Maandelijks archief: februari 2014

Racisme in Nederland/PVV, Wilders en het gif van racisme

 

 

PVV, WILDERS EN HET GIF VAN RACISME

 

Geachte lezers

In verband met de Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 is AFA Fryslan een anti-PVV

campagne gestart.

Op verzoek van AFA Fryslan heb ik daarvoor onderstaand opinieartikel geschreven, dat door AFA Fryslan

is gepost op Indymedia en de website van AFA Fryslan.

De PVV doet voor de Gemeenteraadsverkiezingen mee in Den Haag en Almere.

 

Inmiddels heb ik van dit artikel ook een Engelstalige vertaling gemaakt,

die op een aantal internationale Indymedia te lezen is.

 

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

 

”Roep iets uit tot verschrikkelijke interne en externe vijand”
Naomi Wolf
Ten steps to close down an open society
INLEIDING
In haar boek ”The End of America, Letter of Warning to a Young Patriot” [1] beschrijft de Amerikaanse schrijfster en activiste Naomi Wolf ”Ten steps to close an open society”, de tien
mechanismen, die leiden tot de totstandkoming van een politiestaat.
Naast het opschorten van de vrijheden in de democratische rechtsstaat is dat het
zondebokmodel, dat de aandacht moet afleiden van de maatschappelijke en economische problemen,
en de ware bedoelingen van de autoritaire politici, die hetzij via een coup, hetzij via zogenaamde
democratische verkiezingen, aan de macht komen.
Door de geschiedenis van de mensheid heen is dat zondebokmechanisme, dat solidariteit breekt en ontelbare onschuldige slachtoffers geeist heeft, op een onheilspellende wijze actief geweest.

Reacties uitgeschakeld voor Racisme in Nederland/PVV, Wilders en het gif van racisme

Opgeslagen onder Divers

Steeds vaker vechtpartijen in Vluchtgarage Zuid-Oost/Reactie op AT5

 

 

STEEDS VAKER VECHTPARTIJEN IN VLUCHTGARAGE ZUID-OOST/DE HYPOCRISIE VAN
HET INHUMANE NEDERLANDSE ASIELBELEID
REACTIE OP AT5
INLEIDING
Geachte lezers,
Over het gesol met de uitgeprocedeerde vluchtelingen, die geen recht op de meest
elementaire voorzieningen hebben en  van iedere locatie, waar ze even op adem kunnen komen,
voor die groep, die bij Vluchtelingenwerk geregistreerd staat, de Vluchtbajes .

Reacties uitgeschakeld voor Steeds vaker vechtpartijen in Vluchtgarage Zuid-Oost/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

[No Border]/Diallo niet uitgezet, wel in isoleer

 

DIALLO NIET UITGEZET, WEL IN ISOLEER

 

Vandaag is er via de contactpersoon contact geweest met M.A. Diallo, die gisteren naar Guinée zou worden gedeporteerd. De deportatie blijkt gelukkig niet te zijn doorgegaan. Over de reden is totaal geen duidelijkheid – hij is zelfs niet naar Schiphol gebracht.

Wat de precieze reden ook geweest mag zijn, we danken iedereen die op wat voor manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het protest tegen de uitzetting: of het nu een mail naar de ambassade of de regievoerder vertrek (mw Dorst) is geweest, het delen van het nieuws op facebook of andere media, acties op Schiphol of elders… iets heeft kennelijk de doorslag gegeven en dat is goed.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [No Border]/Diallo niet uitgezet, wel in isoleer

Opgeslagen onder Divers

[Doorbraak]/Ernstig zieke vluchteling Kone vandaag uitgezet

 

 

ERNSTIG ZIEKE VLUCHTELING KONE VANDAAG UITGEZET

 

Vanmorgen vroeg is de ernstig zieke vluchteling Ahmed Baba Konégedeporteerd naar Guinee, ondanks bezwaren van diverse Utrechtse gemeenteraadsfracties en ondanks een protestactie bij de incheckbalie van luchthaven Schiphol. Staatssecretaris Fred Teeven draagt er de volle verantwoordelijkheid voor dat Koné wordt gescheiden van zijn vrouw en driejarig zoontje en dat hij door gebrek aan medicijnen volledig blind dreigt te gaan worden.

Andere Guinese vluchteling niet uitgezetDe deportatie van Koné is helaas gelukt, maar de uitzetting van Mamadou Diallo, een andere Guinese vluchteling, blijkt gelukkig niet te zijn doorgegaan. Die uitzetting zou gisteren plaatsvinden. Het is onduidelijk wat de reden is van de afgelasting. In elk geval hebben flink wat mensen en organisaties, waaronder ook Doorbraak, gehoor gegeven aan de oproep van deWerkgroep Deportatieverzet om protestmails te sturen naar de Guinese ambassade en naar de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV). Mogelijk is dat van invloed geweest.

Maar de prijs die Diallo ondertussen moet betalen, is hoog, heel hoog. Hij zit nog steeds opgesloten in het Rotterdamse detentiecentrum. Gisteren kreeg hij een beschikking waarin staat dat het semi-isoleerregime waarin hij zit, tot april zal voortduren. Hij is daardoor niet alleen afgesloten van contact met andere vluchtelingen, maar ook extreem beperkt in zijn contact met de buitenwereld. Diallo heeft al meer dan vijfhonderd uur in de isoleercel moeten doorbrengen. Dat is een grof schandaal, wat eens te meer laat zien dat isoleercellen tegen mensen zonder verblijfsrecht worden ingezet als strafmaatregel, als intimidatie, als middel om hen te slopen.

Inmiddels is gebleken dat na een eerdere deportatiepoging niet alleen Diallo’s persoonlijke spullen zijn verdwenen, zoals zijn kleding, maar ook zijn hele dossier. De directie van het detentiecentrum doet alsof men van niets weet, maar frustreert daarmee wel de juridische bijstand waar Diallo recht op heeft.

Harry Westerink

De zaak van Koné laat zien hoe spijkerhard het beleid tegen vluchtelingen is en maakt weer eens duidelijk dat Teeven en zijn handlangers over lijken gaan. De staatssecretaris, de directeur-generaal van de Dienst Terugkeer en Vertrek en de IND-ambtenaren waren tot in detail op de hoogte van de omstandigheden van de Guinese vluchteling en wisten dat deportatie naar Guinee onverbiddelijk zou leiden tot een medische noodsituatie. Ze hadden vernomen dat in Guinee te weinig medicijnen beschikbaar zijn om te voorkomen dat Koné volledig blind gaat worden. En toch kozen ze er moedwillig voor om hem kapot te maken. Zo zijn hun manieren. Laten we dat niet vergeten. Laten we nooit vergeten hoeveel migranten en vluchtelingen dag in dag uit door de deportatiemachine van de staat worden vernederd, opgejaagd, uitgesloten, opgesloten en uitgezet.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Doorbraak]/Ernstig zieke vluchteling Kone vandaag uitgezet

Opgeslagen onder Divers

[Deportatieverzet]/Kone ondanks zwaar protest gedeporteerd

KONE ONDANKS  ZWAAR PROTEST GEDEPORTEERD

 

Posted on 

Er is geen nieuws van Koné. Dat is in dit geval slecht nieuws – het betekent dat hij hoogstwaarschijnlijk vandaag naar Guinée is gedeporteerd. Dit ondanks de vele protesten op lokaal, landelijk, politiek en activistisch niveau. Het was er Teeven kennelijk veel aan gelegen om Koné, opgepakt tijdens een razzia in de noodopvang in Utrecht, uit te laten zetten.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Deportatieverzet]/Kone ondanks zwaar protest gedeporteerd

Opgeslagen onder Divers

KLM medeplichtigheid aan uitzetting A.B. Kone dd 19 februari naar onveilig Guinee/Brief aan KLM

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING A.B. KONE DD

19 FEBRUARI NAAR ONVEILIG GUINEE/BRIEF AAN KLM

AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT
DRINGEND VERZOEK TOT AFZIEN VAN
UW MEDEWERKING AAN DE UITZETTING
VAN DE HEER A.B. KONE  NAAR ONVEILIG GUINEE
WAAR HIJ BOVENDIEN GROOT MEDISCH RISICO LOOPT
DD WOENSDAG 19 FEBRUARI 2014
Geachte Directie
Geacht Management
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u voornemens bent, uw medewerking
te verlenen aan de uitzetting van de heer A.B. Kone op woensdag 19  februari
naar Guinee [1]
Gegevens:
Vertrekdatum: 19 februari 2014
Via KLM
Dit ondanks niet alleen de slechte veiligheids en mensenrechtensituatie
in Guinee[2], maar voor hem wellicht nog urgenter omstandigheden:
Zijn slechte medische conditie, waardoor hij dreigt, aan zijn tweede
oog [het eerste is al blind] blind te worden zonder uitzicht
op adequate medische behandeling in Guinee. [3]
TE UWER INFORMATIE
ZIJN MEDISCHE SITUATIE
Zoals ik reeds vermeldde, heeft de heer Kone een ernstig medisch probleem:
Hij is aan een oog blind en geeft aan, voor zijn ”goede oog” steeds meer zwarte
vlekken waar te nemen.
Om zijn ”goede oog” te kunnen behouden, moet hij dagelijks oogdruppels innemen.
Doet hij dat niet, dan is het risico op blindheid levensgroot.
Volgens het Bureau Medische Advisering [Adviesorgaan van de Dienst Terugkeer en Vertrek, voor
welks instantie u de uitzetting van Kone uitvoert],  wordt Kone inderdaad blind zonder gebruik van
deze oogdruppels, maar zouden deze aanwezig zijn in een door BMA genoemde apotheek.
Deze apotheek heeft echter  verklaard, dat twee van de drie benodigde oogdruppels niet beschikbaar zijn [4]
Dit is sowieso al een dringende reden, niet mee te werken aan zijn uitzetting.

Reacties uitgeschakeld voor KLM medeplichtigheid aan uitzetting A.B. Kone dd 19 februari naar onveilig Guinee/Brief aan KLM

Opgeslagen onder Divers

Duisenberg ziet aangifte Cidi als eerbetoon/Reactie/Over Cidi, antisemitisme en de strijd tegen de Israelische bezettingsstaat

 

Dit artikel is ook geplaatst op de website van Stop de Bezetting
Geachte lezers,
Naar aanleiding van de door het Cidi gedane aangifte tegen Stop de Bezetting  over
een in 2009 op de website van Stop de Bezetting [en inmiddels weer verwijderd]
heb ik recentelijk een artikel geschreven
Kort samengevat komt het erop neer, dat het gewraakte artikel  ”The Jewish hand behind Internet Google,
Facebook, Wikipedia, Yahoo, MySpace, eBay……”
weliswaar inhoudelijk antisemitisch
is[heb het gelezen, zie voor artikel Google]  en dat het niet op de website van Stop de Bezetting  had moeten worden gepubliceerd, maar
dat hier geen sprake is van antisemitisme, maar een slordigheid, a socalled ”slip of an article”
Ook schrijf ik, dat pro Palestinabewegingen alert moeten blijven op ieder artikel/vorm van antisemitisme,
Wat hier in werkelijkheid speelt is de zoveelste poging van foute pro Israelclub het Cidi  om
de pro Palestina beweging in diskrediet te brengen en zo de aandacht af te leiden van Israel’s systematische
Waarom dan niet eerder aangifte gedaan.
Waarschijnlijke oorzaak van de commotie bij het Cidi is, dat dubieuze bondgenoten heeft als de extreem-rechtse 
PVV , die Kamervragen heeft gesteld in verband met die aangifte  is het succes van de Israel boycot beweging ,
aangezien steeds meer Nederlandse bedrijven hun investeringen/beleggingen terugtrekken uit Israelische
bedrijven, die een financiele verwevenheid hebben met de illegale Israelische nederzettingen.

Reacties uitgeschakeld voor Duisenberg ziet aangifte Cidi als eerbetoon/Reactie/Over Cidi, antisemitisme en de strijd tegen de Israelische bezettingsstaat

Opgeslagen onder Divers

KLM medeplichtigheid aan de uitzetting van M.A. Diallo dd 18 februari naar onveilig Guinee/Brief aan KLM

AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT
DRINGEND VERZOEK TOT AFZIEN VAN
UW MEDEWERKING AAN DE UITZETTING
VAN DE HEER M.A. DIALLO NAAR ONVEILIG GUINEE
DD DINSDAG 18 FEBRUARI 2014
Geachte Directie
Geacht Management
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u voornemens bent, uw medewerking
te verlenen aan de uitzetting van de heer M.A. Diallo op dinsdag 18 februari
naar Guinee [1]
Gegevens:
Vertrekdatum: 18 februari 2014
Tijd: 08:00
Vluchtnummer KL 1229
Dit ondanks de slechte veiligheids en mensenrechtensituatie in Guinee [2]
die voor u een reden zou moeten zijn, niet mee te werken aan de uitzetting.

Reacties uitgeschakeld voor KLM medeplichtigheid aan de uitzetting van M.A. Diallo dd 18 februari naar onveilig Guinee/Brief aan KLM

Opgeslagen onder Divers

[Occupy Rotterdam]/Nieuw zwaar gijzelingsdrama in detentiecentrum Rotterdam

NIEUW ZWAAR GIJZELINGSDRAMA IN DETENTIECENTRUM ROTTERDAM

 

Vandaag, dinsdag 11 februari 2014, maakt Occupy Rotterdam bekend dat voor Diallo de vierde week van zijn verblijf in de isolatiecel in het detentiecentrum Rotterdam is aangevangen. Behalve zijn ondergoed is hij al zijn kleding kwijt. Hij is in totale eenzaamheid opgesloten zonder enige kleding of bezittingen. In de isoleercel is hij afgezonderd van alle contact. De bezoekgroep van Occupy Rotterdam heeft de afgelopen week al een paar keer nieuwe kleding voor hem aangeleverd. Overigens is hij niet de enige opgesloten vluchteling die de afgelopen weken in een isolatiecel is geplaatst. Van nog een tweetal vluchtelingen is bekend dat zij meerdere dagen in de isolatiecel hebben doorgebracht. Diallo heeft zichzelf proberen op te hangen omdat hij ten einde raad was omdat uitzetting naar zijn geboorteland op stapel was. Daar waar vandaan hij voor zijn leven gevlucht is naar Nederland. Enkele dagen na de herdenking van het overlijden van Dolmatov een jaar eerder, is dus wederom bijna een geslaagde zelfmoordpoging ondernomen. Wederom uit doodsangst. Wederom ook uit doodsangst voor zichzelf alsook voor zijn familie.

131360_517479738366501_847982703_o
Op 17 januari herdacht de actiegroep van Occupy Rotterdam de vorig jaar overleden Alexandr Dolmatov voor de ingang van het detentiecentrum. Enkele dagen later voltrok zich bijna een identiek drama in het sinistere gebouw vol opgesloten vluchtelingen.

Nadat de asielaanvraag van Diallo definitief afgewezen was, werd hij begin vorig jaar, op 7 februari 2013 van het AZC overgebracht naar detentiecentrum Rotterdam. In de tweede week van december 2013 heeft de Dienst Terugkeer en Verzet (DT&V) een ondertekende laissez passer gekregen van de Guinese ambassade in Brussel. Er wordt een uitzetting gepland voor 19 december 2013. Volgens de advokate van de heer Diallo is de handtekening onder de laissez passer vals. Zij vecht de echtheid aan bij de rechtbank. De uitzetting van de heer Diallo, die geboren is op in 1992, gaat op het laatst niet door maar bijna meteen is een nieuwe deportatiedatum bekend: 21 januari 2014. De voorlopige voorziening die de advokate gestart is, komt 22 januari 2014 voor de rechter. Op 20 januari 2014 probeert de heer Diallo zich op te hangen. Een medegedetineerde redt hem. Hij wordt even naar het ziekenhuis gebracht en bij terugkeer in het detentiecentrum in de isoleercel geplaatst.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Occupy Rotterdam]/Nieuw zwaar gijzelingsdrama in detentiecentrum Rotterdam

Opgeslagen onder Divers

Cidi doet aangifte tegen Stop de Bezetting/Over antisemitisme en de strijd tegen de Israelische bezettingsstaat

CIDI DOET AANGIFTE TEGEN STOP DE BEZETTING/ANTISEMITISME EN DE STRIJD

TEGEN DE ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT

Geachte lezers,
Er is recentelijk veel te doen geweest rond de aangifte van pro Israel organisatie het Cidi tegen de website van Stop
de Bezetting [1], de strijdorganisatie tegen de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden, waarvan
Gretta Duisenberg voorzitter is.
Aanleiding vormde een in 2009 op de website van Stop de Bezetting gepubliceerd artikel ”The Jewish
hand behind Internet Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo, MySpace, eBay……” [2]
Saillant detail is trouwens, dat de extreem-rechtse  club de PVV [3] Kamervragen gesteld
heeft over de inhoud van dit al dan niet antisemitische karakter van dit artikel [4]
Nog los van het al dan niet antisemitische karakter van dit artikel [daarop kom
ik terug] is de verontwaardiging van de PVV [zoals gewoonlijk] niet alleen erg selectief [discriminatie/racisme
tegen moslims,Marokkanen, vluchtelingen en ”niet-westerse]] allochtonen is immers hun specialiteit [5]
Bovendien ook hypocriet, gezien hun samenwerking met Marine Le Pen van het antisemitische Front
National [6]
Maar ik laat het Cidi met hun dubieuze PVV bondgenoot, hetgeen niet mijn zorg is.
Opvallend van deze Cidi aangifte is, dat deze pas in 2014 gedaan is over een in 2009 gepubliceerd artikel [7]

Reacties uitgeschakeld voor Cidi doet aangifte tegen Stop de Bezetting/Over antisemitisme en de strijd tegen de Israelische bezettingsstaat

Opgeslagen onder Divers