Maandelijks archief: april 2015

Armeniers en Turken staan stil bij Armeense Genocide/Massaslachtingen en etnische zuiveringen Armenen geen Genocide/Reactie op AT5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armeense genocide overlevenden ontdekt in Salt en naar Jeruzalem gestuurd in april 1918

TURKSE MISDADEN TEGEN DE ARMENIERS TUSSEN 1915-1917
ARMEENSE OVERLEVENDEN VAN MASSASLACHTINGEN
Armenians marched by Turkish soldiers, 1915.png

Armenian civilians, escorted by armed Ottoman soldiers, are marched through Harput (Kharpert), to a prison in the nearby Mezireh (present-day Elâzığ), April 1915.

LocationOttoman EmpireDate1915[note 1]TargetArmenian population

Attack type

Deportationmass murderDeaths1.5 million[note 2]PerpetratorsCommittee of Union and Progress(Young Turks)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARMENIERS EN TURKEN STAAN STIL BIJ ARMEENSE GENOCIDE/

MASSASLACHTINGEN EN ETNISCHE ZUIVERINGEN/GEEN GENOCIDE/REACTIE OP AT5

Op 23 april 2015 hebben Armeniers en Turken gezamenlijk

in Amsterdam de Turkse massamoorden op De Armeense bevolking tussen

1915-1917 herdacht.

Memorabel en belangrijk.

Want de slachtoffers van massamoorden,

die immers misdaden tegen de menselijkheid  zijn, moeten in de herinnering

blijven en herdacht blijven worden.

In het AT5 bericht, maar ook  in het algemeen bij het noemen van

deze bloedbaden, wordt er gesproken over de Armeense genocide,

iets waarmee ik het niet eens ben.

Let wel, dat doet niets af aan de misdadigheid van wat heeft plaatsgevonden,

met als gevolg naar schatting meer dan 1 miljoen Armeense slachtoffers.

ACHTERGROND:

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Armeniers en Turken staan stil bij Armeense Genocide/Massaslachtingen en etnische zuiveringen Armenen geen Genocide/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Bed, bad en brood akkoord/Brief aan Emile Roemer, SP Tweede Kamer fractievoorzitter, over zijn column ”Bed, bad en brood”

 

BAD, BED EN BROOD ALS CHANTAGEMIDDEL
BAH!
DRIEWERF BAH!
ZIE COLUMN EMILE ROEMER, ”BED, BAD EN BROOD”
AAN DE HEER E ROEMER
TWEEDE KAMER FRACTIEVOORZITTER VAN DE SP
UW COLUMN: BED, BAD EN BROOD
Geachte heer Roemer,
Ik heb uw column ”Bed, bad, brood” gelezen [1], die zo
op het eerste gezicht redelijk en menselijk lijkt, maar in grond
een slappe stellingname, met een impliciete goedkeuring
van het terugkeerbeleid en geen pleidooi voor de wanhopige
positie van uitgeprocedeerde vluchtelingen.

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Bed, bad en brood akkoord/Brief aan Emile Roemer, SP Tweede Kamer fractievoorzitter, over zijn column ”Bed, bad en brood”

Opgeslagen onder Divers

[Letters from Brussels/Column Abou Jahjah]/Begraven op zee

 

 

BEGRAVEN OP ZEE


Toen ik je zag, in je eeuwige bad, vlottend in je slaap, in je eeuwige wieg, dacht ik dat je moe was en aan het rusten. Ik zag mijn dochter in jou, en dacht: je bent moe, mijn meisje, daarom ben je in slaap gevallen met je kleren aan. Geel en groen en rood, kleuren van de regenboog, zo mooi, als een bloem in de zee, zo mooi maar moe, zo moe.

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Letters from Brussels/Column Abou Jahjah]/Begraven op zee

Opgeslagen onder Divers

Ben & Jerry’s/Medeplichtigheid aan Israelische bezettingseconomie

 

 

BEN AND JERRY’S IJS VERGIFTIGT PALESTIJNEN/
MEDEPLICHTIG AAN GROOTSCHEEPSE LANDDIEFSTAL,
DIE ILLEGALE NEDERZETTINGEN HEET
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT

 

 

 

AAN DE DIRECTIE EN MANAGEMENT VAN BEN & JERRY’S
NEDERLAND
Onderwerp:
BETROKKENHEID BIJ EN MEDEPLICHTIGHEID AAN DE
ISRAELISCHE BEZETTINGS EN NEDERZETTINGENPOLITIEK
Geachte Directie,
Geacht Management,
Tot mijn verontwaardiging en ontzetting heb ik uit betrouwbare bron
vernomen, dat uw lekkere Ben & Jerry’s ijs een vieze bijsmaak heeft,
vanwege de financiele betrokkenheid van uw moederbedrijf bij de in bezet Palestijns gebied gestichte Israelische nederzettingen.[1]
Hiermee wordt niet alleen de Israelische bezettingseconomie  ondersteund,
eveneens verleent u hand en spandiensten bij het in stand houden
van de Israelische nederzettingen.
Ook maakt u zich mogelijk schuldig aan diefstal
van Palestijns water. [2]
Eerst enige achtergrondinformatie over de Israelische bezetting en nederzettingen.
Daarna over uw verwerpelijke activiteiten.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Ben & Jerry’s/Medeplichtigheid aan Israelische bezettingseconomie

Opgeslagen onder Divers

Studentenprotest/Voor democratisch bestuur en tegen teloorgang onderwijs

FOTO ACTIES BUNGEHUIS
Maagdenhuis, een dag voor de actieActievoerende studenten in het bezette Maagdenhuis. Foto ANP / Remko de Waal

Louise Gunning op het bordes van het Maagdenhuis, in gesprek met studenten.

Louise Gunning op het bordes van het Maagdenhuis, in gesprek met studenten. Foto NRC / Arjan de Jongh

UVA VOORZITTER ”BARONES” LOUISE GUNNING

”“Dan denk ik: ga naar Den Haag en kom niet in mijn gebouw zitten.”

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/24/ontruiming-bungehuis-voltooid-46-arrestaties-verricht/

 

 

 

 

 

 

Met het aftreden van voorzitter van het College van Bestuur, Louise
Gunning, een onverbeterlijke autocraat, die over het Bungehuis
sprak als ”mijn gebouw”  en dezelfde, die tot twee keer toe
de ME op protesterende studenten afstuurde, heeft de studentenstrijd
een belangrijke overwinning bereikt, maar dit is nog slechts het begin.[1]
De rest van het College van Bestuur, waarvan, terecht ook aftreden was geeist,
zit er nog steeds en van de opvolger van Louise Gunning, interim
voorzitter Dymph van der Boom, die verklaarde, dat
ze ook de ME op de studenten zou hebben afgestuurd, valt weinig
hoop te verwachten op wezenlijke veranderingen. [2]
ACHTERGROND

 

 

 

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Studentenprotest/Voor democratisch bestuur en tegen teloorgang onderwijs

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Dhjana]/Bed, bad en brood slechts in het voorportaal van de hel

 

 

Opinie, gepost door: Dhjana op 22/04/2015 04:11:33
Decennia lang is het een traditie geweest om keiharde maatregelen in het asielbeleid er doorheen te drukken als ‘randvoorwaarde’ bij zogenaamd humane regelingen (zoals het generaal pardon, het kinderpardon en het ‘einde van detentie voor kinderen’). Slim, want dan ging de aandacht vooral uit naar de ‘verbetering’, die dan bij nader inzien altijd een dooie mus bleek te zijn.

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Dhjana]/Bed, bad en brood slechts in het voorportaal van de hel

Opgeslagen onder Divers

Studentenprotest/Voor democratisch bestuur en tegen teloorgang onderwijs/Enkele reacties op AT5

 

 

 

 

 

 

FOTO ACTIES BUNGEHUIS
Maagdenhuis, een dag voor de actieActievoerende studenten in het bezette Maagdenhuis. Foto ANP / Remko de Waal

Louise Gunning op het bordes van het Maagdenhuis, in gesprek met studenten.

Louise Gunning op het bordes van het Maagdenhuis, in gesprek met studenten. Foto NRC / Arjan de Jongh

UVA VOORZITTER ”BARONES” LOUISE GUNNING

”“Dan denk ik: ga naar Den Haag en kom niet in mijn gebouw zitten.”

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/24/ontruiming-bungehuis-voltooid-46-arrestaties-verricht/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunning, een onverbeterlijke autocraat, die over het Bungehuis
een belangrijke overwinning bereikt, maar dit is nog slechts het begin.
De rest van het College van Bestuur, waarvan, terecht ook aftreden was geeist,
zit er nog steeds en van de opvolger van Louise Gunning, interim
voorzitter Dymph van der Boom, die verklaarde, dat 
hoop te verwachten op wezenlijke veranderingen.
Maar de strijd gaat door.
ACHTERGROND

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Studentenprotest/Voor democratisch bestuur en tegen teloorgang onderwijs/Enkele reacties op AT5

Opgeslagen onder Divers

Herdenking Michiel de Ruyter een schande?/Als je tegen slavernij en slavenhandel bent, wel

 

 

 

 

 

 

 

Michiel Adriaanszoon de Ruyter, door Ferdinand Bol (1667)

 

MICHIEL DE RUYTER
MICHIEL DE ROVER
MEDEPLICHTIGE AAN SLAVENHANDEL

MICHIEL DE RUYTER ALS BEVRIJDER VAN BLANKE
”CHRISTENSLAVEN”/GOED WERK, MAAR TEGELIJKERTIJD
WERKTE HIJ HEEL PROFIJTELIJK MEE AAN DE DEHUMANISERING
VAN ZWARTEN TOT SLAVEN, DOOR ZIJN HAND EN SPANDIENSTEN
IN HET IN STAND HOUDEN VAN DE SLAVENHANDEL

ZO ZAG EEN SLAVENSCHIP ERUIT, DAT MENSEN ALS
VEE VERVOERDE
EN OP BETROKKENEN VAN DEZE SLAVENHANDEL ZOU
NEDERLAND ”TROTS” MOETEN ZIJN?
SLAVEN AAN BOORD VAN EEN SLAVENSCHIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat extreem-rechtse, rechtse, met rechts flirtende lieden of in
de pas lopende journalisten zich in bewonderende of vergoeilijkende zin
uitlaten over zeeschurk Michiel de Ruyter, Admiraal van de Republiek
der Verenigde Nederlanden,de beschermheer van die misdaad tegen de menselijkheid, de slavernij [1], is anno 2015 al erg genoeg.
Dat zich ”progressief” noemende schrijvers als de zogenaamde
”vakbondshistoricus” Sjaak van der Velden, daaraan meedoen, is
onvergeeflijk. [2]

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Herdenking Michiel de Ruyter een schande?/Als je tegen slavernij en slavenhandel bent, wel

Opgeslagen onder Divers

(Article in The Guardian)/Refugees don´t need our tears. They need us to stop making them refugees

 

In the desert, the smugglers lace their water with petrol so the smuggled won’t gulp it down and cost more. Sometimes the trucks they’re packed into stall crossing the Sahara; they have to jump out to push, and some are left behind when the trucks drive off again. In transit camps in Libya before the perilous venture across the Blue Desert, they play football, fight, and pool their scanty resources so an even poorer friend can pay his way. One man says his tiny wooden boat was flanked by dolphins as they made the journey, three on each side, like guardian angels, and this was what gave him hope.

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor (Article in The Guardian)/Refugees don´t need our tears. They need us to stop making them refugees

Opgeslagen onder Divers

Armeense kwestie/Genocide of niet

 

 

 

 

 

 

 

 

Armeense genocide overlevenden ontdekt in Salt en naar Jeruzalem gestuurd in april 1918

TURKSE MISDADEN TEGEN DE ARMENIERS TUSSEN 1915-1917
ARMEENSE OVERLEVENDEN VAN MASSASLACHTINGEN
Armenians marched by Turkish soldiers, 1915.png

Armenian civilians, escorted by armed Ottoman soldiers, are marched through Harput (Kharpert), to a prison in the nearby Mezireh (present-day Elâzığ), April 1915.

LocationOttoman EmpireDate1915[note 1]TargetArmenian population

Attack type

Deportationmass murderDeaths1.5 million[note 2]PerpetratorsCommittee of Union and Progress(Young Turks)

TURKSE MISDADEN TEGEN DE ARMENIERS TUSSEN 1915-1917
ETNISCHE ZUIVERINGEN

 

 

 

 

ARMEENSE KWESTIE

MASSAMOORDEN EN DEPORTATIES OF

GENOCIDE?

Onderstaand stuk is geschreven in 2006, naar aanleiding van het verwijderen van de

kieslijst door het CDA en de PvdA van drie kandidaat Tweede Kamerleden van Turkse komaf,

die de Armeense genocide zouden hebben ontkend.

Daarbij kwam nog het voorstel van de Christen-Unie

om ontkenning van genocide strafbaar te stellen.

Daar ga ik ook op in.

 

Aanleiding voor het oprakelen van mijn stuk is de recente  uitspraak van de Paus

,die de Turkse massamoorden

op de Armeniers als ”eerste genocide” van de 20ste eeuw bestempelde, waarop

Turkije furieus reageerde.

Maar eerst dit vooraf:

Volgens mij is er aan Turkse zijde geen sprake van ontkenning van

de deportaties en massaslachtingen onder de Armeniers, maar wordt

[en daarvoor is wel wat te zeggen] ontkend, dat er sprake was van een bewuste

uitroeiing van een volk, wat genocide is.

Van Turkse zijde wordt gesproken over geweldsuitbarstingen (euphemisme voor

oorlogsmisdaden en massaslachtingen) en deportaties, maar geen doelbewuste ”vernietiging”.

Dus de gruwelijkheden worden niet ontkend, wel het doelbewuste uitroeiings

karakter en ook ik betwijfel, of het wel een vooropgezet plan was.

De misdaden doen mij eerder denken aan een collectieve straf tegen

de burgerbevolking om het politieke Armeense verzet te breken.

Genocide is een buitengewoon beladen term en heeft een specifieke

definitie.

Voor genocide moet er een bewuste opzet zijn, mensen te doden, OMDAT

zij tot een bepaalde afkomst horen.

 

Zie definitie ”genocide” in artikel 2 van het Genocide Verdrag

”In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such`´

Zie hieronder mijn stuk uit 2006

ARMEENSE KWESTIE

MASSASLACHTINGEN

GENOCIDE OF NIET?

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Armeense kwestie/Genocide of niet

Opgeslagen onder Divers