Maandelijks archief: december 2015

Vrouwen in boerka uit boerderij Pukkemuk (Dongen) gezet/Islamofobie/Brief aan eigenaar Pukkemuk

Grondwet

”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

ARTIKEL 1 GRONDWET VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
”Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”
ARTIKEL 6, GRONDWET VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
 
 
AAN DE HEER VAN LEIJSEN, EIGENAAR VAN
RECREATIEBOERDERIJ ”PUKKEMUK”
Onderwerp:
Uw discriminerende bejegening van een islamitische familie,
bestaande uit drie vrouwen, elf kinderen en drie mannen,
waaronder de heer Bilal Salam, die aangifte tegen u heeft gedaan.
”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’
ARTIKEL 1, GRONDWET VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
””Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”
ARTIKEL 6, GRONDWET VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Vrouwen in boerka uit boerderij Pukkemuk (Dongen) gezet/Islamofobie/Brief aan eigenaar Pukkemuk

Opgeslagen onder Divers

Voorstelling Freek de Jonge bagatelliseert Israelische misdaden in Gaza

 

WAT EEN MOOI ROMEO EN JULIA VERHAAL HAD KUNNEN
ZIJN, WERD DOOR FREEK DE JONGE TE NIET GEDAAN DOOR DISCRIMINERENDE OPMERKINGEN
JEGENS PALESTIJNEN EN EEN BAGATELLISERING VAN DE
ISRAELISCHE MISDADEN IN GAZA
NAAST HET SCHONE ROMEO EN JULIA ELEMENT HEEFT DE
VOORSTELLING VAN FREEK DE JONGE OOK JAMES BOND
KANTEN.
MAAR DE BITTERE  REALITEIT VAN ISRAEL’S
MISDADEN VERTELT EEN HEEL ANDER VERHAAL…..

VERWOESTING GAZA
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF
 
 
LANDROOF, BEZETTING, OORLOGSMISDADEN, ETNISCHE ZUIVERINGEN,
BLOEDIGE STRAFEXPEDITIES, UITHONGERING BURGERBEVOLKING/
GEEN ZEE GAAT  BEZETTINGSSTAAT ISRAEL TE HOOG
Op 25 december, Eerste Kerstdag, werd de voorstelling uit 2014, ”Als je me nu nog
niet kent” van  cabaretier Freek de Jonge [1] op TV vertoond. [2]
Nu is cabaret satire en zijn daarin fantasie en vrijheid ingredienten , maar er
zijn grenzen.
En die worden wat mij betreft getrokken, wanneer er hetzij propaganda wordt
gemaakt voor een fout regime, hetzij misdaden van een fout regime worden
verdraaid en/of gebagatelliseerd.
De Jonge deed in zijn voorstelling uit 2014 beide en dat vind ik buitengewoon
kwalijk.

 

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Voorstelling Freek de Jonge bagatelliseert Israelische misdaden in Gaza

Opgeslagen onder Divers

Christmas Message 2015/Refugees, a tale of centuries

 

 

CHRISTMAS CELEBRATION IN THE WESTERN WORLD
REFUGEES/NO PLACE IN THE IN…..
 

THE CHILD IN THE MANGER, HIS FATHER AND MOTHER FLEE TO EGYPTE, WHERE THEY ARE SAFE
WERE THEY FLED TO EUROPE IN THESE TIMES, THE CHILD AND HIS
FAMILY SHOULD NOT BEEN BELIEVED AND SENT BACK TO DEATH AND MISERY WITH THE HELP OF AIRLINE COMPANY KLM…..
POLITICIANS PLAY POKER WITH THE LIVES OF
REFUGEES
 
 
 
 
BET YOUR LIFE, HAD THE REFUGEES BEEN BIG SHOTS WITHA LOT
OF MONEY, THE RED CARPET HAD BEEN ROLLED OUT!
On the flight.
A man, his wife and his newborn child.
Barely escaped from the authorities, who wanted to
kill them, to hunt them down.
Escaped from a war zone, where the right to life is a joke.
Poor.
Unheard.

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Christmas Message 2015/Refugees, a tale of centuries

Opgeslagen onder Divers

(Artikel Peter Storm)/Dreigbrief dwarsboomt zwemles voor vluchtelingen

 

 

 

 

DREIGBRIEF DWARSBOOMT ZWEMLES VOOR VLUCHTELINGEN

vrijdag 25 december 2015

Soms zijn er van die berichten die in een paar alinea’s een heleboel verhelderen. Zo ’n bericht verscheen vandaag in de Volkskrant. Titel: “COA blaast zwemles vluchtelingen af na klaagbrief”  . Dit stuk weerspiegelt zowel de greep die racisme heeft, de resultaten van fascistoïde intimidatie, en het verhullende taalgebruik waarmee media de ernst van de zaak verhullen.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor (Artikel Peter Storm)/Dreigbrief dwarsboomt zwemles voor vluchtelingen

Opgeslagen onder Divers

Kerstbericht 2015/Vluchtelingen, een verhaal van eeuwen

 

 

KERSTVIERING IN HET WESTEN
VLUCHTELINGEN/GEEN PLAATS IN DE HERBERG

HET KIND IN DE KRIBBE, ZIJN VADER EN MOEDER VLUCHTEN NAAR EGYPTE WAAR ZE VEILIG ZIJN
HET KIND IN DE KRIBBE, ZIJN VADER EN MOEDER, ZOUDEN IN
HET EUROPA VAN NU NIET GELOOFD ZIJN EN TERUGGESTUURD
NAAR DOOD EN ELLENDE MET BEHULP¨VAN COLLABORATERENDE
CLUBS ZOALS LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ KLM
 
 
 
 
POLITICI SPELEN POKER MET DE LEVENS VAN VLUCHTELINGEN
 
 

 

 

 

 

Op de vlucht, een man, zijn vrouw en hun pas geboren kind.
Je hebt maar net kunnen wegkomen, na gehoord EN gemerkt te hebben, dat
je wordt vervolgd, met de dood bedreigd misschien.
Welzeker.
Gevlucht uit een oorlogsgebied.
Uit een gebied, waar recht op leven als een grote grap gezien wordt.
Onaanzienlijk, arm.
Niet geteld.
Je hebt niets mee kunnen nemen.
Je hebt ook niets.
En komt berooid aan.
Maar daar is het warm en kun je je tijd afwachten, totdat je weer
kunt terugkeren.
Of je kunt daar blijven en een nieuw bestaan opbouwen.
Eigen keus.
Zo zou het tenminste moeten en kunnen zijn.

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Kerstbericht 2015/Vluchtelingen, een verhaal van eeuwen

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Fascisme op straat in Geldermalsen (3) PVV fascisme en staatsracisme, twee handen op een buik

 

 

woensdag 23 december 2015

De menigte die vorige week in Geldermalsen marcheerde en ageerde tegen de komst van een asielzoekerscentrum (AZC) in die plaats, krijgt vooralsnog haar zin. Dat AZC komt er nu niet,  vanwege de “polarisatie” die is “opgeroepen” door “de snelheid en de omvang waarmee we dit wilden realiseren.” Wederom kan Wilders victorie kraaien. Wederom heeft racistische intimidatie resultaat gehad. Het onderstreept hoe sterk de fascistische rechterzijde via straatgeweld nu al staat, en hoezeer het establishment aan de racistische druk tegemoet komt. Deel drie en slot van een serie.

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Fascisme op straat in Geldermalsen (3) PVV fascisme en staatsracisme, twee handen op een buik

Opgeslagen onder Divers

[Socialisme.nu]/Geldermalsen: de knokploegen van de PVV

Geplaatst door redactie socialisme.nu, vrijdag 18 december 2015, 18:00 

De rellen die woensdagavond uitbraken in Geldermalsen laten weinig heel van de illusie dat 15 jaar van ongebreidelde moslimhaat en racistische politiek zonder praktische gevolgen kon blijven. Integendeel: politieke ideeën vinden vroeg of laat hun logische vorm. Het tuig dat we gisteren in Geldermalsen op straat zagen trekt slechts de voor de hand liggende conclusies uit de haatpolitiek van Wilders en co. 

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Socialisme.nu]/Geldermalsen: de knokploegen van de PVV

Opgeslagen onder Divers

Kerstmis 2015/Brief aan bouwbedrijf de Vries en Verburg, medeplichtige aan deportaties

 

DE VRIES EN VERBURG, BOUWER VAN DEZE ´´HUMANE´´
GESLOTEN GEZINSVOORZIENINGEN, PRESENTEERT
GRAAG EEN CHRISTELIJK IMAGO.
MAAR HET UITZETTEN VAN VLUCHTELINGEN NAAR
ONVEILIGHEID, OORLOG EN HONGER IS IN STRIJD
MET DE CHRISTELIJKE BEGINSELEN.
EN DAAR WERKT DE VRIES EN VERBURG AAN MEE.
BAH! DRIEWERF BAH!
ZIE HIERONDER DE PROTESTEN TEGEN HET ONRECHT WAARAAN
DE VRIES EN VERBURG MEEWERKT EN DUS MEDEPLICHTIG IS
Inline image 1
BEZETTING MUUR ROND DETENTIECENTRUM
KAMP ZEIST/ACTIVISTEN PROTESTEREN
TEGEN DE GESLOTEN GEZINSLOCATIE, DIE EEN
GEVANGENIS BLIJFT, TOT UITZETTING VOLGT.
ZIE FOTO HIERONDER
DEZE ‘KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING””’ IS VOLGENS
STAATSSECRETARIS TEEVEN EEN ”HUMAAN ALTERNATIEF”
VOOR KINDEREN IN VREEMDELINGENDETENTIE
MAAR EEN GEVANGENIS BLIJFT HET, WANT JE KUNT HET
TERREIN NIET AF
OH PARDON, WEL, DOOR UITZETTING UIT NEDERLAND…..
EN LET EENS OP DE ”KINDVRIENDELIJKE OMGEVING”, AL DAT GRAS,
GROENE BOMEN, OMRINGD DOOR EEN MUUR VAN PRIKKELDRAAD
EEN DIERBARE JEUGDHERINNERING AAN NEDERLAND……….

GEZELLIG PLAATJE VAN DE TE BOUWEN ”GESLOTEN GEZINSLOCATIES”

HE

JA, MAAR WEL MET EEN MUUR EROMHEEN…..

DE VRIES EN VERBURG INVESTEERT IN HULPPROJECTEN
IN AFRIKA, MAAR WERKT IN NEDERLAND MEE AAN HET
OPSLUITEN VAN TE DEPORTEREN VLUCHTELINGENGEZINNEN,
WAARMEE ZIJ HAND EN SPANDIENSTEN VERLEENT AAN HET
MISDADIGE ASIELBELEID
HET BESTUUR VAN DE VRIES EN VERBURG ZAL ZEKER GEZELLIG
 KERSTMIS VIEREN, MAAR ZIJN ER ONDERTUSSEN WEL MEDEPLICHTIG
AAN, DAT VOOR VLUCHTELINGENGEZINNEN GEEN PLAATS IN DE HERBERG IS……..
AAN
DE VRIES EN VERBURG
Onderdeel van de Burgland Groep
Onderwerp:
Oproep tot stop bouw gesloten gezinslocaties
Reden:
Uw medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen,
dood en ellende.
”En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld
werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en
wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor
hen geen plaats was in de herberg”
Lucas 2: 1-7
Geacht Bestuur,
Daags voor Kerstmis, de geboorte van het Heilig Kind, schrijf
ik u opnieuw aan over uw mede betrokkenheid, liever gezegd
medeplichtigheid, aan de bouw van de Gesloten Gezinsvoorziening
in Kamp Zeist, in feite een gezinsgevangenis.
Dit is niet de eerste, maar de vierde keer, dat ik u aanschrijf. [1]
De laatste keer was naar aanleiding van de Internationale
Dag van de Mensenrechten op 10 december [2] toen ik en anderen
u probeerde wakker te schudden door een digitale actie. [3]
Geen resultaat.
U reageerde nergens op, bleef doof voor ieder beroep op
humaniteit, normaal fatsoen en de christelijke principes,
waarop u beweert, zich te baseren. [3]

 

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Kerstmis 2015/Brief aan bouwbedrijf de Vries en Verburg, medeplichtige aan deportaties

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Fascisme op straat in Geldermalsen (2) Over verantwoordelijkheid en de rol van Wilders

 

maandag 21 december 2015

Het wordt alweer verontrustend rustig rondom de straatgevechten in Geldermalsen. Reden temeer om er juist verder over door te gaan. De fascistische dreiging die van de gebeurtenissen daar uitging, gaat niet weg door haar dood te zwijgen, te ontkennen of te bagatelliseren. Luid en duidelijk waarschuwen tegen het gevaar dat daar en elders de kop op heeft gestoken is wel het minste dat we kunnen doen. Deel twee van een serie.

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Fascisme op straat in Geldermalsen (2) Over verantwoordelijkheid en de rol van Wilders

Opgeslagen onder Divers

Bezetting dak bouwbedrijf De Vries en Verburg, medeplichtige aan deportaties/Adhesiebetuiging

 

 

DE VRIES EN VERBURG, BOUWER VAN DEZE ´´HUMANE´´
GESLOTEN GEZINSVOORZIENINGEN, PRESENTEERT
GRAAG EEN CHRISTELIJK IMAGO.
MAAR HET UITZETTEN VAN VLUCHTELINGEN NAAR
ONVEILIGHEID, OORLOG EN HONGER IS IN STRIJD
MET DE CHRISTELIJKE BEGINSELEN.
EN DAAR WERKT DE VRIES EN VERBURG AAN MEE.
BAH! DRIEWERF BAH!
ZIE HIERONDER DE PROTESTEN TEGEN HET ONRECHT WAARAAN
DE VRIES EN VERBURG MEEWERKT EN DUS MEDEPLICHTIG IS
Inline image 1
BEZETTING MUUR ROND DETENTIECENTRUM
KAMP ZEIST/ACTIVISTEN PROTESTEREN
TEGEN DE GESLOTEN GEZINSLOCATIE, DIE EEN
GEVANGENIS BLIJFT, TOT UITZETTING VOLGT.
ZIE FOTO HIERONDER
DEZE ‘KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING””’ IS VOLGENS
STAATSSECRETARIS TEEVEN EEN ”HUMAAN ALTERNATIEF”
VOOR KINDEREN IN VREEMDELINGENDETENTIE
MAAR EEN GEVANGENIS BLIJFT HET, WANT JE KUNT HET
TERREIN NIET AF
OH PARDON, WEL, DOOR UITZETTING UIT NEDERLAND…..
EN LET EENS OP DE ”KINDVRIENDELIJKE OMGEVING”, AL DAT GRAS,
GROENE BOMEN, OMRINGD DOOR EEN MUUR VAN PRIKKELDRAAD
EEN DIERBARE JEUGDHERINNERING AAN NEDERLAND……….

GEZELLIG PLAATJE VAN DE TE BOUWEN ”GESLOTEN GEZINSLOCATIES”

HE

JA, MAAR WEL MET EEN MUUR EROMHEEN…..

DE VRIES EN VERBURG INVESTEERT IN HULPPROJECTEN
IN AFRIKA, MAAR WERKT IN NEDERLAND MEE AAN HET
OPSLUITEN VAN TE DEPORTEREN VLUCHTELINGENGEZINNEN,
WAARMEE ZIJ HAND EN SPANDIENSTEN VERLEENT AAN HET
MISDADIGE ASIELBELEID
Op donderdag 18 december heeft de anti racistische organisatie
AAGU [Anarchistische Anti Deportatiegroep Utrecht] het dak van
bouwbedrijf De Vries en Verburg bezet. [1]
Deze actie vormt onderdeel [want de strijd gaat door!] van de campagne
van AAGU tegen de bouw van gezinsgevangenis Kamp Zeist. [2]
Bouwbedrijf de Vries en Verburg is de bouwer van deze gezinsgevangenis,
officieel genoemd ”Gesloten Gezinsvoorziening” [3]

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Bezetting dak bouwbedrijf De Vries en Verburg, medeplichtige aan deportaties/Adhesiebetuiging

Opgeslagen onder Divers