Maandelijks archief: januari 2012

BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/NEDERLAND LEGITIMEERT ISRAELISCHE BEZETTING

”How many years can some people exist
Before they’re allowed to be free?
How many deaths will it take till one knows
That too many people have died
The answer, my friend, is blowing in the wind
The answer is blowing in the wind”

Vrij naar Bob Dylan’s, Blowin in the wind


Israel should have exploited the repression of the demonstrations in China, when the world attention focussed on that country, to carry out mass expulsions among the Arabs of the territories.

Benyamin Netanyahu, toen Plaatsvervangend Minister van Buitenlandse Zaken, voormalig Premier van Israël, sprekend tot studenten van de Bar Ilan University. Uit het Israëlische journaal Hotam, 24 november 1989

Netanyahu is momenteel dus weer premier
Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/NEDERLAND LEGITIMEERT ISRAELISCHE BEZETTING

Opgeslagen onder Divers

KONINGIN: UITSPRAAK HOOFDDOEK ONZIN/UITSTEKENDE REACTIE OP PVV HETZE

”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Artikel 1, Nederlandse Grondwet, VERBOD OP DISCRIMINATIE

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1

” Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”

Artikel 6, Nederlandse Grondwet/VRIJHEID VAN GODSDIENST

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1

”Dat er ophef was ontstaan over het moskeebezoek heeft de koningin niet echt verrast. “Waar moet ik me tegenwoordig nog door laten verrassen”, zei Beatrix met een diepe zucht. ‘

RTL
Koningin: Uitspraak PVV over hoofddoek ”echte onzin”
Zie ook noot 2
Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor KONINGIN: UITSPRAAK HOOFDDOEK ONZIN/UITSTEKENDE REACTIE OP PVV HETZE

Opgeslagen onder Divers

PVV verbolgen over hoofddoek Beatrix/Enige trieste wansmaak gedachtegoed PVV

PVV VERBOLGEN OVER HOOFDDOEK BEATRIX/DE ENIGE ”TRIESTE WANVERTONING” IS HET GEDACHTEGOED VAN DE PVV

Geachte  lezers,

Het is weer zover
De PVV, een partij, die vanwege haar racistisch en extreem-rechts gedachtegoed 1 een ernstige bedreiging is voor de Nederlandse rechtsstaat 2 en helaas als gedoogpartij een destructieve stem heeft in het regeringsbeleid 3, heeft weer eens van zich doen spreken

Deze keer naar aanleiding van het Staatsbezoek van Koningin Beatrix aan de Verenigde Emiraten, waarbij de Koningin bij haar bezoek aan een Moskee in Abu Dhabi gesluierd naar binnen gegaan is
Deze kleding wordt door de PVV een ”trieste wansmaak” genoemd
Het nonsens argument van de PVV is, dat de kleding ”’onderdrukking van de vrouw” zou symboliseren 4

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor PVV verbolgen over hoofddoek Beatrix/Enige trieste wansmaak gedachtegoed PVV

Opgeslagen onder Divers

Doodstraf geeist tegen Mubarak/Barbaars/Schending recht op leven

DOODSTRAF GEEIST TEGEN MUBARAK/DOODSTRAF BARBAARS/SCHENDING RECHT OP LEVEN

Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 3, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.asp…

”Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. ”

Artikel 5, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.asp…

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Doodstraf geeist tegen Mubarak/Barbaars/Schending recht op leven

Opgeslagen onder Divers