Noten 25 t/m 27/Vervolg

[25]

 6. Toegankelijke publieke voorzieningen; zorg en onderwijs

PAGINA 16

” Het grondrecht van de vrijheid van onderwijs moet worden beschermd. Er mag geen ruimte zijn voor het overdragen van antidemocratische en anti-rechtstatelijke opvattingen door leraren of in lesmateriaal. De Inspectie van het Onderwijs houdt daartoe in het funderend onderwijs en in het mbo-toezicht op de wettelijke burgerschapsopdracht. De burgerschapsopdracht wordt aangescherpt om radicalisering te voorkomen. Bestuurders worden sneller ontslagen als de burgersopdracht niet wordt uitgevoerd. Artikel 23 van de Grondwet blijft ongewijzigd, maar binnen de juridische kaders van artikel 23 worden de mogelijke stappen gezet om onwenselijke en excessieve elementen als 

PAGINA 17

antidemocratisch en anti-rechtstatelijk onderwijs verder in te perken. Het toezicht op informeel en formeel onderwijs wordt wettelijk geregeld zodat signalen van haat en geweld gevolgen krijgen. 

HOOP, LEF EN TROTS-HOOFDLIJNENAKKOORD 2024-2028 VAN

PVV,VVD,NSC EN BBB

file:///C:/Users/Essed/Downloads/20240515+Hoofdlijnenakkoord+PVV+VVD+NSC+BBB.pdf    

ZIE OOK NOTEN 14 T/M 18

[26]

  • Het huidige lage btw-tarief voor culturele goederen en diensten wordt met ingang van 2026 grotendeels afgeschaft. Het btw-tarief gaat dan van 9% naar 21%. Het huidige lage btw-tarief voor dagrecreatie en bioscopen blijft behouden en is uitgezonderd van de verhoging.

EY.COM

FISCALE PUNTEN UIT HET HOOFDLIJNENAKKOORD VAN PVV,VVD.NSC EN BBB

https://www.ey.com/nl_nl/tax/tax-updates/fiscale-punten-uit-het-hoofdlijnenakkoord-van-pvv-vvd-nsc-en-bbb

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 6

C. Structurele lastenverzwaringen (inkomsten)

  55 Afschaffen verlaagd btw-tarief culturele goederen en diensten – uitgezonderd bioscopen en dagrecreatie -953 -953 -953 -953”  

BUDGETTAIRE BIJDRAGE HOOFDLIJNENAKKOORD

15 MEI 2024

file:///C:/Users/Essed/Downloads/Budgettaire+bijlage+hoofdlijnenakkoord+15+mei+2024%20(4).pdf

[27]

”Volgens de hoofdredacties dreigt de nieuwsvoorziening “bedoeld of onbedoeld” te worden geraakt door het plan van de formerende partijen om de btw op gedrukte en digitale media te verhogen van 9 naar 21 procent.”

NU.NL

HOOFDREDACTIES LUIDEN NOODKLOK VANWEGE

BTW VERHOGING VOOR MEDIA

21 MEI 2024

https://www.nu.nl/media/6313651/hoofdredacties-luiden-noodklok-vanwege-btw-verhoging-voor-media.html

De hoofdredacties van zo’n dertig nieuwsmedia roepen op tot behoud van onafhankelijke journalistiek. In een paginagrote advertentie in de dagbladen vragen ze de Tweede Kamer om de plannen van de formerende partijen bij te sturen “nu het nog kan”.

Volgens de hoofdredacties dreigt de nieuwsvoorziening “bedoeld of onbedoeld” te worden geraakt door het plan van de formerende partijen om de btw op gedrukte en digitale media te verhogen van 9 naar 21 procent.

Een btw-verhoging heeft volgens hen grote gevolgen voor lezers. “Mensen met een smalle beurs worden afgesneden van verdiepende journalistiek, met een groeiende nieuwskloof tot gevolg.”

Ook vrezen de hoofdredacties voor een daling van het aantal abonnementen, met “ingrijpende financiĆ«le gevolgen voor redacties”. “Zeker kleinere titels en regionale dagbladen zullen geraakt worden”, schrijven ze. “Daarmee komt de pluriforme journalistiek in Nederland in zijn geheel onder druk te staan.”

“Een verdubbeling van de btw op journalistiek naar het hoogste tarief van heel Europa geeft geen pas. Als het belang van de rechtsstaat echt hoog in het vaandel staat: schrap deze maatregel”, schrijven de hoofdredacties.

EINDE

Reacties uitgeschakeld voor Noten 25 t/m 27/Vervolg

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.