Tagarchief: Berichtgeving

´´Tragiek van de Palestijnen zit in hun gestoorde zelfbeeld´´/Brief aan de Volkskrant over racistisch en denigrerend artikel

AAN DE REDACTIE VAN DE VOLKSKRANT
UW TOLERANTIE VOOR TENDENTIEUZE, FEITELIJK
ONJUISTE EN RACISTISCHE
PRO ISRAEL ARTIKELEN.
OPROEP
Stop met de publicatie van hele of halve racistische,
feitelijk onjuiste en naar Palestijnen toe denigrerende artikelen.
Geachte Redactie,
Van een kwaliteitskrant mag bij het
plaatsingsbeleid van artikelen
een evenwicht in tegengestelde standpunten
aangaande politieke onderwerpen
verwacht worden, alsook het  weergeven
van een juiste voorstelling van zaken,
vrij van discriminatie en haatzaaierij.
Hierin hebt u de afgelopen weken ernstige steken laten
vallen, door twee uitgesproken pro
Israel artikelen te plaatsen, waar ook nog eens
feitelijke onjuistheden in staan.
Een artikel is zelfs zo ernstig, dat het journalistiek
gezien, de term ”racistische bagger” ‘verdient.
Ik doel op het artikel van de heer Dirk Jan van Baar
dd 17 juli ”Tragiek van de Palestijnen zit in hun gestoorde
zelfbeeld” [1]
Een dergelijke titel zou voor u al reden moeten zijn om de alarm
bellen te laten rinkelen, omdat op een racistische en denigrerende
wijze alle Palestijnen als een soort neuroten worden neergezet,
Kort samengevat [ik zou nachtwerk hebben, als ik
op alle bagger zou ingaan] komt Baar’s betoog op het
volgende neer:
Israel ”lijdt” onder de bezetting van de Palestijnse gebieden.
Niet de Israelische militaire operatie[s], maar Hamas
veroorzaakt de burgerdoden in Gaza.
De Joden [dat schrijft hij] blinken uit in zelfkritiek, terwijl
de Palestijnen maar lopen te klagen.
Palestijnen lopen maar raketten af te schieten, in plaats van
tot verantwoord zelfbestuur te komen.
En nu de mooiste en tevens kolonialistisch-archaische
Ik citeer Baar
”Nationale onafhankelijkheid is geen natuurrecht, ook dat moet je eerst verdienen”
Ik heb het niet nodig, een dergelijk verdichtsel aan vedraaiingen en onzin,
uitgebreid te weerleggen.
Iedereen, die zich ook maar enigszins in het conflict heeft verdiept, gruwt
hiervan.
Toch wil ik u op enkele zaken wijzen.
BEZETTING
De Palestijnen spelen geen slachtoffer. Ze zijn het.
Zoals alle onderdrukten slachtoffer zijn van een  bezetting,
die altijd tirannie, willekeur, intimidatie en oorlogsmisdaden inhoudt [2]
Daartegen hebben de Palestijnen, volgens Internationaal Recht EN
de eeuwenoude moraal [hebben de Nederlanders ook niet gestreden
tegen de Spaanse overheersing in de Tachtigjarige oorlog] het
recht, zich te verzetten. [3]
Granted, militaire aanvallen op burgerdoelen, want dat zijn
raketaanvallen vanuit Gaza meestal, zijn verboden [4], voor
alle strijdende partijen.
Maar het recht op militair verzet blijft overeind.
BITTERE VRUCHTEN VAN DE BEZETTING
Het is wel lef van Baar, te beweren, dat Israel lijdt onder de
bezetting, terwijl Israel in alle olpzichten heeft geprofiteerd.
Betalingen aan de Palestijnse Autoriteit lopen via Israel,
Israel heeft een monopolie op medicijnlevering aan Gaza [5]
De ergste diefstal is nog wel de landdiefstal door
de nederzettingen, die illegaal zijn volgens het Internationaal
Recht (6), iets wat door Baar zeer bagatelliserend
wordt afgedaan, terwijl de Wesrbank vrijwel volgebouwd is
met die nederzettinge, die nog steeds worden uitgebreid.
Dan hebben we nog de Illegale Muur, die door bezet
Palestijns gebied loopt (7) en de Palestijnen in hun
bewegingsvrijheid beperkt. (8)
En dan natuurlijk de Blokkade van Gaza, die neerkomt
op terreur en uithongering van de Gazaanse bevolking (9)
door van Baar euphemistisch ´´afgrendeling van de Palestijnse gebieden´´
(10)
Sinds wanneer is het normaal, dat onschuldige mensen worden
opgesloten. Juist ja, dat noemt men een ´´collectieve straf´´
en is verboden volgens het Interrnationaal Recht (11)
 
BLOEDIGE ISRAELISCHE MILITAIRE AANVALLEN
Van Baar draait alles om.
Hij beschuldigt Hamas van burgerdoden in Gaza, terwijl Israel
keer op keer zijn bloedige sporen achterlaat, of het nu Operatie
Cast Lead (12) of deze huidige ´´Protective Edge´´ is.
Een greep uit deze laatste operatie
Buitengerechtelijke executies(13), huisvernietigingen,
bombardementen van huizen,het doodschieten van
ongewapende mensen, waaronder vier kinderen
aan het strand (14)
Dit alles heeft binnen een week tijds geleid tot zeker 193
doden. (15)
Aan Israelische kant een dode (16)
TENSLOTTE
Misschien zult u zeggen ´´Hiervan zijn wij als redactie op
de hoogte´´
Dan is mijn vraag
Waarom geeft u dan ruimte aan dergelijke bagger van van Baar,
niet alleen feitelijk onjuist, maar ook nog tendentieus en in
hoge mate denigrerend, tot op het racistische af, naar
Palestijnen, die bijna als redeloze wezens worden voorgesteld.
En een week geleden gaf u ook al ruimte aan de onzinnigheden
van Cidi directeur Esther Voet in haar artikel
´´Israel kan in deze oorlog nooit winnen´´ (17),
dat ik in een reactie heb weerlegd (18)
Ik wil u dan ook dringend oproepen, dergelijke spreekbuizen
van de Israelische bezettingsstaat, wiens militair optreden
keer op keer wordt veroordeeld door Amnesty, Human Rights Watch
en Btselem.org (19), geen podium meer in uw krant te geven.
Blijft u dat toch doen, dan bent u in journalistieke zin medeverantwoordelijk
voor deze onsmakelijke pro Israelpropaganda, waarbij de bezetting en de
misdaden van Israel tegen een weerloze burgerbevolking worden vergoeilijkt
en/of gebagatelliseerd.
U bent dan kwaliteitskrant af, omdat u de gangbare en universele
criteria voor humaniteit achter u hebt gelaten.
Ik ga ervan uit, dat u het niet zover wilt laten komen,
op uw schreden terugkeert en eerlijke, op internationaalrechtelijke
feiten gebaseerde artikelen weer een kans geeft.
Bij wie wilt u horen
Bij het Internationaal Recht of haar vertrappers.
That´s the question.
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief.
Vriendelijke groeten

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor ´´Tragiek van de Palestijnen zit in hun gestoorde zelfbeeld´´/Brief aan de Volkskrant over racistisch en denigrerend artikel

Opgeslagen onder Divers

Werkstraf voor slaan agent/Commentaar op NOS berichtgeving

WERKSTRAF VOOR SLAAN AGENT/COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING

AAN
NOS TELETEKSTREDACTIE
UW BERICHTGEVING DD 30 DECEMBER
”WERKSTRAF VOOR SLAAN AGENT”
Geachte Redactie,
Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
In uw berichtgeving dd 30 december anno Domini 2013 ”Werkstraf voor slaan
agent” vermeldt u , dat [ik citeer] een achttienjarige man een werkstraf van 80 uur
opgelegd heeft gekregen, omdat hij afgelopen zaterdag tijdens een demonstratie een agent
met een stok op zijn hoofd sloeg”
Ook moet hij, zo vervolgt u uw berichtgeving, een boete van 150 euro betalen.
In uw laatste alinea vermeldt u de reden van de demonstratie, namelijk een
protest tegen de vrijspraak van de agent, die Rishi Chandrikasing doodschoot
en de eis tot ontslag van burgemeester van Aarssen en politiechef van Musscher
Zie uw berichtgeving onder [1]

Reacties uitgeschakeld voor Werkstraf voor slaan agent/Commentaar op NOS berichtgeving

Opgeslagen onder Divers

HRW: Israel verdrijft Bedouienen/Waardering voor NOS berichtgeving

HRW: ISRAEL VERDRIJFT BEDOUIENEN: WAARDERING VOOR NOS BERICHTGEVING

 

 

Geachte lezers,
deze keer een woord van waardering over hun berichtgeving ”HRW: Israel verdrijft Bedouienen”
Eindelijk eens een keer de ruimte voor de kritiek van de mensenrechtenorganisaties
op de Israelische bezettings en etnische zuiveringspolitiek.
Zie hieronder mijn reactie aan de NOS teletekstredactie
Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor HRW: Israel verdrijft Bedouienen/Waardering voor NOS berichtgeving

Opgeslagen onder Divers

Israel bouwt verder in Oost-Jeruzalem/Commentaar op VRT teletekstberichtgeving

 

 

AAN DE TELETEKSTREDACTIE VAN VRT
UW BERICHTGEVING DD 13 AUGUSTUS ”ISRAEL BOUWT VERDER IN OOST-JERUZALEM”
Zie voor uw volledige tekst geheel onderin
Geachte Redactie
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
In uw nieuwsberichtgeving ”Israel bouwt verder in Oost-Jeruzalem” dd 13 augustus
vermeldt u, dat de Gemeenteraad van Jeruzalem de bouw van 942 nieuwe woningen heeft goedgekeurd.
Na vermeld te hebben, dat zij in de wijk Gilo liggen [grenzend aan de Palestijnse streek rond
Beith Jalah en de westelijke Jordaanoever[, vervolgt uw berichtgeving met de mededeling, dat deze
beslissing daags komt voor de hervatting van de vredesbesprekingen tussen Israel en de Palestijnen.
U eindigt dit bericht met de oproep van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry aan
de Palestijnen, niet ”negatief” te reageren op deze beslissing van de gemeenteraad.
Tot zover uw berichtgeving.

Reacties uitgeschakeld voor Israel bouwt verder in Oost-Jeruzalem/Commentaar op VRT teletekstberichtgeving

Opgeslagen onder Divers

Israel bouwt 1.187 appartementen in nederzettingen/Commentaar op berichtgeving DeRedactie.be

AAN DE REDACTIE VAN DEREDACTIE.BE
[Zie geheel onderin tekst van uw berichtgeving]
Geachte Redactie,
Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
In uw berichtgeving dd 11 augustus ”Israel bouwt 1.187 appartementen in nederzettingen”, vermeldt u, dat de
Na een opmerking uwerzijds over een eventuele beinvloeding van de vredesgesprekken door die nederzettingenuitbreiding
vermeldt u het volgende
Ik citeer u

Reacties uitgeschakeld voor Israel bouwt 1.187 appartementen in nederzettingen/Commentaar op berichtgeving DeRedactie.be

Opgeslagen onder Divers

Israel herdenkt zijn doden/Commentaar op SBS berichtgeving

INLEIDING
Geachte lezers,
Naar aanleiding van het SBS teletekstbericht ”Israel herdenkt zijn doden”, waarbij
bezettingsstaat Israel tot slachtoffer gemaakt werd en in het geheel geen kritische
kanttekening werd gemaakt bij het ontstaan van de Staat Israel en Israel”s vele
schendingen van het Internationaal Recht, heb ik onderstaand commentaar toegezonden
aan de SBS teletekstredactieNieuwsomroepen dienen de journalistieke principes van hoor en wederhoor toe te passen
feitelijkheden correct te vermelden en zich niet lenen voor politieke propaganda machines Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Israel herdenkt zijn doden/Commentaar op SBS berichtgeving

Opgeslagen onder Divers

Israel verwerpt kritiek op bouwplan/Commentaar op NOS berichtgeving

AAN DE NOS REDACTIE
UW BERICHTGEVING DD 3 DECEMBER ”ISRAEL VERWERPT KRITIEK OP BOUWPLAN”
Geachte Redactie
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
In uw berichtgeving dd 3 december ”Israel verwerpt kritiek op
bouwplan” vermeldt u, dat Israel, bij monde van premier Netanyahu
de Amerikaanse en Europese kritiek op ”het besluit om 3000 huizen
te bouwen in Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever” [uw bewoordingen]
verwerpt
Na vermeld te hebben, dat zowel Groot Brittannie als Frankrijk hierover
de Israelische ambassadeur op het matje hebben geroepen, eindigt u uw
berichtgeving met de door VN Secretaris Generaal Ban ki Moon gemaakte
opmerking, dat de bouw, als die doorgaat, een nekslag is voor het
vredesproces
Zie uw complete berichtgeving onder P/S

Reacties uitgeschakeld voor Israel verwerpt kritiek op bouwplan/Commentaar op NOS berichtgeving

Opgeslagen onder Divers

Israel bouwt nieuwe huizen/Commentaar op SBS berichtgeving

ISRAEL BOUWT NIEUWE HUIZEN/COMMENTAAR OP SBS TELETEKST BERICHTGEVING

SBS TELETEKSTBERICHTGEVING
SBS TELETEKST
ISRAEL BOUWT HUIZEN
30 NOVEMBER 2012
Israel gaat 3000 huizen bouwen voor kolonisten op de bezette
Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem.
De bouw is een reactie op erkenning door de VN van Palestina als Staat
Een Israelische functionaris bevestigde vrijdag tegenover persbureau AFP,
dat de nieuwbouw het gevolg was van de beslissing van de Volkerenbond.
Hij vertelde niet, waar de huizen precies kwamen te staan
Israel is tegenstander van de erkenning door de VN
Alles over het conflict in de Gaza strook in ons dossier
EINDE SBS TELETEKST NIEUWSBERICHT

Reacties uitgeschakeld voor Israel bouwt nieuwe huizen/Commentaar op SBS berichtgeving

Opgeslagen onder Divers

Protestschip Gaza onderschept door Israelisch leger/Commentaar op NOS berichtgeving

Protestschip Gaza onderschept door Israelisch leger/Commentaar op NOS berichtgeving

VOORAF

Geachte  lezers

Ongetwijfeld bent u op de hoogte van het recente Israelische legeroptreden in internationale wateren tegen Gaza schip de Estelle, dat vergeefs heeft geprobeerd, de Israelische Gaza blokkade, die de Gazaanse bevolking langzaam uithongert, te doorbreken

Zie http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3334825/2012/10/20/Protestschip-naar-Gaza-onderschept-door-Isra-euml-lisch-leger.dhtml

Aangezien ik de NOS teletekstberichtgeving incompleet en tendentieus pro Israel vond, heb ik haar onderstaand commentaar doen toekomen

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Protestschip Gaza onderschept door Israelisch leger/Commentaar op NOS berichtgeving

Opgeslagen onder Divers

Israelisch militair offensief ”Pillar of Cloud”/Commentaar op pro Israel NOS berichtgeving

Israelisch militair offensief ‘’Pillar of Cloud’’/Commentaar op pro Israel

Berichtgeving NOS

VOORAF

Geachte Redactie en lezers

Uiteraard bent u op de hoogte van het recentelijk gestarte Israelische legeroffensief in Gaza ”Pillar of Cloud”, dat nu reeds 11 Palestijnse burgerslachtoffers en 130 gewonden
heeft geeist

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Israelisch militair offensief ”Pillar of Cloud”/Commentaar op pro Israel NOS berichtgeving

Opgeslagen onder Divers