Maandelijks archief: juli 2014

”Stilstaan bij Gaza”/Brief aan Emile Roemer, SP Tweede Kamervoorzitter

 

”STILSTAAN BIJ GAZA”/BRIEF AAN EMILE ROEMER, SP TWEEDE KAMERVOORZITTER

 

AAN EMILE ROEMER

VOORZITTER TWEEDE KAMERFRACTIE SP
UW COLUMN:
”STILSTAAN BIJ GAZA”
Geachte heer Roemer,
Zoals reeds uit de titelkop blijkt, wil ik
graag enkele kanttekeningen maken bij
uw column ”Stilstaan bij Gaza” dd 26 juli 2014 [1]
Mijn grootste punt van kritiek is, dat uw
column misleidend is, omdat deze zo op
het eerste gezicht, voor de minder in het Palestijns
Israelische conflict
ingevoerde lezer, redelijk overkomt, maar dat niet is.
U laat namelijk een aantal essentiele zaken weg, waarop
ik aanstonds terug kom.
Eerst de inhoud van uw column
INHOUD VAN UW COLUMN
In het kort komt uw column hier op neer,
dat u zeer begaan bent met de burgerslachtoffers
”aan beide kanten” [2], hoopt, dat er een duurzaam bestand
kan komen, waarbij gewerkt kan worden aan ”een echte
oplossing”, dat u het conflict ”vreselijk” vindt en van mening
bent, dat de EU veel meer initiatief moet tonen richting
”De Associatieverdragen met Israel en Palestina” [3]
U verwijst ook in uw opmerking over een echte oplossing naar
de illegale bezetting en kolonisatie van Palestina [4]
SCHIJNREDELIJKHEID ONTMASKERD/
BURGERSLACHTOFFERS

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor ”Stilstaan bij Gaza”/Brief aan Emile Roemer, SP Tweede Kamervoorzitter

Opgeslagen onder Divers

”Van Bommel wil sancties tegen Hamas”/Reactie op brief van Harry van Bommel, SP Tweede Kamerlid

”VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS”/REACTIE OP BRIEF VAN
HARRY VAN BOMMEL,  SP TWEEDE KAMERLID
Geachte lezers,
Recentelijk schreef ik Harry van Bommel, SP Tweede Kamerlid,
een brief over zijn in een interview gehouden pleidooi
voor sancties tegen de Palestijnse verzetsbeweging en regering
in Gaza, Hamas, naar aanleiding van de weigering van Hamas,
in te gaan op een eerder staakt het vuren met Israel.
Zijn pleidooi voor sancties bevatte ”economische druk” op Hamas,
Wel nuanceerde van Bommel dit, toen hij door de interviewer
op de humanitaire
consequenties voor de burgerbevolking werd aangesproken, maar
zijn intentie was mij duidelijk.
Anders had hij dat namelijk niet zo expliciet in
het interview gezegd. Van Bommel’s woorden:
”‘Er moet dus meer druk komen op Hamas die de leiding heeft in de Gazastrook en dat kan door economische druk. De hulp die vanuit Europa en vanuit de VN, via het Wereld Voedselprogramma bijvoorbeeld, richting de Gazastrook gaat, toch van levensbelang is voor de Palestijnen daar en ik vind dat daar best als drukmiddel mee gedreigd mag worden.’” 
Duidelijke taal.
 
Omdat ik dit immoreel vind, als zijnde een collectieve straf
voor de burgerbevolking, heb ik hem hierover aangeschreven.
Inmiddels heb ik een reactie van van Bommel ontvangen, die ik direct
hieronder vermeld.
Daaronder mijn beantwoording van de brief van  van Bommel.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor ”Van Bommel wil sancties tegen Hamas”/Reactie op brief van Harry van Bommel, SP Tweede Kamerlid

Opgeslagen onder Divers

”Van Bommel wil sancties tegen Hamas”/Brief aan Harry van Bommel, SP Tweede Kamerlid

”VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS”/BRIEF AAN HARRY VAN BOMMEL, SP TWEEDE KAMERLID

 

Beste Harry van Bommel
Bij dezen wil ik graag je aandacht vragen voor het volgende:
Zoals je weet heb ik altijd grote waardering voor je gehad als
een van de weinige pleitbezorger van de Palestijnse
zaak in de Tweede Kamer.
Deze waardering heeft echter een onherstelbare deuk opgelopen
 door een interview met jou op of rond 15 juli,
waarin je pleitte voor meer druk en wel economische druk
op Hamas, om het toen gepoogde staakt het vuren
[bemiddeld door de Egyptische president Sisi] af
te dwingen. [1]
Je uitspraak voor het leggen van economische druk op
Hamas vind ik onacceptabel en immoreel, maar daarop kom ik
zo terug.
Eerst dit

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor ”Van Bommel wil sancties tegen Hamas”/Brief aan Harry van Bommel, SP Tweede Kamerlid

Opgeslagen onder Divers

”De Gaza-oorlog: de feiten van dag tot dag, zonder de meningen”/Brief aan NRC

”DE GAZA-OORLOG: DE FEITEN VAN DAG TOT DAG, ZONDER DE MENINGEN”/BRIEF AAN NRC

 

AAN DE REDACTIE VAN NRC
UW PUBLICATIE:
”DE GAZA OORLOG: DE FEITEN VAN DAG
TOT DAG, ZONDER DE MENINGEN”
”HET CONFLICT IN EEN MINUUT
WAT IS HET ISRAELISCH-PALESTIJNSE
CONFLICT”
Geachte Redactie
Ik heb met belangstelling kennisgenomen van uw
publicatie dd 25 juli 2014 ”De Gaza oorlog. De feiten van
dag tot dag, zonder de meningen” [1]
Ongetwijfeld hebt u een oprechte poging gedaan, de chronologie
rond de hernieuwde Israelische militaire aanval op Gaza
zo goed mogelijk te beschrijven.
Er is op uw beschrijving overigens wel een en ander aan te merken.
Zo noemt u niet het afsluiten van het district rond Hebron [2]
huisvernietigingen [3], aanvallen op zieken
huizen [4] en vermeldt u ook niet, dat een aantal luchtaanvallen,
waarbij Gazaanse burgers zijn omgekomen, willekeurig zijn en dus
”unlawful” [zie Human Rights Watch] [5]
Maar dat zij u vergeven [om in uw taalgebruik te blijven] [6], omdat u
juist en onmiskenbaar het grote aantal doden noemt. [7]
Dat is dan ook niet waar ik het hier over wil hebben.
Wat mijn verontwaardiging heeft opgewekt ,is uw bijlage bij uw Gaza chronologie
”Het conflict in een minuut. Wat is het Israelisch-Palestijnse
conflict?” [8], en wel in de eerste plaats, omdat u pretendeert, dat het ”
objectief” zou zijn [ik verwijs naar uw opmerking ”zonder meningen”
Nu Geachte Redactie, daarvan is geen sprake.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor ”De Gaza-oorlog: de feiten van dag tot dag, zonder de meningen”/Brief aan NRC

Opgeslagen onder Divers

´´Hoe meer doden, hoe meer aandacht, denkt Hamas´´/Brief aan Trouw over column Ephimenco

´´HOE MEER DODEN, HOE MEER AANDACHT, DENKT HAMAS´´/BRIEF AAN TROUW OVER COLUMN

EPHIMENCO

 

 

 

AAN DE REDACTIE VAN TROUW
PUBLICATIE VAN DE COLUMN
VAN DE HEER S. EPHIMENCO
”HOE MEER DODEN, HOE MEER
AANDACHT, DENKT HAMAS”
Geachte Redactie,
Met grote verontwaardiging heb ik kennis genomen
van een artikel van uw vaste columnist, de heer
S. Ephimenco dd 22 juli, getiteld
”Hoe meer doden, hoe meer aandacht, denkt Hamas” [1]
De titel alleen is naar mijn mening al zo respectloos tegenover
de Palestijnse doden en daardoor zo weerzinwekkend,
dat u publicatie had moeten tegenhouden, maar er is, meer.
In dit schotschrift (anders kan ik het niet noemen), negeert Ephimenco
de oorzaak van
het huidige Israelisch-Palestijnse conflict, draait hij
de schuldvraag over de ellende in Gaza om en tracht
hij met moslimbasherij en een veile verwijzing naar echte/
vermeende antisemitische uitingen tijdens Palestina
demonstraties, de aandacht af te leiden van de gruwelijke realiteit in Gaza.
MOSLIMBASHERIJ
Ik begin met Ephimenco´s lust en leven (tenminste in uw krant),
zijn moslimbasherij. Sinds jaar en dag zaait hij middels de gelegenheid, die
uw krant hem biedt, haat tegen moslims en de Islam, door alles
over een kam te scheren en ´´extremistisch´´ te noemen.
Ook hier weer
Ik citeer
´´’Ja, waarom ook geen demonstraties tegen de moordenaars van Isis? En zo kunnen we nog lang doorgaan.”´´
Wat heeft ISIS te maken met de gewelddadige Israelische militaire
aanval op Gaza.
Juist, helemaal niets.
En daarom kan ik die opmerking als niet anders duiden dan bewuste
haatzaaierij en de poging, gerechtvaardige Palestijnse strijd tegen de
Israelische bezetting en terreur als ´´extremistisch´´ neer te zetten.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor ´´Hoe meer doden, hoe meer aandacht, denkt Hamas´´/Brief aan Trouw over column Ephimenco

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Herdenking, beklemming en gevaar

HERDENKING, BEKLEMMING EN GEVAAR

 

donderdag 24 juli 2014

Beklemmend vond ik het, die herdenking van de mensen die omgekomen zijn bij de vliegramp in Oekraïne. Ja, mensen verdienen het dat er even aan ze gedacht wordt. Nabestaanden kunnen troost en ondersteuning goed gebruiken, en dat er in het hele land aan ze gedacht is, heeft ze hopelijk goed gedaan. Maar de opgedrongen en nationale manier waarop dit plaats vond, hoort in een maatschappij van vrije mensen niet thuis, en is deel van de groei van een gevaarlijke stemming.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Herdenking, beklemming en gevaar

Opgeslagen onder Divers

Vliegtuigcrash Oekraine/JA tegen Gerechtigheid/NEE tegen Oorlogstrommen

Na het neerstorten van de Boeing 777 van Malaysia Airlines
boven de Oekraine [1]
waarbij 298 mensen om het leven kwamen [waaronder 194 Nederlanders en
6 Belgen], barstte een stroom van geruchten en beschuldigingen over en weer
los over oorzaak/verantwoordelijkheid voor de ramp.
Ruimte voor de mogelijkheid van een ongeluk werd niet gegeven.
De VS sprak van meet af aan de mogelijkheid van een ongeluk
tegen en wees in de richting van pro Russische separatisten,
die die regio controleren [2] en ook de Oekraiense regering wees de separatisten [die tegen deze pro Westerse regering strijden] aan. [3]
Separatisten spraken dat dan weer tegen [4], maar
niet allemaal.
Igor Strelkov, een van de separatistenleiders, had op Internet een
bericht geplaatst, dat er een Antonov [Oekraiens vliegtuig] zou zijn neergehaald. [5]
Als dat dan waar zou zijn [bewezen is dat nog lang niet]
zou het geen ongeluk zijn,noch opzet om dit personenvliegtuig
neer te halen, maar een fatale ”vergissing” in doelwit.
Enfin, verwarring alom.
SCHULDVRAAG/WHO DONE IT
Opvallend en gevaarlijk is, dat er, zonder enig noemenswaardig bewijs,
maar direct vanuit werd gegaan, dat het geen ongeluk was en dat
de verantwoordelijken te zoeken waren bij de pro Russische
separatisten.
De enige aanwijzingen daarvoor zijn tot nu toe, statements uit de
VS en een verklaring, op Internet van een pro Russische
separatistenleider. [6]
En recentelijk nog een andere verklaring van een separatistenleider,
die beweert, dat zijn militie verantwoordelijk is. [7]
Hoe serieus dat genomen moet worden, is de vraag.
Ik krijg sterk de indruk, dat de pro Russische separatisten bepaald
niet strak georganiseerd zijn, maar een lappendeken van losse
eenheden, die geen duidelijke eenheid vormen. [8]
Kort door de bocht gezegd:
Een samengeraapt zooitje.
Hoe dan ook, zonder gedegen onderzoek naar de zwarte dozen is er nauwelijks
een zinnige conclusie te trekken.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Vliegtuigcrash Oekraine/JA tegen Gerechtigheid/NEE tegen Oorlogstrommen

Opgeslagen onder Divers

Vliegramp Oekraine/Gerechtigheid JA/Oorlogshitserij NEE

 

VLIEGRAMP OEKRAINE/GERECHTIGHEID JA/OORLOGSHITSERIJ NEE

Geachte lezers,
Over de achterliggende imperialistische spanningen, die aan de
vliegramp in de Oekraine voorafgingen, heeft publicist en activist
Peter Storm een interessant artikel geschreven, waarin hij
om zich heen dreigt te grijpen.
Daarop heb ik een reactie op zijn website geplaatst, die inging
van de pro Russische separatisten, die door het Westen als schuldigen
lijken te worden aangewezen.
Hoe vaag dat zogenaamde bewijsmateriaal wel is, heeft Peter Storm
overtuigend aangetoond in een tweede artikel.
In een commentaar ben ik nog verder ingegaan op het gevaar
Op de website Joop.nl verscheen een artikel van eindredacteur Francisco
van Jole, waarin ik het in zoverre eens was, dat ook hij zich
kantte tegen die oorlogsstemming.
Aan de andere kant vond ik het ook wat hetzerig.
Zinnen als hieronder [ik citeer uit het artikel, tussen aanhalingstekens] zijn populistisch,
niet naar mijn smaak en helpen niet aan objectieve journalistiek.
Van de eindredacteur van een redelijk progressieve website als Joop.nl mag je beter verwachten.
Als reactie heb ik naar Joop.nl een commentaar gezonden, dat
hieronder te lezen is.
Astrid Essed

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Vliegramp Oekraine/Gerechtigheid JA/Oorlogshitserij NEE

Opgeslagen onder Divers

Vliegramp Oekraine/Over imperialistische belangen/Wapengekletter en oorlogsdreiging/Reactie op artikel Peter Storm

VLIEGRAMP OEKRAINE/OVER IMPERIALISTISCHE
BELANGEN/WAPENGEKLETTER EN OORLOGSHYSTERIE/
REACTIE OP ARTIKEL PETER STORM
Geachte lezers,
Naar aanleiding van de tragische vliegramp boven de Oekraine,
waarbij 298 mensen, waaronder 193 Nederlanders,
zijn omgekomen, barstte in het Westen een  ware oorlogshysterie
los, waarbij bij voorbaat, zonder een spat aan werkelijk bewijs, werd
aangenomen, dat het geen ongeluk was en hiervoor pro Russische
separatisten verantwoordelijk zouden zijn.
Publicisten activist  Peter Storm heeft hierover een uitstekende analyse
ontmaskert, maar de zaak in breder verband bekijkt, door de grote
imperialistische belangen en spanningen, die er rond het conflict in
de Oekraine al lagen, uit de doeken te doen.
Hierbij maakt hij een interessante en naar mijn mening overtuigende vergelijking
Een van de gevaarlijkste kanten van hysterisch oorlogsgekletter is wel
beschuldigingen van landverraad, terwijl zowel politieke als morele
bezwaren tegen een oorlog juist heel gezond zijn.
Ook daar gaat hij op overtuigende wijze op in en zegt hij in zijn slotzin
terecht:
 
OPMERKINGEN:

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Vliegramp Oekraine/Over imperialistische belangen/Wapengekletter en oorlogsdreiging/Reactie op artikel Peter Storm

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/1914 en 2014-over oorlogsdreiging en de noodzaak van landverraad

1914 EN 2014-OVER OORLOGSDREIGING EN DE NOODZAAK VAN LANDVERRAAD

 

dinsdag 22 juli 2014

Wat een manier om het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog te herdenken: een heropvoering! Die gedachte flitst me door het hoofd bij het volgen van de gebeurtenissen na de vliegtuigcrash in Oekraïne. Zoals destijds een moord op de Oostenrijkse aartshertog/ troonopvolger de spanningen tussen mogendheden tot ontlading bracht, zo zien we vandaag een soortgelijk oplopende spanning. Nee, een grotere oorlog staat niet vast. Maar de parallellen zijn wel zeer griezelig, en nopen tot waakzaamheid, stellingname, tot een nee tegen beide oorlogsdreigende kampen, in de eerste plaats tegen het ‘eigen’ kamp. Als dat neerkomt op landverraad, best.

 

De parallel met 1914 is er. Kijk maar eens.

Voorjaar 1914: een gespannen situatie op de Balkan. Oostenrijk-Hongarije bestuurt Bosnië-Hercegovina na eerdere oorlogen; Servische nationalisten agiteren daartegen en vinden dat het gebied bij het Servische koninkrijk hoort. Oostenrijk-Hongarije zit in een bondgenootschap met Duitsland. Servië zit in een bondgenootschap met Rusland, dat weer in alliantie met Frankrijk en Engeland verbonden is. Tussen de beide machtsblokken bestaan al andere spanningen.

Voorjaar 2014: een gespannen situatie in Oekraïne. Een pro-Westerse rechtse regering bestuurt Oekraïne na een mede door dat westen aangestuurde volksopstand; pro-Russische separatisten agiteren daartegen en vinden dat het gebied bij Rusland hoort of minstens in nauwe verbondenheid daarmee bestuurd moet worden. Rusland staat tegenover de VS, de NAVO en de EU, en zoekt zelf bondgenoten als China, Brazilië en anderen – de andere zogeheten BRICS-landen met wie het een gezamenlijke ontwikkelingsbank opricht als tegenwicht tegen de Wereldbank en IMF met het VS overwicht daarbinnen. Tussen het pro-Russische machtsblok en het Westerse machtsblok bestaan al andere spanningen.

Zomer 1914: ede Oostenrijk-Hongaarse aartshertog die in Sarajevo op bezoek is, qwordt vermoord. Aanwijzingen gaan in de richting van Servische nationalisten Oostenrijk-Hongarije eist een onderzoek en stelt een ultimatum. Servië houdt het been stijd. Oostenrijk-Hongarije voelt de steun van Duitsland. Servië voelt de steun van Rusland. De spanning stijgt snel.

Zomer 2014: Een verkeersvliegtuig wordt neergehaald in het Oosten van Oekraïne. Aanwijzingen gaan in de richting van pro-Russische separatisten. Oekraïne geeft de schuld aan Rusland. Oekraïne ‘s supporters en hoofdsponsors VS en EU, ondersteunen Oekraïne in die houding. Rusland geeft juist Oekraïne de schuld. Westerse staten, politici en opiniemakers roepen op tot sancties, hier en daar – in Duitse media bijvoorbeeld – wordt militaire actie tegen Rusland als mogelijkheid geopperd.. De spanning stijgt snel.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/1914 en 2014-over oorlogsdreiging en de noodzaak van landverraad

Opgeslagen onder Divers