Maandelijks archief: februari 2015

Southern Belle Campagne reisbureau Jan Doets/Commentaar op reactie Jan Doets op correspondentie en Doorbraak artikel/Aanleiding/Slavernij vergoeilijking Jan Doets

De reclame in Metro.

De reclame in Metro.

SOUTHERN BELLE RECLAME REISBUREAU JAN DOETS
RECLAME IN DE METRO

GONE WITH THE WIND/DE IDYLLE
HIERDOOR WERD DE ”IDYLLE” IN STAND GEHOUDEN
SLAVENHANDEL EN SLAVERNIJ/HET ANDERE, BITTERE VERHAAL
VANUIT PLANTAGEHUIZEN ALS DEZE HAD DE DEHUMANISERING,
MISHANDELING, VERKRACHTING, UITBUITING EN FOLTERING VAN
MILJOENEN SLAVEN PLAATS
GEEN ”IDYLLE”, MAAR MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
Vooraf
Door Jan Doets wordt in zijn reactie melding gemaakt van
de ”schending van de portretrechten van hun Sales Senior, Wendy
Gerfaas.
Aangezien Gerfaas haar foto  leent voor een openbare advertentie in
een openbaar blad, de Metro en openbare websites, is er geen sprake
van schending van haar privacy.
Ik zal haar foto dan ook niet van mijn website verwijderen.
COMMENTAAR
Recentelijk stuitte ik in de Metro op een advertentie van reisbureau Jan
Doets, waarbij reclame werd gemaakt voor reizen naar oude plantagehuizen
in de ”Deep South” van de Verenigde Staten.
Hierin werd idyllisch gesproken over deze ”prachtige mansions”’,
de zoete magnoliabomen en meer van dat fraais.
De Senior Sales van Jan Doets, Wendy Gerfaas, deed er nog een schepje
bovenop, door zich net een ”Southern Belle” te voelen en te praten over
”het bekende sfeertje”, dat ”we” kennen van series als ”North en South”’
en ”Twelve years a slave”
Ik vind dit verregaande bagatellisering en verheerlijking van de slavernij
als misdaad tegen de menselijkheid en schreef dit reisbureau erop aan.
Zie
Hierop ontving ik een botte en arrogante reactie van Jan Doets,
die in geen enkel opzicht inging op wat ik geschreven had
en zich ervan afmaakte met de eindzin
”Dat u aanstoot neemt aan het artikel is aan u.”
Zie mijn reactie op het antwoord van Jan Doets, waarin de brief van Jan Doets is vermeld
Wat ik Jan Doets had toegezegd [verspreiding van mijn brieven
en bekendmaking van hun Southern Belle Campagne] deed ik ook.
 
Ik stelde onder andere de anti racistische organisatie Doorbraak
op de hoogte, die uitstekende en solidaire steun gaf aan mijn artikel
in het volgende door anti racistische activist Harry Westerink
geschreven artikel.
 
Jan Doets heeft op de website van Doorbraak een reactie geplaatst,
die ik direct hieronder als link en geheel onderin als tekst vermeld.
Ze lijken wat terug te krabbelen, maar hun verweer is zwak en weinig
overtuigend.
 
Ik heb een commentaar op hun verweer geschreven, dat direct hieronder te lezen is.

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Southern Belle Campagne reisbureau Jan Doets/Commentaar op reactie Jan Doets op correspondentie en Doorbraak artikel/Aanleiding/Slavernij vergoeilijking Jan Doets

Opgeslagen onder Divers

Southern Belle campagne reisbureau Jan Doets/Reactie reisbureau Jan Doets op de website van Doorbraak/Naar aanleiding van correspondentie over hun verheerlijking en bagatellisering van de slavernij

De reclame in Metro.

De reclame in Metro.

SOUTHERN BELLE RECLAME REISBUREAU JAN DOETS
RECLAME IN DE METRO

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Southern Belle campagne reisbureau Jan Doets/Reactie reisbureau Jan Doets op de website van Doorbraak/Naar aanleiding van correspondentie over hun verheerlijking en bagatellisering van de slavernij

Opgeslagen onder Divers

Herdenking Februaristaking/Eerbetoon aan de moedige stakers van toen/Strijdbaarheid nu

 

 

 

 

 

File:Bundesarchiv Bild 183-L05168, Niederlande, Verhaftung emigrierter Juden.jpg

ARRESTATIE NAAR NEDERLAND GEVLUCHTE DUITSE
JODEN IN JUNI 1940

PROTESTEERT TEGEN DE AFSCHUWELIJKEJODENVERVOLGINGEN ! ! !

De Nazi’s hebben Zaterdag en Zondag, en Maandag is dit voortgezet, als beesten in de wijken met veel Joodse bevolking huisgehouden.
Honderden Grüne Feldpolizei kwamen zwaar bewapend plotseling de oude binnenstad en andere wijken binnenvallen. Razend, tierend, ranselend en schietend stortten zij zich met hun bewapende overmacht op de weerloze mannen, vrouwen en kinderen.
Honderden jonge Joden werden met ruw geweld en volkomen willekeurig van de straat in arrestantenwagens gesmakt en weggevoerd naar een onbekend verschrikkingsoord.

D A T     I S    D E    N A Z I – W R A A K

Voor de kloeke zelfverdediging, die de W-A. pogromhelden 2 weken geleden deed afdruipen en waarbij de W.A.-bandiet Koot als terrorist het leven liet.
Dat is het ploertige antwoord op de massa-verontwaardiging en de massa-protest-demonstratie van het Amsterdamse volk tegen de Joden-pogrom.
Dat is vooral het gevolg van de groot-kapitalistische “bemiddeling” van Asscher, Saarlouis en Cohen, die kruiperig de schuld der Joden aanvaardden en verdere krachtige verdedidingsmaatregelen en strijd de kop poogden in te drukken door het voor te stellen, dat nu weer “rust” zou intreden. Deze groot-kapitalisten zijn bang voor het opleggen van een zoengeld en hun duiten zijn hun liever dan het Joodse werkende volk!

De, ook door de Duitse soldaten, gehate S.S. en Grüne Feldpolizei verrichten dit smerige werk met ware wellust. Hier was het uitschot en het scrapuul van het Duitse volk aan het werk. De laffe W.A. slungels het uitschot van ons volk, die nu ontbraken, moeten van dit gespuis leren, hoe de terreur tegen het werkende volk moet worden toegepast.

Deze jodenpogroms zijn een aanval op het gehele werkende volk ! ! !
Zij zijn een inzet voor een verder te verscherpen onderdrukking en terreur ! ! !
Zij moeten de weg effenen voor de machtsgreep van de door elke Nederlander gehate Mussert ! ! !
WERKEND VOLK VAN AMSTERDAM, KUNT GIJ DIT DULDEN ??
N e e n    ,    d u i z e n d m a a l     N E E N     ! ! !
HEBT GIJ DE MACHT EN DE KRACHT DEZE AFSCHUWELIJKE TERREUR VERDER TE VERHINDEREN ??
J a   ,    d a t     h e b t     g i j ! ! !    

De Amsterdamse metaalbewerkers hebben getoond hoe het moet. Zij staakten eensgezind tegen hun gedwongen uitzending naar Duitsland. En de dwang van de Duitse militaire macht moest het tegen dit verzet afleggen!
In één dag behaalden de metaalarbeiders de overwinning!!
LAAT U DUS DOOR DE PLOMPE DUITSE SOLDATENLAARS NIET INTIMIDEREN !!

ORGANISEERT IN ALLE BEDRIJVEN DE PROTEST-STAKING ! ! !
VECHT EENSGEZIND TEGEN DEZE TERREUR ! ! !
EIST DE ONMIDDELLIJKE VRIJLATING VAN DE GEARRESTEERDE JODEN ! ! !
EIST DE ONTBINDING VAN DE W.A-TERREURGROEPEN ! ! !
ORGANISEERT IN DE BEDRIJVEN EN IN DE WIJKEN DE ZELFVERDEDIGING ! ! !
WEEST SOLIDAIR MET HET ZWAAR GETROFFEN JOODSE DEEL VAN HET WERKENDE VOLK ! ! !
ONTTREKT DE JOODSE KINDEREN AAN HET NAZI-GEWELD, NEEMT ZE IN UW GEZINNEN OP ! ! ! !

B E S E F T     D E     E N O R M E     K R A C H T     V A N    U W     E E N S G E Z I N D E     D A A D     ! ! ! ! !
   Deze is vele malen groter dan de Duitse militaire bezetting! Gij hebt in Uw verzet ongetwijfeld een groot deel van de Duitse arbeiders-soldaten met u ! ! ! !

STAAKT !!!     STAAKT !!!    STAAKT !!!
   Legt het gehele Amsterdamse bedrijfsleven één dag plat, de werven, de fabrieken, de ateliers, de kantoren en banken, gemeente-bedrijven en werkverschaffingen ! !

Dan zal de Duitse bezetting moeten inbinden! Dan hebt gij een slag toegebracht aan het monsterachtig plan, Mussert aan de macht te helpen! Dan verhindert ge een verdere leegplundering van ons land!! Dan krijgt ge de kans Woudenberg uit het N.V.V. te jagen ! ! !

STELT OOK OVERAL UW EISEN VOOR VERHOGING VAN LOON EN STEUN ! !

W E E S T     E E N S G E Z I N D ! !     W E E S T     M O E D I G ! ! !
STRIJDT FIER VOOR DE VRIJMAKING VAN ONS LAND ! ! ! !

KAMERADEN,
Geeft dit manifest na gelezen te hebben
verder door!
Plakt het op waar gij kunt doch
d o e     h e t     v o o r z i c h t i g !

REEDS TOONDEN DE GEMEENTE- EN ANDERE GROTE BEDRIJVEN HOE HET MOET ! ! !
V O L G T     A L L E N     H U N     V O O R B E E L D     ! ! ! !

MANIFEST FEBRUARISTAKING

STANDBEELD DE DOKWERKER, TER HERDENKING AAN DE
DAPPERE FEBRUARISTAKERS, DIE IN  GEWEER KWAMEN
TEGEN DE ANTI JOODSE MAATREGELEN VAN DE DUITSE
NAZI BEZETTER

 

 

 

 

 

HERDENKING FEBRUARISTAKING /

EERBETOON AAN DE MOEDIGE STAKERS VAN TOEN/STRIJDBAARHEID NU

HULDE AAN DE FEBRUARISTAKERS!

RESPECT VOOR DIEGENEN, DIE ZICH IN DEZE TIJD VERZETTEN TEGEN
DISCRIMINATIE EN UITSLUITING!

CPN MANIFEST FEBRUARISTAKING VAN DE TOENMALIGE CPN/MANIFEST
FEBRUARISTAKING (24-02-1941)
STAAKT! STAAKT! STAAKT!


PROTESTEERT TEGEN DE AFSCHUWELIJKEJODENVERVOLGINGEN ! ! !
De Nazi’s hebben Zaterdag en Zondag, en Maandag is dit voortgezet, als beesten in de wijken met veel Joodse bevolking huisgehouden.
Honderden Grüne Feldpolizei kwamen zwaar bewapend plotseling de oude binnenstad en andere wijken binnenvallen. Razend, tierend, ranselend en schietend stortten zij zich met hun bewapende overmacht op de weerloze mannen, vrouwen en kinderen.
Honderden jonge Joden werden met ruw geweld en volkomen willekeurig van de straat in arrestantenwagens gesmakt en weggevoerd naar een onbekend verschrikkingsoord.
D A T I S D E N A Z I – W R A A K

 

Voor de kloeke zelfverdediging, die de W-A. pogromhelden 2 weken geleden deed afdruipen en waarbij de W.A.-bandiet Koot als terrorist het leven liet.
Dat is het ploertige antwoord op de massa-verontwaardiging en de massa-protest-demonstratie van het Amsterdamse volk tegen de Joden-pogrom.
Dat is vooral het gevolg van de groot-kapitalistische “bemiddeling” van Asscher, Saarlouis en Cohen, die kruiperig de schuld der Joden aanvaardden en verdere krachtige verdedidingsmaatregelen en strijd de kop poogden in te drukken door het voor te stellen, dat nu weer “rust” zou intreden. Deze groot-kapitalisten zijn bang voor het opleggen van een zoengeld en hun duiten zijn hun liever dan het Joodse werkende volk!
De, ook door de Duitse soldaten, gehate S.S. en Grüne Feldpolizei verrichten dit smerige werk met ware wellust. Hier was het uitschot en het scrapuul van het Duitse volk aan het werk. De laffe W.A. slungels het uitschot van ons volk, die nu ontbraken, moeten van dit gespuis leren, hoe de terreur tegen het werkende volk moet worden toegepast.
Deze jodenpogroms zijn een aanval op het gehele werkende volk ! ! !
Zij zijn een inzet voor een verder te verscherpen onderdrukking en terreur ! ! !
Zij moeten de weg effenen voor de machtsgreep van de door elke Nederlander gehate Mussert ! ! !
WERKEND VOLK VAN AMSTERDAM, KUNT GIJ DIT DULDEN ??

N e e n , d u i z e n d m a a l N E E N ! ! !
HEBT GIJ DE MACHT EN DE KRACHT DEZE AFSCHUWELIJKE TERREUR VERDER TE VERHINDEREN ??

J a , d a t h e b t g i j ! ! !

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Herdenking Februaristaking/Eerbetoon aan de moedige stakers van toen/Strijdbaarheid nu

Opgeslagen onder Divers

The Wars of the Roses/A Nevill Feast/Letter from the Earl of Salisbury to the Prior of Eldebury

There is some discussion about the correct dating of this letter in Maurer, Margaret of Anjou, as well as in Hicks,Warwick the Kingmaker. The latter attributes the letter to 1459 and the former to 1454. While I’m aware that this might just be interpreted as sedition at the best, and the repudiation of one of my favourite historians at worst, I think Maurer’s probably right.

Maurer states: “[Margaret] may have felt that [Salisbury] could provide a moderating influence upon York. Salisbury’s loyalty had never been questioned; he had stood reliably with Henry at Dartford in 1452 when York had demanded Somerset’s arrest. And there is some reason to believe that he had formerly been on comfortable terms with Margaret. In happier times she had gone huting in his park of Ware, Salisbury’s letter to the prior of Erdesbury may reflect some memory of an easier relationship between them, though it also seems to acknowledge a sense, new perhaps, of her own power. It is noteworthy that it does not seek her intercession of intermediation with the king, but is concerned with making assurances of Salisbury’s own faithfulness to her.” (p 219)

 

The meat of the letter is contained in a mere 145 word towards the end: someone has accused the duke of York and the earls of Salisbury and Warwick of making accusations against others of high estate. While this may be a reference to the rumours of the bastardy of prince Edward, Maurer thinks the defence a bit light for such a serious charge. Whatever it is, Salisbury states that he is certainly not guilty, nor York and Warwick so far as he knows, which they will say for themselves if required.

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor The Wars of the Roses/A Nevill Feast/Letter from the Earl of Salisbury to the Prior of Eldebury

Opgeslagen onder Divers

The Wars of the Roses/A Nevill Feast/Comments on Summarising/The Wars of the Roses/The Princes in the Tower

King Edward IV.jpg

KING EDWARD IV, SON OF RICHARD, DUKE OF

YORK AND FATHER TO THE ”PRINCES OF
THE TOWER” AND ELIZABETH OF YORK,
WIFE TO THE LATER KING HENRY VII [HENRY
TUDOR] AND MOTHER TO KING HENRY VIII
HISTORICAL IMAGE

KING EDWARD IV, SON OF RICHARD, DUKE OF

YORK AND FATHER TO THE ”PRINCES OF
THE TOWER” AND ELIZABETH OF YORK,
WIFE TO THE LATER KING HENRY VII [HENRY
TUDOR] AND MOTHER TO KING HENRY VIII
HISTORICAL FICTION
KING RICHARD III, SON OF RICHARD, DUKE
OF YORK, BROTHER OF KING EDWARD IV AND THE

UNCLE OF THE ”PRINCES OF THE TOWER”,

WHO DEPOSED
HIS ELDEST NEPHEW EDWARD V TO BECOME KING.

THE PRINCES IN THE TOWER
[THE TWO SONS OF KING EDWARD IV, WHO
DISAPPEARED IN THE TOWER, PROBABLY MURDERED, THE ELDEST ONE
WAS SHORTLY EDWARD Y, BEFORE HE WAS DEPOSED BY HIS UNCLE RICHARD,
DUKE OF GLOUCESTER, THE LATER KING RICHARD III]

The Two Princes Edward and Richard in the Tower, 1483 by Sir John Everett Millais, 1878, part of the Royal Holloway picture collection

King-edward-v.jpg
EDWARD V, THE ELDEST OF THE PRINCES IN THE TOWER, WHO
SHORTLY BECAME KING, BEFORE HE WAS DEPOSED BY HIS UNCLE RICHARD,
DUKE OF GLOUCESTER, THE LATER KING RICHARD III
HISTORICAL IMAGE
Richard Plantagenet, 3rd Duke of York.jpg
RICHARD,3RD  DUKE OF YORK, FATHER OF
EDWARD IV AND RICHARD III
AND GRANDFATHER OF ”THE PRINCES OF THE TOWER”
AND ELIZABETH OF YORK
HISTORICAL IMAGE
CECILY OF YORK, WIFE OF RICHARD, DUKE OF
YORK, MOTHER OF EDWARD IV AND RICHARD III
AND GRANDMOTHER OF ”THE PRINCES OF THE TOWER”
AND ELIZABETH OF YORK
HISTORICAL IMAGE
FICTION

Lady Margaret Beaufort from NPG.jpg

Lady Margaret Beaufort at prayer.
HISTORICAL IMAGE
MARGARET  BEAUFORT, WIFE OF EDMUND TUDOR,
MOTHER OF HENRY TUDOR, LATER KING HENRY VII
Image result for margaret of beaufort/Images
FICTION
King Henry VII.jpg
HENRY VII, SON OF MARGARET BEAUFORT AND
EDMUND TUDOR, FATHER OF HENRY VIII
HISTORICAL IMAGE
Elizabeth of York from Kings and Queens of England.jpg
ELIZABETH OF YORK, DAUGHTER OF EDWARD IV,
WIFE OF HENRY VII AND MOTHER OF HENRY VIII
HISTORICAL IMAGE

 

 

 

 

 

A NEVILL FEAST/COMMENTS ON SUMMARISING/THE WARS OF THE ROSES/THE PRINCES

IN THE TOWER

A NEVILL FEAST
MY COMMENTS ON SUMMARISING
[See below the text of Summarising]
THE PRINCES OF THE TOWER/A TRAGEDY/MURDER OR DISSAPEARANCE
SOME REFLECTIONS
Dear Nevill Feast
Thanks for your very interesting contribution.
I agree with you, that it’s of importance to look to
the unresolved tragedy of the ”Princes of the Tower rationally.
First, there is no proof whatsoever, that they were really murdered.
The only fact we have is, that after their arrival in the Tower
[for the supposedly coronation of the oldest one to King Edward V],
they were not seen in public after 1483.
Fact is also, that their uncle Richard deposed Edward V, alleging,
that the marriage of his brother King  Edward IV with Elizabeth Woodville
were illegitimate since Edwards supposedly earlier marriage to
Eleanor Butler.
Be as it may, it suited Richard well, who obviously wanted to be King.
But was he also a murderer?
There is simply no proof for that.

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor The Wars of the Roses/A Nevill Feast/Comments on Summarising/The Wars of the Roses/The Princes in the Tower

Opgeslagen onder Divers

The Wars of the Roses/The Princes in the Tower/Susan Higginbotham/History Refreshed/”If Margaret, why not Cecily”/Some Comments

 

 

 

 

King Edward IV.jpg

KING EDWARD IV, SON OF RICHARD, DUKE OF

YORK AND FATHER TO THE ”PRINCES OF
THE TOWER” AND ELIZABETH OF YORK,
WIFE TO THE LATER KING HENRY VII [HENRY
TUDOR] AND MOTHER TO KING HENRY VIII
HISTORICAL IMAGE

KING EDWARD IV, SON OF RICHARD, DUKE OF

YORK AND FATHER TO THE ”PRINCES OF
THE TOWER” AND ELIZABETH OF YORK,
WIFE TO THE LATER KING HENRY VII [HENRY
TUDOR] AND MOTHER TO KING HENRY VIII
HISTORICAL FICTION
KING RICHARD III, SON OF RICHARD, DUKE
OF YORK, BROTHER OF KING EDWARD IV AND THE
UNCLE OF THE ”PRINCES OF THE TOWER”, WHO DEPOSED
HIS ELDEST NEPHEW EDWARD V TO BECOME KING.

THE PRINCES IN THE TOWER
[THE TWO SONS OF KING EDWARD IV, WHO
DISAPPEARED IN THE TOWER, PROBABLY MURDERED, THE ELDEST ONE
WAS SHORTLY EDWARD Y, BEFORE HE WAS DEPOSED BY HIS UNCLE RICHARD,
DUKE OF GLOUCESTER, THE LATER KING RICHARD III]

The Two Princes Edward and Richard in the Tower, 1483 by Sir John Everett Millais, 1878, part of the Royal Holloway picture collection

King-edward-v.jpg
EDWARD V, THE ELDEST OF THE PRINCES IN THE TOWER, WHO
SHORTLY BECAME KING, BEFORE HE WAS DEPOSED BY HIS UNCLE RICHARD,
DUKE OF GLOUCESTER, THE LATER KING RICHARD III
HISTORICAL IMAGE
 
 
 
Richard Plantagenet, 3rd Duke of York.jpg
 
RICHARD,3RD  DUKE OF YORK, FATHER OF
EDWARD IV AND RICHARD III
AND GRANDFATHER OF ”THE PRINCES OF THE TOWER”
AND ELIZABETH OF YORK
HISTORICAL IMAGE
 

CECILY OF YORK, WIFE OF RICHARD, DUKE OF
YORK, MOTHER OF EDWARD IV AND RICHARD III
AND GRANDMOTHER OF ”THE PRINCES OF THE TOWER”
AND ELIZABETH OF YORK
 
HISTORICAL IMAGE
FICTION

Lady Margaret Beaufort from NPG.jpg

Lady Margaret Beaufort at prayer.
HISTORICAL IMAGE
MARGARET  BEAUFORT, WIFE OF EDMUND TUDOR,
MOTHER OF HENRY TUDOR, LATER KING HENRY VII
Image result for margaret of beaufort/Images
FICTION
King Henry VII.jpg
HENRY VII, SON OF MARGARET BEAUFORT AND
EDMUND TUDOR, FATHER OF HENRY VIII
HISTORICAL IMAGE
Elizabeth of York from Kings and Queens of England.jpg
ELIZABETH OF YORK, DAUGHTER OF EDWARD IV,
WIFE OF HENRY VII AND MOTHER OF HENRY VIII
HISTORICAL IMAGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE WARS OF THE ROSES/THE PRINCES
OF THE TOWER/COMMENTS ON SUSAN HIGGINBOTHAM/
HISTORY REFRESHED/”IF MARGARET, WHY NOT CECILY”
I make a travel to the past with you again.
This time to the period, that can be called the swan song
his sons, the socalled ”Princes in the Tower”
dissappeared in the Tower, probably murdered.
In her interesting Blog Contribution,”If Margaret, why not
Cecily’‘, history novel
writer Susan Higginbotham speculates that if
one can assume, that Margaret Beaufort, [mother
of the later King Henry VII],
could have ordered thei killings of the princes, instead of King
Richard III, [the general popular belief], Cecily Duchess of York,
 [mother of Edward IV  and grandmother
of the ”Princes of the Tower”], could also have ordered their death.
However, Higginbotham states, that their is no proof of
the guilt of both the ladies, she wants to point out
that it is as invalid to accuse Margaret, as Cecily.
I disagree with Higginbotham  since, to my opinion, Margaret had
a clearer motive for the killings than Cecily.
Besides, Margaret had as much opportunity, meaning
access to the Tower as Cecily.
And Margaretalso  ran lesser risks than was stated by Higginbotham.
But that comes below.
First I want to travel with you to
the last period of the bloody Wars of the Roses, where,
the House of York concerned, brother turned against brother,
which finally was one of the causes, the House of
Tudor rose to power.
End of the impressive House of Plantagenet.
However, the York dynasty, with their superior right
the marriage of Elizabeth of York, daughter
of Edward IV, to Henry VII, which finally,
the ancestors to all subsequent English monarchs.
ENTER THE WORLD

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor The Wars of the Roses/The Princes in the Tower/Susan Higginbotham/History Refreshed/”If Margaret, why not Cecily”/Some Comments

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Joke Kaviaar]/Pro Patria= Eigen volk eerst: kom in actie, kom naar Gouda

 

 

 

Opinie, gepost door: Autonomen Den Haag op 21/02/2015 02:06:24
Officieel organiseert Pro Patria een fatsoenlijke demonstratie van fatsoenlijke mensen tegen ‘het salafisme’ en de bouw van een ‘megamoskee’ in Gouda. In werkelijkheid is het een poging van fascisten om zieltjes te winnen. 28 februari in Gouda is het weer tijd om op te staan tegen fascisme en racisme.Laten we de rollen eens omdraaien. Telkens wordt van moslims verlangd dat zij zich distantiëren van de daden van enkelen die claimen namens ‘de Islam’ te handelen. Telkens weer worden ze in een hoek gedreven, wordt van hen verlangd dat zij zich laten assimileren en zich beledigingen en bedreigingen laten welgevallen. Telkens weer worden ze getroffen door discriminatie en racisme, op straat en in de politiek, door politie, werkgevers en door justitie. Steeds weer zijn zij de zondebok. Maar zij zijn het die verklaringen af moeten leggen.

Laten we de rollen eens omdraaien. Laten wij eens verantwoording afleggen over het racisme in onze samenleving, over de haatzaaierij. Laten wij eens opstaan uit onze comfortabele gepriviligeerde positie en ons falikant uitspreken tegen dat racisme. Laten wij ons uitspreken tegen het fascisme van Wilders en van Pro Patria, Identitair Verzet, Voorpost en meer van die nazi groepjes die onze maatschappij in tweeën trachten te splijten. Laten wij ons uitspreken tegen tweedeling. Laten wij ons uitspreken vóór solidariteit.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Joke Kaviaar]/Pro Patria= Eigen volk eerst: kom in actie, kom naar Gouda

Opgeslagen onder Divers

War on your doorstep/Action against the National Aerospace Laboratory [NRL] in Amsterdam/Statement of solidarity

19

THE NATIONAL AEROSPACE LABORATORY
PROVIDER OF ARMS, USED FOR BLOODY WARS
AT THE COST OF HUNDRED OF THOUSANDS CIVILIAN
VICTIMS
DOWN WITH ARMS TRADE AND ARMS FAIRS!

 

ARMS FAIR ABU DHABI,ARMS TRADERS BLOOD ON
THEIR HANDS
IDEX

LAND, AIR & WATER DEDICATED ZONES

Featuring IDEX, NAVDEX and Unmanned Systems Area

 More information

 

 

IDEX

LIVE DEMONSTRATIONS

Daily choreographed displays taking place on water and on the purpose built demonstration track

 More information

 

IDEX

SPONSORSHIP

IDEX offers individually tailored high visibility packages

 More information

 

 

THOSE ARE THE WAR TOOLS
WHICH ARE USED IN IMPERIALIST WARS
AND OTHER BLOODY CONFLICTS
AT THE COST OF
HUNDRED OF THOUSANDS
CIVILIAN VICTIMS.
ARMS TRADERS,
SHAME ON YOU!
THE DEFENCE SUMMIT

THE DEFENCE SUMMIT

 

WANTED FOR WAR CRIMES

ARMS TRADERS, BLOOD ON THEIR HANDS!

 

 

 

 

 

Revealing a crime is not a crime
Introduction:
Early morning 19th february action Group ”War on your doorstep” , has  taken action  against the National Aerospace Laboratory , one of fifteen companies from the Netherlands that are planning to take part in one of the largest arms fairs in the world, the largest in the Middle-East, the IDEX [International Defence Exhibition
The National Aerospace Laboratory (NLR), located in Amsterdam, received lots of red paint on their doorstep and facade, as well as broken windows.
A good action, as far as I am concerned.
 
For of course it didn’t happen ”out of the blue”
 
BACKGROUND:

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor War on your doorstep/Action against the National Aerospace Laboratory [NRL] in Amsterdam/Statement of solidarity

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Leve de bezetters van het Bungehuis/Laten we ze helpen hoe we maar kunnen

vrijdag 20 februari 2015

Groots! De actievoerders in het door hen bezette Bungehuis leggen niet alleen het gerechtelijk bevel om die bezetting te beëindigen naast zich neer. Ze kiezen, dwars tegen ontruimingsdreiging en dwangsom in, de tegenaanval. Wat hun betreft moet het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) gewoon aftreden wegens “onbehoorlijk bestuur”. Zo vechten deze studenten, plus minstens één mee bezettende docent, verder voor daadwerkelijk behóórlijk bestuur, voor democratisch zelfbestuur, en meer. Nogmaals: groots!

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Leve de bezetters van het Bungehuis/Laten we ze helpen hoe we maar kunnen

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Lode Vanoost op De Wereld Morgen]/Achter de schermen van het Griekse drama

 

LODE VANOOST
Na hun toetreding tot de eurozone in 2002 kenden Griekenland, Ierland en Spanje een ongekende economische boom, die alle verwachtingen overtrof. Even spectaculair was de ineenstorting van hun economie toen de crisis van 2008 begon. De oorzaken waren snel gevonden. Vooral de luie Grieken waren kop van jut. Er is ook een ander verhaal, dat van zij die echt hebben geprofiteerd.
vrijdag 20 februari 2015

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Lode Vanoost op De Wereld Morgen]/Achter de schermen van het Griekse drama

Opgeslagen onder Divers