Maandelijks archief: juni 2014

[Artikel Peter Storm]/Brazilie: twee teams in gevecht

BRAZILIE: TWEE TEAMS IN GEVECHT

 

donderdag 27 juni 2014

Onderstaand stuk staat al op de website van Doorbraak. Het doet me deugd :) Het is daar taalkundig zelfs iets verbeterd, zie ik, en die verbetering heb ik ook maar doorgevoerd. Dank voor de alertheid.

Terwijl de Oranjehype rond het EK tot pijnlijke hoogte steeg, is de grote wedstrijd in Brazilië volop op gang gekomen. In die wedstrijd geen voetbalteams, sponsors en nationaal vlagvertoon over en weer. In die wedstrijd slechts twee teams. Een elftal van miljonairs en politici dat koste wat kost hun feest wil, en die zich laten verdedigen door grote horden gewapende grensrechters aan de éne kant; een elf maal elf maal elf maal elftal van boze mensen die opkomen voor een fatsoenlijk bestaan, behoorlijke scholen en ziekenhuizen, toegankelijk OV en een dak boven hun hoofd. Het ene team is klein, maar heeft de rijkdommen en de wapens, plus de scheidsrechter aan hun kant; het andere team is met veel meer mensen, en vecht voor een rechtvaardige zaak.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Brazilie: twee teams in gevecht

Opgeslagen onder Divers

Boycot Israel/Samenwerking Philips met Israelisch farmaceutisch bedrijf Teva/Brief aan Philips

AAN DE DIRECTIE VAN PHILIPS NEDERLAND
AAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN PHILIPS NEDERLAND
Uw samenwerking [middels uw dochterbedrijf Philips Healthcare Israel
alias Philips Medical Ltd] met het Israelische farmaceutische bedrijf
Teva.Pharmateutical Industries Ltd.
Geachte Directie,
Geachte Raad van Bestuur,
Middels deze brief wil ik mijn verontwaardiging naar voren brengen
over de samenwerking van uw dochterbedrijf Philips Medical Ltd
[vanaf nu Philips Israel genoemd] met het Israelische farmaceutische bedrijf
Teva.Pharmateutical Industries Ltd.[vanaf nu kortweg Teva genoemd] [1]
Reden:
De morele en economische medeplichtigheid van Philips Nederland
[u als moederbedrijf bent juridisch, economisch en moreel
verantwoordelijk] aan de Israelische bezetting en de daaraan verbonden
inhumane implicaties voor de Palestijnen, en vooral voor de vernietiging
van de Palestijnse economie.
Uw inzet:
Directe stopzetting van de samenwerking met Teva.
Philips Israel:
Alvorens in te gaan op enkele achtergronden, het volgende:
Het feit, dat u een dochterbedrijf in Israel hebt, is al bezwarend
genoeg, omdat er zo een bijdrage wordt geleverd aan de Israelische bezettingsstaat,
Daarover later.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Boycot Israel/Samenwerking Philips met Israelisch farmaceutisch bedrijf Teva/Brief aan Philips

Opgeslagen onder Divers

Situatie Vluchtgarage is mensonwaardig/Schande voor Gemeente Amsterdam/Reactie op AT5

SITUATIE VLUCHTGARAGE IS MENSONWAARDIG/SCHANDE VOOR
GEMEENTE AMSTERDAM/REACTIE OP AT5 
Geachte lezers,
Over het drama van de uitgeprocedeerde vluchtelingen, van wie velen niet
terug kunnen naar hun land van herkomst vanwege de onveilige en
heb ik reeds uitgebreid geschreven.
Wat Amsterdam betreft:
Ontruimd uit Tentenkamp de Notweg , zwervend van de ene locatie
naar de andere , zonder enige Gemeentelijke opvang.

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Situatie Vluchtgarage is mensonwaardig/Schande voor Gemeente Amsterdam/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Mexico: Panorama van verzet

MEXICO: PANORAMA VAN VERZET

 

donderdag 19 juni 2014

Onderstaand artikel van mijn hand, in iets verder en anders geredigeerde vorm, verscheen in het meest recente nummer van Buiten de Orde, blad uitgegeven door de Vrije Bond, waar ik aan mee werk.

De opkomst van de Zapatistas in 1994 vond plaats terwijl de Mexicaanse staat en maatschappij zich in een dubbele overgang bevonden. Er was een economische transformatie gaande: van een metr staatsinvloed, staatsbedrijven en afgeschermde markten gereguleerd kapitalisme tot een neoliberaal kapitalistisme, met geprivatiseerde bedrijven en open grenzen voor kapitaal. Er was ook een politieke transformatie, van een feitelijk als éénpartijstaat geregeerd Mexico met een gesloten politiek bestel, naar een staat met meerdere onderling strijdende machtscentra, met een meerpartijenstelsel maar ook met groeiend geweld tussen staatsmacht en gewapende drugsbenden. Om dit te duiden, is een uitstapje naar de wortels van de moderne Mexicaanse staat handig.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Mexico: Panorama van verzet

Opgeslagen onder Divers

[Doorbraak]/Beslissing over ontruiming Vluchthaven uitgesteld wegens uitspraak van hoogste bestuursrechter

Buiten de rechtbank bij het kort geding.

Buiten de rechtbank bij het kort geding.

 

BELSISSING OVER ONTRUIMING VLUCHTHAVEN UITGESTELD WEGENS UITSPRAAK

VAN HOOGSTE BESTUURSRECHTER

 

Vorige week vrijdag diende een kort geding tegen de “Wij zijn hier”-vluchtelingen die tegen de zin van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan nog steeds in de Vluchthaven verblijven. Vandaag besliste de rechter om de zaak aan te houden tot 4 juli. De vluchtelingen kunnen zodoende de komende twee weken in ieder geval nog in de opvang blijven.

De rechter stelt het beslissen over de Vluchthaven uit vanwege een zeer recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de zaak van een illegale staatloze Palestijnse vluchteling. De gemeente Utrecht moest die man opvangen, zo had een lagere rechter geoordeeld, en was daartegen in beroep gegaan bij de hoogste bestuursrechter. Die bevestigde dat de vluchteling vanwege zijn uitzichtloze situatie, ondanks zijn illegale verblijfsstatus, toch onderdak moet krijgen van de gemeente. Eerder besloot de Centrale Raad ook al dat kinderen en doodzieke of andere “kwetsbare” mensen zonder papieren opvang moesten krijgen. Maar de recente uitspraak gaat over het hebben van een uitzichtloze situatie. Er is dus opnieuw een gaatje geschoten in het keiharde uitsluitingsbeleid van de staat.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Doorbraak]/Beslissing over ontruiming Vluchthaven uitgesteld wegens uitspraak van hoogste bestuursrechter

Opgeslagen onder Divers

March for Freedom/Police accused of abusing protester

MARCH FOR FREEDOM/POLICE VIOLENCE AGAINST DEMONSTRATORS OF
MARCH FOR FREEDOM
Dear Readers,
Recently I wrote a letter of protest to the ambassaor of
Luxembourg in the Netherlands as the consul, about police\
violence against the peaceful demonstrators of the March for
Freedom at the Kirchberg Conference in  Luxembourg.
See my letter:
See photo’s of police abuse
The March for Freedom protests against the inhuman EU asylum policy,
violating human rights
See

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor March for Freedom/Police accused of abusing protester

Opgeslagen onder Divers

Demonstratie bij rechtbank om Vluchthaven/Om het recht op een dak boven je hoofd/Het recht op eten/Reactie op AT5

DEMONSTRATIE BIJ RECHTBANK OM VLUCHTHAVEN/
OM HET RECHT OP EEN DAK BOVEN JE HOOFD/RECHT OP ETEN/REACTIE OP AT5
ZIE GEHEEL ONDERIN de Noodkreet Vluchthaven van de vluchtelingenwerkers
Marjan Sax, Jasper Klootwijk en Savannah Koolen
Geachte lezers,
Het drama rond de Vluchthaven  belandt in een eindfase, nu de Gemeente
een rechtszaak heeft aangespannen tegen de in de Vluchthaven [voormalige
gevangenis aan de Havenstraat] aangwezige uitgeprocedeerde vluchtelingen,
Daarbij schuwt de Gemeente minderwaardig gedrag niet, door de kosten
Nu heeft de rechtszitting plaatsgehad  en volgt de uitspraak op
20 juni.
ACHTERGROND/
UITGEPROCEDEERDEN
Het gaat hier om een groep grotendeels uitgeprocedeerde vluchtelingen,
kunnen keren.
In een werkelijk beschaafd land zouden zij een verblijfsvergunning krijgen,
maar daarnaar kunnen zij fluiten.
Want wie in Nederland uitgeprocedeerd is, staat op straat zonder recht
Niet alleen gaat dit tegen alle beschavingsregels en internationale
Rechten beslist, dat Nederland mensen zonder verblijfsrecht [uitgeprocedeerden
dus] niet meer zonder eten en drinken en een dak boven hun hoofd
op straat mag zetten.
In plaats dat Nederland zich ging schamen, heeft Staatssecretaris Teeven,
[zo treffend door de schrijfster en activiste  Joke Kaviaar
Fred de vluchtelingenjager genoemd] verklaard, de uitspraak van het ECSR  naast zich neer te leggen.
aangezien deze nog niet bindend is.
ONDERTUSSEN IN AMSTERDAM/VUIL SPEL MET RECHTELOZE
VLUCHTELINGEN
Het vuile spel, dat de Gemeente Amsterdam en de ”vriend”
van de vluchtelingen, burgemeester van der Laan, met de rechteloze
vluchtelingen heeft gespeeld is te bizar voor woorden.
Eerst liet burgemeester van der Laan het Tentenkamp Notweg
ontruimen, om vervolgens de vluchtelingen zonder enige
voorziening [letterlijk] in de kou te laten staan.
Ze zwierven van locatie naar locatie, die telkens voor hen werden
En zowaar, eindelijk zorgde de Gemeente dan voor een opvangplek,
de voormalige gevangenis aan de Havenstraat,
Niet voor iedereen, alleen voor een groep van ongeveer 120 vluchtelingen, die
bij Vluchtelingenwerk geregistreerd stonden.
De rest week uit naar de Vluchtgarage  en de Vluchtmarkt.
Maar aan die plotselinge Gemeentelijke betrokkenheid hing wel
een prijskaartje.
De uitgeprocedeerden moesten ”zich inzetten voor terugkeer’‘.
naar het land van herkomst.
Diezelfde landen, waar sprake is van een onveilige en oorlogssituatie,
juist de reden, dat de vluchtelingen niet terug kunnen.
Chantage wordt dat in gewoon Nederlands genoemd.
En nu de vluchtelingen uiteraard geen gehoor gegeven hebben aan 
de eis tot terugkeer , laten Gemeente en burgemeester hun
De Gemeente wil na de uitspraak van de rechter [wanneer zij gelijk
krijgt] een ”razendsnelle ontruiming”, waarbij de kosten
TEGENSTAND
AMNESTY INTERNATIONAL EN MOTIE TWEEDE KAMER
Maar de tegenstand is groeiende.
Groen Links, de Christen Unie, D´66 en de SP hebben een motie
Het Tweede Kamerdebat overdeze motie  is op 2 juli, een dag na de door
de Gemeente beoogde ontruiming van de Vluchthaven.
van der Laan heeft geschreven, waarin wordt aangedrongen op
opvang voor de vluchtelingen in de Vluchtgarage en de Vluchthaven.
Of de Gemeente en burgemeester van der Laan de oproep
van Amnesty zullen volgen of naast zich neerleggen, zal de toekomst
uitwijzen.
Maar hoe dan ook, de Gemeente Amsterdam en de burgemeester
hebben hun ware gezicht als vertrappers van elementaire
rechten getoond.
Om hiertegen te protesteren heb ik onderstaande reactie op AT5
geschreven.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Demonstratie bij rechtbank om Vluchthaven/Om het recht op een dak boven je hoofd/Het recht op eten/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

[Doorbraak]/Advocaat Vluchthaven-bewoners/Gemeente Amsterdam nog hardvochtiger dan COA

 

ADVOCAAT VLUCHTHAVEN-BEWONERS/GEMEENTE AMSTERDAM NOG HARDVOCHTIGER

DAN COA

 

Na een half jaar opvang te hebben geboden aan een deel van devluchtelingengroep “Wij zijn hier” in de Vluchthaven, een oude gevangenis aan de Havenstraat, moeten de vluchtelingen van de gemeente Amsterdam weer de straat op. Gisteren diende daarover een kort geding, dat werd bijgewoond door een groot deel van de 114 Vluchthaven-bewoners, andere “Wij zijn hier”-vluchtelingen die in gekraakte panden zitten en een heleboel sympathisanten. De rechter doet op 20 juni uitspraak.

Met felgekleurde spandoeken trok de groep vluchtelingen en sympathisanten gezamenlijk op naar de rechtbank. Onderweg werden bekende leuzen geroepen als “Geen man, geen vrouw, geen mens is illegaal”. Ook lieten de vluchtelingen merken dat ze het beu zijn dat er zo met hen wordt gesold. Ze riepen “No more bla bla bla” en “Two years bla bla bla”, daarbij verwijzend naar de strijd voor een menswaardig bestaan die ze al twee jaar voeren met tentenkampen en vanuit kraakpanden in Amsterdam. Voor de ingang van de rechtbank ging het nog even door, waarbij iemand riep: “What do we want?” De rest: “A solution!” En: “When do we want it?” De rest: “Now!” Een variatie hierop was het samen roepen van “Freedom, freedom!”, gevolgd door “Right Now!” En met de handen omhoog, handpalmen in de richting van de rechtbank: “Remove our fingerprints!” Tegen sommige sympathisanten die op een afstandje stonden, werd gezegd: “Kom hier, laat je solidariteit zien! Kom bij ons staan!”

Buiten de rechtbank. (foto: Ramona Sno)

Megafoon Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Doorbraak]/Advocaat Vluchthaven-bewoners/Gemeente Amsterdam nog hardvochtiger dan COA

Opgeslagen onder Divers

[Amnesty International]/Amnesty: Gemeente zorg voor opvang mensen Vluchtgarage en Vluchthaven

AMNESTY: GEMEENTE ZORG VOOR OPVANG MENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN

 

mensen van de vluchtgarage
13
JUN

2014

Amnesty vraagt in een brief aan Burgemeester van der Laan om de zorg voor mensen uit de Vluchtgarage en Vluchthaven te garanderen.

Geachte heer Van der Laan,

Naar aanleiding van het kort geding dat de gemeente Amsterdam heeft aangespannen tegen de huidige bewoners van de voormalige gevangenis aan de Havenstraat 6 te Amsterdam (de Vluchthaven) schrijf ik u. Amnesty International maakt zich zorgen over het lot van deze bewoners – allen uitgeprocedeerde asielzoekers – als het daadwerkelijk tot ontruiming zou komen. Amnesty International meent dat veel van de bewoners, indien zij zonder verdere ondersteuning en opvang op straat zouden komen te staan in een dusdanige situatie zullen geraken dat hun mensenrechten hierbij in het geding zijn.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Amnesty International]/Amnesty: Gemeente zorg voor opvang mensen Vluchtgarage en Vluchthaven

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Joke Kaviaar]/Vluchthaven ontruiming wil zeggen: ”Keer terug!”

VLUCHTHAVEN ONTRUIMING WIL ZEGGEN: ”KEER TERUG!”

 

Opinie, gepost door: Joke Kaviaar op 12/06/2014 06:12:52

Aanstaande vrijdag 13 juni, om 13:30 uur, dient het proces dat Van der Laan heeft aangespannen tegen 114 vluchtelingen die in de Vluchthaven wonen. Deze vluchtelingen van We Are Here hebben geweigerd zich opnieuw op straat te laten zetten. Van der Laan wil ontruiming voor “een jaar leegstand”, op kosten van de vluchtelingen. Betuig je solidariteit en kom naar de Parnassusweg! Snelle ontruiming dreigt. [1]

We Are Here in een press release d.d. 9 juni 2014 over de rechtszaak van Van der Laan tegen hen:
“The people from the Havenstraat welcome all to support them during the court case and if necessary afterwards. They are tired of and angry about still not being offered a serious solution by the authorities.” [2]

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Joke Kaviaar]/Vluchthaven ontruiming wil zeggen: ”Keer terug!”

Opgeslagen onder Divers