Tag archieven: Politieoptreden

NEDERLANDSE POLITIEBOND STEUNT FRANSE POLITIE/LAPT RECHT OP LEVEN AAN ZIJN LAARS!

Op een raam van een winkel in Marseille is tijdens rellen een boodschap gespoten.

Op een raam van Op een raam van een winkel in Marseille is tijdens rellen een boodschap gespoten. © ANP / EPA

NEDERLANDSE POLITIEBOND STEUNT FRANSE POLITIE/LAPT

RECHT OP LEVEN AAN ZIJN LAARS!

BRIEF!!

[Geheel onderin Steunverklaring Nederlandse Politiebond]

Article 3

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

http://hrlibrary.umn.edu/instree/b1udhr.htm

AAN

DE NEDERLANDSE POLITIEBOND

Tav de heren J. Struijs en K. Simmers

Onderwerp:

Uw Steunbetuiging dd 1 juli 2023

”Steun en eerbetuiging aan alle Franse collega’s”

Geachte Politiebond

Geachte heren Struijs en Simmers,

[Mocht u in tijdnood zijn, leze dan de Epiloog]

Neen heren, u bent niet medeplichtig [1] aan het in Frankrijk gangbare

harde politieoptreden [2]-waarvan u, naar ik aanneem, op de hoogte bent-,

WEL getuigt u met uw steunverklaring ”Steun en eerbetuiging aan alle

Franse collega’s [3] niet alleen van weinig tot geen respect voor het Recht

op Leven [4], impliciet verdedigt u het ook door Amnesty International

veroordeelde keiharde politieoptreden [5] door een dergelijke [excusez let

mots] idiote Steunverklaring [6], waarmee u zich kritiekloos schaart

achter de Franse politie.

Zegt u van niet?

Waarom schrijft u dan:

”Aan alle collega’s en vakbonden en verenigingen van politie en gendarmerie in Frankrijk: namens de Nederlandse Politiebond (NPB) schrijven wij u deze brief om onze diepe bewondering en steun uit te spreken voor alle leden van de politie, gendarmerie en andere veiligheidsdiensten in Frankrijk. [7]Realiseert u zich eigenlijk wel, dat als uschrijft ”alle”, dat u hiermee ook steunuitspreekt aan al die agenten, die keihardoptreden tegen demonstranten? [8]Dat u daarmee-onrechtstreeks” ook steunuitspreekt voor Florian M, de agent, dieop 27 juni 2023 de 17 jarige Nahel Merzouk heeft doodgeschoten en nuvastzit en wordt vervolgd wegens doodslag? [9]Vandaar ook, dat ik schrijf, dat uw ”Steunbetuiging” getuigt van geen enkelrespect voor het recht op Leven.Want waar blijft uw medeleven met ditzoveelste slachtoffer van Frans politiegeweld? [10]Waar blijft uw medeleven met de Familievan het slachtoffer?Ik heb tenminste op uw site geenBrief van medeleven aan de Moeder ofOma van de doodgeschoten Nahel aangetroffen.Zo ja, dan moet u mij deze Brief maar eens snel opsturen………..
OPSTANDVan zinloze rellen ben ik geen fan.Dat deel van uw Verklaring snap iknog wel.Maar daarvan is hier geen sprake!Hier is sprake van een Opstand.Want u denkt toch niet, dat er out of the blue zomaar duizenden mensen de straatopgaan in confrontatie, als alles redelijkpais en vree is!Jarenlang al is er sprake van structureelpolitiegeweld, niet alleen tegen demonstranten in general, maar vooral ook tegen mensen met een migratieachtergrond.Zie rapporten van Amnesty International! [11]En deze Nahel is echt niet de eerste politiedode met een migratieachtergrond.Lees maar! [12]Eerder is het bovendien in de banlieues alraak geweest met de politie, juistvanwege die politiedoden! [13]Dus wie is hier nu gewelddadig?De politie, die al decennialang vrijwelstraffeloos zich schuldig maakt aandodelijk geweld of mishandeling,of de demonstranten, die het een keer zat zijn! [14]En dan natuurlijk NIET te vergeten het feit, dat het Franse politieoptreden vaak[ik zeg niet alle agenten, maar wel structureel] racistisch is, waardoor vooralmensen met een ”Noord-Afrikaans” of”zwart” uiterlijk Kop van Jut zijn. [15]En juist die wonen vaak in die banlieues,zoals u ook wel weet.Daarom ook spreek ik over eenOpstand, niet over relletjesEn over ”Opstand” mag u denken zoalsu wil, maar er zijn wel wat zaken aanvoorafgegaanMensen worden doorgaans niet zomaar”gewelddadig” zoals u dat noemt.
EPILOOG
Zijn er ook niet gewoon ”relschoppers”onder die duizenden demonstranten? [16]Natuurlijk, maar daarom gaat het hier niet, die vind je bij ieder protest wel.
Waar het hier om gaat is dat u, heren Struijs en Simmer, juist op een momentvan dodelijk politiegeweld, waarbij de agent-dat erkent ook president Macron- totaal fout zit en er terechte woede om is[want dit is echt niet de eerste keer!], steun uitspreekt aan ALLE ”

collega’s en vakbonden en verenigingen van politie en gendarmerie in Frankrijk” [17]

DAT HOUDT DUS AUTOMATISCH IN

AL DIE AGENTEN, DIE ER BIJ DEMONSTRATIES OP LOS SLAAN!’DE AGENT, DIE EEN ONGEWAPENDE17 JARIGE DOODSCHOOT EN NU INVOORARREST ZIT!
Geen woord van sympathie met of medeleven met de Familie van het slachtoffer.Daarmee hebt u getoond geen enkel respect te tonen voor het recht van Leven.
En met alle respect:U bent geen Knip voor de Neus waard!Ga u schamen!
Ik heb gezegd
Vriendelijke groetenAstrid Essed

Amsterdam 
NOTENVoor uw gemak zijn de Noten inlinks ondergebracht
NOTEN 1 EN 2

NOOT 3

NOOT 4

NOTEN 5 EN 6

NOTEN 7 T/M 9

NOTEN 10 T/M 15

NOTEN 16 EN 17

Noten 16 en 17/Nederlandse Politiebond | Astrid Essed

Noten 16 en 17/Nederlandse Politiebond | Astrid Essed

ZIE STEUNVERKLARING NEDERLANDSE POLITIEBOND

NEDERLANDSE POLITIEBOND

STEUN EN EERBETUIGING AAN ALLE FRANSE COLLEGA’S

1 JULI 2023

https://politiebond.nl/actueel/nieuws-and-blog/steun-en-eerbetuiging/

Aan alle collega’s en vakbonden en verenigingen van politie en gendarmerie in Frankrijk: namens de Nederlandse Politiebond (NPB) schrijven wij u deze brief om onze diepe bewondering en steun uit te spreken voor alle leden van de politie, gendarmerie en andere veiligheidsdiensten in Frankrijk. In deze moeilijke en penibele tijden, waarin uw collega’s het doelwit zijn van gewelddadige demonstranten, willen we onze solidariteit, ons respect en onze wensen voor moed uitdrukken.

Met grote bezorgdheid hebben wij kennisgenomen van de uitdagingen waarmee u momenteel wordt geconfronteerd. We begrijpen dat uw dagelijkse taken steeds gevaarlijker en veeleisender zijn geworden, met steeds gewelddadigere botsingen en onvoorspelbare situaties. Juist in tijden van grote druk is het essentieel om eenheid en steun te tonen aan degenen die zich inzetten voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

We willen u verzekeren dat we de noodzaak van hervormingen binnen de politie- en veiligheidsdiensten volledig steunen. Het is cruciaal om voortdurend te evolueren en ons aan te passen aan de veranderende uitdagingen en bedreigingen waarmee wij en de samenleving worden geconfronteerd. Wij geloven in het belang van lokale politie (community policing), moderne training, technologische vooruitgang en adequate middelen om u in staat te stellen uw missies effectief en efficiënt te volbrengen. In dit kader wijzen wij erop dat onze organisatie altijd openstaat voor samenwerking en kennisuitwisseling.

Beste collega van politie of rijkswacht, onze gedachten zijn bij jou en al je collega’s in deze moeilijke tijd. We wensen je sterkte, eer en moed. We erkennen uw vastberadenheid en uw professionaliteit, evenals het belang van het werk dat u doet om de samenleving veilig te houden. Uw inzet en toewijding zijn bewonderenswaardig en verdienen onze oprechte dank.

Accepteer alstublieft onze steun en vriendelijke groeten,

Met eer

Jan Struijs
en Koen Simmers

Reacties uitgeschakeld voor NEDERLANDSE POLITIEBOND STEUNT FRANSE POLITIE/LAPT RECHT OP LEVEN AAN ZIJN LAARS!

Opgeslagen onder Divers

MAIL ASTRID ESSED DD 9 JULI 2023 AAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND OVER HUN STEUNVERKLARING AAN DE FRANSE POLITIE

Op een raam van een winkel in Marseille is tijdens rellen een boodschap gespoten.

Op een raam van Op een raam van een winkel in Marseille is tijdens rellen een boodschap gespoten. © ANP / EPA

MAIL ASTRID ESSED DD 9 JULI 2023 AAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND

OVER HUN STEUNVERKLARING AAN DE FRANSE POLITIE

Astrid Essed <astridessed@yahoo.com>

To:info@politiebond.nl

Sun, Jul 9 at 2:45 PM

Article 3

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

http://hrlibrary.umn.edu/instree/b1udhr.htm

AAN

DE NEDERLANDSE POLITIEBOND

Tav de heren J. Struijs en K. Simmers

Onderwerp:

Uw Steunbetuiging dd 1 juli 2023

”Steun en eerbetuiging aan alle Franse collega’s”

Geachte Politiebond

Geachte heren Struijs en Simmers,

[Mocht u in tijdnood zijn, leze dan de Epiloog]

Neen heren, u bent niet medeplichtig [1] aan het in Frankrijk gangbare

harde politieoptreden [2]-waarvan u, naar ik aanneem, op de hoogte bent-,

WEL getuigt u met uw steunverklaring ”Steun en eerbetuiging aan alle

Franse collega’s [3] niet alleen van weinig tot geen respect voor het Recht

op Leven [4], impliciet verdedigt u het ook door Amnesty International

veroordeelde keiharde politieoptreden [5] door een dergelijke [excusez let

mots] idiote Steunverklaring [6], waarmee u zich kritiekloos schaart

achter de Franse politie.

Zegt u van niet?

Waarom schrijft u dan:

”Aan alle collega’s en vakbonden en verenigingen van politie en gendarmerie in Frankrijk: namens de Nederlandse Politiebond (NPB) schrijven wij u deze brief om onze diepe bewondering en steun uit te spreken voor alle leden van de politie, gendarmerie en andere veiligheidsdiensten in Frankrijk. [7]Realiseert u zich eigenlijk wel, dat als uschrijft ”alle”, dat u hiermee ook steunuitspreekt aan al die agenten, die keihardoptreden tegen demonstranten? [8]Dat u daarmee-onrechtstreeks” ook steunuitspreekt voor Florian M, de agent, dieop 27 juni 2023 de 17 jarige Nahel Merzouk heeft doodgeschoten en nuvastzit en wordt vervolgd wegens doodslag? [9]Vandaar ook, dat ik schrijf, dat uw ”Steunbetuiging” getuigt van geen enkelrespect voor het recht op Leven.Want waar blijft uw medeleven met ditzoveelste slachtoffer van Frans politiegeweld? [10]Waar blijft uw medeleven met de Familievan het slachtoffer?Ik heb tenminste op uw site geenBrief van medeleven aan de Moeder ofOma van de doodgeschoten Nahel aangetroffen.Zo ja, dan moet u mij deze Brief maar eens snel opsturen………..
OPSTANDVan zinloze rellen ben ik geen fan.Dat deel van uw Verklaring snap iknog wel.Maar daarvan is hier geen sprake!Hier is sprake van een Opstand.Want u denkt toch niet, dat er out of the blue zomaar duizenden mensen de straatopgaan in confrontatie, als alles redelijkpais en vree is!Jarenlang al is er sprake van structureelpolitiegeweld, niet alleen tegen demonstranten in general, maar vooral ook tegen mensen met een migratieachtergrond.Zie rapporten van Amnesty International! [11]En deze Nahel is echt niet de eerste politiedode met een migratieachtergrond.Lees maar! [12]Eerder is het bovendien in de banlieues alraak geweest met de politie, juistvanwege die politiedoden! [13]Dus wie is hier nu gewelddadig?De politie, die al decennialang vrijwelstraffeloos zich schuldig maakt aandodelijk geweld of mishandeling,of de demonstranten, die het een keer zat zijn! [14]En dan natuurlijk NIET te vergeten het feit, dat het Franse politieoptreden vaak[ik zeg niet alle agenten, maar wel structureel] racistisch is, waardoor vooralmensen met een ”Noord-Afrikaans” of”zwart” uiterlijk Kop van Jut zijn. [15]En juist die wonen vaak in die banlieues,zoals u ook wel weet.Daarom ook spreek ik over eenOpstand, niet over relletjesEn over ”Opstand” mag u denken zoalsu wil, maar er zijn wel wat zaken aanvoorafgegaanMensen worden doorgaans niet zomaar”gewelddadig” zoals u dat noemt.
EPILOOG
Zijn er ook niet gewoon ”relschoppers”onder die duizenden demonstranten? [16]Natuurlijk, maar daarom gaat het hier niet, die vind je bij ieder protest wel.
Waar het hier om gaat is dat u, heren Struijs en Simmer, juist op een momentvan dodelijk politiegeweld, waarbij de agent-dat erkent ook president Macron- totaal fout zit en er terechte woede om is[want dit is echt niet de eerste keer!], steun uitspreekt aan ALLE ”

collega’s en vakbonden en verenigingen van politie en gendarmerie in Frankrijk” [17]

DAT HOUDT DUS AUTOMATISCH IN

AL DIE AGENTEN, DIE ER BIJ DEMONSTRATIES OP LOS SLAAN!’DE AGENT, DIE EEN ONGEWAPENDE17 JARIGE DOODSCHOOT EN NU INVOORARREST ZIT!
Geen woord van sympathie met of medeleven met de Familie van het slachtoffer.Daarmee hebt u getoond geen enkel respect te tonen voor het recht van Leven.
En met alle respect:U bent geen Knip voor de Neus waard!Ga u schamen!
Ik heb gezegd
Vriendelijke groetenAstrid Essed

Amsterdam 
NOTENVoor uw gemak zijn de Noten inlinks ondergebracht
NOTEN 1 EN 2

NOOT 3

NOOT 4

NOTEN 5 EN 6

NOTEN 7 T/M 9

NOTEN 10 T/M 15

NOTEN 16 EN 17

Noten 16 en 17/Nederlandse Politiebond | Astrid Essed

Noten 16 en 17/Nederlandse Politiebond | Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor MAIL ASTRID ESSED DD 9 JULI 2023 AAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND OVER HUN STEUNVERKLARING AAN DE FRANSE POLITIE

Opgeslagen onder Divers

Politiegeweld in Frankrijk [voor de zoveelste keer!]/Tiener Nahel (17) doodgeschoten/Brief Astrid Essed dd 8 juli 2023 aan BN de Stem

POLITIEGEWELD IN FRANKRIJK [VOOR DE ZOVEELSTE KEER]/TIENER NAHEL DOODGESCHOTEN/

BRIEF ASTRID ESSED AAN BN DE STEM

Op een raam van een winkel in Marseille is tijdens rellen een boodschap gespoten.

Op een raam van Op een raam van een winkel in Marseille is tijdens rellen een boodschap gespoten. © ANP / EPA

The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.”

― Albert Einstein

https://www.goodreads.com/quotes/8144295-the-world-will-not-be-destroyed-by-those-who-do

AAN

Redactie BN De Stem

Onderwerp:

Uw artikel

”Oma doodgeschoten Nahel (17) roept Frankrijk op

tot kalmte: ”Mensen, die alles kapotmaken, moeten stoppen”

[Mocht u in tijdnood zijn, lees dan de Epiloog]

Geachte Redactie,

Een van de belangrijkste aspecten van goede journalistiek is

niet alleen het verstrekken van de juiste, nagecheckte, feiten

en het betrachten van een zo groot mogelijke objectiviteit,

maar ook het betrachten van volledigheid, waarbij achtergrondinformatie

een belangrijke rol speelt.

Welnu, hoewel er zeker positieve aspecten te noemen zijn in uw

berichtgeving over het bovengenoemde artikel [die noem ik aanstonds], zijn

er een aantal hinderlijke minpunten, waardoor de berichtgeving in zijn

geheel een tendentieus karakter heeft.

Maar eerst de pluspunten

PLUSPUNTEN

Voor drie zaken in deze berichtgeving heb ik waardering:

In de eerste plaats voor het bericht zelf:

””Oma doodgeschoten Nahel (17) roept Frankrijk op

tot kalmte: ”Mensen, die alles kapotmaken, moeten stoppen” [1]

Nog los van hoe je over deze oproep denkt [ik kan mij

voorstellen, dat de meningen daarover verschillen, gezien

de achtergronden, waarop ik terug kom], vind ik het positief,

dat u, door gewag te maken van deze oproep, aan de Oma van

de door de politie doodgeschoten Nahel een Gezicht geeft, iets

wat vaak bij dergelijke berichten ontbreekt.

Ook andere media hebben dat gedaan [2] en terecht.

Voorts heb ik er waardering voor, dat u in uw berichtgeving hebt gewezen

op het controversiele karakter van de gestarte [en nu weer beeindigde] inzamelingsactie voor de agent, die de 17 jarige Nahal doodschoot. [3]

En tenslotte heb ik er waardering voor, dat u gewezen hebt op de lezing

van de getuige [vriend van Nahel], die afweek van die van de politie

en was te lezen, via uw bericht over de Oma, op het AD, waar ook

de schokkende beelden over het doodschieten van  Nahal te zien waren. [4]

In zoverre hebt u uw journalistieke plicht vervuld.

MINPUNTEN

TENDENTIEUZE BERICHTGEVING

Minder te spreken ben ik over de verdere inhoud van uw berichtgeving:

Want behalve de oproep van de Oma van Nahal en wat zij daar verder

aan toevoegt, treft mij een zinnetje

Ik citeer u:

”De dood van de jongen heeft in heel Frankrijk tot woede en rellen geleid. Het werd eerst onrustig in Nahels woonplaats Nanterre, een voorstad van Parijs. Al snel verspreidde het geweld zich naar veel andere Franse steden. Veel mensen zijn kwaad om het politieoptreden en verwijten het korps dat het racistisch en te agressief te werk gaat.” [5]

In de eerste plaats dit:

Hoewel het juist is, dat vele mensen het politiekorps 

racisme verwijten, klinkt dat, zonder verdere informatie,

te subjectief.

Men zou namelijk de indruk kunnen krijgen, dat dat

slechts hun mening en perceptie is.

Terwijl de feiten uitwijzen, dat het niet alleen is, ”zoals vele mensen zeggen”, maar dat dat racisme gebaseerd

is op gecheckte feiten.

Ook wekt melding maken van de rellen alleen de indruk,

dat dit ”alleen om een stelletje relschoppers zou gaan” [6]

-overigens ook de berichtgeving in andere media-

en geen geschiedenis heeft.

En op dat ontbreken van achtergrondinformatie,

die ik ook niet ben tegengekomen in andere door u

gefabriceerde artikelen [7], val ik u verbaal aan.

ACHTERGRONDEN OPSTAND

Nog even los van hoe je over de rellen denkt

[ik noem het liever een opstand, uitleg volgt],

je kunt het naar mijn mening sowieso, ook al

wist je niets van achtergronden, niet afdoen als

puur relletjes.

Toegegeven:

Relschoppers zullen er zeker bij geweest zijn-die lopen

ook bij de meeste demonstraties mee-maar als duizenden jongeren in diverse Franse steden na de dood van een

politieslachtoffer de straat op gaan, is er meer aan de hand dan puur vandalisme en vernielingsdrift.

Zelf noemt u het ook in een van uw artikelen:

”Veel mensen zijn kwaad om het politieoptreden en verwijten het korps dat het racistisch en te agressief te werk gaat.” [8]

En dat is nou een van de Pijnpunten.

ACHTERSTELLING

Een van de Pijnpunten

Want er is meer

Het AD verwoordt een en ander goed in een artikel [9],

door het verband tussen de huidige misere enjarenlange sociale achterstelling te beschrijven [10]Voeg daarbij discriminatie bij schooldoorstroming,bij het zoeken naar werk en de toegenomen, agressievedrugshandel en falend Gemeentebeleid [er wordt weldegelijk zijn best gedaan, niet alles is natuurlijkdiscriminatie] en je krijgt een nare mix van socialeproblemen. [11]Verder moet gezegd worden-logisch, maar de meestemensen denken daar niet aan-dat de bewoners in de banlieues zelf de grootste overlast vande woedende kleine en drugscriminaliteit hebben. [12]
POLITIEGEWELDRAPPORT AMNESTY INTERNATIONAL
In deze al giftige sfeer is een gevaarlijk en berucht Pijnpunt dan ook nog het vaak etnisch gerichte politiegeweld.In het algemeen is het echter helaas een feit, dat de Fransepolitie keihard optreedt, vooral bij demonstraties, los van etnische afkomst [13]Zie ook een rapport van Amnesty International uit 2021[14]
ECHTER:
Het is  aangetoond, dat de Franse politie structureel hard [of liever gezegd, vaak harder]optreedt wanneer er sprake is van mensen vanniet-westerse origine, zoals mensen van Arabischeof Afrikaanse herkomst.En dat is al decennialang aan de gang!
Mensenrechtenorganisatie Amnesty Internationalheeft dat gerapporteerd in meerdere rapporten! [15]Ik citeer uit een rapport uit 2009:”

” Amnesty International wishes to draw attention once again to its concern that although the victims of ill-treatment and other human rights violations include both men and women and a variety of age groups, the vast majority of complaints that have come to the organization’s attention concern French citizens from an ethnic minority or foreign nationals. In several of the cases highlighted in this report, racist abuse was an explicit element” [16]

En het betreft bepaald geen kleinigheden:

In het rapport worden genoemd ”unlawful killings, excessive use of force, torture, and other ill-treatment.” [17, verwijzend naar Amnesty rapport uit 2005, zie noten 16 en 17]

Dat is nogal wat!

Ook wordt vermeld, dat deze gevallen van geweld en abuse teruggaan

tot 1991! [18]

Verder geeft de mensenrechtenorganisatie aan, dat hoewel het politiegeweld niet alleen tegen [mijn formulering] ”niet-westerse

allochtonen” gericht is, zij wel de meerderheid van de slachtoffers uitmaken [19]

Deze rapporten van Amnesty worden door diverse media bevestigd,

waaronder de Britse krant The Guardian [20]

OPSTAND/RELLEN/OORZAKEN

Is het dan wonder, dat er op een gegeven moment

een Opstand [tegen dit Licht noem ik het geen rellen]

uitbreekt? [21]

Diverse media hebben daaraan ook gerefereerd [22]

En het was al eerder gebeurd!

Het was raak in 2005:

Drie tieners slaan op 27 oktober 2005 op de vlucht voor de politie nadat die een melding kreeg van een mogelijke inbraak op een bouwterrein. Ze verbergen zich in een stroomverdeelstation in Clichy-Sous-Bois en worden geëlektrocuteerd.

Twee van hen overlijden. De derde wordt zwaar verbrand naar het ziekenhuis gebracht. Hij zegt dat de drie aan het voetballen waren en op de vlucht sloegen toen ze de politie zagen, om te vermijden dat ze lang ondervraagd zouden worden over hun identiteitspapieren.

Met als gevolg:

Twee weken lang Opstand [23]

EN 

Het was raak in 2016!:

NOS berichtte daarover:

”Brandende auto’s, meerdere gewonden, zeker dertien aanhoudingen en een politiemacht die de rust probeert te herstellen. Al vijf nachten voert de politie in de plaats Beaumont-sur-Oise, zo’n dertig kilometer ten noorden van Parijs, strijd tegen groepen jongeren die woedend zijn over de dood van een 24-jarige arrestant. [24]

EPILOOG

Uit bovenstaande is gebleken, dat ik waardering heb getoond

voor een deel van uw berichtgeving [zie onder Pluspunten],

maar ook kritiek heb getoond.

Want door alleen te refereren aan ”relschoppers” zonder

een diepere blik te werpen op de achtergronden [armoede,

uitsluiting, discriminatie en keihard politiegeweld, niet

uitsluitend tegen, maar wel grotendeels tegen mensen

met een migratieachtergrond, waar veelal sprake is

van straffeloosheid], wordt een Beeld geschapen van zinloos

en redeloos vandalisme [al lopen er ongetwijfeld dergelijke

relschoppers mee] en dat ontaardt snel in tendentieuze

berichtgeving, omdat zo een totaal verkeerd Beeld ontstaat.

Mijn advies is dan ook, u beter te verdiepen in achtergrondinformatie, zoals collega-media wel hebben gedaan [25]

En wat ik vooral een ernstig falen van uw kant vind:

Er liggen rapporten van Amnesty International, waarin niet

alleen het keiharde Franse politiegeweld in het algemeen [26],

maar ook in het byzonder naar mensen met een migratie-achtergrond wordt aangetoond! [27]

Die had u op zijn minst moeten noemen!

Ik hoop dus, dat u bovenstaande Brief ter harte neemt

en in het vervolg WEL ingaat op achtergrondinformatie,

zeker als het gaat om zo’n gevoelig onderwerp als

politiegeweld met dodelijke afloop!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

NOTEN

Voor uw gemak heb ik de noten in links ondergebracht

NOTEN 1 EN 2

NOOT 3

NOOT 4

NOTEN 5 EN 6

NOOT 7

NOTEN 8 T/M 11

NOTEN 12 T/M 14

NOTEN 15 T/M 17

NOOT 18

NOTEN 19 EN 20

NOTEN 21 T/M 24

NOOT 25

NOOT 26

NOOT 27

EINDE NOTENAPPARAAT

Reacties uitgeschakeld voor Politiegeweld in Frankrijk [voor de zoveelste keer!]/Tiener Nahel (17) doodgeschoten/Brief Astrid Essed dd 8 juli 2023 aan BN de Stem

Opgeslagen onder Divers

Mail Astrid Essed aan BN De Stem: Uw artikel: ”Oma doodgeschoten Nahel (17) roept Frankrijk op tot kalmte”

Op een raam van een winkel in Marseille is tijdens rellen een boodschap gespoten.Op een raam van Op een raam van een winkel in Marseille is tijdens rellen een boodschap gespoten. © ANP / EPA

MAIL ASTRID ESSED AAN BN DE STEM DD 8 JULI 2023: UW ARTIKEL: OMA DOODGESCHOTEN NAHEL (17) ROEPT FRANKRIJK OP TOT KALMTE

Astrid Essed <astridessed@yahoo.com>

To:hoofdredactie@bndestem.nl,redactie@bndestem.nl

Cc:meningen@bndestem.nl,redactie.stad@bndestem.nl,redactie.oosterhout@bndestem.nl

Sat, Jul 8 at 12:28 PM

The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.”

― Albert Einstein

https://www.goodreads.com/quotes/8144295-the-world-will-not-be-destroyed-by-those-who-do

AAN

Redactie BN De Stem

Onderwerp:

Uw artikel

”Oma doodgeschoten Nahel (17) roept Frankrijk op

tot kalmte: ”Mensen, die alles kapotmaken, moeten stoppen”

[Mocht u in tijdnood zijn, lees dan de Epiloog]

Geachte Redactie,

Een van de belangrijkste aspecten van goede journalistiek is

niet alleen het verstrekken van de juiste, nagecheckte, feiten

en het betrachten van een zo groot mogelijke objectiviteit,

maar ook het betrachten van volledigheid, waarbij achtergrondinformatie

een belangrijke rol speelt.

Welnu, hoewel er zeker positieve aspecten te noemen zijn in uw

berichtgeving over het bovengenoemde artikel [die noem ik aanstonds], zijn

er een aantal hinderlijke minpunten, waardoor de berichtgeving in zijn

geheel een tendentieus karakter heeft.

Maar eerst de pluspunten

PLUSPUNTEN

Voor drie zaken in deze berichtgeving heb ik waardering:

In de eerste plaats voor het bericht zelf:

””Oma doodgeschoten Nahel (17) roept Frankrijk op

tot kalmte: ”Mensen, die alles kapotmaken, moeten stoppen” [1]

Nog los van hoe je over deze oproep denkt [ik kan mij

voorstellen, dat de meningen daarover verschillen, gezien

de achtergronden, waarop ik terug kom], vind ik het positief,

dat u, door gewag te maken van deze oproep, aan de Oma van

de door de politie doodgeschoten Nahel een Gezicht geeft, iets

wat vaak bij dergelijke berichten ontbreekt.

Ook andere media hebben dat gedaan [2] en terecht.

Voorts heb ik er waardering voor, dat u in uw berichtgeving hebt gewezen

op het controversiele karakter van de gestarte [en nu weer beeindigde] inzamelingsactie voor de agent, die de 17 jarige Nahal doodschoot. [3]

En tenslotte heb ik er waardering voor, dat u gewezen hebt op de lezing

van de getuige [vriend van Nahel], die afweek van die van de politie

en was te lezen, via uw bericht over de Oma, op het AD, waar ook

de schokkende beelden over het doodschieten van  Nahal te zien waren. [4]

In zoverre hebt u uw journalistieke plicht vervuld.

MINPUNTEN

TENDENTIEUZE BERICHTGEVING

Minder te spreken ben ik over de verdere inhoud van uw berichtgeving:

Want behalve de oproep van de Oma van Nahal en wat zij daar verder

aan toevoegt, treft mij een zinnetje

Ik citeer u:

”De dood van de jongen heeft in heel Frankrijk tot woede en rellen geleid. Het werd eerst onrustig in Nahels woonplaats Nanterre, een voorstad van Parijs. Al snel verspreidde het geweld zich naar veel andere Franse steden. Veel mensen zijn kwaad om het politieoptreden en verwijten het korps dat het racistisch en te agressief te werk gaat.” [5]

In de eerste plaats dit:

Hoewel het juist is, dat vele mensen het politiekorps 

racisme verwijten, klinkt dat, zonder verdere informatie,

te subjectief.

Men zou namelijk de indruk kunnen krijgen, dat dat

slechts hun mening en perceptie is.

Terwijl de feiten uitwijzen, dat het niet alleen is, ”zoals vele mensen zeggen”, maar dat dat racisme gebaseerd

is op gecheckte feiten.

Ook wekt melding maken van de rellen alleen de indruk,

dat dit ”alleen om een stelletje relschoppers zou gaan” [6]

-overigens ook de berichtgeving in andere media-

en geen geschiedenis heeft.

En op dat ontbreken van achtergrondinformatie,

die ik ook niet ben tegengekomen in andere door u

gefabriceerde artikelen [7], val ik u verbaal aan.

ACHTERGRONDEN OPSTAND

Nog even los van hoe je over de rellen denkt

[ik noem het liever een opstand, uitleg volgt],

je kunt het naar mijn mening sowieso, ook al

wist je niets van achtergronden, niet afdoen als

puur relletjes.

Toegegeven:

Relschoppers zullen er zeker bij geweest zijn-die lopen

ook bij de meeste demonstraties mee-maar als duizenden jongeren in diverse Franse steden na de dood van een

politieslachtoffer de straat op gaan, is er meer aan de hand dan puur vandalisme en vernielingsdrift.

Zelf noemt u het ook in een van uw artikelen:

”Veel mensen zijn kwaad om het politieoptreden en verwijten het korps dat het racistisch en te agressief te werk gaat.” [8]

En dat is nou een van de Pijnpunten.

ACHTERSTELLING

Een van de Pijnpunten

Want er is meer

Het AD verwoordt een en ander goed in een artikel [9],

door het verband tussen de huidige misere enjarenlange sociale achterstelling te beschrijven [10]Voeg daarbij discriminatie bij schooldoorstroming,bij het zoeken naar werk en de toegenomen, agressievedrugshandel en falend Gemeentebeleid [er wordt weldegelijk zijn best gedaan, niet alles is natuurlijkdiscriminatie] en je krijgt een nare mix van socialeproblemen. [11]Verder moet gezegd worden-logisch, maar de meestemensen denken daar niet aan-dat de bewoners in de banlieues zelf de grootste overlast vande woedende kleine en drugscriminaliteit hebben. [12]
POLITIEGEWELDRAPPORT AMNESTY INTERNATIONAL
In deze al giftige sfeer is een gevaarlijk en berucht Pijnpunt dan ook nog het vaak etnisch gerichte politiegeweld.In het algemeen is het echter helaas een feit, dat de Fransepolitie keihard optreedt, vooral bij demonstraties, los van etnische afkomst [13]Zie ook een rapport van Amnesty International uit 2021[14]
ECHTER:
Het is  aangetoond, dat de Franse politie structureel hard [of liever gezegd, vaak harder]optreedt wanneer er sprake is van mensen vanniet-westerse origine, zoals mensen van Arabischeof Afrikaanse herkomst.En dat is al decennialang aan de gang!
Mensenrechtenorganisatie Amnesty Internationalheeft dat gerapporteerd in meerdere rapporten! [15]Ik citeer uit een rapport uit 2009:”

” Amnesty International wishes to draw attention once again to its concern that although the victims of ill-treatment and other human rights violations include both men and women and a variety of age groups, the vast majority of complaints that have come to the organization’s attention concern French citizens from an ethnic minority or foreign nationals. In several of the cases highlighted in this report, racist abuse was an explicit element” [16]

En het betreft bepaald geen kleinigheden:

In het rapport worden genoemd ”unlawful killings, excessive use of force, torture, and other ill-treatment.” [17, verwijzend naar Amnesty rapport uit 2005, zie noten 16 en 17]

Dat is nogal wat!

Ook wordt vermeld, dat deze gevallen van geweld en abuse teruggaan

tot 1991! [18]

Verder geeft de mensenrechtenorganisatie aan, dat hoewel het politiegeweld niet alleen tegen [mijn formulering] ”niet-westerse

allochtonen” gericht is, zij wel de meerderheid van de slachtoffers uitmaken [19]

Deze rapporten van Amnesty worden door diverse media bevestigd,

waaronder de Britse krant The Guardian [20]

OPSTAND/RELLEN/OORZAKEN

Is het dan wonder, dat er op een gegeven moment

een Opstand [tegen dit Licht noem ik het geen rellen]

uitbreekt? [21]

Diverse media hebben daaraan ook gerefereerd [22]

En het was al eerder gebeurd!

Het was raak in 2005:

Drie tieners slaan op 27 oktober 2005 op de vlucht voor de politie nadat die een melding kreeg van een mogelijke inbraak op een bouwterrein. Ze verbergen zich in een stroomverdeelstation in Clichy-Sous-Bois en worden geëlektrocuteerd.

Twee van hen overlijden. De derde wordt zwaar verbrand naar het ziekenhuis gebracht. Hij zegt dat de drie aan het voetballen waren en op de vlucht sloegen toen ze de politie zagen, om te vermijden dat ze lang ondervraagd zouden worden over hun identiteitspapieren.

Met als gevolg:

Twee weken lang Opstand [23]

EN 

Het was raak in 2016!:

NOS berichtte daarover:

”Brandende auto’s, meerdere gewonden, zeker dertien aanhoudingen en een politiemacht die de rust probeert te herstellen. Al vijf nachten voert de politie in de plaats Beaumont-sur-Oise, zo’n dertig kilometer ten noorden van Parijs, strijd tegen groepen jongeren die woedend zijn over de dood van een 24-jarige arrestant. [24]

EPILOOG

Uit bovenstaande is gebleken, dat ik waardering heb getoond

voor een deel van uw berichtgeving [zie onder Pluspunten],

maar ook kritiek heb getoond.

Want door alleen te refereren aan ”relschoppers” zonder

een diepere blik te werpen op de achtergronden [armoede,

uitsluiting, discriminatie en keihard politiegeweld, niet

uitsluitend tegen, maar wel grotendeels tegen mensen

met een migratieachtergrond, waar veelal sprake is

van straffeloosheid], wordt een Beeld geschapen van zinloos

en redeloos vandalisme [al lopen er ongetwijfeld dergelijke

relschoppers mee] en dat ontaardt snel in tendentieuze

berichtgeving, omdat zo een totaal verkeerd Beeld ontstaat.

Mijn advies is dan ook, u beter te verdiepen in achtergrondinformatie, zoals collega-media wel hebben gedaan [25]

En wat ik vooral een ernstig falen van uw kant vind:

Er liggen rapporten van Amnesty International, waarin niet

alleen het keiharde Franse politiegeweld in het algemeen [26],

maar ook in het byzonder naar mensen met een migratie-achtergrond wordt aangetoond! [27]

Die had u op zijn minst moeten noemen!

Ik hoop dus, dat u bovenstaande Brief ter harte neemt

en in het vervolg WEL ingaat op achtergrondinformatie,

zeker als het gaat om zo’n gevoelig onderwerp als

politiegeweld met dodelijke afloop!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

NOTEN

Voor uw gemak heb ik de noten in links ondergebracht

NOTEN 1 EN 2

NOOT 3

NOOT 4

NOTEN 5 EN 6

NOOT 7

NOTEN 8 T/M 11

NOTEN 12 T/M 14

NOTEN 15 T/M 17

NOOT 18

NOTEN 19 EN 20

NOTEN 21 T/M 24

NOOT 25

NOOT 26

NOOT 27

NOOT 27/Allons Enfants de la rebellion! | Astrid Essed

NOOT 27/Allons Enfants de la rebellion! | Astrid Essed

EINDE NOTENAPPARAAT

Reacties uitgeschakeld voor Mail Astrid Essed aan BN De Stem: Uw artikel: ”Oma doodgeschoten Nahel (17) roept Frankrijk op tot kalmte”

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Frankrijk, politiegeweld, opstand

[Opmerking Astrid Essed:

Fijn, dat Peter Storm weer zo alert is!]FRANKRIJK, POLITIEGEWELD, OPSTAND

WEBSITE PETER STORM

Geplaatst op 28 juni 2023 door egel

woensdag 28 juni 2023

In Nanterre, een voorstad van Parijs in Frankrijk, vechten mensen tegen de politie. Nauwkeuriger gezegd: mensen vechten terug. Vuurwerk van de kant van die mensen, een bushokje kapot. Traangas en meer van de kant van de politie, en ook al 9 arrestaties. Aanleiding van de gevechten: een politieagent schoot een jongen van 17 jaar dood, ‘nadat hij weigerde te voldoen aan een bevel om te stoppen met zijn auto, zo zei de plaatselijke kantoor van het openbaar ministerie’.(1) De confrontaties begonnen dinsdag 27 juni 2023. Natuurlijk is er inmiddels een onderzoek aangekondigd, we kennen dat. Waar de brandweer traag is, probeert men de vlammen met zoete woorden te doven.

Gek he, dat mensen niet stoppen als de politie ze wil aanhouden bij verkeerscontrole? ‘Dit was het tweede fatale incident in zulke omstandigheden dit jaar, na een record van 13 doden wegens schieten door de politie bij verkeersstops’, aldus de Guardian. Dat mensen, vooral straatarme jonge mensen van kleur die toch al dagelijks last hebben van politie-intimidatie, proberen te maken dat ze wegkomen als ze weer een agent zien of horen, is een volstrekt zinnige reactie van die mensen. Dat heet ‘jezelf in veiligheid proberen te brengen’. Maar op die volstrekt zinnige reactie volgt te vaak vuurwapengeweld door agenten. Nu dus ook. En dat pikken mensen dus niet. Dat pikken mensen terecht niet.

Al uren lang zag ik in de loop van dinsdagavond berichten op Twitter van confrontaties. Een handjevol mensen gooit bijvoorbeeld een paar vuilniscontainer op straat en verstoort de dodelijke orde.(2) Wat later – het is dan al donker – verjagen kennelijk heel boze mensen politieagenten met vuurwerk.(3) Intussen heeft de opstandigheid zich uitgebreid: naast Nanterre worden Villeneuve la Garenne, Suresnes, Colombes, Gennevilliers en Asnières-sur-Seine genoemd als plekken waar het losgaat.(4) En nadat ik die plaatsnamen heb ingetikt, zie ik dat Bordeaux, in een heel ander deel van Frankrijk, ook melding wordt gemaakt van een stukje revolte.(5) Er rolt een balletje van wild protest door Frankrijk.

Dit kan zeer wel grotere vormen aannemen ook, want de haat tegen de politie zit diep, is wijd verbreid en heeft zeer gegronde redenen. Frankrijk is de afgelopen maanden ook het land geweest met omvangrijk straatprotest en harde confrontaties met de politie. Maandenlang waren er stakingen en demonstraties tegen de aantasting van pensioenrechten die president Macron slechts door de ge gangbare parlementaire procedures opzij te schuiven wist door te drukken. Demonstranten kregen daar grof politiegeweld te verduren, en beantwoordden dat ook door letterlijk terug te vechten.

Ook milieuactivisten waren doelwit van politierepressie, zoals in tijdens een grote actie in Sainte-Soline, waar in maart 2023 duizenden mensen actie voerden. De politie schoot Serge, een van die duizenden, een coma in met een granaat. Wekenlang hing zijn leven aan een zijden draad. Gelukkig is hij weer bij bewustzijn. Getuige de verklaring die hij naar buiten gebracht, is zijn strijdlust door het staatsgeweld niet gebroken.(6). De staat doet meer dan demonstranten slaan en beschieten.Intussen heeft die staat ene procedure gestart om Le Soulèvement de la Terre, een klimaatactiegroepdie stevig actie voert en ook deelnam aan de actie in Saint-Soline, te verbieden wegens ‘risico’s voor de openbare veiligheid’ (7).

Tegen deze achtergrond, in dit klimaat van confrontatie schiet de Franse politie dus weer eens iemand dood. Het is bepaals geen worden dar de reactie, nu kennelijk in de ene na de andere plaats, kwaad, opstandig en fel is. En de opstandelingen hebben in hun woede en hun felheid dus groot gelijk. Dat ze de politie maar effectief en zo hardhandig als nodig van de Franse straten weten te jagen.

Noten:

(1) ‘Tensions mount in Paris after boy, 17, fatally shot by police officer’, The Guardian, 27 juni 2023, https://www.theguardian.com/world/2023/jun/27/police-officer-investigated-boy-shot-dead-paris-nanterre

(2) Twitter, GhostofDurrutti, 27 juni 2023, https://twitter.com/AlertesInfos/status/1673820201001922561

(3) Twitter, GhostofDurruti, 28 juni 2023, https://twitter.com/AlertesInfos/status/1673820201001922561

(4) Twitter, Anonyme Citoyen, 28 juni 2023, https://twitter.com/AlertesInfos/status/1673820201001922561

(5) Twitter, Alertesinfo, 28 juni 2023, https://twitter.com/AlertesInfos/status/1673820201001922561

(6) CrimethInc., ‘ “We’re Not Martyrs” – A Message from serge, Whoe Survived Attempted Murder at the Hands of the French Police’, crimethinc.com, 21 juni 2023, https://nl.crimethinc.com/2023/06/21/we-are-not-martyrs-a-message-from-serge-who-survived-attempted-murder-at-the-hands-of-french-police

(7) Angelique Chrisafis, ‘France to shut down climate protest group citing public safety risks’, The Guardian, 20 januari 2023, https://www.theguardian.com/world/2023/jun/20/france-to-shut-down-climate-protest-group-citing-public-safety-risks

Peter Storm

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Frankrijk, politiegeweld, opstand

Opgeslagen onder Divers

Mail Astrid Essed aan NOS dd 3 mei 2023/Uw berichtgeving dd 4 april jongstleden over geweld tegen de politie

null Beeld Joris van Gennip

MAIL ASTRID ESSED AAN NOS DD 3 MEI 2023/”UW BERICHTGEVING

OVER GEWELD TEGEN DE POLITIE”

Astrid Essed <astridessed@yahoo.com>

To:reacties@nos.nl,nosbinnenland@nos.nl,publieksreacties@nos.nl,communicatie@nos.nl

Wed, May 3 at 2:55 AM

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

 THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

AAN

REDACTIE NOS NIEUWS

Uw berichtgeving dd 4 april jongstleden:

”Geweld tegen politiemensen blijft hoog: ”Werkt door in

priveleven”

Geachte Redactie,

Ongerijmd. dit fragment uit de onvergetelijke klassieker

Alice in Wonderland? [1]

Dat is niets vergeleken bij uw bovengenoemde berichtgeving [2],

die aan alle kanten rammelt.

Niet alleen neemt u klakkeloos de berichtgeving van de politie

over, zonder deze kritisch te controleren -en er schort nogal

wat aan, zoals u in onderstaande duidelijk zal worden, bovendien

presenteert u in uw berichtgeving de politie -bijna- als een

weerloos slachtoffer, bewust uw ogen sluitend voor het zowel

tegen individuen als bij demonstraties door de politie

gebruikt geweld.

En dat vind ik zeer kwalijk.

Maar eerst uw door mij gewraakte berichtgeving:

UW BERICHTGEVING OVER GEWELD TEGEN DE POLITIE

Ik citeer uit uw berichtgeving:

”In 2019 registreerde de politie 10.624 incidenten, zoals bedreigingen, beledigingen en mishandelingen. In het eerste coronajaar, in 2020, steeg dat aantal naar 12.543. Een jaar later liep het op tot 13.000 incidenten. Afgelopen jaar bleef dat getal ongeveer gelijk: 12.985 incidenten met geweld tegen de politie.”

[3]

Bij de referentie aan 2022  hebt u zich, naar ik aanneem, gebaseerd op het bericht op de politiewebsite ”bijna 13 000 keer

geweld tegen politie in 2022” [4], waarbij u klakkeloos ervan uitgegaan bent, dat het aantal -12 985 incidenten van geweld

tegen de politie” ook klopte.

Wel, Geachte Redactie, niets is minder waar.

En om daar achter te komen, had u slechts de in het

politieartikel vermelde link kunnen aantikken

Deze link

Ik citeer de politiewebsite

”Het overzicht van de cijfers over geweld tegen politieambtenaren is hier te vinden. Daarin zijn de cijfers van de periode 2017 – 2022 opgenomen.” [5]

En als we de in noot 5 vervatte link aanklikken, komen

we bij de volgende tabel:

”Geweld tegen politieambtenaren. [6]

EN WAT ZIEN IK?

[Lees mee, o Redactie]

Woordelijke bedreiging 1084

Belediging 6053

Diefstal 1

Discriminatie 21

Niet voldoen bevel of vordering 73

Smaad 22

Valse aangifte 3

Vernieling 15

Wederspannigheid [vage term] 2835 [7]

Wel, waarde Redactie, sinds wanneer vallen categorieen als

woordelijke bedreiging, belediging, diefstal, smaad, het

doen van een valse aangifte en niet voldoen aan een

bevel of vordering-om maar enkele dwarsstraten

te noemen, onder ”geweld tegen politieambtenaren”?

Als je die aantallen aftrekt van het oorspronkelijke

aantal gevallen van ”geweld”, kom je toch echt tot

een veel lager aantal, zoals ook wordt bevestigd door andere bronnen [8]

POLITIEGEWELD TEGEN INDIVIDUEN EN BIJ DEMONSTRATIES

Het is naar mijn mening niet alleen onachtzaamheid van uw

kant, dat u dit verschil in gegevens en getallen [nota bene

gewoon staand op de politiewebsite [9] niet hebt opgemerkt,

het is ook te wijten aan uw kritiekloze berichtgeving tav de

politie in het algemeen, waardoor u maar klakkeloos uitgaat

van de juistheid van de verstrekte informatie en niet verder]

checkt.

In het verleden heb ik u vaker betrapt op het feit, dat u willens

en wetens [een goed journalist checkt zijn bronnen en doet aan Hoor en Wederhoor] uw ogen sloot voor politiegeweld en

klakkeloos het narratief van de politie maar herhaalde.

Zie de links naar twee mails, die ik u in het verleden stuurde. [10]

EPILOOG

Het niet checken van de juistheid van politiecijfers over

geweld tegen de politie, het uitgaan van de veronderstelling,

zonder overtuigende bewijzen, dat een dodelijk slachtoffer

van politiekogels zijn eigen dood heeft uitgelokt [11],

het zijn zorgwekkende journalistieke omissies, waarvan

een gerenommeerd journalistiek medium zich verre dient te

houden.

Ik spreek dus de hoop uit, neen EIS van u, dat u zich

in de toekomst objectiever en zakelijker over de politie

uitlaat en ophoudt, langer spreekbuis van de politie

[want zo komt het wel over, ik volg u al geruime tijd tav

uw politieberichtgeving] te zijn.

Journalistiek behoort de Waakhond van de democratie te zijn,

en niet het Gezag klakkeloos te verdedigen, zeker niet de politie,

die is toegerust met een Geweldsmonopolie en van alle

mogelijke geweldsmiddelen is voorzien [12]-dus meestal al

in het voordeel is.

Denk daaraan en verbeter uw berichtgeving

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

 Amsterdam 

NOTEN

NOTEN 1 EN 2

NOTEN 3 EN 4

NOTEN 5 EN 6

NOTEN 7 EN 8

NOTEN 9 EN 10

NOTEN 11 EN 12

Reacties uitgeschakeld voor Mail Astrid Essed aan NOS dd 3 mei 2023/Uw berichtgeving dd 4 april jongstleden over geweld tegen de politie

Opgeslagen onder Divers

”Geweld tegen politiemensen blijft hoog”/NOS’ kritiekloze verdediging van de politie

null Beeld Joris van Gennip

”GEWELD TEGEN POLITIEMENSEN BLIJFT HOOG”/NOS’

KRITIEKLOZE VERDEDIGING VAN DE POLITIE

Brief Astrid Essed aan de NOS

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

 THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

AAN

REDACTIE NOS NIEUWS

Uw berichtgeving dd 4 april jongstleden:

”Geweld tegen politiemensen blijft hoog: ”Werkt door in

priveleven”

Geachte Redactie,

Ongerijmd. dit fragment uit de onvergetelijke klassieker

Alice in Wonderland? [1]

Dat is niets vergeleken bij uw bovengenoemde berichtgeving [2],

die aan alle kanten rammelt.

Niet alleen neemt u klakkeloos de berichtgeving van de politie

over, zonder deze kritisch te controleren -en er schort nogal

wat aan, zoals u in onderstaande duidelijk zal worden, bovendien

presenteert u in uw berichtgeving de politie -bijna- als een

weerloos slachtoffer, bewust uw ogen sluitend voor het zowel

tegen individuen als bij demonstraties door de politie

gebruikt geweld.

En dat vind ik zeer kwalijk.

Maar eerst uw door mij gewraakte berichtgeving:

UW BERICHTGEVING OVER GEWELD TEGEN DE POLITIE

Ik citeer uit uw berichtgeving:

”In 2019 registreerde de politie 10.624 incidenten, zoals bedreigingen, beledigingen en mishandelingen. In het eerste coronajaar, in 2020, steeg dat aantal naar 12.543. Een jaar later liep het op tot 13.000 incidenten. Afgelopen jaar bleef dat getal ongeveer gelijk: 12.985 incidenten met geweld tegen de politie.”

[3]

Bij de referentie aan 2022  hebt u zich, naar ik aanneem, gebaseerd op het bericht op de politiewebsite ”bijna 13 000 keer

geweld tegen politie in 2022” [4], waarbij u klakkeloos ervan uitgegaan bent, dat het aantal -12 985 incidenten van geweld

tegen de politie” ook klopte.

Wel, Geachte Redactie, niets is minder waar.

En om daar achter te komen, had u slechts de in het

politieartikel vermelde link kunnen aantikken

Deze link

Ik citeer de politiewebsite

”Het overzicht van de cijfers over geweld tegen politieambtenaren is hier te vinden. Daarin zijn de cijfers van de periode 2017 – 2022 opgenomen.” [5]

En als we de in noot 5 vervatte link aanklikken, komen

we bij de volgende tabel:

”Geweld tegen politieambtenaren. [6]

EN WAT ZIEN IK?

[Lees mee, o Redactie]

Woordelijke bedreiging 1084

Belediging 6053

Diefstal 1

Discriminatie 21

Niet voldoen bevel of vordering 73

Smaad 22

Valse aangifte 3

Vernieling 15

Wederspannigheid [vage term] 2835 [7]

Wel, waarde Redactie, sinds wanneer vallen categorieen als

woordelijke bedreiging, belediging, diefstal, smaad, het

doen van een valse aangifte en niet voldoen aan een

bevel of vordering-om maar enkele dwarsstraten

te noemen, onder ”geweld tegen politieambtenaren”?

Als je die aantallen aftrekt van het oorspronkelijke

aantal gevallen van ”geweld”, kom je toch echt tot

een veel lager aantal, zoals ook wordt bevestigd door andere bronnen [8]

POLITIEGEWELD TEGEN INDIVIDUEN EN BIJ DEMONSTRATIES

Het is naar mijn mening niet alleen onachtzaamheid van uw

kant, dat u dit verschil in gegevens en getallen [nota bene

gewoon staand op de politiewebsite [9] niet hebt opgemerkt,

het is ook te wijten aan uw kritiekloze berichtgeving tav de

politie in het algemeen, waardoor u maar klakkeloos uitgaat

van de juistheid van de verstrekte informatie en niet verder]

checkt.

In het verleden heb ik u vaker betrapt op het feit, dat u willens

en wetens [een goed journalist checkt zijn bronnen en doet aan Hoor en Wederhoor] uw ogen sloot voor politiegeweld en

klakkeloos het narratief van de politie maar herhaalde.

Zie de links naar twee mails, die ik u in het verleden stuurde. [10]

EPILOOG

Het niet checken van de juistheid van politiecijfers over

geweld tegen de politie, het uitgaan van de veronderstelling,

zonder overtuigende bewijzen, dat een dodelijk slachtoffer

van politiekogels zijn eigen dood heeft uitgelokt [11],

het zijn zorgwekkende journalistieke omissies, waarvan

een gerenommeerd journalistiek medium zich verre dient te

houden.

Ik spreek dus de hoop uit, neen EIS van u, dat u zich

in de toekomst objectiever en zakelijker over de politie

uitlaat en ophoudt, langer spreekbuis van de politie

[want zo komt het wel over, ik volg u al geruime tijd tav

uw politieberichtgeving] te zijn.

Journalistiek behoort de Waakhond van de democratie te zijn,

en niet het Gezag klakkeloos te verdedigen, zeker niet de politie,

die is toegerust met een Geweldsmonopolie en van alle

mogelijke geweldsmiddelen is voorzien [12]-dus meestal al

in het voordeel is.

Denk daaraan en verbeter uw berichtgeving

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

NOTEN

NOTEN 1 EN 2

NOTEN 3 EN 4

NOTEN 5 EN 6

NOTEN 7 EN 8

NOTEN 9 EN 10

NOTEN 11 EN 12

Reacties uitgeschakeld voor ”Geweld tegen politiemensen blijft hoog”/NOS’ kritiekloze verdediging van de politie

Opgeslagen onder Divers

Mail Astrid Essed aan NOS dd 10 juni 2016/”Agent mogelijk uitgelokt om man in Schiedam dood te schieten”/Blaming the victim!

END POLICE LICENCE TO KILL

MAIL ASTRID ESSED AAN NOS DD 10 JUNI 2016: ”AGENT MOGELIJK UITGELOKT OM

MAN IN SCHIEDAM DOOD TE SCHIETEN/BLAMING THE VICTIM!

TITEL MAIL

UW ARTIKEL ”AGENT MOGELIJK ”UITGELOKT” OM MAN IN SCHIEDAM DOOD TE SCHIETEN”

Astrid Essed <astridessed@yahoo.com>Fri, Jun 10, 2016 at 6:49 AM
Reply-To: Astrid Essed <astridessed@yahoo.com>To: “publieksreacties@nos.nl” <publieksreacties@nos.nl>, “publieksvoorlichting@nos.nl” <publieksvoorlichting@nos.nl>, “reacties@nos.nl” <reacties@nos.nl>
AANNOS REDACTIEOnderwerp: Artikel op uw Internetwebsite”Agent mogelijk ”uitgelokt” om man in Schiedam dood te schieten”Geachte RedactieMet vette letters stond op de Internetpaginavan uw krant dd woensdag 1 juni te lezen:AGENT MOGELIJK ”UITGELOKT” OM MAN IN SCHIEDAMDOOD TE SCHIETEN [1]Dit naar aanleiding van de dood van de 21 jarige Mitch Winters, die op maandagavond 30 meidoor een politieagent in Schiedam werd doodgeschoten. [2]Iets minder grof was deze titel dan in de papieren Metro dd donderdag2 juni, waar geschreven stond ´´MITCHEL LOKTE DOOD MOGELIJK ZELF UIT´ ¨(3),maar nog steeds was uw titel onaangenaam grof.
Want het komt erop neer, dat u, zonder de resultaten van enig onderzoek af tewachten, de agent, die de dodelijke schoten gelost heeft, impliciet vrijpleit en  het slachtoffer de schuld van deze schietpartij, die totzijn dood geleid heeft, geeft, ook al last u dan de woorden
”meest waarschijnlijke scenario” in. (4)”Blaming the victim” dus.Om het heel kort door de bocht  te zeggen [excusez let mots]WHO THE HELL IS IN THE COFFIN!
Ook geeft uw  titel een gebrek aan compassieaan, zowel met het slachtoffer als en de nabestaanden, voor wiedergelijke krantekoppen erg pijnlijk moeten zijn.Wat ”hoor en wederhoor” hebt u in zoverre aan uw journalistiekeverplichting voldaan, dat u kennelijk getracht hebt, met de familie in contact te komen.Dit leid ik af uit de volgende zin uit uw artikel”De familie van de 21-jarige kon nog niet worden bereikt voor commentaar.” (5)Dat siert u en kan niet van alle nieuwsmedia gezegd worden. (6)Terug naar de zaak zelfETNISCH PROFILERENNaast de onaangename titelkop had van u verwacht mogen worden, dat u vermeldt, dat niet zo langgeleden, twee andere allochtone mannen slachtoffer waren van dodelijk politiegeweld,namelijk Rishi Chandrikasing, die in 2013 in Den Haag door de politiewerd doodgeschoten [7] en in 2015, Mitch Henriquez, die gewurgd werddoor een politie nekklem. [8] Ook in Den Haag.In beide gevallen zou etnisch profileren [9] een rol gespeeld kunnenhebben, een structureel racistisch probleem bij de politie, dat onlangspijnlijk werd bevestigd door de aanhouding van de rapper Typhoon. [10]Of dat etnisch profileren ook bij Mitchel heeft gespeeld, moet verder onderzoek uitwijzen, ook de vraag, of aan de agent doodslagkan worden verweten.In zoverre is echter nu al overeenkomst tussen de zaak Mitch Winters enRishi Chandrikasing, dat zij beiden ongewapend waren en dat de politieagentervanuit ging, kennelijk, dat zij gewapend waren. [11]Verder zijn er veel onduidelijkheden:Wat heeft er voor interactie tussen Mitchel en de agent plaatsgehad,omdat deze op het moment van schieten alleen was.[12]En ALS er al sprake was van ”suicide by cop” [13], zoals u inuw artikelsuggereert [14] wat nog maar zeer de vraag is [in Nederland komt het bijnanooit voor] [15] dan nog is dat geenrechtvaardiging om te schieten, als iemand ongewapend is en dusgeen serieuze  bedreiging kon vormen.Zoals u het echter in uw artikel schrijft, lijkt het bijna een vanzelfsprekendheid, dat als een agent is ”uitgelokt”, deze ook moet schieten. [16]Onzin natuurlijk, agenten maken die keuze zelf en hebben tal van niet dodelijkemiddelen ter beschikking.EPILOOGIn drie jaar tijd drie allochtone mannen door politiegeweld omhet leven gekomen [17], die alle drie ongewapend waren.Terwijl bewezen is, dat etnische profilering onder de politiewelig tiert [18]Dat is een ernstige zaak.Het past u dan ook niet, bij voorbaat al mee te gaan met eennog lang niet bewezen lezing, ”suicide by cop” [19], door een dergelijke titelkop en de hele teneur van uw artikel.Ik zeg het opnieuwZonder dat er nog een uitgebreid onderzoek is gedaan.
Dat past u niet.U zult zich ermee verdedigen, dat bij de meeste gevestigdemedia een titelkop van ongeveer gelijke strekking voorwkam.Klopt (20), enkele heb ik ook reeds aangeschreven, waaronder de Metroredactie en de Stentor. [21]Maar ook uw Internet website heeft een groot bereik.Daarom wil ik u vriendelijk verzoeken, in de toekomst over eendergelijk gevoelig onderwerp als dodelijk politiegeweldinvoelender en objectiever verslag te doen.Ik ga ervanuit, dat u dit ter harte neemt.Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam NOTEN(1)NOSAGENT MOGELIJK ”UITGELOKT” OM MAN IN SCHIEDAMDOOD TE SCHIETEN1 JUNI 2016http://nos.nl/artikel/2108537-agent-mogelijk-uitgelokt-om-man-in-schiedam-dood-te-schieten.html
[2]NOSPOLITIE SCHIET MAN DOOD NA BEROVING30 MEI 2016http://nos.nl/artikel/2108202-politie-schiet-in-schiedam-man-dood-na-beroving.htmlELSEVIERPOLITIE SCHIET VERDACHTE MOGELIJKE BEROVING DOODhttp://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2016/05/politie-schiet-verdachte-mogelijke-beroving-dood-311180/
ADPOLITIE SCHIET VERDACHTE VAN BEROVING DOOD IN SCHIEDAM30 MEI 2016http://www.ad.nl/rotterdam/politie-schiet-verdachte-van-beroving-dood-in-schiedam~a9b1b555/

[3]
BERICHT IN DE PAPIEREN METRO KRANTTEKSTMETROMITCHEL LOKTE DOOD MOGELIJK ZELF UIT2 JUNI 2016Melding. De door een politieman in Schiedam neergeschoten21-jarige Mitchel heeft zelf melding gedaan bij 112 dat hij zou zijnberoofd en beschoten.Er wordt ernstig rekening mee gehouden, dat de melding vals wasen dat de Capellenaar bewust de confrontatie met de politieheeft gezocht.PAGINA 8VEEL VRAGEN OVER DOODGESCHOTEN MITCHEL WINTERSSchiedam:Waarom werd Mitchel maandag doodgeschoten door een politieagent?Was het een bewuste actie van de jongen zelf?De 21-jarige Mitchel Winters uit Capelle aan den IJssel werd maandagavond door een politieagent doodgeschoten in Schiedam. Hij had mogelijk iemand beroofd met een vuurwapen.Maar volgens het Openbaar Ministerie belde Mitchel zelf de politie om de overval te melden. Vervolgens gaf hij zijn eigen signalement door als van de dader, inclusief de tas die van hem ‘gestolen’ zou zijn.Een familielid herkende de stem van Mitchel als degene die maandagavond met 112 belde. Hierin vertelde hij te zijn beroofd en te zijn beschoten. Vervolgens gaf hij een signalement van de dader, dat precies met zijn eigen uiterlijk overeen kwam.
„Toen de politieman hem wilde aanhouden als verdachte van de gemelde beroving, zag deze zich genoodzaakt zijn vuurwapen te gebruiken”, schrijft het OM„Naast de neergeschoten Capellenaar [Mitchel] is de telefoon gevonden waarmee de melding is gedaan.”
De politie kwam maandagavond naar het Schiedamse Beatrixpark na een melding van een overval.Op die melding kwamen meerdere politieagenten af. Maar op het moment dat een van hen Mitchel, die leek op het signalement van de gewapende rover, tegenkwam was hij alleen.
Waarom precies is nog onduidelijk, maar de agent besloot te schieten en Mitchel overleed ter plekke. Op het moment dat Mitchel stierf, was hij in ieder geval niet gewapend.
Lang werd naar het mogelijke wapen gezocht. Ook naar het slachtoffer van de beroving werd gespeurd. „Het onderzoek is nog in volle gang en richt zich op verschillende scenario’s. Maar Rijksrecherche en OM houden er inmiddels ernstig rekening mee dat de melding vals was, en dat de Capellenaar bewust de confrontatie met de politie heeft gezocht”, concludeerde het OM gisteren.
De vader van Mitchel-Jerry Landveld- is in 2010 doorde politie doodgeschoten, nadat hij een politiehond neerstak”Verslaggever:Rens Oving[4]”De politie houdt er sterk rekening mee dat de man die deze week in Schiedam door een agent werd doodgeschoten zijn eigen dood heeft ‘geregisseerd’. Bronnen bij het onderzoek melden dat dit het meest waarschijnlijke scenario is. ”
NOSAGENT MOGELIJK ”UITGELOKT” OM MAN IN SCHIEDAMDOOD TE SCHIETEN1 JUNI 2016http://nos.nl/artikel/2108537-agent-mogelijk-uitgelokt-om-man-in-schiedam-dood-te-schieten.html[5]’De familie van de 21-jarige kon nog niet worden bereikt voor commentaar.” 

NOSAGENT MOGELIJK ”UITGELOKT” OM MAN IN SCHIEDAMDOOD TE SCHIETEN1 JUNI 2016http://nos.nl/artikel/2108537-agent-mogelijk-uitgelokt-om-man-in-schiedam-dood-te-schieten.html[6]IK VERWIJS VOOR ONGENUANCEERDE BERICHTGEVING NAARSW INTERNETKRANT VAN DE METRO, NOOT 3ZIE OOKDE STENTORDOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ MOGELIJKZELF UIT1 JUNI 2016
http://www.destentor.nl/algemeen/misdaad-112/doodgeschoten-mitchel-lokte-schietpartij-mogelijk-zelf-uit-1.6069992[7]NIEUWSUUR.NLDOODGESCHOTEN JONGEN WAS ONGEWAPEND26 NOVEMBER 2012http://nieuwsuur.nl/onderwerp/444820-doodgeschoten-jongen-was-ongewapend.html(8)OMROEP WESTMAN, DIE WERD OPGEPAKT BIJ NIGHT AT THE PARK DEN HAAGOVERLEDEN28 JUNI 2015 http://www.omroepwest.nl/nieuws/28-06-2015/man-die-werd-opgepakt-bij-night-park-den-haag-overleden[9]AMNESTY INTERNATIONALDOSSIER ETNISCH PROFILERENhttp://www.amnesty.nl/dossier-etnisch-profileren  RAPPORTAMNESTY INTERNATIONALPROACTIEF POLITIEOPTREDEN VORMT RISICO VOORMENSENRECHTEN28 OCTOBER 2013http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/rapport_etnisch_profileren_ainl_28_okt_2013.pdf(10)’Rapper Typhoon werd afgelopen maandag gecontroleerd door de politie.„Omdat de agenten de combinatie van de leeftijd en de, in hun ogen, dure auto en de huidskleur verdacht vonden”, verklaart de politie de reden van de aanhouding van de 31-jarige Zwolse rapper, wiens naam Glenn de Randamie is. De politie gaat nu door het stof en spreekt van „een inschattingsfout, waar we van hopen te leren.””
TELEGRAAFPOLITIE WIL LEREN VAN AANHOUDING TYPHOON31 MEI 2016

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25902728/__Politie_wil_leren_van_aanhouding_Typhoon__.html

”Volgens De Randamie is het niet de eerste keer dat hij langs de kant van de weg wordt gezet. “Dit is helaas de zoveelste keer dat dit mij overkomt en dan ben ik nog ‘bekend’ en is de sfeer na herkenning minder gespannen. Velen hebben dat voorrecht niet”, schrijft hij op social media. De politie zegt dat dit soort staandehoudingen zelden tot nooit voorkomt. Typhoon schrijft er niet boos om te worden, maar noemt het triest dat het vanwege etnische profilering gebeurt. Het is wat hem betreft “een dikke error in de Nederlandse samenleving. De eerste stap naar verandering is toegeven dat racisme/discriminatie/onderscheid nog steeds onderdeel van onze cultuur is. We zijn er nog lang niet!”NOSTYPHOON STAANDE GEHOUDEN OM COMBINATIEDURE AUTO EN HUIDSKLEUR30 MEI 2016http://nos.nl/op3/artikel/2108206-typhoon-staande-gehouden-om-combinatie-dure-auto-en-huidskleur.html
DE STENTORPOLITIE BEVESTIGT: TYPHOON WERD STAANDE GEHOUDENOM HUIDSKLEUR30 MEI 2016http://www.destentor.nl/regio/zwolle/politie-bevestigt-typhoon-werd-staande-gehouden-om-huidskleur-1.6063276ADRAPPER TYPHOON STAANDE GEHOUDEN OM HUIDSKLEUR30 MEI 2016http://www.ad.nl/binnenland/rapper-typhoon-staande-gehouden-om-huidskleur~abd42380/[11]Volgens officier van justitie Wouter Bos is doodslag bewezen. Moord – dat in de aanklacht is opgenomen omdat de familie dat wilde – niet. De agent hield er bij zijn schot rekening mee dat Rishi dood kon gaan. „Ik dacht: het is hij of ik”, zei hij tijdens een verhoor en op de zitting. Toch wil de officier geen straf. De richtlijnen stonden de agent toe te schieten op een vluchtende verdachte die met een pistool zou hebben gedreigd. Hij kon niet weten dat Rishi geen pistool had.”NRCAGENT, DIE 17 JARIGE RISHI DOODSCHOOT, KRIJGT GEEN STRAF23 DECEMBER 2013http://www.nrc.nl/nieuws/2013/12/23/agent-vrijgesproken-van-moord-op-rishi/NIEUWSUUR.NLDOODGESCHOTEN JONGEN WAS ONGEWAPEND26 NOVEMBER 2012http://nieuwsuur.nl/onderwerp/444820-doodgeschoten-jongen-was-ongewapend.htmlOMROEP WESTMAN, DIE WERD OPGEPAKT BIJ NIGHT AT THE PARK DEN HAAGOVERLEDEN28 JUNI 2015 http://www.omroepwest.nl/nieuws/28-06-2015/man-die-werd-opgepakt-bij-night-park-den-haag-overleden[12]”Op die melding kwamen meerdere politieagenten af. Maar op het moment dat een van hen Mitchel, die leek op het signalement van de gewapende rover, tegenkwam was hij alleen.”
METRONIEUWSVEEL VRAGEN ROND DOODGESCHOTEN MITCHELWINTERS1 JUNI 2016http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/06/veel-vragen-rond-doodgeschoten-mitchel-winters-21
[13]

WIKIPEDIASUICIDE BY COPhttps://en.wikipedia.org/wiki/ Suicide_by_cop[14]NOSAGENT MOGELIJK ”UITGELOKT” OM MAN IN SCHIEDAMDOOD TE SCHIETEN1 JUNI 2016http://nos.nl/artikel/2108537-agent-mogelijk-uitgelokt-om-man-in-schiedam-dood-te-schieten.html[15]METRONIEUWS”SUICIDE BY COP” IS ZELDZAAM IN NEDERLAND2 JUNI 2016http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/06/suicide-by-cop-is-zeldzaam-in-nederland[16]NOSAGENT MOGELIJK ”UITGELOKT” OM MAN IN SCHIEDAMDOOD TE SCHIETEN1 JUNI 2016http://nos.nl/artikel/2108537-agent-mogelijk-uitgelokt-om-man-in-schiedam-dood-te-schieten.html[17]TWEE EERDERE ALLOCHTONE SLACHTOFFERS VAN POLITIEGEWELD:RISHIS CHANDRIKASING EN MITCH HENRIQUEZZIE NOTEN 7 EN 8[18]ETNISCHE PROFILERINGNOTEN 9 EN 10(19)WIKIPEDIASUICIDE BY COPhttps://en.wikipedia.org/wiki/ Suicide_by_cop(20)ZIE VOOR METRO BERICHT NOOT 3ADDOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJMOGELIJK ZELF UIThttp://www.ad.nl/rotterdam/doodgeschoten-mitchel-lokte-schietpartij-mogelijk-zelf-uit~aa35447c/DE STENTORDOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ MOGELIJKZELF UIT1 JUNI 2016 http://www.destentor.nl/algemeen/misdaad-112/doodgeschoten-mitchel-lokte-schietpartij-mogelijk-zelf-uit-1.6069992[21]MITCHEL LOKTE DOOD MOGELIJK ZELF UIT/BLAMING THEVICTIM/BRIEF AAN METROASTRID ESSED8 JUNI 2016http://www.astridessed.nl/mitchel-lokte-dood-mogelijk-zelf-uitblaming-the-victimbrief-aan-metro/DOODGESCHOTEN MITCHEL LOKTE SCHIETPARTIJ MOGELIJK ZELF UIT/BLAMING THE VICTIM/BRIEF AAN DE STENTORASTRID ESSED10 JUNI 2016http://www.astridessed.nl/doodgeschoten-mitchel-lokte-schietpartij-mogelijk-zelf-uitblaming-the-victimbrief-aan-de-stentor/NOSAGENT MOGELIJK ”UITGELOKT” OM MAN IN SCHIEDAMDOOD TE SCHIETEN1 JUNI 2016http://nos.nl/artikel/2108537-agent-mogelijk-uitgelokt-om-man-in-schiedam-dood-te-schieten.htmlTEKSTAGENT MOGELIJK ”UITGELOKT” OM MAN IN SCHIEDAMDOOD TE SCHIETENDe politie houdt er sterk rekening mee dat de man die deze week in Schiedam door een agent werd doodgeschoten zijn eigen dood heeft ‘geregisseerd’. Bronnen bij het onderzoek melden dat dit het meest waarschijnlijke scenario is. De 21-jarige man uit Capelle aan den IJssel werd maandag door een agent doodgeschoten in het Beatrixpark. Dat gebeurde na een melding over een beroving waarbij was geschoten. De beller had een signalement opgegeven. In het park zag een agent later iemand lopen die daaraan voldeed. Uiteindelijk is er door de agent meerdere keren geschoten, maar wat de aanleiding ter plekke was, is nog onduidelijk. Bij de 21-jarige man uit Capelle aan den IJssel is geen wapen gevonden. Bronnen zeggen dat de man bij pogingen hem aan te houden heeft geroepen “Schiet dan, schiet dan” of iets soortgelijks. De agent die erbij betrokken was, heeft meerdere kogels afgevuurd. Zeker een van de kogels raakte de Capellenaar. Bij de man is geen wapen gevonden. De agent is gehoord als getuige, niet als verdachte. 112Bij de politie bestaat het vermoeden dat de melder van de beroving wel eens dezelfde kan zijn als de neergeschoten man. Hij had een telefoon bij zich. Die had geen sim-kaart, maar 112 bellen kan ook zonder. Van het telefoontje zijn opnamen gemaakt, want dat gebeurt standaard. Mogelijk wordt familie van de man gevraagd ernaar te luisteren om vast te stellen of de Capellenaar ook de beller was. Die heeft zich in elk geval vooralsnog niet gemeld.De familie van de 21-jarige kon nog niet worden bereikt voor commentaar.Vader ook doodgeschotenSaillant is dat de vader van de man zes jaar geleden ook is doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde in augustus 2010, in Nijmegen. Hij werd destijds doodgeschoten omdat hij met een schilmes had ingestoken op een politiehond die zich in zijn been had vastgebeten. Ook had hij volgens de politie uitgehaald naar een agent. Hij werd acht keer geraakt en kwam te overlijden. Familie heeft geprobeerd via een zogeheten artikel 12-procedure vervolging af te dwingen, maar het hof oordeelde in 2012 dat de agenten de ambtsinstructie hadden gevolgd en uit noodweer hadden geschoten.

Reacties uitgeschakeld voor Mail Astrid Essed aan NOS dd 10 juni 2016/”Agent mogelijk uitgelokt om man in Schiedam dood te schieten”/Blaming the victim!

Opgeslagen onder Divers

Mail Astrid Essed aan NOS dd 16 februari 2022 over berichtgeving rond woonprotest Leiden

MAIL ASTRID ESSED AAN NOS DD 16 FEBRUARI 2022 OVER

BERICHTGEVING ROND WOONPROTEST LEIDEN

TITEL MAIL

”UW BERICHTGEVING DD ZONDAG 13 FEBRUARI ”23 MENSEN AANGEHOUDEN NA AFLOOP

WOONPROTEST IN LEIDEN””

Astrid Essed <astridessed@yahoo.com>Feb 16, 2022, 4:45 PM
to reacties@nos.nlnosbinnenland@nos.nlpublieksreacties@nos.nlcommunicatie@nos.nl

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

 THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

AAN

REDACTIE NOS NIEUWS

NOS TELETEKST REDACTIE

Onderwerp: Uw berichtgeving ”23 mensen aangehouden

na afloop woonprotest in Leiden”

Zie de tekst van uw berichtgeving onderaan, voor de noten

Geachte Redactie,

Bovenstaande tekst uit de onvergetelijke klassieker ”Alice in

Wonderland” [1] vertelt ons iets over ongerijmdheid en misleiding.

Want ”biggetjes kunnen niet vliegen” [ik heb dat tenminste nooit

waargenomen] en ”de zee kan niet koken”

Tot zover de humor.

Maar uiteraard begin ik mijn kritiek op uw berichtgeving niet zomaar

met deze Parel uit de Wereldliteratuur:

Want ook in uw berichtgeving proef ik misleiding, aangevuld door kwalijke suggesties, onjuiste

feiten en gebrek aan hoor en wederhoor:

I

KWALIJKE SUGGESTIES EN GEBREK AAN HOOR EN WEDERHOOR

U schrijft o.a.

”In het centrum van Leiden zijn 23 mensen aangehouden na een woonprotest. Volgens de politie begonnen zij een nieuw onaangekondigd protest. Toen agenten die demonstratie probeerden te ontbinden, ontstond “een grimmige sfeer”. Ook zou er met stenen zijn gegooid.

Een deel van de actievoerders trok een supermarkt van Jumbo tegenover het Centraal Station in.

De Mobiele Eenheid omsingelde de winkel en arresteerde de verschanste deelnemers vanwege openlijke geweldpleging of het niet kunnen tonen van een ID-kaart.” [2]

Einde uw citaat

Volgens de politie begonnen de demonstranten na een 

woonprotest dus een ”nieuw, onaangekondigd protest”

[op die formulering kom ik terug]

Door daarna te vermelden, dat de demonstranten de

supermarkt ”Jumbo” introkken, in combinatie met de ME omsgingeling van de winkel, suggereert u, dat zij daar

kwaad in de zin hadden, waarvoor geen enkel bewijs is.

Kan het niet zijn, dat ze daar een zak chips gingen

kopen om vervolgens op huis aan te gaan?

Ik weet het niet, maar u ook niet!

Want uit alles blijkt, dat de lezing van de demonstranten

hier ontbreekt, dat u hen dus niet hebt gesproken [kunnen

spreken?]

Klakkeloos neemt u de hier dus de  lezing van de politie over,

zonder een verwijzing naar de lezing van de demonstranten,

die geheel anders was, zo blijkt uit een ooggetuigeverslag van 

iemand, die erbij was [3]

Op zijn minst had u dus de moeite moeten doen, met de

demonstranten in contact te komen, om ook hun

kant van het Verhaal te horen.

Dat heet ”Hoor en Wederhoor” en is een

van de pijlers van de journalistiek.

En mochten de demonstranten niet ”bereikbaar

zijn voor commentaar” dan had u dat in uw berichtgeving

dienen te vermelden!

Kwalijke suggesties over de Jumbo  intenties van 

de demonstranten dus en gebrek aan hoor en wederhoor!

II

ONJUISTE FEITEN

”ONAANGEKONDIGD PROTEST” EN HET  RECHT OP

DEMONSTRATIE

U schrijft

”In het centrum van Leiden zijn 23 mensen aangehouden na een woonprotest. Volgens de politie begonnen zij een nieuw onaangekondigd protest.”

Nu kan een onaangekondigd protest op zich  voor de

politie geen reden zijn in te grijpen, omdat onaangekondigde protesten niet verboden zijn. [4]

Demonstreren is immers een RECHT en geen GUNST,

en dat recht is vastgelegd in artikel 9, Nederlandse Grondwet. [4]

[noot 5, dus niet noot 4]

Wel is het zo, dat de Overheden [zal meestal de locale

Overheid, de burgemeester zijn], in enkele gevallen beperkingen 

mogen opleggen [lees mee, Redactie]

 • ter bescherming van de gezondheid
 • in het belang van het verkeer
 • ter bescherming of voorkoming van wanordelijkheden” [6]

Inhoudelijk hebben Overheden dus niets over een 

demonstratie te zeggen, ze moeten die faciliteren

En wat ook belangrijk is:

Er is geen demonstratievergunning nodig [7], alleen

willen de autoriteiten wel, dat een demonstratie van te voren wordt

gemeld, wat echter niet betekent, dat je strafbaar bent als

je dat niet doet. [8]

Het gebeurt weleens, dat de burgemeester een demonstratie

verbiedt of laat ontbinden, maar dat mag alleen op grond

van die criteria, die ik al in bovenstaande heb genoemd

Zie artikel 9, Grondwet en de Wet Openbare Manifestaties

 [9]

Zie onder noot 10 een voorbeeld uit de praktijk.

EPILOOG

Aan de kaak heb ik gesteld uw kwalijke suggesties

rond het Jumbo bezoek van een aantal demonstranten,

uw eenzijdige lezing van de kant van de politie en uw

gebrek aan kennis over het demonstratierecht.

Dat zou niet moeten mogen bij een journalistiek medium

als het uwe, dat immers hierdoor bij het publiek een

verkeerde indruk wekt.

WEL waardeer ik het, dat uw Redactie tenminste een

aantal Woonprotest eisen heeft vermeld [11], daaraan

hebt u wel goed gedaan, ter voorkoming van de idee,

dat het hier om een stelletje relschoppers [een beeld dat

maar al te graag door sommige media wordt neergezet]

zou gaan.

Daarvoor dus een compliment, maar wel kritiek op

het andere deel van uw berichtgeving.

Ik hoop, dat u hier iets van hebt opgestoken,

want zoals u kunt zien, is mijn kritiek met bronnen

gestaafd.

Bedankt voor het lezen en  beterschap toegewenst

bij een volgende berichtgeving, anders komt de Walrus

weer bij u langs!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

 Amsterdam

Onder P/S uw eigen bericht

En daaronder de noten, voor u zowel in link

en tekst vermeld

P/S

NOS

23 MENSEN AANGEHOUDEN NA AFLOOP WOONPROTEST IN LEIDEN

https://nos.nl/artikel/2417201-23-mensen-aangehouden-na-afloop-van-woonprotest-in-leiden

In het centrum van Leiden zijn 23 mensen aangehouden na een woonprotest. Volgens de politie begonnen zij een nieuw onaangekondigd protest. Toen agenten die demonstratie probeerden te ontbinden, ontstond “een grimmige sfeer”. Ook zou er met stenen zijn gegooid.

Een deel van de actievoerders trok een supermarkt van Jumbo tegenover het Centraal Station in. De Mobiele Eenheid omsingelde de winkel en arresteerde de verschanste deelnemers vanwege openlijke geweldpleging of het niet kunnen tonen van een ID-kaart

Alle aangehouden demonstranten zitten nog vast.

Op de Lammermarkt in Leiden werd vanmiddag gedemonstreerd tegen de woningnood. “Wij eisen een radicaal ander en inclusief woonbeleid waarin woonrecht centraal staat. Wij eisen de huissleutels terug naar de Sleutelstad”, schreven de organisatoren vooraf op Facebook. Ook verschillende politieke partijen waren aanwezig bij het protest.

Vorig jaar liep een woonprotest in Rotterdam uit op rellen tussen demonstranten en de politie. Na afloop klonk er verontwaardiging in de lokale politiek en bij Amnesty International over het optreden van de politie. Daarop gaf de politie dronebeelden vrij om te laten zien waar het geweld volgens de politie begon.

EINDE BERICHT NOS

NOTEN

LINK

UITGESCHREVEN NOTEN

[1]

WIKIPEDIA

ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND

https://en.wikipedia.org/wiki/Alice%27s_Adventures_in_Wonderland

[2]

NOS

23 MENSEN AANGEHOUDEN NA AFLOOP WOONPROTEST IN LEIDEN

https://nos.nl/artikel/2417201-23-mensen-aangehouden-na-afloop-van-woonprotest-in-leiden

ZIE VOOR GEHELE TEKST, ONDER P/S

[3]

MANIFESTATIE, DEMO, WILDE DEMO, WOESTE REPRESSIE:

LEIDEN WOONREVOLUTIE, 13 FEBRUARI 2022

dinsdag 15 februari 2022

Afgelopen zondag, 13 februari 2022, nam ik deel aan de Woonrevolutie in Leiden, het in de reeks van woonprotesten sinds deze golf van woonstrijd in september op gang kwam. Your Local Pirates, het muzikale duo waarvan ik de helft uitmaak, was uitgenodigd voor een optreden. En er was een oproep voor een radicaal blok in het zwart en dergelijke. De aantrekkingskracht was onweerstaanbaar, burn-out of geen burn-out. Ik had mijn deelname aan het woonprotest in Delft vorige week geskipt, zodat de kans dat het me in Leiden zou lukken, maximaal was. Het lukte! Wat volgt, zijn wat indrukken.

Eerst de manifestatie. Enkele sprekers, met bijzondere toespraken uit invalshoeken die extra belichting goed konden gebruiken. Op Doorbraak lees, zie en hoor je ze.(1) Een tweetal optredens, eentje van punkband Hard Voor Weinig en eentje van Your Local Pirates. Ook dat zie je terug op Doorbraak.(2) Het ging lekker, al merk ik dat ik soms naar woorden moet zoeken in mijn praatje waarmee ik onze songs inleidde. Mijn praatje was vooral weer een shout out naar al die kraakinitiatieven die de laatste tijd opbloeien, en een aanmoediging tot meer van dit moois. Joke versterkte de boel, door de namen van die initiatieven – Ivicke, Waldeck Piermont/Autonomous Student Struggle, Croesepoesen, Hotel Mokum en Kraaienest – nog eens extra te herhalen. Daarna gingen we los. Ik hoorde flinke delen van de crowd bijval betuigen. Wet Of Geen Wet, Kraken Gaat Door! Dat zou later op de dag blijken.

Na ons optreden spoedde ik me naar het zwarte blok dat schuin links achteraan al verzamelde. Een flink aantal mensen! Spandoeken en alles. Ik werd helemaal blij van binnen toen ik me tussen deze mensen – mijn kameraden! – voegde. Ik wil me niet zien als ingevlogen muzikant die komt spelen, met de betogers als publiek. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Joke. We zijn demonstranten die ook met liedjes de actie mogen helpen versterken, om vervolgens actief mee te doen met de demonstratie.(*)

Die demonstratie was al best bijzonder. Het Zwarte Blok liep voorop! Levendige boel. Leuzen roepen, meer leuzen roepen, het ging aan een stuk door. Ik doe maar weer eens een lijstje:

 • Huizen voor mensen, niet voor winst!
 • Wet Of Geen Wet, Kraken Gaat Door!
 • A-Anti-Anticapitalista – veelal na enkele keren keer gevolgd door: Overthrow the System, Revolution Anarchista!
 • Niet Groen, Niet Links, Maar Neoliberaal!
 • Geen Bazen en Politici, Maar Zelfbestuur en Anarchie!
 • Liberta, Liberta! Anarkia Total!
 • Say It Loud, Say It Clear! Refugees are welcome here – niet alleen gescandeerd maar ook als liedje
 • Alerta! Alerta! Antifascista!
 • Siamo Tutti Antifascisti! Met beide handen in de lucht geroepen, en elke keer gevolgd door ritmisch geklap
 • Olala, Ohlelee, Solidarité avec les sans papier!
 • Tous le Monde Deteste la Police
 • Politie, Fascisten, Staatsterroristen!

Politie zagen we niet veel. Een paar fietsagenten voorop, dat was het zo’n beetje.

We keerden terug waar we waren begonnen, bij de molen op de Lammersmarkt. Daarna gingen flink wat mensen weer op pad. Dat werd een hele groep, en na enige tijd lopen stonden we voor een kort daarvoor gekraakt pand. In die straat werd het natuurlijk gezellig. Politie kwam natuurlijk een kijkje nemen, eerst twee, later vier, vijf agenten, een motor ook en een politiewagen.

Het leek verstandig voor de grotere groep actievoerders om daar niet eindeloos te blijven, dus gingen we weer lopen. Eerst een klein rondje en weer vrij dicht langs het kraakpand, daarna weer richting binnenstad. Weer leuzen, een levendige, eigenlijk erg opgewekte boel. Een enkele kleurrijke flare, net als ook tijdens de ‘officiële’ demo trouwens. Maar deze demonstratie was natuurlijk niet aangemeld en geheel onofficieel.

Enkele agenten fietsten voor, langs en achter ons. Er verscheen een lief rookbommetje met een mooie rookpluim. De sfeer was uitstekend, maar natuurlijk moest er wel een keer een punt achter gezet worden. Dicht bij het centraal station ging een groot deel van de groep de Jumbo aldaar in. Omkleden, broodje halen, whatever, het was feitelijk de afsluiting van de demonstratie.

Op dat moment waren al hoorbare politiesirenes vlakbij gekomen, en kwam er een hele rij politiebusjes in hoog tempo aan gereden, zes of zeven telde ik er, ik ving achteraf op dat er uiteindelijk nog meer waren. Ze werden gevolgd door een ME-bus. Even later vielen twee groepen ME-ers in vol ornaat, met schilden en alles, ons van twee kanten aan. Ik zette het op een lopen, achter enkele andere een zijstraat in vluchtende kameraden aan. Ik hoorde achter me: ‘Staan blijven!’ Nou, ik dacht toch echt van niet. Doorrennen! Eventjes later bleken de ME-ers niet meer achter ons aan te rennen, konden we vaart minderen en ons verder in veiligheid brengen. We waren ontsnapt. Wrang genoeg gold dat dus niet voor veel anderen. Later hoorden we dat 24 mensen van ons gearresteerd zijn geweest. Ze zijn inmiddels vrij, maar daarmee is de repressieve kous bepaald nog niet af. Alle steun voor deze kameraden!

Later die avond zag ik de berichtgeving, zeg maar gerust de politieleugens. Ik pluk een paar dingen uit het bericht van de NOS: ‘In het centrum van Leiden zijn 23 mensen aangehouden na een woonprotest. Volgens de politie begonnen zij een onaangekondigd protest.’(3)

Opmerking: onaangekondigde protesten zijn op zichzelf helemaal niet verboden. Daar kan dus geen reden zijn voor de politieaanval. De NOS suggereert dat wel. Kan iemand de NOS op de hoogte stellen van het geldende demonstratierecht?

De NS vervolgt: ‘Toen agenten probeerden de demonstratie te ontbinden “een grimmige sfeer”. Ook zou er met stenen zijn gegooid.’

Drie opmerkingen.

1 De politie kan volgens de wet helemaal geen demonstratie ontbinden, dat kan juridisch gezien alleen de burgemeester.

2 De politie heeft ook op geen enkel moment duidelijk gemaakt aan ons dat we de demonstratie moesten ontbinden, de enige communicatie in die zin was de ME-aanval zelf – maar toen was de demonstratie dus al voorbij en zaten mensen in de Jumbo.

3 De ‘grimmige sfeer’ ontstond precies door de ME-aanval. Tot op dat moment was de sfeer opgewekt, strijdlustig maar geenszins ‘grimmig’.

4 Ik heb de hele optocht deelgenomen, dan weer in het midden, dan weer wat meer vooraan. Ik heb geen steen gegooid zien worden. Als het zou zijn gebeurd, dan zou de NOS dat aannemelijk hebben mogen maken voordat ze die zomaar afdrukte. Ze had op zijn minst kunnen zeggen: de politie zegt het, maar wij hebben dat niet vastgesteld. Maar zoiets doet de NOS niet, die geeft dus alleen de politieversie.

Het is dus een verdachtmaking, met potentieel kwalijke gevolgen. Want er zijn dus mensen opgepakt, en de NOS noemt twee redenen. De tweede is ‘het niet kunnen tonen van een ID’. Maar de eerste is: ‘openlijke geweldpleging’. Daar past die zogenaamde stenengooierij in. Door die stenen zo te noemen, helpt de NOS het openbaar ministerie als dat OM echt strafvervolging zou doorzetten tegen de gearresteerde mensen.

Dit politiegeweld had een politiek doel, het was geen reactie op strafbare feiten. In optocht leuzen roepen in de binnenstad van Leiden is immers geen strafbaar feit. En die busjes en die ME waren ongetwijfeld startklaar gemaakt voordat ze maar hadden kunnen weten wat zich wel en niet bij de Jumbo zou afspelen, reëel of in hun eigen rijke fantasie. Dit was, om in justitiestijl te blijven, politiegeweld met voorbedachten rade.

Ik vermoed dat het besluit tot die politieaanval vaststond zodra duidelijk was dat er een onofficiële demonstratie gaande was, geheel ongeacht wat de demonstranten precies deden. Misschien dat iemand dat eventjes via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) boven water kan halen? Hoe dan ook. Dit politiegeweld was intimidatie en waarschuwing: onofficieel demonstreren wordt niet getolereerd. Zeker niet als de demonstranten radiaal en anarchistisch zijn, en zich met hun leuzen tegen de complete gevestigde orde en de bijbehorende staat keren. We moeten vooral niet denken dat we ongehinderd onze optochten rond woonprotesten kunnen blijven houden zoals dat onder meer in Arnhem en Tilburg lukte.

Openlijk anarchisme, radicaal activisme opererend buiten de voorgeschreven lijntjes, en dan ook nog in support van kraakactie: dat is waarom we zijn aangevallen. Dit is politieke repressie, en verdient het scherpst mogelijke antwoord: meer radicale woonstrijd, meer anarchistische strijd.

Noten:
(*) Toegevoegd, 15 februari 2022, 23.07 uur: Dit was eerst in enkelvoud gesteld, maar het geldt natuurlijk voor alleie de piraten.

Opmerking, 15 februari 2022, 23.03 uur: een aandachtige lezer wees me erop dat ik wel de noten hieronder had aangegeven, maar noot 2 en 3 in de tekst was vergeten aangebracht. Alsnog gedaan, dank!

1 De toespraken:

Jiska Ogiers: “Wachten op een woning doet mensen met een handicap letterlijk pin (Video’, Doorbraak, 14 februari 2022,
https://www.doorbraak.eu/jiska-ogier-wachten-op-een-woning-doet-mensen-met-een-handicap-letterlijk-pijn-video/

‘Robbert Brouwer: “Laten we veilige plekken maken van leegstaande kantoorgebouwen” (video)’, Doorbraak, 14 februari 2022, https://www.doorbraak.eu/robbert-brouwer-laten-we-veilige-plekken-maken-van-leegstaande-kantoorgebouwen-video/

‘Klara: “Stop structurele uitsluiting en discriminatie van internationale studenten” (video’, Doorbraak, 14 februari 2022, https://www.doorbraak.eu/klara-stop-structurele-uitsluiting-en-discriminatie-van-internationale-studenten-video/

‘Bo Salomons: “De oplossing maken we zelf. We gaan ons organiseren” (video)’, Doorbraak, 14 februari 2022, https://www.doorbraak.eu/bo-salomons-de-oplossing-maken-we-zelf-wij-gaan-ons-organiseren-video/

2 ‘Your Local Pirates: “Wat niet mag, dat kan nog steeds!” (video)’ , 14 februari 2022, https://www.doorbraak.eu/your-local-pirates-wat-niet-mag-dat-kan-nog-steeds-video/

3 ‘23 mensen aangehouden na afloop van woonprotest in Leiden’, NOS, 13 februari 2022, https://nos.nl/artikel/2417201-23-mensen-aangehouden-na-afloop-van-woonprotest-in-leiden

Peter Storm

[4]

Een niet gemelde betoging valt weliswaar onder de grondwettelijke vrijheid van betoging, maar een burgemeester kan met de Wom in de hand zo’n betoging beëindigen en de deelnemers opdracht geven uiteen te gaan.”

NEDERLANDSE GRONDRECHTEN, ARTIKEL 9

https://www.nederlandsegrondrechten.nl/grondrechten/190-artikel-9

[5]

ARTIKEL 9, NEDERLANDSE GRONDWET

 • 1. Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
 • 2. De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.”
https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvkl1oucfq6v2/vgrnbkb31dzy

[6]

 • ter bescherming van de gezondheid
 • in het belang van het verkeer
 • ter bescherming of voorkoming van wanordelijkheden”

NEDERLANDSE GRONDRECHTEN, ARTIKEL 9

https://www.nederlandsegrondrechten.nl/grondrechten/190-artikel-9

Art. 9 Gw zegt dat de overheid niet mag ingrijpen bij vergaderingen en betogingen. Wel geeft het tweede lid van het artikel de overheid de ruimte om burgers in enkele gevallen beperkingen op te leggen:

 • ter bescherming van de gezondheid
 • in het belang van het verkeer
 • ter bescherming of voorkoming van wanordelijkheden

Wet openbare manifestaties
Deze drie criteria zijn nader uitgewerkt in de Wet openbare manifestaties (Wom) die in 1988 in werking is getreden. De wet bevat bepalingen over ‘de uitoefening van het recht tot vrije belijdenis van godsdienst en levensovertuiging en betreffende de uitoefening van het recht tot vergadering en betoging’. De Wom is dus niet alleen een uitwerking van art. 9 Gw, maar ook van art. 6 Gw over de godsdienstvrijheid.
In dit verband is er een opmerkelijk verschil tussen beide grondwetsartikelen. In het tweede lid van art. 6 Gw is sprake van beperkingen ‘buiten gebouwen en besloten plaatsen’, terwijl art. 9 Gw een dergelijk onderscheid niet maakt.

De Wet openbare manifestaties geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om bij een betoging op de openbare weg te eisen dat dit van tevoren wordt gemeld. Een niet gemelde betoging valt weliswaar onder de grondwettelijke vrijheid van betoging, maar een burgemeester kan met de Wom in de hand zo’n betoging beëindigen en de deelnemers opdracht geven uiteen te gaan.
Veel gemeenten hebben rond demonstraties en betogingen een zinsnede in deze geest in hun verordeningen opgenomen:
Voor het houden van een betoging of demonstratie heeft u geen voorafgaande vergunning van de gemeente nodig. Om de openbare orde tijdens een betoging of demonstratie te kunnen handhaven, is het wel noodzakelijk dat u de gemeente tijdig van uw plannen op de hoogte stelt.

Vrees voor vijandig publiek
Van een overheid mag je verwachten dat ze zich niet inhoudelijk bemoeit met demonstraties. Zo kan het voorkomen dat betogende extreme groeperingen beschermd moeten worden tegen ‘brave burgers’ die zich opwinden over de demonstratie. De gedachten en uitingen van de demonstranten roepen bij het publiek wanordelijkheden en intolerant gedrag op.
Vaak wordt voor deze problematiek de term ‘hostile audience’ gebruikt, ofwel ‘vijandig publiek’. Soms gaat het om mensen die proberen een demonstratie verbaal en fysiek te verstoren, soms organiseren de tegenstanders een tegendemonstratie op hetzelfde tijdstip en het liefst op dezelfde plek. In de loop van de tijd heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens min of meer een aantal criteria vastgesteld rond ‘hostile audience’.

 • De overheid moet niet te snel uit angst voor wanordelijkheden een demonstratie verbieden. Er is altijd een zeker risico dat een demonstratie wordt verstoord. Is de angst van de overheid gegrond, zijn er duidelijke aanwijzingen dat het uit de hand gaat lopen dan is een verbod op zijn plaats.
 • De overheid mag geen tegendemonstratie weigeren omdat die demonstranten op dezelfde plaats op dezelfde tijd willen demonstreren.
 • Mensen moeten een demonstratie kunnen houden zonder bang te hoeven zijn dat ze aangevallen worden door tegendemonstranten. Autoriteiten hebben de verplichting om niet alleen demonstraties, maar óók tegendemonstraties te faciliteren en te beschermen.
 • De overheid hoeft geen garantie te geven op het recht van demonstratie en tegendemonstratie. Het is een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

Wat mag en niet mag tijdens demonstraties
In augustus 2020 heeft het College voor de Rechten van de Mens naar aanleiding van de acties van boeren tegen de stikstofmaatregelen, de Black Lives Matter-demonstraties en de protesten tegen de corona-maatregelen op rij gezet wat wel en wat niet mag tijdens een demonstratie.

 • De overheid moet de uitoefening van het recht op demonstratievrijheid faciliteren.
  Het is niet toegestaan een demonstratie zomaar af te lasten of te verplaatsen naar een onaantrekkelijk tijdstip of naar een plek waar niemand je ziet.
 • Het faciliteren van een demonstratie betekent ook dat de overheid de deelnemers beschermt.
  Bij tegendemonstraties en vijandige reacties vanuit het publiek moet de overheid zich inspannen om de demonstratie toch door te laten gaan.
 • De bescherming die het recht op demonstratievrijheid biedt, komt alleen toe aan vreedzame betogingen.
  De overheid mag betogingen beëindigen als de deelnemers gebruikmaken van geweld tegen personen of objecten. Demonstraties mogen ook geen haatgevoelens propageren die aanzetten tot discriminatie, vijandigheid of geweld.
 • Het recht op demonstratievrijheid is niet absoluut.
  Onder strikte voorwaarden mag de overheid een demonstratie beperken of zelfs verbieden. Art. 9 Gw zegt dat dat de overheid het recht op demonstratievrijheid mag beperken als dit nodig is om de gezondheid te beschermen, in het belang van het verkeer of om wanordelijkheden te bestrijden of voorkomen. Besluit een overheid een demonstratie te verbieden of te beperken, dan moet zij in dit besluit duidelijk maken waarom dit gerechtvaardigd en noodzakelijk is.
 • Bij het beperken of verbieden van een demonstratie moet de overheid een belangenafweging maken.
  De overheid moet kiezen voor de minst ingrijpende maatregel die zij tot haar beschikking heeft (subsidiariteit). Daarnaast moet de overheid afwegen of de maatregel daadwerkelijk nodig is om het doel – bijvoorbeeld het voorkomen van verkeershinder – te bereiken (proportionaliteit).

GESCHIEDENIS

Staatsregeling 1798
Het recht op vereniging dook samen met het recht op vergadering voor het eerst op in de Staatsregeling 1798.
Artikel 18 zag er als volgt uit:

Grondwet 1848
Vervolgens verdween het recht op vergadering een tijdje achter de constitutionele horizon om in 1848 terug te keren als artikel 10 van de grondwet: ‘Het regt der ingezetenen tot vereeniging en vergadering wordt erkend. De wet regelt en beperkt de uitoefening van dat regt in het belang der openbare orde.’ De beperking ‘in het belang der openbare orde’ werd in 1855 geregeld in de Wet vereeniging en vergadering.
Thorbecke toonde zich overigens geen voorstander van een dergelijke constructie:
Wat baat de erkenning van een recht in de Grondwet, welks uitoefening afhangt van de wet? Beter dan, eenvoudig te zeggen: het regt van vereeniging wordt door de wet geregeld. Ook eene Grondwet moet oprecht zijn, en niet den schijn aannemen iets te geven wat zij inderdaad onthoudt.

Vereniging en vergadering in één artikel
Vanaf 1848 tot de Grondwetswijziging van 1983 stonden het recht van vereniging en het recht van vergadering samen in één artikel. Men ging uit van de niet onlogische gedachte dat als je als vereniging iets wilt bereiken, het onontkoombaar is dat je ook met elkaar vergadert.
De Grondwet van 1983 bracht daar verandering in door het verenigingsrecht in art. 8 en het vergaderingsrecht in art. 9 te regelen. De twee rechten werden apart opgenomen, zodat ze op verschillende wijze beperkt kunnen worden. Ook in veel internationale verdragen is voor zo’n verdeling gekozen.

 • Artikel 8 kent alleen een beperking bij wet. In vergelijking met de Grondwet van 1848 is het recht niet alleen aan de ingezetenen voorbehouden, maar geldt het voor iedereen. De verplichting richting de overheid is vervangen door de soepele formulering ‘kan worden beperkt’.
 • Artikel 9 geeft aan dat het recht tot vergadering ook op een andere manier kan worden beperkt door het voorbehoud te maken ‘behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet’. Vergeleken met oudere Grondwetsartikelen is het recht op vergadering uitgebreid met het recht te mogen betogen.

EINDE ARTIKEL

[7]

”Veel gemeenten hebben rond demonstraties en betogingen een zinsnede in deze geest in hun verordeningen opgenomen:

Voor het houden van een betoging of demonstratie heeft u geen voorafgaande vergunning van de gemeente nodig. Om de openbare orde tijdens een betoging of demonstratie te kunnen handhaven, is het wel noodzakelijk dat u de gemeente tijdig van uw plannen op de hoogte stelt.”

NEDERLANDSE GRONDRECHTEN, ARTIKEL 9

https://www.nederlandsegrondrechten.nl/grondrechten/190-artikel-9

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 5

[8]

”Een niet gemelde betoging valt weliswaar onder de grondwettelijke vrijheid van betoging, maar een burgemeester kan met de Wom in de hand zo’n betoging beëindigen en de deelnemers opdracht geven uiteen te gaan.”

..

Voor het houden van een betoging of demonstratie heeft u geen voorafgaande vergunning van de gemeente nodig. Om de openbare orde tijdens een betoging of demonstratie te kunnen handhaven, is het wel noodzakelijk dat u de gemeente tijdig van uw plannen op de hoogte stelt.”

NEDERLANDSE GRONDRECHTEN, ARTIKEL 9

https://www.nederlandsegrondrechten.nl/grondrechten/190-artikel-9

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 5

[9]

ARTIKEL 9, NEDERLANDSE GRONDWET

 • 1. Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
 • 2. De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.”
https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvkl1oucfq6v2/vgrnbkb31dzy

WET OPENBARE MANIFESTATIES

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004318/2010-10-10

[10]

HET PAROOL

BURGEMEESTER VERBIEDT DEMONSTRATIE PEGIDA

7 JUNI 2019

https://www.parool.nl/nederland/burgemeester-verbiedt-demonstratie-pegida~bd0f1813/

Pegida mag zaterdag niet demonstreren in Eindhoven. Burgemeester John Jorritsma heeft de betoging verboden. Dat maakte de gemeente Eindhoven vrijdagmiddag bekend.

De politie heeft sterke aanwijzingen dat er een tegendemonstratie wordt gepland waarbij geweld niet wordt geschuwd, aldus Jorritsma. Er zijn te weinig agenten in Oost-Brabant om ernstige wanordelijkheden het hoofd te bieden.

De politie kan de veiligheid in Eindhoven op zo’n korte termijn na de vergunningsaanvraag niet garanderen. Ook niet bij een massale inzet, aldus Jorritsma. Daarvoor zou de politie een maand voorbereidingstijd nodig hebben.

Op 26 mei leidde een demonstratie van zo’n twintig aanhangers van anti-islamorganisatie Pegida ‘tegen de islamisering’ tot rellen vlakbij de Al-Fourqaan moskee in Eindhoven. Daarbij kwam het tot een confrontatie met zo’n driehonderd tegendemonstranten. Jorritsma vreest een herhaling of erger, en ziet dan ook geen mogelijkheden om de demonstratie toe te staan.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen zei eerder deze week het geen goed argument te vinden dat een demonstratie wordt verboden omdat die uit de hand kan lopen. De burgemeester schaadt daarmee het grondrecht op demonstratie, aldus Van Zutphen.

Inmiddels heeft Pegida drie nieuwe data (11, 12 en 13 juni) voor demonstraties aangevraagd. “De mogelijkheden daarvoor worden op dit moment met hen besproken,” aldus een woordvoerder van de gemeente.

Pegida reageert verontwaardigd. ‘En nu, Openbaar Ministerie? Betekent dit dat de Nederlandse rechtstaat opnieuw na 1940 capituleert, nu voor de fascistische islam,’ aldus Pegida op Facebook.

EINDE BERICHT HET PAROOL

[11]

”Op de Lammermarkt in Leiden werd vanmiddag gedemonstreerd tegen de woningnood. “Wij eisen een radicaal ander en inclusief woonbeleid waarin woonrecht centraal staat. Wij eisen de huissleutels terug naar de Sleutelstad”, schreven de organisatoren vooraf op Facebook. ”

NOS

23 MENSEN AANGEHOUDEN NA AFLOOP WOONPROTEST IN LEIDEN

https://nos.nl/artikel/2417201-23-mensen-aangehouden-na-afloop-van-woonprotest-in-leiden

ZIE VOOR GEHELE TEKST, DIRECT ONDER P/S

EINDE NOTEN

Reacties uitgeschakeld voor Mail Astrid Essed aan NOS dd 16 februari 2022 over berichtgeving rond woonprotest Leiden

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/De echte zorg van gezag en politie: ongehoorzaamheid

null Beeld Joris van Gennip

DE ECHTE ZORG VAN GEZAG EN POLITIE: ONGEHOORZAAMHEID

WEBSITE PETER STORM

Geplaatst op 4 april 2023 door egel

dinsdag 4 april 2023

Het is weer zover: de Nationale Knuppel- en Jankbrigade, ook wel bekend als de Nederlandse politie, geeft zich over aan haar jaarlijkse jammerklacht: er is nog steeds heel veel geweld tegen de politie. De Nationale Echo van het Gezag, ook wel bekend als de NOS, geeft het politioneel gehuilebalk de volle aandacht en kopt: ‘Geweld tegen politieagenten blijft hoog: “werkt door in privéleven”’.(1) De titel van het bericht van de politie zelf: ‘Bijna 13.000 keer geweld tegen politie in 2022’. In de lead van dat stuk lezen we: ‘Het aantal incidenten is de laatste jaren nagenoeg gelijk, maar het zijn er veel te veel. Geweld tegen agenten en hulpverleners blijft onacceptabel’. Politie en NOS geven hier in gesloten formatie een propagandaspektakel ten beste. Een spektakel dat ontrafeling, duiding en vervolgens natuurlijk verontwaardigde verwerping verdient. Maar er zit in het spektakel ook goed nieuws verpakt, want wat het gezag hier zorgen baart, is bepaald geen slechte ontwikkeling.

Ontrafeling verdienen vooral de cijfers waar de politie mee schermt. Het politiebericht verwijst keurig door naar een overzicht van ‘geweld tegen politie’ in de jaren 2017 tot en met 2022.(3) Indrukwekkend! 9.598 geweldsincidenten in 2017, 12.940 in 2021, en 12.895 in 2022. Maar voordat we nu denken dat agenten duizenden keren per jaar worden geslagen, geschopt, met stenen of heftiger projectielen bekogeld, stevig gewond raken of zelfs om het leven worden gebracht: eerst wat beter kijken. Van de 12.895 geweldplegingen bestonden er 6053 uit beledigingen! Woorden dus, in een paar honderd gevallen gepaard gaand met bespuging. Verder zien we 1.084 keer bedreiging met woorden, 22 keer smaad, 8 keer laster, 73 keer niet voldoen bevel of vordering, en maar liefst 2.835 keer de cryptische categorie ‘wederspannigheid’. In 367 gevallen had die wel ‘letsel tot gevolg’, maar over de slachtoffers en de aard van het letsel lezen we hier weinig.

Van de bijna 13.000 gewelddaden tegen die o zo kwetsbare dienders blijkt rond de tienduizend te bestaan uit boze woorden of nadrukkelijke onwil om te doen wat die dienders roepen of om zoich te laten verjagen of ontvoeren door agenten. Weigeren je van de A12 te verwijderen als de politie daartoe ‘vordert’ valt zo al onder ‘geweld’, de politie uitfoeteren en voor schobbejakken uitmaken in principe ook. Wat al deze cijfers laten zien is niet dat het geweld tegen de politie groot is. Wat deze cijfers vooral laten zien is hoe vaal de politie mensen boos en jazeker, weerspannig, weet te maken met haar agressieve gedrag. De politie tergt mensen en betoont zich verontwaardigd dat mensen uiting aan hun getergdheid geven. Daar komen veel van de cijfers op neer.

Kijken we naar fysiek geweld in de cijfers. Welgeteld 5 pogingen tot moord en 170 pogingen tot doodslag, waarbij we er maar beter niet van kunnen uitgaan dat de politie bepaalde handelingen terecht zo aanduidt. Dat geldt ook voor ‘poging tot zware mishandeling’, die 206 keer voorkwam in 2022, volgens de cijfertjes, wel een toename vergeleken bij de 166 keer in 2017 maar weer een lichte daling vergeleken bij de 266 uit 2021. Zware mishandeling: 34 keer., een halvering vergeleken bij het jaar ervoor toen er 74 keer van zulke mishandeling sprake zou zijn geweest. In 2017 stond het cijfer op 41. Zware mishandeling daalt dus. En lichtere oftewel ‘eenvoudige’ mishandeling? Nou, 563 keer in 2017, 398 in 2021, en 474 in 2022. Hoe je het ook wendt of keert, het feitelijke, fysieke geweld tegen agenten gaat over honderdtallen. Door die honderdtallen op te tellen bij al die keren dat mensen de politie uitmaken voor het tuig dat de politie overduidelijk is, en dat allemaal onder te brengen bij ‘geweld tegen de politie’, bedrijven politie en NOS stemmingmakerij. Politiemensen worden aldus neergezet als slachtoffer, niet als de agressieve daders die het structureel zijn.

Dat is natuurlijk wat hier ook ontbreekt: het daderschap van die politie! Het betreft hier bewapende lieden, voorzien van de bevoegdheid om die wapens ook te gebruiken tegen ongewapende mensen. Het ‘niet opvolgen van een vordering’ heet geweld in de politiestatistiek. De vordering zelf kan als volgt luiden: ‘Hier spreek de politie! Deze demonstratie is door de burgemeester ontbonden. U dient zich te verwijderen, anders kan geweld worden gebruikt.’ Of: ‘U mag wel demonstreren, maar niet op op deze plek. Ik vorder u om u te verwijderen, anders wordt u aangehouden’. Beide uitspraken zijn minimaal bedreiging met geweld. De uitkomst van de eerste vordering was op 11 maart het waterkanon dat op de A12 in Den Haag klimaatactivisten richting onderkoeling spoot. De uitkomst van de tweede vordering is bij herhaling ontvoering en opsluiting van klimaatactivisten die in alle kalmte een kolentrein proberen te blokkeren. Beiden – dat waterkanon, maar ook die ontvoering en opsluiting door gewapende lieden – zijn vormen van ernstige mishandeling. Dat is geweld, voorafgegaan door dreiging met geweld. Daar zien we de politie in haar essentie: een gewelddadige instantie, bemenst met beroepsmatige geweldplegers, in opdracht van gezagsdragers die naar geweld grijpen als ze niet klakkeloos worden gehoorzaamd.

En daar zit ook de achtergrond van het verdraaide en vertekende beeld dat politie en NOS geven van dat ‘geweld’ tegen de politie. Ja, de politie maakt zich zorgen, en de gezagsomroep NOS echoot en verspreidt die bezorgdheid verder. Maar de zorg betreft niet het ‘geweld’ in enige serieuze betekenis van dat woord. Als de politie louter cijfers over fysiek geweld had gepresenteerd, zonder alle onvriendelijke woorden die ze naar het hoofd krijgt er bij op te tellen, dan was het dramatische en demagogische effect amper merkbaar. Dan was er amper schokkend nieuws uit te halen. Maar door de doodenkele pogingen tot moord op te tellen bij de duizenden uitingen van boosheid en frustratie jegens de politie, hoopt die politie en de als politioneel pr-bureau dienst doende NOS steun en sympathie vanuit zowel bevolking als politieke beleidsmakers te krijgen. Dat laatste kan dan weer gebruikt worden om politici ertoe te te brengen akkoord te gaan met het zoveelste nieuwe gevaarlijke wapen. Gisteren de taser, morgen wellicht rubber kogels of iets dergelijks.

Maar de hele exercitie in misleiding en demagogie verraadt ook echte bezorgdheid en angst bij politie en gezag! Nee, de politie is niet zozeer bang voor of bezorgd over dat beetje geweld dat ze wel eens te verduren krijgt in de uitoefening van haar inherent gewelddadige rol. De angst en zorg zit ergens anders. Politie en gezag merken weerspannigheid, pardon ‘wederspannigheid’, ze registreren dat mensen politiebevelen en vorderingen niet opvolgen en agenten in functie uitfoeteren bij dag, bij nacht en er tussen in. En het bevalt ze maar niks. Politie en gezag bespeuren hier de grootste uitdaging, de griezeligste nachtmerrie, die een bevoegd gezag kan treffen: ongehoorzaamheid. Dat, en niet dat nogal jammerlijke beetje geweld dat de politie tot nu toe te incasseren krijgt, vindt de politie een slechte zaak. Ik niet. Ik vind ongehoorzaamheid een goede zaak. We hebben er meer van nodig, veel meer.

Ongehoorzaamheid is een deugd. Elke serieuze vorm van sociale verbetering is mede doorgezet door ongehoorzame mensen, weerspannige mensen, door mensen die agenten belachelijk maakten, uitscholden en ja, ook terug vochten tegen de politie en tegen het gezag achter die politie. Als er nog iets te doen is om bijvoorbeeld de aanzwellende klimaatcatastrofe te keren, dan zal dat vooral ook te danken zijn aan heel veel openlijk en welbewust ongehoorzame mensen. En het gezag mag zich gelukkig prijzen dat die ongehoorzaamheid tot nu toe vooral de vrij keurige variant genaamd ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ betreft. Tot nu toe, wel te verstaan, want het kan daar maar beter niet toe beperkt blijven.

Ongehoorzaamheid, en niet die kunstmatig opgeklopte en verbrede categorie ‘geweld tegen politie” is wat de politie en haar supporters zorgen baart. Hun bezorgdheid, over onze kracht! Meer ongehoorzaamheid dus graag, en meer gerichte uitingen ervan tegen een gezag dat ons de dood-wegens-klimaatcatastrofe in helpt jagen, om maar eens iets te noemen van de verschrikkingen die staatsgezag, haar politionele uitvoerders en haar commerciële sponsors voor ons in petto hebben.

Noten:

(1) ‘Geweld tegen politiemensen blijft hoog: “Werkt door in privéleven”’, NOS, 4 april 2023, https://nos.nl/artikel/2470087-geweld-tegen-politiemensen-blijft-hoog-werkt-door-in-priveleven

(2) ‘Bijna 13.000 keer geweld tegen politie in 2022’, politie.nl, 4 april 2023, https://www.politie.nl/nieuws/2023/april/4/00-jaarcijfers-gtpa-2022.html

(3) ‘geweld tegen politieambtenaren’, politie.nlhttps://www.politie.nl/nieuws/2023/april/4/00-jaarcijfers-gtpa-2022.html

Peter Storm

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/De echte zorg van gezag en politie: ongehoorzaamheid

Opgeslagen onder Divers