Actiegroep Utrecht voor iedereen demonstreert tegen Thierry Baudet/Goede actie/Weg met fascisme

Related image
THIERRY BAUDET, EEN MOOIBOY MET EXTREMERE
OPVATTINGEN DAN FUHRER GEERT WILDERS

Image result for Baudet op de Ijzerwake/Foto

THIERRY BAUDET OP BIJEENKOMST VLAAMS BELANG
IN 2012

BAUDET OP IJZERWAKE VAN 2014
 
ZIE BLOGSPOT IKJE NERGENS
 
 
IS THIERRY BAUDET GEEN FASCIST 2.0? ECHT NIET?
Image result for Thierry Baudet speelt piano/Foto's
THIERRY BAUDET EN ZIJN VLEUGEL/
LEUK, EEN CULTUURMINNAAR/JAMMER,
DAT HIJ FASCIST IS!

Image result for lavendel in frankrijk-Foto´s

LAVENDEL IN FRANKRIJK/PRACHTIG/HIERAAN ONTLEENT
THIERRY BAUDET ZIJN INSPIRATIE
JAMMER, ZULKE SCHOONHEID GEEXPLOITEERD DOOR
EEN ´´CHIQUE´´ FASCIST…….

 

 

 

 

ACTIEGROEP UTRECHT VOOR IEDEREEN DEMONSTREERT TEGEN THIERRY BAUDET/GOEDE ACTIE/WEG MET FASCISME!
INLEIDING:
Het is alweer enkele weken geleden.
Maar zeer memorabel en waardevol!
Op 19 juni anno Domini 2017 heeft een actiegroep ”Utrecht voor iedereen”.
ook wel ”Utrecht tegen Thierry Baudet” genoemd, gedemonstreerd tegen
Mooiboy, pianoliefhebber en lavendelsnuiver Thierry Baudet. [1]
Ik zie in mijn berichten, dat deze acties door blijven gaan en dat er ook
op 8 juli een heeft plaatsgehad. [2]
GOED ZO!

 

 

Want natuurlijk is die actie  NIET gericht tegen de hobbies van Thierry
Baudet, aantrekkelijk op zich [pianoliefhebberij en lavendelgenietingen] [3]
zijn ”chique” image [voor racistische en Islamofobe stemmers, die Wilders te ”gewoon” of teveel een ”tokkie” politicus vinden], zijn gewilde intellectualisme [4]
of het interessante fenomeen, dat hij zijn Tweede Kamer ”maidenspeech”
is begonnen in [slecht] Latijn, als een parodie op de redevoeringen
van de Romeinse staatsman en filosoof Marcus Tullius Cicero tegen would be couppleger
Catilina [5].
Grappig overigens, dat Thierry Baudet door de Marokkaanse
Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib op de vingers getikt werd,
dat er in de Nederlandse Tweede Kamer Nederlands wordt
gesproken [6]
HAHAHAHAHA
Dit zijn op zich redelijk originele fenomenen, waarmee Thierry Baudet zich
”onschuldig” wil voordoen om zo te verbloemen wat er werkelijk speelt:
Zijn gevaarlijke flirt, wat zeg ik, hang naar het fascisme.
En laat ik het maar openlijk zeggen:
Zijn fascistische gedachtegoed,
En dat is waartegen het protest in Utrecht, en andere protesten,
tegen richten.
Want vanwege zijn gewild intellectuele ”chique” toon, zijn cultuurminnende
piano liefhebberij, zijn hang naar de klassieken [zie zijn gepoogde en onderbroken Tweede Kamer maidenspeech in het Latijn] en zijn uitgespeelde charme, zijn er
nog steeds mensen, die worden misleid en achter deze originele facades de
lelijke kop van het fascisme niet zien.
Maar die is er wel degelijk!
Zijn opmerkingen over het ”homeopathisch verdunnen van de
Nederlandse bevolking” [7]
Zijn aanwezigheid en zelfs het houden van een toespraak op
Ijzerwakes, die fascistische hoogstandjes zijn [8]
Zijn rare voorstel om een Wet Nederlandse Waarden” aan te willen
nemen
Ik citeer
””Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. Het partijkartel heeft dit probleem de afgelopen dertig jaar genegeerd – waardoor het nu compleet uit de hand is gelopen en hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan.’ [9]
Zie ook Baudet’s onzinnige en a-historische opmerkingen

over het vermeende ”Noord-Europese” uiterlijk
van de Romeinen en de ondergang van het Romeinse’
Rijk door ongeremde migratie vanuit de periferie naar
het hart.[10]

En niet te vergeten zijn pure sexisme, door zijn verdediging van
aanrandingsgoeroe Julian Blanc [11]
Die Blut und Bodem obsessie [homeopathische verdunning Nederlandse bevolking], zijn aanwezigheid bij Ijzwerwakes, zijn verheerlijking van de Westerse
cultuur [12], zijn haatzaaierij tegen ”groepen (islamitische) migranten, zijn sexisme
en ga zo maar door:
Allemaal gevaarlijke ingredienten van een giftige, fascistische cocktail.
Misschien nog gevaarlijker dan de haatzaaierij van PVV leider G Wilders [13],
die het nog niet gehad heeft over het ”homeopathisch verdunnen van de
Nederlandse bevolking”
Maar wel weer hysterisch stond te protesteren tegen de benoeming van
Ahmed Marcouch als burgemeester van Arnhem. [14]
In ieder geval ontloopt het elkaar niet veel.
Wilders is gevaarlijk, Baudet misschien nog meer.
Toch zijn er nog mensen, die Baudet’s fascisme nog niet zien.
Uit adhesie voor het protest van de actiegroep ”Utrecht voor iedereen”
en om te waarschuwen tegen het fascisme van Baudet, heb ik onderstaand
commentaar op Indymedia.nl geschreven.
Zie direct hieronder
Zie daaronder het notenapparaat
TOEN NIET, NU NIET, NOOIT MEER FASCISME!
Astrid Essed
MIJN COMMENTAAR OP INDYMEDIA.NL
UTRECHT TEGEN THIERRY BAUDET: TOEN NIET, NU NIET, NOOIT
MEER FASCISME!
UTRECHT TEGEN THIERRY BAUDET: TOEN NIET, NU NIET, NOOIT
MEER FASCISME! [DISCUSSIE]
MIJN COMMENTAAR OP UTRECHT TEGEN THIERRY BAUDET: TOEN NIET, NU NIET, NOOIT MEER FASCISME!

Goede actie!/Forum voor Democratie wel degelijk fascistisch!

GOEDE ACTIE!/FVD WEL DEGELIJK FASCISTISCH
De partij van Thierry Baudet, Forum voor Democratie, is
wel degelijk fascistisch!
A
HOMEOPATHISCH VERDUNNEN VAN DE NEDERLANDSE
BEVOLKING
IJZERWAKES
Ik praat hier over een politieke voorman, die het heeft over het
”homeopathisch verdunnen van de Nederlandse bevolking”
[Zie overeenkomsten met de Blut und Bodem theorie] [1]
Een politicus, die op Ijzerwakes toerspraken houdt [2]
B
OIKOFOBIE
Zijn obsessie met ”Oikofobie” [Letterlijkj: angst voor het huis/
meer figuurlijk: zelfhaat], waarmee ”autochtonen” worden
bedoeld, die zich keren tegen racisme, Zwarte Piet, [neo] kolonialisme
Begrippen, waarvan Baudet kennelijk vindt, dat ze bij Nederland horen.
Die ”oikofobie” opvatting is bovendien pure haatzaaierij tegen de ”anderen’
hier de ”vluchtelingen”
Ik citeer uit een schrijfsel van Baudet
”Maar dit herkenbare thuis van ons, dit Nederland – hoe lang zal dat er nog zijn? De Oikos wordt stukgemaakt door
verschillende fenomenen. Door het multiculturalisme en de open grenzen, waardoor elk jaar weer tienduizenden immigranten ons land binnenkomen en elk jaar de sociale samenhang verder onder druk komt te staan.” [3]
C
HAATZAAIERIJ/WET NEDERLANDSE WAARDEN/
ZONDEBOKTHEORIE
Verdere haatzaaierij:
Baudet’s entamering van de ”Wet Nederlandse Waarden”
Lees zelf maar, wat hij hiermee beoogt, maar even een excerpt:
”Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. Het partijkartel heeft dit probleem de afgelopen dertig jaar genegeerd – waardoor het nu compleet uit de hand is gelopen en hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan.” [4]
Weer die haatzaaierij en zondeboktheorie
D
VERHEERLIJKING VAN [NEO]KOLONIALISME
EN SLAVERNIJ [SLAVENHANDEL]
EN LEES EENS HIER, HOE BAUDET [NEO]KOLONIALISME
EN SLAVENHANDEL [SLAVERNIJ] BAGATELLISEERT DOOR
TE SPREKEN OVER WESTERSE ”NIEUWSGIERIGHEID”
TE ZEILEN NAAR ONBEKENDE LANDEN EN TERUG TE KOMEN
MET SPECERIJEN! [5]
DAT NOEMT HIJ EEN ”OPEN EN PLURIFORME CULTUUR”
E
ONDERGANG VAN HET ROMEINSE RIJK DOOR
”ONGEREMDE MIGRATIE” EN DE MYTHE
VAN DE ”ETNISCHE ROMEIN]
Hij maakt onzinnige en a-historische opmerkingen
over het vermeende ”Noord-Europese” uiterlijk
van de Romeinen en de ondergang van het Romeinse’
Rijk door ongeremde migratie vanuit de periferie naar
het hart. [6]
Baudet merkte zelfs op
”‘Er was op een gegeven moment geen etnische Romein meer over.’ [7]
En IK maar denken, dat de oorzaken van de
ondergang van het Romeinse Rijkcomplex waren:
Ziekten, financiele malaise, interne machtsstrijd. [8]
En dat de DIRECTE VAL te wijten was aan invallen
door Oost Germaanse
volkeren [door de Romeinen als barbaren beschouwd…],
de Visigothen….[9]
F
WESTERSE CULTUUR?/GEGRONDVEST OP
DE ARABISCH-MOORSE CULTUUR!
Wat mij nog byzonder ergert is zijn verheerlijking/
monopolisering van de ”superieure” Westerse cultuur..
Voor Baudet [en een aantal mensen, die dit lezen en nog
in ontkenning zijn over zijn fascisme] heb ik nieuws:
Die ”Westerse cultuur” is regelrecht beinvloed door, en gevoed
door de Moors-Arabische cultuur [die dan weer door India/Perzie
is beinvloed], die naar Europa kwam met de Moorse
verovering van Spanje [711, toen het door de Visigoten
geregeerde Spanje was gedesintegreerd, na de chaos van de
Volksverhuizingen, na de val van Rome]
Zij hebben in Europa een ongekende beschaving neergezet,
waren de vertalers van de oude Griiekse geschriften, brachten
astronomie, wiskunde, architectuur en geavanceerde medische
kennis mee.
Toen in Europa nog grotendeels sprake was van houten behuizingen [alleen de kerken en forten waren steen, ook
veel paleizen waren nog van hout], had de stad Cordoba
al straatverlichting en stenen huizen.
En dan spreek ik van de elfde eeuw!
Zonder de Moorse beschaving/heerschappij in
Spanje is het de vraag, of er uberhaupt een Renaissance
in Europa was gekomen! [10]
G
VERDEDIGING VAN AANRANDINGSGOEROE
Baudet heeft ook aanrandingsgoeroe Julian Blanc verdedigd [11]
Ik denk, dat ik met bovenstaande punten wel duidelijk
gemaakt heb, dat Baudet niet alleen aanzet tot racisme
en zondebokideologie, maar dat zijn opvattingen
de ingredienten van fascisme in zich dragen.
Hij zegt het chiquer dan Wilders, presenteert zich
”eleganter”, maar de boodschap is het zelfde
Mogelijk nog gevaarlijker….. [12]
Vriendelijke groeten/Astrid Essed
[1]
[2]
IKJE ERGENS
IS THIERRY BAUDET GEEN FASCIST? ECHT NIET?
YOUTUBE.COM
IJZERWAKE 2014: GASTSPREKER THIERRY BAUDET
[3]
[4]
[5]
LEES REDEVOERING
FVD IS HET VLAGGESCHIP VAN DE RENASSANCEVLOOT
[6]
[7]
[8]
[9]
”Met de val van het West-Romeinse Rijk doelt men op de officiële afzetting van de laatste West-Romeinse keizer Romulus Augustulus op 4 september 476 door Odoaker. Dit werd voorafgegaan door een hele reeks plunderingen, waaronder de bekendste de Plundering van Rome (410) door de Visigoten.”
VISIGOTHEN
[10]
[11]
[12]
NOTENAPPARAAT BIJ INLEIDING:
[1]
Utrecht Voor Iedereen wil van Utrecht een stad maken waar iedereen welkom is, ongeacht huidskleur, religie, afkomst, gender, seksualiteit of etniciteit.”
ANTI FASCISTISCHE ACTIE
UTRECHT TEGEN THIERRY BAUDET
2 JUNI 2017
AD
ACTIEGROEP TEGEN KOMST THIERRY BAUDET NAAR UTRECHT
24 MEI 2017
[2]
ACTIEGROEPEN DEMONSTREREN TEGEN KOMST
THIERRY BAUDET NAAR GRONINGEN
4 JULI 2017
[3]
[4]

”He calls himself the most important intellectual of his generation in the Netherlands in articles he wrote himself”

 
WIKIPEDIA
THIERRY BAUDET
 
 
 
[5]
BUSINESS INSIDER
THIERRY BAUDET BEGINT ZIJN EERSTE TOESPRAAK ALS
KAMERLID IN HET LATIJN
28 MAART 2017
RTL NIEUWS
LATIJN VAN BAUDET RAMMELDE EN WAS VOORAL LACHWEKKEND
29 MAART 2017
Cicero‘s Catilinarische redevoeringen (of soms ook wel de Catilinarisen genoemd) waren de vier aanklachten die Cicero in de hoedanigheid van consul aan het adres van Lucius Sergius Catilina richtte, toen diens (vermeende) samenzwering tegen de Romeinse Republiek aan het licht kwam. De beroemdste is zeker wel de Eerste Catilinarische Rede, een schoolvoorbeeld van de retorica, die nu nog altijd door leerlingen Latijn wordt bestudeerd.”
WIKIPEDIA
CATILINARISCHE REDEVOERINGEN
WIKIPEDIA
MARCUS TULLIUS CICERO
SPEECH IN ”LATIJN” VAN THIERRY BAUDET

YOUTUBE.COM

DEBUUT THIERRY BAUIDET: EERSTE SPEECH

IN TWEEDE KAMER

https://www.youtube.com/watch? v=9CGFycBdEWo

‘Quo usque tandem factionem cartellum et officiorum magina, patientia nostra abuditur dum navis praetoria resurrectionis ad profiscendum parata est?’  waren de eerste woorden van Baudet tijdens zijn speech.”
ELSEVIER
ARIB HAALT UIT NAAR BAUDET OM
SPEECH IN LATIJN: ”WE SPREKEN HIER NEDERLANDS”
DIT WAS HET BEGIN VAN DE REDEVOERING VAN CICERO WAAROP BAUDET
ZIJN MAIDENSPEECH ‘BASEERDE”
Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia?
 
[Engelse vertaling]

When, O Catiline, do you mean to cease abusing our patience? How long is that madness of yours still to mock us? When is there to be an end of that unbridled audacity of yours, swaggering about as it does now?

ORATIO IN CATILINAM PRIMA IN SENATU HABITA

[Vertaald: de eerste redevoering tegen Catilina, die

in de Senaat werd gehouden]

WIKIPEDIA

CATILINE ORATIONS/

ORATIO IN CATILINAM PRIMA IN SENATU HABITA

 
 
ORIGINELE BRON
 

WIKIPEDIA

CATILINE ORATIONS

https://en.wikipedia.org/wiki/ Catiline_Orations

[6]

YOUTUBE.COM

DEBUUT THIERRY BAUIDET: EERSTE SPEECH

IN TWEEDE KAMER

https://www.youtube.com/watch? v=9CGFycBdEWo

‘Quo usque tandem factionem cartellum et officiorum magina, patientia nostra abuditur dum navis praetoria resurrectionis ad profiscendum parata est?’  waren de eerste woorden van Baudet tijdens zijn speech.”
ELSEVIER
ARIB HAALT UIT NAAR BAUDET OM
SPEECH IN LATIJN: ”WE SPREKEN HIER NEDERLANDS”
 
 
 
[7]
 
 
PAUW & JINEK: THIERRY BAUDET VERBAAL AANGEVALLEN
DOOR JINEK/WESTER/JANSEN
 
 
 
 
 
[8]
YOUTUBE.COM
IJZERWAKE 2014: GASTSPREKER THIERRY BAUDET
[9]
FORUM VOOR DEMOCRATIE
WET BESCHERMING NEDERLANDSE WAARDEN
[10]
 
In een discussie na afloop van de lezing over migratie en grenzen maakt Baudet een vergelijking met het Romeinse Rijk, dat volgens hem ten onder is gegaan als gevolg van ongeremde migratie uit de periferie naar het hart. Vroeger, zo suggereert hij, hadden Romeinen een meer Noord-Europees uiterlijk, maar wie vandaag in Italië kijkt ziet dat dit niet langer het geval is. ‘Er was op een gegeven moment geen etnische Romein meer over.’
 
DE GROENE AMSTERDAMMER
ONDERGANG VAN HET AVONDLANDJE
24 FEBRUARI 2016
 
 
 
[11]
 
THE POSTONLINE
JULIAN BLANC HEEFT VOLKOMEN GELIJK
 
 
[12]
 
THIERRY BAUDET: FVD IS HET VLAGGESCHIP VAN DE RENASSANCEVLOOT
15 JANUARI 2017
 
 
[13]
 
DUTCH ELECTIONS 2017/PVV IN POWER OR NOT/TERROR
REIGN OR FREEDOM
ASTRID ESSED
14 MARCH 2017
 
 
WILDERS VOOR DE VIERDE KEER POLITICUS VAN HET JAAR/
NEDERLAND IS EEN GEVAARLIJK LAND GEWORDEN
ASTRID ESSED
21 DECEMBER 2016
 
 
 
 
[14]
 
OMROEP GELDERLAND
WILDERS PROTESTEERT TEGEN MARCOUCH ALS
BURGEMEESTER
4 JULI 2017
 

Reacties uitgeschakeld voor Actiegroep Utrecht voor iedereen demonstreert tegen Thierry Baudet/Goede actie/Weg met fascisme

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.