Uitspraken minister Blok/Vruchten op Racistische Taart/Suriname als ”Failed State”, Turkse Bakker en ”Onze Genen”

Image result for Tropische hitte/palmen/Foto's
Image result for Tropische hitte/palmen/Foto's
800 × 534Images may be subject to copyrightFind out more
ONDANKS DE TROPISCHE HITTE PARAAT IN DE STRIJD
TEGEN RACISME!

 

BIZAR, MAAR WAAR
EEN RACISTISCHE TAART, AANGESNEDEN DOOR DE
ZWEEDSE MINISTER VAN CULTUUR!
TOONT, HOEVER HET R GIF IN EUROPA AL IS
DOORGEDRONGEN
ZO’N ”RACISTISCHE TAART”, MAAR DAN FIGUURLIJK, KREGEN
WE ONLANGS VAN DE NEDERLANDSE MINISTER BLOK VAN
BUITENLANDSE ZAKEN GEPRESENTEERD
Image result for Suriname/diverse bevolkingsgroepen in straatbeeld/Foto's
836 × 463Images may be subject to copyrightFind out more
Image result for Surinaamse markt/Foto's
720 × 509Images may be subject to copyrightFind out more

”Suriname als vreedzaam?
Courageous, die opmerking.
Dus de partijen in Suriname zijn niet
langs etnische lijnen opgedeeld?
Een functionnerende rechtsstaat en democratie

Eh, ja, ik bewonder je optimisme.

Suriname is a Failed State.
En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling.’
MINISTER BLOK, U HEBT DE BOOT GEMIST!
IN SURINAME WONEN DE BEVOLKINGSGROEPEN
VREEDZAAM SAMEN!
JA, EEN ECHTE MULTICULTURELE/MULTI ETNISCHE SAMENLEVING,
WAAR DE OORSPRONKELIJKE BEVOLKING [DE INHEEMSEN, ”INDIANEN”
GENOEMD] NOG WOONT!

Image result for Turkse bakkerij/Images
DE GROTE ”OVERLASTGEVER”, DE TURKSE BAKKER
VOLGENS MINISTER BLOK

”Je loopt vrij snel tegen de grenzen aan van wat  de samenleving kan hebben.

En vandaar dat ik ook zeg, ik begrijp de mensen in Amsterdam West

en de Schilderswijk.
Want als je in Benoorderhout woont, is het hardstikke leuk om op
zondag naar de Turkse bakker te gaan.

Je hebt ook geen last van een aantal bijeffecten.

Maar als je er middenin woont, heb je enorm last”’
ZIE VOOR UITSPRAAK, DE BEELDEN OP DE VOLGENDE LINK
Image result for Jagers/Verzamelaars/Foto's
Image result for Jagers/Verzamelaars/Foto's
620 × 275Images may be subject to copyrightFind out more

Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen, dat wij een overzichtelijke groep
willen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden.

En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met ons

onbekende mensen.
Tenzij we zo rijk zijn, dat het ons allemaal niet zoveel meer
kan schelen.”
NIETS ”ONZE GENEN”, EEN DWAZE GEFACRICEERDE RASSENTHEORIE
VAN BLOK IN EEN TIJD, DAT RASSENTHEORIEEEN [VANAF DE 17 E EUW MET
DE TRANSATLANTIASCHE SLAVENHANDEL/SLAVERNIJ IN WERKING]
NOG IN HET GEHEEL GEEN ROL SPEELDE!
BLOK ZOU BIJ JAGERS/VERZAMELAARS NIET WELKOM ZIJN
MET ZIJN GEPRIVILILEERDE ARROGANTIE!
UITSPRAKEN MINISTER BLOK/VRUCHTEN OP RACISTISCHE TAART:
SURINAME ALS FAILED STATE/TURKSE BAKKER EN ”ONZE GENEN”
Lezers, dit is een LONGREAD, but worth reading!
Want het ontmaskeren van racisme is van belang!
ALTIJD
OVERAL
FASTEN YOUR SEATBELTS…….

 

 

 

The time has come,” the walrus said,
“To talk of many things:
Of shoes- and ships- and sealing-wax
Of cabbages- and kings-
And why the sea is boiling hot-
And whether pigs have wings.”
THE WALRUS AND THE CARPENTER
LEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND
“The Walrus and the Carpenter” is a narrative poem by Lewis Carroll that appeared in his book Through the Looking-Glass, published in December 1871.
Jaja
Jaja
Ongerijmd he, dit versje uit ”Alice in Wonderland”
De ”enge” werkelijkheid is, dat onder deze malle praat,
niets vermoedende oesters een voor een door zowel de
Walrus als de Timmerman worden opgegeten….[1]
Zouden ze, om het slagen van dit villeine Plan mogelijk te maken,
een [Onheilspellende] Taart zijn voorgezet?
Wie zal het zeggen.
Bij Alice in Wonderland is ALLES mogelijk, omdat het een
Sprookje is.
Maar ook in de Werkelijkheid is meer mogelijk dan men wel zou denken.
Want een Onheilspellende Taart werd onlangs openbaarlijk  gepresenteerd , en wel een heel
Nare, Racistische Taart, door de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken
Stef Blok [nota bene, een Baan waarvoor je toch tact nodig hebt….].
Nu ben ik niet helemaal correct, want hij presenteerde zijn Racistische Taart, in casu zijn Uitspraken,
niet voor een openbaar publiek, maar op een Besloten Bijeenkomst van Nederlanders,
die werkzaam zijn bij internationale organisaties. [2]
Nogal een raar gezelschap om ”racistische taarten” aan uit te delen, want hoewel
niet automatisch progressief, Nederlanders, die bij internationale
organisaties werken, hebben toch doorgaans een wat wijdere blik dan vereist voor
eng racisme.
Geen wonder, dat het dan ook NIET geheim bleef, anders had ik dit
stuk niet kunnen schrijven.
De uitspraken van Blok, die er niet om liegen, schokte  zijn
gehoor zodanig-en terecht-, dat iemand, die anoniem wil blijven,
, de opnamen van de uitspraken van Blok
naar het kritische Vara programma ”Zembla” heeft doorgelekt! [3]
Thanks Brother or Sister!
BLOK GAAT LOS1/UITSPRAKEN WAAR DEDAIN EN RACISME
VANAF DRUIPT
I
”NOEM MIJ EEN VOORBEELD VAN EEN MULTI-ETNISCHE OF
MULTICULTURELE SAMENLEVING, WAAR DE OORSPRONKELIJKE BEVOLKING
NOG WOONT EN WAAR EEN VREEDZAAM SAMENLEVINGSVERBAND IS.
IK KEN HEM NIET”
II
SURINAME IS AAN FAILED STATE EN DAT HEEFT ERNSTIG TE MAKEN
MET DE ETNISCHE OPDELING
Met dergelijke gevaarlijke ONZIN werden tachtig Nederlandse vertegenwoordigers
door Stef Blok om de oren geslagen.
Letterlijk zei Blok over het al dan niet vreedzaam salenleven
in een multiculturele/multietnische samenleving, waarin de
oorspronkelijke bevolking nog woont:


”Over xenofobie ben ik, vrees ik, zeer pragmatisch.

Ik heb de vraag uitgezet op mijn Ministerie, maar die doe ik hier ook.
Noem mij een voorbeeld van een mulit etnische of multiculturele samenleving, waar de
oorspronkelijke bevolking nog woont -en dan vallen Australie en de
Verenigde Staten af, want daar is de oorspronkelijke bevolking uitgeroeid-
Een multi etnische, multi culturele samenleving, waar de oorspronkelijke
bevolking nog woont en waar een vreedzaam samenlevingsverband is.
Ik ken hem niet [4]”
Over Suriname als zogezegde ”Failed State” merkte hij op

”Suriname als vreedzaam?
Courageous, die opmerking.
Dus de partijen in Suriname zijn niet
langs etnische lijnen opgedeeld?
Een functionnerende rechtsstaat en democratie

Eh, ja, ik bewonder je optimisme.

Suriname is a Failed State.
En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling.” [5]
I

MULTICULTURELE/MULTI ETNISCHE GEMEENSCHAPPEN  EN VREEDZAAM
SAMENLEVEN

Een multi etnische, multi culturele samenleving, waar de oorspronkelijke
bevolking nog woont en waar een vreedzaam samenlevingsverband is.
Ik ken hem niet” [Stef Blok]
Nog los van het absurd historische:
Als het waar was wat Blok beweert, dan zou er geen bloei van culturen
geweest zijn, die zich alleen kan ontwikkelen door wederzijdse uitwisseling/contact
en samenwerking, wat weer leidt tot geen intermixture [vermenging] van volkeren, een proces,
dat door de eeuwen is doorgegaan en waarvan wij, de hedendaagse Mensheid,
het product zijn.
Dan zouden we, ieder vanuit onze eigen Holen of Gemeenschappen, elkaar
nog steeds boos aankijken en voortploeteren op een weg zonder vooruitgang.
Maar de geschiedenis bewijst, dat er juist door het samenleven van verschillende
volkeren, enorme groei en expansie geweest is.
Schrijver en activist Peter Storm refereert aan het Ottomaanse Rijk ald
een succesvolle multi etnische en multi culturele gemeenschap
en licht dat op overtuigende en
historisch-juiste wijze toe [6]
IK noem de 7 eeuwen  durende Moorse overheersing van Middeleeuws Spanje,
die niet alleen heeft geleid tot een enorme culturele bloei in Europa,
ook woonden in Al Andalus [de islamitische naam voor Middeleeuws
Spanje], de oorspronkelijke bevolking [Visigothen en anderen]
vreedzaam samen naast de Islamitische Gemeenschappen en met
Joodse Gemeenschapen. [7]
Om met Peter Storm te spreken.
Was dat een rechtvaardige  samenleving, was er gelijkwaardigheid
alom, Vrijheid ?
Neen, gaat moeilijk bij een overheersing.
Maar dat is hier de discussie  niet.
Feit is, dat men vreedzaam samenwoonde, dat er godsdienstvrijheid was,
culturele uitwisseling, toename van de welvaart en wetenschappelijke
kennis. [8]
Een ander voorbeeld is het uitgestrekte Romeinse Rijk, waar alle mogelijke
volkeren in relatieve vreedzaamheid samenleefden.
En net zoals in het Ottomaanse Rijk, zolang er maar belasting
betaald werd en het Romeinse Gezag niet bestreden werd, was afkomst of religie
van geen belang en werden vaak andere religies ingecorporeerd
in het Romeinse religieuze systeem.
 [9]
Christenvervolging [ik weet, dat de lezer nu daaraan denkt] vond zijn
oorsprong onder andere in het feit, dat de eerste christenen, die in
Rome woonden [wat zij in Judea, nu Israel deden, interesseerden
de Romeinen veel minder] weigerden, de Keizer
als een godheid te vereren, en aangezien de Keizerverering
werd beschouwd als Loyaliteit aan de Staat, werd dit beschouwd als
een aanval op de Romeinse Staat. [10]
Later werd het Christendom Staatsgodsdienst [11], maar dat is weer
een ander Verhaal.
Maar laten we niet afdwalen en teruggaan naar Zijne Minister Stef
Blok.
Want er is meer.
Veel meer.
II
SURINAME ALS ”FAILED STATE”

”Suriname als vreedzaam?
Courageous, die opmerking.
Dus de partijen in Suriname zijn niet
langs etnische lijnen opgedeeld?
Een functionnerende rechtsstaat en democratie

Eh, ja, ik bewonder je optimisme.

Suriname is a Failed State.
En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling.” [Stef Blok]
Alvorens deze ONZIN van Blok te ontmaskeren, eerst maar eens de definitie
van een ”Failed State”
Ik citeer hier Wikipedia:

failed state is a political body that has disintegrated to a point where basic conditions and responsibilities of a sovereign government no longer function properly (see also fragile state and state collapse). Likewise, when a nation weakens and its standard of living declines, it introduces the possibility of total governmental collapse. The Fund for Peace characterizes a failed state as having the following characteristics:

 
In ”eenvoudige taal” gezegd dus:
 
Een Staat, waar het centraal gezag is weggevallen en er totale wanorde heerst.
Geen rechtssysteem, politiemacht en alle andere Bestuursorganen,
die bij een Soevereine Staat horen.
 
 
Wel,  last time I checked, was er in
Suriname een regering, een centraal Gezag en functionnerende 
instellingen, horend bij een Soevereine Staat.
 
Van Failed States is wel degelijk sprake, bijvoorbeeld in
Libie, waar het een complete chaos is!
Er is in Libie een reeds jarenlang [vanaf de val van dictator
Khadaffi] durende burgeroorlog, die het Centraal Gezag volledig heeft
versplinterd.
Er zetelen twee regeringen, in het Westen de zogenaamde ”eenheidsregering”
van premier Fayed al-Serraj, het Oosten valt grotendeels onder het gezag
van kolonel Khalifa Haftar, terwijl in grote delen van het land lokale
milities de dienst uitmaken. [13]
Dit alles overigens met ”dank” aan het Westen, de NAVO militaire operaties in 2011, die een einde maakte aan het bewind van Khadaffi en het land in totale
wanorde achterliet…..[14]
 
GOED
Blok’s onzin van Suriname als ”Failed State” ontmaskerd
 
Maar de man heeft meer in petto, anders was ik al uitgeschreven
[POEH, WARM IS HET, HAHAHAHA]
 
SURINAME ALS MULTI ETNISCHE EN MULTI CULTURELE
SAMENLEVING/EEN SUCCESVERHAAL
 
 
Niet alleen, dat Blok er met het bestempelen van Suriname als
”Failed State” volledig naast zit, hij heeft ook nogeens de
audacity te suggereren, dat in Suriname de diverse etnische groepen
niet vreedzaam naast elkaar zouden leven [quod non], wat volgens Blok
de verklaring is voor Suriname als ”Failed State”
 
Twee onzinredeneringen:
 
Onzinredenering 1
 
Een Failed State is een uiteengevallen Staat, wat als oorzaak
KAN hebben, hoogopgelopen spanningen tussen bevolkingsgroepen
[gecombineerd met tal van andere factoren]
Maar je kunt NIET beweren, dat OMDAT er spanningen tussen
bevolkingsgroepen zijn, er automatisch sprake zou zijn van een ”Failed
State”
Kijk maar naar Myanmar, waar van hevige vervolging van Moslims
sprake is [vaak verzwegen door Westerse media, totdat ze er niet meer
omheen konden] [15], maar de Staat
als zodanig nog keihard overeind staat.
 
Onzinredenering 2
 
Suriname is niet alleen geen Failed State, maar bevolkingsgroepen
leven dan ook nog eens vreedzaam samen. 
Zijn er geen spanningen?
Natuurlijk soms wel en inderdaad zijn er politieke partijen langs
etnische lijnen, hoewel dat tegenwoordig lang niet altijd meer
het geval is. [16]
Maar Suriname wordt juist, terecht, geroemd vanwege het feit,
dat zeker 10 etnische groeperingen [17] vreedzaam samenleven.[18]
 
 
SURINAME/SCHADUWZIJDE DES DOODS/MILITAIRE DICTATUUR
 
Wat Blok’s opmerking over 
Suriname als ” Een functionnerende rechtsstaat en democratie ” [19]
betreft, quod non [20], zoals in feite hij stelde.
 
Dat is juist
Jarenlang was Suriname jarenlang was gespeend
van zelfs formele vormen van een democratische rechtsstaat, door
de militaire dictatuur  [20] tot er in 1987 weer
vrije verkiezingen kwamen, waaraan trouwens ook Bouterse’s nieuw
opgerichte partij ”Nationale Democratische Partij” meedeed]] [21], waarbij wel moet worden
opgemerkt, dat de gevolgen van de militaire dictatuur tot op
heden nog impact hebben, door regeringsdeelname van
Bouterse’s politieke partij, de NDP [22] EN het feit, dat D. Bouterse, hoofdverdachte in het Decembermoordenproces [23], huidig president van Suriname is.
 
Maar deze bloedige periode uit Suriname’s recente geschiedenis
[het misdadige en bloedige verleden, de lange koloniale en slavernij periode, hou ik bij
u lezers voor bekend] [24] heeft niets te maken met het feit, dat Suriname een succesvolle  
multi etnische en multiculturele samenleving is, waar de
oorpsronkelijke bevolking nog leeft [25] [de Inheemsen, vroeger aangeduid
als ”Indianen”] en alle bevolkingsgroepen vreedzaam 
samenleven, ook al is er
dan sprake van (veel) partijvorming langs etnische lijnen, waarin Blok
op zich gelijk heeft.
Maar dat staat los van het feit, dat men over het geheel genomen
[spanningen zijn er in iedere samenleving] vreedzaam samenleeft!
 
 
TERUG NAAR HET MULTICULTURELE VERHAAL/KRITIEK
SURINAAMSE ZAAKGELASTIGDE OP UITSPRAKEN BLOK
 
Terecht heeft de waarnemend zaakgelastigde van Suriname
in Nederland [sinds de aanname van de Amnmestiewet in Suriname in 2012 en de terugroeping van de Nederlandse ambassadeur is er ook geen
Surinaamse ambassadeur in Nederland] [26], de heer Ebu Jones [27], Blok’s uitspraken
”bezijden de waarheid”, genoemd. [28]
 
Ik citeer  Jones:
‘We zijn geschrokken van die informatie, geschrokken van die informatie, want het
is bezijden de waarheid.
Het is niet het beeld van wat in Suriname werkelijk gebeurt.
Omdat Suriname juist een multiculturele samenleving is en dat is juist hetgeen
waarover wij geroemd worden, internationaal.
De Minister van Onderwijs van Belgie, die was in Suriname juist op
basis hiervan, om te kijken hoe wij het doen.
Hoe wij met de verschillende etnische samenlevingen bij elkaar wonen.
En vreedzaam ook nog. ” [29]
En Jones’ kritiek klopt gewoon, los van welk regime hij ook
vertegenwoordigt! [30]
BLOK EXCUSES/TOO LITTLE, TOO LATE……
Naar aanleiding van die -terecht- boze reactie van de kant van Suriname
besloot Blok, ook geleid door de algemene kritiek, die
losbarstte op zijn racistisch-xenofobe gevaarlijke nonsens [31], zijn overigens zeer halfslachtige excuses aan [32]
Die werden NIET aanvaard [33] en dat is helemaal terecht, omdat niet
inhoudelijk excuses werden aangeboden.
Ik citeer Waterkant.net
” 
De uitspraken over Suriname als ‘failed state’ (mislukte staat) zijn niet ingetrokken. Voor de Surinaamse regering had dat wel moeten gebeuren. De uitspraken berusten namelijk niet op waarheid. Blok ziet Suriname als een mislukte staat omdat het samenleven van etnische groepen compleet zou zijn mislukt. De Nederlandse politicus zei dit in besloten kring. Intussen is een beeldopname hiervan wijd verbreid. [34]
ZO!
Nog los van het regime dat nu aan de macht is:
De tijd, dat Suriname als kolonie te grazen kon
worden genomen en maar van alles los en vast
kom worden geroepen, is voorbij!
BLOK’S ONVERSNEDEN RACISME
III
DE TURKSE BAKKER
IVA
ONZE ”GENEN”
III

DE TURKSE BAKKER

BLOK’S PROJECT STOKERIJ EN HAATZAAIERIJ
Maar Monsieur le Ministre is nog lang niet klaar met zijn
bizarre uitspraken!
Wij vervolgen zijn racistische zoektocht:

”Je loopt vrij snel tegen de grenzen aan van wat  de samenleving kan hebben.

En vandaar dat ik ook zeg, ik begrijp de mensen in Amsterdam West

en de Schilderswijk.
Want als je in Benoorderhout woont, is het hardstikke leuk om op
zondag naar de Turkse bakker te gaan.

Je hebt ook geen last van een aantal bijeffecten.

Maar als je er middenin woont, heb je enorm last” [35]
Maar meneer Blok, wil ik vragen, wie zijn DE mensen in Amsterdam
West en de Schilderswijk, voor wie u zegt ”begrip” te hebben?
Duidelijk is dat Blok een groep uitsluit, de niet blanke bewoners.
Erger is, dat hij met stokerij en haatzaaierij bezig is!
Want ook in die wijken wonen de meeste bewoners vreedzaam samen
en er waren dan ook een boze brieven [ik heb een paar
in de Volkskrant zien staan], waar een aantal ”mensen uit Amsterdam
West en de Schilderswijk”, waar Blok zegt, begrip voor te hebben, dat NIET
voor HEM hadden en betoogden, er prettig te wonen en zich niet te
willen laten opdringen, ”ergens last” van te hebben.
Trouwens, die ”enorme” last, die ”je” zou hebben, als je ”er middenin woont”,
waaruit bestaat dat dan, minister Blok, aangezien u er zelf duidelijk  NIET
woont!
Van een beetje racistische en stokende politicus verwacht ik dan ook
de GUTS, met ”voorbeelden” te komen en niet EN te spreken voor een
hele groep blanke bewoners, die zijn wereldbeeld niet delen, OF
te spreken voor het meer achterlijke deel van de Nederlandse samenleving,
dat al zijn/haar problemen wijt aan allochtonen en doet alsof Nederland
een ideaalmaatschappij zou zijn, als de laatste allochtoon, door toedoen
van Blok, Wilders, Baudet’s en weet ik wie nog meer stokerij
of regeringsmaatregelen, zij/haar koffers
heeft gepakt, omdat zij lessen leren uit de geschiedenis.
Maar wat men ook mag zeggen van Baudet, Wilders en consorten
[racistisch,xenofoob, vluchtgelingenvijandig, sexistisch a la Thierry Baudet] [36],
allemaal waar, de PVV/Forum voor Democratie en hun aanverwante
trawanten komen tenminste eerlijk voor hun racisme en vreemdelingenhaat
uit! [37]
Deze loser-”minister” biedt wat slappe excuses aan, als de grond hem te heet
onder de voeten wordt en heeft niet de guts, gewoon achter zijn misselijke
uitspraken te staan!
Daar zou ik nog wel ”respect” voor kunnen opbrengen, omdat hij dan
tenminste eerlijk is en als duidelijk als Tegenstander te bestrijden..
Excuses, lezers, voor mijn taalgebruk, maar Blok is ook
nog eens een FUCKING COWARD!
BAH!
IV
Blok’s malle uitspraken zijn nog niet ten einde!
Voor wie direct naar de Kern wil gaan, lees onder 1 en 4
Maar wie een beetje wil genieten van Funny Stuff [met die
warmte!], lees dan ook 2
en 3!
ONZE ”GENEN”
BLOK
”Ik kan het verschil tussen een Hutu en Tutsi niet zien.
Ook niet tussen een Sjiiet en Soenniet.
Ze kunnen het helaas zelf wel.
‘Dat heeft niks te maken met blank of gekleurd.
Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen, dat wij een overzichtelijke groep
willen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden.

En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met ons

onbekende mensen.
Tenzij we zo rijk zijn, dat het ons allemaal niet zoveel meer
kan schelen.” [38]
1
Eerst het achterlijke [inhoudelijk van belang!]
Is er [waarschijnljk, ik ben ook geen deskundige] etnisch gezien
waarschijnlijk wel een verschil te zien tussen een Hutui en
een Tutsi, [ja, hier heeft Blok gelijk in, helaas wel], omdat ze tot
verschillende etnische groepen behoren [39] er IS etnisch gezien
geen verschil tussen Soennieten en Sjiieten, omdat het
STROMINGEN zijn binnen de Islam en geen BEVOLKINGSGROEPEN!
Het grootste deel van de moslimwereld is Soenniet, maar dat betekent niet,
dat in Soennietisch georienteerde landen geen Sjiieten wonen van dezelfde
etnische oorsprong dus. [40]
Sjiieten vind je voornamelijk in Iran, maar er is ook een
Soennitische minderheid [41]
Een mooi voorbeeld is ook Irak, waar een Sjiitische meerderheid is,
maar een grote Soennitische minderheid. [42]
Je mag toch veronderstellen, dat een minister van Buitenlandse
Zaken het verschil tussen religieuze stromingen en etnische
groepen, die dus NIET samenvallen, kent?
2
Dan het ongerijmde [meer spielerei met onjuist gekozen woorden]

Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen, dat wij een overzichtelijke groep
willen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden.

En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met ons

onbekende mensen.
Tenzij we zo rijk zijn, dat het ons allemaal niet zoveel meer
kan schelen.”
Waarom zouden ”we”, als ”we” zo rijk zijn, ineens WEL
een ”binding met ons onbekende mensen” willen aangaan.
Rijke mensen [de goeden niet te na gesproken]
staan niet bekend om hun gulheid of behoefte te delen/of helpen
met[van]  anderen [en dat komt er bij, als je een ”binding”
met bekende of onbekende mensen aangaat]
En bovendien:
Als ”we” allemaal rijk zijn, zijn ”we” dat dus geen van allen, want
rijk zijn bestaat bij de gratie van armoede van anderen.
Okay, dat zijn nog een beetje woordspelletjes.
3
SOMETHING FUNNY
Ik had graag willen zien [jammer dat Blok geen switch terug kan
maken naar de vroege geschiedenis, met zijn gepriviligeerde
arrigantie van nu], hoe Blok zou hebben overleefd, als hij had
moeten jagen of een dorpje moest onderhouden.
Waarschijnlijk de andere jagers hebben neergeslagen, gevlucht met de
buity na ook de nietsvermoedende dorpsbewoners te hebben bestolen!
Veel plezier zou hem dat niet hebben opgeleverd, want juist in een
Jagers Verzamelaarssamenleving [43] had je elkaar als groep nodig
en met gedrag au Blok was je snel uitgestoten, wat een zekere dood
betekende.
Wees dus maar blij, dat u in deze tijd leeft, minister Blok!
4
UITSLUITING, RACISME, HAATZAAIERIJ
BLOK/AGAIN

”Ik kan het verschil tussen een Hutu en Tutsi niet zien.
Ook niet tussen een Sjiiet en Soenniet.
Ze kunnen het helaas zelf wel.
‘Dat heeft niks te maken met blank of gekleurd.
Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen, dat wij een overzichtelijke groep
willen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden.

En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met ons

onbekende mensen.
Tenzij we zo rijk zijn, dat het ons allemaal niet zoveel meer
kan schelen.”
 [44]
Het gevaarlijkste van deze Blok ONZIN uitspraak vind ik het hengelen
naar racisme en uitsluiting.
Want los van het onwetenschappelijke en ongerijmde, zijn

Blok ”waarschijnlijkheids” theorie [Weet u nog

“‘Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen, dat wij een overzichtelijke groep
willen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden”.], gebruikt
hij  in feite om racisme en uitsluiting als een soort oer menselijk
instinct te hanteren.
Terwijl de geschiedenis leert, dat er juist vooruitgang mogelijk geweest is
door samenwerking en van elkaar leren EN het racisme [rassentheorieen] pas
van de grond is gekomen met de transatlantische slavenhandel/slavernij.
Het geniepige van le Blok is, dat hij het nergens met zoveel woorden zegt, maar
 er met ”waarschijnlijk” op  speculeert,
een zogenaamde ”gedachte ter overweging” te uiten.
Ondertussen  spuit hij onversneden racisme.
Want met zijn ”genen” verhaal, gecombineerd met de ”Turkse Bakker” opmerking, het gesneer
naar Suriname [waarbij hij ook nog eens onzin beweert] en zijn geleuter over
een onmogelijkheid van een vreedzame multi etnische/multiculturele samenleving,
zet hij een bewuste, gevaarlijke aanzet naar het nog verder versterken van een
reeds heersend racistisch klimaat, fel opgestookt door de politiek
en niet alleen Wilders en Baudet! [45]
EPILOOG
BLOK’S VRUCHTEN OP DE RACISTISCHE TAART
Suriname als ”Failed State”, de ”Turkse Bakker, die niet bij je in
de buurt moet wonen, want dan heb je ”enorm last”, ”begrip
voor racistische bewoners van Amsterdam West en de Schilderswijk”,
”onze genen”, die een ”overzichtelijke groep” willen en niet in
staat zijn ”een binding aan te gaan met onbekende mensen”, geen
multiculturele of multi etnische samenleving, waar de bevolkingsgroepen
in vrede leven [46], WAT een giftige vruchten op de door Blok en andere
politici gebakken racistische taart.
Blok heeft voor zijn bizarre uitspraken aardig wat over zich heen
gekregen [47], er loopt een petitie tegen zijn uitspraken [48] en
dat is natuurlijk allemaal mooi.
Maar le Ministre Stef Blok des Pays Bas [Nederland, de Nederlanden]
zou deze uitspraken niet hebben durven of kunnen doen als het
klimaat al niet ernstig verziekt was.
Ook dit is weer een Teken, dat Verzet tegen racisme, xenofobie,. Islamofobie
BROODnoodzakelijk is.
Voordat racisme gewoon is en antiracisme een misdaad.
Astrid Essed
NOTEN

[1]
” The Walrus and the Carpenter are the eponymous characters in the poem, which is recited by Tweedledum and Tweedledee to Alice. Walking upon a beach one night when both sun and moon are visible, the Walrus and Carpenter come upon an offshore bed of oysters. Groups of four are called up; the exact number is unknown. To the disapproval of the eldest oyster, many more follow them. After walking along the beach (a point is made of the fact that the oysters are all neatly shod despite having no feet), the two main characters are revealed to be predatory and eat all of the oysters.”
WIKIPEDIA
THE WALRUS AND THE CARPENTER/SUMMARY
 
 
BRON:
 
WIKIPEDIA
THE WALRUS AND THE CARPENTER
 
 
 
 
[2]
 
 
” Op de bijeenkomst in Den Haag op 10 juli ging de minister in gesprek met zo’n tachtig Nederlanders die werken bij internationale organisaties.”

NOS
MINISTER BLOK: MENSEN UIT
VERSCHILLENDE CULTUREN LEVEN NIET VREEDZAAM SAMEN
MINISTER BLOK: ”IK KEN GEEN MULTICULTURELE SAMENLEVING,
DIE VREEDZAAM IS”
18 JULI 2018
[3]
” Suriname is een ‘failed state’ en dat komt ‘door etnische opdeling’, volgens minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. Dat blijkt uit filmbeelden die ZEMBLA in handen heeft. Blok deed de uitspraak vorige week dinsdag in Den Haag tijdens een bijeenkomst met Nederlanders die werkzaam zijn bij internationale organisaties. De bron, waarvan ZEMBLA de opnames toegespeeld kreeg, zegt dat vele toehoorders ‘geschokt’ waren over wat Blok die middag zei. De bron wenst anoniem te blijven.”
BNNVARA
ZEMBLA
MINISTER STEF BLOK
SURINAME IS EEN MISLUKTE STAAT, DOOR
ETNISCHE OPDELING
18 JULI 2018
 
 
 
[4]
 

” 
”Over xenofobie ben ik, vrees ik, zeer pragmatisch.

Ik heb de vraag uitgezet op mijn Ministerie, maar die doe ik hier ook.
Noem mij een voorbeeld van een mulit etnische of multiculturele samenleving, waar de
oorspronkelijke bevolking nog woont -en dan vallen Australie en de
Verenigde Staten af, want daar is de oorspronkelijke bevolking uitgeroeid-
Een multi etnische, multi culturele samenleving, waar de oorspronkelijke
bevolking nog woont en waar een vreedzaam samenlevingsverband is.
Ik ken hem niet”
BEELDEN VAN DEZE UITSPRAAK ZIJN TE VINDEN IN ONDERSTAANDE
LINK
BNNVARA
ZEMBLA
MINISTER STEF BLOK: ”SURINAME IS EEN MISLUKTE STAAT, DOOR ETNISCHE\
OPDELING”
18 JULI 2018

Blok: “Noem mij een voorbeeld, van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont. (….) En waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet.”

[5]

”Suriname als vreedzaam?
Courageous, die opmerking.
Dus de partijen in Suriname zijn niet
langs etnische lijnen opgedeeld?
Een functionnerende rechtsstaat en democratie

Eh, ja, ik bewonder je optimisme.

Suriname is a Failed State.
En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling.”
BEELDEN VAN DEZE UITSPRAAK ZIJN TE VINDEN IN ONDERSTAANDE
LINKBNNVARA

ZEMBLA
MINISTER STEF BLOK
SURINAME IS EEN MISLUKTE STAAT, DOOR
ETNISCHE OPDELING
18 JULI 2018
TEKST

Suriname is een ‘failed state’ en dat komt ‘door etnische opdeling’, volgens minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. Dat blijkt uit filmbeelden die ZEMBLA in handen heeft. Blok deed de uitspraak vorige week dinsdag in Den Haag tijdens een bijeenkomst met Nederlanders die werkzaam zijn bij internationale organisaties. De bron, waarvan ZEMBLA de opnames toegespeeld kreeg, zegt dat vele toehoorders ‘geschokt’ waren over wat Blok die middag zei. De bron wenst anoniem te blijven.

Multiculturele samenleving
Op de bijeenkomst, de zogenaamde ‘Touch Dutch Base’, ging Blok in gesprek met zo’n tachtig toehoorders, onder meer over xenofobie en de angst voor migranten, zo blijkt uit de filmopnames. Blok zegt dat hij geen enkel multicultureel land in de wereld kent waar mensen vreedzaam met elkaar leven.

Blok: “Noem mij een voorbeeld, van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont. (….) En waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet.

Suriname
Iemand in de zaal noemt Suriname als voorbeeld van een multicultureel land waar mensen vreedzaam met elkaar leven.

Blok: “Dus de partijen in Suriname zijn niet langs etnische lijnen opgedeeld? Een functionerende rechtstaat en democratie? (…)  Suriname is een failed state. En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling.”

Singapore
Een andere toehoorder geeft Singapore als voorbeeld.

Blok: “Singapore is inderdaad een klein mini-landje, extreem selectief in z’n migratie. (…) Die laten geen arme migranten toe. Ja, eventueel voor de schoonmaak.”

Turkse bakker
Volgens Blok loopt iedere samenleving snel ‘tegen haar grenzen’ aan als er veel migranten komen.

Blok: “(…) als je in Benoordenhout woont, is het hartstikke leuk om op zondag naar de Turkse bakker te gaan. Je hebt ook geen last van een aantal bijeffecten. Maar als je er middenin woont, heb je enorm last.”

Genen
De minister stelt dat het genetisch bepaald is dat de mens graag opereert in een groep gelijken en dat we het daarom moeilijk vinden om met vreemden om te gaan.

Blok: ”Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen dat we een overzichtelijke groep willen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden. En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met ons onbekende mensen.”

Oost-Europa
Blok denkt dat het niet gaat lukken om met Oost-Europese landen binnen de EU afspraken te maken over de opvang van vluchtelingen. Hij vindt ook dat daar niet op moeten worden aangedrongen, want ‘gekleurde mensen’ hebben daar volgens hem geen enkele kans op een normaal leven.

Blok: “(…)  Loop eens over straat in Warschau of in Praag, daar lopen helemaal geen gekleurde mensen. Die mensen zijn binnen een week weg. Worden letterlijk waarschijnlijk in elkaar geslagen. Die hebben daar geen leven.”

Reactie minister Blok
Gevraagd om een reactie zegt minister Blok: ”Op 10 juli heb ik tijdens een besloten bijeenkomst met Nederlanders gesproken die werkzaam zijn bij internationale organisaties. Mijn doel was een open uitwisseling te stimuleren en van de deelnemers hun ervaringen te horen. Mijn inbreng tijdens de vraag & antwoordsessie van de bijeenkomst was er deels op gericht te prikkelen. Tijdens de besloten bijeenkomst heb ik illustraties gebruikt die in het publieke debat ongelukkig kunnen overkomen.” 

ZELFDE ARTIKEL, IN HET ENGELS:

BNNVARA
ZEMBLA
MINISTER BLOK: ”SURINAME IS A FAILED STATE, DUE TO
ETHNIC DIVISION”
18 JULY 2018
OPNAMEN VAN DELEN TOESPRAAK MINISTER BLOK, WAARONDER
DE ”SURINAME” UITSPRAAK” [IN ENGELS]
ZIE ONDERSTAANDE LINK
BNNVARA
ZEMBLA
MINISTER BLOK: ”SURINAME IS A FAILED STATE, DUE TO
ETHNIC DIVISION”
18 JULY 2018
TEXT
” According to the Minister of Foreign Affairs, Stef Blok, Suriname is a  ‘failed state’ and ’that is mainly due to ethnic division.’ This became clear from film clips obtained by television programme ZEMBLA. Blok made this statement on Tuesday of last week in The Hague during a meeting with Dutch citizens working for international organisations. The source, from which ZEMBLA received the clips, said that many in the audience were ‘shocked’ by what Blok said that afternoon. The source wishes to remain anonymous.

Multicultural
The clips showed Blok discussing topics including xenophobia and the fear of migrants with an audience of some eighty members at the meeting, the so-called ‘Touch Dutch Base’.

Blok said that he was not aware of any multicultural country in the world in which people live together peacefully. “Give me an example, of a multi-ethnic or multicultural society, where the original population are still living as well. (…) And where there are peaceful community relations. I’m not aware of any.”

The Minister also said that his staff had been given the task to investigate whether such a society exists.

In response to someone in the room who mentioned Suriname as an example, Blok stated: “So parties in Suriname are not divided along ethnic lines? A functioning rule of law and democracy? (…)  Suriname is a failed state. And that is mainly due to ethnic division.”

Cleaning
Another audience member suggested Singapore. “Singapore is indeed a small mini-country, extremely selective in its migration. Extremely selective. It is very difficult to “get in”. They don’t allow any poor migrants in. Well, maybe for cleaning.”
Turkish baker
Blok also confronted those present with his ‘approach as administrator’. According to the Minister, every society will quickly ‘reach its limits’ if too many migrants arrive. “That’s why I also say: I understand the people in Amsterdam-West and the Schilderswijk (in The Hague, ed.). Because if you live in Benoordenhout, it’s really great to be able to nip to the Turkish baker on a Sunday. You don’t suffer from any of the side effects. But if you’re surrounded by them, you suffer greatly.”
 

Genes
The Minister stated that it was genetically determined that people like to operate in groups in which people are similar and that’s why we find it difficult get along with strangers. “This probably lies somewhere deep-seated in our genes; that we want to have a clear group, to hunt with or to maintain a village. And that we don’t find it easy to make connections with people who are unfamiliar to us,” stated the Minister.

Eastern Europe
Blok thinks that it will not be possible to make agreements with Eastern European countries within the EU about accepting refugees. The Minister said: “I don’t think it will be possible at central European level to oblige every country to accept an equal number of refugees. Eastern European countries will never agree to that.”

He also thinks that agreements with Eastern European countries shouldn’t be forced because, according to him, ‘coloured people’ don’t have any chance of a normal life there.  “Imagine if we forced them and they say yes, then still… If you were to walk around the streets in Warsaw or Prague, there would simply be no coloured people. These people leave within a week. They’re probably literally beaten up. They have no life there.”

Response Minister Blok
Asked for a response, Minister Blok stated: “On 10 July, I had a discussion in a closed meeting with Dutch citizens working for international organisations. My aim was to stimulate an open exchange and to hear the participants’ experiences. My contribution during the question & answer session of the meeting partly was aimed in part at sparking a reaction from the audience. During the closed meeting, I used illustrations that could come across as badly chosen in the public debate.”

[6]
RACISME EN HISTORISCHE ONTKENNING UIT MINISTERIELE MOND
PETER STORM
18 JULI 2018

[7]
 
 
 
THE MOORISH RULE IN MEDIEVAL SPAIN/HOW THE MOORS BROUGHT 
CIVILIZATION TO EUROPE
ASTRID ESSED
12 MEI 2017
 
 

 

[8]

YOUTUBE
WHEN THE MOORS RULED IN EUROPE


[9]

WIKIPEDIA
ROMAN EMPIRE
”  The many diverse peoples and cultures whose countries became part of the Roman Empire were, to varying degrees, united by Roman culture and Roman ideals of government and citizenship.”
ROMAN EMPIRE
PERCIVALL TURNBULL

[10]
” “The exclusive sovereignty of Christ clashed with Caesar’s claims to his own exclusive sovereignty.”[4]:87 The Roman empire practiced religious syncretism and did not demand loyalty to one god, but they did demand preeminent loyalty to the state, and this was expected to be demonstrated through the practices of the state religion with numerous feast and festival days throughout the year.[6]:84–90[7] The nature of Christian monotheism prevented Christians from participating in anything involving ‘other gods’.[8]:60 Christians did not participate in feast days or processionals or offer sacrifices or light incense to the gods; this produced hostility.[5] They refused to offer incense to the Roman emperor, and in the minds of the people, the “emperor, when viewed as a god, was … the embodiment of the Roman empire”,[9] so Christians were seen as disloyal to both.[4]:87[10]:23 In Rome, “religion could be tolerated only as long as it contributed to the stability of the state” which would “brook no rival for the allegiance of its subjects. The state was the highest good in a union of state and religion.”[4]:87 In Christian monotheism the state was not the highest good.”
WIKIPEDIA
PERSECUTION OF CHRISTIANS IN THE ROMAN EMPIRE/SOCIAL
AND RELIGIOUS CAUSES
 
 
ORIGINELE BRON
 

WIKIPEDIA
PERSECUTION OF CHRISTIANS IN THE ROMAN EMPIRE
 
 
[11]
” Nicene Christianity became the state church of the Roman Empire with the Edict of Thessalonica in 380 AD, when Emperor Theodosius I made it the Empire’s sole authorized religion.”
WIKIPEDIA
STATE CHURCH OF THE ROMAN EMPIRE
IS GESCHIEDENIS
THEODOSIUS STELT HET CHRISTENDOM IN ALS
STAATSGODSDIENST
[12]
WIKIPEDIA
FAILED STATE
[13]
” Onderhandelingen met Libië worden echter ernstig bemoeilijkt door de voortdurende burgeroorlog en het simpele feit dat er niet één regering is om afspraken mee te maken. In het westen zetelt de internationaal erkende ‘eenheidsregering’ van premier Fayez al-Serraj, in het oosten wint kolonel Khalifa Haftar steeds meer macht, en in grote delen van het land maken lokale milities nog steeds de dienst uit”
VOLKSKRANT
MIGRATIEDEAL MET WESPENNEST LIBIE NOG VER WEG
19 JUNI 2018
 
 
In Libië zijn bij gevechten om de belangrijke olieterminals tenminste 28 doden gevallen en oliereserves in vlammen opgegaan. De slag om de oliehavens is een forse tegenslag voor het wankele vredesoverleg dat onlangs door de Franse president Emmanuel Macron werd gereanimeerd, met als doel verkiezingen te organiseren aan het eind van het jaar.
 
Europa heeft groot belang bij een einde aan de chaos in Libië omdat het continent sinds de val van kolonel Kadhafi in 2011 wordt overspoeld door migranten uit Afrika. De migratiecrisis laaide deze week op door de weigering van Italië nog langer reddingsboten met migranten uit Libië te ontvangen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel, die in eigen land onder druk staat, beloofde Italië maandag te helpen om betere afspraken te maken met Libië om migranten tegen te houden en de mogelijkheid te onderzoeken asielprocedures al in Libië te laten plaatsvinden.

Burgeroorlog

Onderhandelingen met Libië worden echter ernstig bemoeilijkt door de voortdurende burgeroorlog en het simpele feit dat er niet één regering is om afspraken mee te maken. In het westen zetelt de internationaal erkende ‘eenheidsregering’ van premier Fayez al-Serraj, in het oosten wint kolonel Khalifa Haftar steeds meer macht, en in grote delen van het land maken lokale milities nog steeds de dienst uit. Probleem is bovendien dat de Libische kustwacht zich zelf schuldig maakt aan mensensmokkel en dat migranten in Libische detentiecentra wordt gemarteld. Deze mensenrechtenschendingen stonden een ‘migratiedeal’ met Libië, zoals de EU die in 2016 met Turkije afsloot, vooralsnog in de weg.

In het Libische wespennest meldde zich deze week een oude bekende: Ibrahim Jadhran. Nadat hij eerst had meegeholpen Kadhafi ten val te brengen, wierp hij zich op als beschermheer van de Libische olie-infrastructuur. Volgens hem was de lokale bevolking de dupe van corruptie en zelfverrijking door de machthebbers in Tripoli en Benghazi. Met zijn militie Petroleum Facilities Guards controleerde Jadhran vanaf 2013 de oliehavens, totdat hij in 2016 werd verdreven door het Libische Nationale Leger van kolonel Haftar.  Critici beweerden dat Jadhran vooral zijn eigen belangen diende en illegaal olie zou hebben verkocht aan onder meer Noord-Korea.

Export

Met de verovering van de lang belegerde stad Derna heeft het leger van Haftar vorige week zijn positie in het oosten van het land verder versterkt. Donderdag viel Jadhran met steun van militant-islamitische strijders plotseling de olie-terminals aan van Ras Lanuf en Es Sider, waarop de export moest worden stilgelegd. In de twee terminals worden respectievelijk 220 duizend en 447 duizend vaten olie per dag geproduceerd, bijna de helft van het Libische oliepotentieel dat voor 2011 op 1,6 miljoen vaten per dag lag.

De Libische Nationale Oliecorporatie NOC heeft Jahdran opgeroepen zich onmiddellijk terug te trekken; de belegering kost de Libische economie 800 miljoen dollar per maand. De blokkade van 2013 tot 2016 door de troepen van Jadhran kostte Libië destijds naar schatting 100 miljard dollar.

Zondag greep het leger van Haftar in met luchtaanvallen op en rond de bezette terminals om de ‘terroristen’ te verdrijven. Onduidelijk is wat de bedoelingen zijn van Jadhran die zich eerder tegen de internationaal erkende regering in Tripoli verzette, maar nu beweert uit loyaliteit jegens Serraj te handelen. De regering in Tripoli ontkent elke betrokkenheid. De Verenigde Naties waarschuwen dat zowel de economie als het politieke herstel van Libië in gevaar zijn gebracht.

Buitenspel

In Parijs vonden eind vorige maand voor het eerst vredesbesprekingen plaats waarbij zowel Serraj als Haftar aan tafel zaten. Eerder werd Haftar, die in de jaren tachtig onder Khadafi diende , door de internationale gemeenschap buitenspel gezet. Maar vanwege zijn toenemende macht – hij wordt bovendien door Egypte, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten gesteund – werd hij nu door president Macron warm onthaald.

 Op de Arabische nieuwszender Al Jazeera waarschuwde de International Crisis Group al direct niet te vroeg te te juichen. Het gevaar zou groot zijn dat andere strijdende partijen in Libië zich buitengesloten zullen voelen en zich manifesteren om mee te kunnen praten. In het westen van Libië leidde dit er al op voorhand van de ontmoeting in Parijs toe dat dertien milities zich van Serraj distantieerden, in het oosten zou dit verklaren waarom Ibrahim Jadhran en zijn verwante milities zich weer tegen Haftar keren.

[14]
BURGEROORLOG IN LIBIE
LUDO DE BRABANDER
21 MEI 2015
” Nu de, volgens toenmalig NAVO-secretaris-generaal Rasmussen, “meest succesvolle operatie in de geschiedenis van de NAVO” uiteindelijk een complete mislukking is gebleken, dreigt er opnieuw een militair optreden dat het land verder kan destabiliseren. Het is tekenend dat de NAVO, die nu al bij deze Europese operatie wordt betrokken, zich blijkbaar niet geroepen voelt om schuld te bekennen aan de situatie waarin Libië verkeert. De NAVO, die geen heil zag in een politiek proces, koos resoluut voor een militaire aanpak, door luchtsteun te geven aan de opstandelingen. Die zijn sinds het verdwijnen van Kadhafi verdeeld geraakt over vele honderden elkaar bekampende milities.”
EU MISSIE DREIGT LIBIE VERDER TE DESTABILISEREN
PAUL VAN DEN BAVIERE
19 MEI 2015
 
DE NAVO OORLOG TEGEN LIBIE-MISSIE GESLAAGD?
LUDO DE BRABANDER
4 OCTOBER 2011
 
 

 

”De gewapende strijd tegen het Kadhafi regime was volledig gelegitimeerd en had een groot succes kunnen worden, wanneer het op eigen kracht gevoerd was zonder Westerse inbreng.

Nu is het zowel politiek als humanitair een drama geworden. Humanitair vanwege de oorlogsmisdaden van de rebellen, die ook nog een racistisch karakter hebben. Politiek vanwege de alliantie met de NAVO, die het land in een stevige Westerse greep

zal houden. Daarbij bestaat een deel van de Nationale Overgangsraad uit figuren uit het voormalige Kadhafi regime.

 

Er is chaos in het land, aangezien de Nationale Overgangsraad geen of gedeeltelijke

controle heeft over de rebellenmilities. Daarnaast kunnen ook nog de vroegere aan Kadhafi loyale etnische groepen opnieuw de wapens opnemen”

NIEUWE LIBISCHE MACHTHEBBERS VERDIENEN NIET HET
MINSTE KREDIET
ASTRID ESSED
DECEMBER 2011
[15]
THE GUARDIAN
WHO ARE THE ROHINGYA AND WHAT IS
HAPPENING IN MYANMAR?
MISDADEN TEGEN DE ROHINGYA’S/BRIEF AAN DE REDACTIE
VAN HET TIJDSCHRIFT SANTE
ASTRID ESSED
12 MAART 2018
 
 
 
[16]
 
 
WIKIPEDIA
CATEGORIE: SURINAAMSE POLITIEKE PARTIJ
 
 
 
 
 
[17]
WIKIPEDIA
SURINAMERS/BEVOLKINGSSAMENSTEL LING
ORIGINELE BRON
[18]
” Waar verschillende, vooral populistische politici in het Westen de multiculturele samenleving als mislukt bestempelen, laat Suriname zien dat multi-culti wel degelijk goed mogelijk is. De vele verschillende bevolkingsgroepen leven vreedzaam naast en met elkaar. Alle bevolkingsgroepen voegen iets toe aan de cultuur van Suriname.”
KENNISLINK
SURINAME, EEN GESLAAGDE SMELTKROES?
29 MAART 2017
” Suriname is een echte multiculturele samenleving, de voorouders van de Surinamers komen van over heel de wereld. De verschillende bevolkingsgroepen in Suriname leven vredig naast elkaar. ”
BEVOLKINGGROEPEN SURINAME
” Suriname is een multiculturele samenleving waar al eeuwen lang verschillende bevolkingsgroepen in harmonie met elkaar leven.”
BEVOLKING VAN SURINAME
 
 
 
[19]
”Suriname als vreedzaam?
Courageous, die opmerking.
Dus de partijen in Suriname zijn niet
langs etnische lijnen opgedeeld?
Een functionnerende rechtsstaat en democratie

Eh, ja, ik bewonder je optimisme.

Suriname is a Failed State.
En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling.”
BEELDEN VAN DEZE UITSPRAAK ZIJN TE VINDEN IN ONDERSTAANDE
LINKBNNVARA

ZEMBLA
MINISTER STEF BLOK
SURINAME IS EEN MISLUKTE STAAT, DOOR
ETNISCHE OPDELING
18 JULI 2018
[20]
HERDENKING DECEMBERMOORDEN OP WATERLOOPLEIN/2014/
VERMOORD. MAAR NIET VERGETEN/SLECHTS IN GERECHTIGHEID
BERUSTEN
ASTRID ESSED
12 DECEMBER 2014
STARNIEUWS
ESSAY: 35 JAAR DECEMBERMOORDEN
THEO PARA
8 DECEMBER 2017
JOURNALISTIEK EN DICTATUUR IN SURINAME
THEO PARA
21 DECEMBER 2008
WIKIPEDIA
THEO PARA
[21]
DE EERSTE VRIJE VERKIEZINGEN IN SURINAME NA DE MILITAIRE
DICTATUUR ONDER LEGERBEVELHEBBER D. BOUTERSE VONDEN
PLAATS IN 1987
ZIE ONDERSTAAND:
” Eind 1987, bij de eerste vrije verkiezingen na de Sergeantencoup van 1980, werd geen van de SPA-kandidaten gekozen terwijl het “Front voor Democratie en Ontwikkeling” (bestaande uit NPSVHP en KTPI) 40 van de 51 zetels behaalde.”
WIKIPEDIA
SURINAAMSE PARTIJ VAN DE ARBEID/VERKIEZINGEN
 
 
ORIGINELE BRON
 
 

WIKIPEDIA
SURINAAMSE PARTIJ VAN DE ARBEID/
1987/25 NOVEMBER
” Eerste verkiezingen sinds de staatgreep. Grote winnaar is het Front, een bundeling van oude partijen. De NDP, de nieuwe partij van Bouterse, haalt drie zetels. De oude partijen vormen een regering onder leiding van president Shankar, die weinig daadkrachtig blijkt. ”
NRC
DOSSIER SURINAME
WIKIPEDIA
NATIONALE DEMOCRATISCHE PARTIJ (SURINAME)
 
 
 
[22]
 
 

WIKIPEDIA
NATIONALE DEMOCRATISCHE PARTIJ (SURINAME)
NU/.NL
FEESTVERGADERING VOOR 30 JARIG BESTAAN PARTIJ BOUTERSE
9 JULI 2017
BOUTERSE WINS GENERAL ELECTIONS IN SURINAME/SLAP
IN THE FACE OF HUMAN RIGHTS/LETTER TO THE EDITOR
ASTRID ESSED
1 JUNI 2015
[23]
HERVATTING DECEMBERMOORDEN PROCES
PRESIDENT D. BOUTERSE ALS HOOFDVERDACHTE
NOS
AANKLAGER EIST 20 JAAR TEGEN BOUTERSE
28 JUNI 2017
ZONDER BERECHTING DECEMBERMOORDEN GEEN
RECHTSSTAAT
ASTRID ESSED
11 DECEMBER 2017
STARNIEUWS
STAND VAN ZAKEN IN HET DECEMBER STRAFPROCES
WIKIPEDIA
DECEMBERMOORDEN/PROCES DECEMBERMOORDEN
ORIGINELE BRON
WIKIPEDIA
DECEMBERMOORDEN
ZONDER BERECHTING DECEMBERMOORDEN GEEN
RECHTSSTAAT
ASTRID ESSED
11 DECEMBER 2017
BOUTERSE, DE DECEMBERMOORDEN EN GERECHTIGHEID/
STRIJDEN TEGEN STRAFFELOOSHEID
ASTRID ESSED
2 SEPTEMBER 2016

[24]

 
 
NATIONAAL INSTITUUT NEDERLANDS SLAVERNIJVERLEDEN EN
ERFENIS

NATIONAAL ARCHIEF
SURINAAMSE SLAVENREGISTERS ONLINE TOEGANKELIJK
26 JUNI 2018
SURINAAMSE SLAVENREGISTERS VOOR IEDEREEN ONLINE
TOEGANKELIJK GEMAAKT
26 JUNI 2018
PAS OP!
GRUWELIJK BEELD TER RECHTERZIJDE!
WIKIPEDIA
GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLAVERNIJ/SURINAME
ORIGINELE BRON
WIKIPEDIA
GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLAVERNIJ

 

 
 
NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/
GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDING EN
IN NEDERLAND ANNO 2013
ASTRID ESSED
10 JULI 2013
[25]

”Over xenofobie ben ik, vrees ik, zeer pragmatisch.

Ik heb de vraag uitgezet op mijn Ministerie, maar die doe ik hier ook.
Noem mij een voorbeeld van een mulit etnische of multiculturele samenleving, waar de
oorspronkelijke bevolking nog woont -en dan vallen Australie en de
Verenigde Staten af, want daar is de oorspronkelijke bevolking uitgeroeid-
Een multi etnische, multi culturele samenleving, waar de oorspronkelijke
bevolking nog woont en waar een vreedzaam samenlevingsverband is.
Ik ken hem niet”
BEELDEN VAN DEZE UITSPRAAK ZIJN TE VINDEN IN ONDERSTAANDE
LINK
BNNVARA
ZEMBLA
MINISTER STEF BLOK: ”SURINAME IS EEN MISLUKTE STAAT, DOOR ETNISCHE\
OPDELING”
18 JULI 2018
 
 
 
[26]
” Aanleiding voor het terugroepen van de ambassadeur is de aanname van de amnestiewet door het Surinaamse parlement op woensdag. Deze wet zorgt ervoor dat president Desi Bouterse en andere verdachten van de Decembermoorden niet vervolgd worden. De Nederlandse regering en ook de Tweede Kamer hebben hun grote verontrusting hierover uitgesproken.”
AD
AMBASSADEUR SURINAME KEERT DIRECT TERUG NAAR NEDERLAND
5 APRIL 2012
NOS
SURINAME NEEMT AMNESTIEWET AAN
5 APRIL 2012
TEKST

In Suriname is de omstreden amnestiewet aangenomen. Dat gebeurde na dagenlang vergaderen in de Nationale Assemblee in Paramaribo. Uiteindelijk stemden 28 afgevaardigden voor en 12 tegen.

Op verzoek van het oppositionele Nieuw Front was de stemming hoofdelijk, zodat duidelijk zou zijn welke parlementariërs voor de wet hebben gestemd. Dankzij de wet kunnen de verdachten van de Decembermoorden in 1982 amnestie krijgen, onder wie president Desi Bouterse.

Verstoord

Volgens Ricardo Panka, partijgenoot van Bouterse, zal hiermee een einde komen aan het slepende strafproces tegen Bouterse en zijn medeverdachten. Hij noemde de wet noodzakelijk om een einde te maken aan de verdeeldheid in het land.

“We hopen dat het besluit van vandaag in de historie wordt gemarkeerd als een eerste stap naar een nieuw Suriname”, zei Panka na de stemming.

Het parlement heeft drie dagen over de wet gedebatteerd. De oppositie was tegen en wil niet dat het strafproces wordt verstoord door de nieuwe wet. “De scheiding van de wetgevende en rechtelijke macht is vertrapt”, zei parlementslid Chandrikapersad Santokhi.

Veroorloven

Ronnie Brunswijk, een vroegere rivaal van Bouterse, stemde “met veel pijn in zijn hart” voor de wet. Hij verontschuldigde zich tegenover de nabestaanden van de slachtoffers van de Decembermoorden, maar zei dat het land het zich niet kan veroorloven om een president te hebben die veroordeeld wordt in een rechtzaak.

Vlak voor de stemming eiste Brunswijk dat de amnestiewet niet zou gelden voor daders van de slachtpartij in Moiwana in 1986. Daarbij kwamen ongeveer vijftig mensen om, onder wie zwangere vrouwen en kinderen. De eis van Brunswijk werd aangenomen.

De regeringspartijen hebben aangekondigd dat er een waarheidscommissie wordt ingesteld, die de gebeurtenissen van december 1982 gaat onderzoeken.


NO SPANG
AMNESTIE DOODSTEEK DEMOCRATIE EN MENSENRECHTEN
ASTRID ESSED
6 APRIL 2012
TEKST
Amnestiewet doodsteek democratie en mensenrechten
vrijdag, 06 april 2012 19:48

INGEZONDEN – Ik heb met verontwaardiging kennisgenomen van de aanname van de amnestiewet door het Surinaamse parlement, waardoor aan de verdachten in het Decembermoordenproces geen straf meer kan worden opgelegd. Cynisch is bovendien, dat de amnestiewet moet worden bekrachtigd door de hoofdverdachte in het sinds 2007 lopende …

Decembermoordenproces, voormalig legerleider en dictator Bouterse, en thans de huidige president van Suriname. In de nacht van 8 op 9 december 1982 werden 15 critici van het middels een coup in 1980 aan de macht gekomen militaire regime Bouterse, zonder enige vorm van proces geëxecuteerd, onder hoofdverantwoordelijkheid van Bouterse, toenmalig legerbevelhebber.

Voor de Decembermoorden hadden gedurende het legerbevelhebberschap van Bouterse een groot aantal mensenrechtenschendingen plaats gehad, zoals de standrechtelijke executie van de militair Hawker na een mislukte tegencoup in maart 1982 en mishandelingen en arrestaties op vage gronden van oud-politici en dissidente militairen.

Ook heeft onder de verantwoordelijkheid van Bouterse in zijn militair conflict met de toenmalige leider van het Jungle Commando R. Brunswijk in 1986 een massaslachting plaatsgevonden in het bosnegerdorp Moiwana, waarbij tientallen burgers werden doodgeschoten door Surinaamse legertroepen.

De amnestiewet leidt tot een cultuur van straffeloosheid, willekeur en rechtsongelijkheid, aangezien ”gewone” misdadigers wel worden bestraft. In Suriname kan geen sprake zijn van een democratische rechtsstaat zonder bestraffing van de Decembermoorden en andere mensenrechtenschendingen.
(Astrid Essed)

VOORLOPIG GEEN SURINAAMSE AMBASSADEUR IN DEN HAAG
15 NOVEMBER 2012
[27]
WIKIPEDIA
EBU JONES
[28]

‘We zijn geschrokken van die informatie, geschrokken van die informatie, want het
is bezijden de waarheid.
Het is niet het beeld van wat in Suriname werkelijk gebeurt.
Omdat Suriname juist een multiculturele samenleving is en dat is juist hetgeen
waarover wij geroemd worden, internationaal.
De Minister van Onderwijs van Belgie, die was in Suriname juist op
basis hiervan, om te kijken hoe wij het doen.
Hoe wij met de verschillende etnische samenlevingen bij elkaar wonen.
En vreedzaam ook nog. ‘
OPNAME UITSPRAAK ZAAKGELASTIGDE SURINAME ZIE
ONDERSTAANDE LINK
BNNVARA
ZEMBLA
ZAAKGELASTIGDE SURINAME GESCHROKKEN VAN DE BEELDEN
18 JULI 2018
[29]
ZIE NOOT 28

 

[30]
ZIE NOTEN 26 EN 27
[31]
AD
KAMER WIL OPHELDERING OVER ”ONBEGRIJPELIJKE
EN LOMPE” UITSPRAKEN MINISTER BLOK
18 JULI 2018

 

[32]
NOS
BLOK BIEDT REGERING SURINAME EXCUSES AAN
TEKST

Minister Stef Blok van Buitenlandse zaken heeft een excuusbrief gestuurd naar zijn Surinaamse collega Yldis Pollack-Beighle. De minister schrijft te betreuren dat zijn uitspraken aanstoot hebben gegeven in Suriname en daarbuiten. “Hiervoor bied ik mijn oprechte excuses aan de regering van de Republiek Suriname aan.”

Blok schreef de brief vanwege omstreden uitspraken die hij deed over Suriname op een besloten bijeenkomst. “Ik heb daarbij uitspraken gedaan die ik niet had moeten doen en heb mij in te scherpe bewoordingen uitgelaten”, schrijft de minister. “Het was geenszins mijn bedoeling om Suriname en de Surinaamse bevolking in een negatief daglicht te stellen.”

Blok herhaalt in de brief zijn woorden dat hij de “scherpte van de discussie” heeft opgezocht en daarbij “ongelukkige illustraties” heeft gebruikt.

‘Failed State’

De Surinaamse regering had donderdag de tijdelijk zaakgelastigde van Nederland ontboden en in een protestnota om excuses van minister Blok gevraagd aan de Surinaamse regering en de Surinaamse bevolking.

De minister gaat in zijn brief niet verder in op de inhoud van zijn uitlatingen. Hij noemde Suriname een “failed state” waar de multi-etnische bevolking niet vreedzaam met elkaar samenleeft. Ook uitte Blok zijn twijfels over het gehalte van de democratie en de rechtsstaat in Suriname. De door de Surinaamse regering gevraagde excuses aan de bevolking blijven in de brief van Blok achterwege.

Suriname: excuses niet volledig

De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken is op dit moment op werkbezoek in Servië. Daarom is er nog geen officiële reactie van de Surinaamse regering op de brief. Wel noemt een regeringswoordvoerder de excuses van Blok in een reactie aan de NOS “niet volledig”.

Blok zegt wel dat hij groot belang hecht aan de relatie met Suriname en spreekt zijn hoop uit dat hij zijn Surinaamse ambtgenoot later dit jaar in New York spreekt, op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat ook met andere landen contact is geweest, zoals de Antilliaanse eilanden. De minister wil met anderen die aanstoot hebben genomen aan zijn uitspraken in gesprek gaan, zoals de Aboriginals.

Politiek verslaggever Ron Fresen zegt dat Blok alles uit de kast moet trekken om de reputatieschade weg te poetsen. Ook in de coalitie zitten ze al dagen met de kwestie in hun maag. “Achter de schermen leeft de fundamentele vraag of Blok geloofwaardig kan maken dat hij echt anders naar de samenleving kijkt dan dat hij op die besloten bijeenkomst heeft gezegd.” Volgens Fresen wacht Blok na de zomer een heel zwaar debat.

[3
[33]
EXCUSES BLOK NIET AANVAARDBAAR VOOR SURINAAMSE
REGERING
24 JULI 2018
[34]
” De uitspraken over Suriname als ‘failed state’ (mislukte staat) zijn niet ingetrokken. Voor de Surinaamse regering had dat wel moeten gebeuren. De uitspraken berusten namelijk niet op waarheid. Blok ziet Suriname als een mislukte staat omdat het samenlevenm van etnische groepen compleet zou zijn mislukt. De Nederlandse politicus zei dit in besloten kring. Intussen is een beeldopname hiervan wijd verbreid.”

 


[35]

”Je loopt vrij snel tegen de grenzen aan van wat  de samenleving kan hebben.

En vandaar dat ik ook zeg, ik begrijp de mensen in Amsterdam West

en de Schilderswijk.
Want als je in Benoorderhout woont, is het hardstikke leuk om op
zondag naar de Turkse bakker te gaan.

Je hebt ook geen last van een aantal bijeffecten.

Maar als je er middenin woont, heb je enorm last”
ZIE VOOR BEELDEN UITSPRAAK BLOK ONDERSTAANDE LINK
BNNVARA
ZEMBLA
MINISTER STEF BLOK: ”SURINAME IS EEN MISLUKTE STAAT, DOOR ETNISCHE\
OPDELING”
18 JULI 2018

[36]
VALSE PIANO VAN BAUDET
KRITISCHE SITE MET UITSTEKENDE ACHTERGRONDINFORMATIE
OVER DE HANDEL EN WANDEL VAN FORUM VOOR DEMOCRATIE
PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/”VIJF VOOR TWAALF”
ASTRID ESSED
5 MAART 2018
ZIE OOK WEBSITE VAN AFA FRYSLAN
GEEN DINER/ONTMOETING PINK MET JONGERENCLUB
FORUM VOOR DEMOCRATIE/BRIEF AAN PINK
ASTRID ESSED
13 JULI 2018

THE POSTONLINE
JULIAN BLANC HEEFT VOLKOMEN GELIJK
[37]
HIDDEMA [FVD] OVER LINKS GEWELD: ”JE ZIET NOOIT IEMAND
VOOR DE RECHTER!” (27-05-2018)
[38]

”Ik kan het verschil tussen een Hutu en Tutsi niet zien.
Ook niet tussen een Sjiiet en Soenniet.
Ze kunnen het helaas zelf wel.
‘Dat heeft niks te maken met blank of gekleurd.
Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen, dat wij een overzichtelijke groep
willen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden.

En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met ons

onbekende mensen.
Tenzij we zo rijk zijn, dat het ons allemaal niet zoveel meer
kan schelen.’
BEELDEN VAN DEZE UITSPRAAK ZIJN TE VINDEN IN ONDERSTAANDE
LINK
BNNVARA
ZEMBLA
MINISTER STEF BLOK: ”SURINAME IS EEN MISLUKTE STAAT, DOOR ETNISCHE\
OPDELING”
18 JULI 2018

[39]

WIKIPEDIA
HUTU
WIKIPEDIA
TUTSI

https://en.wikipedia.org/wiki/ Tutsi

[40]
WIKIPEDIA
SOENNISME
WIKIPEDIA
SJIISME
[41]
” Today, Twelver Shia Islam is the official state religion, to which about 90% to 95%[369][370] of the population adhere. About 4% to 8% of the population are Sunni Muslims, mainly Kurds and Baloches.”
WIKIPEDIA
IRAN/RELIGION
 
 
ORIGINELE BRON
 
 
WIKIPEDIA
IRAN
 
[42]
” Muslim (official) 99% (Shia 55-60%, Sunni 40%), Christian <.1%, Yazidi <.1%, Sabean Mandaean <.1%, Baha’i <.1%, Zoroastrian <.1%, Hindu <0.1%, Buddhist <0.1%, Jewish <0.1%, folk religion <0.1, unafilliated 0.1%, other <0.1%[163] It has a mixed Shia and Sunni populatio n. The CIA World Factbook estimates that around 65% of Muslims in Iraq are Shia, and around 35% are Sunni”
A 2011 Pew Research Center estimates that 51% of Muslims in Iraq are Shia, 42% are Sunni, while 5% identify themselves as “Just a Muslim”.[210] The Sunni Muslims, 12-13 million in a population of 36 million, include Arabs, most Turkomen, and Kurds.
WIKIPEDIA
IRAQ/RELIGION
 
 
ORIGINELE BRON
 
 
[43]
WIKIPEDIA
JAGER-VERZAMELAAR
[44]

”Ik kan het verschil tussen een Hutu en Tutsi niet zien.
Ook niet tussen een Sjiiet en Soenniet.
Ze kunnen het helaas zelf wel.
‘Dat heeft niks te maken met blank of gekleurd.
Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen, dat wij een overzichtelijke groep
willen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden.

En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met ons

onbekende mensen.
Tenzij we zo rijk zijn, dat het ons allemaal niet zoveel meer
kan schelen.”
BEELDEN VAN DEZE UITSPRAAK ZIJN TE VINDEN IN ONDERSTAANDE
LINK
BNNVARA
ZEMBLA
MINISTER STEF BLOK: ”SURINAME IS EEN MISLUKTE STAAT, DOOR ETNISCHE\
OPDELING”
18 JULI 2018
[45]

VOORBEELDEN VAN RACISTISCH/UITSLUITEND GESTOOK/BELEID
/UITSPRAKEN/VOORSTELLEN VAN POLITICI
DEZE LIJST IS VERRE VAN COMPLEET/EEN GRIP:
MARK RUTTE
BRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS
TEKST

Aan alle Nederlanders,

Er is iets aan de hand met ons land. Hoe komt het toch dat we als land zo welvarend zijn, maar sommige mensen zich zo armzalig gedragen? Mensen die in toenemende mate de stemming in ons land aan het bepalen zijn. Die bereid zijn om alles waar we als Nederland zo hard voor hebben gewerkt, omver te gooien. Dat laten we toch niet gebeuren?

Verreweg de meesten van ons zijn van goede wil. De stille meerderheid. We hebben het beste met ons land voor. We werken hard, helpen elkaar en vinden Nederland best een gaaf land. Maar we maken ons wel grote zorgen over hoe we met elkaar omgaan. Soms lijkt het wel alsof niemand meer normaal doet.

U herkent het vast wel. Mensen die zich steeds asocialer lijken te gedragen. In het verkeer, in het openbaar vervoer en op straat. Die van mening zijn dat ze altijd maar voorrang hebben. Die afval op straat dumpen. Die conducteurs bespugen. Of die in groepjes rondhangen en mensen treiteren, bedreigen of zelfs mishandelen. Niet normaal.

We voelen een groeiend ongemak wanneer mensen onze vrijheid misbruiken om hier de boel te verstieren, terwijl ze juist naar ons land zijn gekomen voor die vrijheid. Mensen die zich niet willen aanpassen, afgeven op onze gewoontes en onze waarden afwijzen. Die homo’s lastigvallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten. Ik begrijp heel goed dat mensen denken: als je ons land zo fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat. Dat gevoel heb ik namelijk ook. Doe normaal of ga weg.

Dit gedrag mogen we nooit normaal vinden in ons land. De oplossing is niet om dan maar groepen mensen over één kam te scheren, uit te schelden of hele groepen simpelweg het land uit te zetten. Zo bouwen we toch geen samenleving met elkaar? De oplossing is vooral een mentaliteitskwestie. We zullen glashelder moeten blijven maken wat normaal is en wat niet normaal is in dit land. We zullen onze waarden actief moeten verdedigen.

In Nederland is het namelijk normaal dat je elkaar de hand schudt en gelijk behandelt. Het is normaal dat je van hulpverleners afblijft. Dat je leraren respecteert en mensen niet sart met vlogjes. Het is normaal dat je werkt voor je geld en het beste uit je leven probeert te halen. Elkaar helpt als het even moeilijk gaat en een arm om iemand heen slaat in zware tijden. Het is normaal dat je je inzet en niet wegloopt voor problemen. Dat je fatsoenlijk naar elkaar luistert. In plaats van elkaar te overschreeuwen als je het ergens niet mee eens bent.

De komende tijd is bepalend voor de koers van ons land. Er ligt slechts één vraag voor: wat voor land willen we zijn?

Laten we ervoor strijden dat we ons thuis blijven voelen in ons mooie land. Laten we duidelijk blijven maken wat hier normaal is en wat niet. Ik weet zeker dat we dit voor elkaar gaan krijgen. Dat we alles wat we met elkaar bereikt hebben samen overeind houden. U, ik, wij allemaal. Laten we samenwerken om dit land nóg beter te maken. Want echt, we zijn een ontzettend gaaf land. Ik zou nergens anders willen wonen. U wel?

Groet,
Mark Rutte

Wat ik ontzettend belangrijk vind, is dat we het gevoel van saamhorigheid in dit land gaan versterken. Onze identiteit, de identiteit van onze samenleving, door aandacht voor onze cultuur, voor ons volkslied het Wilhelmus.”
ALDUS CDA FRACTIELEIDER BUMA IN DE TOELICHTING
VAN HET REGEERAKKOORD 2017
H.J. SCHOOLEZING 2017 DOOR SYBRAND BUMA
ZOMERGASTEN IN VIJF MINUTEN-MARK RUTTE
PLEUR OP!
KAMER WIL NIETS WETEN VAN DISCRIMINERENDE
ANTILLIANENWET VVD
28 SEPTEMBER 2016

En niet alleen door de extreem-rechtse PVV van Wilders
[16], ook door de reguliere politieke partijen, die komen
met discriminerende voorstellen, waarbij mensen
van Marokkaanse afkomst, die in Nederland dezelfde
premies hebben betaald een lager niveau aan
kinderbijslag of nabestaandenuitkering [weduwepensioen]
zouden ontvangen in hun land van herkomst of in
het geheel niet, met een
naar ambtelijk woord ”Wet Woonlandbeginsel” genoemd [17]
Dit onzalige plan is geeintameerd door PvdA vice premier
Asscher.
BRON
HERDENKING FEBRUARISTAKING/EERBETOON AAN DE
MOEDIGE STAKERS VAN TOEN/STRIJDBAARHEID NU
ASTRID ESSED
26 FEBRUARI 2015
WET WOONLANDBEGINSEL
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
MAROKKAANSE ORGANISATIES DREIGEN STEUN AAN
PVDA IN TE TREKKEN
9 MAART 2013
[46]
ZIE VOOR UITSPRAKEN BLOK DE VOLGENDE LINK
BNNVARA
ZEMBLA
MINISTER STEF BLOK
SURINAME IS EEN MISLUKTE STAAT, DOOR
ETNISCHE OPDELING
18 JULI 2018

 

[47]
EEN KORTE GREEP UIT DE KRITIEK OP BLOK [ER IS VEEL MEER,
GOOGLE MAAR!]

AD
KAMER WIL OPHELDERING OVER ”ONBEGRIJPELIJKE
EN LOMPE” UITSPRAKEN MINISTER BLOK
18 JULI 2018
RTL NIEUWS
PVDA: KAMER MOET TERUGKOMEN VAN ZOMERRECES
OM KWESTIE BLOK
19 JULI 2018
RTL NIEUWS
CURACAO VEROORDEELT UITSPRAKEN BLOK
OVER MULTICULTURELE SAMENLEVING
20 JULI 2018
IN HET GEWEER TEGEN MINISTER BLOK
REACTIES VAN DE ADJUNCT DIRECTEUR VAN VLUCHTELINGENWERK
EN DE DIRECTEUR VAN STICHTING VLUCHTELING, ZIE
EERSTVOLGENDE LINK [JOOP.NL]

”Jasper Kuipers, adjunct-directeur bij VluchtelingenWerk Nederland wil dat Rutte afstand neemt van de uitspraken van Blok:

Dit is een bewindspersoon onwaardig. Bovendien ondermijnt minister Blok hiermee inspanningen van dit kabinet om in Europa gezamenlijke afspraken te maken over een goede opvang van vluchtelingen. Wij roepen de minister-president op om afstand te nemen van deze uitspraken.

”Tineke Ceelen, directeur Stichting Vluchteling is eveneens geschokt:

Ik sta echt met mijn oren te klapperen. Hele onheilspellende opmerkingen van uitgerekend de minister die de verantwoordelijkheid heeft om grote internationale problemen van onze tijd op een menswaardige manier op te lossen. In plaats daarvan kiest de minister van Buitenlandse Zaken ervoor om de polarisatie te voeden met allerlei spookbeelden over mensen die in wanhoop op onze deuren kloppen op zoek naar hulp en bescherming. Deuren die steeds vaker in hun gezicht worden dichtgesmeten. Bloks uitspraken druisen in tegen de mensenrechten waarvoor juist deze minister zich hoort in te zetten. Dit is een minister onwaardig. Dit staat haaks op alles waar Stichting Vluchteling en – belangrijker nog – het grootste gedeelte van de Nederlanders voor staat.

REACTIE OP DE SITE VAN JOOP.NL

” 
Thuiszitter
  20 juli 2018 at 01:17

Gebeuren in elke samenleving zaken die weinig met vreedzaam te maken hebben. De verhuftering is toegenomen.

Blok laat blijken dat ook bij hem de noodklok luidt, angst is wel zo een slechte raadgever, ik denk dat deze xenofoob beter zijn biezen kan pakken, als BZ minister kan hij het verder wel vergeten. Zal de partijvoorzitter het stokje overnemen ?

Ik leef in een multiculturele wijk en zou niet anders willen.”

BLOK SCHOKT TOEHOORDERS MET BIZARRE UITSPRAKEN
OVER MULTICULTURELE SAMENLEVING
18 JULI 2018
VLUCHTELINGENWERK
UITSPRAKEN MINISTER BLOK ZIJN EEN BEWINDSPERSOON
ONWAARDIG
18 JULI 2018
RACISME EN HISTORISCHE ONTKENNING UIT MINISTERIELE MOND
PETER STORM
18 JULI 2018
” van de Nederlandse politieke cultuur, die daarmee net zo verwerpelijk is als de opvattingen van de minister. Wie dat racisme wil bestrijden en die monoculturele houding wil ondermijnen – een hoogst noodzakelijke taak! – komt onontkoombaar in botsing met de ruggengraat van die cultuur, de hoofdstroom in de politiek die Nederland domineert. Je kunt vaderlandslievend zijn en de Nederlandse grootheid propageren. Of je kunt antiracist zijn en opkomen voor multiculturaliteit. Allebei tegelijk is, als je enigszins consistent wilt zijn, een onmogelijkheid. Ik kies voor het tweede, en dus tegen die mythische Nederlandse grootsheid. Jij?
RACISME EN HISTORISCHE ONTKENNING UIT MINISTERIELE MOND
PETER STORM
18 JULI 2018

[48]
DE GOEDE ZAAK
ONDERTEKEN DE OPEN BRIEF:
POLITICI, STOP MET HET INSPELEN OP XENOFOBIE
EN RACISME

De recente uitspraken van Stef Blok, maar ook beweringen van andere politici voeden racistische onderstromen in onze maatschappij. Dat menen schrijver Meredith Greer, kunstenares Tinkebell, politica Sylvana Simons, geschiedschrijver Geert Mak en nog ruim 60 ondertekenaars van deze open brief. Daarin roepen zij politici op om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Word mede-ondertekenaar van deze open brief aan onze Nederlandse politici!

Deze brief verscheen op 23 juli op Volkskrant.nl – https://www.volkskrant.nl/ columns-opinie/oproep- politici-stop-met-het- inspelen-op-xenofobie-en- racisme~b6cf921f/

Foto Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken (VVD): ANP

Waarom is het belangrijk?

‘Doe normaal of ga weg’ – Mark Rutte

‘Antiracisme-demonstranten vallen onze tradities aan’ – Raymond Knops

‘De bijstand en Nederlanderschap moet je verdienen’ – Klaas Dijkhoff

‘Immigratie en globalisering brachten de clash of civilizations in ‘ons huis’. De ‘gewone Nederlanders’ bleven verweesd achter. Alsof de elite er met hún vrijheid en gelijkheid vandoor ging en ze aan de nieuwkomers gaf.’ – Sybrand Buma

Het is slechts een kleine greep uit uitspraken die bewindslieden en volksvertegenwoordigers van regeringspartijen de afgelopen jaren deden over onze samenleving. Sinds afgelopen week is daar een nieuw dieptepunt aan toegevoegd:

‘Noem mij een voorbeeld, van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont (…) en waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken het niet.’ – Stef Blok

Wij maken ons grote zorgen. Politici van onze regeringspartijen lijken het steeds normaler te vinden om actief op te roepen tot een tweedeling in onze samenleving. Uitspraken die tien, twintig jaar geleden onvoorstelbaar waren, worden zonder blikken of blozen uit de mouw geschud. En eigenlijk – zo zegt onze minister van Buitenlandse Zaken nu – is elke migrant een bedreiging voor de sociale vrede. Want: een samenleving waar meerdere culturen vreedzaam samenleven bestaat niet. Xenofobie, een eufemisme voor vreemdelingenhaat, is iets waar hij ‘pragmatisch’ over is.

Het lijkt wel alsof iedere politicus die in debatten over migratie, integratie, of identiteit de grens opzoekt, niet doorheeft dat die grens daardoor opschuift. Steeds verder naar de kant van racisme, ontmenselijking en discriminatie.

Iedere keer dat een bewindspersoon – iemand die bóven de partijen moet staan en verantwoordelijk is voor het welzijn van álle Nederlanders – dergelijke ideeën ventileert, voelen racistische onderstromen in onze maatschappij zich gesterkt. Ook al wordt er daarna teruggekrabbeld. Ook al worden woorden in halfslachtige excuses afgezwakt, genuanceerd of ingeslikt. Uitspraken als deze kún je niet terugnemen. Ze zijn de wereld al in geslingerd. Ze hebben zich al genesteld en ingekapseld in onze maatschappij.

Juist dit soort uitspraken zet onze vreedzame samenleving onder druk.

Juist dit soort uitspraken graaft, creëert en verstevigt een maatschappelijke kloof.

Juist dit soort uitspraken legitimeert racisten en extreemrechtse radicalen in hun hetze tegen iedereen die anders is.

Beste politici, wij verzoeken u dringend om uw verantwoordelijkheid te nemen. Stop met het inspelen op de alsmaar groeiende xenofobe en racistische angsten in onze samenleving. Stop met het verschuiven van de grens van het acceptabele in ons maatschappelijk debat. Stop met het voeden van de tweedeling tussen een fictief ‘wij’ en ‘zij’. De effecten hiervan op onze samenleving zijn ontwrichtend, polariserend, en hebben reële effecten op echte mensen. Op Nederlanders, die net zo normaal en gewoon zijn als alle anderen. Nederlanders die het verdienen met respect vertegenwoordigd te worden door hun regeringsleiders.

Meredith Greer – Schrijver
Tirza de Fockert – Gemeenteraadslid GroenLinks Amsterdam
Lieke Marsman – Dichter
Claudia de Breij – Cabaretier
Akwasi – Rapper
Eric Corton – Acteur / Presentator
Jurjen van den Bergh – Politiek commentator / Oprichter De Goede Zaak
Tinkebell – Kunstenares
Persis Bekkering – Schrijver
Maurice Seleky – Schrijver
Joyce Brekelmans -Journalist
Nadia Bouras – Universitair Docente, Universiteit Leiden
Raja Felgata – Oprichter Kleurrijke Top 100
Sylvana Simons – Oprichter BIJ1, gemeenteraadslid Amsterdam
Christine Otten – Schrijver / Journalist
Janneke Stegeman -Theoloog
Mona van den Berg – Fotograaf
Hans Krikke – Directeur Samenwonen/ Samen Leven Amsterdam Nieuw West
Amma Assante – Politica
Ahmet Polat – Fotograaf
Sunny Bergman – Filmmaker
Murat Isik – Schrijver
Glenn Helberg – Psychiater
Babs Gons – Dichter
Dolly Bellefleur – Dolly Bellefleur
Massih Hutak – Schrijver / Rapper
Ingeborg Beugel -Journalist / Filmmaker
Anke Laterveer – Schrijver / Presentator
Claartje Kruijff – Theoloog des Vaderlands
Marjolein van Heemstra – Schrijver
dr. Ellen-Rose Kambel – Directeur Rutu Foundation voor intercultureel onderwijs
Dylan Meert – Programmamaker bij Pakhuis de Zwijger
Dave Ensberg-Kleijkers – Onderwijsbestuurder / Auteur
Zoë Papaikonomou – Onderzoeksjournalist en auteur
Annebregt Dijkman – Onderzoeksjournalist en auteur
Barbara Vos -Programmaker bij Pakhuis de Zwijger
Egbert Fransen – Directeur Pakhuis de Zwijger
Joost Baars – Dichter
Geert van Itallië -Directeur Melkweg
Etchica Voorn – Auteur
Anja Meulenbelt – Schrijfster / Politica
Izaline Calister – Zangeres
Matthea de Jong -Programmamaker
Nikki Dekker – Schrijver / Radiomaker
Milou Deelen – Journalist
Malou Holshuijsen – Presentator BNNVARA
Joshua Livestro – Hoofdredacteur Jalta, Publicist
Stan Veuger – Econoom bij het American Enterprise Institute, gastdocent Harvard University
Robert Vuijsje – Schrijver
Karin Spaink – Columnist
Ronald Giphart -Schrijver
Bénédicte Ficq – Advocate
Mano Bouzamour – Schrijver
Robert Alberdingk Thijm – Scenarioschrijver
Norbert Ter Hall – Filmregisseur
Jean-Marc van Toll – Auteur
Devika Partiman – Sociaal activist
Marleen Stikker – Oprichter de Waag Society
Natascha van Weezel -Journalist
Samora Bergtop – Actrice
Hans Laroes – Journalist / Hoofdredacteur
Bart Chabot – Dichter / Schrijver
Simon(e) van Saarloos – Filosoof / Schrijver
Elias Mazian – DJ
Geert Mak – Schrijver
Elsbeth Etty – Columnist

Reacties uitgeschakeld voor Uitspraken minister Blok/Vruchten op Racistische Taart/Suriname als ”Failed State”, Turkse Bakker en ”Onze Genen”

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.