Maandelijks archief: januari 2017

Hermitage/Hollanders uit de Gouden Eeuw/Tentoonstelling wist slavernij in Caraibisch gebied en de Oost uit de geschiedenis

Image result for Hollandse kooplieden uit de Gouden Eeuw/Schilderijen

DERGELIJKE ”HEREN” VERDIENDEN DIK AAN SLAVENHANDEL EN
SLAVERNIJ EN WORDEN VERHEERLIJKT OP EEN
TENTOONSTELLING IN DE HERMITAGE
 
 
Klik op afbeelding om het venster te sluiten
MICHIEL DE RUYTER, ZETBAAS VAN DE SLAVENHANDEL, EEN
VAN DE ”HELDEN” UIT DE 17 EEUW, WAAROP DE HERMITAGE
ZO TROTS IS
 
 
 
 
 
 

MICHIEL DE RUYTER ALS BEVRIJDER VAN BLANKE
”CHRISTENSLAVEN”/GOED WERK, MAAR TEGELIJKERTIJD
WERKTE HIJ HEEL PROFIJTELIJK MEE AAN DE DEHUMANISERING
VAN ZWARTEN TOT SLAVEN, DOOR ZIJN HAND EN SPANDIENSTEN
IN HET IN STAND HOUDEN VAN DE SLAVENHANDEL

ZO ZAG EEN SLAVENSCHIP ERUIT, DAT MENSEN ALS
VEE VERVOERDE
EN OP  LIEDEN, DIE SLAVEN VEE
BEHANDELDEN ZOU MEN VOLGENS
DE HERMITAGE TENTOONSTELLING ”TROTS”
MOETEN ZIJN?
SCHANDE!
 
 
 
 
Stukje van het schilderij “Hollandse koopman met slaven in heuvellandschap”.
 
 
Stukje van het schilderij “Hollandse koopman met slaven in heuvellandschap”.
Het schilderij “Hollandse koopman met slaven in heuvellandschap”.
 
 
Het schilderij “Hollandse koopman met slaven in heuvellandschap”.
 
 
OOK IN DE VOORMALIGE ”OOST”
[NU INDONESIE] WAS MENSENHANDEL EN SLAVERNIJ
MINDER BEKEND, MAAR DAAROM NIET MINDER
BLOEDIG
Image result
JAN PIETERSZOON COEN, EEN VAN DE BEULEN VAN
DE OOST, MASSAMOORDENAAR, DIE GENOCIDE
PLEEGDE OP DE BEVOLKING OP DE BANDA EILANDEN,
DIE IN ZIJN GEHEEL WERD UITGEMOORD
HERMITAGE ”HOLLANDERS VAN DE GOUDEN EEUW”/TENTOONSTELLING
WIST SLAVERNIJ IN HET CARAIBISCH GEBIED EN DE OOST UIT DE GESCHIEDENIS/BRIEF AAN DIRECTIE HERMITAGE
AAN DE DIRECTIE VAN
HET MUSEUM DE HERMITAGE
Onderwerp:
Uw tentoonstelling over de Zeventiende Eeuw [de zogenaamde
”Gouden Eeuw”]  ”Kijk Ons Nou in de Hermitage”

Uw verheerlijking van rovers en massamoordenaars.

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Hermitage/Hollanders uit de Gouden Eeuw/Tentoonstelling wist slavernij in Caraibisch gebied en de Oost uit de geschiedenis

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Opstand tegen moslim-ban: ja, Trump kan verslagen worden

 

 

OPSTAND TEGEN MOSLIM-BAN: JA, TRUMP KAN VERSLAGEN
WORDEN
ZIE WEBSITE PETER STORM

Tien dagen duurt het bewind van Trump nog maar, en hij heeft zich al een formidabele politieke crisis op de hals gehaald. In het hart van die crisis staat de opstand die op gang is gekomen tegen zijn anti-moslim-decreet van afgelopen zaterdag. Datzelfde besluit leidt intussen ook tot felle kritiek vanuit hoge, deels zelfs Republikeinse kringen. Dit zijn geen bondgenoten van het protest, hun kritiek is pragmatisch, het gaat daar om effectiviteit, niet om menselijkheid als doel op zich. Maar de kritiek maakt de positie van Trump er niet sterker op. De revolte tegen de moslim-ban kan wel degelijk in een gedeeltelijke zege eindigen – een victorie die dan zal smaken naar meer.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Opstand tegen moslim-ban: ja, Trump kan verslagen worden

Opgeslagen onder Divers

Mark Rutte/Brief aan alle Nederlanders/Rutte zet aan tot xenofobie en racisme/Ingezonden stuk

nieuws-image

MARK RUTTE, PREMIER DER NEDERLANDEN, IN 2007
VEROORDEELD WEGENS AANZETTEN TOT DISCRIMINATIE,
HEEFT ZIJN OUDE STREKEN NOG NIET VERLOREN
MET HET VODSCHRIFT ´´BRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS´´
TRACHT HIJ DE PVV XENOFOBIE MET FUHRER WILDERS
NAAR DE KROON TE STEKEN
Image result for Geert Wilders/Foto/Staand
PVV FUHRER WILDERS, DE FASCISTISCHE LEIDER IN
NEDERLAND, DIE HOOG SCOORT IN DE POLITIEKE
PEILINGEN
DONKERE WOLKEN PAKKEN ZICH IN NEDERLAND SAMEN
BESTRIJDT HET FASCISME VOOR HET TE LAAT IS.
 
 
 
 
 
DE DODELIJKE COCKTAIL VAN
WILDERS:
ISLAMOFOBIE, RACISME, VLUCHTELINGENHAAT

WILDERS STEUNDE OOK DE MISLUKTE TURKSE
MILITAIRE COUP/BEELDEN VAN PINOCHET DICTATUUR
[CHILI]/WIL WILDERS DIT OOK VOOR NEDERLAND?

WILDERS, DE KROMME MAN IN ZIJN KROMME HUIS
MET ZIJN KROMME BOODSCHAP

DONKERE WOLKEN PAKKEN SAMEN BOVEN NEDERLAND EN DE
REST VAN EUROPA
MOETEN ”NIET-WESTERSE” ALLOCHTONEN HUN KOFFERS PAKKEN?

IS DIT DE NADERENDE STORM DIE EUROPA VERTEERT?
DIE MOSLIMS/NIET WESTERSE ALLOCHTONEN HUN KOFFERS DOET PAKKEN?

 

MARK RUTTE ´´BRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS´´/RUTTE ZET
AAN TOT XENOFOBIE EN RACISME-INGEZONDEN STUK
VOORAF
Nu de PVV bij de komende verkiezingen de grootste dreigt
te worden (1), doet Mark Rutte, premier van het Koninkrijk der
Nederlanden, er alles aan, Wilders naar de kroon te steken.
Zijn laatste hoogstandje (of liever gezegd, laagstandje), is
zijn in alle landelijke dagbladen gepubliceerde ´´Brief aan alle
Nederlanders´´ (2), waarin Rutte de strijd aanbindt tegen alles wat
volgens hem mis is in de Nederlandse samenleving.
De verloedering, het asociale gedrag. ¨(3)
Nog afgezien van het feit, dat die zogezegde ´´verloedering´´
volgens mij niet zo nieuw is, maar van alle tijden, valt er nog
iets op.
Die verloedering lijkt samen te hangen met de komst van
´´niet westerse´´ migranten, op wie Rutte op
schaamteloze wijze de aanval opent.

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Mark Rutte/Brief aan alle Nederlanders/Rutte zet aan tot xenofobie en racisme/Ingezonden stuk

Opgeslagen onder Divers

(Artikel Peter Storm)/Van Seattle tot in Den Haag/In actie tegen Trump´s moslim ban

 

 

 

VAN SEATTLE TOT IN DEN HAAG/IN ACTIE TEGEN TRUMP´S MOSLIM
BAN
ZIE WEBSITE PETER STORM

zondag 29 januari 2017

De ban die despoot Trump uitgevaardigd heeft tegen immigranten uit zeven landen waar voornamelijk moslims wonen, ontmoet heftige weerstand. Een hele goede zaak! Die weerstand stuit zelf op forse repressie, stevig politiegeweld. Intussen heeft burgerrechtenorganisatie ACLU via een rechterlijke uitspraak wel gedaan weten te krijgen dat gisteren vastgezette mensen uit die getroffen landen die over een officieel immigratiedocument, de green card, beschikten, niet langer worden vastgehouden. Dat is een kleine tetgenslag voor Trump. Maar zijn decreet staat overeind, en daarmee de urgente noodzaak om de protesten te verhevigen, uit te breiden en aan te scherpen tot daadwerkelijk verzet.

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor (Artikel Peter Storm)/Van Seattle tot in Den Haag/In actie tegen Trump´s moslim ban

Opgeslagen onder Divers

(Artikel Peter Storm)/Explosies van boosheid tegen Trump en zijn akelige beleid

 

 

 

EXPLOSIES VAN BOOSHEID TEGEN TRUMP EN ZIJN AKELIGE
BELEID
ZIE

Zo! Trump krijgt antwoord op zijn hatelijke, racistische decreet waarmee hij vluchtelingen uit zeven landen de toegang tot de VS ontzegt. En wat voor antwoord! “Op luchthaven JFK in New York zijn duizenden demonstranten samengekomen  om te protesteren tegen het immigratiebeleid van Donald Trump”, zo schrijft de Volkskrant die voor de variatie weer eens nieuws brengt. “Ook op andere plekken in New York komen demonstranten spontaan samen, zoals bij het gerechtsgebouw in Brooklyn.” De NOS voegt toe: “Ook op O ‘Hare Airtport in Chicago, San Francisco Airport en Dulles Airport in Washington zijn demonstranten bijeengekomen.”  

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor (Artikel Peter Storm)/Explosies van boosheid tegen Trump en zijn akelige beleid

Opgeslagen onder Divers

German University suspends BDS Professor/Revealing Israeli crimes is no antisemitism/Letter to Freie Universitat Berlin

Since late 2015, 249 Palestinians have been killed in Israel and the Palestinian territories [File: EPA]
ISRAELI MISTREATMENT OF PALESTINIAN CIVILIANS
 
 

DESTRUCTION OF GAZA
ISRAELI SETTLEMENTS, ILLEGAL ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW
LANDROBBERY, OCCUPATION, WARCRIMES
NO SEA TO HIGH FOR THE ISRAELI OCCUPATION
POWER
SINCE WHEN IS REVEALING THOSE CRIMES ”ANTI SEMIOTISM”?

FIGHT THE ISRAELI OCCUPATION AND TERROR AGAINST
THE PALESTINIANS WITH THE PEN
 Image result for middeleeuws zwaard

 

 

GERMAN UNIVERSITY SUSPENDS BDS PROFESSOR/REVEALING
ISRAELI CRIMES  IS NO ANTI SEMITISM/LETTER TO
FREIE UNIVERSITAT BERLIN
TO THE BOARD OF DIRECTORS
OF THE OTTO SUHR INSTITUTE OF POLITICAL SCIENCE
SUBDEPARTMENT OF THE FREIE UNIVERSITAT BERLIN
Subject:
Your cancelling of academic assignments for professor Eleonora Roldan Mendivin.
My demand:
Cancel your wrong decision about professor Mendivil, because
you violate the academic free speech, you neglect history and
genuine human rights.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor German University suspends BDS Professor/Revealing Israeli crimes is no antisemitism/Letter to Freie Universitat Berlin

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Verkiezingen, verrechtsing en de noodzaak van autonome strijd

 

 

 

VERKIEZINGEN, VERRECHTSING EN DE NOODZAAK VAN
AUTONOME STRIJD
VOORAF:
Opmerking Astrid Essed
Voor het belangrijkste deel eens met de analyse van Peter Storm,
waar het zijn onverbloemde anti racistische stellingname is en
het feit, dat een linkse regering niet fundamenteel tegen het onrecht strijdt.
Net als Peter beducht voor het gevaar van een sterke, fascistische PVV
[in de regering of als oppositiepartij]
Wel denk ik, dat het verschil maakt om met de komende
verkiezingen zo te stemmen, dat de keihard rechtse partijen
en vooral de PVV, een gevoelige klap krijgen.
Want met een sterke PVV, in de regering of oppositie,
lopen de rechten van moslims en andere ”niet westerse”
allochtonen regelrecht gevaar.
VERKIEZINGEN, VERRECHTSING EN DE NOODZAAK VAN
AUTONOME STRIJD
WEBSITE PETER STORM

woensdag 17 januari 2017

Het is verkiezingstijd. Op 15 maart worden we allemaal ontboden om onze stem uit te brengen. De uitkomst dreigt een radicaal rechtse partij tot grootste te maken, andere rechtse partijen aan een stevige positie te helpen en de linkse (???) partijen zwaar gehavend en verzwakt achter te laten. Dat is geen vrolijk vooruitzicht, ook niet voor een anarchist als ik die parlementaire machtsvorming niet bepaald als hefboom voor noodzakelijke veranderingen ziet. Ook mij laat de uitkomst bepaald niet onverschillig. Ik zie er alleen geen reden in om me alsnog achter één van de partijen te scharen, , zelfs niet achter de meest linkse en meest sympathieke. Deelname aan linkse verkiezingscampagnes is geen goed idee en kan, als het verslaan van verrechtsing op alle fronten het doel is,.zelfs contraproductieve effecten hebben. Hieronder tracht ik uit te leggen waarom ik dat denk.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Verkiezingen, verrechtsing en de noodzaak van autonome strijd

Opgeslagen onder Divers

Israelische vlag halfstok van Stadhuis Rotterdam/Stadsbestuur Rotterdam handlanger Israelische bezetting

Since late 2015, 249 Palestinians have been killed in Israel and the Palestinian territories [File: EPA]

DIT IS DE MANIER, WAAROP ISRAELISCHE TROEPEN MET
ONGEWAPENDE PALESTIJNEN UIT DE BEZETTE GEBIEDEN
OMGAAN.
REGEL, GEEN UITZONDERING!
Image result for Doofpot/Foto's

MISDADEN VAN HET ISRAELISCHE LEGER WORDEN IN
DE OUDERWETSE DOOFPOT GESTOPT

MISDADEN ISRAELISCHE LEGER
VERWOESTING GAZA
 
 
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF
 
 
ISRAELISCHE LEGER ALS FACILITATOR EN BESCHERMER
ILLEGALE NEDERZETTINGEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image result for Middeleeuwse Schandpaal/Images

STADSBESTUUR ROTTERDAM AAN DE SCHANDPAAL,
HIJST ISRAELISCHE VLAG HALFSTOK VOOR
OMGEKOMEN LEDEN ISRAELISCH MISDAADSYNDICAAT!
LANDROOF, BEZETTING, OORLOGSMISDADEN, ETNISCHE ZUIVERINGEN,
BLOEDIGE STRAFEXPEDITIES, UITHONGERING BURGERBEVOLKING/
GEEN ZEE GAAT DE ZIONISTISCHE BEZETTINGSSTAAT ISRAEL TE HOOG

BESTRIJDT  DE ISRAELISCHE BEZETTING EN TERREUR TEGEN
DE PALESTIJNEN MET DE PEN
 Image result for middeleeuws zwaard

 

ISRAELISCHE VLAG HALFSTOK VAN STADHUIS ROTTERDAM/
STADSBESTUUR ROTTERDAM HANDLANGER ISRAELISCHE BEZETTING
AAN
Burgemeester en Wethouders Rotterdam
Onderwerp:
Hang de Palestijnse vlag halfstok voor de 17 jarige Palestijnse
tiener, dodelijk slachtoffer van het Israelische bezettingsleger.
Geachte heer Aboutaleb,
Geachte loco burgemeester,
Geachte Wethouders,
De beste wensen voor 2017!
Overigens een slecht begin van het Nieuwe Jaar.
Want u zet de wereld op zijn kop!
U hangt de vlag halfstok voor misdadigers en laat verstek
gaan, als het om hun slachtoffers gaat.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Israelische vlag halfstok van Stadhuis Rotterdam/Stadsbestuur Rotterdam handlanger Israelische bezetting

Opgeslagen onder Divers

Tijd voor een progressief pact/SP verraad aan anti-racismestrijd/Tweede brief aan Emile Roemer

SP TOMAAT
Rotte Tomaten

Stapel van rottende en rottende rode tomaten.

GOOI MET ROTTE TOMATEN NAAR DE SP, DE
”SOCIALE” PARTIJ, DIE WEIGERT, DE STRIJD AAN TE BINDEN
TEGEN HET WILDERS FASCISME
 
 
 
 
 
Image result for Geert Wilders/Foto/Staand
PVV FUHRER WILDERS, RACIST, ISLAMOFOOB, VLUCHTELINGENHATER, DIE MOSLIMS, ALLOCHTONEN EN
VLUCHTELINGEN BEDREIGD.
DIE IS VEROORDEELD VOOR RACISME
TOCH DOET DE SP NIETS AAN RACISMEBESTRIJDING
VAN DEZE LEVENSGEVAARLIJKE POLITICUS
EN ZIJN PARTIJ!
DE DODELIJKE COCKTAIL VAN
WILDERS:
ISLAMOFOBIE, RACISME, VLUCHTELINGENHAAT

WILDERS STEUNDE OOK DE MISLUKTE TURKSE
MILITAIRE COUP/BEELDEN VAN PINOCHET DICTATUUR
[CHILI]/WIL WILDERS DIT OOK VOOR NEDERLAND?

WILDERS, DE KROMME MAN IN ZIJN KROMME HUIS
MET ZIJN KROMME BOODSCHAP

DONKERE WOLKEN PAKKEN SAMEN BOVEN NEDERLAND EN DE
REST VAN EUROPA
MOETEN ”NIET-WESTERSE” ALLOCHTONEN HUN KOFFERS PAKKEN?

IS DIT DE NADERENDE STORM DIE EUROPA VERTEERT?
HET MOMENT, DAT ”NIET WESTERSE” ALLOCHTONEN
HUN KOFFERS MOETEN PAKKEN, KAN HEEL REEEL WORDEN
ZEKER ALS ”INTERNATIONAAL SOLIDAIRE” PARTIJEN
ALS DE SP HET LATEN AFWETEN!
TIJD VOOR EEN PROGRESSIEF PACT/ SP VERRAAD AAN DE ANTI RACISME STRIJD/TWEEDE BRIEF AAN EMILE ROEMER
Vooraf:
Deze brief is een reactie op het SP manifest
”Tijd voor een progressief pact”
verwoord in de toespraak van Emile Roemer aan
het recentelijk gehouden SP Congres
”We maken SP groot en Rutte klein”
 
 
 
Zie de verkorte tekst, die ik opgestuurd gekregen heb, onder
de brief
 
Daaronder het notenapparaat
En daaronder de brief, die ik Roemer heb toegestuurd naar
aanleiding van zijn eerder statement ”Klaar om te knokken”
 
VEEL LEESPLEZIER!

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Tijd voor een progressief pact/SP verraad aan anti-racismestrijd/Tweede brief aan Emile Roemer

Opgeslagen onder Divers

Gastarbeid en Kapitaal-SP brochure 1983

 

 

GASTARBEID EN KAPITAAL

SP BROCHURE UIT 1983
LINK
TEKST

GASTARBEID EN KAPITAAL

In deze brochure uit 1983 geeft de Socialistiese Partij (SP) een analyse van de `uitzichtloze’ positie waarin met name Turkse en Marokkaanse immigranten in Nederland (gastarbeiders) op dat moment verkeren.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Gastarbeid en Kapitaal-SP brochure 1983

Opgeslagen onder Divers