinet nog steeds mijnpolitieke vijanden zijn, vanwege het vluchtelingenvijandige beleid,de xenofobie, de diefstal uit onze portemonnee. [8]Vergist u zich daarin niet lezer!

CORONABELEID EN VLUCHTELINGEN
En hoewel ik Rutte heb gecomplimenteerd met zijn [eindelijk] Lockdownbeleid [9], geldt dat bepaald niet de manier waarop wordt omgesprongen metmensen zonder papieren [de zogenaamde ”illegale” vreemdelingen, vluchtelingen dus]!Vooral geldt dat vluchtelingen in vreemdelingenbewaring, mensen dus, dieworden uitgezet, zonder een strafbaar feit te hebben gepleegd, maar tochin detentiecentra [gevangenissen dus] zitten!

Enige tijd geleden kwam in het nieuws, dat 142 ”gevangenen” [vluchtelingen dus, die worden uitgezet] in quarantaine zitten in uitzetcentrum en Detentiecentrum Rotterdam , nadat twee van hen besmet zijn geraakt. [10]

Meldpunt Vreemdelingendetentie meldde hierover:

Ingeslotenen kregen 14 september een brief waarin stond dat door een toename van corona-gerelateerde klachten en positieve uitslagen onder het personeel er nieuwe maatregelen zijn getroffen. Voor de ingeslotenen betekende dit een aangepast dagprogramma. 

Daarnaast was er ook een ingeslotene positief getest.  ” [11] 

Lezers, deze mensen zitten twee op een cel, waardoor zij sowieso een grote kans maken op besmetting. [12]

Ook niet vluchteling gedetineerden zijn Kop van Jut:

Want niet alleen zitten er ruim duizend gedetineerden in preventieve

quarantaine na Coronabesmettingen in de gevangenis [13] [en daar heeft het twee op een cel beleid natuurlijk niets

mee te maken, schreef zij ironisch], waaronder een aantal vluchtelingen

in Ter Apel [14], in quarantaine mogen ze niet douchen, geen kleding wassen en geen mondkapjes dragen. [15]

Hoe zit dat dan met de mondkapjesplicht? [16]

Waarom hebben deze mensen minder rechten dan ”vrije” mensen?

Ook bij testen en vaccineren rijzen problemen voor mensen

zonder papieren [ongedocumenteerden]

Zo zijn er bij het testen al mensen zonder papieren weggestuurd, omdat zij

-natuurlijk- geen BSN [Burgerservicenummer] hebben [ze zijn immers

”illegaal”] [17]

En hoewel ongedocumenteerden onder de groep ”kwetsbare mensen”

vallen en in GGD bussen getest kunnen worden, durven ze vaak zelf

geen contact te zoeken uit angst, te worden opgepakt door de

vreemdelingenpolitie. [18]

AVONDKLOK/AVONDKLOK

Tot zover het Coronabeleid, met zijn haken en ogen, complimenten

voor de Lockdown [19], maar ook de schaduwzijden, omdat de rechten

van vluchtelingen en gedetineerden zwaar onder druk staan. [20]

Maar wat echter een [levens]gevaarlijke ontwikkeling is, is

de overweging van het zojuist gevallen kabinet  [21]  om een avondklok

in te voeren. [22]

Want het nu demissionaire kabinet mag in een crisis als deze nog steeds

Corona maatregelen nemen. [23]

Daarom ben ik er beducht voor

Eerder hield Rutte in de Tweede Kamer een pleidooi voor het

eventueel invoeren van de avondklok vanwege de dreiging van de Britse

Coronavariant.

Ik citeer Trouw:

”Het kabinet zoekt naar zwaardere maatregelen omdat de besmettingsaantallen te langzaam dalen en omdat de Britse variant steeds vaker in Nederland wordt aangetroffen. Het kabinet is zeer ongerust over de Britse mutatie, omdat die besmettelijker lijkt. Daarom overweegt het kabinet invoering van de avondklok. Rutte: “We zien de beelden uit Londen. De ziekenhuizen liggen vol en zieke mensen wachten in ambulances op een bed. Dat willen we hier niet. We moeten daarom zoveel mogelijk voorbereid zijn op de groeiende aanwezigheid van de Britse variant. Ik wil alleen maar vragen: laten we geen taboe leggen op de invoering van een avondklok.” [24]

Meneer Rutte, ik ben het niet met u eens!

Er moet juist WEL een taboe rusten op een Avondklok,

omdat dat niet alleen een buiten-gewoon middel is,

maar in de regel alleen wordt gehanteerd door gevaarlijk autoritaire regimes of dictaturen.

Natuurlijk, niemand wil de situatie zoals nu in

Groot-Britannie, maar een avondklok kan en mag

geen optie zijn.

AVONDKLOK

Niet alleen heeft een avondklok een grimmige bijsmaak,

het IS ook byzonder angstaanjagend.

Want een avondklok is Spertijd, het woord, dat de 

Duitse bezetter in Nederland, in de Tweede Wereldoorlog

gebruikte om de bewegingsvrijheid van de burgers aan

banden te leggen. [25]

Definitie op Wikipedia:

Spertijd is de tijd waarin bepaalde voorschriften van toepassing zijn. Doorgaans verwijst het naar de tijd waarin individuen in hun huizen moeten blijven. Deze beperkingen kunnen in uitzonderlijke gevallen door de overheid worden opgelegd ter controle of bescherming van de bevolking, bijvoorbeeld in geval van een ramp of in oorlogstijd.” [26]

En over die Spertijd merkt Wikipedia op:

”Tijdens de bezetting in Nederland (19401945) werd er een spertijd ingesteld die oorspronkelijk liep van 00.00 uur tot 04.00 uur in de nacht. Deze spertijd lag niet vast. Op elk willekeurig moment konden de spertijden worden aangepast. Gedurende de oorlogsjaren werd vanaf 1 februari 1942 – als extra strafmaatregel – de spertijd in Amsterdam aangepast: nu moesten de inwoners van Amsterdam binnen blijven vanaf 20 uur tot aan de volgende ochtend.[1] Degenen die moesten werken gedurende de spertijd (zoals mensen van de Luchtbeschermingsdienst) hadden een extra vergunning van de Duitsers nodig. Zo’n vergunning werd een Sonderausweis of kortweg Ausweis genoemd, die ook bij het persoonsbewijs werd bewaard.”

[27]Zo’n   avondklok wordt dus veelal gebruikt door fascistische regimes en/of dictaturen, om debewegingsvrijheid van de bevolkingmaximaal te controleren.Op de Filippijnen, waar bepaald geen gunstige mensenrechtensituatie is [28], heerst volgensberichtgeving een permanente noodtoestand. [29]In Suriname was na de militaire staatsgreep van toenmalige sergeant en voormalig president Bouterse, die heeft geleid tot de Decembermoorden [30], ook sprake van een Avondklok. [31]En zo zijn er meer dictaturen en autoritaire regimes te noemen, waar het niet anders is.Is een Avondklok dus een vooruitzicht waarnaar wemoeten uitkijken?Neen, bepaald niet.Helpt het sowieso bij de bestrijding van het huidigeof nieuwe Britse Coronavirus?Volgens mij niet.Want mensen, die risico gedrag vertonen door zich met groepen op te houden, etc, doen dat nu gewooneerder op de dag.En je kunt moeilijk de hele bevolking dag in dag uit opsluiten.Bovendien:Wie controleert hoeveel mensen zich in een huisbevinden, aangezien handhaven achter de voordeurin principe niet kan? [32]Dus ook vanuit bestrijding van de pandemie is dIe avondklok niet erg behulpzaam.
VERZET VANUIT DE POLITIEK
Gelukkig verzette de Tweede Kamer zich.Dat verzet kwam van onder meer D66, GroenLinks, PVV en SGP, die vinden, dat het kabinet beter moet onderzoeken hoe bestaande maatregelen beter kunnen worden gehandhaafd. [33]Want volgens berichtgeving blijkt een kwart van de mensen die positief wordt getest,  niet in quarantaine te gaan. [34]Dat is natuurlijk heel ernstig.Wat ik echter angstaanjagend vind is de rol, diede PVV speelt in dit anti avondklok verzet.Eerder had de Tweede Kamer zich, in een motie van PVV-fractievoorzitter Geert Wilders, al uit tegen de invoering van een avondklok uitgesproken. [35]
Hoewel de invoering van de Avondklok geblokkeerdmoet worden, heb ik bij fascistenprotest tegen dieAvondklok [ja, lezers, de PVV is een fascistische Partei] [36] een nare bijsmaak.En je kunt je afvragen waarom Wilders, bepaald geen kampioen van echte vrijheden, leider van een Partijmet uiterst repressieve standpunten [37] zo opde protestlijn tegen de avondklok zit.Normaliter zijn fascisten fans van militarisering,avondklok en wat dies meer zij.
Om de echte vrijheid kan het dus niet gaan.Neen, Wilders, vriend van dictator Orban uit Hongarije [38] heeft niet de vrijheid, haaks op de Avondklok, lief.Hij haat het, dat HIJ het niet is, die die Avondklokkan afkondigen.Dat HIJ geen bestuursmacht heeft, maar de zogenaamde”politieke elite” [39] onder leiding van nu demissionairpremier Rutte.Die politieke elite, waartegen Wilders en co alleen maar bezwaren hebben, omdat zij het niet zelf zijn.
EPILOOG
Het invoeren van die Avondklok is dus levensgevaarlijk,niet alleen vanwege die associatie met fascistische regimes en andere dictaturen en omdat op griezelige wijze bewegingsvrijheid van nog vrije burgers wordtingeperkt, maar ook, omdat hiermee een buiten-gewoonmiddel wordt genormaliseerd.Want eenmaal ingevoerd, gaan mensen toch wennenaan het idee, worden er grenzen verlegd, wordt hetacceptabel gemaakt.We hebben dit zelfde verschijnsel gezien bijnoodtoestanden:Een noodtoestand is een uitzonderlijke situatie [40],die zo kort mogelijk dient te duren.Neem bijvoorbeeld Frankrijk.
Na terroristische aanslagen [een reden voor eennoodtoestand] was de noodtoestand opgeheven,maar is veel, zoals extra bevoegdheden van politieen Justitie, in nieuwe wetgeving gegoten. [41]
En zo kan dat met de nu nog eventuele ”Avondklok”optie ook gaan en dat is gevaarlijk, want dan wordt wat er nog over is van de democratische rechtsstaat, steedsmeer afgebrokkeld.De ruimte om te fulmineren tegen de Avondklok moet niet aan fascisten gelaten worden, die in het parlementsteeds brutaler worden, er zitting in hebben, maarspreken van een ”nepparlement” [42] en er een heleshow van slachtofferschap [ook typisch fascistisch] opvoeren en razen en tieren tegen iedereen, die hetwaagt, zich kritisch tegen hun demagogisch gebralop te stellen. [43]
Het wordt tijd, dat progressieve mensen fel in verzetkomen, te beginnen tegen die Avondklok en hetverzet niet door fascisten laten kapen.
Want als de Geest eenmaal uit de Fles is en zakenals Avondklokken worden genormaliseerd, kon erweleens geen Weg Terug zijn.
Waarnaar…..?Ik durf daar nu niet aan te denken.
Astrid Essed
NOTEN
https://www.astridessed.nl/noten-1-t-m-43-bij-avondklok-in-nederland-nee-nee-nee/

Reacties uitgeschakeld voor Avondklok in Nederland/NEE!/NEE!/NEE!

Opgeslagen onder Divers

Noten 1 t/m 43 bij ”Avondklok in Nederland/NEE!/NEE!/NEE!”

1]

”The Takbir (تَكْبِير, pronounced [tak.biːr], “magnification [of God]”)[a] is the Arabic phrase ʾAllāhu ʾakbaru (ٱللَّٰهُ أَكْبَرُ, pronounced [ʔaɫ.ɫaː.hu ʔak.baru] (listen)), meaning “God is greater”[1] or “God is the greatest”
WIKIPEDIATAKBIR
https://en.wikipedia.org/wiki/Takbir
Om Allahu Akbar uit te roepen, zoals ik heb gedaan, hoef je namelijk geen moslimte zijn [wel gelovig] en ik vind het oprecht jammer, dat deze mooiereligieuze Kreet steeds meer wordt misbruikt door lieden met Boze Bedoelingen [4], waardoor, naar ik mij heb laten vertellen, zelfs echte moslims nubang zijn voor deze Uitroep [5] 
LOCKDOWN TOT EN MET 19 JANUARI/SOME COMMON SENSE AT LAST/OVER VACCINS, MUTATIES EN ANDEREVERHALENASTRID ESSED4 JANUARI 2021
https://www.astridessed.nl/lockdown-tot-en-met-19-januari-some-common-sense-at-last-over-vaccins-mutaties-en-andere-verhalen/

[2]
na een goed begin en daarna weer halfslachtig optreden
LOCKDOWN TOT EN MET 19 JANUARI/SOME COMMON SENSE AT LAST/OVER VACCINS, MUTATIES EN ANDEREVERHALENASTRID ESSED4 JANUARI 2021
https://www.astridessed.nl/lockdown-tot-en-met-19-januari-some-common-sense-at-last-over-vaccins-mutaties-en-andere-verhalen/

[3]
LOCKDOWN TOT EN MET 19 JANUARI/SOME COMMON SENSE AT LAST/OVER VACCINS, MUTATIES EN ANDEREVERHALENASTRID ESSED4 JANUARI 2021
https://www.astridessed.nl/lockdown-tot-en-met-19-januari-some-common-sense-at-last-over-vaccins-mutaties-en-andere-verhalen/

[4]

RIJKSOVERHEIDNEDERLAND BLIJFT TOT EN MET TENMINSTE 9 FEBRUARIIN LOCKDOWN12 JANUARI 2021
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2021/01/12/nederland-blijft-tot-en-met-ten-minste-9-februari-in-lockdown

Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. Onze volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland ten minste tot en met 9 februari in lockdown blijft. Dat betekent dat we onze contacten zo veel mogelijk moeten beperken zodat het virus zich minder snel kan verspreiden. Daarmee houden we de zorg toegankelijk voor iedereen. Dit is extra belangrijk met oog op de ontwikkeling van de nieuwe varianten van het coronavirus, waarnaar het OMT nu aanvullend onderzoek doet. Daarnaast vraagt het kabinet het OMT ook nut en noodzaak van eventuele verzwarende maatregelen, zoals een avondklok, te onderzoeken.

Lees de tekst van de persconferentie in eenvoudige taal.

De eerste Nederlanders zijn inmiddels gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat betekent dat we aan het begin staan van een nieuwe fase in deze crisis. Maar dit betekent helaas nog niet dat we de maatregelen los kunnen laten. De meeste mensen zijn nog wel vatbaar voor het virus, en veel mensen in de samenleving zijn nog besmettelijk. Daarom zijn maatregelen onverkort nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Pas als het overgrote deel van Nederland gevaccineerd is, kunnen we de basisregels loslaten.

Blijf thuis, beperk je contacten en werk thuis

Het doel van de verlengde lockdown is dan ook om zo min mogelijk contacten te hebben. Want hoe minder contacten, hoe minder besmettingen. Thuisblijven is de beste manier om contacten te beperken. Het kabinet adviseert iedereen dan ook om zoveel mogelijk thuis te blijven. Wie mensen thuis uitnodigt, wordt geadviseerd niet meer dan twee mensen per dag te ontvangen.

De oproep om thuis te blijven betekent ook dat iedereen in principe thuis werkt. Veel besmettingen vinden plaats op de werkvloer of onderweg naar of van het werk. Daardoor is thuiswerken een effectieve manier om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers die thuis kunnen werken dat ook daadwerkelijk doen.

Als je naar buiten gaat, mag je met maximaal twee mensen samen zijn. Groepen van drie of meer mensen zijn niet toegestaan, tenzij het om leden van éénzelfde huishouden gaat. Ook niet als mensen onderling 1,5 meter afstand houden. Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën op minimaal 1,5 meter afstand, en alleen buiten. Fietsen of wandelen met een groepje van drie mensen of meer is dus niet toegestaan. Kinderen tot en met 17 jaar mogen nog steeds sporten in teamverband en mogen onderling wedstrijden spelen, maar ook alleen buiten.

Extra op elkaar letten

Het verlengen van deze lockdown heeft grote weerslag op de maatschappij en economie. De huidige situatie is voor ondernemers en werkenden zwaar. De inzet is met elkaar de eindstreep te halen. Daarom spant het kabinet zich tot het uiterste in om ondernemers en werkenden hier doorheen te slepen.  De ministers Wiebes, Koolmees en Hoekstra werken aan aanvullingen op het steun- en herstelpakket en zullen hier volgende week nadere mededelingen over doen.

Veel mensen hebben een zware periode achter de rug door het Coronavirus en de maatregelen. En voor veel mensen betekent deze verlenging van de lockdown dat zij langer te maken hebben met financiële onzekerheid, eenzaamheid of andere zorgen. Daarom is het extra belangrijk dat we aandacht hebben voor elkaar en extra op elkaar letten. Ook al moet dat op afstand of digitaal.

Openbare plaatsen en scholen blijven gesloten

Om de verspreiding van het virus af te remmen, moeten we zo min mogelijk contacten aangaan. Daarom blijven musea en theaters, pretparken, dierentuinen, casino’s, sauna’s, accommodaties voor binnensport, horeca en horecavoorzieningen van hotels in ieder geval dicht tot en met 9 februari. Ook detailhandel zoals kledingwinkels, schoenenwinkels, sieradenwinkels en hobbywinkels blijven gesloten, net als de kappers, nagelstylisten, tatoeëerders en andere contactberoepen.

Scholen in het voortgezet onderwijs en instellingen voor mbohbo en wetenschappelijk onderwijs geven nog minstens vier weken, dus tot en met 7 februari, onderwijs op afstand. Ook het primair onderwijs geeft nog steeds les op afstand. De kinderopvang is gesloten. De uitzonderingen op het afstandsonderwijs voor kwetsbare kinderen, leerlingen in een examenjaar, praktijkgericht onderwijs en de afname van examens en tentamens blijven bestaan.

Kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen ook de komende weken terecht in de noodopvang van het basisonderwijs of de kinderopvang. De oproep is om hier alleen gebruik van te maken als het echt niet anders kan. Er volgt nog een OMT-advies over de effecten van de Britse variant van het coronavirus op kinderen. Aan de hand daarvan beslist het kabinet zo snel mogelijk of het primair onderwijs en de kinderopvang mogelijk al vanaf 25 januari open kunnen. Uit voorzorg en waar dat kan moeten leerlingen in het voortgezet onderwijs die fysiek onderwijs krijgen anderhalve meter afstand gaan houden.

Blijf in Nederland

Elke reis verhoogt de kans op meer besmettingen. Daarom is het dringende advies: blijf in Nederland. Ga niet op reis en boek geen reizen tot en met maart. Reis alleen naar het buitenland voor bijvoorbeeld ernstige familieomstandigheden. Of voor werk dat echt niet uitgesteld kan worden en waarbij fysieke aanwezigheid absoluut nodig is. Reizigers die na een noodzakelijke reis terugkeren naar Nederland, moeten een negatieve coronatest kunnen laten zien. Bovendien moeten zij altijd 10 dagen in quarantaine bij terugkomst.

Op 2 februari beoordeelt het kabinet welke maatregelen na 9 februari nodig zijn.

Overzicht van maatregelen

Tot en met ten minste 9 februari 2021 blijft de situatie zoals hij nu is:

 • Ontvang thuis niet meer dan 2 personen van 13 jaar of ouder
 • Werk thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en die hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen.  
 • Ga alleen naar buiten met je huishouden of met een groepje van maximaal 2 mensen.
 • Een aantal locaties zijn gesloten:
 • Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn gesloten.
 • Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.
 • Maak alleen gebruik van het openbaar vervoer voor strikt noodzakelijke reizen
 • Blijf in Nederland. Ga niet op reis naar het buitenland en boek geen buitenlandse reizen tot en met maart.
 • Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan

Onderwijsinstellingen bieden voornamelijk onderwijs op afstand tot ten minste 8 februari. In het voortgezet onderwijs kunnen praktijkonderwijs, lessen voor examenleerlingen en het afnemen van schoolexamens in het (voor)examenjaar wel op locatie plaatsvinden. In MBO, HBO en WO mogen examens en tentamens worden afgenomen en is praktijkonderwijs mogelijk. In alle vormen van onderwijs mag er een uitzondering gemaakt worden voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen en studenten. De kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn in deze periode gesloten.

Er volgt nog een OMT-advies over de effecten van de Britse variant van het coronavirus op kinderen. Aan de hand daarvan beslist het kabinet of en wanneer het primair onderwijs en de kinderopvang open kan.

Voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben, is er noodopvang op de basisschool of de kinderopvang en buitenschoolse opvang. De oproep is alleen gebruik van te maken van de noodopvang als er geen andere oplossing mogelijk is.

EINDE BERICHT

[5]

”Er volgt nog een OMT-advies over de effecten van de Britse variant van het coronavirus op kinderen. Aan de hand daarvan beslist het kabinet of en wanneer het primair onderwijs en de kinderopvang open kan.”
RIJKSOVERHEIDNEDERLAND BLIJFT TOT EN MET TENMINSTE 9 FEBRUARIIN LOCKDOWN12 JANUARI 2021
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2021/01/12/nederland-blijft-tot-en-met-ten-minste-9-februari-in-lockdown

ZIE VOOR GEHELE TEKST NOOT 4

[6]

NOSDUITSE VIROLOGEN:”KINDEREN MOGELIJK NET ZO BESMETTELIJKALS ANDEREN”30 APRIL 2020
https://nos.nl/artikel/2332269-duitse-virologen-kinderen-mogelijk-net-zo-besmettelijk-als-anderen.html#:~:text=Duitse%20virologen%3A%20’Kinderen%20mogelijk%20net%20zo%20besmettelijk%20als%20anderen‘,-Rinke%20van%20den&text=Kinderen%20kunnen%20wel%20eens%20net,Drosten%20in%20een%20nieuwe%20studie.

Kinderen kunnen wel eens net zo besmettelijk zijn als oudere leeftijdsgroepen en het coronavirus dus even makkelijk verspreiden. Dat stelt een Duitse onderzoekgroep onder leiding van topviroloog Christian Drosten in een nieuwe studie. Drosten is een belangrijke adviseur van de Duitse regering.

De onderzoekers waarschuwen expliciet tegen volledige heropening van scholen en kinderdagverblijven. Ze benadrukken de noodzaak om verspreiding van het virus maximaal te beperken omdat een groot deel van de bevolking vatbaar is.

Vandaag vergaderen de ministers van Onderwijs van de Duitse deelstaten met bondskanselier Merkel over het geleidelijk heropenen van scholen. Op 4 mei gaan veel scholen weer open voor hun examenklassen. Die krijgen geen les maar wel steun bij de examenvoorbereiding. Duitse leerlingen moeten gewoon examen doen.

In Nederland gaan basisscholen, kinderdagverblijven en speciaal onderwijs op 11 mei weer open. Voor basisscholen gelden nog beperkende maatregelen. Zo gaat maar de helft van de leerlingen tegelijkertijd naar school. Onderwijspersoneel komt straks in aanmerking voor laagdrempelig testen op corona.

In zijn advies aan het kabinet van vorige week benadrukte het Outbreak Management Team dat er veel onzekerheden kleven aan de heropening van de scholen, maar dat die alles wikkend en wegend toch mogelijk is.

Het is moeilijk om te onderzoeken wat kinderen bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus. Door alle beperkende maatregelen, zoals sluiting van scholen, is het lastig om dat in kaart te brengen.

Bewijzen

De Duitse onderzoekers hebben bij ruim 3700 covid-patiënten monsters afgenomen om de hoeveelheid virusdeeltjes te meten. De patiënten waren verdeeld in leeftijdsgroepen van tien jaar. Er waren 49 patiënten bij onder de tien jaar oud en 78 die tussen de 11 en 20 jaar waren. Er bleken geen relevante verschillen te zijn in de hoeveelheid virus die bij patiënten uit verschillende leeftijdsgroepen werd gevonden.

Kinderen met een covid-infectie zijn over het algemeen minder ziek. Daardoor hoesten ze minder en omdat ze kleiner zijn komen daar ook kleinere hoeveelheden lucht aan te pas. Dat kan een argument zijn om te zeggen dat kinderen minder besmettelijk zijn, schrijven de onderzoekers. Aan de andere kant zijn kinderen actiever en hebben ze vaak nauwere sociale contacten. De onderzoekers bepleitten meer onderzoek, maar ze trekken ook een heldere conclusie,

“In onze studie vinden wij geen enkel statistisch bewijs dat de hoeveelheid virusdeeltjes in kinderen met een covid-infectie anders is. Daarom moeten wij waarschuwen tegen een ongeclausuleerde heropening van scholen en kinderdagverblijven in de huidige situatie met een grotendeels bevattelijke bevolking en de noodzaak om de besmettingsgraad laag te houden door niet-farmaceutische maatregelen. Kinderen zijn mogelijk even besmettelijk als volwassenen.”

Goed monitoren

Drostens Nederlandse collega Marion Koopmans, hoogleraar en hoofd virologie aan het Erasmus MC, vindt twee zaken opvallend aan Drostens studie. “Er zitten maar heel weinig kinderen tussen alle in Berlijn positief geteste personen”, zei ze in het NOS Radio 1 Journaal. “Maar bij de kinderen die covid hebben, vind je een vergelijkbare hoeveelheid virus als bij anderen.”

Dat zegt volgens Koopmans niet alles over besmettelijkheid. “Om iemand te besmetten heb je ook symptomen nodig”, zegt ze. “Alles bij elkaar lijken kinderen toch echt minder bij te dragen aan de verspreiding van het virus.”

Geen reden dus om de heropening onder voorwaarden van basisscholen, kinderdagverblijven en speciaal onderwijs te heroverwegen, vindt ze. “Elke versoepeling die je doorvoert zorgt voor verspreiding van het virus. Daarom moet je dat stap voor stap doen en heel goed monitoren.”

Kinderen buiten beeld

Reizigers die het virus meebrachten uit besmette gebieden veroorzaakten de eerste clusters van covid-patiënten in Europa. Dat maakt het volgens de Duitse onderzoekers minder waarschijnlijk dat kinderen het virus introduceerden binnen gezinnen.

Er zijn weinig kinderen opgenomen in studies naar het coronavirus. Dat komt doordat kinderen meestal heel milde of zelfs geen ziektesymptomen hebben. Daardoor worden er maar weinig kinderen getest en blijven ze onder de radar.

Onderzoekers van een kinderziekenhuis in Wuhan schatten in een eerdere studie dat er duizenden besmettingen bij kinderen onopgemerkt bleven. Ze baseerden dat op de honderden ernstige zieke kinderen met covid die destijds in hun ziekenhuis lagen. Op dat moment waren er nog maar tienduizend bevestigde covid-infecties.

Ook enkele andere kleine studies in Duitsland en China concludeerden dat kinderen net zo vaak geïnfecteerd raken door SARS-CoV-2 als volwassenen.

Een studie in het Italiaanse dorp Vó waarbij 80 procent van de bevolking twee keer getest werd en twee weken gevolgd, liet zien dat de helft van de bevolking besmet was zonder ziektesymptomen. Die groep had evenveel virusdeeltjes bij zich als mensen met covid die wel ziekteverschijnselen hadden.
EINDE NOS BERICHT

HE STUDY OF DR DROSTEN

https://zoonosen.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/m_cc05/virologie-ccm/dateien_upload/Weitere_Dateien/analysis-of-SARS-CoV-2-viral-load-by-patient-age.pdf

NEW STUDIES ADD TO EVIDENCE THAT CHILDREN MAY TRANSMIT THE CORONAVIRUS


New Studies Add to Evidence that Children May Transmit the Coronavirus
New Studies Add to Evidence that Children May Transmit the CoronavirusExperts said the new data suggest that cases could soar in many U.S. communities if schools reopen soon.

 • Experts said the new data suggest that cases could soar in many U.S. communities if schools reopen soon. 
  Among the most important unanswered questions about Covid-19 is this: What role do children play in keeping the pandemic going?Fewer children seem to get infected by the coronavirus than adults, and most of those who do have mild symptoms, if any. But do they pass the virus on to adults and continue the chain of transmission?The answer is key to deciding whether and when to reopen schools, a step that President Trump urged states to consider before the summer.
  Two new studies offer compelling evidence that children can transmit the virus. Neither proved it, but the evidence was strong enough to suggest that schools should be kept closed for now, many epidemiologists who were not involved in the research said.
  Many other countries, including Israel, Finland, France, Germany, the Netherlands and the United Kingdom have all either reopened schools or are considering doing so in the next few weeks.In some of those countries, the rate of community transmission is low enough to take the risk. But in others, including the United States, reopening schools may nudge the epidemic’s reproduction number — the number of new infections estimated to stem from a single case, commonly referred to as R0 — to dangerous levels, epidemiologists warned after reviewing the results from the new studies.

  In one study, published last week in the journal Science, a team analyzed data from two cities in China — Wuhan, where the virus first emerged, and Shanghai — and found that children were about a third as susceptible to coronavirus infection as adults were. But when schools were open, they found, children had about three times as many contacts as adults, and three times as many opportunities to become infected, essentially evening out their risk.Based on their data, the researchers estimated that closing schools is not enough on its own to stop an outbreak, but it can reduce the surge by about 40 to 60 percent and slow the epidemic’s course.“My simulation shows that yes, if you reopen the schools, you’ll see a big increase in the reproduction number, which is exactly what you don’t want,” said Marco Ajelli, a mathematical epidemiologist who did the work while at the Bruno Kessler Foundation in Trento, Italy.
  The second study, by a group of German researchers, was more straightforward. The team tested children and adults and found that children who test positive harbor just as much virus as adults do — sometimes more — and so, presumably, are just as infectious. 

  “Are any of these studies definitive? The answer is ‘No, of course not,’” said Jeffrey Shaman, an epidemiologist at Columbia University who was not involved in either study. But, he said, “to open schools because of some uninvestigated notion that children aren’t really involved in this, that would be a very foolish thing.”The German study was led by Christian Drosten, a virologist who has ascended to something like celebrity status in recent months for his candid and clear commentary on the pandemic. Dr. Drosten leads a large virology lab in Berlin that has tested about 60,000 people for the coronavirus. Consistent with other studies, he and his colleagues found many more infected adults than children.
  The team also analyzed a group of 47 infected children between ages 1 and 11. Fifteen of them had an underlying condition or were hospitalized, but the remaining were mostly free of symptoms. The children who were asymptomatic had viral loads that were just as high or higher than the symptomatic children or adults.“In this cloud of children, there are these few children that have a virus concentration that is sky-high,” Dr. Drosten said.He noted that there is a significant body of work suggesting that a person’s viral load tracks closely with their infectiousness. “So I’m a bit reluctant to happily recommend to politicians that we can now reopen day cares and schools.”
  Dr. Drosten said he posted his study on his lab’s website ahead of its peer review because of the ongoing discussion about schools in Germany.
  Many statisticians contacted him via Twitter suggesting one or another more sophisticated analysis. His team applied the suggestions, Dr. Drosten said, and even invited one of the statisticians to collaborate.“But the message of the paper is really unchanged by any type of more sophisticated statistical analysis,” he said. For the United States to even consider reopening schools, he said, “I think it’s way too early.”In the China study, the researchers created a contact matrix of 636 people in Wuhan and 557 people in Shanghai. They called each of these people and asked them to recall everyone they’d had contact with the day before the call.
  They defined a contact as either an in-person conversation involving three or more words or physical touch such as a handshake, and asked for the age of each contact as well as the relationship to the survey participant.Comparing the lockdown with a baseline survey from Shanghai in 2018, they found that the number of contacts during the lockdown decreased by about a factor of seven in Wuhan and eight in Shanghai.“There was a huge decrease in the number of contacts,” Dr. Ajelli said. “In both of those places, that explains why the epidemic came under control.” 
  The researchers also had access to a rich data set from Hunan province’s Center for Disease Control and Prevention. Officials in the province traced 7,000 contacts of 137 confirmed cases, observed them over 14 days and tested them for coronavirus infection. They had information not just for people who became ill, but for those who became infected and remained asymptomatic, and for anyone who remained virus-free.Data from hospitals or from households tend to focus only on people who are symptomatic or severely ill, Dr. Ajelli noted. “This kind of data is better.”

  The researchers stratified the data from these contacts by age and found that children between the ages of 0 and 14 years are about a third less susceptible to coronavirus infection than those ages 15 to 64, and adults 65 or older are more susceptible by about 50 percent.  ‘They also estimated that closing schools can lower the reproduction number — again, the estimate of the number of infections tied to a single case — by about 0.3; an epidemic starts to grow exponentially once this metric tops 1.In many parts of the United States, the number is already hovering around 0.8, Dr. Ajelli said. “If you’re so close to the threshold, an addition of 0.3 can be devastating.”However, some other experts noted that keeping schools closed indefinitely is not just impractical, but may do lasting harm to children.
  Jennifer Nuzzo, an epidemiologist at Johns Hopkins University’s Bloomberg School of Public Health, said the decision to reopen schools cannot be made based solely on trying to prevent transmission.“I think we have to take a holistic view of the impact of school closures on kids and our families,” Dr. Nuzzo said. “I do worry at some point, the accumulated harms from the measures may exceed the harm to the kids from the virus.”
  E-learning approaches may temporarily provide children with a routine, “but any parent will tell you it’s not really learning,” she said. Children are known to backslide during the summer months, and adding several more months to that might permanently hurt them, and particularly those who are already struggling. 
  Children also need the social aspects of school, and for some children, home may not even be a safe place, she said.“I’m not saying we need to absolutely rip off the Band-aid and reopen schools tomorrow,” she said, “but we have to consider these other endpoints.”Dr. Nuzzo also pointed to a study in the Netherlands, conducted by the Dutch government, which concluded that “patients under 20 years play a much smaller role in the spread than adults and the elderly.”
  But other experts said that study was not well designed because it looked at household transmission. Unless the scientists deliberately tested everyone, they would have noticed and tested only more severe infections — which tend to be among adults, said Bill Hanage, an epidemiologist at the Harvard T.H. Chan School of Public Health.“Assumptions that children are not involved in the epidemiology, because they do not have severe illness, are exactly the kind of assumption that you really, really need to question in the face of a pandemic,” Dr. Hanage said. “Because if it’s wrong, it has really pretty disastrous consequences.”
  A new study by the National Institutes of Health may help provide more information to guide decisions in the United States. The project, called Heros, will follow 6,000 people from 2,000 families and collect information on which children get infected with the virus and whether they pass it on to other family members.
  Study to determine incidence of novel coronavirus infection in U.S. chil…NIH-funded study also will ascertain percentage of infected children who develop COVID-19.

  The experts all agreed on one thing: that governments should hold active discussions on what reopening schools looks like. Students could be scheduled to come to school on different days to reduce the number of people in the building at one time, for example; desks could be placed six feet apart; and schools could avoid having students gather in large groups.Teachers with underlying health conditions or of advanced age should be allowed to opt out and given alternative jobs outside the classroom, if possible, Dr. Nuzzo said, and children with underlying conditions should continue to learn from home.The leaders of the two new studies, Dr. Drosten and Dr. Ajelli, were both more circumspect, saying their role is merely to provide the data that governments can use to make policies.“I’m somehow the bringer of the bad news but I can’t change the news,” Dr. Drosten said. “It’s in the data

EINDE BERICHT

[7]

RTL NIEUWSTIENTALLEN BESMET MET BRITSE CORONAVARIANTNA UITBRAAK SCHOOL BERGSCHENHOEK
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5207068/coronavirus-britse-mutatie-basisschool-ggd-bergschenhoek-erasmus

Bij zeker 30 mensen die te linken zijn aan basisschool RKBS Willibrord in Bergschenhoek is de Britse variant van het coronavirus vastgesteld. In totaal is nu bij 50 positief geteste personen de nieuwe mutatie ontdekt. 

De GGD en het Erasmus MC deden onderzoek naar de corona-uitbraak in Bergschenhoek, waar eind november bij meerdere mensen de Britse, mogelijk besmettelijkere variant van het virus werd gevonden.

Ruim 750 leerlingen, docenten en huisgenoten gaven gehoor aan een oproep van de GGD om zich te laten testen. Uit de eerste uitslagen blijkt dat ongeveer 10 procent van de geteste personen besmet is met het coronavirus. Dat zijn dus zo’n 75 mensen, van wie zeker 30 mensen de Britse variant (B1.1.7) hebben.

Onderzoek naar meer scholen

De Britse mutatie van het coronavirus is ook op een andere school gevonden die in hetzelfde gebouw als RKBS Willibrord zit. De GGD breidt het onderzoek naar de uitbraak daarom uit. Aan docenten, leerlingen en huisgenoten van omliggende scholen en buitenschoolse opvanglocaties wordt gevraagd om mee te werken aan het verdiepend uitbraakonderzoek en een afspraak te maken voor de test. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging

Ook uit een bredere screening van positief geteste inwoners van de regio Lansingerland, waar Bergschenhoek onder valt, is een aantal gevallen van de infectie met de Britse variant naar voren gekomen. Tot nu toe blijkt dat het merendeel van deze besmettingen ook een relatie hebben met de school, of met een van de gezinnen. 

Vaker griepachtige klachten

De GGD Rotterdam-Rijnmond meldt op basis van wat ze nu weten dat men niet vaker ernstig ziek wordt van de Britse variant. “Mogelijk ontwikkelen kinderen wel vaker griepachtige klachten”, zegt de GGD. Ook bevestigen ze de conclusies van de Britse regering dat deze variant waarschijnlijk besmettelijker dan de ‘normale’ variant.

In totaal zijn er nu 50 besmettingen met de Britse variant gevonden in Nederland, blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Naast de 30 besmettingen in Bergschenhoek zijn er onder meer vijf gevallen vastgesteld in de regio Amsterdam, bij een persoon in de omgeving van Nijmegen die terugkwam uit Engeland, en bij een persoon in Friesland.Vandaag is het tweede coronavaccin goedgekeurd voor de EU. Met het Moderna-vaccin kunnen nog eens ruim 3 miljoen Nederlanders worden gevaccineerd. RTL Nieuws-presentator Antoin Peeters legt in onderstaande video uit wat de voordelen van dit vaccin zijn en wanneer het vaccineren mogelijk begint.

EINDE BERICHT

[8]
RUTTE III/WILHELMUS/NACHTWACHT/”ONZE” IDENTITEIT/AANVALLEN OP VLUCHTELINGEN/VOORTSCHRIJDENDE XENOFOBIEEN DIEFSTALASTRID ESSED24 OCTOBER 2017
https://www.astridessed.nl/rutte-iiiwilhelmusnachtwachtonze-identiteitaanvallen-op-vluchtelingenvoortschrijdende-xenofobie-en-diefstal/

[9]

LOCKDOWN TOT EN MET 19 JANUARI/SOME COMMON SENSE AT LAST/OVER VACCINS, MUTATIES EN ANDEREVERHALENASTRID ESSED4 JANUARI 2021
https://www.astridessed.nl/lockdown-tot-en-met-19-januari-some-common-sense-at-last-over-vaccins-mutaties-en-andere-verhalen/

[10]

RUIM 140 VREEMDELINGEN IN QUARANTAINE IN DETENTIECENTRUM ROTTERDAM

https://www.telegraaf.nl/nieuws/612997611/live-ruim-140-vreemdelingen-in-quarantaine-in-detentiecentrum-rotterdam

TEKST
AMSTERDAM – Het aantal besmettingen met het coronavirus loopt in Nederland en Europa flink op. Steeds meer plekken voor vakantiegangers kleuren ’oranje’. Het kabinet maakte dinsdagavond bekend restaurants en cafés de komende weken te sluiten om de opmars van het coronavirus een halt toe te roepen. Ook teamsport wordt aan banden gelegd. Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.
In Detentiecentrum Rotterdam bij Rotterdam The Hague Airport zitten sinds vrijdag 142 mensen in quarantaine. Twee gedetineerden zijn positief getest op corona. Daarom zijn drie volledige afdelingen in isolatie gegaan, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie aan RTV Rijnmond.
n het centrum zitten vreemdelingen in afwachting van hun uitzetting. Volgens twee gedetineerden zijn er ook bewaarders besmet met corona, maar de woordvoerder zegt daar niets over te kunnen zeggen.
De quarantaine geldt voor tien dagen. Volgens de gedetineerden hebben ze vrijdag per brief te horen gekregen wat dit voor ze betekent. Ze moeten tien dagen in hun cel blijven en worden één uur per dag gelucht.  

EINDE ARTIKEL 

ACHTER DE DEUR IN GRENSGEVANGENIS: DAT IS PAS LOCKDOWN!

JOKE KAVIAAR

19 OCTOBER 2020

http://www.jokekaviaar.nl/Achter_de_deur_in_grensgevangenis-dat_is_pas_lockdown.html

[11]

Corona in DCR

Ingeslotenen kregen 14 september een brief waarin stond dat door een toename van corona-gerelateerde klachten en positieve uitslagen onder het personeel er nieuwe maatregelen zijn getroffen. Voor de ingeslotenen betekende dit een aangepast dagprogramma. Daarnaast was er ook een ingeslotene positief getest. 

https://mailchi.mp/6511a9bca7e4/nieuwsbrief-september#mctoc1

ngeslotenen kregen 14 september een brief waarin stond dat door een toename van corona-gerelateerde klachten en positieve uitslagen onder het personeel er nieuwe maatregelen zijn getroffen. Voor de ingeslotenen betekende dit een aangepast dagprogramma. Daarnaast was er ook een ingeslotene positief getest. 
Om verdere besmetting te voorkomen achte de directie het als nodig om het dagprogramma aan te passen zodat er minder contactmomenten zijn tussen het personeel onderling. Ook werd er 48 quarantaine ingesteld. Ingeslotenen snappen dat er bij besmetting gehandeld moeten worden, maar raken gefrustreerd door de steeds veranderende maatregelen en de risico’s die ook zij lopen om besmet te worden. 
Deze angst werd 27 september opnieuw; een van de ingeslotene die al een langere tijd in DCR verbleef testte positief op corona en er ging een quarantaine van minimaal 48 uur voor betreffende afdelingen. Deze persoon is overgeplaatst naar een andere afdeling, maar het is vooralsnog onduidelijk hoe deze persoon besmet is geraakt en of er meerdere besmettingen zijn aangetoond. 
Veel van onze bellers zijn bang zelf besmet te raken. Het is daarbij verwarrend dat zij nog steeds in meerpersoonscellen worden opgesloten. Woensdag 30 september werden er zelfs twee afdelingen samengevoegd, omdat er sprake is van een personeelstekort. Hierdoor verblijven er nog meer ingeslotenen met zijn twee op cel. Daarbij blijven er nieuwe mensen binnenkomen, terwijl uitzettingen nauwelijks mogelijk zijn. Dit alles zorgt voor veel vragen en angst. 

[12] 

Veel van onze bellers zijn bang zelf besmet te raken. Het is daarbij verwarrend dat zij nog steeds in meerpersoonscellen worden opgesloten. Woensdag 30 september werden er zelfs twee afdelingen samengevoegd, omdat er sprake is van een personeelstekort. Hierdoor verblijven er nog meer ingeslotenen met zijn twee op cel.”

MELDPUNT VREEMDELINGENDETENTIE

CORONA IN DCR

https://mailchi.mp/6511a9bca7e4/nieuwsbrief-september#mctoc1

[13]NOSAL BIJNA DUIZEND GEVANGENEN IN QUARANTAINE NABESMETTINGEN
https://nos.nl/artikel/2364411-al-bijna-duizend-gedetineerden-in-quarantaine-na-besmettingen.html

Al bijna duizend gedetineerden zitten preventief in quarantaine na coronabesmettingen in de gevangenis. Zij moeten in isolatie omdat een medegedetineerde corona bleek te hebben of omdat ze in contact zijn geweest met besmet bezoek of personeel.

Tot nu toe zijn er twee penitentiaire inrichtingen helemaal in quarantaine gegaan. In Nieuwegein gaat het om 335 gedetineerden en in Ter Apel om ruim 400 mensen.

In Grave, Zaanstad, Heerhugowaard en Roermond zijn afdelingen in isolatie geplaatst. Ook in de detentiecentra in Rotterdam en Zeist zitten relatief veel gedetineerden in afzondering.

Op dit moment zijn 29 gedetineerden positief getest op het coronavirus. Zestien van hen verblijven in Ter Apel, waar veroordeelden vast zitten die illegaal in Nederland zijn.

OMT-advies

Minister Dekker heeft het Outbreak Management Team (OMT) om advies gevraagd over de situatie in gevangenissen. Hij wil weten of de huidige maatregelen afdoende zijn. Ook moet het OMT aangeven wat de invloed is van de Britse variant van het virus, die ook in Nederland in omloop is en mogelijk veel besmettelijker is.

Advocaten maken zich zorgen over het grote aantal gedetineerden in quarantaine. Ze mogen dan niet douchen en kunnen geen kleding wassen. Ook mogen ze in de regel geen mondkapjes dragen.

Dat laatste is volgens Dekker vanwege de veiligheid: gedetineerden moeten herkenbaar zijn en bewakers moeten hun gemoedstoestand kunnen zien. Ook vindt Dekker dat een mondkapje weinig toevoegt aan andere maatregelen, zoals preventieve quarantaine van nieuwe gevangenen, bezoek achter glas en minder verlof.

Als gedetineerden naar de rechtbank gebracht worden, dragen ze wél een mondkapje. Ook kan het zijn dat de directeur van een gevangenis tijdelijk mondkapjes toestaat, bijvoorbeeld op een afdeling met besmettingen.

EINDE NOS BERICHT

[14]

In Grave, Zaanstad, Heerhugowaard en Roermond zijn afdelingen in isolatie geplaatst.

Ook in de detentiecentra in Rotterdam en Zeist zitten relatief veel gedetineerden in afzondering. ” 

”Op dit moment zijn 29 gedetineerden positief getest op het coronavirus. Zestien van hen verblijven in Ter Apel, waar veroordeelden vast zitten die illegaal in Nederland zijn.”NOSAL BIJNA DUIZEND GEVANGENEN IN QUARANTAINE NABESMETTINGEN
https://nos.nl/artikel/2364411-al-bijna-duizend-gedetineerden-in-quarantaine-na-besmettingen.html

[15]

”Advocaten maken zich zorgen over het grote aantal gedetineerden in quarantaine. Ze mogen dan niet douchen en kunnen geen kleding wassen. Ook mogen ze in de regel geen mondkapjes dragen.”

NOSAL BIJNA DUIZEND GEVANGENEN IN QUARANTAINE NABESMETTINGEN
https://nos.nl/artikel/2364411-al-bijna-duizend-gedetineerden-in-quarantaine-na-besmettingen.html

NOSAL MEERDERE GEVANGENISAFDELINGEN IN QUARANTAINE/ADVOCATENBEZORGD7 JANUARI 2020
https://nos.nl/artikel/2363453-al-meerdere-gevangenisafdelingen-in-quarantaine-advocaten-bezorgd.html

Gedetineerden mogen vanwege corona niet meer op verlof, activiteiten zijn afgelast en het bezoek is beperkt. Nu moeten ook steeds meer gevangenen in quarantaine.

In Nederlandse gevangenissen zitten inmiddels bijna 250 mensen in afzondering vanwege corona, op een totaal van 9000 gedetineerden. Bij 25 van hen is het virus vastgesteld. De rest wordt uit voorzorg geïsoleerd, bijvoorbeeld omdat ze contact hebben gehad met een medegevangene of een bewaarder die besmet is.

Soms moet een complete gevangenisafdeling in quarantaine, zoals in Heerhugowaard, Zaanstad en Roermond. In deze laatste penitentiaire inrichting zijn na drie besmettingen meer dan tachtig gedetineerden uit voorzorg geïsoleerd.

“Dat betekent de hele dag op cel zitten, waarbij je alleen een uur mag luchten”, vertelt advocaat Hettie Cremers, gespecialiseerd in penitentiair recht. “Geen dagactiviteiten, geen sport, geen arbeid.” Ook douchen mag niet. “Het staat eigenlijk gelijk aan de separeercel.”

Het is een rigoureuze maatregel, erkent Arend de Korte, directeur van de gevangenis in Roermond. “Toch is het nodig, omdat we niet exact kunnen achterhalen waar de huidige besmettingen vandaan komen. De gezondheid van de gedetineerden staat voorop.”

Zorgen om resocialisatie

De isolatie komt boven op de al geldende coronamaatregelen. Na de uitbraak van het virus in maart werden verloven opgeschort, overplaatsingen stilgelegd en vrijheden ingeperkt. Maandenlang mocht er helemaal geen bezoek meer komen.

Deze maatregelen hadden grote impact en leidden soms tot “onrust, ongenoegen en gevoelens van onveiligheid.”, concludeerde de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming in oktober. De raad maakte zich grote zorgen over het stilleggen van het dagprogramma in gevangenissen en klinieken. In jeugdgevangenissen viel scholing weg en raakten jongeren hun werk kwijt. In tbs-klinieken werd bijvoorbeeld de agressietraining afgelast.

“Ook nu maak ik me zorgen over de resocialisatie van gedetineerden”, zegt advocaat Cremers. Net zoals in de buitenwereld, gelden in de gevangenissen inmiddels weer strengere regels. Die staan een gedegen voorbereiding op terugkeer naar de samenleving in de weg, meent de advocaat.

Mondkapjes

De zorgen nemen ook toe onder gedetineerden. Sommigen zijn bang dat ze in detentie corona oplopen, merkt Jeroen Soeteman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. “Ze zien dat er onvoldoende wordt gedaan om hen te beschermen en daar krijgen ze stress van.”

Vandaag werd bekend dat een groep gedetineerden aangifte doet tegen de gevangenis in Heerhugowaard, omdat ze geen mondkapjes mogen dragen. In de penitentiaire inrichting zijn op dit moment acht besmettingen.

Volgens de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn mondkapjes voor gedetineerden om veiligheidsredenen verboden. Bewakers moeten hen goed kunnen zien. Bovendien zijn gedetineerden in principe coronavrij, omdat ze na binnenkomst in de gevangenis altijd eerst in quarantaine moeten.

Toch vinden advocaten dat gedetineerden mondkapjes moeten kunnen dragen. Soeteman wijst erop dat het aantal besmettingen in gevangenissen de laatste weken is toegenomen en dat gedetineerden soms urenlang binnen anderhalve meter van elkaar zitten, bijvoorbeeld als ze aan het werk zijn.

Preventief testen

Hij wil ook dat gevangenispersoneel verplicht altijd een mondkapje draagt, Volgens DJI gebruiken bewaarders al mondkapjes en handschoenen op de momenten dat ze in nauw contact komen met gedetineerden.

“Met preventief testen, een beter mondkapjesbeleid en afstand houden kun je veel ellende voor gedetineerden voorkomen”, denkt advocaat Hettie Cremers. Zij pleit voor preventieve coronatests, zodat mensen maar kort geïsoleerd hoeven te worden en dus sneller weer aan het dagprogramma kunnen meedoen.

Maar voor de directeur van de gevangenis in Roermond is preventief testen geen optie. “Net zoals in de buitenwereld geldt ook hier: bij klachten of na een besmetting in je omgeving ga je in thuisquarantaine.” Testen gebeurt alleen bij klachten.

Hoewel de frustratie op de geïsoleerde afdelingen hier en daar oploopt, is de sfeer over het algemeen goed, zegt De Korte. “Gedetineerden vinden het lastig, maar ze begrijpen het ook wel. We proberen het zo humaan mogelijk te doen, door af en toe een praatje te maken en hen wat vaker te laten bellen.”

EINDE NOS BERICHT

[16]

RIJKSOVERHEIDMONDKAPJE VERPLICHT VANAF 1 DECEMBER
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/19/mondkapje-verplicht-vanaf-1-december

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Medische mondneusmaskers zijn bedoeld voor de zorg; mondkapjes zijn geschikt voor gebruik in winkels, op school, in het OV en bij de kapper. Gebruik daarom bij voorkeur mondkapjes die te koop zijn bij de drogist of de supermarkt. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana. Tot het moment van de definitieve ingangsdatum is het mondkapje niet verplicht en kunnen mensen dus ook geen boete krijgen. Wel geldt er ook nu al een dringend advies.

Publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens

De mondkapjesplicht geldt in alle publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens. Voorbeelden van publieke binnenruimten zijn winkels, musea, benzinestations, theaters en concertzalen. Een mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben. Concreet betekent dit dat in bijvoorbeeld theaters het mondkapje af mag wanneer mensen aan tafel of in de zaal plaatsnemen. Dit geldt niet voor het openbaar vervoer waar u te allen tijde in trein, bus, tram of metro een mondkapje moet ophouden. Wanneer vervolgens wordt opgestaan om naar het toilet of naar buiten te gaan, moet het mondkapje weer worden gedragen. In gebouwen die bedoeld zijn voor het belijden van godsdienst, zoals kerken, moskeeën, tempels en synagogen, is een mondkapje niet verplicht.

Onderwijs

In het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten leerlingen, studenten, leraren en ander personeel een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft geen mondkapje op in de klas, zolang er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.

Contactberoepen en zorgverleners

Bij contactberoepen is de anderhalvemeter-maatregel vaak niet realistisch. Daarom wordt ook bij onder andere de kapper, tijdens de rijles en bij de nagelstylist het dragen van een mondkapje verplicht. Dit geldt zowel voor de klant als voor de beoefenaar van het contactberoep. Zorgverleners zoals huisartsen en fysiotherapeuten zijn uitgezonderd van de plicht. Toch zal het vaak zo zijn dat ook daar gevraagd wordt een mondkapje te dragen. Op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) hanteren ziekenhuizen en zorginstellingen eigen regels ten aanzien van mondkapjes of andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Patiënten, bezoekers en zorgverleners dienen deze te volgen.

Uitzonderingen

De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. De politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt. Mondkapjes zijn ook niet verplicht tijdens het sporten, acteren, muzikale repetities of optredens en het geven van interviews op radio en tv.

De mondkapjesplicht is vastgelegd in een ministeriële regeling, die door de ministers De Jonge (VWS), Grapperhaus (J&V) en Ollongren (BZK) naar de Tweede en Eerste Kamer is gestuurd, tegelijk met de ministeriële regeling met de maatregelen die in de huidige noodverordening staan. Op basis van de tijdelijke coronawet heeft het Parlement zeven dagen om zich over deze regelingen te buigen. De regelingen, en dus ook de mondkapplicht, gelden in eerste instantie voor drie maanden. Na die periode is verlenging mogelijk. Zodra er geen medische noodzaak meer is worden de regelingen weer ingetrokken.
EINDE BERICHT

[17]

Tienduizenden ongedocumenteerden verblijven illegaal in Amsterdam en hebben geen burgerservicenummer, waardoor ze lastig aan zorg komen. De overheid zegt dat vaccineren ook voor deze groep straks moet kunnen, maar hoe vaccineer je mensen die onder de radar willen blijven?

Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld en Gianni da Costa, die zich al jarenlang als vrijwilliger voor ongedocumenteerde gezinnen inzet, maken zich ernstig zorgen om de kwetsbare groep. ‘We hebben bij het testen al gezien dat ongedocumenteerden soms werden weggestuurd omdat ze geen BSN hadden’, vertelt Kuipers.”

AT5

HOE VACCINEERT AMSTERDAM TIENDUIZENDEN

ONGEDOCUMENTEERDEN

https://www.at5.nl/artikelen/206684/hoe-vaccineert-amsterdam-tienduizenden-ongedocumenteerden

Tienduizenden ongedocumenteerden verblijven illegaal in Amsterdam en hebben geen burgerservicenummer, waardoor ze lastig aan zorg komen. De overheid zegt dat vaccineren ook voor deze groep straks moet kunnen, maar hoe vaccineer je mensen die onder de radar willen blijven?

Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld en Gianni da Costa, die zich al jarenlang als vrijwilliger voor ongedocumenteerde gezinnen inzet, maken zich ernstig zorgen om de kwetsbare groep. ‘We hebben bij het testen al gezien dat ongedocumenteerden soms werden weggestuurd omdat ze geen BSN hadden’, vertelt Kuipers. Hij is bezorgd dat dit straks ook problematisch wordt tijdens het vaccineren. 

Da Costa deelt die zorg. Ongedocumenteerden mogen zich laten testen bij de GGD, maar er zijn nog veel obstakels. ‘We hebben te maken met een doelgroep die de taal niet machtig is. Ze vermijden het nu al om de GGD te bellen voor een test, omdat ze het gevoel hebben niet te worden begrepen en gehoord.’

‘We zijn illegaal dus we zijn geen prioriteit voor de overheid.’

LEIDY, BRAZILIAANSE ONGEDOCUMENTEERDE

De Braziliaanse Leidy woont samen met haar man en drie kinderen in Nieuw-West. Ze liep in oktober corona op, net als haar zoon. Zij kon zich doordat ze Engels spreekt nog redden, maar zij erkent dat veel ongedocumenteerden geen zorg durven te vragen. ‘Ze zijn bang dat de deur van het ziekenhuis niet voor ze open wordt gedaan.’ Ook willen mensen zonder papieren onder de radar blijven omdat ze bang zijn door de vreemdelingenpolitie te worden gepakt.

Om kwetsbare doelgroepen te bereiken zet de GGD sinds deze week meer bussen in waar getest kan worden. Ook ongedocumenteerden kunnen daar terecht.

De gemeente laat weten dat ze in de vaccinatiecommunicatie rekening houdt met deze doelgroep, maar volgens Kuipers en Da Costa is dat niet genoeg. De oproep voor testen en vaccineren moet in meerdere talen beschikbaar zijn, vinden zij. Daarnaast pleit Dokters van de Wereld ervoor dat de tijdelijke maatregel om alle daklozen, dus ook ongedocumenteerden, recht te geven op noodopvang moet worden verlengd. ‘Dan weet je ze voor het vaccineren en het bron- en contactonderzoek goed te vinden’, aldus directeur Kuijpers.

EINDE AT5 BERICHT

[18]

 De overheid zegt dat vaccineren ook voor deze groep straks moet kunnen, maar hoe vaccineer je mensen die onder de radar willen blijven?”

…..

….

 Ook willen mensen zonder papieren onder de radar blijven omdat ze bang zijn door de vreemdelingenpolitie te worden gepakt.”

AT5

HOE VACCINEERT AMSTERDAM TIENDUIZENDEN

ONGEDOCUMENTEERDEN

https://www.at5.nl/artikelen/206684/hoe-vaccineert-amsterdam-tienduizenden-ongedocumenteerden

ZIE VOOR GEHELE TEKST NOOT 17[19]

LOCKDOWN TOT EN MET 19 JANUARI/SOME COMMON SENSE AT LAST/OVER VACCINS, MUTATIES EN ANDEREVERHALENASTRID ESSED4 JANUARI 2021
https://www.astridessed.nl/lockdown-tot-en-met-19-januari-some-common-sense-at-last-over-vaccins-mutaties-en-andere-verhalen/

[20]
ZIE NOTEN 15 T/M 15 EN  NOTEN 17 EN 18

[21]
NU.NLHET KABINET RUTTE III IS GEVALLEN. EN NU?
https://www.nu.nl/politiek/6102122/het-kabinet-rutte-iii-is-gevallen-en-nu.html

Na een aanloop van weken hebben premier Mark Rutte en zijn ministers vrijdag toch besloten de stekker te trekken uit zijn kabinet. De aanleiding was het snoeiharde rapport over de toeslagenaffaire. Wat gebeurt er nu het kabinet is gevallen?

Wanneer is de kabinetsval officieel een feit?

De premier moet daarvoor officieel zijn ontslag aan de koning aanbieden. Normaal doet een premier dat sowieso al een dag voordat de verkiezingen plaatsvinden. Het volk geeft door te stemmen mandaat aan een nieuwe Tweede Kamer en daaruit moet een nieuw kabinet worden gevormd dat recht doet aan die uitslag.

Maar als een kabinet valt, gebeurt dat eerder – in dit geval twee maanden voor de verkiezingen. Koning Willem-Alexander aanvaardt het ontslag, maar vraagt Rutte op zijn beurt alles te blijven doen wat nodig is in het landsbelang.

Wie bepaalde dat het kabinet moest vallen?

Een kabinet kan vallen als een regeringspartij dreigt zijn steun aan de coalitie in te trekken. Dit betekent dat het parlement onvoldoende vertrouwen heeft in het kabinet om door te regeren.

Maar soms voelt een kabinet de bui zelf al hangen, of voelt het zelf de behoefte om verantwoordelijkheid te nemen voor vermeend wanbeleid. Dat was nu het geval: premier Rutte en de ministers hebben geconcludeerd dat hun rol in de toeslagenaffaire, waarin tienduizenden ouders onterecht als fraudeur werden bestempeld, te groot is om nu nog door te gaan als geloofwaardig kabinet.

Kan een demissionair kabinet nog gelijmd worden?

Nee. ‘Lijmen’, oftewel het vinden van een compromis voor een groot probleem binnen de coalitie, is alleen een optie als een kabinet dreigt te vallen. Als het ontslag eenmaal is aangeboden, dan is de kiezer weer aan de beurt.

Bovendien is het kabinet Rutte III niet gevallen door een discussie binnen de coalitie, maar door massale kritiek op een bepaald onderdeel van het beleid.

Wat betekent zo’n val in de praktijk?

Al zijn alle bewindsleden afgetreden, het kabinet blijft gewoon functioneren: er moeten over bepaalde urgente zaken, zoals de aanpak van de coronacrisis, besluiten worden genomen. Wel is het een ongeschreven regel dat een demissionair kabinet geen besluiten neemt waar de Tweede Kamer niet achter staat.

In de praktijk betekent dit dat alleen besluiten worden genomen over urgente onderwerpen waar flinke eensgezindheid over bestaat in de Kamer, zoals de aanpak van de coronacrisis.

Wat gebeurt er als het kabinet en de Kamer toch een conflict krijgen?

Dat is een niet-wenselijke situatie als het kabinet demissionair is. De Kamer kan geen motie van afkeuring tegen het kabinet meer indienen, omdat het ministersteam al niet meer in functie is. De Kamer kan onderwerpen wel controversieel verklaren: dat betekent dat het parlement besluit dat het kabinet hier niet meer over mag beslissen.

Overigens kan de Kamer nog wel een demissionaire minister naar huis sturen als deze het volgens het parlement erg bont maakt. Dit gebeurde bijvoorbeeld in mei 1994, toen justitieminister Ernst Hirsch Ballin een motie van afkeuring aan zijn broek kreeg over de IRT-affaire. De politie lag toen onder vuur vanwege zeer omstreden opsporingsmethoden.

Moet Rutte nu nieuwe verkiezingen uitschrijven?

Nee. Normaliter is dat wel het geval als een kabinet de rit van vier jaar niet afmaakt. Maar op 17 maart vinden er sowieso verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats omdat een kabinet maar vier jaar regeert. Het is niet mogelijk en heeft geen nut om kiezers te vragen eerder dan 17 maart naar de stembus te gaan. De Tweede Kamer gaat over vier weken ook met reces vanwege de verkiezingen.

Kunnen ministers uit een gevallen kabinet terugkomen na de verkiezingen?

Ja, dat kan. Er is niets of niemand die bewindslieden die zijn ‘gevallen’ belet om terug te keren als fractieleider of na de verkiezingen opnieuw deel te nemen aan een volgend kabinet.

Het is een andere discussie of bepaalde bewindslieden, zoals Rutte, schade hebben opgelopen door hun rol in de toeslagenaffaire. Maar uiteindelijk bepaalt een partij wie de lijsttrekker wordt en de kiezer of de smet van de affaire invloed heeft op de verkiezingsuitslag.

Hebben we na 17 maart weer snel een nieuw kabinet?

Dat hangt af van de verkiezingsuitslag en de daarop volgende (in)formatie. Op basis van de jongste peilingen lijkt het waarschijnlijk dat de VVD van Rutte hier weer de leiding in gaat nemen, omdat deze virtueel verreweg de grootste partij lijkt te gaan worden. Maar goed, dat zijn slechts peilingen, en er kan in de twee maanden tot de verkiezingen nog een hoop gebeuren.

Pas na de formatie en de installatie van het kabinet kan de politiek weer op volle kracht vooruit. De gemiddelde duur van een kabinetsformatie in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog is 94 dagen. De snelste formatie was die van het kabinet Drees in 1948 (31 dagen). De langste formatie, tot nu toe, was die van het net afgetreden kabinet Rutte III: die duurde 225 dagen.

NU.NL

WAT BETEKENT HET AFTREDEN VAN HET KABINET

VOOR DE CORONACRISIS

https://www.nu.nl/coronavirus/6101746/wat-betekent-het-aftreden-van-het-kabinet-voor-de-coronacrisis.html

Het kabinet Rutte III is vrijdag gevallen, terwijl we midden in de coronacrisis zitten. Is dat erg? En hoeveel slagkracht heeft een demissionair kabinet nog bij de aanpak van de crisis?

In het kort:

 • We zitten sowieso vanaf maart tot de zomer in deze situatie.
 • De coronacrisis is urgent, dus daar mag het kabinet over besluiten.
 • De Kamer mag vanwege de coronawet dingen blokkeren die haar niet zinnen.

Het is een interessante en tot op zekere hoogte unieke situatie, erkent hoogleraar bestuurskunde Heinrich Winter van de Rijksuniversiteit Groningen.

“Maar tegelijkertijd versnelt aftreden het proces netto maar een aantal weken”, voegt hij daar meteen aan toe. “Het kabinet zou sowieso op 17 maart demissionair zijn geworden, vanwege de verkiezingen. We kennen door het gefragmenteerde politieke landschap vaak een relatief lange formatieperiode. Dus het is niet ondenkbaar dat Nederland tot in de zomer zonder fungerend kabinet zit.”

In zo’n geval mag een kabinet geen besluiten meer nemen over controversiële onderwerpen waar veel onenigheid over is of waar intensief over gesproken moet worden. De coronacrisis valt echter onder de urgente onderwerpen waar het kabinet wél de regie over houdt.

“Iedereen in de politieke arena snapt dat dit een uitzonderlijke situatie is”, legt Winter uit. “Iedereen in de Tweede Kamer, misschien met uitzondering van Thierry Baudet, zal het er dus ook mee eens zijn dat het kabinet hier besluiten over blijft nemen.”

De situatie is niet uniek: het gebeurde eerder in 1977

Het is eerder gebeurd dat een kabinet demissionair was tijdens een crisissituatie. De treinkaping bij De Punt en de gijzeling van een lagere school in Bovensmilde hielden Nederland eind mei 1977 wekenlang in de greep, toen het kabinet-Den Uyl net was afgetreden.

“Als een premier ontslag aanbiedt bij de koning, dan vraagt de koning de premier wel alles te blijven doen wat het landsbelang vereist”, legt hoogleraar constitutioneel recht Leonard Besselink van de Universiteit van Amsterdam uit.

Hoewel de Tweede Kamer altijd beslissingen van het kabinet moet kunnen controleren, heeft de Kamer staatsrechtelijk gezien weinig middelen om een premier terecht te wijzen als in een crisis omstreden besluiten worden genomen. “In het uiterste geval stuurt het parlement een kabinet naar huis. Maar dat is al gebeurd. Dat maakt de Kamer in principe vleugellam.”

Het abstracte gegeven moet in werkelijkheid worden gegoten’

Het is een ongeschreven afspraak dat een demissionair kabinet zich dus inhoudt en geen maatregelen neemt als denkbaar kan zijn dat de Kamer deze niet zou steunen.

“Het is een abstract principe dat zich elke keer in een concrete werkelijkheid moet zien te vertalen”, zegt Besselink. “Je wilt als regering, zeker in een crisissituatie, niet in een patstelling met het parlement belanden. Normaliter kan een kabinet het er in de Kamer op aan laten komen en is de vraag wie van de twee als eerste buigt. Maar het is, op basis van de mores, ondenkbaar dat een demissionair kabinet dat doet.”

In dit specifieke geval is er ook nog sprake van de speciale coronawet die onlangs werd aangenomen. “De Tweede Kamer kan elke nieuwe coronamaatregel die de regering wil nemen, tegenhouden. Je kunt je bijvoorbeeld indenken dat dat zou gebeuren als er toch een avondklok moet worden ingesteld en de Kamer het hier in meerderheid niet mee eens zou zijn. Het parlement is dus niet vleugellam als het gaat om deze specifieke maatregelen die verder ingrijpen in de vrijheid van de burger.”

Het kan lastiger worden als kabinet meerderheid in Kamer verliest

Op dit moment heeft het kabinet nog een minimale meerderheid in de Tweede Kamer. Dit kan in theorie veranderen als na de verkiezingen een nieuw parlement aantreedt. “Het kan de zaak wel compliceren”, zegt Winter. “Mogelijk willen partijen die zetels hebben gewonnen vaker zaken in stemming brengen. Maar tegelijkertijd steunen tot nu toe bijna alle partijen in de Kamer de corona-aanpak in grote lijnen. Het lijkt me sterk dat dat na 17 maart opeens verandert.”

Heeft het eigenlijk wel waarde als een kabinet vlak voor het einde van de rit aftreedt? De hoogleraar bestuurskunde denkt van wel. “Het is een symbolisch gebaar. Maar soms is dat nodig. Als er op deze schaal rechtsstatelijke principes zijn geschonden en zo veel Nederlanders daar de dupe van zijn geworden, dan moet daar iets tegenover staan.”

EINDE BERICHT
EINDE BERICHT

PARLEMENT.COM
https://www.parlement.com/id/vhnnmt7j3lxp/demissionair_kabinet

Demissionair kabinet

Als een kabinet of minister ontslag heeft gevraagd aan de Koning(in), maar dit ontslag nog niet is verleend, noemen we dat demissionair.

De demissionaire status van een kabinet betekent dat er alleen nog ‘lopende zaken’ worden afgehandeld, en dat omstreden (ook wel controversiële) kwesties niet aan de orde komen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat hoe langer de demissionaire status duurt, hoe meer de noodzaak kan toenemen om omstreden zaken wel af te handelen.

Een kabinet wordt altijd demissionair op de dag van vierjaarlijkse verkiezingen, omdat partijen dan aan de kiezers vragen een oordeel te geven over het gevoerde kabinetsbeleid. Op basis van dat oordeel wordt een nieuw, volwaardig kabinet gevormd.

Als een kabinetscrisis ontstaat, wordt het kabinet (en daarmee de ministers) eveneens demissionair. Indien die crisis wordt bezworen, houdt de demissionaire status weer op.

ZIE VOOR MEER INFORMATIE BOVENSTAANDE LINK

[22]

DAGBLAD VAN HET NOORDENKABINET OVERWEEGT OM AVONDKLOK IN TE VOERENIN STRIJD TEGEN CORONA12 JANUARI 2021
https://www.dvhn.nl/extra/Kabinet-overweegt-om-avondklok-in-te-voeren-in-strijd-tegen-corona-26349435.html

De avondklok-optie ligt weer op tafel. Het kabinet denkt er serieus over na om die maatregel in te voeren, melden ingewijden rond het Binnenhof.

Eerder heeft een meerderheid van de Tweede Kamer uitgesproken tegen de invoering van de avondklok te zijn.

Maar door de komst van de Britse variant van het virus denkt het kabinet nu toch weer aan de invoering van de avondklok. Dat komt omdat er weinig anders meer voor handen is.

De avondklok moet zorgen dat mensen minder de deur uit gaan. De Britse variant van het virus is vermoedelijk veel besmettelijker dan de ‘gewone’ variant.

EINDE BERICHT

TROUWSMEEKBEDE VAN RUTTE AAN DE KAMER OVER AVONDKLOK:”ALSTUBLIEFT, GOOI GEEN INSTRUMENTEN WEG”13 JANUARI 2021

https://www.trouw.nl/politiek/smeekbede-van-rutte-aan-de-kamer-over-avondklok-alstublieft-gooi-geen-instrumenten-weg~b356d47d/

De Tweede Kamer toonde zich zeer kritisch over een avondklok als mogelijke coronamaatregel. Premier Rutte verzocht de Kamerleden geen instrumenten weg te gooien. 

Premier Mark Rutte stuit op fel verzet tegen de eventuele invoering van een avondklok. De dreigende opmars van de Britse variant van het coronavirus is voor een deel van de Tweede Kamer geen reden om de tegenstand op te geven. Het bracht Rutte woensdag in een Kamerdebat over de coronacrisis tot een smeekbede: “Alstublieft, gooi geen instrumenten weg. Die luxe is er niet.”

Het kabinet zoekt naar zwaardere maatregelen omdat de besmettingsaantallen te langzaam dalen en omdat de Britse variant steeds vaker in Nederland wordt aangetroffen. Het kabinet is zeer ongerust over de Britse mutatie, omdat die besmettelijker lijkt. Daarom overweegt het kabinet invoering van de avondklok. Rutte: “We zien de beelden uit Londen. De ziekenhuizen liggen vol en zieke mensen wachten in ambulances op een bed. Dat willen we hier niet. We moeten daarom zoveel mogelijk voorbereid zijn op de groeiende aanwezigheid van de Britse variant. Ik wil alleen maar vragen: laten we geen taboe leggen op de invoering van een avondklok.”

Het kabinet vroeg virologen en epidemiologen van het Outbreak Management Team (OMT) om advies over het effect van de invoering van een avondklok. Maar onder meer D66, GroenLinks, PVV en SGP vinden dat het kabinet beter moet onderzoeken hoe bestaande maatregelen beter kunnen worden gehandhaafd; een kwart van de mensen die positief wordt getest blijkt niet in quarantaine te gaan. Deze partijen willen ook vliegtuigen vanuit het Verenigd Koninkrijk weren. De Tweede Kamer sprak zich eerder, in een motie van PVV-fractievoorzitter Geert Wilders, al uit tegen de invoering van een avondklok.

D66 en PVV trekken samen op

Fractievoorzitter Rob Jetten van coalitiepartij D66 ging woensdag, zij aan zij met Wilders, voorop in het verzet. “Het is een enorme inperking van de vrijheid. Ouders die overdag druk zijn met werk en thuisonderwijs aan hun kinderen, kunnen ’s avonds geen luchtje meer scheppen. Singles, die alleen thuis werken, kunnen in de avonduren niet meer naar familie of samen eten met een vriend of vriendin. Burgemeesters en boa’s voelen er niks voor.”

Rutte hoopt dat de Kamer bijdraait. “Het virus heeft de gewoonte zich niet te houden aan uitspraken van de Kamer. Geef ons de kans om het OMT-advies te wegen”, zei hij. Hij erkent dat een avondklok extra weerstand tegen coronamaatregelen kan oproepen bij de bevolking. “Als we ertoe overgaan, moeten we het verstandig uitleggen.” Hij beloofde de Kamer dan ook te vertellen hoe hij een avondklok wil handhaven en waarom alternatieve maatregelen een kleiner effect hebben. “Dit is een schoen die we samen moeten aantrekken, áls we hem aantrekken. Er zijn niet veel alternatieven, vrees ik.”

Tientallen vliegtuigen uit het Verenigd Koninkrijk

De hele Kamer is kritisch over de tientallen vliegtuigen per dag uit het Verenigd Koninkrijk die landen op Schiphol. Dit moet ‘drastisch worden ingeperkt’, stellen D66 en GroenLinks. De PvdA wil ook ‘de luchtvaart aan banden leggen’. De Partij voor de Dieren vraagt onmiddellijk een vliegverbod in te stellen. Premier Rutte is daartegen. Hij denkt dat de Britse variant van het coronavirus niet op grote schaal binnenkomt met vliegtuigpassagiers: “Dat is niet het grote lek”. Hij wees erop dat reizigers voor noodgevallen, zoals begrafenissen, heen en weer moeten en dat de vliegtuigen ook goederen meenemen.

Het kabinet stelde woensdag wel een negatieve sneltest verplicht voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Deze regel gaat waarschijnlijk ook gelden voor reizigers uit Ierland. Eerder werd al een negatieve gewone PCR-test verplicht die niet ouder is dan 72 uur.

EINDE BERICHT 

[23]

Het kabinet Rutte III is vrijdag gevallen, terwijl we midden in de coronacrisis zitten. Is dat erg? En hoeveel slagkracht heeft een demissionair kabinet nog bij de aanpak van de crisis?

In het kort:

 • We zitten sowieso vanaf maart tot de zomer in deze situatie.
 • De coronacrisis is urgent, dus daar mag het kabinet over besluiten.
 • De Kamer mag vanwege de coronawet dingen blokkeren die haar niet zinnen.

NU.NL

WAT BETEKENT HET AFTREDEN VAN HET KABINET

VOOR DE CORONACRISIS

https://www.nu.nl/coronavirus/6101746/wat-betekent-het-aftreden-van-het-kabinet-voor-de-coronacrisis.html

[24]

”Het kabinet zoekt naar zwaardere maatregelen omdat de besmettingsaantallen te langzaam dalen en omdat de Britse variant steeds vaker in Nederland wordt aangetroffen. Het kabinet is zeer ongerust over de Britse mutatie, omdat die besmettelijker lijkt. Daarom overweegt het kabinet invoering van de avondklok. Rutte: “We zien de beelden uit Londen. De ziekenhuizen liggen vol en zieke mensen wachten in ambulances op een bed. Dat willen we hier niet. We moeten daarom zoveel mogelijk voorbereid zijn op de groeiende aanwezigheid van de Britse variant. Ik wil alleen maar vragen: laten we geen taboe leggen op de invoering van een avondklok.” TROUWSMEEKBEDE VAN RUTTE AAN DE KAMER OVER AVONDKLOK:”ALSTUBLIEFT, GOOI GEEN INSTRUMENTEN WEG”13 JANUARI 2021

https://www.trouw.nl/politiek/smeekbede-van-rutte-aan-de-kamer-over-avondklok-alstublieft-gooi-geen-instrumenten-weg~b356d47d/

[25] 

WIKIPEDIA

SPERTIJD NEDERLAAND

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spertijd#Nederland

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

SPERTIJD

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spertijd

[26]

Spertijd is de tijd waarin bepaalde voorschriften van toepassing zijn. Doorgaans verwijst het naar de tijd waarin individuen in hun huizen moeten blijven. Deze beperkingen kunnen in uitzonderlijke gevallen door de overheid worden opgelegd ter controle of bescherming van de bevolking, bijvoorbeeld in geval van een ramp of in oorlogstijd.’ 

WIKIPEDIA

SPERTIJD

SPERTIJD

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spertijd

[27]

‘Tijdens de bezetting in Nederland (19401945) werd er een spertijd ingesteld die oorspronkelijk liep van 00.00 uur tot 04.00 uur in de nacht. Deze spertijd lag niet vast. Op elk willekeurig moment konden de spertijden worden aangepast. Gedurende de oorlogsjaren werd vanaf 1 februari 1942 – als extra strafmaatregel – de spertijd in Amsterdam aangepast: nu moesten de inwoners van Amsterdam binnen blijven vanaf 20 uur tot aan de volgende ochtend.[1] Degenen die moesten werken gedurende de spertijd (zoals mensen van de Luchtbeschermingsdienst) hadden een extra vergunning van de Duitsers nodig. Zo’n vergunning werd een Sonderausweis of kortweg Ausweis genoemd, die ook bij het persoonsbewijs werd bewaard.”  

WIKIPEDIA

SPERTIJD NEDERLAAND

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spertijd#Nederland

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

SPERTIJD

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spertijd

[28]

AMNESTY INTERNATIONAL

PHILLIPPINES 2019

https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/philippines/report-philippines/

Killings by the police and unknown armed individuals remained rampant as the government’s violent “war on drugs” reached its fourth year. The International Criminal Court (ICC) continued its preliminary examination of possible crimes under international law committed in the country. Congress revived attempts to reinstate the death penalty. Human rights defenders critical of the government were increasingly harassed and vilified. The prevailing climate of impunity fueled an increase in killings of activists for their political views. In July, the UN Human Rights Council adopted a resolution asking the High Commissioner for Human Rights to report back on the human rights situation in the country in 2020.

Extrajudicial executions and impunity

Killings by the police and unknown armed individuals continued in the context of the government’s anti-drug campaign. In June, the then-chief of the Philippine National Police (PNP) acknowledged that over 6,500 people had been killed in police operations since the Duterte administration took office in July 2016. Human rights groups placed the number far higher. Government records also showed more than 20,000 other deaths during the same period classified as homicide cases under investigation, many suspected of being linked to the police.

Victims continued to be overwhelmingly from poor and marginalized communities, and often were part of unsubstantiated “drug watch lists” that police continued to use in their operations. Police continued to allege that victims fought back requiring the use of deadly force, despite witness accounts that they were killed in cold blood. Families were unable to obtain justice for their loved ones, due to enormous obstacles to filing cases against perpetrators, including fears of retaliation. There remained no meaningful accountability for the killings at the national level.

In March, the Philippines’ withdrawal from the Rome Statute of the ICC took effect. Nevertheless, the ICC continued its preliminary examination of possible crimes under international law.[i] In July, the UN Human Rights Council adopted a resolution asking the Office of the High Commissioner for Human Rights to produce a comprehensive report on the situation in the Philippines.[ii]

In early November, Vice President Leni Robredo, a member of an opposition party, accepted President Duterte’s invitation to co-chair the Inter-agency Committee on Anti-illegal Drugs.[iii] Her appointment lasted only a brief 18 days; she was fired by President Duterte after she demanded transparency and access to documents and intelligence reports related to the government’s anti-drug campaign.

Killings of activists affiliated with the political left surged following a complete breakdown of peace talks between the government and the New People’s Army; many were victims of “red-tagging,” or accused of being communists.[iv] They included four activists from leftist organizations killed in June.[v]

Human rights defenders

The government continued to repress human rights defenders. Senator Leila de Lima, the President’s most prominent critic and a prisoner of conscience, remained in detention since February 2017 on politically-motivated charges.[vi] Former Senator Antonio Trillanes IV, another Duterte critic, continued to face rebellion, kidnapping and other charges. In September, the PNP filed sedition complaints against Vice President Robredo and 30 others – including de Lima, Trillanes, lawyers, priests and politicians – for their alleged involvement in producing videos linking the president’s family to the illicit trade in drugs.[vii]

In June, the House of Representatives unanimously approved the Human Rights Defenders Protection Bill that sought to protect human rights defenders, including from intimidation and reprisal. The Senate’s version of the bill remained pending. There were questions about the bill’s future effectiveness, as the crackdown on human rights defenders and government critics continued. Human rights groups continued to express concerns about the safety of land and environmental activists.

Death penalty

During his annual State of the Nation Address in July, President Duterte called again on Congress to reinstate the death penalty, including for drug-related crimes. More than 20 death penalty bills were pending in both the Senate and the House of Representatives. Reintroducing the death penalty would violate the Philippines’ obligations under the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, which commits the country never to reinstate the penalty.[viii]

Children’s rights

In January, the House of Representatives approved on final reading a bill lowering the minimum age of criminal responsibility from 15 to 12 years old, including for drug-related offences. The Senate’s version remained pending. Human rights and other groups called on the government to halt attempts to change the law, saying that setting a lower age would endanger children’s lives rather than reduce crime.[ix]

Right to health

The government’s anti-drugs campaign continued to undermine people’s right to the highest attainable standard of physical and mental health. Further research by Amnesty International revealed the government’s drug rehabilitation and treatment programmes were inadequate; families reported that no such programme had been available to relatives who sought medical care for their use of drugs. Others continued to be forced into compulsory treatment and rehabilitation initiatives, preventing them from accessing essential health and harm reduction services.[x]

Freedom of expression

The president increasingly threatened journalists critical of the government. Editor-in-Chief Maria Ressa and her news website Rappler, which reported extensively on killings and other human rights violations in the “war on drugs,” and a former Rappler reporter and board members, faced at least 10 politically-motivated lawsuits.[xi] Websites of alternative media organizations were subjected to distributed denial of service (DDos) attacks that generated fake visits to these sites and rendered them inaccessible. At least two journalists received threats after being “red-tagged.”[xii] Media organizations said at least 15 journalists had been killed in work-related attacks under the Duterte administration since 2016.

On December 19, following a decade-long trial, a Quezon City court convicted 28 individuals for murder over the 2009 massacre of 58 people, including 32 journalists, in Maguindanao, southern Philippines. A total of 55 defendants were acquitted. Some 80 other people accused of involvement had yet to be arrested.[xiii]

Internal armed conflict, counter-terror and security

In March, President Duterte declared the “permanent termination” of peace negotiations between the government and the National Democratic Front of the Philippines – Communist Party of the Philippines – New People’s Army, stating that continued dialogue was “useless.” In December, however, the president announced yet again his administration’s intention to resume peace talks with the communist rebels.

In October, security forces raided the offices of three organizations in Bacolod City affiliated with leftist activists and arrested over 50 people allegedly participating in explosives and firearms training. Those arrested maintained that weapons seized during raids were planted by security forces. Over 40 were subsequently released, after posting bail or being cleared by the court; seven were being held on non-bailable charges.

Martial law remained in effect in Mindanao, amid concerns from human rights groups that military rule could allow for further abuses. At year’s end, however, President Duterte no longer sought to extend the measure through Congress, marking the end of martial rule in the region after two and a half years.

Bills to amend the Human Security Act of 2007 – the Philippines’ counterterrorism law – were introduced in Congress. Proposed revisions included a broader definition of “terrorism” and longer warrantless detention for terrorism suspects, which the Commission on Human Rights said could violate human rights, including the presumption of innocence.

The Department of Education closed down 50 schools serving Lumad (Indigenous) children, alleging that they were teaching students to rebel against the government. President Duterte had previously threatened to “bomb” these schools.

Sexual and reproductive rights

The president approved an implementation plan for the National Program on Population and Family Planning, meant to reduce unwanted and unplanned pregnancies through “responsible parenthood,” including access to contraceptives. The government’s chief economist, however, expressed concerns later that the program was underfunded in the 2020 national budget.

Rights of lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex (LGBTI) people

President Duterte declined to certify the SOGIE (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression) Equality Bill as urgent, amid an outcry when a transgender woman was prevented from using the women’s restroom and subsequently arrested for recording the incident on her mobile phone. Instead, the government said it would push for a broader law that would cover “all forms” of discrimination.

Labour rights

Workers from various industries – such as transportation, food, beverage, and manufacturing – went on strike several times against unfair labour practices, including low wages, short/fixed-term employment, and failure by employers to provide government-mandated benefits. Some of these protests resulted in violent dispersals, arrests by police, and even killings at the hands of unidentified individuals.[xiv]


[i] Philippines: Withdrawal from the ICC must spur UN action (news story, 17 March).

[ii] Philippines: UN resolution builds pressure on architects of deadly “war on drugs” (news story, 11 July).

[iii] Philippines: Vice President’s new role must mark end of drug killings (news story, 6 November).

[iv] Philippines: Investigate killing of 14 in police operations (ASA 35/0156/2018, 2 April).

[v] Philippines: Stop “red-tagging”; investigate killings of activists (ASA 35/0587/2019, 24 June).

[vi] Philippines: Outspoken Senator marks two years in arbitrary detention (news story, 17 March).

[vii] Philippines: Drop malicious case against government critics (ASA 35/1049/2019, 13 September).

[viii] Philippines: President’s call to revive death penalty will only worsen climate of impunity (news story, 22 July).

[ix] Philippines: Lowering criminal age to 12 will “endanger children’s lives” (news story, 5 February).

[x] They just kill: Ongoing extrajudicial executions and other violations in the Philippines’ “war on drugs” (report, 8 July).

[xi] Philippines: Further information: Journalist arrested twice in six weeks (ASA 35/0137/2019, 1 April).

[xii] Philippines: Protect “red-tagged” individuals (ASA 35/0985/2019, 3 September).

[xiii] Philippines: Convictions for Ampatuan massacre a delayed but critical step for justice (news story, 19 December).

[xiv] Philippines: Urgent action: Peaceful protestors attacked and one murdered (ASA 35/9711/2019, 21 January).

EINDE BERICHT

[29]NPO RADIO 1DE COLUMN VAN JOHN JANSEN VAN GALEN IN OVTAVONDKLOK
https://www.nporadio1.nl/geschiedenis/27455-ovt-column-john-jansen-van-galen-avondklok

Het klinkt angstaanjagend, maar het kan zo zijn dat er straks een avondklok wordt ingevoerd om de coronacrisis te weren. OVT-columnist John Jansen van Galen maakte het zelf twee keer mee. Hoe was het leven in tijden van een avondklok?

Avondklok

Komt er een avondklok? Het klinkt onheilspellend, zweemt naar oorlog en dictatuur. Een ander woord is spertijd, klinkt nog grimmiger, naar de Duitse bezetting.

Twee keer maakte ik een avondklok mee. De eerste was in 1975, op de Filippijnen, waar het curfew heette, naar couvre-feu, gedoofde vuren. Ik was naar het land meegetroond door fotograaf Vincent Mentzel die de islamitische guerrilleros in het Zuiden wilde fotograferen, bij een artikel dat ik van hem moest schrijven, naast de radioreportage die ik voor de VPRO maakte. Over glibberige sawahdijkjes strompelden we voort achter patrouilles van vijftienjarige jochies in battledress met te zware geweren. Was dit de guerrilla? Helemaal serieus konden we het niet nemen.

In de hoofdstad Manila heerste vanwege die kinderguerilla de noodtoestand, martial law, waarmee 90 procent van de bevolking ingestemd heette te hebben. De avondklok ging in om 10 uur in de avond, dan sloten de café’s en hadden de klanten de keus: ijlings nog fluks naar huis of aan de bar blijven hangen tot ze er om 6 uur ’s morgens uit mochten. Er werd zwaar gewapend gepatrouilleerd en het was doodstil op straat.

Op een politiebureau haalden we een permit om na de avondklok op straat te mogen en het radiopubliek getuige te kunnen laten zijn van de curfew. Maar hoe laat je stilte horen? Vincent kwam op het lumineuze idee van een poes! Ik moest laten horen hoe druk het overdag in het centrum van Manila was en dan na tienen met de microfoon een poes volgen die na de avondklok op hetzelfde punt de straat overstak. Hoor, het geluid van kattennageltjes op het plaveisel: zo klinkt nou een curfew

Staatsgreep Suriname

De tweede keer was in 1980, na de staatsgreep in Suriname. Paramaribo ging al om zes uur op slot. Even daarvoor liep ik gauw bij de Chinees op de hoek binnen, sloeg hete Surinaamse broodjes in en een djogo, een literfles Parbobier, en installeerde mij op het balkon van de YWCA, het hostel van de Young Christian Women’s Association waar ik logeerde. Dan bewoog niets meer op straat, alleen iemand die zich verlaat had haastte zich naar huis. Het asfalt lag verlaten onder de eeuwenoude mahoniebomen langs de Heerenstraat totdat van om de hoek een gevechtswagen de Heerenstraat in draaide, in de laadbak tien jonge soldaatjes, de Uzi’s dreigend omhoog geheven. Dit was de ‘revo’, de revolutie van de sergeants. Of speelden ze revolutietje zoals ik had gedacht dat die jonge Filipino’s guerrillatje speelden?

”Wat vinden jullie van de staatsgreep?” vroeg verslaggever Jozef Slagveer de volgende dag aan schoolkinderen in Paramaribo. ”Niet goed”, zei een jongetje, ”ze schieten mensen dood.” ”Maar”, zei Jozef, die een vurig aanhanger van de revo was, ”ze schieten toch niet alle mensen dood?” Die middag werden wij verslaggevers uitgenodigd om in de Memre Boekoe-kazerne bij te wonen hoe ambtenaren die er met de pet naar hadden gegooid bij wijze van revolutionaire heropvoeding met ontbloot bovenlijf werden afgeranseld. Toen drong de grimmigheid van die staatsgreep tot mij door.

Twee jaar later is Slagveer zelf door de militairen doodgeschoten, slachtoffer van de decembermoorden. Veertig jaar leefde Suriname onder de slagschaduw van Bouterse. En op de Filippijnen heerst nu permanent een noodtoestand. De werkelijkheid is vaak grimmiger dan je je zelf aanvankelijk wilt bekennen.  

EINDE BERICHT

[30]
38 JAAR DECEMBERMOORDEN/VERGEET ZE NOOITASTRID ESSED8 DECEMBER 2020
https://www.astridessed.nl/38-jaar-decembermoorden-vergeet-ze-nooit/

[31]
”De tweede keer was in 1980, na de staatsgreep in Suriname. Paramaribo ging al om zes uur op slot. Even daarvoor liep ik gauw bij de Chinees op de hoek binnen, sloeg hete Surinaamse broodjes in en een djogo, een literfles Parbobier, en installeerde mij op het balkon van de YWCA, het hostel van de Young Christian Women’s Association waar ik logeerde. Dan bewoog niets meer op straat, alleen iemand die zich verlaat had haastte zich naar huis. Het asfalt lag verlaten onder de eeuwenoude mahoniebomen langs de Heerenstraat totdat van om de hoek een gevechtswagen de Heerenstraat in draaide, in de laadbak tien jonge soldaatjes, de Uzi’s dreigend omhoog geheven.”

NPO RADIO 1DE COLUMN VAN JOHN JANSEN VAN GALEN IN OVTAVONDKLOK
https://www.nporadio1.nl/geschiedenis/27455-ovt-column-john-jansen-van-galen-avondklok

[32]

”Maar controle achter de voordeur zal er ook na de persconferentie van dinsdag niet komen, tenzij als er sprake is van iets waarbij de politie wel naar binnen mag, bijvoorbeeld bij een melding van geluidsoverlast.”
VOLKSKRANTDE TIJD VAN COULANCE IS VOORBIJ,MAAR HOE GAAT DE ”EXTRA HANDHAVING” ERUITZIEN14 OCTOBER 2020
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-tijd-van-coulance-is-voorbij-maar-hoe-gaat-de-extra-handhaving-eruitzien~b8ff6d82/

Strenge handhaving ‘is echt de bedoeling’, zei Mark Rutte dinsdagavond op de persconferentie. Nu de teugels strakker worden aangetrokken, wil de minister-president dat er ook streng op naleving van de maatregelen wordt gecontroleerd. Maar is dat wel mogelijk? 

Hoe gaat de door Rutte bepleite ‘extra handhaving’ eruitzien?

In de afgelopen maanden lieten handhavers het vaak bij een waarschuwing, waardoor de coronaboete enigszins in de vergetelheid raakte. Terwijl de tweede golf oplaaide, werden in september in de grote drie steden fors minder boetes uitgeschreven dan in de maanden ervoor: 471 in Rotterdam, 46 in Amsterdam en slechts 8 in Den Haag.

Maar de tijd van coulance is voorbij. Voortaan wordt elke waarschuwing vastgelegd in het politiesysteem, iets wat tot nu toe niet gebeurde. ‘En als iemand zich overduidelijk niet aan de regels houdt, wordt er zelfs direct geverbaliseerd’, laat een woordvoerder van de Landelijke Politie weten. 

In het voorjaar bestond nog onduidelijkheid over hoe burgers de maatregelen van het kabinet precies moesten interpreteren. De huidige lijn biedt die ruimte voor ambiguïteit niet. Dat maakt het werk voor boa’s makkelijker, gelooft Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse BOA Bond. ‘Duidelijkheid en logica zijn belangrijk. Dat helpt voor het draagvlak.’

Wel vindt Kuin het zaak dat gemeenten en Veiligheidsregio’s nu een eenduidig beleid overeenkomen. Zij blijven primair verantwoordelijk voor hoe toezicht en handhaving precies worden ingezet. ‘In het voorjaar waren de verschillen daartussen te groot.’

Is er genoeg mankracht?

Dat baart zorgen. Politiemannen en boa’s lopen nu al tegen de grenzen van hun capaciteit aan. Dus te grote woorden, zoals die van minister Hugo de Jonge over controle op de quarantaineplicht, kunnen wat betreft de vakbonden direct naar de prullenbak. ‘Leuk verzonnen, maar het is een sprookje om te denken dat het handhaafbaar is’, zegt Richard Gerrits, voorzitter van BOA ACP.

Prioriteiten moeten verschoven worden om serieus toezicht op coronamaatregelen mogelijk te maken. Zeker in de grote steden wordt het lastiger voor boa’s om op andere meldingen van burgers af te gaan, verwacht Kuin. ‘Er komt niet ineens een blik handhavers vrij.’ Wat meespeelt, is dat ook politiepersoneel en boa’s bij klachten moeten thuisblijven en zich moeten laten testen. ‘Waar we aan de ene kant werkzaamheden erbij krijgen, worden we aan de andere kant geplaagd’, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Politiebond (NPB).

Vooral het verbod op het bezit van alcohol na acht uur ’s avonds wordt wat betreft handhaving lastig. Bij elke voorbijganger in de tas kijken is geen optie. ‘Zoveel mensen hebben we niet’, aldus Gerrits. 

Hoe realistisch is het paardemiddel, de sluiting van een onderneming?

‘Als de supermarkt er een puinhoop van maakt, gaan we de supermarkt sluiten’, sprak Rutte dinsdagavond dreigend. Vorige maand overkwam dat een supermarkt in het Twentse Noord-Deurningen al. De zaak moest van de Veiligheidsregio dicht omdat de eigenaar een herhaald verzoek om de coronaregels na te leven naast zich neerlegde.

De premier definieerde ‘een puinhoop’ (ook wel ‘een rommeltje’) als ‘te druk’, ‘als er te veel mensen in de supermarkt zijn’. Op wat dat precies betekent, wordt op dit moment nog gepuzzeld. Ondernemers hoeven niet te doemdenken: een enkele klant te veel of mondkapje te weinig zal heus niet meteen tot sluiting leiden. Maar het paardemiddel kan wel worden ingezet als meerdere waarschuwingen van handhavers worden genegeerd.

Gaan de handhavers ook achter de voordeur controleren?

Rutte was duidelijk tijdens de persconferentie: ‘Geen blokjesverjaardagen meer’. Maar controle achter de voordeur zal er ook na de persconferentie van dinsdag niet komen, tenzij als er sprake is van iets waarbij de politie wel naar binnen mag, bijvoorbeeld bij een melding van geluidsoverlast. Op dit punt verandert dus niets. ‘Wij gaan niet bij mensen door het raam kijken of ze zich aan de regels houden’, aldus de Landelijke Politie. 

EINDE BERICHT

[33]

TROUWSMEEKBEDE VAN RUTTE AAN DE KAMER OVER AVONDKLOK:”ALSTUBLIEFT, GOOI GEEN INSTRUMENTEN WEG”13 JANUARI 2021

https://www.trouw.nl/politiek/smeekbede-van-rutte-aan-de-kamer-over-avondklok-alstublieft-gooi-geen-instrumenten-weg~b356d47d/

[34]
TROUWSMEEKBEDE VAN RUTTE AAN DE KAMER OVER AVONDKLOK:”ALSTUBLIEFT, GOOI GEEN INSTRUMENTEN WEG”13 JANUARI 2021

https://www.trouw.nl/politiek/smeekbede-van-rutte-aan-de-kamer-over-avondklok-alstublieft-gooi-geen-instrumenten-weg~b356d47d/

[35][35]

TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAALMOTIE VAN HET LID WILDERS OVER HET NIET OVERGAANTOT EEN AVONDKLOK
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z20567&did=2020D44154
STEMMINGSUITSLAGAANGENOMEN MET HANDOPSTEKEN
ZIE VOOR DETAILS STEMMING
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z20567&did=2020D44154

NOORD-HOLLANDS DAGBLADTWEEDE KAMER SPREEKT ZICH UIT TEGEN AVONDKLOK10 NOVEMBER 2020
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20201110_45599129?utm_source=google&utm_medium=organic

De kans dat er in de toekomst een avondklok wordt ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, lijkt klein. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich er dinsdag tegen uit.

Het kabinet zei vorige week een avondklok te overwegen voor de regio’s waar de meeste coronabesmettingen plaatshebben. Dat zou geregeld kunnen worden via de wet waarmee in Nederland de noodtoestand kan worden uitgeroepen. Daarbij zou het parlement formeel geen inspraak hebben.

Dit leidde tot stevige kritiek in de Kamer. Niet alleen de oppositie trok fel van leer. D66-voorman Rob Jetten merkte op dat er net een “maandenlange discussie” is geweest over de coronanoodwet, waarmee juist inspraak van de Kamer op de coronamaatregelen is geregeld. “En dan een avondklok willen instellen buiten het parlement om? Dacht het niet!”.

Nu schaart een meerderheid van de Kamer zich dus achter een oproep van Geert Wilders om überhaupt geen avondklok in te voeren. Volgens de PVV-voorman is het niet alleen een “disproportionele vrijheidsbeperkende maatregel”, maar is er ook “volgens het OMT geen medische basis” voor.

EINDE BERICHT

[36][36]

VOORBEELDEN VAN DE PVV XENOFOBIE EN REPRESSIEVEOPVATTINGEN
PVV EN LEIDER WILDERS BEDREIGING VOOR DE RECHTSSTAAT/BRIEF AAN TWEEDE KAMERLEDENASTRID ESSED10 OCTOBER 2020
https://www.astridessed.nl/pvv-en-leider-wilders-bedreiging-voor-de-rechtsstaat-brief-aan-tweede-kamerleden/

[2007]/HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERSASTRID ESSED
https://www.astridessed.nl/2007het-politieke-gedachtegoed-van-de-heer-wilders/

PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIEVIJF VOOR TWAALFASTRID ESSED5 MAART 2018
https://www.astridessed.nl/pvv-forum-voor-democratie-vijf-voor-twaalf/

HETZE WILDERS TEGEN SURINAAMSE ALLOCHTONEN/”DRIEBEESTEN VAN SURINAAMSE AFKOMST”/WILDERS’ RACISMEEN POLITIESTAAT/”STRAFKAMPEN”ASTRID ESSED6 OCTOBER 2020
https://www.astridessed.nl/hetze-wilders-tegen-surinaamse-allochtonen-drie-beesten-van-surinaamse-afkomst-wilders-racisme-en-politiestaat-strafkampen/

PROTOTYPICAL FASCISM IN CONTEMPORARY DUTCH POLITICSTHESISHENK BOVEKERK

 
Prototypical Fascism in Contemporary Dutch Politics Henk Bovekerk (s475630) Tilburg University the Netherlands BA Liberal Arts & Sciences (Humanities major) Under the supervision of dr. A.C.J. de Ruiter Read by prof. dr. J.M.E. Blommaert Fall Semester 2011   

http://www.henkbovekerk.nl/wp-content/uploads/2020/01/BA-Thesis-Henk-Bovekerk.pdf

UNIVERSSTUDENT KRIJGT 10 VOOR THESIS OVER ”FASCISTISCHE” PVV

PVV VERKIEZINGSPROGRAMMANEDERLAND WEER VAN ONS

https://pvv.nl/images/Conceptverkiezingsprogrammma.pdf

TEKST
  CONCEPT – VERKIEZINGSPROGRAMMA PVV 2017 – 2021 
NEDERLAND WEER VAN ONS! 
Miljoenen Nederlanders hebben schoon genoeg van de islamisering van ons land. Genoeg van de massa-immigratie en asiel, terreur, geweld en onveiligheid. Hier is ons plan: in plaats van het financieren van de hele wereld en mensen die we hier niet willen, geven we het geld uit aan de gewone Nederlander. Zo gaat de PVV dat doen:
 1. Nederland de-islamiseren – Nul asielzoekers erbij en geen immigranten meer uit islamitische landen: grenzen dicht – Intrekken alle al verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd, AZC’s dicht – Islamitische hoofddoekjes niet in publieke functies – Verbod op overige islamitische uitingen die in strijd zijn met de openbare orde – Preventief opsluiten radicale moslims – Criminelen met een dubbele nationaliteit denaturaliseren en uitzetten – Syriëgangers niet meer terug laten keren naar Nederland – Alle moskeeën en islamitische scholen dicht, verbod koran 
2. Nederland weer onafhankelijk. Dus uit de EU
 3. Directe democratie: invoeren van het bindend referendum, burgers krijgen macht
 4. Eigen risico zorg geheel afschaffen 
5. Huren omlaag
 6. AOW-leeftijd op 65 jaar, aanvullende pensioenen wél indexeren
 7. Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep enz. 
8. Terugdraaien bezuinigingen thuiszorg, ouderenzorg, méér handen aan het bed 
9. Fors extra geld voor defensie en politie 
10. Lagere inkomstenbelasting 
11.Halvering motorrijtuigenbelasting 
Financiële paragraaf per maatregel en totaal:
 1. + 7.2 mrd 
2. PM 
3. PM 
4. – 3.7 mrd 
5. – 1.0 mrd 
6. – 3.5 mrd 
7. + 10.0 mrd 
8. – 2.0 mrd 
9. – 2.0 mrd 
10. – 3.0 mrd 
11. – 2.0 mrd ___________ 
Totaal: 0 
Reageer via email op: nederlandweervanons@pvv.nl

YOUTUBE.COM

PVV AANHANG SCANDEERT: MINDER MAROKKANEN

TEKST

Wilders:”Ik zou van iedereen hier een antwoord willen hebben op de volgende drie vragen:”Drie vragen, alsjeblieft geef een helder antwoord, die onze partij, de PVV definieren:”En de eerste vraag is:”Willen jullie meer of minder Europse Unie?”[PVV aanhang scandeert]:”MINDER….! MINDER, MINDER, MINDER MINDER MINDER MINDER……..!Wilders:”De tweede, de tweede vraag is, misschien nog belangrijker:”Willen jullie meer of minder Partij van de Arbeid?” [PVV aanhang scandeert] ” MINDER….! MINDER, MINDER, MINDER MINDER MINDER MINDER……..!Wilders:”En de derde vraag is. En ik mag het eigenlijk niet zeggen, want er wordt aangifte tegen je gedaan en misschien zijn er zelfs D’66 Officieren, die je een proces aandoen, maar de vrijheid van meningsuiting is een groot goed en we hebben niets gezegd wat niet mag, we hebben niets gezegd wat niet klopt, dus ik vraag aan jullie:”Willen jullie, in deze stad en in Nederland, meer of minder Marokkanen?”[PVV aanhang scandeert]  ” ” MINDER….! MINDER, MINDER, MINDER MINDER MINDER MINDER……..!”  ” MINDER….! MINDER, MINDER, MINDER MINDER MINDER MINDER……..!  
Wilders:”Dan gaan we dat regelen”GELACH[Wilders glimlacht]

EINDE MINDER MINDER VRAAG OP YOUTUBE

YOUTUBE FILMPJE
  0.00-0.16
”Duizenden Arabische mannen hebben de afgelopen tijd honderden vrouwen sexueel aangevallen, vernederd, verkracht.Alle vrouwen zijn loslopend wild.Testosteronbommen heb ik de daders genoemd.”……..” Overal waar de onverantwoorde Open Deur politie zoals premier Rutte en kanselier Merkel de rode loper wordt uitgerold voor deze testosteronbommen”0.37-0.47  
……….”Het is sexueel terrorisme, een sexuele Jihad.En het gebeurt overal in Europa.In Nederland, Duitsland, Zweden, Oostenrijk.Overal. 

YOUTUBE.COMGEERT WILDERS: MANNELIJKE ASIELZOEKERS OPSLUITEN IN AZC’S 0.00-3.05  

TEKST
Geert Wilders [PVV]:”Duizenden Arabische mannen hebben de afgelopen tijd honderden vrouwen sexueel aangevallen, vernederd, verkracht.Alle vrouwen zijn loslopend wild.Testosteronbommen heb ik de daders genoemd.We hebben gezien, waar ze toe in staat zijn.Het is sexueel terrorisme, een sexuele Jihad.En het gebeurt overal in Europa.In Nederland, Duitsland, Zweden, Oostenrijk.Overal.Waar honderdduizenden vooral alleenstaande mannen uit een cultuur van vrouwenonderdrukking werden binnengelaten.Overal waar de onverantwoorde Open Deur politie zoals premier Rutte en kanselier Merkel de rode loper wordt uitgerold voor deze testosteronbommen.Overal krijgen we nu te maken met een verkrachtingsepidemie.Het is een ramp, die vermeden had kunnen worden en vermeden had moeten worden, maar niet vermeden werd.Op vele plaatsen probeerden de autoriteiten en de media het verschrikkelijke nieuws onder de pet te houden, onder het tapijt te schuiven, maar dat lukt ze niet meer.De geest is uit de Fles.En er heerst, terecht, woede, angst, in Nederland en in de rest van Europa.Mensen zijn, terecht, heel erg boos, duizenden Nederlandse vrouwen stellen zich grote vragen bij hun eigen veiligheid.”Wie zal mij beschermen”Duizenden Nederlandse mannen maken zich grote zorgen over de veiligheid van hun vrouwen.”Wie zal hen helpen”En duizenden Nederlandse ouders zijn bang voor wat hun dochters kan overkomen.”Wie waakt er over hen”Vreselijke massa aanrandingen zoals in Keulen kunnen ook hier in Nederland gebeuren.En het is tijd, die waarheid onder ogen te zien.Deze daders komen uit een cultuur waarin vrouwen minderwaardige wezens zijn, een cultuur van eerwraak en vernedering.Een cultuur, gesticht door een Profeet, die seksslavinnen had en een negenjarig meisje verkrachtte.Het is tijd, ook die waarheid onder ogen te zien.Want wie wegkijkt, wie wegkijkt, is medeschuldig.En het wordt steeds duidelijker:Premier Rutte, mevrouw Merkel en al die andere politici in Europa, die hun grenzen weigerden te sluiten, ze laten onze vrouwen en dochters keihard in de steek en zijn dus medeverantwoordelijk.Wat de PVV betreft is het duidelijk:Onze grenzen moeten dicht.Dicht voor alle asielzoekers en alle immigranten uit islamitische landen.Maar zolang dat niet gebeurt, zolang de islamitische testosteronbommen als een Zwaard van Damocles boven de Nederlandse vrouwen hangen, stel ik voor, dat we mannelijke asielzoekers opsluiten in de AZC’s.Voor hen moeten de AZC’s gesloten instellingen worden.Zodat geen enkele mannelijke asielzoeker nog de straat op kan en zodat onze vrouwen eindelijk worden beschermd.”
EINDE YOUTUBE FILMPJE   

”Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.

”AD

PROTESTEN TEGEN VLUCHTELINGEN STEEDS STERKER7 OCTOBER 2015

https://www.ad.nl/buitenland/protesten-tegen-vluchtelingen-steeds-sterker~a08e0346/

TEKST

De protesten tegen de vluchtelingenopvang in Nederland worden steeds sterker en de effecten concreter. In Wezep ziet de gemeente door de weerstand al af van de opvang van zeshonderd asielzoekers. Een overzicht van de meest opvallende conflicten.
Gelderland
Woensdag werd besloten om op Camping Heidehoek in het Gelderse Wezep toch maar geen asielzoekers onder te brengen. Van de komst van zeshonderd vluchtelingen zal worden afgezien na ophef en rumoer in het dorp. Al eerder was op informatieavonden zoveel verzet dat er meermalen ingegrepen moest worden. Een voorstander van het azc werd uitgescholden en bedreigd. Op een kerk in Wezep kladden onbekenden leuzen tegen de komst van asielzoekers
Oranje
Boze bewoners van het kleine Drentse dorpje Oranje probeerden dinsdagavond bussen met asielzoekers te verhinderen door te rijden. Eerder op de avond belaagden ze al de auto van staatssecretaris Klaas Dijkhoff. Die had net bekendgemaakt dat het 140 zielen tellende dorp nog eens zevenhonderd asielzoekers extra op moet vangen.
Brabant
Diezelfde avond was het ook onrustig rond het asielzoekerscentrum in de Brabantse plaats Oisterwijk. Minderjarige asielzoekers en een autochtone jongeren zoeken elkaar op. De problemen kwamen tot een kookpunt. De groep van het azc probeerde de andere groep te lijf te gaan met stokken. Door snel ingrijpen wist de politie het geweld in de kiem te smoren. Twee jongeren werden gearresteerd. De politie zal het toezicht rond het centrum nu intensiveren.
Enschede
Het debat rond de komst van vluchtelingen begint duidelijk heftiger te worden. Onlangs werd duidelijk dat drie wethouders in Enschede worden bedreigd vanwege het geplande asielzoekerscentrum in de gemeente. De bedreigingen zijn afkomstig van tegenstanders van het asielzoekerscentrum. Burgemeester Onno van Veldhuizen erkent de bedreigingen maar over de aard en de vorm ervan worden geen mededelingen gedaan.
Ook in Purmerend en Almere was het eerder al mis. Burgemeester Don Bijl van Purmerend moest vorige week een vergadering op het gemeentehuis over de komst van een azc afblazen. Door de massale opkomst van boze bewoners kon de veiligheid niet meer gegarandeerd worden.

Daarnaast duiken op verschillende plaatsen in het land bekladdingen op. Op muren en ramen staan leuzen als ‘Eigen Volk Eerst!’ en zijn hakenkruizen te zien.

Wilders
Vorige maand kwam PVV-leider Geert Wilders met een oproep om in verzet te komen tegen de opvang van vluchtelingen. Hij benadrukte wel dat het protest geweldloos moest zijn. ,,Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.COLUMN WILDERSGUANTANAMO BAY

GUANTANAMO BAY

”Afgelopen donderdag bezocht ik Guantanamo Bay, de al meer dan een eeuw door de Verenigde Staten van Cuba gepachte marinebasis die sinds 2001 voor een klein gedeelte is ingericht als detentiecentrum waar vermeende Al Qaeda- en Talibanterroristen worden vastgehouden. Hoewel het meer dan 30 graden was, is Guantanomo Bay zeker geen fijn vakantieressort, alleen al omdat je er geen foto’s mag maken. Maar de berichtgeving in de media over misstanden die op Guantanamo Bay zouden plaatsvinden raken voor zover ik kan beoordelen kant noch wal, want met eigen ogen zag ik dat de Amerikanen de ongeveer 335 ‘vijandelijke strijders’ prima behandelen. Zo zijn de cellen brandschoon, de medische voorzieningen uitstekend en met het eten is niets mis”…………

”Al deze bij de AIVD bekende potentiële terroristen worden als het aan mij ligt preventief opgepakt en preventief gedetineerd. In Israël is administratieve detentie al mogelijk, daar worden personen die door de geheime dienst als een gevaar voor de Israëlische veiligheid beschouwd worden voor onbepaalde tijd administratiefrechtelijk vastgezet. In Israël functioneert het, waarom zou het dan niet ook in Nederland ingevoerd kunnen worden? In mijn plan is het de AIVD die een potentiële terrorist bij de minister van Binnenlandse Zaken voor administratieve detentie voordraagt. ”

COLUMN WILDERS

GUANTANAMO BAY

COLUMN

30 OCTOBER 2007https://www.pvv.nl/in-de-media/opinie/328-guantanamo-bay-column.html

”Vorige week werd in Almere taxichauffeur Henk Schuurman door drie beesten van Surinaamse afkomst doodgestoken.”

COLUMN WILDERS [IN GEEN STIJL]
CRIMINELE ALLOCHTONEN https://www.pvv.nl/in-de-media/opinie/519-criminele-allochtonen-column-geenstijl.html

[37]

ZIE NOOT 36

[38]VOLKSKRANTHOE ORBAN EEN BAKEN WERD VOOR RECHTSE DENKERS

WIKIPEDIAVIKTOR ORBAN

https://en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Orb%C3%A1n

VOLKSKRANTHOE ORBAN EEN BAKEN WERD VOOR RECHTSE DENKERS

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/hoe-orban-een-baken-werd-voor-rechtse-denkers~v397989/
Hongarije geldt in radicaal-rechtse kringen als gidsland. In ­Nederland flirten Geert Wilders en Thierry Baudet openlijk met Viktor Orbáns gedachtengoed. Zijn ‘illiberale’ democratie biedt hun een doortimmerd alternatief voor de open democratie. 
Midden in Hongarije, op een lapje grond waar vroeger niets wilde groeien, kun je nu getrakteerd worden op ouderwetse stroopwafels. Jacqueline Bastiaensen (58) en haar man Jeroen (56) schenken er koffie bij, terwijl hun vijf honden door de tuin draven. Sinds zeven jaar ver­huren ze vakantiehuisjes op hun ­Hongaarse landgoed bij het dorpje Csemö, krap een uurtje van Boedapest.

Ze zijn uit Roosendaal overgekomen ‘voor de rust en de natuur’, zegt de gastvrouw, en omdat de prijzen zo laag zijn. ‘Het is een leuker leven voor minder geld.’ Maar wie wat langer met het koppel praat, proeft ook frustraties over ­Nederland. Jacqueline: ‘Als er op scholen geen kerstbomen meer mogen staan omdat er islamitische kinderen op zitten, dan denk ik: waar zijn we mee ­bezig? Dat vind ik triest.’

‘De Nederlandse cultuur verloedert’, moppert Jeroen. Jacqueline knikt. ‘Hoe lang hebben we niet gewoon ‘negerzoen’ gezegd? Dat mag niet meer.’

Het contrast met hun nieuwe thuisland, Hongarije, kan niet groter. De 57-jarige premier Viktor Orbán afficheert zich als een straatvechter tegen alle dingen die de familie Bastiaensen zo beu is: migratie, ‘politieke correctheid’ en multiculturalisme. ‘Hij houdt voet bij stuk’, zegt Jacqueline Bastiaensen goedkeurend. ‘Migranten komen er gewoon niet in.’

Een paar jaar terug, met de migratiecrisis van 2015 in het achterhoofd, verklaarde Orbán dat zijn land maar wat graag onderdak biedt aan ‘echte vluchtelingen’. Het ging hem om ‘angstige politici en journalisten, of christenen die hun eigen land ontvluchten’, kortom ‘mensen die het Europa terug willen vinden dat ze thuis zijn kwijtgeraakt’.Sommige Nederlanders lijken zich maar wat graag naar die rol van ‘echte vluchteling’ te willen voegen. In Csemö heeft zich een bescheiden kolonie van naar schatting 250 Nederlanders gevormd. Bij de lokale kroeg zitten op een vrijdagmiddag tien mensen te borrelen op een terras. ‘Het is hier veel beter geregeld’, zegt een man (‘geen zin om mijn naam te geven’) die sinds twee weken in Hongarije woont. ‘Kijk maar, ik zie hier geen buitenlanders.’ In verdere vragen hebben de Nederlanders geen trek. ‘Ga je nog weg?’

Een paar straten verderop kan de zelfverklaarde D66-kiezer Mark Beentjes (45) een glimlach niet onderdrukken. Een ‘algehele naïviteit’ over de situatie in Hongarije speelt volgens hem een grote rol. Beentjes heeft een Hongaarse man en spreekt de taal vloeiend. Hij is zich ­bewust van zijn uitzonderingspositie. ‘Laat ik het zo zeggen: als je een goed ­gesitueerde, liberale wereldburger bent, kom je niet hier terecht.’

In de opstand tegen diezelfde liberale elite geldt Hongarije in rechtse kringen als een gidsland. Oud-premier Matteo Salvini (Italië), brexiteer van het eerste uur Nigel Farage (Groot-Brittannië) en christen-democraat Horst Seehofer (Duitsland) – de lijst is langer – lieten zich allemaal lovend over Orbán uit. PVV-leider Geert Wilders, wiens vrouw van Hongaarse komaf is, dook deze zomer nog op in Boedapest. ‘Veel besproken’, twitterde Wilders, ‘geweldige politicus.’ ‘A nice Dutch guy’, schreef Orbán op zijn beurt op z’n Facebook-pagina, met daarboven een foto van de twee.

Een week voor Wilders’ bezoek was vrijwel de hele redactie van Index, de grootste onafhankelijke nieuwssite van het land, uit protest opgestapt, nadat de hoofdredacteur was ontslagen door de nieuwe (Orbán-gezinde) eigenaar. Over het lot van Index, laat staan de dramatische Hongaarse persvrijheid in het algemeen, zei Wilders niks.

Sterker: hij deed alle zorgen af als schromelijk overdreven. De Nederlandse pers is in Wilders’ ogen ‘meer op de hand van de zittende elite’ dan de Hongaarse, zo zei hij in de Tweede ­Kamer. ‘Het is niet zo dat men daar geen kritisch geluid zou kunnen laten horen.’ Prompt bestempelde Sjoerd Sjoerdsma (D66) hem tot ‘de lange arm van Orbán’.

Ook Forum voor Democratie-frontman Thierry Baudet loopt weg met Orbán. In navolging van een grootschalige Hongaarse haatcampagne tegen multimiljardair George Soros, riep Baudet tijdens de Algemene Beschouwingen van 2018 op tot een onderzoek naar diens ‘Nederlandse geldstromen’. Minder happig was Baudet toen NPO Radio 1-programma Met het oog op morgen hem vroeg naar de Hongaarse persvrijheid. ‘Een ingewikkelde discussie. Ik zie niet in waarom ik daar iets over moet zeggen.’ Op vragen van de Volkskrant gingen Baudet en zijn persvoorlichter niet in.

Baudet kwam in het voorjaar van 2016 naar Hongarije en noemde Orbán tijdens dat bezoek een ‘held die iedereen in het Westen zou moeten prijzen’. Zijn proefschrift, The Significance of Borders, is in het Hongaars vertaald en uitgegeven, saillant genoeg bij de publiciteitstak van de denktank van Orbáns Fidesz-partij. Voor het tv-programma Studio Powned ging Baudet, gewapend met een camera, naar het kilometerslange hek aan de grens met Servië en Kroatië. Bij terugkeer stelde hij voor om aan de grens met Duitsland ook zo’n hek neer te zetten.

Wat Orbán aantrekkelijk maakt voor tal van politici op rechts en onderscheidt van andere autocraten (Trump, Poetin, Erdogan), is dat hij een ogenschijnlijk ­filosofisch doortimmerd alternatief biedt voor de klassieke, rechtsstatelijke democratie. Dat model doopte hij in 2014 de ‘illiberale’ (niet-liberale) democratie.

Het gaat, kort samengevat, om een vorm van bestuur waarbij Orbán de meerderheid die hij bij de stembus krijgt, presenteert als een stempel van goedkeuring om alles te doen wat volgens hem ‘in het nationale belang’ is. Controlemechanismen – de pers, de ­oppositie, justitie, kritische universiteiten – legt hij aan banden of draait hij de duimschroeven aan, omdat ze die belangen alleen maar hinderlijk in de weg zitten. Het gevolg, zo bleek uit een recente peiling, is dat 55 procent van de Hongaren denkt dat het onmogelijk is geworden via de stembus van de regerende ­Fidesz-partij af te komen.

Het liberale model heeft afgedaan, verklaarde Orbán begin dit jaar op een conferentie in Rome, waar ook Baudet tot de sprekers behoorde. Volgens Orbán faalde het liberalisme niet één maar twee keer: eerst bij de financieel-economische crisis van 2008, daarna bij de ­migratiecrisis van 2015. ‘We hebben iets nieuws nodig.’

Vrijhaven

Orbán had het draaiboek al klaarliggen vóór zijn klinkende verkiezingsoverwinning van 2010. ‘We hoeven maar één keer te winnen, maar dan naar behoren’, zei hij tegen partijgenoten. Lees: met een stevige marge. Hij kreeg een tweederdemeerderheid in het parlement en heeft die tien jaar later (met dank aan hertekende kiesdistricten) nog altijd. Omdat hij ook de grondwet herschreef, kan hij zelfs de meest dubieuze wetgeving voorzien van een vernislaagje wettigheid. Dit alles roept vragen op: waarin schuilt zijn aantrekkingskracht?

Het nette, voorkomende gezicht van Orbáns intellectuele aanhang kun je vinden op het terras van een Italiaanse brasserie, op een korte wandeling van de zonovergoten Donau. John O’Sullivan (78) was ooit speechschrijver en adviseur van de Iron Lady, Margaret Thatcher, en staat nu aan het hoofd van het Danube Institute, een denktank die – via een andere stichting – financieel overeind wordt gehouden door Orbáns regering.

Orbán wordt verkeerd begrepen, betoogt O’Sullivan, anekdoten opdissend in een onvervalst Oxford-accent. Hij noemt zichzelf een ‘klassiek liberaal’. Journalisten die over het verval van de rechtsstaat schrijven, beschouwt hij als ‘links bevooroordeeld’.

Naar eigen zeggen ontmoette O’Sullivan premier Orbán negen à tien keer. Een van die gesprekken vond plaats kort na Orbáns beroemde toespraak waarin hij zijn idee van de ‘illiberale democratie’ lanceerde. ‘Ik zei: je hebt een fout gemaakt. Je bent niet tegen het liberalisme, maar tegen het ondemocratisch opdringen van liberalisme! Na een korte discussie zei hij: ik denk dat je gelijk hebt.’ Onlangs voegde Orbán daaraan toe dat een liberaal niets anders is dan een ‘communist met een universitair ­diploma’, maar die uitspraak lijkt ­O’Sullivan glad te zijn vergeten.

Hoeveel geld O’Sullivans denktank precies krijgt, wil de Hongaarse bestuursvoorzitter niet zeggen. Bekend is wel dat de stichting waar ze onder valt, vorig jaar een slordige 9,8 miljoen euro opstreek uit het communicatiepotje van Orbáns kabinet.

Gevraagd naar de aantrekkingskracht van het Hongaarse model, begint O’Sullivan over twee thema’s: immigratie en de Hongaarse nationale identiteit waarover Orbán als een moederkloek waakt. ‘Er bestaat geen mensenrecht om te immigreren’, vindt hij. Tegenwerpingen (Orbáns regering overtreedt met zogeheten pushbacks het asielrecht, en zette asielzoekers in detentiecentra waar ze soms vijf dagen lang geen eten kregen) schudt hij van zich af door te beginnen over Australië, waar het beleid een tandje harder is.

Dezelfde manoeuvre past hij toe als het gaat om de persvrijheid: afgezet ­tegen de Verenigde Staten, waar zijn vrouw vandaan komt, is het volgens O’Sullivan zo beroerd nog niet. ‘Een ­Amerikaanse universiteit scoort qua ­tirannie veel hoger dan Hongarije. Mensen worden ontslagen voor het uiten van hun mening. Hier is veel meer vrijheid.’

Daarmee is meteen een rode draad ­benoemd die door alle gesprekken met Orbán-adepten loopt. Meer nog dan door een liefde voor Hongarije worden ze gedreven door antiwesterse sentimenten. Meningen die vroeger nog als ‘normaal’ golden in het Westen, is de klacht, gaan nu in de shredder van de cancel culture. Hongarije is zo bezien een vrijhaven waar je die dingen nog ­gewoon kunt zeggen. ‘Ik ben de enige ­geluksvogel onder Europese conser­vatieven die kan zeggen wat hij denkt’, verklaarde Orbán in Rome.

Het is de Europese Unie zelf die anti­liberaal is geworden, betoogde de in Hongarije geboren socioloog Frank ­Füredi twee jaar geleden in de Volkskrant. Veel liberale waarden zijn door de EU ‘geherformuleerd als iets heel anders’, vond hij, waardoor er een nieuwe orthodoxie zou zijn ontstaan. In Hongarije worden ‘afwijkende opinies’ daarentegen wel ­getolereerd.

Het in het Westen dominante liberalisme beschouwen Orbán-adepten als volstrekt doorgeschoten, of zelfs ‘totalitair’, zoals de Frans-Hongaarse journalist François Lavallou (32) zegt. Sinds vier jaar is hij hoofdredacteur van Visegrád Post, een Engelstalige website met ­berichten over de regio. Net als in het ­geval van O’Sullivan heeft de Hongaarse regering hem weten te vinden: het voorbije jaar streek hij een subsidie van dik 11 duizend euro op.

Lavallou ontvluchtte Frankrijk in 2010, zo vertelt hij in een hip koffiehuis in Boedapest. In de lhbti-emancipatie en Black Lives Matter-beweging ziet hij ­tekenen dat het liberalisme aan het ­‘wezen van de mens’ probeert te sleutelen, ‘net als het communisme en ­nazisme’. Alle drie de ideologieën vallen bovendien ‘het traditionele gezin’ aan. De wortels van dat doorgeschoten ­vrijheidsdenken gaan volgens Lavallou terug tot de Franse Revolutie, eind 18de eeuw, die volgens hem uit de koker kwam van ‘vrijmetselaars’.

‘Ik ben er trots op een Italiaan te zijn’, zei de jonge filosoof Diego Fusaro in het voorjaar van 2018 tijdens een conferentie in Boedapest. Spontaan begon de zaal te applaudisseren, haast als een collectieve verzuchting: we zijn onder elkaar, hier in Hongarije hoef je niet bang te zijn om verketterd te worden als extremist.

Hoofdspreker op de conferentie – die plaatsvond onder de vlag van het blok van Midden-Europese landen, de Visegrád-4 (V4) – was Steve Bannon, destijds Trumps adviseur in het Witte Huis. Volgens Bannon was Orbán niets minder dan een ‘Trump vóór Trump’. Daarna hield hij een wat sleetse tirade tegen ­Hillary Clinton.

Het waren anderen die de toon zetten. In het panel met de Italiaanse filosoof Fusaro zat een Belg met een zwart hemd en dito stropdas die in minstens zo ­donkere bewoordingen de val van het Westen aankondigde. ‘Massa-immi­gratie, demografisch verval, sociale ongelijkheid, de aanval op de familie, de verdwijning van traditionele religie, de cultus van de minderheid, globalisering en de overwinning van het materialisme’, somde de (inmiddels) 41-jarige historicus David Engels op.

Zwarte schapen

Het zijn stuk voor stuk thema’s die ­Orbán anders aanpakt dan West-Europa. Immigratie: hij weigerde asielzoekers op te nemen uit Griekenland en Italië. Demografie: het krijgen van kinderen moedigt hij aan met aantrekkelijke finan­ciële prikkels. Religie: hij liet in 2011 een nieuwe grondwet opstellen waarin de woorden ‘God’ en ‘christelijk’ drie keer voorkomen in de eerste zeven zinnen.

Aan de telefoon vertelt Engels dat hij België verliet in 2018. Enkele daders van de Parijse aanslag (2015) op de Bataclan woonden volgens hem op een steenworp afstand van zijn huis in de Waalse stad Verviers. Nu werkt hij voor het ­Zachodni Instituut in de Poolse stad Poznań, een denktank verbonden aan dat andere zwarte schaap in Europa, de regering in Warschau. Hongarije en ­Polen doen hem denken aan het België van de jaren tachtig, zegt hij. ‘Netjes, ­ordelijk, nog zonder massa-immigratie en alternatieve families. Ik zie ze als haast utopische samenlevingen, een beetje zoals in Little House on the Prairie.’

Opvallend genoeg strooien veel van Orbáns volgelingen met woorden die ooit voorbehouden waren aan politiek links. Lavallou, de man van Visegrád Post, noemt zichzelf onverkort ‘antikapitalist’. Hij zegt zich te herkennen in de pauselijke encycliek Rerum Novarum uit 1891, waarin de kerk met een pleidooi voor solidariteit en rechtvaardigheid arbeiders probeerde los te weken van het marxisme.

Of luister naar Diego Fusaro, de genoemde filosoof op de V4-conferentie. ‘Kapitalisme probeert migranten van ons te maken: zonder vaderland, zonder stabiliteit, wortels of identiteit.’ Het ­gevolg is – in marxistisch jargon – ‘vervreemding’, aldus Fusaro. Tijdens het studentenuitwisselingsprogramma Erasmus, algemeen beschouwd als een van Europa’s grootste successen, leren jongeren volgens hem ‘hun vaderland te haten’.

Zelfverrijking

In deze voorstelling van zaken zijn de ­regeringen van Polen en Hongarije de enige in Europa die de kleine man ­beschermen tegen de uitwassen van de globalisering en de mondiale markt­economie. In het geval van Polen, dat met een groot kinderbijslagprogramma aan armoedebestrijding doet, valt daar iets voor te zeggen.

Maar voor Hongarije? Critici zien hoe Orbáns vrienden en familie zich verrijken met EU-subsidies en lucratieve aanbestedingen, zodat de premier moeilijk ‘antimarkt’ te noemen is.

Orbáns schoonzoon István Tiborcz stormde in korte tijd de top-40 binnen van rijkste Hongaren. Geschat vermogen: 98 miljoen euro. De Europese anticorruptiewaakhond Olaf verdenkt hem van malversaties bij een aanbesteding met EU-geld ter waarde van bijna 44 miljoen euro. Het dossier belandde in een diepe la waar justitie in Hongarije nooit iets mee heeft gedaan. Geen lidstaat in de EU wordt zo vaak door Olaf op de ­vingers getikt. ‘Als iets in het nationale belang is’, zo verdedigde een vertrouweling van Orbán zich, ‘is het geen corruptie.’

De Hongaarse regering gaat er prat op dat ze de werkloosheid heeft teruggebracht, en ook dat slaat aan, bijvoorbeeld bij Philipp Blond, een conservatieve Brit die tien jaar terug gold als een van de belangrijkste denkers achter het premierschap (2010-2016) van David ­Cameron. De arbeidsparticipatie van de Roma – de armste groep in Hongarije – is onder Orbán enorm toegenomen, zei Blond eerder dit jaar in de podcast ­UnHerd.

Wat hij er niet bij vertelde, is dat tienduizenden van de nieuw gecreëerde ­banen nauwelijks bestaanszekerheid bieden. Het gaat om werkverschaffing, zoals het schoffelen van bloemenperkjes, tegen 150 euro per maand. Het is de lokale burgemeester (vaak van Fidesz-huize) die over de arbeidsplaatsen gaat, hetgeen corruptie en handjeklap in de hand werkt. In verkiezingstijd, ontdekten sociologen, gaan bijna al die stemmen naar Fidesz, omdat mensen bang zijn hun nieuwe baantje kwijt te raken.

Blond (die niet inging op vragen van de Volkskrant) vaart wel bij zijn steun voor Hongarije. Hij was vorig jaar te gast op een grote Fidesz-bijeenkomst in Transsylvanië en is sinds kort verbonden aan NKE, een door de regering gecreëerde universiteit waar een nieuwe ambtelijke elite wordt klaargestoomd.

Afgelopen zomer schreef John O’Sullivan, de voormalige Thatcher-adviseur, een opiniestuk voor het Amerikaanse blad National Review, waarin hij Orbáns omstreden noodwet verdedigde. Dankzij die wet – inmiddels weer opgeheven – kon Fidesz wekenlang per decreet regeren. Kritischer is de Brit over het weg­pesten van de eminente Central European University (CEU), een gehaat instituut bij Fidesz omdat het werd opgericht door de liberale multimiljardair George Soros. ‘Dat was een fout, een ­eigen doelpunt.’

Heeft hij dat publiekelijk gezegd? ­‘Tegen iedereen die me ernaar vroeg’, zegt O’Sullivan licht geïrriteerd. Het was niet in hem opgekomen er een opiniestuk aan te wijden. Na een aarzeling: ‘Ik denk niet dat ik evenveel linkse als rechtse stukken hoef te schrijven om mezelf te rechtvaardigen.’ Prompt staat O’Sullivan op, hij moet gaan. Na een snelle handdruk is hij verdwenen.

In Csemö wil Jacqueline Bastiaensen iets rechtzetten. ‘We zijn geen vluchtelingen’, zegt ze, gevraagd naar de verbale rode loper die Orbán uitrolde. Van de ruim driehonderd Nederlanders die (volgens CBS-cijfers) jaarlijks naar Hongarije verhuizen, komt ruwweg de helft puur uit financiële overwegingen, zegt Evert Brons (58), een makelaar die klanten sinds 2004 begeleidt bij hun emigratie. In Nederland verkopen ze hun huis voor drie ton, rekent hij voor. ‘Terwijl je hier al een huis hebt voor 30 duizend euro. Ze doen een grote verbouwing, laten een zwembad aanleggen en kunnen van de rest van de overwaarde prima leven tot hun pensioen.’ Dat ­(Nederlandse) pensioen krijgen ze vervolgens netto uitbetaald, want in Hongarije betalen gepensioneerden geen belasting.

Voor de andere helft speelt de politiek wel een rol, aldus Brons. ‘Vanmorgen had ik een klant die zei: mijn ouders hebben steeds minder te besteden, dat geld gaat allemaal naar de vluchtelingen.’ Sommigen zien het zo zwart-wit, verzucht de makelaar, dat hij ervan schrikt. ‘Dan denk ik: je moet eens kijken wat ze in Syrië hebben meegemaakt.’

Vrolijk tilt Jacqueline Bastiaensen een zwart keffertje op dat ze van de straat redde. Het is haar niet ontgaan dat de Hongaarse regering ook ‘minder goede dingen’ doet. ‘De persvrijheid, dat vind ik jammer. Ik denk niet dat je hier alles kunt schrijven.’ Naast haar steekt Jeroen een sigaret op. Hij ziet de zaken anders. ‘Wij hebben nergens last van. Geen gedonder, geen gezeur.’ Iemand moet over de idylle waken.

EINDE BERICHT

[39]
PVVGEERT WILDERS: POLITIEKE ELITE DEMONISEERTEN VERKETTERT
https://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/7-nieuws/2091-geert-wilders-politieke-elite-demoniseert-en-verkettert.html

PVV-leider Geert Wilders beschuldigt leden van het kabinet en de Tweede Kamer ervan hem te demoniseren en een klimaat te scheppen waarin een gek tot geweld tegen hem zou kunnen overgaan.  Hij toont zich niet onder de indruk van de inhoudelijke kritiek die op hem wordt geleverd, maar noemde zaterdag de “verketterende en haatzaaiende opmerkingen van de politieke elite” zeer kwalijk.

Zie ook:
– Telegraaf.nl
– Elsevier.nl
EINDE BERICHT

[40]
”De noodtoestand of de staat van beleg is een buitengewone rechtstoestand op grond van een publiekrechtelijke bekendmaking van een overheid dat de normale toestand en wetgeving tijdelijk niet meer van toepassing is.”
WIKIPEDIANOODTOESTAND
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noodtoestand#:~:text=De%20noodtoestand%20of%20de%20staat,niet%20meer%20van%20toepassing%20is.

[41]

NOS

GEEN NOODTOESTAND MEER IN FRANKRIJK, RUIMERE WET TREEDT IN WERKING

1 NOVEMBER 2017

https://nos.nl/artikel/2200724-geen-noodtoestand-meer-in-frankrijk-ruimere-wet-treedt-in-werking.html

In Frankrijk is een eind gekomen aan de noodtoestand. In plaats daarvan is een nieuwe wet in werking getreden, die politie en justitie meer bevoegdheden geeft. De noodtoestand werd twee jaar geleden ingesteld, na de terreuraanslagen op onder meer de Bataclan-concertzaal in Parijs.

Tijdens de noodtoestand zijn er volgens minister van Binnenlandse Zaken Collomb 32 terreuraanslagen verijdeld. Dat was dankzij de extra veiligheidsmaatregelen, maar ook door tips van buitenlandse inlichtingendiensten.

Ook zijn er meer dan 750 mensen onder huisarrest geplaatst en werd op ruim 4400 plekken huiszoeking verricht. Er werden 625 wapens in beslag genomen. Daarmee vindt minister Collomb de noodtoestand een succes.

Twee moslimradicalen

De noodtoestand was volgens de minister effectief omdat terreur is voorkomen. Als voorbeeld noemt hij de arrestatie van twee mannen in Marseille, in april van dit jaar. De twee moslimradicalen hadden vergevorderde plannen om aanslagen te plegen tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen. De politie kwam dat op het spoor na een huiszoeking, aldus Collomb.

Critici en mensenrechtenorganisaties hebben twijfels over de effectiviteit van de noodtoestand. “Wij vragen ons serieus af of het de Fransen echt beter heeft beschermd”, zegt directeur Jeannerod van Human Rights Watch in Frankrijk.

Zij wijst erop dat de regering niet duidelijk maakt welke maatregelen precies welk effect hebben gehad. “Misschien waren aanslagen ook wel te voorkomen geweest met de normale wettelijke middelen.”

Nieuwe wet

In de nieuwe wet hebben politie en justitie nog steeds meer bevoegdheden dan vroeger, maar minder dan onder de noodtoestand. Er moet nu vaker toestemming worden gevraagd aan een rechter. Maar identiteitscontroles blijven volop mogelijk en ook de grenscontroles worden verder aangescherpt.Human Rights Watch vindt dat met die nieuwe wet de vrijheid van burgers aan banden wordt gelegd. Politici en politie zouden te veel vrijheid krijgen om naar eigen inzicht te handelen. Volgens de mensenrechtenorganisatie heerst er in Frankrijk een angstcultuur. “Uit angst voor nieuwe aanslagen worden steeds strengere wetten aangenomen”, zegt Jeannerod.

EINDE BERICHT[42]
NOSWILDERS: TWEEDE KAMER IS EEN NEPPARLEMENT17 SEPTEMBER 2015
https://nos.nl/artikel/2058288-wilders-tweede-kamer-is-een-nepparlement.html

PVV-leider Wilders vindt de Tweede Kamer een nepparlement. Bij de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer zei hij dat het verschil tussen de Kamer en de bevolking levensgroot is. 

Wilders verwees naar het moment, gisteren, dat Kamerleden applaudisseerden toen Pechtold gemeenten bedankte die asielzoekers opnemen. Volgens Wilders ging dat applaus in tegen de wil van miljoenen Nederlanders. 

“Een meerderheid van het Nederlandse volk vindt dat we de grenzen moeten sluiten. Dat betekent dat het verschil tussen deze Kamer, dit nepparlement – want dat is het, een nepparlement – en de mensen thuis levensgroot is”, zei hij.

Lef

Pechtold vroeg zich af “waar Wilders het lef vandaan haalt om tegen andere Kamerleden te zeggen dat ze de bevolking niet vertegenwoordigen”. Volgens hem zegt Wilders in feite dat hij het volk is. “Stop met zeggen dat Kamerleden niet meer vertegenwoordigen waar ze democratisch op gekozen zijn. Dat hebben we in de geschiedenis te vaak meegemaakt”, zei Pechtold.

PvdA-Kamerlid Vos twitterde dat Wilders met zijn uitlatingen openlijk de kenmerken toont van “fascistoïde leiderschap”. Hij zei later dat hij bij die tweet blijft. Volgens Vos zijn de uitlatingen fascistoïde, omdat de democratie wordt ontkend en het volk wordt opgeroepen om in verzet te komen. 

In een reactie dáárop zei Wilders dat Vos niet goed bij zijn hoofd is. Wilders beschouwt de uitspraak van Vos als een verkapte oproep om hem wat aan te doen. 

EINDE BERICHT[43]

YOUTUBE.COMDE GROTE GEERT SHOW: WILDERS TEGEN IEDEREEN

EINDE NOTENAPPARAAT

EINDE NOTENAPPARAAT

Reacties uitgeschakeld voor Noten 1 t/m 43 bij ”Avondklok in Nederland/NEE!/NEE!/NEE!”

Opgeslagen onder Divers

Artikel Frontaal Naakt [Peter Breedveld]/De spijtbetuiging van Kauthar Bouchallikht is onnodig

DE SPIJTBETUIGING VAN KAUTHAR BOUCHALLIKHT IS ONNODIGPETER BREEDVELD9 DECEMBER 2020
[Dit zeer informatieve artikel van Peter Breedveld post ik, voorafgaandaan mijn binnenkort te verschijnen stuk]
https://www.frontaalnaakt.nl/archives/de-spijtbetuiging-van-kauthar-bouchallikht-is-onnodig.html

Er zal en mag geen moslima met een hoofddoek in de Tweede Kamer en daarom blijft Domrechts zoeken naar “bewijs” dat GroenLinks-kandidaat Kauthar Bouchallikht niet deugt. Dat ze van de Moslimbroederschap zou zijn, is al wel duizend keer overtuigend weerlegd, maar bij GeenStijl hebben ze weer wat nieuws gevonden: Bouchallikht liep in 2014 mee op een demonstratie tegen Israel, waar ook een spandoek met een hakenkruis was gesignaleerd, waarop Israël met Nazi-Duitsland werd vergeleken.

Dat is GeenStijl, “de rijke en machtige Joden hebben van die lange tenen“-GeenStijl, “Jank-Joden“-GeenStijl, “Gierige Jood“-GeenStijl, “Brood-Jood“-GeenStijl, “Jodenstreken“-GeenStijl, “Waar is Hamas als je ze nodig hebt“-GeenStijl. Dat meent iets te mogen zeggen over een jonge vrouw die zes jaar geleden op een demonstratie liep, waar andere deelnemers met een antisemitisch spandoek zeulden.

Mooie ovens

Bouchallikht heeft meteen spijt betuigd, wat mij betreft onnodig. Ze protesteerde tegen het dodelijke Israelische geweld tegen Gaza en is niet verantwoordelijk voor de domme uitingen van andere mensen. Daarbij: er zit een senator in de Eerste Kamer die het jammer vindt dat de mooie ovens van Hitler niet meer in gebruik zijn. Dat is Annabel Nanninga, die vorige week door de voltallige media op het schild werd getild als redelijk alternatief voor Thierry Baudet, dus echt, hou je bek over een spandoek.

Op demonstraties tegen Israëlische mensenrechtenschendingen lopen altijd een paar onverlaten antisemitische leuzen te schreeuwen, en daar omheen lopen altijd journalisten die specifiek dáár naar op zoek zijn, met het doel iedereen die op die demonstratie meeliep, te brandmerken als antisemiet en het doel dáárvan is weer om alle kritiek op Israël te verstommen. Mede om die reden loop ik nooit mee met een demonstratie (een keer als verslaggever, en verdomd als er niet ook een paar in het zwart geklede, gemaskerde relschoppers opdoken), maar we gaan het een 20-jarige student haar naïviteit niet kwalijk nemen, zeker niet omdat haar motivatie om mee te doen legitiem en zuiver was.

Gewoon gezellig

Maar Bouchallikht draagt een hoofddoek, en dus moet ze kapot. Dus kopt de NOS dat Bouchallikht meeliep met een “antisemitisch protest”. Ik schreef al, de publieke omroep heeft echt een tyfushekel aan allochtonen die niet gewoon gezellig meedoen met de boze witte Nederlanders. Wie schetst mijn verbazing als de Voormalige Nazikrant genuanceerder bericht dan de NOS, door te schrijven dat Bouchallikht meeliep op een ‘demonstratie waar antisemitische leuzen werden meegedragen’.

Vergelijkingen van Israël met Nazi-Duitsland zijn stuitend, maar tot niet zo heel lang geleden niet zo ongewoon. Ik herinner me heel specifiek een column in De Telegraaf, van de in de jaren tachtig razend populaire Leo Derksen, die zoiets schreef als “de slachtoffers blijken voorbeeldige leerlingen van hun beulen”. Dat was naar aanleiding van een filmpje in het NOS Journaal, waarop te zien was hoe Israëlische soldaten een Palestijnse jongen tegen een rots drukten en zijn botten braken door er met een grote steen op te slaan. Ik heb nog gegoogeld om te zien of die bewuste column van Derksen toevallig ergens online staat, maar zonder succes.

Inktspotprijs

De door iedereen bewierookte cartoonist Willem Holtrop, overlevende van de slachtpartij door islamisten bij Charlie Hebdowon in 2007 de Inktspotprijs met een cartoon waarop Gaza werd verbeeld als een Israëlisch concentratiekamp. “Dit werk toont lef”, zei juryvoorzitter Staf Depla.

Vergelijkingen van Israël met Nazi-Duitsland waren nooit een probleem. Totdat niet-witte mensen ermee begonnen. Ik vroeg Ronny Naftaniel eens naar die cartoon van Holtrop, toen hij drukte maakte over de BDS-acties, en over iemand die de Israëlische nederzettingen met Nazi-concentratiekampen vergeleek.

Krekels.

EINDE ARTIKEL

Reacties uitgeschakeld voor Artikel Frontaal Naakt [Peter Breedveld]/De spijtbetuiging van Kauthar Bouchallikht is onnodig

Opgeslagen onder Divers

Israel wil weer bouwen op Westoever/NOS Teletekstredactie, vermeld de illegaliteit van de nederzettingen!


Image result for settlements/Images

ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN DE BEZETTE PALESTIJNSEGEBIEDENILLEGAAL VOLGENS HET INTERNATIONAAL RECHT

AAN

NOS TELETEKST REDACTIE

Onderwerp

Uw berichtgeving dd 11 januari 2021

”Israel wil weer bouwen op Westoever”

Opmerking:

NOS gaat weer in de fout!

Geachte Redactie,

Alsnog de Beste Wensen voor 2021

Met hopelijk de aftocht van COVID-19!

Helaas echter bent u het Nieuwe Jaar niet goed begonnen, wat

uw Midden-Oostenberichtgeving betreft

Zoals hierboven vermeld:

Weer bent u, voor de zoveelste keer, met uw Midden-Oosten

berichtgeving op essentiele punten de fout ingegaan.

Dat dat niet de eerste, maar hopelijk WEL de laatste keer is, getuige mijn eerdere, uitgebreide, correspondentie met u.

Zie onder noot 1

Het is, dat het literair geen interessant onderwerp is [behalve dan

uw opvallende, kortzichtige koppigheid], anders had ik er een boek over kunnen schrijven!

Maar nu even alle Gekheid op een Stokje!

Mijn kritiek betreft uw teletekstbericht dd 11 januari, getiteld:

”Israel wil weer bouwen op Westoever” 

Zie direct onder P/S

Ik licht enkele passages uit uw berichtgeving:

Uw eerste alinea

”Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven voor de bouw van 800 nieuwe woningen in het gebied.”
Uw derde alinea:
”Biden geldt als tegenstander van de nederzettingenpolitiek,in tegenstelling tot Donald Trump.”VERVOLGENS”Als vice president had hij er conflicten over met Netanyahu.”TENSLOTTE”De Palestijnen denken, dat Israel snel wil handelen, nu Trump nogpresident is.”
Ik begin bij het laatste citaat, met een mager compliment aan uw adres, maar nochthans een complimentU schrijft ””De Palestijnen denken, dat Israel snel wil handelen, nu Trump nogpresident is.”
Niet alleen denk ik, dat deze Palestijnse observatie op zich juist is [dat was ook mijn gedachte], maar waardeer ik het, dat u nu eenseindelijk in uw berichtgeving aandacht schenkt aan de Palestijnse kant van het Verhaal,, opvattingen aan Palestijnse kant, waarnemingen aan Palestijnse kant.Zowaar een stap in de goede richting, waarvoor ik [al is het onbescheiden] ookmijzelf een compliment maak, want ik denk, dat het o.a. aan mijn inzet en die van vele anderen, die u keer op keer op de Palestijnse kant en standpunten hebben gewezen, te danken is, dat u eindelijk [zo nu en dan] de Palestijnsekant in uw berichtgeving laat meespelen.Dat is dus een Pluspunt.Maar daar stopt mijn waardering.
NEDERZETTINGEN
Wat ik u in deze berichtgeving het meest aanreken is het feit,dat u wederom de destructieve positie van de nederzettingen negeert.Zo schrijft u immers:””Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven voor de bouw van 800 nieuwe woningen in het gebied.”Geachte dames en heren van de redactie, hiermee doet u, alsof het omde bouw van normale woonhuizen gaat, hetgeen, voor de zoveelste keer,NIET het geval is.
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
De sinds eind zestiger jaren in bezet Palestijns gebied gebouwde nederzettingen, zijn in strijd met het Internationaal Recht!Volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van1907! [2]Behalve uiteraard Israel en nu ook de VS [daarover zometeen meer]  [3] een algemeenerkend internationaalrechtelijk principe, ook door de EU, diede illegaliteit van de nederzettingen keer op keer heeft bekrachtigd. [4]
Maar laat ik het, naast internationaalrechtelijke bepalingen, ingewone mensentaal zeggen.Die nederzettingen zijn aan de Palestijnen ontstolen gebied.Want in bezet Palestijns gebied wordt dagelijks land onteigend,de bewoners eraf gegooid ten behoeve van kolonisten uit Israel,die er niet alleen wonen, maar ook niet zelden de plaatselijke bezettebevolking terroriseren, vaak ook nog eens gesteund door het Israelische leger, zoals u in de berichtgeving van de Israelische mensenrechtenorganisatieBtselem kunt lezen! [5]Ordinaire landdiefstal en terreur dus!
Het wordt dan ook hoog tijd, dat u stopt met het betitelen van nederzettingenmet ”woningen” en doet alsof het om een  uitbreiding van een normale woonwijk gaatNoem het kind nu eens eindelijk bij de naam en vermeld, dat die nederzettingenillegaal zijn, in strijd met het Internationaal Recht!Ik heb u gezaghebbende bronnen overlegd [zie noot 2] anderen hebben dat tenovervloede gedaan en sowieso hoort u dit als nieuwsredactie te weten!
TENSLOTTE NOG DIT
In uw derde alinea schrijft u
””Biden geldt als tegenstander van de nederzettingenpolitiek,in tegenstelling tot Donald Trump.”Zo’n zinnetje volstaat niet.U behoort aan te geven, dat onder president Trump, de VS de nederzettingenlegaliseerde [6], omdat het voor de lezer, die niet op de hoogte is, andersvolledig onduidelijk blijkt, dat het Amerikaanse beleid ten opzichtevan die nederzettingen drastisch is veranderd.En als laatste opmerking wil ik vermelden, dat u dient aan te geven, wanneerBiden vice president geweest is, namelijk onder Trump’s voorganger, presidentObama. [7]

EPILOOG
Dat was het weer, Geachte RedactieOpnieuw heb ik u de oren gewassen over uw tekortschietende en onvolledigeberichtgeving.Ernstig tekortschietend zelfs, want cruciaal is, dat u vermeldt, dat de Palestijnse gebieden bezet zijn [dat hebt u dan wel weer gedaan] endat de nederzettingen in strijd zijn met het Internationaal Recht.
Ik reken erop, dat u bij een volgende berichtgeving, wellicht voor uvoor het eerst, melding maakt van het illegale karakter van dienederzettingen in bezet Palestijns gebied.
Anders vindt u mij weer op uw Pad.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 
P/S

P/S
NOS TELETEKSTISRAEL WIL WEER BOUWEN OP WESTOEVER
De nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever mogen vande Israelische regering opnieuw verder groeien.Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven voor de bouw van 800 nieuwe woningen in het gebied.
De bouwplannen voor bezet Palestijns gebied komen opeen gevoelig moment, kort voor het aantreden van Joe Bidenals nieuwe president van de VS.
 Biden geldt als tegenstander van de nederzettingenpolitiek,in tegenstelling tot Donald Trump.Als vice president had hij er conflicten over met Netanyahu.De Palestijnen denken, dat Israel snel wil handelen, nu Trump nogpresident is.

EINDE TELETEKSTBERICHT

ISRAEL WIL WEER BOUWEN OP WESTOEVER
https://teletekst-data.nos.nl/webplus?p=130

ORIGINELE TEKST TELETEKST

De nederzettingen op de Westelijke  
 Jordaanoever mogen van de Israëlische 
 regering opnieuw verder groeien.Premier
 Netanyahu heeft opdracht gegeven voor 
 de bouw van 800 nieuwe woningen in het 
 gebied.                
                    
 De bouwplannen voor bezet Palestijns  
 gebied komen op een gevoelig moment,  
 kort voor het aantreden van Joe Biden 
 als nieuwe president van de VS.    
                    
 Biden geldt als tegenstander van de  
 nederzettingenpolitiek,in tegenstelling
 tot Donald Trump.Als vicepresident had 
 hij er conflicten over met Netanyahu.De
 Palestijnen denken dat Israël snel wil 
 handelen nu Trump nog president is. 

EINDE TEKST TELETEKST

NOTEN

[1]
COMMENTAREN [ER ZIJN ER NOG VEEL MEER, HIER NIET VERMELD] OP NOS BERICHTGEVING BETREFFENDE HET MIDDEN=OOSTENCONFLICT

NETANYAHU FLUIT BOUWMINISTER TERUG/COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVINGASTRID ESSED15 NOVEMBER 2013
https://www.astridessed.nl/netanyahu-fluit-bouwminister-terugcommentaar-op-nos-berichtgeving/

MILITAIR ISRAEL GEDOOD OP WESTOEVER/NOS TELETEKSREDACTIE VERGEET VOOR HET GEMAK ISRAELISCHE BEZETTINGASTRID ESSED12 MEI 2020
https://www.astridessed.nl/militair-israel-gedood-op-westoever-nos-teletekstredactie-vergeet-voor-het-gemak-israelische-bezetting/

HERSENBLOEDING OUD PREMIER VAN AGT/NOS DOET AAN PRO ISRAELISCHE GESCHIEDVERVALSINGASTRID ESSED5 JUNI 2019

ZIE ANDERE KRITISCHE [EN EEN ENKELE WAARDERENDE] COMMENTAREN AAN NOS TELETEKSTREDACTIE EN NOS INTERNET

https://www.astridessed.nl/?s=NOS+teletekstredactie

[2]

The establishment of the settlements contravenes international humanitarian law (IHL), which states that an occupying power may not relocate its own citizens to the occupied territory or make permanent changes to that territory, unless these are needed for imperative military needs, in the narrow sense of the term, or undertaken for the benefit of the local population. 

BTSELEM.ORGSETTLEMENTS.ORG
https://www.btselem.org/settlements

Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”

ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTIONhttps://www.icrc.org/applic/ih l/ihl.nsf/Article.xsp?action=o penDocument&documentId=77068F1 2B8857C4DC12563CD0051BDB0
”De Staat, die een gebied bezet heeft, mag zich slechts beschouwen als beheerder en vruchtgebruiker der openbare gebouwen, onroerende eigendommen, bosschen en landbouwondernemingen, welke aan den vijandelijken Staat behooren en zich in de bezette landstreek bevinden. Hij moet het grondkapitaal dier eigendommen in zijn geheel laten en die overeenkomstig de regelen van het vruchtgebruik beheeren.”

 ARTIKEL 55, HAAGS VERDRAG 1907

https://wetten.overheid.nl/BWBV0006273/1910-01-26#Verdrag_2

IN HET ENGELS
Art. 55. The occupying State shall be regarded only as administrator and usufructuary of public buildings, real estate, forests, and agricultural estates belonging to the hostile State, and situated in the occupied country. It must safeguard the capital of these properties, and administer them in accordance with the rules of usufruct.  

CONVENTION RESPECTING THE LAWS AND CUSTOMS OF WARON LAND AND ITS ANNEX: REGULATIONS CONCERNINGTHE LAWS AND CUSTOMS OF WAR ON LANDTHE HAGUE 18 OC TOBER 1907
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=0C16200ECC1B0C3EC12563CD00516954

[3]

NOSVS ZIET ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN NIET LANGER ALSILLEGAAL18 NOVEMBER 2019
https://nos.nl/artikel/2311044-vs-ziet-israelische-nederzettingen-niet-langer-als-illegaal.html

De Verenigde Staten beschouwen Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever niet langer als strijdig met het internationaal recht. Minister van Buitenlandse Zaken Pompeo heeft de koerswijziging bekendgemaakt.

De stap volgt in een reeks pro-Israëlische beslissingen van de regering van president Trump. Eerder besloot de Amerikaanse president om Jeruzalem te erkennen als de ongedeelde hoofdstad van Israël en de Amerikaanse ambassade erheen te verplaatsen. Daarna heeft hij de financiële steun aan de Palestijnen stopgezet. In maart erkende de president de annexatie van de Golanhoogten, die Israël in 1967 veroverde op Syrië.

Hindernis

De Israëlische premier Netanyahu spreekt zijn waardering uit voor de Amerikaanse stap. Hij noemt het “een belangrijke maatregel die een historische fout corrigeert”. Israël blijft bereid tot vredesonderhandelingen met de Palestijnen, maar zal blijven afwijzen dat sprake is van illegale nederzettingen, aldus Netanyahu.

De Palestijnse president Abbas zegt in reactie dat de VS zijn geloofwaardigheid om een rol te spelen in het vredesproces heeft verloren.

Ook de Palestijnse politica Hanan Ashrawi veroordeelt de Amerikaanse koerswijziging. Volgens haar is het “een nieuwe klap voor het internationale recht, gerechtigheid en vrede”.

De Europese Unie en de meerderheid van de internationale gemeenschap achten de nederzettingen volgens internationaal recht illegaal. En dat blijft zo, liet EU-buitenlandchef Mogherini weten in een verklaring.

Vorige week oordeelde het Europees Hof voor Justitie nog dat levensmiddelen uit Israëlische nederzettingen niet langer het label ‘made in Israel’ mogen dragen.

Tweestatenoplossing

De EU ziet de Israëlische nederzettingen net als internationale organisaties als de Verenigde Naties als een grote hindernis voor een oplossing van het conflict met de Palestijnen. Zij beschouwen de bezette Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem als essentiële onderdelen van een toekomstige Palestijnse staat.

In de verklaring roept Mogherini Israël op om te stoppen met de uitbreiding van nederzettingen.

In 2016 nam de VN-Veiligheidsraad een resolutie aan waarin van Israël wordt geëist dat het stopt met bouwen in nederzettingen, “een flagrante schending” van het internationaal recht. De VS, onder president Obama, koos toen voor een koerswijziging en blokkeerde de resolutie niet maar onthield zich van stemming. De Amerikaanse VN-ambassadeur van destijds zei dat de nederzettingen een tweestatenoplossing in de weg staan.

Israël bezette de gebieden in 1967. Sindsdien groeide het aantal Israëlische kolonisten er tot meer dan 600.000.
EINDE BERICHT

[4]

”De Europese Unie liet weten vast te houden aan het standpunt dat nederzettingen illegaal zijn en schadelijk voor het vredesproces.
NOORD HOLLANDS DAGBLADVEEL KRITIEK OP NEDERZETTINGENBESLUIT  
VS19 NOVEMBER 2019
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191119_44523805?utm_medium=organic&utm_source=google

Veel kritiek op nederzettingenbesluit VS

ANP Producties19/11/2019 om 14:59WASHINGTON

Het besluit van de Amerikaanse regering om Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever niet meer als illegaal te beschouwen, heeft geleid tot internationale kritiek. De Palestijnse Autoriteit wil de kwestie voorleggen aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

De Amerikaanse minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken) zei maandag dat nederzettingen in bezette gebieden “niet per se strijdig zijn met internationale wetgeving”. Dat is volgens hem vooral een kwestie voor Israëlische rechtbanken. Pompeo wil Israël en de Palestijnen zo meer ruimte geven om te onderhandelen over de status van dergelijke gebieden.

Het besluit leidde tot verheugde reacties in Israël, maar Pompeo kreeg vanuit de internationale gemeenschap weinig bijval. Rusland stelde dinsdag dat het besluit de spanningen tussen Israël en de Palestijnen verder zal doen oplopen. De Arabische Liga sprak over een “zeer negatieve ontwikkeling”. De Europese Unie liet weten vast te houden aan het standpunt dat nederzettingen illegaal zijn en schadelijk voor het vredesproces.  

EINDE BERICHT

[5]

BTSELEM.ORGSTATE BACKED SETTLER VIOLENCE
https://www.btselem.org/settler_violence_updates

[6]
ZIE NOOT 3

[7]

”Bij de presidentsverkiezingen op 4 november 2008 werd Biden tot vicepresident gekozen”
WIKIPEDIAJOE BIDEN/VICE PRESIDENT (2009-2017)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joe_Biden#Vicepresident_(2009-2017)

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIAJOE BIDEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joe_Biden

EINDE NOTENAPPARAAT

Reacties uitgeschakeld voor Israel wil weer bouwen op Westoever/NOS Teletekstredactie, vermeld de illegaliteit van de nederzettingen!

Opgeslagen onder Divers

Vaccin Euforie heeft ook een andere kant/Ingezonden Stuk

VACCIN EUFORIE HEEFT OOK EEN ANDERE KANT/INGEZONDEN STUK

Coronavirus, Corona, Virus, Pandemie, Infectie

COVID 19…..
https://covid19.who.int/

CORONAVIRUS, ENGEL DES DOODS

https://www.astridessed.nl/coronamaatregelen-de-zaak-grapperhaus-en-de-levensgevaarlijke-onverantwoordelijkheid-van-het-kabinet-ingezonden-stuk/


VOORAF:
Daar is ze weer!Zoals de lezer weet, heb ik ik recentelijk een uitgebreid stuk geschreven over de op op 14 december ingestelde Lockdown in Nederland, met de voorgeschiedenis en enkele opmerkingen over het in sneltreinvaart goedgekeurde vaccin en de nieuwe Britse variant van Corona, die, zoals ik vernam, in Nederland nu al 50 gevallen van besmetting kent. [1] 30 Besmettingen waren te linken aan de uitbraak opeen school in Bergschenhoek [2], wat er maar weer voor pleit om diescholen gesloten te houden!En waarschijnlijk zullen het er nu al meer dan 50 zijn!Vervolgens heb ik feitelijk mijn stuk samengevat in een aan Nederlandse en Belgische media opgestuurd Ingezonden Stuk ”Harde Lockdown Goede Zaak” . [3]En dan nu, zoals beloofd in mijn Ingezonden Stuk [4], opnieuw een aanNederlandse en Belgische media toegezonden Ingezonden Stuk, deze keerover het in sneltreinvaart goedgekeurde vaccin,  en de gang van zaken daaromtrent, ook te lezen in mijn Longread onder het hoofdstuk E ”Het vaccin, dat Heilige Vaccin” [5]
Zie mijn Ingezonden Stuk direct hieronder, en daaronder het notenapparaat
ENJOY!
Astrid Essed

INGEZONDEN STUK

Ingezonden Stuk
Geachte Redactie,
Nu de vaccinaties tegen het Coronavirus in Nederland  zijnbegonnen, is het tijd, om enkele zaken betreffende het vaccin eensop een rijtje te zetten.Eigenlijk is er sprake van twee vaccins, namelijk het Pfizer vaccin en Moderna,die beiden zullen worden ingezet [maar naar ik begrepen heb, dezelfde ”bouwtekeningen” hebben].En hoewel het natuurlijk goed nieuws is, dat er nu twee vaccins  door het EMA [Europees  Medisch Agentschap] zijn goedgekeurd, heb ik er toch kanttekeningen bij, die de euforie wat zullen temperen.Ten eerste de sneltreinvaart waarmee de vaccins zijn goedgekeurd,Terwijl het normaal gesproken jaren duurt, voordat een vaccin door de keuring is, is dat nu binnen een jaar.Nu vertelt de wetenschap ons, dat dat te maken heeft met het feit, dat er vanwegede urgentie veel meer geld aan is uitgegeven en dat verschillende onderzoeksteams tegelijkertijd aan het werk waren.Ook is er voortgeborduurd op meerdere ervaringen met virussen zoals SARS en MERS, waardoor het wiel niet opnieuw zou hoeven worden uitgevonden.Dat kan wel zijn, maar de sneltreinvaart waarmee de vaccins werden goedgekeurd, heeft mij toch verbaasd..De wetenschap noemt dat ”rolling review” [het naast elkaarbeoordelen van onderzoeksresultaten, in plaats van achter elkaar],maar er zijn wat verontrustende zaken:Zo werd voor de goedkeuring al door de media en deskundigengedaan, alsof de goedkeuring reeds een feit was, vervroegde het EMA de goedkeuring van 29 december naar 21 december en was het bekend, dat Duitsland grote politieke druk uitoefende voor versnelde goedkeuring.Dat stemt niet vertrouwenwekkend.Ten tweede  zijn er een aantal onzekerheden over het vaccin:Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat het vaccin zwangere vrouwen wordtafgeraden, omdat er weinig bekend is over het effect, en kan er sprake zijnvan allergische reacties en aangezichtsverlamming.Ook is bij het gebruik van bloedverdunners overleg met de trombosedienst gewenst.Persoonlijk had ik liever gezien, dat er meer onderzoek naar bovenstaandeonzekerheden was gedaan, dan met een in mijn ogen sneltreinvaart de vaccinaties goed te keuren en beschikbaar te stellen

Astrid EssedAmsterdam
Opmerking:”Vaccinaties” in de laatste zin moet natuurlijk ”vaccins” zijn

NOTEN, BEHORENDE BIJ ”VOORAF”
[1]

LOCKDOWN TOT EN MET 19 JANUARI/SOME COMMON SENSEAT LAST/OVER VACCINS, MUTATIES EN ANDERE VERHALENASTRID ESSED4 JANUARI 2021
https://www.astridessed.nl/lockdown-tot-en-met-19-januari-some-common-sense-at-last-over-vaccins-mutaties-en-andere-verhalen/

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/lockdown-tot-en-met-19-januari-some-common-sense-at-last-over-vaccins-mutaties-en-andere-verhalen/

EINDE ARTIKEL ASTRID ESSED

NOS

RIVM: BRITSE CORONAVARIANT BIJ ZO’N VIJFTIG MENSEN, VOORALNA UITBRAAK OP SCHOOL

https://nos.nl/artikel/2363279-rivm-britse-coronavariant-bij-zo-n-50-mensen-vooral-na-uitbraak-op-school.html

In Nederland is tot nu toe bij zo’n vijftig mensen de Britse coronavariant geconstateerd, meldt het RIVM. De meeste besmettingen zijn in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Daar zijn zo’n dertig besmettingen te linken aan een uitbraak op een basisschool in Bergschenhoek. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC naar de uitbraak daar.

Eind november werd bij iemand van de Rooms Katholieke Basisschool Willibrord corona vastgesteld. De GGD begon daarop een onderzoek. Eind vorige maand bleek dat vijf mensen op de school de Britse variant hadden.

Na een oproep aan leerlingen, docenten en hun huisgenoten lieten ruim 750 mensen zich testen. Hieruit blijkt dat ongeveer tien procent van hen besmet is met het coronavirus, van wie ten minste dertig met de Britse variant. “Het geeft aan dat het virus zich behoorlijk op deze school heeft verspreid”, zegt GGD-arts Ewout Fanoy. Hij zegt dat het aantal besmettingen nog kan oplopen, want het gaat om de eerste resultaten en het onderzoek loopt nog.

“De Britse variant is waarschijnlijk besmettelijker dan de ‘normale’ variant”, aldus de GGD. “Op basis van de informatie die nu bekend is, wordt men niet vaker ernstig ziek. Mogelijk ontwikkelen kinderen wel vaker griepachtige klachten.”

Besmettingen andere school

De Britse variant is ook aangetroffen op basisschool De Acker, die in hetzelfde gebouw zit als de Willibrordschool. “De aandacht gaat nu uit naar de omliggende scholen en buitenschoolse opvanglocaties”, meldt de GGD. Mensen die er werken, leerlingen en hun huisgenoten krijgen een uitnodiging om zich te laten testen.

Eind december overleed een 38-jarige lerares van de Willibrordschool. Ze was besmet met corona, maar het is niet duidelijk of dat ook de doodsoorzaak was.

Amsterdam en Leeuwarden

Ook in de regio’s Amsterdam en Leeuwarden zijn besmettingen met de Britse mutant geconstateerd.

In Amsterdam gaat het om zes besmettingen, onder meer bij verpleegkundigen.

EINDE NOS BERICHT

[2]

”Daar zijn zo’n dertig besmettingen te linken aan een uitbraak op een basisschool in Bergschenhoek. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC naar de uitbraak daar.”

NOS

RIVM: BRITSE CORONAVARIANT BIJ ZO’N VIJFTIG MENSEN, VOORALNA UITBRAAK OP SCHOOL

https://nos.nl/artikel/2363279-rivm-britse-coronavariant-bij-zo-n-50-mensen-vooral-na-uitbraak-op-school.html

ZIE VOOR GEHELE TEKST NOOT 1

[3]

HARDE LOCKDOWN GOEDE ZAAK/INGEZONDEN STUK

ASTRID ESSED

7 JANUARI 2021

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/harde-lockdown-goede-zaak-ingezonden-stuk/

[4]

”Omdat mijn stuk wel erg lang was [een echte Longread] en ikhet voor meer mensen toegankelijk wilde maken, heb ik het, inverkorte vorm, als Ingezonden Stuk naar een aantal Nederlandseen Belgische media verstuurd.Er komt nog een vervolg, dat gaat over het vaccin en de gang van zaken daaromtrent, ook te lezen in mijn Longread onder het hoofdstukE ”Het vaccin, dat Heilige Vaccin”

HARDE LOCKDOWN GOEDE ZAAK/INGEZONDEN STUK

ASTRID ESSED

7 JANUARI 2021

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/harde-lockdown-goede-zaak-ingezonden-stuk/

[5]

Dit is een Longread, vandaar de volgende Indeling
BEGIN

A
OVERZICHT LOCKDOWN MAATREGELEN/TOT PERSMOMENT 27 OCTOBER

PERSMOMENT RUTTE/VAN DE ZOTTE!
C
GEKTE

D
LOCKDOWN/LOCKDOWN/EINDELIJK

E

HET VACCIN, DAT HEILIGE VACCIN!

F

HET VIRUS KRIJGT VERSTERKING: DE MUTATIELOCKDOWN TOT EN MET 19 JANUARI/SOME COMMON SENSEAT LAST/OVER VACCINS, MUTATIES EN ANDERE VERHALENASTRID ESSED4 JANUARI 2021
https://www.astridessed.nl/lockdown-tot-en-met-19-januari-some-common-sense-at-last-over-vaccins-mutaties-en-andere-verhalen/

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/lockdown-tot-en-met-19-januari-some-common-sense-at-last-over-vaccins-mutaties-en-andere-verhalen/

EINDE NOTENAPPARAAT

Reacties uitgeschakeld voor Vaccin Euforie heeft ook een andere kant/Ingezonden Stuk

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Bij Dhjana’s overlijden, een jaar geleden

BIJ DHJANA’S OVERLIJDEN, EEN JAAR GELEDEN
WEBSITE PETER STORM

Image result for 15 brandende kaarsen/Foto's

dinsdag 5 januari 2020

Een jaar geleden overleed kameraad en goede vriendin Dhjana. Hieronder lees je het verslag dat ik schreef van de uitvaartbijeenkomst op 11 januari 2020. Het verscheen eerder in de Buiten de Orde, 2020, nummer 1. Vandaag is een goede dag om dit ook op mijn website te plaatsen.

Bij het overlijden van Dhjana

Dat was een heel bijzondere bijeenkomst, op 11 januari (1) in een kerkgebouw in Ede. Het was al te merken op weg erheen. In de trein trof ik bekenden uit de anarchistische actiewereld, in de bus in ede waren het al hele groepjes, en bij het kerkgebouw zelf herkende ik van afstand ook weer medestanders. Het enige wat ontbrak was eigenlijk een politiebusje met videocamera, om het hele samenscholing in de gaten te houden. Je weet maar niet wat ze van plan zijn, nietwaar?

Wat we van plan waren was: afscheid nemen van onze vriendin en kameraad Dhjana. Zij was de zondag 5 januari overleden. Dat afscheid namen we op een bijeenkomst in dat kerkgebouw, een Viering van het Leven, zoals in de uitnodiging stond. We waren met velen, ik denk zeker iets van 100 tot 150 mensen. Voor een flink deel mensen uit de actiewereld waar Dhjana zo’n inspirerend deel van was. Pas op en rond die bijeenkomst werd me duidelijk hoe groot haar rol daarbinnen geweest moet zijn geweest, zoveel mensen uit actieland zag ik er. Maar er waren ook mensen van de bikersclub waarin ze zat, van de breivereniging, van de kerkelijke gemeenschap waar ze als atheïstisch boeddhist een plek voor spirituele bezinning had gevonden, en natuurlijk familieleden.

De hele opzet van de bijeenkomst was met een 41 pagina’s tellend draaiboek, opgesteld door Dhjana, voorbereid. We kregen door Dhjana uitgezochte muziek, live zowel als opgenomen. We kregen inspirerende teksten. Familieleden en vrienden spraken over verdriet en indringende herinneringen. Tegen het einde bood Dhjana ons postuum te gelegenheid om, geheel in haar geest, aankondigingen te doen van demonstraties en andere radicale activiteiten.

Een gedetailleerd verslag voert te ver, en een uitvoerig in memoriam ga je hieronder niet lezen: ik vind de woorden nu niet. Hoe belangrijk Dhjana was voor velen van ons, mag blijken uit de toespraak die een goede vriend van haar op de bijeenkomst hield, en die we op zijn verzoek graag hiernaast (2) afdrukken. Ik voeg daar zelf een enkel woord aan toe.

Dhjana leerde ik kennen ergens in 2012, in de nadagen van Occupy, toen ze bezig was actie tegen prde vrijheid bedreigend internetverdrag, ACTA, op touw te zetten. Ik zag haar dat jaar ook een toespraak houden op 1 Mei tijdens de Rondje Binnenhof-actie, een optocht rond het Binnenhof, met toespraken op het Plein. Met de felle, heldere stijl die haar kenmerkte, riep ze op tot on burgerlijke ongehoorzaamheid tegen het om zich heen grijpende bezuinigingsbeleid. Enkele maanden later hield ze een actie tegen de op handen zijnde verkiezingen – door het demonstratief verbranden van stempassen.

De jaren erop zette zich in voor de vrijheid van vluchtelingen en migranten. Eerst vooral via de actiegroep Deportatieverzet, die mensen in vreemdelingendetentie steunde – mensen die opgesloten zaten, veelal om gedeporteerd te worden, mensen die soms in hongerstaking gingen. Eenmaal lanceerde zij en kameraden zelf een hongerstaking uit solidariteit. Later verlegde ze haar activiteit naar vluchtelingengezinnen met kinderen, opgesloten in zogeheten gezinslocaties. Uit die inzet kwam de actiegroep Geen Kind aan de Kant voort, waar ze aanvankelijk de kar vrijwel alleen van trok. Via een demonstratietour die ook Gilze-Rijen – waar zich zo’n gezinslocatie bevindt -aan deed, raakte ik hierbij betrokken.

Ik herinner me een informatiebijeenkomst die ik had helpen opzetten en waar zij sprak. Het was een warme middag in mei 2016, maar tijdens de uiteenzetting voelde je de temperatuur met meerdere graden dalen wegens de ijskoude feiten die Dhjana uiteenzette, de schets die ze maakte van hoe vluchtelingenkinderen door de Nederlandse staat worden behandeld, met verwaarlozing en boetes, en maar al te vaak met gewelddadige deportatie als sluitstuk. Geen woord vals sentiment, maar des te indrukwekkender.

In 2016 droeg ze Geen Kind aan de Kant over aan een nieuwe groep over, maar ze bleef betrokken. Op een demonstratie van geen Kind aan de Kant in Katwijk hield ze bijvoorbeeld een toespraak waar ze, zeer karakteristiek, de vluchtelingenkinderen zelf oproep zich tegen het onrecht dat hen werd aangedaan, te verzetten. Sowieso stonden op dit type demonstraties de kinderen steeds centraal bij haar. Die liepen letterlijk voorop. Ze voerde actie voor de kinderen, maar bovenal met de kinderen samen. Ook dat was Dhjana.

In haar laatste jaren stak ze vooral energie in een ander project Support & Recovery voor activisten. Dat wortelde in het idee dat actievoeren persoonlijk nogal wat van mensen eist, dat actievoerders in de strijd trauma’s en frustraties en andere mentale schade kunnen oplopen, en dat actievoerders dus ergens terecht moeten kunnen waarin ze ondersteund en geholpen worden om die schade te helen of ten minste zo goed mogelijk te verwerken. Groot was haar trots en voldoening toen ze merkte dat dit project niet alleen aansloeg, maar dat anderen dan zijzelf deze activiteit op begonnen te pikken en uit begonnen te voeren. Volgens mij is het ingang doen vinden van Support & Recovery een van de belangrijkste bijdragen die de actievoerder en mens Dhjana ons heeft nagelaten.

Wat ze ook deed in de strijd, ze deed het van binnen uit, met een krachtige spiritualiteit die voor haar verbonden was aan het Boeddhisme – of Bouddhisme, zoals ze consequent schreef. Eigen verantwoordelijkheid nemen, van binnen uit. Dat was tegelijk haar anarchistische inspiratie. Het gaf haar kracht, vastbeslotenheid maar tevens warmte.

Terwijl Support & Recovery steeds beter ging lopen, werd ze ziek. Eerst longkanker, met in het voorjaar van 2019 een operatie. Nadat ze weer op de been was – ik zag een zeer opgewekte Dhjana opduiken op de grote Klimaatmars in Den Haag op 27 september – kwam de kanker terug, op plaatsen waar het niet meer te stuiten bleek. Op de dag dat ze ziou verhuizen van haar woning naar een hospice werd ze niet meer wakker. Op het passende tijdstip van 13.12 uur overleed ze. Dat deed ze vast expres, zoals in de toespraak hiernaast ook al werd opgemerkt.

Een kleine herinnering tot slot. In juni 2016, in Breda tijdens een actie tegen Pegida, zag ik een keurige mevrouw met keurige lange haren, ik meen met een doek om haar hoofd. Wwe waren net door agenten een eind van de plek waar we protesteerden, teruggedreven. De vrouw begroette me ironisch-opgewekt. Ik herkende haar aanvankelijk niet, tot het kwartje langzaam viel. ‘Sukkel!’voegde ze me opgewekt toe. Het was natuurlijk Dhjana, geheel in stijl protesterend tegen de fascisten. Zo zal ik haar onthouden: opgewekt en dwars, ontzag voor niets en niemand. Een waarlijk vrije vrouw.

Noten:

1 Dat wil dus zeggen: 11 januari 2020

2 in BdO 2020, nr. 1 dus

Peter Storm

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Bij Dhjana’s overlijden, een jaar geleden

Opgeslagen onder Divers

Harde Lockdown Goede Zaak/Ingezonden Stuk

Coronavirus, Corona, Virus, Pandemie, Infectie

COVID 19…..
https://covid19.who.int/

CORONAVIRUS, ENGEL DES DOODS

HARDE LOCKDOWN GOEDE ZAAK/INGEZONDEN STUK
VOORAF

Zoals de oplettende lezer weet, heb ik recentelijk eenuitgebreid stuk geschreven over de op op 14 december ingesteldeLockdown in Nederland, met de voorgeschiedenis en enkele opmerkingenover het in sneltreinvaart goedgekeurde vaccin en de nieuwe Britse variantvan Corona, die, zoals ik vernam, in Nederland nu al 50 gevallenvan besmetting kent. [1]30 Besmettingen waren te linken aan de uitbraak opeen school in Bergschenhoek [2], wat er maar weer voor pleit om diescholen gesloten te houden!
Omdat mijn stuk wel erg lang was [een echte Longread] en ikhet voor meer mensen toegankelijk wilde maken, heb ik het, inverkorte vorm, als Ingezonden Stuk naar een aantal Nederlandseen Belgische media verstuurd.Er komt nog een vervolg, dat gaat over het vaccin en de gang van zaken daaromtrent, ook te lezen in mijn Longread onder het hoofdstukE ”Het vaccin, dat Heilige Vaccin”
Ik weet natuurlijk niet, of mijn Ingezonden Stuk ook wordt gepubliceerd,dus hier door mij met u gedeeldZie direct hieronderEn daaronder het notenapparaat

Astrid Essed

Ingezonden Stuk
Geachte Redactie,
Na een goed begin met de ”Intelligente Lockdown”, ging het al snel bergafwaarts met de Overheidsbestrijding van hetlevensgevaarlijke COVID-19 virus, waartegen toen vaccin noch medicijn was.Het was stupiditeit en een gevaarlijke bedreiging van de volksgezondheidom middels het Coronaspoorboekje, vanaf 6 mei bijna de gehele samenleving weer open te gooien.De gevolgen waren er dan ook naar:Niet alleen broeide het virus in stilte voort, klaar voor de volgendeaanval, maar ontstond bij een considerabel deel van de bevolking het gevoel, dat alles dan maar weer mocht.Overvolle stranden, abnormaal drukke parken, illegale feestenwaren het gevolg, alsmede steedsminder mensen, die zich aan de 1,5 meter maatregel hielden.Alsof Corona niet bestond!De gevolgen bleven niet uit:Een forse toename van het aantal besmettingen en na de zomervakantiewas de Tweede Golf een feit.Ondanks dat toch nog politieke stupiditeit door te slappeOverheidsmaatregelen [horeca een uurtje eerder dicht,hoewel op 13 october toch eindelijk gesloten,  ”adviezen” en geen verbod, om drukte te vermijden, geen strafblad bij Corona overtredingen, terwijl wel de volksgezondheid in gevaar wordt gebracht, etc]Met weer als gevolg, dat mensen lak kregen aan de maatregelen:Abnormale drukte bij Black Friday [dat sowieso verboden had moetenworden], bij Sinterklaasinkopen, etcUiteindelijk is er , mede onder druk van Van Dissel, Opperhoofdvan RIVM, uiteindelijk op 14 december een totaleLockdown afgekondigd, die grotendeels het landafsloot.Een goede en verstandige maatregel, maar desondanks waren ertoch niet-essentiele winkels, die het verbod trotseerden en thuiskapsters,die [ook bij de Eerste Golf al] gewoon doorwerkten [en nog doen], crimineel omdatdaarmee de volksgezondheid in gevaar wordt gebracht.Ook met het met sneltreinvaart goedgekeurde vaccin en vooral met de komst van een nog besmettelijkere, mutatie van het Coronavirus, dat Nederlandbereikt heeft, kan er voorlopig van versoepeling geen sprake zijn,Hopelijk ziet de regering dat in en komt die versoepeling er niet, op19 januari.

Astrid EssedAmsterdam
EINDE INGEZONDEN STUK
NOTEN, BEHORENDE BIJ ”VOORAF”

[1]
LOCKDOWN TOT EN MET 19 JANUARI/SOME COMMON SENSEAT LAST/OVER VACCINS, MUTATIES EN ANDERE VERHALENASTRID ESSED4 JANUARI 2021
https://www.astridessed.nl/lockdown-tot-en-met-19-januari-some-common-sense-at-last-over-vaccins-mutaties-en-andere-verhalen/
NOSRIVMBRITSE CORONAVARIANT BIJ ZO’N VIJFTIG MENSEN, VOORALNA UITBRAAK OP SCHOOL
https://nos.nl/artikel/2363279-rivm-britse-coronavariant-bij-zo-n-50-mensen-vooral-na-uitbraak-op-school.html

In Nederland is tot nu toe bij zo’n vijftig mensen de Britse coronavariant geconstateerd, meldt het RIVM. De meeste besmettingen zijn in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Daar zijn zo’n dertig besmettingen te linken aan een uitbraak op een basisschool in Bergschenhoek. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC naar de uitbraak daar.

Eind november werd bij iemand van de Rooms Katholieke Basisschool Willibrord corona vastgesteld. De GGD begon daarop een onderzoek. Eind vorige maand bleek dat vijf mensen op de school de Britse variant hadden.

Na een oproep aan leerlingen, docenten en hun huisgenoten lieten ruim 750 mensen zich testen. Hieruit blijkt dat ongeveer tien procent van hen besmet is met het coronavirus, van wie ten minste dertig met de Britse variant. “Het geeft aan dat het virus zich behoorlijk op deze school heeft verspreid”, zegt GGD-arts Ewout Fanoy. Hij zegt dat het aantal besmettingen nog kan oplopen, want het gaat om de eerste resultaten en het onderzoek loopt nog.

“De Britse variant is waarschijnlijk besmettelijker dan de ‘normale’ variant”, aldus de GGD. “Op basis van de informatie die nu bekend is, wordt men niet vaker ernstig ziek. Mogelijk ontwikkelen kinderen wel vaker griepachtige klachten.”

Besmettingen andere school

De Britse variant is ook aangetroffen op basisschool De Acker, die in hetzelfde gebouw zit als de Willibrordschool. “De aandacht gaat nu uit naar de omliggende scholen en buitenschoolse opvanglocaties”, meldt de GGD. Mensen die er werken, leerlingen en hun huisgenoten krijgen een uitnodiging om zich te laten testen.

Eind december overleed een 38-jarige lerares van de Willibrordschool. Ze was besmet met corona, maar het is niet duidelijk of dat ook de doodsoorzaak was.

Amsterdam en Leeuwarden

Ook in de regio’s Amsterdam en Leeuwarden zijn besmettingen met de Britse mutant geconstateerd.

In Amsterdam gaat het om zes besmettingen, onder meer bij verpleegkundigen.

EINDE NOS BERICHT

[2]
”Daar zijn zo’n dertig besmettingen te linken aan een uitbraak op een basisschool in Bergschenhoek. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC naar de uitbraak daar.”

NOSRIVMBRITSE CORONAVARIANT BIJ ZO’N VIJFTIG MENSEN, VOORALNA UITBRAAK OP SCHOOL
https://nos.nl/artikel/2363279-rivm-britse-coronavariant-bij-zo-n-50-mensen-vooral-na-uitbraak-op-school.html

ZIE VOOR GEHELE TEKST NOOT 1

Reacties uitgeschakeld voor Harde Lockdown Goede Zaak/Ingezonden Stuk

Opgeslagen onder Divers

Lockdown tot en met 19 januari/Some common sense at last/Over vaccins, mutaties en andere Verhalen

Coronavirus, Corona, Virus, Pandemie, Infectie

COVID 19…..
https://covid19.who.int/

CORONAVIRUS, ENGEL DES DOODS

LOCKDOWN TOT EN MET 19 JANUARI/SOME COMMON SENSE AT LAST!/OVER VACCINS,, MUTATIES EN ANDERE VERHALEN
Dit is een Longread, vandaar de volgende Indeling
BEGIN

A
OVERZICHT LOCKDOWN MAATREGELEN/TOT PERSMOMENT 27 OCTOBER

PERSMOMENT RUTTE/VAN DE ZOTTE!
C
GEKTE

D
LOCKDOWN/LOCKDOWN/EINDELIJK

E

HET VACCIN, DAT HEILIGE VACCIN!

F

HET VIRUS KRIJGT VERSTERKING: DE MUTATIE

EPILOOG:

ALLE SEINEN NOG OP ROOD!

BEGIN

ALLAHU AKBAR!  [God is Groot/Arabisch][1]DAT waren de woorden, die ik uitriep, toen op 14 decemberNeerlands premier Rutte eindelijk de switch maakte van GevaarlijkeGek [2] naar een politiek leider met common sense [3]Wat het Coronabeleid betreft, welteverstaan.Om Allahu Akbar uit te roepen, zoals ik heb gedaan, hoef je namelijk geen moslimte zijn [wel gelovig] en ik vind het oprecht jammer, dat deze mooiereligieuze Kreet steeds meer wordt misbruikt door lieden met Boze Bedoelingen [4], waardoor, naar ik mij heb laten vertellen, zelfs echte moslims nubang zijn voor deze Uitroep [5]
Maar nu alle Gekheid op een Stokje:
Eindelijk dus verstandige en ter zake doende maatregelen vanPremier Rutte B.V. met als sidekick minister van VolksgezondheidHugo de Jonge [6] met op de achtergrond de inluisteraars vanRIVM en OMT. [7]Het was trouwens RIVM, dat Rutte waarschuwde, snel in actie tekomen, omdat er ander een gevaarlijke situatie dreigde. [8]
En daaraan gaf hij gehoor:EINDELIJKHierover zometeen meer
Maar eerst:Wat ging er dan mis, volgens mij, lezer?Dat zal ik u vertellen, in dit Overzicht
A
OVERZICHT LOCKDOWN MAATREGELEN/TOT PERSMOMENT 27 OCTOBER
MISDADEN TEGEN DE EIGEN BEVOLKING!/Zo noemde schrijver en activistPeter Storm de Coronamaatregelen van de Nederlandse Overheid [9] endaarin kon ik, zeker tot 14 december, toen Rutte eindelijk wakker werd, absoluut in meegaan.Want na een aanvankelijk, sterk begin, ging het een hele tijd goed mis
EEN OVERZICHT[Het gehele pakket aan Overheidsmaatregelen, tot 14 december 2020, isonder noot 10 te zien]

Na een aanvankelijk, redelijk begin, met de afkondiging van de zogenaamde ”intelligente lockdown” [11], waarmee de samenleving zo goed als werd afgesloten, om te voorkomen, dat het virus, waartegen [EN ONTHOU DAT GOED, BESTE LEZERS!] toen nog geen vaccin, noch medicijn was [12] , zich in razend tempo verder zou verspreiden [13], ondergroeven Rutte en co hun eigen, verstandige maatregelen, door veel te vroeg, namelijk reeds op 6 MEI anno Donini 2020,  over te gaan op versoepelingen. [14]Let wel:Mijn bezwaar gold niet tegen versoepelingen op zich, wel tegen het feit, dat zowat de hele samenleving weer openging.  

”VERSOEPELINGEN”/DE STRAND EN PARKGEKKIES, HANDHAVING, ETC, ETC/DE ZAAK GRAPPERHAUS
Zonder zich goed te verdiepen in het onderzoek van de Duitse top viroloog Dosten, waaruit bleek, dat kinderen wel degelijk in gevaarlijke mate besmettelijk waren voor anderen [15], gingen de scholen weer open [16].En niet alleen die scholen:
Ook kappers konden hun werkzaamheden hervatten, de horeca ging weer open, musea, bioscopen, rijscholen konden weer functioneren [17], het kon niet op.
Niet alleen nam zo het besmettingsrisico angstaanjagend toe, ook werd aan de bevolking het verkeerde signaal uitgezonden, dat het wel zo erg niet was, waardoor mensen steeds meer lak kregen aan de nog wel gehandhaafde maatregelen.
Ik noem als voorbeeld ”strand en parkgekkies” [de drukte op stranden en in parken, illegale feesten, steeds minder mensen, die zich aan de 1,5 meter hielden [18], niet zelden gebrek aan handhaving  of onduidelijkheid daarin [19], kortom, voorwaarden om het aantal besmettingen snel te laten stijgen.
En aan die idiotie, te weinig of inconsequent beboeten [de ene Gemeente meer dan  de andere] bij de overschrijding van Coronaregels, is de politiek ook debet, door beboeting bij overschrijding van de Coronaregels los te koppelen van een strafblad! [20]
Waarom eigenlijk?Het aan je laars lappen van de noodzakelijke Coronaregels IS misdadig, omdat het levens van anderen in gevaar brengt, niet alleen voor de ”gewone burger”, maar what about minister Grapperhaus en zijn gedrag en dat van zijn gasten op zijn bruiloft? [21]
Okay, uiteindelijk is hij, terecht, beboet [22], maar een strafblad had hij moeten krijgen.
Hij had moeten aftreden!
En ja, als de ”Hoge Heren” lak hebben aan de volksgezondheid, is het niet geheel onbegrijpelijk, dat de ”gewone burger” het er ook bij laat liggen.  

POLITIEKE STUPIDITEIT
En ondanks het feit, dat mensen steeds openlijker lak hadden aan de regels en waarschuwingen voor een Tweede Coronagolf [23] bleef het kabinet, Rutte voorop, maar laks en wist men niet beter te doen dan pappen en nathouden:Weliswaar bleven discotheken en nachtclubs dicht en bleven grote evenementen verboden [24], maar regende het ”adviezen;”Een ”advies” om niet naar een risicoland te gaanEen ”advies” om zich bij terugkomst te laten testenEen ”advies” om bij een positieve test in quarantaine te gaan. [25]En ondanks het feit, dat GGD’s de noodklok luidden, omdat mensen vaak niet in quarantaine gingen [26] Dat het bekend was, dat mensen doodleuk bleven doorwerken met klachten [27]Ondanks al deze feiten bleven Rutte en co maar halfslachtig, wilden niets verplicht stellen [28], waardoor het voorspelde werd waargemaakt:Het aantal besmettingen nam toe en de Tweede Golf werd een feit. [29] 
PREMIER RUTTE WORDT WAKKER
En eindelijk werden Rutte en co, na een veelbelovende start met een ”intelligente lockdown” [30] weer wakker.Deze keer met de aankondiging van een ”gedeeltelijke lockdown” [31]Er werden zowaar op 13 october, nog rijkelijk laat gezien de verontrustende toename van de besmettingen al geruime tijd [32], maatregelen genomen, die hout begonnen te snijden.
De horeca ging dicht [hehe] [33] en niet een uurtje eerder, zoals bij een eerdere halfslachtige maatregel [34], maar helemaal dicht, behalve voor het afhalen van eten.
Een beperking van genodigden thuis [35], maar dan weer stupide:
Scholen en sportscholen, ook besmettingshaarden, bleven wel open. [36]
Ook weer onzinnig:
Professionele sport bleef toegestaan [alsof sporters elkaar en de samenleving niet kunnen besmetten], maar dan wel zonder publiek. [37]
Waarom niet gewoon die hele professionele sport voor onbepaalde tijd verboden?Dat bleef voor mij een raadsel
Die mondkapjesplicht in de openbare ruimte was een goede stap [38] , naast het aanvankelijke idiote ”dringende advies” [wat men naast zich neer kon leggen] [39]
Een evaluatie van de maatregelen zou twee weken later, dus op 27 october, plaatsvinden. [40]  

DE ERNST VAN DE SITUATIE 
Het aantal besmettingen nam hand over hand toe [41]Een angstaanjagend voorbeeld:Het aantal besmettingen, vooral op middelbare scholen, nam steeds meer toe. [42].
Ziekenhuizen zagen zich gedwongen, de reguliere zorg steeds meer af te schalen [43], de IC’s werden zo overvol, dat  patienten naar Duitsland werden overgebracht. [44]’Het Albert Schweitzer ziekenhuis had zelfs korte tijd een opnamestop voor Coronapatienten, behalve in levensbedreigende gevallen [45] -wat later weer werd hersteld.
Kamerleden waren behept met Corona:Minister Slob [Onderwijs en Media] ging in quarantaine, omdat een medewerker van zijn afdeling was besmet met het Coronavirus [46] en werd D’66 fractievoorzitter Jetten met het coronavirus besmet. [47 ]Ook ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Tamara van Ark (Medische Zorg) werkten enige tijd thuis, vanwege milde klachten die in de richting wezen van een coronabesmetting.  [48] 

PERSMOMENT RUTTE/VAN DE ZOTTE!
Het Persmoment op 27 october, naar aanleiding waarvan ik premierRutte bestempelde als ”Gevaarlijke Gek”'[49]was echt van de zotte!
Want ieder zinnig mens zou denken,  dat met een dergelijke toenemende, angstaanjagende situatie in het land, bij de evaluatie, die dus  op dinsdag 27 october heeft plaatsgehad en als ”persmoment;” de geschiedenis in is gegaaan,  er wel spijkers met koppen geslagen zouden worden, straffe en noodzakelijke maatregelenzouden  worden genomen.
Dat die totale lockdown dan eindelijk een feit zou zijn.Maar niets was minder waar:
Nogmaals:
Na een verstandig, aanvankelijk begin met een ”intelligente lockdown” [50], al gauw afgezakt naar zotheid en stupiditeit en idiotie [51], na een korte opleving met de  ”gedeeltelijke lockdown”, waarbij eindelijkdie horeca dichtging! [52].
Want premier Rutte, koos er voor, ”nog niet op de rem te trappen” [53]
Ondanks de overbelasting in de ziekenhuizen,, de besmettingen op scholen en in de samenleving hand over hand toenamen [54] , wilde dit zotte, onverantwoordelijke kabinet ”niet op de rem trappen
”Wanneer eigenlijk. WELWanneer er 20 000 besmettingen per etmaal zijn?800 doden per week?, zoals ik toen schreef [55]
C
GEKTE
En ondanks alle waarschuwingen, ondanks alle regeringsmaatregelen, slap [56] of niet [57], sloeg toch weer de gekte toe.Op Black Friday! [58]Rijen mensen, zelfs, zo heb ik uit betrouwbare bron vernomen,ook bij winkels als Action!Waarom, zo vraag ik mij af.Action IS al een goedkope winkel.Maar het was hysterie alom:Ik noem in noot 59 de hysterie in Eindhoven, maar het was op meerdere plaatsen zo.In Rotterdam bijvoorbeeld besloot burgemeester Aboutaleb de winkels eerder te sluiten. [60]

Je vraagt je afMet de gevaarlijke situatie tijdens de Tweede Golf, met alle Coronagevallen, die iedereen wel kent, toch weer in massa’s winkelsbestormen.Ik vraag me af, of die lieden wel goed bij hun hoofd zijn,In ieder geval zijn ze levensgevaarlijk, want zij houden de pandemie in stand!!In combinatie met te slappe regeringsmaatregelen. [61]
D
LOCKDOWN/LOCKDOWN/EINDELIJK
Maar………..Er brak Licht door de Duisternis van de regeringsstupiditeit?
Eindelijk, op 14 december, na dringend gewaarschuwd te zijn doorJaap van Dissel [Opperhoofd RIVM] vanwege de al maar toenemende besmettingen en de stijging van het aantal ziekenhuisopnamen [62],zaken die het kabinet al weken hadden zien aankomen, werden Rutte en co wakkergeschud:
Eindelijk, Nederland ging in totale Lockdown.De reden voor mijn Allahu Akhbar uitoep! ‘[63]EINDELIJK!Zo ging er door mij heen.
LOCKDOWN/LOCKDOWN
En deze keer werd er WEL  fors ingegrepen!Door de waarschuwing van van Dissel [64], maarook omdat omringende landen in strenge lockdown gingen. [65]
Maar goed:Eindelijk dan die lang verwachte ECHTE Lockdown: [66]Voor de lezer enkele maatregelen op een rij gezet:
Ik licht de volgende eruit

Regels voor het dagelijks leven

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ook tijdens de feestdagen.
 • Werk thuis. Ga alleen naar het werk als het moet.
 • Mensen die in de zorg werken, mogen doorgaan met werken.
 • Buiten mogen maximaal 2 personen samen zijn.
 • Of alle mensen die bij 1 huishouden horen.
  Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Ontvang thuis maximaal 2 personen.
  Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Op 24, 25 en 26 december mag u thuis maximaal 3 personen ontvangen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

Regels voor winkels en uitgaan

 • Theaters en bioscopen zijn dicht.
 • Kappers, schoonheidsspecialisten, nagelstudio’s en seksinrichtingen zijn dicht.
 • Tattooshops en nagelstudio’s zijn dicht.
 • Sauna’s en casino’s zijn dicht.
 • Hotels zijn open om te overnachten.
 • De restaurants in hotels zijn dicht.
 • De meeste winkels zijn dicht.
 • Supermarkten zijn open. Ook de bakker, de slager en andere winkels voor eten en drinken zijn open.
 • Drogisterijen, apotheken, opticiens, audiciens en winkels voor reparatie en onderhoud mogen ook open blijven.
 • Doe-het-zelfzaken zijn open voor afhaal.
 • Plekken waar u pakketten kunt ophalen en versturen mogen open blijven.
 • Banken blijven open.
 • Overheidsorganisaties blijven open.
 • Bibliotheken blijven open om boeken af te halen.

EN

Regels voor scholen

 • Scholen geven tot en met 17 januari les op afstand.
 • Er zijn uitzonderingen voor kwetsbare leerlingen.
 • Praktijkonderwijs mag op school doorgaan.
 • Lessen voor examenleerlingen gaan door.
 • Examens gaan door.
 • Kinderopvang is dicht.
 • Buitenschoolse opvang is dicht.

Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep is er noodopvang. Bijvoorbeeld als de ouders in een ziekenhuis werken. Of leerkracht zijn. [67]

Voor wie een totaaloverzicht wil, bezoeke noot 68

Ook zette de regering alle landen in de wereld op

Code Oranje. [69]

En reizigers, die naar Nederland reizen, moeten vanaf

29 december een negatieve testuitslag en verklaring

kunnen tonen. [70]

Verstandige maatregelen

Goede maatregelen in de strijd tegen Corona.

ONDERNEMERSGEKKIES/WARENHUIZEN, THUISKAPPERS[STERS] EN ANDERE

Toch zijn er winkels geweest [en die zijn er nog steeds!]

die ondanks de Lockdownregels NOG STEEDS brutaalweg

open zijn of hebben het geprobeerd ! [71]

En zijn er kappers, vooral thuiskapper[sters] [mensen,

die een kapperszaak aan huis hebben], die gewoon doorwerken, ondanks de Lockdownregels [ook al

tijdens de Eerste Golf.

Criminelen!

Want zij helpen mee aan de verspreiding van de

pandemie en zijn dus een Gevaar voor de volksgezondheid.

Ook voor hun eigen gezondheid!

VIRUSWAARHEID GEKKIES EN HUN EXTREEM-RECHTSE

VRIENDJES

Naast criminele ondernemers [diegenen, die ondanks de broodnoodzakelijke Lockdown toch, openlijk of

stiekem, doorwerken] nog even een motie van afkeuring tegen de anti Lockdown gekkies, die de Rutte

toespraak van 14 december [waarin de totale lockdown

werd aangekondigd] buiten het Torentje met kabaal en

gefluit verstoorden.

Even onparlementair:

Ze zijn geschift EN levensgevaarlijk, met hun domme

gebazel over ”Corona als een gewone griep” [72]

En een aantal van die Viruswaarheid Gekkies [ik weet niet, of dat ook geldt voor iedereen, die op 14 december protesteerde, wel zijn ze volgelingen van Viruswaarheid voorman Willem Engel, op wiens demonstraties extreem-rechts aanwezig is] heeft nog angstaanjagende banden met allerhande extreem-rechts geboefte ook![73]’

Om die extreem rechtse banden alleen al een reden, zich niet met hen te associeren.

Levensgevaarlijke lui, in coronatijd.

E

HET VACCIN, DAT HEILIGE VACCIN!

[Laat ik voorop stellen:

Ik ben niet medisch onderlegd, dus weeg dat mee

bij wat u hieronder leest.

Het zijn mijn eigen indrukken, aangevuld met

research informatie, voor een deel al bij de lezer bekend

En de ontwikkelingen gaan zo snel, dat het door mij geschetste beeld niet compleet kan zijn.

Dat tot zoverre. Lees door]

KRITIEK:

WAT GAAN WE INEENS SNEL…….

Door de schrikbarende uitbraak van Covid-19 [het Coronavirus dus], in de Westerse landen en de rest van de wereld [74]  is van meet af aan alles op alles gezet

om zo snel mogelijk een vaccin te ontwikkelen tegen dit

dodelijke virus.

Leek er eerst weinig schot in te zitten [hoewel ik

natuurlijk niet kon meekijken over de ruggen van de wetenschappers], ging het plotseling ineens in stroomversnelling en werd begin december het Pfizer BionTech vaccin goedgekeurd in Groot-Britannie. [75]

Inmiddels is de goedkeuring door de EMA [Europees Geneesmiddelen Bureau] ook rond [76], waardoor het vaccin ook over de EU landen kan

worden verspreid.

Voor ik daarop inga, het volgende:

Naar mijn persoonlijke mening en die van veel Nederlanders, is dat wel ineens ERG snel gegaan [77],

waardoor mij mij iets van wantrouwen blijft hangen.

Duurt het normaal jaren, voordat een vaccin 

wordt ontwikkeld, volgens mijn informatie uit

wetenschappelijke bronnen [78], nu hebben we de zaak 

al binnen een jaar rond, via een ”versnelde procedure” een ”rolling review”’genaamd [79]!

Een klein stemmetje in mij blijft zich dan toch afvragen,

maar let wel, ik heb er geen BEWIJS voor, hoe groot de druk van buitenaf is geweest, door de politiek om de zaak te versnellen, waarschijnlijk om de economie snel weer optimaal te laten draaien.

En daarvoor heb ik toch wel enige, mogelijke, aanwijzingen.

Zo viel het mij op, dat al voor de goedkeuring door EMA, er door de media over geschreven werd, alsof het al een feit was [80]

Ook was het tekenend, dat EMA, dat eerst op 29 december het besluit zou nemen, de datum ineens vervroegde naar 21 december. [81]

Wat ook byzonder onaangenaam en weinig vetrouwend

wekkend was, was de politieke druk, die Duitsland op

het EMA schijnt te hebben uitgeoefend:

De NOS meldde daarover:

”Duitsland oefende de afgelopen dagen forse druk uit op het EMA. De Duitse zorgminister Jens Spahn zei vanmorgen, nog voor de bekendmaking van het EMA, dat de regering in Berlijn zich tot doel heeft gesteld om nog dit jaar een begin te kunnen maken met het vaccineren van de bevolking.

Zondag toonde Spahn zich ook al ongeduldig: hij wees er toen op dat Duitsland 440 vaccinatieplekken in gereedheid heeft gebracht, 10.000 artsen en medische stafmedewerkers heeft gemobiliseerd en vandaag had kunnen beginnen met inenten.” [82]

In hoeverre het EMA zich daardoor toch onder druk heeft

laten zetten, zullen we wel nooit te weten komen, al verzekert

het EMA het publliek, dat het niet zo is. [83]

Daarnaast echter lijken ook wetenschappers hun

twijfels te hebben:

In een artikel, gepubliceerd in National Geographic van 12 

november 2020 is onder andere te lezen:

”Meerdere experts zijn bezorgd over het feit dat het publiek nu een onvolledig beeld van de werkzaamheid van het kandidaat-vaccin krijgt en dat kritische informatie niet is gepubliceerd, waaronder de vraag welke demografische groepen worden beschermd en of de proefpersonen ook voor de zwaardere varianten van het nieuwe coronavirus zijn behoed. Er bestaat ook een reële kans dat het bewuste percentage van negentig procent nog zal veranderen naarmate de test verdergaat en onderzoekers meer gegevens binnenkrijgen. Bovendien zijn de ongepubliceerde resultaten nog niet door andere wetenschappers beoordeeld of zelfs maar als voorlopige preprint verschenen.

“Het gebrek aan data is zeer zorgwekkend,” zegt Peter Doshi, assistent-professor farmacologische zorg aan de faculteit farmacologie van de University of Maryland. “Het enige wat we momenteel hebben, is een krantenkop van Pfizer.” [84]

In hoeverre deze wetenschappers nu WEL over de genoemde data beschikken, kan ik natuurlijk niet beoordelen, maar ik

vond het belangrijk, deze Red Flag [85] in mijn artikel mee

te nemen.

WETENSCHAP:

VERKLARING VOOR VERSNELDE GOEDKEURING

PFIZER VACCIN:

Ondertussen verzekert de wetenschap, dat de versnelde

goedkeuring [rolling review] [86] van het vaccin niet betekent, dat er beentje

gelicht is met de zorgvuldigheid of dat er, minder populair

gezegd, ”stappen zijn overgeslagen”

Wat er in populaire taal is gebeurd, is dat de stappen niet

achter elkaar zijn gezet, maar tegelijktijdig:

Dus dat er onderzoeksresultaten van fase 1 & 2 al ter beoordeling

werden voorgelegd, terwijl andere onderzoekfasen nog in

volle gang waren.

Zie noot 87

Dus het ”naast elkaar beoordelen van de onderzoeksresultaten, in plaats van achter elkaar  verklaart volgens de wetenschap de

snelheid, waarmee dat Pfizer vaccin is goedgekeurd [88]

Ook op het beantwoorden van de vraag, hoe er uberhaupt zo snel een vaccin is ontwikkeld, heeft de wetenschap een antwoord:

Dat zou ermee te maken hebben, dat er is voortgeborduurd op

eerdere ervaringen met virussen zoals SARS en MERS, zodat

niet helemaal het wiel hoefde te worden uitgevonden [89]

Ook is er deze keer veel meer tijd en geld vrijgemaakt

voor de ontwikkeling van het vaccin. [90]

 BIJWERKINGEN

De Wetenschap vertelt ons, dat het Pfizer

vaccin  ”geen ernstige” bijwerkingen heeft [91], tenminste op de korte termijn.

Van bijwerkingen ”op lange termijn” kan voorlopig nog

niets worden gezegd. [92]

Bepaald onrustbarend echter vind ik, dat nog niet is

onderzocht, of het vaccin veilig is voor zwangere vrouwen. [93]

Die zijn dus voorlopig nog onbeschermd.

Ook worden de bijwerkingen wel iets te rooskleurig voorgesteld:

AANGEZICHTSVERLAMMING/ALLERGIEEN

Zo is er bij een [beperkt] aantal proefpersonen

aangezichtsverlamming geconstateerd en in geval van ernstige allergische reacties wordt het vaccin door de Britse Medicijnautoriteit in het geheel afgeraden [94]

Ik weet niet, wat het EMA of andere Europese Gezondheidswaakhonden hierover zeggen, maar het

zou mij ten zeerste verbazen, als ze zouden afwijken van

de opinie van de Britse Medicijnautoriteit.

We blijven dus alert.

F

HET VIRUS KRIJGT VERSTERKING:DE MUTATIE

BRITSE MUTATIEVARIANT

Maar nog een Gevaarlijkere Ontwikkeling steekt de

Kop op!

Het Broertje of Zusje van Covid-19 is in aantocht, of

liever gezegd IS er al!

Goed beschouwd TWEE broertjes of Zusjes, de Britse

en de Zuid-Afrikaanse coronavariant. [95]

Dat dit geen goed nieuws is, daar hebt u mij niet

voor nodig, lezer!

Maar het is nog slechter dan verwacht, want zeker de 

Britse  variant is volgens wetenschappers

veel besmettelijker dan deze waarmee we nu dealen. [96]

En stilzitten doet dat Britse variant virus bepaald niet, want

het begint zich al te verspreiden!

Volgens mijn laatste informatie zijn er in Nederland reeds 11

gevallen bekend [97] en dit aantal zal nu alweer hoger liggen.

Nog meer slecht nieuws:

Volgens ECDC, de Europese RIVM, zal dit virus zich

snel over Europa verspreiden. [98]

Nou is het maar de vraag, of het goedgekeurde Pfizer

vaccin beschermt tegen deze Britse en Afrikaanse

coronavariant.

Experts verwachten dat wel [99], maar dat is natuurlijk

geen wetenschap.

Het zal terdege onderzocht moeten worden en dat wordt

nu ook gedaan. [100]

EPILOOG:

ALLE SEINEN NOG OP ROOD!

Ik heb een overzicht gegeven van de Overheidsmaatregelen

tegen het Coronavirus en mijn waardering ervoor geuit, dat het

nu, na een hoop pap en natwerk [101] eindelijk serieus genomen

wordt en dat er een stevige Lockdown is. [102]

Ook heb ik stilgestaan bij het nieuwe, goedgekeurde vaccin.

Al met al zijn we er-natuurlijk- nog lang niet, zeker nu

met het opdoemen van het nieuwe Onheil, de twee Coronavarianten.

Ook zullen we de effecten van de vaccinaties moeten afwachten.

Op dit moment echter waarschuwt het RIVM:

”ALLE SEINEN NOG STEEDS OP ROOD” [103]

Ik heb hierboven gefulmineerd tegen het de hand lichten

van de coronamaatregelen vanwege het gevaar dat dit

voor de samenleving en elkaar met zich meebrengt.

Maar EEN maatregel, die niet werd nageleefd, deed mij

plezier:

Namelijk het TOCH afsteken van vuurwerk met Oud en Nieuw,

ondanks het begrijpelijke verbod. [104]

In deze sombere Tijd kunnen we wel een Lichtpuntje 

gebruiken in het vreugdevol afschieten van een Moeilijk

Jaar.

En daarbij laat ik het.

Rest mij nog om iedereen een Gezond, Goed en COVID vrij

2021 toe te wensen.

Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN

1 t/m  20

21 t/m 50

51 t/m 80

81 t/m 104

Reacties uitgeschakeld voor Lockdown tot en met 19 januari/Some common sense at last/Over vaccins, mutaties en andere Verhalen

Opgeslagen onder Divers

Noten 81 t/m 104 bij ”Lockdown tot en met 19 januari/Some common sense at last/Over vaccins, mutaties en andere Verhalen”

[81]

”Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt komende maandag, acht dagen eerder dan gepland, met een besluit over goedkeuring voor het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. De kwaliteitsbewaker van medicijnen zegt dat aanvullende informatie van de vaccinmakers dit mogelijk maakt.”

NOSEUROPESE TOEZICHTHOUDER VERVROEGT BESLUIT CORONAVACCINNAAR 21 DECEMBER15 DECEMBER 2020
https://nos.nl/artikel/2360769-europese-toezichthouder-vervroegt-besluit-over-coronavaccin-naar-21-december.html

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt komende maandag, acht dagen eerder dan gepland, met een besluit over goedkeuring voor het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. De kwaliteitsbewaker van medicijnen zegt dat aanvullende informatie van de vaccinmakers dit mogelijk maakt.

De Nederlandse toezichthouder CBG bevestigt dat het EMA op 21 december een extra bijeenkomst heeft gepland. De aanvankelijke datum van 29 december blijft ook staan voor het geval het EMA extra gegevens nodig heeft en dus pas later een besluit kan nemen.

Als het EMA het vaccin maandag goedkeurt wordt het nog voor Kerst toegelaten, zegt de Europese Commissie. Die moet daarover besluiten en heeft daar normaal twee maanden de tijd voor, maar doet dat nu dus meteen.

Duitsland oefende de afgelopen dagen forse druk uit op het EMA. De Duitse zorgminister Jens Spahn zei vanmorgen, nog voor de bekendmaking van het EMA, dat de regering in Berlijn zich tot doel heeft gesteld om nog dit jaar een begin te kunnen maken met het vaccineren van de bevolking.

Zondag toonde Spahn zich ook al ongeduldig: hij wees er toen op dat Duitsland 440 vaccinatieplekken in gereedheid heeft gebracht, 10.000 artsen en medische stafmedewerkers heeft gemobiliseerd en vandaag had kunnen beginnen met inenten.

Geen noodprocedure

Terwijl in Groot-Brittannië, Canada en de VS al mensen tegen het coronavirus worden gevaccineerd, wacht de EU nog op de goedkeuring van het EMA. Spahn zegt niet te willen aandringen op een noodprocedure (zoals de Britten en de Amerikanen wél hebben gedaan), omdat dat het vertrouwen in het vaccin zou kunnen schaden.

Het EMA zei eerder op 29 december uitsluitsel te willen geven over het Pfizer/BioNTech-vaccin en twee weken later over het vaccin van Moderna, een ander farmacteutisch bedrijf.

De Amerikaanse farmaceut Pfizer laat weten dat het vaccin onmiddellijk na goedkeuring geleverd kan worden.

Vanaf morgen op slot

Duitsland kampt met hoge besmettingscijfers en gaat vanaf morgen in een strenge lockdown tot zeker 10 januari. Daarom én vanwege het feit dat BioNTech een Duitse farmaceut is, zouden bondskanselier Merkel en minister Spahn alles in het werk stellen voor een snelle goedkeuring en start van de vaccinatiecampagne, schrijft de krant Bild.

Het EMA laat alleen weten dat er dag en nacht gewerkt wordt aan de goedkeuring en dat het tijdsschema scherp in de gaten wordt gehouden.

EINDE BERICHT

[82]

”Duitsland oefende de afgelopen dagen forse druk uit op het EMA. De Duitse zorgminister Jens Spahn zei vanmorgen, nog voor de bekendmaking van het EMA, dat de regering in Berlijn zich tot doel heeft gesteld om nog dit jaar een begin te kunnen maken met het vaccineren van de bevolking.

Zondag toonde Spahn zich ook al ongeduldig: hij wees er toen op dat Duitsland 440 vaccinatieplekken in gereedheid heeft gebracht, 10.000 artsen en medische stafmedewerkers heeft gemobiliseerd en vandaag had kunnen beginnen met inenten.”NOSEUROPESE TOEZICHTHOUDER VERVROEGT BESLUIT CORONAVACCINNAAR 21 DECEMBER15 DECEMBER 2020

https://nos.nl/artikel/2360769-europese-toezichthouder-vervroegt-besluit-over-coronavaccin-naar-21-december.html

ZIE VOOR GEHELE BERICHT, NOOT 81

ZIE OOK BNR NIEUWS

Duitse druk

Volgens Duitsland-correspondent Derk Marseille heeft de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn zijn ongenoegen geuit over het feit dat een in Duitsland ontwikkeld vaccin eerder in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten beschikbaar is dan in Duitsland zelf. ‘Die kritiek zal ongetwijfeld ook bij de EMA terecht zijn gekomen.’
BNR NIEUWSVACCIN EERDER GOEDGEKEURD DOOR MEDICIJNWAAKHOND EMA15 DECEMBER 2020
https://www.bnr.nl/nieuws/internationaal/10428194/vaccin-eerder-goedgekeurd-door-medicijnwaakhond-ema

Ineens gaat het hard met de goedkeuring van het Pfizer BioNTech-vaccin in Europa. Volgens het Europees Medicijn Agentschap kan het vaccin sneller worden goedgekeurd. En dat nieuws komt volgens Duitse media na druk van de Duitse overheid. Pfizer meldt dat het vaccin meteen kan worden geleverd bij goedkeuring.

Duitse druk

Volgens Duitsland-correspondent Derk Marseille heeft de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn zijn ongenoegen geuit over het feit dat een in Duitsland ontwikkeld vaccin eerder in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten beschikbaar is dan in Duitsland zelf. ‘Die kritiek zal ongetwijfeld ook bij de EMA terecht zijn gekomen.’

Duitsland is er klaar voor

Naar verwachting zal er snel na goedkeuring begonnen worden met vaccineren. Duitsland heeft al vaccinatielocaties in gereedheid gebracht, er zijn al schema’s uitgedeeld wie er prioriteit heeft. Dat zijn trouwens de verpleeghuizen, daar is veel sterfte in Duitsland.

Volgens laatste peilingen wil twee derde van de Duitsers zich laten vaccineren, het land heeft een traditie van wantrouwen jegens de overheid. Er is in Duitsland nog volop discussie over vaccinatie.
EINDE BERICHT

[83]
”Het EMA benadrukt dat er ondanks de vervroegde datum geen compromissen worden gedaan wat betreft de veiligheidsnormen voor het vaccin. ,,Marktgoedkeuring garandeert dat Covid-19 vaccins voldoen aan dezelfde hoge EU-normen die gelden voor alle vaccins en medicijnen’’, zo luidt het in een verklaring.  ”
ADEUROPESE GOEDKEURING BIONTECH PFIZER VACCIN MOGELIJKOP 21 DECEMBER15 DECEMBER 2020
https://www.ad.nl/buitenland/europese-goedkeuring-biontech-pfizer-vaccin-mogelijk-op-21-december~aea9352a/
ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 80
[84]

NATIONAL GEOGRAPHIC/WETENSCHAPCORONAVIRUS PFIZER VEELBELOVEND, ONDANKS ”ZORGWEKKEND”GEBREK AAN GEGEVENS12 NOVEMBER 2020
https://www.nationalgeographic.nl/wetenschap/2020/11/coronavaccin-pfizer-veelbelovend-ondanks-zorgwekkend-gebrek-aan-gegevens

Het nieuws dat het Pfizer-vaccin een zeer hoge werkzaamheid heeft, is bemoedigend en overtreft alle verwachtingen. Maar meerdere wetenschappers maken zich zorgen over het ontbreken van belangrijke informatie.

De wereld kon deze week opgelucht ademhalen nadat de farmaceutische bedrijven Pfizer en BioNTech de resultaten van de Fase 3-test voor hun veelbelovende kandidaat-vaccin tegen COVID-19 openbaar hadden gemaakt. Op 9 november deden de firma’s een persbericht uitgaan waarin stond dat het kandidaat-vaccin zeer efficiënt was in het voorkomen van besmetting met het coronavirus. Het goede nieuws komt in een tijd waarin een tweede golf van besmettingen wereldwijd tot nieuwe lockdowns heeft geleid en experts waarschuwen voor overbelasting van intensive care-afdelingen.

Nog opmerkelijker was de mate waarin het beoogde vaccin de verwachtingen van ingewijden overtrof. Volgens het persbericht bleek uit gegevens die door een onafhankelijk panel van experts waren beoordeeld dat het vaccin in negentig procent van de gevallen effectief was, wat betekent dat negen van de tien patiënten die het middel kregen toegediend daar een of ander voordeel van ondervonden. Dat percentage ligt ver boven de grenswaarde van vijftig procent die door toezichthoudende instanties als de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt nagestreefd.

Het nieuws was ook bijzonder omdat het definitief lijkt te bevestigden dat de mRNA-technologie werkt, want de effectiviteit van deze benadering was tot nu toe alleen bij dierproeven bewezen. Maar het nieuws was vooral verrassend omdat beide firma’s de ongebruikelijke stap namen om slechts een deel van hun resultaten – een ‘interim-rapport’ – wereldkundig te maken, voordat ze de rest van de gegevens zullen publiceren. 

“Als wetenschapper wil je de feitelijke data van een klinische test bestuderen, zodat je precies weet hoe de gegevens zijn geïnterpreteerd,” zegt Aliasger K. Salem, hoofd farmacologie van de University of Iowa.

Meerdere experts zijn bezorgd over het feit dat het publiek nu een onvolledig beeld van de werkzaamheid van het kandidaat-vaccin krijgt en dat kritische informatie niet is gepubliceerd, waaronder de vraag welke demografische groepen worden beschermd en of de proefpersonen ook voor de zwaardere varianten van het nieuwe coronavirus zijn behoed. Er bestaat ook een reële kans dat het bewuste percentage van negentig procent nog zal veranderen naarmate de test verdergaat en onderzoekers meer gegevens binnenkrijgen. Bovendien zijn de ongepubliceerde resultaten nog niet door andere wetenschappers beoordeeld of zelfs maar als voorlopige preprint verschenen.

“Het gebrek aan data is zeer zorgwekkend,” zegt Peter Doshi, assistent-professor farmacologische zorg aan de faculteit farmacologie van de University of Maryland. “Het enige wat we momenteel hebben, is een krantenkop van Pfizer.”

Maar andere experts prijzen de beslissing en achten het onwaarschijnlijk dat het resultaat van negentig procent in de loop van tijd sterk zal veranderen. “Het zal vermoedelijk nog wat verschuiven, maar dan heb je het over 87 procent. Gezien de cijfers die ze tijdens de test hebben verkregen, kan het geen vijftig procent zijn,” zegt Robert Wachter, decaan van de medische faculteit van de University of California in San Francisco, die onderzoek doet naar patiëntveiligheid. “Het ligt duidelijk in de buurt van de negentig procent.”

Haken en ogen

De Fase 3-test voor het kandidaat-vaccin van Pfizer en BioNTech werkt als volgt: deze derde en laatste fase begon in juli, toen onderzoekers in totaal 43.538 proefpersonen in twee groepen indeelden. De ene groep kreeg het vaccin toegediend, de andere groep een niet-werkende substantie, oftewel een placebo. Volgens het protocol van de test wordt het kandidaat-vaccin in twee doses toegediend, met een tijdsverschil van twee weken. De onderzoekers hebben na toediening van de tweede dosis minstens zeven weken gewacht om te beoordelen wie in het echte leven met het coronavirus besmet raakte. Daarbij werd ervan uitgegaan dat de proefpersonen van beide groepen hetzelfde soort activiteiten ontplooiden en ongeveer dezelfde risico’s namen.

Om Fase 3-tests zo onbevooroordeeld mogelijk te laten verlopen, zijn farmaceutische bedrijven bij dit soort tests doorgaans ‘blind’: ze worden niet op de hoogte gesteld van de resultaten die binnenkomen. Maar voor het testen van een beoogd vaccin tegen COVID-19 wordt een uitzondering gemaakt: om de zoveel tijd wordt gemeld hoeveel vrijwilligers de ziekte hebben opgelopen. Bij deze ‘mijlpalen’ kan het onafhankelijke panel dat op de test toeziet – het ‘data monitoring committee’ – een bedrijf vertellen hoe het ervoor staat. Pfizer en BioNTech konden hun veelbelovende resultaat nu bekendmaken omdat de Fase 3-test een van deze ‘mijlpalen’ – met betrekking tot 94 gevallen van COVID-19 – had bereikt.

Maar uit de voorlopige resultaten blijkt niet wie van deze patiënten het vaccin had gekregen en bij wie het niet werkte. Ook gaat het om gegevens die maar een klein deel van het totaal aantal geteste proefpersonen betreft. Maar Wachter denkt uit het persbericht te kunnen opmaken dat zich in de gevaccineerde groep ongeveer negen COVID-19-gevallen hebben voorgedaan, en in de placebogroep ongeveer negentig.

Door de resultaten niet volledig te publiceren lopen de bedrijven het risico dat met het persbericht een misleidende boodschap wordt afgegeven, namelijk dat “het vaccin meer bescherming biedt dan het feitelijk biedt,” zegt Doshi, die onderzoek doet naar toelatingsprotocollen voor nieuwe medicijnen. “Pfizer heeft nog niets gepubliceerd dat erop wijst dat die werkzaamheid van negentig procent ook voor de meest kwetsbare groepen geldt, zoals ouderen en mensen in verpleegtehuizen.” 

Ook is nog onduidelijk of het kandidaat-vaccin alleen maar beschermt tegen symptomen in milde of minder zware gevallen, of ook bij zwaardere ziekteverlopen. Dat soort informatie is van groot belang omdat een vaccin idealiter tot een afname van het aantal sterfgevallen, ziekenhuisopnamen en IC-behandelingen zou moeten leiden. “Het onderzoek zou inzicht moeten geven in de ernst van het ziekteverloop, maar het enige waar ze naar kijken, zijn symptomen,” zegt Maria Elena Bottazzi, mededirecteur van het Center for Vaccine Development van het Texas Children’s Hospital in Houston.

Het is niet bekend of zich onder de 94 COVID-19-patiënten ook mensen met onderliggende ziektebeelden bevonden. Die gegevens zijn van belang omdat gezondheidsautoriteiten bij de distributie van de eerste vaccins voorrang zullen geven aan risicogroepen en sociaal kwetsbare burgers. “Uit de test blijkt niet wie het vaccin hebben gekregen,” zegt Paul Offit, directeur van het Vaccine Education Center van het Children’s Hospital of Philadelphia en lid van het adviescomité voor COVID-19 van de Amerikaanse FDA. “Je vraagt je af of deze risicogroepen wel goed vertegenwoordigd waren.”

Laatste loodjes?

Het nieuws over het kandidaat-vaccin deed de aandelenbeurzen opveren, waardoor de negatieve trend van de afgelopen weken ongedaan werd gemaakt. Maar deze reactie roept ook de vraag op waarom Pfizer en BioNTech besloten om hun ‘interim-rapport’ wereldkundig te maken. Op de vraag of Pfizer misschien door de aandeelhouders onder druk is gezet, antwoordt Jerica Pitts, internationaal directeur voorlichting van Pfizer, dat het bedrijf niet verplicht was om het rapport openbaar te maken, maar dat het dat altijd al van plan was.

“We hebben vanaf het begin gezegd dat we de interim-resultaten zouden delen, gezien het feit dat er met spanning op een doorbraak wordt gewacht,” schreef Pitts in een e-mail aan National Geographic. “We hebben duidelijk gemaakt dat deze resultaten niet definitief zijn en alleen deelnemers betreft die niet eerder met het coronavirus zijn besmet of COVID-19 hebben opgelopen.”

In hun persbericht verklaarden beide firma’s dat de volgende stap zal bestaan uit het vergaren van meer gegevens over de veiligheid van het vaccin en het beginnen van een noodprocedure voor versnelde toelating door de FDA, in de derde week van november. De toezichthouder eist dat een vaccinfabrikant twee maanden aan gegevens over de veiligheid van tenminste de helft van de proefpersonen in Fase 3 overhandigt voordat zo’n toelating wordt overwogen.

Maar uit recente bijeenkomsten van adviescomités voor de toelating van vaccins blijkt dat de FDA en de CDC overwegen om deze versnelde noodprocedure te vervangen door licenties voor ‘uitgebreide toegang’ (expanded access) of ‘gebruik in schrijnende gevallen’ (compassionate use). 

Bij deze benaderingen zou het aantal mensen dat het nieuwe vaccin het eerst krijgt toegediend, worden beperkt – wat zo zijn voor- en nadelen heeft. Het kandidaat-vaccin zou in dat geval al kunnen worden vrijgegeven voor gebruik in de eerstelijnszorg en voor kwetsbare groepen, maar niet voor het bredere publiek. Daarentegen zou een versnelde noodprocedure ervoor zorgen dat iedereen toegang krijgt tot het kandidaat-vaccin en dat de klinische tests voor zo’n vaccin niet worden afgemaakt. Vrijwilligers van een placebogroep zouden toegang tot het vaccin kunnen eisen, waardoor niet langer op systematische wijze kan worden beoordeeld of het middel echt goed werkt en veilig is.

Volgens Offit kan een aanpassing van de toelatingseisen een positieve stap zijn in het kweken van publiek vertrouwen in deze procedure, aangezien eerdere noodprocedures voor versnelde toelating, bijvoorbeeld voor het anti-malariamedicijn hydroxychloroquine, omstreden waren. “Het is een betere vorm van communicatie,” zegt Offit, die uitlegt dat eerdere noodprocedures voor versnelde toegang door politieke motieven waren ingegeven. “Maar ik denk niet dat mensen dit vaccin hoeven te wantrouwen.”

Sommige experts vragen zich af waarom de twee bedrijven een persbericht deden uitgaan voordat alle data over de veiligheid van het kandidaat-vaccin voorhanden waren. “Dat was niet nodig geweest,” zegt Doshi. “We hadden twee weken langer kunnen wachten en dan vollediger data kunnen krijgen.”

Daarentegen denkt Wachter dat eventuele problemen rond patiëntveiligheid inmiddels al duidelijk waren geworden. “Het zou fijn zijn als we meer gegevens over de symptomen en het aantal ziekenhuisopnamen zouden hebben. Maar de gegevens zijn goed genoeg, dus ik ben niet bang dat men de resultaten te rooskleurig zal interpreteren,” zegt hij. Doshi wijst erop dat ‘data monitoring committees’ een test meteen stopzetten als er verdachte of duidelijke bijwerkingen optreden. Tot nu toe is dat al bij drie tests voor andere COVID-19-vaccins gebeurd, maar niet bij die van Pfizer.

Wachter denkt zelfs dat beide bedrijven de morele plicht hadden om in deze donkere tijden het goede nieuws alvast naar buiten te brengen. Dat de bekendmaking invloed heeft op de beeldvorming van het vaccin bij het grote publiek of op de aandelenmarkten, ziet hij niet als een probleem, zolang het interim-rapport maar waarheidsgetrouw is en met gepaste terughoudendheid wordt gelezen.

“Dit is ongelooflijk veelbelovend nieuws en het lijkt me onwaarschijnlijk dat meer gedetailleerde informatie een andere conclusie zal opleveren dan het nu openbaar gemaakte nieuws,” zegt hij. “Je kunt wachten totdat ze alle puntjes op de ‘i’ hebben gezet, maar dan krijg je weer de kritiek dat het onverantwoord is om onnodig lang te wachten met het publiceren van de gegevens.”

EINDE BERICHT

[85]

URBAN DICTIONARY

RED FLAG

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=red%20flag
red flaga sign or warning of any impending dangerdisaster or doom

[86]
‘This was done using a regulatory process known as a ‘rolling review’. A ‘rolling review’ can be used to complete the assessment of a promising medicine or vaccine during a public health emergency in the shortest time possible. This is done as the packages of data become available from ongoing studies on a staggered basis.”
PRESS RELEASEUK MEDICINES REGULATOR GIVESAPPROVAL FOR FIRST UK COVID-19 VACCINE2 DECEMBER 2020
https://www.gov.uk/government/news/uk-medicines-regulator-gives-approval-for-first-uk-covid-19-vaccine#:~:text=A%20’rolling%20review’%20can%20be,studies%20on%20a%20staggered%20basis.
The first COVID-19 vaccine for the UK, developed by Pfizer/BioNTech, has today been given approval for use following a thorough review carried out by the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). 

The decision by the UK regulatory authority was made with advice from the Commission on Human Medicines (CHM), the government’s independent expert scientific advisory body. A dedicated team of MHRA scientists and clinicians carried out a rigorous, scientific and detailed review of all the available data, starting in October 2020.

This was done using a regulatory process known as a ‘rolling review’. A ‘rolling review’ can be used to complete the assessment of a promising medicine or vaccine during a public health emergency in the shortest time possible. This is done as the packages of data become available from ongoing studies on a staggered basis.

The MHRA expert scientists and clinicians reviewed data from the laboratory pre-clinical studies, clinical trials, manufacturing and quality controls, product sampling and testing of the final vaccine and also considered the conditions for its safe supply and distribution.

The National Institute for Biological Standards and Control, part of the agency, has been and will continue doing, independent laboratory testing so that every batch of the vaccine meets the expected standards of safety and quality.

MHRA Chief Executive, Dr June Raine said:

We have carried out a rigorous scientific assessment of all the available evidence of quality, safety and effectiveness. The public’s safety has always been at the forefront of our minds – safety is our watchword.

I’m really pleased to say that the UK is now one step closer to providing a safe and effective vaccine to help in the fight against COVID-19 – a virus that has affected each and every one of us in some way – and in helping to save lives.

We are globally recognised for requiring high standards of safety, quality and effectiveness for any vaccine. Our expert scientists and clinicians worked tirelessly, around the clock, carefully, scientifically, robustly and rigorously poring over hundreds of pages and tables of data, methodically reviewing the data.

Vaccines are the most effective way to prevent infectious diseases. They save millions of lives worldwide.

See Information for Healthcare Professionals, and Information for UK recipients.

Dr June Raine discusses how COVID-19 vaccines are approved by the MHRA

EINDE BERICHT

[87]

1. Normaal duurt het ruim 10 jaar voor een vaccin ontwikkeld is en op de markt komt. Hoe kan het nu dan zo snel?

Er zijn meerdere redenen waardoor we nu mogelijk eerder een vaccin tegen COVID-19 op de markt krijgen. Allereerst kunnen onderzoekers die werken aan het vaccin voortborduren op eerdere ervaringen met virussen zoals SARS en MERS, en kennis over vaccinontwikkeling. Hierdoor weten ze al het een en ander over de veiligheid van hun kandidaatvaccin, en hoeven zij het wiel niet opnieuw uit te vinden. Daarnaast kunnen zij verschillende fases uit het onderzoek samenvoegen of tegelijkertijd uitvoeren, waar deze normaal gesproken elkaar opvolgen. Dit scheelt tijd.

Ook starten we, samen met onze Europese collega-medicijnautoriteiten, eerder met beoordelen. De fabrikant kan namelijk de eerste onderzoeksresultaten, zoals kwaliteitsgegevens van het vaccin, de afgeronde dierproeven of vroege studies in kleine groepen mensen (fase 1 & 2), al doorsturen voor beoordeling, terwijl de studie op grote groepen mensen (fase 3) nog in volle gang is. Deze manier van beoordelen wordt ook wel een ‘rolling review’ genoemd. Hierdoor kan de uiteindelijke beoordeling eerder klaar zijn, al betekent het starten van een rolling review niet dat een vaccin per definitie goedgekeurd wordt. Pas als er voldoende is aangetoond dat het vaccin van goede kwaliteit, werkzaam en veilig is, wordt er een positief advies voor registratie gegeven.

Het gaat dus vooral efficiënter. We slaan bij de beoordeling geen belangrijke stappen over en stellen dezelfde eisen aan de veiligheid.”
COLLEGE TER BEOORDELING VAN GENEESMIDDELENDE 9 MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CORONAMEDICIJNEN &VACCINS
https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-het-nieuwe-coronavirus/de-5-meest-gestelde-vragen-over-coronamedicijnen-en–vaccins

ZIE VOOR GEHELE TEKST NOOT 78

Verkorte procedure

Bij een verkorte procedure worden de 210 dagen die wij normaal nodig hebben voor een beoordeling verkort tot maximaal 150 dagen of nog korter. Omdat er voor een goede beoordeling evenveel tijd nodig is als bij een normale procedure, wordt er bij een verkorte procedure met meer mensen en tijdsintensiever aan de beoordeling gewerkt.

Rolling review

Er kan ook worden besloten om een rolling review op te starten. Dit betekent, simpel gesteld, dat gegevens voor een veelbelovende aanvraag al worden beoordeeld zodra deze beschikbaar komen. Zo kan een fabrikant, terwijl de fase 3-studies nog lopen, andere delen van het dossier alvast indienen. Wij kunnen dan bijvoorbeeld de informatie over het productieproces, de resultaten van de dierproeven of de voorlopige resultaten van klinische onderzoeken al beoordelen. Wanneer de resultaten van de fase 3-studies eenmaal beschikbaar zijn, kan de beoordeling veel sneller dan normaal afgerond worden. Begin oktober zijn we op deze manier begonnen met de beoordeling van de eerste 2 covid-19-vaccins, het zogenoemde Oxford-vaccin en het mRNA-vaccin BNT162.

VERSNELDE BEOORDELING VAN COVID-19 VACCINS

26 NOVEMBER 2020

https://www.ntvg.nl/artikelen/versnelde-beoordeling-van-covid-19-vaccins/volledig

Normaal gesproken duurt de beoordeling van een vaccin door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen ruim een jaar voordat het vaccin eventueel op de markt komt. Maar bij de 2 vaccins tegen covid-19 die het college in oktober in beoordeling nam, moet dat sneller gaan. Kan het college deze vaccins eigenlijk wel versneld beoordelen zonder concessies te doen aan de eisen op het gebied van kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid? 

Voordat een vaccin in Europa op de markt kan komen, moet het door onafhankelijke autoriteiten beoordeeld worden op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid. In Nederland doet het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) dat.

Vanwege het grote belang voor de volksgezondheid kan het CBG nieuwe vaccins tegen covid-19 via een versnelde procedure beoordelen. In dit artikel bespreken wij hoe het CBG te werk gaat bij de beoordeling van een vaccin en hoe dit proces kan worden versneld.

Vragen bij de beoordeling van een vaccin

In de praktijk bestaat de eerste beoordelingsronde van een vaccin vaak uit een groot aantal vragen die de fabrikant moet beantwoorden. Meestal gaan deze vragen en antwoorden nog een aantal keer heen en weer; naar aanleiding van de antwoorden van de fabrikant hebben wij vaak nog meer vragen. Wanneer alle vragen zijn beantwoord, het vaccin van goede kwaliteit en werkzaam is en het veiligheidsprofiel acceptabel is, geven wij een advies voor registratie af.

Registratiedossier

Voordat een fabrikant een nieuw vaccin op de Nederlandse of Europese markt mag brengen, moeten zij een registratiedossier samenstellen dat zowel informatie bevat over de productie van het vaccin als de resultaten van de preklinische en klinische studies die de fabrikant heeft uitgevoerd. Dit dossier beoordelen onze onafhankelijke deskundigen van het CBG op de effectiviteit en veiligheid van het vaccin en de kwaliteit van het productieproces. Het CBG voert zelf geen onderzoek uit naar het vaccin.

In het registratiedossier moet de fabrikant gegevens aanleveren die de kwaliteit van het vaccin onderbouwen, dat wil zeggen: informatie over de identiteit en de zuiverheid van de vacciningrediënten en over de biologische activiteit van het vaccin. Er moeten gegevens overhandigd worden over elke stap in het productieproces en over de controles die worden uitgevoerd om te garanderen dat elke batch van het vaccin van dezelfde goede kwaliteit is. Ook controleren wij of de productie, dierproeven en klinische studies zijn uitgevoerd volgens internationale afspraken, de zogenoemde ‘good clinical practice’, ‘good laboratory practice’ en ‘good manufacturing practice’.

Werkzaamheid en veiligheid

We gaan na of alle klinische onderzoeken volgens plan zijn uitgevoerd, door de onderzoeksrapporten naast de protocollen en het statistische-analyseplan te leggen. Daarna kijken we naar de methode die is gebruikt om de immuunrespons te meten. Is deze methode goed gevalideerd? Is de juiste immuunrespons gemeten?

Werkzaamheid Vervolgens kijken we naar de resultaten van de klinische onderzoeken: de kwaliteit van de immuunrespons, de onderbouwing van de dosering en het doseringsinterval. En indien er een adjuvans is toegevoegd, of dit gerechtvaardigd is. En natuurlijk kijken we of het vaccin beschermt tegen de betreffende infectieziekte, geleid door de resultaten van fase 3-studies. Dit doen we niet alleen aan de hand van de resultaten van de primaire analyse, zoals de fabrikant die heeft beschreven, maar we kijken ook naar de bescherming die het vaccin biedt wanneer de populatie net iets anders is samengesteld. Wat is het effect van het vaccin bij risicogroepen of andere subgroepen? Wat is het effect van het vaccin op de verschillende uitkomstmaten, zoals het risico op ernstige covid-19? Met andere woorden: hoe robuust is het effect?

Veiligheid Natuurlijk kijken we ook naar de veiligheid. Is het vaccin bij voldoende mensen onderzocht om een goed beeld te krijgen van het veiligheidsprofiel? Is het vaccin onderzocht bij de risicogroepen die straks in aanmerking komen voor vaccinatie? Wat zijn de bijwerkingen van het vaccin? Hebben deelnemers aan de studies een ziekte gekregen die mogelijk toe te schrijven zijn aan het vaccin?

Uiteindelijk komt al deze informatie terug in de baten-risicoanalyse, waarin de werkzaamheid, de risico’s en alle onzekerheden worden gewogen. Is de balans tussen de baten en de risico’s positief, dan geven wij een advies voor registratie. Is de balans negatief, dan wordt het vaccin niet geregistreerd.

Doet het CBG dit alleen?

In Europa werken de verschillende autoriteiten op het gebied van geneesmiddelen intensief samen. Dit gebeurt onder de vleugels van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Vaccins kunnen in Europa op verschillende manieren worden geregistreerd: (a) in een enkel land via de nationale route; (b) in een paar Europese landen via de decentrale route; of (c) in alle Europese landen tegelijk via de centrale route.

Vanwege het grote belang voor de volksgezondheid moeten de vaccins tegen covid-19 via de centrale procedure worden ingediend bij het EMA. Het EMA wijst dan 2 landen aan die het dossier gaan beoordelen. Deze landen zijn ‘rapporteur’ en ‘corapporteur’. Beide beoordelen het registratiedossier en leveren, onafhankelijk van elkaar, een beoordelingsrapport aan.

De autoriteiten van de andere landen bestuderen deze rapporten. Zij letten met name op de verschillen in het oordeel de 2 rapporteurs, of de rapporteurs niets over het hoofd hebben gezien en of ze het wel eens zijn met de conclusies van de rapporteurs. De autoriteiten becommentariëren de rapporten en komen vaak met aanvullende vragen. De rapporten en de bijbehorende commentaren worden besproken in de Europese Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), het geneesmiddelenbeoordelingscomité.

Elk land heeft in de CHMP 1 of 2 vertegenwoordigers die het dossier bespreken en de lijst met vragen vaststellen, die naar de fabrikant wordt gestuurd. Uiteindelijk geeft het beoordelingscomité een advies over registratie aan de Europese Commissie. Wanneer de Europese Commissie dit advies heeft bekrachtigd, kan een covid-19-vaccin in elke Europese lidstaat op de markt worden gebracht.

Hoe snel gaat de beoordeling? En hoe kan het proces worden versneld?

De covid-19-vaccins moeten aan dezelfde eisen voldoen als elk ander vaccin dat op de Europese markt wordt gebracht. We kunnen bepaalde stappen wel versnellen of parallel uitvoeren, maar we snijden geen bochten af. De beoordeling van een registratiedossier duurt normaal gesproken al gauw ruim een jaar. Voor de registratie van medicijnen die van groot belang voor de volksgezondheid zijn is het mogelijk om de beoordelingstijdslijnen te verkorten. Dit kan met een verkorte procedure (‘accelerated assessment’) of een ‘rolling review’.

Verkorte procedure

Bij een verkorte procedure worden de 210 dagen die wij normaal nodig hebben voor een beoordeling verkort tot maximaal 150 dagen of nog korter. Omdat er voor een goede beoordeling evenveel tijd nodig is als bij een normale procedure, wordt er bij een verkorte procedure met meer mensen en tijdsintensiever aan de beoordeling gewerkt.

Rolling review

Er kan ook worden besloten om een rolling review op te starten. Dit betekent, simpel gesteld, dat gegevens voor een veelbelovende aanvraag al worden beoordeeld zodra deze beschikbaar komen. Zo kan een fabrikant, terwijl de fase 3-studies nog lopen, andere delen van het dossier alvast indienen. Wij kunnen dan bijvoorbeeld de informatie over het productieproces, de resultaten van de dierproeven of de voorlopige resultaten van klinische onderzoeken al beoordelen. Wanneer de resultaten van de fase 3-studies eenmaal beschikbaar zijn, kan de beoordeling veel sneller dan normaal afgerond worden. Begin oktober zijn we op deze manier begonnen met de beoordeling van de eerste 2 covid-19-vaccins, het zogenoemde Oxford-vaccin en het mRNA-vaccin BNT162.

Na de registratie

Klinische studies kunnen veel inzicht geven in de veiligheid van het vaccin, maar geven geen absolute zekerheid. Het is mogelijk dat een vaccin uiterst zeldzame, maar ernstige bijwerkingen geeft die in de klinische studies niet aan het licht zijn gekomen. Daarnaast kunnen mensen die gevaccineerd zijn ernstige aandoeningen ontwikkelen die niet door het vaccin komen. Het monitoren van de veiligheid van een vaccin na de registratie is een grote uitdaging voor het CBG. Wanneer wij een melding ontvangen van een mogelijk ernstige bijwerking van een vaccin, dan willen we zo snel mogelijk achterhalen of het daadwerkelijk gaat om een bijwerking van het vaccin. Hoe meer informatie er voorafgaand aan de vaccinatie is vastgelegd, zoals de naam van het vaccin, de dosering en het medicijngebruik van de gevaccineerde, des de makkelijker we kunnen vaststellen of het een bijwerking is.

Tot slot

Een andere belangrijke taak van het CBG is dat we burgers, patiënten en zorgverleners objectieve en begrijpelijke informatie geven over de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin. Wat staat er in de bijsluiter? Welke onderzoeksgegevens ondersteunen ons advies voor markttoelating? En wat doet de fabrikant om de risico’s te beperken? Uiteindelijk moet iedereen erop kunnen vertrouwen dat de vaccins die toegelaten worden op de Nederlandse markt effectief en veilig zijn.

EINDE BERICHT 

[88]

ZIE NOOT 87

[89]

1. Normaal duurt het ruim 10 jaar voor een vaccin ontwikkeld is en op de markt komt. Hoe kan het nu dan zo snel?

Er zijn meerdere redenen waardoor we nu mogelijk eerder een vaccin tegen COVID-19 op de markt krijgen. Allereerst kunnen onderzoekers die werken aan het vaccin voortborduren op eerdere ervaringen met virussen zoals SARS en MERS, en kennis over vaccinontwikkeling. Hierdoor weten ze al het een en ander over de veiligheid van hun kandidaatvaccin, en hoeven zij het wiel niet opnieuw uit te vinden”COLLEGE TER BEOORDELING VAN GENEESMIDDELENDE 9 MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CORONAMEDICIJNEN &VACCINS
https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-het-nieuwe-coronavirus/de-5-meest-gestelde-vragen-over-coronamedicijnen-en–vaccins

[90]

[90]

11. Hoe kan een vaccin in zo’n korte tijd gemaakt en getest zijn? Normaal gaat daar jaren overheen. Is het nu wel veilig?

……,,,,,

”Daarnaast wordt nu veel meer tijd en geld vrijgemaakt voor de ontwikkeling van een coronavaccin omdat het belang wereldwijd enorm groot is.”
RTL NIEUWSHOE VEILIG IS HET CORONAVACCIN? DITMOET JE WETEN19 NOVEMBER 2020
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5198101/coronavaccin-bijwerkingen-zwanger-astma-verplicht-voorrang

Wat zit er allemaal in het coronavaccin? Zijn er bijwerkingen? Is het vaccin veilig als je zwanger bent? En krijgen astmapatiënten voorrang bij de vaccinatie? Na een oproep stelden jullie massaal je belangrijkste vragen over het coronavaccin. Wij legden ze voor aan drie experts, hier lees je de antwoorden. 

Na hoopvolle berichten over twee werkzame coronavaccins komt het moment dat er in Nederland gevaccineerd zal gaan worden steeds dichterbij. 

Oproep

Dat is voor veel mensen best spannend, blijkt uit de honderden reacties die we kregen na oproepen via onze site, Facebookpagina en Instagramaccount om vragen in te sturen over het vaccineren.

We legden de meestgestelde vragen voor aan drie experts:

 • Vaccinoloog Anke Huckriede (UMC Groningen)
 • Immunoloog Marjolein van Egmond (Amsterdam UMC)
 • Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

1. Wat zit er allemaal in het vaccin? 

“Dat verschilt per soort vaccin”, zegt Huckriede. “De nieuwe coronvaccins van BionTech/Pfizer en van Moderna bevatten in ieder geval RNA, dat zijn nucleïnezuren die ook in onze eigen cellen in grote hoeveelheid voorkomen. Verder zitten er vetbolletjes in (lipid nanoparticles). De precieze samenstelling van de vaccins wordt niet bekendgemaakt door de fabrikanten.”

RNA is het hoofdbestanddeel, beaamt Van Egmond. “Daarnaast zitten er stoffen in om het vaccin te conserveren, zodat het niet bederft als je het langer wilt bewaren.”

Hoe veilig is een supersnel coronavaccin?

Voor de precieze samenstelling moeten we uiteindelijk bij het Europees Medicijnagentschap (EMA) zijn, zegt De Boer. “Alle informatie over het product en wat er allemaal precies inzit staat, zodra een vaccin is goedgekeurd, op de website. Ook is de bijsluiter vanaf dat moment terug te vinden op de Geneesmiddeleninformatiebank.”

2. Is er al iets bekend over bijwerkingen?  

“Voorlopig lijken de bijwerkingen heel erg mee te vallen”, zegt Van Egmond. “Wat we vaak zien, is dat mensen spierpijn krijgen. Ook kunnen ze een rode plek krijgen, of zich even niet lekker voelen of hoofdpijn krijgen na het vaccineren. Dat is niet ernstig, het kan erop duiden dat het afweersysteem geactiveerd wordt. Je kunt je dus wat grieperig voelen, maar dat is na een dag voorbij. Er zijn tot nu toe geen ernstige bijwerkingen gemeld.”

Volgens Huckriede zijn de bijwerkingen van het coronavaccin vermoedelijk ‘iets sterker dan bij de griepprik’. “U moet rekenen op wat pijn op de plek van inenting en een grieperig gevoel (moeheid, spierpijn, eventueel verhoging) voor 1 tot 2 dagen. Dit zijn tekenen dat het immuunsysteem goed aanspringt na de vaccinatie, dus in principe positief. In zeldzame gevallen (circa 2 tot 4 procent van de inentingen) kunnen pijn en/of een grieperig gevoel iets heviger zijn. In alle gevallen waren deze bijwerkingen binnen enkele dagen verdwenen.”

3. Wat weten we van de bijwerkingen op lange termijn?

“Op dit moment kunnen we nog niets zeggen over bijwerkingen op lange termijn”, zegt Huckriede. “De eerste inentingen bij proefpersonen zijn immers pas zo’n 4 maanden geleden begonnen. In deze periode zijn geen ernstige bijwerkingen opgetreden. RNA-vaccins zijn tot nu toe nog niet op grote schaal gebruikt en over langetermijngevolgen is daarom niets bekend. Voor andere vaccins zijn die echter uiterst zeldzaam.”

Dat beaamt Van Egmond: “Er zijn geen garanties te geven, maar als vaccins bijwerkingen hebben, is dat meestal op de korte termijn. Vaccins staan niet bekend om ernstige bijwerkingen op de lange termijn.”

4. Is het vaccin ook getest op ouderen of mensen met een zwakke gezondheid?

Ja, de vaccins worden ook op ouderen en mensen met zwakke gezondheid getest, zegt Huckriede. “Bij ouderen waren de directe bijwerkingen over het algemeen minder dan bij jongeren. Dit heeft wellicht te maken met het feit dat het immuunsysteem van ouderen wat zwakker reageert. De beschermende werking voor zover we die nu kennen was bij ouderen even goed als bij jongeren.”

5. Kun je als je zelf gevaccineerd bent toch iemand besmetten?

“Dat weten we nog niet”, zegt Van Egmond. “Maar dat is zeker een heel belangrijke vraag die onderzocht moet worden. Tot we op deze vraag het antwoord hebben, is het verstandig om anderhalve meter afstand te houden tot anderen, ook als je al gevaccineerd bent.”

6. Weet je straks welk vaccin je krijgt? Kun je bijvoorbeeld kiezen voor Modern, Pfizer of een andere fabrikant?

Van Egmond: “Ik denk het niet, op dit moment mogen we blij zijn met alles wat we krijgen. Ik denk ook niet dat het uitmaakt, beide vaccins zijn vrijwel op dezelfde manier gemaakt. Het grootste verschil zit ‘m in hoe het vaccin bewaard moet worden: Moderna kan gewoon in de koelkast of vriezer, en Pfizer moet op min 80 graden bewaard worden, dat is dus ingewikkelder.”

Zo werken de kansrijke coronavaccins

Zo zullen kleinere huisartsenpraktijken waarschijnlijk voor Moderna gaan, zegt Van Egmond. Ziekenhuizen kunnen het Pfizer-vaccin wél goed bewaren.

7. Krijgen mensen met astma voorrang bij de vaccinatie?

Huckriede: “Ja, waarschijnlijk wel. De Gezondheidsraad heeft inderdaad geadviseerd om mensen met astma voorrang te geven bij vaccinatie, net als een aantal andere kwetsbare groepen. Het is nog afwachten wat het kabinet met dit advies gaat doen.”

8. Is het vaccin veilig voor zwangere vrouwen?

“Dit is niet onderzocht in de nu lopende trials, voor zover ik weet”, zegt Huckriede. “Aangezien er nog geen RNA-vaccins op de markt zijn, is hier vermoedelijk weinig kennis over. Andere vaccins, bijvoorbeeld de griepprik, zijn wel veilig voor zwangeren en kunnen juist voorkomen dat ze een infectie moeten doormaken die bij hen vaak bijzonder ernstig verloopt.”

9. Krijgen mensen die al corona gehad hebben ook een vaccin?

De Boer: “Het is nog onvoldoende bekend of iemand die het coronavirus heeft doorgemaakt voldoende antistoffen heeft opgebouwd en hoe lang deze stoffen in het lichaam blijven. Daarom worden al deze vragen door de onderzoekers meegenomen in de ontwikkeling van een vaccin. Of mensen die al in aanraking zijn geweest met het coronavirus alsnog het vaccin moeten krijgen, is dus nog niet bekend.”

Van Egmond: “Mogelijk wel, afhankelijk van wanneer je corona hebt gehad. Als je al een maand nadat je corona hebt gehad het vaccin krijgt, heeft het nog weinig zin, want dan heb je zelf nog veel antistoffen. Maar als je een jaar geleden corona hebt gehad, heb je waarschijnlijk al minder antistoffen. Dan is het goed om voor de zekerheid een vaccin te krijgen.” Sowieso kan het geen kwaad: “Het afweersysteem werkt zo dat, als je twee keer wordt blootgesteld, het alleen maar sterker wordt.”

10. Wat gebeurt er als het coronavirus muteert?

De Boer: “Ieder virus muteert in zekere mate, maar in welke snelheid dit gebeurt verschilt per virus. Voor nu lijkt het er nog niet op dat het coronavirus zich dusdanig muteert in mensen, dat dit gevolgen heeft voor de werkzaamheid van de vaccins die in ontwikkeling zijn. Uiteraard houden we alle onderzoeken nauwlettend in de gaten. Mocht het zo zijn dat het virus toch zodanig muteert dat dit gevolgen heeft voor de werkzaamheid, dan kunnen de vaccins daarop aangepast worden.”

11. Hoe kan een vaccin in zo’n korte tijd gemaakt en getest zijn? Normaal gaat daar jaren overheen. Is het nu wel veilig?

De Boer: “Allereerst kunnen onderzoekers die werken aan het vaccin voortborduren op eerdere ervaringen en kennis over vaccinontwikkeling,. Hierdoor weten ze al het een en ander over de veiligheid van hun kandidaatvaccin en hoeven zij het wiel niet opnieuw uit te vinden. Daarnaast kunnen zij verschillende fases uit het onderzoek samenvoegen of tegelijkertijd uitvoeren, waar deze normaal gesproken elkaar opvolgen. Dit scheelt tijd. Het gaat dus vooral efficiënter.”

Er worden geen controles overgeslagen, zegt De Boer. “We slaan geen belangrijke stappen over en leveren zeker niet in op de veiligheid. We beoordelen een vaccin tegen Covid-19 namelijk hetzelfde als ieder ander vaccin. Daarnaast wordt nu veel meer tijd en geld vrijgemaakt voor de ontwikkeling van een coronavaccin omdat het belang wereldwijd enorm groot is.”

Hoe veilig is een supersnel coronavaccin?

12. Is één keer inenten genoeg?

Nee, zowel bij Moderna als Pfizer heb je twee keer een inenting nodig.

13. Hoe lang ben je beschermd met een coronavaccin?

“Dat is een heel belangrijke vraag die op dit moment nog niet te beantwoorden is”, zegt Huckriede, “omdat het vaccin pas sinds kort werd toegediend, en we dus niet weten hoe lang het werkt.” En Van Egmond zegt: “Het is echt afwachten. Alle mensen in die trial worden de komende tijd gevolgd. Worden ze toch nog ziek, krijgen ze bijwerkingen? Pas als over een tijdje weten we hoe lang het vaccin werkt.”

14. Worden zorgmedewerkers verplicht zich te vaccineren?

“Dat kan ik me niet voorstellen”, zegt Van Egmond. “Je kunt mensen niet verplichten om te zich te laten vaccineren. Wel kan het zijn dat bepaalde werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd als je niet gevaccineerd bent. Maar verplichten mag niet. Iedereen heeft het recht om nee te zeggen tegen een vaccin, ook als zorgmedewerker.”

Wel is het zo dat zorgmedewerkers waarschijnlijk voorrang krijgen bij het vaccinatieprogramma, zegt Huckriede.” De Gezondheidsraad heeft ook voor zorgmedewerkers met direct patiëntencontact voorrang bij vaccinatie aanbevolen.”

15. Welk vaccin komt als eerste beschikbaar en hoeveel vaccins krijgen we?

Dat is afwachten, waarschijnlijk dat van Pfizer of Moderna”, zegt Huckriede. “Het gaat erom hoe snel de vaccins worden goedgekeurd en hoe snel de fabrikanten ze kunnen maken.”

Op de website van de Koninklijk Nederlandse Vereniging voor Microbiologie wordt bijgehouden hoe het staat met de verschillende vaccins. Op dit moment is dit de stand van zaken:

16. Kan iemand allergisch zijn voor het vaccin?

“Dat kan, maar is heel zeldzaam”, zegt Van Egmond. “In zeer zeldzame gevallen kan iemand allergisch zijn voor de hulpstoffen in een vaccin. Dat kan wel ernstige gevolgen hebben, er kan dan sprake zijn van een anafylactische shock. Als je al eerder een allergische reactie hebt gehad op een vaccin is het wel goed om dit de komende tijd te bespreken met je huisarts”, adviseert ze.

17. Is het al te zeggen wanneer de eerste mensen zullen worden gevaccineerd?

Van Egmond: “Nee, dat is nog niet duidelijk. Sowieso moeten ze eerst door de Europese autoriteiten goedgekeurd worden en daarvoor moeten de bedrijven hun volledige dossiers indienen, wat tot nu toe nog niet is gebeurd. Daarna moet nagedacht worden over logistiek: hoe ga je miljoenen mensen inenten? Maar om toch een antwoord te geven op de vraag: de schattingen zijn nu dat begin volgend jaar de eerste Nederlanders kunnen worden ingeënt.”

EINDE BERICHT

[91]

2. Is er al iets bekend over bijwerkingen?  

“Voorlopig lijken de bijwerkingen heel erg mee te vallen”, zegt Van Egmond. “Wat we vaak zien, is dat mensen spierpijn krijgen. Ook kunnen ze een rode plek krijgen, of zich even niet lekker voelen of hoofdpijn krijgen na het vaccineren. Dat is niet ernstig, het kan erop duiden dat het afweersysteem geactiveerd wordt. Je kunt je dus wat grieperig voelen, maar dat is na een dag voorbij. Er zijn tot nu toe geen ernstige bijwerkingen gemeld.”RTL NIEUWSHOE VEILIG IS HET CORONAVACCIN? DITMOET JE WETEN19 NOVEMBER 2020
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5198101/coronavaccin-bijwerkingen-zwanger-astma-verplicht-voorrang

ZIE VOOR GEHELE TEST ONDER NOOT 90

[92]

3. Wat weten we van de bijwerkingen op lange termijn?

“Op dit moment kunnen we nog niets zeggen over bijwerkingen op lange termijn”, zegt Huckriede. “De eerste inentingen bij proefpersonen zijn immers pas zo’n 4 maanden geleden begonnen. In deze periode zijn geen ernstige bijwerkingen opgetreden. RNA-vaccins zijn tot nu toe nog niet op grote schaal gebruikt en over langetermijngevolgen is daarom niets bekend.”RTL NIEUWSHOE VEILIG IS HET CORONAVACCIN? DITMOET JE WETEN19 NOVEMBER 2020
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5198101/coronavaccin-bijwerkingen-zwanger-astma-verplicht-voorrang

[93]

8. Is het vaccin veilig voor zwangere vrouwen?

“Dit is niet onderzocht in de nu lopende trials, voor zover ik weet”, zegt Huckriede. “Aangezien er nog geen RNA-vaccins op de markt zijn, is hier vermoedelijk weinig kennis over”RTL NIEUWSHOE VEILIG IS HET CORONAVACCIN? DITMOET JE WETEN19 NOVEMBER 2020
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5198101/coronavaccin-bijwerkingen-zwanger-astma-verplicht-voorrang

[94]
FDA wees er wel op dat vier personen die het Pfizer-vaccin ontvingen, last kregen van de Aangezichtsverlamming van Bell, terwijl niemand in de placebogroep hier last van kreeg. Bij deze aandoening is de helft van het gezicht verlamd, waardoor je mondhoek bijvoorbeeld gaat hangen. Of deze vier personen vanwege toeval last kregen van deze aandoening, of dat het vaccin hierin een rol speelt is nog niet duidelijk. De meeste mensen herstellen weer volledig van deze aandoening.”
NU.NLDEZE BIJWERKINGEN VAN HET PFIZER VACCINKUN JE VERWACHTEN9 DECEMBER 2020
https://www.nu.nl/uitleg-over-het-coronavirus/6095660/deze-bijwerkingen-van-het-pfizer-vaccin-kun-je-verwachten.html

Vaccins kunnen voor bijwerkingen zorgen, zoals een pijnlijke arm of tijdelijke vermoeidheid. Voor het coronavaccin dat Nederland hoogstwaarschijnlijk als eerste gaat krijgen, het vaccin van Pfizer, weten we nu ook hoe vaak dit soort bijwerkingen worden verwacht.

Het eerste coronavaccin dat naar verwachting wordt goedgekeurd in de Europese Unie, is het vaccin van Pfizer en BioNTech. Dit is het vaccin waarmee de Britten deze week zelfs al zijn begonnen aan hun vaccinatiecampagne. Ook in de Verenigde Staten kijkt medicijnwaakhond FDA op dit moment of dit vaccin goed genoeg is.

Als onderdeel van deze procedure heeft FDA gepubliceerd hoe vaak het Pfizer-vaccin voor bijwerkingen zorgde bij de deelnemers aan het vaccinonderzoek. Aan dit onderzoek namen ongeveer negentienduizend personen deel die het coronavaccin kregen. Ook kregen nog eens ongeveer negentienduizend mensen een prik zonder mogelijk werkzame stof, een pla

Vervelende niet-ernstige bijwerkingen komen vaak voor

In het FDA-document staat dat het vaccin waarschijnlijk veilig genoeg is voor voorwaardelijke toelating. De regelmatig gevonden bijwerkingen zijn dan ook niet levensbedreigend, maar wel vervelend. 84 procent van de mensen die het vaccin kreeg, had klachten op de plek waar het vaccin was ingespoten, zoals pijn of roodheid.

Ook had ongeveer de helft van de mensen die het vaccin kreeg tijdelijk last van hoofdpijn, ruim 60 procent had last van vermoeidheid en ongeveer 14 procent had last van koorts. Deze klachten duurden meestal een dag. De deelnemers ouder dan 55 jaar hadden een stuk minder klachten dan de jongere deelnemers.

Geen aanwijzingen voor ernstige bijwerkingen

Net zoals in iedere groep mensen die je een tijdje volgt, werden er ook een paar mensen ernstig ziek die deelnamen aan het vaccinonderzoek. Het vaccin leek hiervan niet de oorzaak. Er waren volgens FDA wat dit betreft geen betekenisvolle verschillen tussen de groep die het vaccin kreeg en de groep die de placebo kreeg.

FDA wees er wel op dat vier personen die het Pfizer-vaccin ontvingen, last kregen van de Aangezichtsverlamming van Bell, terwijl niemand in de placebogroep hier last van kreeg. Bij deze aandoening is de helft van het gezicht verlamd, waardoor je mondhoek bijvoorbeeld gaat hangen. Of deze vier personen vanwege toeval last kregen van deze aandoening, of dat het vaccin hierin een rol speelt is nog niet duidelijk. De meeste mensen herstellen weer volledig van deze aandoening.

Onduidelijkheid over allergische reactie

Wat niet uitgebreid wordt besproken in het FDA-document is het risico op allergische reacties. De Britse Medicijnautoriteit heeft woensdag het gebruik van het Pfizer-vaccin bij mensen met ernstige allergieën in het geheel afgeraden. Dit is gedaan nadat twee zorgmedewerkers allergisch hadden gereageerd op het vaccin.

Bij beide personen waren in het verleden al allergieën vastgesteld. De twee zorgmedewerkers herstellen volgens de Britse autoriteiten goed. Het is nog onduidelijk wat de allergische reactie precies heeft veroorzaakt. Dit wordt nu onderzocht.

In de Britse bijsluiter van dit vaccin stond al dat mensen die allergisch zijn voor een van de bestanddelen van het vaccin, niet gevaccineerd moeten worden.

Gegevens andere vaccins komen eraan

Hoeveel bijwerkingen bij de andere coronavaccins worden verwacht, is nog niet bekend. Naar verwachting publiceert de FDA binnenkort vergelijkbare gegevens over het vaccin van Moderna. Ook de Europese Medicijnautoriteit zal, bij goedkeuring van een vaccin, meer informatie bekendmaken.

Eerder legde hoogleraar Vaccinologie Anke Huckriede van de Rijksuniversiteit Groningen al uit dat, als een vaccin werkt en het immuunsysteem dus activeert, dit voor een grieperig gevoel kan zorgen. Hoe heftig dit soort bijwerkingen zijn en hoeveel mensen hier last van hebben, kan per vaccin verschillen.

Heel zeldzame bijwerkingen, die bijvoorbeeld 1 op de 50.000 keer voorkomen, kunnen met vaccinonderzoek voor toelating niet uitgesloten worden. Om deze reden worden in verschillende landen nu al voorbereidingen getroffen om zo snel mogelijk dit soort bijwerkingen in kaart te brengen.

RAPPORT FDA [Voer voor medici]

Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting 

December 10, 2020 

FDA Briefing Document 

-BioNTech COVID-19 Vaccine 

https://www.fda.gov/media/144245/download

EINDE BERICHT

Onduidelijkheid over allergische reactie

Wat niet uitgebreid wordt besproken in het FDA-document is het risico op allergische reacties. De Britse Medicijnautoriteit heeft woensdag het gebruik van het Pfizer-vaccin bij mensen met ernstige allergieën in het geheel afgeraden.”NU.NLDEZE BIJWERKINGEN VAN HET PFIZER VACCINKUN JE VERWACHTEN9 DECEMBER 2020
https://www.nu.nl/uitleg-over-het-coronavirus/6095660/deze-bijwerkingen-van-het-pfizer-vaccin-kun-je-verwachten.html


REUTERS.COM
UK ISUES ANAPHYLAXIS WARNING ON PFIZERVACCINE AFTER ADVERSE REACTIONS’
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-britain-vaccine-idUSKBN28J1DK

LONDON (Reuters) – Britain’s medicine regulator said anyone with a history of anaphylaxis to a medicine or food should not get the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, giving fuller guidance on an earlier allergy warning about the shot. 

Starting with the elderly and frontline workers, Britain began mass vaccinating its population on Tuesday, part of a global drive that poses one of the biggest logistical challenges in peacetime history.

The Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) said there had been two reports of anaphylaxis and one report of a possible allergic reaction since rollout began.

“Any person with a history of anaphylaxis to a vaccine, medicine or food should not receive the Pfizer BioNTech vaccine,” MHRA Chief Executive June Raine said in a statement.

“Most people will not get anaphylaxis and the benefits in protecting people against COVID-19 outweigh the risks… You can be completely confident that this vaccine has met the MHRA’s robust standards of safety, quality and effectiveness.”

Anaphylaxis is an overreaction of the body’s immune system, which the National Health Service describes as severe and sometimes life-threatening.

The fuller guidance, clarifying that the main risk was from anaphylaxis specifically, was issued after consulting experts on allergies. The MHRA had initially advised anyone with a history of a “significant allergic reaction” not to take the shot.

Pfizer and BioNTech said they were supporting the MHRA’s investigation.

Last week, Britain’s MHRA became the first in the world to approve the vaccine, developed by Germany’s BioNTech and Pfizer, while the U.S. Food and Drug Administration (FDA) and European Medicines Agency (EMA) continue to assess the data.

A top U.S. official said on Wednesday that Americans with known severe allergic reactions may not be candidates for Pfizer’s COVID-19 vaccine until more was understood about what had happened.

Canada’s health ministry said it would look at the reported adverse reactions in Britain, but said adverse events were to be expected and would not necessarily change the risk/benefit of the shot, after the country approved the vaccine.

ALLERGIC REACTION

MHRA chief Raine told lawmakers such allergic reactions had not been a feature of the Pfizer’s clinical trials. 

EINDE BERICHT

[95]

[95]


NU.NL
DIT WETEN WE OVER DE ZUID-AFRIKAANSE EN BRITSEMUTATIE VAN HET CORONAVIRUS27 DECEMBER 2020
https://www.nu.nl/coronavirus/6098572/dit-weten-we-over-de-zuid-afrikaanse-en-britse-mutatie-van-het-coronavirus.html

Twee varianten van het coronavirus, een Zuid-Afrikaanse en een Britse mutatie, zijn mogelijk een stuk besmettelijker dan het oorspronkelijke virus. De varianten zijn afzonderlijk van elkaar ontstaan, maar hebben ook een paar opvallende overeenkomsten.

Woensdag maakte de Britse minister van Volksgezondheid bekend dat er een tweede coronavirusvariant, die mogelijk erg besmettelijk is, aangetroffen is in het Verenigd Koninkrijk. Deze tweede variant is afkomstig uit Zuid-Afrika. In het Verenigd Koninkrijk is er nu dus de zogenaamde ‘Britse variant’ en de ‘Zuid-Afrikaanse variant’ waar grote zorgen over zijn. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze twee?

Meerdere varianten zijn te verwachten

De Zuid-Afrikaanse en de Britse variant zijn twee van de vele varianten van het coronavirus die we nu kennen. Dat er veel varianten zijn is niet gek; virussen veranderen constant een beetje.

Eric Snijder, hoogleraar moleculaire virologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), legde eerder aan NU.nl uit dat de meeste veranderingen geen invloed hebben op eigenschappen van het virus. De veranderingen die de Zuid-Afrikaanse variant en de Britse variant hebben doorgemaakt, lijken de kenmerken van het virus wel te hebben beïnvloed.

Onderzoek naar virusverspreiding

Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC, legt uit dat de Zuid-Afrikaanse en de Britse variant een belangrijke overeenkomst hebben: ze lijken zich veel sneller te verspreiden. Dit is een sterke aanwijzing dat de twee varianten besmettelijker zijn.

Helemaal zeker is dit nog niet volgens Koopmans. Toeval kan er ook aan bijdragen dat een variant zich sneller verspreidt. Wetenschappers zijn de varianten daarom nu in het lab aan het onderzoeken.

Overeenkomst specifieke mutatie

Een andere overeenkomst tussen de Britse en de Zuid-Afrikaanse variant is volgens Koopmans dat ze allebei opvallend veel veranderingen hebben doorgemaakt. Eén specifieke verandering hebben de Britse en de Zuid-Afrikaanse variant gemeen. Deze verandering wordt N501Y genoemd. In eerder onderzoek bij muizen werden aanwijzingen gevonden dat deze verandering het coronavirus besmettelijker maakt.

Over de betekenis van deze verandering is alleen nog veel onzeker. Emma Hodcroft is een van de ontwikkelaars van Nextstrain, een online database waarin de ontwikkeling van coronavirusvarianten wordt gevolgd. Ze legt op Twitter uit dat het mogelijk is dat het virus niet veel besmettelijker wordt met enkel de verandering N501Y, maar dat N501Y in combinatie met nóg een andere verandering het virus wel een stuk besmettelijker maakt.

Britse variant is anders dan de Zuid-Afrikaanse

Het is dus ook niet zo dat als blijkt dat de Zuid-Afrikaanse variant enorm besmettelijk is, dit automatisch ook geldt voor de Britse variant. De Britse en de Zuid-Afrikaanse variant verschillen op veel punten van elkaar en zijn los van elkaar ontstaan. Koopmans vertelt dat je daarom beide varianten apart zult moeten onderzoeken.

Er wordt nu onderzocht of de coronavaccins even effectief zijn tegen beide varianten. Experts verwachten dat de vaccins nog steeds werken en ook vaccinontwikkelaar Pfizer heeft geen aanwijzingen dat hun vaccin niet beschermt tegen deze de Britse en de Zuid-Afrikaanse variant.

Hoe kan toeval invloed hebben op de verspreiding van een variant? Een rekenvoorbeeld:

 • Er is een dorp waar 50 mensen besmet zijn met een virus. 25 personen hebben variant A en 25 personen hebben variant B. In het dorp wordt een groot feest gehouden, maar niet iedereen in het dorp gaat ernaartoe. Door toeval zijn er op het feest 10 mensen die besmet zijn met virusvariant A en 2 mensen die besmet zijn met virusvariant B.
 • Het is druk en iedereen die besmet is met een van de twee varianten, besmet 3 andere mensen. Dit betekent dat er tijdens het feest 30 mensen besmet raken met variant A en 6 met variant B. Dit verandert de verhouding tussen de twee virusvarianten in het dorp drastisch.
 • Na het feest zijn er 30 mensen bij gekomen met variant A, dus in totaal zijn er nu 55 mensen met deze variant. Daarnaast zijn er 6 mensen extra met variant B, wat het totaal op 31 mensen met deze variant brengt. Hierdoor komt variant A na het feest dus bijna twee keer zoveel voor als virusvariant B, terwijl de twee varianten daarvoor ongeveer even vaak voorkwamen.

EINDE BERICHT
NOSIN ZUID-AFRIKA GROTE ZORGEN OVER WEER NIEUWE VARIANTCORONAVIRUS
https://nos.nl/artikel/2361446-in-zuid-afrika-grote-zorgen-over-weer-nieuwe-variant-coronavirus.html

Ook in Zuid-Afrika is een nieuwe variant van het coronavirus opgedoken. Die wordt gevonden bij coronatesten in het hele land.

Zuid-Afrika heeft zo’n 100.000 besmettingen, gisteren kwamen er op één dag bijna 11.000 besmettingen bij. De afgelopen weken neemt het aantal nieuwe besmettingen snel toe, terwijl het in Zuid-Afrika volop zomer is.

“Wetenschappers zien dat deze variant veel besmettelijker is en zich sneller verspreidt, net als in Engeland”, zegt correspondent Bram Vermeulen. In het Verenigd Koninkrijk dook een variant van het virus op die tot 70 procent besmettelijker is, maar het zou in Zuid-Afrika niet gaan om dezelfde variant.

In Zuid-Afrika gaat het virus ook veel rond onder jongeren, vertelt Vermeulen. “Veel scholieren hebben eindexamen gedaan, die hebben dat gevierd en al die feesten bleken superspreaders te zijn.”

Als gevolg hiervan zitten de ziekenhuizen in de provincies West-Kaap en Oost-Kaap al aan de grens van hun capaciteit.

Economie

De regering durft geen strenge lockdown af te kondigen, omdat de economie dat niet aankan. Vermeulen: “Zuid-Afrikanen hebben ook niet de buffer om dat allemaal op te vangen, zoals Nederlanders. En dus worden er hier pleisters op de wonden geplakt. Die maatregelen zijn niet altijd even goed te begrijpen. Zo gaan stranden dicht, maar niet in Kaapstad, waar nu massaal toeristen zijn.” Ook is de verkoop van alcohol in het weekend aan banden gelegd.

De regering hoopt dat het vaccin dat is besteld, ook goed werkt tegen deze variant van het virus. Al zeggen wetenschappers dat het jaren duurt voordat een virus zo is gemuteerd dat een vaccin helemaal niet meer werkt. Vermeulen: “Eigenlijk op het moment dat Zuid-Afrika even op wat verlichting hoopte, krijg je deze variant en heel veel zorgen over het nieuwe jaar.”

Vliegverboden

Ook zit het land in de maag met vliegverboden die uit voorzorg worden afgekondigd. Duitsland heeft al gezegd dat er een verbod komt op vluchten uit Zuid-Afrika vanwege de nieuwe coronavariant.

Steeds meer Europese landen hebben de grenzen gesloten voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, ook Nederland.

EINDE BERICHT

[96]


Het vermoeden was er al, maar nu is er meer zekerheid vanuit de wetenschap. De nieuwe coronavariant uit Groot-Brittannië, inmiddels ook in Nederland opgedoken, is besmettelijker dan de ‘gewone’ virusvariant. 
RTL NIEUWSWAAROM BRITTEN ZICH ZO’N ZORGEN MAKEN OVERNIEUWE CORONAVARIANT30 DECEMBER 2020
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5205972/virus-mutatie-nieuwe-corona-variant-besmettelijker-hoge-virus

Het vermoeden was er al, maar nu is er meer zekerheid vanuit de wetenschap. De nieuwe coronavariant uit Groot-Brittannië, inmiddels ook in Nederland opgedoken, is besmettelijker dan de ‘gewone’ virusvariant. 

De nieuwe variant (VOC 202012/01) dook als eerste op in het zuidoosten van Engeland. Terwijl extra maatregelen werden afgekondigd, daalde het aantal besmettingen met de nieuwe variant niet.

Meer virusdeeltjes

Onderzoekers uit Birmingham keken naar honderden besmettingen door de nieuwe variant. Deze mensen bleken vaker veel meer virusdeeltjes in het bloed te hebben. Het ging om een derde van de gevallen, terwijl bij de gewone variant één op de tien mensen een hoge ‘virusload’ heeft.

De conclusie van het voorlopige onderzoek (pdf): wie meer deeltjes bij zich draagt, kan het virus makkelijker verspreiden, waardoor anderen sneller besmet raken.

56 procent besmettelijker

Volgens een rekenmodel van de London School of Hygiene and Tropical Medicine is de variant 56 procent besmettelijker. Het gaat om een rekenkundig model, maar de onderzoekers zijn ervan overtuigd (pdf) dat de eigenschappen van de nieuwe variant de oorzaak zijn van de snelle toename van nieuwe besmettingen. Ze sluiten uit dat mensen zich minder goed aan de regels hebben gehouden in de gebieden waar deze variant is opgedoken.

De onderzoekers maken zich grote zorgen. Zelfs met de huidige strenge maatregelen is het maar zeer de vraag of het reproductiegetal R – het gemiddelde aantal mensen dat door één besmet persoon wordt geïnfecteerd – onder de 1 komt. Zij stellen voor om basisscholen, middelbare scholen en universiteiten dicht te houden.

Nieuwe maatregelen: scholen blijven open

Vandaag kwam de Britse minister van Volksgezondheid met nieuwe, strengere maatregelen voor miljoenen Britten, maar de scholen blijven vooralsnog open. Gisteren werd een nieuw besmettingsrecord bereikt: meer dan 53.000 op een dag. Het merendeel van deze nieuwe besmettingen is met de nieuwe variant.

Die mutatie werd voor het eerst gedetecteerd in Kent, in het zuidoosten van Engeland. Inmiddels heeft ze ook Londen bereikt. “Vanuit de buitenwijken in het oosten is het naar het centrum geslopen. Het komt langzaam mijn kant op”, zegt correspondent Anne Saenen, die in het westen van Londen woont.

Ziekenhuis kan toestroom niet aan

Ook in de stad Birmingham gaat het niet de goede kant op. Een arts die net klaar is na een dienst op de eerste hulp twittert onderstaande foto. Hij schrijft dat hij weer een ‘laaaaange’ dag gewerkt heeft. Hij schrijft dat de ambulances met patiënten meer dan drie uur moesten wachten omdat er geen plek was in het ziekenhuis om ze op te nemen.

Donker scenario

De nieuwe variant maakt mensen niet zieker en is niet dodelijker. Maar omdat meer mensen besmet raken, neemt het aantal ziekenhuisopnames en doden net zo goed toe. Er wordt een donker scenario geschetst: de Britten moeten ervan uitgaan dat in 2021 waarschijnlijk meer mensen overlijden aan corona dan in dit jaar.

De onderzoekers in Londen adviseren daarom de vaccinatiecampagne te versnellen. Daar komt een uitdaging bij, volgens epidemioloog Arnold Bosman. “Tot nu toe zeiden we altijd: ten minste 60 procent moet immuun zijn om het virus weg te krijgen. Die 60 procent is een gevolg van berekening van het oude virus, met de besmettelijkheid van dat virus. Op het moment dat de besmettelijkheid omhoog gaat, moet dat cijfer ook omhoog.”

Patiënten blijven maar komen

De Nederlandse arts en hoogleraar Marcel Levi staat als bestuurder aan het hoofd van zeven ziekenhuizen in Londen. Hij vertelt dat alles op alles wordt gezet om de zorg in in de lucht te houden.

“De afgelopen 10 dagen is de toestroom weer enorm. Tot nu toe lukt het om de ic-capaciteit met net weer een paar bedden op te hogen. Maar sinds een week gaat het ten koste van het geplande operatieprogramma.”

In Londen blijven de patiënten maar komen. Bij piekmomenten moeten ambulances rij aan rij wachten voor de ingang. Het is intenser dan eerder dit jaar, zegt Levi. “Het blijft heel krap. De capaciteit nog verder uitbreiden wordt steeds moeilijker.”  Gebrek aan personeel is de voornaamste oorzaak. “Het verzuim ligt nu op 15 procent. In de meeste gevallen gaat het om zelfisolatie, omdat bijvoorbeeld een familielid positief is getest.”

De komst van de vaccins noemt hij licht aan het eind van de tunnel. Vandaag werd bekend dat de Britten ook het vaccin van Oxford/AstraZeneca hebben goedgekeurd. In Nederland is tot nu toe alleen het Pfizer-vaccin goedgekeurd. Dat moet bij -75 graden Celsius bewaard blijven en komt in dozen van 1000 stuks. Het kabinet in Nederland vindt het daarom lastig om ze in kleine aantallen te verspreiden.

Levi: “Dat het ingewikkeld zou zijn, is totale onzin. Ik organiseer zelf vaccinaties en ik heb twee dagen zelf meegevaccineerd. Het komt in 1000 porties. Dat zijn 200 ampullen, want uit elke ampul kun je vijf mensen vaccineren. Nadat je ze hebt ontdooid, kun je ze in een gewone koelkast nog vijf dagen bewaren.”

Britse variant in Nederland

De ECDC, de Europese RIVM, denkt dat de nieuwe variant zich ook snel over Europa zal verspreiden. Maandag werd duidelijk dat in Nederland de nieuwe variant bij elf mensen is aangetroffen. Dat is alleen op basis van steekproeven. Het is dus aannemelijk dat veel meer mensen de nieuwe variant onder de leden hebben.
EINDE  BERICHT

EINDE BERICHT

[97]

NOSBRITSE VARIANT VASTGESTELD BIJ 11 MENSEN IN NEDERLAND28 DECEMBER 2020
https://nos.nl/artikel/2362310-britse-variant-vastgesteld-bij-11-mensen-in-nederland.html

De Britse variant van het coronavirus is inmiddels vastgesteld bij elf mensen in Nederland. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. Het gaat om vijf personen in de regio Amsterdam, vijf in de regio Rotterdam en één in de omgeving van Nijmegen.

De Britse variant, die onlangs werd ontdekt en relatief besmettelijk lijkt, werd vorige week voor het eerst vastgesteld in Nederland. Dat gebeurde bij drie mensen in de regio Amsterdam, die niet in Engeland waren geweest en ook geen onderling contact hadden gehad.

Uit bron- en contactonderzoek bij die drie kwam een vierde besmetting naar voren, meldt het RIVM. Los daarvan werd in de regio ook een vijfde besmetting geconstateerd: iemand die in Flevoland woont. De GGD in die provincie is een bron- en contactonderzoek begonnen.

Basisschool

In de regio Gelderland-Zuid is de Britse variant gevonden bij iemand die onlangs in Engeland was.

In de regio Rotterdam begon het met twee besmette mensen, die allebei niet in Engeland waren geweest. Ze konden wel worden gelinkt aan een uitbraak op een basisschool die al een maand gaande is. Daarop ging het RIVM eerdere testmonsters analyseren en daaruit kwam nog driemaal de Britse variant naar voren, allemaal in relatie tot de schooluitbraak.

OMT

Aanvullend onderzoek moet inzicht geven in de verspreiding van de Britse mutatie en de mate van besmettelijkheid, schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer. “Uit informatie uit het Verenigd Koninkrijk is duidelijk dat deze variant besmettelijker is. Voor de definitieve bevestiging daarvan is dierexperimenteel onderzoek nodig dat in het VK uitgevoerd wordt.”

Tot die gegevens er zijn, is het extra belangrijk dat men zich goed aan de huidige maatregelen houdt, benadrukt De Jonge, en “de contacten buiten huishoudens tot maximaal twee te beperken, ook tijdens de jaarwisseling”.

De Jonge schrijft ook dat het Outbreak Management Team woensdag bij elkaar komt om te spreken over de stand van zaken van de epidemie. Ook de elf vastgestelde gevallen van de Britse variant zullen dan worden besproken. Later die dag is er een overleg tussen de bewindslieden die bij de coronacrisis betrokken zijn.

EINDE BERICHT

NOS

BRITSE CORONAVARIANT VERSPREIDT ZICH DOOR NEDERLAND

https://nos.nl/artikel/2361815-rivm-britse-coronavariant-verspreidt-zich-door-nederland.html

De verspreiding van de Britse variant van het coronavirus lijkt niet meer tegen te houden in Nederland. Tot nu toe is bij twee Nederlanders de nieuwe variant vastgesteld, maar het RIVM vermoedt dat de coronavariant inmiddels verder door het land is verspreid.

“Meerdere signalen wijzen daarop”, zegt Chantal Reusken, hoofd-viroloog van het RIVM tegen de NOS. Het is volgens haar een kwestie van dagen voordat de nieuwe variant gaat voorkomen in steekproeven die worden uitgevoerd bij coronatests in verschillende regio’s.

De Britse variant lijkt vooralsnog niet schadelijker, wel besmettelijker. “De bewijzen stapelen zich op dat deze variant makkelijker mensen besmet. De verwachting is dat deze variant net als in Verenigd Koninkrijk op den duur de dominante stam zal worden in Nederland”, zegt Reusken.

Om te weten hoe de verspreiding van de variant in Nederland verloopt, worden bij verschillende coronatestlabs steekproeven gedaan. De monsters van mensen die zich laten testen worden onderzocht om in de gaten te houden welke varianten van het coronavirus in Nederland voor besmettingen zorgen.

Geen link met VK

Tot nu toe is uit de wekelijkse steekproeven van 500 monsters per keer gebleken dat twee personen uit de regio Amsterdam de variant hadden. Een van de personen is begin december getest, de andere persoon acht dagen later.

De GGD laat aan de NOS weten dat er bij beide personen via het bron- en contactonderzoek geen enkele link met het Verenigd Koninkrijk is gevonden. De personen hebben niet gereisd en zijn los van elkaar besmet geraakt. Ook de vermoedelijke bronnen van de besmettingen zijn voor zover bekend niet in het VK geweest.

De ontbrekende connectie met het VK en het feit dat er ongeveer tien dagen tussen de besmettingen van de twee personen zit, sterkt Reusken in de gedachte dat de variant van het virus inmiddels wijd circuleert. “Amsterdam is een druk bewoonde regio, het is een slecht teken dat het dan daar opduikt.”

Ze denkt dat de variant nu nog niet dominant is in Nederland. “Dan hadden we hem immers vaker gezien.” De sterke stijging van het aantal besmettingen sinds vorige maand is volgens haar dan ook niet te verklaren door de introductie van de nieuwe variant.

GGD moet rapporteren

Behalve het inreisverbod (dat inmiddels weer is opgeheven) zijn er tot vandaag geen nieuwe maatregelen genomen om verspreiding van de Engelse coronavariant binnen Nederland te voorkomen. De GGD hoefde bijvoorbeeld bij het bron- en contactonderzoek niet extra te letten op een connectie met het VK.

Er kwam vanmiddag verandering in: een woordvoerder van RIVM laat weten dat de GGD’s per brief zijn gevraagd “om bij personen waarbij de Engelse variant is aangetoond, na te gaan of er een directe link met het VK is, bij hem/haarzelf of diens contacten”. Zulke contacten moeten worden gerapporteerd aan het RIVM.

Verder wordt er de komende tijd bij bijzondere uitbraken, bijvoorbeeld als er opeens veel besmettingen in een verpleeghuis zijn, wel extra onderzoek gedaan. “Bij monsters van de coronatests wordt dan met voorrang bekeken of het gaat om de Britse variant”, zegt Reusken.

“De maatregelen die we al hebben om circulatie van het virus te voorkomen, blijven bestaan en worden niet anders door deze nieuwe variant. Als de variant daadwerkelijk besmettelijker is, zou je wel kunnen zeggen dat de noodzaak om de maatregelen na te leven alleen maar groter wordt”, zegt ze.

Onder controle

Frits Rosendaal , epidemioloog aan het LUMC, noemt het aannemelijk dat de Engelse variant dominant wordt in Nederland. “Hij is er al en hij verspreidt zich, bovendien lijkt hij veel besmettelijker.”

Om de mate van besmettelijkheid te bepalen moet je volgens hem kijken naar de mate waarin de virusstam andere stammen gaat overheersen. Bij een besmettelijker virus hoef je minder binnen te krijgen om ziek te worden, het zal daarmee andere stammen wegdrukken. In Engeland lijkt dat nu te gebeuren.

Rosendaal: “Als deze variant in Nederland op grote schaal rondgaat, duurt het langer voordat de epidemie onder controle is. Dan moet je dezelfde maatregelen nemen die we nu al nemen, alleen moeten meer mensen zich eraan houden om het aantal besmettingen omlaag te krijgen. Wat kun je verder nog in Nederland? Alleen een avondklok hebben we nog over.”

EINDE NOS BERICHT

[98]

Britse variant in Nederland

De ECDC, de Europese RIVM, denkt dat de nieuwe variant zich ook snel over Europa zal verspreiden. Maandag werd duidelijk dat in Nederland de nieuwe variant bij elf mensen is aangetroffen. Dat is alleen op basis van steekproeven. Het is dus aannemelijk dat veel meer mensen de nieuwe variant onder de leden hebben.”

RTL NIEUWSWAAROM BRITTEN ZICH ZO’N ZORGEN MAKEN OVERNIEUWE CORONAVARIANT30 DECEMBER 2020
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5205972/virus-mutatie-nieuwe-corona-variant-besmettelijker-hoge-virus

Het vermoeden was er al, maar nu is er meer zekerheid vanuit de wetenschap. De nieuwe coronavariant uit Groot-Brittannië, inmiddels ook in Nederland opgedoken, is besmettelijker dan de ‘gewone’ virusvariant. 

De nieuwe variant (VOC 202012/01) dook als eerste op in het zuidoosten van Engeland. Terwijl extra maatregelen werden afgekondigd, daalde het aantal besmettingen met de nieuwe variant niet.

Meer virusdeeltjes

Onderzoekers uit Birmingham keken naar honderden besmettingen door de nieuwe variant. Deze mensen bleken vaker veel meer virusdeeltjes in het bloed te hebben. Het ging om een derde van de gevallen, terwijl bij de gewone variant één op de tien mensen een hoge ‘virusload’ heeft.

De conclusie van het voorlopige onderzoek (pdf): wie meer deeltjes bij zich draagt, kan het virus makkelijker verspreiden, waardoor anderen sneller besmet raken.

56 procent besmettelijker

Volgens een rekenmodel van de London School of Hygiene and Tropical Medicine is de variant 56 procent besmettelijker. Het gaat om een rekenkundig model, maar de onderzoekers zijn ervan overtuigd (pdf) dat de eigenschappen van de nieuwe variant de oorzaak zijn van de snelle toename van nieuwe besmettingen. Ze sluiten uit dat mensen zich minder goed aan de regels hebben gehouden in de gebieden waar deze variant is opgedoken.

De onderzoekers maken zich grote zorgen. Zelfs met de huidige strenge maatregelen is het maar zeer de vraag of het reproductiegetal R – het gemiddelde aantal mensen dat door één besmet persoon wordt geïnfecteerd – onder de 1 komt. Zij stellen voor om basisscholen, middelbare scholen en universiteiten dicht te houden.

Nieuwe maatregelen: scholen blijven open

Vandaag kwam de Britse minister van Volksgezondheid met nieuwe, strengere maatregelen voor miljoenen Britten, maar de scholen blijven vooralsnog open. Gisteren werd een nieuw besmettingsrecord bereikt: meer dan 53.000 op een dag. Het merendeel van deze nieuwe besmettingen is met de nieuwe variant.

Die mutatie werd voor het eerst gedetecteerd in Kent, in het zuidoosten van Engeland. Inmiddels heeft ze ook Londen bereikt. “Vanuit de buitenwijken in het oosten is het naar het centrum geslopen. Het komt langzaam mijn kant op”, zegt correspondent Anne Saenen, die in het westen van Londen woont.

Ziekenhuis kan toestroom niet aan

Ook in de stad Birmingham gaat het niet de goede kant op. Een arts die net klaar is na een dienst op de eerste hulp twittert onderstaande foto. Hij schrijft dat hij weer een ‘laaaaange’ dag gewerkt heeft. Hij schrijft dat de ambulances met patiënten meer dan drie uur moesten wachten omdat er geen plek was in het ziekenhuis om ze op te nemen.

Donker scenario

De nieuwe variant maakt mensen niet zieker en is niet dodelijker. Maar omdat meer mensen besmet raken, neemt het aantal ziekenhuisopnames en doden net zo goed toe. Er wordt een donker scenario geschetst: de Britten moeten ervan uitgaan dat in 2021 waarschijnlijk meer mensen overlijden aan corona dan in dit jaar.

De onderzoekers in Londen adviseren daarom de vaccinatiecampagne te versnellen. Daar komt een uitdaging bij, volgens epidemioloog Arnold Bosman. “Tot nu toe zeiden we altijd: ten minste 60 procent moet immuun zijn om het virus weg te krijgen. Die 60 procent is een gevolg van berekening van het oude virus, met de besmettelijkheid van dat virus. Op het moment dat de besmettelijkheid omhoog gaat, moet dat cijfer ook omhoog.”

Patiënten blijven maar komen

De Nederlandse arts en hoogleraar Marcel Levi staat als bestuurder aan het hoofd van zeven ziekenhuizen in Londen. Hij vertelt dat alles op alles wordt gezet om de zorg in in de lucht te houden.

“De afgelopen 10 dagen is de toestroom weer enorm. Tot nu toe lukt het om de ic-capaciteit met net weer een paar bedden op te hogen. Maar sinds een week gaat het ten koste van het geplande operatieprogramma.”

In Londen blijven de patiënten maar komen. Bij piekmomenten moeten ambulances rij aan rij wachten voor de ingang. Het is intenser dan eerder dit jaar, zegt Levi. “Het blijft heel krap. De capaciteit nog verder uitbreiden wordt steeds moeilijker.”  Gebrek aan personeel is de voornaamste oorzaak. “Het verzuim ligt nu op 15 procent. In de meeste gevallen gaat het om zelfisolatie, omdat bijvoorbeeld een familielid positief is getest.”

De komst van de vaccins noemt hij licht aan het eind van de tunnel. Vandaag werd bekend dat de Britten ook het vaccin van Oxford/AstraZeneca hebben goedgekeurd. In Nederland is tot nu toe alleen het Pfizer-vaccin goedgekeurd. Dat moet bij -75 graden Celsius bewaard blijven en komt in dozen van 1000 stuks. Het kabinet in Nederland vindt het daarom lastig om ze in kleine aantallen te verspreiden.

Levi: “Dat het ingewikkeld zou zijn, is totale onzin. Ik organiseer zelf vaccinaties en ik heb twee dagen zelf meegevaccineerd. Het komt in 1000 porties. Dat zijn 200 ampullen, want uit elke ampul kun je vijf mensen vaccineren. Nadat je ze hebt ontdooid, kun je ze in een gewone koelkast nog vijf dagen bewaren.”

Britse variant in Nederland

De ECDC, de Europese RIVM, denkt dat de nieuwe variant zich ook snel over Europa zal verspreiden. Maandag werd duidelijk dat in Nederland de nieuwe variant bij elf mensen is aangetroffen. Dat is alleen op basis van steekproeven. Het is dus aannemelijk dat veel meer mensen de nieuwe variant onder de leden hebben.
EINDE  BERICHT
[99]

” Experts verwachten dat de vaccins nog steeds werken en ook vaccinontwikkelaar Pfizer heeft geen aanwijzingen dat hun vaccin niet beschermt tegen deze de Britse en de Zuid-Afrikaanse variant.”

NU.NL
DIT WETEN WE OVER DE ZUID-AFRIKAANSE EN BRITSEMUTATIE VAN HET CORONAVIRUS27 DECEMBER 2020
https://www.nu.nl/coronavirus/6098572/dit-weten-we-over-de-zuid-afrikaanse-en-britse-mutatie-van-het-coronavirus.html

THE NEW YORK TIMESTHE UK CORONAVIRUS VARIANT: WHAT WE KNOW21 DECEMBER 2020
https://www.nytimes.com/2020/12/21/health/new-covid-strain-uk.html

A newly identified variant of the SARS-CoV-2 virus appears to be more contagious than established ones. Here’s what scientists know. 

In recent days, the world has watched with curiosity and growing alarm as scientists in the U.K. have described a newly identified variant of the coronavirus that appears to be more contagious than, and genetically distinct from, more established variants. Initial studies of the new variant prompted Prime Minister Boris Johnson to tighten restrictions over Christmas, and spurred officials in the Netherlands, Germany and other European countries to ban travel from the U.K.

The new variant is now the focus of intense debate and analysis, and countries around the world are scouring their own databases to see if it is circulating within their borders. On Wednesday, health officials in Hong Kong reported that two students who returned from the U.K. this month appear to have been infected with the variant; and authorities in Italy reported a case there, with no apparent link to the U.K. Here’s some of what scientists have learned so far.

No. It’s just one variation among many that have arisen as the coronavirus SARS-CoV-2 has spread around the world. Mutations arise as the virus replicates, and this variant — known as B.1.1.7 — has acquired its own distinctive set of them.

The variant came to the attention of researchers in December, when it began to turn up more frequently in samples from parts of southern England. It turned out to have been collected from patients as early as September.

When researchers took a close look at its genome, they were struck by the relatively large number of mutations — 23, all told — that it had acquired. Most mutations that arise in the coronavirus are either harmful to the virus or have no effect one way or another. But a number of the mutations in B.1.1.7 looked as if they could potentially affect how the virus spread. 

It appears so. In preliminary work, researchers in the U.K. have found that the virus is spreading quickly in parts of southern England, displacing a crowded field of other variants that have been circulating for months.

However, a virus lineage becoming more common is not proof that it spreads faster than others. It could grow more widespread simply through luck. For instance, a variant might start out in the middle of a crowded city, where transmission is easy, allowing it to make more copies of itself.

Still, the epidemiological evidence gathered so far from England does seem to suggest that this variant is very good at spreading. In places where it has become more common, the overall number of coronavirus cases is spiking. Neil Ferguson, an epidemiologist at Imperial College London, estimates that the variant has an increased transmission rate of 50 to 70 percent compared with other variants in the United Kingdom

Some scientists have raised the possibility that the increase in transmission is at least partly the result of how it infects children. Normally, children are less likely than teenagers or adults to get infected or pass on the virus. But the new variant may make children “as equally susceptible as adults,” said Wendy Barclay, government adviser and virologist at Imperial College London. 

To confirm that the variant truly is more contagious, researchers are now running laboratory experiments on it, observing up close how it infects cells. 

Researchers have already used such experiments to investigate a mutant that arose earlier in the pandemic, called 614G. That variant proved to be more transmissible than its predecessors, studies in cell culture and animals found.

But disciplined containment measures worked just as well against 614G as other variants. The same is likely true for B.1.1.7. “According to what we already know, it does not alter the effectiveness of social distancing, face masks, hand washing, hand sanitizers and ventilation,” Dr. Muge Cevik, an infectious disease specialist at the University of St. Andrews School of Medicine, said on Twitter.

There is no strong evidence that it does, at least not yet. But there is reason to take the possibility seriously. In South Africa, another lineage of the coronavirus has gained one particular mutation that is also found in B.1.1.7. This variant is spreading quickly through coastal areas of South Africa. And in preliminary studies, doctors there have found that people infected with this variant carry a heightened viral load — a higher concentration of the virus in their upper respiratory tract. In many viral diseases, this is associated with more severe symptoms.

That is now a question of intense debate. One possibility is that the variant gained its array of new mutations inside a special set of hosts.

In a typical infection, people pick up the coronavirus and become infectious for a few days before showing symptoms. The virus then becomes less abundant in the body as the immune system marshals a defense. Unless patients suffer a serious case of Covid-19, they typically clear the virus completely in a few weeks at most.

But sometimes the virus infects people with weak immune systems. In their bodies, the virus can thrive for months. Case studies on these immunocompromised people have shown that the virus can accumulate a large number of mutations as it replicates in their bodies for a long period of time.

Over time, researchers have found, natural selection can favor mutant viruses that can evade the immune system. Researchers have also suggested that the evolution of the variant might have been additionally driven by medicine given to such patients. Some mutants might be able to withstand drugs such as monoclonal antibodies.

Other scientists have suggested that the virus could have gained new mutations by spreading through an animal population, like minks, before re-entering the human population. Such “animal reservoirs” have become a focus of intense interest as more animal infections have been detected.

Not yet, as far as anyone knows. But that does not mean it hasn’t already reached the United States. British scientists have established a much stronger system to monitor coronaviruses for new mutations. It’s conceivable that someone traveling from the United Kingdom has brought it with them. Now that the world knows to look for the variant, it may turn up in more countries.

No. Most experts doubt that it will have any great impact on vaccines, although it’s not yet possible to rule out any effect.

The U.S. Food and Drug Administration has authorized two vaccines, one from Moderna and the other from Pfizer and BioNTech. Both vaccines create immunity to the coronavirus by teaching our immune systems to make antibodies to a protein that sits on the surface of the virus, called spike. The spike protein latches onto cells and opens a passageway inside. Antibodies produced in response to the vaccines stick to the tip of the spike. The result: The viruses can’t get inside.

It is conceivable that a mutation to a coronavirus could change the shape of its spike proteins, making it harder for the antibodies to gain a tight grip on them. And B.1.1.7’s mutations include eight in the spike gene. But our immune systems can produce a range of antibodies against a single viral protein, making it less likely that viruses can easily escape their attack. Right now, experts don’t think that the variant will be able to evade vaccines.

To confirm that, researchers at the Walter Reed Army Institute of Research are analyzing the changes to the structure of its spike protein.

Dr. Moncef Slaoui, the head scientific adviser to Operation Warp Speed, the federal effort to deliver a vaccine to the American public, said that the new variant reported in Britain was unlikely to affect the efficacy of a vaccine.

At some point — “some day, somewhere” — a variant of the virus may make the current vaccine ineffective, he said, but the chance of that happening with this vaccine is very low. Nevertheless, he said, “we have to remain absolutely vigilant.”

But Kristian Andersen, a virologist at Scripps Research Institute, thinks it is too early to dismiss the risk to vaccines. If the U.K. variant evolved to evade the immune system in immunocompromised patients, those adaptations might help it avoid vaccines. The vaccines would not become useless, but they would become less effective. Fortunately, experiments are underway to test that possibility.

“We don’t know, but we’ll know soon,” Dr. Andersen said.

EINDE BERICHT

[100]

‘Er wordt nu onderzocht of de coronavaccins even effectief zijn tegen beide varianten”

NU.NL
DIT WETEN WE OVER DE ZUID-AFRIKAANSE EN BRITSEMUTATIE VAN HET CORONAVIRUS27 DECEMBER 2020
https://www.nu.nl/coronavirus/6098572/dit-weten-we-over-de-zuid-afrikaanse-en-britse-mutatie-van-het-coronavirus.html

[101]

PERSMOMENT RUTTE/IS RUTTE EEN GEVAARLIJKE GEK?

ASTRID ESSED

28 OCTOBER 2020

[102]
RIJKSOVERHEIDTOESPRAAK CORONAVIRUS 14 DECEMBER: LOCKDOWN TOT EN MET 19 JANUARI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/toespraak-14-december-in-eenvoudige-taal
ZIE VOOR GEHELE TEKST NOOT 66
[103]
RIVMALLE SEINEN NOG STEEDS OP ROOD22 DECEMBER 2020
https://www.rivm.nl/nieuws/alle-seinen-nog-steeds-op-rood#:~:text=De%20opmars%20van%20het%20coronavirus,in%20Nederland%20gaat%20onverminderd%20door.&text=In%20de%20afgelopen%20week%20van,testuitslag%20toegenomen%20tot%2082.340%20meldingen.

De opmars van het coronavirus ( SARS severe acute respiratory syndrome -COV-2) in Nederland gaat onverminderd door. Het is nog te vroeg om effecten te zien van de lockdown die op 15 december werd afgekondigd. 

In de afgelopen week van 16 tot en met 22 december is het aantal meldingen van mensen met een positieve corona testuitslag toegenomen tot 82.340 meldingen. Dit is een stijging van ruim 24.000 meldingen vergeleken met de week daarvoor toen er 58.412 meldingen werden gerapporteerd.  Hiervan zijn ongeveer 6.000 meldingen toe te schrijven aan de week van 9 tot en met 15 december, maar die door een storing in die week pas in de afgelopen week zijn gemeld. Dat betekent voor de week van 16 tot en met 22 december een stijging van ongeveer 20%, bijna 13.000 meer meldingen, vergeleken met de week daarvoor. 

De stijging in het aantal meldingen per 100.000 is te zien in alle volwassen leeftijdsgroepen. Het aantal meldingen per 100.000 mensen is het hoogst in de leeftijdsgroep 13-17 jaar (figuur 1). Het aantal mensen dat zich heeft laten testen steeg met 8,4% naar 509.644 in de week van 14 tot 20 december, maar ook het percentage mensen dat positief testte nam toe, van 12,1% in de week van 7 tot en met 13 december naar 13,6% in de week van 14 tot en met 20 december.

Ziekenhuis- en  IC intensive care  opnames

In de week van 14 tot 20 december werd weer een toenemend aantal mensen (+1.549) met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen. Dat zijn 223 opnames meer dan in de week daarvoor toen 1.326 mensen werden opgenomen. Ook het aantal mensen dat zo ziek werd dat zij moesten worden overgeplaatst naar de intensive care steeg. In de week van 14 tot 20 december waren er 287 nieuwe IC-opnames in vergelijking met de week daarvoor toen er 230 nieuwe patiënten op de IC werden gemeld (figuur 2).

Verpleeghuizen en woonzorgcentra

Het aantal nieuwe verpleeghuislocaties en woonzorgcentra met tenminste 1 vastgestelde coronabesmetting is de afgelopen week opnieuw verder toegenomen, van 152 in de week van 9 tot en met 15 december, naar 207 in de afgelopen week. Een verpleeghuis of woonzorgcentrum wordt meegeteld als ‘nieuwe locatie’ wanneer er tenminste 28 dagen vóór de positieve test geen nieuwe patiënten zijn gemeld (figuur 3).

Reproductiegetal en aantal besmettelijke personen

bovengrens) gebaseerd op het aantal meldingen van mensen met een positieve uitslag. Een reproductiegetal van 1,25 betekent dat 100 mensen samen weer 125 andere mensen besmetten met het virus. De week daarvoor was het reproductiegetal 1,24. Een reproductiegetal boven de 1 geeft aan dat het virus zich meer verspreidt. 

Het aantal besmettelijke personen is gestegen. In de week van 4 december waren er ruim 122.000  SARS severe acute respiratory syndrome -COV-2 (coronavirus) besmettelijke personen in Nederland (ondergrens 90.000 en bovengrens 155.000). Een stijging van 32.000 besmettelijke personen in vergelijking met de week ervoor (90.000).   

Ook met kerst en oud-en-nieuw, houd je aan de maatregelen!

Het is en blijft noodzakelijk om thuis te blijven bij klachten die kunnen passen bij COVID-19 en je te laten testen. Om de verdere verspreiding van het virus af te remmen is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen en de basisregels houdt. Houd minimaal 1,5 meter afstand. Blijf zo veel mogelijk thuis en heb met zo min mogelijk mensen contact. Werk thuis. Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen. Was vaak je handen, zeker als je weer ergens binnenkomt.

Open data

Het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  publiceert elke dag rond 15.15 uur open data die voor iedereen toegankelijk is. 

*Schattingen van de R van langer dan 14 dagen geleden zijn betrouwbaar. Als de R gebaseerd is op gegevens van minder dan 14 dagen geleden zijn de onzekerheden groter. Daarom gaan we altijd uit van de R van 14 dagen geleden. 

EINDE BERICHT

[104]

HART VAN NEDERLANDAMPER IETS TE MERKEN VAN VUURWERKVERBOD: NEDERLANDKNALT HET NIEUWE JAAR IN1 JANUARI 2021
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2021/vuurwerkverbod-niet-te-merken-nieuwjaar/

Ondanks het vuurwerkverbod is om middernacht door het hele land flink geknald met vuurwerk. Op meerdere plaatsten was siervuurwerk te zien en zijn harde knallen te horen.

Hart van Nederland wenst iedereen een gelukkig en gezond 2021!

Vanuit meerdere plaatsen in het land komen berichten van vuurwerk dat “niet onderdoet voor andere jaren”. In Breda klonk ook veel geknal en nauwelijks siervuurwerk. En in Amsterdam en Oostzaan was vooral veel mooi siervuurwerk te zien, en in Rotterdam-Noord klonken flinke, stevige knallers. In Utrecht werd er beduidend minder vuurwerk afgestoken dan andere jaren. Wel klonken er, vooral vroeger op de avond, in diverse wijken enorme knallen van illegale ‘bommen’. De Domstad ontkwam deze jaarwisseling niet aan de ‘traditionele’ autobranden. Meerdere wagens gingen in vlammen op. Buurtvaders liepen door de stad om dit en andere onrusten te helpen voorkomen.

Helemaal los

Uit Den Bosch komen berichten over veel vuurwerk en om 00.00 uur ging het in Doetinchem ook “echt helemaal los. Ook in meerdere plaatsen in Friesland is flink geknald. In Schiedam werd om middernacht heel wat knalvuurwerk aangestoken. En ook was er wel siervuurwerk in de lucht te zien.

Ruim voor middernacht was in plaatsen door heel Nederland al sprake van vuurwerkoverlast en onrust door groepen mensen die samenkomen en vuurwerk afsteken. Ook worden op veel plekken auto’s, banden en andere dingen in de brand gestoken.

Het lijkt er overigens wel op dat men minder langdurig vuurwerk afsteekt dan andere jaren. Vanuit veel plaatsen komen overigens berichten dat het rond 00.30 uur weer rustiger was.

EINDE BERICHT
RIJKSOVERHEIDVUURWERKVERBOD TIJDENS DE AANKOMENDEJAARWISSELING13 NOVEMBER 2020
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/13/vuurwerkverbod-tijdens-de-aankomende-jaarwisseling

De verkoop- en het afsteken van vuurwerk wordt de komende jaarwisseling eenmalig verboden. Dit om extra druk op de al zwaar belaste zorg en op de handhaving van de openbare orde te voorkomen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ingestemd met dit tijdelijke verbod. 

Vanuit de noodzaak om de werkdruk in deze pandemie rond de jaarwisseling niet verder op te laten lopen, is vanuit de zorg, politie en burgemeesters verzocht om een tijdelijk vuurwerkverbod. De laatste jaarwisseling belandden zo’n 1300 mensen in ziekenhuizen en op huisartsenposten met vuurwerkletsel. Het handhaven van de openbare orde wordt tijdens jaarwisselingen op veel plekken in het land bemoeilijkt door incidenten rondom vuurwerk. Het kabinet boog zich daarom over een tijdelijk verbod en de gevolgen hiervan voor de vuurwerkbranche.

Vergoeding en veilige opslag

Omdat de oorzaak van het tijdelijke verbod ligt in COVID-19, zullen mensen uit de vuurwerkbranche in elk geval gebruik kunnen maken van bestaande COVID-19 compensatiemaatregelen voor ondernemers. Daarbovenop krijgt de sector een vergoeding voor de veilige opslag van niet verkocht vuurwerk en het transport naar veilige opslaglocaties. Hiervoor trekt het kabinet in totaal zo’n 40 miljoen euro uit. Vanzelfsprekend mag vuurwerk dat niet verkocht wordt alleen op veilige, speciaal hiervoor aangewezen locaties worden opgeslagen. Veel importeurs hebben naast opslaglocaties in Nederland ook de beschikking over locaties in Duitsland. Hiermee is er naar verwachting voldoende ruimte voor opslag. Wanneer in 2021 de vuurwerkverkoop weer van start gaat, kunnen de voorraden alsnog worden verkocht.

Sterretjes en trektouwtjes

Het tijdelijke vuurwerkverbod geldt niet voor vuurwerk uit de zogeheten F-1 categorie. Dit is een licht soort vuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes. Door Europese richtlijnen kan een lidstaat niet besluiten tot het verbod van dit type vuurwerk, dat in winkels het hele jaar door verkocht mag worden. Het tijdelijke vuurwerkverbod wordt geregeld via de Tijdelijke Wet COVID-19.Het kabinet begrijpt natuurlijk dat het verbod teleurstellend is voor liefhebbers van vuurwerk. Binnenkort zal worden gecommuniceerd wat binnen de COVID-19 beperkingen mogelijk is rondom de aankomende feestdagen. 

EINDE BERICHT

EINDE NOTENAPPARAAT

Reacties uitgeschakeld voor Noten 81 t/m 104 bij ”Lockdown tot en met 19 januari/Some common sense at last/Over vaccins, mutaties en andere Verhalen”

Opgeslagen onder Divers