Fataal schietincident, Sylvana Simons en de Amsterdamse Gemeenteraad/Sylvana spoke the truth

Image result for Foto Sylvana/Gemeenteraad
DAPPERE SYLVANA SIMONS NA HET SPOEDDEBAT OVER HET FATALE
SCHIETINCIDENT
”’U heeft mij niet horen zeggen, dat mensen bang horen te zijn
als ze worden neergeschoten door de politie.
U heeft mij wel horen zeggen, dat dit heel veel losmaakt bij
sommige mensen in Amsterdam.
Die er ook reden toer hebben om zich zo te voelen.
En dat is heel vervelend en u kent mij intussen.
Ik ben een brenger van vervelende waarheden.
En dan komt het mij vaak duur te staan.”
Dennis Brandsma Fotografie
Image result for Foto Michael Fudge
WEDEROM EEN SLACHTOFFER VAN POLITIEGEWELD,
MICHAEL FUDGE
VORIGE SLACHTOFFERS POLITIEGEWELD
Image result for Paul Selier/Foto's
R.I.P. PAUL SELIER [RECHTS] EN MITCH HENRIQUEZ [LINKS], SLACHTOFFERS
POLITIEGEWELD, DE EEN DOODGESLAGEN EN DE ANDERE
GEWURGD DOOR NEKKLEM
Image result for mitchell winters/Photo

 

R.I.P.
MITCHEL WINTERS, DOOR DE POLITIE DOODGESCHOTEN
IN HET PARK ONDER VERDACHTE OMSTANDIGHEDEN
ZOU ZIJN EIGEN DOOD HEBBEN UITGELOKT…..
Image result for rishi chandrikasing/Foto
R.I.P. RISHI CHANDRIKASING, SLACHTOFFER POLITIEGEWELD
IN DE NEK GESCHOTEN, TOEN HIJ WEGRENDE

 

R.I.P.
IHSAN GURZ, OVERLEDEN IN EEN POLITIECEL ONDER
VERDACHTE OMSTANDIGHEDEN
Image result for ijsberg/Foto's
DEZE POLITIEDODEN ZIJN NOG HET TOPJE VAN DE IJSBERG!

 

END POLICE LICENCE TO KILL

DE KRUIK GAAT NET ZOLANG TE WATER TOT ZIJ BARST
HOE LANG GAAN WIJ DIT POLITIEGEWELD
NOG TOLEREREN!

 

FATAAL SCHIETINCIDENT, SYLVANA SIMONS EN DE AMSTERDAMSE
GEMEENTERAAD/SYLVANA SPOKE THE TRUTH!

Er is in dit verhaal maar één persoon waarmee ik me kan identificeren. En dat is de moeder van een zoon.”

SYLVANA SIMONS, GEMEENTERAADSLID BIJ 1

https://amsterdam.bij1.org/reactie-bij1-op-schietincident/

First they ignore you

Then they laugh at you

Then they fight you

Then you win

Mahatma Gandhi

https://www.brainyquote.com/quotes/mahatma_gandhi_103630

 

 

 

SOMMIGEN WEIGEREN TE ACCEPTEREN DAT WATER GEWOON WATER IS

Anoniem

”WALGELIJK!”

”BUITENSPORIG!”

”VERSCHRIKKELIJK” [1]

Dat waren een aantal kreten, die Bij1 raadslid Sylvana Simons 

over zich heen kreeg, omdat zij het gewaagd had [als zwarte vrouw?

Dat kan ik niet hardmaken, maar heb een vermoeden, dat dat bij sommigen wel degelijk meespeelt….], zich kritische vragen te stellen bij

de fatale schietpartij bij de Nederlandse Bank, waarbij de politie

met 21 kogels een -zoals later bleek- verwarde man met een nepwapen [2]

neerschoot.

ZIJ vond haar uitlatingen, waarbij zij in eerste instantie sprak

over buitensporig politiegeweld [3], later ”te scherp” [4], IK

helemaal niet, zoals ik in een fel artikel heb duidelijk gemaakt. [5]

Maar het gaat nu niet om mij, maar om de in mijn ogen en

niet in de mijne alleen [gelukkig] [6], WALGELIJKE, BUITENSPORIGE EN

RONDUIT BELACHELIJKE OPTREDEN VAN DE AMSTERDAMSE

GEMEENTERAAD ZELF! [7]

De schandelijke partijdigheid van burgemeester Halsema, die, ondanks

deze op een man afgevuurde kogelregen, het lef heeft, op zo’n moment

te spreken over ”trots zijn op de politie.” [8]

SO WHERE THE HELL WAS ALL THE FUSS ABOUT?

Die vraag is meer dan gerechtvaardigd, als de woorden

”walgelijk”, ”verschrikkelijk”, een ”dieptepunt in mijn politieke

carriere”, ”u moet zich kapotschamen” [9], de revu passeren.

Want waar waren de NIET Geachte Gemeenteraadsleden nu zo geschokt over.

NIET dus, zoals ik al zei, over het feit, dat de politie als

groep, met zijn allen, een verwarde man doodschoot met

21 kogels, iets, waarover normale mensen niet alleen 

verontwaardigd zouden moeten zijn, maar wat hen angst zou

moeten inboezemen.

NEEN, om het feit, dat Sylvana het had over het ”bovenmatige aantal

kogels” [10], met andere woorden, dat zij het lef had, het politieoptreden

ter discussie te stellen, dat zij van mening was, dat een dergelijke

trigger happiness [woorden Astrid Essed, niet Sylvana Simons] juist

onveiligheid creeerde [11] 

Dat zij voorbarig sprak en niet de resultaten van het onderzoek

afwachtte en geen waardering zou hebben voor het werk

van de politie, die haar toch zo goed beschermd had

tegen haar bedreigers, aldus de hysterische reactie

van VVD Gemeenteraadslid Eric van der Burg, te uwer pleziere, lezers,

onder noot 12 vermeld.

MAAR

DAT was het grootste pijnpunt, dat zij het had over de relatie

jongeren van kleur en de politie [13] en dus het lef had, racisme

bij de politie te veronderstellen…..

Daarvoor wederom een stukje uit de tirade van VVD’er van der Burg, die trouwens

de woorden van Sylvana Simons [bewust?] verdraaide.

Dit was wat hij ervan maakte

”En dat u hier de suggestie doet, dat zwarte mensen bang horen te

zijn voor politieagenten, is walgelijk!” [14]

En hier wat zij in werkelijkheid gezegd heeft

‘Het nieuws leeft heel erg onder de mensen, die ik spreek.

Jongeren, en met name jongeren van kleur, die maken zich
zorgen en schrikken hiervan’. [15]

JA, ik geef de Gemeenteraadsleden gelijk.

Wat een LEF van Sylvana, om de racisme kaart uit te spelen!

Hoe komt ze erbij!

GOED

Alle gekheid op een stokje

Resultaat was, dat Sylvana, nog voor ze haar betoog kon beginnen,

reeds onderbroken werd door SP Gemeenteraadslid Nicole Temmink,

die Sylvana’s opmerkingen voorbarig vond en trouwens op haar

Twitter pagina leutert over het ”trauma” bij de agenten [16], waarop

ik slechts kan zeggen

”WHO THE HELL IS IN THE COFFIN!”

Tijdens het debat zou Sylvana niet alleen door La Temmink, maar

in het geheel 31 keer worden geinterumpeerd, vaak op

zeer groffe en agressieve wijze:

SP 5x
D66 4x
PvdD 2x
GroenLinks 2x
VVD 9x
PvdA 4x
FvD 5x  [17] 

WIE TREKT HIER VOORBARIGE CONCLUSIES?

JUIST, JA…..

Tijdens het rampendebat werd er, naast de andere aantijgingen, voortdurend op gehamerd, dat Sylvana voorbarige conclusies trok, zelfs door de anti-racistische

partij Denk, die zelfs opmerkte, Sylvana’s zorgen bij jongeren van

kleur niet te herkennen [dat viel tegen……] [18], gesuggereerd, dat het Sylvana was, zorgen in de samenleving aanwakkerde, wantrouwen ”injecteerde” [19] en dat zij geen waardering voor de

politie zou hebben.

Om met het laatste te beginnen:

Dat is niet waar.

Tijdens het debat merkte Sylvana onder meer op

”’De afgelopen drie jaar heb ik dankzij de inzet en betrokkenheid van politie en openbaar Ministerie in relatieve vrijheid kunnen leven. Ik waardeer het werk dat de politie doet, gelooft u mij’ [20]

Maar om terug te komen op die zogenaamde ”voorbarige” conclusies

van Sylvana:

Sylvana heeft niets anders gedaan om haar zorgen uit te spreken, zorgen

die ze in de samenleving gehoord heeft, met name van jongeren van kleur en

niet over zomaar iets”

Maar over het neermaaien van een verwarde man met een neppistool

met maar liefst 21 kogels.

De Gemeenteraadsleden moeten moreel wel totaal afgestompt zijn,

als ze niet begrijpen, hoe beangstigend dat voor een gewone burger is.

Hoe beangstigend voor jongeren van kleur, die -en dat willen

de dames/heren van de Gemeenteraad kennelijk niet horen,

maar het IS er wel, met politiegeweld [21], discriminatie en etnisch

profileren! [22]

Ja, dat is geen sprookje, de politie geeft dat zelf toe! [23]

Sylvana heeft bezorgdheid geuit over dit extreme geweld van een groep

politiemensen tegenover een man, door met 21 kogels te reageren. [24]

Haar woorden ”te scherp” gekozen?

Ik vind ze nog gematigd hoor!

En die bezorgdheid, die hadden de Gemeenteraadsleden, zeker de linkse,

moeten delen.

Over een mens, dat zo zijn leven verliest.

Maar nee hoor, termen als ”dieptepunt in mijn carriere” [D’66] [25],

”verschrikkelijk….verschrikkelijk” van de kant van het in Amsterdam

anders zo progressieve Groen Links [26] en meer van zulk gebalk.

LET WEL:

Verschrikkelijk slaat NIET op dat griezelge politieoptreden, maar

op Sylvana Simons, die het waagt, menselijkheid te tonen en dat aan

te klagen.

Die het waagt, vragen te stellen. [27]

Vragen, die zij niet heeft kunnen stellen door de voortdurende, soms

haast hysterische, interrupties.

Soms ronduit ridicuul, zoals Johnas van Lammeren van de Partij

voor de Dieren, die vond, dat Sylvana ”nederig” moest zijn. [28]

In welke eeuw leeft deze oud modische figuur?

VOORBARIGE CONCLUSIES EN PARTIJDIGHEID

Nergens trekt Sylvana in twijfel, dat we de resultaten van het onderzoek

van de Rijksrecherche niet moeten afwachten

Ik citeer haar

”Ik begrijp dat de burgemeester op veel vragen waarschijnlijk nog geen duidelijk antwoord heeft aangezien het onderzoek door de rijksrecherche nog loopt. Maar ik begrijp ook dat het niet te doen gebruikelijk is de resultaten van dat onderzoek te delen.” [29]

Dus:

Sylvana heeft WEL respect voor de politie inzet naar haar toe,

ze trekt geen voorbarige conclusies, maar deelt haar zorgen.

Maar hoe zit dat met de burgemeester en de Gemeenteraad

Burgemeester Halsema maakt de onder deze omstandigheden

smakeloze opmerking ”trots” te zijn op de politie

[30], ze bezoekt de schietende [killer] agenten, maar niet

de moeder van de doodgeschoten man [31]

VVD’er Eric van der Burg hemelt politie en Openbaar

Ministerie op, D’66 er van Dantzig noemt dit debat een

”dieptepunt” in zijn politieke loopbaan [32], SPer Nicole

Temmink noemt Sylvana’s opmerkingen ”smakeloos” ,

terwijl zij jammert over ‘de heftigheid” van de ervaring

voor de schietende agenten. [33]

Dat vind IK pas smakeloos.

En zo kan ik nog even doorgaan.

Bovenstaande lieden en de andere partijen hebben

ZELF voorbarige conclusies getrokken door de uitkomst

van het onderzoek niet af te wachten, maar bij voorbaat

de politie te gaan prijzen.

Een beschamende en weerzinwekkende vertoning. [34]

BRIEF AGENT AAN SYLVANA

Daar komt bij de brief, die agent Joeri Sterringa aan Sylvana 

schreef, omdat bij haar woorden ”stoom uit zijn oren” was gekomen…..[35]

Interessant zijn voor mij twee dingen.

Hij schrijft de brief alsof hij ooggetuige was, terwijl bij goed lezen

duidelijk wordt, dat hij pas ter plekke arriveerde, toen slachtoffer

Michael Fudge reeds was neergeschoten.

Fragment uit de brief waaruit dat blijkt

”Ik was zelf in dienst tijdens dit incident als officier van dienst van de politie. Ik was toevallig dicht in de buurt toen dit gebeurde en was daardoor erg snel bij de bank. Daar trof ik 2 collega’s, die helemaal van slag waren. Mijn eerste zorg was om te kijken of mijn collega’s gewond waren. Andere collega’s van mij hebben zich meteen om de neergeschoten man ontfermt.” [36]

Interessant is de brief ook, omdat het een inkijkje geeft

in de mentaliteit van [kennelijk] veel politieagenten

Fragment uit brief:

”Als er iemand met een mes en vuurwapen op je af komt rennen, blijf je schieten totdat deze persoon is uitgeschakeld. Dat is het moment dat hij neer gaat, of zich overgeeft. ” [37]

Dus met zo’n mentaliteit is het niet verbazingwekkend,

dat men een pistool leegschiet op een verwarde man.

En bedenk, beste lezers, dat er een overvloed aan politie

aanwezig was tegenover een man………

Dat je schiet als er op je wordt geschoten [of naar het leek,

want het bleek een neppistool] begrijp ik, maar niet dat

je als een dolle je magazijn leegschiet, zeker als je met

zovelen bent.

En dit is de politie, die ”onze trots verdient” mevrouw de

burgemeester Halsema?

EPILOOG

Het is als in dat oeroude spreekwoord

”SOMMIGEN WEIGEREN TE ACCEPTEREN DAT WATER GEWOON WATER IS”

Er is een man doodgeschoten in een kogelregen van 21 kogels.

Dat heet dus een executie of zoals historicus Han ter Horst terecht

opmerkte ”liquidatie” [38]

Maar als je dat benoemt, zoals Sylvana deed, schieten burgemeester

en Gemeenteraad in een kramp en is SYLVANA’S optreden WALGELIJK

en BUITENSPORIG…. [39]

Weet u wat IK walgelijk en buitensporig vind, niet Geachte burgemeester

en Gemeenteraadsleden, dat u alles omdraait, de menselijkheid onder

tafel veegt en niet meeleeft met het slachtoffer, maar met schietende en

dodende agenten.

Agenten getraumatiseerd

Ach kom OP nou?

WHO THE HELL IS IN THE COFFIN.

En uw andere SCHANDDAAD, Gemeenteraadsleden:

Als een zwarte vrouw met u haar zorg deelt over dit bovenmatig

politiegeweld, nog zo gek is om daarover min of meer excuses áan te bieden

[faux pas, opmerkingen te scherp], wordt ze toch door u massaal aangevallen, omdat zij het waagt te zeggen, hoe bedreigend zo’n Wild West Schietpartij

voor jongeren van kleur is, dan blaast u stoom, begint tirades, schreeuwt,

jammert en balkt en verwijt de boodschapper de vervelende Boodschap over

institutioneel racisme, dat zelfs door de politie wordt erkend. [40]

Heren en dames Gemeenteraadsleden, uw gedrag bij dit spoeddebat was

minderwaardig, laf, u hield als gekken schietende agenten de hand boven

het hoofd, u ontkende bestaand racisme en gedroeg zich als hooligans

tegenover een collega raadslid.

Dat haar waardigheid op voortreffelijke wijze bewaarde.

U moet zich schamen en u bent nog kortzichtig ook, omdat u weigert

water te zien voor wat het is.

WATER, dwazen!

Er IS racisme

Er IS politiegeweld.

Zolang u dat niet onder ogen wilt zien, houdt u het in stand.

Identificeert u zich maar met killing cops!

Sylvana heeft de enig juiste identificatie gemaakt:

Met de moeder van een zoon…….[41]

Astrid Essed

VRAGEN DIE SYLVANA SIMONS HAD WILLEN STELLEN, WAT

HAAR ONMOGELIJK WERD GEMAAKT

LEES DE REACTIE VAN BIJ1 OP DE DODELIJKE SCHIETPARTIJ

DAARONDER DE NOTEN

Op woensdagavond 6 februari jongstleden moet zich voor alle betrokkenen een waar drama hebben afgespeeld bij De Nederlandsche Bank.

Agenten schoten een 31-jarige man neer. Zijn naam is inmiddels bij ons allen bekend. Uitspraken van zijn moeder in het Parool wijzen erop dat hij wellicht WILDE sterven. Suïcide by Cop. Een dergelijk scenario maakt de ongetwijfeld traumatische ervaring voor de betrokken agenten en hun collega’s alleen maar tragischer, zo kan ik me voorstellen.

Mensen die ik persoonlijk ken die overal in het land en ook in onze stad bij de politie werken hebben hun ervaringen meerdere malen de afgelopen jaren met mij gedeeld. De afgelopen drie en een half jaar heb ik dankzij de inzet en betrokkenheid van politie en OM in relatieve vrijheid kunnen leven. Ik waardeer het werk dat de politie doet. Gelooft u mij. Ik stel hier niemands integriteit ter discussie. Maar ik heb vragen.

De woorden in de aankondiging van deze raadsactualiteit zijn scherp, te scherp. En dat is mij tussen afgelopen maandag en vandaag behoorlijk kwalijk genomen. Partijen in de raad die onlangs nog Law and Order riepen rondom de ontruiming van het ADM terrein en die zelfs zover gingen om de burgemeester en de politie te beschuldigen van gebrek aan kennis of openheid en het negeren van een onveilige situatie… Diezelfde partijen roepen via social media dat mijn vragen over de dood van een stadgenoot, en de verwonding van een argeloze fietser lafhartig zijn.

Voorzitter, ik heb vragen. En ik stel ze. En ook omdat de ervaring mij heeft geleerd dat als het OM spreekt over “onwel geworden op weg naar t bureau” dat ook iets heel anders kan betekenen. Dit nieuws leeft erg onder de mensen die ik spreek. Jongeren en met name jongeren van kleur schrikken hiervan.

 • Is de burgemeester op de hoogte van de onrust die dit incident teweeg heeft gebracht bij bewoners van onze stad?
  Hebben de burgemeester of de afdeling openbare orde en veiligheid de onrust in de gemeenschappen getoetst of gepolst?

Ik ontving een inmiddels veelbesproken open brief van agent Joeri zonder achternaam die nieuw licht op de zaak werpt: mogelijk maakte het ‘nepwapen’ geluid. In dat geval is het denkbaar dat de 21 schoten die je hoort niet allemaal door de politie gelost zijn.

 • De relevante vraag die nu dan te stellen is, is wellicht: hoeveel schoten heeft de politie zelf gelost?

 • In de verklaring van het OM wordt niet gezegd dat de man dreigend met een vuurwapen op de agenten af kwam lopen. Volgens de brief van agent Joeri  lijkt daar wél sprake van. Is er, voorzover de BM weet, reden om aan te nemen dat agent Joeri hier feitelijke en nieuwe informatie deelt? Zoja, hoe verhoudt zich dat tot het onderzoek van de rijksrecherche?

Ik begrijp dat de burgemeester als leider van de driehoek in eerste instantie voor het bevoegd gezag moet staan. En dat respecteer ik. Als volksvertegenwoordiger stel ik mijn vragen vooral om duidelijkheid te verschaffen aan mensen in de stad die dezelfde vragen hebben en behoefte aan context.

Ik begrijp dat de burgemeester op veel vragen waarschijnlijk nog geen duidelijk antwoord heeft aangezien het onderzoek door de rijksrecherche nog loopt. Maar ik begrijp ook dat het niet te doen gebruikelijk is de resultaten van dat onderzoek te delen.

 • Kan de burgemeester een inschatting maken wanneer het onderzoek door de rijksrecherche afgerond zal zijn?

 • En gaat de burgemeester/ de driehoek na de afronding van het onderzoek de bewoners van onze stad informeren over de loop van het onderzoek, de uitkomsten en eventuele gevolgen van het onderzoek?

 • Er zou mogelijk sprake zijn van “suicide-by-cop”. In Nederland een relatief nieuw probleem. Heeft het college gegevens over hoe vaak dit voorkomt? Welke aandacht krijgt deze problematiek in de politieopleiding?
 • Wat zijn de richtlijnen voor het gebruik van vuurwapens bij het onschadelijk maken van gewapende personen? Wat zijn de protocollen voor de toegestane manieren om een persoon onschadelijk te maken?

 • Heeft de BM zich ook afgevraagd waarom er zoveel kogels zijn afgevuurd? Hoe gaat men binnen de politie, buiten het onderzoek van de rijksrecherche om, met dit soort ingrijpende gebeurtenissen om? Wat is de begeleiding voor de slachtoffers en hun familie? Welke begeleiding is er voor de betrokken agenten?

 • Dit is het zoveelste incident in ons land met nepvuurwapens. Bestaat er een protocol binnen de driehoek hoe om te gaan met dit fenomeen? Volgens de wet zijn deze wapens verboden, toch kun je via internet aan de wapens komen. Zijn er nationaal plannen voor de uitvoering van het algehele verbod op distributie en verkoop van deze nepwapens, net zoals dat voor lasers geldt? Heeft de driehoek of de burgemeester dit gevaar (nepvuurwapens) besproken met de minister? Zo niet is de burgemeester van plan dit alsnog te doen?

 • Dan over het incident: Wie heeft de oorspronkelijke melding gedaan?
  Waren er andere burgers die daadwerkelijk bedreigd werden door de man met het (nep)vuurwapen? Hoe gaat het met de onschuldige omstander die ook geraakt is door de politiekogel? Is de nazorg en bijstand van deze en wellicht andere omstanders goed geregeld? En hoe? Wordt deze persoon in het kader van het onderzoek ook gehoord? Wat hebben de desbetreffende politieagenten gedaan om te voorkomen dat er omstanders geraakt zouden worden? Ja ik begrijp dat politiewerk vaak split second beslissingen nemen is, maar ook de veiligheid van omstanders moet in dat split second decision making in ogenschouw genomen worden?

 • Ik begrijp dat de politie in Amsterdam een proef draait met bodycams. Droegen deze politiemensen bodycams? En is de politie van plan na het onderzoek de beelden ook vrij te geven?

Voorzitter, ik rond af. Er is veel ophef geweest over deze raadsactualiteit, de laatste twee dagen. Er is veel hype en commotie geweest. Er is getwitterd en de talkshows belden. Er is mij lafhartigheid en een gebrek aan empathie voor de betrokken agenten verweten. Met geen van deze beschuldigingen kan ik me identificeren.

Er is in dit verhaal maar één persoon waarmee ik me kan identificeren. En dat is de moeder van een zoon.”

DE BIJDRAGE, DIE SYLVANA SIMONS IN DE GEMEENTERAAD WILDE HOUDEN, MAAR HAAR ONMOGELIJK WERD GEMAAKT DOOR VOORTDURENDE

INTERRUPTIES VAN HAAR POLITIEKE ”COLLEGAE”

https://amsterdam.bij1.org/reactie-bij1-op-schietincident/

NOTEN

[1]

“Buitensporig!”
“Moet zich diep schamen.”
…..
….
”Ook de rest staat op de poten te trillen van boosheid. GroenLinkskan slechts nog een stroom van “Verschrikkelijk! Verschrikkelijk!” uitbrengen.”
”U MOET ZUICH KAPOT SCHAMEN!
WALGELIJK”
[2]

OM

DOOR POLITIE NEERGESCHOTEN MAN WAS IN BEZIT VAN NEPVUURWAPEN
7 FEBRUARI 2019

https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@105110/politie/

TEKST

7 februari 2019 – Arrondissementsparket Amsterdam

De 31-jarige man die woensdagavond 6 februari op Westeinde in het centrum van Amsterdam door de politie is neergeschoten waarna de man ter plaatse is overleden, bleek in het bezit te zijn van een nepvuurwapen dat uiterlijk niet van echt was te onderscheiden. Dat blijkt uit het onderzoek door de Rijksrecherche. De Rijksrecherche onderzoekt de volledige toedracht van het schietincident, waaronder het vuurwapengebruik door de agenten.

Woensdagavond rond 19.15 uur kwam er bij de politie een melding binnen dat een persoon in de omgeving van Westeinde een vuurwapen bij zich zou hebben. Agenten zagen daar inderdaad een man met een vuurwapen of met een daarop gelijkend voorwerp lopen. De man kwam op een gegeven moment op de agenten af waarop de agenten de verdachte neerschoten. De verdachte werd geraakt en overleed even later ter plaatse aan zijn verwondingen.

Een langsrijdende fietser raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis overgebracht voor behandeling.

Bij het schietincident zijn meerdere schoten gelost. Het onderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd dat er mogelijk sprake was van zelfmoord door een politiekogel, een fenomeen dat ook bekend staat als ‘suïcide by cop’. Over de achtergrond van de man en over het onderzoek door de Rijksrecherche kunnen op dit moment geen verdere mededelingen worden gedaan.

[3]
AT5
SYLVANA SIMONS: POLITIE VUURDE BOVENMATIG AANTAL
KOGELS AF BIJ DNB
11 FEBRUARI 2019
”De Amsterdamse gemeenteraad is woensdagmiddag over Sylvana Simons’ aanvraag voor een spoeddebat gevallen. De fractievoorzitter van het Amsterdamse BIJ1 was van mening dat er “onnodig en buitensporig” veel kogels waren afgevuurd bij het schietincident bij De Nederlandsche Bank (DNB).”
AMSTERDAMSE RAAD BOOS OP SIMONS NA AANVRAAG DEBAT
”POLITIEGEWELD” DNB
13 FEBRUARI 2019
 
[4]
”Bij1 sprak in de aanvraag voor het debat over een ‘bovenmatig aantal kogels’ en eiste ‘spoedige verantwoording van het college over het toepassen van dit buitensporige en onnodige politiegeweld’.
”Simons gaf aan dat ze de integriteit van de politie niet in twijfel wil trekken, maar wel vragen wil stellen. De toon die Bij1 had gebruikt bij de aanvraag van het debat was ‘te scherp’, erkende ze. ,,Dat was wellicht een faux pas.’’
AD
KEIHARDE CLASH TUSSEN GEMEENTERAAD EN SYLVANA
SIMONS NA SUGGESTIE RACISME POLITIE
 
 
De woorden in de aankondiging van deze raadsactualiteit zijn scherp, te scherp. En dat is mij tussen afgelopen maandag en vandaag behoorlijk kwalijk genomen.”
BIJ1
REACTIE BIJ1 OP SCHIETINCIDENT DNB
13 FEBRUARI 2019
 
 
 
[5]
 
 
POLITIE SCHIET MAN NEER BIJ DE NEDERLANDSCHE BANK/
DOOD OP DE STOEP/21 KOGELS AFVUREN IS EXECUTIE!
ASTRID ESSED
20 FEBRUARI 2019
 
[6]
EEN EN TWINTIG KOGELS
JOKE KAVIAAR 19 FEBRUARI 2019

Verontwaardiging

Het geloei was beschamend: Sylvana mocht geen vragen stellen over het buitensporige geweld van politieagenten die ruim twintig kogels afvuurden op, naar verluidt, een verwarde man met een neppistool. Ik weet niet, als je als organisatie behept bent met de bescherming van de samenleving en burgers en daartoe het geweldsmonopolie krijgt toegewezen, denk ik dat alle alarmbellen af mogen gaan wanneer agenten ruim 20 kogels afvuren en daarbij een man doden en omstander raken.”

FRONTAAL NAAKT

SYLVANA SIMONS, DE VRIJE VROUW

HASSNAE BOUAZZA

18 FEBRUARI 2019

http://www.frontaalnaakt.nl/archives/sylvana-simons-de-vrije-vrouw.html

[7]

AT5

ANALYSE: HOE HET DNB DEBAT MET SYLVANA SIMONS

UIT DE HAND LIEP

14 FEBRUARI 2019

https://www.at5.nl/artikelen/191645/analyse-hoe-het-dnb-debat-met-sylvana-simons-uit-de-hand-liep

[8]

Halsema:

Beangstigend (..) Een nachtmerrie en traumatische gebeurtenis voor de agenten. (..)
We wachten op de uitkomsten van het onderzoek, maar in de tussentijd denk ik dat de agenten ons inlevingsvermogen en niet ons oordeel verdienen. Ik denk dat het Amsterdamse korps onze trots verdient.”GRUTJES.NL

”U MOET ZICH KAPOT SCHAMEN!

WALGELIJK!”

https://www.grutjes.nl/2019/02/u-moet-zich-kapot-schamen-walgelijk/

“Dit lijkt mij geen moment om over het politieoptreden te praten.”

“Dit is een nachtmerrie voor alle betrokkenen, een traumatische en een beangstigende. We wachten op de uitkomsten van het onderzoek van de Rijksrecherche, maar in de tussentijd denk ik dat de agenten ons inlevingsvermogen en niet ons oordeel verdienen.”

AMSTERDAMSE RAAD BOOS OP SIMONS NA AANVRAAG DEBAT
”POLITIEGEWELD” DNB
13 FEBRUARI 2019
 
 
 
 
[9]
 

GRUTJES.NL

”U MOET ZICH KAPOT SCHAMEN!

WALGELIJK!”

https://www.grutjes.nl/2019/02/u-moet-zich-kapot-schamen-walgelijk/

[10]

AT5
SYLVANA SIMONS: POLITIE VUURDE BOVENMATIG AANTAL
KOGELS AF BIJ DNB
11 FEBRUARI 2019
[11]
”Raadslid Sylvana Simons van BIJ1 vindt het politieoptreden waarbij Michael Fudge op de stoep van De Nederlandsche Bank werd gedood, ‘onnodig en buitensporig’. Volgens haar creërt het juist een gevoel van onveiligheid.”
AT5
SYLVANA SIMONS: POLITIE VUURDE BOVENMATIG AANTAL
KOGELS AF BIJ DNB
11 FEBRUARI 2019
[12]
ERIC VAN DER BURG IS WOEDEND OP SYLVANA SIMONS
TRANSCRIPTIE:
”Met ieder woord dat uit de mond van mevrouw Sylvana Simons
komt, maakt ze het verhaal echt erger.
Want ze is hier nu volledig aan het insinueren, richting, niet alleen ons,
want dat interesseert me niet, maar via ons en via de camera’s en
via de media, is ze aan het insinueren, dat mensen zich zorgen
hebben te maken, als je te maken hebt met het openbaar ministerie,
als je je zorgen hebt te maken met de politie.
En daarmee suggereert ze ook nog, dat kleur daarin een punt is!
En ze knikt daar nota bene bij!
Mevrouw Simons, u moet zich kapot schamen!
U bent verantwoordelijk voor die agenten, die namens u op
straat staan en die u hebben te beschermen!
En die dat ook de afgelopen jaren voor u hebben gedaan, omdat
er klootzakken waren, die u bedreigden!

Dat hoort niet!

Die agenten, die stonden voor u, die staan voor ons, die staan
voor alle burgers.
En dat u hier de suggestie doet, dat zwarte mensen bang horen te
zijn voor politieagenten, is walgelijk!
EINDE YOUTUBE FILMPJE
[13]
”[Simons]
”Het nieuws leeft heel erg onder de mensen, die ik spreek.
Jongeren, en met name jongeren van kleur, die maken zich
zorgen en schrikken hiervan’.
AT5
ZO ONTSPOORDE HET DEBAT MET SYLVANA SIMONS
Hoe kon het spoeddebat over de dodelijke schietpartij bij de Nederlandse
Bank in de raad zo ontsporen.
AY5 staat alles op een rijtje
TRANSCRIPTIE:
[VOICE OVER];
”Voordat het debat begon, ging het eigenlijk op Twitter al
mis toen SP er Temmink kritiek had op de volgens haar onsmakelijke
timing van het debat waarop een duo raadslid van Bij 1 reageerde, dat
zij makkelijk praten had als witte cisvrouw.
Woorden, waarvan Simons geen afstand nam.
[Simons] ”Ik ga dus ook niet over elke tweet van elk fractielid of partijlid
van Bij1 zoals het ook voor u geldt.
Ik heb echt werkelijk waar daar nooit iets te zoeken…”
[VOICE OVER]
Opmerkelijk en ook uitzonderlijk was, dat Simons aanvankelijk niet
eens de kans kreeg om aan haar betoog te beginnen….”
[NICOLE TEMMINK, SP, VOORAFGAANDE BETOOG SYLVANA]
”Ik wil eigenlijk een beetje wat ongenoegen uitspreken, dat we hier staan…”
[VOICE OVER]
Want over de gekozen woorden kwam wel iets van een excuus over de lippen,
te snel en wellicht was er een faux pas ingeslopen, maar er waren dus
ook zorgen over politie en justitie, die zo werden ingeleid:
[Simons]
”De afgelopen drie en een half jaar heb ik dankzij de inzet en betrokkenheid
van politie en openbaar ministerie in relatieve vrijheid kunnen leven.
Ik waardeer het werk, dat de politie doet, gelooft u mij.’
[VOICE OVER]
Maar vervolgens deze wending kregen wat betreft het optreden van de
politie bij de Nederlandse Bank, waarbij een witte Amsterdammer door
politievuur om het leven kwam en er volgens de eerste bevindingen van het
OM bewust naar op zoek was.
[Simons]
”Het nieuws leeft heel erg onder de mensen, die ik spreek.
Jongeren, en met name jongeren van kleur, die maken zich
zorgen en schrikken hiervan’.
[VOICE OVER]
En ook werd de rol van het Openbaar Ministerie tot nu toe
in twijfel getrokken.
[Simons]
”Ik zeg dit ook, omdat de ervaring mij heeft geleerd, dat als
het OM verklaart, dat iemand onwel is geworden op weg naar het bureau
om maar een voorbeeld te noemen, dat ook iets heel anders kan betekenen.’
[VOICE OVER]
En dat was de lont in het kruidvat voor links tot rechts.
[ERIC VAN DER BURG/VVD]
”Dat u hier de suggestie doet, dat zwarte mensen bang horen te zijn
voor politieagenten, is walgelijk!”
[JOHNAS VAN LAMMEREN]
”U moet zich diep schamen.
U moet zich echt diep schamen.
U kunt lachen, maar ik neem het echt hoogst persoonlijk op.”
[REINIER VAN DANTZIG/D’66]
”Ik heb alle vertrouwen in de politie, we steunen tot het tegendeel
bewezen is en ik vind dit echt het dieptepunt van mijn lidmaatschap
in deze raad.”
[VOICE OVER]
En zelfs de trouwste bondgenoot op dit punt, Denk, distancieerde zich,
waarmee het 44 zetels tegen een werd.
[NUMAN YILMAZ/DENK]
”Ik vind het ook niet gepast, dat we dit hier nu moeten bespreken.
Ik ben ook volksvertegenwoordiger, ik werk dagelijks met jongeren
en gelukkig heb ik niet gehoord wat u heeft gehoord, mevrouw
Simons, meneer de voorzitter, dus ik herken dat ook helemaal niet”
[DIEDERIK BOOMSMA/CDA]
”Je hebt als raadslid volgens mij ook een belangrijke taak, niet
alleen om zorgen te horen, maar ook om ze niet erger te maken,
om ze niet aan te wakkeren.
Dus niet om wantrouwen in de samenleving te injecteren door je
woorden te kiezen.”
[VOICE OVER]
Maar zo zag en ziet de fractievoorzitter van Bij 1 het niet.
[Simons tegen AT5 verslaggever na afloop van het debat]
”U heeft mij niet horen zeggen, dat mensen bang horen te zijn
als ze worden neergeschoten door de politie.
U heeft mij wel horen zeggen, dat dit heel veel losmaakt bij
sommige mensen in Amsterdam.
Die er ook reden toer hebben om zich zo te voelen.
En dat is heel vervelend en u kent mij intussen.
Ik ben een brenger van vervelende waarheden.
En dan komt het mij vaak duur te staan.
Maar dat neemt niet weg, dat dit ook een realiteit
is, die ook aandacht verdient.
EINDE YOUTUBE FILMPJE
[14]
”En dat u hier de suggestie doet, dat zwarte mensen bang horen te
zijn voor politieagenten, is walgelijk!”
ERIC VAN DER BURG IS WOEDEND OP SYLVANA SIMONS
[15]
AT5
ZO ONTSPOORDE HET DEBAT MET SYLVANA SIMONS
Hoe kon het spoeddebat over de dodelijke schietpartij bij de Nederlandse
Bank in de raad zo ontsporen.
AY5 staat alles op een rijtje
[16]
ZIE BEGIN ONTSPORING DEBAT, WAARAAN AT5 REFEREERT

Nicole Temmink Retweeted AT5

Ongelooflijk om dit nu zo te stellen. Dan heb je echt geen idee hoe heftig dit voor de agenten moet zijn geweest. Bijzonder smakeloos en te makkelijk om dan zo commentaar te geven

Nicole Temmink added,

AT5Verified account @AT5
Sylvana Simons: ‘Politie vuurde bovenmatig aantal kogels af bij DNB’ https://www.at5.nl/artikelen/191555/sylvana-simons-politie-vuurde-bovenmatig-veel-kogels-af-bij-dnb …

[17]
Dit zijn slechts de interrupties van partijen, die Simons onderbreken:
SP 5x
D66 4x
PvdD 2x
GroenLinks 2x
VVD 9x
PvdA 4x
FvD 5x
[18]
RAAD NEEMT AFSTAND VAN SYLVANA SIMONS IN VERHIT DEBAT
AT5
Het debat dat BIJ1-raadslid Sylvana Simons aanvroeg na de schietpartij bij de Nederlandse Bank, ontspoorde vanmiddag volledig. Alle andere raadsleden waren woedend op Simons omdat zij volgens hen voorbarige conclusies trok en zelfs suggereerde dat Amsterdamse jongeren met een kleur moeten oppassen voor politiegeweld. Maar volgens Simons verwoordt ze de ongerustheid die er onder haar achterban leeft.
En zelfs de trouwste bondgenoot op dit punt, Denk, distancieerde zich,
waarmee het 44 zetels tegen een werd.
[NUMAN YILMAZ/DENK]
”Ik vind het ook niet gepast, dat we dit hier nu moeten bespreken.
Ik ben ook volksvertegenwoordiger, ik werk dagelijks met jongeren
en gelukkig heb ik niet gehoord wat u heeft gehoord, mevrouw
Simons, meneer de voorzitter, dus ik herken dat ook helemaal niet”
AT5
ZO ONTSPOORDE HET DEBAT MET SYLVANA SIMONS
Hoe kon het spoeddebat over de dodelijke schietpartij bij de Nederlandse
Bank in de raad zo ontsporen.
AY5 staat alles op een rijtje
[19]
[DIEDERIK BOOMSMA/CDA]
”Je hebt als raadslid volgens mij ook een belangrijke taak, niet
alleen om zorgen te horen, maar ook om ze niet erger te maken,
om ze niet aan te wakkeren.
Dus niet om wantrouwen in de samenleving te injecteren door je
woorden te kiezen.”
AT5
ZO ONTSPOORDE HET DEBAT MET SYLVANA SIMONS
Hoe kon het spoeddebat over de dodelijke schietpartij bij de Nederlandse
Bank in de raad zo ontsporen.
AT5 staat alles op een rijtje
[20]
”’De afgelopen drie jaar heb ik dankzij de inzet en betrokkenheid van politie en openbaar Ministerie in relatieve vrijheid kunnen leven. Ik waardeer het werk dat de politie doet, gelooft u mij’
AT5
ANALYSE: HOE HET DNB DEBAT MET SYLVANA SIMONS
UIT DE HAND LIEP
14 FEBRUARI 2019
[21]
MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD EN BEPAALD
NIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACE
ASTRID ESSED
1 JULI 2015′
MITCH HENRIQUEZ/ZOVEELSTE DODE DOOR POLITIEGEWELD
ASTRID ESSED
2 JULI 2015
AGENT DIE RISHI NEERSCHOOT, VRIJGESPROKEN/RECHTBANK
GEEFT POLITIE LICENCE TO KILL
ASTRID ESSED
27 DECEMBER 2013
[2011]/DOOD TURKSE ARRESTANT IN POLITIECEL/POLITIE
STAAT NIET BOVEN DE WET
ASTRID ESSED
[22]
AMNESTY INTERNATIONAL
ETNISCH PROFILEREN
AMNESTY INTERNATIONAL
ETNISCH PROFILEREN EN DISCRIMINATIE
DE GROENE AMSTERDAMMER
JA, ETNISCH PROFILEREN BESTAAT
20 JUNI 2018
[23]

NRC

ETNISCH PROFILEREN GEBEURT, OOK ALS

JE TYPHOON HEET

30 MEI 2016

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/30/etnisch-profileren-gebeurt-ook-als-je-typhoon-heet-a1402599

Rapper Typhoon werd “voor de zoveelste keer” staande gehouden omdat zijn auto niet zou matchen met zijn profiel.

Als donker persoon door de politie staande worden gehouden vanwege je huidskleur; het gebeurde rapper Typhoon maandagavond in Zwolle. En het was niet voor het eerst, zo zegt hij zelf.

De rapper kreeg te horen dat zijn nieuwe auto niet matchte met zijn profiel. Dit fenomeen, dat ‘etnisch profileren’ wordt genoemd, heeft Typhoon al zo vaak gehoord als reden voor politiecontrole, dat hij er niet eens meer boos om wordt. Op Instagram geeft hij een uitgebreide reactie op het voorval:

De agent in kwestie gaf volgens de rapper toe dat hij bevooroordeeld was en dat hij er rekening mee hield dat de auto van drugsgeld kon zijn betaald. Met het delen van de gebeurtenis op sociale media wil Typhoon een groter probleem aankaarten:

“Ik kies ervoor dit nu te delen omdat dit niet een op zichzelf staand iets is. Het is niet alleen de politie, dit is een dikke error in de NL’se samenleving.”

De politie zegt in een reactie dat het niet had mogen gebeuren, want etnisch profileren mag nooit een reden zijn om iemand staande te houden:

“Wij doen niet aan etnisch profileren. In dit geval heeft de agent in kwestie inderdaad gezegd dat huidskleur één van redenen is geweest voor het staande houden, maar dat zou niet mogen. Wij willen niet handelen op basis van onderbuikgevoelens, maar op basis van feiten.”

Later op de avond kwam de politie met een verklaring waarin wordt toegegeven dat besloten werd om de bestuurder te controleren “omdat ze de combinatie van de leeftijd en de, in hun ogen, dure auto en de huidskleur verdacht vonden.” De politie zegt de situatie te betreuren en heeft excuses aangeboden aan de rapper.

Veel reacties

Het incident komt op een moment dat het racismedebat in Nederland sterk is verscherpt. Of het nu de discussie is rond Zwarte Piet of de racistische leuzen aan het adres van Sylvana Simons: een redelijke discussie over de aanwezigheid van racisme in Nederland blijkt moeilijk te realiseren.

Televisieprogramma EenVandaag besteedde maandag aandacht aan het probleem van ontkenning van racisme in Nederland. Volgens hoogleraar Gloria Wekker komt dat doordat Nederlanders zich door de kritiek in hun identiteit aangevallen voelen:

“Het wijdverbreide verhaal is dat de Nederlandse cultuur heel goed, open en tolerant is, en dat Nederlanders eerlijke mensen zijn die altijd tegen onderdrukking hebben gevochten. Dan is het meteen: nee dat is niet zo, want wij zijn heel open en tolerant.”

Dat het racismedebat in Nederland op volle toeren draait, blijkt wel uit het aantal reacties op het Instagram-bericht van Typhoon en op een verwijzende tweet: binnen enkele uren liketen 1,5 duizend mensen het bericht en werd Typhoon meer dan zeshonderd keer geretweet. Op Facebook schrijft PvdA-voorman Diederik Samsom boos en verdrietig te zijn:

POLITIE.NL
POLITIE BETREURT ONTERECHTE CONTROLE

RAPPER

31 MEI 2016

https://www.politie.nl/nieuws/2016/mei/31/02-zwolle-politie-betreurt-onterechte-controle-rapper.html

Politie betreurt onterechte controle rapper

Laatste update:
31-05-2016 | 01:04

Zwolle – Op maandagmiddag 30 mei werd in Zwolle rapper Typhoon door twee agenten gecontroleerd. De agenten zagen de jongeman kort daarvoor rijden in een dure auto. Zij besloten de bestuurder te controleren omdat ze de combinatie van de leeftijd en de, in hun ogen, dure auto en de huidskleur verdacht vonden. Toen de agenten zagen dat het om de bekende rapper ging, ontstond er een gesprek waarbij een politieman direct eerlijk heeft uitgelegd hoe hij tot het besluit om deze auto te controleren was gekomen.

Kort na het incident deelde de rapper via social media over het gebeurde waarop de politie veel vragen kreeg. Er is direct samen met betrokken agenten teruggekeken naar het incident en de aanleiding van de controle. Districtschef Arjan Mengerink: ‘Dat vinden wij belangrijk want de politie moet te allen tijde staan voor neutraliteit. Wij mogen niet selecteren op uiterlijk of afkomst en daarom vonden wij het belangrijk om deze kwestie direct op te helderen. De betrokken agenten waren zich zeer bewust van hun inschattingsfout en gaven dit ook direct ruiterlijk toe. Nu gaat het erom dat we ervan leren en dat gaan wij zeker doen. Typhoon kan rekenen op onze excuses’, sluit Mengerink af.

[24]
AT5
SYLVANA SIMONS: POLITIE VUURDE BOVENMATIG AANTAL
KOGELS AF BIJ DNB
11 FEBRUARI 2019
[25]
“Het dieptepunt in mijn carrière als raadslid.”
…..
……
”“wat u vandaag gedaan heeft, is niet alleen u onsterfelijk belachelijk gemaakt (sic) in mijn ogen en in de ogen van mijn partij en volgens mij de hele raad, u heeft er voor gezorgd dat u voor de achterban die uw partij vertegenwoordigt, de komende tijd heel weinig voor elkaar gaat krijgen, omdat wij allemaal denken dat u in een complot gelooft (…) en ik vond dit echt het dieptepunt van mijn lidmaatschap van deze raad.”
”U MOET ZUICH KAPOT SCHAMEN!
WALGELIJK”
[26]
GroenLinkskan slechts nog een stroom van “Verschrikkelijk! Verschrikkelijk!” uitbrengen.”
”U MOET ZUICH KAPOT SCHAMEN!
WALGELIJK”
[27]

Op woensdagavond 6 februari jongstleden moet zich voor alle betrokkenen een waar drama hebben afgespeeld bij De Nederlandsche Bank.

Agenten schoten een 31-jarige man neer. Zijn naam is inmiddels bij ons allen bekend. Uitspraken van zijn moeder in het Parool wijzen erop dat hij wellicht WILDE sterven. Suïcide by Cop. Een dergelijk scenario maakt de ongetwijfeld traumatische ervaring voor de betrokken agenten en hun collega’s alleen maar tragischer, zo kan ik me voorstellen.

Mensen die ik persoonlijk ken die overal in het land en ook in onze stad bij de politie werken hebben hun ervaringen meerdere malen de afgelopen jaren met mij gedeeld. De afgelopen drie en een half jaar heb ik dankzij de inzet en betrokkenheid van politie en OM in relatieve vrijheid kunnen leven. Ik waardeer het werk dat de politie doet. Gelooft u mij. Ik stel hier niemands integriteit ter discussie. Maar ik heb vragen.

De woorden in de aankondiging van deze raadsactualiteit zijn scherp, te scherp. En dat is mij tussen afgelopen maandag en vandaag behoorlijk kwalijk genomen. Partijen in de raad die onlangs nog Law and Order riepen rondom de ontruiming van het ADM terrein en die zelfs zover gingen om de burgemeester en de politie te beschuldigen van gebrek aan kennis of openheid en het negeren van een onveilige situatie… Diezelfde partijen roepen via social media dat mijn vragen over de dood van een stadgenoot, en de verwonding van een argeloze fietser lafhartig zijn.

Voorzitter, ik heb vragen. En ik stel ze. En ook omdat de ervaring mij heeft geleerd dat als het OM spreekt over “onwel geworden op weg naar t bureau” dat ook iets heel anders kan betekenen. Dit nieuws leeft erg onder de mensen die ik spreek. Jongeren en met name jongeren van kleur schrikken hiervan.

 • Is de burgemeester op de hoogte van de onrust die dit incident teweeg heeft gebracht bij bewoners van onze stad?
  Hebben de burgemeester of de afdeling openbare orde en veiligheid de onrust in de gemeenschappen getoetst of gepolst?

Ik ontving een inmiddels veelbesproken open brief van agent Joeri zonder achternaam die nieuw licht op de zaak werpt: mogelijk maakte het ‘nepwapen’ geluid. In dat geval is het denkbaar dat de 21 schoten die je hoort niet allemaal door de politie gelost zijn.

 • De relevante vraag die nu dan te stellen is, is wellicht: hoeveel schoten heeft de politie zelf gelost?

 • In de verklaring van het OM wordt niet gezegd dat de man dreigend met een vuurwapen op de agenten af kwam lopen. Volgens de brief van agent Joeri  lijkt daar wél sprake van. Is er, voorzover de BM weet, reden om aan te nemen dat agent Joeri hier feitelijke en nieuwe informatie deelt? Zoja, hoe verhoudt zich dat tot het onderzoek van de rijksrecherche?

Ik begrijp dat de burgemeester als leider van de driehoek in eerste instantie voor het bevoegd gezag moet staan. En dat respecteer ik. Als volksvertegenwoordiger stel ik mijn vragen vooral om duidelijkheid te verschaffen aan mensen in de stad die dezelfde vragen hebben en behoefte aan context.

Ik begrijp dat de burgemeester op veel vragen waarschijnlijk nog geen duidelijk antwoord heeft aangezien het onderzoek door de rijksrecherche nog loopt. Maar ik begrijp ook dat het niet te doen gebruikelijk is de resultaten van dat onderzoek te delen.

 • Kan de burgemeester een inschatting maken wanneer het onderzoek door de rijksrecherche afgerond zal zijn?

 • En gaat de burgemeester/ de driehoek na de afronding van het onderzoek de bewoners van onze stad informeren over de loop van het onderzoek, de uitkomsten en eventuele gevolgen van het onderzoek?

 • Er zou mogelijk sprake zijn van “suicide-by-cop”. In Nederland een relatief nieuw probleem. Heeft het college gegevens over hoe vaak dit voorkomt? Welke aandacht krijgt deze problematiek in de politieopleiding?
 • Wat zijn de richtlijnen voor het gebruik van vuurwapens bij het onschadelijk maken van gewapende personen? Wat zijn de protocollen voor de toegestane manieren om een persoon onschadelijk te maken?

 • Heeft de BM zich ook afgevraagd waarom er zoveel kogels zijn afgevuurd? Hoe gaat men binnen de politie, buiten het onderzoek van de rijksrecherche om, met dit soort ingrijpende gebeurtenissen om? Wat is de begeleiding voor de slachtoffers en hun familie? Welke begeleiding is er voor de betrokken agenten?

 • Dit is het zoveelste incident in ons land met nepvuurwapens. Bestaat er een protocol binnen de driehoek hoe om te gaan met dit fenomeen? Volgens de wet zijn deze wapens verboden, toch kun je via internet aan de wapens komen. Zijn er nationaal plannen voor de uitvoering van het algehele verbod op distributie en verkoop van deze nepwapens, net zoals dat voor lasers geldt? Heeft de driehoek of de burgemeester dit gevaar (nepvuurwapens) besproken met de minister? Zo niet is de burgemeester van plan dit alsnog te doen?

 • Dan over het incident: Wie heeft de oorspronkelijke melding gedaan?
  Waren er andere burgers die daadwerkelijk bedreigd werden door de man met het (nep)vuurwapen? Hoe gaat het met de onschuldige omstander die ook geraakt is door de politiekogel? Is de nazorg en bijstand van deze en wellicht andere omstanders goed geregeld? En hoe? Wordt deze persoon in het kader van het onderzoek ook gehoord? Wat hebben de desbetreffende politieagenten gedaan om te voorkomen dat er omstanders geraakt zouden worden? Ja ik begrijp dat politiewerk vaak split second beslissingen nemen is, maar ook de veiligheid van omstanders moet in dat split second decision making in ogenschouw genomen worden?

 • Ik begrijp dat de politie in Amsterdam een proef draait met bodycams. Droegen deze politiemensen bodycams? En is de politie van plan na het onderzoek de beelden ook vrij te geven?

Voorzitter, ik rond af. Er is veel ophef geweest over deze raadsactualiteit, de laatste twee dagen. Er is veel hype en commotie geweest. Er is getwitterd en de talkshows belden. Er is mij lafhartigheid en een gebrek aan empathie voor de betrokken agenten verweten. Met geen van deze beschuldigingen kan ik me identificeren.

Er is in dit verhaal maar één persoon waarmee ik me kan identificeren. En dat is de moeder van een zoon.”

DE BIJDRAGE, DIE SYLVANA SIMONS IN DE GEMEENTERAAD WILDE HOUDEN, MAAR HAAR ONMOGELIJK WERD GEMAAKT DOOR VOORTDURENDE

INTERRUPTIES VAN HAAR POLITIEKE ”COLLEGAE”

REACTIE BIJ1 OP SCHIETINCIDENT

https://amsterdam.bij1.org/reactie-bij1-op-schietincident/

[28]

En het zou u echt sieren als u NU gaat zitten en u nederig gedraagt!”

”U MOET ZUICH KAPOT SCHAMEN!
WALGELIJK”
U moet zich gewoon schamen en het zou u echt sieren, het zou u echt sieren, als u nu gaat zitten,
nederig….draagt en dat u misschien hier voortaan uw zaak kan bepleiten,
want u doet uw zaak geen……”
0.51-1.01
JOHNAS VAN LAMMEREN [PvdD] TEGEN SYLVANA SIMONS:
”ALS IK U WAS ZOU IK GAAN ZITTEN EN NEDERIG ZIJN”
TRANSCRIPTIE
SYLVANA SIMONS”
”Meneer van Lammeren, weet u wat cis betekent?”
JOHNAS VAN LAMMEREN:
”Dat wilt u nu voor dit debat in plaats dat u zegt ”ik neem afstand
van de woorden ”witte cis mevrouw”
[VOORZITTER]
”Mevrouw Simons, gaat u uw gang….”
SYLVANA SIMONS:
”Weet u, wat het betekent?”
JOHNAS VAN LAMMEREN:
”Mevrouw Simons…..”
SYLVANA SIMONS:
”Voorzitter, eh…….als u het mij toestaat…
De heer van Lammeren schijnt te denken, dat er gescholden
wordt op het moment, dat iemand een cis vrouw genoemd wordt….”
JOHNAS VAN LAMMEREN:
Nee, witte cis vrouw…”
”Er wordt witte cis vrouw gezegd en dat….en in dit debat geeft u aan,
dat de heer van de Burg zich misschien minder goed kan voorstellen
……”
”Indirect trekt u gewoon de racisme kaart richting de Amsterdamse politie,
laten we het ook maar gewoon benoemen en ik ben daar klaar mee.
U moet zich gewoon schamen en het zou u echt sieren, het zou u echt sieren, als u nu gaat zitten,
nederig….draagt en dat u misschien hier voortaan uw zaak kan bepleiten,
want u doet uw zaak geen……”
[29]
”Ik begrijp dat de burgemeester op veel vragen waarschijnlijk nog geen duidelijk antwoord heeft aangezien het onderzoek door de rijksrecherche nog loopt. Maar ik begrijp ook dat het niet te doen gebruikelijk is de resultaten van dat onderzoek te delen.”

REACTIE BIJ1 OP SCHIETINCIDENT

https://amsterdam.bij1.org/reactie-bij1-op-schietincident/

[30]

 

 

Halsema:

Beangstigend (..) Een nachtmerrie en traumatische gebeurtenis voor de agenten. (..)
We wachten op de uitkomsten van het onderzoek, maar in de tussentijd denk ik dat de agenten ons inlevingsvermogen en niet ons oordeel verdienen. Ik denk dat het Amsterdamse korps onze trots verdient.”

GRUTJES.NL

”U MOET ZICH KAPOT SCHAMEN!

WALGELIJK!”

https://www.grutjes.nl/2019/02/u-moet-zich-kapot-schamen-walgelijk/

“Dit lijkt mij geen moment om over het politieoptreden te praten.”

“Dit is een nachtmerrie voor alle betrokkenen, een traumatische en een beangstigende. We wachten op de uitkomsten van het onderzoek van de Rijksrecherche, maar in de tussentijd denk ik dat de agenten ons inlevingsvermogen en niet ons oordeel verdienen.”

AMSTERDAMSE RAAD BOOS OP SIMONS NA AANVRAAG DEBAT
”POLITIEGEWELD” DNB
13 FEBRUARI 2019
 

Burgemeester Femke Halsema sloot zich daarbij aan. “De agenten verdienen ons inlevingsvermogen, niet ons oordeel. Het Amsterdamse korps verdient onze trots.”

RTL NIEUWS

GEMEENTERAAD AMSTERDAM BOOS OP

SIMONS: ”POLITIE VERDIENT ONZE TROTS”

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4608631/gemeenteraad-amsterdam-boos-over-aantijgingen-sylvana-simons

[31]

De burgemeester is ze gaan bezoeken. Die schietende agenten hè, niet de moeder van de doodgeschoten man, en ook niet de voorbijfietsende omstander die een politiekogel door zijn been kreeg.”

GRUTJES.NL

”U MOET ZICH KAPOT SCHAMEN!

WALGELIJK!”

https://www.grutjes.nl/2019/02/u-moet-zich-kapot-schamen-walgelijk/

[32]

“wat u vandaag gedaan heeft, is niet alleen u onsterfelijk belachelijk gemaakt (sic) in mijn ogen en in de ogen van mijn partij en volgens mij de hele raad, u heeft er voor gezorgd dat u voor de achterban die uw partij vertegenwoordigt, de komende tijd heel weinig voor elkaar gaat krijgen, omdat wij allemaal denken dat u in een complot gelooft (…) en ik vond dit echt het dieptepunt van mijn lidmaatschap van deze raad.”

”U MOET ZUICH KAPOT SCHAMEN!
WALGELIJK”

https://www.grutjes.nl/2019/02/u-moet-zich-kapot-schamen-walgelijk/

[33]

ZIE BEGIN ONTSPORING DEBAT, WAARAAN AT5 REFEREERT

Nicole Temmink Retweeted AT5

Ongelooflijk om dit nu zo te stellen. Dan heb je echt geen idee hoe heftig dit voor de agenten moet zijn geweest. Bijzonder smakeloos en te makkelijk om dan zo commentaar te geven

Nicole Temmink added,

AT5Verified account @AT5
Sylvana Simons: ‘Politie vuurde bovenmatig aantal kogels af bij DNB’ https://www.at5.nl/artikelen/191555/sylvana-simons-politie-vuurde-bovenmatig-veel-kogels-af-bij-dnb …

[34]
FRONTAAL NAAKT
NIET ALLEEN JOHNAS VAN LAMMEREN, DE HELE AMSTERDAMSE
GEMEENTERAAD ZIT FOUT
PETER BREEDVELD
19 FEBRUARI 2019
[35]
VAN DIENDER TOT PATIENT.NL
”11 februari in de avond las ik uw reactie op AT5. Ik moet zeggen dat het stoom uit mijn oren kwam.”
BESTE SYLVANA SIMONS
JOERI STERRINGA
 
TEKST
 

Beste Sylvana Simons,

Op 6 februari 2019 vond er in de avond een schietincident plaats nabij de Nederlandse bank in Amsterdam. 2 collega’s van mij reageerden op een oproep van de Marechaussee dat er bij de bank een gewapende man liep, die met dat wapen op mensen had gericht en geschoten. Mijn collega’s waren al in de buurt en zijn meteen naar de plek gegaan waar de man voor het laatst gezien was.
Aan de waterzijde van de bank werd de man aangetroffen. In zijn hand had hij een vuurwapen en later ook nog een mes in zijn andere hand. Hij kwam vervolgens schietend op mijn collega’s aflopen. Deze collega’s hebben zijn schieten meteen beantwoord door terug te schieten.
Mijn collega’s zijn, als ze geen uniform aan hebben, gewone mensen die wellicht een gezin hebben en familie. Ook hebben ze een breed sociaal leven. Toevallig werken ze bij de politie en 1 van de taken van de politie is om de orde te handhaven. Wij, als politie, moeten ergens in, waar andere mensen hard weg rennen.

Er ontstaat een behoorlijk vuurgevecht aan de waterzijde van de Nederlandse bank. De man komt steeds dichter bij mijn collega’s en blijft op ze schieten. Vervolgens komt de man ook nog op hen af rennen. Mijn collega’s gaan steeds meer schieten, omdat de man of niet geraakt wordt, of niet reageert op de treffers. Uiteindelijk gaat de man neer.

Ik was zelf in dienst tijdens dit incident als officier van dienst van de politie. Ik was toevallig dicht in de buurt toen dit gebeurde en was daardoor erg snel bij de bank. Daar trof ik 2 collega’s, die helemaal van slag waren. Mijn eerste zorg was om te kijken of mijn collega’s gewond waren. Andere collega’s van mij hebben zich meteen om de neergeschoten man ontfermt.
Mijn collega’s waren gelukkig niet gewond, maar ze waren helemaal bleek en compleet van slag. Mijn collega’s hebben echt het idee gehad, dat zij hebben gevochten voor hun leven. Zij dachten dat de man die op hen af kwam rennen hen wilde doorschieten of doodsteken. Dat het achteraf om vermoedelijk een nepwapen gaat, doet niets af aan hun angst. Ik heb het wapen zelf gezien en geloof mij, als iemand dit wapen op mij had gericht dan zou ik ook schieten.
Zoals ik al eerder schreef zijn wij, bij de politie, gewoon mensen van vlees en bloed, maar zeker ook met gevoel. Wij zijn er echt niet op uit om onze wapens te gebruiken op mensen. Wij kennen echt wel de risico’s van het schieten op straat waar mensen lopen. Wij zijn ons echt wel bewust van het feit dat, als wij gaan schieten, er slachtoffers kunnen vallen. Natuurlijk betreur ik het heel erg dat de man overleden is, dit is iets wat niemand wil. Ook is het heel erg dat de man op de fiets gewond is geraakt.

Als ik naar mijzelf kijk heb ik 2 nachten erg slecht geslapen van dit incident. Ik ben zelfs 1 keer schreeuwend wakker geworden uit een nachtmerrie. Moet je nagaan dat ik zelf niet geschoten heb, maar wel zo veel last ervan heb gehad.

Ik hoop heel erg dat mijn collega’s, als zij hun ogen dicht doen om te gaan slapen, niet constant het filmpje zien waar zij ingezeten hebben.

11 februari in de avond las ik uw reactie op AT5. Ik moet zeggen dat het stoom uit mijn oren kwam. Ik weet natuurlijk niet precies wat u tegen AT5 gezegd heeft, of wat letterlijk uw reactie was, maar ik ga ervan uit dat de strekking klopt.
Er is inderdaad veel geschoten, maar geloof mij, als je in doodsangst bent, doe je er alles aan om te overleven. Veel mensen rennen weg om te overleven, maar wij, als dienders, zijn niet van het wegrennen en wij gaan de confrontatie aan. Dat is ons aangeleerd. Als er iemand met een mes en vuurwapen op je af komt rennen, blijf je schieten totdat deze persoon is uitgeschakeld. Dat is het moment dat hij neer gaat, of zich overgeeft.
U stelt ook dat de burger zich juist onveiliger voelt door het optreden van de politie.  Waar haalt u deze informatie vandaan, bellen mensen u om dit te vertellen?

Natuurlijk is het heel angstig als er geschoten wordt en helemaal zoals bij de bank, maar ik kan mij niet voorstellen dat de burger zich hierdoor nog onveiliger gaat voelen.

Ik ben benieuwd hoe uw reactie zou zijn geweest als 1 van mijn collega’s het leven had gelaten op die bewuste plek.

Beste mevrouw Simons, wij als Amsterdamse dienders zijn er onder andere voor om te burgers te beschermen. Als je achteraf hoort dat de man die is neergeschoten psychische hulp nodig had, is het wellicht beter als u, in uw positie, u eens druk gaat maken over de GGZ en de opvang van mensen met een psychische stoornis in plaats van nu al uw conclusies te trekken.

Bij deze wil ik u ook graag uitnodigen om een keer mee te gaan naar ons oefenterrein zodat we wat simulaties kunnen doen met u als diender. Op die manier kunt u een beetje ervaren waar wij op sommige momenten mee om moeten gaan en hoe wij, in een split second, beslissingen moeten nemen wellicht op leven en dood.
Graag hoor ik of u deze uitnodiging aanneemt.

Joeri

[36]
‘Ik was zelf in dienst tijdens dit incident als officier van dienst van de politie. Ik was toevallig dicht in de buurt toen dit gebeurde en was daardoor erg snel bij de bank. Daar trof ik 2 collega’s, die helemaal van slag waren. Mijn eerste zorg was om te kijken of mijn collega’s gewond waren. Andere collega’s van mij hebben zich meteen om de neergeschoten man ontfermt.”
VAN DIENDER TOT PATIENT.NL
”11 februari in de avond las ik uw reactie op AT5. Ik moet zeggen dat het stoom uit mijn oren kwam.”
BESTE SYLVANA SIMONS
JOERI STERRINGA
[37]
”U MOET ZUICH KAPOT SCHAMEN!
WALGELIJK”
[38]
”De aanwezige agenten hebben niet geaarzeld maar met zijn allen het vuur geopend. Gewettigd zouden zijn de termen kogelregen en liquidatie”
SYLVANA SIMONS WORDT VEEL TE HARD AANGEPAKT
HAN VAN DER HORST
14 FEBRUARI 2019
[39]
[40]

NRC

ETNISCH PROFILEREN GEBEURT, OOK ALS

JE TYPHOON HEET

30 MEI 2016

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/30/etnisch-profileren-gebeurt-ook-als-je-typhoon-heet-a1402599

[41]

Er is in dit verhaal maar één persoon waarmee ik me kan identificeren. En dat is de moeder van een zoon.”

REACTIE BIJ1 OP SCHIETINCIDENT

https://amsterdam.bij1.org/reactie-bij1-op-schietincident/

Reacties uitgeschakeld voor Fataal schietincident, Sylvana Simons en de Amsterdamse Gemeenteraad/Sylvana spoke the truth

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.