Fleur Agema, Vluchtelingenmepper en Gifkikker

FLEUR AGEMA, PVV

VLUCHTELINGEN SLAPEN VOOR TER APEL

Image result for ouderwetse vulpen/Foto's

BESTRIJD FASCISME MET DE PEN EN HET ZWAARD!

BESTRIJDT FASCISME EN XENOFOBIE MET PEN

EN ZWAARD

FURIEUZE” FLEUR AGEMA/VLUCHTELINGENMEPPER

”4.46 En als het probleem ….deze minister consequent niet oplost, terwijl

er tegelijkertijd een cruiseschip ergens verderop ligt waar immigranten

drie maaltijden per dag krijgen en vijf verschillende soorten maaltijden

en lekker verwarmd erbij zitten” 4.58Dus wanneer pakt deze minister haar taak op om voor onze alleroudstenden de boel een keertje goed te regelen. [5.07]
ALDUS FLEUR AGEMA, PVV

YOUTUBE.COM

Dat de PVV een fascistische Partij is, dat is door onderzoek wel

afdoende aangetoond. [1]

En al was er geen onderzoek geweest, de standpunten en ook

de wensen voor ”Wit-Nederland” [2] zeggen wel genoeg

Uw Wreker van het Onrecht signaleerde het Gevaar van de PVV al in 2007 [3]

besteedde daaraan later vaker aandacht [4] en anderen volgden.

Maar naast de politieke analyses over waarvoor de Heren en Dames van

de PVV stonden en staan, logen hun uitspraken er niet om, zoals

bijna iedereen weet.

Een van de bekendste is de ”Minder Marokkanen” uitspraak van

PVV leider Wilders [5], die hem een veroordeling door de

rechter opleverde. [6]

Maar er was meer

Bij de PVV is er ALTIJD meer…..

In herinnering roep ik de ”Testosteronbommen” uitspraak

van Wilders, waarmee hij mannelijke Syrische vluchtelingen

aanduidde [2015] [7]

Uitspraken van Wilders over vluchtelingen als ”hyena’s en opmerkingen

over ”achterlijke islamitische zandbaklanden. [8]

En dan fractiegenoot en PVV’er Gidi Markuszower, die in

de Tweede Kamer sprak over:

””’buitenlandse indringers uit Afrika en het Midden-Oosten”  en Nederland dat is volgepropt met

”de verkeerde buitenlanders, die op onze welvaartsstaat parasiteren door en masse

niet te werken en onze Bijstandspotten op te eten,

die onze straten onveilig maken, die de gewone

Nederlander op de woningmarkt verdringen, die de

kwaliteit van het onderwijs aantasten…..” [9]

Verder werkte Markuszower met echte fascistische

angstbeelden als [ik citeer]:

””En weet u, voorzitter, hoeveel migranten uit Afrika

en het Midden-Oosten nog naar onze regio willen komen, de komende jaren?

Dat zijn honderden miljoenen, zo niet een

miljard mensen” [10]

Onzin natuurlijk [11], maar wel gevaarlijke onzin.

Markuszower deed nog meer kwalijke uitspraken, lees maar verder onder noot 12

Het ergerlijkste vond ik niet eens die Markuszower uitspraken…ze zijn 

gevaarlijk, maar dat kun je van PVV politici verwachten- maar het feit,

dat het enige waarover Kamervoorzitter Vera Bergkamp viel, het feit

was, dat Markuszower refereerde aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Eric van der Burg, als ”Kaagsecretaris” ……13

Dus geen woord over het racisme en fascisme

Zover is het in de Tweede Kamer al gekomen

FLEUR AGEMA/OUDERENZORG

Er is een scala van gevaarlijke, ophitsende uitspraken, ideeen en

voorstellen van de PVV, lees daar maar mijn website onder het

kopje ”Wilders” maar op na [14]

Die ga ik niet allemaal noemen.

Maar nu weer over naar om wie het deze keer begonnen is, PVV Kamerlid

Fleur Agema [15]

Zij heeft zich opgeworpen als ”ouderenverdediger” en staat

bekend om haar strijd voor de rechten van

ouderen, wat ouderenzorg aangaat [16]

Daarvoor van mijn kant respect, ware het niet, dat ze er een naar,

xenofoob, sausje overgiet, waarbij zij niet alleen kwetsbare groepen

tegen elkaar uitspeelt, maar bovendien kwetsbare groep A [in dit

artikel/Verhaal de vluchtelingen.asielzoekers] min of meer de schuld

geeft van falend Overheidsbeleid.

Een misselijke streek, die overigens geheel overeenkomt met

het PVV Gedachtegoed en Wereldbeeld [17]

Er is meer, maar dat komt nog.

Wat hier speelde [en waarom mijn Frontale Aanval op deze Fleur Agema]

was een Kamerdebat of Vragenuurtje [wat precies werd niet

duidelijk uit het Youtube fragment] waarbij de minister

voor Langdurige Zorg en Sport, mevrouw Conny Helder [18], werd bevraagd.

Daarbij aandacht dus voor de bijdrage van Fleur Agema:

Ik moet bekennen:

Op zich was het geen onaardig Begin.

Veel weet ik niet van de misstanden in de Ouderenzorg, maar

ik begreep uit Agema’s bijdrage [19], dat zij ertegen protesteerde,

dat de ouderenzorg werd uitgehold, dat een grote Misstand was, het

sluiten van de verzorgingshuizen, volgens Agema door

het toen o.a. aan de macht zijnde CDA [20], waardoor

nu vele ouderen in de knel zouden komen.

Agema merkt hierover op [ik citeer haar via het Youtube filmpje:

”Eh….dus daardoor door het sluiten van de verzorgingshuizen blijven

mensen verloederd achter, ze raken ondervoed, ze gaan niet meer

naar de dokter, eh eh, ze la, ja, ze raken verpieterd thuis, soms

moet de politie ze zelfs van de straat halen en in een enkel

geval zelfs naakt en mijn vraag aan de minister is:

Ziet ze nou niet in, dat het sluiten van die verzorgingshuizen een

vergissing is geweest, dat ze terug moeten, maar ook het sluiten

van het Integraal Zorgaccoord, waarin ze tachtig miljoen euro bezuinigt 

op de huisartsen, die juist voor deze mensen contact met ze zouden 

moeten opzoeken en zouden moeten begeleiden……”

EN

””Ja, dank u wel voorzitter.

Er staan op dit moment 23 duizend hoogbejaarden op een wachtlijst

voor een verpleeghuis.

Mensen met wie het thuis allang al niet meer gaat, waarvoor

de familie drie keer per week wordt opgeroepen, omdat moeder weer

ergens dwaalt en de politie weer denkt ”wat is hier allemaal aan de hand”

[21]

Hierop kwam natuurlijk een reactie van de minister, die haar WOZO beleid, dat de nadruk legt op het zo lang mogelijk zelfstandig wonen

van ouderen [22] verdedigde.

Ook bestreed ze de opmerking van  Agema, dat er te weinig werd gedaan

om hulp te verlenen aan de urgent kwetsbaren.

Zie het hele Youtube filmpje [23]

DE GEVAARLIJKE ONZIN VAN FLEUR AGEMA/KWETSBAREN TEGEN

KWETSBAREN MET EEN GIFTIG XENOFOOB SAUSJE

Niets aan de hand toch? Zou je zo zeggen.

Fijn, dat deze Fleur Agema zich zo inzet voor de ouderenzorg,

al zit ze dan bij een dubieuze Club.

Ja, maar ze zit niet voor niets bij die Club!

Want aan het Slot van haar Gloedvolle Bijdrage Voor Ouderenrechten

[die ze waarschijnlijk wel zal menen, daaraan kom ik niet], krijgt

het Muisje een Gevaarlijk Staartje!

Met andere woorden in Onvervalst Latijn: In Cauda Venenum

[Latijn: In de Staart zit het Venijn] [24]

En om bij de spreekwoorden te blijven:

Nu komt de [PVV] Aap uit de Mouw!

Want juist aan het Einde van haar Gloedvolle Betoog maakt

de Voorvechtster der Ouderen een nare uitglijder, die het ware

xenofobe PVV Wereldbeeld bevestigt, door op te merken:

”4.46 En als het probleem ….deze minister consequent niet oplost, terwijl

er tegelijkertijd een cruiseschip ergens verderop ligt waar immigranten

drie maaltijden per dag krijgen en vijf verschillende soorten maaltijden

en lekker verwarmd erbij zitten” 4.58Dus wanneer pakt deze minister haar taak op om voor onze alleroudstende boel een keertje goed te regelen. [5.07]” [25]

FLEUR AGEMA’S XENOFOBIE/TECHNISCH

Alvorens los te barsten over Fleur Agema’s inhoudelijke xenofobie, eerst

dit:

Zij spuwt haar gal over de haars inziens luxueuze [want dat suggereert

zij met haar ”cruiseschip” opmerking in een Vragenuurtje aan de

minister van Langdurige Zorg en Sport, die verder met vluchtelingenregelingen of beleid niets te maken heeft.

Je zou zo zeggen, dat ALS ze al haar gal wil spuwen, dat zij bij Eric

van den Burg moet zijn, die als Staatssecretaris voor Asiel en

Migratie over Asielzaken gaat [26]

FLEUR AGEMA’S XENOFOBIE/IMMIGRANTEN

Verder praat zij over ”immigranten” [27], terwijl het hier

asielzoekers betreft.

Het zijn ASIELZOEKERS, die inderdaad zijn opgevangen

op een cruiseschip. [28]

Natuurlijk weet Agema heel goed het verschil:

Een asielzoeker vraagt asiel aan in Nederland, dat al of niet

wordt toegekend en zit dus in een asielprocedure, waarin, op

grond van aanspraak op het Vluchtelingenverdrag, gekeken

wordt, of men al of geen recht op asiel heeft [iedereen heeft het

recht overigens om asiel aan te vragen [29]

Een migrant, een zogenaamde ”economische vluchteling” immigreert naar een land in de hoop op

een beter leven, zonder asiel aan te vragen, omdat er geen 

sprake is van vervolging volgens het Vluchtelingenverdrag [30]

Voor immigranten worden er dus geen cruiseschepen geregeld [vaak verdwijnen ze in de illegaliteit]

Dit alles weet Agema heel goed, maar omdat er een hoop weerstand

is tegen economische vluchtelingen [zij zouden ”gelukszoekers” zijn,

wat in de publieke opinie synoniem is met

profiteurs en oplichters] [31] gebruikt zij welbewust die term.

Kamervragen en debatten komen tegenwoordig immers op Youtube!

Wie niet gelooft, dat hier sprake is van opzet, leze de door mij in noten

vervatten xenofobe betogen van de heren Wilders en Markuszower,

fractie-partijgenoten van Agema, nog maar eens over! [32]

FLEUR AGEMA’S XENOFOBIE/HET SPROOKJE

VAN DE ”IMMIGRANTEN OP CRUISESCHEPEN MET

WEL DRIE MAALTIJDEN PER DAG…..

We gaan door met Agema’tje:

Wat betreft die ”luxe” opvang van asielzoekers op

cruiseschepen:

Die is er o.a. gekomen vanwege de inhumane toestanden

in Ter Apel en het feit, dat er zo’n gebrek aan medewerking is

van een aantal Gemeenten. [33]

Nadrukkelijk NIET alle Gemeenten:

Kijk maar eens, hoe ruimhartig zich hier Amsterdam opstelt [34],

na enig tegengestribbel, Velsen ook [35] en zo zijn er natuurlijk meer.

Aan de andere kant:

Zodanig wordt de medewerking  vaak gesaboteerd [36], dat de Overheid zich

nu gedwongen ziet, Gemeenten te dwingen tot opvang [37]

Verder ligt de humanitaire grens van Agema nogal laag

Ik citeer La Agema:

”4.46 En als het probleem ….deze minister consequent niet oplost, terwijl

er tegelijkertijd een cruiseschip ergens verderop ligt waar immigranten

drie maaltijden per dag krijgen en vijf verschillende soorten maaltijden

en lekker verwarmd erbij zitten” 4.58” [38]

Kennelijk vindt Agema het niet vanzelfsprekend, dat asielzoekers

[die zij hier ”immigranten” noemt] driemaal per dag een maaltijd

krijgen, wat toch wel het absolute minimum is.

Lijkt ”op water en brood” haar beter, zoals door haar partijleider en

fractiegenoot Wilders al eens is geopperd voor gedetineerden? [39]

Trouwens, ZO luxueus is die opvang op dat cruiseschip nu

OOK weer niet.

Alles wat er op de MS Galaxy [het cruiseschip waarmee Amsterdam

asielzoekers opvangt] aan luxe is [een casino, winkeltjes, een ‘Moonlight Bar’ met schitterend uitzicht op het water, een grillrestaurant en zelfs een sauna] is dicht. [40]

Wat er aan voorzieningen voor asielzoekers aanwezig is, 

is sober:

Krappe vertrekken met een stapelbed, bankje en kleine douche- en toiletruimte, die twee asielzoekers zullen delen. [41]

FLEUR AGEMA’S XENOFOBIE/DE MENSEN ACHTER DE ”IMMIGRANTEN”

Alle Fleur Agema Gekheid op een Stokje, wie zijn die zogenaamde

”immigranten”, die het zo luxe zouden hebben op die cruiseschepen?

Ze bestaan merendeels uit asielzoekers, die vaak maandenlang op

straat voor Ter Apel hebben moeten slapen, op stoelen,

of zomaar liggend in het gras, weer of geen weer [42]

De omstandigheden waren mensonterend, vaak was er te weinig te

eten [43] en de situatie verergerde zodanig, dat de Inspectie Gezondheidszorg

en Jeugd alarm sloeg bij minister Kuipers van  Volksgezondheid. [44]

Ik citeer uit het Nieuwsbericht:

”In Ter Apel is er een groot risico dat er infectieziekten uitbreken als gevolg van het totale gebrek aan hygiëne op het terrein: gebrek aan water, schone wc’s, douches en beschutting. Een uitbraak van infectieziekten is een gevaar voor de volksgezondheid. Niet alleen voor de mensen die daar zijn om een asielaanvraag in te dienen, maar ook voor iedereen die daar werkt of woont.

De inspectie vindt onmiddellijk ingrijpen nodig om de hygiënische omstandigheden op peil te brengen. Voldoende water, sanitaire voorzieningen en beschutting zijn daarvoor cruciaal. Ook bij het verplaatsen van mensen naar opvanglocaties moet rekening gehouden worden met het uitbreken en verspreiden van infectieziekten.” [45]

De enigen, die hier een goed figuur sloegen waren 

Hulporganisaties als Het Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen [46] en vrijwilligersorganisaties als

Mi Great [47] EN niet te vergeten een geweldig

particulier initiatief van Willem Straat, een ondernemer

met een Geweten, die de buitenslapers van

tentjes trachtte te voorzien [tegengewerkt door

de autoriteiten] [48]

Er overleed zelfs een drie maanden oude baby, weliswaar niet buiten, op het terrein van Ter Apel,

maar in de Sporthal [49]

Ik weet niet wat de doodsoorzaak is [werd niet

duidelijk] [50], maar het zou mij niet

verbazen, als het te maken gehad had met de

drukte in die overvolle Sporthal.

Dat de Familie van de overleden baby ook zo

haar twijfels heeft, blijkt wel uit het feit,

dat zij een advocaat hebben ingeschakeld [51]

En o Blamage voor Nederland:

De Nederlandse Staat en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moeten van de rechter maatregelen nemen zodat de (crisis)noodopvang voor asielzoekers aan de internationale normen gaat voldoen. De rechtbank Den Haag oordeelde in een kort geding dat Stichting Vluchtelingenwerk Nederland afgelopen zomer aanspande. [52]

Ik citeer verder uit dit NOS bericht:

”De rechter oordeelt dat iedere asielzoeker die zich in Ter Apel, of bij een ander asielzoekerscentrum in Nederland meldt, recht heeft op onderdak. Een overdekte slaapplaats, water, voedsel en toegang tot hygiënisch sanitair zijn de minimale eisen. [53]

Dat een rechter jou dit als Staat moet zeggen, hoeveel

groter moet de Blamage zijn?

Nadat ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd al

alarm had geslagen bij minister Kuipers van Volksgezondheid [54]

En als Klap op de Vuurpijl stonden maandenlang

duizenden bedden voor Oekraieners leeg, terwijl

asielzoekers verkommerden voor de Poort

van Ter Apel [55]

OORZAAK TER APEL ELLENDE

Wat is nu de oorzaak of oorzaken van die asielcrisis

ellende, het feit dat mensen op straat moeten slapen, dat zelfs elementaire voorzieningen ontbreken?

Vluchtelingenwerk wijst op de complexiteit van de

crisis en zegt, dat het niet alleen in Ter Apel, maar

ook in andere delen van het land, allang mis is

Ik citeer Vluchtelingenwerk:

”Deze opvangcrisis is geen overmacht en komt niet door een verhoogde asielinstroom. Politieke keuzes zijn de oorzaak: door jarenlange bezuinigingen op de IND en het vroegtijdig sluiten van diverse asielzoekerscentra verkeert het Nederlandse asielsysteem al jaren in een permanente crisis.” [56]

Dus veroorzaakt door politieke onwil, verkeerde

beleidskeuzes etc

Daarbij is het in noodopvanglocaties die wel geregeld zijn,

ook nog eens onleefbaar voor kinderen, aldus  jeugdgezondheidszorg- en onderwijsprofessionals in een onderzoek van de ‘Werkgroep Kind in azc’, waar ook VluchtelingenWerk deel van uitmaakt. [57]

Een andere oorzaak van de Ter Apel Ellende

is gelegen in de woningcrisis:

Doordat er woningnood is, stromen de status

houders [58], die recht hebben op een huis,

maar niet door, waardoor zij plekken bezet

houden, die voor asielzoekers bestemd zijn. [59]

EN WAT GEBEURT ER?

JUUSTEM!

Er wordt niet met man en macht naar een

oplossing gezocht, neen, de crisis wordt

afgewenteld op de asielzoekers!

Het recht op gezinshereniging wordt in zoverre

uitgehold, dat gezinshereniging aan een woning

wordt gekoppeld!

Dus wie geen woning heeft, kan zijn gezin

pas laten overkomen als dit WEL

het geval is! [60]

Zo schaamteloos is de regering, dat in

de ”Aanpak crisis asielopvang” staat:

  • Onder de huidige omstandigheden vindt het kabinet het niet langer verantwoord de toegezegde hervestigingsafspraken binnen de Europese Unie (EU) na te leven…..”[61]

LUXE HE MEVROUW AGEMA, DIE OMSTANDIGHEDENVOOR ASIELZOEKERS
EPILOOG
Dat Mevrouw Agema een Gifkikker en een Vluchtelingenmepper is, is duidelijk.Niet alleen geeft zij een heel verkeerde voorstellingover die zogenaamde ”luxe” op de cruiseschepenwaar asielzoekers worden opgevangen [62],ze verstaat echter ook onder ”luxe”, datasielzoekers drie maaltijden per dag krijgen [63]Of moeten ze liever ”op water en brood”, zoalshaar partijleider en fractiegenoot destijds vooreen groep gedetineerden voorstelde [64]
Recentelijk heeft de Inspectie Justitie enVeiligheid geconstateerd, dat medewerkersvan de speciale opvanglocatie asielzoekers[waar dus de zogenaamde ”moeilijke gevallen”zitten], asielzoekers hebben 

uitgelachen, uitgescholden, geslagen en geschopt. [65]

Onlangs reageerde slechts EEN Gemeente positiefop het

 verzoek van Staatssecretaris van der Burgom extra opvangplekken te regelen voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers) [66]

Uit die twee laatste berichten kan Agema dan weer

hoop putten.

Want DAT is het Nederland waarop zij en haar

PVV trots kunnen zijn. [67]

HEIL!

ASTRID ESSED

NOTEN

NOTEN 1 T/M 67

ZIE NOTEN, ONDERVERDEELD

1 T/M 3

4 T/M 6

7 T/M 11

12 T/M 15

16 T/M 18

19 T/M 23

24 T/M 28

29 T/M 31

32 T/M 37

38 T/M 42

43 T/M 46

47 T/M 51

52 T/M 55

56 EN 57

58 EN 59

60 T/M 67

Reacties uitgeschakeld voor Fleur Agema, Vluchtelingenmepper en Gifkikker

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.