Noten 43 t/m 46/Fleur Agema, Hater

[43]

HET RODE KRUIS

DIT KAN ZO NIET LANGER: GEEN ETEN, DRINKEN EN

SLAAPPLEK VOOR ASIELZOEKERS IN TER APEL

16 JUNI 2022

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/dit-kan-zo-niet-langer-geen-eten-drinken-en-slaapplek-voor-asielzoekers-in-ter-apel/

Geplaatst op 16 juni 2022

De situatie in Ter Apel heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Asielzoekers die noodgedwongen in Rode Kruis-tenten overnachtten omdat zij anders op stoelen moesten slapen, hebben lange tijd geen eten, drinken en andere hulp van het COA gekregen. “Dit is een onmenselijke situatie en op deze manier kan het Rode Kruis geen goede ondersteunende hulp bieden, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis.

De hele avond en ochtend zaten asielzoekers zonder eten en drinken. Het Rode Kruis heeft daar om 13.00 uur zelf een einde aan gemaakt en gezorgd dat er voedsel en water werd uitgedeeld. Of dat onze verantwoordelijkheid is? Nee, absoluut niet. Maar wij vinden dat niemand zolang zonder eten en drinken mag zitten.

Onmenselijk

“Wij zitten enorm in onze maag met deze situatie”, vertelt Marieke. “We weten dat het personeel van het COA keihard werkt om alles in goede banen te leiden en dat dit zwaar is. Tegelijkertijd zien we dat de mensen op de vlucht de dupe zijn van deze opvangcrisis in Nederland. Dit gaat om mensen op de vlucht op zoek naar een veilige plek. Gezinnen met kinderen. We kunnen niet op deze manier met mensen omgaan. We roepen de overheid en alle verantwoordelijke partijen op om zo snel mogelijk met een oplossing te komen.”

Weg met de tenten

Omdat de situatie onhoudbaar is, heeft het Rode Kruis besloten om de tenten over enkele dagen weer weg te halen. Dat klinkt misschien gek, want het Rode Kruis is een noodhulporganisatie die mensen in nood ondersteunt. Vandaar dat we inderdaad tenten hebben opgezet en voor eten en drinken hebben gezorgd. Tegelijkertijd ligt de verantwoordelijkheid voor het fatsoenlijk opvangen van asielzoekers bij de Nederlandse overheid. “Het Rode Kruis kan dit niet oplossen”, concludeert Marieke. “Dit kan zo niet langer.”

Marieke benadrukt dat het Rode Kruis een onderdeel wil zijn van de oplossing van het asielprobleem. “We willen helpen om mensen in nood te ondersteunen. Maar op deze manier kunnen wij niet werken. Er moet verantwoordelijkheid worden genomen. Asielzoekers verdienen een menswaardige behandeling.” 

EINDE BERICHT RODE KRUIS

[44]

INSPECTIE GEZONDHEIDSZORG EN JEUGD

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

INSPECTIE SLAAT ALARM OVER SITUATIE IN TER APEL

26 AUGUSTUS 2022

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2022/08/26/inspectie-slaat-alarm-over-situatie-in-ter-apel

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft vandaag alarm geslagen bij minister Kuipers (VWS) en bij de voorzitter van de veiligheidsregio Groningen over de situatie op het terrein buiten het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. 

In Ter Apel is er een groot risico dat er infectieziekten uitbreken als gevolg van het totale gebrek aan hygiëne op het terrein: gebrek aan water, schone wc’s, douches en beschutting. Een uitbraak van infectieziekten is een gevaar voor de volksgezondheid. Niet alleen voor de mensen die daar zijn om een asielaanvraag in te dienen, maar ook voor iedereen die daar werkt of woont.

De inspectie vindt onmiddellijk ingrijpen nodig om de hygiënische omstandigheden op peil te brengen. Voldoende water, sanitaire voorzieningen en beschutting zijn daarvoor cruciaal. Ook bij het verplaatsen van mensen naar opvanglocaties moet rekening gehouden worden met het uitbreken en verspreiden van infectieziekten.

De inspectie is zeer onder de indruk van de inzet door mensen van het Rode Kruis en van Artsen zonder Grenzen in Ter Apel. Zij bieden basale medische zorg onder uiterst moeilijke omstandigheden.

EINDE BERICHT

[45]

””In Ter Apel is er een groot risico dat er infectieziekten uitbreken als gevolg van het totale gebrek aan hygiëne op het terrein: gebrek aan water, schone wc’s, douches en beschutting. Een uitbraak van infectieziekten is een gevaar voor de volksgezondheid. Niet alleen voor de mensen die daar zijn om een asielaanvraag in te dienen, maar ook voor iedereen die daar werkt of woont.

De inspectie vindt onmiddellijk ingrijpen nodig om de hygiënische omstandigheden op peil te brengen. Voldoende water, sanitaire voorzieningen en beschutting zijn daarvoor cruciaal. Ook bij het verplaatsen van mensen naar opvanglocaties moet rekening gehouden worden met het uitbreken en verspreiden van infectieziekten.”

INSPECTIE GEZONDHEIDSZORG EN JEUGD

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

INSPECTIE SLAAT ALARM OVER SITUATIE IN TER APEL

26 AUGUSTUS 2022

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2022/08/26/inspectie-slaat-alarm-over-situatie-in-ter-apel

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 44

[46]

HET RODE KRUIS

DIT KAN ZO NIET LANGER: GEEN ETEN, DRINKEN EN

SLAAPPLEK VOOR ASIELZOEKERS IN TER APEL

16 JUNI 2022

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/dit-kan-zo-niet-langer-geen-eten-drinken-en-slaapplek-voor-asielzoekers-in-ter-apel/

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 43

ARTSEN ZONDER GRENZEN

CRISIS BIJ AANMELDCENTRUM TER APEL

https://www.artsenzondergrenzen.nl/projecten/nederland-ter-apel/

Na het geven van 449 medische en 203 psychologische consulten, zijn we gestopt met onze hulpverlening in Ter Apel. Onze teams zien dat het aantal patiënten afneemt, net als de acute noden. Het was de eerste keer in ons vijftigjarige bestaan dat we in actie kwamen in Nederland. We verzoeken de overheid met klem de situatie niet opnieuw te laten escaleren. Een overzicht van onze hulp in Ter Apel:

De aanleiding van onze hulp

Voor de hekken van aanmeldcentrum Ter Apel sliepen nachtenlang honderden mensen in de buitenlucht, ongeacht de weersomstandigheden. Er waren geen douches aanwezig en toiletten werden niet goed onderhouden. De Nederlandse overheid slaagde er niet in om deze kwetsbare groep menswaardige leefomstandigheden te bieden. Mensen hadden zich al een week niet kunnen wassen, met ernstige huidaandoeningen tot gevolg. Sommige chronisch zieken waren door hun medicatievoorraad heen en ontvingen geen nieuwe medicijnen. Na goed overleg met partijen als het Rode Kruis, GZA, Dokters van de Wereld en het COA, hebben onze teams besloten in Ter Apel medische zorg te bieden.

Wat is momenteel de situatie in Ter Apel?

Toen we aankwamen in Ter Apel, viel het ons ons dat mensen lange tijd geen toegang hadden tot medische zorg. We hebben meerdere keren levensreddende hulp moeten bieden. Die noodsituatie is gelukkig voorbij. De sanitaire voorzieningen zijn intussen flink verbeterd, maar fatsoenlijk onderdak blijft essentieel om medische problemen te voorkomen. Ook blijft het van groot belang om de gezondheid van nieuw gearriveerde asielzoekers goed te beoordelen, zodat ernstige aandoeningen niet opnieuw over het hoofd worden gezien. Het is nu aan de overheid om organisaties als het COA ondersteunen zodat deze situatie zich niet nog eens voordoet.

Hoe heeft Artsen zonder Grenzen mensen in Ter Apel geholpen?

Een team bestaande uit een arts, twee verpleegkundigen, een medisch coördinator en een psycholoog verleenden basisgezondheidszorg, iets waar een tekort aan was. We hebben mensen uit Syrië, Irak, Iran, Turkije, Somalië, Eritrea en West-Afrika behandeld.  De meest geziene klachten waren huidinfecties door een gebrek aan hygiëne en verwaarloosde wonden, onder andere door wekenlang lopen. Ook waren er veel chronisch zieken die lange tijd verstoken waren van medicatie. Veel mensen hadden mentale problemen zoals depressie, psychose, angst- en paniekaanvallen.

Waarom zijn er asielzoekers in Ter Apel?

Iedereen die asiel wil aanvragen in Nederland moet zich direct na aankomst melden bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) in Ter Apel. Het aanmeldcentrum was lange tijd overvol omdat mensen na goedkeuring van een verblijfsvergunning niet konden doorstromen naar een andere opvanglocatie of sociale woning. Veel mensen sliepen daardoor buiten de poorten in Ter Apel.

Hoeveel asielzoekers zijn er in Ter Apel?

Uit cijfers van het CBS blijkt dat er vorig jaar 34.860 asielzoekers naar Nederland kwamen, dat zijn nog steeds veel minder mensen dan in 2015. Toen kwamen er meer dan 60.000 mensen naar Nederland. Voornamelijk mensen die gevlucht zijn voor de Syrische burgeroorlog. De crisis in Ter Apel komt dan ook niet door grote aantallen asielzoekers: er zijn te weinig opvangplekken. Het afgelopen jaar zijn er namelijk veel opvangcentra gesloten: het resultaat van ontoereikend beleid en besluitvorming.

Waar komen de asielzoekers in Ter Apel vandaan?

De meeste mensen komen uit Syrië, Afghanistan, Iran, Turkije, Eritrea, Jemen en Somalië. Voor mensen uit Oekraïne is een uitzondering gemaakt: zij hoeven niet langs Ter Apel en kunnen meteen terecht in een opvangcentrum.

Hoe komen asielzoekers in Ter Apel?

Mensen die asiel willen aanvragen in Nederland, moeten na een lange reis eerst naar het Zuidoosten van Groningen. Ter Apel ligt pal tegen de Duitse grens. De omstandigheden in Ter Apel zijn al maanden slecht. Het is geen plek om een asielaanvraag in te dienen en bij te komen van traumatische gebeurtenissen. 

Een menswaardige behandeling voor asielzoekers

Het is onacceptabel dat de Nederlandse overheid het niet voor elkaar kreeg om asielzoekers menswaardige leefomstandigheden te bieden. Intussen heeft Minister Kuipers (VWS) aangegeven dat er afspraken zijn gemaakt tussen de overheid en het Veiligheidsberaad en gemeenten om de medische zorg aan asielzoekers te garanderen. ‘Ook wanneer asielzoekers niet gehuisvest kunnen worden in bestaande opvanglocaties hebben zij het recht op medische zorg. Buiten het hek betekent niet buiten de wet,’ zegt onze directeur, Judith Sargentini. ‘De vele kwetsbare mensen die nog altijd van locatie naar locatie worden geschoven verdienen een menswaardige behandeling.’

Ter Apel: een Europees patroon

De opvangcrisis in Ter Apel heeft veel overeenkomsten met vergelijkbare situaties in Europa, zoals het Griekse vluchtelingenkamp Moria. In heel Europa ziet Artsen zonder Grenzen al jaren dat vluchtelingen, migranten en asielzoekers aan hun lot worden overgelaten. In plaats van bescherming, recht op asiel en het respecteren van mensenrechten, krijgen mensen steeds vaker te maken met pushbacks, onmenselijke opvang, detentie en geweld aan grenzen. Europa, en dus ook Nederland, moet absoluut het beleid rondom migratie en asiel herzien. Dit beleid moet erop gericht zijn om mensen op de vlucht juist te helpen en te beschermen.

Reacties uitgeschakeld voor Noten 43 t/m 46/Fleur Agema, Hater

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.