Verkiezingsfilmpje Wilders 2018/Haatleugens ontmaskerd

Image result for Rising star on the sky/Nature/Images

Inline image 1

Image result for Thierry Baudet/Foto's

Image result for Thierry Baudet/Foto's
THIERRY BAUDET, RISING STAR,
Image result for Annabel Nanninga/Images
ANNABEL NANNINGA,. ANTISEMIET

Image result for Geert Wilders/Foto/Staand

BUT DON’T FORGET WILDERS, SOWER OF HATRED

 

Image result for cocktail/Foto's

GEDACHTEGOED THIERRY BAUDET EN WILDERS EEN GEVAARLIJKE
COCKTAIL VAN FASCISME, RACISME EN HAAT


”WAT MAN CAN DO AGAINST SO MUCH RECKLESS HATE”

 

VERKIEZINGSFILMPJE WILDERS 2018/HAATLEUGENS ONTMASKERD
Je zou het bijna vergeten, nu Thierry Baudet’sForum
voor Democratie hem in rap tempo lijkt in te halen [1]
Oude vijand Wilders van de PVV
In het defensief, maar nog lang niet verslagen, want een Adder
blijft zijn lelijke Kop opsteken!
Nu Wilders aan populariteit dreigt in te boeten
door rising star Thierry Baudet [2]  en zijn antisemitische
voorvrouw Annabel Nanninga [3], moet hij steeds fanatiekere
strapatzen uithalen om nog zijn destructieve boodschap te verspreiden.

 

 

 

Ik was er al op gewezen, maar had nog geen tijd gehad te kijken,
omdat ik elders was geoccupeerd.
Nu toch gedaan en zelfs met wat ik Wilders weet en dat is aardig wat
[4], toch nog verbijsterd over de video PVV Zendtijd Politieke
Partijen,[5] die bol staat van een haat a la Julius Streicher [6],
natuurlijk doorspekt met de ene Leugen na de Andere.
Voor mijn lezers, speciaal het filmpje/video getranscribeerd:
Vergezeld door dreigende, indringende muziek en grote, angstaanjagende,
rode letters:
ISLAM IS DISCRIMINATIE
ISLAM IS GEWELD
ISLAM IS TERREUR
ISLAM IS VROUWENHAAT
ISLAM IS HOMOHAAT
ISLAM IS JODENHAAT
ISLAM IS CHRISTENHAAT
ISLAM IS ONDERWERPING
ISLAM IS GEDWONGEN HUWELIJK
ISLAM IS EERWRAAK
ISLAM IS TOTALITAIR
ISLAM IS DOODSTRAF DOOR AFVALLIGHEID
ISLAM IS DIERENLEED
ISLAM IS ONRECHT
ISLAM IS SLAVERNIJ
ISLAM IS DODELIJK
[7]
Ja, dat wordt in earnest gezegd in dit fimpje
Allemaal flagrante LEUGENS!
Ik ga hier Leugen voor Leugen ontmaskeren:
WATCH ME!
ISLAM IS DISCRIMINATIE
Geen enkele religie is discriminatie!
Zowel Jodendom, Christendom en Islam zijn gebaseerd op
het Geloof in de God van Liefde en Vrede!
Een citaat uit de Koran, die de Leugens van G Wilders op
overtuigende wijze ontkracht:is de Afscheidspreek van Profeet \
Mohammed:
” “O mensen! Luistert goed! Voorwaar, jullie Heer is Eén en jullie vader is één. Luistert goed! Er is geen enkele voortreffelijkheid voor een Arabier op een niet-Arabier, noch (is er enige voortreffelijkheid) voor een niet-Arabier op een Arabier. Er is geen voortreffelijkheid voor iemand met een lichte huidskleur op iemand met een donkere huidskleur, noch (is er enige voortreffelijkheid) voor iemand met een donkere huidskleur op iemand met een lichte huidskleur, tenzij vanwege godvrezendheid (Taqwaa).” [8]
ISLAM IS GEWELD
Geen enkele religie, noch het Jodendom, Christendom of Islam,
is gebaseerd op geweld, maar op Liefde, Vrede en Harmonie.
In het Oude Testament staat
”Gij zult niet doden” [9]
In de Koran is te vinden
” Wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken.” [10]
 
[Met ”vanwege het doden van anderen wordt zelfverdediging bedoeld’]


ISLAM IS TERREUR

Voor die Leugen verwijs ik naar het voorafgaande Citaat uit
de Koran over het doden van mensen.
Graag wil ik eraan toevoegen dat wat je zo vaak bij haatzaaiende
Geloofskritiek ziet, dat het Geloof als zodanig en handelingen van gelovigen
over een kam worden geschoren.
Het is dezelfde nonsens als de terroristische moordpartij
van Anders Behring Breivik [11] op een lijn stellen met het Christendom!
Over dat Breivik terrorisme hoor ik Wilders en consorten trouwens nooit!
ISLAM IS VROUWENHAAT
Ook weer zo’n nonsens Leugen, geuit door lieden, die niets van Islam
of Koran afweten EN Islamofoben als Wilders!
De zogenaamde islamitisch gerelateerde vrouwenhaat heeft niets met
het Geloof te maken, maar met traditionele patriarchale verhoudingen
in Islamitische landen, die evenzeer voorkomen in niet Islamitische’
landen, zoals Nederland. en dat weten Islamhaters heel goed!
Dat er vrouwonvriendelijke passages voorkomen in de Koran
is waar, maar dat is evenzeer zo in de Bijbel en de Talmoed/Torah.
Waar vrouwonvriendelijkheid aan de Islam wordt gerelateerd, heeft het
meestal te maken met de vrouwonvriendelijke instelling van de gelovigen,
niet de inhoud van het Geloof.
Dat kan van Imams of Geleerden komen, maar evengoed van Rabbi’s of
priesters.
Kijk naar de invloed van de Katholieke Kerk op de positie
van de vrouw, vermengd met traditie.
Trouwens, de eerste vrouw van de Profeet Mohammed, Khadija,
was een zakenvrouw bij wie de Profeet Mohammed in dienst was, [12]
Dit was in de zesde eeuw, in een hoogst patriarchale tijd!
Dus hoezo is de Islam vrouwonvriendelijk, als de Stichter
van de Islam dat duidelijk NIET was.

ISLAM IS HOMOHAAT


Weer wordt de Islam als Geloof verward met gedragingen en

acties van SOMMIGE moslims tegenover homo’s!
En natuurlijk bestaan bij moslims en ook moslimgeleerden
achterlijke opvattingen over homo’s, maar dat heeft vooral
met traditie en de maatschappelijke setting te maken, niet met het geloof.
De Koran spreekt niet eens expliciet over homosexualiteit. [13]
En trouwens, hoe homovriendelijk zijn vele christelijke dominees,
katholieke priesters en Joodse rabbi’s.
Juist.
Het taboe heeft meer te maken met traditie en cultuur, dan geloof.
Volgens een aantal Islamitische homo’s gaan trouwens
moslim zijn en homosexualiteit heel goed samen. [14]
Er is ook een Stichting voor homosexuele moslims,
Marouf, die pas het Roze Lieverdje gewonnen heeft! [15]
ISLAM IS JODENHAAT
HAHAHA, WAT een onzin!
De Islam, beste vijand Wilders, is GEBASEERD op het Jodendom,
de stamvader van de Arabieren, Ismael, was de oudste zoon
van Aartsvader Abraham,
de belangrijkste Profeten uit de Torah zijn ook islamitische Profeten,
De Profeet Mohammed was getrouwd met een Joodse vrouw,
Safiya.
en zo kan ik nog een tijfdje doorgaan.
Was er discriminatie van Joden in Islamitische Rijken?
JA [16]
Maar ook dit had te maken met poluitiek-historische
omstandigheden, niet met het Geloof als zodanig
En veel van de door Wilders genoemde ”Jodenhaat”, heeft met
terechte kritiek op Israel als bezettingsmacht te maken [17],
wat soms doorgeslagen wordt geformuleerd.
Maar ”Jodenhaat” en ”antizionisme” wordt wel vaker door elkaar gehaald
Zie artikel onder noot 18

ISLAM IS CHRISTENHAAT
Even grote nonsens.
Weten Wilders en co wel, dat Jezus Christus een belangrijke
Profeet is in de Islam, Issa genoemd. [19]
Hoezo dan christenhaat vanuit DE ISLAM?
Wat niet wil zeggen dat BELIJDERS van de Islam, moslims,
geen haat tegen christenen kunnen hebbrn.
Maar dat staat los van het Geloof.

ISLAM IS ONDERWERPING
Ik geloof, dat dit de enige NIET Leugen is.
Ja, Islam BETEKENT onderwerping [20], maar ik zie
het punt hier niet.
Onderwerping betekent onderwerping/verering
van God de Schepper, wat natuurlijk voor alle religies geldt.
Ik weet niet,  hoe G. Wilders en consorten zich religies
dan anders voorstellen.
ISLAM IS GEDWONGEN HUWELIJK
HAHAHAHAHA!
Dat is de enige reactie, die deze ONZIN bij mij wakker roept.
Hoe kan een RELIGIE, een GELOOF, nou ”gedwongen huwelijk”
zijn, of hoe de PVV dit in zijn filmpje formuleert. [21]
”Gedwongen huwelijken” zijn zo oud als de wereld en hebben
[vaak] te maken met patriarchale huwelijken.
We hoeven niet terug te gaan naar de Middeleeuwen [wat ik
graag doe, vanwege mijn interessegebied] om te constateren dat
vrijwel alle
vorstelijke huwelijken en die van de adel in CHRISTELIJK Europa
tot stand kwamen door UITHUWELIJKING!
Dat was ook wel logisch.
De Koning van Frankrijk of de Hertog van Normandie zaten er immers
niet op te wachten, dat hun dochters zouden trouwen met een man van
mindere stand.
Trouwens, die huwelijken waren vaak politieke allianties en bij
‘de adel:
Het vergroten van het eigen grondgebied.
Met andere woorden:
Gedwongen huwelijken en uithuwelijking kwamen[komen]
bij alle culturen en delen van de wereld voor!
ISLAM IS EERWRAAK
LEUGENS/LEUGENS!
Want ”eerwraak” heeft NIETS met de Islam als zodanig
te maken!
Zeker komt eerwraak voor in islamitische landen, zoals
bijvoorbeeld delen van Egypte, Afghanistan, Irak, Iran,
Palestina en Pakistan. [22]
Maar het komt ook voor in niet-islamitische landen,
zoals Sicilie, Corsica en Latijns-Amerikaanse landen.
Maar Wilders zou Wilders niet zijn, als hij alle zaken uit zijn
verband raakt en zijn haatpropaganda in de richting
van de Islam schuift!
ISLAM IS TOTALITAIR
Dat is zulke lachwekkende praat, dat ik er eigenlijk niet
opin zou moeten gaan!
Tolalitair is een politiek begrip en slaat op regeringen/regimes
die een dictatoriaal/gesloten systeem hebben.
Zoiets wat bijvoorbeeld een partij als de PVV voorstaat! [24]
Met een Geloof heeft totalitarisme niets te maken.
Wat niet wegneemt, dat er uiteraard lieden of politici zijn,
die religie misbruiken voor hun eigen, totalitaire ideologie.

ISLAM IS DOODSTRAF DOOR AFVALLIGHEID
INTERESSANT!
En IK maar denken, dat ”doodstraf door afvalligheid” met
wetgeving te maken had……….
Er zijn een aantal islamitische landen, waar op grond van WETGEVING,
de doodstraf staat op afvalligheid van het geloof. [25]
Hiermee wordt meestal bedoeld moslims, die zich bekeren tot een ander geloof.[26]
Dat betekent overigens NIET, dat je geen ander geloof mag belijden.
Bestaande christelijke en Joodse gemeenschappen worden
doorgaans als zodanig gerespecteerd en met rust gelaten.
Overigens betekent die apostatiewetgeving lang niet in alle
gevallen, dat de doodstraf ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. [26]
ISLAM IS DIERENLEED
Weer eens op zijn Wilderiaans meten met twee maten:
Uitleg volgt zo
Zijn ”dierenleed” quote heeft te maken met zijn felle
tegenstand tegen ritueel slachten., waarbij hij overigens niet
discrimineert [waarschijnlijk voor het eerst en voor het laatst],
want ook de Joodse vorm
van ritueel slachten keurt hij af.. [27]
Los van de discussie/wel of niet ritueel [[onverdoofd] slachten, waarvan
sommigen zeggen, dat het humaner is dan verdoofd slachten, anderen
niet. [28], het hele item is hypocriet:
Want als je dan zo tegen het doden van dieren bent, waarom dan
niet ook tegen het bedwelmde slachten?
Maar terug naar Wilders:
Het gaat hem helemaal niet om dierenleed, maar om
het moslims/de Islam bashen.
Want als het om dierenleed ging, waarom dan de Islam speciaal genoemd en niet ook
JODENDOM IS DIERENLEED.
Juist ja.
ISLAM IS ONRECHT
Ja, hier heb ik weinig of niets op te zeggen.
Ik heb al betoogd, dat de Islam, zoals Christendom en Jodendom,
gebaseerd is op Liefde en Vrede en het GELOOF door de belijders
van ALLE religies voor eigen doeleinden kan worden misbruikt.
Dat heeft dus met het Geloof niets te maken.
ISLAM IS SLAVERNIJ
Natuurlijk is er in de Islamitische landen slavernij geweest, net zoals
trouwens in de ”christelijke” Europese landen.
Slavernij vanwege winstbejag, uitbuiting, etc.
Heeft Wilders nooit gehoord van de door EUROPEANEN,
DIE ZICH DOORGAANS CHRISTELIJK NOEMDEN gepleegde
transatlantische slavenhandel?
Zie noot 29
ISLAM IS DODELIJK
Dat is de laatste.
Maar nogmaals ontzenuwd:
Geen enkele religie, noch het Jodendom, Christendom of Islam,
is gebaseerd op geweld of ”doden”, maar op Liefde, Vrede en Harmonie.
In het Oude Testament staat
”Gij zult niet doden” [30]
In de Koran is te vinden
” Wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken.” [31]
 
[Met ”vanwege het doden van anderen wordt zelfverdediging bedoeld’]
 
 
EPILOOG
Dat was dus weer een bagger van Leugens en Haat, die Wilders
met zijn verkiezingsfilmpje over ons heeft heengegoten. [32]

En met Koning Theoden uit de Lord of the Rings vraag ik
mij dan af::
” WHAT CAN MAN DO AGAINST SO MUCH RECKLESS HATE?” [33]
VECHTEN!
MET DE PEN EN HET ZWAARD!
TEN STRIJDE, lezers, by all that you hold
dear on this Good Earth [34]
FIGHT!
FOR  FREEDOM!
Astrid Essed
NOTEN

[1]
VERSCHUIVING TER RECHTERZIJDE: HOE BAUDET DE PVV
OVERVLEUGELT
PETER STORM
1 JANUARI 2018
[2]
DE VALSE PIANO VAN BAUDET
THIERRY BAUDET
BRON
DE VALSE PIANO VAN BAUDET
WEBSITE ASTRID ESSED
THIERRY BAUDET
[3]
HET ANTISEMITISME VAN ANNABEL NANNINGA/”VOORVECHTSER
VAN JOODSE RECHTEN” ONTMASKERD
ASTRID ESSED
8 MAART 2018
[4]
PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/VIJF VOOR TWAALF
ASTRID ESSED
5 MAART 2018
VERKIEZINGEN 2017/PVV AAN DE MACHT OF NIET?/SCHRIKBEWIND
OF VRIJHEID
ASTRID ESSED
9 MAART 2017
WILDERS,PVV,PEGIDA.POLITIEK/HE T NEDERLANDSE KROMME
HUIS
ASTRID ESSED
21 APRIL 2016
UIT 2007
GESCHREVEN IN /UITPERS.BE, HIER OVERGENOMEN
HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS
ASTRID ESSED
[5]
NIEUWE VIDEO PVV ZENDTIJD POLITIEKE PARTIJEN
[6]
WIKIPEDIA
JULIUS STREICHER
[7]
NIEUWE VIDEO PVV ZENDTIJD POLITIEKE PARTIJEN
[8]
” “O mensen! Luistert goed! Voorwaar, jullie Heer is Eén en jullie vader is één. Luistert goed! Er is geen enkele voortreffelijkheid voor een Arabier op een niet-Arabier, noch (is er enige voortreffelijkheid) voor een niet-Arabier op een Arabier. Er is geen voortreffelijkheid voor iemand met een lichte huidskleur op iemand met een donkere huidskleur, noch (is er enige voortreffelijkheid) voor iemand met een donkere huidskleur op iemand met een lichte huidskleur, tenzij vanwege godvrezendheid (Taqwaa).”
STICHTING ISLAMITISCHE ORGANISATIE NEDERLAND
DE AFSCHEIDSPREEK VAN DE PROFEET MOHAMMED
[9]
ZESDE GEBOD
”Gij zult niet doodslaan”
ONLINE BIJBEL
[10]
” Wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken.”
 
WAT IS HET OORDEEL OVER HET VERMOORDEN VAN EEN MENS VOLGENS
DE ISLAM?
 
VRAGEN EN ISLAM
 
[11]
WIKIPEDIA
ANDERS BEHRING BREIVIK
[12]
WIKIPEDIA
KHADIJA BINT KHUWAYLID
[13]
” ,De Koran spreekt zelfs niet eens over homoseksualiteit. In het verhaal van Lot wordt seksueel contact tussen mannen veroordeeld, maar dat is in een setting van verkrachting.”
AD
MOSLIM EN QUEER: JA, DAT KAN
10 OCTOBER 2017
TEKST
COMING-OUT DAGGazi Duran (27) is van een bange, onzekere puber veranderd in een bevlogen en mondige voorvechter van de acceptatie van LHBTI-moslims.

Amersfoorter Gazi Duran – een vrolijke, welbespraakte Turkse Nederlander – is sinds een jaar bestuurslid van stichting Maruf, een internationale organisatie die opkomt voor de acceptatie van LHBTI-moslimjongeren. Vanwege zijn inspanningen kreeg hij de Derk Koetje Award.

,,Ik ben daar heel blij mee. Deze prijs stimuleert mij om me ook op lokaal niveau in te zetten voor LHBTI-moslimjongeren.” Er is nog veel werk te verzetten, vertelt Duran. ,,Moslimjongeren die uit de kast komen, lopen soms grote risico’s. Ze kunnen verstoten of lastiggevallen worden. Er zijn gevallen van eerwraak bekend en ook in Nederland wordt conversietherapie aangeboden om homo’s weer ‘hetero te maken’. Gelukkig accepteren ook veel ouders de keuze van hun kind wel. Van tevoren is het niet altijd goed in te schatten hoe ze zullen reageren. Homoseksualiteit is geen bespreekbaar onderwerp.”

Het is daarom veel te makkelijk als autochtone Nederlanders een homoseksuele moslim adviseren om uit de kast te komen, vindt Duran. ,,Soms bestaat bij queer-moslims niet eens de hoop dat ouders of familieleden hun geaardheid zullen accepteren. In dat geval is het soms beter om in de kast te blijven. We noemen dat: coming-in. Je moet eerst jezelf accepteren. Zo kom je in de kast. Pas daarna kun je eruit komen. Het belangrijkste is dat je een aantal mensen in je omgeving hebt waarmee je over het onderwerp kunt praten, als je het thuis niet kan bespreken. Als een queer-moslimjongere wel uit de kast durft te komen, is dat natuurlijk mooi.”

Veel queer-moslimjongeren hebben het gevoel dat ze moeten kiezen tussen hun geloof en hun seksuele geaardheid, zegt Duran. Volgens hem is dat niet nodig. ,,De islam en homoseksualiteit gaan prima samen, zegt hij. ,,De Koran spreekt zelfs niet eens over homoseksualiteit. In het verhaal van Lot wordt seksueel contact tussen mannen veroordeeld, maar dat is in een setting van verkrachting.  Door sommige mensen wordt homoseksualiteit teruggebracht tot seks tussen mensen van hetzelfde geslacht. Maar homoseksualiteit heeft ook te maken met liefde en identiteit.”

Barbies
Als klein kind wist Duran al dat hij anders was dan andere kinderen. ,,Ik speelde veel met zeemeerminnen en barbies. In het begin had ik niet door dat dat apart was, maar mensen vonden het nodig om mij dat te vertellen. Ik snapte er niks van. Rond mijn tiende merkte ik dat ik jongens aantrekkelijker vond dan meisjes, al had ik nog steeds het beeld dat ik later zou gaan trouwen met een vrouw en kinderen zou krijgen. Een ander wereldbeeld kende ik niet.”

Hij wist niet wat hij aan moest met zijn gevoelens. ,,Ik voelde me schuldig tegenover mijn ouders en familieleden. Ik dacht: jullie geven mij een goede opvoeding, betalen mijn opleiding en hebben het beste met mij voor. Maar ik kan niet waarmaken wat jullie willen. Ik zal nooit trouwen met een vrouw en kinderen krijgen. Ik voelde me slecht en minderwaardig.”

Op zijn vijftiende kwam Duran uit de kast. ,,Ik maakte mijn ouders midden in de nacht wakker en zei: ik moet jullie iets vertellen. Ik ben niet wie jullie denken dat ik ben. Ik val op jongens. Ze vroegen me wat ik bedoelde en ik legde uit dat ik meisjes niet aantrekkelijk vond. Het bleef even stil. Toen zei mijn vader: ,,Wie of wat je ook bent. Jij zult altijd mijn kind blijven. Ik zal altijd van je houden.” Een heel bijzondere reactie. Wel waren ze in shock. In hun ogen word je homo als je geen goede opvoeding hebt gehad, als je ouders tekort zijn geschoten. Ze wisten er niks van af en gaven zichzelf de schuld. Ze waren ook bang dat mij wat ergs zou overkomen. Dat ik mishandeld zou worden of hiv op zou lopen. Maar ze steunden me wel.” Duran vertelde ook zijn vrienden en familieleden over zijn geaardheid. Al snel wist iedereen die hij kende in zijn toenmalige woonplaats Harderwijk dat hij homoseksueel is. Kort daarna werd hij door een groep (vooral witte) jongens lastiggevallen, gepest en in elkaar geslagen. ,,Ik hield het allemaal voor mezelf . Ook deed ik geen aangifte. Ik wist niet eens dat het strafbaar was.”

In een mum van tijd werd ik heel mondig

Gazi Duran

Mondig
De pesterijen duurden twee jaar lang, totdat Duran ging studeren in Utrecht. In die tijd verdiepte hij zich verder in de islam, homoseksualiteit en aanverwante onderwerpen. ,,In een mum van tijd werd ik heel mondig. Van een doodsbang jongetje die zichzelf haatte, veranderde ik tot iemand die van zichzelf houdt.” Zijn ouders maakten eenzelfde omslag mee. Ze accepteren zijn homoseksualiteit helemaal. ,,Ze gaan zelfs mee naar de pride. Dan staat mijn vader aan de kant met een biertje en mijn moeder hult zich in een regenboogvlag.”

Duran besloot enkele jaren geleden zijn kennis en ervaring in te gaan zetten om andere queer-moslimjongeren te helpen. Hij werd vrijwilliger bij stichting Maruf. De organisatie houdt lezingen, workshops en conferenties en schrijft opiniestukken om de dialoog tussen de moslimgemeenschap en de LHBTI-gemeenschap te bevorderen. Ook kunnen jonge queer-moslims zich inschrijven voor het Queer Muslim Empowerment Program. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten over homoseksualiteit, religie en samenleving. ,,Het doel is om mensen bewust te maken wie ze zijn, en waarom ze geworden zijn wie ze zijn.” Daarna gaan de cursisten een weekend weg. ,,Dan duiken we in historische en religieuze teksten en bekijken wat er nu echt staat. Hoe mensen die de cursus volgen van te voren binnenkomen en hoe ze weggaan, is een wereld van verschil.” Duran gaat verder met zijn missie. Hij wil meer empathie vanuit de moslimgemeenschap bewerkstelligen voor LHBTI’ers en meer empathie vanuit de niet-moslimgemeenschap creëren voor moslims. Geen geringe ambitie, maar een droom die hij ooit werkelijkheid hoopt te zien worden.

[14]

AD
MOSLIM EN QUEER: JA, DAT KAN
10 OCTOBER 2017
[15]
HET PAROOL
STICHTING MARUF WINT ROZE LIEBVERDJE 2018
12 FEBRUARI 2018
STICHTING MARUF WINT ROZE ;LIEVERDJE 2018
STICHTING MARUF

 

[16]
MET DIT ARTIKEL BEN IK HET VERDER  GEHEEL ONEENS,
OMDAT ZIONISME, JODENDOM ETC, ALLES OP EEN HOOP
GEGOOID WORDT
MAAR IK CITEER HET ALLEEN, OMDAT HET EEN BEELD GEEFT VAN
DE DISCRIMINATIE VAN JODEN IN ISLAMITISCHE RIJKEN
” Die tweeslachtigheid in de Koran ten aanzien van de Joden uitte zich sindsdien in hun juridische positie. Zij waren, net zoals de christenen, dhimmi, beschermde volkeren – dat wil zeggen ‘Volkeren van het Boek’, die niet uitgeroeid mochten worden. Maar zij waren wel in alle islamitische rijken onderworpenen – dat wil zeggen tweederangsburgers, die hun plaats moesten kennen. Hun dubbele positie vertaalde zich in de praktijk op verschillende manieren. Enerzijds werden zij door de moslims beschermd, konden zij hun godsdienst vrijuit belijden en mochten zij hun eigen organisaties hebben – een soort soevereiniteit in eigen kring.”
TROUW
DE JODEN VERSTOPPEN ZICH ACHTER DE ROTSEN EN
DE BOMEN: MAAR DE ROTSEN EN DE BOMEN ROEPEN
12 APRIL 2003
 
 
TEKST [VOOR EEN DEEL ONZIN, OMDAT ALLES OP\
EEN HOOP WORDT GEGOOID, MAAR TOCH MAAR
WEERGEGEVEN, VANWEGE BETAALMUUR]
 
 
‘De zionisten brachten narcotica en drugs naar Egypte, exporteerden vergiftigde groenten en fruit, alsmede geilheid veroorzakende kauwgum waardoor de Egyptische vrouwen overspel pleegden. Deze beschuldigingen verschijnen met grote regelmaat in alle spreekbuizen van de Egyptische, de Syrische en de Palestijnse overheid – en dus absoluut niet alleen in die van de islamisten.’ Journalist Michael Stein beschrijft de groeiende en gewelddadige jodenhaat in de Arabische wereld.
 

De vijand van mijn vijand is mijn vriend. Dat geldt overal ter wereld, en al helemaal in het Midden-Oosten – met één uitzondering. Daar hebben drie vijanden van elkaar – de machthebbers, de islamisten en de Arabische nationalisten – één en dezelfde gemeenschappelijke vijand: de Joden.

Het is een uniek fenomeen.

Antisemitisme bestond in het Midden-Oosten lang vóór de stichting van de staat Israël. Het werd sterker in de jaren negentig tijdens het vredesproces. En toen het vredesproces afbrak, klom het tot ongekende hoogte.

In 1995, op het hoogtepunt van het vredesproces tussen Palestijnen en Israëliërs, dus lang vóór de huidige intifada, en zestien jaar nadat Egypte een vredesverdrag had getekend met Israël, publiceerde de respectabele Egyptische regeringskrant Al Ahram de vertaling van het zojuist door Sjimon Peres geschreven boek ‘Een Nieuw Midden-Oosten’. Peres beschreef daarin een toekomstig Midden-Oosten, waar Arabieren en Israëliërs met elkaar in vrede en welvaart zouden leven. Maar zeer veel Arabieren zagen dat ‘Nieuwe Midden-Oosten’ als de bevestiging van hun definitieve nederlaag, na bijna honderd jaar oorlog. Vandaar dat Peres’ boek in Al Ahrams vertaling werd ingeluid door een verrassend voorwoord: ,,Nu heeft Sjimon Peres het definitieve bewijs gegeven dat de ‘Protocollen van de Wijzen van Zion’ inderdaad authentiek en echt zijn. Het boek (van Peres) is een nieuwe stap in het realiseren van deze gevaarlijke samenzwering.”

Hoewel algemeen bekend was dat de ‘Protocollen van de Wijzen van Zion’ een vervalsing waren uit 1895 van de geheime politie van tsaristisch Rusland om pogroms aan te moedigen tegen de Joden, worden zij de afgelopen vijftig jaar in alle landen van het Midden-Oosten verkocht en in vele kranten als feuilleton afgedrukt als onderdeel van de permanente oorlog tegen Israël. Het boek heeft intussen al zestig herdrukken achter de rug. Ikzelf heb bij toeval stapels van die boeken gezien in de kelder van de Iraanse ambassade, toen die nog in Den Haag was gevestigd.

In 1951 werden de ‘Protocollen’ voor het eerst in Egypte uitgegeven, voorzien van een toelichting, waarin werd onthuld dat de driehonderd rabbijnen die de ‘Protocollen’ hadden opgesteld, allen ook aan het eerste Zionistische Congres van 1897 in Bazel hadden deelgenomen. Op dat congres hadden de Joden, zo schreef hij, besloten de wereld te overheersen – te beginnen met de vestiging van Davids koninkrijk.

In de christelijke Middeleeuwen zag men de Joden als de veroorzakers van de pest-epidemie, die honderdduizenden mensen het leven kostte. In de moderne moslimwereld plegen Joden net zulke misdaden: Zij verspreiden moedwillig aids, zoals de Egyptische media de afgelopen jaren verkondigden. En zij vergiftigen het water, zoals Arafat en de Palestijnse media onafgebroken hebben gesteld, lang voordat de intifada uitbrak.

Deze antisemitische indoctrinatie is nu ook in de Arabische amusementsindu-strie doorgedrongen. Afgelopen december konden de Egyptische, Syrische, Libanese en Palestijnse tv-kijkers tijdens de ramadan genieten van soap-series, die allemaal duidelijk maakten dat Joden zich van andere mensen onderscheiden door hun leugenachtigheid, hebzucht en bedrog, waardoor het onmogelijk is om in vrede met hen te leven.

In Egypte werd de serie ‘Ruiter Zonder Paard’ vertoond, gebaseerd op de ‘Protocollen’, met alle bekende verdorvenheid van de Joden, inclusief hun afschuwelijke haakneuzen, regelrecht overgenomen van de nazi’s – wat een beetje vreemd is omdat Arabische en Joodse neuzen erg weinig van elkaar verschillen.

In Syrië toonde men de serie ‘De Ineenstorting van Legendes’, die laat zien dat het Oude Testament een geschiedvervalsing is van de rabbijnen om een zogenaamde historische band met Israël te leggen. De serie stelt ook dat er absoluut geen relatie is tussen het Oude Testament en de Tien Geboden.

De Palestijnse tv had een soortgelijk thema: er is nooit een Joodse Tempel in Jeruzalem geweest en elke historische relatie tussen de Joden en Jeruzalem is één grote leugen. Arafat zelf vertelde dat trouwens al drie jaar geleden aan president Clinton tijdens de mislukte vredesonderhandelingen in Camp David.

Al die soap-opera’s hebben één ding gemeen: het is onmogelijk met Joden in vrede te leven, omdat zij een permanente bedreiging vormen voor de rest van de mensheid. Hun godsdienst is één en al leugen en wat zij over hun geschiedenis vertellen is een voortdurende verdraaiing van het verleden.

De islamisten verkondigden al decennia- lang dat Joden een gevaar voor de hele mensheid zijn. Maar nu is dat niet langer een overtuiging van alleen de islamisten; ook een groot deel van de Arabische middenklasse gelooft dat – waaronder zeer veel jongeren die nooit of bijna nooit een moskee bezoeken. In dit kader past het verhaal dat de Mossad, de Israëlische inlichtingendienst, het Amerikaanse ruimtevaartschip Columbia, met de Israëlische astronaut Ilan Ramon aan boord, liet verongelukken om sympathie voor Israël te wekken.

Het laatste verhaal is dat de oorlog van president Bush tegen Saddam Hoessein door de Joden is georganiseerd, die zich in de Amerikaanse machtscentra hebben gesmokkeld. Die oorlog is – zo wordt nu algemeen geloofd – in werkelijkheid geen oorlog tegen Saddam, maar tegen de islam ten behoeve van de Joden en van Israël.

Toen de paus twee jaar geleden Syrië bezocht, waren daar geschiedenisboekjes te koop, getiteld ‘Een Synagoge Binnen de Kerk’. Daarin werd uit de doeken gedaan dat de Joden een complot smeden om het Vaticaan in handen te krijgen. De Syrische president, Basjar Assad, lichtte de paus en de wereld in over wat er werkelijk aan de hand was in het Midden-Oosten.

,,Er zijn veel mensen in deze wereld die nog steeds bang zijn om zelfs maar de historische feiten te noemen”, zei Basjar Assad. ,,De Joden hebben de Palestijnen op dezelfde manier vervolgd, als zij Jezus hebben vervolgd en complotten hebben gesmeed om de profeet Mohammed te verraden en te vermoorden. Het is een racistische samenleving – zelfs racistischer dan die van de nazi’s.”

Niettemin ontkent men in het Midden-Oosten, zoals tegenwoordig ook heel vaak in Europa, het bestaan van elk antisemitisme. Arabieren stellen dat zij, evenals Joden, semieten zijn – en dus onmogelijk antisemieten kunnen zijn; want dan zouden zij tegen zichzelf zijn.

In werkelijkheid bestaan er geen semitische mensen of semitische volkeren, alleen maar semitische talen: Arabisch, Hebreeuws en Aramees. Antisemitisme is niet meer en niet minder dan de moderne variant van anti-judaïsme. Waar vroeger anti-judaïsten Joden niet langer hoefden te vervolgen, als zij oprecht hun Joodse religie afzwoeren, gaan antisemieten ervan uit dat de Joodse verdorvenheid genetisch bepaald is en dus niet door de overgang naar een andere godsdienst zal verdwijnen. Want het kwaad waarmee zij behept zijn, is een eigenschap van hun ‘ras’.

Bijna alle westerse arabisten en islamologen stelden tot voor kort dat de Arabisch-islamitische wereld tolerant was en geen antisemitisme kende. Wat betreft specifieke periodes hadden ze gelijk. In Spanje en in het Bagdad van de 12de eeuw bijvoorbeeld stonden Joden in hoog aanzien bij de machthebbers – maar wél op voorwaarde dat zij zich als onderworpenen gedroegen. In de islamitische oudheid betekende tolerantie: het accepteren van de anderen ondanks hun minderwaardigheid. Pas na bekering waren Joden en christenen gelijkwaardig aan de moslims. Daar ligt het verschil tussen anti-judaïsme en antisemitisme.

Antisemitisme omvat alle varianten van minachting, afschuw, vrees, woede en haat ten opzichte van Joden – of ze nu godsdienstig zijn of niet – en de praktische maatregelen die daaruit voortvloeien.

Het Griekse werkwoord thaumazo betekende oorspronkelijk: ik verwonder mij. Vervolgens: ik bewonder. Daarna: ik ben jaloers. En ten slotte: ik ben boos. Die ontwikkeling maakte de profeet Mohammed door ten aanzien van de Joden. Aanvankelijk dacht hij de Joden te kunnen bekeren tot zijn nieuwe leer. De Juden-freundliche verzen in de Koran verwijzen naar die periode. Maar toen de Joden halsstarrig weigerden zich te bekeren, werd de Profeet – of Allah, het hangt er maar van af, wat je gelooft – heel erg boos. Dat vertaalde zich in andere, zeer anti-Joodse koranverzen, waarin zij als apen en zwijnen worden beschreven – lieden die proberen om de eenheid van de islamitische gemeenschap op allerlei manieren te saboteren en zo de macht over te nemen. En het vertaalde zich in de hadith, de mondelinge overlevering van de Profeet, die onder andere beschrijft hoe het de Joden zal vergaan op de dag van het Laatste Oordeel: ,,De Joden verstoppen zich achter de rotsen en de bomen. Maar de rotsen en bomen roepen: ‘O Moslim, O dienaar van God, er is een Jood achter mij. Kom en dood hem’.”

Een Jordaanse sjeik vertelde mij in 1994 dat koning Hoessein duizend afspraken kon maken met Israël over normalisatie van de betrekkingen en het staken van alle vijandelijke propaganda, maar dat de koning de voorgangers in het gebed niet kon verbieden in de moskee de Koran te citeren. ,,En zodra wij dat doen”, zei hij, ,,weten alle gelovigen wat wij bedoelen.”

Die tweeslachtigheid in de Koran ten aanzien van de Joden uitte zich sindsdien in hun juridische positie. Zij waren, net zoals de christenen, dhimmi, beschermde volkeren – dat wil zeggen ‘Volkeren van het Boek’, die niet uitgeroeid mochten worden. Maar zij waren wel in alle islamitische rijken onderworpenen – dat wil zeggen tweederangsburgers, die hun plaats moesten kennen. Hun dubbele positie vertaalde zich in de praktijk op verschillende manieren. Enerzijds werden zij door de moslims beschermd, konden zij hun godsdienst vrijuit belijden en mochten zij hun eigen organisaties hebben – een soort soevereiniteit in eigen kring. Anderzijds mochten zij geen wapens hebben. In Jemen bijvoorbeeld, waar Joden de goud- en zilversmeden waren, aangezien dat als een verachtelijk beroep gold, maakten zij wél de djambia’s, de gekromde messen, die iedere manlijke Jemeniet in zijn gordel meedraagt, maar mochten ze die zélf niet dragen. Joden moesten onder islamitisch bestuur een speciale belasting betalen voor het feit dat ze beschermd werden, aangezien ze geen wapens mochten hebben. Zij mochten niet op een paard rijden, alleen op een ezel. Hun huizen moesten laag zijn met een teken aan de deurpost dat daar Joden woonden. Zowel zij, als hun vrouwen en bedienden moesten andere kleding en ander schoeisel dragen om als niet-moslims herkenbaar te zijn. Badhuizen – en soms bepaalde straten – waren voor Joden verboden, aangezien zij als onrein werden beschouwd. En zij moesten zich, nóg veel meer dan vrouwen, onderdanig opstellen.

Toch verschilde de behandeling van Joden door de moslims aanzienlijk van die door de christenen. De christenheid beschouwde de Joden als de moordenaars van God. Alleen al daarom verdienden ze niet te leven. De islam daarentegen zag zichzelf als een triomferende godsdienst, die alleen de Joden klein hoefde te houden. Anders dan het christendom, zag de islam het jodendom niet als een theologische bedreiging – en al helemaal niet als een politiek-militaire bedreiging.

Moslims hoefden de Joden dan ook niet uit te roeien, omdat God zélf hen in het Hiernamaals streng zou straffen. Zij hadden immers niet alleen het woord Gods vervalst, dat reeds lang voor de Koran bestond, maar ook nog eens Zijn Profeten vermoord of geprobeerd te vermoorden. Zij hadden zelfs, volgens de hadith, de Profeet vergiftigd. En zij hadden voortdurend complotten gesmeed – met als doel de eenheid van de moslimgemeenschap te versplinteren, door allerlei heidense afwijkingen van de geloofsleer aan te moedigen en de moslims tegen elkaar op te zetten. De ‘Protocollen van de Wijzen van Zion’ sluiten ragfijn aan bij deze religieuze traditie.

Niettemin waren Joden in de traditionele islam alleen in theorie gevaarlijk. Men kon ze vertrouwen, zolang ze maar hun inferieure positie van dhimmi accepteerden. Maar onder druk van het westerse kolonialisme, kwamen in bijna alle islamitische landen zowel Joden als christenen in een betere positie. Zij waren formeel-juridisch niet langer dhimmi, beschermde volkeren. De afbraak van hun dhimmi-positie was een enorme slag in het gezicht van de traditionele islam. Die vernedering leidde in het midden van de 19de eeuw tot de verspreiding in Syrië en Libanon van het ‘bloedsprookje’ – via Arabische christenen – gevolgd door een bloedige pogrom in 1840 in Damascus.

Volgens het uit Europa overgenomen bloedsprookje vermoorden Joden moslim-kindertjes om met hun bloed lekkere matses te bakken, in opdracht van de Talmoed. Arabische christenen waren de eersten die, opgeleid door westerse zendelingen, kennis hadden genomen van allerlei Europees-christelijke ideeën. In hun verzet tegen de macht van de islam waren deze christenen ook de eersten die het Arabisch-nationalisme in al zijn verschillende vormen als tegenkracht aanhingen.

Het Arabisch-nationalisme beroept zich op de unieke kracht van wat het noemt ‘de Arabische Natie’. Dat betekende vijandschap tegen alle vormen van westers imperialisme en kolonialisme, die na enige tijd vereenzelvigd werden met de Arabische Joden. Velen van hen hadden namelijk geprofiteerd van westerse opleidingen, en zo een betere economische positie gekregen. Dat leidde tot gevoelens van groeiende onzekerheid, bedreiging en vernedering onder de moslims – en dus tot meer antisemitisme.

Het zionisme, dat gesteund werd door het kolonialistische Engeland, versterkte die gevoelens. In de hele Arabische wereld namen de nationalistische partijen de ideeën over van het nationaal-socialisme en het fascisme; zij zagen nazi-Duitsland en fascistisch Italië als een vanzelfsprekende bondgenoot tegen de Britse en Franse overheersing.

Zo was de Palestijnse Groot-Moefti, Hadj Amin al-Hoesseini, een enthousiast aanhanger van het uitroeiingsprogramma van de nazi’s. Hij leidde in de jaren 1936-’39 de eerste Palestijnse intifada tegen de Joden en de Britten, die in naam van de islam werd gevoerd. Toen die opstand na vele duizenden doden was neergeslagen, bezocht hij de Duitse vernietigingskampen en zette een wervingscampagne op onder de moslims van Bosnië om aan de kant van Hitler mee te vechten. In Bagdad begon in 1941 een opstand tegen de Engelsen, die gepaard ging met een pogrom, waarbij veel Joden door de opgezweepte menigtes werden vermoord en hun vrouwen verkracht.

In de jaren veertig, vijftig en zestig sprak niemand in de Arabische wereld over strijd tegen de ‘zionisten’. Die terminologie kwam pas in zwang na de verloren Juni-oorlog van 1967, toen de Sovjet-Unie haar Arabische bondgenoten erop wees dat hun openlijk antisemitische propagandacampagne contra-productief was. Het is echter voor Arabieren vrijwel onmogelijk om antisemitisme en antizionisme van elkaar te scheiden. Zionisme is namelijk Joods nationalisme en Israël is een Joodse staat. Bovendien hebben Joden zich meester gemaakt van Palestina, dat als eeuwig en onvervreemdbaar eigendom wordt gezien van de islamitische Natie. Voor Arabieren, en al helemaal voor Palestijnen, is het verlies van Palestina onverdraaglijk, omdat zij zichzelf door de eeuwen heen als moedige strijders zagen, maar Joden als laf. Vandaar, dat alleen al de naam van dat land een taboe was.

Israël heette ‘de Zionistische Entiteit’ om zijn illegale en zeer tijdelijke karakter aan te geven – en werd door het Irak van Saddam Hoessein bijvoorbeeld nog steeds als zodanig aangemerkt. Tot in de jaren zeventig spraken westerse journalisten in de Arabische landen onder elkaar over Israël als ‘Disneyland’.

Honderden malen werd ik door Arabieren gevraagd: hoe hebben de Joden het hem gelapt om Palestina op de Arabieren te veroveren? Nooit hoefde ik het antwoord te geven, want ze wisten het al: het was de Holocaust, waarmee de zionisten de westerse wereld chanteerden om daarmee schuldgevoelens, politiek-militaire steun en veel geld los te krijgen. Vandaar de noodzaak om de Holocaust voortdurend te ontkennen of te minimaliseren. Zo vertelde de pas benoemde Palestijnse premier Aboe Mazen mij zo’n vijftien jaar geleden dat hij in Moskou geschiedenis had gestudeerd en in zijn dissertatie uiteen had gezet dat slechts ‘één miljoen Joden door de nazis waren vermoord’. Ook had hij daarin aangetoond dat de zionistische beweging actief met de nazi’s had gecollaboreerd om zoveel mogelijk Joden naar Palestina te krijgen. Het was bepaald geen origineel verhaal; het deed in de Arabische wereld allang de ronde. Pas onlangs zei Aboe Mazen tegen een Israëlische krant dat hij zoiets nu niet zou opschrijven, omdat zulke opmerkingen niet goed passen in een vredesproces.

Precies hetzelfde hoorde ik in Cairo in december 1977 van Anis Mansoer, een koptische vertrouweling van Sadat en hoofdredacteur van het weekblad Oktober – drie weken na het bezoek van president Anwar Sadat aan Israël, waar hij plechtig beloofd had: ‘Nooit meer oorlog’. Anis Mansoer had de ‘Protocollen’ in zijn blad als feuilleton uitgegeven, maar was midden in de serie gestopt, toen Sadat naar Jeruzalem ging. Op mijn vraag waarom hij zijn lezers de rest van deze interessante informatie onthield, zei hij: ,,Alles heeft zijn eigen plaats in de geschiedenis. Het vervolg moest worden onderbroken, toen wij op een vredesmissie naar Jeruzalem gingen. Eens zal het wellicht worden voortgezet.”

En inderdaad: In september 1993 verscheen in Oktober een nieuwe serie over de ‘Protocollen’, waarin werd duidelijk gemaakt dat de zionisten narcotica en drugs naar Egypte brachten, vergiftigde groenten en fruit exporteerden, alsmede geilheid veroorzakende kauwgum waardoor de Egyptische vrouwen overspel pleegden. Het opmerkelijke van die beschuldigingen is, dat zij met grote regelmaat verschijnen in alle spreekbuizen van de Egyptische, de Syrische en de

Palestijnse overheid – en dus absoluut niet alleen in die van de islamisten.

Maar terwijl de Holocaust op alle mogelijke manieren ontkend wordt, terwijl Duitse oorlogsmisdadigers een hartelijk welkom kregen in landen als Syrië en Egypte, terwijl Europese holocaust-ontkenners als helden door Arabische intellectuelen werden onthaald en terwijl de Egyptische regering systematisch alle speelfilms over de Holocaust verbood (zoals bijvoorbeeld ‘Schindlers Lijst’), omdat die mogelijk sympathie voor Joodse slachtoffers zouden kunnen opwekken, is het de afgelopen twintig jaar volstrekt normaal om Israël, zionisten en Joden als ‘erger dan nazi’s’ af te schilderen.

Zo beschreef twee weken geleden de Algerijnse ambassadeur in de VN-commissie voor Mensenrechten de situatie van de Palestijnen in de door Israël bezette gebieden als volgt: ,,Elke dag wordt daar de Kristallnacht herhaald. Israëlische soldaten zijn de ware leerlingen van Goebbels en Hitler. Moeten wij wachten totdat er nieuwe uitroeiingskampen worden gebouwd en nieuwe moordpartijen worden gepleegd, zoals in Babi jar?”

Die tegenstrijdigheid om enerzijds de

Holocaust te ontkennen en anderzijds zich op de Holocaust te beroepen is mogelijk, omdat de Arabieren met hun eigen holocaust willen schermen, waarmee zij net zulke goede zaken denken te kunnen doen als de Joden.

Daarom schreef de hoofdredacteur van de regeringskrant, Egyptian Gazette, in 1996 op de voorpagina: ‘Wanneer kaarten de Arabieren nu eindelijk eens hun eigen holocaust aan?’ Dit, naar aanleiding van de dood van 102 gevluchte Libanezen in het dorp Qana door een Israëlische artilleriebeschieting.

Wat deze hoofdredacteur toen voorstelde, is sindsdien gebeurd. De stichting van de staat Israël en de daarmee gepaard gaande vlucht en verdrijving van honderdduizenden Palestijnen werd decennialang door de Palestijnen als al-Naqba betiteld, de Ramp, maar is de laatste tijd in een holocaust veranderd. Op de antiracisme- conferentie van de VN twee jaar geleden in Durban stelden de Arabische landen dat men niet moest spreken over de holocaust, maar over een Europese holocaust. De Syrische ambassadeur zei op die conferentie dat het verhaal van de Holocaust, waarin zes miljoen Joden werden gedood, ‘een Joodse leugen’ was. En de Iraanse ambassadeur vond dat de VN antisemitisme niet als discriminatie mochten definiëren, omdat het ‘geen huidige vorm van racisme is’.

Op de muren naast de Israëlische residentie in Cairo zijn hakenkruisen gekalkt. Vlakbij heeft een apotheek ‘Verboden Toegang’ op de deur met afbeeldingen van een hond, een davidsster en een hagedis, aangezien volgens de hadith Joden in hagedissen veranderen.

Sjeik Hoessein Fadlallah, de geestelijk leider van Hezbollah, betoogt al sinds jaren dat de Joden in de vorm van de staat Israël de wereldheerschappij nastreven, aangezien zij ‘een agressieve en verraderlijke aard’ hebben en ‘de vijanden zijn van het menselijke ras’ – wat in niets verschilt van hetgeen de nazi’s over de Joden verkondigden. En volgens het Handvest van de Palestijnse organisatie Hamas werd de Volkenbond (de voorganger van de VN) in 1920 door de Joden opgericht ‘om de wereld te overheersen door middel van deze tussenpersoon’. Ook stelt het Handvest: ‘Nergens brak er een oorlog uit zonder Joodse vingerafdrukken’.

Op de middelbare scholen en universiteiten van Saoedi-Arabië krijgen de studenten een leerprogramma dat bol staat van anti-Joodse verhalen. Daar moeten zij op bevel van het ministerie van godsdienstzaken het boek ‘Monotheïsme’ uit het hoofd leren, waar het Laatste Oordeel staat beschreven: ‘Het laatste uur breekt pas aan als de moslims slag hebben geleverd tegen de Joden en hen hebben gedood.’

De gevolgen van deze antisemitische campagnes zijn niet gering: Aanslagen op Joden worden bejubeld. En de aanslagen in Amerika van 11 september 2001 worden enerzijds geprezen als ‘de Wrake Gods’, maar tegelijkertijd in de schoenen geschoven van de Mossad. Antisemitisme in de westerse wereld en in het Midden-Oosten is een altijd sluimerend virus, dat toeslaat als de samenleving in een crisis is beland en verzwakt is, en als bepaalde groepen of overheden er belang bij hebben deze ziekte te verspreiden.

In het Midden-Oosten en in West-Europa zijn thans de omstandigheden geschapen voor een groeiend en gewelddadig antisemitisme – mede door de voortdurende ontkenning ervan. Zelfs als de overheden in het Midden-Oosten zouden willen ingrijpen en op grond van politieke overwegingen een einde willen maken aan hun antisemitische campagnes, kunnen ze de geest niet meer in de fles terugstoppen, die zijzelf eruit hebben gehaald.

Dankzij internet en de Arabische satelliet tv-stations die de antisemitische propaganda verspreiden, is die geest nu overal aanwezig. De desastreuze gevolgen hiervan beginnen wij nu langzamerhand allen te merken. Want de alomvattende antisemitische campagnes beperken zich niet langer tot de oorlog tegen Joden alleen. Zij omvatten nu ook de ‘Kruisvaarders die in hun dienst staan’ – dat wil zeggen Amerika en alles waarvoor het Westen staat.

Vandaar dat de anti-Joodse verhalen anti-Amerikaanse verhalen zijn geworden. Zoals de Moefti van Jeruzalem het zo mooi stelde in een van zijn preken: ,,O Allah, vernietig Amerika, dat overheerst wordt door de Zionistische Joden. Allah zal het Witte Huis zwart maken.”

Het hoeft dan ook niet te verbazen als al die racistische verhalen ook anti-Europese verhalen worden en als het voorwoord van de komende uitgave van de ‘Protocollen van de Wijzen van Zion’ een nieuwe poging zal beschrijven tot wereldoverheersing van de Joden, de Amerikanen en hun Europese lakeien.

[17]
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
TAG ´´PALESTINA´´ VAN DE WEBSITE
VAN ASTRID ESSED
[18]
TROUW
DE JODEN VERSTOPPEN ZICH ACHTER DE ROTSEN EN
DE BOMEN: MAAR DE ROTSEN EN DE BOMEN ROEPEN
12 APRIL 2003
 
[19]
” In IslamʿĪsā ibn Maryam (Arabicعيسى بن مريم‎, lit. ‘Jesus, son of Mary’), or Jesus, is understood to be the penultimate prophet and messenger of God (Allah) and al-Masih, the Arabic term for Messiah (Christ), sent to guide the Children of Israel (banī isrā’īl in Arabic) with a new revelation: al-Injīl (Arabic for “the Gospel“).[1][2][3] Jesus is believed to be a prophet who neither married nor had any children and is reflected as a significant figure, being found in the Quran in 93 ayaat(Arabic for verses) with various titles attached such as “Son of Mary” and other relational terms, mentioned directly and indirectly, over 187 times.[2][4][5][6][6][7] He is thus the most mentioned person in the Quran by reference; 25 times by the name Isa, third-person 48 times, first-person 35 times, and the rest as titles and attributes”
WIKIPEDIA
JESUS IN ISLAM
[20]
” Islam is derived from the Arabic root “Salema”: peace, purity, submission and obedience. In the religious sense, Islam means submission to the will of God and obedience to His law.”
THE MEANING OF ISLAM

[21]
NIEUWE VIDEO PVV ZENDTIJD POLITIEKE PARTIJEN
[22]
WIKIPEDIA
EERWRAAK
[23]
EERWRAAK IN ”MACHOCULTUREN”
” Eerwraak is echter geenszins beperkt tot de islam: er bestaan sterke tradities van eerwraak in ‘machoculturen’ in bijvoorbeeld Sicilië, Corsica en Latijns-Amerikaanse landen”
AMNESTY INTERNATIONAL
EERWRAAK EN EREMOORD
 
TEKST
 
 

Eerwraak en eremoord

Eerwraak vloeit voort uit de overtuiging dat de familie-eer moet worden gezuiverd wanneer die ‘beschadigd’ is.

In veel landen en gemeenschappen bestaat het gebruik dat schendingen van de ‘eer’ worden gewroken. In vooral islamitische gemeenschappen leidt dat ertoe dat bijvoorbeeld een vrouw die overspel zou hebben gepleegd, of haar familie anderszins tot schande zou hebben gemaakt, wordt mishandeld, met zuur overgoten, in brand wordt gestoken of vermoord. Ook mannen worden, in mindere mate, het slachtoffer van eerwraak. Deze moorden worden met een beroep op wetten van de islam (sharia) gerechtvaardigd.

Eerwraak in ‘machoculturen’

Eerwraak is echter geenszins beperkt tot de islam: er bestaan sterke tradities van eerwraak in ‘machoculturen’ in bijvoorbeeld Sicilië, Corsica en Latijns-Amerikaanse landen. Eremoorden krijgen verhoudingsgewijs grote aandacht van de media, maar ze zijn maar een heel klein percentage van het huiselijk en ander geweld dat vrouwen in veel landen treft. In steeds meer landen vindt de justitie het eermotief niet langer reden om moordenaars vrij te spreken, maar in bijvoorbeeld Pakistan gaan de meeste daders van eerwraak nog altijd vrijuit. Diverse organisaties hebben opvanghuizen ingericht om vrouwen tegen de wraak van familieleden te beschermen.

Eerwraak in Pakistan

In 2000 vestigde Amnesty voor het eerst de aandacht op de zogenaamde ‘eremoorden’ (honour killings). De actie was gericht op Pakistan, waar naar schatting jaarlijks honderden vrouwen worden vermoord als straf voor het feit dat zij de familie-eer zouden hebben geschonden. Vaak worden de vrouwen beschuldigd van overspel, maar eremoorden worden ook gepleegd als de vrouw een partner heeft gekozen die door de familie wordt afgekeurd of een huwelijkskandidaat afwijst die door de familie was uitgekozen. Soms ook is niet de dood, maar verminking het doel van de aanslag. Amnesty vindt dat de overheid verantwoordelijk is voor de bescherming van deze vrouwen.

Eerwraak in Nederland

Ook in Nederland komt eremoord voor; het gaat om zo’n twintig gevallen per jaar. Maar eerwraak is vaak moeilijk te onderscheiden van andere vormen van huiselijk geweld. Veelal bekent de verdachte niet dat eerwraak het motief was voor de doodslag, omdat hij dan terecht moet staan voor moord met voorbedachten rade. Over advies en hulp bij gevallen van eerwraak in Nederland is uitgebreide informatie te vinden op deze website van de Rijksoverheid.”

 

[24]
VERKIEZINGEN 2017/PVV AAN DE MACHT OF NIET?/SCHRIKBEWIND
OF VRIJHEID
ASTRID ESSED
9 MAART 2017
WILDERS,PVV,PEGIDA.POLITIEK/HE T NEDERLANDSE KROMME
HUIS
ASTRID ESSED
21 APRIL 2016
[26]
” AfghanistanBruneiIran JemenMauritaniëMaleisië, de MaldivenNigeriaQatarS aoedi-ArabiëSoedanSomalië  en de Verenigde Arabische Emiraten zijn landen, waar apostasie met de dood bestraft kan worden.[4][5] Strafuitvoering hangt in veel van deze landen af van het gedrag van de beklaagde. In Afghanistan, Brunei, Jemen en Soedan bijvoorbeeld ontloopt de beklaagde een veroordeling wanneer hij zijn nieuwe geloof afzweert en zich opnieuw bij de islam voegt. In Mauritanië wordt zowel voor als na de veroordeling de mogelijkheid gegeven terug te keren naar de islam”
WIKIPEDIA
GELOOFSAFVAL/ISLAM
 
BRON
 
 
WIKIPEDIA
GELOOFSAFVAL
 
 

[27]
AD
JODEN TELEURGESTELD DOOR PVV
VERBOD RITUEEL SLACHTEN
21 AUGUSTUS 2012

 

[28]
”HOE WORDEN DIEREN GESLACHT ALS HET NIET RITUEEL GEBEURT
” De Partij voor de Dieren wilde in 2011 een verbod op de rituele slacht zonder verdoving. Ze doet dit op basis van een onderzoek door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Dierengeneeskunde die een voorstander is van bedwelmd slachten. Bij bedwelmd slachten worden dieren eerst door het hoofd geschoten met een kogel of een pin. Daarna worden ze pas afgemaakt. Volgens het onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Dierengeneeskunde wordt het welzijn van de dieren die ritueel geslacht worden, ernstig geschaad. Het zou te lang duren doordat het dier buiten bewustzijn raakt. Daardoor zou het veel pijn voelen. Het vastklemmen van de dieren voordat ze geslacht worden, zou bovendien veel stress opleveren.”
ARGUMENTEN VOOR HET BEHOUD VAN RITUEEL SLACHTEN
” Moslims en Joden vinden dat ieder dier stress ervaart als het naar een onbekende plaats wordt gebracht. Dat zou bij verdoven niet anders zijn. Dieren die halal of koosjer worden geslacht moeten bovendien tegenwoordig in een speciale kooi worden geplaatst. Het dier loopt vanuit de stal in de kooi en die kooi wordt daarna gekanteld. Daardoor komt het te slachten dier op zijn zij te liggen, wat er voor zorgt dat het zich niet kan bezeren of wegspringen. Dankzij de kooi gaat de rituele slacht in de meeste gevallen direct goed. Met het scherpe mes wordt met één beweging de keel doorgesneden. Het dier blijft dan een paar minuten op de grond liggen en raakt daar het bewustzijn kwijt. Pas daarna wordt het dier ondersteboven opgehangen.
Dit gebeurt bij normaal slachten direct na het doden van het dier. Overigens zijn er ook tegenonderzoeken die uit hebben gewezen dat juist het ritueel slachten het dier de minste pijn en ongemakken geeft. De Britse wetenschapper Rosen bijvoorbeeld toonde aan dat het joodse rituele slachten juist een pijnloze en effectieve manier is om een dier te slachten. Het beest zou volgens hem binnen enkele seconden het bewustzijn verliezen. Daarbij staan Islamitische en Joodse slagerijen onder strenge controle van dierenartsen en keuringsmeesters. Bij het Islamitisch offerfeest wanneer veel meer dieren dan normaal gesproken worden geslacht is zelfs bij de meeste slagers een dierenarts aanwezig. Die controleert dan of het doorsnijden van de keel wel snel genoeg gebeurt.
MENS EN SAMENLEVING
RITUEEL SLACHTEN: WAT IS RITUEEL SLACHTEN?

[29]

NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/
GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/ MENSENRECHTENSCHENDINGEN
ANNO 2013
ASTRID ESSED
10 JULI 2013
WEBSITE ASTRID ESSED
SLAVERNIJVERLEDEN
[30]
ZESDE GEBOD
”Gij zult niet doodslaan”
ONLINE BIJBEL
[31]
” Wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken.”
 
WAT IS HET OORDEEL OVER HET VERMOORDEN VAN EEN MENS VOLGENS
DE ISLAM?
 
VRAGEN EN ISLAM
 
[32]
NIEUWE VIDEO PVV ZENDTIJD POLITIEKE PARTIJEN
[33]
LORD OF THE RINGS
TWO TOWERS: BATTLE OF HELMSDEEP
”WHAT CAN MAN DO AGAINST SO MUCH RECKLESS HATE”

Reacties uitgeschakeld voor Verkiezingsfilmpje Wilders 2018/Haatleugens ontmaskerd

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.