Maandelijks archief: maart 2022

De Zaak Grunberg/Wijenberg/Aangetekende Brief aan de Staatssecretaris van Cultuur en Media

DE ZAAK GRUNBERG/WIJENBERG/AANGETEKENDE BRIEFAAN DE STAATSSECRETARIS VAN CULTUUR EN MEDIA
[Onderstaand document is op mijn website geplaatst met uitdrukkelijke toestemming van de heer Wijenberg]

Naar aanleiding van de Zaak Grunberg/Wijenberg [1] heeft Astrid Essedde onder noot 1 vermelde brief verzonden naar de Staatssecretaris vanCultuur en Media, mevrouw Uslu.Deze brief is aangetekend verzonden.
ASTRID ESSED

[1]

TER HERINNERING/CORRESPONDENTIE TUSSEN JAN WIJENBERG, OUD-AMBASSADEUR EN SCHRIJVER ARNON GRUNBERG
https://www.astridessed.nl/ter-herinnering-correspondentie-tussen-jan-wijenberg-oud-ambassadeur-en-schrijver-arnon-grunberg/

ASTRID ESSED/BRIEF AAN STAATSSECRETARIS MEVROUW USLU[AANGETEKEND VERZONDEN]

AANSTAATSSECRETARIS CULTUUR EN MEDIA
Mevrouw G. Uslu

Postbus 163752500

BJ  Den Haag

Amsterdam 23 maart 2022
[Alle onder P/S vermelde informatie, via Internetlinks, is gepubliceerdmet uitdrukkelijke toestemming van de heer J Wijenberg, oud-ambassadeur]Geachte mevrouw Uslu,
Ongetwijfeld bent u op de hoogte van het feit, dat in mei 2022 de PC Hooftprijs zal worden uitgereikt aan de schrijver Arnon Grunberg.Hierbij een vriendelijk verzoek aan u, om de prijsuitreiking NIET met uw aanwezigheid te vereren.
Reden voor dit [ik besef dat] buitennissige verzoek:De onethische en onbeschaafde wijze waarop de heer Grunbergkaraktermoord heeft gepleegd op de heer J Wijenberg, oud ambassadeur indienst van het Koninkrijk der Nederlanden.De heer Wijenberg is een zeer goede bekende van mij en was evenals ikbestuurslid van de destijds door mevrouw G Duisenberg opgerichte StichtingStop de Bezetting.
Achtergrond:In 2020 ontbrandde een verhitte discussie tussen Jan Wijenberg, oud ambassadeur en voorvechter voor een op het Internationaal Recht gebaseerde rechtvaardige vrede in het Midden-Oostenconflict en schrijver Arnon Grunberg.

Directe aanleiding vormde een brief van de heer Wijenberg aan premier Rutte en de voorzitter Nationaal Comite 4 en 5 mei, met kritische kanttekeningen over de jaarlijkse wijze van herdenking, met bijgevoegd rapportage over de Israelische bezettingspolitiek jegens de bezette Palestijnse bevolking, als  ook kritische kanttekeningen over de 4 mei lezing 2020 van genoemde schrijver, de heer Grunberg.
Noot 1 onder P/SGenoemde kritiek, alsmede de brief aan premier Rutte en de voorzittervan het Nationaal Comite 4 en 5 mei, deed Wijenberg aan Grunberg permail toekomen, waarna een verhitte discussie tussen de heren ontbrandde.Noot 2
Nu is er niets mis met een stevige discussie, zolang beide partijendeze maar met beschaving en respect voor elkaar voeren.Daarvan was echter, gaande discussie, bij de heer Grunberg geen sprakemeer:Na de heer Wijenberg van ”anti-semitisme” te hebben beschuldigd [noot 3], liep het steeds verder uit de hand, tot op het onbetamelijke af:
Ik citeer de heer Grunberg
”U bent een antisemiet. Het spijt me zeer dat u net iets te laat bent geboren om lid te
worden van de Waffen-SS om eigenhandig Joden in Oost-Europa te fusilleren, dat
spijt u zelf kennelijk ook.
Uw quasi-juridische formuleringen wijzen noch op intelligentie noch op werkelijke
kennis van het recht, internationaal of niet.
Ik raad u bijvoorbeeld aan het werk van Carl Schmitt te lezen.
U weet ongetwijfeld wat Nietzsche zei, word wie je bent.
Er zijn op het internet vinden nog wel SS-uniformen te vinden, die kunt u aantrekken
en daarmee kunt u door het huis en wellicht uw tuin paraderen.
Als u wordt aangevallen zal ik u als uw hulpverlener verdedigen. Noodzakelijke en
alternatieve therapie neemt soms curieuze vormen aan.
Het zou u ook buitengewoon helpen als u onder uw mails vanaf nu consequent Sieg
Heil schrijft.” 
Einde citaat GrunbergNoot 4
Maar dat was nog niet alles!Naast de ”Waffen SS beschuldiging” wordt Wijenberg’s professieals oud ambassadeur in twijfel getrokken en wordt hij aangeduid als”gepensioneerde sekswerker”
Ik citeer Grunberg:”lk vermoed dat u geen oud-diplomaat bent maar een gepensioneerde sekswerker die door Christus wil worden

gezalfd en vergeven. Dat zou dat niet aflatende gejengel om aandacht verklaren.

Als u mij erkent als Heiland is uw virutente antisemitisme u vergeven. Zo ben ík.

lndien gewenst kom ik van de herfst op huisbezoek. Laat mij weten of dat nodig is- U mag opendoen in uw uniform….”

Einde citaat Grunberg

Noot 5

En dan tenslotte dit citaat van de heer Grunberg, geschreven in

zijn laatste mail aan de heer Wijenberg:

”Waarom uw uitlatingen antisemitisch zijn heb ik u meerdere malen uitgelegd. Maar u gaat daar liever

niet op in. Of u bent niet bij machte daarop in te gaan.

Hebt u kinderen, een partner, familieleden? Wie zorgt voor u? Misschien kan ik bij hen embedded

gaan? Het lijkt me interessant om de omgeving van een ”oud-ambassadeur” met antisemitische

obsessies die hij graag antizionistische obsessies noemt nader te bestuderen.

Kunt u me in contact brengen met hen? 

Ook zou ik een week of zo bij u kunnen komen wonen. Misschien is dat nog beter. Ik wilde altijd al

eens embedded gaan bij neonazi’s – maar het is misschien wel zo aardig te beginnen bij u —ik hoor

graag wanneer het schikt. We moeten niet te lang wachten. Ik wil u zeker niet reduceren tot uw

antisemitische uitlatingen, u bent veel meer dan uw antisemitische uitlatingen. Misschien kunt u me

een lijstje sturen met wat u nog meer bent. Mens natuurlijk, oud-ambassadeur, beweert u. Wat hebt u

allemaal bereikt als oud-ambassadeur? Behalve wat relletjes? Wat had u willen bereiken? Et cetera.

Misschien kunt u me een lijstje sturen met de mensen die zich om u bekommeren?  Dan kan ik ook

deze mensen interviewen. Allicht zijn uw artsen bereid met uw toestemming ook met mij te spreken,

dat lijkt me nuttig voor het project.”

Einde citaat de heer Grunberg

Noot 6

EN [uit dezelfde mail], waarbij ook de vader van Wijenberg een

trap na krijgt

”Het gaat mij erom uw leven en uw opvattingen recht te doen, hoe beperkt en

antisemitisch uw uitlatingen ook moge zijn, ik wil u nogmaals graag recht doen.

Ook ben ik benieuwd naar uw ouders. Was uw vader lid van de NSB en/of van de waffen-SS? Bent u

misbruikt door uw ouders of door andere familieleden? Hebt u uw ouders of andere familieleden

misbruikt? Zo ja, in beide gevallen, hoe lang duurde het misbruik? Graag gegevens over de aard van

het misbruik. Wie waren ervan op de hoogte? Hebt uw zussen, broers, die nog leven? Kunt u mij met

hen in contact brengen?  Hoe zijn uw ouders gestorven? Hebt u partners gehad? Hoeveel? Et cetera?

Contactgegevens van de partners die nog leven.”

Einde citaat de heer Grunberg

Noot 7

BEOORDELING

Mevrouw Uslu, als u de correspondentie tussen Grunberg en Wijenberg

goed gelezen hebt [Zie Noot 8 en andere noten], dan zult u geconstateerd

hebben, dat Wijenberg zich steeds zakelijk heeft uitgelaten.

Het is, naar mijn menming, Grunberg geweest, die vrijwel vanaf het

begin met modder begon te gooien, Wijenberg betichtigde van nazi sympathieen, ongepaste en ook absoluut irrelevante uitingen deed over sexualiteit en-last, but not least- ook nog de vader van Wijenberg

een trap na gaf.

Naar mijn mening, hoogst onfatsoenlijk en karaktermoord,

wat ik ook in een Ingezonden Stuk heb benadrukt.

Noot 9

EPILOOG

Vandaar mijn oproep aan u, niet aanwezig te zijn bij de

PC Hooftprijs uitreiking aan de heer Grunberg.

Want naar mijn mening kunt u bovenstaande discussie niet

afdoen als zomaar een emailruzie of het recht op vrijheid van

meningsuiting:

Want iemand zonder serieuze grond beschuldigen van sympathie voor de 

Waffen SS, ervan beschuldigen, dat het hem zeker zal spijten, dat hij

geen Joden heeft kunnen executeren in WO II en er zelfs zijn vader bij halen en deze ook belasteren, dat is geen vrijheid van meningsuiting.

Dat is smaad en laster, beide vervolgbaar in de zin van de Wet.

Bovendien getuigen deze aanvallen ad hominem van een groot

gebrek aan beschaving en in strijd met de normale fatsoensnormen.

Uw aanwezigheid ter plekke, bij die prijsuitreiking, zou impliciet

een legitimering van het onbeschaafde gedrag van Grunberg [zijn

prijs betwist ik niet, die krijgt hij immers op grond van

zijn literaire prestaties] zijn.

Het zou u dus sieren, hierbij niet aanwezig te zijn.

Graag ontvang ik uw reactie zo snel als het u mogelijk is,

schriftelijk of per mail

Bedankt voor het lezen van de brief en ik hoop,

dat u de juiste beslissing neemt, uiteraard met opgave

van redenen, waarvoor u mij zeker mag citeren of aanhalen

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

P/S

Noot 1
Brief van de heer Wijenberg aan premier Rutte en de voorzitter van hetComite 4 en 5 mei
https://www.astridessed.nl/oud-ambassadeur-jan-wijenberg-kritische-brief-aan-premier-rutte-en-de-voorzitter-van-het-nationaal-comite-4-en-5-mei-over-4-mei-herdenking-het-verdriet-monopolie-van-de-joodse-slachtoffers/
4 mei Lezing 2020 van de heer Grunberg”NEE”
https://www.4en5mei.nl/archieven/inspiratie/4-mei-voordracht-2020-arnon-grunberg

Noot 2
Verhitte discussie tussen oud ambassadeur Jan Wijenberg enschrijver Arnon Grunberg/Aanleiding: Brief Jan Wijenberg over 4 meiherdenking
https://www.astridessed.nl/verhitte-discussie-tussen-oud-ambassadeur-jan-wijenberg-en-schrijver-arnon-grunberg-aanleiding-brief-wijenberg-over-4-mei-herdenking/Noot 3”31 jul. 2020 20:07 (8 dagengeleden)

aan mij

Geachte heer Wijenberg,
Ik heb uw bijlagen gelezen. De politiek van de staat Israël staat los van de
herdenkingen van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Elke poging die
twee met elkaar in verband te brengen is gecamoufleerd of minder gecamoufleerd
antisemitisme.
Ik raad u aan mijn tekst nog eens grondig te lezen.
Verhitte discussie tussen oud ambassadeur Jan Wijenberg enschrijver Arnon Grunberg/Aanleiding: Brief Jan Wijenberg over 4 meiherdenking
https://www.astridessed.nl/verhitte-discussie-tussen-oud-ambassadeur-jan-wijenberg-en-schrijver-arnon-grunberg-aanleiding-brief-wijenberg-over-4-mei-herdenking/

Noot 4
Op vr 31 jul. 2020 om 20:07 schreef Arnon Grunberg 

Arnon
Grunberg 
m>

1 aug. 2020 14:01 (7 dagen
geleden)

aan mij

U bent een antisemiet. Het spijt me zeer dat u net iets te laat bent geboren om lid te
worden van de Waffen-SS om eigenhandig Joden in Oost-Europa te fusilleren, dat
spijt u zelf kennelijk ook.
Uw quasi-juridische formuleringen wijzen noch op intelligentie noch op werkelijke
kennis van het recht, internationaal of niet.
Ik raad u bijvoorbeeld aan het werk van Carl Schmitt te lezen.
U weet ongetwijfeld wat Nietzsche zei, word wie je bent.
Er zijn op het internet vinden nog wel SS-uniformen te vinden, die kunt u aantrekken
en daarmee kunt u door het huis en wellicht uw tuin paraderen.
Als u wordt aangevallen zal ik u als uw hulpverlener verdedigen. Noodzakelijke en
alternatieve therapie neemt soms curieuze vormen aan.
Het zou u ook buitengewoon helpen als u onder uw mails vanaf nu consequent Sieg
Heil schrijft…”

Verhitte discussie tussen oud ambassadeur Jan Wijenberg enschrijver Arnon Grunberg/Aanleiding: Brief Jan Wijenberg over 4 meiherdenking
https://www.astridessed.nl/verhitte-discussie-tussen-oud-ambassadeur-jan-wijenberg-en-schrijver-arnon-grunberg-aanleiding-brief-wijenberg-over-4-mei-herdenking/
Noot 5
”lk vermoed dat u geen oud-diplomaat bent maar een gepensioneerde sekswerker die door Christus wil worden

gezalfd en vergeven. Dat zou dat niet aflatende gejengel om aandacht verklaren.

Als u mij erkent als Heiland is uw virutente antisemitisme u vergeven. Zo ben ík.

lndien gewenst kom ik van de herfst op huisbezoek. Laat mij weten of dat nodig is- U mag opendoen in uw uniform.Verhitte discussie tussen oud ambassadeur Jan Wijenberg enschrijver Arnon Grunberg/Aanleiding: Brief Jan Wijenberg over 4 meiherdenking
https://www.astridessed.nl/verhitte-discussie-tussen-oud-ambassadeur-jan-wijenberg-en-schrijver-arnon-grunberg-aanleiding-brief-wijenberg-over-4-mei-herdenking/
Noot 6

LAATSTE MAIL VAN ARNON GRUNBERG AAN JAN WIJENBERG, DD 12 AUGUSTUS

REACTIE OP MAIL JAN WIJENBERG DD 11 AUGUSTUS

Van: Arnon Grunberg;

Date: wo 12 aug. 2020 om 00:30

Subject: Re: tenslotte

To: Jan Wijenberg
Verhitte discussie tussen oud ambassadeur Jan Wijenberg enschrijver Arnon Grunberg/Aanleiding: Brief Jan Wijenberg over 4 meiherdenking
https://www.astridessed.nl/verhitte-discussie-tussen-oud-ambassadeur-jan-wijenberg-en-schrijver-arnon-grunberg-aanleiding-brief-wijenberg-over-4-mei-herdenking/

Noot 7
Zie Noot 6

Noot 8

Verhitte discussie tussen oud ambassadeur Jan Wijenberg enschrijver Arnon Grunberg/Aanleiding: Brief Jan Wijenberg over 4 meiherdenking
https://www.astridessed.nl/verhitte-discussie-tussen-oud-ambassadeur-jan-wijenberg-en-schrijver-arnon-grunberg-aanleiding-brief-wijenberg-over-4-mei-herdenking/

Noot 9
De Zaak Grunberg/Wijenberg of de karaktermoord op de heerWijenbergAstrid Essed23 februari 2022
https://www.astridessed.nl/de-zaak-grunberg-wijenberg-of-de-karaktermoord-op-de-heer-wijenberg/

Reacties uitgeschakeld voor De Zaak Grunberg/Wijenberg/Aangetekende Brief aan de Staatssecretaris van Cultuur en Media

Opgeslagen onder Divers

Echte of vermeende betrokkenheid bij discriminatie tegen niet etnische Oekraiense vluchtelingen?/Brief aan de Regenboog Groep

People fleeing the war in Ukraine walk towards a train which will take them to Berlin from Karkow, Poland, on March 15. Of the roughly 3 million refugees forced to leave Ukraine, more than half have crossed into neighbouring Poland. Photo: TNS

People fleeing the war in Ukraine walk towards a train which will take them to Berlin from Karkow, Poland, on March 15. Of the roughly 3 million refugees forced to leave Ukraine, more than half have crossed into neighbouring Poland. Photo: TNS

DOUBLE STANDARDS

 SEM JANSSEN

ECHTE OF VERMEENDE BETROKKENHEID BIJ DISCRIMINATIETEGEN NIET ETNISCHE OEKRAIENSE VLUCHTELINGEN?/BRIEFAAN DE REGENBOOG GROEP

AAN

Het Bestuur van de Regenboog Groep
Onderwerp:

Echte, vermeende betrokkenheid bij discriminatie tegen”niet etnische” Oekraiense vluchtelingen


Geacht Bestuur,
Voordat ik met de Deur in huis val, eerst dit:Grote waardering voor het feit, dat u zich inzet voor de opvang vanOekraiense vluchtelingen, die zijn gevlucht voor de door de Russischeagressor ontketende oorlog. [1]


Nu graag uw aandacht voor het volgende:Zoals u aan uw correspondentie hebt kunnen zien, heb ik u cc opde hoogte gesteld van mijn aan de eigenaar van het riviercruiseschip Amavenita gestuurde mail in verband met zijn weigering tot de opvang van ”niet-etnischeOekraieners”, waarop de Gemeente Amsterdam terecht de samenwerkingmet hem heeft verbroken. [2]Zie onder noot 3 nogmaals mijn mail aan de eigenaar van de Amavenita.


Niet zo fraai allemaal en terecht [al zeg ik het zelf], dat ik die eigenaar daaropheb aangesproken.

Zeer raak en terecht ook, dat de Amsterdamse burgemeester mevrouwHalsema over deze affaire opmerkte in een schriftelijke reactie:’

‘“Dit is onacceptabel en in strijd met artikel 1 van de grondwet. Etniciteit of geslacht bepaalt niet of je wordt opgevangen en beschermd. Maar de vluchtmotieven, de vrees voor vervolging, oorlog en geweld.” [4]Zo hoort een burgemeester zich ook op te stellen!

REACTIE REGENBOOG GROEP
Nu zult u zeggen:”Wat heeft dat met ons te maken en waarom schrijft Astrid Essed ONS dan aan?

Daarvoor is een simpele verklaring en wel in de berichtgeving van Het Parool,waarin uw organisatie genoemd wordt

Ik citeer hier Het Parool

:”Het is niet de enige boot op het Java-eiland waar vluchtelingen verbleven; in totaal werden 300 mensen op twee riviercruiseschepen ondergebracht. Sommige Oekraïners verhuizen van de ene naar de andere boot, want met de andere eigenaar gaat de samenwerking door. Ook in een leegstaand schoolgebouw op het Java-eiland kunnen sinds deze week 150 mensen terecht.

Rust bieden

De opvang wordt op deze locaties verzorgd door de Regenboog groep. Een woordvoerder laat weten dat de situatie niet ideaal is: “We willen mensen juist rust bieden, en nu moeten ze plotseling vertrekken. Maar het is de enige manier waarop we de opvang kunnen voortzetten zoals we dat willen.”

EINDE CITAAT HET PAROOL [5]

Geacht Bestuur, nu zijn er verschillende mogelijkheden

Of Het Parool heeft uw organisatie verkeerd geciteerd.

Of Het Parool heeft uw organisatie niet volledig geciteerd,

waardoor uw uitspraak uit de context is gehaald.

OF…..Het Parool heeft u wel degelijk juist geciteerd.

Persoonlijk kies ik vooralsnog voor het

laatste, want als het citaat uit Het Parool NIET klopte,

ga ik ervan uit, dat u bij de krant had aangedrongen

op een rectificatie, juist omdat het zo’n beladen kwestie

bedraagt en uw organisatie hiermee in een kwaad

daglicht zou komen te staan.

Want als ik het zo lees [en ik citeer weer]

”“We willen mensen juist rust bieden, en nu moeten ze plotseling vertrekken. Maar het is de enige manier waarop we de opvang kunnen voortzetten zoals we dat willen.”

Dan trek ik hieruit de conclusie, dat de opvang, zoals u

zich die voorstelt, er net als de gedachte van de eigenaar

van de Amavenita op gebaseerd is, dat u slechts

vrouwen, kinderen en ”etnische Oekraieners” wenst

op te vangen.

Als dat zo is, dan spreek ik daar schande van.

Dan zijn uw drijfveren kwaadaardig en racistisch en

geheel in strijd met de geest waarin vluchtelingen

dienen te worden opgevangen!

Dan hoort u zich te schamen.

Trouwens, het viel mij in Het Parool bericht ook

op, dat uw organisatie, in tegenstelling tot de Gemeente

Amsterdam en Amsterdam’s burgemeester, de handelingen

van die eigenaar [althans niet in het bericht en ook

niet op uw website] heeft veroordeeld, wat mij

stijft in mijn mening, dat dit kennelijk ook uw

standpunt is?

U, die zich zegt in te zetten voor kwetsbare mensen? [6]

Zijn die ”niet etnische” Oekraieners dan niet kwetsbaar?

Wat is, in de humanitaire zin, het verschil tussen ”etnische”

en ”niet-etnische” Oekraieners?

Ook heb ik gelezen, dat uw organisatie vanuit de christelijke

hoek is opgericht [7]

Er even vanuit gaande, dat u de christelijke idealen

nog steeds aanhangt, hoe rijmt zich dat met de uitsluiting

van een deel van uw medemensen.

Moet ik u soms Mattheus 25: 42-45 opnieuw in

herinnering brengen? “
Lees maar eens goed onder noot 8!

EPILOOG

Het heeft er dus alle schijn van, dat u het wereldbeeld

van de discriminerende eigenaar van de Amavenita deelt

en de ene vluchteling [de ”etnische” Oekraiener] kennelijk

meer telt dan de andere, de niet-etnische Oekraiener

Daar spreek ik, nogmaals, schande van en ik zal

dat zeker niet voor mij houden.

Maar ik geef u een kans, omdat het niet geheel

duidelijk is, of het in Het Parool genoemde citaat ook

werkelijk uw zienswijze vertolkt.

Wanneer u er dus NIET zo over denkt en Het Parool

een en ander onduidelijk of onberaden heeft opgeschreven,

mag u mij dat laten weten.

Dan trek ik mijn beschuldiging in.

Mocht ik echter niets van u horen [ik geef u een week

om te reageren], dan ga ik ervan uit, dat de informatie uit

Het Parool klopt en dan zal ik u voortaan als discriminerende en inhumane organisatie

beschouwen, hoeveel projecten u ook voor daklozen en/of

anderen opzet.

Aan u dus de keuze, hoe u bekend wenst te staan.

Trouwens, ik heb NOG een voorwaarde:

Mocht u mij berichten, dat u niet achter het wereldbeeld/

gedrag van de eigenaar staat en dat Het Parool u onduidelijk

of onjuist heeft geciteerd, dan verwacht en eis ik, dat u niet

alleen Het Parool hierover aanschrijft, maar ook op uw website openlijk afstand neemt van het racisme van

de betreffende eigenaar.

Ik ben benieuwd naar uw reactie

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

NOTEN

Voor uw gemak heb ik de noten in links

ondergebracht

NOTEN 1 T/M 3

NOTEN 4 T/M 6

NOTEN 7 EN 8

Reacties uitgeschakeld voor Echte of vermeende betrokkenheid bij discriminatie tegen niet etnische Oekraiense vluchtelingen?/Brief aan de Regenboog Groep

Opgeslagen onder Divers

Noten 1 t/m 3/Deugt de Regenboog Groep?

[1]

DE REGENBOOG VERZORGT OPVANG VAN GEVLUCHTE OEKRAIENERS
https://www.deregenboog.org/nieuws/de-regenboog-verzorgt-opvang-van-gevluchte-oekra-ners

In Amsterdam vangen wij in samenwerking met de gemeente en de hulpverlenende organisaties HVO-Querido, het Rode Kruis en het Leger des Heils de Oekraïners op die hier een onderkomen zoeken. Deze mensen -heel veel moeders met kinderen- moesten hun land in oorlog ontvluchten. Regenboog-directeur Hans Wijnands: “Bijna de helft van de vluchtelingen is kind.”

Samen met de andere partijen gaat De Regenboog Groep over de coördinatie en uitvoer van de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Amsterdam. Wij runnen sinds vrijdag 4 maart de opvanglocatie in het Savoy Hotel in de Amsterdamse Pijp, waar wij 105 mensen opvangen. Op korte termijn zullen er meer Regenboog-locaties bij komen*. De verwachting is dat we de komende weken in ieder geval voor 400 tot 500 gevluchte Oekraïners de opvang zullen verzorgen.

De maaltijden voor de 105 Oekraïense vluchtelingen in het Savoy Hotel worden per maandag 14 maart verzorgd door KLUTS, onderdeel van ons sociaal werkbedrijf De Derde Schinkel (voor Amsterdammers met psychosociale problemen).

Zoals jij en ik, maar zwaar ontredderd

De Regenboog Groep runt dus een opvang voor oorlogsvluchtelingen in een hotel. Onze directeur Hans vertelt er wat meer over: “De mensen die hier worden opgevangen, zijn ´gewone´ mensen die in de Oekraïne een ´gewoon´ leven aan het leiden waren. Zij zijn zoals jij en ik, maar dan zwaar ontredderd en verdrietig. Ze hebben in korte tijd heel veel meegemaakt. Voor deze mensen is het verschrikkelijk dat ze naar een vreemd land moesten, weg uit hun hevig in oorlog verkerende vertrouwde omgeving, hun geliefden achterlatende.”

Leven oppakken

Hans vervolgt: “In het hotel bieden wij een veilige basis die in de eerste levensbehoeften voorziet, dus: onderdak, eten en een warme douche, en daarnaast waar nodig natuurlijk maatschappelijke en psychische hulp en gewoon een luisterend oor. Deze eerste periode staat in het teken van op adem komen, voor zover dat kan, want de mensen checken natuurlijk continu het nieuws.

Verder ligt onze taak vooral in het begeleiden en ondersteunen van het zelf oppakken van hun leven. Want als wij voor deze mensen -die hun leven ‘gewoon’ op orde hadden- gaan zorgen, is dat gek. Daarom willen we stimuleren dat er in het hotel een community ontstaat. Hierin kan iedereen wat. Iedereen heeft een beroep, specifieke kennis of bepaalde kwaliteit en kan daarmee van waarde zijn. Eerst binnen die community en het liefst daarna ook snel daarbuiten. Dat begint vanaf volgende week voor een deel van de mensen met zelf boodschappen doen en eten koken bijvoorbeeld.”

Paraat

Samen met de gemeente en de andere hulpverlenende instanties zijn wij nu hard op zoek naar meer locaties. De Regenboog Groep staat klaar om de opvang op de komende locaties te verzorgen (update 15/03/’22).

Wil jij ook iets doen? Voor de 400 tot 500 vluchtelingen die wij gaan opvangen, krijgen wij geld van de gemeente, maar dit zal niet alle kosten dekken. Om al het benodigde te kunnen doen en in te kunnen springen op de acute noden hebben wij meer financiën nodig. Dit geld gebruiken we gedurende de periode van opvang alleen daar waar het op dat moment écht hard nodig is voor de mensen. Help ons hiermee.

Graag alleen de spullen die we vragen en gelieve niet zomaar naar de opvanglocaties te komen

Wij hebben al zo ontzettend veel spullen gekregen. Daarvoor willen wij alle lieve donateurs die daaraan hebben bijgedragen enorm bedanken. Als er specifieke spullen of vrijwilligers nodig zijn, plaatsen wij hiervoor oproepen op onze social media-kanalen, met daarbij de betreffende (inlever)locaties. Gelieve alleen de spullen te brengen die we vragen en niet zomaar naar de locaties waar de vluchtelingen verblijven te komen. Rust is nu heel belangrijk voor deze mensen. Onze dank is groot.

GEZOCHT: GOEDE FIETSEN (M, V, KIND) VOOR OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN – Zodat zij zich beter kunnen voortbewegen in de stad. Dat helpt bij dingen doen, regelen en ontdekken. Dus bij het vormgeven van hun leven hier.

Waar heenbrengen? Hotelschip Bellini, aan de kop van het Java-eiland (alleen naar dit schip, niet naar het andere).

Wanneer? Dagelijks tussen 09.00 en 21.00 uur.

Wat bedoelen we met een ‘goede’ fiets?

Als je je moeder er ook op rond zou laten fietsen ;-). Dus veilig, met goedwerkende mechaniek en remmen, en geen los zadel of stuur of zo. De fiets moet ook op slot kunnen, het blijft immers Amsterdam. Fietsen met kinderzitjes e.d. zijn ook meer dan welkom. Heel erg bedankt!

GEZOCHT: KLEREN EN SCHOENEN (M, V, X, KIND) – Zodat Oekraïense vluchtelingen zelf hun kleding kunnen uitzoeken, uit de berg kleren die wij hopelijk gaan ontvangen. Daarmee hervinden mensen namelijk ook weer wat waardigheid. De meesten hebben véél te weinig kleding mee kunnen nemen.

Wat voor kleding? Nieuwe kleding en goede tweedehands kleding die nog supermooi/zo goed als nieuw is én schoongewassen (ongehavende, frisse kleding dus).

Waar en wanneer heenbrengen? Naar het Savoy Hotel (Ferdinand Bolstraat 194) of naar hotelschip Bellini aan de kop van het Java-eiland (alleen naar dit schip, niet naar het andere). Dagelijks tussen 09.00 en 21.00 uur.

Dus, een miskoop gedaan? Al eeuwen een kledingstuk in de kast dat je nog nooit hebt aangehad? Toch niet jouw stijl of de verkeerde maat? Óf, heb je als bedrijf kleding over die maar niet wordt verkocht en moet je alweer ruimte maken voor de nieuwe collectie? Geef het weg aan mensen die het hard nodig hebben.

[2]HET PAROOLVLUCHTELINGEN NAAR ANDERE PLEK: EIGENAAR OPVANGBOOTWIL ALLEEN KINDEREN, VROUWEN EN ”ETNISCHE OEKRAIENERS”25 MAART 2022
https://www.parool.nl/amsterdam/vluchtelingen-naar-andere-plek-eigenaar-opvangboot-wil-alleen-kinderen-vrouwen-en-etnische-oekrainers~bb3bcfd7/#:~:text=Zo’n%2080%20Oekra%C3%AFense%20vluchtelingen,en%20etnische%20Oekra%C3%AFners%20wil%20onderbrengen.&text=Dat%20bevestigt%20een%20woordvoerder%20van%20het%20stadsbestuur.

Zo’n 80 Oekraïense vluchtelingen die op een boot bij het Java-eiland verbleven, moeten vrijdag vertrekken. De gemeente Amsterdam verbreekt de samenwerking met de eigenaar van de riviercruiser omdat hij alleen vrouwen, kinderen en etnische Oekraïners wil onderbrengen.

Dat bevestigt een woordvoerder van het stadsbestuur. De vluchtelingen verblijven sinds half maart op de boot, het riviercruiseschip Amavenita. De gemeente huurt locaties van vele boot- en hoteleigenaren om voldoende opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te regelen.

Maar eisen stellen aan de samenstelling van de groep is ‘geen punt voor discussie’, zegt een woordvoerder. “Wij maken geen onderscheid, aan eisen op dit vlak willen en kunnen we niet voldoen. De samenwerking met de betreffende eigenaar is daarom beëindigd.”

Nieuwe locaties

Er worden direct nieuwe opvanglocaties geregeld voor de mensen die moeten vertrekken.

Het is niet de enige boot op het Java-eiland waar vluchtelingen verbleven; in totaal werden 300 mensen op twee riviercruiseschepen ondergebracht. Sommige Oekraïners verhuizen van de ene naar de andere boot, want met de andere eigenaar gaat de samenwerking door. Ook in een leegstaand schoolgebouw op het Java-eiland kunnen sinds deze week 150 mensen terecht.

Rust bieden

De opvang wordt op deze locaties verzorgd door de Regenboog groep. Een woordvoerder laat weten dat de situatie niet ideaal is: “We willen mensen juist rust bieden, en nu moeten ze plotseling vertrekken. Maar het is de enige manier waarop we de opvang kunnen voortzetten zoals we dat willen.”

In totaal zijn er in Nederland 27.000 bedden beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen. Daarvan zijn er vrijdag 17.000 gevuld.

EINDE BERICHT HET PAROOL

[3]

From: Astrid Essed To:info@captaincruise.nl <info@captaincruise.nl>Cc:info@deregenboog.org <info@deregenboog.org>Sent: Sunday, March 27, 2022, 04:56:07 AM GMT+2Subject: Uw selectie van de Oekraiense vluchtelingen naar geslacht en etniciteit
AANDe Eigenaar van het riviercruiseschip Amavenita
Onderwerp: Uw selectie van de Oekraiense vluchtelingennaar geslacht en etniciteit

Geachte heer,
Hopelijk ben ik niet de eerste en enige, die u aanschrijft, maar alsdat WEL zo is, dan is het des te harder nodig.En het bevreemdt mij enigszins, want je zou toch denken, dat dergelijkeopenlijke vormen van discriminatie, zoals hier door u vertoond, thuishorenin andere tijden der geschiedenis, zoals in de 19e Eeuw of recenter:In de eerste helft van de twintigste Eeuw.Toen kon je nog veel gooien op achterlijkheid en onwetendheid [welke aandachtwerd er immers in het Nederlandse onderwijs in die tijden besteed aanniet Europese volkeren, behalve vanuit koloniaal kosten-baten perspectief?],In deze, eenentwintigste Eeuw echter, met alle beschikbare kennis en toegang totgkennis, is het geen achterlijkheid meer, maar pure en bewuste kwaadaardigheid.
Weet u niet, waarover ik praat?Ik denk van wel, maar zal het even voor u verduidelijken:Uit berichtgeving uit Het Parool, AT5 en andere nieuwsbronnen [1] blijkt,dat u op uw cruiseschip 80 Oekraiense vluchtelingen opving, die recentelijkop straat gezet zijn, zo bericht AT5. [2]Of u ze er persoonlijk uitgezet hebt, of dat dat is gekomen door de opzeggingvan de samenwerking door de Gemeente Amsterdam, is mij nietgeheel duidelijk, maar dat doet er feitelijk niet toe.Wat er WEL toe doet, is dat u bij de opvang van Oekraiense vluchtelingenals eis hebt gesteld ”alleen vrouwen, kinderen en ”etnische Oekraieners”
Nu is het wat die vrouwen en kinderen geen probleem, aangezien vrijwelalleen vrouwen en kinderen tot de vluchtelimgen behoren-zoals u weetverbiedt de Oekraiense president Zelensky mannen het land te verlaten,vanwege de terechte noodzaak, tegen de Russische agressor te vechten] [3]Het probleem schuilt em in die ”etnische Oekraieners” waarmee u in feitezegt, alle niet-etnische Oekraieners, veelal Afrikaanse en Aziatische studenten [4] zijn niet welkom op mijn boot.
Puur discriminatie op afkomst/etniciteit dus.Dat u zich niet schaamt, dat openlijk toe te geven in een land met eenvan de belangrijkste richtlijnen, artikel 1 van de Grondwet, het anti-discriminatiebeginsel. [5]Terecht heeft dan ook de Gemeente Amsterdam per direct de samenwerkingmet u opgezegd en terecht verwijst burgemeester Halsema naar het door mijgenoemde artikel 1, Nederlandse Grondwet. [6]Bent u zich trouwens bewust van het feit, dat discriminatie in Nederlandstrafbaar is.Ja of nee?Lees er maar artikel 137, Wetboek van Strafrecht op na! ‘[7]Bent u zich ervan bewust, wat uitsluiting en racisme in extremishistorisch teweeggebracht heeft?Lees er de informatie over WO II maar op na.En waar het in extremis toe kan leiden?Weleens gehoord van het recentelijk in Amsterdam onthulde Namenmonument?[8]
Daartoe leidt het vunzige gedachtegoed, dat u denkt straffeloos te kunnen spuien.
EPILOOG
Nu denk ik geen moment, u te kunnen overtuigen van het gevaarlijke, hetkwaadaardige van uw ”gedachtegoed” of dat de Stenen op hetNamenmonument u kunnen overtuigen.
Maar dit wil ik u WEL meegeven:
Stel nu eens [want ja, je weet nooit hoe Poetin nog kan doorpakken….]dat U moet vluchten en alleen maar naar een Afrikaans land kunt endat daar aangekomen, alleen Afrikanen worden opgevangen en uhet nakijken hebt, omdat u niet Afrikaans bent?Is dat eerlijk?Is dat rechtvaardig?
Denk daar maar eens over na!
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze Brief
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam

VOOR UW GEMAK DE NOTEN IN LINKS
NOOT 1

NOTEN 2 T/M 7 

NOOT 8

Noot 8/”Slegs vir etnische Oekraieners” | Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Noten 1 t/m 3/Deugt de Regenboog Groep?

Opgeslagen onder Divers

Noten 4 t/m 6/Deugt de Regenboog Groep?

[4]
”Burgemeester Femke Halsema reageert in een schriftelijke reactie met: “Dit is onacceptabel en in strijd met artikel 1 van de grondwet. Etniciteit of geslacht bepaalt niet of je wordt opgevangen en beschermd. Maar de vluchtmotieven, de vrees voor vervolging, oorlog en geweld.”

AT5OEKRAIENSE VLUCHTELINGEN UIT OPVANGBOOT GEZET, EIGENAARWIL ”ALLEEN VROUWEN, KINDEREN EN ETNISCHEOEKRAIENERS”25 MAART 2022

Alle Oekraïense vluchtelingen die zijn ondergebracht op een van de twee boten bij Java-eiland zijn op straat gezet. Het gaat om ongeveer 80 vluchtelingen. De reden van het plotselinge vertrek is dat de eigenaar van de boot eisen heeft gesteld wie er op zijn boot zit. Die wil dat er alleen vrouwen, kinderen en etnische Oekraïners terecht kunnen. Dit heeft de gemeente bevestigd.

De vluchtelingen moesten vanmorgen plotseling al hun spullen pakken en de boot verlaten. De groep werd sinds half maart opgevangen op de boot. 

In de stad huurt de gemeente locaties waar vluchtelingen worden opgevangen zodat er voldoende opvangplekken zijn voor Oekraïners. Aan de eisen van de eigenaar van de boot kan en wil de gemeente geen gehoor geven. Om die reden is de samenwerking met de eigenaar per direct beëindigd. “De vluchtelingen die op de boot zijn opgevangen, zullen op een andere plek in de stad worden ondergebracht”, laat een woordvoerder weten.

Het gaat om een van de twee boten op het Java-eiland. De andere boot is eigendom van Peter Versluis van rederij VeKa, daar is niemand weggestuurd. Sommige vluchtelingen kunnen van de ene boot naar de andere. De rest zal op verschillende andere locaties in de stad worden opgevangen. 

Versluis heeft nog een tweede boot in Wieringerwerf. De eigenaar gaat vanmiddag met de gemeente in gesprek over of die ook kan worden ingezet voor de opvang van vluchtelingen.

Burgemeester: ‘In strijd met grondwet’

Burgemeester Femke Halsema reageert in een schriftelijke reactie met: “Dit is onacceptabel en in strijd met artikel 1 van de grondwet. Etniciteit of geslacht bepaalt niet of je wordt opgevangen en beschermd. Maar de vluchtmotieven, de vrees voor vervolging, oorlog en geweld. Amsterdam veroordeelt het gedrag en de uitspraken van de eigenaar van de boot.”

De eigenaar van de boot waar vluchtelingen werden weggestuurd wilde niet bij AT5/NH Amsterdam reageren.https://www.at5.nl/artikelen/214345/oekraiense-vluchtelingen-uit-opvangboot-gezet-eigenaar-wil-alleen-vrouwen-kinderen-en-etnische-oekrainers

EINDE BERICHT AT5

[5]

HET PAROOLVLUCHTELINGEN NAAR ANDERE PLEK: EIGENAAR OPVANGBOOTWIL ALLEEN KINDEREN, VROUWEN EN ”ETNISCHE OEKRAIENERS”25 MAART 2022
https://www.parool.nl/amsterdam/vluchtelingen-naar-andere-plek-eigenaar-opvangboot-wil-alleen-kinderen-vrouwen-en-etnische-oekrainers~bb3bcfd7/#:~:text=Zo’n%2080%20Oekra%C3%AFense%20vluchtelingen,en%20etnische%20Oekra%C3%AFners%20wil%20onderbrengen.&text=Dat%20bevestigt%20een%20woordvoerder%20van%20het%20stadsbestuur.

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 2

[6]

DE REGENBOOG VOLOP ACTIEF VOOR KWETSBARE MENSEN
https://goededoelen.nl/nieuws/de-regenboog-volop-actief-voor-kwetsbare-mensen

De Regenboog werkt voor een kwetsbare groep mensen. Waarvan velen niet over een eigen woning beschikken of vrienden of familie hebben waarop zij kunnen terugvallen. Daarom blijft de Regenboog hulp bieden, maar draagt tegelijkertijd ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het coronavirus tot een minimum wordt beperkt.

INLOOPHUIZEN BLIJVEN OPEN VOOR BEPERKTE GROEP DAKLOZEN

De inloophuizen blijven open, zodat mensen die geen huis of eigen plek hebben in ieder geval ergens terecht kunnen. Natuurlijk gebeurt dit met alle maatregelen van dien om de verspreiding van het virus zo krachtig mogelijk tegen te gaan en de gezondheid van de bezoekers, medewerkers en vrijwilligers te waarborgen.

Dit doet de Regenboog door het aantal bezoekers dat tegelijkertijd in de inloophuizen verblijft tot een minimum te beperken en zo veel mogelijk over de inloophuizen te spreiden.

Daarom krijgen mensen die wel een vaste slaapplek hebben, momenteel geen toegang tot de inloophuizen. Natuurlijk proberen ze deze mensen wel nog steeds zoveel mogelijk te helpen. Zo krijgen zij aan de deur in ieder geval eten van de organisatie mee en doen ze hun uiterste best om contact met deze mensen te houden. Tevens gaan ze kijken naar het uitbreiden van de openingstijden om de bezoeken aan de inloophuizen nog beter te kunnen spreiden.

ISOLATIEPLEK: VILLA BUITENLUST

Wat nu als er iemand in de inloophuizen binnenkomt die ziek is? Naar huis sturen kan niet. Voor mensen die in quarantaine moeten, maar niet over een eigen huis of plek beschikken, is Villa Buitenlust als een van de vier isolatieplekken aangewezen. Hier kunnen mensen met ziekteverschijnselen twee weken onder begeleiding in quarantaine verblijven. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de GGD en samenwerkingspartners.

Om dit te realiseren is de organisatie heel hard op zoek naar veilige mondkapjes en latex handschoenen. Kan je helpen? Neem contact op met info@deregenboog.org of bel 020 – 531 7600.

EXTRA AANDACHT VOOR MENSEN IN SOCIALE ISOLATIE

Het is voor veel mensen niet niks dat alles tot stilstand komt. Fysiek mogen we minder dicht bij elkaar in de buurt komen. Daarom moeten we juist zorgen dat we extra veel contact houden met de mensen die nu waarschijnlijk – meer dan ooit – in een sociaal isolement zitten. Meer aandacht voor de bijna-duizend eenzame Amsterdammers die worden bijgestaan door onze medewerkers en vrijwilligers is heel belangrijk in deze tijden.

IETS EXTRA’S DOEN ALS VRIJWILLIGER

Wil je als vrijwilliger iets extra’s doen voor onze deelnemers of de bezoekers van de inloophuizen, zodat we zoveel mogelijk kunnen voorkomen dat zij nog verder isoleren? Door met ze te bellen bijvoorbeeld? Of denk je iets anders specifieks voor iemand te kunnen betekenen?

Geef je dan op via vrijwilligerswerk@deregenboog.org onder vermelding van ‘iets extra’s doen’.

EN OOK DE HUIZEN VAN DE WIJK BLIJVEN (BEPERKT) OPEN

De Huizen van de Wijk: De Meeuw en Het Claverhuis blijven beperkt open voor mensen die geen dak boven hun hoofd of sociaal netwerk hebben.

Bron: De Regenboog Groep

Reacties uitgeschakeld voor Noten 4 t/m 6/Deugt de Regenboog Groep?

Opgeslagen onder Divers

Noten 7 en 8/Deugt de Regenboog Groep?

[7]

HOE IS DE REGENBOOG GROEP EIGENLIJK ONTSTAAN?
https://www.deregenboog.org/nieuws/hoe-de-regenboog-groep-eigenlijk-ontstaan

Het was 1969, de ‘Summer of Love’ … Als zeer plezierige stop aan het begin van de Hippie Trail trok Amsterdam veel jonge mensen van over de hele wereld. En die moesten ergens slapen. Het monument op de Dam werd de plek waar ze dat – onder de blote sterrenhemel – samen deden. Amsterdam gold als internationaal hippiecentrum en op hoogtijdagen werden op en rond de Dam wel duizend ‘Damslapers’ geteld.

Dit leidde tot veel verontwaardiging en weerstand uit het hele land. En op 25 augustus 1970 werd de Dam schoongeveegd door mariniers en matrozen, gewapend met koppelriemen.

Op bevel van de gemeente, ingegeven door landelijke druk, togen de internationale hippiejongeren in het voorjaar van 1971 naar het Vondelpark. Vanaf dat moment mochten zij elke zomer, tussen 28 mei en 1 september, neerstrijken in dit door de gemeente aangewezen Hof van Eden – met Paradiso en de Melkweg op loopafstand.

In eerste instantie leek het een gouden greep: de hippies hadden hun plek voor hun ‘sleep-in’ onder de sterren. En de mensen die de taferelen van het ‘langharig, werkschuw tuig’ bij het oorlogsmonument op de Dam niet meer konden aanzien, waren ook tevreden. Zelfs de touroperators die zo graag welgestelde toeristen van hoog niveau wilden binnenhalen, konden opgelucht ademhalen.

Het werkte goed. Misschien wel een beetje té goed. Het eerste jaar telde het park tijdens pieknachten al snel 2.000 slapers. Het totaal werd geschat op 47.000 overnachtingen die eerste zomer.

De hippietijd kwam ten einde en heroïne deed zijn intrede

Op 31 augustus 1974 hield de gemeente het voor gezien: het moest maar eens gedaan zijn met die chaos. Ook de magische wereld van de flowerpower had inmiddels veel van zijn sympathieke glans verloren. Wat overbleef waren duizenden jongeren die in de stad bleven hangen.

Onder hen velen die verslaafd waren geraakt aan een nieuwe drug: heroïne. Deze ontheemde en verslaafde achterblijvers vormden de eerste generatie van de Amsterdamse drugsscene. En toen was daar een dappere dominee die het zich aantrok dat niemand iets voor de verloren ‘kids’ deed. Ineens viel een menigte aan jongeren buiten de boot. Er moest iets gebeuren …

In zijn boek ‘De Regenboog 25 jaar – Zorg op Straat’ schrijft dominee Douwe Wouters:

De kerken van Amsterdam waren, zoals gebruikelijk, drukdoende met van alles en nog wat, maar niet met het Vondelpark. Het Leger des Heils kwam je er wel tegen, dat was te verwachten. Het Leger is gewend er op uit te trekken op tijden dat iedereen de gordijnen dichttrekt en naar bed gaat. Zij bereikten mensen waar de kerk nauwelijks aandacht aan gaf: hoeren, zwervers, dronkenlappen.

Hier in het Vondelpark was echter iets heel anders aan de hand. Gewone jongens en meisjes streken neer. Aardige, goedwillende jonge mensen. Een beetje antiburgerlijk, soms heftig alternatief, maar tegelijkertijd nogal naïef, zich onvoldoende bewust van de slimmeriken die maar al te graag van hun nieuwsgierigheid en goedgelovigheid gebruik maakten.”

“Iedereen kon via de media toekijken hoe jongeren op de grasmat van het Vondelpark de Summer of Love beleefden. Verder dan de tribune kwam ook de kerk niet. Toen namen enkele predikanten – nadat ze bij de kerkelijke instanties tevergeefs aan de bel hadden getrokken – zelf het initiatief voor een project dat door enkele Amsterdamse wijkgemeenten werd gedragen en door gemotiveerde jongeren werd getrokken. Onverwacht, onvoldoende voorbereid en eigenlijk overhaast kwam er dan toch een project van de grond voor de verslaafde jongeren in het Vondelpark.”

Van christelijk ideaal naar harde hulpbehoefte

In 1974 wordt het eerste interkerkelijke zomerproject in het Vondelpark georganiseerd. Christelijke jongeren werken ‘getuigend en dienend’ te midden van drugsverslaafden. Vanuit dit project richt Dominee Douwe Wouters op 25 maart 1975 De Regenboog op. In juni vestigt De Regenboog zich in de kelder van het Vincentiushuis aan de Kloveniersburgwal (nu inloophuis De Kloof). De Regenboog Groep is geboren.

Dat dit project door de decennia heen zou blijven bestaan en zich steeds aanpassend aan de behoeften van de stad heeft uitgebouwd tot een organisatie met 180 medewerkers en ruim 1.200 vrijwilligers, had destijds waarschijnlijk niemand kunnen denken.

EINDE BERICHT

EINDE BERICHT

[8]

MATTHEUS 25: 31-46
https://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Mattheus/25/31-46

 1. En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.
 2. En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt.
 3. En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand.
 4. Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beerft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.
 5. Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.
 6. Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.
 7. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?
 8. En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?
 9. En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?
 10. En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.
 11. Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.
 12. Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven;
 13. Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht.
 14. Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend?
 15. Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.
 16. En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

EINDE NOTEN

Reacties uitgeschakeld voor Noten 7 en 8/Deugt de Regenboog Groep?

Opgeslagen onder Divers

Eigenaar opvangboot wil alleen ”etnische Oekraieners”/racistisch, maar te laf om voor de media te reageren

People fleeing the war in Ukraine walk towards a train which will take them to Berlin from Karkow, Poland, on March 15. Of the roughly 3 million refugees forced to leave Ukraine, more than half have crossed into neighbouring Poland. Photo: TNS

People fleeing the war in Ukraine walk towards a train which will take them to Berlin from Karkow, Poland, on March 15. Of the roughly 3 million refugees forced to leave Ukraine, more than half have crossed into neighbouring Poland. Photo: TNS

DOUBLE STANDARDS

 SEM JANSSEN

EIGENAAR OPVANGBOOT WIL ALLEEN ”ETNISCHE OEKRAIENERS”/RACISTISCH, MAAR TE LAF OM VOOR DE  MEDIA TE REAGEREN
[”De eigenaar van de boot waar vluchtelingen werden weggestuurd wilde niet bij AT5/NH Amsterdam reageren.”https://www.at5.nl/artikelen/214345/oekraiense-vluchtelingen-uit-opvangboot-gezet-eigenaar-wil-alleen-vrouwen-kinderen-en-etnische-oekrainers]

BRIEF!

DIT is de Brief, die ik schreef aan de bewuste eigenaar van riviercruiseschip Amavenita

AAN

De Eigenaar van het riviercruiseschip Amavenita
Onderwerp: Uw selectie van de Oekraiense vluchtelingennaar geslacht en etniciteit

Geachte heer,


Hopelijk ben ik niet de eerste en enige, die u aanschrijft, maar alsdat WEL zo is, dan is het des te harder nodig.En het bevreemdt mij enigszins, want je zou toch denken, dat dergelijke openlijke vormen van discriminatie, zoals hier door u vertoond, thuishoren in andere tijden der geschiedenis, zoals in de 19e Eeuw of recenter:

In de eerste helft van de twintigste Eeuw.

Toen kon je nog veel gooien op achterlijkheid en onwetendheid [welke aandacht werd er immers in het Nederlandse onderwijs in die tijden besteed aan niet Europese volkeren, behalve vanuit koloniaal kosten-baten perspectief?],

In deze, eenentwintigste Eeuw echter, met alle beschikbare kennis en toegang tot kennis, is het geen achterlijkheid meer, maar pure en bewuste kwaadaardigheid.
Weet u niet, waarover ik praat?

Ik denk van wel, maar zal het even voor u verduidelijken:Uit berichtgeving uit Het Parool, AT5 en andere nieuwsbronnen [1] blijkt,’dat u op uw cruiseschip 80 Oekraiense vluchtelingen opving, die recentelijkop straat gezet zijn, zo bericht AT5. [2]

Of u ze er persoonlijk uitgezet hebt, of dat dat is gekomen door de opzegging van de samenwerking door de Gemeente Amsterdam, is mij nietgeheel duidelijk, maar dat doet er feitelijk niet toe.

Wat er WEL toe doet, is dat u bij de opvang van Oekraiense vluchtelingenals eis hebt gesteld ”alleen vrouwen, kinderen en ”etnische Oekraieners”
Nu is het wat die vrouwen en kinderen geen probleem, aangezien vrijwel alleen vrouwen en kinderen tot de vluchtelimgen behoren-zoals u weet verbiedt de Oekraiense president Zelensky mannen het land te verlaten,vanwege de terechte noodzaak, tegen de Russische agressor te vechten] [3]

Het probleem schuilt em in die ”etnische Oekraieners” waarmee u in feitezegt, alle niet-etnische Oekraieners, veelal Afrikaanse en Aziatische studenten [4] zijn niet welkom op mijn boot.
Puur discriminatie op afkomst/etniciteit dus.

Dat u zich niet schaamt, dat openlijk toe te geven in een land met een van de belangrijkste richtlijnen, artikel 1 van de Grondwet, het anti-discriminatiebeginsel. [5]

Terecht heeft dan ook de Gemeente Amsterdam per direct de samenwerking met u opgezegd en terecht verwijst burgemeester Halsema naar het door mij genoemde artikel 1, Nederlandse Grondwet. [6]Bent u zich trouwens bewust van het feit, dat discriminatie in Nederland strafbaar is.

Ja of nee?

Lees er maar artikel 137, Wetboek van Strafrecht op na! ‘[7]

Bent u zich ervan bewust, wat uitsluiting en racisme in extremishistorisch teweeggebracht heeft?

Lees er de informatie over WO II maar op na.En waar het in extremis toe kan leiden?

Weleens gehoord van het recentelijk in Amsterdam onthulde Namenmonument?[8]
Daartoe leidt het vunzige gedachtegoed, dat u denkt straffeloos te kunnen spuien.


EPILOOG


Nu denk ik geen moment, u te kunnen overtuigen van het gevaarlijke, het kwaadaardige van uw ”gedachtegoed” of dat de Stenen op het Namenmonument u kunnen overtuigen.


Maar dit wil ik u WEL meegeven:


Stel nu eens [want ja, je weet nooit hoe Poetin nog kan doorpakken….]dat U moet vluchten en alleen maar naar een Afrikaans land kunt endat daar aangekomen, alleen Afrikanen worden opgevangen en uhet nakijken hebt, omdat u niet Afrikaans bent?

Is dat eerlijk?

Is dat rechtvaardig?


Denk daar maar eens over na!
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze Brief
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 
VOOR UW GEMAK DE NOTEN IN LINKS
NOOT 1

NOTEN 2 T/M 7 

NOOT 8

Reacties uitgeschakeld voor Eigenaar opvangboot wil alleen ”etnische Oekraieners”/racistisch, maar te laf om voor de media te reageren

Opgeslagen onder Divers

Noot 8/”Slegs vir etnische Oekraieners”

[8]

NAMENMONUMENT ONTHULD: ”DAT JE ZIET, DAT ZE GELEEFD HEBBEN”19 SEPTEMBER 2021
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/291930/namenmonument-onthuld-dat-je-ziet-dat-ze-geleefd-hebben

De namen van de 102.000 Joodse slachtoffers en 220 Roma en Sinti die in de Tweede Wereldoorlog  door de nazi’s zijn vermoord, zijn vanaf vandaag te zien op het Holocaust Namenmonument aan het Weesperplantsoen. Het gedenkteken is het levenswerk van Jacques Grishaver van het Auschwitz Comité. “We brengen die mensen weer terug naar hun familie. Dat je ziet dat ze geleefd hebben.” 

De muren met namen zijn gebouwd in de vorm van vier Hebreeuwse letters לזכר, die ‘in memoriam’ betekenen. Bovenop de muren zijn spiegelende objecten van roestvrij staal geplaatst in de vorm van dezelfde letters. Grishaver: “De muren symboliseren het verleden, de ruimte tussen de muren geeft de verandering van tijd aan en de spiegelende objecten, waarin het heden weerkaatst wordt, geeft de toekomst aan. Het Namenmonument is er ook om van te leren. Dat we dit nooit meer willen.”

Al in 2006 kwam Grishaver met het initiatief voor het Holocaust Namenmonument. Hij wilde een plek waar alle namen van de Nederlandse slachtoffers die geen eigen graf hebben, zichtbaar en tastbaar zijn voor de nabestaanden. In iedere steen is de naam, geboortedatum en leeftijd van overlijden gegraveerd.

Grishaver is iedere keer weer geëmotioneerd als hij het ziet. “Kijk, 1 jaar, 5 jaar”, leest hij hardop als hij langs de stenen met namen loopt. “Vooral al die jonge mensen die niet de kans hebben gehad om te leven. En het grootste deel van de namen die er op staan zijn van families die totaal zijn uitgeroeid. Daar is niemand meer van over.”

Voor de 85-jarige Max Arpels Lezer betekent het veel dat hij straks de naam van zijn moeder Flora Arpels en die van zijn grootouders in het Namenmonument kan zien. Ze werden in Auschwitz en Sobibor vermoord door de nazi’s.

Max werd op zesjarige leeftijd naar een onderduikadres gebracht in Friesland. “Ik heb mijn moeder nooit meer gezien. Maar ze komt wat dichterbij als ik haar steen straks kan aanraken, met haar naam, haar geboortedatum en leeftijd van overlijden. Dat is heel belangrijk voor mij. De herinnering aan mijn moeder is namelijk hier.”

Aan het realiseren van het monument ging een lange strijd vooraf. Het eerste ontwerp van Daniel Libeskind voor een monument in het Wertheimpark stuitte op grote bezwaren van buurtbewoners. Ze vonden het veel te groot voor het park. Maar ook de nieuwe locatie, het Weesperplantsoen, leidde tot protest uit de buurt. De noodzakelijke kap van 25 bomen, de angst voor teveel toeristen en onveilige donkere hoeken, waren de inzet van meerdere rechtszaken die een aantal omwonenden aanspanden. Op 9 juli 2019 kreeg Grishaver eindelijk groen licht en kon de bouw beginnen.

EINDE BERICHT

Reacties uitgeschakeld voor Noot 8/”Slegs vir etnische Oekraieners”

Opgeslagen onder Divers

Noten 2 t/m 7/”Slegs vir etnische Oekraieners”

[2]

Alle Oekraïense vluchtelingen die zijn ondergebracht op een van de twee boten bij Java-eiland zijn op straat gezet. Het gaat om ongeveer 80 vluchtelingen. De reden van het plotselinge vertrek is dat de eigenaar van de boot eisen heeft gesteld wie er op zijn boot zit. Die wil dat er alleen vrouwen, kinderen en etnische Oekraïners terecht kunnen. Dit heeft de gemeente bevestigd.

AT5OEKRAIENSE VLUCHTELINGEN UIT OPVANGBOOT GEZET, EIGENAARWIL ”ALLEEN VROUWEN, KINDEREN EN ETNISCHE OEKRAIENERS”25 MAART 2012
https://www.at5.nl/artikelen/214345/oekraiense-vluchtelingen-uit-opvangboot-gezet-eigenaar-wil-alleen-vrouwen-kinderen-en-etnische-oekrainers

[3]

NU.NLALGEHELE MOBILISATIE OEKRAINE: VOLWASSEN MANNENTOT 60 MOETEN IN LAND BLIJVEN24 FEBRUARI 2022
https://www.nu.nl/spanningen-oekraine/6186199/algehele-mobilisatie-oekraine-volwassen-mannen-tot-60-moeten-in-land-blijven.html

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft donderdagavond in een decreet een algehele mobilisatie van de bevolking aangekondigd, meldt persbureau Interfax. Dat betekent onder meer dat mannelijke inwoners in de leeftijd van achttien tot zestig jaar het land niet meer uit mogen, omdat ze beschikbaar moeten zijn voor het leger.

Zelensky deed dit in de nasleep van de Russische inval die in de nacht van woensdag op donderdag begon.

Via sociale media riep het hoofd van de douane in de westelijke regio Lviv donderdagavond mannen in de leeftijdscategorie achttien tot zestig jaar ertoe op niet naar de grens te komen. “Alsjeblieft, veroorzaak geen paniek en probeer niet op eigen houtje de grens over te steken”, aldus Daniil Menshikov. “De overwinning is aan ons! Leve Oekraïne!”, besloot hij zijn oproep.

Het Russische persbureau Interfax meldt dat de mobilisatie binnen negentig dagen wordt uitgevoerd. De maatregel heeft betrekking op inwoners van het land voor wie de dienstplicht geldt en reservisten van het Oekraïense leger.

Eerder op de dag kondigde president Zelensky al een staat van beleg af en adviseerde hij inwoners “niet in paniek te raken” en zoveel mogelijk thuis te blijven. Hij zei toen dat Oekraïne “sterk is, klaarstaat en zal winnen”.

EINDE BERICHT NU.NL

[4]
ADBUITENLANDSE STUDENTEN, DIE VLUCHTEN UIT OEKRAINEGEDISCRIMINEERD AAN POOLSE GRENS6 MAART 2022
https://www.ad.nl/buitenland/buitenlandse-studenten-die-vluchten-uit-oekraine-gediscrimineerd-aan-poolse-grens~ab0fe2ec/

Duizenden buitenlandse studenten uit onder meer Afrika en Azië zitten vast in Oekraïne. Ze komen moeilijk het land uit omdat ze aan hun lot zijn overgelaten of bij de grens worden gediscrimineerd. Jongeren die wél hebben kunnen vluchten, proberen via sociale media en tussenpersonen lotgenoten het land uit te krijgen.

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn sinds de Russische invasie bijna 80.000 buitenlanders uit 138 landen in Oekraïne op de vlucht geslagen. Onder hen zijn veel jongeren uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In Charkov kwam een Indiase student om door beschietingen.

EINDE AD BERICHT

[5]
”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”
DE NEDERLANDSE GRONDWET, ARTIKEL 1
https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vgrnb2er8avw/artikel_1_gelijke_behandeling_en?v=1&ctx=vgrnb2er8avw

[6]

ZIE NOOT 5
ZIE OOK
”Burgemeester Femke Halsema reageert in een schriftelijke reactie met: “Dit is onacceptabel en in strijd met artikel 1 van de grondwet. Etniciteit of geslacht bepaalt niet of je wordt opgevangen en beschermd. Maar de vluchtmotieven, de vrees voor vervolging, oorlog en geweld.”
AT5OEKRAIENSE VLUCHTELINGEN UIT OPVANGBOOT GEZET, EIGENAARWIL ”ALLEEN VROUWEN, KINDEREN EN ETNISCHE OEKRAIENERS”25 MAART 2012
https://www.at5.nl/artikelen/214345/oekraiense-vluchtelingen-uit-opvangboot-gezet-eigenaar-wil-alleen-vrouwen-kinderen-en-etnische-oekrainers

[7]

Artikel 137c1Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.2Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.
WETBOEK VAN STRAFRECHTARTIKEL 137, C

http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/137c.html

Reacties uitgeschakeld voor Noten 2 t/m 7/”Slegs vir etnische Oekraieners”

Opgeslagen onder Divers

Noot 1/”Slegs vir etnische Oekraieners

[1]
HET PAROOLVLUCHTELINGEN NAAR ANDERE PLEK: EIGENAAR OPVANGBOOTWIL ALLEEN KINDEREN, VROUWEN EN ”ETNISCHE OEKRAIENERS”25 MAART 2022
https://www.parool.nl/amsterdam/vluchtelingen-naar-andere-plek-eigenaar-opvangboot-wil-alleen-kinderen-vrouwen-en-etnische-oekrainers~bb3bcfd7/#:~:text=Zo’n%2080%20Oekra%C3%AFense%20vluchtelingen,en%20etnische%20Oekra%C3%AFners%20wil%20onderbrengen.&text=Dat%20bevestigt%20een%20woordvoerder%20van%20het%20stadsbestuur.

Zo’n 80 Oekraïense vluchtelingen die op een boot bij het Java-eiland verbleven, moeten vrijdag vertrekken. De gemeente Amsterdam verbreekt de samenwerking met de eigenaar van de riviercruiser omdat hij alleen vrouwen, kinderen en etnische Oekraïners wil onderbrengen.

Dat bevestigt een woordvoerder van het stadsbestuur. De vluchtelingen verblijven sinds half maart op de boot, het riviercruiseschip Amavenita. De gemeente huurt locaties van vele boot- en hoteleigenaren om voldoende opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te regelen.

Maar eisen stellen aan de samenstelling van de groep is ‘geen punt voor discussie’, zegt een woordvoerder. “Wij maken geen onderscheid, aan eisen op dit vlak willen en kunnen we niet voldoen. De samenwerking met de betreffende eigenaar is daarom beëindigd.”

Nieuwe locaties

Er worden direct nieuwe opvanglocaties geregeld voor de mensen die moeten vertrekken.

Het is niet de enige boot op het Java-eiland waar vluchtelingen verbleven; in totaal werden 300 mensen op twee riviercruiseschepen ondergebracht. Sommige Oekraïners verhuizen van de ene naar de andere boot, want met de andere eigenaar gaat de samenwerking door. Ook in een leegstaand schoolgebouw op het Java-eiland kunnen sinds deze week 150 mensen terecht.

Rust bieden

De opvang wordt op deze locaties verzorgd door de Regenboog groep. Een woordvoerder laat weten dat de situatie niet ideaal is: “We willen mensen juist rust bieden, en nu moeten ze plotseling vertrekken. Maar het is de enige manier waarop we de opvang kunnen voortzetten zoals we dat willen.”

In totaal zijn er in Nederland 27.000 bedden beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen. Daarvan zijn er vrijdag 17.000 gevuld.

EINDE BERICHT HET PAROOL

AT5OEKRAIENSE VLUCHTELINGEN UIT OPVANGBOOT GEZET, EIGENAARWIL ”ALLEEN VROUWEN, KINDEREN EN ETNISCHE OEKRAIENERS”25 MAART 2012
https://www.at5.nl/artikelen/214345/oekraiense-vluchtelingen-uit-opvangboot-gezet-eigenaar-wil-alleen-vrouwen-kinderen-en-etnische-oekrainers

Alle Oekraïense vluchtelingen die zijn ondergebracht op een van de twee boten bij Java-eiland zijn op straat gezet. Het gaat om ongeveer 80 vluchtelingen. De reden van het plotselinge vertrek is dat de eigenaar van de boot eisen heeft gesteld wie er op zijn boot zit. Die wil dat er alleen vrouwen, kinderen en etnische Oekraïners terecht kunnen. Dit heeft de gemeente bevestigd.

De vluchtelingen moesten vanmorgen plotseling al hun spullen pakken en de boot verlaten. De groep werd sinds half maart opgevangen op de boot. 

In de stad huurt de gemeente locaties waar vluchtelingen worden opgevangen zodat er voldoende opvangplekken zijn voor Oekraïners. Aan de eisen van de eigenaar van de boot kan en wil de gemeente geen gehoor geven. Om die reden is de samenwerking met de eigenaar per direct beëindigd. “De vluchtelingen die op de boot zijn opgevangen, zullen op een andere plek in de stad worden ondergebracht”, laat een woordvoerder weten.

Het gaat om een van de twee boten op het Java-eiland. De andere boot is eigendom van Peter Versluis van rederij VeKa, daar is niemand weggestuurd. Sommige vluchtelingen kunnen van de ene boot naar de andere. De rest zal op verschillende andere locaties in de stad worden opgevangen. 

Versluis heeft nog een tweede boot in Wieringerwerf. De eigenaar gaat vanmiddag met de gemeente in gesprek over of die ook kan worden ingezet voor de opvang van vluchtelingen.

Burgemeester: ‘In strijd met grondwet’

Burgemeester Femke Halsema reageert in een schriftelijke reactie met: “Dit is onacceptabel en in strijd met artikel 1 van de grondwet. Etniciteit of geslacht bepaalt niet of je wordt opgevangen en beschermd. Maar de vluchtmotieven, de vrees voor vervolging, oorlog en geweld. Amsterdam veroordeelt het gedrag en de uitspraken van de eigenaar van de boot.”

De eigenaar van de boot waar vluchtelingen werden weggestuurd wilde niet bij AT5/NH Amsterdam reageren.

EINDE AT5 BERICHT

NOORD HOLLAND NIEUWSOEKRAIENSE VLUCHTELINGEN UIT AMSTERDAMSE OPVANGBOOTGEZET, EIGENAAR WIL ”ALLEEN VROUWEN, KINDEREN EN ETNISCHEOEKRAIENERS”25 MAART 2022
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/301742/oekraiense-vluchtelingen-uit-amsterdamse-opvangboot-gezet-eigenaar-wil-alleen-vrouwen-kinderen-en-etnische-oekrainers

25 maart 2022, 11.22 uur · Aangepast 25 maart 2022, 14.51 uur · Door AT5/NH Amsterdam

Alle vluchtelingen die zijn ondergebracht op een van de twee boten bij Java-eiland in Amsterdam zijn op straat gezet. Het gaat om ongeveer 80 vluchtelingen. De reden van het plotselinge vertrek is dat de eigenaar van de boot eisen heeft gesteld wie er op zijn boot zit. Die wil dat er alleen vrouwen, kinderen en etnische Oekraïners terecht kunnen. Dit heeft de gemeente bevestigd.

De vluchtelingen moesten vanmorgen plotseling al hun spullen pakken en de boot verlaten. De groep werd sinds half maart opgevangen op de boot. 

In de stad huurt de gemeente locaties waar vluchtelingen worden opgevangen zodat er voldoende opvangplekken zijn voor Oekraïners. Aan de eisen van de eigenaar van de boot kan en wil de gemeente geen gehoor geven. Om die reden is de samenwerking met de eigenaar per direct beëindigd. “De vluchtelingen die op de boot zijn opgevangen, zullen op een andere plek in de stad worden ondergebracht”, laat een woordvoerder weten.

Het gaat om een van de twee boten op het Java-eiland. De andere boot is eigendom van Peter Versluis van rederij VeKa, daar is niemand weggestuurd. Sommige vluchtelingen kunnen van de ene boot naar de andere. De rest zal op verschillende andere locaties in de stad worden opgevangen.Versluis heeft nog een tweede boot in Wieringerwerf. De eigenaar gaat vanmiddag met de gemeente in gesprek over of die ook kan worden ingezet voor de opvang van vluchtelingen.

Burgemeester: ‘In strijd met grondwet’

Burgemeester Femke Halsema reageert in een schriftelijke reactie met: “Dit is onacceptabel en in strijd met artikel 1 van de grondwet. Etniciteit of geslacht bepaalt niet of je wordt opgevangen en beschermd. Maar de vluchtmotieven, de vrees voor vervolging, oorlog en geweld. Amsterdam veroordeelt het gedrag en de uitspraken van de eigenaar van de boot.”

De eigenaar van de boot wilde niet bij AT5/NH Amsterdam reageren.

EINDE BERICHT

Reacties uitgeschakeld voor Noot 1/”Slegs vir etnische Oekraieners

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Terechte boosheid, maar NAVO te hulp roepen blijft misplaatst

TERECHTE BOOSHEID, MAAR NAVO TE HULP ROEPENBLIJFT MISPLAATST
WEBSITE PETER STORM
https://www.peterstormt.nl/2022/03/25/terechte-boosheid-maar-navo-te-hulp-roepen-blijft-misplaatst/

Geplaatst op 25 maart 2022 door egel

vrijdag 25 maart 2022

Onderstaand stuk schreef ik voor Konfrontatie. Daar staat het al, onder de titel ‘No-Fly 3. Terechte boosheid, maar NAVO te hulp roepen blijft misplaatst’, en met een redactionele toevoeging eronder.

Met enige aarzeling reageer ik toch maar op ‘No-fly 2. Rob Lubbersen reageert op Peter Storm’.(1) Aarzeling, want zoiets leidt na de eerste paar discussiebijdragen maar al te vaak tot geharrewar, jij-bakken en welles-nietes. Maar ik kan het toch niet laten, deels vanwege het belang van de discussie, deels ook omdat Lubbersen voor een deel reageert op zaken die ik niet zeg en niet bedoel. Een beetje opheldering kan dus wellicht geen kwaad.

Het eerste punt dat ik nog eens wil maken: we zijn het eens dat Rusland, preciezer gezegd de Russische heersers en hun militaire uitvoerders, deze misdaad plegen. We zijn het eens dat die misdaad ongerechtvaardigd is. We zijn het eens dat Rusland die soldaten waarvan Lubbersen zegt ‘ze horen daar niet! Wegwezen!’ nooit had mogen sturen en zo snel mogelijk weg moet halen. We zijn het trouwens hoogstwaarschijnlijk ook eens dat mensen in Oekraïne het volste recht hebben zich daartegen te verweren met alle middelen die zijn nodig vinden, en met alle wapens die ze kunnen maken, krijgen, kopen en stelen. Lubbersen gebruikt een boel woorden om zijn verontwaardiging er nog eens in te hameren. Maar die verontwaardiging hebben we allang gemeen.

Rusland voert een agressie- en veroveringsoorlog die door helemaal niets wordt gerechtvaardigd, en daar heb ik bij herhaling op gehamerd. In het stuk waar Lubbersen op reageert schreef ik dan ook: ‘Lubbersen heeft intussen wel degelijk gelijk in zijn volledige en felle afwijzing van Poetins agressie-oorlog.’ Dat ik de NAVO-rol kritisch en afwijzend belicht, betekent dan ook geenszins dat ik de NAVO als hoofdverantwoordelijke van de oorlog houdt, laat staan als schuldige. ‘Poetin daagt de volle verantwoordelijkheid voor zijn agressie, Lubbersens verontwaardiging is terecht!’ Ik voeg er aan toe: ‘Maar dat ontheft de NAVO niet van haar verantwoordelijkheid’ – een verantwoordelijkheid die ligt in het verschaffen van een context waarin zijn agressie oorlog ietsje makkelijker kon legitimeren als wat het dus niet is: een soort van legitieme zelfverdediging. De NAVO in deze zin mee verantwoordelijk houden voor de oorlog is echt iets anders dan de NAVO als schuldige aanwijzen. Dat laatste doe ik niet, en ik kom niet eens in de buurt.

Als Lubbersen in zijn reactie op mijn reactie dan ook de linkse Oekraïense linkse historicus Taras Bilous opvoert en citeert: ‘Als mensen de NAVO de schuld blijven geven van de Russische invasie, laten ze alleen maar zien dat ze de veranderde s situatie niet hebben begrepen’, dan kan ik Lubbersen wellicht geruststellen. Tot die ‘linkse mensen’ behoor ik niet, want nergens geef ik de NAVO dus van die invasie de schuld. Wat in Oekraïne gebeurt is het Russische imperialisme dat haar macht weer probeert uit te breiden. Hoe boos Lubbersen klaarblijkelijk ook is, hij hoeft verder niet te doen alsof ons meningsverschil daar ligt.

Waar ons meningsverschil ligt, is in het nut van een NAVO-ingrijpen. Daarover eerst dit. Het is verkeerd om de huidige NAVO politiek te omschrijven met: ‘en nu? Nu kijkt de NAVO toe hoe een compleet volk op de vlucht wordt gejaagd’, en zo verder. De NAVO kijkt helemaal niet toe. NAVO-staten leveren wapens, vaak van een buitengewoon effectief soort. NAVO-staten kiezen er voor om Oekraïne voldoende wapens te leveren om niet te worden verslagen, maar niet veel meer dan dat. NAVO-landen doen dat in communicatie met elkaar, en als ‘de NAVO’ het heel anders zou willen, dan zou het niet gebeuren.

Anders gezegd; de NAVO grijpt allang in, actief en militair, zij het indirect. De NAVO zorgt er voor dat Oekraïne de oorlog niet helemaal kan verliezen. Het doel van dat ingrijpen is dus niet het helpen van de burgerbevolking. Doel van dat ingrijpen is Rusland de overwinning te ontzeggen. Dat komt neer op het eindeloos gaande houden van de oorlog, om Rusland leeg te bloeden ongeveer zoals de Sovjet-Unie eerder in Afghanistan is leeggebloed, met op de achtergrond een CIA die bereid was door te vechten tot de laatste Afghaan. Degenen die dit hebben bedacht en besloten, weten waar ze mee bezig zijn. Dit is dus de huidige NAVO: een bende leiders die Oekraïne gebruiken als slagveld om Rusland mee te bestrijden, en Oekraïners als kanonnenvoer in die strijd.

Dat Oekraïners intussen elk wapen dat uit NAVO-landen verwelkomen en roepen om meer, dat vind ik logisch. Nogmaals, mensen in Oekraïne hebben het volste recht om zich met alles wat ze verkrijgen kunnen zich met hand en tand tegen de Russische aanvallers te verweren. Maar aan de NAVO-politiek verandert dat niets. En van die NAVO hoopt Lubbersen iets humaans te verkrijgen? Hoe slecht Rusland ook bezig is, dat maakt de NAVO nog steeds niet tot iets goeds.

Ik kan me dus heel goed voorstellen dat mensen in Oekraïne, in hun wanhoop, toch deze verachtelijke NAVO te hulp roepen. Ik ga de dappere en scherpzinnige Taras Bilous niet de les lezen op dit punt. Maar ik zie niet in waarom mensen in een land als Nederland dit soort oproepen ook nog eens zouden gaan ondersteunen, herhalen en versterken. Dat Rusland in Oekraïne de vijand is, maakt nog helemaal niet dat die cynische, Oekraïners misbruikende NAVO nu opeens als potentiële bondgenoot in de strijd voor humaniteit kan worden opgevoerd.(*) De NAVO is voor het helpen van mensen niet ingericht en niet opgericht, en daar heb ik geen door Lubbersen aan mij toegedichte ‘anti-Navo-reflex’ voor nodig. Een beetje analyse volstaat. Lubbersen kan wel willen dat de NAVO mensen te hulp schiet, maar de NAVO is voor zoiets totaal niet ontvankelijk. De NAVO is geen instrument voor wat Lubbersen of ik wel allemaal kan willen of bedenken. We hebben dat ding nu eenmaal niet aan een touwtje.

Ten slotte: Lubbersen stelt mijn pleidooi en dat van hemzelf op een lijn waar het onze relatieve machteloosheid betreft. Lubbersen wijst op mijn ‘hoop op niet-militaire maatregelen’. Welnu, ik pleit nergens voor ‘maatregelen’, ik ben geen adviseur van de Nederlandse regering. Ik vraag dus ook niet om niet-militaire maatregelen, ik pleit tegen militaire maatregelen, hetgeen iets anders is. En hij zegt dat ik ook wel kan weten dat die geen ‘soelaas biedt’ voor wie of wat dan ook. Inderdaad, ik heb geen recept in de aanbieding dat snel en gegarandeerd werkt. Maar dat is nog geen reden om mee te gaan met recepten voor vergif. Soms is het niet mogelijk om op korte termijn te keren. Maar dat is nog geen reden om er een ander kwaad bovenop te doen. First, do no harm. Ik kan geen soelaas bieden, en ik pretendeer dat ook niet. Maar dat is nog geen reden om mijn mond te houden over levensgevaarlijke voorstellen richting verdere escalatie en oorlogsuitbreiding.

Lubbersens ‘voorstel om een no-fly zone boven de Oekraïne in te stellen’ kan wel degelijk op ‘erg veel bijval’ rekenen, ook al suggereert hij zelf van niet. De bijval komt kennelijk zelfs van die luchtmachtgeneraal en oorlogsprofessor Odinga die hij citeert. Het zou me weinig moeite kosten om pleidooien voor no-fly zone te citeren van mensen op machtsposities, met aanzienlijk meer invloed dat Lubbersen en dan ik. Wat Lubbersen doet is dus geen kansloos gevecht tegen de bierkaai, maar het ondersteunen van een trend die in hoge VS- en Britse kringen allang is ingezet: richting verder ingrijpen in de oorlog van Westerse zijde. Dat zegt nog niets over de zin of onzin van de no-fly zone. Ik zal mijn argumenten ertegen niet herhalen, want ze zijn wat mij betreft niet effectief weerlegd. Maar het beeld alsof Lubbersen met zijn pleidooi in die richting een roepende in de woestijn is, is weinig geloofwaardig. Eerder verschaft hij de NAVO wat extra cover op de linkerflank.

Toegegeven: als die no-fly zone er straks komt, dan zal het pleidooi van Lubbersen niet de doorslaggevende factor zijn geweest. Maar een heel klein beetje medeverantwoordelijkheid voor het creëren van ‘links’ draagvlak voor zo’n verkeerd en allang breed gedragen besluit-in-wording zij hem dan van ganser harte gegund.

(*) Opmerking, 25 maart 2022, 14.,14 uur: Aangepast kort na plaatsing, Wat er stond was een rommeltje.

Noten:

1 Rob Lubbersen, ‘NO-fly zone 2: Rob Lubbersen reageert op Peter Storm’, Konfrontatie, 23 maart 2022, http://konfrontatie.nl/blog/no-fly-2-rob-lubbersen-reageert-op-peter-storm

2 Peter Storm, ‘NAVO-interventie tegen Poetins oorlog: wanhopig slecht idee’, Konfrontatie, 17 maart 2022, http://www.konfrontatie.nl/blog/navo-interventie-tegen-poetins-oorlog-wanhopig-slecht-idee

Peter Storm

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Terechte boosheid, maar NAVO te hulp roepen blijft misplaatst

Opgeslagen onder Divers