Klaas Dijkhoff gaat optreden met cabaretier/Rob Scheepers, you think you are funny?/Brief aan Rob Scheepers

KLAAS DIJKHOFF GAAT OPTREDEN MET CABARETIER/
ROB SCHEEPERS, YOU THINK YOU ARE FUNNY?/
BRIEF AAN ROB SCHEEPERS
AAN
DE HEER R SCHEEPERS
CABARETIER
Onderwerp:
Lol en Jolijt in Veldhoven met Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter
van de VVD
Geachte heer Scheepers,
So you think you are funny?
Ik heb vernomen, dat u aanstaande maandag 25 juni in Veldhoven
een ludiek
tintje gaat geven aan een bijeenkomst met de heer Dijkhoff, fractievoorzitter
van de VVD, die met de zaal in discussie zal gaan over vluchtelingen
en hoe hij de toekomst van Nederland ziet. [1]
TE GEK!
Een voorproefje van ’s mans denken hebben wij al kunnen zien
in een filmpje, waarin hij het allemaal uit de doeken doet.[2]
Ik zou het kort samengevat willen noemen
”Wie zoet is, krijgt lekkers, wie stout is de roe'[met een
roetvegen Piet wel te verstaan, HAHAHA], aangezien hij
een ”selectie” systeem voorstaat, waarin alleen die oorlogsvluchtelingen
[en dan nog wel als byzondere ”gunst”] in Nederland mogen blijven,
die, ik citeer ”bij ons passen” en ”onze waarden” delen. [3]

 

 

 

 

Uw bijdrage kondigt Dijkhoff als volgt aan:

Ik praat hier graag over met jullie en natuurlijk ook over andere onderwerpen

en 25 juni is de eerstvolgende keer dat het kan in Veldhoven, bij Cafe

de Burgemeester, vanaf half acht en je gaat sowieso lachen, niet omdat
ik er ben, maar cabaretier Rob Scheepers is er ook en die start de avond, dus
wees op tijd en om ons te belonen na een avond flinke politieke
discussie, zal hij hem ook afronden en zullen we allemaal met een grote
glimlach op ons gezicht naar huis kunnen.” [4]

 

Wel, aangezien u toch van plan bent, op deze avond de Paljas uit te
hangen, wil ik u wel een paar goede grappen aan de hand doen, kijken,
of u daarmee de lachers op uw hand krijgt:

 

GRAP 1
Komt er een vluchteling [in ambtelijk/juridische taal ”vreemdeling”]
 uit Afghanistan bij de IND [5] met een asielaanvraag, omdat hij gevaar loopt, te worden gedood door de Taliban.
De IND, een organisatie, die sowieso al een ”gezond” wantrouwen heeft
tegen vluchtverhalen en er zo haar eigen, selectieve interpretaties op
na houdt [6], wijst zijn asielaanvraag af.
Uiteindelijk wordt de man onder verantwoordelijkheid van de
[toenmalige] minister Verdonk uitgezet.
AND GUESS WHAT?
Vluchteling krijgt alsnog ”gelijk” en wordt gedood door de Taliban! [7]
Natuurlijk na de ”zorgvuldige” procedure van de IND! [8]
ISN’T IT FUNNY!
GRAP 2

 

HAHAHA, DIE IS LEUK ZEG!
Komt er een vluchteling [in ambtelijk/juridische taal ”vreemdeling”]
uit whatever country [Afghanistan/Irak/Somalie, Iran, etc] bij
de IND en doet zijn/haar asielaanvraag.
Wordt door de IND afgewezen, waarna de vluchteling naar de rechter
stapt.
Er wordt toch altijd gesproken over juridische procedures,
die de vluchteling in gang kan zetten na te zijn afgewezen door de IND.
Nou, die vluchteling stapt dus naar de rechter, maar de rechter kan
de afwijzing slechts ”marginaal” toetsen, dat wil zeggen, of de IND de procedure
wel correct heeft gevolgd.
Een INHOUDELIJKE beslissing van de rechter op de IND belsissing
kan dus niet genomen worden. [9]
, waardoor de vluchteling zijn/haar recht nog niet kan halen…….
Zijn dat ”onze” normen en waarden, waarover Dijkhoff zo hoog
opgeeft?
HAHAHA. GRAPPIG HE……

 

GRAP 3
EN DAN DIE VLUCHTELINGEN VAN WE ARE HERE
LACHEN ZEG!
Dat zijn vluchtelingen, die uitgeprocedeerd zijn, maar niet uitzetbaar, hetzij vanwege de
oorlogssituatie in hun land [bijv Soedan of Somalie], hetzij vanwege de dictatuur
[bijv Eritrea] en zo in het zogenaamde ”asielgat” vallen, tussen wal en schip.
Want uitgezet kunnen ze niet worden, maar ze zijn ook rechteloos, omdat
ze uitgeprocedeerd zijn.
Ze zwerven sinds jaar en dag [vanaf 2012] door Amsterdam, na eerst jarenlang
vreemdelingendetentiecentrum in en uit te zijn gegaan, op straat te hebben
rondgezworven, pak hem maar beet.
Nu is de groep ”We are Here vluchtelingen” in diverse groepen
opgesplitst en is een deel in Amstelveen neergestreken, waar de loco-
burgemeester ze zo snel mogelijk weg wil hebben. [10]
IS DAT NIET GRAPPIG?
NIET UITZETBAAR, MAAR IN NEDERLAND OOK GEEN RECHTEN?
Ik denk, dat het publiek maandag stuk gaat!

 

GRAP 4
En dan die laatste grap?
Die grap over vluchtelingenkinderen, die met hun ouders
in vreemdelingendetentie zitten oh pardon, tegenwoordig
in ”kindvriendelijke” locaties.
Locaties, die zo ”vriendelijk;” zijn, dat er een grote Muur om
de bewoningen staan! [11]
EN ook, dat de kinderen, hoe mooi je de voorzieningen
ook maakt, opgesloten zitten en worden uitgezet, een
onzekere toekomst tegemoet. [12]
Deskundigen vinden deze GRAP trouwens ook zo goed
voor de ontwikkeling van kinderen….[13]
GRAPPIG HE?

 

WAT U TE DOEN STAAT
Dit zijn dus enkele ”grappen”, die ik u aan de hand
gedaan heb voor uw Stand up Politics optreden met Klaas Dijkhoff, aanstaande maandag 25 juni [14]
Maar u begrijpt het al [daar ga ik tenminste van uit]
Ik vind het ronduit schandalig en beneden ieder peil, dat u uw
medewerking verleent aan de promoting van een beleid, dat
kwetsbare vluchtelingen opjaagt, uitsluit en ronduit
als criminelen behandelt [door ze op te sluiten in
vreemdelingendetentie, zonder dat er sprake is van
strafbare feiten]

 

En niet alleen, DAT u het beleid promoot, maar u geeft dus
een grappige draai aan dit uitsluitingsbeleid, dat voor
velen een kwestie van leven of dood is.
En daarom een dringend appel op u:
STOP DAARMEE EN TREK UW MEDEWERKING IN!
Want het is niet alleen:
”Wie zwijgt, stemt toe”
Maar ook
”Wie meewerkt, is medeplichtig, in uw geval moreel.
Kies daar niet voor!
Ik verwacht, dat u de juiste beslissing neemt.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN

 

[1]
STAND UP POLITICS MET KLAAS DIJKHOFF
TEKST

Een gezellige avond met cabaretier Rob Scheepers en politicus Klaas Dijkhoff. Klaas gaat met de zaal in gesprek over hoe hij de toekomst van Nederland ziet. Rob maakt er iets grappigs van. En natuurlijk praten we daarna verder aan de bar.

Wanneer? Maandag 25 juni
Waar? D’n Burgemister, Meiveld 3A in Veldhoven
Hoe laat? 19:30 uur

Een kaartje is 5 euro. De opbrengsten komen niet te goede aan de VVD, maar worden geheel besteed aan de organisatie van de avond.

Wegens grote belangstelling, laten we op een later tijdstip weten of je aanwezig kunt zijn.

KLAAS DIJKHOFF GEEFT EENMALIG OPTREDEN MET CABARETIER
ROB SCHEEPERS
15 JUNI 2018
[2]
KLAAS OVER VLUCHTELINGEN
Klaas Dijkhoff over vluchtelingen. Wil je met hem hierover in gesprek gaan? Dat kan tijdens Standup Politics! Kijk voor meer informatie op: https://www.vvd.nl/stand-up- politics-…
”Ik vind, dat mensen, die vluchten voor oorlog, die moeten
we veiligheid bieden.
Dat is menselijk en dat is een gunst, die ik graag verleen
Maar ik wil wel af van een automatisme, dat een oorlogsvluchteling
na vijf jaar altijd mag blijven

Er zijn ook mensen bij, die onze normen en waarden niet delen,

die niet zo goed bij ons passen en ik vind, dat je heel zorgvuldig moet
zijn in wie je tot onze samenleving toelaat

Daarom vind ik dat oorlogsvluchtelingen drie tot vier jaar

moeten kunnen blijven en daarna, als het veilig is, terug naar huis
en als het niet veilig is,. terug naar opvang in de regio

en in de periode, dat mensen hier zijn, helpen we ze, we bieden

ze veiligheid en onderdak, maar ook scholing, zodat ze het land
van herkomst kunnen opbouwen of in de regionale opvang
een steentje kunnen bijdragen om die beter te maken en ben je
iemand, een vluchteling, die wel onze waarden deelt en meteen als
hij hier is, in die jaren, zijn best doet er wat van te maken en een steentje
bij te dragen, nou dan vind ik, dan kunnen we ook mogelijkheden creeren,
dat je toch mag blijven, omdat je bij ons past.
Voor de rest van de vluchtelingen geldt dat het verblijf tijdelijk is
en als zij weer terug zijn naar de opvang in de regio, kunnen er
anderen naar Nederland komen en zo houden wij controle over wie er
in Nederland mogen blijven en wie niet.

Zo zie ik het het liefst en dat is geen belofte, dat het ook gaat lukken,

daar is heel veel voor nodig

Ik zou graag horen, hoe jullie erover denken, wat jullie van mijn ideeen

vinden, of we het moeten uitwerken tot een plan, of dat jullie
misschien wel betere plannen hebben.
Ik praat hier graag over met jullie en natuurlijk ook over andee onderwerpen

en 25 juni is de eerstvolgende keer dat het kan in Veldhoven, bij Cafe

de Burgemeester, vanaf half acht en je gaat sowieso lachen, niet omdat
ik er ben, maar cabaretier Rob Scheepers is er ook en die start de avond, dus
wees op tijd en om ons te belonen na een avond flinke politieke
discussie, zal hij hem ook afronden en zullen we allemaal met een grote
glimlach op ons gezicht naar huis kunnen.”
[3]
KLAAS OVER VLUCHTELINGEN
Klaas Dijkhoff over vluchtelingen. Wil je met hem hierover in gesprek gaan? Dat kan tijdens Standup Politics! Kijk voor meer informatie op: https://www.vvd.nl/stand-up- politics-…
”Ik vind, dat mensen, die vluchten voor oorlog, die moeten
we veiligheid bieden.
Dat is menselijk en dat is een gunst, die ik graag verleen
Maar ik wil wel af van een automatisme, dat een oorlogsvluchteling
na vijf jaar altijd mag blijven

Er zijn ook mensen bij, die onze normen en waarden niet delen,

die niet zo goed bij ons passen en ik vind, dat je heel zorgvuldig moet
zijn in wie je tot onze samenleving toelaat

Daarom vind ik dat oorlogsvluchtelingen drie tot vier jaar

moeten kunnen blijven en daarna, als het veilig is, terug naar huis
en als het niet veilig is,. terug naar opvang in de regio

en in de periode, dat mensen hier zijn, helpen we ze, we bieden

ze veiligheid en onderdak, maar ook scholing, zodat ze het land
van herkomst kunnen opbouwen of in de regionale opvang
een steentje kunnen bijdragen om die beter te maken en ben je
iemand, een vluchteling, die wel onze waarden deelt en meteen als
hij hier is, in die jaren, zijn best doet er wat van te maken en een steentje
bij te dragen, nou dan vind ik, dan kunnen we ook mogelijkheden creeren,
dat je toch mag blijven, omdat je bij ons past.
Voor de rest van de vluchtelingen geldt dat het verblijf tijdelijk is
en als zij weer terug zijn naar de opvang in de regio, kunnen er
anderen naar Nederland komen en zo houden wij controle over wie er
in Nederland mogen blijven en wie niet.

Zo zie ik het het liefst en dat is geen belofte, dat het ook gaat lukken,

daar is heel veel voor nodig

Ik zou graag horen, hoe jullie erover denken, wat jullie van mijn ideeen

vinden, of we het moeten uitwerken tot een plan, of dat jullie
misschien wel betere plannen hebben.
Ik praat hier graag over met jullie en natuurlijk ook over andee onderwerpen

en 25 juni is de eerstvolgende keer dat het kan in Veldhoven, bij Cafe

de Burgemeester, vanaf half acht en je gaat sowieso lachen, niet omdat
ik er ben, maar cabaretier Rob Scheepers is er ook en die start de avond, dus
wees op tijd en om ons te belonen na een avond flinke politieke
discussie, zal hij hem ook afronden en zullen we allemaal met een grote
glimlach op ons gezicht naar huis kunnen.”
[4]
Ik praat hier graag over met jullie en natuurlijk ook over andee onderwerpen

en 25 juni is de eerstvolgende keer dat het kan in Veldhoven, bij Cafe

de Burgemeester, vanaf half acht en je gaat sowieso lachen, niet omdat
ik er ben, maar cabaretier Rob Scheepers is er ook en die start de avond, dus
wees op tijd en om ons te belonen na een avond flinke politieke
discussie, zal hij hem ook afronden en zullen we allemaal met een grote
glimlach op ons gezicht naar huis kunnen.”
KLAAS OVER VLUCHTELINGEN
Klaas Dijkhoff over vluchtelingen. Wil je met hem hierover in gesprek gaan? Dat kan tijdens Standup Politics! Kijk voor meer informatie op: https://www.vvd.nl/stand-up- politics-…

 

[5]
WAT DOET DE IND?
TEKST

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat de IND alle verblijfsaanvragen beoordeelt van mensen die in Nederland willen wonen of die graag Nederlander willen worden. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en die daarom hier asiel aanvragen. Maar ook om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin willen vormen met iemand die hier al woont. Daarnaast behandelt de IND naturalisatieverzoeken van mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom een Nederlands paspoort willen aanvragen. Bij de IND toetsen we elke aanvraag afzonderlijk aan de regels van het vreemdelingenbeleid. Dat betekent dat we goed luisteren naar het verhaal van elke aanvrager zodat elke beslissing die we nemen, recht doet aan ieders persoonlijke situatie.

De IND is als uitvoeringsorganisatie onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M. Harbers is als bewindspersoon verantwoordelijk voor het werk van de IND. De IND heeft geen invloed op het vreemdelingenbeleid, dat komt via de Tweede en Eerste Kamer tot stand. Daarnaast vloeien er regels voort uit (internationale) verdragen.

BRON
IND
[6]
TROUW
EEN KIJKE IN HET HART VAN DE ASIELPROCEDURE
20 APRIL 2016
Wie heeft recht op een asielstatus en wie niet? Dat oordeel heeft voor de betrokkene grote gevolgen én is het dagelijks werk van de beslismedewerkers van de IND. Een kijkje in het hart van de asielprocedure: het nader gehoor, een beslissend gesprek tussen de asielzoeker en de IND-medewerker.

Een van zijn eerste gehoren was met een stateloze Palestijn uit Syrië. Klaas Castelein (32), hoor- en beslismedewerker bij de IND, weet het nog goed: “Het was een oudere man die zijn vrouw en kinderen achterliet in Egypte – onder moeilijke omstandigheden in een slechte buitenwijk van Cairo. Ik moest zijn familiegegevens in kaart brengen. De man brak meteen. Het ging hem zo aan het hart dat hij zijn vrouw had achtergelaten. Dat doet iets met je, je bent ook mens. Maar het laat ook zien hoe belangrijk je werk is.”

Als hoor- en beslismedewerker neemt Castelein gehoren af van asielzoekers. Hij probeert daarmee in beeld te brengen of iemand de waarheid spreekt, of hij daadwerkelijk voor zijn veiligheid moet vrezen en uiteindelijk of iemand op grond daarvan een verblijfsvergunning moet krijgen.

Asielzoekers kennen het belang van het nader gehoor ook. Onder hen doet het verhaal de ronde dat je tijdens het nader gehoor heel erg moet letten op je lichaamshouding, want de IND medewerker kijkt namelijk ook onder de tafel, en als je voet dan heen en weer beweegt, dan is dat een teken dat je liegt.

“Het is tekenend voor de spanning die op zo’n gesprek staat”, zegt asieladvocate Annelien van der Werff. “Ik heb vrouwen aan mijn tafel gehad die me heel openhartig en gedetailleerd hun verhaal vertelden, maar die een paar dagen later bij de IND niet verder kwamen dan een voorzichtig ‘ja’ of ‘nee’. Als een bang konijntje dat in de koplampen van een auto zat te staren. Het kwam daardoor waarschijnlijk niet zo geloofwaardig over, en dat kan funest zijn.”

Monique Bon (51) werkt al 17 jaar voor de IND. “Ik heb een leuke baan. Vooral de afwisseling. Als je gehoren afneemt mag je heel veel vragen. Je maakt kennis met allerlei culturen. Dat is heel leerzaam. Mijn algemene ontwikkeling is er erg op vooruitgegaan sinds ik hier werk. Het is boeiend en verantwoordelijk werk.

“Maar het is ook wel zwaar. Ik neem het soms mee naar huis. Ik loop er wel eens over te piekeren. Kijk, wij zijn beleidsuitvoerders. We maken het beleid niet. We horen gewoon loyaal het beleid uit te voeren. En soms kan dat wringen. Dan is het schrijnend. In individuele gevallen kan dat vervelend zijn. En ook andersom; ik denk wel eens: ‘moet jij nou een verblijfsvergunning krijgen?'”

De IND staat onder druk door de hoge instroom van asielzoekers. Eind vorig jaar onthulde de Inspectie Veiligheid en Justitie dat door tijdsdruk de zorgvuldigheid van de procedure werd aangetast. Met name bij het identificatieproces liet de IND steken vallen. Over het nader gehoor is minder bekend. Al wordt de druk daar ook gevoeld.

“Er zijn niet veel mensen die dit werk kunnen doen”, zegt Rob Deelen (57), locatiemanager van het aanmeldcentrum in Zevenaar. “Maar het kraakt wel dat we zeven dagen per week open zijn, de werkdruk is hoog.” Hoe gaan IND-medewerkers om met de delicate afwegingen die bij het nader gehoor spelen? En op basis waarvan bepalen ze de geloofwaardigheid?

Hoe zeker zijn de beslissingen die jullie nemen?
Castelein: “Het is geen rekenmachine. 100 procent zekerheid bestaat niet, het blijft interpreteren. We zeggen daarom ook nooit het is waar of niet waar. We zeggen alleen: ‘De betrokkene heeft het aannemelijk gemaakt dat…’ Het is dus niet zo dat wij een sticker plakken met 100 procent garantie. Als ik ergens over twijfel ga ik in gesprek met een collega, die drempel is heel laag.

“Het is wel eens moeilijk om te zien dat er mensen zijn die misbruik maken van de internationale verplichting die we nakomen. Maar ik heb elke zaak professioneel afgehandeld. Heb ik soms mensen gefaciliteerd die geen recht op een vergunning hebben? Dat kan ik niet uitsluiten.”

Bon: “Ik ben ervan overtuigd dat er mensen zijn met een nepverhaal die toch een status krijgen. Maar ik denk niet zo heel veel. Uiteindelijk weet ik dat natuurlijk niet. Ze gaan mij niet achteraf vertellen dat ze mij voor de gek hebben gehouden.

“Het nader gehoor is het derde gehoor dat een asielzoeker krijgt. Hij heeft dan al een kort aanmeldgehoor gehad waarin naam en herkomst worden bepaald. Ook het eerste gehoor, voornamelijk over de identiteit en vluchtroute, is dan al achter de rug. Het nader gehoor gaat in op de situatie in het land van herkomst en de vluchtmotieven. Dit gehoor begint altijd met een relaas, de mogelijkheid van de asielzoeker om zijn verhaal zonder interrupties te vertellen, en kan enkele uren tot wel acht uur duren.”

Welke middelen hebben jullie om een verhaal op echtheid te checken?
Bon: “Als iemand heel vaak zegt: ‘Ik weet het niet’, dan gaan wij twijfelen. Dan moet je doorvragen. Soms gaat iemand zich dan tegenspreken en kun je aanvoeren dat iemand een ongeloofwaardig verhaal heeft.”Castelein: “Vaak worden de sociale media ook gecheckt. En we worden getraind in interviewtechnieken en het begrijpen van lichaamstaal. Ik ben dus wel bezig met hoe iemand op mij reageert. Ik ben geen crime profiler, maar ik let wel op de signalen die ik binnen krijg. Soms merk je dat iemand defensief is, of heel gestrest. Soms zie je dat iemand het even warm krijgt of een lichaamsbeweging telkens herhaalt. Het helpt vaak dat even te benoemen. Hoe komt dat? We proberen altijd de asielzoeker op zijn of haar gemak te stellen.”Bon: “We hebben ook een landendesk, algemene bronnen en de ambtsberichten van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als een verklaring daarmee niet overeenstemt, is dat een indicatie dat het niet waar zou kunnen zijn. En dan ga je confronteren. Hoe kan dat? Ik geef altijd de gelegenheid om een verklaring te geven voor afwijkende verhalen. Vaak vragen we ook door naar details. Iemand vertelt over een demonstratie, dan ga je vragen: Wanneer was dat? Waar was die demonstatie? Door welke straten liep u? Wie heeft er gesproken? Als je dat dan allemaal niet weet, is dat een indicatie dat je er niet bij bent geweest.

“Ik gebruik tijdens het nader gehoor twee beeldschermen. Ik check zoveel mogelijk tijdens een gesprek. Of ik houd een pauze om zaken uit te zoeken, informatie in te winnen of iets te checken bij de landendesk.”

Welke cases geven veel onzekerheid?
Castelein: “Ik had onlangs een mevrouw die stelde uit Syrië te komen, ze had de Koerdische etniciteit. Ze zei alleen Koerdisch te spreken en geen Arabisch. Dat is a-typisch, en dus ontstond er twijfel bij ons. De vrouw merkte dat en werd daar zenuwachtig van. Toen hebben we even wat harder moeten werken om het verhaal helder te krijgen. Maar wat bleek? Ze sprak gewoon plat Arabisch en dat was iets waarvoor ze zich schaamde. Wij moeten in zo’n geval dus extra investeren in ons klantcontact.”

Bon: “Waar ik vaak onzeker over ben, zijn verhalen over homoseksualiteit en bekeringen. Ik twijfel vaak of iemand nu wel of niet bekeerd is. Dan ga je sparren met een collega. Wat vind jij ervan? We proberen objectief te zijn, maar het is natuurlijk nooit 100 procent zeker. Je hebt altijd je bagage bij je. Soms gelooft een collega het wel en jij niet. Er zijn overigens ook vragenlijsten voor, en we kijken ook goed naar het proces. Hoe ben je er toe gekomen? Is dat een goed verhaal?”

Speelt opleiding dan een rol?
Castelein: “Wanneer wij het profiel in kaart brengen is een vast kopje ‘referentiekader’. Een visser uit Tartus heeft een minder breed kader dan een hoogopgeleide stedeling uit Damascus. Daar pas je je vraagstelling op aan.”Het is niet de bedoeling dat iemand die welbespraakt is, eerder in aanmerking komt voor een vergunning. Daar zijn we ons bewust van. We moeten geen vragen stellen die iemand niet kan beantwoorden.”Bon: “Dat is best lastig, want een ongeletterde Afghaan kan het lang niet zo mooi verwoorden als een hoogopgeleide Iraniër. In de praktijk blijkt dat wij geneigd zijn een hoogopgeleide Iraniër eerder te geloven dan een laagopgeleide Afghaan, omdat de laatste het niet zo goed kan verwoorden. Dat voelt vaak onprettig. Wie het mooiste kan praten, maakt de grootste kans. Het is een breed gevoel, maar hoe je dat kan oplossen, dat weet ik niet.”

Heeft dit werk je veranderd?
Bon: “Ja, ik ben meer genuanceerd geworden. Je hebt veel meer kennis. Ik was van tevoren wel bang dat ik zou afstompen, dat ik cynisch zou worden. En ik laat me heus wel eens om de tuin leiden, maar ik heb niet het idee dat iedereen hier alleen maar verhaaltjes zit te vertellen. Ik kan het ze ook niet kwalijk nemen, ik zou het ook doen als ik in zo’n positie verkeerde. Natuurlijk ga je dan je best doen.”

Castelein: “Het is een hypergevoelig onderwerp dat de samenleving direct raakt. Iedereen heeft er een mening over. Ik werk 40 uur voor de IND. Ik heb niet altijd zin om er op verjaardagen over te praten. Daar zeur ik niet over, maar je moet jezelf soms beschermen. Dan zeg ik gewoon dat ik er even geen zin in heb.”

[7]

 

[8]
”ZORGVULDIGE” PROCEDURE LEIDT TOT DEPORTATIE
EN DOOD VAN AFGHAANSE VLUCHTELING
23 FEBRUARI 2011
OVER IND
Van vluchtelingen, die niet veilig zijn in eigen land tot specialistische
kenniswerkers: de IND beoordeelt alle verblijfsaanvragen van mensen,
die in Nederland willen wonen of die Nederlander willen worden.
Dat doen we zorgvuldig, want ons werk doet ertoe.
BRON

[9]
NOS
D’66: INHOUDELIJKE ROL ASIELRECHTER
TEKST

”Rechters moeten zelf onderzoek kunnen doen in asielzaken, en niet alleen maar moeten afgaan op de conclusies van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat staat in een wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Gerard Schouw van D66.

Nu mogen rechters in asielzaken niet aan waarheidsvinding doen. De asielprocedures worden inhoudelijk uitgevoerd door de IND, en de rechter mag alleen kijken of de juiste procedures zijn gevolgd. Dat is niet altijd genoeg, vindt Schouw: “IND-ambtenaren zien weleens dingen over het hoofd.”

In het voorstel van Schouw kunnen rechters, als ze daar aanleiding toe zien, wel oordelen over de inhoud van de asielaanvraag. Bij twijfel over details kan de rechter zelf onderzoek doen en een eigen afweging maken.

Geen extra werk

Volgens Schouw leidt dat niet tot extra werk: “Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de rechter de zaak inhoudelijk over gaat doen.” En als er meteen inhoudelijk uitspraak gedaan kan worden, voorkomt dat ook dat asielzoekers verder procederen.

In andere landen kunnen rechters wel inhoudelijk oordelen over de asielprocedure. Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde eerder dat de rechter die bevoegdheid moet hebben in asielzaken.

Fundamentele rechten

Volgens Adriana van Dooijeweert, voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, speelt de discussie al langer: “Er zijn veel vreemdelingenrechters die het als een gemis ervaren.”

Van Dooijeweert benadrukt wel dat rechters asielzaken ook nu soms inhoudelijk kunnen toetsen. Als een vreemdeling zich beroept op fundamentele rechten, zoals het recht om niet onmenselijk behandeld te worden, is de rechter verplicht inhoudelijk naar de zaak te kijken. En dat gebeurt ook, zegt Van Dooijeweert.”

[10]
WE ARE HERE KRAAKT PAND IN AMSTELVEEN/ONGOING STORY/
HAATZAAI CAMPAGNE FORUM VOOR DEMOCRATIE
ASTRID ESSED
19 JUNI 2018
LOCO BURGEMEESTER AMSTELVEEN: WE ARE HERE MOET
ZO SNEL MOGELIJK WEG
AT5
[Journalist AT 5]
”Wat vindt u ervan, dat ze hier zitten?”
[Loco burgemeester Amstelveen]:
”Ja, niet goed, dat heb ik ook tegen ze gezegd.
Dit is voor niemand een oplossing.

Sterker nog, dit is heel erg slecht.

Maar we verschillen wel heel erg van mening.
Ik heb ook gezegd
”Hier moeten jullie niet zijn, dat willen
wij niet in Amstelveen, jullie moeten hier gewoon weg
en het is ook geen leven, dat je hier met een matras ligt
in een kantoorgebouw…ja
Hou ermee op, heb ik ook tegen hen gezegd, jullie
worden gewoon misbruikt voor een soort politiek
gewin van sommige mensen en het resultaat is, dat je
hier in een kantoorgebouw ligt op een matras in plaats
van dat je bouwt aan je toekomst en de uitgestoken hand
is er op alle kanten, sommige mensen moeten gewoon

weer terug omdat ze uitgeprocedeerd zijn of zijn er andere

oplossingen voor, ga daarmee aan de slag, maar hou op om
je als een soort symbool van hot naar her te laten brengen

want dat ehhh, je hele leven gaat er stuk over.

Nou, er zijn plannen om hier allemaal woningen in te
maken, dat gebouw moet nog wat hoger worden, sommige
mensen zijn er een beetje voor of tegen, dus dit wordt
een woongebouw, maar dit is voor hun, voor deze mensen,
dit is niet de oplossing.
Zij liggen hier dus nu, zij hebben dit gekraakt, maar zij moeten
gewoon, zij moeten terug.”
[Journalist AT5]
”Denkt u, dat zij er vandaag of morgen uitgaan?”
[Loco burgemeester Amstelveen]:
”Ik hoop het wel. Ik hoop het wel, want wij gaan natuurlijk
de balans op maken hier, enerzijds privaatrechtelijk en
anderszijds via de openbare orde, we zitten hier ook midden in
een woonwijk, vaak is er-niet dat deze mensen dat zijn, die ik net heb
gesproken-maar vaak zit er ook geweld omheen van mensen, die erom heen
hangen, dat hebben we in Amsterdam ook gezien, ja dat willen we hier niet.”
WE ARE HERE VLUCHTELINGEN RUDOLF DIESELSTRAAT/
VEERVOLG VAN EEN TRAGEDIE/STRIJD GAAT DOOR
ASTRID ESSED
29 MEI 2018
[11]
 
 

ZIE OP DE FOTO’S BIJ HET ARTIKEL DE MUUR OM DE GEZINSVOORZIENING VAN
KAMP ZEIST
DE VRIES EN VERBURG/I KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER/
MEDEPLICHTIGHEID AAN DEPORTATIES, OORLOG,ARMOEDE,
DOOD
ASTRID ESSED
20 AUGUSTUS 2016
GESLOTEN GEZINSVOORZIENING ZEIST

Op 28 mei 2014 heeft voormalig Staatssecretaris Teeven een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin is aangegeven dat er een gesloten, kindvriendelijke gezinsvoorziening wordt ontwikkeld voor gezinnen met kinderen in grensdetentie en vreemdelingenbewaring en voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen in vreemdelingenbewaring. Sinds 1 oktober 2014 is er in Zeist een gesloten, kindvriendelijke gezinsvoorziening in gebruik genomen voor deze doelgroep. In juni 2016 is de nieuwbouw van de voorziening in gebruik genomen. Deze voorziening is een onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), waarbij nauw wordt samengewerkt met de partners uit de vreemdelingenketen.

De GGV is bestemd voor:

  • gezinnen met minderjarige kinderen aan wie een vrijheidsontnemende maatregel ten behoeve van hun uitzetting is opgelegd op grond van artikel 59 Vreemdelingenwet;
  • gezinnen met minderjarige kinderen die grensgeweigerd zijn, een asielaanvraag hebben ingediend en in afwachting van de asielbeslissing in grensdetentie zitten op grond van artikel 6 Vreemdelingenwet;
  • alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) aan wie een vrijheidsontnemende maatregel ten behoeve van hun uitzetting is opgelegd op grond van artikel 59 Vreemdelingenwet.

De GGV is niet bedoeld als bewaringslocatie voor alleenstaande volwassen vreemdelingen of gezinnen met alleen meerderjarige kinderen.

De voorziening wordt alleen als uiterst middel ingezet. Er wordt dan ook maar een beperkte groep gezinnen met kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen geplaatst. De meeste gezinnen die asiel aanvragen aan de buitengrens zullen na de screening de open asielprocedure doorlopen in Ter Apel en de gezinnen met kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen die Nederland dienen te verlaten zullen dit meestal zelfstandig doen vanuit een open gezinslocatie of andere opvang.

De nieuwe voorziening is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door DJI in samenwerking met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Achtergrond

Sinds de beleidswijziging van 13 september 2013 werden gezinnen met minderjarige kinderen, die moeten terugkeren naar het land van herkomst, niet meer in vreemdelingenbewaring gesteld, tenzij de ouders zich eerder hebben onttrokken aan een toezichtmaatregel. Met de genoemde beleidswijziging van september 2013 werd beoogd om een betere situatie voor de gezinnen en in het bijzonder het kind te realiseren. De beleidswijziging heeft er echter toe geleid dat het aantal gezinnen met minderjarige kinderen dat zich heeft onttrokken aan het toezicht sterk is toegenomen. Dit heeft er toe geleid dat in een korte periode 59 kinderen met hun ouders in de illegaliteit zijn verdwenen. Deze gezinnen en kinderen kwamen daarna niet in beeld bij de bekende opvanginstellingen en gaan een onzeker bestaan in de illegaliteit tegemoet. Dat is niet in het belang van de veiligheid van het kind. De gesloten gezinsvoorziening gaat het verdwijnen in de illegaliteit tegen.

Nieuwe voorziening

De staatssecretaris vindt het belangrijk dat kinderen zo snel mogelijk in een kindvriendelijke locatie, zonder celbeleving verblijven. Daarom was er vanaf oktober 2014, vooruitlopend op de structurele voorziening, in Zeist alvast een voorlopige gezinsvoorziening geopend. De nieuwe, structurele voorziening is juni 2016 in gebruik genomen en wordt ook gevestigd in Zeist. Het doel van het verblijf binnen de gezinsvoorziening is enerzijds het bieden van onderdak aan de gezinnen, die aan de buitengrens asiel hebben aangevraagd en aan wie, na een negatieve uitkomst van de screening de toegang tot Nederland is geweigerd en die in de gesloten gezinsvoorziening de asielprocedure doorlopen. Anderzijds worden deze gezinnen en de alleenstaande minderjarige vreemdelingen, die dienen terug te keren naar het land van herkomst, op deze manier beschikbaar gehouden voor het vertrek. De faciliteiten zijn hier ook op ingericht door bijvoorbeeld activiteiten aan te bieden die gericht zijn op de terugkeer naar het eigen land.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe voorziening is rekening gehouden met de beleving en bescherming van kinderen, dus met een sterk verminderde detentiebeleving. Uitgangspunt is het bieden van een tijdelijke woonomgeving in een gesloten setting. De bewoners worden begeleid door begeleiders. Deze medewerkers zijn grotendeels afkomstig van DJI en het COA levert eveneens medewerkers. Zo kan DJI leren van de ervaringen van het COA op de open gezinslocaties elders in Nederland. Naast DJI en COA is ook DT&V ter plaatse binnen de nieuwe voorziening. De medewerkers dragen geen uniform. Het toezicht is gericht op de veiligheid van de aanwezige bewoners en zal ook voor de kinderen minder nadrukkelijk op het terrein zichtbaar zijn.

De definitieve voorziening heeft 12 woningen met plek voor 6 personen per woning en biedt op een speciale afdeling plaats aan 10 alleenstaande minderjarige vreemdelingen met ieder een eigen kamer.

Contactgegevens

Postadres 
Postbus 111
3769 ZJ Soesterberg

Bezoekadres
Richelleweg 13
3769 AZ Soesterberg

De Balie GGV is van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088 07 20432.
Voor of na deze tijdstippen kunt u naar het centrale nummer bellen 088 07 20100.

Bezoektijden

Bezoek is mogelijk op woensdag van 14.15 -16.30 uur en op zondag van 10.30-11.30 uur. Wilt u een afspraak maken? Dan kunt u bellen naar het telefoonnummer 088 07 20432. Bewoners kunnen ook zelf afspraken maken.

Het bezoek mag per keer bestaan uit maximaal drie volwassenen en twee kinderen tot en met 12 jaar. Kinderen boven de 12 jaar worden gerekend als een ‘volwassene’, aangezien zij een volledige zitplaats bezetten. Het is niet toegestaan tijdens het bezoekuur bezoekers te wisselen (dus mensen te laten vertrekken en andere voor hen in de plaats weer binnen te laten).

[12]
”TOEN HET ZES UUR WAS, WE LAGEN TE SLAPEN, TOEN
KWAM DE POLITIE ONS HALEN”
JOKE KAVIAAR
23 NOVEMBER 2014
GEEN KIND AAN DE KANT
[13]
FAMILY LOCATIONS IN THE NETHERLANDS: CONDITIONS FOR CHILDREN
DHJANA SAMSHUIJZEN
BRANDBRIEF VAN VLUCHTELINGENWERK AAN MINISTER LEERS
OVER GEZINSLOCATIES
2011

 

DE SCHADE, DIE KINDEREN OPLOPEN ALS ZIJ NA
LANGDURIG VERBLIJF IN NEDERLAND GEDWONGEN
WORDEN UITGEZET
Dr. M.E. Kalverboer, Drs. A.E. Zijlstra, Rijksuniversiteit Groningen, onderzoek over de effecten van (dreiging van) gedwongen uitzetting bij kinderen, verschenen in 2006

 

[14]

STAND UP POLITICS MET KLAAS DIJKHOFF

 

Reacties uitgeschakeld voor Klaas Dijkhoff gaat optreden met cabaretier/Rob Scheepers, you think you are funny?/Brief aan Rob Scheepers

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.