Wilders/Dood grensrechter door Marokkanenprobleem/Het gif van racisme

WILDERS/DOOD GRENSRECHTER MAROKKANENPROBLEEM/HET GIF VAN RACISME
VAN JUDENFRAGE TOT MAROKKANENPROBLEEM

”In hoeverre deelt u de visie van de PVV dat we in Nederland een structureel Marokkanenprobleem hebben dat zich niet beperkt tot geweld op voetbalvelden maar ook leidt tot geweld in het openbaar vervoer, zwembaden, scholen, wijken en het uitgaansleven?”

PVV
PVV STELT VRAGEN OVER HET MAROKKANENPROBLEEM 

Politiek en media blind voor racistisch geweld Marokkanen. We hebben geen voetbalprobleem, maar een Marokkanenprobleem”

Twitter PVV leider G Wilders

Stap 1, het zondebokmodel:

”Roep iets uit tot een verschrikkelijke interne en externe vijand”

NAOMI WOLF/THE END OF AMERICA: TEN STEPS THAT CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY

 

Naomi Wolf beschrijft de tien stappen, die van een democratische rechtsstaat een gesloten politiestaat maken/Toevoeging Astrid Essed

Geachte  lezers,

Dat PVV leider G Wilders munt zou slaan uit de tragische dood van grensrechter R Nieuwenhuizen, die door enkele spelers [volgens de media twee van Marokkaanse komaf en een Antilliaan]
van de club ”Nieuw Sloten” werd mishandeld , viel te verwachten
In een reactie op de tragische gebeurtenis noemde hij voetbalgeweld een ”Marokkanenprobleem”  en zijn partij, de PVV stelde er
middels fractielid J.J. van Klaveren zelfs Kamervragen  over

Een van de vragen, die daarbij werd gesteld, luidde als volgt

In hoeverre deelt u de visie van de PVV dat we in Nederland een structureel Marokkanenprobleem hebben dat zich niet beperkt tot geweld op voetbalvelden maar ook leidt tot geweld in het openbaar vervoer, zwembaden, scholen, wijken en het uitgaansleven?”

Nu kan gemakkelijk worden aangetoond, dat voetbalgeweld voor het grootste deel ligt bij de traditionele supportersgroepen
enrelatief weinig voorkomt onder Marokkaanse jongeren  en dat bij deze giftige vraag [ er waren er meer Kamervragen] en de Wilders opmerking
over het ”Marokkanenprobleem” bewust de ogen wordt gesloten voor het feit, dat jongerencriminaliteit onder zowel autochtone als
allochtone jongeren voorkomt en dat het uitstaande heeft met een complexiteit van sociaal-maatschappelijke problematiek
Maar daar gaat het hier niet om
Feit is, dat Wilders met een dergelijke nieuwe Marokkanenhetze erin slaagt, het politiek-maatschappelijke
debat te beinvloeden , waardoor niet eens meer het oog springt, dat een dergelijk debat uit den boze is, omdat de
generaliserende aandacht wordt gelegd bij een specifieke bevolkingsgroep als oorzaak
van een maatschappelijk probleem
Puur racisme dus, dat reeds zover de samenleving is ingeslopen  en zo politiek-maatschappelijk is
geaccepteerd , dat het niet eens meer doordringt tot grote delen van de publieke opinie

Hoog tijd dus, om de aandacht te verleggen naar waar het hier werkelijk om gaat, het
racistische gedachtegoed van de PVV

HET ZONDEBOKMODEL VAN DE PVV

De PVV is een extreem-rechtse  en racistische partij, die
niet alleen uitgaat van de ”superioriteit” van de ”Westerse Beschaving”, maar op
extreem provocerende wijze haar aanvallen richt op moslims, ”niet-westerse” allochtonen 
en vluchtelingen  
Zo laat zij zich in beledigende zin uit over de Islam en moslims, in negatief generaliserende zin
over Marokkanen, andere allochtonen en vluchtelingen criminelen en profiteurs en
bestaat het zelfs, modellen uit het Derde Rijk over te nemen, door mensen te
vergelijken met dieren
Daar is nog bijgekomen de hetze tegen Oost-Europese arbeiders, die
hoe kan het ook anders in de ogen van racisten, alleen maar voor
ellende en overlast in Nederland zouden zorgen
Vandaar het door de PVV opgerichte ‘‘Meldpunt voor Polen”, waarover Wilders
”trots” meldt, dat er  40 000 ”klachten” zijn binnengekomen

Hiermee wordt op gevaarlijke wijze haat gezaaid tegen

niet westerse allochtonen en Oost-Europeanen

Die PVV staat verder voor een uiterst repressief Staatsbeleid door preventief
fouilleren in het hele land te willen invoeren, voorstander te zijn van
minimunstraffen en administratieve detentie voor terreurverdachten te willen
invoeren
Zij schrikt er niet voor terug, Guantanamo Bay af te schilderen als lichtend voorbeeld

Met een dergelijk griezelig gedachtegoed is hij niet alleen een bedreiging voor ”niet westerse”
inwoners in Nederland, maar ook voor de rechtsstaat noot, omdat hij elementaire rechten als
het gelijkheidsprincipe en Godsdienstvrijheid  zwaar onder druk zet

Ook is hij een bedreiging voor Nederlandse ”autochtonen”, omdat hij door
zijn hetzebeleid verdeeldheid zaait tussen ”allochtonen” en ”autochtonen”, wat
een vreedzaam samenleven steeds verder onder druk zet

POLITIEK-MAATSCHAPPELIJKE ACCEPTATIE

Nog gevaarlijker is, dat hij, in tegenstelling tot Janmaat , leider voormalige Centrumpartij,
politiek en maatschappelijk bepaald niet geisloleerd staat
Zo heeft de rechtbank de rechtsstaat een uiterst twijfelachtige dienst bewezen door Wilders
in 2011 vrij te spreken van discriminatie en aanzetten tot haat
Hiermee legitimeerde de rechtbank in feite het racistische gif van Wilders

Ook in media en politiek is hij een geaccepteerde speler
Door de media wordt hem regelmatig om zijn ”mening” gevraagd en wordt hij
voor debatten uitgenodigd en in de politiek Tweede Kamer waren er, behalve Pechtold,
slechts weinigen, die de guts hebben, hem openlijk als racist te benoemen

In de politiek hebben met name linkse partijen hem ongeoorloofde ruimte gegeven door
hem niet te bestrijden  en worden zijn standpunten steeds meer door andere partijen
overgenomen 
Een berucht voorbeeld is hierbij het Boerkaverbod 

En dan niet te vergeten de samenwerking met de PVV, die een gedoogfunctie kreeg in het
kabinet Rutte Verhagen

EPILOOG

Sinds 11 september 2001 waait er in Europa een gevaarlijke extreem-rechtse en racistische wind,
met twee van de griezeligste voorbeelden de aanslagen van Breivik  en de opkomst
van de Griekse neo nazi partij, de Gouden Dageraad

Zo ernstig als in Griekenland  is de situatie in Nederland gelukkig
niet en al evenmin is de PVV zo extreem als die Gouden Dageraad, die openlijk migranten fysiek aanvalt 

Maar een racistische politieke stoker als G Wilders, die nauwelijks tegengas krijgt van politiek
en maatschappij, kan een gevaarlijke bijdrage leveren aan het gevaar waaraan allochtone gemeenschappen nu al blootstaan

Zaak is, om op effectieve en strijdbare wijze in verzet te gaan tegen dit racistische gif, zoals nu al
gedaan wordt door buitenparlementaire linkse organisaties, migrantenorganisaties en organisaties en individuen, die
strijden tegen het inhumane asielbeleid

Ik heb niet voor niets in het begin van mijn betoog een link gelegd tussen de door de Judenfrage van de nazi’s  en
de uitspraak van Wilders ”Marokkanenprobleem”, omdat het uit dezelfde gevaarlijke koker komt

Die van het agressieve en racistische zondebokmodel, dat in laatste instantie het recht van minderheden om te bestaan
aanvalt en aantast

Niemand zegt, dat het nu zover zal komen in Nederland/Europa

Maar dat betekent niet, dat waakzaamheid tegen de mensvijandige ideologie van rechts extremisme en racisme niet
geboden is

Want als de Geest eenmaal uit de fles is, weet niemand, waar het eindigt

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Wilders/Dood grensrechter door Marokkanenprobleem/Het gif van racisme

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.