Maandelijks archief: april 2016

D’66 Congres: Schort Associatieverdrag met Israel op/Adhesiebetuiging

 

ISRAELISCHE ANNEXATIE SYRISCHE GOLANHOOGTE IN 1981
VEROORDEELD DOOR DE VN EN NIETIG VERKLAARD
ISRAELISCHE ANNEXATIE VAN JERUZALEM IN 1980
EN UITROEPING TOT ”EEUWIGE EN ONDEELBARE
HOOFDSTAD VAN ISRAEL”
DOOR DE VN VEROORDEELD

 

UITZICHT VANAF JERICHO OP DE WESTELIJKE JORDAANOEVER:

ISRAELISCHE ANNEXATIE VAN EEN GEBIED TEN ZUIDEN VAN

JERICHO EN DICHTBIJ  DE DODE ZEE

http://www.volkskrant.nl/buitenland/israel-eigent-zich-groot-stuk-bezet-land-toe-op-westoever~a4263596/

http://www.joop.nl/nieuws/israel-annexeert-groot-stuk-palestijns-grondgebied

http://nos.nl/artikel/2092945-israel-neemt-land-in-op-westelijke-jordaanoever.html

ANNEXATIES, WAT NEERKOMT OP LANDINPIKKERIJ,

ZIJN VOLGENS HET INTERNATIONAAL RECHT VERBODEN

http://www.astridessed.nl/israelische-annexatie-deel-westelijke-jordaanoeverbrief-aan-leden-vaste-kamercommissie-buitenlandse-zaken/

ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF
ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT,
DIE ONVERMINDERD VOORGAAN ONDANKS ALLE VN RESOLUTIES
BEZETTING, BLOEDIGE MILITAIRE INVALLEN, NEDERZETTINGEN,
MUURBOUW, GAZA BLOKKADE, ANNEXATIES VAN BEZET GEBIED ETC.
ALLE REDEN OM OVER TE GAAN TOT OPSCHORTING OF
BEEINDIGING VAN HET EU ASSOCIATIEVERDRAG MET ISRAEL
EN DAAROM IS HET VERHEUGEND, DAT HET D’66 CONGRES EEN
MOTIE HEEFT AANGENOMEN OP 16 APRIL 2016, WAARIN DE D’66
TWEEDE KAMERFRACTIE EN DE EUROPARLEMENTARIERS WORDEN
OPGEROEPEN, ZICH ACTIEF IN TE ZETTEN VOOR DE (GEDEELTELIJKE)
OPSCHORTING VAN HET EU ASSOCIATIEVERDRAG, ALS ISRAEL
DE NEDERZETTINGENBOUW EN DE MENSENRECHTENSCHENDINGEN
NIET STOPT.
 
 
D’66 CONGRES: SCHORT ASSOCIATIEVERDRAG MET ISRAEL OP/
ADHESIEBETUIGING
BRIEF AAN TWEEDE KAMERFRACTIE D’66 EN DE D’66 FRACTIE
IN HET EUROPEES PARLEMENT
AAN HET CONGRES VAN D’66
AAN DE D’66 TWEEDE KAMERFRACTIE
AAN DE D’66 FRACTIE VAN HET EUROPEES
PARLEMENT
Met dank aan de inzet van het Congres van D’66
Geachte Tweede Kamer en fractieleden van het Europarlement,
Geacht Congres,
Hierbij van harte mijn adhesiebetuiging met de motie van
het D’66 Congres op 16 april jongstleden, waarin de D’66 Tweede
Kamerfractie en de D’66 Europarlementariers  is
opgeroepen, zich actief in te zetten voor de (gedeeltelijke) opschorting  van het EU Associatie verdrag met Israel, als Israel de nederzettingenbouw
en mensenrechtenschendingen niet stopt. [1]
BRAVI EN BRAVAE, Congresleden!
Hierbij dan tevens een aansporing van mijn kant aan de D’66 Tweede
Kamerfractie en de D’66 Europarlementariers, om zich ook daadwerkelijk
voor die opschorting in te zetten!

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor D’66 Congres: Schort Associatieverdrag met Israel op/Adhesiebetuiging

Opgeslagen onder Divers

Groen Links Congres neemt motie aan over Associatieverdrag EU Israel/Adhesiebetuiging

 

ISRAELISCHE ANNEXATIE SYRISCHE GOLANHOOGTE IN 1981
VEROORDEELD DOOR DE VN EN NIETIG VERKLAARD
ISRAELISCHE ANNEXATIE VAN JERUZALEM IN 1980
EN UITROEPING TOT ”EEUWIGE EN ONDEELBARE
HOOFDSTAD VAN ISRAEL”
DOOR DE VN VEROORDEELD

 

UITZICHT VANAF JERICHO OP DE WESTELIJKE JORDAANOEVER:

ISRAELISCHE ANNEXATIE VAN EEN GEBIED TEN ZUIDEN VAN

JERICHO EN DICHTBIJ  DE DODE ZEE

http://www.volkskrant.nl/buitenland/israel-eigent-zich-groot-stuk-bezet-land-toe-op-westoever~a4263596/

http://www.joop.nl/nieuws/israel-annexeert-groot-stuk-palestijns-grondgebied

http://nos.nl/artikel/2092945-israel-neemt-land-in-op-westelijke-jordaanoever.html

ANNEXATIES, WAT NEERKOMT OP LANDINPIKKERIJ,

ZIJN VOLGENS HET INTERNATIONAAL RECHT VERBODEN

http://www.astridessed.nl/israelische-annexatie-deel-westelijke-jordaanoeverbrief-aan-leden-vaste-kamercommissie-buitenlandse-zaken/

ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF
ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT,
DIE ONVERMINDERD VOORGAAN ONDANKS ALLE VN RESOLUTIES
BEZETTING, BLOEDIGE MILITAIRE INVALLEN, NEDERZETTINGEN,
MUURBOUW, GAZA BLOKKADE, ANNEXATIES VAN BEZET GEBIED ETC.
ALLE REDEN OM OVER TE GAAN TOT OPSCHORTING OF
BEEINDIGING VAN HET EU ASSOCIATIEVERDRAG MET ISRAEL
EN DAAROM IS HET VERHEUGEND, DAT HET CONGRES VAN GROEN
LINKS HEEFT OPGEROEPEN TOT OPSCHORTING, DAN WEL
OPZEGGING VAN HET EU ASSOCIATIEVERDRAG, WAT IS OMARMD
DOOR DE GROEN LINKS TWEEDE KAMERFRACTIE EN DE FRACTIE
IN HET EUROPARLEMENT
 
 
GROEN LINKS CONGRES NEEMT MOTIE AAN OVER ASSOCIATIEVERDRAG
EU-ISRAEL/ADHESIEBETUIGING
BRIEF AAN DE GROEN LINKS TWEEDE KAMERFRACTIE
EN DE GROEN LINKS FRACTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
AAN HET CONGRES VAN GROEN LINKS
AAN DE GROEN LINKS TWEEDE KAMERFRACTIE
AAN DE GROEN LINKS FRACTIE VAN HET EUROPEES
PARLEMENT
Met dank aan de inzet van de Groen Links Midden Oostenwerkgroep
Geachte fractieleden,
Geacht Congres,
Hierbij van harte mijn adhesiebetuiging met de motie van
het Groen Links Congres op 23 april jongstleden, waarin o.a. is
opgeroepen tot de opschorting dan wel opzegging van het Associatie
verdrag met Israel en het feit, dat de Groen-Links fracties uit de Tweede
Kamer en het Europees Parlement dit hebben ondersteund.
 [1]
BRAVI EN BRAVAE!

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Groen Links Congres neemt motie aan over Associatieverdrag EU Israel/Adhesiebetuiging

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Opstand in Frankrijk, solidariteit in Nederland-jij ook in actie op 28 april?

OPSTAND IN FRANKRIJK, SOLIDARITEIT IN NEDERLAND- JIJ OOK
IN ACTIE OP 28 APRIL?
ZIE ARTIKEL OP WEBSITE PETER STORM

dinsdag 26 april 2016

Het is de moeite waard om het nieuws uit Frankrijk met extra aandacht te volgen (1). Mensen daar staan aan de vooravond van weer een actiedag tegen een intussen in zeer brede kring verafschuwde arbeidswet. In de aanloop zijn op diverse fronten al acties op gang gekomen. Nuit Debout, het verschijnsel van  pleinbijeenkomsten die op gang kwamen vanuit de acties tegen de arbeidswet, gaat intussen door. Dit type actie is intussen de grenzen overgestoken en heeft enkele Nederlandse steden bereikt. In Tilburg staat de derde Nuit Debout-samenkomst komende donderdag in het teken van de solidariteit (2) met precies de acties in het land waar deze ronde protest en verzet is begonnen. Ook daarom is wat extra aandacht voor de gebeurtenissen daar welkom. Om van te leren, en om ons door extra te laten motiveren om in beweging te komen.

 

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Opstand in Frankrijk, solidariteit in Nederland-jij ook in actie op 28 april?

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Muurkrant, opstand, solidariteit!

MUURKRANT, OPSTAND, SOLIDARITEIT!
OVERGENOMEN VAN WEBSITE PETER STORM

woensdag 27 april 2016

Hij loopt op straat in Ankara. Tas bij zich, posters bij zich, lijm of tape bij zich. Hij kijkt links, hij kijkt rechts. De straat is leeg. Hup, poster aan de muur, lijm er over. Snel en behoedzaam loopt hij door. Die hangt. Mooi! Verder, volgende poster. En nog één. Wat staat er op? ‘Leve de opstand. Weg met de veiligheidstroepen. Weg met de orde van Erdogan’. De tekst verwijst naar de Gezi-protesten van 2013. Er staat ook nog advies op hoe je je tegen traangas kunt beschermen. Gaaf ern dapper, nietwaar, deze plakker? Voor de vrijheid van meningsuiting, tegen autoritaire staatsmacht. Zoiets hebben we nodig. Zoiets is goed. Toch?

 

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Muurkrant, opstand, solidariteit!

Opgeslagen onder Divers

[Den Haag]/Anarchistische Muurkrant verspreid, een arrestatie voor ´´opruiing en aanzetten tot geweld´´/Schending vrijheid van meningsuiting

AnarchistischeMuurkrant%231April2016

OM HET PLAKKEN VAN DEZE MUURKRANT, DIE NOG GELIJK HEEFT OOK
WAAR HET DE OPSTAND IN DE SCHILDERSWIJK BETREFT, IS
IEMAND AANGEHOUDEN WEGENS ´´OPRUIING EN HET AANZETTEN
VAN GEWELD´´
TERWIJL DE RECHTS EXTREMISTISCHE LEIDER WILDERS EN ZIJN
STRAATSTOOTTROEPEN VAN PEGIDA HUN GANG KUNNEN GAAN
MET HET VERSPREIDEN VAN HUN HAATZAAIERIJ
OOK TEGENOVER WILDERS HELPERS ALS COLUMNISTE
EBRU UMAR EN DIJKGRAAF WORDT NIETS ONDERNOMEN
´´VRIJHEID VAN MENINGSUITING´´/METEN MET TWEE MATEN
´´(DEN HAAG) ANARCHISTISCHE
MUURKRANT VERSPREID, EEN ARRESTATIE VOOR ´´OPRUIING EN
AANZETTEN TOT GEWELD´´/SCHENDING VRIJHEID VAN MENINGSUITING
INLEIDING
Na de zaak Joke Kaviaar is opnieuw iemand, die links-radicaal
gedachtegoed verspreid (en wat betreft die opstand in de Schilderswijk
naar mijn mening groot gelijk heeft) Kop van Jut.
Terwijl de rechts extremist, PVV leider Wilders en de neo nazi club
Pegida en aanverwanten onverminderd hun gang kunnen gaan.

 

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Den Haag]/Anarchistische Muurkrant verspreid, een arrestatie voor ´´opruiing en aanzetten tot geweld´´/Schending vrijheid van meningsuiting

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Joke Kaviaar]/Een pot haat: De fascist Erdogan, de racist Umar, de EU vluchtelingenjagers Samsom, Rutte, Dijkhoff e.v.a.

 

 

EEN POT HAAT: DE FASCIST ERDOGAN, DE RACIST UMAR, EN DE
EU VLUCHTELINGENJAGERS SAMSOM, RUTTE, DIJKHOFF E.V.A.
LEES ARTIKEL VAN JOKE OP
EN OP HAAR EIGEN WEBSITE
Opinie, gepost door: Joke Kaviaar op 26/04/2016 04:03:08
De racistische vluchtelingenhaatster Umar en de fascist en massamoordenaar Erdogan verdienen elkaar. En ook: De fascist Erdogan en de vluchtelingenhaters Rutte, Samsom, Dijkhoff en alle andere EU-leiders verdienen elkaar. Ik nodig hen allen uit aangifte te doen als ze zich door mij beledigd voelen, gewoon omdat het kan. Vrijheid van meningsuiting is in Neederland ook selectief, dus doe je best.

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Joke Kaviaar]/Een pot haat: De fascist Erdogan, de racist Umar, de EU vluchtelingenjagers Samsom, Rutte, Dijkhoff e.v.a.

Opgeslagen onder Divers

EU Associatieverdrag met Israel/Brief aan de Nederlandse Europarlementariers

 
ISRAELISCHE ANNEXATIE SYRISCHE GOLANHOOGTE IN 1981
VEROORDEELD DOOR DE VN EN NIETIG VERKLAARD
ISRAELISCHE ANNEXATIE VAN JERUZALEM IN 1980
EN UITROEPING TOT ”EEUWIGE EN ONDEELBARE
HOOFDSTAD VAN ISRAEL”
DOOR DE VN VEROORDEELD

 

UITZICHT VANAF JERICHO OP DE WESTELIJKE JORDAANOEVER:

ISRAELISCHE ANNEXATIE VAN EEN GEBIED TEN ZUIDEN VAN

JERICHO EN DICHTBIJ  DE DODE ZEE

http://www.volkskrant.nl/buitenland/israel-eigent-zich-groot-stuk-bezet-land-toe-op-westoever~a4263596/

http://www.joop.nl/nieuws/israel-annexeert-groot-stuk-palestijns-grondgebied

http://nos.nl/artikel/2092945-israel-neemt-land-in-op-westelijke-jordaanoever.html

ANNEXATIES, WAT NEERKOMT OP LANDINPIKKERIJ,

ZIJN VOLGENS HET INTERNATIONAAL RECHT VERBODEN

http://www.astridessed.nl/israelische-annexatie-deel-westelijke-jordaanoeverbrief-aan-leden-vaste-kamercommissie-buitenlandse-zaken/

ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF
ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT,
DIE ONVERMINDERD VOORGAAN ONDANKS ALLE VN RESOLUTIES
BEZETTING, BLOEDIGE MILITAIRE INVALLEN, NEDERZETTINGEN,
MUURBOUW, GAZA BLOKKADE, ANNEXATIES VAN BEZET GEBIED ETC.
ALLE REDEN OM OVER TE GAAN TOT OPSCHORTING OF
BEEINDIGING VAN HET EU ASSOCIATIEVERDRAG MET ISRAEL
EU ASSOCIATIEVERDRAG MET ISRAEL/BRIEF AAN
DE NEDERLANDSE EUROPARLEMENTARIERS
AAN DE NEDERLANDSE EUROPARLEMENTARIERS
Onderwerp: EU Associatieverdrag met Israel

 

”Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.”
Artikel 2, EU-Israel Associatieverdrag
 
 
Geachte dames en heren,
Hierbij doe ik een appel op u om te ijveren voor de opzegging, dan wel
opschorting van het EU Associatieverdrag met Israel.
Reden:
De systematische en volhardende schending van de mensenrechten
door Israel:

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor EU Associatieverdrag met Israel/Brief aan de Nederlandse Europarlementariers

Opgeslagen onder Divers

EU Associatieverdrag met Israel/Brief aan de leden van de Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking

ISRAELISCHE ANNEXATIE SYRISCHE GOLANHOOGTE IN 1981
VEROORDEELD DOOR DE VN EN NIETIG VERKLAARD
ISRAELISCHE ANNEXATIE VAN JERUZALEM IN 1980
EN UITROEPING TOT ”EEUWIGE EN ONDEELBARE
HOOFDSTAD VAN ISRAEL”
DOOR DE VN VEROORDEELD

 

UITZICHT VANAF JERICHO OP DE WESTELIJKE JORDAANOEVER:

ISRAELISCHE ANNEXATIE VAN EEN GEBIED TEN ZUIDEN VAN

JERICHO EN DICHTBIJ  DE DODE ZEE

http://www.volkskrant.nl/buitenland/israel-eigent-zich-groot-stuk-bezet-land-toe-op-westoever~a4263596/

http://www.joop.nl/nieuws/israel-annexeert-groot-stuk-palestijns-grondgebied

http://nos.nl/artikel/2092945-israel-neemt-land-in-op-westelijke-jordaanoever.html

ANNEXATIES, WAT NEERKOMT OP LANDINPIKKERIJ,

ZIJN VOLGENS HET INTERNATIONAAL RECHT VERBODEN

http://www.astridessed.nl/israelische-annexatie-deel-westelijke-jordaanoeverbrief-aan-leden-vaste-kamercommissie-buitenlandse-zaken/

ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF
ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT,
DIE ONVERMINDERD VOORGAAN ONDANKS ALLE VN RESOLUTIES
BEZETTING, BLOEDIGE MILITAIRE INVALLEN, NEDERZETTINGEN,
MUURBOUW, GAZA BLOKKADE, ANNEXATIES VAN BEZET GEBIED ETC.
ALLE REDEN OM OVER TE GAAN TOT OPSCHORTING OF
BEEINDIGING VAN HET EU ASSOCIATIEVERDRAG MET ISRAEL
EU ASSOCIATIEVERDRAG MET ISRAEL/BRIEF AAN DE
LEDEN VAN DE EERSTE KAMERCOMMISSIE VOOR
BUITENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
AAN DE LEDEN VAN DE EERSTE KAMERCOMMISSIE
VOOR BUITENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Onderwerp: EU Associatieverdrag met Israel
”Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.”
Artikel 2, EU-Israel Associatieverdrag

 

Geachte dames en heren,
Hierbij doe ik een appel op u om te ijveren voor de opzegging, dan wel
opschorting van het EU Associatieverdrag met Israel.
Reden:
De systematische en volhardende schending van de mensenrechten
door Israel:

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor EU Associatieverdrag met Israel/Brief aan de leden van de Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking

Opgeslagen onder Divers

EU Associatieverdrag met Israel/Brief aan de leden van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken

 

 

ISRAELISCHE ANNEXATIE SYRISCHE GOLANHOOGTE IN 1981
VEROORDEELD DOOR DE VN EN NIETIG VERKLAARD
ISRAELISCHE ANNEXATIE VAN JERUZALEM IN 1980
EN UITROEPING TOT ”EEUWIGE EN ONDEELBARE
HOOFDSTAD VAN ISRAEL”
DOOR DE VN VEROORDEELD

 

UITZICHT VANAF JERICHO OP DE WESTELIJKE JORDAANOEVER:

ISRAELISCHE ANNEXATIE VAN EEN GEBIED TEN ZUIDEN VAN

JERICHO EN DICHTBIJ  DE DODE ZEE

http://www.volkskrant.nl/buitenland/israel-eigent-zich-groot-stuk-bezet-land-toe-op-westoever~a4263596/

http://www.joop.nl/nieuws/israel-annexeert-groot-stuk-palestijns-grondgebied

http://nos.nl/artikel/2092945-israel-neemt-land-in-op-westelijke-jordaanoever.html

ANNEXATIES, WAT NEERKOMT OP LANDINPIKKERIJ,

ZIJN VOLGENS HET INTERNATIONAAL RECHT VERBODEN

http://www.astridessed.nl/israelische-annexatie-deel-westelijke-jordaanoeverbrief-aan-leden-vaste-kamercommissie-buitenlandse-zaken/

ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF
ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT,
DIE ONVERMINDERD VOORGAAN ONDANKS ALLE VN RESOLUTIES
BEZETTING, BLOEDIGE MILITAIRE INVALLEN, NEDERZETTINGEN,
MUURBOUW, GAZA BLOKKADE, ANNEXATIES VAN BEZET GEBIED ETC.
ALLE REDEN OM OVER TE GAAN TOT OPSCHORTING OF
BEEINDIGING VAN HET EU ASSOCIATIEVERDRAG MET ISRAEL
EU ASSOCIATIEVERDRAG MET ISRAEL/BRIEF AAN DE
LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN
AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERCOMMISSIE
ECONOMISCHE ZAKEN
Onderwerp: EU Associatieverdrag met Israel
”Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.”
Artikel 2, EU-Israel Associatieverdrag

 

 
 
Geachte dames en heren,
Hierbij doe ik een appel op u om te ijveren voor de opzegging, dan wel
opschorting van het EU Associatieverdrag met Israel.
Reden:
De systematische en volhardende schending van de mensenrechten
door Israel:

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor EU Associatieverdrag met Israel/Brief aan de leden van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken

Opgeslagen onder Divers

EU Associatieverdrag met Israel/Brief aan leden Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken

 

ISRAELISCHE ANNEXATIE SYRISCHE GOLANHOOGTE IN 1981
VEROORDEELD DOOR DE VN EN NIETIG VERKLAARD
ISRAELISCHE ANNEXATIE VAN JERUZALEM IN 1980
EN UITROEPING TOT ”EEUWIGE EN ONDEELBARE
HOOFDSTAD VAN ISRAEL”
DOOR DE VN VEROORDEELD

 

UITZICHT VANAF JERICHO OP DE WESTELIJKE JORDAANOEVER:

ISRAELISCHE ANNEXATIE VAN EEN GEBIED TEN ZUIDEN VAN

JERICHO EN DICHTBIJ  DE DODE ZEE

http://www.volkskrant.nl/buitenland/israel-eigent-zich-groot-stuk-bezet-land-toe-op-westoever~a4263596/

http://www.joop.nl/nieuws/israel-annexeert-groot-stuk-palestijns-grondgebied

http://nos.nl/artikel/2092945-israel-neemt-land-in-op-westelijke-jordaanoever.html

ANNEXATIES, WAT NEERKOMT OP LANDINPIKKERIJ,

ZIJN VOLGENS HET INTERNATIONAAL RECHT VERBODEN

http://www.astridessed.nl/israelische-annexatie-deel-westelijke-jordaanoeverbrief-aan-leden-vaste-kamercommissie-buitenlandse-zaken/

ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF
ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT,
DIE ONVERMINDERD VOORGAAN ONDANKS ALLE VN RESOLUTIES
BEZETTING, BLOEDIGE MILITAIRE INVALLEN, NEDERZETTINGEN,
MUURBOUW, GAZA BLOKKADE, ANNEXATIES VAN BEZET GEBIED ETC.
ALLE REDEN OM OVER TE GAAN TOT OPSCHORTING OF
BEEINDIGING VAN HET EU ASSOCIATIEVERDRAG MET ISRAEL

 

EU ASSOCIATIEVERDRAG MET ISRAEL/BRIEF AAN LEDEN TWEEDE
KAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN
AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERCOMMISSIE
BUITENLANDSE ZAKEN
Onderwerp: EU Associatieverdrag met Israel
”Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.”
Artikel 2, EU-Israel Associatieverdrag
 
 
Geachte dames en heren,
Hierbij doe ik een appel op u om te ijveren voor de opzegging, dan wel
opschorting van het EU Associatieverdrag met Israel.
Reden:
De systematische en volhardende schending van de mensenrechten
door Israel:

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor EU Associatieverdrag met Israel/Brief aan leden Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken

Opgeslagen onder Divers