Noten 56 en 57/Fleur Agema, Hater

[56]

VLUCHTELINGENWERK

ACHTERGROND: DE OPVANGCRISIS IS NIET

IN TER APELM MAAR IN HET HELE LAND

15 SEPTEMBER 2022

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/artikelen/nieuws/achtergrond-de-opvangcrisis-niet-ter-apel-maar-het-hele-land

Door al het nieuws over vluchtelingen die noodgedwongen buiten sliepen, ontstaat de indruk dat de opvangcrisis alleen in Ter Apel speelt. Maar niets is minder waar: de crisis beperkt zich niet tot deze locatie, maar speelt zich af in tientallen (crisis)noodopvanglocaties door het hele land. Op dit moment wonen 18.000 asielzoekers in Nederland al een jaar in tijdelijke locaties zoals tenten, gymzalen en evenementenhallen.

Opeenstapeling van problemen

Sinds september vorig jaar wonen duizenden vluchtelingen en hun kinderen in noodopvanglocaties zoals boten, tentenkampen en evenementenhallen. In veel van deze locaties ontbreekt het aan de meest basale voorwaarden zoals privacy, voldoende sanitair, bedden, bescherming tegen de weersomstandigheden en genoeg en fatsoenlijk eten. Kinderen kunnen niet naar school en speelvoorzieningen ontbreken. Afgelopen juni concludeerde de werkgroep ‘Kind in azc’ al dat de leefomstandigheden voor kinderen in deze locaties onleefbaar en beneden alle peil zijn.

Nadat de noodopvanglocaties vol zaten, werden er crisisnoodopvanglocaties opgericht die een nog tijdelijker karakter moesten hebben, zoals tenten en sporthallen met veldbedden. Toen ook die volzaten liep de boel vast in Ter Apel: het aanmeldcentrum bleek de ‘bottleneck’ van een al langer, diepgeworteld opvangprobleem in Nederland.

Oorzaak: politieke keuzes

Deze opvangcrisis is geen overmacht en komt niet door een verhoogde asielinstroom. Politieke keuzes zijn de oorzaak: door jarenlange bezuinigingen op de IND en het vroegtijdig sluiten van diverse asielzoekerscentra verkeert het Nederlandse asielsysteem al jaren in een permanente crisis. Dat deze crisis zelf veroorzaakt is door het Rijk, zorgde onder andere voor onwil bij gemeenten om extra opvangplekken aan te dragen. Hierdoor ontstond de afgelopen maanden een bestuurlijke impasse.

Vorige week besloot het kabinet om asielzoekers buiten Ter Apel naar de tijdelijke opvanglocatie Zoutkamp te brengen: een van de vele pleisters op een langdurige wond. Het is afwachten of deze maatregel gaat voorkomen dat er vluchtelingen buiten op de grond moeten slapen. Omdat de (crisis)noodopvanglocates al een jaar door de humanitaire ondergrens zakken, stapt vluchtelingenWerk op 15 september naar de rechter. Met een rechterlijke uitspraak hopen wij dat niet alleen de kwantiteit van de opvanglocaties omhoog gaat, maar óók de kwaliteit.

[57]

VLUCHTELINGENWERK

NOODOPVANG ONLEEFBAAR VOOR KINDEREN

20 JUNI 2022

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/artikelen/nieuws/noodopvang-onleefbaar-voor-kinderen

De leefomstandigheden van vluchtelingkinderen in de noodopvanglocaties zijn beneden alle peil. Dat zeggen jeugdgezondheidszorg- en onderwijsprofessionals in een onderzoek van de ‘Werkgroep Kind in azc’, waar ook VluchtelingenWerk deel van uitmaakt.

Ernstige ontwikkelingsschade

Kinderen in de noodopvang lopen aantoonbare ontwikkelingsschade op en hebben onvoldoende toegang tot onderwijs en zorg. Ook raken kinderen ondervoed. De Werkgroep Kind in azc roept op om de meer dan 2000 kinderen direct uit de noodopvanglocaties te halen en over te plaatsen naar kleinschalige, stabiele en blijvende asielopvang. Er is specifieke aandacht voor kinderen nodig in de nieuwe crisisaanpak van het kabinet.

Kind in azc in de knel

Volgens de meer dan 80 ondervraagde professionals komen de belangen van kinderen in bijna alle noodopvanglocaties dramatisch in de knel. Kinderen voelen zich onveilig door gebrek aan privacy en slapen slecht door lawaai in de nacht. Professionals weten niet hoe lang een kind op een noodopvanglocatie blijft, en onderwijs wordt daarom niet altijd opgestart. Lang niet alle kinderen zitten binnen drie maanden op school. Volgens docenten hebben kinderen die wel naar school gaan concentratieproblemen en vallen ze in de klas in slaap.

Kinderen raken ondervoed

Verschillende JGZ-professionals noemen slechte voeding als een groot probleem in de noodopvang. Kinderen zijn niet bekend met het Nederlandse eten dat daar wordt geboden en eten slecht. Sommigen krijgen hierdoor te weinig voedingsstoffen binnen, vallen af en verkeren in een slechte gezondheid. Sommige kinderen gaan met honger naar school. Door gebrek aan leefgeld en eigen kookvoorzieningen in de noodopvang, hebben ouders hier zelf geen invloed op en maken zij zich grote zorgen over de gezondheid van hun kinderen.

Slechte toegang tot zorg

Ook met toegang tot zorg is het dramatisch gesteld. Volgens jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen vindt er slechts een beperkte medische intake plaats, maar niet in alle gevallen, waardoor kinderen soms helemaal niet in beeld zijn. Zorgprofessionals zien daarnaast weinig tot geen mogelijkheden tot doorverwijzing naar noodzakelijke specialistische zorg, zoals jeugd-GGZ, jeugdzorg en logopedie. Ook kunnen kinderen met speciale onderwijsbehoeften, zoals analfabetise of lichamelijke beperkingen, nergens terecht of moeten ze lang wachten op een plek.

Psychosociale klachten

Professionals zien in hun werk heel veel gezinnen die in één jaar meer dan drie keer verhuisd zijn tussen verschillende noodopvanglocaties. Zij geven aan dat het daardoor onmogelijk is om continuïteit van zorg en onderwijs te bieden. Docenten en zorgverleners weten niet altijd waar een kind naartoe verhuist, of kinderen zijn plotseling vertrokken, waardoor een overdracht of afscheid niet mogelijk is. ‘Voordat de gewenste zorg ingezet kan worden, zijn de gezinnen vaak plotseling verhuisd’, zegt een JGZ-professional in het onderzoek. Dit speelt ook in het onderwijs. Ook zien professionals dat kinderen in sociaal isolement raken en kampen met psychosociale klachten. ‘Het frequent verhuizen is voor kinderen en jongeren een groot probleem en belemmert hen in hun ontwikkeling. Ook als ze niet zelf moeten verhuizen, maar vriendjes plots weer weg zijn’, zegt een leerkracht.

Kindvriendelijke en veilige azc’s nodig

‘Kinderen raken steeds verder in de knel door de crisis in de asielopvang’, zegt Arja Oomkens, coördinator van Werkgroep Kind in azc. ‘Al een jaar luiden we de noodklok, maar niemand komt met een oplossing. Instanties en professionals zijn het er allang over eens dat het zo niet langer kan. De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stellen dat nu ook. De Werkgroep Kind in azc vindt de leefsituatie in de noodopvang onacceptabel. Alle kinderen moeten direct uit de noodopvang moeten worden geplaatst.’

Onveilig voelen

Ook in de reguliere asielopvang zijn de leefomstandigheden van kinderen zorgelijk. Vorig jaar bleek uit onderzoek van de werkgroep al dat kinderen zich vaak onveilig voelen en geen vast persoon hebben met wie zij hun zorgen kunnen delen. Docenten en zorgprofessionals bevestigen in het nieuwe onderzoek dat ook in de reguliere opvanglocaties het afgelopen jaar de belangen van kinderen, zoals fysieke en sociale veiligheid, in de helft van de gevallen in de knel kwamen.

Stabiele opvang nodig

De Werkgroep Kind in azc benadrukt dat een van de oplossingen ligt in kleinschalige, stabiele, blijvende opvang, waar kinderen blijven totdat op hun asielverzoek is beslist. Hier kan hun veiligheid worden gewaarborgd, kunnen kinderen sneller toegang krijgen tot zorg en onderwijs, en zich gezond ontwikkelen. In april heeft de Werkgroep aan staatssecretaris Van der Burg (Asiel en Migratie) al een lijst met acht uitgangspunten overhandigd, gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag, om de asielopvang structureel kindvriendelijker en veiliger te maken. Hoe het kabinet specifiek rekening gaat houden met kinderen in de nieuwe crisisaanpak is nog onduidelijk.

Reacties uitgeschakeld voor Noten 56 en 57/Fleur Agema, Hater

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.