Tag archieven: Vlaams Belang

Kritiek op Kersttoespraak Koning Albert II ten onrechte/Vergelijking racisme in Europa met jaren 30 terecht

KRITIEK OP KERSTTOESPRAAK KONING ALBERT II/TERECHTE VERGELIJKING VAN HEDENDAAGS RACISME MET DERTIGER JAREN

”In de verwarde tijden die we nu meemaken moeten we waakzaam blijven, en de populistische betoogtrant helder doorzien. Altijd zoeken ze naar zondebokken voor de crisis, ofwel zijn het de vreemdelingen ofwel landgenoten uit een ander landsdeel. Zulk betoog komt vandaag vaak voor in talrijke Europese landen, ook bij ons. De crisis van de jaren dertig en de populistische reacties die ze teweegbracht mogen niet worden vergeten. Men heeft gezien welke rampzalige gevolgen dat voor onze democratieën heeft betekend.”
Kersttoespraak Koning Albert II van Belgie
De zorg voor identiteit vereist een antwoord op immigratievraagstukken. De partij komt op voor het behoud van culturele eigenheid en voor de identiteit van het eigen volk en bijgevolg tegen de multiculturele denkbeelden. ”
 
VLAAMS BELANG
 
 
 
”In een interview in het Nederlandse dagblad ‘Metro’ van vandaag zegt Filip Dewinter : “Multiculturaliteit heeft bij ons geleid tot multicriminaliteit.”
 
”Het Vlaams Belang heeft een online meldpunt geopend voor illegaliteit in België.”
 

”Decontinue regularisatie van illegale vreemdelingen is rampzalig voor het samenleven in vooral stedelijke gebieden en creëert een aanzuigeffect. De kosten en lasten worden doorgeschoven naar steden en gemeenten en OCMW’s.”

NIEUW VLAAMSE ALLIANTIE

STANDPUNTEN OVER ASIEL, MIGRATIE EN INBURGERING

 

 

 

 

“De N-VA-overwinning betekent niet alleen een dreun voor de andere Vlaamse partijen, het is ook een opdoffer voor de regering-Di Rupo en voor Franstalig België, maar dat lijkt nog niet echt te zijn doorgedrongen. De Franstalige partijen hebben in de regering-Di Rupo toegevingen gedaan die ze voordien nog nooit gedaan hadden, om ‘erger te voorkomen’ en om de N-VA de wind uit de zeilen te nemen. Maar die wind is niet weg. De groei van de N-VA is niet afgeremd. Maar dat dit hún probleem is, dringt niet echt tot hen door.”

 

 

 

Geachte lezers,

Dat de Belgische Koning Albert II in zijn Kersttoespraak flink heeft uitgehaald tegen het in Europa en Belgie

oprukkende extreem-rechtse populisme is te prijzen, maar op zich door gekroonde hoofden eerder

vertoond 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Kritiek op Kersttoespraak Koning Albert II ten onrechte/Vergelijking racisme in Europa met jaren 30 terecht

Opgeslagen onder Divers