Noten 12 t/m 15/Fleur Agema, Hater

[12]

ZIE NOOT 10 VOOR TRANSCRIPTIE TOESPRAAK MARKUSZOWER

[13]

[3.25] Als Nederland nu en in de toekomst een land wil zijn, waar de eigen inwonerseen normaal bestaan kunnen hebben, waar voldoende woningen zijn, waargeen kind met honger naar bed hoeft te gaan, waar het veilig is op straat,ook voor onze vrouwen en kinderen, waar we goed onderwijs aan onzekinderen kunnen geven, en [?] waar de Islam niet alles wat hier licht is,donker heeft gemaakt, als Nederland, Nederland wil blijven, dan moetenwe echt, per direct, stoppen met het toelaten van asielzoekers uit Afrikaen het Midden-Oosten. [3.56]Dank u wel, voorzitter.

….

….

”[Vera Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:[3.58] ”Dank u wel.U had het twee keer over de Kaagsecretaris, u bedoelde volgensmij de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. [4.03][Gidi Markuszower, PVV][4.04] Die de….zeker voorzitter, JA” [4.05][Vera Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:

[4.05]: ”Dat wilde ik alleen even corrigeren voor de Handelingen.” [4.07]Ik dank u zeer, dan gaan we…..[4.10]”[Vera Bergkamp geinterumpeerd door Gidi Markuszower, PVV][Gidi Markuszower, PVV][4.10-4.12] Onverstaanbaar gemompel ”…Ik zou dat wel graag…..”[4.13] ”Ik zou die betiteling wel graag in de Handelingen willen hebben.Want het is juist belangrijk, dat Nederland weet…..[Onverstaanbaar gemompel][Vera Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:
[4.21] Ja, nee ikke, We gaan op, we gaan netjes met elkaar om, dat hebbenwe ook afgesproken in deze Kamer, het is de Staatssecretaris Justitie en Veiligheid en u bent de heer Markuszower.Ja, nou.En dat ook voor de Handelingen.Ja, ik heb goed geluisterd [4.36]

EINDE YOUTUBE FILMPJE

BRON

BERGKAMP VERBIEDT MARKUSZOWER TE SPREKEN

OVER ”KAAGSECRETARIS”

ASTRID ESSED

ZIE OOK

FASCISME IN UITVOERING/OVER DE UITSPRAKEN VAN

PVV’ER MARKUSZOWER EN EEN PASSIEVE TWEEDE KAMERVOORZITTER

ASTRID ESSED

1 MEI 2022

ZIE OOK

NOOT 10 [Transcriptie toespraak Markuszower]

[14]

WEBSITE ASTRID ESSED

ZOEKFUNCTIE ”WILDERS”

https://www.astridessed.nl/?s=Wilders

[15]

PARLEMENT.COM

M. (FLEUR) AGEMA

https://www.parlement.com/id/vhdk1esivvy4/m_fleur_agema

Fleur Agema (1976) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de PVV. Mevrouw Agema heeft een masterdegree in de architectuur en was ontwerper bij een architectenbureau. Verder was zij lid van Provinciale Staten in Noord-Holland. Mevrouw Agema is woordvoerster ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Zij is tevens vicefractievoorzitter.

PVV
in de periode 2006-heden: lid Tweede Kamer

Inhoud


 1. Voornaam (roepnaam)
 2. Personalia
 3. Partij/stroming
 4. Hoofdfuncties/beroepen (4/6)
 5. Partijpolitieke functies
 6. Nevenfuncties
 7. Opleiding
 8. Activiteiten
 9. Wetenswaardigheden
 10. Familie/gezin
 11. Uitgebreide versie

1.

Voornaam (roepnaam)

Marie-Fleur (Fleur)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Purmerend, 16 september 1976

3.

Partij/stroming

partij(en)

 • – LPF (Lijst Pim Fortuyn), van juli 2002 tot 15 maart 2004
 • – PVV (Partij voor de Vrijheid), vanaf 22 november 2006

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/6)

 • – ontwerper en projectleider op een architectenbureau, van 1999 tot september 2003
 • – lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 20 maart 2003 tot 15 maart 2007
 • – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 13 januari 2015
 • – lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 5 mei 2015

tijdelijke vervanging Kamerlid

 • – Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet van 13 januari tot 5 mei 2015 als Tweede Kamerlid vervangen door Karen Gerbrands

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige

 • – columniste “FAB Magazine” (online vrouwentijdschrift)

afgeleide functies, presidia etc.

 • – plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 23 juni 2010
 • – fungerdend voorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 april 2021 tot februari 2022

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/7)

 • – Vroeg in 2018 bij motie om een parlementair onderzoek naar ziekenhuiszorg vanweg het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis. De motie werd verworpen. Een door haar en Geert Wilders ingediende motie van wantrouwen tegen minister Bruins werd eveneens verworpen.
 • – Diende in 2021 samen met Geert Wilders de initiatiefnota ‘Zorg van Nationaal Belang’ in over het deels beëindigen van marktwerking en een zorgcrisisreserve in geval van pandemie, ramp of aanslag’ (35.766)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen

 • – Werd in 2003 via de LPF-kandidatenlijst gekozen tot Statenlid, maar was van 15 maart 2004 tot maart 2007 onafhankelijk Statenlid. Had op 17 oktober 2003 samen met de twee andere Statenleden van de LPF het vertrouwen opgezegd in het bestuur van de LPF. Nadat zij het met andere LPF-Statenleden had opgenomen voor enkele in haar ogen ten onrechte geroyeerde leden, werd zij uit de partij gezet.
 • – Kaartte in de Staten van Noord-Holland de soms ongecontroleerde verstrekking van subsidies aan belangenorganisaties aan. Werkte daarbij samen met de journalist Peter Siebelt, die over de subsidieverlening door de provincie Noord-Holland het boek “Sinistra” schreef.
 • – Was in maart-april 2012 bij de onderhandelingen op het Catshuis tussen VVD, CDA en PVV over aanvullende bezuinigingen secondant van Geert Wilders

uit de privésfeer (3/4)

 • – Was begin jaren negentig schipper op jongerenzeilkampen
 • – Sloot haar studie architectuur af met het ontwerp van een gevangenis en een nieuw model voor detentie
 • – Kreeg in mei 2014 een relatie met toen oud-PVV-Tweede Kamerlid Leon de Jong. Hij is inmiddels weer haar collega.

verkiezingen

 • – Was in 2006, 2010, 2012, 2017 en 2021 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de PVV-kandidatenlijst

Reacties uitgeschakeld voor Noten 12 t/m 15/Fleur Agema, Hater

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.