Maandelijks archief: september 2016

Prayer

 

Image result for Lucht

 

PRAYER
Wandering through fear and loniless as an astronaut in his furious,
frenetic spaceship, I finally stood face to face with emptiness.
And it was not true what they said, that Emptiness were a Blank Space,
Nihilism:
Emptiness was a Power, a Tremendous Power, Which filled
everything that existed.
It was as present as a shield, protecting a Medieval Knight, It
calmed down Chaos and had shaped first Humanity and still would be
present, when the last traces of Life would have been vanished into
that Great Mystery, which no one ever had seen, before dead.
I was nothing, absolutely nothing, the people around me didn’t exist,
they were like air and the comforting emptiness dissolved all grief, fear
and stress into friendly Lights, which changed at night into the fairest
stars, ever shaped by Mystery.
Sometimes I wondered, whether the Mystery existed at all, or
was nothing more than just a fantasy of my youth, frightening magic words
of people, who tried to calm down the Powers of the Universe.
But when I walked through the streets at night, homeward bound,
I felt the Power, which is called ”Mystery”.
I felt, that It spoke to me in a language I could not understand.
It gave me Rest I only could feel then.
This was the Only Moment I truly saw, who I really was.
This was the only Moment that was Home to me.
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Prayer

Opgeslagen onder Divers

Gebed

Image result for Lucht

 

In die angst en totale verlatenheid waarin ik zweefde als een astronaut
door zijn dolgeworden ruimteschip, leerde ik proeven wat leegte was.
Het was niet waar wat werd gezegd, dat leegte het Totale Niets was, leegte was
een Iets, een Substantiele Kracht, door alles heen aanwezig.
Het was tastbaar, het omringde ons zoals een schild een schildwacht, het
kalmeerde de chaos en schiep de eerste mensen en zou er zijn als de
laatste levensmanifestaties zouden verdwijnen in dat Grote Raadsel,
dat niemand ooit gezien had.
Ik was niets, totaal niets, de mensen om me heen bestonden niet, ze waren
lucht en de troostvolle leegte loste alle verdriet, angst en spanning op
tot vriendelijke lichtjes, die ’s nachts veranderden in de mooist schijnende
sterren, ooit door het Raadsel geschapen.
Soms bekroop mij de angst, dat het Raadsel helemaal niet bestond,
een verzinsel was van mijn jeugd, teruggebracht tot angstige toverspreuken
van mensen, die vergeefs probeerden de Krachten van het Heelal te bezweren.
Maar als ik ’s avonds door de straten liep, de weg naar huis alleen afleggend,
voelde ik de Substantie, die men leegte of ruimte noemt, ik voelde, dat
Het tot mij sprak in een taal, die ik niet kon verstaan en mij een rust gaf, die
ik alleen dan kon vinden.
Op dat moment zag ik mijzelf echt.
Het was het enige Moment waarop ik thuiskwam.
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Gebed

Opgeslagen onder Divers

Brief aan SP Eerste Kamerlid B. van Apeldoorn over bezoek Netanyahu/Waardering/Kritiek

 

Image result for destruction of Gaza
VERWOESTING VAN GAZA
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF
ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT,
DIE ONVERMINDERD VOORGAAN ONDANKS ALLE VN RESOLUTIES
VOOR DE VOORTDURING VAN DEZE LANDROOF IS
NETANYAHU, FEL PLEITBEZORGER VAN DE NEDERZETTINGEN,
VERANTWOORDELIJK

NETANYAHU, OORLOGSMISDADIGER
VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWOESTING VAN GAZA
VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITBREIDING
VAN DE NEDERZETTINGEN
VERANTWOORDELIJK VOOR DE DAGELIJKSE
MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN BEZET PALESTIJNS
GEBIED

Image result for foto internationaal strafhof

Het Internationaal Strafhof

NETANYAHU IS WELKOM IN NEDERLAND, MAAR DAN
ALS VERDACHTE VAN OORLOGSMISDADEN VOOR
HET INTERNATIONAAL STRAFHOF

BESTRIJDT  DE ISRAELISCHE BEZETTING EN TERREUR TEGEN
DE PALESTIJNEN MET DE PEN
 Image result for middeleeuws zwaard

 

Copieen van deze brief zijn ook gestuurd naar de SP Tweede Kamer
fractie en Harry van Bommel, SP Tweede Kamerwoordvoerder
Buitenland
Zie voor Harry Bommel ook:
VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS”/BRIEF
AAN HARRY VAN BOMMEL, SP TWEEDE KAMERLID
ASTRID ESSED
28 JULI 2014
VERVOLG:
”VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS”/REACTIE
OP BRIEF HARRY VAN BOMMEL, SP TWEEDE KAMERLID
ASTRID ESSED
29 JULI 2014
BRIEF AAN SP EERSTE KAMERLID, B. VAN APELDOORN, OVER
BEZOEK NETANYAHU /WAARDERING/KRITIEK
Beste lezer,
Naar aanleiding van mijn brief aan de [euro] parlementariers
[ook aan van Apeldoorn toegestuurd]
over het twee weken geleden plaatsgevonden bezoek van de
Israelische premier Netanyahu  heb ik een schrijven ontvangen van
de heer B. van Apeldoorn, Buitenlandwoordvoerder van de SP
Eerste Kamerfractie.
Hoewel in het algemeen wel te spreken over zijn antwoord, heb ik
toch een aantal kritische kanttekeningen, die ik hem
per brief heb laten weten.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Brief aan SP Eerste Kamerlid B. van Apeldoorn over bezoek Netanyahu/Waardering/Kritiek

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Joke Kaviaar]/Gewurgd om een grap: foutje

GEWURGD OM EEN GRAP: FOUTJE

 

ZIE OOK WEBSITE JOKE KAVIAAR
Opinie, gepost door: Joke Kaviaar op 19/09/2016 09:03:10
Had je maar geen grap moeten maken. Had je je maar niet moeten verzetten. Dat is de postume boodschap van het OM aan Mitch Henriquez vandaag. Die agenten moesten wel. Ze zijn alleen een beetje te ver gegaan. Nou vooruit dan, voor de publieke opinie en als zoethoudertje: we vervolgen er twee.

[ VIDEO VAN DE MOORD OP MITCH HENRIQUEZ: https://youtu.be/Qbs1ulEt_rM ]

Stel je even voor dat je met een groep vrienden bovenop iemand zou duiken omdat ie een grap maakte die je niet beviel, dat vanuit je groep vrienden twee mensen klappen zouden uitdelen, pepperspray gebruiken en die persoon bij de keel zouden grijpen tot hij bewusteloos was. Stel je voor dat je hem dan in je auto zou gooien en ermee rond gaat rijden tot je beseft dat je daarmee wel eens in de problemen zou kunnen komen, want hij ziet er wel een beetje dood uit. Stel je voor, je brengt hem toch maar naar het ziekenhuis, want tja, er zijn nogal veel getuigen…

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Joke Kaviaar]/Gewurgd om een grap: foutje

Opgeslagen onder Divers

Denk leider Kuzu weigert Netanyahu hand te geven/Adhesiebetuiging

Image result for destruction of Gaza
VERWOESTING VAN GAZA
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF
ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT,
DIE ONVERMINDERD VOORGAAN ONDANKS ALLE VN RESOLUTIES
VOOR DE VOORTDURING VAN DEZE LANDROOF IS
NETANYAHU, FEL PLEITBEZORGER VAN DE NEDERZETTINGEN,
VERANTWOORDELIJK

NETANYAHU, OORLOGSMISDADIGER
VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWOESTING VAN GAZA
VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITBREIDING
VAN DE NEDERZETTINGEN
VERANTWOORDELIJK VOOR DE DAGELIJKSE
MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN BEZET PALESTIJNS
GEBIED

Image result for foto internationaal strafhof

Het Internationaal Strafhof

NETANYAHU IS WELKOM IN NEDERLAND, MAAR DAN
ALS VERDACHTE VAN OORLOGSMISDADEN VOOR
HET INTERNATIONAAL STRAFHOF

Image result for Kuzu weigert Netanyahu de hand te geven/Foto

GOED ZO MENEER KUZU!
ALLE TWEEDE KAMERLEDEN HADDEN MOETEN WEIGEREN,
OORLOGSMISDADIGER NETANYAHU EEN HAND TE GEVEN!
Image result for Kuzu weigert Netanyahu de hand te geven/Foto

REACTIE VAN NETANYAHU NA KUZU’S WEIGERING, HEM

EEN HANDTE GEVEN.
BRAVO MENEER KUZU!

BESTRIJDT  DE ISRAELISCHE BEZETTING EN TERREUR TEGEN
DE PALESTIJNEN MET DE PEN
 Image result for middeleeuws zwaard

 

EN HET ZWAARD!
GEWAPEND VERZET TEGEN HET LEGER VAN
DE BEZETTINGSMACHT  IS
INTERNATIONAALRECHTELIJK GELEGITIMEERD!

 

 

 

 

 

 

DENK LEIDER KUZU WEIGERT NETANYAHU HAND TE GEVEN/ADHESIEBETUIGING
Copieen van deze brief aan:
 Han ten Broeke [VVD]
Michiel Servaes [PvdA]
Bastiaan van Apeldoorn [SP/Krijgt
nog een schrijven van mij]
AAN
DE HEER T KUZU
TWEEDE KAMERLID DENK
Onderwerp: Adhesiebetuiging met uw weigering, de Israelische
premier Netanyahu een hand te geven.
Geachte heer Kuzu,
BRAVO!
Zo begin ik mijn brief aan u.
Want ik ben er trots op, dat u als Tweede Kamerlid geweigerd
hebt, de Israelische premier Netanyahu een hand te geven! [1]
KUDOS!

 

DAT is het betere werk!
Dat sluit perfect aan bij de door mij en honderden anderen gevoerde
parlementaire actie
met de eis, het bezoek van Netanyahu aan Nederland te boycotten
door te weigeren aanwezig te zijn bij zijn ontvangst.[2]
U hebt er dan weliswaar niet voor gekozen, weg te blijven, maar door
juist te blijven en die hand, waaraan bloed kleeft [3] te weigeren,
hebt u een uitstekend politiek statement gemaakt.
De meesten van uw Tweede Kamercollegae mogen aan u een
voorbeeld nemen.

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Denk leider Kuzu weigert Netanyahu hand te geven/Adhesiebetuiging

Opgeslagen onder Divers

Verbaal pak slaag aan VVD’er en Israelvriend Han Ten Broeke/Mijn brief/Zijn antwoord/Mijn reactie op zijn antwoord

Image result for destruction of Gaza
VERWOESTING VAN GAZA
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF
ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT,
DIE ONVERMINDERD VOORGAAN ONDANKS ALLE VN RESOLUTIES
VOOR DE VOORTDURING VAN DEZE LANDROOF IS
NETANYAHU, FEL PLEITBEZORGER VAN DE NEDERZETTINGEN,
VERANTWOORDELIJK

NETANYAHU, OORLOGSMISDADIGER
VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWOESTING VAN GAZA
VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITBREIDING
VAN DE NEDERZETTINGEN
VERANTWOORDELIJK VOOR DE DAGELIJKSE
MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN BEZET PALESTIJNS
GEBIED

Image result for foto internationaal strafhof

Het Internationaal Strafhof

NETANYAHU IS WELKOM IN NEDERLAND, MAAR DAN
ALS VERDACHTE VAN OORLOGSMISDADEN VOOR
HET INTERNATIONAAL STRAFHOF
Image result for Beul/Foto
ISRAEL VERDEDIGER TEN BROEKE HEEFT DE TREURIGE
MOED, MET OORLOGSMISDADIGER NETANYAHU EROVER TE SPREKEN
´´WAT NEDERLAND KAN DOEN, OM SAMEN MET ISRAEL HET LEED
EN HET LIJDEN VAN DE PALESTIJNEN TE VERLICHTEN´´
HET IS ALSOF JE SAMEN MET DE BEUL GAAT KIJKEN, HOE
HET SLACHTOFFER ´´HUMANER´´ TERECHTGESTELD
KAN WORDEN
HET IS DUIDELIJK
ISRAEL IS HIER DE BEUL!
Image result for ouderwetse mattenklopper
OUDERWETSE MATTENKLOPPER, WAARMEE TEN BROEKE
EEN VERBAAL PAK SLAAG IS TOEGEDIEND’

Image result for Brandende zon

IK ZEG TEGEN HAN TEN BROEKE EN ALLE ANDERE ISRAELVRIENDEN:
DE KLARE ZON ZAL DE ISRAELISCHE MISDADEN UITBRENGEN!

BESTRIJDT  DE ISRAELISCHE BEZETTING EN TERREUR TEGEN
DE PALESTIJNEN MET DE PEN
 Image result for middeleeuws zwaard
VERBAAL PAK SLAAG AAN VVD’ER EN ISRAELVRIEND
HAN TEN BROEKE/MIJN BRIEF/ZIJN ANTWOORD/MIJN REACTIE OP ZIJN ANTWOORD
Het werd tijd.
VVD Tweede Kamerlid en Israelvriend Han ten Broeke moest
een flink pak slaag krijgen.
Verbaal, welteverstaan.
En dat heb ik hem gegeven middels mijn brief aan hem.
EN OOK:

 

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Verbaal pak slaag aan VVD’er en Israelvriend Han Ten Broeke/Mijn brief/Zijn antwoord/Mijn reactie op zijn antwoord

Opgeslagen onder Divers

Bezoek Netanyahu aan Nederland [2016]/Verbaal pak slaag aan VVD’er Han Ten Broeke

 

Image result for destruction of Gaza

VERWOESTING VAN GAZA
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF
ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT,
DIE ONVERMINDERD VOORGAAN ONDANKS ALLE VN RESOLUTIES
VOOR DE VOORTDURING VAN DEZE LANDROOF IS
NETANYAHU, FEL PLEITBEZORGER VAN DE NEDERZETTINGEN,
VERANTWOORDELIJK

NETANYAHU, OORLOGSMISDADIGER
VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWOESTING VAN GAZA
VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITBREIDING
VAN DE NEDERZETTINGEN
VERANTWOORDELIJK VOOR DE DAGELIJKSE
MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN BEZET PALESTIJNS
GEBIED

Image result for foto internationaal strafhof

Het Internationaal Strafhof

NETANYAHU IS WELKOM IN NEDERLAND, MAAR DAN
ALS VERDACHTE VAN OORLOGSMISDADEN VOOR
HET INTERNATIONAAL STRAFHOF
Image result for Beul/Foto
ISRAEL VERDEDIGER TEN BROEKE HEEFT DE TREURIGE
MOED, MET OORLOGSMISDADIGER NETANYAHU EROVER TE SPREKEN
´´WAT NEDERLAND KAN DOEN, OM SAMEN MET ISRAEL HET LEED
EN HET LIJDEN VAN DE PALESTIJNEN TE VERLICHTEN´´
HET IS ALSOF JE SAMEN MET DE BEUL GAAT KIJKEN, HOE
HET SLACHTOFFER ´´HUMANER´´ TERECHTGESTELD
KAN WORDEN
HET IS DUIDELIJK
ISRAEL IS HIER DE BEUL!
Image result for ouderwetse mattenklopper
OUDERWETSE MATTENKLOPPER, WAARMEE TEN BROEKE
EEN VERBAAL PAK SLAAG IS TOEGEDIEND’

Image result for Brandende zon

IK ZEG TEGEN HAN TEN BROEKE EN ALLE ANDERE ISRAELVRIENDEN:
DE KLARE ZON ZAL DE ISRAELISCHE MISDADEN UITBRENGEN!

BESTRIJDT  DE ISRAELISCHE BEZETTING EN TERREUR TEGEN
DE PALESTIJNEN MET DE PEN
 Image result for middeleeuws zwaard

 

 

BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND [2016]/VERBAAL PAK
SLAAG AAN VVD’ER HAN TEN BROEKE

AAN DE HEER H TEN BROEKE

TWEEDE KAMERLID VOOR DE VVD
AFDELING BUITENLAND
Onderwerp:
Verbaal pak slaag vanwege uw verdediging en bagatellisering
van bezettingsstaat Israel en de door haar gepleegde misdaden.
Geachte heer Ten Broeke,
Vooraf:
Misschien wilt u deze brief niet lezen.
Dat is uw keuze en laat ik volledig aan uw geweten over.
Maar het zal u niet baten, omdat u lang de enige niet bent,
die hiervan kennis zal nemen.
Dit is een statement tegen het onrecht!
Naar aanleiding van enkele van uw standpunten/uitspraken
in verband met het vorige week plaatsgevonden bezoek
van de Israelische premier Netanyahu aan Nederland, ga ik u
een verbaal pak slaag geven, waar de honden geen brood van lusten!

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Bezoek Netanyahu aan Nederland [2016]/Verbaal pak slaag aan VVD’er Han Ten Broeke

Opgeslagen onder Divers

Open Brief aan Netanyahu/Adhesiebetuiging, maar ook kritiek

 

Image result for destruction of Gaza

VERWOESTING VAN GAZA
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF
ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT,
DIE ONVERMINDERD VOORGAAN ONDANKS ALLE VN RESOLUTIES
VOOR DE VOORTDURING VAN DEZE LANDROOF IS
NETANYAHU, FEL PLEITBEZORGER VAN DE NEDERZETTINGEN,
VERANTWOORDELIJK

NETANYAHU, OORLOGSMISDADIGER
VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWOESTING VAN GAZA
VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITBREIDING
VAN DE NEDERZETTINGEN
VERANTWOORDELIJK VOOR DE DAGELIJKSE
MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN BEZET PALESTIJNS
GEBIED

Image result for foto internationaal strafhof

Het Internationaal Strafhof

NETANYAHU IS WELKOM IN NEDERLAND, MAAR DAN
ALS VERDACHTE VAN OORLOGSMISDADEN VOOR
HET INTERNATIONAAL STRAFHOF

BESTRIJDT  DE ISRAELISCHE BEZETTING EN TERREUR TEGEN
DE PALESTIJNEN MET DE PEN
 Image result for middeleeuws zwaard

EN HET ZWAARD!
GEWAPEND VERZET TEGEN HET LEGER VAN
DE BEZETTINGSMACHT  IS
INTERNATIONAALRECHTELIJK GELEGITIMEERD!
 
 
 

 

 

 

 

 

 

OPEN BRIEF AAN NETANYAHU/ADHESIEBETUIGING, MAAR OOK

KRITIEK
AAN DE HEER M SERVAES
PVDA TWEEDE KAMERLID. BUITENLANDSE ZAKEN
Onderwerp:
Adhesiebetuiging met uw ”Open Brief aan Netanyahu”
En enkele punten van kritiek.
Geachte heer Servaes,
Ik behoor tot een van de velen [gelukkig was het een krachtig mailprotest!]
die u en andere [euro] parlementariers hebben aangeschreven over het vorige week plaatsgevonden
bezoek van de Israelische premier Netanyahu.
Daarin heb ik [zoals die velen], u opgeroepen, niet
bij zijn ontvangst aanwezig te zijn.
Met andere woorden:
Het bezoek van Netanyahu te boycotten.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Open Brief aan Netanyahu/Adhesiebetuiging, maar ook kritiek

Opgeslagen onder Divers

Bezoek Netanyahu aan Nederland/Brief aan parlementariers/Nee tegen oorlogsmisdadiger

 

Image result for destruction of Gaza

Image result for destruction of Gaza

VERWOESTING VAN GAZA
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF
ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT,
DIE ONVERMINDERD VOORGAAN ONDANKS ALLE VN RESOLUTIES
VOOR DE VOORTDURING VAN DEZE LANDROOF IS
NETANYAHU, FEL PLEITBEZORGER VAN DE NEDERZETTINGEN,
VERANTWOORDELIJK
 
 
 
 

NETANYAHU, OORLOGSMISDADIGER
VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWOESTING VAN GAZA
VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITBREIDING
VAN DE NEDERZETTINGEN
VERANTWOORDELIJK VOOR DE DAGELIJKSE
MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN BEZET PALESTIJNS
GEBIED
BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/BRIEF AAN PARLEMENTARIERS/
NEE TEGEN OORLOGSMISDADIGER

AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER, EERSTE KAMER EN

HET EUROPARLEMENT
Geachte dames en heren,
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat de Israelische premier
Netanyahu op woensdag 7 september een bezoek aan Nederland zal
brengen en door de Tweede Kamer ontvangen zal worden. [1]
Ik roep u dringend op, nee, ik EIS van u, niet aanwezig te zijn bij
zijn ontvangst  door de Tweede Kamer.

 

 

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Bezoek Netanyahu aan Nederland/Brief aan parlementariers/Nee tegen oorlogsmisdadiger

Opgeslagen onder Divers

Bouterse, de Decembermoorden en gerechtigheid/Strijden tegen straffeloosheid

Image result for Hete stranden
ONDANKS DE HITTEGOLF DIT STUK GESCHREVEN
OMDAT STRIJDEN TEGEN STRAFFELOOSHEID
EEN MORELE PLICHT IS

D. BOUTERSE, HUIDIG PRESIDENT VAN SURINAME EN
EX DICTATOR, HOOFDVERANTWOORDELIJK VOOR
DE DECEMBERMOORDEN, OORLOGSMISDADEEN EN
MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID
HEDEN TEN DAGE SCHUWT HIJ INTIMIDATIE, NOCH EEN
JURIDISCHE COUP, OM ZIJN STRAFFELOOSHEID
IN STAND TE HOUDEN
DE DODELIJKE COCKTAIL VAN
BOUTERSE:
INTIMIDATIE, DREIGING MET NOODTOESTAND,
GEHEIME PARLEMENTAIRE ZITTINGEN
INGREDIENTEN VAN EEN POLITIESTAAT
EN DAT ALLEMAAL OM STRAFVERVOLGING
TE ONTLOPEN……..
 
 
 
 
 

ALS EEN GOOCHELAAR HAALT EX DICTATOR BOUTERSE
TRUCS, INTIMIDATIE EN TERREUR UIT ZIJN HOGE HOED, OM DE STRAFVERVOLGING
TEGEN HEM STOP TE ZETTEN
IK ZEG:
NO JUSTICE, NO PEACE

foto

Sandew Hira en president Desi Bouterse op een boomstronk in Brokobaka.

NOG EEN ANDERE TRUC VAN BOUTERSE OM ZICH TE ONTTREKKEN
AAN STRAFVERVOLGING
HET ”GETUIGENISPROJECT PRESIDENT BOUTERSE”
VAN SANDEW HIRA


SANDEW HIRA,  BROER VAN EEN VAN DE SLACHTOFFRS VAN
DE DECEMBERMOORDEN, TIJDENS EEN ”GEZELLIGE BOSWANDELING”  IN GESPREK MET DE HOOFDVERDACHTE IN HET DECEMBERMOORDEN
PROCES, PRESIDENT EN EX DICTATOR BOUTERSE
ZIE FOTO HIERBOVEN
Sandew Hira kreeg donderdag een stevige omhelzing van president Desi Bouterse.Sandew Hira kreeg donderdag een stevige omhelzing van president Desi Bouterse. Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – Humphrey Jeroe en Sandew Hira, initiatiefnemers van de herdenking van nabestaanden en slachtoffers van politiek geweld, kregen donderdag een stevige omhelzing van president Desi Bouterse. Dat gebeurde na zijn toespraak bij de herdenking nabij het monument van slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog aan de Waterkant. Bouterse, hoofdverdachte in het 8 Decemberstrafproces, zei dat er pas sprake kan zijn van verzoening na dialoog en waarheidsvinding.

Lees meer: Een stevige brasa van Bouterse – DWTonline.com http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2016/07/02/een-stevige-brasa-van-bouterse/#ixzz4J3N6G493

HIRA’S HAND EN SPANDIENSTEN AAN EX DICTATOR
BOUTERSE LEIDDE ZELFS TOT EEN ”OMHELZING”
TUSSEN DIE TWEE
BIZAR……

DOOR MET BOUTERSE IN ZEE TE GAAN EN HEM EEN WAY OUT
VOOR STRAFVERVOLGING TE BIEDEN, IS HIRA
BELAND  IN MOERASSEN EN DRAAIKOLKEN
VAN DUISTERE COMPLOTTEN, BEDROG EN POLITIEK
GANGSTERISM

FOTO HERDENKING DECEMBERMOORDEN IN DE MOZES
EN AARONKERK

Belangstellenden met fakkels verzamelen in 2009 bij de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam om bloemen te leggen bij de gedenksteen. © ANP
MOIWANA MONUMENT/TER HERDENKING VAN DE MASSASLACHTING
IN BOSNEGERDORP MOIWANA, WAARBIJ IN 1986 39 BURGERS WERDEN
DOODGESCHOTEN TIJDENS DE BINNENLANDSE OORLOG, ONDER
VERANTWOORDELIJKHEID VAN LEGERBEVELHEBBER BOUTERSE

TER HERINNERING AAN DE SLACHTOFFERS VAN BOUTERSE
EN ZIJN MILITAIRE KLIEK/VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN
GEEN STRAFFELOOSHEID/SLECHTS IN GERECHTIGHEID
BERUSTEN

 

BOUTERSE, DE DECEMBERMOORDEN EN GERECHTIGHEID/
STRIJDEN TEGEN STRAFFELOOSHEID!
Vooraf:
Dit is een lang stuk, maar de moeite waard!
Het stelt aan de kaak  de straffeloosheid, die ex dictator en
huidige Surinaamse  president Bouterse voor zichzelf wil afdwingen via intimidatie
en terreur.
Hoofdstuk 1 gaat over de trucs, die Bouterse daarbij toepast.
En in hoofdstuk 2 wordt een aantal misdaden onder het militaire
regime belicht.
De conclusie staat onder Epiloog.

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Bouterse, de Decembermoorden en gerechtigheid/Strijden tegen straffeloosheid

Opgeslagen onder Divers