Noten 58 en 59/Fleur Agema, Hater

[58] ”Asielzoekers worden statushouders (of vergunninghouders) zodra ze een verblijfsvergunning krijgen. Ze gaan dan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt deze vergunninghouders aan gemeenten. Gemeenten moeten statushouders passende woonruimte aanbieden.” RIJKSOVERHEID HUISVESTING STATUSHOUDER Huisvesting statushouder … Meer lezen over Noten 58 en 59/Fleur Agema, Hater