Noten 1 t/m 35 bij ”Pinksterlanddagen 2021/Kafka gaat door, dus ga ik door/Over willekeur en unfaire behandeling

NOTEN
[Zie eerst tekst van het Begin Citaat, daarna notenapparaat]

”YES….YES…..THE HORN OF HELM HAMMERLAND SHALL SOUND IN THE DEEP……ONE LAST TIME!”[Theoden King in ”the Two Towers”/Lord of the Rings”
https://www.youtube.com/watch?v=UayQi2tdJTw

Een Scene uitThe  Lord of the Rings/The Two Towers
WIKIPEDIA
THE LORD OF THE RINGS/THE TWO TOWERS
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Lord_of_the_Rings:_The_Two_Towers

TEKST YOUTUBE FILMPJE

TEXT

”Yes………Yes………The horn of Helm Hammerhand……shall sound in the Deep……one last time.”

THE TWO TOWERS EXTENDED EDITION MOVIE SCRIPT
http://www.ageofthering.com/atthemovies/scripts/thetwotowers57to60.php

Scene 58 ~ Forth Eorlingas The Two Towers Scene 58

At Helms Deep the banners of Saruman, black, bearing his white hand at flying on the Hornburg.  It is daylightThe Uruk-hai are using their ram to batter down the Great Hall doors.  Men are running to barricade it from behind
 
THEODEN:The fortress is taken. It is over.
 
ARAGORN:(running with Legolas to carry more barricades to the door) You said this fortress would never fall while your men defend it. They still defend it. They have died defending it.
 
The women and children in the caves cry out as they hear the battering ram
 
WOMAN:They are breaking in!
 
WOMAN:They’re past the door!
 
ARAGORN:(looking at Theoden) Is there no other way for the women and children to get out of the caves? (Theoden does not answer but looks at the floor)
 
ARAGORN:(insistantly) Is there no other way?
 
GAMLING:There is one passage. It leads into the mountains. But they will not get far. The Uruk-hai are too many.
 
The uruk-hai continue to batter the doors
 
ARAGORN:(puts his hand on Gamling’s shoulder) Tell the women and children to make for the mountain pass. And barricade the entrance!
 
THEODEN:(dreamily) So much death. (Aragorn and Gamling look at him quizically)  What can Men do against such reckless hate?
 
The Uruk-hai ram the door again.  Aragorn pauses to think
 
ARAGORN:Ride out with me. (Theoden turns to look at him) Ride out and meet them.
 
THEODEN:For death and glory.
 
ARAGORN:For Rohan. For your people.
 
GIMLI:The sun is rising.
 
Aragorn looks to the window.  He hears Gandalf’s voice
 
GANDALF VOICEOVER:Look to my coming at first light on the fifth day. At dawn……Iook to the east.
 
THEODEN:Yes………Yes………The horn of Helm Hammerhand……shall sound in the Deep……one last time.
 
GIMLI:Yes!
 
The door is broken down
 
THEODEN:(placing his hand on Aragorn’s shoulder) Let this be the hour when we draw swords together. 
 
Gimli leaves to blow the horn of the Helm Hammerhand.  As it sounds Theoden speaks
 
THEODEN:Fell deeds, awake. Now for wrath……now for ruin and a red dawn.
 
Aragorn draws his sword.  Theoden puts on his helmet.  Gimli blows the horn. The Uruk-hai break through the inner door.  Theoden, mounted on his horse, next to Aragorn and Legolas raises his sword in the air
 
THEODEN:Forth Eorlingas!
 
They gallop through the masses of Uruk-hai through the hall, killing those in their path.  Gimli sounds the horn again, as they leave Helms Deep and ride onto the causeway where thousands of Uruk-hai still crowd.  Suddenly Aragorn is drawn to a white light and looks up.  Gandalf appears on top of the hill top next to Helms Deep riding Shadowfax who rears
 
ARAGORN:Gandalf.
 
GANDALF:(looking down on Helms Deep.  Theoden pauses and looks up) Theoden King stands alone.
   
EOMER:(riding up behind him) Not alone. (he raises his sword high) Rohirrim!
 
The Rohirrim ride up behind Eomer.  The Uruk-hai stop fighting and look up.
THEODEN:Eomer.
 
EOMER:To the king!
 
Eomer, Gandalf and the Rohirrim ride down the steep hill towards the Uruks who surge forward holding their spears in front of them.  As Gandalf nears the uruks he sends out a  bright white light from his staff, blinding the uruk-hai.  They ride over the uruk-hai and into their masses, killing and fighting.”

NOTEN
[1]

KAFKA 2013/OVER PINKSTERLANDDAGEN EN ONDERLINGEVERHOUDINGEN/WILLEKEUR EN UNFAIRE BEHANDELINGASTRID ESSED29 APRIL 2014
https://www.astridessed.nl/kafka-2013over-pinksterlanddagen-en-behandeling-maikelunfair-onsolidairpure-willekeur/

[2]
”Een anarchistisch festival dat jaarlijks plaatsvindt op het kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning in Appelscha tijdens het Pinksterweekend. Het is een bijeenkomst voor anarchisten en iedereen die zich door het anarchisme laat inspireren. Het hele weekend zit barstensvol met workshops, lezingen en discussies over anarchisme en de sociale strijd.”
PINKSTERLANDDAGENHET JAARLIJKSE ANARCHISTISCHE FESTIVAL
https://pinksterlanddagen.org/

WIKIPEDIAPINKSTERLANDDAGEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinksterlanddagen

[3]

KAFKA 2013/OVER PINKSTERLANDDAGEN EN ONDERLINGEVERHOUDINGEN/WILLEKEUR EN UNFAIRE BEHANDELINGASTRID ESSED
https://www.astridessed.nl/kafka-2013over-pinksterlanddagen-en-behandeling-maikelunfair-onsolidairpure-willekeur/

PINKSTERLANDDAGEN 2018/KAFKA OPNIEUW IN WERKING/JACHT NA VIJF JAAR HERVATASTRID ESSED18 MEI 2018
https://www.astridessed.nl/pinksterlanddagen-2018-kafka-opnieuw-in-werking-jacht-na-vijf-jaar-hervat/

PINKSTERLANDDAGEN 2019/KAFKA SLAAT WEER TOE!/FAILLIETE SOLIDARITEITASTRID ESSED30 MEI 2019
https://www.astridessed.nl/pinksterlanddagen-2019-kafka-slaat-weer-toe-failliete-solidariteit/

ZIE OOK

https://www.dewereldmorgen.be/community/pinksterlanddagen-2019-kafka-slaat-weer-toe-failliete-solidariteit/

[4]
INDYMEDIA.NLAPPELSCHADEPETER STORM27 APRIL 2014
https://www.indymedia.nl/node/22569

TEKST
Opinie, gepost door: peter storm op 27/04/2014 04:04:06

Over de Pinksterlanddagen, over Safer Spaces Policy, over een onterechte verbanning en de noodzaak van rechtzetting. Afkomstig van http://www.ravotr.nl/2014/04/27/appelschade/

Appelscha is de naam van een dorp. Appelscha is ook een begrip in de anarchistische/ antiautoritaire bewegingen in Nederland. In dat dorp is het kampeerterrein “Tot Vrijheidsbezinning” gelegen, en op dat terrein vinden jaarlijks de Pinksterlanddagen (PL) plaats, een meerdaagse samenkomst van anarchisten en sympathisanten, met lezingen, workshops, muziek en veel gezelligheid. De PL is al zeer lang een traditie. De traditie is echter in gevaar, en daarvan kunnen we nu eens niet de buitenstaanders, de autoriteiten de schuld geven. Het gevaar komt uit eigen kring, vanuit de organisatie zelf. Het is voor mij – naast afstand, kosten en een lichte kampeer-allergie – extra reden om er weg te blijven.

Wat is het geval? Vorig jaar vond er een buitengewoon onaangenaam incident plaats. Eén van de bezoekers is van het terrein gestuurd nadat twee anderen hadden aangegeven dat zijn aanwezigheid hen vanwege eerdere ervaringen een onveilig gevoel gaf. Dat hebben ze aangekaart bij het zogeheten A-team, dat in het leven is geroepen als aanspreekpunt als mensen een probleem hebben met andere mensen op de PL. Het doel van deze voorziening is bijdragen aan “een prettige atmosfeer zonder uitsluiting.” Bij ‘uitsluiting’ kun je denken aan gedrag waarin seksistische, racistische, homofobe, transfobe en andere onderdrukkende uitingen vrouwen, zwarte/ gekleurde mensen, lesbo ‘ en homo ‘s en biseksuelen, transgenders krenken, kleineren en daarmee feitelijk uitsluiten.

Dit soort uitsluiting is in de maatschappij standaard procedure. Maar dit soort uitsluiting is in fundamentele tegenstrijd met het doel van de PL op Appelscha zelf. Dat is immers een anarchistisch samenzijn, van mensen voor wie vrijheid en gelijkwaardigheid kernwaarden zijn. Daar hoort geen racisme, seksisme, homofobie, transfobie, kleinering van mensen met een beperking of iets dergelijks bij. Maar ook anarchisten zijn misvormd door de maatschappij met al haar uitsluitingsmechanismes en vooroordelen. We kunnen er dus helaas niet van uitgaan dat we onder elkaar niet in de fout gaan. En het is te makkelijk, te gemakzuchtig, om dan te zeggen dat degene die doelwit is van repressieve uitingen of gedrag, zelf maar het zelfvertrouwen moet opbrengen om daar tegenin te gaan. Punt is nu juist dat dit soort mechanismes het zelfvertrouwen van mensen die doelwit zijn van zulke mechanismes, systematisch en structureel ondermijnen. Ga als jonge, nog niet er voor uitgekomen homo maar eens dwars in tegen homofobe ‘grappen’ in je klas; je bent waarschijnlijk al veel te blij als die grappen zich niet rechtstreeks tegen jou keren, omdat je nog veilig in de kast zit. Het zelfvertrouwen ontbreekt veelal, en dat wordt door een homofobe sfeer verder ondermijnd. Het is dus legitiem, ja noodzakelijk, om op samenkomsten en activiteiten van radicalen, anti-autoritairen, anarchisten, een soort voorziening op te zetten waarin mensen die geraakt worden door onderdrukkend gedrag gehoor vinden, en waarin tegen zulk gedrag vervolgens stappen worden ondernomen Dat is het doel van wat bekend staat als Safer Spaces Policy: veiligheid scheppen voor leden van de juist de meest kwetsbare, onderdrukte groepen. Een prachtige poging om de beginselen van zo ‘n policy uiteen te zetten wordt gegeven door de Glasgow Anarchist Federation & Friends, in “Safer Spaces Policy”

Safer Spaces Policy is helaas noodzakelijk, omdat respectvol gedrag op basis van gelijkwaardigheid helaas zelfs onder anarchisten nog niet vanzelfsprekend is, hoezeer we er ook allemaal lippendienst aan bewijzen. Slechte gewoonten en gedragspatronen zitten diep, en vallen niet automatisch weg op een kampeerterrein in Appelscha. Safer Spaces Policy verscheen op Appelscha in de vorm van het A-team en haar rol.. Dat de PL dus iets als een A-team in het leven riep, was niet verkeerd, al vraag ik me wel af wie zoiets precies beslist, hoe een A-team wordt gevormd en dergelijke, en hoe de PL als geheel daar enige grip op heeft. Als er namelijk van zulke rechtstreekse grip nergens sprake is, dan is er sprake van opgelegde autoriteit, iets dat in een anarchistisch evenement niet thuishoort.

Maar Safer Spaces Policy is, hoe nodig ook, tegelijk geweldig moeilijk en riskant. Om het te laten werken is grote zorgvuldigheid noodzakelijk, anders worden beweringen veel te snel beschuldigingen, en beschuldigingen vervolgens voor onverkorte waarheid aangenomen. Dan is het gevaar van een ander soort uitsluiting levensgroot. Dan verheft, in de vorm van een A-team, zich een nieuwe autoriteit die zowel aanklager als rechtbank is, en feitelijk gewoon straf uitdeelt, ook al wordt dat woord zorgvuldig vermeden. Safer Spaces Policy ontspoort maar al te makkelijk in deze richting. Precies van zo’n ontsporing was naar mijn mening sprake op Appelscha 2013. En uit de opstelling van de huidige Voorbereidingsgroep in een terugblik op de gang van zaken, blijkt dat het hier om méér dan een incidentele ontsporing gaat. Dat is buitengewoon zorgwekkend.

Hoe valt de toedracht te reconstrueren? Nauwelijks, en dat is vanwege privacy en discretie maar goed ook. Maar er valt wel wat over te zeggen. We weten dat twee mensen bij het A-team stelden dat ze zich onveilig voelden in de aanwezigheid van Maikel. We weten dat zij dat bij het A-team aangaven. We weten dat vervolgens dat twee mensen uit het A-team stapten omdat zij Maikel persoonlijk kenden en daarom de schijn van partijdigheid wilden voorkomen. In hun plaats trad vervolgens een aantal mensen van de Voorbereidingsgroep als A-team op, samen met het ene lid van het oorspronkelijke A-team dat zich niet had teruggetrokken. Dat nieuwe A-team gaf vervolgens aan dat het vertrek van Maikel van het terrein de beste oplossing zou zijn. Maikel werd vervolgens gevraagd te vertrekken, en hij vertrok.

Voordat we verder gaan eerst dit: zoiets heet verbanning. Traditioneel is dat voor anarchisten – die niet in strafrecht geloven, en voor wie het opleggen van boetes, celstraf en dergelijke geen optie is – de zwaarst denkbare sanctie. Als iemand in een gemeenschap zodanig antisociaal (dis-)functioneert en daar op geen enkele manier op aanspreekbaar is, dat wordt zo ‘n iemand uit de gemeenschap gezet. Het is zo ongeveer het equivalent van de doodstraf. Het is een zeer zwaar middel. Nu werd Maikel. natuurlijk niet levenslang uit de gemeenschap gezet, maar ‘slechts’ voor drie dagen van een kampeerterrein gestuurd. Het onderliggende principe is echter weinig anders, en een zwaardere sanctie dan verbanning uit de PL is nauwelijks denkbaar, althans voor vrijheidslievende mensen die de integriteit van de persoon hooghouden. Iemand wegsturen is valide na zware mishandeling, verkrachting, en natuurlijk ook bij politie-infiltratie. Het rondlopen van geweldplegers, verkrachters en infiltranten brengt de veiligheid in zodanig gevaar dat vertrek van zulke mensen nodig kan zijn. Dan gaat het trouwens niet ‘straf’ wegens misdaden want daar gaan we niet over, en dat moeten we niet willen ook. Dan gaat het om niets anders dan de veiligheid van aanwezigen op de PL. En ook dan moet je verdomd zeker zijn van je zaak, dan moet het misschien niet keihard bewezen zijn maar toch wel heel erg aannemelijk gemaakt.

Was van zoiets ernstigs hier sprake? Nergens blijkt dat uit. Sterker: nergens wordt ook maar enigszins duidelijk op wat voor ervaring het gevoel van onveiligheid van de twee mensen was gestoeld. Het is ook niet tegen Maikel gezegd in de procedure. Maikel is dus van iets ongrijpbaars beschuldigd, iets waar Maikel zich niet tegen kon verweren, maar waarvoor hij uiteindelijk is weggestuurd. Ja, er is zoiets als privacy: ik hoef niet te weten wat er zich ooit tussen Maikel en de twee wel of niet heeft voorgevallen, áls er al van enig voorval sprake is geweest. Maar Maikel heeft natuurlijk wél het recht om dat te weten. Er is zoiets als hoor en wederhoor. Dat heeft overduidelijk ontbroken, waardoor het de hele maatregel al aan legitimiteit ontbreekt. Alleen al daarom heeft Maikel recht op excuses vanuit het A-team en vanuit de organisatie van de PL als geheel. Dit had nooit zo gemogen. Dit moet nooit meer gebeuren.

Dat is ook de conclusie van een onderzoek dat een onderzoekscommissie van twee mensen, Ellen en Ron, naar de gang van zaken heeft gehouden. Conclusies en de reactie erop van de Voorbereidingsgroep 2014 staan intussen op de website van de Pinksterlanddagen te lezen onder de titel “Onderlinge verstandhouding” . Ron en Ellen hadden zich aangemeld als mogelijk lid van een A-team in 2014 en “kregen de vraag voorgelegd of wij ons hierover wilden buigen…” (namelijk over de gang van zaken rond “het wegsturen van Maikel”), “omdat dit naar de mening van enkele betrokken niet goed was verlopen.” Ze hebben gebeld, gemaild, met mensen gesproken en zeggen: “Maar eerst moet het duidelijk worden en bekend worden gemaakt dat Maikel, op basis van de ons onder ogen gekomen informatie, ten onrechte is weggestuurd. Dit houdt dus in dat de aanklachten tegen hem gedaan geen grond hebben om over te gaan tot zo’n ingrijpende maatregel die vergaande gevolgen heeft voor Maikel, in privé – en politieke sfeer”. En verder: “In het algemeen moeten we vaststellen dat we alleen in heel ernstige gevallen ertoe kunnen overgaan om iemand van het terrein af te sturen. En daar moeten dus harde bewijzen voor zijn en moet er hoor en wederhoor plaats vinden.”

Nu is hard bewijs voor uitingen woordgebruik en niet alt e grove gedragingen vaak nauwelijks realistisch, en soms moet je toch iets gebeuren. Ga maar eens bewijzen dat X die ene opmerking wel of niet heeft gemaakt, dat ene gebaar wel of niet heeft gebezigd. Maar dan geldt nog altijd de vraag van hoor en wederhoor. Sterker: die vraag klemt bij de wat ‘kleinere’ dingen des te meer. En dan zou ik eerder denken aan mediatie, pogingen om gesprekken tussen de betrokken mensen op gang te krijgen, desnoods indirect, via tussenpersonen. De uitkomst kan dan van alles zijn: afspreken dat Maikel weg zou blijven bij bepaalde workshops waar de twee mensen die zich onveilig voelen in zijn nabijheid graag heen willen; overnachten op zo ver mogelijk uit elkaar liggende delen van het terrein; een toezegging aan Maikel vragen dat hij geen enkel contact met de twee zou zoeken. Zo zou je iets kunnen vinden waarin én het gevoel van veiligheid van de twee, en de erkenning dat Maikel zich aan niets aantoonbaar verwijtbaars heeft schuldig gemaakt en dus gewoon op de PL thuishoort, hun plek krijgen.

Maar dan moet er dus worden gecommuniceerd, en niet alleen worden beschuldigd, veroordeeld en weggestuurd. Ik lees echter in de verklaring van de twee mensen die wegens schijn van partijdigheid uit het A-team zijn gestapt: “een last-minute-verzoek van onze kant aan de mensen die op dat moment als A-team functioneerden om nogmaals in gesprek te gaan met Maikel, andere direct betrokken en een ter plekke ontstane “supportersgroep” voor Maikel – zoals dat wel vaker gebeurt in procedures als deze – werd zonder pardon door de toen ontstane “uitzettingsgroep” afgewezen. Het besluit was genomen en Maikel kon vertrekken.” Onthutsend om te lezen, dit verslag: van de kant van Maikel en medestanders kennelijk een poging om te praten; van de andere kant een veto over pogingen die kant op.

Nu maakt iedereen fouten, soms ernstige. Het is zaak daar van te leren, en herhaling te voorkomen. Er zou heel veel gewonnen zijn als de nieuwe Voorbereidingsgroep vierkant achter de conclusies van Ron en Ellen was gaan staan en gezegd hadden: ‘Sorry Maikel, dit had zo nooit gemogen, welkom op de PL 2014!’ Dat was niet alleen voor Maikel fijn geweest: hij had de ellende dan misschien beter kunnen afsluiten. Het was ook beter geweest voor alle deelnemers aan de PL 2014. het had namelijk laten zien dat er op de PL van nu af aan geen plaats meer is voor ongefundeerde beschuldiging, gevolgd door verbanning. Dat had een stuk angst bij potentiële deelnemers weggehaald. Nu niet. Nu kan het gebeuren dat iemand zegt: die Storm, zat die niet lang bij de Internationale Socialisten? Ik voel me bij zo’n ex-trotskist niet veilig, die heeft mij in 2003 te vaak geschoffeerd. Van het terrein af met die gast… Ik ben ooit, in 2006, wel eens geweerd van een podium waar ik zou optreden, omdat ik jaren ervoor, in 2002, ruzie had gehad met de organisator, die achteraf – tegen een ander, niet tegen mij – zei dat ik zou hebben geslagen. Ik en klappen uitdelen, wie mij kent ligt intussen onder de tafel van het lachen, vermoed ik. Maar je kunt niet weten, he? Nu was het zijn feestje, en het was zijn recht om me te weren als hij zich met mij niet okay voelde. Maar hoe had ik kunnen bewijzen dat ik niet heb geslagen? Dit soort beschuldigingen-zonder-bewijs kunnen tot leven gebracht worden en tegen mensen gebruikt, om goede en slechte reden, uit legitieme angst maar ook om oude rekeningen te vereffenen. En iedereen heeft zo wel iets wat tegen haar of hem gebruikt kan worden. Dit zijn dingen waartegen Safer Spaces Policy, door nauwkeurige procedures , bestand moet zijn. Zolang Maikel niet te horen krijgt dat hem onrecht is aangedaan, en zolang er geen garanties rond waarheidsvinding en hoor/ wederhoor in Safer Spaces Policy wordt ingebouwd, is het op de komende PL dus niet veilig. Dat is voor mij doorslaggevend om er dit jaar sowieso niet naar toe te gaan.

Helaas, de Voorbereidingsgroep zegt geen sorry tegen Maikel, en volhardt in het soort houding waarvan Maikel in 2013 de dupe is geworden. Dat blijkt uit de reactie op het rapport van Ellen en Ron. Ja, ze “betreuren” de gang van zaken. Ze zien dat verantwoordelijkheden door elkaar hebben gelopen, dat “de voorbereidingsgroep (…) in 2013 haar taak niet voldoende ingeperkt (heeft)”, waardoor “onduidelijkheid” ontstond in afbakening tussen A-team en voorbereidingsgroep. “We zijn het erover eens dat we in de toekomst ons volledig afzijdig meten houden van onderlinge spanningen, en conflict tussen bezoekers.” Een crisisteam/ A-team moet dus los van de voorbereidingsgroep actief zijn. Daarmee wordt tenminste erkend dat de gang van zaken rond Maikel – waarbij het oorspronkelijke A-team zich grotendeels terugtrok en vervangen werd door een deel van de voorbereidingsgroep – ongelukkig was. En goed inzicht. Maar de kern van wat er mis ging, wordt erdoor niet geraakt en al helemaal niet verholpen. Want in de kern verdedigen ze de gang van zaken.

Eerst schetsen ze de procedure in het algemeen. Er kunnen “een of meerdere personen aangeven zich niet veilig te voelen omdat iemand (…) hun grenzen heeft overschreden”. Dan is het zaak dat iemand in een A-team “degene die naar je toekomt respecteert, aanhoort wat diegene kan en wil vertellen (want het gaat vaak over zeer traumatische ervaringen waarover men moeilijk over praat) en zorgt voor een veilige omgeving voor diegene.” So far, so good. Luisteren, respect, veiligheid.. Vervolgens wordt er gekeken naar oplossingen: “Soms is de meest praktische (oplossing ) de tijdelijke om degene die de schade heeft aangericht te vragen om te vertrekken.” Maar kijk eens wat hier gebeurt! Er hoeft dus niet vastgesteld te worden of iemand wel hun grenzen heeft overschreden, er wordt meteen al gesproken over “degene die de schade heeft aangericht”, alsof dat bij voorbaat een uitgemaakte zaak is. Er wordt verwezen naar het onbetwistbare feit dat grensoverschrijdend gedrag traumatiserend kan zijn, en moeilijk om over te praten, dat daar moed voor nodig is. Helemaal waar. Maar het hele idee dat het grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden, wordt al meteen als vaststaand feit aangenomen. De perceptie van degenen die erdoor zeggen gekwetst te zijn, wordt meteen al als waarheid aangenomen. De mogelijkheid van een misverstand wordt niet eens overwogen, om over ernstiger scenario’s maar te zwijgen.

Het doel van dit alles is prijzenswaardig: er moet een “veilige omgeving worden gecreëerd”. Het vervolg is dubieus: “en in sommige gevallen kan dat enkel als degene die de schade heeft aangebracht (tijdelijk) vertrekt.” Als dat al geldt, dan toch alleen als werkelijk vast is komen te staan dat de schade daadwerkelijk is aangericht door die persoon. Nergens in de geschetste procedure komt echter zulke waarheidsvinding ter sprake. Het pure feit dat mensen zeggen: mijn grenzen zijn overschreden door persoon X’ , is al voldoende. Als dit de kern is van het in dit verband wel eens naar voren geschoven Power of Definition-idee – degene die zegt dat haar/ zijn grenzen zijn overschreden, degene die iemand beschuldigt van onderdrukkend gedrag, wordt bij voorbaat in het gelijk gesteld, want haar of hem komt de exclusieve macht om de situatie te definiëren toe – , dan wil ik met dat idee dus niets te maken hebben. Het is een recept voor beschuldigen zonder bewijs, voor uitsluiting uit goede maar ook uit slechte motieven. Het is een concept waarmee autoriteit wordt bestreden met autoriteit, en daarmee strijdig met ieder vrijheidslievend radicalisme.

Dat iemand die klaagt over grensoverschrijdend of onderdrukkend gedrag nooit weggewimpeld mag worden, dat zo iemand heel serieus genomen moet worden, en dat het uitgangspunt moet zijn dat zo’n iemand niet maar wat roept maar dat zij/ hij werkelijk kwetsing heeft beleefd, dat is goed, juist en rechtvaardig. Dat is de rationele kern waarop het Power of Definition-idee zich kennelijk baseert en waarvan het een ontspoorde vervorming is. Het is een contraproductieve overreactie. Ja, iedereen die zich gekrenkt voelt, heeft recht op gehoor en op support in haar of zijn gekrenktheid. Maar dat is iets anders dan de beschuldigde bij voorbaat schuldig te verklaren, zonder hoor en wederhoor, en zonder maar een begin van eerlijke waarheidsvinding. Gevoelens zijn rechtmatig, maar dat wil niet zeggen dat over de gebeurtenissen die eraan ten grondslag lagen geen hele uiteenlopende inzichten denkbaar zijn.

Dat is de algemene aanpak, die hier is toegepast: mensen voelen zich onveilig bij iemand, kaarten dat aan en vervolgens wordt die iemand weggestuurd. “Het verzoek aan M. om te vertrekken is op deze manier tot stand gekomen.” M. is dus Maikel. Dat betekent dat er dus genoegen is genomen met het pure feit dat twee mensen Maikel ‘s aanwezigheid ervoeren als inbreuk op hun veiligheid. Ervaring en perceptie van grensoverschrijding wordt zelf als bewijs gehanteerd voor zulk gedrag. Degene die klaagt heeft bij voorbaat gelijk, de aangeklaagde is bij voorbaat schuldig. Dit is geen vooruitgang vergeleken bij de burgerlijk-juridische rechtsgang. Dit is een achteruitgang.

De Voorbereidingsgroep zegt als reactie op Ellen en Ron nog: “Het was de onderzoekscommissie niet gevraagd om te beoordelen of de mensen die in vertrouwen naar het A-team toegingen, daar wel voldoende redenen voor hadden.” Maar dat heeft de onderzoekscommissie dan niet ook gedaan, Ze heeft slechts vastgesteld dat nergens uit bleek dat de redenen zwaar genoeg waren om Maikel tijdelijk te verbannen. “Waarheidsbevinding en harde bewijzen zijn geen termen die op deze situaties van toepassing zijn”. Als waarheidsvinding en bewijsvoering er niet toe doen, dan kan iedereen iedereen aanklagen op basis van gevoel, echt of beweerd, oprecht of geveinsd. “Het is dan ook niet aan een externe partij om iets te concluderen over het ervaren gevoel, en dat was ook expliciet zo afgesproken.” Misplaatst, dit argument. De onderzoekscommissie, Ron en Ellen dus, concluderen niets over dat gevoel zelf. De twee zeggen alleen dat er geen bewijs bij dat gevoel werd geleverd, bij de herkomst ervan en bij de verantwoordelijkheid van Maikel voor het ontstaan van dat gevoel, geen bewijs dat voldoende was om Maikel weg te sturen. Dat stelde de onderzoekscommissie vast, precies omdat ze wèl aan waarheidsvinding deed, en niet aan beoordeling van de door de onderzoekscommissie helemaal niet betwiste beleving van de twee mensen.

Dan zegt de Voorbereidingsgroep nog: “Tot slot kunnen wij ons niet vinden in de juridische toonzetting en de dingende aanbevelingen.” Tja, dwingende aanbevelingen is al kromtaal. Aanbevelingen zijn per definitie al niet dwingend, het zijn slechts adviezen. Maar kennelijk wordt een met enige stelligheid gebrachte onderbouwde mening al ervaren als dwingend. Belangrijker is de afwijzing van de “juridische toonzetting”. Het feit dat de Voorbereidingsgroep niets wilde weten van waarheidsvinding, bewijsvoering of welke weging van klachten dan ook, geeft aan waar het wringt. Rechtsprincipes als hoor en wederhoor, niemand schuldig verklaren zonder serieuze bewijsvoering, niemand in de beklaagdenbank zetten zonder tenminste te zeggen waarvan iemand wordt beschuldigd, zijn voor de voorbereidingsgroep kennelijk niet geldig of zoiets. Maar als de juridische rechtsprincipes er niet toe doen, welke dan wel? De aanklager heeft bij voorbaat gelijk, de beschuldigde is bij voorbaat schuldig? Als dát de regels worden in een vrije maatschappij , dan verkies ik de burgerlijke rechtsorde. Maar ik neem daar geen genoegen mee. Een werkelijk vrije maatschappij kan maar beter leren de juridische rechtsprincipes op te pikken en aan te scherpen, voorbij de burgerlijke autoritaire kaders waarin ze nu nog functioneren. We willen het toch béter doen dan de gemiddelde liberaal, en toch niet slechter? We willen toch minstens rechtszekerheid, geen willekeur? We willen toch géén staat, en geen politiestaat?

Eerherstel voor Maikel zit er wat betreft de Voorbereidingsgroep niet in. “We kunnen (niet ingaan op de eis tot naamzuivering voor M. Daarmee ridiculiseer je hetgeen dat de mensen die het A-team om hulp hebben gevraagd hebben verteld over wat zij hebben meegemaakt.” Dit is zelf ridicuul, deze redenering. Eerherstel betekent alleen maar dat er geen bewijs is dat Maikel iets kwalijks heeft bedreven dat ernstig genoeg is voor uitsluiting van de PL, dat er dus geen valide grond voor verbanning. Over de aard van wat er wel of niet heeft plaatsgevonden wordt aldus geen enkel oordeel uitgesproken. Er wordt geen gevoel belachelijk gemaakt, er wordt alleen gezegd: ‘wat wij horen is heel verdrietig, maar we kunnen de waarheid erachter niet achterhalen en vinden het achteraf dan ook niet terecht om Maikel weg te sturen.’

Maar er wordt met een denkbaar besluit om Maikel naamzuivering te gunnen natuurlijk wel iets geridiculiseerd: het besluit om Maikel weg te sturen wordt er door onderuit gehaald als zijnde niet of onvoldoende gefundeerd. Net als de onzorgvuldige procedure, en net als degenen die de kern van die procedure blijven verdedigen, zoals de Voorbereidingsgroep 2014 door Maikels naamzuivering onderuit zou worden gehaald. Naamzuivering van Maikel betekent erkenning dat hem onrecht is aangedaan, het betekent erkenning dat er een fout is gemaakt. Dat betekent gezichtsverlies, kennelijk ook voor de Voorbereidingsgroep 2014, en dat wil ze kennelijk ontlopen. De verwerping van de eis tot naamzuivering is typerend. Het is de klassieke reactie van een gevestigde autoriteit die onder vuur komt te liggen en zich daartegen afschermt. Wie daar genoegen mee neemt, buigt aldus voor autoriteit.

In dat beeld past ook een ander juweeltje uit de tekst van de Voorbereidingsgroep. “Over de zwaarte en proportionaliteit van de ingreep valt te twisten, over onze bedoelingen niet.” Nergens trekken Ron en Ellen de goede trouw van de Voorbereidingsgroep in twijfel. Vanwaar dan die hautaine uitspraak dat aan “onze bedoelingen” niet getwijfeld mag worden? Ook die bedoelingen kunnen toch voorwerp zijn van discussie? Het is alsof de Voorbereidingsgroep zich boven dit soort discussie verheven acht. Ik zou het zelf niet in mijn hoofd halen om van mijzelf te zeggen dat mijn motieven boven twijfel zijn verheven. Dat moeten anderen maar beoordelen, en de discussie daarover kent geen enkele beperking bij voorbaat. Dat lijkt me een opstelling die de Voorbereidingsgroep ook had gesierd: beoordeel ons, onze daden én onze motieven, in alle vrijheid op grond van wat je ons hebt zien zeggen en doen.

Zeggen dat “aan onze bedoelingen” geen twijfel mag bestaan getuigt van een arrogante houding, passend bij een groep die zich kennelijk als instituut beschouwt dat niet in, maar uiteindelijk boven de PL functioneert. Met anarchisme heeft die houding weinig te maken, en de veiligheid die er eventueel mee wordt bereikt, is de veiligheid van een, gelukkig ongewapende, politiestaat. Ook die worden doorgaans geleid door lieden aan wiens motieven we nimmer geacht worden te twijfelen. Ik mag hopen dat de Voorbereidingsgroep dit bij nader inzien zo ook niet wil en alsnog van haar voetstuk stapt. Ik ben er echter niet gerust op.

Peter Storm

EINDE TEKST ARTIKEL PETER STORM

[5]

ZIE NOOT 2

[6]
” Al vrij vroeg tijdens de PL werd het A-Team benaderd met klachten over een persoon. Toen bleek dat het om een persoon (Maikel) ging die wij beiden goed kennen en met wie we frequent samenwerken, konden we niet anders dan tot de conclusie komen dat wij in dit geval niet de geschikte personen waren om als A-Team op te treden. Hoezeer we ook zouden willen, we konden niet garanderen dat we ons volledig objectief en zonder loyaliteit naar Maikel zouden kunnen opstellen.”
INDYMEDIA.NLVERKLARING 2 LEDEN VOORMALIG A TEAM TAV VERWIJDERING MAIKELVAN PL 201327 FEBRUARI 2014

https://www.indymedia.nl/node/ 21563

TEKST

Verklaring 2 leden voormalig A-Team tav verwijdering van Maikel van PL 2013

Opinie, gepost door: Mikkie en Mark op 27/02/2014 02:10:47

Als twee leden van het A-Team tijdens de Pinksterlanddagen 2013 willen wij ook graag reageren op de verwijdering van Maikel van het terrein, en op de nasleep hiervan. Vooral de (niet-)afwikkeling van deze nasleep noopt ons hiertoe.

Als twee leden van het A-Team tijdens de Pinksterlanddagen 2013 willen wij ook graag reageren op de verwijdering van Maikel van het terrein, en op de nasleep hiervan. Vooral de (niet-)afwikkeling van deze nasleep noopt ons hiertoe.

Een van ons is, voorafgaand aan de PL, door de voorbereidingsgroep van de PL benaderd om de organisatie van het A-Team op zich te nemen. Het idee dat hiervoor een onafhankelijk team moest zijn, los van de organisatie, speelde een belangrijke rol daarin. Zij heeft ingestemd en twee mensen erbij gevraagd.

Als A-Team hebben we geen duidelijke procedures afgesproken. We gingen er vanuit dat we wel op het moment zelf naar bevind van zaken en vanuit ervaring en gezond verstand zouden kunnen overleggen en kunnen handelen. Dit idee is snel door de mand gevallen, en we zouden sterk willen adviseren in volgende gevallen als A-Team wel duidelijke procedures vantevoren af te spreken en, in ieder geval op hoofdlijnen, ook bekend te maken.

Al vrij vroeg tijdens de PL werd het A-Team benaderd met klachten over een persoon. Toen bleek dat het om een persoon (Maikel) ging die wij beiden goed kennen en met wie we frequent samenwerken, konden we niet anders dan tot de conclusie komen dat wij in dit geval niet de geschikte personen waren om als A-Team op te treden. Hoezeer we ook zouden willen, we konden niet garanderen dat we ons volledig objectief en zonder loyaliteit naar Maikel zouden kunnen opstellen.
We staan nog steeds achter deze beslissing, omdat dit volgens ons de meest zuivere manier van handelen was. Wel rekenen we onszelf aan dat we geen procedure hadden afgesproken voor dergelijke situaties, dat we ons ook niet meer actief hebben opgesteld in alsnog ter plekke bespreken over hoe hier mee om te gaan en dat we niet nog meer aangedrongen hebben op het inschakelen van onafhankelijke vervangers voor onszelf.

In de praktijk kwam het er nu op een neer dat (een deel van) de voorbereidingsgroep, op verzoek van het enige overgebleven lid van het A-Team, mede het A-Team-werk op zich ging nemen. Dit was een ongelukkige gang van zaken, in het algemeen omdat vantevoren en op grond van goede argumenten duidelijk afgesproken was dat er een van de PL-organisatie onafhankelijk A-Team zou zijn, juist om deze taken van elkaar los te trekken, en in het bijzonder omdat de voorbereidingsgroep, op een ander vlak, ook zelf problemen bleek te hebben met Maikel.
Bij de beslissing om Maikel van de PL te verwijderen zijn wij niet betrokken geweest. Een last minute-verzoek van onze kant aan de mensen die op dat moment als A-Team functioneerden om nogmaals in gesprek te gaan, met Maikel, andere direct betrokkenen en een ter plekke onstane “supportersgroep” voor Maikel – zoals dat wel vaker gebruikelijk is in procedures rond beschuldigingen – werd zonder pardon door de toen onstane “uitzettingsgroep” afgewezen. Het besluit was genomen en Maikel is vertrokken.

We vinden de gang van zaken sindsdien onverkwikkelijk. We hebben van dichtbij mee kunnen maken wat de impact van de beslissing tot verwijdering, en de manier waarop deze tot stand is gekomen, op Maikel is geweest en hoe zijn verzoeken om in gesprek te komen met betrokkenen bij dit besluit steeds weer op een muur stuitten. We zijn van mening dat hij oprechte pogingen heeft gedaan om het gesprek aan te gaan en voor zover mogelijk, omdat de precieze inhoud van de klachten jegens hem nooit helemaal duidelijk geworden is, extra (en ten aanzien van het ‘server-verhaal’ zonder meer afdoende) uitleg over een en ander heeft gegeven.

Vanuit de behoefte om de gang van zaken onafhankelijk te evalueren heeft één van ons (Mikkie) aan twee personen, die zich aangemeld hadden voor het A-Team voor 2014, gevraagd om een evaluatie van het functioneren van het A-Team en het verwijderen van Maikel tijdens de Pinksterlanddagen 2013 te doen. Voor zover wij begrepen hebben hebben alle betrokkenen, met uitzondering van het derde A-Teamlid, te kennen gegeven in te stemmen met het uitvoeren van zo’n evaluatie.
We zijn onder de indruk van de zorgvuldige en nauwkeurige manier waarop zij deze evaluatie uitgevoerd hebben en kunnen ons, op basis van de beschikbare informatie, vinden in hun conclusie dat Maikel niet van de PL verwijderd had mogen worden. Het zou de voorbereidingsgroep sieren wanneer zij deze evaluatie, waar zij zelf ook mee heeft ingestemd en waar zij aan heeft meegewerkt, serieus zou nemen en de conclusie zou aanvaarden.
Een serieuze inhoudelijke reactie is echter wel het minste dat verwacht kan worden. We vinden de reactie van de voorbereidingsgroep op de uitkomsten van de evaluatie dan ook ronduit verbazingwekkend, en daarnaast geen recht doen aan het werk van het evaluatieteam. De voorbereidingsgroep wijst verantwoordelijkheid voor de gebeurtenissen af, en meent dat het A-Team hierop als enige aangesproken kan worden. In de praktijk bestond het team dat de beslissing tot de verwijdering van Maikel nam echter voor het grootste deel uit personen uit de voorbereidingsgroep.

We halen uit de reactie dat de voorbereidingsgroep het achteraf betreurt dat een van hen zich aangesloten heeft bij het A-Team, en dat in het vervolg een dergelijke ongewenste vermenging van verantwoordelijkheden niet meer zal voorkomen. Dat lijkt ons een goed en verstandig streven. Echter, voor Maikel komt dit te laat. Het is voor ons onbegrijpelijk dat de voorbereidingsgroep zich niet wil uitspreken over de inhoudelijke rol die zij in dit geval gespeeld heeft en daar niet op aangesproken wil worden. Voor zover wij begrepen hebben, is er ook niet gereageerd op verschillende verzoeken van de kant van Maikel om met hem in gesprek te gaan. Vragen die hij langs diverse kanalen bij de voorbereidingsgroep heeft neergelegd zijn volledig onbeantwoord gebleven.
We vinden dit vreemd en niet kloppen. We kennen de mensen uit voorbereidingsgroep van de PL als gedreven anarchisten en verantwoordelijke mensen, waarmee we ook op andere vlakken goed samenwerken en waar we ons ideologisch mee verbonden voelen. De manier waarop de verwijdering van Maikel van de PL is verlopen en hoe daar achteraf mee wordt omgegaan vormt een onverklaarbare dissonant in dit beeld.

Concluderend: we zien fouten en onvolkomenheden in ons functioneren en onze opstelling in het kader van het proces dat tot verwijdering van Maikel van de PL heeft geleid. Het opstellen van heldere (en voor deelnemers aan de PL (op hoofdlijnen) bekende) procedures, het regelen van achtervang en een betere voorbereiding zijn belangrijke aanbevelingen die wij vanuit deze achtergrond aan een komend A-Team willen meegeven.

Wat betreft de afwikkeling van de verwijdering van Maikel, zouden we graag zien dat de voorbereidingsgroep alsnog verantwoordelijkheid voor het eigen handelen neemt, en in het verlengde daarvan de conclusies van het evaluatierapport aanvaardt, deze publiceert en het gesprek met Maikel aangaat. Het past ons inziens een anarchistische beweging niet om zo met mensen om te gaan als met Maikel is gebeurd.

Mikkie en Mark
EINDE STUK ”VERKLARING 2 LEDEN VOORMALIG A TEAM TAV VERWIJDERING MAIKELVAN PL 2013”
[7]

”” Bij de beslissing om Maikel van de PL te verwijderen zijn wij niet betrokken geweest. Een last minute-verzoek van onze kant aan de mensen die op dat moment als A-Team functioneerden om nogmaals in gesprek te gaan, met Maikel, andere direct betrokkenen en een ter plekke onstane “supportersgroep” voor Maikel – zoals dat wel vaker gebruikelijk is in procedures rond beschuldigingen – werd zonder pardon door de toen onstane “uitzettingsgroep” afgewezen. Het besluit was genomen en Maikel is vertrokken.”
INDYMEDIA.NLVERKLARING 2 LEDEN VOORMALIG A TEAM TAV VERWIJDERING MAIKELVAN PL 201327 FEBRUARI 2014
https://www.indymedia.nl/node/ 21563
ZIE VOOR TEKST, NOOT 6

[8]
ARTIKEL ONDER NOOT 8 BEVAT TEKST EN EEN AANTAL NOTENONDER ”EINDE TEKST” GAAT NOOT 9 VERDER!

INDYMEDIA.NLPINKSTERLANDDAGEN EN WILLEKEURASTRID ESSED30 APRIL 2014
https://www.indymedia.nl/node/22610

TEKST
Opinie, gepost door: Astrid Essed op 30/04/2014 04:02:33

De Pinksterlanddagen zijn een mooie traditie van het nastreven van een solidaire
en vrije samenleving. Van belang is echter, dat dit nu reeds tot uiting moet komen
in respect voor elkaar. Wat betreft de behandeling van Maikel op de Pinksterlanddagen
2013 is het A Team [of Voorbereidingsgroep] daarin ernstig tekort geschoten.
Hopelijk trekken zij hier lering uit.

KAFKA 2013/OVER PINKSTERKANDDAGEN EN ONDERLINGE
VERSTANDHOUDINGEN/WILLEKEUR EN UNFAIRE BEHANDELING

Zie ook

http://www.astridessed.nl/kafka-2013over-pinksterlanddagen-en-behandelin…

Geachte lezers,

In zijn standaardwerk ”Het Proces” [1] vertelt de schrijver Kafka de geschiedenis van een man, Josef K
genaamd, die
wordt gearresteerd en veroordeeld door een schimmige authoriteit, terwijl noch aan hem, noch aan de
lezer duidelijk gemaakt wordt, waarvan hij nu eigenlijk wordt beschuldigd en waarvoor hij is veroordeeld.
Het eindigt dramatisch:
Hij wordt ter dood gebracht.
Zonder ooit te hebben geweten waarvan hij beschuldigd was, wat de bewijslast was. waardoor
hij zich niet heeft kunnen verdedigen.
Luguber en bizar?
Ja, en zo gaat het, al dan niet in minder ”extreme” vorm, in een groot aantal landen in de wereld,
waar hetzij een dictatuur, hetzij een autoritaire machtsvorm is. [2]
Maar Nederland kan er ook wat van.
Vaker heb ik geschreven over de anti-terreurwetgeving alhier, waarbij de rechten van verdachten
in ernstige mate worden beperkt [3]
En de processen tegen echte of vermeende ”terroristen” of ”extremisten”, waarbij de bewijslast
wel erg te wensen overliet [4]

Maar dat is de zogenaamde ”burgerlijke” rechtspraak of anders gezegd;
De rechtspraak van de bestaande Staten, die zijn gebaseerd op ongelijke economische/
machtsverhoudingen.

Je zou dus mogen verwachten, dat er bij mensen en/of groepen [in casu de anarchisten], die
zeggen te streven naar een vrije en solidaire samenleving, zonder de macht van
Staten waarin een einde is gekomen aan [economische]
macht en ongelijkheid in allerlei vormen [5] andere en meer eerlijke normen gelden.

Dat dat lang niet altijd [dit staat natuurlijk niet model voor het merendeel der anarchisten, die juist
erg hun best doen voor die eerlijkheid en gelijkheid] het geval is, blijkt wel uit het geval van de Pinksterlanddagen
2013 en de manier waarop met Maikel is omgesprongen.
In feite nog enger dan bij de ”reguliere” [en dus niet het bovenstaande anti terreurvoorbeeld, dat
onder de uitzonderingswetten valt] rechtspleging.
Ik kom hierop nog uitgebreid terug.

PINKSTERLANDDAGEN

Allereerst, wat zijn de Pinksterlanddagen?
Pinksterlanddagen is een jaarlijks tin Appelscha terugkerend door anarchisten georganiseerde event met
lezingen, workshops en muziek [6]
Er wordt veel gediscussieerd en actief stelling genomen tegen racisme en andere vormen van
onderdrukking.
De Pinksterlanddagen bestaan nu al langer dan 80 jaar.
Een mooie traditie dus voor mensen, die een rechtvaardigere samenleving nastreven, ook
al zijn ze geen anarchist.

PINKSTERLANDDAGEN 2013
KAFKA IN WERKING
UNFAIRE BEHANDELING MAIKEL/ONSOLIDAIR EN ONWAARDIG/
SCHENDING FUNDAMENTELE PRINCIPES VAN NORMAAL FATSOEN

Vooraf

Om iedere Pinksterlanddagen bezoeker een prettig en veilig gevoel te geven, is er
een bemiddelings of A Team in het leven geroepen, dat moet zorgen voor
”een prettige atmosfeer zonder uitsluiting” [7]
Ook heeft dat A Team tot taak te bemiddelen als mensen een conflict met anderen hebben
tijdens de Pinksterlanddagen.

Klinkt goed.
Maar dan moet het wel eerlijk en fatsoenlijk naar alle partijen worden toegepast.
Dat is hier niet het geval geweest.

En dan nu de zaak waar het om gaat

Betrokken personen/groepen

Maikel
Twee bezoekers
Het bemiddelings of A Team

In 2013 arriveren twee bezoekers op het kampeerterrein in Appelscha.
Maikel is er ook.

Onze twee bezoekers gaan naar het A Team en geven aan, de aanwezigheid van Maikel als
onveilig en/of bedreigend te ervaren.
Wat ze precies besproken hebben met het A Team doet hier niet ter zake.
Maar wel het verbijsterende verloop.
Op grond van de beweringen/beschuldigingen van de twee bezoekers wordt aan Maikel
gevraagd, het terrein te verlaten.
Zonder de betrouwbaarheid van de beweringen van de twee bezoekers ook maar
getoetst te hebben.

Zonder Maikel verteld te hebben, wat die beweringen van de twee bezoekers nu precies inhielden, waardoor hij niet de kans kreeg, zichzelf te verdedigen.

Het was [ maar dat even voor de zorgvuldigheid, niet voor het wezen van de zaak ] nog iets ingewikkelder
omdat nadat duidelijk was, dat het over Maikel ging, twee leden uit het A Team zich teruggetrokken hadden
omdat ze Maikel persoonlijk kenden en de schijn van partijdigheid wilden vermijden [8]
Maar het ging niet zuiver toe, omdat niet iedereen zich uit dat eerste A Team terugtrok.
Een lid van het [nu voormalige] A Team bleef gewoon zitten en er traden een aantal mensen
van de oorspronkelijke Voorbereidingsgroep tot het nieuwe A Team toe,
En dat nieuwe A Team vond, dat verwijdering van Maikel de beste oplossing was, vroeg
dat aan Maikel en hij vertrok [9]

ZONDER DE KANS TE HEBBEN GEKREGEN ZICHZELF TE VERDEDIGEN
ZONDER TE WETEN, WAARVAN HIJ PRECIES WERD ”BESCHULDIGD” EN WELKE
BEWERINGEN TEGEN HEM WAREN INGEBRACHT.

Natuurlijk kwam veel protest tegen deze gang van zaken.
Van Maikel zelf uiteraard, die een aantal zeer duidelijke vragen aan de Voorbereidingsgroep stelde [10]
En in de vorm van levendige discussies op Indymedia [11].

En aanvankelijk bleef de reactie van de Voorbereidingsgroep, waarom herhaaldelijk was gevraagd [12]
maar uit, totdat deze tenslotte, op de valreep, toch verscheen. [13]
Aan de discussie op deze reactie heb ik een bijdrage geleverd, [14] waarop dit stuk
deels is gebaseerd.

Reactie Voorbereidingsgroep verre beneden peil

Over de reactie van de Voorbereidingsgroep kan ik kort zijn.
Unfair, schandalig, beneden peil en getuigend van pure willekeur.
En kennelijk was er niets geleerd van de gemaakte ernstige fouten.

OPTREDEN A TEAM JEGENS MAIKEL/ONSOLIDAIR, UNFAIR EN PURE WILLEKEUR,
EEN VRIJE EN SOLIDAIRE SAMENLEVING ONWAARDIG

Waarop kwam die reactie [15] u kort gezegd neer:

Een op drogredenen gebaseerde verdediging van het verwijderen van Maikel, na het aanhoren
van de twee bezoekers.

Een van die drogredenen was het creeren van ”veiligheid” voor de twee bezoekers

Zelf zegt de Voorbereidingsgroep hierover

”Tijdens de PL 2013 is iemand weggestuurd van het terrein, omdat zijn aanwezigheid het voor andere bezoekers onmogelijk maakte daar te blijven. De aanwezigheid van deze persoon werd als kwetsend en intimiderend ervaren voor 2 andere bezoekers en zij hebben daarom hun situatie met het A-team besproken.
In situaties als deze, waarbij er een of meerdere personen zijn die aangeven zich niet veilig te
voelen omdat iemand (op een of meerdere manieren) hun grenzen heeft overschreden, is het heel
belangrijk niet gelijk weer hetzelfde te doen.
Voor degene die deel uitmaken van een crisisteam is het belangrijk dat je degene die naar je toekomt respecteert, aanhoort wat diegene kan en wil vertellen (want het gaat vaak over zeer traumatische ervaringen waar men moeilijk over praat) en zorgt voor een veilige omgeving voor diegene.
Samen zal er gekeken worden naar hoe om te gaan met de situatie tijdens de bijeenkomst (en evt erna). Soms is de meest praktische de tijdelijke oplossing om degene die de schade heeft aangericht te vragen om te vertrekken.
Er is heel veel moed voor nodig om anderen aan te spreken als je je niet veilig voelt, en om te vragen om hier een (tijdelijke) oplossing voor te vinden.
Tijdens het proberen een oplossing te vinden (dat vaak heel moeilijk is een lang en zwaar proces) moet er in ieder geval een veilige omgeving worden gecreëerd en in sommige gevallen kan dat enkel als degene die schade heeft aangebracht (tijdelijk) vertrekt.” [16]

Juist ja.

GEVOEL IS SUBJECTIEF/ONCONTROLEERBAAR EN NIET TE METEN

Ten eerste:

Ik ga er direct in mee, dat je mensen, die met een klacht, zich onveilig te voelen, zo serieus
mogelijk moet nemen.
Daarom biedt je ze, inderdaad, een safe space om echte/vermeende klachten en grieven te uiten.
Maar dat betekent niet, dat je ze automatisch op hun woord gelooft.
Want zonder er vanuit te gaan, dat zij NIET de waarheid spreken, gevoel is subjectief en niet te meten.
En dus niet te toetsen aan de werkelijke feiten/gebeurtenissen.
Anders kan, o, nu even grof te zijn, iedereen wel met een [niet te controleren] beschuldiging
over anderen komen.

VERTREK VAN DEGENE, DIE ”SCHADE HEEFT AANGERICHT”

Aan de verantwoording van het Voorbereidingsteam valt op, dat er maar voetstoots wordt aangenomen,
dat Maikel schade heeft aangericht.
En dat alleen, omdat twee bezoekers hem ervan beschuldigen zonder het ook maar enigermate
te checken, noch bij hem, noch bij mogelijk andere getuigen?
Dat zou er in burgerlijk-juridische termen op neer komen, dat iemand wordt verdacht van
een misdrijf en wordt veroordeeld [want Maikel IS in feite veroordeeld door hem van het terrein weg te sturen]
omdat iemand beweert ”zich geintimideerd te voelen” en ”niet veilig”

Excusez let mots, maar wat voor onzin is dat.
Wat een garantie voor een eerlijk rechtssysteem?
Waar is het hoor en wederhoor?

GEEN BEWIJS?/NIEMAND VAN HET TERREIN AF OF BEIDE PARTIJEN

Nu kan ik erin komen, dat je er als Bemiddelingsteam er niet uitkomt.
Hier is niet eens een serieuze poging gedaan [Maikel heeft zich immers
niet kunnen verdedigen, omdat hij de beschuldiging niet kende], maar stel
dat het wel is gedaan en beide partijen zijn gehoord.
Stel, dat je als Team niets wijzer bent geworden.
Dat kan.

MAAR DAN HAD JE HETZIJ BEIDE PARTIJEN VAN HET TERREIN VERWIJDERD
[DUS MAIKEL EN DE TWEE BEZOEKERS], HETZIJ HAD JE BEIDE PARTIJEN
LATEN BLIJVEN EN ZE UIT ELKAAR GEHOUDEN.
DAT OM HET GEVOEL VAN VEILIGHEID VOOR DE TWEE BEZOEKERS TE
GARANDEREN.

Maar nu is zonder enig bewijs en de kans op verdediging Maikel verwijderd.
Puur willekeur en ronduit schandalig.

VERDERE DROGREDENATIES VOORBEREIDINGSGROEP

Ik citeer deze Voorbereidingsgroep

”Het was de onderzoekscommissie níet gevraagd om te beoordelen of de mensen, die in vertrouwen naar het A-team toegingen daar wel genoeg redenen voor hadden. Waarheidsbevinding en harde bewijzen zijn geen termen die op deze situaties toepasbaar zijn. Het is dan ook niet aan een externe partij om iets te concluderen over het ervaren gevoel, en dat was ook expliciet zo afgesproken.
Nogmaals, het gaat hier om zeer persoonlijke gebeurtenissen die voor de betrokkenen zeer ingrijpend waren en daar behoor je discreet en respectvol mee om te gaan.” [16]

Juist ja.
”Waarheidsvinding en harde bewijzen zijn geen termen, die op deze situaties toepasbaar zijn.”

Een gevaarlijke en ronduit verderfelijke redenaties.

Je gaat dus niet toetsen, of de beweringen van de twee bezoekers wel op waarheid zijn gebaseerd,
maar neemt WEL op basis van die beweringen de beslissing, iemand van het terrein te sturen.

Dat komt er dus op neer, dat iemand wordt veroordeeld [want het wegsturen is een oordeel
en dus VERoordeling] zonder enig bewijs.
Excusez let mots, dat zijn methoden van een politiestaat, niet van een rechtvaardige samenleving, die
anarchisten nastreven.
Niet een opvatting van gerechtigheid, die niet anarchisten, maar in het algemeen humanitair denkende
mensen, voorstaan.
Sterker nog, zonder bewijs iemand’s ”schuld” aannemen gaat zelfs de grenzen van normaal menselijk
fatsoen te boven.

Er wordt hier gesproken [zonder nadere toelichting, maar dat hoeft ook niet, alleen wel aan
de beschuldigde Maikel] van ”zeer persoonlijke gebeurtenissen, die voor betrokkenen zeer ingrijpend waren”
[die overigens niet zijn getoetst, maar dat laat ik even], maar hoe zit het met de ingrijpendheid voor Maikel.
Van het terrein te worden gestuurd zonder de kans zichzelf te verdedigen.
Zonder de kans en het recht, te horen, waarvan hij beschuldigd is [wordt]

Heeft het Voorbereidingsteam daar al eens bij stilgestaan?

En hoe zit het met de niet gecreeerde veiligheid voor Maikel

VOORBEREIDINGSGROEP
UNFAIRE BEHANDELING MAIKEL/NORMAAL FATSOEN EN RESPECT NUL, COMMA NUL

Ik citeer dan nogmaals de Voorbereidingsgroep

”We kunnen dan ook niet ingaan op de eis van naamzuivering voor M.
Daarmee ridiculiseer je hetgeen dat de mensen die het A-team om hulp hebben gevraagd hebben verteld over wat zij hebben meegemaakt.” [17]

Juist ja
Eerst wordt iemand, op niet te controleren beschuldigingen, van het terrein gezet en vervolgens
is de erkenning van zijn recht op respect [ om
gehoord te worden en fatsoenlijk bejegend iets, wat buiten de perceptiemogelijkheden
van deze groep behoort.
Het geleuter over ”ridicularisering” van de mensen, die het A Team om hulp gevraagd hebben, is
maar een dekmantel.
Want dat deze mensen serieus genomen moesten worden, daaraan was geen twijfel.

Maar door zo met Maikel om te gaan, wordt zijn recht om gehoord te worden en zichzelf te verdedigen,
geriducaliseerd, neen, zelfs ernstig geschonden.
Over solidariteit gesproken.
En dit geldt nota bene medestanders van de beweging.
Tsja…………………..

RECHT OP VERDEDIGING
RECHT OM DE INGEBRACHTE BESCHULDIGINGEN TE HOREN

Het A Team pretendeert, niet te willen uitgaan van het bestaande rechtssysteem en dat
is ieders goed recht, maar niet als het erin ontaardt, dat je je nog willekeuriger gedraagt
dan waar je de burgerlijke rechtspraak van beschuldigt.

Want met alle mankementen, gaat de bestaande rechtspraak nog uit
van het recht, de tegen je ingebrachte beschuldigingen te horen en je op grond daarvan,
te kunnen verdedigen.

Maar het zogenaamd [want ik vind deze handelwijze niet anarchistisch, zoals ik het anarchisme ken
tenminste] anarchistische A Team vindt het OK, iemand te veroordelen op grond van niet
bewezen beweringen, waartegen hij zich ook niet heeft kunnen verdedigen.
Doet mij erg denken aan de methoden van een politiestaat

REDENERING A TEAM TOEGEPAST IN PRAKTIJK

Laat ik de redenering van het A Team eens tegen de leden zelf gebruiken.
Deze A Team leden worden door de politie van hun bed gelicht, omdat twee
politiemensen ”zich door hen geintimideerd hebben gevoeld” bij een
demonstratie.
Bewijzen worden niet door de rechtbank overlegd [kan ook niet, want
het betreft hier ”een gevoel”] waardoor zij zich niet kunnen verdedigen.

Maar ze worden wel veroordeeld.
Wat zouden ze dan uitroepen.

JE REINSTE WILLEKEUR VAN DE STAAT
Etc

Ja

Maar dat is precies wat ze Maikel gedaan hebben.

Zelfs in een showproces krijg je nog meer rechten.

Als dit een vorm van ”nieuw recht” moet voorstellen, geef mij dan maar het bestaande
rechtssysteem maar.
Tenminste krijg je daar nog de kans, je te verdedigen.

Duidelijk is wel, dat een dergelijk optreden op de Pinksterlanddagen niet alleen schandalig
en willekeurig is, maar de anarchistische beweging ook beschadigt.

Ik adviseer de A Team leden en/of Voorbereidingsgroep dan ook nadrukkelijk,
Het Proces van Kafka te lezen [18]

Dan zien ze wat onrecht met iemand kan doen.

En trekken er hopelijk lering uit.

Recht op een faire behandeling, resprect en veiligheid moet iedereen gelden.
Niet alleen de mensen, die ”een onveilig gevoel” ventileren, maar ook deMOGELIJKE
[want er staat nog niets vast] veroorzaker daarvan.
Maikel dus

Alleen met een fair optreden naar iedereen kan de basis voor een betere samenleving worden gelegd

Astrid Essed

[1]

WIKIPEDIA
THE TRIAL

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Trial

[2]

MASS DEATH SENTENCES IN EGYPT/URGENT APPEAL ABOUT THE
MASS DEATH SENTENCES BY THE CRIMINAL COURT IN MINYA/
LETTER TO THE MINISTER OF FOREIFN AFFAIRS
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/mass-death-sentences-in-egypturgent-appeal-abo…

[3]

UITPERS.BE
MENSENRECHTEN ONDER DRUK: ANTITERREURMAATREGELEN NEDERLANDSE
OVERHEID
ASTRID ESSED
OCTOBER 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1793

[4]

UITPERS.BE
HOSTADPROCESSEN: RECHTBANKVONNISSEN OF SANCTIES
OP CONTROVERSIELE STANDPUNTEN
ASTRID ESSED
JUNI 2006

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1345

UITPERS.BE
HET PIRANHAPROCES TAV SAMIR A. EN MEDEVERDACHTEN
ASTRID ESSED
JANUARI 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1539

[5]

PINKSTERLANDDAGEN/ANANARCHISME

http://www.pinksterlanddagen.nl/anarchisme/

[6]

APPELSCHADE
PETER STORM

http://www.ravotr.nl/2014/04/27/appelschade/

[7]

APPELSCHADE
PETER STORM

http://www.ravotr.nl/2014/04/27/appelschade/

”Tijdens de Pinksterlanddagen (PL) proberen we met z’n allen een zo aangenaam mogelijke sfeer te creëren, om zo aspecten van de gewenste maatschappij enigszins dichterbij te brengen. Doel en middel zijn het realiseren van een prettige atmosfeer zonder uitsluiting, gebaseerd op vrijheid en verantwoordelijkheid. Doel en middelen zijn voor ons dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

VRAGEN AAN DE PINKSTERLANDDAGEN VOORBEREIDINGSGROEP
MAIKEL

https://www.indymedia.nl/node/20928

[8]

APPELSCHADE
PETER STORM

http://www.ravotr.nl/2014/04/27/appelschade/

VERKLARING 2 LEDEN VOORMALIG A TEAM TAV VERWIJDERING
MAIKEL VAN PL 2013

https://www.indymedia.nl/node/21563

[9]

APPELSCHADE
PETER STORM

http://www.ravotr.nl/2014/04/27/appelschade/

[10]

VRAGEN AAN DE PINKSTERLANDDAGEN VOORBEREIDINGSGROEP
MAIKEL

https://www.indymedia.nl/node/20928

[11]

INDYMEDIA
DISCUSSIE
VOORBEREIDINGEN PINKSTERLANDDAGEN 2014 BEGONNEN

https://www.indymedia.nl/node/21311

[12]

VRAGEN AAN DE PINKSTERLANDDAGEN VOORBEREIDINGSGROEP
MAIKEL

https://www.indymedia.nl/node/20928

INDYMEDIA
PERSOONLIJKE VETES
DOLF

https://www.indymedia.nl/comment/reply/21311/11965

[13]

INDYMEDIA
PINKSTERLANDDAGEN/ONDERLINGE VERHOUDINGEN

https://www.indymedia.nl/node/22519

[14]

Optreden A Team Pinksterlanddagen 2013/Pure willekeur
BESCHULDIGINGEN, DIE NIET AAN BETROKKENE WORDEN MEEGEDEELD
BESCHULDIGINGEN ZONDER BEWIJS
JE REINSTE WILLEKEUR, MENSEN DIE EEN VRIJE EN SOLIDAIRE SAMENLEVING VOORSTAAN
ONWAARDIG

ASTRID ESSED

https://www.indymedia.nl/node/22520#comment-12798

ZIE VOOR GEHELE DISCUSSIE PINKSTERLANDDAGEN/ONDERLINGE VERHOUDINGEN

https://www.indymedia.nl/node/22520

[15]

INDYMEDIA
PINKSTERLANDDAGEN/ONDERLINGE VERHOUDINGEN

https://www.indymedia.nl/node/22519

[16]

INDYMEDIA
PINKSTERLANDDAGEN/ONDERLINGE VERHOUDINGEN

https://www.indymedia.nl/node/22519

[17]

INDYMEDIA
PINKSTERLANDDAGEN/ONDERLINGE VERHOUDINGEN

https://www.indymedia.nl/node/22519

[18]

WIKIPEDIA
THE TRIAL

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Trial

EINDE TEKST

[9]

WIKIPEDIATHE TRIAL
http://en.wikipedia.org/wiki/T he_Trial

[10]

WIKIPEDIATHE TRIAL
http://en.wikipedia.org/wiki/T he_Trial
[11]

””Evaluatierapport van het functioneren van het A-team

Tijdens de Pinksterlanddagen (PL) proberen we met z’n allen een zo aangenaam mogelijke sfeer te creëren, om zo aspecten van de gewenste maatschappij enigszins dichterbij te brengen. Doel en middel zijn het realiseren van een prettige atmosfeer zonder uitsluiting, gebaseerd op vrijheid en verantwoordelijkheid. Doel en middelen zijn voor ons dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

INDYMEDIA.NL

VRAGEN AAN DE PINKSTERLANDDAGEN VOORBEREIDINGSGROEP

2013

MAIKEL

22 JANUARI 2014

https://www.indymedia.nl/node/ 20928

TEKST

Vragen aan de Pinksterlanddagen voorbereidingsgroep 2013

Opinie, gepost door: Maikel op 22/01/2014 01:11:31

Afgelopen Pinksteren hebben jullie mij verwijderd van het kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning waar de Pinksterlanddagen plaats vinden . Dit besluit is gekomen na een zeer langdurig verhoor van ongeveer 2 ½ uur in een caravan van een van de vrijwilligers van de voorbereidingsgroep.

Met het verhoor en door mijn verwijdering zijn er vele vragen opgekomen bij mij. Op de afsluitende plenaire vergadering en door het voormalige crisisteam is er diverse malen beloofd dat er een gesprek met mij zou komen. Naast deze beloftes heb ik zelf proactief meer dan 10 keer via het evaluatieteam en het voormalige crisisteam pogingen ondernomen om in contact te treden. Dit resulteerde in een oorverdovende stilte.

Ik wil hierbij opmerken dat het evaluatieteam tot de conclusie is gekomen dat alle argumenten waarop ik weggestuurd werd niet gegrond zijn verklaard. Ik heb geprobeerd om in gesprek te gaan en probeer nu op deze wijze een reactie uit te lokken. Ik hoop dat dit tot een serieuze toenaderingspoging leidt, want anders blijf ik met de vragen zitten en kan er van mij niet worden verwacht dat ik geheel zelfstandig tot antwoorden kom die alle kanten belichten van wat er is voorgevallen op de Pinsterlanddagen. Voor de leesbaarheid zal ik de vragen hier onder plaatsen en links geven aan relevante informatie, zoals de bevinding van het evaluatieteam en een persbericht van Animalrights Media.

Maikel
pl@tiny-host.nl

ps. Voor de leesbaarheid mbt. layout heb ik een pdf bijgevoegd.

Appendix I “Vragen gericht aan de Pinksterlanddagen voorbereidingsgroep 2013”

1. Waarom is er tot op heden vanuit de PL voorbereidingsgroep geen
initiatief genomen om met mij in gesprek te gaan, hoewel dit duidelijk
was beloofd aan diverse partijen?

2. Wat is inmiddels het oordeel van de voorbereidingsgroep ten aanzien
van de beide ’tenlasteleggingen’ die aanleiding zijn geweest tot mijn
verwijdering van de PL?

3. Erkent de PL voorbereidingsgroep dat grenzen van redelijkheid tijdens
de gesprekken d.m.v. zeer suggestieve vragen en
betichtingen overschreden zijn?

4. Wat is het finale oordeel van de voorbereidingsgroep met betrekking
tot het ‘server verhaal?’

5. Wat waren de motieven om op een zeer langdurige manier door te vragen naar ‘namen en rugnummers’?

6. Is de PL-voorbereidingsgroep het met de evaluatiegroep eens dat mijn
verwijdering onnodig was? Zo nee, waarom niet?”

7. Hoe kan het persoon in kwestie leren van eventuele fouten, zonder
dat hem/haar wordt uitgelegd wat hij/zij heeft ‘misdaan’?

8. Erkent de PL-voorbereidingsgroep dat deze gehele affaire een zeer
smadelijke en directe aanslag is op de integriteit van mijn persoon?

9. Erkent de PL-voorbereidingsgroep dat er weinig rechten of
mogelijkheden tot verweer waren voor mij?
10. Wat is er gedaan om de schijn van partijdigheid te voorkomen (zeker
in het kader van langlopende ideologische/politieke conflicten)
met de PL-voorbereidingsgroep?

11. Waarom kon er vanaf het begin geen duidelijkheid geven worden hoe
het proces zich zou kunnen ontwikkelen?

12. Wat is er gedaan om mijn privacy/integriteit te waarborgen op
de PL?

Appendix 2 “Anoniem bevindingsverslag evaluatiegroep Pinksterlanddagen 2013”

Evaluatierapport van het functioneren van het A-team

Tijdens de Pinksterlanddagen (PL) proberen we met z’n allen een zo aangenaam mogelijke sfeer te creëren, om zo aspecten van de gewenste maatschappij enigszins dichterbij te brengen. Doel en middel zijn het realiseren van een prettige atmosfeer zonder uitsluiting, gebaseerd op vrijheid en verantwoordelijkheid. Doel en middelen zijn voor ons dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Tijdens de PL functioneert sinds een aantal jaren een zogeheten A-team. Het A-team probeert gedurende de PL in voorkomende conflictsituaties waar deelnemers van de PL onderling niet uitkomen een bemiddelingsrol te vervullen. Dit gebeurt op verzoek van de betrokken personen. Op deze manier probeert het A-team bij te dragen aan een goede sfeer tijdens de PL. Het A-team bestaat uit deelnemers van de PL die hebben aangegeven zich hiervoor tijdens het weekend te willen inzetten.

Bij de evaluatie van de PL van afgelopen jaar (2013) was al duidelijk geworden dat het wegsturen van Maikel – een van de bezoekers van het terrein – had geleid tot discussie en vragen over de gang van zaken. Kort na de evaluatie ontvingen wij informatie van het oude A-team over zijn wegsturen. Wij hadden onszelf (samen met enkele anderen) bij de evaluatie opgegeven voor het nieuwe A-team van 2014. Wij kregen de vraag voorgelegd of wij ons hierover wilden buigen, omdat dit naar de mening van enkele betrokkenen niet goed was verlopen. Wij stemden er in toe om de gang van zaken te evalueren. Dat deden we nadat ook de PL-voorbereidingsgroep hierover was gepolst en instemde met de evaluatie van het A-team en het wegsturen van Maikel.

Conclusies en aanbevelingen
Sindsdien hebben we – de ‘onderzoekscommissie’ – verschillende telefonische contacten gehad, e-mail correspondentie gevoerd en zijn we ook in gesprek gegaan met diverse betrokkenen, die allemaal ons volledige evaluatierapport hebben gekregen. Op deze plek beperken we ons tot de kern van de kwestie zelf en welke conclusies en aanbevelingen hieruit wat ons betreft volgen:

Als onderzoekscommissie kregen we een mandaat van het vorige A-team en de PL voorbereidingsgroep om onderzoek te doen. We kunnen echter geen sancties treffen en we hebben ook geen mandaat om zoiets te doen.

Wat we wel kunnen doen is proberen te leren van het gebeurde en aanbevelingen te formuleren voor het functioneren van het A-team en de rest van de PL.

Maar eerst moet het duidelijk worden en bekend worden gemaakt dat Maikel, op basis van de ons onder ogen gekomen informatie, ten onrechte van het PL-terrein is weggestuurd. Dit houdt dus in dat de aanklachten tegen hem gedaan geen grond hebben om over te gaan tot zo’n ingrijpende maatregel die vergaande gevolgen heeft voor Maikel, in privé -en politieke sfeer.

Daar moeten we dus met z’n allen van leren.

In het algemeen moeten we vaststellen dat we alleen in heel ernstige gevallen er toe kunnen overgaan om iemand van het terrein af te sturen. En daar moeten dus harde bewijzen voor zijn en er moet hoor en wederhoor plaatsvinden.

Het moet voor iedereen prettig zijn om zich op het terrein te begeven. Wie zich te buiten gaat aan bijvoorbeeld racistisch, seksistisch of crimineel gedrag zal daarop worden aangesproken door een ieder die het gedachtegoed van het terrein onderschrijft. Dat is dus niet alleen een taak van het A-team, noch uitsluitend van het voorbereidingsteam, maar van iedereen die daar is. Het is een collectieve verantwoordelijkheid.

Deze collectieve verantwoordelijkheid gebiedt ons om de conclusies en aanbevelingen via de website en later via de reader bekend te maken. We hopen hiermee bij te dragen aan de realisatie van succesvolle Pinksterlanddagen in 2014. Een prachtig doel waar we met z’n allen – en indien nodig met behulp van het A-team – een bijdrage aan kunnen leveren. Dat is wellicht niet altijd makkelijk, maar naar onze mening zeker de moeite waard.

Appendix 3
Animal Rights Media server

In juli 2012 is een server van Animal Rights Media met diverse websites stilgelegd. Op deze server stonden diverse mailinglijsten, e-mailadressen, websites van individuen en organisaties in Nederland, waaronder de Pinksterlanddagen, en vooral van buiten Nederland. Voor de duidelijkheid is het hosten van websites, mailinglijsten etc. iets heel anders dan de registratie of het verlopen van domeinnamen, daarvoor zijn groepen zelf geheel verantwoordelijk. Het stilleggen is gedaan omdat de veiligheid van gebruikers en bezoekers niet meer kon worden gegarandeerd. Er waren al lange tijd, ruim een jaar, roblemen met deze server. Veel gebruikers waren daarvan op de hoogte. Bij het stilleggen zijn helaas ook websites en is informatie verloren gegaan, maar er moest op korte termijn worden ingegrepen. Er is zo zorgvuldig mogelijk gehandeld, maar het kan zijn dat niet iedereen op de juiste wijze op de hoogte is gesteld van dit stilleggen, daarvoor onze excuses.

We willen er echter op wijzen dat niet alleen de beheerders van servers verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van websites en het maken van back-ups, maar ook gebruikers individuen, groepen, organisaties) van de diensten die iemand op een server aanbiedt. Het is de verantwoordelijkheid van zowel de beheerder van een server als eigenaren van websites, blogs, mailinglijsten om de veiligheid van gebruikers en bezoekers te waarborgen en te handelen als duidelijk is dat er iets mis is met zowel de server, de beheerder, de diensten die een beheerder van een server aanbiedt als de eigen website/blog/mailinglijst.

Animal Rights Media
Buro Jansen & JanssenFile:2014-01-22-pl-vragen.pdf

EINDE TEKST

[12]

WIKIPEDIAPINKSTERLANDDAGEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Pinksterlanddagen

WWW.PINKSTERLANDDAGEN.ORGPINKSTERLANDDAGEN
http://www.pinksterlanddagen.o rg/
INDYMEDIAPINKSTERLANDDAGEN 2018
https://www.indymedia.nl/node/ 43248
INDYMEDIA.NLAPPELSCHADEPETER STORM27 APRIL 2014
https://www.indymedia.nl/node/22569

ZIE VOOR TEKST, NOOT 4

[13]

NOOT

INDYMEDIA.NLVRAGEN AAN DE PINKSTERLANDDAGEN VOORBEREIDINGSGROEP2013
https://www.indymedia.nl/node/20928

Opinie, gepost door: Maikel op 22/01/2014 01:11:31

Afgelopen Pinksteren hebben jullie mij verwijderd van het kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning waar de Pinksterlanddagen plaats vinden . Dit besluit is gekomen na een zeer langdurig verhoor van ongeveer 2 ½ uur in een caravan van een van de vrijwilligers van de voorbereidingsgroep.

Met het verhoor en door mijn verwijdering zijn er vele vragen opgekomen bij mij. Op de afsluitende plenaire vergadering en door het voormalige crisisteam is er diverse malen beloofd dat er een gesprek met mij zou komen. Naast deze beloftes heb ik zelf proactief meer dan 10 keer via het evaluatieteam en het voormalige crisisteam pogingen ondernomen om in contact te treden. Dit resulteerde in een oorverdovende stilte.

Ik wil hierbij opmerken dat het evaluatieteam tot de conclusie is gekomen dat alle argumenten waarop ik weggestuurd werd niet gegrond zijn verklaard. Ik heb geprobeerd om in gesprek te gaan en probeer nu op deze wijze een reactie uit te lokken. Ik hoop dat dit tot een serieuze toenaderingspoging leidt, want anders blijf ik met de vragen zitten en kan er van mij niet worden verwacht dat ik geheel zelfstandig tot antwoorden kom die alle kanten belichten van wat er is voorgevallen op de Pinsterlanddagen. Voor de leesbaarheid zal ik de vragen hier onder plaatsen en links geven aan relevante informatie, zoals de bevinding van het evaluatieteam en een persbericht van Animalrights Media.

Maikel
pl@tiny-host.nl

ps. Voor de leesbaarheid mbt. layout heb ik een pdf bijgevoegd.

Appendix I “Vragen gericht aan de Pinksterlanddagen voorbereidingsgroep 2013”

1. Waarom is er tot op heden vanuit de PL voorbereidingsgroep geen
initiatief genomen om met mij in gesprek te gaan, hoewel dit duidelijk
was beloofd aan diverse partijen?

2. Wat is inmiddels het oordeel van de voorbereidingsgroep ten aanzien
van de beide ’tenlasteleggingen’ die aanleiding zijn geweest tot mijn
verwijdering van de PL?

3. Erkent de PL voorbereidingsgroep dat grenzen van redelijkheid tijdens
de gesprekken d.m.v. zeer suggestieve vragen en
betichtingen overschreden zijn?

4. Wat is het finale oordeel van de voorbereidingsgroep met betrekking
tot het ‘server verhaal?’

5. Wat waren de motieven om op een zeer langdurige manier door te vragen naar ‘namen en rugnummers’?

6. Is de PL-voorbereidingsgroep het met de evaluatiegroep eens dat mijn
verwijdering onnodig was? Zo nee, waarom niet?”

7. Hoe kan het persoon in kwestie leren van eventuele fouten, zonder
dat hem/haar wordt uitgelegd wat hij/zij heeft ‘misdaan’?

8. Erkent de PL-voorbereidingsgroep dat deze gehele affaire een zeer
smadelijke en directe aanslag is op de integriteit van mijn persoon?

9. Erkent de PL-voorbereidingsgroep dat er weinig rechten of
mogelijkheden tot verweer waren voor mij?
10. Wat is er gedaan om de schijn van partijdigheid te voorkomen (zeker
in het kader van langlopende ideologische/politieke conflicten)
met de PL-voorbereidingsgroep?

11. Waarom kon er vanaf het begin geen duidelijkheid geven worden hoe
het proces zich zou kunnen ontwikkelen?

12. Wat is er gedaan om mijn privacy/integriteit te waarborgen op
de PL?

Appendix 2 “Anoniem bevindingsverslag evaluatiegroep Pinksterlanddagen 2013”

Evaluatierapport van het functioneren van het A-team

Tijdens de Pinksterlanddagen (PL) proberen we met z’n allen een zo aangenaam mogelijke sfeer te creëren, om zo aspecten van de gewenste maatschappij enigszins dichterbij te brengen. Doel en middel zijn het realiseren van een prettige atmosfeer zonder uitsluiting, gebaseerd op vrijheid en verantwoordelijkheid. Doel en middelen zijn voor ons dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Tijdens de PL functioneert sinds een aantal jaren een zogeheten A-team. Het A-team probeert gedurende de PL in voorkomende conflictsituaties waar deelnemers van de PL onderling niet uitkomen een bemiddelingsrol te vervullen. Dit gebeurt op verzoek van de betrokken personen. Op deze manier probeert het A-team bij te dragen aan een goede sfeer tijdens de PL. Het A-team bestaat uit deelnemers van de PL die hebben aangegeven zich hiervoor tijdens het weekend te willen inzetten.

Bij de evaluatie van de PL van afgelopen jaar (2013) was al duidelijk geworden dat het wegsturen van Maikel – een van de bezoekers van het terrein – had geleid tot discussie en vragen over de gang van zaken. Kort na de evaluatie ontvingen wij informatie van het oude A-team over zijn wegsturen. Wij hadden onszelf (samen met enkele anderen) bij de evaluatie opgegeven voor het nieuwe A-team van 2014. Wij kregen de vraag voorgelegd of wij ons hierover wilden buigen, omdat dit naar de mening van enkele betrokkenen niet goed was verlopen. Wij stemden er in toe om de gang van zaken te evalueren. Dat deden we nadat ook de PL-voorbereidingsgroep hierover was gepolst en instemde met de evaluatie van het A-team en het wegsturen van Maikel.

Conclusies en aanbevelingen
Sindsdien hebben we – de ‘onderzoekscommissie’ – verschillende telefonische contacten gehad, e-mail correspondentie gevoerd en zijn we ook in gesprek gegaan met diverse betrokkenen, die allemaal ons volledige evaluatierapport hebben gekregen. Op deze plek beperken we ons tot de kern van de kwestie zelf en welke conclusies en aanbevelingen hieruit wat ons betreft volgen:

Als onderzoekscommissie kregen we een mandaat van het vorige A-team en de PL voorbereidingsgroep om onderzoek te doen. We kunnen echter geen sancties treffen en we hebben ook geen mandaat om zoiets te doen.

Wat we wel kunnen doen is proberen te leren van het gebeurde en aanbevelingen te formuleren voor het functioneren van het A-team en de rest van de PL.

Maar eerst moet het duidelijk worden en bekend worden gemaakt dat Maikel, op basis van de ons onder ogen gekomen informatie, ten onrechte van het PL-terrein is weggestuurd. Dit houdt dus in dat de aanklachten tegen hem gedaan geen grond hebben om over te gaan tot zo’n ingrijpende maatregel die vergaande gevolgen heeft voor Maikel, in privé -en politieke sfeer.

Daar moeten we dus met z’n allen van leren.

In het algemeen moeten we vaststellen dat we alleen in heel ernstige gevallen er toe kunnen overgaan om iemand van het terrein af te sturen. En daar moeten dus harde bewijzen voor zijn en er moet hoor en wederhoor plaatsvinden.

Het moet voor iedereen prettig zijn om zich op het terrein te begeven. Wie zich te buiten gaat aan bijvoorbeeld racistisch, seksistisch of crimineel gedrag zal daarop worden aangesproken door een ieder die het gedachtegoed van het terrein onderschrijft. Dat is dus niet alleen een taak van het A-team, noch uitsluitend van het voorbereidingsteam, maar van iedereen die daar is. Het is een collectieve verantwoordelijkheid.

Deze collectieve verantwoordelijkheid gebiedt ons om de conclusies en aanbevelingen via de website en later via de reader bekend te maken. We hopen hiermee bij te dragen aan de realisatie van succesvolle Pinksterlanddagen in 2014. Een prachtig doel waar we met z’n allen – en indien nodig met behulp van het A-team – een bijdrage aan kunnen leveren. Dat is wellicht niet altijd makkelijk, maar naar onze mening zeker de moeite waard.

Appendix 3
Animal Rights Media server

In juli 2012 is een server van Animal Rights Media met diverse websites stilgelegd. Op deze server stonden diverse mailinglijsten, e-mailadressen, websites van individuen en organisaties in Nederland, waaronder de Pinksterlanddagen, en vooral van buiten Nederland. Voor de duidelijkheid is het hosten van websites, mailinglijsten etc. iets heel anders dan de registratie of het verlopen van domeinnamen, daarvoor zijn groepen zelf geheel verantwoordelijk. Het stilleggen is gedaan omdat de veiligheid van gebruikers en bezoekers niet meer kon worden gegarandeerd. Er waren al lange tijd, ruim een jaar, roblemen met deze server. Veel gebruikers waren daarvan op de hoogte. Bij het stilleggen zijn helaas ook websites en is informatie verloren gegaan, maar er moest op korte termijn worden ingegrepen. Er is zo zorgvuldig mogelijk gehandeld, maar het kan zijn dat niet iedereen op de juiste wijze op de hoogte is gesteld van dit stilleggen, daarvoor onze excuses.

We willen er echter op wijzen dat niet alleen de beheerders van servers verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van websites en het maken van back-ups, maar ook gebruikers individuen, groepen, organisaties) van de diensten die iemand op een server aanbiedt. Het is de verantwoordelijkheid van zowel de beheerder van een server als eigenaren van websites, blogs, mailinglijsten om de veiligheid van gebruikers en bezoekers te waarborgen en te handelen als duidelijk is dat er iets mis is met zowel de server, de beheerder, de diensten die een beheerder van een server aanbiedt als de eigen website/blog/mailinglijst.

Animal Rights Media
Buro Jansen & JanssenFile:2014-01-22-pl-vragen.pdf

EINDE STUK

[13]


 • 1. Waarom is er tot op heden vanuit de PL voorbereidingsgroep geen initiatief genomen om met mij in gesprek te gaan, hoewel dit duidelijk was beloofd aan diverse partijen?
 • 2. Wat is inmiddels het oordeel van de voorbereidingsgroep ten aanzien van de beide ‘tenlasteleggingen’ die aanleiding zijn geweest tot mijn verwijdering van de PL?
 • 3. Erkent de PL voorbereidingsgroep dat grenzen van redelijkheid tijdens de gesprekken d.m.v. zeer suggestieve vragen en betichtingen overschreden zijn?
 • 4. Wat is het finale oordeel van de voorbereidingsgroep met betrekking tot het ‘server verhaal?’
 • 5. Wat waren de motieven om op een zeer langdurige manier door te vragen naar ‘namen en rugnummers’?
 • 6. Is de PL-voorbereidingsgroep het met de evaluatiegroep eens dat mijn verwijdering onnodig was? Zo nee, waarom niet?”
 • 7. Hoe kan het persoon in kwestie leren van eventuele fouten, zonder dat hem/haar wordt uitgelegd wat hij/zij heeft ‘misdaan’?
 • 8. Erkent de PL-voorbereidingsgroep dat deze gehele affaire een zeer smadelijke en directe aanslag is op de integriteit van mijn persoon?
 • 9. Erkent de PL-voorbereidingsgroep dat er weinig rechten of mogelijkheden tot verweer waren voor mij?
 • 10. Wat is er gedaan om de schijn van partijdigheid te voorkomen (zeker in het kader van langlopende ideologische/politieke conflicten) met de PL-voorbereidingsgroep?
 • 11. Waarom kon er vanaf het begin geen duidelijkheid geven worden hoe het proces zich zou kunnen ontwikkelen?
 • 12. Wat is er gedaan om mijn privacy/integriteit te waarborgen op de PL?”

VRAGEN AAN DE PINKSTERLANDDAGEN VOORBEREIDINGSGROEP 2013 https://maikel.tiny-host.nl/sc ene_politics/pl-appendix-1.php

INDYMEDIA.NL

VRAGEN AAN DE PINKSTERLANDDAGEN VOORBEREIDINGSGROEP

2013

MAIKEL

22 JANUARI 2014

https://www.indymedia.nl/node/ 20928

ZIE VOOR VOLLEDIGE TEKST, NOOT 11

TEKST MAIKELPL 2014: ”IN TIJDEN VAN ONDUIDELIJKHEID IS HET BELANGRIJK OMDUIDELIJK TE ZIJN”
https://maikel.tiny-host.nl/scene_politics/pl-eind-conclusie.php

2014 06 05, Utrecht
PL 2014: “In tijden van onduidelijkheid is het belangrijk om duidelijk te zijn

Na 13 maanden, meerdere pogingen tot gesprekken, een jaar lang debat op Indymedia en tenslotte de Pinksterlanddagen editie 2014 is het tijd voor mij om mijn eigen conclusies te publiceren.

De aanloop:
Allereerst vind ik het belangrijk te zeggen dat de Pinksterlanddagen perikelen van 2013 een pijnlijke en vermoeiende gebeurtenis is geworden in mijn leven. De eerste maanden waren zeer moeilijk en ik zou deze periode graag zo spoedig mogelijk willen afronden. Mijn verwijdering op de Pinksterlanddagen is in retrospectie niet zo verrassend als zij op het eerste gezicht leek.

De afgelopen jaren heb ik mij in het openbaar op zijn zacht gezegd afkeurend uitgesproken over de manier hoe de “scene-politiek” zich manifesteert in Amsterdam. Ik heb gezien hoe mensen werden bedreigd, omdat zij zich kritisch uitlieten over de Vrankrijk, de stamgasten uit de Molli werden gepest of op andere manier naar de rand werden gedirigeerd. Een deel van de scene wordt gedomineerd door mensen die zich inlaten met zeer nauw politiek paradigma’s die als meetlat fungeren waar iedereen langs wordt gelegd. Kritische mensen of mensen die net wat anders zijn worden vanwege allerlei vage reden geëxcommuniceerd. Bij navraag worden vage roddels aangedragen als reden. Met het gevaar dat ik teveel uitwijdt over vrij complexe en interne strubbelingen van de Amsterdamse scene (potentieel boekformaat: “Oorlog en Vrede”) lijkt het mij belangrijk om het in dit licht te houden. De Amsterdamse scene is helaas inmiddels tot nationale scene politiek vervallen. Dit, omdat de Voorbereidingsgroep van de Pinksterlanddagen in Appelscha een vrij Amsterdamse karakter heeft en mijn inziens op zijn minst de schijn van partijdigheid heeft.

Belofte is schuld:
In beginsel werd door de uiteindelijke uitzetploeg aan diverse personen inclusief mijzelf beloofd, dat er na de Pinksterlanddagen gesprekken zouden komen tussen mij, de aangeefsters en de verhoorders. Dit is zelfs diverse malen beloofd aan de evaluatiegroep en het 1e “A-team”, echter na tientallen pogingen en verzoeken staat deze belofte nog steeds als schuld open en mijn vragen blijven tot op heden onbeantwoord.

Openbaarheid van de Voorbereidingsgroep en mij in persoon:
In het openbaar lijkt de Voorbereidingsgroep als een groep die zich presenteert als een nette groep die zich richt op conflictbeheersing op basis van het power of definition-concept en die zich onthoudt van openlijke beschuldigingen en niet in wil gaan op de inhoud daarvan. De groep spreekt zich in het openbaar niet uit wat mij nu precies te laste is gelegd of laat tenlasteleggingen vallen, zonder er maar iets over uit te spreken (het server verhaal komt met geen woord voor in haar laatste publicatie). In de ‘grote wereld’ wordt idealiter verwacht dat in een asymmetrische machtsverhouding de machthebber zo transparant mogelijk is, maar de voorbereidingsgroep vertoonde alle trekjes van dictatoriale regimes: van mij totale openheid verwachten (de verhoren) en zichzelf onthouden van duidelijkheid van procedures,transparantie en een geweldsmonopolie (die bij de uitzetting door non-verbale communicatie zeer duidelijk werd gemaakt). Dit alles waardoor een sfeer van suggestiviteit,intimidatie en laster werd gecreëerd, een sfeer die door ebde in een roddelcampagne achteraf.

De laatste publicatie van de voorbereidingsgroep heeft veel beroering bezorgd in de activistenscene. Bekende schrijvers(sters), zoals Astrid Essed en Peter Storm hebben hun analyses hier op losgelaten; die hoeven niet door mij nog eens herhaald te worden. Wat mij opviel was dat er werd verweten dat het gepubliceerd werd op Indymedia. Ik kan hier alleen maar op antwoorden: het was niet anders mogelijk. De Voorbereidingsgroep hulde zich in anonimiteit, wenste niet met mij te praten en wilde geen eens de tenlasteleggingen aan mij duidelijk maken. Bij haar eerste berichtgeving wilde zij geen eens in gaan op de eis van publicatie van de bevindingen van de evaluatiegroep (zie 3e alinea op http://maikel.tiny-host.nl/scene_politics/pl-vb-groep-pinksterlanddag). Dit heeft mij doen besluiten om het debat meer in de openbaarheid te brengen. Het was pijnlijk voor elke partij, maar de privileges van anonimiteit liggen nu nog steeds in de handen van de voorbereidingsgroepsleden. De personen die er voor verantwoordelijk zijn, kunnen zich als een rat in een steeg verschuilen in naam van procedures en drogredenen als “Aan onze intentie valt niet te twijfelen”. Ik kon alleen maar in het openbaar reageren met mijn naam en toenaam. Dit, omdat het anders wel een heel abstract en ongeloofwaardig verhaal zou worden met als resultaat dat zij wel haar visie publiceerde op Indymedia en deels blootlegt wat haar gedachteprocessen zijn.

De smaadcampagne:
Omdat de aantijgingen niet bekend werden gemaakt naar mij of naar andere personen konden leden van de Voorbereidingsgroep in de scene onofficieel hun eigen verhaal er van maken en deze in de scene injecteren. Ik voel mij niet geroepen om diverse roddels te herhalen hier, maar het ging zelfs zo ver dat op het No Border Camp te Rotterdam vriendinnen van mij, waaronder mijn ex-partner, werden benaderd over wat voor ‘gevaarlijke man’ ik zou zijn. Een beproefde methode die in de gevestigde politiek regelmatig wordt gebruikt om karaktermoord op een politieke opponent te plegen. Ik laat het aan de lezer over wat het over zegt over het ethische besef van de leden van de Voorbereidingsgroep of op zijn minst van een aantal daarvan.

Afsluitend:
De communicatie naar mij en in de openbaarheid van de Voorbereidingsgroep 2013 spreekt boekdelen hoe die groep denkt over de festivalganger. Omdat ik niet de enige ben die in de afgelopen jaren is verwijderd door dezelfde mensen, vrees ik dat er niets concreets is veranderd. De Voorbereidingsgroep heeft nooit verteld aan mij of ik welkom ben voor de editie 2014. Door de oplopende spanningen, het blijkbaar geaccepteerde gedrag om mensen 2.5 uur te verhoren in een caravan, het fysiek een dreigende houding aan nemen om een persoon van het terrein af te dwingen,waarna de mensen die zich hier schuldig aan maken zich hullen in anonimiteit vrees ik voor een herhaling van wat zich heeft voorgevallen in de editie 2013. Ik hoop dat de editie van 2014 bereid is om een structurele verandering aan te brengen, waardoor anonieme beschuldigingen met deze verstrekkende gevolgen – beschuldigingen waardoor iedereen als Josef K. uit de roman van Kafka ten prooi kan vallen aan een ontspoorde ideologie – niet meer mogelijk zijn,.

Maikel
pl@tiny-host.nl

*Volledig overzicht van brievenwisselingen gepubliceerd op: http://maikel.tiny-host.nl/scene_politics/

[14]INDYMEDIAPINKSTERLANDDAGEN/ONDERLINGE VERHOUDINGEN21 APRIL 2014https://www.indymedia.nl/node/ 22519TEKST

Pinksterlanddagen: Onderlinge verstandhoudingen

Opinie, gepost door: Voorbereidingsgroep op 21/04/2014 04:03:25
Na een periode van stilte, maar interne reflectie en discussie, wil de Pinksterlanddagen voorbereidingsgroep 2014 een reactie geven over een voorval tijdens de PL 2013. Excuus aan geïnteresseerden dat het lang heeft geduurd.Op Indymedia en elders in onze beweging is discussie ontstaan over een voorval tijdens de PL van 2013.
Tijdens de PL 2013 is iemand weggestuurd van het terrein.
Het wegsturen van een bezoeker is geen middel om lichtvaardig me om te springen en we begrijpen dan ook de zorgen die geuit zijn. We willen als voorbereidingsgroep graag onze positie toelichten.We betreuren om verschillende redenen het verloop van een incident in 2013.
We merken dat alle partijen ontevreden zijn over de uitkomst. Dat geldt voor degenen die een gevoel van onveiligheid hebben ervaren op de PL en voor wie de ruchtbaarheid die zij er aan gaven meer kwaad dan goed heeft gedaan.
Dat geldt ook voor degene bij hen aanleiding gaf tot de melding en die van het terrein is gestuurd.
Het geldt ook voor de leden van het A-team, die hun werk slechts beperkt hebben kunnen doen, of onder andere condities dan ze hadden gewenst en dat geldt voor de mensen van de voorbereidingsgroep die belast zijn met een opgave waarvan ze vooraf heeft aangegeven die niet te willen en kunnen uitvoeren.
Aan alle betrokkene: wij betreuren de manier waarop het voorval zich heeft ontwikkeld.

Deel 1
Evaluaties
Als voorbereidingsgroep evalueren we ieder jaar het verloop van de PL. Door de betrokkenheid van de voorbereidingsgroep bij het A-team van afgelopen jaar, hebben we ook de handelwijze van de voorbereidingsgroep en binnen het A-team uitvoering besproken door middel van interne evaluaties direct na de PL 2013.
Daarnaast is er door 2 betrokken PL bezoekers, op verzoek van het A-team 2013, een onderzoek gedaan naar het handelen van het A-team in deze situatie. Op dat onderzoek en de uitkomsten zullen we later ingaan. Allereerst willen we de belangrijkste conclusies van onze eigen evaluatie toelichten.

Tijdens de PL 2013 is iemand weggestuurd van het terrein, omdat zijn aanwezigheid het voor andere bezoekers onmogelijk maakte daar te blijven. De aanwezigheid van deze persoon werd als kwetsend en intimiderend ervaren voor 2 andere bezoekers en zij hebben daarom hun situatie met het A-team besproken.

In situaties als deze, waarbij er een of meerdere personen zijn die aangeven zich niet veilig te
voelen omdat iemand (op een of meerdere manieren) hun grenzen heeft overschreden, is het heel
belangrijk niet gelijk weer hetzelfde te doen.
Voor degene die deel uitmaken van een crisisteam is het belangrijk dat je degene die naar je toekomt respecteert, aanhoort wat diegene kan en wil vertellen (want het gaat vaak over zeer traumatische ervaringen waar men moeilijk over praat) en zorgt voor een veilige omgeving voor diegene.
Samen zal er gekeken worden naar hoe om te gaan met de situatie tijdens de bijeenkomst (en evt erna). Soms is de meest praktische de tijdelijke oplossing om degene die de schade heeft aangericht te vragen om te vertrekken.
Er is heel veel moed voor nodig om anderen aan te spreken als je je niet veilig voelt, en om te vragen om hier een (tijdelijke) oplossing voor te vinden.
Tijdens het proberen een oplossing te vinden (dat vaak heel moeilijk is een lang en zwaar proces) moet er in ieder geval een veilige omgeving worden gecreëerd en in sommige gevallen kan dat enkel als degene die schade heeft aangebracht (tijdelijk) vertrekt.

PL 2013
Het verzoek om te vertrekken aan M is op deze hierboven beschreven wijze tot stand gekomen.
We hebben met het verzoek aan één bezoekers om het terrein te verlaten, geprobeerd de ervaren sociale veiligheid van 2 andere bezoekers op het terrein te herstellen. Over de zwaarte en proportionaliteit van de ingreep valt te twisten, over onze bedoeling niet. We hebben met deze beslissing niemand willen be- en veroordelen.

We trekken een duidelijke les voor de toekomst. De voorbereidingsgroep heeft in 2013 haar rol niet voldoende ingeperkt. Er is door omstandigheden onduidelijkheid ontstaan tussen de rol en taken van het A-team en van de voorbereidingsgroep. We zijn het erover eens dat we in de toekomst ons volledig afzijdig moeten houden van onderlinge spanningen, en conflict situaties tussen bezoekers.
Daarvoor is en zal er een aparte functionerende (crisis) groep/a-team moeten zijn, samengesteld uit bezoekers van de Pinkserlanddagen.

Dit jaar zal er geen kant en klaar team zijnen willen we van alle bezoekers vragen dat zij zelf hun verantwoordelijkheid nemen, voor hun eigen problemen en de spanningen en problemen van anderen op het terrein.
Daarom zal de komende PL een ervaren groep van buiten de Nederlandse beweging de vorming van een nieuw team begeleiden. Er zal ruimte zijn voor leren over de zin en onzin van zo’n team en in de latere fase het ondersteunen van de vorming van een team.
Dat past volgens ons bij een anarchistische bijeenkomst. In het uiterste geval is er een (crisis)team dat los van de voorbereidingsgroep en op eigen verantwoordelijkheid opereert.

Deel 2
Het onderzoeksrapport
Wij kunnen ons als individuen en als voorbereidingsgroep niet vinden in de uitkomst van het onderzoeksrapport en de methodiek van het onderzoek.

Het ‘onderzoeksteam’ is gevraagd om een evaluatie te schrijven over de aanpak van het A-team en hun opvolgers.
Het rapport dat hier uit is voortgekomen voldoet op geen enkele manier aan die omschrijving. Het is geen analyse en evaluatie over de gevolgde procedure, noch aanbeveling over de te volgen procedure. Het was een poging tot waarheidsvinding rondom het gene dat vooraf is gegaan aan het verzoek om hulp aan het A-team door de personen die zich niet meer veilig voelden.

Het evalueren van het A-team zou moeten gaan over of veilig laten voorlopen van de PL, door de mensen van het A-team in goede banen is geleid. En afgelopen jaar met name de vermenging van de voorbereidingsgroep in het A-team.

Het was de onderzoekscommissie níet gevraagd om te beoordelen of de mensen, die in vertrouwen naar het A-team toegingen daar wel genoeg redenen voor hadden. Waarheidsbevinding en harde bewijzen zijn geen termen die op deze situaties toepasbaar zijn. Het is dan ook niet aan een externe partij om iets te concluderen over het ervaren gevoel, en dat was ook expliciet zo afgesproken.
Nogmaals, het gaat hier om zeer persoonlijke gebeurtenissen die voor de betrokkenen zeer ingrijpend waren en daar behoor je discreet en respectvol mee om te gaan.

We kunnen dan ook niet ingaan op de eis van naamzuivering voor M.
Daarmee ridiculiseer je hetgeen dat de mensen die het A-team om hulp hebben gevraagd hebben verteld over wat zij hebben meegemaakt.

Tot slot kunnen wij ons niet vinden in de juridische toonzetting en de dwingende aanbevelingen.

Afsluitend
Wij vinden het van groot belang dat een beweging als de onze een adequaat antwoord heeft op onderlinge spanning, gevoel van onveiligheid en onrecht. En niet in de laatste plaats op (seksuele) intimidatie, geweld en racisme. Daarom heeft de voorbereidingsgroep het initiatief genomen tot een discussie over deze onderwerpen tijdens de PL 2014.

Het is namelijk meer dan één pijnlijk voorval. We doen een beroep op alle betrokkenen om de blik op de toekomst te richten en die sterker tegemoet te treden.
We hopen dat bovenstaande verklaring laat zien hoe wij hebben geleerd van de gebeurtenissen van afgelopen jaar en de nasleep daarvan en kijken ernaar uit om weer een interessante PL 2014 te kunnen organiseren.

http://www.pinksterlanddagen.nl

[15]

PINKSTERLANDDAGENONDERLINGE VERHOUDINGENDISCUSSIE
https://www.indymedia.nl/node/22520

BIJDRAGE ASTRID ESSED
https://www.indymedia.nl/node/22520#comment-12798

do, 24/04/2014 – 05:21 — Astrid Essed

Optreden A Team Pinksterlanddagen 2013/Pure willekeur

BESCHULDIGINGEN, DIE NIET AAN BETROKKENE WORDEN MEEGEDEELD
BESCHULDIGINGEN ZONDER BEWIJS
JE REINSTE WILLEKEUR, MENSEN DIE EEN VRIJE EN SOLIDAIRE SAMENLEVING VOORSTAAN
ONWAARDIG

Geachte Voorbereidingsgroep /A Team Pinksterlanddagen

Ik had mij eerst voorgenomen, mij buiten deze discussie te houden, omdat er al
genoeg voor en tegen gezegd is, maar nu is het mij toch te gortig

Feiten [zoals mij bekend] op een rij:

Pinksterlanddagen 2013

Personen om wie het in hoofdzaak gaat:

M
Twee andere bezoekers
Het A Team [dat heeft ingegrepen]

M. [om privacyredenen niet de hele naam genoemd, maar de meesten zullen wel weten,
om wie het gaat] komt naar de Pinksterlanddagen
Twee andere bezoekers arriveren ook.

De twee andere bezoekers voelen zich kennelijk [vanwege evolgens hen erder plaatsgevonden zaken
waarop ik niet verder inga] niet veilig in de aanwezigheid van M en/of geintimideerd door M
Vervolgens wordt M gevraagd, het terrein te verlaten, zonder dat aan hem wordt uitgelegd, wat nu
precies de beschuldigingen tegen hem zijn.

Dat is het volgens mij, in a nutshell

Hierover schrijft u als Voorbereidingsgroep

Ik citeer

”Tijdens de PL 2013 is iemand weggestuurd van het terrein, omdat zijn aanwezigheid het voor andere bezoekers onmogelijk maakte daar te blijven. De aanwezigheid van deze persoon werd als kwetsend en intimiderend ervaren voor 2 andere bezoekers en zij hebben daarom hun situatie met het A-team besproken.”

Pinksterlanddagen: Onderlinge verstandhoudingen | IndyMedia
Pinksterlanddagen: Onderlinge verstandhoudingen | IndyMedia
Op Indymedia en elders in onze beweging is discussie ontstaan over een voorval tijdens de PL van 2013. Tijdens de PL 2013 is iemand weggestuurd van het terrein. Het wegsturen van een bezoeker is geen middel om lichtvaardig me om te springen en w…
View on www.indymedia.nl
Preview by Yahoo

Daarna schrijft u

”Voor degene die deel uitmaken van een crisisteam is het belangrijk dat je degene die naar je toekomt respecteert, aanhoort wat diegene kan en wil vertellen (want het gaat vaak over zeer traumatische ervaringen waar men moeilijk over praat) en zorgt voor een veilige omgeving voor diegene.
Samen zal er gekeken worden naar hoe om te gaan met de situatie tijdens de bijeenkomst (en evt erna). Soms is de meest praktische de tijdelijke oplossing om degene die de schade heeft aangericht te vragen om te vertrekken.
Er is heel veel moed voor nodig om anderen aan te spreken als je je niet veilig voelt, en om te vragen om hier een (tijdelijke) oplossing voor te vinden.
Tijdens het proberen een oplossing te vinden (dat vaak heel moeilijk is een lang en zwaar proces) moet er in ieder geval een veilige omgeving worden gecreëerd en in sommige gevallen kan dat enkel als degene die schade heeft aangebracht (tijdelijk) vertrekt.”

RESPECT. NIET ALLEEN VOOR DE KLAGER, MAAR OOK VOOR DE ”BESCHULDIGDE”

Ik ben het met u eens, dat je met respect/openheid moet omgaan, zeker wanneer het traumatische ervaringen/gebeurtenissen
betreft.
Maar dat respect moet evenzeer gelden voor degene die ergens van beschuldigd wordt.

Want met alle respect;

Bij het omgaan met mensen en zeker conflicten, gelden naar mijn mening een aantal elementaire zaken

Ten eerste

Wanneer iemand in een dergelijke setting [dus deze Pinksterlanddagen] naar een bemiddelingsteam of crisis
team toekomt met een klacht over een ander, is een”gevoel” je onveilig te voelen in aanwezigheid van de ander
[hier dus M.] niet voldoende
Een gevoel is niet alleen subjectief en niet te meten, bovendien, en dat is WEL belabgrijk, kan de waarheidsvinding
niet worden gecontroleerd.
Ik zeg niet, dat de twee bezoekers NIET de waarheid spreken, maar een beschuldiging moet gestaafd worden
met bewijzen, feiten en/of getuigen

Ten tweede:
Hoor en wederhoor/Fundamenteel!

Bovendien hebt u de grote fout gemaakt, M. niet de kans gegeven, zichzelf te verdedigen, noch hebt u uitgelegd
welke beschuldigingen nu tegen hem spelen

[WEER] met alle respect
Dit is pure willekeur en nu maakt dat niet goed door echte/vermeende empathie met de twee bezoekers,
die naar u toe gekomen zijn met hun beschuldigingen.

Let wel, van de kant van de twee bezoekers begrijp ik het wel, maar u, A team of voorbereidingsgroep,
hebt verkeerd, onsolidair en willekeurig gehandeld.

Als u ruimte had willen geven voor de veiligheid van mensen, had dat niet alleen betrekking moeten hebben op
de klagers, maar ook op M.

Geen veroordeling zonder bewijs
En u hebt M bij voorbaat veroordeeld, door hem weg te sturen, zonder zijn verhaal te kunnen doen
en zonder hem zelfs mee te delen, waarvan hii werd beschuldigd.
En waarom men zich niet veilig voelde in zijn aanwezigheid.

Dat vind ik zeer kwalijk en weinig solidair

NIET JURIDISCH, MAAR NORMAAL FATSOEN

Is mijn verhaal nu ”juridisch?”

Ik dacht het niet, maar een normale manier waarop mensen, volgens mij, met elkaar dienen om te gaan

Natuurlijk, mensen, die zich onveilig/traumatisch voelen, moeten serieus genomen worden en
opgevangen worden.
Maar ook degenen, die zij beschuldigen, hebben op zijn zachtst gezegd, recht op het voordeel van de twijfel,
omdat er nog niets is vastgesteld.

Zo gaat men met elkaar om

EN ALS JULLIE ER ALS A TEAM ECHT NIET WAREN UITGEKOMEN, HAD OF ZOWEL DE TWEE BEZOEKERS ALS
M. LATEN BLIJVEN
OF ZOWEL DE TWEE BEZOEKERS EN M. WEGGESTUURD, NA DUIDELIJKE OPENHEID VAN ZAKEN

Dan was het tenminste in balans geweest

Nu is M. bij voorbaat veroordeeld
Dat kan gewoon niet, nogmaals

VOORBEREIDINGSTEAM IN EEN RECHTSZAAK
VEROORDEELD ZONDER VORM VAN PROCES

A Team of voorbereidingsteam, nu ga ik jullie eigen redenatie op jullie toepassen
Stel er is een demonstratie ergens en je wordt van je bed gelicht
Beschuldiging luidt; Geweld tegen de [eveneens gewelddadige, maar dat daargelaten] politie

Grond
Twee politiemensen hebben aangifte gedaan, ”dat ze zich door jullie geintimideerd voelden”, maar leggen
green bewijzen voor

Jullie worden opgepakt en veroordeeld [ik maak er maar even een rechtszaak van om het scherper te
stellen], zonder te weten, welke beschuldigingen er zijn en zonder de kans te krijgen, je te verdedigen.

Wat zouden jullie dan roepen over het optreden van de Staat?

……………..
……………..

Juist ja [in beleefde termen gezegd] je reinste willekeur, intimidatie en bruutheid

In feite hebben jullie tegen M. niet anders gehandeld, nog los van wie gelijk heeft
of niet.
Daarin ga en kan ik niet treden

Mij gaat het puur om de behandeling en dat je zo niet met mensen hoort om te gaan

Zeker niet als je zegt, een vrije en solidaire samenleving voor te staan

Dit nog als advies

Lees ”Het Proces” van Kafka nogeens na en trek daaruit lering

Zie

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Trial

Van harte beterschap en betere beslissingen in de toekomst toegewenst

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[16]

ZIE VOOR GEHELE DISCUSSIE PINKSTERLANDDAGEN/ONDERLINGE VERHOUDINGEN
PINKSTERLANDDAGEN ONDERLINGE VERHOUDINGENVOORBEREIDINGSGROEP
https://www.indymedia.nl/node/22519

[ZIE VOOR GEHELE TEKST, ONDER NOOT 14
PINKSTERLANDDAGEN/ONDERLINGE VERHOUDINGENDISCUSSIE
https://www.indymedia.nl/node/ 22520

[17]

ZIE VOOR HET HELE OVERZICHT VAN DE UNFAIREBEHANDELING VAN MAIKEL BIJ DE PINKSTERLANDDAGEN2013SCENE RELATED POLITICS/DEBATEPINKSTERLANDDAGEN PERIKELENhttps://maikel.tiny-host.nl/sc ene_politics/

2013-12-19 Evaluatierapport van het functioneren van het A-team

2014-01-17 Reactie vb-groep pinksterlanddagen

2014-01-22 Vragen aan de Pinksterlanddagen voorbereidingsgroep

2014-02-24 Ooggetuigenverslag: “Van het padje af”

2014-02-27 Verklaring 2 leden voormalig A-Team tav verwijdering van Maikel van PL 2013

2014-04-09 PL voorbereidingsgroep: “Onderlinge verstandhouding”

2014-06-05 PL 2014: “In tijden van onduidelijkheid is het belangrijk om duidelijk te zijn.”

[18]

”Beste Maikel

We zijn door iemand of meerdere mensen benaderd aangeven zich onveilig
te voelen in jouw aanwezigheid op de Pinksterlanddagen 2018.
Deze persoon of personen geven aan jou niet zelf te kunnen of willen
benaderen

. Als voormalig A-team van de Pinksterlanddagen hebben wij hier
geen kant en klare oplossing voor. Vervelende interpersoonlijke
situaties of conflicten kunnen niet op de PL worden opgelost. Het enige
wat wij nu in deze situatie kunnen doen is het verzoek van de
desbetreffende persoon of personen om niet naar de PL2018 te komen aan
jou door te sturen.

Wij hopen dat jij het verzoek van de persoon of personen in kwestie kunt
begrijpen en diegene(n) de ruimte kunt bieden die zij nodig achten.
Wellicht zijn er dingen die jij (samen met je netwerk) kan doen om te
zorgen dat de situatie volgend jaar anders is. Mocht je daar hulp bij
nodig hebben zijn er misschien ook groepen zoals de soligroep in
Nijmegen die jou daarbij kunnen helpen.

We kunnen ons voorstellen dat je de persoon of personen in kwestie wil
laten weten dat je hun vraag respecteert of dat je besluit dat je
ondanks het verzoek toch zal komen. Je kan dit doen door te reageren op
deze mail. Dan sturen wij dat weer door aan de persoon of personen in
kwestie. Wij kunnen ons voorstellen dat het wel zo prettig is om dit
vooraf te weten.

Met vriendelijke groet,
het voormalige A-team”

INDYMEDIA.NL

PINKSTERLANDDAGEN A-TEAM BLIJFT JAGEN!

MAIKEL

17 MEI 2018

https://www.indymedia.nl/node/43520

[19]

”N.b. Ik ben er goed klaar mee…. Hierbij mag iedereen weten dat deze zaak dus nog speelt. 5 Jaar na dato weet ik dus nog steeds niet wie wat nu belasterend vind. Het volledige dossier is te vinden op: https://maikel.tiny-host.nl/scene_politics/

INDYMEDIA.NL

PINKSTERLANDDAGEN A-TEAM BLIJFT JAGEN!

MAIKEL

17 MEI 2018

https://www.indymedia.nl/node/43520

GEHELE TEKST 

Pinsterlanddagen A-team blijft jagen

Nieuws, gepost door: Maikel op 17/05/2018 05:06:50

Wanneer: 17/05/2018 – 05:56

Beste Maikel

We zijn door iemand of meerdere mensen benaderd aangeven zich onveilig
te voelen in jouw aanwezigheid op de Pinksterlanddagen 2018.
Deze persoon of personen geven aan jou niet zelf te kunnen of willen
benaderen

. Als voormalig A-team van de Pinksterlanddagen hebben wij hier
geen kant en klare oplossing voor. Vervelende interpersoonlijke
situaties of conflicten kunnen niet op de PL worden opgelost. Het enige
wat wij nu in deze situatie kunnen doen is het verzoek van de
desbetreffende persoon of personen om niet naar de PL2018 te komen aan
jou door te sturen.

Wij hopen dat jij het verzoek van de persoon of personen in kwestie kunt
begrijpen en diegene(n) de ruimte kunt bieden die zij nodig achten.
Wellicht zijn er dingen die jij (samen met je netwerk) kan doen om te
zorgen dat de situatie volgend jaar anders is. Mocht je daar hulp bij
nodig hebben zijn er misschien ook groepen zoals de soligroep in
Nijmegen die jou daarbij kunnen helpen.

We kunnen ons voorstellen dat je de persoon of personen in kwestie wil
laten weten dat je hun vraag respecteert of dat je besluit dat je
ondanks het verzoek toch zal komen. Je kan dit doen door te reageren op
deze mail. Dan sturen wij dat weer door aan de persoon of personen in
kwestie. Wij kunnen ons voorstellen dat het wel zo prettig is om dit
vooraf te weten.

Met vriendelijke groet,
het voormalige A-team

N.b. Ik ben er goed klaar mee…. Hierbij mag iedereen weten dat deze zaak dus nog speelt. 5 Jaar na dato weet ik dus nog steeds niet wie wat nu belasterend vind. Het volledige dossier is te vinden op: https://maikel.tiny-host.nl/scene_politics/

EINDE TEKST

[20]

PINKSTERLANDDAGEN 2018/KAFKA OPNIEUW IN WERKING/

JACHT NA VIJF JAAR HERVAT

ASTRID ESSED

18 MEI 2018

BIJDRAGE ASTRID ESSED OP INDYMEDIA.NL

INDYMEDIAPINKSTERLANDDAGEN A TEAM BLIJFT JAGEN
https://www.indymedia.nl/node/43520

DISCUSSIE
https://www.indymedia.nl/node/43521

BIJDRAGE ASTRID ESSED
https://www.indymedia.nl/node/43521#comment-23636

do, 17/05/2018 – 10:11 — Astrid Essed

KAFKA/BESCHAMEND EN EERLOOS

KAFKA/BESCHAMEND EN EERLOOS

Beste Maikel

Ik heb je verslag en dan met name de brief, die je hebt ontvangen
van het voormalige A Team Pinksterlandagen met verbazing en stijgende
verontwaardiging gelezen.

Niet alleen speelt deze kwestie VIJF JAAR GELEDEN, in 2013
en was jouw bejegening toen onacceptabel en unfair [waar blijft
de solidariteit tegenover JOU, waar blijft Hoor en Wederhoor]
uit jouw dossier EN de Indymedia discussie [1] heb ik begrepen,
dat er sindsdien nooit een gesprek met jou is geweest ondanks
diverse pogingen van jou en anderen daartoe EN geen excuses voor
de bejegening in 2013, die sowieso unfair was.

Daarom dit statement om te laten zien, dat ik hierin achter jou sta,
voor iedereen hier te lezen

En mijn eerdere statements hierover

KAFKA 2013/OVER PINKSTERLANDDAGEN EN ONDERLINGE
VERHOUDINGEN/WILLEKEUE EN UNFAIRE BEHANDELING

https://www.astridessed.nl/kafka-2013over-pinksterlanddagen-en-behandeli…

EN

https://www.indymedia.nl/node/22610

Trek je er hier niets vanaan Maikel
Weet, dat ik en velen met mij hierin achter je staan.
Maar bitter en eerloos blijft het.

SO FAR SOLIDARITY………

[1]

SCENE RELATED POLITICS/DEBATE
PINKSTERLANDDAGEN PERIKELEN

https://maikel.tiny-host.nl/scene_politics/

EINDE BIJDRAGE ASTRID ESSED

[21]

INDYMEDIA.NL

PINKSTERLANDDAGEN 2019

https://www.indymedia.nl/node/45917

TEKST

Nieuws, gepost door: nn op 15/04/2019 04:09:46

Wanneer: 07/06/2019 – 20:37

De PL komt er weer aan!
Het Kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning heeft een doorstart gemaakt en ook dit jaar wordt daar weer anarchistisch festival de Pinksterlanddagen gevierd! Het festival vindt plaats van 7 t/m 10 juni. Op vrijdag 7 juni ben je al welkom om je tent op te zetten. Zaterdag en zondag is het inhoudelijke en culturele programma en maandag 10 juni houden we een evaluatie en breken we alles weer af. We doen ons best om ook dit jaar weer een interessant, divers en vernieuwend programma op te zetten.

Prijs
Afgelopen jaar hebben we uitgeprobeerd hoe het is de toegang tot de PL op donatiebasis te doen. Er was geen vaste kaartprijs zoals in de jaren daarvoor. In plaats daarvan werkten we met een gesuggereerde bijdrage, waar mensen die meer of minder kunnen betalen van af kunnen wijken. Dit werkte vorig jaar zo goed, dat we hebben besloten dit door te zetten. We doen dit omdat we het heel belangrijk vinden dat de PL open is voor iedereen, ook voor mensen die geen geld hebben voor een entreeprijs. De gesuggereerde bijdrage is 10 euro voor een dag en 15 euro voor het hele weekend (CHECKEN) Kun je meer bijdragen dan is dat welkom, kun je minder bijdragen dan is dat geen probleem. Neem contant geld mee, er is geen pin.

Eten & drinken
Avond en middag-eten op de PL wordt verzorgd door kookkollektief Rampenplan (http://www.kollektieframpenplan.nl/). Hiervoor vragen we een aparte donatie van 5 euro per dag. Er is ook een kantine waar broodjes, taart, snoep en wat te drinken te koop is. Ook Rampenplan en de kantine werken alleen met contant geld. Daarnaast kun je op de festivalmarkt soli-broodjes en wafels halen. Al het eten wat verkocht word op de PL is geheel veganistisch.

Douche & Toiletten
Er zijn douches aanwezing op de camping waar je gebruik van kan maken en er zijn WC gelegenheden.
Rolstoeltoegang
Er is een rolstoeltoegankelijke wc met beugels, maar zonder tillift. Het terrein bestaat voor een groot gedeelte uit gras en is dus helaas niet overal even toegankelijk voor rolstoelen Mocht je hierover vragen hebben, neem dan contact met ons op zodat we je komst kunnen proberen te faciliteren.

Alcohol&Drugs
De camping waar de PL plaatsvindt is al sinds de oprichting in 1933 alcohol en drugsvrij. In de periode van de oprichting was er een grote consumptie van alcohol door arbeiders. Veel arbeiders gingen naar de kroeg die gerund werd door de bazen, waardoor hun loon teruggespeeld werd naar de baas en het kapitaal en macht van de bazen in stand bleef. Uit grote ergenis van verschillende anarchisten wilden ze dit boycotten door een anti-alcohol en drugs beleid in te voeren op de camping. In een neo-kapitalistische samenleving waar we nu in leven is dit idee niet heel relevant meer, maar er is wel een traditie opgebouwd die we graag behouden. We vragen iedereen dan ook om dit te respecteren en geen alcohol of drugs te gebruiken op de camping tijdens de PL.

Slaapvoorziening en honden
De PL wordt gehouden op een kampeerterrein en je zal dus zelf slaapgelegenheid moeten regelen, zoals bijvoorbeeld een tent, camper of hangmat. Wij hopen op mooi weer maar hou er rekening mee dat het ook koud kan zijn. Laat je hond thuis zodat kinderen vrij kunnen rondlopen en er geen ongelukken gebeuren. Alleen voor hulphonden maken wij een uitzondering. Mocht je je hulphond mee willen nemen, laat het ons dan tijdig weten.
Kan je niet in een tent slapen of heb je bepaalde voorzieningen nodig? Stuur ons vooral een mailtje, dan denken we graag met je mee.

Vervoer
Kom je met het openbaar vervoer, dan kun je vanaf treinstation Assen bus 15 of 19 pakken. Uitstappen in Appelscha bij Cafe Hulst, en dan nog 10 min lopen. Kom je vanuit de richting Leeuwarden, dan pak je bus 14 naar Oosterwolde en vanuit daar bus 15 of 19 naar Appelscha, uitstappen Cafe Hulst, en dan nog 10 min lopen. Plan je reis op 9292.nl want het openbaar vervoer is onregelmatig.
Goedkope treinkaartjes vind je hier:
https://www.ns.nl/producten/meest-gekocht/p/groepsticket-daluren (vanaf 4 personen)

Er is ruimte om auto’s te parkeren. We moedigen iedereen die met de auto komt aan om zoveel mogelijk samen te reizen en lege plekken aan te bieden aan mensen die geen auto hebben.
Vanuit Amsterdam en Utrecht gaat een bus die door de PL is georganiseerd. Informatie hierover komt binnenkort!

Adres
De Anarchistische Pinksterlanddagen worden gehouden op het Kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning in Appelscha, Aekingaweg 1a, 8426GN Appelscha (Friesland).
Pinksterlanddagen.org
pl@puscii.nl

[22]

”Beste Maikel,

Bij dezen willen we, namens de organisatie van de Pinksterlanddagen, je
verzoeken om niet naar de Pinksterlanddagen te komen vanwege eerder
vertoond(e) problematische gedragingen/acties.
Op dit moment zou jouw aanwezigheid er helaas voor zorgen dat er mensen
op de Pinksterlanddagen zullen zijn die zich onveilig voelen.

We streven ernaar een plek te creëren waarbij onderdrukkende
machtsstructuren niet herhaald worden: We willen dat iedereen zich thuis
kan voelen op de Pinksterlanddagen. Dit betekent dat hier ook geen
plaats is voor interpersoonlijk geweld of elke andere vorm van
discriminatie, zij het in gedrag of taalgebruik. Vanuit dit oogpunt
vragen we je dan ook om niet te komen.

Met Vriendelijke Groet,De PL voorbereidingsgroep 2019”

PINKSTERLANDDAGEN GEHEIM COMMITTEE STUURT WEER

MAILS

https://pinksterlanddagen.home.blog/pinksterlanddagen-geheim-committee-stuurt-weer-mails/

ARTIKEL

PINKSTERLANDDAGEN 2019/KAFKA SLAAT WEER TOE!/FAILLIETE

SOLIDARITEIT

ASTRID ESSED

30 MEI 2019

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/pinksterlanddagen-2019-kafka-slaat-weer-toe-failliete-solidariteit/

[23]

[23]

INDYMEDIA.NLDE PINKSTERLANDDAGEN 2019
https://www.indymedia.nl/node/45917
ZIE VOOR GEHELE TEKST NOOT 21
DISCUSSIE

https://www.indymedia.nl/node/45958

BIJDRAGE ASTRID ESSED

https://www.indymedia.nl/node/46140#comment-27200

do, 30/05/2019 – 16:46 — Astrid Essed

Kafka op de Pinksterlanddagen 2019/It’s still on!

KAFKA OP DE PINKSTERLANDDAGEN 2019/IT’S STILL ON

Ik was aanvankelijk [in overleg met de betrokkene] niet van plan,
iets over de merkwaardige en onacceptabele gang van zaken
rond een voormalige actieve bezoeker van de Pinksterlanddagen te
schrijven, maar ik kon mij niet meer inhouden

Reden?
De volgende Indymedia comment [zie hierboven]

”ja precies, en hoeveel zijn dat er? een persoon claimt standaard gepest te zijn met een mailtje, boeie.

https://www.indymedia.nl/node/46140#comment-27144

In de eerste plaats vind ik het weinig solidair, je zo uit te laten over
het gedrag van de Pinksterlanddagen leiding jegens een [naar
ik aanneem] mede kameraad
Ten tweede is betrokkene [NN] slecht ingelicht

WAT IS ER IN WERKELIJKHEID GEBEURD?

Betrokkene, Maikel [wel bekend], kreeg enige tijd geleden het ”verzoek”
om niet te komen op de Pinksterlanddagen 2019
Zie aan hem gestuurd bericht onder P/S
Reden?
Ik citeer uit het bericht
”Bij dezen willen we, namens de organisatie van de Pinksterlanddagen, je
verzoeken om niet naar de Pinksterlanddagen te komen vanwege eerder
vertoond(e) problematische gedragingen/acties.
Op dit moment zou jouw aanwezigheid er helaas voor zorgen dat er mensen
op de Pinksterlanddagen zullen zijn die zich onveilig voelen.”

Nu ben ik er 100 procent voor, dat iedereen zich waar ook veilig
moet voelen, but something’s rotten with this message

2013/KAFKA

Dit probleem dateert uit 2013, waarbij zeer unfair is gehandeld
tegenover Maikel!

Korte toelichting:

Maikel
Twee bezoekers
Het bemiddelings of A Team
In 2013 arriveren twee bezoekers op het kampeerterrein in Appelscha.
Maikel is er ook.
Onze twee bezoekers gaan naar het A Team en geven aan, de aanwezigheid van Maikel als
onveilig en/of bedreigend te ervaren.
Wat ze precies besproken hebben met het A Team doet hier niet ter zake.
Maar wel het verbijsterende verloop.
Op grond van de beweringen/beschuldigingen van de twee bezoekers wordt aan Maikel
gevraagd, het terrein te verlaten.
Zonder de betrouwbaarheid van de beweringen van de twee bezoekers ook maar
getoetst te hebben.
Zonder Maikel verteld te hebben, wat die beweringen van de twee bezoekers nu precies inhielden, waardoor hij niet de kans kreeg, zichzelf te verdedigen.

ONFATSOENLIJK/GEEN HOOR EN WEDERHOOR

Dat kan dus niet, want dat is hoogst onfatsoenlijk en dictatoriaal gedrag.

Iedereen mag bezwaren tegen iedereen aanvoeren, maar dan moet
men WEL beide partijen horen!

En Maikel heeft niet de kans gehad om zich te verdedigen, en
is op grond van niet gecontroleerde beschuldigingen geweerd van de
Pinksterlanddagen, terwijl de twee bezoekers wel konden
blijven

In zo’n geval [als je er niet uitkomt],
was het correcter en eerlijker geweest, als dan zowel Maikel
als die twee bezoekers waren weggestuurd.

Maar zoals het hier is gegaan, lijkt dat KAFKA wel

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Trial

PINKSTERLANDDAGEN 2018/JACHT OP MAIKEL
HERVAT

Wie schetst de verbazing, toen ineens [zonder dat de zaak ooit
met Maikel en de twee bezoekers was uitgepraat], in 2018, Maikel weer
door de organisatie van de Pinksterlanddagen werd lastiggevallen
[al die jaren was hij er niet meer heen geweest], met het
”verzoek” niet te komen

Zie ook

PINKSTERLANDDAGEN 2018/KAFKA OPNIEUW IN WERKING/
JACHT NA VIJF JAAR HERVAT
WEBSITE ASTRID ESSED, www.astridessed.nl]

https://www.astridessed.nl/pinksterlanddagen-2018-kafka-opnieuw-in-werki…
https://pinksterlanddagen.home.blog/pinsterlanddagen-a-team-blijft-jagen/

ZIE VOORAF, IN 2013

OVER PINKSTERLANDDAGEN EN ONDERLINGE VERHOUDINGEN/
WILLEKEUR EN UNFAIRE BEHANDELING
[WEBSITE ASTRID ESSED]

https://www.astridessed.nl/kafka-2013over-pinksterlanddagen-en-behandeli…

En nu, in 2019, dus weer

Ik vind dat beschamend, unfair en fundamenteel in strijd
met de zogenaamde waarden van solidariteit, die die
Pinksterlanddagen zouden moeten uitstralen

In de Nederlandse parlementaire democratie gaat het eerlijker toe

BAH!

ZIE OVERZICHT VAN DE HELE ELLENDE

https://pinksterlanddagen.home.blog/

Astrid Essed

P/S

BERICHT AAN MAIKEL VAN DE PL VOORBEREIDINGSGROEP 2019

ZIE LINK

https://pinksterlanddagen.home.blog/pinksterlanddagen-geheim-committee-s…

ZIE TEKST

Beste Maikel,

Bij dezen willen we, namens de organisatie van de Pinksterlanddagen, je
verzoeken om niet naar de Pinksterlanddagen te komen vanwege eerder
vertoond(e) problematische gedragingen/acties.
Op dit moment zou jouw aanwezigheid er helaas voor zorgen dat er mensen
op de Pinksterlanddagen zullen zijn die zich onveilig voelen.

We streven ernaar een plek te creëren waarbij onderdrukkende
machtsstructuren niet herhaald worden: We willen dat iedereen zich thuis
kan voelen op de Pinksterlanddagen. Dit betekent dat hier ook geen
plaats is voor interpersoonlijk geweld of elke andere vorm van
discriminatie, zij het in gedrag of taalgebruik. Vanuit dit oogpunt
vragen we je dan ook om niet te komen.

Met Vriendelijke Groet,

De PL voorbereidingsgroep 2019

EINDE BIJDRAGE ASTRID ESSED

[24]

[24]
INDYMEDIA.NLPINKSTERLANDDAGEN 2020 AFGELAST
https://www.indymedia.nl/node/47665

TEKST

Pinksterlanddagen 2020 afgelast

Nieuws, gepost door: nn op 01/04/2020 04:09:19

Wanneer: 01/04/2020 – 08:13

– English below-

De Pinksterlanddagen op 30 en 31 mei 2020 zijn helaas afgelast.

In de huidige omstandigheden kunnen en willen wij als voorbereidingsgroep de Pinksterlanddagen niet organiseren. Zoals de meeste mensen zullen weten zijn alle bijeenkomsten van drie of meer mensen tot 1 juni niet langer toegestaan, en daarmee ook de Pinksterlanddagen.

Het verbod op bijeenkomsten is niet waarom wij deze keuze maken. Het lijkt er in alle opzichten op dat de maatregelen die de staat neemt te weinig en te laat zijn. Er wordt geaccepteerd dat er veel doden gaan vallen, mede doordat de gezondheidszorg in nederland onderbezet en kapot bezuinigd is. Er moet vooral de openbare orde behouden worden en de economie nog zoveel mogelijk gaande. Dit is niet het beleid dat wetenschappers hebben aangeraden aan gebieden die succesvol het Corona virus hebben bestreden door wetenschappelijk advies op te volgen. Momenteel wordt hier in de noordelijke provincies van Nederland ook al van afgeweken.

Ook zonder verbod zouden wij er voor kiezen om nu geen festival te organiseren. Wij willen in plaats daarvan ruimte hebben om solidair te zijn met anderen op de manieren die nu nodig zijn. Om ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen is het belangrijk de richtlijnen op te volgen, niet omdat de staat dat zegt, maar omdat dit advies voortkomt uit wetenschappelijk inzicht over het verloop van het virus en wij solidair willen zijn met de mensen die dit nodig hebben.

Wij moedigen iedereen aan om mee te doen met lokale initiatieven om buren te steunen, de hopelijk komende huurstakingen, protesten tegen massaontslagen, tegen de bio-industrie en ecocide waardoor dit soort virus uitbraken steeds meer voorkomen, tegen de onmenselijke situatie in vluchtelingenkampen, tegen opkomend fascisme en de surveillancestaat, en om solidair met elkaar te zijn als anarchisten en met de mensen om je heen.

De Pinksterlanddagen zullen niet later in het jaar alsnog plaatsvinden. We moedigen in plaats daarvan iedereen aan om naar andere anarchistische evenementen later in het jaar te gaan die wel door kunnen gaan, op de camping en andere plekken in het land, en daar aan bij te dragen. In 2021 zullen er weer Pinksterlanddagen zijn.

We overwegen momenteel om in plaats van de Pinksterlanddagen een publicatie te maken, en in het weekend van de Pinksterlanddagen een online evenement te organiseren. Wil je je hier een bijdrage aan leveren? Stuur ons dan een email op pl@puscii.nl

Een strijdbare groet,

De PL2020 organisatie

The Pinksterlanddagen have been cancelled

As the preparation group of the PL we can not – nor do we want to, organize an event in the current circumstances. As most people know, all events in the Netherlands have been cancelled until June 1st.

The government issued prohibition on events is not the reason we decided to make this choice. On the contrary, it seems that all measure the state is taking are too little too late. In the past years, health care has seen constant cuts in its funding. Now, the government seems to simply accept that many people will die in this crisis. The focus lies on keeping up appearances, maintaining public order and keeping the economy going.
These are not the policies scientists are recommending to successfully combat this crisis.

Even without a ban on events we would choose to not organize a festival right now. Instead, we want to have the space to show solidarity with people in ways that are necessary at this moment. It is important to follow the suggested guidelines to protect elderly people and immunodeficient people. Not because the state tells us to, but because this advice follows from extensive scientific research on the development of this virus. And mostly, because we want to show solidarity to the people who need it the most.

We encourage everyone to join local initiatives to help out neighbors, fight mass firings, protest the bio industry, support rent strikes, oppose the inhumane circumstances in refugee camps, rise against fascism and the surveillance state and most of all, show solidarity with each other as anarchists.

The Pinksterlanddagen will not be postponed to a later date this year. Instead, we encourage everyone to go to other anarchist gatherings when it is safe to do so. In 2021 there will be a PL again.

For now, we are considering to facilitate a publication (in the form of e.g. a zine) and organize an online event during the last weekend of May. Do you want to contribute? Send us an email at pl@puscii.nlTags: pinksterlanddagen
EINDE BERICHT
[25]
INDYMEDIA.NLPINKSTERLANDDAGEN 2021
https://www.indymedia.nl/node/49145

TEKST

pinksterlanddagen 2021

Aankondiging, gepost door: nn op 28/02/2021 02:12:26

Wanneer: 23/05/2021 – 10:00

Dit jaar willen we graag een PL organiseren! Ondanks dat dit helaas niet op de gewone wijze zal kunnen plaatsvinden (een weekend bomvol met toffe workshops, discussie, eten, kinderprogramma en kamperen in Appelscha) gaan we daarom de PL op een aantal verschillende plekken in het land organiseren op de zaterdag 23 mei! Schrijf die dus alvast op in je agenda 🙂

We zullen de plekken waar dit zal plaatsvinden, de groepsgrootte en hoe je je kunt aanmelden binnenkort bekendmaken, dus houd onze website/facebook/indymedia in de gaten. Uiteraard zorgen we voor een zo veilig mogelijk event en zullen we de richtlijnen omtrent Covid-19 aanhouden en vragen we jullie dit ook te doen.

Wat kun je van ons verwachten dit jaar: Per locatie een tof dagprogramma met uiteenlopende workshops en programma onderdelen. We hopen dat er op elke locatie ook koffie/thee en lunch verzorgd kan worden, we zijn hier nog druk mee bezig.

Meedoen? Heb je een tof idee, goede locatie of wil je best die zaterdag je handen uit de mouwen steken om te zorgen dat alles op rolletjes loopt? Stuur ons dan een mailtje naar: pl@puscii.nlTags: pinksterlanddagen
EINDE BERICHT
[26]

[26]
INDYMEDIA.NLPINKSTERLANDDAGEN 2021
https://www.indymedia.nl/node/49145

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 25

DISCUSSIE
https://www.indymedia.nl/node/49176

COMMENTAAR NN
https://www.indymedia.nl/node/49176#comment-34082

“Waar zouden ze nog meer

“Waar zouden ze nog meer verantwoording kunnen afleggen denk je?”
Door te reageren op vervelende vragen hiero, of op de stukken die peter Storm en Astrid Essed hiero publiceerden?

[27]

INDYMEDIA.NLPINKSTERLANDDAGEN 2021
https://www.indymedia.nl/node/49145

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 25
DISCUSSIE
https://www.indymedia.nl/node/49176

wo, 03/03/2021 – 22:00 — nn

Wie worden er dit jaar allemaal gecancelled?

[28]

[28]
INDYMEDIA.NLPINKSTERLANDDAGEN 2021
https://www.indymedia.nl/node/49145

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 25

DISCUSSIE 
https://www.indymedia.nl/node/49176

SOWIESO VERKRACHTERS

https://www.indymedia.nl/node/49176#comment-34066

sowieso verkrachters, ben je

sowieso verkrachters, ben je het daar niet mee eens dan? hoe zou jij het aanpakken?

[29]
””Beste Maikel

We zijn door iemand of meerdere mensen benaderd aangeven zich onveilig
te voelen in jouw aanwezigheid op de Pinksterlanddagen 2018.
Deze persoon of personen geven aan jou niet zelf te kunnen of willen
benaderen”

INDYMEDIA.NL

PINKSTERLANDDAGEN A-TEAM BLIJFT JAGEN!

MAIKEL

17 MEI 2018

https://www.indymedia.nl/node/43520

GEHELE TEKST 

Pinsterlanddagen A-team blijft jagen

Nieuws, gepost door: Maikel op 17/05/2018 05:06:50

Wanneer: 17/05/2018 – 05:56

Beste Maikel

We zijn door iemand of meerdere mensen benaderd aangeven zich onveilig
te voelen in jouw aanwezigheid op de Pinksterlanddagen 2018.
Deze persoon of personen geven aan jou niet zelf te kunnen of willen
benaderen

. Als voormalig A-team van de Pinksterlanddagen hebben wij hier
geen kant en klare oplossing voor. Vervelende interpersoonlijke
situaties of conflicten kunnen niet op de PL worden opgelost. Het enige
wat wij nu in deze situatie kunnen doen is het verzoek van de
desbetreffende persoon of personen om niet naar de PL2018 te komen aan
jou door te sturen.

Wij hopen dat jij het verzoek van de persoon of personen in kwestie kunt
begrijpen en diegene(n) de ruimte kunt bieden die zij nodig achten.
Wellicht zijn er dingen die jij (samen met je netwerk) kan doen om te
zorgen dat de situatie volgend jaar anders is. Mocht je daar hulp bij
nodig hebben zijn er misschien ook groepen zoals de soligroep in
Nijmegen die jou daarbij kunnen helpen.

We kunnen ons voorstellen dat je de persoon of personen in kwestie wil
laten weten dat je hun vraag respecteert of dat je besluit dat je
ondanks het verzoek toch zal komen. Je kan dit doen door te reageren op
deze mail. Dan sturen wij dat weer door aan de persoon of personen in
kwestie. Wij kunnen ons voorstellen dat het wel zo prettig is om dit
vooraf te weten.

Met vriendelijke groet,
het voormalige A-team

N.b. Ik ben er goed klaar mee…. Hierbij mag iedereen weten dat deze zaak dus nog speelt. 5 Jaar na dato weet ik dus nog steeds niet wie wat nu belasterend vind. Het volledige dossier is te vinden op: https://maikel.tiny-host.nl/scene_politics/

EINDE TEKST

[30][30]
INDYMEDIA.NLPINKSTERLANDDAGEN 2021
https://www.indymedia.nl/node/49145

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 25

DISCUSSIE
https://www.indymedia.nl/node/49176

COMMENTAAR ASTRID ESSED

https://www.indymedia.nl/node/49176#comment-34176

za, 13/03/2021 – 06:32 — Astrid Essed

Misselijk uitsluitingsbeleid PL zonder bewijs!

MISSELIJK UITSLUITINGS BELEID ZONDER BEWIJS

Ik zou mij niet meer met deze discussie bemoeien, maar het blijkt toch nodig:

DE ZAAK WAAR HET OM GING!

Betrokken personen/groepen
Maikel
Twee bezoekers
Het bemiddelings of A Team
In 2013 arriveren twee bezoekers op het kampeerterrein in Appelscha.
Maikel is er ook.
Onze twee bezoekers gaan naar het A Team en geven aan, de aanwezigheid van Maikel als
onveilig en/of bedreigend te ervaren.
Wat ze precies besproken hebben met het A Team doet hier niet ter zake.
Maar wel het verbijsterende verloop.
Op grond van de beweringen/beschuldigingen van de twee bezoekers wordt aan Maikel
gevraagd, het terrein te verlaten.
Zonder de betrouwbaarheid van de beweringen van de twee bezoekers ook maar
getoetst te hebben.
Zonder Maikel verteld te hebben, wat die beweringen van de twee bezoekers nu precies inhielden, waardoor hij niet de kans kreeg, zichzelf te verdedigen.
Het was [ maar dat even voor de zorgvuldigheid, niet voor het wezen van de zaak ] nog iets ingewikkelder
omdat nadat duidelijk was, dat het over Maikel ging, twee leden uit het A Team zich teruggetrokken hadden
omdat ze Maikel persoonlijk kenden en de schijn van partijdigheid wilden vermijden [3]
Maar het ging niet zuiver toe, omdat niet iedereen zich uit dat eerste A Team terugtrok.
Een lid van het [nu voormalige] A Team bleef gewoon zitten en er traden een aantal mensen
van de oorspronkelijke Voorbereidingsgroep tot het nieuwe A Team toe,
En dat nieuwe A Team vond, dat verwijdering van Maikel de beste oplossing was, vroeg
dat aan Maikel en hij vertrok [4]
ZONDER DE KANS TE HEBBEN GEKREGEN ZICHZELF TE VERDEDIGEN
ZONDER TE WETEN, WAARVAN HIJ PRECIES WERD ”BESCHULDIGD” EN WELKE
BEWERINGEN TEGEN HEM WAREN INGEBRACHT.

LEES NU MAAR DOOR!

PINKSTERLANDDAGEN 2019/KAFKA SLAAT WEER TOE/
FAILLIETE SOLIDARITEIT

https://www.astridessed.nl/pinksterlanddagen-2019-kafka-slaat-weer-toe-f…

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/pinksterlanddagen-2018-kafka-opnieuw-in-werki…

EN MIJN OORSPRONKELIJKE STUK

KAFKA 2013/OVER PINKSTERLANDDAGEN EN ONDERLINGE
VERHOUDINGEN/WILLEKEUR EN UNFAIRE BEHANDELING

https://www.astridessed.nl/kafka-2013over-pinksterlanddagen-en-behandeli…

Schandalig, de mentaliteit van lieden, die ”Solidariteit” in naam
hoog in het Vaandel hebben!

ASTRID ESSED/https://www.astridessed.nl/

EINDE BIJDRAGE ASTRID ESSED

[31]

[31]

INDYMEDIA.NLPINKSTERLANDDAGEN 2021
https://www.indymedia.nl/node/49145

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 25

DISCUSSIE TOT BIJDRAGE ASTRID ESSED
https://www.indymedia.nl/node/49176


Wie worden er dit jaar allemaal gecancelled?

do, 04/03/2021 – 17:36 — nn

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.zo, 07/03/2021 – 12:57 — nn

sowieso verkrachters, ben je

sowieso verkrachters, ben je het daar niet mee eens dan? hoe zou jij het aanpakken?

zo, 07/03/2021 – 21:57 — nn

Interessant. Nog nooit

Interessant. Nog nooit gehoord dat mensen zijn weggestuurd uit Appelscha vanwege verkrachting. Wel dat een x aantal mensen iedere jaar weer een verzoek krijgt om maar niet naar PL te gaan. Zou niet verkeerd zijn als de mensen die voor deze ‘aanpak’ kiezen enige verantwoording daarover afleggen – anders krijg je het onvermijdelijk verwijt van een ‘cancel-culture’.

ma, 08/03/2021 – 20:00 — nn

Even kijken hoor..

Even kijken hoor.. Verantwoording afleggen door bijvoorbeeld in de kampeervergadering te overleggen, statements te publiceren, bereikbaar te zijn voor vragen, gesprekken voeren met mensen die vragen hebben en op de PL een discussie in het programma hierover waar iedereen heen kon om vragen te stellen en meningen te uiten. Waar zouden ze nog meer verantwoording kunnen afleggen denk je?

ma, 08/03/2021 – 21:41 — nn

“Waar zouden ze nog meer

“Waar zouden ze nog meer verantwoording kunnen afleggen denk je?”
Door te reageren op vervelende vragen hiero, of op de stukken die peter Storm en Astrid Essed hiero publiceerden?

ma, 08/03/2021 – 21:45 — nn

Wat bedoel je? Deze mensen

Wat bedoel je? Deze mensen leggen verantwoording af. O. A. Op de kampeervergadering, door email als mensen vragen hebben, maar ook door persoonlijk in gesprek te gaan met mensen die vragen hebben. Of door bij de laatste Pl een onderdeel in het programma hierover te hebben waarbij iedereen die daarheen ging het erover kon hebben.

wo, 10/03/2021 – 12:44 — nn

Laten we het een beetje

Laten we het een beetje positief houden en ons verheugen
op de PL dit jaar.
Statement- iedereen is welkom !!

Tot ziens op de PL in Appelscha !

vr, 12/03/2021 – 18:02 — Herres

Zullen de strijders van

Zullen de strijders van Militante Spicy Revolutionaire ook aanwezig zijn?

vr, 12/03/2021 – 19:33 — nn

Nou, ik ga popcorn verkopen.

Nou, ik ga popcorn verkopen. Misschien imploderen ze wel als we zo door gaan met ze niet serieus nemen.

Maybe is dit wel een soort sociaal experiment waar een groep grappenmakers proberen uit te vogelen hoe veel tijd je nodig hebt om jezelf politiek uit te schakelen.

vr, 12/03/2021 – 20:13 — nn

Zeker weten dat die gaan

Zeker weten dat die gaan komen. Ze staan al in het programma met ‘spice up your life’ – An anarchist revolutionair dissertation of the proletariat discussie on ‘is het friet of is het patat’

vr, 12/03/2021 – 21:22 — nn

Grote afrekening met de

Grote afrekening met de reformisten in Appelscha.

vr, 12/03/2021 – 21:55 — nn

De spicey memes gang is wel

De spicey memes gang is wel de shitste groep anarchisten die rondloopt in amsterdam. Als er ergens ableist cancel culture mensen te vinden zijn, da is t bij hun

vr, 12/03/2021 – 22:27 — nn

Wie zijn dat nou weer? En

Wie zijn dat nou weer? En waarom zijn die ableist cancel culture??

[32]

WIKIPEDIATHE TRIAL

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Trial

[33]

KAFKA 2013/OVER PINKSTERLANDDAGEN EN ONDERLINGEVERHOUDINGEN/WILLEKEUR EN UNFAIRE BEHANDELINGASTRID ESSED29 APRIL 2014

[34]

PINKSTERLANDDAGEN 2018/KAFKA OPNIEUW IN WERKING/JACHT NA VIJF JAAR HERVATASTRID ESSED18 MEI 2018
https://www.astridessed.nl/pinksterlanddagen-2018-kafka-opnieuw-in-werking-jacht-na-vijf-jaar-hervat/

PINKSTERLANDDAGEN 2019/KAFKA SLAAT OPNIEUW TOE!/FAILLIETESOLIDARITEITASTRID ESSED30 MEI 2019
https://www.astridessed.nl/pinksterlanddagen-2019-kafka-slaat-weer-toe-failliete-solidariteit/

[35]

ZIE NOOT 28

EINDE NOTEN

Reacties uitgeschakeld voor Noten 1 t/m 35 bij ”Pinksterlanddagen 2021/Kafka gaat door, dus ga ik door/Over willekeur en unfaire behandeling

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.