VVD: Criminaliteit in probleemwijken dubbel hard bestraffen/Discriminatie Awards voor Klaas de Allochtonenjager en Medestrijders

Image result for Klaas Dijkhoff/Foto's

Image result for Klaas Dijkhoff/Foto's
KLAAS DIJKHOFF, FRACTIELEIDER VVD
Inline image 1
THIERRY BAUDET, FRACTIELEIDER EN VOORMAN
FORUM VOOR DEMOCRATIE
ANNABEL NANNINGA
Image result for Annabel Nanninga/Images
ANNABEL NANNINGA [MET THIERRY BAUDET]
FRACTIEVOORZITTER FORUM VOOR DEMOCRATIE
IN DE AMSTERDAMSE GEMEENTERAAD
Image result for Femke Halsema/Images
Image result for Metro 2003/Interview met Femke Halsema
FEMKE HALSEMA, BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM
KLAAS DIJKHOFF, THIERRY BAUDET, ANNABEL NANNINGA,
FEMKE HALSEMA, AANJAGERS EN/OF ENABLERS VAN
EEN TOENEMEND RACISTISCH KLIMAAT IN DE
NEDERLANDEN

 

VVD: CRIMINALITEIT IN PROBLEEMWIJKEN DUBBEL HARD
BESTRAFFEN/DE/DISCRIMINATIE-AWARDS VOOR KLAAS DE ALLOCHTONENJAGER EN MEDESTRIJDERS
”Een draaikolk is een sterke wervel in een vloeistof, gewoonlijk water, die naast een draaiende stroombeweging tevens een neerwaartse stroom kent. In een oppervlaktewater kan een sterke draaikolk daardoor gevaar opleveren voor zwemmers en zelfs voor de scheepvaart.”
Dat is de Wikipedia definitie voor het begrip ”Draaikolk” [1]
Maar het natuurverschijnsel ”draaikolk” heeft in de
Nederlandse politiek [en niet alleen hier, maar tot Nederland beperk
ik mij hier, omdat wij hier leven] al jaren een eigen dimensie gekregen
In de openlijke GUTS, die Nederlandse politici hebben, om hun
racisme, Islamofobie, discriminatie en whatever uitsluitings
mechanismen tegen niet westerse allochtonen, moslims
en vluchtelingen te ventileren en propageren.

 

 
Ik ga ze echt niet allenaal opnoemen, die racistische  voorstellen, uitspraken
en geheel of gedeeltelijk uitgewerkte plannen, soms
afgeserveerd door de Kamer, om dan in mildere vorm
weer op te duiken, maar omdat ik steeds meer een
NEERWAARTSE SPIRAAL zie, die kort geleden weer
heilloze ruk naar onderen maakte, ga ik er wer eens op in,
zoals ik al talloze keren heb gedaan.
Kijk maar onder noot 2 voor enkele voorbeelden.
VOORSTEL DIJKHOFF/ABOUT ”PROBLEEMWIJKEN”
 
Nu ben ik wel wat gewend, maar het recente VVD voorstel,
vanaf nu te noemen het ”voorstel Dijkhoff [fractieleider VVD]
deed mij toch even op mijn ”grondvesten” schudden vanwege
de schaamteloze en openlijke discriminatie
 
Voorstel luidde om criminaliteit in de zogenaamd ”probleemwijken”
[lees, wijken, voornamelijk bevolkt door niet-westerse allochtonen]
zwaarder te bestraffen dan in andere wijken [3], terecht door
Denk fractieleider Tunahan Kuzu ”postcoderacisme” genoemd. [4]
Maar daarover zo meer
 
Want het zou niet ”fair” zijn, aan Klaas Dijkhoff alleen de eer toe te kennen,
zich te wentelen in het standaard politieke racisme en uitsluitings
werk, dat sinds
het begin van deze Eeuw steeds meer en openlijk gemeengioed
begint te worden.
 
Laten we het eens hebben over enkele ”medestrijders”
van Klaas de Allochtonenjager, die hierin ook hun sporen
hebben verdiend EN dus in aanmerking komen voor de uitreiking
van de door hedendaagse Nederlandse politici felbegeerde
DISCRIMINATIE EN UITSLUITINGS AWARDS!
 
 
DISCRIMINATIE AWARDS AAN…….
 
Vooraf:
Politici, die hier niet genoemd worden, moeten zich niet tekort
gedaan voelen hoor!
Bijvoorbeeld onze premier Rutte [5], zijn partijgenoot minister
van Buitenlandse Zaken Blok, recentelijk in
opspraak gekomen [6], natuurlijk Islamofobe haatzaaier
G Wilders en zijn hele politieke bende de PVV [7], ook de
geniepige Farizeer Buma [CDA] [8] en nog een aantal anderen,
die ik-helaas- niet allemaal kan noemen [meer dan u denkt!]
Maar enkelen, die recentelijk iets meer mijn aandacht getrokken hebben, wil ik er even uitlichten:
 
 
Naast Klaas Dijkhoff dus, onze Allochtonen en ook vluchtelingenjager, weet u nog [9]
wil ik de volgende politici/ae [vrouwelijke uitgang, Latijn] graag in
aanmerking laten komen voor de awards:
 
 
THIERRY BAUDET
 
The life and times van deze fascistische voorman van Forum
voor Democratie zijn wel zo’n beetje bekend.
Lees wat ik en anderen daarover schrijven onder noot 10
 
Maar wat ik u speciaal onder de aandacht wil brengen zijn
twee uitspraken van Baudet, een over het feit, dat hij ”niet wil,
dat Europa ”Afrikaniseert” [11] en een ander, waar hij
[excusez let mots] raaskalt over de ”homeopathische verdunning
van de Nederlandse bevolking” met zowat alle volkeren in de wereld
[12]
 
Beide verschijnselen zijn een schrikbeeld voor hem
 
Ik citeer Baudet:
 

”Omdat ik niet wil, dat Europa afrikaniseert.”
…..
……
””Ja, ik wil dat Europa dominant, blank en cultureel blijft zoals het is” [13]
EN
”Dat fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen, dat wij hebben in
onze cultuur, die zelfhaat….de Nederlandse bevolking homeopathisch te verdunnen
met alle volkeren van de wereld, doordat er nooit meer een Nederlander
zal bestaan…..heeft allemaal een oorzaak en die oorzaak is onze
cultuur van zelfhaat” [14]
WAARDIGE WINNAAR VAN DE DISCRIMINATIE EN UITSLUITINGS AWARD OF NIET!
ANNABEL NANNINGA
Een politica, die de Discriminatie Award ten volle verdient!
In haar pre-politieke periode ‘verklaarde zij, na de aanslagen op
het kantoor van Charlie Hebdo al de oorlog aan de Islam, waarmee
zij alle moslims stigmatiseerde [15], zij sprak
over  ”Dobbernegers” [16]
en over Ebola als Endlosung der Migrantenfrage [17].
Als Forum politica en [nu] fractieleider in de Gemeenteraad,
gaat zij vrolijk voort op de ingeslagen Weg:
Ze zette [zet] haar anti-vluchtelingen oorlogshetze voort tegen de We are Here vluchtelingen,
een groep niet uitzetbare uitgeprocedeerde vluchtelingen, die al suinds
2012 door Amsterdam zwerft om aandacht te vragen voor hun
rechteloze situatie [18]
Het offensief van Nanninga bestaat uit stemmingmakerij, haatzaaierij
[19], waar overigens haar hele partij, Forum voor Democratie
[met Baudet en Hiddema aan top] in excelleert [20]
Ook moslims neemt deze dame graag te grazen, met name salafisten,
die geen strafbare feiten gepleegd hebben……[21]]
En daarin vindt zij, zoals we gaan zien, een bondgenote in
Amsterdam’s nieuwe burgemeester, voormalig Groen Links
partijleider Femke Halsema.
Overigens schrikt Annabel Nanninga er ook niet voor terug,
de meest vuige anti-semitische opmerkingen te maken
onder het mom van ”het Vrije Woord”’, terwijl zij
zich anderszijds opwerpt als voorvechster van de rechten
van Joden……….[22]
MADAME NANNINGA, U EVENALS UW PARTIJGENOOT
THIERRY BAUDET, VAN HARTE DE DISCRIMINATIE EN UITSLUITINGSAWARD
UITGEREIKT.!
FEMKE HALSEMA
Hoewel goed op weg, zou ik Femke nog niet de Award zelf uitreiken,
maar eerder een soort EREWARd, net zoals schrijver en activist
Peter Storm haar terecht het ERE lidmaatschap van de PVV
wilde toekennen.
Waarom, dat is te lezen onder noot 23!
Nu verder met Femke
Een geharnaste racist, zoals bij Thierry Baudet en Annabel Nanninga
WEL het geval is, zou ik Halsema [nog] niet willen noemen.
Inderdaad heeft zij in de Tweede Kamer wel geageerd tegen vreemdelingenhaat,
I’ll grant her that, maar zij heeft OOK een achterbakse rol gespeeld
als ”enabler” [gedoger] [24] van racisme en vreemdlingenhaat.
Bij verschillende gelegenheden heeft zij PVV Fuhrer Wilders [25]
de hand boven het hoofd gehouden:
Zo  boycotte Halsma, samen met andere ”linkse” partijen
 in 2008 de onder andere door haar partijgenoten Mohammed Rabbae [26]
en Rene Danen [Nederland Bekent Kleur] [27] georganiseerde anti racisme demonstratie [28],
omdat ze haar collega, racist en Islamofoob G Wilders [29], niet buiten de Kamer wilde bekritiseren.
Aan wiens kant sta je dan?
Een leuk cadeautje gaf ze Wilders bij haar afscheid van de Tweede Kamer:
Het Halsema idee was de uitbreiding van de parlementaire
onschendbaarheid, die wat haar betreft ook moest gelden
buiten de Tweede Kamer, overal waar een Kamerlid
uit hoofde van zijn functie het woord voerde. [30]
Juist voor de ”de niet-geaccepteerde en zelfs onacceptabele opvattingen” sprong ze in de bres. [31]
Halsema [citaat]”:
”Veel liever hevige emoties, straatrumoer en ruwere zeden dan de handjeklap en zelfgenoegzaamheid van de besloten sociëteit.” [32]
Haatzaaierij en straatintimidatie door racisten/fascisten dus………
Maar dat was nog toen:
Als kersverse burgemeester glijdt zij NU AL op bedenkelijke wijze af.
Ageerde ze in het verleden al  hoogst eenzijdig tegen de Islam [33], nu
maakt ze het helemaal bont door stappen te willen ondernemen
tegen ”radicale imams”, die BINNEN DE WET OPEREREN! [34]
Ik heb het al in een eerder artikel geschreven [35]
Dit gaat tegen Grondwet en rechtsstaat in!
Schending van de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van
Godsdienst!
Want er worden geen strafbare feiten gepleegd/uitingen gedaan,
alleen vindt ”De Gemeente” de uitingen onwenselijk.
Dat is  totaal ongerijmd en bizar.
Maar Halsema gaat NOG verder in haar hysterische aanval
op standpunten, die haar niet aanstaan, maar wel binnen
de wet opereren:
Ze wil zelfs Moskeeen sluiten als daar ”haatdragende boodschappen
worden verkondigd” [36]
Wie is zij om een Godshuis te sluiten?
Om gelovigen daartoe de Toegang te ontzeggen, omdat er wellicht een
”haatdragende boodschap” zou worden geuit?
En wat mij ook zo stoort en ik al eerder schreef [37] is iedere keer weer
die eenzijdige aanval op de Islam!
Want over de SGP bijvoorbeeld, de inentingsweigering van duizenden kinderen in de Biblebelt [38], wat wel meer is dan een onwenselijk standpunt
en ernstige medische gevolgen kan hebben, hoor ik Halsema niet.
Deze ongezonde obsessie met de Islam, in een reeds Islamofobisch
klimaat in Nederland, riekt niet naar Islamofobie.
Het IS Islamofobie!
Alles bij elkaar opgeteld echter reik ik Halsema [nog] niet het
Discriminatie en Uitsluitingsaward uit, maar wel het Ere Discriminatie
en Uitsluitingsaward, net zoals activist en schrijver Peter Storm haar, terecht,
wil voordragen voor het Ere lidmaatschap van de PVV [39]
Ze past dus in het rijtje van Thierry Baudet en Annabel Nanninga,
die dankbaar gebruik heeft gemaakt van Halsema’s obsessie
met de Islam [40], maar is [nog] steeds een graadje minder
erg dan genoemde dame en heer.
ABOUT
KLAAS DIJKHOFF
HET KWAAD VERPAKT IN ”NAASTENLIEFDE”
We zijn nu toe aan Klaas de Allochtonenjager.
Een eretitel, die ik hem van harte gun.
Want ook vluchtelingen zijn [niet westerse] allochtonen
en op hen heeft hij ook gejaagd in zijn hoedanigheid als
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
[2015  tot  2017]  [41]
Nu, als fractievoorzitter van de VVD, jaagt hij nog steeds
op vluchtelingen en had een bizar idee om hun rechten
uit te hollen.
Laat ik Dijkhoff eens citeren:
Ik vind, dat mensen, die vluchten voor oorlog, die moeten
we veiligheid bieden.
Dat is menselijk en dat is een gunst, die ik graag verleen
Maar ik wil wel af van een automatisme, dat een oorlogsvluchteling
na vijf jaar altijd mag blijven

Er zijn ook mensen bij, die onze normen en waarden niet delen,

die niet zo goed bij ons passen en ik vind, dat je heel zorgvuldig moet
zijn in wie je tot onze samenleving toelaat

Daarom vind ik dat oorlogsvluchtelingen drie tot vier jaar

moeten kunnen blijven en daarna, als het veilig is, terug naar huis
en als het niet veilig is,. terug naar opvang in de regio

en in de periode, dat mensen hier zijn, helpen we ze, we bieden

ze veiligheid en onderdak, maar ook scholing, zodat ze het land
van herkomst kunnen opbouwen of in de regionale opvang
een steentje kunnen bijdragen om die beter te maken en ben je
iemand, een vluchteling, die wel onze waarden deelt en meteen als
hij hier is, in die jaren, zijn best doet er wat van te maken en een steentje
bij te dragen, nou dan vind ik, dan kunnen we ook mogelijkheden creeren,
dat je toch mag blijven, omdat je bij ons past.
Voor de rest van de vluchtelingen geldt dat het verblijf tijdelijk is
en als zij weer terug zijn naar de opvang in de regio, kunnen er
anderen naar Nederland komen en zo houden wij controle over wie er
in Nederland mogen blijven en wie niet.

Zo zie ik het het liefst en dat is geen belofte, dat het ook gaat lukken…. [42]

In zijn betoog valt op, dat Dijkhoff, als ware hij een Absoluut Monarch,

vluchtelingen, die uit een oorlogsgebied vluchten, graag als ”gunst”

wil toestaan, dat zij naar Nederland mogen komen.

Maar is dat nog ridicuul, minder kan ik erom lachen, dat hij

een verblijfsvergunning wil koppelen aan het feit of zij

”onze normen en waarden” omhelzen. [43]

Zo niet, dan moeten ze wat Dijkhoff betreft terug

en als het niet veilig is, opvang in de regio.[44]

Alleen als ”je bij ons past” [45], mag je als

vluchteling blijven.

Nogal bizar en laten we hopen, dat zoiets bespottelijks,

wat vluchtelingenrechten nog verder uitholt, geen wetgving wordt.

Dat hij daarbij van de toetsing van dit standpunt aan

het publiek nog een soort ”lollige avond” heeft gemaakt met

een cabartetier, alsof vluchten een lollige zaak is [46] toont

wel zijn kennelijke onverschilligheid aan met het lot van vluchtelingen.

Nog hinderlijker is, dat de man het lef heeft, zich bij zijn beleid

te baseren op het christelijke begrip Naastenliefde!

Ik citeer uit een brief, die Klaas Dijkhoff aan Bisschop Eijk

heeft geschreven naar aanleiding van het feit, dat Dijkhoff

uit de Katholieke Kerk treedt:

”Ik leef mijn leven met en voor anderen.

Alleen in en door mijn omgang met anderen heeft mijn leven zin. Waarbij in mijn geval de liefde voor mijn naasten zelfs geen concurrentie kent in de liefde voor een God.” [47]

 
Of Dijkhoff al of niet gelooft, moet hij zelf weten.
Ronduit lef hebben vind ik het feit, dat hij zich-herhaald- beroept op christelijke Naastenliefde!
 
LET OP!
Dijkhoff is dus de man, die vluchtelingen opjoeg,
toen hij nog Staatssecretaris van Justitie
en Veiligheid was [48], die graag de ”gunst”
verleent [alsof Nederland hierover geen Internationale
Verdragen heeft getekend], vluchtelingen uit oorlogsgebieden toe te laten en vervolgens zo
bezield is door ”Naastenliefde”, dat hij ze weer
Nederland uit wil knikkeren, als ”ze niet bij
ons passen” [49]
Hoe durft hij, zou ik zeggen!
 
STRAFFEN IN ”PROBLEEMWIJKEN”
 
Maar het hoogtepunt, of beter gezegd: het 
dieptepunt moet nog komen:
Dijkhoff had recentelijk een Plan, weer
uit de Goedheid zijns Harten [net zoals de
”gunst”, die hij oorlogsvluchtelingen
verleent om naar Nederland te komen],
namelijk om misdrijven in probleemwijken
dubbel zo streng te straffen……[50]
Mensen, die echt rechtvaardigheid voorstaan
of tenminste wat er nog over is van de Nederlandse
rechtsstaat [als die al ooit gewerkt heeft, maar dat
is een andere discussie] respecteren, zullen wijzen
op de discriminatie, de rechtsongelijkheid en
het postcoderacisme, zoals Denk fractievoorzitter
Tunahan Kuzu terecht opmerkte [51]
 
Met een  verbijsterende en bizarre creativiteit,
een betere zaak waardig, presenteerde Dijkhoff
dit voorstel FROM HELL als iets, dat in
het voordeel zou zijn van de mensen
in ”probleemwijken”
[lees wijken waar overwegend niet westerse
allochtonen wonen]
 
Ik citeer wat het AD hierover schrijft
 
,,Ik vind dat we in Nederland tekortschieten om mensen de vrijheid te geven waar ze recht op hebben” zegt Dijkhoff. Hij doelt in het bijzonder op gezinnen waarin vrouwen worden achtergesteld en waarvan de kinderen kampen met een taalachterstand op school. ,,Wij zijn geen vrij land als die vrijheid er niet voor iedereen is.” [52]
In debat met Denk Kamerlid Tunahan Kuzu merkt Dijkhoff op,
nadat Kuzu hem aan de tand heeft gevoeld:
 
DIJKHOFF:
‘Nee dat is gefocust op wijken, die al niet
zoveel kunnen hebben .
Waar de mensen elke dag al gebukt gaan onder meer
criminaliteit dan anderen.
Als mensen, die zich daaraan willen ontworstelen aan de slechte
sfeer en slechte omstandigheden en slechte kansen in zo’n wijk,
die het daardoor al veel moeilijker hebben.
Dus je beschermt die mensen juist door te zeggen
als er in uw buurt weer de wet wordt overtreden, dan is
dat een zwaardere straf. [53]
JUIST JA
Mensen worden zwaarder gestraft dan in andere wijken, gediscrimineerd
dus, kan ook niet volgens de Grondwet [zie artikel 1, is Dijkhoff
waarschijnlijk ontgaan] [54] en het wordt gepresenteerd als
”bescherming” en om ”gettovorming tegen te gaan” [55]
Let op dat beladen woord ‘ghetto”
Terecht wijdt Grutjes daaraan en aan dit Dijkhoff voorstel
een scherp artikel, met een onheilspellende knipoog
naar de dertiger jaren van de vorige Eeuw, de opkomst
van het Nazi Rijk…….[56]
Hoe dan ook, dat voorstel was waanzin en is ook
direct afgeserveerd door Dijkhoff’s partijgenoot premier
Rutte, zij het niet op erg principiele gronden [57] en door de Tweede
Kamer.
Tevens weggehoond door rechters. [58]
EPILOOG:
GEVAARLIJKE TIJDEN
Waarom dan toch hierover geschreven, terwijl het Dijkhoff voorstel
duidelijk als een Tang op een Varken slaat en is afgeserveerd door
de politiek en de rechters?
OMDAT het mogelijk geweest is, een dergelijk voorstel uberhaupt
te doen, zonder dat Dijkhoff moest aftreden en het een groot maatschappelijk
schandaal werd, wat het WEL had moeten worden.
Want de GOTSPE, mensen in ”probleemwijken”, zwaarder te
willen straffen voor eenzelfde misdaad, had de algemene
woede moeten opwekken.
Ziet u enig maatschappelijk Tumult, ,lezers?
Ikke niet.
En dat is gevaarlijk!
Want nu nog is dit onzalige Voorstel afgeserveerd, maar de toon voor ”legale”
rechtsongelijkheid-binnenkort geen contradictio in terminis/
”tegenstrijdigheid” [60] meer-is gezet!
Daarbij worden de Dijkhoven van Nederland geholpen door
andere Islamofobe en/of racistische Aanjagers als
Baudet, Nanninga en Halsema.
En zo meer
Sluit het extreem-rechtse Net zich om Nederland
en worden Rechtsongelijkheid en Racisme het Nieuwe
Recht, of wordt het Tij op Tijd gekeerd?
Dat kan alleen van de strijdende mensen komen, u en ik,
ieder op zijn eigen Wijze en Plaats.
Wie toekijkt wordt medeplichtig.
Wie meedoet, misdadig.
Wat gaat het worden?
Surrender or fight?
Ik weet wat IK ga doen.
U ook?
Astrid Essed
NOTEN
[1]
” Een draaikolk is een sterke wervel in een vloeistof, gewoonlijk water, die naast een draaiende stroombeweging tevens een neerwaartse stroom kent. In een oppervlaktewater kan een sterke draaikolk daardoor gevaar opleveren voor zwemmers en zelfs voor de scheepvaart. ”
WIKIPEDIA
DRAAIKOLK
 
[2]
VERKIEZINGSFILMPJE WILDERS 2018/HAATLEUGENS ONTMASKERD
ASTRID ESSED
20 MAART 2018
”DE BESCHULDIGING
REGERING RUTTE!
IK BESCHULDIG U!
Dat u chauvinisme, haatzaaierij en uitsluiting
promoot.
Dat u de sociaal zwakkeren, allochtonen en
autochtonen, besteelt en het recht op een bestaan
in waardigheid ontzegt.
Ik beschuldig u van discriminatie van vluchtelingen
met een verblijfsstatus en beroving
van hun rechten.
EN ik acht u medeschuldig aan en medeverantwoordelijk
voor slavenhandel en slavernij, foltering en vervolging van migranten,
die u het recht ontzegt, Europa te bereiken,
op zoek naar veiligheid
WAT IS DAAROP UW ANTWOORD?”
RUTTE III/WILHELMUS/NACHTWACHT/”ONZE” IDENTITEIT/
AANVALLEN OP VLUCHTELINGEN/VOORTSCHRIJDENDE
XENOFOBIE EN DIEFSTAL
ASTRID ESSED
24 OCTOBER 2017
 
PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/”VIJF VOOR TWAALF”
ASTRID ESSED
5 MAART 2018
ZIE OOK WEBSITE VAN AFA FRYSLAN
VERKIEZINGEN 2017/PVV AAN DE MACHT OF NIET?/SCHRIKBEWIND
OF VRIJHEID
ASTRID ESSED
9 MAART 2017

WILDERS VOOR DE VIERDE KEER POLITICUS VAN HET JAAR/

NEDERLAND IS EEN GEVAARLIJK LAND GEWORDEN
ASTRID ESSED
21 DECEMBER 2016
[3]
AD
VVD:
CRIMINALITEIT IN PROBLEEMWIJKEN DUBBEL ZO HARD
BESTRAFFEN
19 SEPTEMBER 2018
TEKST
Criminaliteit in probleemwijken moet dubbel zo hard worden bestraft. Ook moeten ouders in die wijken worden verplicht hun kinderen naar de opvang te sturen, zodat zij de Nederlandse taal en cultuur leren.

Dat vindt de grootste regeringspartij VVD, die zo de ‘mislukte’ integratie in stadswijken wil aanpakken. Fractieleider Klaas Dijkhoff kondigt dit plan vandaag aan in het debat over het kabinetsbeleid voor volgend jaar.

,,Ik vind dat we in Nederland tekortschieten om mensen de vrijheid te geven waar ze recht op hebben”, zegt Dijkhoff. Hij doelt in het bijzonder op gezinnen waarin vrouwen worden achtergesteld en waarvan de kinderen kampen met een taalachterstand op school. ,,Wij zijn geen vrij land als die vrijheid er niet voor iedereen is.”

Dijkhoff heeft zijn plan deels gemodelleerd naar recent ingevoerde wetten in Denemarken, waar gettovorming wordt bestreden. ,,Het woord getto is in ons land meer beladen, maar wij hebben hier wel parallelle samenlevingen waarin mannen hun vrouwen thuishouden, hun kinderen tot hun vierde geen Nederlands laten leren en voor hun dochters een man uitzoeken.”

Hij wil dat het kabinet wijken selecteert waarin meer dan 50 procent van de inwoners van niet-westerse afkomst is, de werkloosheid is en criminaliteit hoog liggen en het opleidingsniveau laag is.

De fractieleider voelt er ook voor verplichte lessen te laten geven over ‘democratische waarden en tradities’. Wie niet meewerkt, kan worden gekort op kinderbijslag of uitkering. ,,Het gaat mij niet om bestraffen, maar mensen te verheffen. Welwillenden bevrijden en kwaadwillenden harder aanpakken. Soms moet je minder liberale middelen gebruiken om een doel te bereiken. Ik zou het verlichtingswijken willen noemen, want dat is wat mensen in die wijken niet hebben doorgemaakt.”
Dijkhoff wil ook dat goed gedrag wordt beloond. Zo wil hij een maatschappelijk debat over discriminatie op de arbeidsmarkt. ,,Een willekeurige Turkse moet zich bij de koffieautomaat niet hoeven verantwoorden voor demonstranten die er toevallig uitzien zoals zij. We horen allemaal wel eens die foute grap die eigenlijk niet kan. Dan moeten we elkaar daar op aanspreken.”
[4]
”Wat dit voor mij duidelijk maakt is dat dit
postcode racisme is, waarbij ik zie, dat de VVD steeds meer
aanschurkt tegen de PVV’.
KLAAS OVER STRAFFEN VERDUBBELEN VOOR CRIMINELEN
IN PROBLEEMWIJKEN
VOLLEDIGE TEKST
”VRAAG AAN DIJKHOFF DOOR FRACTIEVOORZITTER
DENK, TUNAHAN KUZU
”Hoe werkt het nou in de praktijk?”
Er wordt een criminele daad begaan en vervolgens
komt het voor de rechter.
Dus als het in een bepaald postcodegebied gebeurt,
dan wordt de straf daarvoor verdubbeld.
Dat is toch waanzin?”
DIJKHOFF:
‘Nee dat is gefocust op wijken, die al niet
zoveel kunnen hebben .
Waar de mensen elke dag al gebukt gaan onder meer
criminaliteit dan anderen.
Als mensen, die zich daaraan willen ontworstelen aan de slechte
sfeer en slechte omstandigheden en slechte kansen in zo’n wijk,
die het daardoor al veel moeilijker hebben.
Dus je beschermt die mensen juist door te zeggen
als er in uw buurt weer de wet wordt overtreden, dan is
dat een zwaardere straf.
Wat u ervan maakt, daar neem ik expliciet afstand van ,
is dat u zegt: ”als je in zo’n wijk woont, ben je crimineel
en heb je er last van, dat je zwaarder straft.
Dat is wat u straks letterrlijk zei
KAMERVOORZITTER:
Echt de laatste opmerking op dit punt
FRACTIEVOORZITTER DENK, TUNAHAN KUZU
”Wat dit voor mij duidelijk maakt is dat dit
postcode racisme is, waarbij ik zie, dat de VVD steeds meer
aanschurkt tegen de PVV’.
Ja en ik zou zeggen, kap met die PVV corvee”
DIJKHOFF:
”Kijk, dat de heer Kuzu elk moment uitnut om er
weer een cultuuroorlog van te maken, is aan hem.
Maar dat hij nu een plan, wat daar niet op gericht is,
wat mensen in kwetsbare wijken juist ook moet
beschermen en moet zorgen, dat zij de vrijheid
kunnen proeven, dat hij dat nu gaat verdraaien om dan
weer dat punt te gaan maken\
Dat is echt verwerpelijk en extreem cynisch naar al die
kinderen, die we daardoor in de steek laten in die
wijken, die de vrijheid niet kunnen proeven, die niet
Nederlands leren en daar onoverbrugbare achterstanden
hebben die ze tot in hun hele carriere en werkleven nog
mee moeten dragen.
EINDE YOUTUBE FRAGMENT
[5]
ZOMERGASTEN IN VIJF MINUTEN-MARK RUTTE
”Primaire eerste gevoel is:
Lazer op. Ga zelf terug naar Turkije.
Pleur op, zou ik in plat Haags zeggen.
We hebben in Nederland het recht om te
demonstreren, daar maken zij gebruik van.
We hebben ook persvrijheid.
Deze mensen treden die persvrijheid, treden
ze met voeten en laat ik het dan misschien meer
als minister president zeggen:
Echt klip en klaar
Onze verworvenheden, met onze normen en waarden,
is het alles of niets het is geen cafetaria model.
Onze manier van leven, we hadden het net over homosexualiteit,
we hebben het in Nederland over man en vrouw.
We hebben het over onze verworvenheden, die voortkomen uit
humanisme, uit Verlichting, die we in honderden jaren hebben
opgebouwd
Als mensen van buiten komen-en niemand in Nederland is er
misschien op die meneer met dat gekke programma na-is
er op tegen, dat je vluchtelingen opvangt, mits die
aantallen beheersbaar zijn-
…..
De multiculturele samenleving, een woord dat ik haat, echt haat,
het woord, dat ervan uitgaat, laat iedereen maar een beetje zijn gang gaan

THE GRAPEVINE ENTERPRISE
PLEUR OP!
24 SEPTEMBER 2016
MARK RUTTE
BRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS
TEKST

Aan alle Nederlanders,

Er is iets aan de hand met ons land. Hoe komt het toch dat we als land zo welvarend zijn, maar sommige mensen zich zo armzalig gedragen? Mensen die in toenemende mate de stemming in ons land aan het bepalen zijn. Die bereid zijn om alles waar we als Nederland zo hard voor hebben gewerkt, omver te gooien. Dat laten we toch niet gebeuren?

Verreweg de meesten van ons zijn van goede wil. De stille meerderheid. We hebben het beste met ons land voor. We werken hard, helpen elkaar en vinden Nederland best een gaaf land. Maar we maken ons wel grote zorgen over hoe we met elkaar omgaan. Soms lijkt het wel alsof niemand meer normaal doet.

U herkent het vast wel. Mensen die zich steeds asocialer lijken te gedragen. In het verkeer, in het openbaar vervoer en op straat. Die van mening zijn dat ze altijd maar voorrang hebben. Die afval op straat dumpen. Die conducteurs bespugen. Of die in groepjes rondhangen en mensen treiteren, bedreigen of zelfs mishandelen. Niet normaal.

We voelen een groeiend ongemak wanneer mensen onze vrijheid misbruiken om hier de boel te verstieren, terwijl ze juist naar ons land zijn gekomen voor die vrijheid. Mensen die zich niet willen aanpassen, afgeven op onze gewoontes en onze waarden afwijzen. Die homo’s lastigvallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten. Ik begrijp heel goed dat mensen denken: als je ons land zo fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat. Dat gevoel heb ik namelijk ook. Doe normaal of ga weg.

Dit gedrag mogen we nooit normaal vinden in ons land. De oplossing is niet om dan maar groepen mensen over één kam te scheren, uit te schelden of hele groepen simpelweg het land uit te zetten. Zo bouwen we toch geen samenleving met elkaar? De oplossing is vooral een mentaliteitskwestie. We zullen glashelder moeten blijven maken wat normaal is en wat niet normaal is in dit land. We zullen onze waarden actief moeten verdedigen.

In Nederland is het namelijk normaal dat je elkaar de hand schudt en gelijk behandelt. Het is normaal dat je van hulpverleners afblijft. Dat je leraren respecteert en mensen niet sart met vlogjes. Het is normaal dat je werkt voor je geld en het beste uit je leven probeert te halen. Elkaar helpt als het even moeilijk gaat en een arm om iemand heen slaat in zware tijden. Het is normaal dat je je inzet en niet wegloopt voor problemen. Dat je fatsoenlijk naar elkaar luistert. In plaats van elkaar te overschreeuwen als je het ergens niet mee eens bent.

De komende tijd is bepalend voor de koers van ons land. Er ligt slechts één vraag voor: wat voor land willen we zijn?

Laten we ervoor strijden dat we ons thuis blijven voelen in ons mooie land. Laten we duidelijk blijven maken wat hier normaal is en wat niet. Ik weet zeker dat we dit voor elkaar gaan krijgen. Dat we alles wat we met elkaar bereikt hebben samen overeind houden. U, ik, wij allemaal. Laten we samenwerken om dit land nóg beter te maken. Want echt, we zijn een ontzettend gaaf land. Ik zou nergens anders willen wonen. U wel?

Groet,
Mark Rutte

MARK RUTTE/BRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS/
RUTTE ZET AAN TOT XENOFOBIE EN RACISME/INGEZONDEN STUK
ASTRID ESSED
29 JANUARI 2017
[6[
UITSPRAKEN MINISTER BLOK/VRUCHTEN OP RACISTISCHE
TAART/SURINAME ALS ”FAILED STATE”, TURKSE BAKKER
EN ”ONZE GENEN”
ASTRID ESSED
27 JULI 2018
 
 
SURINAME HERALD
UITSPRAKEN MINISTER BLOK VRUCHTEN OP RACISTISCHE TAART
ASTRID ESSED
31 JULI 2018
 
 
 
TEKST
 
 
De aanvallen van minister Blok op Suriname als “Failed State”, de multiculturele samenleving, de “overlast gevende” Turkse bakker en zijn verwijzing naar vijandigheid jegens vreemden “diep in onze genen”, ademen gevaarlijke achterlijkheid en xenofobie.

Blok pretendeert geen “vreedzame” multi-etnische en multiculturele samenleving te kennen, waarin de oorspronkelijke bevolking nog leeft. Ik heb nieuws voor hem: het Middeleeuwse Spanje onder de Moorse heerschappij. De Surinaamse samenleving waar maar liefst tien bevolkingsgroepen vreedzaam samenleven!

Blok pretendeert, dat Suriname een “Failed State” uit elkaar gevallen Staat zonder centraal gezag is, terwijl de regering en instituties stevig overeind staan en in tegenstelling tot Blok’s beweringen, de bevolkingsroepen vreedzaam samenleven. Dit staat los van het feit, dat Suriname een militaire dictatuur geweest is en dat de hoofdverdachte van de Decembermoorden, voormalig legerbevelhebber D. Bouterse, helaas, president is.

Haat zaaiend en generaliserend beweert Blok, dat de Turkse bakker overlast gevend zou zijn zonder concreet te worden en pretendeert de mensen in Amsterdam-West en de Schilderswijk te “begrijpen”, terwijl het merendeel van die mensen vreedzaam naast hun allochtone wijkgenoten samenleeft, zoals ook uit boze ingezonden brieven blijkt.

Ook suggereert hij, dat rassenwaan “diep in onze genen” zit, alsof het een natuurverschijnsel is, terwijl het hedendaagse racisme is ontstaan met de 17e eeuwse trans-Atlantische slavenhandel.

Hoe dan ook. Met zijn racistische en ahistorische opmerkingen heeft Blok haat gezaaid in een reeds racistisch politiek klimaat. Het zou hem sieren, als hij zo snel mogelijk zou aftreden!

Astrid Essed
Amsterdam

[7]
VERKIEZINGSFILMPJE WILDERS 2018/HAATLEUGENS ONTMASKERRD
ASTRID ESSED
20 MAART 2018
PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/”VIJF VOOR TWAALF”
ASTRID ESSED
5 MAART 2018
ZIE OOK WEBSITE VAN AFA FRYSLAN
VERKIEZINGEN 2017/PVV AAN DE MACHT OF NIET?/SCHRIKBEWIND
OF VRIJHEID
ASTRID ESSED
9 MAART 2017

WILDERS VOOR DE VIERDE KEER POLITICUS VAN HET JAAR/

NEDERLAND IS EEN GEVAARLIJK LAND GEWORDEN
ASTRID ESSED
21 DECEMBER 2016
[8]
BUMA DE XENOFOOB/H.J. SCHOO LEZING
Dit keer was Buma aan het woord in de jaarlijks door Elsevier Weekblad
georganiseerde H.J. Schoolezing  en zijn bijdrage was ronduit schokkend, omdat deze bol staat van chauvinisme en xenofobie.
Buma brak een lans voor de zogenaamde ”boze burger” [lees xenofobe PVV
stemmers], die zogenaamd ”verweesd” zou achterblijven en pleitte voor een terugkeer naar de collectieve traditionele
waarden uit de Nederlandse ”Joods-christelijke traditie” [8]
Over dat Joods christelijke zometeen meer.
”Onze traditie en cultuur mogen we niet laten verwateren” [9] was
zo ongeveer zijn adagium.
Een duidelijker ”wij” ”zij” standpunt had hij niet kunnen verwoorden.
Een overzicht van Buma’s uitspraken:
Ik citeer [over de ”boze burger’, met wie hij zo begaan zou zijn]
””„Zijn baan is vergeven, in zijn ogen, aan een immigrant of een Oost-Europeaan, de opleiding voor de kinderen is te theoretisch geworden en de verruwing van de samenleving komt met grof geweld via de televisie de huiskamer binnen.” [10]
Ziet u het gemene?
Niemand kan BUMA zogenaamd xenofobie verwijten, door
dat toegevoegde ”in zijn ogen”, maar ondertussen ventileert hij die xenofobie wel!
Verder jammert hij over de immigratie uit Afrika, die het evenwicht
in Europa zou verstoren [11], een puur extreem-rechts waandenkbeeld.
Vervolg uitspraken Buma:
”“Wie naar Nederland komt als immigrant of vluchteling wordt onderdeel van die gemeenschappelijke geschiedenis. We hoeven ons niet in bochten te wringen om de vraag te beantwoorden of de normen en waarden in onze samenleving moeten veranderen. Dat hoeft niet.” [12]
Puur demagogisch dit.
Want niemand heeft beweerd, dat ”de normen en waarden
in onze samenleving moeten veranderen”
Maar Buma ontzegt migranten de beleving van de
eigen cultuur, naast de ”algemene
Nederlandse waarden” door tijdens zijn lezing te refereren
aan ”mensen, die vasthouden aan hun eigen cultuur,
identiteit en geloof. [13]
HIJ DURFT ZEG!
Zou hij vergeten zijn, dat cultuurbeleving een grondrecht
is [14].
Dat godsdienstvrijheid in de Grondwet verankerd ligt? [15]
ZIE VOOR BIJBHORENDE NOTEN 8 T/M 15
ONDER ORIGINELE BRON BOVENSTAANDE TEKST
ARTIKEL
RUTTE III/WILHELMUS/”ONZE” IDENTITEIT/AANVALLEN
OP VLUCHTELINGEN/VOORTSCHRIJDENDE XENOFOBIE
EN DIEFSTAL
ASTRID ESSED
24 OCTOBER 2017
 
 
 

[9]

 

KLAAS DIJKHOFF KOMT OP STOOM: RAZZIA’S EN ENGELSE
GRENSWACHTEN IN HOEK VAN HOLLAND
JOKE KAVIAAR
2 JULI 2015
[10]
PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/”VIJF VOOR TWAALF”
ASTRID ESSED
5 MAART 2018
ZIE OOK WEBSITE VAN AFA FRYSLAN
ACTIEGROEP UTRECHT VOOR IEDEREEN DMONSTREERT
TEGEN THIERRY BAUDET/GOEDE ACTIE/WEG MET FASCISME
ASTRID ESSED
10 JULI 2017
 
 
INFORMATIEVE ANTI FASCISTISCHE WEBSITE
OVER FORUM VOOR DEMOCRATIE/THIERRY BAUDET
”DE VALSE PIANO VAN BAUDET”
 
 
UITGEBREIDE DOCUMENTATIE
IKJE BLOGSPOT
IS THIERRY BAUDET GEEN FASCIST?/ECHT NIET?
8 FEBRUARI 2016
MET UPDATES TOT 2018
TEKST

Stel, een spraakmakende activist draagt de democratische rechtsstaat een warm hart toe en wil extreemrechts geen handje helpen de macht te veroveren, maar hij zegt, schrijft en doet het volgende:

– Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een ernstige inbreuk op de democratie achten [update: artikel niet meer beschikbaar; zie ook hier in combinatie met hier] en propageren dat grondrechten alleen op nationaal niveau worden gehandhaafd, zodat ze afhankelijk kunnen worden gemaakt van de “nationale cultuur” (2010).

–  Ten onrechte stellen, in het boek De aanval op de natiestaat (2012): “Strikt juridisch gezien bestaan er dus geen universele rechten. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens [UVRM] van de Verenigde Naties (1948) mist elke rechtskracht omdat het een verklaring is en geen verdrag”.

– Het “openingsreferaat” houden op de bijeenkomst “Pro Europa, dus tegen deze EU” van de extreemrechtse partij Vlaams Belang (2012). Aanvulling september 2017: Zie ook hier. “In een internationaal jongerenpanel gingen Gustaav Kasselrand van het Zweedse SDU, Julien Rochedy (zie hieronder) van het Franse FNJ, Dietmar Holzfeind van de Oostenrijkse FPÖ en Tom Van Grieken van VBJ met elkaar in dialoog.” Einde aanvulling. Aanvulling april 2018: de H.J. School-lezing die Baudet circa twee maanden voor dit VB-colloquium verzorgde, heette: “Pro Europa dus tegen de EU”. Fijne kruisbestuiving met deze fascistoïde partij dus. Einde aanvulling.

– Ageren tegen de meeste moderne kunst. Baudet (“er is een culturele elite die eigenlijk voortdurend focust op allerlei lelijke dingen”) verkondigt dat de kunst sinds het modernisme vanaf het begin van de twintigste eeuw uit is op “vervreemding”, “ontheemding”, “provoceren” en “choqueren”. Dit betoogt hij in het hoofdstuk “Modernisme en ontworteling” van zijn boek Oikofobie (2013)[1].

– Toetreden (circa 2013?) tot de “vrienden” van het International Center for Western Values (ICWV) van uitgever René van Praag (voorzitter), met de ‘moeder der haat tegen moslims zaaiende complottheorieën’ Bat Ye’or (pseudoniem voor Giselle Littman) als adviseur.

– Voorafgaand aan een tv-programma waarin hij zal optreden samen met Anousha Nzume, een zwarte Nederlander die gaat betogen dat Zwarte Piet racisme aankleeft, tegen een zwarte vriendin van die landgenoot zeggen: “Kom je pepernoten gooien?” – en grijnzend weglopen wanneer zij aangeeft dit beledigend te vinden (2013).

– Extreemrechtse partijen als Front National, Vlaams Belang, de FPÖ en de PVV “de avant-garde” noemen en stellen: “het is ook essentieel dat ze daar in het Europees Parlement een vuist kunnen maken” (2014). Update januari 2018: de pagina is weggehaald. Hier nog in het archief Wayback Machine en hier een screenshot. Update juni 2018:staat weer online.

– Spreken op de extreemrechtse IJzerwake (2014); Baudet betoogde dat de Europese Unie de uitgekomen droom van nazi’s en fascisten is. In de editie van 2015 werd een “zwaarddans” uitgevoerd door onder anderen Voorpost-voorzitter Bart Vanpachtenbeke en lokaal Vlaams Belang-voorzitter en Pegida-man in Sint-Niklaas, Hugo Pieters.

– Meewerken aan het salonfähig maken[2] van de voorstander van eugenetica en een spuitje voor ernstig gehandicapte kinderen, Wim Rietdijk (die immigranten “genetisch een eind bij ons achterlopen” vindt), door met hem welwillend in discussie te gaan in debatcentrum De Balie in Amsterdam (2014).

– Een goed woordje doen (“Julien Blanc heeft volkomen gelijk”, 2014) voor een beruchte versiercoach (lees: aanrandingsgoeroe), die mannen suggereerde hun fysieke overwicht tegenover vrouwen te gebruiken, bijvoorbeeld door ze in een wurggreep te nemen; en die in Japan vrouwen met hun gezicht naar naar zijn kruis trok. (Na een golf van protesten krabbelde hij voor de bühne terug.) “Geen diersoort zo wreed als de jonge vrouw”, stelt Baudet – een kwalijk staaltje van blaiming the victim bovendien.
In hoeverre is het dan ‘fictie’ dat Baudet de ik-figuur in zijn romannetje Voorwaardelijke liefde (2014) laat oreren dat vrouwen veel meer genieten van een verkrachting dan van “gefriemel aan de clito” in “de wereld van emancipatie en mensenrechten”? (Hee, weer die vermaledijde mensenrechten.) “Vraag het ook maar eens aan een verkrachter.”

– Een loftuiting retweeten van de notoire neofascistische propagandist E.J. Bron (2014 of 2015, eigen waarneming, geen screenshot van gemaakt, Bron zit momenteel niet meer op Twitter).

– In een radiogesprek (vanaf 50:36) met Sid Lukkassen[3] over diens boek Avondland en identiteit (2015)[4] de stelling over het voetlicht helpen brengen dat naast verderfelijk “feminisme” het “cultuurmarxisme”[5] in West-Europa als “dominante opvatting” “de elite doortrekt”. In verband met “de oorlog tegen de islam” (vanaf 9:20), Lukkassen laten beamen dat het Avondland (i.e. Europa) “een wereld zonder islam” betekent; en dat het christelijke denken ons “weerloos heeft gemaakt tegen massa-immigratie”.
Lukkassen zegt en passant over de ideeën van de Frankfurter Schule: “hun theorieën werden als pervers ontvangen en dat waren ze min of meer ook”. En Lukkassen promootte eerder de misogyne creep Davis Aurini (een maatje van Roosh V, zie hieronder), die zo zijn klassieke ideeën koestert over joden.

– Voormalig jeugdleider van Front National Julien Rochedy, die homo’s à la Poetin kort wil houden, een “heel interessante jonge Fransman” noemen (2015).

– Ruim voordat Wilders dit deed: pleiten voor het gevangen zetten (“interneren”) van vluchtelingen die ondanks een wenselijke “vlootblokkade” ons land weten te bereiken (2015).

– Toegevoegd maart 2017: “Ik [wil] niet dat Europa Afrikaniseert”. “Ik wil graag dat Europa dominant blank en cultureel blijft zoals het is”. Amsterdam FM, Vluchtweek, 17 september 2015 (vanaf 1:10:08 – tot 1:10:45). Update januari 2018: De geluidsopname is op moment van dit schrijven niet meer beschikbaar op de pagina. Het betreffende fragment is op YouTube gezet.

– Aan de zwarte (conservatieve) Nederlander Kiza Magendane voorhouden: “Er is een reden waarom alle Nobelprijswinnaars blank zijn” (2015). Vervolgens ontvriendde Magendane begrijpelijkerwijs Baudet op Facebook.

– Net niet letterlijk stellen, maar er des te meer op zinspelen, dat cultuur in hoge mate wordt bepaald door ras (2015). Update: de link loopt inmiddels dood, de radio-uitzending “De Overnachting” (met Filemon Wesselink, 20 september 2015) staat nu hier; luister vanaf 16:13. Zie ook deze Twitter-draad. Baudet noemt cultuur en etniciteit in één adem en stelt: “Ik heb wel gezegd dat ik…graag wil leven in een…land dat hoofdzakelijk blank is, of dominant blank…Ik wil geen etnische minderheid worden…als je dat racistisch noemt dan ben ik dus racistisch ja.” Na kritische vragen van Wesselink zegt Baudet: “…evident dat de cultuur veel belangrijker is dan de etniciteit [sic! – dus het blijft hem wel degelijk óók om etniciteit gaan; K]…maar in de situatie zoals die nu is [Baudet doelt op het huidige scala aan immigranten; K], is dat natuurlijk niet zo te scheiden.”
Baudet wil niet beamen dat – zo oppert Wesselink – blanken in zijn opvatting superieur zijn aan zwarten. Baudet antwoordt dat het er van afhangt “langs welke meetlat” je het legt. Jammer genoeg vraagt Wesselink vervolgens niet: “Nou, neem intelligentie bijvoorbeeld.” Maar het lijkt plausibel dat Baudet veronderstelt dat zwarten op relatief ‘hoogstaande’ vlakken inferieur zijn aan blanken. Al vindt hij “de ene mens” (c.q. etniciteit of ras) niet “moreel superieur” aan “de andere”.

– Notoire leugenaar en moslimhater Pamela Geller als bron gebruiken van de fabel dat de Duitse zelfmoordpiloot Andreas Lubitz, die zijn vliegtuig, met veel passagiers, liet neerstorten, een islamitische bekeerling zou zijn geweest (2015). Update: Baudet heeft de tweet [screenshot] gewist (evenals vele andere); reacties erop staan nog welop Twitter. Verder tweet Baudet (juli 2016) een ‘grap’ van Geller [screenshot].

– De aanval door een ruiten ingooiende meute op de gemeenteraad van Geldermalsen, die vergaderde over een asielzoekerscentrum, bestempelen als “noodweer” tegen een “injectie van criminaliteit” (2015). Latere aanvulling: Baudet spreekt zelfs van “schrijftafelmoord”. De term “Schreibtischmörder” is zoals bekend bedacht voor bureaucraten als Eichmann, die de Holocaust minutieus organiseerden.

– Toegevoegd 3 juni 2017: Begin 2016 oreerde Baudet na afloop van een lezing dat de oorspronkelijke Romeinen een meer Noord-Europees uiterlijk hadden en dat hun rijk ten onder ging door immigratie vanuit de periferie naar het centrum. “Er was op een gegeven moment geen etnische [sic] Romein meer over.”

– In een tweet (2016) linken naar een “leuk artikel met leuke filmpjes van Roosh V over Oekraïne” en naar diens tijdlijn op Twitter [update:Tweet is gewist; zie screenshot]. Roosh V, schuilnaam voor Daryush Valizadeh, pleit net als Julien Blanc voor het mishandelen van vrouwen om ze te veroveren. Verder is hij een totaalaluhoedje en, hopla, een antisemietLatere aanvulling: Het door Baudet aanbevolen artikelbegint met een tirade tegen de gay parade en “butt sex”.

– Tijdens een pr-tripje door het Hongarije van potentaat en censorViktor Orbán trots retweeten (2016) over een interview in het Fidesz welgezinde orgaan Magyar Hírlap van oligarch Gábor Széles, waarin vaste columnist Zsolt Bayer een Joodse critikaster “stinkende uitwerpselen die iets als Cohen heten” mocht noemen (2011). VolgensBayer waren bij een bekende massamoord door Hongaarse fascisten in zijn land helaas niet alle Joden omgebracht. Verder beschouwt Bayer Roma als een soort dieren “die het niet zou moeten worden vergund te bestaan”.
Baudet inspecteerde het hek met prikkeldraad tegen vluchtelingen langs de Hongaarse grens: “zojuist geconstateerd gat in het hek. Smokkelaars zijn halverwege het knippen al gepak [update: tweet is verwijderd].”

Bloed? – racistisch getinte uitspraken; check. Bodem? – oikos en nationale cultuur; check. Ontaarde kunst? – modernisme als ontworteling; check. De vrouw onderdanig aan de man? – à la Blanc en Roosh V; check. Homohaat? – lof voor Julien Rochedy; check. Eugenetica? – fijn keuvelen met Rietveld; check. Elite met marxistische agenda? – bijval aan Sid Lukkassen over cultuurmarxisme; check. Europa Judenfrei? – met Lukkassen: geen islam in het Avondland; check. Nationalisme boven mensenrechten? – boek De aanval op de natiestaatcheck. Geweld? – Blanc en Roosh V, oorlog met islam, vlootblokkade, gemeenteraad bestormen als noodweer; check. Liegen? – de EU als utopie van fascisten neerzetten en inhaken op Geller; check. Kampen? – interneren van vluchtelingen; check. Jodenhaat? – trots zijn op interview in orgaan met rabiate antisemiet als vaste columnist; check.

Ja, het gaat deels om guilt by association. Maar vormt wie zich keer op keer (op keer, op keer…) met het kwaad verbindt, er op een gegeven moment geen onverbrekelijk geheel mee? Hoe effectief blijft zijn vlucht naar voren: de herhaalde bewering dat hij overal waar hij wordt gevraagd, komt spreken (zelfs bij islamisten, mochten die hem uitnodigen) en dat het taboe daarop “intellectueel fascisme” behelst?
Oordeel zelf of Thierry Baudet een fascist 2.0 is.

Kleine aanvullingen en correcties zijn doorgevoerd op 9 februari. Overige toevoegingen en updates zijn gemarkeerd.


– Aanvulling 12 februari: Baudet helpt graag mee met stemming maken tegen asielzoekers: hij retweet een bericht over een verkrachting door een asielzoeker in een zwembad. Uit onderzoeken blijkt echter niet dat asielzoekers relatief veel misdrijven begaan, althans niet buiten de opvangcentra. Wel geldt dit voor groepen migranten met bepaalde sociaaleconomische kenmerken – jonge mannen in stedelijk gebied met weinig inkomen; gecorrigeerd voor deze kenmerken verdwijnt het verschil met de globale bevolking (zie ook hier), dus er lijkt (gemiddeld) geen etnische factor in het spel te zijn.

– Aanvulling 31 maart: Baudet schurkt opnieuw aan tegen extreemrechts, dit keer in Polen. Op 19 februari 2016 voerde hij op de bijeenkomst “Prosperity of Europe after EU” in Wieliczka, georganiseerd door de groep ENF van Marine Le Pen in het Europees Parlement, actie samen met onder meer Michał Marusik en Stanisław Żółtek van de extreemrechtse partij Congres van Nieuw Rechts (KNP), Janice Atkinson (wegens fraude uit UKIP gezet en overgestapt naar de ENF nadat die ruim 15 miljoen euro subsidie had gekregen), de Roemeen Constantin Rebega (verdacht van het aannemen van 40.000 euro steekpenningen) en voor Front National Ludovic de Danne (een adviseur van Le Pen die bij Poetin een ‘lening’ van 9 miljoen los kreeg). (Hat tip Ton Aarts).

– Aanvulling 10 april: Baudet: “Een verbod op discriminatie is onzin”; en: “Vrijheid van godsdienst is een overbodig grondwetsartikel”; en: “…waarom zou je onze publieke ruimte verklaren tot neutraal territorium?” In wezen wil Baudet – die in dit interview niet voor het eerst bevestigt dat hij een PVV-stemmer is – af van artikel 1 van de grondwet, dat de gelijkheid van burgers voor de staat stipuleert.

– Aanvulling 3 mei: Aan de tafel van Pauw (2 mei), waar de dood van kinderarts Mohammed Waseem Moaz aan de orde kwam bij het bombarderen van het Al-Quds ziekenhuis in Aleppo door waarschijnlijk Russische straaljagers, zegt Baudet – nadat verslaggever Olaf Koens erop heeft gewezen dat dit een oorlogsmisdaad betreft -: “Waarom wordt zo’n ziekenhuis gebombardeerd? Is dat omdat het als menselijk schild wordt gebruikt, zoals Palestijnen dat ook in de Gaza-strook doen? Ik neem aan dat er redenen zijn… bommen zijn schaars”. Echt, Baudet suggereert dat Poetin zuinig is met bommen. Dan spoor je niet; en negeer je het plat gooien van Grozny in 1999-2000.

Overigens retweette Baudet eerder een selfie van Julien Rochedy (zie hierboven) met slachter Assad, die de extreemrechtse Fransman kennelijk vriendschappelijk heeft ontmoet [screenshot].
Duidelijke blijken dat Baudet weinig problemen heeft met een fascist die honderdduizenden onschuldige burgers vermoordt, zogenaamd om de orde te handhaven. De  kou slaat je om het hart.
Update maart 2017: op 21 augustus 2016 tweette Baudet over Assad: “He who governs wicked countries sometimes has to rely on wicked measures” [screenshot].– Aanvulling 11 juni: Baudet verwijst instemmend [screenshot] naar een stuk van neoracist annex ontspoorde beroepsagitator Joost Niemöller, die in een zoveelste hysterische uitbarsting op zijn blog de Duitse politicus Wolfgang Schauble de nazi-term “omvolking” naar het hoofd slingert.- Aanvulling 21 juli: Baudet neemt het op voor de antisemitische, vrouwen belagende beroepshufter Milo Yiannopoulos, wiens account (eveneens vandaag) door Twitter permanent is geschorst. De bekende blogger Charles Johnson van Little Green Footballs spreekt terecht van “years of ugly antisemitism, white supremacism and misogynist harassment” door Yiannopoulos. De laatste schrijft – volstrekt getroebleerd – mass shootings toe aan de feministische onderdrukking van mannelijke expressie. Hij zette zijn meute volgers op tegen vrouwen die hekelden dat vrouwen in bijna alle geliefde games steevast de rol krijgen van te verkrachten, te mishandelen of te vermoorden object (gamergate). Met zo’n fascistoïde schoft maakt Baudet dus graag een selfie. Overigens op een feestje  van Yiannopoulos waar ook Geert Wilders het woord voerde, in het kader van de nationale conventie van de Republikeinen ter verkiezing van Trump als presidentskandidaat.- Aanvulling 27 juli: Thierry Baudet en Geerten Waling promotenboeken van de witte supremacist James Ronald Kennedy, volgens wieslavendrijvers in de VS “respectvol” met slaven omgingen.

– Aanvulling 16 januari 2017: Baudet: “Het Westen lijdt aan een auto-immuunziekte. Een deel van ons organisme – een belangrijk deel, ons afweersysteem, datgene wat ons zou moeten beschermen – heeft zich tegen ons gekeerd. Op elk vlak worden we verzwakt, ondermijnd, overgeleverd. Kwaadwillende, agressieve elementen worden ons maatschappelijk lichaam in ongehoorde aantallen binnengeloodst.”
Het vergelijken van een volk met een organisme en daarbij tegenstanders voorstellen als een ziekte[6], is standaard fascistische retoriek. Ook Baudets gehamer op het herwinnen van oude glorie past daarbij (Roger Griffin: palingenetic ultranationalism). De conservatieve historicus Dirk-Jan van Baar tweette laconiek: “Jongens, dit is gewoon fascisme hoor.” Toegevoegd 3 mei 2017: Inderdaad oreerde Joseph Goebbels in zijn beruchte Sportpalastrede over de “totale oorlog”: “Keiner dieser Staaten kann von sich behaupten, gegen eine innere Bolschewisierung immun zu sein.”

– Aanvulling 16 januari 2017: Onderzoeksgroep Kafka tweet een kopie van een artikel in het blaadje van de NVU, waarin Adé Jansen beweert dat de NVU door Baudet persoonlijk werd uitgenodigd voor een bijeenkomst (ten behoeve) van zijn Forum voor Democratie; en dat hij Baudet in het verleden heeft geboekt als spreker voor een katholieke organisatie waarvoor hij (Jansen) werkzaam was. Updates 27 augustus 2017 en 10 maart 2018: Mogelijk ging het om Civitas Christiana, de Nederlandse afdeling van het Amerikaanse Tradition, Family and Property (TFP). Zie (ook) dit optreden in 2015 van Baudet voor Cultuur onder Vuur, gelieerd aan Civitas Christiana. Einde update. Jansen: “Wij kennen Thierry nu al een paar jaar en zijn goede vrienden geworden.”

Update 30 mei: Baudet wil niet uitspreken dat het onwenselijk is dat de NVU hem steunt en zijn bijeenkomsten bijwoont.

Update 27 augustus: In een videoboodschap begin augustus stelt NVU-leider Constant Kusters: “Er zijn ook leden van de NVU, die hebben een dubbellidmaatschap bij het Forum voor Democratie”. Dagblad De Kanttekening (voormalig Zaman Vandaagbericht op 25 augustus dat volgens Kusters de NVU samenwerkt met FvD. Screenshots van mailverkeer tussen FvD Haarlem en een NVU’er (over een FvD-bijeenkomst in Badhoevedorp) en van Facebook Messenger-contact tussen een NVU’er en Baudet zelf illustreren een en ander. Baudet reageert met “Damn.” “Stuur nog eens naar actie@FvD.nl” – op de boodschap (in raar krom Nederlands overigens): “Ik ben openlijk tegen het zionistische control in het Westerse wereld. En ik hoop dat dit niet de reden is om geen antwoord te krijgen.” Als dit authentiek is, is het opmerkelijk dat Baudet niks zegt over het betoonde antisemitisme. Een kopie van een bankbetaling van FvD aan wat een rekeningnummer van de NVU zou zijn, dient als aanvullend bewijs.
Baudet stelde na een vooraankondiging van deze onthulling dat er geen sprake was of zal zijn van samenwerking met de NVU. Zijn geloofwaardigheid ging nog verder onderuit, toen hij beweerde niet te weten wie Kusters is; – uit een video-opname uit 2015 blijkt het tegendeel (al liet Baudet zich kritisch uit over Kusters, in tegenstelling tot Arnold Karskens, die het voor hem opnam).
Om de schade alsnog zoveel mogelijk te beperken, kondigde FvD op 26 augustus aan de persoon die betrokken zou zijn bij de samenwerking met de NVU – en die tevens FvD-lid zou zijn – te royeren. FvD zou niet van diens NVU-lidmaatschap op de hoogte zijn geweest; er zou nooit een betaling aan de NVU zijn gedaan; en FvD zou volstrekt geen banden of samenwerking met de NVU wensen, aldus een NOS-bericht. Kusters (evenmin betrouwbaar in dezen als FvD) reageert met: “Baudet liegt”; de NVU wuift de reactie van FvD smalend weg en herhaalt dat er nog meer van haar mensen lid zijn van FvD. Het geroyeerde Fvd-lid gaat in beroep. Het betreft waarschijnlijk Alexander Goossens (blijkens zijn Facebook een nazi), die volgens Kusters, zo bericht het AD, altijd open is geweest over zijn NVU-lidmaatschap en zijn antizionisme (onder extreemrechtsen zoals bekend meestal een eufemisme voor antisemitisme). In het maart-nummer van het NVU-blaadje Wij Europa stond een foto van een FvD-bijeenkomst in Badhoevedorp (wellicht de bovengenoemde) met het bijschrift: “Mr Hiddema en Baudet met NVU-partijgenoot Alexander Goossens”. Mogelijk is Goossens ook de persoon van het Messenger-contact met Baudet (zie hierboven).Verder laat Kusters weten dat de NVU handtekeningen heeft opgehaald voor FvD. En dat hij op een FvD-bijeenkomst genoeglijk heeft staan praten met Theo Hiddema, die hij al zou kennen sinds Hiddema als advocaat de “zwarte weduwe” Florrie Rost van Tonningen-Heubel verdedigde.

– Aanvulling 8 maart 2017: Baudet zei op 8 maart op een verkiezingsbijeenkomst in Maastricht voor het politieke vehikel van zijn gestook, het partijtje FvD: “Onze elite is bezig ons homeopathisch te vermengen met alle andere volken opdat er nooit meer een Nederlander zal zijn”. Dit meldde redacteur Tim Engelbart van De Dagelijkse Standaard op Twitter, in deze een onverdachte bron.  

Update: de tweet is gewist; hier Google treffers over de ophef na Baudets uitspraak; en de letterlijke uitpraak is: “Door de Nederlandse bevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkeren van de wereld, zodat er nooit meer een Nederlander zal bestaan” (uit een speech over “nationale zelfhaat”).
Latere toevoeging: In zijn boek Oikofobie (2013) schrijft Baudet: “Vanuit een houding die alleen als oikofobie kan worden gekenschetst, begon men op sluipende wijze aan […] systematische verdunning van de homogene bevolking door golven van massa-immigratie […].
Let wel: in zijn boek De aanval op de natiestaat (2012) zegt Baudet dat een “homogene bevolking” een “etnisch homogene bevolking” is.

– Aanvulling 8 maart 2017: Baudet wil dat het volk via een referendum een rechterlijke uitspraak kan overrulen, zo leidt Ronald Smallenburg af uit een uitzending van Zembla op 8 maart. Dit is een gevaarlijke toespitsing van Baudets bovengenoemde wens grondrechten afhankelijk te maken van de “nationale cultuur”.

– Aanvulling 17 maart 2017: Baudet heeft het boek Die Intelligenz Und Ihre Feinde (2012) van de extreemrechtse Volkmar Weiss in z’n boekenkast. Dat zou op zichzelf weinig of niets hoeven te zeggen, maar past nogal goed in het totaalbeeld dat hierboven oprijst (zie ook hier). Weiss betoogt dat intelligentie genetisch wordt bepaald. Hij heeft op verzoek van de NPD in een politieke commissie gezeten en publiceerde in het NPD-krantje Deutsche Stimme. In zijn boek Die alternative Geschichte 1941–2099 sticht een succesvolle Hitler het rijk Artam dat een bolwerk wordt tegen de islam.

– Aanvulling 30 maart 2017: Baudet prijst op Twitter provocatief een passage uit een roman van de fascistische dandy en auteur Pierre Drieu de la Rochelle, die eerst tegen Hitler schreef maar in de Tweede Wereldoorlog met de nazi’s collaboreerde [screenshot]. Het verhaal van Gilles (1939) gaat over de zoektocht van een jonge dandy die zichzelf vindt als fascist.
Curiosum: een andere bewonderaar van Drieu de la Rochelle is de Franse schrijver Richard Millet, die opschudding veroorzaakte met een “lofzang op Anders Breivik”.

Aanvulling 19 april 2017: Baudet retweette – onder het uitroepen van “LOL”- een gefotoshopte afbeelding van hemzelf als Pepe liggend op een vleugel, verspreid door de neonazi’s van Erkenbrand. Deze groene kikker is het symbool van de racistische beweging alt-right, met als naamgever en belangrijke gangmaker de neofascist Richard Spencer en als supporter de activist Stephen Bannon, die in zijn tijd als hoofd van Breitbart deze nieuwsblog het “platform van alt-right” noemde. Alt-right is een “interessante beweging”, aldus Baudet, hoewel hij er naar eigen zeggen “niet genoeg vanaf weet” (maar op internet staan tal van goede artikelen over alt-right); en Pepe acht Baudet “een energiek stripfiguur dat staat voor een positieve [sic] campagne-energie”. Op het carnaval in Den Bosch droeg(foto) Baudet een jasje met een groene kikker-pop op zijn rechterschouder; in de traditie van de stad, maar ook een welkome associatie met alt-right?
Ook retweette Baudet Sander van Luit, die Pepe als avatar heeft; en hij bezocht (zie hierboven) alt-right-sympathisant Milo Yiannopoulos. Voorts prees hij een documentaire van Bannon. [screenshots | update:meer tweets over Bannon]

– Aanvulling 20 april 2017: Op de kandidatenlijst van Baudets FvD, voor de parlementsverkiezingen in maart, stond Zlata Brouwer, die samen met Sander van Luit (zie aanvulling 19 april 2017 hierboven) het clubje Batavieren Podcast heeft opgericht. Baudet liet zich door dit gezelschap interviewen. Op Facebook promoot Batavieren Podcast alt-right via een interview met Victor van der Sterren, ooit een soort libertarische VVD’er, inmiddels volgens Tim Engelbart van nota bene de uiterst rechtse blog De Dagelijkse Standaard een extreemrechtse haatzaaier.
Betrokken bij Batavieren Podcast zijn verder auteurs op het nieuw-(extreem)rechtse The Post Online, naast Zlata Brouwer minimaal Sid Lukkassen, Jesper Jansen en Hans van der Liet.

Update 6 juni: in een reportage van Batavieren Podcast van de start van de Jongeren FvD op 3 juni, mag iemand enthousiast de neonazi en antisemiet Francis Parker Yockey een “genie” noemen en diens boek Imperium (1948) aanprijzen als slijpsteen voor de geest, om te kijken of je de “vlijmscherpe” argumenten voor het fascisme kunt weerleggen. Dit is momenteel (6 juni) nog steeds een onderdeel van de opname op YouTube.

– Aanvulling 16 mei 2017: R. de Haze Winkelman, lid van de Raad van Advies van FvD, tweet naar een stuk waarin de in het bruine circuit al decennia woekerende complottheorie omtrent Richard Coudenhove-Kalergi wordt verkondigd [screenshot]. De Haze Winkelman: “Plan van Kalergi was om via massa immigratie [sic] de Europese mens te mengen tot een volgzaam soort, komt erg dichtbij”. Historicus en publicist Ewout Klei signaleert en situeert dit op de rechts-conservatieve blog Jalta: “De uitlatingen van partijvoorman Thierry Baudet over ‘homeopathische verdunning’ zijn geen incident, maar maken onderdeel uit van de alt-rechtse ideologie van de partij. […] [De Haze Winkelman] verwijst hierbij naar een artikel op de website Fellowship of the Minds, met als titel ‘Europe’s “refugee” crisis and the Kalergi plan for white genocide’.” Update 27 augustus: het artikel heeft tevens een antisemitische wending, waar wordt benadrukt dat Coudenhove-Kalergi “Joodse suprematie” in het geding zou brengen. Einde update.
De door Wierd Duk in het AD ten onrechte niet als antisemitische fascisten gekenmerkte club Erkenbrand beveelt de Kalergi-drek aan. Update januari 2018: de hele site Erkenbrand.nl is verwijderd. Hier nog een screenshot van een tweet van Erkenbrand-lid Luc Stenekes over Kalergi. Einde update.
Over de neonazi-breinen achter de meme “witte genocide” schreef ik een aparte blog. Een wel erg donkerbruin detail is dat De Haze Winkelman in zijn tweet zelfs de frase “racial mixing” in het pamflet waar hij naar verwijst, naar de geest overneemt; en dat van dit vod het antisemitisme afdruipt. De neonazi David Lane beweert in zijn White Genocide Manifesto (1999): “[…] all Western nations are ruled by a Zionist conspiracy to mix, overrun and exterminate the White race. [….] The inevitable result of racial integration is genocide for the White race through miscegenation.”
Als Baudet De Haze Winkelman niet de laan uit stuurt (wat op het moment van dit schrijven nog afwachten is), mag het tolereren van dit soort propaganda als ultiem bewijs gelden dat Baudet en FvD racistisch zijn en de kwalificatie “fascisme 2.0” er niet ver naast zit.

Update 17 mei: De Haze Winkelman heeft de bovengenoemde tweet (zie aanvulling 16 mei 2017) gewist en noemt de link daarin “ongelukkig”, maar nam in een latere tweet niets terug van de bewoordingen van zijn gewraakte tweet; hij verwees nu naar een ander aluhoedjesartikel over Kalergi, op een eveneens extreemrechtse website, Curiales; weer later wiste hij ook deze tweet en verving hem door eentje met een bijna – let op de verschillen[7] – identieke tekst, maar zonder de link naar Curiales [screenshot van beide versies].
Op Curiales staat een verdediging van oorlogsmisdadiger Ratko Mladić en promoot Bart Bohemen, medeoprichter van Curiales, het initiatief Project Nova Europa voor een “soeverein thuisland voor etnische Europeanen”. Update 27 augustus: “Bart Bohemen” is blijkens een URL auteur “Bart de Boer” op Erkenbrand.nl en waarschijnlijk gangmaker “Bart” van Erkenbrand. Update: Erkenbrand.nl is verwijderd; hier een screenshotEinde update.
Dat De Haze Winkelman tot twee keer toe linkte naar een neofascistische site, kan geen toeval zijn; het wissen van de tweets met de gevoelige links is gewoon een kwestie van sporen uitwissen die al te opzichtig verrieden in welk bruine vaarwater deze adviseur van Baudets partij FvD zijn ideeën opdoet. Dat De Haze Winkelman beweert: “Inzake Kalergi gaat het me er om vragen te stellen, en het onderwerp te agenderen, that’s all”, en daarbij eerst tweemaal naar extreemrechtse sites linkt, spreekt boekdelen. Het onderwerp is namelijk allang “geagendeerd”, en wel alleen in bruine krochten – om de eenvoudige reden dat een redelijke en fatsoenlijke versie van deze complottheorie onmogelijk is, precies omdat het een racistische complottheorie betreft met een vaak antisemitische ondertoon.
Het is dan ook logisch dat De Haze Winkelman de woorden van zijn eerste tweet niet intrekt: hij wil immers nog steeds het onderwerp Kalergi “agenderen” – en wie “Kalergi” opvoert, brengt uit de aard der zaak racistische waanzin te berde over een complot ter vernietiging van het Europese blanke ras door vermenging met niet-Westerse immigranten.

Update 24 mei: De Haze Winkelman tweette op 25 april: “Zo vanzelfsprekend is het niet in Frankrijk om een door Soros gesteunde Rothschild-bankier aan de macht te hebben.” De Joodse geldmagnaat mag sowieso op zijn overmatige belangstelling rekenen. “Zijn inmenging overal begint erg op te vallen” [screenshot]. Update 4 januari 2018: de tweet is vandaag gewist.

Update 27 mei: Baudet zegt over de tweet(s) van De Haze Winkelman dat “hij het wat onhandig formuleert”‘. “Maar ik waardeer de man zeer.” Baudet laat De Haze Winkelman dus niet vallen, hoewel de man doodleuk een extreemrechtse, racistische complottheorie blijft “agenderen”.

Update 22 juni: Baudet sluit zich aan bij het agenderen van de complottheorie omtrent Richard Coudenhove-Kalergi door De Haze Winkelman en Wierd Duk. Hij spreekt daarbij van een “plan” – een gebruikelijke aanduiding in bruine krochten: “Coudenhove-Kalergi was een ideoloog. Hij had een visie, een plan […] voor Europese federatie, waarin de oorspronkelijke volkeren van Europa zijn verdwenen en opgegaan in alle andere volkeren op aarde?” [screenshots]
Hoe het echt zat? Lees: “Graaf Coudenhove-Kalergi en de zogenaamde ondermijning van het blanke ras” (door historicus Han van der Horst).
Historicus Bas Kromhout merkt scherp op: “Eerder bracht Baudet de EU in verband met de Europa-propaganda van de nazi’s [zie zijn optreden op de IJzerwake in 2014 hierboven; K]. Nu met Kalergi, wiens beweging door de nazi’s was verboden.”

Update 7 juli: De Haze Winkelman raadpleegt kennelijk het extreemrechtse blad Zuerst! van Manuel Ochsenreiter [screenshot], die onder meer de Russische fascist Alexandr Doegin en de revisionistGerd Schultze-Rhonhof promoot.

Update 5 februari 2018: FvD heeft De Haze Winkelman uit de partij gezet wegens vermeende machinaties tegen het partijbestuur. Het royement lijkt dus niets te maken te hebben met extreemrechtse tweets van De Haze Winkelman. Dat is logisch, want (zie hierboven) Baudet en De Haze Winkelman zitten inhoudelijk – wat betreft ‘Coudenhove-Kalergi‘ en Soros – op dezelfde bruinige lijn

Aanvulling 22-31 mei 2017: Baudet schakelt bij de “kickoff” op 3 juni van de jongerenbeweging van zijn partij FvD naast journalist Wierd Duk[8] en filosoof Ad Verbrugge Lawrence Urbain in (afbeelding rechts, midden). Deze Vlaamse agitator, momenteel werkzaamvoor David Coburn van de fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie in het Europees Parlement – waarin de extreemrechtse Poolse KNP zit – modereerde vorig jaar een debat[9] met de neofascistische club Voorpost en hij sprak voor de dito organisatieGulden Sinjoren, waar onder meer Voorpost en het Bormshuis, genoemd naar collaborateur August Borms, deel van uitmaken[10]. In 2015 sprak hij op het “Zomerkamp” van de jongeren van Vlaams Belang, gidste hij deze in het Europees parlement [screenshot] en leidde hij op een congres van die partij een discussie met onder meer Timon Dias en Sam van Rooy (die hem “mijn goede vriend” noemt[screenshot]). Hij onderschrijft de oproep van de voorzitter van Vlaams Belang om deze partij niet af te schilderen als extremistisch. Verder werkt Urbain regelmatig voor ’t Pallieterke, dat sterk is verweven met Vlaams Belang. Hij ‘voorspelt’ (kuch) net als Baudet een “burgeroorlog” ten gevolge van immigratie (“kuis met hogedruklijnen deze wijken helemaal schoon”[11]) en wil evenals Voorpost een “Groot-Nederland”. Immigranten “uit de sub-sahara en Arabische wereld” noemt hij “een vijfde kolonne […] die vrouwen ziet als stukken vlees die er om vragen om verkracht te worden, die Christenen honden vinden en stellen dat homoseksuelen maar best van torengebouwen moeten gesmeten worden. Tikkende tijdbommen […]”.
Kortom: Thierry Baudets optreden voor de IJzerwake in 2014 was geen vreemde zijsprong, gezien deze vrijage met een Belgische neofascist.

– Latere aanvulling: Baudet noemt Timon Dias (zie ook hierboven) “een van de beste essayisten van ons land” [screenshot]. Op GeenStijl schrijft Dias (als “Spartacus”) “rechten bestaan helemaal niet” en hij citeert – “Violence is the Gold Standard” – de geweld verheerlijkende neofascist Jack Donovan [screenshot] (die samenwerkt met de extreemrechtse agitator Richard Spencer). Ook oreert Dias over door hem ontwaarde “kiemen van de aanstaande burgeroorlog” en de “eindstrijd om Europa” met moslims. En over het zogenaamde “vervangen” van het Duitse volk door “Aanrandiërs” (immigranten van islamitische huize).

– Aanvulling 27 mei 2017: “onlangs mocht Joost Niemöller, de journalist die gelooft dat zwarte mensen veel vaker crimineel zijn door hun dna-structuur, zijn nieuwste boek presenteren op een avond van FvD”. Helaas komen onder meer Baudets evident racistisch gekleurde en geweld vergoelijkende uitspraken (zie hierboven) niet aan de orde in het artikel en laten de geraadpleegde deskundigen zich (mede daarom?) te voorzichtig uit.

– Aanvulling 9 juni 2017: Baudet prees in in februari een “heel mooi interview” met de racistische agitator Joost Niemöller en verwees in juni naar een artikel van diens hand. Vorig jaar tweette Baudet naar een hoax (over vermeende smokkel van “vliegtuigladingen” vluchtelingen naar Duitsland) van Niemöller; en verwees Forum voor Democratie naar zijn website. Update: 17 juni promootte Baudet Niemöller opnieuwEinde update. Update 31 juli: Sinds augustus vorig jaar heeft Baudet Niemöller maar liefst met 18 tweets geplugd (screenshots hier en hier en hier en hier en hier). Einde update.
Niemöller zal op 14 oktober dit jaar spreken op een bijeenkomst van het neofascistische Erkenbrand, naast opperracist Jared Taylor – die vorig jaar een variant van de ‘witte genocide’-waan ventileerde – en rechtsgek Marcus Follin alias The Golden One – een Zweedse bodybuilder die gelooft in het Grote Joodse Complot en het bewind van Hitler vergoelijkt (zie deze reeks tweets).
Update december 2017: Baudet gaat gewoon door met het pluggen van Niemöller.

Update 26 juni: Niemöller zegt af voor de conferentie, in een stuk vol listig gedraai en vertroebeling van feiten. Hij “las” niets over Joden op Erkenbrand.nl; maar hun antisemitisme was allang onthuld (waarna een pagina werd weggehaald of aangepast) en er staat nog genoeg van dien aard [update: de site is weggehaald; zie deze en deze en deze en deze screenshot]. Hij blijft de racistische activist Jared Taylor hoog achten, die onlangs uit de kast kwam over Joden en die samenwerktmet neonazi Richard Spencer (die zelfs volgens Niemöller te ver gaat). Niemöller blijft de Erkenbrand-fascisten “intelligente en aardige jongens” noemen; ze “scherpen je geest”. Hij zwijgt over Erkenbrand-held Greg Johnson, de beruchte neonazi-activist. Johnson over Hitler: “a loyal white man who fought and died not just for Germany, but for our race as a whole.”
Grappig genoeg wijzen verbolgen Erkenbrand-adepten – terecht – op het gedraai van Niemöller rond Spencer, door wie Niemöller zich februari 2017 nog liet interviewen (dus na het beruchte “Hail Trump!”-optreden van Spencer). In een Twitter-gesprekje in mei 2017 nam Niemöller het nog op voor Spencer.

– Aanvulling 9-12 juni 2017: Baudet beval (afgelopen januari) een artikel van Guillaume Faye aan op de site van Joost Niemöller. Faye is een van de ‘denkers’ (kuch) van het extreemrechtse Nouvelle Droite; de (andere) aartsvader daarvan, Alain de Benoist, vond Faye te extreem! Faye werkte samen met onder meer het neo-heidense en -fascistische Terre et Peuple en met Americain Renaissance van Jared Taylor. In het stuk dat Baudet promoot stelt Faye de moorddadige potentaat Poetin voor als een ware democraat en West-Europese democratieën als spel van “oligarchen” – een staaltje van de waarheid op haar kop zetten. Met name tegen “rassenvermenging“, abortus en homofilie gaat Faye als een verbitterde dolle grijsaard te keer – bijvoorbeeld op een bijeenkomst van het NPI van de neonazi Richard Spencer.
Nederland heeft nu dus een parlementariër die een Poetin prijzende, rabiaat racistische en homofobe ideoloog van het gevaarlijke Nouvelle Droite promoot. Ontstellend.

– Aanvulling 9 juni 2017: In de Tweede Kamer diende Baudet in mei moties in over immigratie met de woorden “Het is tijd dat we een voorbeeld nemen aan Gandalf, die zegt: “You will not pass!” Dit gaat om een scene uit een verfilming van The Lord of the Rings (1948) van J.R.R. Tolkien. De tovenaar Gandalf stelt zich daarin op tussen vluchtende helden en de hen belagende Balrog – een duivels monster. Impliciet vergelijkt Baudet immigranten dus met een moorddadig gedrocht.
De verwijzing naar Tolkien resoneert met de affiniteit van Erkenbrandmet deze auteur. Erkenbrand is de naam van een figuur uit The Lord of the Rings; en op de site van Erkenbrand staan twee artikelen waarin de auteur – in het voetspoor van andere nieuw-extreemrechtse lieden – zich ingenomen toont met Tolkiens universum. De voornoemde rechtsgek Marcus Follin (zie aanvulling 9 juni hierboven) wordt aangeprezen op de website European Civil War met een hoofdstukje “Tolkienisme“; op de site wordt het boek Fistfight with Muslims in Europe aangeprezen. Follin zelf laat in een video over zijn woning boekenkasten vol fantasy-lectuur zien.

– Aanvulling 19 juni 2017: Baudet retweet instemmend een figuur, Annette Kiel, die de naar neonazisme afglijdende Joost Niemöller (zie aanvulling 9 juni 2017) en de neofascistische Identitairen promoot [screenshots]. Afgelopen maart riep Kiel in een tweet op tot wapengeweld tegen moskeeën en moslims: “bommetje op alle moskeeen en kogel in reet van biddende moslims” [screenshot].

– Aanvulling 21 juni 2017: Op 30 juni spreken bij het FvD John Laughland en Jeremy Rabkin. De eerste was jarenlang verbonden aan “Geopolitica”, gelieerd aan de fascisten Alexandr Doegin en Claudio Mutti (overigens een islamitische bekeerling); en Laughland had een functie bij de suspecte pro-Kremlin British Helsinki Human Rights Group (BHHRG, zie ook hier). Momenteel zit hij bij het infame Ron Paul Institute. De naamgever en Amerikaanse politicus is een antisemiet (zie ook hier) en heulde met neonazi’s. Laughland blaast nuen dan op het hondenfluitje van de “new world order” – een vaak antisemitische complottheorie.
Rabkin was mentor van de racistische gifmenger Ann “14” Coulter, die zo haar antisemitische kuren heeft. Hij kwam tweemaal opdraven voor het Center for Security Policy (CSP) van beroepsmoslimhater Frank Gaffney.

– Aanvulling 21  juni 2017: Baudet retweet (20 juni) reclame voor een boek van de Franse neofascist en homohater Dominique Venner. De figuur, “Pigûre de Moraline”, die deze reclame maakt en door Baudet wordt geretweet, is gezien zijn tijdlijn op Twitter een gore racist (reeks foto’s van mensen met een donkere huid die ongein uithalen of afstotelijk ogen); bovendien promoot deze fascist onder anderen de antisemiet Jean-Marie Le Pen en, jawel, Mussolini [screenshots]. Update: ook Baudets “goede vriend” Julien Rochedy is een bewonderaar van Venner.

– Aanvulling 4 juli 2017: Baudet tweet naar Peter Anshof [screenshot], een beroepshater en oerdomme treiterracist [screenshots], die in april 2017 tweette: “Wanneer gaat onze #Politie eindelijk eens preventief op #moslims schieten?” (een tweet die hij na consternatie wiste).

– Aanvulling 16 juli 2017: Op 15 juli retweet Baudet Jan Gajentaan, scribent op de hitsblog Opiniez [screenshot]: “Schulz wil alle EU-subsidie koppelen aan bereidwille [sic] medewerking aan EU-omvolkingsplan”. Vergelijk “Aanvulling 11 juni” hierboven: Niemöller bezigde tot vreugde van Baudet al eerder deze term – waarmee de nazi’s doelden op grootscheepse immigratie van Duitsers naar de veroverde Lebensraum in het Oosten. Vandaag doet Niemöller dat opnieuw in een tweet (“Omvolking is dit”), waarbij hij een foto van de opening van een islamitische supermarkt in Borgerhout (gemeente Antwerpen) in 2015 voorstelt als een blik op algemeen publiek op het Waterlooplein in 2017. Nieuw-(extreem)rechts in Duitsland zet de meme al langer inUpdate 1 augustus: hetzelfde doen Renaud Camus (“Changement du peuple“, “Le grand remplacement“) en in diens voetsporen Marine Le Pen, Éric Zemmour en de Identitairen in Frankrijk. Einde update. 

Update 31 juli -1 augustus:
 Baudet verwijst opnieuw, in een tweet over “cultuurmarxisme”[5], naar een stuk over “omvolking” op Opiniez en zet dus vol in op deze variant van de levensgevaarlijke “witte genocide”-meme van neonazi’s [screenshot]. Aluhoedje Frank Berkemeier, auteur van het bizarre verhaal op Opiniez, schrijft: “Omvolking zorgt voor een nieuwe Übermensch, lijkt de elite te denken.” En laat nu (zo ontdekteEwout Klei) “Übermensch” in deze specifieke zin te worden gebruiktdoor verkondigers van… inderdaad, de “white genocide”-leugen:

It’s the chessmasters, the neo-Bolshevik [vergelijk Baudets “cultuurmarxisme”; K] Übermenschen who sit like brooding spiders weaving their webs of intrigue in the shadows, these are the ones who are chiefly to blame for the migrant invasion of the West.
[Bron: “The Coudenhove-Kalergi Plan: White Genocide by Design”, Lasha Darkmoon, Occidental Observer, 5 oktober 2016]

De stap naar klassiek-antisemitische beschuldigingen van het ‘internationale jodendom’ – denk aan de belastering van George Soros door Viktor Orbán – als poppenspeler achter de schermen, is dan nog maar klein. Waarbij het extra smerig is dat de joden in kwestie aldus worden neergezet als “Übermenschen”, het ideaal van Nietzsche dat door de nazi’s (verder) werd geperverteerd – wat onlangs Soros letterlijk is geflikt op de Fidesz-gezinde site 888.hu (illustratie rechtsboven).
Einde update.

– Aanvulling 25 juli 2017: Baudet is nog steeds vriendjes met voormalig FN-activist en homohater (zie de hoofdtekst hierboven) Julien Rochedy [screenshot], die na het verlaten van die partij (wegens ruzie op het persoonlijke vlak) aan een symposium van het fascistische Action française deelnam [screenhot] (zie ook Wikipedia en Le Monde) en de neofascistische Identitairen prijst.
Toevoeging april 2018: Rochedy tweet (januari 2018) dat hij op Instagram de “jonge lambda” uithangt – dit moet wel een verwijzing naar het logo van de Identitairen zijn. In dezelfde tweet noemt hij de “makkers” (of “kerels”) “van alt-right”, en Baudet, als lieden die net als hij beeldvorming belangrijk vinden.

– Aanvulling 16 augustus 2017: Baudet retweet vandaag een hoax van de antisemitische Zweedse neofascist Peter Imanuelsen, vriendje van Katie “final solution” Hopkins [screenshot].

Op 10 augustus verwees Baudet in een tweet over een vermeende “invasie” naar de beruchte website Infowars.com van Alex Jones en Paul Joseph Watson [screenshot].
Jones heeft in zijn video’s onder meer gesteld dat veel KKK-activisten “Joodse acteurs” zijn, dat George Soros het “hoofd van de Joodse maffia” is en dat het publiek wordt gemanipuleerd door “de Joodse pers”. – Aanvulling 26 augustus 2017: de NRC berichtte op 7 mei dat Paul Dox van de extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet over Baudet zegt: “Ik ken hem al sinds zijn eerste boek uitkwam. Hij sprak op huiskamerbijeenkomsten van patriotten.” De linkse activist Frank van der Linde heeft eens gesteld dat Paul Dox – hier diens Facebook, met het Omega-symbool van Identitair Verzet – de beruchte Paul Peters van Voorpost zou zijn, een schenner van Joodse graven en de oprichter of leider van Identitair Verzet, als Nederlandse tak van de neofascistische Identitairen. De FB-profielfoto van Dox lijkt op die van een eerdere foto van Peters in een gele sweater met hoodie van Identitair Verzet, maar geeft geen uitsluitsel. Peters lijkt onbetrouwbaar in dezen; maar men zou eens moeten uitzoeken of er iets klopt van wat hij (of Dox) zegt over Baudet.- Aanvulling 29 augustus 2017: Thierry Baudet verwijst nu zelf (vergelijk de aanvulling van 16 augustus hierboven) naar hitser Katie “final solution” Hopkins inzake de islam, in een show van de racistische agitator Tucker Carlson [screenshot]. (Update 7 september: Fox-gezicht Tucker Carlson gaat nu zelfs zo ver zijn miljoenenpubliek op te roepen aan een extreemrechts, racistisch, antisemitisch forum deel te nemen, GAB, opgericht door Andrew Torba. De ‘witte genocide’-hetze is daar natuurlijk present. Zie ook dit artikel – over neofascisten op de website The Daily Caller van Carlson zelf.)– Aanvulling 17 oktober 2017: “[De architect Rem] Koolhaas is in mijn ogen de grootste misdadiger tegen de menselijkheid”, aldus Baudet (AD, 30 september 2017). Hierover tweette de bepaald niet linkse columnist Nausicaa Marbe: “Hitler, Stalin, Pol Pot? Njet, Koolhaas is grootste misdadiger, bralt Baudet. Grapje? Niks geleerd na stupide ‘verdunnings’-uitspraak.” Mij lijkt het echter duidelijk dat het niet om domheid gaat, maar om weloverwogen fascistoïde uitingen (in de nazistische complothetze over zogenaamd “Kulturbolschewismus” speelde haat tegen moderne architectuur een grote rol, zoals in het pamflet “Krisis in der Architektur” van Alexander von Senger).

– Aanvulling 17 oktober 2017: Baudet prijst (26 september) Zlata Brouwer (zie hierboven) van Batavieren Podcast, ondanks de aangehouden alt-right-signatuur van Brouwers partner en co-redacteur Sander van Luit (zie hierboven). [screenshot]

– Aanvulling 4 november 2017: op een FvD-bijeenkomst (video) in Perscentrum Nieuwspoort vandaag, zegt Baudet onder meer (zo tweette politiek verslaggever Jaap Jansen): “Het allerbeste zou zijn als wij absolute heersers zijn. In het parlementarisme kun je geen grote beleidswijzigingen doorvoeren”; “We moeten minder universalistisch zijn. We moeten het idee loslaten dat alle mensen helemaal hetzelfde zijn”; “Vroeger was de hele wereld van ons. We moeten ons laatste stukje grandeur, de Antillen, niet opgeven”; en: “We leven in een eindtijd. Denk je nou echt dat Napoleon de hele tijd bezig was met koopkrachtplaatjes?”
Baudet doet de eerste opmerking (over absolute macht) af als louter humor – zie ook het betreffende videofragment; ik beschouw het als een voorbeeld van ‘ironie’ zoals die vaak wordt ingezet door nieuw-(extreem)rechts, zoals door GeenStijl: niet helemaal serieus zijn, maar wel een sterke hint geven waar je op doelt. Zijn expliciete verwerping van “parlementarisme” klinkt geenszins onserieus en hij noemt referenda “second best” in vergelijking met alleenheerschappij. To be fair: Baudet lijkt hier al bij al vooral een grapje te hebben gemaakt om het referendum te promoten. But then again: bepaalde grapjes zeggen wat over de grapjas (vergelijk de mogelijk eveneens ‘grappig’ bedoelde uitspraak over Rem Koolhaas hierboven).

– Aanvulling 4 november 2017: de rechts-conservatieve publicist Joshua Livestro herinnert zich dat FvD-penningmeester – en vierde op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer – Henk Otten zich tegen hem heeft uitgelaten over “teveel negers op straat” [screenshot]. “Griezelige man”, aldus Livestro.

– Aanvulling 9 november 2017: Baudet blijft zijn “goede vriend” Julien Rochedy (foto rechts)  promoten, de extreemrechtse Franse activist, voormalig leider van de jeugd van Front National, die zich in de buurt beweegt van l’Action française en Frédéric Chatillon (dus neofascisme). Een kameraad van Julien Rochedy, Grégory Leroy, wil Franse burgers gevechtstraining geven – om zich met zware wapens te verdedigen tegen terrorisme. Doodeng.

– Aanvulling 24 november 2017: in een Trouw-interview zegt Baudet: “Er moet bij Nederlanders een moment van ontwaken komen.” Over de uitroep: “Nederland ontwaakt!” van (destijds) PVV’er Hero Brinkman, merkte Max van Weezel in Vrij Nederland terecht op: “Zou hij niet weten dat de NSDAP in 1933 op Unter den Linden paradeerde onder het aanheffen van de leus ‘Deutschland erwache’? Nooit gehoord dat dat de titel was van het propagandablad van de NSB?”
En ja, socialisten zingen: “Ontwaakt, verworpenen der aarde!” Maar daar staat dus “verworpenen”; “De Internationale” is van vóór het nazisme; en in het Franse origineel staat: “Debout” (“Sta op”).

– Aanvulling 26 november 2017: in een NRC-interview zegt Baudet over Erkenbrand: “Ik heb daar duidelijk afstand van genomen [kuch, juist niet, zie hierboven; K]. Tegen die club zeg ik: hou op, en zoek een andere held. Wij hebben niets met antisemitisme, racisme, geweld, etc. Als mensen dat wel hebben, flikkeren we ze eruit.” En over het alt-right-symbool Pepe: “Mij was volstrekt niet duidelijk dat die groene kikker iets te maken had met zulke nare ideeën.” Maar FvD’er Zlata Brouwer leidt Batavieren Podcast met Sander van Luit, die tot voor kort (zie hierboven) een Pepe-ava had op Twitter en zich “alt-rechtse Pepe muppet” noemde[12]. Wat nu? Laat Baudet Brouwer vallen? En is trouwens het FvD-lid Luc Stenekes van[13] Erkenbrand al geroyeerd?
En 25 oktober 2017 verwees Baudet (indirect) nog instemmend naar alt-right-kopstuk Milo Yiannopoulos; eerder die maand was geblekendat Yiannopoulos samenwerkt met neonazi’s en een Karaoke-act ten beste had gegeven terwijl fans hem de Hitlergroet brachten.

– Aanvulling 29 november 2017: Thierry Baudet laat z’n ware, fascistoïde gezicht weer zien en retweet hondsbrutaal net als president Trump een haatvideo verspreid door de veroordeelde adjunct-leider Jayda Fransen van de extreemrechtse, gewelddadige partij Britain First(meer hierover in een reeks tweets van me). Eerder, in april, retweetteBaudet zelfs Britain First-leider Paul Golding, die een hoax verspreidde over immigranten (Baudet haalde deze RT later weg, evenals vele andere, zie deze Twitter-draad met subdraad). Golding had er toen al gevangenisstraf opzitten en “leftists” en “journalists and politicians” (“every traitor in this country”) in een video bedreigd: “every lie, every act of treachery will be revisited on you ten fold”; en: “you will all meet your miserable ends at the hands of the Britain First movement” (zie ook hier).

– Aanvulling 4 december 2017: Baudets fractiegenoot Theo Hiddema betoont zich in de Tweede Kamer (29 november) een quasi-racistische treiteraar door te spreken van “de trotse, fiere neger”. Tot de (terechte) verontwaardiging van onder anderen Jan Paternotte van D66, die tweette: “De fascinatie met ras van Thierry Baudet en Theo Hiddema wordt met de dag misselijker.”
Op 30 november retweette Baudet de antisemitische trol “G Nelson”, bekend van pro-Russische desinfo omtrent de ramp met de MH17, die loog dat hij een nabestaande was van een van de slachtoffers, zoals Rudy Bouma berichtte voor de NOS. Ongehoord dat Baudet deze intrigant en bedrieger retweet omdat hij het opneemt voor de racistische uitlating van Hiddema (“Ik ben een neger. […] Ik ben een trotse, fiere neger.”)

– Aanvulling 7 december 2017: Thierry Baudet tweet vandaag: “FvD wil sanering van de publieke omroep.” Joseph Goebbels oreerde in 1933: “Wir wollen einen Rundfunk, der mit dem Volke geht, einen Rundfunk, der für das Volk arbeitet […] Unser Ziel is […] den Rundfunk eine Finanzbasis zu schaffen, die es uns ermöglicht, […] das gesamte geistige und künstlerische Leben der Nation, Bühne, Film, Musik und Buch generell und stabil zu sanieren […]”.
Ik stel dit niet aan elkaar gelijk, maar de overeenkomst is zeer verontrustend. Als maar genoeg spraakmakende figuren roepen dat de media “gesaneerd” moeten worden, zullen fascisten zich gesterkt voelen en de grens van daadwerkelijke intimidatie eerder overschrijden, zoals op 6 december is gebeurd bij de Italiaanse krant La Repubblica.

– Aanvulling 7 december 2017: Thierry Baudet retweet vandaag naar aanleiding van geweldsmisdrijven door een (al dan niet vermeende) migrant: “vroeger of later zullen de mensen zelf met dit uitschot moeten afrekenen”. Dit klinkt als het instemmen met eigenrichting (vergelijk zijn opmerking in 2015  over “noodweer” door ruiten ingooiende bestormers van het gemeentehuis van Geldermalsen, zie hierboven). En: de dader zit al in de cel.

– Aanvulling 10 december 2017: Thierry Baudet retweet de beruchte haatzaaier Gert Jan Mulder, die een maand geleden nog tweette: “Nederland loopt dikwijls voorop en is straks het eerste echte islam vrije land van Europa”.

– Aanvulling 18 december 2017: FvD’er, libertariër en Ayn Rand-fan Yernaz Ramautarsing – tweede op de lijst voor Amsterdam – stelt: “ik snap de zorg van etnische Nederlanders die niet willen uitsterven. Dat komt door lage geboortecijfers […] massaimmigratie en hoge belastingen […].” Opmerkelijk dat hij de “etnische” factor opvoert. In 2014 meende hij nog: ‘Niemoller ziet “etnische patronen” dat wil zeggen de patronen hebben een etnische oorsprong. Dat heet racisme.’
Het idee dat “etnische Nederlanders” aan het uitsterven zijn door “massaimmigratie” zit dicht aan tegen de “witte genocide”-waan (zie hierboven) van neonazistische makelij.

Update 2 februari 2018: Tegen Jeroen Pen van Brandpunt (9 juni 2016) zei Ramautarsing: “Door IQ-testen weten we het gemiddelde IQ van bevolkingen. En wat blijkt? Er is een verschil in IQ tussen volkeren. Dat is wetenschappelijk bewezen. […] Ik had ook graag gezien dat het anders was, dat zwarte [sic!] mensen hyperintelligent waren, dat Surinamers het hoogste gemiddelde IQ van de wereld hadden. Maar het is niet zo. Je kunt iemand uit Syrië halen waar het gemiddelde IQ 84 is, en in Nederland plaatsen, waar het gemiddelde IQ 101 is. Die gaat dan inderdaad minder verdienen dan veel autochtonen. Maar is dat racisme? Nee, er is een verband tussen IQ en inkomen. […] Hoe volkeren zich hebben ontwikkeld tot een gemiddeld IQ, dat kan met klimaat en voeding te maken hebben. Natuurlijk. Maar wat moet ik daar nu aan doen?”
Ramautarsing gaat er aan voorbij dat er volstrekt geen wetenschappelijke consensus is over een eventueel verband tussen IQ (of intelligentie) en etniciteit; om te beginnen is het begrip “volk” – laat staan “ras”, dat Ramautarsing overigens niet gebruikt, hij stelt: “Sowieso heeft dit meer te maken met intelligentie dan met ras”, maar hij voert dus wel “zwarte mensen” op – al problematisch.
In dit licht is het opmerkelijk dat Thierry Baudet in een De Balie-gesprek (29 januari 2018) met Femke Halsema, die hem voor de voeten wierp dat Yer Ramautarsing “zegt dat zwarte mensen een lagere intelligentie hebben dan blanken en dat dit nou eenmaal onomstotelijk is bewezen, ben jij het daar mee eens?”, antwoordde: “Dat is een wetenschappelijke discussie. […] Ik weet niet of hij dat gezegd heeft overigens […] maar als hij dat gezegd heeft, wat moet ik daarvan vinden?”
Bedenk daarbij dat Baudet aan de lopende band een belangrijke en overduidelijke wetenschappelijke consensus die er wél is, namelijk over de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde, ridiculiseert en verdoezelt. In dat licht is zijn schijnbare neutraliteit inzake etniciteit en intelligentie ongeloofwaardig.

– Aanvulling 20 december 2017: Baudet verkeerde op 12 oktober, toen Jared Taylor in ons land was voor een optreden op de Erkenbrand-conferentie twee dagen later, een uur of vijf privé in een gezellig samenzijn met deze notoire racistische ideoloog, held van de vaak door Baudet geretweette kwakdenker Joost Niemöller en van Erkenbrand – zo onthulde De Correspondent vandaag. Een van de mannen die Taylor of Baudet begeleidden droeg een speldje van de Nederlandse vlag; onderzoeksgroep Kafka suggereert dat dit Fausto L. van Erkenbrand geweest kan zijn, met wie Baudet in 2015 al dan niet toevallig in een uitzending (vanaf 29:58) van Powned zat [screenshot].
De rechtse columnist Nausicaa Marbe merkt terecht op: “Verklaring van Forum dat het ging om ‘allerlei visies tot ons nemen’ slaat nergens op. Daarvoor lees je de boeken van Taylor. Hoef je niet 5 uur met deze white supremacist en propagandist van ‘wetenschappelijk racisme’ te tafelen. Zoiets doe je alleen als je er plezier in hebt.”
Overigens is Taylor niet alleen een klassieke racist, maar ook een net zo klassieke antisemiet. Luister naar wat hij zei in een podcast van Darwin Digest (45:19) in 2016 en op de zojuist genoemde Erkenbrand-conferentie (video 48:50) van 14 oktober.

– Aanvulling 20 december 2017: Baudets “goede vriend” Julien Rochedy (zie ook hierboven), vermeldt De Correspondent, heeft stukken van zijn hand in vertaling laten publiceren op Counter-Currents.com van de antisemiet, racist en Hitler-apologeet Greg Johnson, een andere gevierde ‘denker’ in kringen van alt-right [screenshots in een tweet van me].

– Aanvulling 4 januari 2018: “Deze man zou moeten worden ontslagen”, tweette Baudet op 3 januari, nadat weerkundige Gerrit Hiemstra (volkomen terecht) een tweet van Baudet als “Eén tweet met 4 keer onzin” had getypeerd. Vergelijk zijn dictatoriale opmerkingen over “sanering” van de publieke omroep (aanvulling 7 december 2017 hierboven).

– Aanvulling 30 januari 2018: Baudet noemt in een interview (24 januari) aan het uiterst rechtse orgaan 888.hu de autoritaristische Viktor Orbán een “held” vanwege diens immigratiebeleid. 888, gerunddoor kompanen van Orbán, publiceerde vorig jaar september een lijst met namen van journalisten die “buitenlandse propagandisten” van de geldmagnaat en filantroop George Soros zouden zijn (zie ook hier). Afgelopen juli oreerde Orbán: “We moeten het mafia-netwerk van Soros weerstaan en de bureaucraten in Brussel, en we zullen komende maanden de strijd moeten aangaan tegen de media waarmee ze opereren.” Het lijkt er dus op dat Baudet zijn plan de NPO te “saneren” (zie hierboven) afkijkt van een halve dictator die de persvrijheid inperkt. Zo ontzegde Orbán afgelopen juli journalisten van het kritische 444.hu toegang tot persconferenties van de regering. Hij sloot in oktober 2016 de linkse krant Nepszabadsag (de grootste van het land), die sinds het bestaan meer dan 6000 gevallen van corruptie had onthuld, volgens een van de medewerkers.
Vorig jaar oordeelde de hoogste Hongaarse rechter dat extreemrechtse paramilitairen van Véderő in 2011 Roma hebben geïntimideerd en opgejaagd in Gyöngyöspata, waarbij de politie slechts toekeek. Schijnbaar onder druk van Orbán c.s. werd het vonnis snel een stuk milder gemaakt.

– Aanvulling 31 januari 2018: Baudet prijst [screenshot] een video (zie ook hier) van @120dezibel aan, verspreid door het haatkanaal Voice of Europe, dat een permanente hetze voert tegen immigranten. Het gaat om een bruin ‘antwoord’ op #MeToo: vrouwen die uitsluitend mannen van buitenlandse komaf beschuldigen van aanranding, verkrachting en moord[14]. Een blik erop en een beetje onderzoek brengt snel aan het licht dat het gaat om een actie van de Identitäre Bewegung; in het filmpje figureren de identitairen Annika S. alias Berit Franziska, Paula Winterfeldt, Ingrid Weiss, Freya Honold, Aline Catinca Manescu en anderen – mogelijk schuilnamen, zie m’n reeks tweets met screenshots en links naar vindplaatsen. De website 120db.info staat op naam van Martin Sellner, leider van de Oostenrijkse Identitairen (h/t @LosCornelis). Volgens Baudet zijn deze neofascisten: “Lieve, sterke vrouwen die dagelijks te maken hebben met de rampzalige gevolgen van de massa-immigratie. […] Ons bereiken dagelijks berichten van Nederlanders die om vergelijkbare redenen het land hebben verlaten of willen verlaten. Schokkend!”
Volgens research van Hope not Hate is de antisemiet en homo– en vrouwenhater Peter Imanuelsen alias Peter Sweden medewerker van Voice of Europe. Vorig jaar retweette Baudet een hoax van deze kastnazi en verwees hij naar een andere tweet van hem.
Is deze promotie van neofascisten die worden gevolgd door de Duitse geheime dienst alweer een zogenaamde “vergissing” van Baudet, die hij zoals vele andere gaat intrekken (of domweg wissen), omdat hij van de prins geen kwaad zou hebben geweten?
Kijktips: documentaires “Re: Mit den Waffen einer Frau – Die neuen Strategien der extremen Rechten” (Arte, ARD/YouTube, 13 juli 2017); “Aufstieg der Rechten” (ARD, Diana Löbl en Peter Onneken, vierdelig, 19 april – 10 mei 2017); en: “Identitäre Bewegung” (NTR, Danny Ghosen,  7 december 2017).

– Aanvulling 1 februari 2018: De Duitse vertaling van Baudets boek “Oikofobie” is uitgegeven door Ares, dochter van de extreemrechtse Leopold Stocker Verlag, waar ook werken verschenen van Holocaust-loochenaar David Irving en over “Jüdischer Bolschewismus”. Meer info in dit Twitter-draadje van Maarten van Voorst. No-Racism.net spreektvan “uitgeverij Stocker en zijn rechtsextreme auteurs”. Wikipedia vermeldt over Ares/Stocker: “1921 bewarb Leopold Stocker Paumgarttens rassistisches Werk Juda mit den Worten: ‘Bestellen Sie reichlich! (…) Sie helfen mit, das deutsche Volk von seinem Krebsschaden befreien’.”
Die Intelligenz Und Ihre Feinde (2012) van de extreemrechtse Volkmar Weiss – de auteur betoogt dat intelligentie genetisch wordt bepaald -, dat Baudet in huis heeft (zie aanvulling 17 maart 2017), is eveneens uitgekomen bij Ares.

– Aanvulling 8 februari 2018: FvD-programma: “Tevens moet remigratie als alternatieve straf kunnen worden opgelegd.”

– Aanvulling 8 februari 2018: In een Kamerdebat (Algemene Politieke Beschouwingen, november 2017) zegt Baudet: “Wie de cijfers bestudeert ziet dat de Nederlandse bevolking in werkelijkheid krimpt. Zij groeit enkel door immigratie. Bovendien was in 2016 van de nieuwgeboren kinderen 31 procent allochtoon”.
Hiermee suggereert hij dat nieuwe burgers niet behoren tot de “Nederlandse bevolking”.

– Aanvulling 8 februari 2018: Weer iets dat op zichzelf weinig of niets zou zeggen, maar nogal goed in het beeld past. Baudet promoot (2016) een boek over Trump van Hajo Smit (foto midden, naast Baudet). Enkele maanden later feliciteert Baudet Smit nog eens met de publicatie bij uitgeverij De Blauwe Tijger van Baudets kennis Tom Zwitser.
Het jaar erop tweet Smit (december 2017): “Het einddoel is een wereldregering geleid door zionisten vanuit Jerusalem.” Smit – die is betrokken bij het nieuw-rechtse platform Café Weltschmerz – verdedigt Hitler op Facebook. Hij verspreidt verder desinformatie over de opwarming van de aarde, op de site Climategate.nl, waar een andere halve zool, ene Rypke Zeilmaker, óók al antisemitische troep spuit. Ranzige kwakdenkers.
Baudet tweet naar een (ander) artikel op Climategate.nl.

– Aanvulling 11 februari 2018: Baudet retweet vandaag de seriële hitser (tegen immigranten) Mirjam152, de zegt geen racisme aan te treffen in het FvD-programma. Hoe dit ook zij: laat “Mirjam” nou november vorig jaar op de tweet “Blanke verworvenheden? Wat moet jij je superieur voelen”, hebben gereageerd met: “Voelen? Wie heeft het over voelen? We hebben het over ‘zijn’.”

– Aanvulling 11 februari 2018: O jee, Baudets “goede vriend” Julien Rochedy (zie hierboven) heeft een uitgesproken mening over het verband tussen etniciteit en IQ: de Europeanen hebben een “perfecte balans tussen IQ en testosteronspiegel”, volgens hem. Aziaten (die regelmatig hoger scoren op IQ-testen) vervallen nogal eens in apathie en stagnatie; Europa daarentegen heeft “zowel de impuls (de T) als het genie (het IQ)”, aldus Rochedy. Dit mag je tegenwoordig niet zeggen, stelt Baudets geestverwant (die het net dus pontificaal heeft verkondigd), want het is “niet politiek correct”; maar het betreft een “onomstotelijke waarheid”.

– Aanvulling 12 februari 2018: Voor wat het waard is – op zichzelf niets, want categorie roddel en achterklap – geef ik een paar tweets door van journalist Natasha Gerson (7 februari): “Nou ik sprak onlangs n ex- bedpartner zal ik maar zeggen van Thierry, iemand die niet snel het r- woord in de mond neemt en zelfs min of meer bevriend met de weduwe RvT was ooit, en die was sindsdien stellig van wel. Zelfs dat hij n ten diepste overtuigde fascist is.” En (8 februari): “Persoon in kw. is rond de 50 en komt niet uit NVU hoek. En als Thierry meent dat het laster is, mag hij aangifte doen en kom ik met het bewijs voor wat ik zeg. Tot die tijd blijf ik discreet tav namen &rugnummers en weet nogmaals ieder die mij iets kent dat ik niet slap ouwehoer.” Zie ook een ander Twitter draadje.

– Aanvulling 14 februari 2018: Baudet beveelt, kort na de ophef over de harde kritiek van minister en vicepremier Kajsa Ollongren op zijn partij, doodleuk een stuk op TPO aan dat de oude prak – van onder anderen Arthur Jensen – over erfelijke intelligentieverschillen tussen bevolkingsgroepen maar weer eens opwarmt. Ollongren hekelt dat Baudet geen afstand neemt van desbetreffende uitspraken van Yer Ramautarsing (zie “update 2 februari” hierboven en mijn aparte bloghierover). Na Ollongrens interventie was Theo Hiddema Yer Ramautarsing al bijgevallen.

– Aanvulling 17 februari 2018: de NRC bericht dat Theo Hiddema tijdens een bijeenkomst van kandidaat-Kamerleden van FvD in de kelder van een restaurant zou hebben ‘gegrapt’ – aldus meerdere aanwezigen – hoe leuk het was weer in een keldertje te zitten, immers, de grootste beweging van de 20ste eeuw was ook in een kelder ontstaan. Dit vatten meerdere mensen op als een verwijzing naar de (mislukte) Bierkellerputsch van de nazi’s in 1923. Hiddema zelf zegt in een reactie dat het louter ironie was.
In het NRC-stuk waarschuwen drie prominente FvD’ers – ze werden vlak voor de publicatie van het artikel uit de partij gezet – voor het ontstaan van een potentieel gevaarlijke “rechts-extremistische sekte”. Een van hen, voormalig historicus en journalist, nu vastgoedbeheerder Arthur Legger, stelt dat het hem daarbij om het even is of Baudet zelf een racist is, want hoe dan ook: “Hij verspreidt het gedachtengoed.” En: “Er zit een intense, bijna seksuele energie in die grote, jonge groep. Via sociale media staan die in direct contact met Baudet.”
Naar aanleiding van Baudets uitspraak “Ik had van deze mensen niet verwacht dat ze ons een dolk in de rug zouden steken”, over kritische en inmiddels geroyeerde FvD-prominenten, tweet politicoloog Cas Mudde gevat: “Want weetje wat de beste verdediging is tegen aantijgingen dat je extreem-rechts bent, een verwijzing naar de Dolchstosslegende.”

– Aanvulling 19 februari 2018: Bij de oprichting van FvD speechtBaudet over de noodzaak “ons boreaal Europa” te beschermen (video). “Boreaal” is een klassiek begrip in het Europese fascisme, het staat soms voor “arisch”, in elk geval voor “blank”. Hierbij komt dat Baudet tweemaal (in 2009 en 2012) de racist en Holocaustontkenner Jean-Marie Le Pen heeft bezocht (telkens met de historicus Geerten Waling, FvD-medestander van het eerste uur), die de term “boreaal” regelmatig in de strijd heeft geworpen in verband met zijn visioen dat immigranten uit het Zuiden (lees: zwarten) “de blanke wereld” zullen “overspoelen”. Volgens Daniel Knegt (destijds als geschiedenisstudent in Parijs voor scriptieonderzoek, inmiddels gepromoveerd) kwamen Baudet en Waling dolenthousiast terug van hun eerste gesprek met Le Pen en stelden ze dat hij ten onrechte werd gedemoniseerd. Zie ook dit Twitter-draadje met een paar bonus-nootjes.
Toevoeging april 2017: Baudets vriend Julien Rochedy heeft Jean-Marie Le Pen geprezen (2013) om zijn kijk op “boreaal Europa”. De neonazi’s van Erkenbrand (waar Baudet aanvankelijk mee sympathiseerde) propageren een “boreale alliantie” in het kader van Eurazianisme à la de neofascist Guillaume Faye (Archeofuturisme) [screenshot]. De Russische fascist Alexander Doegin dweept met Hyperborea (een verzonnen Noordelijk rijk waar de term “boreaal” zoals neofascisten die gebruiken, waarschijnlijk van is afgeleid).

– Aanvulling 23 februari 2018: Iets dat als losstaand gegeven geen gewicht in de schaal legt, maar toch betekenisvol is omdat het naadloos past in het plaatje: Baudet laat zich er sinds kort (er is een nieuwe vriendin in zijn leven) publiekelijk op voorstaan dat hij niet meer masturbeert. Laat dit nu echt een ‘ding’ zijn in kringen van nieuw-(extreem)rechts, met name het neofascistische alt-right: van agitatorMike Cernovich, tot mafklapper Marcus Follin (“The Golden One”), tot Proud Boys. Zie: ‘Wat heeft extreem rechts tegen masturberen?’ (Welingelichte kringen over een artikel in De Morgen, Gerard Driehuis respectievelijk Lotte Beckers, 21 februari 2018) .

– Aanvulling 23 februari 2018: Asha ten Broeke brengt in een lezenswaardige column een aantal uitspraken van Baudet in verband met “Ur-fascisme” à la Umberto Eco, met name het kenmerk dat dit de legitimiteit van het parlementaire stelsel ondergraaft (vergelijk de aanvulling van 4 november 2017 hierboven) en dat het leven zou draaien om strijd. Baudet: “Er zit een element van bedrog in de representatieve democratie”. “We leven in een schijndemocratie, waarin verschillende politieke spelers tezamen een kartel vormen.” “Leven met een valse vrede of ten strijde trekken”. Ook Kruk (zie hierboven), op wiens uiteenzetting naar aanleiding van Baudets gebruik van de term “boreaal” Ten Broeke inhaakt, accentueert het begrip “strijd” bij Baudet.

– Aanvulling 18 maart 2018: Kevin Kreuger, FvD-kandidaat voor de gemeenteraad van Amsterdam (vierde op de lijst), was in 2006 beheerder van de extreemrechtse Hyve-groep “Nederlandse Nationalisten”, volgens onderzoeksgroep Kafka. Daar werd toen reclame gemaakt voor een bijeenkomst van Voorpost. Op Facebook vindt Kreuger de groep “TEC-9” (hardcore techno-herrie, foto’s van automatische wapens op de profielpagina) leuk. De TEC 9 was in de jaren ’80 en ’90 populair bij criminelen in de VS.
Een grimmige kant is Kreuger – handballer, sportbestuurder en adviseur in de MKB-transportsector – kennelijk niet vreemd.

– Aanvulling 8 april 2018: Melle Veltman van de Leeuwarder Courant tweet over een debatavond van “G10” in de Amsterdamse Westerkerk op 7 april, met onder anderen de Russische crackpot-fascist en beroepsintrigant Alexandr Doegin [screenshot]: “Baudet kwam een kwartier voor sluiting binnensluipen. Niet om naar het panel te luisteren, maar om zo snel mogelijk na afloop op Doegin af te stappen. Kennelijk had hij zijn nummer nog niet, wat me dan weer verbaast [cursivering door mij; K].”

– Aanvulling 14 april 2018: Baudet blijft gifmenger annex complotgek Joost Niemöller retweeten – een hitstweet tegen Nederlanders van buitenlandse komaf en reclame voor Russische propaganda op RT -, alsook zijn vriend Julien Rochedy, de Franse neofascist en fan van slachter Assad, – diens tweets over… de situatie in Syrië.
Update 5 mei 2018: alweer een retweet van Niemöller, op 3 mei. Niemöller weigert het antisemitisme

en racisme van Jared Taylor te onderkennen; en hij blijft de holocaustontkenner – en racist en neonazivriend – David Irving en Jared Taylor naar voren schuiven als interessante denkers die zich in de materie hebben verdiept. Weerzinwekkend.

– Aanvulling 5 mei 2018: Baudet blijft Voice of Europe aanhalen (op 4 mei…), de ophitsers die ook dit jaar de homo- en Jodenhater Peter Imanuelsen (meer over hem hierboven) in de arm nemen en eerder een actie van de neofascistische Identitairen promootten – geretweet door Baudet (zie hierboven).

– Aanvulling 12 mei 2018: “De verschrikkingen van de moderne ‘kunst’. We moeten het kunstkartel breken en de terreur van de cultuurmarxisten stoppen. Tijd om weer mooie dingen te gaan maken!”, tweette Baudet vandaag. Het gaf Erik Stronks een reeks tweets omtrent de strategische inzet van het begrip ‘ontaarde kunst’ in de pen.

– Aanvulling 21 mei 2018: In een interview (19 mei 2018) met Baudet in het AD komt langs dat hij in een van zijn boeken beweert dat Parijs niet meer zou bestaan als maarschalk Pétain niet met de nazi’s had gecollaboreerd. Dit is op z’n zachtst gezegd een uiterst pijnlijke uitspraak, alleen al in het licht van de deportatie van Joden door het Vichy-regime. En bovendien historisch aanvechtbaar: de Duitse generaal Dietrich von Choltitz, militair gouverneur van Parijs, beweertin zijn memoires dat hij een direct bevel van Hitler om Parijs te verwoesten heeft genegeerd, omdat hij van de stad hield en dacht dat Hitler gek was geworden.

Aanvulling 27 mei 2018: Joost Niemöller (zie hierboven) verdedigt (26 mei) de extreemrechtse ophitser Stephen Yaxley-Lennon, alias Tommy Robinson en Baudet retweet dat. Robinson beweert herhaaldelijk dat hij niet meer het stuk tuig is dat hij was (knokpartijen, intimidatie en celstraffen); maar vorig jaar zei hij in een videoboodschap: “If you’re a journalist and you think your office or your home is a safe space. It’s not.” Hilarisch genoeg zei hij er bij: “I’m not intimidating people” – alsof ’s nachts op de huisdeur bonken van kritische journalisten dat niet is. Robinson maakte onder meer deze video overigens voor het extreemrechtse TheRebel Media van de beruchte stokebrand – en oplichter – Ezra Levant.

Aanvulling 27 mei 2018:
 Baudet verwijst naar een artikel op TheRebel Media, hangplek voor alt-right neofascisten, vergeven van haat en leugens. Oprichter – en oplichter – Ezra Pound is begonnen als beroepsontkenner van de klimaatcrisis en heeft zich erna ontwikkeld tot fulltime verspreider van extreemrechtse agitprop. Zo werd op TheRebel Media opgeroepen tot een nieuwe “kruistocht” tegen moslims en was er zelfs (bizar, want Levant is Joods) sprake van blatant antisemitisme (“Jew World Order”, “Jewpapers” en Levant betiteld als “Jewnicorn”).

Aanvulling 30 mei 2018 (zie ook 16 augustus 2017 hierboven): De kijk van de beruchte complotgek Paul Joseph Watson – kompaan van de antisemitische beroepshitser Alex Jones – op de EU is kennelijk voor Baudet iets om te retweeten. Dan ben je kierewiet of intellectueel corrupt. En een tegen extreemrechts aan zittende propagandist als Watson serieus nemen en etaleren, is gewoon abject. De man heeft in zijn jeugd het oeuvre van goeroe David Icke bestudeerd – die beweert dat politieke prominenten buitenaardse hagedissen zijn en een geheim genootschap van “illuminati” vormen. Volgens Alex Jones zijn veel KKK-leden “Joodse acteurs” en is George Soros hoofd van de “Joodse maffia”; en dan die “Joodse pers”!

Aanvulling 1 juni 2018: Volgens Theo Hiddema, wiens vader en broer NSB’ers waren, was de bij de NSB “binnen de Friese agrarische gemeenschap helemaal geen sprake van […] politieke ideeën over ras en geloof”, maar ging het om “enkel boerenbelang” (De Nieuwe Revu, 6 maart 2018).

Aanvulling 3 juni 2018: In 1999 publiceerde de neofascist Alain de Benoist (Nouvelle Droite, GRECE) zijn Manifeste pour une renaissance européenne. De sterk op Frankrijk gerichte Baudet speechte tijdens het eerste grote partijcongres van FvD (14 januari 2017): “We moeten een Europese renaissance teweeg brengen” (video).

Aanvulling 17 juni 2018: “And it destroys our civilization”, ronkt Baudet bij een retweet van een artikel van de journalist Alessandra Bocchi (in haar tweet fulmineert ze tegen het welkom heten van immigranten), die schrijft voor een aantal uiterst rechtse blaadjes en eerder een als objectief stuk verpakte lofzang publiceerde op de neofascistische Identitairen. Ze schildert deze door de Duitse geheime dienst gemonitorde club af alsof ze niet racistisch en antisemitisch zijn, omdat ze voortborduren op de tactische verschuiving van “ras” naar “etniciteit” die op de kaart is gezet door Nouvelle Droite. Helaas voor haar is leider Martin Sellner in een undercover-operatie gefilmd in een zaaltje in Engeland, waar hij zei: “I completely understand in the 1920s people said there is a Jewish question”. Bocchi retweet het beruchte hitsende aluhoedje Paul Joseph Watson.

Eerder promootte Baudet een actie van Duitse Identitairen (zie aanvulling 31 januari 2018 hierboven). 

Aanvulling 17 juni 2018: Joop.nl bericht: “Baudet filmt op middelbare school, zet beelden stiekem online”.

Het updaten van deze documentatie is beëindigd op 19 juni 2018.

In de aanvullingen zijn enkele kleine correcties aangebracht in de loop van de tijd.

 
ZIE VOOR BIJBEHORENDE NOTEN
LINK VAN HET ARTIKEL
 
 
[11]
”Omdat ik niet wil, dat Europa afrikaniseert.”
…..
……
””Ja, ik wil dat Europa dominant, blank en cultureel blijft zoals het is”
”IK WIL DAT EUROPA DOMINANT BLANK EN CULTUREEL
BLIJFT ZOALS HET IS”’/HET RACISME VAN BAUDET EN FVD

TEKST

OPPONENT THIERRY BAUDET:
”Wat maakt het uit als die mensen niet teruggaan. Dat is
helemaal niet relevant.”
INTERVIEWSTER: ”Maar….”
OPPONENT THIERRY BAUDET:
”Ik erger mij een beetje aan….”
THIERRY BAUDET:
”Dat is wel relevant”
INTERVIEWSTER:
”Maar Thierry…..”
THIERRY BAUDET:
”Omdat ik niet wil, dat Europa afrikaniseert.”
OPPONENT THIERRY BAUDET:
”Nou, deze opmerking van Thierry vind ik best wel
kwalijk, als je bedenkt dat 20 procent van migranten,
die naar Europa komen, Afrikanen zijn, dus zo’n complete
demonisering van Afrikanen is niet nodig, tegelijkertijd…..
THIERRY BAUDET:
”Ik demoniseer niet, ik zeg wat ik wenselijk vind en wat ik
niet wenselijk vind.
En wat ik niet wenselijk vind is dat wij veel meer gaan lijken op
delen van de wereld waar heel veel mensen weg willen”
OPPONENT [tussendoor] 20 procent…..
INTERVIEWSTER:
”Je wil zeg maar een bepaald Europees goed houden zoals het is….”
THIERRY BAUDET:
”Ja, ik wil dat Europa dominant, blank en cultureel blijft zoals het is”
EINDE TEKST
[12]
DE ZELFHAAT VAN THIERRY BAUDET
Dat fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen, dat wij hebben in
onze cultuur, die zelfhaat….de Nederlandse bevolking homeopathisch te verdunnen
met alle volkeren van de wereld, doordat er nooit meer een Nederlander
zal bestaan…..heeft allemaal een oorzaak en die oorzaak is onze
cultuur van zelfhaat”

[13]

”Omdat ik niet wil, dat Europa afrikaniseert.”
…..
……
””Ja, ik wil dat Europa dominant, blank en cultureel blijft zoals het is”
”IK WIL DAT EUROPA DOMINANT BLANK EN CULTUREEL
BLIJFT ZOALS HET IS”’/HET RACISME VAN BAUDET EN FVD
ZIE VOOR DE GEHELE TEKST, NOOT 11
[14]
”Dat fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen, dat wij hebben in
onze cultuur, die zelfhaat….de Nederlandse bevolking homeopathisch te verdunnen
met alle volkeren van de wereld, doordat er nooit meer een Nederlander
zal bestaan…..heeft allemaal een oorzaak en die oorzaak is onze
cultuur van zelfhaat”
DE ZELFHAAT VAN THIERRY BAUDET

[15]
JALTA
DE SLACHTING BIJ CHARLIE HEBDO IS EEN OORLOGSVERKLARING
ANNABEL NANNINGA
7 JANUARI 2015
TEKST
DE SLACHTING BIJ CHARLIE HEBDO IS EEN OORLOGSVERKLARING

En nu is het oorlog. De slachting op de redactie van Charlie Hebdo is de internationale Theo van Gogh. Handenwringende politici, woedende burgers, juichende moslims, het hele godvergeten circus barst los in Europa.

Het is de schuld van de islam. Kom mij niet aan met de miljoenen vredelievende moslims in Europa, het kan me geen reet schelen dat er ook aardige mensen bij die club horen, het is mooi geweest. We hadden het monster hier geen thuis moeten bieden. En ja, dat is lullig voor mensen die geen bloed aan hun handen hebben maar jongens, jullie geloof probeert te slopen waar het vrije westen voor staat en dat gaat niet lukken. Hoe veel moedige redacteuren en columnisten jullie ook afslachten. Nu is het oorlog. Wat mij betreft voeren wij, beschaafde mensen, die oorlog zonder bloedige aanslagen.

Wij blijven zeggen wat we willen zeggen, doen wat we willen doen. Wij laten ons niet intimideren. Dat is onze tactiek en daarmee gaan wij dit winnen. Nu is het oorlog. Wie dat ontkent is de vijand. Wie nu nog wil onderhandelen, overleggen, nuanceren is de vijand. Wie zich gewelddadig keert tegen moslims of moskeeën is de vijand, want de enige manier waarop wij dit kunnen winnen is door de vrijheden, rechten en plichten waar wij voor staan niet zelf te besmeuren met acties van hun niveau. Onze wapens zijn woorden, rede en ratio.

Nu is het oorlog. De schandalige reacties op Pegida van het Duitse establishment hebben daar aan bijgedragen. Het doven van de lichten van de Keulse Dom, omdat islamkritiek van bezorgde burgers fascisme zou zijn, bleek niets meer dan vrijwillige verduistering van onze cultuur in het aanschijn van de islamitische terreur. Wat hebben die bezorgde Pegida-Duitsers hun gruwelijke gelijk prompt gekregen.

De Nederlandse pers, die even maligne als gretig de afgelopen dagen de woorden van multiculturele charlatans optekende, treft ook blaam. ‘Onderzoekster’ Ineke van der Valk en haar gefabuleerde cijfers over islamofobie citeren als serieuze bron is in tijden van oorlog niets anders dan collaboratie. De door Koeweit gesteunde Yassin Elforkani en zijn moslimbroeder-maatje Jacob van den Blom opvoeren als spreekbuis voor slachtoffers van islamofobie is propaganda voeren voor de vijand. Zo gaat het al jaren en voila, nu is het oorlog.

Het is oorlog. En we moeten en kunnen winnen. Maar niet zolang we verdeeld zijn, zolang we appeasers en apologeten in ons midden hebben. De islam is als een schrandere hond die van het ene baasje wel, en van het andere niet op de bank mag, en dat gretig uitspeelt. Dat moet stoppen. Wij kunnen dit alleen winnen als we nu, eensgezind erkennen dat het oorlog is en dat de islam de vijand is. En als wij allemaal besluiten ons niet de mond te laten snoeren. Ze kunnen ons niet allemaal executeren en wij hebben te veel te verliezen om nu laf of politiek correct te zijn.

MIJN REACTIE OP ANNABEL NANNINGA

DE SLACHTING BIJ CHARLIE HEBDO IS EEN OORLOGSVERKLARING/

ANNABEL NANNINGA, BOODSCHAPPER VAN VIJANDDENKEN, HATESPEECH EN ISLAMOFOBIE

ASTRID ESSED

23 JANUARI 2015

https://www.astridessed.nl/de-slachting-bij-charlie-hebdo-is-een-oorlogsverklaringannabel-nanninga-boodschapper-van-vijanddenken-hatespeech-en-islamofobie/

[16]
ANNABEL NANNINGA
DOBBERNEGERS
[17]
”Wat gaan we eraan doen, mensen? Rijkdom verdelen, rigoureuze
geboortebeperking, hopen, dat de ebola een beetje doorpakt, zeg het maar.
Een bootvluchteling maakt nog geen mondiale crisis, maar vierduizend
in twee dagen: het seizoen is begonnen.”
OP WEBSITE ASTRID ESSED
ANNABEL NANNINGA
DOBBERNEGERS
ANNABEL NANNINGA/AFRIKAANSE BOOTVLUCHTELINGEN/
EBOLA ALS ENDLOSUNG DER MIGRANTENFRAGE
ASTRID ESSED
25 JANUARI 2015
[18]
PLEIDOOI VOOR VLUCHTELINGEN TUSSEN WAL EN SCHIP
ASTRID ESSED
3 JUNI 2018
OF
[19]
ANNABEL NANNINGA IN ACTIE IN HAATZAAIERIJ
TEGEN WE ARE HERE VLUCHTELINGEN
POWNEWS
020: KRAAKHOOFDSTAD VAN NEDERLAND
THE POSTONLINE
VIDEO : ANNABEL NANNINGA [FVD] BIJ DE KRAAK-ILLEGALEN
IN AMSTERDAM
5 APRIL 2018
ZIE OOK
”Zij, die eens vluchtelingen, die de Middellandse Zee overstaken
”Dobbernegers” genoemd heeft [8] en meer dan een keer antisemitische
opmerkingen gemaakt heeft [9] en holocaust grappen wel OKAY vindt [10],
is sinds haar aantreden in de Gemeenteraad in maart 2018 [na de Gemeenteraadsverkiezingen] een flinke hetze tegen de We are Here
Vluchtelingen begonnen.
Zie alles daarover onder noot 11, maar ik wil wel een deel van haar uitspraken
in een interview met haar door Powned [een extreem-rechts medium en ”vriendje”
van Forum voor Democratie en Wilders’ PVV] aanhalen:
” “Er zijn hier 11 panden gekraakt door een groep illegalen die hier sowieso al niet mogen zijn. (…) Het aanmoedigen van het stelen van andermans vastgoed een voorproefje is van de totale rechtsongelijkheid en wetteloosheid die Amsterdammers de komende vier jaar te wachten staat als dat extreem linkse college doorgang krijgt. (…) Ik ben bang dat dit een voorproefje is.”  [12]

[12]


Deze uitspraak deed zij bij een provocerend bezoek met de extreem-rechtse Omroep

Powned, aan de Rudolf Dieselstraat, waar We are Here
een aantal panden gekraakt had. [13]
Van deze uit nood geboren actie maakten Nanninga en haar vriendjes van
Powned een criminele daad….. [14]”
EINDE CITAAT
BRON
WE ARE HERE KRAAKT PAND IN AMSTELVEEN/ONGOING STORY/
HAATZAAICAMPAGNE FORUM VOOR DEMOCRATIE
ASTRID ESSED
19 JUNI 2018
[20]
ZO DOE JE DAT: FORUM VOOR DICTATUUR ZAAIT HAAT TEGEN VLUCHTELINGEN”
JOKE KAVIAAR
29 MEI 2018
[21]

FVD AMSTERDAM

FVD VRAAGT SPOEDDEBAT AAN OVER SLUITING
EL TAWHEED MOSKEE

Lees hier onze aanvraag van het spoeddebat voor in de Raadsvergadering van 19 september aanstaande:

Aan de Raad:

Op 3 augustus 2018 berichtte  De Telegraaf over de Amsterdamse moskee El Tawheed. Hier zouden Syriëgangers en andere radicalen kind aan huis zijn. De moskee staat al jaren bekend als broeinest van anti-democratische en anti-Westerse ideeën, en honk van ronselaars en haatpredikers.

Er waren banden met een Saoedisch terreurfonds dat banden met Al-Qaeda onderhield, de moordenaar van Theo van Gogh was er kind aan huis, een jongerenwerker van de moskee is in België veroordeeld voor terrorisme, en zo nog veel meer ellende.

Op 14 september 2018 liet burgemeester Halsema in een  interview met AT5weten dat het sluiten van zulke moskeeën wat haar betreft tot de mogelijkheden behoort. Hiermee gaf zij antwoord op de door FVD gestelde vragen in de commissie Algemene Zaken d.d. 5 september 2018: kan een moskee dicht en zo ja, wat moet er dan gebeuren om zo’n gebedshuis te sluiten?

Wij zijn verheugd dat de burgemeester wil optreden tegen, wij citeren “anti-integratieve en antidemocratische” praktijken en dringen aan op zeer spoedige sluiting van voornoemde El Tawheed-moskee. Sluiting is gerechtvaardigd omdat er vanuit de moskee ons inziens zeker sprake is van “anti-integratieve en antidemocratische” uitingen en praktijken. Het college moet nu optreden, voordat vanuit El Tawheed nog meer schade wordt aangericht onder Amsterdamse jeugd die vatbaar is voor de giftige boodschappen aldaar. Of, erger, voordat lieden via de moskee mensen weten te motiveren tot gewelddaden.

Reden van spoedeisendheid:

De El Tawheedmoskee speelt al veel te lang een kwalijke rol in de stad. Nu de burgemeester heeft aangegeven dat sluiting van radicale gebedshuizen een optie is, willen wij dit broeinest van anti-Westerse haat zo snel mogelijk aanpakken. FVD zal hiertoe een onderbouwd plan van aanpak middels een motie indienen.

”Laten we de moskee sluiten door de erfpacht in te trekken!” oppert Nanninga. “Nee, helaas”, jammert Halsema, “dat kan alleen als ze jarenlang de erfpacht niet hebben betaald, en ze betalen altijd keurig op tijd. Dat is het vervelende, die verdraaide moslims houden zich steeds aan de wet!

FRONTAAL NAAKT

DEBATBEDERF

20 SEPTEMBER 2018

http://www.frontaalnaakt.nl/archives/debatbederf.html

[22]

HET ANTISEMITISME VAN ANNABEL NANNINGA/”VOORVECHTSTER
VAN JOODSE RECHTEN” ONTMASKERD
8 MAART 2018
[23]
FEMKE HALSEMA VERDIENT ERELIDMAATSCHAP PVV
PETER STORM
15 SEPTEMBER 2018
[24]
ENABLER

1. Tacit Enabler – Supports another’s bad habits by staying silent.

2. Overt Enabler – Supports another’s bad habits by providing assistance such as money, transportation, approval, etc…

A person who supports another person’s bad or dangerous habits.

[25]
WILDERS EN HITLER/VERGELIJKING
GRIEZELIG JUIST
ASTRID ESSED
16 AUGUSTUS 2016
 
[26]
 

[27]


WIKIPEDIA

RENE DANEN
NEDERLAND BEKENT KLEUR
[28]
In maart 2008 besloot Halsema, samen met de andere linkse partijen, tot het boycotten van een antiracismedemonstratie, omdat ze haar ‘collega’ Wilders niet buiten de kamer wilde bekritiseren.”
” In 2008 werd de landelijke antiracismedemonstratie door de linkse partijleiders geboycot omdat deze zich zou richten ‘tegen hun collega-parlementariër’.
SOCIALISME.NU
GEEN RUGGEGRAAT BIJ LINKSE POLITICI BIJ DEBAT OVER
LINK BREIVIK-WILDERS
2 AUGUSTUS
” Verder was het de bedoeling dat er een petitie tegen “de intolerante en discriminerende standpunten van de PVV” aangeboden zou worden aan Halsema, SP-Kamerlid Sadet Karabulut en PvdA-Kamerlid Khadija Arib. Ondanks eerdere toezeggingen lieten ze een paar dagen voor de manifestatie plots gezamenlijk weten niet naar de manifestatie te komen. De actie zou volgens hen uitsluitend tegen Wilders en zijn film “Fitna” zijn gericht en niet tegen racisme in het algemeen. En daar hadden ze geen trek in. Dat standpunt sloeg nergens op, want “Fitna” was door de organisatie niet eens genoemd en de manifestatie stond juist in het teken van de internationale dag tegen racisme. Dat Wilders natuurlijk wel meegenomen wordt bij de strijd tegen racisme is niet meer dan logisch, aangezien hij met zijn moslimhaat een dominante rol speelt in het heersende racistische klimaat. ”
GEBLADERTE/DOORBRAAK.EU
CORDON SANITAIRE TEGEN ANTI-RACISME
MEI-JUNI 2008
[29]
HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS
ASTRID ESSED
APRIL 2007
DE WERELD MORGEN.BE
UIT 2007!/HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER
WILDERS
ASTRID ESSED

[30]
”veel liever hevige emoties, straatrumoer en ruwere zeden dan de handjeklap en zelfgenoegzaamheid van de besloten sociëteit”
GROEN LINKS
FEMKE HALSEMA NEEMT AFSCHEID VAN DE KAMER
TEKST

Amsterdam, 10 januari 2011

Geachte voorzitter, beste Gerdi,

Beste collega’s,

Vanaf de eerste keer dat ik struikelend over het groene tapijt naar het spreekgestoelte liep tot aan de laatste routineus geplaatste interruptie, heb ik me bevoorrecht geweten. Aan volksvertegenwoordiger zijn is niets gewoon of vanzelfsprekend.

Je merkt het ook dagelijks: aan de egards waarmee de bodes je behandelen, het nauwkeurig geschreven verslag van je goede en slechte inbreng, je ’s ochtends vroeg schoongemaakte kamer, de aankondiging van de kok dat de Indische schepschotel klaar staat en het milde commentaar waarmee de beveiliging je vergeeft dat je toegangspas weer eens thuis in een andere tas is blijven steken.

Als volksvertegenwoordiger word je door de zorg van anderen omringd. Vooral van al het kamerpersoneel dat dikwijls onzichtbaar, maar professioneel en onvergetelijk aardig zijn werk doet. Nu ik vertrek na twaalf en een half jaar, wil ik allereerst èn vooral tegen hun zeggen: dank jullie wel!

Sinds ik 3 weken geleden mijn vertrek aankondigde heb ik natuurlijk veel nagedacht over de plek die ik verlaat en van mij zal er geen somberte komen. Sinds 1998, toen ik aantrad, zijn onze samenleving en ons parlement veranderd. De schok van de aanslag op de Twin Towers, van twee politieke moorden en van een internationale financiële en economische crisis klinken ook door in het parlement, en hebben onze politieke verhoudingen en omgangsvormen onherroepelijk veranderd. Onze samenleving is meer gepolariseerd geraakt en ons parlement is van een vriendelijk forum meer en meer een strijdlustige arena geworden. De taal die we hanteren is soms schril maar ook recht toe, recht aan; de tegenstellingen zijn even hard als ze helder zijn. Mij is dat lief.

Ik kan me namelijk heel goed de schok herinneren toen ik als kersverse justitiewoordvoerder de betekenis leerde van de afkorting AMA MOB: een alleenstaande, minderjarige asielzoeker is met onbekende bestemming vertrokken. Het is een willekeurig voorbeeld van bureaucratisch en beleidsjargon, bedoeld om een groot menselijk drama te verhullen en van pijn te ontdoen.

Het parlement bewijst zichzelf een heel slechte dienst als zij opereert als een hermetisch gesloten systeem met eigen codes en taal, onbegrijpelijk voor buitenstaanders, voor het volk dat zij vertegenwoordigt. De afgelopen jaren is de Tweede Kamer onmiskenbaar toegankelijker geworden en dat is goed: veel liever hevige emoties, straatrumoer en ruwere zeden dan de handjeklap en zelfgenoegzaamheid van de besloten sociëteit. Je bevoorrecht weten is iets heel anders dan je bevoorrecht gedragen.

Nu de tegenstellingen in onze samenleving groter worden, is wel de vraag hoe deze door volksvertegenwoordigers in goede banen worden geleid. Ons parlement is van oudsher de plaats waar niet alleen de meerderheid, maar ook politieke, etnische en religieuze minderheden zich gehoord en vertegenwoordigd behoren te weten. Er dient ruimte te zijn voor de geaccepteerde opvattingen, maar ook en juist voor de niet-geaccepteerde en zelfs onacceptabele opvattingen. Nu het politieke debat niet meer alleen plaatsvindt in het parlement, maar ook – en soms gelijktijdig – op televisie en op internet, lijkt het mij tijd om na te denken over de regels van parlementaire onschendbaarheid. Volksvertegenwoordigers dienen zich beschermd en vrij te weten, ook als zij meningen verkondigen die sommigen tegen de borst stuiten of zelfs ronduit kwetsen. Die bescherming zou niet alleen moeten gelden als zij achter het spreekgestoelte of bij de interruptiemicrofoon staan, maar overal waar zij uit hoofde van hun functie het woord voeren.

Voor mij gold en geldt dat het democratische debat aan betekenis wint naarmate het scherper en helderder wordt gevoerd. Tegelijkertijd heb ik altijd geprobeerd de deugd van wellevendheid te beoefenen. Juist het besef in een bevoorrechte positie te verkeren, geeft je als parlementariër de opdracht om je in te leven in de problemen en zorgen van alle mensen die je vertegenwoordigt en om zacht over hen te oordelen. Ook over de mensen die nooit op je zouden stemmen en niet onder stoelen of banken steken dat zij een hekel hebben aan je opvattingen.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen – deugdzaamheid blijft een ideaal – dat ik daar soms in ben geslaagd … en soms ook niet.

Daarbij laat ik het. Het was mij een grote eer om parlementariër te mogen zijn. Ik dank jullie – medestanders en tegenstanders – voor de samenwerking en wens jullie scherpte en wellevendheid toe.

Femke

””Veel liever de heftige emoties, straatrumoer en ruwe zeden dan de handjeklap en zelfgenoegzaamheid van een herensociëteit”.

PARLEMENT & POLITIEK

HALSEMA: MEER PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID VOOR KAMERLEDEN

https://www.parlement.com/id/vilwndsqt0t0/nieuws/halsema_meer_parlementaire

TEKST

DEN HAAG (PDC i ) – Femke Halsema i heeft in haar afscheidsbrief aan de Tweede Kamer i laten weten dat zij hoopt dat de parlementaire onschendbaarheid wordt uitgebreid. Zij doelt hiermee onder andere op de rechtszaak die momenteel loopt tegen PVV i -leider Geert Wilders i , die vervolgd wordt voor uitspraken die hij buiten het parlement heeft gedaan.

In haar afscheidsbrief benadrukte Halsema ook het veranderen van de taal in het parlement. Volgens haar is er in twaalf jaar veel veranderd, zowel in het parlement als in de maatschappij. Inmiddels zijn tegenstellingen zowel hard als helder, aldus de voormalige GroenLinks i –fractievoorzitter. Toch heeft ze dit liever dan het onbegrijpelijke taalgebruik van eerdere perioden: “Veel liever de heftige emoties, straatrumoer en ruwe zeden dan de handjeklap en zelfgenoegzaamheid van een herensociëteit”

[31]

”Er dient ruimte te zijn voor de geaccepteerde opvattingen, maar ook en juist voor de niet-geaccepteerde en zelfs onacceptabele opvattingen. Nu het politieke debat niet meer alleen plaatsvindt in het parlement, maar ook – en soms gelijktijdig – op televisie en op internet, lijkt het mij tijd om na te denken over de regels van parlementaire onschendbaarheid. Volksvertegenwoordigers dienen zich beschermd en vrij te weten, ook als zij meningen verkondigen die sommigen tegen de borst stuiten of zelfs ronduit kwetsen.”

GROEN LINKS
FEMKE HALSEMA NEEMT AFSCHEID VAN DE KAMER
[32]

””Veel liever de heftige emoties, straatrumoer en ruwe zeden dan de handjeklap en zelfgenoegzaamheid van een herensociëteit”.


GROEN LINKS

FEMKE HALSEMA NEEMT AFSCHEID VAN DE KAMER
[33]
ZIE ONDER
”B
HOOFDDOEKEN, HOOFDDOEKEN, ALTIJD MAAR WEER
DIE HOOFDDOEKEN”
BRON
FEMKE HALSEMA, BURGEMEESTER AMSTERDAM/
TWO FACED FEMKE/SOCIALE STRIJD/WILDERS/
HOOFDDOEKEN EN ZO MEER
ASTRID ESSED
5 SEPTEMBER 2018
 
 

[34]
”Daarnaast wil Halsema actie ondernemen tegen radicale imams die de strafrechtelijke grens net niet over gaan, maar wel onwenselijk zijn”
…..
……
”Maatregelen

Het gaat om maatregelen in de grijze zone voor uitlatingen die niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden, maar de gemeente wel onwenselijk vindt. ”

HET PAROOL
HALSEMA STOPT TOENADERING TOT SALAFISTISCHE
ORGANISATIES
22 AUGUSTUS 2018
TEKST

Burgemeester Femke Halsema stopt de toenadering tot salafistische organisaties die door haar voorganger Jozias van Aartsen was ingezet.

Daarnaast wil Halsema actie ondernemen tegen radicale imams die de strafrechtelijke grens net niet over gaan, maar wel onwenselijk zijn.  Ook moet de financiering uit het Midden-Oosten, bedoeld om moslims te bekeren tot radicale stromingen, stoppen, vindt Halsema. “Het is niet acceptabel als Amsterdamse burgers door een buitenlandse overheid met financiële en politieke middelen worden overreed of gedwongen om geloofsopvattingen aan te hangen of uit te dragen.”

Dat schrijft de burgemeester woensdag in een brief aan de gemeenteraad. Hierin geeft ze voor het eerst sinds haar aantreden een beeld van hoe de gemeente wat haar betreft met het beladen onderwerp radicalisering zou moeten omgaan.

Vorig jaar raakte de werkwijze van Eberhard van der Laan in opspraak, door het strafontslag van een hooggeplaatste adviseur op dit gebied wegens vermeende factuurfraude. Hierna kwam naar voren dat de betreffende afdeling te veel leunde op het persoonlijk netwerk en te weinig openstond voor contra-expertise van buitenaf.

Halsema wil dat meer ambtenaren op dit soort afdelingen aan het begin van hun dienstverband gescreend worden door de AIVD. Ook de gemeente zelf scherpt de screening van dit personeel aan.

Anti-radicaliseringsprogramma
Momenteel heeft de stad 59 personen in een speciaal anti-radicaliseringsprogramma opgenomen. 20 procent daarvan is vrouw. Dit aantal is al een tijdlang stabiel. Ook werkt de stad al heel lang met een uitgebreid netwerk van sleutelpersonen die het stadhuis een beeld moeten geven van wat er speelt in, voornamelijk, de islamitische gemeenschap. Halsema wil de rol van die sleutelpersonen heroverwegen, omdat nu niet altijd even duidelijk is of deze mensen professionals, of vrijwilligers zijn.

Ook de aandacht voor het Meldpunt Radicalisering moet verbeterd worden, de burgemeester laat onderzoeken hoe meer mensen van het bestaan van dit orgaan op de hoogte kunnen worden gebracht.

Polarisatie
Daarnaast neemt Halsema afstand van het gebruik om radicalisering in één zin te noemen met polarisatie, alsof beide fenomenen onwenselijk zijn. Het tegengaan van polarisatie, bekend geworden door de beroemde metafoor van Cohen die ‘de boel bij elkaar wilde houden’ was sinds de moord op Van Gogh in 2004 staand beleid in Amsterdam.

Halsema ziet dat anders. “Heftig en soms onverzoenlijk meningsverschil hoort echter thuis in onze democratische rechtsstaat en in onze vrije stad, verrijkt deze ook en is nadrukkelijk geen voorwerp van radicaliseringsbeleid”, schrijft Halsema. “Beter lijkt het mij te spreken van radicalisering en extremisme.”

Op voorspraak van waarnemend burgemeester Van Aartsen werd toenadering gezocht tot salafistische organisaties, met oog voor de scheiding tussen kerk en staat, om zo een beter beeld te krijgen van de spanningen in de moslimgemeenschap.

Denktank
Onder leiding van UvA-docent Floris Vermeulen zou vanaf september onderzochtworden hoe Amsterdam structurele samenwerkingen aan kan gaan met orthodoxe organisaties in de stad. Halsema stopt die toenadering nu, nog voor men er mee is begonnen. In plaats daarvan pleit de burgemeester voor de oprichting van een denktank met vooraanstaande experts, die de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies kunnen dienen op het gebied van de radicalisering.

Ook de invloed van buitenlands geld en in het buitenland geschoolde predikers die in Amsterdam hun, veelal radicaal islamitsche, boodschap willen verkondigen legt Halsema onder de loep. Momenteel kan de gemeente al een pittig gesprek aangaan met de organisatoren, of politie in de zaal zetten om te checken of er strafbare uitingen worden gedaan. Dat is wat de burgemeester betreft niet genoeg.

Maatregelen
Het gaat om maatregelen in de grijze zone voor uitlatingen die niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden, maar de gemeente wel onwenselijk vindt. “Het bestuurlijk instrumentarium is aan beperkingen gebonden bij anti-integratieve, antidemocratische uitingen.”

Halsema wil die beperkingen op een rijtje zetten, en met wijzigingsvoorstellen in de tas naar Den Haag. Daar moeten maatregelen worden gemaakt waarmee radicalisme van buiten de stad beter kan worden bestreden.

Hoe haar voorstellen er praktisch uit zullen zien zien, wordt dit najaar duidelijk, schrijft Halsema. De gemeenteraad zal de koerswijziging begin september bespreken.


[35]
”Een van haar eerste maatregelen is niet alleen  het
beeindigen van toenadering tot Salafistische organisaties,
waarin nota bene VVD burgemeester van Aartsen haar
nog links passeerde [118], maar het helpen om
zeep brengen van de rechtsstaat en vrijheid
van meningsuiting door imams aan te willen
pakken, die weliswaar binnen de wet opereren,
maar wier uitspraken Madame ”onwenselijk”
zijn!”
BRON
FEMKE HALSEMA, BURGEMEESTER AMSTERDAM/
TWO FACED FEMKE/SOCIALE STRIJD/WILDERS/
HOOFDDOEKEN EN ZO MEER
ASTRID ESSED
5 SEPTEMBER 2018
 
 
 
[36]
 
 
NOS
BURGEMEESTER HALSEMA WIL MOSKEEEN IN’
UITERSTE GEVAL SLUITEN
14 SEPTEMBER 2018
 
 
 
TEKST
 

Burgemeester Halsema van Amsterdam wil in het uiterste geval gebedshuizen sluiten als daar haatdragende boodschappen worden verkondigd. Dat heeft ze gezegd in een tv-programma van AT5. “Dat is heel rigoureus en doe je alleen in het alleruiterste geval.”

In een brief aan de gemeenteraad beschreef ze eerder al in grote lijnen hoe ze de de-radicaliseringsaanpak van de stad voor ogen heeft. Ze schreef onder meer dat iedereen mag geloven wat die wil en dat niemand vernederd moet worden.

Vrouwen onderdanig

In het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester zei Halsema dat je moet kunnen optreden als bijvoorbeeld “een imam een aantal keer afschuwelijke preken heeft gegeven waarin bijvoorbeeld wordt gezegd dat vrouwen onderdanig moeten zijn en dat homoseksualiteit misdadig is”.

Anders dan haar voorganger Van Aartsen is Halsema niet van plan om de banden aan te halen met fundamentalistische, salafistische organisaties in de stad om jongeren te behoeden voor de jihad. “Mensen die anti-democratisch zijn, die de gelijkwaardigheid van man en vrouw niet serieus nemen, die nodig ik niet uit aan de bestuurstafels.”


[37]
”ORTHODOX ISLAM VERSUS ORTHODOX CHRISTENDOM/

HALSEMA’S DUBBELE STANDAARDEN

Ik heb problemen met de ongenuanceerde wijze, waarop

Halsema ”De Islam” [in combinatie met haar vage formulering

”ongeletterdheid”] prfoblematiseert en haar opmerkingen

over de ”onvrijheid” van de hoofddoek [lees maar terug].

Maar wat mij vooral stoort, zijn de dubbele standaarden in

vergelijking tot andere religieuze stromingen.

Wanneer heeft Halsema ooit geopperd, dat het ”christendom”

een probleem is in combinatie met conservatisme?

En daat zou best een grond voor kunnen zijn in verband met de

inentingsweigering van velen in de Biblebelt, wat een gevaar is

voor hun volksgezondheid. [99]

Lijkt mij een stuk bedreigender dan de ”conservatieve” Islam”

BRON
FEMKE HALSEMA, BURGEMEESTER AMSTERDAM/
TWO FACED FEMKE/SOCIALE STRIJD/WILDERS/
HOOFDDOEKEN EN ZO MEER
ASTRID ESSED
5 SEPTEMBER 2018
 
 
[38]
 
COLLEGE VOOR DE MENSENRECHTEN
VACCINEREN: GEZONDHEID VERSUS RELIGIE
11 JULI 2013
[39]
FEMKE HALSEMA VERDIENT ERELIDMAATSCHAP PVV
PETER STORM
15 SEPTEMBER 2018
 
 
[40]
 
 
“Laten we de moskee sluiten door de erfpacht in te trekken!” oppert Nanninga. “Nee, helaas”, jammert Halsema, “dat kan alleen als ze jarenlang de erfpacht niet hebben betaald, en ze betalen altijd keurig op tijd. Dat is het vervelende, die verdraaide moslims houden zich steeds aan de wet!”
FRONTAAL NAAKT
DEBATBEDERF
20 SEPTEMBER 2018
 
 
 
[41]
 
 
WIKIPEDIA
KLAAS DIJKHOFF

KLAAS DIJKHOFF KOMT OP STOOM: RAZZIA’S EN ENGELSE
GRENSWACHTEN IN HOEK VAN HOLLAND
JOKE KAVIAAR
2 JULI 2015
[42]
KLAAS OVER VLUCHTELINGEN
”Ik vind, dat mensen, die vluchten voor oorlog, die moeten
we veiligheid bieden.
Dat is menselijk en dat is een gunst, die ik graag verleen
Maar ik wil wel af van een automatisme, dat een oorlogsvluchteling
na vijf jaar altijd mag blijven

Er zijn ook mensen bij, die onze normen en waarden niet delen,

die niet zo goed bij ons passen en ik vind, dat je heel zorgvuldig moet
zijn in wie je tot onze samenleving toelaat

Daarom vind ik dat oorlogsvluchtelingen drie tot vier jaar

moeten kunnen blijven en daarna, als het veilig is, terug naar huis
en als het niet veilig is,. terug naar opvang in de regio

en in de periode, dat mensen hier zijn, helpen we ze, we bieden

ze veiligheid en onderdak, maar ook scholing, zodat ze het land
van herkomst kunnen opbouwen of in de regionale opvang
een steentje kunnen bijdragen om die beter te maken en ben je
iemand, een vluchteling, die wel onze waarden deelt en meteen als
hij hier is, in die jaren, zijn best doet er wat van te maken en een steentje
bij te dragen, nou dan vind ik, dan kunnen we ook mogelijkheden creeren,
dat je toch mag blijven, omdat je bij ons past.
Voor de rest van de vluchtelingen geldt dat het verblijf tijdelijk is
en als zij weer terug zijn naar de opvang in de regio, kunnen er
anderen naar Nederland komen en zo houden wij controle over wie er
in Nederland mogen blijven en wie niet.

Zo zie ik het het liefst en dat is geen belofte, dat het ook gaat lukken,

daar is heel veel voor nodig

Ik zou graag horen, hoe jullie erover denken, wat jullie van mijn ideeen

vinden, of we het moeten uitwerken tot een plan, of dat jullie
misschien wel betere plannen hebben.
Ik praat hier graag over met jullie en natuurlijk ook over andee onderwerpen

en 25 juni is de eerstvolgende keer dat het kan in Veldhoven, bij Cafe

de Burgemeester, vanaf half acht en je gaat sowieso lachen, niet omdat
ik er ben, maar cabaretier Rob Scheepers is er ook en die start de avond, dus
wees op tijd en om ons te belonen na een avond flinke politieke
discussie, zal hij hem ook afronden en zullen we allemaal met een grote
glimlach op ons gezicht naar huis kunnen.”
[43]
”Er zijn ook mensen bij, die onze normen en waarden niet delen,
die niet zo goed bij ons passen en ik vind, dat je heel zorgvuldig moet
zijn in wie je tot onze samenleving toelaat

Daarom vind ik dat oorlogsvluchtelingen drie tot vier jaar

moeten kunnen blijven en daarna, als het veilig is, terug naar huis
en als het niet veilig is,. terug naar opvang in de regio…..”
KLAAS OVER VLUCHTELINGEN
[44]
‘Er zijn ook mensen bij, die onze normen en waarden niet delen,
die niet zo goed bij ons passen en ik vind, dat je heel zorgvuldig moet
zijn in wie je tot onze samenleving toelaat

Daarom vind ik dat oorlogsvluchtelingen drie tot vier jaar

moeten kunnen blijven en daarna, als het veilig is, terug naar huis
en als het niet veilig is,. terug naar opvang in de regio…..”
KLAAS OVER VLUCHTELINGEN
[45]
,,,,,,,,,,en ben je
iemand, een vluchteling, die wel onze waarden deelt en meteen als
hij hier is, in die jaren, zijn best doet er wat van te maken en een steentje
bij te dragen, nou dan vind ik, dan kunnen we ook mogelijkheden creeren,
dat je toch mag blijven, omdat je bij ons past.
KLAAS OVER VLUCHTELINGEN
[46]
KLAAS DIJKHOFF GEEFT EENMALIG OPTREDEN MET CABARETIER
ROB SCHEEPERS
15 JUNI 2018
KLAAS DIJKHOFF GAAT OPTREDEN MET CABARETIER/
ROB SCHEEPERS, YOU THINK YOU ARE FUNNY?/
BRIEF AAN ROB SCHEEPERS
ASTRID ESSED
23 JUNI 2018
 
 
 
[47]
Ik leef mijn leven met en voor anderen.

Alleen in en door mijn omgang met anderen heeft mijn leven zin. Waarbij in mijn geval de liefde voor mijn naasten zelfs geen concurrentie kent in de liefde voor een God.’

VVD
KLAAS DIJKHOFF
 MONSEIGNEUR
17 SEPTEMBER 2018
 
TEKST
 
Geachte heer Eijk,

vooruit: Monseigneur,

Afgelopen weekend las ik een interview met u waarin u mij expliciet noemde. Nu zou ik dat als een (veel te grote) eer kunnen opvatten aangezien u in het interview verder enkel Jezus, Maria, God, de Paus en Darwin bij naam noemt. Wat u echter aan mijn naam toevoegde is even negatief als onjuist.

U zei: “Dat vind ik gewoon kleinzielig. Klaas Dijkhoff van de VVD zei laatst op een partijcongres: we kunnen de kerken niet verbieden, maar het is goed dat ze geleerd hebben een toontje lager te zingen. Waar een hyperindividualist als Dijkhoff het niet over heeft, is dat kerken een sociale functie hebben.”

Ten eerste, wat ik zei was: “Het is prima dat er kerken zijn in Nederland, begrijp me niet verkeerd, dat zou ik niet willen verbieden.” Mij lijkt het verschil tussen ‘niet kunnen verbieden’ en ‘niet willen verbieden’ in deze context wezenlijk, maar soit, dat u als geestelijke zaken niet zo letterlijk neemt beschouw ik maar als vooruitgang.

Wat me meer raakte is dat uit uw woorden wel blijkt dat u mij niet kent. Los van het feit dat u hyperindividualist niet lijkt te gebruiken als een analytische kwalificatie, maar als een scheldwoord, is het op mij niet van toepassing.
Ik leef mijn leven met en voor anderen.
Alleen in en door mijn omgang met anderen heeft mijn leven zin. Waarbij in mijn geval de liefde voor mijn naasten zelfs geen concurrentie kent in de liefde voor een God.

Voor het overige heb ik het interview met een gevoel van meewarigheid gelezen. In niets herkende ik de positieve waarden die leden van uw kerk in het verleden op mij hebben overgebracht.
Van mijn doop door mijn oudoom Heerom, via de communie in de parochie in het Eindhovense Tongelre en het Vormsel bij Bisschop Bär tot de inspirerende gesprekken met mijn favoriete geestelijke, een katholiek aalmoezenier op een paarse Harley.
Ja, zelfs in de poëtische zelfverzonnen kreten van de Eindhovense straatprediker Nol kon ik alleen maar liefde ontwaren.
In tegenstelling tot de afkeer, de bitterheid en de trappen na zonder zelfreflectie die ik in uw woorden proef.
Verdiept u zich voordat u oordeelt, zou ik zeggen. Ware het niet dat ik de hoop daarop al tijden heb opgegeven.

U en uw kerk, die eens de mijne was, heeft zich de afgelopen decennia gespecialiseerd in het verjagen van veel goed, liefhebbend en sociaal volk.

U verwijt mij geen oog te hebben voor het goede van de kerk.
De sociale verbanden, het pastorale werk.
Dat verwijt ontvang ik met ironie.
Ik erken die waarde en het goede werk. Ik wil u er alleen wel op wijzen dat waar uw kerken leeg zijn, het sociale in de samenleving is gebleven.
Dat de mensen, die vroeger in naam van uw kerk liefdevol voor anderen klaar stonden, dat nog steeds staan.
Alleen steeds minder in naam van uw kerk.
Dat u deze lieve mensen zelf vakkundig uw kerk uitgejaagd heeft.

In het interview zegt u “de kerk wordt niet gesloten door mensen die nog komen of door mij, maar door degenen die wegblijven en niet meer bijdragen.”
Een weinig wervend signaal, maar wellicht heeft het u opgelucht. Het geeft wel blijk van een betreurenswaardig gebrek aan zelfreflectie. Waarom zouden die mensen toch niet meer komen? Heeft dat wellicht te maken met uw opstelling?
Heeft u er ooit aan gedacht dat die lieve mensen er meer behoefte aan hadden dat u de noden van de levende mensen had gesteld boven de letterlijkheid van dode woorden?
Dat het weinig wervend is als een enthousiaste priesters die koekjes geeft aan kinderen die nog geen communie hebben gedaan, teruggefloten wordt van hogerhand?
Als priesters die geliefd zijn in hun parochie ineens worden vervangen door vreemden omdat die strenger in de leer zijn?
Dat mensen meer behoefte hebben aan een kerk die genade en liefde vooropstelt?
Dat uw kerk zelfs nog onze kerk had kunnen zijn als u liefdevoller was omgegaan met uw gewezen parochianen.

Mis niets van Klaas Dijkhoff. Schrijf je in voor de KLAASBRIEF

Dat het mensen wegjaagt als lief zijn niet genoeg is voor u, maar men ook nog de aardse regels van de kerk moet volgen?
Dat het mensen verjaagt als lief zijn zelfs begrensd is door u als het liefde tussen man en man of vrouw en vrouw betreft?
Dat het mensen verjaagt als lief zijn tot zelfhaat moet leiden wanneer de liefde ongehuwd bedreven wordt?

En toch zijn velen die uw kerk hebben verlaten nog niet officieel uitgeschreven, hoewel uit uw woorden blijkt dat u ze al heeft afgeschreven. Ook ik heb die laatste stap nooit gezet. Uit sentiment. Uit weemoed naar de momenten die eigenlijk niets te maken hadden met de bijbel of de kerk als organisatie, maar alles met liefde en gedeelde rituelen. Rooms ben ik allang niet meer, maar Brabants katholiek voel ik me wel. Daar heb je ook eigenlijk geen god voor nodig, maar wel liefde. En als we die liefde dan God noemen, dan is dat prima.

Maar dat is natuurlijk mezelf voor de gek houden. Dat blijkt wel weer uit uw woorden. Ik wil daarom deze brief aan u afsluiten met een welgemeende dankbetuiging. U heeft het irrationele verzet tegen me officieel uitschrijven gebroken. Geeft u mij gerust de schuld van een gesloten kerk, ik zal definitief niet terugkeren. Ik kies voor de liefde en de mensen in plaats van de beperkingen en de kerk. In de naam van de moeder, de dochter en de heilige liefde.
Amen.

Groet,
Klaas Henricus Dominicus Maria Dijkhoff


[48]

 

KLAAS DIJKHOFF KOMT OP STOOM: RAZZIA’S EN ENGELSE
GRENSWACHTEN IN HOEK VAN HOLLAND
JOKE KAVIAAR
2 JULI 2015
[49]
”Er zijn ook mensen bij, die onze normen en waarden niet delen,
die niet zo goed bij ons passen en ik vind, dat je heel zorgvuldig moet
zijn in wie je tot onze samenleving toelaat

Daarom vind ik dat oorlogsvluchtelingen drie tot vier jaar

moeten kunnen blijven en daarna, als het veilig is, terug naar huis
en als het niet veilig is,. terug naar opvang in de regio….”
KLAAS OVER VLUCHTELINGEN

[50]
AD
VVD: CRIMINALITEIT IN PROBLEEMWIJKEN DUBBEL ZO HARD
BESTRAFFEN
19 SEPTEMBER 2018
TEKST
Criminaliteit in probleemwijken moet dubbel zo hard worden bestraft. Ook moeten ouders in die wijken worden verplicht hun kinderen naar de opvang te sturen, zodat zij de Nederlandse taal en cultuur leren.

Dat vindt de grootste regeringspartij VVD, die zo de ‘mislukte’ integratie in stadswijken wil aanpakken. Fractieleider Klaas Dijkhoff kondigt dit plan vandaag aan in het debat over het kabinetsbeleid voor volgend jaar.

,,Ik vind dat we in Nederland tekortschieten om mensen de vrijheid te geven waar ze recht op hebben”, zegt Dijkhoff. Hij doelt in het bijzonder op gezinnen waarin vrouwen worden achtergesteld en waarvan de kinderen kampen met een taalachterstand op school. ,,Wij zijn geen vrij land als die vrijheid er niet voor iedereen is.”

Dijkhoff heeft zijn plan deels gemodelleerd naar recent ingevoerde wetten in Denemarken, waar gettovorming wordt bestreden. ,,Het woord getto is in ons land meer beladen, maar wij hebben hier wel parallelle samenlevingen waarin mannen hun vrouwen thuishouden, hun kinderen tot hun vierde geen Nederlands laten leren en voor hun dochters een man uitzoeken.”

Hij wil dat het kabinet wijken selecteert waarin meer dan 50 procent van de inwoners van niet-westerse afkomst is, de werkloosheid is en criminaliteit hoog liggen en het opleidingsniveau laag is.

De fractieleider voelt er ook voor verplichte lessen te laten geven over ‘democratische waarden en tradities’. Wie niet meewerkt, kan worden gekort op kinderbijslag of uitkering. ,,Het gaat mij niet om bestraffen, maar mensen te verheffen. Welwillenden bevrijden en kwaadwillenden harder aanpakken. Soms moet je minder liberale middelen gebruiken om een doel te bereiken. Ik zou het verlichtingswijken willen noemen, want dat is wat mensen in die wijken niet hebben doorgemaakt.”
Dijkhoff wil ook dat goed gedrag wordt beloond. Zo wil hij een maatschappelijk debat over discriminatie op de arbeidsmarkt. ,,Een willekeurige Turkse moet zich bij de koffieautomaat niet hoeven verantwoorden voor demonstranten die er toevallig uitzien zoals zij. We horen allemaal wel eens die foute grap die eigenlijk niet kan. Dan moeten we elkaar daar op aanspreken.”
[51]
””Wat dit voor mij duidelijk maakt is dat dit
postcode racisme is, waarbij ik zie, dat de VVD steeds meer
aanschurkt tegen de PVV”’
KLAAS OVER STRAFFEN VERDUBBELEN VOOR CRIMINELEN
IN PROBLEEMWIJKEN
[52]

AD
VVD: CRIMINALITEIT IN PROBLEEMWIJKEN DUBBEL ZO HARD
BESTRAFFEN
19 SEPTEMBER 2018
[53]
KLAAS OVER STRAFFEN VERDUBBELEN VOOR CRIMINELEN
IN PROBLEEMWIJKEN
VOLLEDIGE TEKST
”VRAAG AAN DIJKHOFF DOOR FRACTIEVOORZITTER
DENK, TUNAHAN KUZU
”Hoe werkt het nou in de praktijk?”
Er wordt een criminele daad begaan en vervolgens
komt het voor de rechter.
Dus als het in een bepaald postcodegebied gebeurt,
dan wordt de straf daarvoor verdubbeld.
Dat is toch waanzin?”
DIJKHOFF:
‘Nee dat is gefocust op wijken, die al niet
zoveel kunnen hebben .
Waar de mensen elke dag al gebukt gaan onder meer
criminaliteit dan anderen.
Als mensen, die zich daaraan willen ontworstelen aan de slechte
sfeer en slechte omstandigheden en slechte kansen in zo’n wijk,
die het daardoor al veel moeilijker hebben.
Dus je beschermt die mensen juist door te zeggen
als er in uw buurt weer de wet wordt overtreden, dan is
dat een zwaardere straf.
Wat u ervan maakt, daar neem ik expliciet afstand van ,
is dat u zegt: ”als je in zo’n wijk woont, ben je crimineel
en heb je er last van, dat je zwaarder straft.
Dat is wat u straks letterrlijk zei
KAMERVOORZITTER:
Echt de laatste opmerking op dit punt
FRACTIEVOORZITTER DENK, TUNAHAN KUZU
”Wat dit voor mij duidelijk maakt is dat dit
postcode racisme is, waarbij ik zie, dat de VVD steeds meer
aanschurkt tegen de PVV’.
Ja en ik zou zeggen, kap met die PVV corvee”
DIJKHOFF:
”Kijk, dat de heer Kuzu elk moment uitnut om er
weer een cultuuroorlog van te maken, is aan hem.
Maar dat hij nu een plan, wat daar niet op gericht is,
wat mensen in kwetsbare wijken juist ook moet
beschermen en moet zorgen, dat zij de vrijheid
kunnen proeven, dat hij dat nu gaat verdraaien om dan
weer dat punt te gaan maken\
Dat is echt verwerpelijk en extreem cynisch naar al die
kinderen, die we daardoor in de steek laten in die
wijken, die de vrijheid niet kunnen proeven, die niet
Nederlands leren en daar onoverbrugbare achterstanden
hebben die ze tot in hun hele carriere en werkleven nog
mee moeten dragen.
EINDE YOUTUBE FRAGMENT
[54]
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Artikel 1

, NEDERLANDSE GRONDWET
[55]
”Dijkhoff heeft zijn plan deels gemodelleerd naar recent ingevoerde wetten in Denemarken, waar gettovorming wordt bestreden”

AD
VVD: CRIMINALITEIT IN PROBLEEMWIJKEN DUBBEL ZO HARD
BESTRAFFEN
19 SEPTEMBER 2018
[56]
VVD: CRIMINALITEIT IN GETTO’S DUBBEL ZO HARD BESTRAFFEN
[57]
”Het kabinet neemt het VVD-plan om misdaden zwaarder te bestraffen als ze in probleemwijken worden begaan niet over. Premier Mark Rutte maakte dat vrijdag duidelijk tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. Volgens de premier zou het strafrechtelijk erg ingewikkeld zijn om onderscheid te maken tussen wijken.”
HET HART VAN NEDERLAND
RUTTE WIJST VVD PLAN ZWAARDER STRAFFEN PROBLEEM
WIJKEN AF
TEKST

Het kabinet neemt het VVD-plan om misdaden zwaarder te bestraffen als ze in probleemwijken worden begaan niet over. Premier Mark Rutte maakte dat vrijdag duidelijk tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. Volgens de premier zou het strafrechtelijk erg ingewikkeld zijn om onderscheid te maken tussen wijken.

Eerder bleek al dat een groot deel van de Kamer niets ziet in het plan van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Die wil dat in wijken met bijvoorbeeld een hoge werkloosheid en veel inwoners met een niet-westerse achtergrond wetsovertredingen zwaarder wordt gestraft.

DENK-fractieleider Tunahan Kuzu sprak van “postcode-racisme”, maar ook de coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie namen afstand van de suggestie van Dijkhoff. Die werd door zijn partijgenoot Rutte betiteld als ,,niet eens een voorstel”. Dijkhoff riep het kabinet op zijn plan te bestuderen, niet het over te nemen.

“Dit is de ondraaglijke lichtheid van de proefballon van Dijkhoff”, zo vatte PvdA-voorman Lodewijk Asscher de gang van zaken samen.

NU.NL

RUTTE LEGT IDEE DIJKHOFF VOOR HARDE AANPAK

PROBLEEMWIJKEN NAAST ZICH NEER

21 SEPTEMBER 2018

https://www.nu.nl/algemeen/5474342/rutte-legt-idee-dijkhoff-harde-aanpak-probleemwijken-naast-zich-neer.html

[58]

AD

EXPERTS:

RECHTERS GAAN ECHT NIET ZWAARDER STRAFFEN IN PROBLEEMWIJK

22 SEPTEMBER 2018

https://www.nieuwsuitzending.nl/meer/economie/37680-rss-experts-rechters-gaan-echt-niet-zwaarder-straffen-in-probleemwijk-acf1077e