A warning from 2007 against the Dutch politician ”Fuhrer” Geert Wilders, who is an imminent threat in 2016!

THE DEADLY COCKTAIL OF WILDERS/
ISLAMOPHOBIA, RACISM AND HATRED AGAINST
REFUGEES

IMAGES FROM THE CHILI-PINOCHET COUP
 
THIS IS WHAT WILDERS WANTS FOR THE NETHERLANDS/
A MILITARY DICTATORSHIP
HE SUPPORTED THE MILITARY COUP ATTEMPT IN
TURKEY!

WILDERS, THE CROOKED MAN IN HIS CROOKED HOUSE WITH
HIS CROOKED MESSAGE

DARK CLOUDS ABOVE THE NETHERLANDS AND THE REST OF
EUROPE
ARE MUSLIMS COMPELLED TO PACK THEIR BAGS?

IS THIS THE STORM THAT IS APPROACHING EUROPE?

FIGHT [WILDERS] FASCISM WITH THE PEN

Image result for middeleeuws zwaard

 

AND THE SWORD!

 

A WARNING FROM 2007 AGAINST THE DUTCH POLITICIAN ”FUHRER” GEERT WILDERS, WHO IS AN IMMINENT DANGER NOW!
A TSUNAMI OF RACISM/POLITICAL VIEWS
Dear Readers,
Since 2007 I am fighting the racist and Islamophobic agenda
of Geert Wilders, the leader of the PVV [Dutch ”Party of Freedom”]
Since then Wilders moved extremer and extremer, until pure fascism.
I write about that development another time.
But as an example of his agenda,
which becomes more dangerous every day:
His election Manifesto 2017-2021.
Wilders wants to ban all
Mosques, forbid the Koran, close all Islamic schools, shut all
borders from refugees and close all asylumcentres

Continue reading

Reacties staat uit voor A warning from 2007 against the Dutch politician ”Fuhrer” Geert Wilders, who is an imminent threat in 2016!

Filed under Divers

Wilders wil politie inzetten bij sluiten Moskeeen en inbeslagnemen Korans/Fascisme marcheert!

DE DODELIJKE COCKTAIL VAN
WILDERS:
ISLAMOFOBIE, RACISME, VLUCHTELINGENHAAT
 
 

WILDERS STEUNDE OOK DE MISLUKTE TURKSE
MILITAIRE COUP/BEELDEN VAN PINOCHET DICTATUUR
[CHILI]/WIL WILDERS DIT OOK VOOR NEDERLAND?
 
 
 
 
 

WILDERS, DE KROMME MAN IN ZIJN KROMME HUIS
MET ZIJN KROMME BOODSCHAP
 
 
 

DONKERE WOLKEN PAKKEN SAMEN BOVEN NEDERLAND EN DE
REST VAN EUROPA
MOETEN ”NIET-WESTERSE” ALLOCHTONEN HUN KOFFERS PAKKEN?

IS DIT DE NADERENDE STORM DIE EUROPA VERTEERT?
DIE MOSLIMS/NIET WESTERSE ALLOCHTONEN HUN KOFFERS DOET PAKKEN?

 

 

 

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN
OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG
TE NEMEN/WILDERS FASCISME MARCHEERT!

Dit is een lang stuk
Maar dat is noodzakelijk om goed te kunnen doorgronden,
hoe nabij en hoe gevaarlijk het oprukkende ¨(Wilders)fascisme
is.
In het artikel van schrijver en activist Peter Storm  enkele
suggesties van valkuilen, waarin we niet moeten lopen

Zie link

http://www.ravotr.nl/2016/10/1 3/antifascisme-wel-en-wee/

In mijn stuk een analyse van dit fascisme.
Of een poging ertoe

Stuk is onderverdeeld in

FELLOW TRAVELLERS VAN WILDERS [Over de politiek]
ZADEN VAN HAAT [Het politiek-maatschappelijke klimaat]
DE KORAN, EEN BOEK VOL HAAT? [IS dat wel zo?]

Daarna komen er zeven hoofdstukken (Fascisme, de Opbouw
I t/m VII), die ook afzonderlijk van elkaar te lezen zijn.
Wie geen tijd heeft, leze de Epiloog.

Maar leesluiheid of gebrek aan tijd is eigenlijk geen excuus
meer, want het gevaar moet hier en  nu bestreden worden.
En daar levert dit stuk graag een bijdrage aan.

Let the article begin!

Continue reading

Reacties staat uit voor Wilders wil politie inzetten bij sluiten Moskeeen en inbeslagnemen Korans/Fascisme marcheert!

Filed under Divers

[Artikel Peter Storm]/Antifascisme, wel en wee

ANTIFASCISME, WEL EN WEE
ZIE WEBSITE PETER STORM

donderdag 13 oktober 2016

Onderstaand stuk verscheen al in Buiten de Orde, 2016/3, onlangs verschenen.

Antifascisme, wel en wee

Op zoek naar horizontale solidariteit

 

De PVV rukt op, en in het kielzog van Wilders houden racistische menigten en soms regelrechte knokploegen huis. Aanvallen op vluchtelingen, intimidatie tegen mensen die voor vluchtelingen opkomen, bedreigingen van bestuurders die vluchtelingenopvang faciliteren, de stroom van ‘incidenten’ gaat maar door. Tegemover dit aanzwellend fascistische getij zien we slechts zwak en verbrokkeld verzet. Bezorgdheid is wijdverbreid, maar het zet weinig zoden aan de dijk. Antiracisten en antifascisten staan zwak. Het is zaak dat we kijken in hoeverre we daar zelf soms aan bijdragen. Ik zie punten waarop we de plank soms finaal misslaan: vleugjes van snobisme, sporen van autoritarisme en legalisme, een neiging tot economisme. Veel ervan wortelt in een soort defaitisme. Zware woorden. Ik zal proberen ze uit te leggen, en aan te geven waarom deze zaken onze strijd schade berokkenen.

Continue reading

Reacties staat uit voor [Artikel Peter Storm]/Antifascisme, wel en wee

Filed under Divers

Solidariteit zonder juridisering en idealisering/Toespraak rector Rik Torfs [Katholieke Universiteit Leuven], bij de opening van het academisch jaar in 2015

 

 
 

Deze openingstoespraak gaat over de universiteit. Dus laten we het over de vluchtelingencrisis hebben.

Een crisis vraagt om solidariteit. Het woord crisis suggereert dat zelf. De omstandigheden zijn buitengewoon, dus moet de reactie het ook zijn. Solidariteit is, wanneer mensen in nood verkeren, onvoorwaardelijk. Als je zelf enigszins kan zwemmen, schiet je iedere drenkeling ter hulp, wie hij of zij ook is. Je gaat geenszins na, alvorens tot de actie over te gaan, of het toevallig niet je schoonmoeder is die in het water ligt te spartelen.

 

Hulp aan een persoon in nood is trouwens niet enkel een morele, maar ook een juridische plicht. Iemand begaat het misdrijf van schuldig verzuim wanneer hij nalaat hulp te verlenen aan een persoon die zich in groot gevaar bevindt.

Continue reading

Reacties staat uit voor Solidariteit zonder juridisering en idealisering/Toespraak rector Rik Torfs [Katholieke Universiteit Leuven], bij de opening van het academisch jaar in 2015

Filed under Divers

(2011)/Wilders wil veelplegers in tuigdorpen/Extreem-rechts toen en nu

 

 De cartoon in kwestie die niet langer op joop.nl staat.
NAAR AANLEIDING VAN HET WILDERS VOORSTEL
TOT DE INSTALLATIE VAN ´´TUIGDORPEN´´
VOOR VEELPLEGERS
´´TUIGDORP´´ CARTOON, DIE DOOR DE REDACTIE
VAN JOOP.NL GEDWONGEN WERD VERWIJDERD VANWEGE
BEDREIGINGEN UIT HOEK VAN PVV AANHANGERS
OMDAT IK (IN TEGENSTELLING TOT DE COMMENTATOR
HIER DIRECT ONDER) HET EEN GOEDE CARTOON VIND
EN OMDAT IK VIND, DAT REDACTIES ZICH NIET DOOR
FASCISTISCH ´´TUIG VAN DE RICHEL´´ MOETEN
LATEN INTIMIDEREN, HET HIER GEPLAATST
Today at 7:01 PM

DE DODELIJKE COCKTAIL VAN
WILDERS:
ISLAMOFOBIE, RACISME, VLUCHTELINGENHAAT!

WILDERS, DE KROMME MAN IN ZIJN KROMME HUIS
MET ZIJN KROMME BOODSCHAP
Aan de vooravond van een uitgebreid en fel stuk tegen het
Wilders fascisme, een stuk uit 2011 van mijn hand
LEES
WILDERS WIL VEELPLEGERS IN TUIGDORPEN/EXTREEMRECHTS TOEN EN NU

 

 

 

Continue reading

Reacties staat uit voor (2011)/Wilders wil veelplegers in tuigdorpen/Extreem-rechts toen en nu

Filed under Divers

”Alerta´´ roept op tot actie tegen Pegida met strijdlied/Fascisten! Pas op!

KROMME MENSEN MET KROM GEDACHTEGOED
DE KROMME MAATSCHAPPIJ
VLUCHTELINGEN ALS ZONDEBOK
VERZET TEGEN DE KROMME MAATSCHAPPIJ/
ANTIFASCISTEN IN ACTIE TEGEN PEGIDA

Politie onderzoekt dreigbrief aan Haagse moslim

Een gedeelte van de dreigbrief.

© RTL Nieuws
DIT SOORT DREIGBRIEVEN WORDT, ONDER AUSPICIEN VAN PVV
EN NEO NAZISTISCH GEDACHTEGOED, GESCHREVEN DOOR
KROMME MENSEN IN DE TEGENWOORDIGE KROMME NEDERLANDSE
SAMENLEVING
DEZE IS GERICHT AAN EEN HAAGSE MOSLIM, MET ALS EIS
[HOE KAN HET OOK ANDERS] ”OPROTTEN NAAR JE EIGEN LAND”

WILDERS, DE KROMME MAN IN ZIJN KROMME HUIS
MET ZIJN KROMME BOODSCHAP

 

 

”ALERTA”
ROEPT OP TOT ACTIE TEGEN PEGIDA MET STRIJDLIED
”FASCISTEN! PAS OP!”
MET AANVULLENDE INFORMATIE VAN MIJZELF
OVER PEGIDA, WAARIN IK WIJS OP HET GEVAAR
VAN PEGIDA EN WILDERS/PEGIDA
‘Alerta!’ roept op tot actie tegen Pegida met strijdlied “Fascisten! Pas
op!”https://www.indymedia.nl/node/36231

Op zondag 9 oktober gaat Pegida, een organisatie van moslimbashers en
aanpalende racisten, weer de straat op. Ze zijn van plan dit nu
maandelijks te gaan doen, steeds in dezelfde stad, en wel in Den Haag.
Tegenactie is geboden.

Om tot actie op te roepen tegen deze Pegida-fascisten heeft een groep
muziekmakende antifascisten die zich voor de gelegenheid ‘Alerta!’
noemt, een strijdlied opgenomen dat bij deze in de openbaarheid wordt
geslingerd. De titel is ‘Fascisten! pas op!’, en de opname, een
geluidsbestand op MP3, is hier af te spelen en te downloaden:
http://vrijheidvanbeweging.nl/Fascisten!_Pas_op!.mp3
<http://vrijheidvanbeweging.nl/Fascisten%21_Pas_op%21.mp3>

De tekst kun je meelezen op:
http://vrijheidvanbeweging.nl/fascisten-pas-op.html

Alerta! zegt: “Laat ze niet lopen!”

Bedoeling is niet alleen dat mensen luisteren en de link verder
verspreiden. Bedoeling is vooral ook dat mensen – solo dan wel
gezamenlijk, in duo’s, bands, koren of wat voor ensembles ook – zelf dit
lied gaan zingen, op en rond acties en bij andere gelegenheden, om de
antifascistische strijd van extra vuur, motivatie en kracht te voorzien.
De tekst is van de hand van Joke Kaviaar, maar het lied is van en voor
iedereen die er in antifascistische zin mee aan de slag wil.

Alerta! is te bereiken via alertas@riseup.net <mailto:alertas@riseup.net>

Hieronder volgt de tekst:

Fascisten pas op!

Zij willen
het onbehagen
Zij willen
hun vlaggen dragen
Zij willen
een vijand belagen
Fascisten, fascisten, fascisten, pas op!

Zij leven
door haat te dragen
Zij leven
van zichzelf beklagen
Zij leven
met volle magen
Fascisten, fascisten, fascisten, pas op!

Want waakzaamheid is geboden
als ’t eigen volk wordt geprezen
Ja waakzaamheid is geboden
als de zondebok wordt aangewezen

Zij roepen
dat zij beschaafd zijn
Zij roepen
dat zij bezorgd zijn
Zij roepen
dat zij slachtoffer zijn
Fascisten, fascisten, fascisten, pas op!

Daar gaan ze
hun leugens verkopen
Daar gaan ze
Hou je ogen open
Daar gaan ze
Laat ze niet lopen!

Fascisten, fascisten, fascisten, pas op!

Want waakzaamheid is geboden
als ’t eigen volk wordt geprezen
Ja waakzaamheid is geboden
als de zondebok wordt aangewezen

Want waakzaamheid is geboden
’t Fascisme staat weer aan de deur
Ja waakzaamheid is geboden
Sta op tegen nazi terreur

Sta op!

Reacties staat uit voor ”Alerta´´ roept op tot actie tegen Pegida met strijdlied/Fascisten! Pas op!

Filed under Divers

[2007]/Het politieke gedachtegoed van de heer Wilders

 

WILDERS, DE KROMME MAN IN ZIJN KROMME HUIS
MET ZIJN KROMME BOODSCHAP

BESTRIJDT  RACISME VAN WILDERS EN ZIJN EXTREEM-
RECHTSE VRIENDEN MET DE PEN
Image result for middeleeuws zwaard

 

 

 

HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS
Aan de vooravond van een door mij te schrijven stuk over de laatste
uitbarsting van het Wilders fascisme nog even een in 2007 door mij
geschreven stuk over haatzaaier Wilders, dat is gepubliceerd door
Uitpers.be
Toen al waarschuwde ik tegen een gevaar, dat nu alarmerend is geworden:
LEES EN HUIVER!

Continue reading

Reacties staat uit voor [2007]/Het politieke gedachtegoed van de heer Wilders

Filed under Divers

Prayer

 

Image result for Lucht

 

PRAYER
Wandering through fear and loniless as an astronaut in his furious,
frenetic spaceship, I finally stood face to face with emptiness.
And it was not true what they said, that Emptiness were a Blank Space,
Nihilism:
Emptiness was a Power, a Tremendous Power, Which filled
everything that existed.
It was as present as a shield, protecting a Medieval Knight, It
calmed down Chaos and had shaped first Humanity and still would be
present, when the last traces of Life would have been vanished into
that Great Mystery, which no one ever had seen, before dead.
I was nothing, absolutely nothing, the people around me didn’t exist,
they were like air and the comforting emptiness dissolved all grief, fear
and stress into friendly Lights, which changed at night into the fairest
stars, ever shaped by Mystery.
Sometimes I wondered, whether the Mystery existed at all, or
was nothing more than just a fantasy of my youth, frightening magic words
of people, who tried to calm down the Powers of the Universe.
But when I walked through the streets at night, homeward bound,
I felt the Power, which is called ”Mystery”.
I felt, that It spoke to me in a language I could not understand.
It gave me Rest I only could feel then.
This was the Only Moment I truly saw, who I really was.
This was the only Moment that was Home to me.
Astrid Essed

Reacties staat uit voor Prayer

Filed under Divers

Gebed

Image result for Lucht

 

In die angst en totale verlatenheid waarin ik zweefde als een astronaut
door zijn dolgeworden ruimteschip, leerde ik proeven wat leegte was.
Het was niet waar wat werd gezegd, dat leegte het Totale Niets was, leegte was
een Iets, een Substantiele Kracht, door alles heen aanwezig.
Het was tastbaar, het omringde ons zoals een schild een schildwacht, het
kalmeerde de chaos en schiep de eerste mensen en zou er zijn als de
laatste levensmanifestaties zouden verdwijnen in dat Grote Raadsel,
dat niemand ooit gezien had.
Ik was niets, totaal niets, de mensen om me heen bestonden niet, ze waren
lucht en de troostvolle leegte loste alle verdriet, angst en spanning op
tot vriendelijke lichtjes, die ’s nachts veranderden in de mooist schijnende
sterren, ooit door het Raadsel geschapen.
Soms bekroop mij de angst, dat het Raadsel helemaal niet bestond,
een verzinsel was van mijn jeugd, teruggebracht tot angstige toverspreuken
van mensen, die vergeefs probeerden de Krachten van het Heelal te bezweren.
Maar als ik ’s avonds door de straten liep, de weg naar huis alleen afleggend,
voelde ik de Substantie, die men leegte of ruimte noemt, ik voelde, dat
Het tot mij sprak in een taal, die ik niet kon verstaan en mij een rust gaf, die
ik alleen dan kon vinden.
Op dat moment zag ik mijzelf echt.
Het was het enige Moment waarop ik thuiskwam.
Astrid Essed

Reacties staat uit voor Gebed

Filed under Divers

Brief aan SP Eerste Kamerlid B. van Apeldoorn over bezoek Netanyahu/Waardering/Kritiek

 

Image result for destruction of Gaza
VERWOESTING VAN GAZA
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF
ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT,
DIE ONVERMINDERD VOORGAAN ONDANKS ALLE VN RESOLUTIES
VOOR DE VOORTDURING VAN DEZE LANDROOF IS
NETANYAHU, FEL PLEITBEZORGER VAN DE NEDERZETTINGEN,
VERANTWOORDELIJK

NETANYAHU, OORLOGSMISDADIGER
VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWOESTING VAN GAZA
VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITBREIDING
VAN DE NEDERZETTINGEN
VERANTWOORDELIJK VOOR DE DAGELIJKSE
MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN BEZET PALESTIJNS
GEBIED

Image result for foto internationaal strafhof

Het Internationaal Strafhof

NETANYAHU IS WELKOM IN NEDERLAND, MAAR DAN
ALS VERDACHTE VAN OORLOGSMISDADEN VOOR
HET INTERNATIONAAL STRAFHOF

BESTRIJDT  DE ISRAELISCHE BEZETTING EN TERREUR TEGEN
DE PALESTIJNEN MET DE PEN
 Image result for middeleeuws zwaard

 

Copieen van deze brief zijn ook gestuurd naar de SP Tweede Kamer
fractie en Harry van Bommel, SP Tweede Kamerwoordvoerder
Buitenland
Zie voor Harry Bommel ook:
VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS”/BRIEF
AAN HARRY VAN BOMMEL, SP TWEEDE KAMERLID
ASTRID ESSED
28 JULI 2014
VERVOLG:
”VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS”/REACTIE
OP BRIEF HARRY VAN BOMMEL, SP TWEEDE KAMERLID
ASTRID ESSED
29 JULI 2014
BRIEF AAN SP EERSTE KAMERLID, B. VAN APELDOORN, OVER
BEZOEK NETANYAHU /WAARDERING/KRITIEK
Beste lezer,
Naar aanleiding van mijn brief aan de [euro] parlementariers
[ook aan van Apeldoorn toegestuurd]
over het twee weken geleden plaatsgevonden bezoek van de
Israelische premier Netanyahu  heb ik een schrijven ontvangen van
de heer B. van Apeldoorn, Buitenlandwoordvoerder van de SP
Eerste Kamerfractie.
Hoewel in het algemeen wel te spreken over zijn antwoord, heb ik
toch een aantal kritische kanttekeningen, die ik hem
per brief heb laten weten.

Continue reading

Reacties staat uit voor Brief aan SP Eerste Kamerlid B. van Apeldoorn over bezoek Netanyahu/Waardering/Kritiek

Filed under Divers