Maandelijks archief: april 2014

Kafka 2013/Over Pinksterlanddagen en onderlinge verstandhoudingen/Willekeur en unfaire behandeling

Geachte lezers,
In zijn standaardwerk ”Het Proces” [1] vertelt de schrijver Franz Kafka de geschiedenis van een man, Josef K
genaamd, die
wordt gearresteerd en veroordeeld door een schimmige authoriteit, terwijl noch aan hem, noch aan de
lezer duidelijk gemaakt wordt, waarvan hij nu eigenlijk wordt beschuldigd en waarvoor hij is veroordeeld.
Het eindigt dramatisch:
Hij wordt ter dood gebracht.
Zonder ooit te hebben geweten waarvan hij beschuldigd was, wat de bewijslast was. waardoor
hij zich niet heeft kunnen verdedigen.
Luguber en bizar?
Ja, en zo gaat het, al dan niet in minder ”extreme” vorm, in een groot aantal landen in de wereld,
waar hetzij een dictatuur, hetzij een autoritaire machtsvorm is. [2]
Maar Nederland kan er ook wat van.
Vaker heb ik geschreven over de anti-terreurwetgeving alhier, waarbij de rechten van verdachten
in ernstige mate worden beperkt [3]
En de processen tegen echte of vermeende ”terroristen” of ”extremisten”, waarbij de bewijslast
wel erg te wensen overliet [4]
Maar dat is de zogenaamde ”burgerlijke” rechtspraak of anders gezegd;
De rechtspraak van de bestaande Staten, die zijn gebaseerd op ongelijke economische/
machtsverhoudingen.
Je zou dus mogen verwachten, dat er bij mensen en/of groepen [in casu de anarchisten], die
zeggen te streven naar een vrije en solidaire samenleving, zonder de macht van
Staten  waarin een einde is gekomen aan [economische]
macht en ongelijkheid in allerlei vormen [5] andere en meer eerlijke normen gelden.
Dat dat lang niet altijd [dit staat natuurlijk niet model voor het merendeel der anarchisten, die juist
erg hun best doen voor die eerlijkheid en gelijkheid] het geval is, blijkt wel uit het geval van de Pinksterlanddagen
2013 en de manier waarop met Maikel is omgesprongen.
In feite nog enger dan bij de ”reguliere” [en dus niet het bovenstaande anti terreurvoorbeeld, dat
onder de uitzonderingswetten valt] rechtspleging.
Ik kom hierop nog uitgebreid terug.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Kafka 2013/Over Pinksterlanddagen en onderlinge verstandhoudingen/Willekeur en unfaire behandeling

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Jelle Klaas en Joris Sprakel]/Vluchtelingen zijn mensen en daar hoort een menswaardige behandeling bij

 

VLUCHTELINGEN ZIJN MENSEN EN DAAR HOORT EEN MENSWAARDIGE BEHANDELING BIJ

en Joris Sprakel schrijven: ‘In een beschaafd land zou niemand mogen verkommeren’

In een opiniestuk in de Volkskrant van 17 april, stellen twee medewerkers van DTenV dat de vluchtelingen uit de Vluchtkerk en opvolgende plekken, terug zouden kunnen maar dat niet willen. In onze ervaring kunnen de meeste vluchtelingen niet terug. Daar gaat het echter in deze discussie volgens ons niet om. Of ze nu terug kunnen of niet, het blijven mensen, en mensen hebben recht op een menswaardige behandeling. Daar waar de medewerkers dan ook stellen dat de ongedocumenteerden zichzelf boven de wet en buiten de democratie plaatsen, hebben ze ongelijk.

Door Joris Sprakel en Jelle Klaas

De Nederlandse wet stelt inderdaad dat als ongedocumenteerden niet in Nederland mogen zijn, zij zorg moeten dragen voor hun eigen vertrek, al dan niet met hulp van de overheid. De overheid mag ondertussen de ongedocumenteerde uitsluiten van voorzieningen. De uitsluiting, beter bekend als het koppelingsbeginsel, gaat uit van het idee dat als het leven ongemakkelijker wordt, mensen eerder zullen vertrekken. De vraag is of dat klopt, maar los daarvan neemt hoe dan ook de waardigheid van het menselijk bestaan af. De redenatie komt enkel voort uit de doelstellingen van het immigratiebeleid. Deze doelstellingen (minder instroom, kortere verblijfsduur) mogen niet ten grondslag liggen aan de vraag of iemand hulp nodig heeft.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Jelle Klaas en Joris Sprakel]/Vluchtelingen zijn mensen en daar hoort een menswaardige behandeling bij

Opgeslagen onder Divers

[2011] Zelfverbranding Iraanse asielzoeker/Nederlandse Overheid medeverantwoordelijk voor zijn dood

 

ZELFVERBRANDING IRAANSE ASIELZOEKER/NEDERLANDSE OVERHEID MEDEVERANTWOORDELIJK

VOOR ZIJN DOOD

 

Geachte lezers,

Woensdag 6 april werd iedereen opgeschrikt door het bericht, dat een man zichzelf op de Dam, voor het Nationaal Monument in brand gestoken had 1
Omstanders hebben nog geprobeerd zijn leven te redden, door jassen op zijn brandende lichaam te gooien
Het mocht niet baten
Donderdag bezweek hij aan zijn verwondingen in het Brandwondencentrum te Beverwijk

Al gauw werd duidelijk, dat het om een 36 jarige Iraanse asielzoeker, Kambiz Roustayi ging, die Iran reeds jaren geleden was ontvlucht vanwege kritische publicaties aan het adres van de regering, die hem in groot gevaar konden brengen

Hij had, sinds hij in 2001 in Nederland asiel had aangevraagd, in hett zenuwslopende proceduresysteem geleefd en de ene na de andere rechtszaak verloren

Voor hem was het een kwestie van leven of dood, niet naar Iran te worden uitgezet, vanwege het grote risico op detentie, foltering en een oneerlijk proces

Desondanks dreigde uitzetting, waarmee de Nederlandse Overheid een zware morele verantwoordelijkheid op zich laadde

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [2011] Zelfverbranding Iraanse asielzoeker/Nederlandse Overheid medeverantwoordelijk voor zijn dood

Opgeslagen onder Divers

Vluchtelingen kraken weer een nieuw onderkomen/Een rechtvaardige zaak/Reactie op AT5

 

VLUCHTELINGEN KRAKEN WEER EEN NIEUW ONDERKOMEN/EEN RECHTVAARDIGE ZAAK/
REACTIE OP AT5
Geachte lezers,
Over het gesol met de uitgeprocedeerde asielzoekers die eerst door burgemeester van der Laan
voor hun rechten, keer op keer panden voor hen hebben gekraakt, heb ik reeds geschreven
Het is ronduit een treurspel, hoe er wordt omgesprongen met deen van de meest rechteloze groepen
in deze samenleving, uitgeprocedeerde asielzoekers, wordt omgesprongen.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Vluchtelingen kraken weer een nieuw onderkomen/Een rechtvaardige zaak/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/”Asielextremisme” : Teeven en zijn IND vragen erom

 

”ASIELEXTREMISME” : TEEVEN EN ZIJN IND VRAGEN EROM

donderdag 24 april 2014

Waar halen politieke partijen toch die creeps vandaan die ze verantwoordelijk maken voor vreemdelingenbeleid, asielzaken en gevangeniswezen? Is er een laboratorium in politiek Den Haag waar ze Aad Kosto hebben gekloond, genetisch verder hebben gemanipuleerd en van kattenliefde en restjes medemenselijkheid ontdaan, zodat we via de tussenstations Schmidt en Cohen en Leers nu Teeven als uitkomst hebben? Nee. De werkelijkheid is nog enger.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/”Asielextremisme” : Teeven en zijn IND vragen erom

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Bevoegd Gezag: belachelijk, berekenend en bruut

BEVOEGD GEZAG: BELACHELIJK, BEREKENEND EN BRUUT

woensdag 23 april 2014

De vorm van overlast die bekend staat als het Bevoegd Gezag heeft drie kenmerken. Het gezag is bruut. Het gezag is berekenend. En het gezag is vooral ook zeer belachelijk. Dat bleek vandaag uit een handvol hilarische berichten. Die wekten op de lachspieren. Maar niet alleen dat.

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Bevoegd Gezag: belachelijk, berekenend en bruut

Opgeslagen onder Divers

Vluchthaven moet vervolg krijgen/Hypocrisie burgemeester van der Laan/Van der Laan als verlengstuk inhumaan asielbeleid/Reactie op AT5

VLUCHTHAVEN MOET VERVOLG KRIJGEN/HYPOCRISIE BURGEMEESTER VAN DER LAAN/VAN DER

LAAN ALS VERLENGSTUK INHUMAAN ASIELBELEID/REACTIE OP AT5

Geachte lezers,
Vanaf het moment, dat uitgeprocedeerde asielzoekers aan de Notweg [Amsterdam] een
tentenkamp opzetten om aandacht te vragen voor hun hachelijke situatie, heeft burgemeester
van der Laan getoond, geen vriend van hen te zijn, noch van hun strijd.
Hij liet het Tentenkamp ontruimen zonder enige zicht op een serieuze voorziening en
het waren de door hem verketterde ”politieke activisten” die keer op keer nieuwe
locaties kraakten om tenminste de uitgeprocedeerden te voorzien van een dak boven hun hoofd.
Zuid-Oost zich partner in crime van de burgemeester toonde door de Vluchtgarage wel te gedogen,

Reacties uitgeschakeld voor Vluchthaven moet vervolg krijgen/Hypocrisie burgemeester van der Laan/Van der Laan als verlengstuk inhumaan asielbeleid/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

[Wij zijn hier]/Vluchtelingen betrekken weer panden uit pure noodzaak

VLUCHTELINGEN BETREKKEN WEER PANDEN UIT PURE NOODZAAK

 

P e r s b e r i c h t
Vluchtmarkt is een feit – Vandaag, zondag 13 april, heeft WE ARE HERE drie panden betrokken aan de Ten Katestraat in Amsterdam.

krkNa de ontruiming van het Vluchtkantoor eind vorig jaar heeft een gedeelte van de zwervende groep vluchtelingen opvang gekregen in de Havenstraat, terwijl de rest door de gemeente op straat werd gezet. Deze groep zwerfde kort door de stad, waarna de Vluchtgarage in Zuid-Oost betrokken werd. Aangezien deze ruimte nu overvol is, heeft een gedeelte van de Vluchtgaragebewoners vandaag hun intrek genomen aan de Vluchtmarkt aan de Tenkatestraat in Amsterdam-West.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Wij zijn hier]/Vluchtelingen betrekken weer panden uit pure noodzaak

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Joke Kaviaar]/De straat als grensgevangenis

 

 

DE STRAAT ALS GRENSGEVANGENIS

 

Opinie, gepost door: Joke Kaviaar op 11/04/2014 04:10:20
Veel gehoord de laatste tijd: detentiecentra sluiten, staan half leeg of worden als ‘gewone’ gevangenis in gebruik genomen. Er zitten beduidend minder mensen in vreemdelingenbewaring. Hoera! Een succes voor alle acties ertegen?
Hebben we na al die jaren van lawaaidemonstraties, van blokkade acties, bezettingen, wakes en andere protesten dan eindelijk de politiek aan hun verstand gepeuterd dat het onzinnig is om mensen te willen deporteren en ze daartoe op te sluiten?
Bezinning? Nee. Het is een ordinaire bezuinigingsmaatregel, en een kwestie van effecientie. Nu wat minder, en weer meer als er weer geld voor is. Precies dezelfde reden lag ten grondslag aan het toch maar niet strafbaarstellen van de ‘illegaliteit’, het zou mensen alleen maar meer opsluiten en hier houden en dat onrendabele idee kon maar beter worden ingeruild voor poen voor de rijksten van dit land. De PvdA speelde het spel gewillig mee en deed alsof het weer een succes had behaald. Daar kon vast nog wel een succesje bij! Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Joke Kaviaar]/De straat als grensgevangenis

Opgeslagen onder Divers

Boycot Israel/Stedenband Amsterdam Tel Aviv/Brief aan Gemeenteraad Amsterdam

 

STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN GEMEENTERAAD AMSTERDAM

 

AAN DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD AMSTERDAM
Onderwerp:
Mogelijke stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv
Geachte leden van de Gemeenteraad,
Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat er in uw Commissievergadering gesproken is over een
onderzoek naar een eventuele stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv.
CDA Raadslid Van Drooge heeft in genoemde vergadering voorgesteld om te onderzoeken of een stedenband met
Tel Aviv mogelijk is.
De burgemeester heeft toegezegd, dat hij dat zal onderzoeken.
Mocht een stedenband met Tel Aviv binnen de mogelijkheden passen en wellicht onder de noemer
van Amsterdam als ”Internationaal Verantwoordelijke Hoofdstad” [1], dan wil ik u dringend vragen, 
uw stem tegen deze stedenband uit te brengen
Reden:
Israel’s systematische en structurele mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden
en volledige veronachtzaming van het Internationaal Recht.

Reacties uitgeschakeld voor Boycot Israel/Stedenband Amsterdam Tel Aviv/Brief aan Gemeenteraad Amsterdam

Opgeslagen onder Divers