Noten 35 en 36/Vervolg

[35]

VOOR EN TEGENSTANDERS ZWARTE PIET/TWEE GEWELDDADIGE KAMPEN/ACH, KOM OP, ZEG!

ASTRID ESSED

18 NOVEMBER 2019

ZIE OOK

WEBSITE ASTRID ESSED

https://www.astridessed.nl/tag/zwarte-piet

[36]

”In een uitzending van WNL op Zondag noemde Schoof Kick Out Zwarte Piet (KOZP) een beweging “die mogelijk extremistisch wordt en dan ook geweld kan gaan gebruiken”, waardoor het in 2017 in het jaarlijkse Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland werd opgenomen.[10] Na een klacht van KOZP kwam de NCTV hier in 2019 op terug, en noemde het nu een “activistische organisatie” die “de politieke besluitvorming tracht te beïnvloeden binnen de grenzen van de wet”

WIKIPEDIA

DICK SCHOOF/NATIONAAL COORDINATOR TERRORISMEBESTRIJDING EN VEILIGHEID

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dick_Schoof#Nationaal_Co%C3%B6rdinator_Terrorismebestrijding_en_Veiligheid

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

DICK SCHOOF

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dick_Schoof

WNL

TERREURBESTRIJDER: WE MAKEN ONS ZORGEN OM ZWARTE PIET

3 DECEMBER 2017

Terreurbestrijder: ‘We maken ons zorgen om Kick Out Zwarte Piet’

De anti-Zwarte Pieten-groep Kick Out Zwarte Piet is opgenomen in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland omdat de veiligheidsdiensten zich zorgen maken over deze beweging. Dat zei Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Dick Schoof vanochtend in het tv-programma WNL Op Zondag.

“Het is een van de bewegingen waar we ons zorgen over maken,” zei Schoof. Volgens de terreurbestrijder is Kick Out Zwarte Piet een beweging die mogelijk extremistisch wordt en dan ook geweld kan gaan gebruiken.

“Je ziet dat op rechts en op links een soort extremisme ontwikkelt dat geleidelijk aan toch een gewelddadig karakter krijgt”, zei Schoof. Hij wijst erop dat KOZP momenteel nog geen geweld gebruikt: “We zeggen ook in ons dreigingsbeeld: van geweld is bij deze groep nog echt geen sprake.”

Schoof plaatst KOZP in een toenemende trend van bewegingen die naar extremisme en geweld neigen. “Het is een van de voorbeelden. Net als Pegida en Erkenbrand. Het zijn bewegingen waarbij in het buitenland meer geweld bij te pas komt. Dat we ze nu opnemen onder het kopje extremisme is een soort vroege signalering. Dat geldt voor alle bewegingen die zich op de rechter- en linkerzijde in het extremisme bewegen.”

Door: Redactie

EINDE

PRAKKEN D’OLIVEIRA

HUMAN RIGHTS LAWYERS

NCTV VERDUIDELIJKT KWALIFICATIE KICK OUT ZWARTE

PIET NA KLACHT

23 MEI 2019

https://www.prakkendoliveira.nl/nl/nieuws/2019/nctv-verduidelijkt-kwalificatie-kozp-na-klacht

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) diende in februari een klacht in bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid tegen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Deze klacht betrof het noemen van KOZP in het Dreigingsbeeld Terrorisme in 2017. Vandaag heeft de NCTV schriftelijk op deze klacht gereageerd. Ook is een reactie op de NCTV-website geplaatst.

De NCTV legt hierin uit dat KOZP in het Dreigingsbeeld als activistische organisatie is genoemd. Een activistische organisatie probeert binnen de grenzen van de wet de politieke besluitvorming te beïnvloeden. De NCTV benadrukt dat KOZP nooit als een (links)extremistische, laat staan als terroristische organisatie is beschouwd. Andersluidende opvattingen in de media of politiek berusten op een misverstand. Omdat KOZP ook daarna binnen de grenzen van de wet is blijven opereren, is zij in latere Dreigingsbeelden niet meer opgenomen.

KOZP werd in deze zaak bijgestaan door Frederieke Dölle.

PRAKKEN D’OLIVEIRA 

KLACHT TEGEN NCTV DOOR KICK OUT ZWARTE PIET

8 FEBRUARI 2019

https://www.prakkendoliveira.nl/nl/nieuws/2019/klacht-tegen-nctv-door-kick-out-zwarte-piet

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft deze week een klacht ingediend bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid tegen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De klacht ziet op het ten onrechte noemen van KOZP in het Dreigingsbeeld Terrorisme in 2017. De afgelopen maanden is dit Dreigingsbeeld in de media, de politiek en zelfs in de rechtszaal regelmatig aangehaald. Naar aanleiding hiervan besloot KOZP alsnog een klacht in te dienen.

KOZP stelt dat de NCTV onrechtmatig en onzorgvuldig heeft gehandeld door de groep in het Dreigingsbeeld op te nemen. KOZP is voor een inclusief Sinterklaasfeest en verlangt in dat verband aanpassing van Zwarte Piet. Dit is een opvatting die zowel het VN-Comité voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie, het College voor de Rechten van de Mens en de Kinderombudsman delen. Dit is geen antidemocratische opvatting. Sterker nog, dit streven raakt aan een belangrijke norm van de democratische rechtstaat: bescherming van minderheden gaat vóór de meerderheidsmacht. Alhoewel de KOZP maatschappelijke veranderingen nastreeft, doet zij dit nooit (door te dreigen) met geweld.

Door het Dreigingsbeeld ontstaat een misleidend beeld van KOZP. Een beeld waar de groep en haar leden tot op de dag van vandaag schade van ondervinden. KOZP verzoekt de NCTV daarom de opmerkingen over de groep uit het Dreigingsbeeld te verwijderen. Ook verzoekt KOZP de NCTV om rectificatie. Frederieke Dölle staat KOZP bij in deze klachtprocedure. 

Klik hier voor de berichtgeving in Het Parool over deze zaak.  

EINDE

HET PAROOL

KOZP DIENT KLACHT IN TEGEN NATIONAAL

COORDINATOR TERRORISME

8 FEBRUARI 2019

https://www.parool.nl/nieuws/kozp-dient-klacht-in-tegen-nationaal-coordinator-terrorisme~b7f27565

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft bij het ministerie van Justitie en Veiligheid een formele klacht ingediend tegen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Die heeft Kick Out Zwarte Piet drie jaar geleden ten onrechte, vindt de actiegroep, genoemd in het Dreigingsbeeld Terrorisme.

‘Enkele relatief nieuwe extreemlinkse antiracistische actiegroepen bestaan voornamelijk uit actievoerders met een migrantenachtergrond (…),’ liet de NCTV in haar Dreigingsbeeld uit 2017 noteren. ‘De bekendste actiegroepen hiervan zijn Kick Out Zwarte Piet en De Grauwe Eeuw.’

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) kreeg landelijke bekendheid nu het sinds een aantal jaar in de Sinterklaasperiode demonstreert tegen Zwarte Piet in zijn huidige vorm. 

Extremisme en terroristische dreiging
In het rapport maakt de NCTV eens in de vier jaar de balans op, op het gebied van radicalisering, extremisme en terroristische dreiging tegen Nederland, uit alle mogelijke hoeken. De notering in het Dreigingsbeeld is de voorbije maanden met regelmaat tegen KOZP gebruikt, zegt de groep. Zowel in de media, in de politiek als in de rechtspraak.

Reden genoeg voor een klacht over de NCTV. Mede-oprichter Mitchell Esajas: “De ongefundeerde benoeming van KOZP wordt door diverse media gebruikt om vreedzame demonstranten te demoniseren.”

Woordvoerder van de groep Jerry Afriyie heeft sinds de publicatie van het rapport naar eigen zeggen persoonlijke beveiliging nodig bij publieke optredens. 

Fair 
Advocaat Frederieke Dölle hoopt de NCTV zo ver te krijgen dat KOZP uit het Dreigingsbeeld van november 2017 gehaald wordt. Ze zet bovendien in op een rectificatie, die op de site van de coördinator geplaatst moet worden. “Dat spelen we vooralsnog via het ministerie, omdat dat ons het meest eenvoudig en fair lijkt. De NCTV valt immers onder het ministerie van Veiligheid en Justitie.”  

Bij de intocht van Sinterklaas november vorig jaar demonstreerden sympathisanten van KOZP in achttien Nederlandse gemeenten. Onder meer in Groningen, Leeuwarden, Den Haag, Eindhoven, Tilburg, Hoorn en Rotterdam keerden mensen zich tegen hen.

De ongefundeerde benoeming wordt door media gebruikt om ons te demoniseren

Mitchell Esajas (KOZP)

EINDE

Reacties uitgeschakeld voor Noten 35 en 36/Vervolg

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.