Israel verwerpt kritiek op bouwplan/Commentaar op NOS berichtgeving

AAN DE NOS REDACTIE
UW BERICHTGEVING DD 3 DECEMBER ”ISRAEL VERWERPT KRITIEK OP BOUWPLAN”
Geachte Redactie
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
In uw berichtgeving dd 3 december ”Israel verwerpt kritiek op
bouwplan” vermeldt u, dat Israel, bij monde van premier Netanyahu
de Amerikaanse en Europese kritiek op ”het besluit om 3000 huizen
te bouwen in Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever” [uw bewoordingen]
verwerpt
Na vermeld te hebben, dat zowel Groot Brittannie als Frankrijk hierover
de Israelische ambassadeur op het matje hebben geroepen, eindigt u uw
berichtgeving met de door VN Secretaris Generaal Ban ki Moon gemaakte
opmerking, dat de bouw, als die doorgaat, een nekslag is voor het
vredesproces
Zie uw complete berichtgeving onder P/S
Zoals u zult weten, ben ik voor u geen onbekende betreffende mijn
kritiek op uw berichtgeving over het Midden Oostenconflict en heb ik in
de afgelopen tien jaar enkele punten blootgelegd, waarin u niet of onvoldoende
Een van de pijnpunten was hierbij de nederzettingen, zoals trouwens nog
recentelijk is gebleken in uw berichtgeving dd 7 november ”Timmermans 
”HUIZENBOUW”/BEZETTE GEBIEDEN
Mijn kritiek op uw berichtgeving betreft zowel het incomplete als tendentieuze
karakter
BEZETTING
Ten eerste
U vermeldt in uw berichtgeving weliswaar Oost-Jeruzalem als de Westelijke Jordaanoever,
maar niet, dat hier sprake is van een nu reeds 45 jaar durende bezetting, hetgeen
trouwens ook nog steeds voor Gaza geldt, ondanks de Israelische militaire terugtrekking
in 2005
Het is dan ook van belang, dat u Gaza ook aanduidt als bezet gebied
Door het niet noemen van de bezette status van in dit geval Oost-Jerzualem en
de Westelijke Jordaanoever wordt voor de lezer dit bericht [inhoudende de
VS/Europese kritiek] des te onduidelijker
Aangezien u echter in uw meeste berichtgeving wel de bezette status noemt,
beschouw ik dit niet als uw ernstigste falen, maar wel als een mankement
in deze berichtgeving, die niet dient voor te komen
UW TENDENTIEUZE BERICHTGEVING
NEDERZETTINGEN
Erger vind ik, dat u weer de fout ingaat in uw
berichtgeving over de nederzettingen
Recentelijk in uw
berichtgeving ”Timmermans veroordeelt bouwplan”, waarin u deed
voorkomen alsof het om een prive mening van minister Timmermans ging
Ook nu is dit weer het geval
Ik citeer u
”Israël verwerpt de Amerikaanse en Europese kritiek op het besluit om 3000 huizen te bouwen in Oost-Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever. Premier Netanyahu zegt dat de bouw doorgaat. In een verklaring staat dat Israël blijft opkomen voor zijn belangen, zelfs bij internationale druk.

Groot-Brittannië en Frankrijk riepen gisteren de Israëlische ambassadeur in hun land op het matje om duidelijk te maken dat ze het niet eens zijn met de bouw van nieuwe nederzettingen.”

HUIZEN

In de eerste plaats is uw berichtgeving over ”huizen” onduidelijk en misleidend

Weliswaar vermeldt u een zin later, dat het over de uitbreiding van nederzettingen gaat, maar

de terminologie ”huizen” en ”bouwplan” [zoals uw titel luidt] kan misleidend zijn, omdat

lezers dan de indruk krijgen, dat het hier om legitieme bouwplannen gaat, wat niet het geval is

En gezien de structurele wijze waarmee u, ondanks gedegen kritiek hierop, toch weigert

de aard van die nederzettingen uit de doeken te doen, zoals bij uw Belgische collegae wel het geval is is, kan met recht gesproken worden van tendentieuze berichtgeving uwerzijds

In een recentelijk schrijven aan mij naar aanleiding van mijn

eerdere kritiek  beweerde u ”neutraal” te zijn

in uw berichtgeving, waarop u van mij een repliek ontvangen hebt

Uw eigen schrijven kunt u geheel onderin aantreffen

Weer is aangetoond, dat u verre van neutraal bent, maar impliciet of expliciet pro

Israel bericht

 

ILLEGALITEIT NEDERZETTINGEN

Zoals eigenlijk altijd in uw berichtgeving maakt u geen vermelding van het feit,

dat de in Palestijns bezet gebied gebouwde Israelische nederzettingen volgens artikel

49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdag van 1907, in strijd zijn met

het Internationaal Recht 

 

Deze illegaliteit van de nederzettingen wordt nog bevestigd in twee VN Veiligheidsraads

resoluties, 446 en 452 [1979], die Israel reeds toen opriepen, de oprichting van

nederzettingen  te staken

 

TENSLOTTE

 

Het is uw taak als nieuwmedium, dergelijke internationaalrechtelijk erkende

feiten over de nederzettingen te vermelden, zoals, reeds gezegd, uw Belgische collegae

wel doen

 

Ik verwacht dan ook van u, dat u bij toekomstige berichtgeving niet weer in

de fout gaat en wel het illegale karakter van de nederzettingen zult belichten

 

In ieder geval blijf ik uw Midden Oosten en andere berichtgeving kritisch volgen

 

Vriendelijke groeten en van harte beterschap toegewenst bij toekomstige berichtgeving

 

Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Israel verwerpt kritiek op bouwplan/Commentaar op NOS berichtgeving

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.