Maandelijks archief: mei 2016

Actievoerders actief bij Huntenkunst/Tweede reactie op De Gelderlander

 

ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF
ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT,
DIE ONVERMINDERD VOORGAAN ONDANKS ALLE VN RESOLUTIES

Foto: huntenkunst14_Koukouwitakis.jpg  Huntenkunst 2016: Koukouwitakis

Foto: huntenkunst16_hempel.jpg  Huntenkunst 2016: Hempel

Foto: huntenkunst14_grimrmexer.jpg

HUNTENKUNST 2016 IN HET TEKEN VAN ISRAELISCHE KUNSTENAARS
”ISRAEL IN THE PICTURE” GEEFT EEN POSITEF IMAGO AAN DE
ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT!
BOVENDIEN WORDT HET JAARLIJKSE FESTIVAL VAN HUNTENKUNST
GEOPEND DOOR DE ISRAELISCHE AMBASSADEUR, VERTEGENWOORDIGER
VAN DE ISRAELISCHE BEZETTINGSSSTAAT MET BLOED AAN ZIJN HANDEN!

 

ACTIEVOERDERS ACTIEF BIJ HUNTENKUNST/TWEEDE REACTIE
OP DE GELDERLANDER
Vooraf:
Mijn eerste reactie op het De Gelderlander artikel ”Pro Palestina protest
bij Huntenkunst in Ulft, is niet op hun website geplaatst.
Is niet van belang, want het is hier, op mijn website, te
lezen
Zie Gelderlander artikel
 
Zie mijn reactie
 De reactie op dit artikel [de tweede reactie dus] is wel geplaatst:
Zie onder de Inleiding

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Actievoerders actief bij Huntenkunst/Tweede reactie op De Gelderlander

Opgeslagen onder Divers

Pro-Palestina protest bij Huntenkunst in Ulft/Reactie op de Gelderlander

ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF
ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT,
DIE ONVERMINDERD VOORGAAN ONDANKS ALLE VN RESOLUTIES

Foto: huntenkunst14_Koukouwitakis.jpg  Huntenkunst 2016: Koukouwitakis

Foto: huntenkunst16_hempel.jpg  Huntenkunst 2016: Hempel

Foto: huntenkunst14_grimrmexer.jpg

HUNTENKUNST 2016 IN HET TEKEN VAN ISRAELISCHE KUNSTENAARS
”ISRAEL IN THE PICTURE” GEEFT EEN POSITEF IMAGO AAN DE
ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT!
BOVENDIEN WORDT HET JAARLIJKSE FESTIVAL VAN HUNTENKUNST
GEOPEND DOOR DE ISRAELISCHE AMBASSADEUR, VERTEGENWOORDIGER
VAN DE ISRAELISCHE BEZETTINGSSSTAAT MET BLOED AAN ZIJN HANDEN!

 

PRO-PALESTINAPROTEST BIJ HUNTENKUNST IN ULFT/REACTIE
OP DE GELDERLANDER
Inleiding:
Recentelijk schreef ik een brief aan het bestuur van Huntenkunst.
Aanleiding:
Het centraal stellen van Israelische kunst bij hun jaarlijkse
Kunstfestival onder de noemer ”Israel in the picture” [1]
Daarbij bleef het niet.
Op vrijdag 27 mei wordt het gebeuren geopend door de Israelische
ambassadeur! [2]
Hiertegen heb ik fel geprotesteerd bij het bestuur, omdat  het
uitnodigen van de politieke vertegenwoordiger van bezettingsstaat
Israel een positief signaal is richting deze infame bezetting, die al
49 jaar voortduurt.
En het centraal stellen van Israelische kunst/kunstenaars is al even kwalijk,
omdat daarmee aan Israel een positief imago gegeven wordt.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Pro-Palestina protest bij Huntenkunst in Ulft/Reactie op de Gelderlander

Opgeslagen onder Divers

Ambassadeur Israel naar Huntenkunst/Brief aan bestuur Huntenkunst

 

 

ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF
ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT,
DIE ONVERMINDERD VOORGAAN ONDANKS ALLE VN RESOLUTIES

Foto: huntenkunst14_Koukouwitakis.jpg  Huntenkunst 2016: Koukouwitakis

Foto: huntenkunst16_hempel.jpg  Huntenkunst 2016: Hempel

Foto: huntenkunst14_grimrmexer.jpg

HUNTENKUNST 2016 IN HET TEKEN VAN ISRAELISCHE KUNSTENAARS
”ISRAEL IN THE PICTURE” GEEFT EEN POSITEF IMAGO AAN DE
ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT!
BOVENDIEN WORDT HET JAARLIJKSE FESTIVAL VAN HUNTENKUNST
GEOPEND DOOR DE ISRAELISCHE AMBASSADEUR, VERTEGENWOORDIGER
VAN DE ISRAELISCHE BEZETTINGSSSTAAT MET BLOED AAN ZIJN HANDEN!
AMBASSADEUR ISRAEL NAAR HUNTENKUNST/BRIEF AAN BESTUUR
HUNTENKUNST
AAN ORGANISATOREN EN
BESTUUR VAN HUNTENKUNST
Onderwerp: Protest tegen uw uitnodiging aan de Israelische
ambassadeur en uw promoting van Israelische kunst
Reden van protest:
Uw impliciete steun aan de Israelische bezetting en
onderdrukking van de Palestijnen.
Geacht Bestuur,
Geachte organisatoren,
Om maar met de deur in huis te vallen:
U moet u schamen:
Dat u niet alleen Israelische kunstenaars centraal stelt bij
uw driedaagse expositie [die voor de 24ste keer is georganiseerd] [1],
maar  ook nog eens de opening laat verrichten door de Israelische ambassadeur! [2]
Uw manifestatie ”Israel in the Picture” hoort daarom thuis in de Hall of Shame!
Want juist door het uitnodigen van de Israelische ambasadeur, de politieke
vertegenwoordiger van een land, dat mensenrechten en het Internationaal
Recht aan zijn laars lapt [3], geeft u als organisatie het signaal af, dat de
Israelische bezetting en onderdrukking voor u geen probleem zijn.
Door Israelische kunstenaars te promoten, draagt u ertoe bij, dat een positief
imago krijgt!

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Ambassadeur Israel naar Huntenkunst/Brief aan bestuur Huntenkunst

Opgeslagen onder Divers

Etikettering producten uit de Israelische nederzettingen/Brief aan leden Tweede Kamercommissie Economische Zaken

 

 

ETIKETTERING VAN PRODUCTEN UIT DE ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN/

BRIEF AAN LEDEN TWEEDE KAMERCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN

 

“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who
watch it without doing anything”.
UITSPRAAK EINSTEIN

http://www.goodreads.com/quotes/935864-the-world-will-not-be-destroyed-by-those-who-do

AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERCOMMISSIE

ECONOMISCHE ZAKEN

Onderwwerp: Tweede Kameroverleg over etikettering van producten

uit de illegale Israelische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden

Te nemen maatregel tegen Israel

Geachte dames en heren,

Aanstaande donderdag 26 mei overlegt u [De Tweede Kamer] over

maatregelen van de EU inzake etikettering van producten

uit de illegale Israelische nederzettingen in de bezette

Palestijnse gebieden, waarbij de vraag centraal staat, of

die producten van een speciale sticker moeten worden

voorzien. [1]

Hierbij een dringende oproep aan u, niet zozeer te beslissen, dat deze

producten door een sticker moeten worden voorzien

[hoewel dat een goede zaak zou zijn], maar een stap verder te gaan.

Dat kan door het weren van alle uit de nederzettingen afkomstige

producten.

Maar beter en doeltreffender zou zijn:

Opschorting, dan wel opzegging

van het Associatieverdrag, of  het nemen

van economische sanctiemaatregelen tegen Israel.

Daar is meer dan genoeg reden voor, namelijk:

 

De 47 jarige  onderdrukking en bezetting van de Palestijnse gebieden

en de voortdurende schendingen van het Internationaal Recht. [2]

 

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Etikettering producten uit de Israelische nederzettingen/Brief aan leden Tweede Kamercommissie Economische Zaken

Opgeslagen onder Divers

Etikettering van producten uit de Israelische nederzettingen/Brief aan leden Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken

 

ETIKETTERING PRODUCTEN UIT DE ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN/BRIEF AAN

LEDEN TWEEDE KAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

 

“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who
watch it without doing anything”.
UITSPRAAK EINSTEIN

http://www.goodreads.com/quotes/935864-the-world-will-not-be-destroyed-by-those-who-do

AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERCOMMISSIE

BUITENLANDSE ZAKEN

Onderwwerp: Tweede Kameroverleg over etikettering van producten

uit de illegale Israelische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden

Te nemen maatregel tegen Israel

Geachte dames en heren,

Aanstaande donderdag 26 mei overlegt u [De Tweede Kamer] over

maatregelen van de EU inzake etikettering van producten

uit de illegale Israelische nederzettingen in de bezette

 

Palestijnse gebieden, waarbij de vraag centraal staat, of

die producten van een speciale sticker moeten worden

voorzien. [1]

Hierbij een dringende oproep aan u, niet zozeer te beslissen, dat deze

producten door een sticker moeten worden voorzien

[hoewel dat een goede zaak zou zijn], maar een stap verder te gaan.

Dat kan door het weren van alle uit de nederzettingen afkomstige

producten.

Maar beter en doeltreffender zou zijn:

Opschorting, dan wel opzegging

van het Associatieverdrag, of  het nemen

van economische sanctiemaatregelen tegen Israel.

 

Daar is meer dan genoeg reden voor, namelijk:

De 47 jarige  onderdrukking en bezetting van de Palestijnse gebieden

en de voortdurende schendingen van het Internationaal Recht. [2]

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Etikettering van producten uit de Israelische nederzettingen/Brief aan leden Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken

Opgeslagen onder Divers

EU en Turkije sluiten deal over vluchtelingen/Brief aan de Nederlandse Europarlementariers

 

Een boot vol vluchtelingen op weg naar de Canarische Eilanden
VLUCHTELINGEN, OP DE VLUCHT VOOR OORLOG/VERVOLGING
HET RECHT OP VLUCHTEN IS UNIVERSEEL EN VASTGELEGD IN
OOK DOOR DE EU LANDEN ONDERTEKENDE INTERNATIONALE
VERDRAGEN
TOCH TRACHT DE EU IN SAMENWERKING MET TURKIJE, DIT RECHT OP
VLUCHTEN GROF TE SCHENDEN
DE TURKSE KUSTWACHT ”REDT” VOOR HET OOG VAN DE
CAMERA BABY’S EN BOOTVLUCHTELINGEN, MAAR HEEFT OOK
EEN ANDERE KANT:
HET BESTOKEN VAN VLUCHTELINGEN:
WAARMEE ZIJ EU/FORT EUROPA EEN PRIMA DIENST BEWIJZEN
 
 
ZIEHIER EEN FILMPJE WAAR DE TURKSE KUSTWACHT VLUCHTELINGEN BESTOOKT
 
OOK BESCHIET DE GRENSWACHT VAN  ”VEILIG DERDE LAND TURKIJE
VLUCHTELINGEN, DIE DE GRENS MET SYRIE WILLEN PASSEREN

De boarding card van H.R., een van de Afghaanse asielzoekers die teruggestuurd .

TURKIJE, HET ZOGENAAMDE ”VEILIGE DERDE LAND” STUURT AFGHANEN
TERUG NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN, ZONDER ZE DE GELEGENHEID
TE HEBBEN GEGEVEN, ASIEL AAN TE VRAGEN.
DIT ENKELE UREN NA HET SLUITEN VAN DE EU TURKIJE DEAL, WAARBIJ
TURKIJE HAD TOEGEZEGD, GEEN VLUCHTELINGEN MEER TERUG TE
STUREN NAAR ONVEILIGE LANDEN

OM DE VLUCHTELINGEN UIT FORT EUROPA TE WEREN, GAAT DE

GEWETENLOZE EU GEEN ZEE TE HOOG
HET SLUITEN VAN EEN ”VLUCHTELINGENDEAL” MET MENSENRECHTEN
SCHENDEND TURKIJE, WAARBIJ HET RECHT OP ASIEL EN BESCHERMING
MET VOETEN WORDT GETREDEN, IS GEEN ENKEL PUNT

 

 

EU EN TURKIJE SLUITEN DEAL OVER VLUCHTELINGEN/BRIEF AAN DE NEDERLANDSE

EUROPARLEMENTARIERS

“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who
watch it without doing anything”.
UITSPRAAK EINSTEIN
AAN DE NEDERLANDSE EUROPARLEMENTARIERS
Onderwerp: EU-Turkije deal over vluchtelingen
Geachte dames en heren,
Deze brief is een aanklacht.
Een aanklacht tegen de zogenaamde EU-Turkije deal over
de ”beheersing” van de vluchtelingenstroom, [1] waarvoor het
Nederlandse parlement, medeverantwoordelijk is door zijn
politieke toestemming, aan premier Rutte, voor de onderhandelingen
met de EU over wat is uitgemond in deze onzalige deal. [2]
Ondanks het feit, dat het op voorhands op de hoogte was van het
op Nederlandse bodem ontsproten ”plan Rutte Samsom”,
dat aan dit alles ten grondslag lag. [3]
Daarnaast is deze brief een oproep aan u, uw uiterste, politieke
invloed aan te wenden, deze onzalige ”EU Turkije deal” terug te draaien.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor EU en Turkije sluiten deal over vluchtelingen/Brief aan de Nederlandse Europarlementariers

Opgeslagen onder Divers

EU en Turkije sluiten deal over vluchtelingen/Brief aan de leden van de Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking

Een boot vol vluchtelingen op weg naar de Canarische Eilanden
VLUCHTELINGEN, OP DE VLUCHT VOOR OORLOG/VERVOLGING
HET RECHT OP VLUCHTEN IS UNIVERSEEL EN VASTGELEGD IN
OOK DOOR DE EU LANDEN ONDERTEKENDE INTERNATIONALE
VERDRAGEN
TOCH TRACHT DE EU IN SAMENWERKING MET TURKIJE, DIT RECHT OP
VLUCHTEN GROF TE SCHENDEN
DE TURKSE KUSTWACHT ”REDT” VOOR HET OOG VAN DE
CAMERA BABY’S EN BOOTVLUCHTELINGEN, MAAR HEEFT OOK
EEN ANDERE KANT:
HET BESTOKEN VAN VLUCHTELINGEN:
WAARMEE ZIJ EU/FORT EUROPA EEN PRIMA DIENST BEWIJZEN
 
 
ZIEHIER EEN FILMPJE WAAR DE TURKSE KUSTWACHT VLUCHTELINGEN BESTOOKT
 
OOK BESCHIET DE GRENSWACHT VAN  ”VEILIG DERDE LAND TURKIJE
VLUCHTELINGEN, DIE DE GRENS MET SYRIE WILLEN PASSEREN

De boarding card van H.R., een van de Afghaanse asielzoekers die teruggestuurd .

TURKIJE, HET ZOGENAAMDE ”VEILIGE DERDE LAND” STUURT AFGHANEN
TERUG NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN, ZONDER ZE DE GELEGENHEID
TE HEBBEN GEGEVEN, ASIEL AAN TE VRAGEN.
DIT ENKELE UREN NA HET SLUITEN VAN DE EU TURKIJE DEAL, WAARBIJ
TURKIJE HAD TOEGEZEGD, GEEN VLUCHTELINGEN MEER TERUG TE
STUREN NAAR ONVEILIGE LANDEN

OM DE VLUCHTELINGEN UIT FORT EUROPA TE WEREN, GAAT DE

GEWETENLOZE EU GEEN ZEE TE HOOG
HET SLUITEN VAN EEN ”VLUCHTELINGENDEAL” MET MENSENRECHTEN
SCHENDEND TURKIJE, WAARBIJ HET RECHT OP ASIEL EN BESCHERMING
MET VOETEN WORDT GETREDEN, IS GEEN ENKEL PUNT
EU EN TURKIJE SLUITEN DEAL OVER VLUCHTELINGEN/BRIEF AAN
DE LEDEN VAN DE EERSTE KAMERCOMMISSIE VOOR BUITENLANDSE
ZAKEN, DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who
watch it without doing anything”.
UITSPRAAK EINSTEIN
AAN DE LEDEN VAN DE EERSTE KAMERCOMMISSIE
VOOR BUITENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Onderwerp: EU-Turkije deal over vluchtelingen
Geachte dames en heren,
Deze brief is een aanklacht.
Een aanklacht tegen de zogenaamde EU-Turkije deal over
de ”beheersing” van de vluchtelingenstroom, [1] waarvoor u,
parlementariers, medeverantwoordelijk bent door uw
politieke toestemming, aan premier Rutte, voor de onderhandelingen
met de EU over wat is uitgemond in deze onzalige deal. [2]
Ondanks het feit, dat u op voorhands op de hoogte was van het
op Nederlandse bodem ontsproten ”plan Rutte Samsom”,
dat aan dit alles ten grondslag lag. [3]
Daarnaast is deze brief een oproep aan u, op de verkeerd
ingeslagen weg terug te komen en uw uiterste, politieke
invloed aan te wenden, deze onzalige ”EU Turkije deal” terug te draaien.

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor EU en Turkije sluiten deal over vluchtelingen/Brief aan de leden van de Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking

Opgeslagen onder Divers

EU en Turkije sluiten deal over vluchtelingen/Brief aan de leden van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken

 

Een boot vol vluchtelingen op weg naar de Canarische Eilanden
VLUCHTELINGEN, OP DE VLUCHT VOOR OORLOG/VERVOLGING
HET RECHT OP VLUCHTEN IS UNIVERSEEL EN VASTGELEGD IN
OOK DOOR DE EU LANDEN ONDERTEKENDE INTERNATIONALE
VERDRAGEN
TOCH TRACHT DE EU IN SAMENWERKING MET TURKIJE, DIT RECHT OP
VLUCHTEN GROF TE SCHENDEN
DE TURKSE KUSTWACHT ”REDT” VOOR HET OOG VAN DE
CAMERA BABY’S EN BOOTVLUCHTELINGEN, MAAR HEEFT OOK
EEN ANDERE KANT:
HET BESTOKEN VAN VLUCHTELINGEN:
WAARMEE ZIJ EU/FORT EUROPA EEN PRIMA DIENST BEWIJZEN
 
 
ZIEHIER EEN FILMPJE WAAR DE TURKSE KUSTWACHT VLUCHTELINGEN BESTOOKT
 
OOK BESCHIET DE GRENSWACHT VAN  ”VEILIG DERDE LAND TURKIJE
VLUCHTELINGEN, DIE DE GRENS MET SYRIE WILLEN PASSEREN

De boarding card van H.R., een van de Afghaanse asielzoekers die teruggestuurd .

TURKIJE, HET ZOGENAAMDE ”VEILIGE DERDE LAND” STUURT AFGHANEN
TERUG NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN, ZONDER ZE DE GELEGENHEID
TE HEBBEN GEGEVEN, ASIEL AAN TE VRAGEN.
DIT ENKELE UREN NA HET SLUITEN VAN DE EU TURKIJE DEAL, WAARBIJ
TURKIJE HAD TOEGEZEGD, GEEN VLUCHTELINGEN MEER TERUG TE
STUREN NAAR ONVEILIGE LANDEN

OM DE VLUCHTELINGEN UIT FORT EUROPA TE WEREN, GAAT DE

GEWETENLOZE EU GEEN ZEE TE HOOG
HET SLUITEN VAN EEN ”VLUCHTELINGENDEAL” MET MENSENRECHTEN
SCHENDEND TURKIJE, WAARBIJ HET RECHT OP ASIEL EN BESCHERMING
MET VOETEN WORDT GETREDEN, IS GEEN ENKEL PUNT
EU EN TURKIJE SLUITEN DEAL OVER VLUCHTELINGEN/BRIEF AAN DE
LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN
“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who
watch it without doing anything”.
UITSPRAAK EINSTEIN
AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERCOMMISSIE
ECONOMISCHE ZAKEN
Onderwerp: EU-Turkije deal over vluchtelingen
Geachte dames en heren,
Deze brief is een aanklacht.
Een aanklacht tegen de zogenaamde EU-Turkije deal over
de ”beheersing” van de vluchtelingenstroom, [1] waarvoor u,
parlementariers, medeverantwoordelijk bent door uw
politieke toestemming, aan premier Rutte, voor de onderhandelingen
met de EU over wat is uitgemond in deze onzalige deal. [2]
Ondanks het feit, dat u op voorhands op de hoogte was van het
op Nederlandse bodem ontsproten ”plan Rutte Samsom”,
dat aan dit alles ten grondslag lag. [3]
Daarnaast is deze brief een oproep aan u, op de verkeerd
ingeslagen weg terug te komen en uw uiterste, politieke
invloed aan te wenden, deze onzalige ”EU Turkije deal” terug te draaien.

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor EU en Turkije sluiten deal over vluchtelingen/Brief aan de leden van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken

Opgeslagen onder Divers

EU en Turkije sluiten deal over vluchtelingen/Brief aan de leden van de Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken

 

Een boot vol vluchtelingen op weg naar de Canarische Eilanden
VLUCHTELINGEN, OP DE VLUCHT VOOR OORLOG/VERVOLGING
HET RECHT OP VLUCHTEN IS UNIVERSEEL EN VASTGELEGD IN
OOK DOOR DE EU LANDEN ONDERTEKENDE INTERNATIONALE
VERDRAGEN
TOCH TRACHT DE EU IN SAMENWERKING MET TURKIJE, DIT RECHT OP
VLUCHTEN GROF TE SCHENDEN
DE TURKSE KUSTWACHT ”REDT” VOOR HET OOG VAN DE
CAMERA BABY’S EN BOOTVLUCHTELINGEN, MAAR HEEFT OOK
EEN ANDERE KANT:
HET BESTOKEN VAN VLUCHTELINGEN:
WAARMEE ZIJ EU/FORT EUROPA EEN PRIMA DIENST BEWIJZEN
 
 
ZIEHIER EEN FILMPJE WAAR DE TURKSE KUSTWACHT VLUCHTELINGEN BESTOOKT
 
OOK BESCHIET DE GRENSWACHT VAN  ”VEILIG DERDE LAND TURKIJE
VLUCHTELINGEN, DIE DE GRENS MET SYRIE WILLEN PASSEREN

De boarding card van H.R., een van de Afghaanse asielzoekers die teruggestuurd .

TURKIJE, HET ZOGENAAMDE ”VEILIGE DERDE LAND” STUURT AFGHANEN
TERUG NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN, ZONDER ZE DE GELEGENHEID
TE HEBBEN GEGEVEN, ASIEL AAN TE VRAGEN.
DIT ENKELE UREN NA HET SLUITEN VAN DE EU TURKIJE DEAL, WAARBIJ
TURKIJE HAD TOEGEZEGD, GEEN VLUCHTELINGEN MEER TERUG TE
STUREN NAAR ONVEILIGE LANDEN

OM DE VLUCHTELINGEN UIT FORT EUROPA TE WEREN, GAAT DE

GEWETENLOZE EU GEEN ZEE TE HOOG
HET SLUITEN VAN EEN ”VLUCHTELINGENDEAL” MET MENSENRECHTEN
SCHENDEND TURKIJE, WAARBIJ HET RECHT OP ASIEL EN BESCHERMING
MET VOETEN WORDT GETREDEN, IS GEEN ENKEL PUNT
EU EN TURKIJE SLUITEN DEAL OVER VLUCHTELINGEN/BRIEF AAN DE
LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

 

“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who
watch it without doing anything”.
UITSPRAAK EINSTEIN
AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERCOMMISSIE
BUITENLANDSE ZAKEN
Onderwerp: EU-Turkije deal over vluchtelingen

 

Geachte dames en heren,
Deze brief is een aanklacht.
Een aanklacht tegen de zogenaamde EU-Turkije deal over
de ”beheersing” van de vluchtelingenstroom, [1] waarvoor u,
parlementariers, medeverantwoordelijk bent door uw
politieke toestemming, aan premier Rutte, voor de onderhandelingen
met de EU over wat is uitgemond in deze onzalige deal. [2]
Ondanks het feit, dat u op voorhands op de hoogte was van het
op Nederlandse bodem ontsproten ”plan Rutte Samsom”,
dat aan dit alles ten grondslag lag. [3]
Daarnaast is deze brief een oproep aan u, op de verkeerd
ingeslagen weg terug te komen en uw uiterste, politieke
invloed aan te wenden, deze onzalige ”EU Turkije deal” terug te draaien.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor EU en Turkije sluiten deal over vluchtelingen/Brief aan de leden van de Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Joke Kaviaar]/”We moeten de problemen benoemen” zeggen ze dan. Daar gaan we…..

 

”WE MOETEN DE PROBLEMEN BENOEMEN” ZEGGEN ZE DAN. DAAR GAAN
WE……
ZIE WEBSITE JOKE KAVIAAR
Opinie, gepost door: Joke Kaviaar op 17/05/2016 05:12:06
Het is het credo van deze eeuw: het ‘benoemen’ van de ‘problemen’. Eufemisme voor: racisme is gemeengoed. Met ‘problemen’ wordt namelijk bedoeld: “De vluchtelingen, de migranten, de buitenlanders, de moslims”, synoniem volgens deze probleembenoemers voor: “Terrorisme, criminaliteit, overlast, dreiging” .

 

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Joke Kaviaar]/”We moeten de problemen benoemen” zeggen ze dan. Daar gaan we…..

Opgeslagen onder Divers