[2006]/Heksenjachten in Nederland/Anti terreurprocessen en wetgeving

Image result for MALLEUS MALEFICARUM/Images

Image result for MALLEUS MALEFICARUM/Images

MALLEUS MALEFICARUM,
GESCHREVEN DOOR HEINRICH KRAMER EN
JACOB SPRENGER EN HELAAS SNEL VRSPREID
DOOR DE UITVINDING VAN DE BOEKDRUKKUNST!
DE HEKSENHAMER GAF RICHTLIJNEN  VOOR
ONDERVRAGING VAN HEKSEN EN NET ALS BIJ
TERRORISMEWETTEN HILIGDE HET
DOEL DE MIDDELEN:
FOLTERING WAS TOEGESTAAN [ZOALS IN
DE ”MODERNE TIJD” IN DE VS OF FOLTERING DOOR VS UITBESTEED AAN
BONDGENOTEN ZOALS JORDANIE EN EGYPT]
VANWEGE HET ZO GROTE KWAAD……
Image result for Heksenjachten/Images
HEKSENJACHTEN TOEN/TERREURPROCESSEN NU
 

 

The United States flag decorates the side of a guard tower inside of Joint Task Force Guantanamo Camp VI at the U.S. Naval Base in Guantanamo Bay, Cuba, March 22, 2016.

 © 2016 Reuters

Image result for Guantanamo Bay/Images

Image result for Guantanamo Bay/Images
1000 × 541Images may be subject to copyrightFind out more
GUANTANAMO BAY, AMERIKAANS GEVANGENKAMP VOOR
”MODERNE” HEKSEN, ECHTE/VERMEENDE
TERREURVERDACHTEN EN VAAK GEWOON
STRIJDERS UIT DE AFGHANISTAN OORLOG,
DIE DAAR SINDS 2002 VASTZITTEN ZONDER
VORM VAN PROCES, HOEWEL ER OOK EEN
AANTAL ZIJN VRIJGELATEN
HEKSENJACHTEN IN NEDERLAND/ANTI TERREURPROCESSEN
EN WETGEVING
DAAR IS ZE WEER!
HAHAHAHAHA!
De oplettende lezer zal gezien, of gelezen hebben, dat ik mij
de laatste tijd nogal heb beziggehouden met onderwerpen
”terrorisme” betreffende.
Dit heeft er direct mee te maken, dat Jawed S, de man,
die op Amsterdam Centraal Station op twee Amerikaanse
toeristen had ingestokn [wat mij de handeling van een verwarde man
toeschijnt- ervan wordt verdacht een ”terroristisch oogmerk”
te hebben.
Waarom mij dat onzin lijkt, heb ik betoogd in een eerder artikel
Weet niet, of u het gelezen hebt, lezers, maar het is de
moeite waard.
Lees maar onder noot 1
Maar ik was op dreef!
Geinspireerd door de nieuwe ”terreur” obsessie, die vooral media
en politie/Justitie in zijn greep lijkt te hebben, welks
vuurtje nog eens lekker wordt opgestookt
door de fascistische en haatzaaiende politicus
Thierry Baudet [3] maar vooralsnog
[gelukkig- langs de meeste mensen heengaat [4], besloot
ik eens in het verleden te duiken, alwaar ik een aantal interessante
zaken vond….

 

 

HEKSENJACHTEN, TOEN EN NU
Heksenjachten, tijdens de Middeleeuwen en de vroege
Renaissance, zijn bekend.
Wat weinigen weten, is dat de Heksenjachten na de Middeleeuwen
in fanatisme en gruwelijkheid, veel erger waren.
Debet daaraan is vooral het in 1485 verschenen geschrift
”Heksenhamer” [5], geschreven door twee monniken, die
geobsedeerd waren door wat zij als ”heksen”
beschouwden en het Geschrift hadden geschreven als
leidraad voor de vervolging van heksen. [6]
En wat zo treffend was, dat de rechtvaardiging van de wreedheid
jegens ”heksen”, overeenkwam met de rechtvaardiging voor
de behandeling van echte/vermeende terreurverdachten.
Denk daarbij aan foltering , in de vooral [kwam in de Middeleeuwen
weinig voor!] vroege Renaissance periode en die van terreurverdachten
in the ”war on terror”,
door de VS begonnen en geleid [7], waarbij met name de naam
van het nog steeds bestaande Guantanamo Bay huiveringwekkend
op en naklinkt.. [8]
Guantanamo Bay, waar van de 780 gevangenen, nog steeds
41 vastzitten. [9]
41 te veel………
Trouwens, ”waterboarding” van terreurverdachten, toegepast
door de regering Bush, komt sterk overeen met een tijdens de
Spaanse Inquisitie gebruikte foltermethode:
”interrogatorio mejorado del agua” [10]
FRAPPANT!
Enfin, lees mijn stukje, dat ik  aan de vergetelheid heb ontrukt
vanwege die bizarre ”terroristisch oogmerk” toevoeging in
de zaak Jawed S. [11]
En verbaast u zich er met mij over, dat er in al die Eeuwen
Menselijke Geschiedenis zo weinig is veranderd……..
Astrid Essed
NOTEN [Daaronder artikel]
[1]
VERDACHTE STEEKPARTIJ HAD TERROSTISCH MOTIEF/
TERRORISME?/ENKELE IMPRESSIES
ASTRID ESSED
17 SEPTEMBER 2018
OF
[2]
RTL NIEUWS
DIT IS WAT WE WETEN OVER DE TERREURAANSLAG OP
AMSTERDAM CS
1 SEPTEMBER 2018
AANSLAG: JAWED S NOEMDE GEERT WILDERS IN ZIJN
VERKLARING, MAAR NIET DE CARTOONWEDSTRIJD
VERKLARING OPENBAAR MINISTERIE
TEKST
”De verdachte heeft meerdere verklaringen afgelegd en uit die
verklaring blijkt, dat hij een terroristisch motief had en ook daarvoor
naar Nederland is gekomen en hij geeft aan, dat hij vindt, dat in
Nederland Allah, de Profeet Mohammed, de Islam en de Koran
beledigd worden, waarbij hij ook de naam van Wilders
heeft genoemd.
Hij heeft geen relatie gelegd met de cartoonwedstrijden.
Bij zijn motief verder wordt dat allemaal uiteraard nog onderzocht
en kunnen daar nu geen mededelingen over worden gedaan
behalve dat ik u wel kan berichten, dat deze man wel wordt
onderzocht door een psycholoog en een psychiater.
EINDE VERKLARING OPENBAAR MINISTERIE
[3]
AANSLAG AMSTERDAM BEDREIGT VRIJE SAMENLEVING
TEKST
INTERVIEWER:
”Meneer Baudet, een aanslag om de hoek bij u in Amsterdam.
Het is dan toch gebeurd in 2018, de tweede na 2004”
THIERRY BAUDET:
”Ja en er wordt dus ook al meteen een soort dreigement aan gekoppeld
van dat komt doordat jullie cartoons wilden gaan ophangen
en wat dan ook allemaal, maar dat maakt het natuurlijk alleen maar erger.
Er is hier natuurlijk gewoon sprake van chantage en we hebben het eerder
gezien ook in 2004 met van Gogh.
Toen zei de dader ”ik kon Ayaan Hirsi Ali niet bereiken, daarom
dat ik van Gogh pak.
En ik vind dat vreselijk, dat wij op deze manier als samenleving gewoon
bedreigd worden en de volgende stap is misschien, dat wij Kerken moeten
gaan sluiten, allerlei vormen van vrijheid van meningsuiting niet meer
kunnen hebben, he, noem het allemaal maar op, het is heel zorgelijk,
heel gevaarlijk en natuurlijk vreselijk voor de slachtoffers.”
INTERVIEWER:

”En los daarvan, de pers heeft daar natuurlijk gebruik van gemaakt,

de politiek ook, om een collega politicus daarmee flink om de oren
te wassen en dat is meneer Wilders.”
THIERRY BAUDET:
”Ja, eh, dat is natuurlijk gewioon een vorm van chantage.
We hebben ook niet gezegd, toen van Gogh werd vermoord,
”dat komt door Ayaan Hirsi Ali”
Mensen moeten in dit land vrijheid hebben te doen wat ze willen,
te zeggen wat ze willen.
Het is heel belangrijk goed.
En we gaan niet ons laten chanteren onder dreiging van geweld.”
INTERVIEWER
”Nou is dat wel gebeurd min of meer, want de cartoonwedstrijd is
moeten worden afgelast vanwege al die bedreigingen, omdat Geert
Wilders natuurlijk geen trek had om daar risico’s voor te nemen.
Dat zegt wel iets over de vrijheid van meningsuiting.
THIERRY BAUDET:
”Ja, dus eigenlijk heeft Wilders zijn punt al gemaakt, zou je kunnen zeggen, he.
Het punt is, volgens mij, de radicale Islam bedreigt onze vrije samenleving
op een aantal essentiele punten en we moeten ophouden te spreken
over ”verwarde mannen” en weg te kijken.
We moeten het adresseren, we moeten radicale imams uitzetten, we
moeten radicale Moskeeen sluiten, we moeten veel meer doen aan
inburgering, aan integratie, we moeten de grenzen veel beter controleren,
massale iimmigratie tegenhouden.
Er zijn tal van punten, die wij vinden dat je moet doen als Forum voor
Democratie.
En dit vreselijke gebeuren toont weer eens aan, dat het een heel reeel
probleem is.”
INTERVIEWER:
”En niet opgelost wordt.”
THIERRY BAUDET:
”Nee, nou ja, je ziet dat ze dagenlang eromheen draaien en
niet willen benoemen wat er aan de hand is en nu nog steeds
heel omzichtig tewerk gaan en niet willen p;raten over de eigenlijke problemen”
EINDE INTERVIEW MET THIERRY BAUDET
ZIE MEER OVER BAUDET’S FASCISTISCHE AGENDA
”RASSENWAAN
Het Forum voor Democratie excelleert in rassenwaan!
Zo heeftFvD  voorman Thierry Baudet in een radioprogramma gezegd, dat
hij niet wil, dat Europa ”Afrikaniseert”
Europa moet, volgens Baudet, ”blank, dominant en
cultureel” blijven.  [8]
Hij heeft er bezwaren tegen dat [volgens hem] de Nederlandse
bevolking ”homeopathisch wordt verdund” met alle volkeren
van de wereld. [9]

De [toen, heeft zich later teruggetrokken [10]] nummer 2 tweede kandidaat

bij de Gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, Yernaz Ramautarsing
deed een onthutsende uitspraak, dat het IQ van zwarten lager zou zijn
dan van blanken. [11]
FvD voorman T Hiddema ondersteunde het vermeende IQ verschil
tussen volkeren [12] en Thierry Baudet vond het ”een zaak van de wetenschap””
GEEN DINER/ONTMOETING PINK MET JONGERENCLUB
FORUM VOOR DEMOCRATIE/BRIEF AAN PINK
ASTRID ESSED
13 JULI 2018
[4]

HET PAROOL

CS-24 UUR LATER: ”ALS HET GEBEURT, DAN GEBEURT HET”

1 SEPTEMBER 2018

https://www.parool.nl/amsterdam/cs-24-uur-later-als-het-gebeurt-dan-gebeurt-het~a4603816/?utm_source=link&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20content&utm_content=paid&hash=c99ff09ed3dfc17df35ed6a576dab3d871aa29b3

TEKST

Het heeft geen zin om je daarmee bezig te houden,” denkt student Romy Cramer (23) uit Amsterdam. De terreurdreiging hangt altijd een beetje in de lucht en dat begint te wennen, zegt zij. “Ik denk maar zo: een aanslag in Amsterdam gaat natuurlijk een keer gebeuren. Je kunt er bang voor zijn, maar als het gebeurt, dan gebeurt het.”

Ze denkt er heus weleens over na als ze de stad in gaat. “Bij drukke events zoals Gay Pride en koningsdag. Maar dat houdt me niet tegen om wel gewoon te gaan.” Wie op het verkeerde moment op de verkeerde plek is en slachtoffer wordt, heeft vooral pech gehad. “Als je erbij bent, ben je erbij.”

Schrik aanjagen
Ook bij bloemist Moonflower waar vrijdag een slachtoffer onder het bloed kwam aanrennen, is dat het gevoel dat overheerst. Jan van der Pol heeft er geen moment bij stilgestaan toen hij zaterdagochtend op zijn werk kwam. “We moeten ons niet bang laten maken. Dit kan overal gebeuren, als je de verkeerde tegenkomt.”

Natuurlijk zijn we alerter geworden. Ik kijk ook sneller op of om als ik harde geluiden hoor.

De samenleving ontwrichten door schrik aan te jagen is immers ook de bedoeling achter terreuraanslagen. “Maar dan heb je aan mij de verkeerde. Ik sta hier al 35 jaar en ik heb genoeg meegemaakt. Zelfs een keer een man met jerrycans vol benzine die dreigde zichzelf aan te steken.”

Veiligheidsmaatregelen
Op het station is intussen niks te merken van extra veiligheidsmaatregelen. Bij de westtunnel staan politieauto’s, maar dat is het dan wel. Verder lijkt het een gewone zaterdag met veel dagjesmensen op het station. De politie wil ook niets kwijt over eventuele extra veiligheidsmaatregelen. “Dat doen we nooit.”

“Je moet er niet teveel bij stilstaan,” zegt Astrid (53) (“en daar laat ik het graag bij”) die op weg is naar haar trein. “Dan blijf je constant over je schouder kijken, en kan je nergens meer naartoe. Maar natuurlijk zijn we alerter geworden. Ik kijk ook sneller op of om als ik harde geluiden hoor.”

“Maar als je daar erg mee bezig bent, straal je dat ook uit. Dan creëer je negatieve energie om je heen en trek je ook weer negatieve energie aan.” Als het niet van belagers is, dan toch wel van zakkenrollers. “Dan wordt je ook eerder te pakken genomen.”

Weer andere reizigers gaan gewoon op een drafje naar het perron, zoals altijd, alsof er niets is gebeurd. Als de trein maar rijdt en liefst een beetje op tijd, zonder vertragingen,  zoals die gisteren optraden in de nasleep van de steekpartij. “Voor de rest interesseert het me geen reet.”

[5]

WIKIPEDIA

HEKSENHAMER

https://nl.wikipedia.org/wiki/Heksenhamer

[6]

HISTORIEK.NET

DE HEKSENHAMER-HANDBOEK VOOR DE VERVOLGING

VAN HEKSEN

11 APRIL 2018

https://historiek.net/heksenhamer-handboek-heksenvervolging/78356/

[7]
HUMAN RIGHTS WATCH
GETTING AWAY WITH TORTURE
THE BUSH ADMINISTRATION AND MISTREATMENT
OF DETAINEES
”So let’s nip this in the bud, shall we? Because unless you’ve been away from the planet for the last 20 years, you must be aware that it was George W. Bush who initiated the US’s brutal and thoroughly counter-productive “war on terror” in the wake of the terrorist attacks of September 11, 2001, which involved authorizing the CIA to set up a secret detention and torture program, establishing a prison outside the law at Guantánamo Bay, Cuba, establishing deportation and surveillance programs within the US, invading one country (Afghanistan) in response to the attacks, where US troops remain to this day, despite having long ago ”snatched defeat from the jaws of victory,…..
EXACTLY 16 YEARS AGO, GEORG W. BUSH
OPENED THE FLOODGATES TO TORTURE
AT GUANTANAMO
7 FEBRUARY 2018

[8]
HUMAN RIGHTS WATCH
AFTER 16 YEARS, END INJUSTICE IN GUANTANAMO
10 JANUARY 2018
HUMAN RIGHTS WATCH
Q & A: GUANTANAMO BAY, US DETENTIONS AND THE
TRUMP ADMINISTRATION
27 JUNE 2018
HUMAN RIGHTS WATCH
GUANTANAMO: FACTS AND FIGURES
HUMAN RIGHTS WATCH/GUANTANAMO BAY

[9]
”The number of people locked up has been reduced from 780 at the peak to 41, but even they should not be there.”
HUMAN RIGHTS WATCH
AFTER 16 YEARS, END INJUSTICE AT GUANTANAMO
10 JANUARY 2018
[10]
”Several were subjected to water boarding, which dates back to the days of the Spanish Inquisition, and something the CIA called “water dousing” – which often involved forcing detainees into ice cold water, and pouring water over their face until they couldn’t breathe
HUMAN RIGHTS WATCH
INTERVIEW: TORTURE AND THE CIA
1 DECEMBER 2015
”Theatrical images of someone having their head held under water to encourage a confession pay homage to toca. In modern times, this would be referred to as waterboarding. During the Spanish Inquisition it was also called interrogatorio mejorado del agua. The idea behind it was to make the accused feel as if they were drowning.”
HISTORY COLLECTION
PUNISH THE NON BELIEVERS: 6 CRUEL TORTURE
METHODS OF THE SPANISH INQUISITION
 
 
 
[11]
 
VERDACHTE STEEKPARTIJ HAD TERROSTISCH MOTIEF/
TERRORISME?/ENKELE IMPRESSIES
ASTRID ESSED
17 SEPTEMBER 2018
EINDE NOTENAPPARAAT
ARTIKEL:
VOORAF AAN ARTIKEL:
In dit artikel  schrijf ik over de Hofstadprocessen en de slechte detentieomstandigheden Mohammed B
ZIE MIJN STUKKEN DAAROVER
OVER HOFSTADPROCESSEN:
HOFSTADPROCESSEN, RECHTBANKVONNISSEN OF
SANCTIES OP CONTROVERSIELE STANDPUNTEN
ASTRID ESSED
JUNI 2006
ZIE OOK
OVER MOHAMMED B:
KIJKEN IN DE ZIEL/HET VONNIS VAN MOHAMMED B/INHUMANE
DETENTIE/METEN MET TWEE MATEN
ASTRID ESSED
1 AUGUSTUS 2015

ARTIKEL


UITPERS.BE

HEKSENJACHTEN IN NEDERLAND/ANTI TERREURPROCESSEN
EN WETGEVING
ASTRID ESSED
MEI 2006
UITPERS NUMMER 75
TEKST

What evil spirit have you familiarity with?
None.

Have you made no contract with the devil?
No.

Why do you hurt these children?
I do not hurt them. I scorn it.

Who do you imploy then to do it?
I imploy no body.

What creature do you imploy then?
No creature. I am falsely accused.

Bovenstaande passage is een extract uit de ondervraging door de rechtbank van Sarah Good, een in Salem wonende bedelares, die onschuldig pleitte, voordat zij samen 18 andere mensen, die evenals zij van hekserij werden beschuldigd, in 1692 om het leven werd gebracht door ophanging.
Eveneens zouden er gedurende deze periode in het puriteinse Salem, gelegen in de Staat Massasuchetts, meer dan 20 mensen in de gevangenis overlijden, voordat een einde kwam aan deze korte periode van massahysterie.

Hierbij dient aangetekend te worden, dat het de enige heksenprocessen betreffen, die ooit in de Verenigde Staten zijn gehouden. De aanleiding hiertoe was gelegen in een plotselinge golf van waarschijnlijk psycho-somatische aanvallen van hysterie onder een aantal in Salem aanwezige tienermeisjes, waaronder de dochter van de plaatselijke religieus-fanatieke
dominee, die vervolgens een aantal meest vrouwelijke inwoners van het stadje, waaronder Sarah Good, aanwezen als oorzaak van hun ziekte, hetgeen volstond om de betreffende schuldig te verklaren aan hekserij en over te gaan tot hun terechtstelling

Opvallend echter was eveneens, dat een deel van de meisjes, die deze beschuldigingen uitten, de dochters waren van vooraanstaande landeigenaren, die tevergeefs getracht hadden, land te kopen van de mannen van een aantal van de beschuldigde vrouwen, hetgeen een machtsmotief en eventuele beïnvloeding door de ouders niet uitsloot.

Van enige poging tot bewijsvoering, alsmede een advocaat voor de verdachten, was geen sprake, aangezien de beschuldiging als zodanig volstond. Pas toen de meisjes, waarschijnlijk machtsdronken geworden door hun succes, eveneens vooraanstaande mensen, zoals de vrouw van de toenmalige gouverneur van de Staat, Lady Phillips, van hekserij beschuldigden, ontbond de betreffende gouverneur de heksenrechtbank, waarna aan de collectieve hysterie een einde kwam

Hoewel een en ander zich, evenals de in de 17e eeuw in Frankrijk en met name Duitsland veelvuldig voorkomende heksenprocessen, in latere tijden niet in deze vorm heeft voorgedaan, is het tekenend, dat er ook in latere historische perioden sprake is geweest van op de kenmerken van een heksenjacht lijkende vervolging van een specifieke groep mensen.

In dit verband wil ik met name wijzen op de McCarthyiaanse heksenjacht op echte of vermeende communisten in het Amerika van de vijftiger jaren van de vorige eeuw, alsmede de hedendaagse door een groot aantal zowel Westerse als niet-westerse landen genomen anti-terreurmaatregelen, die in belangrijke mate in strijd zijn met de rechten van verdachten beginselen van de democratische rechtsstaat.Ook laat de behandeling van terreurverdachten in een aantal gevallen zeer te wensen over

Ik zal in onderstaande met name wijzen op het mi verontrustende verband tussen deze historische heksenvervolgingen en de hedendaagse anti-terreurmaatregelen cq procesvoeringen, toegelicht aan de hand van de hedendaagse situatie in Nederland

Heksen en heksenprocessen:

Van belang is in dezen, dat hoewel het verschijnsel hekserij reeds vanaf de vroege Middeleeuwen in Europa zeer gevreesd was en er strafmaatregelen tegen de van hekserij beschuldigde, meest vrouw, genomen werden, dergelijke maatregelen geen uitzonderlijk karakter droegen binnen de toenmalige strafwetgeving. Zo was er in dergelijke gevallen veelal sprake van de betaling van een geldboete of verbanning. De grote kentering betreffende grootscheepse vervolgingen had niet plaats in de Middeleeuwen, maar in het begin van de Renaissance-periode, met name in de tweede helft van de zestiende eeuw en de eerste helft van de zeventiende  eeuw
Hoewel er aanvankelijk ook heksenvervolgingen plaatshadden in de toenmalige Noordelijke Nederlanden [de latere Republiek der Nederlanden, die toen nog onder Spaans bewind stond], hebben de hevigste heksenvervolgingen plaatsgehad in de eerste helft van de zeventiende eeuw, in Frankrijk en Zwitserland, maar met name in Duitsland tijdens de dertigjarige oorlog
[1618-1648].

De basis voor deze verhevigde vervolging vormde, nog afgezien van het door oorlog en slechte sociaal-economische omstandigheden en het op bijgelovige angst gebaseerde zondebokprincipe, het door twee middeleeuwse monniken, Heinrich Kramer en Jacob Sprenger geschreven boek Malleus maleficarum of te wel de heksenhamer, dat in 1486 verscheen. Hun denkbeelden, die pas ruim een eeuw later grote invloed zouden krijgen,
waren voor duizenden mensen van desastreuze betekenis.
Zij vertrokken namelijk, in tegenstelling tot de hieraan voorafgaande weliswaar veroordelende, maar nog redelijk gematigde opvatting tav heksen vanuit het standpunt,
dat zij een heel nieuw kwaad ontdekt hadden, namelijk dat van de duivel die door middel van heksen de wereldheerschappij wilde overnemen. Aangezien de aanklacht van hekserij uiteraard  niet of nauwelijks te bewijzen was volgens de normale bewijsregels, was voor deze unieke misdaad reeds een bekentenis van de beklaagde voldoende om hem of haar schuldig te
bevinden. Deze bekentenis mocht op de pijnbank worden afgedwongen.
Het behoeft geen betoog, dat de aldus ondervraagden bereid waren, alles te bekennen wat van hen gevraagd werd en eveneens anderen te beschuldigen, waardoor een sneeuwbaleffect ontstond en met name in het Duitsland van de eerste helft van de zeventiende eeuw, soms een derde van de dorpsbevolking slachtoffer werd van de heksenvervolgingen

Overeenkomsten met de huidige anti-terreurmaatregelen:

Uiteraard is het evident, dat, in tegenstelling tot het terrorisme, de heksenvervolgingen gebaseerd waren op angst voor niet-bestaande misdrijven. Wel dient aangevoerd te worden, dat hekserij voor de Middeleeuwse en post-middeleeuwse machthebbers en bewoners als een reëel en ernstig gevaar werd beschouwd. Cruciaal is echter het feit, dat er een aantal belangrijke overeenkomsten kunnen worden vastgesteld tussen de toenmalige heksenvervolgingen en de huidige terrorismebestrijding, zowel in Nederland als internationaal.

A Doel heiligt de middelen en het nemen van ”bijzondere maatregelen”

Opvallend is de sterke overeenkomst tussen de door de Middeleeuwse monnikenauteurs in hun boek opgebouwde redenatie tav heksen en hekserij enerzijds en de na de aanslagen van 11 september 2001 ontwikkelde politiek-maatschappelijke attitude tav terreurbestrijding alsmede de rechten van terreurverdachten en veroordeelden, anderszijds.
Deze attitude namelijk impliceerde in beide gevallen, dat er hier sprake was van een ”nieuw kwaad”, dat dermate bedreigend was voor de veiligheid van burgers en Overheden, dat ”bijzondere maatregelen” waren gerechtvaardigd.
Ten aanzien van de heksenjacht leidde een en ander tot een geheel nieuwe procesvoering, speciaal voor hekserij, waarbij martelingen als gangbare ”ondervragingstechniek” werden ingevoerd en meegenomen als bewijsmateriaal.

Betreffende de huidige antiterreurbestriijding is er sprake van de in vele landen in de wereld speciaal op echte of vermeende terroristen geënte ”antiterreurwetgeving”, die in belangrijke mate de rechten van terreurverdachten inperkt en kan leiden tot de schending van de principes
van de rechtsstaat. Eveneens is er in een aantal landen met reeds een slechte mensenrechtenreputatie sprake van marteling en mishandeling van terreurverdachten, waarbij eveneens een aldus verkregen bekentenis wordt meegenomen als bewijsmatertiaal. Beruchte voorbeelden zijn dienaangaande kanden als Syrie, Jordanie, Egypte, Pakistan, Marokko, Algerije en Yemen. Eveneens maken de Amerikaanse ondervragers zich met name in een aantal Afghaanse en Iraakse gevangenissen schuldig aan martelingen van gevangenen, waaronder terreurverdachten

Uitzetting/uitlevering van terreurverdachten aan mensenrechtenschendende
landen:

Hoewel er in de meeste West-Europese landen, met uitzondering van Frankrijk en Spanje, geen sprake is van systematische en structurele ernstige mensenrechtenschendingen, zoals foltering, worden door Europese en de Amerikaanse regeringen, waaronder Nederland, met enige regelmaat terreurverdachten teruggestuurd naar landen, waaronder bovengenoemde, met een slechte tot zeer slechte mensenrechtensituatie, hetgeen niet alleen inhumaan is, maar eveneens in strijd met artikel 3, VN-Antifolterverdrag, dat terugzending van mensen naar landen met een martelingsrisico verbiedt.

Een voorbeeld van schending van dit Verdrag door Nederland is o.a. de uitzetting van toenmalige Hofstadverdachte Zine L.A. naar Marokko, waarbij niet alleen zijn aanwezigheidsrecht betr het nog te voeren Hofstadproces werd geschonden, maar eveneens zijn mensenrechten, gezien zijn terreurstempel en de slechte mensenrechtensituatie in Marokko, met name betreffende de behandeling van terreurverdachten

Het bijzondere karakter van de anti-terreurwetgeving in de Lage Landen:

Was er bij de heksenvervolgingen sprake van algehele rechteloosheid bij de procesgang, waarbij geen sprake was van recht op een advocaat, laat staan bewijsvoering,  eveneens is er in de hedendaagse antiterreurwetgeving in Nederland sprake van een ernstige inperking van de rechten van de verdachte. Zo kan in de huidige dd 10-8-2004 antiterreurwetgeving met name AIVD-bewijsmateriaal gebruikt worden bij een strafproces zonder dat de verdachte cq verdediging op de hoogte is van inhoud en herkomst van het materiaal. Het is evident, dat een en ander een ernstige schending is van de rechten van de verdachte, aangezien hij zich noch hiertegen kan verdedigen, noch de onjuistheid cq onrechtmatigheid van het bewijs kan aantonen. Wel dient de rechter in de gelegenheid te zijn, dit bewijsmateriaal te kunnen toetsen

Aangezien echter de rechter niet in het belang van verdachte een en ander kan toelichten en rechtzetten, kan iemand tegenwoordig in Nederland veroordeeld worden op grond van ”geheime informatie”.

B Bewijsvoering:

Een andere overeenkomst tussen heksenjachten en antiterreurmaatregelen is het geheel of gedeeltelijk ontbrekende sluitende bewijs in de procesgang. Ontbrak dat, evenals het recht op een advocaat, geheel bij de heksenjachten, ook in Nederlandse terreurprocessen is er sprake geweest van zowel ontbrekend bewijs, alsmede veroordelingen, die in sommige gevallen
gedeeltelijk berusten op onjuiste of onduidelijke bewijsgrond. Hierop kom ik aansluitend terug.

Niet altijd echter is een en ander ten nadele geweest van de betreffende verdachten:
Zo heeft het gebruik door de AIVD van gebrekkig en niet sluitend te maken bewijs zowel in de eerste Rotterdamse terreurprocessen dd 2002 en 2003, alsmede in de twee eerder tegen terreurverdachte Samir A gevoerde processen, tot vrijspraak geleid.

Eveneens dient vermeld te worden, dat in het pas gevoerde Hofstadproces,  het via het AIVD-ambstbericht aangevoerde bewijsmateriaal, niet als zodanig door de rechter is toegelaten als bewijsmateriaal vanwege het gebrek aan toelichting op het ambtsbericht door  de heren van Hulst [hoofd AIVD], zijn plaatsvervanger Bot en de toenmalige landelijke officier terreurbestrijding.

De Hofstadveroordelingen:

Bij het recentelijk tegen 14 Hofstadverdachten gehouden strafproces is er sprake geweest van 5 vrijspraken en 9 veroordelingen, waarbij de straffen varieerden van 18 maanden gevangenisstraf tot 15 jaar. 4 Veroordeelden stonden direct op vrije voeten, aangezien hun pre-detentie hetzij langer, hetzij even lang geweest was als de veroordeelde straf.

Zonder en detail op alle door de rechtbank genoemde vonnisoverwegingen in te gaan, springt in de eerste plaats in het oog het feit, dat geen enkele verdachte is veroordeeld op grond van planning cq voorbereiding tot het beramen van een terroristische aanslag. Hoewel drie hunner zijn veroordeeld vanwege niet als terroristisch aangemerkte strafbare feiten, is de rest hunner veroordeeld vanwege lidmaatschap van een criminele en terroristische organisatie en het
verspreiden van ”haatzaaiende geschriften”

Criminele en terroristische organisatie:

Nergens is door de rechtbank afdoende bewezen, dat de door haar als organisatie aangemerkte huiskamerbijeenkomsten inderdaad de voorbereiding cq intentie tot het daadwerkelijk plegen van een aanslag ten doel had.In de compilatie van de veroordelingen werden door de rechtbank slechts bijeenkomsten beschreven, waarop door een wisselend aantal bezoekers, die al evenmin regelmatig aanwezig waren, werd gesproken over een diversiteit aan religieuze geschriften en eveneens religieuze studies, onder leiding van een leraar of een van de aanwezigen plaats hadden.
Eveneens werd er uiting gegeven aan frustraties mbt het Amerikaans-Brits politiek-militair optreden in het Midden-Oosten en stevige kritiek geuit op Nederlandse politici als de heer Wilders en Hirsi Ali, wier politieke uitspraken en gedachtengoed in meerdere of mindere mate een sterk anti-islamitisch karakter droeg.

Aangezien op geen enkele wijze aantoonbaar gemaakt kon worden, dat er op deze bijeenkomsten, waarop een diversiteit van streng religieuze opvattingen en bovengenoemde frustraties werd geuit, ook daadwerkelijk gewelddaden werden gepland, hetzij er sprake was van een bewijsbare intentie, acht ik het uiterst dubieus, dat de rechtbank, die zich bij haar bewijsvoering daarenboven ook heeft bediend van fragmentarische chatgesprekken, waarvan de zwaarte genendele bewezen kon worden, op grond van dergelijke uiteenlopende uitspraken, geschriften en documenten, tot de conclusie is gekomen, dat hier sprake zou zijn van een criminele en terroristische organisatie.

Een ander de rechtbank te verwijten punt acht ik eveneens het feit, dat zij bij haar gebruik van de terminologie Jihad, hetgeen meestal wordt gebruikt voor de militaire strijd tegen de Amerikaanse bezettingsleger in Irak, geen verschil heeft aangebracht tegen het gelegitimeerde verzet tegen een bezettingsleger en de illegale aanslagen op burgers en burgerdoelen.

Extreme geschriften

Zeer kwalijk acht ik eveneens de veroordelingsgrond op de verspreiding van ”haatzaaiende” geschriften. In de eerste plaats ontbreekt ook hier weer ieder aan te brengen onderscheid
tussen streng-religieuze geschriften, video’s met beelden van de gewapende strijd tegen het Russische of Amerikaanse bezettingsleger in respectievelijk Tsjetsjenië en Irak cq Afghanistan en inderdaad schokkende beelden van de onthoofding van gijzelaars
In de tweede plaats wordt door de rechtbank gevoeglijk uit het oog verloren, dat zowel het in bezit hebben, alsmede de verspreiding van dergelijk materiaal, ressorteert onder de vrijheid van meningsuiting, die wel degelijk kan worden beperkt door de wet, maar mi slechts kan leiden tot een boete of een verspreidingsverbod, maar niet tot celstraf

Omstreden bewijsmateriaal:

Zorgwekkend acht ik eveneens het feit, dat de rechtbank tenminste in het geval van Malika C, die voor de rechtbank en de rechter-commissaris weigerde haar eerdere aan de politie afgelegde verklaring te bevestigen, toch gebruik gemaakt heeft van haar eerder afgelegde verklaring, waarmee zij zich mijns inziens, ten nadele van verdachten, heeft bediend van omstreden bewijsmateriaal ”

Eveneens heeft de rechtbank zich een aantal keren bij haar bewijsvoering bediend van eigen interpretatie, die niet alleen in hoge mate populistisch was, maar al evenmin nader werd gemotiveerd.

Hoewel in dezen niet terechtstaand, had de rechtbank bij haar procesconclusie eveneens in aanmerking dienen te nemen de eveneens op Internet verschenen xenofobe uitspraken cq geschriften, hetzij artikelen uit extreem-rechtse hoek, niet met de bedoeling deze eveneens te onderwerpen aan haar mi onjuiste veroordelingscategorieen van geschriften, maar slechts ter
relativering van haar eindoordeel tav de aard en het karakter van bovengenoemde geschriften uit islamitische hoek.

In dezen acht ik dus een aantal door de rechtbank gemaakte bovengenoemde keuzen, die tot bovengenoemde veroordelingen hebben geleid, op gespannen voet staan met de rechten van verdachten op een eerlijk en onafhankelijk proces

C Behandeling gedetineerden

Een andere overeenkomst tussen de heksenjachten en deze antiterreurmaatregelen is de al dan niet openlijk geventileerde opvatting, dat de betreffende verdachten minder of in het geheel geen rechten zouden hebben. Expliciet werd dit tot uiting gebracht door de openlijk-slechte
behandelingen van heksenverdachten, met name door marteling als openlijke verhoormethode. In de hedendaagse strijd tegen het terrorisme heeft een en ander een meer
impliciet karakter, aangezien zelfs de landen met de meest beruchte mensenrechtenreputatie, zelden martelingen zullen toegeven.
In Nederland is er eveneens een aantal keren sprake geweest van mensenrechtenschendingen tav terreurverdachten. Zo meldt de EORG-Nederland, de belangenorganisatie voor gedetineerden, dat er sprake is geweest van mishandeling van terreurverdachte Samir A bij zijn arrestatie in oktober 2005. Eveneens zouden hem zowel in december als januari medicijnen zijn onthouden, hetgeen heeft geleid tot verhoogde ziekteverschijnselen, waarna hij in december 2005, onder druk van de EORG is opgenomen in het penitentiair
ziekenhuis in Scheveningen.

Verder is er eveneens op grond van aan de EORG verstrekte informatie, sprake geweest van slechte behandeling van een aantal Hofstadverdachten tijdens hun voorarrest, waarbij bladzijden uit de Koran zouden zijn gescheurd en verdachten urenlang gedwongen waren, op een koude vloer op de grond te zitten.

D Isolatie in detentie en sociaal-maatschappelijke isolatie

Een ander door de middeleeuwse maatschappijen beproefd middel was de isolatie van de betreffende heksenverdachte, hetgeen eveneens overeenkomsten heeft met de huidige situatie in Nederland.

Isolatie Mohammed B

Zo is er sprake van de detentie van Mohammed B in de Extra Beveiligde Inrichting te Vught, waarbij hij in afzondering van andere gedetineerden verblijft. In feite is er zelfs een vleugel voor hem vrijgemaakt om het contact met anderen tegen te gaan. Hoewel deze maatregel om de zes weken wordt herbeoordeeld, is deze maatregel de facto sinds zijn veroordeling dd augustus 2005 van kracht. Nog afgezien van de inhumaniteit in dezen, is een dergelijke langdurige en vrijwel automatisch verlengde isolatie in strijd met de internationale
mensenrechtenregels.

Bank en verzekeringsverbod van de ministers Bot en Zalm:

Tenslotte wil ik in dit verband nog wijzen op het recentelijk door de ministers Bot en Zalm ingestelde bank en verzekeringsverbod tav de Hofstadveroordeelden. Diegenen, die zijn vrijgesproken, ressorteren niet onder deze maatregel. Deze dd 27-4 ingegane maatregel houdt in, dat de banken en verzekeringsbedrijven geen financiële dienstverlening meer mogen verlenen tav de reeds eerder genoemde 9 veroordeelden. In de praktijk komt het erop neer, dat zij niet meer in staat zijn financiële transacties te verrichten zoals het lenen van geld, noch zichzelf kunnen verzekeren. Eveneens zijn hun reeds aanwezige banktegoeden bij dezen bevroren, hetgeen het verlies van de hen ter beschikking staande huidige financiële middelen
impliceert.

Ik acht een dergelijk verbod ten enenmale onacceptabel. In de eerste plaats is er sprake van rechtsongelijkheid tav andere veroordeelden in Nederland. In de tweede plaats is een en ander in strijd met artikel 1, Ned Grondwet, dat discriminatie van welke categorie ook verbiedt.
Ten derde is mi de referentie van de minister aan VN Veiligheidsraadsresolutie 1373, die oproept tot bevriezing van banktegoeden van met name terroristische organisaties en personen, hier niet van toepassing, aangezien de resolutie met name verwijst naar reeds gepleegde of aantoonbaar te plegen aanslagen, waarvan in hun veroordeling geen sprake is.

Het belangrijkste acht ik echter het feit, dat deze zeer drastische maatregel in strijd is met het recht van iedere Nederlandse burger op de opbouw van een behoorlijke levensstandaard, hetgeen hiermee onmogelijk gemaakt wordt en indruist tegen de internationale mensenrechtenregels.

Met name het bovenstaande bank en verzekeringsverbod toont aan, hoe ver een Overheid kan gaan in haar heksenjacht tegen echte of vermeende terroristen. Wanneer hieraan geen paal en perk wordt gesteld door kritische protesten vanuit de samenleving, zullen de fundamenten van de Nederlandse rechtsstaat steeds meer worden ondergraven

Waartoe dat kan leiden, wordt aanstaande week op 4 mei, Dodenherdenking, herdacht.

(Uitpers, nr. 75, 7de jg., mei 2006)

Bronnen:

Britta Bohler: Crisis in de rechtsstaat

Rechtbankuitspraken inzake Hofstadproces:

Zie
http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/s-Gravenhage/Actualiteiten/Rechtbank+heeft+uitspraak+gedaan+in+zaken+verdachten+Hofstadgroep.htm

Sanctieregeling terrorisme 2006 [tav bank en verzekeringsverbod minister
Bot]
Zie
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/sessioned/browsercheck/continuation=23440-002/session=315342230955064/action=javascript-result/javascript=yes

VN-Veiligheidsresolutie nr 1373 tav bevriezing tegoeden terroristische
organisaties en personen
Zie
http://www.un.org/Docs/scres/2001/sc2001.htm

Rapport Human Rights Watch tav uitzetting terreurverdachten naar landen met
een slechte mensenrechtenreputatie
Zie
Still at risk:
http://hrw.org/reports/2005/eca0405/

Tav heksenjachten en heksenprocessen:

http://www.salemweb.com/memorial/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Heksenjacht

http://nl.wikipedia.org/wiki/Heksenvervolging

Reacties uitgeschakeld voor [2006]/Heksenjachten in Nederland/Anti terreurprocessen en wetgeving

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.