Noten 24 t/m 28/Fleur Agema, Hater

[24]

ENSIE.NL

WAT IS DE BETEKENIS VAN IN CAUDA VENENUM

https://www.ensie.nl/betekenis/in-cauda-venenum

IN CAUDA VENENUM

[Lat.] het gif zit in de staart, de grootste moeilijkheid komt op het einde.

IN CAUDA VENENUM

in de staart het vergif, aan het eind komt de hatelijkheid

[25]

”4.46 En als het probleem ….deze minister consequent niet oplost, terwijl

er tegelijkertijd een cruiseschip ergens verderop ligt waar immigranten

drie maaltijden per dag krijgen en vijf verschillende soorten maaltijden

en lekker verwarmd erbij zitten” 4.58Dus wanneer pakt deze minister haar taak op om voor onze alleroudstende boel een keertje goed te regelen. [5.07]”

YOUTUBE.COM

FURIEUZE FLEUR AGEMA: ”WAAROM ASIELZOEKERS OP LUXE

CRUISESCHIP TERWIJL DE OUDJES VERPIETEREN?”

ZIE VOOR TRANSCRIPTIE FILMPJE, NOOT 23

[26]

PARLEMENT.COM

E. (ERIC) VAN DER BURG

https://www.parlement.com/id/vkwreswhgn8s/e_eric_van_der_burg

Eric van der Burg (1965) is sinds 10 januari 2022 staatssecretaris voor Asiel en Migratie in het kabinet-Rutte IV. Hij was van 11 juni 2019 tot 10 januari 2022 Eerste Kamerlid voor de VVD. Daarvoor was hij acht jaar wethouder van Amsterdam (onder meer belast met zorg en welzijn, ruimtelijke ordening en luchthaven). Eerder was de heer Van der Burg bestuurder van stadsdeel Amsterdam-Zuidoost en gemeenteraadslid (sinds 2001). Dat laatste was hij opnieuw tot maart 2019. Eric van der Burg is verder voorzitter van de Raad van Toezicht van de NTR. Als Eerste Kamerlid hield hij zich bezig met binnenlandse zaken, immigratie en asiel, Koninkrijksrelaties en volksgezondheid, welzijn en sport.

VVD
in de periode 2019-heden: lid Eerste Kamer, staatssecretaris

Inhoud


 1. Voornaam (roepnaam)
 2. Personalia
 3. Partij/stroming
 4. Hoofdfuncties/beroepen (4/9)
 5. Partijpolitieke functies
 6. Nevenfuncties
 7. Opleiding
 8. Wetenswaardigheden
 9. Familie/gezin
 10. Uitgebreide versie

1.

Voornaam (roepnaam)

Eric (Eric)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 9 oktober 1965

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1983

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/9)

 • – wethouder (belast met zorg en welzijn, sport en recreatie, ouderen, ruimtelijke ordening en grondzaken) van Amsterdam, van 18 juni 2014 tot mei 2018 (sinds 2017 eerste locoburgemeester)
 • – lid gemeenteraad van Amsterdam, van 29 maart 2018 tot 13 maart 2019
 • – lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 juni 2019 tot 10 januari 2022
 • – staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (onder meer belast met vreemdelingenzaken en asiel), vanaf 10 januari 2022

takenpakket (bewindspersoon)

 • – Is als staatssecretaris belast met: 1. Vreemdelingenzaken/migratie, 2. artikel 1F Vluchtelingenverdrag, 3. Grensbewaking in vreemdelingenzaken, 4. Rijkswet Nederlanderschap, 5. Mensenhandel en prostitutie, 6. Mensensmokkel, 7. Internationaal migratiebeleid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/10)

 • – voorzitter Landelijke organisatie sociaal raadslieden, vanaf 1 februari 2020
 • – lid bestuur Friendship Sportcentre, vanaf 1 september 2020

vorige (2/10)

 • – penningmeester Life Goals, van 1 december 2018 tot 1 november 2019
 • – voorzitter Raad van Toezicht Sportservice Nederland, van 5 juli 2019 tot 1 november 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.
afgeleide functies, presidia etc.

 • – ondervoorzitter tijdelijke commissie onderzoekvoorstel parlementair onderzoek naar discriminatie in Nederland (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 1 december 2020 tot 2 februari 2021
 • – ondervoorzitter commissie parlementair onderzoek naar effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 23 maart 2021 tot 10 januari 2022

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
ambassadeur Reddingsbrigade Amsterdam, vanaf 15 januari 2019

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Woonde tot 9-jarige leeftijd in Oosterwolde (Friesland)

WIKIPEDIA

ERIC VAN DER BURG

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eric_van_der_Burg

[27]

YOUTUBE.COM

FURIEUZE FLEUR AGEMA: ”WAAROM ASIELZOEKERS OP LUXE

CRUISESCHIP TERWIJL DE OUDJES VERPIETEREN?”

[IN DE TITEL VAN HET FILMPJE STAAT TEN

ONRECHTE ”ASIELZOEKERS”, AGEMA HAD HET OVER

”IMMIGRANTEN”]

”4.46 En als het probleem ….deze minister consequent niet oplost, terwijl

er tegelijkertijd een cruiseschip ergens verderop ligt waar immigranten

drie maaltijden per dag krijgen en vijf verschillende soorten maaltijden

en lekker verwarmd erbij zitten” 4.58Dus wanneer pakt deze minister haar taak op om voor onze alleroudstende boel een keertje goed te regelen. [5.07]”

[28]

HET PAROOL

CRUISESCHIP VOOR 1000 ASIELZOEKERS KOMT

AAN IN WESTELIJK HAVENGEBIED

25 SEPTEMBER 2022

https://www.parool.nl/amsterdam/cruiseschip-voor-1000-asielzoekers-komt-aan-in-westelijk-havengebied~b247ca9d/

Het zeecruiseschip Galaxy, waarop zeker 1000 asielzoekers en statushouders worden opgevangen, is zondagmiddag aangekomen op het Westerhoofd in het Westelijk Havengebied, net naast de Tweede Coentunnel.

Het cruiseschip, onlangs uit Stockholm vertrokken, kwam in de middag van zondag 25 september via de zeesluizen bij IJmuiden via het Noordzeekanaal in het Westelijk Havengebied aan.

Het schip heeft ruimte voor 2800 vakantiegangers en 420 auto’s, maar zal nu voorlopig voor de opvang van 1000 asielzoekers worden gebruikt. Tussentijds wordt er twee keer geëvalueerd om te bezien of opschaling van het aantal opvangplekken tot 1500 bewoners mogelijk en haalbaar is, schreef staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) bij de aankondiging van de opvangvorm.

Het Westerhoofd wordt normaal gebruikt als aanlegplaats voor cruiseschepen, superjachten en binnenvaartschepen, en is ver verwijderd van de bewoonde wereld. In de wijde omgeving staan slechts twee woningen, faciliteiten als supermarkten zijn er niet en er gaat geen openbaar vervoer naartoe.

Bomen geplant

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zal het door de Rijksoverheid gehuurde schip beheren en er dagbesteding organiseren. Verder regelen zij zorg en onderwijs en maken ze vrijwilligerswerk, werktrajecten en programma’s gericht op participatie mogelijk. Vanaf oktober kunnen de eerste asielzoekers en statushouders er hun intrek in nemen.

De gemeente Amsterdam heeft de directe omgeving van het schip ingericht. Er zijn bomen neergezet en de wegen zijn verkeersveilig gemaakt voor voetgangers en fietsers. Ook wordt het schip aangesloten op de waterleiding en riolering.

In Velsen kwam afgelopen week al een eerder cruiseschip aan dat zeker een half jaar opvang gaat bieden aan 1000 asielzoekers.

EINDE ARTIKEL

HET PAROOL

BURGEMEESTER VELSEN: 

BESLUIT OVER ASIELSCHIP WAS MOEILIJKSTE

OOIT

22 SEPTEMBER 2022

https://www.parool.nl/nederland/burgemeester-velsen-besluit-over-asielschip-was-moeilijkste-ooit~be27b59f/

Burgemeester Frank Dales van Velsen vond het besluit over de opvang van asielzoekers op een cruiseschip in zijn gemeente de moeilijkste beslissing ooit in zijn loopbaan.

Dales moest de belangen van de inwoners, die bezwaar maakten, afwegen tegen het verzoek van het Rijk om te helpen bij het oplossen van de asielcrisis. Vanaf maandag arriveren de eerste vluchtelingen op het cruiseschip uit Estland in de haven van Velsen-Noord.

“Ik denk dat we een heel goed evenwicht hebben gevonden in de belangen van de inwoners en die van de asielzoekers en het Rijk,” zei hij donderdag tijdens een rondleiding op het enorme cruiseschip. “Hiermee laten we zien dat als je een beroep doet op de gemeente Velsen, we niet wegduiken, maar het oplossen.”

Makkelijk was het niet, want veel bewoners hadden hun bedenkingen bij de komst van zo’n duizend asielzoekers. “We hebben al die bedenkingen op een rijtje gezet en maatregelen genomen,” aldus de burgemeester. Zo hoeven de asielzoekers niet naar de enige huisarts in Velsen-Noord, maar is er eentje aan boord. Voor de veiligheid is er extra politiecapaciteit en er zijn twee buitengewoon opsporingsambtenaren vrijgemaakt. Ook is er een gratis pendelbus naar Beverwijk, waar ook de bewoners van Velsen-Noord – waar geen openbaar vervoer is – gratis gebruik van kunnen maken.

Casino gesloten

Milo Schoenmaker, directeur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), zei dat de opvang op het schip ‘enige lucht’ geeft in de crisis. “Al is dit niet voldoende, want er komen nog een tweede schip in Amsterdam en nog een paar grote locaties in het land.” Schoenmaker is ervan overtuigd dat in Velsen-Noord ‘een volstrekt nette opvang’ wordt neergezet. Het COA wil omwonenden betrekken bij de bewoners op het schip, zodat mensen kunnen zien wat er gebeurt. Over de kosten van deze noodopvang deed de directeur geen uitspraken.

Volgens Hanneke Niele, locatiemanager van het COA, verzorgt de crew van het schip drie keer per dag eten voor de asielzoekers en wassen ze het beddengoed. Faciliteiten als het casino, het zwembad, de winkels en de sauna zijn gesloten. Wel is er een gezamenlijke ruimte, een speelkamer en worden er activiteiten aan boord georganiseerd. De kinderen gaan naar school in Heemskerk, waar vier noodlokalen zijn neergezet.

Veel aanpassingen aan het schip zijn er niet gedaan, aangezien het COA het over een half jaar weer in de huidige staat moet overdragen. Wel is er een speciale ruimte ingericht voor de huisarts en verpleegkundige.

Reacties uitgeschakeld voor Noten 24 t/m 28/Fleur Agema, Hater

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.