Tagarchief: Appelscha

Pinksterlanddagen 2019/Kafka slaat weer toe!/Failliete solidariteit

Image result for Pinksterlanddagen/Images

DE PINKSTERLANDDAGEN ZIEN ER ZO IDYLLISCH UIT, MAAR
ER SCHUILEN ADDERTJES ONDER HET GRAS, DIE HAAKS STAAN
OP DE VERKONDIGDE ”SOLIDARITEIT……”
PINKSTERLANDDAGEN 2019/KAFKA SLAAT WEER TOE!/
FAIILLIETE SOLIDARITEIT
ASTRID ESSED, WREKER VAN HET ONRECHT, KLAAGT AAN!
Beste lezers,
Dat u zich nog iets herinnert van mijn eerste  stuk over de gang van zaken
bij de Pinksterlanddagen en de unfaire bejegening van een bezielde
activist, is onwaarschijnlijk, want het gebeurde heeft in 2013 plaatsgehad en mijn stuk hierover [na het te hebben laten bezinken] in 2014
Het was getiteld:
”KAFKA 2013/OVER PINKSTERLANDDAGEN EN ONDERLINGE
VERHOUDINGEN/WILLEKEUR EN UNFAIRE BEHANDELING”

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Pinksterlanddagen 2019/Kafka slaat weer toe!/Failliete solidariteit

Opgeslagen onder Divers

Pinksterlanddagen 2018/Kafka opnieuw in werking/Jacht na vijf jaar hervat

Image result for Kafka/Het proces/Boek/Images

EN ZO ZAG DE SITUATIE ER OP DE PINKSTERLANDDAGEN 2013 UIT
EEN ACTIVIST ZONDER HOOR EN WEDERHOOR VAN DE PINKSTERLANDDAGEN VERWIJDERD!
DAT DOET DENKEN AAN KAFKA’S ”HET PROCES!

 

 

 

 

PINKSTERLANDDAGEN 2018/KAFKA OPNIEUW IN WERKING/JACHT NA VIJF JAAR HERVAT
Beste lezers,
Dat u zich nog iets herinnert van mijn vorige stuk over de gang van zaken
bij de Pinksterlanddagen en de unfaire bejegening van een bezielde
activist, is onwaarschijnlijk, want het gebeurde heeft in 2013 plaatsgehad en
mijn stuk hierover [na het te hebben laten bezinken] in 2014
Het was getiteld:
”KAFKA 2013/OVER PINKSTERLANDDAGEN EN ONDERLINGE
VERHOUDINGEN/WILLEKEUR EN UNFAIRE BEHANDELING”

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Pinksterlanddagen 2018/Kafka opnieuw in werking/Jacht na vijf jaar hervat

Opgeslagen onder Divers

Kafka 2013/Over Pinksterlanddagen en onderlinge verstandhoudingen/Willekeur en unfaire behandeling

Geachte lezers,
In zijn standaardwerk ”Het Proces” [1] vertelt de schrijver Franz Kafka de geschiedenis van een man, Josef K
genaamd, die
wordt gearresteerd en veroordeeld door een schimmige authoriteit, terwijl noch aan hem, noch aan de
lezer duidelijk gemaakt wordt, waarvan hij nu eigenlijk wordt beschuldigd en waarvoor hij is veroordeeld.
Het eindigt dramatisch:
Hij wordt ter dood gebracht.
Zonder ooit te hebben geweten waarvan hij beschuldigd was, wat de bewijslast was. waardoor
hij zich niet heeft kunnen verdedigen.
Luguber en bizar?
Ja, en zo gaat het, al dan niet in minder ”extreme” vorm, in een groot aantal landen in de wereld,
waar hetzij een dictatuur, hetzij een autoritaire machtsvorm is. [2]
Maar Nederland kan er ook wat van.
Vaker heb ik geschreven over de anti-terreurwetgeving alhier, waarbij de rechten van verdachten
in ernstige mate worden beperkt [3]
En de processen tegen echte of vermeende ”terroristen” of ”extremisten”, waarbij de bewijslast
wel erg te wensen overliet [4]
Maar dat is de zogenaamde ”burgerlijke” rechtspraak of anders gezegd;
De rechtspraak van de bestaande Staten, die zijn gebaseerd op ongelijke economische/
machtsverhoudingen.
Je zou dus mogen verwachten, dat er bij mensen en/of groepen [in casu de anarchisten], die
zeggen te streven naar een vrije en solidaire samenleving, zonder de macht van
Staten  waarin een einde is gekomen aan [economische]
macht en ongelijkheid in allerlei vormen [5] andere en meer eerlijke normen gelden.
Dat dat lang niet altijd [dit staat natuurlijk niet model voor het merendeel der anarchisten, die juist
erg hun best doen voor die eerlijkheid en gelijkheid] het geval is, blijkt wel uit het geval van de Pinksterlanddagen
2013 en de manier waarop met Maikel is omgesprongen.
In feite nog enger dan bij de ”reguliere” [en dus niet het bovenstaande anti terreurvoorbeeld, dat
onder de uitzonderingswetten valt] rechtspleging.
Ik kom hierop nog uitgebreid terug.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Kafka 2013/Over Pinksterlanddagen en onderlinge verstandhoudingen/Willekeur en unfaire behandeling

Opgeslagen onder Divers