Noot 8/Vervolg

[8] C. Structurele lastenverzwaringen (inkomsten)   55 Afschaffen verlaagd btw-tarief culturele goederen en diensten – uitgezonderd bioscopen en dagrecreatie -953 -953 -953 -953”   BUDGETTAIRE BIJDRAGE HOOFDLIJNENAKKOORD 15 MEI 2024 file:///C:/Users/Essed/Downloads/Budgettaire+bijlage+hoofdlijnenakkoord+15+mei+2024%20(4).pdf