We Are Here Vluchtelingen Rudolf Dieselstraat/Vervolg van een tragedie/Strijd gaat door!

Uitgeprocedeerde asielzoekers verhuizen van Vluchtkantoor op de Weteringschans naar Vluchthaven in het voormalige huis van bewaring in de Havenstraat. (Binnenland - documentair - enkel)

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS VAN HOT NAAR HER VERDREVEN
HOE LANG NOG?

DOOR SOLIDAIRE KRAKERS GEKRAAKTE VLUCHTTOREN
 
 
 

Dansende vluchtelingen op de manifestatie bij de Tweede Kamer gisteren.

 

PROTEST VLUCHTELINGEN BIJ DE TWEEDE KAMER

ANP foto’s in een bed-bad-en-broodvoorziening in Den Haag ANP
BED, BAD EN BROOD VOORZIENING/NIET HUMAAN
TE VEEL OM TE STERVEN, TE WEINIG OM MENSWAARDIG TE LEVEN

BAD, BED EN BROOD ALS CHANTAGEMIDDEL
BAH!/DRIEWERF BAH!
 
 
 

30052327_1723282081060484_8565958735366132180_o

 

STRIJDBARE VROUWEN VAN WE ARE HERE, DIE WEER IN ANDERE
LOCATIES ZITTEN
 
 
 
Image result for wE are here/Dieselstraat/Foto's
 
 
WE ARE HERE VLUCHTELINGEN IN DIESELSTRAAT
 
Image result for wE are here/Dieselstraat/Foto's
 
CHARMEOFFENSIEF WE ARE HERE VLUCHTELINGEN/BUURTBARBECUE
 
 
 
 
 
 
 
Image result for wE are here/Dieselstraat/Foto's
 
 
KRAAK/INTIMIDATIEACTIE VAN NEO NAZI CLUB IDENTITAIR
VERZET TEGEN WE ARE HERE IN DE DIESELSTRAAT 
 
 
 
Image result for Vluchtelingen We are Here/Foto's
 
 
FOTO’S NEO NAZI’S IDENTITAIR VERZET
POGING TOT INTIMIDATIE DOOR NEO NAZI CLUB IDENTITAIR VERZET IN VAN WE ARE HERE VLUCHTELINGEN IN RUDOLF DIESELSTRAAT
 
 

JE MOET WEL PRAKTISCH DE GRAN CANYON BEKLIMMEN
WIL JE EEN
VERBLIJFSVERGUNNING  KRIJGEN IN NEDERLAND

 

 

RECENTE AANVULLING/VOORDAT U HET STUK LEEST:
HAATZAAI CAMPAGNE VAN THEO HIDDEMA [FORUM VOOR DEMOCRATIE]
TEGEN WE ARE HERE VLUCHTELINGEN
Theo Hiddema, voorman en Tweede Kamerlid van het
fascistische Forum voor Democratie heeft in zijn
haatzaai campagne tegen vluchtelingen, de We are Here
vluchtelingen geprobeerd te grazen te nemen in een weerzinwekkend
interview in het programma ”Business Class”
Hij noemde hen o.a. ”Een categorie chanteurs en oplichters, die
ook nog krakend en vandaliserend de straten afschuimen”
Verder merkte hij in dat interview ook nog op
”En vervolgens hebben ze al hun vluchtverhalen ook bij
elkaar gelogen, want ze zijn totaal uitgeprocedeerd”
Dit alles zonder enige serieuze onderbouwing, want iedereen,
die zich een beetje in het asielbeleid in Nederland verdiept heeft,
weet, dat de rechter [bij wie vluchtelingen in beroep kunnen gaan,
als ze door de IND zijn afgewezen], NIET INHOUDELIJK TOETST,
MAAR MARGINAAL [kijkt dus alleen, of de IND zich aan de
procedures heeft gehouden, niet meer naar de inhoud
van het vluchtverhaal]
Zie ook
[D’66: INHOUDELIJKE ROL ASIELRECHTER]
ZIE INTERVIEW MET HIDDEMA

HIDDEMA (FVD) OVER LINKS GEWELD: ”JE ZIIET NOOIT IEMAND VOOR DE
RECHTER” {27-5-2018)

 

VERBLIJFSVERGUNNING 100 WE ARE HERE VLUCHTELINGEN
TOEGEKEND:
Zoals ik in onderstaande stuk schrijf, zwervende We are Here
Vluchtelingen al sinds 2012 door Amsterdam
Maar als antwoord op de ”gelogen vluchtverhalen” bagger opmerking
van Hiddema:
Sinds 2012 is er [naast de nog rondzwervende vluchtelingen] ook
aan 100 van hen een verblijfsvergunning toegekend…..
ZIE

” Maar we weten dat het mogelijk is als we de kans krijgen; van de Wij Zijn Hier groep hebben inmiddels rond de 100 personen alsnog een verblijfsvergunning gekregen.”
SO WHAT, Meneer Hiddema ”bij elkaar gelogen vluchtverhalen?”
En de rest kan niet terug [zie omderstaand stuk] vanwege de
oorlogssituatie/dictatuur in hun herkomstland EN
het feit, dat de ambasades van de herkomstlanden
vaak niet willen meewerken in het verstrekken van
de benodigde reispapieren
EN LEES NU MAAR VERDER, BESTE LEZERS!

 

WE ARE HERE VLUCHTELINGEN DIESELSTRAAT/VERVOLG VAN EEN TRAGEDIE/
STRIJD GAAT DOOR!
VOORAF
Lees over het drama van de We are Here vluchtelingen, die sinds 2012
door Amsterdam zwerft, overal worden ontruimd en opgejaagd en
aanstaande 1 juni 2018 voor de zoveelste keer weg moeten!

 

Beste lezers,
Weet u het nog?
Maybe, Maybe not
Dus is Astrid Essed de troubleshooter er weer om u eraan
te herinneren:
Aan Wat?

 

Het onrecht van de uitgeprocedeerde WE ARE HERE vluchtelingen
LET GOED OP lezers:
ZO gaat Nederland met kwetsbare vluchtelingen om…..
Ik neem ik u weer eens mee in de tijd, deze keer naar het Jaar 2012, waarin
door de vluchtelingen zelf en hen ondersteunende activisten,
een belangrijke stap gezet werd om vluchtelingen zichtbaar te maken
in Nederland.
Vluchtelingen, die uitgeprocedeerd zijn, maar vaak niet terug KUNNEN
naar het land van herkomst, vanwege de oorlogssituatie  en soms
gaat [ging] het ook om mensen, die geen zorgvuldige
asielprocedure gehad hebben. [1]
Ze vallen hier dan tussen wal en schip, want ze zijn niet
uitzetbaar en toch kan de Nederlandse Staat niet dat greintje
humaniteit opbrengen, om hen hier een bestaan te laten opbouwen.
Zij houdt zich NIET aan de elementaire mensenrechtenverdragen,
die stellen, dat iedereen recht heeft op een dak boven zijn/haar hoofd,
op voeding, onderwijs en kleding. [2]
SHAME, SHAME!
Gevolg, dames en heren:
Ze zwerven al sinds 2012 door Amsterdam, van hot naar her en hebben
al zoveel ”VLUCHT” vestigingen gehad [ [gekraakte panden door
henzelf en/of activisten-sympathisanten], dat ik en iedereen, die in welke
vorm ook betrokken is op deze mensen, de tel ben kwijtgeraakt.
Onder noot 3 een poging tot een overzicht
Aan het kaartje onder noot 4 is te zien, dat het maar liefst
29 vestigingen waren, als er ondertussen niet meer zijn bijgekomen!
PERFIDE ROL BURGEMEESTER VAN DER LAAN
Triest voor burgemeester van der Laan en zijn nabestaanden,
dat hij aan een ernstige ziekte is overleden [5], maar ”de mortuis nihil
nisi bene” [van de doden niets dan goeds] [6] is
voor mij geen optie.
Daarvoor is de [inhumane] situatie te ernstig.
Van meet af aan, vanaf DAY ONE dat de uit Ter Apel [7] en andere
locaties afkomstige vluchtelingen in Amsterdam zijn neergestreken,
heeft hij een hypocriete en perfide rol gespeeld, door zich
als ”vriend” [8] van de vluchtelingen op te werpen, maar ze onderussen
een dolksteek in de rug te steken.[9]
Dan was voormalig Staatssecretaris van Justitie Teeven, een BIKKEL,
toch eerlijker, omdat hij van meet af aan duidelijk heeft gemaakt, dat
de enige ”handreiking”, die hij wil doen, vluchtelingen minimale
voorzieningen geven, als zij ”willen meewerken aan hun
terugkeer” [10], heel goed wetende, dat er geen terugkeer mogelijk IS
naar oorlogsgebieden als Somalie en Soedan, gesloten dictaturen
als Eritrea. [11]
NOTWEG
Het valse spel van van der Laan begon al, toen de vluchtelingen
[na te zijn vertrokken uit de tuin van de Diakonie aan de
Nieuwe Herengeacht. [12]
een tentenkamp opzetten aan de Notweg in Osdorp.
In tegenstelling tot de hartverwarmende hulp en steun van buurtbewoners [13],
deed de Gemeente [waarbij van der Laan een stevige vinger in de pap had],
niets voor deze mensen. [14]
Helemaal niets.
Nog geen warme maaltijd, deken of chemisch toilet!
Wat burgemeester van der Laan WEL deed, was heel schijnnheilig het tentenkamp
uitroepen tot ”demonstratie” [15].
Dan hoeft ie [van der Laan] immers geen voorzieningen te regelen en kan
hij de vluchtelingen in hun sop gaar laten koken.
Wat hij vervolgens deed was een ”elkaar de bal toespelen” spelletje, spelen
[ja driedubbel op, driedubbel schandalig!]
Meerderheid van de deelraad Nieuw West wilde dat er iets voor de mensen
werd gedaan, Deelraadsvoorzitter speelde de bal door naar Van der Laan en
Van der Laan weer naar de Landelijke Overheid. [16]
En natuurlijk:
Omdat de Gemeente niets deed en toen daardoor de ”tent” omstandigheden
moeilijker en moeilijker werden [dit speelde zich af in november 2012], greep
Van der Laan dit aan, om tot ontruiming over te gaan:
Ik citeer AT 5
” Burgemeester Eberhard van der Laan wil een einde maken aan het kamp, omdat het niet langer het karakter heeft van een demonstratie. Het aantal mensen dat op het kamp verblijft is de afgelopen weken tegen de afspraken in enorm uitgebreid, waarmee de risico’s op onder meer infectieziekten en ongeregeldheden toenemen. ” [17]
Wat een huichelaar, die van der Laan!
DOLEND DOOR AMSTERDAM/VAN VLUCHTADRES
NAAR VLUCHTADRES/VAN DER LAAN’S HYPOCRISIE
Zo trokken ze van hot naar her, de vluchtelingen, panden werden
door en voor hen [door sympathiserende activisten] [18] gekraakt,
waarna ze weer werden verdreven.
Om opnieuw ergens neer te strijken in de hoofdstad.
Zonder enige steun en voorzieningen van de kant van de Gemeente/
burgemeester.
Het enige, dat Van der Laan herhaalde was de mantra, dat HIJ
niet voor een verblijfsvergunning kon zorgen, omdat
dat een zaak van de Haagse Politiek [Teeven de Ombuigzame, , toenmalige Staatssecretaris van Justitie], was. [19]
En Teeven wilde duidelijk niet buigen…… [20]
Natuurlijk kon van der Laan niet voor een verblijfsvergunning
zorgen en weet ik [en de vluchtelingen, die zijn niet achterlijk]
ook wel, dat Teeven’s voorganger, Staatssectretaris van Justitie
Albayrak, noodopvang voor uitgeprocedeerden had gesloten [21],
maar een beetje menselijkheid, mensen opvangen in een leegstaand
pand zonder bestemming, of MINSTENS mensen NIET ontruimen
uit een GEMEENTELIJK pand [dat is ook gebeurd en daarin had
de Gemeente WEL een vinger in de pap] [22], ik herhaal
EEN BEETJE MENSELIJKHEID, zou Van der Laan, die
ten onrechte bij zijn dood praktisch HEILIGverklaard is [23]
hebben gesierd!
JA IK FULMINEER!
Van der Laan had over die vluchtelingenkwestie allang hard
moeten worden aangepakt, betrokken schrijvers/activisten
hebben dat al lang geleden gedaan [24] en nu, bij het zoveelste
drama, dat lijkt plaats te vinden in de Rudolf Dieselstraat
[gekraakte panden] [25], wil ik OPNIEUW
[heb het al eerder gedaan] [26] een overzicht geven van deze FUCKERY!!!
[Excuses le mot, maar het IS FUCKERY!]
En die FUCKERY, ja, dat is Van der Laan’s inhumaniteit
[daarop kom ik] en HYPOCRISIE:
Doen alsof je de ”vriend” [HAHAHA] van de vluchtelingen
bent [27], hen ondertussen keihard opjagen en ontruimen.
Hen de dagelijkse voorzieningen ontzeggen:
Overdrijf ik?
De groep uitgeprocedeerden, die in de Vluchtgarage
belandden [ik leg later uit hoe dat kwam] [28], zaten daar
onder ERBARMELIJKE OMSTANDIGHEDEN.
Geen water, geen stroom, geen verwarming, helemaal
niets. [29]
Ik spreek over de maanden november en december 2013.
Daarover heeft ondergetekende nog de Stadsdeelraadsleden
Zuid-Oost aangeschreven [30]
Ook  het College van de Rechten van de Mens heeft de levensomstandigheden
van de uitgeprocedeerden gehekeld. [31]
To no avail.
Noch het Stadsdeel, noch die zogenaamde ”betrokken burgemeester”
Van der Laan [32] hebben ooit en vinger uitgestoken om
de omstandigheden te verbeteren.
De enige hulp kwam van de ”politieke activisten” tegen wie
Van der Laan zo tekeer ging [33].
Natuurlijk, zij ontmaskerden zijn zogenaamde ”vriendschap”
met de vluchtelingen, voor zover dat nog nodig was.
 
En dat hij gewoon met Teeven [toenmalig Staatssecretaris van Justitie]
onder een hoedje speelde, is uit bovenstaande wel duidelijk
geworden [check ook de noten, waaronder Youtube filmpje onder
noot 19, waarin hij in niet mis verstane termen de ”legislation”
verdedigt of tenminste zegt uit te voeren, zonder kritiek]
 
In niet mis verstane termen Van der Laan aan het woord:
 ‘Er wordt teveel verschil gezocht tussen hoe wij erin zitten en hoe de staatssecretaris zijn beleid vormgeeft. Het enige dat wij willen doen, is een bijkomperiode van dertig dagen voor de asielzoekers organiseren. That’s it.”’ [34]
Dit naar aanleiding van een aanbod van van der Laan
, in de begintijd van het Tentenkamp Notweg om
te zorgen voor 30 dagen van opvang voor de Tentenkampers
Notweg, als ”bijkomperiode”, wat terecht door schrijfster
en activiste Joke Kaviaar werd ontmaskerd als een
sluwe voortzetting van het deportatiebeleid
[DEPORTATIE JA, vanwege het onvrijwillige
karakter maar vooral de uitzetting naar oorlog
en/of vervolging/armoede!] van Teeven! [35]
Want na die dertig dagen ”bijkomperiode…..”
JUISTEM!

 


DOLEND DOOR AMSTERDAM/VAN VLUCHTADRES
NAAR VLUCHTADRES/
VAN DER LAAN’S INTERVENTIE/PROJECT HAVENSTRAAT/
”VLUCHTHAVEN”
”Als de Vos de Passie preekt, boer pas op je kippen”
En dan ineens in 2013, als een Duveltje uit een Doosje, kwam
van der Laan, die voor die tijd geen enkele voorziening, niet eens
een chemish toilet, voor de We are Here vluchtelingen had geregeld,
hen INEENS te hulp.
Sowieso al verdacht, omdat hij zelf had beweerd, met Teeven op
een lijn te zitten [36], maar in eerste instantie leek het veelbelovend.
Ik zeg ”LEEK”
Want wat hij aanbood was opvang in de Havenstraat, het gebouw
van de voormalige gevangenis [geen prettig onderkomen, maar vooruit!]m,
voor de periode van een half jaar. [37]
Een verademing, toch? [38]
Nou, MIS POES!
Want zoals eigenlijk wel te verwachten, zat er een flink addertje
onder het gras!
 
Want het is niet zomaar een project uit laat ontstane humaniteit,
maar in samenwerking met [voormalig] Staatssectretaris
Teeven, die de empathie van een tank heeft [39] en het uiteraard
niet voor niets doet:
Inzet is dan ook:
”Meewerken aan terugkeer. [40]
Als zoethoudertje wordt, behalve eindelijk een redelijk normaal
onderkomen [voor zover je dat kunt zeggen van een voormalige
gevangenis], tot rust komen, vrijwilligers werk doen, kans
om een stage te lopen [41] en naar Van der Laan’s eigen zeggen
in een interview in Amnesty’s blad Wordt Veervolgd, waarbij zijn emoties
hoog opliepen, de kans om cursussen te volgen [waarvan 125 mensen
gebruik zouden hebben gemaakt] en  tot automonteur‚ schilder‚ kapper,
etc. [42]
Ook zou Vluchtelingenwerk de vluchtelingen helpen
met  met een check van hun documenten om te kijken of ze niet alsnog konden blijven. [43]
ALLEMAAL MOOI EN WAAR, MAAR DIT WAREN ZOETHOUDERTJES!
Want de Van der Laan/Teeven combinatie wist heel goed,
dat dit maar voor een paar mensen gunstig kon uitpakken
en dat de rest WEL uitzetbaar was.
Met alle gevolgen van de ellende van oorlog/vervolging/
armoede.
 
Toch beweerden Teeven/Van der Laan ”teleurgesteld”
te zijn, omdat maar een kleine groep [niet meer dan
vijf man] in 2013 terugkeerden, terwijl er volgens hem
zestig terug konden [let wel, gedwongen worden uitgezet
naar oorlog en andere ellende, ;”gedeporteerd” dus] [44]
 
Alsof de vluchtelingen een keuze hadden en HEM
EN PARTNER IN CRIME TEEVEN MISLEID
ZOUDEN HEBBEN……[45]
 
Laten we eerlijk zijn.
Konden de vluchtelingen zich de luxe permitteren, NEE
tegen hun aanbod te zeggen, gezien hun omstandigheden?
Vul zelf maar in, lezers!
 
Om een lang, lang verhaal kort te maken.
De Vluchthaven [of Vluchtbajes] opvang is tot
stand gekomen onder druk, omdat de uitgeprocedeerden
geen kant uit konden.
Terecht noemt Joke Kaviaar dat afpersing! [46]
Supporters van Wij Zijn Hier lichten nog hun standpunt toe
over de gang van zaken bij het Vluchthaven project [47]
Zij hebben een eigen evaluatie van de opvang van de
vluchtelingen in de Vluchthaven gemaakt en die
verschilde hemelsbreed van het standpunt van
Van der Laan. [48]
En een vrijwilliger van Wij Zijn Hier hekelde de uitspraak
van Van der Laan, dat zestig mensen terug gekund
zouden hebben, omdat, zoals van internationale
rapporten van onder andere Amnesty International, bekend is, de meeste landen van herkomst
oorlogsgebieden waren [zijn]…. [49]
Weten Van der Laan en Teeven maar al te goed….
AL MET AL, A SORDID AFFAIR
 
 
VLUCHTGARAGE
 
For the record, de ”Vluchthaven” groep bestond uit
159 mensen, die waren geregistreerd door Vluchtelingen
werk [50], de rest, 80 mensen,die in de Vluchtgarage
al gauw aangroeide tot 120 [51] konden niet mee en
vertrokken naar de Vluchtgarage.
Zo ontstond dus de Vluchtgarage, waarover al uitgebreid
geschreven.
 
NA DE ONTRUIMING VLUCHTHAVEN
 
Nadat de Vluchthaven was ontruimd op last
van ”vriend” Van der Laan [52], waarbij de
vluchtelingen eerst nog een nare tocht
hadden gemaakt door de stromende regen,
waren verjaagd uit het Oosterpark [53] en tenslotte
opgevangen in de Muiderkerk [54]
ging de heilloze
zwerftocht door de stad door, met alle
mogelijke opsplitsingen, teveel om hier
op te noemen [55]
DE BED, BAD  EN BROOD BLUES
VAN VAN DER LAAN NAAR SINTERKLAAS?
FORGET IT!
En dan nu de Bed, bad en Brood drama’s, waarin Van
der Laan veranderde in Sinterklaas
Want……..
Van der Laan kwam met de idee, de Bed, Bad en Brood voorziening [die al
voor daklozen bestond] ook ter beschikking te stellen aan
de We are here Vluchtelingen.[56]
Beter dan door de stad zwerven, toch?
Zo presenteerde Van der Laan dit. [57]
LIJKT zo humaan, IS het niet
WANT:
WAT IS DE BED, BAD, BROOD VOORZIENING?
Bed, bad en brood kan wel gerekend worden onder de minima
van voorzieningen voor het levensonderhoud:
Je komt ’s avonds om zeven uur in de daarvoor bestemde
lokatie, krijgt een warme maaltijd, kan onder de douche en daar slapen.
En ’s morgens vertrek je weer, weer of geen weer. [58]
Dat beteken:
Overdag zwerven op straat, zonder geld, zonder eten, ook in de winter
en slechts ’s avionds een opvang.
Voor niemand voldoende humaan, ook niet voor daklozen.
En terecht zegt de ”We are Here” groep, dat dit zo niet kan.
Er hoort een nacht EN dagopvang te zijn, to begin with….
en bovendien lopen de vluchtelingen ook nog eens het risico,
opnieuw in vreemdelingendetentie te belanden [velen zijn al
zo vaak in vreemdelingendetentie geweest en er weer uitgeknikkerd,
, zonder een cent of voorzieningen, toen ze niet uitzetbaar bleken],
als ze overdag op straat rondzwerven [59]
De ware aard van SINTERKLAAS van der Laan ontpopte zich al heel snel,
toen bleek, dat een belangrijke drijfveer voor zijn late roeping als
humane idealist, een wassen neus bleek…..
LET OP zijn uitspraak:
.
”  Bed, bad en brood is voldoende menselijk, maar onvoldoende voor mensen om hier voor altijd te willen blijven” [60]
Te veel om te sterven, maar te weinig om te leven…..
Zo zat de ”menselijkheid” van van der Laan dus in elkaar.
Er zaten trouwens meer nare kanten aan die ”bed, bad
en broodopvang”, die was uitgestrekt tot
”ongedocumenteeerden” [uitgeprocedeeerden dus]
onder wie de We are Here groep.
In herinnering [zie ook bovenstaand]:
Voormalig Staatssectretaris van Justitie Albayrak 
had de noodopvang voor uitgeprocedeerden afgeschaft
[61], dus volgens de Overheid was de ”bed, bad en brood
voorziening” voor uitgeprocedeerden geen opvang.
Echter, door een uitspraak van de rechter gedwongen
[het is een lang, juridisch verhaal, zie noot 62] besloot Teeven, zeer tegen zijn zin, TOCH
geld ter beschikking te stellen voor bed, bad en brood
voor uitgeprocedeeerden. [63]
 
Maar het was wel te verwachten, lezers, dat de Overheid het
hier niet bij zou laten zitten.
Want de Overheid wilde van die uitgeprocedeerde vluchtelingen af en ze koste wat kost, het land uitwerken.
Dus werd door het  kabinet Rutte III
het onzalige plan uitgewerkt, de bed, bad en broodvoorzieningen te koppelen aan de eis tot terugkeer.
Daartoe zou door de Overheid acht landelijke opvangslocaties in het leven worden geroepen, waar
de uitgeprocedeerden bed, bad en brood zouden
kunnen ontvangen.
De eerste twee weken van verblijf worden er geen voorwaarden gesteld, daarna wordt aan het verstrekken
van de bbb [bed, bad, brood] voorziening gekoppeld
aan de eis tot terugkeer. [64]
De Overheid aan het woord:
” Het kabinet wil de effectiviteit van terugkeerbeleid verbeteren en vindt de samenwerking met gemeenten rondom de terugkeer van vreemdelingen zonder verblijfsrecht in Nederland cruciaal. Hierbij zet het kabinet speciaal in op de terugkeer van minderjarige migranten door adequate opvang in het land van herkomst te realiseren. Vertrekplichtige asielzoekers die niet direct zelfstandig terugkeren, kunnen een beperkte periode gebruikmaken van opvang. Het kabinet wilt acht Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV’s) oprichten onder toezicht van de DT&V en in samenwerking met gemeenten. De eerste twee weken van verblijf geldt er geen voorwaarde tot meewerken aan terugkeer, daarna kan bij niet meewerken de opvang en ondersteuning worden ontzegd.” [65]
 
Buiten de ambtelijke taal om:
Chantage dus, wat schrijfster en activiste Joke Kaviaar terecht
opmerkt. [66]
Zo zijn in feite de uitgeprocedeerden Terug bij Af.
Zo wordt er dus met levens van mensen gesold!
 
 
WE ARE HERE/DIESELSTRAAT
 
Na een jarenlange zwerftocht, waarbij WE are Here zovaak
is verhuisd, weggestuurd, ontruimd, etc, dat ik de tel
niet kan  bijhouden en er ook zoveel groepjes
weer zijn afgesplitst [67] en laten we vooral de VROUWEN 
van We are Here niet vergeten, [68], zijn ze dan beland in de Dieselstraat,
waar prkatisch direct door berichtgeving en de Woningstichting
Ymere en het [extreem]-rechtse Powned 
een lastercampagne tegen hen werd opgezet, dat zij
voor overlast zouden zorgen en de buurtbewoners hen
weg zouden willen hebben [69]
Nou zullen er bewoners geweest zijn, die er zo over
dachten [70], maar over het algemeen stond de buurt positief
tegenover de We are Here Groep [71], zeker na het gestarte
”charmeoffensief'[hahaha], waarbij er door We are Here een
buurtfeest georganiseerd werd. [72]
Een buurtbewoner begon zelfs een actie om de We are Here
vluchtelingen te laten blijven! [73]
Het leuke was ook een brief van een bewoonster, die aanvankelijk
minder positief was [74], maar helemaal omgeturnd! [75]
 
EXTREEM-RECHTSE ADDER STEEKT DE KOP OP
 
Het ging dus juist zo goed.
Maar ja, we leven nu eenmaal in een grote Boze Wereld,
dus moest er weer een adder komen opduiken….
En ja:
Na de misselijke haatzaai pogingen van Powned [76]
konden hun extreem-rechtse geestverwanten van Identitair
Verzet, een club van neo nazi’s [77] niet achterblijven.
Onder het mom van ”hulp’ aan buurtbewoners,
die zich ”bedreigd” zouden voelen door de We are Here
Groep, die ”niet in Nederland hoort te zijn”. [78],
kraakten ze een woning in de Rudolf Dieselstraat, op
de lippen van We are Here. [79]
Letterlijk zegt een woordvoerder van Identitair Verzet in
een AT5 Youtube filmpje:
”Wij hebben dit pand in gebruik genomen, omdat wij het
belachelijk vinden, dat er mensen zijn, die eigenlijk niet in Nederland
horen te zijn en die hier zomaar een woning pakken” [80]
 
De Identitair Verzet bedoelingen waren duidelijk:
Intimidatie, haatzaaien tegen vluchtelingen, terreur.
Volgens de Anti Fascistische Actie [AFA] zou er al eerder
door een van de leden van deze neo nazi club brand gesticht
zijn in deze wijk [Rudolf Dieselstraat en omgeving dus], zou er
een metalen pijp gegooid zijn naar het hoofd van een
voorbijganger en zou de groep, zichtbaar met hakenkruis-tatouages
door de wijk hebben gelopen. [81]
 
Hoe dan ook:
Een neo fascistische adder was opgedoken!
 
Maar door de inzet van dappere anti-fascisten zijn ze weer
uit de wijk verdreven [82], want neo nazi’s waren wel het laatste
waar de We are Here Groep op zat te wachten!
 
NASLEEP/VERVOLG
 
Maar hiermee was het natuurlijk niet gedaan, want We are
Here kon natuurlijk ook maar tijdelijk in de Rudolf Dieselstraat
blijven.
Ontruiming dreigde [83] en uiteindelijk heeft de rechter besloten, dat de We are Here vluchtelingen tot 1 juni [over enkele dagen dus!]
mogen blijven zitten.
Dan moeten ze weg. [84]
 
Weer kraken?
WAAR NOU WEER HEEN!
 
 
EPILOOG
 
WAT EEN DRAMA!
 
Lezers, ik heb u meegenomen op een dramatische reis,
een zwerftocht van de We are Here vluchtelingen, die nu
al 6 jaar duurt!
Zeker DERTIG KEER [als het niet meer is] verhuisd! [85]
Van kraakpand naar kraakpand, locatie naar locatie,
iedere keer opnieuw verdreven, rechteloos, opgejaagd,
van hot naar her.
Een SCHANDE, zoals er met mensen wordt gesold.
En waarom?
Omdat ze uitgeprocedeerde vluchtelingen zijn, die
niet terug KUNNEN naar hun land van herkomst,
waar oorlog heerst of een dictatuur is.
 
Ze willen hier een bestaan opbouwen, niet omdat
ze hier nou zo graag willen zijn, maar omdat ze geen
alternatief hebben.
 
Maar de Nederlandse Staat, die allerlei vuile deals afsluit
met onveilige landen of dictatoriale regimes [86], weigert
deze mensen een toekomst te geven.
 
DUS:
Gaat de strijd door!
 
Ik heb de grootste bewondering voor hun doorzettingsvemogen
en waardering voor hun supporters.
 
Ze vragen niet veel:
 
Alleen de basale humanitaire rechten als
recht op leven, een bestaan, een dak boven hun
hoofd, een baan.
 
Ik sluit aan bij hun leus
 
”WE ARE HERE
AND WE FILL FIGHT
FOR FREEDOM OF MOVEMENT
IS EVERYBODY’S RIGHT!
 
Tot de overwinning.
 
 
Astrid Essed
 
 
NOTEN
[1]
TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD/AANKLACHT TEGEN
ONMENSELIJKHEID OVERHEID
ASTRID ESSED
2 DECEMBER 2012
WE ARE HERE VLUCHTELINGEN/VERDREVEN UIT DE
VLUCHTACADEMIE/HET GESOL/MISDADIG IN EEN WOORD
ASTRID ESSED
3 SEPTEMBER 2015
WORDT VERVOLGD AMNESTY.NL
”AMSTERDAM HEEFT ER EEN ZOOITJE VAN GEMAAKT”
LINK
TEKST:

De staat en de gemeente Amsterdam kunnen begin november kritische oordelen verwachten over de behandeling van niet-uitzetbare‚ uitgeprocedeerde asielzoekers‚ onder meer vanuit de Raad van Europa. Advocaat Pim Fischer: ‘Nederland onthoudt deze kwetsbare mensen basisvoorzieningen. Dat is in strijd met het martelverbod.’

Het heet een hoorzitting te zijn‚ maar het oogt intiemer. Achter blankhouten tafels luisteren twee leden van de Commissie voor Bezwaarschriften van de gemeente Amsterdam beleefd naar voormalige bewoners van de in juli ontruimde ‘Vluchthaven’. Iedereen krijgt koffie of thee. Een half jaar lang verstrekte de gemeente ‘basisopvang’ – bed‚ bad en brood – aan ruim honderd uitgeprocedeerde asielzoekers die daar verbleven. Maar in juli kwam daar een eind aan.

Vier van hen vragen vanmorgen deze opvang te hervatten. De eerste‚ een lange dertiger uit Sudan‚ woont nu in het ‘Vluchtgebouw’‚ een voor de sloop bestemd leegstaand kantoor in een westelijke tuinstad van Amsterdam. Zo’n 75 mannen en een tiental vrouwen slapen er op losse matrassen in voormalige kantoorkamers‚ soms met drie‚ soms met acht mensen in één ruimte. Samen delen ze één koude douche en een bedrijfskantine‚ waar vrijwilligers gedoneerd eten koken. Warm water komt uit elektrische waterkokers.

‘We leven als honden‚ maar we zijn mensen’‚ zegt de Sudanees‚ in gehaast uitgesproken Engels. Hij heeft een jarenlange geschiedenis achter zich van afwijzingen en vergeefse uitzetpogingen. ‘Nederland kan zich een vliegticket besparen’‚ zegt hij‚ bijna behulpzaam. ‘In mijn land ga ik dood‚ dus kan ik net zo goed hier zelfmoord plegen.’

Een volgende is Ali Juma (31) uit Burundi‚ in Nederland sinds 2006. Zijn recente verleden: drie jaar vreemdelingendetentie‚ verspreid over vier periodes. Twijfel of hij wel uit Burundi kwam‚ was een reden dat hij geen asiel kreeg. ‘Drie taalspecialisten bogen zich over het soort Swahili dat ik spreek. De een wist zeker dat ik uit Tanzania kwam‚ de andere zei Kenia‚ de derde Burundi’‚ zegt hij schamper. ‘Geen van die ambassades gaf me een laissez passer‚ waardoor Nederland me niet uit kan zetten.’ Hij noemt de behandeling die hij in Nederland kreeg ‘psychische terreur’‚ om hem tot vertrek te dwingen.

Een vrouw uit Eritrea huist nu in een kerk in Amsterdam-Noord. Ze kreeg na de Vluchthaven opvang in ‘de Walborg’ in Amsterdam-Buitenveldert‚ maar is daar uitgezet. Jeannette Kruseman‚ haar advocaat: ‘Waarom‚ wilde ik weten. “Omdat ze niet meewerkt aan uitzetting”‚ kreeg ik te horen. Dat de beheerder van de Walborg op de stoel ging zitten van de Dienst Terugkeer en Vertrek vind ik problematisch’‚ zegt ze‚ met nauw verholen ergernis. Het is een woord dat ze die ochtend vele keren zal gebruiken. Kruseman is een van de zeven advocaten van Fischer Advocaten‚ het kantoor van Pim Fischer (1958)‚ dat is gespecialiseerd in sociaaleconomische mensenrechten en alleen ‘toegevoegde’ (of: pro deo) zaken doet. Alle bewoners van de voormalige Vluchthaven zijn daar cliënt. En voor allemaal heeft hij voortzetting van opvang aangevraagd. ‘Maak je over die hoorzittingen geen illusies’‚ zegt Fischer later die dag in zijn kantoor in hartje Haarlem. ‘Die zaken worden allemaal afgewezen. Amsterdam is echt totaal in de war. Alles daar is een zooitje.’

Zijn toch sombere woorden laat hij vergezeld gaan van een vrolijke twinkeling in zijn ogen. De oorzaak daarvan is een zitting een dag eerder van de Centrale Raad van Beroep‚ de hoogste beroepsinstantie in het bestuursrecht voor sociale-zekerheidszaken. Ook daar kruiste hij de degens met de gemeente Amsterdam over opvang voor de ex-bewoners van de Vluchthaven. Maar dit vonnis‚ dat 5 november volgt‚ zal goed uitpakken‚ daarvan is hij overtuigd.

Pim Fischer (1958) is sinds 1995 advocaat gespecialiseerd in sociaaleconomische mensenrechten. Hij leidt sinds 2005 het kantoor Fischer Advocaten‚ dat rechtshulp biedt aan gemarginaliseerde groepen. Bekendste succes: de uitspraak eind 2009 van het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa‚ dat álle kinderen – ook van uitgeprocedeerde asielzoekers – recht hebben op basisvoorzieningen. Fischer: ‘“Kinderen horen niet op straat te slapen”‚ hoorde ik VVD-fractieleider Halbe Zijlstra laatst zeggen. Maar een paar jaar geleden vonden “we” dat heel normaal.’

Kwetsbaarsten

Wat speelt er precies? Na maanden publiciteit over de ‘Wij zijn hier’-groep beloofde de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan vorig jaar dat de kwetsbaarste leden hiervan opvang kregen. Er kwam een lijst met namen van wie daarvoor in aanmerking kwam. Iedereen kreeg een unieke sticker‚ die recht gaf op een toegangspas voor de locatie en een wekelijkse vergoeding.

Fischer: ‘Ik heb toen gezegd dat we heel blij waren met dit aanbod‚ maar dat we moeite hadden met drie zaken. Eén is de einddatum. Als er na zes maanden nog steeds behoefte is aan opvang‚ moet die kunnen worden verlengd. Twee is de hoogte van het weekgeld. Amsterdam betaalt 35 euro per week‚ terwijl de norm voor een vergoeding aan asielzoekers het dubbele is. Houd u aan het eigen beleid‚ zei ik. Tot slot is er de lijst met namen. Er zijn tientallen mensen die daar niet op staan‚ maar ook opvang nodig hebben. De criteria zijn niet duidelijk. Wat was het antwoord van Amsterdam? U kunt nergens bezwaar tegen maken‚ want het gaat hier om een pilot‚ een experiment.’

Hij pakt een kopie van een lijst die door de gemeente werd opgeplakt bij de ingang van het ‘Vluchtkantoor’. ‘Urgent!!!! Mensen op deze lijst‚ meld u vandaag bij Johan Kembel op kantoor’‚ staat er in het Engels‚ naast 47 namen. ‘Dit is een lijst met de kwetsbaarste mensen. Amsterdam houdt van zulke lijstjes’‚ zegt hij‚ cynisch verwijzend naar de Tweede Wereldoorlog.

Serieuzer: ‘Als een gemeente een naam op een lijst zet‚ of iemand een toegangspas geeft‚ is dat “een besluit” waartegen je bezwaar kunt aantekenen. Dat is echt een abc-tje binnen het bestuursrecht. Amsterdam kon alleen maar hopen dat de asielzoekers niet gingen doorprocederen‚ uit geldgebrek.’

Afwijzingen

Fischer deed dat wel‚ en diende namens hen bezwaarschriften in. Tientallen afwijzingen volgden‚ ook in hoger beroep bij de Rechtbank van Amsterdam‚ dat tot zijn verbazing de gemeente volgde.

Het kostte een jaar procederen voordat de laatste fase was bereikt‚ waarin de Centrale Raad van Beroep‚ als hoogste beroepsorgaan‚ zich over één van de zaken kon buigen. Fischer‚ glunderend: ‘De voorzitter van de raad zei gisteren tegen de gemeenteadvocaat: “Waarom doet u niet gewoon wat meneer Fischer vraagt?” Omdat het om een experiment ging‚ en geen besluit was‚ was opnieuw het verweer. Waarop de voorzitter zei: “Wij zijn niet voornemens om onze vaste rechtspraak te wijzigen” en verwees naar eerdere uitspraken van de raad‚ in exact vergelijkbare zaken. Als iets een klap in het gezicht is van Amsterdam‚ was dit het wel.’

Het gevoel van opluchting was groot‚ ‘na al die verloren zaken’‚ zegt hij. ‘Met Jeannette heb ik er ’s avonds twee flesjes Trappistenbier voor opengetrokken. Eindelijk hebben we toegang tot het recht. Nu moeten al die zaken‚ zo’n 180 inmiddels‚ over. Maar ja‚ ik kan er ook niets aan doen dat Amsterdamse rechters steeds fouten maken.’

Tijdens de zitting kwam een andere langverwachte uitspraak aan de orde‚ die van het Europees Comité voor Sociale Rechten. Namens de Raad van Europa ziet dit toe op naleving van het Europees Sociaal Handvest. Deze uitspraak‚ die 10 november wordt verwacht‚ handelt ook over het gebrek aan opvang voor uitgeprocedeerde‚ niet-uitzetbare asielzoekers. En ook hier speelt Fischer een hoofdrol‚ als advocaat van de Conferentie van Europese Kerken‚ namens wie hij een klacht indiende hierover.

Of Fischer‚ die inzage had in het oordeel‚ er al iets over kon zeggen‚ wilde de voorzitter weten. Fischer: ‘Ik zei dat‚ veronderstellenderwijs‚ je kunt verwachten dat het comité gaat oordelen dat Nederland deze mensen geen opvang mag onthouden. En dat het goed mogelijk is dat het comité artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens als grondslag gebruikt‚ het artikel dat eenieder vrijwaart van “folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen”.’

‘In tegenstelling tot wat de staat meent’‚ vervolgt hij‚ ‘zou de “Wij zijn hier”-groep op basis van het Europees Verdrag wél aanspraak kunnen maken op basisvoorzieningen. Iemand die voorzieningen onthouden‚ is dan in strijd is met het martelartikel.’
Gaat dit niet wat ver? Nee‚ vindt Fischer. ‘Neem het onthouden van slaap – wat de Amerikanen toepassen bij het verhoor van terreurverdachten. Als je getraumatiseerde mensen met nachtmerries bij elkaar legt‚ houden ze elkaar wakker. Dan krijgen ze chronisch slaaptekort. Als je ze dan ook nog eens voeding onthoudt‚ zijn ze op den duur alleen bezig met overleven. Ze kunnen pas weer de regie over hun leven krijgen als ze een eigen plek hebben‚ heeft een psycholoog me uitgelegd.

‘Niet alleen is iemand slaap of basisopvang onthouden onmenselijk‚ het gebeurde hier ook nog eens met een doel: u krijgt te eten als u meewerkt aan uw vertrek. Dat is waar martelen over gaat: als u bekent‚ houden we op uw nagels uit uw handen te trekken. Zo zeg ik het in de rechtszaal: dit is een schending van artikel 3.’
Is dit effectief‚ schermen met martelen? Zet de staat de hakken dan niet alleen maar meer in het zand? Fischer‚ na een korte stilte: ‘Diplomatie bedrijven is mijn taak niet‚ dat is iets voor politici. Ik heb maar twee instrumenten: het Algemeen Wetboek Bestuursrecht en de verdragsteksten. Dat zijn mijn wapens om toegang te krijgen tot het recht.’

De bewoners van het Vluchtgebouw kampen inderdaad met slaaptekort. ‘We gaan allemaal diep in de nacht naar bed‚ soms pas om zes uur in de ochtend. Ikzelf kan pas slapen als ik een fles wijn op heb’‚ vertelt Ali Juma‚ zittend op een sofa in zijn kamer in het gebouw‚ die hij deelt met twee anderen.

‘Van de vuilnis’‚ zegt hij over de bank. ‘Zoals alles hier‚ eigenlijk. Elke zondagavond gaan we eropuit‚ om te kijken of we iets van onze gading vinden bij het vuilnis. Die grote tv‚ beneden‚ zag ik staan aan de andere kant van Amsterdam-West. In een karretje van de supermarkt heb ik hem hierheen gereden. Gelukkig deed-ie het.’
Juma is een van de vijf coördinatoren in het gebouw. Constant gaat zijn telefoon‚ als iemand hem nodig heeft. Vandaag heeft hij op het laatste moment muziekboxen geleend‚ voor het offerfeest die avond‚ waarvoor vrijwilligers grote pannen met eten komen binnendragen. ‘Ik ben al sinds tien uur op. Meestal slaap ik tot één‚ twee uur.’

Een opleiding als elektrotechnicus‚ zijn droom toen hij acht jaar geleden in Nederland aankwam: hij wil er niet aan denken. ‘Dan word ik gek‚ dat heeft toch geen zin. We kunnen alleen hopen op een beetje opvang. Er hangt iets in de lucht‚ misschien gaat de gemeente iets regelen.’

Als het Europees Comité inderdaad zegt dat Nederland het mensenrechtenverdrag schendt‚ wordt dat dan het moment dat Juma en zijn lotgenoten basisopvang krijgen? ‘O nee’‚ zegt Fischer. ‘De staat zal zeggen dat eerst het Comité van Ministers zich erover moet uitspreken. Of dat wordt gewacht op een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens‚ die bindend is. Dat is typisch Nederlands: doen of je je aan de verdragen houdt‚ maar intussen steeds de randjes ervan opzoeken.’
Het is een ‘allerminst formeel’ standpunt om te willen wachten op een uitspraak van het Comité van Ministers‚ reageert Roeland Böcker‚ procesvertegenwoordiger van Nederland in internationale mensenrechtenprocedures. ‘Dit vormt een integraal en noodzakelijk onderdeel van de procedure.’ Tussen het hof en het comité bestaan bovendien ‘essentiële verschillen’‚ benadrukt hij verder‚ ‘alleen al omdat het hof het Europees mensenrechtenverdrag toepast en het comité het Europees Sociaal Handvest. Dat zijn heel andere verdragen.’

‘De staat moet beseffen’‚ brengt Fischer daar tegenin‚ ‘dat het hof en het comité‚ als organen van de Raad van Europa‚ broertje en zusje zijn. Ze spreken dezelfde taal. Als het comité een schending van het Europees Sociaal Handvest constateert‚ neemt het hof dat over. En dan moet Nederland het toch uitvoeren. Het duurt alleen jaren langer. Maar uiteindelijk zullen we dit winnen.’

‘Wij zijn hier’… en dan weer daar

Het collectief ‘We are here’ telt zo’n tweehonderd mensen‚ grotendeels uitgeprocedeerde asielzoekers die niet door de staat kunnen worden uitgezet. De groep begon in het voorjaar van 2012 met een tentenkamp aan de Notweg in Amsterdam-Osdorp. Daarna verbleef de groep in de ‘Vluchtkerk’ in Amsterdam-West‚ de ‘Vluchtflat’ in de Jan Tooropstraat en het ‘Vluchtkantoor’ aan de Weteringschans in Amsterdam-Centrum. In november 2013 is de groep in tweeën gedeeld. Wie in april 2013 als ‘kwetsbaar’ was geregistreerd‚ zo’n honderd mensen‚ ging wonen in het oude Huis van Bewaring op de Havenstraat (de ‘Vluchthaven’). De rest betrok onder andere de ‘Vluchtgarage’ in Amsterdam-Zuidoost. De Vluchthavenbewoners mochten er van het ministerie van Justitie en de gemeente een half jaar wonen en kregen een klein bedrag voor hun levensonderhoud. Zij tekenden in december een contract waarin zij toezegden te zullen werken aan een ‘oplossing’ van hun ‘situatie’: vertrek uit Nederland, alsnog een asielstatus verkrijgen of een verklaring krijgen dat ze ‘buiten (eigen) schuld’ Nederland niet kunnen verlaten. Op 1 juni 2014 bleken de meesten van hen geen ‘oplossing’ te hebben gevonden. De Vluchthaven werd een week later ontruimd‚ waarna ook deze groep zich opsplitste. Een deel vestigde zich eind augustus in het Vluchtgebouw‚ een ander deel zwerft van kerk naar kerk. Zie ook vluchtgroepamsterdam.amnesty.nl.

PERSBERICHT WE ARE HERE – HAVENSTRAAT AMSTERDAM 31-5-2014

LINK

http://wijzijnhier.org/vluchtelingen-vluchthaven-blijven/

TEKST

De vluchtelingen van We Are Here , die vandaag de voormalige gevangenis in de Havenstraat moesten verlaten, hebben besloten niet te vertrekken.

Redenen hiervoor zijn dat terugkeer naar hun land van herkomst geen optie is. Al willen mensen terug, ze kunnen niet omdat hun land niet veilig is. Bovendien is een groot aantal vluchtelingen nog bezig een verblijfsvergunning te krijgen. Alle vluchtelingen zijn, na twee jaar van hot naar her te moeten, hetzij lichamelijk, hetzij psychisch, te ziek om op straat te overleven. Velen hebben hiervoor ook al jaren zonder papieren in Nederland getracht te overleven en in vluchtelingendetentie gezeten.
Burgemeester Van der Laan heeft zich zeer ingespannen de dakloze vluchtelingen te steunen, en daar zijn de vluchtelingen hem ook zeer dankbaar voor. Nu echter stelt hij dat te veel vluchtelingen niet meewerken aan hun terugkeer. Hetgeen nooit het doel van deze pilot is geweest.

1. In het Rapport van Vluchtelingen Werk Nederland staat zeer duidelijk dat het asielbeleid niet sluitend is en beter en zorgvuldiger moet worden. Veel van de uitgeprocedeerde vluchtelingen zijn slachtoffer van een onzorgvuldige asielprocedure waarbij de bewijzen van bv. hun identiteit of land van herkomst, te zwaar is. (VWN Rapportage over uitvoering individuele hulpaanbod aan Vluchtkerkbewoners,11 sept 2013).

2. Het gros van de vluchtelingen die onder de huidige regels niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning komt uit landen die onveilig zijn en waarheen mensen niet kunnen terugkeren of kunnen worden uitgezet. Dit wordt bevestigd door rapporten van Human Rights Watch en Amnesty International.

Een reden om te blijven is dat de ‘pilot’ die door de gemeente is gestart, nog niet is afgerond:

a. veel vluchtelingen zijn nog met hun advocaten aan het werk met hun asielprocedure;

b. de feitelijke activiteiten samen met Vluchtelingen Werk om aan verblijf of terugkeer te werken zijn pas na 4 maanden (van de zes) gestart en zijn dus pas twee maanden aan de gang;

c. een onafgemaakte en afgebroken pilot sorteert geen effect;

e. in de doelstellingen van de pilot, die door de gemeente zijn vastgesteld, staat dat de gemeente actie zal ondernemen als mensen buiten hun schuld niet terug kunnen. Dit is tot nu toe niet gebeurd.

Op straat te moeten overleven is inhumaan. Dit wordt bevestigd door de uitspraak van het Europees ECSR (European Committee Social Rights 25-10-2013).

Ook Amnesty International heeft gisteren in een verklaring gesteld dat Het Nederlandse asielbeleid er nooit toe mag leiden dat mensen zonder toegang tot basisvoorzieningen op straat komen te staan. Vooral voor kwetsbare mensen, die al medische of psychische problemen hebben, kan dit grote schade opleveren.

De vluchtelingen van We Are Here blijven in de Vluchthaven tot er een menselijke oplossing is gevonden voor hun probleem. Zij vragen Nederlanders en Amsterdammers, die in het verleden zo hartverwarmend hun solidariteit hebben betoond, opnieuw hun solidariteit en steun te betuigen.

Voor meer informatie:

Ali Juma 0681742840 (English, French and Arabic)
Ilhaam Awees 0686434881 (English, Dutch, Somali and Arabic)

– – – [english] – – –

wearehere-0006

PRESSRELEASE WE ARE HERE – HAVENSTRAAT AMSTERDAM 31-05-2014

The refugees of We Are Here, who today should have left the former prison in the Havenstraat, have decided not to leave the building.

Reasons for this are that to go back to their countries of origin is no option. Not because they don’t want to, but because those countries are not safe. Besides some of the refugees are still working on their papers. All refugees are, after two years of moving from here to there, either physically or psychologically too ill to survive in the streets. Many have already before tried to survive in the Netherlands without papers and have been in detention.

Mayor van der Laan has been very helpful to support the refugees, for which they are very grateful. But now he states that too many refugees are not cooperating on their return.

1. In the report of VWN it is stated clearly that the asylumsystem is not precise (sluitend) and should be better and more precise (zorgvuldig). Many of the refugees are victims of an imprecise asylum system in which the burdon of proof, for example for their identity or country of origin, is too heavy.

2. Many of the refugees, who do not qualify under the asylum procedure for residency, come from countries that are unsafe and to which people can not return or be deported to. This is also confirmed by reports from Human Rights Watch and Amnesty International.

One reason to stay is that the pilot that the city started, has not been finished yet:

a.many refugees are still working with their lawyers to obtain a residence permit;

b.activities together with VWN to work on staying or returning only started after four months of the pilot (a total of six months) and have therefor only been going on two months;

c. an unfinished and interrupted pilot can not be effective;

d. the goals of the pilot, created by the city, say that the city will be proactive to the Hague to support people who can not return. This has not yet happened.

To survive in the streets in inhumane. This is confirmed by the order of the ECSR (European Committee Social Rights 25-10-2013). Also Amnesty International stated yesterday that the Dutch asylum policy should never lead to putting people in the streets without basic means of subsistence. Especially for vulnerable people, who already have medical or psychological problems, this is very harmful.

The refugees of We Are Here will stay in the Vluchthaven until a humane solution is found for their problem. They call upon the Dutch and Amsterdam people, who in the past have shown their warm support, to again show their solidarity and support.

NRC
WE ARE HERE: ACTIEGROEP TEGEN WIL EN DANK
LINK
TEKST

Asielzoekers

Al meer dan vijfenhalf jaar zwerven honderden ongedocumenteerde vluchtelingen van We Are Here door Amsterdam. Wat hebben ze bereikt?

Uitgeprocedeerde asielzoekers van We Are Here (links Khalid Jone) in een voormalige Kringloopwinkel op het Zeeburgerpad, eind november dit jaar. Het is het dertigste pand dat door hen is gekraakt.Foto Maurice Boyer 

De gekleurde vlaggetjes aan het plafond zorgen voor nog een beetje sfeer in de voormalige kringloopwinkel aan het Zeeburgerpad in Amsterdam-Oost. Voor een kleine televisie zitten drie mannen zwijgend te kijken naar een Amerikaanse actiefilm. Achter hen, in de hoek van het pand, liggen tientallen opgestapelde matrassen.

Privacy is ver te zoeken voor de vijfentachtig veelal uitgeprocedeerde vluchtelingen die hier verblijven. Geen afgesloten ruimtes, grote ramen zonder gordijnen. Het is een noodoplossing. Anderhalve week geleden moest de groep, bekend onder de protestnaam We Are Here , vertrekken uit een gekraakt pand in Diemen. Het is de dertigste verhuizing in vijfenhalf jaar tijd.

„Nu zitten we hier in een gebouw met slechts twee wc’s en zonder douche”, verzucht Khalid Jone. De 34- jarige Soedanees is een belangrijk figuur binnen de groep. Als woordvoerder en organisator van vergaderingen probeert hij het moreel binnen de groep hoog te houden. „Het is moeilijk. We voelen ons zo machteloos in een land waar je niet bestaat zonder de juiste papieren”.

Het roept de vraag op wat de groep heeft bereikt na meer dan vijf jaar actievoeren. Dat hangt ervan af aan wie je het vraagt. Voor Busra Hussein Mohamud is dat een „normaal leven”. De 23-jarige Somalische kreeg in 2014 haar verblijfsvergunning, woont sindsdien in Amstelveen, werkt bij de McDonald’s en leert Nederlands op niveau 2. En zij is niet de enige. In totaal zijn er 99 verblijfsvergunningen verstrekt aan ‘uitgeprocedeerde’ vluchtelingen die in de afgelopen jaren deel uitmaakten van de We Are Here -groep. Dat is ruim een derde van het totaal.

Dat toont aan dat de term uitgeprocedeerd niet veel zegt. Aan het woord is asieladvocaat Maartje Terpstra. Zij hielp tientallen mensen van We Are Here bij een nieuwe asielprocedure. Terpstra benadrukt dat het een zeer gedifferentieerde groep is. „Zij hebben het idee ‘we zitten allemaal in hetzelfde schuitje’, maar ik kan ze alleen individueel helpen.”

Alsnog een verblijfsvergunning

Veel asielzoekers uit Jemen, Somalië en Soedan kregen alsnog een verblijfsvergunning wegens verslechterde veiligheidsomstandigheden in het land van herkomst. Daarnaast zorgde de massale aandacht voor de groep ervoor dat beter naar het asielverhaal werd gekeken.

In de zomer van 2012 zette een groep van ongeveer 150 ongedocumenteerden vluchtelingen een tentenkamp op in een woonwijk in Amsterdam-Osdorp. Het vormde het begin van We Are Here.

De kraakbeweging hielp hen aan het eerste onderkomen, een leegstaande kerk (Vluchtkerk) in Amsterdam-West. Daarna volgden met hulp van krakers nog tientallen andere panden (Vluchtflat, Vluchtgarage). Vanwege de naamsbekendheid sloten meer ongedocumenteerden zich aan.

De groep heeft zich opgesplitst en woont op verschillende locaties. Ongeveer dertig vrouwen hebben een eigen pand; evenveel mannen, veelal van Eritrese afkomst, wonen ergens anders. Daarnaast zijn er veertig Ethiopiërs die een wooncontract hebben voor twee jaar. Verder is er nog een groep Somaliërs die door hun eigen netwerk wordt opgevangen.

Een onbekend aantal ongedocumenteerden slaapt ’s nachts in de buurt van het Centraal Station. Ook in andere grote steden als Den Haag en Groningen zijn We Are Here groepen.

Terpstra maakte dankbaar gebruik van extra onderzoek, uitgevoerd door VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International, dat diende als aanvullend bewijs voor de identiteit van haar cliënten.

Ook in de rechtszaal wonnen de belangenbehartigers van We Are Here. Door de actiegroep is er nu sprake van recht op onderdak en voedsel voor mensen zonder verblijfsvergunning.

Daarvoor was wel stevige kritiek nodig van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) dat in 2014 oordeelde dat Nederland niet langer mag eisen dat illegalen pas in aanmerking komen voor opvang wanneer ze meewerken aan de eigen uitzetting.

Die uitspraak leidde bijna tot een kabinetscrisis. Uiteindelijk werd op gemeentelijk niveau een oplossing gevonden via de inrichting van de zogenoemde bed-bad-broodvoorziening. Elke gemeente kiest daarin haar eigen beleid.

In Groningen is er 24-uurs opvang, terwijl dit in Amsterdam alleen beschikbaar is voor de meest kwetsbare ongedocumenteerden. Voor de andere uitgeprocedeerde asielzoekers is er nachtopvang. Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam spreekt over een „humanitaire ondergrens”.

Lees meer over de ‘We are here’-groep: Hét model voor opvang

Schending meest basale rechten

Volgens Savannah Koolen, die zich al meer dan vijf jaar als vrijwilliger inzet voor We Are Here, betekent dit het schenden van de meest basale rechten. „Het is heel sober en slaafs. Van de beveiliging krijg je tandpasta op je borstel; geef ze toch gewoon een tube. En wanneer je ongesteld bent krijg je drie maandverbandjes.”

Jone en de andere (tijdelijke) bewoners van het Zeeburgerpad willen niet elke dag de straat op worden gestuurd. „Het systeem wil ons vergeten. Gelukkig doen Nederlanders dat niet”, aldus Jone. Bijna zeventien jaar geleden ontvluchtte hij de genocide die plaatsvond in Darfur, West-Soedan. Lange tijd verbleef hij in Wassenaar, waar Jone werd geholpen door de plaatselijke kerk. Hij bekeerde zich tot het christendom; volgens de IND een manier om aan een verblijfsvergunning te komen. „Dat tast mijn waardigheid aan, dit is iets tussen mij en God.”

Zijn dochtertje van negen begrijpt niet waarom haar vader zo vaak moet verhuizen. „Hoe moet ik haar hier ontvangen”; Jone wijst naar de talloze plastic zakken die het levensverhaal dragen van mensen op zoek naar een normaal bestaan.

Nadat dit artikel gepubliceerd is, heeft We Are Here een rechtszaak aangespannen, naar aanleiding van een ontruimingsaankondiging van de Gemeente Amsterdam. Deze zaak loopt nog.

Correctie (13-12-2017): In de cursieve aanvulling op dit artikel stond dat de eigenaar van het pand een zaak heeft aangespannen. Dat klopt niet. Gemeente Amsterdam heeft een ontruimingsaankondiging verstuurd, waarna de groep een rechtszaak heeft aangespannen.

[2]

Article 11

1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent.”

‘INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND
CULTURAlL RIGHTS
[3]
VLUCHTADRESSEN ”WE ARE HERE” GROEP
For the record:
Dit is NIET volledig, maar een poging tot een overzicht
ZIE LINK
WIJ ZIJN HIER
GESCHIEDENIS VAN WIJ ZIJN HIER
ZIE OOK:
TUIN VAN DE DIAKONIE [ 4 sept 2012 – 25 sept 2012]
TENTENKAMP NOTWEG, OSDORP  [25 sept – 30 nov 2012
 
 
VLUCHTKERK [2 dec 2012 – 31 may 2013]
 
VLUCHTFLAT [ 31 may 2013 – 31 sept 2013]
 
 
VLUCHTPARK [ 15 jul 2013 – 24 sept 2013]
 
 
VLUCHTKANTOOR  [ 2 okt 2013 – 2 dec 2013]
 
SPITSING TUSSEN DE OORSPRONKELIJKE 
WE ARE HERE GROEP EN MENSEN, DIE ER
LATER BIJGEKOMEN WAREN
DE OORSPRONKELIJKE GROEP VERTROK MET
STEUN VAN DE GEMEENTE [VOOR HET EERST]
NAAR DE VLUCHTHAVEN, WAAR WERD INGEZET OP
”TERUGKEER” NAAR HET HERKOMSTLAND
DE ANDERE GROEP VERTROK NAAR DE VLUCHTGARAGE,
ZONDER GEMEENTELIJKE STEUN
UIT DE VLUCHTHAVEN WERD DE EERSTE GROEP TROUWENS
OOK ONTRUIMD, OMDAT ZE ZOGENAAMD ”NIET MEEWERKTEN
AAN HUN TERUGKEER”, TERWIJL DAT NIET MOGELIJK WAS!
 
VLUCHTHAVEN [ 2 dec 2013 – 9 juli 2014 ]
 
 
VLUCHTGARAGE [ 13 dec 2013 – 13 apr 2015]
VLUCHTMARKT [DEELS MENSEN, DIE NIET MEER IN DE
VLUCHTGARAGE KONDEN] [ 13 april 2014 – 7 juli 2014]
 
VLUCHTOPVANG [GROEP, DIE UIT DE VLUCHTHAVEN WAS
VERDREVEN] [ 10 julI 2014 – 16 aug 2014]
 
 
VLUCHTSCHOOL [ 16 aug 2014 – 23 aug 2014]
VLUCHTGEBOUW [ 23 aug – 2014 – 29 may 2015]
 
SMARAGDGROEP [ 23 aug 2014 – 17 oct 2015]
 
 
VLUCHTTOREN [ 15 apr 2015 – 30 sept 2015]
 
 
VLUCHTLOODS [ 29 may 2015 – 4 jun 2015]
 
VLUCHTGEMEENTE [ 4 jun 2015 –NOG IN GEBRUIK]
VLUCHTACADEMIE [15 april 2015 – 1 september 2015]
[AT 5
VLUCHTELINGEN BEZETTEN VOORMALIG GEBOUW KUNSTACADEMIE
23 AUGUSTUS 2015
”Wij trappen de deuren open voor de groep ongedocumenteerden die afgelopen maandag uit de “vluchtgarage” is ontruimd.

Al jaren volgen wij hun strijd, en wij zien dat de overheid hen niet eens in hun basisbehoeften voorziet, terwijl het hen onmogelijk wordt gemaakt zelf een bestaan op te bouwen. De zogenaamde Bed, Bad, Brood voorziening is geen echte oplossing, gezien het mensen slechts ‘s nachts opvangt en overdag alsnog dwingt op straat te leven.
Dit pand is ook geen oplossing, maar voorziet hen in ieder geval in iets meer dan dat hen nu door de overheid aangeboden is.

Geen mens is illegaal!
Kraken gaat door”

[AM’DAM WEST]/VAN SANDE BAKHUIJZENSTRAAT 2

GEKRAAKT VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN

https://www.indymedia.nl/node/ 27714

AT5
VLUCHTELINGEN WE ARE HERE VANDAAG UIT ”VLUCHTACADEMIE”
1 SEPTEMBER 2015
WE ARE HERE VLUCHTELINGEN/VERDREVEN UIT VLUCHTACADEMIE/
HET GESOL/MISDADIG IN EEN WOORD
ASTRID ESSED
3 SEPTEMBER 2015

 

VLUCHTBANK

VLUCHTELINGENGROEP ”WE ARE HERE” KRAAKT KANTOORPAND
SLOTERDIJK
25 OCTOBER 2015
VLUCHTKEI
HET PAROOL
WE ARE HERE BETREKT GEKRAAKT PAND IN ZUIDOOST
15 NOVEMBER 2015
VLUCHTMAAT
WIJ ZIJN HIER
GESCHIEDENIS VAN WIJ ZIJN HIER
OOK NOG:
AT5
UITGEPROCEDEERDEN WIJ ZIJN HIER KRAKEN
OUDE KERK IN WATERGRAAFSMEER
17 DECEMBER 2017
AT5
VLUCHTELINGEN WE ARE HERE KRAKEN TWAALF PANDEN IN
OOST
3 APRIL 2018
[4]
GESCHIEDENIS VAN WIJ ZIJ HIER
ZIE PLATTEGROND MET ALS TEKST DAARONDER
” Click on the dots for information about the locations. Blue numerical dots are the current addresses of We Are Here. The green numerical dots are past locations in historical order. Brown dots are temporary addresses, where We Are Here stayed in between squatted We Are Here locations.”
WIJ ZIJN HIER
GESCHIEDENIS VAN WIJ ZIJ HIER
[5]
HET PAROOL
EBERHARD VAN DER LAAN (62} OVERLEDEN
6 OCTOBER 2017
[6]
” (Latijns citaat) Van de doden niets dan goeds. Toegeschreven aan Chilo. ”
DE MORTUIS NIHIL NISI BENE

[7]

RTV NOORD
TENTENKAMP IN TER APEL ONTRUIMD
23 MEI 2012
TER APEL: MOEDIGE VLUCHTELINGEN, INSPIRERENDE
SOLIDARITEIT EN KEIHARDE STAATSREPRESSIE
26 JUNI 2012
[8]
AT5
FELLE BURGEMEESTER: ”IK BEN ER VOOR DE
VLUCHTELINGEN! ”
2 MAART 2014
” ” Als dat echt zo blijft, dan zou ik dat teleurstellend vinden, want we hebben natuurlijk gewoon afspraken’, zegt Van der Laan. ‘Ik heb gewoon afspraken met deze vrienden, en ik ga ervan uit dat zij ook hun afspraken nakomen, dat hebben wij ook gedaan.”’
AT5
VAN DER LAAN TELEURGESTELD IN ASIELZOEKERS
VLUCHTHAVEN
1 JUNI 2014
 
 
”BEWIJZEN VAN VRIENDSCHAP” VAN DER LAAN:
 
 

 
BEWIJS 1

”De gemeente wil binnen een dag na het vonnis dat de voormalige gevangenis volledig wordt ontruimd en bezemschoom opgeleverd wordt. Vervolgens moet de gevangenis een jaar leeg blijven staan.

Bovendien wil de gemeente de kosten van de ontruiming vorderen op de vluchtelingen.”

AT5

GEMEENTE WIL RAZENDSNELLE ONTRUIMING ”VLUCHTHAVEN”

6 JUNI 2014

http://www.at5.nl/artikelen/ 128978/gemeente-wil- razendsnelle-ontruiming- vluchthaven

BEWIJS 2

” Hoe noem je een afspraak die onder druk tot stand is gekomen omdat één partij geen andere keuze had dan deze te accepteren? Afpersing? Hoe noem je een burgemeester die minder vluchtelingen in zijn stad wil en bereid is hen daarvoor op straat te zetten?”

ONTRUIMING ”VLUCHTHAVEN?” HAAK IN VOOR
VERBLIJFSRECHT
JOKE KAVIAAR
3 JUNI 2014
 
 
 

[9]
VAN DER LAAN, DE SLAPPE EVENKNIE VAN TEEVEN
JOKE KAVIAAR
21 NOVEMBER 2012

[10]

” DEN HAAG – Asielzoekers die in tentenkampen in Amsterdam en Den Haag bivakkeren, kunnen onderdak krijgen, als ze zich bekendmaken en aan hun terugkeer meewerken.  ”

”HANDREIKING”  TEEVEN ASIELZOEKERS TENTENKAMP
15 NOVEMBER 2012
” Asielzoekers die zich bekendmaken en in een toelatingsprocedure zitten, krijgen zelfs maximaal een maand onderdak, áls ze zich voor vrijdagmiddag 16.00 uur hebben aangemeld. Dat is de oplossing waarmee staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid donderdag gekomen is voor de situatie rond de uitgeprocedeerde asielzoekers die al maanden demonstreren in tenten in Amsterdam Osdorp en op het Malieveld in Den Haag.”
TROUW
”HANDREIKING” TEEVEN ASIELZOEKERS TENTENKAMP
16 NOVEMBER 2012
TEKST

Asielzoekers die zich bekendmaken en in een toelatingsprocedure zitten, krijgen zelfs maximaal een maand onderdak, áls ze zich voor vrijdagmiddag 16.00 uur hebben aangemeld. Dat is de oplossing waarmee staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid donderdag gekomen is voor de situatie rond de uitgeprocedeerde asielzoekers die al maanden demonstreren in tenten in Amsterdam Osdorp en op het Malieveld in Den Haag.

In Amsterdam Osdorp ‘wonen’ de ongeveer 80, voornamelijk Afrikaanse, uitgeprocedeerde asielzoekers sinds september. De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan heeft onlangs aangegeven dat de vluchtelingen hun demonstratie moeten beëindigen, maar dat is vooralsnog niet gebeurd. In Den Haag zijn het er enkele tientallen.

In ons land zijn grote aantallen asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd, maar die niet terug kunnen naar hun land. Dat kan als het land van herkomst geen identiteitspapieren kan of wil afgeven of de asielzoeker gewoon niet accepteert. Veel van deze asielzoekers belanden uiteindelijk op straat.

Van der Laan pleitte onlangs voor een andere aanpak van deze asielzoekers die tussen wal en schip vallen. De opvang voor deze groep is nu vanuit het Rijk alleen mogelijk als ze bereid zijn vrijwillig mee te werken aan de terugkeer naar hun vaderland. Van der Laan zei toen een ,,lichter criterium” te willen waarbij deze asielzoekers in aanmerking komen voor opvang zolang ze meewerken aan een oplossing.


” Staatssecretaris Teeven vindt dat de vluchtelingen die al een tijd bivakkeren op de Koekamp in Den Haag het land moeten verlaten. ‘Asielzoekers krijgen geen vergunning door lang in een tentje te zitten’, zei Teeven dinsdagmiddag.”
OMROEP WEST
GEEN VERBLIJFSVERGUNNING DOOR LANG IN
EEN TENTJE TE ZITTEN
20 NOVEMBER 2012
[11]

”Je leest daar onder meer het verhaal van een 26-jarige Hamza, bewoner van de Amsterdamse ‘Vluchtgarage’ die als gevolg van een gevecht met twee andere bewoners overleed. Het College voor de Rechten van de Mens waarschuwde in juni al dat de mensonwaardige en explosieve situatie in de Vluchtgarage, één van de zeer gebrekkige onderkomens, uit de hand dreigde te lopen.

Daar wonen sinds half december zo’n 100 mannen van 18 tot 65 jaar uit vooral Sudan Somalië en Eritrea”

HUMANISTISCH VERBOND
ONUITZETBAAR EN GEEN BED, BROOD EN BAD
4 SEPTEMBER 2014
AMNESTY INTERNATIONAL
DOOR NEDERLAND UITGEZETTE SOMALIERS RISKEREN
DOOD BIJ TERUGKEER
22 OCTOBER 2014
TEKST
22 oktober 2014

Door Nederland uitgezette Somaliërs riskeren dood bij terugkeer

Ondanks herhaalde oproepen van Amnesty International blijft de Nederlandse overheid proberen asielzoekers uit te zetten naar Somalië. Nederland vindt zelfs dat onder bepaalde omstandigheden mensen kunnen terugkeren naar gebieden die in handen zijn van de extremistische groep Al-Shabaab. Somaliërs die worden uitgezet naar deze gebieden moeten vrezen voor hun veiligheid.

Amnesty International heeft vorig jaar al opgeroepen om niet naar Somalië uit te zetten, omdat dit een schending van het internationaal recht zou zijn. Desondanks blijft Nederland Somalische asielzoekers afwijzen en hen te dwingen te vertrekken. Somaliërs die dit niet op eigen gelegenheid doen komen op straat terecht, of in geïmproviseerde opvanglocaties zoals de Vluchtgarage.

Gebrekkig standpunt

In nieuw Amnesty-rapport wordt opnieuw de veiligheidssituatie in Somalië belicht. Daarnaast wordt speciaal aandacht gegeven aan het standpunt van Nederland dat onder bepaalde omstandigheden terugkeer naar Al Shabaab-gebied aan de orde kan zijn. Volgens Amnesty is sprake van grootschalige mensenrechtenschendingen in die gebieden, die er toe leiden dat iedereen die daar naartoe terug moet keren groot gevaar loopt. Amnesty roept de Nederlandse regering dan ook op om geen Somalische asielzoekers af te wijzen op basis van dit gebrekkige standpunt.

Amnesty heeft ook Denemarken, Zweden, Groot-Brittannië, Noorwegen en Saudi-Arabië opgeroepen om hun beleid aan te passen en geen Somaliërs meer uit te zetten naar  het zuiden en midden van Somalië.

Onthoofd na terugkeer

In het rapport staan meerdere voorbeelden van Somaliërs die bij terugkeer zijn verwond of gedood. De 25-jarige Fartuun vertelde Amnesty dat zijn oom in augustus 2013 werd vermoord, kort nadat hij terugkeerde uit Jemen.

‘Hij werd op de dag dat hij terugkeerde gevangengenomen door militanten van Al-Shabaab. Na vijf dagen brachten ze hem naar een stadion en onthoofdden ze hem onder toeziend oog van het aanwezige publiek. Daarna legde ze hem buiten het stadion neer, met zijn hoofd op zijn buik. Zo heeft hij daar een week gelegen.

Somaliër uit Nederland gewond

De Nederlandse overheid negeerde het internationale recht in november 2013 door de 26-jarige Somaliër Ahmed Said gedwongen uit te zetten naar Mogadishu, een stad die hij nog nooit had bezocht. Ahmed had Somalië twintig jaar geleden al verlaten. Drie dagen na zijn aankomst raakte hij gewond bij een zelfmoordaanslag. Zes mensen kwamen om en talloze anderen raakten gewond.

WIJ ZIJN HIER.ORG
OVER HET ASIELGAT
PERSBERICHT:
WAAROM VLUCHTELINGEN NIET TERUG KUNNEN KEREN
NAAR HUN LAND VAN HERKOMST
29 APRIL 2015
TEKST

Persbericht

29 april, Thorbeckezaal, 10:00 uur.

persbericht van wij zijn hier van 29 april 2015 over Rondetafelgesprek Vaste Commisie voor Veiligheid en Justitie, als voorbereiding op het plenaire debat in de 2e Kamer over het akkoord van de regering over bed bad brood. In de bijdrage van Wij Zijn Hier aan dit gesprek wordt met name aandacht besteed aan de belemmeringen die maken dat vluchtelingen niet terug KUNNEN keren naar hun land van herkomst.

Een belangrijke belemmering voor terugkeer is dat veel vluchtelingen geen documenten bezitten, doordat hun land al zo lang in oorlog is en er geen overheid functioneerde die officiele papieren kon verstrekken. Dat geldt o.a. voor delen van Somalie, Zuid Sudan, Sierra Leone en Liberia. Daardoor krijgen vluchtelingen geen terugkeer documenten van de ambassades van hun land van herkomst en kunnen ze niet terug.

Ook zijn er ambassades die wegens oorlog niet meer functioneren en dus geen ‘laissez passer’ verstrekken, zoals de ambassades van Libie en Jemen.

Een ander probleem is dat door de oorlog tussen Ethiopie en Eritrea destijds vluchtelingen zijn gedeporteerd van het ene naar het andere land, waardoor het niet duidelijk is naar welk land mensen moeten terug keren, en vluchtelingen van het kastje naar de muur worden gestuurd.
Door politici wordt regelmatig gezegd dat ‘de rechter bepaald heeft dat de vluchteling is uitgeprocedeerd en men DUS moet vertrekken’. In de asielprocedure, als enige rechtsgang in Nederland, wordt in beroep en hoger beroep echter door de rechter slechts marginaal getoetst, dwz alleen gekeken of de procedure juist is gevolgd en heeft de rechter geen inzage in de dossiers. Er wordt dus niet inhoudelijk en vol beoordeeld of iemand terecht is afgewezen.

Deze gang van zaken gaat per 1 juni 2015 veranderen, dan zal er wel weer door de rechter naar de inhoud van de dossiers worden gekeken. Dit geldt echter niet meer voor de mensen die nu afgewezen zijn. Wij pleiten er voor ook de afgewezen vluchtelingen in de gelegenheid te stellen opnieuw hun aanvraag door de rechter te laten toetsen.
Het ‘buitenschuld’ criterium, dat vluchtelingen zouden moeten krijgen als ze buiten hun schuld niet kunnen vertrekken, functioneert niet. Het is zo bureaucratisch en ingewikkeld dat haast niemand aan de eisen kan voldoen. In 2013 waren er 160 aanvragen voor ‘buitenschuld’ waarvan er 10 zijn ingewilligd (bron: IND).

Vluchtelingen zonder documenten worden in veel gevallen afgewezen, omdat de IND hun identiteit niet gelooft, terwijl er geen aandacht wordt besteed aan de reden waarom ze zijn gevlucht. 25% van de afgewezen vluchtelingen slaagt er in, ondanks grote bureaucratische belemmeringen, toch een verblijfsvergunning te krijgen. Dit toont aan hoe onzorgvuldig de besluitvorming over asielaanvragen verloopt.


WIJZIJN HIER.ORG
OVER HET ASIELGAT
ILLEGAAL, UITGEPROCEDEERD, ONGEDOCUMENTEERD
TEKST

11138589_943718708995026_7443234617205160018_n

door ilhaam awees van we are here :

illegaal, uitgeprocedeerd, ongedocumenteerd, gelukszoekers en asielzoekers… Hoeveel namen hebben we wel niet gekregen? We zijn vluchtelingen en wij zijn hier!

Wij zijn hier niet voor een koelkast of voor een auto of omdat we het hier zo leuk vinden. Als ons land veilig zou zijn, dan zouden we daar zijn. Als we daar konden studeren en werken! Als we zelf konden kiezen om te trouwen en een gezin te stichten… Als we niet de kans zouden hebben om opgesloten te worden… Als we veilig zouden kunnen leven dan hadden we niet alles achtergelaten. Zouden we al onze familie, vrienden en kennissen achtergelaten hebben voor geld? Een land dat we nog niet kenden? Een land duizenden kilometers van ons land vandaan?

“Uitgeprocedeerd asielzoekers moeten het land verlaten!” wordt er geroepen. Makkelijker gezegd dan gedaan! Maar in het praktijk is het bijna onmogelijk. Je wilt ons terug naar een land sturen waar de overheid voor waarschuwt, een land dat niet geschikt is voor vakantiegangers. Voor ons is het blijkbaar wel goed genoeg? Wij kunnen en durven niet terug te gaan! We kunnen ook niet meer naar andere landen om asiel aan te vragen vanwege de Europese verdragen! Nee wij zijn hier niet voor je koelkast en je uitkering. We willen heus wel werken en belasting betalen; naar school toe gaan. Maar wordt deze mogelijkheid gegeven? We hebben niks kunnen doen omdat we moesten wachten op een verblijfsvergunning. In al die jaren dat we wachtten, hadden we allang kunnen werken en studeren. Nu kost het de overheid alleen maar meer!

En nu zijn we illegaal… We moeten terug naar een land waar we niet naar terug kunnen. We zitten tussen wal en schip. De nachtopvang is geen optie. Moeten we overdag op straat zwerven? Waar is onze toekomst? Wil je Amsterdam vol met zwervers hebben? Hoe kunnen we de samenleving helpen opbouwen als we illegaal zijn? Hierdoor ontstaan er juist problemen! Er is geen goed beeld over deze situatie: de overheid heeft al jaren het asielbeleid niet goed geregeld. De overheid geeft ons vluchtelingen steeds de schuld dat we niet terug gaan, terwijl ze zelf weigert in te zien dat het niet kan en ze dus haar beleid moet veranderen. Ik heb een droom… Maar kan ik deze waar maken in Nederland? Wij willen helpen de maatschappij op te bouwen. Was alles maar beter geregeld.

Vluchtelingen hebben veel talenten. Ze willen aan de maatschappij bijdragen en ze willen erbij horen. Laten we proberen dit mogelijk te maken.

Ilhaam Awees
31jaar oud.
afgewezen vluchtelinge uit Somalie/Jemen/Saudi Arabia.
vijf jaar in Nederland.

[12]
HET PAROOL
VLUCHTELINGEN ZETTEN TENTJE OP IN ACHTERTUIN
DIAKONIE
5 SEPTEMBER 2012
AT5
VLUCHTELINGEN ZETTEN TENTJE OP IN CENTRUM
5 SEPTEMBER 2012
TEKST

Sinds afgelopen nacht verblijven er enkele vluchtelingen in een geïmproviseerd tentje in de tuin van Amstelhoven. Daar is de Diaconie Amsterdam gevestigd.

De vluchtelingen moeten noodgedwongen op straat leven. Met het tentje willen sympathisanten van de vluchtelingen aandacht vragen voor deze mensen die tussen wal en schip vallen.

‘Vaak worden deze ‘ongedocumenteerden’ opgesloten in detentiecentra of aan hun lot overgelaten op straat. Het overheidsbeleid draagt ertoe bij dat mensen geen kant op kunnen’, laat de Diaconie weten. De werkgroep Opvang Uitgeprocedeerde Asielzoekers, gehuisvest door de Diaconie, vangt op jaarbasis honderden mensen op.

‘We hopen dat de actie ‘de kerk slaapt buiten’ in de tuin van de Diaconie laat zien dat deze mensen er wat ons betreft niet alleen voor staan, en dat dit signaal opgepikt wordt door Amsterdammers die hier iets aan willen doen’, aldus een woordvoerder van de Diaconie Amsterdam.

[13]
HET PAROOL
BUURTBEWONERS VOEDEN AFGEWEZEN VLUCHTELINGEN
IN TENTENKAMPJE
28 SEPTEMBER 2012
[14]
” Een woordvoerder van Van der Laan stelde eerder woensdag al dat er vooralsnog geen voorzieningen worden geregeld voor de aanwezige vluchtelingen, maar dat er ook geen plannen zijn om het kamp te ontruimen.”
AT5
VAN DER LAAN BEZOEKT TENTENKAMP OSDORP
3 OCTOBER 2012
[15]
” De burgemeester vindt dat de asielzoekers op een ‘behoorlijke manier’ aandacht moeten kunnen vragen voor hun standpunt, maar benadrukt dat de demonstratie niet oneindig kan voortduren. ”
AT5
VD LAAN: KAMP MAG BLIJVEN, NIET GROEIEN
4 OCTOBER 2012
[16]
” De Amsterdamse politiek worstelt al geruime tijd met het kamp. Een meerderheid van de deelraad in Nieuw-West wil dat het stadsdeel ingrijpt, maar stadsdeelvoorzitter Achmed Baadoud wijst naar de burgemeester. Een woordvoerder van Van der Laan stelde eerder woensdag al dat er vooralsnog geen voorzieningen worden geregeld voor de aanwezige vluchtelingen, maar dat er ook geen plannen zijn om het kamp te ontruimen.”
AT5
VAN DER LAAN BEZOEKT TENTENKAMP OSDORP
3 OCTOBER 2012
[17]
” ” Burgemeester Eberhard van der Laan wil een einde maken aan het kamp, omdat het niet langer het karakter heeft van een demonstratie. Het aantal mensen dat op het kamp verblijft is de afgelopen weken tegen de afspraken in enorm uitgebreid, waarmee de risico’s op onder meer infectieziekten en ongeregeldheden toenemen. ”
AT5
POLITIE ONTRUIMT TENTENKAMP NOTWEG
30 NOVEMBER 2012
 
[18]
”Wij trappen de deuren open voor de groep ongedocumenteerden die afgelopen maandag uit de “vluchtgarage” is ontruimd.

Al jaren volgen wij hun strijd, en wij zien dat de overheid hen niet eens in hun basisbehoeften voorziet, terwijl het hen onmogelijk wordt gemaakt zelf een bestaan op te bouwen. De zogenaamde Bed, Bad, Brood voorziening is geen echte oplossing, gezien het mensen slechts ‘s nachts opvangt en overdag alsnog dwingt op straat te leven.
Dit pand is ook geen oplossing, maar voorziet hen in ieder geval in iets meer dan dat hen nu door de overheid aangeboden is.

Geen mens is illegaal!
Kraken gaat door”

[AM’DAM WEST]/VAN SANDE BAKHUIJZENSTRAAT 2

GEKRAAKT VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN

https://www.indymedia.nl/node/ 27714


[19]
BURGEMEESTER VAN DER LAAN FEL IN DISCUSSIE
MET DE VLUCHTELINGEN
[20]
‘ Staatssecretaris Teeven vindt dat de vluchtelingen die al een tijd bivakkeren op de Koekamp in Den Haag het land moeten verlaten. ‘Asielzoekers krijgen geen vergunning door lang in een tentje te zitten’, zei Teeven dinsdagmiddag.”
OMROEP WEST
GEEN VERBLIJFSVERGUNNING DOOR LANG IN
EEN TENTJE TE ZITTEN
20 NOVEMBER 2012

[21]

” We lopen juist voorop in een humaan opvangbeleid. Amsterdam heeft als een van de eerste steden in Nederland met het probleem van uitgeprocedeerde asielzoekers te maken gekregen. Dat was het gevolg van het bestuursakkoord tussen staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak (PvdA) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) uit 2007‚ waarbij is afgesproken dat er een generaal pardon zou komen‚ maar dat gemeenten de vreemdelingen die daar niet onder vielen niet meer mochten opvangen.”

WORDT VERVOLGD
”IK BEN GETERGD”
 
 
” Op 1 januari 2010 is de gemeentelijke noodopvang beëindigd door een bestuursakkoord tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de regering. Uitgeprocedeerde asielzoekers die geen rechtmatig verblijf meer hebben in Nederland kunnen vanaf deze datum geen gebruik meer maken van de gemeentelijke noodopvang. Deze beëindiging komt voort uit de afspraak die gemaakt is om de pardonregeling (Regeling ter afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet) van juni 2007, in de praktijk door te voeren. Sommige gemeenten blijven echter, in samenwerking met particuliere –en mensenrechtenorganisaties, toch onderdak verlenen aan uitgeprocedeerde asielzoekers.”
TUSSEN WAL EN SCHIP
Onderzoek in het kader van Uitgeprocedeerde asielzoekers
 binnen het Nederlandse terugkeer –en opvangbeleid
Juridische Hogeschool Avans-Fontys te Tilburg HBO-Rechten Bachelor Thesis
AHLAM KADI QUAHABI


”Gemeenten werken volgens haar mee aan zowel de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers als aan het beëindigen van de noodopvang.

Albayrak zei dat dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer. Daarin vroeg de PVV opheldering over berichten dat de gemeente Groningen weigert de noodopvang voor asielzoekers te sluiten. „Ik ondervind geen substantiële weerstand van gemeenten”, zei de bewindsvrouw. Het stoppen van noodopvang was vorig jaar voor haar een voorwaarde om te komen tot een pardonregeling voor een ’oude’ groep asielzoekers.”

TROUW

ALBAYRAK

AMPER VERZET TEGEN SLUITING NOODOPVANG

21 OCTOBER 2008

https://www.trouw.nl/home/ albayrak-amper-verzet-tegen- sluiting-noodopvang~ac38ac8b/

DIT IS LEUK
ONDANKS DE REPRESSIEVE MAATREGEL VAN ALBAYRAK
BLEEF DE NOODOPVANG NOG LANG OPEN
” PVV-Kamerlid Sietse Fritsma wil dat staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak gemeenten op het matje roept die willen doorgaan met noodopvang aan vluchtelingen, tegen de afspraken rond de pardonregeling in. Albayrak doet alsof haar neus bloedt en stelt doodleuk dat er amper gemeenten zijn die dwarsliggen. Maar minstens 60 gemeenten houden hun noodopvang open of denken erover om dat te doen. ”
ALBAYRAK DWINGT GEMEENTEN OM NOODOPVANG TE SLUITEN
2009

 

[22]
” Het voormalig stadsdeelkantoor werd in juni 2015 gekraakt door de groep vluchtelingen. De gemeente deed aangifte van de kraakactie. Maandag wordt het pand ontruimd.”

AT5

GEMEENTE SLUIT WATER VOOR VLUCHTELINGEN

WE ARE HERE IN VOORMALIG STADSDEELKANTOOR

NIEUW-WEST KORTE TIJD AF

16 SEPTEMBER 2016

http://www.at5.nl/artikelen/16 0400/gemeente_sluit_water_voor _vluchtelingen_we_are_here_in_ voormalig_stadsdeelkantoor_ nieuw-west_korte_tijd_af

AT5
GEMEENTE DOET AANGIFTE KRAAK ASIELZOEKERS
5 JUNI 2015
 
LET OP:
DE VOLGENDE DAG, NADAT DE UITGEPROCEDEERDEN
HET PAND GEKRAAKT HADDEN, DEED DE GEMEENTE
AL AANGIFTE…
ZIE HIERBOVEN!
AT5
ILLEGALEN WE ARE HERE KRAKEN VOORMALIG STADSDEELKANTOOR
NIEUW-WEST
4 JUNI 2015
TEKST

Een groep illegalen heeft vanavond het voormalige stadsdeelkantoor aan de Pieter Calandlaan in Nieuw-West gekraakt.

Het gaat om de groep vluchtelingen die vorige week vanuit het Vluchtgebouw naar Noord verhuisden. De zijdeur van het pand is vernield en geopend. De groep is inmiddels het pand binnengetreden.

De politie laat weten dat het pand al enige tijd leegstaat en dat de actie wordt gezien als een kraak en niet als huisvredebreuk. De politie onderneemt vooralsnog dan ook geen actie. Het is aan de gemeente om aangifte te doen.

De groep laat weten dat zij het pand in Nieuw-West hebben betrokken, omdat het gebouw aan de Vlierweg in Noord niet genoeg ruimte bood voor de tachtig vluchtelingen. Het pand in Nieuw-West is wel groot genoeg.

AT5

GEMEENTE SLUIT WATER VOOR VLUCHTELINGEN

WE ARE HERE IN VOORMALIG STADSDEELKANTOOR

NIEUW-WEST KORTE TIJD AF

16 SEPTEMBER 2016

http://www.at5.nl/artikelen/16 0400/gemeente_sluit_water_voor _vluchtelingen_we_are_here_in_ voormalig_stadsdeelkantoor_ nieuw-west_korte_tijd_af

[23]
VOLKSKRANT
EBERHARD VAN DER LAAN (62) OVERLEDEN: ”HIJ MAAKTE
ECHT CONTACT MET MENSEN”
6 OCTOBER 2017
” De gemeente schrijft in een persbericht dat Van der Laan als burgemeester menselijkheid met daadkracht combineerde. “Het gemeentebestuur en de medewerkers van de gemeente Amsterdam betreuren het verlies van een geliefde burgemeester en leven mee met zijn familie en andere naasten.”
NOS
AMSTERDAMSE BURGEMEESTER VAN DER LAAN
(62) OVERLEDEN
5 OCTOBER 2017
 
 
HET PAROOL
AMSTERDAMMERS BIJEEN VOOR APPLAUS AMBTSWONING
20 SEPTEMBER 2017
 
 
AT5
RAAD STAAT MET INDRUKWEKKENDE TOESPRAKEN STIL
BIJ OVERLIJDEN VAN DER LAAN
9 OCTOBER 2017
[24]
VAN DER LAAN, DE SLAPPE EVENKNIE VAN TEEVEN
JOKE KAVIAAR
21 NOVEMBER 2012
CHANTAGE IS GEEN OPVANG, MAAR OPVANG WEL CHANTAGE
JOKE KAVIAAR
8 JUNI 2015
” Schunnig, achterbaks en hypocriet, dat zijn zo van die woorden die me te binnen schieten met betrekking tot de ontruiming van het kamp van uitgeprocedeerde vluchtelingen in Amsterdam Osdorp. Schunnig, omdat deze mensen nu weer aan de carrousel van detentie, deportatie en dakloosheid worden onderworpen. Achterbaks en hypocriet, omdat één en ander voorafgegaan is door een vertoon van menslievendheid, aanbiedingen van opvang onder belachelijke voorwaarden, terwijl de machinerie van onderdrukking, voorafgegaan door dreigende taal, al in stelling werd gebracht. Het kamp in Osdorp is nu verleden tijd. Het verzet tegen deportatie en voor onvoorwaardelijk verblijfsrecht en menselijke opvang, tot uiting komend in een reeks van kampen en ondersteunende activiteiten van en met uitgeprocedeerden, zal doorgaan.”
SCHUNNIG, ACHTERBAKS EN HYPOCRIET: KAMP OSDORP
ONTRUIMD
PETER STORM
30 NOVEMBER 2012


[25]

NRC
ACTIEGROEP WE ARE HERE MAG TOT 1 JUNI IN KRAAKPAND
BLIJVEN
26 APRIL 2018
TEKST

De ongedocumenteerde vluchtelingen uit Amsterdam spanden een kort geding aan omdat ze na een kraakactie rond Pasen acht weken kregen om te vertrekken.

Ymere zet beveiligers in bij kraakpanden We Are Here in de Watergraafsmeer in Amsterdam.Foto Joris van Gennip 

De ongedocumenteerde vluchtelingen van actiegroep We Are Here, die eerder deze maand tientallen woningen in Amsterdam-Oost hebben gekraakt, mogen tot 1 juni blijven zitten. Dat heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam donderdagmiddag besloten.

Rond Pasen besloot een deel van de actiegroep zo’n twintig leegstaande huizen te kraken in de wijk Watergraafsmeer in Amsterdam. Woningcorporatie Ymere, eigenaar van de panden, vroeg justitie om direct te ontruimen. Dat weigerde het Openbaar Ministerie (OM) omdat er volgens de politie geen sprake was van ernstige verstoring van de openbare orde. Wel moest de groep, die al jaren door de stad trekt en panden kraakt, binnen acht weken vertrekken. We Are Here spande een kort geding aan.

Huizen worden na de zomer gesloopt

De panden aan de Rudolf Dieselstraat en Stephensonstraat worden na de zomer gesloopt en vervangen door nieuwe flats. Veel bewoners hebben de afgelopen maanden de wijk verlaten. In de tussentijd is leegstandbeheerder Camelot verantwoordelijk om de tijdelijke huurders, vaak studenten, in de woningen te plaatsen. Volgens We Are Here stonden de huizen al langer leeg, de beheerder zegt zelf dat tijd nodig was om de slecht onderhouden huizen op te knappen voordat nieuwe huurders erin zouden komen.

Lees ook de reportage over de kraakactie van We Are Here in de Watergraafsmeer: ‘Ze kwamen ook nog langs met een doos fruit, best aardig’

Ymere: groep veroorzaakte overlast

De gemoederen over de kraakactie liepen hoog op. Volgens Ymere veroorzaakte de groep overlast, en werden zelfs medewerkers van Camelot bedreigd. Zelf ontkennen de ongedocumenteerde vluchtelingen de aantijgingen. Ymere zette beveiligers in om de wijk te bewaken. De extreem-rechtse club ‘Identitair Verzet’ werd door een van de tijdelijke bewoners uitgenodigd om te protesteren tegen de kraakactie. Na ongeregeldheden hebben ze de wijk verlaten.

Lees meer over het politieke debat over de kraakactie: Oplossing krakende vluchtelingen vormt de inzet van Amsterdamse collegevorming

Burgemeester Jozias van Aartsen liet zich kritisch uit over de werkwijze van Ymere. De woningcorporatie had de huizen lang leeg laten staan en deed pas vijf dagen na de kraakactie aangifte. Volgens Ymere was het niet mogelijk eerder bij het politiebureau langs te gaan. Ook riep Van Aartsen het kabinet op om tot een oplossing te komen voor de status van de leden van We Are Here. GroenLinks, de grootste partij in Amsterdam, is voorstander van een 24-uursopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen. Dit onderwerp vormt een belangrijk discussiepunt tijdens de lopende onderhandelingen over een nieuw coalitieakkoord.

[26]
WEBSITE ASTRID ESSED
TAG:
UITGEPROCEDEEERDE VLUCHTELINGEN
WAARONDER UITGELICHTE ARTIKELS [ER ZIJN ER VEEL MEER]
WE ARE HERE VLUCHTELINGEN/VERDREVEN UIT VLUCHTACADEMIE/
HET GESOL/MISDADIG IN EEN WOORD
ASTRID ESSED
3 SEPTEMBER 2015
BEWONERS VLUCHTGEBOUW VERHUIZEN NAAR NOORD/UITVERKOOP
RECHTEN VLUCHTELINGEN
ASTRID ESSED
30 MEI 2015
5 MEI BEVRIJDINGSDAG/DE BEHANDELING VAN VLUCHTELINGEN
IN ”VRIJ” NEDERLAND
ASTRID ESSED
6 MEI 2015
VLUCHTELINGEN STRIJKEN NEER IN VONDELPARK/
ECHTE DOORZETTERS/STRIJD OM MENSWAARDIG
BESTAAN GAAT DOOR/REACTIE OP AT5
ASTRID ESSED
15 APRIL 2015
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/DE VERDRIJVING/
CONTINUING STORY
ASTRID ESSED
5 SEPTEMBER 2014
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM/
SCHENDING VAN ELEMENTAIRE RECHTEN
ASTRID ESSED
18 AUGUSTUS 2014
TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD/AANKLACHT TEGEN
ONMENSELIJKHEID OVERHEID
ASTRID ESSED
2 DECEMBER 2012

[27]
 ” Als dat echt zo blijft, dan zou ik dat teleurstellend vinden, want we hebben natuurlijk gewoon afspraken’, zegt Van der Laan. ‘Ik heb gewoon afspraken met deze vrienden, en ik ga ervan uit dat zij ook hun afspraken nakomen, dat hebben wij ook gedaan.”’
AT5
VAN DER LAAN TELEURGESTELD IN ASIELZOEKERS
VLUCHTHAVEN
1 JUNI 2014
BURGEMEESTER VAN DER LAAN FEL IN DISCUSSIE
MET DE VLUCHTELINGEN
[28]
HET PAROOL
DIT ZIJN DE BEWONERS VAN DE VLUCHTGARAGE
8 APRIL 2015
[29]
HET PAROOL
STROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE
18 DECEMBER 2013
TEKST

De groep uitgeprocedeerde asielzoekers mag voorlopig in de gekraakte garage Kralenbeek blijven, maar het stadsdeel Zuidoost zal geen voorzieningen treffen om het pand bewoonbaar te maken.

Dat is de uitkomst van een urenlange vergadering van de deelraad over het lot van ruim vijftig voormalige bewoners van het Vluchtkantoor die vorige week in Zuidoost zijn neergestreken. De leegstaande garage naast de flat Kralenbeek is eigendom van het stadsdeel, staat op de nominatie voor sloop en werd tot voor kort onder meer gebruikt voor kerkdiensten.

De oppositie eiste op initiatief van de ChristenUnie dat het stadsdeel het gekraakte kantoorpand binnen twee dagen zou voorzien van elektriciteit, warm water en sanitair. Ook zouden de bewoners de verzekering moeten krijgen dat zij tot eind maart in de garage kunnen blijven wonen. Ook de andere oppositiepartijen drongen aan op hulp, in elk geval tijdens de wintermaanden.

Stadsdeelvoorzitter Tjeerd Herrema sprak van een ‘kampioenschap humaan zijn’. Wel deed de toezegging dat het pand niet op korte termijn zal worden ontruimd, al zal het stadsdeel wel aangifte doen van huisvredebreuk. Ontruiming blijft een optie.

Van het regelen van voorzieningen voor de groep kon volgens Herrema geen sprake zijn. Hij verwees naar de tijdelijke opvang die de gemeente voor de groep heeft geregeld in de Havenstraat. ‘Nog voor die pilot goed en wel van start is gegaan vraagt u mij mee te werken aan een nieuwe voorziening die de pilot van de burgemeester volledig onderuit haalt.’

Lees vandaag (18-12) meer in Het Parool.

[30]
STROOM BLIJFT UIT IN VLUCHTGARAGE/BRIEF AAN
LEDEN STADSDEELRAAD ZUID OOST
ASTRID ESSED
20 DECEMBER 2013
[31]

COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
SITUATIE VLUCHTGARAGE MENSONWAARDIG
18 JUNI 2014

https://mensenrechten.nl/ berichten/situatie- vluchtgarage-mensonwaardig


TEKST

De situatie in de Amsterdamse vluchtgarage dreigt uit de hand te lopen. Daarom roept het College voor de Rechten van de Mens zowel de gemeente Amsterdam als de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op direct maatregelen te nemen om de ergste nood te verhelpen. Voorkom dat het zover komt dat er daadwerkelijk mensen sterven. Verschillende organisaties waaronder Kerk in Actie luidde al eerder de noodklok. Vandaag bezocht het College de vluchtgarage en zag een niet-menswaardige leefomgeving: een tekort aan sanitaire voorzieningen en voedsel. Deze voorzieningen en een veilige plek zijn essentieel voor een menswaardig leven. Gemeenten regelen niet voor niets een douche, bed en eten voor dakloze Nederlanders en mensen met een verblijfsvergunning.

In de vluchtgarage wonen op dit moment ruim 100 mannen van 18 tot 65 jaar. Zij komen onder meer uit Sudan, Eritrea, Somalië en Ethiopië. Het pand heeft wel toiletten, maar geen douches en warm water. Zij kunnen zichzelf en hun kleding moeilijk wassen. Ook de stroomvoorziening werkt niet goed. Voor voedsel, kleding en bedden zijn de mannen afhankelijk van giften. Tweemaal per week brengen vrijwilligers eten, maar dit is niet genoeg. Gevolg is dat er ruzie ontstaat over eten. De mannen hebben geen privacy en slapen en wonen in kleine kamertjes dicht op elkaar. Door een tekort aan ruimte wijken de bewoners inmiddels uit naar de garageboxen en het parkeerdek. De leefomstandigheden leiden tot spanningen. De vluchtgarage biedt de vreemdelingen weliswaar een dak boven het hoofd, maar is geen veilige plek. Enkele mannen gaven ook aan in het ziekenhuis om medische zorg gevraagd te hebben, maar te zijn weggestuurd omdat zij geen verzekering hebben.

Recht op opvang?

Uitgangspunt van de Nederlandse overheid is dat vreemdelingen zonder verblijfsstatus Nederland moeten verlaten en zij moeten zelf in hun elementaire levensbehoeften voorzien. Dat neemt niet weg dat Nederland verplicht is om mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen te helpen. Ook moet de overheid voorkomen dat deze mensen in een situatie terecht komen die niet meer menswaardig is. Of iemand voor zichzelf kan zorgen hangt af van factoren als: – Kwetsbaarheid: is iemand bijvoorbeeld lichamelijk of psychisch ziek – Sociaal netwerk: als een sociaal netwerk ontbreekt, wordt iemand gedwongen op straat te leven Dit betekent dat de overheid moet regelen dat ook vreemdelingen zonder verblijfsstatus die niet voor zichzelf kunnen zorgen, toegang hebben tot kleding, onderdak en voedsel.

De bevindingen zijn voor het College aanleiding om in gesprek te gaan met de gemeente, het ministerie van Veiligheid en Justitie en betrokken organisaties.

[32]

”BETROKKEN” BURGEMEESTER VAN DER LAAN,
BEHALVE VOOR UITGEPROCEDEERDE VLUCHTELINGEN…….
VOLKSKRANT
EBERHARD VAN DER LAAN (62) OVERLEDEN: ”HIJ MAAKTE
ECHT CONTACT MET MENSEN”
6 OCTOBER 2017

 


HET PAROOL
AMSTERDAMMERS BIJEEN VOOR APPLAUS AMBTSWONING
20 SEPTEMBER 2017
 
 
HET PAROOL
MET DEZE BRIEF NEEMT VAN DER LAAN AFSCHEID VAN AMSTERDAM
18 SEPTEMBER 2017
TEKST

‘ Lieve Amsterdammers,

In januari schreef ik u dat ik slecht nieuws had gekregen van mijn artsen, maar dat ik nog een poosje uw burgemeester hoopte te blijven. De afgelopen acht maanden heb ik dat met veel plezier gedaan. Uw steun heeft mij daarbij enorm geholpen.

Aan dit poosje komt nu een einde. Vandaag kreeg ik van mijn artsen het bericht dat zij mij niet verder kunnen behandelen.

Ik heb mij bij de commissaris van de Koning Remkes ziekgemeld. Mijn taken zullen voorlopig worden overgenomen door loco-burgemeester Kasja Ollongren.

Het was een groot voorrecht burgemeester te zijn van de mooiste en liefste stad van de wereld. Ik dank u voor het in mij gestelde vertrouwen, voor uw betrokkenheid en voor alle steun en tegenspraak die ik de afgelopen zeven jaren van u heb gekregen.

Zorg goed voor onze stad en voor elkaar.

Vaarwel,

Eberhard van der Laan

[33]
BURGEMEESTER VAN DER LAAN FEL IN DISCUSSIE
MET DE VLUCHTELINGEN
[34]
” ‘Er wordt teveel verschil gezocht tussen hoe wij erin zitten en hoe de staatssecretaris zijn beleid vormgeeft. Het enige dat wij willen doen, is een bijkomperiode van dertig dagen voor de asielzoekers organiseren. That’s it.’
VOLKSKRANT
AMSTERDAM TART TEEVEN MET DEAL OVER ASIELOPVANG
21 NOVEMBER 2012
TEKST

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan heeft tien gemeenten bereid gevonden uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen. Hiermee dwarsboomt hij samen met deze gemeenten de aanpak van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie.

 en  21 november 2012, 5:00De uitgeprocedeerde vreemdelingen van het tentenkamp in Den Haag bieden een petitie aan aan staatssecretaris Fred Teeven (L) van Justitie. De asielzoekers vinden het ‘geen serieus aanbod’ van de overheid dat ze 30 dagen opvang krijgen als ze meewerken aan terugkeer. Foto anp

De betrokken asielzoekers hoeven niet mee te werken aan een terugkeer naar hun land van herkomst. Van der Laan doet het aanbod in een brief aan de advocaat van de asielzoekers die verblijven in een kamp in Amsterdam-West. De brief is gisteravond verstuurd.

Staatssecretaris Teeven (VVD) liet juist dinsdag weten dat de uitgeprocedeerde asielzoekers in de tentenkampen in onder meer Den Haag en Amsterdam het land uit moeten. ‘Mensen die uitgeprocedeerd zijn moeten het land verlaten’, zei hij. Het bieden van tijdelijke opvang aan uitgeprocedeerden die niet meewerken aan terugkeer naar hun land van herkomst ‘zou de asielprocedure ondergraven’, onderstreepte Teeven.

Burgemeester Van der Laan wil dat het kamp in Amsterdam-West wordt ontruimd. Donderdag dient hierover een kort geding, volgende week woensdag doet de rechtbank uitspraak. Het is de bedoeling dat de asielzoekers nog diezelfde dag naar de opvang gaan.

Dertig dagen
Welke tien gemeenten daaraan meewerken, wil Amsterdam niet zeggen. ‘De burgemeesters hebben toegezegd, maar het moet nog door de colleges van die gemeenten’, aldus een woordvoerder van Van der Laan. Het aanbod betreft dertig dagen onderdak in een dak- en thuislozenopvang voor maximaal 88 asielzoekers – het aantal dat volgens tellingen in het kamp in Amsterdam-West overnacht.

De periode is ‘bedoeld om te kunnen bijkomen en te herstellen’, schrijft Van der Laan. ‘Een sobere bed-bad-broodvoorziening. De mensen krijgen een slaapplek en eten en hoeven overdag niet op straat te bivakkeren.’ Ze kunnen in deze periode contact opnemen met VluchtelingenWerk om over hun dossier en toekomstperspectief te overleggen.

Oplossing
Amsterdam had Teeven eerder verzocht om een oplossing voor de asielzoekers in tentenkampen. Daarop berichtte de staatssecretaris dat er opvang is voor wie meewerkt aan zijn of haar terugkeer naar het land van herkomst. De uitgeprocedeerde asielzoekers in het Haagse tentenkamp – zij komen vooral uit Irak – noemen dit aanbod ‘niet serieus’. Terugkeer naar Irak resulteert voor hen in geweld, marteling of dood, stellen zij.

Geen conflict
Van der Laan ontkende vanmorgen op Radio 1 dat er een conflict is met Teeven. ‘Er wordt teveel verschil gezocht tussen hoe wij erin zitten en hoe de staatssecretaris zijn beleid vormgeeft. Het enige dat wij willen doen, is een bijkomperiode van dertig dagen voor de asielzoekers organiseren. That’s it.’ Volgens Van der Laan is Teeven op de hoogte van de plannen. ‘Hij weet dat dit het beperkte doel is en hij wil ons de ruimte geven voor een humane oplossing.’ Volgens de burgemeester moeten de uitgeprocedeerde asielzoekers na de herstelperiode terug naar hun land van herkomst.

[35]

VAN DER LAAN, SLAPPE EVENKNIE VAN TEEVEN
JOKE KAVIAAR
21 NOVEMBER 2012
[36]
” ‘Er wordt teveel verschil gezocht tussen hoe wij erin zitten en hoe de staatssecretaris zijn beleid vormgeeft. Het enige dat wij willen doen, is een bijkomperiode van dertig dagen voor de asielzoekers organiseren. That’s it.’
VOLKSKRANT
AMSTERDAM TART TEEVEN MET DEAL OVER ASIELOPVANG
21 NOVEMBER 2012
[37]
AT5
VLUCHTKERKGROEP VERHUIST NAAR LEEGSTAANDE
GEVANGENIS HAVENSTRAAT
22 NOVEMBER 2013
TEKST

Na een kerk, een flat en een kantoor hebben de uitgeprocedeerde asielzoekers uit de Vluchtkerk in het voormalig huis van bewaring aan de Havenstraat een nieuwe opvangslocatie gekregen.

Dat hebben burgemeester Eberhard van der Laan en staatssecretaris Fred Teeven vrijdagavond afgesproken. Vanaf begin december kunnen de 159 mensen aan de Havenstraat terecht voor een bed, een bad en brood.

Momenteel zitten de vluchtelingen in een pand aan de Weteringschans. Daar moesten ze op last van de eigenaar op vrijdag 6 december uit.

Hoewel de nieuwe locatie het voormalig huis van bewaring is zal er van een detentieregime geen sprake zijn. De nieuwe bewoners kunnen er onder begeleiding van vrijwilligers en professionals werken aan onder meer het vinden van een nuttige tijdsbesteding of alternatieve opvang.

[38]
AT5
VLUCHTELINGEN BLIJ MET ”VLUCHTBAJES”
23 NOVEMBER 2013
TEKST

De ‘We Are Here!-vluchtelingen’, die al ruim een jaar door de stad trekken, zijn blij met het onderkomen dat burgemeester Eberhard van der Laan hen heeft toegewezen. Het komende halfjaar worden ze opgevangen in de Havenstraat.

Na overleg tussen Van der Laan en Staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Veiligheid en Justitie) is besloten de vluchtelingen onder te brengen in het voormalige Huis van Bewaring. Ze krijgen daar een bed, bad en brood van de gemeente. Van der Laan denkt dat zo de rust gecreeërd wordt, die nodig is om aan een definitieve oplossing voor het probleem te werken.

Na het tentenkamp, de Vluchtkerk, de Vluchtflat en het Vluchtkantoor, is het nu voor het eerst dat de gemeente onderdak aanbiedt. Eerder mocht dat niet van het Rijk. In totaal worden 159 vluchtelingen, zij die geregisteerd staan bij Vluchtelingenwerk Nederland, opgevangen. Voor zo’n 80 anderen is geen plek.

De vluchtelingen reageren verheugd op het aanbod van Van der Laan. Volgens hen is het belangrijk om in rust aan de toekomst te kunnen werken. Ook mogen ze vrijwilligerswerk gaan doen, of een stage lopen. Osman, één van de vluchtelingen, stelt dat de stad met het gebaar ‘haar barmhartige kant zien’.

Voorwaarde voor het verblijf in de Vluchtbajes is wel dat de vluchtelingen meewerken aan individuele oplossingen voor het probleem. Dat betekent in veel gevallen meewerken aan terugkeer naar het land van herkomst.

[39]
” Staatssecretaris Teeven vindt dat de vluchtelingen die al een tijd bivakkeren op de Koekamp in Den Haag het land moeten verlaten. ‘Asielzoekers krijgen geen vergunning door lang in een tentje te zitten’, zei Teeven dinsdagmiddag.”
OMROEP WEST
GEEN VERBLIJFSVERGUNNING DOOR LANG IN
EEN TENTJE TE ZITTEN
20 NOVEMBER 2012
[40]
” 
Voorwaarde voor het verblijf in de Vluchtbajes is wel dat de vluchtelingen meewerken aan individuele oplossingen voor het probleem. Dat betekent in veel gevallen meewerken aan terugkeer naar het land van herkomst.”
AT5
VLUCHTELINGEN BLIJ MET ”VLUCHTBAJES”
23 NOVEMBER 2013
[41]
” De vluchtelingen reageren verheugd op het aanbod van Van der Laan. Volgens hen is het belangrijk om in rust aan de toekomst te kunnen werken. Ook mogen ze vrijwilligerswerk gaan doen, of een stage lopen.”

AT5
VLUCHTELINGEN BLIJ MET ”VLUCHTBAJES”
23 NOVEMBER 2013
[42]
” We gaven hun na jaren van zwerven een half jaar de kans om bij te komen. Ze kregen er medische hulp en degenen met heel zware psychische problemen kregen extra steun en aparte opvang. VluchtelingenWerk hielp ze met een check van hun documenten om te kijken of ze niet alsnog konden blijven. Ze konden cursussen volgen‚ 125 hebben dat gedaan: ik ken de getallen nog uit mijn hoofd. Opleidingen tot automonteur‚ schilder‚ kapper‚ noem maar op. In de opvang in Ter Apel krijgen ze die niet.’”
WORDT VERVOLGD
EBERHARD VAN DER LAAN: ”IK BEN GETERGD”
 
 
TEKST
 
 

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan zegt trots te zijn op de manier waarop zijn stad opkomt voor mensenrechten. De forse kritiek die hij krijgt op vooral de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers is volgens hem niet terecht. ‘Actievoerders vergeten voor het gemak dat ik niet beslis wie wel of niet mag blijven.’

‘Ik zal het maar meteen zeggen’‚ zegt de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan (1955) aan het begin van het gesprek op zijn werkkamer in het stadhuis. ‘Ik heb eigenlijk totaal geen zin in dit interview. De enige reden dat ik dit doe‚ is omdat ik Amnesty een belangrijke organisatie vind.’

Het gesprek zal onder andere gaan over de opvang van afgewezen asielzoekers in Amsterdam‚ ook in vergelijking met andere gemeenten. De PvdA’er vindt dat Wordt Vervolgd en diens uitgever Amnesty zich te veel vereenzelvigen met de actievoerders die zich voor hen inzetten. ‘Als je kritiek hebt op landen die mensenrechten schenden‚ is kennelijk de gedachte‚ moet je ook extra kritisch zijn op wat hier gebeurt. De kunst is dan wel de nuance niet uit het oog te verliezen. Anders verliezen je woorden hun betekenis.’

U zei in 2012 bij de herdenking van de Februaristaking: ‘Als wij niet op onze beurt bereid zijn voor gerechtigheid op te komen‚ kunnen we hier net zo goed niet staan.’ U staat‚ neem ik aan‚ nog steeds achter deze uitspraak.
‘Vanzelfsprekend.’

Dan moet het pijnlijk zijn dat de BBC afgelopen winter harde kritiek uitte op de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam. De verslaggeefster noemde die ‘hard en wreed’.
‘Hard en wreed? Dat is echt flauwekul. We lopen juist voorop in een humaan opvangbeleid. Amsterdam heeft als een van de eerste steden in Nederland met het probleem van uitgeprocedeerde asielzoekers te maken gekregen. Dat was het gevolg van het bestuursakkoord tussen staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak (PvdA) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) uit 2007‚ waarbij is afgesproken dat er een generaal pardon zou komen‚ maar dat gemeenten de vreemdelingen die daar niet onder vielen niet meer mochten opvangen. Wij hebben herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat dit een onhoudbare situatie is. Een grote groep uitgeprocedeerde asielzoekers werd gedwongen rond te zwerven‚ of van kraakpand naar kraakpand te verhuizen. We hebben ons ingezet voor een voorziening waarin ze bed‚ bad en brood zouden krijgen.

‘Uiteindelijk leidde dat in 2013 tot het experiment in de Vluchthaven (in een voormalige gevangenis aan de Havenstraat‚ red.)‚ waarin ze ook overdag werden opgevangen. Met veel moeite kregen we daar van Albayraks opvolger Fred Teeven (VVD) de ruimte voor. Het ging om 159 mensen. We gaven hun na jaren van zwerven een half jaar de kans om bij te komen. Ze kregen er medische hulp en degenen met heel zware psychische problemen kregen extra steun en aparte opvang. VluchtelingenWerk hielp ze met een check van hun documenten om te kijken of ze niet alsnog konden blijven. Ze konden cursussen volgen‚ 125 hebben dat gedaan: ik ken de getallen nog uit mijn hoofd. Opleidingen tot automonteur‚ schilder‚ kapper‚ noem maar op. In de opvang in Ter Apel krijgen ze die niet.’

En een deel moest in ruil voor dit aanbod vertrekken.
‘Daar waren we eerlijk in‚ en dat was ook een van de voorwaarden van Den Haag om het experiment toe te staan. Vooraf hadden de uitgeprocedeerde asielzoekers ervoor getekend dat ze zouden meewerken aan terugkeer als dat mogelijk was. Maar ook voor hen zochten we een zo goed mogelijke oplossing. In Ethiopië hadden we van drie bedrijven baangaranties gekregen. Staatssecretaris Teeven zegde een bedrag van 4.400 euro per persoon toe. Daar kan je in de landen van herkomst veel mee doen. Maar aan het eind kwam er een aap uit de mouw.’

Een aap uit de mouw?
‘Uiteindelijk konden er ongeveer zestig mensen uit die Havenstraatgroep terugkeren. Maar weet u hoeveel er in 2013 waren vertrokken? Niet meer dan vijf. Zo zie je wat het probleem is van een burgemeester en een gemeenteraad die barmhartig willen zijn.’

Welk probleem bedoelt u?
‘Er was bij de vreemdelingen en de actievoerders sprake van een groepsproces. Sommige vreemdelingen hadden geen enkele kans op een verblijfsstatus‚ maar ze wilden ook niet meewerken aan een andere oplossing. De druk om zich met die enkelen te solidariseren was erg groot. Want anders zouden ze de gezamenlijke actie om te mogen blijven‚ ondermijnen.’

En daarom besloot u het beleid om te gooien?
‘Onze conclusie was dat het beleid zowel geslaagd was‚ als dat het had gefaald. Geslaagd omdat we in een half jaar heel veel voor die mensen hadden bereikt. De meesten kwamen gedemoraliseerd binnen‚ maar kregen al snel weer zin in hun leven. Ze zagen weer perspectief. Maar wat we ook leerden is dat er een groep is die maar één ding wil: hun verblijf continueren‚ en die daarin gesteund worden door actievoerders van buiten. Al regel je alles: dan nog is het kansloos ze te laten terugkeren.
Daarom besloten we twee dingen te gaan doen. Het eerste is dat we alle uitgeprocedeerde asielzoekers een bed‚ bad en broodregeling aanbieden. Daarmee garanderen we een humanitaire ondergrens. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we in Den Haag veel moeten soebatten. Daarnaast starten we vanaf 1 juli het programma Vreemdelingen‚ met onder meer een 24-uursopvang – waar mogelijk – op één locatie. Daar kunnen mensen terecht die zeer kwetsbaar zijn of met grote psychische problemen kampen. Dat deden we al‚ maar dit zal professioneler worden. Verder komt er een plek voor mensen die willen meewerken aan hun terugkeer. Die krijgen begeleiding op maat. In totaal wordt daar 1‚7 miljoen euro voor uitgetrokken. We hebben de drie andere grootste gemeenten uit de G4 meegekregen en ook de VNG. Inmiddels was Teeven over twee bruggen gegaan. Hij stond het toe én de staat betaalt voorlopig mee. Dus wat nou hard en wreed? Een modale actievoerder zou met zo’n resultaat toch op tafel dansen van plezier?’

Maar niemand danste.
‘Weet u waarom? Omdat we op deze manier een einde maken aan de gijzelingssituatie die ik net beschreef. De actievoerders willen uiteindelijk maar één ding: dat iedereen die zich hier meldt een verblijfsvergunning krijgt. Daarom protesteren ze luid tegen alles wat het gemeentebestuur doet en voorstelt. Ze vergeten dan voor het gemak dat wij als gemeente helemaal niets te zeggen hebben over wie er wel of niet mag blijven.’

Niet alleen de actievoerders hebben kritiek. Afgelopen maand nog oordeelde de rechter dat de gemeente de door uitgeprocedeerde asielzoekers gekraakte Vluchtgarage tot 1 mei moet openhouden omdat het inhumaan is de bewoners in de winter op straat te zetten. Waarom laat Amsterdam het op dat soort uitspraken aankomen?
‘Ik zeg normaal gesproken nooit iets over rechters of over lopende zaken. Maar we hebben hier hoger beroep tegen aangetekend. De vraag was of de gemeente ook voor dagopvang moest zorgen‚ wat wij bestrijden‚ of dat de groep via particuliere initiatieven opvang zou kunnen krijgen. Overigens zouden we de groep elders nachtopvang hebben gegeven.’

De groep vreemdelingen en de actievoerders klagen dat de nachtopvang in Osdorp‚ op het eindpunt van tramlijn 17‚ ver van het centrum is en ver van de voorzieningen. Was het een bewuste keuze dat te doen?
‘Die opvang is helemaal niet ver van de voorzieningen en ver van de stad. We hebben er juist veel energie in gestoken om goede locaties te vinden. Het moest groot genoeg zijn en we moesten het zo organiseren dat er in de buurt zo min mogelijk overlast is. Daarnaast kunnen ze naar een particuliere dagbesteding gaan.’

Maar vreemdelingen krijgen slechts één keer een tramkaart aangeboden‚ alleen om zich aan te melden.
‘Dat is niet waar. Iedere vreemdeling die gebruikmaakt van de bed‚ bad en broodopvang krijgt bij mijn weten een kaartje voor de tram om er te komen en een kaartje om na het ontbijt weer te vertrekken. Als dat niet zo is‚ moeten we dit aanpassen.* Maar nogmaals: er zal altijd propaganda tegen het stadsbestuur zijn van degene die maar één ding wil: een verblijfsvergunning. Zolang we die niet aan ieder individu van deze groep geven‚ is het in de ogen van de vreemdelingen en de actievoerders allemaal niks wat we doen. Zo’n uitspraak zal je normaliter niet in Wordt Vervolgdlezen. Maar het komt van iemand die internationalist is‚ die sociaal en barmhartig is‚ maar hier dus niet intrapt!’

U bent getergd?
‘Natuurlijk ben ik dat‚ want u stelt clichévragen. Ik ben gewoon te moe voor dit gedoe! Die kritiek is zo makkelijk… Ik kreeg een lange excuusbrief van een actievoerder die ons beleid eerder met waterboarding vergeleek. We zouden ons schuldig maken aan slaaponthouding. Hij gaf toe dat hij te ver was gegaan. Maar je hebt geen zak aan zo’n brief‚ want hij heeft zijn woorden in het openbaar nooit teruggenomen. Gelukkig denken andere actievoerders er genuanceerder over. Zal ik eens voorlezen wat één van hen aan me schreef toen Teeven begin dit jaar de opvang niet alleen toestond‚ maar de opvang met terugwerkende kracht ook betaalde? “Wow! Teeven is om en gaat betalen‚ lees ik. Wat een goed nieuws. Gefeliciteerd. Heel knap werk‚ en vooral: dank je wel.” En dat is van iemand de superkritisch is. Maar zij durft ook eens te zeggen: dit is goed. Zo iemand kan bij mij dus niet stuk.’

Welke actievoerder schreef die brief?
‘Dat ga ik u niet vertellen.’

Een ander mensenrechtenonderwerp: Amnesty heeft een rapport geschreven over etnische profilering‚ het gevaar dat vooroordelen een rol spelen bij de manier waarop de politie mensen selecteert voor ze tot aanhouding overgaat. Het is een thema dat Amnesty aan de orde…
‘Het was onze eigen politie in Amsterdam‚ die dit fenomeen aan de orde stelde. Zij heeft antropoloog Sinan Çankaya onderzoek laten doen. In 2013 heeft hij een rapport geschreven‚ dat Amnesty vervolgens heeft opgepikt.’

Maar wat gaat de politie doen met het rapport?
‘Binnenkort komen we met de voorstellen naar buiten die naar aanleiding van het rapport zijn opgesteld. Wat dat betreft stelt u deze vraag te vroeg. Maar de politie is er al mee bezig. Ik ben ook heel blij dat onze politie het probleem niet onder het tapijt schoof‚ maar meteen zei: “This is serious business”. Terwijl elders bij de politie toch vaker de vraag was of we nu wel echt zo’n groot probleem te pakken hadden.’

Wat doet de Amsterdamse politie concreet?
‘Als de politie preventief fouilleert‚ wordt dat bijvoorbeeld standaard bij elke vijfde passant gedaan. Ze selecteren dus niet op kleur. Maar het belangrijkste is dat de Amsterdamse politie een netwerk in de samenleving heeft. We hebben een netwerk Roze in Blauw‚ waarin homoseksuele agenten contact houden en overleggen met de gay-gemeenschap. Er bestaat een soortgelijk netwerk Marokkanen in Blauw‚ een Turks en een Joods netwerk. Daardoor heeft de Amsterdamse politie veel meer contact met de samenleving dan korpsen in veel andere westerse landen. In de gesprekken komt een probleem als etnisch profileren aan de orde. Daardoor hebben we het probleem goed op de radar en denken we samen met betrokkenen na over alternatieven. Wel maak ik me zorgen dat er sinds de vorming van de nationale politie steeds minder ruimte is voor dit soort eigen initiatieven‚ maar dat is een andere discussie.’

Als burgemeester van de hoofdstad komt het mensenrechtenbeleid ook aan de orde in de contacten met buitenlandse staatslieden. U liet in 2013 bijvoorbeeld verstek gaan bij het bezoek van de Russische president Vladimir Poetin aan het Amsterdamse Scheepvaartmuseum als protest tegen de antihomowetgeving. Wat voor effect heeft dat gehad?
‘Effect? De Amsterdammers hebben gezien dat er voor ons grenzen zijn. Ik heb toen gezegd dat ik geen tijd had. Maar het was duidelijk waarom ik wegbleef. In mijn plaats heb ik mijn toenmalige locoburgemeester‚ de lesbische Carolien Gehrels gestuurd. Het was een forse schending van het protocol. Maar het was nuttig. De homogemeenschap in Amsterdam was heel enthousiast.’

Was het sturen van Gehrels niet wat ongemakkelijk? Daarmee maakte u zelf ook weer onderscheid.
‘Dit vind ik dus geouwehoer. Op dat moment is het first things first. Die man had een walgelijke wet uitgevaardigd. Ik ga dan niet als een gedresseerd aapje handen schudden. Dan stuur ik Gehrels om te laten zien hoe normaal gays zijn. Wat heb ik dan fout gedaan? Ik kreeg vanuit de VS complimenten en u weet het nog zo te draaien dat ik me zou moeten verantwoorden.’

Hoe is vanuit Rusland gereageerd op uw actie?
‘De autoriteiten vonden het natuurlijk niet leuk. Ik heb verder discussies met Amsterdammers gevoerd die zaken doen met Rusland. Die heb ik allemaal kunnen overtuigen dat we daar een grens trekken. Of is dat ook niet goed? U gaat nu hopelijk toch niet klagen dat ik de handelsbetrekkingen onder druk heb gezet?’
‘Ik vind dat je je nek moet durven uitsteken. Toen vorig jaar een delegatie onder leiding van de Chinese president Xi Jinping op bezoek kwam‚ was er een demonstratie op de Dam tegen hem. Amnesty had een spandoek van tien bij tien meter opgehangen. De Chinezen zijn een belangrijke handelspartner. Toch heb ik gevraagd of het spandoek niet nog wat groter kon. Toen de president aankwam‚ werden er door zijn staf schermen opgeklapt waarlangs hij het paleis kon betreden‚ zodat hij de demonstranten en het spandoek niet hoefde te zien. Daarmee zetten de Chinese autoriteiten zichzelf wel te kijk‚ maar ook dat mag. In deze stad mag alles. Dat is de waarde van de stad.’

* Een week na het gesprek laat Van der Laan weten dat uitgeprocedeerde asielzoekers nu inderdaad geen tramkaartjes krijgen. Hij zegt toe dit te veranderen nog voor de verschijning van dit blad.

[43]


WORDT VERVOLGD
EBERHARD VAN DER LAAN: ”IK BEN GETERGD”

 

[44]
” ‘Uiteindelijk konden er ongeveer zestig mensen uit die Havenstraatgroep terugkeren. Maar weet u hoeveel er in 2013 waren vertrokken? Niet meer dan vijf”

WORDT VERVOLGD
EBERHARD VAN DER LAAN: ”IK BEN GETERGD”
 
 
 
[45]
 

WORDT VERVOLGD
EBERHARD VAN DER LAAN: ”IK BEN GETERGD”

 

[46]
ONTRUIMING ”VLUCHTHAVEN’? HAAK IN VOOR VERBLIJFSRECHT!
JOKE KAVIAAR
3 JUNI 2014
[47]
WIJ ZIJN HIER.ORG
WELKE AAP KOMT UIT WELKE MOUW?
5 APRIL 2015
TEKST

door supporters van Wij Zijn Hier

Een interessant interview met burgemeester Van der Laan van Amsterdam in het blad ‘Wordt Vervolgd’ van Amnesty International (1). Problematisch ook, omdat er zoveel niet klopt van wat hij zegt.

We kennen Wij Zijn Hier van binnen en van buiten, al twee en een half jaar. We voelen de noodzaak om de uitspraken van de burgemeester te nuanceren en corrigeren. We blikken terug naar eerdere situaties, zoals de Havenstraat, waar de burgemeester over spreekt. Tragisch genoeg is deze informatie in de huidige situatie van dreigende ontruimingen nog steeds volledig relevant. Er is inmiddels zoveel gebeurd met de groep Wij Zijn Hier, dat valt helaas niet in een korte tekst toe te lichten.

Allereerst de zin over de combinatie Havenstraat en terugkeer: ‘Daar waren we eerlijk in‚ en dat was ook een van de voorwaarden van Den Haag om het experiment toe te staan.’

Dit is ronduit schokkend om te lezen. Later wordt er gesproken over een aap die uit de mouw kwam.: mensen wilden niet terug. Daar hebben mensen nooit een geheim van gemaakt en ze hebben altijd uitgelegd waarom dat is, omdat het gevaar voor hun leven zou betekenen. Dat is de kern van de actie. Er kwam na de Havenstraat inderdaad een aap uit de mouw en wel uit de mouw van de burgemeester, zoals Pieter Smit ook al schreef in Het Parool op 29 augustus 2014 (2).

Er is namelijk doordringend opgeroepen te tekenen voor de Havenstraat met steeds weer de boodschap van de burgemeester: “ Nee, het gaat niet over terugkeer; het gaat over werken aan jullie toekomst, in welke vorm dan ook.” De aap die uit de mouw kwam is dat er dus wel degelijk een deal was gesloten met Teeven over terugkeer en dat de vluchtelingen door woordenspel om de tuin zijn geleid.

Dezelfde misleiding voltrekt zich nu weer met het Programma Vreemdeling. In de vergadering van de Raadscommissie Algemene Zaken van Amsterdam op donderdag 29 januari j.l. (3) werd gesproken over dit programma. Burgemeester Van der Laan heeft het over een laagdrempelig loket voor 24-uurs opvang voor mensen die willen werken aan een oplossing. Er wordt geenszins genoemd dat de enige oplossing terugkeer is. De heer Paternotte van D66 prijst zelfs dit concept, omdat hij blij is dat dit programma er komt voor mensen die willen werken aan een nieuwe asielprocedure in Nederland, omdat er zoveel mensen zijn die alsnog een status blijken te kunnen krijgen.

Nu, in het interview met Amnesty, wordt gezegd: ‘Verder komt er een plek voor mensen die willen meewerken aan hun terugkeer.’ Weer een aap uit de mouw? Dit programma gaat over het leven van mensen en heeft verstrekkende gevolgen voor hun veiligheid, hun gezondheid en welzijn, daar kan je niet zo onzorgvuldig mee omgaan of woordenspelletjes mee spelen.

Daarnaast zegt Van der Laan in het interview: ‘Daar kunnen mensen terecht die zeer kwetsbaar zijn of met grote psychische problemen kampen.’ Dat is een zin waar we in theorie veel meer mee kunnen, maar die in praktijk niet blijkt te werken. Al 2,5 jaar proberen tal van zorgverleners, de vluchtelingen zelf, ondersteuners en advocaten duidelijk te maken dat alle mensen van de groep zeer kwetsbaar zijn en / of met grote psychische problemen kampen. Het gaat om vluchtelingen, die zijn gevlucht voor gruwelijke situaties, die een traumatische vlucht hebben meegemaakt en vervolgens in Nederland in een traumatische situatie terecht komen. Bovendien zijn mensen kwetsbaar omdat ze niet mogen werken, dus geen geld hebben om overdag te overleven en geen dagbesteding. En bovendien het risico lopen gearresteerd te worden omdat ze geen papieren hebben.

Ach en dan nog een keer het tramkaartjes-verhaal. In de eerder genoemde raadsvergadering vertelde een inspreker al dat er geen tramkaartjes worden verstrekt en ontkrachtte de burgemeester dit. Vluchtelingen worden zoals gewoonlijk niet geloofd. Supporters evenmin. Gelukkig vindt de burgemeester Amnesty een belangrijke organisatie en heeft hij zijn uitspraak tegenover hen gerectificeerd. De situatie over tramkaartjes blijft tot op de dag van vandaag onduidelijk, maar we zullen de burgemeester herinneren aan zijn belofte iedere dag tramkaartjes te verstrekken.

Dan nog enkele hardnekkig terugkerende punten.

Dat Van der Laan niet blij is met de vluchtelingen van Wij Zijn Hier is niet verwonderlijk. Ze brengen immers een eerder verborgen probleem aan het licht en doen dit vanuit zijn gemeente. Om iedereen die hen in enige vorm ondersteunt als activist te kwalificeren en activisten vervolgens te bestempelen als ongenuanceerd is een merkwaardige strategie. Er is een hardnekkig probleem met het asielbeleid en in plaats van dat te onderkennen en er iets aan te doen, schuift de burgemeester het de supporters in de schoenen. Als mensen willen weten hoe het echt zit – kom dan eens langs op een van de locaties en ondervind hoe breed en divers de groep is – zowel de vluchtelingen als hun ondersteuners.

De echte activisten zijn de vluchtelingen. Die zijn deze actie begonnen en zetten hem voort. In het interview geeft de burgemeester aan zelf een activist geweest te zijn. In zijn speech in het Vluchtkantoor op 29 november 2013 meldt hij zelfs dat het aanbod van de Havenstraat deels aan hun actie te danken is. Dus nog maar eens een reactie over de voortdurende onzin over het gijzelen van vluchtelingen door activisten. Iedereen die betrokken is bij de groep weet dat de vluchtelingen de beslissingen nemen. Dat zij soms vragen om advies en dat dit advies vaak zo uiteenlopend is (gezien de diversiteit van de supporters) dat zij alsnog zelf hun afwegingen moeten maken.

Over de zogenaamde groepsdruk om niet mee te werken aan terugkeer hebben we al vaker geschreven: Dit is totale stemmingsmakerij. Supporters hebben bij ambassades geleurd voor documenten om terugkeer mogelijk te maken voor mensen die dat graag willen. Als er mensen zijn die het uiteindelijk lukt om terug te keren naar hun land en familie wordt dit gevierd en in allerlei vormen ondersteund. Dat niet veel mensen zijn teruggekeerd is correct – immers niet veel mensen zitten in de situatie dat ze terug kunnen.

Dat er kritiek is op de continue focus van het Rijk en de gemeente op terugkeer, is correct. Niet in het minst vanwege de desastreuze gevolgen die (gedwongen) terugkeer voor individuen kan hebben – dit is ook aan den lijven ondervonden door de vluchtelingen van Wij Zijn Hier. En daarnaast vanwege de omstreden praktijken waarmee de terugkeer machine te paard gaat. Van het uiteenrukken van gezinnen, tot het mishandelen van de te deporteren persoon, tot de schokkende samenwerking met dubieuze instanties en het gebruik van valse papieren (4).

Voor wat betreft de cijfers die de burgemeester noemt – deze ontkrachten wij stellig al sinds ze genoemd worden. Er wordt een getal van 60 mensen genoemd uit de Havenstraat die hadden kunnen terugkeren. Wij hebben ons altijd afgevraagd waar dit getal vandaan komt. Aan het eind van de Vluchtkerkperiode (een half jaar voor de Havenstraat) – heeft Vluchtelingenwerk Nederland in opdracht van de gemeente Amsterdam een rapport geschreven over de groep van ‘159’.

Hieruit (5) blijkt dat de meeste mensen van de groep niet terug kunnen omdat het land van herkomst hen niet terug neemt, omdat Nederland geen mensen naar het betreffende land uitzet (bijvoorbeeld vanwege oorlog) of omdat de vluchteling er groot gevaar loopt (vanwege oorlog of omdat hij hij/zij tot een onderdrukte bevolkingsgroep behoort of vanwege politieke / mensenrechtenactiviteiten). De vraag is waarom deze informatie van Vluchtelingenwerk niet in de media en in de politiek is gekomen.

Wat bedoelt de burgemeester met 60 mensen die kunnen terugkeren? Uiteraard kan er een semantische discussie worden gevoerd over de term ‘kunnen terugkeren’ – als iemand een laissez passer (benodigd reisdocument) krijgt en op het vliegtuig wordt gezet en in het land van herkomst aan komt – is dit dan terug kunnen keren? Ook als deze persoon vervolgens vervolgd, vermoord, gemarteld of opgesloten wordt?

Los van de ‘mislukte’ terugkeercijfers is de burgemeester vol lof over het project Havenstraat. Dat zijn wij ook, maar om andere redenen. Ondanks dat het de supporters heel moeilijk werd gemaakt (creatieve activiteiten zoals de behang-dag werden verboden, parkeren was lastig, bezoektijden strikt en zonder legitimatie kwam je sowieso niet binnen), hebben vrijwilligers keihard gewerkt aan een succesvol programma. Zij onderhielden contacten met hulpverleners medische en psychische zorg, dat ging niet vanzelf. Zij presenteerden een plan voor cursussen en opleidingen maar hoorden vervolgens maanden niks van de gemeente. Toen de periode al halverwege was, kwam de gemeente uiteindelijk met een plan, dat ongeveer identiek was aan het eerder gepresenteerde voorstel. Tijd vloog voorbij. Een half jaar is niet genoeg om aan de lastige bewijslast voor een procedure te werken, maar aan het eind van het half jaar telde het welzijn en de toekomst van de mensen niet meer.

De vluchtelingen startten in de Havenstraat met een nieuw trauma – namelijk moeten wonen in een gevangenis. De minimale psychologische hulp die vrijwilligers al vanaf de Vluchtkerk hadden opgezet, liep door, maar liep hierdoor wel weer een knauw op. Psychologische behandeling vanuit de gemeente startte niet tijdens de Havenstraat periode; er werden alleen intakes gedaan en behandelplannen opgesteld (en niet uitgevoerd). Na lang lobbyen kregen mensen in elk geval de mogelijkheid hun kamer van binnen af te sluiten. Aan het eind van de Havenstraatperiode heeft een groep supporters, samen met een advocaat een zeer gedegen en compleet evaluatieverslag geschreven dat er heel anders uit zag dan de evaluatie van de gemeente (6).

De burgemeester zegt moe te zijn. Maar wat denk je van de vluchtelingen? Die zijn inmiddels niet alleen maar ‘te moe voor dit gedoe’ maar uitgeput en regelmatig wanhopig. Maar zij hebben geen enkele keus, dus ze slepen zich voort. Gelukkig weten ze ergens toch steeds weer de motivatie en levenskracht vandaan te halen voor nieuwe acties, projecten en initiatieven.

Dat de mensen daarvoor bij elkaar willen blijven spreekt voor zich. Zonder zich als groep te profileren was er nooit zoveel aandacht geweest en nooit zoveel bereikt. Natuurlijk probeert de burgemeester op allerlei manieren de groep uit elkaar te krijgen. Dat was al in het tentenkamp Osdorp in de winter van 2013 toen de vluchtelingen een tijdelijk onderdak (4 weken) verspreid door het hele land werd ‘aangeboden’ en dat gebeurt nu weer met een onwerkbare nachtopvang door het hele land.

De burgemeester concludeert dat de vluchtelingen van Wij Zijn Hier tot doel hebben hier te blijven. Begint er dan eindelijk iets door te dringen? Inderdaad – vanaf het begin van de actie proberen deze mensen duidelijk te maken: Wij kunnen niet terug naar ons land van herkomst, maar ook niet naar een ander land i.v.m. de Dublin akkoorden en krijgen ook geen toestemming om hier te blijven. Waar moeten we dan zijn? Ze kunnen dus geen kant op. Dit is precies het punt dat ze willen maken. Ze vragen niet om nachtopvang, niet om brood, niet om een bad. Ze vragen om een ‘normal life’ – de mogelijkheid om (ondanks dat ze alles in hun leven verloren hebben en ondanks de trauma’s die ze met zich meedragen) een nieuw bestaan op te bouwen, zich nuttig te kunnen maken, zich erkend te voelen als mens. Daar strijden de vluchtelingen van Wij Zijn Hier voor al ruim 2,5 jaar lang. En ook weer op dit moment, met de dreigende ontruiming van de Vluchtgarage en andere locaties.

Over de reden dat ze hier in een vacuüm terecht komen, zijn de vluchtelingen ook heel duidelijk: dit komt door het gat in het Nederlandse asielbeleid. Dat de bewijslast die de vluchtelingen hebben in hun procedure vaak bijna onmogelijk is, kan iedereen beamen die ooit een vluchteling heeft proberen te assisteren bij een asielaanvraag. Als je eenmaal in de eerste procedure afgewezen bent omdat je je verhaal niet met voldoende bewijzen kon onderbouwen (bijvoorbeeld omdat je bij het vluchten voor je leven niet had bedacht je arrestatiebevel mee te nemen, je mensensmokkelaar je geen kwitantie heeft gegeven, je niet op de kaart aan kan wijzen waar je dorp ligt, omdat je nog nooit een plattegrond hebt gezien, of omdat je in je interview niet alles hebt verteld omdat je bang was), is het heel erg lastig om in een nieuwe procedure kans te maken omdat er sprake moet zijn van een nieuwe situatie.

Toch – met assistentie en de mogelijkheid om te bellen of mailen en niet dagelijks bezig hoeven te zijn met de vraag waar je vannacht slaapt – is het een stuk of tachtig mensen van de groep inmiddels gelukt om een nieuwe procedure te starten en/of om alsnog een verblijfsvergunning te bemachtigen. Dat deze mensen hier geen perspectief zouden hebben is dus totale onzin. Ook het VWN rapport geeft aan dat het grootste deel van de groep in procedure zit of bezig is met verzamelen van bewijs.

We hopen dat de burgemeester – net als wij – zeer verheugd en trots is over het feit dat tientallen vluchtelingen van de groep die ten onrechte waren uitgeprocedeerd/afgewezen, nu alsnog zijn erkend als vluchteling; ook personen die op het lijstje stonden voor terugkeer. Hoewel tragisch dat zij door het slechte Nederlandse beleid een deel van hun leven zijn verloren, kunnen zij nu in elk geval de draad weer oppakken.

Dat burgemeester Van der Laan niet over het beleid gaat, is iedereen van de groep duidelijk. Maar tegelijkertijd sprak hij dus wel met Staatssecretaris Teeven en maakte hij zelfs deals met hem over de Havenstraat. Uiteraard richt het protest van Wij Zijn Hier zich in eerste instantie op het landelijk asielbeleid. Maar dat neemt niet weg dat ook de gemeente Amsterdam zich aan gerechtelijke uitspraken en internationale verdragen dient te houden.

Gemeentes hebben een zorgplicht voor de mensen die in hun gemeenten verblijven. Als de gemeente naar de regering blijft wijzen en de regering naar de gemeente, dan blijven de getroffen mensen altijd het slachtoffer hiervan. Dit vinden wij ontoelaatbaar. Van der Laan doet alsof Amsterdam voorop loopt, maar dit is absoluut niet zo. Andere gemeenten hebben wel 24-uurs opvang en Utrecht heeft dit zelfs al vele jaren, lang voor de uitspraak van het ECSR (7).

Nederland loopt zeker niet voorop met een humaan opvangbeleid. Mensen, die in eerst aanleg afgewezen zijn, worden na een periode van 6 tot 12 weken helemaal niet meer opgevangen; in buurlanden zien we dat opvang altijd gegarandeerd blijft ook als iemand geen asiel gekregen heeft. Van der Laan verwijst in het interview naar het bestuursakkoord van 2007 en dat er daarna geen opvang geboden mocht worden door gemeenten. Amsterdam deed dit echter voor 2007 ook niet en Utrecht is het juist na 2007 gewoon blijven doen. Zo kan het dus ook.

De vluchtelingen zullen de gemeente blijven wijzen op hun plichten. In maart 2014 zei de burgemeester nog: bed, bad en brood voor jullie allemaal – dat krijgen jullie nooit.  Inmiddels is dat er. Blijkt maar weer dat mensenrechten aan de kaak stellen zin heeft.

Van der Laan vindt dat we zouden moeten dansen op de tafel met de huidige beleidsontwikkelingen, maar er moet nog heel wat gebeuren voordat wij op tafel kunnen dansen. Geen oplossingen die op papier mooi klinken maar in de realiteit de meeste mensen nog steeds op straat laat staan. Maar echte oplossingen waardoor er een einde komt aan het lijden van mensen die vast zitten in Nederland zonder papieren en zonder serieus genomen te worden.

Meer supporters om dat te bereiken (in alle mogelijke vormen) zijn daarbij van harte welkom.

1. Interview met Van der Laan in Wordt Vervolgd
2. Stuk van Pieter Smit in Het Parool
3. Raadscommissie terug te luisteren vanaf 3:00.00
4. Uitzending Nieuwsuur over delegatie uit Guinee (volledige uitzending terug te zien rechts)
5. Rapport VWN 
6. Evaluatieverslag Havenstraat
7. Beknopte informatie over uitspraak ECSR op de site van Amnesty

[48]
WIJ ZIJN HIER.ORG
OPVANG VAN ASIELZOEKERS VLUCHTHAVEN SUCCESVOL
EVALUATIE VLUCHTHAVEN
4 JUNI 2014
TEKST

[Evaluatierapport door ondersteuners van WE ARE HERE]

AMSTERDAM — Op zaterdag 31 mei eindigde de maatschappelijke opvang van 127 bewoners van de voormalige gevangenis aan de Havenstraat. In ‘De Vluchthaven’ bood de gemeente Amsterdam zes maanden lang basisvoorzieningen aan een groep onuitzetbare asielzoekers in samenwerking met maatschappelijke organisaties en vrijwilligers. Die vrijwilligers schrijven vandaag in een evaluatie dat de opvang een succes is, maar dat de gemeente ten onrechte spreekt van ‘te weinig terugkeer’ van asielzoekers.

Haastige spoed

De opvang in de Vluchthaven is met haast ingezet, waardoor het project met vertraging van start ging. Vrouwen die in de voormalige gevangenis woonden, kregen pas na maanden de mogelijkheid om hun eigen kamer van binnen op slot te doen tijdens het slapen. Maar ook de begeleiding van bewoners in cursussen ging pas van start vanaf de vierde maand van het verblijf. Ook het stellen van behandelindicaties voor psychologische behandeling voor 45 bewoners kwam laat op gang, waardoor geen van de bewoners binnen de proefperiode aan behandeling toekwam, terwijl de gemeente begeleiding nu juist als voorwaarde stelde voor een overwogen besluit over de toekomst.

Vertraging

De procedures waarin de asielzoekers zich bevonden, hetzij gericht op terugkeer of op doorreis, hetzij gericht op verkrijgen van een verblijfsstatus, zijn door de haastige start van het project trager verlopen dan voorzien. Daardoor konden niet alle bewoners in de laatste fase van de Vluchthaven tot een besluit over hun eigen situatie en toekomst komen, zoals de gemeente graag had gewild. Dit is niet te wijten aan de asielzoekers. Het pilotproject was nieuw en de bewoners hadden veel trauma- en stressgerelateerde klachten. Bovendien is het asielbeleid steeds in beweging door veranderende situaties in landen van herkomst en wijziging van regels.

Onveilige landen

Het gros van de Vluchthavenbewoners is afkomstig uit landen die onveilig zijn: Somalië, Eritrea, Ethiopië en Soedan en Zuid-Soedan, en verschillende landen in West- en Centraal-Afrika. In de Nederlandse ambtsberichten, rapporten van Amnesty International en Human Rights Watch wordt de situatie in deze landen als alarmerend en zorgwekkend omschreven. Daarom willen en kunnen de meeste bewoners van de Vluchthaven niet terug naar het land van herkomst, hoe hard ze ook mee wilden werken aan een oplossing voor hun problemen.

Asielprocedures

Veel Vluchthavenbewoners hebben de afgelopen periode benut om bewijs te verzamelen voor hun asielprocedure en zijn inmiddels aangemeld voor het indienen van een herhaalde asielaanvraag. Enkelen hebben deze procedure al doorlopen en hebben inmiddels een verblijfsvergunning. Velen zijn nog bezig met hun procedure of zijn hierin vastgelopen. Het verzamelen van bewijs duurt lang en dit lukt zelden als mensen op straat moeten leven. Daarnaast zijn er mensen die zelf in beweging zijn gekomen om terug te keren naar het land van herkomst of door te reizen naar een ander land.

Welbevinden

De opvang heeft ook tot effect gehad dat bewoners van de Vluchthaven hun menselijkheid weer hebben hervonden door onderwijs en andere bezigheden. De asielzoekers en de vrijwilligers zijn dan ook van mening dat de geboden basisvoorzieningen en begeleiding gedurende zes maanden, een groot en positief effect hebben gehad op het welbevinden van de bewoners, die daardoor veel beter in staat waren duidelijkheid te krijgen over hun toekomst en meer besluitvaardigheid toonden, ondanks de vele belemmeringen en verlate start van het project.

Wal en schip

De Gemeente Amsterdam heeft volgens de vrijwilligers een goede keuze gemaakt door deze groep vluchtelingen onderdak en begeleiding te bieden. Omdat het asielbeleid niet sluitend is —ook staatssecretaris Teeven bevestigt dit — moet er iemand zijn die mensen tussen wal en schip opvangt. Dat heeft Amsterdam gedaan, en daarom complimenteren de vrijwilligers in hun evaluatie de gemeente, en met name de burgemeester, met de getoonde ambitie om samen met de bewoners leerervaringen op te doen die later ten goede kunnen komen aan anderen.

Veranderen

De bewoners, vrijwilligers en de gemeente wilden een succes maken van de maatschappelijke opvang in de Vluchthaven. Maar zes maanden is te kort om conclusies te trekken over de opvang. Er is veel gezaaid, op vruchtbare grond, maar er was te weinig tijd om te oogsten. Het stellen van een einddatum lijkt logisch, gezien het huidige politieke debat. Maar het beperkt ook de kans op duidelijkheid voor de bewoners . Zoals niet ieder dossier zich laat vangen in regels en wetten, zo laten ingewikkelde individuele asielaanvragen en een omgeving waarin landen in oorlog verkeren zich niet sturen door een deadline van 1 juni.

Basisvoorzieningen

Nu de Vluchthaven sluit, moet de gemeente de bewoners en andere ongedocumenteerden en asielzoekers elders basisvoorzieningen bieden. Basisvoorzieningen zijn immers nodig om overeind te blijven en ieder mens heeft er recht op, simpelweg op grond van zijn of haar mens zijn. Een mensenrecht is niet gebonden aan voorwaarden, handelen of bepaalde eigenschappen. En dus ook niet aan je verblijfsstatus, de richting waarin je beweegt, de toekomst die je voor jezelf ziet, of besluit over je toekomst. Basisvoorzieningen moeten er gewoon voor iedereen zijn.

Met vriendelijke groet,
namens de vrijwilligers

Henk Griffioen
Imre Kleinlugtenbelt
Marijn van der List
Irene Martens
Daniëlle Roorda
Petra Tensen
Maartje Terpstra

Lees het volledige evaluatierapport

VOLLEDIG EVALUATIERAPPORT VLUCHTHAVEN
EVALUATIE VLUCHTHAVEN
[49]
HET PAROOL
VAN DER LAAN GAAT IN DE FOUT MET VLUCHTELINGEN
24 AIUGUSTUS 2014
TEKST

‘Vertrouw me nou,’ zei burgemeester Eberhard van der Laan in 2013 tegen de uitgeprocedeerde asielzoekers van de Vluchtgroep. Een jaar later ontmaskerde Van der Laan zichzelf, vindt Pieter Smit, vrijwilliger bij Wij Zijn Hier.

Op sinterklaasavond 2013 zou de burgemeester met de havenbaronnen dineren in het Okura. In plaats daarvan sprak hij in een koud, stinkend kraakpand een groep onuitzetbare vluchtelingen toe: ‘Nee! Vertrouw me nou! Die nieuwe opvang in de Havenstraat gaat niet over terugkeer. Het gaat puur over werken aan je toekomst. Waar die ook ligt!’

Zo staat het op band.

Gisteren in de gemeenteraad zei dezelfde burgemeester over diezelfde mensen en dezelfde opvang: ‘Het doel van het experiment was terugkeer, en is mislukt doordat ze niet meewerkten aan hun terugkeer.’ Sinterklaas ontmaskerd door zichzelf.

Overleven
Er passeerde daarna nog een hele stoet aan onjuistheden. Van der Laan was boos, zei hij, omdat de vluchtelingen geweigerd hadden zich te laten keuren voor medische opvang. Het omgekeerde is waar: de vluchtelingen waren al gekeurd, maar de burgemeester wilde zo veel mogelijk van hen op straat zetten. Dus moesten ze gekeurd worden met de vraag: wie van hen kunnen op straat overleven? Aanvankelijk weigerde de GGD hieraan mee te werken.

De burgemeester suggereerde ook dat diverse mensen die wel tekenden medische opvang hadden gekregen. Ook dat is onjuist: geen enkele afgewezen vluchteling heeft medische opvang gekregen. In plaats daarvan kregen enkelen na een paar weken daklozenopvang maximaal twaalf weken onderdak in een uitzetcentrum, allemaal met terugkeerregime. Daarna moesten ze weer, onbehandeld, op straat.

Maar ik was werkelijk geschokt toen de burgemeester stelde dat gebleken was dat zestig mensen hadden teruggekund; doordat ze dat weigerden, was het experiment mislukt. Hierdoor konden de bewoners van de Vluchtgarage niet doorschuiven naar de Vluchthaven. Hij suggereerde dat Hamza, de asielzoeker uit de Vluchtgarage die na een vechtpartij overleed, misschien nog geleefd zou hebben als die zestig niet geweigerd hadden.

Onmenselijke situatie
Al jaren roepen Amnesty International, Vluchtelingenwerk Nederland, de Verenigde Naties en een lange stoet Europese rechters en instituties dat veel afgewezen asielzoekers niet mogen worden teruggestuurd, vanwege een reëel risico in een onmenselijke situatie terecht te komen.

Dat lapt staatssecretaris Fred Teeven finaal aan zijn laars. En in zijn kielzog Van der Laan. Ze verwijzen steeds naar het buitenschuldloket, waar je je pas mag melden als je tekent voor terugkeerdwang. De onmenselijkheid van het terugkeertraject begint al in Nederland.

De belangrijkste uitkomst van het experiment Havenstraat was dat bleek dat van de zestig die op grond van de huidige asielregels terug zouden hebben gemoeten, twee derde niet terug kon. Ofwel doordat hun land weigerde mee te werken of vanwege die onmenselijke situatie.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat een burgemeester die vaak gepassioneerd over de afgewezenen spreekt, er op dit punt niet in slaagt de werkelijkheid onder ogen te zien.

Hamza zag die werkelijkheid wel onder ogen. Elke dag. Nu is hij dood.

[50]
” Aan het eind van de Vluchtkerkperiode (een half jaar voor de Havenstraat) – heeft Vluchtelingenwerk Nederland in opdracht van de gemeente Amsterdam een rapport geschreven over de groep van ‘159’.
WIJ ZIJN HIER.ORG
WELKE AAP KOMT UIT WELKE MOUW?
AT5
VLUCHTKERKGROEP VERHUIST NAAR LEEGSTAANDE
GEVANGENIS HAVENSTRAAT
22 NOVEMBER 2013
[51]
” In juni verbleven naar schatting 100 mannen in de oude garage. Inmiddels zijn dat er volgens het college zo’n 120, die dicht op elkaar leven onder mensonwaardige omstandigheden. ”
HET PAROOL
MENSENRECHTENCOLLEGE: DAGELIJKS AKKEFIETJES
IN VLUCHTGARAGE
27 AUGUSTUS 2014
TEKST

De spanningen in de zogenoemde Vluchtgarage in Amsterdam lopen zo hoog op, dat er inmiddels vrijwel dagelijks akkefietjes plaatsvinden tussen bewoners. Steeds vaker komt het onder de uitgeprocedeerde asielzoekers in het gekraakte pand in Zuidoost zelfs tot een handgemeen.

Dat constateert het College voor de Rechten van de Mens. ‘Als er niet wordt ingegrepen, neemt het risico toe dat mensen sterven door honger of geweld.’

Vertegenwoordigers van het college gingen dinsdag langs bij de Vluchtgarage en stelden vast dat de situatie sinds een vorig bezoek in juni enorm is verslechterd. Ze vragen de gemeente en het ministerie in te grijpen, zodat de situatie niet verder uit de hand loopt. Burgemeester Eberhard van der Laan en staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie hadden daar woensdag nog niet op gereageerd, meldde een woordvoerster. ‘We blijven bij de autoriteiten aan de bel trekken, dat is het enige wat we kunnen doen.’

In juni verbleven naar schatting 100 mannen in de oude garage. Inmiddels zijn dat er volgens het college zo’n 120, die dicht op elkaar leven onder mensonwaardige omstandigheden. ‘Wij zijn in het leven geroepen door de overheid. Als wij signaleren dat er sprake is van mensenrechtenschending, dan gaan we ervan uit dat dat serieus wordt genomen’, aldus de zegsvrouw.

[52]


AT5
FELLE BURGEMEESTER: ”IK BEN ER VOOR DE
VLUCHTELINGEN! ”
2 MAART 2014
” ” Als dat echt zo blijft, dan zou ik dat teleurstellend vinden, want we hebben natuurlijk gewoon afspraken’, zegt Van der Laan. ‘Ik heb gewoon afspraken met deze vrienden, en ik ga ervan uit dat zij ook hun afspraken nakomen, dat hebben wij ook gedaan.”’
AT5
VAN DER LAAN TELEURGESTELD IN ASIELZOEKERS
VLUCHTHAVEN
1 JUNI 2014

[53]

HET PAROOL
VLUCHTELINGEN WEER WEG UIT OOSTERPARK
10 JULI 2014
https://www.parool.nl/amsterdam/vluchtelingen-weer-weg-uit-oosterpark~a3686990/
TEKST

De aangekondigde ontruiming van het Oosterpark is gisteravond rustig verlopen. Volgens de gemeente zaten in het park twee groepen uitgeprocedeerde asielzoekers, die eerder op de dag de Vluchthaven verlieten. Zij moesten om 23.00 uur weg zijn en uiteindelijk gingen ze vrijwillig en zonder gemor.

Inmiddels zitten beide groepen in de Muiderkerk, vlakbij het Oosterpark. In de kerk zullen ze de nacht doorbrengen. ‘Het is een hele mooie, moderne kerk met fantastisch sanitair’, zegt Marjan Sax, die de mensen bijstaat. Donderdag wordt bekeken hoe het verder moet met de ruim 60 uitgeprocedeerde asielzoekers.

Een noodsituatie
Ruim 100 asielzoekers verlieten woensdagmiddag vrijwillig de Vluchthaven, een voormalige gevangenis aan de Havenstraat. Daar zaten zij ruim een halfjaar. De politie zou het gebouw ontruimen. Een deel van de groep dook woensdagavond op in het Oosterpark. ‘Ze staan op straat, het is regenachtig weer en ze weten niet waar ze heen moeten. We hebben nu drie tenten voor ze. Dit is gewoon een noodsituatie, een ramp’, zei Sax toen.

De gemeente maakte duidelijk dat de illegalen voor 23.00 uur moesten vertrekken. Volgens Sax ontstond toen ‘waanzinnige paniek’, maar in de loop van de avond werd duidelijk dat de groep in de kerk kon slapen.

De groep zwerft sinds september 2012 door de stad. In november 2013 regelde de gemeente met staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) voor de groep nog een halfjaar opvang in de Havenstraat. Onlangs gaf de rechter de gemeente Amsterdam toestemming de oude gevangenis te ontruimen, omdat de groep tegen de afspraken in niet wilde vertrekken.

[54]

” Inmiddels zitten beide groepen in de Muiderkerk, vlakbij het Oosterpark. In de kerk zullen ze de nacht doorbrengen. ‘Het is een hele mooie, moderne kerk met fantastisch sanitair’, zegt Marjan Sax, die de mensen bijstaat. Donderdag wordt bekeken hoe het verder moet met de ruim 60 uitgeprocedeerde asielzoekers.”

……

…..

” De gemeente maakte duidelijk dat de illegalen voor 23.00 uur moesten vertrekken. Volgens Sax ontstond toen ‘waanzinnige paniek’, maar in de loop van de avond werd duidelijk dat de groep in de kerk kon slapen.”


HET PAROOL
VLUCHTELINGEN WEER WEG UIT OOSTERPARK
10 JULI 2014
https://www.parool.nl/amsterdam/vluchtelingen-weer-weg-uit-oosterpark~a3686990/
[55]

WIJ ZIJN HIER
GESCHIEDENIS VAN WIJ ZIJN HIER
[56]


YOUTUBE.COM

VAN DER LAAN: EEN BED, BAD EN BROOD VOOR ASIELZOEKERS

https://www.youtube.com/watch? v=VbJNl7HayeM

HET PAROOL
VAN DER LAAN: LAAT STEDEN BED, BAD EN BROOD-OPVANG BIEDEN
TEKST

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan wil dat Den Haag gemeenten de ruimte geeft om bed, bad en brood-opvang te blijven bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. ‘Dat is voldoende menselijk, maar onvoldoende voor uitgeproceerden om hier voor altijd te willen blijven.’

Dat zei Van der Laan gisteren bij Nieuwsuur. De burgemeester reageerde op de discussie die tot diep in de nacht in Den Haag werd gevoerd over het onduidelijke besluit van het Comité van Ministers in Brussel. Dat legt de verantwoordelijkheid voor de opvang van ongedocumenteerden weer in Nederland, waardoor de coalitiepartijen, die over dit onderwerp lijnrecht tegenover elkaar staan, plots moeten onderhandelen.

Ook Van der Laan vindt het besluit uit Brussel ‘niet het meest glasheldere besluit ooit.’ Desalniettemin hoopt Van der Laan dat Amsterdam kan doorgaan met de opvang die de stad nu tussen 17.00 uur en 09.00 uur biedt aan de vluchtelingen uit de Vluchtgarage. ‘Met die opvang is het humanitaire probleem opgelost, de mensen zwerven niet langer meer over straat. Het gaat deze groep niet om de bed, bad en brood-opvang, maar om een verblijfsvergunning. Om die discussie zuiver te kunnen voeren, moet je nachtopvang bieden.’

Argumenten uit handen
Daarin speelt de stad geen rol, benadrukt Van der Laan. ‘De gemeente heeft niet de positie het Nederlandse vreemdelingenbeleid te voeren. Maar we gaan ook geen 24-uursopvang bieden. Dan raak je te ver weg van het doel: die mensen moeten ook weer terug.’ Voor extra kwetsbare uitgeprocedeerden en mensen die meewerken aan een terugkeer, komt wel 24-uursopvang beschikbaar.

Met de bed, bad en broodopvang neemt Van der Laan naar eigen zeggen de argumenten uit handen van de actievoerders. ‘Zij zijn behoorlijk kwaad, vooral op mij. Want met bed, bad en brood is hun zaak weg en wordt het werkelijke doel zichtbaar: ze willen een verblijfsvergunning.’

Minimaal zestig mensen
Van der Laan ziet zich geconfronteerd met falend landelijk beleid, waar de stad een oplossing voor moet vinden. ‘Den Haag moet ervoor zorgen dat het terugkeerbeleid sluitend is, maar dat is een onmogelijke zaak.’

Tegelijk valt het Van der Laan op dat veel van de vluchtelingen niet willen terugkeren. ‘We hebben onderzocht dat minimaal zestig mensen absoluut veilig kunnen terugkeren. Er zijn er vijf gegaan. Toen wist ik: dit gaat niet om bed, bad of brood, maar om een verblijfsvergunning. Door alleen nachtopvang te bieden, laten we zien dat blijven rondlopen met een tent geen zin heeft. Bed, bad en brood is voldoende menselijk, maar onvoldoende voor mensen om hier voor altijd te willen blijven.’

[57]

YOUTUBE.COM

VAN DER LAAN: EEN BED, BAD EN BROOD VOOR ASIELZOEKERS

https://www.youtube.com/watch? v=VbJNl7HayeM


[58]


YOUTUBE.COM

VAN DER LAAN: EEN BED, BAD EN BROOD VOOR ASIELZOEKERS

https://www.youtube.com/watch? v=VbJNl7HayeM


[59]
WIJZIJN HIER.ORG
WAH 24/7
ADEQUATE OPVANG IS DAG EN NACHTOPVANG
TEKST

we-are-here-7-feb-demonstratie-museumplein-24uur-bed-bad-brood

Op zaterdag 7 februari organiseren uitgeprocedeerde asielzoekers, verenigd in We Are Here een demonstratie naar en op het Museumplein in Amsterdam.  Vluchtelingen, burgers van Amsterdam en meer dan 40 organisaties spreken zich uit voor adequate dag en nachtopvang. Vanaf 14.00 start een mars vanaf de Nieuwe Kerkstraat 159, het tijdelijk onderkomen van de Smaragdgroep, naar het Museumplein. Om 15.00 start het programma.

Ieder mens heeft recht op een toekomst. Uitgeprocedeerde vluchtelingen kunnen echter geen aanspraak maken op dit recht. Door het huidige beleid (12-uurs opvang: bed, bad, brood) zijn zij genoodzaakt overdag op straat te zwerven, zonder geld en met het risico te worden opgepakt en in een detentiecentrum te worden geplaatst. We Are Here verzet zich hiertegen en strijdt voor een adequate 24-uurs opvang voor afgewezen vluchtelingen. Zodat ook deze mensen de kans krijgen om een toekomst op te bouwen en in menswaardige omstandigheden te leven.
Bed, Bad, Brood en Beschaving

WAH 24/7 Adequate shelter is day and nightshelter

On saturday februari 7 asylumseekers united in We Are Here organizes a demonstration to and on the Museumplein. Refugees, citizens of Amsterdam and more than 40 organisations speak out for adequate day and nightshelter. From 14.00 the march starts from Nieuwe kerkstraat, temporary home of the Smaragdgroep. At 15.00 the program starts.

Every human has a right to a future. Denied asylumseekers cannot claim this right. By the present policy (12 hour shelter, bath, bread and bed) refugees are forced to wander the streets in the daytime. We Are Here rejects this and fights for adequate 24 hour shelter for rejected refugees. To enable these people to work on a future and to live in human worthy conditions. Bed, Bath, Bread and Civilization.


WIJZIJN HIER.ORG
OVER HET ASIELGAT
ILLEGAAL, UITGEPROCEDEERD, ONGEDOCUMENTEERD
TEKST

11138589_943718708995026_7443234617205160018_n

door ilhaam awees van we are here :

illegaal, uitgeprocedeerd, ongedocumenteerd, gelukszoekers en asielzoekers… Hoeveel namen hebben we wel niet gekregen? We zijn vluchtelingen en wij zijn hier!

Wij zijn hier niet voor een koelkast of voor een auto of omdat we het hier zo leuk vinden. Als ons land veilig zou zijn, dan zouden we daar zijn. Als we daar konden studeren en werken! Als we zelf konden kiezen om te trouwen en een gezin te stichten… Als we niet de kans zouden hebben om opgesloten te worden… Als we veilig zouden kunnen leven dan hadden we niet alles achtergelaten. Zouden we al onze familie, vrienden en kennissen achtergelaten hebben voor geld? Een land dat we nog niet kenden? Een land duizenden kilometers van ons land vandaan?

“Uitgeprocedeerd asielzoekers moeten het land verlaten!” wordt er geroepen. Makkelijker gezegd dan gedaan! Maar in het praktijk is het bijna onmogelijk. Je wilt ons terug naar een land sturen waar de overheid voor waarschuwt, een land dat niet geschikt is voor vakantiegangers. Voor ons is het blijkbaar wel goed genoeg? Wij kunnen en durven niet terug te gaan! We kunnen ook niet meer naar andere landen om asiel aan te vragen vanwege de Europese verdragen! Nee wij zijn hier niet voor je koelkast en je uitkering. We willen heus wel werken en belasting betalen; naar school toe gaan. Maar wordt deze mogelijkheid gegeven? We hebben niks kunnen doen omdat we moesten wachten op een verblijfsvergunning. In al die jaren dat we wachtten, hadden we allang kunnen werken en studeren. Nu kost het de overheid alleen maar meer!

En nu zijn we illegaal… We moeten terug naar een land waar we niet naar terug kunnen. We zitten tussen wal en schip. De nachtopvang is geen optie. Moeten we overdag op straat zwerven? Waar is onze toekomst? Wil je Amsterdam vol met zwervers hebben? Hoe kunnen we de samenleving helpen opbouwen als we illegaal zijn? Hierdoor ontstaan er juist problemen! Er is geen goed beeld over deze situatie: de overheid heeft al jaren het asielbeleid niet goed geregeld. De overheid geeft ons vluchtelingen steeds de schuld dat we niet terug gaan, terwijl ze zelf weigert in te zien dat het niet kan en ze dus haar beleid moet veranderen. Ik heb een droom… Maar kan ik deze waar maken in Nederland? Wij willen helpen de maatschappij op te bouwen. Was alles maar beter geregeld.

Vluchtelingen hebben veel talenten. Ze willen aan de maatschappij bijdragen en ze willen erbij horen. Laten we proberen dit mogelijk te maken.

Ilhaam Awees
31jaar oud.
afgewezen vluchtelinge uit Somalie/Jemen/Saudi Arabia.
vijf jaar in Nederland.

[60]
” Tegelijk valt het Van der Laan op dat veel van de vluchtelingen niet willen terugkeren. ‘We hebben onderzocht dat minimaal zestig mensen absoluut veilig kunnen terugkeren. Er zijn er vijf gegaan. Toen wist ik: dit gaat niet om bed, bad of brood, maar om een verblijfsvergunning. Door alleen nachtopvang te bieden, laten we zien dat blijven rondlopen met een tent geen zin heeft. Bed, bad en brood is voldoende menselijk, maar onvoldoende voor mensen om hier voor altijd te willen blijven.’
HET PAROOL
VAN DER LAAN: LAAT STEDEN BED, BAD EN BROOD-OPVANG BIEDEN
16 APRIL 2015
 
 
TEKST
 
 

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan wil dat Den Haag gemeenten de ruimte geeft om bed, bad en brood-opvang te blijven bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. ‘Dat is voldoende menselijk, maar onvoldoende voor uitgeproceerden om hier voor altijd te willen blijven.’

Dat zei Van der Laan gisteren bij Nieuwsuur. De burgemeester reageerde op de discussie die tot diep in de nacht in Den Haag werd gevoerd over het onduidelijke besluit van het Comité van Ministers in Brussel. Dat legt de verantwoordelijkheid voor de opvang van ongedocumenteerden weer in Nederland, waardoor de coalitiepartijen, die over dit onderwerp lijnrecht tegenover elkaar staan, plots moeten onderhandelen.

Ook Van der Laan vindt het besluit uit Brussel ‘niet het meest glasheldere besluit ooit.’ Desalniettemin hoopt Van der Laan dat Amsterdam kan doorgaan met de opvang die de stad nu tussen 17.00 uur en 09.00 uur biedt aan de vluchtelingen uit de Vluchtgarage. ‘Met die opvang is het humanitaire probleem opgelost, de mensen zwerven niet langer meer over straat. Het gaat deze groep niet om de bed, bad en brood-opvang, maar om een verblijfsvergunning. Om die discussie zuiver te kunnen voeren, moet je nachtopvang bieden.’

Argumenten uit handen
Daarin speelt de stad geen rol, benadrukt Van der Laan. ‘De gemeente heeft niet de positie het Nederlandse vreemdelingenbeleid te voeren. Maar we gaan ook geen 24-uursopvang bieden. Dan raak je te ver weg van het doel: die mensen moeten ook weer terug.’ Voor extra kwetsbare uitgeprocedeerden en mensen die meewerken aan een terugkeer, komt wel 24-uursopvang beschikbaar.

Met de bed, bad en broodopvang neemt Van der Laan naar eigen zeggen de argumenten uit handen van de actievoerders. ‘Zij zijn behoorlijk kwaad, vooral op mij. Want met bed, bad en brood is hun zaak weg en wordt het werkelijke doel zichtbaar: ze willen een verblijfsvergunning.’

Minimaal zestig mensen
Van der Laan ziet zich geconfronteerd met falend landelijk beleid, waar de stad een oplossing voor moet vinden. ‘Den Haag moet ervoor zorgen dat het terugkeerbeleid sluitend is, maar dat is een onmogelijke zaak.’

Tegelijk valt het Van der Laan op dat veel van de vluchtelingen niet willen terugkeren. ‘We hebben onderzocht dat minimaal zestig mensen absoluut veilig kunnen terugkeren. Er zijn er vijf gegaan. Toen wist ik: dit gaat niet om bed, bad of brood, maar om een verblijfsvergunning. Door alleen nachtopvang te bieden, laten we zien dat blijven rondlopen met een tent geen zin heeft. Bed, bad en brood is voldoende menselijk, maar onvoldoende voor mensen om hier voor altijd te willen blijven.’


[61]

” We lopen juist voorop in een humaan opvangbeleid. Amsterdam heeft als een van de eerste steden in Nederland met het probleem van uitgeprocedeerde asielzoekers te maken gekregen. Dat was het gevolg van het bestuursakkoord tussen staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak (PvdA) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) uit 2007‚ waarbij is afgesproken dat er een generaal pardon zou komen‚ maar dat gemeenten de vreemdelingen die daar niet onder vielen niet meer mochten opvangen.”
WORDT VERVOLGD
”IK BEN GETERGD”
 
 
” Op 1 januari 2010 is de gemeentelijke noodopvang beëindigd door een bestuursakkoord tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de regering. Uitgeprocedeerde asielzoekers die geen rechtmatig verblijf meer hebben in Nederland kunnen vanaf deze datum geen gebruik meer maken van de gemeentelijke noodopvang. Deze beëindiging komt voort uit de afspraak die gemaakt is om de pardonregeling (Regeling ter afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet) van juni 2007, in de praktijk door te voeren. Sommige gemeenten blijven echter, in samenwerking met particuliere –en mensenrechtenorganisaties, toch onderdak verlenen aan uitgeprocedeerde asielzoekers.”
TUSSEN WAL EN SCHIP
Onderzoek in het kader van Uitgeprocedeerde asielzoekers
 binnen het Nederlandse terugkeer –en opvangbeleid
Juridische Hogeschool Avans-Fontys te Tilburg HBO-Rechten Bachelor Thesis
AHLAM KADI QUAHABI


”Gemeenten werken volgens haar mee aan zowel de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers als aan het beëindigen van de noodopvang.

Albayrak zei dat dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer. Daarin vroeg de PVV opheldering over berichten dat de gemeente Groningen weigert de noodopvang voor asielzoekers te sluiten. „Ik ondervind geen substantiële weerstand van gemeenten”, zei de bewindsvrouw. Het stoppen van noodopvang was vorig jaar voor haar een voorwaarde om te komen tot een pardonregeling voor een ’oude’ groep asielzoekers.”

TROUW

ALBAYRAK

AMPER VERZET TEGEN SLUITING NOODOPVANG

21 OCTOBER 2008

https://www.trouw.nl/home/ albayrak-amper-verzet-tegen- sluiting-noodopvang~ac38ac8b/


[62]
JURIDISCH VERHAAL:
ZIE VOOR JURIDISCH STEEKSPEL OVER BED, BAD EN BROOD VOORZIENINGEN UITGEPROCEDEERDEN:
VOORAF

Over de  klacht van de PKN [Protestantse Kerk Nederland]
bij het ECSR  [Europees Comite voor Sociale Rechten]  over de rechteloze positie van uitgeprocedeerden [geen recht op  elementaire voorzieningen]
heb ik al eerder geschreven. [15]
De toegewezen klacht werd overgenomen door de rechter, die
Gemeente en Rijk verplichtte tot een bed, bad en brood regeling
voor uitgeprocedeerden. [16]
Na de schimmige resolutie van het Comite  van Ministers
[over de beslissing van het ECSR]
kwam het kabinet tenslotte met het bed, bad en brood akkoord, dat
erop neerkwam, dat de vluchtelingen alleen in aanmerking kwamen
als ze wilden meewerken aan terugkeer. [17]”
AMSTERDAM BREIDT OPVANG ASIELZOEKRS UIT/
MISDADIGE HYPOCRISIE GEMEENTE AMSTERDAM
ASTRID ESSED
9 JUNI 2015
 
EN OOK
 
 

ECSR
Daarin is een kentering gekomen door een klacht van de PKN
[Protestantse Kerk Nederland] bij het ESCR [Europees Comite
voor Sociale Rechten], dat uiteindelijk besliste, dat Nederland uitgeprocedeerden
eten, drinken en onderdak moest verschaffen. [17]
Dit werd overgenomen door de Nederlandse rechter, die de bed, bad en brood
regeling [nachtopvang] voor uitgeprocedeerden verplichtte aan de Gemeente
en het Rijk. [18]”
BEWONERS VLUCHTGEBOUW VERHUIZEN NAAR NOORD/
UITVERKOOP RECHTEN VLUCHTELINGEN
ASTRID ESSED
30 MEI 2015
BRONNEN:
A

KLACHT NAMENS PROTESTANTSE KERK BIJ RAAD VAN EUROPA
TEGEN NEDERLANDSE STAAT
8 FEBRUARI 2013
 
 
 
 
TEKST
 
 

vr 8 feb. 2013

De Conference of European Churches heeft namens de Protestantse Kerk in Nederland een klacht ingediend bij de Raad van Europa tegen de Staat der Nederlanden. De klacht is ingediend bij het Europees Comité voor Sociale Rechten.

De Protestantse Kerk vindt dat de Staat het recht van niet-gedocumenteerde volwassenen op voedsel, kleding en onderdak – zoals beschreven in het Europees Sociaal Handvest – moet nakomen. Het indienen van de klacht beschouwt de Protestantse Kerk als uiterst middel om de Staat der Nederlanden er op te wijzen dat bij het recht op leven ook het recht op voedsel, kleding en onderdak hoort.

De klacht richt zich met name op het recht op sociale en geneeskundige bijstand (Artikel 13.4) en het recht op huisvesting (Artikel 31.2) van het Europees Sociaal Handvest: “Het recht op voedsel, kleding en onderdak is nauw verbonden met het recht op leven en is cruciaal voor het respect  voor ieders menselijke waardigheid.”

‘De straat is een probleem erbij’

Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, laat in een toelichting weten: “Het is bijbels om de menselijke waardigheid te beschermen. Ieder mens is tenslotte geschapen naar Gods beeld. Dat geldt nadrukkelijk ook voor mensen die op straat gezet worden. De kerk kan niet anders dan voor hun waardigheid opkomen.”

De Protestantse Kerk in Nederland vraagt al jarenlang aan de opeenvolgende regeringen om vluchtelingen niet op straat te zetten. Geesje Werkman, vluchtelingenspecialist Kerk in Actie: “Mensen op straat zetten lost niets op. Integendeel, de straat is een probleem erbij. Het is veel moeilijker om terug te keren naar het land van herkomst vanaf de straat dan vanuit de opvang.”

Procedure

De Protestantse Kerk heeft via de Conference of European Churches een klacht ingediend bij het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa. Het Comité onderzoekt nu of de klacht ontvankelijk en gegrond wordt verklaard. Hiertoe gaat het Comité in dialoog met de Nederlandse overheid. Als de klacht ontvankelijk en gegrond wordt verklaard, wordt de Nederlandse regering ertoe opgeroepen haar beleid aan te passen. Dit hele proces kan een half jaar tot een jaar duren.

Europees Sociaal Handvest

Het Europees Sociaal Handvest is een mensenrechtenverdrag waarin rechten en vrijheden vastliggen die moeten worden gerespecteerd door de staten die het ondertekend hebben. Via een overkoepelend mechanisme wordt maximale naleving nagestreefd. Nederland stemde in 2004 in met de laatste versie van het handvest.

Het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa controleert of de aangesloten landen de regels van het handvest naleven. Het bestaat uit vijftien onafhankelijke leden die worden gekozen door het Comité van Ministers van de Raad van Europa.

B

KLACHT TOEGEWEZEN:

EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS

CONFERENCE OF EUROPEAN CHUTCHES (CEC) V. THE NETHERLANDS

REPORT TO THE COMMITTEE OF MINISTERS

http://www.inlia.nl/uploads/Fi le/Uitspraak%20ECSR%20publ%201 0%20nov%202014%20nr%2090-2013% 20Engelstalig.pdf

”In zijn uitspraken heeft de rechter bepaald dat de gemeente aan deze asielzoekers nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd moet bieden. Hierbij heeft de rechter rekening gehouden met de gebleken mensonwaardige omstandigheden in de Vluchtgarage en de situatie van diegenen die op straat leven. De beslissingen van het ECSR zijn niet juridisch bindend, maar toch sluit de rechter niet uit dat deze beslissingen van invloed kunnen zijn op de tot nu bestaande rechtspraak over opvang.”

RECHTENNIEUWS.NL

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS KRIJGEN

KOMENDE MAANDEN BED, BAD, BROOD.

22 DECEMBER 2014

http://rechtennieuws.nl/43254/ uitgeprocedeerde-asielzoekers- krijgen-komende-maanden-bed-ba d-brood/

TEKST

De Voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep heeft in twee uitspraken van 17 december 2014 een ordemaatregel getroffen voor uitgeprocedeerde asielzoekers uit Amsterdam, die Nederland moeten verlaten. Op grond van de uitspraken moet de gemeente Amsterdam met ingang van 17 december 2014 nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd bieden. De Voorzieningenrechter heeft dit besloten, omdat hij niet uitsluit dat de twee beslissingen van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van 1 juli 2014 van invloed kunnen zijn op de inhoud van het Nederlandse opvangrecht. De ordemaatregel dat de gemeente sobere opvang moet bieden geldt tijdelijk en loopt door tot twee maanden nadat het Comité van Ministers van de Raad van Europa standpunt heeft ingenomen over de beslissingen van het ECSR.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

De uitspraken van 17 december 2014 gaan over in Amsterdam verblijvende uitgeprocedeerde asielzoekers, die Nederland moeten verlaten. Een deel van hen verblijft in de Vluchtgarage in Amsterdam. De anderen leven op straat of hebben voor korte perioden verblijf in kerken in Amsterdam. Zij zijn volledig afhankelijk van de hulp van derden. De gemeente Amsterdam heeft hun verzoeken om opvang op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo) afgewezen. Dit heeft de gemeente gedaan omdat zij niet rechtmatig in Nederland zijn, niet als bijzonder kwetsbaar kunnen worden beschouwd en ook overigens niet in een volstrekt uitzichtloze situatie verkeren. Het onder die omstandigheden niet bieden van opvang is in overeenstemming met de tot nu toe geldende rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep. Omdat de uitspraken van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam geen verandering brachten in hun situatie, hebben de uitgeprocedeerde asielzoekers hoger beroep ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep. Vanwege hun spoedeisend belang bij opvang hebben zij de Voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep (rechter) verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

In zijn uitspraken heeft de rechter bepaald dat de gemeente aan deze asielzoekers nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd moet bieden. Hierbij heeft de rechter rekening gehouden met de gebleken mensonwaardige omstandigheden in de Vluchtgarage en de situatie van diegenen die op straat leven. De beslissingen van het ECSR zijn niet juridisch bindend, maar toch sluit de rechter niet uit dat deze beslissingen van invloed kunnen zijn op de tot nu bestaande rechtspraak over opvang. De vraag of die bestaande rechtspraak door de beslissingen van het ECSR moet worden bijgesteld, moet later worden beantwoord bij de behandeling van de bodemprocedures. Onder deze omstandigheden weegt het belang van de uitgeprocedeerde asielzoekers bij het tijdelijk bieden van sobere opvang zwaarder dan het belang van de gemeente om vast te kunnen houden aan het weigeren van de gevraagde opvang op grond van de Wmo.

In de uitspraken van 17 december 2014 heeft de rechter voor de inhoud van de maatregel aangesloten bij de in de gemeente Amsterdam voor de komende winter getroffen basisvoorziening. Deze basisvoorziening is tot stand gekomen omdat het standpunt van het Comité van Ministers van de Raad van Europa over de beslissingen van het ECSR en het daarna volgende standpunt van het Nederlandse kabinet nog moeten worden afgewacht.
Een aantal van de uitgeprocedeerde asielzoekers heeft niet alleen de gemeente verzocht om opvang, maar heeft daarnaast de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (staatssecretaris) verzocht om opvang en leefgeld. De staatssecretaris heeft deze verzoeken afgewezen. Bij de Raad van State loopt op dit moment een hoger beroep in een vergelijkbare zaak, waarbij reactie van de staatssecretaris op de beslissingen van het ECSR wordt afgewacht.

Het oordeel van de Voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep is in deze zaken een voorlopig oordeel. Partijen kunnen tegen deze uitspraken geen hoger beroep instellen. De uitspraken in de bodemzaken moeten worden afgewacht. Bij de behandeling van de bodemzaken kan dan ook rekening worden gehouden met de wijze waarop de Raad van State in deze materie heeft beslist, alsmede met de reactie van de staatssecretaris.

Centrale Raad van Beroep 17 december 2014.
Zaaknummers 14/5507 WMO‑VV, 14/5453 WMO‑VV, 14/5444 WMO‑VV, ECLI:NL:CRVB:2014:4178.
Zaaknummers 14/6025 WMO‑VV, 14/5923 WMO‑VV, 14/5905 WMO‑VV, 14/5904 WMO‑VV, 14/6004 WMO‑VV, ECLI:NL:CRVB:2014:4179.

De uitspraken van de rechtbank Amsterdam zijn:
Rechtbank Amsterdam 9 september 2014.
Zaaknummers 14/4987 en 14/4989.
Zaaknummers 14/5109 en 14/5112.
Zaaknummers 14/5006 en 14/5007.

Rechtbank Amsterdam 9 juli 2014.
Zaaknummers 14/3302 en 14/3319, 14/3306 en 14/3315, ECLI:NL:RBAMS:2014:4040.

Rechtbank Amsterdam 11 juli 2014.
Zaaknummer 14/3244, ECLI:NL:RBAMS:2014:5594.
Zaaknummers 14/3260 en 14/2925, ECLI:NL:RBAMS:2014:5593.
Zaaknummers 14/3265 en 14/2961, ECLI:NL:RBAMS:2014:5592.

ZIE GERECHTELIJKE UITSPRAAK

http://uitspraken.rechtspraak. nl/inziendocument?id=ECLI:NL:C RVB:2014:4178

NEDERLANDSE JURISTENBLAD
BAD, BED EN BROOD VOOR UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS
TEKST

Bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers

Op 10 november 2014 heeft het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa (ECSR) rapporten openbaar gemaakt over de verplichtingen van Nederland bij de opvang van (uitgeprocedeerde) asielzoekers en ongedocumenteerde migranten (klachtnummers 86/2012 en 90/2 013). Dit comité van onafhankelijke experts is ingesteld onder het bindende Europees Sociaal Handvest (ESH) en kan naar aanleiding van klachten – formeel niet bindende – uitspraken doen over de naleving van dit verdrag.

Deze uitspraken worden vervolgens toegestuurd aan een politiek orgaan – het Comité van Ministers van de Raad van Europa (CvM) – dat op basis daarvan resoluties met aanbevelingen kan aannemen.

De aanleiding voor de klacht tegen Nederland is het feit dat volwassen vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf, zoals uitgeprocedeerde asielzoekers en vreemdelingen zonder verblijfsvergunning, hier geen recht hebben op opvang als zij niet meewerken aan hun uitzetting. Zij mogen niet werken en krijgen ook geen sociale bijstand om bijvoorbeeld eten, drinken of kleding te kopen. Dit met als doel hen te stimuleren terug te keren naar hun land van herkomst. Gevolg is dat deze personen vaak in zeer slechte omstandigheden op straat of in leegstaande gebouwen leven. Wel krijgen ze soms hulp van particulieren en maatschappelijke organisaties. Gemeenten zitten in een spagaat: aan de ene kant willen zij voorkomen dat deze groep mensen in (levens)gevaar komt of voor (orde)problemen zorgt. Anderzijds handelen zij door mee te werken aan (nood)hulp in strijd met het beleid van het Rijk dat verantwoordelijk is voor de opvang van vreemdelingen en worden er ook geen Rijksmiddelen beschikbaar gesteld. Het gaat daarbij op basis van schattingen om een grote groep personen (in Amsterdam al zo’n 10.000). Voor kinderen geldt onder druk van een uitspraak van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2012:BW5328) overigens een milder regime met enige opvang.

Nederland verweerde zich tegen de klacht met de stelling dat de ESH-verplichtingen alleen zouden gelden voor legaal op het grondgebied verblijvende personen en dat het verschaffen van hulp aan illegalen een aanzuigende werking zou hebben. Het ECSR gaat daarin niet mee en komt tot het oordeel dat Nederland de artikelen 13 lid 4 (recht op sociale en geneeskundige bijstand) en 31 lid 2 (recht op huisvesting) van het ESH schendt. Het doet de aanbeveling om direct maatregelen te nemen om de betrokken personen bed, bad en brood te verschaffen. Daarbij overweegt het comité dat het ESH weliswaar in beginsel alleen legaal verblijvende personen beschermt, maar dat als het gaat om basale levensbehoeften zoals voeding, kleding, onderdak en medische zorg en de menselijke waardigheid in het geding is, de daarmee samenhangende rechten universeel en afdwingbaar zijn voor alle personen ongeacht hun status. Verder oordeelt het comité dat het voorkomen van aanzuigende werking weliswaar een legitiem doel is maar een onvoldoende rechtvaardiging biedt om mensen basale levensbehoeften te onthouden. Dit temeer omdat de regering de effectiviteit van de maatregel op dit punt niet heeft kunnen aantonen.

Staatssecretaris Teeven heeft laten weten zijn beleid niet te willen aanpassen. Dit omdat het nog geen juridisch bindende uitspraak zou betreffen, maar alleen een voorlopig standpunt van een ‘ondercommissie’. Teeven wil de uitspraak bestuderen en het definitieve standpunt van het CvM afwachten. Dat standpunt volgt echter waarschijnlijk pas ergens in 2015, na (het begin van) de winter dus, terwijl juist in deze periode ondersteuning voor de betrokken personen het hardst nodig is.

Dit traineren door Teeven verdient afkeuring. De uitspraken van het ECSR zijn weliswaar niet juridisch bindend, maar wel gezaghebbend (vgl. het advies daarover van de Raad van State, nr. W03.13.0414/II/Vo alsmede  ECLI:NL:CRVB:2010:BL1093). Zij geven uitleg aan het ESH dat voor Nederland wel formeel juridisch bindend is. Verder volgt uit het ESH en de toelichting bij artikel 9 van het door Nederland geratificeerde optionele protocol daarbij dat het CvM weliswaar sociaaleconomische omstandigheden mag betrekken bij zijn beslissing, maar dat het in dat verband niet het juridisch inhoudelijke oordeel van het ECSR kan veranderen of in twijfel trekken. Bovendien betrekt het ECSR bij zijn uitspraken ook andere voor Nederland bindende verdragen en jurisprudentie, waaronder artikel 11 van het Internationaal Verdrag inzake Economische Sociale en Culturele Rechten (IVESCR). Uit dit laatste verdragsartikel volgt volgens het daarbij behorende toezichthoudende comité een vergelijkbare verplichting als het ECSR uit het ESH afleidt. Daarbij is er geen twijfel dat deze verplichting ook voor illegale uitgeprocedeerde asielzoekers geldt (vgl. de bijdrage van Goudsmit op het NJBlog). Vergelijkbare verplichtingen worden onder omstandigheden verder afgeleid uit het eveneens bindende artikel 8 EVRM (ECLI:NL:CRVB:2010:BM0956).

Daarmee staat in feite vast dat Nederland zijn verplichtingen onder het ESH en het IVESCR niet nakomt, het ontbreken van een beslissing van het CvM ten spijt. En zelfs wanneer daarover nog twijfel zou kunnen bestaan dan dwingt het Weens Verdragenverdrag tot uitvoering te goeder trouw van verdragsverplichtingen en om in afwachting van een oordeel van het CvM wel al opvang te gaan bieden aan illegalen die niet meewerken aan hun uitzetting. Deze zou dan eventueel kunnen worden beëindigd mocht dit comité uiteindelijk – tegen de verwachting in – oordelen dat opvang niet is vereist. Uiteindelijk is een loyale naleving van verdragen als het ESH alleen maar in het Nederlands belang. Als immers alle landen in Europa de daaruit voortvloeiende minimumstandaarden naleven, wordt een race to the bottom wat betreft de opvang van asielzoekers voorkomen. Daarmee wordt het argument van de aanzuigende werking – wat daarvan ook zij – verder gerelativeerd, terwijl tegelijkertijd problemen met rondzwervende uitgeprocedeerde asielzoekers zoveel mogelijk worden voorkomen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk vooral een kwestie van menselijke beschaving.

Dit Vooraf is verschenen in NJB 2014/2055, afl. 40, p. 2841

[63]
TEEVEN, NIET BLIJ MET EXTRA GELD VOOR BAD, BED EN RTL NIEUWS
HET PAROOL
TEEVEN GEEFT TOCH GELD VOOR BED, BAD EN BROOD
VOOR ASIELZOEKERS
20 JANUARI 2015
TEKST

Amsterdam krijgt een deel van de kosten voor de ‘bed, bad en brood-voorziening’ voor uitgeprocedeerde asielzoekers vergoed door het Rijk.

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken dat hij gemeenten die uitgeprocedeerde asielzoekers onderdak bieden financieel tegemoet wil komen. Teeven was hier voorheen altijd tegen.

De Centrale Raad van beroep oordeelde op 17 december dat Amsterdam tijdelijk nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd moet bieden. Dat moet gebeuren totdat het Comité van Ministers van de Raad van Europa dit voorjaar een standpunt over de kwestie heeft bepaald.

Het kost Amsterdam 870 duizend euro om drie maanden opvang te verzorgen. Het is nog niet bekend hoe hoog de vergoeding van Teeven is. Ook andere gemeenten kunnen tot twee maanden na de uitspraak van het Comité van Ministers van de Raad van Europa een vergoeding krijgen voor de opvang.

[64]
BED-BAD-BROODREGELING/LANDELIJ KE VREEMDELINGEN
VOORZIENINGEN (LVV’S)
TEKST

Stand van zaken

In het op 10 oktober 2017 gepresenteerde regeerakkoord van het kabinet-Rutte III staat over vertrekplichtige asielzoekers de volgende passage:

‘Het kabinet wil de effectiviteit van terugkeerbeleid verbeteren en vindt de samenwerking met gemeenten rondom de terugkeer van vreemdelingen zonder verblijfsrecht in Nederland cruciaal. Hierbij zet het kabinet speciaal in op de terugkeer van minderjarige migranten door adequate opvang in het land van herkomst te realiseren. Vertrekplichtige asielzoekers die niet direct zelfstandig terugkeren, kunnen een beperkte periode gebruikmaken van opvang. Het kabinet wilt acht Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV’s) oprichten onder toezicht van de DT&V en in samenwerking met gemeenten. De eerste twee weken van verblijf geldt er geen voorwaarde tot meewerken aan terugkeer, daarna kan bij niet meewerken de opvang en ondersteuning worden ontzegd. Hiertoe wordt een akkoord gesloten met de VNG. Onderdeel hiervan moet zijn dat gemeenten hun bed-bad-broodlocaties sluiten; maar enkele dagen opvang door gemeenten moet in het kader van de openbare orde mogelijk blijven.’

Wat betekent dit voor gemeenten?

Gemeenten hebben te maken met uitgeprocedeerde asielzoekers die op straat leven. Een verbetering in de samenwerking met de DT&V biedt hier deels een oplossing voor. Tevens biedt het regeerakkoord mogelijkheden om tot structurele afspraken over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers te komen. Bij een te strikte handhaving van dit systeem bestaat wel het risico dat degenen die niet binnen twee weken klaar zijn om mee te werken, alsnog (structureel) op straat terechtkomen zonder dat gemeenten de mogelijkheid hebben om opvang te bieden. In de uitwerking van deze afspraken is het van belang om te kijken naar uitvoerbaarheid, effectiviteit en financiën.’

NOS

AKKOORD VVD, CDA, D’66 EN CU OVER BED-BAD-BROOD

14 SEPTEMBER 2017

https://nos.nl/artikel/ 2192943-akkoord-vvd-cda-d66- en-cu-over-bed-bad-brood.html

TEKST

De formerende partijen VVD, CDA, D66 en CU zijn het eens over een nieuwe bed-bad-broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

De nieuwe regeling heeft meer kans van slagen dan de poging van het huidige kabinet omdat de gemeenten, die deze plannen grotendeels zelf hebben aangedragen, nu willen meewerken.

Acht locaties

De plannen houden in dat er acht opvanglocaties verspreid over Nederland komen waar gemeenten uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen sturen.

Het beleid op de acht locaties is gericht op terugkeer binnen twee maanden nadat de vreemdeling is afgewezen voor een verblijfsvergunning.

In oude plannen zouden gemeenten boetes krijgen van de Rijksoverheid als zij toch zelf opvanglocaties zouden starten. In dit akkoord mogen ze zelf bepalen wat voor hun gemeente het beste is.

De verwachting is echter dat de acht locaties voldoende zijn en dat gemeenten niet onnodig extra geld aan eigen opvang gaan besteden.

Niet afgesloten

Politiek verslaggever Ron Fresen: “De vier partijen zijn het hier eerder in het proces al over eens geworden, maar het hoofdstuk migratie is daarmee niet afgesloten. Op de agenda staan nog het kinderpardon en de opvang van vluchtelingen.”

Dat laatste onderwerp gaat over de hervestiging van vluchtelingen. Nederland nodigt volgens internationale afspraken elk jaar vijfhonderd vluchtelingen uit die bijvoorbeeld in een ander land in een tentenkamp wonen, om zich in Nederland te vestigen. Op tafel ligt of dat er meer moeten worden.

Kinderpardon

En dan het kinderpardon. D66 en ChristenUnie willen een ruimere regeling voor kinderen zonder verblijfsvergunning die door jarenlange procedures lang in Nederland wonen. VVD en CDA willen juist dat niet nog meer uitgeprocedeerde ouders hun kinderen hier houden in de hoop dat ze mogen blijven.

“Principiële verschillen die aan het eind van de formatie nog op tafel komen”, zegt Fresen. “En er is pas een akkoord als er over alles een akkoord is. Maar niemand verwacht dat de vier partijen, in het zicht van de haven, de formatie op deze onderwerpen laten stuklopen.”

[65]
ZIE VOOR TEKST ONDER NOOT 64
[66]
CHANTAGE IS GEEN OPVANG, MAAR OPVANG WEL CHANTAGE
JOKE KAVIAAR
8 JUNI 2015

[67]
VLUCHTADRESSEN ”WE ARE HERE” GROEP
For the record:
Dit is NIET volledig, maar een poging tot een overzicht
ZIE LINK
WIJ ZIJN HIER
GESCHIEDENIS VAN WIJ ZIJN HIER
ZIE OOK:
TUIN VAN DE DIAKONIE [ 4 sept 2012 – 25 sept 2012]
TENTENKAMP NOTWEG, OSDORP  [25 sept – 30 nov 2012
 
 
VLUCHTKERK [2 dec 2012 – 31 may 2013]
 
VLUCHTFLAT [ 31 may 2013 – 31 sept 2013]
 
 
VLUCHTPARK [ 15 jul 2013 – 24 sept 2013]
 
 
VLUCHTKANTOOR  [ 2 okt 2013 – 2 dec 2013]
 
SPITSING TUSSEN DE OORSPRONKELIJKE 
WE ARE HERE GROEP EN MENSEN, DIE ER
LATER BIJGEKOMEN WAREN
DE OORSPRONKELIJKE GROEP VERTROK MET
STEUN VAN DE GEMEENTE [VOOR HET EERST]
NAAR DE VLUCHTHAVEN, WAAR WERD INGEZET OP
”TERUGKEER” NAAR HET HERKOMSTLAND
DE ANDERE GROEP VERTROK NAAR DE VLUCHTGARAGE,
ZONDER GEMEENTELIJKE STEUN
UIT DE VLUCHTHAVEN WERD DE EERSTE GROEP TROUWENS
OOK ONTRUIMD, OMDAT ZE ZOGENAAMD ”NIET MEEWERKTEN
AAN HUN TERUGKEER”, TERWIJL DAT NIET MOGELIJK WAS!
 
VLUCHTHAVEN [ 2 dec 2013 – 9 juli 2014 ]
 
 
VLUCHTGARAGE [ 13 dec 2013 – 13 apr 2015]
VLUCHTMARKT [DEELS MENSEN, DIE NIET MEER IN DE
VLUCHTGARAGE KONDEN] [ 13 april 2014 – 7 juli 2014]
 
VLUCHTOPVANG [GROEP, DIE UIT DE VLUCHTHAVEN WAS
VERDREVEN] [ 10 julI 2014 – 16 aug 2014]
 
 
VLUCHTSCHOOL [ 16 aug 2014 – 23 aug 2014]
VLUCHTGEBOUW [ 23 aug – 2014 – 29 may 2015]
 
SMARAGDGROEP [ 23 aug 2014 – 17 oct 2015]
 
 
VLUCHTTOREN [ 15 apr 2015 – 30 sept 2015]
 
 
VLUCHTLOODS [ 29 may 2015 – 4 jun 2015]
 
VLUCHTGEMEENTE [ 4 jun 2015 –NOG IN GEBRUIK]
VLUCHTACADEMIE [15 april 2015 – 1 september 2015]
[AT 5
VLUCHTELINGEN BEZETTEN VOORMALIG GEBOUW KUNSTACADEMIE
23 AUGUSTUS 2015
”Wij trappen de deuren open voor de groep ongedocumenteerden die afgelopen maandag uit de “vluchtgarage” is ontruimd.

Al jaren volgen wij hun strijd, en wij zien dat de overheid hen niet eens in hun basisbehoeften voorziet, terwijl het hen onmogelijk wordt gemaakt zelf een bestaan op te bouwen. De zogenaamde Bed, Bad, Brood voorziening is geen echte oplossing, gezien het mensen slechts ‘s nachts opvangt en overdag alsnog dwingt op straat te leven.
Dit pand is ook geen oplossing, maar voorziet hen in ieder geval in iets meer dan dat hen nu door de overheid aangeboden is.

Geen mens is illegaal!
Kraken gaat door”

[AM’DAM WEST]/VAN SANDE BAKHUIJZENSTRAAT 2

GEKRAAKT VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN

https://www.indymedia.nl/node/ 27714

AT5
VLUCHTELINGEN WE ARE HERE VANDAAG UIT ”VLUCHTACADEMIE”
1 SEPTEMBER 2015
WE ARE HERE VLUCHTELINGEN/VERDREVEN UIT VLUCHTACADEMIE/
HET GESOL/MISDADIG IN EEN WOORD
ASTRID ESSED
3 SEPTEMBER 2015

 

VLUCHTBANK

VLUCHTELINGENGROEP ”WE ARE HERE” KRAAKT KANTOORPAND
SLOTERDIJK
25 OCTOBER 2015
VLUCHTKEI
HET PAROOL
WE ARE HERE BETREKT GEKRAAKT PAND IN ZUIDOOST
15 NOVEMBER 2015
VLUCHTMAAT
WIJ ZIJN HIER
GESCHIEDENIS VAN WIJ ZIJN HIER
OOK NOG:
AT5
UITGEPROCEDEERDEN WIJ ZIJN HIER KRAKEN
OUDE KERK IN WATERGRAAFSMEER
17 DECEMBER 2017
AT5
VLUCHTELINGEN WE ARE HERE KRAKEN TWAALF PANDEN IN
OOST
3 APRIL 2018
[68]
VROUWEN VAN WIJ ZIJN HIER KRAKEN VOOR HUN VRIJHEID

Zondag 27 mei 2018 hebben de vrouwen van ‘We are Here’ vluchtelingen collectief intrek genomen in het  pand aan de Tommaso Albinonistraat 5. Dit kantoorpand stond al vele jaren leeg. Na de ontruiming in april van het vorige onderkomen aan de Burgermeester Roëllstraat was de noodzaak na 7 weken zonder huis zeer hoog om nieuwe woonruimte te vinden. De groep grijpt het moment aan om de urgentie voor een 24-uursopvang te benadrukken en ook duidelijk te maken wat er nodig is om een succesvolle opvang te realiseren.

Al bijna 6 jaar voert het  ‘Wij zijn hier’ collectief een strijd voor een ander asielbeleid en een normaal leven met basale mensenrechten. ‘De situatie de afgelopen jaren heeft ons en vele anderen veel energie gekost. Wij vragen daarom de toekomstige gemeenteraad om de aankondigde 24-uursopvang zo spoedig mogelijk te realiseren. Een 24-uursopvang waar wij de nodige rust en veiligheid kunnen vinden en kunnen werken aan onze toekomst in de Nederlandse samenleving’, aldus Raaho uit Somalië.

De vrouwen van Wij Zijn Hier (afkomstig uit Somalië, Eritrea en Ethiopië) willen benadrukken dat zij de 24-uursopvang mede vorm willen geven. ‘Het is belangrijk met ons te praten in plaats van over ons’. Er is inspraak nodig van de mensen waar de opvang voor bestemd is, anders wordt het nooit succesvol. Voor zowel de mensen zonder verblijfspapieren die al vele jaren rondzwerven in Amsterdam, als voor de gemeentepolitiek staat er veel op het spel om deze nieuwe 24-uursopvang te laten slagen. Voor de groep betekent 24-uursopvang een belangrijke stap richting een normalere manier van leven. De vrouwen vragen de gemeente en uitvoerende instanties oprecht met hen in gesprek te treden. ‘Samen kunnen we de situatie die al veel te lang duurt oplossen’ zegt Maria uit Ethiopië.

Opvang die leidt tot rust en oplossingen, houdt het volgende in:

• degelijke juridische bijstand in de verblijfrechtprocedure.
• zelfstandige woonruimte met privacy en mogelijkheid om zelf te koken.
• duur van de opvang gericht op oplossing van individuele situaties.
• geen camera’s en minimale bewaking van de locatie.
• begeleiding op maat, goede voorlichting en uitleg.
• geen gedwongen DT&V trajecten.
• toegang tot gezondheidszorg.
• toegang tot de arbeidsmarkt.
• Amsterdams Burgerschap.
• wat we zelf kunnen, doen we graag zelf; geen hospitalisatie.

Het is nog niet duidelijk wanneer de 24-uursopvang open zal gaan. De groep hoopt voorlopig op de nieuwe plek te kunnen wonen en neemt contact op met de eigenaar om hierover in gesprek te gaan.

WIJZIJNHIER.ORG

VROUWEN VAN WIJ ZIJN HIER DEMONSTREREN TEGEN ONTRUIMING

Een groep vrouwen van WIJ ZIJN HIER gaat woensdag 11 april vanaf 12.00 uur demonstreren bij het Stadhuis van Amsterdam. Ze hebben anderhalf jaar in een gekraakt pand in de Burgemeester Roëllstraat gewoond, maar moeten daar a.s. woensdag uit. Omdat ze niet weten waar ze de nacht moeten doorbrengen, gaan ze maar meteen door naar het stadhuis. Ze eisen 24 uursopvang. De BBB (bed, bad en brood) zoals Amsterdam die nu biedt is geen optie omdat het alleen nachtopvang is. De vrouwen staan dan elke dag om 9:00 uur weer op straat. Het maakt vrouwen afhankelijk en kwetsbaar voor misbruik. Ze krijgen geen geld van de gemeente Amsterdam, zelfs niet voor persoonlijke verzorging.

Op straat zijn ze niet veilig. Ze hebben een dak boven het hoofd nodig. Een dak dat andere steden wel bieden in de vorm van BBB mét juridisch/maatschappelijke begeleiding, leefgeld en zelfstandigheid waar gezamenlijk aan een toekomstplan wordt gewerkt.

De vrouwen komen uit landen als Eritrea, Ethiopië en Somalië. Ze zijn ongedocumenteerd; documenten hebben ze nooit gehad, zijn afgepakt of tijdens de vlucht verloren gegaan.  Niet alleen voor de veiligheid is 24 uursopvang noodzakelijk. Als je als vluchteling ongedocumenteerd bent, moet je op de een of andere manier zien aan te tonen wie je bent. Dat kan onmogelijk vanaf de straat. Tijdens het verblijf in de Roëllstraat konden de vrouwen een start maken met het vinden van bewijzen. Dertien(!) van hen kregen intussen een verblijfsvergunning!

In de Roëllstraat zijn de vrouwen begonnen met het volgen van Nederlandse lessen. Op straat is ook dat moeilijk vol te houden.

 

[69]
ASIELZOEKERS KRAKEN WONINGEN
OMROEP POWNED
VRIJ SPEL VOOR KRAKERS

 

HET PAROOL
YMERE: SITUATIE KRAAKPANDEN IN OOST IS GEESCALEERD
5 APRIL 2018
TEKST

Volgens woningcorporatie Ymere is de situatie bij de kraakpanden in de Rudolf Dieselstraat in Oost geëscaleerd. ‘Huurders en medewerkers zijn bedreigd en geïntimideerd.’

De woordvoerder spreekt van een grimmige situatie. Ymere gaat aangifte doen van de bedreigingen en intimidaties. Daarnaast heeft Ymere bij justitie en het gemeentebestuur aangedrongen de gekraakte woningen te ontruimen.

Wij Zijn Hier, een groep uitgeprocedeerde asielzoekers, maakte eerder deze week zelf bekend tijdens de paasdagen elf woningen en een winkelpand te hebben gekraakt in de Rudolf Dieselstraat. Daar zijn de laatste dagen nog eens tien panden bijgekomen.

Veiligheid
Ymere stelt dat buurbewoners zich sinds de paasdagen niet meer veilig voelen. “Er wordt op deuren gebonkt, ruiten ingegooid,” zegt een woordvoerder van de corporatie. Eric van Kaam, directielid van Ymere, tweet dat sleutels uit handen van medewerkers wordt getrokken door leden van Wij Zijn Hier.

Bij de politie is een aangifte binnengekomen van een bewoner wiens huis werd opengebroken. Een andere bewoonster belde 112 omdat haar woning gekraakt dreigde te worden terwijl ze stond te douchen.

Wij Zijn Hier stelt in een persbericht met Ymere te willen praten over een oplossing. Een woordvoerder reageert geschrokken op de beweringen van Ymere over bedreigingen en intimidatie. “Dit is ongelofelijk. Er is helemaal geen sprake van ongeregeldheden. Het is niet waar.”

De groep wil van de 124 huizen in de buurt, samen met de huidige bewoners, een gemeenschap maken. Zaterdag wordt er al een tuinfeest voor de hele buurt georganiseerd.

Of het gevraagde ingrijpen er komt van het gemeentebestuur is de vraag. Een woordvoerder van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen zei dat het gemeentebestuur in gesprek is met Ymere. Op het verzoek kon hij nog niet inhoudelijk reageren.

Besluit
Van Aartsen heeft huiseigenaren verzocht om voorlopig geen ontruimingsverzoeken in te dienen. Hij voert daarmee een besluit uit van de meerderheid van de gemeenteraad. Bij de onderhandelingen voor een nieuw college komt de opvang van deze groep zeker aan bod. GroenLinks pleit als grootste partij voor uitbreiding van de bed-bad-broodregeling.

De asielzoekers willen in de Rudolf Dieselstraat ook vrouwen en kinderen, die op straat staan, opvangen. De panden zijn omgedoopt tot ‘We Are Here Village’.

De leegstaande panden zijn van woningcorporatie Ymere. Het is de bedoeling dat de woningen gesloopt worden om plaats te maken voor vier nieuwe appartementengebouwen.

WE ARE HERE VERBAASD OVER KLACHTEN YMERE ROND

GEKRAAKTE WONINGEN

[70]
AT5
GROTE ZORGEN OVER KRAKENDE ASIELZOEKERS:
”IK WERK AL VIER DAGEN VANUIT HUIS”
6 APRIL 2018
[71]
NRC
ZE KWAMEN OOK NOG LANGS MET EEN DOOS FRUIT, BEST AARDIG
10 APRIL 2018
TEKST

 

De actiegroep We Are Here kraakt sinds Pasen tientallen woningen in de wijk Watergraafsmeer in Amsterdam. Politici eisen maatregelen, maar lang niet alle bewoners vinden het een probleem dat de dolende asielzoekers hier tijdelijk wonen.

Twee beveiligers, ingehuurd door woningcorporatie Ymere, houden de wacht aan het begin van de Stephensonstraat in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. Op een van de deuren is een afgescheurde sticker te zien van ‘We Are Here’ – de groep asielzoekers zonder papieren die al ruim vijf jaar door de stad trekt en panden kraakt. „Die woning is verhuurd, dus waarom ze die daar opgeplakt hebben weet ik niet”, zegt een medewerker van Ymere die voor de deur staat.

Sinds Pasen is het onrustig in de buurt, toen We Are Here besloot zo’n twintig leegstaande sloopwoningen in de Watergraafsmeer te kraken, verreweg de meeste staan in de Rudolf Dieselstraat.

Media berichtten de afgelopen dagen veelvuldig over de overlast voor de bewoners; de krakers zouden onder meer een huis zijn binnengevallen terwijl de bewoonster onder de douche stond. Volgens We Are Here was dit gedaan door een andere groep krakers waar zijzelf niets mee te maken hebben.

Medewerkers van leegstandbeheerder Camelot – verantwoordelijk voor het uitbaten van de woningen – deden aangifte van bedreiging en intimidatie. PVV-voorman Geert Wilders en premier Mark Rutte uitten hun ongenoegen over de kraakactie.

Op maandag was er discussie over twee woningen op de begane grond van nummer 1 en 3. We Are Here zegt dat zij deze ook hadden gekraakt, maar woningcorporatie Ymere claimde ze terug met de bewering dat er geen sprake was van kraak, er stond immers geen bed of stoel. Ook justitie concludeerde dat de woningen niet gekraakt waren. De asielzoekers mochten de woningen niet meer in. Wel verplichtte justitie Ymere ervoor te zorgen dat de woningen direct in gebruik worden genomen. We Are Here noemt de actie in een verklaring ‘huisvredebreuk’.

De deuren van de twee woningen staan maandagavond nog open – medewerkers van Ymere wachten op straat op de nieuwe bewoners . Binnen staat een kapotte leren fauteuil op een ongeverfde vloer, verder is het leeg. De andere woning heeft een groezelig grijs tapijt, een verroeste radiator en een vervallen tuintje. Na de zomer worden ze allemaal gesloopt en vervangen door nieuwe flats.

We Are Here organiseerde zaterdag een buurtfeest om de bewoners gerust te stellen. Dit verliep volgens de groep en bezoekers in een gemoedelijke sfeer. Een dag later echter vloog een spandoek van de groep bij de gekraakte kerk in de nabijgelegen James Wattstraat in brand, en werd bij een gekraakt pand aan de Rudolf Dieselstraat nog een doek naar beneden gehaald. De extreem-rechtse club ‘Identitair Verzet’ deelde beelden van de acties op Facebook.

Verspreid door de vervallen wijk is het debat over de woningen terug te zien. Op deuren hangen posters met onder andere ‘Waar is onze lieve stad’, of briefjes van bewoners: ‘Please keep away, I pay rent to live here’.

Buurtbewoner Myrthe Dekker vindt het „fijn voor hen dat ze nu onderdak hebben”. De jonge vrouw kwam in 2013 als student wonen aan de Rudolf Dieselstraat en heeft van Ymere te horen gekregen dat ze moet vertrekken vanwege sloop. Ondanks dat ze positief tegenover We Are Here staat was het wel vervelend toen ze vorige week ’s nachts wakker werd van lawaai dat de groep maakte toen ze een woning in hetzelfde blok kraakten, vertelt ze. „Ik wist niet wat ze aan het doen waren, en of het ging om een inbraak of een kraak. Er staat nu heel veel leeg in deze buurt, er wordt veel ingebroken.”

De 70-jarige Stanley Muntslag komt met een boodschappentas aanlopen een woningblok verderop. „Ik heb de groep verteld dat ik hier woon zodat ze mijn huis niet gaan kraken. Verder vind ik het geen probleem dat ze hier wonen. Ze kwamen ook nog langs met een doos fruit, best aardig.” Muntslag heeft juist kritiek op Ymere: sinds de Surinamer twintig jaar geleden introk, heeft de woningcorporatie volgens hem niets aan het huis gedaan. Hij weigert te vertrekken voor de sloop en heeft een advocaat ingeschakeld.

Op de hoek van de Stephensonstraat en de Rudolf Dieselstraat staat de 35-jarige Bob voor een van de kraakpanden vanwaar de actie in de buurt wordt aangestuurd. Zelf woont hij verderop in de straat in een nieuwbouwwoning, hij wil niet met zijn achternaam in de krant. „Ik heb weinig onrust meegemaakt, behalve op televisie. Ik heb buurtbewoners gesproken en niemand heeft er last van. Het beleid slaat gewoon nergens op. Ze mogen niet blijven, maar je zet ze niet uit. Ze mogen ook niet werken. Wat verwacht je dan?”

Binnen de Amsterdamse gemeenteraad verliep de discussie over de kraakactie de afgelopen week zoals verwacht. VVD, CDA en Forum voor Democratie wilden dat de politie ingrijpt en de asielzoekers uit de huizen zet. GroenLinks, sinds een paar weken de grootste partij in de stad, wil juist dat de gemeente opvang gaat verzorgen voor We Are Here.

Tot onvrede van Ymere concludeerde het Openbaar Ministerie zondag dat een spoedontruiming niet nodig is: er is geen sprake van ernstige verstoring van de openbare orde. De krakers krijgen acht weken om te vertrekken.

Verderop aan de Stephensonstraat hangt de 35-jarige buurtbewoner Jeffrey de Groot uit zijn raam: hij heeft net een sigaretje gerookt. Het wordt langzaam donker, aan het begin van de straat staan nog altijd de beveiligers van Ymere. In de woning onder hem heeft We Are Here ook een poster opgehangen, maar hij weet niet of er nou krakers zitten. Dat heeft hij liever niet. „Ze zullen uiteindelijk wel een plekje moeten hebben om te slapen. Maar ik hoorde ook dat ze het huis in waren gegaan van iemand die aan het douchen was, dus als ze hier eenmaal zitten weet je niet wat ze zullen uitspoken.”

[72]
WE ARE HERE HOUDT BUURTFEEST ALS CHARMEOFFENSIEF:
”IK KRIJG EEN KNUFFEL, DUS NIKS AAN DE HAND”
AT5
WE ARE HERE HOUDT BUURTFEEST ALS CHARMEOFFENSIEF: ”
IK KRIJG EEN KNUFFEL, DUS NIKS AAN DE HAND”
7 APRIL 2018
HET PAROOL
BUURTBARBECUE ALS CHARMEOFFENSIEF VAN GROEP
WE ARE HERE
7 APRIL 2018
TEKST

Een buurtbarbecue als charmeoffensief voor de buren van de gekraakte woningen van de We Are Here-groep trok vooral sympathisanten. Tegenstanders lieten zich niet horen. Over een ontruiming is vooralsnog niets bekend.

Tafels en bankjes staan buiten, een muziekset zorgt voor de sfeermuziek. Vanaf twaalf uur vanmiddag organiseerde de We Are Here-groep van uitgeprocedeerde asielzoekers een buurt-en tuinfeest voor de buren van de twintig gekraakte woningen aan de Rudolf Dieselstraatjes in Oost. De zon schijnt, het is goed toeven op de stoep. En vanuit de hele stad zijn sympathisanten gekomen.

Dat mag ook wel na een week slecht nieuws over de kraak van de sociale huurwoningen van Ymere die al een tijd op de nominatie staan om te worden gesloopt. Tijdelijke bewoners zouden tijdens het douchen met krakers zijn geconfronteerd, een sleutelbos is naar verluidt uit handen van een medewerker van anti-kraakbedrijf Camelot getrokken en bewoners zouden zijn geïntimideerd. Premier Mark Rutte sprak zich over de situatie uit, net als Geert Wilders.

Frictie
Niets van waar
, en propaganda van tegenstanders, noemt We Are Here-woordvoerder Khalid Jone de verhalen. “Verzonnen door mensen die ons zwart proberen te maken.” Op de stoep zitten buren gemoedelijk naast de veelal uitgeprocedeerde immigranten van de groep. Drie kinderen uit de buurt voetballen met de We Are Here-mannen. Liana, al jaren vrijwilliger bij We Are Here, snapt dat er meer onrust is nu. “Meestal zit de groep in een kantoorpand of kerk, nu midden in de buurt, dan ontstaat frictie.” De wijkagent komt polshoogte nemen, maar constateert dat het ‘gezellig’ is.

Buurman Joris, die net afgestudeerd is en op een tijdelijk contract om de hoek woont, komt ook even buurten. Hij is net terug van een lange reis en is blij dat iemand in zijn woning verbleef toen hij er niet was. “Je moet wel laten zien dat je er nog woont, anders wordt je huis gekraakt.” Hij vindt de groep vooralsnog gemoedelijk, maar hoopt dat er geen problemen ontstaan. Ymere stuurde alle bewoners al een brief dat zo snel mogelijk op ontruiming wordt aangestuurd. Wat Joris betreft, prima. “Maar ik vind het ook wel fijner als er mensen wonen dan als het leeg staat.”

Aangifte
De tijdelijke bewoners mogen tot augustus blijven, daarna moeten zij ook vertrekken om plaats te maken voor nieuwbouwflats met sociale woningen.

Het openbaar ministerie laat in een reactie weten dat Ymere aangifte heeft gedaan en dat men wachten op aanvullende informatie voordat er kan worden ontruimd. De woningcorporatie stuurt aan op een spoedontruiming. Als er is ontruimd, wil Ymere de woningen opnieuw aan tijdelijke bewoners verhuren. We are here hoopt juist te mogen blijven zitten en van een van de woningen een kantoor te maken om mensen beter te informeren over wie ze zijn en wat ze doen.

De woningcorporatie zegt alle benodigde informatie al te hebben geleverd en stuurt aan op een spoedontruiming. “Wij maken ons zorgen over de situatie. Onze huurders maken zich zorgen over de veiligheid,” aldus woordvoerder Coen Springelkamp. Als er is ontruimd, wil Ymere de woningen opnieuw aan tijdelijke bewoners verhuren.

[73]


HART VAN NEDERLAND
BUURTBEWONER BEGINT ACTIE OM KRAKERS WE ARE HERE
TE LATEN BLIJVEN
TEKST

Het houdt al dagenlang de gemoederen bezig in Amsterdam, de krakersproblematiek aan de Rudolf Dieselstraat. Vorige week ontstond commotie in de straat toen woningcorporatie Ymere claimde een nieuwe kraakpoging van We Are Here op het nippertje te hebben voorkomen, een groep asielzoekers die al jaren door de stad trekt.

Lees ook: Ongedocumenteerde mensen krijgen acht weken om gekraakte woningen te verlaten

De kritiek op burgemeester Jozias van Aartsen neemt steeds meer toe de laatste dagen omdat hij de gekraakte panden, door de We Are Here-groep, niet wil ontruimen. De lokale VVD heeft inmiddels raadsvragen gesteld, die worden donderdagavond in de gemeenteraad behandeld.

Terwijl voor- en tegenstanders van een snelle ontruiming over elkaar heen vallen in Amsterdam, is de situatie in de buurt gewoon rustig gebleven. Eén van de buurtbewoners is zelfs een handtekeningenactie begonnen tegen een ontruiming omdat niemand last zou hebben van de krakers.

[74]


AT5
GROTE ZORGEN OVER KRAKENDE ASIELZOEKERS:
”IK WERK AL VIER DAGEN VANUIT HUIS”
6 APRIL 2018

[75]
WIJZIJNHIER ORG
OPENBARE BRIEF VAN EEN BEWONER VAN DE DIESELSTRAAT
8 APRIL 2018
TEKST

De ene studente in de Rudolf Dieselstraat vertelde op vrijdag voor de camera van AT5 dat ze naar papa en mama ging, omdat ze zich “niet echt veilig” meer voelde tussen de krakers en vluchtelingen. “Om problemen te voorkomen”. “Er hing iets in de lucht.” Zaterdag was Stacey Krom. een andere jonge vrouw in de straat de hele dag op de open dag en zij kijkt er heel anders tegenaan. (Ze staat hier achter Fortune in de gele jas).

dasfdsfdasfds

Beste,
Naar aanleiding van de gebeurtenissen in de Rudolf Dieselstraat, én het buurtfeest van vanmiddag, schrijf ik deze openbare brief.

Als bewoner van de Rudolf Dieselstraat wil ik u graag het volgende laten weten. Mijn gevoel van veiligheid is geenszins aangetast sinds de komst van de krakers van We Are Here. Integendeel! Het voelt fijn om weer mensen in de straten te zien lopen nadat er in de winter zoveel huizen leeg zijn komen te staan. Mijn gevoel van veiligheid is hierdoor gegroeid, er zijn mensen die voor elkaar uitkijken en voor elkaar zorgen, en die zomaar een praatje met je doen op straat.

Waar ik wel van schrok is hoe de media met deze situatie omgaat. Ik geloof dat er een kant van het verhaal is dat onvoldoende belicht wordt, en daarom schrijf ik deze brief. Er zijn fouten gemaakt tijdens het kraken, en daar heb ik van gehoord. Echter zijn dit dingen waarvan ik hoor dat de krakers zelf ook erg geschrokken zijn. Daarnaast zijn er ook een aantal spookverhalen waarbij de bron ver te zoeken is.

Filmploegen lopen door de straten, bewust op zoek naar mensen die overlast ervaren. Als ze je vragen om iets voor camera te zeggen sturen ze aan op angst. Als je je te mild uitdrukt zoeken ze verder, of wordt je uit het filmpje geknipt. Het is jammer dat er over het algemeen zo eenzijdig gerapporteerd wordt!

De mensen van We Are Here zijn enkele van de meest gastvrije mensen die ik ken. Als je langsloopt wordt je haast altijd uitgenodigd om kennis te maken en om binnen te komen in ‘hun’ huis. Een plek waar ze zichtbaar trots op zijn.

De buren die ik sprak en die aangaven angstig te zijn, lieten unaniem weten nooit contact te hebben gemaakt met hun ‘nieuwe buren.’ Een typisch voorbeeld van ‘wat de boer niet lust…’ Natuurlijk ben je bang voor iets dat je niet kent! Dat is menselijk. Maar er gaat een wereld voor je open als je open staat voor nieuwe ontmoetingen. En je zult zien, zo eng zijn ‘ze’ niet. Gelukkig zijn ‘ze’ ook maar mensen. Ik hoop dat mijn buren deze raad op zullen volgen en dat ook zij zich niet meer onveilig hoeven te voelen in hun eigen straat.

In deze brief wil ik niet eens veel dieper ingaan op de politiek van deze zaak, maar het is duidelijk dat er fundamenteel iets mis is in de wereld en in ons land. Ik hoop dat de overheid meer zal gaan denken in oplossingen en dat er gestopt wordt met de symptoombestrijding in de vorm van ontruimingen en uitzettingen.

Deze buurtbewoners (foto) ervaren geen overlast. En ik ben er één van. Ik ben blij dat We Are Here ons vandaag de mogelijkheid gaf om dat nogmaals te ervaren.

Stacey Krom, buurtbewoner

OMROEP POWNED
VRIJ SPEL VOOR KRAKERS
[77]
ANTIFASCISTISCHE ONDERZOEKSGROEP KAFKA
IDENTITAIR VERZET ORGANISEERT NAZISTISCHE PROVOCATIE
OP DODENHERDENKING
11 MEI 2016

ANTIFASCISTISCHE ONDERZOEKSGROEP KAFKA

PRO PATRIA EN IDENTITAIR VERZET: RADICALE VOORHOEDE PVV

18 AUGUSTUS 2014

ANTIFASCISTISCHE ONDERZOEKSGROEP KAFKA
IDENTITAIR VERZET ONTMASKERD
17 APRIL 2014
[78]
ACTIEGROEP ”KRAAKT” PAND BIJ WE ARE HERE
[79]
ACTIEGROEP ”KRAAKT” PAND BIJ WE ARE HERE
[80]
ACTIEGROEP ”KRAAKT” PAND BIJ WE ARE HERE

[81]
” In het door hun naar buiten gebrachte statement schreef Identitair Verzet het pand in te nemen voor eigen gebruik. Ze claimden onder andere de buurt te willen gaan opknappen. Aangezien één van hun leden eerder deze maand echter al brand heeft gesticht in de wijk onder het mom van actievoeren, is het niet moeilijk een voorstelling te maken van wat dit in de praktijk betekent.”
” Vanaf het moment dat Identitair Verzet in de wijk introk werd de sfeer dan ook grimmig. Eén van hun leden gooide een metalen pijp naar het hoofd van een voorbijganger. Na een paar uur in het huis te hebben gezeten, voelden ze zich al veilig genoeg om door de wijk te lopen met zichtbare hakenkruis tatoeages en mensen te intimideren.”

ANTI-FASCISTISCHE ACTIE
FASCISTEN VERDREVEN UIT DE RUDOLF DIESELSTRAAT
23 APRIL 2018
[82]
ANTI-FASCISTISCHE ACTIE
FASCISTEN VERDREVEN UIT DE RUDOLF DIESELSTRAAT
23 APRIL 2018
TEKST

Zoals inmiddels bekend zijn een aantal panden in de Rudolf Dieselstraat op 24 maart door We Are Here in gebruik genomen om in te wonen en uit protest tegen het inhumane asielbeleid van Nederland. In reactie hierop heeft de extreemrechtse groep Identitair Verzet in de ochtend van 21 april geprobeerd zich eveneens te vestigen in een pand in de Rudolf Dieselstraat.

Verontrustend, zeker voor mensen die bekend zijn met deze groep. Enkele aanwezigen bij de bezetting van het pand, waaronder de oprichter van Identitair Verzet, zijn in het verleden namelijk o.a. betrokken geweest bij het met hakenkruizen bekladden van joodse grafstenen. Ook is een van de leden van Identitair Verzet eerder in verband gebracht met het in brand steken van een moskee. Identitair Verzet plaatst bovendien al geruime tijd berichten over de Rudolf Dieselstraat en de We Are Here groep op hun Facebook pagina. Onder deze berichten worden steevast tientallen oproepen tot het gewelddadig verwijderen en soms zelfs vermoorden van de We Are Here vluchtelingen en hun sympathisanten geplaatst. Identitair Verzet verwijdert deze oproepen niet en neemt er ook geen afstand van.

Vanaf het moment dat Identitair Verzet in de wijk introk werd de sfeer dan ook grimmig. Eén van hun leden gooide een metalen pijp naar het hoofd van een voorbijganger. Na een paar uur in het huis te hebben gezeten, voelden ze zich al veilig genoeg om door de wijk te lopen met zichtbare hakenkruis tatoeages en mensen te intimideren.

In het door hun naar buiten gebrachte statement schreef Identitair Verzet het pand in te nemen voor eigen gebruik. Ze claimden onder andere de buurt te willen gaan opknappen. Aangezien één van hun leden eerder deze maand echter al brand heeft gesticht in de wijk onder het mom van actievoeren, is het niet moeilijk een voorstelling te maken van wat dit in de praktijk betekent. De aanwezigheid van Identitair Verzet in de wijk is en was dan ook onacceptabel. Hun ‘kraak’ kan niet worden gezien als een legitiem protest dat onder de vrijheid van meningsuiting valt. Het pand was een bedreiging voor de veiligheid van iedereen die in de buurt woont of verkeert.

Uit statements van We Are Here en andere buurtbewoners kwam naar voren dat zij al voor Identitair Verzet hun (van te voren aangekondigde) intrek nam in de wijk de politie op de hoogte hebben gesteld in een poging dit te voorkomen. De politie besloot ‘de situatie in de gaten te houden’ en verder niets te doen. Enkele buurtbewoners zijn vervolgens in gesprek gegaan met de leden van Identitair Verzet om kenbaar te maken dat ze niet welkom zijn in de wijk, en hen ervan te overtuigen de bezetting te beëindigen. Ook deze pogingen tot gesprek en overreden hebben niks uitgehaald.
Uiteindelijk is er een groep antifascisten samengekomen om Identitair Verzet uit de wijk te verdrijven. Zij hebben het pand omsingeld, met stenen en vuurwerk naar het pand gegooid en zich vervolgens weer verspreid. Deze actie heeft het gewenste effect gehad. Kort na deze actie heeft Identitair Verzet de bezetting onder druk beëindigd.

Moge het duidelijk zijn: fascistische groepen als Identitair Verzet zijn een opkomend en oud gevaar. Uit respect voor de precaire positie van We Are Here zijn wij in eerste instantie terughoudend geweest in het reageren op de aanwezigheid van extreemrechts in de Rudolf Dieselstraat. De afgelopen maand heeft echter wederom duidelijk gemaakt dat ze je hele hand nemen als je ze een vinger geeft. Het fascisme mag en zal geen voet aan de grond krijgen. Om dit te voorkomen zijn alle middelen geoorloofd. Hoewel niemand wil moeten overgaan tot het gebruiken van geweld, staan wij faliekant achter het harde optreden van de antifascisten in Amsterdam. Weer is gebleken dat de enige taal die deze fascisten begrijpen stenen en vuurwerk zijn. Dit is een taal die wij kunnen, moeten en zullen spreken. Mocht Identitair Verzet verder gaan met dergelijke provocaties, is er dan ook geen andere uitkomst denkbaar dan dergelijke acties.

TOEN NIET, NU NIET, NOOIT MEER FASCISME!

[83]
 
 
NOS
ASIELZOEKERS KRIJGEN ACHT WEKEN OM
TE VERTREKKEN
8 APRIL 2018
 
 
 
TEKST
 

De krakers van 22 panden in de Rudolf Dieselstraat in Amsterdam krijgen acht weken de tijd om te vertrekken. Dat staat in een brief die ze vandaag van het OM hebben ontvangen. Als ze voor 16 april in beroep gaan bij de kortgedingrechter, is het OM bereid de procedure af te wachten, ook tot na 4 juni.

In de straat in Amsterdam-Oost was onrust ontstaan, nadat een groep asielzoekers met Pasen een aantal woningen en een bedrijfspand had gekraakt die op de nominatie staan om gesloopt te worden. Ze probeerden ook woningen die tijdelijk verhuurd zijn, onder meer aan studenten, te kraken.

Woningcorporatie Ymere luidde donderdag de noodklok, omdat de onrust te groot werd. Huurders en medewerkers van Ymere worden bedreigd en geïntimideerd en de sfeer is grimmig, zei de corporatie. Ymere heeft aangifte gedaan van huisvredebreuk en bedreiging. De veiligheid van de huurders komt voor Ymere op de eerste plaats.

Buurtfeest

De groep van zo’n zestig uitgeprocedeerde asielzoekers, verenigd in de actiegroep We Are Here, herkent zich niet in de beschuldigingen. Ze hebben inmiddels beloofd dat ze geen woningen meer zullen kraken, maar Ymere wil dat er zo snel mogelijk een eind komt aan de situatie. De woningcorporatie wil de huizen volgens plan kunnen verhuren tot ze na de zomer worden gesloopt om plaats te maken voor socialehuurappartementen.

De krakers zeiden eerder deze week dat ze met alle buren goed contact hebben en hielden gisteren een buurtbijeenkomst om iedereen beter te leren kennen. De groep zwerft al enkele jaren door Amsterdam. Ze kunnen gebruikmaken van de bed-bad-en-broodvoorziening van de gemeente, maar ze willen ook overdag ergens terechtkunnen.


 
 
[84]YOUTUBE
RECHTER GEEFT WE ARE HERE TOT 1 JUNI
AT5
RECHTER GEEFT WE ARE HERE TOT 1 JUNI DE TIJD:
”DAARNA VERTREKKEN UIT KRAAKPANDEN”
26 APRIL 2018

[85]
WIJ ZIJN HIER
GESCHIEDENIS VAN WIJ ZIJN HIER
[86]
EU EN TURKIJE SLUITEN DEAL OVER VLUCHTELINGEN/BRIEF
AAN DE NEDERLANDSE PARLEMENTARIERS
ASTRID ESSED
23 MEI 2016
VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND
2 JAAR EU -TURKIJE – DEAL: DE BALANS
OPGEMAAKT
18 MAART 2018
TEKST

Een troosteloos jubileum: zondag 18 maart, precies twee jaar geleden, sloot Europa een deal met Turkije om vluchtelingen buiten te houden. Vanaf de intreding van de deal is VluchtelingenWerk kritisch. Een terugblik:

Sinds het begin van de EU-Turkije-deal houden onze experts de situatie van vluchtelingen in Griekenland en Turkije nauwlettend in de gaten. We werken samen met lokale hulporganisaties en bezoeken Griekenland meerdere keren om in gesprek te gaan met de vrijwilligers en vluchtelingen. Ook onderzoeken we de procedures die vluchtelingen op het eiland doorlopen en bieden we juridische steun. Dat wat we signaleren, brengen we onder de aandacht bij de Nederlandse politiek. Het lijkt aan dovemansoren gericht. Al twee jaar is de situatie van vluchtelingen ter plaatse rampzalig, zonder enig zicht op verandering. De lijst met schrijnende knelpunten is en blijft lang:

Situatie in Turkije

  • Aangekaart in maart 2016:

Vluchtelingen worden stelselmatig opgesloten in Turkse gevangenissen.

Situatie in 2018: 

Turkije detineert alle teruggestuurde asielzoekers die niet uit Syrië komen.

  • Aangekaart in maart 2016:

Turkije stuurt vluchtelingen terug naar het land dat zij moesten ontvluchten.

Situatie in 2018:

Niet-Syrische vluchtelingen worden opgepakt en in de gevangenis gezet, waar enorme druk op hen wordt uitgeoefend (waaronder door het onthouden van voedsel en dekens) om “vrijwillig” terug te keren naar het herkomstland.

  • Aangekaart in maart 2016:

Turkije biedt vluchtelingen uit andere landen dan Syrië nauwelijks opvang.

Situatie in 2018: 

Turkije handhaaft zijn geografische beperking. Van de 1.360 vanuit Griekenland  teruggestuurde niet-Syriërs kregen slechts 57 mensen de kans om in Turkije asiel aan te vragen.

  • Aangekaart in maart 2016:

Vluchtelingen kunnen nauwelijks werken of naar school, er is geen opvang.

Situatie in 2018:

Kleine verbeteringen voor Syriërs, niet voor andere groepen. Syriërs hebben zeer beperkte toegang tot voorzieningen. 0,05% heeft een vergunning om te mogen werken gekregen. Andere vluchtelingen hebben vrijwel geen mogelijkheden om te werken of om kinderen naar school te sturen.

  • Aangekaart in maart 2016:

EU-lidstaten hervestigen nauwelijks vluchtelingen die in Turkije verblijven.

Situatie in 2018:

EU-lidstaten hebben in twee jaar 12.174 van de in totaal 3.700.000 vluchtelingen die in Turkije verbleven hervestigd.

Situatie in Griekenland

  • Aangekaart in maart 2016:

Griekenland heeft geen capaciteit om alle asielaanvragen individueel te beoordelen.

Situatie in 2018:

In 2016 konden 50.000 mensen asiel aanvragen. Slechts 10.000 werden echt in behandeling genomen . In 2017 vroegen 59.000 mensen asiel aan en werden 23.000  aanvragen verwerkt. Het kan tot twee jaar duren voordat mensen die een aanvraag doen daadwerkelijk een reactie krijgen. In totaal is er een achterstand van van 13.000 zaken.

  • Aangekaart in maart 2016:

De meeste asielzoekers hebben geen opvang.

Situatie 2018:

De opvangomstandigheden zijn deplorabel. Lekkende tenten, geïmproviseerde  vluchtelingenkampen, verwarming en elektriciteit zijn schaars. In de winter van 2016 vielen zelfs doden door een gebrek aan goede voorzieningen.

  • Aangekaart in maart 2016:

De ‘hotspots’ vanwaar vluchtelingen over andere EU-landen worden verdeeld functioneren niet.

Situatie in 2018:

Op de hotspots verblijven tweemaal zoveel mensen dan mogelijk is. Er is geweld, geen beschutting, tenten, geen elektriciteit, geen verwarming, geen sanitaire voorzieningen.

  • Aangekaart in maart 2016:

Er is vrijwel geen rechtsbijstand voor vluchtelingen.

Situatie in 2018:

Er zijn veel te weinig Griekse advocaten met kennis van asielrecht om vluchtelingen  juridische ondersteuning te bieden.

Reacties uitgeschakeld voor We Are Here Vluchtelingen Rudolf Dieselstraat/Vervolg van een tragedie/Strijd gaat door!

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.