Noot 18/Vervolg

ARTIKEL 23: NEDERLANDSE GRONDWET HET OPENBAAR EN BYZONDER ONDERWIJS